__MAIN_TEXT__

Page 1

Graf­ar­vogs­blað­ið 2. tbl. 24. árg. 2013 - febrúar

Dreift ókeypis í öll hús í Grafarvogi

Alltmilli

himins og jarðar NÝTT! Húsgagnamarkaður Funahöfði 19 - Opið 14 - 18 ALLA VIRKA DAGA

Viltu gefa? . . . Ekki henda! +Sækjum ef óskað er föt, bækur, húsgögn eða annað sem þú getur séð af

Stangarhylur 3 – 110 Reykjavík Opið alla daga kl. 13 – 18 símar 561 1000 - 661 6996

Bifreiðaverkstæði Grafarvogs

Allar almennar bílaviðgerðir Gylfaflöt 24 - 30 • 112 Reykjavík Sími 577 4477

www.bilavidgerdir.is

Þjónustuaðili

Þessar hressu dömur skemmtu sér vel á Þorrablóti Fjölnis sem haldið var í Dalhúsum nýverið. Mikill fjöldi Grafarvogsbúa kom saman á blótinu sem tókst í alla staði mjög vel. Sjá nánar í miðopnu bls. 10-11

ŒƒƤ”•‡‰Ž‡ĄŒƒ ŒƒƤ”•‡‰Ž‡ĄŒƒ Tjóna­skoð­un­­.­­hringdu­og­við­mæt­um ]X j k \ ` ^ eX $ j X c X e ˆ ˆ e l _ m \ i] `

Bíla­mál­un­&­Rétt­ing­ar­ Bæjarflöt­10­-­Sími:­567-8686 www.kar.is

HeŽc\^c(,!'#]¨Â &&'GZn`_Vk†` H†b^*,*-*-* ;Vm*,*-*-+

lll#[b\#^h

þjón­ust­an­á­að­eins­við­Stór-Reykja­vík­ur­svæð­ið

ÓDÝRARI LYF Í

SPÖNGINNI

–einfalt og ódýrt Opið: Mán-fös: 9.00 -19.00 • Lau: 11.00 -16.00


2

GV

Fréttir

Graf­ar­vogs­blað­ið Útgefandi: Skrautás ehf. Netfang: gv@skrautas.is Ritstjóri og ábm.: Stefán Kristjánsson. Netfang Grafarvogsblaðsins: gv@skrautas.is Ritstjórn og auglýsingar: Höfðabakki 3 - Sími 587-9500 / 698-2844. Útlit og hönnun: Skrautás ehf. Auglýsingastjóri: Sólveig J. Ögmundsdóttir - solveig@skrautas.is Prentun: Landsprent ehf. Ljósmyndari: Pjetur Sigurðsson. Dreifing: Íslandspóstur og Landsprent. Grafarvogsblaðinu er dreift ókeypis í öll hús og fyrirtæki í Grafarvogi. Einnig í Bryggjuhverfi og öll fyrirtæki í póstnúmeri 110 og 112.

Sér sveitarfélag? Grafarvogsbúar eru orðnir langþreyttir á framkomu ýmissa aðila sem þeir hafa orðið fyrir á síðustu árum. Fyrir allmörgum árum var ástandið hér í Grafarvogi nokkuð gott. Í hverfinu var lögreglustöð, bankarnir voru með öflug útibú í hverfinu, Sorpa var með endurvinnslustöð við Gylfaflöt, það var áfengisútsala í Spönginni, Íslandspóstur var með útibú í hverfinu og það var hægt að komast til heimilislæknis á tiltölulega skömmum tíma. Hér er aðeins fátt eitt nefnt sem var hér í ágætu lagi en er það alls ekki lengur. Það búa um 20 þúsund manns í Grafarvogi. Íbúarnir eru mjög samhentir og hér ríkir mikil samkennd. Mörgum hefur því sviðið sá flótti sem hlaupið hefur í fjölmarga þjónustuaðila í hverfinu. Nú síðast tók Íslandspóstur til fótanna og lokaði útibúi sínu í Hverafoldinni. Bara það eitt að lögreglan hefur ekki lengur fasta viðveru í hverfinu er ekki bara argasta lítilsvirðing við 20 þúsund íbúa í Grafarvogi. Þessi dapurlega staðreynd er sönnun þess að löggæslumál í höfuðborginni eru í algjörum molum. Og nú síðast er sótt fast að gríðarlega öflugu og farsælu starfi kirkjunnar í Grafarvogi. Undarlegt apparat sem heitir Kirkjuráð neitar að uppfylla lagalega skyldu sína og auglýsa stöðu fjórða prestsins í Grafarvogssókn. Eftir sitja prestarnir og annað starfsfólk safnaðarins sveittir við að skera starfið niður. Fækka barnamessum, leggja niður starf barnakóra og svona mætti lengi telja. Þetta apparat Kirkjuráð þarf að skoða. Þar er greinilega innanborðs fólk sem alls ekki er starfi sínu vaxið og ætti að sjá sóma sinn í því að víkja fyrir hæfu fólki. Í Grafarvogi verður ekki hjá því komist að verða var við aukinn áhuga á því að Grafarvogur verði sérstakt sveitarfélag. Margir aðilar hafa sýnt þessu mikinn áhuga og umræðan er farin af stað. Ef Grafarvogur yrði sérstakt sveitarfélag yrði Grafarvogur fjórða fjölmennasta sveitarfélag landsins. Það er athyglisverð staðreynd. Og þegar samskipti Grafarvogsbúa við yfirvöld mörg undanfarin ár eru höfð í huga og skoðuð mætti ætla að allir aðilar máls yrði því fegnastir ef Grafarvogur yrði sérstakt sveitarfélag. Við munum fylgjast með framvindu mála varðandi þetta forvitnilega mál.

Stef án Krist jáns son, rit stjóri Graf ar vogs blaðs ins

gv@skrautas.is

Margir Grafarvogsbúar lögðu leið sína á fundinn með borgarstjóra

Íbúafundur sem lengi verður minnst og munað eftir

Íbúafundur í Grafarvogi þar sem Jón Gnarr og hans fólk frá borginni mætti til skrafs og ráðagerða við Grafarvogsbúa um ýmis mál hverfisins mun lengi verða í minnum hafður. Á fundinum voru nokkuð heitar umræður um störf núverandi meirihluta í borginni. Einn fundarmanna missti sig eitt augnablik og kallaði borgarstjórann og hans fólk hyski sem hann vildi helst losna við úr lífi sínu. Síðar baðst þessi ágæti Grafarvogsbúi afsökunar á ummælum sínum og er vissulega maður að meiri fyrir vikið. Nú ku orðið hyski ekki þýða annað en fátæk fjölskylda eða eitthvað slíkt en notkun þess fór greinilega verulega fyrir brjóstið á borgarstjóra. Þegar heim var komið birtust á fésbókarsíðu hans undarleg ummæli þar sem hann sakaði Grafarvogsbúa um einelti og ofbeldi á fundinum. Vissulega var mörgum brugðið á fundinum þegar orðið hyski flaug yfir fundarsalinn og mátti alveg nota önnur orð á þeim tímapunkti. Ekki var hann fámennari hópurinn sem varð yfir sig hissa og hneykslaður þegar borgarstjóri sendi Grafarvogsbúum tóninn og sakaði þá um einelti og ofbeldi eftir fundinn. Það eru stór orð. Sá er þetta ritar hefur mætt á fundi hjá borgarstjórum í Grafarvogi í 20 ár. Oft hefur andað köldu á þessum fundum og ég minnist þess að margir borgarstjóranna fengu oft að heyra það óþvegið. Sérstaklega man ég eftir miklum hamagangi þegar Ingibjörg Sólrún hitti Grafarvogsbúa sem oftar en ekki voru henni bálreiðir. Var oft afar hart að henni sótt. Það hafði Ingibjörg Sólrún hins vegar fram yfir núverandi borgarstjóra að hún gat staðið í lappirnar og varist árásum íbúanna, hafði bein í nefinu til að verja sinn málstað og gerði það oft

.

mjög vel. Hún fór ekki á harðahlaupum til síns heima eftir fundina og sakaði viðmælendur sína um einelti og ofbeldi. Sjálfsagt er að sýna gestum kurteisi á fundum og vanda orðaval.

Mörgum finnst að Jón Gnarr skuldi Grafarvogsbúum afsökunarbeiðni eftir framkomu hans í garð Grafarvogsbúa eftir fundinn fræga. Yrði hann eins og Grafarvogsbúinn maður að meiri fyrir vikið. -SK

Áhugasamir íbúar hlýða á umræðurnar á fundinum.

Jón Gnarr í pontu. Eftir fundinn brást hann hinn versti við gegn Grafarvogsbúum og sakaði þá meðal annars um einelti og ofbeldi á fésbókinni.

Tékkland

8.945

Aðalskoðun

9.840

Frumherji

9.600

Samanburður á verðskrá aðalskoðunar bifreiða undir 3.500 kg að leyfðri heildarþyngd, skv. vefsíðum fyrirtækjanna 1. janúar 2013

Borgartúni

Reykjavíkurvegi

Holtagörðum

Sími 414 9900

tekkland@tekkland.is

www.tekkland.is


&(.-

,*. ,*.

@G# @<

@G# @G# @< @<

* +@@G#G.# @@< +.* < @?yG;J<A;:GH@>G@?Ö@A>C<6A:<<>G 

&).&).-

'@@G#G*# @@< '*. . <

*@<<. & &.*. . @ @G# G# @

& -'.%\ &-. @G# @G# &&'%\

&@@G#G-# &&&*\ &-. . & *\

@ @G# G# @ @< <

;GDH>>C7A:>@?67G:>C=G:>CHJÁB#GDÁ> ;GDH>C 7 A : >@ ? 6 7 G : >C = G : >C H J Á B # G D Á >

&'*. &'*. @ @G# G# @< @<

.'&@G# &.@G# 'aig# aig# ....@ @G# G# @ @< <

%*. &%*. & @ @G# G# @ @< <

H@ 6<;>GH@JGHK:>I6 I67>I>' + H@6<;>GH@JGHK:>I67>I>'+ (%%@G#K:GÁA¡@@JC (%%@G#K:GÁA¡@@JC K:GÁÌÁJG&(*.@G#@< &%* .@ G#@<K:GÁÌÁJG&(*.@G#@< &%*.@G#@<

&*. &*. @G# @G# HI@ HI @

DHHB?yGÓH6AI6Á'*%\ DHHB?yGÓH6AI6Á'* %\

-.-.@ @G# G# &'HI@ &'HI@

CN8@NH6A:GC>HE6EEÏG CN8@ NH6A :GC>HE6EEÏG

&&'GÖAAJG ' G Ö A A J G


6

Mat­gogg­ur­inn

GV

Ristaðar­rækjur, bringur­og­ súkkulaðilummur -­að­hætti­Lilju­Bjarkar Lilja Björk Jensen Sveinsdóttir er matgoggur okkar að þessu sinni. Uppskriftir þær sem hún sendi okkur eru sérlega girnilegar og við skorum á lesendur að prófa þær.

Hvítlauksristaðar­ risarækjur­í­forrétt 24 stk. risarækjur. 3 stk. hvítlauksgeirar. 5 cm engiferrót. 1 stk. stórt rautt chilialdin. 1 búnt kóríander. 1 stk. sítróna, safinn. 2–3 msk. olía. Salt og pipar. 3 msk. sæt chilisósa. Skelflettið risarækjurnar. Afhýðið og pressið hvítlauk. Saxið engiferrót, chili og kóríander smátt og kreistið safann úr sítrónunni. Steikið rækjurnar í olíu á heitri pönnu, bætið hvítlauk strax saman við og kryddið með salti og pipar. Bætið engifer, chili og kóríander á pönnuna þegar rækjurnar eru hálf steiktar. Klárið steikinguna og hellið sítrónusafa og sætri chilisósu yfir.

