Skattebetaleren 02 2015

Page 1

SELVANGIVELSEN

SKATTEBETALEREN 2 | 2015

www.skatt.no

SELVANGIVELSEN

I år er det siste året du kan gjøre denne skattefinten

Den store fradragsjakten

SAMFUNNSLIV Har regjeringen glemt hjertesak?

MERVERDIAVGIFT Pass på ny momsfelle!

KOMMENTAR

«Helt siden 1980 har skattemyndighetene praktisert reglene for tilleggsskatt for strengt»VERV EN VENN VERV EN VENN Verv en venn, og du kan velge mellom følgende vervepremier: • «Kjøtt og vin» av Trond Moi og Toralf Bølgen • «Stiansen til hverdags» av Bent Stiansen Verv en venn, og du kan velge mellom følgende vervepremier: • Voluspa duftlys, Crisp Champagne • «Kjøtt og vin» av Trond Moi og Toralf Bølgen • Gavekort på G-sport verdt kr. 200,• «Stiansen til hverdags» av Bent Stiansen • 30 minutters gratis juridisk bistand • Voluspa duftlys, Crisp Champagne • 10% på 1 praktisk skatte- og regnskapskurs • Gavekort på G-sport verdt kr. 200,• 30 minutters gratis juridisk bistand Verv fem venner, og du kan velge mellom: • 10% på 1 praktisk skatte- og regnskapskurs • Gratis Praktisk skatte- og regnskapskurs • Gratis valgfritt nettkurs Verv fem venner, og du kan velge mellom: • Gratis Praktisk skatte- og regnskapskurs Spør et familiemedlem, en venn, en kollega, eller kanskje din virksomhet ønsker bedriftsmedlemskap. • Gratis valgfritt nettkurs Gå til skatt.no/verve og fyll inn navn/bedriftsnavn på den du ønsker å verve, og velg blant våre fine vervepremier som sendes fortløpende når medlemskapet er aktivert. Spør et familiemedlem, en venn, en kollega, eller kanskje din virksomhet ønsker bedriftsmedlemskap. Gå til skatt.no/verve og fyll inn navn/bedriftsnavn på den du ønsker å verve, og velg blant våre fine vervepremier som sendes fortløpende når medlemskapet er aktivert.

skatt.no/verve


Innhold 2 2015 FASTE SIDER

Kongens gate 14 Postboks 213 Sentrum, 0103 Oslo Telefon 22 97 97 00 post@skatt.no

4 Leder 38 Ikke tilfredsstillende rettssikkerhet 40 Skattebetalerforeningen: Årsrapport 2014

Redaktør: Stig Flesland stig.flesland@skatt.no

6 Siden sist 8 Faglige nyheter

Abonnement: Skattebetaleren inngår i medlem­skapet i Skattebetaler ­foreningen. Årsabonnement for ikke-medlemmer koster 370 kroner. Annonser: Per-Olav Leth, 07 Media Telefon: 918 16 012 perolav@07.no Grafisk Produksjon: Medier og Ledelse AS Telefon: 22 310 210

10 Vi svarer deg 42 Oss skattebetalere imellom 46 Kommentar: Rolf Lothe

SELVANGIVELSEN 12 Dette bør du sjekke i selvangivelsen Her viser vi deg 7 poster du kan sjekke på fem minutter.

22

Trykk: Kroonpress, Estland

16 Skattetrikset som kan spare deg store beløp I de aller, aller fleste tilfellene spiller det ingen rolle hvordan inntekter og kostnader fordeles. 18 Det viktige pendlerfradraget Kostnadene pendlere kan føre opp i selvangivelsen.

Utgiver: Skattebetalerforeningen ISSN 0333–3868

28 Har du fått dette brevet fra skattemyndighetene? Boligeiere som solgte boligen sin i 2014 kan risikere å ha feil i selvangivelsen. 32 Den store fradragsjakten Her har du fradragene - fra A til Y.

ØVRIG STOFF 5 Ein ettermiddag «hos skatteetaten»

20 Få med alt du har krav på Skattepliktig utleie av bolig er ikke alltid en lek.

Neste utgave: 10. juni

32

29 Pass på ny momsfelle!

22 Skattebetalerforeningens sjekklister Uansett hvor du er i livet: Vi har en sjekkliste for deg.

30 Få staten til å dekke advokatutgiftene dine 36 Nordnetbloggen: Slik blir du en bedre aksjespekulant

FOTO: K JE T IL REE

Spørsmål?

38

For skattespørsmål, ring 22 97 97 10 (hverdager kl. 12–15)

Bruk oss! Se oppdatert liste over medlemsfordeler på skatt.no Skattebetaleren 2 / 2015 3


| SKATTEFRITT |

Stig Flesland

Håpløs poseavgift Regjeringen skrinla poseavgiften i begynnelsen av mars, og varsler at man skal komme tilbake til den i forbindelse med revidert statsbudsjett. Det er det ingen grunn til – med mindre det er for å varsle at den skrinlegges. AV STIG FLESLAND

F

inansdepartementet kan alltids hevde at poseavgiften har en miljømessig effekt, selv om Miljødirektoratet ikke er ubetinget enig, men det er helt åpenbart at den viktigste grunnen til at regjeringen ville innføre avgiften var av såkalt fiskale grunner. Altså at man ville ha inn penger. Allerede da skurrer det i ørene våre. Og når man leser høringsnotatet fra Toll- og avgiftsdirektoratet skjønner man at en poseavgift vil være gull for norske byråkrater. Her kan man lese at avgiften innføres for plast- og papirposer som er «ment benyttet til å frakte varer fra butikk/utsalgssted.» I seg selv skaper det noen utfordringer med tanke på å definere hvilke poser som skal ha avgift og hvilke som ikke skal ha det. Men så kommer det morsomme avgrens-

«

ninger. Poser med volum lavere enn fem liter skal unntas fra avgiftsplikten. Det er for å sørge for at fruktposer, brødposer på rull, små papirposer og lignende ikke skal ilegges avgift. Samtidig innebærer det at poser som brukes på parfymeri og apotek ikke blir avgiftsbelagt. Dernest skal poser over 80 liter, poser som er «toppsveisede eller lukket på annen måte fra produsenten» (som for eksempel emballasje rundt toalettpapir), avfallsposer, bæreposer som er laget av kun nedbrytbart materiale og bæreposer som er ment til flere gangers bruk slippe avgift. På den andre siden: Inneholder posen plast, om enn små mengder, og den er egnet til å frakte varer fra butikken og er mellom 5 og 80 liter, ja så skal det ilegges avgift. Det spiller heller ingen rolle hvilken type plast som er benyttet.

Inneholder posen plast, om enn små mengder, og den er egnet til å frakte varer fra butikken og er mellom 5 og 80 liter, ja så skal det ilegges avgift.»

4 Skattebetaleren 2 / 2015

Ifølge høringsnotatet fra Toll- og avgiftsdirektoratet vil ikke avgiften medføre noe særlig ekstra kostnader for næringslivet, og tre årsverk skal visstnok holde til å kontrollere dette i direktoratet. Imidlertid er hverken næringslivet eller Tollregion Oslo og Akershus helt enige med dette. Næringslivsorganisasjonen Virke oppfordrer til å trekke i «nødbremsen» og utsette innføringen av avgiften, blant annet fordi det er åpenbart at forslaget vil påføre næringslivet kostnader og økt byråkrati. Tollregion Oslo og Akershus kommenterer tørt at en innføring midt i en måned ikke er hensiktsmessig, at det er vanskelig å informere og registrere alle nye avgiftspliktige aktører fra høringsfristens utløp (27. februar) til avgiften egentlig skulle tre i kraft (15. mars) og til slutt peker de på at det er vanskelig å klart definere hvilke poser som skal ha avgift og hvilke som slipper. Norge har ikke noe stort behov for å innføre flere fiskale avgifter, ei heller avgifter som under falskt flagg gir seg ut for å være miljøavgifter. Norske skattebetalere betaler allerede over 1.000 milliarder i skatter og avgifter. Vi trenger definitivt ikke en hasteinnført poseavgift i tillegg. Skrinlegg den. SB


| LESERBREV |

Ein ettermiddag «hos skatteetaten» Av Berit Seljeseth Osa Controller, Flora kommune

S

om controller i Flora kommune er det ikkje ofte eg har behov for å ha kontakt med skatteetaten, men det skjer. Sist veke fann eg det naudsynt å få ei avklaring om mva-kompensasjon på idrettsanlegg. Slike avklaringar er viktige før ein set i gang slike prosjekt. Torsdag 12.02 sender eg ein epost til Skatt Vest med 3 spørsmål knytt til den aktuelle saka og ber samstundes om ei snarleg tilbakemelding. Mandag 16.02 ringer eg Skatt Vest for å purre på svaret. Eg møter ein telefonsvarar som gjev meg fleire alternativ for å bli sett over til rett avdeling men ingen av dei passar for mitt spørsmål. Kjem så til eit sentralbord etter ei stund. Eg legg fram kva saka gjeld og blir så sett over til ein «veileder». Eg legg fram saka til denne, han kan ikkje hjelpe meg, men han set meg over til ein ny person som skal vere sakshandsamar. Denne personen skjønar ikkje kvifor eg er sett over til han, men han prøver å finne ut kven som kan hjelpe meg og så blir eg sett over til endå ein sakshandsamar. Denne kan heller ikkje svare på spørsmåla mine, men set meg over til ein ny person. Denne kan heller ikkje hjelpe meg men gjev meg eit namn og eit telefonnummer til ein skattejurist i Skatt Øst som skal ha den rette kompetansen for å kunne svare meg. Etter 2 forsøk får eg kontakt med skattejuristen i Skatt Øst. Der får eg beskjed om at eg tilhøyrer Skatt Vest så han kan ikkje svare meg på spørsmåla eg har. No er dessverre tålmodet mitt oppbrukt! Ganske krast spør eg om ikkje

Skatt Øst og Skatt Vest har dei same regelverka å forhalde seg til. Jau, sjølvsagt har dei det, men eg høyrer til Skatt Vest og må henvende meg der. Prøver å fortelje han at eg har fått namnet og telefonnummeret til han hos Skatt Vest men det ville han ikkje høyre på. Han begynte faktisk å le (!), må sei enkelte har ein spesiell form for humor. Då hadde eg i grunnen fått nok. Meldinga til han var veldig tydeleg: skatteetaten var heilt ubrukeleg for dei den skulle tene. Og sa vel litt meir enn det og… før eg avslutta samtala. Etter nokre minuttar pause ringer eg på nytt Skatt Vest. Denne gongen treff eg eit nytt menneske på sentralbordet. Litt meir behjelpeleg. Ho set meg over til ein kvinneleg sakshandsamar. Ho beklagar at dette ikkje er heilt hennar kunnskapsfelt men ho lovar at ho skal finne nokon som kan hjelpe meg og bed om telefonnummeret mitt. Det går ein drøy halvtime så ringer ein sakshandsamar meg opp att. Denne er frå Skatt Sør (!), men har ei heilt anna innstilling enn den frå Skatt Øst. Og endeleg får eg svar på spørsmåla mine, også skriftleg. Det tok meg mellom halvannan til to timar før eg kom gjennom til den

«

som kunne svare meg! MEN, dette er den etaten som kanskje skal overta skatteoppkrevjarfunksjonen frå kommunane…Kva er det som vil vente den personen som må ha kontakt med skatteetaten for å få avtalt ei nedbetalingsplan eller betalingsutsetjing på restskatten sin? Dersom desse får same opplevinga i sitt møte med etaten som eg gjorde vil mange garantert gje opp og konsekvensane blir deretter. Eg har hatt med Skatteetaten å gjere i ei årrekkje gjennom mitt førre arbeidsforhold, og var forberedt på kva som kunne vente meg. Det vert hevda frå fleire hald at det er viktig med «robuste» fagmiljø, men min påstand er at omlegginga av skatteetaten i si tid ikkje berre har vore til det betre for det publikumet den skal tene. Ser vi på liknande omleggingar av andre statlege etatar finn vi stort sett det same der; ein opplever å verte ein kasteball i eit system som står fram som ein vegg det verkar håplaust å komme forbi. Dette bør sentrale politikarar tenkje gjennom når dei ivrar etter å sentralisere viktige statlege funksjonar som og skal tene sitt publikum. SB

Kva er det som vil vente den personen som må ha kontakt med skatteetaten for å få avtalt ei nedbetalingsplan eller betalingsutsetjing på restskatten sin?»


Siden sist 550 klaget på eiendomsskatt

N

år norske kommuner skriver ut eiendomsskatt kan de nå benytte det samme formuesgrunnlaget som Skatteetaten benytter for å finne ligningsverdien på boligen. Det gjør det viktigere å følge med – og eventuelt klage – på ligningsverdien i selvangivelsen. Ifølge et notat Statistisk sentralbyrå fremla i fjor avviker Skatteetatens antatte markedsverdi for hver fjerde bolig mer enn 20 prosent fra den egentlige markedsverdien. For de aller fleste av disse er den antatte markedsverdien mer enn 20 prosent høyere enn den egentlige markedsverdien. I de verste tilfellene, noe som skjer i 1 prosent av tilfellene, er det slik at boliger med faktisk verdi på 5 millioner kroner får satt formuesverdien til minst 8 millioner kroner! Dersom hjemkommunen din benytter denne verdien i stedet for den reelle verdien sier det seg selv at du må betale for mye eiendomsskatt. Hvor mye ekstraregningen blir på avhenger av flere faktorer, men sannsynligvis vil du måtte ut med nærmere 10.000 kroner dersom du ikke klager når feilen er så stor. Tall fra Skatteetaten viser at det nå er 41 kommuner som benytter seg av formuesgrunnlag fra etaten, og av disse har omtrent halvparten kommet til i 2015. I fjor registrerte Skatteetaten kun rundt 550 klager som de kan koble direkte til utskriving av eiendomsskatt. SB

6 Skattebetaleren 2 / 2015

Stor skepsis til kemneromlegging

F

orslaget om å flytte ansvaret for innkreving av skatt fra kommunene til Skatteetaten har vært på høring, og Finansdepartementet har fått svært mange skeptiske høringssvar, især fra landets kommuner. Regjeringen har tidligere varslet at forslaget til ny ordning for skatteinnkreving vil bli presentert når revidert budsjett legges frem. Men det er ikke gitt at forslaget som var på høring blir presentert uten endringer. - Det er Skatteetatens forslag som har vært på høring. Vi vil gå gjennom høringssvarene, og det kan hende det er aktuelt med noen endringer. Men jeg registrerer at det er mindre motstand mot overføring av skatteoppkreving til staten enn det har vært tidligere, og det er bredere faglig støtte til dette enn noen gang, sier finansminister Siv Jensen til Aftenposten. 267 av 428 kommuner har avgitt høringsuttalelse. Av disse er bare 20 positive. I tillegg er blant annet KS, kemnerforbundet og fagforeningene til de ansatte i kommunal sektor negative. Blant de positive til omleggingen finner man blant annet Skattebetalerforeningen, NHO, Revisorforeningen og Økokrim. I Skattebetalerforeningens høringsuttalelse er det lagt vekt på tre ting: ■■ Hvordan slår overføringen ut for skattyters rettssikkerhet?

■■ Hvordan påvirker overføringen det offentliges ressursbruk? ■■ Hvordan innvirker overføringen på resultatene for innkrevingen? I sitt høringssvar skriver Skattebetalerforeningen: - Vi er usikre på om omleggingen vil styrke skattyternes rettssikkerhet. Dersom innsparingen er stor, kan omleggingen likevel være fornuftig, så lenge rettssikkerheten ikke svekkes. Foreningen påpeker også at det er bekymringsverdig at svært mye makt nå samles i én etat, om enn i forskjellige enheter. Samtidig er det for skattyter positivt at man bare får ett sted å henvende seg. Det bør derfor bli enda enklere å få gjennomført for eksempel «enkle rettinger», slik at skattyter slipper å måtte betale urettmessige krav, for senere å måtte klage og vente på klagebehandlingen. - Samlet sett har vi ikke avgjørende innvendinger mot den foreslåtte omorganiseringen. I vår samlede vurdering ligger også at det ikke er vårt inntrykk at dagens ordning fungerer optimalt. Vårt inntrykk fra enkeltsaker er at kemnerne opptrer forholdsvis firkantet og at det ofte er mangelfull dialog mellom skatteetat og kemnerkontor, heter det i høringsuttalelsen. SB


Veiledning til a-meldingen

N

år dette skrives har a-meldingen vært i drift en stund, og mange har sikkert prøvd seg på å legge inn opplysningene både en og to ganger. Forhåpentligvis har dette gått helt fint, men dersom du har hatt problemer – eller har problemer – finnes det løsninger. En mulighet er å besøke dette utmerkede nettstedet: http://veiledning-amelding.smartlearn.no/ Her blir du geleidet gjennom a-meldingen, steg for steg. SB

Poseavgiften innføres ikke

R

egjeringen dropper å innføre den utskjelte poseavgiften. Det fremkom kun få dager før avgiften skulle innføres, 10. mars 2015. Årsaken til helomvendingen er ikke oppgitt, men i meldingen heter det: «Departementet har på bakgrunn av innspillene som har kommet i høringsrunden besluttet at avgiften på bæreposer ikke skal iverksettes fra 15. mars 2015.» Det var i forbindelse med forhandlingene om 2015-budsjettet det ble besluttet at det skulle innføres en avgift på bæreposer av plast og papir. Avgiften skulle sikre flere hundre millioner i inntekt, og avgiften har i media blitt kalt både Trine-posen og Jensen-posen. Ifølge regjeringen vil saken også bli nærmere omtalt når revidert budsjett legges frem i mai. SB

Tall som teller

43 96.800 kr 219.100 kr 3,4 mill Antall kommuner som benytter formuesgrunnlag fra Skatteetaten ved verdisetting av boliger.

Gjennomsnittlig utlignet skatt for personer over 17 år (2013).

Gjennomsnittlig bankinnskudd for personer over 17 år (2013).

Antall skattytere som er e-brukere hos Skatteetaten.

KIL DE: SSB

Pass deg for falske e-poster fra Skatteetaten

D

et dukker jevnlig opp meldinger om at det er sendt ut falske e-poster, ofte i sammenheng med skatteoppgjør og selvangivelsen. E-postene gir inntrykk av å være at de er fra Skatteetaten, men i virkeligheten er det forsøk på svindel og identitetstyveri. Sannsynligvis vil det dukke opp slike e-poster også nå i mars/april. Blir

du i en e-post, på gebrokkent norsk eller dårlig engelsk, bedt om å sende sensitiv informasjon ved å scanne pass eller bankkort for å motta penger igjen på skatten har vi ett råd: Slett e-posten. Hvis du har gitt fra deg sensitive opplysninger som passkopi eller kort- og kodeopplysninger som ble etterspurt fra en svindel-e-post, sperr det så raskt som mulig. SB

Historisk ­tilbakeblikk på Skattebetaler­foreningen Våger ikke

Svart arbeid

Revisjon

-Jeg har en sterk følelse av at en rekke saker burde vært prøvd for retten, men skattebetalerne tar ikke den psykiske og økonomiske belastningen en rettssak er. Det som kan vinnes står ofte ikke i forhold til kostnadene, sier Finn Stranger, formann i Skattebetalerforeningen. Økonomisk Rapport, 25. april 1985

-Vi må få forenklinger som gjør det mulig for en huseier å betale noen tusen kroner for en jobb uten å gjøre seg til skattesvindler. Teknisk sett burde det være mulig å få spesielle rubrikker i selvangivelsen hvor betaleren kan føre opp beløpet, og mottakeren kan oppgi inntekter fra private arbeidsforhold utenom det faste arbeid, sier Erik Stenbeck, direktør i Skattebetalerforeningen. Ofotens Tidende, 30. januar 1995

-Vi er vår egen beste revisor, vel å merke hvis revisoren i oss er tilstrekkelig våken. Det gjelder ikke bare i smøresaker, men i aller høyeste grad også når vi skal skrive selvangivelsen. Selv om det ikke alltid er lett, er det ikke verre enn det. Det går som regel galt hvis vi gjør oss dummere enn vi er.» Skattebetaleren 02/2005, redaktør Bengt Eriksen

1985

1995

2005

Skattebetaleren 2 / 2015 7


Faglige nyheter Beskatning av EKOM-tjenester

I

en melding fra Skattedirektoratet er det redegjort for hvordan direktoratet mener den skattepliktige fordelen skal fastsettes. Som kjent kom det nye regler med virkning fra inntektsåret 2014, og hovedpunktene herfra var:

■■ Arbeidstakere som får dekket EKOM-tjenester har en skattepliktig fordel på maksimalt 4.392 kroner. ■■ Det maksimale skattepliktige beløpet er det samme uavhengig av antall EKOM-tjenester som arbeidsgiver dekker. ■■ Det skattefrie bunnbeløpet på 1.000 kroner er fjernet. ■■ Den skattepliktige fordelen skal ikke reduseres med arbeidstakers eventuelle egenbetaling. ■■ Mobil datakommunikasjon over GSM- og UMTS-nettet er nå en fullverdig tjeneste som ikke lenger er unntatt fra beskatning. ■■ For arbeidstakere som får fordel beregnet etter EKOMreglene, er det innført et skattefritt beløp på 1.000 kroner (per år) for fellesfakturerte varer og tjenester, samt tilleggstjenester. Det kan imidlertid oppstå noen utfordringer ved dette, spesielt knyttet til det skattefrie beløpet på 1.000 kroner for tilleggstjenester. Disse tilleggstjenestene kan for eksempel være teletorgtjenester, overpriset SMS/MMS, databasetjenester, programvare, nedlasting/ strømming av tv-sendinger, musikk, filmer, spill osv. Det kan også være betaling for varer, eksempelvis mat og drikke fra automater. Flere tjenester som fellesfaktureres, kan også være inkludert i abonnementsprisen (tilleggstjenester). Det 8 Skattebetaleren 2 / 2015

er for eksempel i dag abonnementer som inkluderer fri bruk av musikkeller filmtjenester. Utfordringer kan for eksempel oppstå når arbeidstaker har flere tilleggstjenester – både tjenester som er personlige og tjenester som kan knyttes opp mot arbeidet. Skattedirektoratet skriver dette om det skattefrie beløpet: «Bestemmelsen medfører

at arbeidstaker som skattlegges etter sjablongreglene kan få dekket fellesfakturerte varer og tjenester, herunder tilleggstjenester, med inntil en samlet verdi på 1000 kroner uten at dette anses som en skattepliktig fordel, se FSFIN § 5-12-21 annet ledd. Skattefritaket fungerer slik at det skattefrie bunnbeløpet fylles opp først. Arbeidsgiver kan la all dekning av slike varer tjenester inngå i det skattefrie beløpet uten å ta stilling til hva som er tjenstlig og privat bruk. Dersom arbeidsgiver dekker kostnader til slike varer og tjenester med mer enn beløpsgrensen, må arbeidsgiver vurdere det overskytende og fastslå hva som er henholdsvis tjenstlig og privat bruk. Den delen av overskytende beløpet som gjelder privat bruk, skal skattlegges som lønn etter alminnelige regler. Kostnadene ved dekning av fellesfakturerte varer og tjenester skal på den annen side holdes utenfor totalbeløpet som danner grunnlag for beregning av det sjablongmessige inntektspåslaget etter FSFIN § 5-12-21 første ledd. Normalt kan fellesfakturerte varer og tjenester beløpsmessig skilles ut fra kostnadene til selve tilgangen ved hjelp av spesifisert regning. Dersom verdien av fellesfakturerte varer og tjenester ikke kan skilles fra verdien av EK-tjenesten, må verdien av tilleggstjenesten fastsettes skjønnsmessig.» I teorien skal altså arbeidsgiver sortere ut hva som er tilleggstjenester til privat bruk og hva som er til tjenstlig bruk dersom beløpsgrensen på 1.000 kroner overskrides. Hvorvidt dette er gjennomførbart i praksis har ikke Skattedirektoratet anført noe om.

