Page 1

NOVINY ŠKOLY MANAŽMENTU L. RONA HUBBARDA- HCA

Júl – September 2011 Ročník 2. / 3. číslo


TIGROVINY

PORIADOK

Odkiaľ pochádzajú problémy?

verzus

NEpO Ri Ad ok

Martin Kolenička Všimli ste si, že niektorí ľudia majú veľa problémov. Čo je to, čo tie problémy priťahuje? Čo najviac ovplyvňuje to, či človek v nejakej oblasti má alebo nemá problémy? Napr. vo vzťahoch. Keď začíname vzťah zjavne tam veľa vecí funguje. Tak prečo tam po čase začínajú problémy? Mnohí ľudia netušia, že problémy si do života priťahujú sami a vinu hľadajú mimo seba, u tých druhých. To nám bohužiaľ nedáva žiadnu možnosť na vyriešenie problémov. Náš predajca Lukáš ide za zákazníkom a po hodine príjemnej debaty odchádza s prázdnymi rukami. Šéf sa ho pýta: Prečo si nepredal? „No vieš, on berie úplatky.“ Ako vieš, že berie úplatky?“ pýta sa šéf. „Dnes všetci berú“, odpovedá. „So zákazníkmi sú len problémy“ Alebo: „Oni nemajú peniaze, vieš dnes nikto nemá peniaze, a to je problém“

Autor: Mgr. Martin Kolenička www.SkolaManazmentu.cz

Foto: prof. Juraj Lipscher

Na otázku, či je poriadok potrebný, asi väčšina ľudí odpovie, že áno. Veď to učíme naše deti. Vysvetľujeme im, raz kľudnejšie, inokedy hlučnejšie, aby si upratovali svoje hračky. Mnoho času venujeme udržiavaniu poriadku a upratovaniu, hlavne v domácnosti. Sám som však bol dosť prekvapený, keď som objavil definíciu poriadku. „Poriadok je definovaný ako stav, pri ktorom je všetko na svojom patričnom mieste a vykonáva svoju patričnú funkciu.“ Na prvý pohľad logické a jasné. Veci sú na svojom mieste - to by sme povedali bez rozmýšľania, to je poriadok. Skúste sa, práve teraz, pozrieť skúmavým pohľadom okolo seba. Pozorne sa pozrite na konkrétnu vec a položte si otázku ohľadne poriadku. Napríklad: Pripomienka prilepená na monitore, je na svojom mieste? Kniha o riadení firmy, je tiež na svojom mieste? Fľaša vína, ktorú som chcel partnerovi zaniesť na začiatku roka, tá je tiež na svojom mieste? Šálka od kávy, nedokončená reklamácia, vizitka zo stretnutia ... Čo je to vlastne patričné miesto pre danú vec? Kto ho určuje a kto to má dodržiavať? Odpovede pohľadajte sami. Druhá časť definície poriadku je ešte silnejšia. Na prvý pohľad veci fungujú tak ako majú. Auto chodí, bicykel funguje, keď mám čas. Nenechajme sa však oklamať povrchným pohľadom. Dôkladne preskúmajme ako fungujú veci a ľudia okolo nás. Znova sa skúsme pozrieť, ale pre zmenu, do vnútra, do seba. Vezmite momentálny problém, ktorý práve riešite. Aké sú dôvody, že sa udalosť stala? Ktorý pracovník neplnil svoju funkciu? Ktorý člen domácnosti? Vedel ten človek, čo je jeho funkcia? Úlohou šéfa, ktorú často podceňujeme, je stanoviť poriadok vo firme. Neznamená to len definovať, kde budú veci položené. Ťažšou úlohou je nastaviť pracovníkom ich pozície. Predstavte si, čo všetko treba vo vašej firme definovať, aby bolo splnené - ak každý pracovník plní svoju funkciu, tak celá firma beží hladko.

Môžete pozorovať, že tam, kde má človek problém, v skutočnosti nemá riešenie. Na to, aby našiel riešenie potrebuje získať dáta a keď má dostatok informácií, ktoré vie aplikovať v danej oblasti neprichádzajú ťažkosti. Nie je to o škole, je to skutočnom hlbokom porozumení. Keď Lukáš začal čítať knihy o predaji a absolvoval tréning pre obchodníkov, začal získavať riešenia na situácie v obchode. To hlavné, ale spočíva v tom, že si začal byť vedomý, že v danej oblasti niečo nevie. Z oblasti, kde prichádzajú problémy, niečo neviem. A to je začiatok pre akékoľvek riešenie. V oblasti kde „VIEM, že VIEM“, totižto žiadne ťažkosti neprichádzajú, sú tam skvelé výsledky a istota. V oblasti kde prichádzajú problémy, niečo neviem, len si môžem myslieť ,že viem. Tam, kde sú problémy, polož si otázku: Čo v danej oblasti neviem? Čo tam je ukryté, čomu by som mal rozumieť? Problémy teda pochádzajú z nevedomosti, z malého alebo žiadneho porozumenia. Ak niekto vie napríklad o psoch všetko, len ťažko bude psov nenávidieť. Ak vieš všetko o zákazníkovi, je tam veľké porozumenie, ťažko ťa niečo zaskočí. Ak vieš všetko o svojich ľuďoch, len ťažko ťa prekvapia. Tam, kde chýbajú dáta, chýba aj istota. Tam, kde človek študuje, získava porozumenie a tým aj istotu. Jediná istota je v tebe, v tvojej schopnosti rozumieť životu.

Inšpirované knihou L. Rona Hubbarda: Úvod do scientologickej etiky Autor: Ing. Alexander Matiščík spolumajiteľ firmy Kros a.s. Žilina www.kros.sk 2

Žiadny človek nie je šťastný, pokiaľ nemá cieľ. A žiadny človek nemôže byť šťastný bez viery vo svoju schopnosť tento cieľ dosiahnuť. L. Ron Hubbard


TIGROVINY

Nemôžete vyhrať tým, že budete priemerní Buďte vždy iní a lepší. Inak stuhnete ako kameň a nič v živote nevyhráte.

Keď sú ľudia v práci príliš vážni, tak je tu niečo veľmi nesprávne. V manažmente existuje jeden zaujímavý pojem - "duch hry". Čo znamená duch hry? Znamená to, ako sa celkovo staviate ku svojej práci. Ak beriete svoj život priveľmi vážne, tak ho začínate strácať. Žiadna sloboda, žiadna voľnosť, žiadna schopnosť mať iné myšlienky, neochota si pripustiť, že niečo iné a nové môže byť dobré a lepšie ako je to dnes. Tuhosť a vážnosť je nástrojom tých, ktorí prehrávajú. Ja som priateľom stabilných ľudí, ktorí opakovane dokážu robiť to isté s vynikajúcim výsledkom po celé roky. Ale ak chcete vyhrať, tak musíte byť navyše aj

tak trochu "pojašení". Nemusíte hneď vyzerať rovno ako blázon. Potrebujete byť len trošku vyššie ako je priemer. Tí najlepší vždy vyzerajú v očiach priemerných tak trochu ako čudáci. Musíte byť schopní "konštruktívne nesúhlasiť" s nesprávnymi vecami. Ísť za zmenami, za tvorením, za novými vecami. To funguje iba vtedy, ak máte odvahu. Ak nemáte odvahu, nemali ste sa stať manažérom. A byť iným ako druhí ľudia, to si veru vyžaduje veľa odvahy. A vyžaduje si to tiež veľa sebadôvery. Nemôžete vyhrať tým, že budete priemerní. Tým, že ste priemerní, nemôžete nič získať. Musíte sa nachádzať vždy vyššie ako