Kjúklingabringur­í­aðalrétt Kjúklingabringur með camenbert osti og pharma skinku, piparsósu, sætum kartöflum og salati. 4 stk. Kjúklingabringur. 1stk. Camenbert ostur. 1 pakki pharma skinka.

Ólífuolía. Skerið camenbert ostinn í sneiðar. Skerið vasa í bringurnar og setjið camenbertostinn inn í. Vefjið svo pharma skinku utan um bringurnar, steikið á pönnu í nokkrar mínútur og setjið næst í eldfast mót og inn í 200 gráðu heitan ofn og bakið í 40 mínútur. Kartöflur 2 sætar kartöflur, 2 laukar og slatti af ólífuolíu. Kartöflurnar eru skornar í litla bita og laukarnir skornir í stóra bita, allt sett í eldfast form og ólífuolíunni hellt yfir. Næst fer þetta inn í ofn með kjúklingabringunum og bakast í 40 mínútur.

Mat­gogg­arn­ir Lilja Björk Jensen Sveinsdóttir ásamt dóttur sinni og heimilisvoffanum. 50 gr. smjör. skerið rauðlaukinn í þunnar sneiðar, Hitið mjólkina í potti, súkkulaðið flysjið appelsínuna og skerið í litla brotið í bita og sett út í. Hrærið þar til bita(taka líka allt þetta hvíta í burtu) súkkulaðið er bráðið. Takið af hitanum avacado flysjað og skorið í litla bita, og látið kólna smá. Hrærið næst eggjeplið skorið í tvennt og fræin plokkuð úr, graskersfræin ristuð á pönnu allt sett í stóra skál og blandað vel saman, næst þeytið ólífuolíuna og sítrónusafan saman með gaffli. Kryddið með salti og pipar, hellið þessu svo yfir salatið og blandið vel saman, loks er balsamic sírópinu sprautað yfir salatið .

Piparsósa ½ piparostur, ½ líter af rjóma, 1 stk. sveppakraft teningur. Setjið rjómann í pott, brytjið ostinn í litla bita og setjið út í rjómann. Því næst er sveppakraftteningurinn mulinn út í rjómann og hrært vel í á meðan að suðan er að koma upp. Eftir það lækkið hitann og látið sósuna sjóða niður.

Súkkulaðilummur­með­vanilluís og­bræddu­rjómasúkkulaði­í eftirrétt

Salat Til dæmis klettasalat og babyleaf blandað saman. 1 stk. rauðlaukur, 1 stk. appelsína, 1 stk. avacado, 1stk. granatepli, ½ dl ristuð graskersfræ, 1 stk. sítróna,1/2 dl ólífuolía, smá salt, svartur pipar og balsamic síróp. Blandið saman ykkar uppáhaldssalati og setjið í skál

200 ml. mjólk. 100 gr. suðusúkkulaði. 2 egg. 200 ml. jógúrt hrein. 200 gr. hveiti. ½ tsk. matarsódi. Pínu salt. ½ tsk. vanilludropar.

GV-mynd PS við. Hitið pönnuna og bakið litlar lummur best er að baka þær á annari hliðinni þar til loftbólur hafa myndast þá er þeim snúið við og þær bakaðar í stutta stund í viðbót. Bræðið rjómasúk-

Ívar­og­Guðný­eru næstu­mat­goggar

Lilja Björk Jensen Sveinsdóttir, Rósarima 5, skorar á Ívar Jónsson og Guðnýju Sigurbjörgu Jóhannesdóttur, Vallarhúsum 25, að vera matgoggur í næsta blaði. Við birtum girnilegar uppskriftir hennar í Grafarvogsblaðinu í mars. um og jógúrti saman svo er súkkulaði blöndunni þeytt saman við því næst er hveiti, matarsóda, salt og vanilludropunum hrært saman við, bræðið smjörið á pönnuköku pönnu og blandið saman

kulaði yfir vatnsbaði, best finnst okkur að hafa lummurnar volgar m/vanillu ís og bráðið súkkulaðið sett yfir. Verði ykkur að góðu, Lilja Björk Jensen Sveinsdóttir

25 ára afmæli

PROOPTIK

20 ÞÚSUND

króna umgjörð á

199 krónur! - Ef þú kaupir glerið hjá okkur

KRINGLUNNI 2. HÆÐ - HAGKAUPSHÚSINU, SKEIFUNNI | SPÖNGINNI, GRAFARVOGI SÍMI 5 700 900 | WWW.PROOPTIK.IS


Kræsingar & kostakjör

NNÝTT Ý KKOORTTAAKORTATTÍMABIL! TÍMABIL TÍM ÍÍM MABIL MABIL!!

Konukvöld NETTÓ HVERAFOLD 15. febrúar frá kl. 19:00-21:00

Nettó ettó Hv Hverafold ver erafold 15. febrúar febrúar 2013 2013 Tilboðin gilda meðan bir birgðir gðir endas endast.t. | Birt með ffyrirvara yrirvara um pr prentvillur entvillur og m myndavíxl yndavíxl | Vöruúrv Vöruúrval al ge getur tur vverið erið breytilegt breytilegt milli verslana. verslana.


6

GV

Frétt­ir

Hópurinn saman komin eftir keppnina ásamt kennaranum sínum, Örnu Völu Róbertsdóttur og Jennýju Ruth Hrafnsdóttur leiðbeinanda hópsins, en hún hafði frumkvæði að þátttöku Hamraskóla í keppninni. Efri röð frá hægrí: Viktor, Jenný Ruth, Ari Borg, Kristján, Ólafur Kristinn, Kolbrún Klara, Júlía Ýr, Rakel Þöll, Arna Vala og Brynja. Neðri röð frá hægri: Björgvin Logi, Greipur Þorbjörn, Alexander Már og Auðun.

Hamraskóli­tók­þátt­í­First Lego­League­keppninni

First Lego League keppnin var haldin í Háskólabíói þann 19. janúar síðastliðinn. Þema keppninnar var að létta líf eldri borgara og var henni skipt niður í fimm hluta.

Frá­bær gjöf­fyr­ir veiði­menn­ Gröf­um­nöfn­veiði­manna­á­box­in Uppl.­á­www.Krafla.is­(698-2844)

Fyrsti hlutinn fólst í að forrita tölvustýrt Lego-vélmenni til að leysa fjölmargar þrautir. Í öðrum hluta áttu keppendur að gera vísindalega rannsókn á efni sem tengdist þema keppninnar. Í þriðja lagi héldu keppendur ítarlega dagbók um undirbúninginn og í fjórða lagi áttu þeir að flytja frumsamið skemmtiatriði. Að lokum þurftu liðin að gera grein fyrir því hvernig þau forrituðu vélmennið sitt en þar reyndi á þekkingu keppenda á eigin búnaði. Nemendur Hamraskóla stóðu sig með ágætum. Þeir komust í undanúrslit og fengu verðlaun fyrir bestu rannsóknarvinnuna. Alls tóku tíu skólar þátt, níu utan af landi og einn af höfuðborgarsvæðinu. Verkfræðiog náttúruvísindasvið Háskóla Íslands hafði umsjón með keppninni en einn af bakhjörlum keppninnar var fyrirtækið Krumma í Grafarvogi.

Nemendur undirbúa vélmennið.

H^\gcHiZaaV :^cVghY‹ii^g

AŽ\\^aijg[VhiZ^\cVhVa^

HeŽc\^c(,!'#]¨Â#&&'GZn`_Vk†` H†b^*,*-*-*#;Vm*,*-*-+

Örn Helgason Sölumaður 696-7070

BLÁHAMRAR 2JA HERB. AÐGENGI FYRIR HJÓLASTÓLA Góð 65 fm endaíbúð með glæsilegu útsýni auk 25,8 fm stæðis í bílageymslu. Íbúðin er á 5. hæð í fallegu lyftuhúsi með suð-vestursvölum. Stofan er rúmgóð og björt, með parketi á gólfi, litlum glerskála. Eldhúsið er með ljósri innréttingui. Hjónaherbergið er rúmgott, með góðum skáp og parketi á gólfi. Sjá myndir á fmg.is

H†b^*,*-*-*

Daníel Fogle sölumaður 663-6694

MIKIL EFTIRSPURN ER EFTIR EIGNUM Í GRAFARVOGI Þar villja bara allir búa!

BREIÐAVÍK - 3JA HERB. - SÉR INNGANGUR

DVERGABORGIR 4-5 HERB. SÝNISÍBÚÐ, SÉR INNGANGUR

Afar fallega innréttuð 100.5 fm, 3ja herb. íbúð með sér inngangi af svölum á 3. og efstu hæð við Breiðuvík. Parket og náttúrusteinn á gólfum. Innréttingar, fataskápar og hurðir úr kirsuberjavið. Stórar suð-vestur svalir.

Vel skipulögð og rúmgóð íbúð á tveimur hæðum. Eldhús með góðri innréttingu og tengi fyrir uppþvottavél, opið inn í stofu með dyr út á stórar suð-austursvalir. Tvö baðherbergi, 3-4 rúmgóð svefnherbergi. V.23,9 millj. Sjá myndir á fmg.is

ÚT-

GAUTAVÍK 4RA HERB. ÚTSÝNISÍBÚÐ Falleg 120 fm 4ra herb. endaíbúð á 2. hæð. Íbúðin er með góðu útsýni og stórri afgirtri suð-vestur verönd. Stofa er rúmgóð og björt, með parketi á gólfi og innfelldum ljósum. Rúmgott hjónaherbergi með góðum skáp og parketi á gólfi. Tvö barnaherbergi með parketi á gólfi. Þvottahús er innan íbúðar. Skipti á stærri eign í Grafarvoginum óskast. Sjá myndir á fmg.is.

]Xjk\`^eXjXc Xeˆ ˆel_m\i]`

FLÉTTURIMI 5 HERBERGJA ÍBÚÐ Góð 112,7 fm íbúð á þriðju og efstu hæð með tveimur svölum og útsýni. Stofan er rúmgóð og björt, með flísum á gólfi, hita í gólfi og dyr út á stórar hornsvalir. Eldhúsið er með fallegri ljósri innréttingu. Hjónaherbergið er með stórum skáp og dyr út á svalir. Barnaherbergin er þrjú, öll með skápum. Geymslan/þvottahús er innan íbúðar. Verð 28.1 millj.

lll#[b\#^h


7.500 kr.

Fylgir hver ju

rúmi

RB RÚM

RB rúm hla ut á dögun um alþjóðle á Internati g verðlaun onal Qualit y Crown Aw í London,fyr ards ir vandaða framleiðslu markaðsset og nin það er bara gu. Þetta eru stór ve rðlaun en eitt fyrirtæ ki í hverri g þessi verðla rein sem fæ un ár hvert r .

FERMINGARGJÖF BETRI STOFA AN

j rúm af öllum stærðum og gerðum, allt eftir t óskum skiptavina. viðsk ismunandi an stífleika er hægt að

Kistill

þ g g létt framúr. Mikið úrval af öllum tegundum rúma. Hafið samband við sölumenn okkar fyrir frekari upplýsingarr.

Rúm 90x200 - Verð frá

Kistill

32.000 kr.

49.000 kr.

59.900 kr.

