Grafarvogsblaðið 2.tbl 2012

Page 1

Graf­ar­vogs­blað­ið 2. tbl. 23. árg. 2012 - febrúar

#

# #

Dreift ókeypis í öll hús í Grafarvogi

# $ " !

ÚPPS! Tími til að smyrja og yfirfara bílinn!

Bifreiðaverkstæði Grafarvogs

Allar almennar bílaviðgerðir

Komdu til okkar að Tangarhöfða 8. Viðurkennd þjónusta fyrir allar tegundir bíla!

Gylfaflöt 24 - 30 • 112 Reykjavík Sími 577 4477

www.bilavidgerdir.is

Þjónustuaðili Sérfræðingar í bílum

Skákdagurinn var haldinn hátíðlegur á dögunum í fyrsta skipti. Ólafur Ragnar Grímsson, forseti Íslands, hélt veislu að Bessastöðum í tilefni dagsins og bauð meðal annars fjórum nemendum úr Rimaskóla í veisluna og einnig Helga Árnasyni skólastjóra. Á myndinni er Helgi að afhenda forsetanum Grafarvogsblaðið þar sem fjallað var um heimsókn forsetans skömmu áður í Grafarvoginn. Sjá nánar á bls. 6. GV-mynd GVA

590 2000

Tjónaskoðun . hringdu og við mætum

Casio úr í miklu úrvali Jón Sigmundsson Skartgripaverslun Lauga­vegi­5 Sími­ 551-3383

Bíla­mál­un­&­Rétt­ing­ar­ Bæjarflöt­10­-­Sími:­567-8686 www.kar.is

Spöng­inni Sími­ 577-1660

]Xjk\`^eX$ jXc Xe el _m\i]` He c\^c (,! '# ]¨Â &&' GZn`_Vk ` H b^ *,* -*-* ;Vm *,* -*-+

lll#[b\#^h

þjón­ust­an­á­að­eins­við­Stór-Reykja­vík­ur­svæð­ið

Fáðu tilboð

Opið

mán. til fös. kl. 8.00-17.00


2

GV

Fréttir

Graf­ar­vogs­blað­ið Útgefandi: Skrautás ehf. Netfang: gv@skrautas.is Ritstjóri og ábm.: Stefán Kristjánsson. Netfang Grafarvogsblaðsins: gv@skrautas.is Ritstjórn og auglýsingar: Höfðabakki 3 - Sími 587-9500 / 698-2844. Útlit og hönnun: Skrautás ehf. Auglýsingastjóri: Sólveig J. Ögmundsdóttir - solveig@skrautas.is Prentun: Landsprent ehf. Ljósmyndari: Pjetur Sigurðsson. Dreifing: Íslandspóstur. Grafarvogsblaðinu er dreift ókeypis í öll hús og fyrirtæki í Grafarvogi. Einnig í Bryggjuhverfi og öll fyrirtæki í póstnúmeri 110 og 112.

Undarleg framkoma Stétt stjórnmálamanna á í vök að verjast. Íslendingar hafa upp til hópa misst alla trú á stjórnmálamönnum. Virðing alþingis og borgarstjórnar er í sögulegu lágmarki. Þetta er vitaskuld slæmt ástand og færi betur á því að almenningur hefði á því fólki álit sem starfar í umboði þess við stjórnmál. Hver skyldi ástæðan vera fyrir því ástandi sem nú ríkir? Hvernig stendur á því að aðeins nokkur prósent landsmanna bera traust til stjórnmálamanna? Ástæðurnar eru eflaust margar. Ein þeirra er klárlega framkoma eins og foreldrar og íbúar í Hamrahverfi og Húsahverfi hafa mátt kynnast síðustu mánuðina frá kjörnum fulltrúum í borgarstjórn Reykjavíkur. Fyrir kosningar og þegar þetta ágæta fólk þarf á atkvæðum okkar að halda eru höfð uppi stór orð og þá þarf ekki að degstra þetta fólk til að mæta á fundi til að ræða málin. Fyrir kosningar lætur þetta fólk líta út fyrir að lýðræði skipti það einhverju máli. Í stefnuskrám flokka má finna setningar þar sem því er lofað að stefnt skuli að því að færa völd í miklum mæli frá ráðhúsinu og út í hverfin til íbúanna. Þegar völdum er náð hikar þetta ágæta fólk ekki við að ráðast að öflugu skólastarfi. Skólastarfi sem búið er að eyða gríðarlegum tíma í að efla og styrkja og er lofað af flestum sem til þekkja og þeim sem treysta á þetta mikilvæga starf. Nú á að sameina unglingadeildir Hamraskóla, Húsaskóla og Foldaskóla. Nemendur í Hamraskóla og Húsaskóla eiga að flytjast í sameinaða unglingadeild í Foldaskóla. Og hvað gera stjórnmálamennirnir þegar þessum vinnubrögðum þeirra og hugmyndum er mótmælt? Á einu augabragði er orðið lýðræði ekki til í hugum þessa fólks, hvað þá íbúalýðræði. Á mótmæli foreldra er ekki hlustað. Og ekki þiggur þetta ágæta fólk boð um að mæta á fund til að ræða málin. Skilaboðin eru augljós og álitið á íbúunum um leið: Þið, sem hafið áhyggjur af námi barna ykkar, þið sem teljið að sameining unglingadeildanna sé illa ígrunduð, rökin skorti og málið þurfi að ræða og skoða miklu betur, þið sem teljið góðar líkur á því að eignir ykkar lækki í verði þegar dregið verður stórlega úr námsframboði í hverfinu ykkar og að bragur hverfisins sem þið ákváðum að búa í skaddast verulega, ja þið getið bara eiginlega étið það sem úti frýs. Þetta eru skilaboðin. Ég fullyrði að risastór meirihluti íbúa í Hamrahverfi og Húsahverfi er andvígur því að sameina unglingadeildir þessara skóla í Foldaskóla. Fyrir því er hægt að tefla fram ógrynni raka. Þegar borgaryfirvöld eru krafin um rök fyrir sínum áætlunum er lítið um svör. Og hver er eiginlega ástæðan fyrir því að fara á út í þessa sameiningu? Svo mikið er víst að hún er ekki fjárhagsleg. Hvernig stendur á því að kjörnir borgarfulltrúar virðast ekki hafa neitt þarfara við tíma sinn að gera en að skaprauna íbúum með arfavitlausum hugmyndum. Koma öllu skólastarfi í uppnám og neita síðan að tala við þá sem málið snertir þegar vinnubrögðunum er mótmælt? Hvernig stendur á því að fjórir fulltrúar foreldra og kennara hafa sagt sig úr stýrihópum vegna sameiningarinnar? Af hverju var eðlilegum og sjálfsögðum spurningum þessa fólks ekki svarað? Af hverju virða stjórnmálamenn ekki kjósendur, vinnuveitendur sína viðlits? Af hverju mæta stjórnmálamenn sem berjast fyrir auknum völdum íbúanna í hverfunum og minni völdum í ráðhúsinu ekki á íbúafund sem þeim er boðið á? Það er hægt að spyrja endalausra spurninga. Svari hver fyrir sig. Hitt er ljóst að íslenskir stjórnmálamenn, eru að sjá um það alveg aleinir að grafa sína eigin gröf með alls kyns uppákomum og tiltækjum. Það ætti ekki að koma neinum stjórnmálamanni á óvart að fólk hefur ekkert álit á þessari stétt í dag. Það er engin virðing í gangi og það verður erfitt fyrir stjórnmálamenn að komast í álit hjá almenningi á ný. Víst má telja að fram komi undirskriftalistar frá íbúum í Hamrahverfi, Bryggjuhverfi og Húsahverfi. Það er líka víst að á þeim listum verða nöfn langflestra íbúa í þessum hverfum. Fróðlegt verður að fylgjast með viðbrögðum lýðræðissinnanna í ráðhúsinu.

Jens Ágúst Jónsson, forstöðumaður Grafarvogslaugar, afhendir Kristínu Harðardóttur viðurkenningu sína. GV-mynd PS

Kristín þriðji milljónasti gesturinn

,,Ég mæti í Grafarvogslaug nánast á hverjum morgni og þetta er alveg úrvalslaug. Það kom mér verulega á óvart þegar Jens hnippti í mig og spurði hvort hann mætti trufla mig og tilkynnti mér þetta,” sagði Kristín Harðardóttir í samtali við Grafarvogsblaðið en hún varð á dögunum þriðji milljónasti gesturinn til að heimsækja Grafarvogslaug.

,,Ég fékk fallegan blómvönd og átti síðan að fá árs frímiða í Grafarvogslaug en þar sem að ég er öryrki var því breytt í boðsmiða fyrir tvo í Borgarleikhúsið og ég er auðvitað alsæl með það,” sagði Krstín. ,,Við erum mög ánægð með þennan áfanga og Grafarvogslaug hefur mikið

aðdráttarafl enda laugin afburðagóð og aðstaða öll til fyrirmyndar,” segir Jens Ágúst Jónsson, forstöðumaður Grafarvogslaugar í samtali við Grafarvogsblaðið. ,,Á dögunum tókum við í notkun nýtt og glæsilegt eimbað og svo er nuddpotturinn kominn í topplag,” sagði Jens Ágúst Jónsson.

Glæsilegt eimbað og aukinn kraftur í nuddpottinum í Grafarvogslaug Nýtt eimbað hefur verið opnað í Grafarvogslaug og er það byggt á grunni eldra eimbaðs sem orðið var tímabært að endurnýja. Gengið er inn í eimbaðið úr glerskála við heitu pottana og er útsýni úr eimbaðinu að sundlauginni en glerveggur skilur að eimbað og glerskálann. Eimbaðið er að öðru leyti steinsteypt og klætt utan með sama efni og sundlaugarbyggingin. Gólf og veggir eimbaðsins eru flísalagðir og loft er málað. Gestir laugarinnar hafa sýnt biðlund gagnvart framkvæmdum en gamla eimbaðið, sem var byggt til bráðabrigða á sínum tíma, var fjarlægt í haust. Nú er

biðin á enda og tilhlökkun mikil ekki síst á meðal fastagesta. Þá hafa gestir einnig endurheimt útisturturnar. Einnig fá gestir laugarinnar nýjar og afkastameiri dælur í nuddpottinn. Ólafur Gunnarsson hjá ÍTR segir að verið sé að bregðast við ábendingum gesta og vonar hann að þessar breytingar falli í kramið. Til viðbótar 4,5 kW dælu kemur 7,5 kW vatnsdæla og einnig loftdælur á hvora rás. Með þessu fæst umtalsvert kröftugra nudd og þá væntanlega sultuslakir gestir. Eimbaðið með aðliggjandi tæknirýmum er 52,6 fermetrar, þar af er eimbaðið sjálft um 11 fermetrar og gler-

skálinn þar fyrir framan er um 10 fermetrar. Verkið var unnið af Framkvæmda- og eignasviði Reykjavíkurborgar. Aðalverktaki var SE-hús sem bauð lægst er verkið var boðið út í ágúst 2011. Hönnun var á hendi Vilhjálms Hjálmarssonar á Teiknistofunni Óðinstorgi en það eru höfundar sundlaugarbyggingarinnar sem tekin var í notkun árið 1998. Kostnaður er um 38 milljónir króna. Verkefnið var hluti af umfangsmiklu verkefni í endurgerð sundlaugarmannvirkja í Reykjavík

Stefán Kristjánsson, ritstjóri Grafarvogsblaðsins

gv@skrautas.is

Nýja eimbaðið er glæsilegt og nuddpotturinn betri en nokkru sinni.

