Skoletjenestens årskatalog 2023-24

Page 1

Åben skole

Din guide til eksterne læringsmiljøer

KUNST, DESIGN OG ARKITEKTUR

KULTURHISTORISKE MUSEER

KULTURHISTORISKE MILJØER

SCENEKUNST, MUSIK, FILM OG BEVÆGELSE

NATURFAG OG NATURVIDENSKAB

LOKALHISTORISKE MUSEER

KULTUR, UDVIKLING OG SAMFUND

23/24

Velkommen til Skoletjenestens årskatalog, der i år udgives digitalt.

I kataloget møder du over 300 forskellige eksterne læringsmiljøer: museer, teatre, musikhuse, akvarier, naturcentre og meget mere. For at finde de enkelte undervisningstilbud, skal du videre ind på skoletjenesten.dk

Hør fire lærere fortælle, hvordan metoder og aktiviteter fra eksterne læringsmiljøer kan inspirere og forstyrre deres undervisning i dansk, billedkunst, historie og kulturfag.

Skoletjenesten er det nationale videncenter for eksterne læringsmiljøer. Vi driver skoletjenesten.dk, som er en service til alle lærere, hvor man kan finde undervisningstilbud i hele landet.

Søg nemt og hurtigt på skoletjenesten.dk

2400+ undervisningstilbud

EMNER OG NØGLEORD

Hvad handler dit forløb om?

GEOGRAFI

Hvor I landet er I, eller hvor vil I hen?

Find dit undervisningstilbud her

Hvilke fag underviser du i?

STEDER

Leder du efter et særligt sted? Alle eksterne læringsmiljøer er listet med aktuelle tilbud.

PRISER

Hvordan ser jeres budget ud? Her kan du se priser og søge specifikt på gratis tilbud.

FAG OG
FAGOMRÅDER

gode råd når du tager ud med din klasse

Hvornår skal jeg tage ud med min klasse?

Hvilken rolle kan jeg have som lærer?

Kunst, design og arkitektur

Kunstens mange udtryk giver eleverne mulighed for at forholde sig sprogligt, kropsligt og visuelt til det samfund, de er en del af. Fordi kunst, design og arkitektur ikke befinder sig inden for en enkelt fagkategori, forbinder undervisningen ofte forskellige videnfelter på utraditionelle måder, som kan udnyttes i flere fag.

Hvor kan du tage hen?

Klik her og se undervisningstilbud:

MUSEER

Anchers Hus

ARKEN Museum for Moderne Kunst

ARoS Aarhus Kunstmuseum

CLAY Keramikmuseum Danmark

Davids Samling

Den Hirschsprungske Samling

Designmuseum Danmark

Esbjerg Kunstmuseum

Heerup Museum

Holstebro Kunstmuseum

JANUS

Jens Søndergaards Museum

Kunsten Museum of Modern Art Aalborg

Kunstmuseum Brandts

KØS Museum for kunst i det offentlige rum

Louisiana Museum for Moderne Kunst

Museet for Samtidskunst

Museum Jorn

Museum Sønderjylland – Kunstmuseet i Tønder

Nivaagaards Malerisamling

Ny Carlsberg Glyptotek

Nymindegab Museum

Ordrupgaard

Ribe Kunstmuseum

Skagens Kunstmuseer

Skovgaard Museet

Sorø Kunstmuseum

Statens Museum for Kunst

STORM Frederiksbergmuseerne

Thorvaldsen Samlingen på Nysø

Thorvaldsens Museum

Trapholt

Vejle Kunstmuseum

Vendsyssel Kunstmuseum

Øregaard Museum

KUNSTHALLER

Gl. Holtegaard

Kunstforeningen GL STRAND

Kunsthal Nord

UDSTILLINGSSTEDER

Cisternerne Frederiksbergmuseerne

Dansk Arkitektur Center

SLOTTE

Christiansborg Slot

Museum Sønderjylland – Kunstmuseet

Brundlund Slot

4 skoletjenesten.dk

På Designmuseum Danmark får eleverne både forståelse for arbejdsmetoder og praktiske færdigheder, når de arbejder aktivt skabende med designprocessens forskellige faser.