Meldingen om ligningen for inntektsåret 2014

S

kattedirektoratet har kommet med melding om ligningen. Meldingen inneholder en oversikt over de viktigste skattemessige endringene og nyhetene for inntektsåret 2014. Emneinndelingen følger i det vesentlige samme systematikk som Lignings-ABC. Se hele meldingen her: http:// www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Skattedirektoratets-meldinger/-Meldingen-omligningen-for-inntektsaret-2014/


Høyesterett: Dekning av sakskostnader forutsetter at skattyter selv har hatt kostnadene

L

Tillegg til rutine om samhandling på utlandsområdet

S

katteetaten og NAV har tidligere utarbeidet en rutine for samhandling på tvers av etatene i utlandssaker. 20. februar publiserte etatene et tillegg til denne rutinen. I rutinebeskrivelsen er det en gjennomgang av hvilken etat som har ansvar for fastsettelse av trygdeavgift for hvilke personer og ev. hvilke dokumentasjonskrav som må være oppfylt for at trygdeavgift ikke skal fastsettes. Utgaven inneholder også endringer fra 2014-utgaven og de siste regelendringene som er innført fra 1. januar 2015 som gjelder ny uførereform og den nye A-ordningen. Den vil dekke Skatteetatens praksis ved ordinær ligning for 2014, endring i tidligere års ligning og

forskudd for 2015, samt løpende informasjonsutveksling mellom etatene gjennom 2015. Neste utgave planlegges å komme i november 2015, og er ment å dekke Skatteetatens praksis for inntektsåret 2015, forskudd 2016 samt løpende informasjonsutveksling mellom etatene gjennom 2016. Fra i år vil samhandlingsrutinen utgis i november istedet for i juni. Dette vil være hensiktsmessig i forhold til årssyklusen. Hele rutinen finner du på følgende nettsted: http://www.skatteetaten.no/no/ Radgiver/Rettskilder/ Rundskriv-og-retningslinjer/ Ny-rutine-om-samhandling -pa-utenlandsomradet/

igningsloven § 9-11 innebærer på (visse vilkår) at en skattyter kan kreve dekning fra staten for sakskostnader dersom skatteklagenemnda endrer en avgjørelse til gunst for skattyter. Høyesterett har i en fersk dom presisert at det forutsettes at det er skattyter selv som har båret kostnadene. Saken som kom opp i Høyesterett gjaldt sakskostnader i forbindelse med ligningssak der spørsmålet var om to personer bosatt i England hadde skatteplikt til Norge for ytelser de hadde mottatt fra norske selskaper. Skattyterne var engasjert i selskapene som aksjonærer, styremedlemmer og konsulenter. De vant delvis fram i sine klagesaker, og krevde dekning av sakskostnadene etter bestemmelsen i ligningsloven § 9-11. Til sammen var det snakk om kostnader på over 16,5 millioner kroner, som gjaldt honorar til rådgivere i forbindelse med klagesaken. Det var ikke skattyterne selv, men de norske selskapene skattyterne var engasjert i som betalte honorarene. Kravet ble avslått i Riksskattenemnda,

under henvisning til at kostnadene ikke var dekket av skattyterne selv. Skattyterne vant frem i tingretten, men staten anket og lagmannsretten stadfestet vedtaket som nektet sakskostnader. Skattyterne anket så saken til Høyesterett, og 5. mars i år avsa Høyesterett dom, hvor flertallet (dissens 4-1) stadfestet Riksskattenemndas forståelse. Høyesterett la vekt på at partene ikke hadde ansett betalingen som gave, lønn eller utbytte, og at det ikke var forutsatt at beløpene skulle tilbakebetales til selskapene dersom det ble innvilget kostnadsdekning. Dermed var det ikke skattyterens egne kostnader, noe som er et vilkår for dekning. Høyesterett nevner at dekning kunne være aktuelt selv om de ble dekket av selskapene i første omgang dersom: ■■ Skattyterne hadde plikt til å betale tilbake kostnadene dersom sakskostnader ville bli tilkjent, eller ■■ Det var det rene at selskapene som dekket kostnadene unnlot å kreve tilbakebetaling fordi bistanden er gitt som gave eller godtgjørelse.

Skattebetaleren 2 / 2015 9


Vi svarer deg Rådgiverne i Skattebetalerforeningen gir deg svar på spørsmål om skatt, arv og avgift.

Utsettelse på selvangivelsen

? !

Jeg ønsker en måneds utsettelse på selvangivelsen grunnet ekstraarbeid på beregning av gevist/tap på kjøp av aksjer. Hva gjør jeg?

Dersom du har behov for utsettelse på levering av selvangivelsen for 2014, må du sende et brev til ditt skattekontor så fort som mulig å forklare hvorfor du trenger utsettelse og hvor lang utsettelse du trenger. Men det enkleste er å be om utsettelse elektronisk via altinn.no(skjema RF-1115). Hvis du er lønnstaker/pensjonist vil du automatisk få en måneds utsettelse med innleveringen og du tregner heller ikke oppgi noen begrunnelse. Du får en bekreftelse på utsettelsen med en gang du har sendt inn forespørselen. Næringsdrivende får automatisk 14 dagers utsettelse ved elektronisk søknad om utsettelse (RF 1114).

10 Skattebetaleren 2 / 2015

Trenger jeg å levere?

? !

Jeg har fått tilsendt en selvangivelse, og har ingen endringer eller bemerkninger. Må jeg foreta meg noe likevel?

Har du fått tilsendt selvangivelse for lønnstakere og pensjonister, og det ikke er behov for å gjøre endringer og/ eller tilføyelser så trenger du ikke å levere selvangivelsen (leveringsfritak). Denne ordningen gjelder ikke hvis du er næringsdrivende, da må man alltid sende inn selvangivelsen.

Salg av domenenavn

? !

I fjor solgte jeg som privatperson et domenenavn til en bedrift. Dette er ikke noe jeg gjør mer enn en gang. Vil det være skatteplikt på gevinsten, eller er det som å selge et maleri?

Hovedregelen sier at fordel vunnet ved kapital er skattepliktig inntekt. Av denne grunn vil du bli skattlagt med 27 prosent for inntekten ved salget av domenenavnet. Ettersom du ikke driver med kjøp og salg av domenavn, blir du heldigvis ikke ansett som næringsdrivende (som ville gitt skatt på inntil 50,4 prosent). Inntekt ved salg av malerier og annen kunst vil som du sier ofte være skattefritt. Dette skyldes en unntaksbestemmelse som sier at man ikke skal beskattes ved salg av innbo eller annet løsøre som har vært brukt i egen bopel eller husholdning.


Jan H. Bangen Advokat

Hilde Alvsåker Avgiftsrådgiver

Skatt på erstatning

? !

Jeg vant en rettssak i fjor. En del av erstatningsbeløpet var morarenter på mine utlegg. På tross av rentekompensasjonen fikk jeg ikke dekket mine utgifter 100 prosent. Skal jeg da betale skatt på den delen av erstatningsbeløpet som er tilknyttet renter? Ja, dessverre. Rentene er skattepliktige – uansett.

Joachim K. Johannessen Advokatfullmektig

Rolf Lothe Advokatfullmektig

Pokergevinster

? !

Jeg spiller regelmessig poker på et engelsk nettsted. Er det jeg vinner skattepliktig?

Enhver «tilfeldig gevinst» under 10.000 kroner er skattefri, og pokergevinster anses som tilfeldige. Denne grensen gjelder for hvert enkelt spill, og innsatsen i det konkrete spillet kan trekkes fra ved beregningen av gevinsten. Dersom gevinsten overstiger kr 10.000, er hele beløpet (minus innsatsen i det konkrete spillet) skattepliktig, med 27 % skatt. Spiller du svært mye, kan spillingen bli betraktet som næringsvirksomhet, slik at skattesatsen blir høyere. Da vil alle gevinster være skattepliktige. Til gjengjeld kan man da fradragsføre alle innsatser.

Trond Olsen Advokat

Kjell Magne Ryland Skatterådgiver

Arvet 100.000 kroner

? !

Jeg har fått forskudd på arv med 100.000 kroner av mamma og pappa. Arveavgiften er fjernet, og det er ikke lenger meldeplikt. Må jeg likevel føre opp dette på min selvangivelse? Hva skjer hvis jeg ikke sier i fra?

Arv er ikke skattepliktig, men du skal likevel opplyse i selvangivelsen at du har mottatt arven. I den forhåndsutfylte selvangivelsen for 2014 blir det stilt spørsmål om du har mottatt arv eller gave til en verdi av 100.000 kroner eller høyere. Her krysser du av for «ja», og oppgir beløpet i post 1.5.3. Hensikten med dette er at skattekontoret skal forstå hvor du har fått pengene dine fra. Ved ikke å si i fra kan du i verste fall risikere at skattekontoret varsler om skjønnsligning, fordi de tror at du må ha mottatt lønnsinntekter som ikke er oppgitt til beskatning.

Skattebetaleren 2 / 2015 11


| SELVANGIVELSEN |

Dette bør du sjekke i selvangivelsen Fem minutter med selvangivelsen er nok til å gi deg en god pekepinn på om du trenger å gjøre noe mer eller ikke. Her viser vi deg 7 poster du bør sjekke. Og hvor du kan finne et fradrag du ikke ser med en gang.

S

elv om selvangivelsen er forhåndsutfylt, er det likevel viktig å gjøre noen enkle kontrolløvelser. Den forhåndsutfylte selvangivelsen er nemlig ikke ferdigutfylt fra skattekontoret, men er kun et forslag. Det er du som sitter med det hele og fulle ansvar for at tallene blir korrekte. Opplysninger som vanligvis er forhåndsutfylt er særlig innberettede opplysninger fra arbeidsgiver, pensjonsutbetaler, bank, forsikringsselskap, boligselskap, barnehage, skolefritidsordning, fagforening, gaver til frivillige organisasjoner. Andre opplysninger som Skatteetaten selv sitter på, er for eksempel opplysninger om fast eiendom, aksjer og motorkjøretøy. Dersom disse opplysningene ikke er korrekte, må du korrigere dem i selvangivelsen.

1) Riktig skatteklasse Er du nygift, må du sjekke at du har blitt lignet i riktig skatteklasse. Hvilken skatteklasse du settes i har betydning for hvor stort personfradrag du får. Det gis automatisk personfradrag i alminnelig inntekt ved skatteberegningen, og fradraget avhenger altså av skatteklassen. Det er tre skatteklasser: Klasse 0, klasse 1 og klasse 2. Det er de to sistnevnte som er de vanligste. Er du enslig, lignes du i skatteklasse 1. Samboere regnes også som enslige. Ektefeller som lignes særskilt lignes separat i 12 Skattebetaleren 2 / 2015

klasse 1 når skatten på alminnelig inntekt og personinntekt beregnes. Dersom ektefellene lever varig atskilt og lignes hver for seg, skal hver av dem lignes i klasse 1, som enslige. Hvis ektefellen din har lav eller ingen nettoinntekt, for eksempel fordi hun eller han studerer, vil han eller hun ikke få noe nytte av sitt personfradrag. Du kan da lignes i skatteklasse 2. Det er Skatteetaten som beregner hva som lønner seg best for dere, men for sikkerhets skyld bør du sjekke at det er korrekt. En økning i personfradraget reduserer skatten med 6.264 kroner. Personfradraget er på: ■■ Klasse 1: 48.800 kroner ■■ Klasse 2: 72.000 kroner Er skatteklassen feil i selvangivelsen må du selv opplyse om dette i selvangivelsens post 5.0 «Tilleggsopplysninger» og kreve riktig skatteklasse.

2) Flere arbeidsgivere? Sjekk lønnen! Det å overse en arbeidsgiver i selvangivelsen kan være fort gjort – særlig om du har hatt flere arbeidsgivere i løpet av året, og alle beløpene har vært forholdsvis små. Samtidig er straffen for å overse en manglende inntekt i selvangivelsen høy. Skatteetaten har pleid å straffe dette med tilleggsskatt.


Skattebetaleren 2 / 2015 13


ajourført

Den norske Revisorforening

e av lover, forskrifter, som arbeider innen arbeid.

Aktuelle titler fra Fagbokforlaget kr 1099,-

kr 859,-

kr 369,Børge Busvold

Den norske Revisorforening

2015

Revisors Håndbok 2015

Revisors Håndbok Skattefri omdanning 2. utgave

Revisors Håndbok 2015

IFRS på norsk

Skattefri omdanning

En samling av lover, forskrifter, regler mm. som er viktig i regnskap og revisjon. Ajour per årsskiftet 2014/2015.

Forskrift om internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) på norsk i konsolidert form. 6. utgave oppdatert per 14. november 2014.

Boken behandler praktiske spørsmål som oppstår ved skattefri omdanning og belyser skattemyndighetenes praksis. 2. utgave januar 2015.

kr 499,-

kr 395,-

kr 349,ØYSTEIN BONVIK

FRIST MEG IKKE INN I

LEDELSE Egenkapitaltransaksjoner

Avtaler med aksjeeiere mv.

En oversikt over transaksjoner mellom et foretak og dets eiere, vurdert regnskapsmessig, skatteog selskapsrettslig. Revisors erklæringer er omtalt. 6. utgave januar 2015.

Aksjelovenes § 3-8 og den praktiske anvendelsen av reglene behandles i veiledningen av Stig Berge og Lars Eirik Gåseide Røsås, advokater i Advokatfirmaet Thommessen. 3. utgave januar 2015.

kr 599,-

Frist meg ikke inn i ledelse En lesevennlig, reflektert og humoristisk blanding av forfatter Øystein Bonviks erfaringer, rådende ledelsesteorier og forskning.

kr 829,-

Personlig finans

Bokføringsloven

Førsteamanuensis Trond Døskeland gir et helhetlig rammeverk for hvordan privatpersoner kan ta bedre finansielle beslutninger. 2014.

Med kommentarer til lov, forskrifter og god bokføringsskikk av Jan Terje Kaaby, rådgiver i Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF). 2. utgave kommer sommer 2015.

facebook.com/fagbokforlaget e-post: ordre@fagbokforlaget.no telefon: 55 38 88 00 fagbokforlaget.no


Sjekk at all lønn og alle godtgjørelser er kommet med. De fleste forhåndsutfylte opplysningene i selvangivelsen er hentet fra årsoppgaver fra arbeidsgiver, banker, NAV, barnehage mv. Stemmer beløpene i selvangivelsen med opplys-

SKATTEBETALERFORENINGENS SKATTEVETTREGLER

1

Selvangivelsen er for mange bare delvis utfylt. Du har en unik mulighet til å redusere skatten din ved å føye til fradrag, og du har et ansvar for å supplere den hvis inntekter mangler.

2

Lever elektronisk Hvorfor: Alle endringer du gjør arkiveres, du får bekreftelse på at du har levert, det er mer sannsynlig at endringer registreres, du har et arkiv for senere år.

3

Ikke send inn kvitteringer Men ta vare på dem, og ha dem klar hvis skattekontoret spør. Og gi uttrykkelig beskjed hvis du har rotet bort kvitteringer eller andre bilag.

4

Gi tilstrekkelige opplysninger. Bruk feltet for tilleggsopplysninger. Tilstrekkelige opplysninger er nødvendig for at skattekontoret skal forstå hva som har skjedd. Mangelfulle og/eller uriktige opplysninger kan gi tilleggsskatt og gir skatte- myndighetene anledning til å endre inntil 10 år tilbake i tid.

5

Ikke sjekk alle tallene på en gang. Del dem opp. Da er det større sjanse for at du oppdager eventuelle feil.

6

Finner du feil i forhåndsutfylte opplysninger, gjør to ting: Rett feilen i selvangivelsen, og forklar hvorfor. Kontakt den som har sendt inn opplysningene, for eksempel arbeidsgiver, forsikringsselskap, bank eller organisasjon.

7

Finn frem kalenderen. Har det skjedd noe i løpet av fjoråret som kan påvirke skatten?

8

Hvis du har endret selvangivelsen – følg opp med å sjekke skatteoppgjøret. Hvis endringen ikke er tatt med – klag innen 6 uker.

9

Betal varslet tilleggsforskudd innen 31. mai hvis du ligger an til restskatt, da slipper du ekstra renter.

10

I tvil? Spør oss om hjelp! Bruk skatt.no.

14 Skattebetaleren 2 / 2015

ninger i lønnsoppgaver og årsoppgaver? Finner du feil, kontakt den som har sendt inn opplysningene, og rett i selvangivelsen. Inntektssiden kan bli feil ved at arbeidsgiver har innrapportert beløp med feil kode og dermed kan eksempelvis diett ha blitt skattepliktig. Er det slike feil, eller innrapportert inntekter du er i tvil om skal beskattes, trekk ut beløpet og spesifiser årsakene i eget vedlegg. Hvis det ikke er en egen post i selvangivelsen å føre ikke-forhåndsutfylte beløp i, oppgir du nummeret på posten og beløpet i feltet “Beløp som ikke er forhåndsutfylt, føres her”.

ligningsverdien av primærboligen er over 30 prosent av den antatte markedsverdien, kan du kreve å få satt ned ligningsverdien til 30 prosent. Hvis du for eksempel ser at ligningsverdien er 800.000 kroner og den antatte markedsverdien er 2 millioner kroner, kan du klage og kreve å få nedjustert ligningsverdien til 600.000 kroner. Dersom du eier flere boliger (sekundærboliger) skal disse verdsettes til 60 prosent av antatt markedsverdi. Om verdien overstiger 72 prosent av dette, kan du kreve å få satt ned ligningsverdien til 72 prosent.

3) Bolig og ligningsverdi

4) Aksjer

Ligningsverdien av boligen din er det all mulig grunn til å sjekke. Svært mange har for høy verdi her, men de tenker kanskje ikke over det. Dersom du bor i en kommune som har eiendomsskatt bør du vite at formuesgrunnlaget Skatteetaten baserer seg på når de regner ut ligningsverdien også kan benyttes av kommunen når det skal skrives ut eiendomsskatt. Primærboligen din, altså den boligen du selv bor i fast, skal i utgangspunktet verdsettes til 25 prosent av den antatte markedsverdien. Hvis boligen din er verdt 2 millioner kroner, så skal ligningsverdien være 500.000 kroner. Dersom

Har du solgt aksjer eller verdipapirer, er det viktig å sjekke at riktig inngangsverdi eller kjøpesum er benyttet. Opplysningene i selvangivelsen blir hentet fra aksjonæroppgaven med koden RF-1088. Aksjonærregisteret har blitt bedre, men erfaringsmessig har vi sett at det har vært en god del feil knyttet til aksjer i selvangivelsen tidligere.

5) Glemte fradrag Husk at Skatteetaten ikke mottar opplysninger om alle fradrag du kan ha krav på. Pass derfor på å føre opp fradrag som ikke er forhåndsut-


fylt i selvangivelsen. Viktige fradrag kan være utelatt. For eksempel kan det være verdt å sjekke om du har: ■■ Gjeldsrenter på private lån ■■ Renter på lån i utenlandsk bank ■■ Sykdomsfradrag ■■ Solgt bolig med tap ■■ Kostnader knyttet til refinansiering av lån Fradrag for renter på lån fra arbeidsgiver må også påføres. Har du byttet jobb, flyttet eller arbeidsgiver har byttet adresse, kan det eksempelvis være grunnlag for å se nærmere på reisekostnader og fradrag. Er du usikker på et fradrag, før det opp og gi en begrunnelse. I selvangivelsen kan det være at et forslag til reisefradrag står oppført i post 3.2.8. Dersom dette forslaget ikke stemmer, må du endre det. Vær også oppmerksom på at det fra og med inntektsåret 2014 kom nye regler som begrenset hvor høyt reisefradrag du kan få.

