Azo-Hee welzijnsmagazine - editie 2 jaargang 2022

Page 1

Azo-hee

Magazine rond welzijn • Jaargang 5 • juni 2022 nr. 2

WELZIJN VOOR IEDEREEN

• Minister op bezoek in digipunten Sint-Niklaas • Burenmatch brengt inwoners met elkaar in verbinding • Iedereen Mee tijdens Sint-Niklaas Zomert

IEDEREEN MEE


INHOUDSOPGAVE 3 4 6 8 11 12 14

OverKophuis in Sint-Niklaas Minister op bezoek in digipunten Sint-Niklaas Goegebuurt zet stoelen en tafels buiten in verkeersvrije straat Taalstages Nederlands op een speelse manier Burenmatch brengt inwoners met elkaar in verbinding Iedereen Mee tijdens Sint-Niklaas Zomert Vredefeesten met internationaal ballonfestival, concerten en wereldmarkt

Azo-hee

Azo-hee staat voor hoe we het doen, in het Sint-Niklase dialect azo hé.

In Azo-hee wijzen we onze lezers de weg naar meer welzijn. Azo-hee is een magazine met nuttige info, een blik op de dienstverlening in Sint-Niklaas, adressen en een Kansenkrant met weetjes om met jouw budget leuke dingen te doen.

welzijnshuis Sint-Niklaas Alle sociale dienstverlening van stad en OCMW onder één dak. Abingdonstraat 99, Sint-Niklaas 03 778 66 66 welzijnshuis@sint-niklaas.be

Openingsuren

Onthaalbalie Maandag van 8.30 tot 12.30 uur Dinsdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 19 uur Woensdag, donderdag en vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur Sociale dienstverlening (raadpleging maatschappelijke assistent of welzijnswerker) Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur Dinsdag tussen 16.30 uur en 19.00 uur, enkel op afspraak.

Colofon

Uitgave Communicatiedienst stad Sint-Niklaas - Cluster welzijn Verantwoordelijke uitgever: Sofie Heyrman, Abingdonstraat 99, Sint-Niklaas Hoofd- en eindredactie: Veerle Vermeulen – Danny Bontinck Kernredactie: Veerle Vermeulen – Danny Bontinck – Zoulikha Harrouch Iris Segers – Els Cant – Elke Schoofs – Isabel Blommaert – Liesbeth Vergauwen – Peter Maris – Stefaan Verhaeghe – An Van Gasse Werkten mee aan dit magazine: Saavik Gevers – Narcisse Merlier – Danny Bontinck – An Van Gasse – Tuur Frencken – Nele Bosch – Gwendoline De Vogel – Elke Schoof Foto’s: Danny Bontinck – CC Sint-Niklaas – Stadsbestuur Sint-Niklaas Lay-out en druk: Drukkerij Room, Sint-Niklaas E-mail redactie: danny.bontinck@sint-niklaas.be


OverKophuis in Sint-Niklaas Een plek waar jongeren gewoon zichzelf kunnen zijn

In mei opende het gloednieuwe OverKophuis in Sint-Niklaas de deuren. Dat is een fijne plek waar jongeren tot 25 jaar elkaar kunnen ontmoeten, waar ze kunnen deelnemen aan leuke activiteiten en waar ze met elke vraag terecht kunnen.

Jongeren hebben nood aan een plek waar ze gewoon zichzelf kunnen zijn. Dat lieten ze zelf meermaals weten op ontmoetingen met het stadsbestuur van Sint-Niklaas. Zo’n plek is belangrijk voor hun mentale gezondheid. Daarom zette de stad samen met heel wat partners de schouders onder de realisatie van een OverKophuis in Sint-Niklaas. Dat huis bevindt zich in de Mgr. Stillemansstraat 47 in Sint-Niklaas.

Toegankelijke plek Het OverKophuis is vooral een herkenbare en toegankelijke plek voor jongeren en jongvolwassenen. Zij kunnen er gewoon binnen en buiten lopen, om een praatje te maken of om deel te nemen aan leuke activiteiten. Het is een veilige plek waar je ook een luisterend oor vindt zonder een label opgeplakt te krijgen.

