Árbæjarblaðið 4.tbl 2021

Page 1

ÁB 2020_Árbæ 1. tbl. Janúar.qxd 13/04/21 11:30 Page 1

Bifreiðaverkstæði Grafarvogs

Ár­bæj­ar­blað­ið 4.­tbl.­19.­árg.­­2021­­apríl

Allar almennar bílaviðgerðir Gylfaflöt 24 - 30 • 112 Reykjavík Sími 577 4477

www.bilavidgerdir.is

Þjónustuaðili

Frétta­blað­íbúa­í­Ár­bæ­og­Norðlinga­holti

(UWX ¯ V¸OXKXJOHL²LQJXP" )U¯WW V¸OXYHU²PDW )U¯ IDJOMµVP\QGXQ $OKOL²D U£²JM¸I 7UDXVW RJ IDJOHJ YLQQXEU¸J²

+DI²X VDPEDQG 6¯PL 1HWIDQJ HLQDU#DOOW LV

(LQDU *XQQDUVVRQ

/¸JJLOWXU IDVWHLJQD RJ VNLSDVDOL

Grafarholtsblaðið Grafarholtsblaðið, fréttablað Grafarholts og Úlfarsárdals, fylgir Árbæjarblaðinu.

Hundar­og­menn Paradísardalurinn í nágrenni Rauðavatns er orðinn mjög vinsæll útivistarstaður íbúa í nágrenni þess sælureitar. Árbæjarblaðið var á ferðinni í dalnum á dögunum og hitti fólk og ferfættlinga. Á myndinni eru þau Salome Tynes og Moli sem er 5 ára Bichon Frisé. ÁB-mynd Katrín J. Björgvinsdóttir Sjá bls. 10

b bfo.is fo.is 7 7^[gZ^ÂVkZg`hi¨Â^ ;g^Âg^`h ÓaV[hhdcVg Z][ ^[gZ^ÂVkZg`hi¨Â^ ;g^Âg^`h ÓaV[hhdcVg Z][

W[d5W[d#^h W[d5W[d#^h

Áb. Sigurður Gunnlaugsson löggiltur fasteignasali

ÞÍNIR FASTEIGNASALAR FAS RÍ 110 REYKJAVÍK

BG

BG

S VO

SV

T T UÐ ÞJ Ó N US

Helgi Helg fasteignasali faste gsm 780 2700 gsm: helgi@fstorg.is helg

TA

OT TUÐ ÞJÓNUS

Þóra a fasteignasali 5 gsm: 822 2225 thora@fstorg.is

TA

SMIÐJUVEGI 22 (GRÆN (GRÆN GATA) GA ATTA) · 200 KÓPAVOGI KÓPAVOGI · SÍMI: 567 7360

Gjaf­ir­fyr­ir­ veiði­menn­og­fyr­ir­tæki Gröf­um­nöfn­veiði­manna­ á­box­in­-­Per­sónu­leg­og­falleg­gjöf Ís­lenskt­birki

Sjá­nán­ar­á­Krafla.is­og­í­síma­698-2844

,,Ma­honý’’


ÁB 2020_Árbæ 1. tbl. Janúar.qxd 13/04/21 13:35 Page 2

2

Fréttir

Árbæjarblaðið

Ár­bæj­ar­blað­ið Útgefandi: Skrautás ehf. Netfang: abl@skrautas.is Ritstjóri og ábm.: Stefán Kristjánsson. Ritstjórn: Leiðhamrar 39 - símar 698–2844 og 699-1322. Netfang Árbæjarblaðsins: abl@skrautas.is Útlit og hönnun: Skrautás ehf. Auglýsingar: 698-2844 og 699-1322 - Stefán Kristjánsson - abl@skrautas.is Prentun: Landsprent ehf. Ljósmyndarar: Katrín J. Björgvinsdóttir og Einar Ásgeirsson. Dreifing: Póstdreifing. Árbæjarblaðinu er dreift ókeypis í öll íbúðarhús í Árbæ, Ártúnsholti, Grafarholti, Norðlingaholti og Úlfarsárdal.

Tilslakanir og túristagos .Bílastæði í hluta Árbæjarhverfis. Vinstrimeirihlutinn í borginni vill fækka bílastæðum um 3000 til ársins 2025.

Okkur varð að ósk okkar á þessum vettvangi í síðasta blaði þegar við óskuðum eftir eldgosi á Reykjanesskaganum. Ástæðan var auðvitað sú að íbúar suður með sjó, sérstaklega þó í Grindavík, voru orðnir uppgefnir á linnulausum jarðskjálftum. Og þegar í ljós kom að gosið var lítið og pent og í raun á besta stað á Reykjanesskaganum þá var þetta vel þegið. Þegar ferðamenn fara að koma hingað aftur í miklum mæli verður ekki amalegt fyrir okkur Íslendinga að geta markaðssett landið okkar og flaggað túristagosi í næsta nágrenni við flugvöllinn í Leifsstöð og höfuðborgarsvæðið. Ekki er ólíklegt að um 40 þúsund manns hafi þegar lagt leið sína að eldgosinu við Geldingadali þegar þetta er skrifað. Það er hreint ótrúlegur fjöldi. Sjálfboðaliðar úr björgunarsveitum landsin hafa staðið sig frábærlega við að aðstoða göngufólk og sannarlega unnið þrekvirki við mjög erfiðar aðstæður. Mér hefur reyndar alveg ofboðið oft að sjá hversu kærulaust fólk er við gosstöðvarnar. Forvitnin er alveg hreint að gera útaf við göngufólkið og fjölmargir hætta ser alltof nálægt hraunrennslinu. Margir eru þeirrar skoðunar að loka eigi aðgangi að svæðinu oftar og sérstaklega þegar veðrið er slæmt. Það er mikil hætta á svæðinu varðandi gasmengun og margir fara mjög glannalega. Ef fólk heldur ekki vöku sinni og fer varlega á eftir að fara illa. Yfirvöld verða líka að herða aðgerðir þegar ferðamennirnir fara að streyma til landsins og þá þarf að fjölga mjög starfsfólki á gossvæðinu og gera örþreyttu björgunarsveitarfólki það mögulegt að hvíla lúin bein. Á meðan túristagosið heldur áfram eru í pípunum tilslakanir hjá Þórólfi og útlit fyrir bjartari tíma hvað varðar veiruna með auknum bólusetningum. Fólk hefur margar og misjafnar skoðanir á framkvæmd bólusetninganna og hefur margur vitringurinn látið í sér eyra varðandi öflun bóluefna. Við erum á lokasprettinum í baráttunni við veiruskrattann og nú er mikilvægt að halda ró sinni og leyfa þolinmæðinni að ráða för. Þetta er að hafast og ef eitthvað er þá erum við að fá meira af bóluefni á næstu vikum en ráð var fyrir gert. Ef ekkert óvænt kemur upp á verður búið að bólusetja mikinn meirihluta landsmanna í júní og við skulum láta eftir okkur að hlakka til þeirra merku tímamóta. Stefán Kristjánsson Það styttist mjög í sigurinn.

abl@skrautas.is

Bílastæðum fækkað um 3000 í Reykjavík - eftir Björn Gíslason borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og íbúa í Árbæ

Það hefur ef til vill farið fram hjá mörgum sú fyrirætlan vinstrimeirihlutans í Reykjavík að fækka bílastæðum í borgarlandinu um þrjú þúsund til ársins 2025. Þetta var samþykkt á fundi borgarstjórnar 2. mars sl. undir liðnum aðgerðaáætlun Reykjavíkurborgar í loftslagsmálum til ársins 2025. Jafnvel þótt fækkun bílastæða um 2% á ári láti ekki mikið yfir sér er engu að síður um 600 stæði að ræða árlega. Þá er fyrirséð að 2% markmið borgarinnar gengur með engu móti upp með hliðsjón af íbúafjölgun sem er u.þ.b. 3% á ári. Eins er ljóst að orkuskipti í samgöngum eru komin á fleygiferð og margir nú þegar komnir á rafbíla eða hybrid-bíla en þar á meðal er undirritaður. Af því leiðir að ökutæki borgarbúa verða með hverjum deginum umhverfisvænni, en um helmingur nýskráðra ökutækja, sem seljast í dag, eru knúinn áfram með rafmagni. Markmið borgarinnar um fækkun bílastæða skýtur því skökku við enda ökutæki almennt að verða hliðhollari umhverfinu. Nær hefði verið að snúa þessu við og fjölga hleðslustöðvum verulega en við sjálfstæðismenn höfum lagt fram fjölda tillagna í þá veru.

kolakyndingu af hólmi. Orkuskiptin eru stórlega vanmetin og þar þarf að gera betur. Raforkuframleiðsla hér á landi er endurnýjanleg og rafvæðing því augljós valkostur í samgöngum fyrir borgarbúa.. Þá er kolefnisbinding CarbFix framfaraskref á heimsvísu og teljum við,

Hitaveitan leysti kolakyndingu af hólmi Við teljum meðal annars að Reykjavíkurborg þyrfti að ganga enn lengra í stefnu sinni í loftslagsmálum að auðvelda orkuskipti í samgöngum enda hefur borgin verið í fararbroddi í notkun endurnýjanlegrar orku síðan hitaveitan leysti

borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokks, að það gæti verið eitt stærsta framlag Reykjavíkurborgar til loftslagsmála að miðla af þekkingu sinni og reynslu.