GV-mynd PS


Haltu áfram Lífeyrissparnaður getur verið verðmætasta eign einstaklinga við starfslok. Breytingar á séreignarsparnaði um síðustu áramót hafa þær afleiðingar að þú þarft að grípa til aðgerða til að ná settum markmiðum í sparnaði. Íslandsbanki og VÍB, eignastýringarþjónusta Íslandsbanka, bjóða upp á marga góða kosti í reglubundnum sparnaði. Hringdu strax í lífeyrisráðgjafa okkar í síma 440 4900 eða fáðu nánari upplýsingar á www.islandsbanki.is/ einstaklingar/sparnadur

Vaxtasproti Óverðtryggður innlánsreikningur

Verðtryggður innlánsreikningur

Eignasafn Sjóður sem fjárfestir í skuldabréfum, hlutabréfum og innlánum

Eignasafn – Ríki og sjóðir Sjóður sem fjárfestir í skuldabréfum og innlánum

Fjárfestingu í sjóðum fylgir ávallt fjárhagsleg áhætta. Ávöxtun í fortíð er ekki ávísun á ávöxtun í framtíð. Hafa ber í huga að eign í verðbréfasjóði eða fjárfestingarsjóði getur bæði hækkað eða lækkað, allt eftir þróun á markaðsverði þeirra. Eignasafn og Eignasafn – Ríki og sjóðir eru verðbréfasjóðir skv. lögum nr. 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði. Íslandssjóðir hf. er rekstrarfélag Eignasafns og Eignasafns – Ríki og sjóðir. Útboðslýsingu og nánari upplýsingar er hægt að nálgast á heimasíðu Íslandssjóða hf., www.islandssjodir.is. Fjárfestar eru hvattir til að kynna sér útboðslýsingu sjóðanna og þá sérstaklega umfjöllun um áhættuþætti, fjárfestingarstefnu og vikmörk.

islandsbanki.is | Sími 440 4000

ENNEMM / SÍA / NM50529

Sparileið


4

Mat­gogg­ur­inn

GV

Chimichangas Nachos­og himnesk­kaka Mat­gogg­arn­ir

-­að­hætti­Dagnýjar­og­Braga Hjónin Dagný Edda Þórisdóttir og Bragi Þorfinnsson eru matgoggar okkar að þessu sinni. Girnilegar uppskriftir þeirra fara hér á eftir og við skorum á lesendur að prófa þessar góðu uppskriftir

Forréttur Nachos­með­ rjómaostasósu Rjómaostur smurður í botninn á eldföstu móti eftir smekk hvers og

eins. Salsasósu dreift yfir rjómaostinn, einnig eftir smekk. Sett í ofn við 200 gráður í ca. 15 – 20 mínútur eða hitað í örbylgjuofni í 5-7 mínútur. Borið fram með nachos

Aðalréttur Chimichangas­með­ grænmeti­ Fyrir 3-4. 1 dós sýrður rjómi. 1 poki gratínostur. 1 – 2 pakkar af tortillakökum.

Dagný Edda Þórisdóttir og Bragi Þorfinnsson ásamt syni sínum. 1 sæt kartafla. 2 paprikur (hvaða litur sem er). 1 laukur. Grænmetið er skorið í jafna bita og steikt á pönnu. Þegar það er tilbúið er hver tortillakaka smurð með sýrðum rjóma, ostur settur yfir og svo grænmetið. Hverri tortillaköku þarf að loka vel, það er á öllum hliðum svo ekkert leki út. Hægt er að festa með snæri sem má elda, tannstöngli eða eins og við

GV-mynd PS

Ingibjörg­og­Helgi næstu­mat­gogg­ar

Dagný Edda Þórisdóttir og Bragi Þorfinnsson, Laufengi 23, skora á Ingibjörgu Evu Þórisdóttur og Helga Þór Magnússon í Flétturima 33, að vera matgoggar í næsta blaði. Við birtum girnilegar uppskriftir þeirra í Grafarvogsblaðinu í mars. gerum á þessu heimili, með sílíkonteygjum. Tvær leiðir eru til að elda þetta, holla og óholla aðferðin. Holla aðferðin er að baka þetta inn í ofni við 200 gráður í ca. 15 – 20 mínútur og óholla aðferðin er að djúpsteikja þetta í 5 mínútur. Báðar aðferðirnar eru ótrúlega góðar. Borið fram með hrísgrjónum, gucamole, salsasósu og sýrðum rjóma.

Eftirréttur Himnesk­súkkulaðikaka

Kvöldmatur

½ bolli sterkt kaffi. 200 gr. púðursykur. 200 gr. sykur. 350 gr. smjör. 300 gr. suðusúkkulaði. 100 gr. ljóst súkkulaði. 5 stór egg.

Alla virka daga frá kl. 16-21 og um helgar frá kl. 17-21

Sjá nánar á Rakangthai.is Rakangthai.is - S: 578-7272 - Langarima 21

Kaffið er sett í pott og sykrinum bætt út í. Látið suðuna koma upp. Takið af hellunni og bætið smjöri og súkkulaði saman við sykurblönduna. Hrærið vel og þetta má ekki sjóða. Eggin eru hrærð saman, bætt útí og allt hrært vel saman. Takið stórt sílíkonform ef það er ekki til takið þið spring form og klæðið að innan með bökunarpappír, þannig að deigið leiki ekki úr forminu. Bakað í 60 mínútur í 180°C. Kakan kæld í 4 klst. áður en hún er borin fram. Verði ykkur að góðu Dagný Edda og Bragi

ÓDÝRARI LYF Í

SPÖNGINNI

–einfalt og ódýrt Opið: Mán-fös: 9.00 -19.00 • Lau: 11.00 -16.00


LÍKAMSÞJ M JÁLFUN FY F RIR GOL FARA A LÍKAMSÞJÁLFUN FYRIR GOLFARA Veggsport býður nú uppá sérhæfð líkamsþjálfunar námskeið fyrir kylfinga, 6 vikna námskeið sem hefst 21. febrúar og kostar kr. 24.900,Kennari: Hallgrímur Jónasson CHEK golf performance series þjálfari og íþróttafræðingur. Nánari upplýsingar og skráning í affgreiðslu Veggsports 577-5555 eða hjá Hallgrími 892-1 681 haddi@golffform.is VEGGSPORT GOLFHERMIR (9 VELLIR) St. Andrew´s, Coeurd Alene, Firestone, Pebble Beach, Druids Glen, Doral Resort, Emirates.

STÓRHÖFÐA 17 | SÍMI 577 5555 | WWW.VEGGSPORT.IS


6

GV

Fréttir

Boðið til Bessastaða - forseti Íslands bauð til móttöku á fyrsta íslenska skákdeginum

Fjórum nemendum Rimaskóla var á skákdeginum 26. janúar boðið ásamt skólastjóra til móttökuathafnar að Bessastöðum. Forseti Íslands, Hr. Ólafur Ragnar Grímsson stóð þar fyrir móttöku til heiðurs afmælisbarninu Fríðriki Ólafssyni fyrsta stórmeistara okkar Íslendinga. Rimaskólakrakkarnir eru allir í ungmennalandsliði Íslands í skák sem keppir á NM í skólaskák í Finnlandi dagana 17. – 19. febrúar. Einstakt mun vera að svo margir ungmennalandsliðsmenn komi úr einum og sama skólanum en í samræmi við ótrúlega góða frammistöðu skákliða Rimaskóla á Íslands-og Norðurlandamótum í skák síðustu árin.

Í móttöku forsetans voru mættir allir framámenn Skákhreyfingarinnar í gegnum tíðina. Hápunktur Bessastaðaheimsóknar var þegar stórmeistarinn Friðrik Ólafsson mætti Nansý Davíðsdóttur efnilegustu skákkonu landsins og nykrýndum Íslandsmeistara barna 2012. Skákin var mjög vel tefld og öllum áhorfendum ljóst að þarna færu tveir skáksnillingar fortíðar og

framtíðar. Svo fór að Friðrik bauð Nansý jafntefli sem Rimaskólastúlkan þáði. Við þetta tækifæri afhenti Helgi skólastjóri Ólafi Ragnari nýjasta Grafarvogsblaðið. Forsetinn sýndi blaðinu mikinn áhuga enda þar að finna athyglisverðan leiðara og frásögn af heimsókn hans á Íslandsmót barna sem haldið var í Rimakóla.

Hin fjögur fræknu. Ungmennalandsliðsmenn Rimaskóla, þau Kristófer Jóel Jóhannesson, Nansý Davíðsdóttir, Oliver Aron Jóhannesson og Dagur Ragnarsson ásamt Friðriki Ólafssyni stórmeistara og Ólafi Ragnari Grímssyni forseta Íslands.

Konudagsblóm

Fallegir blómvendir fyrir allar konur

Hverafold 1-3 sími 5670760 - Bílshöfða 20 (Húsgagnahöllinni) sími 5670761

Teflt á Bessastöðum. Afmælisbarnið Friðrik Ólafsson stórmeistari gegn skákprinsessunni Nansý Davíðsdóttur, nýkrýndum Íslandsmeistara barna.

H^\g c HiZaaV :^cVghY ii^g

A \\^aijg [VhiZ^\cVhVa^

He c\^c (,! '# ]¨Â# &&' GZn`_Vk ` H b^ *,* -*-*# ;Vm *,* -*-+

Örn Helgason sölumaður 696-7070

SPORHAMRAR 4ra HERB.-TVÖFALDUR BÍLSKÚR Falleg 4ra herb. 112,4 fm. íbúð ásamt tvöföldum 41,1 fm. bílskúr, samtals 153,5 fm. Íbúðin er endaíbúð á 2. hæð í litlu tveggja hæða fjölbýlishúsi á góðum stað, stórar suðursvalir, þrjú svefnherbergi og gott útsýni. V. 34.9 millj.

H b^ *,* -*-*

Íbúðareigandi vill kaupa lítið sérbýli í Grafarvogi - skipti koma til greina

VIÐARRIMI - EINBÝLI Á EINNI HÆÐ

GULLENGI - 2JA HERBERGJA

Vorum að fá í sölu samtals 186,1 fm fallegt einbýlishús (157,8 fm) með innbyggðum bílskúr (28,3 fm) á góðum stað í litlum botnlanga. Þrjú svefnherbergi eru í húsinu, möguleiki á því fjórða. Gólfefni eru parket og flísar. Stór sólpallur er í suð-vestur. V. 48.9 millj.

Mjög notaleg og falleg 2ja herbergja íbúð á 3. og efstu hæð. Parket er á öllum gólfum nema baðherbergi og þvottahúsi en þar eru gólf flísalögð. Þvottahús er innan íbúðar. V. 17.5 millj.

LAUFRIMI 4RA HERBERGJA - SÉR INNGANGUR Falleg og rúmgóð 4ra herbergja endaíbúð með sér inngangi af svölum á 2. og efstu hæð við Laufrima. Þrjú svefnherbergi eru í íbúðinni. Skálagt parket á gólfum, flísar á baðherbergi. Nýleg hvít innrétting í eldhúsi. Nýlegar hurðir með eikarspón eru í íbúðinni. V. 24.9 millj.

]Xjk\`^eXjXc Xe el _m\i]`

BREIÐAVÍK - 3JA HERBERGJA Á 3. og efstu hæð, mjög rúmgóð 3ja herbergja íbúð í góðu vel viðhöldnu húsi. Stórar suður svalir. Tvö rúmgóð svefnherbergi. Baðherbergi með sturtu og baðkari. Stigagangur ný málaður og með nýju teppi. V. 23.5 millj.

lll#[b\#^h


www.markhonnun.is www.markhonnun.is

KONUDAGSTILBOÐ Í NETTÓ HVERAFOLD KONUR TIL HAMINGJU MEÐ KONUDAGINN! KOMIÐ OG FAGNIÐ KONUDEGINUM SNEMMA MEÐ OKKUR Í GRAFARVOGINUM.

FÖSTUDAGINN 17. FEBRÚAR GARN & PRJÓNA PRJÓNAVÖRUR VÖRUR

20%

KYNNINGAR Í VERSLUN FRÁ KL. 16.30 - 19.00 ÝMIS TILBOÐ Í TILEFNI DAGSINS KOMIÐ OG KÍKIÐ Á ÚRVALIÐ!

AFSLÁTTUR AFSLÁTTUR SNYR SNYRTIVÖRUR TIVÖRUR

30% AFSLÁTTUR AF SLÁTTUR

PINK LADY 2 KG KASSI

798

SALTKJÖT & BAUNIR – TÚKALL!

VERÐ NÚ

KR PK

GLAÐNINGUR FYLGIR

KAUPTU 2 KG PINK LADY OG FÁÐU GLAÐNING!

FRÍ TASKA FYLGIR MEÐ

SALTKJÖT SALTKJÖT

SALTKJÖT SALTKJÖT

ÓDÝRT ÓDÝRT FYRIR HEIMILIÐ

SÍÐUBITAR SÍÐUBITAR

558 VERÐ NÚ

VVAR AR 69 6988 KG

KR

SLÁTTUR F A % 0 4

2 298 98 VERÐ NÚ

VAR VAR 497 497 KG

KR

www.netto.is w ww.netto.is | Mjódd · Salavegur Salavegur · Hverafold Hverafold · Akureyri Akureyri · Höfn Höfn · GGrindavík rindavík · RReykjanesbær eykjanesbær · Bor Borgarnes garnes · EEgilsstaðir gilsstaðir | TTilboðin ilboðin gilda meðan bir birgðir gðir endas endast.t. Birt með ffyrirvara yrirvara um pr prentvillur entvillur og m myndavíxl. yndavíxl.

