Page 1

100 steder at tage hen med den åbne skole 2016/17 MUSEER, KUNSTHALLER, SAMLINGER, SLOTTE, BORGE, FORTER, RUINER, BEFÆSTNINGER, KIRKER, ARKIVER, AKVARIER, NATURCENTRE, ZOOLOGISKE HAVER, FORSYNINGER, OBSERVATORIER, ORGANISATIONER, TEATRE, FILMHUSE, KULTURMILJØER, HAVER, PLANETARIER


Udgivet af 2 skoletjenesten.dk © Skoletjenesten Maj 2016 Oplag: 17.500 Skoletjenesten Gyldenløvesgade 15, 3. sal 1600 København V skoletj@skoletjenesten.dk skoletjenesten.dk Redaktion Marie Damsgaard Andersen (ansv.) Siska Rohr Harrebye Dorte Villadsen Ulla Margrethe Madsen Grafisk design Le Lyhne Fischer leoglyhne.dk Tryk Kandrups Bogtrykkeri A/S Fotos Forside: Jacob Thorek Jensen ©Arbejdermuseet Side 2 (øverst): ©Siri Carlslund Side 2 (nederst): ©Thorvaldsens Museum Side 4: Værk: ©Bank og Rau/ copydanbilleder.dk 2016. Foto: ©SMK Frida Gregersen Side 7: Jacob Nyborg ©Nationalmuseet Side 9: Sofie Amalie Klougart ©Arken Museum for Moderne Kunst Side 11: ©Designmuseum Danmark Side 13: Werner Karrasch ©Vikingeskibsmuseet Side 15: ©Siri Carlslund Side 17: Robin Skjoldborg ©Film X Side 19: Thomas Sjørup ©Københavns Befæstning Side 21: ©Zoologisk Have Side 23: ©Museum Vestsjælland Side 25: Jens Otto Nielsen ©Københavns Museum Side 26: Laura Laasik ©Nikolaj Kunsthal

Skoletjenesten er et samarbejde mellem Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, kommunerne i Region Hovedstaden og Region Sjælland samt en række museer, kulturinstitutioner og uddannelsessteder.

Skoletjenesten er en organisation, der arbejder for at gøre kulturinstitutionernes særlige læringsrum anvendelige og tilgængelige for lærere og elever. Vi har afdelinger på mere end 20 kulturinstitutioner, hvor vores pædagogiske medarbejdere sørger for at udvikle og tilbyde undervisning. Vi udvikler undervisningen i samarbejde med lærere og elever for at skabe relevante undervisningstilbud af høj kvalitet. Vi samarbejder på tværs af afdelingerne for at dygtiggøre os i fællesskab og dele vores viden med de mange andre eksterne læringsmiljøer. De eksterne læringsmiljøer i dette katalog udgøres både af Skoletjenestens afdelinger og vores samarbejdspartnere. Du kan læse mere om os og tilmelde dig Skoletjenestens månedlige nyhedsbrev med aktuelle undervisningstilbud på skoletjenesten.dk.


skoletjenesten.dk

INDHOLD Forord ................................................................................. 5 Naturfag og naturvidenskab ............................................. 6 Kunst, design og arkitektur................................................ 8 Artikel: Variation i undervisningen ...................................10 Kulturhistoriske museer....................................................12 Film og scenekunst ...........................................................14 Artikel: Fælles Mål i undervisningen ................................16 Kulturhistoriske miljøer ....................................................18 Artikel: Gevinsten ved partnerskaber ............................. 20 Lokalhistoriske museer ....................................................22 Artikel: Hvad er din rolle som lærer?............................... 24 Kulturudveksling.............................................................. 26

skoletjenesten.dk

3


skoletjenesten.dk

OVERBLIK OG INDBLIK – fra katalog til skoletjenesten.dk Den åbne skole understreger vigtigheden af det, som mange allerede har gjort i årevis: At bruge de eksterne læringsmiljøer som en ressource i undervisningen! Dette katalog giver inspiration til, hvordan du kan bruge eksterne læringsmiljøer i din undervisning. I de 100 eksterne læringsmiljøer, du finder her, er der stor variation i arbejdsformer og de fag, de retter sig mod. Derfor præsenterer vi et overblik over forskellige typer af eksterne læringsmiljøer og fremhæver, hvilke muligheder de rummer. I en række artikler får du konkrete eksempler på, hvordan kulturinstitutionerne arbejder med varieret undervisning, læringsmål, partnerskaber og lærerens rolle i de eksterne miljøer. Vi håber, at kataloget kan være en hjælpende hånd til at vælge det eksterne læringsmiljø, der giver det bedste læringsudbytte for dine elever. Når du har fundet ud af, hvilken type kulturinstitution der appellerer til jer, går turen til skoletjenesten.dk. Her er der samlet mere end 2000 undervisningstilbud med beskrivelser og oplysninger, der giver indblik i de enkelte tilbud. Du kan søge på fag, emne, klassetrin og geografi for at finde det konkrete tilbud, som rammer jeres behov.

God fornøjelse!

skoletjenesten.dk

5


6 skoletjenesten.dk

Naturfag og naturvidenskab MUSEER, AKVARIER, NATURCENTRE, ZOOLOGISKE HAVER, FORSYNINGER, OBSERVATORIER, PLANETARIER, HAVER

Ude i naturen, på de naturhistoriske museer og i de naturvidenskabelige forskningsmiljøer har eleverne mulighed for at opdage, undres og begejstres for naturvidenskab og teknologi i bredeste forstand. De autentiske miljøer gør de naturfaglige begreber konkrete og håndgribelige for eleverne.

