__MAIN_TEXT__

Page 1

ÁB 2019_Árbæ 1. tbl. Janúar.qxd 17/09/19 14:39 Page 1

Gjaf­ir­fyr­ir­ veiði­menn­og­fyr­ir­tæki Gröf­um­nöfn­veiði­manna­ á­box­in­-­Per­sónu­leg­og­falleg­gjöf Ís­lenskt­birki

Sjá­nán­ar­á­Krafla.is­og­í­síma­698-2844

,,Ma­honý’’

Ár­bæj­ar­blað­ið 9.­tbl.­17.­árg.­­2019­september

Op­ið­virka­ daga­frá­ kl.­9-18.30 Laug­ar­daga­ frá­kl.­10–14 Hraunbæ 115 – 110 Rvk. Sími 567–4200 Fax 567–3126 arbapotek@internet.is Arbaejarapotek.is

Frétta­blað­íbúa­í­Ár­bæ­og­Norðlinga­holti

b bfo.is fo.is 7 7^[gZ^ÂVkZg`hi¨Â^;g^Âg^`hÓaV[hhdcVgZ][ ^[gZ^ÂVkZg`hi¨Â^;g^Âg^`hÓaV[hhdcVgZ][

W[d5W[d#^h W[d5W[d#^h

BG

BG

S VO

SV

T T UÐ ÞJ Ó N US

TA

OT TUÐ ÞJÓNUS

TA

SMIÐJUVEGI 22 (GRÆN (GRÆN GA GATA) AT TA) · 200 KÓPAVOGI KÓPAVOGI · SÍMI: 567 7360

Grafarholtsblaðið Grafarholtsblaðið, fréttablað Grafarholts og Úlfarsárdals, fylgir Árbæjarblaðinu.

Fjörið­í­algjöru­í­fyrirrúmi Þessum hressu konum leiddist ekki mikið er þær tóku þátt í kampavínshlaupinu í Árbænum á dögunum. Fjörið var í algjöru fyrirrúmi og hlaupið sérlega vel heppnað. Sjá nánar á bls. 6 og 11. ÁB-mynd Katrín J. Björgvinsdóttir

atseðli rð af m Miðstæ os g 0,5 lítra

R. 1.600 K 1–16 ef þú sækir

á1 a daga fr Gildir all

Reykjavík | Snæfellsbæ | Höfn Hornafirði

Síðumúla 27 | 588 4477 | www.valholl.is S í ð a n

Ingólfur Geir Gissurarson Heiðar Friðjónsson Framkvæmdastjóri, lögg. Sölustjóri. Löggiltur fasteignasali og leigumiðlari fasteignasali B.Sc

896 5222

693 3356

Snorri Snorrason

Löggiltur Fasteignasali

895 2115

Úlfar F. Jóhannsson

hdl. Lögfræðingur. Löggiltur Fasteignasali. Skjalagerð.

692 6906

1 9 9 5

Nútímaleg, kraftmikil og framsækin fasteignasala sem byggir á áratuga reynslu starfsmanna!

Margrét Sigurgeirsdóttir Pétur SteinarJóhannsson Anna F. Gunnarsdóttir Skrifstofustjóri margret@valholl.is

588 4477

Fagleg þjónusta - Vönduð vinnubrögð

Aðstoðarm. fasteingasala Löggiltur Fasteignasali Snæfellsnesi Lista og innanhús Stílisti

893 4718

892 8778

Sturla Pétursson

Löggiltur Fasteignasali.

899 9083

Allir þurfa þak yfir höfuðið


Ă B 2019_Ă rbĂŚ 1. tbl. JanĂşar.qxd 17/09/19 12:54 Page 2

2

FrĂŠttir

Ă rbĂŚjarblaĂ°iĂ°

à r­bÌj­ar­blað­ið Útgefandi: Skrautås ehf. Netfang: abl@skrautas.is Ritstjóri og åbm.: Stefån Kristjånsson. Ritstjórn: Leiðhamrar 39 - símar 698–2844 og 699-1322. Netfang à rbÌjarblaðsins: abl@skrautas.is Útlit og hÜnnun: Skrautås ehf. Auglýsingar: 698-2844 og 699-1322 - Stefån Kristjånsson - abl@skrautas.is Prentun: Landsprent ehf. Ljósmyndarar: Katrín J. BjÜrgvinsdóttir og Einar à sgeirsson. Dreifing: �slandspóstur og Landsprent. à rbÌjarblaðinu er dreift ókeypis í Üll hús í à rbÌ, à rtúnsholti, Grafarholti, Norðlingaholti og Úlfarsårdal og einnig er blaðinu dreift í Üll fyrirtÌki í póstnúmeri 110 og 113 (700 fyrirtÌki).

Allsherjar klúður Heilbrigðismålin eru mål målanna í íslensku samfÊlagi og enn virðast Þau vera í miklum ólestri. Linnulaus halli er å rekstri Landsspítalans svo nemur milljÜrðum årlega og framlag ríkisins til spítalans virðist vera mjÜg langt frå Því að vera viðunandi. Þrengslin å Landsspítalanum eru Þannig að å bråðamóttÜku spítalans er fólki sinnt å gÜngum deildarinnar. Þar hefur fólk Þurft að afklÌðast fyrir framan ókunnugt fólk og Því er ekki að neita að mann rekur í rogastans við að heyra svona frÊttir årið 2019. Morgunljóst er að Þau stjórnvÜld sem nú fara með vÜldin eru með allt niðrum sig í heilbrigðismålunum og virðast ekki hafa nokkra getu til að standa sig. Enn einu sinni er peningum vitlaust varið, forgangsrÜðunin rÜng. Það er vitað að yfirgnÌfandi meirihluti Þjóðarinar vill hafa heilbrigðismålin í lagi. Þjóðin myndi sÌtta sig við stórlega aukin framlÜg til heilbrigðisÞjónustunnar å kostnað annarra hluta. Af hverju geta stjórnmålamenn ekki sett nÌgilega mikið fÊ í heilbrigðismålin og komið Þeim í lag? Nú eru framkvÌmdir komnar å fulla ferð við byggingu nýja Landsspítalans. Allt er å tjå og tundri å svÌðinu og stjórnendur StrÌtó standa úrrÌðalausir hjå og geta ekki með neinu móti låtið vagna sína halda åÌtlun. Og skildi engan undra. Það er að skapast neyðaråstand í umferðarmålum í Reykjavík. Meirihlutinn í borginni sÌkir með fídonskrafti að einkabílnum úr Üllum mÜgulegum åttum svo almenningur veit ekki hvaðan å sig stendur veðrið. Allir eiga að kaupa sÊr eða leigja sÊr hjól. à barnafólk Þå að hjóla með bÜrnin í leikskólana å morgnana og taka svo annan hjólasprett seinni partinn Þegar sÌkja Þarf bÜrnin? YfirvÜld fresta Því endalaust að samrÌma umferðarljós í borginni Þó vitað sÊ að Það leysi mikinn vanda. GÜtur eru mjókkaðar fyrir hjólafólkið og allt gert til að gera bíleigendum erfitt fyrir.

Sorgleg staĂ°a skĂłla Ă­ hverfum ReykjavĂ­kurborgar:

Reykjavíkurborg fÊll å prófinu - eftir Valgerði Sigurðardóttur borgarfulltrúa SjålfstÌðisflokksins Nýverið var skýrsla innri endurskoðunar um grunnskóla Reykjavíkur, úthlutun fjårhagsramma og rekstrar birt. OrðrÊtt segir í Þessari skýrslu.

skerĂ°ingu ĂĄ fjĂĄrframlagi. Ăžessi auknu fjĂĄrĂştlĂĄt til skĂłlamĂĄla sem meirihlutinn stĂĄtar sig af eru fyrst og fremst tilkomin vegna kjarasamningsbundinna launahĂŚkkana en ekki myndarskap borgaryfirvalda. ĂžaĂ° er ĂžvĂ­ alveg ljĂłst aĂ° grunnskĂłlar borgarinnar eru vanfjĂĄrmagnaĂ°ir, Ăžvert ĂĄ orĂ° meirihlutans um aukna fjĂĄrmĂśgnun til skĂłlanna.