6) Foreldrefradrag Du får fradrag for legitimerte kostnader til pass og stell av barn som er født i 2003 eller senere. For mange vil kostnadene knyttet til barnehage og/eller SFO fort overstige beløpsgrensene. Men det er like fullt viktig å sjekke dette fradraget for deg som har barn i barnehage/SFO. Har du for eksempel hatt barn i en idrettsfritidsordning i 2014? Under visse vilkår kan du da ha krav på foreldrefradrag for dette, og du må fylle inn beløpet selv. Har du hatt barnevakt? Privat dagmamma? Eller må du kanskje kjøre en omvei for å levere i barnehage/SFO før du kjører på jobb? Da er reisekostnadene knyttet til denne omveien også med i grunnlaget. Dersom du ikke har jobb kan du også kreve foreldrefradrag, og da er hele reiseveien til/fra barnehage/SFO med i grunnlaget.

7) Kjøp og salg av bil o.l. Under post 4.2 finner du eiendeler som innbo, bil, båt og lignende. Skatteetaten har opplysninger fra Motorvognregisteret, men dersom du har solgt bilen i løpet av 2014 bør du sjekke at den ikke står oppført her. Sjekk også at verdien av de andre eiendelene stemmer. For mer informasjon om beregning av verdien av bilen og formuesgjenstander, se Skattehåndboken eller skatt.no.

Det du ikke finner Så til slutt: Fradraget du ikke finner på første siden i selvangivelsen: Boligsparing for ungdom (BSU). Det finner du imidlertid hvis du blar deg frem til den foreløpige skatteberegningen. Der vil BSU-fradraget fremkomme. Det er sjelden dette er feil, men sjekk likevel at det er med! SB

Ny utgave!

NORGES LOVER Fagbokforlaget utgir Norges Lover på oppdrag fra Lovsamlingsfondet ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Norges Lover omfatter samtlige norske lover som har alminnelig praktisk betydning. Utfyllende registre og krysshenvisninger bidrar til å gjøre lovsamlingen brukervennlig. Den nye utgaven er ajourført per januar 2015. HOVEDUTGAVE: ISBN 978-82-450-1791-5 | Kr 880,– inkl. mva. FINGERMERKER TIL NORGES LOVER: ISBN 978-82-450-1793-9 | Kr 65,– inkl. mva.

Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, UiO og Lovdata. Se www.fagbokforlaget.no/saertrykk.

Arbeidsrett.no – alt på ett sted! • Grundige og praktiske kommentarer til arbeidsmiljøloven, ferieloven og lønnsgarantiloven. • Oppdateres løpende av over 30 forfattere og jurister. • Lett å komme i gang med og lett å bruke. Bestill 14 dagers gratis prøvetilgang på www.arbeidsrett.no

Hva er arbeidsrett.no?

Løpende oppdatert

Alt på ett sted

Grundige kommentarer

Erfarne forfattere

Lett å bruke

Skattebetaleren 2 / 2015 15


Flytt på kostnader og inntekter:

Skattetrikset som kan spare deg store beløp

I de aller, aller fleste tilfellene spiller det ingen rolle hvordan ektefeller fordeler inntekter og kostnader. Men så var det de tilfellene der det spiller en rolle, da.

M

ange vil sikkert forteller deg at det sannsynligvis ikke spiller noen rolle hvordan du og ektefellen din fordeler inntektene og kostnadene dere imellom. Nå skal vi vise deg unntakene – og de kan være veldig lukrative!

To unntak I hovedsak snakker vi om to unntak. Det er for det første dersom en av ektefellene har så lav inntekt at en ikke får benyttet personfradraget fullt ut. Da lønner det seg å flytte fradragene over til den av dere som har høyest inntekt. For det andre kan ektepar der den ene (eller begge) er alders- eller uførepensjonist med lav pensjon spare skatt ved å fordele inntekter og fradrag. Og det er det siste vi skal se nærmere på. I noen tilfeller ser vi at den ene av (eller begge) ektefellene er alders/AFP-pensjonister, og den ene av dem har så lav utlignet skatt at vedkommende ikke får brukt opp hele skattefradraget sitt. Da kan det lønne seg å flytte på poster i selvangivelsen, slik at de faktisk blir brukt. Eksempel: Stein er lønnsmottaker og har betydelige renteinntekter. Hans ektefelle Inger har pensjon på 116.000 kroner (100 % pensjonsgrad). Fordi hennes pensjon er lavere

«

enn 175.900 kroner, vil hun ha krav på et skattefradrag på 30.000 kroner. Hennes skatt på pensjonen er imidlertid bare på kr 15.603, slik at hun ikke får utnyttet 14.397 kroner av skattefradraget. I denne situasjonen vil det lønne seg å overføre kapitalinntekter på 53.320 kroner fra Stein til Ingers selvangivelse. Som en følge av overføringen øker skatten hennes med 14.397 kroner, til 30.000 kroner, og hun får utnyttet skattefradraget på 30.000 kroner fullt ut.

Store utslag De største utslagene ser vi imidlertid når den ene ektefellen er uførepensjonist med lav pensjon. Vi skal ta for oss et eksempel som viser hvordan dette slår ut. Christian og Hilde er gift, og er i den situasjonen at han i 2014 hadde en næringsinntekt på 700.000 kroner, mens hun er ufør og har en uførepensjon på 230.000 kroner. Når de skal levere selvangivelsen kan de velge mellom å godta det som står i selvangivelsen eller å flytte på noen poster. Forskjellen er, som vi skal vise, svært stor! Men la oss komme tilbake til selvangivelsen. Christian har renteinntekter på 15.000 kroner, gevinst fra aksjesalg på 50.000 kroner og gjeldsrenter på 70.000 kroner. Hilde har et minstefradrag på 62.100 kroner, renteinntek-

Dermed har ekteparet spart 20.250 kroner i skatt på en enkel operasjon i selvangivelsen!

16 Skattebetaleren 2 / 2015

ter på 2.000 kroner, renteutgifter på 10.000 kroner og særfradrag på grunn av uførhet på 32.004 kroner. Hvis vi nå forutsetter at ekteparet ikke endrer på selvangivelsen vil Christian betale 269.808 kroner i skatt, mens Hildes skatt ender på 22.330 kroner.

Trikset Så kommer det som senker skatten kraftig; de henvender seg til Skattebetalerforeningen og får råd om å gjøre endringer i selvangivelsen. Da flyttes alle gjeldsrentene over på Christian, mens Hilde får renteinntekter og gevinsten fra aksjesalget. Hvorfor gjør vi dette? Jo, forklaringen er enkel, og står i tallene i tabellen. Hilde har skattebegrensning, og denne beregnes individuelt


SLIK KUTTES SKATTEN Stian: Næringsinntekt kr 700.000 Beregnet personinntekt kr 700.000 Gjeldsrenter kr 70.000 Renteinntekter kr 15.000 Gevinst aksjesalg kr 50.000

Marie: Uførepensjon kr 230.000 Minstefradrag kr 62.100 Renteinntekter kr 2.000 Renteutgifter kr 10.000 Særfradrag uførhet kr 32.004

Stian lignes på vanlig måte, ut i fra tallene som er oppgitt i hans selvangivelse. Dette gir ham en samlet skatt på 269.808 kroner. Maries skatt blir som følger: Etter de ordinære reglene:

Etter skattebegrensningsregelen:

Trygdeavgift: kr 230.000 * 5,1 %: kr 11.730 Skatt på alminnelig inntekt: uførepensjon kr 230.000 - minstefradrag kr 62.100 - renteutgifter kr 10.000 + renteinntekter kr 2.000 - særfradrag ufør kr 32.004 - personfradrag kr 48.800 Alminnelig inntekt kr 79.096 Skatt (kr 79.096 * 0,27) kr 21.356

Uførepensjon kr 230.000 - minstefradrag kr 62.100 - renteutgifter kr 40.000* + renteinntekter kr 8.500* + aksjegevinst kr 25.000* Beregnet nettoinntekt kr 161.400 Skatt, 55 % av nettoinntekt over kr 120.800:

Samlet skatt/avgift kr 33.086 (kr 161.400 – kr 120.800) * 55 % = kr 22.330 *Ved beregningen av Maries skattebegrensning benyttes halvparten av ektefellenes samlede kapitalinntekter og fordelingsfradrag, uavhengig av hvordan postene er fordelt i selvangivelsene. Hun får altså etter skattebegrensningsregelen en skatt på 22.330 kroner. Skatten er 10.756 kroner lavere enn skatten på hennes inntekt beregnet etter de ordinære reglene. Dersom de korrigerer selvangivelsene, og fører alle kapitalinntekter opp i hennes selvangivelse, og alle fordelingsfradrag opp i hans selvangivelse, får vi i stedet følgende tall: Stian: Næringsinntekt kr 700.000 Beregnet personinntekt kr 700.000 Gjeldsrenter kr 80.000 for den enkelte. Skattebegrensning vil si at du betaler en lavere skatt enn du ellers skulle gjort etter vanlige regler. Hvis vi nå går tilbake til eksemplet vårt, finner vi ut at det å gjøre noen små grep i selvangivelsen hadde stor effekt. Christians skatt blir i dette tilfellet 249.558 kroner. Det er 20.250 kroner lavere enn hvis ekteparet ikke hadde gjort noe. Hildes skatt, derimot, er uendret – på grunn av reglene om skattebegrensning. Dermed har ekteparet spart 20.250 kroner i skatt på en enkel operasjon i selvangivelsen! For å oppnå lavest skatt samlet sett, vil det som hovedregel lønne seg å føre kapitalinntekter (inntekter som kan fordeles fritt) i selvangivelsen til ektefellen som er ufør og som har krav på skattebegrensning, og kapitalutgifter i selvangivelsen til ektefellen som ikke er ufør. SB

Marie: Uførepensjon kr 230.000 Minstefradrag kr 62.100 Renteinntekter kr 17.000 Gevinst aksjesalg kr 50.000 Særfradrag uførhet kr 32.004

Stian lignes fortsatt på vanlig måte, ut i fra tallene som er oppgitt i hans selvangivelse. Dette gir ham nå en skatt på 249.558 kroner. Dette er 20.250 kroner lavere enn ved den opprinnelige fordelingen, og blir ikke oppveiet av at hun får høyere skatt. Maries skatt vil være akkurat som før, noe følgende oppstilling viser: Etter de ordinære reglene: Etter skattebegrensningsregelen: Trygdeavgift: kr 230.000 * 5,1 %: kr 11.730 Skatt på alminnelig inntekt: uførepensjon kr 230.000 - minstefradrag kr 62.100 + renteinntekter kr 17.000 + aksjegevinst kr 50.000 - særfradrag - ufør kr 32.004 - personfradrag kr 48.800 Alminnelig inntekt kr 154.096 Skatt (kr 154.096 * 0,27) kr 41.606

Uførepensjon kr 230.000 - minstefradrag kr 62.100 - renteutgifter kr 40.000* + renteinntekter kr 8.500* + aksjegevinst kr 25.000* Beregnet nettoinntekt kr 161.400 Skatt, 55 % av nettoinntekt over kr 120.800: (kr 161.400 – kr 120.800) * 55 % = kr 22.330

Samlet skatt/avgift kr 53.336

Skattebetaleren 2 / 2015 17


| SELVANGIVELSEN​|

Kostnadene pendlere kan føre opp i selvangivelsen

Det viktige pendlerfradraget Det å være pendler er ikke akkurat en glamorøs tilværelse. Men det kan i det minste gi deg et solid skattefradrag.

D

ersom du på grunn av jobben din må bo utenfor hjemmet, altså pendler, kan du ha krav på fradrag for merkostnadene dette medfører. Merkostnader kan være utgifter til mat (kost), overnatting (losji) og besøksreiser til hjemmet. Fradraget kan, dersom du oppfyller visse vilkår (les mer i egen ramme), kreves i tillegg til minstefradraget i selvangivelsen.

Utgifter som gir fradragsrett Utgifter til reise hjem: Det gis fradrag for utgifter til besøksreiser til hjemmet. Fradraget beregnes på samme måte som for reise mellom hjem og arbeid, det vil si med 1,50 kroner for de første 50.000 kilometer og med 0,70 kilometer for overskytende distanse (til 75.000 km). Fradraget gis etter denne satsen uavhengig av hvilket transportmiddel som er benyttet. Du kan likevel velge å kreve fradrag for faktiske utgifter til flybillett. I selvangivelsen reduseres fradraget med et bunnfradrag på 15.000 kroner. Du kan i tillegg kreve fradrag for reise mellom pendlerbolig og arbeidsplass. I så tilfelle gjelder det kun ett bunnfradrag på 15.000 kroner.

Merutgifter til losji Det gis fradrag for dokumenterte faktiske merutgifter til losji, altså merutgifter til bolig. Det 18 Skattebetaleren 2 / 2015

er en forutsetning for fradrag at du har utgifter til bolig både på hjemstedet og på arbeidsstedet. Kravet anses oppfylt både når du eier og når du leier bolig. Det er utgiftene til pendlerbolig det gis fradrag for, og det er ingen øvre grense. Ved leie av pendlerbolig må en være forberedt på å kunne dokumentere leieforholdet ved fremleggelse av husleiekontrakt eller kvitteringer/kontoutskrift som viser innbetalt husleie.

Merutgifter til kost I tillegg til fradrag for utgifter til besøksreiser og losji, gis det fradrag for merutgifter til kost. Fradrag gis etter standardiserte satser, avhengig av hvordan du har bodd på arbeidsstedet: ■■ Bodd på hotell og har betalt frokost selv kr 690 ■■ Bodd på hotell og frokost inngår i romprisen kr 621 ■■ Bodd på pensjonat eller hybel/ brakke uten kokemuligheter kr 300 ■■ Bodd på hybel/brakke/privat med kokemuligheter kr 195 Kokemuligheter vil si at du kan stelle i stand minst ett av måltidene i boligen, for eksempel frokost. Det må være forsvarlig, blant annet av hensyn til hygiene, å oppbevare mat på oppholdsstedet. I praksis vil det si et kjøleskap og en utslagsvask.

Satsene ovenfor er døgnsatser, og gjelder for hvert døgn en har oppholdt seg i pendlerboligen. Dersom en har pendlet hele året, og reiser hjem hver uke, kan en vanligvis legge til grunn følgende antall fraværsdøgn: ■■ 280 døgn for arbeid uten lørdagsfri ■■ 255 døgn med fri annenhver lørdag ■■ 240 døgn med fri hver lørdag. På www.skatt.no har vi laget et forslag til tekst som kan benyttes når du skal presisere hva du har krav på av pendlerfradrag.

Arbeidsgivers dekning av pendlerutgifter Dersom du har krav på pendlerfradrag, kan det også være en mulighet at arbeidsgiver i stedet dekker utgiftene skattefritt. Dette er gunstigere, fordi merutgiftene kun gir en skattelette på 27 prosent, mens arbeidsgivers dekning vil være helt skattefri. Arbeidsgivers dekning kan skje på følgende måter:

Besøksreiser til hjemmet Arbeidsgivers dekning av kostnader ved besøksreiser til hjemmet kan skje på ulike måter: ■■ Ved at det gis en utgiftsgodtgjørelse. Dersom godtgjørelsen tilsvarer satsene for fradrag er det ikke overskudd til beskatning.


PENDLERVILKÅR Det er noen vilkår som må oppfylles for at du blir ansett som pendler – og har krav på fradraget. Du må for det første ha en bolig på arbeidsstedet som oppfyller visse vilkår, og i tillegg må du oppfylle kravene til pendlerhyppighet. Vilkårene er forskjellige for familiependlere og enslige pendlere.

Familiependler Som familiependler regnes person som bor sammen med ektefelle/registrert partner eller egne barn. I tillegg vil du regnes som familiependler dersom du bor sammen med søsken som du forsørger. Personer i denne gruppen har sitt virkelige hjem der familien bor, og ikke i pendlerboligen. For en familiependler stilles det i utgangspunktet ingen spesifikke krav til pendlerhyppighet, det vil si hvor ofte du reiser hjem fra pendlerboligen. Det antas imidlertid at du normalt må ha minst 3-4 hjemreiser med overnattinger i året for å kunne anses som pendler.

Enslig pendler

■■ Ved at en får refundert kostnader etter bilag (kvittering). ■■ Ved at arbeidsgiver eier/disponerer plass på kommunikasjonsmiddel

Overnatting (losji) Også arbeidsgivers dekning av kostnader ved losji kan skje på ulike måter: ■■ Ved at det gis en utgiftsgodtgjørelse. Dersom godtgjørelsen tilsvarer satsene for fradrag er det ikke overskudd til beskatning. ■■ Ved at en får refundert kostnader etter bilag (kvittering). ■■ Ved at arbeidsgiver stiller rom, hybel, leilighet eller hus til disposisjon.

Kost Arbeidsgivers dekning av utgifter til kost kan skje på følgende måter: ■■ Ved at det gis en utgiftsgodtgjørelse. Dersom godtgjørelsen tilsvarer satsene for fradrag er det ikke overskudd til beskatning. ■■ Ved at en får refundert kostnader etter bilag (kvittering). ■■ Ved at en har fri kost hos arbeidsgiver (naturalytelse). I det sistnevnte tilfellet skattlegges man for kostbesparelse i hjemmet med kr 82 per dag dersom en spiser alle måltider hos arbeidsgiver. SB

For enslige stilles det strengere krav for å kunne anses som pendler: Det stilles krav både til boligen og hyppigheten av pendlingen. Også samboere behandles etter reglene for enslige, så sant de ikke bor sammen med egne barn.

Kravene til boligen Kravene til bolig er ulike for personer som er henholdsvis 21 år (eller yngre) eller 22 år (eller eldre). Du anses som pendler dersom du pendler fra en bolig som står høyere på listen enn boligen du pendler til: 21 år eller yngre: 22 år eller eldre: foreldrehjemmet >>> selvstendig bolig selvstendig bolig >>> foreldrehjemmet uselvstendig bolig >>> uselvstendig bolig Med selvstendig bolig menes bolig som: ■■ Har større nettoareal enn 30 kvadratmeter (dersom flere personer deler bolig, legges det til 20 kvm for hver person over 15 år), ■■ Har innlagt vann og avløp ■■ Disponeres minimum ett år, og som ■■ Du har tilgang til i alle ukens dager. Med uselvstendig bolig menes bolig der minst ett av disse vilkår ikke er oppfylt. Dersom boligene befinner seg på samme nivå på listen, vil det virkelige hjem være det sted du har flest overnattinger (døgnhvile). Dersom du har vært bosatt i en kommune

i minst tre år før pendling til en annen kommune tok til, vil boligen i den første kommunen uansett kunne anses som det virkelige hjemmet, og utgangspunktet for pendlingen, dersom: ■■ Boligen i hjemkommunen har minst dobbelt så stort areal av primærrom som boligen i den andre kommunen, og ■■ Du har utgifter til boligen i hjemkommunen ved at du eier eller leier denne.

Kravene til pendlerhyppighet Enslige må pendle hjem med tilstrekkelig hyppighet, vanligvis minst hver tredje uke dersom du er 22 år eller eldre. Det er skattyter som må sannsynliggjøre at kravet er oppfylt. Vær klar over at skattekontoret ofte stiller forholdsvis strenge krav til sannsynliggjøring av pendlingen. Det er derfor i praksis viktig å ta vare på tog-, buss-, flybilletter, kvitteringer mv. som viser at du faktisk har pendlet i tilstrekkelig grad. Dersom du benytter egen bil er det fornuftig å føre kjørebok og å ta vare på kvitteringer fra bomstasjoner, ved påfylling av drivstoff mv. Eksempel: Anna er 24 år, og bor hjemme hos sine foreldre i Oslo. Hun jobber på Lillehammer, hvor hun i ukedagene bor alene i en sokkelleilighet på 45 kvm. Under forutsetning av at hun har tilgang til leiligheten alle ukens dager, og leiekontrakten gjelder minst ett år, er Annas leilighet en selvstendig bolig. Anna er ikke pendler, fordi hun er enslig og ikke pendler fra en bolig høyere på listen enn boligen hun pendler til. Eksempel: Bjørn har selvstendig bolig både i Steinkjer og i Trondheim. Han arbeider tre dager i uken i Trondheim og to dager i uken i Steinkjer. Bjørn tilbringer de fleste feriene i Steinkjer. Bjørn har flest overnattinger (overveiende døgnhvile) i Steinkjer, og anses således å ha sitt skattemessige bosted i Steinkjer. Boligen i Trondheim anses som pendlerbolig, og Bjørn anses som pendler i forhold til arbeidsforholdet i Trondheim. Eksempel: Carl har bodd i Bergen i 10 år, alene i eget hus på 180 kvadratmeter. I 2014 fikk Carl seg jobb i Haugesund. Han ukependler fra Bergen til leid leilighet i Haugesund på 70 kvadratmeter. Siden Carl har bodd mer enn 3 år i Bergen, og boligen i Haugesund er mindre enn halvparten så stor som boligen i Bergen, vil Carl anses som pendler så sant de øvrige vilkårene er oppfylt.

Skattebetaleren 2 / 2015 19


| SELVANGIVELSEN |

Skattepliktig utleie av bolig

Få med alt du har krav på Mange som driver med boligutleie vet nok at de kan trekke fra kostnadene på skatten – men vet du egentlig hva du kan kreve som fradrag? AV SKATTEBETALERFORENINGEN

U

tleie av bolig som eier ikke bruker som egen bolig vil alltid være skattepliktig inntekt, og boligen skal regnskapslignes. Tilsvarende gjelder når en bruker boligen selv, men leier ut mer enn 50 prosent av utleieverdien. Utleieinntekten anses vanligvis som kapitalinntekt, slik at nettoinntekten skattlegges med en sats på 27 prosent. Dersom du leier ut flere boliger eller fritidsboliger, vil inntekten likevel kunne anses som næringsinntekt. Som hovedregel vil utleie av fem eller flere enheter anses som næringsvirksomhet. Det skal da også beregnes personinntekt, som ilegges trygdeavgift (11,4 prosent) og eventuell toppskatt (9 eller 12 prosent). Unntak fra denne hovedregelen om fem enheter kan forekomme, dersom aktivitetsnivået avviker vesentlig fra det normale. Det skal likevel svært mye til for å fravike dette utgangspunktet. Ved utleie av fritidseiendom kan også utleie av færre enheter bli ansett som næringsvirksomhet, fordi aktivitetsnivået gjennomgående er høyere, med oftere bytte av leietakere.