På Skagens Museum kommer eleverne tæt på historien om Skagensmalerne og går i dialog om detaljer og tematikker i kunstnernes værker.

Den svære billedsamtale

Gennem projektet Kreativt Valgfagslaboratorium arbejder billedkunstlærerne tæt sammen med ARKEN Museum for Moderne Kunst. Her fortæller billedkunstlærer Aura Jakobsen fra Brøndbyvester Skole, hvordan museet giver inspiration til både undervisning og afgangsprøve.

“ARKEN har præsenteret mig for flere konkrete øvelser, som jeg bruger direkte i min undervisning. Fx skal eleverne trække et stykke papir med et fortrykt ord som ”kold” eller ”varm” og placere det på et værk, de synes, ordet passer til.”

Hvordan har samarbejdet med ARKEN været med til at styrke eller udvikle din undervisning i valgfaget billedkunst?

Jeg oplever generelt som billedkunstlærer, at det kan være svært at få aktiveret en billedsamtale med eleverne. Det kan være udfordrende bare at få dem til at sætte ord på værker og at bruge andre ord end ”pænt” og ”grimt”. Der har ARKEN præsenteret mig for flere konkrete øvelser, som jeg bruger direkte i min undervisning. Fx skal eleverne trække et stykke papir med et fortrykt ord som ”kold” eller ”varm” og placere det på et værk, de synes, ordet passer til. En anden øvelse er en performativ billedsamtale, hvor eleverne skal udtrykke sig om et værk eller en proces gennem forskellige roller. Det at spille roller løsner tungerne hos eleverne og skaber deltagelse, men det understøtter også den rent sproglige del af samtalen. Hvis man fx er kunst-journalist, fornemmer eleverne, at det kræver nogle særlige ord. Vi sørger for at skifte roller undervejs, og jeg oplever at øvelsen er med til at udvide elevernes oplevelse af værker og processer.

Kan du bruge noget fra samarbejdet med ARKEN specifikt i forbindelse med afgangsprøven i billedkunst?

Jeg tænker, at prøven i billedkunst grundlæggende er en dialog eller samtale, og derfor taler jeg bl.a. med eleverne om, hvad man kan tage med sig videre fra den performative billedsamtale. Vi taler i den forbindelse om at kunne improvisere og om vigtigheden af at have et ordforråd til både at beskrive andres værker og begrunde sine egne valg, fordi dialogen ofte bliver spontan og intuitiv. Billedsamtalen er også vigtig i en prøvesammenhæng, fordi den vænner eleverne til at tale og høre sig selv tale. Af samme grund laver jeg ofte miniferniseringer i et rum på skolen med både de små og store klasser. Jeg vil gerne lære og vise dem, at visuelt sprog skal ses, og at andre godt må forholde sig til det.

6 skoletjenesten.dk

“ Billedsamtalen er også vigtig i en prøvesammenhæng, fordi den vænner eleverne til at tale og høre sig selv tale.

ARKEN Museum for Moderne Kunst

Kulturhistoriske museer

De arbejdsformer og pædagogiske metoder, der benyttes på kulturhistoriske museer, styrker elevernes forestillingsevne og historiske empati. Det giver eleverne forudsætninger for at skabe deres egne historiske fortællinger og får dem til at reflektere over egen plads i verden som historieskabte og historieskabende.

Hvor kan du tage hen?