„MeginniĂ°urstaĂ°a Ăžessarar skĂ˝rslu er aĂ° mismunandi skilningur virĂ°ist vera ĂĄ milli skĂłlastjĂłrnenda og skĂłla og frĂ­stundasviĂ°s annars vegar og fjĂĄrveitingarvalds borgarinnar hins vegar um hvaĂ° er nauĂ°synlegt fjĂĄrmagn til reksturs ĂĄ grunnskĂłlum borgarinnar. SkĂłla- og frĂ­stundasviĂ° hefur Ăžurft aĂ° skera niĂ°ur ĂžaĂ° fjĂĄrmagn sem reiknaĂ° hefur veriĂ° Ăşt aĂ° skĂłlarnir Ăžurfi, svo Ăžeir geti starfaĂ° innan rammans. AfleiĂ°ingin er sĂş aĂ° skĂłlarnir fara margir hverjir Ă­trekaĂ° fram Ăşr fjĂĄrhagsramma sĂ­num. Ă? raun standa skĂłlarnir almennt frammi fyrir ĂžvĂ­ aĂ° nĂĄnast allir rekstrarliĂ°ir fĂĄ of knappt fjĂĄrmagn.“

� skýrslu innri endurskoðunar er lagt til að skera frekar niður Þå Þjónustu sem verið er að veita Reykvískum bÜrnum og loka og sameina skóla til að rÊtta við Þessa stÜðu. Þannig må Üllum vera ljóst meirihlutinn hyggst ekki bÌta í heldur mun halda åfram að skera niður. Þetta er sorgleg staða sem skólarnir okkar eru í. Valgerður Sigurðardóttir er borgarfulltrúi SjålfstÌðisflokksins.

ValgerĂ°ur SigurĂ°ardĂłttir borgarfulltrĂşi SjĂĄlfstĂŚĂ°isflokks Valgerdur.sigurdardottir@reykjavik.is

Innri endurskoðun kemst Því að Þeirri niðurstÜðu að skólarnir eru fjårsveltir. Fjårsvelti skólanna bitnar å Þeirri Þjónustu sem Þeim ber skylda til Þess að veita samkvÌmt lÜgum. SÊrstaklega er tekið fram í skýrslunni að úthlutun til sÊrkennslu og aðstoð við bÜrn sem eru af erlendu bergi brotin er minni en reiknað hefur verið út að hún Þurfi að vera. Þar með er ekki verið að veita Þessum bÜrnum Þå Þjónustu sem Reykjavíkurborg er skylt að veita. Síðan í hruninu, sem var fyrir tíu årum síðan, hefur viðhald fasteignanna verið af skornum skammti með Þeim afleiðingum að viðhaldsÞÜrf hefur safnast upp í skólunum og Því er orðið mjÜg brýnt að taka til hendinni Þar. AðalorsÜk ófullnÌgjandi viðhalds er skortur å fjårmagni. Fjårhagsramminn hefur ekki tekið nÌgjanlegum breytingum liðinn åratug til samrÌmis við hÌkkun å raunkostnaði og Það felur í raun í sÊr

Stef­ån­Krist­jåns­son,­rit­stjóri­à r­bÌj­ar­blaðs­ins

abl@skrautas.is

Vottað rÊttinga- o og g målningar målningarverkstÌði verkstÌði Vottað o GB Tjóna viðgerðir er rÊttinga- o g målningar verkstÌði vvottað ottað af Bílgr einasambandinu. Tjónaviðgerðir og målningarverkstÌði Bílgreinasambandinu. V ið tr yggjum håmar ksgÌði með Því að nota fyrsta flokks tÌkjabúnað o g efni. Við tryggjum håmarksgÌði og SStyðjumst tyðjumst við tÌk niupplýsingar fr amleiðanda um h vernig sk uli staðið að viðgerð. tÌkniupplýsingar framleiðanda hvernig skuli

& "

(

TjĂłnaskoĂ°un ViĂ° skoĂ°um bĂ­linn og undirbĂşum tjĂłnamatiĂ° sem sent er til tryggingafĂŠlaga.

"

" Framrúðuskipti Skiptum um framrúður og Ünnumst annars konar rúðuskipti. S Sjåum jåum um Üll rúðutjón jafnt límdar rúður sem og aðrar, åsamt glerhreinsun å bíl.

'(

" "

MÜssun / snyrting å lakki Við bjóðum upp å råðleggingar og gerum tilboð í lakkmÜssun og blettanir.

" "DekkjaĂžjĂłnusta "

# !%

#

"

"

"

"

BílaÞvottur / djúphreinsun Bjóðum við upp å almennan bílaÞvott, djúphreinsun, bón ofl.. Frír Þvottur fylgir Üllum viðgerðum.

!

"

#! ( ( " " " " "

InnrĂŠttingar / ĂĄklĂŚĂ°i TĂśkum aĂ° okkur viĂ°gerĂ°ir ĂĄ sĂŚtum, innrĂŠttingum ofl.

"

#

SparaĂ°u tĂ­ma. ViĂ° getum skipt um dekk ĂĄ bĂ­lnum ĂĄ meĂ°an hann er Ă­ viĂ°gerĂ°.

"

$ "

RÊtting og målning m efftir tir stÜðlum framleiðenda Við vinnum og notum aðeins viðurkennd efni og tÌkjabúnað sem stenst ítrustu krÜfur.

%

$RAGHÉLS s2EYKJAVÓKSÓMI NETFANGTJON TJONISsWWWTJONIS

Småviðgerðir Samhliða viðgerðum getum við skoðað åstand helstu slitflata og ÜryggisÞåtta, s.s. bremsur.


ÁB 2019_Árbæ 1. tbl. Janúar.qxd 16/09/19 21:31 Page 3

Breiðhöfða 13

Stærsta verkstæði landsins í næsta nágrenni

Grjóthálsi 10

Eitt fullkomnasta hjólbarðaverkstæði landsins að Breiðhöfða

STÆRÐIN SKIPTIR EKKI MÁLI Nýja verkstæðið að Breiðhöfða 13 er sérhannað fyrir starfsemina, með tækjabúnaði og aðstöðu til að veita öllum bílum fyrsta flokks hjólbarðaþjónustu. Þetta glæsilega verkstæði býður m.a. upp á þá nýjung að vera gegnumkeyranlegt fyrir vöruflutningabíla.

Breiðhöfði 13 110 Reykjavík 590 2080

Grjótháls 10 110 Reykjavík 561 4210

Fáðu ráðleggingar fagmanna okkar við val á réttum dekkjum. 561 4200 / nesdekk.is


Ă B 2019_Ă rbĂŚ 1. tbl. JanĂşar.qxd 17/09/19 13:48 Page 4

4

Tólf sporin – Andlegt ferðalag í MosfellsbÌ

FrĂŠttir

Ă rbĂŚjarblaĂ°iĂ°

Kynningarfundur verĂ°ur Ă­ SafnaĂ°arheimili LĂĄgafellssĂłknar aĂ° Ăžverholti 3, 2. oktĂłber kl. 19.00. ĂžrjĂş nĂŚstu miĂ°vikudagskvĂśld verĂ°a opnir fundir til frekari kynningar. Allir eru velkomnir og ekki Ăžarf aĂ° skrĂĄ sig.