Hvor kan du tage hen? • • • Brorfelde Observatorium

• • • Den Blå Planet

6 tilbud • 1436 København K

• • • Frederiksberg Forsyning

8 tilbud • 2000 Frederiksberg

• • • Geocenter Møns Klint

27 tilbud • 4791 Borre

• • • Knuthenborg Safaripark

Et vigtigt mål for undervisningen er at understøtte elevernes dannelse gennem forståelse for sammenhænge i naturen, herunder menneskets placering og afhængighed af naturens kredsløb.

21 tilbud • 2770 Kastrup

• • • Experimentarium

Elevinvolverende aktiviteter ud fra naturfaglige arbejdsmetoder og tankegange står centralt sammen med elevernes mulighed for at finde svar på deres egne undersøgelsesspørgsmål.

3 tilbud • 4340 Tølløse

19 tilbud • 4930 Maribo

• • NaturBornholm

3 tilbud • 3720 Aakirkeby

• • Skoletjenesten Science og Sund/KU

39 tilbud • 1871 Frederiksberg C

• • • Statens Naturhistoriske Museum

15 tilbud • 1353 København K

• • • Tivoli

15 tilbud • 1630 København V

• • • Tycho Brahe Planetarium

13 tilbud • 1610 København V

• • • Zoologisk Have

”Når man kigger ud over vandet, kan det være svært at forestille sig alt det liv, der er dernede. Derfor bruger vi altid levende dyr i undervisningen, hvor eleverne udfordres til at iagttage, undersøge og håndtere dyrene. De vandlevende dyr og planter fascinerer eleverne og gør dem interesserede i livet under vandet.” Rikke Maria Nielsen, Skoletjenesten Den Blå Planet

18 tilbud • 2000 Frederiksberg

Indskoling

Mellemtrin

Udskoling

Søg på fag og emner skoletjenesten.dk


skoletjenesten.dk

Fag og fagområder • Natur/teknologi • Biologi • Fysik/kemi • Geografi • Sproglig udvikling

Naturhistoriske samlinger ”Det er vigtigt for os at sætte vores store videnskabelige samlinger i spil. Både den del af samlingen, som er udstillet, og de omfattende magasiner. Derfor er undervisningen genstandsbaseret, og det betyder, at undervisningen har elevernes møde med genstande og præparater i fokus. Eleverne beskriver genstande i naturvidenskabelige termer, de undersøger genstandene med naturvidenskabelige metoder, og de perspektiverer de konkrete genstande til større sammenhænge i naturen og i forskningen.” Sara Tougaard, Skoletjenesten Statens Naturhistoriske Museum

7


8

skoletjenesten.dk

Kunst, design og arkitektur MUSEER, KUNSTHALLER, SLOTTE, SAMLINGER Kunstens mange udtryk giver eleverne mulighed for at forholde sig sprogligt, kropsligt og visuelt til det samfund, de er en del af. Kunsten har en særlig evne til at provokere, sætte ting på spidsen og derved få eleverne til at tage stilling til nye spørgsmål. I undervisningen indgår eleverne i øvelser og aktiviteter, der skaber forbindelse mellem deres livsverden og kunstens temaer. Det giver eleverne forudsætninger for selv at producere betydninger og fortællinger på baggrund af det, de ser og erfarer. På den måde øver de både analyse, fortolkning og fremstilling. Uanset om det drejer sig om historiske perioder, et særligt tema eller går på tværs af tid og kunstarter, handler det om, hvordan betydninger og fortællinger skabes gennem visuelle udtryk. Fordi kunst, design og arkitektur ikke befinder sig inden for en enkelt fagkategori, forbinder undervisningen ofte forskellige vidensfelter på utraditionelle måder, som kan udnyttes i flere fag.

Hvor kan du tage hen? • • • Arken

• • • Louisiana

• • • Bornholms Kunstmuseum

• • • Museet for Samtidskunst

• • • Dansk Arkitektur Center 20 tilbud • 1401 København K • • Davids Samling

• • • Nikolaj Kunsthal/Historie & Kunst

• • • Den Frie

• • Odsherreds Kunstmuseum/

7 tilbud • 2635 Ishøj

4 tilbud • 3760 Gudhjem

34 tilbud • 1307 København K

• • •

Storm P. Museet/Frederiksbergmuseerne 5 tilbud • 2000 Frederiksberg

11 tilbud • 3600 Frederikssund

• • •

Kongernes Lapidarium/Christiansborg Slot 3 tilbud • 1220 København K

• • • KØS Museum for kunst i det offentlige rum

8 tilbud • 4600 Køge

13 tilbud • 4180 Sorø

• • • Statens Museum for Kunst

14 tilbud • 2840 Holte

9 tilbud • 4700 Næstved

• • • Sorø Kunstmuseum

4 tilbud • 4891 Toreby L

• • • J.F. Willumsens Museum

12 tilbud • 2920 Charlottenlund

• • • Rønnebæksholm

17 tilbud • 1260 København K

• • • Gl Holtegaard

22 tilbud • 1556 København V

• • • Ordrupgaard

21 tilbud • 2100 København Ø

• • • Fuglsang Kunstmuseum

5 tilbud • 1067 København K

Museum Vestsjælland 3 tilbud • 4550 Asnæs

4 tilbud • 2100 København Ø

• • • Designmuseum Danmark

7 tilbud • 4000 Roskilde

• • • Ny Carlsberg Glyptotek

12 tilbud • 1306 København K

• • • Den Hirschsprungske Samling

22 tilbud • 3050 Humlebæk

• • • Thorvaldsens Museum/Historie & Kunst

20 tilbud • 1213 København K

Indskoling

Mellemtrin

Udskoling

Find tilbud til dit klassetrin skoletjenesten.dk


skoletjenesten.dk

9

Billede og ord ”Eleverne skal tilgå kunstværker på undersøgende og kreative måder, der sætter både sproglige og visuelle kompetencer i spil, så de gensidigt styrker hinanden. Vi arbejder ofte frem og tilbage mellem billede og ord, for billeder kan fremkalde nye ord, ligesom ord kan fremkalde nye billeder.” Jane Bendix, Skoletjenesten Arken