Björn Gíslason borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins og íbúi í Árbæ.

Hentistefna vinstrimeirihlutans í hnotskurn Þá verður að teljast ansi einkennilegt

að áform um að ganga á græn svæði í borginni svo sem í Elliðaárdal og Laugardal og fleiri svæðum eru í hróplegu ósamræmi við stefnu borgarinnar í loftslagsmálum. Það eitt og sér lýsir auðvitað hentistefnu þessa vinstrimeirihluta í hnotskurn. Við í Sjálfstæðisflokki viljum skýr markmið í skógrækt enda er hún hagkvæm og náttúruleg binding. Eins viljum við fækka olíutönkum í Örfirisey en samþykkt var í borgarráði að fækka þeim um 50%. Enn fremur töldum við að það þyrfti að bæta og fjölga hjólastígum enda er jákvætt að hérlendis fari hjólreiðamenning vaxandi. Rafbíllinn einn umhverfisvænsti kosturinn Eins teljum við að Reykjavík framtíðarinnar eigi að byggja á sjálfbærum hverfum, þar sem hvert hverfi samanstendur af sterkum innviðum og þjónustu með öflugum og tíðum almenningssamgöngum innan hverfis, sem tengist síðan stærra samgöngukerfi borgarinnar. Loftslagsáætlun Reykjavíkurborgar er að mörgu leyti ágæt en þó skín í gegn þetta gegndarlausa hatur vinstrimeirihlutans á fjölskyldubílnum. Svo virðist sem meirihlutinn sé á flótta undan þeirri staðreynd að rafbílinn er að verða einn umhverfisvænsti kosturinn í samgöngum. Sérstaklega hérlendis þar sem við nýtum nær einvörðungu hreina orku eins og þekkt er orðið á heimsvísu. Björn Gíslason borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins.

Vottað réttinga- o og g málningar málningarverkstæði verkstæði Vottað o GB Tjóna viðgerðir er réttinga- o g málningar verkstæði vvottað ottað af Bílgr einasambandinu. Tjónaviðgerðir og málningarverkstæði Bílgreinasambandinu. V ið tr yggjum hámar ksgæði með því að nota fyrsta flokks tækjabúnað o g efni. Við tryggjum hámarksgæði og SStyðjumst tyðjumst við tæk niupplýsingar fr amleiðanda um h vernig sk uli staðið að viðgerð. tækniupplýsingar framleiðanda hvernig skuli

& "

(

Tjónasko oðun Við skoðum bílinn og undirbúum tjónamatið sem sent er til tryggingafélaga.

"

" Framrúðuskipti Skiptum um framrúður og önnumst annars konar rúðuskipti. S Sjáum jáum um öll rúðutjón jafnt límdar rúður sem og aðrar, ásamt glerhreinsun á bíl.

'(

" "

Mössun / snyrting á lakki Við bjóðum upp á ráðleggingar og gerum tilboð í lakkmössun og blettanir.

" "Dekkjaþjónusta "

# !%

#

"

"

"

"

Bílaþvottur / djúphreinsun Bjóðum við upp á almennan bílaþvott, djúphreinsun, bón ofl.. Frír þvottur fylgir öllum viðgerðum.

!

"

#! ( ( " " " " "

Innréttingar / áklæði Tökum að okkur viðgerðir á sætum, innréttingum ofl.

"

#

Sparaðu tíma. Við getum skipt um dekk á bílnum á meðan hann er í viðgerð.

"

$ "

Rétting og málning m efftir tir stöðlum framleiðenda Við vinnum og notum aðeins viðurkennd efni og tækjabúnað sem stenst ítrustu kröfur.

%

$RAGHÉLS s 2EYKJAVÓK SÓMI NETFANG TJON TJON IS s WWW TJON IS

Smáviðgerðir Samhliða viðgerðum getum við skoðað ástand helstu slitflata og öryggisþátta, s.s. bremsur.


GV 2020_GV- 1. tbl. Janúar.qxd 09/04/21 20:27 Page 3

SHAKE&PIZZA GÓÐAN DAGINN OPIÐ : MÁN - FÖS: 17-21 / LAU & SUN: 11:30-21

TILBOÐ MÁNAÐARINS PIZZA MÁNAÐARINS

GÍSLI Á UPPSÖLUM

Prins Póloo bitar og þeyttur rjómi á toppnum Prins Póló og súkkulaði ði sósa Rjómaíss frá emmessís ssís

PRINS PÓLÓ 990 KR.

MÍT END TJÍS

Pepperoni, beikon, rjómaostur, piparostur og svartur pipar. Pizzasósan okkar og Shake&Pizza ostablandan.

1.990

ólk Mjólk

KR.

HEIMTÖKUTILBOÐ SHAKE&PIZZA

shakepizza .is

ALLT GALOPIÐ HJÁ OKKUR. VIÐ SPILUM Á ANNARRI HVORRI BRAUT ALLTAF OPIÐ HJÁ OKKUR - AÐLÖGUM OKKUR AÐ TAKMÖRKUNUM FYLGSTU MEÐ OKKUR Á FACEBOOK.COM/KEILUHOLLIN

# shakeandpizza


ÁB 2020_Árbæ 1. tbl. Janúar.qxd 13/04/21 11:36 Page 4

4

Mataruppskriftir í boði Sælkerabúðarinnar

Árbæjarblaðið

Marinerað hrossafillet - Hrossa tataki að hætti landsliðskokkanna í Sælkerabúðinni

Landsliðskokkarnir í Sælkerabúðinni bjóða upp á gómsæta hrossakjötssteik að þessu sinni. Hrossafillet sem þeir selja í Sælkerabúðinni að Bitruhálsi.

skorið. 2 msk. hunang. ----

Hrossa tataki 1 hvítlauksgeiri. Innihald: ½ chili. 300 gr. hrossafile. ½ grænt epli. 200 ml. sojasósa. 1 skalottlaukur. 200 ml. vatn. ½ grænt epli, smátt skorið.

---1 msk. ristaðar heslihnetur

2 hvítlauksgeirar, rifnir.

1 búnt baunaspírur

½ chili, smátt skorinn.

Aðferð:

1 skalottlaukur, smátt skorinn. 1 msk. engifer, skrælt og smátt

Grillið hrossafillet á heitu grilli í 3-4 mínútur á hvorri hlið og setjið í skál eða djúpt eldfast mót.

Hrossafilletið er afar girnilegt og sannkallað lostæti. Svitið grænt epli, hvítlauk, chili, skalottlauk og engifer í potti í 5-6 mínútur. Bætið sojasósu, hunangi og vatni út í pottinn og sjóðið niður um helming. Sigtið sojablönduna í annan pott. Skerið næst hvítlauk, chili, grænt epli og skalottlauk smátt niður og bætið út í sojablönduna. Hellið henni svo yfir

Viktor og Hinrik, margverðlaunaðir landsliðskokkar í Sælkerabúðinni.

hrossafilletið. Best er að leyfa kjötinu að marinerast í a.m.k. 6 klukkustundir. Takið þá kjötið upp úr blöndunni, skerið í þunnar ræmur og dreifið soja blöndunni yfir það. Dreifið loks heslihnetum og afilla cress yfir og berið fram.

Þjónus tuverkstæði Þjónustuverkstæði ÞJÓNUSTUM ALLAR GERÐIR TOYOTA BÍLA - SMÁA SEM STÓRA! - Þjónustuskoðanir - Ábyrgðarviðgerðir - Almennar bílaviðgerðir - Smurþjónusta

Ar Arctic ctic TTrucks rucks | Kletthálsi 3 | 110 R Reykjavík eykjavík | Sími 540 4 4900 900 | w www.arctictrucks.is ww.arctictrucks.is

Ar Arctic ctic TTrucks rucks notar aðeins Motul olíur olíur..