ĂšTFARARFČąA žÄ?‹›Ž””žȹŗǰȹ à ™ŠÂ&#x;˜Â?Â’

sĂ­Ă°an 1996

q0ȹȊ VIR�ING ȊȹȹȊȹ

KristĂ­n IngĂłlfsdĂłttir

Sverrir Einarsson

MargrĂŠt Ă sta GuĂ°jĂłnsdĂłttir

Ă‡Â–ÂŠÂ›ČąÂŠÂ•Â•ÂŠÂ—ČąÂœĂ Â•ÂŠÂ›Â‘Â›Â’Â—Â?’——ǹȹśŞŗȹřřŖŖȹǭȹŞĹ&#x;ĹœČąĹžĹ˜ĹšĹ˜ ČŠ    ǯžÂ?Â?Â˜Â›Â’Â—ÇŻÂ’Âœ Â˜Â–ÂžÂ–ČąÂ‘ÂŽÂ’Â–ČąÂ?’•ȹŠÄ?ÂœÂ?Š—Â?Ž—Â?ÂŠČąÂ˜Â?ȹ›ŽÄ?ÂžÂ–ČąÂœÂ”Â’Â™ÂžÂ•ÂŠÂ?ȹøÂ?Â?Š›Š›ȹŽÂ?ČąĂ ÂœÂ”ÂŠÄ?ȹŽ›ǯ

ĂšTFFA HAFNARFJARĂ?AR •ŠÂ?Š‘›Šž—ȹśŠȹȊȹ   ǯžÂ?Â?Š›Š›œÂ?˜Â?ÂŠÇŻÂ’ÂœČąČŠČąĂ‡Â–ÂŠÂ›ÇąČąĹ›ĹœĹ›ČąĹ›ĹžĹ&#x;Ĺ˜ČąÇ­ČąĹžĹ&#x;ĹœČąĹžĹ˜ĹšĹ˜

LĂłin og nĂşverandi hĂşsnĂŚĂ°i aĂ° RofabĂŚ 7-9 er fyrir miĂ°ri mynd.

NĂ˝ bygging rĂ­s viĂ° RofabĂŚ 7-9

,,Það ver verið að vinna hÜrðum hÜndum í Því að undirbúa byggingarframkvÌmdir að RofabÌ 7-9 og við vonum að framkvÌmdir geti hafist sem fyrst,� segir BjÜrn Gíslason, borgarfulltrúi SjålfstÌðisflokksins. Mikillar óånÌgju hefur gÌtt undanfarið meðal à rbÌinga vegna ofremdaråstands í umrÌddu húsnÌði í RofabÌnum en nú sÊr fyrir endan å Því og í nåinni framtíð mun rísa Þarna stór bygging. ,,Við reiknum með að Þarna verði byggðar 35 íbúðir og å jarðhÌðinni verði Þjónustukjarni með verslunum. Þegar hverfisskipulagið var kynnt í hverfinu í febrúar og mars komu fram Þónokkrar athugasemdir og óskir um lagfÌringar frå íbúum og við hÜfum verið að vinna með ÞÌr. Þessar óskir

snÊru Þó ekki að fyrirhugaðri uppbyggingu við RofabÌ 7-9,� sagði BjÜrn Gíslason. Unnið er að Því að få Þessar lagfÌringar samÞykktar og staðfestar af skipulagsråði, borgarråði og skipulagsstofnu

Nýtt skipulag lóðarinnar við RofabÌ. DÜkku fletirnir eru nýbyggingar.

í Þessum månuði og Þegar búið verður að auglýsa í B- deild í beinu framhaldi er hÌgt að fara að hanna og byggja eftir skipulaginu.

BjĂśrn GĂ­slason.

Tólf sporin -Andlegt ferðalag Boðið verður upp å tólf spora starf í à rbÌjarkirkju veturinn 2019-2020. Tólf spora vinna hentar Üllum sem í einlÌgni vilja vinna með tilfinningar sínar í Þeim tilgangi að Üðlast betri líðan og meiri lífsfyllingu með Því að leita styrks í kristinni trú. Ekki er gengið út frå Því að fólk eigi við nein skilgreind vandamål að stríða, fíkn eða slíkt, heldur er um að rÌða tÌkifÌri til sjålfsskoðunar og almenna uppbyggingu til að geta betur tekist å við åskoranir lífsins. Um er að rÌða 30 vikna prógramm sem hefst í september og lýkur í maí. Fyrst eru Þrír kynningarfundir Þar sem fólk hefur tÌkifÌri til að kynna sÊr pró-

LóðamÜrk

LĂĄgmark 2,80 m

StĂŠtt/stĂ­gur

LĂĄgmark 4,20 m

Akbraut

LĂĄgmark 2,80 m

LóðaamÜrk rk

StĂŠtt/stĂ­gur

ReykjavĂ­kurborg Umhverfis- og skipulagssviĂ°

grammið. Það eru allir velkomnir å Þessa opnu fundi og ekki ÞÜrf å að skrå sig fyrirfram. Fyrsti opni fundurinn verður miðvikudaginn 25. september kl. 19:00. NÌsti opni fundurinn verður 2. október, Þriðji opni fundurinn er 9. október en å fjórða fundi 16. október verður hópunum lokað og reiknað með að Þau sem mÌta Þå Ìtli að vera með fram å vorið. Best er að mÌta å alla opnu fundina. Fundirnir verða síðan vikulega å miðvikudÜgum kl. 19:00-21:00. Nånari upplýsingar um starfið er að finna å heimasíðu à rbÌjarkirkju: arbaejarkirkja.is


ÁB 2019_Árbæ 1. tbl. Janúar.qxd 16/09/19 17:42 Page 5

a m í t u ð Spara n f ö h r i r og fy

1.598kr./stk.

Foreldað Aðeins að hita

Bónus Súpur 1-1,2 kg, 5 tegundir

EKKERT

BRUDL

Opnunartími í Bónus: Mánudaga-Fimmtudaga; 11:00-18:30 • Föstudaga; 10:00-19:00 • Laugardaga; 10:00-18:00 • Sunnudaga; 11:00-18:00 Smáratorg og Skeifan: Mán-Lau; 10:00-19:00 • Sun; 11:00-18:00 – Verð gildir til og með 22. september eða meðan birgðir endast.


ÁB 2019_Árbæ 1. tbl. Janúar.qxd 16/09/19 22:45 Page 6

6

Fréttir

Ár­bæj­ar­blað­ið

Feðginin Jón Magngeirsson og Birna Jónsdóttir.

Ingveldur Erlingsdóttir, Hjördís Jónsdóttir, Halldóra Bergþórsdóttir, Bryndís Jóna Jónsdóttir, María Guðmundsdóttir, Þórunn Erla, Anna Sveinsdóttir og Albert Brynjar Úlfarsson fremstur. ÁB-myndir Katrín J. Björgvinsdóttir

Kampavínshlaup

Systurnar Lilja og Sigrún Ægisdætur.

Nágrannakonurnar Birna Jónsdóttir og Rakel Jóhannsdótt400. ir stofnuðu viðburðinn Prosecco hlaupið á Facebook sem átti Hlaupið var frá Indíanagili, upp að brúnni við Sundlaug sér stað þann 15. ágúst, og áttu von á að vin- og kunningjaÁrbæjar og svo niður eftir til baka í Indánagil, tæplega fimm konur þeirra myndu mæta, 20-30 talsins. Hugmyndin var að kílómetra vegalengd. Drykkjar- og hvíldarstöð var við botn púlsmælar og hlaupafatnaður myndu víkja fyrir sumarkjólum Glæsbæjar, þar sem hægt var að fá sér freyðivín og taka og freyðivíni. sporið. Rentaparty.is sá um fjörið með tónlist og sápukúluViðburðurinn var opinn öllum og vatt heldur betur upp á vel. Hlaupið endaði svo í Indíánagili þar sem boðið var upp sig því áður en kom að hlaupinu voru nokkur hundruð konur á makkarónur frá Sætum syndum ásamt kynningu á La Marka búnar að skrá sig í hlaupið. Við það breyttust forsendur prosecco. Það gekk vel á nestið sem freyðivínshlaupararnir aðeins en tilgangurinn var alltaf sá sami, að búa til skemmtimættu með og þegar kom að kvöldmatartíma bauð Mathöllin legan viðburð í fallega dal okkar Árbæinga, Elliðaárdalnum, Höfða upp á sætaferðir þar sem þátttakendur gæddu sér á þar sem aðgangseyrir var enginn og gómsætum réttum veitingastaðanna eina markmiðið að gera sér glaðan dag Mynd­ir:­­Katrín­J.­Björgvinsdóttir hennar. Að baki var velheppnaður dagí góðum félagsskap. Og það markmið ur þar sem gleðin var við völd. náðist með glæsibrag, þökk sé fallegu veðri og einstaklega Hér eru nokkrar myndir sem lýsa vel stemningunni þennjákvæðum og skemmtilegum þátttakendum sem voru alls um an fallega dag. Vinkonurnar Helga Guðný Sigurðardóttir og Sigurbjörg Unnur Guðmundsdóttir.