KRÆSINGAR &K OST TAKJÖR KOSTAKJÖR Opnunartími í Hv Hverafold erafold | mán - lau 10.00 10.00 - 21.00 21.00 | sun 12. 12.00 00 - 19 19.00 .00


8

GV

Fréttir

Hitafundur í Hamraskóla - Fulltrúar foreldrafélags Hamraskóla og Húsaskóla sögðu sig úr stýrihóp - Mikil reiði á 200 manna fundi í Hamraskóla í garð borgaryfirvalda - reikna má með mikilli þátttöku á undirskriftalistum í Hamrahverfi og Húsahverfi - Oddný Sturludóttir svaraði því ekki hve margar undirskriftir þyrfti til að stoppa málið

Íbúum í Hamrahverfi tókst loksins að fá fulltrúa frá Reykjavíkurborg til að mæta á íbúafund í skólanum og ræða fyrirhugaða sameiningu unglingadeilda Hamraskóla, Húsaskóla og Foldaskóla. Um 200 manns mættu á fundinn sem er ótrúlegur fjöldi í fámennu hverfi eins og Hamrahverfi. Er þetta fjölmennsti íbúafundur í Hamrahverfi frá því að hverfið byggðist um og eftir 1990. Þegar boðað var fyrst til fundar í Hamraskóla í lok janúar sá enginn sér fært að mæta frá borginni og voru merkt sæti borgarfulltrúanna auð við háborðið. Það var síðan kærkomið þegar Oddný Sturludóttir, formaður Skóla- og Frístundasviðs borgarinnar boðaði komu sína á fund í Hamraskóla með íbúum hverfisins þann 1. febrúar sl. Andrúmsloftið á fundinum í Hamraskóla var rafmagnað og lá stundum við að upp úr syði. Íbúum hreinlega ofbauð málflutningur Oddnýjar Sturludóttur og var mikill hiti í fundarmönnum. Einn fundarmanna spurði Oddnýju að því hve margar undirskriftir þyrfti úr Hamrahverfi til að stöðva málið. Þrátt fyrir að spurningin væri ítrekuð nokkrum sinnum af fleiri fundarmönnum svaraði Oddný henni ekki beint. Sagði aðeins að öllum borgarbúum væri að sjálfsögðu heimilt að mótmæla störfum kjörinna fulltrúa borgarinnar. Fastlega má reikna með því að undirskriftalistar fari af stað fljótlega í Hamrahverfi og Húsahverfi. Margir eru þeirrar skoðunar að auðvelt verði að fá 90-95% íbúa í hverfinu til að skrifa undir slíkan lista þar sem þess yrði krafist að hætt yrði við saminingu unglingadeildanna. Þegar miklar breytingar eiga sér stað innan skólakerfisins er fjárhagslegur sparnaður yfirleitt ástæðan. Svo er ekki í sameiningarmáli unglingdeildanna í sunnanverðum Grafarvogi. Samkvæmt orðum Oddnýjar á fundinum er áætlaður sparnaður af sameiningunni 42 milljónir króna á þessu ári og því næsta. Vissulega miklir peningar en nánast smáaurar þegar umfang og afleiðingar breytinganna er haft í huga. Ef þessi sameining næst í gegn, sem margir telja afar ósennilegt, þá er það krafa sem ekki verður hægt að hafna að strætóferðir verði úr Hamrahverfi. Fram kom á fundinum að það kostaði 10-30 milljónir króna að reka eina stætóleið á ári. Sparnaðurinn við sameininguna hyrfi því á einu ári eða tveimur. Tveir ungir fundarmenn, nemendur í Hamraskóla, kvöddu ser hljóðs á fundinum og vakti málflutningur þeirra mikla athygli. Nemendurnir beindu máli sínu til

Þessi mynd er frá fyrri fundinum í Hamraskóla. Rúmlega 100 manns mættu á fundinn en 200 manns á síðari fundinn nokkrum dögum síðar. Mikill hiti var í íbúum á báðum fundunum og mikil reiði ríkir í hverfinu vegna fyrirætlana borgaryfirvalda í sameiningarmálum unglingadeilda. GVOddnýjar og höfðu flest á hornum sér varðandi sameininguna. ,,Í unglingadeildinni í Hamraskóla reykir enginn nemandi, það drekkur enginn nemandi í deildinni og enginn nemandi neytir fíkniefna. Við fullyrðum að það er aðeins til ein svona unglingadeild í Grafarvogi og nú á að eyða henni.” Þrátt fyrir að nemendurnir fyndu því flest til foráttu að sameinst Foldaskóla og Húsaskóla þá nefndu þeir að það væri kostur að í Foldaskóla fengju þau ef til vill skilvirkari sérgreinakennslu. Í Hamraskóla kenndi til dæmis stærðfræðikennarinn þeim líka náttúrufræði. Framkoma þessara ungu nemenda vakti mikla athygli á fundinum og rúsínan í pylsuendanum hjá þeim fékk alla fundarmnn til að skella upp úr er þeir sögðu: ,,Þið skuluð muna það að eftir nokkur ár Mætt á fund. Frá vinstri: Eva Einarsdóttir, Óttar Proppé, Oddný Sturludóttir og Einar Örn Benediktsson. verðum við orðin að atkvæði.” henni ósammála. tveir ötulir fulltrúar foreldra í hópnum íbúarnir eru ekki virtir svars þegar spurnSpurt var um það á fundinum hvort gerð Einnig var spurt á fundinum hvort þetta fengu ekki svör við spurningum sínum ingum er varpað fram og á skoðanir þeirra hefði verið könnun á því hvort sameining væri ekki bara byrjunin. Hvort grunnskóla- mánuðum saman og sáu sér því þann kost er ekki hlustað. Með öðrum orðum; unglingadeildanna kynni að hafa áhrif til starf í Hamraskóla yrði ekki lagt niður í vænstan að segja sig úr hópnum. íbúalýðræðið er ekki til hjá stjórnmálalækkunar fasteignaverðs í Hamrahverfi. kjölfarið. Því neitaði Oddný alfarið á fundOddnýju Sturludóttur var tíðrætt um mönnunum þegar á hólmin er komið. Og Oddný afgreiddi það mál snarlega með inum og hrósaði Hamraskóla í hvívetna stýrihóp og rýnihóp á fundinum og fannst algjörlega keyrir um koll þegar valdir þeim orðum að ekkert benti til þess. Má fyrir öflugt og gott skólastarf. fundarmönnum nóg um. Víst er að margir fulltrúar foreldra í stýrihópum eru ekki telja fullvíst að þorri íbúa í hverfinu sé Fram kom á fundinum að óánægja sé íbúar í Hamrahverfi eru á þeirri skoðun að virtir svars. einnig mjög mikil í Húsahverfi með fyrir- minnka mætti mjög mikla vinnu endalausra Sem fyrr segir má reikna með að undirhugaða sameiningu unglingadeildanna í hópa og ráða og leggja meiri áherslu á að skriftalistar í hverfunum fari af stað fljótsunnanverðum Grafarvogi. Fulltrúi for- tala við fólkið sem mestu máli skiptir að lega ef þeir eru þá ekki þegar farnir af stað eldrafélagsins í Húsaskóla tók til máls á tala við, nefnilega foreldrana og íbúana í þegar þetta birtist. fundinum og var mjög ósátt við vinnu- hverfunum. Því má síðan bæta við að málið snertir brögð stýrihóps í málinu. Notaði fulltrúinn Þrátt fyrir að lesa megi í stefnuskrám einnig Bryggjuhverfið í Grafarvogi þar tækifærið og tilkynnti úrsögn sína úr stýri- þeirra flokka sem nú eru við völd í Reykja- sem nemendur hverfisins sækja nám í hópnum. Áður hafði fulltrúi foréldrafélags vík að vinna skuli að því að færa meiri völd Hamraskóla. Þar má reikna með að undirHamraskóla sagt sig úr hópnum. Það kann úr ráðhúsinu og út í hverfi borgarinnar þá skriftalistar fari einnig af stað fljótlega. að vera slæmt að einhverju leyti að for- er hið þveröfuga að gerast í Hamrahverfi Við munum segja nánar frá málinu í eldrafélögin eigi ekki fulltrúa í umræddum og Húsahverfi. Yfir foreldrafélög og íbúa í næsta blaði. stýrihóp. Staðreyndin er hins vegar sú að hverfunum er vaðið á skítugum skónum,

Þessi mynd segir meira en mörg orð. Auðir stólar fulltrúa borgarinnar á fyrri fundinum í Hamraskóla. GV-mynd PS


Hi m ne sk he ils ub ót

fyrir alla

fjölskyl duna

Eimbaðið i Grafarvogi er hluti af miklum endurbótum í sundlaugum Reykjavíkur árið 2011 og 2012


10

Fréttir

Nú er mál að linni

GV

- sameiningar í Grafarvogi - eftir Mörtu K. Hreiðarsdóttur og Bjarka Sigfússon

Skv. tillögum starfshóps um greiningu tækifæra til samreksturs og/eða sameiningar leikskóla, grunnskóla og frístundaheimila í febrúar 2011 voru lagðar fram fimm tillögur um sameiningar/samþættingu í Grafarvogi. Sameiningarnar snertu sjö af átta grunnskólum hverfisins, þrjá af þrettán borgarreknum leikskólum þess og lagt var til að samþætta skóla og frístundastarf í einu hverfi Grafarvogs með það að markmiði að undirbúa sameiningu yfirstjórnar skóla og frístundastarfs í borginni allri. Allar fimm tillögur starfshóps um sameiningu/samþættingu í Grafarvogi voru samþykktar á borgarstjórnarfundi hinn 19. apríl síðastliðinn. Á sama tíma var fallið frá tillögum í öðrum hverfum eða þeim var frestað svo hægt væri að vinna málið í meiri samvinnu við íbúana. Eftir stendur að Grafarvogur er það hverfi Reykjavíkur sem harðast er gengið fram í sameiningu/samþættingu á skólastarfi. Af þeim fimm tillögum sem vörðuðu Grafarvog, beindust þrjár að grunnþjónustu íbúa í Hamra- og Bryggjuhverfi. Þann 1. júlí var annar leikskóli hverfisins, Funaborg, sameinaður Foldaborg og Foldakoti og hafa leikskólarnir þrír nú fengið nafnið Sunnufold. Við skólabyrjun síðastliðið haust var frístundaheimilið Simbað sæfari flutt af Kidduróló og inn í Hamraskóla. Næsta haust er svo áætlað að unglingadeild Hamraskóla flytjist í Foldaskóla, ásamt unglingadeild Húsaskóla og þar verði unglingasafnskóli þessara þriggja skóla. Vegna þessara breytinga á skólastarfi í Hamraskóla er næsta öruggt að „flytja“ verði sérdeild skólans fyrir einhverfa einnig í Foldaskóla en í raun þýðir það að sérdeild Hamraskóla verður lögð niður og ný sérdeild sett á fót í Foldaskóla. Okkar litla hverfi, þ.e. Hamra- og Bryggjuhverfi sem telur u.þ.b. 3000 íbúa, stendur því frammi fyrir þremur sameiningar-/samþættingaráformum borgaryfirvalda á rúmu ári. Er það furða þó að við íbúarnir veltum því fyrir okkur hvernig í ósköpunum þessar aðgerðir borgaryfirvalda geti samrýmst jafnræðisákvæði stjórnsýslulaga (11. gr.)? En nánar að sameiningum hverfisins. Funaborg, ásamt leikskólanum Klettaborg hafa löngum verið hverfisleikskólar Hamra- og Bryggjuhverfis. Báðir skólarnir hafa verið í skólasamstarfi við Hamraskóla, þó svo að Funaborg hafi einnig átt í slíku samstarfi við Foldaskóla. Leikskólinn stendur enda nokkurn veginn miðja vegu milli þessara skóla, rétt við Gullinbrúna. Frá upphafi var Sigríður Jónsdóttir, Dista, skólastjóri í Funaborg. Mótaði hún stefnu hans í anda Emilio Reggio og gekk sjálf á undan með góðu fordæmi. Dista var virk í starfi með börnunum, þekkti hvert einasta barn og alla foreldra með nafni. Hún gekk í öll störf og foreldrar muna ekki eftir því að komið hafi til þess í mörg ár að börn hafi verið send heim vegna manneklu, þrátt fyrir að oft væri erfitt að manna stöður á góðæristímum. Faglegt starf í leikskólanum var framúrskarandi undir hennar stjórn og leitun að leikskóla þar sem stjórnendur og

