__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

“SLS, een school met vaart”

Schooljaar 2018-2019

april ‘19/2


In dit nummer: Overzicht reporters: pag. 3 Voorwoord directie: pag. 4 - 5 Welkom in onze school: pag.6 Zill: pag. 7 - 9 Jaarthema “ lezen is… dromen met je ogen open ”: pag. 10 - 11 Van lezen word je (k): pag. 12 - 21 Sociale vaardigheden: pag. 22 - 24 December: pag. 25 - 28 Januari: pag. 29 - 32 Februari: pag. 33 - 40 Maart: pag. 41 - 51 SLS, mijn “Sport-actieve” school: pag. 52 - 59 SLS, mijn “Verkeers-actieve” school: pag. 60 - 61 “MOS” op school: pag. 62 - 69 SLS, mijn “muziek & cultuur actieve” school: pag. 70 - 83 SLS, school met een pag. 84 - 91 SLS, bouwt aan de toekomst: pag.: 92 - 93 Zoekertjes, wistje datjes: pag. 94 Wens: pag. 95


Nieuwsdienst: “SLS, een school met vaart” Overzicht reporters 1a 1b 1c 2a 2b 2c 3a 3b 3c 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6a 6b 6c

2de trimester Schooljaar 2018-2019

Ylana Janssens Vins Caremans Heleen Plasman Annelie Ceulemans Lisa Van Ael Lore Coolman Wassim Langmit Lola Boussemaere Elias Truyts Ilyas Achahbar met hulp van Nand, Lalita, Lisa, Illa & Anna Maurice Versyck Lexi De Wambersie Zatara Rypens Félice Demeersman, Emma Bruylandts, Zane Lahaye Benoit Temmerman Valeri Dobrikov Phoenix Van Camp Océane Van den Neucker

Uitgegeven door Sint-Lutgardisschool - Schelle Verantwoordelijke samenstelling & publicatie: Greta Van Looveren - schoolkrantje@sint-lutgardis.be danny.heylen@telenet.be


Beste ouders, Het is weer zover! Ook dit trimester zit erop! Papadagen, het muzisch project, zeeklas en bosklas, theater, speelgoedbeurs, ons jaarthema… alles kreeg de afgelopen weken een plekje in ons schoolplaatje. Ondertussen werkten onze leraren stevig verder aan hun lesvoorbereidingen en het nieuwe leerplan. Zelfs de planning 2019-2020 werd opgestart. Het leven op school bruist langs alle kanten. Gaande weg groeien onze leerlingen … op weg naar zichzelf. Voor we het weten zijn ze groot! Op de achtergrond werkt het schoolbestuur in samenwerking met de bouwadviseur aan een masterplan wat betreft de schoolgebouwen in de Peperstraat. De realisatie ervan zal zich over meerdere bouwprojecten verdelen. Fase 1 krijgt echter stilaan vorm. Ook daar zitten we dus niet stil. De beperkte financiële mogelijkheden die we vanuit de overheid krijgen blijven een ongelofelijke struikelblok en zorg. In al dat druk bezig zijn doet het deugd om het schoolse leven weer even ‘on hold’ te kunnen zetten. Waar 673 leerlingen, 55 leraren en 21 vrijwilligers samen leven en samen leren… daar wordt ‘gemenst’. Daar wordt wel eens eerst aan zichzelf gedacht en dan pas aan het belang van de groep of de anderen. Daar vallen tussen al dat leren, spelen, werken en vertellen wel eens harde woorden. Daar verandert spelen soms zelfs vlugger dan verwacht in vechten en vallen er ook daar harde klappen. Dat zulke dingen gebeuren … is menselijk, maar niet echt fijn! Eenzelfde gebeuren wordt door iedereen anders ingekleurd en verklaard. Ongewild brengt dit wel eens spanningen met zich mee. Wederzijds respect en vertrouwen vormen hier een belangrijke basis om op te bouwen.


Het is goed dat we af en toe tijd hebben om … even afstand te kunnen nemen. Mag ik bij deze toch eens een pluim geven aan allen die durven en kunnen zeggen: ‘Sorry…ik was fout. Hoe kan ik het goed maken?‘ Dat lost niet altijd meteen het conflict op, maar biedt wel ruimte voor respect en legt de weg naar elkaar terug open. Telkens opnieuw. We hoeven niet allemaal ‘beste’ vrienden te zijn, maar beleefd en vriendelijk zijn kunnen we wel allemaal als we daartoe bereid zijn. Ook dat is leren! Ik hoop dat we, aangemoedigd door de frisse lentebries en de sobere paastijd weer even bewust stilstaan bij de kleine dingen die vaak zo groots zijn. Het zijn zo vaak die kleine dingen die het doen. Bij deze een hele warme dank aan alle mensen die op hun manier meewerken aan een fijne, leerzame sfeer op school. Ik denk dan meteen vooral aan onze leraren, de collega’s van het secretariaat, de ouderraad en vrijwilligers. Mogelijk voel je je soms wel eens niet gezien of gehoord … maar weet dat het enorm fijn is dat jij er bent! Dankzij jou kunnen we zoveel meer.

Vrolijk Pasen en een deugddoende vakantie aan allen! Lizzy Van den Berge directie


Recept voor een leuke sfeer‌ 100 gr geduld 200 gr gezelligheid 300 gr vreugde 350 gr respect 1 snuifje vertrouwen Mengen met liefde Afwerken met tijd


Wij willen met onze school innoverend onderwijs aanbieden, waarbinnen kinderen durven ontdekken, zich creatief durven uiten, met een open blik naar de wereld kijken en hier ook zorg voor dragen. Ons onderwijsaanbod wordt gedragen door een professioneel team, steunend op een degelijke kennis en vaardigheden, gedragen vanuit de leerplandoelen in Zill. Samen met ouders willen wij kinderen vormen die zich gedragen voelen door onze school. Wij wensen onze kinderen de volgende competenties mee te geven: zelfredzaamheid, kunnen samenwerken, een band kunnen realiseren met de omgeving, respect hebben voor diversiteit in mensen en ideeĂŤn, probleemoplossend kunnen denken en handelen, kritisch kunnen reflecteren, gaan voor een gezonde en fitte levensstijl, zorgzaam kunnen omgaan met onze aarde, zorg kunnen dragen voor de zwaksten in onze samenleving. Wij bouwen met onze kinderen aan een positief zelfbeeld, vanuit een verantwoord evenwicht tussen denken, voelen en doen. Wij wensen een open school te zijn, waarbinnen ieder kind zich welkom en gedragen voelt, gesteund door een gemotiveerd team en gedragen door onze basiswaarden. Onze basiswaarden “ respect, verbondenheid, zelfontplooiing en creativiteit “ vinden een praktische uitwerking doorheen onze klas- en schoolactiviteiten. *** Met onze 4 waarden (respect, verbondenheid, zelfontplooiing en creativiteit) in het achterhoofd nemen we het nieuwe schooljaar stevig met onze twee handen. Met vallen en opstaan, maar gedreven en met veel enthousiasme zullen we trachten het een vorm te geven, waarbij onze kinderen de kans krijgen om het verder te groeien naar zichzelf.


