Page 1

Graf­ar­vogs­blað­ið 4. tbl. 23. árg. 2012 - apríl

Dreift ókeypis í öll hús í Grafarvogi

Allt milli

himins og jarðar =PS[\NLMH& LRRPOLUKH :¤RQ\TLM }ZRHóLY

ÚPPS!

M€[I¤R\Y O‚ZN€NULóHHUUHó ZLTô‚NL[\YZtóHM

:[HUNHYO`S\Y¶9L`RQH]xR 6WPóHSSH]PYRHKHNHRS¶ ZxTHY! 

Tími til að smyrja og yfirfara bílinn! Bifreiðaverkstæði Grafarvogs Komdu til okkar að Tangarhöfða 8. Viðurkennd þjónusta fyrir allar tegundir bíla!

Allar almennar bílaviðgerðir Gylfaflöt 24 - 30 • 112 Reykjavík Sími 577 4477

www.bilavidgerdir.is

Þjónustuaðili Sérfræðingar í bílum

590 2000

Árni Guðmundsson, fulltrúi foreldra nemenda í Hamraskóla afhendir Jóni Gnarr borgarstjóra undirskriftalista með nöfnum rúmlega 91% foreldra barna í Hamraskóla. Um málið er fjallað á bls. 2, 4 og 6. GV-mynd PS

em glleður ð

Tjóna­skoð­un­­.­­hringdu­og­við­mæt­um ]X j k \ ` ^ eX $ j X c X e ˆ  ˆ e l _ m \ i] ` HeŽc\^c(,!'#]¨Â &&'GZn`_Vk†` H†b^*,*-*-* ;Vm*,*-*-+

Bíla­mál­un­&­Rétt­ing­ar­ Bæjarflöt­10­-­Sími:­567-8686

lll#[b\#^h

www.kar.is

LAUGA AVEGI 5 SÍMI 551 3383 83 SPÖNGIN GRAF FARVOGI SÍMI MI 577 77 1660

þjón­ust­an­á­að­eins­við­Stór-Reykja­vík­ur­svæð­ið

Opið p

lán í xtalausrá Vissa a v r é þ Nýttu 12 mánuði f fáðu allltt að stercard eða látt. eða Mataðgreiððsluafs 10% s

virka i k da daga d ga 8 – 17 laugardaga laugarda ga 9 – 13


2

GV

Fréttir

Graf­ar­vogs­blað­ið Útgefandi: Skrautás ehf. Netfang: gv@skrautas.is Ritstjóri og ábm.: Stefán Kristjánsson. Netfang Grafarvogsblaðsins: gv@skrautas.is Ritstjórn og auglýsingar: Höfðabakki 3 - Sími 587-9500 / 698-2844. Útlit og hönnun: Skrautás ehf. Auglýsingastjóri: Sólveig J. Ögmundsdóttir - solveig@skrautas.is Prentun: Landsprent ehf. Ljósmyndari: Pjetur Sigurðsson. Dreifing: Íslandspóstur. Grafarvogsblaðinu er dreift ókeypis í öll hús og fyrirtæki í Grafarvogi. Einnig í Bryggjuhverfi og öll fyrirtæki í póstnúmeri 110 og 112.

Hvað gerist næst? Nú síðustu dagana hefur svo sannarlega dregið til tíðinda í skólmálunum í Grafarvogi. Sameining unglingadeilda Hamraskóla og Húsaskóla við Foldaskóla hefur enn komist í fréttir eftir að meginþorri foreldra barna í skólunum skrifuðu undir mótmæli gegn sameiningu unglingadeilda skólanna. Eins og sjá má í blaðinu að þessu sinni mættu fulltrúar foreldra með undirskriftalistana í Ráðhúsið í byrjun vikunnar og afhentu útsendurum meirihlutans í borginni. Fólkið héðan í Grafarvoginum fór með friði og afhenti Jóni Gnarr og Oddnýju Sturludóttur friðarliljubúnt. Brostu þau skötuhjú út að eyrum og virtust mjög ánægð með blómin sín. Brosið hvarf hins vegar snögglega af andlitum meirihlutafólksins á fundi sem fulltrúum skólanna í Grafarvogi var boðið á eftir formlega afhendingu undirskriftalistanna. Þar varð okkar fólk strax vart við að ekkert myndi breytast og meirihlutinn ætlaði alls ekki að breyta sínum vinnubrögðum. Það á með öðrum orðum ekkert tillit að taka til yfirgnæfandi vilja íbúanna í hverfunum og keyra málið áfram algjörlega gegn íbúunum í hverfinu. Þetta er framkoma stjórnmálamanna í raun sem segja fólki fyrir kosningar að þeir séu fulltrúar aukins íbúalýðræðis. Þegar á hólminn er komið eru það orðin tóm. Næst þegar þetta ágæta fólk fer í framboð, ef að það þá treystir sér til þess, verður þetta fólk alveg utan við umræðuna. Það verður einfaldlega ekkert mark á því tekið. Á íbúafundi í vor í Hamraskóla voru á veggjum útskriftir úr stefnu Samfylkingarinnar í borgarmálum. Þar stóð meðal annars að flokkurinn stefndi að því að flytja völdin úr ráðhúsinu og út í hverfin til íbúanna. Hvað er orðið um þessa stefnu flokksins? Íbúar í Grafarvogi, foreldrar barna í Hamrahverfi, Bryggjuhverfi og Húsahverfi koma ekki til með að trúa miklu sem fulltrúar þessa flokks segja í framtíðinni. Og það er vel skiljanlegt. Og nákvæmlega sömu sögu er að segja um brandaraliðið í Besta flokknum. Grafarvogsbúar eru hneykslaðir á vinubrögðum meirihlutans. Hópur fólks hefur fórnað gríðarlegum tíma í sjálfboðavinnu fyrir stóran hóp foreldra í þessu máli í um það bil ár. Þetta fólk á miklar þakkir skildar og hefur staðið sig frábærlega vel. Það er hins vegar óvinnandi vegur að ná árangri í baráttu við fólk sem hlustar ekki á nein rök og gengur þvert á stefnu þeirra flokka sem það segist vinna fyrir. Ráðuneyti Mennta- og menningarmála snuprar þetta fólk og vinnubrögð þess. Biður fólk um að fara hægar og leita sátta. En allt kemur fyrir ekki. Áfram er haldið. Enn og aftur hafa íslenskir stjórnmálamenn ollið kjósendum sínum gríðarlegum vonbrigðum og eru þeir rúnir öllu trausti.

Stefán Kristjánsson, ritstjóri Grafarvogsblaðsins

gv@skrautas.is

Ragnar Torfi Geirsson, fulltrúi íbúa og foreldra í Húsaskóla, afhendir Jóni Gnarr borgarstjóra undirskriftir óánægðra foreldra í hverfinu sl. mánudag. GV-mynd PS

91% foreldra skrifuðu undir gegn sameiningu - hvað gera unnendur íbúalýðræðisins, Jón Gnarr, Dagur B. Eggertsson og Oddný Sturludóttir?

Rúmlega 91% foreldra barna í Hamrahverfi skrifuðu undir mótmæli vegna sameiningar unglingadeilda Hamraskóla, Húsaskóla og Foldaskóla. Sl. mánudag mættu fulltrúar foreldra barna í Hamraskóla og Húsaskóla ásamt fjölda foreldra barna í skólunum í Ráðhús Reykjavíkur þar sem undirskriftalistarnir voru afhentir borgaryfirvöldum.

Á vegum borgarinnar tók Jón Gnarr borgarstjóri á móti undirskriftunum en með honum í liði voru Dagur B. Eggertsson, Oddný Sturludóttir, Ottar Proppé og Eva Einarsdóttir. Eftir afhendinguna var fulltrúum forteldra boðið til fundar. Kom þar ekkert nýtt fram sem heitið getur og er það álit heimildamanna Grafarvogsblaðsins að borgin hyggist keyra málið áfram eins

og ekkert hafi í skorist. ,,Sú var tíð að ég trúði því að Samfylkingin með Dag B. og Oddnýju innanborðs væru fylgjandi íbúalýðræði. Nú er komið í ljós að svo er alls ekki. Þessir stjórnmálamenn verða að skreyta sig með einhverjum öðrum fjöðrum fyrir næstu kosningar,” sagði heimildamaður okkar og var eins og mörgum öðrum Grafarvogsbúum mikið niðri fyrir.

Foreldrar og íbúar í Húsahverfi og Hamrahverfi fylgjast með afhendingunni í Ráðhúsinu.

GV-mynd PS

Tilkynning frá foreldrum í Hamraskóla:

,,Íbúalýðræði verði virt” Þann 10. apríl sl. var eftirfarandi tilkynning send til borgarstjóra, formanns skóla- og frístundaráðs, aðra fulltrúa í skóla- og frístundaráði, allra borgarfulltrúa, menntamálaráðherra, fulltrúa í allsherjar- og menntamálanefnd Alþingis, formanna allra stjórnmálaflokka, umboðsmanns barna, SAMFOKS, Heimili og skóla, umboðsmanns Alþingis og fjölmiðla. Einnig var tilkynningin send til allra foreldra í Hamraskóla í gegnum Mentor, skólaráð Hamraskóla og stýrihópinn um sameiningu skólanna. Tilkynningin var svohljóðandi: ,,Dagana 20. mars – 3. apríl stóð hópur foreldra að söfnun undirskrifta meðal foreldra barna í Hamraskóla gegn sameiningu unglingadeildar Hamraskóla við unglingadeild Foldaskóla haustið 2012. Áskorun undirskriftarlistanna var eftirfarandi: ,,Við undirrituð förum fram á að borgaryfirvöld falli frá ákvörðun sinni frá 19. apríl 2011 um sameiningu unglingadeilda Hamra- , Folda- og Húsaskóla í safnskóla í Foldaskóla“.

Við framkvæmd undirskriftasöfnunarinnar voru það sjálfboðaliðar úr hópi foreldra sem gengu í hús og söfnuðu undirskriftum, en ekki sá hópur sem mest hefur haft sig í frammi gegn sameiningunni. Það var gert til að halda ákveðnu hlutleysi. Stuðst var við ,,Drög að reglugerð um málsmeðferðarreglur varðandi undirskriftarsöfnun vegna óska um almenna atkvæðagreiðslu skv. 107. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011“ sem innanríkisráðuneytið hefur lagt fram. Nú liggja fyrir niðurstöður úr undirskriftarsöfnuninni. Þegar bekkjarlistar voru teknir út í febrúar voru í skólanum 205 börn. Þegar búið er að taka út/sameina skráningar vegna systkina fengum við út að þetta eru 163 heimili. Þar af voru 17 heimili þar sem einungis var eitt foreldri (hitt foreldrið bjó úti á landi eða erlendis eða var ekki hluti af lífi barnsins af öðrum orsökum). Þar sem við vildum fá undirskriftir beggja foreldra (í sumum tilvikum foreldris og stjúpforeldris, og í öðrum sóttum við undirskriftir annars kynforeldris í önnur hverfi/sveitarfélög á höfuðborg-

arsvæðinu) varð heildarfjöldi foreldra 310 talsins. Af þeirri heild náðum við ekki í 9 foreldra, alls höfðum við því samband við 301 eða 97% foreldra. 274 eða rúmt 91% skrifuðu undir að þeir vildu að fallið yrði frá flutningi unglingadeildarinnar í Foldaskóla. 27 eða tæp 9% vildu ekki skrifa undir (Fyrir því voru ýmsar ástæður t.d. að fólk ynni hjá borginni, nokkrir treystu sér ekki til að skrifa undir vegna tungumálaörðugleika og svo voru nokkrir hlynntir sameiningunni). Af 163 heimilum voru einungis 10 heimili þar sem hvorugt foreldrið skrifaði undir eða 6% heimila – Á tæpum 94% heimila skrifaði a.m.k. annar aðilinn undir. Niðurstaðan lýsir afgerandi vilja foreldra á móti sameiningunni. Óskum við eftir því að hlustað verði á raddir foreldra og íbúalýðræði verði virt.” Fyrir hönd foreldra í Hamraskóla, Árni Guðmundsson arnigud@talnet.is s. 660 3348 Eggert Teitsson eteitsson@gmail.com s. 856 6215 Marta Kristín Hreiðarsdóttir bjarkis@simnet.is s. 891 8035


SÍA • jl.is • JÓNSSON & LE’MACKS

Nú getur þú keypt í matinn fyrir Aukakrónur

Krónan er orðin samstarfsaðili Aukakróna. Nú er hægt að safna Aukakrónum og kaupa í matinn fyrir Aukakrónur í verslunum Krónunnar um land allt.

Farðu á landsbankinn.is eða hringdu í síma 410 4000 og byrjaðu að safna Aukakrónum.

Landsbankinn

landsbankinn.is

410 4000


4

Mat­gogg­ur­inn

GV

Sumarsalsa,­spínatkjúlli­og­bollubomba -­að­hætti­Erlu­Báru­og­Inga­Þórs Erla Bára Ragnarsdóttir og Ingi Þór Finnsson, Tröllaborgum 3, eru matgoggar okkar að þessu sinni. Við skorum á lesendur að prófa girnilegar uppskriftir þeirra.

Forréttur Sumarsalsa

Mat­gogg­arn­ir Erla Bára Ragnarsdóttir ásamt dóttur sinni.