sú priemerní ľudia. Nech robíte akúkoľvek prácu, vždy potrebujete mať nejaký vyskúšaný funkčný postup, ktorý vám pomôže túto prácu úspešne dokončiť. Viete čo je to technológia pracovného postu? To slovo v sebe obsahuje veľa vecí. Ale je zrejmé, že každú technológiu pracovného postu niekto musí vymyslieť, potom ju musí aj spísať na papier, niekto do nej musí zaškoliť personál. Ale technológia je aj metóda, ako napraviť nedokonalé alebo zastaralé postupy. Nie je to len aplikácia samotných krokov a nástrojov. Vždy je možné spraviť také korekcie, ktoré zlepšia vašu prácu. Napr. každé 4 mesiace si vylepšujete v servise svoje auto aspoň výmenou oleja. Zlepšujete svoje postupy, ako predávať. Inak naprogramujete svoj stroj, aby efektívnejšie vyrábal. Rozmýšľate, ako zjednodušiť pohyb materiálu po dielni. A rovnako je to aj s každou inou aktivitou. V živote je každý deň niečo, čo môžete opraviť, či vylepšiť. Ale na to musíte byť nielen trochu strelený a nielen veľmi odvážny. Na to musíte aj veľa vedieť. Hlupák neustálymi zmenami namiesto vylepšenia práce iba zničí to, čo je dobré. Preto sa neustále učte. Keď už nevidíte nič, čo by ste sa mohli naučiť, tak ste skončili nielen ako manažér. Ak sa človek prestane učiť, tak zomiera. Zmeníte sa na obyčajný tvrdý tuhý kameň. Iba kameň sa už nepotrebuje nič naučiť. A preto kameň nedokáže vyhrať žiadnu hru v živote. Autor: Ing. Ladislav Pavlík

Tiež neznášate ľudí, ktorí sú stále múdri ako rádio? Takých ľudí, ktorí vám stále ukazujú, ako sú vám oni svojimi vedomosťami či skúsenosťami nadradení a ako všetko vedia lepšie ako vy? To nie je príjemné. Takýto ľudia nemajú priateľov a nikdy nezmenia svet, aj keď sa o to snažia. Preto to nerobte ani vy. Niekoho stále hodnotiť a nálepkovať, označovať to, čo robí za dobré či zlé, správne či nesprávne, slušné či neslušné, hlúpe či múdre, atď, atď, je nielen chybou, ale aj prejav duchovnej lenivosti vidieť ľudí presne takých, akí naozaj sú. Je to netolerancia a nezáujem o druhú ľudskú bytosť. Je to arogancia, ktorú ukazujú ľudia, bez skutočnej lásky k iným ľuďom. Ak učiteľka v zborovni povie druhým učiteľkám, že nový žiak Varga je hlúpy, tak ho zvyčajne od tejto chvíle pri každej odpovedi skrz túto ná-

lepku posudzujú aj iné učiteľky. Ak druhého človeka nemáte radi, ak sa o neho naozaj nezaujímate, tak ho neviete vidieť takého, aký naozaj je. Ľudia bez lásky k druhým ľuďom nevidia pravdu. Ak sa dokážete o ľudí zaujímať, dokážete vidieť fakty a vnímať ich presne takých, akí naozaj sú, bez pridania či ubratia niečoho či označenia a nálepkovania niečím, tak im pomôžete omnoho viac, ako tisíc slov kritiky či snáh ich napraviť. Nenálepkovať ľudí neznamená nič nerobiť. Práve naopak. S takýmto prístupom dokážete omnoho rýchlejšie a hlavne správnejšie konať. Prestaňte ľudí, situácie či veci hodnotiť nielen svojimi slovami, ale aj vo svojich myšlienkach. A zažijete neuveriteľný pocit šťastia a vyrovnanosti.

Bez čiernych alebo ružových okuliarov sa budete cítiť omnoho lepšie ako je to dnes. A vtedy vás ľudia budú mať radi a budú aj ochotne počúvať to, čo im hovoríte. Ak máte chuť, urobte si dnes celý deň jedno cvičenie: Budem iba pozorovať a vnímať ľudí a veci také aké sú, ako keby som ich videl prvýkrát a ešte mi o tom nikto nič nehovoril. A možno sa prekvapíte, čo všetko ste doteraz nevideli. Vopred vám ďakujem za to, že to urobíte. Autor: L. Pavlík

www.SkolaManazmentu.sk

3


TIGROVINY

Jak získat referenci, která prodává „sama“ 1. První věc, kterou je potřeba začít, je udělat seznam zákazníků, kteří jsou s vašimi výrobky nebo službami skutečně spokojeni. 2. Pokud máte seznam, můžete daným lidem zavolat nebo jim napsat. Vždy doporučuji raději volat nebo dokonce u této příležitosti zákazníka navštívit. Má to hned několik důvodů. Osobní komunikace vytváří větší porozumění než písemná. Když se zákazníkem mluvíte, můžete zjistit, že má zájem o další produkty nebo služby, můžete zjistit, jaké jsou jeho další plány a zda je možné uvažovat o nějakém dalším obchodním potenciálu. 3. Požádejte vašeho zákazníka o referenci a uveďte důvod, proč ji chcete. Např. moje klientka připravovala nové, modernizované webové stránky a u této příležitosti chtěla na stránkách uvést referenční dopisy svých spokojených zákazníků. Buďte otevření. Často se mě lidé ptají: „A není to hloupé se takto ptát…?“ Není. Pokud jste odvedli dobrou práci, určitě se na Vás váš zákazník nebude hněvat, když ho o referenci požádáte. 4. Pokud referenci získáte, nezapomeňte získat také od klienta souhlas, že ji můžete uvádět v rámci firemní prezentace. Vždy se mi osvědčilo mít klientův souhlas dříve, než jsem jeho referenci uveřejnil. Vždy jsem chtěl vědět, zda případný telefonát potenciálního zákazníka a dotaz na spolupráci nebude pro mého klienta nepříjemný. 5. Pokud již referenční dopis máte, POUŽIJTE HO! Asi největší chybou je mít stoh referenčních dopisů, které leží v šuplíku. Umístěte své referenční dopisy na své webové stránky, do nabídek a firemních materiálů. Nakopírujte je také svým prodejcům, pokud možno barevně a vytvořte z nich úhledný materiál. Nic nefunguje v obchodě lépe, než když někdo jiný než vy hovoří pozitivně o vašich výrobcích nebo službách. Pamatujte si: „O dobré práci se nemluví samo, je potřeba se o to postarat“ Není reference, jako reference Osvědčilo se mi, v rámci žádosti zákazníka o referenci, stručně vysvětlit, jak bych si přál referenci formulovat. Pokud posíláte žádost poštou nebo e-mailem, můžete pár řádků o tom, jak by reference měla vypadat přiložit. Reference, ve kterých se objevují slova jako „dobrý“, „výborný“ nebo „skvělý“ sice nejsou bezcenné, ale nemají k tomu daleko. Raději se snažte, aby v referenci bylo napsáno: „Za 2 měsíce se nám zvýšil obrat o 15% díky vašim výborným službám“ nebo: „Posledních 35 let jsem musel stále nosit brýle a v loni se mi zrak tak zhoršil, že jsem skoro přestal řídit auto. Po Vašem zákroku jsem brýle nadobro odložil a po 35 letech mám zase nové sluneční brýle.“ Čím jsou reference určitější, tím účinněji budou působit ve váš prospěch. Nejlepší reference nejprve pojmenují problém, uvedou skutečná čísla a nakonec řešení daného problému. Jak „podepsat“ referenci Zjistil jsem, že menší potíže mají lidé důvěřovat referencím, které si mohou spojit s konkrétní osobou nebo firmou. Reference od: „Františka Nováka, Na Hrázi 25, Hradec Králové nebo Martina Kaplického, Kaplický a spol., s.r.o.“ je mnohem lepší a důvěryhodnější. Přeji Vám mnoho nádherných referencí, které Vám pomohou získat další spokojené zákazníky. Autor: Ing. Jan Spáčil www.SkolaManazmentu.cz 4

