Page 1

Grafarvogsblaðið 7. tbl. 19. árg. 2008 - júlí

Dreift ókeypis í öll hús í Grafarvogi

Bifreiðaverkstæði Grafarvogs

Allar almennar bílaviðgerðir Gylfaflöt 24 - 30 • 112 Reykjavík Sími 577 4477

Þjónustuaðili

Sundkonan Sigrún Brá Sverrisdóttir í Fjölni náði þeim merka áfanga á dögunum að tryggja sér þátttökurétt á Ólympíuleikum ófatlaðra íþróttamanna og er fyrsti íþróttamaður Fjölnis sem nær þeim áfanga. Hér tekur hún við viðurkenningu frá Fjölni. Sjá nánar bls 6. GV-mynd PS

]Xjk\`^eX$ jXcXe ˆ ˆel_m\i]` HeŽc\^c(,!'#]¨Â &&'GZn`_Vk†` H†b^*,*-*-* ;Vm*,*-*-+

lll#[b\#^h

Falleg gjöf fyrir einstaklinga og fyrirtæki Falleg glæsilegum Glæsilegflugubox flugubox úr meðléttum flugumviði eftirmeð Kristján Gíslason ogGröfum gjöfulum flugum eftir Kristján Gíslason. nöfn veiðimanna og fyrirtækja á boxin Mikið úrval. nánará áwww.Krafla.is www.krafla.is Sjón er söguSjá ríkari

5 tegundir boxa - 26 laxaflugur - 18 laxaflugur - 20 Kröflur - 15 tvíkrækjur - 25 silungaflugur Framleiðandi: Skrautás ehf. - Sími: 587-9500 -

www.krafla.is


2

GV

Fréttir

Grafarvogsblaðið Útgefandi: Skrautás ehf. Netfang: skrautas@simnet.is Ritstjóri og ábm.: Stefán Kristjánsson. Netfang Grafarvogsblaðsins: gv@centrum.is Ritstjórn og auglýsingar: Bíldshöfða 14 - Sími 587-9500 / 698-2844. Útlit og hönnun: Skrautás ehf. Auglýsingar: Sólveig Jóna Ögmundsdóttir, Stefán Kristjánsson. Prentun: Landsprent ehf.. Ljósmyndari: Pjetur Sigurðsson. Dreifing: Íslandspóstur. Grafarvogsblaðinu er dreift ókeypis í öll hús og fyrirtæki í Grafarvogi. Einnig í Bryggjuhverfi og öll fyrirtæki í póstnúmeri 110.

Skaginn engin hindrun Árangur Fjölnis í Landsbankadeild karla í knattspyrnu er orðinn undraverður og hefur vakið mikla athygli. Þegar Íslandsmótið er hálfnað situr liðið í þriðja sæti með 21 stig og fátt virðist geta komið í veg fyrir að liðinu gangi allt í haginn í síðari hluta mótsins. Í síðasta leik mætti Guðjón Þórðarson með lið sitt í Grafarvoginn og var auðveldlega yfirbugaður. Skagamenn áttu aldrei möguleika með þennan mesta vælukjóa íslenskrar knattspyrnu í brúnni. Greinilegt var að dómari leiksins var lafhræddur við að dæma eðlilega á Skagamenn í leiknum og allt röflið og tuðið í Guðjóni er greinilega farið að hafa áhrif á dómara í Landsbankadeildinni. Það er vissulega alvarlegur hlutur en allt stefnir í að Landsbankadeildin verði laus við Guðjón og lærisveina hans á næstu leiktíð. Árangur Fjölnis er hreint ótrúlegur. Það eru margir sem segja að þessi velgengni hljóti nú að fara minnkandi en liðið heldur bara áfram að vinna glæsilega sigra. Líkast til hefur Fjölnismönnum tekist að halda sæti sínu í deildinni nú þegar en það var eðlilegt markmið liðsins fyrir Íslandsmótið. Nú þegar mótið er hálfnað er eðlilegt markmið hjá Fjölni að verða í einu af þremur efstu sætunum þegar upp verður staðið. Liðið er greinilega nægilega gott til þess að ná því markmiði og það yrði svo sannarlega glæsilegur árangur. Ekki er því útilokð að Fjölnir taki þátt í Evrópukeppni áður en langt um líður.