Eksempel: Asbjørn leier ut en møblert leilighet. Sofaen hadde en kostpris på kr 16.000, mens Asbjørn betalte til sammen kr 35.000 for øvrig innbo (hver enkelt gjenstand kostet mindre enn kr 15.000). Første årets utgiftsføring blir kr 35.000 + (kr 16.000 * 20 %) = kr 38.200. I år 2 kan det resterende beløpet på kr 12.800 utgiftsføres fordi det gjenstående beløpet på saldoen er lavere enn kr 15.000.

Beregning av skattepliktig inntekt

I regnskapslignet bolig (dvs. skattepliktige leieinntekter) har du krav på løpende fradrag for vedlikeholdsutgifter. Utgifter til påkostninger gir ikke løpende fradragsrett, og må tillegges inngangsverdien. Påkostninger reduserer således en eventuell skattepliktig gevinst eller øker et eventuelt fradragsberettiget tap. Vedlikehold er definert som arbeid som utføres for å bringe eiendommen tilbake i den stand den var som ny. En enkel illustrasjon på forskjellen mellom vedlikehold og påkostning er maling av hus: Førstegangs maling av hus er påkostning, mens maling av et tidligere malt hus er vedlikehold. Utbedringer som fører eiendommen til en bedre eller annen stand enn den tidligere har vært i, er påkostning. Ved avgjørelsen av om

Skattepliktig inntekt er faktiske leieinntekter med fratrekk for relevante kostnader. Typiske utgifter det gis fradrag for er utgifter til vedlikehold, forsikring, kommunale avgifter, husleie til borettslag, møbler, annonsering, eiers reiser til utleieobjektet mv. Skjemaet RF-1189 «Årsoppgjør for utleie mv. av fast eiendom» skal vedlegges selvangivelsen.

Møblert utleie Dersom du leier ut møblert, gis det fradrag for kostnader til møbler, i utgangspunktet etter de ordinære regler for driftsmidler. Enkeltgjenstander med en kostpris på under 15.000 kroner kan utgiftsføres i ervervsåret, mens øvrig innbo saldoavskrives med en sats på 20 prosent. 20 Skattebetaleren 2 / 2015

Merk at ved kortere utleie av fullt møblert bolig, hvor eier benytter innboet privat før og etter utleieforholdet, kan fradraget for møbler skjønnsmessig settes til 15 prosent av brutto leieinntekt. Denne regelen kan i hovedsak bare benyttes når utleieperioden ikke overstiger tre år. Eksempel: Bjørn skal arbeide i utlandet i to år, og leier ut sin bolig i Norge fullt møblert. Leieinntekten er kr 15.000 per måned. Som et skjønnsmessig fradrag for slitasje på møbler og annet innbo, reduseres den skattepliktige leieinntekten til kr 12.750 per måned.

Vedlikehold og påkostning

det har skjedd en standardheving, må det likevel tas hensyn til utviklingen som har funnet sted i materialbruk siden eiendommen var ny. Dersom en for eksempel bytter ut gammel kjøkkeninnredning med en ny, men slik at begge innredninger har samme relative standard (lav, middels høy), er hele utgiften å anse som en vedlikeholdsutgift, selv om ny kjøkkeninnredning isolert sett har høyere standard enn den gamle. Forutsetningen for vedlikeholdsfradrag er at den gamle innredningen trengte utskiftning. Foruten standardforbedringer (utover den generelle utviklingen som har vært i materialbruk mv.) regnes også kostnader til tilbygg, moderniseringer og endringsarbeider på eiendommen for påkostning. Hvis for eksempel ett rom omgjøres til to rom, ved at det settes opp en vegg i rommet, er dette en endring som anses som påkostning, selv om eiendommen ikke øker i verdi som følge av endringen. Ved oppussing av en eiendom, må en ofte skjønnsmessig fordele de totale kostnadene mellom vedlikehold og påkostning. Ofte må også den enkelte kostnad skjønnsmessig forde-


les, for eksempel ved oppussing av et bad som trenger vedlikehold. Tenkt kostnad til vedlikehold (utskifting til samme relative standard) anses som vedlikehold, mens det resterende anses som påkostning. Begrensning i fradragsretten når boligen tidligere er fritakslignet. Hvis regnskapslignet bolig tidligere er fritakslignet hos samme eier, reduseres fradraget for vedlikehold. Fradraget reduseres med 10 prosent for hvert av de siste fem årene boligen er fritakslignet. Reduksjonen gjelder bare for vedlikeholdskostnader som overstiger 10.000 kroner. For fradragsberettigede utgifter, se egen tabell. Eksempel: A leier ut sin leilighet i Oslo fra februar 2014 til desember 2014. Han har i årene 2011 til 2013 benyttet leiligheten som egen bolig. I januar 2014 fikk han utført vedlikeholdsarbeider på til sammen 80.000 kroner før han leide ut leiligheten. Fradragsberettiget kostnad for A blir: kr 10.000 + (70 % av kr 70.000) = kr 59.000. SB

PÅKOSTNING ELLER VEDLIKEHOLD? Denne listen gir enkelte eksempler på påkostning og vedlikehold av eiendom: ■■ Riving av vegg mellom to rom for å få ett større rom – påkostning. ■■ Flytting av vegg for å få et mindre og et større rom – påkostning. ■■ Førstegangs maling av huset innvendig og utvendig – påkostning. ■■ Sette opp gjerde - påkostning. ■■ Førstegangs innblåsing av steinull i veggen på et eldre hus – påkostning. ■■ Kostnader i forbindelse med pålagt tilknytning til offentlig kloakkledning – påkostning. ■■ Skifte av kledning – vedlikehold. ■■ Maling av tidligere malt hus innvendig og utvendig - vedlikehold. Utskifting eller reparasjon av fastmontert utstyr i huset, f.eks. varmtvannsbereder – vedlikehold. ■■ Maling, reparasjon av hagegjerde – vedlikehold. ■■ Nødvendig utskifting av vann- og kloakkledninger – vedlikehold. ■■ Utskifting av det elektriske anlegget, uten at det opprettes flere punkter – vedlikehold.

Skattebetaleren 2 / 2015 21


| SELVANGIVELSEN |

Skattebetalerforeningens Våre sjekklister er praktiske å bruke for flere typer livssituasjoner, og er nyttige å om at du har husket alt som er relevant i din selvangivelse. AV TROND OLSEN

Sjekkliste for ektefeller Forsørger ektefelle Hvis ektefellen din har lav eller ingen nettoinntekt, for eksempel fordi hun eller han studerer, vil han eller hun ikke ha nytte av sitt personfradrag. Det vil si at du da kan lignes i skatteklasse 2 i 2014. Hva innebærer så det? Jo, dette innebærer at du får et personfradrag som i 2014 utgjør 72.000 kroner. Økningen i personfradraget reduserer skatten med 6.264 kroner (27 prosent av 23.200 kroner). Hva som lønner seg i det enkelte tilfelle; felles ligning i skatteklasse 2 eller særskilt ligning i skatteklasse 1, beror på en konkret vurdering av ektefellenes inntekter og fradrag. Skattemyndighetene skal benytte den skatteklassen som er mest gunstig for dere, men for sikkerhets skyld bør du likevel sjekke i selvangivelsen om du har fått riktig skatteklasse. Hvis skatteklassen er feil må du selv gi beskjed om dette i selvangivelsen, under post 5.0.

Gift etter 31. oktober 2013 Har dere giftet dere i denne perioden anses dere ikke automatisk som ektefeller – altså rent skattemessig. Det vil si at dere må sjekke hvilken skatteklasse som lønner seg. Hvis det lønner seg for dere å få skatteklasse 2, kan den ektefellen som har lavest nettoinntekt kreve å bli lignet felles med sin ektefelle. Det er imidlertid ett vilkår som MÅ oppfylles, og det er at dere må ha flyttet sammen i felles hjem før utgangen av 2014. Eksempel på utfylling: Bruk posten «Tilleggsopplysninger» (post 5.0): «Jeg giftet meg med Dag Hansen f.nr: 120163 00000 den 16. desember 2013. Vi har bodd sammen i flere år og oppfyller derfor vilkåret om å ha stiftet felles hjem før utgangen av 2014. Jeg har ikke hatt noen inntekt i 2014, og krever å bli lignet sammen med min ektefelle i skatteklasse 2 F».

Felles bedrift Dersom en av dere er personlig næringsdrivende, og begge ektefellene jobber i denne virksomheten, kan dere fordele inntekten fra 22 Skattebetaleren 2 / 2015

virksomheten etter arbeidsinnsats. Da fordeler dere personinntekten – og grunnlaget for eventuell toppskatt. Eksempel: Ida er selvstendig næringsdrivende, og driver en nettbutikk. Beregnet personinntekt fra virksomheten er på 700.000 kroner. Hennes mann Jesper er lønnsmottaker. Han jobber som saksbehandler, og tjener 400.000 kroner i året. Han hjelper Ida med pakking av varer på kveldstid. Ut fra timelister blir de enige om at 90.000 kroner av inntekten skal tilordnes Jesper. Dermed reduseres Idas toppskatt med 8.100 kroner.

Fordeling av inntekter og kostnader Ektefeller kan velge i hvilken selvangivelse de vil føre renteinntekter, aksjeutbytte, gevinst ved salg av eiendom og andre kapitalinntekter. Det samme gjelder kapitalkostnader som for eksempel gjeldsrenter, tap ved salg av aksjer og eiendom, og særfradrag for store sykdomsutgifter. Normalt sett har ikke slike disposisjoner betydning for skatten, ettersom skattesatsen er 27 prosent på nettoinntekten uansett. Det finnes imidlertid to tilfeller der det kan ha betydning å flytte på fradragene. Det er for det første dersom en av ektefellene har så lav inntekt at en ikke får benyttet personfradraget fullt ut. Da lønner det seg å flytte fradragene over til den av dere som har høyest inntekt. For det andre kan ektepar der den ene er alders- eller uførepensjonist med lav pensjon spare skatt ved å fordele inntekter og fradrag (se også underpunktet pensjon). Ektefeller kan også fritt fordele formue og gjeld, men de blir alltid lignet felles for formue, slik at fordelingen ikke får noen betydning for formuesskatten. I skatteoppgjøret vil den samlede formuesskatten bli fordelt på ektefellene ut i fra fordeling av formue og gjeld i selvangivelsen. Vær oppmerksom på at ikke alt kan fordeles fritt. Lønnsinntekt, pensjon og trygdeytelser kan ikke fordeles. Disse skal føres i selvangivelsen til

den av ektefellene som har utført arbeidet eller som har krav på pensjonen. Det samme gjelder kostnader som knytter seg til slike inntekter.

Underskudd Det er mulig å gå med underskudd i selvangivelsen. Det skjer når fradragene er høyere enn inntektene. Når dette skjer med ektefeller overføres automatisk underskuddet til den andre ektefellen. I dette tilfellet kan dere ikke velge å ikke overføre underskuddet, det skjer automatisk. Hvis underskuddet fortsatt ikke er fullt utnyttet hos ektefellen, vil det gjenstående bli fremført automatisk til fradrag neste år. Fremførbart underskudd fremgår av skatteoppgjøret. Eksempel: Line har en lønnsinntekt på 500.000 kroner, minstefradrag 84.150 kroner, og et aksjetap på 600.000 kroner. Minstefradraget og 415.850 kroner av aksjetapet reduserer inntekten hennes til 0. Den resterende delen av tapet overføres til ektefellen Åge.


sjekklister gå igjennom for å forsikre deg

Skilt eller separert Hvis dere har flyttet fra hverandre (samlivsbrudd) ved utgangen av året vil dette, skattemessig, få effekt for hele året. I selvangivelsen vil dere derfor bli behandlet som enslige. Hvordan påvirker det så skatteoppgjøret? Hvis dere ikke har barn vil samlivsbruddet i liten grad påvirke skatten. Ektefellene vil i så fall bli lignet som to selvstendige skattytere. Begge tar med egen formue og inntekt, og får personfradrag fastsatt etter forholdene til hver enkelt. Vær imidlertid oppmerksom på at dersom en av dere har forsørget den andre det meste av året, enten ved underhold før bruddet eller bidrag etter bruddet, kan kreve skatteklasse 2, og på den måten spare penger i skatt. Eksempel: Åse og Espen separeres i oktober 2014. De er barnløse. Åse har vært hjemmeværende, uten inntekt. Espen kan kreve å bli lignet i skatteklasse 2. For ektefeller med barn blir den skattemessige effekten av et samlivsbrudd større. En eller begge av de tidligere ektefellene vil bli betegnet som «enslig forsørger», (se egen sjekkliste).

Sjekkliste for samboere Felles lån for samboere Skal gjeld og gjeldsrentefradraget fordeles, må begge samboerne være forpliktet overfor banken eller andre kreditorer. Eventuelt at de har inngått en særskilt skriftlig avtale om fordeling av gjelden. Samboere kan få fradrag for gjeldsrenter de hefter for under forutsetning av at det er de selv som har betalt de aktuelle rentene. Dersom dere overfor banken hefter med 50 prosent hver, og også betaler i henhold til dette, har dere rett på fradrag med halvparten hver. Har din samboer fått ført opp hele lånet og rentefradraget i sin selvangivelse, så må han eller hun halvere beløpene i sin selvangivelse. Du skal i din selvangivelse føre halvparten av renteutgiftene i post 3.3.1 og halve lånesaldoen i post 4.8.1 (dersom du ikke har annen gjeld fører du dette i feltet «Beløp som

ikke er forhåndsutfylt fører du her»). I feltet for tilleggsopplysninger forklarer du at du hefter for 50 prosent av lånet og betaler halvparten av rentene.

Salg av bolig etter samlivsbrudd Hovedregelen ved salg av bolig er at en eventuell gevinst først blir skattefri dersom selger har vært eier i mer enn ett år, og bodd i boligen i minst ett av de to siste årene før salget. I forbindelse med et samlivsbrudd er nok den vanligste situasjonen at én av partene raskt flytter ut. Imidlertid kan det ta litt tid å få solgt boligen, og etter hovedregelen vil da den utflyttede part måtte skatte av gevinsten. Denne urimeligheten er det heldigvis tatt høyde for når det gjelder ektefeller, slik at den av ektefellene som flytter, vil opparbeide seg botid på lik linje med den som blir boende. Denne regelen gjelder også for samboere som har eller har hatt felles barn. Andre samboere bør derimot passe på å selge innen ett år fra utflyttingen dersom det ligger an til gevinst ved salget. Gi opplysninger i selvangivelsen post 5.0 om skattefritt salg av tidligere felles bolig.

Når dere har barn Foreldrefradrag: Har du barn som er 11 år eller yngre (født 2003 eller senere) kan du kreve foreldrefradrag for dokumenterte kostnader til pass og stell (kostnader til dagmamma, barnehage, skolefritidsordning, barnevakt o.l). Det samme gjelder hvis du har eldre hjemmeboende barn, forutsatt at barnet/barna har særlig behov for omsorg og pleie for eksempel på grunn av funksjonshemming. Fradraget gis for faktiske utgifter, begrenset oppad til 25.000 kroner for ett barn, deretter 15.000 kroner for hvert barn. Hvis du har to barn, kan du føre opp maks 40.000 kroner selv om kostnadene bare skriver seg fra det ene barnet. Merk at samboere som har hvert sitt særkullsbarn kan føre opp 25.000 kroner hver. Samboere med felles barn bør dessuten passe på hvis fradraget fører til at en av partene får negativ alminnelig inntekt. Den beste løsningen er å flytte det over på den av dere som har høyest inntekt i årets selvangivelse.

Som hovedregel skal ektefeller som lever sammen ha et felles maksimumsbeløp som fradrag. Men det er unntak. For det året ekteskapet inngås aksepterer ligningsmyndighetene at ektefeller som ikke har felles barn kan kreve det fradraget de ville hatt krav på om de ikke var gift. Eksempel: Stine og Roar giftet seg 1. mars 2014. Roar har et særkullsbarn, og Stine har to særkullsbarn. Roars utgifter til pass og stell av barn er 20.000 kroner, mens Stine har utgifter for sine to barn på 45.000 kroner. Roar kan kreve 20.000 kroner i foreldrefradrag og Stine 40.000 kroner i selvangivelsene sine for 2014 Etter hovedregelen ville de bare fått fradrag for til sammen 55.000 kroner (maksimumsbeløpet for tre barn). Men for neste år er det hovedregelen om et felles maksimumsbeløp som gjelder. Fradragsmulighetene inkluderer også kjøring til barnehage, SFO, dagmamma osv. Dette gjelder imidlertid kun for bruk av bil, og satsen er 1,50 kroner per kilometer. Det er bare kostnadene til ekstra kjøring som kan tas med, noe som betyr at dersom barna leveres på vei til jobb, kan du ikke få fradrag for hele avstanden mellom hjem og jobb – bare selve omveien du kjører for å komme deg til barnehagen. Eksempel: Ett barn, barnehageutgifter 20.000 kroner per år. Daglig merdistanse for å kjøre barnet til barnehage er 5 kilometer. Fradraget for transport blir: 5 km x 230 dager x 1,50 kroner =1.725 kroner. Totalt fradrag blir 21.725 kroner. Foreldrefradraget må kunne dokumenteres.

Skattebetaleren 2 / 2015 23


​ | SELVANGIVELSEN | Utgiftene til barnehage skal være forhåndsutfylt, uavhengig om det er privat eller offentlig. Det samme gjelder SFO. Sjekk likevel alltid om du har fått korrekt foreldrefradrag. Foreldrene kan fritt fordele fradraget slik de selv ønsker. Utgifter til dagmamma må du selv kreve fradrag for i selvangivelsen post 3.2.10. Det samme gjelder eventuell bilkjøring til barnepass (innenfor beløpsgrensene). Gi i så fall nærmere opplysninger i post 5.0 «Tilleggsopplysninger».

Samboer gått bort Hvis gjenlevende samboer overtar hele eller deler av avdød samboers eiendeler i uskifte skal gjenlevende samboer ha samme skattemessig behandling som om de var gift før dødsfallet. Det er bare samboere med felles barn, eller som har hatt eller venter barn sammen som kan sitte i uskifte. For det året dødsfallet skjer, lignes gjenlevende samboer for sin og avdødes inntekt under ett i klasse 2 dersom fellesligning av inntektene gir lavere samlet skatt enn særskilt ligning. Gjenlevende vil da få dobbelt personfradrag. Hele formuen (gjenlevendes og avdødes formue) ved årets utgang lignes hos gjenlevende samboer, så fremt hele boet etter avdøde er overtatt i uskifte. For dødsfallsåret gis det dobbelt formuesfradrag, og det kan slå gunstig ut. For å vise dette med et eksempel: Gjenlevende samboer har formue, og betaler formuesskatt. Både han og den avdøde samboer eide hver sin halvpart av en belånt, felles bolig. Avdød samboer hadde ingen netto formue. Den gjenlevende samboeren, som sitter i uskifte, ber om å bli lignet under ett med avdøde. I stedet for ett fribeløp på 1 million kroner blir fribeløpet det doble: 2 millioner kroner, og formuesskatten reduseres derfor med 10.000 kroner. For årene etter dødsfallet lignes gjenlevende samboer for all inntekt og formue i uskifteboet som enslig skattyter.

24 Skattebetaleren 2 / 2015

Sjekkliste for barn og ungdom Barn som er 16 år eller yngre lignes under ett med foreldrene for: ■■ All formue. ■■ All inntekt av formue. ■■ Barnets egen arbeidsinntekt når barnet fyller 12 år i inntektsåret. ■■ Eventuelle pensjonsinntekter. Bor foreldre sammen, skal barnets formue og inntekt som hovedregel føres med en halvpart på hver av foreldrene. Dette gjelder uavhengig av om foreldrene er gift eller samboende. NB! Vær oppmerksom på at det kan kreves en annen fordeling! Er foreldrene samboere, må det overveies nøye hvem av foreldrene barnets inntekt og formue plasseres hos. Her kan det være penger å spare! Barn mellom 13 og 16 år som har egen arbeidsinntekt, må selv levere egen selvangivelse for denne inntekten, selv om inntekten er innenfor frikortet. Dette gjelder også inntekt fra foreldrenes bedrift. Annen inntekt og formue føres fortsatt hos foreldrene. Er du 17 år eller eldre: Fra og med det året du fyller 17 år lignes du selvstendig for all formue og inntekt. Dette gjelder også barnepensjon. Selvstendig ligning innebærer at både bruttoinntekter og fradrag føres på deg, og ikke foreldrene. Hvis fradragene er større enn bruttoinntektene, er det ikke anledning til å overføre det overskytende til foreldrene.