OPIÐ ALLA VIRKA DAGA FRÁ 8 - 18 OG Á LAUGARDÖGUM FRÁ 10 - 14

RB RÚM

DALSHRAUN 8

220 HAFNARFIRÐI

WWW.RBRUM.IS

SÍMI 555 0397


8

GV

Fréttir

Svo má brýna deigt járn að bíti

Mikið er alltaf fallegt að líta á blessað hverfið okkar þegar nýfallinn snjórinn prýðir tré og hús. Allt er hreint og engar misfellur sjáanlegar. Já, það er ekki ofsagt að við búum vel í Grafarvogi. Hér í bæ er velmegun hvar sem litið er og þjónusta fyrir alla. Ætli sé búið að gefa fávitunum frí? Og er búið að gera allt fyrir aumingjana? Grafarvogsbúar hafa verið á spena borgarinnar og sagt er að við megum vel við una, því sem að okkur hefur verið rétt. Nytin í þessum spena hefur reyndar lengi verið rýr, þótt púkinn hafi fitnað á fjósbitanum.

Hver er ,,MORRINN” ? Í framboðsræðu borgarstjóra fyrir kosningar fjallaði hann um lífið í Múmindalnum. Morrinn var sá sem enginn vildi hafa af því að hann var leiðinlegur. Borgarstjóri heiðraði okkur Grafarvogsbúa á dögunum ásamt gengi valinkunnra embættismanna borgarinnar. En við sitjum eftir hljóð. Við veltum jafnframt fyrir okkur hvort hann sé að gera grín að okkur? http://www.tivi.is/mynd/?v=10496 Í þessu myndbroti sem hann útbjó í aðdraganda kosninganna heldur hann því fram að það sé í lagi að stríða stjórnmálamönnum. Eftirmál íbúafundarins hafa verið með ólíkindum og það er alveg merkilegt hvað bloggarar leifa sér að

dæma og kasta steinum vægðarlaust og beita persónulegri og lágkúrulegri orrahríð. Það er alveg ótrúlegt að fylgjast með því sem fram fer í bloggheimum og hjá þeim sem hafa ekki kynnt sér ástæður fyrir reiði íbúa. Íbúar eru kallaðir ýmsum ljótum nöfnum. Bæði þeir sem voru mættir á fundinn en einnig þeir íbúar sem mættu alls ekki á fundinn en upplifa engu að síður ofbeldi og niðurlægingu illra tungna á bloggi og í fréttaumfjöllun. Eftir fund borgarstjóra sjáum við að það er ansi langt bilið á milli litla mannsins og þeirra sem sitja í stjórnarsætum okkar borgar. Við spyrjum okkur hvort ekki hefði verið heiðarlegra að spyrja Grafarvogsbúa af hverju þeir eru ósáttir og reiðir? Af hverju sumir þeirra upplifa hreinlega óvild í sinn garð frá borgaryfirvöldum? Það voru líklega á milli 60 og 90 íbúar mættir á þennan umrædda fund. Oftast er það svo að þeir sem mæta á svona fundi hafa meðferðis eitthvað mál sem brennur á þeim og þeir vilja koma á framfæri við borgarstjóra. Annars velur fólk það frekar að sitja heima í ró og næði. Þetta eru ekki skemmtifundir! Á fundinum voru 10 spurningar leyfðar. Allar málefnalegar. Þeim var bara EKKI svarað svo sómi var af, hvorki af embættismönnum né borgarstjóra. Svörin voru til dæmis dæmigerð hjá embættis-

mönnum sem ætluðu að ,,skoða málið, höfðu ekki heyrt um málið, málið væri ekki á þeirra könnu, búið væri að gera nóg o.s.frv.” Engar lausnir og engin skýr svör. Þetta voru málefni er vörðuðu bæði hverfið í heild og einnig persónuleg mál sem íbúar höfðu gert ítrek-aðar tilraunir til að fá lausnir á undanfarið. Það hefur t.d. valdið íbúum áhyggjum að þjónustan er að hverfa úr hverfinu. En borgarstjóri leggur til að í hverfið komi skósmiður og kaupmaðurinn á horninu. Er það efst á óskalista íbúa? Vorum við spurð um það? Nei! En borgarstjóri vill það? Er þetta íbúalýðræði? Mál sem skipta ekki máli þegar stóru málin eru eins brennandi á foreldrum barna og eldri borgurum. Við millistéttarfólkið borgum bara auknar álögur ef við eigum ennþá fyrir þeim. Við höfum heyrt að ekki vanti alls staðar auraráðin og sumir geta skammtað ótæpilega í sérvalin dekurverkefni á meðan að ekki fást peningar í það sem skiptir öllu máli fyrir íbúa og er þeim hjartans mál.

hlustað? Hver er vilji yfirvalda til að hlusta í raun? Þó svo að umræðan og skrif um einelti og ofbeldi hafi verið gjaldfelld í umfjölluninni um þessi mál þá teljum við Grafarvogsbúar mjög leitt að borgarstjóri hafi upplifað einelti og ofbeldi á fundinum með okkur. Þá má einnig halda því fram að við Grafarvogsbúar höfum einnig upplifað ofbeldi og einelti á undan-

El­ísa­bet­Gísla­dótt­ir, formaður Íbúasamtaka Grafarvogs, skrif­ar:

Nú er mál að linni Hvað þarf til þess að á okkur sé

förnum árum en sérstaklega í kjölfar þessa fundar. Við höfum sannarlega fundið fyrir því að borgaryfirvöld hafa ,,valdið”. Til að sátt geti myndast verða yfirvöld að grafa stríðsaxir sínar til að geta hlustað raunverulega á hvað skjólstæðingar þeirra, hinn sótsvarti almúgi, hefur að segja. Ef það er ekki gert þá upplifum við að verið sé að gera grín að okkur. Í málum sem þessum tapa allir.

Grafarvogsbúinn sem nefndi orðið ,,hyski” (sjá útskýringu aftan við grein) hefur beðist opinberlega afsökunar á því orðfæri og er af því maður meiri. Grafarvogsbúar og hyski okkar eru frábært fólk og hér hefur verið og er gott að búa. Við ætlum að standa vörð um okkar frábæra hverfi. Ef við erum ekki sjálfstætt hverfi, eða bær, þá þurfum við markvissa samvinnu og skilning yfirvalda. Það þarf tvo í tangó og tvo til að tala saman á jafnræðisgrundvelli. Stjórn Íbúasamtaka Grafarvogs, ÍG, vill stuðla að betri samskiptum milli íbúa og þeirra sem fara með vandasamt og viðkvæmt vald borgarinnar. Við þurfum að tala saman, nota sama tungumál, beita rökum, sýna skilning en ekki valdbeitingu. Við í stjórn ÍG viljum stíga fyrsta skrefið í átt til sátta og bjóða borgarstjóra á fund til okkar í Grafarvogi á komandi vikum. ,,Því svo má brýna deigt járn að bíti um síðir”. (Hyski: Merkir heimili og fjölskylda. Síðar notað yfir fátækar fjölskyldur.) Fyrir hönd stjórnar Íbúasamtaka Grafarvogs Elísabet Gísladóttir form.

Pappír er ekki rusl í Reykjavík Reykvíkingar munu á þessu ári hætta alveg að henda pappír, pappa, dagblöðum, tímaritum, fernum og skrifstofupappír í sorptunnur fyrir blandaðan úrgang. Pappír er auðlind sem skal fara í endurvinnslutunnur eða í grenndargáma. Þetta er í samræmi við breytta sorphirðu í Reykjavík og tekur hún gildi á mismunandi tíma eftir borgarhverfum. Breytingin er um þessar mundir

Ræktunarvörur litlagardbudin.is

HÖFÐABAKKA 3 / 110 REYKJAVÍ REYKJAVÍK K / SÍMI 587 2222

kynnt undir slagorðinu „Pappír er ekki rusl“ og gengur í gildi á mismunandi tíma í hverju borgarhverfi fyrir sig. Breytingin hefur þegar farið fram á Kjalarnesi í Grafarholti og Úlfarsárdal og stendur yfir í Árbæ, Norðlingaholti og Grafarvogi. Bæklingur er borinn í hvert hús með upplýsingum um hvaða pappír beri að flokka til endurvinnslu. Sjónvarpsauglýsingar fara í loftið, blaðaauglýsingar birtar og öflug heimasíða, pappirerekkirusl.is, skýrir málið í smáatriðum fyrir borgarbúum og þar er einnig hægt að panta bláar tunnur og nota reiknivél til að velja hagkvæmustu ílátin. Matarumbúðir, mjólkur- og safafernur, morgunkornskassar og aðrar slíkar umbúðir eru stór hlutur af þeim pappír og pappa sem flokka þarf frá blönduðum úrgangi sem fellur til á heimilum. Einnig eru dagblöð og auglýsingablöð viðamikill þáttur. Flestallir kaupmenn og fjölmiðlar sem Reykjavíkurborg hefur haft samband við fagna þessari breytingu hjá Reykjavíkurborg og vilja leggja lóð sitt á vogarskálina. „Fólk var mjög jákvætt gagnvart því að fá ábendingar um að flokka umbúðir úr pappír frá öðru rusli,“ sagði Íris Magnúsdóttir starfsmaður Reykjavíkurborgar sem brá sér í verslanir í Árbæn-

um með límmiðavél og merkti vörur með miðanum: „Þessar umbúðir eru ekki rusl“. Flestallar matvöruverslanir í Reykjavík hafa gefið starfsfólki Reykjavíkurborgar leyfi til að merkja með límmiðum t.d. morgunkornkassa, kexkassa, fernur, eggjabakka og aðrar vörur með umbúðir úr pappír. Þetta er þáttur í kynningarátaki borgarinnar á bláum tunnum og að nú beri að flokka allan pappír frá. Vörur verða einnig merktar í verslunum í Grafarvogi. „Við höfum flokkað fernur og dagblöð í mörg ár en áttuðum okkur ekki fyrr en nýlega að við gætum einnig flokkað karton með þeim í bláu tunnuna,“ sögðu hjón sem voru ánægð með nýju merkingarnar. Pappír er ekki rusl í Reykjavík og er því aðskilinn frá öðru sorpi. Sorphirða Reykjavíkur býður borgarbúum upp á tvær leiðir til að flokka pappír. Annars vegar með því að panta bláa tunnu eða fara með efnið í grenndargáma. Flokkun á pappír felur í sér möguleika á lægri sorphirðugjöldum. Heimili sem skiptir út grárri tunnu fyrir bláa sparar 12.100 kr árlega. Blá tunna kostar 6.500 kr. á ári en grá 18.600 kr.

fram hvaða pappír er endurvinnanlegur og að hægt er að spara sorphirðugjöld með því að skipta út einni grárri tunnu fyrir aðra bláa. Þar má einnig finna margar tillögur að því hvernig hægt er að skipa ruslinu í ílát í eldhúsinu og þar má finna sorphirðudagatal, kort yfir grenndargáma o.fl. Reykjavíkurborg vill kynna þessa breytingu vel í hverju hverfi með því að senda upplýsingar á sérhvert heimili.

Breytingin sjálf stendur yfir í Árbæ, Norðlingaholti og Grafarvogi og verður í Breiðholti í febrúar, í Háaleiti og Laugardal í mars, í apríl í Hlíðum og miðborginni og um miðjan maí í Vesturbær. Húsfélög geta sótt sérstaka kynningu á vefinn pappirerekkirusl.is og pantað veggspjöld og slæðukynningu. Tenglar: www.pappirerekkirusl.is

Reykvíkingar geta pantað tunnu og leitað allra upplýsinga á heimasíðunni pappirerekkirusl.is og þar kemur m.a.