Socio-emotionele ontwikkeling Ik kan op een warme en communicatieve wijze in relatie treden met mezelf en met anderen.

Ontwikkeling van een innerlijk kompas In dialoog met de andere(n) leer ik mezelf en waartoe ik word uitgenodigd kennen. Ik kan richting geven aan mijn leven. Ik reageer veerkrachtig .

Ontwikkeling van initiatief en verantwoordelijkheid Ik neem verantwoordelijkheid op voor mezelf en voor anderen. Ik neem initiatief en kan vrij en zelfstandig functioneren. Ik ontwikkel kritische zin, kan dingen onderzoeken en ben creatief.

Motorische en zintuiglijke ontwikkeling Ik beschik over voldoende (psycho)motorische en zintuiglijke basisvaardigheden om zelfredzaam te functioneren.


Ontwikkeling van oriĂŤntatie op de wereld Ik ben nieuwsgierig naar de wereld waarin ik leef. Ik exploreer mijn omgeving en verwerf inzicht in de wereld in al zijn dimensies.

Mediakundige ontwikkeling Ik ga op een enthousiaste, zelfredzame en kritische manier om met media en mediacontent.

Muzische ontwikkeling Ik geniet van kunst en expressie en kan me muzisch en kunstzinnig uitdrukken.

Taalontwikkeling Ik verken talen en talige diversiteit om me heen. Ik zet mijn talige vaardigheden steeds efficiĂŤnter in om betekenisvolle situaties met taal aan te pakken.

Ontwikkeling van wiskundig denken Ik bedenk hoe ik mijn wiskundige bagage kan gebruiken om een probleem aan te pakken. Ik doe dit met vertrouwen en plezier.

Rooms-katholieke godsdienst Ik sta open voor een diepere dimensie in het leven. Ik maak kennis met en ga in dialoog met de katholieke geloofstraditie. Ik groei op levensbeschouwelijk, religieus en/of godsdienstig vlak.


September: Dit schooljaar willen we graag en goed (begrijpend) lezen bijsturen door te motiveren en te stimuleren. De grootste troef om het lezen te bevorderen is … zien lezen! Oktober: Met het Jaarthema maakten we kennis met Wiebel, Liezel en Kriebel. We maakten zelf mooie verhalen met een vertelschort en kunnen samen met de verteljuffen onder de middag lezen aan de vertelkasten… November: Voorlezen, dat is leesplezier doorgeven aan jong en oud. Tijdens de voorleesweek zet “Iedereen leest” graag het belang én het plezier van voorlezen in de kijker. December: Een tof boek onder de kerstboom lijkt me dit jaar een passend cadeautje. Januari: We doen ons uiterste best om het lezen te stimuleren. Het zou fijn zijn mocht ook thuis het “lezen” in alle mogelijke vormen een ereplaats krijgen. Jong geleerd is oud gedaan. En vergeet niet: “zien lezen… doet lezen” We begonnen de dag met het schooltoneel van Liezel en Wiebel. Liezel las heel graag boeken, terwijl Wiebel liever naar de wolken keek. Liezel was aan het lezen en er klopte iemand aan… er stond opeens een Chinese mevrouw en ze zei “ moet ik een verhaal voorlezen?” Ja graag! Na het verhaal gingen we een dansje doen, daarna gingen we naar de klas. Lola Boussemaere (3b) Het boek heette “Miko en de zeeprinsen” en Wiebel was aan het lezen in het Japans. En ze zei de spreuk: “ Wiebel, Kriebel lezen maar, al je dromen worden waar…” En ineens waren ze in Japan en Miko was uit het boek getoverd en hij had een vislijn in zijn hand en hij kon echt praten en hij kon raar stappen. Lore Coolman (2c) Februari: Op de speelplaats voorzien wij nu op regelmatige tijdstippen een gezellig leeshoekje met aantrekkelijke boekjes. We stappen regelmatig met de klas naar de bib. Liezel en Wiebel blijven onze jongsten aansporen om te lezen. “lezen maar, al je dromen worden waar…” Maart: Samen met Liezel en Wiebel zijn we al heel wat boeken binnen geslopen. We hebben samen met de kinderen de vertelschort ontdekt, verhalen verzonnen met vertelstenen en reisden naar het verre Japan om de kamishibaï te zoeken. Dit verteltheater vertelde ons een mooi verhaal en daagde de kinderen uit om zelf verhalen te schrijven.


31.01.2019

Vrijheid... jezelf kunnen zijn geaccepteerd worden erbij horen gewoon zoals jij bent...


Vrijheid is kwetsbaar en niet vanzelfsprekend en daarom moet zij gevierd worden. De Poëzieweek viert de vrijheid van 31 januari t/m 6 februari 2019. Vrijheid gaat over vrij zijn van bezetters maar ook over je vrij voelen als individu. En hier vrij over kunnen denken. Binnen de filosofie bevraagt men niet voor niets of de vrije wil wel bestaat. In hoeverre kan iemand werkelijke vrijheid aan? In de liefde willen we vrij kunnen kiezen en vervolgens willen de meesten juist weer niet (te) vrij zijn, eerder gebonden en trouw aan die ene, beklonken met een rite en een ring, verbonden met elkaar tot de dood. Onze levensovertuiging kunnen we vrij belijden maar waar gaat deze vrijheid over in onvrijheid voor anderen? Dat geldt ook voor de vrijheid van meningsuiting. Poëzie is bij uitstek het genre om al deze vormen van vrijheid te bezingen. In een gedicht is alles mogelijk. Een dichter kan in zijn gedachten en gedichten zijn wie hij wil zijn en zijn verbeelding laten spreken. Hij kan voor altijd op vakantie gaan of de minnaar zijn van zijn/haar muze. De woorden van de dichter krijgen een andere betekenis, vervormen zich tot beelden, komen tezamen met elkaar en vervliegen weer of nestelen zich als een compositie in de lezer, tot jaren later. In een gedicht zijn alle gedachten vrij. Oorlogen worden beëindigd, dictaturen omvergeworpen. Niemand meer honger, iedereen een thuis. De liefde heeft haar lied, de dichter staat op de barricaden of verwoordt een serenade, de pen als wapen voor de vrijheid, het papier maagdelijk wit.


