__MAIN_TEXT__

Page 1

Dreift Ăłkeypis Ă­ Ăśll hĂşs Ă­ Grafarvogi

Gabriel DEMPARARÅšR

11. tbl. 22. ĂĄrg. 2011 - nĂłvember

"Ă…LDSHĂŽFĂˆAo2VKo3oGSVARAHLUTIRIS

Graf­ar­vogs­blað­ið

NĂ˝ DVD + ein gĂśmul ĂĄ 450,-

Skalli HraunbĂŚ 102 SĂ­mi: 567-2880

Nýtt boltagerði var tekið í notkun við Borgaskóla fyrir nokkrum dÜgum. Hefur Það Þegar vakið mikla lukku meðal nemenda og krakka í hverfinu. Drengir og stúlkur fóru strax að sparka bolta í gerðinu en å innfelldu myndinni er Eva Einarsdóttir frå Skóla- og frístundasviði borgarinnar að taka vÜllinn formlega í notkun. Sjå bls. 14.

MikiĂ° Ăşrval af skartgripum til jĂłlagjafa Laugavegi 5 SĂ­mi 551-3383

JĂłn Sigmundsson Skartgripaverslun

SpĂśnginni SĂ­mi 577-1660

BifreiĂ°averkstĂŚĂ°i Grafarvogs

Allar almennar bílaviðgerðir GylfaflÜt 24 - 30 • 112 Reykjavík Sími 577 4477

www.bilavidgerdir.is

ĂžjĂłnustuaĂ°ili

FARARTÆKI� BILA�? PANTA�U T�MA à NETINU Tjóna­skoð­un­­.­­hringdu­og­við­mÌt­um

Bíla­mål­un­&­RÊtt­ing­ar­ BÌjarflÜt­10­-­Sími:­567-8686 www.kar.is Þjón­ust­an­å­að­eins­við­Stór-Reykja­vík­ur­svÌð­ið

]Xjk\`^eX$ jXc Xe ˆ ˆel_m\i]`

UR K � V A YKJ E R 0 �I Æ 70 8 T S 7 7 K :5 VER A S-S I . � I R E .BV BIFR WW W

HeŽc\^c(,!'#]¨Â &&'GZn`_Vk†` H†b^*,*-*-* ;Vm*,*-*-+

lll#[b\#^h


2

GV

Fréttir

Graf­ar­vogs­blað­ið Útgefandi: Skrautás ehf. Netfang: gv@skrautas.is Ritstjóri og ábm.: Stefán Kristjánsson. Netfang Grafarvogsblaðsins: gv@skrautas.is Ritstjórn og auglýsingar: Höfðabakki 3 - Sími 587-9500 / 698-2844. Útlit og hönnun: Skrautás ehf. Auglýsingastjóri: Sólveig J. Ögmundsdóttir - solveig@skrautas.is Prentun: Landsprent ehf. Ljósmyndari: Pjetur Sigurðsson. Dreifing: Íslandspóstur. Grafarvogsblaðinu er dreift ókeypis í öll hús og fyrirtæki í Grafarvogi. Einnig í Bryggjuhverfi og öll fyrirtæki í póstnúmeri 110 og 112.

Verslum á heimavelli

Lestrarstefnan er heildstæð og miðast við alla aldurhópa grunnskólans.

Kaupmenn segja að þegar sé farin í gang jólaverslun og segja hana fyr á ferðinni en undanfarin ár. Ef mig misminnir ekki þá var verslunin fyrir jólin í fyrra mjög seint á ferðinni þannig að eflaust má telja ástandið eðlilegt núna. Í okkar hverfi er aragrúi fyrirtækja og engin ástæða fyrir okkur íbúana að leita langt yfir skammt. Finna má alla almenna þjónustu í hverfinu eð næsta nágrenni þess. Það er rétt að hvetja alla til að versla á ,,heimavelli” og styðja þannig við bakið á þeim fyrirtækjum og verslunum sem í hverfinu eru. Við á Grafarvogsblaðinu viljum einnig hvetja íbúa í Grafarvogi til að versla hjá þeim fyrirtækjum sem auglýsa í Grafarvogsblaðinu. Mörg fyrirtæki eru og hafa verið mjög sýnileg í blaðinu árum saman og vilja með því minna á sig reglulega og ekki síður styðja við útgáfuna og tryggja Grafarvogsbúum blaðið sitt. Grafarvogsbúar fylgjast vel með því hvaða fyrirtæki í hverfinu eru að styrkja útgáfu blaðsins og beina sínum viðskiptum hiklaust frekar til þessara fyrirtækja en annarra. Mjög mörg fyrirtæki hafa áttað sig á því hve Grafarvogsblaðið er öflugur auglýsingamiðill. Eru þess dæmi að sömu fyrirtækin auglýsi í blöðunum árum og jafnvel áratugum saman. Segir það sína sögu. Við höfum einnig reynt að segja frá nýjum fyrirtækjum sem taka sér bólfestu í hverfinu og teljum slíkt sjálfsagða þjónustu við lesendur og íbúa hverfisins. Framundan eru jólahátíðin og jólamánuðurinn og aðeins nokkrir dagar í aðventuna. Jólablaði Grafarvogsblaðsins verður dreift þann 8. desember og er það síðasta tölublað ársins. Við viljum hvetja þau fyrirtæki og verslanir sem hafa áhuga á að vera með í blaðinu til að hafa samband sem fyrst. Auglýsingaplássið í jólablaðinu er ekki ótakmarkað og þegar hafa margir aðilar pantað sitt pláss í jólablaðinu. Þeir aðilar sem hafa áhuga á að senda okkur efni til birtingar í jólablaðinu þurfa að hafa samband sem allra fyrst.

Lestrarstefna grunnskólanna í Grafarvogi:

Skapar sýn og eykur lestrarfærni nemenda Grunnskólarnir í Grafarvogi ásamt Klébergsskóla hafa gefið út bæklinginn Lestur í hverfi 4 en í honum er mörkuð lestrarstefna. Efnt var til útgáfuhátíðar af því tilefni þann 22. september í Víkurskóla. Lestrarstefnan og vinnan við hana var kynnt við þetta tækifæri fyrir Oddnýju Sturludóttur formanni skóla-

og frístundasviðs, Ragnari Þorsteinssyni sviðstjóra skóla- og frístundasviðs, fulltrúum menntaráðs og fyrir fulltrúum allra skólanna. Gestirnir fengu afhent eintök af stefnunni og einnig fengu skólastjórar skólanna afhent eintök handa öllum kennurum þessara níu skóla. Skólarnir mynduðu með sér starfshóp

Stefán Kristjánsson, ritstjóri Grafarvogsblaðsins

gv@skrautas.is

Meginmarkmiðið er að skapa sameiginlega sýn og stefnu til að bæta lestrarfærni nemenda.

sem kallast L – 9 og vann hópurinn sameiginlega lestrarstefnu fyrir hverfið. Meginmarkmiðið með þessari vinnu er að skapa sameiginlega sýn og stefnu til að bæta lestrarfærni nemenda. Í bæklingnum er almennur kafli um skilgreiningar og þar er gerð grein fyrir helstu lestrarkennsluaðferðum. Lestrarstefnan er heildstæð og miðast við alla aldurhópa grunnskólans. Hún tekur á markmiðum, mati á markmiðum, kennsluaðferðum og skipulagi, viðmiðum um árangur og námsmati og prófum Til þess að fylgja stefnunni eftir hafa skólarnir skipulagt sameiginlega símenntun fyrir kennara og innleitt um leið kennsluaðferðir sem nefnast byrjendalæsi og orð af orði. Byrjendalæsi er samvirk aðferð byrjendakennslu í lestri í fyrstu bekkjum grunnskóla. Orð af orði er heildstætt móðurmálsverkefni í 4. – 10. bekk og er því ætlað að auka lesskilning með því að efla orðvitund og orðaforða. Þess má geta að skólarnir fengu hvatningarverðlaun Menntaráðs Reykjavíkur fyrir verkefnið þann 30. maí síðastliðinn.

H^\gcHiZaaV :^cVghY‹ii^g

AŽ\\^aijg[VhiZ^\cVhVa^

HeŽc\^c(,!'#]¨Â#&&'GZn`_Vk†` H†b^*,*-*-*#;Vm*,*-*-+

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA Á SKRÁ Í GRAFARVOGI. EIGANDI AÐ EINBÝLISHÚSI VILL SKIPTA Á MINNA RAÐ-, PAR- EÐA EINBÝLISHÚSI

JÖTNABORGIR - PARHÚS Virkilega fallegt parhús með skjólgóðum og fallegum garði á afar góðum útsýnisstað. Húsið er á tveimur hæðum og alls 211,5 fm með innb. 28,3 fm bílskúr. Hægt að nýta hluta neðri hæðar fyrir studíó íbúð með sér inng. Gólfefni parket og flísar. Upptekin loft á efri hæð. Útsýni einstakt. V. 44.9 millj.

H†b^*,*-*-*

ÓLAFSGEISLI - RAÐHÚS Mjög gott raðhús með innbyggðum bílskúr. Golfvöllurinn í göngufæri. Fjögur svefnherbergi. Tvö baðherbergi. Stórkostlegt útsýni. Stórar svalir. Stór sólpallur. V. 49.8 millj.

VEGHÚS 4-5 HERBERGJA OG BÍLSKÚR - LAUS STRAX. Mjög góð 124,2 fm 4ra herbergja íbúð á 3. hæð ásamt 23,6 fm bílskúr. Þrjú svefnherbergi og auk þess er 13,8 fm herbergi á 4. hæð sem tilheyrir íbúðinni. Gólfefni eru parket og flísar. Upptekið loft er í stofu. Þvottahús innan íbúðar. V. 26.8 millj.