VÉLALAND HELDUR BÍLNUM ÞÍNUM VIÐ Véla viðgerðir Vélaviðgerðir Vélavinna Vélavinna Hedd viðgerðir Tímareimaskipti

(OGVQH\WLVNHUÀVKUHLQVXQ (OGVQH\WLVNHUÀVKUHLQVXQ Túrbínuviðgerðir

Almennar viðgerðir og viðhaldsþjónus ta viðhaldsþjónusta Þjónustuskoðanir Þjónustuskoðanir Bilanagreining <À ÀUI|UXPEtOLQQII\\ULUDéDOVNRéXQ <ÀUI|UXPEtOLQQI\ULUDéDOVNRéXQ

FFramrúðu-skipti ramrúðu-skipti og viðgerðir tr yggingafélög Samningar við tryggingafélög Erum á 3 stöðum stöðum

Opið mán. til ffös. ös. kl. 8-17 k l. 817 PANTAÐU P ANT TAÐU TÍMA

Áralöng reynsla Ár ralöng re eynsla Fagleg Fagleg vinnubrögð

Gerðu verðsamanburð - fáðu fáðu tilboð! Vélaland:: VVagnhöfða 7170 l Dalshr Dalshrauni auni 5, sími 515 515 7 7181 181 I Jafnaseli 6, sími 5 515 15 7193 7193 I velaland@velaland.is agnhöfða 21, 21, sími 515 515 7170


Kröflugosið hefst á mánudag Allt að 40% afsláttur á flugum sem fást bara í Veiðibúðinni Kröflu Langmesta úrval landsins af íslenskum flugum Mikill afsláttur af fluguboxum, fluguhjólum, flugulínum, flugustöngum,vöðlujökkum og alls kyns veiðivörum Nú er tækifærið til að gera hrikalega góð kaup

Grafarvogur

Dominos

Veiðibúðin Krafla

Sjón er sögu ríkari

Prentsmiðjan Oddi

Krónan

Veiðibúðin Krafla - Höfðabakka 3 - Sími: 587-9500


10

11

GV

Fréttir

GV

Grafarvogsbúar völdu göngustíga og trjágróður Aukin trjárækt og betri göngustígar eru meðal þeirra verkefna sem íbúar í Grafarvogi völdu og komust til framkvæmda í tengslum við verkefnaval „Betri hverfa“ í fyrra. Íbúar sendu fyrst inn hugmyndir sem síðan var kosið um í opinni rafrænni kosningu. Óskir íbúa í Grafarvogi beindust einkum að betri gönguleiðum og umhverfi, en einnig var leiksvæði fyrir börn og fullorðna á óskalistanum. - Gróðursett voru tré til skjóls á nokkrum stöðum í hverfinu m.a. við Borgaveg og Víkurveg. - Trjágróður var settur niður við Langarima. - Sett var ræsi í göngustíg neðan Staðahverfis til að losna við klakamyndun þegar vatn rennur yfir hann. - Opið svæði norðan við Rimaskóla var hreinsað. - Svæði austan hafnarsvæðis í Gufunesi var hreinsað. - Gróðursett voru tré við Gullinbrú hjá Bryggjuhverfi. - Settir voru upp nýir ruslastampar á nokkrum stöðum í hverfinu. - Á göngustíg bak við Korpuskóla voru settir upp ljósastaurar á 140 metra kafla. - Lýsing á gangstíg norðan við Rimaskóla var bætt. Settir voru upp ljósastaurar á um 300 metra kafla við stíg sem liggur norðan við skólann, innan skólalóðarinnar. - Unnið var að gerð leiksvæðis fyrir börn og fullorðna við Gufunesbæ. - Aðstaða og aðgengi á útivistarsvæði við Gufunesbæ var bætt m.a. með aukinni lýsingu. - Göngustígur frá Fossaleyni yfir á Korputorg var malbikaður. Eftir er að byggja brú yfir Korpu en það verður gert fljótlega. - Gróðurbeð á leiksvæðum í Staðahverfi voru hreinsuð og gróður yfirfarinn. Framkvæmdafé vegna verkefna Betri hverfa í Grafarvogi var í fyrra um 40 milljónir króna og verður það óbreytt í ár. Vefurinn Betri Reykjavík – Betri hverfi er nú opinn fyrir móttöku hugmynda og rökræðum íbúa vegna smærri hverfaverkefna. Í mars verður kosið um verkefni til framkvæmda.

Góða skapið var að sjálfsögðu meðferðis.

Fjöldi fólks mætti á þorrablót Fjölnis í Dalhúsum og var það vel heppnað í alla staði.

Fjölmenni á þorrablóti Fjölnis

Fallegt fólk og í sínu fínasta pússi.

- vel heppnað blót í Dalhúsum og Stebbi og Sálin héldu uppi stuðinu Þorrablót Fjölnis fór fram viku eftir bóndadaginn og var vel sótt. Blótinu vex fiskur um hrygg með hverju blóti og fjöldinn fer vaxandi með hverju árinu. Á Þorrablóti Fjölnis er blandaður matur þannig að þeir sem ekki vilja þorra-

matinn geta fengið steikur í staðinn eða annað góðgæti. Þetta hefur mælst vel fyrir. Þá er kvenfólkið með í för en slíkt þekkist ekki á öðrum blótum íþróttafélaga sem við þekjum til. Eru þá gjarnan sérstök góukvöld fyrir konur.

Örn Árnason var veislustjóri hjá Fjölnismönnum að þessu sinni og fórst það vel úr hendi. Að mat loknum voru skemmtiatriði á dagskránni ásamt happadrætti og síðan tók Sálin hans Jóns míns ásamt Stefáni Hilmarssyni við stjórninni

Þessi stilltu sér upp fyrir ljósmyndarann.

og var um að ræða linulítið stuð fram eftir nóttu. Skemmtu allir sér vel og má ljóst vera að þorrablót Fjölnis er komið til að vera í núverandi mynd og fjöldi gesta eykst með hverju árinu.

Og enn meira af fallegu fólki og líka í sínu fínasta pússi.

Allir léttir í lund og klárir í slaginn.

Það var nóg að gera hjá þessari í símanum.

Örn Árnason sá um veislustjórnina.

Jón Karl Ólafsson, formaður Fjölnis, ávarpaði gestina.

Þessir mættu og skemmtu sér vel.

Sæt saman hefði einhvers staðar verið sagt.

Klukkan 10:00-12:00 verður boðið upp á klifur í turninum við Hlöðuna. Klukkan 11:00 hefst ratleikur við Hlöðuna í Gufunesbæ og verða verðlaun veitt fyrir það lið sem leysir allar þrautirnar og er fyrst til að ljúka leiknum. Klukkan 11:00-12:00 verðum kósí stemmning í lundinum við Gufunesbæinn þar sem boðið verður upp á kakó og hike brauð. Hvetjum alla sem eru í vetrarleyfi og vilja fá sér frískt loft til að koma við í Gufunesbæ og taka þátt.

Kjammarnir og allt hitt gúmmelaðið á sínum stað.

UM SPARNAÐ ELDRI BORGARA

Nóg um að vera í Gufunesbæ í vetrarleyfinu Í vetrarleyfi grunnskólanna, föstudaginn 22. febrúar, verður ýmislegt í boði í og við frístundamiðstöðina Gufunesbæ.

Fréttir

Skráðu þig á www.vib.is eða í síma 440 4900

VÍB er eignastýringarþjónusta Íslandsbanka Unga fólkið lét ekki sitt eftir liggja í mætingunni.

Þessir snillingar sáu um takkana og tæknimálin.

Íslandsbanki | Kirkjusandi | 155 Reykjavík | Sími 440 4900 | vib@vib.is | www.vib.is


10

11

GV

Fréttir

GV

Grafarvogsbúar völdu göngustíga og trjágróður Aukin trjárækt og betri göngustígar eru meðal þeirra verkefna sem íbúar í Grafarvogi völdu og komust til framkvæmda í tengslum við verkefnaval „Betri hverfa“ í fyrra. Íbúar sendu fyrst inn hugmyndir sem síðan var kosið um í opinni rafrænni kosningu. Óskir íbúa í Grafarvogi beindust einkum að betri gönguleiðum og umhverfi, en einnig var leiksvæði fyrir börn og fullorðna á óskalistanum. - Gróðursett voru tré til skjóls á nokkrum stöðum í hverfinu m.a. við Borgaveg og Víkurveg. - Trjágróður var settur niður við Langarima. - Sett var ræsi í göngustíg neðan Staðahverfis til að losna við klakamyndun þegar vatn rennur yfir hann. - Opið svæði norðan við Rimaskóla var hreinsað. - Svæði austan hafnarsvæðis í Gufunesi var hreinsað. - Gróðursett voru tré við Gullinbrú hjá Bryggjuhverfi. - Settir voru upp nýir ruslastampar á nokkrum stöðum í hverfinu. - Á göngustíg bak við Korpuskóla voru settir upp ljósastaurar á 140 metra kafla. - Lýsing á gangstíg norðan við Rimaskóla var bætt. Settir voru upp ljósastaurar á um 300 metra kafla við stíg sem liggur norðan við skólann, innan skólalóðarinnar. - Unnið var að gerð leiksvæðis fyrir börn og fullorðna við Gufunesbæ. - Aðstaða og aðgengi á útivistarsvæði við Gufunesbæ var bætt m.a. með aukinni lýsingu. - Göngustígur frá Fossaleyni yfir á Korputorg var malbikaður. Eftir er að byggja brú yfir Korpu en það verður gert fljótlega. - Gróðurbeð á leiksvæðum í Staðahverfi voru hreinsuð og gróður yfirfarinn. Framkvæmdafé vegna verkefna Betri hverfa í Grafarvogi var í fyrra um 40 milljónir króna og verður það óbreytt í ár. Vefurinn Betri Reykjavík – Betri hverfi er nú opinn fyrir móttöku hugmynda og rökræðum íbúa vegna smærri hverfaverkefna. Í mars verður kosið um verkefni til framkvæmda.

Góða skapið var að sjálfsögðu meðferðis.

Fjöldi fólks mætti á þorrablót Fjölnis í Dalhúsum og var það vel heppnað í alla staði.

Fjölmenni á þorrablóti Fjölnis

Fallegt fólk og í sínu fínasta pússi.

- vel heppnað blót í Dalhúsum og Stebbi og Sálin héldu uppi stuðinu Þorrablót Fjölnis fór fram viku eftir bóndadaginn og var vel sótt. Blótinu vex fiskur um hrygg með hverju blóti og fjöldinn fer vaxandi með hverju árinu. Á Þorrablóti Fjölnis er blandaður matur þannig að þeir sem ekki vilja þorra-

matinn geta fengið steikur í staðinn eða annað góðgæti. Þetta hefur mælst vel fyrir. Þá er kvenfólkið með í för en slíkt þekkist ekki á öðrum blótum íþróttafélaga sem við þekjum til. Eru þá gjarnan sérstök góukvöld fyrir konur.

Örn Árnason var veislustjóri hjá Fjölnismönnum að þessu sinni og fórst það vel úr hendi. Að mat loknum voru skemmtiatriði á dagskránni ásamt happadrætti og síðan tók Sálin hans Jóns míns ásamt Stefáni Hilmarssyni við stjórninni

Þessi stilltu sér upp fyrir ljósmyndarann.

og var um að ræða linulítið stuð fram eftir nóttu. Skemmtu allir sér vel og má ljóst vera að þorrablót Fjölnis er komið til að vera í núverandi mynd og fjöldi gesta eykst með hverju árinu.

Og enn meira af fallegu fólki og líka í sínu fínasta pússi.

Allir léttir í lund og klárir í slaginn.

Það var nóg að gera hjá þessari í símanum.

Örn Árnason sá um veislustjórnina.

Jón Karl Ólafsson, formaður Fjölnis, ávarpaði gestina.

Þessir mættu og skemmtu sér vel.

Sæt saman hefði einhvers staðar verið sagt.

