__MAIN_TEXT__

Page 1

Graf­ar­vogs­blað­ið 10. tbl. 22. árg. 2011 - október

Dreift ókeypis í öll hús í Grafarvogi

Ódýrar og góðar snyrtivörur

Ný DVD + ein gömul á 450,-

Skalli Hraunbæ 102 Sími: 567-2880

Hrund Hauksdóttir Íslandsmeistari stúlkna og nemandi í 10. bekk Rimaskóla að tafli við Karpov.

Karpov heimsótti Rimaskóla í Grafarvogi Skáksnillingurinn Anatolij Karpov var á ferð í Grafarvogi á dögunum en hann heilsaði þá meisturum í skák í Rimaskóla í Grafarvogi. Anatolij Karpov var margfaldur heimsmeistari í skák í hálfan annan áratug og lét vel af sér í Rimaskól þar sem hann ræddi við skákmeistara skólans. Karpov var hér í boði Taflfélags Reykjavíkur en hann gekk nýverið til liðs við félagið. Sjá nánar um heimsókn Karpovs í Grafarvog á bls. 14

Fagur gripur er æ til yndis Laugavegi 5 Sími 551-3383

Jón Sigmundsson Skartgripaverslun

Spönginni Sími 577-1660

Bifreiðaverkstæði Grafarvogs

Allar almennar bílaviðgerðir Gylfaflöt 24 - 30 • 112 Reykjavík Sími 577 4477

www.bilavidgerdir.is

Þjónustuaðili

FARARTÆKIÐ BILAÐ? PANTAÐU TÍMA Á NETINU Tjóna­skoð­un­­.­­hringdu­og­við­mæt­um

Bíla­mál­un­&­Rétt­ing­ar­ Bæjarflöt­10­-­Sími:­567-8686 www.kar.is þjón­ust­an­á­að­eins­við­Stór-Reykja­vík­ur­svæð­ið

]Xjk\`^eX$ jXc Xe ˆ ˆel_m\i]`

UR K Í V A YKJ E R 0 ÐI Æ 70 8 T S 7 7 K :5 VER A S-S I . Ð I R E .BV BIFR WW W

HeŽc\^c(,!'#]¨Â &&'GZn`_Vk†` H†b^*,*-*-* ;Vm*,*-*-+

lll#[b\#^h


2

GV

Fréttir

Graf­ar­vogs­blað­ið Sóknarnefnd Grafar-

Útgefandi: Skrautás ehf. Netfang: gv@skrautas.is Ritstjóri og ábm.: Stefán Kristjánsson. Netfang Grafarvogsblaðsins: gv@skrautas.is Ritstjórn og auglýsingar: Höfðabakki 3 - Sími 587-9500 / 698-2844. Útlit og hönnun: Skrautás ehf. Auglýsingastjóri: Sólveig J. Ögmundsdóttir - solveig@skrautas.is Prentun: Landsprent ehf. Ljósmyndari: Pjetur Sigurðsson. Dreifing: Íslandspóstur. Grafarvogsblaðinu er dreift ókeypis í öll hús og fyrirtæki í Grafarvogi. Einnig í Bryggjuhverfi og öll fyrirtæki í póstnúmeri 110 og 112.

Góðir gestir í Grafarvogi Grafarvog sækja oft heim góðir gestir og tveir slíkir voru á ferð hér á dögunum eins og kemur fram í blaðinu að þessu sinni. Umhverfisráðherra vann eitt sitt besta embættisverk til þessa í fyrra þegar hún heiðraði Ómar Ragnarsson á sjötugsafmæli hans með því að gera afmælisdag meistarans að Degi íslenskrar náttúru til framtíðar. Frábært framtak hjá ráðherranum og á hinum fyrsta Degi íslenskrar náttúru á dögunum gerði Ómar sér lítið fyrir og heimsótti unga nemendur Rimaskóla og var sú heimsókn afar merkileg og skemmtileg fyrir þá sem hennar nutu. Frábært framtak hjá Ómari. Það er að bera í bakkafullan læk að ræða um afrek Ómars Ragnarssonar. Slíkur snillingur sem þar er á ferð. Ómar Ragnarsson eins og hann leggur sig ætti með réttu að vera skyldunám í grunnskólum landsins. Viðhorf hans til íslenskrar nátturu, reglusemi hans og eljusemi og íslenska ríkið ætti að greiða honum himinhá laun fyrir að heimsækja skóla landsins. Þau viðhorf sem Ómar Ragnarsson stendur fyrir eru þau viðhorf sem ungir Íslendingar þurfa helst á að halda í dag. Og algjörlega umfram allt annað sem þeim er boðið upp á bæði innan og utan skóla. Hinn gesturinn sem heimsótti hverfið okkar á dögunum var skáksnillingurinn Anatolij Karpov. Slíkur er styrkurinn í íslensku skáklífi að þessi margfaldi heimsmeistari sér hag sínum best borgið í íslensku skákfélagi, Taflfélagi Reykjavíkur. Ekki nóg um það. Heimsmeistari kvenna, Judith Polgar er einnig gengin til liðs við Taflfélag Reykjavíkur. Segja þessi tíðindi vitaskuld meira um Taflfélag Reykjavíkur en mörg orð. Það er mikill heiður fyrir Grafarvog þegar snillingar á borð við Karpov sjá sér fært að koma í heimsókn. Frábærlega var tekið á móti snillingnum í Rimaskóla og heimsókn heimsmeistarans var afar mikil upplifun fyrir fjölmargt ungt fólk í Rimaskóla sem hefur þegar náð undraverðum árangri í skáklistinni. Og Rimaskóli má vera afar stoltur af gestum sínum síðustu haustdagana ekki síður en Grafarvogsbúar allir.

Stefán Kristjánsson, ritstjóri Grafarvogsblaðsins

gv@skrautas.is

vogskirkju undirbýr stjórnsýslukæru

Það er frumþörf hvers trúaðs einstaklings við að rækta og þroska sína trú, iðka hana og tjá með sinni breytni fyrir sér og öðrum í samfélagi í sínu daglega lífi. Trúariðkun og tjáning er persónulegs eðlis og frelsi til þess varðar þann trúaða og það samfélag sem hann tilheyrir og er ekki beint gegn nokkrum öðrum. Takmörkun á trúfrelsi og trúartjáningu er aðeins hægt að beita og framfylgja ef fyrir því liggja ríkir almannahagsmunir eða réttindi annara séu í húfi. Reglur þær sem kynntar hafa verið af borgarráði eru takmarkandi fyrir trúfrelsi, trúarfræðslu og trúariðkun barna eru ekki til þess fallnar að efla skólastarf, né stuðla þær að víðsýni, þroska og trú barna í skólasamfélaginu. Þær hindra auk þess eðlileg tengsl við menningu, trúararf og sið í landinu, sem og venjur og hefðir í trúrækni þjóðarinnar. Þær ganga sem og í berhögg við barnasáttmála SÞ sem leggur ríkar skyldur á samfélagið og ábyrgð foreldra um að menntun barna séu í samræmi við það samfélag sem börn búa í og þann sið sem þar ríkir. Hvergi hefur komið fram hvaða hagsmunir liggja til grundvallar þeim, né hvaða réttindi er verið að tryggja með samþykkt reglnanna. Þær ganga í berhögg við ákvæði grunnskólalaga um

sjálfstæði skóla sem og markmið grunnskólalaga. Meðan svo er þá eru reglur af því tagi sem borgarráð hefur samþykkt ótækar þar sem þær setja trúariðkun barna í skólastarfi of þröngar skorður. Þjóðkirkjan hefur það hlutverk að veita samfélaginu þjónustu á sviði trúfræðslu og trúariðkunar og vinnur samkvæmt starfsreglum sínum sem og ákvæðum sáttmála og laga. Þessar skyldur eiga við alla óháð stöðu og aðild að trúsamfélögum. Starfið fer fram í eðlilegu samráði við foreldra og skólastjórnendur sem bera ábyrgð á menntun barnanna og trúfræðslu. Miðlægar reglur um skólastarf eru bara á færi löggjafans að setja og þarf lagabreyting að koma til. Skýr ákvæði um sjálfstæði skóla og ábyrgð foreldra eru í grunnskólalögum, en reglurnar standa í berhögg við þau. Langt og farsælt samstarf foreldra, skóla og kirkju hefur verið um trúfræðslu svo sem fermingarfræðslu og sálgæslu í grunnskólum landsins um langt árabil. Með reglunum er verið að útiloka og/eða takmarka möguleika þeirra sem ábyrgð bera á uppeldi og fræðslu barnanna að rækja hlutverk sitt á forsendum barnanna. Sóknarnefnd Grafarvogskirkju hefur ákveðið að leita samstarfs við sóknir prófastdæmisins um að leggja fram

stjórnsýslukæru til innanríkis- og/eða menntamálaráðuneyta varðandi framkvæmd þessa að hálfu borgarráðs og krefjast þess að reglurnar verði felldar úr gildi meðan ráðuneytin fjalla um lögmæti þeirra, - að þær standist stjórnarskrá, mannréttindasáttmálann, barnasáttmálann og grunnskólalög. Björn Erlingsson Sjá grein frá prestum Grafarvogs um sama mál á bls. 12

Björn Erlingsson.

Fagurt syngur svanurinn - 150 ára afmælis Bjarna Þorsteinssonar tónskálds og þjóðlagasafnara minnst

Föstudaginn 14. október nk. eru 150 ár eru liðin frá fæðingu Bjarna Þorsteinssonar tónskálds og þjóðlagasafnara. Þessa verður minnst á sérstökum tónleikum þann dag í Grafarvogskirkju kl. 20.00. Á tónleikunum koma fram hátt á þriðja hundrað söngvarar og hljóðfæraleikarar á öllum aldri. Flutt verða lög eftir Bjarna Þorsteinsson og íslensk þjóðlög í fjölbreyttum útsetningum. Á meðal flytjenda eru Kristín Ólafsdóttir þjóðlagasöngkona,

Hlöðver Sigurðsson tenór, Jón Svavar Jósepsson baritón, Voces Thules, Spilmenn Ríkínis, Háskólakórinn undir stjórn Gunnsteins Ólafssonar, Flensborgarkórarnir tveir undir stjórn Hrafnhildar Blomsterberg og Skólakór Kársness undir stjórn Þórunnar Björnsdóttur. Innan skamms kemur út ný ævisaga Bjarna Þorsteinssonar sem Viðar Hreinsson rithöfundur skrifar. Bókin varpar ljósi á stórmerkilegt starf þessa eldhuga við ysta haf. Bjarni bjó og starfaði í hálfa öld á Sig-

lufirði og safnaði ekki aðeins þjóðlögum og samdi eigin tónlist heldur var hann einnig skeleggur prestur og mikilvirkur bæjarstjórnarmaður. Hann er af mörgum kallaður „faðir Siglufjarðar“. Tónleikarnir eru haldnir til styrktar Þjóðlagasetri sr. Bjarna Þorsteinssonar á Siglufirði og er aðgangseyrir kr. 3.000 en fyrir nemendur kr. 1.500. Nánari upplýsingar veitir Gunnsteinn Ólafsson í síma 6926030 og á gol@ismennt.is.

H^\gcHiZaaV :^cVghY‹ii^g

AŽ\\^aijg[VhiZ^\cVhVa^

HeŽc\^c(,!'#]¨Â#&&'GZn`_Vk†` H†b^*,*-*-*#;Vm*,*-*-+

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA Á SKRÁ Í GRAFARVOGI. EIGANDI AÐ EINBÝLISHÚSI VILL SKIPTA Á MINNA RAÐ-, PAR- EÐA EINBÝLISHÚSI

JÖTNABORGIR - PARHÚS Virkilega fallegt parhús með skjólgóðum og fallegum garði á afar góðum útsýnisstað. Húsið er á tveimur hæðum og alls 211,5 fm með innb. 28,3 fm bílskúr. Hægt að nýta hluta neðri hæðar fyrir studíó íbúð með sér inng. Gólfefni parket og flísar. Upptekin loft á efri hæð. Útsýni einstakt. V. 44.9 millj.

H†b^*,*-*-*

SÓLEYJARIMI - 50 ÁRA OG ELDRI

ÓLAFSGEISLI - RAÐHÚS Mjög gott raðhús með innbyggðum bílskúr. Golfvöllurinn í göngufæri. Fjögur svefnherbergi. Tvö baðherbergi. Stórkostlegt útsýni. Stórar svalir. Stór sólpallur. V.49.8 millj.

Í góðu og nýlegu lyftuhúsi. Stór 3ja herbergja 96,7 fm íbúð. Tvö rúmgóð svefnherbergi. Þvottahús innan íbúðar. Tvær geymslur. Stæði í bílageymslu. V. 26.9 millj.

HRÍSRIMI - 3JA HERBERGJA Mjög góð 3ja herbergja útsýnisíbúð á 3. og efstu hæð. Hátt er til lofts. Gólfefni eru parket og flísar. Tvö svefnherbergi og milliloft. Góðar suð-vestur svalir. Frábært útsýni. V. 19.9 millj.