Skattefri arbeidsinntekt Barn som ved inntektsårets utgang ikke har fylt 13 år, kan ha arbeidsinntekt på inntil 10.000 kroner uten å måtte betale skatt. Beløpsgrensen gjelder samlet arbeidsinntekt i inntektsåret, uavhengig av om inntekten skriver seg fra ulike arbeidsgivere. Hvis beløpsgrensen overstiges, er det overskytende skattepliktig og lignes på vanlig måte sammen med foreldrenes inntekt. Skattefritaket gjelder inntekt av en konkret arbeidsprestasjon, slik at passive honorarer som for eksempel reklamefotografering av spedbarn faller utenfor. Alle, uansett alder, kan dessuten i løpet av inntektsåret tjene inntil 1.000 kroner skattefritt fra ulike arbeidsgivere, og 6.000 kroner i 2014 fra ulike skattefrie foreninger mv. Hvis arbeidet har tilknytning til betalerens hjem eller fritidsbolig, kan du også skattefritt motta 6.000 kroner fra hver slik husstand. Så her er det mange aktuelle skattefrie jobber for ungdom, som for eksempel snømåking, klipping av plen, maling av hus og barnevakt. Skattefrie lønnsinntekter skal ikke føres i selvangivelsen, og får derfor heller ikke betydning for frikortet. Frikortgrensen er for 2014 39.950 kroner. Dette betyr at du kan tjene inntil dette beløpet uten å betale skatt, men husk at selvangivelse likevel må leveres. Har du tjent over frikortgrensen, er det ingen krise. Du kan faktisk tjene ganske mye mer før du må betale noe særlig skatt. Det skyldes at minstefradraget i lønn og personfradraget er ganske høyt. Dermed kan du slippe unna med bare å betale trygdeavgift, som er 8,2 prosent dersom du er 17 år eller eldre, eller 5,1 prosent dersom du er 16 år eller yngre. Har du tjent over frikortgrensen, skal


du skatte av pengene du har tjent. Men først har du krav på minstefradrag, som skal utgjøre 43prosent av lønnsinntekten, men maksimalt 84.150 kroner. Du har uansett krav på minst 31.800 kroner i minstefradrag – så sant du ikke tjente mindre enn det. Eksempel: Eli (18 år) jobbet i en butikk ved siden av skolen i fjor, og tjente 76.000 kroner. I selvangivelsen får hun minstefradrag på 31.800 kroner – i tillegg til et personfradrag på 48.800 kroner. Hun har ikke andre fradrag, men siden minstefradrag og personfradrag er like stort som inntekten, skal hun ikke betale inntektsskatt, som er 27 prosent. Hun må imidlertid betale trygdeavgift med 8,2 prosent av hele inntekten – altså totalt 6.232 kroner. Eksempel: Studenten Arve (17 år) hadde sommerjobb i fjor, og tjente 45.000 kroner. Fordi inntekten hans overstiger frikortgrensen, må han betale skatt. Han skal også betale 8,2 prosent i trygdeavgift. I utgangspunktet skulle han altså betale 3.690 kroner i trygdeavgift (45.000 kroner x 8,2 prosent), men trygdeavgiften skal imidlertid ikke overstige 25 prosent av den delen av inntekten som overstiger 39.600 kroner. For Arve betyr dette at skatten ikke skal være mer enn 1.350 kroner ((kr 45.000 – kr 39.600) x 25 %) på inntekten hans på 45.000 kroner.

Jobb på studiestedet Hvis du som student i fjor hadde heltidsarbeid på studiestedet, og derfor bodde borte fra hjemmet på grunn av arbeidet, og pendlet hjem i denne perioden, har du krav på pendlerfradrag. Som pendler vil du ha krav på fradrag for merutgifter til kost med 195 kroner per døgn i disse ukene. Fradrag for hjemreiser i samme periode er ikke så aktuelt, ettersom du først får fradrag når reiseutgiftene overstiger 15.000 kroner. Fradraget gis etter samme regler og satser som ved arbeidsreise, og det vil si 1,50 per per km. Hvis det er brukt fly, kan du velge å kreve fradrag for faktiske kostnader til flybillett i stedet for avstandsfradraget. Så lenge du ikke har faktiske utgifter til bolig på hjemstedet er det ikke fradragsrett for merutgifter til bolig (losji) på arbeidsstedet.

du ikke som pendler, selv om du har deltidsjobb ved siden av studiene. Det vil si at pendlerfradraget bare er aktuelt når du som student har heltidsarbeid i feriene.

BSU Boligsparing for ungdom (BSU) gir fradrag i skatt med 20 prosent av innbetalt sparebeløp i inntektsåret, men skattefradraget er begrenset til årets inntektsskatt og trygdeavgift. Maksimalt innbetalt beløp er 25.000 kroner per år. Dette gir et maksimalt årlig skattefradrag på 5.000 kroner. Skal du ha full glede av skattefordelen, forutsetter dette at du har egen inntekt på minst 60.980 kroner. Trygdeavgiften utgjør da 5.000 kroner, som altså BSU-fradraget vil redusere krone for krone. BSU-fradraget står ikke i den forhåndsutfylte selvangivelsen, ettersom det er et fradrag i selve skatten. Sjekk derfor om du har fått fradraget når skatteavregningen kommer (som regel i juni).

Sjekkliste for alderspensjonister Har du mottatt pensjon som gir rett til skattefradrag bør du kjenne til hvordan fradraget i selve skatten fastsettes, slik at du kan sjekke at beregningene stemmer. Skattefradraget kan redusere skatten din med maksimalt 30.000 kroner i 2014. Fradraget avhenger av størrelsen på pensjonen, pensjonsgrad og hvor stor del av året du har fått utbetalt pensjon. Skattefradraget fastsettes individuelt for den enkelte skattyter, uavhengig av ektefelles inntekt. Tar du ut mindre enn full pensjon eller pensjon bare i deler av året, blir skattefradraget og inntektsgrensene redusert. Du kan ikke få høyere skattefradrag enn summen av din inntektsskatt og trygdeavgift. Skattefradraget avkortes ikke mot arbeidsinntekt, og påvirkes heller ikke av andre inntekter og fradrag. Hvis samlet brutto pensjonsinntekt er høyere enn 175.900 kroner reduseres fradraget. Skattefradraget avkortes med 15,3 prosent av samlet pensjonsinntekt mellom 175.900 kroner og 266.900 kroner, og med 6 prosent av overskytende pensjonsinntekt. Eksempel: Lars har en samlet pensjonsinntekt på 270.000 kroner i 2014, og tar ut 100 prosent pensjon. Fullt skattefradrag er 30.000 kroner, men det avkortes fordi pensjonen overstiger 175.900 kroner. I intervallet 175.900 kroner til 266.900 kroner avkortes fradraget med 15,3 prosent, mens det avkortes med 6 prosent for det overstigende beløp. For Lars avkortes dermed skattefradraget med 13.923 kroner + 186 kroner, til sammen 14.109 kroner. Skattefradraget blir dermed (30.000 kroner – 14.109 kroner) 15.891 kroner. Hadde du pensjonsinntekt over 534.850 kroner vil ikke skattefradraget gi noen skattereduserende effekt.

Eksempel: Ine studerer i Oslo, og bor fortsatt hjemme hos foreldrene i Halden. I fjor sommer hadde hun heltidsjobb i Oslo i hele sommerferien, og var bare hjemme i helgene. Hun kan derfor kreve pendlerfradrag i form av merutgifter til kost med 195 kroner per døgn, og fradraget i selvangivelsen blir for henne 7.800 kroner (195 x 40 døgn). Skatten hennes reduseres dermed med 2.106 kroner.

Vær oppmerksom på at når studiene er hovedgrunnen til at du bor borte fra hjemmet, regnes

Skattebetaleren 2 / 2015 25


​ | SELVANGIVELSEN | Eksempel: Tore (70 år) er enslig, og mottar blant annet alderspensjon fra folketrygden og Statens pensjonskasse. Den samlede pensjonen er på 550.000 kroner. Her vil han ikke få skattefradrag på grunn av avkortningsreglene. Pensjonsgrad reduserer fradraget – og har du benyttet muligheten etter de nye reglene om fleksibelt uttak av alderspensjon fra folketrygden kan pensjonen tas ut helt eller delvis, og graderingen kan være 20,40,50,60,80 eller 100 prosent av full pensjon.

Har du tatt ut 60 prosent alderspensjon fra folketrygden, får du kun 60 prosent maksimalt skattefradrag. Ved alderspensjon fra folketrygden fremgår pensjonsgraden av kode 217 i lønns- og trekkoppgaven. Også AFP kan tas ut gradert. Ved AFP i offentlig sektor, og «gammel» AFP i privat sektor som er tatt ut før 1. januar 2011, fremgår pensjonsgraden av lønnsog trekkoppgaven kode 227. Eksempel: Eva har bruttopensjon på 120.000 kroner med 50 prosent pensjonsgrad. Maksimalt skattefradrag for Eva blir da satt til 50 prosent av fullt skattefradrag, dvs. 0,5 x 30.000= 15.000 kroner. Grensen for avkortning av skattefradraget blir tilsvarende satt til 50 prosent av full grense, dvs. 0,5 x 175.900 kroner = 87.950 kroner. Siden Evas brutto pensjonsinntekt overstiger 87.950 kroner, skal hennes skattefradrag reduseres med 15,3 pst. av den delen som overstiger grensen opp til 120.000 kroner. Det vil si 15,3 % x (120.000 – 87.950) = 4.904 kroner. Skattefradraget for Eva blir da 15.000 - 4.904 = 10.096 kroner. Pensjon bare en del av året reduserer skattefradraget på samme måte. Eksempel: Nina tar ut 100 prosent pensjon fra 1. juli 2014, altså i seks måneder i 2014. Hun mottar 105.000 kroner i pensjon. I dette tilfellet har tatt ut pensjon halve året. Dessuten reduseres skattefradraget fordi hun har pensjonsinntekt over grensen for avkortning. Hennes skattefradrag blir derfor 12.391 kroner.

Skattefradraget reduserer inntektsskatt og trygdeavgift, men ikke formuesskatt. Vær oppmerksom på at skattefradraget ikke kan settes høyere enn utlignet skatt. Pensjonistektepar med for eksempel renteinntekter eller renteutgifter må derfor passe på å få utnyttet sitt skattefradrag når de fyller ut selvangivelsen. Skattefradrag for pensjonsinntekt beregnes individuelt på grunnlag av hver ektefelles brutto pensjonsinntekt. Det kan derfor være svært lønnsomt å passe på at begge får full utnyttelse av sitt eget skattefradrag når de fyller ut selvangivelsen.

26 Skattebetaleren 2 / 2015

Eksempel: Stein er lønnsmottaker og har betydelige renteinntekter. I 2014 utgjorde lønnsinntekten 800.000 kroner. Hans ektefelle Inger har pensjon på 150.000 kroner. Fordi hennes pensjon er lavere enn grensen for avkortning på 175.900 kroner, vil hun ha krav på et skattefradrag på 30.000 kroner. Hennes skatt på pensjonen er imidlertid bare på 24.039 kroner, slik at hun ikke får utnyttet 5.961 kroner av skattefradraget. I denne situasjonen vil det lønne seg å overføre renteinntekter på 22.078 kroner fra Stein til Ingers selvangivelse. Som en følge av overføringen øker skatten hennes med 5.961 kroner, til 30.000 kroner, og hun får utnyttet skattefradraget på 30.000 kroner fullt ut. På den måten sparer ekteparet 5.961 kroner i skatt. Tilleggspensjoner fra andre pensjonsordninger enn folketrygden, slik som tjenestepensjoner og ny AFP i privat sektor, vil ikke gi selvstendig rett til skattefradrag.

Sjekkliste for enslig forsørger Nye regler fra 2013 Enslige forsørgere skal fra og med 2013 ikke lenger lignes i skatteklasse 2, men i skatteklasse 1. I stedet gis særfradrag i alminnelig inntekt for den som bor alene med omsorg for barn under 18 år. For 2014 er særfradraget 4.067 kroner per måned. Fullt fradrag utgjør 48.804 kroner per år. Det nye særfradraget gis til den som forsørger et eller flere barn under 18 år, og som er ugift, skilt, separert, enke/enkemann og ikke lever med samboer på varig basis. Du har rett til særfradrag hvis NAV anser deg som reell enslig forsørger, og du har mottatt utvidet barnetrygd fra NAV etter barnetrygdloven § 9 i løpet av inntektsåret 2014. Utvidet barnetrygd er barnetrygd for ett barn mer enn forsørgeren faktisk bor sammen med, og gis bare enslige forsørgere med barn under 18 år. Retten til utvidet barnetrygd opphører dersom mottakeren har inngått samboerskap som har vart i mer enn 12 måneder, får barn sammen med samboer eller gifter seg.

Delt omsorg Ordinær barnetrygd og utvidet barnetrygd kan deles likt mellom foreldrene når begge bor alene og har avtalt delt bosted for barnet (barna). Særfradraget vil i slike situasjoner deles med en halvpart på hver av foreldrene. Eksempel: Arne og Eva er skilt og har delt omsorg for deres sønn på 12 år. Verken Arne eller Eva har ny samboer. De har krav på et halvt særfradrag for forsørgelse. Dersom bare den ene av foreldrene oppfyller vilkåret til utvidet barnetrygd, for eksempel fordi den andre forelderen gifter seg, gis et halvt særfradrag i tilfeller hvor omsorgen er delt.


Eksempel: Arne og Eva var tidligere gift og har et felles barn som de har avtalt delt bosted for. Arne har fått barn sammen med ny samboer, mens Eva er enslig. Arne har ikke krav på særfradrag for forsørgelse, mens Eva har krav på et halvt særfradrag fordi hun mottar halv barnetrygd og halv utvidet barnetrygd.

Arbeidstakere fra et annet-EØS land som får utbetalt utvidet barnetrygd fra NAV, vil ha rett til det nye særfradraget for enslige forsørger dersom vedkommende skattlegges for hele eller tilnærmet hele sin inntekt i Norge.

Daglig omsorg en del av året Særfradrag for enslige forsørgere gis med 4.067 kroner per påbegynt måned. Det graderes etter antall måneder du har mottatt utvidet barnetrygd. Eksempel: Eva og Arne har felles barn og flyttet fra hverandre i juli 2014. Eva overtar omsorgen for barna. Eva har dermed krav på særfradrag for forsørgelse i 5 måneder, noe som gir et særfradrag på 20.335 kroner. Merk at en intern avtale mellom foreldre om deling av særfradraget i tilfeller der utvidet barnetrygd utbetales kun til den ene, ikke gir rett til delt særfradrag. Særfradrag med halv sats forutsetter at utvidet barnetrygd er delt ved utbetalingen fra NAV. Barnet fyller 18 år i løpet av året Eksempel:Eva er enslig forsørger for sin datter som fyller 18 år i november 2014. Eva har krav på særfradrag for forsørgelse i 10 måneder i 2014, noe som gir et fradrag på 40.670 kroner.

Sjekkliste for enke eller enkemann Selvangivelse når en sitter i uskifte – dødsåret Hvis ektefellen har gått bort i 2014, og du sitter i uskiftet bo, kan du levere den forhåndsutfylte selvangivelsen til avdøde. Marker på selvangivelsen at han er død, og opplys om at du sitter i uskiftet bo. Sjekk at oppgaver fra arbeidsgiver, pensjonsutbetaler, banker mv. har kommet riktig på selvangivelsen, og gjør eventuelle korrigeringer. Dere lignes uansett felles for formue i dødsåret som ektefeller. Dersom han eller du hadde så liten inntekt at begge ikke får gjort nytte av personfradraget, kan det lønne seg å kreve felles ligning i klasse 2. Har dere begge to «normal» inntekt i det aktuelle året vil det sjelden være aktuelt. Vær imidlertid oppmerksom på at når en skattyter dør blir adressen automatisk fjernet i folkeregisteret, og det blir derfor ikke sendt ut selvangivelse til avdøde i disse tilfellene. Registrer derfor en c/o–adresse, slik at selvangivelsen blir sendt til denne adressen. Har du ikke registrert co-adresse, kan du som gjenlevende ektefelle få tilsendt avdødes selvangivelse ved henvendelse til Skatteetaten, eller også få den utlevert ved fysisk oppmøte på et skattekontor. SB

Særfradraget skal være forhåndsutfylt i selvangivelsen post 3.5.5. Du skal ikke selv endre beløpet i post 3.5.5. Mangler fradraget i selvangivelsen eller beløpet er feil, må du be NAV sende korrigerte opplysninger om antall måneder med fullt eller delt utvidet barnetrygd til Skatteetaten snares mulig. Når NAV sender korrigerte opplysninger til Skatteetaten, er det ikke nødvendig for deg å sende dokumentasjon i eget vedlegg.

Skattebetaleren 2 / 2015 27


| SELVANGIVELSEN |

Har du fått dette brevet fra skattemyndighetene? En rekke skatteytere som solgte bolig i 2014 har mottatt brev fra skattemyndighetene med foreløpig beregning av gevinst eller tap i forbindelse med salget. Det er all grunn til å gjennomgå brevet nøye.

B

revet fra skattemyndighetene ble sendt ut mot slutten av 2014, og grunnen til at det kan oppstå en del komplikasjoner knyttet til brevet er at beregningene er basert på offentlig informasjon – som bostedsadresse, samt tilgjengelig informasjon fra Statens kartverk om kjøps- og salgssum. Opplysningene i brevet, som skattemyndighetene legger til grunn som faktum i selvangivelsen dersom ikke du har kommet med til-

«

føyelser eller korrigeringer, er imidlertid ikke nødvendigvis riktige. Dine individuelle forhold utover den offentlige informasjonen er det ikke tatt hensyn til, og dette kan gjøre stor forskjell. Det første spørsmålet du må vurdere er om gevinsten du har oppnådd overhodet er skattepliktig. Dersom du har eid boligen i mer enn ett år og brukt den som egen bolig i minst ett av de siste to årene før salget er utgangspunktet at gevinsten er skattefri. Ofte er man i tvil om brukskravet er oppfylt.

Opplysningene i brevet er ikke nødvendigvis riktige.

28 Skattebetaleren 2 / 2015

Da er viktig å huske på at skatteloven har regler om at ikke-bruk på grunn av f. eks. arbeid skal godkjennes som brukstid, og ektefeller kan også godskrives hverandres brukstid. Husk også at det gjelder egne regler for fritidsboliger. De kan like gjerne gjelde leiligheten i byen som hytta på fjellet.

Påkostning eller vedlikehold Dersom salget er skattepliktig (eller tap fradragsberettiget), blir oppgaven så å kontrollere gevinst-/tapsberegningen nærmere. Her er det viktig å få med omkostninger i forbindelse med kjøpet og salget, og ikke minst kan senere påkostninger øke kostprisen (og dermed redusere gevinsten/øke tapet) din betraktelig. Er det snakk om boliger som er ervervet før 1992 er det også spesielle regler om oppregulering av kostpris som kan hjelpe på skatteregningen.

Ved feil Hvis du ser at det er brukt feil tall, hva gjør du da? Selvangivelsen er ikke noe endelig ligningsoppgjør. Det skjer først etter at du har kontrollert og sendt inn selvangivelsen (eller stilltiende akseptert den forhåndsutfylte selvangivelsen innen utløpet av fristen 30. april). Du bør derfor imøtegå opplysningene i selvangivelsen. SB


​| MERVERDIAVGIFT |

Pass på ny momsfelle! Hvis tolkningen fra Skattedirektoratet blir stående kan selger av bygg risikere å miste mva-fradrag og kjøper må vente inntil 10 på å få fullt fradrag. AV HILDE ALVSÅKER

S

kattedirektoratet har i et fellesskriv til skattekontorene den 6.februar 2015 kommet med sin fortolkning av mva-reglene for utleiebygg som under oppføring blir overdratt til

ny eier. Dette vil gjelde både ved salg og fusjon, og som vi vil vise kan tolkningen komme til å koste dyrt dersom man ikke er oppmerksom.

Frivillig registrering Etter dagens praktisering av reglene kan et selskap som fører opp et bygg for utleie på visse vilkår registrere utleien frivillig i Merverdiavgiftsregistreret når leiekontrakter er inngått. Det betyr at utleier fortløpende kan kreve fradrag for inngående mva på kostnader til bygget, fordi bygget skal brukes av leietakere som er mva-pliktige. Når bygget er ferdig oppført starter justeringsperioden, som er på 10 år. Hvis bygget senere i denne perioden overdras, må selger justere (betale tilbake deler av) tidligere fratrukket mva. Dette kan unnlates hvis den nye eieren overtar justeringsforpliktelsene.

Vi vil tro at det som regel er uaktuelt at leietaker fysisk er til stede i lokalene mens arbeidene pågår, fordi det både er upraktisk og kan være ulovlig. Spørsmålet er da hva som ligger i uttrykket «er til stede». Er det tilstrekkelig at leietakers maskiner står i lokalet? 2) Bygg der det ikke er leietakere i lokalene mens byggetiltak utføres, men hvor det er inngått leiekontrakter slik at bygget er omfattet av utleiers frivillige registrering.

Vedlikeholdskostnader I fellesskrivet fra Skattedirektoratet konkluderer man imidlertid med at selger ikke har rett til å beholde fradraget for mva på byggekostnader som gjelder vedlikeholdsarbeider (ikke kapitalvare). Begrunnelsen er at selger ikke tar bygget i bruk som utleiebygg. Men fradragsretten skal vurderes på tidspunktet for anskaffelsen, og på det tidspunktet hadde selger planlagt å leie ut bygget og hadde allerede inngått leiekontrakter. Det er bare i to tilfeller Skatteetaten kan tilbakeføre fradrag. Det ene er hvis utleier er forhåndsregistrert og virksomheten aldri kommer i gang. Det er andre er hvis hensikten med anskaf-

felsene ikke var å bruke den i avgiftspliktig virksomhet. Da kan Skatteetaten skjære igjennom og kreve fradraget tilbake. I saken som er omtalt i fellesskrivet er selger ikke forhåndsregistrert, og det er heller ikke opplyst at Skatteetaten kan skjære igjennom. Når Skattedirektoratet allikevel mener selger må betale tilbake fradrag på vedlikeholdskostnader, er det tvilsomt om det er riktig.

Kapitalvare Skattedirektoratet skriver at selger heller ikke har rett til å beholde fradraget for mva på byggekostnader som anses som en kapitalvare. I fellesskrivet står det kort at tilbakeføringsplikten ikke kan overføres, uten at det er nærmere begrunnet. Det er derfor vanskelig å forstå hvorfor direktoratet mener bestemmelsen i mva-loven § 9-7 (2) ikke kan anvendes. Kjøper/mottaker kan kreve justert fradrag når bygget er ferdig oppført. Ulempen med det er at fradraget fordeles over 10 år, istedenfor at man får hele fradraget under oppføringen.