Zomerplanning Het OverKophuis is elke woensdag open van 12 tot 18 uur. In augustus komen er twee extra openingsmomenten en vanaf september worden de openingsuren uitgebreid. Houd zeker de openingsuren en alle updates in de gaten op de Instagrampagina van het OverKophuis.

pen-alt

Meer info

Instagram @overkopsintniklaas www.overkop.be

Overkop-team Het team van medewerkers van het OverKophuis is heel divers. Er zijn medewerkers van heel wat organisaties en verenigingen, die elk ook hun deskundigheid inbrengen in het verhaal. De jongeren zelf worden ook gevraagd om mee te werken aan de opbouw en de toekomstige activiteiten in het huis. Tijdens de eerste openingsmaand mei kwamen er al heel wat geïnteresseerden over de vloer.

Overkop Sint-Niklaas is een samenwerking tussen VCLB Waas en Dender en CLB Prisma, CGG Waas en Dender, CGG De Drie Stromen, Arktos, CAW, Fiola vzw, Envia vzw, Groep Intro, Radar, Krachtgericht Waas en Dender, Tilia (KJPSY Vitaz), TEJO Sint-Niklaas, VZW Lia, Logo-Waasland vzw, OCMW Sint-Niklaas, Den Eglantier, JOS vzw, Stad Sint-Niklaas.

3 IEDEREEN MEE


Minister op bezoek in digipunten Sint-Niklaas 150 inwoners per maand krijgen er gratis hulp om digitaal mee te zijn Zo’n 150 inwoners in Sint-Niklaas maken elke maand gebruik van de gratis digipunten als ze met een probleem kampen bij het gebruik van hun laptop, tablet of smartphone. Iedereen die digitaal niet sterk is en hulp nodig heeft, kan in zo’n digipunt terecht. Federaal minister Karine Lalieux (PS) van maatschappelijke integratie kwam ook een kijkje nemen en een praatje slaan met de medewerkers van de digipunten.

Minister Karine Lalieux is in ons land verantwoordelijk voor maatschappelijke integratie. Ervoor zorgen dat iedereen mee is met het gebruik van het internet, de computer, laptop, tablet en smartphone is één van haar bekommernissen. ‘Ik vernam dat de digipunten in Sint-Niklaas het erg goed doen en wou dat in praktijk zien’, zegt minister Lalieux. ‘Om de digitale kloof te dichten heeft de overheid heel wat geld voorzien. Ik kan daarmee 45 regionale projecten financieel steunen. Ik ga nu een oproep lanceren naar de verschillende gemeentebesturen om acties te ondernemen die ervoor zorgen dat ook de meest kwetsbare inwoners er digitaal bij horen en mee zijn.’ In Sint-Niklaas zijn daarvoor al verschillende initiatieven. Wie niet goed weet hoe hij iets moet installeren op zijn tablet of smartphone, of hulp nodig heeft om online aankopen te doen of een afspraak te maken met bijvoorbeeld zijn dokter, krijgt gratis hulp van deskundige medewerkers in één van de vijf digipunten in de stad. Merna Laou belandde als vluchtelinge uit Syrië in Sint-Niklaas. ‘Ik leerde het digipunten kennen via mij vriendin Orshina Issa, die er ook hele tijd werkte’, vertelde Marna aan de minister. ‘Vanuit mijn administratieve opleiding heb ik ervaring met het internet, computerprogramma’s en de digitale tools en app’s. En ik

E E M N E E R E D4 E I

vind het boeiend. Ik spreek intussen ook behoorlijk Nederlands. Dat is dus geen probleem. Enkel wanneer ze dialect praten, is dat soms moeilijk. Maar ik leer tegelijk wel nog meer Nederlands bij.’ ‘Dan is dit een win-winsituatie en goed meegenomen. Jij leert mensen met het internet en de computer werken en zij leren jou nog beter Nederlands praten’, besloot minister Lalieux het gesprek. ‘De meeste vragen in de digipunten gaan over het installeren van een app op de smartphone, zoals de Itsme-app die je nodig hebt om verschillende diensten van de overheid via het internet te raadplegen. Of een app van de bank’, zegt coördinator van de digipunten Tuur Frencken. ‘Uiteraard helpen we met nog veel meer zaken, zoals het gebruiken van websites, e-mails

Vanuit mijn administratieve opleiding heb ik ervaring met het internet, computerprogramma’s. – Merna Laou –


De meeste vragen gaan over het installeren van een app op de smartphone, zoals Itsme. – Coördinator Tuur Frencken –

en Telenet om verschillende formules van betaalbaar internet aan te bieden. Wie hier meer over wil vernemen, kan altijd terecht in het welzijnshuis’, aldus nog coördinator Tuur Frencken.

pen-alt versturen, online reserveren… alles waarmee je vandaag in het dagelijkse leven digitaal te maken krijgt. Iedereen die hulp nodig heeft, is welkom.’