LAUFRIMI 4RA HERBERGJA - SÉR INNGANGUR Falleg og rúmgóð 4ra herbergja endaíbúð með sér inngangi af svölum á 2. og efstu hæð við Laufrima. Þrjú svefnherbergi eru í íbúðinni. Skálagt parket á gólfum, flísar á baðherbergi. Nýleg hvít innrétting í eldhúsi. Nýlegar hurðir með eikarspón eru í íbúðinni. V. 24.9 millj.

]Xjk\`^eXjXc Xeˆ ˆel_m\i]`

GULLENGI 2JA HERBERGJA Mjög notaleg og falleg 2ja herbergja íbúð á 3. og efstu hæð við Gullengi í Reykjavík. Parket er á öllum gólfum nema baðherbergi og þvottahúsi en þar eru gólf flísalögð. Þvottahús er innan íbúðar. V. 17.5 millj.

lll#[b\#^h


markhonnun.is

Kræsingar & kostakjör… …um jólin

UNDIRBÚNINGUR FYRIR JÓLIN

40 % afsláttur

HAMBORGARHRYGGUR

1.199kr/kg áður 1.998 kr/kg NAUTAPOTTRÉTTUR

LAMBAPRIME

FERSKUR

BBAYONNESKINKA AYONNESKINKA

FERSKT

35%

25%

KALKÚNN

FRANSKUR

afsláttur

afsláttur

1.499 1.499

22.980 .980

1.298 1.298

1.195 1.195

.9 98 kr/ kr/kg kg ááður ður 11.998

ááður ður 33.898 .898 kr/ kr/kg kg

kr/kg kg ááður ður 11.989 .989 kr/

ááður ður 11.398 .398 kr/ kr/kg kg

KJÚKLINGAHAKK

30%

kr/ kr/kg kg

PEKAN HNETUSTYKKI *BAKAÐ Á STAÐNUM

afsláttur

31%

kr/ kr/kg kg

kr/ kr/kg kg

APPELSÍNUR Í LAUSU

afsláttur

50%

afsláttur

5559 59

kr/ kr/kg kg 98 kr/ kr/kg kg ááður ður 7798

149 149

*GILDIR EKKI UM NETTÓ SALAVEGI

1119 19

kr/stk. kr/stk. áður á ður 214 2 14 kr/stk. kr/ s t k.

kr/ kr/kg kg ááður ður 2238 38 kr/ kr/kg kg

Tilboðin Tilboðin gilda 17. - 20. nóvember Skráðu þig á póstlistann á www www.netto.is .netto.is Mjódd - Salavegi - Hverafold - Akureyri - Höfn - Grindavík - Reykjanesbær - Borgarnes - Egilsstaðir

eða meðan birgðir endast

BIRT BIRT MEÐ ME Ð FYRIRVARA F YRIRVAR A UM UM PRENTVILLUR PRENT VILLUR OG OG MYNDAVÍXL MYNDAVÍXL

kr/ kr/kg kg


4

Matgoggurinn

GV

Bragðsterk kjúklingasúpa og berjadesert - að hætti Ann Kristínar og Þórðar

Hjónin Ann Kristín Hrólfsdóttir og Þórður Ingimar Kristjánsson, Rauðhömrum 5, eru matgoggar okkar að þessu sinni. Verulega girnilegar uppskriftir þeirra fara hér á eftir og við skorum að sjálfsögðu á lesendur að reyna fyrir sér. Hér kemur uppskrift sem hæfir öllum í fjölskyldunni og er líka góð fyrir saumaklúbbinn. Þessi uppskrift er fyrir 7 manns og er rosalega góð. 5 msk. matarolía. 2 msk. karrý. 3-5 stk. hvítlauksrif, söxuð. 1 skt. Blaðlaukur. 3 skt. Paprikur í mismunandi litum t.d rauð, gul og græn. 100 gr. Rjómaostur. 1/2 – 1 flaska Heinz chilisósa. Salt og pipar eftir smekk. 2 teninga – kjúklingakraft. 1 og 1/2 líter rjómi, mjólk eða vatn eftir smekk. 600 – 800 gr. Kjúklingabringur.

Aðferð: Kjúklingabringurnar eru steiktar og skornar í hæfilega stóra bita og þær geymdar þar til í lokin. Því næst er olía hituð í pott og hvítlauknum bætt út í. Blaðlauknum og paprikunum bætt út í pottinn ásamt karrý, salti og pipar. Þessu næst er rjómaosturinn, heinz chilisósan (ég nota alla flölskuna) og kjúklingateningunum bætt út í pottinn. Í lokin er súpan þynnt með rjóma, mjólk eða vatni (ég nota einn líter vatn og hálfan líter af rjóma). Öllu er blandað vel saman og hitað í ca. 10 mínútur. Kjúklingabitarnir eru settir út í súpuna og látið malla áfram í nokkra stund. Þessi súpa er best þegar hún er búin til deginum áður en hún á að vera á borðstólnum. Borið fram með heimabökuðu brauði og létthræðum sýrðum rjóma. Hér er tillaga að mjög góðu heimabökuðu brauði. Einfalt og fljótlegt. Hollustubrauð 3.5 dl. Gróft spelt. 3.5 dl. Haframjöl.

Matgoggarnir Ann Kristín Hrólfsdóttir og Þórður Ingimar Kristjánsson ásamt dætrum sínum.

Áslaug og Davíð næstu matgoggar

Berjadesert

Ann Kristín Hrólfsdóttir og Þórður Ingimar Kristjánsson, Rauðhömrum 5, skora á Áslaugu Gunnarsdóttir og Davíð Arnar Einarson í Lyngrima 4 að vera matgoggar í næsta blaði. Við birtum girnilegar uppskriftir þeirra í jólablaði okkar í desember.

1 dl. Hveitiklíð. 1 msk. Hrásykur. 4 msk. Lyftiduft. 0.5 dl. Hörfræ.

GV-mynd PS an á áður en þetta sett er inn í ofn. Bakað í ca. 50 mínútur á 180 – 200 gráðu hita.

1/2 líter létt AB mjólk.

Í þennan rétt fer einn poki að frosinni berjablöndu (t.d. hindber, jarðaber, bláber og rifsber) í eldfast mót. Þessu næst er ca. 2-3 dl. af kókosmjöli stráð yfir og blandað vel saman, við berjablönduna. Hreint rjóma súkkulaði skorið í bita og stráð yfir réttinn. Þetta er sett inn í ofn ca. 170 gráðu hita í 15 – 20 mínútur. Þetta er gott með mjúkís eða ís úr vél.

Öllu blandað saman, hrært og sett í bökunarform. Gott er að strá sesamfræ of-

Verði ykkur að góðu, Ann Kristín og Þórður

Glæsilegir afmælistónleikar Reykjalundarkórsins í Grafarvogakirkju 25. nóvember - Karlakór Grafarvogs kemur þar fram í fyrsta sinn opinberlega Það verður mikið um að vera í Grafavogskirkju að kvöldi föstudagsins 25. nóvember nk., en þá verða haldnir glæsilegir og metnaðarfullir 25 ára afmælistónleikar Reykjalundarkórsins í kirkjunni. Með kórnum koma fram nokkrir einsöngvarar, m.a. þeir Gissur Páll Gissurarson og Jóhann Sigurðarson, auk nokkurra ungra og upprennandi söngvara úr Reykjalundarkórnum sem eiga eftir að gera

garðinn frægan. Þá kemur Karlakór Grafavogs sem stofnaður var nú í haust í fram fyrsta sinn fram opinberlega á þessum tónleikum. Það er Íris Erlingsdóttir söngkona, söngkennari og kórstjóri sem er stjórnandi beggja kóranna. Hún hefur stjórnað Reykjalundarkórnum frá árinu 2000, en kórinn var stofnaður 1986. Kórinn hefur haldið fjölmarga tónleika undir hennar stjórn bæði hér á landi og erlend-

is, en hann hefur komið fram m.a. í Þýskalandi, Tékklandi, Ungverjalandi, Austurríki og í Danmörku. Efnisskráin á tónleikunum er afar fjölbreytt. Bæði verður um að ræða lög sem kórinn hefur ekki flutt áður opinberlega, en einnig verða flutt lög sem fylgt hafa kórnum í gegnum árin. Á efnisskránni eru m.a. verk eftir Händel, Nyborg og Mozart, ásamt nokkrum perlum ís-

lenskra sönglaga. Þar má nefna Hamraborgina eftir Sigfús Einarsson, Lokakór úr Þrymskviðu eftir Jón Ásgeirsson og Í fjarlægð eftir Karl O. Runólfsson. Einnig flytur Reykjalundarkórinn tvær syrpur; annars vegar syrpu með sjómannavölsum í útsetningu Magnúsar Ingimarssonar og hins vegar syrpu úr söngleiknum Vesalingarnir eftir Claude-Michel Schönberg, með einsöngvurum.

Þá munu blásturshljóðfæraleikarar úr Sinfóníuhljómsveit Íslands leika með kórnum á tónleikunum, ásamt nokkrum ungum og efnilegum hljóðfæraleikurum. Tónleikararnir verða haldnir að kvöldi föstudagsins 25. nóvember í Grafarvogskirkju og hefjast kl. 20:00. Miðaverð er kr. 3.000,- og eru miðar seldir á midi.is, hjá kórfélögum og við innganginn.