GV-mynd PS

½ box sérrítómatar. ½ box jarðaber. ¼ rauðlaukur. Nokkrir bitar af gúrku. 1 lítil sítróna (börkurinn og safinn notaður). Rósmarín (helst fersk). Olía. Salt og Pipar. Meðlæti Mozarella-ostur í kúlum og baquette-brauð skorið í sneiðar. Allt er skorið mjög smátt og blandað saman. Kryddið eftir smekk og bleytið aðeins í með olíu. Mozarella-kúlur skornar í sneiðar og sett-

ar ofan á baquette-sneið. Salsað sett yfir.

Aðalréttur Spínatkjúklingur fyrir 4-6

Krukka af Mango Chutney. Krukka af fetaosti. Rifinn ostur. 15-20 ritz-kex. Sætar kartöflur skornar í skífur og raðað í botninn á eldföstu móti, kryddaðar með salt, pipar og rósmarín og olíunni af fetaostinum hellt yfir. Spínatið sett yfir og inn í ofn (200

1 sæt kartafla, meðalstór. 3-4 kjúklingabringur. Einn poki spínat (250 gr.).

Ragnar­og­Jórunn næstu­mat­gogg­ar Erla Bára Ragnarsdóttir og Ingi Þór Finnsson, Tröllaborgum 3, skora á Ragnar Óla Ragnarsson og Jórunni Halldórsdóttur, Mosarima 49, að vera matgoggar í næsta blaði. Við birtum girnilegar uppskriftir þeirra í Grafarvogsblaðinu í maí. gráður) í hálftíma. Þó svo að spínatið fylli mótið þá mun það detta niður þegar það eldast. Á meðan eru kjúklingabringurnar skornar í munnbita, kryddaðar með kjúklingakryddi og steiktar upp úr mango chutney. Kjúklingabitarnir eru síðan settir ofan á spínatið, rifinn ostur, mulið ritzkex og fetaostinum dreyft yfir. Bakað inn í ofni, 180 gráður í 10 mínútur eða þangað til osturinn er fallega gulur.

Eftirréttur Kókosbollubomba

Ertu svöng/svangur? Hlökkum til að sjá þig Opið alla virka daga frá kl. 16-21 og um helgar frá kl. 17-21

Sjá nánar á Rakangthai.is

Rakangthai.is - S: 578-7272 - Langarima 21

Dökkur marensbotn (til í Bónus). 1 peli rjómi. 4 kókosbollur. 4 mars, poki nóa kropp og poki lakkrískurl. 20 rauð vínber, 2 kiwi og ein askja bláber. Dökkur Marens mulinn neðst í botninn, þeyttur rjómi ofan á hann gott að nota rjómasprautu til að dreyfa honum jafnt. Kókosbollurnar skornar þvert eða í skífur og lagðar ofan á rjómann. Mars skorið í litla bita og Nóa kroppi dreyft yfir. Vínberin skorin í fernt, kiwi skorið smátt og bláberjum dreyft yfir. Seinast er lakkrískurli dreyft yfir allt saman. Það er svo auðvitað hægt að breyta um nammi eða bæta í og nota annað nammi: þrist, tromp, snickers, bounty og aðra ávexti: jarðaber, ananas, banana. Áður en rétturinn er borinn fram er gott að kæla hann í 2-3 tíma. Verði ykkur að góðu, Erla Bára og Ingi Þór

ÓDÝRARI LYF Í

SPÖNGINNI

–einfalt og ódýrt Opið: Mán-fös: 9.00 -19.00 • Lau: 11.00 -16.00


OS SAMLOKUOSTUR Í SNEIÐUM 1198 KR.KG VERÐ ÁÐUR VERÐ Á ÐUR 1498 1498 KR.KG KR. KG 300 KR. KR. VERÐLÆKKUN VERÐLÆKKUN 300

YUM YUM 70 GR NÚÐLUBOX

479 KR.

TILBOÐ: 6 BOX FYRIR VERÐ Á 5 BOXUM

95

398 39 9E8 @G# @G# E@ @

@G# @ G# 9H 9H

PRINCE POLO 6 STK.FYRIR VERÐ Á 5

11998 998 @ @G# G# &&%@<# %@<#

698 69 9E8 @G# @G# E@ @

998 9@@G# 98 G# E E@ @ ÞARF Þ ARF A AÐEINS ÐEINS A AÐ ÐH HITA ITA H HEIMA EIMA !

39 398 8 @G# @ G# E@ E@

1159 59 @G# E@ @ G# E @

ÞARF AÐEINS HITA Þ ARF A ÐEINS AÐ AÐ H ITA HEIMA HEIMA !

198 198 @G# *%%<G @ G# * %%<G

198 198 @ @G# G# E E6G>Á 6G>Á

259 2 59 5 @ @G# G# &&%HI@# %HI@#

698 69 9 8 @ @G# G# ' '*%BA *%BA

698 69 98 @G# @G# 'AIG# 'AIG#


6

GV

Fréttir

Svar Mennta- og menningarmálaráðuneytis vegna fyrirspurnar frá foreldrum í Hamraskóla:

Ráðuneytið telur að undirbúningi sé áfátt - og segir að gríðarleg andstaða foreldra í Hamrahverfi kalli á vinnu við frekari sættir í málinu Hér fer á eftir svar frá Mennta- og menningarmálaráðuneyti við fyrirspurn frá foreldrum í Hamraskóla vegna fyrirhugaðrar sameiningar unglingadeilda Hamraskóla og Húsaskóla við unglingadeild Foldaskóla. Að mörgu leyti er þetta svar ráðuneytisins forvitnilegt. Leturbreytingar eru Grafarvogsblaðsins. Reykjavík 13. apríl 2012 Efni: Fyrirhuguð sameining unglingadeilda Hamraskóla og Húsaskóla við unglingadeild Foldaskóla í Grafarvogi. Ráðuneytinu hefur borist erindi frá foreldrum nemenda í Hamraskóla og Húsaskóla í Grafarvogi, dags. 16. febrúar 2012, þar sem óskað er eftir því að ráðherra hlutist til um að gert verði formlegt mat á því hvort fyrirhuguð sameining unglingadeilda Hamraskóla og Húsaskóla við unglingadeild Foldaskóla sé í samræmi við lög um grunnskóla nr. 91/2008 og góða stjórnsýsluhætti, sbr. bréf ráðuneytisins til borgarstjóra Reykjavíkur, dags. 28. mars 2011, og leiðbeiningar ríkisendurskoðunar frá 19.

mars 2010. Einnig er óskað eftir íhlutun ráðherra og þess farið á leit að gerðar verði ráðstafanir til að „sameiningin verði ekki keyrð í gegnum stjórnsýslu Reykjavíkurborgar án ítarlegs og faglegs undirbúnings“ eins og segir í erindinu. Fram kemur í erindinu það mat málshefjenda að fyrir umræddum sameiningaraðgerðum séu hvorki fjárhagsleg né fagleg rök og að upphaflegar forsendur sameiningarinnar hafi ekki staðist. Ekki hafi verið haft samráð við foreldra og íbúa í umræddum hverfum vegna fyrirhugaðrar sameiningar og ómarkviss vinna hafi verið unnin í stýrihópi sem stofnað var til af hálfu borgarinnar til að vinna að undirbúningi og innleiðingu sameiningaráforma. Mennta- og menningarmálaráðherra fer með yfirstjórn grunnskólamála, sbr. 1. mgr. 4. gr. grunnskólalaga. Á grundvelli ákvæðisins hefur ráðherra eftirlit með gæðum skólastarfs, annast öflun, greiningu og miðlun upplýsinga, styður þróunarstarf í skólum og hefur úrskurðarvald í ágreiningsmálum eftir því sem lög kveða á um. Í 1. mgr. 47. gr. lag-

DAGSKRÁ FOLDASAFNS LAUGARDAGINN 21 APRÍL: BÓKABRELLUR OG BOLLAKÖKUR

Á milli 13-14 býður IBBY uppá bókaspjall í kaffihúsastemmningu. Rithöfundarnir Margrét Örnólfsdóttir og Þorgrímur Þráinsson líta við.

ORIGAMI NÁMSKEIÐ

Á milli 14 -16 mun Björn Finnsson frá Origami Ísland leiðbeina áhugasömum við japanskt pappírsbrot á Foldasafni. Námskeiðið er ókeypis og opið öllum.

ALLIR VELKOMNIR!

anna er tæmandi talið hvaða ákvarðanir á grundvelli laganna eru kæranlegar. Ákvarðanir er lúta að sameiningu grunnskóla eru ekki taldar upp í 47. gr. og hefur ráðuneytið því ekki íhlutunarrétt í slíkum málum. Samkvæmt 5. gr. grunnskólalaga er rekstur almennra grunnskóla á ábyrgð og kostnað sveitarfélaga. Samkvæmt 5. gr. bera sveitarfélög m.a. ábyrgð á heildarskipan skólahalds í grunnskólum sveitarfélagsins, þróun einstakra skóla og framkvæmd grunnskólastarfs í sveitarfélaginu, setja almenna stefnu um grunnskólahald í sveitarfélaginu og kynna fyrir íbúum þess. Samkvæmt 109. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 hefur innanríkisráðuneytið almennt stjórnsýslueftirlit með því að sveitarfélög gegni lögbundnum skyldum sínum. Það er því á valdsviði innanríkisráðuneytisins að úrskurða um lögmæti ákvarðana er lúta að rekstri grunnskóla, þ.m.t. sameiningu, sbr. t.d. úrskurð ráðuneytisins í máli nr. 37/2010 frá 14. febrúar 2011, og álit umboðsmanns Alþingis í málum nr. 6431/2011 og 6446/2011. Í ljósi þessa verður sá hluti er varðar lögmæti ofangreindrar sameiningar sendur innanríkisráðuneytinu til tilhlýðilegrar meðferðar. Samkvæmt 4. gr. grunnskólalaga fer mennta- og menningarmálaráðherra með yfirstjórn þeirra mála sem undir lögin falla. Í því felst að ráðuneytið fer með almennt eftirlit með því að sveitarfélög uppfylli þær skyldur sem lögin, reglugerðir og reglur settar samkvæmt þeim og aðalnámskrá grunnskóla kveða á um. Verður slíkt eftirlit ekki talið taka til annarra atriða en þeirra sem tiltekin eru sérstaklega í lögum um grunnskóla. Á þessum grundvelli getur ráðuneytið tekið til skoðunar einstök ákvæði laganna og látið í ljós álit sitt á túlkun þeirra og framkvæmd. Málshefjendur óska eftir áliti ráðuneytisins hvort sameining skólanna sé í samræmi við grunnskólalög. Um sameiningu skóla innan sama skólastigs er ekki fjallað sérstaklega í lögum um grunnskóla. Það er sveitarfélaga að ákvarða um slíkt og þurfa slíkar ákvarðanir ekki að byggjast á sérstakri lagastoð um sameiningu skóla. Í 45. gr. grunnskólalaga er hins vegar heimildarákvæði fyrir samrekstri og samvinnu um rekstur grunnskóla. Það er mat ráðuneytisins

að fyrirhugaðar sameiningaraðgerðir Reykjavíkurborgar stangist í sjálfu sér ekki á við lög um grunnskóla eða anda þeirra, þrátt fyrir að heimild til samrekstrar hafi upphaflega verið hugsuð til að mæta þörfum fámennra sveitarfélaga. Tillögur Reykjavíkurborgar fela í sér umfangsmiklar breytingar sem kunna að leiða til umróts í skólasamfélaginu. Æskilegt væri að innleiða slíkar breytingar í ákveðnum skrefum á lengri tíma. Gert er ráð fyrir í grunnskólalögum að samráð og samvinna sé höfð við hagsmunaaðila um allar meiriháttar breytingar á skólastarfi. Samkvæmt 1. mgr. 8. gr. grunnskólalaga skal skólaráð fá til umsagnar áætlanir um fyrirhugaðar meiri háttar breytingar á skólahaldi og starfsemi skóla áður en endanleg ákvörðun um þær er tekin. 6. gr. laganna gerir ráð fyrir aðkomu skólanefndar viðkomandi sveitarfélags að öllum slíkum breytingum. Samkvæmt 1. mgr. 13. gr. laganna eiga nemendur rétt á því að koma sjónarmiðum sínum á framfæri varðandi námsumhverfi, námstilhögun, fyrirkomulag skólastarfs og aðrar ákvarðanir sem snerta þá. Taka skal tillit til sjónarmiða þeirra eins og unnt er. Samkvæmt 18. gr. laganna skulu foreldrar gæta hagsmuna barna sinna á skólaskyldualdri. Þeir eiga rétt á að velja grunnskóla innan sveitarfélags fyrir börn sín samkvæmt reglum sveitarfélagsins. Samkvæmt bréfi skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar, dags. 21. mars 2012, til ráðuneytisins segir að áhersla hafi verið lögð á að hafa samráð við hagsmunaaðila við sameiningar skólanna. Skólastjórar hafi verið boðaðir í viðtöl, haldnir hafi verið fundir með foreldrum, starfsfólki og stjórnendum skóla og opnuð ábendingargátt á heimasíðu Reykjavíkurborgar. Tillaga um að Foldaskóli yrði heildstæður safnskóli á unglingastigi fyrir nemendur úr suðurhluta Grafarvogs hafi verið send til umsagnar ýmissa aðila, þar á meðal skólaráða Hamraskóla, Húsaskóla og Foldaskóla. Farið hafi verið yfir allar umsagnir og þær kynntar í menntaráði. Tillagan um sameiningu skólanna var síðan samþykkt í menntaráði, borgarráði og borgarstjórn 19. apríl 2011. Stýrihópur hafi verið skipaður til að vinna að sameiningunni og flutningi nemenda í 8.-10. bekk úr

