Page 1

Preferencje transportowe studentów łódzkich uczelni.

Rower w mieście? Jakub Zasina


Charakterystyka projektu badawczego


Przesłanki realizacji badania •

transport miejski jest istotnym elementem decydującym o rozwoju miasta,

polityka transportowa wpływa na jakość życia mieszkańców,

studenci są grupą, której preferencje będą w przyszłości znacząco wpływać na sposób przemieszczania się wewnątrz miast oraz poza ich granicami.


Cele badania •

uzyskanie informacji o preferencjach transportowych łódzkich studentów,

znalezienie odpowiedzi na pytania jak i dlaczego studenci poruszają się po Łodzi oraz jakich środków transportu do tego używają.


Respondenci •

1030 osób,

trzy uczelnie wyższe: Politechnika Łódzka, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Medyczny w Łodzi,

wszystkie kierunki studiów dziennych oferowane przez uczelnie.


Preferencje transportowe student贸w


Odległości pokonywane przez studentów między miejscem zamieszkania a uczelnią

do 2km powyżej 2km do 5km powyżej 5km do 8km powyżej 8km

31%

19%

25% 25%


Typ wybieranego środka transportu w zależności od częstotliwości podróżowania 900

720

540

360

180

0

komunikacja miejska

samochód

pieszo

PKS/PKP

rower

ile razy w tygodniu razem

przynajmniej 3 razy

1-2 razy

rzadziej


Zalety komunikacji miejskiej (powszechność oraz istotność wskazań)

83%

Względnie niskie koszty przejazdów (3) Możliwość podróżowania po spożyciu alkoholu (2)

49%

Możliwość lektury podczas jazdy (2)

47%

Możliwość ochrony przed warunkami atmosferycznymi (2) Szybki czas przejazdu (2) Ekologiczny środek transportu (1) Szybki czas dojazdu (2)

40% 23% 19% 15%


Wady komunikacji miejskiej (powszechność oraz istotność wskazań)

Brak punktualności (3)

87%

Zatłoczenie (2)

66%

Konieczność dostosowania się do przebiegu tras (2)

46%

Brak synchronizacji czasu kursowania linii (2)

44%

Niski stan techniczny pojazdów (1)

30%

Na przystankach i w pojazdach bywa niebezpiecznie (1) 14%


Zalety samochodu (powszechność oraz istotność wskazań)

76%

Szybki czas przejazdu (3)

65%

Elastyczność wyboru czasu przejazdu (2) Możliwość ochrony przed warunkami atmosferycznymi (2)

53%

Elastyczność wyboru trasy przejazdu (2)

50%

Możliwość przewozu dużego bagażu (2) Samochód jest dowodem zamożności (1) 7%

37%


Wady samochodu (powszechność oraz istotność wskazań)

Konieczność spędzania czasu w korkach (2)

76%

Koszty zakupu, utrzymania i konserwacji (2)

73%

Problemy ze znalezieniem miejsca do parkowania (2)

72% 29%

Koszty parkowania (2) Konieczność posiadania prawa jazdy (2)

16%

Nieekologiczny środek transportu (1)

13%

Niebezpieczny środek transportu (1) 7%


Zalety pieszego przemieszczania się (powszechność oraz istotność wskazań)

65%

Zdrowy styl życia (2)

60%

Niskie koszty przemieszczania się (3) Elastyczność wyboru trasy przemieszczania się (2)

43%

Możliwość dojścia do miejsc niedostępnych dla innych... (2)

43%

Elastyczność wyboru trasy przemieszczania się (2) Możliwość “załatwienia wielu spraw za jednym razem” (2)

36% 31%


Wady pieszego przemieszczania się (powszechność oraz istotność wskazań)

81%

Brak możliwości pokonywania dużych odległości (3)

65%

Brak ochrony przed warunkami atmosferycznymi (2) Konieczność przejścia przez nieatrakcyjne okolice (2) Ograniczone możliwości przenoszenia dużego bagażu (1) Piesze przemieszczanie się bywa niebezpieczne (1) Brak możliwości odpoczynku (np. ławek, WC) (1)

43% 35% 28% 22%


Potrzeby studentów w zakresie transportu •

tendencja: używanie określonego środka transportu pociąga za sobą potrzebę rozbudowy infrastruktury ukierunkowaną przede wszystkim na potrzeby tego konkretnego środka.


Rower w mieście


Rower w Łodzi •

75% ankietowanych używa roweru w celach rekreacyjnych,

dla 20% respondentów jest miejskim środkiem transportu.


Zalety roweru (powszechność oraz istotność wskazań)

80%

Zdrowy styl życia (2)

59%

Niskie koszty przejazdów (2)

53%

Unikanie korków (2) Możliwość dojechania do miejsc niedostępnych dla innych... (2) Ekologiczny środek transportu (1) Szybki czas przejazdu (2)

42% 29% 24%


Wady roweru (powszechność oraz istotność wskazań)

67%

Problemy z pozostawieniem w miejscach publicznych (2)

62%

Brak wystarczającej infrastruktury dla jazdy (2)

56%

Brak ochrony przed warunkami atmosferycznymi (2)

40%

Duże ryzyko kradzieży pojazdu (2) Konieczność odświeżenia się po przejeździe (1)

24%

Ograniczone możliwości przewozu dużego bagażu (2)

23%

Niebezpieczny środek transportu (1)

12%


Co wpływa na używanie roweru? •

częściej roweru używają osoby, które dzieli od uczelni odległość ponad 8 km (31%),

codzienne podróżowanie na uczelnię rowerem jest o połowę częstsze u osób posiadających możliwość wygodnego przechowywania swojego pojazdu w miejscu zamieszkania.


Co skłoniłoby Cię do używania roweru lub co poprawiłoby jego jakość? •

przede wszystkim: możliwość pozostawienia swojego pojazdu w bezpiecznym miejscu,

mniej istotne: możliwości skorzystania z przebieralni lub prysznica na uczelni oraz możliwość dotarcia na uczelnię po wyznaczonych drogach rowerowych.


Rowerowe priorytety •

inwestycje w przechowalnie i stojaki rowerowe,

rozwój sieci dróg rowerowych łączących obiekty różnych uczelni.


Od kogo się uczyć? Kraj

Liczba wskazań

Belgia

2

Dania

2

Finlandia

1

Francja

3

Holandia

16

Niemcy

1

Polska

4

Szwecja

1

Włochy

1


Wykorzystanie wyników badań do działań w przestrzeni miejskiej


Parking rowerowy na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ

29 marca 2010 fot. Mariusz E. Sokołowicz


Parking rowerowy na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UĹ

15 listopada 2010 fot. Olga Zuchora


Raport z badań •

wkrótce do bezpłatnego pobrania ze strony internetowej SKN SPATIUM: www.spatium.uni.lodz.pl

Prezentacja: Preferencje transportowe studentów łódzkich uczelni. Rower w mieście?  

II Ogólnopolska Konferencja "Chcę być zrównoważony!" Opole 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you