Digicafés open Sint-Niklaas breidt intussen het aanbod voor digtale hulp nog verder uit. Er gingen reeds twee digicafés open. Je kan er niet alleen met vragen bij een deskundige terecht maar tegelijk ook informatie uitwisselen met alle andere deelnemers. Je vindt zo’n digicafé in de bibliotheek op het Hendrik Heymanplein in Sint-Niklaas en in het dienstencentrum De Schutterij in de Vleeshouwerstraat te Sinaai.

Digibanken en betaalbaar internet In de digibanken die binnenkort openen in Sint-Niklaas zal de bevolking ook een laptop of tablet kunnen lenen. En wie het financieel moeilijk heeft kan via een hulpverlener in het welzijnshuis een betaalbaar contract afsluiten voor internet thuis ‘Overheden en bedrijven bieden steeds meer diensten online aan. Lessen moeten online gevolgd worden en met gamen en streamen wordt onze vrije tijd ook steeds meer digitaal. Maar een internetabonnement kan erg duur zijn. Of voor wie nog nooit internet had, kan de drempel om ermee te starten erg groot zijn. Sint-Niklaas sloot een overeenkomst af met Proximus

Info

Afspraak maken in een digipunt Via tel: 0471 24 58 82 Via e-mail: digipunt@sint-niklaas.be Digipunt welzijnshuis, Abingdonstraat 99 Digipunt hoofdbibliotheek, Hendrik Heymanplein 3 Digipunt ‘t Lammeken/De Variant, Lamstraat 23 Digipunt Kringwinkel Den Azalee, Heistraat 115 Digipunt Buurthuis Herleving, Westerplein 5


Goegebuurt zet stoelen en tafels buiten in verkeersvrije straat Alle bewoners welkom voor een drankje en een praatje Zes zomerse zondagen nodigt het stadsbestuur van Sint-Niklaas alle bewoners van een woonwijk uit voor een leuke babbel onder elkaar. En daar hoort ook een gratis koffie of een drankje bij. De actie kreeg de naam Goegebuurt. Op die zondagen is de straat in de woonbuurt verkeersvrij en kunnen tafels en stoelen naar buiten. De caravan van Camping Gastvrij slaat er zijn “tenten’ op. Voor de jeugd komt de bakfiets van de Club Compagnie aangereden, vol gestouwd met sport- en spelmateriaal.

Goegebuurt stuurt je deze zomer een persoonlijke Bakfiets Club Compagnie uitnodiging om je buren beter of nog beter te leren Goegebuurt zet stoelen en tafels inkomt verkeersvrije straat kennen. Bij zo’n ontmoeting onder wijkbewoners moet buiten Voor de jeugd in de Goegebuurtstraat de bakAlle welkom voor drankje envan een praatje koningbewoners auto even plaatsmaken voor tafelseen en stoelen fiets de Club Compagnie langs. Die zorgt in de en een hele reeks leuke activiteiten in de straat en verkeersvrije Goegebuurtstraat voor sport en spel. woonwijk. De Club Compagnie wil de jeugd ook een duwtje in de rug geven om lid te worden van een sportclub of Zes zomerse zondagen nodigt het stadsbestuur van Sint-Niklaas alle bewoners van een Camping Gastvrij kampeert in de straat en brengt vrijetijdsbeweging. Dat hoeft zeker niet duur te zijn. En woonwijk uit voor een leuke babbel onder elkaar. En daar hoortvolleybalt, ook een danst gratisofkoffie of een gratis koffie en niet-alcoholische dranken mee. Iederof je nu voetbalt, boetseert, in clubdrankje bij. De actie kreeg debabbel naamisGoegebuurt. Opteamverband die zondagen straat in deomwoonbuurt een die langskomt voor een losse welkom. of is hetisdede ideale manier nieuwe Het wordt één en grote plezante ontmoetingsdag vrienden maken. van Met Camping de Club Compagnie verkeersvrij kunnen tafels en stoelenvoor naar buiten. De te caravan Gastvrijkomen slaat iedereen. kinderen weten over deaangereden, sportclubs, jeugdverer zijn “tenten’ op. Voor de jeugd komt de bakfiets van dealles ClubteCompagnie vol enigingen en vrijetijdsclubs in Sint-Niklaas, en hoe je gestouwd met sport- en spelmateriaal. daar goedkoop lid van kan worden.