Fag og fagområder • Dansk • Billedkunst • Samfundsfag • Historie • Håndværk og design • Kristendom • Sprogfag • It og medier • Innovation og entreprenørskab • Matematik • Naturfag


10 skoletjenesten.dk

Variation i undervisningen Når lærere og elever besøger kulturinstitutioner, skal der være høj kvalitet i undervisningen. Derfor arbejder flere af Skoletjenestens undervisere målrettet med varierende læringsformer og læringsmål i undervisningen. Fx på Designmuseum Danmark, hvor forløbene retter sig særligt mod det nye fag håndværk og design. En 4. klasse skal undervises på Designmuseum Danmark. De skal igennem forløbet ”Fra tronstol til slængestol”. I 2 ½ time lærer de om designprocesser i et forløb, der veksler mellem teoretiske input og praktiske øvelser. Det seneste år har undervisnings- og udviklingsansvarlig Laura Dolberg Elkjær og underviserne i Skoletjenesten på Designmuseet arbejdet med at knytte klare læringsmål til undervisningsforløbene for at sikre kvalitet og læring i undervisningen. Nøgleordet er variation. ”Med forskellige øvelser skaber vi variation i undervisningen og arbejder med forskellige måder at lære på,” forklarer Laura Dolberg Elkjær. I forløbet ”Fra tronstol til slængestol” skal eleverne lære om to begreber: det organiske design og det funktionelle design. Der er tilrettelagt syv stop i udstillingen, hvor eleverne oplever design fra forskellige perioder. Ved første stop ser eleverne eksempler på organisk design og skal selv skitsere en stol, som er inspireret af kroppen; fx en hånd, et øre, næse eller mund. ”Øvelserne skal skærpe elevernes blik for detaljer i de udtryk og de genstande, de møder. Ud over skitseøvelserne bruger vi også ”interview en genstand”-øvelsen. Eleverne går sammen to og to. Den ene er interviewer, mens den anden agerer en

designgenstand. De bliver opmærksomme på ideen og inspirationen bag designet og dets funktion, når intervieweren fx spørger stolen: Hvilket humør er du i?”, siger Laura Dolberg Elkjær.

”Med forskellige øvelser skaber vi variation i undervisningen og arbejder med forskellige måder at lære på.”

Varierende arbejdsformer De forskellige måder at arbejde med indholdet på er en vigtig pointe hos Laura Dolberg Elkjær. ”Miniforedraget appellerer til at lytte. Skitserne understøtter den visuelle tilgang til læring. Dialogen favner en tredje måde at lære på.

Også den fysiske variation betyder meget. Vi sørger for, at eleverne bruger kroppen i deres læringsproces. De sidder ned, de står op, de bevæger sig rundt osv.”, forklarer Laura Dolberg Elkjær. Efter udstillingens syv stop går eleverne i gang med farvestrålende materialer, stoffer, træ og limpistoler i museets værksted. Der former sig organiske og funktionelle design i miniature. Eleverne sætter ord på de enkelte design ved hjælp af de to begreber, det organiske og det funktionelle design, der er blevet undersøgt undervejs i udstillingen. ”Elevernes egne produktioner er en vigtig del af forløbet, for det er her, de omsætter begreberne og den viden og inspiration, de har fået i udstillingen, til et konkret produkt. Det er fedt, når det virker, og de formår at koble begreberne og deres produktioner med en virkelig kontekst,” forklarer Laura Dolberg Elkjær.

De eksterne læringsmiljøer er meget forskellige, ikke kun i det faglige indhold, men også i de arbejds- og læringsformer, de tilbyder eleverne. Vil du vide mere om arbejdsformerne i det enkelte tilbud, kan du se beskrivelser af undervisningstilbud på skoletjenesten.dk


skoletjenesten.dk

”Elevernes egne produktioner er en vigtig del af forløbet, for det er her, de omsætter begreberne og den viden og inspiration, de har fået i udstillingen, til et konkret produkt. Det er fedt, når det virker, og de formår at koble begreberne og deres produktioner med en virkelig kontekst.” Laura Dolberg Elkjær, Skoletjenesten Designmuseum Danmark

11


12

skoletjenesten.dk

Kulturhistoriske museer MUSEER, SLOTTE

Eleverne kommer helt tæt på historien, når de møder de fysiske genstande, autentiske beretninger og andre kilder, som de kulturhistoriske museer er spækket med. Museerne er eksperter i, hvordan man håndterer disse kilder og genstande, og hvordan man tolker dem og bruger dem til at skabe viden om fortiden. Og eleverne kan få lov til at tage del i denne arbejdsproces. De arbejdsformer og pædagogiske metoder, der benyttes på kulturhistoriske museer, styrker elevernes forestillingsevne og historiske empati. Det giver eleverne forudsætninger for at kunne skabe deres egne historiske fortællinger og får dem til at reflektere over deres egen plads i verden som historieskabte og historieskabende. Undervisningen er præget af elevernes aktive deltagelse gennem fx kildekritik, fortælling, diskussioner, kontrafaktisk historie og arbejde i værksteder. Undervisning på kulturhistoriske museer kan endvidere understøtte eleverne i at gå fra et hverdagssprog om historie til et egentligt fagsprog.

