Page 1

Graf­ar­vogs­blað­ið 3. tbl. 23. árg. 2012 - mars

#

# #

Dreift ókeypis í öll hús í Grafarvogi

# $ " !

ÚPPS! Tími til að smyrja og yfirfara bílinn!

Bifreiðaverkstæði Grafarvogs

Allar almennar bílaviðgerðir

Komdu til okkar að Tangarhöfða 8. Viðurkennd þjónusta fyrir allar tegundir bíla!

Gylfaflöt 24 - 30 • 112 Reykjavík Sími 577 4477

www.bilavidgerdir.is

Þjónustuaðili Sérfræðingar í bílum

590 2000

Linda Ósk Valdimarsdóttir er einn efnilegasti dansari og danshöfundur landsins. Hún sló í gegn með Rebel flokknum í Dans dans dans í sjónvarpinu. Linda Ósk er í viðtali á bls. 10 og 11. GV-mynd PS

Tjónaskoðun . hringdu og við mætum

Bíla­mál­un­&­Rétt­ing­ar­ Bæjarflöt­10­-­Sími:­567-8686 www.kar.is

þjón­ust­an­á­að­eins­við­Stór-Reykja­vík­ur­svæð­ið

Mikið úrval fermingargjafa Jón Sigmundsson Skartgripaverslun

Lauga­vegi­5 Sími:­­551-3383

Spöng­inni Sími:­­577-1660

]Xjk\`^eX$ jXc Xe ˆ ˆel_m\i]` HeŽc\^c(,!'#]¨Â &&'GZn`_Vk†` H†b^*,*-*-* ;Vm*,*-*-+

lll#[b\#^h


2

GV

Fréttir

Graf­ar­vogs­blað­ið Útgefandi: Skrautás ehf. Netfang: gv@skrautas.is Ritstjóri og ábm.: Stefán Kristjánsson. Netfang Grafarvogsblaðsins: gv@skrautas.is Ritstjórn og auglýsingar: Höfðabakki 3 - Sími 587-9500 / 698-2844. Útlit og hönnun: Skrautás ehf. Auglýsingastjóri: Sólveig J. Ögmundsdóttir - solveig@skrautas.is Prentun: Landsprent ehf. Ljósmyndari: Pjetur Sigurðsson. Dreifing: Íslandspóstur. Grafarvogsblaðinu er dreift ókeypis í öll hús og fyrirtæki í Grafarvogi. Einnig í Bryggjuhverfi og öll fyrirtæki í póstnúmeri 110 og 112.

Skrifum öll undir Enn er engan bilbug að finna á borgaryfirvöldum sem virðast ætla að keyra í gegn sameiningu unglingadeilda Hamraskóla og Húsaskóla við Foldaskóla. Þrátt fyrir ítrekuð mótmæli fjölmargra íbúa í Hamra-, Húsa- og Bryggjuhverfi keyrir meirihlutinn í borginni málið í gegn af mikilli hörku og ekki er hlustað á rök íbúa hverfisins. Sameining þessi var á dagskrá Skóla og Frístundaráðs á dögunum og átti að afgreiða málið þar. Því var hins vegar frestað. Vonandi verður aldrei af því að þessi endileysa verði samþykkt. Fyrirhuguð er undirskriftasöfnun í hverfunum þremur. Víst er að þátttaka í henni verður gríðarlega mikil og skorum við á alla íbúa að skrifa undir. Fullyrða margir að flestir íbúanna í hverfunum séu sameiningunni andvígir. Verður þá í framhaldinu fróðlegt að sjá hvort yfirvöld í borginni reynast þeir lýðræðissinnar sem þeir telja sig vera skömmu fyrir kosningar. Ekki höfum við frétt mikið af afstöðu íbúa í Foldahverfi en í Grafarvogsblaðinu að þessu sinni er grein frá nokkrum foreldrum barna í Foldaskóla og eru þeir hlyntir sameiningunni. Kemur það ekki á óvart í sjálfu sér. Ítrekað hafa andstæðingar sameiningarinnar farið fram á það við borgaryfirvöld að fá í hendur nákvæmt yfirlit yfir þann fjárhagslega sparnað sem sameiningin á að skila. Þessi sundurliðun hefur ekki litið dagsins ljós ennþá. Ljóst er að fjárhagslegur ávinningur af sameiningunni er mjög lítill og er ekki ástæða þess að borgaryfirvöld vilja keyra sameininguna í gegn. Sýnt hefur verið fram á það með gildum rökum að sameiningin er alls ekki til góðs fyrir skólastarfið. Þvert á móti er fullyrt að saminingin muni skaða skólastarfið og geta valdið því að fasteignaverð í hverfunum lækki. Og er þá nema von að spurt sé; af hverju í ósköpunum er verið að þessu? Af hverju er ekki hlustað á raddir íbúanna? Hvernig skildi standa á því að stjórnmálaflokkar sem skreyta sig með lýðræðinu fyrir kosningar kannast ekki við lýðræðið eftir kosningar? Flokkar sem lýst hafa því yfir að gera skuli sem mest af því að flytja völdin úr ráðhúsi Reykjavíkur og út í hverfin. Hvernig kemur þessi ,,stefna” þessara flokka heim og saman við framgöngu þeirra í sameiningamálinu í sunnanverðum Grafarvogi undanfarin misseri? Vinnubrögð meirihlutans í Reykjavík í þessu máli hafa í senn valdið íbúum í Grafarvogi miklum vonbrigðum og íbúar hér eru beinlínis óttaslegnir þegar horft er til nánustu framtíðar. Hvað mun þessi meirihluti taka sér fyrir hendur næst? Íbúar mega eiga von á nánast hverju sem er frá fólki sem virðir að vettugi lýðræðið og hefur að engu vilja mikils meirihluta íbúa.

Stefán Kristjánsson, ritstjóri Grafarvogsblaðsins

gv@skrautas.is

Undirskriftasöfnun er að fara í gang Fulltrúar foreldra sem mótmæla sameiningu unglingadeilda í sunnanverðum Grafarvogi hafa á undanförnum vikum unnið ötullega að því að borgaryfirvöld endurskoði ákvörðun um sameiningu. Haft hefur verið samband við ýmsa aðila og áhyggjur foreldranna bornar upp við þá, s.s. menntamálaráðherra, borgarstjóra, hverfisráð Grafarvogs, Heimili og skóla, SAMFOK og Rannsóknarnefnd umferðarslysa. Rannsóknarnefnd umferðarslysa (RNU) Eitt af áhyggjuefnum foreldra snýr að umferðar- og öryggismálum í kringum Foldaskóla. Leitað var til Rannsóknarnefndar umferðaslysa um að gera óháða úttekt á umferðaröryggismálum hverfanna þriggja með tilliti til þess að börnin þurfa að fara lengri leið í skólann. Gert er ráð fyrir mikilli aukningu umferðar um Fjallkonuveg, bæði gangandi og akandi, ef af sameiningunni verður. Rannsóknarnefndin ákvað að taka málið upp á reglulegum samráðsfundi ýmissa hagmunaaðila og mun svara um afdrif erindisins verða að vænta innan skamms. Fundur með menntamálaráðherra Fulltrúar foreldra Hamra- og Húsaskóla afhentu menntamálaráðherra ákall um aðkomu að sameiningamálum 16. febrúar. Ráðherra tók vel á móti foreldrunum og gaf þeim tíma til að fara yfir málið. Í ákallinu óska foreldrar annars vegar eftir því að farið verði efnislega yfir málið og hins vegar að úrskurðað verði um lögfræðileg álitamál. Óskað var eftir því að ráðuneytið skoðaði málið hið fyrsta og var vel tekið í það. Samkvæmt nýjustu upplýsingum frá ráðuneytinu er málið enn í vinnslu og hefur þegar verið fundað með forsvarsmönnum Reykjavíkurborgar. Ennfremur hefur menntamálaráðuneytið

óskað eftir frekari skriflegum gögnum um málið frá Reykjavíkurborg. Fundur með borgarstjóra Tveir hópar foreldra úr Hamraskóla fengu áheyrn hjá borgarstjóra 27. febrúar sl. Fyrst funduðu foreldrar barna í 1.– 10. bekk og að þeim fundi loknum funduðu fulltrúar foreldrar barna í Hamrasetri, sérdeildar fyrir einhverf börn í Hamraskóla. Þar var sameiningamálið kynnt fyrir borgarstjóra og skorað á hann að beita sér sem óhefðbundnum stjórnmálamanni fyrir því að fallið verði frá sameiningunni. Borgarstjóra var afhentur undirskriftalisti foreldra allra barna í sérdeildinni þar sem þau skora á borgarfulltrúa að draga ákvörðun um sameiningu til baka. Borgarstjóri lagði áherslu á að sameiningin yrði ekki keyrð í gegn nema brýna nauðsyn þyrfti. Hverfisráð Grafarvogs Þar sem hverfisráð er vettvangur samráðs íbúa í hverfinu, samkvæmt 2. og 3. grein samþykktar Reykjavíkurborgar frá 3. mars 2009, sendu fulltrúar foreldra barna í Hamra- og Húsaskóla erindi til hverfisráðs Grafarvogs þar sem óskað var eftir því að ráðið talaði máli íbúanna í borgarstjórn og beitti sér fyrir því að sameiningin yrði dregin til baka. Hverfisráðið tók ekki efnislega afstöðu til málsins en samþykkti að óska eftir frekari upplýsingum um áætlaðan sparnað með sameiningunni. Málið verður tekið upp aftur þegar þau gögn hafa borist. Vonast er til að það verði fyrir næsta fund hverfisráðsins svo hægt verði að birta sundurliðaðan sparnað og sundurliðaðan kostnað við sameininguna í sunnanverðum Grafarvogi. Hagsmunasamtök foreldra Tekin var saman greinargerð um meint ,,samráð” borgarinnar við for-

eldra eins og það snýr að foreldrum Hamraskóla. Samantektin var gerð að beiðni Heimili og skóla þar sem samtökin vildu kynna sér sjónarmið foreldra. Fulltrúar Heimilis og skóla og fulltrúar SAMFOKS hafa heitið foreldrum stuðningi sínum og eru tilbúin að vinna með þeim í baráttunni gegn sameiningu. Samtökin ályktuðu gegn sameiningartillögunni á sínum tíma, ekki síst vegna þess hve illa var staðið að undirbúningi hennar. Ákvörðun um flutning sérdeildar frestað Á fundi skóla – og frístundaráðs 7. mars sl. var ákveðið að fresta ákvörðun um flutning sérdeildar í Hamraskóla yfir í Foldaskóla. Málinu var vísað til umsagnar skólaráða Hamraskóla og Foldaskóla. Undirskriftasöfnun Þar sem ítrekað hefur komið fram hjá Oddnýju Sturludóttur, oddvita skóla- og frístundaráðs, að mjög skiptar skoðanir séu meðal foreldra á sameiningunni hefur verið ákveðið að ráðast í undirskriftasöfnun meðal foreldra gegn sameiningunni og leiða þannig vilja þeirra afdráttarlaust í ljós. Vinna við undirskriftasöfnunina hefst á næstu dögum. Fyrir hönd foreldra í Hamraskóla Árni Guðmundsson, Friðborg Helgadóttir, Marta Kristín Hreiðarsdóttir, Bjarki Sigfússon, Elsa Björk Knútsdóttir, Auður Bára Ólafsdóttir, Björgvin Arnaldsson, Sigurður Kr. Björnsson, Leó Már Jóhannsson, Ásta Malmquist, Eggert Teitsson, Marta Gunnarsdóttir, Sæmundur Sævarsson , Sigurður Freyr Stefánsson, Gísli Hjartarson, Davíð Sveinsson og Eydís Eyjólfsdóttir

Sviðsstjóri ,,sjanghæjar” mömmur - sviðsstjóri Skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar ,,sjanghæjaði” mömmur i Húsaskóla á fjölmennum foreldrafundi! Það var til siðs hér á árum áður þegar illa gekk að manna pláss á íslenskum skipum sem héldu til veiða við Grænlandsstrendur að sjanghæja menn af kajanum um borð. Fáir sóttust eftir plássi vegna þess illa aðbúnaðar sem var um borð í tappatogurum um miðja síðustu öld. Brugðu útgerðarmenn því á það ráð að vippa mönnum í misjöfnu ástandi um borð í skip sín til að tryggja sér vinnuafl þegar komið var á miðin. Þegar rann af mönnum áttu þeir engra kosta völ en að vinna fyrir mat sínum og skotsilfri til næsta fyllirís í landi. Nú hefur rykið verið dustað af gömlum starfsaðferðum útgerðarmanna þar sem sviðsstjóri Skóla- og frístundasviðs sjanghæjaði tvær mömmur í stýrihóp á fjölmennum fundi foreldra og íbúa Húsahverfis þar sem rætt var um fyrirhugaða sameiningu unglingadeilda í sunnanverðum Grafarvogi. Þá kann fólk að spyrja, hvers vegna grípur sviðsstjórinn til þessa örþrifaráðs. Jú, svarið liggur í augum uppi, það fást einfaldlega ekki lengur neinir réttkjörnir fulltrúar foreldra barna í Húsaskóla til starfa í umræddum stýrihópi. Foreldrar og forráðamenn nemenda í grunnskólum borgarinnar velja sér fulltrúa í samræmi við ákvæði grunnskólalaga og taka þeir sæti í stjórnum foreldrafélaga sem starfa við skólana hér í borg. Það er síðan verkefni foreldrafélaganna að sjá til þess að smíða leikreglur um val sinna fulltrúa í skólaráð viðkomandi skóla. Í þessu formlega ferli er síðan grunnurinn að samstarfi og samráði foreldra og skólayfirvalda um

meiriháttar breytingar í námsumhverfi barnanna okkar. Í nýjustu fundargerð umrædds stýrihóps um sameiningarmálin í sunnanverðum Grafarvogi má sjá að fyrrnefndar mömmur eru nú nefndar "fulltrúar foreldra barna í Húsaskóla". Þá greinir fundarritari frá þeirri formlegu ákvörðun sem tekin var í stýrihópnum að umræddar mömmu skildu skrifa ástarbréf um vinnu stýrihópsins í næsta eintak af Grafarvogsblaðinu. Við lestur fundargerðarinnar var Bleik gamla brugðið og brá á það ráð að rita skólayfirvöldum bréf og krefjast svara um þessa broguðu stjórnsýslu. Ekki stóð á viðbrögðum sviðsstjóra Skóla- og frístundasviðs en svarið var í skötulíki. Halda skal til streitu röngum ákvörðunum undir fölsku flaggi samráðs og samstarfs við foreldra. Fulltrúar í skóla- og frístundaráði hafa hins vegar ekki látið svo lítið að stinga niður penna í þeim tilgangi að svara fyrir stjórnsýslu sviðsstjórans. Eftir að borgarstjórn tók arfavitlausa ákvörðun um skipulagsbreytingar á skólastarfi grunnskólanna í sunnanverðum Grafarvogi voru greinarhöfundar beðnar um að taka sæti í stýrihópi á vegum Skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar um breytingu á Foldaskóla í heildstæðan safnskóla á unglingasigi og flutning nemenda í 8. 10. bekk úr Hamraskóla og Húsaskóla. (Hvers lags nafn er þetta eiginlega á stýrihópi.) Ætla mætti að stýrihópur um svo stórt verkefni sem snertir á svo mörgum þáttum í skólastarfi umræddra