Pozvánka na seminár

AKO VYBUDOVAŤ NESMRTEĽNÚ FIRMU Profesor Juraj Lipscher na tomto seminári poskytne úplne nový pohľad na podstatu organizácie. Veľmi priamo vám ukáže možnosti, ako zmnohonásobiť výsledky organizácie. Vysvetlí vám filozofiu organizácie takým spôsobom, s akým ste sa doteraz ešte nestretli. Seminár má dva tematické okruhy: I. Zlatá filozofia nezničiteľnej organizácie • Ako sa dá logicky a jednoducho zorganizovať akákoľvek činnosť vo firme? • Čo je pre väčšinu tvrdo pracujúcich manažérov skryté a nepoznané? • Prečo to niekedy vo firme funguje a prečo nie? • Ako sa celkový stav šéfa firmy odráža na jej fungovaní? • Akými stupňami musí prejsť zákazník firmy, aby bol so službami taký spokojný, že vás sám začne propagovať? II. Prečo niekto dosahuje ciele ľahko a iný si to musí vydrieť? • Prečo sa niekomu nedarí, aj keď tvrdo pracuje a iný má takmer bez námahy čokoľvek, čo chce? • Ako je tento svet usporiadaný, keď je v ňom toľko nespravodlivosti? • Ako uskutočniť svoje rozhodnutia? • Ako prestať s riešením problémov, ktoré nám život kladie do cesty a začať si svoje problémy vytvárať sám? • Má Murphy pravdu, že všetko, čo sa môže pokaziť, sa pokazí? Prednáška je určená pre absolventov služieb HCA, pre priateľov LRH technológie a pre ľudí, ktorí poznajú výrazy ako je Produkt, Org Board, Štatistiky, Klobúk, Emócie, ARK a VZK, Etika. Termín: 16. júl 2011 (9.00 - 17.00 hod.) Miesto: HCA, Južná tr. 48, Košice Cena: 399 € bez DPH

Prihláste sa! tel. 055 6770 370 mob. 0915 941 265 e-mail: marketing@SkolaManazmentu.sk


TIGROVINY

Osobnosť na titulke: Juraj Lipscher

Foto: prof. Juraj Lipscher

Profesor Juraj Lipscher je Slovák žijúci od roku 1968 vo Švajčiarsku. Je to vitálny šarmantný a usmievavý 60 ročný mladík plný energie. Optimizmu má na rozdávanie pre každého. Človek s neuveriteľne širokým záberom, jeden z ľudí, akých už dnes stretnete iba zriedkavo. Je to umelec, filozof ľudskej duše, chemik, skvelý učiteľ dospelých aj detí, pútavý prednášateľ, skúsený cestovateľ a fotograf, autor množstva publikácií v odborných novinách a časopisoch. Človek, s ktorým sa môžete rovnako dobre porozprávať o firme a manažmente, o vzniku vesmíru, o staroindických védach, o vzťahu energie a hmoty, o tom, čo je to čas alebo o podstate dobra a zla v živote ľudí. Ako každý humanista je Juraj Lipscher priateľ každého človeka a všetkého čo pomáha ľuďom lepšie žiť. V Košiciach ho stretnete 16. júla 2011 na špeciálnom seminári „Ako založiť nesmrteľnú firmu“. Dnes vám ho skúsime predstaviť v bleskovom interview ako umelca a fotografa, ktorého diela sú vystavované po celej Európe.

Juraj, ako ste začínali s fotografiou? Fotografii som sa začal venovať asi tak pred 40 rokmi, ba možno to už bude aj zopár hodín navyše. Môj úplne prvý fotoaparát bol staručký bakelitový Pionier, ktorý mám stále ešte odložený na pamiatku. Potom som sa zmohol na Exaktu. Až vo Švajčiarsku som začal fotiť s Leicami a neskoršie aj foťákmi na veľký formát. Už keď sme pri tejto téme, čím fotíte dnes? Používam Hasselblad na filmy formátu 6 x 6 cm, a digitálny CANON 5D II Ako si vlastne dokážete nájsť pri svojej veľkej vyťaženosti čas na fotografiu? Tak to by som aj ja veľmi rád vedel (smiech). Vždy, keď si chcem naplánovať popri svojej práci zopár hodín voľného času iba na fotografovanie, tak mi to nejako nechce vychádzať. Ale je to moja taká veľká vášeň, že vždy sa vytvorí nejaký ten časový priestor na fotenie. Prečo fotíte? Jednak to zodpovedá mojej potrebe transformovať moje vnútorné videnie sveta do skutočnosti. A fotografia taktiež zodpovedá a vyhovuje úrovni mojej technickej zručnosti. Čo je vašim cieľom pri fotografovaní? Ja sa cielene vyhýbam tvoreniu krásnych vyumelkovaných obrazov, mne ide skôr o silu výpovede. Inými slovami, ja chcem fotografiou preniesť silné myšlienky alebo emócie a nie zobrazovať krásy okolia.

Dá sa pomocou fotografie zastaviť čas? Jedným z dôležitých tvorivých prostriedkov vo fotografii je výber toho magického momentu v toku času. Z fotky musí byt viditeľné, že jej tvorca si vybral presne tento okamih a žiadny iný. V čom je podľa vás fotka iná ako video? Video ma o jednu dimenziu viac a podlieha preto úplne iným zákonom a zobrazuje preto aj inú rovinu ako fotografia. Ako by ste charakterizovali umenie vo fotografii? To je to isté ako umenie v iných oblastiach ľudskej tvorby. Umenie harmonizuje s duševnou podstatou človeka a každé umelecké dielo by malo fungovať na tejto úrovni. Čo je podstatou dobrej umeleckej fotky? Je známou pravdou, že dnešný človek je úplne presýtený obrazmi. Tlak je obrovský. Keď má fotka taký obsah, že presahuje tento každodenný prúd na prvý pohľad pútavých a senzačných obrazov, tak sa na ňu dokážeme dívať aj dlhšie ako tú obvyklú desatinu sekundy. Dušou fotografie je v mojich očiach duša fotografa a duša človeka, ktorý sa na fotku, ktorá ho zaujme, díva. Samozrejme okrem už spomenutých aspektov by som ešte zdôraznil technickú kvalitu. Technické vybavenie fotografa musí zodpovedať jeho projektu a jeho osobnému rukopisu. Ostatne, geniálne fotografie boli vytvorené rôznymi fotoaparátmi, ktorých technická úroveň siaha od tých najjedno-