Hvor kan du tage hen? • • Amalienborg/Kongernes Samling

• • • M/S Museet for søfart

• • • Arbejdermuseet

11 tilbud • 1362 København K

• • • Musikmuseet/Nationalmuseet

• •

Bakkehusmuseet/Frederiksbergmuseerne 5 tilbud • 1801 Frederiksberg C

Næstved Museum Helligåndshuset/ Museum Sydøstdanmark 3 tilbud • 4700 Næstved

3 tilbud • 1257 København K

• • • Cirkusmuseet

9 tilbud • 2650 Hvidovre

• • • Danmarks Borgcenter/

3 tilbud • 3000 Helsingør 7 tilbud • 1972 Frederiksberg C

• • •

• • • Nationalmuseet

79 tilbud • 1220 København K

Museum Sydøstdanmark 9 tilbud • 4760 Vordingborg

• • • Politimuseet

• • • Danmarks Tekniske Museum

• • Revymuseet/Frederiksbergmuseerne

• • • Dansk Jødisk Museum

• • • Rosenborg/Kongernes Samling

• • • Immigrantmuseet/Furesø Museer

• • Teatermuseet i Hofteateret

• • • Karen Blixen Museet

• • • Tøjhusmuseet/Nationalmuseet

• • • Køge Museum/Museum Sydøstdanmark

• • • Vikingeskibsmuseet

15 tilbud • 3000 Helsingør

8 tilbud • 1218 København K 9 tilbud • 3520 Farum

12 tilbud • 2960 Rungsted Kyst 4 tilbud • 4600 Køge

13 tilbud • 2200 København N 3 tilbud • 2000 Frederiksberg 3 tilbud • 1350 København K 4 tilbud • 1218 København K

11 tilbud • 1214 København K 17 tilbud • 4000 Roskilde

Indskoling

Mellemtrin

Udskoling

Søg på gratis tilbud skoletjenesten.dk


skoletjenesten.dk

Eksperimenter med fortiden ”Arbejdet i vores værksteder bygger på museets indsamlede viden gennem arkæologiske fund. Vi inviterer eleverne med, når vi ud fra fund og kilder eksperimenterer med fortiden. Når eleverne arbejder som bådebygger og reblægger, får de ikke blot viden om fortiden, men erfarer også, at historien er noget, vi hele tiden skaber gennem praktiske eksperimenter og rekonstruktioner.” Marie Broen, Skoletjenesten Vikingeskibsmuseet

Fag og fagområder • Historie • Dansk • Samfundsfag • Kristendom • Natur/teknologi • Innovation og entreprenørskab • Sproglig udvikling

13


14

skoletjenesten.dk

Film og scenekunst TEATRE, FILMHUSE

Teater og film er magi og kreativitet i kombination med målrettet arbejde. Her kan eleverne lære om sprog, udtryk og virkemidler gennem arbejde med egne og andres produktioner. Undervisningen er præget af, at eleverne gennem oplevelse og indlevelse bliver medskabende og får en kreativ og eksperimenterende rolle. Med undervisningstilbud fra film og scenekunst er der mulighed for at arbejde praktisk med bl.a. kropssprog, improvisation, koreografi og scenografi, manuskript og miljøskildring. Gennem workshops og praktiske produktioner kan eleverne afprøve scenekunstens og filmens mange virkemidler i praksis. Og der er mulighed for fagkyndig instruktion i fx at fremføre dialoger og tage en personkarakteristik på sig. Film og scenekunst kan også bruges samfundsorienteret til at belyse sociale og kulturelle sammenhænge i samfundet, hvor eleverne tager stilling til sig selv og deres omverden.

Hvor kan du tage hen? • • • Anemone Teatret

20 tilbud • 1125 København K

3 tilbud • 2200 København N

10 tilbud • 1055 København K Filiorum 3 tilbud • 2900 Hellerup Film-X 8 tilbud • 1123 København K Nørrebro Teater 3 tilbud • 2200 København N Salaam Film & Dialog 10 tilbud • 2200 København N Teater Grob 9 tilbud • 2200 København N Teater Hund 1 tilbud • 1125 København K Teatret Zeppelin 18 tilbud • 1665 København V Uppercut Danseteater 6 tilbud • 2400 København NV ZEBU 18 tilbud • 2300 København S

• • • BUSTER Filmfestival for Børn og Unge • • • Det Kongelige Teater • • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• ”Analysen af teksterne er blevet dybere og mere engagerende, fordi eleverne selv har fået et ejerskab til forestillingen.” Dansklærer, 7. klasse

Indskoling

Mellemtrin

Book dit tilbud skoletjenesten.dk

Udskoling


skoletjenesten.dk

Husker med kroppen ”Via kropslige udtryk laver eleverne en fysisk fortolkning af fotosyntesen. De sætter sig ind i det skrevne materiale og laver i fællesskab deres egne tableauer og husker med kroppen, hvordan lys, luft og vand skaber et fast stof.” Kim Hollesen, Skoletjenesten

