Page 1

System identyfikacji wizualnej jako narzędzie dojrzałej organizacji studenckiej. Przypadek SKN SPATIUM

Jakub Zasina


3

lata


SKN SPATIUM na początku roku akademickiego 2010/2011

źródło: SKN SPATIUM


„Brak jednolitego systemu identyfikacji wizualnej” jako słabość Koła

projekty: SKN SPATIUM (2005-2010)


Debata „Co z tą Łodzią?” Pytanie „Co z tym SPATIUM?”

fotografia: Michał Ludwiczak (2010)


Debata „Co z tą Łodzią?” Pytanie „Co z tym SPATIUM?”

plakat projekt: Jakub Zasina (2010)

okładka publikacji projekt: Jakub Zasina (2010)


Porządkowanie nazewnictwa Koła

projekt: Michał Ludwiczak, Jakub Zasina, Olga Zuchora (2011)


Modyfikowanie logo Koła

projekt: Michał Ludwiczak, Jakub Zasina, Olga Zuchora (2011)


Modyfikowanie logo Koła

plakat projekt: Jakub Zasina (2010)

plakat projekt: Jakub Zasina (2013)


Wprowadzenie Księgi tożsamości SKN SPATIUM i jego konsekwencje

projekt: Michał Ludwiczak, Jakub Zasina, Olga Zuchora (2011)


Wytyczne w zakresie projektowania plakatów

projekty: Michał Ludwiczak, Jakub Zasina, Wojciech Zasina, Olga Zuchora (2011-2013)


Modułowa siatka: okładki publikacji

projekty: Jakub Zasina (2010-2012)


Modułowa siatka: media społecznościowe

projekt: Jakub Zasina (2012)


Modułowa siatka: rollup i gablota ścienna

rollup projekt: Jakub Zasina (2012)

gablota ścienna projekt: Olga Zuchora (2012)


Modułowa siatka: strona internetowa

projekt: Wojciech Zasina (2011)


Spójność rozwiązań projektowych

okładka publikacji projekt: Jakub Zasina (2010)

strona internetowa projekt: Wojciech Zasina (2011)


Identyfikacja wybranych produktów Koła: Magazyn KWARTAŁ

projekty: Jakub Zasina (2011-2012)


Identyfikacja wybranych produktów Koła: Magazyn KWARTAŁ

projekt: Jakub Zasina (2012) wykonanie: Michał Ludwiczak Olga Zuchora fotografia: Jakub Zasina


Identyfikacja wybranych produktów Koła: „Wejdź w Łódź!”

projekt i fotografia: Jakub Zasina (2012)


Identyfikacja wybranych produktów Koła: Ogólnopolska Konferencja i Warsztaty „pO KOLEI. Czas na Łódź”

fotografia: SKN SPATIUM


Gdzie kończą się granice? Koncepcja „RING. ZmieńMY go!”

projekt: Monika Figlus, Anna Osińska, Jakub Zasina (2012) wizualizacja: Jakub Zasina (2012)


Korzyści z wprowadzenia systemu i czynniki to wprowadzenie warunkujące

KORZYŚCI

pożegnanie z chaosem, czyli wyeliminowanie jednej ze słabości Koła,

budowa pozytywnego wizerunku,

uzewnętrznienie profesjonalizacji działania,

wytworzenie specyficznej kultury wizualnej i jej kontynuacja.

CZYNNIKI WARUNKUJĄCE

kapitał ludzki,

konsekwencja w działaniu przez długi okres czasu,

wpisanie prac nad systemem w prace nad większymi zmianami w Kole,

sprzyjające uwarunkowania zewnętrzne.


spatium.uni.lodz.pl

Dziękuję za uwagę Jakub Zasina jakub@zasina.net

System identyfikacji wizualnej jako narzędzie dojrzałej organizacji studenckiej  

Prezentacja do referatu Jakuba Zasiny z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Dokąd zmierzasz gospodarko przestrzenna? - czyli o historii, pe...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you