Page 1

3. tbl. 18. árg. 2007 - mars

ÍSLENSKA AUGLÝSINGASTOFAN/SIA.IS LBI 27159 01/2005

Grafarvogsblaðið

Eitt númer

410 4000

Dreift ókeypis í öll hús í Grafarvogi

Á þessari tölvumynd sjást hugmyndir manna sem unnið hafa að undirbúningi framkvæmda fyrir Fjölni. Þetta eru ekki endanlegar teikningar en gefa hins vegar nokkra mynd af því sem í vændum er við Dalhús. Stúkan á knattspyrnuvellinum verður við íþróttahúsið.

Bifreiðaverkstæði Grafarvogs

Allar almennar bílaviðgerðir Gylfaflöt 24 - 30 • 112 Reykjavík Sími 577 4477

Þjónustuaðili

Bylting fyrir Fjölni Samkomulag sem er í undirbúningi milli Fjölnis og borgaryfirvalda í Reykjavík og lítur fljótlega dagsins ljós felur í sér hreina byltingu hvað varðar alla aðstöðu til iðkunar íþrótta hjá Fjölni. Tekið verður til hendi á nánast öllum sviðum aðstöðunnar. Þar má nefna stúku við knattspyrnuvöll félagsins, húsnæði fyrir félagsaðstöðu, fimleikahús og margt fleira. Fjallað er nánar um smkomulagið í miðopnu.

Bilastjarnan_02_001.ai

18.11.2004

Gjöf fyrir veiðimenn

15:18:40

Komdu beint til okkar! - og við tjónaskoðum í hvelli þér að kostnaðarlausu Bílastjarnan ehf. · Bæjarflöt 10 · 112 Reykjavík · Sími 567 8686

Við erum alltaf í leiðinni Landsbankinn leggur áherslu á faglega fjármálaþjónustu fyrir fyrirtæki og einstaklinga í Grafarvogi. Við tökum vel á móti þér í útibúum okkar að Fjallkonuvegi 1 og Höfðabakka 9.

Landsbankinn Banki allra landsmanna

410 4000

landsbanki.is

- Gjöfin fyrir veiði menn sem eiga allt - Glæsileg viðarbox úr léttum mangóviði - Gröfum nafn veiði mannsins á boxið - Laxa- og silunga flugur - Flugur í sérflokki - íslensk hönnun Upplýsingar á Krafla.is og í síma 698-2844


2

GV

Fréttir

Grafarvogsblaðið Útgefandi: Skrautás ehf. Netfang: skrautas@simnet.is Ritstjóri og ábm.: Stefán Kristjánsson. Netfang Grafarvogsblaðsins: gv@centrum.is Ritstjórn og auglýsingar: Bíldshöfða 14 - Sími 587-9500 / 698-2844. Útlit og hönnun: Skrautás ehf. Auglýsingar: Sólveig Jóna Ögmundsdóttir, Stefán Kristjánsson. Prentun: Prentsmiðja Morgunblaðsins. Ljósmyndari: Pjetur Sigurðsson. Dreifing: Íslandspóstur. Grafarvogsblaðinu er dreift ókeypis í öll hús og fyrirtæki í Grafarvogi. Einnig í Bryggjuhverfi og öll fyrirtæki í póstnúmeri 110.

Bylting hjá Fjölni Eftir áralangt basl vegna aðstöðuleysis eru bjartari tímar fram undan hjá Fjölni, stærsta íþróttafélagi landsins. Nýr yfirgripsmikill samningur borgaryfirvalda og Fjölnis tryggir félaginu toppaðstöðu á svo til öllum sviðum. Samningurinn, sem er að andvirði um 750 milljóna króna, bindur enda á gríðarlegt aðstöðuleysi hjá Fjölni sem aftrað hefur nær öllu starfi félgsins mörg undangengin ár. Í miðopnu blaðsins er greint ítarlega frá samningnum en ekki hefur áður verið greint frá honum í fjölmiðlum. Í þessum tímamótasamningi fyrir Fjölni er tekið á nánast öllum þáttum aðstöðunnar. Bylting er í raun rétta orðið yfir það sem framundan er. Þar má nefna félagsaðstöðu, stúku við knattspyrnuvöll, miklar endurbætur á íþróttahúsinu við Dalhús, fimleikahús og fleira mætti nefna. Þetta er langstærsti samningur sem gerður hefur verið varðandi íþróttaaðstöðu hjá Fjölni og ljóst að innihald hans mun skipa Fjölni í fremstu röð á landinu hvað aðstöðu varðar. Samningurinn er mikill sigur fyrir Fjölnismenn og formann félagsins, Guðlaug Þór Þórðarson. Raunar hefur íþróttafélagið okkar mátt búa við hrikalega aðstöðu til þessa. Bara sú staðreynd að engin boðleg félagsaðstaða hefur verið til staðar hjá Fjölni frá stofnun félagsins segir sína sögu. Sundabrautin er loksins í augsýn. Björn Ingi Hrafnsson, formaður borgarráðs og formaður stjórnar Faxaflóahafna, á mikið hrós skilið fyrir framgöngu sína varðandi málið undanfarna daga. Björn Ingi virðist taka mál Grafarvogs föstum tökum því fyrir síðustu borgarstjórnarkosningar lofaði hann Sorpu á ný í Grafarvoginn. Það mál er á réttri leið. Stefán Kristjánsson

gv@centrum.is

Ungt og leikur sér

Frá undirskrift samnings um Fjölniskortið. Frá vinstri Jón Karl Ólafsson varaformaður Fjölnis, Guðlaugur Þór Þórðarson, formaður Fjölnis, Hermann Jónasson, framkvæmdastjóri sölu- og markaðssviðs Landsbankans og Hjalti G. Karlsson, útibússtjóri Landsbankans í Grafarvogi.

Fjölniskortið í samstarfi við Landsbankann og Visa - Korthafar njóta sérkjara hjá samstarfsaðilum Fjölnis. Allir Grafarvogsbúar ættu að fá sér Fjölniskortið

Fjölnir, í samstarfi við Landsbankann og VISA Ísland, hefur ákveðið að gefa út sérstakt kreditkort sem nefnt verður Fjölniskortið. Markmiðið með útgáfu kortsins er að handhafar þess fái notið sérkjara hjá samstarfsaðilum Fjölnis á sama tíma og þeir styrkja félagið. Kortið er í senn kreditkort, afsláttarkort og styrktarkort Fjölnis.

Kreditkort Fjölniskortið er VISA kreditkort sem hægt er að nota í öllum verslun-

- á leikskólanum Sjónarhóli í Húsahverfi Krakkarnir á leikskólanum Sjónarhóli í Húsahverfi voru önnum kafnir þegar Grafarvogsblaðið kom í heimsókn á dögunum. Krakkarnir gera margt skemmtilegt á hverjum degi og ekki síst í leikskólanum að Sjónarhóli. Skólinn er kenndur við húsið hennar Línu langsokks og er staðsettur í Húsahverfi. Í leikskólanum eru 64 börn sem eru öfl-

ug og skemmtileg alveg eins og Lína sjálf og þau taka þátt í margskonar leikskólastarfi. Okkur langar að sýna lesendum Grafarvogsblaðsins sýnishorn frá leikskólastarfinu okkar með nokkrum myndum. Kveðja frá börnum og starfsfólki í Sjónarhóli.

Afsláttarkort Handhafar Fjölniskortsins fá sjálfvirkan afslátt hjá samstarfsaðilum Fjölnis þegar greitt er með kortinu en að auki rennur aukaafsláttur til félagsins. Fjölnir hefur nú þegar samið við öfluga samstarfsaðila um afslátt, svo sem Nóatún í Hverafold, Olís, ÓB, Húsgagnahöllina, Papinos og fleiri. Unnið er að því að fá sem

flestar verslanir í hverfinu til að taka þátt í þessu mikilvæga uppbyggingarverkefni sem stuðlar að enn kraftmeira íþróttastarfi í Grafarvogi. Hluti af tekjum Fjölnis af Fjölniskortinu mun renna til afrekssjóðs Fjölnis. Þegar greitt er með kortinu hjá samstarfsaðila kemur afslátturinn sjálfvirkt eftirá og dregst frá heildarupphæð kortareiknings. Sem dæmi má taka korthafa sem verslar fyrir 1.000 kr. hjá samstarfsaðila sem gefur 5% afslátt. Þá birtist upphæðin 1.000 kr. í versluninni en á kortareikningi er afslátturinn dreginn frá og einungis gjaldfært 950 kr. Heildarafsláttur mánaðarins kemur fram á kortayfirlitinu en auk þess verða færslur hjá samstarfsaðilum merktar sérstaklega svo korthafar fái greinargott yfirlit yfir hvar þeir njóta sérkjara.

Styrktarkort

Hreyfing.

Könnunarleikur.

Unnið með einingakubba.

um sem taka við kreditkortum auk þess sem hægt er að greiða með því fyrir vörur og þjónustu á netinu.

Talnavinna.

Fjölniskorthafar skuldbinda sig til láta fasta fjárhæð renna til félagsins á mánuði. Hægt er að velja um fjárhæð en þó að lágmarki 500 kr. Einnig verður hægt að velja hvaða deild innan Fjölnis nýtur góðs af og rennur þá styrkurinn alfarið til þeirrar deildar. Í raun má líta á framlagið sem greiðslu á félagsgjaldi en framlagið er auðveldlega hægt að fá til baka með því að versla hjá þeim samstarfsaðilum Fjölnis sem veita afslátt. Auk þess að fá fríðindi í gegnum afslátt hjá samstarfsaðilum, fá korthafar einnig veruleg fríðindi hjá félaginu sjálfu: Sá sem er með Fjölniskortið fær frítt á alla heimaleiki í körfunni og fótboltanum (gildir ekki á bikarleiki). Allar nánari upplýsingar um kortið er hægt að fá á www.fjolnir.is/fjolniskortid sem og hjá Landsbankanum í Grafarvogi. Hægt er að sækja um kortið á vef Fjölnis, www.fjolnir.is og hjá Landsbankanum í Grafarvogi. Einnig verða umsóknareyðublöð á skrifstofu Fjölnis í Egilshöllinni. Hjá Fjölni gefur Kristófer Sigurgeirsson allar helstu upplýsingar í síma 594 9673 eða á kristo@fjolnir.is


7ZhiV‹a†[jda†Vc VÂbVi^aVcYha^ÂhbVigZ^ÂhajbZ^hiVgV

- beint frá Ítalíu

AVcYha^ÂÏhaVcYh†bVigZ^Âhaj\Zg^g b^`aVg`gŽ[jgjb\¨Â^]g{Z[cV# ÏiVa†V‹a†[jda†VchiZchiVaaVgd``Vg `gŽ[jgjb[gVbgh`VgVcY^\¨Â^# AVcYha^ÂbVigZ^ÂhajbZ^hiVgV


4

Matgoggurinn

GV

Ýsa í raspi, heit súkkulaðikaka og kókosís - girnilegar uppskriftir frá Jóhönnu og Guðlaugi

Jóhanna Margrét Jóhannsdóttir og Guðlaugur Magnússon ásamt börnum sínum. GV-mynd PS

Jóhanna Margrét Jóhannsdóttir og Guðlaugur Magnússon eru matgoggar okkar að þessu sinni. Þau bjóða okkur upp á glæsilegan fiskrétt, Ýsu í raspi, og heita súkkulaðiköku og kókosís í eftirrétt. Þetta eru réttir sem vert er að reyna hið fyrsta.

Ýsa í góða raspinum

Fermingagjafir Mikið úrval af skartgripum og úrum

Jón Sigmundsson Skartgripaverslun Laugavegi 5 S: 551-3383

Spöngin S: 577-1660

Kartöflubátar Rauðar kartöflur eru skornar í báta og sett í eldfast mót. Hellið olíu og stráið grófu salti yfir og bakið í ofni ca 30 mínútur. Leyfið híðinu að vera á, það þarf aðeins að skola kartöflurnar.

Heit súkkulaðikaka og kókosís í eftirétt

Raspur Súkkulaðikakan 300 gr. haframjöl. 130 gr. heilhveiti. 3 msk. salt. 2 msk .pipar. 11/2 msk. karrý.

3 egg. 3 dl. sykur. 1 1/2 dl. hveiti. 4-5 msk. kakó.

Hafdís og Emil næstu matgoggar Jóhanna Margrét Jóhannsdóttir og Guðlaugur Magnússon, Logafold 60, skora á Hafdísi Svavarsdóttur og Emil Hilmarsson, Fannafold 249, að koma með uppskriftir í næsta blað. Við birtum frá þeim girnilegar uppskriftir í næsta Grafarvogsblaði sem kemur út 18. apríl.

1 msk. paprika. 2 msk. basil. Ýsunni er velt upp úr mjólk og eggi sem búið er að píska saman og síðan velt upp úr raspinum og því næst steikt á pönnu. Ef verið er að steikja í miklu magni er gott að setja fiskinn í ofn þegar búið er að steikja allt saman og leyfa honum að vera þar í 2-3 mínútur. Með þessu er gott að hafa eplasalat og kartöflubáta. Eplasalat 300 gr. hvítkál. 1 epli (skorið í litla bita). 1/2 tsk. sinnep. 2 msk. sykur/hunang. 4 msk. olía. 2 msk. sítrónusafi. 1 msk. vatn.

1 tsk. vanilludropar. 110 gr. brætt smjör. Egg og sykur þeytt vel saman, hveiti kakó og vanilludropar blandað varlega saman við. Loks er bræddu smörinu blandað varlega saman við. Sett í smurt eldfast mót og bakað í 30 - 35 mínútur. Borið fram heitt með ísnum.

Kókosís 1 egg. 2 eggjarauður. 100 gr. sykur. 2 pelar rjómi. 100 gr. súkkulaði. 30 gr. kókosmjöl. 2 msk. koníak (má sleppa). Egg og rauður stífþeyttar, rjóminn þeyttur og súkkulaðið skorið smátt. Öllu blandað saman og fryst. Verði ykkur að góðu, Jóhanna og Guðlaugur


6

Fréttir

,,Sundabraut og gerð hennar voru á sínum tíma talin ein forsenda þess að byggja og þróa íbúðabyggð í hinu glæsilega Grafarvogshverfi. Það hverfi er nú orðið gróið og glæsilegt, en enn bólar ekkert á Sundabrautinni. Vonandi verður nú breyting á því,’’ segir Björn Ingi meðal annars í grein sinni. Á myndinni eru hugmyndir sem spáð hefur verið í mörg undanfarin ár varðandi legu brautarinnar. Göng eru líklegust í dag.

GV

Faxaflóahafnir taki að sér framkvæmd Sundabrautar Sú ákvörðun stjórnar Faxaflóahafna sf. að lýsa yfir eindregnum áhuga og vilja fyrirtækisins til að koma að framkvæmdum við Sundabraut og leiða þær til lykta hefur vakið mikla athygli og verið víðast hvar vel tekið. Telja margir að biðin eftir þessari brýnu samgöngubót hafi verið nógu löng og nú sé kominn tími til að framkvæma. Ég þykist þess fullviss, að það eigi við um íbúa í Grafarvogi, sem lengi hafa beðið eftir Sundabrautinni. Við stofnun Faxaflóahafna (Reykjavíkurhöfn, Grundartangahöfn, Akranesshöfn, Borgarneshöfn) var það m.a. eitt af markmiðum eigenda fyrirtækisins að hraða gerð Sundabrautar. Í því ljósi hefur stjórn fyrirtækisins nú samþykkt að óska eftir viðræðum við forsætisráðherra og samgönguráðherra um

Dvergshöfða 27 Reykjavík Sími/Símsvari 567-7888 www.heilunarsetrid.is

Hjá Heilunarsetrinu vinnur fagfólk á sviði heildrænna meðferða Okkur er umhugað um að hjálpa fólki til þess að finna jafnvægi og betri líðan. Höfuðbeina-og spjaldhryggjarmeðferð. Homopatia. Fæðuóþolsmælingar. Sogæðanudd. Detox meðferð. Svæða og viðbragðsmeðferð. Heilun. Reiki/Heilun. SRT andleg svörunarmeðferð.

ilar munu í samstarfsnefnd fara yfir framgang einstakra verkþátta og ræða áfram möguleika á áframhaldandi samstarfi þegar nauðsynlegum undirbúningi verður lokið árið 2008.