]Xjk\`^eXjXc Xeˆ ˆel_m\i]`

LAUFRIMI - 3JA HERBERGJA OG BÍLSKÚR Mjög fallega skipulögð og björt 3ja herbergja 78 fm. íbúð á 1. hæð ásamt 16.8 fm bílskúr við Laufrima, samtals 94,8 fm. Góðar svalir í vestur út af eldhúsi. Rúmgóð stofa og borðstofa. Tvö rúmgóð svefnherbergi. SKIPTI Á ÓDÝRARI. V. 19,9 millj.

lll#[b\#^h


markhonnun.is

NAAUUTA TAPPIPARSTEIK EK FFER ERSK Kræsingar & kostakjör

36 % afsláttur

2.289kr/kg r/ kg ááður ður 33.549 .5 49 kkr/kg

SAFARÍKAR SAF FARÍKAR A STEIKUR! NAUTAMÍNÚTUSTEIK NAU TAMÍNÚTUSSTEIK

40 % afsláttur

NAUTALUNDIR NAUTALUNDIR FERSKAR FER RSK SKAAR

2.099kr/kg

2.998kr/kg

ááður ður 33.498 .498 kr/ kr/kg kg

Tilboðsverð! T il b oð s verð !

BERLÍNARBOLLUR BERLÍ LÍNARBOLLUUR

APPELSÍNUR LSÍ

BBAKAÐ AKAÐ Á SSTAÐNUM TTAAÐNUM ÐNUM

50 % afsláttur

50 % afsláttur 99kr/stk. á ður 198 198 kr/stk. kr/ s t k. áður

99kr/kg áður á ður 198 198 kr/kg kr/ kg

M&M’S M M&M &M’S

45 % afsláttur

1115 15 G

31 % afsláttur

98kr/kg

199kr/pk.

kr/kg ááður ður 1179 79 kr/ kg

ááður ður 2289 89 kr/ kr/pk. p k.

Skráðu þig á póstlistann á www www.netto.is .netto.is Mjódd - Salavegur - Hverafold - Akureyri - Höfn - Grindavík - Reykjanesbær - Borgarnes

Tilboðin Tilboðin gilda 13. - 16. okt. eða meðan birgðir endast

Birt með fyrirvara um villur og myndavíxl

SÚKKULAÐIHNETUR/ SÚKKULAÐIHNE A TUR/ SÚKKULAKÐIRÚSÍNUR SÚKKULAK KÐIRÚÚSÍNUR SÍ

**GILDIR LD EKKU EKKU K UUM NETTÓ NNET ETTÓ SALAVEGI SALLAV AVEGI E


4

Mat­gogg­ur­inn

GV

Bringur­og bomba­í­ eftirrétt -­að­hætti­Sæunnar­og­Kristins

Hjónin Sæunn Kjartansdóttir og Kristinn Þór Arnarsson, Rauðhömrum 5, eru matgoggar okkar að þessu sinni og við gefum þeim orðið: Hér kemur uppskrift sem er mjög fljótleg en rosalega góð.

4­kjúklingabringur Steefens maple sýróp ¾ úr krukku (má minnka líka ef vill). Pestokrukka (rautt) 190 gr. krukka er yfirdrifið nóg á 4 bringur. Kjúklingabringurnar eru kryddaðar með salti og pipar og létt steiktar með olíu á sjóðandi heitri pönnu (til að loka bringunum). Kjúklingabringunum er síðan raðað í eldfast fat, sýrópinu og pestoinu hrært saman og hellt yfir bringurnar og sett inn í 200 gráðu heitan ofninn í ca. 15-20 mínútur við blástursofn. Kartöflur: Tekið er utan af bökunarkartöflum og skorið niður í þær miðjar með ca. 2 millimetra millibili. Olía er sett í eldfast mót og kartöflurnar settar í, þær síðan kryddaðar

með pipar og maldon salti (gróft sjáfarsalt). Smjör brætt og penslað eða hellt yfir kartöflurnar. Sett inn í 200 gráðu heitan ofninn (við eldum oftast á blæstri) í ca. klukkustund Eplasalat: Epli. Sýrður rjómi. Þeyttur rjómi . Flórsykur. Eplin eru skorin niður í litla bita og jafnt magn af sýrðum rjóma og þeyttum rjóma sett saman við eplin, svo smakkar maður til með flórsykrinum. Gott er að rífa suðusúkkulaði aðeins yfir í restina. Svo er auðvitað líka mjög gott að hafa hefðbundið salat með fetaosti og hita gular baunir með smjöri og salti og bera fram með. (Coop frosnu baunirnar eru sætari en venjulegar og rosalega góðar hitaðar)

Eftirrétta-bomba Í þennan rétt fer magn eftir stærð réttar: Kókosbollum dreift um botninn á eld-

Mat­gogg­arn­ir Sæunn Kjartansdóttir og Kristinn Þór Arnarsson ásamt börnum sínum.

Ann­og­Þórður næstu­mat­gogg­ar Sæunn Kjartansdóttir og Kristinn Þór Arnarsson, Rauðhömrum 5, skora á Ann Kristínu Hrólfsdóttur og Þórð Ingimar Kristjánsson, Rauðhömrum 5. Við birtum uppskriftir þeirra í fyrra jkólablaði okkar í nóvember.

föstu móti. Rjómi þeyttur og honum skipt í tvennt. Í annan helminginn skal setja ávexti eins og vínber, jarðaber og bláber eða bara

það sem hentar ofan á kókosbollurnar. Brúnn marens mulinn yfir og seinna lag af rjóma nema þetta lag á að vera með súkkulaðirúsínum.

GV-mynd PS Síðan er súkkulaðisósa sett yfir hvernig sem er t.d. suðusúkkulaði, rjómi og steefens maple síróp. Eða bara t.d. brætt mars eða snikkers og svo skreytt með ávöxtum og súkkulaðirúsínum. Púðursykurmarens (2 botnar) 3 stk. eggjahvítur. 150 gr. púðusykur. 80 gr. sykur. Eggjahvítur þeyttar og svo er sykrinum bætt út í. Bakað við 150 gráður í 40 mínútur. Verði ykkur að góðu, Sæunn og Kristinn

ÓDÝRARI LYF Í

SPÖNGINNI

–einfalt og ódýrt Opið: Mán-fös: 9.00 -19.00 • Lau: 11.00 -16.00


Frábærar vörur frá Coastal Scents og Sigma á Gloss.is á mjög góðu verði 88 Ultra Shimmer eye shadow palette

88 color eye shadow palette

88 augnskugga-pallettur - Margar gerðir - Frábær verð 88 Warm palette

88 Metal Mania palette

12 burstar í setti

7 burstar í setti

Hágæða burstasett frá Sigma

Tvær fallegar snyrtibuddur frá Sigma

www.gloss.is - Höfðabakka 3 - Sími: 587-9500


6

GV

Fréttir

Þann 7. nóvember kl.17.15-18.15 fer af stað leshringur í Foldasafni. Fyrsta bókin sem verður lesin er Þar sem vegurinn endar eftir Hrafn Jökulsson. Þáttaka er ókeypis og allir velkomnir! Nánari upplýsingar fást í síma 411 6230

Borgarbókasafn Foldasafn Opnunartími: Mánudaga - fimmtudaga 10-18 Föstudaga 11-18 Laugardaga 13-17

Mikið stuð á krökkunum í 9. bekk í Engjaskóla í Maríuhelli.

Frábær óvissuferð í Maríuhelli

Í lok september skellti félagsmiðstöðin Engyn sér í óvissuferð með 9. bekk í Engjaskóla. Það var byrjað á því að fá sér pizzu og síðan var haldið á vit ævintýranna í Heiðmörk. Þegar hópurinn var kominn upp í Heiðmörk var leitað að Maríuhelli í svarta myrkri.

Bókhald

og launaútreikningur fyrirtækja, húsfélaga, félagasamtaka og einstaklinga Skattframtöl einstaklinga Sveinbjörn Bjarnason bókhaldsstofa Sóleyjarima 7 112 Reykjavík Sími: 898 5434 Fax: 587 5211 Netfang: svbjarna@simnet.is

Sjúkraþjálfun

Höfum opnað sjúkraþjálfun í verslunarmiðstöðinni Hverafold 1-3 S. 772-3119

www.plexus.is

Hellirinn fannst sem betur fer og allur hópurinn skreið þangað inn. Inni í hellinum var boðið var upp á létta hressingu á meðan hlustað var á draugasögur. Frábær ferð í alla staði. Þrjár hressar vinkonur í óvissuferð 9. bekkjar í Engjaskóla.

Stórtónleikar Lions í Grafarvogskirkju 10. nóvember Lionsklúbburinn Fjörgyn með stórtónleika í Grafarvogskirkju 10. nóvember Þann 10. nóvember n.k., kl. 20:00, verður Lionsklúbburinn Fjörgyn með stórtónleika í Grafarvogskirkju í níunda skiptið til styrktar barna- og unglingageðdeild LSH, BUGL og Líknarsjóði Fjörgynjar. Þessir árlegu tónleikar eru orðnir að föstum lið í lífi fólks sem kemur ár hvert og styrkir gott málefni og nýtur um leið tónlistarveislu þess mikla fjölda listamanna sem hefur lagt Fjörgyn lið og Fjörgynjarmenn standa í mikilli þakkarskuld við.

Í janúar s.l. afhenti Fjörgyn BUGL, til eignar, tvær bifreiðar sem hafa verið nýttar fyrir starf með inniliggjandi börnum og unglingum og fyrir vettvangsteymi göngudeildar. Klúbburinn mun einnig sjáum rekstrarkostnað bifreiðanna í 3 ár, meðal annars í samvinnu við N1, Sjóvá og Bifreiðar og landbúnaðarvélar. Við sama tækifæri afhenti Fjörgyn fartölvu, skjávarpa og sýningartjald að gjöf. Klúbbfélagarnir vænta þess að bílagjöfin muni annars vegar veita skjólstæðingum BUGL áframhaldandi ánægju og hins vegar auðvelda starfsfólki barna- og unglingageðdeildar samskipti við skjólstæðinga

sína heima í héraði. Líknarsjóður Fjörgynjar hefur m.a. stutt við unglingastarf Grafarvogskirkju og tekið þátt í matargjöfum um jólin. Allir, sem tök hafa á, eru hvattir til að tryggja sér miða á tónleikana áður en það verður uppselt og hlýða á marga af bestu tónlistarmönnum landsins við mjög góðar aðstæður í einni stærstu kirkju landsins, um leið og stutt er við gott málefni. Verð aðgöngumiða er kr. 3.000. Miðasala verður frá 31. október er til 9. nóvember hjá N1, Ártúnshöfða, Bíldshöfða og Gagnvegi. Einnig hjá Olís, Álfheimum, Gullinbrú og Norðlingaholti.


ENGIN V VANDAMĂ L ANDAMĂ L - BAR BARA AL LAUSNIR AUSNIR

Er ekki tími til kominn að smyrja? Ég bara smyr. BĂ­laleiga HĂşsavĂ­kur avĂ­kur BĂ­laleiga HĂşs

KS S SauĂ°ĂĄrkrĂłki auĂ°ĂĄrkrĂłki

%ÂŹODWDQJLÂŒVDĆŞUÂŻL % ÂŹODWDQJLÂŒVDĆŞUÂŻL

BĂ­laverkstĂŚĂ°i B Ă­laverkstĂŚĂ°i Austurlands Toyota T oyota Akur Akureyri eyri

BifreiĂ°averkstĂŚĂ°iĂ° BifreiĂ°averkstĂŚĂ°iĂ° Ă sinn

BifreiĂ°averkstĂŚĂ°i ReykjavĂ­kur eykjavĂ­kur B ifreiĂ°averkstĂŚĂ°i R

Toyota T oyota R ReykjanesbĂŚ eykjanesbĂŚ

20% afslĂĄtturToyota T oyota Self Selfossi ossi

15% afslĂĄttur

  

BĂ­lageirinn B Ă­lageirinn

 

 

  

 

 

www.toyota.is 2OXUROXVXUORIWVXUIUM²NRUQDVXUEHQVQRJKU ROXVXU½XUUNXEO¾¯½XUUNXJšPPOM²VDSHUXUUš¯XY¾NYLRJIURVWO¾JXU 2OXUROXVXUORIWVXUIUM²NRUQDVXUEHQVQRJKU ROXVXU½XUUNXEO¾¯½XUUNXJšPPOM²VDSHUXUUš¯XY¾NYLRJIURVWO¾JXU