E E M N E E R E D6 E I


pen-alt

Info

Goegebuurt in jouw straat Wegvoeringsstraat Zondag 3 juli Oude Molenstraat Zondag 17 juli Mercatorstraat Zondag 31 juli Schoolstraat Zondag 14 augustus Fabiolapark Zondag 28 augustus Rollierstraat Zondag 11 september

7 IEDEREEN MEE


Taalstages Nederlands op een speelse manier Gratis taalbad tijdens laatste vakantiemaand voor jeugd van 6 tot 18 jaar

De zomervakantie staat voor de deur. Een periode van tenen in het zand, languit in het gras, aardbeien en frambozen en hopelijk veel zonneschijn om de batterij op te laden. Kinderen en jongeren in Sint-Niklaas kunnen deelnemen aan verschillende vakantieactiviteiten. Wie taalarm of anderstalig is, kan Nederlands oefenen op een zomerse, ontspannen manier. Samen met leeftijdsgenoten spelen en plezier maken, en zo heel ongedwongen Nederlands oefenen en leren. Tijdens de laatste vakantiemaand augustus organiseert het stadsbestuur van Sint-Niklaas gratis taalstages Nederlands voor anderstalige jongeren van 6 tot 18 jaar. Die taalstages zijn zeker niet saai. Integendeel. Omdat het gaat om een taalbad Nederlands tijdens de grote schoolvakantie is bewust gekozen voor speelse en creatieve lessen.

E E M N E E R E D8 E I

De actieve taallessen worden telkens gecombineerd met recreatieve, sportieve en culturele activiteiten. Het taalbad bestaat uit spelletjes, muziek, kunst en spannende uitstapjes. Op die manier leert en scherpt iedereen het Nederlands met plezier aan.


Pretcamionet rijdt zomerlang door de stad In juli en augustus rijdt ook De Pretcamionet van plein naar plein door Sint-Niklaas. Hij is volgeladen met sport, spel en plezier. Voor kinderen van 6 tot 12 jaar zorg hij voor plezante en onvergetelijke zomerdagen. Ook De Pretcamionet is helemaal gratis en je moet ook niet vooraf inschrijven. De Pretcamionet is er telkens van 14 tot 17 uur Gerdapark Van maandag 4 tot vrijdag 8 juli Elisabethplein Van dinsdag 12 tot vrijdag 15 juli Baenslandwijk Woensdag 20 en donderdag 22 juli Jan Breydelplein Van maandag 18 tot woensdag 20 juli en vrijdag 22 juli Baensland Van maandag 25 tot vrijdag 29 juli Fabiolapark Van maandag 1 tot vrijdag 5 augustus Clementwijk Van maandag 8 tot vrijdag 12 augustus Reynaertpark Van dinsdag 16 tot vrijdag 19 augustus Clementwijk Van maandag 22 tot vrijdag 26 augustus

Tijdens de volledige duur van de taalstage horen en spreken de kinderen uitsluitend Nederlands. Op die manier leren de kinderen ook van elkaar. In de taalstage zitten zowel anderstalige kinderen die de overstap maken naar het basisonderwijs, als kinderen die al een tijdje naar school gaan en al een eerste bagage Nederlands op zak hebben. Sommige kinderen zijn taalvaardig sterker dan anderen. Het niveau van spreken en begrijpen verschilt van kind tot kind. Dat maakt de taalstage voor de kinderen extra boeiend en zorgt voor een bijkomende stimulans om samen Nederlands te praten. Vlak voor de start van het nieuwe schooljaar zijn creatieve en speelse lessen Nederlands erg welkom, zeker voor scholieren die onze taal moeilijk aanleren. Het verhoogt hun kansen op school en is ook belangrijk voor hun integratie.