®

EXPLORE EXPL ORE WITHOUT LIMITS LIMITS

ÞJÓNUS STUV T VERK R STÆÐI ARCTIC TRUCK T S KLETTHÁLSI LE 3

AL ALLAR ALLA LLA ALMENNAR MENNAR ENNAR E R BÍLA AVIÐG VIÐGERÐIR ERÐIR RÐ ÐIR IR · Bilanagr greiningar eininga

· Bremsuviðgerðir

· Hrrað aðþjónus ó ta a

· Almennar A nna viðger ið ðg ðger gerðir

· Þjónus nu tueftirlit

· Smurþjónusta

· Véla Vélaviðger vi ðirr

· Smærri r viðger ðgerðir ðir

A ctic Trucks Ísland ehff Kletthálsi 3 110 Ar 110RReykjavík ík 540 4900 bokanir@ar arctictruck ks.is arctictr c ruck cks.is

ÚT ÚTFARARSTOFA FA R A R S TO FA ÍSLANDS Auðbrekku 1, Kópavogi

síðan s íðan n

1996

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA Símar allan sólarhringinn:

581 3300 & 896 8242 Komum heim til aðstandenda og ræðum skipulag útfarar farar ef óskað er Sverrir Einarsson

www.utforin.is

Jóhanna Eiríksdóttir

ÚT ÚTFARARSTOFA FARARSTOFA HAFNARFJARÐA HAFNARFJARÐAR R www.utfararstofa.is • Símar: 565 5892 & 896 8242


ÁB 2020_Árbæ 1. tbl. Janúar.qxd 12/04/21 10:55 Page 5

FI Sælkerabú-Din

UX

VEITINGA R

Á D I L A V ÚR U D S A D SKO ERABÚ-DIN.I SÆLK

L

frábærIR matarpakkar fyrir vei-Difer-Dina

BITRUHÁLS 2 · Sími 578 2255 · www.sælkerabú-Din.is


ÁB 2020_Árbæ 1. tbl. Janúar.qxd 10/04/21 16:35 Page 6

6

Fréttir

Grænn varstu dalur

Árbæjarblaðið

- grein eftir Eyþór Aranlds oddvita Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík Aðdráttarafl náttúrunnar er sterkt. Aðsóknin að eldstöðvunum sannar það. Borgarlífið og einangrun og fjarfundir undanfarið gera náttúruna enn meira heillandi fyrir fólkið í borginni. Grænu svæðin í borginni sjálfri eru ekki síður mikilvæg. Borgargarðar eru lungu borgarinnar. Af öðrum útivistarsvæðum ólöstuðum er Elliðaárdalurinn með mikla sérstöðu. Laxá í borg. Fjölbreytt fuglalíf. Skóglendi og vatn. Eins og oft vill verða er freistandi að ganga á ónumin svæði.

Hugmyndir um atvinnuhúsnæði og biodome hafa verið í undirbúningi í jaðri Elliðaárdalsins þrátt fyrir mikil mótmæli íbúa. Áform eru um miklar landfyllingar við ósa Elliðaár sem kunna að hafa talsverð áhrif á búsvæði laxfiska. En steininn tók úr þegar Árbæjarlónið var tæmt síðasta haust án tilskilinna leyfa. Lónið er á deiliskipulagi svæðisins og auk þess á náttúruminjaskrá frá árinu 1984. Íbúar og ferðafólk hafa notið þess að hafa þetta fallega lón í nærri öld.

Eins og ýmis önnur lón sem myndast hafa við virkjanir varð til fallegt vatnasvæði. Elliðavatn er uppistöðulón. Líka Skorradalsvatn. Meira að segja Þingvallavatn er uppistöðulón þriggja virkjana við Sog. Allir sjá að tæming eða meiriháttar rask á þessum lónum gæti aldrei orðið nema með vel ígrunduðu umhverfismati og með tilskildum leyfum. Sama á við um Árbæjarlón sem nú hefur verið tæmt. Í stað grænna bakka er nú hjartað í Elliðaárdalnum brúnt og þurrt.

Græna planið? Það er undarlegt að borgin sem fer með yfirráð yfir bæði dalnum og Orkuveitunni skuli láta þetta gerast. Ekki síst þegar núverandi meirihluti gefur sig út fyrir að vera með grænt plan. Í gildandi aðalskipulagi er gert ráð fyrir að byggja blokkir efst í Laugardalnum þar sem nú eru tré. Það er planið. Orð eru til alls fyrst. En verkin eru á endanum það sem mestu skiptir. Elliðaárdalurinn og Laugardalurinn verða sífellt meiri verðmæti fyrir borgarbúa. Höldum þeim grænum.

Eyþór Arnalds er oddviti Sjálfstæðisflokksins í borgarstj´rn Reykjavíkur.

Malbikunarframkvæmdir í Árbænum Borgarráð hefur heimilað malbikunarframkvæmdir sumarið 2021 fyrir 1117 m.kr. Um er að ræða bæði malbikun yfirlaga með fræsun og malbikun sem og malbikun yfir eldri slitlög. Áætlaður kostnaður er 916 m.kr. Auk þess verða framkvæmdir við malbiksviðgerðir fyrir 201 m.kr. samkvæmt rekstraráætlun umhverfis- og skipulagssviðs borgar-

innar. Framkvæmdir ársins eru í samræmi við átak um endurnýjun á malbiki á götum Reykjavíkur. Á árunum 2018-2022 er gert ráð fyrir að varið verði um 6200 m.kr. til endurnýjunar á malbiksyfirlögum auk hefðbundinna malbiksviðgerða. Hér á eftir er listi yfir þær götur í Árbæjarhverfi þar sem unnið verður við

ÞAR SEM VENJULEGA FÓLKIÐ KEMUR TIL AÐ SIGRA keiluhollin.is

s. 5 11 53 00

Útfararþjónusta í yfir 70 ár

Unnið verður við malbikun í einum átján götum í Árbæjarhverfi í sumar. malbikun í sumar: Rofabær (Hraunbær - Bæjarbraut) Selásbraut (Víkurás - Þingás) Birtingakvísl (Straumur - nr. 60) Viðarás, botnlangi 19. Reykás botnlangi 1 Þingás, botnlangi 2. Reykás, botnlangi 2 Silungakvísl, botnlangi 3 - 21 ásamt Klettháls nr. 1-7 (Bæjarháls - hring- stæðum. ur). Sílakvísl, innkeyrsla Klettháls nr. 9-15 (Klettháls nr. 9 Hamarshöfði. Bæjarháls) Stórhöfði, botnlangi nr. 31. Krókháls (Hálsabraut - Krókháls 8) Stórhöfði, botnlangi nr. 45.

Bjallavað. Bugða, (Búðatorg - Búðavað) Hádegismóar (Hringtorg - Hádegismóar 4). Móvað, tengigata + gatnamót við botnlanga. Norðlingabraut, botnlangi 10 Sandavað. Skógarás.

Opið bréf til borgarstjóra Reykjavíkurborgar - frá Theódór Óskarssyni íbúa í Árbæjarhverfi Ég skrifa þessar línur um Árbæjarlónið vegna þess að mér ofbýður málatilbúnaður Orkuveitu Reykjavíkur um málið.

hverfi. Árbæingar kusu ekki þessa menn. Elliðárdalurinn hefur verið vanræktur lengi t.d. fjöldi brotinna trjáa, illgresi, kerfill, þistill og hvít lína sem á að

Samskiptasérfræðingur Orkuveitunnar segir að Árbæjarlón sé áfram á skipulagi þótt ekki megi fylla það á ný. Hvað hefur breyst? Stíflan var byggð fyrir 100 árum og lónið oft verið tæmt og fyllt aftur. Þeir sem taka sér vald til að tæma lónið hljóta líka að hafa vald til þess að fylla það á ný. Stíflan var byggð til að lón myndaðist og er lónið með sínu fuglalífi ein mesta prýði sem Reykjavík getur skartað.

Við tökum vel á móti ástvinum í hlýlegu og fallegu umhverfi Vesturhlíð 2 | Fossvogi | s. 551 1266 | utfor@utfor.is | utfor.is

VIÐ ÞJÓNUM ALLAN SÓLARHRINGINN

Ég veit um mann sem getur látið fylla lónið á ný og það ert þú Dagur. Úr því að Orkuveitan þykist ekki hafa heimild til að fylla lónið þá er best að Orkuveitan skipti sér ekki af þessu mannvirkjum framar.Elliðaráin er eign borgarinnar ásamt stíflu og lóni. Er það eðlilegt að fulltrúar Orkuveitunnar séu í nefnd ásamt grútmáttlausum mönnum sem þiggja laun fyrir ráðgjöf í Árbæjar-

afmarka göngustíg frá hjólastíg sést varla vegna hirðuleysi. Finnst þér eðlilegt að forstjóri Orkuveitunnar sé með 1.000.000 kr. hærra kaup en borgarstjóri sem mér finnst vera gróf sjálftaka. Ég segi nei sem skattgreiðandi. Mér finnst að fólkið í hverfinu eigi ekki skilið að ráðist sé á lónið með þessum frekjugangi. Það væri nær að kanna hug íbúanna til þessa gjörnings. Nú hefur Orkuveituveitan með frekjuofbeldi flæmt allt dýralíf burt frá heimkynnum sínum. Það er ömurleg eftirmæli að þessi gjörningur viðgangist á þinni vakt sem borgarstjóri og æðsti valdamaður borgarinnar. Árbæingar vilja endurheimta eina fegurstu náttúruperlu Reykjavíkur. Fyllum lónið strax því að varptími fuglanna er að hefjast. Með fyrirfram þakklæti fyrir góðar undirtektir Dagur borgarstjóri.

Theódór Óskarsson.

Velvirðingarfyllst, Theódór Óskarsson


GV 2020_GV- 1. tbl. Janúar.qxd 09/04/21 20:33 Page 7

POWER IS NOTHING WITHOUT CONTROL

Stærsta verkstæði landsins í næsta nágrenni

Breiðhöfða 13

Grjóthálsi 10

Nesdekk Breiðhöfða 13. Eitt fullkomnasta hjólbarðaverkstæði landsins. Tímapantanir á nesdekk.is Nesdekk Grjóthálsi 10. Engar tímapantanir. Þú mætir með bílinn og ferð í röð.