duchších až po tie neobyčajne dokonalé. Aké máte svoje zásady pri vytváraní fotografie? Mojou najdôležitejšou zásadou je nemať žiadne dogmy alebo obmedzenia vo fotení, ale vždy zostať otvoreným a tvorivým. Čiernobiela alebo farebná fotka? Skoro celú moju fotografickú kariéru som fotil na čiernobiely film. Ale digitálne fotky už nechávam vo farbe. Kde robia bežní fotografi najväčšie chyby? Veľké chyby pri fotografovaní sa robia pred stlačením spúšte. Človek musí pred urobením fotografie selektívne vyberať z tisícov možností - či už sa tieto možnosti týkajú kompozície, vhodného času, perspektívy, výberu formátu alebo technických otázok. Ja si každú jednu fotku starostlivo pripravím a urobím takýchto dobre pripravených fotiek stovky a stovky, a potom z nich starostlivo vyberám tie najlepšie. A z tých, čo som starostlivo vybral, tak následne väčšinu starostlivo vyhodím. Idú dokopy drogy, alkohol a tvorivosť? To ja považujem za nezmysel, keďže ja vidím v umení schopnosť vytvoriť diela, ktoré fungujú na duševnej a duchovnej úrovni. Keďže drogy duševný svet a vedomie človeka otupujú, neverím, žeby umelcovi mohli pomôcť v jeho tvorivej práci. Otázky trochu z inej oblasti. Žijete roky vo Švajčiarsku. Aký je rozdiel medzi ľuďmi na Slovensku a vo Švajčiarsku? Švajčiari sú poslabší v slovenčine. Čo sa Vám na Slovákoch páči a čo nie? Nenapísal o tom Satinský knihu? "Moji milí Slováci"? Čo je v živote to najdôležitejšie? Najdôležitejšie v mojich očiach a podľa mojich skúseností je postoj k životu. Človek musí mat tak trochu pozitívne drzý postoj k životu. Keď to ešte spojí s veľkou ochotou pomáhať svojim spoluobyvateľom našej planéty, tak je na tom veľmi dobre. Veľmi pekne vám ďakujeme za rozhovor. Prajeme vám dobré svetlo, veľa skvelých záberov a tešíme sa na stretnutie s vami v júli v Košiciach. Autor rozhovoru: Ing. Ladislav Pavlík www.SkolaManazmentu.sk

5


TIGROVINY

Chceš byť v živote úspešný?

Chcem mať lepšie známky v škole!

Ako sa nehádať s rodičmi?

5.ročník letnej školy JUNIOR manažmentu Možno aj Vy v týchto dňoch rozmýšľate, čo s Vašimi deťmi počas prázdnin. Tiež vám napadlo počas našich seminárov, že by bolo skvelé, ak by tieto vedomosti mali aj vaše deti? Chcete, aby z nich vyrástli dobrí a úspešní ľudia, ktorí sú zdraví, majú peknú rodinu, priateľov, skvelú prácu a žijú šťastný život? Preto sme aj tento rok zorganizovali pre deti našich klientov a priateľov seminár a kurzy - nielen o firme, ale hlavne o živote, upravený pre potreby študujúcich ratolestí. Hlavnou myšlienkou je, aby sa naše deti vyhli chybám, ktoré sme my robili na začiatku pracovnej kariéry a zároveň sa naučili niečo rozumné a použiteľné v praxi.

Učenie ako sa učiť

(seminár pre juniorov od 15 - 24 rokov)

Nechuť a problémy s učením? Je vaše dieťa pri učení rozptýlené? Nemôže sa sústrediť? Neúspech v škole?

Čo obsahuje tento seminár? EMÓCIE – Ako predvídať správanie iných ľudí? ETIKA A MORÁLKA – Čo to presne je? Ako sa správať, aby si nepokazili život? TRAVIČI STUDNÍ – Ako nájsť vo svojom okolí ľudí, ktorí nám skryto škodia? MOTIVÁCIA ĽUDÍ – Ako si vybrať svoju prácu a motivovať iných? ZODPOVEDNOSŤ – Čo to je a ako ju zvýšiť? Prečo sa nám veci „dejú“? VÝKONNOSŤ A ALKOHOL – Prečo ničia drogy a alkohol život? KTO JE TO ŠÉF – Ako sa stať šéfom a vodcom tímu s autoritou? PRODUKT – človek prežije, iba keď má výsledky a je platený iba za výsledky VÝMENY – nič nie je zadarmo, nebyť mimo výmenu, čo dáš - to dostaneš POROZUMENIE – Ako dobre vychádzať s ľuďmi a nestratiť pritom svoju tvár? MANAŽMENT A RODINA – Ako si vybrať dobrého partnera? Ako zvládať rodinu aj prácu? PLÁNOVANIE - Ako dosahovať svoje ciele a splniť si svoje sny? KOMUNIKÁCIA - Ako sa rozprávať s ľuďmi a nerobiť zbytočné konflikty?

Učenie je pre dieťa bolestivé len vtedy, ak narazí na bariéry a nevie čo s nimi. Tieto bariéry stačia na to, aby urobili zo zdravého dieťaťa pomalého študenta. Budúci úspech a šťastie dieťaťa závisia od jeho schopnosti učiť sa. Ale deti dnes musia čeliť mnohým veciam, ktorým ešte nerozumejú. Hovoríme im, že učenie je kľúčom k ich budúcnosti. Ale povedať niekomu, že sa musí učiť, a potom ho nenaučiť AKO sa má učiť, nie je fér. Kurz pozostáva zo seminára a štúdia s množstvom praktických cvičení. Deti sa učia zábavnou a nenásilnou formou. Získajú základy študijnej technológie na takej úrovni, ktorá je pre ne prijateľná a ktorej môžu ľahko porozumieť a používať ju. OBSAH KURZU: - vie vaše dieťa prečo vlastne študuje? - aké prekážky mu bránia v učení? - ako ich môže prekonať? - na čo slúžia slovníky, ako ich používať? - ako sa naučiť významy slov? Termín: 23.– 24.8. v Košiciach Cena: 169 € bez DPH 6

Ako sa stať úspešným manažérom

(pre školopovinných od 10- 15 rokov)

Termín: 15. - 16. 8. v Bratislave a 23. - 24. 8. v Košiciach Cena: 269 € bez DPH

Detský komunikačný kurz (kurz pre deti od 10 - 18 rokov) Verzia štandardného komunikačného kurzu upravená pre deti a študentov stredných škôl. Účastníci sú obyčajne rozdelení do dvoch skupín podľa veku. Mladšie deti hravou formou absolvujú vybrané komunikačné cvičenia zamerané na schopnosť sa sústrediť, prijímať a vysielať komunikáciu. Program je doplnený hrami na precvičenie trénovaných schopností. Pre starších sú pripravené tréningové cvičenia primerané ich veku. Naučia sa byť pohodlne v rôznych životných situáciách, doručiť komunikáciu druhej osobe i napriek prekážkam, zvládať, počúvať a potvrdzovať prijatú komunikáciu. Zvýšia svoju istotu dostať odpovede na svoje otázky bez toho, aby rozladili partnera v komunikácii. Termín: 25. - 26. 8. v Košiciach Cena: 99 € bez DPH


TIGROVINY Mimoriadna letná séria EFEKTÍVNYCH ŠKOLENÍ Pomohli sme už viac ako 5500 manažérom. Vyberte si zo série veľmi efektívnych školení s príkladmi zo života, bez nudného prednesu, zložitých teórií a získajte praktické návody, ktoré môžete ihneď použiť. Prednáša uznávaný expert a prezident spoločnosti HCA Ing. Ladislav Pavlík, riaditeľ sekcie praktických aplikácií a konzultant Ing. Radoslav Gibala a skúsený prednášateľ s dlhoročnou praxou Jozef Prochászka.

Urobte najrýchlejšie návratnú investíciu v živote! Zoberte aj svojich kolegov! Predbehnite konkurenciu!

AKO ZNÍŽIŤ STRES a zvýšiť svoju efektivitu (Pre šéfov)

Cena: 100 € bez DPH

Ako znížiť stres šéfa? Ako zvýšiť efektivitu práce šéfa, zostať zdravý a stať sa viac úspešným? Poznáte 20 skrytých „zabijakov“ manažéra? Ako sa neuštvať a mať výsledky? Čo má zmeniť človek, ktorý musí stále drieť, aby mal výsledky? Ako šéfujú úspešní? 14.00 - 17.30 hod.

Termín: Bratislava 6.7. a 11.8., Košice 4.7. a 2.8.