ÓDÝRARI LYF Í

SPÖNGINNI

–einfalt og ódýrt Opið: Mán-fös: 9.00 -19.00 • Lau: 11.00 -16.00


Frábær jólagjöf! Húðhreinsiburstar fyrir andlit og líkama frá Sigma

Höfðabakka 3 Sími: 587-9500

Förðunarburstasett

88 augnskuggar

gloss@gloss.is


6

GV

Fréttir

Bókin heim Borgarbókasafn Reykjavíkur býður þeim sem ekki eiga heimangengt vegna fötlunar eða aldurs að fá bækur ŽŐĂŶŶĂĝĞĨŶŝƷƌďſŬĂƐĂĨŶŝŶƵƐĞŶƚŚĞŝŵƟůƐşŶ͘ ^ƚĂƌĨƐŵĞŶŶƐĂĨŶƐŝŶƐǀĞůũĂĞĨŶŝĝşƐĂŵƌĄĝŝǀŝĝǀŝĝŬŽŵĂŶĚŝ͘ hƉƉůljƐŝŶŐĂƌŽŐƐŬƌĄŶŝŶŐşƐşŵĂ͗ϰϭϭϲϭϬϬĞĝĂşƚƂůǀƵƉſƐƟ͗ ďŽƌŐĂƌďŽŬĂƐĂĨŶΛďŽƌŐĂƌďŽŬĂƐĂĨŶ͘ŝƐ dƌLJŐŐǀĂŐƂƚƵϭϱƐ͘ϰϭϭϲϭϬϬ ǁǁǁ͘ďŽƌŐĂƌďŽŬĂƐĂĨŶ͘ŝƐ

Meginmarkmið Byrjendalæsis er að börn nái góðum árangri í læsi sem allra fyrst á skólagöngu sinni.

Bókhald

og launaútreikningur fyrirtækja, húsfélaga, félagasamtaka og einstaklinga Skattframtöl einstaklinga Sveinbjörn Bjarnason bókhaldsstofa Sóleyjarima 7 112 Reykjavík Sími: 898 5434 Fax: 587 5211 Netfang: svbjarna@simnet.is

Byrjendalæsi í Borgaskóla

Borgaskóli kennir lestur eftir aðferðum Byrjendalæsis sem ætlað er nemendum í 1. og 2. bekk. Kennsluaðferðin hefur verið mótuð og þróuð við Skólaþróunarsvið Háskólans á Akureyri undir forystu Rósu Eggertsdóttur. Meginmarkmið Byrjendalæsis er að börn nái góðum árangri í læsi sem allra fyrst á skólagöngu sinni. Eindar- og heildaraðferðir lestrarkennslu sem margir þekkja eru settar saman og úr verður samvirk nálgun sem tekur það besta úr báðum aðferðum. Gengið er út frá því að börn fái lesefni sem kveikir áhuga þeirra, ýtir undir ímyndunaraflið og hvetur þau til gagnrýninnar hugsunar. Margskonar gæðatexti er lagður til grundvallar lestrarkennslunni og textinn nýttur sem efniviður í vinnu með stafi og hljóð, sem og vinnu með orðaforða, skilning og ritun af ýmsu tagi. Grunnþættir byrjendalæsis eru fjórir, lestur, ritun, tal og hlustun. Þessir þættir eru samofnir og unnið er með þá á heildstæðan hátt. Nemendur fá merkingarbær viðfangsefni byggð á gæðatexta. Markviss samvinna og samskipti nemenda er í náminu, einstaklingsmiðun í kennslu, stigskiptur stuðningur, markviss kennsla aðferða sem styður við lesskilning og fjölbreytta ritun og einstaklingsþörfum er mætt innan nemendahópsins. Venjulega er unnið eftir kennsluáætlun sem nær yfir eina viku og er í þremur fösum. Fyrsti fasi inniheldur lestur á gæðatexta, sögu, ljóði eða fræðitexta. Innihald textans er krufið, hugtök og blæbrigði málsins skoðuð enda eykur ríkur orðaforði og gott vald á málinu lesskilning barna til muna. Í öðrum fasa tekur við kennsla á stöfum, réttritun, málfræði og annað sem þarf að læra. Lykilorð (orð úr textanum) er valið og lagt til grundvallar

þess sem á að kenna. Vinnubrögð í öðrum fasa eru felld inn í leiki og spil af ýmsu tagi sem falla vel að þörfum nemenda. Í þriðja fasa hefst svo enduruppbygging og þá semja nemendur eða skapa frá eigin brjósti ýmislegt sem tengist orðaforða og efni textans sem lesinn var í upphafi. Má þar nefna ritun af ýmsu tagi t.d. í formi sögu, ljóðs, uppskrifta, boðskorta, samtala og sendibréfa eða með myndverki, leikriti, spuna og látbragðsleik.

mennt viðmiðið er 3 - 4,7 (50-100 atkv.) að vori í 2. bekk. Árangurinn er ljós og hann má ekki síst þakka foreldrum sem tekið hafa virkan þátt í námi barna sinna, sinnt heimalestrinum vel og hvatt börn sín áfram sem hafa verið einstaklega dugleg að æfa sig. Bókasafnskennari skólans segir að þessir nemendur sem lært hafa samkvæmt aðferðum Byrjendalæsis séu þroskaðir lesara, koma á safnið til að fá sér „góðar“ bækur, eru gagnrýnni og

Nemendur sem luku 2. námsári í Borgaskóla í vor sýndu mjög góðan árangur ef litið er til niðurstöðu Læsis og voru 8% hærri en meðaltal grunnskóla í Reykjavík á 2. prófi í apríl. Í Borgaskóla hefur verið unnið eftir kröfuharðari. aðferðum Byrjendalæsis undanfarin 3 ár Mitt mat sem kennari er að nemendur og erum við því að hefja 4. árið núna. sem læra samkvæmt þessari aðferð eru Nemendur sem luku 2. námsári í Borga- námsfúsir og ánægðir nemendur, foreldrar skóla í vor sýndu mjög góðan árangur ef tala um áhugann og árangurinn. Þessi litið er til niðurstöðu Læsis og voru 8% aðferð höfðar mjög vel bæði til stelpna og hærri en meðaltal grunnskóla í Reykjavík stráka, enda aðferðin til þess fallin að fá á 2. prófi í apríl. Á hraðlestrarprófi í vor það besta út úr hverjum og einum. var meðaltal árgangsins 6,0 (140 atkv. á Vala Bragadóttir mín.) í einkunn (hæst gefið 8,0) en alumsjónarkennari Borgaskóla.


ENGIN V VANDAMĂ L ANDAMĂ L - BAR BARA AL LAUSNIR AUSNIR

Brrrrrrrrrrrrrr. Brrrrrrrr brrrrrrrrrrrrrrrrrrr. 

BĂ­laleiga B Ă­laleiga HĂşs HĂşsavĂ­kur avĂ­kur

% %ÂŹODWDQJLÂŒVDĆŞUÂŻL ÂŹODWDQJLÂŒVDĆŞUÂŻL

KS S SauĂ°ĂĄrkrĂłki auĂ°ĂĄrkrĂłki

eyri Toyota T oyota Akur Akureyri BĂ­laverkstĂŚĂ°i BĂ­laverkstĂŚĂ°i Austurlands

BifreiĂ°averkstĂŚĂ°iĂ° B ifreiĂ°averkstĂŚĂ°iĂ° Ă sinn

B ifreiĂ°averkstĂŚĂ°i R eykjavĂ­kur BifreiĂ°averkstĂŚĂ°i ReykjavĂ­kur

Toyota T oyota R ReykjanesbĂŚ eykjanesbĂŚ

B BĂ­lageirinn Ă­lageirinn

ĂĄ

Toyota T oyo Self oyota Selfossi ossi

Ăžr To igg yo ja ĂĄ ta ra ra ĂĄb fg y ey rg m Ă° um

Toyota T o oyota K KĂłpavogi Ăłpavogi

Viðurkenndur Þjónustuaðili. Engin vandamål – bara lausnir.

      .RPGXWLOYL¯XUNHQQGV½M²QXVWXD¯LODQ²YHPEHURJI ¯XVH[SXQNWD\ƪUIHU¯ Q     HQGXUJMDOGV9L¯I¾UXP\ƪUOM²VLQUDIJH\PLQQ½XUUNXUQDUUš¯XY¾NYDQQVP\UMXP    ODPLURJO¼VLQJDURJVHWMXPVOLNRQ ½¨WWLNDQWD

20% afslĂĄttur

15% afslĂĄttur

.RPGXKHLPV²NQ9L¯W¾NXPYHO P²WL½¨U    

BĂłkaĂ°u tĂ­ma.

DIUš¯X½XUUNXEO¾¯XP½XUUNXJšPPXPRJEODSHUXP  www.toyota.is

DIUDIJH\PXP 


8

GV

Fréttir

Sóla söngkona í sögubílnum Æringja segir krökkunum í 1. bekk sögur.