þriggja skóla skyldi fjalla um framtíð skólanna allra eftir að breytingar hafa átt sér stað. Í erindisbréfi stýrihópsins og áherslum í starfi hans gætir hins vegar verulegrar slagsíðu þar sem sjónum virðist nær eingöngu beint að endurskipulagningu Foldaskóla. Fátt hefur orðið um svör við spurningum sem bornar hafa verið upp í stýrihópi um framtíðar skólastarf Hamraskóla og Húsaskóla. Þá hefur í engu verið litið til þess hvernig húsnæði skólanna tveggja verður ráðstafað eftir að þriðjungur nemenda hefur verið fluttur í unglingadeild Foldaskóla. Þá hefur illa gengið að sýna fram á faglegan eða fjárhagslegan ávinning af öllum þessum tilfærslum. Vegna þessa og vegna þrýstings frá foreldrum hafa greinarhöfundar báðar sagt sig úr stýrihópnum auk fulltrúa kennara í Húsaskóla og fulltrúa foreldra úr skólaráði Húsaskóla. Að mati greinarhöfunda og foreldrafélaga Húsaskóla og Hamraskóla gefur úrsögn okkar og sú ákvörðun foreldrafélaganna að skipa ekki fulltrúa í stýrihóp Skóla- og frístundasviðs sviðsstjóranum ekki leyfi til þess að tilnefna sjálfur hverjir skuli vera fulltrúar foreldra og hverjir ekki í þessu stóra hagsmunamáli. Krafa okkar er því sú að ráðstöfun sviðsstjórans verði leiðrétt hið fyrsta. Magnea Lena Björnsdóttir, formaður Foreldrafélags Húsaskóla Elín Hjálmsdóttir, formaður Foreldrafélags Hamraskóla


11695 69 9 5 @G# @G# @< @< FERSKT NAUTASNITSEL F ERSKT N AUTASNITSEL

1695 16 6 69 9<5 @G# @ G# @< FERSKT F ERSKT NAUTAGÚLLAS NAUTAGÚLLAS

11995 9 95 @ @G# G# @ @< <

1195 1@@G# 1G95 #@ @< <

FERSK FERSK NAUTAPIPARSTEIK NAUTAPIIPARSTEIK

FERSKT F ERSKT 100% 100 0% NAUTAHAKK NAUTAHAKK KK

24 9@<<5 2495 @ @G# G# @ INNRA LÆRI) LÆRI) FERSK FERSK MÍNÚTUSTEIK MÍNÚTUSTEIIK ((INNRA

11498 4&9 8 @ @G# G# &%HI@# %HI@# 100GR ÍÍSLANDSNAUT SLANDSNAUT 10 10 STK. STK. / 100GR UNGNAUTAHAMBORGARAR UNGNAUTAHAMBORGARAR

595 59 95 @ @G# G# @< <

1179 79 @G# @G# )HI@# )HI@#

R BÓNUS 4 STK. STÓR HAMBORGARABRAUÐ HAMBORGARABRAUÐ


4

Mat­gogg­ur­inn

GV

Fritters,­Kjúlli og­bláberja kaffikaka Mat­gogg­arn­ir

-­að­hætti­Ingibjargar­og­Helga Hjónin Ingibjörg Eva Þórisdóttir og Helgi Þór Magnússon eru matgoggar okkar að þessu sinni. Við skorum á lesendur að prófa uppskriftirnar.

Kúrbíts-fritters 2 kúrbítar. 3 vorlaukar, smátt skornir. Feta ostur, mulinn. Steinselja, fersk og smátt skorin. Minta, fersk og smátt skorin. 1 tsk. paprikukrydd. ½ bolli hveiti.

2 egg, hrærð. Olía til steikingar. 2 límónur.

­Ingibjörg­Eva­Þórisdóttir­og­Helgi­Þór­Magnússon.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­GV-mynd­PS

Rífið kúrbítinn gróft og vindið úr auka vökva. Blandið við vorlauk, feta osti og kryddunum við hveitið og blandið vel. Bætið við eggjunum smátt saman og blandið vel. Að lokum skal setja kúrbítinn við. Hitið olíu á pönnu og setjið litlar kúlur á pönnuna, fletið út og steikið u.þ.b. 2 mín á hverri hlið. Berið fram með ferskum límónusneiðum.

Hvítlauks-­ og­ sítrónukjúklingur 1 kjúklingur, skorinn í bita. 1 hvítlaukur. 2 sítrónur. Fersk timijan. Olífuolía. Hvítvín. Svartur pipar. Klípa af salti. Hitið ofninn í 150 gráður. Setjið

Erla­Bára­og­Ingi­Þór næstu­mat­gogg­ar Ingibjörg­Eva­Þórisdóttir­og­Helgi­Þór­Magnússon­í­Flétturima­33,­skora­á­Erlu­Báru­Ragnarsdóttur­og­Inga­Þór­Finnsson,­Tröllaborgum­3,­að vera­matgoggar­í­næsta­blaði.­Við­birtum­girnilegar­uppskriftir­þeirra­í Grafarvogsblaðinu­í­apríl. kjúklinginn í eldfast mót. Dreifið yfir sítrónusneiðum, hvítlauksgeirum, timijan og olíu, passið að það sé á öllum kjúklingnum. Hellið hvítvíni yfir u.þ.b. 150 ml og setjið salt og pipar eftir smekk. Hitið við 150 gráður í klukkustund og takið svo álpappírinn af, hækkið hitann í 180 gráður og eldið þar til tilbúinn u.þ.b. 30-45 mínútur.

Bláberja­kaffikaka

Matur allan daginn

¾ bolli sykur. ¼ bolli matarolía. 1 egg. ½ bolli mjólk. 2 bollar hveiti. 2 tsk. lyftiduft. ½ tsk. salt. 2 bollar bláber – fersk eða frosin.

Ofan­á­–­blanda­saman

Alla virka daga frá kl. 11.30-21 og um helgar frá kl. 17-21

1/2 bolli sykur. 1/3 bolli hveiti. 1 tsk. kanill. ¼ bolli smjör.

Sjá nánar á Rakangthai.is Rakangthai.is - S: 578-7272 - Langarima 21

Hitið ofninn í 190 gráður. Smyrjið bökudisk með smjöri eða olíu. Þeytið saman sykri, olíu og eggi þar til létt. Í annarri skál, blandið saman hveiti, lyftidufti og salti. Blandið saman við sykurblönduna ásamt mjólkinni. Að lokum blandið varlega við bláberjunum. Setjið í bökudiskinn. Ofan á kemur blanda af sykri, hveiti, kanill og smjöri. Bakið í 2530 mínútur. Verði ykkur að góðu, Ingibjörg Eva og Helgi Þór

ÓDÝRARI LYF Í

SPÖNGINNI

–einfalt og ódýrt Opið: Mán-fös: 9.00 -19.00 • Lau: 11.00 -16.00


Að hlúa að sparnaði fyrir þig og þína Byrjum að hlúa að sparnaði fyrir stóru stundirnar í lífinu. Það er nóg að byrja með lága upphæð á mánuði, fyrstu skrefin þurfa ekki að vera stór til að þú sjáir árangurinn. Hvernig vilt þú leggja fyrir? Viltu leggja inn á sparnaðarreikning, kaupa í ríkistryggðum sjóðum eða öðrum sjóðum?

Byrjaðu að hlúa að sparnaðinum þínum. Hafðu samband eða komdu við í næsta útibúi. arionbanki.is – 444 7000


6

GV

Fréttir

,,Gaman fyrir fjölskylduna að fara á skauta” - segir Egill Gomez, rerkstrarstjóri skautasvellsins í Egilshöll sem nýtur stöðugt meiri vinsælda Það er orðið alllangt síðan Grafarvogsblaðið kom við í Egilshöllinni en þar hefur verið mikill uppgangur síðustu misserin. Flestir þekkja þá hefðbundnu íþróttastarfssemi sem þar fer fram. Fjölmargir hafa lagt leið sína í Sam-bíóin í Egilshöll, sem fyrir 16 mánuðum opnuðu glæsilegt 4ra sala kvikmyndahús. Aðrir hafa fylgst spenntir með framkvæmdum á hæðinni undir bíósölunum en þar áformar Keiluhöllin að opna á vormánuðum glæsilegan keilusal ásamt veitingahúsi og annarri afþreyingu. Við segjum meira frá þeirri starfssemi er nær dregur. Að þessu sinni lék okkur forvitni á að heimsækja skautasvellið í Egilshöll. Þar er heimavöllur skautafélagsins Bjarnar-

ins en svellið er líka opið fyrir almenning, skóla, fyrirtæki og aðra hópa. Við settumst niður með Agli Gómez, rekstrarstjóra skautasvellsins til að forvitnast meðal annars um hvort höfuðborgarbúar væru almennt duglegir að bregða sér á skauta. ,,Fólk á öllum aldri hefur verið að koma til okkar á skauta, það yngsta um 2ja ára og alveg upp í heldri borgara, einnig er mikil aukning á fjölskyldufólki. Það er mjög gaman fyrir fjölskylduna að skella sér á skauta með nesti og heitt kakó á brúsa. Allir fá roða í kinnar og eiga ánægulega stund saman,” segir Egil. - Skipuleggið þið uppákomur fyrir hópa, hvað er í boði?

Ljósmyndasýning Fuglamyndir

Björn Björnsson og Björn Ingvarsson Borgarbókasafn Foldasafn 12. mars -12. apríl

,,Fólk á öllum aldri hefur verið að koma til okkar á skauta, það yngsta um 2ja ára og alveg upp í heldri borgara, einnig er mikil aukning á fjölskyldufólki,” segir Egill Gomez rekstrarstjóri skautasvellsins í Egilshöll. GV-mynd PS ,,Það hefur verið mjög vinsælt að halda bekkjarkvöld hjá okkur á miðvikudögum frá 17 – 19, einnig hafa föstudagarnir frá 16 – 18 verið vel sóttir og þá er oft endað á pizzuveislu sem hægt er að panta hjá okkur. Grunnskólarnir hafa verið að koma til okkar á morgnana og þá bjóðum við uppá skautakennslu að kostnaðarlausu og farið er yfir fyrstu skrefin á ísnum. Mörg barnaafmæli hafa verið haldin hjá okkur á skautasvellinu. Þá er hægt að panta hjá okkur afmælistilboð sem felur í sér aðgang, skauta, hjálma, pizzuveislu og gos. Fyrirtæki og félagasamtök hafa verið með fjölskyldudaga og ýmsar uppákomur og getum við tekið á móti allt að 400 manns og getum séð um að skipuleggja viðburði í samstarfi við fyrirtækin og félagasamtök.” - Þegar maður lítur hér í kringum sig þá sér maður m.a þennan fína sal á hæðinni fyrir ofan skautasvellið, hvað fer þar

fram? ,,Íssalurinn er veislusalur á 3. hæð með yfirsýn yfir skautasvellið. Salurinn tekur um 100 manns í sæti. Þessi salur er notaður fyrir hópa sem koma til okkar á skauta og vilja kannski vera svolítið útaf fyrir sig. Einnig er hann leigður út fyrir fermingarveislur eða til fundahalda.” - Við sáum auglýst ball á svellinu, eru slíkar uppákomur reglulegar hjá ykkur? ,,Við reynum að hafa eitt ball í mánuði sem við nefnum Föstudagsfjör. Þá lengjum við opnunartímann og höfum opið til 22 þann föstudag sem valinn er fyrir föstudagsfjörið. Við höfum fengið til liðs við okkur þekkta skemmtikrafta sem koma og halda uppi stuðinu. Og gaman er að segja frá því að á næsta föstudagsfjöri sem fer fram 16. mars nk. mun Haffi Haff, Kristmundur Axel, og DJ Hanna Rún sjá um fjörið.

Þá verður sett upp svið inná skautasvellinu, setjum reykvélarnar í gang og diskóljósin, til að búa til réttu stemmninguna. Frostbitinn verður opinn sem er sjoppan okkar, sem opnuð er við sérstök tilefni. Hægt verður einnig að kaupa pizzu, nammi og gos. Föstudagsfjörið hefur verið mjög vinsælt hjá krökkunum,” segir Egill Gomez. - Eitthvað að lokum? ,,Hægt er fá leigða skauta frá stærðum 25 til 48, í boði eru hjálpargrindur, sleði fyrir fatlaða og hjálmar að kostnaðarlausu. Einnig er hægt að fá skerpingu á skautum.” Við kveðjum Egil sem bregður sér á íshefilinn til að gera svellið klárt fyrir næsta hóp. Þar með líkur þessari heimsókn okkur og vonum við að lesendur séu einhvers vísari um skautasvellið í Egilshöll.

H^\gcHiZaaV :^cVghY‹ii^g

AŽ\\^aijg[VhiZ^\cVhVa^

HeŽc\^c(,!'#]¨Â#&&'GZn`_Vk†` H†b^*,*-*-*#;Vm*,*-*-+

Örn Helgason sölumaður 696-7070

SPORHAMRAR 4ra HERB. - TVÖFALDUR BÍLSKÚR Falleg 4ra herb. 112,4 fm. íbúð ásamt tvöföldum 41,1 fm. bílskúr, samtals 153,5 fm. Íbúðin er endaíbúð á 2. hæð í litlu tveggja hæða fjölbýlishúsi á góðum stað, stórar suðursvalir, þrjú svefnherbergi og gott útsýni. V. 34.9 millj.

H†b^*,*-*-*

Íbúðareigandi vill kaupa lítið sérbýli í Grafarvogi - skipti koma til greina

VIÐARRIMI - EINBÝLI Á EINNI HÆÐ

KRISTNIBRAUT - 4RA HERBERGJA

Vorum að fá í sölu samtals 186,1 fm fallegt einbýlishús (157,8 fm) með innbyggðum bílskúr (28,3 fm) á góðum stað í litlum botnlanga. Þrjú svefnherbergi eru í húsinu, möguleiki á því fjórða. Gólfefni eru parket og flísar. Stór sólpallur er í suð-vestur. V. 48.9 millj.