pen-alt

Info

pen-alt

Info

pretcamionet@jos.be 0456 15 57 17 www.9100speelstad.be

Taalstage Nederlands voor kinderen van 6 tot 12 jaar • Voor wie: alle kinderen die in september in het 1e tot het 6e leerjaar zitten • Wanneer: 8 tot 19 augustus in 2022. • Waar: school Heilige Familie, Boonhemstraat in Sint-Niklaas • Inschrijven: tot 30 juni • Hulp nodig bij inschrijven? Kom naar de balie van het welzijnshuis. • Meer informatie: info@theatertomaat.be of GSM 0491 43 69 61 • (Theater Tomaat, organisator taalstage) Taalstage Nederlands voor kinderen van 6 tot 12 jaar • Voor wie: leerlingen in het middelbaar (OKAN, exOKAN, taalarm) • Wanneer: 1 tot 19 augustus in 2022 • Waar: school SJKS, Collegestraat in Sint-Niklaas. • Inschrijven: tot 30 juni • Meer informatie: okanzomerklas@gmail.com

9 IEDEREEN MEE


Burenmatch brengt bewoners met elkaar in verbinding Online vraag en aanbod voor een helpende hand of gezellig samenzijn in de woonbuurt Het stadsbestuur van Sint-Niklaas lanceerde Burenmatch, een digitale tool waar buren via het internet elkaar kunnen terugvinden en er zijn voor elkaar. Via Burenmatch kan je hulp vragen aan bewoners in je woonwijk om bijvoorbeeld als het zelf niet lukt enkele boodschappen te doen, misschien op je huisdier te letten tijdens je vakantie, maar ook om een buurtfeest te organiseren of simpelweg je buren uit te nodigen op de koffie. Sint-Niklaas wil op die manier buren nog meer verbinden en inzetten op een warme samenleving waar iedereen mee is.

E E M N E E R E D10E I


Buren die er zijn voor elkaar zijn blije buren, klinkt het in Sint-Niklaas. Sint-Niklaas schakelt hiervoor ook de digitale snelweg in, samen met de website van Give a Day. Met Burenmatch van Give a Day heeft Sint-Niklaas een tool om burenhulp op wijkniveau via het internet op een eenvoudige manier mogelijk te maken. Wie zich op de website registreert kan er andere buurtbewoners terugvinden, vragen aan buren om een handje te helpen, om een uitstapje te maken of eens gezellig samen te komen. Het is een digitale platform dat buurtbewoners samenbrengt voor een helpende stad. Burenmatch via Give a Day is helemaal gratis en met respect voor de privcay. Je vindt er vraag en aanbod van de bewoners uit jouw woonwijk en ontdekt er op een simpele manier zoekertjes van buren. Zelfs via e-mail kan je op de hoogte blijven van alle vragen en het aanbod uit jouw woonbuurt. In enkele klikken start je digitaal met een helpende en warme buurt.

Ontmoet de Plutomobiel vol verhalen, muziek en dans Deze zomer rijdt de Plutomobiel in Sint-Niklaas voor de vijfde keer uit met als eindbestemming verschillende woonwijken in de stad. Kinderen van 6 tot 12 jaar zijn welkom om rond de Plutomobiel mee buiten te spelen. Uit de fiets toveren de kinderbegeleiders verhalen, theater, dans, muziek, beeld en film. Zo maken ze op een prettige manier kennis met creatieve vrijetijdsbesteding en ontwikkelen ze ook zelf hun talenten. Wie weet, misschien ontdekken we rond de Plutomobiel een nieuw popidool, een toekomstige filmacteur of een briljante artiest. De Plutomobiel is helemaal gratis en je moet ook niet vooraf inschrijven.

Sint-Niklaas roept alvast alle bewoners op om mee te doen, om op die manier digitaal mensen uit hun woonbuurt te ontmoeten, nieuwe ervaringen op te doen en mee het verschil te maken in een nog warmere stad waar iedereen mee is.

Wijk per wijk digitaal Om het project te doen slagen pakt het stadsbestuur dit wijk per wijk aan. De Baenslandwijk is al eerste aan de beurt. Registreren online kan via www.burenhulpbaensland.be. Niet-digitale buurtbewoners van de Baenslandwijk kunnen in het dienstencentrum De Gerda terecht wanneer ze een helpende hand nodig hebben of andere bewoners willen ontmoeten. Binnenkort komen ook de andere woonwijken in Sint-Niklaas aan de beurt. Iedere bewoner krijgt daarvoor een persoonlijke uitnodiging in de brievenbus.