Klukkan 10:00-12:00 verður boðið upp á klifur í turninum við Hlöðuna. Klukkan 11:00 hefst ratleikur við Hlöðuna í Gufunesbæ og verða verðlaun veitt fyrir það lið sem leysir allar þrautirnar og er fyrst til að ljúka leiknum. Klukkan 11:00-12:00 verðum kósí stemmning í lundinum við Gufunesbæinn þar sem boðið verður upp á kakó og hike brauð. Hvetjum alla sem eru í vetrarleyfi og vilja fá sér frískt loft til að koma við í Gufunesbæ og taka þátt.

Kjammarnir og allt hitt gúmmelaðið á sínum stað.

UM SPARNAÐ ELDRI BORGARA

Nóg um að vera í Gufunesbæ í vetrarleyfinu Í vetrarleyfi grunnskólanna, föstudaginn 22. febrúar, verður ýmislegt í boði í og við frístundamiðstöðina Gufunesbæ.

Fréttir

Skráðu þig á www.vib.is eða í síma 440 4900

VÍB er eignastýringarþjónusta Íslandsbanka Unga fólkið lét ekki sitt eftir liggja í mætingunni.

Þessir snillingar sáu um takkana og tæknimálin.

Íslandsbanki | Kirkjusandi | 155 Reykjavík | Sími 440 4900 | vib@vib.is | www.vib.is


12

GV

Fréttir

Fréttir úr Ævintýralandi Eitt af frístundaheimilum Gufunesbæjar, Ævintýraland, er staðsett í nýsameinuðum Kelduskóla-Korpu. Rúmlega 50 krakkar koma daglega í frístundaheimilið og er nóg að gera fyrir alla og fjölbreytt val í gangi. 1. og 2. bekkur eru saman í hóp og svo 3. og 4. bekkur en frístundastarfið er einmitt fyrir fjóra fyrstu árgangana í grunnskóla. Krakkarnir hafa aðgang að íþróttasalnum alla daga vikunnar, fá að baka inn í heimilisfræðistofu, komast í tölvuverið og eru dugleg að fara út að leika. Það sem meðal annars hefur verið

gert skemmtilegt í vetur er að halda kökukeppni sem heppnaðist mjög vel. Einna allra vinsælast í vetur hefur verið alls konar föndur og þá helst puttaprjón og puttahekl. Krakkarnir hafa verið að búa til þvílíkar lengjur fram og aftur gangana og var met sett þegar einn puttaprjónshnykill náði heilar þrjár ferðir yfir langa ganginn í skólanum. Þá hefur sumt puttaprjón endað sem treflar, teppi og jafnvel sem húfur. Það er óhætt að alhæfa um það að allir árgangar og bæði kyn voru mjög spennt yfir þessari hugmynd og er

garnið gjörsamlega búið að fjúka út í vetur og hafa foreldrar komið með marga liti að heiman sem hafa komið að góðum notum. Það er því föndurklúbburinn sem er búinn að vera sá vinsælasti af þeim klúbbum sem hafa verið í boði. Einnig hafa hópar farið í Gufunesbæ sem býður upp á fjölbreytta útivist og leiki sem hægt er að dunda sér við á svæðinu. Búið er að vera að prófa að nota Ipad eða spjaldtölvur í starfinu sem er skemmtileg leið til tjáningar og verður gaman að þróa það verkefni áfram. Þessar tóku þátt í kökukeppninni og stóðu sig vel.

Draugahús í Dregyn Föstudagskvöldið 1. febrúar breytti félagsmiðstöðin Dregyn húsakynnum í Vættaskóla-Borgum í draugahús. Unglinga- og nemendaráðið í Dregyn sá um undirbúning og framkvæmd undir styrkri handleiðslu Birgis Lúðvíkssonar starfsmanns félagsmiðstöðvarinnar. Öskur og skelfing einkenndu þetta kvöld sem var þó öllum til mikillar skemmtunar. Unglingarnir stóðu sig eins og atvinnuleikarar þar sem margir hverjir voru málaðir á ógnvekjandi hátt og skemmtu sér svo við að bregða þeim sem röltu í gegnum draugahúsið. Þetta er án efa stærsti viðburður félagsmiðstöðvarinnar í vetur og lagði unglinga- og nemendaráðið mikið á sig til að gera þetta sem flottast. Gaman er að benda á að 133 unglingar mættu í Draugahúsið en heildarfjöldi unglinga í Vættaskóla er 166.

Vetrarleyfisskákmót Fjölnis og Gufunesbæjar Hið árlega vetrarleyfisskákmót skákdeildar Fjölnis og frístundamiðstöðvarinnar Gufunesbæjar verður haldið í Hlöðunni við Gufunesbæ föstudaginn 22. febrúar frá kl. 12:30 - 14.30.

Í draugahúsi.

Þessir strákar voru lunknir í puttaprjóni.

Allir í legó.

Allir grunnskólanemendur í 1. - 7. bekk mega taka þátt í mótinu og teflt verður um fjölmörg verðlaun, m.a. bíómiða og pítsugjafabréf. Tefldar verða fimm umferðir og umhugsun-

artími er sex mínútur á skák. Upplagt er fyrir alla grunnskólanemendur í Grafarvogi sem eru í vetrarleyfi að koma í Hlöðuna og reyna sig í skákinni. Þátttaka er ókeypis og keppendur eru hvattir til að mæta tímanlega til skráningar. Hægt er að kaupa veitingar á staðnum. Krakkarnir í Fjölni eru í allra fremstu röð í skákinni.

Dragkeppni í Fjörgyn Föstudagskvöldið 11. janúar sl. dró til tíðinda í Fjörgyn, félagsmiðstöð Gufunesbæjar í Foldaskóla, því þá fór fram mögnuð dragkeppni þar sem stúlkur klæddu sig upp sem drengir og drengir sem stúlkur. Tuttugu og fjórir unglingar stigu á stokk og sýndu gervi sitt með tilþrifum auk þess sem Nils og Andrés starfsmenn Fjörgynjar klæddu sig upp og voru kynnar kvöldsins. Veitt voru ýmis verðlaun en Bryndís Muller var dragkóngur kvöldsins og Birkir Elís hlaut titilinn dragdrottning Fjörgynjar árið 2013. Fleiri myndir frá keppninni er hægt að sjá á heimasíðunni www.gufunesbær.is/fjorgyn

Allir þátttakendur kvöldsins.

Andrés og Nils starfsmenn uppklæddir.


13

GV

Fréttir

Góður dagur í Árbæjarsafni Fjölskyldur nemenda úr Hamraskóla gerðu sér glaðan dag á Árbæjarsafni rétt fyrir jól með því að taka þátt í jóladagskrá safnsins. Gömlu húsin voru skoðuð, leikið var með gömul leikföng, gerð jólakort, smakkað á laufabrauði og hangikjöti og auðvitað var svo heilsað upp á gömlu jólasveinana sem voru á vappi um safnsvæðið. Skemmtilegur dagur í góðu veðri.

Valentínusarblóm - Konudagsblóm Blóm við öll tækifæri Fallegar útfararskreytingar

Sendum um allt stór Reykjavíkursvæðið Þessir drengir gáfu sér tíma fyrir myndatöku.

Hverafold 1-3 sími 5670760 - Bílshöfða 20 (Húsgagnahöllinni) sími 5670761

Krakkarnir voru brosandi og ánægðir með lífið í Árbæjarsafni.

GV Ritstjórn og auglýsingar Sími 587-9500 Hringsjá náms- og starfsendurhæfing býður úrval af öðruvísi og spennandi námskeiðum sem hafa hjálpað mörgum að komast aftur eða í fyrsta sinn af stað til meiri virkni, meiri lífsgæða og fleiri valkosta í námi eða starfi.

Bókhald og Excel

Grunnur í bókfærslu og Excel fyrir þá sem vilja vinna við bókhald eða færa eigið.

Enska fyrir byrjendur

Beitt er nýjum aðferðum fyrir þá sem hafa átt erfitt með að læra ensku / önnur tungumál.

Fjármál á mannamáli

Minnistækni

Fjármál einstaklinga á mannamáli! Eykur skilning á fjármálum, bæði eigin og almennt.

Kennd er tækni til þess að efla og bæta minnið. Hentar þeim sem eiga við gleymsku eða skert minni að stríða.

Stærðfræði fyrir byrjendur

Beitt er nýjum aðferðum til að skapa áhuga og jákvætt við horf til stærðfræði.

ÚFF Úr frestun í framkvæmd

Farið yfir ástæður frestunar, einkenni og afleiðingar. Fyrir þá sem vilja hætta að fresta og fara að ná árangri í lífinu.

Sjálfstyrking

Styrkir nemendur í að tjá sig, sýna öruggari framkomu og almennt vera til!

Í Fókus Að ná fram því besta með ADHD

Eykur skilning á ADHD (athyglisbresti / ofvirkni) og hvernig hægt er að ná betri tökum á ADHD.

Tölvubókhald

Dýpkar þekkingu á bókhaldi almennt og kynnir tölvufært bókhald.

TÁT – Tök á tilverunni

Bjargráð og færni í að takast betur á við daglegt líf og hindranir sem upp koma.

Tölvugrunnur

Tölvunotkun fyrir byrjendur. Unnið á eigin hraða með aðstoð.

Námskeiðin eru sniðin fyrir einstaklinga, 18 ára og eldri sem hafa verið frá vinnumarkaði eða námi vegna slysa, veikinda, félagslegra erfiðleika eða annarra áfalla. Námskeiðin geta líka hentað þeim sem hafa litla grunnmenntun eða hafa átt erfitt með að tileinka sér hefðbundið nám. Auk námskeiða býður Hringsjá líka fullt nám í 3 annir.

Frekari upplýsingar og skráning hjá Hringsjá í síma 510-9380 eða á hringsja.is.


14

GV

Frétt­ir

­Vilt­þú­að­húsnæðislánið­þitt­verði lækkað­um­45%?­ Þessi spurning er ekki út í hött. Þetta er hægt án þess að það kosti mikið. Galdrar, sjóhverfingar eða bölvuð vitleysa? Nei, það er til fjármálatækni, sem gerir þetta að veruleika. Hægri grænir, flokkur fólksins, hefur undanfarin tvö ár gert lausn á skuldavanda heimilinna að forgangsmáli sínu. Aðrir aðilar, eru sem betur fer loksins farnir að ranka við sér, en hafa samt ekki lausnina. Hver er lausnin? Seðlabankinn þarf að stofna sérstakan sjóð, sem að myndi kaupa öll fasteignabréf fólks og skuldbreyta þeim þannig að gefa út ný skuldabréf á föstum óverðtryggðum vöxtum til allt að 75 ára til þess að fólk geti stillt greiðslubirðina við getu sína. Sjóðurinn innheimtir síðan þessi nýju bréf, en það er búið að reikna það út að það tæki sjóðinn aðeins um 9 ár að ná jafnvægi og eftir það færi hann í hagnað, sem rinni til ríkissjóðs. Það næst með því að sjóðnum yrði lánað á 0.01% vöxtum, en að hann imnnheimti 7,5% óverðtryggða vexti og vaxtamunurinn mun þá gera þetta kleift. Lánardrottunum yrði svo borgað öll gömlu bréfin út og fengju þeir þannig allt sitt til baka, en þyrtu að geyma féð í Seðalbankanum til þess að koma í veg fyrir verðbólgu. Um 45% niðurfærsla Það fer eftir því hvenær viðkonmandi lán var tekið, en með því að taka verðtrygginguna á Kjartan Örn Kjartansson. lánunum af og miða við 1. nóvember, 2007, þegar MiFID lögin um ólögmæti verðtryggingarinnar á húsnæðis og neyslulánum einstaklinga voru samþykkt, þá væri lækkunin um 45%+, en hlutfallslega minni ef lánin voru tekin síðar. Hægri grænir ætlar að setja á neyðarlög og koma þessu á um leið og flokkurinn kemst til áhrifa. Ekki nýtt, reynd aðferð og gengur upp Bandaríkjamenn fóru þessa leið til þess að bjarga húsnæðisjóðum sínum þegar kreppan skall á. Hún skilaði sér fullkomlega, svo hér er ekki verið að finna upp hjólið á ný. En margir spyrja, hvaðan kemur féð? Svarið er einfalt. Það er búið til í Seðlabankanum, en fyrir hann verður þetta aðeins eins konar bókhaldsaðgerð. Fé út, fé inn, tíminn greiðir kostnaðinn. Ríkissjóður leggur ekkert fram og allir fá sitt. Refsum þeim, sem brugðust Verðtryggingin hefur verið ólögleg síðan Alþingi samþykkti MiFID reglugerðina sem lög 01.11.2007, eins og áður sagði. Samt hafa ríkisstjórnir ekkert gert til þess að fara eftir lögum landsins, heldur staðið fast að baki lánastofnunum og fjármagnseigendum, sem hafa blóðmjólkað almenning. Og það furðulega er, að stjórnarandstaðan hefur ekkert gert og hefur engar lausnir enn til þess að hjálpa fólki. Það þarf því að kjósa XG, Hægri græna sterkt í vor til þess að leiðréttingin verði framkvæmd og jafnframt þarf að refsa þeim, sem hafa látið það viðgangast að níðst sé á fólki Kjartan Örn Kjartansson - Höfundur er fyrrrv. forstjóri