Skoðaðu nýju heimasíðuna okkar á nesdekk.is Þar er hægt að sjá verð á dekkjum okkar og panta sér tíma í dekkjaskipti!

Sjáðu úrvalið á

nesdekk.is

Breiðhöfði 13 110 Reykjavík 590 2080 Tímabókun

Grjóthálsi 10 110 Reykjavík 561 4210 Röð

Stærðin skiptir ekki máli á Breiðhöfða 13.

Öryggi í umferð síðan 1996


ÁB 2020_Árbæ 1. tbl. Janúar.qxd 13/04/21 01:20 Page 8

8

Fréttir

Árbæjarblaðið

Breytingar í bakgarðinum - eftir Vigdísi Hauksdóttur borgarfulltrúa Miðflokksins í Reykjavík Nú er vorið í allri sinni dýrð á næsta leiti og þá er tímabært að huga að hvernig garðurinn kemur undan vetri. Árbæingar hafa flestir orðið varir við hvaða breytingum er verið að lauma í gegn í bakgarði hverfisins. Jú, hin gerræðislega aðgerð að tæma Árbæjarlón í skjóli nætur án tilskilinna leyfa. Forstjóri Orkuveitu Reykjavíkur bendir á undirmenn sína. Það er ekki stórmannlegt – ekki frekar en það er stórmannlegt af borgarstjóra, Degi B. Eggertssyni að fría sig ábyrgð af þessum ólöglega gjörningi.

Næst verður hin 100 ára stífla rifin þrátt fyrir menningargildi hennar. Vitr-

ingarnir 5 voru sendir af stað og kvittuðu undir grein um að Dillonshús

Allir sem þekkja til í borginni vita að svona ákvarðanir eru ekki teknar nema með vilja, vitund og tilmælum frá borgarstjóra. Þetta er bara byrjunin. Orkuveita Reykjavíkur fór af stað með „Planið“ eftir gjaldþrot fyrirtækisins eftir hrun sem leiddi af sér stórfelldar hækkanir á gjaldskrám sem ekki hafa verið teknar til baka. Nú er borgarstjóri að fara af stað með „Stóra planið“ sem byrjar með tæmingu Árbæjarlóns.

þyrfti að fara heim til sín. Þar með er atlagan byrjuð að Árbæjarsafni. Skipulag byggðar neðan Ártúnsholts að Elliðaám – að Rafveituvegi þar sem fyrrum starfsmenn OR fengu starfsmannabústaði rafstövarinnar ódýrt er lengra komið að mínu mati en okkur er sýnt. Við verðum að sjá í gegnum salamiaðferð borgarstjóra – ein sneið í einu. Í það minnsta hefur verið ráðist í stjórkostlegt jarðrask á þessu svæði með nýjum lögnum sem gætu þjónað stóru byggðarlagi. Í okkur kjörna fulltrúa og borgarbúa er svo hent smáköku sem er 100 ára afmælissýning Orkuveitu Reykjavíkur í gömlu stöðvarhúsunum. Ekki má gleyma í þessu samhengi stóru innrásinni í Elliðarárdalinn með leyfisveitingu fyrir Bio Dome sem er hluti þessa „Stóra plans“. Tilgangurinn – jú réttlæting á borgarlínu og áframhaldandi þétting byggðar á hverjum einasta græna bletti innan borgarmarkanna vestan Höfðabakka. Já, þetta er það sem er að gerast í bakgarði ykkar kæru Árbæingar.

Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi Miðflokksins. Ég stend fyrir umræðu um Elliðarárdalinn og tæmingu Árbæjarlóns á næsta borgarstjórnarfundi sem haldinn verður 20. apríl nk. Ég hvet ykkur öll að fylgjast vel með þeim umræðum. Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi Miðflokksins

Dansinn dunar í Ártúnsskóla Síðasta áratuginn eða svo hefur danshefðin í Ártúnsskóla í Árbæjarhverfi verið sterk og þar hafa margir snjallir dansarar tekið sín fyrstu spor. Ragnar Sverrisson danskennari hefur séð um að kenna heilu árgöngunum í skólanum grunnsporin í cha cha cha, enskum valsi og fleiri sígildum samkvæmisdönsum. ,,Það er fátt skemmtilegra en að fylgjast með krökkunum dansa og sjá hvað krökkunum finnst þetta gaman. Áhuginn og gleðin skín úr andlitum krakkanna,” segir Ragnar í samtali við Árbæjarblaðið. ,,Skólastjórnendur í Ártúnsskóla hafa margoft lýst ánægju sinni með þessa danshefð og vonandi heldur hún áfram í mörg ár í viðbót. Einnig hafa foreldrar verið ánægðir með danskennsluna og hefur nálægðin við Ártúnsskóla skilað mörgum nemendum í dansskólann sem munu búa að dansinum alla ævi. Síðustu misseri hafa 6 stúlkur úr Ár-

túnsskóla stundað nám í dansskólanum hjá okkur,” segir Ragnar og heldur áfram: ,,Þær Maja, Tara, Fanney, Kamilla, Íva og Hrafntinna mæta alltaf með bros á vör í dans,” segir Ragnar. ,,Stelpunum finnst cha cha skemmtilegasti dansinn en finnst líka gaman að læra nýja dansa og spor.” Ragnari finnst að allir eigi að geta verið í dansi á sínum forsendum hvort sem þeir vilja æfa sér til gamans eða stefna á keppnir og sýningar. ,,Við sprellum alltaf í lokin á hverjum danstíma og oftar en ekki þá verður skotbolti fyrir valinu,” segir Ragnar. Ragnar sem var með dansskóla á Bíldshöfða 18 í mörg ár er nú aftur kominn í Bíldshöfðann en núna í nýtt og glæsilegt húsnæði að Bíldshöfða 10. ,,Húsnæðið er sérhannað fyrir dansskóla og sérstaklega rúmgott með þremur danssölum,” segir Ragnar. Stelpurnar uppstilltar í dansstöðu í íþróttahúsi Ártúnsskóla.

FÖSTUDAGSHLAÐBORÐ SHAKE & PIZZA

ÞAR SEM VENJULEGA FÓLKIÐ KEMUR TIL AÐ SIGRA

90 MÍNÚTUR AF STANSLAUSRI PIZZU 11:30 – 13:00

Finnur þú

gullstöng? keiluhollin.is

s. 5 11 53 00

Nýr miði á næsta sölustað!


GV 2020_GV- 1. tbl. Janúar.qxd 09/04/21 20:36 Page 9

GJAFAKORT HREYFINGAR Gefðu þeim sem þér þykir vænt um dásamlegt dekur eða heilsurækt hjá Hreyfingu

HREYFING

ÁLFHEIMAR 74

104 REYKJAVÍK

HREYFING.IS


ÁB 2020_Árbæ 1. tbl. Janúar.qxd 10/04/21 20:38 Page 10

10

Fréttir

Árbæjarblaðið

Guðmundur Svavarsson og Freyja 4 ára Cockalier.

Krakkar úr Borgarholtsskóla voru að setja lokahönd á stuttmynd í kvikmyndagerð fyrir skólann í Paradísardalnum. Hildur Högna, Alexander Lárusson, Bjartur Gabríel Guðmundsson, Adam Emil Ríkharðsson, Björgvin Fannar Hilmarsson og Sveinbjörn Sævar Sigurðarson.

Paradísardalur

Mæðgurnar Guðríður Þóra Gísladóttir og Freyja Sveinbjörnsdóttir ásamt Kolku 3 ára Mini Schnauzer.

Paradísardlurinn skammt frá Rauðavatni er að verða eða er göngutúrinn. Katrín ljósmyndari Árbæjarblaðsins brá undir orinn einn vinsælasti staðurinn í Árbæjarsig bertri fætinum á dögunum, fór í dalinn og ÁB myndir: hverfinu fyrir útivistarfólk. myndaði fólk sem var á ferð með hundana Oftast er fólk eitt á ferð en þó færist í Katrín J. Björgvinsdóttir sína. Og eins og alltaf segja myndir meira en vöxt að ferfætlingar séu teknir með í mörg orð.

Andrea Rut Guðmundsdóttir, Daníel Traustason og Húgó 1 árs Franskur Bolabítur.

Austri 10 mánaða Labrador fannst gaman að hlaupa í pollunum.

Ásta Axeldóttir með 1 árs íslenska fjárhundinn sinn Frama.

Sigríður Stella Guðbrandsdóttir og Hera 6 ára blanda af Rottweiler og Husky.

Ágúst Heiðdal með Rómeó 8 ára blada af Labrador og Pomeranian og hjónin Bergþóra Snorradóttir og Þráinn Magnússon með Jaka 5 ára Labrador.