KTO JE TO DOBRÝ ŠÉF - ako správne riadiť ľudí (Pre šéfov)

Cena: 100 € bez DPH

Som dobrý šéf? Čo má robiť po celý deň dobrý šéf? Ktoré sú jeho najväčšie chyby? Ako správne pracovať s ľuďmi? Ako riadiť ľudí? Ako zabrániť odchodu schopných ľudí? Ako mať a nestratiť autoritu? Trestať či chváliť? Ako vybrať vedúceho? Termín: Bratislava 6.7. a 11.8., Košice 4.7. a 2.8.

9.00 - 12.30 hod.

AKO MERAŤ VÝKON A ODMEŇOVAŤ ODMEŇOVAŤ ĽUDÍ (Pre šéfov)

Cena: 199 € bez DPH

Kto je hodnotný pre firmu? Koho odmeniť a koho prepustiť? Ktoré je najdôležitejšie kritérium hodnotenia? Ako definovať výsledok práce? Čo merať a ako porovnávať ľudí? Za čo platiť ľudí? Aký je korektný mzdový systém, ktorý ocení dobrých a zbaví vás lajdákov? 9.00 - 12.30 hod.

Termín: Košice 12.7., B. Bystrica 13.7.,Bratislava 12.7., V. Lomnica 11.7.

KOMUNIKÁCIA A VZŤAHY VZŤAHY - nestrácajte priateľov (Pre každého)

Cena: 100 € bez DPH

Najdôležitejšie veci o komunikácii s ľuďmi. Ako získať priateľov medzi klientmi a kolegami? Ako nepokaziť alebo zlepšiť vzťahy doma a v práci? Ako sa vyhnúť chybám v komunikácii šéfa s podriadeným a predajcu s klientom? Ako zlepšiť komunikáciu? Termín: Košice 5.7. a 4.8., Bratislava 7.7. a 12.8.

14.00 - 17.30 hod.

AKO ROBIŤ ÚČINNÝ MARKETING MARKETING - nevyhadzujte peniaze (Pre marketing)

Cena: 100 € bez DPH

Ako zostaviť reklamný materiál, ktorým získate kupujúcich klientov? Ako zakaždým zúročiť peniaze investované do reklamy? Ako robiť vynikajúci účinný marketing aj bez vysokej školy marketingu? Ktoré sú 4 hlavné tajomstvá efektívneho marketingu? 9.00 - 12.30 hod.

Termín: Košice 5.7. a 4.8., Bratislava 7.7. a 12.8.

AKO ZÍSKAŤ ZÁKAZNÍKOV ZÁKAZNÍKOV OD KONKURENCIE a nestratiť podiel na trhu

(Pre obchodníkov)

Cena: 150 € bez DPH

Aj vám hovoria klienti - "my kupujeme inde"? Ako to zvládnuť? Ako sa dostať do firmy, kde dodáva konkurencia? Ako dosiahnuť, aby ste tu mohli prezentovať vaše výrobky? Ako sa dá zvýšiť podiel na trhu a poraziť konkurencia? Termín: Košice 12.8., Bratislava 11.7.

14.00 - 17.30 hod.

AKO ZÍSKAŤ NOVÝCH ZÁKAZNÍKOV ZÁKAZNÍKOV a zvýšiť obrat (Pre obchodníkov)

Cena: 150 € bez DPH

Ako sa pripraviť na prvé rokovanie? Ako správne telefonovať a dostať sa ku klientovi? Ako má predajca začať rozhovor tak, aby na záver urobil obchod? Aké sú najväčšie chyby, ktoré robí predajca u nových klientov? 9.00 - 12.30 hod.

Termín: Košice 12.8., Bratislava 11.7.

AKO ZVÝŠIŤ PREDAJ a neprísť o zákazníkov

(Pre šéfov)

Cena: 199 € bez DPH

Ako dostať z predajcov dvakrát viac? Čo má robiť dobrý šéf predaja? Ako skvele zorganizovať obchodné oddelenie? Ako vie marketing pomôcť predaju? Ako vybudovať trvalé vzťahy s klientmi? Ako získavať nových zákazníkov? Najväčšie chyby v riadení predaja. Termín: Košice 1.8., B. Bystrica 16.8., Bratislava 17.8., V. Lomnica 3.8.

Prihláste sa!

9.00 - 12.30 hod.

Tel.: 055/ 6770 370 Mob: 0915/ 941 266 E-mail: marketing@skolamanazmentu.sk www.SkolaManazmentu.sk

7


TIGROVINY

Schopnosti vodcu Aby vedúci pracovník mohol robiť svoju prácu, musí to byť niekto, od koho sú ostatní ochotní prijímať príkazy. Prvý test, ktorý sa požaduje od každého adepta na vodcu, spočíva v tom, aby preukázal svoju kompetenciu. Vie vodca, čo má robiť? Toto je už zahrnuté v definícii vedúceho pracovníka. Preto pokiaľ vedúci pracovník spĺňa požiadavky tejto definície, potom je veľmi pravdepodobné, že tí, ktorým dáva príkazy, ich budú prijímať s dôverou.

IX. konferencia Školy manažmentu L. Rona Hubbarda 24. – 25. 09. 2011 vo Zvolene

Efektívny manažment O čom budú vystúpenia úspešných slovenských podnikateľov? Nikto vás tu nebude ohurovať číslami alebo vám dokazovať aký je geniálny. Toto nebude PR vystúpenie určené pre širokú verejnosť, či populárny časopis. Nie sú to profesionálni rečníci, ale často skromní, ba až tichí ľudia. Vystupujúcich spája jedna vec - všetci toho v živote veľa dokázali a zvládli problémy, pred ktorými by väčšina ľudí utiekla. Stálo ich veľa potu a úsilia, množstvo peňazí a často aj veľa bezsenných nocí a vrások na čele, pokiaľ si uvedomili, že podnikanie pozostáva zo zopár kľúčových bodov úspechu, ktorých sa dnes držia zubami nechtami. Už vedia, čo sa má robiť a čo sa nesmie. Prezradia vám niečo, čo sa nedá nikde inde kúpiť, čo vám nikto z konkurencie neprezradí. Vypočujte si ich, inšpirujte sa, Niekedy vám jedna jediná veta, ktorá tu zaznie, zarobí milióny. Ale musíte si dať šancu ju počuť. A navyše, ak máte chuť, môžete aj vy pomôcť iným a povedať pár úprimných slov o tom, čo považujete za najdôležitejšie v podnikaní.

Rezervujte si miesto a prihláste sa! Účastnícky poplatok vrátane obedov a občerstvenia je 399 € bez DPH. Príďte so svojimi kľúčovými pracovníkmi a zvýšte svoju šancu na úspech.