Even alleen zijn Op vakantie gaan

Samen vrij spelen Me laten doen

Even rust krijgen

Vrij zwemmen

Een dagje vrij Niet in de gevangenis

Me ‘s nachts niet storen

In de

sneeuw geen geplaag

spelen

speeltuin

Eens alleen thuis zijn op boerderijklasse Een pretpark

vakantie

sporten Reporter Heleen Plasman samen met de leerlingen van 1C


Het vierde leerjaar had voor ons leuke gedichten gemaakt. De 3de kleuterklas, het 1ste en het 2de leerjaar ging naar verschillende plekken. Daar las het 4de leerjaar leuke gedichten voor. Ze beelden het ook allemaal uit. De gedichten waren grappig en rijmden ook. Dit gedicht vond ik het leukst: Tring, tring, op staan! het is tijd om op te staan! Met melk en chocola Snel mijn jas en boekentas aan. Dan snel op mijn step Oh nee! Wat heb ik nu gedaan Ik heb mijn pyjama nog aan! Lisa Van Ael (2b) *** We zijn opgestaan met een lach. Zoals het rijmpje van Darya: Goede morgen, een dag zonder zorgen. En deze gedichtendag begin ik met een lach. We hebben een gedichtenwandeling gedaan. Het was een leuke dag. Elias Truyts (3c)


De leerlingen van Juf Ilse, krijgen elk 4 post-its. Ze moeten allemaal op een afzonderlijk blaadje 1 dier opschrijven, 1 kledingstuk, 1 persoon en 1 plaats. De post-its worden in de klas opgehangen en aan de hand van de 4 verschillende post-its die ze krijgen maken ze een gedichtje‌ Zo ontstaan de meest gekke en grappige combinaties‌. Ze werken alles af met een bijpassende tekening! Jitske (2b)

Aymara (2b)

Deven (2b)

Liselotte (2b)

Julie(2b)


S’nachts is het donker, er gebeuren vreemde dingen, zoals deze brief. En als je hem nu leest dan ben je zeker geen heks, vampier,een geest, een weerwolf of een ander eng beest. Die zijn nu even aan het slapen om vanavond kinderen te rapen. Maar ik zal je iets vertellen, echt een heel groot geheim, als je bang bent in het donker roep je mamma er dan bij. Ze verslaat de monsters in een ruk, zet de heksen in de hoek, shot de weerwolf op zijn kop en jaagt vampieren uit het huis. En als je nu gaat slapen weet je het geheim om nooit meer s’nachts bang te zijn! Valéri Dobrikov (6a)


De wereld is

een boek, En als je nooit eens ergens naartoe gaat, Dan heb je er maar ĂŠĂŠn pagina van gelezen...


Er zijn goede vrienden, beste vrienden, verloren en vergeten vrienden, vrienden van op school, vrienden van de voetbalclub, vrienden die familie zijn, oude vrienden, nieuwe vrienden, voorlopig onbekende vrienden, onzichtbare vrienden, boekenvrienden, dierenvrienden, Facebookvrienden, verre vrienden, vrienden voor heel even en vrienden voor altijd.

Tijdens deze Jeugdboekenmaand vieren we de vriendschap.


We vinden het belangrijk om met de kinderen op school te werken rond:

Ze leren hun eigen gevoelens verkennen & te uiten naar anderen toe. Sociale vaardigheden aanleren, doe je niet zomaar van vandaag op morgen. Het is een langzaam-aan-actie. Het is ook geen ‘vak’ op zich. *** Kinderen gaan op allerlei wijzen met elkaar om, ze spelen, ze praten, ze vechten, ze zoeken contact, ze trekken zich graag terug, ze werken samen… Iedereen is verschillend. Elk kind, elke volwassene heeft een eigen manier om te reageren op gebeurtenissen en op andere. Geen enkele manier is fout en geen enkele manier is goed. Een kind kan met een kind goed overweg en het andere speelgenootje vindt hij een etter. Sommige kinderen voelen zich kiplekker in omgang met klasgenootjes, anderen dreigen uit de boot te vallen. Als hulpmiddel daarbij maken we gebruik van de “axenroos”. Dit is een manier om de gedragingen van mensen te ordenen. Ze worden gesymboliseerd door dieren. De dieren van de “axenroos” hebben allemaal hun eigen manier van doen, hebben allemaal hun eigen karaktertrekjes. Via deze dieren krijgen onze kinderen beelden en woorden om hun gedrag te benoemen. Ze leren zichzelf beter kennen. Leren conflicten helder bespreken. Mensen zijn pas sociaal “vaardig” als ze alle “axen” kunnen bewandelen, m.a.w. als ze zich kunnen aanpassen aan ‘de andere’. *** Het is een bril die we hanteren om doorheen heel het klasgebeuren en ook daarbuiten naar ons eigen gedrag en dat van klasgenoten en vriendjes te kijken. De “axenroos”is een geheel van vaardigheden die een mens kan gebruiken om “goed” te functioneren.

Samen leven is altijd een beetje geven en nemen!


September: Laat ons proberen, onze spullen te waarderen! De “pauw” leert ons dat we best fier mogen zijn op onszelf! We mogen ons tonen! De “wasbeer” helpt ons dan weer om anderen een pluim te geven!

November: De “leeuw” is de leider van de dieren. Een goede leeuw is ook een goede leider die zorgt voor al zijn dieren. Hij is niet degene die de baas speelt, maar ervoor zorgt dat alles goed loopt!

Janauri:

Oktober: Zeg alsjeblieft en dank je wel… Dat is toch kinderspel! In de lagere school hebben de jongsten nu een meter of peter. Die meters en peters zijn een beetje “bever” en zorgen voor hun petekind. Die mogen dan weer de rol van de “poes” op zich nemen en ervan genieten.