Konklusjon Hvis Skattedirektoratets tolkning blir stående betyr det at for bygg som er under oppføring kan resultatet bli at selger mister fradrag for mva og at kjøper må vente i 10 år på å få fullt fradrag. Man bør derfor, i hvert fall inntil videre, være forsiktig med å fisjonere eller selge et bygg som ikke er ferdig oppført. SB

Bygget overføres under oppføring Hvis bygget skifter eier før det er ferdig oppført, må den tidligere eieren betale tilbake all fratrukket inngående mva. Dette kan unnlates hvis den nye eieren overtar plikten til å betale tilbake. Bygg som overdras mens det er under oppføring eller ombygging, kan deles i to grupper. Enten bruker leietakerne bygget under byggeprosessen, eller så har ikke leietakerne flyttet inn under byggingen. 1) Bygg der avgiftspliktig leietakere er til stede mens byggetiltaket gjennomføres. Selger har da rett til å beholde fradrag for mva på byggekostnader som gjelder vedlikeholdsarbeider (ikke kapitalvare). Selger har også rett til å beholde fradrag for mva på byggekostnader som anses som kapitalvare, under forutsetning av at den nye eieren overtar tilbakeføringsplikten. Her er bygget tatt i bruk av leietakerne før fisjon/salg, og fradragsretten er i behold selv om bygget senere fisjoneres ut eller selges. Skattebetaleren 2 / 2015 29


​| NÆRINGSDRIVENDE |

Få staten til å dekke advokatutgiftene dine! Har du hatt kostnader til advokat, kan det være verdt å ta en ekstra runde og vurdere om staten kan være med å dekke hele eller deler av dine kostnader. I noen tilfeller vil du ha krav på dekning av sakskostnader fra skattemyndighetene, og i noen tilfeller kan du også kreve fradrag for advokatutgifter i selvangivelsen. AV BÅRD ERLEND HANSEN

D

et er flere måter det offentlige kan bistå deg med advokatregningen. Noen av de mest kjente er nok ordningene med fri rettshjelp og fri sakførsel. Men det finnes flere muligheter du kan benytte deg av. Skatteloven inneholder ingen særskilt regel om fradrag for advokatutgifter. Det er dermed den alminnelige fradragsregelen (skattelovens § 6-1) som er styrende for fradragsretten. Etter denne bestemmelsen kan du kreve fradrag for alle kostnader som er pådratt for å «erverve, vedlikeholde eller sikre skattepliktig inntekt». Hva skal til for at advokatutgiftene kommer inn under dette? Vi kan gi noen konkrete eksempler: Utgifter til advokat i forbindelse med arbeidstvister er normalt fradragsberettiget (i den utstrekning de overstiger minstefradraget). Det er som utgangspunkt ikke fradragsrett for advokatutgifter ved skilsmissesak - men hvis saken også gjelder ektefellebidrag, er den delen av advokattimene som gjelder dette fradragsberettiget. I saker om erstatningsoppgjør er utgangspunktet at fradragsretten beror på om erstatningen ville være skattepliktig/fradragsberettiget. Advokatutgifter i tvistesaker som gjelder fast eiendom kan være fradragsberettiget, dersom løpende skattepliktig inntekt kan bli påvirket av utfallet av tvisten – saken gjelder for eksempel inndrivelse av skattepliktig leie. Det har ikke betydning for fradragsretten om du vinner eller taper saken. 30 Skattebetaleren 2 / 2015

Bistand til selvangivelsen og i skattesaker Kostnader til skatteplanlegging er ikke fradragsberettiget. I utgangspunktet er det heller ikke fradragsrett for kostnader du måtte ha til bistand med utfylling av selvangivelsen. Imidlertid kan du få fradrag for utgifter til bistand med utfylling av ligningsoppgaver og bistand med avklaring under den ordinære ligningsbehandlingen – dersom kostnadene har sammenheng med skattepliktig inntekt eller inntektserverv. Det vil være tilfellet for mange næringsdrivende – hvor utgifter til slik bistand kan ses på som alminnelige driftskostnader. Spørsmålet er behandlet i en høyesterettsdom fra 2005 (Rt. 2005 s. 1434, Total E&P Norge m.fl.), der retten ga klart uttrykk for at det ikke er vilkår for fradragsrett at kostnaden påvirker en inntektsstrøm direkte. Synspunktet er videreført i Lignings-ABC.

Klagesaker Utgangspunktet i klage- og rettssaker som gjelder ilignet inntekts- eller formuesskatt, er at kostnader til juridisk bistand ikke er fradragsberettiget. Synspunktet som har fått gjennomslag i praksis er at fordi skatt ikke er en fradragsberettiget utgift, er heller ikke utgifter til å bestride ligningen det. Tilsvarende gjelder i saker hvor skattyteren selv anmoder om endring av ligning, og saken behandles etter reglene om endring uten klage. Dette er saker hvor anmodning om endring fremsettes mer enn ett år etter at skattelisten er lagt ut eller mer enn ett år etter at vedtak er truffet.

I slike tilfeller har man ikke rett til å få klagen realitetsbehandlet, og det er opp til skattemyndighetenes skjønn om saken skal behandles.

Men likevel fradragsrett… Dersom det er skattemyndighetene som tar opp en endringssak etter eget tiltak, er imidlertid utgifter til juridisk bistand i saken fradragsberettiget – forutsatt at kostnadene har sammenheng med skattepliktig inntekt eller inntektserverv. Det samme vil gjelde kostnader til juridisk bistand i forbindelse med bokettersyn («ligningsundersøkelser»). Har du fått varsel om endring av ligningen og forfølger saken med bistand fra advokat kan det derfor være verdt å vurdere å kreve fradrag for kostnadene. Utgifter til juridisk bistand i saker som gjelder andre skattarter enn inntekts- og formuesskatt kan også være fradragsberettiget. For næringsdrivende er for eksempel utgifter til bistand i saker som gjelder merverdiavgift fradragsberettiget. Det samme gjelder i saker om arbeidsgiveravgift. Lignings-ABC nevner videre uttrykkelig at kostnader i forbindelse med prosess vedrørende eiendomsskatt på regnskapslignet eiendom er fradragsberettiget. Utgifter til bistand for å oppnå høyere trygdeytelser er også fradragsberettiget (i den utstrekning de overstiger minstefradraget).

Dekning av sakskostnader i skattesaker Ved klage på ligningsavgjørelser, er utgangspunktet at man kun kan kreve at staten dekker advokatutgiftene man har hatt dersom skatteklagenemnda endrer en avgjørelse til gunst for skattyter. Hvis du skulle vinne frem overfor skattekontoret i en sak om klage over ligningen, kan du ikke kreve dekning – adgangen til å kreve dekning gjelder som utgangspunkt kun i saker som er brakt inn for skatteklagenemnda. Det er også et vilkår at skattyter har båret utgiftene selv. Dekker for eksempel arbeidsgiver kostnadene (uten at det skattlegges som lønn), får du etter praksis dekket ikke kostnadene. Dette ble sist stadfestet i en dom fra Høyesterett i mars 2015.


SBF SKATTEADVOKATER Bård Erlend Hansen er advokat i SBF Skatteadvokater, et advokatfirma med syv skatteadvokater- og rådgivere som er heleid av Skattebetalerforeningen. Her kan privatpersoner, bedrifter, organisasjoner og foreninger få helhetlig juridisk rådgivning til fornuftige priser. For mer informasjon, se www.sbfskatteadvokater.no

Kravet om dekning må fremsettes skriftlig innen tre uker etter at du har mottatt melding om vedtaket. Vilkårene for å få dekket sakskostnader i klagesaker er for øvrig at kostnadene er vesentlige, at de er pådratt med god grunn og at det er urimelig at skattyteren må dekke kostnadene selv.

Saken går til retten I saker for domstolene reguleres spørsmålet om dekning av sakskostnader av tvistelovens regler. Utgangspunktet er da at den som har vunnet saken har krav på full erstatning for sine sakskostnader fra motparten. Tvisteloven åpner for at den tapende part helt eller delvis fritas fra ansvar for den annen parts kostnader dersom tungtveiende grunner gjør det rimelig. Det kan blant annet være tilfellet hvis det var god grunn til å få saken prøvd – for eksempel at saken gjelder et tvilsomt rettsspørsmål. Utgangspunktet er at det kun er sakskostnader som er pådratt i forbindelse med selve rettssaken og kostnader som er pådratt på et tidligere stadium og som har kommet til nytte i rettssaken, som kan kreves dekkes etter reglene i tvisteloven.

Dersom du vinner saken og det fører til at skattekontoret endrer ligningen til gunst for skattyter, kan du, med grunnlag i ligningsloven, også kreve dekning av sakskostnader i forbindelse med den forutgående ligningsbehandlingen. Slike krav må da fremsettes innen 3 uker etter at man har mottatt melding fra skattemyndighetene om at saken på nytt skal behandles av skattekontoret.

Etablering, omorganiseringer og oppkjøp Utgifter til stiftelse av aksjeselskap og kostnader til utvidelse av aksjekapitalen mv. er fradragsberettigede, i den utstrekning selskapet dekker utgiftene selv. Dette gjelder også utgifter til juridisk bistand i forbindelse med utarbeidelse av stiftelsesdokumenter, protokoller og avtaler mv. Dersom aksjonærene dekker kostnaden, vil utgiftene ikke være direkte fradragsberettigede, men må aktiveres som en del av kostprisen på aksjene.

Direkte fradrag eller aktivering? I den utstrekning avkastning på aksjene er

skattepliktig, kommer utgiftene da til fradrag ved senere realisasjon av aksjene. Erverv og realisasjonskostnader knyttet til aksjer som faller inn under fritaksmetoden er altså ikke fradragsberettiget. Ved utgifter til juridisk bistand i forbindelse med erverv eller salg av andre formuesobjekter, er det også spørsmål om utgiftene kan fradragsføres direkte, eller om de må aktiveres på objektet. Har kostnaden sammenheng med den løpende skattepliktige inntekten eller selve ervervet av inntekten, kan utgiftene fradragsføres direkte.

Vanskelig skille Gjelder utgiftene på den annen side selve inntektskilden (formuesobjektet), må de aktiveres som en del av inngangs- eller utgangsverdien. Skillet kan være vanskelig å trekke i praksis, og for næringsdrivende er spørsmålet gjerne om utgiftene kan anses som løpende driftsutgifter eller utgifter i forbindelse med investeringer. Husk at selv om du ikke kan fradragsføre kostnadene direkte kan utgiftene ha en verdi ved inntektsoppgjøret ved realisasjon av formuesobjektet. SB Skattebetaleren 2 / 2015 31


| SELVANGIVELSEN |

Den store fradragsjakten:

Fradrag fra

A til Y

Er du på fradragsjakt? Her finner du en bred oversikt over mulige fradrag du kan ha krav på i selvangivelsen – fra A til Y. Advokathjelp (post 3.3.7)

Bompenger (post 3.2.8)

Utgifter til advokat er kun fradragsberettiget dersom utgiften er pådratt for å sikre, vedlikeholde eller erverve skattepliktig inntekt. Er utgiften relatert til lønnsinntekt inngår fradraget i minstefradraget, alternativt i post 3.2.2.

Kun fradragsrett dersom bilbruk til og fra jobb fører til minst to timer kortere reise- og ventetid regnet under ett for hver gang du reiser hjemmefra til du kommer hjem igjen, sammenlignet med bruk av rutegående transportmiddel. For å få fradrag må samlede utgifter til bom og ferge overstige 3.300 kroner per år.

Aksjehandel (post 3.3.7) Har du utgifter til PC, bredbånd, telefon, tidsskrifter eller annet i forbindelse med aksjehandel eller annen aktivitet som gir deg skattepliktig inntekt, så kan dette være fradragsberettiget. Husk at mye av dette også kan brukes privat, så ofte kan du ikke trekke fra hele kostnaden.

Boligselskap (post 3.3.4) Fradragsberettigede kostnader som andelseier eller sameier i boligsameie blir som regel innrapportert fra laget/sameiet, og kommer forhåndsutfylt på selvangivelsen.

Alternativt fordelingsfradrag

BSU – Boligsparing for ungdom

Har du jobbet i utlandet, kan du ha krav på alternativt fordelingsfradrag i skatten. Har du lønnsinntekt fra utlandet kan du ha krav på fradrag dersom vilkårene etter den såkalte ettårsregelen er oppfylt, eller dersom du har jobbet i et land vi har unntaksskatteavtale med. Fradraget er en forholdsmessig nedsettelse av skatten i Norge med den delen av skatten som skyldes utenlandsinntekten. Fyll ut skjema RF1150.

Sjekk at du har fått med BSU-fradrag i skatteberegningen dersom du har satt inn penger på BSU-kontoen i løpet av året. Fradraget er på inntil 5.000 kroner (20 prosent av sparebeløpet som maksimalt er 25.000 kroner) direkte i skatten.

Arbeidsreise (post 3.2.8) Fradrag for reiser til og fra jobb. Du multipliserer antall kilometer med en sats på 1,50 kroner. Overstiger antall kilometer 50.000 i løpet av et år, bruker du 0,70 kroner per kilometer på overskytende opp til 75.000 kilometer. Du må trekke fra et bunnbeløp på 15.000 kroner som ikke er fradragsberettiget.

Bankboks (post 3.3.7) Utgifter til bankboks er fradragsberettiget dersom du oppbevarer inntektsgivende verdipapirer der.

32 Skattebetaleren 2 / 2015

Fagforeningskontingent (post 3.2.11) Det gis fradrag for kontingent betalt til fagforening med inntil 3.850 kroner. Fradrag kan ikke kreves av pensjonister som fortsatt står i fagforeningen etter at de har sluttet å jobbe.

Ferge (post 3.2.8) Se «Bompenger» – de samme regler gjelder.

Flyttekostnader (post 3.2.2) Dette er et fradrag for deg som har måttet flytte på grunn av arbeidet. Beløpet inngår i minstefradraget, så det er kun aktuelt hvis du krever fradrag for faktiske utgifter. Prøv heller å få beløpet dekket skattefritt av arbeidsgiver.

Foreldrefradrag (post 3.2.10)

Utgifter til faglitteratur i tilknytning jobben inngår i minstefradraget, så dette er kun aktuelt hvis du krever faktiske utgifter istedenfor.

Dokumenterte utgifter til pass og stell av barn under 12 år, for eksempel SFO eller barnehage kan trekkes fra. Fradrag kan kreves for utgifter inntil 25.000 kroner for ett barn, og inntil 15.000 kroner for hvert ytterligere barn.

Faktiske utgifter (post 3.2.2)

Gaver (post 3.3.7)

Her fører du fradrag for faktiske utgifter til erverv, sikring eller vedlikehold av skattepliktig lønns- eller pensjonsinntekt (kommer i stedet for minstefradrag). Lag et vedlegg hvor du spesifiserer utgiftene du krever fradratt. Dette kan være advokatutgifter, hjemmekontor, fagbøker, arbeidsklær og liknende. Husk å stryke minstefradraget.

Gaver til frivillige organisasjoner er fradragsberettigede med inntil 16.800 kroner, men gave til den enkelte mottaker må være på minst 500 kroner i året. Det er også fradrag for gaver til forskning. For gaver over 10.000 kroner kan ikke fradraget overstige 10 prosent av netto inntekt. Liste over godkjente institusjoner finnes på skatteetaten.no.

Faglitteratur (post 3.2.2)


Hjemmekontor (post 3.2.2)

Minstefradrag (post 3.2.1)

Dette er et fradrag for deg som har et rom hjemme som er i eksklusiv bruk i jobb for arbeidsgiver. Fradraget settes sjablongmessig til 1.600 kroner året, eller alternativt de faktiske utgifter til strøm, og utgifter til boligen som kan tilordnes dette rommet. Fradraget inngår i minstefradraget, så det er kun aktuelt hvis du krever faktiske utgifter istedenfor. Prøv heller å få beløpet dekket skattefritt av arbeidsgiver.

Dette er et sjablongmessig fradrag som gis automatisk i lønnsinntekt og pensjonsinntekt som kompensasjon for utgifter man har til å erverve, sikre eller vedlikeholde skattepliktig lønns- eller pensjonsinntekt. Man kan kreve faktiske utgifter i stedet, men for at det skal lønne seg må de faktiske utgiftene være høyere enn dette standard sjablongbeløpet.

Kreditfradrag

Oppfyller du vilkårene for å være skattemessig pendler, har du krav på pendlerfradrag hvis du ikke får dekket utgiftene skattefritt av arbeidsgiver. Se skatt.no for eksempel på hvordan du kan skrive et vedlegg til selvangivelsen når du krever pendlerfradrag. Se også artikkel på side 18.

Har du inntekt fra utlandet, for eksempel utbytte fra utenlandsk selskap, renteinntekt i utenlandsk bank, eller lønn/pensjon fra utlandet, og du har betalt skatt i utlandet, kan du ha krav på kreditfradrag i Norge for skatten du har betalt. Fyll ut RF-1147 «Fradrag for skatt betalt i utlandet av person – kredittfradrag 2014». Har du lønn fra utlandet og alternativt fordelingsfradrag er et alternativ, vil det lønne seg.

Lån i arbeidsforhold (post 3.3.1) Har du lån fra arbeidsgiver, og har betalt renter - eller er skattlagt for rentefordelen; husk å kreve rentefradrag!

Pendlerfradrag (post 3.2.7/3.2.9)

Pensjonssparing (post 3.3.5 og 3.2.12) Har du inngått avtale om egen pensjonsparing (IPS) skal fradragsberettiget innskudd eller premie være forhåndsutfylt i selvangivelsen post 3.3.5. Maksimalt beløp 15.000 kroner. Generelt sett fraråder vi imidlertid IPS. Har du betalt en egenandel i pensjonsordningen på jobben (innskudds- eller foretakspensjon)

skal fradragsberettiget beløp være forhåndsutfylt i selvangivelsen post 3.2.12.

Personfradrag Om du har fått riktig personfradrag avhenger av at du har blitt satt i riktig skatteklasse. Ektefeller med én inntekt skal lignes i skatteklasse 2F. Ektefeller med hver sin inntekt lignes i den skatteklasse som gir lavest samlet skatt, enten skatteklasse 2F eller skatteklasse 1E. Hvilken skatteklasse du er satt i finner du i selvangivelsen oppe til høyre for navnet ditt.

Rentefradrag (post 3.3.1) Alle renter på gjeld (både norsk og utenlandsk) som er betalt i løpet av året kan fradragsføres. Vær imidlertid oppmerksom på at rentefradraget begrenses dersom du har fast eiendom i et land utenfor EØS med såkalt «unntaksskatteavtale». Husk at du kun kan få fradrag for renter du selv har betalt på din egen gjeld. Ektefeller kan fritt fordele gjeld og gjeldsrenter mellom seg. Renter på private lån, lån hos arbeidsgiver eller utenlandske lån er ikke er forhåndsutfylt i selvangivelsen, disse opplysningene må du derfor føre inn selv. Ved refinansiering av lån er utgifter til takst eller Skattebetaleren 2 / 2015 33


verdivurdering samt tinglysning av ny pantobligasjon fradragsberettiget. Du må selv føre opp beløpet i selvangivelsen.

Sjøfolk og fiskere (post 3.2.13 og 3.2.14) Det gis et særskilt fradrag til fiskere og sjøfolk på 30 prosent av inntekten. Sjømannsfradraget kan maksimalt utgjøre 80.000 kroner, mens fradraget for fiskere og fangstfolk maksimalt kan utgjøre 150.000 kroner.

Skatteklasse Se «Personfradrag»

Skattefradrag for pensjonsinntekt Den tidligere bestemmelsen om særfradrag for alder er opphevet fra og med inntektsåret 2011. I stedet er det innført en bestemmelse om skattefradrag i pensjonsinntekten som omfatter mottakere av alderspensjon, avtalefestet pensjon og tilsvarende pensjoner fra annen EØS-stat. Skattefradraget beregnes individuelt for hver enkel person på bakgrunn av samlet pensjonsinntekt og fremgår i den foreløpige skatteberegningen. Maksimalt skattefradrag er 30.000 kroner i 2014.

Skjermingsfradrag (skjema RF-1088/1059) Har du utbytte fra norske eller utenlandske aksjer, pass på at skattepliktig beløp reduseres med skjermingsfradraget. Skjermingsfradrag forutsetter at du eide aksjene per 31.12.14. Fradraget fremgår av RF-1088 for aksjer du har i norske selskaper (og utenlandske selskaper registrert på Oslo Børs), men du må selv gjøre utregningen, og fylle inn beløpet i RF-1059 dersom du har mottatt utbytte på aksjer i utenlandske selskaper.

Standardfradrag (post 3.3.7) De to første årene utlendinger bor i Norge har de krav på et standardfradrag på 10 prosent av brutto lønn, maks 40.000 kroner. Fradraget kan velges i stedet for en del andre fradrag, for eksempel rentefradrag og pendlerfradrag. Har du krav på standardfradrag må du rett og slett regne på hva som lønner seg.

Særfradrag for enslige forsørgere Fra og med inntektsåret 2013 skal enslige forsørgere lignes i klasse 1. Skattefordelen ved å lignes i klasse 2 er erstattet av et særfradrag for enslig forsørger. Særfradraget blir gitt for det antall måneder forsørgeren har mottatt dobbel barnetrygd fra NAV. Er utvidet barnetrygd delt mellom foreldrene, gis et halvt særfradrag. Samlet særfradrag er regnet ut basert på opplysninger fra NAV, og er forhåndsutfylt i selvangivelsen. Du kan ikke endre beløpet selv. For å få dette endret må du legge frem dokumentasjon fra

34 Skattebetaleren 2 / 2015

NAV på antall måneder med hel eller delt utvidet barnetrygd.

Særfradrag for lettere nedsatt ervervsevne (post 3.5.3) Er ervervsevnen din varig nedsatt, men av lett karakter, kan du krav på særfradrag med 9.180 kroner per år. Det må gjøres en vurdering av din ervervsevne og økonomi.