Klik her og se undervisningstilbud:

MUSEER

Arbejdermuseet

Bakkehuset Frederiksbergmuseerne

Bank- og Sparrekassemuseet

Carl Nielsens Barndomshjem

Cirkusmuseet i Rold – Nordjyske Museer

Danmarks Forsorgsmuseum

Danmarks Jernbanemuseum

Danmarks Tekniske Museum

Dansk Jødisk Museum

De fem Halder

Det Kgl. Bibliotek

Drachmanns Hus

Enigma - Museum for post, tele og kommunikation

Fiskeri- og Søfartsmuseet

Frihedsmuseet

Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum

Glud Museum

H.C. Andersens Barndomshjem

H.C. Andersens Hus

Historiecenter Dybbøl Banke

Immigrantmuseet, Furesø Museer

Industrimuseet

Karen Blixen Museum Rungstedlund

Koldkrigsmuseum Stevnsfort – Skoletjenesten

Østsjællands Museum

Kongernes Jelling

Kongernes Samling – Amalienborg

Kongernes Samling – Rosenborg Slot

Krigsmuseet

Kulturmuseet Spinderihallerne

KØN – Gender Museum Denmark

Limfjordsmuseet

M/S Museet for Søfart

Magasin du Nord Museum

Marstal Søfartsmuseum

Moesgaard Museum

Museum Amager

Museum Midtjylland

Museum Sønderjylland – Kulturhistorie Tønder

Museum Sønderjylland – Kulturhistorie Aabenraa

Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot

Museum Vestfyn

Møntergården

Nationalmuseet

Nationalmuseet – Antikken

Nationalmuseet – Danmarks Middelalder og Renæssance

Nationalmuseet – Danmarks nyere tid

Nationalmuseet – Danmarks oldtid

Nationalmuseet – Dansk

Nationalmuseet – Jul på Nationalmuseet

8 skoletjenesten.dk

Som en del af forløbet `Historisk håndværk og design´ på Vikingeskibsmuseet skal eleverne ombord på en af rekonstruktionerne af de vikingeskibe, der blev fundet i Roskilde Fjord, og arbejde med historien om skibet, dets sejladser og håndværksaktiviteter.

Nationalmuseet – Klunkehjemmet

Nationalmuseet – Religion

Nationalmuseet – Verdenshistorier

Papirmuseet

Politimuseet

Rebildcentret

Ribe VikingeCenter

Ringkøbing Fjord Museer

Skoletjensten Kolding (Kongernes Samling – Koldinghus)

Skoletjenesten Koldning (Museum Kolding)

Tekstilmuseet

Tidens Samling

Tirpitz

Vardemuseerne

Vesthimmerlands Museum

Vikingemuseet Fyrkat – Nordjyske Museer

Vikingemuseet Ladby

Vikingeskibsmuseet

VILLUM Window Collection

Eleverne skal bl.a. i lære som hollandsk flisemaler i undervisningsforløbet `Hollandske fliser´ på Kulturhistorie Tønder - Museum Sønderjylland.

Det praktiske ind i historieundervisningen

Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum er samarbejdspartner med Auning Skole. Kulturfagslærer Agnete Jensen fortæller her, hvordan museet understøtter det praktiske i historiefaget.

“På museet bliver jeg også bekræftet i, at det er vigtigt at bringe krop og sanser i spil i kulturfagsundervisningen.”

Er der forløb på Gammel Estrup, som er særligt relevante for jeres Erhverv & Praksisfaglig linje i 9. klasse?

Jeg har i dette skoleår deltaget i undervisningsforløbet `Herregårdens håndværkere´. Det var relevant for os med et forløb, der handler om håndværk, og som både kan give et historisk perspektiv på arbejde, byggeri og håndværk og nogle praktiske opgaver, hvor eleverne arbejder hands-on. Forløbet gav os også mulighed for at afprøve forskellige kulturteknikker, som er et krav i prøveopgivelserne. Vi modellerede fx en landsby med figurer, huse og møller, og det giver en anden forståelse af livet på landet i gamle dage, end historiebogens tekster kan gøre det.

Er der aktiviteter eller metoder på Gammel Estrup, som kan inspirere din praksis som kulturfagslærer?