Við erum fluttar niður afi@mi.is

15% afsláttur til 1. nóvember

Fjölbreytt starfsemi í Regnbogalandi

Eitt af frístundaheimilum Gufunesbæjar, Regnbogaland sem staðsett er í Foldaskóla, hefur það að leiðarljósi að allir finni eitthvað við sitt hæfi, bæði starfsfólk og börn. Boðið er upp á smiðjur sem öll börnin fá að taka þátt í. Í hverri viku er myndlistar-, leiklistar-, tónlistar-, dans-, útgáfu- og sælkerasmiðja. Að auki er í boði að fara í íþróttasal og tölvur. Eldri árgangarnir eru duglegir að fara í vettvangsferðir. Þá fara börnin í kynjaskiptum hópum, Gaura- og stelpuklúbb. Fréttir og myndir úr starfinu eru birtar á heimasíðu Regnbogalands og að auki er gefið út fréttablaðið Regnbogatíminn. Það er fréttablað barnanna í Regnbogalandi sem kemur út á hverjum fimmtudegi. Það er einnig sett á heimasíðuna og er hægt að nálgast öll tölublöðin þar. Nýlega fór stelpuklúbburinn í heimsókn í Árbæjarsafn. Á safninu er boðið upp á að leika sér að gömlum leikföngum. Þeim fannst skemmtilegt að kynnast dóti sem pabbi og mamma léku sér að í gamla daga. Strákarnir í Gauraklúbbnum brugðu sér í Hamrahverfið og skoruðu á strákana í frístundaheimilinu Simbað í fótbolta. Í vettvangsferðunum taka börnin með sér nesti og nýja skó og borða á staðnum sem þau heimsækja. Einnig eru þau dugleg að nýta aðstöðuna við frístundamiðstöðina Gufunesbæ sem hefur margt fjölbreytt upp á að bjóða, s.s. klifur, minigolf, strandblak, og stórt útivistarsvæði þar sem hægt er að fara í margskonar leiki og elda úti. Í októbermánuði var þema sem snérist um Hrekkjavökuna. Börnin voru þvílíkt dugleg að skreyta stofurnar með graskersköllum, leðurblökum og draugum. Þemað endaði með hrekkjavökuballi sem haldið var í félagsmiðstöðinni Fjörgyn. Starfsmenn buðu upp á andlitsmálningu og má segja að krakkarnir hafi verið óþekkjanleg. Sögubíllinn Æringi kom í heimsókn til barnanna í 1. bekk og þótti þeim það frábært. Sögukonan Ólöf hjá Æringja skipti hópnum í þrjá hópa sem allir sömdu ljóð eftir að hafa hlustað á sögu.

Stjörnur

Ljóð sem börn í 1. bekk sömdu þegar sögubíllinn Æringi kom í heimsókn Stjörnur Stjarnan mín! Afmælið mitt er skemmtilegt Elsku besti vinur minn Er skemmtilegastur af öllum Stjarnan mín er falleg og fín Jólin mín eru skemmtileg Rósin mín er falleg og fín Skínandi stjarna flott á himni. Himininn hreinn og tær

Árbæjarsafn - Lúllabúð.

Himininn er blár á næturnar dökkblár. Skýin brún. Stjarna skín. Eydís, Guðrún, Júlía, Karen, Krista, Bjarki, Frosti, Jón Arnar, Kristján Dagur, Kristján Hróar, Pálmi Snær, Stefán, Trausti og Viktor.

Fuglar

Ljóð sem börn í 1. bekk sömdu þegar sögubíllinn Æringi kom í heimsókn Fuglar Fuglar eru verur sem fljúga á nóttunni. Fuglarnir koma og á kvöldin fara þeir heim. Fuglar fljúga um geiminn. Þeir ná í orm og fara með í hreiðrið Þeir verpa eggjum. Krummi er sterkur Hrafnar berjast oft. Krummi á alltaf konu. Ef konan deyr fá þeir sér nýja. Mörgæsir synda og búa á ís. Þær borða fisk Og renna sér á klaka Renna sér maganum. Sigríður, Ylfa Sól, Ylfa Ýr, Elís Máni, Emil, Jón Valur, Júlian, Kristjón, Pétur, Sigþór, Sölvi Þór og Tómas

Himininn

Ljóð sem börn í 1. bekk sömdu þegar sögubíllinn Æringi kom í heimsókn Himininn Himininn er blár Himininn er grænn Ský á himni Fuglar fljúga um himinn Og sólin skín Regnbogi á himni Rigning úr himni Stjörnur glampa Og tunglið skín Norðurljós, halastjörnur óskastjörnur. Friðarsúla lýsir upp himininn Stundum er himininn appelsínugulur. Og flugvélar og þyrlur fljúga Lítil börn úti að leika Snjór kemur úr himni. Bílar keyra Ungar fljúga Ský fyrir sólu Sólin skín. Ana Natalía, Andrea , Auður, Aróra, Natalía, Birgir, Erling, Guðmundur, Hafsteinn, Markús, Milan, Ólafur og Sölvi.


NÝTT KORTATÍMABIL NÝTT KORTATÍMABIL NÝ NÝ ÝTT TT K O RTATÍ M A B I L NÝ NÝT ÝTT K ÝT O RTA

398 39 9 8<# @ G# @ @G# @<# BEINT FRÁ NÝJA SJÁLANDI

LÍFRÆN EPLI

11998 9@G# 98 @G# E@# E@#

598 59 98

A RIEL ÞVOTTAEFNI ÞVOTTAEFNI ARIEL 50 SKAMMTAR SKAMMTAR 50

259 2 25 59 @G# @G# +*%BA +*%BA

@G# @G# )%%BA )%%BA

HHEAD&SHOULDERS E AD & S HHOU O U L D ERS

S SHAMPÓ HAMPÓ 400 400 ML ML

UP PÞVOTTALÖGUR UPPÞVOTTALÖGUR

359 3 59 @G# @G# *%%< *%%< FRR Á AAKURSELI FFRÁ KU RS E L I 5500 0 0 GGRÖMM RÖ M M

LÍFRÆNAR Í GULRÆTUR

798 79 98

398 39 9E8@# @G# @G# E@#

@ @G# G# &&'GÖAAJG 'GÖAAJG

HONEY 770G 0 G PPÖKKUÐ Ö K KU Ð H ON EY EPLI EPLI

N I CK KY Y ELITE ELITE SALERNISPAPPÍR: SALERNISPAPPÍR: NICKY ÚLLUR: ÞRJÁR RÚLLUR: 112 2R Þ RJÁR RÚLLUR R Ú L LU R FRÍAR FR Í AR !

1998 19@G# 98 @G# @< @<

1195 11@@G#G95 #@ @< <

ÍÍSLANDSNAUT S L AN DS N AUT FE FFERSKT E R S KT

NNAUTAVEISLA AUTAVE IS L A

UNGNAUTAGÚLLAS UN GNAUTAGÚ Ú LL A S

698 69 9-8 @G# @G# -AIG# AIG# 4 X 2 LLT T R KKIPPA: I PPA : 8 LLTR TR LTR

P EPSPI O GP E PS I M AX PEPSPI OG PEPSI MAX

F FERSKT ERSKT NAUTAHAKK NAUTAHAKK

95

2 59 259 @ G# H I@# @G# HI@# Þ ÞVOTTAMÝKIR VOTTAMÝKIR 7 750 50 ML ML

11998 9@@G#G98 #@ @< < ÍÍSLANDSNAUT S L AN DS N AUT FERSKT F E R S KT

UNGNAUTASNITSEL U N

@G# @ G# 9ÓH>C 9ÓH>C

598 59 9+8 @ @G# G# +AIG# AIG#

V Í KI N G 500 5 0 0 ML ML VÍKING

4 X 11.5 . 5 LLT LTR T R KIPPA: KI PPA : 6 LLTR TR

M ALT O GH ÁTÍ ÐARBLANDA MALT OG HÁTÍÐARBLANDA

CO COCA CA C COLA OL A


10

GV

Fréttir

Handboltinn í Borgarholtsskóla fer vel af stað Erum komnar með Hempz vörurnar í sölu, gluten-, paraben- og sulfatfríar Allir sem koma til okkar í klippingu fram að jólum fara í pott og geta unnið gjafabréf í klippingu

Nú í haust var sett á laggirnar handboltasvið innan afreksbrautar Borgarholtsskóla í samstarfi við Fjölni. Á brautinni eru tíu piltar og tvær stúlkur sem æfa handbolta á fullu með félagsliðum sínum ásamt því að sinna bóklegu námi við skólann. Nemendurnir koma úr fjórum félögum af höfuðborgarsvæðinu. Æfingarnar eru einstaklingsmiðaðar tækni-, skot- og leikskilningsæfingar. Mikil áhersla er á

fyrirbyggingu meiðsla til að mæta því álagi sem nemendur taka sér á hendur með þessum æfingum. Hluti af þeirri vinnu er að allur hópurinn var sendur í göngugreiningu og vinnur þessa dagana eftir æfingaáætlun frá sjúkraþjálfara út frá niðurstöðum greiningarinnar. Æfingarnar eru brotnar upp með fyrirlestrum um íþróttasálfræði, þjálffræði, næringarfræði og fleira er tengist lífi afreksíþróttamannsins.

Nemendur fá 4 einingar á önn fyrir að ljúka áfanganum. Hópurinn fór í haust í hópeflisferð í Riverrafting í Hvítá og heppnaðist sú ferð mjög vel. Nánari upplýsingar veitir Sveinn Þorgeirsson, kennari á handboltasviði, s. 697-5098 Bjarni Jóhannsson, verkefnisstjóri afreksíþrótta, s. 896-8566 www.bhs.is/namid/brautir/boknam/afreksithrottasvid/

Fullt af flottum jólatilboðum Þú færð jólagjöfina og gjafabréfin hjá okkur

Brekkuhúsum 1 - 112 - Reykjavík - Sími 567-3530

Jólamatseðill

Frá 15. nóvember

Tapas barsins

Hefst með Faustino freyðivíni í fordrykk 7 gómsætir jólatapas fylgja síðan í kjölfarið Tvíreykt hangikjöts tartar með balsamik vinaigrette Rauðrófu og piparrótargrafinn lax Spænsk marineruð síld með koriander og mango Appelsínugrafin andabringa með malt- og appelsínsósu Kalkúnabringa með spænskri „stuffing“ og calvados villisveppasósu Steiktur Saltfiskur með sætri kartöflumús Hægelduð grísasíða með heimatilbúnu rauðkáli, fíkjum og fjallagrasasósu Og í lokin tveir ljúfir eftirréttir Rise a la mande með berjasaft Ekta súkkulaðiterta

4.990 kr.