Særfradrag for store sykdomsutgifter (post 3.5.4) Bestemmelsen om særfradrag for sykdomskostnader er opphevet med virkning fra og med inntektsåret 2012. For å kreve fradraget for 2014 må du ha fått særfradrag for store sykdomsutgifter både i 2010 og 2011.

Særfradrag for uførhet (post 3.5.2) Har du mottatt uførepensjon fra Nav (folketrygden) fordi ervervsevnen er varig nedsatt med minst 2/3, har du krav på særfradrag med 2.667 kroner per måned. For lavere uføregrad enn 2/3 har du krav på 1.334 kroner per måned i fradrag. Tilsvarende gjelder hvis du har mottatt uførepensjon fra Statens pensjonskasse, yrkesskadetrygden eller privat pensjonsordning. Du har ikke rett til særfradrag for tidsrom hvor du har mottatt arbeidsavklaringspenger.

Tap på valuta (post 3.3.7) Har du tapt på valutahandel eller valutalån er dette fradragsberettiget. Lag et oppsett som viser utregningen av tapet og legg det ved selvangivelsen. For valutakurser, se www.norges-bank. no.

Tap ved realisasjon av aksjer (post 3.3.8) RF-1088 sendes alle som i løpet av 2014 har eid aksjer eller egenkapitalbevis i norske aksjeselskap eller sparebanker og aksjer i norske selskaper registrert på Oslo Børs. Husk å korrigere posten dersom du har gjort endringer i RF-1088 som har betydning for størrelsen på tapet.

Tap ved realisasjon av verdipapirfond (post 3.3.9) Her fører du opp tap på verdipapirfond.

Tap ved realisasjon av aksjer mv som ikke er omfattet av 3.3.8/3.3.9 (post 3.3.10) Alle andre tap på aksjer eller verdipapirer føres her. Dette gjelder for eksempel tap på utenlandske aksjer. Tapet må spesifiseres i skjema RF1059 «Aksjer og fondsandeler mv.».

Tap ved salg av bolig eller annen eiendom (post 3.3.6) Har du solgt eiendom med tap kan tapet være

fradragsberettiget. Merk at dersom du oppfyller vilkårene for skattefritt salg av bolig (eid i minst ett år og brukt som egen bolig i minst ett av de to siste årene i egen eiertid) eller fritidseiendom (eid i minst fem år og brukt som egen fritidseiendom minst fem av de siste åtte år) får du ikke fradrag for tapet.

Underskudd fra tidligere år (post 3.3.11) Underskudd fra tidligere år skal være forhåndsutfylt i selvangivelsen. Selv om beløpet skal være forhåndsutfylt anbefaler vi at du likevel kontrollerer at beløpet er kommet med når du mottar selvangivelsen. Hvis beløpet ikke er forhåndsutfylt og du ikke krever fradrag risikerer du å miste retten til fradraget.


HAR DU GLEMT FRADRAG I TIDLIGERE ÅR? Vanligvis er det for sent å rette tidligere års ligning etter at klagefristen har gått ut. Men et unntak er såkalt «summarisk endring» hvor endringene som gjelder de to siste inntektsårene kan tas med ved årets ligning. Ordningen gjelder bare for netto tillegg eller fradrag som ikke overstiger 30.000 kroner, eller eventuelt 50.000 kroner i formue. La oss si at du glemte fradrag for renter på lån hos arbeidsgiver i 2012 og 2013. Du kan da be om at fradrag innrømmes ved 2014-ligningen, i stedet for å gå den vanlige og mer omstendelige veien med å be om endring av ligning for tidligere år. Da gjør du som følger: Før opp rentene på årets selvangivelse, og gi en forklaring under post 5.0 «Tilleggssopplysninger». ”Jeg har i selvangivelsen post 3.3.1 ført opp fradrag for renter på lån hos min arbeidsgiver som jeg dessverre glemte å føre opp i selvangivelsen for inntektsårene 2011 og 2012. Fradrag for gjeldsrentene beløper seg til 12.000 kroner for inntektsåret 2011 og 16.000 kroner for inntektsåret 2012, jf. vedlagte låneavtalen samt dokumentasjon som viser at rentene er betalt. Siden fradragsbeløpet ikke overstiger 30.000 kroner for noen av årene så ber jeg om at disse uteglemte fradragene blir tatt hensyn til ved ligningen for inntektsåret 2013. Det vises for øvrig til Lignings-ABC 2013/14 side 411-412 hvor reglene om summarisk endring er omhandlet.”

Underskudd ved utleie av fast eiendom (post 3.3.12) Har du underskudd ved utleie av fast eiendom skal beløpet føres til fradrag her. Regnskapet som viser hvordan du har kommet frem til underskuddet skal spesifiseres i skjema RF-1189 «Utleie mv. av fast eiendom 2014».

Utdanning (post 3.2.2) Det gis ikke fradrag for utgifter til en grunnutdannelse, men dersom du selv har måttet dekke kurs eller annen utdanning for å holde ved like utdanningen for å kunne gjøre din jobb, så er det fradragsrett, men bare dersom du krever fradrag for faktiske kostnader i stedet for minstefradrag. Det samme gjelder utgifter til

tilleggsutdanning på grunn av nye kompetansekrav som er nødvendig for å beholde stillingen.

Vedlikehold (post 3.3.6/skjema RF-1189) Vedlikeholdskostnader er fradragsberettigede dersom du har en regnskapslignet (utleie)eiendom. Vedlikeholdskostnadene skal føres til fradrag i utleieskjemaet RF-1189, hvor nettoresultatet blir enten negativt (overføres til post 3.3.12) eller positivt (overføres til post 2.8.2). Merk at det kun er fradragsrett for vedlikeholdskostnader og ikke påkostninger. Grensedragningen mellom vedlikehold og påkostninger er ikke alltid lett å trekke, men kort fortalt er en påkostning noe som setter eiendommen i en bedre stand enn det den noen gang har vært i, også i

tidligere eiers eiertid. Eksempel på påkostning er flytting av vegger, påbygg, standardheving utover tilpasning til dagens standard. Eksempel på vedlikehold er maling, reparasjoner og nødvendige utskiftninger.

VPS-gebyr (post 3.3.7) VPS-gebyr er fradragsberettiget.

Yrkesreiser (post 3.2.2) Får du ikke kjøregodtgjørelse for bruk av egen bil på yrkesreiser av arbeidsgiver, kan du kreve fradrag for 4,05 kroner per kilometer, men bare dersom du krever fradrag for faktiske kostnader i stedet for minstefradrag. Se nærmere under «Faktiske kostnader». SB

Skattebetaleren 2 / 2015 35


​| NORDNETBLOGGEN |

Slik blir du en bedre aksjespekulant «The game of speculation is the most uniformly fascinating game in the world. But it is not a game for the stupid, the mentally lazy, the man of inferior emotional balance, nor for the get-richquick adventurer. They will die poor.» AV KARL OSCAR STRØM, NORDNET

D

isse ordene kommer fra Jesse Livermore, en av de mest kjente spekulantene i det forrige århundre. Spekulasjon er å forutsi og profitere på prisbevegelser i markedet, noe mange forsøker med vekslende hell. Se hva du kan kan lære fra en av de gamle mestere – like aktuelt i dag som for 100 år siden.

Livermore – en av verdens mest kjente spekulanter Livermore ble født i 1877 og begynnte å handle aksjer og råvarer på de amerikanske børsene allerede som 14 åring. Han tjente og tapte det som i dagens pengeverdi ville tilsvart mange milliarder dollar, og historien er blitt gjort kjent gjennom boken Reminiscences of a Stock Operator (Erindringene til en aksjespekulant) av Edwin Lefèvre. Dette er kanskje den mest kjente av alle bøker om aksjespekulasjon, og jeg har ofte referert til den når jeg holder foredrag om temaet. Også andre refererer ofte til Livermores regler, som her i Business Insider høsten 2014.

Livermores metode er like aktuell i dag Få kjenner til at Livermore selv gav ut en bok mot slutten av sin levetid. Dette er en veldig rett-på-sak bok med tittelen How to Trade in Stocks, og gjengir lærdom fra Livermores lange karriere som spekulant. Den tar for seg evige temaer som hvordan man skal lese markedet, opptre disiplinert og styre sin risiko. Dette er like aktuelt i dag som i 1940, og kan ganske sikkert hjelpe de fleste til å tjene mer penger på sin aktivitet i markedet. Den er dessuten kort, 36 Skattebetaleren 2 / 2015

enkel og morsom å lese. Her er noen smakebiter:

Lytt til markedet – se signalene Ha et system for å se kjøps- og salgssignaler. Nøyaktig hva disse består i kommer an på den enkeltes arbeidsmetodikk, men får man først et signal er det viktig å reagere. Og tar man feil… enda viktigere å komme seg ut av posisjonen. “When in doubt – stay out”. «A speculator of great genius once told me: When I see a danger signal handed to me, I don’t argue with it. I get out! A few days later, if everything looks all right, I can always get back in again.»

Spre risiko Man må ta posisjoner av meningsfylt størrelse, og følge de tett opp. Men sats ikke alt du har på en posisjon. Livermore anbefaler kun å øke i poster som allerede er lønnsomme, og aldri øke i de med tap. De bør tvert imot stoppes ut. Se på din kapital som ditt “varelager”. «A successful businessman extends credit to various customers but would dislike to sell his entire output to one customer. The larger the number of customers the more widely the risk is spread. Just so, a person engaged in the business of speculation should risk only a limited amount of capital on any one venture. Cash to the speculator is as merchandise on the shelves of the merchant.»

Ved gode gevinster – legg litt til side Jeg kan tenke på både 2 og 3 nåværende og tidligere norske “finanskjendiser” som kunne hatt en

bedre hverdag ved å ha fulgt dette rådet. Det er i grunn rart at det er så få som klarer å gjøre dette. Trøsten kan komme fra Livermore selv, som etter å ha tatt en pen gevinst telegraferte en megler om å overføre en million dollar fra meglerhuset til hans bankkonto. Det var tydeligvis sjelden dette skjedde, og telegrafistens reaksjon er et eksempel på de mange artige anekdoter i boken. «After the market closed I gave a message to the telegraph operator to tell the New York office to send immediately to my bank one million dollars to be deposited to my credit. The telegraph operator almost passed out. After sending the message he asked if he might keep that slip. I inquired why. He said he had been an operator for twenty years and that was the first message he ever sent asking a broker to deposit in a bank money for the account of a customer. He went on: Thousands and thousands of messages have gone over the wire from brokers demanding margins from customers. But never before one like yours. I want to show it to the boys.»

Sitt lenge i gode posisjoner Akkurat som posisjoner med tap best skal fjernes fra din portefølje tidlig bør man ikke være for ivrig med å ta profitt når kursene beveger seg riktig vei. Dette er overraskende vanskelig, men


viktig. Jeg har selv sett tallrike eksempler på at aksjer går mye lenger både opp og ned enn man kan tro, og de største prosentene kommer gjerne mot slutten av en trendbevegelse. Sitt i en vinnende posisjon til den gir signal om det motsatte. “Let your profits run”. «Rome was not built in a day, and no real movement of importance ends in one day or in one week. It takes time for it to run its logical course. It is significant that a large part of a market movement occurs in the last forty-eight hours of a play, and that is the most important time to be in it.»

Du må jobbe for pengene Å tjene penger på spekulasjon er ikke for de late. Felles for de som lykkes med det er at de er disiplinerte i å velge ut hvilke situasjoner de vil gå inn i, tålmodige med å vente til oppsettet ser riktig ut, lærer av egne feil og er flinke til å styre sin risiko. Som tidligere trader kan jeg skrive under på at det er dette som skiller vinnerne fra taperne i verdipapirmarkedene. For mer om dette, se gjerne min videoblogg “Hvordan tenke som en Trader“, som er sett av 30.000 siden den ble publisert, eller møt opp på noen av denne sesongens Nordnet Investorkveld, der mitt tema er nettopp dette. Livermore selv

sier dette: «It cannot be said too often that in speculation and investment, success comes only to those who work for it. No one is going to hand you a lot of easy money.»

Hvordan kan du selv bli en bedre spekulant? Første skritt er å lese boken, og siden den er gammel ligger den nå gratis tilgjengelig på nett her. Mitt tips er å fokusere mest på de første 80 prosent av boken og mindre på de siste sidene der Livermore gir konkrete eksempler. Metoder for å innsamle og se på data er mye lettere tilgjengelig nå enn da, og det er viktig at du benytter en metode du selv liker og syns fungerer. Noen trives best med fundamental informasjon, noen er teknikere/chartister og noen foretrekker kvantitativ analyse. Livermore begynte sin karriere i et tradingrom der han notere aksjekurser på en tavle, og fokuserer derfor mye på dette. Selv startet jeg i Delphi i 1996 der fokuset var teknisk analyse. Nå bruker jeg en kombinasjon av alle, men tar aldri en posisjon uten å se på chartet. Det viktigste Livermore kan lære oss er å være kritisk til hvilke posisjoner man ser etter. Deretter å være tålmodig til markedet forteller at tiden

er inne. Videre å styre din kapital og risiko, og sist men ikke minst: Før en logg, og mål deg selv. Det er den eneste måten å bli bedre på. La meg avslutte med et av de mest berømte sitatene fra Livermore: There is nothing new on Wall Street or in stock speculation. What has happened in the past will happen again, and again, and again. This is because human nature does not change, and it is human emotion, solidly build into human nature, that always gets in the way of human intelligence. Of this I am sure. Lykke til! Kilde for data: Boken “How to trade in Stocks” av Jesse Livermore selv, samt Wikipedia. SB

DISCLAIMER PS: Mine innlegg er ment å gi informasjon og innsikt, og er ikke å tolke som en direkte kjøps- eller salgsanbefaling. Posisjoner man tar i markedet må tilpasses den enkelte type investor/sparer. For alle mine innlegg og kommentarer, følg meg på Twitter: @KarlNordnet Bør noen du kjenner også lese dette innlegget? Bruk linkene under for å dele det videre.

Skattebetaleren 2 / 2015 37


Mener regjeringen har glemt tidligere hjertesak:

Ikke tilfredsstillende rettssikkerhet

I opposisjon var både Høyre og FrP forkjempere for bedret rettssikkerhet for skattebetalerne i Norge. Nå savner vi konkrete tiltak fra regjeringspartiene.

N

ovember 2014: Finansdepartementet har i dag sendt på høring forslag om en ny skatteforvaltningslov. - Forslaget vil gi et enklere og mer brukervennlig regelverk, og styrke skattyternes rettssikkerhet, sier finansminister Siv Jensen.

verk på ulike områder – skatt, mva og enkelte andre avgifter – sys sammen til et felles regelverk. Det har en verdi i seg selv, ved at reglene blir enklere tilgjengelige. men det styrker ikke skattyters rettssikkerhet nevneverdig, fortsetter Lothe. – Faktisk innebærer enkelte av forslagene en svekkelse av rettssikkerheten.

- Ikke tilfredsstillende

Dobbeltbeskatning

- Etter vårt syn er skattyters rettssikkerhet i skattesaker fortsatt ikke tilfredsstillende, sier Rolf Lothe, fagsjef i Skattebetalerforeningen. Han er skuffet over regjeringens forslag til skatteforvaltningslov, et arbeid som finansministeren karakteriserer som en styrking av rettssikkerheten til norske skattebetalere. - Vi mener regjeringen burde benyttet denne anledningen til å gjøre langt mer enn den gjør. I regjeringserklæringen uttalte regjeringen at den skal «foreta en bred vurdering av skattyters rettssikkerhet og fremme forslag for å sikre skattytere en bedre rettssikkerhet enn i dag». Vi har til gode å se forslag som underbygger dette, og det lovforslaget som nå har vært ute på høring legger i begrenset grad opp til innholdsmessige endringer, sier Lothe til Skattebetaleren. - I stor grad innebærer lovforslaget at regel-

Skattebetalerforeningen svarte på høringen i begynnelsen av mars, og la blant annet vekt på at det var viktige punkter som burde vært med i lovforslaget – som ikke var med. Lothe, som har ført Skattebetalerforeningens høringssvar i pennen, peker blant annet på at loven ikke retter opp enkelte alvorlige brister. - I fjor fikk vi en dom i lagmannsretten, som heldigvis ble anket, hvor det fremkom at skattyter måtte betale skatt av samme inntekt to ganger – en gang i 2005 og en gang til i 2006. Vi har ikke et forbud mot slik dobbeltbeskatning, og det bør tas inn et slikt forbud slik at norske skattebetalere ikke risikerer å betale skatt av samme beløpet flere ganger, sier Lothe. Fagsjefen er også kritisk til andre momenter når skattesaker er oppe for retten. For eksempel er det slik at du som skattebetaler vanligvis ikke har anledning til å legge frem nye opp-

«

Faktisk innebærer enkelte av forslagene en svekkelse av rettssikkerheten.

38 Skattebetaleren 2 / 2015

lysninger når du bringer en sak inn for retten. Dette er svært uheldig, fordi slik bevisavskjæring kan føre til at domstolene må avsi dom på et uriktig grunnlag. Regelen er ikke godt begrunnet, og regjeringen burde brukt denne muligheten til å fjerne den, sier Lothe.

Koster dyrt Regjeringen har heller ikke sett noe på kostnadene knyttet til det å gå til sak. - Det koster en vanlig person mye i form av både tid og penger å gå til sak mot Skatteetaten. Han eller hun kan gjerne ha en veldig god sak, men de høye kostnadene gjør i praksis at mange saker som burde vært avklart i retten aldri kommer dit. Det er flere ting man både kan og bør gjøre med dette, sier Lothe. Han vil gjerne ha en ordning der staten bærer mye mer av risikoen enn i dag. - Vi krever ikke en ordning der det er risi-


FOTO: K JE T IL REE

kofritt å ta en sak for retten for enhver skattebetaler, men samtidig mener vi at staten i mye større grad må bære saksomkostninger i disse sakene. Det gjelder spesielt i saker som skattyter faktisk vinner, samt i prinsippsaker der skattemyndighetene har en egeninteresse av å få prøvd sakene i retten og saker der Skatteetaten anker saken videre oppover i rettssystemet.

Usikkerhet rundt frister Et forslag vi mener ikke bør vedtas, er forslaget om å fjerne toårsregelen i ligningsloven. Denne bestemmer i dag at fristen for endringer til skattyters ugunst er to år – dersom du har gitt korrekte og fullstendige opplysninger. Regelen beskytter den lojale skattyter mot endringer langt tilbake i tid, slik at en etter to år kan innrette seg på at det skatteoppgjøret en har fått er det endelige. I den nye skatteforvaltningsloven foreslår

regjeringen å erstatte denne fristen med en generell endringsfrist på fem år. Til gjengjeld skal denne fristen vanligvis gjelde også i de tilfellene der du ikke har gitt korrekte og fullstendige opplysninger. - Dette er svært langt unna å styrke rettssikkerheten. En lojal skattyter, som har gitt korrekte og fullstendige opplysninger, har et mye større behov for å beskyttes mot endringer bakover i tid enn en skattyter som ikke oppgir alle opplysninger eller oppgir uriktige opplysninger. Dagens toårsfrist er der nettopp for å beskytte de lojale skattyterne, og et forslag som svekker deres rettssikkerhet ved at ligningen kan endres fem år tilbake i tid er definitivt ikke i deres interesse og det styrker heller ikke deres rettssikkerhet, sier Lothe. Også innenfor momsregelverket foreslås det å endre frister, også her er det endringer som er til det verre for skattytere.

Retten til egenretting foreslås redusert fra tre til to år, noe som vil si at dersom det er feil i din gunst som oppdages etter at det har gått to år har du ikke lenger automatisk rett til endring.

Tilleggsskatt Også når det gjelder reglene om tilleggsskatt, er Skattebetalerforeningen kritisk til forslaget. Den ordinære satsen fra 30 til 20 prosent, noe som er bra. Men fortsatt er vi kritiske til at unnskyldningsgrunnene ikke benyttes i større grad, og til at satsen for tilleggsskatt er altfor høy i tilfeller hvor skattemyndighetene allerede sitter på opplysningene, fordi de er innberettet av for eksempel arbeidsgiver. Her bør regjeringen ta til seg signalene og foreslå lettelser. - Summen av forslagene gjør at dette ikke er et lovforslag vi roper hurra for, avslutter Lothe. SB Skattebetaleren 2 / 2015 39


ÅRSRAPPORT

2014

Her er vår selvangivelse for 2014.

S

kattebetalerforeningen ble stiftet i 1952, og er en uavhengig medlemsorganisasjon som bistår og taler på vegne av knappe 15.000 medlemmer. Vi har helt siden vi startet opp vært ubetinget på norske skattebetaleres side – som den eneste uavhengige aktøren i Norge. I løpet av de mer enn 60 årene er vi stolte av å ha blitt en aktør som viktige samfunnsaktører lytter til før beslutninger tas. Våre viktigste oppgaver, slik vi ser dem, er å: Påvirke skatte- og avgiftspolitikken. Informere om skatt og skatterelaterte temaer. Bistå enkeltmedlemmer i skattejuridiske spørsmål. Skape avgifts- og skatteengasjement.

Påvirkning Gjennom direkte kontakt med politikere, aktuelle myndigheter og media skal Skattebetalerforeningen påvirke skatte- og avgiftspolitikken som føres i Norge. Vi har ved flere anledninger sett at vårt engasjement har vært en nøkkel for å få gjennomslag i prinsipielt viktige skattesaker. De siste årene har vi i særlig stor grad fokusert på rettssikkerhet for skattyter. Blant sakene vi har engasjert oss i, er: Urettmessig høy tilleggsskatt for unnskyldelige feil, en bedret klageordning for skattytere, lukking av skattelistene og likebehandling av skattytere. Solberg-regjeringen har også varslet at rettssikkerhet er et viktig punkt for dem, og vi kommer til å følge dette arbeidet med argusøyne. Vi har kommet med konkrete innspill til

«

regjeringen i brevs form, og har også hatt kontaktmøter med myndighetene samt kommet med flere ulike høringssvar. Det har dessuten blitt stadig mer viktig for oss å ikke bare snakke om rettssikkerhet og skattepolitikk, men også snakke om hvordan skattepengene brukes. Vi har investert tid og store beløp i hvordan vi skal kommunisere denne type budskap med både medlemmer og ikkemedlemmer, og dette kommer til å munne ut i konkrete prosjekter som vi tror vil øke interessen for både skatt og Skattebetalerforeningen.