Inspireret af Gammel Estrup prøver jeg at tænke det praktiske og levende ind i min undervisning. Fx har vi spillet massakren i Kaunas under 2. Verdenskrig som et lille rollespil, og det er en historietime, eleverne husker. På museet bliver jeg også bekræftet i, at det er vigtigt at bringe krop og sanser i spil i kulturfagsundervisningen. På Gammel Estrup kan vi aktivere kroppen gennem aktiviteter med åg og munkesten, og vi kan arbejde pædagogisk med smagssansen i Gammel Estrups herregårdskøkken.

10 skoletjenesten.dk

“Forløbet gav os også mulighed for at afprøve forskellige kulturteknikker, som er et krav i prøveopgivelserne.”

Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum

Kulturhistoriske miljøer

Historien er fysisk til stede og mulig at interagere med. De kulturhistoriske miljøer appellerer til elevernes følelser, fantasi og indlevelse, og brugen af blandt andet læringsspil og historiske scenarier skaber forudsætninger for at erfare og reflektere over vores historie.

Hvor kan du tage hen?

Klik her og se undervisningstilbud:

OPLEVELSESCENTRE OG MILJØER

Bornholms Middelaldercenter

Folketinget

Fregatten Jylland

Hammershus

Hodde Gamle Skole

Hvolris Jernalderlandsby

Jernalderlandsbyen Odins Odense

Jernaldermiljøet i Vingsted

Middelaldercentret

Mindelunden

Nordatlantens Brygge

Sagnlandet Lejre

Stenaldercenter Ertebølle

Vikingeborgen Trelleborg

Østerlars Rundkirke

MUSEER

Den Fynske Landsby

Den Gamle By

Flakkebjerg Skolemuseum

FLUGT – Refugee Museum of Denmark

Flyvestation Værløse, Furesø Museer

Frilandsmuseet Det Gamle Danmark

Frilandsmuseet Herning

Hjorths Fabrik

Malergården

Mosede Fort, Danmark 1914-18

Museum Obscurum

Museum Sønderjylland – Cathrinesminde Teglværk

Museum Sønderjylland – Drøhses Hus

Museum Sønderjylland – Højer Mølle

Vejlemuseerne

BEFÆSTNINGER

Garderhøjfortet

Københavns Befæstning – Ejbybunkeren

Københavns Befæstning – Frederiksberg

Københavns Befæstning – Kastrup Fort

Københavns Befæstning – Vestvolden Rødovre

SLOTTE OG KLOSTRE

Christiansborg Slot

Esrum Kloster & Møllegård

GÅRDE

Herregården Hessel

Herregården Odden

Hjedding Andelsmejeri

ARKIVER

Københavns Stadsarkiv

Ringsted Museum og Arkiv

Skoletjenesten Koldning (Kolding Stadsarkiv)

12 skoletjenesten.dk
Med udgangspunkt i dronningens farvestrålende gobeliner arbejder eleverne aktivt og dialogbaseret med 1000 års danmarkshistorie på Christiansborg Slot.

Historieundervisning på hovedet

Historielærer på Bakkeskolen i Kolding, Nicolaj Treumer Bøttcher fortæller her, hvordan Kolding Stadsarkiv inspirerer til at tage udgangspunkt i elevernes nysgerrighed og undersøgelser.

“Foruden at få styrket elevernes undersøgelseskompetencer oplever jeg også nogle meget mere interesserede elever og mere engagerede timer.”

Hvorfor inddrager du undervisningsforløb på Kolding Stadsarkiv i din historieundervisning?

Først og fremmest fordi arkivet kan introducere eleverne til kilder og arbejde med dem på en anden måde, end jeg kan som lærer. Fx har den detalje, at eleverne altid skal have handsker på, stor betydning for deres oplevelse og opfattelse af at arbejde praktisk med kilder på arkivet.

Jeg har flere gange brugt arkivets undervisningsforløb `Bag tallene´, der handler om ghettoer og ghettoplanen fra 2018, til et tema om kultur og sociale forskelle i samfundsfag. Så tager vi bl.a. på en lokal ”ghettobyvandring”, hvor eleverne får mulighed for at forholde sig til bygninger og steder som kilder i deres nærområde, og vi arbejder kritisk med forskellige talbaserede kilder. Forløbet gør det på den måde muligt for eleverne at prøve ting af i praksis, som passer til fagets teoristof.