Skipt­um­um­bremsuklossa­og­diska

RESTAURANT- BAR

Vesturgata 3B | 101 Reykjav ík Reykjavík Sími 551 2344 | www.tapas.is


11

GV

Dóra Ásgeirsdóttir með góðan vin.

Dóra hundasnyrtir

Fréttir

Handboltaspil Fjölnis rakið í jólapakkann Handknattleiksdeild Fjölnis er að fara af stað með „Handboltaspilið“, sem er sambland af leikmannaspjöldum með myndum af iðkendum, og spili sem gengur út á það að tveir spilarar keppa með sér í „handbolta“ með leikmannaspjöldunum og nokkrum aukaspilum. Reglur hafa verið þróaðar og

Dóra Ásgeirsdóttir er hundasnyrtir og uppalin í Grafarvogi. Hún hefur átt hunda síðan 1998. Þá eignaðist hún hund af tegundinni Cavalier King Charles spaniel en í dag á hún 3 hunda, tvo Border Collie og einn Enskan Cocker Spaniel. Dóra hefur verið virk á flestum sviðum hundahalds og meðal annars hlotið Íslandsmeistaratitil í hundafimi með tvo hunda, gert nokkra hunda að meisturum á sýningum og er á útkallslista hjá björgunarsveitunum með leitarhund. Nýverið opnaði hún hundasnyrtistofuna Hundur.is á Dýralæknamiðstöðini í Grafarholti þar sem hún snyrtir allar tegundir hunda og tekur einnig að sér ketti inn á milli. Hægt er að nálgast frekari upplýsinga á heimasíðunni www.hundur.is og hundur.is má líka finna á Facebook. Tímapantanir fara fram í síma 544 4544 alla virka daga milli kl.8 og 17 en kl. 1114 á laugardögum.

spilið prófað af nokkrum þjálfurum deildarinnar og telja þeir að það geti aukið skilning iðkenda á handboltaíþróttinni auk þess að vera góð skemmtun fyrir hvern sem er. Spilið, sem stefnt er á að komi út í desember, á að nota sem fjáröflunarleið fyrir yngriflokkastarfið í

deildinni og safnað þannig meðal annars fyrir keppnisferðum. Deildin stefnir einnig að því að halda keppni í spilinu innan og milli flokkanna og verður sigurvegari hennar krýndur á hinni árlegu vorhátíð sem Handboltameistari Fjölnis.

Á myndinni er dæmi um ,,leikmannsspil” úr handboltaspili Fjölnis.

Gjafakort sem hægt er að nota hvar sem er Finnur þú ekki réttu gjöfina? Gjafakort Arion banka hentar við öll tækifæri. Hægt er að nota gjafakortið við kaup á vöru og þjónustu hvar sem er. Þú velur fjárhæðina, þiggjandinn velur gjöfina. Einfaldara getur það ekki verið.

Frá Ævintýralandi.

Fréttir úr frístundaheimilinu Ævintýralandi Í frístundaheimilinu Ævintýralandi í Korpuskóla er vetrarstarfið komið í fullan gang. Börnin í 3. og 4. bekk hafa sér aðstöðu og líkar þeim það vel. Smiðjur og klúbbar eru starfandi og taka mið af áhuga hvers og eins. Byrjað var með njósnasmiðju, prjónasmiðju, fótboltasmiðju og föndursmiðju. Í njósnasmiðjunni var byrjað á því að búa til dulmál og völdu börnin sér dulnefni og í framhaldinu verða fylgihlutir búnir til. Í prjónasmiðju er verið að puttahekla og prjóna eyrnaband. Fótboltasmiðjan er í íþróttasalnum og í föndursmiðju er origami (pappírsbrot). Smiðjum verður skipt út eftir áhuga barnanna. Klúbbar eru einnig í gangi og er hver klúbbur þrjú skipti í senn. Vinsælasti klúbburinn er leikjaklúbbur en hann er í íþróttasalnum og þar er farið í margvíslega leiki. Bökunar-, snyrti- og leiklistarklúbbur er einnig í boði. Á föstudögum er spari-hressing en þá baka börnin í 3. og 4. bekk lummur með rúsínum og vöfflur. Í lok september var langur dagur en þeir eru þegar ekki er skóli. Þá var farið við í Árbæjarsafn þar sem börnin fengu að leika sér að gamla dótinu í ÍR-húsinu og þótti öllum það skemmtilegt. Þegar heim var komið fengu elstu börnin heimsókn frá elstu börnunum úr frístundaheimilinu Simbað sæfara í Hamraskóla og skemmtu þau sér saman í íþróttasalnum. Allir voru ánægðir með vel heppnaðan dag.

Gjafakortið fæst í öllum útibúum Arion banka.

arionbanki.is — 444 7000


12

GV

Fréttir Jólamarkaður í Gufunesbæ:

Fyrir mjög góðan málstað

Hin árlega góðgerðavika félagsmiðstöðva Gufunesbæjar verður haldin dagana 28. nóvember til 2. desember. Eitt af viðfangsefnum vikunnar er samstarfi unglinga við börn á frístundaheimilum. Í fjölbreyttum samstarfsverkefnum verða skapaðar afurðir sem verða til sölu á jólamarkaði í Hlöðunni við Gufunesbæ fimmtudaginn 1. desember kl. 16:00 – 17:30. Auk þess verður hægt að ylja sér á kakói gegn vægu gjaldi á útieldunarsvæðinu við Gufunesbæ. Allt andvirði sölunnar mun renna óskipt til góðs málefnis. Í vinnu sem þessari skapast mörg tækifæri til þess að ræða og fræðast um ólík lífskjör barna og þær leiðir sem hægt er að fara til að styðja við þá sem á aðstoð þurfa að halda.

Hressar vinkonur með fallega muni sem seldur verða á jólamarkaði 1. desember.

Leynigestur í Fjörgyn Um 70 unglingar mættu í Fjörgyn og hlustuðu á leynigestinn.

Leynigesturinn Eyjólfur Gíslason ávarpar unglingana í Fjörgyn.

Ein af félagsmiðstöðvum Gufunesbæjar, Fjörgyn, fékk leynigest í heimsókn fimmtudaginn 27. október síðast liðinn. Eyjólfur Gíslason kom í heimsókn og fjallaði um átröskun drengja, neikvæðar

afleiðingar eineltis og aðra áhugaverða hluti sem mikilvægt er að ræða um á opinskáan hátt. Um 70 unglingar mættu og troðfylltu setustofu Fjörgynjar. Það var mjög gaman að sjá hvað unglingarnir voru ófeimnir við að spyrja

Eyjólf og ræða málin og greinilegt að þeir höfðu mikinn áhuga á umfjöllunarefninu. Fyrirlestur Eyjólfs er hluti af því fornvarnarstarfi sem félagsmiðstöðvar Gufunesbæjar standa fyrir.

Miðvikudaginn 2. nóvember stóðu félagsmiðstöðvar Gufunesbæjar, eins og félagsmiðstöðvar á öllu landinu, fyrir Degi félagsmiðstöðvanna.

félagsmiðstöðvunum í Grafarvogi og var dagskráin fjölbreytt.

var á foreldra í ýmsum þrautum. Dagurinn gekk vel og um 500 fullorðnir gestir heimsóttu félagsmiðstöðvar Gufunesbæjar þennan dag fyrir utan öll þau börn og unglinga sem tóku þátt í deginum.

Dagur félagsmiðstöða haldinn í áttunda sinn

Markmið dagsins er að gefa ungum og öldnum tækifæri til að heimsækja félagsmiðstöðina í sínu hverfi, kynnast starfinu sem þar fer fram og þeim viðfangsefnum sem verið er að vinna að. Af þessu tilefni var vel tekið á móti gestum og gangandi í

Víða voru forsýningar á atriðum sem taka þátt í hæfileikakeppni grunnskólanna, boðið var upp á léttar veitingar, flutt voru söng- og dansatriði og skorað

Fullt hús gesta í Engyn í Engjaskóla.

Foreldri í Græðgyn í Hamraskóla ásamt unglingum í „pool“.


13

GV

Frétt­ir

Nýsköpunarkeppni­ grunnskólanema

BREKKUHÚSUM

Grafarvogsbúinn Ingunn Birta Ómasdóttir, nemandi í Borgaskóla, var í 40 nemenda hópi sem komst í úrslit í Nýsköpunarkeppni grunnskólanemenda. 1872 hugmyndir voru sendar inn í keppnina. Ingunn Birta fékk vegna sinnar snjöllu hugmyndar að sækja vinnusmiðju í Háskólanum í Reykjavík þar sem unnið var frekar með hugmyndir nemenda. Hugmynd hennar er að endurbæta fuglaskál til að auðvelda fuglum að komast að henni. Hún fékk svo viðurkenningu sem Ólafur Ragnar Grímsson, forseti Íslands, afhenti í lokahófi sem haldið var hjá Marel hf.