 D Pa ² nta HU HL ðu QI tím DO WR a í J da ɭM g ¾W . OH JW 

Toyota T oyota K KĂłpavogi Ăłpavogi


8

GV

Fréttir

Á Ísland sér bjarta framtíð? Nú eru liðin 3 ár frá hruni. Hvar erum við stödd? Hvernig líður okkur og börnunum okkar? Höfum við gengið til góðs? Hvert viljum við stefna? Hvert stefnum við? Við í Íbúasamtmökunum höfum eins og margir upplifað alveg nýjan tíma. Allt er orðið breytt. Vinnubrögð yfirvalda og viðmót eru ópersónulegri, allt lokað og læst sem aldrei fyrr. Það sem rétt er að okkur er í mýflugumynd. Fátækrahjálpin er orðin þurrausin. Þar er ekkert meira til að gefa, nú er aðeins úthlutað einu sinni í mánuði til fátækra og þá aðeins til fjölskyldna. Þær raddir verða sífellt háværari sem segjast vera að gefast upp á streðinu og sjá ekki fram á bjartari tíð og líta svo á að róðurinn þyngist bara í lífsbaráttunni. Eru geimverur við völd? Ég fylgdist með setningu Alþingis nú á dögunum og velti því fyrir mér, hvort að nokkur einasti af ráðamönnum okkar á hinu háa Alþingi landsmanna, búi á sömu plánetu og við hin. Ég efa það ekki að þau vilja gjarnan og hafa eflaust unnið einhver góð verk, en þau hafa ekki forgangsraðað rétt, að mínu mati. Við, þetta venjulega fólk, sem bagsa áfram og reynum að bera okkur vel. Sum hver höfum verið svo lánsöm að geta næstum greitt af lánunum okkar eða jafnvel seint og síðar meir. Við skiljum að allir þurfi að leggjast á árarnar til að vinna landið út úr kreppunni. Við reynum að vera jákvæð þegar við fáum fréttir af hærri

sköttum, hærra matvælaverði og orkuverði. En svo bætist ofan á hin hlægilega harka í innheimtu borgaryfirvalda. Þar skal ekkert gefið eftir. Við sem áttum ekki fyrir síðasta reikningi frá Orkuveitunni, var ekki sýnd nein miskun. Við fengum senda ítrekun 20 dögum eftir gjalddaga með um 10% kostnaði og aukinni niðurlægingu. Er þetta eðlilegt? Og við upplifum okkur eins og glæpamenn haldin eyðslusemi að eiga ekki fyrir stór hækkuðum reikningunum frá borginni. Börnin finna fyrir vansæld Þær áhyggjur okkar sem eru alvarlegastar tengjast börnunum í hverfinu. Við heyrum að mörgum börnum líður ekki vel, hvort heldur í skólum eða heima. Sífellt fréttum við af alvarlegum árásum ungra barna á jafnaldra sína, ofbeldi sem birtist í ýmsum myndum, skemmdum, hótunum og fleiru. Foreldrar, skólar og yfirvöld eru oft ráðalaus í þessum málum. Nú blasir við að margir kennarar standa frammi fyrir þeirri óvissu, hvort og þá hvar þeir vinna á næsta ári? Það veldur líka áhyggjum, sem ættu að vera óþarfar ef einhver hugsun væri að baki öllum þeim breytingum sem borgaryfirvöld hella yfir okkur á þessum tímum. Og eru glapræði eins og mál standa í dag. Við erum líka að missa frá okkur gömlu læknana sem hafa þjónað okkur á heilsugæslunni í fjölda mörg ár. Þeir eru að flýja erlendis. Við þökkum þeim fyrir og óskum þeim alls hins besta.

Öll þjónustan hefur verið minnkuð í hverfinu jafnt og þétt. Lögrelan er ekki lengur sýnileg. Sorpa er í hverfinu, en ekki aðgengileg fyrir íbúa í hverfinu, við þurfum enn að keyra auka sorpið okkar úr hverfinu og borga í sköttum okkar akstur þess inn í hverfið aftur. Bankarnir eru farnir úr hverfinu. ÁTVR er farið úr hverfinu. Búið er að hefta aðgengi út í Geldinganes þar sem fólk gat þó notið útivistar í nágrenninu og nú þegar loksins útsýnisstaðurinn okkar við Hallsteinshöfða er að verða að veruleika, þá er hann ekki ætlaður fyrir fatlaða einstaklinga þar sem ekki er aðgengi fyrir hjólastóla og ekki bílastæði fyrir þá sem treysta sér ekki að ganga. Við höfum nefnt margt af þessu áður en það er bara ekki hlustað. Vandinn er mikill og fer vaxandi og yfirvöld virðast grafa hausinn í sandinn. Þau vilja ekki, eða geta ekki höndlað vandamál íbúanna sem blasa við. Þessi mál eru bara ekki á dagskrá. Hvaða bjargráð höfum við til að hrista af okkur óværuna? Ég er svo viss um að ef við leggjumst á eitt þá gætum við einfaldlega snúið vörn í sókn. Að framtíðarsýn okkar verði björt og það verði tilhlökkun í hugum barna okkar og afkomenda. Færustu sérfræðingar finnast ekki í embættismannakerfinu eða hjá sjórnvöldum heldur hjá íbúum sjálfum. Við erum fagmennirnir, fræðingarnir í allri sérþekkingu.

Hvernig viljum við sjá land og þjóð til framtíðar? Vinnum saman að því! Flestum finnst að þeir eigi nóg með sig, og meira en það. En ef við gefum okkur stutta stund til að hug-

El­ísa­bet­Gísla­dótt­ir, formaður Íbúasamtaka Grafarvogs, skrif­ar: leiða það sem skiptir okkur öll miklu máli, þá veit ég að það vakna hugmyndir hjá öllum. Það er töggur í okkur, sem við verðum að virkja saman. Það er eitt sem einkennir íslenska þjóð. Það er þegar kallað er ,,allir uppá dekk!” eða ,,allir út á engi að slá”. Þá leggjast allir á árarnar sem vettlingi geta valdið. Oft hefur verið þörf en nú er nauðsyn. Við getum ekki flotið þeygjandi og aðgerðalaus að feigðarósi. Og ekki þýðir að fá stjórnvöld til að leysa vandann. En reynum að hjálpa þeim. Virkjum okkur og vinnum að bjartri framtíð fyrir land og þjóð. Við erum upplýst þjóð, nema að því leiti að við fáum ekki að vita hvað fer fram í reykfylltum bakherbergjum yfirvalda. Þar sem ekkert er

uppi á borðum. Við erum vel menntuð þjóð, eigum sérfræðinga í öllum greinum. Við erum harðdugleg þjóð, sýnum það. Við eigum auðlindir í miklum mæli, nýtum þær á arðsaman hátt fyrir þjóðina. Við getum talað saman, samtal er upphafið að öllu. Við getum byrjað að leggja áherslu á okkar hverfi, á okkar börn, á okkar fólk sem býr hér. Ef við leggjum saman og skiptumst á ráðum um hvað hægt sé að gera, hvað þarf að gera. Leggja því lið og vinna í því að öllum líði vel. Stjórn Íbúasamtakanna ætlar í framhaldi að halda opna fundi fyrir íbúa þar sem allir eru hjartanlega velkomnir. Opinn fundur verður í hlöðunni í Gufunesbæ fimmtudaginn 27. okt kl.17.00-19:00. Mætum, leggjum hvert öðru lið, verum virk í að hjálpa okkur að komast upp úr kreppunni sem birtist bæði fjárhagslega, félagslega og andlega. Eða bara fá okkur kaffisopa og spjalla um daginn og veginn í góðum hópi. Finnum okkar leið til bjartrar framtíðar fyrir hverfið okkar, land og þjóð.

Ungir Fjölnismenn til Esbjerg Tveir efnilegir 15 ára knattspyrnudrengir, Brynjar Steinþórsson og Magnús Pétur Bjarnason, úr 3. flokki Fjölnis fóru út til danska knattspyrnuliðsins Esbjerg í Danmörku þar sem þeir æfðu í vikutíma í boði Esbjerg. Þeir æfðu bæði með jafnöldrum sínum, en einnig með U-19 ára hópi Esbjerg. Þeim var boðið á bikarleik Esbjerg gegn Köge, en Skagamaðurinn Arnór Smárason leikur með Esbjerg og hefur gert frá árinu 2010 við góðan orðstír. Brynjar og Magnús Pétur hafa báðir verið í úrtakshópi U-16 ára landsliðsins og voru báðir í B-liði 3. flokks Fjölnis sem vann Íslandsmeistaratitil nú á dögunum, eftir æsispennandi framlengdan leik gegn FH á Kaplakrikavelli, þar sem Fjölnismenn áttu stúkuna. Páll Guðlaugsson margreyndur þjálfari og Lárus Grétarsson fyrrum þjálfari þeirra hjá Fjölni höfðu milligöngu um þessa ferð þeirra til Danmerkur.

Ninna dóttir Ómars kynnir föður sinn til leiks í Rimaskóla.

Brynjar Steinþórsson og Magnús Pétursson.

Rimaskóli vann annað árið í röð Nýlokið er Reykjavíkurmóti grunnskóla í knattspyrnu í eldri og yngri flokki. Skólarnir í Grafarvogi hafa verið sigursælir undanfarin ár, einkum í yngri flokki. Nú sáu strákarnir í 7. bekk Rimaskóla til þess að einn af eftirsóttum bikurum mótsins færi í Grafarvoginn. Þeir sigruðu annað árið í röð barnaskólaflokkinn og að þessu sinni með miklum yfirburðum. Í milliriðli unnu þeir alla leikina með markatölunni 22 – 0. Þegar komið var að undanúrslitum unnu Rimaskólastrákarnir lið Selásskóla 5-0 og loks Hólabrekkuskóla í úrslitaleiknum 3 – 0. Heildarmarkaskorun 30 – 0. Meistararnir í 7 – bekk Rimaskóla æfa allir með Fjölni og það mátti greinilega sjá á spili þeirra í mótinu að þeir hafa lengi æft saman og þekkja sterkar hliðar hvers og eins. Skólinn leitaði til Sigurðar Hallvarðssonar, þess þekkta knattspyrnumanns og foreldris í hópnum, um að stýra strákunum á mótinu og blés hann jákvæðum baráttuanda í brjóst drengjanna sem dugði. Veglegir bikarar fylgdu sigrinum og var þeim lyft hátt á loft í Egilshöll þar sem mótið fór fram og ekki síður í skólanum þegar strákarnir komu með gripina í hús.

Ómar heimsótti Rimaskóla - á fyrsta Degi íslenskrar náttúru

Nemendum unglingadeildar Rimaskóla fannst það mikill heiður að fá heimsókn Ómars Ragnarssonar í skólann á Degi íslenskrar náttúru sem haldinn var í fyrsta sinn á afmælisdegi hans þann 16. september sl. Það var Svandís Svavaresdóttir umhverfisráðherra sem ákvað það á 70 ára afmælisdegi Ómars í fyrra að stofna til Dags íslanskrar náttúru honum til heiðurs. Við upphaf heimsóknarinnar í Rimaskóla sungu nemendur og starfsfólk afmælissönginn fyrir Ómar sem fagnaði 71 árs afmæli þennan dag. Ómar þakkaði fyrir sig með glæsilegri Íslands-myndasýningu, lögum og textum sem hann hefur á síðustu áratugum unnið með.

Reykjavíkurmeistarar 7. bekkjar drengja, lið Rimaskóla ásamt Helga Árnasyni skólastjóra og Sigurði Hallvarðssyni liðstjóra.

Ómar Ragnarsson hefur svo sannarlega opnað augu landsmanna fyrir þeim auðæfum sem felast í náttúru Íslands. Nemendur unglingadeildar Rimaskóla hlustuðu af athygli á Ómar og skemmtu sér líka því það er alltaf stutt í grínið þegar hann hefur orðið. Ómar hefur áður sýnt starfi Rimaskóla áhuga og virðingu og verður þess lengi minnst þegar þessi ,,skemmtilegasti maður landsins" mætti á jólaball unglingadeildar

fyrir nokkrum árum og skemmti í tæpa klukkustund við mikla hrifningu. Barnabörn Ómars hafa verið í skólanum og ekki má gleyma því að Ninna dóttir hans hefur nánast frá upphafi skólastarfs kennt og sinnt stjórnunarstörfum við Rimaskóla. Heimsókn Ómars gerði þennan fyrsta Dag íslenskrar náttúru svo sannarlega eftirminnilegan fyrir þá sem hittu og hlýddu á Ómar í hátíðarsal Rimaskóla.

Þrír kátir nemendur Rimaskóla með Ómari Ragnarssyni.


;;>BBIJ96<JGDECJB@AJ@@6C:AA:;J >BBIJ96<JGDECJB@AJ@@6C

11498 498 KR. 900G 00G K R. 9 %52/3(/00%2ÀÀcÀÀÀ'2đ--ÀĈÀ0/+!À %52/3 ÀÀ ÀÀ À ÀÀ À

FROSNAR KJÚKLINGABRINGUR FROS F ROSN N AR K JÚK KL LIN NGAB BRINGU RINGUR

1189 89 K R. 2 L TR . KR. LTR.

OS BRAUÐOSTUR R AU Ð OST U R SB

PEPSI PEPSI MAX P E PS I & P E PS I M AX LLT TR 2 LTR

998 98 K KR.KG R . KG 9

SPAGHETTI S PAG H E T T I 1 KG KG

249 24 2 4 9 KR. KR .