Hamraskóla og Húsaskóla í Foldaskóla. Í kjölfarið hafi foreldrum nemenda og starfsfólki skólanna verið sent bréf þar sem sagt var frá stofnun stýrihópsins. Í stýrihópnum hafi átt sæti skólastjórar allra þriggja skólanna, tveir fulltrúar foreldra úr hverjum skóla sem sæti áttu í skólaráði og í stjórn foreldrafélags, einn til tveir fulltrúar starfsfólks allra skólanna, fulltrúi þjónustumiðstöðvar Grafarvogs og Kjalarness, fulltrúi frístundamiðstöðva í hverfinu ásamt fjórum fulltrúum frá skóla- og frístundasviði. Annar fulltrúi foreldra úr Hamraskóla hafi sagt sig úr stýrihópnum svo og tveir fulltrúar foreldra úr Húsaskóla og höfnuðu þeir að tilnefna nýja aðila þeirra í stað. Það skal tekið fram að sameiningin hefur enn ekki tekið gildi. Að mati ráðuneytisins er ljóst að mikill ágreiningur er á milli sveitarfélagsins og hagsmunaaðila um kosti þess að sameina unglingadeildir nefndra skóla í einn safnskóla. Í tölvubréfi frá fulltrúa foreldrafélags Hamraskóla, dags. 3. apríl 2012, kemur fram að farið hafi fram undirskriftarsöfnun meðal foreldra Hamraskóla um flutning unglingadeildar skólans í safnskóla Foldaskóla. Samkvæmt bréfinu var haft samband við 97% foreldra. Rúm 91% þeirra lýstu sig andvíga flutningnum en tæp 9% svöruðu ekki. Af 163 heimilum voru 10 heimili þar sem hvorugt foreldrið skrifaði undir. Samkvæmt tölvubréfinu fór samskonar undirskriftarsöfnum fram meðal foreldra Húsaskóla og reyndist meirihluti andvígur sameiningu. Það er álit ráðuneytisins að undirbúningi sameiningarinnar sé í ljósi þessa áfátt og að vinna þurfi frekar að sáttum í máli þessu. Auk ofangreinds bendir ráðuneytið sérstaklega á spurningalista Ríkisendurskoðunar frá 19. mars 2010 um eftirlit með sameiningu stofnana. Helstu kaflar listans varða markmið með sameiningu, fjárhagslegt mat, stjórnun sameiningar og gerð samrunaáætlunar. Ráðuneytið ítrekar mikilvægi þess að höfð sé hliðsjón af gátlista þessum við sameiningu skóla eða deilda á milli skóla. Ráðuneytið mun áfram fylgjast með framkvæmd sameiningarinnar og fjalla um hana á grundvelli yfirstjórnr og eftirlitsheimilda samkvæmtgrunnskólalögum. Fyrir hönd ráðherra Ásta Magnúsdóttir Arnór Guðmundsson

H^\gcHiZaaV :^cVghY‹ii^g

AŽ\\^aijg[VhiZ^\cVhVa^

HeŽc\^c(,!'#]¨Â#&&'GZn`_Vk†` H†b^*,*-*-*#;Vm*,*-*-+

Örn Helgason sölumaður 696-7070

SPORHAMRAR 4ra HERB. - TVÖFALDUR BÍLSKÚR Falleg 4ra herb. 112,4 fm. íbúð ásamt tvöföldum 41,1 fm. bílskúr, samtals 153,5 fm. Íbúðin er endaíbúð á 2. hæð í litlu tveggja hæða fjölbýlishúsi á góðum stað, stórar suðursvalir, þrjú svefnherbergi og gott útsýni. V. 34.9 millj.

H†b^*,*-*-*

ERUM MEÐ KAUPANDA AÐ RAÐHÚSI Í FOLDAHAVERFI OG ÍBÚÐ FYRIR 50 ÁRA OG ELDRI Í RIMAHVERFI

DVERGABORGIR - 2JA HERB. - SÉR INNGANGUR Björt og rúmgóð 67,0 fm 2ja herbergja íbúð með sér inngangi af svölum á 3. og efstu hæð við Dvergaborgir í Grafarvogi. Mjög gott útsýni að Esjunni er úr íbúðinni. Húsið stendur innst í botnlanga í fallegu og snyrtilegu umhverfi. V. 16.9 millj.

FLÉTTURIMI - 3JA HERB. Á 1. HÆÐ - SÉR INNGANGUR Vorum að fá í sölu fallega 3ja herbergja íbúð á jarðhæð með sér inngangi, hjólastólaaðgengi og stórri verönd. Íbúðin er ný máluð, hún er með nýju parketi á gólfum, rimlagardínum og stórri afgirtri suðvestur verönd. Verð 24,9 millj. Sjá myndir á www.fmg.is

BREIÐAVÍK - 3JA - SÉR INNGANGUR Erum með í sölu fallega, bjarta og vel skipulagða 94,6 fm þriggja herbergja íbúð í góðu fjölbýlishúsi á góðum stað í litlum botnlanga. Íbúðin er á jarðhæð með sérinngangi og fallegum afgirtum suðurgarði. V. 24,7 millj.

]Xjk\`^eXjXc Xeˆ ˆel_m\i]`

JÖTNABORGIR - PARHÚS - ÚTSÝNI Virkilega fallegt parhús með skjólgóðum og fallegum garði. Húsið sem er á tveimur hæðum og alls 211,5 fm er með innbyggðum 28,3 fm bílskúr. Hægt er að nýta hluta neðri hæðar fyrir studíó íbúð með sér inngangi eða stórt herbergi. Gólfefni eru parket og flísar. Útsýni er einstakt. V. 44.9 millj.

lll#[b\#^h


7

GV

Fréttir

) Mikið fjölmenni mætti á páskabingóið í Hamraskóla.

Banastuð á Páskabingói í Hamraskóla

Foreldrafélag Hamraskóla hélt sitt árlega páskabingó á dögunum. Þessi atburður er alltaf vel sóttur og náðu bingóstjórarnir að skapa frábæra stemningu þannig að á tímabili logaði salurinn af spenningi. Krakkarnir sem unnu voru að vonum ánægð með verðlaunin en allir fóru heim með að minnsta kosti eitt lítið páskaegg í sárabætur. Frábær dagur þar sem foreldrar, kennarar, börn og systkini skemmtu sér konunglega.

Þessir höfðu heppnina með sér.

#&

# """ #

#

# &' % ' # # # &

"""

! '

% '

$


8

GV

Fréttir Hvað erað gerast í sameiningarmálum skólanna? Mjakast í rétta átt?

Hvernig ætlar borgarstjórnarmeirihlutinn að bregðast við? Þá er enn einn mánuðurinn liðinn í baráttu foreldra fyri því að hnekkja þeirri ákvörðun borgaryfirvalda að sameina unglingadeildir Hamra-, Húsa- og Foldaskóla í safnskóla. Við höfum barist gegn áformum borgarinnar frá því þau komu fyrst fram í mars 2011 en þungi baráttunnar hefur verið frá því í desember. Við höfum frá upphafi barist fyrir málstaðnum af einlægni og þeirri sannfæringu að velferð barna okkar sé betur borgið í heildstæðum skóla í okkar heimahverfi. Börnin okkar - skólinn okkar - er jú það sem málið snýst um. Við höfum viljað raunverulegt samráð við borgaryfirvöld og boðist til að koma með aðrar hugmyndir og útfærslur til að ná fjárhagslegum og faglegum ávinningi. Borgaryfirvöld hafa ekki sýnt því nokkurn áhuga. Allan tímann höfum við vandað okkur – við höfum kynnt okkur vel röksemdir með og á móti sameiningunni, lesið umsagnir fagaðila og hagsmunaaðila, óskað eftir ýmsum upplýsingum sem þó hefur stundum reynst undarlega erfitt að nálgast, og að endingu myndað okkur skoðun sem byggist á þeim upplýsingum sem legið hafa fyrir á hverjum tíma. Vegna þessarar vinnu höfum við komist að þeirri niðurstöðu að sameining unglingadeildanna sé vanhugsuð ákvörðun, ókostirnir séu margfalt fleiri en hugsanlegir kostir. Þess vegna mótmælum við og getum ekki annað! Við höfum leitast við að standa rétt að

mótmælum okkar. Við höfum lagt áherslu á að nýta þær leiðir sem einstaklingum í lýðræðisþjóðfélagi standa til boða gagnvart ákvörðunum stjórnvalds. Við höfum reynt að fá borgaryfirvöld til að hlusta á rök okkar, athugasemdir og ábendingar. Það höfum við gert með bréfa- og greina-

Fulltrúar borgarinnar hlusta á fulltrúa foreldra barna í Húsaskóla í Ráðhúsinu. menntamála í landinu. Við höfum reynt að vera málefnaleg, ópólitísk (enda stjórnmálaskoðanir einstaklinga innan hópsins misjafnar) og höfum forðast persónulegt skítkast. Við viljum að umræðan sé fagleg og studd rökum.

raunverulegan hug íbúa hverfisins til málsins. Við erum ekki hætt. Ákvörðun um sameiningu er röng og við hana er ekki hægt að una. Síðastliðinn mánuð gerðist þetta helst: Sérdeild einhverfra í Hamraskóla Tillaga um flutning sérdeildar einhverfra í Hamraskóla (Hamraseturs) úr skólanum í Foldaskóla, var send skólaráðum Hamra- og Foldaskóla til umsagnar. Skólaráð Hamraskóla klofnaði í afstöðu sinni til málsins og skilaði fulltrúi foreldra, sem jafnframt er faðir barns í sérdeildinni, séráliti þar sem hann mótmælti flutningnum. Skóla- og frístundaráð tekur líklega ákvörðun um tillöguna á fundi sem haldinn verður í vikunni.

Foreldri barns í Húsaskóla afhendir Joni Gnarr friðarliljur í Ráðhúsinu. Hvort liljurnar verða til að minnka hörku borgaryfirvalda í málinu á eftir að koma í ljós. GV-mynd PS skrifum, ályktunum íbúafunda, fundum með embættismönnum borgarinnar, pólitískt kjörnum fulltrúum og yfirmönnum

Til að ljá málstað okkar aukið vægi höfum við gengið í hús og safnað undirskriftum – þannig viljum við sýna borgarstjórn

Starfsmaður óskast Óskum eftir vönum bifvélavirkja sem unnið getur sjálfstætt Allar nánari upplýsingar eru gefnar í síma 896-5202

Bæjarflöt 13 & Skemmuvegur 16 440-8000 - bvr@bvr.is

Undirskriftarsafnanir Farið var af stað með undirskriftarsafnanir í hverfunum og stóðu þær yfir í rúmar þrjár vikur. Fjölmargir sjálfboðaliðar lögðu þar hönd á plóginn og viljum við þakka þeim öllum óeigingjarnt starf. Í Bryggju- og Hamrahverfi var safnað undirskriftum meðal foreldra barna í Hamraskóla. Haft var upp á 97% foreldra barna í skólanum og reyndist 91% foreldranna andvígt sameiningunni – á 94% heimila barnanna skrifaði a.m.k. annað foreldrið undir. Í Húsaskóla var safnað undirskriftum meðal íbúanna í hverfinu. Gegn sameiningu voru foreldrar 90% barna í skólanum. Fulltrúar frá rúmlega 75% heimila í hverfinu skrifuðu undir áskorun til borgaryfirvalda um að hætta við flutning unglingadeildarinnar í safnskóla í Foldaskóla. Niðurstöður undirskriftasafnananna geta varla verið skýrari – foreldrar og íbúar hverfanna hafna með afgerandi hætti ákvörðun borgarinnar um unglingasafnskóla. Þegar niðurstöður lágu fyrir var óskað eftir fundi með borgarstjóra til að afhenda honum undirskriftarlistana. Borgarstjóri tók við undirskriftunum í ráðhúsinu síðastliðinn mánudag. Viðstaddir voru einnig borgarfulltrúar meirihlutans og foreldrar barna í skólunum tveimur. Við afhendinguna færðu fulltrúar foreldra Jóni Gnarr og Oddnýju friðarliljur og hvöttu þau til að leita sátta þannig að friður náist um skólamál í hverfunum Eftir afhendingu undirskriftanna átti hópur foreldra langan fund með borgarfulltrúunum. Fundurinn var að mörgu leyti