Ása Sandholt, Tinna Arnardóttir, Melissa Haire og Heiða Ástvaldsdóttir.

Vinkonurnar Elísa Guðjónsdóttir og Stefanía María Kristinsdóttir.

Rakel Jóhannsdóttir og Birna Jónsdóttir sáu um að skipuleggja þetta skemmtilega hlaup.

Anna Guðbjörg Gunnarsdóttir og Sólrún Ólína Sigurðardóttir.

Vinkonurnar Elín Svava Elíasdóttir og Hólmfríður Kristjánsdóttir.

Mæðginin Guðrún Þorgeirsdóttir og Þorgeir Sigurðsson.

Una Dögg Evudóttir, Sigurbjörg Fjölnisdóttir og Anna María Axelsdóttir.


ÁB 2019_Árbæ 1. tbl. Janúar.qxd 17/09/19 14:46 Page 7

Grafarholtsblað­ið 9. tbl. 8. árg. 2019 september - Fréttablað íbúa í Grafarholti og Úlfarsárdal

Fram vantar marga sjálfboðaliða Handboltatímabilið er byrjað, og Framarar eru í vanda, það vantar sjálfboðaliða. Það vantar fólk fyrir HB Statz. Til að tölfræði sé skemmtileg þá þarf hún að

vera nákvæm. Okkur vantar fólk sem kann góð skil á handbolta og er þokkalega tölvufært. Námskeið er á laugardag kl. 12.00.

Góður kynnir lífgar upp á leiki. Ef að þér finnst gaman að tala hátt um handbolta, þá er þetta eitthvað fyrir þig. Langar þig til að skrifa um handboltaleiki, viltu hafa skoðun, segja skemmtilega frá, poppa upp umræður og stemmingu í kringum leiki. Við höfum áhuga á fólki sem er ritfært og vill hjálpa okkur í þeim efnum og erum opin fyrir allskonar hugmyndum. Áhugasamir hafið samband við heimaleikir@fram.is

atseðli rð af m Miðstæ os g 0,5 lítra

R. 1.600 K 1–16 ef þú sækir

á1 a daga fr Gildir all

Hjálpaðu okkur, deildu þessari færslu og hnipptu í næsta FRAMARA. Gerum Safamýrina að gryfju í vetur. Þinn stuðningur skiptir okkur máli !

Heimaleikjakort FRAM handbolta fyrir keppnisárið 2019-2020 Heimaleikjakort FRAM handbolta fyrir keppnisárið 2019-2020 er stór fjáröflunarþáttur í starfi handknattleiksdeildarinnar. Engin afsökun: Kortin eru ódýr, margir leikir og góð skemmtun fyrir FRAMARA

Stuðningsmenn Fram eru öflugir í handboltanum en nú vantar félagið marga sjálfboðaliða fyrir vetrarstarfið.

Við bjóðum upp á þrjú kort: Árskort fyrir einn – 2.000 á mánuði eða 20.000 í eingreiðslu. Árskort fyrir tvo – 3.000 á mánuði eða 30.000 í eingreiðslu Ungmennakort fyrir 25 ára og yngri – 1.500 á mánuði eða 15.000 krónur í eingreiðslu Skráning fer fram á fram.felog.is – Einnig getur þú sent mail á toggi@fram.is ef þú vilt fá kröfu á heimabanka, borga með kredit korti eða greiða á annan máta.

Þekkir þú lyfin þín? Leitaðu upplýsinga hjá okkur í apótekinu ef þú ert í vafa. Bjóðum einnig upp á lyfjaskömmtun. Hlökkum til að sjá þig

Opið virka daga kl. 09.00-18.30 og laugardaga kl. 12.00-16.00

Vínlandsleið 16 Grafarholti urdarapotek.is Sími 577 1770

ELDRIBORGARAR ATHUGIÐ! ÞAÐ ER

35% AFSLÁTTUR FYRIR ELDRIBORGARA Einnig er frí sjónmæling við kaup á glerjum

SÍMI: 5 700 900 • PROOPTIK.IS

KÍKTU VIÐ OG SKOÐAÐU ÚRVALIÐ!

PROOPTIK - SPÖNGINNI


Ă B 2019_Ă rbĂŚ 1. tbl. JanĂşar.qxd 17/09/19 14:47 Page 8

8

Tólf sporin – Andlegt ferðalag í MosfellsbÌ

GrafarholtsblaĂ°iĂ°

FrĂŠttir

Kynningarfundur verĂ°ur Ă­ SafnaĂ°arheimili LĂĄgafellssĂłknar aĂ° Ăžverholti 3, 2. oktĂłber kl. 19.00. ĂžrjĂş nĂŚstu miĂ°vikudagskvĂśld verĂ°a opnir fundir til frekari kynningar. Allir eru velkomnir og ekki Ăžarf aĂ° skrĂĄ sig.

ĂšTFARARFČąA žÄ?‹›Ž””žȹŗǰȹ à ™ŠÂ&#x;˜Â?Â’

sĂ­Ă°an 1996

q0ȹȊ VIR�ING ȊȹȹȊȹ

KristĂ­n IngĂłlfsdĂłttir

Sverrir Einarsson

MargrĂŠt Ă sta GuĂ°jĂłnsdĂłttir

Ă‡Â–ÂŠÂ›ČąÂŠÂ•Â•ÂŠÂ—ČąÂœĂ Â•ÂŠÂ›Â‘Â›Â’Â—Â?’——ǹȹśŞŗȹřřŖŖȹǭȹŞĹ&#x;ĹœČąĹžĹ˜ĹšĹ˜ ČŠ    ǯžÂ?Â?Â˜Â›Â’Â—ÇŻÂ’Âœ Â˜Â–ÂžÂ–ČąÂ‘ÂŽÂ’Â–ČąÂ?’•ȹŠÄ?ÂœÂ?Š—Â?Ž—Â?ÂŠČąÂ˜Â?ȹ›ŽÄ?ÂžÂ–ČąÂœÂ”Â’Â™ÂžÂ•ÂŠÂ?ȹøÂ?Â?Š›Š›ȹŽÂ?ČąĂ ÂœÂ”ÂŠÄ?ȹŽ›ǯ

ĂšTFFA HAFNARFJARĂ?AR •ŠÂ?Š‘›Šž—ȹśŠȹȊȹ   ǯžÂ?Â?Š›Š›œÂ?˜Â?ÂŠÇŻÂ’ÂœČąČŠČąĂ‡Â–ÂŠÂ›ÇąČąĹ›ĹœĹ›ČąĹ›ĹžĹ&#x;Ĺ˜ČąÇ­ČąĹžĹ&#x;ĹœČąĹžĹ˜ĹšĹ˜

LóðamÜrk

LĂĄgmark 2,80 m

StĂŠtt/stĂ­gur

LĂĄgmark 4,20 m

Akbraut

LĂĄgmark 2,80 m

LóðaamÜrk rk

StĂŠtt/stĂ­gur

ReykjavĂ­kurborg Umhverfis- og skipulagssviĂ°

Austur ReykjavĂ­k og Vestur ReykjavĂ­k.

HverfiĂ° okkar eĂ°a fangelsiĂ° okkar?