1129 29

79

LTR. KR. 1 LTR. KR.

KR. LTR K R. 11/2 /2 L TR

TI LBO Ð

D3@µ¦µC@ D 3 @ µ ¦µ C @ '&9@95 ' & 9 @ 95

1159 59 KR. 385G KR. 385G

MYLLU MYLL M YLL Y LL LU U

HEIMILISBRAUÐ H EIMILISBRAUÐ

998 9 98

598 5 98

KR. KG K R. K G

KR. KR. KG KG

FERSKUR GRÍSAHNAKKI FE F E ER R RSKUR RS S SK KU KU UR R ÚRB. Ú ÚR RB. G RB RÍSAHNAKKI

FERSKUR FE F ER RS SK KU UR

GRÍSABÓGUR G RÍSABÓGUR

MEIRA KJÖT MINNA BEIN

898 8 98 KR. KR. KG KG

FERSKT FERSKT BLANDAÐ BLANDAÐ HAKK HAKK

""</CB}":/;0} </CB}":/;0} 5@²A 5@²A

11195 19 95 KR. KG KG KR.

FERSKT FERSKT NA NAUTAVEISLU UTAVEISLU 100% NAUTAHAKK 110 00 0% NAUTAHAKK

11395 39 95 K R. KG KR.

SÉRSKORIÐ FERSKT LAMBALÆRI S SÉR ÉRSKORIÐ KORI Ð FE FER F RS SK KT L LAM AM MB BA ALÆR L Æ RI

11395 39 95 KR. K R . KG

<g^aaa¨g^Zg[g{W¨gcÅ_jc\[g{HH#@ad[^Âa¨g^{caZ\\hhZbZgVÂZ^ch        )%b†cijg†ZaYjc#?Ž[cÄn``i^ch`^aVga_[[Zc\g^d\_V[cZaYVÂg^hiZ^`     

298 2 98 KR.300 MLL KR R . 30 0 M

OPERA BLEIK O PERA P PE E ER R RA A B BL LEI EI IK K

H HANDSÁPA ANDSÁPA

598 59 98 KR. KR. PK11

<</CB/D37A:C48¸@7@43@A97@ /C B/ BB/D /DD37A: 3 7 A :C 488¸ ¸ @@77 @ 443@A97 3 @ A 9 7 @

00% N NAUTABORGARAR AU TAB O RG AR AR JURTAKRYDDAÐ JU J URTA TAK KR RY DDAÐ GRILL GRILL LAMBALÆRI L LAM AMBAL LÆR ÆRI 1100% M MEÐ EÐ B BRAUÐI R AU Ð I


10

GV

Frรฉttir

,YZ[xร…Hรณ& -1(93ย”.1<4:;ร-3<9

/YLPUZ\TIY\UUHย‹YV[รดYยคYย‹UPรณ\YMย€SS รดHRUPรณ\YMย€SSย‹ร„[\ZRPSQ\Yย‹VSx\ZRPSQ\Yย‹SHNUPY :[HรณZL[UPUNSHNUHVNKรปW[HYTยคSPUNHY

รฎLRRPUNVNmYH[\NHYL`UZSH

9$/85 + (/*$621 HKI 6tPL ย‹^^^Z[Pร…HPZ

Iรฐkendur og รพjรกlfarar รก sรญรฐasta nรกmskeiรฐi sumarsins.

Fรณtboltaskรณli Fjรถlnis

Rรบnar Geirmundsson

Sigurรฐur Rรบnarsson

Elรญs Rรบnarsson

รžorbergur รžรณrรฐarson

Alhliรฐa รบtfararรพjรณnusta Sรญmar: 567 9110 & 893 8638 www.utfarir.is โ€ข runar@utfarir.is

รštfararรพjรณnustan ehf. Stofnaรฐ 1990

GV

Sรญmi 587-9500

Fรณtboltaskรณli Fjรถlnis fรณr fram annaรฐ รกriรฐ รญ rรถรฐ nรบna รญ sumar. Nรกmskeiรฐin voru alls sjรถ talsins og fรณru รพau fram viรฐ frรกbรฆrar aรฐstรฆรฐur hjรก Egilshรถllinni bรฆรฐi รก gervigrasinu รบti og einnig inni รญ hรถllinni. Hvert nรกmskeiรฐ stรณรฐ yfir รญ eina viku og endaรฐi hvert รพeirra meรฐ skemmtilegu lokahรณfi รพar sem boรฐiรฐ var upp รก pizzuveislu og einnig kรญktu leinigestir รญ heimsรณkn. ร“hรฆtt er aรฐ segja aรฐ nรกmskeiรฐin hafi veriรฐ vel sรณtt en alls komu yfir 350 krakkar รก nรกmskeiรฐin og voru รพau รก aldrinum 5-13 รกra. Sรญรฐasta nรกmskeiรฐiรฐ fรณr fram um miรฐjan รกgรบst mรกnuรฐ og endaรฐi รพaรฐ nรกmskeiรฐ meรฐ lรกtum en รญ lokin voru veitt verรฐlaun fyrir รพรก sem aรฐ nรกรฐu bestum รกrangri รญ รพrautum sumarsins. Leynigesturinn var ekki aรฐ verri endanum en fรณtboltamaรฐurinn og tรณnlistarsnillingurinn Ingรณ kรญkti รญ heimsรณkn veitti verรฐlaun, spjallaรฐi viรฐ bรถrnin รกsamt รพvรญ aรฐ gefa รพeim eiginhandarรกritanir. Knattspyrnudeild Fjรถlnis รกsamt รพjรกlfurum fรณtboltaskรณlans vilja รพakka รถllum krรถkkunum og foreldrum รพeirra fyrir

samveruna รญ sumar og vonumst viรฐ til รพess aรฐ sjรก sem flesta รก nรฆsta รกri.

Fyrir hรถnd fรณtboltaskรณlans, Unnar og Sigfรบs

Sigurvegarar sumarsins. Frรก vinstri: Hallvarรฐur ร“skar Sigurรฐarson, Ingรณ, Valgeir Lunddal Friรฐriksson og Benedikt Darรญus Garรฐarsson.

Viรฐburรฐarรญkt starfsรกr FSG NรTT Fร‰LAG รก traustum grunni

BDO ehf. er nรฝtt endurskoรฐunarfyrirtรฆki sem veitir alhliรฐa รพjรณnustu รก sviรฐi endurskoรฐunar og rรกรฐgjafar. BDO ehf. er aรฐili aรฐ alรพjรณรฐlegu neti sรฉrfrรฆรฐifyrirtรฆkja sem รถll starfa undir merkjum BDO. www.bdo.is BDO ehf. | Kรถllunarklettsvegi 1 | 104 Reykjavรญk | Sรญmi: 531 1111

Fรฉlag sjรกlfstรฆรฐismanna รญ Grafarvogi hรฉlt aรฐalfund sinn 27. september sรญรฐastliรฐinn og var ร“lรถf Nordal, varaformaรฐur Sjรกlfstรฆรฐisflokksins, gestur fundarins. Fรฉlagar fjรถlmenntu og var Kristjรกn Erlendsson einrรณma endurkjรถrinn formaรฐur fรฉlagsins. Sรญรฐastliรฐiรฐ starfsรกr Fรฉlags sjรกlfstรฆรฐismanna รญ Grafarvogi var viรฐburรฐarรญkt og farsรฆlt. Fรฉlagiรฐ hรฉlt fjรถlda opinna funda um hin margvรญslegustu mรกlefni, haldiรฐ var upp รก 25 รกra afmรฆli fรฉlagsins meรฐ veglegri veizlu, sem รถllum var boรฐiรฐ til og metรพรกtttaka var รญ รกrlegu pรกskabingรณi. รžรก var einnig unniรฐ aรฐ endurskoรฐun stefnuskrรกr FSG en fรฉlagiรฐ setti sรฉr fyrir nokkrum รกrum sรฉrstaka stefnuskrรก รญ mรกlefnum Grafarvogshverfis. Nรบ var svo komiรฐ aรฐ รฝmis barรกttumรกl fรฉlagsins hรถfรฐu hlotiรฐ farsรฆla รบrlausn en รถnnur mรกl hafa komiรฐ upp, sem รพarf vinna aรฐ. Nรฝ stefnuskrรก fรฉlagsins var send รถllum fรฉlรถgum รญ pรณsti en hana mรก einnig sjรก รก www.grafarvogurinn.is Framundan er einnig viรฐburรฐarรญkt starfsรกr. Fรฉlag sjรกlfstรฆรฐismanna รญ Grafarvogi mun halda รกfram aรฐ standa fyrir mรกnaรฐarlegum opnum fundum รพar sem allir, sem vilja, geta tekiรฐ รพรกtt รญ umrรฆรฐum og mun fundadagskrรก fljรณtlega verรฐa auglรฝst. Stjรณrn Fรฉlags sjรกlfstรฆรฐismanna รญ Grafarvogi hvetur Grafarvogsbรบa til รพess aรฐ fylgjast meรฐ รพvรญ sem er aรฐ gerast hjรก fรฉlaginu. Fรฉlag sjรกlfstรฆรฐismanna รญ Grafarvogi er eina pรณlitรญska afliรฐ sem lรฆtur sig hag Grafarvogshverfis sรฉrstaklega varรฐa.

โ€žEnga verรฐtryggingu, takk.โ€œ Tinna Bjรถrk Baldvinsdรณttir, 38 รกra.

Nรบ getur รพรบ tekiรฐ รณverรฐtryggt รญbรบรฐalรกn til 25 eรฐa 40 รกra meรฐ fรถstum 6,45% vรถxtum til fimm รกra. Kynntu รพรฉr mรกliรฐ รก arionbanki.is.

Hvaรฐ skiptir รพig mรกli?

Skiptยญumยญumยญbremsuklossaยญogยญdiska arionbanki.is โ€“ 444 7000


10

GV

Frรฉttir

,YZ[xร…Hรณ& -1(93ย”.1<4:;ร-3<9

/YLPUZ\TIY\UUHย‹YV[รดYยคYย‹UPรณ\YMย€SS รดHRUPรณ\YMย€SSย‹ร„[\ZRPSQ\Yย‹VSx\ZRPSQ\Yย‹SHNUPY :[HรณZL[UPUNSHNUHVNKรปW[HYTยคSPUNHY

รฎLRRPUNVNmYH[\NHYL`UZSH

9$/85 + (/*$621 HKI 6tPL ย‹^^^Z[Pร…HPZ

Iรฐkendur og รพjรกlfarar รก sรญรฐasta nรกmskeiรฐi sumarsins.

Fรณtboltaskรณli Fjรถlnis

Rรบnar Geirmundsson

Sigurรฐur Rรบnarsson

Elรญs Rรบnarsson

รžorbergur รžรณrรฐarson

Alhliรฐa รบtfararรพjรณnusta Sรญmar: 567 9110 & 893 8638 www.utfarir.is โ€ข runar@utfarir.is

รštfararรพjรณnustan ehf. Stofnaรฐ 1990

GV

Sรญmi 587-9500

Fรณtboltaskรณli Fjรถlnis fรณr fram annaรฐ รกriรฐ รญ rรถรฐ nรบna รญ sumar. Nรกmskeiรฐin voru alls sjรถ talsins og fรณru รพau fram viรฐ frรกbรฆrar aรฐstรฆรฐur hjรก Egilshรถllinni bรฆรฐi รก gervigrasinu รบti og einnig inni รญ hรถllinni. Hvert nรกmskeiรฐ stรณรฐ yfir รญ eina viku og endaรฐi hvert รพeirra meรฐ skemmtilegu lokahรณfi รพar sem boรฐiรฐ var upp รก pizzuveislu og einnig kรญktu leinigestir รญ heimsรณkn. ร“hรฆtt er aรฐ segja aรฐ nรกmskeiรฐin hafi veriรฐ vel sรณtt en alls komu yfir 350 krakkar รก nรกmskeiรฐin og voru รพau รก aldrinum 5-13 รกra. Sรญรฐasta nรกmskeiรฐiรฐ fรณr fram um miรฐjan รกgรบst mรกnuรฐ og endaรฐi รพaรฐ nรกmskeiรฐ meรฐ lรกtum en รญ lokin voru veitt verรฐlaun fyrir รพรก sem aรฐ nรกรฐu bestum รกrangri รญ รพrautum sumarsins. Leynigesturinn var ekki aรฐ verri endanum en fรณtboltamaรฐurinn og tรณnlistarsnillingurinn Ingรณ kรญkti รญ heimsรณkn veitti verรฐlaun, spjallaรฐi viรฐ bรถrnin รกsamt รพvรญ aรฐ gefa รพeim eiginhandarรกritanir. Knattspyrnudeild Fjรถlnis รกsamt รพjรกlfurum fรณtboltaskรณlans vilja รพakka รถllum krรถkkunum og foreldrum รพeirra fyrir

samveruna รญ sumar og vonumst viรฐ til รพess aรฐ sjรก sem flesta รก nรฆsta รกri.

