Page 1

Projektowanie w służbie zaprojektowanego

Modernistyczne osiedla mieszkaniowe Berlina i Łodzi nowym rodzajem dziedzictwa kulturowego

Jakub Zasina


Ornament i

zbrodnia Adolf Loos, 1908


Looshaus Wiedeń fot. Wiki Commons


Drapacz chmur Katowice fot. Wiki Commons

nurty

estetyczne

dwa Petersdorff Wrocław fot. Jakub Zasina


CIAM Congrès International d'Architecture Moderne


cel działalności

potrzeby szerokich mas ludności I zjazd CIAM - La Sarraz - 1928


mieszkanie społecznie najpotrzebniejsze

Wohnung für das Existenzminimum Die

II zjazd CIAM - Frankfurt nad Menem - 1929


1933 miasto funkcjonalne

Punktem wyjścia (...) poczynań jest mieszkanie oraz zgrupowania mieszkań w jednostki urbanistyczne o optymalnej wielkości.

Karta Ateńska


osiedla

mieszkaniowe


Amsterdam Rotterdam Frankfurt nad Menem

Berlin Warszawa Łódź

Wrocław Wiedeń


Berlin i Łódź

w drodze ku nowoczesności


duże ośrodki przemysłowe,

środowiska awangardowe,

początek kompleksowego planowania przestrzennego,

systematyczny wzrost liczby mieszkańców,

zjawisko „głodu mieszkaniowego”,

programy budownictwa społecznego.


Programy budownictwa społecznego w Berlinie i w Łodzi •

realizowane głównie przez władze lokalne,

projekty osiedli tworzono w interdyscyplinarnych zespołach,

ukierunkowanie na potrzeby ludności najuboższej,

lokalizacja poza obszarami już zurbanizowanymi,

ściśle określone przez zamawiających parametry mieszkań.


Hufeisensiedlung 1925-1930

w Berlinie


er Teterow

Straße

budynki wzniesione

N

raße gener St Stavenha

ulice

Fritz-Reuter-Allee

Onkel-B räsig

Ring

-Straße

Minin

gstra ße

1:2500

Lo

se wi

-R e

uter

Hüsung

ee ugall

Al le e

Parchimer Allee

-Stra ße

W eg

Gr ün er

er

ens

m

Pa ste r-B ehr

lh a

kr Busch

Fu

Ta lb

erg e

rS tra ße

Giel owe r St raße


wielorodzinne

jednorodzinne

budownictwo


schematy

Tauta

kolorystyczne


Hufeisensiedlung Berlin fot. in-die-zukunft-gedacht.de


osiedle im. Montwiłła-Mireckiego 1928-1933 w Łodzi


ka ows ewn r D u l.

wa Boro ul.

nia Ma ul.

ul.

na ien zm c Ję

ul. K. P raus sa

wa no rzy a .J ul

ul. H. Bar ona

skiej ubel nii L al. U ul. G. Dan iłow skie go ul . F. P erla

budynki wzniesione

N 1:2500

budynki niezrealizowane

ulice kolej

Sreb

rzyń

ska

al. Włókniarzy

ul.

T


galeriowce

klatkowce

funkcjonalizm


społecznie

mieszkanie

najpotrzebniejsze


osiedle im. Montwiłła-Mireckiego Łódź


zabytki? dziedzictwo?

proste elewacje

liczne przeszklenia

geometryczne formy

„płaskie” dachy


Dziedzictwo kultury jest sprawą wyboru. (...) Jest nim nie to wszystko, co w spadku artystycznym i kulturalnym pozostawiły nam minione pokolenia, lecz to, co z niego chcemy przejąć na własność.

Andrzej Tomaszewski


pamiÄ…tkowe

remonty

tablice


Izba Pamięci biuletyn


publikacje

broszury lista UNESCO

projekty federalne


U-Bahn reklamowe

szyldy

fot. Freunde und Fรถrderer der Hufeisensiedlung Berlin-Britz e.V.


Internetbasierte Informationsplattform


Hufeisensiedlung Berlin fot. Jakub Zasina


zaangażowanie mieszkańców = nieosiągalna wcześniej jakość


spatium.uni.lodz.pl Jakub Zasina jakub@zasina.net

Projektowanie w służbie zaprojektowanego  

Referat Jakuba Zasiny pt. "Projektowanie w służbie zaprojektowanego. Modernistyczne osiedla mieszkaniowe Berlina i Łodzi nowym rodzajem dzie...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you