ı Teater

Fag og fagområder • Drama • Dansk • Samfundsfag • Filmkundskab • Billedkunst • Medier • It og medier • Sproglig udvikling

15


16

skoletjenesten.dk

Fælles Mål i undervisningen Skolereformen har sat læringsmål på dagsordenen for at styrke fokus på elevernes læring. Det har gjort, at flere kulturinstitutioner i dag arbejder med læringsmål, fx hos Skoletjenesten FILM-X på Det Danske Filminstitut. Undervisningen på kulturinstitutionerne bliver tilrettelagt for at opnå en særlig læring, og mange steder bruger de Fælles Mål i udviklingen af et undervisningsforløb. Kari Eggert Rysgaard er undervisnings- og udviklingsansvarlig i Skoletjenesten FILM-X. Hun fortæller her, hvorfor og hvordan de i FILM-X tilrettelægger undervisningen, så det er tydeligt for lærere og elever, hvordan de understøtter Fælles Mål. Hvorfor er det vigtigt også på kulturinstitutioner at arbejde med læringsmål? ”Når vi udvikler undervisningsforløb, forholder vi os til lærerens situation, så der skabes en god sammenhæng i læringsforløbet. Derudover skal det være tydeligt for lærerne, hvad de kan få hos os, også så de kan dokumentere, at de kommer omkring de faglige læringsmål ved at besøge os.” Hvordan omsætter du Fælles Mål til din undervisning? ”Jeg forholder mig helt konkret til, hvordan vi i et specifikt undervisningsforløb kan ramme de Fælles Mål for fagene. Der står fx i Fælles Mål under faget dansk, at eleven skal

kunne anvende multimodale udtryksformer. Det kan vi være med til at opfylde, fordi lyd og billeder bliver brugt på bestemte måder hos os. På et andet niveau arbejder vi med, at eleverne i selve undervisningen er med til at formulere mål for undervisningen, og vi hjælper dem med at koble teori og begreber til de oplevelser og erfaringer, de gør sig.”

”Jeg forholder mig helt konkret til, hvordan vi i et specifikt undervisningsforløb kan ramme de Fælles Mål for fagene.”

Hvordan spiller jeres undervisning ind i et undervisningsforløb på skolen? ”Ofte arbejder lærere på skolerne med den analytiske og teoretiske del, men mange steder er der ikke mulighed for at lave en filmproduktion. Hos os får de den teoretiske tilgang, men i høj grad også den praktiske

del. Vores fysiske rum understøtter den praktiske produktion, og vores undervisere har netop de kompetencer, det kræver at få produktion til at spille sammen med faglig læring. Derudover håber vi at kunne give et andet perspektiv på et emne, fordi undervisningen er anderledes, og fordi vi har en specialiseret viden om film og virkemidler i film og dermed et tydeligt fagsprog.”

En undersøgelse fra 2016 blandt eksterne læringsmiljøer i hele landet viser, at 66 % tager udgangspunkt i fagenes kompetenceområder og formulerer læringsmål ud fra dem. 89 % svarer, at de arbejder med læringsmål for at øge kvaliteten af deres undervisningstilbud.

De eksterne læringsmiljøer arbejder aktivt med at tydeliggøre læringsmål for undervisningstilbuddene, så det bliver lettere som lærer at tage stilling til, hvilket undervisningstilbud der bedst supplerer undervisningen på skolen. Se læringsmål for FILM-X´s undervisningstilbud på skoletjenesten.dk


”Der står fx i Fælles Mål under faget dansk, at eleven skal kunne anvende multimodale udtryksformer. Det kan vi være med til at opfylde, fordi lyd og billeder bliver brugt på bestemte måder hos os.” Kari Eggert Rysgaard, Skoletjenesten FILM-X


18

skoletjenesten.dk

Kulturhistoriske miljøer MUSEER, SLOTTE, BORGE, BEFÆSTNINGER, KIRKER, RUINER, FORTER, HAVER, ARKIVER Historien er fysisk tilstedeværende. Uanset om man bevæger sig i fortets mørke gange, sidder om bålet i jernalderlandsbyen eller er på opdagelse i slottets sale, så er den kropslige interaktion med det autentiske rum i fokus. Omdrejningspunktet er at give eleverne en førstehåndserfaring med historien, og således bliver udforskning af genstande og det konkrete fysiske miljø en afgørende medspiller i elevernes læreproces. De historiske miljøer giver en totaloplevelse, der appellerer til elevernes følelser, fantasi og indlevelse. Gennem historiske scenarier forholder eleverne sig til atomtruslen under den kolde krig, står på talerstolen i Folketinget eller laver mad som i oldtiden.

Hvor kan du tage hen? • • • Andelslandsbyen Nyvang

• • • Mosede Fort/Greve Museum

• • • Bornholms Middelaldercenter 10 tilbud • 3760 Gudhjem • • Brede Værk/Nationalmuseet

• • • Nordatlantens Brygge

• • • Christiansborg Slot

• • Rigsarkivet

20 tilbud • 4300 Holbæk

3 tilbud • 2800 Kgs. Lyngby

17 tilbud • 1218 København K

• • • Ejbybunkeren/Københavns Befæstning

4 tilbud • 2610 Rødovre

• • • Esrum Kloster og Møllegård

7 tilbud • 3230 Græsted

• • • Falsters Minder/ Museum Lolland-Falster 3 tilbud • 4800 Nykøbing Falster

• Flyvestation Værløse/Furesø Museer 1 tilbud • 3500 Værløse • Folketinget 4 tilbud • 1240 København K • • • Frilandsmuseet/ Museum Lolland-Falster