Stefán Kristjánsson, ritstjóri Grafarvogsblaðsins

gv@centrum.is

Fyrsti bíll eftir 30 ár Við Íslendingar erum alveg ótrúlegir aular þegar kemur að mikilvægum og sjálfsögðum framkvæmdum. Þá erum við oft mjög seinir að taka við okkur. Sundabraut, nýr vegur suður og vestur um land eru dæmi um þetta. Einnig mætti nefna Hvalfjarðargöng. Ég geri nokkuð mikið af því að aka um Suðurlandsveg. Fyrir margt löngu var það ljóst að vegurinn var sprunginn og í dag er ástandið orðið þannig að á álgstímum trúir maður varla sínum eigin augum. Nú nýverið lenti ég í því að umferðin að austan til höfuðborgarinnar var slík að nær samfelld bílalest var á milli Selfoss og Reykjavíkur. Er þetta virkilega forsvaranlegt árið 2008? Ofan í kaupið eru síðan mjög alvarleg slys algeng á þessum vegi en þrátt fyrir það er ekkert gert. Stjórnmálamenn enn einn ganginn lamaðir og úrræðalausir og sitja eins og smákrakkar með hendur í skauti. Hvernig stendur á því að ekki er búið að tvöfalda Suðurlandsveg? Hvernig stendur á því að það undarlega batterí vegagerðin, sem fáir botna í nú til dags, hreyfir hvorki legg né lið í málinu? Það er rausað um

það ár eftir ár hvað þetta er dýr framkvæmd og hvort ekki sé rétt að gera 2+1 veg. Í það minnsta einn aðili hefur boðist til að tvöfalda veginn og vinna verkið í einkaframkvæmd. Á hann hefur ekki verið hlustað. Á meðan slasast fólk og deyr á þessum stórhættulega vegi sem er fyrir margt löngu orðinn barn síns tíma. Það sjá allir nema þeir sem fara með stjórn mála.

beggja vegna Grafarvogs vilja Sundabrautina utar og í göngum kemur Vegagerðinni ekki við. Æ ofan í æ leggur apparatið til að farin verði svokölluð innri leið og þessu mesta umferðrmannvirki framtíðarinnar verði troðið þversum ofan í kokið á íbúunum sem vilja það sem lengst í burtu. Nei, Vegagerðinni kemur ekki við hvað fólkið vill. Ef svo væri hefði ákvörðun um Sundabraut litið dagsins ljós fyrir mörgum árum síðan. Um tveir áratugir eru síðan að fyrst var rætt um Sundabraut. Hvernig er staðan í dag? Hafa þessir tveir ártugir nægt til þess að koma verkinu af stað, þessi 20 ár?? Nei heldur betur ekki. Og það er alveg öruggt að áratugirnir verða þrír áður en fyrstu bílarnir geta ekið um Sundabraut. Og nú eru Hvalfjarðargöngin orðin of lítil eftir aðeins tíu ár. Það einkennir framkvæmdir okkar í samgöngumálum að vera alltaf í bútasaumum í stað þess að líta nokkra áratugi til framtíðar og spara með því ótrúlegar fjárhæðir. Tími er kominn til að breyta þessu. Svarthöfði

Svarthöfði skrifar Nákvæmlega sömu sögu er að segja um veginn í hina áttina út úr höfuðborginni, Sundabrautina og síðan Vesturlandsveg. Ekkert gerist. Áratugir líða án þess að nokkuð gerist. Varðandi Sundabrautina þá er ekki enn búið að taka ákvörðun um hvaða leið á að fara með þann ágæta veg. Vegagerðin merkilega tefur það mál endalaust með því að tala um mikinn kostnað við þá leið sem allir aðrir en hún vilja fara. Vegagerðin hugsar bara um peninga. Þetta steinrunna ríkisbatterí veit ekki hvað það er að hugsa um hagsmuni almennings, fólksins í landinu. Það að allir íbúar

Framkvæmdir í Spönginni ganga vel og eru á áætlun - 111 þjónustu- og öryggisíbúðir fyrir aldraða tilbúnar árið 2010 Framkvæmdir eru í fullum gangi við byggingu Þjónustu- og menningarmiðstöðvar af Reykjavíkurborg í Spönginni, nánar tiltekið við Fróðengi. Skrifað var undir viljayfirlýsingu þann 18. október 2006. Undirritaður var samningur við Eir um úthlutun byggingarréttar í Spönginni í Grafarvogi og samstarf og samvinnu vegna byggingar og reksturs 111 þjónustu- og öryggisíbúða. Innangengt verður úr þjónustuí-

búðum Eirar í þjónustu- og menningarmiðstöðina Þá þegar hófst undirbúningur og hönnun íbúða. Allar framkvæmdir eru boðnar út. Jarðvinna hófst í desember 2007 og var byrjað á að steypa upp fyrsta áfanga íbúðanna í febrúar síðastliðinn. Verkefninu hefur verið skipt upp í í 4 útboðsáfanga en þeir eru: Jarðvinna, uppsteypa, fyllingar inn í sökla og utan með húsi, lagnir í jörð