GRAFARVOGI

Enginn milliliður ʹ beint af innflutningsaðila: x

x x

x x x

x

Risarækjur (af öllum stærðum og gerðum) Hörpudiskur (stór og smár) Smokkfiskur (12 tegundir) Kræklingur og kúfskel Lífrænt ræktað grænmeti Grænt tea og Aloe vera drykkir Asískar matvörur ² mikið úrval af sósum, núðlum og fleira til asískrar matargerðar

...og svo að sjálfsögðu íslenskt líka -

x Humar og rækjur x Harðfiskur og hákarl x Saltfiskur, gellur og kinnar x Þorskbitar , ýsubitar og fleira Ingunn Birta Ómarsdóttir, nemndi í Borgaskóla í Grafarvogi, með viðurkenninguna sem forseti Íslands afhenti henni.

OPIÐ ALLA VIRKA DAGA FRÁ 13-18


14

GV

Fréttir

Kærkomin bókargjöf systkina í Borgaskóla Systkinin, Rakel Rós Hákonardóttir í 5. bekk og Brynjar Karl Hákonarson í 2. bekk í Borgaskóla komu ásamt móður sinni, Öldu Pétursdóttur og færðu bókasafninu ómetanlega gjöf á dögunum. Um var að ræða margar barnabækur á dönsku. Bækurnar eru myndskreyttar og eru þetta sögur sem allir þekkja.

Elsti nemandi Borgaskóla, Gísli Hrafn Jónsson og yngsti nemandi skólans, Ingibjörg Hulda Valdimarsdóttir, klipptu á borðann og þar með var boltagerðið opnað formlega.

Ánægja með nýtt boltagerði við Borgaskóla

Systkinin í Borgaskóla að afhenda gjöfina góðu.

b bfo.is fo.is 7 7^[gZ^ÂVkZg`hi¨Â^;g^Âg^`hÓaV[hhdcVgZ][ ^[gZ^ÂVkZg`hi¨Â^;g^Âg^`hÓaV[hhdcVgZ][

W[d5W[d#^h W[d5W[d#^h

BG

BG

S VO

SV

T T UÐ ÞJ Ó N US

Nú nýverið var nýtt boltagerði við Borgaskóla í Grafarvogi formlega tekið í notkun. Almenn gleði ríkir í hverfinu með nýja sparkvöllinn. Skólahljómsveit Grafarvogs spilaði fyrir vígsluna. Eva Einarsdóttir frá Skóla- og frístundasviði tók völlinn formlega í notkun. Elsti nemandi, Gísli Hrafn Jónsson, og yngsti nemandi skólans, Ingibjörg Hulda Valdimarsdóttir,

klipptu á borða. Að lokum léku úrvalslið drengja og stúlkna úr 5.-9.bekk í fótboltaleik. Inga Þórunn Halldórsdóttir, skólastjóri Borgaskóla, segir að mikil ánægja ríki með völlinn. Hann falli vel að umhverfinu og geti nýst með öðrum skólum í hverfinu. Enginn vafi lék á því að nemendur í skólanum taka honum fagnandi og ríkti sannkölluð leikgleði við

opnunarathöfnina. Boltagerðið er upplýst og stærð þess er 18 x 33 metrar. Verkið, sem var unnið á vegum Framkvæmda- og eignasviðs Reykjavíkurborgar, var boðið út í júlí og framkvæmdir hófust 20. ágúst. Jarðvegsvinnu önnuðust starfsmenn Íslandsgarða ehf. en vinna við gervigras var á hendi Sport-Tækja ehf. Framkvæmdaeftirlit hafði Verkís.

TA

OT TUÐ ÞJÓNUS

TA

SMIÐJUVEGI 22 (GRÆN (GRÆN GATA) GA AT TA) · 200 KÓPAVOGI KÓPAVOGI · SÍMI: 567 7360

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför Áratuga reynsla Sverrir Einarsson

Hermann Jónasson

Íslenskar og vistvænar líkkistur Suðurhlíð 35 Fossvogi • www.utforin.is Vaktsími: 581 3300 & 896 8242 Allan sólarhringinn Kristín Ingólfsdóttir Jón G. Bjarnason Komum heim til aðstandenda ef óskað er Kistur • Krossar • Sálmaskrár • Duftker • Blóm • Fáni • Gestabók • Erfidrykkja • Prestur Kirkja • Legstaður • Tónlist • Tilkynningar í fjölmiðla • Landsbyggðarþjónusta • Líkflutningar

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is Vaktsími: 565 5892 & 896 8242 • Sólarhringsvakt Komum heim til aðstandenda ef óskað er

Eldhressir félagar í Karlakór Grafarvogs sem stofnaður var á dögunum.

Karlakór Grafarvogs kemur fram í fyrsta sinn

Óhætt er að segja að undirtektir hafi verið góðar þegar Íris Erlingsdóttir söngkennari og kórstjóri ákvað að láta reyna á stofnun karlakórs hér í Grafarvogi nú í haust og stofnaði samnefndan karlakór. Áhugi á kórstarfinu var strax

mikill og eru nú um 30 félagar starfandi í Karlakór Grafarvogs. Kórinn mun koma fram í Grafarvogskirkju á tónleikum með Reykjalundarkórnum þann 25. nóvember nk. Ástæða er til að hvetja Grafarvogsbúa til þess að

koma á þennan menningarviðburð, en þetta er í fyrsta sinn sem Karlakór Grafarvogs kemur fram opinberlega, en aldrei fyrr hefur karlakór verið starfræktur í hverfinu okkar.


15

GV

Fréttir

KƉŝŶŶşďƷĂĨƵŶĚƵƌŚǀĞƌĮƐƌĄĝƐ 'ƌĂĨĂƌǀŽŐƐ KƉŝŶŶşďƷĂĨƵŶĚƵƌŚǀĞƌĮƐƌĄĝƐ'ƌĂĨĂƌǀŽŐƐǀĞƌĝƵƌ ŚĂůĚŝŶŶĄ<ŽƌƉƷůĨƐƐƚƂĝƵŵƊƌŝĝũƵĚĂŐŝŶŶϮϮ͘ ŶſǀĞŵďĞƌŽŐŚĞĨƐƚŬů͘ϭϵ͗ϯϬ͘ ĂŐƐŬƌĄ͗ Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Svavar Knútur tekur lagið í Hlöðunni 1. desember.

Svavar Knútur í Hlöðunni

Þann 1. desember verða haldnir tónleikar í Hlöðunni við Gufunesbæ. Þá mun trúbadorinn Svavar Knútur stíga á svið og taka lagið. Tónleikarnir sem ætlaðir eru allir fjölskyldunni hefjast kl. 20.30 og standa til u.þ.b. 22.00. Miðaverð er kr. 1.500 en frítt fyrir 16 ára og yngri.

,ůƵƚǀĞƌŬŚǀĞƌĮƐƌĄĝĂ͕/ŶŐŝďũƂƌŐůƐĂ'ƵĝŵƵŶĚƐĚſƫƌ ĨŽƌŵĂĝƵƌŚǀĞƌĮƐƌĄĝƐ'ƌĂĨĂƌǀŽŐƐ ĞƚƌŝZĞLJŬũĂǀşŬ͕ƐĂŵƌĄĝƐǀĞƩǀĂŶŐƵƌşďƷĂZĞLJŬũĂǀşŬƵƌͲ ďŽƌŐĂƌĞŶƊĂƌŐĞĨƐƚşďƷƵŵƚčŬŝĨčƌŝƟůĂĝƚĂŬĂƊĄƩş ƐĂŵƌĄĝŝŽŐŬŽƐŶŝŶŐƵƵŵĨƌĂŵŬǀčŵĚŝƌŽŐǀŝĝŚĂůĚƐͲ ǀĞƌŬĞĨŶŝşŚǀĞƌĮŶƵ͕MĝŝŶŶ'ƵŶŶĂƌMĝŝŶƐƐŽŶ ,ǀĞƌĮƐǀčĝŝŶŐŽŐƐŬŝƉƵůĂŐ͕MůƂĨPƌǀĂƌƐĚſƫƌŽŐWĄůů ,ũĂůƚĂƐŽŶ >ĞŝŬƐǀčĝĂƐƚĞĨŶĂZĞLJŬũĂǀşŬƵƌďŽƌŐĂƌ͕DĂƌŐƌĠƚ ^ŝŐƵƌĝĂƌĚſƫƌ

'ƌĂĨĂƌǀŽŐƐďƷĂƌĞƌƵŚǀĂƫƌƟůĂĝłƂůŵĞŶŶĂŽŐŬLJŶŶĂƐĠƌƊĂĝ ƐĞŵĞĨƐƚĞƌĄĚƂĮŶŶŝşŵĄůĞĨŶƵŵŚǀĞƌĮƐŝŶƐ͘ &ƵŶĚĂƌƐƚũſƌŝĞƌ͗/ŶŐŝďũƂƌŐ^ŝŐƵƌƊſƌƐĚſƫƌ͕ĨƌĂŵŬǀčŵĚĂƐƚũſƌŝDŝĝŐĂƌĝƐ

indverskt & himneskt ;gVbVcY^kZ^haV†6jhijgaVcYV"]gVöaZhi^cc^HeŽc\^cc^

TILBOÐ 1

< <g²cbZi^hHVbdhV g²cbZi^hHVbdhV

& &-.* -.*`g# `g#{bVcc {bVcc

7 7VhbVi^"]g†h\g_‹c VhbVi^"]g†h\g_‹c = Z^bVaŽ\jöGV^i]V =Z^bVaŽ\jöGV^i]V

[ng^gikdZöVÓZ^g^ [ng^gikdZöVÓZ^g^

9 {hVbaZ\WaVcYVV[`VgiŽÓjb!WVjcjb 9{hVbaZ\WaVcYVV[`VgiŽÓjb!WVjcjb dd\bhj`gnYY^"kVÒö†YZ^\d\Y_ehiZ^`i \bhj`gnYY^"kVÒö†YZ^\d\Y_ehiZ^`i