b bfo.is fo.is 77^[gZ^ÂVkZg`hi¨Â^;g^Âg^`hÓaV[hhdcVgZ][ ^[gZ^ÂVkZg`hi¨Â^;g^Âg^`hÓaV[hhdcVgZ][

Ósigrandi skákdrottningar Rimaskóla á Íslandsmóti stúlkna 2013. F.v Tinna Sif, Ásdís Birna, Svandís Rós og Nansý.

Rimaskólastúlkur,­skákdrottningar­ á­Íslandsmóti­stúlknasveita Átta stelpur úr Rimaskóla á aldrinum 10 - 12 ára sýndu sannarlega meistaratakta þegar þær tóku þátt í Íslandsmóti grunnskólasveita í skák í stúlknaflokki en mótið var haldið í Rimaskóla 2. febrúar. Alls tóku rúmlega 40 stúlkur þátt í mótinu. A sveit Rimaskóla sem þær Nansý Davíðsdóttir 11 ára, Svandís Rós Ríkharðsdóttir 12 ára, Ásdís Birna Þórarinsdóttir 10 ára og Tinna Sif Aðalsteinsdóttir 10 ára skipuðu sýndi algjöra yfirburði og unnu stúlkurnar allar sínar 32 skákir örugglega. Þrátt fyrir ungan aldur voru þær að vinna Íslandsmeistaratitilinn þriðja árið í röð. Á þessum þremur árum hafa stelpurnar teflt 84 skákir á Íslandsmótum stúlkna, unnið 82 og tapað aðeins 2. Það hefur rækilega sannast í Rimaskóla að stelpur geta náð sama árangri í skák og strákar ef að þeim eru sköpuð jöfn tækifæri á við þá. Þær Nansý og Svandís Rós hafa m.a. skipað Norðurlandameistaralið Rimaskóla árin 2011 og 2012. B - sveit Rimaskóla stóð sig ekki síður frábærlega og lenti í 3. sæti Íslandsmótsins. Í öðru sæti á mótinu urðu stúlkurnar úr Salaskóla Kópavogi. Nansý Davíðsdóttir kórónaði síðan daginn eftir, frábæran árangur sinn við taflborðið þegar hún vann Íslandsmót stúlkna í yngri flokk. Að sjálfsögðu vann hún þar líka allar skákirnar. Stelpurnar hafa allar æft skák með skákdeild Fjölnis en skákdeildin býður upp á ókeypis skákæfingar alla laugardagsmorgna kl. 11:00 og eru stúlkur í Grafarvogi hvattar til að nýta sér æfingarnar.

Ungir fyrirliðar. Þær Nansý Davíðsdóttir og Heiðrún Anna Hauksdóttir tóku við verðlaunagripunum sem A og B sveitir Rimaskóla unnu á Íslandsmóti stúlkna. Nansý er á leið á NM í skólaskák þar sem hún teflir við alla efnilegustu skákkrakka Norðurlanda.

W[d5W[d#^h W[d5W[d#^h

BG

BG

SV

SV

OT T U Ð Þ J Ó N U S

TA

OT TUÐ ÞJÓNUS

TA

SMIÐJUVEGI 22 (GRÆN (GRÆN GATA) GA ATTA) · 200 KÓPAVOGI KÓPAVOGI · SÍMI: 567 7360 Mikil breidd. Átta Rimaskólastúlkur tóku þátt í Íslandsmóti stúlknasveita í skák og lentu allar í verðlaunasæti.

Skipt­um­um­bremsuklossa­og­diska


15

GV

Fréttir

Nemendur í Grafarvogi styrkja Hringinn Nemendur Hamraskóla, Húsaskóla og Foldaskóla stóðu í haust fyrir söfnun á ónýtum rafeindatækjum sem seld voru til endurvinnslu og gáfu ágóðann, kr. 50.012 til styrktar Barnaspítala Hringsins. Fulltrúar skólanna heimsóttu leikstofu spítalans miðvikudaginn 30. janúar og fengu frábærar móttökur. Styrkurinn var afhentur Jóhönnu Guðbjörnsdóttur aðstoðarmanni framkvæmdarstjóra á kvenna- og barnasviði sem þakkaði nemendum skólanna frábært framtak sem sýndi gott hjartalag og dugnað, styrkurinn kæmi að góðum notum. Söfnunin var liður í átaksverkefni skólanna sem miðaði að því að leiðbeina og fræða nemendur og foreldar um ábyrga og örugga tölvunotkun barna og unglinga. Átaksverkefnið hófst í upphafi skólaárs og voru viðfangsefni nemenda

fjölþætt; yngstu nemendur skólanna lásu forvarnarbækur SAFT ásamt foreldrum og kennurum og sömdu spunaleikþátt um rafrænt einelti sem bauð upp á virka þátttöku samnemenda í leiksýningum. Auk þess túlkuðu nemendur í myndmenntavali umfjöllunarefnið með glæsilegum myndverkum sem prýða veggi skólanna, nemendum og starfsfólki til mikillar ánægju. Þá gerðu nemendur í 1.- 10. bekk Foldaskóla rannsókn þar sem tölvueign og tölvunotkun heimila þeirra var kortlögð og skrifuðu grein í Grafarvogsblaðið. Megin áhersla var þó lögð á fræðslu og leiðbeiningu til foreldra og nemenda í 5. – 10. bekk skólanna þriggja. Fræðsluna önnuðust Þórir Ingvarsson rannsóknarlögreglumaður sem hefur mikla reynslu af að vinna úr kærumálum tengdum óábyrgri tölvunotkun ungmenna og Eyjólfur Örn Jónsson sálfræðingur sem

Björk Steinarsdóttir og Guðrún Sóley Magnúsdóttir.

Aftari röð frá vinstri: Guðrún Sóley Magnúsdóttir, Jónas Þór Skúlason, Sigmundur Bjarki Jónsson, Kolbrún Halla Guðmundsdóttir, Jón Arnar Einarsson, Aron Freyr Kristinsson, Jóhanna Guðbjörnsdóttir, Sigríður Magnúsdóttir, Bjartmar Alexandersson og Kristín Helgadóttir. Fremri röð frá vinstri: Hrafnhildur Árnadóttir, Auður Sigmundsdóttir, Björk Steinarsdóttir og Hlynur Snær Árnason. vinnur með ungmenni sem haldin eru tölvufíkn. Tilurð átaksverkefnisins má rekja til þess að skólasamfélagið fer ekki varhluta af óhóflegri og eftirlitslausri tölvunotkun barna og unglinga og hvaða áhrif slíkt getur haft á líðan þeirra. Hún endurspeglast innan veggja skólanna því nemendur mæta oft á tíðum vansvefta, illa fyrir kallaðir og úrvinda að morgni skóladags og eiga í miklum erfiðleikum með að taka eftir í kennslustund, fara eftir fyrirmælum og tileinka sér námsefnið. Þeir lenda í útistöðum við kennara og samnemendur og einangrast félagslega, auk þess sem aukin hætta er á einelti. Forvarnarfræðsla til nemenda og foreldra er því mikilvæg og með henni vonast eftir samvinnu heimila og skóla sem stuðlað getur að vellíðan barna og unglinga innan veggja skólans sem utan. Samstarfsverkefnið var unnið í sam-

vinnu við SAFT, Græna framtíð, Rannsóknarlögreglu ríkisins, sálfræðing, foreldrafélög, kennara og starfsfólk skólanna. Forvarnarsjóður Reykjavíkur

styrkti verkefnið, en verkefnastjóri var Kristín Helgadóttir námsog starfsráðgjafi Foldaskóla.

Jón Arnar Einarsson sýndi spilagaldra við góðar undirtektir.

GULLNESTI Fjölskyldutilboð 4 hamborgarar 2 lítrar kók stór franskar sósa

2.995,Gildir til og með 21. febrúar 2013

Grillið í Grafarvogi - Gylfaflöt 1 - Sími: 567-7974


16

SG

Snyrtistofa Grafarvogs

GV

Fréttir

Láttu það eftir þér!, komdu til okkar persónuleg og góð þjónusta Berglind, Helga, Auður og Heiðbjört

Snyrtifræðingar og meistarar Hverafold 1-3 III hæð sími: 587-6700 www.ssg.is RB Rúm er með glæsilegan sýningarsal að Dalshrauni 8 í Hafnarfirði.

GV-mynd PS

RB rúm 70 ára í ár

Rúnar Geirmundsson

Sigurður Rúnarsson

Elís Rúnarsson

Þorbergur Þórðarson

Alhliða útfararþjónusta Símar: 567 9110 & 893 8638 www.utfarir.is • runar@utfarir.is

Útfararþjónustan ehf. Stofnað 1990

,,Við getum ekki verið annað en ánægð með viðtökur okkar viðskiptavina. Okkar vörur hafa notið mikilla vinsælda í gegnum áratugina. Framundan eru fermingar og rúmin og vörurnar frá okkur hafa lengi verið vinsæl sem fermingagjafir,” segir Birna Ragnarsdóttir hjá fyrirtækinu RB Rúm. RB Rúm ehf. Dalshrauni 8, Hafnarfirði, var stofnað árið 1943 og stendur því á 70 ára gömlum grunni. Fyrirtækið hefur frá upphafi haft að markmiði að uppfylla þarfir viðskiptavina sinna ásamt því að vera í fararbroddi við þróun og framleiðslu springdýna. Fyrirtækið er í heimssamtökunum ISPA, sem eru gæðasamtök fyrirtækja sem sérhæfa sig í framleiðslu og hönnun á springdýnum. Einnig sérhæfir fyrirtækið sig í hönnun á bólstruðum rúmgöflun, kistlum, náttborðum og fleiri fylgihlutum, viðhaldi á springdýnum og eldri húsgögnum. RB