December: “Luister je wel echt? Weet je wat de ander zegt?” De leeuw (leider) en de kameel (volger) stappen naast elkaar de maand door. We proberen allemaal op een goeie manier mee te stappen. Maart: “Met schelden en schoppen gaat de goede sfeer naar de knoppen”

Een uil kan goed luisteren en kan ook goed een geheim bewaren! Dat is niet altijd gemakkelijk, Een kind dat zich gedraagt als een havik, maar wel waardevol! kan aanwijzen wat fout loopt of onjuist is. Het heeft een kritische blik en deinst er Februari: niet voor terug onrechtvaardigheden aan te vechten. “Kruip niet in je schelp… maar help!” Terwijl de uil sommige dingen bij zich kan houden, kan de schildpad juist sommige dingen loslaten. Ook dat kan je leren.


Lezen is denken met het hoofd van een ander In plaats van dat van jezelf Europabeurs - 6ljr: pag. 26 - 27 Wens: pag. 28


6de leerjaar

De laatste vrijdag voor de kerstvakantie begon, deed het 6de een Europa beurs. De verschillende landen van Europa werden daar tentoongesteld door de drie 6des. Je kon er proeven van verschillende landen. Met proeven bedoel ik: eten en drinken, maar ook van de informatie! Er waren drankjes met alcohol en zonder, met bier, wijn, whisky‌. En zonder, almdudler dat is een kruidenlimonade frisdrank van Oostenrijk. Ikzelf had Oostenrijk. Elke groepje kreeg een chromebook om hun presentatie voor te stellen. Er lagen ook kaarten open om op te kijken en sommigen hadden kledij aan van vroeger in dat land. De mensen konden ook vragen stellen, dan beantwoordden de leerlingen die met plezier! Natuurlijk mochten de 6de klassers ook naar andere kraampjes gaan kijken, maar‌ er moesten altijd nog 2 persoenen in het kraampje staan, dus, mocht er maar 1 tegelijk weg! Iedereen vond het keitof! De Europabeurs was TOP!!! Fien De Baerdemaeker (6a)


In de stilte tussen woorden zit een mooi gedicht Wetenschapsweek - 4ljr: pag. 30 Technopolis - 4ljr: pag.: pag. 31 Poppenspel - 6ljr: pag. 32


4de leerjaar

Kleurcode 136 213 246

Van 14 t/m 18 januari 2019 Leerlingen van het 4de leerjaar werken een hele week rond

Wetenschap en techniek.

Ze krijgen een bundel met verschillende proefjes. De klasleerkrachten doen een aantal proefjes voor, maar dan mogen ze zelf in groepjes aan de slag.

*** Tijdens de wetenschapsweek hebben wij zelf een proefje mogen doen. Het was heel interessant en we hebben genoten van de proefjes. We hebben er veel uit geleerd en zullen sommige proefjes zeker thuis uittesten! We maakten heel veel lol! Er was zelf een proefje met snoep en een lavalamp, cool hĂŠ. Het proefje met een drijvende kerstomaat was erg grappig. De opa van Stien is ook langs geweest. Hij was vroeger een leerkracht in het middelbaar en deed ook erg veel proefjes met zijn leerlingen. Hij heeft ons erg coole dingen laten zien en wij mochten zelfs mee helpen!

De wetenschapsweek was echt leuk! We willen het graag nog een keer doen! Ilyas Achahbar en Nand Van Den Broeck uit 4A


4de leerjaar

Technopolis is een Vlaams "doe-centrum" voor wetenschap en technologie in de Belgische stad Mechelen. In Technopolis experimenteert de bezoeker zelf en leert hij op een interactieve manier bij over wetenschap en technologie vanuit het motto: “Ik hoor en ik vergeet. Ik zie en ik onthoud. Ik doe en ik begrijp.” Zo kunnen vooral kinderen iets bijleren over de basisprincipes van wetenschap en technologie. Het centrum heeft meer dan 350 permanente interactieve opstellingen, gegroepeerd rond verschillende thema's, zoals "Lucht & Wind", "Bouwstenen", "Waterkant", "Onzichtbaar", "Ruimtevaart" en "ActieReactie". Daarnaast worden er regelmatig wetenschapsshows en-demo's gehouden en is er jaarlijks een thematentoonstelling die de wetenschap rond een bepaald thema uitlicht. *** We mochten ‘s morgens groepen kiezen om in Technopolis rond te lopen. Toen gingen we naar de bus en het was een half uur rijden. Toen we binnen kwamen moesten we een bandje pakken en die kon je dan scannen om een spel te kunnen spelen in Technopolis. Voor we konden spelen moesten we eerst 3 regels weten en die waren: 1. niet eten, 2. niet lopen en 3. niet roepen! Nu mochten we vrij rond spelen. Kei tof, er waren kei toffe dingen te doen en we zijn kei veel te weten gekomen over proefjes. Het was echt een suuuuuuuuper leuke dag !!!!!!! Lexi De Wambersie (4c)


6de leerjaar

Wij, het 6de moesten een poppenspel organiseren en voorstellen. De poppen moesten we zelf maken van een blik melk, gaas, een stok en een kapstok. De verhalen die we moesten spelen, moesten gebasseerd zijn op een hedendaagse sprookje. We moesten dit poppenspel spelen voor het 2de, 3de, 4de en het 5de leerjaar.

Valeri Dobrikov (6a)


A house without books Is like a room without windows Letterfeest - 1ljr: pag. 22 - 23 Carnaval - LS: pag. 24 - 25 Carnaval op school: pag. 34 - 37 1OO-feest - 2ljr: pag. 26 Kunst - 3K: pag. 38 100-feest - 2de ljr: pag. 39 Letterfeest - 1ljr: pag. 40