Mæðgurnar Hildur Ólafsdóttir og Rakel Soffía Ómarsdóttir ásamt frænkunni Ellísabetu Tönju Friðriksdóttur og Kobe 1 árs Jack Russel terrier.

Stefán Tómas Þórarinsson og Hera 16 mánaða Golden retriever.. FÖSTUDAGSHLAÐBORÐ SHAKE & PIZZA

90 MÍNÚTUR AF STANSLAUSRI PIZZU 11:30 – 13:00

Falleg sjón yfir Grafarholtið.


ÁB 2020_Árbæ 1. tbl. Janúar.qxd 09/04/21 22:06 Page 15

Alla leið á öruggari dekkjum Pantaðu tíma í dekkjaskipti á n1.is

Michelin CrossClimate+

Vefverslun

• Sumardekk fyrir norðlægar slóðir

Skoða ðu úrvalið og skráðu þitt fyrirtæ ki

• Öryggi og ending • Halda eiginleikum sínum vel út líftímann • Gott grip við allar aðstæður • Endingarbestu sumardekkin á markaðnum

Michelin e-Primacy M

Michelin Pilot Sport 4

• Öryggi og ending

• Sumardekk fyrir þá kröfuhörðustu

• Frábært grip og góð vatnslosun

• Gefa óviðjafnanlega aksturseiginleika

• Einstakir aksturseiginleikar

• Frábært grip og góð vatnslosun

• Ferð lengra á hleðslunni / tanknum

• Endingarbestu dekkin í sínum flokki

• Kolefnisjafnað að sölustað

Notaðu N1 kortið

Hjólbarðaþjónusta N1 Bíldshöfða Fellsmúla Réttarhálsi Ægisíðu

440-1318 440-1322 440-1326 440-1320

Langatanga Mosfellsbæ Reykjavíkurvegi Hafnarfirði Grænásbraut Reykjanesbæ Dalbraut Akranesi Réttarhvammi Akureyri

440-1378 440-1374 440-1372 440-1394 440-1433

Opið mánudaga til föstudaga kl. 8-18 Laugardaga kl. 9-13

ALLA LEIÐ


ÁB 2020_Árbæ 1. tbl. Janúar.qxd 12/04/21 16:00 Page 16

16

Árbæjarblaðið

Fréttir

Þjónusta við fingurgómana - eftir Þórdísi Lóu Þórhallsdóttur oddvita Viðreisnar og formann borgarráðs

Sverrir Már Helgason og Mushroom fatnaðurinn hans hefur þegar vakið mikla athygli og einkaleyfið er í höfn.

Ungur fatahönnuður í Árbæ - Sverrir Már hannar Mushroom fatalínu

Sverrir Már Helgason, oft kallaður Sveppi, er nemandi í 10. bekk í Norðlingaskóla. Þrátt fyrir ungan aldur er hann kominn af stað með fatahönnun og hefur þegar hannað sína eigið fatamerki eða fatalínu sem heitir Mushrooms. Sverrir Már fékk það verkefni fyrst í 8. bekk að hanna merki og gerði hann þá svepp með kórónu. Svo aftur í 10. bekk átti að hanna meira og hélt hann þá áfram með hönnunina og gerði merkið MUSHROOM. Í byrjum síðasta vetrar nefndi hann við móður sína að hann langaði að hanna sitt eigið fatamerki - farið var af stað í frekari hönnun og leitaði Sverrir

Már til fyrirtækisins Margt Smátt eftir samstarfi varðandi prentun á fatnaðinum. Í dag er Árbæingurinn ungi að selja fatnað á bæði börn og fullorðna. Er með hettupeysur, háskólaboli, stutt og langermaboli, húfur og derhúfur. Hann stefnir á buxur og kannski eitthvað út í polo boli og golffatnað. Sverrir Már byrjaði að selja fyrstu flíkurnar um miðjan nóvember sl. og er þegar búinn að selja um 200 flíkur. ..Sveppi” lagði strax inn umsókn hjá Hugverkastofu - að fá einkaleyfi á vörumerkinu sínu. Hann er með Facebooksíðu undir MUSHROOM - fatalína. https://www.facebook.com/Mushroomfatalina

Við ætlum að sækja um á ungbarnadeild fyrir yngsta barnið. Á yfirlitiskorti í Reykjavíkurappinu yfir alla leikskóla borgarinnar sjáum við strax hvar biðlistinn er stystur. Við sækjum því um á leikskóla sem er í nálægð við vinnu en ekki heimili, til að barnið komist fyrr að. Um leið er hakað við ósk um að það flytjist við fyrsta tækifæri í hverfisleikskólann, þar sem miðjubarnið er fyrir. Í appinu rennum við yfir matseðilinn í grunnskólanum fyrir næstu viku og staðfestum hvenær elsta barnið ætlar að borða og merkjum við í dagatalið okkar hvenær eigi að senda það með nesti. Við erum búin að haka við að miðbarnið sé með óþol og ofnæmi fyrir hinu og þessu og þess vegna fær það sérfæði í leikskólanum. Undir upplýsingum um mat getum við líka pantað matinn fyrir afa og ömmu, sem muna ekki alltaf eftir því að panta sér mat. Því er gott að vera komin með umboð fyrir þau. Panta kjöt-, fisk- og grænmetismáltíðirnar sem þau fá sendar heim. Fjárfesting í tækni snýst um þjónustu Reykjavíkurborg er ekki búin að þróa þetta app. En þangað viljum við fara, hvort sem það verður app eða eitthvað annað. Að það verði einfalt að óska eftir þjónustu, fylgjast með stöðu mála og að eiga í samskiptum við borgina. Þess vegna höfum við ákveðið að setja 10 milljarða í stafræna þjónustu borgarinnar á næstu þremur árum. Sem hluta af Græna planinu ákváðum við að hraða stafrænni umbyltingu Reykjavíkurborgar. Við forgangsröðun stafrænna verkefna horfum við sérstaklega til þess hvort lausnin muni leiða til hagkvæmari rekstrar hjá borginni og fækka handtökum og margskráningum. Í kjölfarið getum við svo

Sverrir Már Helgason ásamt systur sinni Filippíu Huld. Til hægri er ýmiss fatnaður sem Sverrir Már hefur hannað og hefur salan gengið mjög vel. Hann hefur þegar selt yfir 200 flíkur í vetur.

FÖSTUDAGSHLAÐBORÐ SHAKE & PIZZA

90 MÍNÚTUR AF STANSLAUSRI PIZZU 11:30 – 13:00

nýtt starfskrafta borgarinnar enn betur. Það sáum við þegar umsókn um fjárhagsaðstoð var var gerð stafræn og starfsmenn gátu einbeitt sér enn frekar að einstaklingsbundinni ráðgjöf. Þannig getur stafræn framtíð haft margfeldisáhrif á þá þjónustu sem hægt er að veita. Tökum framtíðinni fagnandi

er hægt að leysa málin á svo einfaldan hátt, þá sé það einfalt að óska eftir að starfsmaður hafi samband til að leysa úr málum. Stafræn umbreyting Íslands er rétt að hefjast. Til að hún heppnist sem best á Reykjavíkurborg í samstarfi við Stafrænt Ísland, ríkið og önnur sveitarfélög.

Þórdís Lóa Þórhallsdóttir er oddviti Viðreisnar og formaður borgarráðs. Við viljum fjárfesta í framtíðinni. Þeirri framtíð þar sem borgarbúar þurfa ekki að mæta á einhvern sérstaka stað, á sérstökum tíma og bíða eftir að sérstakur starfsmaður verði laus til viðtals. Framtíð þar sem hægt er að óska eftir þjónustu þar sem okkur hentar, hvort sem við erum heima hjá okkur, að bruna um borgina í Borgarlínunni eða í göngutúr um Elliðaárdalinn. Og þegar ekki

Með samstarfi getur hið opinbera sparað þróunarkostnað en veitt íbúum bestu mögulegu lausnir. Þar vill Reykjavík vera í fararbroddi og veita þjónustu á forsendum notenda en ekki kerfisins sjálfs. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, oddviti Viðreisnar og formaður borgarráðs


ÁB 2020_Árbæ 1. tbl. Janúar.qxd 11/04/21 15:25 Page 17

17

Fréttir

Árbæjarblaðið

Ártúnsbrekkan vinsæl í vetur Ártúnsbrekkan er vinsæll útivistarstaður Árbæinga þegar snjórinn er til staðar en slíkir dagar hafa ekki verið margir í vetur. Katrín J. Björgvinsdóttir, ljósmyndari Árbæjarblaðsins, kíkti í brekkuna einn daginn í vetur þegar snjórinn var til staðar og myndir hennar eru hér á síðunni. Rakel Ásgeirsdóttir, Adrean Sabido, Ingunn Sara Sabido og Lína. Birta Ósk, Haukur Smári, Kjartan Dagbjartsson, Vigdís Hauksdóttir og Skuggi.

Eiríkur Helgason, Skúli Sturla Helgason, Arnór Gauti Vignisson, Maron Birnir Reynisson og Daníel Smári.

Egill Egilsson, Fanndis Egilsdóttir og Sunna Rut Ragnarsdóttir.

