__MAIN_TEXT__

Page 1

Graf­ar­vogs­blað­ið 3. tbl. 24. árg. 2013 - mars

Dreift ókeypis í öll hús í Grafarvogi

Alltmilli

himins og jarðar NÝTT! Húsgagnamarkaður Funahöfði 19 - Opið 14 - 18 ALLA VIRKA DAGA

Viltu gefa? . . . Ekki henda! +Sækjum ef óskað er föt, bækur, húsgögn eða annað sem þú getur séð af

Stangarhylur 3 – 110 Reykjavík Opið alla daga kl. 13 – 18 símar 561 1000 - 661 6996

Bifreiðaverkstæði Grafarvogs

Gleðilega páska

Allar almennar bílaviðgerðir

Fyrsta ferming 2013 var í Grafarvogskirkju um liðna helgi. Á myndinni hér að ofan, sem Björg Vigfúsdóttir tók, sést stór hluti fermingarbarnanna í Grafarvogi þetta vorið. Á myndinni til hliðar, sem Pjetur Sigurðsson ljósmyndari Grafarvogsblaðsins tók, er einn drengjanna fermdur og á höfði hans hvílir styrk hönd sóknarprestsins. Sjá nánar á bls. 15

Gylfaflöt 24 - 30 • 112 Reykjavík Sími 577 4477

www.bilavidgerdir.is

Þjónustuaðili

8.500

7.300

15.900

7.950 6.500 7.200

Tjóna­skoð­un­­.­­hringdu­og­við­mæt­um

ŒƒƤ”•‡‰‰Ž‡ĄŒŒƒ 7.950

Bíla­mál­un­&­Rétt­ing­ar­

12.000

Bæjarflöt­10­-­Sími:­567-8686 www.kar.is

]X j k \ ` ^ eX $ j X c X e ˆ ˆ e l _ m \ i] ` HeŽc\^c(,!'#]¨Â &&'GZn`_Vk†` H†b^*,*-*-* ;Vm*,*-*-+

lll#[b\#^h

þjón­ust­an­á­að­eins­við­Stór-Reykja­vík­ur­svæð­ið

ÓDÝRARI LYF Í

SPÖNGINNI

–einfalt og ódýrt Opið: Mán-fös: 9.00 -19.00 • Lau: 11.00 -16.00


2

GV

Fréttir

Graf­ar­vogs­blað­ið Útgefandi: Skrautás ehf. Netfang: gv@skrautas.is Ritstjóri og ábm.: Stefán Kristjánsson. Netfang Grafarvogsblaðsins: gv@skrautas.is Ritstjórn og auglýsingar: Höfðabakki 3 - Sími 587-9500 / 698-2844. Útlit og hönnun: Skrautás ehf. Auglýsingastjóri: Sólveig J. Ögmundsdóttir - solveig@skrautas.is Prentun: Landsprent ehf. Ljósmyndari: Pjetur Sigurðsson. Dreifing: Íslandspóstur og Landsprent. Grafarvogsblaðinu er dreift ókeypis í öll hús og fyrirtæki í Grafarvogi. Einnig í Bryggjuhverfi og öll fyrirtæki í póstnúmeri 110 og 112.

Mikil viðbrögð Í síðasta blaði sögðum við frá hugmyndum sem fram hafa komið þess efnis að Grafarvogur verði sérstakt sveitarfélag. Grafarvogur segi sig hreinlega úr lögum við Reykjavíkurborg. Varla höfum við í þau tuttugu ár sem við höfum gefið þetta blað út fengið sterkari viðbrögð við skrifum í blaðinu. Flestir hafa talað til stuðnings þeim hugmyndum að þeir tuttugu þúsund íbúar sem byggja Grafarvog ráði sínum málum sjálfir. Og þetta er fólk úr öllum flokkum og algjör misskilningur að þessi hugmynd eigi upptök sín hjá einum stjórnmálaflokki frekar en öðrum. Það hefur ekki farið framhjá nokkrum manni að þjónustustig hér í Grafarvogi hefur verið í frjálsu falli síðustu árin. Fjölmargir nauðsynlegir þjónustuaðilar hafa horfið á harðahlaupum úr hverfinu. Er nú svo komið að Grafarvogsbúar þurfa að leita í önnur hverfi borgarinnar eftir stórum hluta þeirrar þjónustu sem þeir þrufa á að halda. Löggæsla í hverfinu er í molum, engin bankastarfsemi og nú síðast berast fregnir af því að einn bankanna sé að færa sig lengra frá Grafarvoginum þegar Íslandsbanki hyggst í haust eða síðsumars sameina útibú sín í Mosfellsbæ, Stórhöfða og Hraunbæ í eitt útibúi í Höfðabakka. Þetta hefur í alltof mörg ár verið þróunin hér. Hvert þjónustufyrirtækið af öðru leggur á flótta úr hverfinu og bregðast þarf við þessari þróun með einhverjum hætti. Líka þarf að vinna að því af krafti að reyna að endurheimta þau fyrirtæki sem flúið hafa Grafarvog síðustu árin. Að öðru. Það eru framundan skrítnr kosningar til alþingis eftir rúman mánuð. Enn heldur framboðum áfram að fjölga og almenningur virðist varla vita sitt rjúkandi ráð. Ef fram fer sem horfir verður kjörseðillinn orðinn að litlu kveri þegar við kjósum í lok apríl. Ekki er gott að átta sig á ástæðu þess að allur þessi fjöldi framboða ætlar að bjóða fram. Staðan á alþingi í dag er þannig að þessi vinnustaður getur ekki haft mikið aðdráttarafl meðal venjulegs fólks. Öllum þeim sem hafa áhyggjur af stöðu mála hér á landi hreinlega ofbýður staða mála á alþingi Íslendinga. Síðustu daga hafa þingmenn orðið sér til ævarandi skammar á hverjum degi og vonandi munu margir þeirra hverfa af alþingi eftir næstu kosningar.

Stef án Krist jáns son, rit stjóri Graf ar vogs blaðs ins

gv@skrautas.is

Vangaveltur um heimsókn borgarstjóra Hugmyndin um að Grafarvogur sé betur kominn sem sérstakt sveitarfélag vekur athygli Þann 29. janúar sl. heiðraði Jón G. Kristinsson borgarstjóri okkur Grafarvogsbúa með nærveru sinni og hélt opinn íbúafund í Gufunesi. Var augljóst á þeim fundi að ekki voru allir Grafarvogsbúar hrifnir af verkum hans og hans samstarfsfólks. Né heldur voru menn sáttir við óskýr svör borgarstjóra og undanbrögðum til svara. Kom til nokkurra orðahnyppinga, eins og gengur á slíkum fundum þar sem ekki eru allir á eitt sáttir. Að loknum fundi sá borgarstjóri síðan ástæðu til þess að kvarta opinberlega undan því að hafa orðið fyrir bæði einelti og ofbeldi af hálfu Grafarvogsbúa á téðum fundi. Undirritaður var sjálfur staddur á íbúafundinum og ég leyfi mér að fullyrða að hvorki var borgarstjóri beittur ofbeldi né var hann lagður í einelti. Upphlaup hans hlýtur að valda því að maður veltir fyrir sér hvort hann annað tveggja skilur ekki þessi hugtök eða hvort hann segir vísvitandi ósatt til þess að kalla á athygli og vorkunnsemi. Það var líka sérkennilegt að lesa frétt af umræddum fundi á vefsíðu Miðgarðs, þjónustumiðstöðvar Grafarvogs og Kjalarness. Var greinilegt að þar lögðu menn, karlar og konur, sig fram að verja borgarstjóra og bera blak af honum og um leið gera lítið úr umkvörtunarefnum íbúa. Ég hef sjálfur setið ótal sambærilega fundi með ýmsum borgarstjórum og fullyrði að á fundi þessum fór þar ekkert á milli manna sem ekki hefur heyrzt áður og sízt varð Jón G. Kristinsson fyrir meira „aðkasti" en oft vill verða þegar hvín í. Hann hefur hins vegar sýnt það, svo ekki fari milli mála, að hann veldur ekki starfinu og einnig að hann, eins og svo margir í Ráðhúsi Reykjavíkur, veit ósköp lítið um aðstæður, væntingar og umkvörtunarefni okkar Grafarvogsbúa. Ein fyrirspurn, sem borgarstjórni

fékk á títtnefndum íbúafundi og hann lét ósvarað, var hvernig honum litist á að Grafarvogur yrði sjálfstætt sveitarfélag. Þetta er alls ekki ný hugmynd og sjálfur hef ég alltaf verið svolítið „skotinn" í henni. Ég á ekki erfitt með að ímynda mér hverfið okkar sem blómlegt sveitarfélag. Við ættum að

Em­il­Örn­Krist­jánssson,­­for­mað­ur­­Fé­lags­sjálf­stæð­is­manna­í Graf­ar­vogi,­skrif­ar:

.

hafa alla burði til slíks enda hverfið að mörgu leyti skemmtilega skipulagt, vel afmarkað og nógu fjölmennt til að geta staðið vel undir sér. Grafarvogshverfi sem sveitarfélag yrði fjórða fjölmennasta sveitarfélag landsins. Þó Reykjavíkurborg sé fjarri því að vera með fjölmennari borgum heims þá virðist hún vera orðin stærri en borgarstjóri og samstarfsfólk hans ráða við. Núverandi borgarstjórnarmeirihluta skortir alla yfirsýn og báknið bara vex. Enda hefur kostnaður við yfirstjórn borgarinnar og skrifstofu borgarstjóra margfaldast á yfirstandandi kjörtímabili meðan grunnþjónusta hefur verið skert. Einn stærsti útgjaldaliður sveitarfélaga eru grunnskólarnir. Mér er sagt að hver grunnskólanemi í Mosfellsbæ kosti t.a.m. fjórðungi minna en hver grunnskólanemi í Reykjavík. Það er ekki lítið fé og þó er ég þess viss að kennsla og aðbúnaður í grunnskólum Mosfellsbæjar er sízt lakari en í Reykjavík. Svona mætti áfram tína til. Það er t.d. engin spurning að áætluð menningarmiðstöð í Grafarvogi, sem borgarstjóri kannaðist ekkert við að hefði eitt sinn átt að rísa, væri löngu risin ef Grafarvogsbúar réðu því sjálfir í hvað útsvarið þeirra færi. Einnig væri öll

aðstaða til íþrótta og tómstunda veglegri og svo mætti lengi telja. Borgarstjóri talaði glaðbeittur og glottandi um að með réttum skipulagsforsendum væri hægt að fá kaupmanninn á horninu inn í hverfið og skósmiðinn. Það hefur s.s. aldrei verið rætt við íbúana um það hvort slíkt sé forgangsatriði í þeirra huga en ætli þeim þyki ekki öllu verra að hér í þessu stóra hverfi er engan banka að finna lengur, ekkert pósthús, enga áfengisútsölu, enga flokkunarstöð Sorpu og enga lögreglustöð. Borgarstjóri og samstarfsfólk hans virðast einfaldlega ekki hafa neina hugmynd um hvaða mál það eru sem brenna á fólki hér í "efri byggðum" né heldur virðast þau hafa nokkra löngun til að kynna sér þau. Það er full ástæða til þess að kalla eftir frekari umræðu um þann möguleika að Grafarvogshverfi segi sig úr lögum við Reykjavíkurborg. Það væri þá ekki í fyrsta sinn, sem sveitarfélagi er skipt upp. Það er líka full ástæða til þess að þeir sem sitja niðri í Ráðhúsi Reykjavíkur og þykjast stjórna borginni taki svona vangaveltur alvarlega. Það er full ástæða til þess að borgarstjórnarmeirihlutinn geri sér grein fyrir því að hér í sk. úthverfum borgarinnar býr fólk sem lætur ekki bjóða sér athugasemdalaust að það sé valtað yfir það og búsetuforsendum þess umturnað án nokkurs samráðs á meðan borgarstjórinn talar fjálglega um íbúalýðræði og skilur ekkert í því af hverju fólk tekur honum ekki bara með huggulegheitum og lófataki. Höfundur er formaður Félags sjálfstæðismanna í Grafarvogi

Tékkland

8.945

Aðalskoðun

9.840

Frumherji

9.600

Samanburður á verðskrá aðalskoðunar bifreiða undir 3.500 kg að leyfðri heildarþyngd, skv. vefsíðum fyrirtækjanna 1. mars 2013

Borgartún

Holtagarðar

Reykjavíkurvegur

Akureyri

Sími 414 9900

tekkland@tekkland.is

www.tekkland.is


ÍÞRÓTTADAGAR Í INTERSPORT BÍLDSHÖFÐA Sk emmtilegar uppák omur laugardaginn laugardaginn 23. mars: mar s: Skemmtilegar uppákomur Íþr ótt anammi fyrir börnin – andlitsmálun Íþróttanammi – kynning á íþr ótt adrykkjum frá fr á Ölgerðinni. íþróttadrykkjum

2 21.-24. 1.-24. MARS

P áskaegg fyrir heppna viðskipt avini. Páskaegg viðskiptavini.

20% afsláttur af öllum skóm m fimmtudag til sunnudags.

20% afsláttur g

g

50% afsláttur af eldri gerðum a af takkaskóm fimmtudag til sunnudags.

TERSPORT T LINDUM / SÍMI 585 7260 / LINDIR@INTERSPORT.IS / OPIÐ: MÁN. - FÖS. 11 - 19. L LA AU. 11 - 18. SUN. 12 - 18 INTERSPORT TERSPORT T BÍLDSHÖFÐA / SÍMI 585 7220 / BILDSHOFDI@INTERSPORT.IS / OPIÐ: MÁN. - FÖS. 10 - 19. L LA INTERSPORT AU. 10 - 18. SUN. 12 - 18 TERSPORT T AKUREYRI / SÍMI 460 4890 / AKUREYRI@INTERSPORT INTERSPORT T.IS / OPIÐ: MÁN. - FÖS. 10 - 18. L LAU AU. 10 - 16. INTERSPORT TERSPORT T SELFOSSI / SÍMI 480 4611 / SELFOSS@INTERSPORT T.IS / OPIÐ: MÁN. - FÖS. 10 - 18. L LAU AU. 10 - 16.

NÁÐ


4

Mat­gogg­ur­inn

GV

Bakaður­lax, Tagliatelle­og­ pönnukökur -­að­hætti­Davíðs­og­Jönu­Maren Davíð Örn Jóhannsson og kærasta hans, Jana Maren Óskarsdóttir, eru matgæðingar okkar að þessu sinni. Þau hlupu reyndar í skarðið fyrir þau sem áttu að vera hér matgoggar. Hér birtum við rosalega girnilegar uppskriftir þeirra en Davíð Örn heldur úti matarsíðunni thefoodperv.com Um uppskriftirnar segir Davíð Örn: ,,Þetta eru þrír réttir sem ég myndi ekki bera fram saman en engu að síður mjög bragðgóðir og tiltölulega einfaldir.” Bakaður Teriyaki Lax með rótarsalati 800 gr. lax. 1 Engiferrót. 1 Rauður Chilli pipar. 2 Lime. 1 Flaska þykk teriyaki sósa. 4 Stórar gulrætur. 1 Gulrófa. 1 Fennel. Saxið chili piparinn fínt, raspið fínt niður börkinn af einu lime og engiferrótina og nuddið öllu saman á laxinn og hellið teriyaki yfir og látið standa í ísskáp í 30 mínútur eða meira. Raspið gulrætur, gulrófuna gróft niður og saxið fennelinn, kreistið safa

úr einu lime og blandið við ca eina matskeið af fínt rifnum enginfer, hellið yfir salatið rétt fyrir framburð. Laxinn er bakaður við 180 gráðu hita í um það bil 15 - 20 mínútur. Tagliatelle með humarhala sósu fyrir 4 500 gr. Ferskt tagliatelle. 1 Saxaður rauðlaukur. 3 Hvítlauksgeirar. 10 Kirsuberjatómatar. Lúkufylli söxuð steinselja. 250 ml .matreiðslurjómi. 2 msk. rjómaostur. 150 gr. piparostur. 250 gr. humarhalar. 50 gr. rifinn Parmesan. 50 gr. smjör. 2 msk. grænmetisolía. Saxið laukinn, hvítlaukinn og steinseljuna, skerið tómatana í helminga. Náið upp háum hita á pönnu og bætið olíunni á ásamt lauknum, hvítlauknum og steikið þar til laukurinn mýkist. Bætið tómötunum og humrinum við og steikið í um 2 mínútur. Bætið rjómanum við ásamt rjómaostinum og rifnum piparosti, látið krauma í um 5 mínútur eða þar til sósan þykknar örlítið.