GV-mynd PS góður án þess þó að neitt liggi fyrir um viðbrögð borgarstjórnar. Óskað var eftir formlegu svari við erindi foreldra. Svar við ákalli til menntamálaráðherra Svar frá mennta- og menningarmálaráðuneytinu barst sl. föstudag við ákalli foreldra um aðkomu ráðuneytisins að sameiningarmálum í sunnanverðum Grafarvogi frá 16. febrúar. Í svarinu kom fram að ráðuneytið hefði vísað lögfræðilegum álitamálum til úrskurðar innanríkisráðuneytisins þar sem um stjórnsýsluleg ágreiningsmál væri að ræða. Fulltrúar foreldra munu því á næstu dögum óska eftir fundi í innanríkisráðuneytinu til að fylgja málinu eftir. Í efnislegri umfjöllun mennta- og menningarmálaráðuneytisins um ákallið kemur fram að ljóst þyki að mikill ágreiningur sé á milli sveitarfélagsins og hagsmunaaðila um kosti þess að sameina unglingadeildir skólanna í safnskóla. Það er álit ráðuneytisins að undirbúningi sameiningarinnar sé áfátt í ljósi niðurstöðu undirskriftasafnanna og að vinna þurfi frekar að sáttum í málinu. Ráðuneytið bendir sérstaklega á að höfð sé hliðsjón af spurningalista Ríkisendurskoðunar frá því í mars 2010 þar sem m.a. er fjallað um markmið með sameiningu, fjárhagslegt mat, stjórnun sameiningar og gerð samrunaáætlunar. Ráðuneytið tekur fram að það muni áfram fylgjast með málinu. Lögfræðingur foreldra metur sem svo að Reykjavíkurborg þurfi að láta framkvæma ítarlegri athuganir og ná fram betri sátt um málið áður en af sameiningu geti orðið. Hann telur einsýnt að túlka beri þetta sem fyrirmæli æðra stjórnvalds til borgarinnar. Unnið verður áfram með svar ráðuneytisins á næstu vikum. Borgaryfirvöld verða að koma til móts við óskir foreldra Í ljósi niðurstöðu undirskriftarsafnanna, og ábendinga mennta- og menningarmálaráðuneytisins til borgarinnar um að standa betur að málinu, er það mat foreldra að borgaryfirvöld eigi ekki annan kost en að koma til móts við óskir foreldra. Á næstu dögum og vikum er því mjög mikilvægt að foreldrar láti í sér heyra, haldi málinu lifandi og krefjist svara við því hvernig borgarstjórnarmeirihlutinn ætli að bregðast við. Foreldrahóparnir i Hamra- og Húsaskóla


9

GV

Fréttir

Opinn dagur hjá Fáki Í ár á hestamannafélagið Fákur 90 ára afmæli. Því verður mikið um að vera á næstunni hjá félaginu í tilefni tímamótanna. Má þar að nefna Landsmót hestamanna sem fram fer í sumar á félagssvæði Fáks. Á sumardaginn fyrsta ætlar Fákur að bjóða til ,,Opins dags” frá kl. 13:00 - 16:00 á félagsvæði Fáks. Þar verður borgarbúum boðið að kynna sér starfsemina á svæðinu. Reiðskóli Reykjavíkur og Faxaból munu bjóða börnum á hestbak þar sem teymt verður undir þeim og skólarnir munu einnig kynna starfsemi sína. Heppnir krakkar geta unnið sér inn þátttökurétt á reiðnámskeiði í sumar með þátttöku í spurningakeppni. Reiðskólarnir á svæðinu hafa starfað til margra ára og alið upp margan hestamanninn á metnaðarfullum námsekeiðum fyrir börn og unglinga þar sem kennd er almenn reiðmennska og umgengni við hesta. Einnig verða nokkur hesthús á svæðinu opin fyrir gestum og gangandi þar sem fólk getur séð nútíma aðbúnað hjá hestum og mönnum. Á sama tíma verður Firmakeppni Fáks haldin en þar keppa almennir félagsmenn sín á milli í tölti, allt frá barnaflokki upp í fullorðinsflokk á hestum sínum. Í Félagsheimi Fáks verður boðið upp á afmæliskaffi ásamt meðlæti á sama tíma.

Með Karlakór Grafarvogs og Raddbandinu ndi diin nu n u rríl íl á Sumardaginn fyrsta – 19. apríl kl. 17 í Grafarvogskirkju Stjórnandi: Íris Erlingsdóttir Píanóleikari: Kjartan Valdemarsson Raddbandið: Hafsteinn Sv. Hafsteinsson Páll Ásgeir Davíðsson Sigurður Grétar Sigurðsson Árni Jón Eggertsson

Ánægðir krakkar á fallegum hesti.

<VgÂVijccVd\\VgÂVed`^ <{bVÄ_‹cjhiVc][WÅÂjg\VgÂZ^\ZcYjb{]Ž[jÂWdg\Vghk¨Â^cjÄ_‹cjhijk^ÂhŽ[cjc \VgÂVg\Vc\hbZÂikZ^bjgb^hbjcVcY^aZ^Âjb!<VgÂVijccjd\<VgÂVed`V#

<VgYVijccVc#^h

<VgYVed`^cc#^h

6aaVgc{cVg^jeeaÅh^c\Vg{

\VgYVijccVc#^h! \VgYVed`^cc#^h

<VgYVijccVc#^h

d\†h†bV <VgÂVg\Vc\jg <VgÂVed`^cc#^h

*(*'*&%

Ã_‹cjhiV[ng^g\g¨cV[^c\jg Ïed`Vccb{Z^c\Žc\j [VgV\VgÂVg\Vc\jg ;naa^iWZ^Âc^{lll#\VgYVed`^cc#^h ZÂV]g^c\^†h†bV*(*'*'% d\ed`^cckZgÂjgh‹iijg# Ã_‹cjhiVc\^aY^g{]Ž[jÂWdg\Vghk¨Â^cj#

'&#,-)bV\\^5&'d\(#^h$%)#&'

<VgÂVijccVcZg')%a†igVijccVhZbĐeVciVg{

<VgÂVed`^ccZg[ng^g\VgÂVg\Vc\#ÃZ^gZgjhZaY^g*hi`#

\VgYVijccVc#^h![naa^giWZ^Âc^d\ijccVckZgÂjghZcYi^aĆc# †eV``Vd\Zgj]^gÂ^c\d\b‹iiŽ`j\_ŽaYed`VccV^cc^[Va^c†kZgÂ^# ÐeVciVged`VcV{\VgYVed`^cc#^h!d\[¨gÂÄ{hZcYV]Z^b# =cZgadhjÂ{ikZ\\_Vk^`cV[gZhi^[g{Veg†ai^ad`i‹WZg#

Söludeild Hringhellu 6 • 221 Hafnarfjörður • Sími 535 2500 • soludeild@gamar.is • www.gamar.is


10

GV

Fréttir Skemmtilegt viðtal við Sr. Vigfús Þór Árnason í blaðinu Hellunni á Siglufirði þar sem hann þjónaði í 13 ár:

Margt brallað á Siglufirði Eftirfarandi viðtal birtist nýverið í blaðinu Hellunni á Siglufirði en þar þjónaði séra Vigfús Þór Árnason, sóknarprestur okkar Grafarvogsbúa, í 13 ár í upphafi starfsferils síns sem prestur. Og eins og jafnan er stutt í léttleikann þegar Vigfús Þór er annars vegar.

stærsta kirkja landsins og auðvitað ein sú fallegasta. Það var einstaklega ánægjulegt að hlusta á frásagnir þeirra um öflugt safnaðarstarf og félagsmálastarf í kaupstaðnum. Þegar við Elín komum aftur til Reykjavíkur, biðu mín boð um að mæta á biskupsstofu strax morguninn eftir. Biskup greindi mér frá því að Kristine hefði haft samband við sig og óskað eftir því að ég myndi sækja um Siglufjörð. Biskup lýsti því yfir að hann hefði áhuga á að ég yrði settur þar prestur og lagði mikla áherslu á að það gengi eftir. Hlýjar móttökur sóknarnefndarinnar og staðurinn sjálfur höfðu þau áhrif að enginn vafi var í okkar huga hvert við vildum fara. Ég var síðan vígður til Siglufjarðarprestakalls þann 3. október l976. Eftir prestkosningu sem var lögmæt var ég skipaður sóknarprestur þar frá 1. maí 1977.” - Hvernig var að starfa sem prestur á Siglufirði? ,,Það var einstaklega vel tekið á móti okkur af Siglfirðingum. Ég var einnig þeirrar gæfu aðnjótandi að með mér starfaði öflug sóknarnefnd sem lét sér annt um hag kirkjunnar og viðgang. Tónlistarlífið innan kirkjunnar var öflugt, lengi vel undir stjórn góðs vinar okkar, Páls Helgasonar. Og ekki má gleyma ómetanlegu starfi Systrafélags Siglufjarðarkirkju sem lengst af hefur starfað undir formennsku náinnar vinkonu okkar, Brynju Stefánsdóttur. Það var mjög vel búið að starfi prestsins og sú umhyggja sem kirkjunni var sýnd beindist einnig að þjónandi presti og fjölskyldu hans. Á Siglufirði leið okkur afar vel allan tímann og eignuðumst við þar marga ævivini. Við Elín tókum að okkur kennslu við Grunnskóla Siglufjarðar. Elín kenndi m.a þýsku í Gagnfræðaskólanum og ég ensku, kristnisögu og kristinfræði. Kennslan varð stundum meiri en hugur stóð til. Á þeim tíma vantaði kennara um allt land en við vorum bæði með kennarapróf frá Kennaraskóla Íslands. Kennarastarfið tengdi okkur mjög sterkt við fólkið og mannlífið á Siglufirði. Það gerði og starf Elínar í Sigló hf. þar sem hún var um tíma skrifstofustjóri.” - Tókuð þið hjónin þátt í félagsmálastörfum á Siglufirði? ,,Jú, það má segja að það gerðum við svo sannarlega. Sama dag og við fluttum á Hvanneyri höfðu þjónustuklúbbarnir þrír samband við mig. Rotary klúbburinn benti á

að séra Óskar J. Þorláksson, Siglufjarðarprestur og síðar dómprófastur, hefði verið mjög virkur í Rotary klúbbnum á staðnum. Kiwanis klúbburinn benti á að í þeim klúbbi störfuðu ungu mennirnir á Siglufirði. Síðastir komu fulltrúar Lionsklúbbsins og bentu á að klúbburinn þeirra væri næstelsti Lionsklúbburinn á Íslandi og félagar væru liðlega - Hvers vegna sóttir þú um Siglufjarðar50. prestakall árið 1976? Það var erfitt að velja en ég hafði kynnst ,,Á þeim tíma var ég í framhaldsnámi í Lionshreyfingunni út í Chicago þar sem ég München í Þýskalandi ásamt eiginkonu var skiptinemi 1964. Vegna þeirra kynna minni, Elínu Pálsdóttur. Þar ytra eignminna ákvað ég að gerast félagi í Lionsuðumst við okkar fyrsta barn, Árna Þór. klúbbi Siglufjarðar. Síðar stofnaði ég ásamt Aðstæður breyttust eðlilega við fæðingu félögum mínum Lionsklúbb Grafarvogs. hans. Hugurinn leitaði heim eftir að fyrirElín var kjörin í stjórn Systrafélags kirkjhuguðu námi lauk. unnar og hafði mikla ánægju af. Það félag Herra Sigurbjörn Einarsson, biskup, frétti var mjög svo virkt eins og áður segir og er af hugleiðingum okkar og hvatti okkur væntnlega enn sterkur þáttur í safnaðareindregið til að koma heim. Nokkur prestastarfinu. Hún tók einnig þátt í að stofna á köll voru laus til umsóknar eða við það að Siglufirði fyrsta Lionessuklúbbinn á Ísllosna. Við ákváðum að freista gæfunnar og andi. Var sá klúbbur mjög virkur á sínum halda heim. tíma. Þegar heim var komið fór ég á fund biskStarf klúbbanna, Kiwanis, Lions og Rotups og ráðlagði hann okkur að skoða þrjú ary, var mjög fjölþætt á þeim tíma er við prestaköll, Stykkishólmsprestakall, Sauðárbjuggum á Siglufirði og hafði mikil og góð króksprestakall og Siglufjarðarprestakall. áhrif á allt menningarlíf Siglufjarðar sem Við lögðum upp í mikilvæga ferð í lífi hefur verið svo blómlegt í gegnum árin. okkar hjóna. Komum við í Stykkishólmi, á Síðar ákvað ég að taka þátt í starfi hinnar Sauðárkróki og Siglufirði. göfugu og fornu Frímúrarareglu á Siglufirði. Þegar við komum til Siglufjarðar var afSú regla, sá félagsskapur, stefnir fyrst og ar fallegt veður. Fjörðurinn skartaði sínu síðast að því að gera mannlífið heilt. Ekki fegursta. Þar var tekið á móti okkur á má gleyma blakinu sem menn stunduðu af höfðinglegan hátt. Við vorum boðin í kaffi miklu kappi.” og kvöldmat. Þeir fulltrúar úr sóknarnefnd- Hvernig var að starfa í bæjarstjórn inni sem tóku á móti okkur á einstaklega Siglufjarðar? vinalegan hátt, opnuðu heimili sín fyrir okk,,Nokkrir valinkunnir menn, þar á meðal ur, voru þau Kristine Þorsteinsson, eiginÓli J. Blöndal, Knútur Jónsson og fleiri kona Ólafs Þorsteinssonar yfirlæknis, en ágætismenn, komu að máli við mig og Kristine var ein af fyrstu konum á Íslandi til spurðu mig, hvort ég vildi taka þátt í fyrsta að gegna stöðu formanns sóknarnefndar í prófkjöri Sjálfstæðismanna á Siglufirði svo stóru prestakalli sem Siglufjörður var, vegna væntanlegra bæjarstjórnarkosninga Jónas Björnsson, ritari nefndarinnar, Hinrik 1978. Andrésson, gjaldkeri, Júlíus Júlíusson, Eflaust höfðu þeir vitneskju um störf mín safnaðarfulltrúi, Skúli Jónasson, meðstjórní Stúdentaráði Háskóla Íslands. Eftir nokkra andi, og Jón Dýrfjörð, meðstjórnandi, sem umhugsun ákvað ég að taka þátt í prófkjörsíðar varð formaður sóknarnefndar, að óginu. Vera með og væntanlega taka þátt í leymdum Guðbrandi Magnússyni, kirkjustörfum félagsmálaráðs og félagslega verði, meðhjálpara, kennara og þúsund þjala tengdum störfum. Prófkjörið fór fram og ég smiði. Síðar tók Hermann Jónasson, sá átti ekki von á því að verða ofarlega. Allt öðlings drengur, við starfi kirkjuvarðar og kom fyrir ekki og ég varð númer tvö í kjörmeðhjálpara. inu. Á ógleymanlegan hátt sýndi þetta ágæta Síðan fóru fram kosningar er gengu fólk okkur Siglufjörð og sagði okkur sögu nokkuð vel og ég varð bæjarfulltrúi. hinnar glæsilegu kirkju sem er enn í dag ein Myndaður var meirihluti og vinur minn, aldavinur, Björn Jónasson tók sæti í bæjarráði. Stuttu síðar var Björn valinn til að gegna starfi sparisjóðsstjóra. Fól flokkurinn og hann mér því að taka sæti í bæjarráði Siglufjarðarkaupstaðar. Í því fólst mikill lærdómur. Mikil uppbygging átti sér stað. Götur bæjarins voru malbikaðar og lokið var við hitaveituframkvæmdir. Á þeim tíma tók atvinnulífið á sig nýja mynd. Skuttogarar komu til bæjarins og glæsilegt fiskiðjuver var tekið í notkun. Margt gott mætti hér nefna. Dýrmætast fyrir mig var þó að í bæjarstjórninni eignaðist ég marga góða vini, bæði í meiri- og minnihluta. Einnig kynntist ég betur margháttuðum verkefnum bæjarfélagsins. Þegar að er gáð er það svo í bæjarmálum, að eðlilega vilja allri bæjarfulltrúar gjöra Jóhanna Eiríksdóttir, Elín Pálsdóttir og Brynja Stefánsdóttir. Litla stúlkan sem sér gott fyrir bæjarfélagið sitt. Hver vill ekki nýtt íþróttahús, snyrtilegt umhverfi, malí vangan á er Þórunn Hulda Vigfúsdóttir. bikaðar götur o.s.frv. Í öllum mikilvægustu málunum voru menn sammála á vettvangi bæjarfélagsins. Eftir fjögur ár ákvað ég þó að sækjast ekki eftir endurkjöri heldur vinna áfram að félagsmálum, vera áfram formaður æskulýðsráðs, vera í félagsmálaráði og skólanefnd svo einhver störf séu nefnd. „Bragð er að þá barnið finnur,“ segir einhvers staðar. Það var einmitt einn daginn á þessu annasama tímabili, er ég var nýkominn heim og var að fara út aftur, sem Árni Þór sonur okkar, þá líklega rúmlega 4 ára gamall, spurði mig eitt sinn: „Séra Vigfús, ert þú að koma eða fara?“ Öll félagsmálastörfin voru unnin síðla dags eða að kvöldlagi eftir heðbundinn starfsdag prestsins og við kennslu. Fjölskyldan hafði þá stækkað. Björg dóttir okkar fæddist árið 1978 og ÞórBiskupsheimsókn á Hvanneyri. Ólafur Þ. Þorsteinsson yfirlæknir og heiðursbor- unn Hulda árið 1980.” - Hvernig var að ala börnin upp á Siglufgari Siglufjarðar, herra Sigurbjörn Einarsson biskup og sr. Vigfús Þór Árnason