Fyrir hรถnd fรณtboltaskรณlans, Unnar og Sigfรบs

Sigurvegarar sumarsins. Frรก vinstri: Hallvarรฐur ร“skar Sigurรฐarson, Ingรณ, Valgeir Lunddal Friรฐriksson og Benedikt Darรญus Garรฐarsson.

Viรฐburรฐarรญkt starfsรกr FSG NรTT Fร‰LAG รก traustum grunni

BDO ehf. er nรฝtt endurskoรฐunarfyrirtรฆki sem veitir alhliรฐa รพjรณnustu รก sviรฐi endurskoรฐunar og rรกรฐgjafar. BDO ehf. er aรฐili aรฐ alรพjรณรฐlegu neti sรฉrfrรฆรฐifyrirtรฆkja sem รถll starfa undir merkjum BDO. www.bdo.is BDO ehf. | Kรถllunarklettsvegi 1 | 104 Reykjavรญk | Sรญmi: 531 1111

Fรฉlag sjรกlfstรฆรฐismanna รญ Grafarvogi hรฉlt aรฐalfund sinn 27. september sรญรฐastliรฐinn og var ร“lรถf Nordal, varaformaรฐur Sjรกlfstรฆรฐisflokksins, gestur fundarins. Fรฉlagar fjรถlmenntu og var Kristjรกn Erlendsson einrรณma endurkjรถrinn formaรฐur fรฉlagsins. Sรญรฐastliรฐiรฐ starfsรกr Fรฉlags sjรกlfstรฆรฐismanna รญ Grafarvogi var viรฐburรฐarรญkt og farsรฆlt. Fรฉlagiรฐ hรฉlt fjรถlda opinna funda um hin margvรญslegustu mรกlefni, haldiรฐ var upp รก 25 รกra afmรฆli fรฉlagsins meรฐ veglegri veizlu, sem รถllum var boรฐiรฐ til og metรพรกtttaka var รญ รกrlegu pรกskabingรณi. รžรก var einnig unniรฐ aรฐ endurskoรฐun stefnuskrรกr FSG en fรฉlagiรฐ setti sรฉr fyrir nokkrum รกrum sรฉrstaka stefnuskrรก รญ mรกlefnum Grafarvogshverfis. Nรบ var svo komiรฐ aรฐ รฝmis barรกttumรกl fรฉlagsins hรถfรฐu hlotiรฐ farsรฆla รบrlausn en รถnnur mรกl hafa komiรฐ upp, sem รพarf vinna aรฐ. Nรฝ stefnuskrรก fรฉlagsins var send รถllum fรฉlรถgum รญ pรณsti en hana mรก einnig sjรก รก www.grafarvogurinn.is Framundan er einnig viรฐburรฐarรญkt starfsรกr. Fรฉlag sjรกlfstรฆรฐismanna รญ Grafarvogi mun halda รกfram aรฐ standa fyrir mรกnaรฐarlegum opnum fundum รพar sem allir, sem vilja, geta tekiรฐ รพรกtt รญ umrรฆรฐum og mun fundadagskrรก fljรณtlega verรฐa auglรฝst. Stjรณrn Fรฉlags sjรกlfstรฆรฐismanna รญ Grafarvogi hvetur Grafarvogsbรบa til รพess aรฐ fylgjast meรฐ รพvรญ sem er aรฐ gerast hjรก fรฉlaginu. Fรฉlag sjรกlfstรฆรฐismanna รญ Grafarvogi er eina pรณlitรญska afliรฐ sem lรฆtur sig hag Grafarvogshverfis sรฉrstaklega varรฐa.

โ€žEnga verรฐtryggingu, takk.โ€œ Tinna Bjรถrk Baldvinsdรณttir, 38 รกra.

Nรบ getur รพรบ tekiรฐ รณverรฐtryggt รญbรบรฐalรกn til 25 eรฐa 40 รกra meรฐ fรถstum 6,45% vรถxtum til fimm รกra. Kynntu รพรฉr mรกliรฐ รก arionbanki.is.

Hvaรฐ skiptir รพig mรกli?

Skiptยญumยญumยญbremsuklossaยญogยญdiska arionbanki.is โ€“ 444 7000


12

GV

Fréttir

Frá prestum Grafarvogs - um samskipti reykvískra skóla og frístundaheimila við trú- og lífsskoðanafélög

Tillaga borgarráðs um samskipti leikskóla, grunnskóla og frístundaheimila borgarinnar við trúar og lífsskoðanarfélög var samþykkt 4. október síðastliðinn. Reglurnar hjálpa vonandi skólastjórnendum í ákvörðunum sínum þegar kemur að samskiptum skóla og trúfélaga og lífsskoðunarfélaga.Þó að okkar áliti hafi samskiptin ávallt verið í góðum farvegi Úr þessari samþykkt er farinn sá þótti og yfirlæti sem einkenndi fyrstu tillögur mannréttindaráðs Farinn hefur verið millivegur í mörgum málum eftir samráð við presta og fleiri aðila. Hvað söfnuðinn hér í Grafarvogi varðar þá erum við sátt við að geta áfram farið með fermingarbörn í ferðalög þar sem þær ferðir eru mikilvægur hluti af fermingarfræðslunni og hápunktur hennar fyrir mörg fermingarbörn. Það er mikilvægt að fá áfram að hitta skóla- og leikskólabörn í tilefni stórhátíða er tengjast kristinni trú. Það er eðlilegt að áfram sem hingað til verði hægt að kalla til presta þegar áföll verða er tengjast skólunum. Prestar eru sérmenntaðir á sviði áfalla og prestþjónustan gengur að stórum hluta út á að fylgja þeim eftir sem eiga um sárt að binda. Samskipti Grafarvogssafnaðar og skólanna í Grafarvoginum hafa ávllt til gengið vel og einkennst af gagnkvæmri virðingu. Síðastliðin ár höfum við komið í skólana þegar eftir okkur er óskað, annars ekki. Nokkuð meiri samskipti hafa verið við leikskóla þar sem djákni safnaðarins hefur

heimsótt marga þeirra nokkrum sinnum á ári og verið með söngstund. Sú þjónusta hefur verið lögð af. Það sem við erum fyrst og fremst ósátt við er að ekki verði hægt að samnýta húsnæði skóla og kirkju vegna barna-, æskulýðs-, fæðslustarfs eða skólaskemmtana. Hingað til hefur kirkjan getað boði upp á starf fyrir börn í nokkrum frístundaheimilum skólanna og skólarnir hafa fengið kirkjuna undir stærri samkomur. Þetta þýðir að barnastarf kirkjunnar mun dragast saman til muna þar sem Grafarvogur er stór og ekki sjálfsagt að börn úr efri hverfum geti sótt starf í kirkjunni vegna vegalengda. Þarna er um að ræða nýtingu á húsnæði og aðstöðu Reykjavíkurborgar eftir skólatíma. Vert er að hafa í huga að tómstundastarf er ekki bundið reglum um skólaskyldu, heldur val hvers og eins. Tími barnanna okkar er dýrmætur og þeirra hagur að félagasamtök samnýti skólahúsnæðið í stað þess að þau þurfi að þeytast langar vegalengdir um hverfið seinni part dagsins. Draumastaðan væri því sú að félagasamtök og frístundaheimili stæðu saman um frítíma barnanna, frekar en að byggja múra þar í milli. Okkur þykir einnig mikil afturför í því að Gídeonfélaginu verði ekki heimilt að koma í skólana til að gefa börnum Nýjatestamentið og Davíðssálma. Þetta eru útbreiddustu rit veraldar og hafa veriðen þýdd á 2100 tungumál. Við búum í landi

þar sem yfirgnæfandi meirihluti telst til kristinnar trúar. Það væri ábyrgðarleysi af okkur að hjálpa ekki börnum okkar að auka læsi sitt á ríkjandi sið í landinu, hverrar trúar sem þau annars eru. Í umburðarlyndu nútímasamfélagi hlýtur að vera hagur af því að eiga trúarrit frá sem flestum trúarbrögðum, því með þekkingunni fellum við múrana en með vanþekkingu ölum við á ótta. Löng hefð er fyrir því að Gídeonfólk gefi börnum þessi merku rit og þau verða áfram gefin þó ekki verði það í skólum Reykjavíkur. Það er okkar ósk og bæn að samstarf við skólana í Grafarvogi verði gott hér eftir sem hingað til og að við getum fundið okkur frjáls og óþvinguð í umgengni okkar hvert við annað. Okkur þykir jákvætt og faglegt að skóla- og frístundasviði hafi verið falið að skipa nefnd sem meti reynslu af reglunum innan eins árs frá setningu þeirra og leggi mat á álitamál sem upp kunna að koma. Um setu í nefndinni verði m.a. leitað til mannréttindastjóra, fulltrúa úr skóla-, foreldra- og háskólasamfélaginu auk fulltrúa trúar- og lífsskoðannafélaga. Við treystum því að það skynsama fólk sem tekur sæti í þessari nefnd komist að sanngjarnri niðurstöðu þegar reynslan hefur verið metin að ári liðnu.

Geirsdóttur. Hlín var fastráðin einsöngvari við óperuna Theater am Gärtnerplatz í München í sjö ár. Hún kennir nú meðal annars við Tónlistarskólann í Reykjavík. Laufey Geirsdóttir er söngkennari að mennt hefur kennt undanfarin ár við Tónskóla Þjóðkirkjunnar og Söngskóla Sigurðar Demetz svo eitthvað sé nefnt. Þær hafa töluvert mikla reynslu af kórastarfi og eru því kraftar þeirra við kórinn kærkomin viðbót. Kórmeðlimir bera því vel söguna að fá þessa undstöðukennslu í söngmennt. Þetta hefur þegar haft þau áhrif að einstaka kórmeðlimir eru nú þegar farnir að stunda formlegt söngnám. Þannig að þessi nýbreytni hefur virkað sem innblástur og aflvaki fyrir ákveðna einstaklinga til að spreyta

Alla sunnudagsmorgna klukkan 11 eru sunnudagaskólar á neðri hæð Grafarvogskirkju og einnig í Borgarholtsskóla. Sunnudagaskólarnir eru stórskemmtilegir, uppfullir af lífi og fjöri og glatt á hjalla, mikill söngur, brúðuleikhús, Biblíusögur, Hafdís og Klemmi (sem mörg þekkja af DVD diskinum „Daginn í dag“) spjall og gaman. Í Grafarvogskirkju eru það Gunnar Einar Steingrímsson djákni og Linda Jóhannsdóttir ásamt undirleikaranum Stefáni Birkissyni sem leiða sunnudagaskólann. Auk þeirra koma prestar safnaðarins í sunnudagaskólann og skiptast þeir á að vera með. Í Borgarholtsskóla er það Þóra Björg Sigurðardóttir, Matthías Guðmundsson og Hólmfríður Frostadóttir sem sjá um sunnudagaskólann. Þar byrja allir saman í messunni, en eftir fyrsta sálminn koma börnin upp að altari, syngja eitt lag og ganga síðan fylktu liði inn í kennslustofu þar sem sunnudagaskólinn fer fram. Fjörfiskar í Grafarvogskirkju Fjörfiskar eru stórskemmtilegur hópur 4-6 ára krakka sem hittast einu sinni í viku til að syngja saman. Auðvitað eru allir velkomnir í Fjörfiskana þótt þau séu annað hvort aðeins yngri, eða aðeins eldri en 4-6 ára. Fjörfiskar koma saman á klukkan 17 miðvikudögum í kapellu Grafarvogskirkju. Hver stund er u.þ.b. 30 mínútur og byggist hún fyrst og fremst upp á söng. Þetta er því kjörinn vettvangur fyrir krakka sem finnst gaman að syngja. Þetta er ekki hugsað sem kór, heldur er þetta söngstund þar sem hvert og eitt syngur með sínu nefi. Foreldrar eru sérstaklega hvattir til þess að vera með ☺. Fjörfiskar eru eins og annað barna og æskulýðsstarf kirkjunnar þátttakendum að kostnaðarlausu.