Virkilega falleg 128,6 fm, 4ra herbergja endaíbúð á 3. hæð í góðu lyftuhúsi við Kristnibraut í Grafarholti. Parket og flísar á gólfum. Þvottahús innan íbúðar. Tvennar svalir. V. 28 millj.

BREIÐAVÍK - 3JA - SÉR INNGANGUR Erum með í sölu fallega, bjarta og vel skipulagða 94,6 fm þriggja herbergja íbúð í góðu fjölbýlishúsi á góðum stað í litlum botnlanga. Íbúðin er á jarðhæð með sérinngangi og fallegum afgirtum suðurgarði. V. 24,7 millj.

]Xjk\`^eXjXc Xeˆ ˆel_m\i]`

JÖTNABORGIR - PARHÚS - ÚTSÝNI Virkilega fallegt parhús með skjólgóðum og fallegum garði. Húsið sem er á tveimur hæðum og alls 211,5 fm er með innbyggðum 28,3 fm bílskúr. Hægt er að nýta hluta neðri hæðar fyrir studíó íbúð með sér inngangi eða stórt herbergi. Gólfefni eru parket og flísar. Útsýni er einstakt. V. 44.9 millj.

lll#[b\#^h


Kröflugosið heldur áfram Við rýmum fyrir nýjum vörum í nokkra daga til viðbótar

Tilvaldar fermingargjafir

20 til 60% afsláttur

Grafarvogur

Dominos Krafla Veiðibúð

Prentsmiðjan Oddi

20-30% afsl. af öllum flugum Góðar flugustengur frá kr. 9.500,Frábærar tvíhendur frá 29.900,Vöðlur m/rennilás frá kr. 29.900,Frábærir vöðluskór á 11.900,Vatnsheldir jakkar frá kr. 16.500,Og margt margt fleira. Opið virka daga 10-18 13 til 18 lau og sun

Krónan

Veiðibúðin Krafla - Höfðabakka 3 - Sími: 587-9500

Frábærar fermingargjafir á www.gloss.is 78 augnskugga og kinnalita palletta frá Coastal Scents

88 augnskugga palletta frá Coastal Scents

hHágæða förðunarburstasett frá Sigma á frábæru verði

www.gloss.is - Höfðabakka 3 - Sími: 587-9500


8

GV

Fréttir

Fjöldi krakka og fullorðinna stundar skvassið í Veggsport.

Gömul blaðaúrklippa frá 1987 og eigendurnir lítið breyttir í dag.

Veggsport 25 ára

Hilmar Gunnarsson og Hafsteinn Daníelsson, eigendur Veggsports.

GV-myndir PS

- margt í boði. Afmæliskort til 25. sept. á 25.000,Vel tekið á því í Veggsport.

Líkamsræktarstöðin Veggsport var stofnuð árið 1987 af þeim Hafsteini Daníelssyni og Hilmari Gunnarssyni. Þeir höfðu kynnst skvassi erlendis og

fannst grundvöllur til að bjóða upp á slíkt sport hérlendis. Áður en Veggsport var stofnað var enginn staður sem bauð upp á aðstæður til að iðka

R ÐU TA RS NÝ

BOLTINN Í BEINN / HAPPY HOUR FRÁ KL. 15-19 STÓR GULL Á 590 KR. GILDIR TIL 1. MAÍ OPNUNARTÍMI: MÁN. - FÖS. 11 - 23, LAU. 12 - 23, SUN 14 - 22 OPNUM HÁLFTÍMA FYRIR LEIK Höfðabakki 1 / 110 Reykjavík / Sími 568 8889

skvass. Upphaflega var Veggsport til húsa í gamla Héðinshúsinu og var einungis boðið upp á skvass og rakketball í 5 sölum. Síðar voru reistir tveir salir til viðbótar í réttri stærð þar sem þeir fyrstu uppfylltu ekki skilyrði um staðlaða tærð skvassvalla. Árið 1992 flutti Veggsport í húsakynnin þar sem þeir eru í dag, að Stórhöfða 17 við Grafarvog þar sem voru fimm skvassvellir í fullri stærð og einn rakketball völlur. Árið 1995 fór Veggsport einnig að bjóða upp á tækjasal til almennrar líkamsræktar. Í dag hefur þjónustan breyst mikið. Boðið er upp á fjóra skvassvelli og starfsemin í kringum þá er mikil þar sem að mörg mót eru haldin á ári hverju í Veggsport. Árlegt Íslandsmeistaramót er haldið í Veggsport og einnig hafa verið haldin alþjóðleg mót og má þar nefna Norðurlandamót og Evrópuleika Smáþjóða. Í gegnum árin hefur líkamsræktarstöðin stöðugt verið að bæta við sig þjónustu. Auk tækjasals er til staðar spinningsalur sem nýtur mikilla vinsælda og svo hefur rakketballsalnum verið breytt í almennan æfingasal. Þar fara fram Ketilbjöllutímar ásamt öðrum þol- og styrktartímum. Nýjasta viðbótin við þjónustuna er golfhermir sem hefur vakið mjög mikla lukku meðal viðskiptavina. Í tilefni af 25 ára afmælinu ætla þeir félagar að vera með skemmtilegar uppákomur fyrir viðskiptavini Veggsports. Byrjað verður á Spinning-live (spinningtími með hljómsveit) 11. maí og grillpartýi á eftir. Gönguferð á Esjuna ásamt hjólatúr um Hvalfjörðinn eru viðburðir sem verða í boði á afmælisárinu. Veggsport verður með afmælistilboð, afmæliskort sem gildir til 25. september á aðeins kr. 25.000,-.


9

GV

Frétt­ir

­Skátar­hefja­nýja­skátaöld Í ár fagna íslenskir skátar því að 100 ár eru liðin frá því að skátastarf hófst hér á landi með stofnun Skátafélags Reykjavíkur þann 2. nóvember 1912. Að tilefni tímamótanna afhjúpuðu ungu skátarnir Tómas Snær Jónsson og Andrea Dagbjört Pálsdóttir minningarskjöld við Skátamiðstöðina að Hraunbæ 123 í dag, en 22. febrúar er haldinn hátíðlegur af skátum um allan heim, enda fæðingardagur Robert Baden-Powells, stofnanda skátahreyfingarinnar. Bragi Björnsson, skátahöfðingi, ávarpaði gesti og minntist í ræðu sinni á að skátahreyfingin væri langstærsta alþjóðlega æskulýðshreyfingin, með rúmlega 45 milljónir starfandi félaga. „Þetta er einstakur árangur, sérstaklega þegar haft er í huga þær ótrúlegu breytingar og hremmingar sem mannkynið hefur upplifað á þessum hundrað árum“ sagði Bragi og bætti við að líklega hafi aldrei verið meiri þörf fyrir skáta en einmitt nú á tímum örra þjóðfélagsbreytinga. Skátahöfðingi hvatti skáta landsins til þess að tendra eld í brjóstum sem flestra og lauk ræðu sinni með orðunum: „Í skátaeldi býr sú kynngi og kraftur sem þarf til þess að breyta heiminum til hins betra“. Kjörorð afmælisársins er „Ævintýrið heldur áfram“ og markar afhjúpun minningarskjaldarins upphaf afmælisfagnaðarins sem lýkur formlega 2. nóvember næstkomandi. Að tilefni afmælisársins munu íslenskir skátar halda ýmsa viðburði, smáa og stóra. Þar má helst nefna Landsmót skáta á Úlfljótsvatni, afmælisveislu skátahreyfingarinnar á Menn-

Minningarskjöldurinn um 100 ára skátastarf á Íslandi. Til hliðar er mynd frá afhjúpuninni.

Fuglasýning­í Foldasafni Ljósmyndasýning stendur yfir í Foldasafni í mars. Þar leiða saman hesta sína áhugaljósmyndarinn og Grafarvogsbúinn Björn Ingvarsson, og fuglaljósmyndarinn Björn Björnsson frá Norðfirði. Sýndar eru 10 myndir frá hvorum þeirra og er sýningin á báðum hæðum bókasafnsins. Björn Björnsson var kunnur af fuglaljósmyndun á sínum tima, en myndirnar á sýningunni voru teknar víða um land á árunum 1948-1967 á svarthvíta filmu með þess tíma tækni og síðan handlitaðar. Myndir Björns Ingvarssonar voru teknar á höfuðborgarsvæðinu um sumarið 2011 með stafrænni myndavél og íþróttalinsu. Grafarvogsbúum gefst því nú kostur á að virða fyrir sér fuglamyndir frá mismunandi tímum, sem teknar voru og unnar með tækjakosti og tækni hvors tíma. Í boði er léttur spurningaleikur fyrir börn og fullorðna þar sem hægt er að vinna til verðlauna.

Björn Ingvarsson (1977-?)

Björn Björnsson (1889-1977)

Hi m ne sk he ils ub ót

fyrir alla

fjölskyldu na

Eimbaðið i Grafarvogi er hluti af miklum endurbótum í sundlaugum Reykjavíkur árið 2011 og 2012

Lítill álftarungi á Bakkatjörn.


10

11

Fréttir

Foreldrarnir frá Hamraskóla með Jóni Gnarr borgarstjóra.

Hamraskólaforeldrar með borgarstjóra

Hamraskólaforeldrar bjartsýnir eftir fund með Borgarstjóra Sl. mánudag átti hópur foreldra í Hamraskóla tvo fundi með Jóni Gnarr borgarstjóra um fyrirhugaðan flutning unglingadeildar og sérdeildar einhverfra barna úr Hamraskóla í Foldaskóla í haust. Borgarstjóra voru afhentar ályktanir margra funda þar sem áformunum er hafnað, umsagnir og bókanir fjölmargra fagaðila, samtaka, skólaráða, stofnana og umsagnaraðila og fl. þar sem áformunum er annaðhvort hafnað eða varað steklega við að þeim verði hrundið í framkvæmd nema að vel athuguðu máli og þá í fullri sátt og samvinnu við alla hlutaðeigandi. Eins verði tilgangur og ávinningur, bæði fjárhagslegur og faglegur, að vera verulegur til að eðlilegt sé að fara í svo afgerandi breytingar á grunnþjónustu heilla hverfa. Foreldrar afhentu borgarstjóra undirskriftir foreldra allra barna í sérdeildinni þar sem fyrirhuguðum flutning deildarinnar er hafnað. Bent var á að þar er um mjög viðkvæmt mál er að ræða og langan tíma taki að byggja upp slíka deild á nýjum stað. Rifjað var upp að þann 24.03 2011 voru borgarstjóra afhentar um 12.000 undirskriftir samtakanna Börn.is þar sem sameiningaráformunum var mótmælt. Borgarstjóri tók erindinu vel, lofaði að skoða málið og marg ítrekaði að ekki yrði farið í sameiningarnar nema algjör nauðsyn bæri til. Þar sem borgaryfirvöld hafa ekki sýnt fram á slíka nauðsyn, hvorki faglega né fjárhagslega og ljóst að meginþorri foreldra og íbúa Hamra og Bryggjuhverfis eru alfarið á móti sameiningaráformunum hljóta foreldrar að álykta að borgarstjóri grípi inní og stöðvi málið, enda skoruðu foreldrar á hann að sýna það í verki að hann væri óhefðbundinn stjórnmálamaður sem hefði kjark til þess. F.h. foreldrahópsins, Árni Guðmundsson

Lásu fyrir krílin á Klettaborg Krakkarnir í 4. bekk í Hamraskóla heimsóttu börnin á leikskólanum Klettaborg og lásu fyrir þau sögur. Litlu krílin stóðu sig eins og hetjur og hlustuðu af miklum áhuga á stóru gestina, sem leystu hlutverk sitt af mikilli natni. Tengingin milli grunn- og leikskóla í Hamrahverfi er til fyrirmyndar og birtist í mörgum myndum, þar sem báðir hópar njóta góðs af. Þetta var frábær stund og voru börnin mjög ánægð með heimsóknina.

GV

GV

Fréttir

,,Yndislegt að sjá ungar sem eldri konur blómstra með því að virkja í sér kvenleikann” - Grafarvogsblaðið spjallar við Lindu Ósk Valdimarsdóttur dansara og danshöfund sem vakti mikla athygli með Rebel dansflokknum í Dans dans dans Grafarvogsbúinn Linda Ósk Valdimarsdóttir á langa sögu að baki sem dansari þó ung sé. Hefur hún bæði orðið margfaldur Íslands- og Reykjavíkurmeistari í Freestyle og einnig unnið Dansbikarinn hjá Jassballettskóla Báru í nokkur ár. Linda Ósk útskrifaðist af Listdansbraut JSB í fyrra. Hún byrjaði að kenna dans þegar hún var fjótán ára og nítján ára opnaði hún sinn eigin dansskóla ásamt vinkonu sinni og stofnaði Dansflokkinn Rebel sem gerði góða hluti í Dans dans dans. Linda sér um að semja öll dansatriði fyrir flokkinn. Líka er hægt að fara inn á netið á youtube /linda osk þar eru tvö dansvideo sem hún gerði 18 ára og fleira. Eftir því sem við komumst næst er þetta einu dansvideoin sem gerð hafa verið á Íslandi. Í upphafi viðtals okkar við Lindu Ósk biðjum við hana að segja okkur frá upphafinu. ,,Ég byrjaði að dansa þegar ég var 4 ára og bjó á Ítalíu. Þá dressaði mamma mig upp í svaka dúkkulísukjól þar sem hún hafði séð auglýst ,,Dansa Classica” og hélt því að það væru klassísku samkvæmisdansarnir en þetta var auðvitað klassískur ballet. Þannig að fyrsta dansupplyfunin mín er af mér í flamingókjól að dansa ballet. Þegar ég flutti heim frá Ítalíu 6 ára fór ég strax í áfram haldandi dansnám og fór í jazzballet. Strax á þessum aldri fór ég að semja mikið af dönsum sjálf og fyrsti dansinn sem ég samdi var við Titaniclagið, mamma grætur alltaf þegar hún sér

Titanic-dansinn. Ég samdi dansa fyrir okkur vinkonurnar til þess að sýna í skólanum og var frekar ofvirkt dansnörd á yngri árum og er það reyndar ennþá. Á aldrinum 10-12 ára langaði mig að breyta til og fór ég þá í stífara klassískt nám í Listdansskóla Íslands. Ég komst fljótt að því að ég átti erfitt með að vera í þeim kassa sem reynt var að troða mér í. Ég snéri mér aftur að jassballettinum en ákvað að prófa einnig Hip Hop. Ég fann mig algjörlega í þeim dansstíl og það leið ekki á löngu þar til ég var búin að læra allt sem ég gat af þeim kennara sem ég hafði á þeim tíma og var ég fengin til þess að kenna í Dansstúdíó World Class aðeins 14 ára gömul,” segir Linda Ósk og heldur áfram: ,,Á 16 ára aldrinum tók ég dansinn á ennþá hærra stig og fór á listdansbraut í JSB þar sem ég lærði jazz, contemporary, ballet, modern, choreography ofl. Ég flutti mig einnig sem danskennari og fór að kenna í DanceCenter Reykjavík. Ég er með mikið keppnisskap og vilja til þess að ná topp árangri og tel að það hjálpi mér mikið. Leið ekki á löngu þar til ég var ráðin sem verkefnastjóri og listrænn stjórnandi skólans. Áður en ég vissi af var ég farin að kenna flesta tíma hjá DCR og farin að setja upp allar nemendasýningar og uppákomur fyrir skólann en þá var ég 17 ára gömul. Ég var mjög ánægð með að ná þessu samhliða því dansnámi sem ég var í sjálf.” - Hvernig er svo staðan í dag? ,,Í dag er ég 20 ára, útskrifuð með dansdiploma, með minn eigin dansflokk og

mitt eigið dansstúdíó. Ég stofnaði Dansflokkinn Rebel ásamt 7 öðrum ólíkum dönsurum, 4 strákum og 3 öðrum stelpum. Við stofnuðum flokkinn 3. maí 2011 og höfum síðan þá verið að sýna út um allt land og vorum svo aktíf að við vorum bókuð nánast hverja helgi árið 2011. Í september tókum við svo þátt í dansþáttaröðinni Dans Dans Dans í sjónvarpinu og erum við alveg í skýjunum yfir dómunum sem við fengum og þeim árangri sem við náðum. Við tókum miklar áhættur og settum okkur sjálf á hærra plan sem dansarar.”