Þjónustuhús fyrir aldraða í Spöng og íbúðirnar í baksýn.

og utanhússfrágangur. Miklum jarðvinnuframkvæmdum á svæðinu er lokið við fyrstu þrjá áfangana en framkvæmdatími er frá desember 2007 til júní 2010. Það er því enn nokkuð í land en visuleg bót í máli að verið er að sinna þessum brýnu málum sem húsnæðismál aldraðra eru. Eins og sjá má á tölvumyndunum hér til hliðar verða byggingarnar glæsilegar í útliti. Hér sést hvernig aðkoman verður að íbúðunum.

20% afsláttur af General sumardekkjum


'.-

)%

6;HAÌIIJG

C”HJB6GJEEH@:G6'%%-

E>G>E>G>@?Ö@A>C<JG =daiV[Zgh`Vge^g^"e^g^`_`a^c\VWg^c\jg &+,.`g#$`\#B:G@IK:GÁ',..@G#$@<#

ÏHA:CH@6G@6GIy;AJG CÅ_Vg†haZch`Vg`VgiŽ[ajg '.-`g#$`\#

CONSUL BANANAR Í BÓNUS 18 TONN Í BOÐI

7VcVcVg8dchja&(.`g#$`\#

&(.

)% %

6;HAÌIIJG 6 ;HAÌI ;H ÌII II IJG =daiV[Zgh`^g`a^eei^g`_`a^c\Vk¨c\^g '..`g#$`\#B:G@IK:GÁ)..@G#$@<#

'(*. @H[Zgh`iaVbWV[^aaZi'(*.`g#$`\#

)%

6;HAÌIIJG 6 =daiV[Zgh`^gWaVcYVÂ^g`_`a^c\VW^iVg (*.`g#$`\#B:G@IK:GÁ*.-@G#$@<#

.-@HaVbWVa¨g^[gdh^Â.--`g#$`\#

6 ;< G :> Á H A J I ÏB >/; >B B I J 9 6 < 6 & ' #% % " & - # ( %


4

Matgoggurinn

GV

Lax með sherrýsósu - að hætti Valgerðar og Lárusar

Við leyfum okkur að senda uppskrift af sósu sem ætluð er með laxi, enda þótt síðustu matgoggar blaðsins hafi komið með spennandi laxauppskrift. Þessa sósu er sniðugt að nota þegar von er á mörgum í mat en uppskriftin er ætluð 12 manns. Við höfum ýmist ofnbakað eða grillað laxafiðrildi eða heil flök og við berum fram soðin hrísgrjón með þessum rétt, salat og nýbakað brauð. Sherrýsósa með laxi: 2 x 3 msk. smjör. 3 msk. fínsaxaður laukur. 3 msk. grófsöxuð fersk steinselja (með stilkunum). Sítrónupipar. Hálfflaska af hálfþurru sherrýi.

4 fiskiteningar. 5-6 dl rjómi. 1 msk. hveiti. 6 dl sýrður rjómi. Til viðbótar má bragðbæta með svolitlu af ceyennepipar, sítrónusafa og salti. Laukurinn er mýktur ásamt steinseljunni í smöri, án þess að það taki lit. Sítrónupipar, fiskiteningarnir og sherrýið er sett út í og látið sjóða niður í ca. 2 desilítra. Síðan er rjómanum bætt út í og soðið áfram í 5 mínútur. Þeir sem vilja geta síað sósuna í annan pott (laukurinn síaður frá) en hún er síðan þykkt með hveitibollu úr 1 msk hveiti og 3 msk af smjöri og suðan

Guðný Jóna og Magnús eru næstu matgoggar Valgerður Baldursdóttiur og Lárus Blöndal, Logafold 107, skora á Guðnýju Jónu Magnúsdóttur og Magnús Baldursson, Reykjafold 19, að vera matgoggar næsta mánaðar og koma með girnilegar uppskriftir í næsta blað. Við birtum frá þeim þessar girnilegu uppskriftir í Grafarvogsblaðinu í ágúst.