Mat­gogg­arn­ir Davíð Örn Jóhannsson og kærasta hans Jana Maren Óskarsdóttir. GV-mynd PS Náið upp suðu í stórum potti, bætið við klípu af salti og skvettu af ólívuolíu, bætið við pastanu og sjóðið í um 3 mínútur eða þar til pastað er tilbúið, sigtið vatnið frá og blandið við humarsósuna ásamt rifnum parmesan. Berið fram með hvítlauksbrauði og sáldrið rifnum parmesan yfir réttinn. Allir réttir eru ætlaðir fyrir ca 4 Ívar Jónsson og Guðný Sigurbjörg Jóhannesdóttir, Vallarhúsum 25, sem áttu að vera matgoggar að þessu sinni forfölluðust og hlupu þau Davíð Örn Amerískar pönnukökur í eftirrétt Jóhannsson og Jana Maren Óskarsdóttir í skarðið. Þau skora á Svavar Örn Eysteinsson og Steinunni Björnsdóttur, Flétturima 7, að vera næstu matgog1 stórt egg. gar. Við birtum girnilegar uppskriftir hennar í Grafarvogsblaðinu í apríl. 2 1/2 desilíter mjólk. 2 1/2 desilíter hveiti. 1 matskeið sykur. þar til þær eru gullnar. Brætt saman í potti og hrært saman. 1 hnífsoddur salt. Borið fram á disk fyrir hvern og 1 teskeið lyftiduft. Sósa einn, ein pönnukaka bleytt með Maple 2 matskeiðar bráðið smjör. Sýropi. Ein ískúla og heitri sósunni helt 250 ml. Rjómi. yfir, skreytt með skornum ferksum Blandið öllum hráefnunum saman í 2 Lítil Mars súkkulaði. jarðaberjum. skál og hrærið vel. Hitið smá smjör á 200 gr. Suðusúkkulaði. Verði ykkur að góðu, pönnu. Pönnukökur steiktar á pönnu Davíð Örn og Jana Maren

Svavar­Örn­og­Steinunn­næstu­mat­goggar

25 ára afmæli

PROOPTIK

20 ÞÚSUND

króna umgjörð á

199 krónur! - Ef þú kaupir glerið hjá okkur

KRINGLUNNI 2. HÆÐ - HAGKAUPSHÚSINU, SKEIFUNNI | SPÖNGINNI, GRAFARVOGI SÍMI 5 700 900 | WWW.PROOPTIK.IS


18 ÁRA 12/11 2018

/ = Ð ;( / Ø : 0 ð : Ð (     

LÁTTU FERMINGARPENINGINN VAXA MEÐ ÞÉR

FRAMTÍÐARREIKNINGUR GÓÐUR STAÐUR FYRIR FERMINGARPENINGANA Framtíðarreikningurinn ber alltaf hæstu vexti verðtryggðra sparireikninga og er laus við 18 ára aldur. Hann er skynsamlegur staður fyrir fermingarpeningana, svo þeir nýtist í framtíðinni til að láta draumana rætast. Ef 30.000 kr. eru lagðar inn á Framtíðarreikning bætum við 5.000 kr. við.* Hægt er að stofna Framtíðarreikning í næsta útibúi Arion banka.

*Eitt mótframlag fyrir hvert fermingarbarn


6

Foldasafn óskar ykkur gleðilegra páska

GV

Fréttir

Á miðvikudaginn 27. mars er opið til 19. Safnið er lokað 28. mars til og með 1. apríl. Við opnum aftur 2. apríl kl. 10.

Starfsfólk Intersport í Bíldshöfðanum mun taka vel á móti Grafarvogsbúum um helgina en þá verða mörg mjög góð tilboð í gangi fyrir Grafarvogsbúa. GV-mynd PS

Íþróttadagar í Intersport í Bíldshöfðanum:

Frábær tilboð fyrir Grafarvogsbúa Frábær gjöf fyrir veiðimenn Gröfum nöfn veiðimanna á boxin Uppl. á www.Krafla.is (698-2844)

- verða í boði í Intersport um næstu helgi ,,Með hækkandi sól fer allt íþróttalíf á fullt og við hjá Intersport ætlum að vera með sérstaka íþróttadaga um næstu helgi í búðinni okkar upp á Höfða. Okkur langar til að bjóða Grafvarvogsbúum að versla íþróttavörur á góðu verði og verður búðin full af flottum tilboðum,” segir Laufey Guðmundsdóttir, sölustjóri hjá Intersport í samtali við Grafarvogsblaðið. ,,Takkaskór, hlaupaskór og íþróttafatnaður eru þær vörur sem við leggjum áherslu á en auk þess verður búðin full af flottum hugmyndum fyrir fermingar-

barnið,” segir Laufey ennfremur. Það verður greinilega gaman að koma í Intersport á Höfðanum um helgina þar sem starfsfólk Intersports mun veita persónulega og góða þjónustu og bjóða upp á allt það nýjasta fyrir íþróttafólkið í Grafarvogi. ,,Intersport á Höfðanum hefur í meira en áratug þjónað Grafvarvogsbúum og nú langar okkur að gera betur. Þess má einnig geta að í apríl verður Intersport 15 ára og má búast við miklu fjöri þá. Þetta er einskonar upphitun fyrir þá hátíð og vonandi geta sem flestir nýtt

sér þau tilboð sem í gangi verða um helgina hjá okkur,” segir Laufey. Litir eru í hávegum hafðir í fatnaði þessar vikurnar og nýr fatnaður ber þess merki. Búðin hjá Intersport lítur frábærlega vel út og eins og sjá má á myndinni sem tekin var í vikunni er starfsfólkið okkar á Höfðanum tilbúið í gott íþróttaog útivistarsumar! ,,Ég skora á Grafarvogsbúa að koma við hjá okkur um næstu helgi og gera frábær kaup. Við munum taka vel á móti ykkur. Sjáumst í Intersport á Höfða um helgina.”

H^\gcHiZaaV :^cVghY‹ii^g

AŽ\\^aijg[VhiZ^\cVhVa^

HeŽc\^c(,!'#]¨Â#&&'GZn`_Vk†` H†b^*,*-*-*#;Vm*,*-*-+

Örn Helgason Sölumaður 696-7070

BLÁHAMRAR 2JA HERB. AÐGENGI FYRIR HJÓLASTÓLA Góð 65 fm endaíbúð með glæsilegu útsýni auk 25,8 fm stæðis í bílageymslu. Íbúðin er á 5. hæð í fallegu lyftuhúsi með suð-vestursvölum. Stofan er rúmgóð og björt, með parketi á gólfi, litlum glerskála. Eldhúsið er með ljósri innréttingui. Hjónaherbergið er rúmgott, með góðum skáp og parketi á gólfi. Sjá myndir á fmg.is

H†b^*,*-*-*

Daníel Fogle sölumaður 663-6694

VEGNA GÓÐRAR SÖLU VANTAR ALLAR GERÐIR EIGNA!

BREIÐAVÍK - 3JA HERB. - SÉR INNGANGUR Afar fallega innréttuð 100.5 fm, 3ja herb. íbúð með sér inngangi af svölum á 3. og efstu hæð við Breiðuvík. Parket og náttúrusteinn á gólfum. Innréttingar, fataskápar og hurðir úr kirsuberjavið. Stórar suð-vestur svalir.

FRÓÐENGI 3JA HERB. MEÐ BÍLSKÚR 99 fm endaíbúð á 1. hæð ásamt 21,6 fm bílskúr. Íbúð með sameiginlegum og sér inngangi og afgirtum suð-austur garði. Rúmgóð og björt stofa, með parketi á gólfi og dyr út í garð. Eldhús með ljósri innréttingu og keramikhelluborði. Herbergi eru með skápum og parketi á gólfi. Baðherbergið er með baðkari, glugga og t.f. þvottavél. Geymslan er innan íbúðar.

FANNAFOLD ENDARAÐHÚS M/BÍLSKÚR 234,2 fm fallegt endaraðhús, þar af er innbyggður 29,4 fm bílskúr og óskráð ca. 40 fm rými í kjallara. Fallegur garður og stórar útsýnissvalir. Stofan er björt með góðri lofthæð, panelklæddu lofti, sólstofu, gegnheilu eikarparketi á gólfi og dyr út á stórar suðvestur svalir. Fallegt bað með hornbaðkari m/nuddi, glugga og sturtu. 4 svefnherbergi. Skipti mögul. á minni eign. V. 53,9 millj.

]Xjk\`^eXjXc Xeˆ ˆel_m\i]`

FLÉTTURIMI 5 HERBERGJA ÍBÚÐ Góð 112,7 fm íbúð á þriðju og efstu hæð með tveimur svölum og útsýni. Stofan er rúmgóð og björt, með flísum á gólfi, hita í gólfi og dyr út á stórar hornsvalir. Eldhúsið er með fallegri ljósri innréttingu. Hjónaherbergið er með stórum skáp og dyr út á svalir. Barnaherbergin er þrjú, öll með skápum. Geymslan/þvottahús er innan íbúðar. Verð 28.1 millj.

lll#[b\#^h


Viðskiptavinir Landsbankans ánægðastir Landsbankinn hefur breyst mikið í takt við nýja stefnu. Það er mikið gleðiefni að viðskiptavinir kunni að meta þessar breytingar. Samkvæmt Íslensku ánægjuvoginni eru viðskiptavinir okkar nú þeir ánægðustu á íslenskum ármálamarkaði. Vinna okkar heldur áfram. Við ætlum að vera Landsbankinn þinn.

1

Ný stefna og opnir fundir

2

28 loforðum um umbætur lokið um mitt ár. Allir starfsmenn skrifa undir siðasáttmála.

Landsbankinn þinn - ný stefna kynnt á opnum fundum um allt land.

3

Skuldalækkun - 23 milljarðar

4

Endurskipulagning fyrirtækja

6

Ábyrgð í rekstri Stór skref stigin til hagræðingar sem skila viðskiptavinum ávinningi til framtíðar.

Endurskipulagningu 1.000 fyrirtækja lokið. Öll fyrirtæki í óskyldum rekstri seld.

7

Endurgreiðsla vaxta 2010-2012 Endurgreiðsla vaxta til skilvísra viðskiptavina, samtals 4,5 milljarðar.

Lækkun skulda 60 þúsund viðskiptavina. Einfaldari 110% leið, lækkun annarra skulda.

5

Loforðalisti

Nýjar og öflugar netlausnir

8

Efstur banka í ánægjuvoginni Landsbankinn mælist efstur bankanna í Íslensku ánægjuvoginni með 62,9 stig.

Aukið öryggi og bætt aðgengi í netbanka. Auðkennislykill óþarfur. Nýr farsímavefur.

Landsbankinn: Einkunn í Íslensku ánægjuvoginni og helstu aðgerðir bankans undanfarin þrjú ár

65

7

8

6 60

5 SÍA

3

JÓNSSON & LE’MACKS

jl.is

55

2

1

4

50 2010

Landsbankinn

2011

landsbankinn.is

2012

410 4000


 

 

498 KR.459 KR.

698 KR. 498 KR.298 KR.398 KR.
& ' . & ) . % , * + + '

@ @?ร–@A>C<6KยกC<>G ?ร–@A>C<6KยกC<>G',. ',.@G#@< @G#@<

@G# 'aig# 

7ร“CJH@DAHย”GIK6IC'aig# 7 ร“CJH@DA Hย”G IK6IC'aig#

@?ร–@A>C<67G>C<JG @?ร–@A>C<67G>C<JG&..* &..*@G#@< @G#@<

@?ร–@A>C<6A:<<>G @ ?ร–@A>C<6A:<<>G+ +.* .*@@G#@< G#@<

&).@G# G# @< @<

'@% .`G \ G## &&`\

;;GDCH6G=DAA:CH@6G<GรH6AJC9>G GDCH6G=DAA:CH@ 6G<GรH6AJC9>G

7ร“CJHG>H6" 

EรŒH@6:<<&@<# 

= :>AA;:GH@JG,*. =:>AA;:GH@JG ,*.@G#@< @G#@<

&,.-

&*,.

@G# G# @< @<

G# .%%<G .%%<G @G#

KK>AA>@GN996ร6G >A A>@ GN996ร6G AA6B76AยกG>HC:>ร6G 6B76A ยกG>HC:>ร6G

;GDCH6G ;GDCH6G @?ร–@A>C<67G>C<JG @?ร–@A>C<67G>C<JG

.@G#G.# @< @<

;;:GH@I7A6C96ร=6@@ :GH@I7A6C96ร=6@@ C 6JI"<GรH"A6B7&% & %@?yI C6JI"<GรH"A6B7&%%@?yI

&).

@G &- *ba G## &-*ba

7 ร“CJHHย”GรJGG?ร“B>&%&- 7ร“CJHHย”GรJGG?ร“B>&%&-

+ .&*G# &*%\ %\ @G#

Cร“6HรGรHJHCG#(  EรŒH@6:<<

&+.@G G## E E@ @

C6JI<G>E6" C6JI<G>E6" =6B7DG<6G6G = 6B7DG<6G 6G ;;GDHC>G&%HI@$&'%<G GDHC>G&%HI@$&' %<G

&.-

G## ' '%%\g @G % %\g

' .'*@G# G# '*%\ %\

7ร“CJH;:I>'*%\g 7 ร“CJH;: I>' * %\g

7ร“CJH@6;;>*%%\ 

 (.-@G#

'*. @G# G# &@< &@<

7ร“CJH@DGC7G6Jร&@<#$'+HC:>ร6G   


10

Fréttir Stúdíó Mynd opnar í Hverafold Ljósmyndastofan Stúdíó Mynd er flutt í Torgið, Hverafold 1-3, 3. hæð. Þar er boðið upp á alhliða ljósmyndun, s.s. fermingarmyndir, passamyndir, útskriftarmyndir, brúðkaupsmyndir og óléttumyndir. Sigrún Björk Einarsdóttir, eigandi stofunnar, útskrifaðist sem ljósmyndari frá Tækniskólanum í Reykjavík 2009 og lauk sveinsprófi 2010. Auk þess lærði hún margmiðlun í Danmörku og á Íslandi og lauk námi frá Margmiðlunarskólanum 2007. Hún hefur rekið ljósmyndastofuna Stúdíó Mynd í Glæsibæ síðastliðin tvö ár en flytur sig nú í Grafarvoginn. Á vefsíðunni www.studiomynd.is má skoða ljósmyndir hennar. Opið er mánudaga-föstudaga kl.10:00-16:00. Einnig er boðið upp á myndatökur um helgar eftir samkomulagi. Hægt er að panta myndatökur í síma 557-2900 og 863-2910. Alltaf er gefinn góður tími í myndatökur og val á myndum. Vonandi taka Grafarvogsbúar vel á móti nýrri ljósmyndastofu í Grafarvoginum.

Gufunesbær í vetrarleyfinu Í vetrarleyfi grunnskólanna var ýmislegt í boði í og við frístundamiðstöðina Gufunesbæ. Boðið var upp á klifur fyrir gesti og gangandi í klifurturninum. Þá var ratleikur í gangi um Gufunessvæðið og verðlaun fyrir þau lið sem fyrst gátu ratað í gegnum leikinn og leyst allar þrautirnar. Einnig var kakó og brauð eldað yfir hægum eldi. Í samstarfi við Fjölni var svo haldið skákmót í Hlöðunni. Góð mæting var í skákmótið og mikil breidd í þátttakendum.

Fánaperl í Tígrisbæ Að perla er vafalaust einn vinsælasti valkostur barnanna í Tígrisbæ, sem er frístundaheimili sem frístundamiðstöðin Gufunesbær starfrækir við Rimaskóla. Í desember ákvað ein lítil stúlka að perla pólska fánann og gaf starfsmanni, sem síðan hengdi fánann upp. Annað barn sá þann fána og ákvað að perla íslenska fánann, þá kom upp sú hugmynd að fá þá krakka sem voru frá öðrum löndum en Íslandi að perla sinn fána og hengja upp. Krökkunum fannst þetta hinsvegar svo skemmtilegt að fleiri og fleiri vildu perla fána, þar af leiðandi vatt hugmyndin upp á sig og krakkarnir stefna nú að því að vera búnir að perla alla fána heims fyrir vorið. Starfsmaður reiknaði út að það þyrfti 161.418 perlur til þess að ljúka við alla fánanna. Nú er búið að kaupa sérstaka fánabók svo krakkarnir geti perlað eftir myndum af fánunum, auk þess inniheldur bókin ýmsan fróðleik um hvert land. Þetta er núna sameiginlegt verkefni barna og starfsmanna í Tígrisbæ, það er ekki einungis skemmtilegt og fræðandi heldur hefur þetta einnig lífgað uppá umhverfið okkar eins og sjá má af meðfylgjandi myndum.

Góðir vinir með flott perl.

GV

Styðjum við innlenda orkugjafa – í þágu samfélagsins alls

Þótt við Íslendingar eigum miklar orkuauðlindir í formi jarðvarma og fallvatna höfum við lengst af verið upp á innflutning varðandi orkugjafa fyrir farartæki okkar. Nú er að vísu rætt er um að Íslendingar geti orðið olíuþjóð og vonir hafa vaknað um vinnslu á olíu á Drekasvæðinu. Það verður þó einhver bið á því að Íslendingar geti fyllt á tankinn með innlendu bensíni eða olíu. Hér á landi er hins vegar í boði annað eldsneyti sem er bæði innlent og orkuvænt, nefnilega metan. Núverandi ríkisstjórn hefur lagt mikla áherslu á að stuða að sjálfbærri þróun og atvinnusköpun, jafnframt því að dragið sé úr mengun. Aukin notkun metans á fólksbíla og stærri bifreiðar fellur mjög vel að þeirri stefnu. Til þess að gera notkun metans fýsilegri kost greiða metanbílar lágmarks bifreiðagjald, 5.000 kr.