irði? ,Það var í raun einstakt að fá að ala þau upp á Siglufirði, meðal alls þessa góða fólks. Allur staðurinn var þeim sem leikvöllur og nutu þau sín vel. Lögðum við áherslu á að ávallt væri einhver til staðar á heimilinu þegar heim væri komið úr skóla og leikskóla. Í huga þeirra hvílir ákveðinn ævintýrablær yfir staðnum og uppeldisárunum þar. Fyrir þau var það lengi vel „að fara á Sigló,“ að fara heim. Þau voru alls ekki ánægð með það að flytja frá staðnum. Höfðu þau þó fengið ákveðinn aðlögunartíma á árinu 1988 – 1989 er við bjuggum í Berkley í Kaliforníu en á þeim tíma stundaði ég framhaldsnám í guðfræði við háskólann þar.” - Eru einhverjir atburðir eða sögur frá tímanum hér á Siglufirði þér ofarlega í huga er þú lítur til baka? ,,Í starfi prestsins skipast eðlilega á skin og skúrir. Sérstaklega minnisstæður er veturinn 1978 -1979 er fjórir ungir menn féllu frá með skömmu millibili. Þá ríkti mikil sorg í Siglufirði. Fyrir utan það að eignast dæturnar við upphaf búsetunnar á Siglufirði má segja að félagslega eða kirkjulega hafi aðalatburðurinn verið þegar Siglufjarðarsöfnuður eignaðist hið glæsilega safnaðarheimili á kirkjuloftinu. Það var vígt á 50 ára vígsluafmæli kirkjunnar en hún var vígð árið l932 er séra Bjarni Þorsteinsson tónskáld og heiðursborgari Siglufjarðar var sóknarprestur. Ég gleymi því seint eða aldrei er ég ræddi við sóknarnefndarformanninn, frú Kristine, um að rífa allar innréttingar kirkjuloftsins og byggja þar upp glæsilegt safnaðarheimili. Kristine fannst bjartsýni prestsins ótrúleg, svo ekki sé meira sagt. Verkið tæki án efa nokkur ár og framkvæmdirnar mjög kostnaðarsamar en frú Kristine vildi helst eiga fyrir hlutunum. Það ótrúlega átti sér þó stað, að innan tveggja ára frá því að hugmyndin var nefnd var safnaðarheimilið vígt og skuldir litlar eða engar. Lýsir það gjafmildi Siglfirðinga og hve margir lögðu hönd á plóginn í sjálfboðaliðsvinnu. Mikil hátíð var haldin á 50 ára víglsuafmæli Siglufjarðarkirkju. Safnaðrheimilið var vígt og fermingarbörn, sem voru fermd árið l932, settu svip á hátíðina og gáfu forkunnarfagra mynd af fermingarföður sínum séra Óskari J. Þorlákssyni. Hún er til staðar í safnaðarheimilinu. Ýmslegt fleira kemur upp í hugann er ég rifja upp merka atburði frá Siglufjarðarárunum okkar. Má þar nefna fyrstu messurnar á Siglunesi, í Hvanneyrarskál og í Héðinsfirði. Mörg skip og bátar sem og varðskip héldu á Siglunes og til Héðinsfjarðar. Einnig er eftirminnanlegt að þegar messan var í Héðinsfirði þá lenti Ómar Ragnarsson á flugvél sinni þar í fjörunni. Tók hann upp fyrir sjónvarp hluta af messunni og viðtöl við hátíðargesti.” - Kemur upp í huga þinn eitthvert grín eða einhverjar skemmtisögur frá árum ykkar hér fyrir norðan? - Þar er vissulega af mörgu að taka. Ég minnist þess að haldin var svonefnd „skíðamessa“ á föstudaginn langa. Það var að tillögu Siglfirðinga að ekki væri keppt á

Fjölskyldan í heimsókn á Hvanneyri. Á Árnason, Elín Pálsdóttir, Pétur Goði R tursson, Erna María Reimarsdóttir, Þó Hulda Vigfúsdóttir, Elín Helga Finnsdó Árnason, Mariko Margrét Ragnarsdót son og Tómas Árnason.

Skíðamóti Íslands þann dag en mótið var ávallt haldið á páskunum. Svo brá við, reyndar mjög svo óvenjulegt á þeim tíma, að ekkert hafði snjóað á Siglufirði rétt fyrir páska. Á föstudeginum var allt snjólaust. Framkvæmdastjóri Skíðalandsmótsins orðaði það við mig að við yrðum að sameinast í bæn þar sem bænarorðin lytu að því að biðja um snjókomu. Í lok almennu bænarinnar í skíðamessunni á föstudaginn langa, bað ég hinn lifandi Guð og föður um snjókomu. Í hinni helgu bók er sagt að við eigum „að gera Guði alla hluti kunnuga.“ Þegar kirkjugestir gengu svo út úr Siglufjarðarkirkju var farið að snjóa. Og það snjóaði og snjóaði allan daginn og alla nóttina. Á laugadagsmorgun kom framkvæmdastjóri Skíðalandsmótsins aftur á tal við mig og spurði hvort ekki væri hægt að fara með aðra bæn. Sú var að snjókomunni færi nú að ljúka. Snjóruðningstæki áttu erfitt með að halda götum og vegum opnum. Upp kemur í hugann veiðisaga frá laxveiðum í Fljótá. Við vorum þar við veiðar bæjarstjórinn á Siglufirði, Ingimundur Einarsson, og ég. Í einstöku umhverfi nutum við svo sannarlega útiverunnar við Fljótá. Við vorum þar staddir við einn besta hylinn í ánni. Ég ætlaði að stytta mér leið fyrir lítið nes. Rann til á steini og beint út í ána. Ég var klæddur í vöðlur þannig að eftir eitt augnablik snerist ég á hvolf í ánni og fætur mínir snéru upp, vísuðu til himins.

Sr. Vigfús Þór með fermingarbörnum frá Siglufirði vorið 1985.


11

GV

Frábærir upplesarar - í úrslitum Stóru upplestrarkeppninnar Úrslit Stóru upplestrarkeppninnar í Grafravogi fóru fram í Grafarvogskirkju 19. mars við hátíðlega athöfn að vanda. Fjölmargir áhorfendur, fulltrúar skólanna og ættingjar keppenda, voru viðstaddir og fengu að heyra vandaðan upplestur. Keppendurnir átta komu frá Foldakóla, Hamraskóla, Húsaskóla og Rimaskóla. Þeir lásu upp úr verkum Kristínar Helgu Gunnarsdóttur og Gyrðis Elíassonar auk þess að lesa ljóð að eigin vali.

t -

ð n m

i u a

ð -

Rimaskóli undir forystu Mörtu Karlsdóttur aðstoðarskólastjóra leggur mikið upp úr því að tilgangur Stóru upplestrarkeppninnar skili sér til nemenda 7. bekkjar og hefur árangurinn reynst góður. Skólinn hefur nær undantekningarlaust átt vinningshafa í úrslitakeppninni og þá oftast í fyrsta sæti.

r m

n ð g t -

Þá kallaði Ingimundur bæjarstjóri til mín: „Á ég að koma og hjálpa þér.“ Ég hafði þá snúist við á ný og svaraði: „Nei, nei vertu ekkert að koma. Láttu mig bara drukkna.“ (Ingimundur segir að ég hafi bætt þessari setningu við söguna). Þegar við ókum heim til Siglufjarðar sagði ég við Ingimund: Þú veist að við höfum þetta okkar á milli, þetta er „top secret.“ Ingimundur tók sér tíma til að hugsa málið, eins og lögfræðingar gera. Skoða gjarnan málin frá öllum hliðum. Að umhugsun lokinni svaraði hann: „Nei, ég get ekki legið á þessu.“ Við vorum fyrri part við ána, eins og það er nefnt. Síðar þennan sama dag kom ég í fiskbúðina þá hina einu og sönnu á Siglufirði. Vinir mínir þar spurðu mig : „Varst þú að veiða í Fljótánni fyrr í dag?“ Fljótt flaug fiskisagan. Í næstu veiðiferð í Fljótá, var ég að veiða á sama stað og veiddi þá Maríulaxinn minn enda þekkti ég árbotninn vel frá fyrri ferð minni í ána. Hér áðan nefndi ég snjóinn í einu svara minna. Önnur saga honum tengd kemur því upp í hugann: Það hafði fallið snjóflóð í Siglufirði nánar tiltekið á hitaveituna, dælustöðina í Skútudal. Hitaveitan fór úr sambandi. Fljótt kólnaði í húsum í kaupstaðnum. Stuttu eftir atburðinn var greint frá snjóflóðinu í sjónvarpinu. Rétt eftir að fréttin var flutt á öldum ljósvakans hringdi síminn á Hvanneyri. Spurt var í símanum: „Er ykkur ekki kalt?“

Sigurvegaranum fagnað í Grafarvogskirkju. Ásta Kolbrún Zimsen ásamt móður sinni, ömmu og afa og tveimur yngri bræðrum.

Ég hélt að vinir mínir, prestar tveir, væru að herma eftir Sigurbirni biskupi, sem átti það til að segja „ha vinur minn.“ Ég svaraði og sagði: „Þú ert góður núna Palli minn.“ (Páll var þá prestur á Norðfirði, Neskaupsstað) og svarið var aftur: „hvað segir þú vinur minn“ og ég bætti við, já þetta ert þú Gunnar minn (Gunnar var þá prestur í Bolungarvík). Og enn heyrðist á línunni: „Ha vinur minn“ en þá áttaði ég mig á því að það var Sigurbjörn biskup sjálfur sem var á línunni. Ég sagði við hann að það væru einhverjar truflanir á línunni og hann spurði þá á nýjan leik: „Er ykkur ekki kalt?“ Fallegt og einstakt að hugsa til okkar svo stuttu eftir að snjóflóðið féll í Skútudal. Á Hvanneyri var til staðar gömul olíufíring og þegar biskupinn hringdi var Jón Dýrfjörð búinn að koma fíringunni af stað og okkur var orðið hlýtt á Hvanneyri. Þannig var það öll árin okkar á Siglufirði. Okkur var ávallt hlýtt með allt þetta góða fólk í kringum okkur. Fyrir það erum við öll fjölskyldan afar þakklát.”