Prestar og djákni Grafarvogssafnaðar

Carmina Burana í Grafarvogskirkju Villtu læra að syngja og syngja í kór? Kór Grafarvogskirkju hefur starfað í rúmlega tuttugu ár og hefur tekið þátt í flutningi tónlistar af ýmsu tagi auk þess að vera mjög góður félagsskapur. Hann hefur sungið með mörgum einsöngvurum, t.d. Ragga Bjarna, Diddú og Jóhanni Friðgeir. Hann hefur farið í fjölda utanlandsferða og tekið þátt í flutningi ýmissa tónverka bæði á sviði dægurtónlistar og flutningi sígildra verka kórbókmenntanna. Kórstjóri er Hákon Leifsson organisti Grafarvogskirkju Þessi misserin er boðið upp á þá nýbreytni að veittur er einn söngtími fyrir hverja sungna messu í Grafarvogskirkju. Boðið er upp á söngtíma hjá mjög hæfum söngkennurum, þeim Hlín Pétursdóttur og Laufey

Sunnudagaskólinn í Grafarvogssókn

sig enn frekar á söngbrautinni. Árangurinn hefur einnig skilað sér í því að verkefni kórsins eru erfiðari en áður og aukin áhersla lögð á tónleikahald kórsins. Kórinn flutti í fyrra við ágætar undirtektir verkið African Sanctus eftir David Fanshaw. En árið þar á undan flutti hann meðal annars sálumessu eftir Gabriel Faure ásamt einsöngvurum og kammersveit. Kórinn situr enn sem fyrr ekki auðum höndum því næsta vor hefur hann fyrirhugað að flytja hina víðförlu og sívinsælu perlu kórbókmenntanna, Carmina Burana eftir Carl Orff. Flestir þekkja Carmina því það er eitt frægasta kórverk allra tíma. Það byggir á þýskum miðalda kvæðum og er mjög fjörugt verk í eðli sínu. Það er skrifað fyrir kór, einsöngv-

Söngkennararnir Hlín Pétursdóttir (til vinstri) og Laufey Geirsdóttir. ara, tvo píanóleikara og sex slagverksmenn og er talsvert krefjandi fyrir kórinn. Fyrsti sópran fer til að mynda alveg upp á háa C en dvelur að vísu ekki lengi þar. Verkið verður loka hnykkur á vetrarstarfinu, en auk þess að flytja Carmina eru mörg önnur fjölbreytt tækifæri fyrir kórinn í kirkjunni. Kórinn kemur fram á jólatónleikum og syngur auk þess við allar hátíðlegri og stærri athafnir í kirkjunni auk þess að sinna reglubundnu helgihaldi kirkjunnar. Skipulag kórsins er þannig, að allajafna er honum skipt upp í hópa við messur, hann syngur einungis í heild sinni á tónleikum. Haustið 2012 er fyrirhuguð utanlandsferð á vegum kórsins. En kórinn hefur að jafnaði farið utan á þriggja ára fresti og fór síðast á

Íslendingaslóðir í Vesturheimi og tók þátt í hátíðahöldum þar vestra. Nú hefur kórinn í hyggju að taka þátt í kóramóti í Evrópu. Markmið kórsins er að vera menntandi félagsskapur þar sem allir fá, eða hafa einhverja undirstöðu í söngmennt en jafnframt er kórnum ætlað að vera kjarna starfsemi í safnaðarstafi kirkjunnar einsog hefð er fyrir í íslenskri kirkju. Hákon Leifsson er organisti Grafarvogskirkju, hann hlaut doktorsmenntun í kórstjórn í Washington University í Seattle auk þess að vera menntaður hljómsveitarstjóri. Áhuga samir um starf kirkjukórsins hafi samband við Hákon: hakon@vortex.is eða í síma 618-1551. Hákon Leifsson

Urðarapótek er í viðskiptum hjá okkur Guðrún Pálsdóttir stofnaði Urðarapótek og keppir við þá stóru á markaðnum með áherslu á góð kjör og betri þjónustu. Við þekkjum slíkar aðstæður mjög vel. Þess vegna er Urðarapótek í viðskiptum

F í t o n / S Í A

hjá okkur.

Ármúla 13a | Borgartúni 26 | 540 3200 | www.mp.is


Dagforeldrar í Grafarvogi Kæru foreldrar. Ágúst og Anna Þóra sem eru dagforeldrar í Garðabæ hafa flutt aftur í Grafarvog. Þau hafa tekið á leigu leikvöllinn Hlaðhamra í Hamrahverfi í Grafarvogi. Þar er ein allra besta aðstaða sem völ er á í dag til daggæslu barna. Ágúst og Anna Þóra áætla að hefja starfsemi í Hlaðhömrum 52 þann 17. október 2011. Annað þeirra byrjar þá en hitt þegar nær dregur áramótum. Þá fara síðustu börnin sem þau eru með í gæslu á leikskóla í Garðabæ. Gott orðspor fer af þeim Önnu Þóru og Ágústi og munu þau kappkosta við að tryggja öryggi barna ykkar þannig að þeim líði sem allra best í Hlaðhömrum. Þau eru um fimmtugt og eiga börn á grunnskólaaldri. Húsnæðið að Hlaðhömrum er mjög stórt, ca 130 fermetrar. Það er um fjórum sinnum stærra en þær kröfur segja til um sem eru gerðar til húsnæðis dagforeldra. Þar er gott innisvæði ásamt góðri svefnaðstöðu sem er mjög gott þegar veður eru slæm úti. Útisvæðið er einnig mjög stórt og flott en settar verða upp ungbarnarólur og annað sem hæfir þessum aldri. Foreldrar þurfa ekki að koma með vagna. Boðið er upp á Silver Cross vagna fyrir öll börn sem eru í gæslu að Hlaðhömrum. Þeir eru mjög rúmgóðir og börnunum líður mjög vel í þeim. Öll öryggisatriði verða að sjálfsögðu í lagi en foreldrar þurfa að koma með kerrupoka.

Dagforeldrarnir Anna Þóra og Ágúst.

Kostir þess að vera á gæsluvelli - Tveir dagforeldrar - Öll aðstaða inni er gerð með tilliti til öryggis barna ykkar - Rými fyrir hvert barn er ekki 3,5 fm heldur 12 fm - Góð svefnaðstaða fyrir börnin úti og inni - Vagnar til staðar fyrir börnin ef foreldrar vilja - Mjög góð útiaðstaða - Gæsluvöllur í alfaraleið bæði inn og út úr Grafarvogi - Börnum ykkar verður veitt það öryggi sem þau þarfnast þannig að þeim líði sem best á meðan þau eru í dagvistun hjá okkur. Bestu kveðjur Ágúst og Anna Þóra

Opið hús hjá okkur laugardaginn 15. október milli kl. 14 g 16 Þeir foreldrar sem vilja panta pláss hjá okkur geta hringt í síma 821-2676 milli kl. 17 og 19 alla daga. Við munum síðan ákveða heimsóknartíma.

Settu Toyo harðskeljadekkin undir strax! laus lán a t x a v rd í ðum Við bjó og Masterca frá Visa12 mánuði allt að

Bílabúð Benna dekkjaþjónusta Tangarhöfða 8 / S: 590 2000 Nesdekk - Reykjavík Fiskislóð 30 / S: 561 4110 Nesdekk - Reykjanesbæ Njarðarbraut 9 / S: 420 3333 Umboðsmenn um land allt


14

GV

Fréttir

b bfo.is fo.is 7 7^[gZ^ÂVkZg`hi¨Â^;g^Âg^`hÓaV[hhdcVgZ][ ^[gZ^ÂVkZg`hi¨Â^;g^Âg^`hÓaV[hhdcVgZ][

W[d5W[d#^h W[d5W[d#^h

BG

BG

S VO

SV

T T UÐ ÞJ Ó N US

TA

OT TUÐ ÞJÓNUS

TA

SMIÐJUVEGI 22 (GRÆN (GRÆN GATA) GA AT TA) · 200 KÓPAVOGI KÓPAVOGI · SÍMI: 567 7360

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför Áratuga reynsla Sverrir Einarsson

Hermann Jónasson

Íslenskar og vistvænar líkkistur Suðurhlíð 35 Fossvogi • www.utforin.is Vaktsími: 581 3300 & 896 8242 Allan sólarhringinn Kristín Ingólfsdóttir Jón G. Bjarnason Komum heim til aðstandenda ef óskað er Kistur • Krossar • Sálmaskrár • Duftker • Blóm • Fáni • Gestabók • Erfidrykkja • Prestur Kirkja • Legstaður • Tónlist • Tilkynningar í fjölmiðla • Landsbyggðarþjónusta • Líkflutningar

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is Vaktsími: 565 5892 & 896 8242 • Sólarhringsvakt Komum heim til aðstandenda ef óskað er

GV Ritstjórn og auglýsingar Höfðabakka 3 Sími - 587-9500

Góður gestur á ferðinni. Anatolij Karpov heimsótti skólastjóra og afreksnemendur Rimaskóla í skák. Einstök upplifun fyrir krakkana og mikil viðurkenning fyrir þau að fá heimsmeistarann fyrrverandi í heimsókn.

Karpov óskaði eftir að hitta Rimaskólakrakka

Anatolij Karpov heimsmeistari í skák á árunum 1975 – 1999 kom í heimsókn til Íslands á vegum Taflfélags Reykjavíkur og beið hans þétt dagskrá skákviðburða hér á landi. Karpov var viðstaddur setningu á Íslandsmóti skákfélaga sem fram fór í Rimaskóla helgina 7. – 9. október. Fyrr um daginn hafði hann óskað eftir að hitta Íslands-og Norðurlandameistarasveitir Rimaskóla. Helgi Árnason skólastjóri fór fyrir hópnum og sagði frá skákstarfnu í Rimaskola og þeim árangri sem nemendur skólans hafa náð á undanförnum árum. Hrund Hauksdóttir sem er í 10. bekk Rimaskóla og Íslandsmeistari stúlkna fékk að tefla við Karpov og hrósaði heimsmeistarinn fyrrverandi henni þegar farið var yfir skákina í lokin. Krakkarnir fengu að spyrja Karpov spurninga, eins og hver væri uppáhaldsbyrjun hans og hvort að þeir Garry

Kasparov væru vinir. Anatolij Karpov kom mjög vel fyrir og hafði greinilega

ánægju af þessum félagskap krakkanna í Rimaskóla.

Iðjuþjálfi aðstoðar ungan nemanda.

Of þungar skólatöskur Iðjuþjálfafélag Ísland stóð fyrir skólatöskudögum 26. – 30. september síðast liðinn. Markmið skólatöskudaga er að vekja nemendur, foreldra og samfélagið í heild til umhugsunar um áhrif rangrar notkunar skólatöskunnar á líkamlega heilsu barna og ungmenna. Að bera of þunga tösku eða nota hana á rangan hátt getur valdið óþægindum svo sem bakverk, höfuðverk og/eða vöðvabólgu. Iðjuþjálfar heimsóttu m.a. 1. bekk í Rimaskóla og Víkurskóla. Börnin voru frædd um notkun skólatöskunnar og hvernig ber að raða í hana. Einnig var skólataskan og barnið vigtað til að kanna hvort þyngd töskunnar væri hæfileg fyrir barnið. Barnið var svo skoðað með skólatöskuna á bakinu og taskan stillt rétt fyrir barnið ef þörf var á. Í heimsókninni kom í ljós að sum barnanna eru að bera töskur sem eru hlutfallslega þungar miðað við stærð og þyngd barnanna. Þetta vandamál er helst þá daga sem þau bera með sér sundföt eða annan aukabúnað. Ánægjulegt var að upplifa hvað börnin voru áhugasöm og tóku fræðslunni vel. Það sem ber að hafa í huga til að minnka álag á bak: • Setja þyngstu hlutina sem næst baki barnsins (við bak skólatöskunnar) • Þá daga sem skólataskan er yfirhlaðin getur barnið t.d. borið bækur eða íþróttatöskuna í fanginu. • Velja tösku með vel bólstruðum axlarólum. Í öxlum og hálsi eru margar æðar og taugar. Ef of mikill þrýstingur er á þessu svæði getur það valdið sársauka og dofa í hálsi, handleggjum og höndum. • Nota báðar axlarólarnar til að fyrirbyggja skekkju í hryggnum til lengri tíma litið. • Stilla axlarólarnar þannig að taskan liggi þétt við bak barnsins og nota mittisólina ef taskan hefur slíka. Mittisólin dreifir þunga töskunnar jafnt á líkamann. • Neðsti hluti töskunnar á að hvíla við mjóbakið og ekki að ná lengra en 10 cm fyrir neðan mitti. • Fara daglega yfir það sem barnið ber með sér og gæta þess að í töskunni sé einungis nauðsynlegir hlutir. Hulda Þórey Gísladóttir og Margrét Theodórsdóttir, iðjuþjálfar


15

GV

Fréttir

Stórtónleikar

Grafarvogsleikar félagsmiðstöðva Hinir árlegu Grafarvogsleikar félagsmiðstöðva Gufunesbæjar voru haldnir vikuna 26. - 30. september. Þar kepptu unglingar sín á milli í ýmsum greinum og var heiður hverrar félagsmiðstöðvar í húfi. Keppt var í borðtennis, hugarþrautum, vatnsblöðrukasti, körfubolta, spretthlaupi, kappáti og fleiri skemmtilegum greinum. Félagsmiðstöðin Púgyn, sem staðsett er í Víkurskóla, stóð uppi sem sigurvegari leikanna í ár. Unglingarnir í Púgyn fögnuðu mikið á lokaballi leikanna ásamt rúmlega 400 unglingum úr hverfinu. Eins og við var að búast var gríðarlega góð stemmning á ballinu enda frábærir unglingar í Grafarvogi.