starfsmenn voru samstíga í að gera leikskólann að persónulegu og heimilislegu athvarfi fyrir börnin en jafnframt metnaðarfullu lærdómsumhverfi. Starfsmannavelta var lítil og lögðu starfsmenn metnað sinn í vinnuna. Á Funaborg var hlustað á hugmyndir barnanna og þeim gefin kostur á að hafa áhrif á leikskólastarfið. Auk þess fengu foreldrar skýr skilaboð og verkfæri til að nota í sínu uppeldi. Það lýsir vel ánægju foreldra með Funaborg að þegar hugmyndir um sameiningu hans við tvo aðra leikskóla komu fram – skrifuðu allir foreldrar utan einn, undir yfirlýsingu þess efnis að fallið yrði frá sameiningunni. Töldu foreldrar að sameiningin yrði til þess að faglærðu starfsfólki fækkaði í skólanum þar sem stjórnendum yrði sagt upp og ekki yrði ráðið faglært starfsfólk í staðinn. Afleiðingin yrði að fagstarfi, stefnumótun og starfsandi leikskólans biði hnekki. Það var ósk foreldra að ef sameiningin yrði engu að síður að veruleika yrði lengri tími gefin til undirbúnings þannig að meiri líkur yrðu á að sameiningin yrði farsæl. Varnaðarorð foreldra og fjölmargra fagaðila höfðu engin áhrif og sameiningin keyrð í gegn. Því miður er það svo að ýmsar hrakspár foreldra varðandi Funaborg virðast hafa ræst. Frá sameiningu hafa einungis verið rúmlega 30 börn á leikskólanum en fram að þeim tíma var hann fullnýttur, með 52 börnum. Þetta vekur furðu í ljósi þess að ein meginrökin fyrir sameiningum leikskólanna í borginni var hagræðing í því skyni að fjölga plássum til að geta tekið á móti stærstu árgöngum Íslandssögunnar (2009 og 2010). Stórt skarð var hoggið í lið fagmenntaðra starfsmanna er þrír leikskólakennarar hættu störfum við sameininguna. Það er upplifun margra foreldra að faglegt starf leikskólans hafi beðið hnekki sem og stjórnun skólans þar sem ekki er lengur stjórnandi með fasta viðveru í leikskólanum á starfstíma hans. Nokkrir foreldrar hafa fært börn sín á aðra leikskóla vegna óánægju með stöðuna eftir sameiningu. Í vetur hefur það gerst nokkrum sinnum að börn eru send heim vegna manneklu, í fyrsta skipti í mörg ár. Til að kóróna allt hefur matráði leikskólans verið sagt upp störfum svo nú fá leikskólabörnin á Funaborg aðsendan bakkamat í hádeginu (okkur er sagt að hann sé eini leikskólinn sem málum er þannig háttað af þeim þremur sem voru sameinaðir). Margir foreldrar telja að starf leikskólans hafi verið eyðilagt og taka muni mörg ár að koma starfinu aftur í fyrra form! Frístundaheimilið Simbað sæfari hefur undanfarin ár verið starfrækt í gamla gæsluvallarhúsinu á Kiddu-róló í miðju Hamrahverfis. Ákveðið var að samþætta skóla- og frístundastarf í Hamrahverfi og flytja starfsemi frístundaheimilisins inn í Hamraskóla frá og með skólabyrjun í haust. Þó þetta sé kannski sú tillaga í Grafarvogi sem mætti hve minnstri mótstöðu foreldra og þeir gátu helst fallist á að hefði hugsanlega hagræðingu í för með sér, er ekki þar með sagt að hún hafi skilað tilætluðum árangri. Rökin voru að með því að færa frístundaheimilið inn í skól-

ann mætti „skila“ færanlegri kennslustofu (gæsluvallarhúsinu), spara þannig innri leigu á húsinu og fá aðra starfsemi í húsið sem gæti gefið tekjur. Fyrst í skólabyrjun kom í ljós að „tekist“ hafði að leigja húsið undir starfsemi dagforeldra. Í framhaldinu var frístundaheimilið flutt inn í skólann. Flutningurinn varð því í raun eftir að vetrarstarfið var hafið og með nokkrum tilkostnaði vegna breytinga sem þurfti að gera á húsnæðinu. Kaupa þurfti og setja upp innréttingar, kaupa húsgögn, setja upp snaga og ýmislegt fleira. Eftir flutninginn af Kiddu-róló var börnunum á frístundaheimilinu meinaður aðgangur að gæsluvellinum sjálfum og hann afgirtur vegna starfsemi dagforeldranna. Þar sem skólalóð Hamraskóla hefur verið á biðlista í mörg ár eftir að farið verði í nauðsynlegar framkvæmdir, þýddi þetta í raun að útiaðstaða fyrir börnin á frístundaheimilinu versnaði til muna. Hins vegar má reyndar geta þess að nú höfum við fengið þær fréttir að næsta sumar eigi að byrja á langþráðum framkvæmdum við skólalóðina. Skemmst er frá því að segja að starfsemi dagforeldranna á Kiddu-róló varð aldrei að veruleika og húsnæðið hefur staðið autt (væntanlega án þess að færa borginni nokkrar tekjur). Áhugavert væri að sjá tölur um það hvað flutningur frístundaheimilisins hefur kostað og hvort einhverjar tekjur hafa komið þar á móti. Fyrir utan að fjárhagslegu rökin virðast veik hafa ýmsir aðrir ókostir komið í ljós. Frístundaheimilið er nú staðsett í tveimur kennslustofum í suðurenda skólans. Húsnæðið er mun óhentugra en gæsluvallarhúsnæðið að því leyti að börnin eru nokkuð langt frá inngangi skólans og dregur það enn úr fýsileika útiveru í frístund. Mikill glymjandi er jafnframt í kennslustofunum sem verður þess valdandi að börnin eru orðin mjög þreytt þegar þau eru sótt á daginn. Jafnframt veldur það börnum og starfsfólki ruglingi að þrátt fyrir að starfsemi skóla og frístundar séu í sama húsi, gilda ekki sömu reglur og agastjórnunarkerfi á báðum stöðum. Þannig er sumt sem bannað er í skólanum leyft í frístund og öfugt og veldur þetta ákveðinni togstreitu. Þá er opið rými í gegnum skólann næst frístundastofunum og þaðan berst oft mikill hávaði sem truflar kennara og aðra sem vinna í skólanum eftir að kennslu lýkur. Samþætting skóla og frístundastarfsins er hins vegar aðeins fyrsta skrefið í samrekstri skóla og frístundaheimila en borgin hefur þá stefnu að sameina yfirstjórn skóla og frístundheimila í allri borginni á næstu misserum. Hvað sú sameining kemur til með að hafa í för með sér varðandi faglegt starf og sjálfstæði frístundaheimilanna er ekki gott að segja en ljóst er að margir foreldrar óttast að breytingarnar verði til að skaða það góða starf sem rekið er í frístundaheimilunum í dag en það stórbatnaði eftir að frístundaheimilin voru færð undir ÍTR á sínum tíma. Þriðja ákvörðun borgaryfirvalda er snertir íbúa í Hamra- og Bryggjuhverfi beint, er flutningur unglingadeildar Hamraskóla í safnskóla í Foldaskóla. Eins og fyrri ákvarðanir

virðist þessi einnig illa undirbúin og skorta rök. T.d. var það augljóst á kynningarfundi sem haldinn var í Rimaskóla í mars, að borgarstjórnarmeirihlutinn hafði ekki hugmynd um að enginn strætó gengi í Hamrahverfi þannig að börnin gætu haft þann möguleika til að ferðast í skóla þegar vegalengdir aukast, svo dæmi sé tekið. Annað dæmi snýr að sérdeild Hamraskóla, í tillögum starfshópsins er hennar hvergi getið og margt bendir til þess að engin hafi gert sér tilvist hennar ljósa fyrr en eftir ábendingar foreldra og fleiri aðila síðastliðið haust. Frá upphafi hafa fagaðilar, foreldrar og aðrir umsagnaraðilar mótmælt þessari ákvörðun um sameiningu skólanna. Könnun meðal foreldra sem framkvæmd var í Hamraskóla í mars 2011 sýndi að rúm 74% foreldra í skólanum voru á móti sameiningu og andstaðan hefur aukist síðan í ljósi vinnubragða borgaryfirvalda í málinu öllu. Að fengnum umsögnum frá helstu hagsmunaaðilum tengdum skólanum hafnaði skólaráð skólans sameiningunni í umsögn sinni til menntaráðs. Í umsögninni sagði: „Forsendur eru of óljósar og skipulag framkvæmdarinnar óskýrt. Þótt ráðið sjái hugsanlega einhverja kosti við sameiningu eru þeir of fáir og óljósir í framsetningu. Áhættan við svo veigamiklar breytingar fyrir nemendur er of mikil miðað við hugsanlegan ávinning.“ Sem fyrr voru ábendingar og varnaðarorð hundsuð og sameiningin samþykkt í apríl. Í kjölfarið var stýrihópur stofnaður með fulltrúum foreldra, kennara, skólastjóra og starfsfólki borgarinnar. Hlutverk hópsins var að undirbúa breytingu á Foldaskóla í heildstæðan safnskóla á unglingastigi með flutningi nemenda í 8.-10. bekk úr Hamra- og Húsaskóla. Frá upphafi töldu foreldrar í stýrihópnum að ekki væri hlustað á ábendingar þeirra né fengju þeir svör við spurningum sínum. Þegar þeim fannst útséð um að þeir gætu komið nokkru áleiðis ákváðu þeir að segja sig úr hópnum. Þegar þetta er skrifað hafa fjórir fulltrúar sagt sig úr hópnum og ekki er útlit fyrir að aðrir fáist í staðinn. Það hefur vakið upp spurningar um hvort stýrihópurinn sé orðinn starfshæfur og hafi umboð til að uppfylla þær skyldur sem á hann eru lagðar skv. erindisbréfi um starfsemi hans. Flutningur unglingadeildar Hamraskóla í Foldaskóla vekur upp ýmsar spurningar meðal foreldra og íbúa. Áhyggjur þeirra beinast að faglegum þáttum eins og gæði skólastarfs, kennsluháttum og mati á skólastarfi, eineltismálum, umferðar- og öryggismálum, framtíð sérdeildar, starfi félagsmiðstöðva, almenningssamgöngum, o.s.frv. Þá telja þeir að lítill fjárhagslegur ávinningur verði þegar upp er staðið sem nægi engan veginn til að réttlæta það rask og þá áhættu sem breytingarnar kunna að hafa í för með sér. Við mörgum spurningum foreldra hafa engin svör fengist eða svörin eru í besta falli ófullnægjandi. Undirbúningur sameinaðs skóla virðist afar skammt á veg kominn miðað við að einungis fjórir mánuðir eru eftir af yfirstandandi skóla-

Skipt­um­um­bremsuklossa­og­diska

,,Miðað við reynslu okkar af fyrri sameinin getum ekki samþykkt að okkar mesti auður dóttir og Bjarki Sigfússon. ári. Framtíð þess Hamraskóla sem eftir verður er óljós – og okkur er sagt að það sé ekki okkar mál hvað verður um skólann og það ónýtta húsnæði sem verður til við flutning unglingadeildarinnar í Foldaskóla. Samkvæmt sameiningartillögunni yrði að skoða rekstur Húsaskóla og Hamraskóla samhliða þessum breytingum, með tilliti til nýtingar á húsnæði og hugsanlegrar sameiningar í stjórnun eða sameininga við leikskóla í nágrenninu – sem í raun þýðir enn eina breytinguna á grunnþjónustu hverfisins. Hvaða áhrif þessi breyting mun síðan hafa á hverfið sem slíkt og eftirspurn eftir húsnæði í því getur enginn nema tíminn leitt í ljós. Er það nema von að við íbúar í Hamraog Bryggjuhverfi spyrjum hversu langt eigi að ganga í skerðingu á grunnþjónustu í okkar hverfi – er ekki mál að linni??? Miðað við reynslu okkar af fyrri sameiningum í hverfinu erum við svartsýn á að safnskólasameiningin fái farsælan endi. Við getum ekki samþykkt að okkar mesti auður, börnin okkar, séu lögð undir í þeirri rúllettu. Við viljum því nota þetta tækifæri og biðla til meirihlutans í borgarstjórn um að endurskoða áform sín varðandi skólann okkar og falla frá flutningi unglingadeildarinnar í Foldaskóla næsta haust. Virðingarfyllst Marta Kristín Hreiðarsdóttir og Bjarki Sigfússon Foreldrar tveggja barna í Hamraskóla og fyrrverandi nemenda Funaborgar sem nú sækir frístundaheimilið Simbað.


11

GV

Hættið við sameiningu - ályktun íbúafundar í Hamraskóla Hér fer á eftir ályktun sem borin var undir atkvæði fundarmanna sem troðfylltu Hamraskóla þann 1. febrúar sl. á íbúafundi með borgarfulltrúm meirihlutans í Reykjavík. Ályktunin var vitaskuld samþykkt samhljóða.

ngum í hverfinu erum við svartsýn á að safnskólasameiningin fái farsælan endi. Við r, börnin okkar, séu lögð undir í þeirri rúllettu,” segja þau Marta Kristín HreiðarsGV-mynd PS

Hættið við sameiningu! Ályktun fundar foreldra og íbúa í Hamra- og Bryggjuhverfi Við, foreldrar og íbúar í Hamra- og Bryggjuhverfi, furðum okkur á þeim ásetningi borgaryfir¬valda að flytja unglingadeild Hamraskóla í safnskóla í Foldaskóla haustið 2012, þrátt fyrir almenna og ítrekaða andstöðu foreldra og íbúa hverfisins og þrátt fyrir umsagnir og varnaðarorð menntamálaráðuneytis og fagaðila. Engin sannfærandi rök hafa verið færð fyrir sameiningunni. Fjárhagslegur ávinningur virðist í besta falli vera óverulegur og kostnaður við sameininguna óþekkt stærð. Faglegir ágallar eru fjölmargir. Auk þess höfum við sýnt fram á ýmsar neikvæðar afleiðingar af sameiningunni fyrir börnin, skólastarfið, hverfin og umhverfið. Þar að auki er starfsemi Hamraseturs, sérdeildar fyrir einhverf börn við Hamraskóla,

þar sem frábær árangur hefur náðst, í fullkominni óvissu og uppnámi. Hamraskóli skarar fram úr á mörgum sviðum, samanber skýrslu um heildstætt mat á skólastarfinu, og teljum við að sá góði árangur geti verið í hættu með svo mikilli breytingu á skólanum sem niðurlagning þriggja bekkjardeilda er. Við teljum hag barnanna okkar ekki betur borgið með sameiningu unglingadeilda í safnskóla og hún muni ekki auka velferð þeirra. Nú, þegar einungis fjórir mánuðir eru eftir af yfirstandandi skólaári, blasa enn við foreldrum fjölmargir óvissuþættir og enn er fjölda spurninga ósvarað um sameininguna og grunn¬þjónustu í Hamra- og Bryggjuhverfi, þrátt fyrir loforð um samráð og íbúalýðræði. Á fundum skóla- og frístundaráðs, áður menntaráðs, hafa ítrekað komið fram bókanir frá fagaðilum sem gagnrýna framkvæmd og verklag sameiningaferlisins. Við fordæmum hroðvirknisleg vinnubrögð ráðamanna og sættum okkur ekki við þau. Á þessum grundvelli höfnum við sameiningunni og förum fram á að fallið verði frá henni.