Sannkölluð grundvallarframkvæmd Stjórn Faxaflóahafna sf. telur lagningu Sundabrautar grundvallarframkvæmd vegna flutninga og starfsemi einstakra hafna á starfssvæði fyrirtækisins auk þess sem Sundabraut er lykilframkvæmd í vegakerfi höfuðborgarinnar og nágrennis m.a. með tilliti til öryggismála. Með aukinni byggð sem tengj-

Björn Ingi Hrafnsson, formaður borgarráðs Reykjavíkur og formaður stjórnar Faxaflóahafna, skrifar: að Faxaflóahafnir sf. annist fjármögnun og byggingu Sundabrautar frá Kollafirði að Sæbraut, með öllum þeim mannvirkjum sem nauðsynleg eru, þ.m.t. mögulegum göngum, og ítrekar fyrri samþykktir um málið, enda þolir það ekki frekari bið. Ríkisstjórnin hefur brugðist vel við þessu erindi og áttum við forsvarsmenn Faxaflóahafna góðan fund með ráðherrum ríkisstjórnarinnar á dögunum. Niðurstaðan úr þeirri vinnu var að setja á laggirnar starfshóp ráðuneyta og Faxaflóahafna, sem m.a. á að skoða hvernig fyrirtækið geti komið að þessari framkvæmd, svo unnt sé að flýta henni og hefja framkvæmdir. Faxaflóhafnir sf. eru eigendur að 23,5% hlutafjár í Eignarhaldsfélaginu Speli hf. sem á Spöl ehf. en það á og rekur Hvalfjarðargöng. Þann 9. janúar s.l. gerðu Vegagerðin og Spölur með sér samkomulag um niðurstöður viðræðna Vegagerðarinnar og Spalar ehf. vegna tvöföldunar Hringvegar á Kjalarnesi og tvöföldunar Hvalfjarðarganga. Þar er m.a. kveðið á um fjármögnun nauðsynlegra undibúningsframkvæmda s.s. vegna skipulagsmála, umhverfismats og landakaupa. Að-

ast mun Vesturlandsvegi er brýnt að tryggja greiðar samgöngur höfuðborgarinnar til vesturs og norðurs auk þess sem mikilvægt er að samgönguæðar til og frá höfuðborginni séu eins tryggar og kostur er. Sundabraut mun skapa það öryggi sem nauðsynlegt er. Það er tímabært að mínu mati að taka formlega ákvörðun um legu Sundabrautar þannig að framkvæmdir við verkefnið geti hafist sem allra fyrst. Nú er að störfum starfshópur, undir formennsku Gísla Marteins Baldurssonar borgarfulltrúa, sem vinnur að lausn málsins í samvinnu við íbúasamtök, Vegagerð og fleiri aðila og er beðið niðurstöðu umhverfismats á s.k. Sundagöngum. Sundabraut og gerð hennar voru á sínum tíma talin ein forsenda þess að byggja og þróa íbúðabyggð í hinu glæsilega Grafarvogshverfi. Það hverfi er nú orðið gróið og glæsilegt, en enn bólar ekkert á Sundabrautinni. Vonandi verður nú breyting á því. Höfundur er formaður borgarráðs Reykjavíkur og formaður stjórnar Faxaflóahafna.


8

GV

Fréttir

Playstation 3 leikjatölva.

Vinnur þú heitan pott? - í happadrætti Körfuknattleiksdeildar Fjölnis

Körfuknattleiksdeild Fjölnis mun á næstu dögum fara af stað með glæsilegt happadrætti til styrktar deildinni. Líklegt er að félagið verði bæði með karla- og kvennalið í efstu deild á næsta tímabili sem yrði einsdæmi í sögu Fjölnis. Vinningarnir eru ekki af verri endanum og eru fjölmörg fyrirtæki að styðja við bakið á félaginu til að gera þetta happadrætti eins flott og hægt er. Sem dæmi um vinninga í happdrættinu má nefna: - Glæsilegur heitur pottur 350.000 kr. - Þrjár Playstation 3 tölvur 65.000 kr. stk. - Gjafabréf á utanlandsferð 50.000 kr. - Tvö Pioneer Heimabíó - 70.000 kr. stk. - Fimm árskort í Worldclass 50.000 kr. stk. - Þrjár Nintendo Wii leikjatölvur - 30.000 kr. stk.

Mikið fjör á íþróttadeginum.

Auk fjölda annara en alls verða um 150 vinningar í happadrættinu. Ungir iðkendur körfuboltans í Fjölni munu ganga í hús með bros á vör á næstu dögum og vonum við hjá Grafarvogsblaðinu að þið takið vel á móti þeim. Einnig verður hægt að nálgast miða á heimasíðu körfuknattleiksdeildar - www.fjolnir.is/karfa. Verð á miða verður einingis 1.500 krónur. Stöndum saman og styðjum við bakið á okkar liði! Áfram Fjölnir!

Hin árlega Íþróttahátíð var haldin 14. febrúar. Yngri nemendur fóru í allskyns leiki utandyra og eldri nemendur kepptu í ýmsum íþróttagreinum, bæði hefðbundnum og óhefðbundnum. Nemendur fengu hrós fyrir góða umgengni í íþróttahúsinu. Árshátíð unglinga fór síðan fram um kvöldið með pomp og prakt. Langflestir nemendur mættu og skemmtu sér konunglega. Kokkurinn reiddi fram þríréttaða veislumáltíð og kennarar og starfsfólk þjónuðu til borðs. Síðan voru heimatilbúin skemmtiatriði og ball með hljómsveitinni Buff.

Íþróttadagur og árshátíð Húsaskóla

Þessar skvísur skemmtu sér vel á árshátíðinni.

Ungfrú og herra Húsaskóli.

Sumardagurinn fyrsti 19. apríl Að venju verður sumardagurinn fyrsti haldinn hátíðlegur í Grafarvogi og mun dagskráin að mestu leyti fara fram í Rimaskóla. Fjölmargir aðilar munu koma fram eða standa fyrir ýmsum atburðum frá kl. 13 - 17. Grafarvogsbúar! Takið daginn frá og njótið samvista með fjölskyldunni við leik og fjör á sumardaginn fyrsta.

Dansinn stiginn á árshátíðinni.

Opið hús hjá Brekkuborg 31. mars ,,Opið hús’’ verður í leikskólanum Brekkuborg - Hlíðarhúsum 1- Grafarvogi laugardaginn 31. mars klukkan 10-12. Þetta er jafnframt 15 ára afmæli leikskólans og mun afmæliskór barnanna syngja klukkan 10.30. þann dag. Allir eru velkomnir til að kynna sér menningu og starfsemi leikskólans þennan dag. Íþróttakonur framtíðarinnar.

Allir i röð.


GULLENGI

Rúmgóðar íbúðir á frábærum stað í Grafarvogi

Nýtt á sölu Rúmgóðar íbúðir í lágreistum og fallegum fjölbýlishúsum við Gullengi 2–6. Engjahverfið er gróið og heillandi hverfi á frábærum stað í Grafarvoginum. Stutt er í alla þjónustu, í næsta nágrenni eru leik-, grunn- og framhaldsskóli og þjónustumiðstöðin Spöngin aðeins steinsnar frá. Húsin eru sérlega vönduð og viðhaldslétt, hönnuð af Tekton Arkitektum. Útveggir eru með steiningaráferð og viðarklæddir að hluta og lóð frágengin með snjóbræðslu í hluta hellulagðra göngustíga. Aðeins níu íbúðir eru í hverju húsi, sex íbúðir eru fimm herbergja (130-140 fm), tvær fjögurra herbergja (120 fm) og ein þriggja herbergja (100 fm). Landslagsarkitektastofan Landslag sá um hönnun lóðar og leiksvæðis.

Grunnmynd 2. og 3. hæðar Svalagangur

Þvottur 4,3 fm

Herbergi 9,2 fm

Herbergi 9,2 fm Andd. 5,5 fm

Sjónv.hol/Gangur 14,3 fm

Herbergi 15 fm

Eldhús 10,4 fm

Bað 5,7 fm

Stofa/borðstofa 23,0 fm

Herbergi 9,6 fm

Þvottur 4,2 fm

Andd. 5,0 fm

Herbergi 12,6 fm

Sjónv.hol/Gangur 13,1 fm Eldhús 10,4 fm

Bað 5,7 fm

Herbergi 13,5 fm

Andd. 5,7 fm Herbergi 10 fm

Herbergi 11,9 fm

Sjónv.hol/Gangur 14,0 fm Þvottur 3,6 fm

Stofa/borðstofa 21,1 fm

Bað 5,7 fm

Herbergi 14,6 fm

Svalir 14,5 fm HVÍTA HÚSIÐ / SÍA

Herbergi 9,2 fm

Stofa/borðstofa 28,0 fm Eldhús 10 fm

Herbergi 9,2 fm

Svalir 14,5 fm Svalir 14,2 fm

Þessir hlutir fylgja ekki með íbúð

Íbúðirnar Íbúðirnar eru bjartar og rúmgóðar og er þeim skilað fullbúnum án gólfefna en með flísalögðum þvottahúsgólfum og baðherbergjum. Innréttingar eru vandaðar og hægt er að velja milli þriggja viðartegunda í innréttingum og hurðum. Öll heimilistæki eru frá AEG eða sambærileg með burstaðri stáláferð. Salerni eru vegghengd og sturtubaðker fylgir flestum íbúðum.

www.iav.is

Íslenskir aðalverktakar hf. Höfðabakka 9, 110 Reykjavík, sími 530 4200


10

Fréttir

Nemanja Sovic þjálfari.

Bréf frá þjálfara

Meistaraflokkur kvenna hefur staðið sig betur en nokkur hefði þorað að vona í körfuboltanum í vetur. Liðið spilar í 2. deildinni og hefur trónað á toppnum allt tímabilið með 13 sigra og aðeins 1 tap. Fast á hæla þeirra kemur lið KR en liðin mættust fyrr í vetur þar sem Fjölnisstelpurnar sigruðu með 4 stigum. Liðið sem endar efst í deildinni fær sæti í Iceland Express deild kvenna á næsta tímabili. Nú er tímabilið að klárast og þann 30. mars verður sannkallaður úrslitaleikur milli Fjölnis og KR um sigur í deildinni. Sigrum við leikinn yrðu það alger tímamót í sögu Fjölnis því aldrei hefur félagið átt lið í efstu deild kvenna í boltaíþróttum! Mætum öll og styðjum stelpurnar í baráttunni fyrir Iceland Express deildinni þann 30. mars í DHL-Höll KR'inga! Hér er bréf sem þjálfari Fjölnis, hinn margrómaði Nemanja Sovic, sendir til Fjölnismanna: ,,Áhangendur, foreldrar, stjórnarmeðlimir og Grafarvogsbúar. Föstudaginn 30. mars mun kvennalið Fjölnis spila úrslitaleik tímabilsins í körfuboltanum gegn KR. Fari það þannig að við sigrum leikinn, sem er útileikur spilaður í DHL-Höll KR, mun kvennalið Fjölnis keppa á næsta ári í efstu deild á Íslandi. Sem þjálfari Fjölnis finnst mér ég þurfa að draga athygli ykkar að þeim stórkostlega árangri sem þetta lið hefur náð. Meistaraflokkur kvenna var settur á laggirnar fyrir u.þ.b. einu og hálfi ári síðan, haustið 2006. Á þessum stutta tíma, þar til í dag, hafa þær tekið stórkostlegum framförum og hafa haft algera yfirburði í 2. deildinni í vetur. Á þessu tímabili hafa þær sigrað 13 leiki og tapað aðeins 1 - og hafa sigrað hvern leik með að meðaltali 30 stigum. Körfubolti er ekki auðveld íþrótt að stúdera, og oftast tekur mjög langan tíma að læra nýja hluti. Því er það hrífandi staðreynd að stelpurnar séu orðnar eins góðar og þær eru. Og ekki aðeins það heldur einnig að þær mæti dag eftir dag, á æfingu eftir æfingu og einbeiti sér að sameiginlegu markmiði. Þessi einbeiting, ákveðni og vinnuframlag sem þær hafa sýnt, snýr ekki eingöngu að körfuboltalegu hliðinni heldur lýsir þetta einfaldlega karakter hópsins. Það er akkurat þessi karakter sem þær þurfa að fá viðurkenningu fyrir frá okkur hinum með því að gefa kvennaliði Fjölnis góðan stuðning fyrir leikinn, og á leiknum sjálfum gegn KR. Ég myndi kunna að meta það gífurlega vel, sem þjálfari, ef þið sem tengist Fjölni á einhvern hátt gefið þessu liði þá viðurkenningu sem það á skilið. Ég vona einnig að þið getið mætt á leikinn gegn KR þann 30. mars kl. 19.15 og staðið við bakið á stelpunum. Þær eiga það skilið! Kveðja, Nemanja Sovic

GV

Fjölnismenn enn á meðal þeirra bestu - Fjölnir endaði vertíðina með glæsilegum sigri á Tindastóli sem tryggði áframhald í úrvalsdeild Einum allra skemmtilegasta leik í Dalhúsum frá upphafi er lokið. 600 áhorfendur trylltu pallana, heil hljómsveit sá um að spila tónlist, andlitsmálning, plötusnúður, kynnir og sigur! Sjaldan hefur jafn mikil stemning myndast í Grafarvogi og var magnað að fylgjast með þessu. Umgjörðin á leiknum var svo flott að á hana var minnst í öllum helstu fjölmiðlum landsins, t.d. hjá Morgunblaðinu, Fréttablaðinu og í íþróttafréttum sjónvarpsstöðvanna. Leikurinn sem um ræðir var síðasti leikur tímabilsins hjá meistaraflokk karla í körfuknattleiknum. Liðið lék gegn Tindastól upp á líf og dauða fyrir sæti sínu í deildinni en ósigur hefði þýtt það að liðið félli niður í 1. deildina. Hvorki leikmenn liðsins né Grafarvogsbúar voru á því að láta það gerast og mættu allir gríðarlega ákveðnir í þennan síðasta leik og sýndu og sönnuðu af hverju Fjölnir á skilið að vera í efstu deild. Eftir hörkuspennandi leik, fullum af troðslum og tilþrifum, fór svo að Fjölnir bar 7 stiga sigur úr bítum, 94-87. Nemanja Sovic fór gjörsamlega á kostum í leiknum og skoraði 41 stig og tók 13 fráköst. Þegar að sigurinn varð ljós ætlaði allt að verða vitlaust í húsinu og menn fögnuðu langt fram á kvöld. Með sigrinum hélt Fjölnir sér enn á meðal bestu liða á Íslandi og á næsta tímabili verður markmiðið sett á úrslitakeppnina. Fyrir leikinn gengu leikmenn liðsins á milli skóla í Grafarvoginum og báðu krakkana um aðstoð í formi stuðings og hvatningar. Það virkaði heldur betur og fjölmenntu heilu bekkirnir á leikinn og eftir hann mátti heyra ýmsar skemmtilegar setningar eins og ,,Ég var að deyja, ég var svo spennt!’’ eða ,,Ég ætla sko pottþétt að koma aftur á körfuboltaleik!’’ Frábær endasprettur hjá strákunum og ef þeir halda áfram að spila svona vel á næsta tímabili, þá er sko von á góðu.