De Plutomobiel is bij jou van 14.30 tot 17 uur. Elisabethplein Maandag 18 en dinsdag 19 juli Baenslandwijk Woensdag 20 en donderdag 22 juli Kroonmolenwijk (Westerbuurt) Maandag 25 en dinsdag 26 juli Witte Molen Woensdag 27 juli Nieuwe Watermolenwijk Donderdag 28 en vrijdag 29 juli Clementwijk (Kopenhagenplein) Maandag 1 en dinsdag 2 augustus Clementwijk Woensdag 3, donderdag 4 en vrijdag 5 augustus Reynaertpark Maandag 8 en dinsdag 9 augustus Witte Molen Woensdag 10 augustus Fabiolapark Donderdag 11 en vrijdag 12 augustus

pen-alt

Info

plutomobiel@sint-niklaas.be 0472 03 28 27

11 IEDEREEN MEE


Iedereen Mee tijdens Sint-Niklaas Zomert Stad bruist zomerlang met gratis concerten en evenementen

Tijdens de grote schoolvakantie kan je twee maanden lang heel wat beleven en ontdekken in Sint-Niklaas, van concerten in het stadspark tot een spectaculaire kunstwandeling langs het water, spektakel in de centrumstraten en als absoluut hoogtepunt de internationale ballonmeeting op het grootste marktplein van het land. En vooral. Het is helemaal gratis. Zo is ook een zomerlang Iedereen Mee in Sint-Niklaas.

Vakantie in eigen stad is de hele zomer gratis spel en plezier, ontdekken en bewonderen. Op het Sint-Nicolaasplein vind je midden een gezellige terraszone een leuke speelplek, met een piratenschip in een enorme zandbak. Verschillende optredens zorgen ervoor dat er elke week wat te beleven valt op het plein. Vlakbij is het kermis op de Grote Markt. Op maandag 18 juli is het een familiedag, met fikse kortingen op de attracties. De kermis is op maandagen 4 en 11 juli prikkelarm. De muziek staat af of speelt zacht en de bassen zijn gedempt. De felle lichten worden gedimd, stroboscopen blijven uit. Iedereen krijgt ook rustig de tijd om in en uit een attractie te stappen. De prikkelarme dagen zijn er voor iedereen die graag eens op een rustige manier de kermis wil beleven.

Parkies Concerten In het stadspark van Sint-Niklaas zijn elke dinsdagavond de bekene Parkies weer helemaal terug. Elke dinsdag van 5 juli tot 16 augustus kan je er van 19 tot 23 uur een gratis concert beleven. Het startschot van die concertenreeks geeft op dinsdag 5 juli Gerd Par-

E E M N E E R E D12E I

doel. Hij werd vooral bekend met het nummer “Ik neem je mee”, dat in de Nederlandse TOP 40 uitgroeide tot de grootste hit ooit van een Nederlandse artiest. Ambiance is op dinsdag 12 juli het handelsmerk van Bart Kaëll, een ultieme Vlaamse topentertainer. Voor eeuwig heeft hij zich in de lage landen op de muziekkaart gezet dankzij hits als ‘Zeil je voor het eerst’ en ‘De Marie-Louise’ Koen Buyse staat op dinsdag 19 juli op het podium. Als frontman en songwriter van Zornik stond Koen Buyse drie keer op de main stage van Rock Werchter en vijf keer op Pukkelpop. Op dinsdag 26 juli zorgen Margriet Hermans en haar dochter Celien voor de ambiance in het Sint-Niklase stadspark. Moeder en dochter, een unicum in Vlaanderen. Twee talenten, uit twee generaties, die elkaar aanvullen. En dat zien? Da’s genieten! Dinsdag 2 augustus wordt met ABBA4U een memorabele avond vol ambiance en nostalgie voor jong en


