Page 1

Wprowadzenie

do Ĺ odzi Jakub Zasina


Łódź rolnicza •

dogodne warunki naturalne (gleby, łąki, pastwiska, ciek wodny, lasy),

położenie geopolityczne,

osada Ostroga i nadanie jej praw miejskich w 1423 roku z użyciem nazwy „Łódź”.


Łódź rolnicza

Łódź przedprzemysłowa. Źródło: Bonisławski R., Podolska J., Spacerownik łódzki, Agora S.A., Łódź 2008.


Zmiana skali miasta poczÄ…tek XIX wieku poczÄ…tek XXI wieku


Stare Miasto

Struktura przestrzenna Łodzi około roku 1900 z przybliżoną granicą poszczególnych układów lokacyjnych. Źródło: opracowanie własne na podstawie: Koter M., Kształtowanie się tkanki miejskiej Łodzi do 1918 roku [w:] Łódź. Monografia miasta, red. Liszewski S., Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2009.


Łódź rękodzielnicza •

działalność Rajmunda Rębielinskiego,

uregulowanie traktu piotrkowskiego 1818-1821,

Nowe Miasto z centralnym Nowym Rynkiem i tzw. „ogrodami”.


Łódź rękodzielnicza


Stare Miasto

Nowe Miasto z „ogrodami”

Struktura przestrzenna Łodzi około roku 1900 z przybliżoną granicą poszczególnych układów lokacyjnych. Źródło: opracowanie własne na podstawie: Koter M., Kształtowanie się tkanki miejskiej Łodzi do 1918 roku [w:] Łódź. Monografia miasta, red. Liszewski S., Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2009.


Łódź przemysłowa •

osada Łódka wraz posiadłami wodno-fabrycznymi, Nową Łódką i Ślązakami,

Nowa Dzielnica,

połączenie miasta z koleją warszawsko-wiedeńską,

Dzielnica Wiązowa.


Stare Miasto

Nowe Miasto z „ogrodami”

Dzielnica Wiązowa

Struktura przestrzenna Łodzi około roku 1900 z przybliżoną granicą poszczególnych układów lokacyjnych. Źródło: opracowanie własne na podstawie: Koter M., Kształtowanie się tkanki miejskiej Łodzi do 1918 roku [w:] Łódź. Monografia miasta, red. Liszewski S., Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2009.

Nowa Dzielnica Łódka z posiadłami wodno-fabrycznymi, Nową Łódką i Ślązakami


Przemiany przestrzenne oraz ewolucja zabudowy śródmiejskiej I poł. XIX w.

Ewolucja śródmiejskiej zabudowy Łodzi. Źródło: opracowanie własne na podstawie: Stefański K., Jak zbudowano przemysłową Łódź. Architektura i urbanistyka miasta w latach 1821-1914, Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Łodzi, Łódź 2001.


Przemiany przestrzenne oraz ewolucja zabudowy śródmiejskiej

Źródło: praca własna.


Przemiany przestrzenne oraz ewolucja zabudowy śródmiejskiej II poł. XIX w.

Ewolucja śródmiejskiej zabudowy Łodzi. Źródło: opracowanie własne na podstawie: Stefański K., Jak zbudowano przemysłową Łódź. Architektura i urbanistyka miasta w latach 1821-1914, Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Łodzi, Łódź 2001.


Przemiany przestrzenne oraz ewolucja zabudowy śródmiejskiej

Źródło: praca własna.


Przemiany przestrzenne oraz ewolucja zabudowy śródmiejskiej koniec XIX w.

Ewolucja śródmiejskiej zabudowy Łodzi. Źródło: opracowanie własne na podstawie: Stefański K., Jak zbudowano przemysłową Łódź. Architektura i urbanistyka miasta w latach 1821-1914, Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Łodzi, Łódź 2001.


Przemiany przestrzenne oraz ewolucja zabudowy śródmiejskiej początek XX w.

Ewolucja śródmiejskiej zabudowy Łodzi. Źródło: opracowanie własne na podstawie: Stefański K., Jak zbudowano przemysłową Łódź. Architektura i urbanistyka miasta w latach 1821-1914, Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Łodzi, Łódź 2001.


Przemiany przestrzenne oraz ewolucja zabudowy śródmiejskiej

Źródło: Google Earth.


Przemiany przestrzenne oraz ewolucja zabudowy śródmiejskiej

Źródło: praca własna.


Przemiany przestrzenne oraz ewolucja zabudowy śródmiejskiej

Źródło: praca własna.


Przemiany przestrzenne oraz ewolucja zabudowy śródmiejskiej początek XX w.

Ewolucja śródmiejskiej zabudowy Łodzi. Źródło: opracowanie własne.


Przemiany przestrzenne oraz ewolucja zabudowy śródmiejskiej


Przemiany przestrzenne oraz ewolucja zabudowy śródmiejskiej II poł. XX w.

Ewolucja śródmiejskiej zabudowy Łodzi. Źródło: opracowanie własne.


Przemiany przestrzenne oraz ewolucja zabudowy śródmiejskiej

Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem fotografii Google StreetView.


Przemiany przestrzenne oraz ewolucja zabudowy śródmiejskiej przełom XIX i XX w.

Ewolucja śródmiejskiej zabudowy Łodzi. Źródło: opracowanie własne.


Przemiany przestrzenne oraz ewolucja zabudowy śródmiejskiej

Źródło: praca własna.


Przemiany przestrzenne oraz ewolucja zabudowy śródmiejskiej połowa XX w.

Ewolucja śródmiejskiej zabudowy Łodzi. Źródło: opracowanie własne.


Przemiany przestrzenne oraz ewolucja zabudowy śródmiejskiej II poł. XX w.

Ewolucja śródmiejskiej zabudowy Łodzi. Źródło: opracowanie własne.


Przemiany przestrzenne oraz ewolucja zabudowy śródmiejskiej

Źródło: Google StreetView.


Przemiany przestrzenne oraz ewolucja zabudowy śródmiejskiej

Źródło: praca własna.


Przemiany przestrzenne oraz ewolucja zabudowy śródmiejskiej początek XXI w.

Ewolucja śródmiejskiej zabudowy Łodzi. Źródło: opracowanie własne.


Przemiany przestrzenne oraz ewolucja zabudowy śródmiejskiej

Źródło: Google StreetView.


Przemiany przestrzenne oraz ewolucja zabudowy śródmiejskiej

Źródło: praca własna.


Genius loci

Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem fotografii Google StreetView.


Zespoły fabryczno-rezydencjonalno-mieszkalne •

imperium Karola Scheiblera,

imperium Izraela Poznańskiego.


Łódź miastem postindustrialnym •

zmagania po transformacji ustrojowej,

Łódź jak Detroit?,

„Łódź kreuje”.


Łódź kreuje

Źródło: praca własna.


Łódź kreuje

Źródło: praca własna.


Łódź kreuje

Źródło: Wiki Commons.


Łódź kreuje

Źródło: praca własna.


Łódź kreuje

Źródło: praca własna.


Łódź kreuje

Źródło: praca własna.


Łódź kreuje

Źródło: praca własna.


Łódź kreuje

Źródło: praca własna.


Źródło: praca własna.


Would you in Łódź? ;-)

www.spatium.uni.lodz.pl

Wprowadzenie do Łodzi  

Prezentacja przygotowana dla studentów Gospodarki Przestrzennej z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, którzy wizytowali Łódź w ramach...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you