Sigurleikurinn gegn Tindastóli í Dalhúsum var sá skemmtilegasti sem þar hefur verið leikinn.

Bikarmeistarar í þremur flokkum! - glæsilegur árangur yngri flokka Yngri flokkar Fjölnis í körfunni hafa náð ótrúlegum árangri síðustu ár og varð engin breyting á því í vetur. Fyrir stuttu voru haldin bikarúrslit yngri flokka og náði Fjölnir hvorki meira né minna en þremur titlum í hús. Fyrst vann 9. flokkur stóran sigur á Hamar/Selfoss með 55 stigum, 9540 í leik þar sem Sigurður Skúli Sigurgeirsson var valinn maður leiksins. Næst vann unglingaflokkur glæsilegan sigur á sterku liði Njarðvíkinga með 17 stigum, 90-73, þar sem Þorsteinn Sverrisson var maður leiksins með 24 stig.

Að lokum varð 10. flokkur svo bikarmeistari daginn eftir að loknum stórskemmtilegum leik, en andstæðingar þeirra voru 9. flokkur Fjölnis sem spilaði sem B-lið í þessari keppni og ótrúlegt að þeir hafi náð alla leið í úrslitin enda allir árinu yngri. Eldri strákarnir sigruðu þá yngri með 12 stigum, 61-49, og var Ægir Þór Steinarsson maður leiksins með 23 stig og 6 stoðsendingar. Frábær árangur hjá unglingunum og óskum við þeim til hamingju með titlana! Það eru greinilega mjög bjartir tímar fram undan hjá körfuknattleiksfólki i Fjölni.

Gríðarlega gleði var með alla sigrana í bikarnum.

Fjölnir fékk kvennabikarinn á ársþingi KSÍ

Hart barist í kvennakörfunni.

Á ársþingi KSÍ í febrúar var Fjölni veittur kvennabikarinn fyrir gott starf í kvennaknattspyrnu fyrir árið 2006. Það var Ásgeir Heimir Guðmundsson, formaður Knattspyrnudeildar Fjölnis, sem tók við bikarnum úr hendi Eggerts Magnússonar fráfarandi formanns KSÍ. Þetta er mikil viðurkenning fyrir Fjölni og sérstaklega þá aðila sem koma að kvennaknattspyrnu hjá félaginu. Mjög góður árangur náðist á seinasta ári hjá kvennaliðum Fjölnis en helst má geta að meistaraflokkur félagsins komst upp í Landsbankadeildina og mun spila meðal bestu kvennaliða á landinu í ár. UMSK gaf KSÍ kvennabikarinn í tilefni af 45 ára afmæli sambandsins árið 1992. Kvennabikarinn er veittur ár hvert fyrir gott starf í kvennaknattspyrnu.

Ásgeir Heimir tekur við bikarnum úr hendi Eggerts Magnússonar, fyrrverandi formanns KSÍ.


GEFÐU GEIMFERÐ Í FERMINGARGJÖF

Í FRAMTÍÐINNI VERÐUR HÆGT AÐ GERA MIKLU MEIRA VIÐ PENINGINN. Framtíðarreikningur er fermingargjöf sem verður verðmætari með hverju ári. Reikningurinn ber alltaf bestu vexti sparireikninga bankans og þar að auki bætum við 2.000 kr. við hverja gjöf upp á 5.000 kr. eða meira.* Framtíðarreikningurinn fæst í næsta útibúi Glitnis og á glitnir.is * Tilboðið gildir fyrir alla sem eru fæddir 1993 og gildir allt að fimm sinnum fyrir hvern einstakling.


12

GV

Fréttir

Rimaskóli vann Miðgarðsmótið - b-sveit Rimaskóla í 2. sæti og Húsaskóli í 3. sæti

Grunnskólamót Miðgarðs í skák var haldið öðru sinni í Egilshöll um miðjan febrúar. Mótið er sveitakeppni á milli grunnskólanna í Grafarvogi og á Kjalarnesi. Í hverju skólaliði eru átta nemendur á grunnskólaaldri. Gríðarlega mikil þátttaka var á mótinu í ár og sendu átta af níu skólum hverfisins lið til keppni, sumir skólar fleiri en eina sveit. Það voru því um 100 nemendur, drengir og stúlkur, sem sátu að tafli og kepptu fyrir skólann sinn. Skipt var í tvo riðla og voru fimm og sex skáksveitir í hvorum riðli. Að lokinni riðlakeppninni var ein úrslitaumferð þar sem teflt var um sæti. A sveit Rimaskóla vann A riðilinn og fékk 37,5 vinninga af 40 mögulegum. Í öðru sæti varð sveit Húsaskóla með 28 vinninga og voru þessir skólar langefstir í riðlinum. Í B riðli vann B sveit Rimaskóla sigur eftir mikla baráttu við sveit Foldaskóla. Í úrslitaleik vann A sveit Rimaskóla B sveit skólans með 5 vinningum gegn þremur og í keppni um

þriðja sætið vann sveit Húsaskóla sveit Foldaskóla líka 5 - 3. Hamraskóli varð í 5. sæti eftir sigur á Klébergsskóla. Ingibjörg Sigurþórsdóttir framkvæmdarstjóri Miðgarðs afhenti nemendum Rimaskóla og Húsaskóla verðlaunapeninga og Rimaskóli hélt glæsilegum farandbikar og fékk annan bikar til eignar. Það er vel til fundið að Miðgarður, þjónustumiðstöð hverfisins, skuli halda utan um framkvæmd keppninnar. Vel var að keppninni staðið að hálfu Miðgarðs á allan hátt, glæsileg verðlaun og allir þátttakendur fengu ókeypis veitingar frá Ölgerðinni Egill Skallagrímsson. Umsjón með framkvæmdinni var í höndum Heru Hallberu Björnsdóttur frístundarráðgjafa Miðgarðs. Eins og áður segir var mótið mjög fjölmennt og líklegasta fjölmennasta skákmót ársins. Mikill skákáhugi er í skólum Grafarvogs og hefur það sýnt sig með góðri frammistöðu á öllum grunnskólamótum sem haldin eru.

A sveit Rimaskóla, fimm stúlkur og þrír drengir með verðlaunagripi mótsins. Á myndinni eru þær Ingibjörg Sigurþórsdóttir framkvæmdarstjóri Miðgarðs og Þorbjörg Lilja Þórsdóttir liðsstjóri Rimaskóla.

Skáksveit Húsaskóla vann þriðju verðlaun með því að sigra Foldaskóla í síðustu umferð.

B sveit Rimaskóla er skipuð miklum efniskrökkum í skáklistinni og lenti í öðru sæti á mótinu. Allir liðsmenn eru á 10. aldursári.

TILBOÐ Í SPÖNGINNI Mikið úrval af GABOR skóm á ótrúlegu verði. Einstakt tækifæri!

www.xena.is

SPÖNGINNI S: 587 0740

Ég um mig Einstök kona Fyrirtækið Ég um Mig heldur námskeið sem er í senn líkamsrækt og fyrirlestrar í sex vikur, tvisvar í viku. Einstaklingur fer í 1 kl tíma í líkamsrækt hjá Heilsuakademíunni í Egillshöll og fær létta næringu á eftir. Konan fær að kynnast ýmsum tegundum af líkamsrækt t.d. joga - þrek-sjálfsvörn ofl. Að lokinni líkamsrækt tekur við fyrirlestur í 1-1,5 tíma þar sem úrvals fagfólk fræðir konurnar um ýmsa þætti sem koma upp eftir skilnað. Námskeiðið ,,Ég um mig.’’: 1. Heilsuakademían Egilshöll: Leikfimi sem styrkir líkamann og veitir útrás. 2. Sálfræðingur: Gréta Jónsdóttir fer yfir sorgarferlið og sjálfsmat. 3. Prestur: Þórhallur Heimisson. Samskipti kynjanna eftir skilnað. 4. Lögfræðingur: Hrefna Friðriksdóttir, Barnaverndastofu. Grunnatriði um hjúskap, sambúð, skilnað, forsjá barna og umgengni. 5. Fjármálaráðgjafi: Garðar Björgvinsson, framkvæmdastjóri Fjármálaþjónustunnar ehf. Hvað hefur kona sem er með fjármálin í lagi tileinkað sér umfram þá sem eiga í erfiðleikum? 6. Uppeldisfræðingur: Ólöf Ásta Farestveit. Uppbygging á sjálfsmati barna. 7. Kvennaathvarfið:. Sigþrúður Guðmundsdóttir, fræðslu- og framkvæmdastýra í kvennaathvarfi. Mörk í samskiptum. 8. Stilisti: Anna og útlitið. Anna F. Gunnarsdóttir og Ósk Aradóttir. Klæðnaður og litgreining. 9. Snyrtistofan Mist: Gyða L. Kristinsdóttir, snyrtifræðingur og föðunarmeistari. Umhirða og snyrting. 10. Helga Braga leikkona: Daður fyrir þig. Það er svo gott fyrir sjálfsmyndina að kunna að daðra og taka við daðri. Njóta þess að vera til. 11. Edda Björgvinsdóttir leikkona: Jákvæðni, húmor og sjálfstyrking. Eitthvað sem allir þurfa. 12. Sigrun Nikulás, sölu- og markaðsstjóri Íslandsflökkurum. Náttúran og ég. Boðið verður upp á barnapössun á staðnum ásamt léttum kvöldverði fyrir börnin fyrir vægt verð. Fyrsta námskeiðið er 10. apríl. Allt eru þetta fagmenn á sínu sviði. Ekki er verið að hugsa námskeiðið sem endanlega lausn fyrir einstakar konur, öllu heldur sem góða byrjun á nýju og betra lífi. Þetta er tækifærið sem þú ert búin að bíða eftir. Skráning fer fram á egummig.is Gyða Laufey Kristinsdóttir og Magðalena Ósk Einarsdóttir.


15

14

GV

Fréttir

GV

Fréttir

Bylting á allri aðstöðu hjá Fjölni - Loksins, loksins á að byggja og breyta fyrir Fjölni. Risasamningur milli borgaryfirvalda og Fjölnis er í burðarliðnum. Félagsaðstaða í augsýn, stúka við knattspyrnuvöll og gerbreytt æfingaaðstaða í knattspyrnu, fimleikahús og margt fleira

,,Þetta er bylting á íþróttaaðstöðu fyrir Fjölni. Um er að ræða lang stærsta samning sem félagið hefur gert frá upphafi.’’ Svona lýsir Guðlaugur Þór Þórðarson formaður Fjölnis því samkomu-

lagi sem er í undirbúningi milli Fjölnis og borgaryfirvalda í Reykjavík. ,,Þeir Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson borgarstjóri og Björn Ingi Hrafnsson formaður Íþrótta- og tómstundaráðs voru með stórar yfirlýsingar hér í

Grafarvogi um þetta leiti í fyrra, skömmu fyrir sveitastjórnarkosningar. Þetta voru ekki orðin tóm. Þeir hafa staðið við hvert einasta loforð og ríflega það. Það er mikilsvert fyrir Fjölni og um leið alla íbúa Grafarvogs. Samkomulagið sem hér um ræðir tekur til allra sviða og aðstöðu keppnis- og almenningsíþrótta Fjölnis,’’ segir Guðlaugur Þór.

Byggt við Dalhús Nú er unnið að því á vegum ÍTR og Framkvæmdasviðs borgarinnar í samvinnu við Fjölni að kanna möguleika á að skipta um gólfefni á íþróttahúsinu við Dalhús í sumar auk þess að lagfæra ýmis mál eins og körfur, tímatökutæki, stigatöflur og fl.þ.h. Rætt er um að setja fullkomið körfuboltaparket á gólfið og að hægt verði að hafa körfuboltavelli fyrir æfingar þversum í húsinu og að bæta aðstöðu fyrir áhorfendur. Sérstök hönnunar- og bygginganefnd skipuð fulltrúum félagsins, Framkvæmdasviðs og Íþrótta- og tómstundaráðs Reykjavíkur (ÍTR) starfar með Framkvæmdasviði að málinu. Félagið hefur lagt fram tillögur og hugmyndir að bættri aðstöðu fyrir knattspyrnu og áhorfendur á knattspyrnuleikjum sem og bættri aðstöðu fyrir körfuknattleik, frjálsar íþróttir, fimleika o.fl. Unnið er eftir þeirri forvinnu sem fram hefur farið á vegum félagsins og borgarinnar eftir því sem fjárhagsaðstöður leyfa. Þetta mun fela í sér stórbætta félagsaðstöðu fyrir félagið og einnig er ætlunin að bardagaíþróttir á borð við Taikwondo fái öfluga aðstöðu til æfinga. Guðlaugur Þór staðfestir þetta og bætir við að með þetta að leiðarljósi ,,verður allt lagt í sölurnar til að tryggja að strákarnir okkar komist í úrvalsdeild í knattspyrnunni.’’

Stóraukin æfingaaðstaða fyrir knattspyrnu Guðlaugur Þór Þórðrson, formður Fjölnis, getur brosað breitt þessa dagana. Hann er að landa langstærsta samningi sem Fjölnir hefur gert varðandi framkvæmdir fyrir félagið. Samningi sem felur í sér algjör umskipti varðandi alla aðstöðu hjá félaginu sem verður með því besta sem þekkist á Íslandi.

Markmiðið er að stórauka æfingaaðstöðu fyrir knattspyrnufólk Fjölnis. Þannig er stefnt að því að koma upp öflugu æfingasvæði til viðbótar í Gufunesi. Þar verður ráðist í upp-

Félagssvæðið við Dalhús mun taka miklum breytingum í kjölfar samnings borgaryfirvalda og Fjölnis. Glæsileg stúka fyrir áhorfendur mun rísa við íþrótthúsið. Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson borgarstjóri og Björn Ingi Hrafnsson, formaður borgarráðs, höfðu uppi stór orð í Grafarvoginum fyrir síðustu kosningar fyrir tæpu ári. Nú eru þeir að standa við stóru orðin og ríflega það að sögn Guðlaugs Þórs. byggingu á grasæfingavelli og einnig upphituðum, flóðlýstum gervigrasvelli. Þá verður aðstaðan við Dalhús stækkuð þar sem tennisvellir verða fyrst í stað færðir upp að Egilshöll og þegar aðstaða fyrir tennisæfingar í Laugardal verða tilbúnar mun Fjölnir fá aðstöðu þar. Loks er stefnt að því að gervigrasvöllur utandyra verði tekinn í notkun við Egilshöll í sumar. Þegar þessi aðstaða verður öll komin í gagnið verður æfingaaðstaða fyrir Fjölni með því besta sem gerist á Íslandi.

Frjálsar í Gufunesi Gufunesvöllurinn verður gott æfingasvæði og þar verður einnig kannað með að koma upp aðstöðu fyrir frjálsar íþróttir. Frjálsíþróttaæfingar verða þá í Egilshöll, Laugardalshöll, frjálsíþróttahöll, Laugardalsvelli og Gufunesvelli. Fjölnir hefur nú á að skipa einhverju efnilegasta frjálsíþróttafólki landsins og með þessu verður því tryggð betri aðstaða.