Engan veginn bara vinnufélagar

- Rebel flokkurinn vakti mikla athygli. Hver er helsti styrkleiki hópsins? ,,Það sem er svo frábært við þennan hóp er að við erum engan veginn bara vinnufélagar, eins klíju- og klisjugjarnt og það hljómar þá erum við eins og lítil fjölskylda. Við komum öll úr sitthvorri áttinni og erum rosalega ólík öll en við náum svo vel að byggja upp styrkleika hvers annars. Þar sem minn styrkur er í sköpuninni, þá sem ég öll verk og dansa fyrir flokkinn og held æfingarnar. En þó svo að ég leiði hópinn áfram, þá eiga allir sinn part innan flokksins. Ólíkt öðrum danshöfundum þá sérhæfi ég mig ekki í aðeins einum dansstíl. Ég sem verk í hvaða dansstíl sem er. Ég er nýbúin að komast að því að það er frekar sérstakt af danshöfundi að getað samið dansa við hvaða tónlist í hvaða dansstíl sem er bara svo lengi sem það er undir

heitinu ,,dans”. Ég hef einnig, í samvinnu við Dansflokkinn Rebel, verið að þróa minn eigin dansstíl. Rebel-street stíll er heitið á honum,” segir Linda Ósk og heldur áfram að tala um Rebelflokkinn sinn: ,,Dansflokkurinn Rebel fékk svo frábærar viðtökur á síðasta ári að ég og Helga Ásta ,,rebelingar” ákváðum að opna Rebel Dance Studio til þess að getað miðlað reynslunni áfram. Það fylltist í einhverja hópa strax á fyrstu önninni hjá okkur og er stúdíóið búið að ganga vonum framar. Við erum með rosalega fjölbreytta dagskrá hjá okkur og bjóðum upp á Street Dance, Break Dance, Jazz, Contemporary og svo Hip Hop á hælum sem ég hef verið að þróa mikið sjálf og er algjör nýjung á Íslandi. Hip Hop á hælum er held ég mest í uppáhaldi hjá mér þessa stundina. Það er svo yndislegt að sjá ungar sem eldri konur, blómstra með því að virkja kvennleikann í sér. Annars hefur Street verið lang vinsælast og tökum við nemendur inn alveg frá 7 ára aldri og upp úr. Stúdíóið er búið að blómstra á methraða þar sem við Helga Ásta erum svo mikið ,,Ying Yang” og erum með styrkleika okkar á algjörlega sitthvoru sviðinu. Við erum

Linda Ósk Valdimarsdóttir er tvítugur Grafarvogsbúi og á greinilega framtíðina fyrir sér. báðar með það keppnisskap og þann vilja sem þarf til að ná sem bestum árangri. Ég verð nú að viðurkenna það að ég hefði ekki getað náð svona miklum árangri á svo skjótum tíma með stúdíóið hefði Helga ekki verið með mér í þessu. Þetta er algjört drauma samstarf,” segir Linda Ósk. Linda Ósk var nýverið í draumaborgunum sínum New York og Los Angeles, með Nancy úr Rebel að dansa og virkja tengslin sín úti. ,,Markmiðið hjá mér er að vera alltaf með allra nýjustu og ferskustu danssporin í stúdíóinu mínu og fynnst mér því

nauðsynlegt að sækja þekkinguna aðeins út fyrir landssteinana til þess að dans menningin staðni ekki hér á landi. Ég hef farið í dansferðir til nokkurra landa, Englands, Frakklands, Danmerkur ofl. en Los Angeles er alltaf mín uppáhalds borg og dreymir mig um að flytja þangað í náinni framtíð. Þetta árið langar mig þó að einbeita mér að og virkja sönginn og leiklistina. Áhuginn minn hefur lengi legið á þessum sviðum en hef ég þó alltaf einbeitt mér mest að dansinum. En þetta þrennt, söngur, leiklist og dans, helst svo vel í hendur.

Þetta árið mun ég taka sjálfa mig á næsta stig og virkja þessa þætti saman. Þetta verður algjör bomba. Ég hef einnig mikinn áhuga á myndbanda og kvikmyndagerð og er ég með þó nokkrar hugmyndir í býgerð þessa stundina. Ég gerði mín fyrstu ,,professional” dansmyndbönd þegar ég var 18 ára sem voru í raun stíluð á erlendan markað og voru ætluð til þess hafa eitthvað að sýna þegar ég færi út. Þessi myndbönd hafa vakið mikla athygli hér á landi. En ásamt þessu hef ég mikið komið að íslenskum sem og erlendum tónlistarmyndböndum,” segir Linda Ósk dóttir.

GV-mynd PS Hér til fróðleiks eru linkar á dansmyndbönd Lindu. Lag : Ludachris - My Chick Bad http://www.youtube.com/watch?v=Bk7 fLkjr-N4 Lag: Bloodgroup - First to Go http://www.youtube.com/watch?v=3yr Fd0UYjCY Loks má geta þess að á www.rebeldancestudio.is eru allar nánari upplýsingar um stúdíóið.

Við bjóðum góða þjónustu Nemandi í Hamraskóla les fyrir litlu krílin á Klettaborg.

Frímínúturnar alltof stuttar

Snjórinn býður svo sannarlega upp á marga skemmtilega leiki eins og krakkarnir í Hamraskóla voru fljótir að finna út. Skólalóðin fylltist af snjó og krakkar á öllum aldri skelltu sér í fjörið. Alls konar snjófígúrur litu dagsins ljós á meðan sumir fóru í snjókast eða renndu sér á sleðum. Á svona skemmtilegum dögum fannst krökkunum frímínúturnar bara alls ekki nægilega langar.

Hér eru tvær dansmyndaseríur sem teknr voru nýlega af Lindu Ósk Valdimarsdóttur.

óða þjón þjón nustu betr Okk Okkar ar markmið er að g gera era g góða þjónustu betrii Viðskiptavinir Íslandsbanka Viðskiptavinir Íslandsbanka eru er u ánægðustu ánægðustu kja j samkvæmt samkvæmt viðskiptavinir fjármálafyrirtækja fjármálaffyrir tæk viðskiptavinir ánægjuvoginni 2011. Íslensku ánægjuvoginni

bjóðum Við bjóðum góða þjónustu óða þ jón j ustu g Fjör í snjónum í frímínútunum í Hamraskóla.

islandsbanki.is | Sími 440 4000

Við erum er um stolt stolt af þessum þessum árangri árangr i sem sem er okkur ð halda áfram þeir r i braut mikil hvatning hvatning til að áfrram á þeirri braut þjón þjónustu á öllum sviðum gera góða góða þjónustu sviðum enn betri. betr i. að gera


10

11

Fréttir

Foreldrarnir frá Hamraskóla með Jóni Gnarr borgarstjóra.

Hamraskólaforeldrar með borgarstjóra

Hamraskólaforeldrar bjartsýnir eftir fund með Borgarstjóra Sl. mánudag átti hópur foreldra í Hamraskóla tvo fundi með Jóni Gnarr borgarstjóra um fyrirhugaðan flutning unglingadeildar og sérdeildar einhverfra barna úr Hamraskóla í Foldaskóla í haust. Borgarstjóra voru afhentar ályktanir margra funda þar sem áformunum er hafnað, umsagnir og bókanir fjölmargra fagaðila, samtaka, skólaráða, stofnana og umsagnaraðila og fl. þar sem áformunum er annaðhvort hafnað eða varað steklega við að þeim verði hrundið í framkvæmd nema að vel athuguðu máli og þá í fullri sátt og samvinnu við alla hlutaðeigandi. Eins verði tilgangur og ávinningur, bæði fjárhagslegur og faglegur, að vera verulegur til að eðlilegt sé að fara í svo afgerandi breytingar á grunnþjónustu heilla hverfa. Foreldrar afhentu borgarstjóra undirskriftir foreldra allra barna í sérdeildinni þar sem fyrirhuguðum flutning deildarinnar er hafnað. Bent var á að þar er um mjög viðkvæmt mál er að ræða og langan tíma taki að byggja upp slíka deild á nýjum stað. Rifjað var upp að þann 24.03 2011 voru borgarstjóra afhentar um 12.000 undirskriftir samtakanna Börn.is þar sem sameiningaráformunum var mótmælt. Borgarstjóri tók erindinu vel, lofaði að skoða málið og marg ítrekaði að ekki yrði farið í sameiningarnar nema algjör nauðsyn bæri til. Þar sem borgaryfirvöld hafa ekki sýnt fram á slíka nauðsyn, hvorki faglega né fjárhagslega og ljóst að meginþorri foreldra og íbúa Hamra og Bryggjuhverfis eru alfarið á móti sameiningaráformunum hljóta foreldrar að álykta að borgarstjóri grípi inní og stöðvi málið, enda skoruðu foreldrar á hann að sýna það í verki að hann væri óhefðbundinn stjórnmálamaður sem hefði kjark til þess. F.h. foreldrahópsins, Árni Guðmundsson

Lásu fyrir krílin á Klettaborg Krakkarnir í 4. bekk í Hamraskóla heimsóttu börnin á leikskólanum Klettaborg og lásu fyrir þau sögur. Litlu krílin stóðu sig eins og hetjur og hlustuðu af miklum áhuga á stóru gestina, sem leystu hlutverk sitt af mikilli natni. Tengingin milli grunn- og leikskóla í Hamrahverfi er til fyrirmyndar og birtist í mörgum myndum, þar sem báðir hópar njóta góðs af. Þetta var frábær stund og voru börnin mjög ánægð með heimsóknina.

GV

GV

Fréttir

,,Yndislegt að sjá ungar sem eldri konur blómstra með því að virkja í sér kvenleikann” - Grafarvogsblaðið spjallar við Lindu Ósk Valdimarsdóttur dansara og danshöfund sem vakti mikla athygli með Rebel dansflokknum í Dans dans dans Grafarvogsbúinn Linda Ósk Valdimarsdóttir á langa sögu að baki sem dansari þó ung sé. Hefur hún bæði orðið margfaldur Íslands- og Reykjavíkurmeistari í Freestyle og einnig unnið Dansbikarinn hjá Jassballettskóla Báru í nokkur ár. Linda Ósk útskrifaðist af Listdansbraut JSB í fyrra. Hún byrjaði að kenna dans þegar hún var fjótán ára og nítján ára opnaði hún sinn eigin dansskóla ásamt vinkonu sinni og stofnaði Dansflokkinn Rebel sem gerði góða hluti í Dans dans dans. Linda sér um að semja öll dansatriði fyrir flokkinn. Líka er hægt að fara inn á netið á youtube /linda osk þar eru tvö dansvideo sem hún gerði 18 ára og fleira. Eftir því sem við komumst næst er þetta einu dansvideoin sem gerð hafa verið á Íslandi. Í upphafi viðtals okkar við Lindu Ósk biðjum við hana að segja okkur frá upphafinu. ,,Ég byrjaði að dansa þegar ég var 4 ára og bjó á Ítalíu. Þá dressaði mamma mig upp í svaka dúkkulísukjól þar sem hún hafði séð auglýst ,,Dansa Classica” og hélt því að það væru klassísku samkvæmisdansarnir en þetta var auðvitað klassískur ballet. Þannig að fyrsta dansupplyfunin mín er af mér í flamingókjól að dansa ballet. Þegar ég flutti heim frá Ítalíu 6 ára fór ég strax í áfram haldandi dansnám og fór í jazzballet. Strax á þessum aldri fór ég að semja mikið af dönsum sjálf og fyrsti dansinn sem ég samdi var við Titaniclagið, mamma grætur alltaf þegar hún sér

Titanic-dansinn. Ég samdi dansa fyrir okkur vinkonurnar til þess að sýna í skólanum og var frekar ofvirkt dansnörd á yngri árum og er það reyndar ennþá. Á aldrinum 10-12 ára langaði mig að breyta til og fór ég þá í stífara klassískt nám í Listdansskóla Íslands. Ég komst fljótt að því að ég átti erfitt með að vera í þeim kassa sem reynt var að troða mér í. Ég snéri mér aftur að jassballettinum en ákvað að prófa einnig Hip Hop. Ég fann mig algjörlega í þeim dansstíl og það leið ekki á löngu þar til ég var búin að læra allt sem ég gat af þeim kennara sem ég hafði á þeim tíma og var ég fengin til þess að kenna í Dansstúdíó World Class aðeins 14 ára gömul,” segir Linda Ósk og heldur áfram: ,,Á 16 ára aldrinum tók ég dansinn á ennþá hærra stig og fór á listdansbraut í JSB þar sem ég lærði jazz, contemporary, ballet, modern, choreography ofl. Ég flutti mig einnig sem danskennari og fór að kenna í DanceCenter Reykjavík. Ég er með mikið keppnisskap og vilja til þess að ná topp árangri og tel að það hjálpi mér mikið. Leið ekki á löngu þar til ég var ráðin sem verkefnastjóri og listrænn stjórnandi skólans. Áður en ég vissi af var ég farin að kenna flesta tíma hjá DCR og farin að setja upp allar nemendasýningar og uppákomur fyrir skólann en þá var ég 17 ára gömul. Ég var mjög ánægð með að ná þessu samhliða því dansnámi sem ég var í sjálf.” - Hvernig er svo staðan í dag? ,,Í dag er ég 20 ára, útskrifuð með dansdiploma, með minn eigin dansflokk og

mitt eigið dansstúdíó. Ég stofnaði Dansflokkinn Rebel ásamt 7 öðrum ólíkum dönsurum, 4 strákum og 3 öðrum stelpum. Við stofnuðum flokkinn 3. maí 2011 og höfum síðan þá verið að sýna út um allt land og vorum svo aktíf að við vorum bókuð nánast hverja helgi árið 2011. Í september tókum við svo þátt í dansþáttaröðinni Dans Dans Dans í sjónvarpinu og erum við alveg í skýjunum yfir dómunum sem við fengum og þeim árangri sem við náðum. Við tókum miklar áhættur og settum okkur sjálf á hærra plan sem dansarar.”