Lagere school


We mochten al verkleed naar school komen. We moesten ook nog gaan zwemmen, dus we mochten geen schmink. We waren allemaal leuk verkleed: een bruid, een vlinder, een vampier, piraten,... en ik was een clown! Juf Jantine was verkleed in Wally en juf Laura was ook een clown zoals ik. Na de middag hebben we met het 2de leerjaar gespeeld: een masker knutselen, gedanst op de Pinguindans, chips gegeten en grenadine gedronken. Ik vond alles leuk, maar vooral de chips. Het was een superleuke dag! Heleen Plasman (1c) *** Op vrijdagochtend voor de vakantie was het weer zover, carnaval nam de school over. Ik wandelde die ochtend de schoolpoort binnen en zag links van me engeltjes, voor me speelde enkele K3-tjes en ook de nachtwacht had de speelplaats overgenomen. Overal waren blije gezichtjes te zien, iedereen had er duidelijk zin in. Logisch, reeds vanaf de schoolpoort werden we verwelkomd met kleurrijke slingers en gekke clowns. Ook de meesters en juffen deden mee, juf Sofie had die dag een ridderkostuum aangetrokken en werd vergezeld door een prachtige koningin. Heel de klas vond het fantastisch om een keertje verkleed te rekenen en te schrijven en zat vol ongeduld te wachten op de zwembeurt. Het was een kleurrijk zicht, een ganse klas die verkleed naar het zwembad trok. Carnaval was helaas niet sterk genoeg om de regel van stilte in refter ongedaan te maken maar op de deuntjes van de vrijdagmiddagmuziek waren alle kinderen uitgelaten van plezier. Tijdens de laatste speeltijd kwam er een verrassing, ridder juf Sofie toverde voor iedereen van de klas een zakje chips wat we mochten opsmullen tijdens de laatste speeltijd. Toen de laatste bel ging waren alle kindjes heel erg blij, ze gingen verkleed op weg naar huis en richting een weekje vakantie. Ylana Janssens (1a) *** De vrijdag voor de vakantie was het carnaval. Iedereen was verkleed. Sommigen waren gek, de anderen waren griezelig, andere kinderen waren mooi. Ook de juffen en meesters deden mee. In de namiddag hebben we een leuke clown geknutseld. In de laatste speeltijd hebben we chips gegeten. Het was een hele leuke dag. Lisa Van Ael (2b)


De hele school keek uit naar carnaval. Iedereen was verkleed. Ik zag een kip en een beer, een politie, ook boeven en elfen… We begonnen de dag met 1km stappen, het was super leuk. Het 1ste en het 2de en het 6de mochten van het begin van de dag al verkleed. Het 3de, 4de en het 5de mochten pas na de middag verkleed. Juf Kristien, en juf Sofie waren super grappig verkleed. En we genoten van de dag. Einde… Lola Boussemaere (3b) *** Vrijdag voor de vakantie vierden we op school carnaval. We moesten onze verkleedkleren meenemen naar de school. Tijdens de middagspeeltijd mochten we ons dan omkleden. Ik was verkleed als een blauwe beer. In de namiddag hebben wij spelletjes gespeeld, zoals Spurt een toer rond de speelplaats. In de klas van het derde leerjaar stond ook een sjoelbak. Dat vond ik heel leuk. We speelden ook een spelletje met een bal. Met de Ipad van de school, trokken we foto’s van onszelf. Soms trokken we gekke foto’s en soms gewone foto’s. Tijdens de laatste speeltijd kregen we van juf Famke een zakje chips. We konden kiezen tussen paprika chips en zout chips. Het was een fijne dag! Maurice Versyck (4b) *** Vrijdag 1 maart, de dag voor de krokusvakantie, was het CARNAVAL op school! We mochten allemaal verkleed naar school. Er waren jongens als meisje en meisjes als jongen verkleed, Iemand was verkleed als DJ Marshmallow Er waren popsterren, ridders, prinsessen en nog veel meer…. Ook de juffen en meester waren verkleed. De juf van 1C was verkleed als Wally, onze juf van 5C was verkleed als sneeuwwitje en de meester van 6C als meisje. Er stond ook heel de dag muziek op. De laatste speeltijd kregen we chips, lekker!!! En toen was het vakantie, hoeraaaaaaaaaaa! Benoit Temmerman (5c) *** Op carnaval was het echt leuk, er was niet echt iets speciaal. We hadden onze normale lessen alleen droeg (bijna) iedereen een ander pak! Valeri Dobrikov (6a)


Kleutersschool Heidestraat


3K Kunst wist het stof van het dagelijks leven van onze ziel Pablo Picasso


2de leerjaar

Joepie, het is 100-feest! Op het bord stond een honderdtal. Er waren groene en oranje enveloppen met daarop 3 nummertjes. Die 3 nummertjes moesten we aantikken op het bord als we een opdracht gedaan hadden. We moesten bv. een puzzel waarop 100 staat maken, 5 toeren rond de speelplaats lopen, tot 100 tellen. De anderen moesten ook nog ballonnen opblazen waarop ze 100 moesten schrijven, in oude kranten het getal 100 zoeken en 1 vlaggetje versieren met daarop 100. Dat waren enkele van de opdrachten die we moesten doen. Op het einde was het een aparte enveloppe met 100 op. Dan moesten we de laatste opdracht samen met de klas doen. Dat was dat we met de klas een foto moesten maken met bv je duimen omhoog. Daarna deden we nog een dansje “ baby shark�. Helemaal op het einde van de dag waren er cakejes met slagroom die we mochten versieren. Ze stonden in de vorm van 100 en er stonden op sommige cakejes ook kaarsjes. De glaasjes moesten we in citroensap deppen en dan in de suiker. We dronken champagne. Maar jammer genoeg was het woensdag en konden we dus maar een halve dag feesten. Annelie Ceulemans (2a)


1ste leerjaar

letterfeest

Het hing al weken in de lucht en we hadden er vaker over gepraat in de klas ‌ het letterfeest kwam eraan. Wat konden we verwachten? Een heus feest met muziek en dans? Snacks en kinderchampagne in overvloed? Toen was het eindelijk zover, de dag van het letterfeest was aangebroken. Intussen hadden we alle letters van het alfabet geleerd! Alle kinderen waren blij en opgetogen voor deze bijzondere dag. Op vrijdagnamiddag, na de lunch, kwamen enkele mama’s en papa’s de juf helpen en met ons spelletjes spelen. De klas werd omgetoverd tot een echte letterzaal, vlaggetjes inbegrepen. Het letterfeest was een parade van letterspelletjes! Lettermemory, rijmspelletjes, woordjes vormen en woordjes puzzelen om koekjes te kunnen winnen. We mochten ook onze zelfgemaakt letterkroon opzetten zodat iedereen kon zien dat wij letterkampioenen waren. Overal zag je blije kinderen met fleurige en opgemaakt kronen bezig met letteren. Om het feest af te sluiten kregen alle letterkampioenen nog een grote, lekkere chocoladeletter om op te smullen. Wij zijn nu helemaal klaar om alle boeken te lezen die we maar willen lezen! Ylana Janssens (1a)