Við innflutning á metanbílum er jafnframt veittur 1.250.000 króna frádráttur frá vörugjöldum, óháð því hvort bíllinn var framleiddur sem metanbíll eða honum breytt til þess að nýta metan fyrir nýskráningu. Þann 1. janúar 2011 tóku ennfremur gildi lög sem Steingrímur J. Sigfússon, þáverandi fjármálaráðherra beitti sér fyrir, um 100.000 króna endurgreiðslu vörugjalda ef notuðum ökutækjum er breytt til að nýta metan. Metan, og önnur íblöndunarefni í olíu og dísel sem ekki eru af jarnefnauppruna, er einnig undanþegið öllum gjöldum á eldsneyti frá og með 1. janúar 2011. Er það gert til að auka veg innlendra umhverfisvænna orkugjafa, bæði metans, en einnig lífdísels sem blandað er dísilolíu. Vegna þessara aðgerða stjórnvalda

hafa fjölmargir bifreiðaeigendur látið breyta bílum sínum til að nýta metan. Hefur það skapað kærkomin verkefni á bifreiðaverkstæðum sem mörg hver horfðu fram á alvarlegar þrengingar í kjölfar hrunsins. Aukin notkun metans á bifreiðar er ekki aðeins góð fyrir umhverfið, hún er líka góð fyrir efnahag landsins. Metan er innlendur orkugjafi, og notkun metans dregur því úr innflutningi á olíu og dísel. Á tímum efnahagsþrenginga á borð við þær sem riðu yfir landið í kjölfar fjármálahrunsins er mikilvægt að við nýtum auðlindir okkar og flytjum ekki inn olíu þegar við getum nýtt innlenda orkugjafa. Hækkandi olíuverð á heimsmarkaði gerir notkun innlendra orkugjafa enn mikilvægari. Vinstri græn vilja halda áfram á þessari braut og stuðla þannig að breyttum og vistvænni samgönguháttum. Þan-

Árni Þór Sigurðsson. nig tökum við samfélagslega ábyrgð, bæði í nútíð en ekki síður gagnvart komandi kynslóðum.

Forgangsröðunin hefur verið kolröng – eftir Frosta Sigurjónsson

Flestir eru á þeirri skoðun að björgun mannslífa eigi að vera forgangsmál og að veikum og slösuðum verði ávallt veitt besta læknisaðstoð og lyf sem völ er á. Standa beri vörð um heilbrigðiskerfið og tryggja því forgang umfram flest önnur verkefni ríkisins. Því miður hefur þetta ekki verið raunin undanfarin ár. Niðurskurður í rekstri heilbrigðiskerfisins hefur gengið svo langt að hættuástand hefur skapast. Forgangsröðunin hefur verið kolröng. Var skynsamlegt að setja 10 milljarða í jarðgöng sem stytta þjóðveginn um 9 mínútur, á sama tíma og ekki er til fjármagn til að viðhalda núverandi húsnæði Landspítalans eða endurnýja nauðsynlegustu tæki? Menning er vissulega mikilvæg, en hvort var brýnna að setja 800 milljónir í safn íslenskra fræða eða kaupa PET skanna sem bjargað getur fjölda mannslífa? Náttúruminjasafn fékk 500 milljónir, en fyrir þá upphæð hefði mátt kaupa skurðróbót fyrir nútíma krabba-

meinsaðgerðir. Án þessa tæknibúnaðar er íslenska heilbrigðiskerfið orðið langt á eftir þeim löndum sem við berum okkur saman við. Vegna niðurskurðar í heilbrigðiskerfinu eru nýjustu og bestu lyfin ekki lengur í boði hér á landi. Sagt er að Ísland sé þegar orðið 5-10 árum á eftir á þessu sviði. Nýlega voru fluttar fréttir af því að bræður sem hafa greinst með illvígan erfðasjúkdóm þurfi að bíða í fimm mánuði áður en þeir fá nauðsynleg lyf. Helstu einkenni Fabry sjúkdómsins sem þeir búa við eru skemmdir á líffærum og taugaverkjaköst. Er þetta ásættanlegt? Það kostar ríkið vart minna en 20 milljónir að mennta hvern lækni. Ef læknir hverfur til starfa erlendis þá nýtist sú fjárfesting ekki Íslandi. Það þarf að snúa við landflótta í læknastétt. Það mun ekki takast nema stjórnvöld setji heilbrigðismál í forgang. Það verður ekki nóg að bæta kjörin, það þarf líka að bæta tækjabúnað svo læknar geti

beitt hér þeirri tækni sem þeir hafa lært að nota erlendis. Það þarf að hefja uppbyggingu heilbrigðiskerfisins af fullum krafti. Til þess mun þurfa að bæta kjör heilbrigðisstétta, útvega bestu lyf sem völ er á, og fjárfesta í nauðsynlegjum tæknibúnaði. Um leið og hagur ríkisins leyfir þarf að hefja stækkun Landspítalans. Vegna hrunsins má vera að sú stækkun þurfi að fara fram í smærri og fleiri skrefum en menn hefðu viljað. En verði dregið of lengi að hefja stækkun mun heilbrigðiskerfið vart geta tekið á móti því aukna álagi sem fylgir vaxandi fjölda aldraðra og langveikra Íslendinga. Öflugt atvinnulíf og hagvöxtur eru forsendur þess að við getum boðið þeim sem eiga við veikindi að stríða bestu heilbrigðisþjónustu sem völ er á. Góðu fréttirnar eru að hér eru gríðarleg tækifæri á ótal sviðum. Við erum staurblönk í bili, en með dugnaði og útsjónarsemi mun hagur landsins vænkast hratt. Í millitíðinni þurfum við að standa vörð

Frosti Sigurjónsson. um heilbrigðiskerfið. Höfundur er rekstrahagfræðingur og skipar 1. sæti á lista Framsóknar í Reykjavík Norður.

Spennandi uppbygging framundan í Reykjavík Flestir eru sammála um mikilvægi aukinnar fjárfestingar til að auka hagvöxt á Íslandi. Þessi grein er til að vekja athygli jákvæðri þróun. Skýrar vísbendingar eru um að fjárfestingar aukist nú til muna í Reykjavík. Henni fylgir spennandi uppbygging víða. Íbúðabyggingar eru hafnar að nýju, fyrstu atvinnulóðunum eftir hrun verður senn úthlutað, það eru þó nokkur hótel í pípunum og umtalsverð fjárfesting er væntanleg í helstu vaxtargreinum atvinnulífsins. Af fjölmiðlaumræðu að dæma mætti ætla að svo væri ekki. Reykjavíkurborg hefur hins vegar verið að kortleggja stöðuna til að vita hvað er í vændum og styðja við aukna fjárfestingu í Reykjavík, í samræmi við nýja atvinnustefnu borgarinnar. Hlemmur plús Íbúðafjárfesting er að aukast aftur í Reykjavík eftir mikla lægð í kjölfar hrunsins. Áætlað hefur verið að um 360 íbúðir verði fullgerðar 2013, um 510 árið 2014, 790 árið 2015 og alls um 2.500 til ársins 2016. Þetta er mjög varlega áætlað. Af svæðum sem eru að fara í uppbyggingu má nefna þrjá reiti í kringum Hlemm. Í Einholti-Þverholti er Búseti að hefja byggingu 230 fjölbreyttra Búseturéttaríbúða. Á Hampiðjureit er að hefjast vinna við byggingu 140 íbúða og auglýst hefur verið nýtt deiliskipulag vegna 99 stúdentaíbúða í Brautarholti 7. Þá er ótalin innrétting nýs og umfangsmikils gistiheimilis og hótels við Hlemmtorg. Þetta eru bara fjögur dæmi sem eru innan 200 metra göngufjarlægð hvert frá öðru. Það eru góðir hlutir að gerast víðar. Í liðinni viku var tekin skóflustunga að 175 íbúðum sem rísa eiga í Mánatúni. Heildarfjárfesting í þessum fimm verkefnum er varla undir 20 milljörðum króna. Gamla höfnin Fljótlega verður einnig kynnt nýtt deiliskipulag fyrir Gömlu höfnina. Þar hefur eitt nýjasta hótel borgarinnar, Hótel Marína, hafið

rekstur og hyggur á stækkun. Á reitunum við Hótel Sögu (um 400 herbergi). All-víða er hliðina festi borgin nýverið kaup á landi þar verið að skoða möguleika á hótelbyggingum sem reisa má um 250 nýjar íbúðir ásamt þjón- miðsvæðis í borginni. Af nýjum verkefnum til ustu- og atvinnuhúsnæði. Hönnun þessara húsa vinnslu má nefna að nú er í auglýsingu 40 hergetur hafist fljótlega og uppbygging næsta vet- bergja stækkun hjá Hótel Borg. Gert er ráð fyrur. Þegar er þó hafin bygging 63 nýrra íbúða á ir að á Hljómalindareit við Laugaveg muni rísa lóð gömlu Hraðfrystistöðvarinnar sem ljúka nýtt hótel síðar á árinu. Nýtt hótel er að opna mun síðar á þessu ári. Þær munu allar vera við Suðurlandsbraut 12. Nýtt gistiheimili og seldar. Í næsta nágrenni leysti svo borgin hótel er að opna við Hlemm. Unnið er að deilinýverið til sín Tryggvagötu 13 sem eðlilegt er skipulagi fyrir hótel á Landssímareit og Ingólfað komi til uppbyggingar samhliða annarri storg. Útboðsferli fyrir lóðina við hlið Hörpu er uppbyggingu á þessu eftirsótta svæði. hins vegar ólokið. Fjárfesting í sjávarútvegi Vísindagarðar og stúdHafnarsvæðið er að verða eitt líflegasta og entaíbúðir í Vatnsmýri skemmtilegasta svæði borgarinnar með nýjum veitDag­ur­B.­Egg­erts­son,­odd­viti ingastöðum, verslSam­fylk­ing­ar­inn­ar­í­Reykjavík unum og hönnunarbúðum á hverju og­formaður­borgarráðs­,­skrif­ar: horni. Brim hefur bætt 3,5 milljarða togara í flota sinn í fyrra. Þá úthlutuðu Faxaflóahafnir nýverið lóð Unnið er hörðum höndtil HB-Granda fyrir metnaðarfulla uppbygg- um við að reisa um 297 stúdingu á nýrri frystigeymslu. Fjárfestingin er tæp- entaíbúðir í Vatnsmýri sem teknar verða í ur milljarður auk þess sem áform eru uppi um gagnið næsta skólavetur. Reykjavíkurborg hefað gera eldri húsum fyrirtækisins til góða, svo ur áhuga og metnað til að vinna að frekari uppsómi sé að. Bakkaskemman við hlið Kaffi- byggingu stúdentaíbúða á svæðum háskólvagnsins blómstrar ekki síður. Þar er hinn nýi anna. Þá vinnur borgin þétt með Háskóla ÍsSjávarklasi, samfélag nýsköpunarfyrirtækja lands í því skyni að bygging Vísindagarða í með tengsl við sjávarútveg. Húsnæðið er þegar Vatnsmýri hefjist. Bygging þeirra sem gert er sprungið og hugað er að stækkun. ráð fyrir að verði í áföngum myndu bæta nýrri Fjárfesting í hótel- og gistirýmum vídd við þekkingarhagkerfi borgarinnar sem er Við könnuðum í fyrra hvað þyrfti að byggja í fullkomnu samræmi við sýn og atvinnustefnu mörg hótel í Reykjavík miðað við fjölgun borgarinnar. ferðamanna. Bæta þarf við sem nemur einni Fjárfesting borgarinnar Hótel Sögu (um 215 herbergi) á ári, miðað við Eitt fyrsta verk borgarstjórnarmeirihluta 5% árlegan vöxt. Ef vöxturinn yrði á borð við Besta flokksins og Samfylkingarinnar var að þann sem verið hefur í ferðaþjónustu undanfar- flýta framkvæmdaverkefnum fyrir hálfan in ár (7%) þarf að bæta við tæpum tveimur milljarð sumarið 2010. Þetta voru manna-

flsfrek verkefni sem voru tilbúin til framkvæmda með skömmum fyrirvara. Samhliða var ákveðið að efna til framkvæmdaátaks árin 2011, 2012 og 2013 þar sem varið yrði um 6,5 milljörðum í framkvæmdir á vegum borgarinnar hvert ár. Þetta voru alger umskipti og meira en tvöföldun framkvæmda frá þriggja ára áætlun fráfarandi meirihluta sem hafði skorið framkvæmdastig gífurlega niður fyrir sömu ár eða um 70%. Af þessum verkefnum má nefna stórfelt viðhald í sundlaugum borgarinnar, yfirstandandi skólabyggingum hefur verið flýtt, skólalóðir endurgerðar og ráðist í metnaðarfulla uppbyggingu hjólreiðastíga um alla borg. Af næstu verkefnum má nefna skóla og sundlaug í Úlfarsárdal, útilaug við Sundhöllina, þjónustumiðstöð í Grafarvogi og endurgerð Hverfisgötu. Fjárfestingaráætlun ríkisstjórnarinnar og nýr Landspítali Ekki má heldur gleyma metnaðarfullri fjárfestingaráætlun ríkisstjórnarinnar. Tvö ný hús munu rísa á svæði Háskóla Íslands: Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur og Hús íslenskra fræða. Hið síðarnefnda er hluti fjárfestingaráætlunarinnar. Það er einnig nýtt fangelsi á Hólmsheiði en bygging þess hefst einnig á þessu ári. Stærsta einstaka framkvæmd næstu ára er jafnframt ein sú mikilvægasta. Það er bygging nýs Landsspítala. Borgarstjórn samþykkti skipulag vegna verkefnisins fyrir hátíðar. Standa vonir til þess að útboð fari fram hið fyrsta og nauðsynleg lagasetning varðandi fjármögnun gangi fram á Alþingi fyrir þinglok. Er vonandi að breið samstaða náist um þetta þjóðþrifamál. Höfundur er formaður borgarráðs


12

Fréttir Hundar og kettir bannaðir í Grafarvogi? Lítið lát er á kvörtunum sem okkur berast vegna sóðaskapar eigenda gæludýra í Grafarvogi. Þetta er vissulega orðin þreytt umræða en þörf engu að síður. Einn lesandi blaðsins sem býr í Húsahverfi taldi 7 ketti í garðinum sínum á dögunum og skitu þeir og gerðu þarfir sínar vítt og breytt um garð hans. Einnig berast okkur margar kvartanir frá íbúum sem segja að mikill skortur sé á ruslatunnum við göngustíga. Og einnig að margar ruslatunnurnar sem fyrir eru séu nánast ónýtar og haldi engu rusli sem í þær er látið. Lesandi Grafarvogsblaðsins sagðist hafa haft samband við þar til gerða aðila hjá borginni og þeir kvartað yfir því að margar ruslatunnur hefðu verið eyðilagðar. Þetta kann að vera rétt og taki þeir það til sín sem eiga. Ruslatunnur eiga auðvitað að fá að vera í friði. Ef Grafarvogsbúar taka sig ekki verulega á í hunda- og kattamálum getur það hæglega endað með því að þessi gæludýr verði hreinlega bönnuð í hverfinu.

Vetrarhátíð Reykjavíkur í Hlöðunni í Gufunesbæ

Nokkrir viðburðir Vetrarhátíðar Reykjavíkur voru haldnir í Hlöðunni í Gufunesbæ. Hulda Hlín var með myndlistasýningu og „Pozytywni“ hélt ljósmyndasýningu. Einnig hélt Pétur Eggerz einleik og hljómsveitin Robert the Roommate steig á stokk og spilað nokkur lög. Katla Þórarinsdóttir sveif svo um í salnum með loftfimleikasýningu en að henni lokinni kenndi hún áhugasömum áhorfendum grunntökin í að sveifla sér. Það er skemmtilegt að Vetrarhátíðin er farin að teygja sig út fyrir miðbæinn.

GV

Sigurður Már og Sara Rós eru ósigrandi í dansinum Dansararnir Sigurður Már Atlason og Sara Rós Jakobsdóttir hafa verið mjög sigursæl upp á síðkastið og varla farið svo fram mót hérlendis að þau hafi ekki sópað til sín verðlaunum. Þau Sigurður Már, sem er Grafarvogsbúi og Sara Rós hafa einnig náð frábærum árangri á mótum erlendis og eru þrátt fyrir ungan aldur komin í allra fremstu röð dansara hérlendis. En hvernig byrjaði þetta allt saman. ,,Ég byrjaði í dansi þegar að ég var 6 ára,” segir Sigurður Már. ,,Það var ekki mín ákvörðun að byrja í dansi en Auður Haraldsdóttir stjúpmóðir mín og danskennari lét mig prófa dans í fyrstu til þess að sjá hvernig mér líkaði. Í fyrstu fannst mér þetta ekkert rosalega skemmtilegt en eftir að vera búinn að æfa í eitt ár var mér farið að lítast mun betur á þetta. ,,Ég byrjaði að æfa dans hjá Auði Haralds þegar ég var 7 ára gömul og hafði verið í ballett í eitt ár,” segir Sara Rós. ,,Ég byrjaði nú bara í dansi vegna þess að ég var alltaf dansandi frá því að ég var lítil og fannst þetta mjög skemmtilegt. Auður setti okkur svo saman ári seinna og við höfum verið að dansa saman síðan þá. Þau Sara Rós og Sigurður Már byrjuðu að dansa saman þegar þau voru 7 ára í hóptíma hjá Auði. Þau eru bæði á 21. aldursári og er þetta því 14. árið sem þau dansa saman. - En hvenær varð dansinn að mikilli alvöru og keppnisgrein hjá ykkur? ,,Þegar við vorum 8 ára fórum við í okkar fyrstu keppnisferð erlendis í keppni sem var haldin í Kaupmannahöfn. Okkur gekk ekkert alltof vel á þeim tíma enda vorum við ekki farin að æfa af neinni alvöru. Þegar við vorum á okkar 10. ári byrjuðum við að taka tíma hjá erlendum gestakennurum sem kenndu í dansskólanum okkar, fórum fleiri ferðir út að keppa og urðum Íslandsmeistarar í barna flokki. Smátt og smátt með árunum fór dansinn svo að verða að meiri keppnisgrein hjá okkur, en á menntaskólaárunum þurftum við að byrja að fórna meiru fyrir dansinn og velja hvað við vildum gera, og átta okkur þá á því hversu mikið við vildum gera fyrir dansinn og hvaða árangri við vildum ná. Þegar hér var komið var sögu varð ekki aftur snúið.”