Engan veginn bara vinnufélagar

- Rebel flokkurinn vakti mikla athygli. Hver er helsti styrkleiki hópsins? ,,Það sem er svo frábært við þennan hóp er að við erum engan veginn bara vinnufélagar, eins klíju- og klisjugjarnt og það hljómar þá erum við eins og lítil fjölskylda. Við komum öll úr sitthvorri áttinni og erum rosalega ólík öll en við náum svo vel að byggja upp styrkleika hvers annars. Þar sem minn styrkur er í sköpuninni, þá sem ég öll verk og dansa fyrir flokkinn og held æfingarnar. En þó svo að ég leiði hópinn áfram, þá eiga allir sinn part innan flokksins. Ólíkt öðrum danshöfundum þá sérhæfi ég mig ekki í aðeins einum dansstíl. Ég sem verk í hvaða dansstíl sem er. Ég er nýbúin að komast að því að það er frekar sérstakt af danshöfundi að getað samið dansa við hvaða tónlist í hvaða dansstíl sem er bara svo lengi sem það er undir

heitinu ,,dans”. Ég hef einnig, í samvinnu við Dansflokkinn Rebel, verið að þróa minn eigin dansstíl. Rebel-street stíll er heitið á honum,” segir Linda Ósk og heldur áfram að tala um Rebelflokkinn sinn: ,,Dansflokkurinn Rebel fékk svo frábærar viðtökur á síðasta ári að ég og Helga Ásta ,,rebelingar” ákváðum að opna Rebel Dance Studio til þess að getað miðlað reynslunni áfram. Það fylltist í einhverja hópa strax á fyrstu önninni hjá okkur og er stúdíóið búið að ganga vonum framar. Við erum með rosalega fjölbreytta dagskrá hjá okkur og bjóðum upp á Street Dance, Break Dance, Jazz, Contemporary og svo Hip Hop á hælum sem ég hef verið að þróa mikið sjálf og er algjör nýjung á Íslandi. Hip Hop á hælum er held ég mest í uppáhaldi hjá mér þessa stundina. Það er svo yndislegt að sjá ungar sem eldri konur, blómstra með því að virkja kvennleikann í sér. Annars hefur Street verið lang vinsælast og tökum við nemendur inn alveg frá 7 ára aldri og upp úr. Stúdíóið er búið að blómstra á methraða þar sem við Helga Ásta erum svo mikið ,,Ying Yang” og erum með styrkleika okkar á algjörlega sitthvoru sviðinu. Við erum

Linda Ósk Valdimarsdóttir er tvítugur Grafarvogsbúi og á greinilega framtíðina fyrir sér. báðar með það keppnisskap og þann vilja sem þarf til að ná sem bestum árangri. Ég verð nú að viðurkenna það að ég hefði ekki getað náð svona miklum árangri á svo skjótum tíma með stúdíóið hefði Helga ekki verið með mér í þessu. Þetta er algjört drauma samstarf,” segir Linda Ósk. Linda Ósk var nýverið í draumaborgunum sínum New York og Los Angeles, með Nancy úr Rebel að dansa og virkja tengslin sín úti. ,,Markmiðið hjá mér er að vera alltaf með allra nýjustu og ferskustu danssporin í stúdíóinu mínu og fynnst mér því

nauðsynlegt að sækja þekkinguna aðeins út fyrir landssteinana til þess að dans menningin staðni ekki hér á landi. Ég hef farið í dansferðir til nokkurra landa, Englands, Frakklands, Danmerkur ofl. en Los Angeles er alltaf mín uppáhalds borg og dreymir mig um að flytja þangað í náinni framtíð. Þetta árið langar mig þó að einbeita mér að og virkja sönginn og leiklistina. Áhuginn minn hefur lengi legið á þessum sviðum en hef ég þó alltaf einbeitt mér mest að dansinum. En þetta þrennt, söngur, leiklist og dans, helst svo vel í hendur.

Þetta árið mun ég taka sjálfa mig á næsta stig og virkja þessa þætti saman. Þetta verður algjör bomba. Ég hef einnig mikinn áhuga á myndbanda og kvikmyndagerð og er ég með þó nokkrar hugmyndir í býgerð þessa stundina. Ég gerði mín fyrstu ,,professional” dansmyndbönd þegar ég var 18 ára sem voru í raun stíluð á erlendan markað og voru ætluð til þess hafa eitthvað að sýna þegar ég færi út. Þessi myndbönd hafa vakið mikla athygli hér á landi. En ásamt þessu hef ég mikið komið að íslenskum sem og erlendum tónlistarmyndböndum,” segir Linda Ósk dóttir.

GV-mynd PS Hér til fróðleiks eru linkar á dansmyndbönd Lindu. Lag : Ludachris - My Chick Bad http://www.youtube.com/watch?v=Bk7 fLkjr-N4 Lag: Bloodgroup - First to Go http://www.youtube.com/watch?v=3yr Fd0UYjCY Loks má geta þess að á www.rebeldancestudio.is eru allar nánari upplýsingar um stúdíóið.

Við bjóðum góða þjónustu Nemandi í Hamraskóla les fyrir litlu krílin á Klettaborg.

Frímínúturnar alltof stuttar

Snjórinn býður svo sannarlega upp á marga skemmtilega leiki eins og krakkarnir í Hamraskóla voru fljótir að finna út. Skólalóðin fylltist af snjó og krakkar á öllum aldri skelltu sér í fjörið. Alls konar snjófígúrur litu dagsins ljós á meðan sumir fóru í snjókast eða renndu sér á sleðum. Á svona skemmtilegum dögum fannst krökkunum frímínúturnar bara alls ekki nægilega langar.

Hér eru tvær dansmyndaseríur sem teknr voru nýlega af Lindu Ósk Valdimarsdóttur.

óða þjón þjón nustu betr Okk Okkar ar markmið er að g gera era g góða þjónustu betrii Viðskiptavinir Íslandsbanka Viðskiptavinir Íslandsbanka eru er u ánægðustu ánægðustu kja j samkvæmt samkvæmt viðskiptavinir fjármálafyrirtækja fjármálaffyrir tæk viðskiptavinir ánægjuvoginni 2011. Íslensku ánægjuvoginni

bjóðum Við bjóðum góða þjónustu óða þ jón j ustu g Fjör í snjónum í frímínútunum í Hamraskóla.

islandsbanki.is | Sími 440 4000

Við erum er um stolt stolt af þessum þessum árangri árangr i sem sem er okkur ð halda áfram þeir r i braut mikil hvatning hvatning til að áfrram á þeirri braut þjón þjónustu á öllum sviðum gera góða góða þjónustu sviðum enn betri. betr i. að gera


12

GV

Fréttir

Jóna Kristín og Kristín Olga úr Borgyn að keppa í söngkeppni Samfés.

Krakkarnir frá Nagyn að keppa í söngkeppni Samfés.

Söngyn og SamFestingurinn

Jara, Tanja, Sara og Eva úr Græðgyn skemmtu sér vel á ballinu.

Söngyn, söngkeppni félagsmiðstöðva Gufunesbæjar, var haldin í Sigyn Rimaskóla fimmtudaginn 26. janúar síðast liðinn. Níu atriði úr félagsmiðstöðvunum kepptu þar sín á milli og sigurvegararnir fóru áfram í Söngkeppni Samfés. Frá Nagyn voru það Jón Arnar, Ásgrímur Ari, Anna Sigríður, Svanhildur Lóa, Þorsteinn, Lína María og Sara sem stóðu uppi sem sigurvegarar. Aron frá Sigyn átti einnig að vera fulltrúi Gufunesbæjar en forfallaðist á lokasprettinum og þau Jóna Kristín,

Kristín Olga og Gísli Hrafn úr Borgyn komu í hans stað. SamFestingurinn var síðan haldinn af Samtökum félagsmiðstöðva á Íslandi helgina 2. - 3. mars. Þar voru saman komnir 4600 unglingar allsstaðar að af landinu. Á vegum Gufunesbæjar fóru um 400 unglingar á ballið og voru allir til fyrirmyndar eins við var að búast. Hljómsveitin Justin Case úr félagsmiðstöðinni Púgyn spilaði á ballinu og þeir Júlli, Steini

og Andrés úr Græðgyn og Púgyn fengu það erfiða hlutverk að plötusnúðast í byrjun ballsins. Tókst þeim vel upp og náðu vel til þeirra sem voru mættir til að dansa. Söngkeppnin, sem haldin var á laugardeginum, var glæsileg í alla staði og stóðu fulltrúar Gufunesbæjar frá Nagyn og Borgyn sig frábærlega þar sem þeir kepptu við fulltrúa félagsmiðstöðva af landinu öllu. Það er nokkuð ljóst að Grafarvogurinn er fullur af hæfileikaríkum unglingum.

Plötusnúðarnir úr Grafarvogi að spila í Laugardalshöllinni.

Bókhald

og launaútreikningur fyrirtækja, húsfélaga, félagasamtaka og einstaklinga Skattframtöl einstaklinga Sveinbjörn Bjarnason viðurkenndur bókari bókhaldsstofa Sóleyjarima 7 112 Reykjavík Sími: 898 5434 Fax: 587 5211 Netfang: svbjarna@simnet.is

Fríður og fjörugur hópur Fjölnisstelpna í Garðinum.

Æfingabúðir í Garðinum

Helgina 24-26. febrúar fór 5. flokkur kvenna í handbolta hjá Fjölni í æfingabúðir suður með sjó, þ.e. í Garð. Þjálfari og foreldrar sáu um skipulag og héldu utan um dagskrá helgarinnar. Lagt var af stað seinni part föstudags og ákveðið var að blanda smá óvissu í ferðina. Þorvarður Jónsson (foreldri ) hafði boðið öllum að koma í flugskýli Icelandair til að skoða flugvélar og fá innsýn í starf flugvirkjans. Vakti þetta

mikla lukku hjá stelpunum, sérstaklega að skoða stjórnklefann. Eftir skoðunarferðina þáðu þær veitingar. Þegar komið var í félagsmiðstöðina í Garði var strax byrjað á fyrirlestri og svo æfingu langt fram á kvöld. Það voru þreyttar en glaðar stelpur sem sofnuðu það kvöldið. Laugardagurinn var nýttur í æfingar, sund og leiki. Á milli æfinga og fyrirlestra nutu stelpurnar þess að spila borðtennis, fótboltaspil og ýmsa tölvuleiki. Kvöldið var svo toppað með

frábærri kvöldvöku þar sem stelpurnar og ekki síst þeir fullorðnu skemmtu sér konunglega. Eftir fyrirlestur og æfingu á sunnudegi var haldið heim á leið. Íþróttaðstaðan í Garði er til fyrirmyndar og mótttökurnar frábærar í alla staði. Mælum við tvímælalaust með þessum stað til æfinga. Vilja stelpurnar nota þetta tækifæri til að þakka öllum sem komu að þessarri ferð og styrktu þær á einn eða annan hátt.

Passion fruit Sangria Eins og sólin sé komin! Komdu á Tapas barinn og smakkaðu ískalda Passion fruit Sangría, stútfulla af ferskum ávöxtum, BACH hvítvíni og g leyniblöndu l y ibllönd le leyni du af ste sterku áf áfengi f gi og feng og líkjörum. íkj um

890 0 kr. kr. Kanna, Kan nna,, 1 l 2 nn 2.990 2.9 990 kr.

SJÓÐHEITUR Í 11 ÁR

Glas Gla s

R STAURANT RESTAURANTA ANTBAR V stu gö u 3B | 101 Reykjav Vesturgötu ykjavík í Reykjavík Sími S mi 551 2344 344 44 | www.tapas.is w pas.is


13

GV Kokkakeppni í Fjörgyn Á dögunum fór kokkakeppni fram í félagsmiðstöðinni Fjörgyn þar sem unglingarnir elduðu gómsæta aðalrétti eins og þeim einum er lagið. Krakkarnir fóru um víðan völl og á meðal þess sem var eldað voru einstakir pastaréttir og lasagne réttir auk þess sem eitt keppnisliðið bauð upp á nautakjöt með bernaise sósu og öllu tilheyrandi. Dómararnir voru starfsfólk Fjörgynjar og afar erfitt var að skera úr um hvaða réttir stóðu upp úr. Verðlaun voru meðal annars veitt fyrir fallegasta réttinn, metnaðarfyllsta réttinn, fagmannlegasta réttinn og besta réttinn auk þess sem eitt liðið hlaut viðurkenningu fyrir að vera bjartasta vonin innan Fjörgynjar þegar kemur að eldamennsku. Meðfylgjandi eru myndir frá keppninni en fleiri myndir má nálgast á heimasíðu Fjörgynjar en slóðin er www.gufunes.is/fjorgyn.

Fréttir

María, Eva Karen, Sunneva og Ylfa fengu verðlaun fyrir besta rétt keppninnar.

Palli, Siggi og Gummi fengu verðlaun fyrir fagmannlegasta réttinn.

Sóley og Ólöf að undirbúa réttinn sem þær fengu viðurkenningu fyrir sem metnaðarfyllsta réttinn.

Jói og Jóna tilbúin að smakka og dæma réttina. Erfitt verk fyrir höndum.

STÓR PIZZA AF MATSEÐLI 1.990 KR. MINNI PIZZA AF MATSEÐLI 1.490 KR.

