SKN SPATIUM

SKN SPATIUM

Łódź, Poland

Studenckie Koło Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM

www.spatium.uni.lodz.pl