- Hvernig er dæmigerð vika í ykkar lífi hvað dansinn varðar? ,,Ég byrja daginn á að fara í ræktina og borða vel eftir það,” segir Sigurður. ,,Við mætum svo upp úr hádegi upp í dansskóla 3-4 daga í viku og æfum okkur sjálf eða förum í einkatíma og erum svo á hópæfingum 4 sinnum í viku. Ef það er engin keppni þá æfum við líka yfir helgina og æfum þá fyrri partinn því við vinnum seinnipartinn. Annars er líklegt að við séum upp á flugvelli á föstudeginum og að keppa í einhverjum skemmtilegu landi yfir helgina. Við reynum að halda einum degi í viku sem frídegi en ef mikið er af keppnum framundan og gestakennurum æfum við alla daga vikunnar. Í miðri viku æfum við c.a. 3,5 – 5 klukkutíma á dag.” - Hvað þarf maður helst að hafa til að bera til að geta orðið góður dansari? ,,Það eina sem þarf er vilji og að vera áhugasamur um að æfa. Maður hefur séð marga dansara byrja seint en ná mjög góðum árangri.” - Hver eru ykkar helstu afrek á dansgólfinu? ,,Við höfum orðið Íslandsmeistarar 21 sinni, danspar ársins 2008, 2009, 2010 og 2012 og komist í undanúrslit á HM í flokki ungmenna tvisvar sinnum. Á okkar yngri árum urðum við svo í 2. sæti í Latin dönsum á einni stærsu keppni í heiminum í barnaflokki.” Við keppum mjög mikið á hverju ári hérlendis og erlendis. Venjulega höfum við reynt að taka öll Heims- og Evrópumeistaramót sem við getum því við fáum góða styrki á þau mót. Frá hverju landi mega bara 2 bestu pörin keppa á HM og EM í ballroom og latin dönsum en aðeins 1 par frá hverju landi í 10 dönsum. Við erum að keppa í öllum þessum greinum þó að við séum að einblýna á 10 dansana eins og er. Þannig hefur komið upp sú staða að við höfum fengið réttinn til að keppa á HM og EM í öllum þremur greinunum sem gera 6 mót á ári. Þetta árið höfum við þó verið að taka mun fleiri opin stigamót sem ekki eru styrkt til þess að hækka okkur á heimslistanum. Við getum verið að ferðast um allan heim og kostar þetta því oft mikinn pening fyrir utan alla kennslu og keppnisföt og

skó. Í fyrra og árið þar áður fórum við m.a. til Kína, Austurríkis, Lettlands, Rússlands, Ástralíu, Singapore, Noregs, Englands, Danmerkur, Svíþjóðar svo dæmi séu nefnd. Við vorum að koma frá Möltu um síðustu helgi og nú um helgina kepptum við á Íslandsmeistaramótinu í 10 dönsum sem við unnum og fengum þar með réttinn til að keppa á HM og EM sem verða haldin í Ungverjalandi og Austurríki. Á næstu 3 mánuðum munum við svo einnig keppa í Kanada, Frakklandi, Ítalíu og Englandi.”

- Framtíðarplön? ,,Ég mun byrja í Háskólanum í haust en stefnan hjá okkur sem danspari er sett hátt og munum við halda áfram að keppa erlendis og æfa á fullu til þess að komast á toppinn! Það kemur ekkert annað til greina,” segja þau Sigurður Már og Sara Rós. Við óskum þeim til hamingju með glæsta sigra og velfarnaðar á komandi mótum.

Sigurður Már og Sara Rós að dansa Ballroom.


13

GV

Frétt­ir

15%

Nesdekk Grjóthálsi 10

afsláttur af vinnu við smurningu og umfelgun

Smur Er ekki kominn tími til að smyrja og yfirfara bílinn? Hjá Nesdekk Grjóthálsi 10 færðu fyrsta flokks smurþjónustu fyrir allar gerðir ökutækja. Það er ekki sama hvaða olía er notuð á bílinn þinn. Bílvélar eru jafn mismunandi og þær eru margar og því mikilvægt að rétt olía sé notuð. Rétt smurolía verndar vélina og fyrirbyggir kostnaðarsamt viðhald. Smurolíurnar frá Shell uppfylla hæstu gæðastaðla.

Nýjustu verðlaunin. Um síðustu helgi unnu þau Sigurður og Sara Íslandsmeistaratitil í 10 dönsum og 1. sæti í DSÍ Open Standard (Opin aukakeppni).

Dekk

Við erum með réttu dekkin Dekkin eru eina snerting bílsins við veginn og öryggi þitt veltur því á gæðum þeirra. Við hjá Nesdekk vitum að mikill eðlis- og gæðamunur er á milli þeirra dekkja sem eru í boði á markaðnum. Við bjóðum upp á gæðadekk frá viðurkenndum framleiðendum eins og Toyo, BFGoodrich og Maxxis.

Smur bónus

Sigurður Már og Sara Rós að dansa Latin.

Fyrir hverja smurþjónustu færðu 3.78 lítra af Rain-x rúðuvökva að verðmæti 1.590 kr. í kaupbæti

Tilboðið gildir til 1. maí 2013 eða á meðan birgðir endast

Opnunartími: Opið virka daga frá kl. 08-17 Sigurður og Sara eftir síðasta Íslandsmeistaramót í janúar með bikar fyrir Íslandsmeistaratitil í Ballroom dönsum og svo fyrir danspar ársins 2012 (gjöf frá Dansíþróttasambandi Íslands).

42 561 00

Gr

j ó t h á l s i 10

Nesdekk Grjóthálsi 10 110 Reykjavík Sími: 561 4200


14

GV

Fréttir

„Hef bætt tæknina og leikskilninginn“ - nemendur á afreksíþróttasviði BHS ánægðir með námsmöguleikana

Kátir afreksmenn í Borgarholtsskóla.

Ungmenni sem vilja ná langt í námi og íþróttum hafa í dag um spennandi kost að velja en síðan árið 2008 hefur Borgarholtsskóli boðið uppá afreksíþróttasvið sem er algjörlega sniðið að þörfum ungs íþróttafólks sem langar að ná árangri í íþróttum og námi. Afreksíþróttasvið Borgarholtsskóla býður framhaldsskólanemendum upp á að stunda nám á hvaða bóknámsbraut sem er ásamt því að stunda íþrótt sína; knattspyrnu, handknattleik, golf eða körfubolta þrisvar í viku og fá 4 einingar fyrir á hverri önn. Þarna geta afreksíþróttakonur og menn í þessum íþróttagreinum æft íþrótt sína með álagi afreksmannsins samhliða námi. Þessi valmöguleiki sem Borgarholtsskóli býður upp á hefur óteljandi kosti. Hingað til hafa flestar afreksbrautir gengið út á að stunda nám á íþróttabraut. Í þessu tilviki er það ekki nauðsynlegt. Nemendur geta valið sér það nám sem þeir vilja og því heftir íþróttaiðkun ekki námsmöguleika þeirra. Nemendur stunda þrjár æfingar í viku inní stundatöflu ofan á æfingar með félagsliðum sínum. Fagmenntaðir þjálfarar sem allir hafa reynslu af því að vinna með bestu íþróttamönnum landsins í þessum aldurshópi sjá um að þjálfa nemendur. Þjálfararnir eru allir vel menntaðir í sinni grein og leggja áherslu á einstaklingsmiðaða tækniþjálfun enda eru ávallt fáir leikmenn á hvern þjálfara. Það sem helst háir ungu íþróttafólki í dag er tímaleysi, slakt mataræði og ónógur svefn. Hæfileikar íslenskra ungmenna eru svo sannarlega til staðar. Í Borgarholtsskóla heldur þjálfarinn sérstaklega vel utan um afreksnemendur, þeir læra forvarnaræfingar gegn meiðslum, fá fræðslu um mataræði og mikilvægi hvíldar og þar með allar þær forsendur sem þarf til að ná hámarksárangri. Nemendur fá að auki fræðslu um íþróttasálfræði, þjálffræði, jóga og fleiri stoðgreinar sem tengjast afreksmönnum í íþróttum. Þjálfarinn heldur utan um hópinn eins og umsjónarkennari um bekk og góð stemning myndast í hópnum líkt og í bekkjarkerfi. Lagt er kapp á að nemendur uppfylli kröfur um námsmarkmið. Nemendur orða þetta best sjálfir: „Eftir að ég byrjaði á afrekssviðinu í Borgó hafa framfarirnar svo sannarlega sýnt sig! Þvílík

Afreksfólk í knattspyrnu í Borgó.

Og hér má sjá freksfólk í körfuknattleik hjá Borgó. snilld sem þetta er, mæli eindregið með aðstaða til að huga að öllum þáttum íþróttþessu fyrir alla sem að hafa áhuga á að ná arinnar. Ég er mjög ánægður með afrekslangt í sinni íþróttagrein,“ segir stúlka á brautina,“ segir ungur afrekskylfingur. handboltaafrekssviði. „ Ég mæti á 6 skipuÍ Borgarholtsskóla er í boði frábært tækilagðar æfingar í viku með afrekinu og mín- færi fyrir afreksíþróttafólk sem ég hefði svo um golfklúbbi. Árangurinn lætur ekki á sér sannarlega þegið að taka þátt í þegar ég var standa. Ég er mjög ánægður með að ég sótti í framhaldsskóla. Kröfurnar til inngöngu eru um á afreksbrautinni í Borgarholltsskóla,“ miklar enda þarf að standast miklar kröfur segir drengur á golfafrekssviði. „Ég hef bætt ef árangri skal ná í íþróttum og námi. Nemskottækni mjög mikið,“ segir afreksknatt- endur þurfa að hafa náð grunnskólaprófi, spyrnumaður. „Eftir að ég byrjaði í afreks hafa stundað íþrótt sína í nokkur ár, vera hef ég bætt mig sem leikmann alveg heil- vímulausir og skila fyrirmyndar skólasókn. mikið bæði tækni og leikskilning,“ segir Nánari upplýsingar eru á www.bhs.is nemandi á handboltaafrekssviði. „AfreksÍris Björk Eysteinsdóttir, brautin er frábær leið til að æfa ennþá meira. Verkefnastjóri afreksíþróttasviðs Flottar og vel skipulagðar æfingar. Frábær Borgarholtsskóla

Urðarapótek & MP banki Hollt og heilbrigt viðskiptasamband Guðrún Pálsdóttir stofnaði Urðarapótek og keppir við þá stóru á markaðnum með áherslu á góð kjör og betri þjónustu. Við þekkjum slíkar aðstæður mjög vel.

Brandenburg

Þess vegna er Urðarapótek í viðskiptum hjá okkur okkur..

Ármúli 13a / Borgartún 26 / 540 3200 / www.mp.is

b banki anki at atvinnulífsins vinnulífsins


15

GV

Fréttir

SamFestingurinn og samfésballið í Höllinni Söngkeppni Samfés (Samtök félagsmiðstöðva á Íslandi) og Samfésballið hafa undanfarin ár gengið undir nafninu SamFestingurinn en SamFestingurinn fer iðulega fram fyrstu helgina í mars ár hvert. Ballið er á föstudagskvöldi og söngkeppnin á laugardegi og það eru unglingar í 8. – 10. bekk úr félagsmiðstöðvum af öllu landinu sem taka þátt í gleðinni. Á Samfés-ballinu

Kara, Bjargey, Edil, Steinunn og Andrea á Samfésballinu.

voru saman komnir 4500 krakkar í Laugardalshöllinni og voru þeir að sjálfsögðu alveg til fyrirmyndar og skemmtu sér konunglega en á ballinu skemmtu m.a. Jón Jónsson og Páll Óskar Hjálmtýsson. Félagsmiðstöðvar Gufunesbæjar áttu tæplega 300 unglinga í Höllinni að þessu sinni. Félagsmiðstöðvar Gufunesbæjar stóðu fyrir söngkeppninni Söngyn 21. febrúar síðastliðinn til að velja

sína fulltrúa í söngkeppni Samfés. Aron Hannes Emilsson úr Sigyn, Jessý Rún Jónsdóttir og Kristín Eva Ólafsdóttir úr Púgyn voru þau sem stóðu uppi sem sigurvegarar í Söngyn. Aron, Jessý og Kristín stóðu sig öll mjög vel í söngkeppni Samfés sem fór fram 2. mars og eigum við eflaust eftir að fá að heyra meira frá þessum söngfuglum í framtíðinni.

250 fermingarbörn í Grafarvogi og hvergi fleiri á landinu 250 fermingarbörn fermast í Grafarvogskirkju um þessa páska. Það eru um 90% af árganginum og hefur hlutfall þeirra sem fermast aldrei farið niður fyrir 90% í Grafarvogi. Fyrsta fermingin var í Grafarvogskirkju sl. sunnudag en í blaðinu má finna öll nöfn fermingarbarnanna á bls. 16.

Áhugasöm fermingarbörn í Grafarvogskirkju sl. sunnudag.

Frábærar fermingargjafir Þessi mynd var tekin í fyrstu fermingunni í Grafarvogskirkju um liðna helgi.

GV-myndir PS

Förðunarburstasett frá Sigma 88 augnskugga palletta frá Coastal Scents

78 augnskugga og kinnalita palletta frá Coastal Scents

Hágæða förðunarburstasett frá Sigma

www.gloss.is - sími 587-9500 - netverslun


16

GV

Fréttir

Fermingar í Grafarvogskirkju 2013 17. mars kl. 10.30 - Prestar séra Vigfús Þór Árnason og séra Guðrún Karls Helgudóttir. Arnar Logi Guðjónsson, Ljósuvík 32 Árni Theodór Atlason, Brúnastöðum 61 Birgir Freyr Arnarsson, Brúnastöðum 17 Bjarni Alvar Kjatansson, Hamravík 40 Daði Arnarson, Barðastöðum 17 Elfar Snær Arnarson, Hlaðhömrum 17 Emilía Katrín Böðvarsdóttir, Garðsstöðum 56 Guðrún Þóra Atladóttir, Brúnastöðum 61 Heiðar Örn Árnason, Reyrengi 39 Íris Birna Anardóttir, Breiðuvík 13 Kristín Birta Atladóttir, Brúnastöðum 61 Ragna Guðrún Snorradóttir, Gautavík 45 Salka Rán Ragnarsdóttir Thorarensen, Garðsstöðum 44 Sigurður Snær Sívertsen, Vættaborgum 118 Sigurjón Óli Gunnarsson, Bakkastöðum 163 Sóley Ögmundsdóttir, Vættaborgum 92 Stefanía Einarsdóttir, Reyrengi 47 Theódóra Steinunn Valtýsdóttir, Bakkastöðum 159 Valdimar Sæmundsson, Barðastöðum 19 17. mars kl. 13.30 - Prestar: séra Vigfús Þór Árnason og séra Guðrún Karls Helgudóttir. Andri Freyr Andrésson, Bakkastöðum 71 Andri Hrafn Ármannsson Breiðuvík 16 Anna Helga Kristjánsdóttir, Laufengi 122 Arnar Daði Steinþórsson, Bakkastöðum 161 Aron Can Gultekin, Brúnastöðum 77 Birta Ýr Jónasdóttir, Frostafold 20 Bjartur Snær Sigurðsson, Barðastöðum 67 Daníel Libæk Sörensen, Vallengi 15 Elísabet Sóldís Þorsteinsdóttir, Logafold 31 Elvar Snær Gunnarsson, Garðsstöðum 20 Fannar Örn Fjölnisson, Brúnastöðum 33 Freyja Ósk Þórisdóttir, Ljósuvík 12 Friðgeir Óli Bjarnason, Garðsstöðum 37 Garðar Örn Gylfason, Breiðuvík 22 Gunnar Ingi Davíðsson, Bakkastöðum 33 Kári Alexander Þórðarson, Laufengi 60 Óli Kári Sigurbjörnsson, Bakkastöðum 151 Unnur Karen Björnsdóttir, Gullengi 3 Pálmasunnudagur 24. mars kl. 10.30 Prestar: séra Vigfús Þór Árnason og séra Guðrún Karls Helgudóttir. Aníta Sólveig Jóhannsdóttir, Gullengi 6 Davíð Snær Jóhannesson, Noregi Guðmundur Ragnar Tryggvason, Flétturima 25 Heiðrún Líf Erludóttir, Reyrengi 10 Jasmín Cassandra Routley, Jötnaborgum 4 Jason Alexander Quinn, Úlfarsbraut 66 Perla Sif Jóhannesdóttir, Noregi Rafn Kristján Krisjánsson Rakel Ýr Brynjólfsdóttir, Vallengi 6 Sigurður Már Þórhallsson, Vættaborgum 112 Sindri Pálsson, Hamravík 22 Pálmasunnudagur 24. mars kl. 13.30 Prestar: séra Vigfús Þór Árnason og séra Lena Rós Matthíasdóttir. Arna Lára Hjaltested, Geithömrum 15 Bjarki Ragnarsson, Miðhúsum 29 Björn Aron Jóhannesson, Garðhúsum 8 Daníel Logi Arnarson, Gnípuheiði 7 Kóp. Embla Nanna Þórsdóttir, Neshömrum 11 Freyr Vigfússon, Breiðuvík 39