Fréttir ÍTR: Félagsmiðstöðvarnar skella sér í sund í vetrarleyfinu Félagsmiðstöðvar Gufunesbæjar ætla að nota tækifærið í vetrarleyfi grunnskólanna og fara saman í sund í Grafarvogslaug fimmtudaginn 23. febrúar kl. 19-21. Hvað er meira hressandi en að skella sér í sund í góðra vina hópi, hlusta á tónlist og fara í nokkra leiki og sprella aðeins? Það er fátt sem slær það út. Nánar auglýst í félagsmiðstöðvunum og á heimsíðum þeirra.

Viðburðir í vetrarfríinu Í Gufunesbæ verður mikið um dýrðir í vetrarfríinu og verður hið árlega Hlöðumót í skák haldið 23. febrúar kl. 12:30 í Hlöðunni við Gufunesbæ. Mótið er samstarfsverkefni Gufunesbæjar og skákdeildar Fjölnis og eru allir velkomnir. Skráning fer fram í Gufunesbæ í síma 411-5600 (Erla) fyrir 20. febrúar Þann 24. febrúar verður haldið fjölskyldubingó í Hlöðunni kl. 12:30 og eru veglegir vinningar í boði. Spjaldið kostar kr. 300 er 2 spjöld kr. 500. Veitingasala verður á staðnum. Ekki láta þessa viðburði fram hjá ykkur fara.

Gildir til og með 26. febrúar 2012

GULLNESTI 1 lít er af ís og köld sósa að eins 790,-

Fjölskyldutilboð 4 hamborgarar - franskar - sósa og 2 l Kók aðeins

2.790,-

Grillið í Grafarvogi - Gylfaflöt 1 - Sími: 567-7974


12

Bókhald

og launaútreikningur fyrirtækja, húsfélaga, félagasamtaka og einstaklinga Skattframtöl einstaklinga Sveinbjörn Bjarnason viðurkenndur bókari bókhaldsstofa Sóleyjarima 7 112 Reykjavík Sími: 898 5434 Fax: 587 5211 Netfang: svbjarna@simnet.is

GV

Ritstjórn/Auglýsingar Sími 587-9500

Rúnar Geirmundsson

Sigurður Rúnarsson

Elís Rúnarsson

Þorbergur Þórðarson

Alhliða útfararþjónusta Símar: 567 9110 & 893 8638 www.utfarir.is • runar@utfarir.is

Útfararþjónustan ehf. Stofnað 1990

GV

Fréttir Sameining unglingadeildar Húsaskóla og Foldaskóla:

Hver er í raun hinn faglegi ávinningur? - eftir Jón Hreiðar Sigurðsson, foreldri barna í Húsaskóla Fimmtudaginn 9. febrúar var haldinn opinn fundur íbúa Húsahverfis um fyrirhugaðar breytingar á skólastarfi í Húsaskóla og áhrif þess á lífsgæði íbúa hverfisins. Það er skemmst frá því að segja að um 100 manns mættu til fundarins. Stiklað var á stóru hvað varðar ýmsa þætti sem snúa að þessari breytingu svo sem faglegum, samfélagslegum og fjárhagslegum þætti breytinganna. Forsögu fundarins má rekja til ákvörðunar borgaryfirvalda um að sameina unglingadeildir Húsa-, Hamra- og Foldaskóla í eina sæng í húsakynnum Foldaskóla. Þessi breyting á að koma til framkvæmda skólaárið 2012-2013. Samhliða þessari breytingu á að skoða rekstur Húsa- og Hamraskóla með tilliti til betri nýtingar á húsnæði og hugsanlegrar sameiningar í stjórnun eða sameiningar við leikskóla í hverfinu. Rök frá Skóla- og frístundasviði borgarinnar með sameiningunni eru meðal annarra þau að ná megi fram hagkvæmni og samlegðaráhrifum á ýmsum sviðum til hagsbóta fyrir nemendur, kennara og foreldra. Einnig er minnst á að í stærri skólum megi bjóða upp á fleiri valgreinar til handa unglingum í námi og stuðla að aukinni sérhæfingu kennara. Almenn ánægja hefur verið á meðal foreldra og nemenda í Húsaskóla undanfarin ár. Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar framkvæmdi mat á skólastarfi unglingadeildar í október 2011. Kom þar fram að nemendum líður að jafnaði vel í skólanum, skóla- og bekkjarandi er góður og sérstaklega er minnst á hvað samband nemenda við kennara er gott. Í sömu skýrslu er talað um að foreldrar segja líðan barna sinna góða í skólanum og jafnvel betri en það svo vitnað sé beint í skýrsluna. Kennslugæði þóttu almennt góð samkvæmt matsaðilum og kennslustundir fóru fram undir styrkri stjórn kennara og vinnufriður almennur. Einnig var gerð könnun á vegum skólans árið 2011 varðandi yfirvofandi sameiningu og samkvæmt niðurstöðum voru 74% foreldra andvíg sameiningunni. Með sameiningu unglingadeilda undir eitt þak er ljóst að bekkjardeildir muni stækka. Í Húsa- og Hamraskóla er námsframboð í vali til handa unglingunum með því mesta sem gerist í borginni eða 20% námsgreina. Loforð liggur fyrir frá formanni skóla- og frístundaráðs um að auka þátt valgreina um 1%. Þetta loforð er því í raun hjóm eitt því einnig ber að skoða nýja aðalnámskrá sem kveður á um fækkun valgreina til handa unglingum svo unnið sé í takt við aðrar þjóðir innan ríkja OECD. Hætta er á því að nemendur sem komi frá Húsa- og Hamraskóla finni sig sem gesti í Foldaskóla þar sem skólinn er heimavöllur annarra nemenda. Umrót sem þetta hentar engan veginn öllum og uggur er í foreldrum hvað varðar togstreitu innan unglingahópsins, aukin agavandamál og kvíða. Með sameiningunni verður líklega einnig lögð niður í sinni mynd ein

best sótta félagsmiðstöð í Reykjavík, Nagyn í Húsaskóla. Við megum þó ekki gleyma því að á öllum málum eru tvær hliðar og vissulega eru líkurnar á vinatengslum meiri í stærri hópum. Kennsla í faggreinum í stærri hópum ætti að vera markvissari og hagkvæmni gætir í rekstri stærri eininga. Ljóst er að ef af sameiningunni verður þá verður aðeins 1.-7.bekkur við nám í Húsaskóla skólaárið 2012-2013. Hvernig verður starfi skólans háttað? Engin úttekt hefur verið gerð á því hvaða áhrif brotthvarf unglinganna hefur á þann skóla sem eftir stendur og athugasemdir og varnaðarorð fagaðila hafa verið virt að vettugi. Foreldrar í hverfinu óttast að þjónustan í skólanum verði minni. Verður hægt að halda uppi sérgreinakennslu með óbreyttum hætti, verður hægt að halda starfsemi bókasafnsins gangandi, hvað með mötuneytið og síðast en ekki síst

Jón Hreiðar Sigurðsson.

hvað með endurbætur á skólalóðinni? Verður yfir höfuð kennsla í skólanum eftir nokkur ár? Frá hendi borgarfulltrúa meirihlutans liggja ekki fyrir neinar ábyggilegar staðreyndir varðandi fagleg rök með sameiningunni. Hver er í raun hinn faglegi ávinningur? Við því hafa enn ekki borist fullnægjandi svör. Það eru ekki flókin vísindi að gæði hverfa þar sem ekki er heildstæður grunnskóli eru minni en þar sem þess nýtur við. Með sameiningu unglingadeildanna í eina sæng undir þaki Foldaskóla er ljóst að vegalengdir sem nemendur þurfa að ferðast til og frá skóla aukast verulega. Lengsta vegalengd frá heimili að skóla verður tæpir 2 kílómetrar og þá er ekki talin með sú vegalengd sem nemendur í Hamra- og Bryggjuhverfi þurfa að ferðast þegar skóladagurinn hefst á íþróttum eða sundi. Á máli fulltrúa borgarmeirihlutans má skilja að ekki kemur til skólaakstur samhliða breytingunni né nokkur breyting á leiðakerfi Strætó. Ljóst má vera að einkabílaumferð mun aukast með sameiningunni. Aðkoma að Foldaskóla og gatnakerfi hverfisins er ekki hannað til að bera meiri umferð en nú

þegar er. Fulltrúar meirihlutans í Reykjavík hafa bent á að hægt sé að hleypa nemendum út við verslanir í nágrenninu því þær séu hvort sem er lokaðar á þessum tíma dags eða að nemendur hjóli í skólann. Það er ekkert bannar unglingum að ferðast um á reiðhjólum yfir vetrartímann en miðað við t.d veðrið í vetur þá er það engan veginn skynsamlegt. Hvort sem nemendum er hleypt út við verslunarplanið eða við skólann þá breytist umferðarþunginn ekki innan hverfisins og ef hleypa á umferð sem þessari í gegnum íbúahverfi er ljóst að öryggi vegfarenda og þá ekki síst gangandi vegfarenda er stefnt í hættu. Samkvæmt tölum frá Hagstofunni þá búa í Húsahverfi 1.975 manns. Í hverfinu er hátt hlutfall sérbýla og er gjaldstofn til fasteignaskatta gróflega áætlaður um 16 milljarðar sem gefur okkur um 400 milljónir í fasteignagjöld á ári. Ef við gefum okkur að íbúar hverfisins hafi svokölluð meðallaun þá er gjaldstofn til tekjuskatts gróflega áætlaður rúmir 5 milljarðar. Áætlað útsvar íbúa hverfisins eru því 750 milljónir á ári. Samtals eru þetta því um 1.150 milljónir sem íbúar Húsahverfis borga í beina skatta til Reykjavíkurborgar miðað við gefnar forsendur. Samkvæmt fulltrúum meirihlutans í Borgarstjórn þá er áætlaður ávinningur af sameiningunni um 14 milljónir á fyrsta ári sameiningar og 28 milljónir á hverju ári eftir það. Ef við eins og góðir vinir gera, skiptum ávinningnum á milli Húsa-og Hamrahverfis þá er ávinningurinn 7 milljónir á fyrsta ári í hvorn hlut og 14 milljónir á ári eftir það. Samanborið við þær tekjur borgarinnar af íbúum hverfisins þá eru fjárhagsleg rök hennar fyrir sameiningunni harla fátækleg. Á fundinum kom upp hugmynd sem myndi skila Reykjavíkurborg meiri sparnaði og hagræðingu en að sameina unglingadeildirnar. Hugmyndin er sú að leggja niður Foldaskóla í núverandi mynd, skólinn er miðsvæðis og miðað við yfirlitsmynd af hverfinu lægi það beinast við. Hæglega er hægt að skipta nemendum á milli Húsa- og Foldaskóla og fá tvo sterka heildstæða grunnskóla í hverfið. Foldaskóli liggur vel við og væri tilvalið Borgarbókasafnið, fyrir húsnæði Miðgarð, Skólahljómsveitina og félagsstarf aldraðra svo eitthvað sé nefnt. Þessi þjónusta myndi vafalítið auka gæði hverfisins, draga úr samgöngutruflunum á skólatíma. Forvitnilegt væri að vita hvort þessi hugmyndi hafi komið upp og ef svo er hvort gerð hafi verið úttekt á þessari útfærslu hjá borgaryfirvöldum ? Eins og ályktun sú er samþykkt var á íbúafundi Húsahverfis þann 9. febrúar þá lýsa foreldar og íbúar Húsahverfis efasemdum sínum yfir þann ásetning borgaryfirvalda að flytja unglingadeild Húsaskóla í safnskóla í Foldaskóla haustið 2012. Greinarhöfundur er foreldri tveggja nemenda við Húsaskóla. Jón Hreiðar Sigurðsso

Ályktun fundar í Húsaskóla Ályktun fundar foreldra og íbúa í Húsahverfi, 9. febrúar 2012: Við foreldrar og íbúar í Húsahverfi lýsum efasemdum okkar um þann ásetning borgaryfirvalda að flytja unglingadeild Húsaskóla í safnskóla í Foldaskóla haustið 2012, þrátt fyrir almenna andstöðu foreldra og íbúa hverfisins. Við tökum undir með foreldrum barna í Hamraskóla að tími til stefnu er orðinn mjög takmarkaður. Nú þegar einungis fjórir mánuðir eru eftir af yfir-

standandi skólaári blasa enn við foreldrum fjölmargir óvissuþættir og fjölda spurninga er ósvarað varðandi sameininguna og grunnþjónustu í hverfinu. Engin úttekt hefur verið gerð á því hvaða áhrif brotthvarf unglinganna hefur á þann skóla sem eftir stendur og athugasemdir og varnaðarorð fagaðila hafa verið virt að vettugi. Þá virðist fjárhagslegur ávinningur af sameiningunni í besta falli óverulegur og kostnaðurinn óþekkt stærð. Það er því ljóst að verið er að taka örlagaríkar ákvarðanir á afar hæpnum grunni.