Rúm hafa framleitt og selt springdýnur og rúm til þúsunda ánægðra viðskiptavina um land allt. RB rúm hlaut alþjóðleg gæðaverðlaun RB rúm hlaut árið 2010 alþjóðleg verðlaun á International Quality Crown Awards í London, fyrir vandaða framleiðslu og markaðssetningu. Þetta eru stór verðlaun en það er bara eitt fyrirtæki í hverri grein sem fær þessi verðlaun ár hvert. ,,Þessi verðlaun voru mikil viðurkenning fyrir okkar vörur og okkar fyrirtæki. Það er ekki hægt að sækja um að verða tilnefnd heldur þarf einhver að tilnefna okkur. Við leggjum mikið upp úr því að þjónusta viðskiptavini og viljum að fólk fái hjá okkur bæði sterkari og endingabetri vöru en fæst annarsstaðar,” segir Birna. Einnig hefur RB Rúm fengið þrjú ár í röð viður-

kenninguna ,,Framúrskarandi fyrirtæki”. ,,Sölufólk okkar er til þjónustu reiðubúið og leggur mikinn metnað í að þjónusta og aðstoða okkar viðskiptavini. Hægt er að nálgast sölufólk okkar kl. 9-18 alla virka daga og laugardaga kl. 10-14. Ef fyrirspurnir koma upp vinsamlegast hringdu í síma 555-0397 eða sendið tölvupóst á nefangið rum@rbrum.is og starfsfólkið hjá RB Rúmum leitast við að svara öllum fyrirspurnum ljúflega,” segir Birna Ragnarsdóttir. RB Rúm er með glæsilega sýningaaðstöðu að Dalshrauni 8 í Hafnarfirði og þangað geta viðskiptavinir komið og kíkt á úrvalið. OPNUNARTÍMI. Opið virka daga 09:00 til 18.00. Opið laugardaga 10:00 til 14:00. GERIST VINIR R.B.RÚMA Á FACEBOOK, rbrum.is

Átján útskrifuðust hjá Hringsjá Átján nemendur voru útskrifaðir frá Hringsjá, náms- og starfsendurhæfingu í desember sl. eftir þriggja anna nám og endurhæfingu. Jafnframt voru afhentar einkunnir nemenda eftir fyrstu og aðra önn. Markmið Hringsjár er að veita starfsendurhæfingu fólki sem er átján ára og eldri og þarf vegna sjúkdóma, slysa,

fötlunar eða annarra áfalla á endurhæfingu að halda til að takast á við frekara nám eða stunda atvinnu á almennum vinnumarkaði. Námið hentar einnig þeim sem hafa litla grunnmenntun eða sértæka námserfiðleika. Guðbjartur Hannesson velferðarráðherra flutti ávarp við útskriftina og sagði hann að þótt mikilvægi starfs Hringsjár hafi

Frábær gjöf fyrir veiðimenn Gröfum nöfn veiðimanna á boxin Uppl. á www.Krafla.is (698-2844)

Glæsilegur útskriftarhópur frá Hringsjá í desember sl.

lengi legið fyrir hafi með tímanum opnast æ fleiri augu fyrir gildi náms- og starfsendurhæfingar eins og færi fram í Hringsjá. Guðbjartur sagði jafnframt besta vitnisburðinn vera nemendur sem hafa útskrifast frá Hringsjá, reiðubúnir í frekara nám eða vel undirbúnir fyrir ýmis störf á almennum vinnumarkaði.


17

GV

Fréttir

Framkvæmdaátak í Reykjavík Eitt fyrsta verk borgarstjórnarmeirihluta Besta flokksins og ingarmeginn hefur verið gerður samningur um kaup á umSamfylkingarinnar var að flýta framkvæmdaverkefnum fyrir ferðarmiðstöðinni, BSÍ. Hugmyndin er að miðstöð almenningshálfan milljarð sumarið 2010. Þetta voru mannaflsfrek verkefni amgangna flytjist af Hlemmi í Vatnsmýrina og háskólasvæðunsem voru tilbúin til framkvæmda með skömmum fyrirvara. um, miðborginni og spítalasvæðinu verði betur þjónað af strætó. Samhliða var ákveðið að efna til framkvæmdaátaks árin 2011, Skólabyggingum flýtt 2012 og 2013 þar sem varið yrði um 6,5 milljörðum í framStóru verkefnin framan af kjörtímabili voru að klára Sæmundkvæmdir á vegum borgarinnar hvert ár. Þetta voru alger umskipti arskóla og Norðlingaskóla. Framkvæmdum við hinn síðarnefnda og meira en tvöföldun framkvæmda frá þriggja ára áætlun fráfar- var flýtt sem og byggingu leikskóla í Norðlingaholti. Samþættur andi meirihluta sem hafði skorið framkvæmdastig gífurlega niður leik- og grunnskóli, Dalskóli, mun rísa í Úlfarsárdal í samræmi fyrir sömu ár eða um 70%. við hönnun sem lögð Áhersla á atvinnu og alhefur verið grunnur menning að með þátttöku Framkvæmdaátakið er einn fulltrúa íbúa. Þá hefDag­ur­B.­Egg­erts­son,­odd­viti af lykilþáttum í atvinnustefnu ur verið ákveðið að núverandi meirihluta en atráðast í byggingu á Sam­fylk­ing­ar­inn­ar­í­Reykjavík­, vinnuleysi er samfélagsmein, Klettaskóla, samsóun á mannauði, alvarleg einuðum sérskóla, í skrif­ar: staða fyrir þá sem eru atvinnuÖskjuhlíð. Þá hefur lausir og borgarsjóði dýrt. Það áfram verið lögð er einnig klassísk kreppuáhersla á endurgerð hagfræði að viðhalda framkvæmdastigi þegar slaki er í efnahagsskólalóða og nýja litla lífinu. Val verkefna hefur verið fjölbreytt en þau sem sett voru í gervigrasvelli (battavelli) í öllum hverfum. forgang kristallast í orðinu almenningur. Hjólreiðaáætlun hrint af stað Líflegri torg og opin svæði Efling hjóleiða og umbylting í aðstöðu til hjólreiða hefur verið Lögð hefur verði áhersla á almennings-rýmin: torg og opin sérstakt áherslumál borgarstjórnarmeirihlutans. Hjólreiðaáætlun svæði um alla borg. Ein stærsta einstaka framkvæmdin sem var samþykkt fyrir nokkrum árum en engir fjármunir höfðu verið hönnuð hefur verið og framkvæmd af þessu tagi er nýr stígur í á framkvæmdaáætlun fráfarandi meirihluta til næstu þriggja ára. Fellahverfi með nýjum torgum meðfram einni lengstu blokk Þar hefur orðið grundvallarbreyting. Jafnframt hafa náðst samnborgarinnar við Unufell. Svæði milli miðbæjarins og Hörpu var ingar við ríkið á grundvelli samgönguáætlunar Alþingis um útfært og fékk sú útfærsla raunar alþjóðlega viðurkenningu. kostnaðarþátttöku Vegagerðarinnar í stofnstígum innan borgarFuglafriðlandið í Vatnsmýri hefur verið stækkað. Þá hafa ótal markanna. Gert er ráð fyrir því að um 2 milljarðar verði settir í hugmyndaríkir hópar verið kallaðir til verka á við að lífga við framkvæmdir við hjólreiðastíga í borginni á næstu árum. torg og kveikja líf á þeim um alla borg undir yfirskriftinni Torg í Hverfin velja sjálf biðstöðu. Fá verkefni hafa gert jafn mikið til að skapa skemmtiSíðast en ekki síst hefur verið hrint í framkvæmd verkefnum legt mannlíf. sem hverfin hafa sjálf sett í forgang. Árið 2011 völdu hverfisráðin Sundlaugarnar teknar í gegn verkefni og 2012 var efnt til íbúakosningar milli hugmynda sem Í öðru lagi hefur verið lögð áhersla á almennings-laugar: efnt komu frá íbúum sjálfum. Alls eru þetta á annað hundrað mis-stór hefur verið til endurbóta og viðhalds í öllum sundlaugum borgar- verkefni sem gera hverfin betri, vistlegri og notarlegri að búa í. innar. Laugardalslaug hefur tekið stakkaskiptum og unnið er að Þessi fjölbreyttu verkefni hafa verið kynnt undanfarna daga í endurbótum, gerð nýrra heitra potta, eimbaða og nýrra leiktækja tengslum við hverfafundi borgarstjóra en verið er að safna hugí öðrum laugum. Aðsókn hefur hvarvetna aukist og borgarráð myndum í nýjar kosningar sem haldnar verða í mars. ákvað nýlega að efna til hönnunarsamkeppni um útilaug við Græn atvinnu- og framkvæmdapóltík Sundhöllina og auglýsa eftir samstarfsaðilum við byggingu líkFramkvæmdaátakið í borginni hefur tekist vel en einsog framamsræktaraðstöðu við Breiðholtslaug. Þá kynnti meirihlutinn til- angreind upptalning ber með sér hefur ekki síst verið fjárfest í lögur um nýja laug í Úlfarsárdal sem hafist verður handa við í ár. ýmsu sem hafði verið vanrækt í bankabólunni. Þetta eru ekki Miklu betri strætó aðeins góð verkefni til að skapa atvinnu heldur einnig fjárfesting Í þriðja lagi hefur verið áhersla á almennings-samgöngur. í lífsgæðum, vel valin verkefni til þess að búa til skemmtilegri, Stærstu tímamótin í því er að náðst hafa samningar við ríkið um grænni, heilbrigðari og betri borg. milljarð á ári í 10 ár til að bæta strætó. Þannig á að tvöfalda hlutHöfundur er formaður borgarráðs fall ferða sem farnar eru með strætó á næstu tíu árum. Fjárfest-

Barnagospel og ,,Tómstundir og trú“ Krakkaklúbbur kirkjunnar, sem ber heitið ,,Tómstundir & trú“ mun leika lykilhlutverk á mánaðarlegum stundum í Borgarholtsskóla, sem ber heitið: Barnagospel í Borgó. Þar fá börnin tækifæri til að koma reglulega fram og öðlast um leið færni í almennri framkomu og leiðtogahlutverki. ,,Tómstundir & trú“ er nýr krakkaklúbbur með áherslu á kærleiksmiðað líf, söng, dans, leik og listir. Tekið verður tillit til þess að hvert barn er einstakt og býr yfir hæfileikum sem þarfnast útrásar. Klúbburinn verður alla þriðjudaga kl. 17-18 í húsnæði Víkurskóla. Grafarvogssókn og KFUM/KFUK standa sameiginlega að þessu frábæra og uppbyggilega krakkastarfi undir handleiðslu Þóru Bjargar Sigurðardóttir, æskulýðsfulltrúa. Þóra Björg útskrifaðist í haust með BA í sálfræði en hefur nýverið hafið nám við Guðfræðideild H.Í. Þóra Björg er reynslubolti þegar kemur að starfi með börnum, jafnt í sumarbúðastarfi sem og tómstundastarfi kirkjunnar og KFUM/KFUK. Þá lærði hún söng og keppti í samkvæmisdönsum um árabil og nýtist hvort tveggja vel í þessum skemmtilega krakkaklúbbi, ,,Tómstundir & trú“. Barnagospel í Borgó Þriðja sunnudag í mánuði kl. 17:00 verður barnagospel í Borgarholtsskóla fyrir 6-9 ára börn og fjölskyldur þeirra. Stundirnar einkennast af léttri tónlist, upplifun og leik. ,,Tómstundir & trú“ verður með skemmtilega uppákomu í næsta Barnagospel sem verður sunnudaginn 17. febrúar kl. 17:00 í hátíðarsal Borgarholtsskóla. Barna- og æskulýðsstarf Grafarvogskirkju Það þarf heilt þorp til að ala upp barn og er áherslan á kristilegt siðgæði mikilvæg í samfélagi sem byggir á kristnum gildum. Í tómstundastarfi kirkjunnar fléttum við saman léttri fræðslu, söng og leik. Yfirskriftin í öllu barna- og æskulýðsstarfi safnaðarins er: ,,Líf í kærleika“ og hlutverk starfsins að vera útrétt hönd til foreldra í kristilegu uppeldi barna þeirra. Eftirfarandi dagskrá ber metnaði Grafarvogssafnaðar vitni í málefnum yngstu íbúa hverfisins: Mánudagar kl. 17:30 – 18:30 ,,Tómstundir & trú“ á neðri hæð kirkjunnar (6-9 ára) Mánudagar kl. 20:00 – 21:30 Æskulýðsfundir á neðri hæð kirkjunnar (13-16 ára) Þriðjudagar kl. 17 – 18 ,,Tómstundir & trú“ í Víkurskóla (6 – 9 ára) Miðvikudagar kl. 18:00 - 19:30 Stelpukvöld (breytendahópur) á neðri hæð kirkjunnar ( 8. Bekkur) Fimmtudagar kl. 17:30 – 18:30 TTT á neðri hæð kirkjunnar (10-12 ára) Fimmtudagar kl. 10:00 – 12:00 Foreldramorgnar á neðri hæð kirkjunnar (0-2 ára) Sunnudagar kl. 11:00 – 12:00 Sunnudagaskóli á neðri hæð kirkjunnar (2-6 ára) 3. sunnudag í mánuði kl. 17:00 ,,Barnagospel í Borgó“ og ,,Tómstundir & trú“ Vart þarf að taka það fram að kristilegt tómstundastarf stendur öllum börnum hverfisins til boða, óháð trúfélagsaðild þeirra og er þeim að kostnaðarlausu. Prestar og æskulýðsfulltrúi Grafarvogskirkju Leiðtogar Grafarvogskirkju og KFUM/KFUK.