Jafn makalaust og Það kann að hljóma, Þå er staðan í dag Þannig að spurningin: Hverfið okkar eða fangelsið okkar? å fullan rÊtt å sÊr. Þetta kom í ljós eftir kynningu sam-

gÜngumålaråðherra, Sigurðar Inga Jóhannssonar, um stÜðu viðrÌðna råðuneytisins við sveitafÊlÜgin å hÜfuðborgarsvÌðinu nýverið. HÊr er rÊtt að staldra við og minna sig å að Reykjavíkurborg er með 56.7% og Þar með råðandi hlut í Þeim samrekstri sem SSH standa fyrir. Spurningunni um hver å að borga fyrir svonefnda borgarlínu borgarstjórans hefur nefnilega verið svarað. �búar úthverfa borgarinnar få reikninginn. SamkvÌmt F�B, sem hefur lagst yfir Þau gÜgn sem lÜgð voru fram við kynningu, kemur í ljós að årlegir vegatollar pr. ÜkutÌki okkar íbúa úthverfanna verða um kr. 400 Þúsund og Þar af leiðandi kr. 800 Þúsund fyrir Þau heimili sem Þurfa tvÜ ÜkutÌki. à rlega! Skilaboðin virðast skýr: SamgÜngumålaråðherra SIJ og borgarstjóri DBE Ìtla að virða mannrÊttindasåttmåla Þann sem �sland er aðili að og munu Því ekki banna íbúum úthverfa borgarinnar að eiga og nota fjÜlskyldubíl, heldur gera Þeim Það ókleift með vegatollum. Hvernig må Það vera að við sÊum kominn å Þennan stað mismununar og galskapar? Mismununar af svipuðum toga og kristallaðist svo skýrt í Berlín fram að lokum níunda åratugar síðustu aldar, í formi Austur Berlín og Vestur Berlín? Erum við komin å Þann stað að framvegis verði viðmiðin Þau sÜmu hÊr? Austur-Reykjavík og Vestur- Reykjavík? Upphafið er auðvelt að rekja. à rið 2012 var gerður samningur milli SSH og Vegagerðarinnar um tilraunaverkefni til tíu åra. Tilraunaverkefni til að auka hlut almenningssamgangna (StrÌtó) í ferðavenjum borgarbúa og nÌrsveitamanna. à rið 2011 var hlutur StrÌtó 4% og skyldi Það hlutfall hÌkkað hið minnsta í 8% en stefnt å 12%. Gjaldið skyldi vera rÊtt um Þúsund milljónir årlega frå ríkinu í vasa StrÌtó. à móti skyldi ýmsum nauðsynlegum úrbótum Vegagerðinnar í borginni frestað. Vegagerðin var å Þessum tímapunkti með ýmis brýn verkefni å framkvÌmdaskrå. Þar må t.d. nefna SundagÜng/braut og mislÌg gatnamót Reykjanesbrautar/Bústaðavegar auk fjÜlda annarra brýnna verkefna. MislÌg gatnamót Reykjanesbrautar/Bústaðavegar voru reyndar undanskilin frestun með sÊråkvÌði sem fram kemur í minnisblaði samningsins, Þar sem Vegagerðin taldi Þau gatnamót enga bið Þola. Reykjavíkurborg åtti Því ån tafar að gera skipulagsbreytingar svo ÞÌr framkvÌmdir gÌtu hafist. Nú, Þeg-

ar åttunda år Þessa tíu åra samnings er hafið, hefur borgin enn ekki uppfyllt Þetta skilyrði. SamfÊlagslegt tap okkar vegna Þess samnings veltur varlega åÌtlað å tugum milljarða í formi tjóna og tafa. Þetta atriði eitt og sÊr er åstÌða til riftunar samingsins. Og hver skyldi nú årangurinn af Þessum samning vera? Nú, tÌpum sjÜ Þúsund milljónum síðar og tugmilljarða tapi í formi tjóna og tafa sem lent hefur å okkur Üllum? Því er fljótsvarað, årangurinn er enginn, eitt stórt núll. Hlutur StrÌtó er nefnilega nåkvÌmlega så sami og Þegar af stað var farið eða 4%! � samning Þessum er sÊrstaklega tilgreint endurskoðunaråkvÌði. à tveggja åra fresti skal årangur metinn. Hvernig Það er tilkomið að Vegagerðin eða Üllu heldur yfirmaður hennar, Sigurður Ingi Jóhannsson samgÜngumålaråðherra, hefur ekki fyrir lÜngu rift Þessum samningi er Þeim er

Baldur BorgÞórsson varaborgarfulltrúi Miðflokksins og íbúi í Úlfarsårdal. hÊr ritar hulin råðgåta. Hvernig Það er til komið að Dagur B. Eggertsson borgarstjóri, hvers starf er að gÌta hagsmuna okkar borgarbúa í hvívetna, hefur ekki óskað eftir riftun samningsins, er auðvitað með Üllu óskiljanlegt. Það skyldi engan undra að undirritaður hefur lagt fram tillÜgu um riftun tÊðs samnings til afgreiðslu å fundi borgarstjórnar Þann 17. september. Það er tímabÌrt að spyrna gegn Þessari óheillaÞróun. Við viljum búa í Reykjavík okkar allra, ekki Austur-Reykjavík eða Vestur-Reykjavík. Baldur BorgÞórsson varaborgarfulltrúi Miðflokksins og íbúi í Úlfarsårdal.


ÁB 2019_Árbæ 1. tbl. Janúar.qxd 17/09/19 09:47 Page 9


ÁB 2019_Árbæ 1. tbl. Janúar.qxd 16/09/19 22:24 Page 10

10

Grafarholtsblaðið

Fréttir

Vel heppnuð uppskeruhátið í fótboltanum Horft til suðurs - með skyggni.

1479 fermetra nýbygging til leigu við Lambhagaveg

Fasteignamiðlun Grafarvogs kynnir aðstöðu til leigu í glæsilegu nýju húsi við Lambhagaveg. Í nýju húsi sem er til afhendingar í október 2019, alls 1.479 fm til leigu í 3. hæða lyftuhúsi fyrir verslun, skrifstofur og lager að Lambhagavegi Reykjavík. Leigutakar geta haft áhrif á innra skipulag. Um er að ræða mjög vel skipu-

lagt verslunar, skrifstofu og iðnaðar/lagerhúsnæði með góðri lofthæð og tveimur stórum innkeyrsluhurðum í norður hluta hússins á móti Bauhaus. Nánari skipting: Verslunarrými á jarðhæð, 151 fm. Lagerrými á jarðhæð 480 fm, með 6,4 metra lofthæð og tveimur 4,3 x 4 metra innkeyrsluhurðum.

Skrifstofurými á annarri hæð, um 264 fm, með góðum stigagangi og lyftu. Skrifstofurými á þriðju hæð, um 584 fm, fjórar lokaðar skrifstofur, stórt fundarherbergi, kaffiaðstöðu, afgreiðslu og svalir. Glæsilegt húsnæði í vaxandi verslunar-, skrifstofu- og iðnaðarhverfi á höfuðborgarsvæðinu.

Það var fjölmennur hópur Framara sem mætti í íþróttahús Fram laugardaginn 14. september á uppskeruhátið yngri flokka í knattspyrnu. Fjöldi skráðra iðkenda í ár var rúmlega 600 og undanfarin ár hefur veislusalurinn verið kominn langt umfram þolmörk þegar uppskeruhátíð hefur verið haldin fyrir allan hópinn í einu. Þetta árið lærðum við af reynslu síðustu ára og tvískiptum hópnum. Þessi háttur gaf góða raun. Þéttsetinn bekkurinn í báðum hollum en ekki of þröngt. Fyrst komu þeir eldri (3. 4. og 5. flokkur) og svo þeir yngri (6. 7. og 8. flokkur). Eins og hefð er fyrir þá voru veitt verðlaun í öllum flokkum og síðan var öllum boðið upp á veitingar. Þjálfarar félagsins ávörpuðu iðkendur sína og þökkuðu fyrir tímabilið. Þeir nutu svo liðsinnis leikmanna meistaraflokks karla við að afhenda iðkendum verðlaun. Allir iðkendur í 8. 7. og 6. flokki karla og kvenna fengu verðlaunapening en í 5. 4. og 3. flokki voru veitt tvenn verðlaun; besti leikmaður og verðlaun fyrir framfarir. Að lokum var Framdómari ársins valinn og Eiríksbikarinn afhentur. Það er hefð fyrir því að veita einum leikmanni yngri flokkanna Eiríksbikarinn sem er gefinn af Ríkharði Jónssyni, landsliðsmanni Fram til margra ára, til minningar um Eirík K Jónsson knattspyrnumann Fram. Eiríksbikarinn er veittur þeim einstaklingi sem með ástundun sinni og framkomu innan sem utan vallar er sjálfum sér og félaginu til sóma. Að þessu sinni var það Sigfús Árni Guðmundsson leikmaður 3.flokks sem hlaut Eiríksbikarinn.