Verkaskipting milli félaganna Hluti af þessu viðamikla samkomulagi er að félögin þrjú austast í Reykjavík, Fram, Fjölnir og Fylkir

Íslandsmet og tvö stúlknamet

Stefnt er að endurskoðun þjónustusamnings milli Fjölnis og ÍTR meðal annars með það að markmiði að taka tillit til stærðar félagsins og einnig að taka mið af frístundakortum sem koma til framkvæmda á árinu. Þessi yfirgripsmikli samningur þar sem

Fjölnir og ÍTR eru þungamiðjan nýtist reyndar öllum austasta hluta borgarinnar og Mosfellsbæ verði af slíku samstarfi. Hluti af þessum samningi snýr að flutningum og föstum ferðum til nýrra mannvirkja og er hugsuð í tengslum við frístundakort sem tekin verða upp í Reykjavík síðar á árinu og

mun án efa auka verulega ásókn í hvers konar æfingar sem í boði eru hjá íþróttafélögum í barnmestu hverfunum. Guðlaugur Þór Þórðarson formaður Fjölnis segir þennan samning gríðarlega mikilvægan fyrir íþróttastarf stærsta íþróttafélags Íslands. ,,Allur

þessi samningur verður settur fram með framsýnum markmiðum og hann er metnaðurfullur með afbrigðum. Fjölnir hefur átt mjög erfitt með að útvega þann fjölda æfingatíma sem eftirspurn hefur verið eftir. Nú hillir undir algerlega breytt landslag í þessum efnum. Hér er um að ræða stór-

Samstarf við Mosfellsbæ ,,Hluti af heildarmyndinni er einnig að kanna samkomulag við Mosfellsbæ um möguleg skipti á æfingaaðstöðu fyrir ungmennafélögin Fjölni og Aftureldingu. Þannig er stefnt að því að allar körfuknattleiksæfingar færist í Dalhús en yngri flokkar í handknattleik æfi í Rimaskóla og Dalhúsum. Þannig gæti meistaraflokkur Fjölnis e.t.v. fengið aðstöðu til æfinga í Mosfellsbæ hjá Aftureldingu. Hluti af því að nýta Rimaskóla betur fyrir handknattleiksæfingar er að viðgerð á gólfi íþróttahúss skólans verður að fara fram. Þá er einnig horft til þess að fullkomin aðstaða í Mosfellsbæ fyrir frjálsar íþróttir gæti nýst Fjölni, sérstaklega yfir sumartímann,’’ segir formaður Fjölnis.

ARGUS / 07-0249

10% vaxtaauki!

- á Íslansmótinu í sundi - 50 metra laug

Um miðjan mars fór fram Íslandsmótið í 50 metra laug. Fjölnir átti 11 keppendur á mótinu sem allir stóðu sig með miklum ágætum. Sigrún Brá bætti 16 ára gamalt met Ingibjargar Arnardóttur úr Ægi í flugsundi, gamla metið var 2.23,00 en Sigrún synti á 2.22,73 en þetta met er jafnframt stúlknamet þar sem Sigrún Brá er ennþá í stúlknaflokki. Sigrún Brá var ekki hætt og bætti eigið stúlknamet í 200 m skriðstundi á tímanum 2.06,14 en gamla metið hennar var 2.06,43 sem hún hafði sett fyrir um hálfum mánuði síðan. Ekki nóg með að hún bætti þessi met heldur varð hún Íslandsmeistari í 100 m., 200 m., og 400 m. skriðsundi og hlaut silfur í 50 m skriðsundi. Sigrún Brá setti Íslandsmetið í flugsundi í undanrásum en keppti ekki í úrslitunum þar sem hún vildi einbeita sér að 200 m skriðsundinu sem var í sama hluta. Sigrún Brá átti lang stigahæstu sund kvennfólksins á mótinu og í rauninni nokkur sitgahæstu sund mótsins.

geri með sér verkaskiptingarsamning um íþróttagreinar í þeirra hverfum. ,,Miðað við möguleg fyrstu drög væru öll þrjú félögin með knattspyrnu, handknattleiks- og almenningsdeild. Aðrar íþróttagreinar myndu skiptast á milli félaganna,’’ segir Guðlaugur Þór.

Ný hugsun

Þeir sem stofna sparnaðarreikningana SPRON Vaxtabót eða Viðbót á Netinu fyrir 1. maí næstkomandi fá um næstu áramót 10% vaxtaauka á áunna vexti til 1. júlí nk.

Nýttu þér þetta TILBOÐ og stofnaðu reikning á spron.is Frá verðlaunaafhendingunni í 100 m Skriðsundi. Sigrún Brá í 1. sæti.

GV-mynd PS

huga framkvæmdir þar sem fjárfest verður í heilbrigði og afþreyingu fyrir yngstu kynslóðirnar og um leið rýmkast um alla og fleiri geta stundað bæði almennings- og keppnisíþróttir.’’ Segir skælbrosandi formaður.


16

GV

Fréttir Stóra upplestrarkeppnin í Grafarvogi og á Kjalarnesi:

Lestur eins og hann gerist bestur Lokahátíðir Stóru upplestrarkeppninnar í Grafarvogi og á Kjalarnesi fóru fram 12. og 19. mars 2007 í Grafarvogskirkju. Stóra upplestrarkeppnin hófst að vanda í öllum 7. bekkjum í Grafarvogi og á Kjalarnesi á degi íslenskrar tungu, þann 16. nóvember. Frá þeim degi og fram að keppni hafa kennarar lagt sérstaka rækt við vandaðan upplestur og framsögn í bekkjum sínum. Þann 12.mars kepptu nemendur úr Borgaskóla, Engjaskóla, Klébergsskóla, Korpuskóla og Víkurskóla. Sigurvegarar voru Auður Egilsdóttir nemandi í Borgaskóla sem var í 1.sæti, í 2. sæti var Guðlaug Ýr Sæmundsdóttir nemandi í Korpuskóla og Hjördís Lára Hlíðberg nemandi í Víkurskóla var í 3.sæti. 19. mars kepptu nemendur úr Foldaskóla, Hamraskóla, Húsaskóla og Rimaskóla. Í 1.sæti var Einar Magnússon nemandi í Foldaskóla, Guðlaug Erlendardóttir nemandi í Hamraskóla var í 2. sæti og Sigfríð Rut Gyrðisdóttir einnig úr Hamraskóla í 3. sæti. Báðar hátíðirnar tókust vel og stóðu allir keppendur sig með mikilli prýði. Mjög ánægjulegt var að sjá áhugann og þá miklu vinnu sem bæði nemendur og kennarar höfðu lagt í undirbúning. Nemendur úr Tónlistarskóla Grafarvogs sáu um tónlistarflutning á hátíðunum. Byr sparisjóður veitti peningaverðlaun til sigurvegarana sex og Edda útgáfa bókarverðlaun til allra keppenda. Grænn markaður gaf blóm, Mjólkursamsalan drykki og Miðgarður, þjónustumiðstöð Grafarvogs og Kjalarness veitingar.

Hjördís Lára Hlíðberg (3.sæti), Auður Egilsdóttir (1.sæti) og Guðlaug Ýr Sæmundsdóttir (2. sæti) sigurvegarar í Stóru upplestrarkeppninni 12. mars.

Lokahátíð 19.mars. Bergþóra Tómasdóttir, Auður Ósk Einarsdóttir, Guðlaug Erlendardóttir (2. sæti), Sigfríð Rut Gyrðisdóttir (3.sæti), Bryndís Bergþórsdóttir, Einar Magnússon (1.sæti).

Sesselja Guðrún Sigurðardóttir afhendir Auði Egilsdóttur 1.verðlaun á Lokahátíð 12. mars.

Lokahátíð 19. mars. Bryndís Bergþórsdóttir, Einar Magnússon (1. sæti), Garðar Eðvaldsson, Ásta María Ásgrímsdóttir.

Frelsi til að ráða

Sjálfstæðisflokkurinn bað í fyrravor um tækifæri til að stjórna borginni. Vald til að ráða. Þeir fengu að vísu ekki góða kosningu en með 6% Framsóknar náðu þeir minnsta meirihluta í heimi, um 49% atkvæða. Báðir kalla sig athafnastjórnmálamenn en í því felst að þeir eyða ekki tíma í að tala heldur láta verkin tala. Það sýnir sig ágætlega í undirbúningi að byggingu menningarmiðstöðvar í Spönginni. Fyrrverandi meirihluti taldi íbúa sjálfa vel til þess fallna að meta hvernig slík miðstöð þjónaði hverfinu best og hafði samráð við íbúa um undirbúning m.a. með því bjóða þeim að taka þátt í þarfagreiningu. Þetta telja athafnastjórnmálamenn ekki heppilegt. Betra að vinda sér bara í raunverulegar athafnir. Eins og þegar borgarstjóri (Vilhjálmur Þ. Vil-

hjálmsson) samdi við hjúkrunarheimilið Eir (stjórnarformanninn Vilhjálm Þ. Vilhjálmsson) um byggingu þjónustuíbúða fyrir aldraða. Þá var einu stykki menningarmiðstöð upp á 4000 fermetra smellt með í pakkann. Mikill athafnahugur. Samfylkingin benti á að þetta væri brot á lögum því svo stór framkvæmd er útboðsskyld og óheimilt að skella henni inn í samning um byggingu nokkurra þjónustuíbúða. ,,Viðbótin’’ var dregin til baka og afgreidd sem mistök. Gott og vel. Öllum getur orðið á. Bara til að læra af því. Nú virðist samt annað hvort borgarstjórinn eða stjórnarformaður Eirar, það er ekki gott að vita hvor er hvað, vera að endurtaka mistökin. Nú hefur hann falið ákveðnu fyrirtæki að teikna margumrædda menningarmiðstöð fyrir

sig. Hún heitir reyndar ekki menningarmiðstöð lengur heldur þjónustumiðstöð og mun fyrst og fremst ætlað að þjónusta íbúa nýrra þjónustuíbúða Eirar. Þar fór þarfagreiningin. Íbúasamtökin í Grafarvogi og undirritaður hafa undanfarið óskað eftir aukafundi í hverfisráði Grafarvogs til að ræða þetta mál en án árangurs. Formaður ráðsins telur slíkan fund ótímabæran þar sem hugmyndir arkítekta um þjónustumiðstöðina séu ekki nógu langt komnar. Um það hefur formaðurinn án vafa góðar upplýsingar því svo heppilega vill til að hann er einmitt

framkvæmdastjóri arkítektastofunnar sem er að teikna þjónustumiðstöðina fyrir borgina (eða Eir, um það fást ekki skýr svör). Sem áhugamaður um pólitík sem byggist á

Dofri Hermannsson, varaborgarfulltrúi og fulltrúi í Hverfisráði Grafarvogs, skrifar: samráði við íbúa hlýt ég nú að spyrja: 1. Er það gott að borgarstjóri feli sjálfum sér umsjón með risaframkvæmd sem er útboðsskyld samkvæmt lögum? 2. Á ekki að hlusta á raddir íbúa í

Grafarvogi sem hafa unnið að þarfagreiningu fyrir þjónustumiðstöðina? 3. Hvort er það borgarstjóri eða stjórnarformaður Eirar sem er að láta teikna fyrir sig þjónustumiðstöð í Spönginni? 4. Er það við hæfi að að framkvæmdastjóri arkítektastofunnar sem er að teikna þjónustumiðstöðina komi í veg fyrir umræður um málið sem formaður hverfisráðs Grafarvogs? 5. Hvort telja athafnastjórnmálamennirnir að þeir séu kosnir til að ráða yfir íbúum eða með þeim t.d. með samráði um framkvæmdir í þeirra nánasta umhverfi? Dofri Hermannsson, varaborgarfulltrúi og fulltrúi Samfylkingarinnar í hverfisráði Grafarvogs.


Frábært tilboð í GULLNESTI Fjölskyldutilboð: 4 Ostborgarar Stór af frönskum Kokteilsósa leðilega G ! a k 2 ltr. af kók s pá

2.050,-

Grillið í Grafarvogi

Tilboðið gildir frá 29. mars - 5. apríl

Gylfaflöt 1-3 - 567-7974


18

GV

Fréttir

Í aðdraganda kosninga Ég er orðinn of lífsreyndur til halda því fram að einn stjórnmálaflokkur sé óalandi og óferjandi, meðan að annar flokkur sé hafinn yfir gagnrýni. Allir flokkar hafa til síns máls nokkuð og eiga erindi. Stundum meira að segja sama erindi. Öfgarnar eru minni en áður, ágreiningsmálin hafa þrengst og nálgast óðum hvert annað og svo mikið að maður veltir því fyrir sér, hversvegna flokkum er ekki fækkað og þeim steypt saman sem líkastir eru. Í raun og veru má skipta pólitískri afstöðu fólk í tvær fylkingar. Annarsvegar eru kjósendur sem hallast til hægri og vilja sem minnst ríkisafskipti. Við getum kallað þá pólitík bandarísku leiðina. Hinsvegar standa þeir sem leggja meiri áherslur á svokallaða félagshyggju, samábyrgð og jöfnuð. Norræna leiðin. Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið flaggskip fyrri leiðarinnar með frjálshyggjuna og markaðslögmálin að leiðarljósi meðan flestir aðrir flokkar aðhyllast einnig frelsi

markaðarins en í mismiklum mæli. Jafnaðarhugsjónin, norræna leiðin, er í meginatriðum þeirra stefna. Hugsunina um jafnrétti og bræðralag er einnig að finna meðal margra kjósenda sjálfstæðismanna. Íslendingar eru í eðli sínu að miklum meirihluta jafnaðarmenn með hjartað á réttum stað. Hversvegna í ósköpunum er þá svona mikill ófriður og hamagangur í pólitíkinni, þegar flokkarnir eru meira og minna að róa á sömu mið? Ég get mér þess til að það sem aftrar annars góðu fólki til að slíðra sverðin og stokka upp úrelta flokkapólitík sé sagan, hagsmunirnir og völdin. Í fyrsta lagi er sagan og hefðin rík í fari okkar Íslendinga og gildir það jafnt um stjórnmálaflokka sem önnur félög, samtök og tryggðarbönd. Við höldum tryggð við gamla íþróttafélagið, skátafélagið, kvenfélagið o.s.frv. Í öðru lagi nefni ég hagsmunina. Fjöldi fólks hefur hag að því að styðja tiltekinn flokk, á þar athvarf og greiða leið að foringj-

um og fyrirgreiðslu. Sú hagsmunagæsla gengur jafnvel í erfðir! Í þriðja lagi eru það völdin, sem stjórnmálaflokkar sækjast eftir, völdin til að ráða og komast í nefndir og stjórnir og að kjötkötlunum. Já, það eru auðvitað völdin sem lokka. Halda völdum, halda um stjórnartaumana. Sem allra lengst. En gallinn við langvarandi völd er sá, að valdamennirnir eru misgóðir eins og gengur og gerist um okkur flest. Og svo er hitt að völdin spilla. Þau má vefja sér um fingur og misnota. Völd reyna á þolrifin að því leyti að því lengur sem þau vara því meiri værukærð, hroki og drambsemi. Aðrar skoðanir eru illa þokkaðar, gagnrýni eru ónot, andstaða eru svik. Jú, jú allir eru jafnir en sumir eru jafnari en aðrir! Hversu marga þekkjum við sem

beygja sig fyrir valdinu, hneygja sig í duftið og koma sér í mjúkinn hjá ráðamönnum? Undirgefni og auðmýkt. Það eru fylgifiskarnir. Þannig sogar valdið til sín meiri völd og sama fólk-