B jg\]BVc\Vadg^ Bjg\]BVc\Vadg^

@_`a^c\ViZc^c\VgbZöZc\^[Zg^!`‹`dhd\]k†iaVj` @ _`a^c\ViZc^c\VgbZöZc\^[Zg^!`‹`dhd\]k†iaVj`

??‹\gih‹hV"a‚ii`gnYYjöbZöV\g`jb ‹\gih‹hV"a‚ii`gnnYYjöbZöV\g`jb

>>abVcY^cWV`VöCVVcWgVjö abVcY^cWV`VöCVVcWgVjö

Komiðð og r fið nýjaa pró i n matsseðillin okkar

Pöntunarsími: 578 3838 hradlestin.is 6JHIJGA6C96"=G6ôA:HI>C!HEyC<>CC>I6@IJB:ô:ô67DGô6ôJÛHI6ôCJB 6 JHIJGA6C96" 6 =G6ôA:HI>C!HEyC<>CC>I6 I6@IJB:ô:ô67DGô6ôJÛHI6 I6ôCJB


16

GV

Fréttir

Brosdagar í Borgaskóla Árlegir Brosdagar hafa verið hér hjá okkur í Borgaskóla. Þema þessa árs var endurvinnsla enda er skólinn Grænfánaskóli og hefur á sinni stefnuskrá að vinna vel að flokkun sorps og endurnýta allt það sem hægt er innan skólans. Fyrir Brosdagana voru nemendur fræddir um mikilvægi flokkunar á sorpi og endurnýtingar í ýmsum myndum. Starfsfólk og nemendur söfnuðum saman hér í skólanum og heima heilmikið af efni sem annars hefði endað í ruslinu. Úr ,,draslinu“ bjuggu nemendur til alls kyns

listaverk og muni sem þau tóku með sér heim. En þeir voru ekki bara að búa til hluti þeir gáfu líka út fréttablaðið, Borghildi og gerðu athugun á rusli í umhverfi skólans. Unglingarnir fóru svo í ferðir upp í Álfsnes þar sem þeir sáu sorpfjöllin og fengu fræðslu og komu heim reynslunni ríkari. Síðasta daginn voru svo Fráranleikar en þeir eru keppni liða í ýmiss konar óhefðbundnum greinum. Keppt var þvert á árganga í ýmsum fáránlegum greinum, s.s. stígvélakasti, raða eplum hverju ofan á

Tímaritaöskjur úr morgunkornspökkum.

Páll Arnar býr sig undir stígvélakast. annað, henda geisladiskum í fötu, blása spilum og öðru jafn fáránlegu. Allir nemendur voru sigurvegarar eftir skemmtilega og fræðandi uppbrotsdaga. Þau vita t.d. núna að það er hægt að búa til tímaritabox úr morg-

unkornspökkum, það er hægt að breyta krukku í fallegan kertastjaka og gömlum kertum í ný. Við enduðum Brosdagana á Norræna skólahlaupinu til að hvetja nemendur og

starfsfólk skólans til þess að auka við hreyfingu sína og stuðla þannig að betri heilsu og vellíðan. Allir voru með í hlaupinu til að leggja áherslu á heilsueflingu skólans.

Reykjavíkurborg tekur stór græn skref

Jón Gnarr borgarstjóri ásamt tveimur börnum af leikskólanum Fífuborg opna nýja vefinn.

Nýverið ýtti Reykjavíkurborg úr vör nýju verkefni sem nefnist Græn skref í starfsemi Reykjavíkurborgar með opnun vefsins www.reykjavik.is/graenskref. Verkefninu er ætlað að hvetja stofnanir borgarinnar að tileinka sér vistvænni rekstur og styðja við það umhverfisstarf sem þegar á sér stað á fjölmörgum vinnustöðum borgarinnar. Græn skref í starfsemi Reykjavíkurborgar er í raun einfalt og aðgengilegt kerfi sem byggist á mörgum aðgerðum sem hafa áhrif á umhverfið og innleidd eru í fjórum áföngum. Aðgerðirnar felast í flokkun úrgangs, að draga úr notkun á rafmagni og hita, auka hlut vistvænna innkaupa og vistvæns ferðamáta starfsmanna á vinnutíma svo dæmi séu nefnd. Öllum vinnustöðum borgarinnar býðst að tileinka sér þessar aðgerðir og hafa þannig jákvæð áhrif á umhverfið, bæta starfsumhverfi starfsfólks og draga úr rekstrarkostnaði. Í upphafi verkefnisins verður sérstök áhersla lögð á flokkun úrgangs og skil til endurvinnslu. Flokkun er þegar hafin á mörgum vinnustöðum borgarinnar. Verið er að koma upp víðtæku flokkunarkerfi á öllum starfsstöðvum Reykjavíkurborgar í Borgartúni 12-14. Hjá Reykjavíkurborg starfa rúmlega 8000 manns. Borgin er því einn af fjölmennustu vinnustöðum landsins. Reksturinn er umfangsmikill og hefur talsverð umhverfisáhrif. Rekstri borgarinnar fylgir til að mynda losun gróðurhúsalofttegunda, meðal annars frá bifreiðum, meðhöndlun

úrgangs og ýmsum verkframkvæmdum. Borgin er einnig umfangsmikill neytandi, notaði 1.2 milljón rúmmetra af köldu vatni og 3.2 milljón rúmmetra af heitu vatni árið 2010 í starfsemi sinni og vegna tengdra fyrirtækja auk 74.260 MWh af rafmagni. Með virkri umhverfisstjórnun og með kaupum á vistvænum vörum og þjónustu má skapa markað fyrir slíkar vörur og draga verulega úr neikvæðum umhverfisáhrifum. Á vef verkefnisins segir m.a: „Rekstur stofnana og fyrirtækja Reykjavíkurborgar á að vera til fyrirmyndar. Við stígum af þeim sökum græn skref og hvetjum alla vinnustaði til að fylgja okkur.“ Vefurinn er hinn líflegasti. Þar er að finna margvísleg umhverfisheilræði og verkfærakistu sem notendur geta tileinkað sér jafnt í atvinnustarfsemi sem og einkalífi. Hvetur Reykjavíkurborg sem flesta vinnustaði í borginni til að tileinka sér Græn og vistvæn skref í starfsemi sinni. Vefurinn er öllum opinn og slóðin á vefinn er reykjavik.is/graenskref Jón Gnarr borgarstjóri tók fyrstu grænu skrefin á dögunum ásamt leikskólabörnum á leikskólanum Fífuborg í Grafarvogi. Skráði borgarstjóri Skrifstofu Borgarstjóra í Ráðhúsinu inn á vefinn en leikskólastjórinn á Fífuborg, Elín Ásgrímsdóttir, skráði leikskólann til þátttöku.

Þjónusta í þínu hverfi Allt efni til skartgripagerðar. Yfir 300 gerðir af perlum og náttúrusteinum, gott verð. Skartgipanámskeið eitt kvöld kr. 3000.

Þú finnur okkur á Facebook

Erum á Facebook.

Glit ehf. Krókhálsi 5, 110 Rvk. sími 587 5411

www.glit.is

Bílaviðgerðir

Sækjum og sendum - opið á kvöldin


Mesta úrval landsins af íslenskum flugum í 8 m löngu fluguborði Glæsileg íslensk flugubox Gröfum nöfn veiðimanna á boxin

Mikið úrval af flugustöngum ECHO flugustangirnar eru í fremstu röð í heiminum. Hannaðar af hinum heimsþekkta Tim Rajeff. Stangirnar eru 6,6 til 15 feta langar og fyrir línur 2 til 10. Verðin koma verulega á óvart. Sjón er ögu ríkari.

Frábærar jólagjafir fyrir veiðimenn og veiðikonur Sjón er sögu ríkari

Veiðibúðin Krafla - Höfðabakka 3 - Sími: 587-9500


18

GV

­Frétt­ir

Falleg­og­björt íbúð­við­Breiðavík -­til­sölu­hjá­Fast­eigna­miðl­un­Graf­ar­vogs­í­Spöng­inni

BREIÐAVÍK 3JA HERBERGJASÓLPALLUR Vorum að fá í sölu fallega, bjarta og vel skipulagða 94,6 fm þriggja herbergja íbúð í góðu fjölbýlishúsi á góðum stað í litlum botnlanga. Íbúðin er á jarðhæð með sérinngangi og fallegum afgirtum suður garði. Stofan er björt með parketi á gólfi og

dyr út í suðurgarð. Hjónaherbergi er rúmgott með góðum skápum og parketi á gólfi. Barnaherbergið er með parketi á gólfi og ósamsettum skáp Eldhúsið er með góðum skápum, uppþvottavél (getur fylgt ásamt ísskáp) parketi á gólfi, flísum á milli skápa, helluborði, ofni og viftu frá electrolux. Baðherbergið er með fallegri innréttingu, sturtu, baðkari,

flísum á gólfi og á veggjum. Anddyri er með flísum á gólfi, fatahengi og skáp. Inn af eldhúsi er þvottahús með hillum, vaski og dúk á gólfi. Geymsla og hjólageymsla er við hlið íbúðarinnar. Að sögn eiganda er leyfilegt að hafa hunda og ketti. Stofan er björt með parketi á gólfi og dyr út í suðurgarð.