Í Húsaskóla fer fram öflugt og gott skólastarf, skólabragurinn er til fyrirmyndar og félagsmiðstöðin Nagyn ein sú best sótta á landinu. Þá sýna kannanir að nemendum í Húsaskóla líður betur en almennt gerist. Við teljum ekki sýnt að hag barnanna okkar sé betur borgið með flutningi unglingadeildarinnar í Foldaaskóla og förum því fram á að hætt verði sameininguna. Foreldrar barna í Húsaskóla Íbúar í Húsahverfi


ENNEMM / SÍA / NM50510

Undir sama þaki

Strengir Mílu tengjast öllum íslenskum heimilum beint eða óbeint með þjónustu við þá sem þjónusta þig. Hvort sem þú færð símtal, sjónvarpsefni, heimsfréttirnar yfir netið, tölvupóst með boði í afmæli eða skoðar nýja mynd af hvítvoðungnum í fjölskyldunni á Facebook, leggur Míla metnað sinn í að boðin berist þér hratt og örugglega.

Lífæð samskipta

Míla byggir upp og rekur fullkomnasta fjarskiptanet á Íslandi. Míla sér fjarskipta-, síma- og afþreyingarfyrirtækjum fyrir aðstöðu og dreifileiðum um net ljósleiðara og koparstrengja sem tengja byggðir landsins við umheiminn. Míla er mikilvægur hlekkur í öryggisfjarskiptum landsins á sjó, landi og lofti.

www.mila.is


14

GV

Fréttir Lausir hundar í Hamrahverfi

Langar að vekja athygli á því að hundaeigendur í Hamrahverfi eru að nota gamla rólóvöllinn sem hýsti áður dægradvölina í Hamraskóla sem hlaupasvæði fyrir hundana sína. Hef oft orðið vitni að því að fólk hefur komið, ekki athugað hvort krakkar séu inni á leikvellinum og sleppt hundunum lausum inn á leikvöllinn. Er ekki svona svæði útá Geirsnefi, þarf sem börn eru ekki að leik? Sonur minn er t.d. logandi hræddur við hunda, veit ekki hvort hann þyrði að fara að leika sér þarna aftur ef hann mætti hundi inni á svæðinu. Það er skilti utan við innganginn inn á svæðið sem búið er að krota yfir, en sýndi einusinni að hundar væru bannaðir inni á svæðinu.

Þakkir frá Korpuúlfum Korpúlfar, félag eldri borgara í Grafarvogi, vilja koma á framfæri þakklæti til allra þeirra fyrirtækja sem studdu félagið og styrktu með gjöfum í vinninga í bingó og aðrar uppákomur hjá félaginu haustið 2011. Með bestu kveðju Stjórn og skemmtinefnd Korpúlfa

GV Ritstjórn og auglýsingar Höfðabakka 3

Sími 587-9500

Eru borgaryfivöld að gera tilraunir á unglingum borgarinnar? Óánægja foreldra í borginni með sameiningu unglingadeilda hefur eflaust ekki farið framhjá neinum. Víðast hvar hafa foreldrar séð sig knúna til að bregðast við og mótmæla. Strax í upphafi hugmyndarinnar komu fram athugasemdir á útfærslunni þegar hún var fyrst kynnt hér í hverfinu í Engjaskóla. Þá var hugmyndin að sameina skólana í norðanverðum Grafarvogi. Þáverandi meirihluti undir forystu Kjartans Magnússonar ákvað að hverfa frá þeirri hugmynd og fékk mikla virðingu forelda fyrir. Hann sýndi með því að hlustað var á rödd foreldra. Þegar núverandi meirihluti tók við í Reykjavík fór þessi vinna af stað aftur með að sameina unglingadeildir borgarinnar á nokkrum mánuðum til að ná fram sparnaði. Eflaust trúðu íbúar ekki að svo afdrifaríkum aðgerðum yrði þröngvað upp á unglingana eins rækilega og raun ber vitni. Borgaryfirvöld létu sér ekki nægja að herja á unglingana heldur hafa leikskólabörnin einnig fundið fyrir þessum aðgerðum í sparnaði. Nú þegar hafa margir leikskólar verið sameinaðir og hafa foreldrar leikskólabarna fundið fyrir döprum afleiðingum þess, sem birtist helst í skertri þjónustu sem snýr að yngstu börnunum okkar. Haldið hefur verið fram að hagræðing skapist af fækkun stjórnenda. Tökum dæmi. Annar leikskólinn er í norðanverðum Grafarvogi hinn á Kjalarnesi. Leiksólastjórinn þarf að keyra á milli daglega til að sinna stjórnuninni á báðum þessum leikskólum. Hver sér hagræðingu í þessu? Við sjáum hana ekki í hendi okkar. Borgin sparar sér mismunin á launum leikskólastjóra og aðstoðarleikskólastjóra en þarf að borga bíl og bensín auk tímans sem fer í akstur leikskólastjórans á milli Reykjavíkur og Kjalarness þar sem hann þarf að fara í gegnum heilt sveitarfélag! Hver er sparnaðurinn þegar upp er staðið? Er hér verið að hugsa um faglegar áherslur? Foreldrar eru nú að gera sér ljóst í hvað stefnir! Það hafa verið haldnir nokkrir opnir fundir með foreldrum og íbúum í skólum hverfisins. Þar hafa hópar foreldra í Hamra- og Húsahverfi tekið sig saman um að upplýsa íbúa um hvað blasir við þegar aðeins fjórir mánuðir eru í að sameiningin skelli á og undirbúningurinn mjög skammt á veg kominn og illa unninn. Og við vitum um fleiri hópa foreldra sem eru einnig að fara af stað í sínum skólum. Komið hefur í ljós að foreldrar hafa ekki gert sér grein fyrir stöðu mála og hreinlega treyst því að vel væri að verki

staðið. Í stýrihópum skólanna áttu sæti fulltrúar foreldra og kennara auk stjórnenda og verkefnastjóra frá borginni. Nú hafa fulltrúar foreldra í stýrihópunum, bæði í Hamraskóla og Húsaskóla, sagt sig úr hópunum vegna þess að þau sjá fram á skaðlega afturför í skólamálum ef af sameiningunni verður. Nú síðast hefur fulltrúi kennarra sagt sig úr stýrihópnum í Húsaskóla. Þetta segir allt sem segja þarf. Þessir aðilar telja sameinginguna illa grundaða og skaðlega börnunum. Borgarfulltrúar meirihlutans tala um ,,þessa foreldra” sem krefjast þess að unglingadeildir verði sameinaðar í hverfinu. Þeir halda því fram að jafnframt því að spara fyrir borgina einhverjar milljónir þá verði hægt að bjóða börnunum fleiri valfög og þar af leiðandi meiri faglega vinnu. Á sama tíma er nú verið að kynna í aðalnámskrá að dregið skuli úr valfögum og leggja þess í stað áherslu á hinar hefðbundnu greinar. Þar fór það. Foreldrar í Hamra- og Húsahverfi hafa bent á vegalengdir á milli skólanna. Borgarfulltrúarnir telja í lagi fyrir börnin að ganga lengra í skólann. ,,Þau hafi sjálf gegnið í sinn skóla og ekki haft neitt slæmt af því.” Það voru aðrar aðstæður í samfélaginu fyrir 50 árum. Þá voru almenningssamgöngur og frítt í strætó fyrir skólakrakka. Bent hefur verið á að einelti fer helst fram á leið í og úr skóla. Borgaryfirvöld telja að það sé eftirsóknarvert fyrir unglinga að vera í fjölmennum bekkjum. Ég vil benda á að fyrir um 50 árum voru jafnvel rúmlega 30 krakkar í bekk. Þá fór fyrst að heyrast af unglingavandamálum, unglingadrykkju og fleiru. Þá voru allir sammála um að það væri bagalegt fyrir börnin, bæði faglega og félagslega, að vera í svo fjölmennum bekkjum.

eins og Grafarvogurinn var skipulagt í upphafi? Það lá fyrir að það var miklu dýrara að byggja fleiri og fámennari skóla. Það var af því að á áttunda áratug síðustu aldar fór að bera á ýmsum menningarkvillum sem rekja mátti til félagslegra þátta í skólunum, sérstaklega unglingadeildum. Unglingadrykkju, eineltis, félagslegrar einangrunar, kvíðröskunar, einangrunar og svo eiturlyfjaneyslu. Hátt hlutfall unglinga fór að ánetjast eiturlyf sem gerði þeim kleift að líta fram á næsta dag. Rannsóknir erlendis sýndu á sama tíma, að það mátti koma í veg fyrir mesta skaðann með því að skipuleggja minni hverfi og fámennari heildstæða skóla. Þess vegna var Grafarvogurinn skipulagður með þeim hætti sem raunin varð á sínum tíma. Af hverju völdum við að búa í Grafarvogi? Í ljósi þess að rannsóknir sýndu fram á minna brottfall nemenda og hin ýmsu félagslegu vandamál voru marktæk í minni heildstæðum skólum Norðurlandanna var sett fram sú framtíðarstefna að byggja skóla borgarinnar upp eftir þessari hugmyndafræði. Grfaravogurinn var byggður upp eftir þessari hugmyndafræði. Lítil hverfi með litlum heildstæðum skólaeiningum. Þegar fólk með börn velur sér búsetu, þá er það fyrirkomulag skólanna, þarfir barnanna og öryggi þeirra sem vegur

El­ísa­bet­Gísla­dótt­ir, formaður Íbúasamtaka Grafarvogs, skrif­ar:

Borgaryfirvöld hafa bent á óhagkvæmni þess að reka fámenna skóla. Ef af sameiningunni verður og unglingar í Hamra- og Húsaskóla flytjast í Foldaskóla þá spyrjum við: Verður ekki enn óhagkvæmara að reka enn fámennari skóla þar sem þeir verða enn fámennari eftir sameiningu? Verður þá næsta skref að leggja þá niður og loka skólunum? Er nema von að spurt sé? Lítum til sögunnar Af hverju varð sú stefna ofan á að byggja ekki sérstaka unglingaskóla þegar nýtt hverfi

einna þyngst. Það á vitaskuld að halda þessum einkennum hér í hverfinu. Annars ber hverfið í heild mikinn skaða af. Fundirnir í Hamra- og Húsaskóla Þeir sem hafa kynnt sér aðdraganda fundanna í Hamra- og Húsaskóla sjá að íbúalýðræði er aðeins til staðar að nafninu til. Fulltrúar í stýrihópunum eru áheyrendur og fá ekki þau svör sem þau telja grundöll fyrir til að taka afstöðu til málsins. Það sem m.a. gekk fram af fólki á fundinum í Hamraskóla með Oddnýu Sturludóttur var að þrátt fyrir að vegalengdir aukist þá liggur það ekki fyrir að Strætó komi til með