Ellert B. Schram, frambjóðandi Samfylkingar í Reykjavík norður, skrifar: ið fer að líta á sig sem eðalborna yfirstétt og valdið gengur í erfðir og valdsmennirnir missa sjónar á þeim greinarmun sem er á embættinu, sem þeir gegna og sinni eigin persónu.Valdið, það er ég, sagði keisari Lúðvík. Þetta á við um einstaklinga með hverskonar völd og mannaforráð, í félögum, fyrirtækjum, flokkum og stjórnum og ekki síst í sjálfri landsstjórninni. Langvarandi seta við stjórnvöl eða nægtarborð, dag-

legt og árvisst vald til að eiga síðasta orðið leiðir til kæruleysis, geðþótta og rembu, þess sem þar trónar. Minn er mátturinn og dýrðin. Þetta á við um okkur öll, alla flokka. Það er engum hollt að sitja of lengi að kjötkötlunum. Það er eðli lýðræðisins og lögmál þess að aftra slíku ástandi eða að minnsta kosti gera tilraun til að breyta því. Til þess eru kosningar, til þess er okkur gefið tækifæri á fjögurra ára fresti til að skipta um fólk í brúnni, hleypa nýjum sjónarmiðum að, nýju fólki, þannig að enginn sé endalaust og ævarandi að drottna yfir og ráðskast með lifskjör okkar og væntingar. Aflgjafi heilbrigðs og heiðarlegs samfélags er dómgreind okkar og réttur (jafnvel skylda) um að halda valdhöfunum við efnið og skipta þeim út með reglulegu millibili. Aðhaldið felst í því að það gangi enginn að völdum sínum vísum. Sextán ár er langur tími. Ellert B Schram höfundur er í framboði fyrir Samfylkinguna í Reykjavík norður

Vítin eru til varnaðar Að afstöðnum borgarstjórnarkosningum hér í Reykjavík síðastliðið vor var ljóst að loksins, eftir 12 ára óstjórn R-listaflokkanna, voru sjálfstæðismenn aftur komnir til valda í höfuðborginni. Núverandi borgarstjórn á mikið og erfitt verk fyrir höndum að laga það sem miður hefur farið undanfarin 3 kjörtímabil. Öll viljum við sjá skjót viðbrögð og breytingar til hins betra en verðum þó að sýna þolinmæði því næg eru verkefnin fyrir þá sem nú hafa tekið við stjórnartaumunum Skuldastaða borgarinnar er með eindæmum og þar dugar vart minna en Grettistak núverandi valdhafa til að rétta úr skuldakútnum. Lóðaframboð hefur verið skammarlega lítið og ekki aðeins valdið því að fólk á öllum aldri hefur flutt í hópum til nærliggjandi sveitarfélaga heldur einnig sprengt upp fasteignaverð, ekki aðeins í borginni

sjálfri heldur á öllu höfuðborgarsvæðinu og gert ungu fólki næstum ógerlegt að koma sér upp húsnæði án þess að skuldsetja sig til fulls. Skipulagsslysin eru ennfremur út um alla borg og því miður sitjum við uppi með mikið af þeim skaða sem R-listaflokkarnir hafa valdið. Það krefst fórna að koma fjárhag borgarinnar á réttan kjöl, fólk mun sitja uppi með fasteignir sem það hefur keypt alltof háu verði og skipulagsslysin verða sum aldrei bætt. Við í Grafarvogi erum þó þegar farin að sjá breytingar til batnaðar til samræmis við stefnuskrá Félags sjálfstæðismanna í Grafarvogi, en þar segir m.a.: ,,...að Sundabraut verði svo skipulögð að austanverðu að ekki hljótist af óviðunandi röskun á búsetuháttum núverandi íbúa með hávaða og mengun...’’

Nú hefur náðst sátt, sem við megum vel við una, við íbúa beggja vegna Elliðaárvogs um fyrsta áfanga Sundabrautar. Jarðgöng, sem eru óneitanlega bezti kosturinn fyrir alla aðila og alls ekki sá dýrasti, eru nú orðin sú lausn sem vinna á að og yfirvofandi röskun á búsetuháttum íbúa í Hamrahverfi og vestanverðu Rimahverfi virðist úr sögunni. ,,Félagið vill sjá öfluga menningarmiðstöð rísa í Spönginni þar hverfisbúar á öllum aldri og af öllum áhugasviðum eiga erindi.’’ Loksins grillir í að hafist verði handa við byggingu menningarmiðstöðvar í Spönginni en öll viljum við sjá veglega og vel útbúna menningarmiðstöð í hverfinu sem nýzt getur öllum íbúum Grafarvogs og gefið þeim sem vilja leggja sitt af mörkum í

menningar- og listalífi hverfisins tækifæri til að koma sínum verkum á framfæri. ,,Félagið vill standa vörð um Grafarvogshverfi sem heildstætt og friðsælt úthverfi og koma í veg fyrir að óviðkomandi umferð verði beint í gegnum hverfið.’’ Hallsvegurinn er kominn á umræðustig og þó sitt sýnist hverjum þá hljótum við

Emil Örn Kristjánssson, ritari félags sjálfstæðismanna í Grafarvogi, skrifar: Grafarvogsbúar að fagna því að fulltrúar íbúa hafa verið kallaðir til samráðs. Nokkuð ljóst er að vel flestir Grafarvogsbúar eru á móti því að Hallsvegur muni tengjast Vesturlandsvegi með þeim hætti sem til

stendur og verðum við því að sýna samstöðu í því máli. Þar mun Félag sjálfstæðismanna í Grafarvogi ekki hika við að beita sér og er í betri aðstöðu til þess nú en áður. Það má aðeins ímynda sér hvernig sukkið og óstjórnin hefði orðið ef borgarbúar hefðu veitt fyrri valdhöfum áframhaldandi umboð til að stjórna borginni okkar og það má aðeins ímynda sér hvernig færi ef vinsti flokkunum væri veitt umboð kjósenda til þess að fara fyrir ríkisstjórn landsins. Látum vítin verða okkur til varnaðar. Veitum Sjálfstæðisflokknum atkvæði okkar í kosningunum í maí. Reykvíkingar, og ekki sízt við Grafarvogsbúar, vita allt of vel hvernig vinnubrögð vinstri flokkanna hafa reynzt okkur. Höfundur er ritari Félags sjálfstæðismanna í Grafarvogi

Jöfn tækifæri í Reykjavík Á síðasta kjörtímabili var tekin ákvörðun um að bæta þjónustu við fatlaða Reykvíkinga. Ferðaþjónusta fatlaðra er á vegum borgarinnar og sér um að flytja fatlaða borgarbúa á milli staða, íbúa sem ekki geta nýtt sér almenningsvagna. Skrefið sem ákveðið var að stíga, var að gefa fötluðum kleift að panta sér ferð samdægurs, með þriggja klukkustunda fyrirvara og geta þannig tekið ákvörðun um það í hádeginu vilji þeir bregða sér af bæ í eftirmiðdaginn. Áður höfðu reglurnar sagt til um að panta þyrfti ferðir með dags fyrirvara.

Baráttusamtökin Sjálfshjálp, Öryrkjabandalag Íslands og Landssamtökin Þroskahjálp unnu í nánu samstarfi við Velferðarráð á síðasta kjörtímabili að þróun þjónustunnar og lýstu yfir ánægju með það frelsi sem fatlaðir öðluðust þegar þeir gátu pantað sér ferðir með stuttum fyrirvara. Í Mannréttindastefnu borgarinnar segir: ,,Unnið skal markvisst að því að gera fötluðum kleift að taka virkan þátt í borgarsamfélaginu." Einnig segir í sömu stefnu: ,,Fatlaðir eigi jafnan aðgang að þjónustu og ófatlaðir." Núverandi meirihluti borgar-

stjórnar hefur nú ákveðið að stíga skref til baka frá því sem samþykkt var á síðasta kjörtímabili. Draga á til baka að allir fatlaðir einstaklingar sem njóta ferðaþjónustu fatlaðra geti pantað ferðir samdægurs. Þó kemur hluti samkomulagsins til framkvæmda 1. maí 2007, þeir sem bundnir eru hjólastól og

þeir sem illmögulega geta nýtt sér almenna leigubíla

Oddný Sturludóttir, borgarfulltrúi og formaður Borgarmálaráðs Samfylkingarinnar í Reykjavík norður, skrifar: fá samdægurs þjónustu en þetta er bara um þriðjungur þeirra sem nota

þjónustuna. Þeir sem falla undir þennan flokk þurfa að greiða fyrir þjónustuna 500 krónur aukalega. Bíóferðin verður því býsna dýr fyrir þennan hóp Reykvíkinga sem seint verður talin með þeim efnameiri. Hagsmunasamtök fatlaðra hafa ítrekað lýst yfir ánægju sinni með að áður samþykkt samkomulag sé dregið til baka. Í ár er Evrópuár jafnra tækifæra. Fatlaðir í Reykjavík fá kaldar kveðjur frá borgaryfirvöldum í byrjun þess árs. Oddný Sturludóttir borgarfulltrúi er formaður Borgarmálaráðs Samfylkingarinnar.


Skírdagur

Föstud. langi

Laugardagur

Páskadagur

Annar í Páskum

5. apríl

6. apríl

7. apríl

8. apríl

9.apríl

ÁRBÆJARLAUG

kl. 8-22

kl. 10-18

kl. 08-22

kl. 10-18

kl. 08-22

BREIÐHOLTSLAUG

kl. 10-18

Lokað

kl. 08-20

Lokað

kl. 10-18

GRAFARVOGSLAUG

kl. 10-18

Lokað

kl. 08-20.30

Lokað

kl. 10-18

KLÉBERGSLAUG

kl. 11-17

Lokað

kl. 11-17

Lokað

kl. 11-17

LAUGARDALSLAUG

kl. 8-22

kl. 10-18

kl. 08-22

kl. 10-18

kl. 08-22

SUNDHÖLLIN

kl. 10-18

Lokað

kl. 8-19

Lokað

kl. 10-18

VESTURBÆJARLAUG

kl. 10-18

kl. 10-18

kl. 08-20

kl. 10-18

kl. 10-18


20

GV

Fréttir

Hjörvar Steinn Grétarsson Norðurlandameistari í skólaskák. Með honum á myndinni eru Norðmennirnir Katrine Tjolsen í þriðja sæti og Frode Urkedal sem varð í 2. sæti á mótinu.

Hjörvar Steinn

Hjörvar Steinn Grétarsson, ungur afreksmaður með glæsileg verðlaun sem Norðurlandameistari.

Lið Fjölnis í fyrstu deildina

- Norðurlandameistari í skólaskák í þriðja skipti Nýlega lauk á Íslandi árlegu Norðurlandamóti í skólaskák. Allir bestu skákmenn Norðurlandaþjóðanna á aldrinum 20 ára og yngri tóku þátt í mótinu. Keppt var í fimm aldursflokkum. Einn Íslandingur vann til gullverðlauna og var það Grafarvogsbúinn Hjörvar Steinn Grétarsson nemandi í 8. bekk Rimaskóla. Þetta er í

þriðja skiptið sem Hjörvar Steinn, efnilegasti skákmaður Íslands, vinnur til þessara verðlauna. Hjörvar Steinn tefldi í C flokki og tapaði engri skák, hlaut 5 vinninga af 6 mögulegum. Hjörvar Steinn fer fyrir hinni öflugu skáksveit Rimaskóla sem hefur unnið til fjölda verðlauna á Íslands-

mótum og Reykjavíkurmótum síðastliðin ár og varð Norðurlandameistari árið 2004. Hjörvar Steinn hefur náð því afreki að tefla í landsliðsflokki á Skákþingi Íslands, yngstur allra fyrr og síðar. Þess má geta að Hjörvar Steinn er á yngra ári í C flokki á NM en var þó með flest skákstig allra keppenda í þessum flokki.

Íslandsmóti skákfélaga í fjórum deildum lauk í Rimaskóla þann 3. mars. Þessi mikli skákgrunnskóli varð fyrir valinu þegar hýsa átti Íslandsmótið að þessu sinni. Um er að ræða fjölmennasta skákmót ársins. Hátt á fjórðahundrað manns, flestir af bestu skákmönnum landsins, sátu að tafli í Rimaskóla við hinar bestu aðstæður. Nýliðarnir í Skákdeild Fjölnis tefldu á heimavelli og fögnuðu þeim tímamótum með öruggum sigri í 2. deild og tryggðu sér sæti í 1. deild að ári. Í fyrstu deild tefla átta bestu skáklið landsins. Það er mikill heiður fyrir okkur Grafarvogsbúa að eiga nú eitt af bestu skákliðum landsins. Skákdeild Fjölnis var stofnuð fyrir tæpum þremur árum. Á stuttum tíma hafa skáklið Fjölnis unnið mikil afrek eins og að vinna landsmótið á Sauðárkróki 2004 og síðan hverja deildina af annarri ár hvert. A sveit Fjölnis skipa öflugir erlendir stórmeistarar, þekktir íslenskir skákmenn og hinn stórefnilegi Ingvar Ásbjörnsson nemandi í Rimaskóla. Fjölnir sendi auk A sveitar liðsins þrjár aðrar sveitir til keppni og munaði aðeins hálfum vinning að B sveitin, blönduð sveit unglinga og eldri skákmanna, ynni sér sæti í 3. deild. Árangur skákdeildar Fjölnis er í takt við öflugt skáklíf meðal barna og unglinga í Grafarvogi og á Kjalarnesi. Að sögn Helga Árnasonar formanns skákdeildar Fjölnis verður lögð áhersla á að skáksveitin nái sem lengst í fyrstu deild, öflug þjálfun verði í boði fyrir börn og unglinga í hverfinu og stefnt að því að skákdeildin verði fyrst til að tryggja Fjölni Íslandsmeistaratitil í flokkaíþrótt. Það markmið er raunhæft en kallar á öflugt starf og einhvern fjárstuðning einstaklinga og fyrirtækja í Grafarvogi. Grafarvogsblaðið óskar Umf. Fjölni til hamingju með þennan frábæra árangur skákdeildarinnar.

Nýliðarnir sigruðu örugglega. A sveit Fjölnis tekur við sigurlaunum í 2. deild Íslandsmótsins í skák. F.v. Tómas Oral, Regina Pokorna, Faruk Tairi, Tómas Björnsson, Ingvar Ásbjörnsson, Jón Árni Halldórsson. Helgi Árnason formaður skákdeildar Fjölnis heldur á veglegum bikar.

Íslandsvinurinn Regina Pokorna stórmeistari kvenna frá Slóvakíu hefur verið fastur liðsmaður í sigursælu skákliði Fjölnis.

Ungir skákmenn Fjölnis hafa í fullu tré við þá eldri og reyndari. Sigríður Björg, Hörður Aron og Dagur Andri eru á aldrinum 12 - 14 ára gömul.


