Page 1

solig villatomt

Kungsbacksv채gen 19b, Margretelund


stor byggklar villlatomt med sjöutsikt och båtplats. Högt läge intill parkmark vid Margretelunds Slott. Generöst bygglov beviljat. Nära bad och buss. Uppför din villadröm på högsta läget med sjöutsikt över farleden på kort gångavstånd till buss, förskola, bad och båtplats.


Den 2 026 m² stora villatomten ligger med ett mycket bra läge helt ostört från insyn och angränsande grönområde. Närheten till buss 633 och 628 bör uppskattas. Direktbussen 628x tar dig ända in till Humlegården utan byte. Tomten angränsar två bebyggda fastigheter och ett stort grönområde av typ parkmark vilken tillhör Margretelunds Slott. Intill ligger en gång-/ridväg och för den hästintresserade finns möjlighet till stallplats.

Mycket bra läge, ostört från insyn.


Välkommen till en sjönära värld.


Miljön kring tomten är mycket vacker och rogivande. Här finns bästa tänkbara möjligheter att bygga högt med utsikt i lantlig miljö. Det finns ett bygglov för byggytorna 191 m² + 52 m² + 79 m² för villa, gästhus, garage/carport. Se bygglovet som ett pricipbeslut och dröm själva fram er egen stil om ni önskar annan arkitektur eller planering. Som medlem i samfälligheten för Kungsbacksvägen följer möjlighet till båtplats och badplats i Trälhavet. Servitut finns för väg fram till tomten från Kungsbacksvägen. Likaså servitut på att ansluta avloppet till den infiltrationsanläggning som finns utanför tomten som man har gemensamt med grannfastigheten. Borra efter eget vatten och gräv ner egen 3-kammarbrunn.


Fastighetsbeteckning: Margretelund 1:101 Pris/bud: 2 785 000 kr Sjönära avstånd: 2 min Tomtareal: 2 026 m² Vatten: vatten saknas Avlopp: Gemensam infiltration med grannfastigheten Typkod: 210, Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad Taxeringsvärde: 740 000 kr (fastställt avs år 2009) Pantbrev: 2 425 000 kr servitut: Nyttjanderätt Tele, Avtalsservitut Ledning Mm rättigheter förmån: Avtalsservitut Avloppsledningar Mm, Officialservitut Väg rättigheter last: Avtalsservitut Ledning Mm

Säljare: pia palomäki

Faktauppgifterna i denna objektsbeskrivning kommer från säljarna och fastighetsregistret.


Möjlighet till båt- och badplats i Trälhavet finns.


.60

17

0

Margretelund

4.5 19

0

4.5

0

4.5 0

18

4.5 19

1:101

0

4.5

0

4.5 18

för e råd tion m O iltra inf

.0 17

1:101

.28

24

0

6.0 0

4.5

17

16.4

17

ör ef d rå ion Om iltrat inf

.0

.28

24

.6

15

17

0

6.0

0

4.5

17

.7

rt v Infa

16

itut erv ia s itut rt v erv Infa

Viss avvikelse kan förekomma, ritningen är ej skalenlig.

sv

k ac

b gs

n

Ku

ia s

17

Situationsplan

15

16.4

.6

15

.7

15 16

sb

g un

sv

k ac

K

N


tommy carlberg 08-522 348 03, 0707-534 813 tommy@sjonara.se

Hamngatan 20, vaxholm & stavsnäsvägen 131, strömma 08-522 348 00 sjonara.se

Kungsbacksvagen  

Stor byggklar villatomt med sjöutsikt och båtplats. Högt läge intill parkmark vid Margretelunds Slott. Generöst bygglov beviljat. Nära bad o...