R ÐU TA RS NÝ

g ð ð ð

Verðlaunahafar í Stóru upplestrarkeppninni í Grafarvogi: f.v. Anna Eva Steindórsdóttir Hamraskóla, sigurvegarinn Ásta Kolbrún Zimsen Rimaskóla og Áslaug Ingileif Halldórsdóttir Rimaskóla.

Þegar dómnefnd kynnti niðurstöður sínar kom í ljós að Rimaskóli átti sigurvegara keppninnar fjórða árið í röð auk þess sem þriðja sætið féll skólanum einning í skaut. Fulltrúi Hamraskóla hlaut annað sætið. Sigurvegarinn Ásta Kolbrún Zimsen 7-AKJ Rimaskóla sýndi snilldartilþrif í lestrinum og þótti bera af öðrum keppendum. Þær Anna Eva Steindórsdóttir frá Hamraskóla og Áslaug Ingileif Halldórsdóttir Rimaskóla komu líka einstaklega vel undirbúnar og lestur þeirra skýr og til fyrirmyndar sem skilaði sér í verðlaunasætum.

Á myndinni eru efst frá vinstri: Vigfús þór Reimarsson, Björg Vigfúsdóttir, Reimar Péór Reimarsson, Finnur Bjarnason, Þórunn óttir, Elma Björg Finnsdóttir, Vigfús Fróði ttir, Emil Eldar Árnason, Árni Þór VigfúsMynd: SÆ

r

Fréttir

BOLTINN Í BEINNI ALLTAF BOLTATILBOÐ

OPNUNARTÍMI: MÁN. - FÖS. 11 - 23, LAU. 12 - 23, SUN 14 - 22 OPNUM HÁLFTÍMA FYRIR LEIKI Höfðabakki 1 / 110 Reykjavík / Sími 568 8889

HAPPY HOUR ALLA DAGA

2 FYRIR 1 FRÁ KL.16 TIL KL.19


12

GV

Fréttir

Söngvarar í Stjörnunni taka lagið.

Legsteinar og fylgihlutir Í tilefni af 60 ára starfsafmæli okkar bjóðum við fría uppsetningu á höfuðborgarsvæðinu og fría pökkun á legsteinum sem fara út á land Mikið úrval - Vönduð vinna - Gott verð

MOSAIK Hamarshöfða 4 • 110 Reykjavík sími 587 1960 • www.mosaik.is

Bókhald

og launaútreikningur fyrirtækja, húsfélaga, félagasamtaka og einstaklinga Skattframtöl einstaklinga Sveinbjörn Bjarnason viðurkenndur bókari bókhaldsstofa Sóleyjarima 7 112 Reykjavík Sími: 898 5434 Fax: 587 5211 Netfang: svbjarna@simnet.is

Mikið fjölmenni mætti á afa- og ömmudaginn hjá Fossakoti.

Ömmu- og afadagurinn Á dögunum var haldinn hinn árlegi ömmu- og afadagur á leikskólanum Fossakoti. Dagurinn heppnaðist frábærlega vel í alla staði og mættu yfir 150 ömmur og afar og einnig komu foreldrar með mörgum börnunum til að skoða leikskólann okkar og listaverkin sem börnin á öllum deildum höfðu gert í tilefni dagsins. Börnin tóku á móti ömmu og afa í siðdegiskaffi, en opið hús var frá klukkan 15:00 til 16:30. Elstu börnin bökuðu og skreyttu kökur og svo söng leikskólakórinn sem heitir Stjarnan 6 lög fyrir viðstadda. Frábær dagur í alla staði.

Þessi dagur var hugsaður sem tækifæri til að sýna ömmum og öfum hvað börnin gera í leikskólanum. Foreldrafélagið hélt kökubasar til styrktar félaginu, og hugsunin var þá að styrkja enn frekar við félagið til að auka skemmtunina hjá börnum og foreldrum með ýmsum uppákomum. Allt seldist að sjálfsögðu enda var þar margt gómsætt að finna. Í vikunni 27. frebrúar - 2. mars var Góðverkavika en þá var unnið með það hvað góðverk er. Yngri börnin unnu með önnur verkefni er tengjast góðverkum og hvað það er að vera góður. Helstu góðverkin sem við höfum

lagt áherslu á hér eru að hjálpa skólafélögum okkar, samstarfsfólki og náttúrunni að líða vel. Börnin á Stórakoti (elsta deildin) fóru inn á aðrar deildir, og aðstoðuðu yngri börnin í leik og starfi. Einnig var farið út í náttúrna og tekið drasl sem lá í hverfinu okkar og þannig gerðu krakkarnir góðverk fyrir fallega landið okkar, okkur sjálf og vonandi alla Grafarvogsbúa. Allir á Fossakoti senda öllum Grafarvogsbúum vinakveðju með von um að tré, blóm, gras og vinátta muni ríkja hjá ykkur öllum.

„Það er algjör vitleysa að reykja“ Á safnanótt 10. febrúar síðast liðinn var tilkynnt um úrslit í samkeppninni „Það er algjör vitleysa að reykja!“. Samkeppnin var haldin í tilefni af sýningunni „Þetta er allt sama tóbakið!“ í Þjóðminjasafni Íslands. Að samkeppninni stóðu auk Þjóðminjasafnsins, Krabbameinsfélagið, embætti landlæknis og Prentsmiðjan Oddi. Öllum grunnskólanemendum í 7. - 10. bekk stóð til boða að taka þátt í samkeppninni um hönnun og gerð á nýju tóbaksvarnarveggspjaldi og voru vegleg verðlaun í boði fyrir þrjú bestu veggspjöldin. Tæplega 400 tillögur bárust í keppnina og mat dómnefnd veggspjald Jónu Kristínar Erlendsdóttur úr félagsmiðstöðinni Borgyn í Borgaskóla vera það besta. Verður veggspjald Jónu Kristínar prentað og dreift í skóla og félagsmiðstöðvar um land allt. Starfsfólk Borgynjar er hrikalega stolt

af Jónu Kristínu formanni auglýsinganefndar unglinga- og nemendaráðs og

óskar henni innilega til hamingju með sigurinn og nýja ipadinn sinn.

Sumarleikur Jóna Kristín tekur við verðlaunum sínum.

Tapas barsins og San Miguel 10 0. ap apríl p íl ttil pr il 12. 12 2. jún jjú n ní 10. júní

Óla B Óla Ól Barcelona Ba arcelona rrccel rce elllona elo elona onnaa

Fylltu F yll ll u út þátttökuseðil áttt ttt kus ðil á Tapas Tap barnum b ba um og þú þú gætir gætir unnið unnið flugmiða lugmið ða fyrir fyrir tvo vo Barcelona til Ba arcelona rcelona með m Iceland I eland Express Exp Expre presss

RESTA RESTAURANTSTAUR RANT ANT T- BAR T V stu gö u 3B Vesturgötu B | 101 Reykjav y ykjav í ík Reykjavík Sím S mi 551 2344 44 4 | www w www.tapas.is apas.is pas.is Sími


13

GV

Fréttir Hjólbarðaverkstæði Grafarvogs við Gylfaflöt fagnar 15 ára afmæli á þessu ári:

15% afsláttur í tilefni afmælis

,,Ég opnaði dekkjaverkstæðið þann 1. nóvember árið 1997. Þá var þetta þriðja húsið sem var búið að byggja hérna við Gylfaflötina. Það voru bara Shell og Barnasmiðjan sem voru komin á undan,” segir Þorsteinn Lárusson en hann er eigandi að Hjólbarðaverkstæði Reykjavíkur Gúmmísteypunnar við Gylfaflöt. Hjólbarðaverkstæði Grafarvogs fagnar 15 ára afmæli á þessu ári og þessa dagana býður hann viðskiptavinum sínum 15% afslátt í tilefni afmælisins og gildir tilboðið til 1. júní í sumar.

,,Í Maí 1998 flutti ég Gúmmísteypuna í Gylfaflötina en hana hef ég rekið síðan 1. janúar árið 1994. Þá tók ég við af afa mínum Þorsteini Kristjánssyni. Gúmmísteypan er meginstoð rekstursins. Þar er ég með þjónustu við flest útgerðarfyrirtæki landsins,netabáta, grásleppukarla og stóriðjuver landsins, álver, járnblendifélagið og flesta jarðvegsverktaka. Einnig sjáum við um viðhald á færiböndum og sölu á aukahlutum sem þeim fylgja. Við förum um allt Ísland til að sinna þessari þjónustu.

Nóg var að gera á Hjólbarðaverkstæði Grafarvogs þegar Grafarvogsblaðið leit þar við á dögunum. GV-myndir PS

Fumlaus handtök hjá vönum manni. Góð þjónusta og góð verð eru einkenni Hjólbarðaverkstæðis Grafarvogs.

Einnig framleiðum við vörur úr gúmmíi fyrir mörg þekkt fyrirtæk. Þar má nefna Borgarplast, Marel og fleiri. Starfsmenn mínir vinna á báðum stöðum, Gúmmísteypunni og Hjólbarðaverkstæðinu. Hafa þeir sótt námskeið í álverum landsins til þess að fá að sinna þar viðhaldsvinnu. Hjólbarðaverkstæðið er hefðbundið verkstæði eins og flestir þekkja. Við erum í viðgerðum, umfelgun og sölu á nýjum hjólbörðum. Hérna eru menn með allt að 15-20 ára starfsreynslu. Fyrir 6-7 árum bættum við við okkur smurþjónustu, og síðan fórum við líka að bjóða upp á bremsuviðgerðir og skipti á dempurum og gormum. Núna

eru komin fimmtán síðan ég byrjaði með Hjólbarðaverstæðið og margt hefur breyst. Það er ekki lengur 2007. Við erum ekki margir einyrkjarnir eftir í þessum bransa og höfum þurft að keppa við önnur verkstæði sem eru rekin af bönkum og lífeyrissjóðum og það er ekki jafn leikur. Ég hef trú á að íbúar í Grafarvogi, Grafarholti, Bryggjuherfi ásamt öðrum hverfum borgarinnar muni styðja einyrkjana,” segir Þorsteinn Lárusson. Við skorum að sjálfsögðu á Grafarvogsbúa að versla við fyrirtæki í okkar hverfi eins og mögulegt er. Hjá Hjólbarðaverkstæði Grafarvogs er frábær þjónusta og mjög góð verð.

Walter og Brynjar voru í miklu stuði á ballinu.

Hópurinn frá Æskulýðsfélagi Grafarvogskirkju að dansa í atriðakeppninni.

,,Gleði líf mitt er”

Þessar vinkonur skemmtu sér vel.

Þetta er meirihluti hópsins sem fór í ferðalagið frá Grafarvogskirkju.

Frábær hópur sem samanstóð af 24 unglingum úr æskulýðsfélagi Grafarvogskirkju fór í ferðalag á dögunum. Ferðinni var heitið uppí Vatnaskóg á febrúarmót ÆSKR, en ÆSKR er æskulýðssamband kirkjunnar í Reykjavíkurprófastsdæmum. Á mótinu voru 170 unglingar sem allir voru búnir að vera duglegir að mæta á æskulýðsfundi í vetur í sínum söfnuði. Í Vatnskógi var skipulögð fjölbreytt dagskrá alla helgina þannig að allir gátu fundið eitthvað við sitt hæfi. Má þar nefna: íþróttir, spil, stuttmyndagerð og margt fleira. Yfirskrift helgarinnar var ,,Gleði líf mitt er”. Öll dagskráin snérist um gleði og áttu því allir að þjálfa sig upp í því að finna björtu hliðarnar. Meðal dagskrárliða sem snérust um gleðina voru fræðslustundir, söngvar og ýmsir vinnuhópar. Á laugardeginum var gleðiverkadagur, en þá áttu ung-

lingarnir að ganga á milli stöðva og safna stigum og brosköllum fyrir að gera gleðiverk. Meðal gleðiverka voru hópknús, gleðisöngvar, segja brandara, hlægja í eina mínútu eða einfaldlega bara gleðja einhvern á annan hátt. Helgin var frábær í alla staði og krakkarnir okkar úr Grafarvoginum voru til mikillar fyrirmyndar. Við erum ótrúlega stolt af þessum stóra og flotta hóp sem við höfum í æskulýðsfélagi Grafarvogs. Við í æskulýðsfélaginu hittumst alltaf á mánudagskvöldum á milli 20:00-21:30 og gerum allt á milli himins og jarðar, en á hvern fund mæta um 40-80 unglingar úr Grafarvoginum. Í vetur höfum við til dæmis haft brjóstsykursgerð, leikjakvöld, spilakvöld og einnig bjuggum við til orrustuvöll í kirkjunni og spiluðum skotbolta. Á hverjum fundi er einnig sungið og svo er fræðsla upp úr Biblíunni. Mikið er um að vera í Grafarvogskirkju um þessar mundir og erum við spennt fyrir áframhaldandi starfi. Framundan hjá okkur er margt, má þar nefna survivor-leik, pítsuratleik og fræðslu um skyndihjálp. Hægt er að kynna sér betur hvað um er að vera í kirkjunni á heimasíðu okkar: www.grafarvogskirkja.is. Þóra Björg Sigurðardóttir, Æskulýðsfulltrúi Grafarvogskirkju