Valgerður Baldursdóttir og Lárus H. Blöndal. látin koma upp. Að lokum er sýrði rjóminn settur út í sósuna og hún látin sjóða varlega til viðbótar í 5 mínútur og hrært í á meðan. Best er að gera sósuna fyrst þar sem það hentar vel að grilla eða baka laxinn og sjóða hrísgrjónin, rétt áður en sest er að borðum. Hella má hluta af sósunni yfir laxinn á fatinu og dreyfa stórum rækjum yfir.

Brauð af ýmsum gerðum Við bökum gjarnan brauð af ýmsum gerðum með matnum. Um þessar mundir er vinsælt að skella brauði á grillið eða baka foccacia í ofninum. En margir virðast tregir til gerbaksturs ef fyrstu tilraunirnar á þeirri

GV-mynd PS

braut hafa misheppnast. Í stað þess að bjóða upp á uppskrift af brauði viljum við bara undirstrika meginreglurnar í brauðbakstri sem eru samkvæmt okkar reynslu, að drepa ekki gerið með of heitum vökva og að setja ekki of mikið mjöl í vökvann, svo deigið verði ekki of þurrt. Við notum 1 tsk. af geri fyrir hvern desilítra af vökva þegar deigið á að lyfta sér fremur hratt og látum ekki meira mjöl en svo að deigið rétt ,,sleppi hendi’’. Ef þessar reglur eru haldnar gengur brauðbaksturinn vel og endalaust hægt að prófa sig áfram. Eina sem þarf til viðbótar er svolítill sykur til að örva gerið og svolítið salt en í raun er ekki einu sinni nauðsynlegt að setja olíu eða aðra fitu í einfald-

asta brauðið. En það er enginn skortur á góðum uppskriftum af brauðum.

Ananas-karamellu dessert borinn fram með ís Maður setur 1½ dl sykur, 150-200 g smjör og 2 msk hveiti í pott við vægan hita og er þetta hrært þar til sykurinn bráðnar og sósan þykknar og síðan hellt yfir ananasbita í eldföstu móti. Ofan á þetta er stráð möndluflögum og sett í ofn í ca. 10 mín eða þar til möndluflögurnar brúnast. Verði ykkur að góðu, Með kveðju Valgerður Baldursdóttir Lárus H. Blöndal

3 + ! 0 ! 2 ) . . ! 5 ' , Æ 3 ) . ' ! 3 4 / & !

lll#[b\#^h

]Xjk\`^eXjXc Xe ˆ ˆel_m\i]` =_{;VhiZ^\cVb^Âajc<gV[Vgkd\hhiVg[VgkVci[‹a`bZÂWgZ^ÂVd\]VaY\‹ÂVgZnchajV[[VhiZ^\cVk^Âh`^eijb d\ZgbZicVÂjgd``VgVÂk^Âh`^eiVk^c^g[^cc^[ng^g[V\bZcch`j!Žgn\\^d\{c¨\_j†hŽaj[Zga^cj# 6ÂÄZ``_V`dhi^<gV[Vgkd\hd\Ä_‹cV<gV[Vgkd\hWjbhZbWZhiZgbZicVÂjgd``Vg#Ãjg[^gĐh`dÂjc d\kZgÂbVi[VhiZ^\cVgÄ{kZgÂjgÄk†h^cci]gViid\Žgj\\aZ\V#

<ZgÂjÄ{h_{a[hŽ\Âj`gŽ[jVÂĆc[VhiZ^\cVk^Âh`^ei^h‚j†Žgj\\jb]ŽcYjb[V\VÂ^aV! Z``^h¨iiVÄ^\k^Âb^ccV#

H^\gcHiZaaV :^cVghY‹ii^g AŽ\\^aijg[VhiZ^\cVhVa^

@Vga9^@Vgahhdc HŽajbVÂjg

HeŽc\^c(,!'#]¨Â#&&'GZn`_Vk†` H†b^*,*-*-*#;Vm*,*-*-+


5

GV

Fréttir

Á OL í stærðfræði

19 ára Grafarvogsbúi, Trausti Sæmundsson, tekur þátt í Ólympíuleikunum í stærðfræði sem fram fara í Madrid á Spáni í sumar. Trausti komst í sex manna íslenskt landslið sem keppir á leikunum á Spáni en vitaskuld komast ekki nema snjöllustu stærðfræðingar í liðið. Auk Trausta eru í liðinu tveir kollegar hans úr MR, einn nemandi frá Akureyri, annar frá Laugarvatni og sá sjötti kemur úr Menntskólanum í Hamrahlíð.