A child who reads, will be an adult who thinks Brandweer - 2KC: pag. 42 - 43 Papadag - KC: pag. 44 Struisvogelnest - PK & 1K: pag. 45 Zoo - 4ljr: pag. 46 Dinomuseum - 3K: pag. 47 Zeeklasse - 3ljr: pag. 48 - 49 Bosklasse - 6ljr: pag. 50 - 51


Kleuters 2Kc

Tatu, tatu, waar is de brand? Tatu, tatu, snel aan de kant! Hier komt Bram de brandweerman Die alle branden blussen kan. Met zijn grote waterspuit Maakt hij alle vlammen uit, Redt hij mensen van het dak In zijn mooie brandweerpak! Tatu, tatu,tatoe,


25 maart PK &

FOTO’s

De struisvogels steken nieuwsgierig hun kop uit als bezoekers de boerderij opwandelen. In de speeltuinkunnen kinderen zich uitleven terwijl ouders van op het terras toekijkend genieten. Een wandelpad brengt ons van dier tot dier: koeien, paarden, boerenpaarden, ganzen, zwanen, hertjes, ezels, schapen, geiten, … . Tussen de beesten ook enkele exotische exemplaren zoals alpaca's. Bij de brave dieren, zoals de konijnen, cavia’s, schapen en geiten, staan de poortjes open en mogen de kinderen tussen de beestjes lopen en ze aaien.


4de leerjaar

Op uitstap naar de Zoo. Maandag 25 maart ging het vierde leerjaar naar de zoo in Antwerpen. We gingen met de trein. Rond 10 uur kwamen we aan in het Centraal Station. Daarna wandelden we naar de zoo. Eerst aten we onze koek op. Als iedereen klaar was, gingen we eindelijk naar binnen. We kregen een leuke rondleiding. We keken naar de olifanten, naar de leeuwen, naar de zebra,‌ ‘ Middags aten we onze boterhammen op in het restaurant. In de namiddag moesten we een zoektocht doen. We moesten antwoorden op vragen zoeken. De vragen gingen over de verschillende dieren van de zoo. Bijvoorbeeld: Welke kleur heeft de tong van een giraf? Om kwart na twee gingen we naar huis. Het was een leuke dag. Maurice Versyck (4b)


Kleuters 3K


3de leerjaar Van 26 t/m 29 maart 2019

Uitgebreid verslag in onze volgende schoolkrant


6de leerjaar Van 1 t/m 5 april ‘19

Uitgebreid verslag in onze volgende schoolkrant!


“Keep reading. It’s one of the most marvelous adventures that anyone can have.”


10 voor schoolsport! Door meer te bewegen en te sporten beogen we actieve, fitte en gezonde jongeren.


Extra sport 15/02/2019 Tijdens die turnles speelden we het schatkistenspel. Eerst moesten we ons in 4 ploegen verdelen. We bedachten dan een naam voor ons team. Dan moesten we de meeste schatkisten verzamelen door kindjes te tikken. Als je iemand had getikt, of werd getikt moest je schaar, steen,papier doen. Wie gewonnen was kreeg de schatkist van dat andere kindje. Op het einde als alle schatkisten op waren, kreeg je er een vlag bij van 10 punten. Wij stonden op de derde plaats. Het was super leuk! Lore Coolman (2c) *** Vrijdagnamiddag mochten we met het derde extra gaan sporten. Dat was erg leuk. We hebben trefbal en badminton gespeeld. Bij badminton mochten we kiezen of we met een pluimpje of een ballon speelden. De ballon was het moeilijkste van de twee. We werkten in 2 groepen, de jongens en de meisjes. Ikzelf vond trefbal het leukste. Toen we terug naar school wandelden was iedereen moe van al het sporten! Elias Truyts (3c) *** Op vrijdag 1 februari ging het 4de leerjaar op extra sport. We gingen badmintonnen en trefballen. De jongens en meisje werden gesplitst. Eerst gingen de jongens badmintonnen en de meisjes trefballen. Daarna wisselden we. Om 3u gingen we terug naar school. Het was een leuke vrijdag namiddag Maurice Versyck (4b) *** We gingen naar de sporthal. Toen we in de sporthal waren zei de meester dat we trefbal en badminton gingen spelen! Maar de meester zei dat de meisjes en de jongens apart gingen. Dus de meisjes begonnen met trefbal en de jongens met badminton en er werd een doek geplaatst. Dus we konden elkaar niet zien. Het was leuk dat de jongens en de meisjes eens niet bij elkaar waren!!!!! Lexi De Wambersie (4c) *** Extra sport 5c 25 januari We gingen in de namiddag te voet naar de sporthal. Het was droog weer maar koud. In de sporthal werden we in groepen gesplitst. Een groep jongens en een groep meisjes. Ik ging natuurlijk mee met de jongens. De jongens begonnen bij voetbal, de meisjes bij badminton. Voetbal was vanzelfsprekend super! !!!wat een goal!!! Er was weinig plaats om te badmintonnen maar het was wel leuk. Benoit Temmerman (5c)


5de en 6de leerjaar Unihockey is een ideale teamsport voor alle doelgroepen. Spelbeleving, fair-play, inzet, samenspel, plezier, ‌ het zijn slechts enkele van de vele positieve aspecten van deze leuke sport. Aangezien voor unihockey weinig clubtraditie bestaat, starten alle leerlingen op hetzelfde niveau. Wij kunnen unihockey zeker promoten als SPORT VOOR IEDEREEN. Doelstelling van deze ontmoeting is veel spelen en veel plezier. *** Woensdag 19 december unihockey tornooi Vandaag was het unihockey. Ikzelf heb ook meegedaan en zat in het team de smiles :-) met Gitte, Janne, Jilke, Lina en mezelf. We hebben 4 keer gespeeld en (4 keer verloren) maar toch heb ik er heel hard van genoten ! Zatara Rypens (5a)


Op school organiseren we van alle tornooien unihockey, trefbal, voetbal, circulatie netbal… En kinderen die oud genoeg zijn mogen daar aan deelnemen. Een voorbeeld. Bij de unihockey mogen alleen de kinderen van het 5de en 6de leerjaar deelnemen. De kleinderen mogen toejuichen als ze het willen. Er zijn ongeveer 10 ploegen. Hoe gaat het in zijn werk? er zijn per match 2 ploegen. Één Match duurt +/- 15 minuten. Hoe kan je de teams zien, een ploeg heeft de zwarte sticks en het andere team heeft de witte sticks. Soms ook andere kleuren. Phoenix Van Camp (6b)


Swimmathlon - reglement De leerlingen zwemmen per klas 2x 8 min. De klasleerkracht zit achteraan met een papier om de baantjes te tellen. Er is een pauze van 4 min. waar de leerlingen kunnen uitrusten vooraleer de 2de beurt begint. Nadien wordt berekend wie er de schoolwinnaar is met de volgende formule: aantal gezwommen baantjes : het aantal leerlingen = het gemiddelde aantal baantjes per leerling. Het gemiddelde per leerling zal dus bepalen welke klas zicht tot de zwemkampioen van de school mag bekronen.