Gerður Sif Heiðberg, Leiðhömrum 25 Helena Marina Salvador, Stakkhömrum 8 Herdís Hanna Yngvadóttir, Logafold 155 Hermann Orri Svavarsson, Fannafold 118 Íris Björg Albertsdóttir, Grundarhúsum 13 Íris Míranda Bonilla, Rauðhömrum 10 Kristbjörg Elín Þorsteinsdóttir, Veghúsum 13 Kristinn Gísli Gíslason, Fannafold 60a Kristín Lísa Friðriksdóttir, Vallarhúsum 17 Ólafur Baldur Ingvarsson, Leiðhömrum 44 Ólafur Einar Ólafsson, Hverafold 118 Óskar Örn Einarsson, Sóleyjarima 49 Selma Karólína Eggertsdóttir, Reykjafold 6 Sindri Blær Jónsson, Fannafold 83a Sóley Rut Jónsdóttir Bachmann, Grundarhúsum 30 Sveinn Jóhannsson, Fannafold 46 Viktor Nói Kristinsson, Jöklafold 1 Ylfa Dögg Ástþórsdóttir, Grundarhúsum 12 Þórarinn Óli Jónsson, Gautavík 3 Skírdagur 28. mars kl. 10.30 Prestar: séra Vigfús Þór Árnason og séra Lena Rós Matthíasdóttir. Arnar Geir Sigurðsson, Fannafold 120 Axel Örn Gunnarsson, Logafold 41 Ágúst Þór Ágústsson, Skyggnisbraut 20 Birgitta Ýr Ríkarðsdóttir, Smárarima 36 Birta Sól Ström, Berjarima 16 Bjarki Sær Magnússon, Garðhúsum 31 Daníel Ólafsson, Veghúsum 17 Elinóra Inga Egilsdóttir, Naustabryggju 11 Friðrikka Hanna Björnsdóttir, Dalhúsum 48 Gunnar Guðmundur Arndísarson, Dalhúsum 107 Harpa Mjöll Þórsdóttir, Vesturhúsum 11 Ívar Nökkvi Birgisson, Sveighúsum 17 Jón Atli Guðmundsson, Dalhúsum 50 Kristel Tanja Garðarsdóttir, Bláhömrum 21 Kristín Alísa Hannesdóttir, Hverafold 138 Kristófer Jóel Jóhannesson, Klukkurima 10 Margrét Rún Styrmisdóttir, Reyrengi 4 Nína Lovísa Ragnarsdóttir, Naustabryggju 26 Ólavía Rún Grímsdóttir, Vegghömrum 49 Petra Baldursdóttir, Naustabryggju 24 Silja Gunnarsdóttir, Fannafold 175 Valgeir Sigurðsson, Garðhúsum 14 Viktor Ingi Árnason, Reykjafold 2 Skírdagur 28. mars kl. 13.30 Prestar: séra Vigfús Þór Árnason og séra Guðrún Karls Helgudóttir. Alexander Þórðarson, Hamravík 36 Aron Ísak Yngvason, Miðhúsum 18 Auður Lára Bjarnferðsdóttir, Suðurhúsum 5 Ásgeir Andri Helenuson, Vallarhúsum 9 Benedikt Daríus Garðarsson, Naustabryggju 23 Birkir Fannar Harðarson, Gerðhömrum 19 Brynhildur Íris Bragadóttir, Frostafold 2 Daníel Andri Gunnarsson, Logafold 151 Elísa Ósk Sigurðardóttir, Vallarhúsum 26 Emil Árni Guðmundsson, Funafold 51 Gissur Baldvinsson, Hamravík 58 Guðbjörg Rún Torfadóttir, Frostafold 36 Guðrún Día Oddsdóttir, Sveighúsum 9 Hildur Ýr Schram, Naustabryggju 20 Jóhann Karl Sigurðsson, Hlaðhömrum 46 Karen Lóa Birgisdóttir, Baughúsum 2 Magnús Breki Magnússon, Frostafold 10 Sandra Björk Bragadóttir, Frostafold 2 Sigíður María Eggertsdóttir, Krosshömrum 4

Sigmar Jóhann Bjarnason, Jöklafold 25 Sindri Sævar Eggertsson, Leiðhömrum 30 Stella María Roloff, Frostafold 20 Svavar Skúli Einarsson, Noregi Tinna Ósk Traustadóttir, Ljósuvík 2 Viktor Ásbjörnsson, Mosarima 31 Annar í páskum 1. apríl kl. 10.30 Prestar: séra Vigfús Þór Árnason og séra Lena Rós Matthíasdóttir. Aldís Sif Sæmundsdóttir, Noregi Alexandra Hafþórsdóttir, Ólafsgeisla 67 Árni Geir Óskarsson, Laufrima 3 Ásta Jórunn Smáradóttir, Smárarima 80 Bergþór Atli Halldórsson, Flétturima 21 Birgir Berg Birgisson, Laufrima 61 Bjarni Sindri Bjarnason, Sóleyjarima 39 Daníel Þór Bjarkarson, Flétturima 23 Erna Kristín Jónsdóttir, Flétturima 15 Gunnar Héðinn Brynjólfsson, Berjarima 5 Hallvarður Óskar Sigurðarson, Hvannarima 24 Hrafnkell Rúnarsson, Flétturima 12 Ingibjörg Ester Árnadóttir, Mosarima 2 Ísak Atli Kristjánsson, Sóleyjarima 75 Pétur Breki Lorange Ásgeirsson, Hrísrima 7 Sigíður Rós Pétursdóttir, Berjarima 23 Tristan Ingi Ragnarsson, Gautavík 32 Valur Snær Hilmarsson, Iðunnarbrunni 6 Annar í páskum 1. apríl kl. 13.30 Prestar: séra Vigfús Þór Árnason og séra Guðrún Karls Helgudóttir. Anna Karen Stefánsdóttir, Laufengi 29 Aron Elí Gíslason, Hörðukór 3 Ástrós Ögn Ágústsdóttir, Vallengi 13 Eva María Oddsdóttir, Reyrengi 29 Fannar Þór Einarsson, Laufengi 62 Fríða Ósk Halldórsdóttir, Álfaborgum 9 Gabriel Arnar Amador Losada, Dísarborgum 9 Guðjón Steinar Hákonarson, Goðaborgum 2 Halldóra Áskelsdóttir, Laufengi 46 Hákon Pálmi Ólafsson, Vættaborgum 4 Jóhanna Lóa Ólafsdóttir, Dalhúsum 72 Kara Rós Kristinsdóttir, Breiðuvík 20 Kári Kristófer Elíasson, Logafold 174 Kolbrá Jóhanna Magnúsdóttir, Mosarima 12 Sigurjón Ari Hauksson, Vættaborgum 41 Unnar Már Sigurbergsson, Álfaborgum 7 Þorsteinn Birkir Vignisson, Vættaborgum 84 7. apríl kl. 10.30 - Prestar: séra Vigfús Þór Árnason og séra Lena Rós Matthíasdóttir. Anton Guðmundsson, Mururima 9 Baldur Már Finnsson, Laufrima 5 Davíð Alexander Magnússon, Smárarima 79 Eiríkur Skúli Gústafsson, Laufrima 15 Eydís Sela Albertsdóttir, Laufrima 24 Gabríel Thorarensen, Hamravík 26 Jóhann Ísfjörð Bjargþórsson, Hvannarima 14 Lísa María Ísfeld Ívarsdóttir, Laufrima 18 Matthías Vilhjálmur Ásgrímsson, Fífurima 8 Sara Gígja Geirsdóttir, Flétturima 9 Sigrún Sól Jónsdóttir, Mosarima 27 Vala Birna Árnadóttir, Reykjafold 28

Arnar Hörður Bjarnason, Jöklafold 25 Ágúst Freyr Halldórsdóttir, Vegghömrum 13 Ásthildur Gréta Símonardóttir, Leiðhömrum 5 Björgvin Margeir Hauksson, Veghúsum 31 Hafdís Birna Halldórsdóttir, Reyrengi 4 Herdís Hlíf Þorvaldsdóttir, Jöklafold 11 Hlynur Blær Sigurðsson, Hverafold 23 Hrafnhildur Tinna Sörensdóttir, Svarthömrum 14 Hrafnkell Kári McKinstry, Veghúsum 31 Jóna Margrét Hlynsdóttir Arndal, Dalhúsum 78 Kaj Arnar Jörgensen, Gullengi 3 Kartín Þórhallsdóttir, Þýskalandi Margunnur Oddrún Þórðardóttir, Brúnastöðum 41 Olgeir Þorkelsson, Salthömrum 16 Pétur Már Helgason, Austurfold 2 Sigmar Jóhann Bjarnason, Jöklafold 25 Sigmundur Bjarki Jónsson, Dalhúsum 19 Súsanna Ísabella Jóhannsdóttir, Logafold 97 Tómas Arnar Þorláksson Hverafold 112 14. apríl kl. 10.30 - Prestar: séra Vigfús Þór Árnason og séra Lena Rós Matthíasdóttir. Axel Ingi Einarsson, Hvannarima 12 Axel Kristján Axelsson, Berjarima 63 Álfheiður Sigurðardóttir, Hrísrima 27 Bergþór Kristjánsson, Laufrima 23 Daníel Már Friðriksson, Laufrima 31 Einar Óskar Matthíasson, Laufengi 8 Gunnar Ólafsson, Rósarima 7 Heimir Örn Johnson, Laufengi 36

""#$%&''

14. apríl kl. 13.30 - Prestar: séra Vigfús Þór Árnason og séra Lena Rós Matthíasdóttir. Alexandra Ivalu Josefsen Einarsdóttir, Fróðengi 6 Anna Lilja Ólafsdóttir, Laufengi 100 Ástþór Óskar Ingólfsson, Smárarima 42 Birna Dís Bergsdóttir, Bakkastöðum 167 Birta Ögn Elvarsdóttir, Hamravík 28 Brynjar Óli Kristjánsson, Vættaborgum 39 Eiríkur Óskar Oddsson, Laufengi 118 Guðlaugur Helgi Björnsson, Dvergaborgum 12 Guðný Elísabet Stefánsdóttir, Smárarima 44 Hlín Heiðarsdóttir, Æsuborgum 10 Óliver Haraldsson, Gullengi 6 Róbert Leó Valdimarsson, Vættaborgum 3 Selma Rún Ragnarsdóttir, Gullengi 2 Sædís Friðriksdóttir, Vættaborgum 12 Viktor Berg Grétarsson, Laufengi 150 Þórður Kristófer Ingibjargarson, Goðaborgum 10 Þórhildur Benediktsdóttir, Hamravík 40

Skíðaferð í Dregyn Um fjörutíu unglingar úr Dregyn, félagsmiðstöð Gufunesbæjar við Vættaskóla, lögðu ásamt starfsfólki land undir fót eina helgina í febrúar og tóku stefnuna á skíðaparadís norðurlands, Akureyri. Á leiðinni var stoppað á Blönduósi þar sem allir fengu pizzu í kvöldmat. Margt var gert í rútunni á leiðinni en krakkarnir horfðu á kvikmynd, þætti, hlustuðu á tónlist, spjölluðu eða hvíldu sig. Þegar komið var í Rosenberg, þar sem við gistum, komu allir sér fyrir en þar var okkur úthlutað fjórum skólastofum sem var breytt í virkilega huggulega hótelaðstöðu á aðeins nokkrum mínútum sem átti eftir að nýtast krökkunum vel yfir helgina. Starfólkið sá um að elda morgunmatinn ofan í liðið en það munaði minnstu að það hefði kveikt í húsinu við það að steikja nokkur tonn af beikoni og eggjum ofan í mannskapinn. Eftir morgunmat klæddu sig allir í skíðagallann, stukku út í rútu sem keyrði hópinn upp í Hlíðarfjall. Mikið af fólki var í fjallinu sökum vetrarhátíðar sem var í gangi sömu helgi og þar af leiðandi tók dágóðan tíma að ná í lyftukort og redda búnaði fyrir alla, en sem betur fer tókst það á endanum. Veður var mjög gott þennan dag og voru allir í frábæru skapi þegar lagt var af stað úr fjallinu. Eftir að fólk hafði kastað af sér blautu fötunum var farið í sund og svo út að borða. Eftir mat var frjáls tími og nýttu krakkarnir sér hann á ýmsan hátt, sumir skoðuðu sig um í miðbænum á meðan aðrir gæddu sér á dýrindis ísdrykkjum á Te og kaffi. Á sunnudeginum var léttur morgunmatur, en starfsfólkið hætti sér ekki í það að endurtaka eldamennsku gærdagsins. Eftir morgunmatinn var dótinu pakkað saman og öllu hent út í rútu. Þegar tiltekt í Rosenberg var lokið var aftur haldið upp í fjall þar sem allir renndu sér síðustu ferðirnar sem reyndust frekar erfiðar þar sem skyggni var fremur slæmt í fjallinu þennan dag. Áður en lagt var af stað frá Akureyri var stoppað í Brynju til að fá sér einn frægan Brynjuís og svo var keyrt á Blönduós þar sem kvöldverðurinn var snæddur. Eftir kvöldmat voru allir orðnir mjög þreyttir enda hafði mikið verið gert yfir daginn. Rútan skilaði sáttum unglingunum í Grafarvoginn seint á sunnudagskvöldið eftir mjög svo skemmtilega helgi í skíðaparadísinni á Akureyri.

7. apríl kl. 13.30 - Prestar: séra Vigfús Þór Árnason og séra Lena Rós Matthíasdóttir. Amanda Líf Pétursdóttir, Frostafold 147 Andrea Sif Nökkvadóttir, Veghúsum 31

Hress í Hlíðarfjalli.

!

Hlynur Orri Einarsson, Laufrima 81 Jökull Ingi Erlendsson, Sóleyjarima 45 Kartín Rut Magnúsdóttir, Laufrima 33 Margeir Fannar Pálsson, Smárarima 41 Matthías Már Marteinsson, Brúnastöðum 26 Rakel Rós Halldórsdóttir, Smárarima 29 Sandra Sif Gunnarsdótir, Fífurima 52 Torfi Tímoteus Gunnarsson, Smárarima 70 Viktoría Ýr Sveinsdóttir, Berjarima 41 Þórey Ísafold Magnúsdóttir, Hrísrima 3

$%& ' Þessar vinkonur skemmtu sér vel.


17

GV

Fréttir

Hugleiðing á páskum - eftir Vigfús Þór Árnason, sóknarprest í Grafarvogi ara okkar á bænastund.” Á páskadag berast til okkar mikilvægustu orð kristinnar trúar: ,,Verið óhræddar því hann er upprisinn. Hér birtist kjarninn í trú okkar. Hann er hér mitt á meðal okkar, vill taka í hönd þína, hönd okkar allra, og ,,leiða okkur að vötnum þar sem við megum næðis njóta” eins og segir í 23. Davíðssálmi. Vegna þessara atburða finnum við fyrir fögnuði. Við bjóðum lífið velkomið. Við viljum faðma allan heiminn. Hann sagði við okkur: ,,Friður sé með yður” þegar hann mætti lærisveinum sínum eftir upprisuna. Á páskamorgni er greint frá sigri hans yfir sjálfum dauðanum, þeim þætti lífsins sem við mennirnir, samkvæmt rannsóknum, óttumst mest. Þessi sigur, ,,sigur lífsins,” felur þó í sér gleðina, fullvissuna um það að sá sem á krossinn var negldur og við höfum gengið með alla föstuna í guðsþjónustum og við lestur passíusálmanna, sem eru dýrmætustu ljóð íslenskrar sögu og tungu, sigraði sjálfan dauðann og gaf okkur eilíft líf. ,,Dauðinn dó en lífið lifir. Þess vegna er erindi Guðs við okkur nefnt einu nafni ,,Fagnaðarerindi.” Það felur í sér fögnuð þann hinn mesta sem mönnunum hefur verið gefinn. Með hjálpræðisverki sínu var Kristur Jesús að vinna verk svo að við öll mættum eignast von, skynjuðum tilgang og markmið tilverunnar og lífsins. Nú er ekki óeðilegt að spyrja og spyrja af einlægni. Nær þessi mikilvægi boðskapur til okkar í nútímasamfélagi? Þegar við nemum staðar og skoðum þjóðfélagið kemur fljótt í ljós að meginstef þess frá degi til dags eru án efa efnahagsmálin. Það er skiljanlegt á erfiðum tímum í lífi þjóðar okkar. Þessir þættir mannlífsins eru auðvitað mikilvægir í lifuðu lífi. Kristur Jesús, sem við á páskadegi fjöllum um sem hinn upprisna Drottinn, benti á, á lífsgöngu sinni, ,,að maðurinn lifir ekki af brauði einu saman heldur af sérhverju orði sem fram gengur af Guðs munni.” Hið veraldlega, sem mótar okkur svo mikið, er þó ekki allt sem skiptir máli í lífinu. Oft nær hið veraldlega ekki að leysa flóknar spurningar. Sorgin mætir öllum mönnum. Hvert er svar okkar er við mætum henni? Þá er erfitt að setja svörin upp í debet og kredit. Hið veraldlega leysir ekki eingöngu erfiðleika lífsins,

heldur miklu fremur grípur þar inn í bænin og trúin og sú von sem hún skapar í hjörtum okkar. Við eigum kirkju, samfélag þeirra sem trúa á hinn upprisna, sem reynir að svara stærstu spurningum mannsandans. Það er mér óskiljanlegt ef þeir sem fjalla um guðfræði trúarinnar og kirkjunnar komast að því að það sé ekki meginmál trúarinnar hvort Kristur er upprisinn eða hvort hann hafi sigrað sjálfan dauðann. Sagði ekki postulinn Páll, sem við vitnum svo oft í: ,,Ef Kristur er ekki upprisinn, þá er ónýt prédikun vor, ónýt líka trú yðar?” I. Kor. 15.14. Eitt af táknum vorsins eru páskarnir og ekki síst Séra Vigfús Þór Árnason, sóknarprrestur í Grafarvogi. GV-mynd PS fermingarbörnin sem um það leyti heita hinum uppallir silfrið sömu augum. F. Langbridge komst þannig risna að gera hann að ,,leiðtoga lífs síns.” Það þekkj- að orði: ,,Tveir menn horfa í gegnum sömu grindurnum við mennirnir, breiskir menn, að það er ekki létt ar. Annar sér moldina, hinn stjörnurnar.” verk. Á páskum heyrum við fuglasönginn sem er farVið megum ekki gleyma því að ekki hafa inn að hljóma eins og sinfóníuverk niður við Grafar- gleðitíðindin, sem kristallast í upprisunni, náð til eyrna voginn okkar fagra. Um páskadag og vorið orti Vil- allra. Ekki allir skynja vonina, kærleikann, umhyggjborg Dagbjartsdóttir í ljóði sínu sem ber nafnið Páska- una og gleðina sem engillinn færði heiminum fyrir liljur: meira en tvö þúsund árum og færir okkur enn í dag. Vissulega er það svo að upprisa hins krossfesta Jesú Morguninn eftir komu konurnar Krists er atburður sem sprengir öll mörk og mynstur til þess að gráta við gröfina. mannlegs máls og reynsluheims. En ég efast ekki um Og sjá þær fundu gul blóm frásagnir guðspjallanna og frásagnir trúverðugra vitna sem höfðu sprungið út um nóttina. um páskaatburðina. Atburðir páskamorgunsins fela í Vorið var komið sér mikinn leyndardóm. þrátt fyrir allt. Á helgum páskamorgni eru til staðar birtan, ylurinn, ljóminn, gleðiefnið mikla, vegna þess að Kristur hefur Þegar við höfum tekið á móti þessum gleðitíðindum sigrað sjálfan dauðann. páskana er mikilvægt að þau berist áfram. Það er hlutJá, lífið rúmar í sér dauðann. verk kirkjunnar. Við megum aldrei gleyma að ekki líta Í Jesú nafni. Amen ENNEMM / SÍA / NM56924