Mæðgurnar Þóra Ágústa Úlfsdóttir og Lóa Katrín Sigurgeirsdóttir. Arnar Snær Ragnarsson og Jodie Fong tóku sér nestispásu í snjónum.

Kristín Magnúsdóttir ásamt dóttur sinni Tinnu Soffíu Borgarsdóttur og Hrund Finnbogadóttir ásamt syni sínum Degi Þrastarsyni.

Inga Lóa Ragnarsdóttir, Alexander, Arnar Ólafsson, Embla og Bríet Lóa Arnarsbörn.

Betri framtíð fyrir fermingarpeninginn Það sem hljómar eins og ótrúlega góð hugmynd í dag getur orðið vandræðaleg saga í framtíðinni. Þess vegna borgar sig að hugsa sig vel um og láta fermingarpeningana vaxa á Framtíðarreikningi eða í sjóði á meðan. Ef þú leggur 30.000 kr. eða meira inn á Framtíðarreikning bætum við 6.000 kr. við, enda eiga öll fermingarbörn að fá gjöf. Það sama gerum við ef þú fjárfestir fyrir 30.000 kr. eða meira í sjóðum Stefnis. Þannig getur okkar framlag orðið allt að 12.000 kr. Kynntu þér framtíðarheimili fermingarpeninganna.

arionbanki.is/ferming

Framtíðarreikningur Arion banka


ÁB 2020_Árbæ 1. tbl. Janúar.qxd 12/04/21 16:55 Page 18

18

Árbæjarblaðið

Fréttir

Hestalíf - í Víðidal og við Rauðavatn

Það ríkir mikill áhugi á hestamennsku meðal Íslendinga og íbúar í Árbæjarhverfi og nágrenni eru þar engin undantekning. Það er ekki margt skemmtilegra í góðu veðri en a leggja á góðan gæðing og ríða út á reiðstígum við Víðidalinn og Rauðavatnið. Katrín Jónína Björgvinsdóttir ljósmyndari Árbæjarblaðsins var á ferðinni í Víðidal og við Rauðavatn og fallegar myndir hennar birtast hér.

Eysteinn Ingi Ingason á Mánadís og Jenna Huld Eysteinsdótttir á Freyju.

Oddur Már Gunnarsson á Vindu 23 vetra og Bryndís Bergmann Oddsdóttir á Hjálmi, dóttursonur Vindu, 6 vetra.

Flotinn stækkaður fyrir 200 milljónir Hreinsitækni ehf hefur fest kaup á tveimur þjónustubifreiðum af fullkomnustu gerð sem uppfylla ströngustu umhverfisskilyrði. Um er að ræða fjárfestingu upp á tæpar 200 milljónir króna. Annar bíllinn sem keyptur var safnar úrgangsolíu frá skipum, verkstæðum o.fl. Bíllinn er ADR vottaður sem þýðir að hann uppfyllir öll skilyrði til flutninga á spillefnum. Bíllinn mun fyrst og fremst þjónusta verkstæði, skip og hafnir á stór – Reykjavíkursvæðinu. Hann er vottaður Euro 6, sem er nýjasti umhverfisstaðall fyrir bifreiðar í þessum stærðarflokki. Euro 6 staðallinn tekur

bæði til útblásturs og hávaða frá ökutækjum. Nýr holræsa- og dælubíll hefur einnig bæst í flota Hreinsitækni. Bíllinn uppfyllir alla helstu staðla, svo sem Euro 6 og er mjög afkastamikill. Þessi bíll er mikilvæg viðbót enda vaxandi verkefni á þessu sviði. Björgvin Jón Bjarnason er framkvæmdastjóri Hreinsitækni: „Þessi nýju tæki eru í senn eðlileg endurnýjun á flota fyrirtækisins en um leið eykst afkastageta okkar. Miklu máli skiptir að fyrirtæki sem sinna umhverfisþjónustu kappkosti að minnka um-

hverfisfótspor sín, þessi kaup eru liður í þeirri viðleitni. Við leggjum mikla áherslu á að þau tæki sem við notum til að þjónusta okkar viðskiptavini, hvort sem er fyrirtæki eða sveitarfélög, séu traust og umhverfisvæn. Báðir þessir bílar eru komnir í vinnu og tryggja enn betri og öruggari þjónustu af okkar hálfu.“

Guðrún Dís Magnúsdóttir á Eldvara, Sigrún Davíðsdóttir á Órotoríu og Júlía Guðbrandsdóttir á Sveip.

Báðir bílarnir eru af gerðinni MAN og voru þeir keyptir af umboðsaðila MAN á Íslandi, en það er fyrirtækið Kraftur hf, sem flytur inn og þjónustar MAN. Gott samstarf var við Kraft um endanlega útfærslu bílanna svo að þeir hentuðu sem best þörfum Hreinsitækni. Um Hreinsitækni Hreinsitækni ehf er fyrirtæki sem vinnur að margvíslegri umhverfistengdri þjónustu. Félagið annast þrif á gatnakerfum og samgöngumannvirkjum sveitarfélaga og einkaaðila. Félagið þjónustar einnig holræsakerfi sveitarfélaga og einkaaðila, ásamt því að endurnýja fráveituæðar á umhverfisvænan og hagkvæman hátt.

Feðginin Guðmundur Arnarsson og Sigríður Birta Guðmundsdóttir á Draumi frá Ragnheiðarstöðum.

Þá safnar félagið úrgangsolíu og kemur til förgunar. Dótturfélag Hreinsitækni, Varnir og eftirlit ehf, er leiðandi aðili á sviði meindýravarna og eftirlits.

Björgvin Jón Bjarnason, framkvæmdastjóri Hreinsitækni ehf, til hægri og Björn Erlingsson, framkvæmdastjóri Krafts hf, til vinstri, við nýju þjónustubíla Hreinsitækni. Báðir bílarnir uppfylla ströngustu kröfur sem gerðar eru til tækja af þessari gerð, bæði þegar kemur að umhverfisfótspori og öryggi. ÁB-mynd: Kristján Orri Jóhannsson

Leiðarljós Hreinsitækni er að vera leiðandi á sinu sviði við lágmörkun umhverfisfótspora. Í því skyni leggur félagið áherslu á að fjárfesta í tækjum og búnaði sem tryggja að félagið sé ávallt í fremstu röð þegar kemur að umhverfismálum. Svala Rún Stefánsdóttir á Sólmyrkva frá Hamarsey og Kristjana Pálsdóttir á Spurningu frá Nýjabæ.

Vottað o Vottað réttinga- o og g málningar málningarverkstæði verkstæði GB Tjóna viðgerðir er réttinga- o g málningar verkstæði v ottað af Bílgr einasambandinu. Tjónaviðgerðir og málningarverkstæði vottað Bílgreinasambandinu. V ið tr yggjum hámar ksgæði með því að nota fyrsta flokks tækjabúnað o g efni. Við tryggjum hámarksgæði og S tyðjumst við tæk niupplýsingar fr amleiðanda um h vernig sk uli staðið að viðgerð. Styðjumst tækniupplýsingar framleiðanda hvernig skuli

& "

(

Tjónasko oðun Við skoðum bílinn og undirbúum tjónamatið sem sent er til tryggingafélaga.

"

"

Framrúðuskipti Skiptum um framrúður og önnumst annars konar rúðuskipti. S Sjáum jáum um öll rúðutjón jafnt límdar rúður sem og aðrar, ásamt glerhreinsun á bíl.

'(

" "

Mössun / snyrting á lakki Við bjóðum upp á ráðleggingar og gerum tilboð í lakkmössun og blettanir.

" "Dekkjaþjónusta "

# !%

#

"

"

"

"

Bílaþvottur / djúphreinsun Bjóðum við upp á almennan bílaþvott, djúphreinsun, bón ofl.. Frír þvottur fylgir öllum viðgerðum.

!

"

#! ( ( " " " " "

Innréttingar / áklæði Tökum að okkur viðgerðir á sætum, innréttingum ofl.

"

#

Sparaðu tíma. Við getum skipt um dekk á bílnum á meðan hann er í viðgerð.

"

$ "

Rétting og málning m efftir tir stöðlum framleiðenda Við vinnum og notum aðeins viðurkennd efni og tækjabúnað sem stenst ítrustu kröfur.

%

$RAGHÉLS s 2EYKJAVÓK SÓMI NETFANG TJON TJON IS s WWW TJON IS

Smáviðgerðir Samhliða viðgerðum getum við skoðað ástand helstu slitflata og öryggisþátta, s.s. bremsur.


ÁB 2020_Árbæ 1. tbl. Janúar.qxd 12/04/21 17:01 Page 19

19

Fréttir

Árbæjarblaðið

Stóra upplestrarkeppnin í Árbæ og Grafarholti:

Guðrún Steinunn og Dagur í 2. og 3. sæti 7. mars sl. fóru fram úrslit í Stóru upplestrarkeppninni í Árbæ og Grafarholti. Keppnin fór fram í Árbæjarkirkju og kepptu sjö skólar til úrslita í hverfunum; Árbæjarskóli, Ártúnsskóli, Dalskóli, Norðlingaskóli, Ingunnarskóli, Selásskóli og Sæmundarskóli. Hver skóli sendi tvo fulltrúa í keppnina.