Resultaten Plaats

HS

PS

Klas Gezwommen lengtes

Aantal lln

Aantal lengtes/ lln

1

6c

264

19

13,89

2

5c

253

19

13,32

3

2c

166

15

11,07

4

4c

226

21

10,76

5

3c

163

17

9,59

1

6a

252

19

13,26

2

6b

291

22

13,23

3

5b

246

20

12,3

4

4b

289

25

11,56

5

2a

101

9

11,22

6

2b

119

11

10,82

7

4a

241

23

10,48

8

5a

226

23

9,83

9

3b

132

16

8,25

10

3a

168

21

8


De Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS) tracht voor elk leeftijdsjaar van het basisonderwijs een bewegingslandschap uit te bouwen, met een progressie van grove motoriek naar bestaande sporttakken. Het accent in deze bewegingslandschappen wordt gelegd op het beleven en spelend kennismaken met bewegen.

Veel bewegen, weinig stilstaan is een vereiste!

Meer bewegen begint niet met vaker sporten, maar met minder zitten!


2de leerjaar

De klasgroepen starten met een gezamenlijke opwarming waarna ze onder begeleiding van hun juf of meester of andere medebegeleiders 15 activiteiten doorlopen via een doorschuifsysteem. Een greep uit het sportaanbod: je evenwicht behouden op de pedalo's, schommelplanken, basculo's en ander evenwichtsmateriaal, springen met kangoeroebal, bouncing hopper en pogo-sticks, kunstjes op de steppen, jongleren met allerhande circus materiaal, spelen op het groot springkasteel… *** We zaten in verschillende groepen. We moesten 1 voor 1 kleine sportoefeningen doen. Als er een muziekje speelde, moesten we doorschuiven. Als je even wou pauzeren miste je wel een spelletje. Er waren toffe dingen om te doen, zoals bv. • Een soort van bowling • Een bal laten botsen op een mat met ballen, zodat je niet wist naar wie de bal zou stuiteren. • Een reuzemikado • Een parcours afleggen • Een “race” op een springkasteel • Speciale fietsen • Springtouwen • … In het begin was het frisjes, want we hadden korte mouwen aan, maar op het einde had iedereen het superwarm! Na al dat sporten was het tijd om terug naar school te gaan. Veel kinderen hadden spijt dat ze terug naar school moesten vertrekken. We zagen veel lachende gezichten. Annelie Ceulemans (2a)


Als 10 op 10-school dragen wij verkeersveiligheid en verkeersvriendelijk naar school komen hoog in ons vaandel. Met de verkeersgroep proberen wij dit op verschillende manieren te stimuleren. Zo organiseren we doorheen het jaar regelmatig een actie (strapdag, fluoperiode, gouden schoen, verkeersweek, ‌) om deze punten actueel te houden. Wij waarderen ten zeerste alle inspanningen - hoe klein ook - want wij zijn er ons heel erg van bewust dat het organiseren van het piekmoment ’s morgens niet te onderschatten is. Wij wensen u een verkeersvriendelijk schooljaar !


September:

Oktober:

Tijdens de maand september staat de strapdag op het programma.

Het wordt ‘s morgens al wat donkerder.

Wie kan stapt of trapt naar school.

Na de herfstvakantie verwachten we dat iedereen een fluovest draagt. OOK wie met de auto wordt afgezet of te voet naar school komt. Kinderen kunnen dat niet alleen opvolgen. Hier hebben ze echt de steun van thuis nodig!

November: Onze school, een FLUO-SCHOOL

Fluo aan en helm op = TOP

Haal de fluovesten maar boven !

December: Onze school, een fluoschool “ Januari:

Laat ons in 2019 de positieve spirit zeker verder zetten.

Zien en gezien worden! Februari:

Maart:

Ook in de winter ruilen we de auto voor de We ervaarden een enorme medewerking bij het dragen van de fluovesten! fiets. We willen met al onze leerlingen en kleuters “een peloton” vormen en samen Echt fijn! Kinderen kunnen dit niet zonder zoveel mogelijk km met de fiets of te voet steun van hun ouders. We blijven ze nog dragen tot de paasvakantie! af leggen. Politie controleert de fietsen van onze oudste leerlingen!


Onze school is een milieubewuste school. Samen met enkele enthousiaste MOSjuffen & MOSketiers, is de MOSraad ontstaan.

“MOS = MILIEUZORG OP SCHOOL” *** Raap jij wel eens vuil op of doof je het licht, sluit je de deuren, vind je recycleren een plicht, kleurt je hart vaak mosgroen? Dan ben je een natuurheld en daar moeten we iets aan doen! Bedankt aan iedereen die iets goed doet voor het milieu!


September:

Oktober:

Bij aanvang van het schooljaar drukken Onze plannen voor groenere speelplaatsen krijgen meer en meer vorm. Om alles we er nog eens op dat we bij ons op school water drinken en dat liefst in een eigen waarover we dromen te kunnen realiseren, houden we ook dit jaar een appelverkoop. drinkbus. Ook zilverpapier en apart ingepakte koeken Verder blijven we proberen goed te trachten we echt te vermijden. sorteren en afval te vermijden. Lang leve een koekendoos! Mogen we ook op u rekenen?

November:

December:

Ook al start er in onze schooltuintjes een Na een geslaagde appelverkoop kunnen er rustperiode‌ verder ideetjes voor de vergroening van de onze MOSketiers zitten niet stil. speelplaatsen uitgewerkt worden. Zij willen geel graag verder werken aan de vergroening van de speelplaatsen. Tijdens de koudste periode is het zeker de Net als vorig jaar proberen ze met een moeite om een laagje extra aan te doen en appelverkoop een extra centje in kas te deuren goed te sluiten. krijgen om hiermee op een groene manier Verluchten tijdens pauzes brengt aan de slag te gaan. nieuwe zuurstof aan! Januari:

Februari:

We voorzien geel graag af en toe frisse lucht in de klas. Toch proberen we ,u ramen en deuren echt goed te sluiten zodat de warmte niet verloren gaat. Misschien beginnen de voorbereidingen voor de schooltuintjes stilletjes. Helpende handen zijn hier zeker welkom. Heeft u zin? Geef gerust een seintje aan de klasleerkracht!