ÞINN STAÐUR ER Í HRAUNBÆ BÆJARLIND t HRAUNBÆ t GRENSÁSVEGI

...því eldbakað er einfaldlega betra!


14

GV

Fréttir Guðsþjónustur í Grafarvogi Sunnudagur­18.­mars Ferming kl. 10.30 og kl. 13.30 Sunnudagaskóli kl. 11.00 í Grafarvogskirkju. Guðsþjónusta kl. 11.00 í Borgarholtsskóla, sunnudagaskóli á sama tíma. Sunnudagur­25.­mars Ferming kl. 10.30 og kl. 13.30 Sunnudagaskóli kl. 11.00 í Grafarvogskirkju. Guðsþjónusta kl. 11.00 í Borgarholtsskóla, sunnudagaskóli á sama tíma. Pálmasunnudagur­1.­apríl Ferming kl. 10.30 Ferming kl. 13.30 Sunnudagaskóli kl. 11.00 í Grafarvogskirkju. Sunnudagaskóli kl. 11.00 í Borgarholtsskóla. Gospelmessa kl. 17.00 í Borgarholtsskóla. Mánudagur­2.­apríl­kl.­19.30 Hið árlega og geysivinsæla páskaeggjabingó. Skírdagur­5.­apríl Ferming kl. 10.30 Ferming kl. 13.30 Skírdagsköld­–­altarisganga­ kl.­20.00 Séra Lena Rós Matthíasdóttir þjónar fyrir altari. Organisti: Hákon Leifsson. Föstudagurinn­langi­6.­apríl Messa kl. 11.00 Litanía séra Bjarna Þorsteinssonar flutt. Dr. Sigurjón Árni Eyjólfsson héraðsprestur prédikar og þjónar fyrir altari. Kór Grafarvogskirkju syngur. Organisti: Hákon Leifsson. Passíusálmarnir lesnir frá kl. 13.00 – 19.00. Organisti: Hákon Leifsson. Páskadagur­8.­apríl Hátíðarguðsþjónusta kl. 8.00 árdegis. Séra Guðrún Karlsdóttir prédikar og þjónar fyrir altari ásamt séra Vigfúsi Þór Árnasyni. Einsöngur: Kristján Jóhannsson óperusöngvari. Kór Grafarvogskirkju syngur. Organisti: Hákon Leifsson. Heitt súkkulaði að „hætti Ingjaldar“ eftir guðsþjónustu á vegum Safnaðarfélags og sóknarnefndar Grafarvogssóknar.

Fermingar í Grafarvogskirkju 2012 Fermingar í Grafarvogskirkju Prestar: séra Vigfús Þór Árnason, séra Lena Rós Matthíasdóttir, séra Guðrún Karlsdóttir og séra Sigurður Grétar Helgason Sunnudagur­18.­mars­kl.­10.30 Bjarni Anton Theódórsson, Ljósuvík 9 Davíð Þór Torfason, Brúnastöðum 18 Diljá Líf Ragnarsdóttir Thorarensen, Garðsstöðum 44 Eggert Kristján Kristmundsson, Bakkastöðum 53 Fannar Snær Kolbeins, Ljósuvík 30 Fanney Björg Rúnarsdóttir, Breiðuvík 3 Friðrik Jens Guðmundsson, Ljósuvík 40 Gauti Jónsson, Bakkastöðum 79b Guðrún María Gunnarsdóttir, Gautavík 43 Gunnhildur Ósk Steindórsdóttir, Barðastöðum 73 Harpa Lind Jakobsdóttir, Bakkastöðum 13 Helga Rún Hjartardóttir, Brúnastöðum 10 Hildur Björk Adolfsdóttir, Breiðuvík 23 Kristófer Birgir Hjörleifsson, Gautavík 4 Lovísa Rut Lúðvíksdóttir, Skálagerði 3, Ak. Óli Pétur Olsen, Bakkastöðum 1b Ólöf Rún Björnsdóttir, Ljósuvík 19 Ragnar Axel Adólfsson, Breiðuvík 23 Selma Petra Jóhannesdóttir, Gautavík 25 Sindri Þór Jónsson, Sóleyjarima 71 Tinna Rún Rúnarsdóttir, Hamravík 38 Viktor Örn Halldórsson, Bakkastöðum 165 Sunnudagur­18.­mars­kl.­13.30 Aðalsteinn Örn Aðalsteinsson, Vættaborgum 19 Andrea Guðbjörg Helgadóttir, Vættaborgum 2 Ásdís Rún Bergþórsdóttir, Álfaborgum 9 Egill Árni Jóhannesson, Dofraborgum 7 Gabriel Sveinn Vilhjálmsson, Breiðuvík 20 Hrafnhildur Elsa Arnardóttir, Vættaborgum 130 Hreiðar Leví Hreiðarsson, Dvergaborgum 12 Klara Lind Káradóttir, Vættaborgum 89 Magnús Snær Ríkarðsson, Æsuborgum 11 Sigurður Axel Sævarsson, Goðaborgum 8 Sigurður Marteinn L.Sigurðsson, Vættaborgum 4 Sigurjón Þórir Gunnarsson, Álfaborgum 27 Snæfríður Ebba Ásgeirsdóttir, Vættaborgum 56 Sunneva Ýr Sigurðardóttir, Vættaborgum 66 Þorsteinn Hanning Kristinsson, Hulduborgum 5 Sunnudagur­­25.­mars­kl.­10.30 Agnes Björgvinsdóttir, Fannafold 209 Aldís Birta Gautadóttir, Fróðengi 8 Alexander Örn Sævarsson, Reyrengi 1 Dagur Elí Axelsson, Fróðengi 14 Einar Oddur Páll Rúnarsson, Reyrengi 49 Ellen Ósk Ingvarsdóttir, Dofraborgum 16 Halla María Jónsdóttir, Reyrengi 32 Heiða Rós Gunnarsdóttir, Laufengi 14 Helgi Gunnar Jónsson, Starengi 12 Sædís Birta Stefánsdóttir, Vallengi 9 Thea Möller Þorleifsson, Vindheimar Vilhelmína Þór Óskarsdóttir, Laufengi 144 Ylfa Björg Finnsdóttir, Veghúsum 29

Sunnudagur­25.­mars­kl.­13.30 Ásgeir Már Birgisson, Hamravík 54 Bjarki Snær Þorsteinsson, Brúnastöðum 51 Eðvald Atli Sigurvaldsson, Bakkastöðum 73a Hildur Jónsdóttir, Brúnastöðum 21 Kristófer Axel Smith Axelsson, Barðastöðum 15 Líney Lea Geirsdóttir, Vættaborgum 94 Magnea Marín Halldórsdóttir, Bakkastöðum 3a Oliver Örn Sverrisson, Grænlandsleið 9, Ólafur Bæring Jónsson, Ljósuvík 32 Óskar Þór Rúnarsson, Hamravík 32 Sigríður G. Sigurmundsdóttir, Hamravík 34 Sigþór Vopni Vigfússon, Ljósuvík 7 Sæunn Reynisdóttir, Barðastöðum 15 Ægir Jarl Jónasson, Bakkastöðum 47 Pálmasunnudagur­1.­apríl­kl.­10.30 Andrea Jacobsen, Dalhúsum 25 Berglind Benediksdóttir, Dalhúsum 17 Dagný Lind Erlendsdóttir, Vættaborgum 117, Elmar Ás Traustason, Starengi 32 Fríða Katrín Bessadóttir, Veghúsum 15 Guðný Helga Johnsen, Dalhúsum 69 Halldór Gauti Sævarsson, Grundarhúsum 40 Hans Jón Ívarsson, Vallarhúsum 25 Júlía Karítas Helgadóttir, Miðhúsum 3 Karen Embla Guðmundsdóttir, Katrínarlind 1 Kolbrún Sóley Magnúsdóttir, Vesturhúsum 10 Lára Marý Lárusdóttir, Garðhúsum 37 Margrét Andrésdóttir, Baughúsum 44 Óli Björn Sigurðsson, Breiðuvík 15 Ólöf Ylfa Loftsdóttir, Garðhúsum 10 Petrea Ýr Þráinsdóttir, Veghúsum 27 Signý Guðmundsdóttir, Fannafold 172 Sigurður Ívar Jónsson, Garðhúsum 39 Sigurjón Baltasar Vilhjálmsson, Vættaborgum 15 Thelma Ósk Matthíasdóttir, Flétturima 23 Tómas Veigar Eiríksson, Dalhúsum 86 Tómas Wiium Kristinsson, Veghúsum 11 Pálmasunnudagur­1.­apríl­kl.­13.30 Alma Katrín Einarsdóttir, Frostafold 12 Auður Alexandra Arnarsdóttir, Reykjafold 11 Álfheiður Björk Heiðarsdóttir, Veghúsum 7 Árni Kristján Sigurvinsson, Hverafold 60 Berglind Rúnarsdóttir, Jöklafold 41 Birnir Þorvarðarson, Frostafold 1 Birta Lind Hallgrímsdóttir, Hverafold 100 Helga Þorvarðardóttir, Jöklafold 3 Ísak Breki Stefánsson, Funafold 7 Jón Valur Jónsson, Funafold 97 Kristjan Örn Marko Stosic, Hverafold 23 Kristinn Hallgrímsson, Starengi 32 Magnús Þór Magnússon, Fannafold 229 María Ýr Leifsdóttir, Fannafold 182 Ragnheiður Özurardóttir, Hverafold 122 Sigríður Sunneva Eggertsdóttir, Reykjafold 6 Sigríður Þórdís Pétursdóttir, Logafold 138 Sigurjón Már Markússon, Frostafold 36 Sæunn Björg Þrastardóttir, Hverafold 126 Skírdagur­­5.­apríl­kl.­10.30

Andrea Sif Árnadóttir, Viðarrima 50 Andri Elvar Sturluson, Viðarrima 2 Aron Bjarki Róbertsson, Flétturima 26 Aron Skúli Ingason, Flétturima 31 Árni Elmar Hrafnsson, Mururima 15 Ásþór Elmar Jónsson, Kelduskógum 16, 700 Egilsstöðum Bergur Leó Björnsson, Stararima 6 Birta Guðbjartsdóttir, Lyngrima 9 Bjargey Long Kjartansdóttir, Sóleyjarima 61 Daði Freyr Örvarsson, Iðunnarbrunni 1 Einar Gísli Ingason, Berjarima 34 Fanney Þóra Rúnarsdóttir, Breiðuvík 6 Guðbjörg Elsa Björgvinsdóttir, Laufrima 47 Hafrún Hákonardóttir, Smárarima 78 Hilmar Benedikt Sverrisson, Smárarima 37 Hilmar Eyberg Helgason, Hrísrima 19 Jasmín Erla Ingadóttir, Flétturima 23 Mábil Þöll Guðnadóttir, Smárarima 1 Oliver Aron Jóhannesson, Klukkurima 10 Sigmundur Jökull Áskelsson, Flétturima 35 Sigríður Ósk Hafsteinsdóttir, Laufrima 69 Stefán Óli Ásgrímsson, Stararima 3 Steinn Alex Kristgeirsson, Flétturima 13 Stella Þóra Jóhannesdóttir, Smárarima 28 Valdimar Ingi Jónsson, Sóleyjarima 83 Skírdagur­5.­apríl­kl.­13.30 Birta Björk Andradóttir, Laufengi 2 Einar Páll Jóhannesson, Fróðengi 16 Elísabet Heiða Valdemarsdóttir, Ljósuvík 48 Gunnar Davíð Frímannsson, Laufengi 168 Hrafnhildur Jónsdóttir, Reyrengi 17 Hulda Heiðdal Hjartardóttir, Reyrengi 7 Ingólfur Jón Ágúst Óskarsson, Laufengi 9 Ísak Leó Guðmundsson, Laufengi 4 Jóhannes Karl Kristjánsson, Reyrengi 45 Jón Gunnar Guðmundsson, Gullengi 15 Magnea Sól Sigmarsdóttir, Fróðengi 14 Ragnhildur Sigríður Marteinsdóttir, Laufengi 126 Sandra Rún Ágústsdóttir, Reyrengi 2 Sigurbjörg M. Kristjánsdóttir, Reyrengi 45 Sveinn Hólm Valdemarsson, Ljósuvík 48 Annar­­í­páskum­­9.­apríl­kl.­10.30 Bjarki Már Arnarsson, Baughúsum 15 Edil Inga Kristjánsdóttir, Grasarima 6 Einar Már Óskarsson, Sóleyjarima 63 Elísa Sif Snorradóttir, Sóleyjarima 87 Eva María Sævarsdóttir, Berjarima 28 Friðjón Helgi Kjartansson, Hrísrima 8 Guðmundur Natan Harðarson, Mosarima 6 Helga Karen Jóhannsdóttir, Sóleyjarima 113 Helgi Freyr Tómasson, Flétturima 31 Sigurður Kalman Oddsson, Viðarrima 55 Steinunn Björg Hauksdóttir, Smárarima 10 Sverrir Sigurðsson, Laufrima 59 Sylvía Hauksdóttir, Laufrima 17 Tristan Þór Brandsson, Flétturima 9 Annar­í­páskum,­9.­apríl­kl.­13.30 Andrea Caroline Snorradóttir, Logafold 188 Ásdís Sif Ásgeirsdóttir, Garðsstöðum 3