Vinningshafar voru Sigrún Nanna Sævarsdóttir í Ingunnarskóla sem náði fyrsta sæti, Guðrún Steinunn Sigurgeirsdóttir í Ártúnsskóla sem lenti í öðru sæti og Dagur Sigurðarson í Árbæjarskóla sem varð í þriðja sæti.

Nemendur í Ingunnarskóla, Ártúnsskóla og Árbæjarskóla fóru með sigur af hólmi. Vinningshafar voru Sigrún Nanna Sævarsdóttir í Ingunnarskóla sem náði fyrsta sæti, Guðrún Steinunn Sigurgeirsdóttir í Ártúnsskóla sem lenti í öðru sæti og Dagur Sigurðarson í Árbæjarskóla sem varð í þriðja sæti. Þessir krakkar komust í úrslit keppninnar: Patrik Bjarkason, Sæmundarskóla, Vigdís Bára Arnþórsdóttir, Norðlingaskóla, Sædís Helga Davíðsdóttir, Árbæjarskóla, Einar Árnason, Selásskóla, Helga Karen Halldórsdóttir, Ingunnarskóla, Bjarni Gabríel Bjarnason, Ártúnsskóla, Elfa Ágústsdóttir, Dalskóla, Edda María Einarsdóttir, Sæmundarskóla, Hulda Björg Magnúsdóttir Nielsen, Norðlingaskóla, Kári Baldursson, Árbæjarskóla, Selma Schweitz Ágústsdóttir, Selásskóla, Daði Harðarson, Ingunnarskóla, Mirra Emilsdóttir, Ártúnsskóla og Ingdís Una Baldursdóttir, Dalskóla.

Bifreiðaverkstæði Grafarvogs

Allar almennar bílaviðgerðir Gylfaflöt 24 - 30 • 112 Reykjavík Sími 577 4477

www.bilavidgerdir.is

Þjónustuaðili

Ár­bæj­ar­blað­ið Ritstjórn og auglýsingar Sími: 698-2844

NAGLADEKKIN ERU SLÍTANDI Eftir 15. apríl er óheimilt að aka á nagladekkjum.

SUMARIÐ ER Á NÆSTA LEITI


ÁB 2020_Árbæ 1. tbl. Janúar.qxd 12/04/21 09:51 Page 20

20

Gæludýr - í boði Dýrabæjar í Spöng

Árbæjarblaðið

Lífrænt trjákurl í kattaklósett

Til sölu notuð Inogen One G4 súrefnisvél Lítið notuð - aðeins 478 klst. Framleiðir 90% súrefni. Taska, tvær stórar auka rafhlöður fylgja og hleðslutæki fyrir bíl. Ný yfirfarin af Donna ehf. Upplýsingar í síma 699-7734 eða 699-1322

- allt fyrir hunda og ketti hjá Dýrabæ í Spönginni Við hjá Dýrabæ viljum vekja athygli kattaeigenda á trjákurlinu frá Cat´s Best sem er framleitt í Þýskalandi. Dýrabær hefur flutt þessa vöru inn frá árinu 2004 og því komin góð 17 ára reynsla á þessari vöru hér á Íslandi. Cat´s Best trjákurlið er lífrænt og 100% náttúrulegt og vistvænt. Allt hráefni kemur úr sjálfbærri ræktun í Þýskalandi og er hráefnið unnið með sérstakri “wood fibre” tækni, sem framleiðandinn J. Rettenmaier & Söhne, hefur þróað. Trjákurlið er mjög rakadrægt og dregur í sig sjö falda eigin þyngd af raka og það á náttúru-legan máta. Trjákurlið klumpast einnig mjög vel, dregur úr lykt, er náttúrulega bakteríudrepandi og gott fyrir umhverfið. Þar sem trjákurlið er náttúrulegt og unnið án allra aukaefna, þá brotnar það auðveldlega niður í náttúrunni. Margir kostir fylgja því að nota þessa vöru. Það er engin lykt af trjákurlinu og það þyrlast ekki (fer því ekki í öndunarveg). Eyðir lykt mjög vel og er fimm sinnum rakadrægara en venju-legur kattasandur. Þess vegna er það mjög drjúgt í notkun og endist einn poki af Cat´s Best 3x lengur en poki af venjulegum kattasandi. Helstu kostir.:

Sigurhans Vignir 06.03.–19.09.2021

* klumpast vel * eyðir lykt vel * náttúrulegt * umhverfisvænt * ryklaust * lyktarlaust * rispar ekki við kvæma gólffleti eins og parket * festist ekki við botn sandkassans * ISO 9001 vottað Cat´s Best kemur í þremur tegundum sem eru Original, Smart Pellets og Sensetive. Original hentar flestum köttum, Smart Pellets eru grófari korn og henta því vel síðhærðum köttum og Sensetive hentar vel fyrir kettlinga og þær kisur sem eru með sterka lykt af hægðum eða þvagi. Í Sensetive eru litlar náttúrulegar jurtaperlur sem gefa frá sér lykt þegar þær blotna. Umhverfisvernd eru okkur öllum mikilvæg og því um að gera að kynna sér þessa vöru betur hér www.dyrabaer.is, eða koma við í einhverri búðinni okkar og fá nánari upplýsingar.

Hið þögla en göfuga mál www.borgarsogusafn.is

www.dyrabaer.is


ÁB 2020_Árbæ 1. tbl. Janúar.qxd 13/04/21 01:29 Page 21

21

Fréttir

Árbæjarblaðið

Heimsræktun nemenda í Ártúnsskóla Gömlu kartöflugrösin verða næring fyrir nýjar plöntur.

Ræktað á skólalóðinni.

Jarðaberjaplöntur í inniræktun í vetur.

Nemendur í 6. BÓ í Ártúnsskóla eru leiðtogar innan skólans í Erasmus+ verkefni með skólum í Króatíu, Makedóníu og á Möltu. Verkefnið snýst meðal annars um vistvæna ræktun og að hafa góð áhrif á umhverfi sitt og samfélag. Hér segja þau sjálf frá vinnunni: ,,Við ræktum matjurtir og kryddplöntur og lærum umhverfisvænar leiðir til að rækta. T.d. eru sumir að gera blómapotta úr dagblöðum og aðrir eru að finna út hvernig á að rækta ýmsar kryddplöntur. Einn hópurinn leitar upplýsinga um Erasmus+ til að kynna fyrir öðrum. Annar hópur kynnir sér salatræktun. Þriðji hópurinn semur spurningar á ensku til að spyrja nemendur í hinum löndunum hvað þau geti ræktað á veturna. Fjórði hópurinn er að finna upplýsingar um hvítlauk og ræktun hans og svo er fimmti hópurinn að skrifa um baunir og ræktun þeirra. „Okkur gengur vel,“ segir nemandi sem er að undirbúa myndband til að sýna hinum löndunum hvernig okkur gengur í verkefninu. „Við erum næstum búin að skrifa handritið sem við notum í myndbandinu og getum byrjað að taka upp í næsta tíma.“ ,,Verkefnið okkar heitir Heimsræktun, nafnið kusum við í bekknum sjálf en enska heitið er World Garden (formlega: School Permaculture Garden). Við fáum stuðning frá Erasmus+, og til að hafa samband við hin löndin notum við síðuna eTwinning. Plönturnar notum við ýmist til að borða eða gera tilraunir. Á seinasta ári gerðum við grænkáls-snakk og úr kartöflunum sem við ræktuðum ætlum við að gera kartöflurétt. Við erum að spá að gera kjötsúpu og salatvefjur og ýmislegt fleira úr grænmetinu sem við erum að rækta.”

Ferskasta krydd í heimi, beint á diskinn.

Ræktunarstöðin tekin í notkun.


ÁB 2020_Árbæ 1. tbl. Janúar.qxd 13/04/21 01:33 Page 22

22

Gamla myndin

Dráttarbeisli

Árbæjarblaðið

X XQGLU ÀHVWDU WHJXQGLU EtOD QGLU ÀHVWDU WHJXQGLU EtOD

Setjum undir á staðnum VÍKURVAGNAR EHF VÍKURVAGNAR EHF. F.