22

GV

Fréttir Prédikun séra Vigfúsar Þórs Árnasonar, sóknarprests í Grafarvogi, sem vakti mikla athygli, í útvarpsmessu 3. sunnudag í föstu, 11. mars 2007:

,,Það er hungur, skortur í landi ykkar’’ ,,Það er hungur, skortur í landi ykkar.’’ Með þessum orðum ávarpaði Móðir Teresa nemendur og kennara hins virta háskóla, Hardvard University í Boston í Bandaríkjunum. Tilefni ræðu Móður Teresu var að hinn virti háskóli ákvað að gera hana að heiðursdoktor við skólann. Vildi háskólinn á þann hátt heiðra hana fyrir hið göfuga starf hennar á meðal fátækra, já á meðal þeirra fátækustu í heimi okkar. Þeir vildu heiðra hana fyrir starf hennar á meðal þeirra sem minna mega sín um gjörvallan heim. Þessi orð komu sterkt upp í huga minn er ég fékk að heimsækja þennan merka háskóla fyrir nokkrum misserum ásamt nokkrum íslenskum prestum. Þegar gamla konan, Móðir Teresa, sem svo sannarlega geislaði af í öllu lífi og starfi, mælti fram þessi orð á háskólahátíðinni var nemendum og prófessorum í Hardvard eðlilega brugðið en þeir eru þegnar ríkustu þjóðar í veröld allri. Móðir Teresa hélt áfram ræðu sinni á háskólahátíðinni og bætti við: ,,Það er skortur á, hungur eftir kærleika og umhyggju á meðal ykkar. Slíkur skortur, slíkt hungur, er án efa meiri hér en hungur eftir brauði sem er svo algengur þar sem ég starfa. Þið hafði án efa öll einhvern tíma verið einmana og einmanaleikinn leitt af sér angist, ótta og kvíða,’’ sagði gamla konan. Stúdentahópurinn, í fylgd með kennurum sínum, prófessorum, kinkaði kolli til gömlu konunnar og samþykkti orð hennar og yfirlýsingar. Ef þessum orðum væri beint til okkar í velferðarsamfélagi okkar. Gæti það verið að þau ættu við hér á meðal okkar, sem höfum allt af öllu? Á undanförnum vikum hafa mörg alvarleg málefni verið til umræðu í okkar litla og ágæta samfélagi. Þið vitið án efa hvaða málefnum ég er að ýja að. Það er af þó nokkrum að taka. Nefnum nokkur þeirra eins og málefni Breiðavíkurheimilisins, Byrgismálið og þau hin alvarlegustu sem eru misnotkun barna fyrr á tímum og því miður einnig í nútímanum. Í umræðunni á meðal okkar verður ekki ósjaldan meginmálið hverjum það sé að kenna þegar eitthvað fer úrskeiðis í þjóðfélagi okkar. Vissulega ber að skoða það en meginmálið er auðvitað fyrst og síðast að koma í veg fyrir að slík mál eigi sér stað í raunveruleikanum. Við eigum að skoða og spyrja okkur sjálf af hverju eiga sér stað slík ægileg mál? Svar kirkjunnar, svar trúarinnar, er fyrst og síðast það að kærleikurinn er ekki það leiðarljós sem hann á að vera í öllu okkar lífi. Jafnvel hjá þeim sem eru að reyna að vinna í nafni hans. Kristur Jesús segir að það að hlusta á orð hans, sem ávallt kristallast í kærleika, skipti máli. Í

orði hans er sannleikurinn. Jesús sagði í guðspjalli dagsins við Gyðinga, sem höfðu tekið trú á hann: ,,Ef þér standið stöðugir í orði mínu þá eruð þér sannarlega lærisveinar mínir og munuð þekkja sannleikann og sannleikurinn mun gjöra yður frjálsa.’’ Ef við trúum og treystum orðum hans, hans sem býður okkur nú á föstunni að leggja leið okkar til Jerúsalem upp á Golgata hæð, þá mun sannleikurinn aldrei yfirgefa okkur. Hann, Kristur Jesús, býður okkur að staðnæmast frammi fyrir ,,krossins helga tré.’’ Kristur Jesús bendir á sannleikann þar sem hann átti í deilum við, baráttu við, Gyðinga sem vildu sanna upp á hann sjálfa syndina en syndir eru allt sem brýtur gegn vilja Guðs. Hann bendir á hvað orðið, hið lifandi orð, er mikilvægt og segir í lok guðspjallsins: ,,Sannlega, sannlega segi ég yður ef nokkur varðveitir mitt orð skal hann aldrei að eilífu sjá dauðann.’’ Erumvið ekki öll sammála um það að þau vandamál sem hafa verið til umræðu á undanförnum misserum í okkar samfélagi, okkar góða samfélagi, hafi skapast af því að kærleikurinn, umhyggjan og virðingin gagnvart náunga okkar var og er ekki til staðar hvort sem börn eða fullorðnir hafa átt og eiga hlut að máli? Okkar hlutverk, kirkjunnar, þjóðfélagsins sem tók hina kristnu trú fyrir rúmum þúsund árum, er að gæta hins minnsta bróður og systur. Gæta þess að allir eigi möguleika á því að eignast og viðhalda heildsteyptu lífi. Lífi sem er þess virði að því sé lifað frá degi til dags. Á stundum gleymist að ræða um boðskapinn, kærleiksboðskap Jesú Krists frá sjálfum prédikunarstóli og meira er rætt um hvað stofnanir og samfélagið borgi til að viðhalda Kirkju Krists, boðskap hennar og grundvelli. Í slíkri umræðu, sem svo oft berst frá prédikunarstóli í ágætri kirkju við Tjörnina í Reykjavík, má aldrei gleymast að það er fólkið sjálft í landinu sem greiðir fyrir það að boðskapurinn komist til skila í lífi og starfi kirkjunnar þúsund árum eftir að þjóðin tók kristna trú og ákvað að hún ætti að skipta máli í öllu lífi. Kirkjan hefur ávallt í öllum sínum störfum, í öllu lífi verið "vinaleiðin." Við erum öll bestu, bestu vinir er sungið i sunnudagskólanum, hér nú á fyrstu hæð kirkjunnar. Þú hver sem þú ert skiptir máli í augum Guðs. Hann vill það fyrst og síðast að við séum sannleikans megin í lífinu. Það erum við ef við leyfum kærleika Guðs að móta okkur, leiða okkur. Í játningum Ágústínusar kirkjuföður má lesa: ,,Með dómgreind sinni, skynsemi og hugsun á maðurinn að greina hversu öll hans vera og umhverfi ber Guði vitni og kallar til hans.’’ ,,Með lífi sínu á maðurinn að bera

skaparanum sínum vitni. Með þeim vísbendingum sem Guð gefur um sjálfan sig kallar hann á manninn til að lofa sig , ekki aðeins með orðum og ytra látbragði heldur með öllum þáttum veru sinnar.’’ Í ágætum umræðuþætti Silfri Egils snérust umræður ágæts prests um föstuna og gert var góðlátlegt grín að því að á sjálfri föstunni héldum við Íslendingar upp á mikla matarhátíð ,,Food and fun.’’ Það er nokkuð langt síðan við Íslendingar lögðum þann sið af að fasta á sjálfri föstunni. Sá siður mótaði einkum og sér í lagi katólska tímabilið í lífi þjóðarinnar. Það er hins vegar rétt að við minn-

þroska trúarlíf okkar og samfélagið við Krist. Hún á að benda okkur á að við eigum að gefa öðrum, okkur á að hungra eftir að kærleikurinn komist að í lífi okkar og nái að móta allt okkar samfélag og verund. Það er hlutverk trúarinnar að beina athyglinni frá sjálfum okkur og að tengslum við Guð og náungann. Aðalatriði föstunnar er ekki hvað maður neitar sér um, m.a. í mat, heldur á hún að beina athyglinni að Guði og náunganum. Margt er það á föstunni sem leiðir okkur inn þá braut. Passíusálmarnir, sem fjalla um þjáningu og krossfestingu Jesú Krist, eru fluttir á öldum ljósvakans og þeir eru fluttir í kirkjunum okkar

Sr. Vigfús Þór Árnason, sóknarprestur í Grafarvogssókn.

umst við upphaf föstunnar að Jesús fastaði í eyðimörkinni í fjörutíu daga, en þá við upphaf föstunnar eru einmitt fjörutíu dagar til páskanna, upprisuhátíðarinnar, sigurhátíðar kristinna manna. Við lítum auðvitað ávallt að krossinum í ljósi páskanna, þegar Kristur Jesús sigraði sjálfan dauðann og gaf okkur eilíft líf. Fastan er vissulega tími sjálfsprófunar, hún á að dýpka og

og án efa lesa margir eintaklingar sér þá til sáluhjálpar. Hér í kirkjunni okkar, Grafarvogskirkju, eru Passíusálmarnir fluttir hvern virkan dag á föstunni, nú þriðja árið í röð, af þingmönnum og ráðherrum. Og þegar fastan nær hámarki sínu á föstudeginum langa verða Passíusálmarnir fluttir af fyrrverandi þjónandi prestum og mökum þeirra. Fastan sýnir fram á kærleika Guðs.

Á stundum er svo gott að setja þann kælreika fram í stuttum frásögnum, stuttum sögum. Þessar þrjár frásagnir bera yfirskriftina Mikill, meiri og hinn mesti kærleikur: Eitt sinn gerðis það í fjallabyggð á Skotlandi að örn hremmdi barn sem móðirin hafði lagt hjá heygalta á meðan hún var að vinna örskammt frá. Örnin flaug upp í hreiður sitt, sem var í háum hömrum. Veiðimaður reyndi að klifra upp hamrana en snéri við á miðri leið. Þá lagði móðirin sjálf af stað og henni tókst að komast alla þessa hættulegu leið og bjarga barninu sínu. Hún skeytti ekkert um það þó hún legði líf sitt í hættu, en hugsaði um það eitt að bjarga barninu sínu. Blóðrisa komst hún að barninu og bjargaði því. Þetta var mikil kærleikur. Gegnum eyðiskóg í Rússlandi þýtur sleði áfram yfir hjarnið. Það er harður vetur snjórinn er mikill, úlfarnir eru hungraðir og grimmir. Þetta vita hjón sem sitja á sleðanum og er það þjóninn sem stjórnar sleðanum. Af ýlfri úlfanna er ljóst að þeir nálgast sleðann óðfluga. Það stoðar ekki þótt hestarnir geysist áfram eins og þeir megna. Bráðlega er sleðinn umkringdur af úlfum. Maðurinn sem situr á sleðanum við hlið konu sinnar skýtur á úlfana en það hefur ekkert að segja, úlfarnir verða æ fleiri. Það virðist engin undankomuleið vera fyrir hendi. Þá réttir þjóninn taumana til húsbónda síns og segir bjargaðu þér og konu þinni og börnum þínum. Svo stekkur hann af sleðanum. Á næsta andartaki er hann umkringdur af hinni grimmu og gráðugu úlfahjörð. Hinn trúi þjónn hefur fórnað lífi sínu til að frelsa húsbændur sína frá lífsháska. Þetta var meiri kærleikur Það er hátíð í aðsigi í Jerúsalem. Gyðingar hafa safnast saman í höfuðborg sinni til þess að halda páskana hátíðlega. Mannfjöldi er á leið til Golgata, þar á meðal er maður sem vekur sérstaklega athygli. Hann ber þungt krosstré. Hermenn ganga báðum megin við hann. Nokkrir í mannfjöldanum gera gys að honum. Á alblóðugu höfði hans er þyrnikóróna, mannfjöldinn nemur staðar á Golgata. Maðurinn með þyrnikórónuna er nelgdur á krossinn. Er hann afbrotamaður? Nei, hann hefur aldrei drýgt synd né framið afbrot, hann líður dauða vegna annarra, hann deyr til þess að frelsa þá menn er nú pína hann. Hann hefur beðið fyrir þeim og sagt: ,,Faðir fyrirgef þeim því þeir vita ekki hvað þeir gjöra.’’ Hann líður þjáningar og dauða vegna kærleika síns til mannanna. Þetta var hinn mesti kærleikur. Tökum á móti kærleika hans þá verður ekki skortur og hungur eftir kærleika og umhyggju á meðal okkar!


NÝTT Á MATSEÐLI NAUTASTEIK BERNAISE glóðargrilluð nauta rib-eye steik ( 180 gr ) MEÐ FRÖNSKUM KARTÖFLUM OG BERNAISESÓSU KR. 1.590. Ef þér líkar ekki steikin þá færðu hana endurgreidda og hamborgara með frönskum og gosi í kaupbæti. Kveðja. TOMMI

BERNAISESÓSA ( ekta ) SÉR KR. 140. HAMBORGARABÚLLA TÓMASAR BÍLDSHÖFÐA 18 s. 577 1888


24

GV

Fréttir

Spönginni

Sími: 5 700 900

Ritstjórn og auglýsingar GV - 587-9500

Kristín frá Engyn söng best allra og sést hér taka lagið.

Kristín söng best - og sigraði í Söngkeppni Gufunesbæjar

Í lok febrúar var Söngyn, söngkeppni Gufunesbæjar haldin í félagsmiðstöðinni Græðgyn sem staðsett er í Hamraskóla. Allar félagsmiðstöðvarnar í Grafarvogi og Kjalarnesi höfðu haldið undankeppnir í sínum heimabæjum og fengu tvö sæti hver í aðalkeppninni. Það var til mikils að vinna því fyrir utan vegleg verðlaun fékk sigur-

vegarinn sæti Gufunesbæjar í söngkeppni Samfés (Samtök félagsmiðstöðva á Íslandi). Samféskeppnin var liður af hinni árlegu Samféshátíð sem haldin var í byrjun mars í húsakynnum Laugardalshallarinnar og því ljóst að keppendur ætluðu að gefa sig alla í þetta. Öll atriðin voru vel æfð, vel sungin og var það einróma álit valinkunnra dómara að gæðin væru svo sannar-

lega til staðar. Eftir frábært kvöld fyrir fullu húsi af tónlistarþyrstum ungmennum var það Kristín úr Engyn sem bar sigur úr býtum. Hún söng sig svo inn í hjörtu áhorfenda á söngkeppni Samfés. Til hamingju með frábæra frammistöðu Kristín!

Parafin wax meðferð fyrir hendur fylgir með litun og eða strípum í apríl

Hársnyrtistofan Höfuðlausnir Foldatorginu - Hverafold 1-3 112 Reykjavík Sími: 567-6330 - www.hofudlausnir.is Opið: Mán 08.00-18.00 - þri - fim 09.00-18.00 fös 08:00-18:00

Pöntunarsími: 567-6330


25

Fréttir

GV

Víkurskóli sigursæll - á fyrsta skólamóti Fjölnis í handknatleik í Grafarvogi

Skólamót Fjölnis í handbolta fór fram í fyrsta skipti þann 21. janúar í Fjölnishúsinu í Dalhúsum. Öllum grunnskólum í Grafarvogi var boðið að senda lið úr öllum bekkjum og mættu tólf lið úr 5.-8. bekk frá 5 skólum til keppninnar. Skipulagið á mótinu var sett þannig upp að 5. og 6. bekkur og 7. og 8. bekkur spiluðu saman í stelpu- og strákaflokkum þannig að keppt var í fjórum riðlum. Folda-, Rima- og Engjaskóli skráðu sig til leiks í 7. og 8. bekk drengja. Öll lið mættu með gífurlega fjölbreyttan mannskap og sterk lið. Þarna voru bæði núverandi iðkendur í handknattleiksdeild og margir efnilegir strákar sem ekki hafa sést á handboltaæfingum hjá Fjölni en voru vonandi að stíga sín fyrstu skref í handboltanum. Rimaskóli bar sigur úr býtum, en margir í því liði eru nú þegar að æfa handbolta með Fjölni og hafa verið að standa sig vel á mótum undir stjórn Hjalta Páls.

Í 7. og 8. bekk stúlkna mættu 2 lið til leiks, Rimaskóla og Foldaskóli. Stúlkurnar úr Foldaskóla unnu, en flestar þeirra æfa handbolta í 5. flokki hjá Fjölni undir stjórn þjálfaranna Örnu og Bertu. Rimaskólastelpurnar áttu góða leiki, en þær eru flestar í fótboltanum. Í 5.-6. bekk stúlkna voru einnig tvö lið. Húsaskóli fjölmennti með stúlkur sem margar æfa handbolta í 6. flokki Fjölnis hjá Brynju þjálfara. Í hinu liðinu voru stúlkur úr Engjaskóla, Víkurskóla, Rimaskóla og Foldaskóla, sem einnig hafa margar hverjar verið að æfa handbolta. Leikirnir voru afar spennandi og tvísýnir, en svo fór að annar leikurinn endaði með jafntefli en Húsaskóli hafði sigur í hinum. Drengir úr 5.-6. bekk voru með fjölmennasta riðilinn með fimm lið frá Húsaskóla, Engjaskóla, Rimaskóla og tvö frá Víkurskóla. Reyndar voru tvær stúlkur úr Víkurskóla sem kepptu með

drengjunum. Drengirnir æfa margir hjá Sveini og Andra í 6. flokki hjá Fjölni sem er fjölmennasti flokkurinn í handboltanum. Annað lið Víkurskóla sigraði alla sína leiki og lenti í fyrsta sæti og hitt liðið lenti í 3. sæti á eftir liði Húsaskóla. Víkurskóli vann auk þess í samanlögðum stigafjölda og fékk að launum farandbikar. Íþróttakennarar tóku vel í framtakið og skemmtu allir sér vel og er góður grundvöllur fyrir því að endurtaka leikinn. Þó kom fram sú skoðun að betra væri að halda mótið að hausti. Handknattleiksdeild mun því endurtaka leikinn strax í haust. Mótið tókst í alla staði vel og viljum við sérstaklega þakka öllum krökkunum, kennurum þeirra, áhorfendum og starfsmönnum mótsins fyrir góða frammistöðu og íþróttamannslega framkomu. Stjórn og þjálfarar Handknattleiksdeildar Fjölnis

Rimaskóli vann í flokki drengja 7.-8. bekk.