,,Lífið rúmar í sér dauðann.” Þessi orð mátti lesa í hugleiðingu um páskadag er birtist nýlega á svonefndum prestavef. Prestarnir eru, eins og svo margir aðrir, tengdir við vefmiðlana sem í dag má líkja við sendibréf liðinna tíma. Jafnvel er vefurinn farinn að koma í staðinn fyrir símann. Ef þú missir af fréttum, ferðu inn á netið og horfir á þær eða annað mikilvægt efni. Ég ætla ekki á helgum páskum að fara að fjalla um fréttaflutning í nútímanum eða vefnotkun heldur líta miklu fremur að mikilvægustu frétt allara tíma, fréttinni sem er grundvöllur kristinnar trúar. Fréttinni um að Kristur Jesú, sonur Guðs, er upprisinn. Já hann er sannarlega upprisinn. Við höfum öll heyrt þessi orð, þau eru ekki einhver klisja eða orð án innhalds. Þetta eru orðin sem skipta meginmáli í lífi okkar, meginmáli í trú okkar sem við viljum hvert og eitt að sé lifandi. Þessi orð um upprisuna, fylla hjörtu okkar ólýsanlegri gleði, skapa frið og jafnvægi hið innra með okkur. Finnið þið ekki fyrir slíkum tilfinningum á morgni upprisunnar, á páskamorgni, páskadegi? Dagurinn er þeirrar gerðar, að við finnum svo sannarlega fyrir kærleika Guðs. Ekki þó með því að rekja það undur á vísindalegan hátt sem gerðist á páskamorgni heldur með því að vera boðið að slást í för með Maríu Magdalenu, Maríu hinni og Salóme. Þær þrjár, samviskusamar, einlægar í trú sinni á þann sem hafði veitt þeim svo mikið á jarðvistardögunum, fóru til að líta eftir gröfinni. ,,Og sjá, það varð mikill landskjálfti og engill Drottins steig niður af himni og kom og velti steininum frá. Engillinn var hvítklædddur sem snjór. Varðmennirnir skulfu að hræðslu. Engillinn tók til máls og sagði: ,,Verið ekki hræddar, því ég veit að þér leitið að hinum krossfesta. Hann er eigi hér því hann er upprisinn. Farið og segið lærisveinum hans að hann sé upprisinn frá dauðum.” Þær skunduðu frá gröfinni með ótta og mikilli gleði og hlupu til að flytja lærisveinum hans tíðindin. Síðar í guðspjallinu er sagt frá því að þær hafi hitt Jesú. Gripu þær í fætur hans og veittu honum lotningu og aftur endurtók hann orðin sem við þekkjum svo vel úr jólaguðspallinu: ,,Verið óhræddir” en nú hljóma þau: ,,Verið óhræddar.” Vegna ,,undursins mikla” viljum við, hvert og eitt, ,,krjúpa og faðma fótskör hans, Frels-

Framtíðar reikning ur Íslandsbank a Framtíðarreikningur Íslandsbanka er g óð f fer er mingargjöf góð fermingargjöf Með hon honum um g geta eta fforeldrar, ömmur, af afar, ar, ffrændur rændur og ffrænkur rænkur for oreldrar, ömmur, tryggt fermingarbarninu veglegan losnar við ið tr yggt ffer em los nar v er mingarbar ninu v eglegan ssjóð jóð ssem aldur,, um það bil þ þegar næstu áfangar lífinu u 18 ára aldur egar næ stu sstóru tór u áf angar í lífin blasa Framtíðarreikningur ávallt hæstu vexti exti blasa við. við. Fram tíðar reikningur ber á vallt hæ stu v verðtryggðra innlánsreikninga bankans almennra v erðtr yggðra innláns reikninga bank ans og er því valkostur langtímasparnað. því framúrskarandi framúrskarandi v alkostur ffyrir yr ir langtíma spar nað.

Hægt er að sstofna tofna og legg leggja ja inn á Fram Framtíðarreikning tíðar reikning íú útibúum tibúum Íslandsbank Íslandsbanka. a.

Við bjóðum góðar Við bjóðum góðar framtíðarhorfur

framtíðarhorfur

tíðar reikning Leggðu f fer er mingar peningana inn á Fram fermingarpeningana Framtíðarreikning Þeir ssem em legg leggja er mingar peningana ssína, ína, 30.000 kr kr.. eða ja fer ffermingarpeningana e meira, inn á Fram Framtíðarreikning tíðar reikning Íslandsbank Íslandsbanka ag geta eta ta ffengið engið kr.. í mótframlag ramlag inn á Fram Framtíðarreikninginn tíðar reikninginn sinn.* sinn. 5.000 kr mótf framlag r

*Eitt fframlag *Eitt fyrir hvert ver t ffer fermingarbarn ramlag ffy yr ir h er mingarbar n

Við b bjóðum jóðum góða þjónustu g óða þjón þ jónustu islandsbanki.is | Sími 440 4000


18

GV

Fréttir

Ný íslensk mynt Stórir ávinningar Vangaveltur eru um hvað best er að gera í gjaldmiðilsmálum. Með því að taka einhliða upp gjaldmiðil annars ríkis þá þurfum við að kaupa hann, gjaldeyri með gjaldeyri, sem við eigum ekki og svo misstum við stjórn á peningamálum okkar til þess ríkis, sem ætti myntina. Ef við gengjum í ESB til þess að taka upp evruna, þá glötuðum við einnig eigin stjórn peningamála auk þess að við inngöngu í ESB fylgir valdaframsal og margar aðrar áhættur miðað þróun mála þar og hafa ber í huga að Ísland er ekki í neinni stöðu að uppfylla skilyrði evruaðildar í bráð þótt við vildum. Eigum við því að halda í gömlu krónuna? Hún hefur bæði sína kosti og galla. Í stórum dráttum eru kostirnir sveigjanleiki en gallarnir óstöðuleiki. En er til önnur lausn? Staðreyndir Það verður ekki hjá því komist að Bandaríkjadalur er í mjög sérsakri stöðu með því að vera notaður í yfir 90% heimsviðskiptanna og vera varagjaldeyrisforði flestra ríkja veraldar. Einnig er að mesti partur skulda íslenska ríkisins og stórfyrirtæja er í Bandaríkjadölum, að innflutt hrávara s.s. bensín, olía og ál er í dölum og að sala á raforku, áli o.fl. er einnig í dölum. Ríkisdalur XG - Hægri grænir, flokkur fólksins, vill taka hér upp nýja íslenskan lögeyri, sem hann kallar ríkisdal og tengja hann við Bandaríkjadal, dal á móti dal. Gengið gagnvart öðrum gjaldmiðlum fylgdi þá gengi Bandaríkjadals gagnvart þeim, en með þessu öðluðumst við æskilegan gengisstöðugleika og héldum á sama tíma eigin stjórn peningamála. Með slíkri nýrri íslenskri mynt gæfist sveigjanleiki til ýmissa hagfelldra aðgerða eins og afnáms verðbólgumarkmiða Seðlabankans, afnáms almennrar verðtryggingar neyslu, húsnæðis og námslána, gjaldeyrishafta og minnkun lánsgjaldeyrisvaraforða Seðlabankans, sem kostar sórfé í vexti. Stjórn á stýrivöxtum væri ennþá hjá okkur, en hefði nú virkileg áhrif með því að koma samhliða stóraukinni bindiskyldu og útlánaþaki á viðskiptabankana og ná þá sjórn á peningamagni í umferð. Þannig hefði Seðlabankinn í fyrsta sinn í sögunni þau Kjartan Örn Kjartansson. tæki og tól, sem til þarf til þess að hafa fulla stjórn á peningamálum þ.m. til að takast á við verðbólguna með árangri. Snjóhengjurnar Gjaldeyrishöftunum þarf að viðhalda á meðan eftirfarandi gengur yfir. Talið er að svonefndar aflandskrónur, innanlands og utan, séu nú um 1.200 miljarðar. Með hinum nýja lögeyri þyrftu eigendur þ.m.t. íslenskir eigendur íslenskra króna erlendis að koma með þær heim til að skipta yfir í ríkisdalinn ellegar týna þeim. Bjóða mætti eigendum krónujöklabréfanna, sem kosta íslenska skattgreiðendur tugmilljarðafjöld á ári í vexti, að skipta þeim yfir í 30-40 ára afborgunarlaus skuldabréf í Bandaríkjadölum á mjög lágum eða engum vöxtum og nota þá peninga á meðan til niðurgreiðslu skulda ríkisins, í arðbærar fjárfestingar og uppbyggingu landsins og lækkun skatta, en þetta mundi auk þess minnka þrýstinginn á útflæði gjaldeyris. Einnig má bjóða þeim að skipta þessum krónum þá yfir í ríkisdalinn á t.d. 5 aura fyrir krónuna og nota hagnaðinn fyrir land og þjóð. Með því að hafa krónuna í gildi á sérstökum reikningum mætti gera þeim, sem vildu ekki þekkjast þessi boð, að greiða innlánsvexti af innistæðum sínum í gömlu krónunni svipað og Swiss gerir fyrir sitt leiti vegna erlendra geymslureikninga. Þessir peningar eiga að vera sem mest hjá íslenska ríkinu, fólkinu, en ekki bönkunum, vogunarsjóðunum eða aflanskrónueigendum. Og með því að gera upp gamla Landsbankann í krónum og greiða kröfuhöfum hans í krónum þá fengist allur dýrmætur gjaleyrir hans til okkar. Og auðvitað á að greiða kröfuhöfum hinna bankanna í krónum með sama hætti. Hagsmunir Íslands eru þarna gífurlegir. Mikilvægar og arðbærar aðgerðir Leiðin er einföld, það yrði auðvelt að koma henni á á stuttum tíma og er auðvitað afar þjóðhagslega hagkvæm svo vægt sé til orða tekið. Er það ekki einmitt þetta, sem við þurfum strax á að halda áður en það er orðið of seint og kröfuhafar hafa náð að selja bankana til fjárfesta, sem verður auðvitað að stoppa ef við ætlum ekki að missa þann ábata frá þjóðinni? Og þetta væri auðvitað ekki hægt ef að við værum ósjálfstæð, án löggjafarvaldsins og í ESB, svo mikið er víst. Lesa má ítarlega um efnið hjá Hægri grænum, flokki fólksins á www.xg.is. Ef að X er ekki sett við G í vor, þá mun þó ekkert svona gerast. Vill einhver bera ábyrgð á því? Kjartan Örn Kjartansson. Höfundur er varaformaður Hægri grænna og í 1. sæti listans í Reykjaví norður

77^[gZ^ÂVkZg`hi¨Â^;g^Âg^`hÓaV[hhdcVgZ][ ^[gZ^ÂVkZg`hi¨Â^;g^Âg^`hÓaV[hhdcVgZ][

W[d5W[d#^h W[d5W[d#^h

BG

BG

SV

SV

OT T U Ð Þ J Ó N U S

TA

OT TUÐ ÞJÓNUS

TA

SMIÐJUVEGI 22 (GRÆN (GRÆN GATA) GA ATTA) · 200 KÓPAVOGI KÓPAVOGI · SÍMI: 567 7360

Helgi Árnason skólastjóri Rimaskóla tekur á móti kínverksu skáksnillingunum, Gunnari Björnssyni forseta SÍ og Stefáni Bergssyni frá Skákakademíu Reykjavíkur.

Ungir kínverskir ofurmeistarar tefldu við Norðurlandameistara Rimaskóla

Í tilefni af landskeppni Íslands og Kína í skák og þátttöku kínverskra undrabarna á Alþjóðlega skákmótinu í Hörpunni gáfu kínversku ofurmeistararnir sér tíma til að heimsækja Rimaskóla, sem alið hefur upp marga efnilega skákkrakka á síðasta áratug. Norðurlandameistararnir í skáksveit Rimaskóla, þau Dagur Ragnarsson, Jón Trausti Harðarson, Oliver Aron Jóhannesson og Nansý Davíðsdóttir, fengu með heimsókninni einstakt tækifæri til að tefla við kínversku gestina. Efnt var til hraðskákmóts í hátíðarsal Rimaskóla þar sem allir tefldu við alla í hraðskák. Þátttakendur voru auk Rimaskólakrakkanna þau Yu Yangyi tæplega 19 ára kínverskur stórmeistari og þriðji sterkasti skákmaður landsins og skákdrottningin Tan Zhougyi sem í tvígang varð heimsmeistari stúlkna 10 ára og yngri og einnig heimsmeistari stúlkna 12 ára og yngri. Rimaskólakrakkarnir sýndu kínversku skáksnillingunum enga miskunn og í 2. umferð lagði Oliver Aron kínverska undrabarnið Yu og hlaut að launum langvinnt lófaklapp skólasystkina sinna. Dagur tefldi óaðfinnanlega gegn Tan Zhougyi, náði frumkvæðinu í skákinni og tók jafnteflistilboði kínversku skákdrottningarinnar. Yu Yangyi vann mótið en þau Dagur Ragnarsson og heimsmeistarinn fyrrver-

andi Zhongyi urðu í 2. – 3. sæti, hálfum vinning á eftir Yangyi. Það var Helgi Árnason skólastjóri sem tók á móti kínversku gestunum, stýrði skákmótinu og veitti Kínverjunum barmmerki Rimaskóla til minningar um heimsóknina. Davíð Hallsson pabbi Nansýjar fylgdi gestunum og hélt uppi samræðum við þá á kínversku. Síðar um daginn var skákkrökkunum og skóla-

Afhverju vilja foreldrar hafa börnin sín í íþróttum ? Er það út af því að þeir náðu ekki sjálfir að uppfylla íþróttadrauma sína eða er það útaf því þeir vilja að barnið þeirra sé í góðum félagsskap og er að gera það sem það hefur gaman af? Hvort sem svarið er „já“ eða „nei“ við þessum spurningum þá þurfum við alltaf að sýna góðan stuðning og jákvæða fyrirmynd, því eins og flestir vita þá lærir barnið mikið af hegðun foreldra. Þó foreldrar séu ekki inná vellinum þá ber þeim skylda að sýna góðan íþróttaanda líkt og leikmenn inná vellinum. Vona ég því að foreldrar opni augun við lesningu á þessari grein. Börn á ungum aldri geta verið mjög viðkvæm fyrir athugasemdum og þarf því oftast að passa sig hvað maður segir við þau, og ekki síður á íþróttaviðburðum. Foreldrar og aðrir áhorfendur verða að muna að þau eru stuðningsmenn, fólk sem styður liðið sitt áfram með uppbyggjandi athugasemdum hvernig sem gengur. Þau eiga ekki að hrópa inná völlinn niðurlæg-

andi athugasemdum í garð andstæðing- ur eru foreldrar beggja liða farið að keppa anna, þar sem þetta er ekki atburður upp á við hvort annað í stúkunni, og get ég sagt líf og dauða, heldur eru þetta börn sem að það voru ekki falleg orð sem ég heyrði. hafa gaman af íþróttinni Ég tel að íþróttafélög geta og þurfa sem mestann upplýst foreldra um þetta stuðning svo þau missa vandamál með ýmsum ekki áhugann af íþróttaðferðum. Íþróttafélögin inni. Neikvæðar athugagætu búið til bækling um semdir foreldra geta haft hvað fyrirmynd er og hvað áhrif á íþróttaiðkun hvatning er mikilvæg fyrir barnanna, t.d. börn gætu börnin, hvernig þeir eiga að litið á leikinn með of alhegða sér á leikjum og varlegum augum og leggja áherslu á það að börngleymt að markmið leiksin eiga að hafa gaman af ins er að hafa gaman. íþróttinni. Þjálfarar gætu Svo virðist sem þetta Árni Þór Jónsson. sent foreldrum póst rétt fyrsé eitt af vandamálum ir mót þar sem hann minnir íþróttafélaga og vantar þau á að hvetja börnin eða kannski að upplýsa foreldra betur hjá liðið áfram og reyna að forðast ágrenning hverju og einu íþróttafélagi hvernig skuli við aðra foreldra úr öðrum liðum. hegða sér á íþróttaviðburðum hjá börnum. Að lokum vil ég minna á máltækið Ég sjálfur hef farið á fjölda marga yngri „Það læra börnin sem fyrir þeim er haft“. flokka leiki bæði í körfubolta og í fótbolta Árni Þór Jónsson og hef ég verið vitni af því að foreldrar eru BA nemi í uppeldis- og menntunekki lengur að hvetja liðið sitt áfram heldarfræði við Háskóla Íslands

stjóra Rimaskóla boðið í móttöku til forseta Íslands að Bessastöðum í tilefni af komu Kínverjanna. Rimaskólameistararnir tóku öll þátt í hinu glæsilega Reykjavik Open, alþjóðlega skákmótinu í Hörpunni. Þar vann Nansý Davíðsdóttir, hin unga skákdrottning Rimaskóla, til verðlauna á mótinu, fékk flesta vinninga allra þátttakenda miðað við skákstig.