Prihláste sa na: 0915 941 266 info@SkolaManazmentu.sk 8

Existuje veľmi veľa mystifikácií (vlastností alebo zručností, ktoré sú za hranicou pochopenia nezasvätených), ktoré sa spájajú s vodcovstvom. Väčšina z toho je nezmysel. Avšak jedno je nevyhnutné, a to - že človek, ktorý vedie, má mať schopnosť pritiahnuť pozornosť, nadchnúť a zaujať ostatných. Jednoducho väčšie znalosti o danej veci, alebo lepšia znalosť organizácie než ju majú ostatní môže zapríčiniť, že na vedúceho budú hľadieť s rešpektom alebo dokonca so zbožnou úctou. Spoločným menovateľom všetkých dobrých vedúcich pracovníkov je schopnosť komunikovať, mať afinitu k svojej oblasti a svojim ľuďom, ako aj schopnosť dosiahnuť realitu o existujúcich okolnostiach. Toto všetko dohromady vytvára porozumenie. Vedúci pracovník, ktorému tieto vlastnosti alebo schopnosti chýbajú, pravdepodobne nebude veľmi úspešný. Porozumenie spolu s kompetenciou vytvára pravdepodobne najideálnejší charakter vedúceho pracovníka. Schopnosť viesť zahŕňa v sebe schopnosť použiť silu a schopnosť požadovať. Tieto dve vlastnosti sa často považujú za jediné dôležité vo vodcovstve, bez ohľadu na kompetenciu. A hoci ich podriadení akceptujú do tej miery, že budú poslúchať, nie sú pre vedúceho dlhodobou zárukou jeho prevahy. I keď často bývajú súčasťou osobnosti úspešného vedúceho pracovníka, nie sú náhradou za iné kvality. Vedúci musí skutočne rozumieť tomu, čo robí a dlhodobo preukazovať kompetenciu, aby dosiahol uznanie a rešpekt. U všetkých veľkých vodcov sa nedá prehliadnuť to, že majú cieľ, za ktorým húževnato idú. Plus je v nich istá dávka odvahy, ktorá je u vodcov nevyhnutná. Človek, ktorý sa chce len páčiť, nikdy nebude vodcom. Ľudia nasledujú tých, ktorí majú odvahu zaistiť vykonanie vecí do konca, i keď vravia, že nasledujú tých, ktorí sa im páčia. Dejiny jasne dokazujú, že ľudia sa postavia za toho, koho rešpektujú. Rešpekt pozostáva z rozpoznania dobrej myšlienky, inšpirácie, účelu a kompetencie. Nie je ťažké získať vlastnosti vodcu – za predpokladu, že im rozumiete. Autor: L. Ron Hubbard Časť kurzu - Základné princípy práce vedúceho pracovníka


TIGROVINY

Dobrého šéfa nemusia mať všetci radi Keď ma supervízorka kurzu poprosila, aby som napísal, v čom mi pomohol kurz „Základy vedúceho pracovníka“, tak ma to donútilo porozmýšľať: Naozaj, čo mi skutočne dal tento kurz? Ako ma zmenil? Poviem úprimne: lepší človek sa zo mňa nestal ani vo vlastných očiach, ani v očiach mojich ľudí. Tak potom v čom bol jeho najväčší prínos? Nikto sa nenarodí ako riaditeľ. Mnoho z nás majiteľov firiem má v sebe vlastnosť „naočkovať“ ostatných a zanietiť ich pre svoje myšlienky a nápady. Ale to nestačí na to, aby ste boli dobrým šéfom. Vtip je v tom, že naši zamestnanci, kolegovia nie sú naše klony. Nemajú našu výdrž, našu kompetenciu, naše vedomosti a schopnosti a ani náš oheň. Byť šéfom nie je vymoženosť ani odmena od osudu. Je to rovnaká tvrdá práca, rovnaké remeslo ako každé iné. Vodcovstvo sa človek musí tiež naučiť - tak ako sa učí za architekta, inštalatéra, lekára... Je množstvo vedomostí, čo sa nielenže musí naučiť každý vedúci pracovník, ale aj si ich osvojiť a stotožniť sa s tým, aby jeho firma prežila a bola úspešná. Som veľmi tvrdohlavý človek s nadmerným sociálnym cítením. Kam to spelo? Nechal som vo firme ľudí, ktorí si robili čo chceli, lebo boli dobrí odborníci. Roky

dostávali všetko, čo si zažiadali a na oplátku som dostával stále menej a menej. Druhý obrovský problém bol, že síce ja som mal rešpekt u všetkých podriadených, no moji vedúci ho od svojich ľudí nedostávali. Kurz z vás nespraví super šéfa ako šibnutím čarovného prútika, ani neodstráni problémy vo vašej firme. Dá vám však do rúk vedomosti (je akýsi objektívny poradca), aby ste problémy dokázali včas rozpoznať. A je na Vás, či budete mať dostatok odvahy zmeniť svoje okolie i seba samého alebo to necháte plávať. S myšlienkou: „dobrého šéfa nemusia mať všetci radi“, sa stotožňujem len pomaličky. Ale verte mi, je to sakramentská pravda. Kurz som absolvoval asi pred 4 mesiacmi. Dva dni potom som vyhodil z firmy jednu z našich šéfdizájnérov (robil som to s ťažkým srdcom), ale až po mesiaci, keď mi dodatočne robila podrazy u klientov som si uvedomil, že som urobil dobre. Ďalšieho šéfa som vyhodil pred týždňom, už oveľa s ľahším srdcom. (ešte mi zostali traja, no tí sú skvelí) Keď som to spravil, v očiach ostatných som sa stal síce tvrdším, ale aj oveľa lepším šéfom.

Kvalita služieb vo firme nenarástla, ale kvalita systému a organizácie práce áno. A to rapídne. Medzičasom som otvoril aj ďalšiu (realizačnú) firmu, kde už idem poľa naučených postupov. O pár týždňov otvoríme aj showroom v centre Zvolena. Tak ako sa moje firmy stanú úspešnejšie a profesionálnejšie, tak sa aj moja pracovná povaha macka Pú pomaličky transformuje na draka (aspoň navonok). Autor: Ing.Hruskó Krisztián, PhD. prezident spoločnosti Neopolis Interiérový dizajn www.neopolis.eu

Prácu treba delegovať Kurz Základné princípy práce vedúceho pracovníka ma naučil nielen to, že prácu treba delegovať, no hlavne to, ako delegovať. Uvedomil som si aké dôležité sú pravidlá hry, čiže smernice. Najviac mi pomohol pri ich spísaní. Keby som ich nespísal na kurze, nie sú spísané dodnes. Iným majiteľom firiem by som ho odporúčal absolvovať preto, aby si uvedomili do akej miery poznajú vlastnú firmu a čo vedia zlepšiť. Ak by som mal porovnať kurz a seminár, tak kurz je určite náročnejší. No najväčší zisk som mal práve z neho. Ide sa tam viac do hĺbky, objaví sa viac konkrétnych riešení ako tých univerzálnych. Do veľkej miery úspešnosť kurzu závisí od prísnosti a dôslednosti supervízora a to Gabika i Slavo určite boli. Autor: Daniel Hlaváčik, majiteľ firmy Danty s.r.o. Revízie, čistenie komínov a poradenstvo www.kominari.com

Kurz: Základné princípy práce vedúceho pracovníka Dobrým špecialistom vo svojom odbore ste sa stali za 5 rokov. Ako dlho ste sa učili, ako sa stať dobrým šéfom? „Byť šéfom“ je taká istá špecializácia ako čokoľvek iné. V tomto kurze sa naučíte kľúčové pravidlá, ktoré dodržiava každý dobrý šéf. Dozviete sa, ako správne viesť ľudí, ako zorganizovať prácu tak, aby to šlo „samo“, aby sa šéf nemusel zaoberať bežnými prevádzkovými problémami, ktoré mali vyriešiť jeho podriadení.