14

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

Fréttir

GV

Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför Áratuga reynsla

Hermann Jónasson

Íslenskar og vistvænar líkkistur Sverrir Einarsson

Suðurhlíð 35 Fossvogi • www.utforin.is Vaktsími: 581 3300 & 896 8242 Allan sólarhringinn

Kristín Ingólfsdóttir

Komum heim til aðstandenda ef óskað er Kistur • Krossar • Sálmaskrár • Duftker • Blóm • Fáni • Gestabók • Erfidrykkja • Prestur Kirkja • Legstaður • Tónlist • Tilkynningar í fjölmiðla • Landsbyggðarþjónusta • Líkflutningar

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is Vaktsími: 565 5892 & 896 8242 • Sólarhringsvakt Komum heim til aðstandenda ef óskað er

Kæru viðskiptavinir

gleðilegt sumar, Berglind, Helga, Auður og Heiðbjört

SG Snyrtistofa Grafarvogs

Hverafold 1-3 III hæð sími: 587-6700 www.ssg.is

ALLIR ÚT AÐ HJÓLA

MEÐ

Íslandsmeistarar allt frá 2008. Dagur Ragnarsson, Oliver Aron Jóhannesson og Jón Trausti Harðarson mynda „ofurskáksveit“ Rimaskóla ásamt Hrund Hauksdóttur. GV-myndir Hrafn Jökulsson

Skáklið Rimaskóla með sögulegan sigur á Íslandsmóti grunnskóla

Skákneistarar Rimaskóla halda áfram að skrifa nýja sögukafla bærum árangri Rimaskólakrakka í skákinni því alltaf koma fram í íslenska skáksögu. Á nýafstöðnu Íslandsmóti grunnskólasveita fleiri og fleiri afreksmenn sem vinna afrek eins og að vinna 2012 í skák var það ekki aðeins að A sveit Rimaskóla sem varði Friðrik Ólafsson í fjöltefli, gera jafntefli við Hou Yifan heimsÍslandsmeistaratitilinn með öruggum hætti heldur sló barnaskóla- meistara kvenna og stúlkur sem vinna sigur á óvinnandi „karlasveitin unga í gegn á mótinu með frábærri frammistöðu og lenti í vígum“. Allir æfa þessir afrekskrakkar með skákdeild Fjölnis og öðru sæti á fjölmennu Íslandsmóti. Aldrei hefur það áður gerst að fá auk þess góðan stuðning frá öllum bestu þjálfurum Skákskóla tvö lið frá sama skóla hreppi 1. og 2. sætið meðal nemenda 1. – Íslands og Skákakademíu Reykjavíkur. Þeir hrósa Rimaskóla10. bekkjar. Íslandsmótið fór að þessu sinni fram í Rimaskóla og krökkum sérstaklega fyrir mikinn áhuga og metnað. mættu 26 skáksveitir til leiks. Rimaskóli varði titil sinn frá í fyrra Það er svo skólanum ómetanlegur fengur að Hjörvar Steinn með sömu yfirburðum og þá, sveitin hlaut 34,5 vinning af 36 Grétarsson landsliðsmaður og fyrrverandi nemandi skólans er mögulegum. Íslandsmeistararnir eru Dagur Ragnarsson 9- bekk, boðinn og búinn til að gera allt fyrir þessa krakka með þessum Oliver Aron Jóhannesson 8-bekk, Jón Trausti Harðarson 9-bekk líka frábæra árangri. og Hrund Hauksdóttir 10-bekk. Þau halda til Finnlands í haust og taka þátt í NM grunnskólasveita þar. Íslanskir skákforystumenn telja sveitina nokkuð sigurstranglega þar enda margfaldir Íslands-og Norðurlandameistarar í sveitinni. B - sveitin er yngri hluti Rimaskólasveitarinnar frá í fyrra sem vann Norðurlandamót barnaskólasveita svo glæsilega í Danmörku. Þrátt fyrir talsverða yngingu þá styrktist sveitin frekar því hún lenti í 12. sæti á Íslandsmóti grunnskóla í fyrra. Fyrir B sveitinni fer fremst í flokki hin 10 ára Nansý Davíðsdóttir Íslandsmeistari barna ásamt bróður sínum Joshua sem er aðeins 6 ára gamall og hrellir andstæðinga sína með beittri taflmennsku og ótrúlegri færni. Með þeim í sveitinni eru Jóhann Arnar Finnsson og Svandís Rós Ríkharðsdóttir sem bæði eru í 6. bekk. Fjölmargir áhorfendur heimsóttu Rimaskóla helgina 24. og 25. mars og staðnæmdust flestir við borðin þar Framtíðarsnillingar. Hjörvar Steinn Grétarsson fv. nemandi Rimaskóli sem B sveit Rimaskóla sat að tafli, þar var barátt- er nálægt því að öðlast stórmeistaratitil. Hann er hér ásamt lærisveinum an hörðust og lengst. Það virðist ekkert lát á frá- sínum úr Rimaskóla, systkinunum Joshua 6 ára og Nansý 10 ára.

Mesta úrval landsins af rafgeymum í allar gerðir farartækja NMVNtTLJQUVNVNtUSBVTUPHGBHMFH¢KØOVTUBtÈSBSFZOTMB         

Bíldshöfða 12 · 110 110 RVK RVK · 577 1515 · ww www.skorri.is w.skorri.is

RAFGEYMUM SÉRFRÆÐINGAR Í RAFGE YMUM

Silfurverðlaun á grunnskólamóti. Stórefnileg B sveit Rimaskóla varð næst á eftir A sveitinni . Fv. Jóhann Arnar Finnsson, Joshua Davíðsson, Svandís Rós Ríkharðsdóttir og fyrirliðinn Nansý Davípðsdóttir. Með þeim á myndinni eru Stefán Bergsson frá Skákakademíu Reykjavíkur og Helgi Árnason skólastjóri.

Skipt­um­um­bremsuklossa­og­diska


ALLAR PIZZUR Á MATSEÐLI Á 1.490 KR. EF ÞÚ SÆKIR

SUMARGLEÐI

FÖÐURLANDIÐ AUGLÝSINGASTOFA

BÆJARLIND p HRAUNBÆ p GRENSÁSVEGI p MOSFELLSBÆR


16

GV

Fréttir

Frábær gjöf fyrir veiðimenn og konur Gröfum nöfn veiðimanna á boxin Uppl. á www.Krafla.is (698-2844)

b bfo.is fo.is 7 7^[gZ^ÂVkZg`hi¨Â^;g^Âg^`hÓaV[hhdcVgZ][ ^[gZ^ÂVkZg`hi¨Â^;g^Âg^`hÓaV[hhdcVgZ][

W[d5W[d#^h W[d5W[d#^h

BG

BG

S VO

SV

T T UÐ ÞJ Ó N US

TA

OT TUÐ ÞJÓNUS

TA

SMIÐJUVEGI 22 (GRÆN (GRÆN GATA) GA ATTA) · 200 KÓPAVOGI KÓPAVOGI · SÍMI: 567 7360

Fjölbreytt starf verður að venju í boði hjá frístundamiðstöðinni Gufunesbæ í sumar.

Sumarstarf á vegum Gufunesbæjar

Í sumar verður fjölbreytt starf í boði fyrir börn og unglinga í Grafarvogi á vegum frístundamiðstöðvarinnar Gufunesbæjar. Sumarstarfið verður kynnt á sumarvef ÍTR sem opnar 19. apríl n.k.: www.itr.is/sumar Sumarfrístund Frístundastarf verður fyrir 6-9 ára börn (fædd 2002-2005). Opið verður allan daginn frá 11. júní - 13. júlí og frá 7. – 17. ágúst. Í boði verða fjölbreytt viðfangsefni þar sem áhersla verður lögð á útivist og skapandi starf. Að hluta til verður þátttakendum skipt upp eftir aldri og sérstök áhersla lögð á að börn úr 3. og 4. bekk fái sér viðfangsefni. Skráning hefst 23. apríl á Rafrænni Reykjavík. Skráð er fyrir viku í senn. Sumarsmiðjur Eins og undanfarin sumur mun Gufunesbær bjóða upp á frístundastarf fyrir börn sem ljúka 5. – 7. bekk í vor, fædd 1999-2001. Um er að ræða mikið úrval af smiðjum og skemmtilegum viðburðum sem standa yfir í hálfan eða heilan dag og hægt er að skrá sig í hverja smiðju eða viðburð fyrir sig. Mikill fjölbreytileiki er í dagskránni og því ættu allir á

þessum aldri að geta fundið eitthvað við sitt hæfi. Tímabil starfsins er frá 11. júní til 13. júlí, eða fimm vikur. Skráning hefst 15. maí á Rafrænni Reykjavík. Sumaropnanir í félagsmiðstöðvum Í sumar verða félagsmiðstöðvar Gufunesbæjar með sumaropnanir sem hefjast 11. júní og standa yfir til 6. júlí. Staðsetning opnana verður í Fjörgyn í Foldaskóla og Borgyn/Engyn í Vættaskóla. Allar nánari upplýsingar verða settar á heimasíður félagsmiðstöðvanna þegar nær dregur. Sumarstarf fyrir börn og unglinga með fötlun Frístundaklúbburinn Höllin er starfræktur í Egilshöll fyrir 10–16 ára börn og unglinga með fötlun (fædd 1996-2001) sem sækja almenna skóla. Frístundaklúbburinn Höllin verður með skemmtilegt og fjölbreytt starf í sumar. Þátttakendur koma til með að skipuleggja dagskrá í samvinnu við starfsmenn og verður mikið lagt upp úr ferðum um borgina sem og rólegum og notalegum stundum. Komið er til móts við hvern og einn með einstaklingsmiðaða þjónustu. Skráning í Höllina fer fram á Rafrænni Reykjavík.

Lestur í Keldu skóla Síðustu tvær vikur fyrir páska lágu nemendur í Kelduskóla/Korpu í bókum og lásu eins og enginn væri morgundagurinn. Lestraátak var í öllum bekkjardeildum og óhætt er að segja að með þessari ástundun þá þurfum við ekki að hafa áhyggjur af lestrarfærninemenda. Blaðsíðufjöldinn sem lesinn var hljóp á tugum þúsunda. Rúnar Geirmundsson

Sigurður Rúnarsson

Elís Rúnarsson

Þorbergur Þórðarson

Alhliða útfararþjónusta Símar: 567 9110 & 893 8638 www.utfarir.is • runar@utfarir.is

Útfararþjónustan ehf. Stofnað 1990

Eftir að hafa lesið bók skrifuðu nemendur upplýsingar um bókina á laufblað þar sem hver árgangur var með sinn lit. Þá var laufblaðið hengt á tré sem staðsett var á gangi skólans og blasti við þeim sem komu inn. Nemendur í 6. og 7. bekk lásu eingöngu bækur eftir norræna höfunda aðra en íslenska. Í 4. og 5. bekk voru það íslenskir rithöfundar en yngri börnin máttu velja.

Hvert laufblað á trénu var tákn fyrir lesna bók.