Verðlaunahafar á uppskeruhátíðinni.

Framdómari ársins 2019 var valinn Finnlaugur Pétur Helgason og hlaut hann yfirburða kosningu. Þetta er annað árið í röð sem hann hlýtur þessi verðlaun. Finnlaugur dæmdi fjölda leikja fyrir félagið í sumar og er það félaginu mikils virði að eiga slíka sjálfboðaliða innan sinna raða. Verðlaunahafar á uppskeruhátíðinni 2019 voru: 5. fl. karla MESTU FRAMFARIR: Valdimar Porca BESTI LEIKMAÐURINN: Viktor Bjarki Daðason 5.fl. kvenna MESTU FRAMFARIR: Katla Sól Arnarsdóttir BESTI LEIKMAÐURINN: María Kristín Arnarsdóttir 4.fl. karla MESTU FRAMFARIR: Nikulás Ásmundarson BESTI LEIKMAÐURINN: Mikael Trausti Viðarsson 3.fl. karla MESTU FRAMFARIR: Fannar Karl Ársælsson BESTI LEIKMAÐURINN: Dagur Margeirsson Framdómari ársins Finnlaugur Pétur Helgason Eiríksbikarinn Sigfús Árni Guðmundsson Til hamingju og takk fyrir tímabilið. Fleiri myndir frá uppskeruhátíðinni má sjá á Facebooksíðu Fram knattspyrna


ÁB 2019_Árbæ 1. tbl. Janúar.qxd 16/09/19 22:50 Page 11

11

Fréttir

Árbæjarblaðið

Anna Ósk Kolbeinsdóttir, Laufey Þorsteinsdóttir, Steinunn Jónsdóttir og Aðalbjörg Sigurðardóttir.

Hjónin Sigfús Kárason og Birna Jónsdóttir ásamt Eddu Sólveigu Gísladóttur og Láru Guðrúni Jónsdóttur. Þóra Kristín Steinarsdóttir, Aldís Stefánsdóttir og Þuríður Stefánsdóttir.

Eva Rós Guðmundsdóttir, Jón Magngeirsson og Karen Drífa Þórhallsdóttir.

Ragnheiður Hauksdóttir, Berglind Guðmundsdóttir og Melkorka Kvaran. www.n1.is

Ólöf Ásta Salmannsdóttir, Sólveig Jónasdóttir og Svava Kristín.

facebook.com/enneinn

Keyrðu á örygginu Pantaðu tíma fyrir dekkjaskiptin á n1.is

Mic Michelin X-ICE

Mi Michelin X-ICE NORTH 4

M Michelin Alpin 6

Hljóð kk Hljóðlát, naglalaus vetrardekk

Bes kkin Besta hemlun á ís, hvort sem dekkin eru ný eða ekin 10.000 km

Ný Nýr mynsturskurður sem opnast eft eftir því sem dekkið slitnar

Bet Betri aksturseiginleikar m.v. hel helstu samkeppnisaðila

He Heldur eiginleikum sínum út líftíman

Ný A gir APS gúmmíblanda tryggir gott grip í kulda Fráb Frábærir aksturseiginleikar

Há Hámarks grip með sérhönnuðu my mynstri fyrir hverja stærð

La Lagskipt gúmmíblanda sem veitir hámarks grip há

Einstök ending

Notaðu N1 kortið

Öruggt frá fyrsta til síðasta kílómetra

Hjólbarðaþjónusta N1 Bíldshöfða Fellsmúla Réttarhálsi Ægisíðu

440-1318 440-1322 440-1326 440-1320

Langatanga Mosfellsbæ Reykjavíkurvegi Hafnarfirði Grænásbraut Reykjanesbæ Dalbraut Akranesi Réttarhvammi Akureyri

440-1378 440-1374 440-1372 440-1394 440-1433

Opið mán – fös laugardaga

kl. 08-18 kl. 09-13

Alltaf til staðar


ÁB 2019_Árbæ 1. tbl. Janúar.qxd 17/09/19 13:43 Page 12

12

Árbæjarblaðið

Fréttir

Rofabær 7-9 og hverfisskipulag í Árbæ - eftir Þorkel Heiðarsson form íbúaráðs Árbæjar og Norðlingaholts Nú styttist í að hverfisskipulag fyrir Ártúnsholt, Árbæ og Selás taki gildi. Áætlað er að það fari fyrir Skipulags- og samgönguráð og Borgarráð í lok september. Því næst fer það fyrir Skipulagsstofnun og tekur loks gildi með auglýsingu í B- deild Stjórnartíðinda. Það má því reikna með að það taki gildi í nóvember 2019. Þá geta lóðarhafar sem úthlutað hefur verið byggingarheimildum sent inn teikningar og síðar farið að byggja þegar byggingaráform hafa verið samþykkt hjá byggingarfulltrúa Reykjavíkur. (Sjá nánar á www.hverfisskipulag.is). Ein slík lóð með byggingarheimildir er við Rofabæ 7-9. Mikið hefur verið rætt um hana í tengslum við leiðindarástand sem skapast hefur þar að undanförnu. Það ástand endaði loks á því að lögregla gerði þar húsleit í byrjun september og gerði upptæk ætluð fíkniefni og þýfi. Rofabær 7-9 má muna sinn fífil fegurri. Þar var eitt sinn verslunarkjarni sem frá árinu 1966 hýsti ekki ómerkari fyrirtæki en Árbæjarkjör, Bókabúð Jónasar Eggertssonar og Árbæjarbakarí en öll voru þessi fyrirtæki í eigu Árbæinga. Þarna var einnig í upphafi rekin mjólkurbúð og fiskbúð í húsi nr. 9. Í Rofabæ 7 var síðan bókabúðin fyrrnefnda, fatahreinsun og loks Landsbankinn sem hélt þar lengst velli. Ýmis annar rekstur var einnig þarna í lengri eða skemmri tíma og verður ekki tíundaður hér. Á undanförnum áratugum hefur þjónustustarfsemin dregist þarna mjög saman

og líkt og annars staðar í borginni hefur rekstrargrundvöllur fyrir litla þjónustukjarna í hverfum minnkað. Stöðugt erfiðara hefur reynst að fá lífvænlega starfsemi í húsnæðið. Undanfarin ár hafa fyrirtæki komið og farið úr húsunum eftir sífellt skemmri viðdvöl. Þar má nefna

Þorkell Heiðarsson formaður íbúaráðs Árbæjar og Norðlingaholts. mótorhjólaverslun, Happy Campers, hjólabrettabúð, veipverslun og bónstöðvar nú síðast IceBón. Þessi starfsemi hefur notið misjafnra vinsælda hjá nágrönnum. Hús nr. 7 var stúkað niður í mörg herbergi fyrir nokkru og eru herbergin í útleigu. Eignarhald húsnæðisins var til skamms

tíma dreift en er nú allt á einni hendi fyrirtækis sem stofnað var 2016 og heitir Rofabær 7-9 ehf. Fyrirtækið er einnig lóðarhafi. Forsvarsmenn þess hyggjast reisa þar vandað húsnæði skv., skipulagsskilmálum hverfisskipulags en hverfisskipulagið var rækilega kynnt í febrúar og mars s.l., með sýningu á borgarbókasafninu í Árbæ. Í skilmálum hverfisskipulags eru skilyrði um að á jarðhæð verði hverfisverslun og hverfisþjónusta en á efri hæðum allt að 35 íbúðir. Samkvæmt skilmálum stallast húsið og er frá 1 - 4 hæðir. All nokkur bílastæði verða í bílakjallara undir húsinu. Auk þess verður áfram spennistöð á lóðinni. Engar athugasemdir bárust vegna þessarar tillögu um uppbyggingu á lóðinni Rofabær 7-9.

Örin á myndinni bendir á Rofabæ 7-9.