3 tilbud • 4930 Maribo

13 tilbud • 2670 Greve

14 tilbud • 1401 København K

• • • Reventlow-Museet Pederstrup/ Museum Lolland-Falster 3 tilbud • 4943 Torrig

10 tilbud • 1218 København K

• • • Sagnlandet Lejre

43 tilbud • 4320 Lejre

• • • Stiftsmuseet/Museum Lolland-Falster

3 tilbud • 4930 Maribo

• • • Tadre Mølle/ROMU 6 tilbud • 4330 Hvalsø • • Trekroner Søfort/Københavns Befæstning

2 tilbud • Trekroner Søfort

Vestvolden Hvidovre/ Københavns Befæstning 1 tilbud • 2650 Hvidovre

• • • Frilandsmuseet/Nationalmuseet

• Vestvolden Rødovre/Københavns Befæstning

• • • Garderhøjfortet/Københavns Befæstning

• • • Vikingeborgen Trelleborg/Nationalmuseet

• • • Hammershus/Bornholms Middelaldercenter 14 tilbud • 3770 Allinge Kastrup Fort/Københavns Befæstning • 1 tilbud • 2300 København S • • Kulturcentret Assistens

• • • Østerlars Rundkirke/

19 tilbud • 2800 Kgs. Lyngby 4 tilbud • 2820 Gentofte

12 tilbud • 2200 København N

2 tilbud • 2610 Rødovre

37 tilbud • 4200 Hejninge

Bornholms Middelaldercenter 3 tilbud • 3760 Gudhjem

Indskoling

Mellemtrin

Udskoling

Søg blandt 2000 forskellige tilbud skoletjenesten.dk


skoletjenesten.dk

Kontrafaktisk historie ”Når eleverne agerer i rollerne som militær, politiker eller befolkning fra Sovjet og USA i den tilspidsede Cuba-krise i Ejbybunkerens labyrintiske gange, er det dem, der træffer beslutninger om oprustning eller nedrustning og afgør udfaldet – kan en 3. verdenskrig afværges eller ej?” Ane Riis Svendsen, Skoletjenesten Københavns Befæstning

Fag og fagområder • Historie • Samfundsfag • Dansk • Madkundskab • Sprogfag • Matematik • Naturfag

Førstehåndserfaringer ”Vi arbejder med at gøre børnenes begrebsverden begribelig, når de tager fat i tingene. At gribe for at begribe. Når de har tingene i hænderne – de rigtige ting – og arbejder med dem, så kommer der en forståelse. Det er det, jeg kalder førstehåndserfaringer.” Jutta Eberhards, Skoletjenesten Sagnlandet Lejre

19


20

skoletjenesten.dk

Gevinsten ved partnerskaber 1-2 timer med et undervisningstilbud og så hjem igen - sådan bruger de fleste skoler kulturinstitutionerne. Men flere og flere kulturinstitutioner tilbyder nu at indgå partnerskaber med skoler, og det giver helt nye muligheder for læring - både for elever og lærere. Museum og skole lærer af hinanden På kunstmuseet Arken er samarbejdet med læreren i fokus. For når læreren og museumsunderviseren mødes om et fælles arbejde, sker der noget med begge parter – de lærer af hinanden, får nye redskaber og bliver skarpere på de faglige og pædagogiske valg. ”I vores kommende projekt Laboratorium for kreativ læring har vi fokus på kompetenceudvikling og gensidig læring mellem museum og skole,” fortæller Jane Bendix, Skoletjenesten Arken. Også mange lærere oplever en gevinst ved at være i partnerskab med en kulturinstitution: ”Når man har været lærer i 14 år, så giver det nyt liv, og det er meget vigtigt. Det giver mig arbejdsglæde at være med i den slags samarbejde,” fortæller Lisbeth, der er lærer i udskolingen. Elevernes udbytte Men hvad betyder det for elevernes læring, at de kommer tilbage til den samme kulturinstitution mange gange? Lisbeth er ikke i tvivl: ”Eleverne får så meget større udbytte ved at komme igen nogle gange og kunne fordybe sig og være i det mere end bare sådan et enkelt to-timers besøg.”

I Zoologisk Have har et partnerskab med Gadehaveskolen betydet, at de samme elever har brugt haven gennem flere år. Og det begynder at vise sig i elevernes læring. ”Vi kan se, at eleverne får mange læringsmæssige og sociale succesoplevelser. Tiden til fordybelse betyder, at det komplekse naturfaglige univers åbnes op gen-

”Eleverne får så meget større udbytte ved at komme igen nogle gange og kunne fordybe sig og være i det mere end bare sådan et enkelt to-timers besøg.” Lisbeth, lærer i udskolingen

nem konkrete og praktiske øvelser. Pludselig kan vi høre eleverne bruge meget specialiserede fagbegreber som en naturlig del af deres dialog,” fortæller Louise Nordbjerg Bach fra Skoletjenesten Zoologisk Have. Faglig selvtillid Et partnerskab kan udmøntes på mange forskellige måder. På Arbejdermuseet har man efterhånden en

bred vifte af erfaringer. Fx har en skole placeret en hel uges undervisning for 9. årgang i en af museets udstillinger og brugt den som udgangspunkt for elevernes projektopgave. Museet har også deltaget i et 4-ugers undervisningsforløb for 8. årgang udviklet sammen med skolens læsevejledere, hvor museets udstillinger skabte en forforståelse for elevernes læsning af skøn- og faglitteratur. Og i andre partnerskaber har elever bidraget til at udvikle både udstillinger og undervisningsforløb. Det giver eleverne et særligt ansvar og en tilknytning til stedet, som resulterer i en øget faglig selvtillid, når de oplever, at de kan sætte deres viden i spil over for andre. Ligegyldigt hvilken form samarbejdet får, efterlader det indtryk hos både elever og lærere: ”Når fremmede undervisere og andre professionelle underviser og samarbejder med vores elever, giver det mig mulighed for at se nogle nye og andre sider af mine elever og den enkelte elevs potentialer og udviklingsmuligheder,” siger Mette, der er lærer i København.