Témy: • Stáva sa vám, že robíte prácu za svojich podriadených alebo si vždy poradia sami? • Dostávate od svojich podriadených vždy presne to, čo ste žiadali? • Myslíte si, že ľudia váš príkaz nebudú akceptovať, ak trocha „nepritvrdíte“? • Ako dosiahnuť, aby všetky problémy vo firme nekončili u šéfa? • Darí sa vám efektívne riadiť ľudí a dosahovať výsledky, ktoré si firma stanovila? • Ako si vybudovať rešpekt u podriadených? • Prečo sa niekedy tí najlepší odborníci neosvedčia na pozícii šéfa? • Na základe akých kritérií povýšiť radového pracovníka do funkcie šéfa? Cena kurzu 929 € bez DPH www.SkolaManazmentu.sk

9


TIGROVINY

Nezničte si tých najlepších Skutočná hodnota ľudí, ktorí sú okolo vás, sa ukáže až v ťažkých časoch Tak ako platí, že v núdzi spoznáš priateľa a že kapitán lode spozná najlepších námorníkov až po prežitej prvej búrke, tak aj najhodnotnejších pracovníkov spoznáte podľa toho, ako zareagujú na mimoriadnu krízovú situáciu vo firme. Vtedy tí najlepší bez zbytočných otázok a slov, ochotne a dobrovoľne, bez príkazu šéfa urobia to, čo potrebuje ich tím pre víťazstvo. Svoju prácu robia ochotne a dobrovoľne aj bez prítomnosti šéfa a urobia ju dobre. A ak sa vyskytne niečo neočakávané, niečo navyše, čo nie je v ich popise práce napísané alebo čo nie je priamo stanovené ako ich povinnosť, aj tak to ochotne vyriešia iba na základe jednoduchej úvahy, že je to treba spraviť. Oni majú v živote jasno. Presne vedia, kde je ich miesto vo firme a vedia aj to, čo sa od nich očakáva a aká je ich úloha. Potreby tímu nadraďujú nad svoje záujmy. Ak je treba, prídu do práce aj v nedeľu, ak je treba, sami zostanú robiť aj do ôsmej večer. A je im jedno, či sa mimoriadna práca vyskytla na ich poste alebo treba mimoriadne pomôcť kolegovi v jeho práci. Ak je treba pomôcť a vidia, že ak by hneď nekonali, tak by mohli nastať väčšie škody, tak nerozprávajú veľa, jednoducho vstanú, idú a pomôžu niekedy aj na úkor svojej práce. Za mimoriadnu prácu v čase krízy si nepýtajú navyše peniaze, či rôzne výhody, proste spravia to, čo je treba spraviť. Pre nich je to samozrejmé a normálne a majú z toho skvelý pocit. Oni nemajú vo zvyku hodiny rozprávať o tom, ako sa v práci veľmi nadrú alebo ako oni dlho pracujú a ako by firma bez nich určite do mesiaca skrachovala. Práve naopak. Často sú to veľmi tichí ľudia, ktorí v komunikácii pôsobia niekedy až utiahnuto,

sú to ľudia, ktorí sa nebudú chváliť. Veď to ani nepotrebujú. Ale za to do práce sú ako draci, tam zastanú prácu (bez preháňania) za troch ľudí. Za nich hovoria čísla a výsledky. Oni nemusia robiť okolo seba takú propagandu ako tí, ktorí sa pol pracovného dňa iba preflákajú po firme. Oni nemajú čas neustále hovoriť o sebe a svojich zásluhách, lebo sú zamestnaní užitočnou prácou v prospech firmy. Takýchto ľudí musí šéf rozpoznať, chrániť a dobre ohodnotiť. Práve ich treba dobre ohodnotiť, pochváliť a aj zaplatiť. To, že títo ľudia nepýtajú za všetko peniaze ešte neznamená, že ich nepotrebujú a nechcú. Ak šéf nezaplatí takýchto ľudí, po čase ich nebude mať. V zlej firme, tam kde je neschopný šéf, takýchto ľudí zvyknú ťažko zneužívať darebáci. Darebáci ak vidia, že ten dobrák pracuje stále naplno, tak mu veľmi ochotne posúvajú svoju prácu. A tak toho dobrého „ťažného koňa“ časom preťažia a zničia. Ale raz, keď tí dob-

rí ťahúni precitnú a uvedomia si, že ich iba zneužívajú, tak dávajú výpoveď a idú inde, ku takému šéfovi, ktorí si zaslúži mať pod sebou takýchto skvelých ľudí, ktorí bez reptania a samostatne podávajú obrovské výkony. Potom zlému šéfovi zostávajú na krku iba takí ľudia, ktorí majú viac slov ako výsledkov. Cynik vám povie, že takíto skvelí ľudia na svete ani nie sú. Nepočúvajte ho. To hovorí iba o svojom prístupe k práci. Takíto pracovití a ochotní ľudia existujú a je ich veľa. Záleží iba na ich manažéroch, či si ich dokážu k sebe pritiahnuť a udržať, či dokážu uvidieť a podporiť to dobré čo v nich je. Aj tu platí, že vrana k vrane sadá. Ak je šéf lenivý a neochotný a bez 1 € neurobí nič navyše, nemôže sa diviť, že po čase elán a chuť do práce prejde aj toho najochotnejšieho podriadeného a bude obklopený iba chamtivcami a lenivcami. Autor: Ing. Ladislav Pavlík

Chcete sa stať členom nášho tímu? Hľadáme do tímu šikovného človeka na post predajcu vzdelávacích služieb pre manažérov, ktorý sa neskôr môže stať obchodným riaditeľom alebo školiteľom. Vašou úlohou bude navštevovať zákazníkov, poradiť im pri výbere správnej vzdelávacej služby a uzatvoriť objednávku. Po absolvovaní služby v HCA budete klientom pomáhať so zavádzaním získaných poznatkov do praxe. Pokiaľ vás to oslovilo kontaktujte prosím pani Máriu Dudrovú šéfku oddelenia personalistiky. Žiadosť a životopis zasielajte na e-mail: dudrova@SkolaManazmentu.sk alebo telefonujte 0915 941 265. 10


TIGROVINY

Čo sa udialo v HCA Ako zaistiť vykonanie práce Počas kurzu som sa naučil akú silu má zámer a že nie je nutné tlačiť ho zápornou emóciou, teda hnevom alebo nenávisťou. Ing. Alexander Matiščík, Kros a.s.

Tréning emócií Bolo to absolútne úžasné, oslobodzujúce, dobrá „facka“ do života. Naučil som sa kopec nových vecí, ktoré viem používať aj v súkromí aj v práci. Teším sa na život a to, čo mi prinesie a na to, čo prinesiem ja jemu. Marek Béreš, DeutschMann Int. Sped., s.r.o. Kurz - Ako zaistiť vykonanie práce

Efektívny šéf Veľmi dobré, absolvované bez nudy a únavy. Veľmi pútavý a vecný seminár. Juraj Novák, EJOT Slovakia s.r.o.

Efektívne vedenie obchodného rozhovoru Kurz - Ako zaistiť vykonanie práce

Kurz - Ako zaistiť vykonanie práce

Mám veľmi dobrý dojem zo seminára. Cítil som sa tu super. Páčilo sa mi prostredie, prístup prednášajúceho. Peter Golian, scobis s.r.o Ako napísať efektívne firemné smernice Som milo prekvapený jednoduchosťou spisovania smerníc. Konečne som dostal veľké porozumenie ohľadom toho, čo sú smernice a že bez nich nedokážem dlhodobo expandovať. Juraj Poništ, Jupos Transport, s.r.o.

Spôsoby zvyšovania produktivity práce riadiacich pracovníkov Získala som cenné informácie o tom, ako viesť svoju firmu do budúcnosti, ako si ju zorganizovať, ako sa pozerať na problém. Erika Červeňáková, Golden Wings Školenie a kurz takejto úrovne som ešte nezažil. Energia lektora sa nedá porovnať s tým, čo som absolvoval počas mojej praxe. Marek Špeťko, L & Š, s.r.o. Výborne zorganizované a nepremárnené 3 dni. Kurz by mal byť povinný pre začínajúcich podnikateľov. Rastislav Šramko, Audiofon s.r.o.

Vodcovstvo Chýr o Miriam nesklamal. Bola skvelá, i keď mi riadne „nakladala“. Rozhodne ma to posunulo ďalej. Na mnohé veci sa pozerám z iného uhla pohľadu. Daniel Hlaváčik, Danty, s.r.o. Seminár mi pomohol zistiť aké chyby robím pri vedení a tiež aké sú toho príčiny. Dostal som to, čo som potreboval vedieť. Prednášajúca bola vynikajúca! Branislav Bician, Atro, s.r.o.