Ofurskákmaðurinn ungi Yu Yangyi teflir við Nansý Davíðsdóttur Íslandsmeistara stúlkna. Bekkjarsystkini hennar fylgjast spennt með.

Foreldrar eiga að vera fyrirmynd barna á íþróttaviðburðum

Skipt­um­um­bremsuklossa­og­diska


19

GV

Fréttir Tvítugur töffari í Háskólabíói

Handknattleiks- og körfuknattleiksdeild Fjölnis:

Aðstöðuleysi ógnar starfinu Aðstöðuleysi ógnar því mikla uppbyggingarstarfi sem verið hefur hjá körfuboltadeild og handboltadeild Fjölnis. Til að styðja við stjórn félagsins og iðkendur deildanna hefur verið stofnaður stuðningshópur sem ætlar að beita sér fyrir löngu tímabærum úrbótum. Í skipulagi Grafarvogshverfisins er frá upphafi gert ráð fyrir tveimur íþróttahúsum til æfinga og keppni í vinsælustu hópíþróttagreinunum, handbolta og körfubolta, auk annara mannvirkja til íþróttastarfsemi. Í upphafi var gert ráð fyrir íþróttahúsi þar sem Egilshöllin er nú en síðar var skipulaginu breytt og húsinu fundinn staður við Borgarholtsskóla. Núverandi samningur Fjölnis við borgarstjórnina gerir ráð fyrir þessari byggingu en ljóst er að ekki verður um efndir í bráð og íbúar hverfisins þurfa að sætta sig við áframhaldandi bið. Þetta ástand er óþolandi fyrir okkur sem hér búum og aðstaðan sem okkur er gert að una við í engu samræmi við það sem öðrum íbúum

borgarinnar er boðið upp á. Ekkert íþróttafélag í borginni býr við eins þröngan kost og Fjölnir enda hafa hin félögin aðgang að minnsta kosti einu keppnishúsi og öðru til æfinga fyrir þessar greinar. Sem dæmi má nefna Breiðholtið þar sem íbúafjöldinn er svipaður og í Grafavogi en þar eru tvö keppnishús og það þriðja sem nýtist til æfinga. Hjá Fjölni eru starfandi bæði körfubolta- og handboltadeildir og stendur aðstaðan þessari starfsemi fyrir þrifum. Barna- og unglingastarf körfuboltadeildarinnar er vel þekkt og hefur það skilað undraverðum árangri hjá meistaraflokkum félagsins þar sem uppaldir leikmenn félagsins eru burðarásar. Barna- og unglingastarf handboltadeildarinnar hefur eflst mjög mikið og verða meistaraflokkar deildarinnar mjög öflugir á komandi árum, skipaðir leikmönnum úr hverfinu. Þessi glæsilega þróun mun ekki verða að veruleika nema félagið fái annað íþróttahús. Það er einfaldlega ekki raunhæft að

Handboltinn og körfuboltinn í Fjölni glímir við mikið aðstöðuleysi. halda úti starfsemi tveggja öflugra deilda í Fyrir íbúa hverfisins er það afar mikileinu íþróttahúsi. vægt að borgaryfirvöld svari með skírum Í vetur hafa unglingaflokkar félagsins hætti. Annað hvort verður byggð upp búið við mjög þröngan kost. Æfingar bráðabirgðaaðstaða á Korputorgi strax og þessara hópa eru oftast að hefjast um íþróttahús síðar eða samið verður um klukkan níu og iðkendur að koma heim málamiðlunartillöguna um húsið við Egeftir klukkan ellefu. Á þessum tíma er æf- ilshöll. Tíminn er naumur því taka þarf ákingum annarra félaga yfirleitt löngu lokið vörðun um aðstöðuna á Korputorgi í vor. en okkar unglingar hafa jafnvel þurft að Að auki eru deildirnar þegar farnar að keyra í Kórahverfi Kópavogs á þessum undirbúa næsta tímabil og verða að fá tíma til æfinga. Í þessum hópum eru ung- niðurstöðu í aðstöðumálin fljótt. Krafan er lingar sem eru að hefja nám í framhalds- einföld. Íbúar Grafarvogs njóti jafnræðis á skóla og af augljósum ástæðum er brott- við aðra íbúa borgarinnar á þessu sviði. fall þeirra úr íþróttum verulegt við þessar Að lokum viljum við skora á alla sem aðstæður. láta sig málsstaðinn varða að leggja okkur Í viðræðum forráðamanna Fjölnis við lið með að gera „like“ við facebook síðu borgaryfirvöld hefur komið fram hópsins „Æfingahús fyrir Fjölni: Handmálamiðlunartillaga um byggingu æfinga- bolti og Körfubolti“. Þeir sem vilja bætast húss fyrir boltaíþróttir ásamt fimleikahúsi í hópinn eða fylgjast með geta haft samvið Egilshöll. Þetta hús væri tvö ár í bygg- band við Svein Þorgeirsson ingu og myndi gerbreyta aðstöðu félags- sveinn@bhs.is. ins. Þessi lausn er ágæt fyrir Fjölni og borgaryfirvöld þyrftu ekki að fjármagna Fyrir hönd stuðningshópsins mannvirkið. Hinn kosturinn í stöðunni er Guðmundur Ingi Ásmundsson að byggja upp bráðabirgðaæfingaraðstöðu Brynjar Friðriksson á Korputorgi og síðar húsið við BorgarDagur Jónasson holtsskólann. Síðari kosturinn er væntanÞórdís Björk Davíðsdóttir lega mun dýrari til lengri tíma. Tómas Holton

Skólahljómsveit Grafarvogs, Grafarholts og Úlfarsárdals fagnar 20 ára afmæli um þessar mundir og hefur mikið verið um að vera á afmælisárinu. Þar má nefna nýtt æfingahúsnæði fyrir hljómsveitaræfingar í Húsaskóla, nýir búningar auk sex æfingaferða hljómsveitanna. Hljómsveitin bíður upp á hljóðfæranám í flestum skólum í Grafarvogi, Grafarholti og svo í Dalskóla. Hljómsveitin er skipuð um eitt hundrað nemendum á blásturshljóðfæri og slagverk sem skipt er í þrjár hljómsveitir, A-sveit skipuð yngstu hljóðfæraleikurunum og svo B-sveit og C-sveit. Í tilefni af afmælinu efnir Foreldrafélag hljómsveitarinnar til afmælishátíðar í Háskólabíó laugardaginn 23. mars kl 13. Þar koma fram hljómsveitirnar þrjár og sýna hvað í þeim býr. Á tónleikunum kemur einnig fram hópur eldri félaga sem hist hafa af þessu tilefni, þ.e. til að heiðra samkomuna með hljóðfæraleik. Í hléi verður tónleikagestum boðið upp á kökur og kaffi. Miðasala í forsölu hjá hljóðfæraleikurum í hljómsveitinni og við innganginn. Skólahljómsveit Grafarvogs hóf starfsemi 1992 sem sérverkefni á vegum Skólaskrifstofu Reykjavíkur, en var formlega stofnuð 21. mars 1993. Hún hafði frá upphafi haft aðsetur í Foldaskóla og var ætlað að sinna nemendum í Grafarvogi. Síðar bættust við nemendur Grafarholts 2007 og Úlfarsárdals 2010. Haustið 2012 flutti hljómsveitin bækistöð sína í Húsaskóla. Hljómsveitin gegnir þýðingarmiklu hlutverki í menningarlífi Grafarvogs og var fulltrúi Reykjavíkurborgar á tónlistarhátíð evrópskra ungmenna árið1996. Þá hefur hún leikið í Portúgal, Noregi, Lúxemborg, Ungverjalandi og Þýskalandi og er nú á leið til Spánar sumarið 2013. Skólahljómsveit Grafarvogs stóð fyrir landsmóti Samtaka Íslenskra Skólalúðrasveita í Grafarvogi árið 1997 og aftur 2004. Stofnandi og stjórnandi frá upphafi var Jón E. Hjaltason. Núverandi stjórnandi sveitarinnar er Einar Jónsson.

Sigursælir keppendur Fjölnis á Íslandsmótinu í karate.

Góður árangur í karate

Íslandsmeistaramót barna og unglinga í karate fór fram sunnudaginn 17. febrúar sl. Að venju stóðu krakkarnir í Fjölni sig vel og voru félaginu til mikils sóma. Á unglingamótinu hampaði Emil Áki Ægisson Íslandsmeistaratitlinum í flokki 13 ára drengja og Mikael Máni Vidal fékk brons; Sigríður Þórdís Pétursdóttir fékk silfurverðlaun í flokki 15 ára stúlkna; Viktor Steinn Sighvatsson vann til silfurverðlauna í flokki 12 ára drengja og þeir Guðjón Már Atlason og Óttar Finnsson til bronsverðlauna. Fjölnir fékk gull og silfur í hópkata drengja 12 - 13 ára þegar þeir Guðjón Már, Óttar og Viktor Steinn urðu Íslandsmeistarar og Ármann Atli Eiríksson, Emil Áki Ægisson og Mikael Máni Vidal fengu silfurverðlaun. Tvenn silfurverðlaun komu svo í hlut Fjölnis á barnamótinu en þeir Joshua Davíðsson í flokki 8 ára og yngri og Hermann Chr. Hoe í flokki 9 ára unnu báðir til silfurverðlauna; og í hópkata unnu þeir Baldur Sverrisson, Finnbogi Óskar Magnússon og Steinar Ingi Þorfinnsson til bronsSigríður Þórdís Pétursdóttir vann til verðlauna í flokki 10-11 ára. Karatedeild silfurverðlauna í flokki 15 ára stúlkna. Fjölnis er að vonum stolt af sínu fólki.

Stúlknakór Reykjavíkur í Grafarvogskirkju Einn af kórum Grafarvogskirkju er Stúlknakór Reykjavíkur í Grafarvogskirkju.

Starf kórsins er mjög öflugt og líflegt og áhugi stúlknanna mjög mikill. Margrét Pálmadóttir er stjórnandi

kórsins sem er á myndinni hér að ofan en hún var tekin á æfingu kórsins á dögunum.

Fermingargjafir í Kröflu - gröfum nöfn fermingarbarna á viðarbox úr mahoný eða birki - mörg mjög góð fermingartilboð í gangi Opið virka daga 11 -18

Veiðibúðin Krafla - Höfðabakka 3 - Sími: 587-9500


20

SG

Snyrtistofa Grafarvogs

GV

Fréttir

Gleðilega páska Berglind, Helga, Auður og Heiðbjört

Snyrtifræðingar og meistarar Hverafold 1-3 III hæð sími: 587-6700 www.ssg.is

Berglind Gunnarsdóttir Vættaskóla, Hekla Gná Heimisdóttir Rimaskóla og Hanna Björt Stefánsdóttri Húsaskóla.

Þrjár stúlkur unnu til verðlauna í Stóru upplestrarkeppninni

Rúnar Geirmundsson

Sigurður Rúnarsson

Elís Rúnarsson

Þorbergur Þórðarson

Alhliða útfararþjónusta Símar: 567 9110 & 893 8638 www.utfarir.is • runar@utfarir.is

Útfararþjónustan ehf. Stofnað 1990

Þær Berglind Gunnarsdóttir Vættaskóla, Hekla Gná Heimisdóttir Rimaskóla og Hanna Björt Stefánsdóttri Húsaskóla urðu hlutskarpastar fjórtán lesara sem kepptu til úrslita í Stóru upplestrarkeppninni í Grafarvogi sem fram fór í Grafarvogskirkju þann 4. mars. Það voru nemendur grunnskólanna í Grafarvogi og Kjalarnesi sem tóku þátt í úrslitakeppninni, sjö drengir og sjö stúlkur sem áður höfðu unnið keppnina innan síns skóla. Eins og áður segir voru það stelpurnar sem stóðu sig tals-

vert betur að mati dómnefndar og unnu til allra verðlaunanna. Markmið keppninnar er að vekja athygli og áhuga nemenda 7. bekkjar á vönduðum upplestri og framburði. Keppendur lásu einn sögukafla úr bók Friðriks Erlingssonar um Benjamín dúfu, ljóð eftir Þóru Jónsdóttur frá Laxamýri og að loks ljóð að eign vali. Formaður dómnefndar, Sesselja Guðrún Sigurðardóttir hrósaði öllum keppendum fyrir góðan undibúning og frammistöðu í lokakeppninni og sagði dóm-

nefndinni hafa verið nokkur vandi á höndum að komast að niðurstöðu. Sigurvegararnir þrír fengu vegleg peningaverðlaun að launum og öllum þátttakendunum var afhend bókargjöf frá Félagi íslenskra bókaútgefenda. Nemendur Skólahljómsveitar Grafarvogs léku á blásturshljóðfæri á milli umferða við undirleik Einars Jónssonar stjórnanda sveitarinnar. Umsjón með keppninni hafði Ragnheiður Axelsdóttir námsráðgjafi í Miðgarði.

Kiwanismenn gefa Ipad spjaldtölvur ALLIR ÚT AÐ HJÓLA

MEÐ

Félagar úr Kiwanisklúbbnum Höfða, Grafarvogi hafa gert víðreist um hverfið okkar að undanförnu, en fyrir skömmu færðu þeir félagar Dagþjónustunni Gylfaflöt þrjár spjaldtölvur að gjöf, en Gylfaflöt er dagþjónusta fyrir ungt fólk með fötlun á aldrinum 16-30 ára. Þar er boðið uppá tómstundamiðaða þjónustu fyrir fólkið, sem kemur á hverjum degi en rúmlega 20 einstaklingar nýta sér þessa þjónustu. Mikil sókn hefur verið í notkun Ipada í allri vinnu með fötluðum, þeir þykja sérstaklag handhægir , hægt að setja auðveldlega inn myndir og texta. svo þægilegt að að nota snertiskjáinn

til að stýra þeim, sérstakleg fyrir þá einstaklinga sem eru með skerta hreyfigetu. Þá færðu Höfðafélagar einnig Sérdeild Foldaskóla einnig þrjár Ipad spjaldtölvur að gjöf , en sérdeild er fyrir nemendur með einhverfu en einhverfa lýsir sér einkum í erfiðleikum í boðskiptum og félagslegu samspili auk þess sem einstaklingar með einhverfu geta haft sérkennilega og áráttukennda hegðun. Við flutning deildarinnar frá Hamraskóla fyrir skömmu yfir í Foldaskóla vildi starfsfólk deildarinnar búa deildina eins góðum tækjakosti og kostur

Mesta úrval landsins af rafgeymum í allar gerðir farartækja NMVNtTLJQUVNVNtUSBVTUPHGBHMFH¢KØOVTUBtÈSBSFZOTMB     

Bíldshöfða 12 · 110 110 RVK RVK · 577 1515 · ww www.skorri.is w.skorri.is

SÉRFRÆÐINGAR Í RAFGE RAFGEYMUM YMUM

Frá afhending spjaldtölva í Sérdeild Foldaskóla.

væri og töldu að miklir möguleikar opnuðust með tækni eins og spjaldtölvum. Þess skal einnig getið undanfarin ár hafa Kiwanismenn styrkt Sérbraut Borgarholtsskóla, með fjárframlögun í sjóð útskriftarnema. Afhending reiðhjólahjálma boðar orðið vorkomuna ár hvert en í samstarfi við Eimskip munu Kiwanismenn afhenda öllum börnum í 1. bekk grunnskóla Grafarvogs reiðhjólahjálma að gjöf, þetta í 13 skipti sem Höfðamenn munu útdeila hjálmum í skólum Grafarvogs og er áætluð í apríl n.k.