oud. Deze 8-koppige live band bestaat uit professionele muzikanten die allemaal hun sporen verdiend hebben bij tal van artiesten uit het Belgische muzieklandschap. Sandra Kim staat op dinsdag 9 augustus op het podium. Een stemgeluid als dat van Sandra Kim moet op tijd en stond in al z’n glorie van zich laten horen. De Belgisch-Italiaanse vedette wordt dit jaar vijftig. De 30 Jaar Parkies Band sluit op dinsdag 16 augustus de reeks gratis concerten in het Sint-Niklase stadspark, met als artiesten Sandrine van onder andere “I feel The Same Way”, jazzzangeres Sofie van het voormalige Trinity met de hit ‘002.345.709, that’s my number’ en Stef Caers die furore maakte met “Hercules & Love Affair feat. Gustaph”, een formatie met wereldwijd succes.

Oh zo verfrissend, een spektakelrijk, zomers waterprogramma Een hele zomer lang staat water centraal. Blikvanger is een kunstenparcours langs het water, in het groen op de site van SVK, waar de vijvers en de wandelpaden in augustus voor het eerst worden opengesteld voor het grote publiek. Op elk van de vijvers kan je kunstwerken van wereldklasse bewonderen, zoals ‘Floating Earth’ van installatiekunstenaar Luke Jerram, een driedimensionale wereldbol met een diameter van 7 meter, en de drijvende installatie ‘Ballooning a House’ van het Belgische duo Daems-Van Remoortere, een filmprojectie die ’s avonds tot leven komt op het water. Het derde werk is nog een verrassing. Het kunstenparcours opent op vrijdag 12 augustus en loopt tot en met zondag 28 augustus. De toegang is gratis.

13 IEDEREEN MEE


E E M N E E R E D14E I


Vredefeesten met internationaal ballonfestival, concerten en een wereldmarkt Het internationale ballonfestival op de Grote Markt van Sint-Niklaas is één van de sterkhouders van de Vredefeesten, met het festival Villa Pace, een wereldmarkt en gratis concerten vanop verschillende podia. Sint-Niklaas is de enige plaats in de wereld waar ballons kunnen opstijgen vanuit het historische centrum van een stad. Het kleurrijke en indrukwekkende spektakel met heteluchtballons en speciale-vormballons behoort daarmee tot één van de vijf belangrijkste ter wereld. Met het evenement etaleert Sint-Niklaas zich ook als ballonstad van België. Elk eerste weekend van september herdenkt Sint-Niklaas met die internationale ballonmeeting de bevrijding van de stad tijdens de tweede wereldoorlog. De eerste editie van die Bevrijdingsfeesten vond plaats in 1948, toen nog met authentieke gasballons. In 1973 besloot het Sint-Niklase stadsbestuur de Bevrijdingsfeesten om te dopen tot Vredefeesten. Sinds 1981 werd het ballonfestival uitgebreid met speciale-vormballonnen. Sinds 2005 is er ook het stadsfestival Villa Pace, met concerten en een wereldmarkt. Dit gratis evenement lokt elk jaar tienduizenden bezoekers naar Sint-Niklaas. Dit jaar vinden de Vredefeesten plaats van vrijdag 2 tot zondag 4 september. Na twee jaar afwezigheid op het marktplein en zonder publiek, is het ballonfestival dit jaar in volle glorie terug. De Vredefeesten openen op vrijdagavond met het opstijgen van tientallen hetelucht- en speciale-vormballons. Ook op zaterdag en zondag stijgen de ballons op. Tussendoor zijn er demonstraties met telegeleide miniballonnen. De toegewijde en gepassioneerde ballonfamilie Sax en Rosseneu staan al jaren in voor de organisatie. ‘Ui-

‘Het speciaal karakter van onze meeting is ook dat het voor iedereen gratis is’ – Elisabeth Rosseneu –

teraard zijn we bijzonder blij dat we de ballonmeeting terug kunnen organiseren op het marktplein’, zegt één van de organisatoren Elisabeth Rosseneu. ‘Het speciale karakter van onze meeting is immers dat we kunnen opstijgen vanuit het stadscentrum en het ook voor iedereen gratis is. Ook wat dat betreft zijn we behoorlijk uniek.’ Naast meer dan vijftig heteluchtballons komen ook een tiental heel bijzondere ballons met een speciale vorm naar Sint-Niklaas. ‘Er komen ballons die niemand ooit eerder zag’, verklapt Elisabeth Rosseneu. ‘Het spektakel mag je dus zeker niet missen.’