Prjónakaffi í Grafarvogskirkju Síðast liðið vor hóf göngu sína prjónakaffi í Grafarvogskirkju. Prjónakaffi er svo sem ekki réttnefni þar sem fólk er velkomið í hópinn með hvers kyns handavinnu. Margir Grafarvogsbúar haf augljóslega áhuga á handavinnu því mikil þátttaka hefur verið í þessum hópi sem hittist þriðja miðvikudag í hverjum mánuði kl. 20:00. Ekki er þó nauðsynlegt að hafa mikla þekkingu eða reynslu af handavinnu til þess að taka þátt. Það eina sem þarf er áhugi því þarna býðst hjálp og góð ráð fyrir þau sem eru að feta sín fyrstu skref. Næsta prjónakaffi verður 19. október en þá munum við fá góðan gest sem mun kynna garn og annað áhugavert.

í Grafarvogskirkju 10. nóvember 2011 kl. 20:00 Lionsklúbburinn Fjörgyn stendur fyrir hinum árlegu stórtónleikum, til styrktar BUGL, Barna- og unglingageðdeild LSH og Líknarsjóði Fjörgynjar. Miðaverð kr. 3.000.

Miðasala verður dagana 31. október – 9. nóvember á eftirtöldum bensínstöðvum:

N1 bensínstöðvar á Ártúnshöfða, Bíldshöfða og Gagnvegi. Olís bensínstöðvar í Álfheimum, Gullinbrú og Norðlingaholti (við Rauðavatn). Óseldir miðar verða seldir á tónleikadegi í Grafarvogskirkju frá kl. 16:00.

Íslandsbanki býður fyrstur íslenskra banka upp á snjallsímaforrit

Hafðu bankann með þér

Snjallsímaforrit „app“ er, eins og nafnið bendir til, forrit sem bætir eiginleikum við snjallsímann þinn. Með „appinu“ okkar getur þú tengst Netbankanum þínum í gegnum farsímann og nálgast margvíslega þjónustu. ¥ Yfirlit og staða reikninga ¥ Yfirlit og staða kreditkorta ¥ Millifærslur ¥ Myntbreyta og gengi gjaldmiðla ¥ Samband við þjónustuver ¥ Staðsetning útibúa og hraðbanka Þú færð nánari upplýsingar á www.islandsbanki.is/farsiminn

Þú getur fengið „appið“ í símann á m.isb.is Skannaðu kóðann til að sækja „appið“ frítt í símann.


16

GV

Fréttir

„Íslandsbanki er í fremstu röð” - segir útibússtjórinn Ólafur Ólafsson

Íslandsbanki hefur starfrækt útibú við Gullinbrú allt frá árinu 1990 og í samtali við Ólaf Ólafsson, útibússtjóra þar, kemur fram að bankinn hefur lagt áherslu á að bjóða alhliða bankaþjónustu fyrir einstaklinga og fyrirtæki í hverfinu. „Við höfum mikla og góða reynslu í þjónustu við íbúa í nærliggjandi hverfum og þess má geta að nokkrir starfsmenn hafa unnið í útibúinu allt frá því að það var stofnað fyrir 21 ári“ segir Ólafur. Auk þessa hefur bankinn lagt áherslu á að styðja við samfélagið með stuðningi við íþróttir og menningu. „Til að mynda hefur bankinn stutt skákdeild Fjölnis til þjálfunar og keppni og erum við afar stolt af því samstarfi, enda margir glæsilegir fulltrúar yngri kynslóðarinnar í skák þar á ferð.“ Ánægðir­viðskiptavinir­ Í þjónustukönnun sem Íslandsbanki gerði í júlí síðastliðnum í samstarfi við

markaðsrannsóknafyrirtækið MMR kemur í ljós að 83,4% viðskiptavina eru frekar eða mjög ánægðir með þjónustu bankans. Að auki segjast rúmlega 71% viðskiptavina myndu mæla með þjónustu Íslandsbanka við aðra og yfir 91% segja mjög eða frekar líklegt að þeir eigi áfram viðskipti við bankann. „Þessar niðurstöður gefa okkur byr undir báða vængi og hvetja okkur hjá Íslandsbanka að halda áfram á sömu braut og bjóða viðskiptavinum okkar enn betri þjónustu. Markmið og stefna okkar er að veita bestu mögulegu bankaþjónustu sem völ er á.“ Snjallsíma-forrit­fyrir­bankaviðskipti­ Íslandsbanki hefur síðustu misseri lagt mikla áherslu á þróun farsímalausna og Netbanka í bankaviðskiptum. Bankinn hefur reyndar lengi verið í fararbroddi í tækninýjungum í bankaheiminum og var

fyrstur á sínum tíma til að bjóða uppá netbanka, farsímavef og fleiri netlausnir. Í sumarbyrjun opnaði Íslandsbanki nýjan farsímavef sem styður við nýjustu gerðir snjallsíma en vöxtur í sölu slíkra tækja er gríðarlegur. Því er spáð að innan nokkurra ára muni umferð á netinu verða meiri í gegnum símtæki og spjaldtölvur, eins og iPad, heldur en í gegnum hefðbundnar tölvur. „Viðtökurnar hjá viðskiptavinum hafa verið frábærar en yfir 4.000 manns eru búnir að sækja snjallsímaforrit bankans frá því að þau voru sett í loftið í sumar.“ segir ÓIafur. Hann segir að viðskiptavinir bankans geti því reglulega vænst nýjunga og nýtt snjallsímana sína enn betur í sínum bankaviðskiptum. Meniga­verður­hluti­af­Netbanka­Íslandsbanka Íslandsbanki steig stórt skref í lok árs

2009 þegar viðskiptavinum var boðið að tengjast Meniga, heimilisbókhaldinu, þeim að kostnaðarlausu í gegnum Netbankann. Ólafur segir viðtökurnar hafa verið hreint frábærar og þeir sem hafi verið virkir notendur kunni virkilega að meta þessa skemmtilegu og gagnlegu leið til að ná betri tökum á sínu heimilisbókhaldi. Í kjölfarið á þróunarsamstarfi við Meniga síðustu mánuði hefur sú breyting verið gerð að Meniga heimilisbókhaldið er nú aðgengilegt innan Netbanka Íslandsbanka. „Íslandsbanki er því eini bankinn sem býður viðskiptavinum sínum að vinna með heimilisbókhaldið án þess að þurfa að tengjast Meniga sérstaklega og fara út úr Netbankanum. Þetta er stórt skref í þá átt að gera Netbanka Íslandsbanka í fremstur röð á Íslandi.“ „Við hvetjum áhugasama um að kynna

Ólafur­Ólafsson,­útibússtjóri. sér nánari upplýsingar um þjónustu okkar hjá Íslandsbanka á vefsíðu okkar www.islandsbanki.is eða koma við í útibúinu okkar við Gullinbrú og ræða við einstaklingsráðgjafa. Það er alltaf heitt á könnunni hjá okkur og við tökum vel á móti þér. Svo er ekki úr vegi að minnast á það að við erum á Facebook, og geta áhugasamir fundið okkur undir Íslandsbanki Gullinbrú.“ segir Ólafur að lokum.

Risapokinn - ný lausn frá Gámaþjónustunni

Edda­B.­Skúladóttir­­tekur­við­fyrsta­Risapokanum­úr­hendi­Atla­Ómarssonar hjá­Gámaþjónustunni.

Risapokinn er spennandi nýjung frá Gámaþjónustunni hf. Hann er frábær lausn fyrir úrgang sem víða fellur til og hentar mörgum sem standa í húsabreytingum, garðvinnu eða öðrum framkvæmdum. Sumstaðar er erfitt að koma gámum við og þá er Risapokinn nýr og ódýr valkostur. Risapokinn er nafnið sem við höfum gefið þessari nýju þjónustu. Um er að ræða tvær stærðir af pokum XL sem er 85x85/85 cm og XXL sem er 90x180/70 cm. Bíll með krana er notaður til að hirða pokana eftir að þeir hafa verið fylltir. Til að gæta ýtrustu hagkvæmni gerum við ráð fyrir að sala pokanna verði á heimasíðu okkar risapokinn.is. Þar er líka pöntuð og greidd hirðing pokanna ásamt eyðingargjöldum á öruggri síðu. Í pokann má setja nánast allt nema spilliefni og lífrænan úrgang. Til að byrja með er þessi þjónusta

eingöngu á höfuðborgarsvæðinu. Kynnið ykkur kosti risapokans á risa-

pokinn.is. Fáð´ann, fyllt´ann og við sækjum´ann!

Risapokinn­hífður­á­bíl­Gamaþjónustunnar.

Þjónusta í þínu hverfi Tjónaskoðun

SÉRFRÆÐINGAR Í RAFGEYMUM

Bíldshöfða 12 - 110 Rvk 577-1515 skorri.is

Réttum og málum allar gerðir bíla Draghálsi­6-8­­ Sími:­567-0690­­­tjon@tjon.is

Bílaviðgerðir

BIFR­­EIÐAVERKSTÆÐIÐ

HÖFÐI Hamarshöfða 6 - 110 Reykjavík Sími 578-0118 hofdi6@gmail.com Tölvulesum allar gerðir bíla Allar almennar bílaviðgerðir


17

GV

Að ná áttum og sáttum

Hún var 28 ára þegar hún fékk nóg. Hún var búin að vera með honum síðan hún var 16 og hann 18. Það voru næstum þrjú ár síðan hana hafði langað til þessa að sofa hjá honum. Hann var góður maður. Hann hafði alltaf reynst henni vel. Hún gat bara ekki elskað hann lengur. Það versta var að hún hafði enga afsökun. Hún óskaði þess stundum að hann héldi framhjá henni eða gerði eitthvað sem gæti réttlætt ákvörðunina. Hún var með svo mikla sektarkennd. Ekki bætti úr skák að allir vinirnir og fjölskyldan höfðu skoðun á þessu. Öllum fannst svo leiðinlegt að þau væru að skilja. Öllum fannst þau svo frábær saman og fannst að hún gæti alveg lagt aðeins meira á sig. Enginn skildi hennar tilfinningar. Enginn setti sig í hennar spor. Hún fékk engan stuðning þegar hún tók erfiðustu ákvörðun lífs síns. Hann var 36 ára þegar hann gat ekki lengur lokað augunum fyrir staðreyndunum sem blöstu við. Það var augljóst að hún hélt framhjá honum. Þegar hann hafði safnað í sig kjarki og spurt hana beint út fékk hann öll svörin sem hann hafði óttast mest. Hún hafði verið í sambandi við annan mann í þrjú ár. Hún var þó ekki viss hvort hún vildi hann eða hinn. Hún stakk upp á fjölskylduráðgjöf og þau fóru í tvo tíma. Í öðrum tímanum var ljóst að hún vildi bara halda þeim báðum. Hún vildi ekki skilja en hún vildi ekki heldur hætta með hinum. Þetta voru myrkustu mánuðir lífs hans. Hann vissi varla mun á nóttu eða degi. Hann hætti að geta borðað. Hann bara grét. Hann skildi hana samt svo vel að vilja einhvern annan en hann. Hann var svo sem ekki merkilegur pappír. En hann hafði alltaf elskað hana. Það hafði ekkert breyst. Oft langaði hann mest að láta bara sem ekkert hefði í skorist og horfa í hina áttina. Það var svo erfitt að skilja, að rífa sig upp frá öllu sem var kunnuglegt og halda út í óvissuna. Að lokum gat hann ekki annað en farið. Hann gat ekki látið koma svona fram við sig. Þegar hann loksins skildi kom í ljós hverjir voru virkilegir vinir hans. Hún var 42 ára þegar hún loksins fór frá honum. Þau höfðu verið saman frá því bæði voru 25 ára. Hún varð ólétt nánast um leið og þau kynntust og þá giftu þau sig, keyptu hús og byrjuðu í baslinu. Fljótlega kom annað barn en síðan liðu fimm ár þar til litli kúturinn fæddist. Það var þegar hún var ólétt af honum sem hann sló hana fyrst. Hún fékk svo sem ekki mikið áfall. Hann hafði alltaf verið ógnandi í framkomu þegar hann drakk og oft hafði hann hótað að leggja hendur á hana. Þetta var bara sjálfsagt framhald af öllu saman. Það tók hana tíu ár, frá fyrsta högginu, að koma sér í burtu. Hún vildi alltaf gera það sem börnunum var fyrir bestu og hún vildi líka svo gjarnan hjálpa honum. Það tók hana tíu ár að átta sig á því að hún gæti aldrei hjálpað honum. Það tók hana líka tíu ár að viðurkenna að hjónabandið væri ekki það besta fyrir börnin. En það var svo erfitt þegar vinirnir og vinkonurnar virtust ekki almennilega trúa henni. Þau létu stundum í það skína að hún væri bara að búa þetta til. Meira að segja mamma hennar og pabbi voru lengi vel á hans bandi. Hann hafði nú alltaf verið svo góður þrátt fyrir allt. Þessar sögur gætu allar verið sannar. Munur á sorg vegna dauðsfalls annars vegar og skilnaðar hins vegar getur falist í afleiðingum og viðbrögðum umhverfis. Við fráfall maka fær eftirlifandi jafnan samúð og umhyggju. Sá sem lést er horfinn að eilífu. Við dauðsfall eru fyrir hendi skýrar reglur og hefðir um það hvernig hinn látni eða hin látna er

kvödd. Það undirstrikar missinn og veitir farveg fyrir sorgarúrvinnslu og samúð til eftirlifandi. Oft verða margir til þess að veita hjálparhönd, bæði fagaðilar, ættingjar og vinir. Við skilnað geta viðbrögð umhverfis verið afar breytileg. Margir mæta skilningi og hlýju, aðrir geta mætt andúð og jafnvel fordæmingu. Sumir missa samband við fyrrverandi tengdafjölskyldu og vini, jafnvel börn sín. Mikill söknuður og sorg getur fylgt í kjölfarið. Það að horfa upp á fyrrverandi maka með nýjum lífsförunaut getur valdið óbærilegri þjáningu. Sorgin og sorgarferlið verður oft blandið reiði og höfnunartilfinningu sem erfitt getur reynst að vinna úr og jafna sig á. Þetta getur leitt af sér beiskju og einmanaleika. Þá

Fréttir

Fjölskyldan saman í vetrarfríinu

sr. Guðrún Karlsdóttir.