21

GV

Fréttir

Heilsulindir í Reykjavík

Rimaskóli nær frábærum árangri í baráttu gegn einelti Flestir grunnskólar í Reykjavík eru þátttakendur í Olweusaráætluninni gegn einelti. Allir starfsmenn skólanna koma að þeirri vinnu og sækja áður námskeið um öll viðbragðsmynstur í eineltisaðstæðum. Á hverju ári er eineltiskönnun lögð fyrir nemendur skólanna í 4. – 10. bekk. Samkvæmt niðurstöðum nýjustu eineltiskönnunar þá vekur árangur Rimaskóla athygli því að samkvæmt þessum niðurstöðum frá desember 2012 þá hefur gríðarlegur árangur náðst í að vinna gegn einelti og gera það nánast útrækt. Frá árinu 2009 hafa eineltistölur Rimaskóla lækkað úr 11,3% og niður í 1,1 % í lok ársins 2012. Þessar nýjustu tölur eru langt undir Reykjavíkurmeðaltali (4,4%) og landsbyggðarmeðaltali (5,3%). Með alla umsjónarkennara skólans og Sigrúnu Garcia námsráðgjafa í fararbroddi hafa starfsmenn Rimaskóla leitt Olweusarverkefnið með markvissum hætti sl. ár með bekkjarfundum, viðtölum, innígripum og eftirfylgni. Sem dæmi um góðan árangur gegn eineltinu þá mælist einelti ekkert meðal stúlkna í 5. – 10. bekk Rimaskóla. Í framhaldi af því þegar þessar jákvæðu niðurstöður höfðu verið kynntar starfsfólki, nemendum og foreldrum skólans þá var slegið upp pítsaveislu fyrir alla og pantaðar 270 stórar pítsur til að gleðja mannskapinn og halda upp á merkilegan árangur. Í framhaldi af þessum jákvæðu fréttum verður það markmið Rimaskóla að sofna ekki á verðinum heldur halda áfram að því að vinna eins markvisst og skjótt á þeim eineltismálum sem kunna að koma upp á og möguleiki er á hverju sinni.

í r é þ u t l l Ske

SUND a n a k s á p um

Nemendur sem lag!ir eru í einelti Hlutfall nemenda í 4.-10. bekk sem höf!u or!i! fyrir einelti 2-3 í mánu!i e!a oftar 16 14 12 10

2009

8

2010 2011

6

2012

4 2 0 Stúlkur

Drengir

Alls

Nemendur sem lag!ir eru í einelti Hlutfall nemenda í 5.-10. bekk sem höf!u or!i! fyrir einelti 2-3 í mánu!i e!a oftar 12 10 8 Rimaskóli

6

Reykjavík Landi!

4 2 0 2009

2010

2011

2012

Hlöðuball í Gufunesi

Í Hlöðunni við Gufunesbæ var haldið ball fyrir öll börn í 3. og 4. bekk í frístundaheimilunum í Grafarvogi og á Kjalarnesi. Ballið var 28. febrúar síðastliðinn og stóð frá kl. 14:30 – 16:00. Fjöldinn allur tók þátt í skemmtuninni eða um 180 börn. Ballið hófst með því að spiluð voru lög sem börnin höfðu valið og dönsuðu þau með. Skemmtileg fjölbreytni af þemum frá hverju frístundaheimili setti sinn svip á skemmtunina. Börnin völdu sjálf ýmist lita-, fána-, slaufu- eða önnur þemu sem einkenndu hópinn frá hverju frístundaheimili. Börnin gæddu sér á pítsum og svölum og héldu síðan áfram að dansa. ,,Súpermanlagið“ fræga var spilað og tóku börnin þátt í öllum þeim hreyfingum sem því fylgdi og þegar hæst stóð þá voru þeim kennd tökin á svokölluðu ,,Harlem Shake“ sem er nýjasta dansæðið í dag. Þessi stóri hópur setti saman í eitt frábært myndskeið skemmtilega útgáfu af ,,Harlem Shake“ og skemmtu allir sér konunglega. Áfram var dansað og endaði ballið með pomp og prakt á Ásadansi. Frábær skemmtun og öll börnin virtust hæstánægð með upplifunina. Nú er bara spurning hvort að þetta verði árleg skemmtun í Grafarvoginum.

Lyk i ll i að g óðr hei lsu

Afgreiðslutími SSkírdagur

Föstud. langi

Laugardagur

Páskadagur

Annar í Páskum

28. mars 2

29. mars

30. mars

31. mars

1. apríl

ÁRBÆJARLAUG

kl. 9-18

kl. 10-18

kl. 9-22 *

kl. 10-18

kl. 9-18

BREIÐHOLTSLAUG

kl. 9-18

Lokað

kl. 9-18

Lokað

kl. 9-18

GRAFARVOGSLAUG

kl. 9-18

Lokað

kl. 9-18

Lokað

kl. 9-18

KLÉBERGSLAUG

kl. 11-15

Lokað

kl. 11-15

Lokað

kl. 11-15

LAUGARDALSLAUG

kl. 8-22

kl. 10-18

kl. 8-22

kl. 10-18

kl. 8-22

SUNDHÖLLIN

kl. 10-18

Lokað

kl. 8-16

Lokað

kl. 10-18

kl. 9-18

Lokað

kl. 9-18

Lokað

kl. 9-18

VESTURBÆJARLAUG

* Meðan framkvæmdir við búningsklefa í Laugardalslaug standa yfir, verður opið til kl 22:00 á laugardögum og sunnudögum í Árbæjarlaug.

www.itr.is

Það þarf auðvitað að næra sig líka á Hlöðuballi enda tekur dansinn sinn toll.

ı sími 411 5000


18

GV

Fréttir

Glæsileg útsýnisíbúð með sérinngangi - til sölu hjá Fasteignamiðlun Grafarvogs í Spönginni Opið hús Sunnudaginn 24. mars frá 15:0015:30. Um er að ræða 120,6 fm 4ja herbergja útsýnisíbúð með sérinngangi auk 22. fm bílskúrs á besta stað í Grafarvogi. Gengið er inn um sérinngang á annari hæð þar sem komið er inn í forstofu með stiga upp á þriðju hæð. Frá stiga er komið inn í rúmgóðan gang með góðum skápum. Svefnherbergi eru þrjú og öll eru þau með sérsmíðuðum fallegum skápum en hjónaher-

bergi með mikla og góða skápa auk sjarmerandi bogaglugga, baðið er flísalagt í hólf og gólf með baðkari, sturtuklefa, fínni innréttingu og handklæðaofn auk þess eru tveir gluggar sem gera baðherbergið einstaklega bjart. Stofan er stór og björt með útsýni og dyr út á svalir. Í eldhúsi er góð innrétting með ofni, keramikhelluborði og verðlauna Siemenz uppþvottavél getur fylgt. Góður borðkrókur við glugga og svaladyr. Inn af eldhúsi er geymsla/búr sem nýtist vel. Suðvestur hornsvalir eru 21fm stórar. Þvotta-

Í eldhúsi er góð innrétting.

Stofan er stór og björt með útsýni og dyr út á svalir.

hús er innan íbúðar og er það flísalagt en þar er hægt að koma fyrir bæði þvottavél og þurrkara. Bílskúrinn er upphitaður, búið er að tengja heitt og kalt vatn auk þess hefur verið útbúið geymsluloft innan skúrsins. Eignin er steinsnar frá allri þjónustu s.s Borgarholtsskóla, Engjaskóla, leikskólum, Spönginni og Egilshöllinni þar sem fram fer mikið og gott íþróttastarf í einni af bestu íþróttaaðstöðum landsins.

Frá Korpúlfum

Íslandsbanki og eldri borgarar Eignastýringarþjónusta Íslandsbanka VÍB og Félag eldri borgara í Reykjavík héldu sameiginlegan fund föstudaginn 22. febrúar í húsakynnum Félags eldri borgara við Stangarhyl. Þar fór Björn Berg frá VÍB yfir það helsta sem snýr að sparnaði eldri borgara, hvaða möguleikar eru í stöðunni varðandi ávöxtun sparnaðar og einnig var farið lauslega yfir skattalega stöðu þessa hóps þ.e. hvað hefur breyst í skattaumhverfinu sem snertir sparnað og lífeyrir eldri borgara. VÍB er með reglulega fundi um slík málefni enda er þetta klárlega þörf og góð umræða fyrir þennan hóp því hætta er á margir séu að missa af tækifærum

Verðlauna Siemenz uppþvottavél í eldhúsinu getur fylgt.

Björn Berg Gunnarsson frá VÍB flytur sitt erindi. um öruggari ávöxtun auk þess sem þarft er að vita hvernig umhverfið hefur breyst m.t.t. lífeyris þessa hóps. Sjá má fróðlegar upptökur af slíkum og fleiri góðum fundum VÍB inni á vef þeirra

www.vib.is Góð mæting var á fundinn og fjörugar umræður spunnust um málefnið. VÍB og Íslandsbanki kunna Félagi eldri borgara miklar þakkir fyrir góða samvinnu varðandi slíka fundi.

Samkennd í Korpukoti

Tumi mætti í Korpukot og kenndi börnunum ný tákn.

Leikskólinn Korpukot leggur áherslu á lífsgildavinnu með börnunum og Tákn með tali kennslu. Börnin hittast einu sinni í viku og syngja saman eða hafa annarskonar uppistand fyrir hvort annað. Í síðustu viku opnuðu elstu börnin nýtt lífsgildi á blóminu okkar og í ljós kom lífsgildið samkennd. Börnin útskýrðu á skemmtilegan hátt hvað felst í lífsgildinu og að sjálfsögðu mætti Tumi fína handbrúðan okkar og kenndi börnunum ný tákn sem tengjast samkenndinni sem við leggjum áherslu á í starfinu á næstu vikum.

Korpúlfar, félag eldri borgara í Grafarvogi, fagnar 15. ára afmæli sínu í apríl 2013 og af því tilefni heldur félagið veglega afmælishátíð í Gullhömrum. Félagsmönnum fjölgar sífellt og eru núna skráðir 560 félagar. Meðalaldurinn í félaginu er 76,49 ár og hefur starfið aldrei verið fjölbreyttara og allt er unnið í sjálfboðaliðastarfi. Áhersla hefur verið lögð á undanfarið að efla mannauðinn í hverfinu okkar góða með því að tengja félagsstarfið við hina ýmsu aldurshópa og stofnanir í hverfinu s.s. leikskóla, grunnskóla, frístundamiðstöðina Gufunesbæ, Grafarvogskirkju, Grafarvogsskáldin og fleiri. Formenn Korpúlfa frá upphafi hafa verið Ingvi Hjörleifsson, Hilmar Guðlaugsson, Magnús Fjeldsted og á síðasta aðalfundi í febrúar var í fyrsta sinn kjörin kona sem formaður Korpúlfa, Halldóra Helga Jóhannesdóttir. Auk stjórnar Korpúlfa starfa þrjár þriggja manna nefndir á vegum félagsins sem skila góðu starfi, ferðanefnd þar er formaður Pétur Blöndal, fræðslunefnd þar er formaður Birgir Rafn Gunnarsson og skemmtinefnd þar er formaður Sesselja Eiríksdóttir. Ferðanefndin stendur fyrir ýmsum ferðalögun innanlands og utanlands og hefur skipulagt afar spennandi 4 daga vorferð um Norð-Austurland í maí. Fræðslunefndin stendur fyrir vinsælum tölvufærninámskeiðum á Korpúlfsstöðum alla mánudagsmorgna í samvinnu við Kelduskóla. Einnig hefur verið boðið upp á ýmsa góða fræðslu á mánaðarlegum félagsfundum í vetur, margir góðir gestir hafa komið í heimsókn endurgjaldlaust með góð málefni. Má þar nefna doktor Sólfríði Guðmundsdóttir hjúkrunarfærðing, Óttar Guðmundsson geðlækni, Reyni Vilhjálmsson landslagsarkitekt og Stefán Stefánsson óperusöngvara sem kom ástamt Margréti Sesselju. Þá hafa flest Grafarvogsskáldin heimsótt bókmenntaklúbb Korpúlfa og Sigurður Skúlason leikari var með framsagnarnámskeið fyrir félagsmenn. Í framhaldi af því hefur verið ákveðið að Korpúlfar flytji okkur Passíusálmana í Grafarvogskirkju á föstudaginn langa. Eiga allir þessir góðu gestir þakkir skyldar fyrir að heiðra Korpúlfana með nærveru sinni og stjórn félagsins vill um leið þakka þá vinsemd sem þau finna svo vel fyrir og njóta í Grafarvoginum. Frá aðalfundi Korpúlfa.


23

GV

Fréttir

Skákdeild Fjölnis að nýju í 1. deild Íslandsmóti skákfélaga 2013 lauk í tónlistarhúsinu Hörpunni helgina 1. og 2. mars. Um 400 skákmenn sátu að tafli fyrir skákfélögin sín en keppt var í fjórum deildum. A sveit Fjölnis sem tefldi í 2. deild og var spáð erfiðu gengi, kom allra skáksveita mest á óvart. A sveitin gerði sér lítið fyrir, með glæsilegum endaspretti, að vinna sér sæti í deild hinna bestu eftir aðeins eins árs fjarveru. Það voru hinir ungu Rimaskóladrengir, Oliver Aron Jóhannesson og Dagur Ragnarsson, Norðurlandameistarar með skáksveit Rimaskóla, sem skópu hinn glæsilega árangur með því að leggja hvern andstæðinginn á fætur öðrum með frábærri taflmennsku. Strákarnir voru í öllum umferðum að tefla við stigahærri andstæðinga. Dagur var með tæplega 80% vinningshlutfall sem er frábært hjá 15 ára ungling. Fjölnismenn voru lengstum í 3. sæti deildarinnar en tvö efstu sætin gefa 1. deildar sæti. Það var ekki fyrr en í síðustu umferðinni þegar A sveitin tefldi við sveitina í efsta sæti, skáksveit Taflfélags Reykjavíkur, sem að liðsandinn náði hámarki og TR ingar voru gjörsigraðir með 4,5 - 1,5. Sársvekktir TR ingar sátu eftir í 2. deild. Skákdeild Fjölnis þarf í framhaldinu að styrkja A skáksveitina fyrir átökin í 1.

deild að ári en leggja samt áherslu á að gefa börnum og unglingum tækifæri á að tefla við alla þá bestu. s vegna höfum við átt svo marga efnilega skákkrakka í Grafarvogurinn sl. áratug. Skákdeild Fjölnis sendi tvær aðrar skáksveitir á Íslandsmótið og tefldu þær í 4. deild. Uppistaðan í liðunum voru Komu sjálfum sér og öðrum skáksveitum á óvart með sæti í 1. deild. Árangrinum fagnað, Skáksveit Fjölnis ásamt Angrunnskólakrakkar sem æfa með skákdreu Margréti Gunnarsdóttur varaforseta Skáksambandsins og Helga Árnasyni formanni Skákdeildar Fjölnis. deildinni. Allir stóðu krakkarnir sig vel. Stjórn skákdeildar Fjölnis sá til þess að allir liðsmenn fengju einhverja næringu við langar setur við skákborðið. Leitað var til Nóa/Síríusar (K- special ), NETTÓ Hverafold, Ásbjarnar ehf og Rolf Johansen. Síðastnefnda fyrirtækið gaf liðsmönnum RC cola sem virtist fara mjög vel í Fjölnismenn svo að eftirtekt vakti Skákmeistarar á öllum aldri. Þarna eru ungir og efnilegir skákmenn að tefla Norðurlandameistarar frá Rimaskóla, þeir Dagur Ragnarsmeðal skákmanna. í Hörpunni við bestu aðstæður og margir að fylgjast með. son og Oliver Aron Jóhannesson drógu vagninn þegar A sveit Fjölnis tryggði sér sæti í 1.deild að nýju.

V Veisluþjónusta eisluþjónusta SushiS ushi- o og g ssa sambaveislur ambav amba ve eisl eislur slur sem h sem henta enta fyrir fyrir ffermingar fy ermingar erminga Hafðu H afðu samband samband o og g við við gerum gerum g um tilboð tilboð lboð veisluna ív e sluna þína, eisluna þína, stóra stór tó óra ra sem sem smáa. smáa.

sushisamba sushisamba u h sam mb Þingholtsstræti Þ in ngholts ho ol sstr træ æ 5 t 10 æti 1101 01 Reykjavík Reykja y javík vk sí i 568 sími 56 5 68 6600 600 t sushisamba.is su ushisamba.is h samb m a s

Þjónusta í þínu hverfi Tréperlur

Gæðavottað réttingar og málningarverkstæði Tjónaskoðun. Bílaleiga

Mikið úrval af skartgripaefni. Leðurólar og segullásar. Skartgripanámskeið Erum á Facebook

www.glit.is

GB Tjónaviðgerðir ehf. Dragháls 6-8 - 110 Rvk

Öflugir fjarstýrðir rafmagns- og bensínbílar í úrvali.

S: 567-0690 tjon@tjon.is • www.tjon.is

Nethyl 2 - sími: 5870600 - www.tomstundahusid.is


MINNUM Á PÁSKABÆKLINGINN!

Kræsingar & kostakjör

KO RT NÝ AT TT ÍM AB IL

L TILBOÐIN GILDA 21. MARS - 1. APRÍ

! a k s á p leðilega

G

3 35 5% % AFSLÁTTUR

ÖND FRAKKLAND

1.098 VERÐ NÚ

ÁÐUR 1.689 KR/KG Selfosss | Egilsstaðir · Selfos rness · Egilss Borgarne ærr · Borga esbæ anesb Reykjan avík · Reykj Akureyri · Höfn · Grindavík old · Akure Hveraffold · Hvera gur egur v ala Salave S · Mjódd | .is o.is o t etto .net w.n ww w ww

R Ö J K A T S O K & R A G IN S KRÆ

Tilboðin gilda 21. mars. - 1. apríl Tilboðin gilda meðan bir birgðir gðir endast. endast. | Birt með fyrirvara fyrirvara um prentvillur prentvillur og m myndavíxl yndavíxl | Vöruúrv Vöruúrval al ge getur tur vverið erið br breytilegt eytilegt milli vverslana. erslana.

Profile for Skrautás Ehf.

Grafarvogsblaðið 3.tbl 2013  

Grafarvogsblaðið 3.tbl 2013

Grafarvogsblaðið 3.tbl 2013  

Grafarvogsblaðið 3.tbl 2013

Profile for skrautas
Advertisement