17

GV

Frétt­ir Karlakór­Grafarvogs­með­vortónleika­á­Sumardaginn­fyrsta:

Syngjum­inn­sumarið­í­Grafarvoginn! Karlakór Grafarvogs heldur sína fyrstu sjálfstæðu tónleika í Grafarvogskirkju kl. 17:00 Sumardaginn fyrsta, fimmtudaginn 19. apríl nk., og er yfirskrift tónleikanna „Syngjum inn sumarið saman“. Auk karlakórsins kemur kvartettinn Raddbandið fram á tónleikunum, ásamt því sem sönghóparnir syngja saman nokkur lög. Karlakór Grafarvogs var stofnaður sl. haust og hafði stjórnandi kórsins, Íris Erlingsdóttir söngkennari, veg og vanda af stofnun hans. Kórinn hefur einu sinni komið fram áður, á afmælistónleikum Reykjalundarkórsins sem haldnir voru í nóvember 2011, en Íris er stjórnandi beggja kóranna. Við hjá Grafarvogsblaðinu höfum mikinn áhuga á starfi þessa fyrsta sjálfstæða karlakórs sem stofnaður hefur verið í hverfinu okkar og slógum því á þráðinn til Írisar og inntum hana eftir því hvernig kórstarfið hefði gengið í vetur. Vikulegar æfingar í vetur „Vetrarstarfið hefur gengið mjög vel hjá okkur,“ sagði Íris, „og kórfélagarnir hafa verið mjög áhugasamir og staðið sig vel í alla staði. Við höfum verið með æfingar einu sinni í viku – á mánudagskvöldum í Grafarvogskirkju – og höfum þar notið mikillar velvildar séra Vigfúsar Þórs Árnasonar sem og annars starfsfólks kirkjunnar, en það hefur reynst okkur ómetanlegt. Í þau fáu skipti sem við höfum ekki getað æft í kirkjunni vegna annarrar starfsemi þar, höfum við fengið inni í félagsheimili Sjálfstæðisflokksins í Hverafold og erum við afskaplega þakklát fyrir stuðning þeirra og velvild í okkar garð,“ sagði Íris. „Auk þess að vera á vikulegum æfingum í vetur fórum við eina helgi í mars í æfingabúðir austur fyrir fjall, þar sem tíminn var bæði nýttur til æfinga og skemmtunar. Ég er mjög sátt við hvernig hefur til tekist hjá okkur á þessum fyrsta vetri í starfi karlakórsins. Einnig er ég ánægð með þátttökuna, en um 30

félagar hafa reglulega tekið þátt í kórstarfinu í vetur,“ sagði Íris. Létt og skemmtileg efnisskrá Aðspurð um efnisskrána á tónleikunum sagði Íris að hún væri létt og skemmtileg, sambland af þekktum íslenskum karlakórslögum, en einnig eru sungin lög úr söngleiknum vinsæla, Vesalingunum, sem nú er sýndur á fjölum Þjóðleikhússins. Meðal laga á efnisskrá tónleikanna er Ísland eftir Sigfús Einarsson og Hannes Hafstein, Rósin, eftir Friðrik Jónsson og Guðmund Halldórsson, Það er svo margt eftir Inga T. Lárusson og Einar E. Sæmundsson, Kvöldið er fagurt sem er enskt þjóðlag við ljóð Ingólfs Þorsteinssonar, rímnasyrpan Stundum þungbær þögnin er eftir Sigurður Breiðfjörð og fleiri, sem sungið er við íslenskt þjóðlag sem Jón Ásgeirsson útsetti og samdi reyndar hluta af. Auk framangreindra laga eru ýmis fleiri lög á efnisskránni,

en einnig mun Raddbandið syngja nokkur lög. Meðal þeirra má nefna lögin Kenndu mér að kyssa rétt, Fljúgðu, Harðsnúna Hanna og Fyrsti kossinn, en einnig munu Karlakór Grafarvogs og Raddbandið syngja saman þrjú lög; Lion sleeps tonight, Banana Boat Song og Can't help falling in love. Píanóleikari á tónleikunum með kórnum er Kjartan Valdemarsson. Raddbandið skipa þeir Árni Jón Eggertsson, Hafsteinn Sv. Hafsteinsson, Páll Ásgeir Davíðsson og Sigurður Grétar Sigurðsson. Hafsteinn er jafnframt félagi í Karlakór Grafarvogs og mun hann einnig syngja einsöng með kórnum. Syngja í messu í Grafarvogskirkju á Uppstigningardag „Þessir tónleikar munu endurspegla í öllum aðalatriðum það sem við höfum verið að fást við í vetur,“ segir Íris og

bætir því við að vortónleikar karlakórsins séu ekki lokapunkturinn í kórstarfi vetrarins, þar sem kórinn muni koma fram í messu í Grafarvogskirkju á Uppstigningardag, 17. maí nk. „Við munum ekki syngja heila tónleika við það tækifæri, en hluta þeirra laga sem við höfum æft í vetur munum við syngja þar. Lagaval kórsins í messunni á Uppstigningardag verður í samráði við séra Vigfús Þór og vænti ég þess að þetta verði bæði hátíðleg og skemmtileg stund. Bæði ég og kórfélagarnir erum full tilhlökkunar að takast á við verkefnin framundan,“ sagði Íris. Nýir félagar velkomnir Aðspurð um framhald kórstarfsins næsta vetur sagði Íris að æfingar hæfust af fullum krafti í september, en nánari tímasetning verður kynnt þegar nær dregur. „Ég er mjög ánægð með þá stráka sem ég er með í kórnum núna og vona sannarlega að þeir haldi allir áfram

Íris Erlingsdóttir, stjornandi Karlakórs Grafarvogs. með okkur næsta vetur. En ég er líka spennt fyrir því að fjölga kórfélögum og eru nýir félagar boðnir hjartanlega velkomnir á fyrstu æfingu okkar í september. Ég hvet alla áhugasama til þess að koma og prófa, því þótt það sé gaman að syngja þá er félagsskapurinn líka frábær og mikil samheldni og eindrægni hefur einkennt allt okkar starf í vetur,“ sagði Íris Erlingsdóttir, stjórnandi Karlakórs Grafarvogs.

Félagar­í­Karlakór­Grafarvogs­en­kórinn­heldur­sína­fyrstu­sjálfstæðu­tónleika­í­Grafarvogskirkju­á­sumardaginn­fyrsta­kl.­17.

Þjónusta­í­þínu­hverfi M MÁLNINGARÞJÓNUSTA ÁLNINGARÞJÓNUSTA S Sími ími 8 891 91 9 9890 890

Lög­gilt­ur­raf­verk­taki Sími­-­699-7756

m malarar@simnet.is alarar@simnet.is

Látið garðyrkjumenn okkar nostra við garðinn þinn

Hrólfur Hrólfur IIngi ngi S Skagfjörð kagfjjörð málari m álari

VALUR H ELGASON

ehf. Sími 896 1100 & 568 8806‹^^^Z[PÅHPZ


18

GV

Fréttir

Falleg íbúð við Flétturima - til sölu hjá Fasteignamiðlun Grafarvogs í Spönginni FLÉTTURIMI - 5 HERBERGJA ÍBÚÐ Vorum að fá í sölu fallega 112,7 fm fimm herbergja íbúð á efstu hæð með tveimur svölum í þriggja hæða fjölbýlishúsi á góðum stað í rótgrónu hverfi í Grafarvogi. Stofan er rúmgóð og björt, með flísum á gólfi, hita í gólfi og dyr út á stór-

ar s-vestur svalir. Eldhúsið er með fallegri ljósri innréttingu, Amica eldavél með keramik helluborði, flísum á gólfi, viftu og hita í gólfi. Hjónaherbergið er með stórum skáp, dúk á gólfi og dyr út á n-vestur svalir. Barnaherbergin eru þrjú, þau eru með dúk á gólfum og skápum. Baðherbergið er með innréttingu, glugga og flísum á veggjum við

baðkar og á gólfi. Anddyrið er með skáp, fatahengi og flísum á gólfi. Geymslan/þvottahús er innan íbúðar, hún er með dúk á gólfi, glugga, vaski og tengingu fyrir þvottavél og þurrkara. Á jarðhæð er sameiginleg hjóla og vagnageymsla. Falleg skjólgóð lóð með leiktækjum.

Stofan er rúmgóð og björt, með flísum á gólfi, hita í gólfi og dyr út á stórar s-vestur svalir.

Öll aðkoma að húsinu er mjög góð, mjög stutt er í alla helstu þjónustu svo sem skóla, leikskóla, verslanir, heilsugæslu og Egilshöll þar sem er bíó og ein besta íþróttaaðstaða landsins.

Seljendur skoða skipti á minni íbúð á Höfuðborgarsvæðinu. Nánari upplýsingar hjá Fasteignamiðlun Grafarvogs s. 575-8585

Borðstofan er björt og rúmgóð.

Headrush frá

Færð tvö á verði eins!

Foldatorginu Hverafold 1-3

Opið Mán-fös 9-18 Lau 10-14

Tímapantanir í síma

5676330

H! r að AT jaða i byr fleir ið. m á e u Er bóka ámsk tun flét


19

GV

Fréttir

Nóg að gera í Tígrisbæ í páskaleyfinu Í páskaleyfi skólanna voru frístundaheimili Gufunesbæjar opin allan daginn. Í Tígrisbæ, frístundaheimilinu við Rimaskóla, höfðu börnin nóg að gera allan daginn og skemmtu sér vel bæði heima við og í stuttum ferðum. Fyrsta daginn var lífinu tekið með ró á heimavelli, farið í hina ýmsu leiki og smiðjur. Á þriðjudeginum var bakað og spilað pás-

kabingó þar sem enginn fór tómhentur heim. Á síðasta degi fyrir páska var farið í Gufunesbæ í leiki, klifur og slökun inn í Hlöðu. Daginn eftir páska var farið í skautaferð í Egilshöllina þar sem allir prófuðu að skauta og tóku svo göngutúr heim í góða veðrinu. Vonandi hafa allir svo notið páskanna með fjölskyldunni.

Hér má sjá tvær ungar stelpur í Fjölni gera glæsilegar æfingar á gólfi og tvíslá.

Frábært mót í alla staði

Innanfélagsmót fimleikadeildar Fjölnis fór fram á dögunum í Ármannsheimilinu. Alls tóku þátt um 220 fimleikabörn á aldrinum 5-15 ára. Keppt var í 3., 4., 5. og 6. þrepi íslenska fimleikastigans, landsreglum hópfimleika og á dúkkumóti F-hópa auk þess sem tveir hópar sýndu æfingar á áhöldum. Mótið gekk vel í alla staði og það var frábært að sjá fjölda áhorfenda í stúkunni sem áætlað er að hafi verið samtals vel á sjötta hundrað og sannaðist í fyrri

Hressir krakkar í Tígrisbæ.

hluta mótsins að þröngt megi sáttir sitja því satt best að segja var stúkan troðfull. Stjórn fimleikadeildarinnar óskar öllum þjálfurum og iðkendum til hamingju með árangurinn og hlökkum við til að halda áfram öflugu og skemmtilegu starfi. Fjölnismeistarar voru: 3. þrep – Emilía Dögg Arnardóttir. 4. þrep – Iðunn Ösp Hlynsdóttir. 5. þrep – Aníta Lív Þórisdóttir. 5. þrep létt – Jóna Katrín Björnsdóttir.

6. þrep – Vala Rún Kristjánsdóttir. Allir þátttakendur fengu viðurkenningaskjal fyrir þátttökuna en auk þess fengu allir keppendur blöðru og armband merkt félaginu í tilefni 10 ára afmælis fimleikadeildar Fjölnis á þessu ári. Myndir við fréttina voru teknar af Birni Ingvarssyni en fleiri myndir frá mótinu má finna inni á heimasíðu deildarinnar - www.fjolnir/fimleikar.

HAMBORGARAR - HEITAR SAMLOKUR – KJÖTLOKUR - PYLSUR

GOS – SÆLGÆTI SNAKK - PINNA ÍS 50% AFSLÁTTUR AF BLANDI Í POKA Á LAUGARDÖGUM

STAKUR OSTBORGARI

690,-

OSTBORGARI, FRANSKAR OG ½ l KÓK

990,-

BEIKONBORGARI, FRANSKAR OG ½ l KÓK

1090,-

KJÚKKLINGABORGARI, FRANSKAR OG ½ l KÓK

890,-

RISTUÐ SAMLOKA M/ SKINKU, OSTI OG SÓSU

490,-

RISTUÐ BEIKON SAMLOKA M/SKINKU,OSTI,KÁLI, BEIKONI OG SÓSU

790,-

GILDIR FRÁ KL 11:00-14:00

HÁDEGISTILBOÐ

GILDIR FRÁ KL 11:00-14:00

STAKUR OSTBORGARI

490,-

OSTBORGARI, FRANSKAR OG ½ l KÓK Í PLASTI

790,-

KJÚKKLINGABORGARI, FRANSKAR OG ½ l KÓK Í PLASTI

890,-

RISTUÐ SAMLOKA M/ SKINKU, OSTI OG SÓSU OG ½ l KÓK Í PLASTI

500,-

FJÖLSKYLDUTILBOÐ 4 OSTBORGARAR, STÓR FRANSKAR OG 2l KÓK

2990,-

2 OSTBORGARAR , 2 BARNABORGARAR, STÓR FRANSKAR OG 2l KÓK

2690,-

VIÐ ERUM Í SPÖNGINNI BORGARGRILL - SPÖNGINNI 15 - S:5717979

Gleðilegt sumar! Sumarið er frábær tími. Njóttu þess vel en mundu að hugsa vel um húðina.


www.markhonnun.is

NÝR TILBOÐSBÆKLINGUR!

179

KR PK

SALTSTANGIR -COOP

NÝTT AFSLÁTTARMIÐAKERFI - KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ Í NÝJA NETTÓ BÆKLINGNUM

1.798

LAMBALÆRISSNEIÐAR -KJÖTSEL

KR KG

SUMARFJÖR Í NETTÓ GRAFARVOGI VÍNARPYLSUR -480 G -KJÖTSEL

CALYPSO SAFI -200 ML - EPLA EÐA APPELSÍNU

49

349

KR STK

COCA-COLA

KR PK

-6 X 330 ML

398

GLÓALDINSAFI -1000 ML

179

KR STK

KR PK NETTÓ BORGARAR -4 X 80 G

398

KR PK

Nettó ttó Gr Grafarvogi afarvogi meðan bir birgðir gðir endas endastt | Birtis Birtistt með ffyrirvara yrirvara um prentvillur prentvillur og m myndavíxl yndavíxl gildir 18. - 22. apríl | tilboðin gilda aðeins í Ne

KRÆSINGAR KOST ST TAKJÖR JÖ & KOSTAKJÖR www.netto.is w ww.nett .ne o.is | Mjódd · SSalavegur alavegur · Hv Hverafold erafold · Ak Akureyri ureyri · Höfn · Grinda Grindavík vík · RReykjanesbær eykjanesbær · Bor Borgarnes garnes · EEgilsstaðir gilsstaðir · Self Selfoss oss

Grafarvogsblaðið 4.tbl 2012  

Grafarvogsblaðið 4.tbl 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you