Magasinet Skolen juni 2017

Page 48

Skoletoiletdagen

Bedre toiletforhold ønskes Aalborg Kommune lagde i starten af maj rammer til årets skoletoiletdag, arrangeret af Rådet for Bedre Hygiejne

E

lever, der ikke vil gå på toilettet i skoletiden, er ikke et særsyn. Argumenter som at der lugter, og at toiletterne er ulækre, er ofte de mest brugte. Gentagne undersøgelser peger da også på en markant utilfredshed blandt danske børn med deres skoles toiletter. Og det er der fokus på i Skoletoiletdagen, der er en tilbagevendende begivenhed i Rådet for Bedre Hygiejnes årlige aktivitetsprogram. I år var det Aalborg Kommune, der lagde rammer til årets skoletoiletdag. Folkeskoler, kommuner, privatskoler og forskellige fagpersoner var til stede

En af de fine plancher lavet af eleverne.

til en hel dag med fokus på forbedring og optimering af skoletoiletterne. Især afsnittet om fremtidens skoletoiletter var imødeset med stor spænding. Studerende fra Aalborg på toiletterne Universitet fortalte om – en udfordring i mange lag udviklingen af det berøringsfrie toilet. Man er i gang med sidste fase af test og udvikling af døre, der betjenes uden nogen form for berøring. Dette forventes introduceret hen over sommeren 2017. Skoletoiletdagen blev født i en lærende konkurrence for skoleklasser, skoler eller elevråd, hvor man skulle arbejde med netop hygiejnen og forholdene omkring skoletoiletterne. Siden har der været hvert år været afholdt temadage, der går bag om emnet og uddyber problematikker og løsningsmodeller – lokalt og nationalt. Helt grundlæggende drejer det sig dog om at få sat skoletoiletterne og hygiejnen i fokus i skolerne.

TR‘ IVSEL

48

Magasinet Skolen · 2017 nr. 3

Ja tak til toiletbræt I år havde elever fra Vester Mariendal Skole i Aalborg lavet temadag omkring emnet med plancher, udstillinger og klare ønsker fra de unge mennesker. Mange tankevækkende ting var noteret, nogle var så banale som ønsket

Om Skoletoiletdagen Gentagne undersøgelser peger på en markant utilfredshed blandt danske børn med deres skoles toiletter. I første omgang fører det til børn, der undlader toiletbesøg og derfor bliver ukoncentrerede og har dårlig trivsel generelt. Vedvarende kan dét føre til andre helbredsproblemer med inkontinens. Toiletterne er samtidig det sted, hvor en meget central del af smitteforebyggelse bør finde sted – nemlig håndvasken efter toiletbesøg. Undersøgelser viser et godt potentiale for, at bedre håndvask på skolerne fører til mindre sygdom blandt børnene. Skoletoiletdagen er en tilbagevendende begivenhed i Rådet for Bedre Hygiejnes årlige aktivitetsprogram. www.skoletoiletdagen.dk www.bedrehygiejne.dk


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.