VILTU BESTA STARF Í HEIMI? Frístundaheimili ÍTR óska eftir starfsfólki sem getur tekið þátt í að stýra starfi með 6-9 ára börnum á eftirfarandi sviðum: List- og verkgreinar, s.s. tónlist, myndlist, leiklist, smíði, textíl Íþróttir og leikir, s.s. útileikir, innileikir Útivist og umhverfismennt, s.s. gönguferðir, náttúruskoðun Barnalýðræði og lífsleikni, s.s. hópastarf, barnafundir, lesa sögur, vinátta og samvera Um er að ræða hlutastörf eftir hádegi en starfshlutfall og vinnutími getur verið sveigjanlegt

Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur • Bæjarhálsi 1 Sími 411 5000 • Bréfsími 411 5009 • www.itr.is • itr@itr.is


6

GV

Fréttir

GULLNESTI Grillið í Grafarvogi

Hér eru forsvarsmenn sunddeildar Fjölnis ásamt vöskum iðkendum deildarinnar við afhendinguna.

GV-mynd PS

Sunddeild Fjölnis fékk mikla viðurkenningu frá ÍSÍ og er fyrirmyndarfélag:

Sigrún Brá keppir á ÓL í Peking formanni deildarinnar, Sævari Halldórssyni, viðurkenningarskjal og fána verkefnisins og notaði tækifærið og kynnti hugmyndina að Fyrir-

Reiskólinn Faxaból bíður upp á skemmtileg reiðnámskeið fyrir börn og unglinga. Eigum nokkur laus pláss á reiðnámskeiðin

21.júlí - 1.ágúst og 5.ágúst - 15.ágúst. Sjá nánar á

myndarfélagi ÍSÍ stuttlega fyrir hátíðargestum. Íþróttahreyfingin gerir kröfur til samfélagsins um stuðning, bæði aðgang að mannvirkjum og beinan fjárstuðning. Íþróttahreyfingin vill að litið sé á þennan stuðning sem endurgjald fyrir þjónustu sem hún veitir öllum þegnum samfélagsins. Til þess að slíkar kröfur séu trúverðugar og réttlætanlegar þarf íþróttahreyfingin að sýna það í verki að hún geri raunhæfar kröfur til sjálfrar sín hvað varðar gæði og innihald þess starfs sem hún vinnur. Þetta hefur hún gert með samþykkt stefnuyfirlýsinga um afmarkaða málaflokka, þar sem fram kemur að hvernig starfi sé stefnt. Slíkar stefnuyfirlýsingar hafa m.a. verið samþykktar um barna- og unglingastarf, menntun þjálfara og forvarnastarf. Með því að taka upp gæðaviðurkenningu fyrir íþróttastarf geta íþróttafélög eða deildir látið gera úttekt á starfsemi sinni eða hluta hennar miðað við þær gæðakröfur sem íþróttahreyfingin gerir. Standist þau þessar kröfur fá þau viðurkenningu á því frá ÍSÍ og geta kallað sig Fyrirmyndarfélag eða Fyrirmyndar-

deild. Á vorhátíð sinni fagnaði sunddeildin einnig heimskomu Sigrúnar Bráar Sverrisdóttir en hún kom heim skömmu fyrir hátíðina frá keppni í Mónakó, Spáni og Frak-

landi þar sem að hún tryggði sér fyrst allra Fjölnismanna keppnisrétt á Olympíuleikum ófatlaðra íþróttamanna. Snnarlega storbrotinn árangur hjá þessari glæsilegu sundkonu.

Fjölskyldutilboð 4 hamborgarar - 2 lítar kók - franskar og sósa og 1 líter af ís

Aðeins kr. 2.790,Sigríður Jónsdóttir frá ÍSÍ afhendir Sævari Halldórssyni, formanni Sunddeildar Fjölnis, viðurkenningarskjalið. GV-mynd PS

www.faxabol.is

Gildir til 24. júlí

Sunddeild Fjölnis fékk nýverið viðurkenningu sem Fyrirmyndarfélag innan ÍSÍ. Sigríður Jónsdóttir, formaður Fræðslusviðs ÍSÍ, afhenti

Grillið í Grafarvogi - Gylfaflöt 1 - Sími: 567-7974 Stolt sundfólk í Fjölni fylgist með gangi mála á vorhátíðinni.

