Page 1

U źródeł Piotrkowskiej. Park Staromiejski spoiwem miejskich przestrzeni? Katarzyna Pasikowska Maciej Sobański Agata Szewczyk Jakub Zasina Olga Zuchora


Analizowany obszar Stary Rynek Manufaktura

Plac Wolności

ul. Piotrkowska


Wczoraj


Początek XIX wieku

źródło: Bonisławski R., Podolska J., Spacerownik Łódzki, Agora SA, Łódź 2008


Początek XIX wieku •

trakt piotrkowski

liczne cieki wodne

dostępność surowców do budowy nowych obiektów

ziemie będące własnością rządową


Połowa XIX wieku


Koniec XIX wieku


II Wojna Światowa


Lata powojenne


Lata powojenne


Lata powojenne


Dzisiaj


plac Wolności


ulica Nowomiejska


park Staromiejski


park Staromiejski


Manufaktura


ulica Ogrodowa


ulica Ogrodowa


„Epopeja trawnikowa”


„Epopeja trawnikowa”


ulica Zachodnia


Jutro


Strategia rozwoju ulicy Piotrkowskiej na lata 2008-2020 •

Zadanie I-3.2: Opracowanie i realizacja koncepcji zagospodarowania kwartału: Zachodnia, Nowomiejska, Ogrodowa, Legionów, plac Wolności,

Zadanie I-4.1 Renowacja Parku Staromiejskiego jako przestrzeni łączącej Manufakturę i Plac Wolności.


Konkurs „U źródeł Piotrkowskiej”

źródło: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi


II nagroda: Diehl Architekci

źródło: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi


II nagroda: Diehl Architekci

źródło: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi


II nagroda: NOW Biuro Architektoniczne

źródło: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi


II nagroda: NOW Biuro Architektoniczne

źródło: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi


I wyróżnienie grupa 33_03

źródło: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi


I wyróżnienie grupa 33_03

źródło: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi


II wyróżnienie Lipski & Wujek

źródło: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi


II wyróżnienie Lipski & Wujek

źródło: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi


III wyróżnienie Mirosław Wiśniewski Urbanistyka i Architektura

źródło: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi


III wyróżnienie Mirosław Wiśniewski Urbanistyka i Architektura

źródło: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi


Wnioski pokonkuroswe •

we wszystkich pracach nagrodzonych i wyróżnionych koncentrowano się na przekraczaniu ulicy Zachodniej między Parkiem Staromiejskim a Manufakturą,

w pracach nagrodzonych prowadzono dodatkowo nowy korytarz poprzecznie przez północno-zachodni narożnik placu Wolności.


Plany na przyszłość •

opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w oparciu o wyniku konkursu,

oczekiwanie na wyniki kolejnego konkursu, który przyniesie rozwiązania architektoniczne, zmierzające do wymiany posadzki i małej architektury ulicy Piotrkowskiej.


Dziękujemy za uwagę!

spatium.uni.lodz.pl

Prezentacja: U źródeł Piotrkowskiej. Park Staromiejski spoiwem miejskich przestrzeni?  

Ogólnopolska Konferencja "Warsztaty Urbanistyczne" Warszawa 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you