Er der er aktiviteter eller metoder på arkivet, som har forstyrret din praksis som lærer?

Jeg har samarbejdet med arkivet gennem flere år både gennem besøg med elever, et historielærernetværk og et videreuddannelsesforløb. Især det sidste har været med til at forstyrre min måde at bygge min undervisning op på og inspireret mig til at vende timerne ”på hovedet”. Førhen har jeg traditionelt set startet med at læse en tekst ud fra devisen om, at vi skal vide noget, før vi kan snakke om det. Det nye er, at jeg starter med at forstyrre eleverne ved at præsentere dem for en kilde eller genstand og lader dem undersøge og stille spørgsmål til kilden. På den baggrund tager vi udgangspunkt i elevernes nysgerrighed, og så får vi sammen guidet dem i den retning, jeg ønsker som lærer. Foruden at få styrket elevernes undersøgelseskompetencer oplever jeg også nogle meget mere interesserede elever og mere engagerede timer. I starten var det svært for mig at knække koden i forhold til at få det vendt om, og af samme grund har vi blandt kollegaerne aftalt at starte i det små med to forløb i årsplanen, som vi arbejder kilde- og undersøgelsesbaseret med.

14 skoletjenesten.dk

I undervisningsforløbene på Kolding Stadsarkiv møder eleverne altid de autentiske kilder, som de benytter i deres arbejde med forskellige problemstillinger.

“Det nye er, at jeg starter med at forstyrre eleverne ved at præsentere dem for en kilde eller genstand og lader dem undersøge og stille spørgsmål til kilden.”

skoletjenesten.dk 15

Scenekunst, musik, film og bevægelse

Gennem teater, musik, film og bevægelse kan eleverne i fællesskab lære om krop, sprog, udtryk og virkemidler gennem egne og andres produktioner og aktiviteter. Scenekunst, musik, film og bevægelse rummer særlige muligheder for at arbejde med indtryk og udtryk, der kobler krop og kognition.

Hvor kan du tage hen?

Klik her og se undervisningstilbud:

TEATRE

Anemonen

Aaben Dans

Aarhus Teater

Balletforeningen

Bellevue Teatret

Betty Nansen Teatret

Blaagaard Teater

Brug Teatret i Undervisningen

C:NTACT

Det Kongelige Teater

Det lille Turnéteater

Folketeatret

Fredericia Musicalteater

Mærkværk

Nørrebro Teater

Odense Teater

OPGANG 2

Riddersalen

Sisters Hope

Teater Hund & Co.

Teater Refleksion

Teater Republique

Teater V

Teater Vestvolden i Hvidovre

Teater ZeBU

Teatret Masken

Teatret OM

Teatret ved Sorte Hest

Teatret Zeppelin

Østre Gasværk Teater

MUSIKSCENER

Aalborg Symfoniorkester

MUSEER

Musikmuseet

Ragnarock

FILMHUSE

FILM-X

Odense Filmværksted

OFF – Odense International Film Festival

Salaam Film & Dialog

Station Next

IDRÆTSCENTRE

Dansk Forening for Rosport

Dansk Skoleidræt

16 skoletjenesten.dk

Med et virksomhedsbesøg på Aarhus Teater kommer eleverne bag scenen og går i dialog med teaterets forskellige fagligheder og rollemodeller som bl.a. malere, teknikere, skræddere og rekvisitører.

På Musikmuseet kan eleverne gå på opdagelse i musikinstrumenternes verden og udforske lyde med både krop og sanser.

Undersøgende og oplevelsesbaseret danskundervisning

Marianne Sørensen, dansklærer på Christianshavns Skole, fortæller her om, hvordan Statens Museum for Kunst kan inspirere til en mere undersøgende og oplevelsesbaseret danskundervisning.