GV-mynd PS


8

GV

Fréttir

Falleg íbúð í Gullengi

Öll aðkoma að húsinu við Gullengi er mjög snyrtileg og staðsetning afar góð með tilliti til nálægðar við grunn- og framhaldsskóla, heilsugæslu, íþróttahús og verslanir. Borgarholtsskóli, Engjaskóli, Spöngin og Egilshöll eru rétt við hendina.

- til sölu hjá Fasteignamiðlun Grafarvogs í Spönginni Gullengi í Grafarvogi, falleg 3ja herbergja 84,9 fm íbúð á 1. hæð með sér inngangi af svölum. Unnið er nú við að ljúka framkvæmdum við sprunguviðgerðir, málun og flotun sameiginlegra svalaganga. Verður því lokið nú í sumar. Þak var málað í fyrra að sögn seljanda. Þessar framkvæmdir eru á kostnað seljanda og tekur nýr eigandi því við góðu búi. kjallara er 4,5 fm sér geymsla. Rúmgóð hjólaKomið er inn í forstofu með flísum á gólfi, þar er fatageymsla er í kjallara. hengi. Inn af rúmgóðu holi eru barnaherbergi og hjónaÖll aðkoma að húsinu er mjög snyrtileg og herbergi, bæði með góðum fataskápum. Þvottaherbergi er staðsetning afar góð með tilliti til nálægðar inn af holi, þar er ágætt geymslupláss. Baðherbergið er við grunn- og framhaldsskóla, heilsugæslu, rúmgott, þar er baðkar og er veggur við það flísalagður. íþróttahús og verslanir. Borgarholtsskóli, Eldhús er opið að hluta, með góðri hvítri innréttingu með Engjaskóli, Spöngin og Egilshöll eru rétt við viðarköntum. Nýleg eldavél er í eldhúsi og tengt er fyrir hendina. uppþvottavél. Stofa og borðstofa er rúmgóð og björt og er Hagstæð áhvílandi lán frá Íbúðalánasjóði farið þaðan út á mjög stórar suð - vestur svalir. Á öllum Eldhúsið er með góðri hvítri inn- samtals u.þ.b kr. 17,4 millj. vextir 5,1% og 4,15%. gólfum nema forstofu er dúkur. Íbúðin sjálf er 80,4 fm og í réttingu.

Borðstofan er mjög björt og rúmgóð.

Kæru viðskiptavinir Það er breyttur opnunartími í júlí og ágúst. Við hættum snemma á föstudögum klukkan 16:00 og lokað er á laugardögum! Það á að njóta sumarsins! Kveðja starfsfólk Höfuðlausna

Hársnyrtistofan Höfuðlausnir Foldatorginu - Hverafold 1-3 112 Reykjavík Sími: 567-6330 - www.hofudlausnir.is Opið: Mán 08.00-18.00 - þri - fim 09.00-18.00 fös 08:00-18:00

Pöntunarsími: 567-6330


9

GV

Fréttir

Grennandi meðferð

Rétt verð 55.700 kr.

Sumartilboð

29.200 kr. hringið

núna í síma 577 7007

CELLÓNUDD: Kemur blóðrásinni af stað, hjálpar til við frekara niðurbrot og losar líkamann við eiturefni. HÚÐBURSTUN: Opnar húðina og gerir leirnum kleift að fara vel inn í hana. HLJÓÐBYLGJUR: Brjóta niður fitu. VAFNINGAR: Leir er borinn á húðina sem gerir hana stinna, silkimjúka og er jafnframt mjög vatnslosandi. Síðan er notaður Universal líkamsvafningur en með honum missir þú að minnsta kosti 16 cm í hvert skipti. FLABÉLOS: Að lokum er gott að fara í nokkrar mínútur í Flabélos tækið.

Margir fengu sér góðan sundsprett í Blá lóninu.

Lokaferð Engyn í Engjaskóla Einn fagran föstudag í byrjun júní skellti félagsmiðstöðin Engyn sér í lokaferð þar sem félagsmiðstöðin er nú á leið í sumarfrí. Fyrsta viðkoma var í Orkuveitunni en þar tók Hjálpasveit skáta í Kópavogi á móti 10. bekkingum og leyfði þeim að síga þar innanhúss.