að ganga í Hamrahverfi og ekki upp í efri byggðir í Húsahverfi. Stungið var upp á að börnin hjóluðu í skólann, en það er oft bannað að koma á hjóli í skólann eða aðstæður, veður og færð, koma í veg fyrir að hægt sé að hjóla enda er skapast aukin slysahætta ef nokkrir tugir barna koma á hjóli á sama tíma sem umferð eykst verulega þar sem skutlið eykst. Foreldrar þurfa sem sagt nú að keyra börnin í skólann sem þýðir umferðateppu í hverfinu á háannatíma sem kemur niður á okkur öllum sem þurfum að komast til vinnu á þessum tímum. Aðstæður til að stöðva og hleypa börnunum út er ekki fyrir hendi, og bannað er að hleypa börnunum út á vesturleið Fjallkonuvegar. Þegar þetta var borið undir Oddnýju þá stakk hún upp á að foreldrar nýttu sér bílastæði verslunarmiðstöðvarinnar í Hverafold. Þar gætu foreldrar hleypt börnunum út. Sparnaður borgarinnar er óverulegur en aukinn kostnaður og óþægindi margs konar leggst á herðar foreldra í formi aukinna útgjalda, tíma og í formi aukins ,,skuttls,,. Fyrirhugaður sparnaður í frístundastarfi er vanhugsaður. Áætlanir hjá borginni gera ráð fyrir því að helmingi þeirra starfsmanna sem starfað hafa með unglingunum í frístundamiðstöðvunum verði sagt upp. Eða líklega 6 af 12. Þar með er ljóst að það dregur úr því frábæra tómstundastarfi sem byggt hefur verið jafnt og þétt upp frá upphafi. Ekki hefur verið hægt að lofa strætósamgöngum eða frístundastrætó í Hamrahverfið né í gegnum Húsahverfið enda myndi þá allur sparnaðurinn hverfa. Nú skal bent á að uppbyggilegt frístundastarf með unglingum felur í sér geysilega mikla forvörn. Sýnt hefur verið fram á aukna lífsgleði og sjálfstyrkingu með uppbyggjandi skemmtun með öðrum jafnöldrum. Einnig hefur það sýnt sig að sterkur hópur félagslega er ein besta forvörnin og eitt sterkasta aflið við að hjálpa þeim sem eiga í félagslegum vanda við að komast á legg. Þetta hafa dæmin sannað. Á þennan faglega þátt er fyrst og fremst lögð áhersla í frístundastarfinu. Unglingarnir sjálfir sjá sér ekki annað fært en að berjast fyrir rétti sínum. Unglingarnir eru farnir að hafa áhyggjur af sameiningunni. Þeir hafa sjálfir séð sig knúna til að koma fram með athugasemdir og ekki síst við þann þátt er snýr að félagmiðstöðvunum og þeirri félagslegu styrkingu sem hún gefur þeim. Þetta var eitt af því sem flottir unglingar í Hamraskóla nefndu við Oddnýju. Unglingarnir í Húsaskóla fóru aftur á móti með undirskriftalista til borgarstjóra þar sem þeir mótmæltu fyrirhuguðum breytingum. Þessi undirskriftarlisti þolendanna, ,,unglinganna okkar,, lentu að því er ég best veit í einhverri skúffu borgarstjórans. Hvað segir það þeim? Var þeim svarað? Var það ekki ómaksins vert? Þetta á ekki að vera áhyggjuefni þessa aldurshóps. Í framhaldinu veltir maður því fyrir sér í hverju íbúalýðræði felist. Erindi til borgaryfirvalda Íbúasamtök Grafarvogs fara fram á það við borgaryfirvöld að þau fresti fyrirhuguðum framkvæmdum um sameiningu þar til sýnt hefur verið fram á raunverulegan ávinning. Hvort heldur talað er um fjárhagslegan-, faglegan- og / eða félagslegan ávinning. Margar hendur vinna létt verk Víð í íbúasamtökunum leitumst við að setja á heimasíðuna okkar allar þær upplýsingar og fréttir eftir því sem þær berast. Einnig er hægt að skrá sig þar á lista þeirra sem vilja leggja málinu lið. Við erum að safna í hópa fagamanna í félagskennslu, fjármálum, upplýsingafulltrúa, fréttamenn, fötlunarfræðingar og lögfræðingar. Allt ,,bara,, foreldrar eða íbúar í hverfinu sem vilja vinna að hagsmunum barnanna í hverfinu. Kynnið ykkur málið á Ibusamtok.com og við erum einnig á facebook. Elísabet Gísladóttir formaður ÍG


Skelltu þér á skauta! tt Á skautasvellinu skautasvellinu er hægt að leigja skauta skauta og fá hjálma og hjálpargrindur hjálpargrindur til sstuðnings tuðnings fyrstu fyrstu skrefunum skrefunum á ísnum. Diskóljós tt Disk óljós og rreykvélar eykvélar til að skapa skapa réttu réttu stemninguna. stemninguna.

Skólinn Skólinn á sk skauta auta Holl hreyfing á verði sem ekki er auðvelt að finna annarsstaðar. Frábær skemmtun fyrir krakka á öllum aldri. Skautar, hjálmar og hjálpargrindur á staðnum fyrir þá sem þurfa. Kennsla og veitingar í boði ef óskað er.

Hópar Egilshöllin er með skautaleigu og hjálma. Fyrir byrjendur eru hjálpargrindur til að styðja við fyrstu skrefin. Kennsla er í boði fyrir hópa. Við bjóðum upp www.egilshollin.is Sími 664-9606

á að útvega veitingar, diskótekara ofl. ef óskað er.

Fjölskyldutilboð

Tilboð 1 - Djúpsteiktar rækjur - Steiktar eggjanúðlur með grænmeti og eggjum - Kjúklingur í Massaman karrý

Fyrir 2 kr. 3180,-

Tilboð 2

- Djúpsteiktar rækjur. - Steiktar hrísnúðlur með grænmeti og eggjum. - Kjúklingur í gulu karrý. - Svínakjöt í sætri chillisósu.

Fyrir 2 kr. 3590.Fyrir 3 kr. 4470.Fyrir 4 kr. 5560.Fyrir 5 eða fleiri kr. 1350.- á mann

Hádegistilboð

Kvöldtilboð

Tilboð 3

Þrír blandaðir réttir á kr. 1150,-

Þrír blandaðir réttir á kr. 1390,-

Gildir virka daga frá kl. 11.30 til kl. 14.00

Gildir alla daga frá kl. 17.00 til kl. 19.00 Heimsending

Spönginni 13, Grafarvogi - Sími: 577-4775 - Opið 11-21.30 virka daga - lau 12-21.30 og sun 17-21.30

- Djúpsteiktar rækjur - Steiktar eggjanúðlur með grænmeti og eggjum - Kjúklingur í Massaman karrý - Nautakjöt eða lambakjöt í ostrusósu

Fyrir 3 kr. 4470.-

í Grafarvog

Fyrir 4 kr. 5560.-

og Grafarholt

Fyrir 5 eða fleiri

kr. 500

kr. 1350,- á mann


16

GV

Fréttir

Nethylur 2, sími: 587-3355 www.rokky.is

GV

Þau heimili sem merkt eru með bláum lit eiga þess kost að tengjast ljósleiðaraneti Mílu.

Ljósleiðaravæðing höfuðborgarsvæðisins:

Sími 587-9500 b bfo.is fo.is 7 7^[gZ^ÂVkZg`hi¨Â^ ;g^Âg^`h ÓaV[hhdcVg Z][ ^[gZ^ÂVkZg`hi¨Â^ ;g^Âg^`h ÓaV[hhdcVg Z][

W[d5W[d#^h W[d5W[d#^h

BG

BG

S VO

SV

T T UÐ ÞJ Ó N US

TA

OT TUÐ ÞJÓNUS

TA

SMIÐJUVEGI 22 (GRÆN (GRÆN GATA) GA ATTA) · 200 KÓPAVOGI KÓPAVOGI · SÍMI: 567 7360

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför Áratuga reynsla

Hermann Jónasson

Íslenskar og vistvænar líkkistur Sverrir Einarsson

Suðurhlíð 35 Fossvogi • www.utforin.is Vaktsími: 581 3300 & 896 8242 Allan sólarhringinn

Kristín Ingólfsdóttir

Komum heim til aðstandenda ef óskað er Kistur • Krossar • Sálmaskrár • Duftker • Blóm • Fáni • Gestabók • Erfidrykkja • Prestur Kirkja • Legstaður • Tónlist • Tilkynningar í fjölmiðla • Landsbyggðarþjónusta • Líkflutningar

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is Vaktsími: 565 5892 & 896 8242 • Sólarhringsvakt Komum heim til aðstandenda ef óskað er

Flest heimili í Grafarvogi hafa aðgang að ljósleiðarakerfi Mílu Það er ekki nóg með að Ísland sé eitt netvæddasta land í heimi, fá lönd hafa aðgang að jafn hröðum tengingum og við Íslendingar. Nú þegar hafa um 70% heimila á höfuðborgarsvæðinu, þar af flest heimili í Grafarvogi aðgang að ljósleiðara eða háhraðaneti Mílu, án þess að grafa hafi þurft upp heilu hverfin. Þessu má þakka fyrirhyggju við lagnir í jörð á síðustu árum. Þetta hlutfall er mun hærra en í nágrannalöndum okkar og samfélögum sem við teljum mjög tæknivædd. Öll heimili og fyrirtæki í stórboginnI Tókíó, svo dæmi sé tekið, tengjast koparlínum. Þær línur eru ekki lengur lagðar í ný hverfi hér á landi enda fara þar öll samskipti um ljósleiðara.

að ljósleiðaraneti sínu fyrir lok ársins 2014. Þá verða um 90 þúsund heimili, eða um 75% heimila á öllu landinu með aðgang að kerfinu og þar með styrkir Ísland sig í sessi sem eitt ljósvæddasta land Evrópu. Heimasími, farsími og gagnasambönd einstaklinga og fyrirtækja fara að miklu leyti um net Mílu sem á og rekur stærsta og víðtækasta fjarskiptanet á landinu. Það nær til allra heimila, fyrirtækja og stofnana og tengir þau saman á sameiginlegt net sem síðan tengir landið við umheiminn. Nú þegar hefur íbúum víða um

höfuðborgarsvæðinu verið gert kleift að tengjast þessu kerfi í gegnum þjónustu fjarskiptafyrirtækja. Með þessu skapast samkeppni á höfuðborgarsvæðinu, en kosturinn við uppfærslu Mílu er sá að engrar jarðvinnu er þörf til að geta boðið háhraðasambönd um ljósleiðara sem eru fyllilega samkeppnishæf við aðra á sama markaði,“ segir Sigurrós sem hvetur alla þá sem sem vilja hraðar og hnökralauar tengingar að hafa samband við síma- og netfyrirtækin sem tengja þau við ljósleiðarann á einfaldan hátt.

Míla hefur til margra ára lagt lagnir fyrir ljósleiðara á hagkvæman hátt á höfuðborgarsvæðinu og víða um land þar sem jarðvinna hefur átt sér stað. Nú er hafin vinna við að blása ljósleiðaranum í fyrirliggjandi rör til þess að geta tengt heimilin beint við ljósleiðarann. Ætla má að öll heimili á höfuðborgarsvæðinu verði tengd ljósleiðara Mílu fyrir lok árs 2014. Ljósleiðaravæðingin er mjög langt komin í Grafarvogi. Fest heimili hverfisins eiga nú möguleika á að tengjast háhraðaneti Mílu án þess að grafa hafi þurft fyrir lögnunum nema í mjög litlum mæli. Með aðgangi að ljósleiðaranetinu fá heimilin verulega aukinn gagnaflutningshraða sem leyfir m.a. flutning á mörgum háskerpusjónvarpsrásum samtímis, frábæra internettengingu og bestu aðstæður til fjarvinnu. Sigurrós Jónsdóttir, deildarstjóri Markaðsstýringar hjá Mílu bendir íbúum Grafarvogs á að hafa samband við sín síma- og netfyrirtæki sem veita þeim aðgang að ljósleiðarakerfinu. Sigurrós segir að Míla ætli, auk höfuðborgarsvæðisins, að veita öllum heimilum frá Borgarnesi til Hvolsvallar að meðtöldum Vestmannaeyjabæ og þéttbýlisstöðum á Reykjanesskaga aðgang

Sigurrós Jónsdóttir, deildarstjóri Markaðsstýringar hjá Mílu.


17

GV

Fréttir Tívolídagur og draugahús í Simbað sæfara

Starfsfólk Íslandsbanka í útibúunum við Gullinbrú og í Hraunbæ.