“En aktuel museumstendens er slow looking, og der ser jeg en kobling til det at læse langsomt i skolen.”

Hvorfor vælger du at inddrage undervisningstilbud fra Statens Museum for Kunst (SMK) i din danskundervisning? Hvad kan du som dansklærer bruge det til, og hvad oplever du, at dine elever får ud af at deltage?

Som dansklærer er jeg optaget af en mere undersøgende tilgang til både litteratur og kunst og af en større vægtning af den subjektive oplevelse i undervisningen. Det har vi i høj grad mulighed for at arbejde med på SMK. Vi deltog sidste år i et forløb med udgangspunkt i udstillingen Double Soul af den sydkoreanske kunstner Haegue Yang med både skulpturer og installationer. Værkerne var meget svære at forstå, og det gav rum for at tage udgangspunkt i elevernes umiddelbare oplevelser. Nogle gange skal vi kaste eleverne ud i noget, de ikke har greb om, og sætte oplevelsen før ”læringen”.

Når vi som klasse går ind på SMK, træder vi på en måde ind i en anden verden, der er uforstyrret, og hvor tid ikke betyder så meget som på skolen. Det giver nogle helt andre muligheder for fordybelse. Jeg oplever også, at eleverne tager forskellige personligheder med sig ind på museet; en skolepersonlighed og en mere privat personlighed. I mødet med værkerne og museets engagerede eksperter giver det eleverne mulighed for at deltage på en mere åben, afprøvende og forventningsfri måde.

Er der nogle greb, metoder eller andet på SMK, som kan forstyrre eller udfordre din fagforståelse eller praksis som dansklærer?

Som lærere kan vi af mange gode grunde have en tendens til at arbejde meget i det små, fx når vi læser en novelle i dansk for at lære noget om komposition. På museet, oplever jeg, at undervi-

18 skoletjenesten.dk

serne er optaget af helheder, fx ved at indlede et forløb med den brede og subjektive oplevelse af et værk. En anden aktuel museumstendens er slow looking, og der ser jeg en kobling til det at læse langsomt i skolen. Det inspirerer mig samlet set til at lade oplevelsen fylde, at dvæle mere ved tingene og at gå undersøgende til værks i nogle længere forløb. Man kan sige, at det især er museumsdidaktikken, der inspirerer mig som lærer.

Jeg er også optaget af at give museumsbesøgene endnu mere liv efterfølgende. Måske kræver det nogle længere samarbejdsforløb, men som lærere kan vi også udfordre os selv i forhold til fx at koble oplevelsen af et værk på museet med en undersøgende læsning af en novelle. I den forbindelse må museerne gerne invitere os ind i deres udvikling af undervisningsforløb, da det giver noget helt særligt, hvis vi laver det sammen.

“Når vi som klasse går ind på SMK, træder vi på en måde ind i en anden verden, der er uforstyrret, og hvor tid ikke betyder så meget som på skolen. Det giver nogle helt andre muligheder for fordybelse.”

Statens Museum for Kunst

Naturfag og naturvidenskab

Ude i naturen, på de naturhistoriske museer og i de naturvidenskabelige forskningsmiljøer har eleverne mulighed for at opdage, undersøge, undres og begejstres for naturfag i bredeste forstand. De naturfaglige miljøer kan være med til at gøre naturfaglige begreber og fænomener konkrete og håndgribelige for eleverne.

Hvor kan du tage hen?