GULLNESTI Ódýri ísinn i m r o f ð u a r b Ís í

e k a Sh

Grillið í Grafarvogi - Gylfaflöt 1 - Sími: 567-7974


18

GV

Fréttir

Glæsilegt 176 fm hús við Fannafold - til sölu hjá Fasteignamiðlun Grafarvogs í Spönginni Vorum að fá í sölu samtals 176 fm einbýlishús í Fannafold á einni hæð með bílskúr Herbergi eru með parketi, hjónaherbergi er með stórum skápum og útgengt er út á suður verönd. Eldhús er rúmgott og flísalagt með t.f. uppþvottavél og fínum borðkrók. Inn af

eldhúsi er flísalagt þvottahús með innréttingu og dyr út í garð. Stofa og borðstofa eru tengdar saman og parketlagðar með dyr út á afgirta suður verönd. Búið er að breyta einu svefnherbergi í sjónvarpshol og er lítið mál að stúka það af aftur. Þar fyrir utan eru þrjú svefnherbergi. Baðherbergi eru tvö, gestaklósett er inn af forstofu flísalagt með sturtuklefa. Baðherbergi er

flísalagt með baðkari og sturtuklefa. Bílskúr sem er 33fm með sérinngang, lökkuðu gólfi, bílskúrshurðaopnara og gluggum. Hiti er í stétt fyrir framan hús. Frábær eign í flottu hverfi.

Stofa og borðstofa eru tengdar saman og parketlagðar með dyr út á afgirta suður verönd.

Eldhús er rúmgott og flísalagt með t.f. uppþvottavél og fínum borðkrók.

POWERtalk er alþjóðlegur félagsskapur sem býður uppá sjálfsnám og sjálfstyrkingu. Aðalmarkmið POWERtalk er þjálfun í stjórnun, samskiptum, skipulagi, sjálfstyrkingu o.fl. Félagsmenn hafa aðgang að markvissri þjálfun í öllum þáttunum með því að taka þátt í starfi í deild. Aðild að POWERtalk deildum er opið öllum þeim sem hafa áhuga á að bæta sjálfan sig. Grunnþjálfunin og meginstarfsemi samtakanna fer fram á reglulegum deildarfundum þar sem félögum gefast tækifæri til að þjálfa með sér nýja færni. Öll verkefni sem félagar kjósa að taka að sér eru raunveruleg og þeir fá leiðbeiningar frá reyndari félögum auk hæfnis- og frammistöðumats.

núll af íslensku krónunni og mun Harpa andmæla.

POWERtalk, hvað er nú það?

Námskeið hjá POWERtalk POWERtalk samtökin halda námskeið af ýmsu tagi á hverju ári bæði fyrir félagsmenn og aðra. Í haust héldu samtökin örnámskeið fyrir nemendur í Fjölbrautaskóla Mosfellsbæjar í ræðumennsku. Þar var farið yfir framkomu í ræðustól, ræðumennsku, raddbeitingu, uppbyggingu ræðu og líkamstjáningu. Næsta námskeið sem er framundan hjá POWERtalk er ræðunámskeið og mun það hefjast miðvikudaginn 9. janúar en það er í þremur hlutum þar sem farið verður í grunnatriðin í ræðumennsku. POWERtalk deildin Korpa? Korpa er deild innan POWERtalk samtakanna og var stofnuð 1986. Deildin fundar annan hvern fimmtudag yfir vetr-

armánuðina frá kl. 20-22, í Safnaðarheimili Lágafellssóknar að Þverholti 3, Mosfellsbæ. Ýmislegt er gert til skemmtunar og gagns á fundunum og reynt er að hafa fundina fjölbreytta svo þeir þjóni þörfum allra. Má þar nefna t.d. púltlausa fundi, fundi með hljóðnema o.s.frv. Einnig er yfirleitt einn fundur á ári þar sem farið er í leikhús eða bíó þar sem sýning eða mynd er gagnrýnd eftir á. Það er líka hefð fyrir því snemma eftir áramót að vera með bókagagnrýni rétt eftir jólabókaflóðið og ekki má gleyma einstaklingsræðukeppninni sem verður eftir áramót þar sem vinningshafar úr hverri deild munu keppa sín á milli á Landsþingi samtakana. Í vetur hefur verið ákveðið að vera með ákveðin þemu. Korpa var með bleikt þema í október þar sem tilefnið var bleika slaufan sem er árlegt átak til styrktar Krabbameinsfélagi Íslands í baráttu þess gegn krabbameini kvenna. Korpur mættu í bleikum klæðnaði með bleiku slaufuna í barminum og minntu á mikilvægi þess að styðja við rannsóknir á krabbameini. Eins stendur til að vera með í hinum ýmsu málefnum sem eru í gangi á hverjum tíma fyrir sig og má þar t.d. nefna mottumars. Korpa í úrslitum í Kappræðum POWERtalk samtökin hafa þessi misserin staði fyrir Kappræðum, en þá eru sett saman þriggja manna lið ásamt liðstjóra frá hverri deild sem keppa svo gegn öðrum deildum samtakanna. Kappræður eru útsláttarkeppni þar sem félagar takast

á um hin ýmsu málefni. Val á sigurvegara byggist á rökum liðanna, flutningi og svörum við rökfærslu andstæðinganna. Undankeppni Kappræðna er nú lokið og aðeins úrslitakeppnin eftir en úrslitakeppnin mun verða 19 janúar en þá mun POWERtalk deildin Korpa og POWERtalk deildin Harpa mætast í lokaviðureign. Korpa leggur til að tekin verði tvo

Korpukonur í bleiku.

Kynningarfundur hjá Korpu Kynningarfundur hjá POWERtalk deildinni Korpu var haldinn 24. janúar. Við hvetjum alla áhugasama til að kynna sér starfið. Heimsóknir eru án skuldbindinga og er hægt að koma nokkrum sinn-

um á fundi og upplifa fjölbreytileika starfseminnar á fundum. Nánari upplýsingar um samtökin, starfandi deildir og þjálfun fæst, annars vegar á heimasíðunni: www.powertalk.is og hinsvegar á Facebook síðu samtakanna: POWERtalk á Íslandi.


19

GV

Fréttir

Fífuborg 20 ára - Grænfáninn kominn í hús

Föstudagurinn 11. janúar sl. var haldinn hátíðlegur í leikskólanum Fífuborg en á þeim merkisdegi var haldið þar upp á 20 ára afmæli leikskólans. Það var mikið um að

vera þennan góða dag en líklega var hápunktur afmælisdagsins þegar Grænfáninn var dreginn að húni með aðstoð barnanna. Börnin á Fífuborg og starfsfólk leikskólans fengu Grænfánann afhentan í fyrsta

skipti en umhverfismennt er orðinn fastur liður í starfi leikskólans. Margir góðir gestir komu og fögnuðu deginum með börnum og starfsfólki eins og sjá má á myndunum.

Veitingarnar sem gestum voru boðnar voru glæsilegar og smökkuðust vel.

Grænfáninn dreginn að húni í Fífuborg.

Fjölmenni leit við á afmælisdaginn.

Aðalskoðun, faggildur faggildur skoðunar skoðunaraðili aðili í 17 ár

Fáðu áminningu Fáðu

HJÁ AÐALSKOÐUN AÐALSKOÐUN ERT ÞÚ

Skráðu Skráðu þig á póstlistann okkar kemur emur í okkar þegar þú k skoðun skoðun og veldu veldu í hvaða hvaða mánuði þú vilt að við minnum þig á að láta láta skoða skoða bílinn á næsta ári.

Í GÓÐUM HÖNDUM

Þú ú gætir g unnið

/ = Ð ;( / Ø : 0 ð : Ð ( ¶    

20 00 lítr a bensínúttekt bensínúttekt 200 lítra Atlantsolíu eða hjá Atlantsolíu 50 0.000 kkr.r. útt ekt 50.000 úttekt hjá P ústþjónustu BJB Pústþjónustu BJB.. V inningar v erða dr egnir út Vinningar verða dregnir mánaðarlega úr sk ráningum skráningum á póstlistann.

HVAR HV VAR HENT HENTAR TAR AR ÞÉR AÐ LÁTA LÁTA SK SKOÐA? KOÐ O OÐA? Við erum með fjór Við fjórar skoðunarstöðvar höfuðborgarsvæðinu ar skoðunarst öðvar á höfuðbor garsvæðinu og eina í R Reykjanesbæ. eykjanesbæ. Þaulr Þaulreyndir þjónustuliprir fagmenn menn eyndir og þjónustulipr ir fag takaa á móti þér á þeim öllum. HL HLÖKKUM tak ÖKKUM TIL AÐ SJÁ ÞIG!

www.adalskodun.is Reykjavík

Reykjavík

Hafnarfjörður

Kópavogur

Reykjanesbær

Grjóthálsi 10 Sími 590 6940

Skeifunni 5 Sími 590 6930

Hjallahrauni 4 (við Helluhraun) Sími 590 6900

Skemmuvegi 6 (bleik gata) Sími 590 6935

Holtsgötu 52 (við Njarðarbraut) Sími 590 6970

Þjónusta í þínu hverfi NÝTT- Tréperlur Mikið úrval af skartgripaefni. Leðurólar og segullásar. Skartgripanámskeið Erum á Facebook

www.glit.is

Löggiltur rafverktaki Sími - 699-7756

Þjónustuauglýsingar í Grafarvogsblaðinu eru ódýrar og skila árangri

587-9500


Fallegar fermingargjafir á www.gloss.is

78 augnskugga og kinnalita pallettu frá Coastal Scents

Höfðabakka 3 Sími: 587-9500

Mikið úrval af glossum frá Coastal Scents

gloss@gloss.is

www.gloss.is - Höfðabakka 3 - Sími: 587-9500

Profile for Skrautás Ehf.

Grafarvogsblaðið 2.tbl 2013  

Grafarvogsblaðið 2.tbl 2013

Grafarvogsblaðið 2.tbl 2013  

Grafarvogsblaðið 2.tbl 2013

Profile for skrautas
Advertisement