Stofan er björt með parketi á gólfi og dyr út í suðurgarð.

Fallega afgirtur suður garður.

Full­stofa­af­girnilegum jólagjöfum­ fyrir­þína­bestu­vini!­

Láttu þér líða vel, mikið úrval af frábærum snyrtivörum á góðu verði munið gjafakortin

Vertu­tímalega­í­jólagjafa­innkaupunum­ og­hafðu­það­notarlegt­á­aðventunni.­ Frábær­tilboð!

SG Snyrtistofa Grafarvogs

Hverafold 1-3 III hæð sími: 587-6700 www.ssg.is

Hárs­nyrti­stof­an­ ' i%r * Höf­uð­lausn­ 09-18 - lauga Folda­torg­inu­-­Hver­afold­1-3­­Sími:­567-6330­­ www.hofudlausn­ir.is

OPIÐ MAN - FÖS:­9-18,­­LAU:­10-14

Eldhúsið er með góðum skápum.

&&& P

Rit­ stjórn­og­ $" aug­lýs­ing­ar­GV­­ Sími­­587-9500 $


Fjölskyldutilboð

Tilboð 1 - Djúpsteiktar rækjur - Steiktar eggjanúðlur með grænmeti og eggjum - Kjúklingur í Massaman karrý

Fyrir 2 kr. 3180,-

Tilboð 2

- Djúpsteiktar rækjur. - Steiktar hrísnúðlur með grænmeti og eggjum. - Kjúklingur í gulu karrý. - Svínakjöt í sætri chillisósu.

Fyrir 2 kr. 3590.Fyrir 3 kr. 4470.Fyrir 4 kr. 5560.Fyrir 5 eða fleiri kr. 1350.- á mann

Hádegistilboð

Kvöldtilboð

Tilboð 3

frá kr. 990,- til 1150,-

Þrír blandaðir réttir

Gildir virka daga frá kl. 11.30 til kl. 14.00

á kr. 1390,-

- Djúpsteiktar rækjur - Steiktar eggjanúðlur með grænmeti og eggjum - Kjúklingur í Massaman karrý - Nautakjöt eða lambakjöt í ostrusósu

Heimsending Grafarvog

Spönginni 13, Grafarvogi - Sími: 577-4775 - Opið 11-21.30 virka daga - lau 12-21.30 og sun 17-21.30

Fyrir 3 kr. 4470.Fyrir 4 kr. 5560.-

og Grafarholt

Fyrir 5 eða fleiri

kr. 500

kr. 1350,- á mann

Velkomin á Gullöldina

Dansleikir alla laugardaga Pizzuhlaðborð fyrir alla fjölskylduna Föstudaga frá 18-20 1000 kr á mann

Enski boltinn í beinni í bestu mögulegu gæðum HD (high definition)

Spurningakeppni alla fimmtudaga kl 22:00 Svo erum við á facebook og sýnum alla leiki LÉTTÖL

Hverafold 5 - Sími: 587-8111 Gulloldin.is

Opið mán-fim 17 til 01, fös 16 til 03, lau 12 til 03, sun 12 til 01


markhonnun.is

DVVDD SSPILARI PILLARI

19.998KR 19.998K KR KR

DVD ferððas aspilarrii 99””

Kræsingar & kostakjör

DVD feferðrðrða ðaaspilarri ðas 7”

14.998KR 14.9 998KR 998KR

DDVVD ssppipilari laariri DVVD SSppiilari laarri með mmeeð USB USSB ttetengi eng nggi SSppiillaar DDiivvX,X, MMP3 PP33,WWMMAA oogg JJPEG PEEG lljó ljósmyndir jóóssmmyndir ynnddiir Spiillaar CCDD, CD-R/CD-RW, Sp CCDD--R/ R//CCDD--RW, RW, W,Video Video deeo CCD/ CD/SVCD D/SVCD /SVCD /SVCD, SVVCCDD, DDVVD, DivX, DDiivvX,X,X DDVVD++R/+ R//++RW, RWW, DDVVDD-R/-RW, D--R/-RW, R//-RWW,, DVD-VVideo ideo deo de UUSSB 22..00 aaffssppipillun un á ttótónlist, ónnllist, isstt,t vvideó iddeeóó og og ljósmyndum ljósmyndum óssmmyyynndddum um HHææggtg að ffefesta esta stata á vve veg egg, gg ffeessttiing nggaar ffyylylggjja.a. Fjarstýring arrstýring týýring

FFjjööllkkkeerrffa DvviXiX DVVD Sp Spiilalaarri - SSvvaartrtur AV ogg 1 x HHey AV Heeyrnarrtótóólstenggi 9 LLCCCD sssskkjkjájáárr. HHrriissttiivvöörrnn. US 9” USB tteen eng nggig SSppeennnniir fyfyyrriir 111100-22440V 40VV oogg 12v 40 1122v 2v ttetengi eng en nggig í bíl bíl fylgir ylggiir ylgir SSpppiillaar DVD, DVD++R//RW, W DDVVD-R//RWW, (S (S)V )VVCCD, CD FFjjaarrsstýtýýrýriing ng ogg ttaasskka k ffyylg ylggjja MMPPE PEG4 G44 oogg DDiivX vX SSttrrææð í ccm ((BBxxHHxxDD)): 244,8x40x18,5 ,8x40x18,5 8x40x18,5 x40x18,5 40xx1188,,5 40 Spiillaarr CCDD, CD-R/RW, Sp CCDD--R/ R//RRWW,, MMP3 P ogg JJP P3 JPEG PEEG

12.995KR 12.995KR

SjSjónvarp jónvvarp 332” 2”

89.998KR 89.998KR SjSjón ónnva varp 24””

322” HHD rreeaaddy 116: 6::9 : LLCCD C SSjójóónnvvaarrpp UUppppllaauussn 11336666x7 x776 768 ppuunnkkttaar SSkkeerrppa: pa:: 1100000: 0:1 :11 Svararttíímmi:i:: 88,,55mms SSjójóónnssvviið ((H/ H//VV):):: 1177766°//17 //117766° SSttaaffrræænnn mmót móótótttaakka karri DDVVVBB--TT++CC ((MMPPE PEG4 G44) 4 NNiiccaam SStteerreeo HHlljójóóððkke kerrfi

244” 16:9 116: 6::9 : LLCD C Sjónvarp CD jóónvarp nvarp vaarrp UUpppplplaauussn 1192 92200xx1080 100880 ppu punktar unnkkttaar SSkkeerrppa: pa:: 11000000::1 : Svarrttíímmi:i:: 55mms SSjójóónnsvsvviið ((H/ H//V /V):):: 11770 70°///11770 70° SSttaaffrræænnn mmóótótttaakka karri DDVVVBB--T+ T++CC ((MMPPE PEG4 G44) 4

1 SSccaarrt ((mmeeð RRGGBB)), 22x HHD 1x HDMI, DMMII, PPC tteennggii, Heeyyrnarartóólólsstteennggi oogg CV CVBS BSS tteeng nggi MMuullttiimmeeddidia USSB tteeng ngggi - Sp Spiillaar : DDiivX vXX, MMKV KV,V MMPP3 P og JJPPPEEG Fjarststýtýýringg SSttæærrð í ccm ((BBxxHHxxDD):):: 76,8x49x3,8 6,,88x4 8x4499xx33,,88 ÞÞyyng yngd gd:d: 112 12kkg

59.998KR 59.99 98KR 98KR

Niccaam SStteerreeo Hljóðkerfi Ni ljóðkerfi jóóððkerfi kerrfi kerfi 11x SSccaartr ((mmeeð RRGGBB)), 11x HDDMMII, CCii, SS--vvididde deoo, P tteeng PC ngggii, HHey eyrnararttóólólsstteeng ngggi ogg US USB SB Fjarstýýringg.g SSttæærrð í ccm (BxHxD): (BxxHxD): HxxDD):): 58,6x4 x42 42,5x2 42, x2,,5 ÞÞyyng ngd gd:d: 1122k 2kg kg

INNBYGGÐUR DVD SPILARI HD READY

Sjjónv nvarp 26” nva

MPEG -2 DVB-T

69.998KR

BIRT BIRT MEÐ ME Ð FYRIRVARA F YRIRVAR A UM UM PRENTVILLUR PRENT VILLUR OG OG MYNDAVÍXL MYNDAVÍXL

26" LCD LED Innbyggður CD/DVD spilari Upplausn: 1366x768p Skerpa: 1000:1 Svartími: 8,5 ms Sjónarhorn: 176° Stafrænn móttakari (DVB-T) USB tengi sem styður JPEG, MP3/4, AVI, MPEG1/4, Xvid, H.264, MKV o.s.frv. 2x HDMI, Scart, Component, Composite VGA & heyrnartólstengi Mál í mm (BxHxD): 54,5x45,8x1,8 Þyngd: 7.7 kg

Skráðu þig á póstlistann á www www.netto.is .netto.is Mjódd - Salavegur - Hverafold - Akureyri - Höfn - Grindavík - Reykjanesbær - Borgarnes - Egilsstaðir

Profile for Skrautás Ehf.

Grafarvogsbladid 11.tbl 2011  

Grafarvosblaðið 11.tbl 2011

Grafarvogsbladid 11.tbl 2011  

Grafarvosblaðið 11.tbl 2011

Profile for skrautas
Advertisement