Programma ballonmeeting VRIJDAG 02 SEPTEMBER 18.00u Installatie luchtballons 18.30u Opstijgen van heteluchtballons en speciale-vormballons 18.30u Doorlopend minispecialevormballons 22.45u Nightglow (lantaarnballonballet) ZATERDAG 03 SEPTEMBER 07.00u Opstijgen heteluchtballons 16.30u Minispeciale-vormballons 17.30u Installatie luchtballons 18.00u Opstijgen heteluchtballons en speciale-vormballons 23.00u Muzikaal vuurwerk ZONDAG 04 SEPTEMBER 07.00u Opstijgen heteluchtballons 17.00u Minispeciale-vormballons 17.30u Installatie luchtballons 18.00u Opstijgen heteluchtballons en speciale-vormballons

15 IEDEREEN MEE


Een overzicht van de verenigingen die het participatie-attest aanvaarden: Jeugd S&G Vlaanderen Sint-Jozef S&G Vlaanderen d’Olmen S&G Vlaanderen Akabe S&G Vlaanderen St.-Vincentius S&G Vlaanderen St.-Martinus Scouts Kriko Meisjes Scouts Sint-Fransiscus Scouts Sint-Tarsicius Scouts Tereken Scouts Don Bosco Scouts Jin Scouts Kriko Souts Sint-Kristoffel Scouts Bermijn Chiro Komverdrom Chiro Alleman Chiro Jomokri Chiro Kriko Chiro Iris KLJ Nieuwkerken-Waas KSA Reinaert VKSJ Trapsoet KLJ Sinaai Alle speelpleinwerkingen Vzw Idee-Kids Cultuur, kunstonderwijs De stedelijke academies (SAMWD en SASK) Femma Oost-Vlaanderen Jeugdtheater Ondersteboven Vrije Ateliers Voetbal GFC Waasland Beveren SK Sint-Niklaas VK White-Boys FC Gerda Waasland FC Wijnveld Sinaai-Girls KFC Herleving Sinaai Auti-voetbal VOS Reynaert voetbal Badminton Badmintonclub De Mintons Niebali

Volleybal Volleybalclub Outlaws Volleybalclub Belvoc Belsele Vos Reinaert Volleybal Nidak Nieuwkerken Damesvolleybalclub Gemma Volley Ons Geluk Dans Ginga Mundo Capoeira Dansstudio eclips Stichting Klassieke dans

Multimove Defenedere Cum Fiducia Netbal Femma Belsele Paardensport Manege Gulden sporen Belsele Watersport WZK Waterpolo Swimming team Waasland

Basket Basketbalclub Condors

Skeeleren Roller Club De Ster

Gevechtsport Aikido Tukugwawa Dojo Judoclub Sinaai Dragon & Phoenix Kung Fu Ju-Jitsu Samoerai Ju-Jitsu Academie Robert Clark Karateclub Shotoskan Fightersacademy Sint-Niklaas Budokwai Taekwondo Koryo Seiryoku Zenyo Sint-Niklaas Sint-Niklase Judoclub SHOTOKAN (Sint-Niklase Karate club) Rachidsgym Wase Thaiboxing Bujinkan Sint-Niklaas Ippon Sint-Niklaas Ginga Mundo Saigen vzw Tai Jutsi Samoerai MMA Academy Falcons Taekwondo academie Sint-Niklaas Galaxy Combat thaiboxing

Wandelen Wandelclub Reynaertstappers Belsele

Circus Circuspunt Circolito Atletiek Atletiekclub Waasland Kon. vzw AC Waasland Running team Sinaai

Meer info

www.sint-niklaas.be/onze-dienstverlening/cultuur-en-vrije-tijd/met-een-klein-budget

IEDEREEN MEE

Triatlon Waasland Triatlon & Duathlon WTT Waasland Triathlon Rugby Rugbyclub jeugdwerking Tafeltennis Sint-Niklase Tafeltennisclub Theater Jeugdtheater Ondersteboven Turnen Turnkring Jong en Blij Nieuwkerken Gymteam Sint-Niklaas (Artistieke Gymnastiek Heren) Ritmica Singym Turnkring Kracht en Geduld Turnkring Rust Roest Sport na School Sport na school


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.