Klik her og se undervisningstilbud:

MUSEER

Energimuseet

Fur Museum

GASmuseet

Geomuseum Faxe – Skoletjenesten Østsjællands

Museum

Museum Sønderjylland – Gram Lergrav & Palæontologi

Medicinsk Museion

Naturama

Naturhistorisk Museum Aarhus

Science Museerne

Statens Naturhistoriske Museum

Steno Museet

Væksthusene

AKVARIER OG OCEANIER

Den Blå Planet

Fjord&Bælt

Kattegatcentret

Nordsøen Oceanarium

OBSERVATORIER OG PLANETARIER

Observatoriet i Brorfelde

Planetarium

EKSPERIMENTARIER

Experimentarium

Universe Science Park

Naturkraft

ZOOLOGISKE HAVER OG PARKER

Odense ZOO

Zoologisk Have København

Aalborg Zoo

HAVER OG PARKER

Bakken

Botanisk Have

Tivoli

NATUR- OG FORMIDLINGSCENTRE

Avnø Naturcenter

Blåvandshuk Fyr

Bornholms Rovfugleshow

GeoCenter Møns Klint

Havhøst

ivandet

Karpenhøj Naturcenter

Matematikkens Hus

NaturBornholm

Naturcenter Amager Strand

20 skoletjenesten.dk

Eleverne kan gå på opdagelse i et skatkammer af udstoppede dyr og planter fra hele verden i udstillingen Den Globale Baghave på Naturhistorisk Museum Aarhus.

UDDANNELSESSTEDER

Danmarks Tekniske Universitet

SCIENCE Skoletjenesten – Københavns

Universitet

AFFALDSSTATIONER

OG RENSEANLÆG

Affaldsselskabet Nordværk

Argo

BIOFOS

Bofa

Kredsløb

Vestforbrænding

FORSYNINGER

Frederiksberg Forsyning

MADKULTURHUSE OG GÅRDE

Hjedding Andelsmejeri

Kornets Hus

Skole, Landbrug & Fødevarer

I stenværkstedet på NaturBornholm kan eleverne arbejde med den bornholmske geologi og bruge stensavene for at se nærmere på de forskellige bjergarter.

Lokalhistoriske museer

Undervisning på lokalhistoriske museer giver mulighed for at understøtte elevernes forståelse for, hvordan lokale forhold har betydning for menneskets levevis og muligheder, og hvordan de spiller sammen med vigtige perioder og begivenheder i Danmarkshistorien.

Hvor kan du tage hen?

Klik her og se undervisningstilbud:

MUSEER

Aalborg Historiske Museum – Nordjyske Museer

Boldrup Museum – Nordjyske Museer

Bornholms Museum

Erichsens Gård

Forstadsmuseet

Frederikssund Museum, Færgegården

Furesø Museer

Greve Museum

Herningsholm Museum

Holbæk Museum

Industrimuseet Frederiksværk & Knud

Rasmussens Hus

Kalundborg Museum

Klosterlund Museum

Kroppedal Museum

Kulturmuseum Øst - Skoletjenesten

Østsjællands Museum

Kystmuseet Bangsbo

Kystmuseet Skagen

Kystmuseet Sæby

Københavns Museum

Købmandsmuseet Cornelen, Furesø Museer

Lejre Museum

Lemvig Museum

Mark Billund Kommunes Museer

Mosegaarden, Furesø Museer

Museerne i Helsingør

Museerne i Fredericia

Museet Sønderskov

Museum Lolland-Falster

Museum Nordsjælland

Museum Silkeborg

Museum Sønderjylland

Museum Sønderjylland – Arkæologi

Museum Vestsjælland

Odsherreds Museum

ROMU

Roskilde Museum

Rudersdal Museer – Mothsgården

Rudersdal Museer – Vedbækfundene

Samsø Museum

Sorø Museum

Strandingsmuseum St. George

Vendsyssel Historiske Museum

Ærø Museum

Øhavsmuseet

22 skoletjenesten.dk

Kultur, udvikling og samfund

Her får eleverne mulighed for at gå i clinch med politiske og samfundsrelevante spørgsmål gennem mødet med organisationer, der beskæftiger sig med kulturudveksling, klima og konfliktløsning. De får indsigt i og kendskab til, hvordan organisationer og virksomheder arbejder for en sag.

Hvor kan du tage hen?