Foldaskóli vann í flokki stúlkna úr 7.-8. bekk.

Taplaust mót í 5. flokki Lið 5. flokks karla í Fjölni keppti um síðustu helgi á öðru deildarmóti vetrarsins. Mótið var haldið af Gróttu á Seltjarnarnesi. Fjölnir sendi A- og B-lið til leiks. A-liðið sem var með Víking, ÍR og KR í riðli hóf mótið með sigri á Víking í góðum leik þar sem við kláruðum leikinn vel á endasprettinum og uppskárum sanngjarnan sigur. Næst tók svo við leikur gegn ÍRingum sem sýndu góða baráttu en það dugði ekki til gegn spilglöðum Fjölnismönnum sem lokuðu bara vörninni og röðuðu inn mörkunum. Síðasti leikurinn var svo gegn KR og vannst þar góður sigur eftir að hafa byrjað leikinn hálfsofandi. Það kom þó ekki

að sök og liðið kláraði leikinn og mótið með sömu baráttu og leikgleði og einkenndi mótið í heild. B-liðið lék í riðli með Gróttu, UMFA, HK og Fylki. Fyrirfram stóð lið okkar vel að vígi líkt og A-liðið í sínum riðli. Í fyrsta leik gegn UMFA vannst baráttusigur þar sem við létum mótlætið ekki á okkur fá og höfðum sigur eftir jafnan leik og allir gífurlega sáttir. Næst tók við leikur gegn Fylkismönnum. Þar lagði frábær varnarleikur grunninn að stórum sigri. Lið Gróttu var ekki fyrirstaða fyrir liðið og voru leikmenn með leikinn í höndum sér allan tímann, og héldu haus sem skilaði góðum sigri. HK var síðast í röð-

inni og jafnframt auðveldasti leikurinn. Sigur á mótinu var í höfn og var tækifærið notað til að hafa gaman og fagna að lokum góðu móti. Bæði lið voru að skila góðum varnaleik sem lagði grunninn að þessu taplausa móti og 7 sigurleikjum í röð. Strákarnir voru að spila hver fyrir annan og njóta þess að vera saman inn á vellinum og skilaði það viðhorf þessum góða árangri sem við munum byggja á enn frekar.

Húsaskóli vann í flokki stúlkna 5.-6. bekk.

Hjalti Páll Þorvarðarson þjálfari 5. flokks karla í handbolta.

Víkurskóli vann í flokki drengja 5.-6. bekk..

Lið Fjölnis í 5. flokki sem náðu svo frábærum árangri á öðru deildarmóti vetrarins á Seltjarnarnesi.

Víkurskóli vann í samanlögðum stigafjölda og fékk að launum glæsilegan farandbikar.


26

GV

Fréttir Heilsuhorn Grafarvogsblaðsins:

Óskum eftir fólki í dagvinnu og um kvöld og helgar

Uppl. í síma 8989-705

Atvinnuhúsnæði óskast til leigu Um 50-80 fermetra verslunar- og/eða skrifstofuhúsnæði óskast til leigu Snyrtileg aðkoma skilyrði Upplýsingar í síma: 699-1322 / 698-2844

Traustur vinur

- eftir Georg Ögmundsson í Orkuverinu Eftir erfitt keppnistímabil í fyrra sem endaði seint og með miklum þyngdum er ég búinn að hvíla alveg einn mánuð, skokka og lyfta mjög létt í einn mánuð og svo er ég búinn að vera duglegur í einn mánuð. En nú er kominn tími til að spýta í lófana og ég er búinn að lofa sjálfum mér algerri upprisu eftir páska. Járnin skulu hristast sem aldrei fyrr. Við þennan metnað er ég búinn að vera að velta því fyrir mér hvað ég þarf að hafa til taks þegar ósköpin dynja yfir og það allra mikilvægasta sem þarf til að láta svona áætlun virka er alvöru æfingafélagi. Hvaða kosti þarf góður æfingafélagi að hafa til að bera? Í fyrsta lagi þarf hann að hafa sömu hugmyndir varðandi þjálfunina og þú. Æfingaferlið þarf að skipuleggja í sameiningu, áherslur, tímasetningu, ákefð og allt sem þykir mikilvægt hverju sinni. Með þessu ertu búinn að koma þér upp vissu öryggisneti. Með góðan félaga þá þýðir ekkert múður. Hann keyrir þig áfram, heldur þér á tánum. Það

er nánast vonlaust að keyra sig í botn þegar maður er einn. Stundum þarf einfaldlega einhvern til að kreista út úr manni bætingar. Annað sem félaginn bannar, það er skróp á æfingu, að skrópa er einfaldlega móðgun við hann og í raun alger dauðasynd. Enda fær sá sem skrópar að heyra það í langan tíma og kemur ekki til með að gera það aftur í mjög langan tíma. Aðalkosturinn við að æfa með góðum félaga er samkeppnin sem myndast á milli manna. Ég verð alltaf að sýna betri árangur en félaginn en hann er ekki á sama máli og gerir allt sem hann getur til að skara fram úr. Sjálfur vil ég helst hafa æfingafélagann minn sterkari og sneggri heldur en ég er. Ég lifi á samkeppni og er aldrei betri en þegar á brattann er að sækja. Góður æfingafélagi hámarkar minn árangur eins og sinn eigin árangur.. Æfingafélagi getur virkað letjandi. Fari áherslur þínar ekki saman við þær sem æfingafélaginn hefur

Þjónusta fyrir fyrirtæki og einstaklinga. BST Gylfaflöt 24-30 Sími: 5679760 www.bst.is

getur það virkað letjandi á árangur ykkar beggja. Ef þú ætlar að verða sterkur þýðir lítið að fara að æfa með aðila sem vill það helst að bæta þolið. Eins og fróður maður sagði, þú verður ekki góður í körfubolta með því að æfa blak. Hafi æfingafélaginn ekki metnað fyrir hámarksárangri bitnar það á þínum markmiðum. Æfingar eru felldar niður og þær æfingar sem eru teknar fara að mestu í spjall eða annað hangs. Sem þýðir að þú mætir helmingi sjaldnar en þú vilt og æfingarnar eru keyrðar í gegn með hálfum hug. Sem þýðir lítill sem enginn árangur. Sjálfur hef ég æft með mörgum misgóðum félögum og finn ég greinilegan mun á æfingum þegar ég æfi með fólki sem deilir mínum markmiðum og hvetur mig til að ná mínu allra besta. Eða eins og Upplyfting söng svo eftirminnilega forðum daga: ,,Ttraustur vinur getur gert kraftaverk.’’ Kveðja, Húsbóndinn í Orkuverinu

Strumpaleikar í frístundaheimilunum Hinir margrómuðu Strumpaleikar frístundaheimilanna hafa nú litið dagsins ljós á þessu skólaári, bæði í norður - og suðurhverfi Grafarvogs. Á Strumpaleikunum keppa frístundaheimilin sín á milli í hinum ýmsu þrautum og óhefðbundnum íþróttum. Í byrjun mars voru magnaðir Strumpaleikar haldnir í Frístundaheimilinu Simbað sæfara við Hamraskóla. Góð mæting var úr frístundaheimilunum úr suðurhluta sem eru auk Simbaðs: Regnbogaland við Foldaskóla, Tígrisbær við Rimaskóla og Kastali við Húsaskóla. Um 120 krakkar komu ásamt starfsmönnum og skemmtu sér við hina ýmsu pósta. Má þar nefna armbeygjur, hænuskrefa-mælingu, sipp og plúskubba talningu. Veðrið lék við þátttakendur og voru Strumpaleikarnir færðir út undir bert loft. Allir fóru svo til síns heima með viðurkenning-

Þessar ,,strumpastelpur’’ skemmtu sér vel. ar og bros á vör. Næstu Strumpaleikar

Safnarar

Tölvubúnaður – Eftirlitsmyndavélar

Georg Ögmundsson, aflraunamaður og eigandi Orkuversins í Egilshöll.

Ertu safnari - langar þig að sýna safnið þitt í Rimaskóla á sumardaginn fyrsta? Undirbúningsnefnd fyrir sumardaginn fyrsta hefur ákveðið að bjóða söfnurum að sýna söfn sín á hátíðarhöldum í Rimaskóla á sumardaginn fyrsta, 19. apríl n.k. Áhugasamir hafi samband við Þóru Melsted í síma 520-2300 eða thora.melsted@rvk.is

suðurhverfisins verða í Regnbogalandi í lok mars. Frístundaheimilin í norðurhverfinu hafa haldið strumpaleika tvisvar sinnum. Í febrúar voru þeir haldnir í Ævintýralandi við Korpuskóla og var þá keppt í ýmsum þrautum s.s. Tarsan-leik, armbeygjum, sippi, mælingum og að byggja eins hátt og hægt var úr kaplakubbum. Mikil stemmning var og skemmtu allir sér konunglega, bæði börn og starfsfólk. Í mars voru Strumpaleikarnir haldnir í Vík við Víkurskóla og var þá keppt í þrautabraut í íþróttasalnum og ýmsum leikjum í matsalnum. Þátttaka barnanna var góð og skemmtu allir sér mjög vel. Viðurkenningar eru alltaf veittar á leikunum fyrir að vera með fjölmennasta liðið, jákvæðasta liðið, prúðasta liðið og besta klappliðið.


27

GV

Fréttir

Fermingarbörn í Grafarvogssókn 2007 Fermingar í Grafarvogskirkju, 18. mars kl. 10:30 Prestar sem og í öllum fermingum: sr. Vigfús Þór Árnason, sr. Anna Sigríður Pálsdóttir, sr. Bjarni Þór Bjarnason og sr. Lena Rós Matthíasdóttir. Fermd verða: Arnór Smári Kristjánsson, Laufengi 80. Atli Már Arnarson, Reyrengi 25. Ásgeir Daði Þórisson, Sóleyjarima 85. Baldvin Rafn Steinsson, Dísarási 8. Bjartur Auðunsson, Laufengi 174. Brandur Máni Jónsson, Reyrengi 41. Dagný Hvanndal Magnúsdóttir, Smárarima 79. Erlingur Geirsson, Laufrima 87. Gísli Þór Þórðarson, Vættaborgum 146. Guðrún Jóna Hilmarsdóttir, Vallengi 3. Hrólfur Vilhjálmsson, Reyrengi 28. Karólína Sigurðardóttir, Laufengi 64. Kristmundur Axel Kristmundsson, Laufengi 11. Sandra Ósk Júníusdóttir, Reyrengi 10. Stefán Örn Snæbjörnsson, Laufengi 160. Sæunn Heiða Marteinsdóttir, Reyrengi 7. Védís Fríða Óskarsdóttir, Sóeyjarima 53. Þorsteinn Wilhelm Kolbeinsson, Gullengi 15. Þórey Fjóla Kolbeinsdóttir, Gullengi 15. Fermingar í Grafarvogskirkju, 18. mars kl. 13:30 Fermd verða: Aðalheiður Guðmundsdóttir, Dverghömrum 7. Aðalheiður Ósk Pétursdóttir, Rauðhömrum 10. Andri Bergsson, Leiðhömrum 21. Andri Már Ómarsson, Gerðhömrum 38. Anna Dís Þorvaldsdóttir, Leiðhömrum 2. Árný Ósk Hálfdánardóttir, Rauðhömrum 10. Ásgerður Þráinsdóttir, Svarthömrum 6. Bjarki Pétursson, Naustabryggju 16. Edda Björk Bolladóttir, Leiðhömrum 11. Eggert Georgsson, Leiðhömrum 9. Egill Gunnarsson, Geithömrum 2. Eyjólfur Karl Gunnarsson, Naustabryggju 34.. Fríða Monika Ágústsdóttir, Hlaðhömrum 1. Fríða Ósk Tómasdóttir, Hesthömrum 6. Guðbjörg Erla Ársælsdóttir, Leiðhömrum 18. Guðmar Ingi Finnbogason, Krosshömrum 10. Hafdís Bergsdóttir Sandholt, Leiðhömrum 12. Kári Steinar Pétursson, Stakkhömrum 3. Kolbrún Sjöfn Jónsdóttir, Rauðhömrum 10. Lára Borg Bolladóttir, Leiðhömrum 11. Lára Margrét Kjartansdóttir, Hesthömrum 22. Oddný Halldóra Oddsdóttir, Naustabryggju 14. Ragnheiður Stefánsdóttir, Hesthömrum 1. Sigurlaug Kjærnested Ómarsdóttir, Krosshömrum 12. Sólrún Aðalheiðardóttir, Rauðhömrum 5. Fermingar í Grafarvogskirkju, 25. mars kl. 10:30 Fermd verða: Alfreð Ragnar Grétarsson, Bakkastöðum 129. Arna Rán Arnarsdóttir, Bakkastöðum 15. Atli Þór Sveinbjarnarson, Brúnastöðum 27. Brynjar Óli Ólafsson, Barðastöðum 15. Daníel Ingi Sommer, Bakkastöðum 161. Grétar Atli Davíðsson, Garðsstöðum 9. Hjördís Laufey Lúðvíksdóttir, Brúnastöðum 54. Hólmbert Hjörvar Davíðsson, Bakkastöðum, 167. Hrannar Már Guðfinnsson, Garðsstöðum 25. Ísak Freyr Jónsson, Barðastöðum 57. Jón Snær Jónsson, Brúnastöðum 13. Jón Trausti Kristmundsson, Bakkastöðum 53. Kristján Hermannsson, Veghúsum 11. Lars Davíð Gunnarsson, Brúnastöðum 77. Leifur Arason, Brúnastöðum 31. Lóa Björk Björnsdóttir, Bakkastöðum 43. Magnús Mar Arnarson, Bakkastöðum 1A. Markús Karl Torfason, Brúnastöðum 18. Rakel Marteinsdóttir, Brúnastöðum 29. Sandra Karen Hildardóttir, Barðastöðum 39. Selma Símonardóttir, Bakkastöðum 31. Snæbjörn Þórir Eyjólfsson, Brúnastöðum 40. Sunna Hlynsdóttir, Rósarima 6. Sylvía Björgvinsdóttir, Garðstöðum 51. Fermingar í Grafarvogskirkju, 25. mars kl. 13:30 Fermd verða: Ásdís Pétursdóttir, Logafold 138. Benedikt Sveinsson, Logafold 165. Berglind Sesselja Bjarnadóttir, Jöklafold 25. Birna Ósk Valtýsdóttir, Logafold 158. Bjarni Gunnarsson, Jöklafold 8. Brynja Kristinsdóttir, Logafold 36. Daníel Freyr Sævarsson, Mosarima 14. Daníel Ólafsson, Funafold 95. Egill Ragnars Guðjohnsen, Funafold 103. Eva Hlín Harðardóttir, Funafold 11. Guðrún Ösp Svansdóttir, Laufrima 21. Gunnlaugur Ragnarsson, Grundarhúsum 15. Hjalti Geir Ágústsson, Fannafold 182a. Írena Eva Guðmundsdóttir, Logafold 167. Íris Kristinsdóttir, Flétturima 33. Ívar Þórsson, Funafold 50. Katrín Ragnarsdóttir, Funafold 87. Magnús Veigar Ásgrímsson, Hverafold 12. Nadía Ýr Emilsdóttir, Fannafold 249.