Áætlanir gera ráð fyrir að uppbygging hefjist strax og byggingaráform hafa verið samþykkt og ljúki á næstu 2-3 árum. Saga núverandi húsa styttist því óðum í annan endann. Leigendunum sem ollu fyrrgreindum vandræðum hefur verið sagt upp leigunni og eru ekki lengur í húsnæðinu. Þá hefur eldvarnareftirlitið takmarkað þá starfsemi sem fara má þar fram. Vonandi sér brátt fyrir endann á núverandi ófremdarástandi á þessum stað og svæðið verði hverfinu aftur til framdráttar og sóma. Þorkell Heiðarsson formaður íbúaráðs Árbæjar og Norðlingaholts

Framtíðarskipulag á lóðinni Rofabær 7-9.

Hugum að trjágróðri við lóðarmörk Trjágróður sem vex út fyrir lóðarmörk getur skapað óþægindi fyrir vegfarendur. Umferðarmerki eiga að sjást vel og trjágróður má ekki byrgja götulýsingu. Gæta þarf að lágmarkshæð trjágróðurs þar sem vélsópar, snjóruðningstæki og sorphirðubílar þurfa að fara um. Hugsum út fyrir garðinn svo leiðin sé greið allt árið!

Lóðamörk

Lágmark 2,80 m

Stétt/stígur

Lágmark 4,20 m

Akbraut

Lágmark 2,80 m

Lóðamörk

Stétt/stígur

Nánari upplýsingar á reykjavik.is/trjagrodur

Reykjavíkurborg Umhverfis- og skipulagssvið

Saumakaffi í bókasafninu

Kanntu ekki að stoppa í sokka? Er ullarpeysan frá ömmu farin að rakna upp? Þarf að þrengja kjólinn fyrir jólin? Engar áhyggjur! Nú verða klæðskerar Borgarbókasafnsins notendum innan handar með saumaverkefnin stór og smá fyrsta mánudag í mánuði á svokölluðu Saumakaffi í Árbæ! Saumakaffið hófst 2. september í Borgarbókasafninu Árbæ. Næstu dagar fram að áramótum verða 7. október, 4. nóvember og 2. desember. Ekki verður saumað fyrir þá sem ætla að nýta sér aðstoðina heldur fá þeir einungis ábendingar og góð ráð um það hvernig best sé að bera sig að. Elínborg Ágústsdóttir og Andzelina Kusowska Sigurðsson munu sá um ráðgjöfina en þær eru báðar klæðskeramenntaðar og bókaverðir hjá safninu. Einnig verða haldin örnámskeið í saumaskap og viðgerðum líkt og verið hefur og verður hægt að nálgast upplýsingar um þau á heimasíðu og Facebook síðum safnsins. Saumavélar eru nú til reiðu í Borgarbókasafninu í Árbæ fyrir þá sem þurfa á að halda. Tvær venjulegar saumavélar eru þar auk overlock vélar. Í Saumahorninu er einnig ágætis aðstaða til að taka upp snið. Þar geta gestir því saumað frá grunni en einnig er tilvalið að koma með flíkur og annað sem þarfnast viðgerðar. Viðburðurinn á vefnum: https://www.borgarbokasafn.is/vidburdir/kaffistundir/saumakaffi-adstod-vid-saumaskapinn Viðburðurinn á Facebook: https://www.facebook.com/events/2389076907856114/


ÁB 2019_Árbæ 1. tbl. Janúar.qxd 16/09/19 17:44 Page 13

Y D O B A R F IN NÝTT

r!

embe t p e s . 0 3 t Hefs

.is

eyfing r h á g n i n Skrá

ÁLFHEIMAR 74

S. 414 4000

HREYFING.IS


ÁB 2019_Árbæ 1. tbl. Janúar.qxd 16/09/19 15:25 Page 14

14

Félagsmiðstöðin Hraunbæ 105

Gamla myndin

Árbæjarblaðið

Frítt kaffi alla morgna frá kl. 9-11 Erum með námskeið í Olíumálun. Hvert námskeið er einn dagur, fjórar klst. í senn. Verð fyrir námskeiðið er 5.500 kr. Nánari upplýsingar og skráning í síma 411-2790. Stólajóga mánudaga kl. 10-11 og fimmtudaga kl. 14:15-15:15, 1.340 kr. mánuðurinn. Handavinna með leiðbeinanda þriðjudaga og fimmtudaga frá kl. 9-11:30, 1.340 kr. mánuðurinn. Útskurður og tálgun miðvikudaga frá kl. 9-12:00, 500 kr. dagurinn. Samsöngur í sal á fimmtudögum kl. 15:30 – 16:15. Létt og skemmtilegt, kostar ekkert og allir velkomnir að taka þátt. Nánari upplýsingar um félagsstarf og dagsskrá má nálgast á skrifstofu eða í síma 411-2730. Minnum á facebook síðu: Félagsmiðstöðin Hraunbæ 105

Dráttarbeisli

X XQGLUÀHVWDUWHJXQGLUEtOD QGLUÀHVWDUWHJXQGLUEtOD

Vantar milli- og föðurnöfnin Gamla myndin sem við birtum að þessu sinni er tekin líklega fyrir árið 1990.

Við teljum okkur vera með öll nöfn drengjanna á myndinni en okkur vantar milli- og föðurnöfn.

Sjáið gróðurinn í hallanum að sunnanverðu við Elliðaárnar og munurinn á sama svæði í dag.

Setjum undir á staðnum VÍKURVAGNAR EHF VÍKURVAGNAR EHF. F.

Víkurvagnar ehf. | Hyrjarhöfða 8 | 110 Reykjavík Sími 577 1090 | vikurvagnar.is | sala@vikurvagnar.is

Arctic Trucks | Kletthálsi 3 | 110 Reykjavík | Sími 540 4900 | www.arctictrucks.is

®

EXPLORE WITHOUT LIMITS

Kvenfélag Árbæjarsóknar

Prjónar fyrir heimilislausa Óskum Ós kum eftir eftir garni, garni, garnafgöngum, garnafgöngum, prjónum, prjónum, heklunálum, heklunálum, hálfkláru!um há lfkláru!um verkefnum verkefnum og ""h. h. Endurvinnum End urvinnum og bbúum líkur fyrir fyrir skjólstæ!inga úum ttilil hl#jar hl#jar fflíkur skjólstæ!inga athvarfa at hvarfa í RReykjavík. eykjavík. Tökum og mánud mánud 7.okt 7.okt kl. virka daga daga og Tö kum á móti kl. móti garni garni í Árbæjarkirkju Árbæjarkirkkju virka 19.30 vinnan em vi nnan hhefst. efst. 19.30 í SSafna!arheimili afna!arheimili Árbæjarkirkju, "ar ssem Árbæjarkirkju, "ar Allir verkefninu. kefninu. a! taka taka "átt "átt í ver Allir velkomir velkomir a!

Plastlaus september og Árpokinn Verkefni! ÁRPOKINN Ver kefni! ÁR POKINN heldur heldur áfram áfram og og enn"á enn"á eerr hhægt ægt a! a! koma koma me! m e! efnisafganga efnisafganga og tvinna tvinna til til okkar okkar í Árbæjarkirkju. Árbæjarkirkju. Óskum eftir gömlum stórh#sum til til a! a! sauma sauma poka poka úr úr fyrir fyrir grænmeti gömlum stórh#sum grænmeti Óskum eftir og ávexti. ávexti. Taki! Taki! frá mánudaginn mánudaginn 21.október 21.október kl.19.30. kl.19.30. Nánari María Nánari uppl#singar uppl#singar í ssíma íma 88985996 985996 M aría (mhk@simnet.is) (mhk@simnet.is) Stjórn Kvenfélags Stjórn Kv enfélags Árbæjarsóknar Árbæjarsóknar