Sameining Íslandsbanka og Byrs:

Það besta frá báðum

Byr í Hraunbæ og Íslandsbanki sameinuðust undir merkjum Íslandsbanka þann 30. janúar síðastliðinn. Þar með njóta viðskiptavinir í Árbæ, Grafarholti og Grafarvogi nú þjónustu tveggja útibúa, bæði í Hraunbæ og á við Gullinbrú í Grafarvogi. Útibúið í Hraunbæ er með átta reynslumikla bankastarfsmenn og var sett á laggirnar í Árbæ árið 2004 af Sparisjóði vélstjóra sem sameinaðist Sparisjóði Hafnarfjarðar árið 2007 undir merkjum Byrs. Útibúið á Gullinbrú hefur verið starfrækt frá 1990 og vinna þar fimmtán starfsmenn í dag sem hafa mikla og góða reynslu í fjármálageiranum. Við tókum tal af þeim Ýlfu Proppé Einarsdóttur útibússtjóra Íslandsbanka í Hraunbæ og Ólafi Ólafssyni útibússtjóra Íslandsbanka við Gullinbrú og spurðum út í um sameininguna. Markmið er veita góða þjónustu

„Aðalmarkmiðið með sameiningunni er svo sannarlega að við getum uppfyllt þarfir að mynda öflugt fjármálafyrirtæki þar sem viðskiptavina á þessum tímamótum“ segir áhersla er lögð á að ná fram því besta frá Ýlfa. báðum aðilum með góðri og persónulegri Fjölbreytt fjármálaþjónusta í Árbæ og þjónustu“ segir Ýlfa Proppé Einarsdóttir, Grafarvogi útibússtjóri Íslandsbanka í Hraunbæ. Hún segir að sameinaður banki byggi á hart nær 130 ára sögu sparisjóða annars vegar og rúmlega 100 ára sögu Íslands banka hins vegar og það sé því mikil reynsla og þekking samankomin hjá Íslands- Útibú Íslandsbanka í Hraunbæ. banka. „Við vonum

Ýlfa og Ólafur leggja áherslu á að hjá sameinuðum banka fær viðskiptavinurinn margvíslega fjármálaþjónustu. „Við leggjum áherslu á fjölbreytta möguleika í sparnaði og ávöxtun fjármuna, bjóðum bæði óverðtryggð og verðtryggð húsnæðislán, auk þess sem Netbankinn okkar er beintengdur við Meniga heimilisbókhaldið“ segir Ólafur. Útibúið við Gullinbrú rekur sína eigin Facebook-síðu þar sem áhugasamir viðskiptavinir geta kynnt sér nánar þá þjónustu sem í boði er. Ólafur leggur áherslu á að fyrirtækjadeildir útibúanna hafi mikla þekkingu og reynslu af því að þjóna fyrirtækjum í sínu nágrenni og víðar. Þau vilja hvetja alla til að koma í heimsókn annaðhvort í Hraunbæ eða á Gullinbrú, hvort sem hentar betur. „Það er ávallt heitt á könnunni og starfsmenn takaalltaf vel á móti þeim sem eiga erindi í útibúin“ segja þau Ólafur og Ýlfa að lokum.

Það er margt brallað og baukað í frístundaheimilinu Simbað sæfara, sem er eitt af frístundaheimilum Gufunesbæjar og staðsett í Hamraskóla. Einu sinni í mánuði eru haldnir Partýdagar sem vekja mikla lukku. Þeir eru haldnir þegar krakkarnir hafa fyllt krukku af tréperlum sem eru umbun vegna góðrar hegðunar. Einn af þessum Partýdögum var svokallaður Tívolídagur, þar sem skemmtun og gleði réð ríkjum. Á Tívolídeginum var boðið upp á risa snákaspil, hringjakast, spákonu, hestakeppni, sápukúlur og fleira. Að sjálfsögðu var þetta allt heimatilbúið og allir tóku þátt í því að undirbúa daginn. Draugahús var sett upp við mikinn fögnuð krakkanna í janúar. Draugahúsið stóð uppi í tæpar þrjár vikur og var í stanslausri notkun alla daga vikunnar. Í draugahúsinu duttu köngulær úr loftinu,þar var speglasalur og að sjálfsögðu draugaleg hljóð þannig að hjartað tók oft aukaaslag. Foreldrar fengu líka að taka rúnt í gegnum húsið ef þau þorðu. Auk þessa sem brallað er innandyra má ekki gleyma snjónum sem krakkarnir í Simbað notuðu óspart til snjóhúsagerðar, snjókögglasölu og í snjókast.

Simbað partýdagur.

FÖÐURLANDIÐ AUGLÝSINGASTOFA

STÓR PIZZA AF MATSEÐLI 1.990 KR. MINNI PIZZA AF MATSEÐLI 1.490 KR.

ÞINN STAÐUR ER Í HRAUNBÆ % -$5/,1' +5$81% *5(16É69(*,

...því eldbakað er einfaldlega betra!


18

GV

Fréttir

Íbúð við Veghús - einstakt útsýni - til sölu hjá Fasteignamiðlun Grafarvogs í Spönginni Veghús, 4ra herbergja útsýnisíbúð með stæði í lokaðri bílageymslu. ÚTSÝNISÍBÚÐ Á 7. HÆÐ. Einstakt útsýni í suður, vestur og norður úr þessari fallegu 101,2 fm., 4ra herbergja íbúð auk stæði í bílskýli í mjög góðu lyftuhúsi við Veghús í Grafarvogi. Þrjú svefnherbergi. Góð gólfefni. Svalir í

vestur. Tvær lyftur og húsvörður. Komið er inn á parketlagðan gang, þar er fatahengi. Baðherbergi er á vinstri hönd, þar eru nýlegar flísar á gólfi og vegg við baðkar, skápur er á baðherbergi. Á hægri hönd eru þrjú svefnherbergi, tvö rúmgóð barnaherbergi með parketi á gólfi, annað með skáp. Hjónaherbergi er stórt með

góðum skápum og parketi á gólfi. Í holi er pláss fyrir vinnuaðstöðu. Eldhúsið er rúmgott og opið, þar er hvít innrétting með góðu skápaplássi, flísar á milli skápa, tengt fyrir uppþvottavél, vifta yfir eldavél og ofni og korkur á gólfi. Inn af eldhúsi er þvottaherbergi með dúk á gólfi. Stofa og borðstofa eru parketlagðar, útgengt er úr stofu á svalir í

Eldhúsið er rúmgott og opið.

Stofa og borðstofa eru parketlagðar.

vestur - einstakt útsýni. Á hæðinni við hlið íbúðar er sér geymsla. Eigninni fylgir 13,2 fm., stæði í lokaðri og upphitaðri bílageymslu. Í sameign á jarðhæð er hjólageymsla og fundarherbergi. Húsvörður er í hús-

inu. Sameign er afar snyrtileg og vel umgengin. Aðkoma að húsinu er góð og lóð mjög snyrtileg. Veghús er í göngufæri við Egilshöll. Stutt er í leik - grunn og framhaldsskóla.

Úgengt er úr stofu í vestur og er útsýnið einstakt.

Hársnyrtistofan Höfuðlausnir AFTER PARTY SMOOTHING CRÈME Er vara mánaðarins, í stærri umbúðum á sama verði. Meðan birgðir endast.

Foldatorginu Hverafold 1-3

Ein af vinsælustu vörum BED HEAD. Flýtir fyrir þurrkun á hárinu og skilur það eftir silkimjúkt og glansandi. Kemur í takmörkuðu magni í 150 ml glösum og verða á sama verði og 100 ml glösin.

Opið Mán-fös 9-18 Lau 10-14

Tímapantanir í síma

5676330


19

GV

Fréttir

Fjölskyldubingó í Hlöðunni við Gufunesbæ Í vetrarfríinu Ͷ 24. febrúar kl. 12:30

Hlöðubingó !!! Allir velkomnir Mæting í Hlöðuna kl. 12:00 1 spjald kr. 300 Ϯ ƐƉũƂůĚ Ŭƌ͘ ϱϬϬ Veglegir vinningar Nánari upplýsingar í síma 411-5600 Veitingasala á staðnum

Unglingar kenna eldra fólkinu á tölvur.

Ókeypis tölvufærni námskeið Reykjavíkurborg býður upp á ókeypis tölvufærni námskeið sem byggja á hugmyndinni „ungir kenna öldnum". Þar kenna 12 ára krakkar eldra fólki að nýta sér tölvur og internetið sér til gagns og gamans. Tölvufærir sjálfboðaliðar úr hverfinu sjá um utanumhald námskeiðanna. Flestir þátttakendur vilja ná tökum á því að nota netið sér til hagsbóta t.d. að skoða dagblöðin, senda tölvupóst, fara á Facebo-

ok og til ýmissa annarra nota. Aukin tölvufærni leiðir til aukins sjálfstæðis, frekari sjálfshjálpar og þátttöku í samfélaginu. Námskeiðin veita því þátttakendum tækifæri til að styrkingar á þessum sviðum. Námskeiðin veita síðan yngri kynslóðinni tækifæri til að miðla þekkingu sem þeim er svo sjálfsögð. Verkefnið eflir auk þess félagsauð í hverfunum með nánu samstarfi og samveru kynslóðanna. Námskeiðin hafa verið haldin víðs veg-

ar um borgina og verður nú boðið upp á þau í Grafarvogi hjá Korpúlfunum í samvinnu við Vættaskóla. Námskeiðin verða haldin á mánudagsmorgnum kl. 9:50-11:10 í félagsaðstöðu Korpúlfanna á Korpúlfsstöðum. Áhugasamir geta skráð sig eða fengið frekari upplýsingar hjá símaveri Reykjarvíkurborgar í síma 4 11 11 11 eða með því að senda tölvupóst á netfangið bjorn.gudmundsson@reykjavik.is.

Krua Mai tekur að sér fermingarveislur Veitingastaðurinn Krua Mai í Spönginni er rómaður fyrir frábæran mat.

Skákmót í Hlöðunni Í vetrarfríinu Ͷ 23. febrúar kl. 12:30

Hlöðumótið Skráning fer fram í Gufunesbæ fyrir 20. febrúar Í síma 411-5600 (Erla) Öllum heimil þátttaka Tefldar verða sex umferðir Sjö mínútur í umhugsunartíma Mótið er samvinnuverkefni frístundamiðstöðvarinnar Gufunesbæjar og skákdeildar Fjölnis Tíu verðlaun í boði

Krua Mai tekur að sér fermingarveislur fyrir allt að 30-40 manns í Spönginni í mjög huggulegum sal. Einnig taka kokkarnir á Krua Mai að sér að sjá um fermingarveislur út í bæ.

Salurinn hjá Krua Mai í Spönginni tekur 30-40 manns í sæti.

GV-mynd PS

R tt er a? benda f lki a? gera ver?samanbur? en ver?lagi? Krua Mai er me? ?v l gsta sem gerist.

Þjónusta í þínu hverfi Námskeiðin okkar eru að hefjast Glerbræðsla, leirmótun, leirsteypa, glerskartgripir og skartgripagerð. Mikið úrval af skartgripaefni.

Finnið okkur á Facebook

Glit ehf, Krókhálsi 5, 110 Rvk, Sími 587 5411 www.glit.is

Nethylur 2 110 Reykjavík Opið virka daga 10-18 Laugardaga: 11-15 Sími: 587-0600 www.tomstundahusid.is

Glit ehf. Krókhálsi 5, 110 Rvk. sími 587 5411

Löggiltur rafverktaki Sími - 699-7756

Alhliða blikk- og járnsmíði


998 9998 98

11398 39 98 @ @G#@< G#@<

298 @ G#@< @G#@<

K RKR. . KG KGKG KR.

N Bร NUS Bร N U S B BACON/BEIKON ACON/BEIKON

LLAMBASALTKJร T AM BASALTKJร T

ร ร SLANDSLAMB SLAND N SLAM B SALTSKERT LLAMBASALTKJร T AMBASALTKJร T

S Sร ร UBITAR ร ร UBITAR

SPRENGIDAGS SALTKJร TIร ยบ-ย ;= ยถ +ยบ7><

9 998 98 @ @G#@< &#;A G#@< &#;A

11298 29 98 @G#@< @G#@<

11798 79 98 @G#@< @G#@<

SS B BLANDAร LANDAร SALTKJร T SALTKJร T 1 ..FL FL

ALTKJร T VALIร SALTKJร T V ALIร SS S FRAMHRYGGJASNEIร AR FRAMH RYGGJASNEIร A R

SALTAร IR SALTAร IR SS LAMBALEGGIR LAMBALEGGIR

4 5 459 59 @ @G#@< G#@< L AMBASALTKJร T LAMBASALTKJร T 2F FL. L.

FYRIR BOLLUDAGINN ยบ-ย ;= ยถ +ยบ7><

2 59 259

39 98 398 @G# &) HI@# @G# &) HI@#

@G# )%% <G @G# )%% <G

K U LT LTU R J ARร ARBERJAKJARNASULTUR JARNASSU JARร ARBERJABLร BERJA OG ร NDUร OG BLร NDUร BLร BLร BERJA

BBร NUS ร N US 114 4 STK.VATNSDEIGSBOLLUR STK.VATNSDEIGSBOLLUR

1

8

3

7

4

6

7 3

9

5 5 2

8

4

5

1

3

7

6

4 9

1198 98 @G# '*% <G @G# '*% <G

24 249 9 @G# (*% <G @G# (*% <G

EUROSHOPPER

Kร TLU 3350 Kร TLU 50 G GRR

ร EYTIRJร MI ร EYTIRJร MI 2250 50 G

BOLLUMIX BOLLUMIX

2 59 259 @ @G# )%% BA G# )%% BA BBร NUS ร N US 4400 00 ML ML RJร MI RJร MI

19 98 198 @G# '-% <G @G# '-% <G ร KKULAร I Bร NUS Bร N U S S Sร KKULAร I BOLLUGLASSร R BOLLUGLASSร R

4

8 3

6

8

8

1

9

7

U D U KO ร ร RLAUSN RLA USN ร S SUDUKO G ร T U 40 4 0 ER ER ร B ONUS.IS Gร TU BONUS.IS

40


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.