Har I et partnerskab med en kulturinstitution? En spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere viser, at 97 % af alle skoler samarbejder med musikskoler og idrætsforeninger. Men kun ca. 40 % samarbejder med kulturinstitutioner som museer, zoologiske haver og lign. Så der er stadig et uudnyttet potentiale i lokalområdets kulturinstitutioner.


”Vi kan se, at eleverne får mange læringsmæssige og sociale succesoplevelser. Tiden til fordybelse betyder, at det komplekse naturfaglige univers åbnes op gennem konkrete og praktiske øvelser. Pludselig kan vi høre eleverne bruge meget specialiserede fagbegreber som en naturlig del af deres dialog.” Louise Nordbjerg Bach, Skoletjenesten Zoologisk Have


22

skoletjenesten.dk

Lokalhistoriske museer MUSEER

Undervisning på lokalhistoriske museer giver eleverne mulighed for at arbejde indgående med kulturen i lokalmiljøet. Det styrker deres forståelse for, hvordan lokale forhold spiller ind på menneskets levevis og muligheder. I mødet med fysiske historiske levn i lokalområdet får eleverne et konkret afsæt for at forstå, hvordan deres lokale historie spiller sammen med vigtige perioder og begivenheder i Danmarkshistorien. Lokal selvforståelse og identitet er centrale begreber på de lokalhistoriske museer. Ofte er dialog og praktisk arbejde på værksteder afsæt for undersøgelser og overvejelser om, hvad der har været med til at forme elevernes nærområde, og hvad de mener, skal være med til at forme området i fremtiden. På den måde bliver der arbejdet bevidst med eleverne som historieskabte og historieskabende individer ud fra en lokal kontekst. Eleverne får herved mulighed for at identificere og ytre sig om holdninger til, hvad deres lokale kulturarv er.

Hvor kan du tage hen? • • • Bornholms Museum

13 tilbud • 3700 Rønne

• Flakkebjerg Skolemuseum/ Museum Vestsjælland 1 tilbud • 4200 Slagelse

• • • Frederikssund Museum, ROMU

15 tilbud • 3630 Jægerspris

• • • Greve Museum

23 tilbud • 2670 Greve

• •

Holbæk Museum/Museum Vestsjælland 2 tilbud • 4300 Holbæk

• •

Kalundborg Museum/Museum Vestsjælland 2 tilbud • 4400 Kalundborg

• • • Lejre Museum/ROMU

8 tilbud • 4320 Lejre

• •

Mosegaarden/Furesø Museer 4 tilbud • 3500 Værløse

• •

Odsherreds Museum/Museum Vestsjælland 4 tilbud • 4500 Nykøbing Sjælland

• •

Ringsted Museum og Arkiv/ Museum Vestsjælland 2 tilbud • 4100 Ringsted

• • • Roskilde Museum/ROMU

9 tilbud • 4000 Roskilde

• •

Sorø Museum/Museum Vestsjælland 2 tilbud • 4180 Sorø

Historien er lige uden for din dør ”I undervisningen kobler vi den lokale historie og begivenheder i Danmarkshistorien ved, bogstaveligt talt, at stille eleverne ved fysiske levn fra fortiden i lokalområdet. Det kan fx være en ruin, en kirke eller en gravhøj. De er vores kilder og beviser for, at det, vi taler om, ikke bare er noget, der står om i en bog, men er noget, der er foregået lige uden for deres dør.” Kathrine Noes Sørensen, Skoletjenesten Museum Vestsjælland

Indskoling

Mellemtrin

Udskoling

Søg på tilbud i dit lokalområde skoletjenesten.dk


skoletjenesten.dk

Fag og fagområder • Historie • Dansk • Samfundsfag • Kristendom • Madkundskab • Natur/teknologi • It og medier

23


24

skoletjenesten.dk

Hvad er din rolle som lærer? Lærerens rolle har stor betydning for elevernes udbytte, når de undervises uden for skolen. Men det er forskelligt fra sted til sted, hvordan man som lærer bedst understøtter undervisningen i et eksternt miljø. Kulturinstitutionerne har mange gode og forskellige erfaringer med at være i dialog med lærere om involvering og roller under selve besøget. Fælles er en oplevelse af, at læreren spiller en betydelig rolle i forhold til elevernes læring. I Skoletjenesten er vi optaget af, hvordan lærernes pædagogiske og faglige viden om eleverne kan sættes i spil, så det understøtter læreprocesserne i de eksterne miljøer. Undervisningen vil ofte være forskelligt tilrettelagt, og netop derfor er dialogen vigtig. I nogle tilfælde er der en klar struktur for, hvornår og hvordan de faglige pointer skal falde. I andre tilfælde er der fokus på at forfølge og udforske de erfaringer, der opstår i nuet. Det kalder på forskellige lærerroller. Afstemmer forventninger En væsentlig erfaring fra de eksterne læringsmiljøer er at indgå en klar aftale om roller under selve besøget. Dialogen kan tages, når læreren ankommer, så det er aftalt, hvordan man som lærer bedst muligt kan sætte sine kompetencer i spil. Det kan være, at læreren opsamler eller oversætter pointer undervejs ud fra sit særlige kendskab til eleverne eller indgår i konkrete undervisningsopgaver som en ekstra ressource undervejs.

