Page 1

Margretelundsv. 32 Ă–sterĂĽker


Fastigheten är nyavstyckad från det intilliggande Fiskartorpet med anor från 1700-talet. Här bodde och verkade man som en del av Margretelunds slotts verksamheter fram till början av 1900-talet. Markerna runt omkring styckades av från slottet och bildade fritids- och villatomter. Grönområden, vattenområden samt vägmark skänktes till Margretelunds villaägarförening för att förvalta. Att bo i Margretelund vid Sätterfjärden innebär ett boende intill den vackraste av skärgårdar med möjlighet till rikt friluftsliv. Via Rödbosundet är man direkt ute på Trälhavet. Skärgårdskrogarna vid Grinda, Ljusterö/Linanäs ligger endast 30 minuter bort. Skärgårdsstaden Vaxholm nås med båt på 20 minuter. Från tomten har man härliga promenadstråk längs med vattnet i Margretelund eller Österskär. Slottet ligger inte långt ifrån med kulturbyggnaderna Västra Flyglarna. Skolor och två centrum är på gång, cykelavstånd. Roslagsbanan går från Tuna station endast 15 min promenad. Hjärtligt välkomna till en del av anrika Fiskartorpet.


Tomten är svagt sluttande ner mot Sätterfjärden. Den rymmer fina gräsytor samt en friggebod och förråd. Här får man en vacker vy i söder över fjärdens skådespel av båtar. Granhäcken i tomtens västra gräns står innanför tomtgränsen och tar stor plats. Man kan anta att ny ägare vill ta ner denna. På vintrarna fylls isen av skridskoåkare och på somrarna övar seglarskolans ungdomar på stagvändningar. Ytan mellan tomten och nuvarande strandlinje ingår i villaägarföreningens allmänna mark (fd vatten) och i vilken förening man själv får bli medlem. Vissa grannar runt fjärden har fått köpa servitut av villaägarföreningen för sina bryggor, andra har sina bryggor sedan gammalt. Landhöjningen har ändrat vattengränsen från det att Fiskartorpet styckades av. Vid avstyckningen 1928 gick tomten ner till vattnet. Grannarna öster om har egna bryggor och väster om ligger en av villaägarföreningens gemensamma bryggor. Strax väster om denna brygga ligger ett vackert klipp- och sandstrandsbad som är populärt för de boende i närområdet.


FAKTA Pris/bud: 4 475 000 kr Tomtareal: 1 845 m² Fastighetsbeteckning: Söra 1:771 Typkod: 210, Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad (OBS! Preliminär typkod, kan komma att ändras.) Taxeringsvärde: Ej fastställt Säljare: Göran Hildestrand, Agneta Jurander och Ulla Nygren El: Ej inkopplat Vatten/avlopp: Kommunalt vatten och avlopp ej betalt Gemnsamhetsanläggningar: Österåker Margretelund GA:3 Servitut: Ledning mm Rättigheter last: Ledningsrätt vatten och avlopp, officialservitut avlopp, vattenledning Sjönära avstånd: 0 min


På fastigheten finns idag ett förhandsbesked för ett hus på 140 m² byggnadsarea på mark. Förhandsbeskedet är beviljat högst upp på tomten med tanke på strandskyddet och att de gemensamma vatten- och avloppsledningarna går tvärs över tomterna längs med Sätterfjärden. Dessa är upplåtna på servitut och får inte överbyggas. Utfart får anläggas upp mot Margretelundsvägen. Eon äger elnätet och Roslagsvatten äger VoA-nätet. Anslutningsavgifterna är inte betalda. Det finns ingen detaljplan för denna fastighet, så bygglov prövas vid varje ansökan. Kommunen har idag även beviljat bygglov för brygga.


JOHAN VOGEL 08-522 348 01

CAMILLA ASPLUND 08-522 348 05

TOMMY CARLBERG 08-522 348 03

ELISABETH ELDH 08-522 348 06

PETER SVENSSON 08-522 348 07

ROBERT NORDSTRAND 08-522 348 08

CARINA HEDIN 08-522 334 60

CECILIA ARVIDSON 08-522 348 04

LOUISE HELLSTRÖM 08-522 334 61

Tom KALLSTENIUS Telefon: 08-522 348 02 Mobil: 070-753 48 12 E-post: tom@sjonara.se

Hamngatan 20, vaxholm stavsnäsvägen 131, strömma 08-522 348 00 sjonara.se

Margretelundsvagen  
Margretelundsvagen  

Sjönära fastighet i söder med härligt läge mot Sätterfjärden. Plan lättbyggd strandtomt med förhandsbesked för hus och bygglov för brygga.