Eftir sigið bættust 8. og 9. bekkur í hópinn og allir skelltu sér saman í Bláa lónið. Eftir að hafa synt um í lóninu lá leið hópsins í skógarrjóður þar sem allir úðuðu í sig grilluðum pylsum áður en haldið var aftur í félagsmiðstöðina eftir vel heppnaða ferð.

HELLUBORG DÓRA Ekki fyrir lofthrædda. Sigið í umsjón skáta í Orkuveituhúsinu.

Helluborg Dóra veitir þér faglega og trausta þjónustu fyrir lóð og garð með heildarlausn á þínu plani. Við komum og veitum þér verðtilboð og faglega ráðgjöf þér að kostnaðarlausu. Látið fagmenn Helluborgar vinna verkið.

Nánari uppl. í S: 616-9714 Halldór Sveinn Ólafsson www.helluborg.is - helluborg@helluborg.is

20% afsláttur af General sumardekkjum


10

Fréttir

Árbæjarblaðið

Starfsmaður búinn að koma einu kerinu fyrir og á myndinni er hann að sturta mold í kerið. Þessi blómaker má sjá víða i Árbæjarhverfinu. ÁB-mynd SK

Grennandi meðferð

Rétt verð 55.700 kr.

Sumartilboð

Blómakerin til skrauts

Maðurinn getur alltaf á sig blómum bætt. Víða við stofnvegi í Árbæjarhverfi má nú sjá glæsileg blómaker sem búið er ð koma fyrir. Það var Hverfisráð Árbæjar sem samþykkti á fundi sínum nýverið að

skreyta hverfið og strax var hafist handa við að koma blómakerjunum fyrir.: ,,Það stóð ekki á viðbrögðunum. Kerin voru varla komin á sinn stað þegar við fórum að heyra í fólki sem var mjög ánægt með þetta fram-

tak hverfisráðsins. Það er greinilegt að þessi blómaskreyting hitti beint í mark og við erum mjög ángð með það,’’ sagði Björn Gíslason, formaður Hverfisráðs Árbæjar í samtali við Árbæjarblaðið.

29.200 kr. hringið

núna í síma 577 7007

CELLÓNUDD: Kemur blóðrásinni af stað, hjálpar til við frekara niðurbrot og losar líkamann við eiturefni. HÚÐBURSTUN: Opnar húðina og gerir leirnum kleift að fara vel inn í hana. HLJÓÐBYLGJUR: Brjóta niður fitu. VAFNINGAR: Leir er borinn á húðina sem gerir hana stinna, silkimjúka og er jafnframt mjög vatnslosandi. Síðan er notaður Universal líkamsvafningur en með honum missir þú að minnsta kosti 16 cm í hvert skipti. FLABÉLOS: Að lokum er gott að fara í nokkrar mínútur í Flabélos tækið.

HELLUBORG DÓRA Helluborg Dóra veitir þér faglega og trausta þjónustu fyrir lóð og garð með heildarlausn á þínu plani. Við komum og veitum þér verðtilboð og faglega ráðgjöf þér að kostnaðarlausu. Látið fagmenn Helluborgar vinna verkið.

Nánari uppl. í S: 616-9714 Halldór Sveinn Ólafsson www.helluborg.is - helluborg@helluborg.is


Grafarvogsblaðið 6. tbl. 19. árg. 2008 - júní

Dreift ókeypis í öll hús í Grafarvogi

70% Grafarvogsbúa lesa Grafarvogsblaðið alltaf Mest lesni fjölmiðillinn í 20.000 manna hverfi Auglýsingarnar skila árangri í GV

587-9500


Einstök gjöf fyrir veiðimenn og konur Falleg áletruð flugubox með vinsælum laxa- og/eða silungaflugum frá Krafla.is Tilvalin gjöf fyrir einstaklinga og fyrirtæki sem gera kröfur Gröfum nöfn veiðimanna eða lógó fyrirtækja á boxin

Kannaðu málið á Krafla.is eða í síma 587-9500

íslensk fluguveiði Skrautás ehf. Sími: 587-9500

Profile for Skrautás Ehf.

Grafarvogsbladid 7.tbl 2008  

Grafarvogsbladid 7.tbl 2008

Grafarvogsbladid 7.tbl 2008  

Grafarvogsbladid 7.tbl 2008

Profile for skrautas
Advertisement