Víkurvagnar ehf. | Hyrjarhöfða 8 | 110 Reykjavík Sími 577 1090 | vikurvagnar.is | sala@vikurvagnar.is

ÞAR SEM VENJULEGA FÓLKIÐ KEMUR TIL AÐ SIGRA keiluhollin.is

Fyrsta markið árið 2006 Á myndinni hér að ofan sjáum við leikmenn Fylkis fagna marki í fyrsta leik Landsbankadeildarinnar árið 2006 gegn Víkingi á Víkingsvelli.

s. 5 11 53 00

ÖK ÖKU ÖKUKENNSLA Ö KUK UK KEN KE ENN NN NNS NS SL S SLA LA A-A AKSTURSMAT AKS AK KST STU TUR URS RS SMA SM MAT M AT T

835 8 83 35 3 5 2345 2 23 234 345 45 5 o okukennsla.holm oku ok ku uk u ke k en enn nn nsl sla la a.ho h hol olm mars ma mar mars@gmail.com rs@ s@ @gma @gm @g gm ma aiil.c ail c co com om m okukennsla.holmars@gmail.com

Þjónustuverkstæði Þjónus tuverkstæði ÞJ JÓNUSTUM ALLAR GERÐIR TOYOTA BÍLA - SMÁA SEM STÓRA! - Þjónustuskoðanir - Ábyrgðarviðgerðir - Almennar bílaviðgerðir - Smurþjónusta

Arctic Trucks Reykjavík Ar ctic T rucks | Kletthálsi 3 | 110 R eykjavík | 4900 www.arctictrucks.is Sími 540 4 900 | w ww.arctictrucks.is

Arctic Trucks Ar ctic T rucks notar olíur.. aðeins Motul olíur

®

EXPLORE LIMITS EXPL ORE WITHOUT LIMIT S

Fylkir vann leikinn 0-2. Fyrra markið skoraði Daninn Christian Christansen sem sést þarna lítið í enda umvafinn liðsfélögum sínum.

Við sjáum hins vegar einnig hressa stuðningsmenn í bakgrunni. -KGG


ÁB 2020_Árbæ 1. tbl. Janúar.qxd 12/04/21 09:18 Page 23

23

Fréttir

Árbæjarblaðið

Fréttamolar frá kirkjustarfinu Helgihald í Árbæjarkirkju í mars/apríl Vegna samkomubanns liggur helgihald niðri. Streymt er frá helgihaldi kirkjunnar á heimasíðu kirkjunnar www.arbaejarkirkja.is og fésbókarsíðu kirkjunnar. Um leið og eitthvað breytist hvað samkomutakmarkanir varðar er hægt að nálgast upplýsingar á framangreindum miðlum Árbæjarkirkju.

Skoðið nánar á heimasíðu kirkjunnar www.arbaejarkirkja.is

Umbúðasamfélagið - eftir sr. Þór Hauksson sóknarprest í Árbæjarsókn Við lifum og hrærumst í samfélagi sem í daglegu tali kallast nær og fjær samfélag. Samfélög eru margvísleg hvað varðar menningu og viðhorf. Sameiginlegt í samfélagi manna og dýra er að undir sameiginlegum himni eru glitrandi stjörnur sem blikka okkur næturlangt eða hulið dansandi skýjum og mannfólkið dreymir í regnbogans litum í birtu sumars sem náttmyrkri vetrar um gott og innihaldsríkt líf. Allir eiga sér væntingar. Væntingar um samfélag réttlætis, jafnaðar, samfélags upplýstrar umræðu og samtals, en það eru bara væntingar. Samfélag sem að mörgu leyti er, en um leið er ekki. Leiðin að samfélagi nútímans og kannski á öllum tímum er vegslóði sem forfeður og mæður, við og samferðafólk í núinu hafa varðað og munum varða, eitthvað sem verður aldrei fullklárað, því ný viðmið og væntingar verða til á hverjum tíma sbr. eldgosið á Reykjanesinu. Í samfélagi manna ætti að rúmast ólíkar skoðanir og væntingar um líf sem leiðir til góðs fyrir okkur sjálf og samfélagsins í heild, nær og fjær. Samfélags þar sem er borin virðing fyrir manneskjunni og málleysingjum. Grunnlífsmunstrið í samfélagi nútímans spannar frá barnauppeldi, vinnu, nám á ýmsum skólastigum, umönnum aldraðra foreldra, vinirnir og vinkonurnar, ræktin, tómstundir sem gefast og samböndin við náungann ræktuð. Samfélag nútímans er flókið og erfitt að ráða í svo vel fari. Við lesum um samfélag náungans í einkaviðtölum sem birtar eru reglulega í tímaritum milli þess að þvottur dagsins er brotinn saman og morgundagurinn undirbúinn undir seinni fréttum sjónvarps. Einstaka „stolin“ stund dettur inn „vacumpökkuð“ rifin upp og nartað í og súrsætt samviskubit fyllir vitund. Dagar verða að vikum, vikur að mánuðum, mánuðir að árum.

Um síðir horft um öxl. Eiga erfitt með að fyrirgefa sjálfum sér að hafa ekki nýtt tímann betur til þess sem hugurinn kannski lá til. Horfast í augu við sjálfa sig og viðurkenna það sem við sjáum og trúa því sem við sjáum ekki. Í anda

sr. Þór Hauksson. þess inntaks og í þeirri trú í sumar sem leið gafst mér tækifæri til að ganga inn í sjálfan mig, að mestu ótruflaður af hinu ytra, þ.e.a.s. daglegum skyldum mínum gagnvart nær samfélaginu hér heima, ,,þökk” sé Covid. Það verður ekki sagt að ég hafi gengið úr samfélagi manna. Miklu frekar útvíkkaðist skilningur minn um hver er náungi minn og hver er ég í samfélagi ekki aðeins nær heldur fjærsamfélagi þjóða sem er nærri en maður heldur í hversdeginum á tímum heimsfaraldurs. Við erum ekki gömul þegar við förum að gangast upp í væntingum annarra

um okkur. Sjálfsmynd okkar tekur á sig mynd vegna væntinga nærsamfélagsins. Flest sættum við okkur við þetta norm samfélagsins og tökum ekki eftir því og eða gefum okkur ekki tíma til að staldra við og spyrja. Á hvaða leið er ég? Á sama hátt sættum okkur við eða ekki við það sem við sjáum. Það sem við sjáum verður með tíð og tíma hulið sjónum okkar. Hraunelfa lífsins breiðir yfir það sem var. Með öðrum orðum, við verðum samdauna því umhverfi sem við stöndum og störfum í á degi hverjum. Í stað þess endrum og sinnum að draga frá leiktjöld lífsins og horfa inn á djúpt svið þess myrkvað um stund og síðan þegar birtu bregður á verður til eitthvað nýtt sem í sjálfu sér er ekki nýtt heldur hefur verið og mun vera þarna eftir okkar dag. Snemma á síðustu öld varð umbreyting þess sem við þekkjum í dag. Okkar daglega líf er marglaga. Önnur staðreynd er sú og löngum verið bent á að við lifum í marglaga umbúðasamfélagi í yfirfærði merkingu þess orðs. Bandaríski listamaðurinn Andy Warhol gerði meðal annarra verka sinna umbúðasamfélagsinu góð skil í verkum sínum á sjöunda áratug síðustu aldar. Hann gerði gott betur en það. Hann opnaði augu samtímamanna sinna. Benti á það sýnilega sem var ekki lengur sýnilegt vegna þess að það var daglegur hluti af veruleikanum þannig að smátt og smátt missum við sjónar á því sem við höfum fyrir augum. Það þarf stöðugt að vera að minna okkur á og ögra. Í umbúðasamfélaginu eru það umbúðirnar sem skipta máli. Kannski ómeðvitað til að fela það sem er í raun og veru. Allt gott um það að segja. Verra er þegar hið ytra er það sem skiptir máli svo mjög að við hættum að taka eftir umhverfi okkar, ekki aðeins því manngerða heldur og því sem okkur er alla jafna ekki sýnilegt, hið líkamlega

sjálf er yfir andlegu sjálfi okkar. Það leiðir af sér tómhyggju. Eða er tómhyggjan afleiðing lífsvenja okkar? Í tómhyggjunni felst að það er engin rökbundin sönnun fyrir tilvist „æðri drottnara“ eða skapara, „sannur“ siðaboðskapur er með öllu óþekktur og einhver sönn siðferðisgildi sem ná eiga yfir alla veröldina eru ómöguleg; lífið hefur engan ósvikinn æðri „sannleika“ að

geyma og engar gjörðir manna né dýra eru í raun „ákjósanlegri“ eða „betri“ en einhverjar aðrar.“ Er það þetta sem við óskum okkur helst? „Það er vandratað í þessari veröld,“ sagði einn sonur minn þar sem við klöngruðumst á stikaðri leið að eldstöðvunum um daginn. Það er hægt að taka undir með honum að það sé vandratað í svo mörgu sem við mætum í okkar hversdagslífi.

Frá bær gjöf fyr ir veiði menn og kon ur Gröf um nöfn veiði manna á box in Uppl. á www.Krafla.is (698-2844)


ÁB 2020_Árbæ 1. tbl. Janúar.qxd 12/04/21 16:10 Page 24

BÓNUS RÉTTUR MÁNAÐARINS Í APRÍL

598 kr./pakkinn Bónus Grjónagrautur 1 kg. - verð áður 698 kr.

það munar um minna Opnunartími í Bónus: Mánudaga-Fimmtudaga; 11:00-18:30 • Föstudaga; 10:00-19:00 • Laugardaga; 10:00-18:00 • Sunnudaga; 11:00-18:00 Smáratorg, Skeifan og Langholt: Mán-Lau; 10:00-19:00 • Sun; 11:00-18:00 – Verð gildir til og með 30.apríl eða meðan birgðir endast.