Rakel Sigurðardóttir, Garðhúsum 14. Snæbjörn Willemsson Verheul, Fannafold 193. Sólrún Sif Guðmundsdóttir, Fannafold 24. Fermingar í Grafarvogskirkju, Pálmasunnudag 1. apríl kl. 10:30 Fermd verða: Agnes Eir Guðmundsdóttir, Níbýlavegi 50. Alexander Dagur Finnbogason, Sóleyjarima 115. Alexander Elís Ebenesersson, Vættaborgum 67. Arnar Óli Björnsson, Gullengi 3. Arnar Óskarsson, Laufengi 144. Árdís Eva Friðriksdóttir, Berjarima 39. Berglind Kara Guðmundsdóttir, Smárarima 21. Bjarki Fannar Kolbeinsson, Mosarima 14. Dagbjört María Þrastardóttir, Danmörk. Eyþór Reynisson, Stararima 11. Guðjón Kristjánsson, Grasarima 6. Gunnlaugur Atli Magnússon, Berjarima 34. Harpa Lind Guðnadóttir, Laufengi 16. Hlynur Logi Þorsteinsson, Mosarima 32. Hrafnkell Baldursson, Flétturima 30. Jóhann Örn Helgason, Berjarima 35. Kolbeinn Ari Hauksson, Smárarima 10. Maron Þór Cuerreiro, Grundarhúsum 7. Ómar Óskarsson, Stararima 31. Ósk Eðvarðsdóttir, Flétturima 25. Sara Sigurjónsdóttir, Mosarima 36. Sigvaldi Sigurðarson, Smárarima 46. Stefanía Sjöfn Vignisdóttir, Laufrima 14a. Svanfríður Birna Pétursdóttir, Berjarima 11. Þórður Helgi Halldórsson, Reyrengi 4. Fermingar í Grafarvogskirkju, Pálmasunnudag 1. apríl kl. 13:30 Fermd verða: Alexandra Arnarsdóttir, Vættaborgum 122. Arna Björg Hermannsdóttir, Dofraborgum 32. Bjarki Oddsteinsson, Vættaborgum 4.

Daníel Guðnason, Vættaborgum 115. Egill Örn Óskarsson, Álfaborgum 9. Gunnar Ingi Valgeirsson, Jötnaborgum 15. Hjörleifur Steinn Þórisson, Vættaborgum 6. Júlía Arnardóttir, Vættaborgum 69. Júlíus Fannar Pálsson, Sóeyjarima 59. Karen Dögg Guðnadóttir, Dísaborgum 9. Katrín Hauksdóttir, Goðaborgum 1. Kristinn Páll Sigurbjörnsson, Vættaborgum 78. Ragna Brá Guðnadóttir, Rauðhömrum 8. Selma Rán Heimisdóttir, Vættaborgum 74. Stefán Þormar Viggósson, Álfaborgum 9. Thelma Lind Guðmundsdóttir, Álfaborgum 27. Fermingar í Grafarvogskirkju, Skírdag 5. apríl kl. 10:30 Fermd verða: Axel Markús Ólafsson, Smárarima 114. Bjarki Freyr Magnússon, Frostafold 79. Börkur Tryggvi Ómarsson, Fífurima 48. Eydís Björk Brynjólfsdóttir, Reyrengi 8. Fannar Kjartansson, Lyngrima 14. Guðni Þór Jóhannsson, Smárarima 23. Gunnlaugur Skarphéðinsson, Flétturima 4. Hörður Aron Hauksson, Viðarrima 53. Íris Hulda Ragnarsdóttir, Berjarima 6. Jón Kjartan Jónasson, Grasarima 16. Kristinn Birkisson, Berjarima 10. Pálmi Rafn Steindórsson, Jöklafold 27. Rebekka Sigríður Pétursdóttir, Flétturima 2. Rúna Hlíf Jónsdóttir, Stararima 16. Signý Malín Pálsdóttir, Flétturima 7. Steinar Þór Ómarsson, Sóleyjarima 81. Sveindís Gunnur Björnsdóttir, Hjarðarhaga 64. Vilhjálmur Freyr Björnsson, Laufrima 24. Fermingar í Grafarvogskirkju, Skírdag 5. apríl kl. 13:30 Fermd verða: Alexander Marinó Jónsson, Goðaborgum 3. Albert Guðlaugsson, Vættaborgum 154. Arna Lísa Traustadóttir, Smárarima 9. Berglind Emilsdóttir, Dofraborgum 7. Bjarki Steinn Birgisson, Vættaborgum 77. Elva Björk Þórhallsdóttir, Vættaborgum 112.

Freyr Heiðarsson, Æsuborgum 10. Grétar Harðarson, Dvergaborgum 8. Iðunn Brynjarsdóttir, Vættaborgum 40. Kristinn Þeyr Rúnarsson, Dísaborgum 4. Kristján Finnsson, Vættaborgum 56. Signý Rut Kristjánsdóttir, Vættaborgum 39. Sigurður Óskar Níelsson, Tröllaborgum 17. Símon Pétur Ragnarsson, Vættaborgum 60. Sunna Víðisdóttir, Vættaborgum 87. Sæunn Sif Heiðarsdóttir, Vættaborgum 125. Þórður Ólafsson, Álfaborgum 27. Fermingar í Grafarvogskirkju, Annan í páskum 9. apríl kl. 10:30 Fermd verða: Alexandra Þorsteinsdóttir, Laufengi 9. Aníta Lind Kristinsdóttir, Reyrengi 3. Ásgerður Júlía Ágústsdóttir, Starengi 50. Daníel Þór Stefánsson, Laufengi 164. Bjarkey Ottósdóttir, Starengi 20b. Erna Sif Þorkelsdóttir, Laufengi 146. Hansína Rut Gunnarsdóttir, Gullengi 37. Henný Björk Birgisdóttir, Starengi 46. Karólína Kristín Hilmarsdóttir, Laufengi 92. Kjartan Ernir Kjartansson, Reyrengi 3. Kristrún Heiða Jónsdóttir, Gullengi 29. Magnea Dís Guðjónsdóttir, Starengi 86. Ólafur Ingi Arnarsson, Laufengi 11. Róberta Michelle Hall, Gullengi 39. Símon Haukur Guðmundsson, Gullengi 15. Sólborg Ingunn Magnúsdóttir, Laufengi 150. Steinunn Birna Ármannsdóttir, Vallengi 7. Fermingar í Grafarvogskirkju, Annan í páskum 9.apríl kl. 13:30 Fermd verða: Björk Jónsdóttir, Smárarima 52. Dagmar Karlsdóttir, Smárarima 112. Elísabet Birgisdóttir, Grasarima 13.

Francisco Jacier Ari Quintana, Berjarima 9. Guðmundur Þór Júlíusson, Mosarima 30. Hanna Kristjana Sveinsdóttir, Bankastræti 14. Helena Ýr Pálsdóttir, Berjarima 59. Hildur Björk Pálsdóttir, Katrínarlind 6. Hilmar Björn Óskarsson, Stararima 14. Hjörvar Steinn Grétarsson, Viðarrima 33. Júlía Inga Alfonsdóttir, Smárarima 42. Margrét Dúna Oddsdóttir, Smárarima 64. Sandra Ríkharðsdóttir, Flétturima 33. Smári Hrafnsson, Mururima 15. Sveinn Aron Sveinsson, Laufrima 27. Vala Fanney Ívarsdóttir, Mosarima 12. Örvar Ólafsson, Klukkurima 53. Fermingar í Grafarvogskirkju, 15. arpíl kl. 10:30 Fermd verða: Andrea Njálsdóttir, Fannafold 92. Birgir Atli Birgisson, Funafold 15. Birna Kolbrún Birgisdóttir, Logafold 117. Bjarni Lúðvíksson, Fannafold 29. Edda Óskarsdóttir, Fannafold 122. Einar Helgason, Hverafold 68. Elvar Einir Oddsson, Fannafold 31. Helga Birna Jónsdóttir, Funafold 24. Hildur Lúðvíksdóttir, Fannafold 29. Hildur Þóra Ólafsdóttur, Fannafold 61. Hjörvar Gísli Valgeirsson, Reykjafold 3. Marey Jónasdóttir, Fannafold 129. Sverrir Ingi Ólafsson, Logafold 83. Viðar Pétur Styrkársson, Funafold 28. Fermingar í Grafarvogskirkju, 15. apríl kl. 13:30 Fermd verða: Aðalheiður Björk Arnarsdóttir, Vallarhúsum 38. Alexandra Ingrid Hafliðadóttir, Suðurhúsum 11. Aníta Rut Axelsdóttir, Garðhúsum 30. Anna Sesselja Marteinsdóttir, Sveighúsum 7. Berglind Hlíðkvist Þorgeirsdóttir, Miðhúsum 10. Egill Sölvi Harðarson, Miðhúsum 46. Eiríkur Örn Pétursson, Baughúsum 48. Guðni Matthíasson, Laufengi 156. Haraldur Trausti Jónsson, Garðhúsum 4.

Hjalti Þór Ólafsson, Veghúsum 5. Ingibjörg Sigfúsdóttir, Garðhúsum 3. Ísleifur Jón Gylfason, Miðhúsum 31. Jenný Jónsdóttir, Miðhúsum 23. Jón Atli Ólafsson, Baughúsum 34. Sigurður Pálmi Sigurðarson, Grundarhúsum 22. Úlfar Viktor Björnsson, Vallarhúsum 40. Þórhildur Svava Einarsdóttir, Þorláksgeisla 1. Fermingar í Grafarvogskirkju, Sumardaginn fyrsta 19. apríl kl. 10:30 Fermd verða: Arnar Freyr Ólafsson, Vesturfold 46. Aron Sigurðarson, Goðaborgum 8. Ágústa Björnsdóttir, Logafold 188. Ása Hulda Oddsdóttir, Logafold 23. Ásta Bergsdóttir, Logafold 86. Birna Bergsdóttir, Logafold 86. Birta Þórsdóttir, Ljósuvík 21. Bjarni Örn Kristinsson, Laufrima 14a. Brynjar Karl Sigurðarson, Reyrengi 59. Edda Rún Gunnarsdóttir, Grasarima 12. Elmar Guðlaugsson, Logafold 60. Gunnar Emil Eggertsson, Reykjarfold 6. Heiðrún Eva Aðalsteindóttir, Frostafold 56. Íris Dröfn Magnúsdóttir, Logafold 164. Karen Harpa Harðardóttir, Frostafold 167. Magnús Ingi Ingvarsson, Vesturfold 11. María Björk Jónsdóttir, Logafold 95. Ólafur Árni Hall, Garðhúsum 33. Sara Líf Óðinsdóttir, Fannafold 53. Sindri Snær Svavarsson, Logafold 136. Unnur Pétursdóttir, Logafold 132. Fermingar í Grafarvogskirkju, 22. arpíl kl. 10:30 Fermd verða: Ágúst Ingi Guðmundsson, Vallarhúsum 53. Daníel Arnar Sigurðsson, Veghúsum 9. Emilie Anne Jóhannsdóttir, Dalhúsum 75. Erla Guðmundsdóttir, Dalhúsum 87. Ernir Magnússon, Suðurhúsum 7. Freyja Sigurgeirsdóttir, Dalhúsum 62. Hafsteinn Ragnarsson, Miðhúsum 29. Haukur Sverrisson, Smárarima 50. Hildur Guðmundsdóttir, Dalhúsum 50. Jason C. Pálmason, Gullengi 33. Jóhanna Matthíasdóttir, Baughúsum 32. Kara Björk Bessadóttir, Vallarhúsum 34. Karen Lísa Hlynsdóttir Arndal, Dalhúsum 78. Kolbrún Huld Þórarinsdóttir, Grasarima 11. Rúnar Páll Benediktsson, Dalhúsum 17. Sigurjón Kári Sigurjónsson, Miðhúsum 14. Svandís Alexía Rögnvaldsdóttir, Veghúsum 23. Vilborg Inga Magnúsdóttir, Vesturhúsum 10. Þórður Ingi Johnsen, Dalhúsum 69. Fermingar í Grafarvogskirkju, 22.apríl kl. 13:30 Fermd verða: Alfreð Kárason, Hesthömrum 8. Aníta Björg Jónsdóttir, Hlaðhömrum 14. Anton Pétur Clark, Naustabryggju 12. Berglind Björk Sigurðardóttir, Stakkhömrum 16. Fannar Örn Arnarson, Hlaðhömrum 17. Gilbert Bryon Róbertsson, Dverghömrum 26. Guðný Klara Bjarnadóttir, Leiðhömrum 20. Guðrún Birna Kristmundsdóttir, Salthömrum 18. Gunnar Már Pétursson, Hesthömrum 10. Haukur Haraldsson, Leiðhömrum 56. Hlín Sigríður Bryngeirsdóttir, Stakkhömrum 6. Hulda Björk Haraldsdóttir, Neshömrum 3. Karen Þorkelsdóttir, Sporhömrum 10. Katrín Tinna Eyþórsdóttir, Naustabryggju 4. Kjalar Óðinsson, Gerðhömrum 10. Lea Helgadóttir, Stakkhömrum 22 Matthías Leo Clark, Naustabryggju 12. Rebekka Sif Samúelsdóttir, Svarthömrum 28. Steinunn Steinarsdóttir, Krosshömrum 6. Vala Lind Kristinsdóttir, Dyrhömrum 18. Fermingar í Grafarvogskirkju, 29. arpíl kl. 10:30 Fermd verða: Anna Katrín Þórðardóttir, Breiðuvík 17. Auður Lára Guðmundsdóttir, Hamravík 24. Áslaug Dóra Einarsdóttir, Breiðuvík 16. Birna Mjöll Styrmisdóttir, Gautavík 2. Bjarki Karl Snorrason, Gautavík 45. Bjarki Stefánsson, Breiðuvík 8. Bjartur Hjaltason, Ljósuvík 30. Brynja Ómarsdóttir, Fannafold 125 A. Brynja Rán Guðmundsdóttir, Hamravík 38. Brynjar Örn Sigurðsson, Ljósuvík 56. Davíð Már Hauksson, Breiðuvík 35. Elma Dögg Birgisdóttir, Breiðuvík 39. Erna Björk Ólafsdóttir, Gautavík 32. Evert Guðmundsson, Hamravík 74. Hallur Sigurðsson, Hamravík 34. Hörn Valdimarsdóttir, Gautavík 43. Ívar Atli Sivertsen, Vættaborgum 118. Jóhanna Hlín Auðunsdóttir, Bakkastöðum 55. Kristín Jóna Guðbrandsdóttir, Gautavík 16. Maríanna Kristjánsdóttir, Hamravík 86. Petra Ingibjörg Eiríksdóttir, Laufrima 6. Thelma Rut Hermannsdóttir, Breiðuvík 16.


8AA8@@"FĂœ4"A@%)'),

=J<H6JJB;G6BIĂ?>C6 ;gVbiÂ&#x2020;VgWÂ&#x2039;`@Vje ^c\hZg\Â&#x2039;[Zgb^c\Vg\_Â&#x17D;[ ;gVbiÂ&#x2020;VgWÂ&#x2039;`ZgkZgign\\jgheVg^gZ^`c^c\jghZbWZg]¨hijkZmi^ {kZgign\\jbgZ^`c^c\jbWVc`Vch#>cchi¨VckZgjgaVjhi^a Â?iiZ`iVgk^&-{gVVaYjg# lll#`Vjei]^c\#^h

))),%%% =G>C<9JE6CI6J

Profile for Skrautás Ehf.

Grafarvogsbladid 3.tbl 2007  

Grafarvogsbladid 3.tbl 2007

Grafarvogsbladid 3.tbl 2007  

Grafarvogsbladid 3.tbl 2007

Profile for skrautas
Advertisement