Klik her og se undervisningstilbud:

KULTURHUSE

Das deutsche Haus

Det Grønlandske Hus i København

Jødisk Informationscenter (JIC)

The English House

ORGANISATIONER

Børns Vilkår

DR Byen

Fagbevægelsens Skoletjeneste

FN Byen

FN-forbundet

Gadens Stemmer

Helsingør Ferieby

Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade

MUNDU – Center for global dannelse

Oplev Europa

Røde Kors

VerdensKlasse

skoletjenesten.dk 23
Eleverne løser bl.a. fælles opgaver med udgangspunkt i et stort gulvkort over Tyskland, Østrig og Schweiz i Das deutsche Haus i Sindal.

Åben skole i din kommune

25 kommuner har samlet alle lokale tilbud på skoletjenesten.dk - find dem her

Bornholms Regionskommune

Fredericia Kommune

Furesø Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune

Gentofte Kommune

Halsnæs Kommune

Hedensted Kommune

Helsingør Kommune

Hillerød Kommune

Hjørring Kommune

Hørsholm Kommune

Kolding Kommune

Kulturtjenesten (Guldborgsund Kommune og Lolland Kommune)

Køge Kommune

Langeland Kommune

Mariagerfjord Kommune

Næstved Kommune

Odsherred Kommune

Rudersdal Kommune

Ringsted Kommune

Skanderborg Kommune

Struer Kommune

Tønder Kommune

Aabenraa Kommune

24 skoletjenesten.dk

Alle kommuner kan få et gratis site på skoletjenesten.dk

Kontakt os her.

FOTOS

Forside: Frida Gregersen ©Statens Museum for Kunst

Side 5: ©Skagens Kunstmuseer

Side 5: ©Designmuseum Danmark

Side 6: Aura Jakobsen

Side 7: Natalia Semenova ©Skoletjenesten

Side 9: Natalia Semenova ©Skoletjenesten

Side 9: ©Kulturhistorie Tønder - Museum Sønderjylland

Side 10: Agnete Jensen

Du kan tilmelde dig Skoletjenestens nyhedsbrev

Nyheder hver måned

Få nyheder, værktøjer, kurser og undervisningstilbud

Skoletjenesten - for lærere og pædagoger

Side 11: ©Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum

Side 13: Thorkild Jensen ©Christiansborg Slot

Side 14: Nicolaj Treumer Bøttcher

Side 15: ©Kolding Stadsarkiv

Side 17: Kasper Kristoffersen ©Musikmuseet - Nationalmuseet

Side 17: Mikkel Cantzler Christensen ©Aarhus Teater

Side 18: Marianne Sørensen

Side 19: Frida Gregersen ©Statens Museum for Kunst

Side 21: ©Naturhistorisk Museum Aarhus

Side 21: Ulla Didriksen ©Skoletjenesten Bornholm

Side 23: ©Das deutsche Haus

Udgivet af: ©Skoletjenesten, maj 2023

Skoletjenesten - videncenter for eksterne læringsmiljøer

Gyldenløvesgade 15, 1600 København V. skoletj@skoletjenesten.dk / www.skoletjenesten.dk

Redaktion: Siska Rohr Harrebye (ansv.), Jakob Haahr-Pedersen, Dorte Villadsen og Mette Laursen Hultquist

Grafisk design: Le Fischer, lefischer.dk

skoletjenestendk

Skoletjenesten - Videncenter

Skoletjenesten - videncenter for eksterne læringsmiljøer

Skoletjenesten – videncenter for eksterne læringsmiljøer er et samarbejde mellem Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, kommunerne i Region Hovedstaden og Region Sjælland samt en række museer, kulturinstitutioner og uddannelsessteder. Vi udvikler og deler viden om undervisning i eksterne læringsmiljøer med kulturinstitutioner, kommuner, uddannelsesinstitutioner og andre nationale aktører med et fælles mål om at gøre kultur, natur og kunst til et grundelement i børn og unges læring og dannelse. Skoletjenesten finansieres med midler fra Børne- og Undervisningsministeriet, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune.

skoletjenesten.dk 25

God fornøjelse med åben skole

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.