Nú eru vetrarfrí í skólunum á næsta leiti og tilvalið fyrir fjölskyldur að eiga góðar stundir saman. Frístundamiðstöðin Gufunesbær mun leggja sitt af mörkum til að veita börnum og foreldrum ánægjulegar stundir saman. Svæðið við Gufunesbæinn verður opið þriðjudaginn 25. október frá kl. 13.00-16.00. Það verður meðal annars boðið upp á veggjaklifur, strandblak, frisbígolf, úrval leiktækja og ratleik. Þá mun Skemmtigarðurinn vera með tilboð í minigolf og lasertak. Dagskráin verður auglýst nánar síðar og verður m.a. að finna á heimasíðu Gufunesbæjar www.gufunes.is

getur þjóðfélagsstaða og efnahagur breyst mikið og skipting eigna raskað fjárhag illilega. Stór hluti af daglegu lífi í söfnuðum landsins gengur út á að ganga með fólki sem hefur misst. Þetta á jafnt við um fólk sem hefur misst vegna andláts og skilnaðar. Bæði er unnið með fólki í einstaklingsviðtölum og í sjálfshjálparhópum en það form hefur reynst vel þegar kemur að sorgarúrvinnslu. Í sorgarhópum og sjálfstyrkingarhópum fyrir fráskilda gefst einstaklingum tækifæri til þess að kynnast öðrum sem hafa svipaða reynslu að baki, deila reynslu sinni og styðja hvert annað í því að ná áttum og sáttum. sr. Guðrún Karlsdóttir Margt verður í boði fyrir fjölskyldumeðlimi í Gufunesi í vetrarfríinu.

!

Eirborgir Öryggisíbú!ir vi! Fró!engi 1-11 í Grafarvogi !ökkum Grafarvogsbúum gó"ar undirtektir vi" s#ningardegi okkar í september. !"#$%$&'()*&+#$(,#))%-&./&+#0*$$&1#-&2%/3-45-/((.$6&

& "#$%&!'()!*#+,-./!012)!0!3(&14&$./!5#(-.)./!!'()!#6-(&!7&+$$(!4$!-&+$$&(!89:;.<-.=!>()!-#59./! 7&+$$(<012)(&!#(;<!4$!&#*;%&!#&.!%6!3(&!'#&%!1#<-.!5%.<;(;%!0!12<#-./?5./!#5@&(!14&$%&%=!"#(&!<#/!8.&6%!?! <50*.!2&&A)(!%)!B%5@%!A--.!#**(!@&%$%!46!5#;$(!%)!65+-9%!0!<'4;%!012)(&=!C**%&!&#+;<5%!%6!89:;.<-.!4$! <-%&6<#/(!3(&14&$%!#&!/97$!$:)=!D55-!<-%&6<6:5*!3(&14&$%!6A&!?$A-(<#(;*.;;=! !"#$%$&!57/*&8*))9$*&:%$*-(,#))%-&./&;7*<3-&=3>$*(.$6&

& "#$%&!'()!*#+,-./!012)!0!3(&14&$./!<:--./<-!'()!#6-(&!7&+$$(=!>()!'4&./!12(;!%)!6?!'(-;#<*9.!./! 89:;.<-.;%!<#/!+&)(!0!14)(=!E#+;<5%!4**%&!#&!/97$!$:)!4$!B#6.&!<-%)(<-!'A;-(;$%&=!F-%&6<6:5*()!#&!6&?1A&-! 4$!5#+<(&!2&!755./!'%;@%!<-&%G=!

Vegna mistaka í augl#singu okkar í seinasta Grafarvogsbla"i víxlu"ust textar vi" vi"mælendur okkar. !eir eru be"nir velvir"ingar á $essu lei"u mistökum. !!


18

GV

­Frétt­ir

Fallegt­parhús við­Fannafold -­til­sölu­hjá­Fast­eigna­miðl­un­Graf­ar­vogs­í­Spöng­inni

Parhús Fannafold. Virkilega vel skipulagt og fallegt 3ja herbergja parhús. Garður með stórum sólpalli. Tvö mjög rúmgóð svefnherbergi. Stórt baðherbergi. Þvottahús innan íbúðar. Gott geymslurými í risi. Hátt til lofts. Parket og flísar á gólfum. Húsið er skráð 74,4 fm. Framan við húsið og á sér bílastæði eru hellur með

hita undir. Íbúðin skiptist í anddyri með flísum á gólfi og fatahengi. Þvottaherbergi með flísum á gólfi er inn af forstofu. Opið er á milli eldhúss og stofu, hátt er til lofts og bjart. Gluggar eru í eldhúsi, hvít innrétting með góðu skápaplássi, flísar á milli skápa og flísar á gólfi. Ágæt tæki eru í eldhúsi, eldavél með keramikhellu-

borði og innfelld uppþvottavél sem fylgir með. Stofan er með parketi á gólfi, hún er rúmgóð og björt, hátt er til lofts og útgengt er úr stofu í garðinn. Garður er með stórum sólpalli sem snýr í suð-vestur. Garðurinn er skjólgóður og í góðri rækt. Hjónaherbergi er rúmgott með parketi

á gólfi og góðum skápum. Barnaherbergi er með parketi á gólfi. Gluggar beggja svefnherbergja snúa að garði. Baðherbergið er fremur stórt. Flísar eru á veggjum og gólfi, baðkar og sturtuklefi er á baðherbergi. Nýleg tæki eru í sturtu. Gluggar eru á baðherbergi, hvít innrétting er við vask og hvítir skápar við vegg. Húsið er í gróinni götu í Grafarvogi. Stutt er í Stofan er rúmgóð og björt. alla helstu þjónustu.

Flísar eru á gólfi og veggjum á baði.

Djammgreiðslunámskeiðin­ á­Höfuðlausnum­eru­í­fullum­gangi Klukkutíma­námskeið­þar­sem­tekin­eru­fyrir­grunnaðferðir­til­að gera­eitthvað­meira­en­tagl! Upplýsingar­í­síma­5676330 Fléttunámskeiðin­eru­að­fara­af­stað og­þar­eru­tveir­tímar­notaðir­til­að­kenna­fastafléttur­ Í­ýmsum­útgáfum­upplýsingar­einnig­í­síma­5676330

Hárs­nyrti­stof­an­ Höf­uð­lausn­ir Folda­torg­inu­-­Hver­afold­1-3­­Sími:­567-6330­­ www.hofudlausn­ir.is OPIÐ MAN - FÖS:­9-18,­­LAU:­10-14

Ágæt tæki eru í eldhúsi.

Láttu þér líða vel, mikið úrval af frábærum snyrtivörum á góðu verði munið gjafakortin

SG Snyrtistofa Grafarvogs

Hverafold 1-3 III hæð sími: 587-6700 www.ssg.is

Rit­stjórn­og­ aug­lýs­ing­ar­GV­­ Sími­­587-9500


A‚iijghiZg`jgd\g^hVhi‹g

2)3! 0/+)..

2)3 !

2 0/)3! +).

0/ +). . ll l#\

Vb

ll l#\

Vb

Vg#

Vg#^h

™H

†b

.

^*(*

'*& %

^h™

H†b

^*( *

'*

&%

MA

Hi¨gÂ/-*Xbm-*Xbm-*Xb 7jgÂVgÄda/&#%idcc#

MMA

Hi¨gÂ/.%Xbm&-%Xbm,%Xb 7jgÂVgÄda/&#*idcc#

G^hVed`^ccZgheZccVcY^cÅ_jc\[g{<{bVÄ_‹cjhijcc^][#=VccZg[g{W¨g aVjhc[ng^gg\Vc\hZbk†ÂV[Zaajgi^a!hkdhZbk^Â]hVWgZni^c\Vg!\VgÂ"

'&#,(*bV\\^5&'d\(#^h$%.#&&

k^ccjd\[aZ^gV#ÌbŽg\jbhiŽÂjbZgZg[^iiVÂ`dbV\{bjbk^Âd\Ä{Zg G^hVed`^cccÅgd\‹YÅgkVa`dhijg I^aVÂ\¨iVÅigjhij]V\`k¨bc^\Zgjbk^Âg{Â[ng^gVÂhVaVed`VccVkZgÂ^ { ]Z^bVh†Âj d``Vg g^hVed`^cc#^h# ÃVg Zg a†`V eŽcij d\ \gZ^YY ]^gÂ^c\ ed`VccV{hVbiZnÂ^c\Vg\_ŽaYjb{Žgj\\g^h†Âj# Ïed`Vccb{hZi_Vc{cVhiVaaicZbVhe^aa^Z[c^d\a†[g¨cVcg\Vc\# I^aVÂWng_VbZÂZgÄZhh^Ä_‹cjhiVZ^c\Žc\j{]Ž[jÂWdg\Vghk¨Â^cj#

HŽajYZ^aY=g^c\]Zaaj+™''&=V[cVg[_ŽgÂjg™H†b^*(*'*&%™\VbVg5\VbVg#^h™lll#\VbVg#^h

Velkomin á Gullöldina Lifandi tónlist alla laugardaga Laugardagurinnn 17.9 Dansleikur - Geirmundur Valtýsson Fimmtudagurinn 22.9 Pub-quis og trúbador Laugardagurinn 24.9 Dansleikur - Hermann Ingi Miðvikudagurinn 28.9 Bingó Fimmtudagurinn 29.9 Pub-quis og trúbador Laugardagurinn 1.10 Dansleikur - Hljómsveitin Hafrót Fimmtudagurinn 6.10 Pub-quis og trúbador Laugardagurinn 8.10 Dansleikur Borgarbandið Miðvikudagurinn 12.10 Bingó Fimmtudagurinn 13.10 Pub-quis og trúbador Laugardagurinn 15.10 Dansleikur - Hljómsveitin Berg og Malmkvist

Enski boltinn í beinni í bestu mögulegu gæðum HD (high definition)

Svo erum við á facebook og sýnum alla leiki Hefur þú smakkað pizzurnar okkar - þær eru þær bestu

LÉTTÖL

Hverafold 5 - Sími: 587-8111 Gulloldin.is

Opið mán-fim 17 til 01, fös 16 til 03, lau 12 til 03, sun 12 til 01


Þú velur það íbúðalán sem hentar þér Viðskiptavinir eiga að hafa val. Við bjóðum nú óverðtryggð íbúðalán með föstum vöxtum og lækkum breytilega vexti á verðtryggðum íbúðalánum verulega.

Ný óverðtryggð íbúðalán

6,40%

Verðtryggð íbúðalán

3,90%

 Fastir 6,40% vextir til 3 ára eða 6,60% til 5 ára* Lánshlutfall allt að 70% af markaðsvirði

 Breytilegir vextir hafa nú verið lækkaðir í 3,90% Lánshlutfall allt að 70% af markaðsvirði

eða verðmati eignar Hraðari eignamyndun í flestum tilfellum Hærri greiðslubyrði Lánstími allt að 40 ár Viðbótarlán fyrir allt að 85% af markaðsvirði eða verðmati eignar

eða verðmati eignar Hægari eignamyndun í flestum tilfellum Lægri greiðslubyrði Lánstími allt að 40 ár Viðbótarlán fyrir allt að 85% af markaðsvirði eða verðmati eignar

  

  

Skilmála og nánari upplýsingar má finna á vefsíðu okkar, landsbankinn.is, eða í næsta útibúi Landsbankans.

JÓNSSON & LE’MACKS

jl.is

SÍA

* Fyrir lok fastvaxtatímabils gefst lántökum val um að festa vexti aur á þeim kjörum sem í boði verða eða skipta yfir í verðtryggt lán. Ekkert uppgreiðslugjald verður tekið ákveði viðskiptavinur að breyta láninu. Ef ekkert er valið færist lán yfir á breytilega óverðtryggða vexti.

Landsbankinn

landsbankinn.is

410 4000

Profile for Skrautás Ehf.

Grafarvogsbladid 10.tbl 2011  

Grafarvogsblaðið 10.tbl 2011

Grafarvogsbladid 10.tbl 2011  

Grafarvogsblaðið 10.tbl 2011

Profile for skrautas
Advertisement