Komunikačný kurz

Štúdium kurzov

Ako zlepšiť svoje podnikanie pomocou komunikácie Som rád, že som si po absolvovaní tohto kurzu sám dokázal odpovedať na nepríjemné otázky zo svojho súkromia. Teším sa zo všetkého, čo som dostal. Ďakujem. Pavol Vodenský, PP design, s.r.o.

Medzinárodné stretnutie šéfov HCA

Medzinárodné stretnutie šéfov HCA www.SkolaManazmentu.sk

11


Prehľad plánovaných seminárov a kurzov Spôsoby zvyšovania produktivity práce riadiacich pracovníkov (12 spôsobov zvyšovania efektivity práce riadiacich pracovníkov) Košice: 13.07. – 15.07. Brno: 29.07. – 31.07. Košice: 19.08. – 21.08. Brno: 23.09. – 25.09. Košice: 19.09. – 21.09.

Efektívny šéf Košice: 22.08. Košice: 24.10.

Bratislava: 08.07. Bratislava: 12.09.

Brno: 11.08. Brno: 29.09.

Položartom, polovážne o tom, prečo je dôležité dávať príkazy písomne

Ako vybudovať nesmrteľnú firmu - prednáša prof. Juraj Lipscher Košice: 16.07.

Konferencia manažérov Zvolen: 24.09. - 25.09.

Efektívne vedenie obchodného rozhovoru Košice: 13.08. – 14.08. Bratislava: 09.07. – 10.07. Košice: 14.10. – 15.10. Bratislava: 16.09. – 17.09.

Brno: 26.08. – 27.08.

Ako zlepšiť svoje podnikanie pomocou komunikácie Košice: 14.09. – 17.09.

Individuálne štúdium kurzov (v týchto termínoch môžete študovať všetky kurzy z našej ponuky - okrem tréningových komunikačných kurzov)

Košice: 14.07. – 17.07. Bratislava: 06.07. – 08.07. Košice: 18.08. – 21.08. Bratislava: 12.09. – 14.09. Košice: 27.09. – 30.09.

Klub podnikateľov (16.00 - 19.00 hod.) Košice, B. Bystrica, Bratislava: 08.09.

Brno: 21.07. a 01.09.

Ako zvýšiť predaj a neprísť o zákazníkov (9:00 – 12:30 hod.) B. Bystrica: 16.08. Bratislava: 17.08.

Košice: 01.08.

V. Lomnica: 03.08. Brno: 04.08.

Ako merať výkon a odmeňovať ľudí (9:00 – 12:30 hod.) B. Bystrica: 13.07. Bratislava: 12.07. B. Bystrica: 22.09. Bratislava: 20.09.

Košice: 12.07. Košice: 06.09.

V. Lomnica: 11.07. V. Lomnica: 14.09.

Ako získať nových zákazníkov a zvýšiť obrat (9:00 – 12:30 hod.) Košice: 12.08. Košice: 13.10.

Bratislava: 11.07. Bratislava: 19.09.

Brno: 10.08. Brno: 26.09.

Ako získať zákazníkov od konkurencie a nestratiť podiel na trhu (14:00 – 17:30 hod.) Košice: 12.08. Košice: 13.10.

Bratislava: 11.07. Bratislava: 19.09.

Brno: 10.08. Brno: 26.09.

Bratislava: 06.07. Bratislava: 11.08.

Ako znížiť stres a zvýšiť svoju efektivitu (14:00 – 17:30 hod.) Košice: 04.07. Košice: 02.08.

Robotníci medzi sebou: Nech idú všetci do kelu! Aj riaditeľ!

Bratislava: 07.07. Bratislava: 12.08.

Komunikácia a vzťahy – nestrácajte priateľov (14:00 – 17:30 hod.) Košice: 05.07. Košice: 04.08.

Čo je napísané, je pravdou.

Bratislava: 07.07. Bratislava: 12.08.

Bezplatná prednáška – „Ako riadiť a motivovať ľudí“ (14.00 - 17.30 hod.) B. Bystrica: 13.07. Bratislava: 12.07. B. Bystrica: 16.08. Bratislava: 17.08. B. Bystrica: 22.09. Bratislava: 20.09.

Košice: 12.07. V. Lomnica: 11.07. Košice: 01.08. V. Lomnica: 03.08. Košice: 06.09. V. Lomnica: 14.09.

Ako sa stať úspešným manažérom (pre juniorov 1515-24 rokov) Košice: 23.08. – 24.08. Bratislava: 15.08. – 16.08.

Učenie ako sa učiť (pre školopovinných 1010-15 rokov) Košice: 23.08. – 24.08.

Detský komunikačný kurz (pre deti 99-18 rokov) Košice: 25.08. – 26.08.

Inštrukcia vedúceho prevádzky majstrovi: Na pokyn riaditeľa závodu dôjde zajtra o 10.00 hod v pracovnom odeve k zmiznutiu slnka v zasadacej miestnosti. Riaditeľ dá pokyn, aby pršalo, čo sa každý deň nevidí.

Inštrukcia parťáka robotníkom: Zajtra o 10.00 hod zmizne náš riaditeľ. Škoda, že sa to nedá vidieť každý deň.

Bratislava: 06.07. Bratislava: 11.08.

Ako robiť účinný marketing – nevyhadzujte peniaze (9:00 – 12:30 hod.) Košice: 05.07. Košice: 04.08.

Inštrukcia námestníka vedúcemu prevádzky: Na pokyn riaditeľa bude zajtra o 10.00 hod zatmenie slnka. Ak bude pršať, nebude to možné na dvore v pracovnom odeve vidieť. V tom prípade sa prevedie zatmenie slnka v zasadacej miestnosti, teda niečo, čo sa každý deň nevidí.

Inštrukcia majstra parťákovi: Ak bude zajtra pršať v zasadacej miestnosti, čo sa každý deň nevidí, tak zajtra o 10.00 hod. zmizne riaditeľ v pracovnom odeve.

Kto je to dobrý šéf – ako správne riadiť ľudí (9:00 – 12:30 hod.) Košice: 04.07. Košice: 02.08.

Inštrukcia riaditeľa námestníkovi: Zajtra o 10.00 hod je zatmenie slnka, teda niečo, čo sa každý deň nevidí. Nech pracovníci nastúpia v pracovnom odeve na dvor. Pri pozorovaní tohto zriedkavého javu podám príslušný výklad. Ak bude pršať, nebude nič vidieť a tom prípade pôjdeme do zasadacej miestnosti.

Brno: 12.07. Brno: 09.08. Brno: 02.09.

Škola manažmentu L. Rona Hubbarda Južná trieda 48, 040 01 Košice Hviezdna 38, 821 06 Bratislava Tel.: (055) 677 03 70, Fax: (055) 677 04 32 E-mail: marketing@SkolaManazmentu.sk Facebook - Úspešní manažéri Facebook - Škola manažmentu L. Rona Hubbarda www.SkolaManazmentu.sk Hubbard College of Administration Brno Tvrdého 8, 602 00 Brno-střed Tel: 00420 736 509 204 E-mail: info@SkolaManazmentu.cz E-mail: kolenicka@SkolaManazmentu.cz www.SkolaManazmentu.cz

©2010 Hubbard College of Administration Košice. Všetky práva vyhradené. Hubbard je ochranná značka, ktorej vlastníkom je RTC a používa sa výhradne s jeho povolením. # 110329266/P

Tigroviny 03/2011  
Tigroviny 03/2011  

Noviny HCA - Školy manažmentu LRH pre manažérov

Advertisement