Birkir Elís Benediksson, Fannafold 91 Bjarni Berg Björgvinsson, Logafold 49 Eva Karen Björnsdóttir, Frostafold 36 Guðlaug Bachmann, Frostafold 3 Hafdís Rós Jóhannesdóttir, Logafold 44 Halla María Ástvaldsdóttir, Frostafold 14, Hanna María Ástvaldsdóttir, Frostafold 14 Maríana Pálmey Birgisdóttir, Frostafold 4 Sigurður Steinar Aðalbjörnsson, Fannafold 8 Snæfríður Þórisdóttir, Logafold 67 Victor Hjörvarsson, Fannafold 35 Kristinn Elías Einarsson, Svíþjóð Sunnudagur­15.­apríl­kl.­10.30 Arnar Helgi Traustason, Smárarima 9 Brynjar Freyr Sævarsson, Klukkurima 27 Diljá Baldursdóttir, Lyngrima 10 Guðrún Gígja Aradóttir, Lyngrima 5 Helena Ósk Kristjánsdóttir, Mosarima 33 Jakob Christensen Lund, Flétturima 1 Jónas Breki Svavarsson, Flétturima 30 Karen Birna Aradóttir, Laufrima 18 María Rós Magnúsdóttir, Stararima 9 Matthías Ásgeir Ramos Rocha, Flétturima 22 Rakel Eva Kristey Guðsteinsdóttir, Berjarima 5 Sara Margrét Brynjarsdóttir, Klukkurima 14 Sigurður Örn Alfonsson, Mosarima 23 Sunna Ríkey Ríkharðsdóttir, Flétturima 22 Walter Brynjar Ketel, Flétturima 22 Sunnudagur­15.­apríl­kl.­13.30 Arney Helga Arnfreysdóttir, Vegghömrum 20 Ágúst Bernharð Geirsson, Rauðhömrum 3 Guðfinna Birta Steinarsdóttir, Dverghömrum 32 Guðrún Björg Gunnarsdóttir, Hamravík 28 Hilmar Páll Stefánsson, Gerðhömrum 28 Hlynur Óli Haraldsson, Neshörmum 3 Katrín Hrund Pétursdóttir, Hesthömrum 13 Kristófer Atli Brynjarsson, Vegghömrum 6 Mikael Heiðar Hilmarsson, Leiðhömrum 35 Oddný Lind Sigurgeirsdóttir, Neshömrum 6 Þorbergur Steinn Þorvaldsson, Leiðhömrum 2 Þórður Ágústsson, Dverghömrum 10 Örvar Óli Björgvinsson, Dynhömrum 2 Sunnudagur­22.­apríl­kl.­10.30 Andri Snær Sigurvinsson, Vættaborgum 102 Aron Hrafnsson, Ljósuvík 54 Árni Þór Þorvaldsson, Bakkastöðum 159, Ásdís Sigurðardóttir, Gautavík 35 Birta Eiríksdóttir, Hamravík 20 Bjarki Snær Þorsteinsson, Brúnastöðum 51 Björn Davíðsson, Ljósuvík 30 Elizabeth Tinna Arnardóttir, Funafold 60 Eva Dögg Sæmundsdóttir, Garðsstöðum 34, Fjölnir Skaptason, Funafold 31 María Björg Ásgeirsdóttir, Gautavík 34 Oddur Þórðarson, Breiðuvík 17 Rakel Marín Jónsdóttir, Ljósuvík 58 Stefán Friðrik Aðalsteinsson, Vættaborgum 136 Vala Kristín Theódórsdóttir, Barðastöðum 17 Victor Birgisson, Danmörk Viggó Smári Pétursson, Hamravík 36 Þyrí Ásta Guðbergsdóttir, Hamravík 30

Hátíðarguðsþjónusta á Hjúkrunarheimilinu Eir kl. 10.30. Séra Vigfús Þór Árnason prédikar og þjónar fyrir altari. Einsöngur: Kristján Jóhannsson óperusöngvari. Organisti: Hákon Leifsson. Guðsþjónusta kl. 11.00 á páskadag í Borgarholtsskóla. Séra Sigurður Grétar Helgason prédikar og þjónar fyrir altari. Kór: Vox populi syngur. Organisti: Guðlaugur Viktorsson. Annar­í­páskum­9.­apríl Ferming kl. 10.30 og kl. 13.30 Sunnudagur­15.­apríl Ferming kl. 10.30 Ferming kl. 13.30 Sunnudagaskóli kl. 11.00 í Grafarvogskirkju. Guðsþjónusta kl. 11.00 í Borgarholtsskóla, sunnudagaskóli á sama tíma.

Kátir­krakkar­í­flottum­búningum.

Skrautlegir­búningar.

­Þessir­krakkar­skemmtu­sér­greinilega­vel.

Öskudagsfjör í frístundaheimilinu Vík í Kelduskóla Á öskudaginn, 22. febrúar síðast liðinn, var mikið stuð í frístundaheimilinu Vík í Kelduskóla. Börnin komu í allskyns skemmtilegum búningum, skreytt með málningu og fylgihlutum.

Starfsmenn gáfu ekkert eftir og mættu einnig í búningum og léku á alls oddi. Byrjað var á frjálsu vali og völdu börnin aðallega kaplakubba, fótboltaspil og ýmis konar spil. Auk þess var í

boði að fara í leiki og voru margir virkir þátttakendur sem skemmtu sér konunglega. Síðar kom að pítsupartýinu og var það einstaklega vinsælt. Eftir hressinguna var farið í íþróttasalinn þar sem

Skipt­um­um­bremsuklossa­og­diska

haldið var diskóball með allskyns leikjum og tjútti. Þau börn sem vildu tóku þátt í búningaleik, bjuggu til leikrit og dansa. Dagurinn heppnaðist alveg einstaklega vel.


Til hamingju Björninn!

JÓNSSON & LE’MACKS

jl.is

SÍA

Við óskum Skautafélaginu Birninum til hamingju með Íslandsmeistaratitil karla í íshokkí. Landsbankinn er stoltur bakhjarl Bjarnarins og í samstarfi við bankann hefur Björninn valið MS-félagið til að prýða búninga félagsins.

Landsbankinn

landsbankinn.is

410 4000

Skelltu þér á skauta! tt Á skautasvellinu skautasvellinu er hægt að leigja skauta skauta og fá hjálma og hjálpargrindur hjálpargrindur til sstuðnings tuðnings fyrstu fyrstu skrefunum skrefunum á ísnum. Diskóljós tt Disk óljós og rreykvélar eykvélar til að skapa skapa réttu réttu stemninguna. stemninguna.

Skólinn Skólinn á sk skauta auta Holl hreyfing á verði sem ekki er auðvelt að finna annarsstaðar. Frábær skemmtun fyrir krakka á öllum aldri. Skautar, hjálmar og hjálpargrindur á staðnum fyrir þá sem þurfa. Kennsla og veitingar í boði ef óskað er.

Hópar Egilshöllin er með skautaleigu og hjálma. Fyrir byrjendur eru hjálpargrindur til að styðja við fyrstu skrefin. Kennsla er í boði fyrir hópa. Við bjóðum upp á að útvega veitingar, diskótekara ofl. ef óskað er.

www.egilshollin.is Sími 664-9606


16

GV

Fréttir Rúnar Geirmundsson

Sigurður Rúnarsson

Elís Rúnarsson

Þorbergur Þórðarson

Alhliða útfararþjónusta Símar: 567 9110 & 893 8638 www.utfarir.is • runar@utfarir.is

Útfararþjónustan ehf. Stofnað 1990

Foldaskóli í Grafarvogi.

Breytingar á Foldaskóla í heildstæðan safnskóla á unglingastigi

b bfo.is fo.is 77^[gZ^ÂVkZg`hi¨Â^;g^Âg^`hÓaV[hhdcVgZ][ ^[gZ^ÂVkZg`hi¨Â^;g^Âg^`hÓaV[hhdcVgZ][

W[d5W[d#^h W[d5W[d#^h

BG

BG

S VO

SV

T T UÐ ÞJ Ó NUS

TA

OT TUÐ ÞJÓNUS

TA

SMIÐJUVEGI 22 (GRÆN (GRÆN GATA) GA ATTA) · 200 KÓPAVOGI KÓPAVOGI · SÍMI: 567 7360

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför Áratuga reynsla

Hermann Jónasson

Íslenskar og vistvænar líkkistur Sverrir Einarsson

Suðurhlíð 35 Fossvogi • www.utforin.is Vaktsími: 581 3300 & 896 8242 Allan sólarhringinn

Kristín Ingólfsdóttir

Komum heim til aðstandenda ef óskað er Kistur • Krossar • Sálmaskrár • Duftker • Blóm • Fáni • Gestabók • Erfidrykkja • Prestur Kirkja • Legstaður • Tónlist • Tilkynningar í fjölmiðla • Landsbyggðarþjónusta • Líkflutningar

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is Vaktsími: 565 5892 & 896 8242 • Sólarhringsvakt Komum heim til aðstandenda ef óskað er

Við undirrituð, foreldrar í stýrihópi um breytingu á Foldaskóla í heildstæðan safnskóla á unglingastigi, finnum okkur knúin til að koma okkar viðhorfum á framfæri eftir að hafa fylgst með þeirri fjölmiðlaumfjöllun sem hefur farið fram síðastliðna mánuði um sameiningu unglingastigs í sunnanverðum Grafarvogi frá og með haustinu 2012. Ákvörðun um þessa breytingu var tekin í borgarstjórn í apríl 2011. Samkvæmt skipunarbréfi stýrihópsins er hlutverk hans eingöngu að vinna að þessari breytingu á Foldaskóla og koma þeim verkefnum í framkvæmd sem þarf til að umrædd breyting megi verða. Stýrihópurinn hefur ekkert með sjálfa ákvörðunina að gera og hefur engin áhrif á hvort hún stendur eða hvort henni verður breytt. Á meðan ákvörðunin stendur er það eingöngu hlutverk hópsins að sameiningin gangi eins vel og kostur er. Stýrihópurinn kom saman í fyrsta sinn þann 6. september sl. Í upphafi voru sex foreldrar í hópnum, tveir frá hverjum skóla. Í dag er staðan þannig að þrír foreldrar hafa sagt sig úr hópnum en í þeirra stað hafa aðeins komið inn tveir foreldrar þannig að núna erum við fimm foreldrar að gæta hagsmuna barnanna okkar í þessum þremur hverfum. Við hefðum gjarnan viljað hafa 6 fulltrúa foreldra í þessum hópi því allar skoðanir og ábendingar eru vel þegnar og þykir okkur það miður að ekki skuli hafa tekist að fullmanna aftur í okkar hópi. Eins og allir geta gert sér í hugarlund krefst svona breyting mikillar og krefjandi vinnu af hálfu allra sem málið snertir , ekki síst skólastjórnenda, kennara og félagsmálayfirvalda. Undirrituð eru sammála um að fulltrúar þessara hópa í stýrihópnum hafi lagt sig fram í sinni vinnu og að mikið og gott starf hafi verið unnið nú þegar. Það er okkar mat að sú vinna sem farið hefur fram í stýrihópnum hafi verið fagleg og að hlustað hafi verið á öll sjónarmið. Verkefni stýrihópsins er vel skilgreint og undirrituð deila öll því viðhorfi að hafa tekið sæti í hópnum á þeim forsendum að gera það sem í okkar valdi stendur til að þjóna hagsmunum barnanna okkar allra sem best. Við erum öll að vinna af heilindum að því

markmiði að gera það besta úr þeirri ákvörðun sem borgaryfirvöld hafa tekið. Við lítum á það sem hlutverk okkar að reyna að tryggja að börnin okkar eigi kost á meiri gæðum í skólastarfi sem felast m.a. í því að þau hafi meira val bæði félagslega og námslega. Það gefur auga leið að í stærri hópi eiga fleiri möguleika á að finna sína jafningja og jafnframt er það augljóst að með fleiri nemendum er hægt að bjóða upp á meira val í námi. Einnig teljum við það nokkuð ljóst að gæði kennslu aukast við það að sérgreinakennarar geta haldið sig við sína sérgrein og neyðast ekki til að kenna aðrar greinar til að fylla upp í fullt starf. Undirbúningstíminn hefur að okkar mati verið ríflegur og við teljum það skjóta skökku við að svo mikil andstaða við málið skuli svo skyndilega hafa risið upp í desember, átta mánuðum eftir að ákvörðunin var tekin og þremur mánuðum eftir að vinna við breytinguna fór á fullt . Undirbúningsvinnan er á áætlun og hún klárast ekki fyrr en í lok skipunartíma stýrihópsins í júní 2012. Allar fundargerðir hópsins eru aðgengilegar á netinu, http://www.reykjavik.is/skoliogfristund og jafnframt hafa verið sendir upplýsingapóstar til allra foreldra og starfsmanna eftir hvern fund til að draga fram það helsta sem gert er á fundunum og hvernig verkinu vindur fram. Við vonum að allir foreldrar í hverfunum geri sér ljóst að svona verkefni verður ekki hrist fram úr erminni. Þetta mál snertir mjög marga hagsmunaaðila, ekki bara börnin okkar, og það þarf að gefa sér tíma til að undirbúa svona breytingar svo vel takist til. Okkur virðist sem nokkurrar óþolinmæði gæti hjá mörgum foreldrum sem ætlast til þess að fá svör við öllum spurningum sem upp kunna að koma, nánast á þeirri stundu sem þeim er varpað fram. Það gefur auga leið að við getum ekki unnið þannig. Við fylgjum ákveðinni verkáætlun og það er t.d. ekki hægt að segja B fyrr en búið er að segja A. Hafi foreldrar spurningar eða athugasemdir við vinnu stýrihópsins eða undirbúning sameiningarinnar af einhverju tagi er öllum foreldrum velkomið að hafa samband við okkur. Við getum þó ekki tekið að okkur að rökstyðja eða mótmæla ákvörðuninni sjálfri enda er það ekki í

verkahring stýrihópsins. Við viljum biðla til foreldra í sunnanverðum Grafarvogi um að vega og meta alla kosti og galla við þessa breytingu og spyrja sjálfa sig hvaða hagsmunir vega þyngst. Við skulum líka velta því fyrir okkur hvort það þjóni hagsmunum barnanna okkar að draga þau inn í þá neikvæðu umræðu sem farin er í gang. Börnin okkar eru vinir nú þegar, þau hittast á sameiginlegum böllum sem eru haldin í skólunum, þau æfa íþróttir saman og eru saman í öðru félagsstarfi. Það virðist sem margir foreldrar hafi velt stöðu mála fyrir sér og komist að því að þeir séu ánægðir með það starf sem skólarnir vinna og að unglingamenning í þessum þremur skólum sé til fyrirmyndar og því eigi ekki að hrófla við skólastarfinu. Þetta gefur að okkar mati tilefni til bjartsýni á að sameiningin gangi vel og að krakkarnir okkar muni halda áfram að þrífast, en í stærri og fjölbreyttari hópi. Tíminn fram til vors er mikilvægur í því að efla tengsl unglinganna á milli skólanna og jákvæð umræða okkar foreldra er mjög mikilvæg í því sambandi. Félagsmiðstöðvarnar vinna nú að sameiginlegum verkefnum og uppákomum fyrir krakkana og 9. bekkingar eru t.d. nýkomnir heim eftir vel heppnaða ferð að Laugum í Sælingsdal. Hvort sem við foreldrar erum fylgjandi eða mótfallin því að sameina unglingastigin, verðum við að búa okkur og börnin okkar undir að ákvörðunin standi. Ekkert hefur komið fram sem bendir til annars. Það er mikilvægt að við tölum um þetta við börnin okkar á jákvæðan hátt og byggjum upp hjá þeim jákvæðar væntingar til breytts skóla. Breytingar eru alltaf erfiðar og því mikilvægt að við gerum það sem við getum til að forða því að börnin fyllist kvíða og neikvæðni. Þeirra viðhorf endurspegla oftar en ekki viðhorf okkar foreldranna. Í þessu máli skipta þeirra viðhorf sköpum til að skapa jákvæðan og frjóan jarðveg fyrir þau til að vaxa í og dafna. Foreldrar í stýrihópi um breytingu á Foldaskóla í heildstæðan safnskóla á unglingastigi. Anna Bjarnadóttir, Halldóra Jónsdóttir, Linda Kristín Pálsdóttir, Oddný Árnadóttir og Viðar Karlsson.