ÁB 2019_Árbæ 1. tbl. Janúar.qxd 16/09/19 21:38 Page 15

15

Fréttir

Árbæjarblaðið

Fréttamolar frá kirkjustarfinu Upphaf sunnudagaskólans í Árbæjarkirkju

Sunnudaginn 22. september kl. 11.00 Té-se messa sr. Petrína M. Jóhannesdóttir þjónar og prédikar. Organisti Kristina Kalló Szklenár. Kirkjukórinn leiðir bænasöng. Sunnudagaskólinn kl. 11 í safnaðarheimili kirkjunnar. Umsjón Jenný María Jóhannsdóttir og Kristín Jóhannesdóttir. Sunnudaginn 29. september kl. 11.00 Guðsþjónusta kl. 11.00 Þór Hauksson þjónar fyrir altari og prédikar. Organisti Kristina Kalló Szklenár. Félagar úr kirkjukór Árbæjarkirkju leiða almennan safnaðarsöng. Sunnudagaskólinn kl. 11 í safnaðarheimili kirkjunnar. Umsjón Anna Sigríður Helgadóttir og Aðalheiður Þorsteinsdóttir. Sunnudaginn 6. október kl. 11.00 Guðsþjónusta kl. 11.00 Petrína Mjöll Jóhannesdóttir þjónar fyrir altari og prédikar. Organisti Kristina Kalló Szklenár. Félagar úr kirkjukór Árbæjarkirkju leiða almennan safnaðarsöng. Nýstofnaður barnakór kirkjunn-

ar syngur. Stjórnandi kórsins er Kristín Jóhannesdóttir Sunnudagaskólinn kl. 11.00 í safnaðarheimili kirkjunnar. Umsjón Aldís Elva Sveinsdóttir og Hrannar Ingi Arnarson. Sunnudaginn 13. október kl. 11.00 Guðsþjónusta kl.11.00 Þór Hauksson þjónar fyrir altari. Biskup Grænlands Sopie Petersen prédikar. Prédikunarefnið er umhverfisvá samtímans. Organisti Kristina Kalló Szklenár. Félagar úr kirkjukór Árbæjarkirkju leiða almennan safnaðarsöng. Sunnudagaskólinn kl. 11.00 í safnaðarheimili kirkjunnar. Umsjón Anna Sigríður Helgadóttir og Birkir Bjarnason Sunnudaginn 20. október kl. 11.00 Guðsþjónusta kl. 11.00 Petrína Mjöll Jóhannesdóttir þjónar fyrir altari og prédikar. Organisti Kristina Kalló Szklenár. Félagar úr kirkjukór Árbæjarkirkju leiða almennan safnaðarsöng. Skólahljómsveit Árbæjar og Breiðholts spila. Stjórnandi Snorri Heimisson. Sunnudagaskólinn kl. 11.00 í safnaðarheimili kirkjunnar. Umsjón Anna Sigríður Helgadóttir og Aðalheiður Þorsteinsdóttir.

Skoðið nánar á heimasíðu kirkjunnar www.arbaejarkirkja.is

Girðingarnar - eftir sr. Þór Hauksson sóknarprest í Árbæjarsókn „Þarna er hann,“ sagði móðir fjögurra ára drengs og benti á mig þar sem ég stóð inni í skrúðhúsi í kirkju hér í borg að afklæðast messuskrúðanum eftir skírnarathöfn og á leiðinni í þá næstu. „Hann er búinn að vera að leita að þér um allt,“ sagði móðirin afsakandi og leit á drenginn sinn, sem horfði á mig augum sem sögðu allt. Væntanlega á pari við, þegar ég hitti leikarann Jim Carrey augliti til auglitis um árið í New York. Ég heilsaði drengnum þar sem hann stóð þétt upp við mömmu sína í þögn með hendur staðsettar fyrir aftan bak, eins og til að tryggja að ég næði ekki til hans. Þögnin var ærandi. Í því að ég ætlaði að slökkva á henni; þögninni, segir móðir hans að hann sé að leita að englinum. Segir síðan. ,,Ég hélt að hann væri að tala um barnið sem þú varst að skíra.“ Á leiðinni í næstu athöfn niðri í miðbæ var mér hugsað til samtalsins í skrúðhúsinu. Fyrir fáeinum árum var ég fenginn til að aðstoða við að koma upp girðingu austur undir Eyjafjöllum. Hvernig kom það til að ég var fenginn í verkið, kann einhver að spyrja eða hugsa með sér? Því er til að svara að það vantaði einn mann í vinnuhópinn og ég var gestkomandi á staðnum og því sjálfkjörinn í vinnuna. Með öðrum orðum, ég var í því hlutverki að vera betri en enginn. Það er ekki góð tilfinning að vera „enginn.“ Reynsla mín af girðingavinnu var engin. Allt er einhverntíman fyrst hugsaði ég með mér þegar ég ásamt bónda og liði hans fikraði mig upp eftir snarbrattri hlíðinni undir Eyjafjöllum. Það þurfti ekki glöggskyggni til að sjá, að þarna voru vanir menn á ferð og undirritaður, sem var betri en enginn. Næstu stundirnar fóru í að reka niður staura og strekkja girðingarefni á milli með girðing-

arstrekkjara. Þar sem klukkustundirnar skriðu hægt samhliða mér í átt að eftirmiðdegi flaug sú hugsun í gegnum huga minn (fékk ekki lendingarleyfi heldur brotlenti undir einum staurnum) hvað í ósköpunum ég hafi komið mér í. Reka niður girðingastaura og strekkja vír á milli var og hefur ekki verið mitt daglega brauð. Eða hvað? Ekki var ég búin að dveljast lengi við

sr. Þór Hauksson. girðingavinnunna í sunnlenskri sveit að farið var að spila á strengi líkamans, líka þá sem ég vissi ekki að væru til innra með mér. Það var sem „Strengjasveit Reyjavíkur“ væri komin í tónleikaferð þarna undir Eyjafjöllum, togaði og teygði strengi og sinar líkama míns sem mest þeir máttu svo úr varð allsherjar verkjasinfónía sem reyndar var bara upptaktur að því sem

koma skildi næstu daga á eftir. Ekki leið á löngu að málmsveit Sinfóníunnar mætti á staðinn og byrjaði sína upphitun með tilheyrandi skærum hljómum í höfðinu eins og óður til „Höfuðlausna“ plötu Megasar sem kom út maí 1988. Þar má finna lag eins og „Borðið þér orma frú Norma“ og fleiri góð lög meistara Megasar. Samverkamenn mínir slógu taktinn, höfðu á orð að presturinn hefði þetta í sér.

Aðstoð við saumaskapinn

Eftir því sem verkinu miðaði áfram varð brattinn meiri, svo mjög að guðsmanninum varð hugsað til þess á milli staura að næsti staur yrði lagður í ystu mörk innan himnaríkis. Útsýnið var allavega himneskt. Verkinu lauk um miðnættið. Mér ásamt hinum hafði tekist að girða af land undir snarbröttum hlíðum Eyjafjalla. Í mínum huga hafði aldrei önnur eins vinna verið unnin frá landnámi. Vinna sem héldi næstu árin svo að ekki færi á milli það sem átti ekki að fara á milli. Málið er að við fullorðna fólkið erum í sífellu að setja upp girðingar. Það líður ekki sá dagur frá því að við rísum úr rekkju að við byrjum ekki að reka niður staura hugans hér og þar og strekkjum á milli með girðingaefni, meðvitað og ómeðvitað, svo ekki fari á milli það sem á ekki að fara á milli.

Fyrsta mánudag í mánuði, hefst 2. september kl. 16.30-18.00

„Ég var minntur á þetta af fjögurra ára barni í skrúðhúsi kirkju, upplýst heiðríkju ásjónu þess sem veit að girðingastaurar fúna og girðingar falla um síðir þrátt fyrir viðleitni að svo verði ekki. Barnið átti sér þá ósk heitasta að fá að sjá engilinn og nefndi það við móður sína. Barnið vissi að girðingarstaurar og girðing er ekki til neins að halda frá þegar staðið er frammi fyrir engli. Þór Hauksson

Upplagt fyrir þá sem eru að velta einhverju fyrir sér við saumaskapinn; viðgerðir eða nýsaum. Næstu skipti: 7. okt., 4. nóv. og 2. des.

Hraunbæ 119 | sími 411 6250 | www.borgarbokasafn.is


ÁB 2019_Árbæ 1. tbl. Janúar.qxd 17/09/19 09:47 Page 9

Profile for Skrautás Ehf.

Árbæjarblaðið 9.tbl 2019  

Árbæjarblaðið 9.tbl 2019  

Profile for skrautas
Advertisement