Aktivitet der smitter Michael Gyldendal er undervisningsog udviklingsansvarlig på Danmarks Tekniske Museum. Han har gode erfaringer med, at læreren under besøget er engageret og nysgerrig på også at lære noget nyt.

”I Skoletjenesten er vi optaget af, hvordan lærernes pædagogiske og faglige viden om eleverne kan sættes i spil, så det understøtter læreprocesserne i de eksterne miljøer.”

”Det smitter af på elevernes engagement, at de er ude at opleve noget sammen med deres lærer, som de kan arbejde videre med tilbage på skolen. Når lærerne er aktive, så bliver eleverne det også,” forklarer han og tilføjer, at den rolle ikke kræver en stor forberedelse forud for besøget. Sammenhæng i undervisningen Rollen som medunderviser har de oplevet positivt på Københavns Museum, hvor Sidsel Kirk er undervisnings- og

udviklingsansvarlig. På museet ser de det som et samarbejde mellem den undervisningsansvarlige og elevernes egen lærer. ”Det fungerer rigtig godt, når læreren undervejs kommer med relevante, faglige indspark for at skabe sammenhæng og transfer tilbage til skolen,” siger Sidsel Kirk og tilføjer: ”Vi ser lærerne som en ressource i undervisningen, da det skaber de bedste forsætninger for, at eleverne lærer noget. Jeg er optaget af, at samarbejdet både omfatter det sociale og det faglige.”

En god afstemning af roller kan: - Understøtte arbejds- former og pædagogiske metoder - Skabe sammenhæng mellem besøget og forløbet på skolen - Aktivere elevernes forforståelser undervejs - Give mulighed for dokumentation og vurdering af elevernes udbytte

En national kortlægning fra 2016 viser, at 74 % af kulturinstitutionerne (enten ofte eller en gang imellem) afstemmer forventninger med lærerne i forhold til deres rolle i undervisningen. Er du i tvivl om din rolle? Spørg underviseren, når du ankommer med dine elever, da det kan være forskelligt fra sted til sted, hvordan du bedst kan understøtte undervisningen.


skoletjenesten.dk

”Det fungerer rigtig godt, når læreren undervejs kommer med relevante, faglige indspark for at skabe sammenhæng og transfer tilbage til skolen. Vi ser lærerne som en ressource i undervisningen, da det skaber de bedste forsætninger for, at eleverne lærer noget.” Sidsel Kirk, Skoletjenesten Københavns Museum

25


26

skoletjenesten.dk

Kulturudveksling KULTURMILJØER, ORGANISATIONER

Vil du give dine elever indsigt i forskellige kulturer og problemstillinger af international, mellemfolkelig og kulturel karakter, findes der en række organisationer og institutioner, der arbejder med kulturudveksling. Her kan eleverne komme tæt på politiske og samfundsrelevante spørgsmål. Der er fokus på at fremme kulturudveksling på tværs af lande og inden for specifikke temaer som klima, menneskerettigheder og konfliktløsning. Kulturinstitutionerne kan bibringe eleverne forudsætninger for at kunne agere ud fra forskellighed og mangfoldighed som en styrke, der understøtter demokrati, dialog, samarbejde og udvikling. Det sker bl.a. gennem mødet med kunst og kultur. Arbejdsmetoderne er meget forskellige fra institution til institution og spænder over alt fra foredrag, byvandringer og læremidler til lærerkurser, debatter, workshops, undervisningsforløb m.m.

Fag og fagområder • Dansk • Samfundsfag • Kristendom • Billedkunst • Sprogfag • Naturfag • It og medier

Hvor kan du tage hen? DIIS, Dansk Institut for Internationale Studier Læremidler, foredrag, film • 2100 København Ø Det Grønlandske Hus Foredrag, undervisning • 1152 København K FN-forbundet Foredrag, rollespil, eksperter • 1055 København K Skoletjenesten Öresund Lærerkurser, samarbejde ml. skoler • 1600 København V

Find flere oplysninger skoletjenesten.dk


skoletjenesten.dk

Vil du følge med? Der udvikles løbende nye undervisningstilbud i de eksterne læringsmiljøer. Skoletjenestens nyhedsbrev samler de nyeste tilbud hver måned, og du får information om undervisningen, klassetrin, varighed, pris, praktiske oplysninger og meget mere.

Tilmeld dig på skoletjenesten.dk/nyheder

skoletjenesten.dk

27


28

skoletjenesten.dk

Naturfag og naturvidenskab Kunst, design og arkitektur Kulturhistoriske museer Film og scenekunst Kulturhistoriske miljøer Lokalhistoriske museer Kulturudveksling

Skoletjenesten - Gyldenløvesgade 15, 3. sal – 1600 København V skoletj@skoletjenesten.dk - skoletjenesten.dk

Skoletjenestens årskatalog 2016/2017  

100 steder at tage hen med den åbne skole.

Skoletjenestens årskatalog 2016/2017  

100 steder at tage hen med den åbne skole.