Magasinet Skolen august 2016

Page 32

Dafolo Forlag

Ord på dansk – sproglige mål kan godt være digitale Dafolo Forlag er klar med prototype af Ord på dansk, der er et digitalt litteraturforløb Af Elisa Nadire Caeli, forlagsredaktør hos Dafolo Forlag

Als, står bag udformningen af læringsmål og de specifikke aktiviteter i materialet. Læremidlet er endvidere baseret på uddannelsesforsker John Hatties forskningsresultater om synlig læring (J. Hattie, Synlig læring – for lærere, Dafolo 2013) og uddannelsesforsker Beverly Derewiankas visualisering af elevens læringsprogression (B. Derewianka, ”Rocks in the Head: Children and the Language of Geology”, i R. Carter (red.): Knowledge about Language and the Curriculum, Hodder and Stoughton, 1990).

S

idste år fik Dafolo Forlags digitale læremiddel Ord på dansk støttetilsagn i forbindelse med Undervisningsministeriets udviklingspulje til digitale læremidler. Det rådgivende udvalg lagde vægt på, at Ord på dansk er et interessant digitalt læremiddel i forhold til sammenkobling­ en af faglige og sproglige mål i en digital kontekst. De fandt det positivt, at eleverne selv kan bidrage, og at der er tilknyttet gode Elisa Nadire Caeli, forlagsredaktør hso Dafolo Forlag. muligheder for løbende Fagligt indhold vigtigst feedback. Siden da er der I Ord på dansk er det faglige indhold vigtigst. Det betyder også, at ikke alt partout blevet skitseret, programmeret, testet og revideret i projektteamet, så en prototype nu ligger klar. skal foregå bag skærmen. En nyere undersøgelse (Rambøll, for Styregruppen for it i Folkeskolen, “Anvendelse I forbindelse med digitale læremidler er der i dag af digitale læremidler – effektmåling”, 2014, s. 14) viser, kommet mere fokus på, at didaktik og pædagogik skal at stadig flere forløb i dag baseres på digitale læremidindtænkes, før tanken falder på it. Sådan er tankegangen ler, men at kun få digitale læremidler bidrager til elevi Ord på dansk, der er et digitalt litteraturforløb for 5.-6. til-elev-læring. Ord på dansk skiller sig bl.a. ud ved, at klasse, som kobler sproglige og faglige mål. Bag materialet ligger didaktiske principper for sprogbaseret undergruppe- og klassesamtaler med elev-til-elev-læring fylder visning, forfattet af ph.d.-stipendiat Kristine Kabel, der meget i materialet. sammen med to lærere, Anja Kruse Partsch og Malene

Tag klassen på rundtur i det historiske København i bus og/eller båd! • 50% skolerabat på Canal Tours fra Gl. Strand • 50% skolerabat på Open Top Tours/Hop On Hop Off Rabatten gælder hele året Se mere på www.stromma.dk 32

Magasinet Skolen · 2016 nr. 4

Om sommeren sejler vi i åbne både og med åbent tag på busserne. Om vinteren sejler og kører vi med overdækkede og opvarmede både og busser.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.