Informere Våre medlemmer informeres gjennom flere forskjellige kanaler. Vi utgir medlemsbladet Skattebetaleren, som kommer fem ganger i året, og som blir distribuert til medlemmer og abonnenter. Dessuten gir vi ut publikasjonene Skattenytt og Avgiftsnytt, samt Skattehåndboken. Boken for næringsdrivende, NæringsNøkkelen, ble ikke videreført i 2015 grunnet svakt salg. Vår hjemmeside, www.skatt.no, er svært godt besøkt, og vi ser at stadig flere velger å oppdatere seg om skatterelaterte temaer på denne måten. I løpet av 2014 og vinteren 2015 har vi jobbet målrettet med å utvikle nye, oppdaterte og bedre nettsider – noe vi tror både du som bruker og vi som forening kommer til å dra nytte av. De nye nettsidene ble lansert i mars 2015 – før selvangivelsen ble lagt ut. Medlemmer og andre interessenter nås også gjennom sosiale medier som Facebook, Twitter,

Vi har kommet med konkrete innspill til regjeringen i brevs form, og har også hatt kontaktmøter med myndighetene samt kommet med flere ulike høringssvar. 40 Skattebetaleren 2 / 2015

Linkedin og Google – i tråd med utviklingen i samfunnet. En stadig viktigere kanal er nyhetsbrev på e-post, hvor vi ser at mange bruker informasjon fra oss til å holde seg oppdatert på skatterelaterte emner. De siste årene har vi også arrangert gratisseminarer for medlemmer flere steder i Norge. Temaene har blant annet vært tips til selvangivelsen, råd om arv, skattetilpasninger og gode råd for ungdom.

Bistå Det som gir oss i Skattebetalerforeningen ekstra tyngde i skattesaker og i opinionen er at vi har løpende kontakt med medlemmene våre


og bistår dere når dere har behov for det. Det innebærer at vi til enhver tid har «fingeren på pulsen», og vet hvilke temaer som er vanskelige for norske skattebetalere og hvor de møter motstand. Inkludert i medlemskapet er bistand i skattespørsmål, og hvert år benytter omtrent en tredjedel av dere medlemmer dere av dette tilbudet. I fjor fikk vi i underkant av 5.000 henvendelser, som vi besvarte på e-post, telefon og i konferanser. Det er mange spørsmål om fast eiendom, konkrete spørsmål om selvangivelsen og fradrag og spørsmål fra næringsdrivende. I tillegg har det fortsatt vært en del spørsmål om arv og

gave, og hvordan man skal foreta generasjonsskifter etter at arveavgiften har forsvunnet. Fra og med 2013 gjorde vi det mulig å opparbeide seg en tidskonto, slik at dersom du ikke ber om bistand fra oss ett år, så overføres den ubenyttede tiden til neste år. På den måten kan du om få år ha rett til flere timers gratis juridisk bistand dersom det skulle dukke opp et tema hvor du trenger bistand. Vi er stolte av denne ordningen, som gir deg som medlem en rimelig «forsikring».

Skape avgifts- og skatteengasjement Vi er ofte benyttet som kilder i saker om selvangivelse, arv, skatterådgivning og i forbindelse

med fremleggelsen av statsbudsjett. Vår stilling, som faglig sterke eksperter innen skatterelaterte temaer, gjør oss til gode talspersoner på vegne av norske skattebetalere. Vår stilling som gode fagpersoner er også en god ballast å ha med seg når vi skal forsøke å forfekte et annet, men like viktig syn: At samfunnet bør ha respekt for norske skattebetalere. Dette kan berøre alt fra rettssikkerhet via Skatteetatens service til samfunnets omtale av skattebetalere som jobber mye og legger igjen tilsvarende store beløp til fellesskapet. Vi skal være en forening som jobber for å skape engasjement rundt skatt, men vi skal være kompromissløst på din side. SB Skattebetaleren 2 / 2015 41


Imellom Vi har nye nettsider!

2

N

år dette bladet kommer ut har vi fått nye nettsider. Vi tror du og alle våre andre medlemmer vil ha stor glede av sidene, og vil her vise dere hvordan dere finner frem på www. skatt.no. Men aller først: Hvorfor bytter vi nettside? Svaret kan grovt sett deles i to: ■■ Vi vil gjøre det enklere å bruke sidene ■■ Vi vil utvide funksjonaliteten i sidene

1

Det første som vil møte deg når du kommer inn på skatt. no er et slikt skjermbilde: Her finner du en fane øverst hvor du finner ulike temaartikler, spørsmål og svar, oversikt over kurs, bokhandel, bli medlem og ikke minst en innlogging til «Min side». Det siste er veldig viktig, for her vil du finne «Min profil», «Mine kurs», «Nyhetsbrev», «Skattebetaleren» og for de som er bedriftsmedlemmer og/eller abonnenter: «Skattenytt».

Under Min profil finner du informasjonen vi har lagret om deg, som for eksempel navn, adresse, epost, telefon og medlemsnummer. Her kan du selv gjøre endringer i for eksempel adresse eller epost. I tillegg kan du her sjekke hvor mange minutter telefonbistand du har igjen på Skattetelefonen. Under Mine kurs finner du nettopp det: Kursene du har gått på hos oss. Det skal også bli mulig å hente frem kursbevis for de forskjellige kursene. Under Nyhetsbrev kan du velge om du vil motta våre nyhetsbrev på epost eller ikke, og du kan også tilpasse innholdet i nyhetsbrevene. Velger du fanene Skattebetaleren, ja så finner du vårt arkiv av tidligere publiserte blader, mens under Skattenytt vil denne ligge for de som har tilgang til den.


?

4

3

Er du på jakt etter fagstoff vil du finne dette lett fra både forsiden og alle andre sider ved å velge Tema i den øverste menyen. Her finner du de forskjellige temaene, som også er de samme som før. I tillegg har vi lagt inn Skattefolderen og Skattehåndboken under tema, slik at du på en grei måte kan finne frem til både aktuelle satser, beløpsgrenser, skatteregler og praktiske eksempler. Velger du Spørsmål og svar i toppmenyen kommer du inn til seksjonen der du kan få en mer praktisk gjennomgang av hvordan reglene virker – altså ved å lese konkrete spørsmål og svarbasert på dagens regelverk. Her er inndelingen også etter tema, slik at det skal være enklest mulig å komme frem til det spørsmålet – og svaret – du er på jakt etter.

Vil du tilbake til startsiden kan du hele tiden gjøre det ved å klikke på logoen vår øverst til venstre. I tillegg finner du en såkalt «sti» øverst. Hvis du for eksempel er inne og leser spørsmål og svar om selvangivelsen, vil det stå følgende øverst – med klikkbare lenker som fører deg tilbake til riktig kategori: Hjem/ Spørsmål & svar/Selvangivelse

Under Bokhandel finner du forhåpentligvis det du trenger av bøker innen skatt, avgift og økonomi. Her kan du lett gruppere våre bøker etter tema og finne frem til det du leter etter.

6

Vil du kontakte oss, enten for skattespørsmål eller andre spørsmål, er det flere muligheter til dette. Kontaktskjemaet ligger til høyre for svært mange av sidene på skatt.no. Ellers vil selvsagt post@skatt.no og 22 97 97 00 fungere som vanlig. Vi håper ikke det oppstår mange feil når vi lanserer de nye sidene, men forventer likevel at det vil kunne oppstå enkelte problemer. Hvis du oppdager feil håper jeg du kan si fra til oss, slik at vi får rettet opp. Ellers er det bare en ting å si: Vi håper du blir fornøyd! SB

Går du videre til Kurs-fanen i toppmenyen vil du finne vårt tilbud av kurs, både det vi kaller klasseromkurs og vårt utvalg av nettkurs. Du vil også finne mer om vårt tilbud til deg som vil ha oss til å komme til deg for å holde internkurs.

5

Våre nyhetssaker finner du på forsiden, og i tillegg finner du blogginnlegg når du klikker på Blogg i toppmenyen.

7

Skattebetaleren 2 / 2015 43


Imellom Hjelper Skatteetaten

N

Trond Olsen

Jan H. Bangen

Skattebetalerdagene 2015

I

samarbeid med Sparebank1 Oslo Akershus og Sparebank1 SR-Bank har vi gleden av å invitere deg til Skattebetalerdagene 2015. Vi holder et totimers seminar i Oslo, Bergen og Stavanger den første uken etter påske. Nærmere bestemt er vi i Bergen onsdag 8. april og i Oslo og Stavanger torsdag 9. april. Skattebetalerdagen er gratis, og du er velkommen til å ta med deg familie, venner og kjente! Det er våre erfarne rådgivere, advokatene Jan H. Bangen og Trond Olsen som vil gi deg gode tips. På programmet står følgende tre punkter: ■■ 15 konkrete tips til selvangivelsen ■■ Arv og gave – hva må du passe på?

■■ Planlegg alderdommen med fremtidsfullmakt I alle tre byene vil arrangementet holdes fra 17.00 til 19.00. I Oslo vil arrangementet holdes i lokalene til Sparebank 1 Oslo Akershus, mens det i Stavanger og Bergen holdes i lokalene til Sparebank 1 SR-Bank. Det er imidlertid begrenset med plasser. Seminaret gir to timer oppdatering innen skatt/ avgift for regnskapsførere, revisorer og advokater. Kursbevis tilsendes ved forespørsel. For påmelding send epost til: post@skatt.no. Vi håper du har anledning til å delta. Velkommen til Skattebetalerdagen 2015! SB

æringslivets organisasjoner og Skatteetaten har det siste året samarbeidet om forenklinger for næringsdrivende gjennom Skatteetatens ITsatsing ELSA-prosjektet. Det er Kjell Magne Ryland som har vært vår representant i referansegruppen, og dermed kommet med innspill til en ny forenklet selvangivelse for næringsdrivende. I mai 2015 gjennomfører Skatteetatens en pilot for å se om prosjektet er på riktig spor. Ca 500 aksjeselskaper skal rekrutteres til å levere selvangivelsen for 2014 på en ny og enklere måte. I den forbindelse trenger Skatteetaten hjelp. Pilotperioden er fra 4. mai til leveringsfristen 31. mai og du behøver bare å levere selvangivelsen på denne nye måten. Hvis du allerede har levert kan du godt bli med likevel. Målgruppen er aksjeselskaper med enkle skattemessige forhold. Det betyr selskaper:

Ekstra bistand fra oss?

H

vert år ber en rekke personer oss om ekstra bistand i forbindelse med selvangivelsen. Våre rådgivere kan gjennomgå selvangivelsen sammen med deg for å være trygg på at du får med deg alt du har krav på og for å gjøre de riktige disposisjonene. Dette 44 Skattebetaleren 2 / 2015

inngår ikke i medlemskapet, men mange vil nok ha behov for å være trygge på at alt er i sin skjønneste orden. Foreløpig har vi satt av tid i uke 16, 17 og 18 til å ta imot medlemmer som vil ha konferansetimer. De som kan møte deg er Jan Bangen, Rolf Lothe, Joachim K.

Johannessen, Kjell Magne Ryland, Bård Erlend Hansen og Trond Olsen. Vi kan ta imot deg både på dagtid og om ettermiddagen. De vanligste tidspunktene vi har satt opp ettermiddagstid er 15.30, 17.00 og 18.00. For prisoversikt og bestilling av timer, ring Aili på 22 97 97 00. SB

som ikke er i konsern som ikke er registrert med revisor som ikke har fordringer, eiendeler eller gjeld i utenlandsk valuta. som ikke driver landbruk, skogbruk, fiske eller fangst som ikke har eid, kjøpt eller solgt verdipapirer, aksjer eller fast eiendom i 2014 uten inntekter fra servering av mat og alkohol Prosjektet kommer til å tilby både skattefaglig og teknisk veiledning og hjelp til pilotbrukerne. Et telefonsenter, kalt pilotproduksjonsenter (PPS) kommer til å være bemannet på telefon/ epost fra kl 0800 til 20.00 i mai og hjelpe alle pilotbrukerne i mål med innleveringen av selvangivelsen i god tid innen fristen 31. mai. For å melde seg på som pilot eller lese mer om prosjektet oppfordres Skattebetalerforeningens medlemmer til å gå til Skatte-tatens nettsider www.Skatteetaten.no/elsapilot23 SB


Skatte- og avgiftssatser 2015 Formuesskatt personer

Sats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,85 % Fribeløp enslige/ektepar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2 mill./2,4 mill.

Alminnelig inntektsskatt for personer

Fellesskatt til staten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,15 % (9,65 % Nord-Troms og Finnmark) Kommune- og fylkesskatt . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,85 %

Skattesatser for selskaper

Alminnelig inntekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 % Formue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 %

Toppskatt

Personinntekt mellom 550.550 og 885.600 kr.. . . . . 9 % (7 % Nord-Troms og Finnmark) Personinntekt over 885.600 kr . . . . . . . . . . . . . . . 12 %

Trygdeavgift

Lønnsinntekt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,2 % Næringsinntekt jordbruk, skogbruk. . . . . . . . . . . . . 11,4 % Næringsinntekt fiske , barnepass: . . . . . . . . . . . . . 8,2 % Annen næringsinntekt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,4 % Pensjoner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,1 % Nedre grense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.650 kr Skattefradrag for alders-/AFP-pensjonister

Maksimalt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.800 kr Reduseres med 15,3 % for pensjonsinntekt mellom. . . 180.800 – 273.650 kr og med 6 % for pensjonsinntekt over. . . . . . . . . . . . 273.650 kr

Enkelte fradragssatser Personfradrag (klassefradrag) for klasse 1/2: . . . . . . . 50.400/74.250 kr Minstefradrag i lønnsinntekt – sats 43 %:

Nedre grense. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.800 kr Øvre grense. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89.050 kr Minstefradrag i pensjonsinntekt – sats 29 %:

Nedre grense. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4000 kr Øvre grense. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.200 kr Foreldrefradrag – dokumenterte utgifter til pass og stell av barn:

Maksimalt fradrag, ett barn . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000 kr Deretter 15.000 kroner for ytterligere barn under 12 år Særfradrag

Enslig forsørger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.067 kr pr. mnd Uførhet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utgår Sykdomsfradraget, faktiske utgifter på minst . . . . . . 9.180 kr (fradrag for 67 % av utgiftene) Næringskjøring med privat bil – innland:

Under 10 000 km: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,10 kr per km (4,20 kr per km i Tromsø) Over 10 000 km:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,45 kr per km (3,55 kr per km i Tromsø) El-bil: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,20 kr per km Reiseutgifter hjem/arbeidssted og pendlers besøksreiser:

reiselengde inntil 50 000 km i året . . . . . . . . . . . . . 1,50 kr per km Reiselengde 50 000 – 75 000 km i året: . . . . . . . . . . 0,70 kr per km Bunnfradrag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.000 kr Fradrag for overtidsmat

Daglige fravær fra hjemmet på 12 timer eller mer: . . . . 86 kr per dag

Naturalytelser fra arbeidsgiver Rentefordel ved rimelige lån hos arbeidsgiver

Normrentesats januar - februar 2015: . . . . . . . . . . . 2,50 % Normrentesats mars - april 2015: . . . . . . . . . . . . . 2,90 % Firmabil – beregning av skattepliktig fordel

30 % av bilens listepris opp til . . . . . . . . . . . . . . . 286.000 kr + 20 % av listepris over . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286.000 kr Biler som er eldre enn 3 år per 1. januar 2015 verdsettes til 75 % av listepris som ny ved fordelsberegningen. For el-biler brukes 50 % av listepris som ny, for el-biler eldre enn 3 år: 37,5 %.

Vi kan hjelpe deg! Skattespørsmål? Ring 22 97 97 10 mellom 12 og 15. Skattebetaleren 2 / 2015 45


| KOMMENTAR |

Av Rolf Lothe Fagsjef

Tre tiår med feil fra Skatteetaten Helt siden 1980 har skattemyndighetene praktisert reglene for tilleggsskatt for strengt. Gang på gang er det påpekt – både fra organisasjoner som Skattebetalerforeningen og fra Finansdepartementet. Hva skal til for at Skatteetaten skal endre sin praksis?

T

illeggsskatt er en straff som gis i saker der en skattebetaler har gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger som har ført til, eller kunne ført til, for lav skatt. Antallet personer som får tilleggsskatt varierer fra år til år, men flere tusen blir vanligvis straffet med tilleggsskatt hvert år. Reaksjonsformen ble innført ved en endring i ligningsloven i 1980. Allerede da var det tydelig at man mente at dette var en reaksjonsform som skulle brukes med varsomhet. Ved stortingsbehandlingen av loven uttalte finanskomiteen følgende: «Komiteen vil imidlertid understreke at før ligningsmyndighetene går til det skritt å ilegge tilleggsskatt må det være klarlagt at det er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger og at dette ikke kan anses unnskyldelig på grunn av sykdom, alderdom eller uerfarenhet. Etter komiteens mening kan også andre årsaker tilsi at tilleggsskatt frafalles i det enkelte individuelle tilfelle. Ordningen må derfor praktiseres med varsomhet.»

«

I forhandlingene i Odelstinget ble det sågar uttalt fra saksordfører at «også en hendelig forglemmelse er et unnskyldende moment for en skattyter som vanligvis oppfyller sine forpliktelser.» Likevel har reglene helt siden 1980 blitt praktisert strengere av Skatteetaten: Dersom opplysningene i selvangivelsen ved en forglemmelse har blitt feil, ja så får du tilleggsskatt. Dette er praksis til tross for at Stortinget ved innføringen av loven uttrykkelig ba om at tilleggsskatt skulle benyttes med varsomhet. Finansdepartementet har i lang tid sett at Skatteetaten har praktisert ordningen med tilleggsskatt for streng, noe de også har gitt uttrykk for flere ganger. I Odelstingsproposisjon nummer 42 (2008-2009) skriver departementet: «Etter departementets oppfatning er det grunn til å anvende unnskyldningsgrunnene i noe større utstrekning enn i dag.» I 2010 forsøkte man en lovendring for at unnskyldningsgrunnene skulle benyttes oftere. Like fullt måtte Finansdepartementet i 2012

Likevel har reglene helt siden 1980 blitt praktisert strengere av Skatteetaten.

46 Skattebetaleren 2 / 2015

skrive brev til Skatteetaten om praktiseringen av tilleggsskatt, der man presiserte at Skatteetaten i større grad skulle la være å straffe skattebetalere for unnskyldelige feil. Vi som jobber med skatt til daglig fikk da et lønnlig håp om disse reglene omsider skulle begynne å bli praktisert i henhold til Stortingets intensjon i 1980. Men vi ser fortsatt ikke dette i praksis. Hverken under en rødgrønn eller en blå regjering har man altså klart å få en underliggende etat til å praktisere regelverket etter intensjonen da reglene ble innført – for tre tiår siden. Nå har dagens regjering sendt et forslag til skatteforvaltningslov på høring og fortsatt mener Finansdepartementet at det er ønskelig å se på tilleggsskatten. I høringsbrevet heter det: «Departementet mener at unnskyldningsgrunnene bør anvendes i større utstrekning enn i praksis etter ligningsloven i dag.» Basert på forslaget til lovendring tror vi heller ikke denne gangen at det blir noen endring, altså at reglene praktiseres i tråd med de opprinnelige intensjonene. Dersom motviljen sitter hos Skatteetaten, bør Finansdepartementet gjøre mer enn å gjenta beskjedene som har blitt gitt tidligere. Da bør de faktisk komme med et lovforslag som forplikter mer enn det dagens forslag gjør. SB


Advokathjelpen er nær... SBF Skatteadvokater AS tilbyr privatpersoner, bedrifter, organisasjoner og foreninger helhetlig juridisk rådgivning til fornuftige priser innenfor områdene skatt, avgift og selskapsrett. Vi kan bistå: … med alle skattespørsmål knyttet til privatpersoner og bedrifter … med planlegging og gjennomføring av generasjonsskifter … med rådgivning og gjennomføring i forbindelse med etablering av virksomhet, transaksjoner, oppkjøp og omstruktureringer … med skatte- og avgiftsspørsmål i internasjonale forhold … på alle stadier i klage- og tvistesaker overfor skattemyndighetene Hos SBF Skatteadvokater skal du være sikret tett oppfølgning av din sak, og vi skal oppnå best mulige resultater med riktig bruk av ressurser. Utstrakt samarbeid med Skattebetalerforeningen gir oss faglig tyngde.

Les mer om hva SBF Skatteadvokater AS kan hjelpe deg med på sbfskatteadvokater.no eller ring 45 95 61 71.

SBF skatteadvokater


B-ØKONOMI Returadresse: Skattebetaleren Postboks 213 0103 OSLO

10 min

Lønner det seg med lønn eller utbytte når ...? 5 min

5 min

Hvordan er det med lån mellom aksjonær og selskap?

I hvilken prisklasse lønner det seg å ha firmabil i?

Hvilken selskaps­ form vil lønne seg? 10 min

Som medlem i Skattebetalerforeningen får du tilgang til noen av Norges fremste skat­ tejuridiske eksperter innen skatt og avgift. Skattehjelptelefonen avregnes minutt for minutt. Bruker du ikke alt i løpet av året overfører vi resten av tiden til det påfølgende året slik at du er godt rustet den dagen du trenger hjelp. Ring Skattehjelptelefonen på tel: 22 97 97 10 (husk å oppgi medlemsnummer)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.