17

GV

Fréttir

Grafarvogsstúlkur sterkastar í skákinni Íslandsmót grunnskólasveita í stúlknaflokki og Íslandsmót stúlkna, einstaklingskeppni, í skák 2012, fóru fram helgina 4. og 5. febrúar. Mikil fjölgun hefur orðið á þátttöku stúlkna í skákíþróttinni á síðustu árum og það kom því ekki á óvart að metþátttaka yrði á báðum þessum Íslandsmótum. Gaman er að segja frá því að á þessum gróskutíma eru það stúlkurnar í Grafarvogi sem standa sig langbest. Í einstaklingskeppninni tóku þátt 26 stúlkur og er skemmst frá því að segja að stúlkur úr Rimaskóla urðu í þremur efstu sætum mótsins. Hrund Hauksdóttir í 10. bekk Rimaskóla vann eldri flokkinn þriðja árið í röð og í yngri flokk var það Svandís Rós Ríkharðsdóttir í 6. bekk Rimaskóla sem landaði Íslandsmeistaratitlinum í fyrsta sinn. Í sveitakeppninni sýndu stúlkurnar úr Rimaskóla og Vættaskóla, Engi, nokkra yfirburði og urðu í fimm af sex efstu sætum mótsins en átján stúlknaskáksveitir tefldu til úrslita á mótinu. A sveit

Anna hefur störf hjá Greifynjunni

Ný skákstjarna: Svandís Rós RíkharðsSterk stúlknaskáksveit Vættaskóla (Engi) varð í 2. sæti á eftir nágrönnum dóttir Rimaskóla, Íslandsmeistari stúlkþeirra úr Rimaskóla. na í yngri flokki. Rimaskóla varði Íslandsmeistaratitilinn örugglega. Þar er mikil ofursveit á ferðinni sem tapaði aðeins einni skák á mótinu. Skákstarfið í Grafarvogi er mjög blómlegt bæði innan skákdeildar Fjölnis og líka í grunnskólum hverfisins. Efstu sveitir á Íslandsmóti grunnskóla, stúlknaflokki urðu: 1. Rimaskóli A sveit 27 vinninga af 28 mögulegum 2. Vættaskóli (Engi) A-sveit 22, 5 vinninga 3. Salaskóli Kópavogi A-sveit 17, 5 vinninga 4. Vættaskóli (Engi) B-sveit 15,5 vinninga Íslandsmeistarar Rimaskóla 2012 í stúlknaflokki ásamt Gunnari Björnssyni forseta 5. Rimaskóli B-sveit 15,5 vinninga Skáksambandsins og Stefáni Bergssyni framkv.stjóra Skákakademíu Reykjavíkur.

Anna Margrét Aðalsteinsdóttir nuddari og sjúkraliði nam Svæða og viðbragðsfræði við Nuddskóla Reykjavíkur árið 2001-2003 og líkamsnudd við sama skóla 20022003 Hún sótti grunn og framhaldsnámskeið í Cranio-Sacra-Therapy in Reflexology hjá Dr. Martine Faure-Anderson í maí 2006 sem haldið var í Reykjavík, einnig í maí 2007 í Ayurvedískri svæða-meðferð (Ayurvedic Reflexology) hjá Sharon Stathis. Hún tók fyrstu gráðu í Reyki-heilun hjá Guðrúnu Óladóttur Reykimeistarastundaði árið 2000 og stundaði nám við Mannræktar og heilunarskóla Austurlands hjá Guðrúnu M Tryggvadóttur 4 áfanga árið 2004, síðan við Heilunarskóla Karinu Becker ( Barbara Brennan heilunartækni ) árið 2006-2007. Bjóðum upp á: heilnudd 60 og 80 mín. og Svæðanudd 60 mín. Svæðanudd er meðferðarform þar sem sérstakri nuddtækni er beitt á fætur, það er afar árangursríkt við að ná fram slökun, vellíðan, auka orkuflæði líkamans og styrkja hann þar með til sjálfshjálpar.

Þjónusta í þínu hverfi Öflugir fjarstýrðir bensín- og rafmagnsbílar í úrvali Finnið okkur á Facebook Nethylur 2 110 Reykjavík - Opið virka daga 10-18 - Laugardaga: 11-15 Sími: 587-0600 - www.tomstundahusid.is

Löggiltur rafverktaki Sími - 699-7756

VALUR H ELGASON

ehf. Sími 896 1100 & 568 8806‹^^^Z[PÅHPZ

Gamla Bón og Þvotastöðin úr Sóltúni er komin á nýjan stað. Grjótháls 10 - sími 588-1010

Alhliða blikk- og járnsmíði


18

GV

Fréttir

Öryggisíbúðir að Fróðengi 1-11 - til sölu hjá Fasteignamiðlun Grafarvogs í Spönginni EIRBORGIR - ÖRYGGISÍBÚÐIR Fasteignamiðlun Grafarvogs S: 5758585, kynnir kaup á íbúðarrétti/leigu á öryggisíbúðum við Fróðengi 1-11 í Reykjavík. Öryggisvakt er í húsinu allan sólarhringinn og allar íbúðir eru vel tengdar með kerfi við vakthafandi starfsmenn og öryggiskerfi hússins. Allt aðgengi s.s fyrir hjólastóla til mikillar fyrirmyndar. Innangengt er um alla bygg-

inguna um breiða ganga. Sameiginlegir lokaðir garðar bjóða upp á útivist í fallegu umhverfi. Þar til þjónustu- og menningarmiðstöð borgarinnar rís við hlið Eirborga, starfrækir Eir matsal og alla þjónustu tengda honum fyrir íbúa. Sér aðstaða er fyrir sjúkraþjálfun og er um að ræða hópæfingar og sérhæfða þjálfun. Í Eirborgum er sameiginleg setustofa, vísir að bókasafni og aðstaða til

Sameiginlegir lokaðir garðar bjóða upp á útivist í fallegu umhverfi.

félagsstarfs. Samvinna er við kirkjuna og Korpúlfa um að þjónusta íbúa hússins. Hér er um að ræða tveggja- og þriggjaherbergja íbúðir, stærðir eru frá 69,5 fm til 97,6 fm. og eru þær á 1.-4. hæð. Öll umgjörð íbúðanna er vönduð en öryggi og aðgengi í fyrirrúmi. Búið er að taka alla áfangana í notkun. Innréttingar í eldhúsum íbúðanna eru spónlagðar með eikarspóni en á

Öryggisvakt er í húsinu allan sólarhringinn og allar íbúðir eru vel tengdar með kerfi við starfsmenn og öryggiskerfi hússins.

borðplötum er gráyrjótt harðplast. Einfaldur stálvaskur með hliðarplötu er í innréttingum. Vönduð eldhústæki, helluborð og bakarofn, frá Gorenje fylgja íbúðunum. Á baðherbergjum eru veggir dúklagðir og sérstakur öryggisdúkur verður lagður á gólf og öryggisstoðir eru við salerni. Baðinnrétting er spónlögð og kantlímd og borðplata plastlögð með

Innréttingar í eldhúsum íbúðanna eru spónlagðar með eikarspóni en á borðplötum er gráyrjótt harðplast.

Vara mánaðarins Microweb fiber með 20% afslætti FRÁBÆRT MÓTUNAREFNI fyrir alla sem vilja halda hárinu í skefjum án þess að það sé hart og óbreytanlegt.

Foldatorginu Hverafold 1-3

Opið Mán-fös 9-18 Lau 10-14

gráyrjóttu harðplasti. Hægt er að koma fyrir þvottavél og þurrkara í íbúðum en auk þess er þvottaherbergi með vélum sameiginlegt. Allar nánari upplýsingar fást hjá Fasteignamiðlun Grafarvogs S: 5758585, 824-0610 og 696-7070 stella@fmg.is orn@fmg.is

Verðum með fullt af skemmtilegum tilboðum fyrir fermingarnar af sléttujárnum, keilum og fleiru. Við minnum á að panta tímanlega fyrir páskana.

Tímapantanir í síma

5676330


19

GV

Fréttir

„Upplódað“ og „rístartað“ á tölvufærninámskeiði fyrir aldraða Reykjavíkurborg hefur því ákveðið að standa fyrir átaki til að auka tölvufærni íbúa með því að stórauka framboð á tölvufærni námskeiðum í félagsmiðstöðvum borgarinnar. Námskeiðin byggja á þeirri hugmyndafræði að yngri kynslóðin kennir þeirri eldri að nota tölvur og netið undir handleiðslu fullorðinna tölvufærra sjálfboðaliða. Námskeiðin byggja þannig brýr milli kynslóða. Gerir þeim eldri kleift að öðlast tölvufærni og stuðla þannig að auknu sjálfstæði þeirra, sjálfshjálp og þátttöku í samfélaginu. Námskeiðin veita að sama skapi yngri kynslóðinni tækifæri til að miðla þekkingu sem þeim er svo sjálfsögð. Ungir miðla - eldri læra Síðastliðin sex ár hafa verið haldin tölvufærni námskeið eftir þessari hugmyndafræði í félagsmiðstöðinni í Hæðargarði í samtarfi við Breiðagerðisskóla. Tólf ára nemendur við skólann taka að sér hlutverk kennara og hefur samstarfið heppnast mjög vel. Þátttakendur á námskeiðunum eru misjafnlega

í sveit settir hvað tölvuþekkingu varðar. Í ljós hefur komið að margir eiga fartölvu og hafa notað tækifærið og tekið hana með á námskeiðin til þess að læra á tölvuna. Sumir hverjir höfðu aldrei kveikt á tölvunni því þeir vissu ekki hvað átti að gera næst og því kærkomið að fá aðstoð á námskeiðinu. Enn aðra vantaði sértæka aðstoð við myndvinnslu eða leiðbeiningar um hvernig nota ætti Skype. Þannig eru námskeiðin einstaklingsmiðuð og reyna krakkarnir að koma til móts við mismunandi þarfir allra. Undantekningalaust hafa þátttakendur verið mjög ánægðir með leiðsögn krakkanna enda fátt sem þau gátu ekki aðstoðað með. Endrum og eins komu upp örlitlir tungumála örðugleikar, enda „upplóduðu“ menn ekki síldinni í þá daga né „rístörtuðu bráserum“ við fjárleit í seinni göngum. Tölvufærni námskeiðin í boði í Grafarvogi og Árbæ Nú í febrúar fóru Korpúlfarnir af stað með tölvufærni námskeið í samvinnu

við Vættaskóla, eru þau námskeið á mánudögum kl. 9:50 – 11:00. Á námskeiðunum er hægt að fá aðgang að fartölvum en þátttakendum er einnig velkomið að koma með eigin fartölvu. Hvetjum við alla áhugasama til að nýta sér þessi gjaldfrjálsu tölvufærni námskeið, því án þátttakenda verða engin námskeið. Allir áhugasamir geta skráð sig á námskeiðin í símaveri Reykjavíkurborgar í síma 4 11 11 11 eða hjá Birni Guðmundssyni verkefnisstjóra verkefnisins í gegnum netfangið bjorn.gudmundsson@reykjavik.is Verkefnið er hluti af evrópska samstarfsverkefninu „E-government for you (EGOV4U)“ og styrkt af Evrópusambandinu. Höfundar: Björn Guðmundsson, verkefnisstjóri tölvufærninámskeiða hjá Reykjavíkurborg Ólafía Dögg Ásgeirsdóttir, verkefnisstjóri EGOV4U hjá Reykjarvíkurborg

Björn Guðmundsson.

Ólafía Dögg Ásgeirsdóttir.

Yngri kynslóðin kennir þeirri eldri á tölvur.

Fjör í vetrarleyfi

Hart tekist á við taflborðið.

Mikill fjöldi barna mætti og tefldi á skákmótinu í Hlöðunni.

Í vetrarleyfi grunnskólanna í Grafarvogi var mikið um dýrðir í Hlöðunni við Gufunesbæ. Á fimmtudeginum var haldið sterkt skákmót fyrir börn og unglinga þar sem m.a. voru mættir til leiks Íslandsmeistarar, sveit Norðurlandameistara og fleiri sterkir skákmenn og konur. Alls tóku tuttugu og fjórir skákmenn þátt og tókst mótið í alla staði vel. Sigurvegari að þessu sinni var Oliver Aron Jóhannesson. Hlöðumótið, sem er samstarfsverkefni Gufunesbæjar og skákdeildar Fjölnis, er orðinn árviss viðburður í vetrarleyfinu og verður fjölmennara og sterkara með hverju árinu. Á föstudeginum var haldið fjölskyldubingó þar sem fjöldi glæsilegra vinninga var í boði. Það er skemmst frá því að segja að húsfyllir var og mættu um áttatíu manns á öllum aldri.


NÝR TILBOÐSBÆKLINGUR! INNN 16.MARS TUDDAAGGIN FÖSSTU 25% afsláttur UR AVVÖÖRRUR GARRNN-- & PPRRJÓNAV

NÝTT AFSLÁTTARMIÐAKERFI - KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ Í NÝJA NETTÓ BÆKLINGNUM

FÖS. 16. MARS SPENNANDI PÁSKAEGGJA KYNNING FRÁ GÓU

FRÁ KL. 16.30 - 19.00 Í VERSLUN

ÁSK ANA UNDIRBÚUM UNDIRBÚUM P PÁSKANA SK KANA A Í NETTÓ GRAF GRAFARVOGI ARVOGI OPIÐ -til21.00

KRÆSINGAR KOSTAKJÖR &K OST TAKJÖR J www.netto.is w ww.netto.is | Mjódd · Salavegur Salavegur · Hverafold Hverafold · Akureyri Akureyri · Höfn · Grindavík Grindavík · RReykjanesbær eykjanesbær · Bor Borgarnes garnes · Egilsstaðir Egilsstaðir

Profile for Skrautás Ehf.

Grafarvogsblaðið 3.tbl 2012  

Grafarvogsblaðið 3.tbl 2012

Grafarvogsblaðið 3.tbl 2012  

Grafarvogsblaðið 3.tbl 2012

Profile for skrautas
Advertisement