Dikketruiendag op 12 februari ‘19! Wij hebben aandacht voor het leefmilieu van nu en morgen. Wij werken daarom met onze kinderen rond de uitdagingen die de klimaatopwarming met zich meebrengt. Ook in de winter ruilen we de auto voor de fiets!

Maart: De moestuintjes worden klaargemaakt om groenten te verbouwen. We zitten rond de tafel om de speelplaatsplannen concreet te kunnen uitvoeren!


Dinsdag 12 februari ‘19

Smeer je kuiten in voor het klimaat! Te koud? Te nat? Teveel wind? Komaan! Voor de 16e editie van Dikketruiendag zetten wij de fietsers op kop. Als Vlaanderen massaal de fiets neemt, dan daalt de uitstoot van CO2 en andere schadelijke stoffen en is er ook minder lawaai. Je komt monter en ontspannen toe op het werk of op de school. Vaarwel aan zorgen over een parkeerplaats! Je spaart flink wat centjes, en fietsen is gezond.


Onze school heeft aandacht voor het leefmilieu van nu en morgen. Wij werken daarom met onze kinderen rond de uitdagingen die de klimaatopwarming met zich meebrengt. Door een warme trui aan te trekken en de verwarming lager te zetten, verminderen we zelf onze uitstoot van CO2 en leveren we inspanningen om de klimaatopwarming op lange termijn aan te pakken. Maar er is natuurlijk meer nodig. Het thema van dit jaar is ‘de klimaatflandriens’, die de auto laten staan en door weer en wind naar de school of het werk fietsen. Ook in de winter ruilen we de auto voor onze fiets. Zo daalt de uitstoot van CO2 en fijn stof nog meer, is er nog minder lawaai, en gaat de luchtkwaliteit in en rond onze school er fors op vooruit. Onze school neemt deel aan Dikketruiendag. We willen dan ook met al onze leerlingen en kleuters ‘een peloton’ vormen, van 1 tot en met 12 februari ’19, om samen zoveel mogelijk kilometers met de fiets (kleuters mogen ook met de step of te voet) af te leggen tussen thuis en de school. Zo hopen we om de ‘Klimaatronde Van Vlaanderen’ van 500 km te kunnen uitrijden! *** Op dikke-truiendag had iedereen zich extra warm aangekleed. De verwarming ging op 0° en de ramen stonden bijna heel de dag open. Verschillende kinderen hadden een onesie aangetrokken. Bij ons in 2a deden we ook het bord uit als we het niet nodig hadden, want dat is ook beter voor het milieu! We mochten ook een parcours fietsen op de speelplaats. In de klas mochten we wat meer bewegen zodat we het niet koud zouden krijgen. Voor de ouders: Doen jullie de volgende keer ook mee? Annelie Ceulemans (2a)


Klimaatverandering binnenkort heeft iedereen

een huisje aan zee ... Een tijdje geleden kwam uw kind met een briefje naar huis met de vraag of jullie thuis ook een verschil konden maken op het gebied van klimaatzorg. *64 mensen reageerden via mail. Dat is niet zo heel veel. Maar via de klassen hoorden we dat er heel wat gezinnen het briefje wel besproken hebben thuis en er één of meer actiepunten uithaalden. De reacties via mail waren erg positief. De meeste gezinnen kozen meer dan één aandachtspunt. Verschillende gezinnen gaven ook nog eigen actiepunten mee in hun mail. Groenten uit onze eigen tuin of van de plukboerderij. Meer bio-producten eten. Minder douchen en ons vaker wassen aan de lavabo. Ecologische poetsproducten kopen. Zonnepanelen en/of een warmtepomp installeren. Ons huis nog meer isoleren. Een hybride of een elektrische auto kopen. Carpoolen. Alle toestellen langer gebruiken, niet alleen de gsm. Zelf spuitwater maken van kraanwater. Broodzakken hergebruiken. Onze kleren minder vaak wassen. Meer de trein gebruiken. Regelmatig naar de kringwinkel gaan. Het licht vaker uit doen . Beter plannen zodat we minder voedsel moeten weggooien. Overstappen op een groene stroomleverancier. Doorgedreven sorteren.


Hierbij laten we u heel graag in grafiekvorm weten wat onze Sint-Lutgardisgezinnen allemaal over hebben voor onze planeet …

Vrijdag 15 maart 2019 is de dag waarop er over de hele wereld aan onze regeringsleiders gevraagd wordt om concreet te werken aan de problematiek van de klimaatopwarming. We zijn er ons van bewust dat we niet alleen naar de leiders moeten kijken, maar dat we zelf ook een bijdrage kunnen leveren door heel bewust milieuvriendelijker te handelen. In de klas … en thuis werden actiepunten besproken, gewikt en gewogen en zelfs ook gekozen. Verschillende acties kwamen bij een enquête uit de bus : douche i.p.v. bad, minder vlees, geen/ weinig aluminiumfolie, fiets i.p.v. auto, minder plastic gebruiken, goeie isolatie, hergebruik, ….We kunnen en willen dus ook zelf aan de slag! Graag willen we als MOSschool (lager) deze dag niet zomaar voorbij laten gaan. Kleinschalig en vooral positief gericht (want onze gemeente doet al heel wat) willen we deze dag mee een stukje vorm geven door samen met de Schelse scholen een klimaatwandeling te stappen. De 2 Schelse scholen willen met deze wandeling vooral een positieve toon laten klinken. We willen samen gaan .. er voor gaan en stappen zetten in de goede richting! De grote stappen laten we over aan de regeringsleiders. De kleine stappen proberen we zelf te zetten. Met hoe meer we hier bewust aan werken …hoe meer kans op slagen onze acties hebben. 4C en juf Tinneke


Schelle, 21 maart 2019

Kinderen planten 2.500 bomen aan in Berrenheibos Het Berrenheibos wordt weer een flink stuk groter. De leerlingen van de Sint-Lutgardisschool en de Gemeentelijke Basisschool De Klim waren er vandaag in de weer om samen 2.500 nieuwe bomen aan te planten. Vorige week gaven de Schelse scholieren met een klimaatmars al een duidelijk signaal over hun bekommernis over het klimaat. Vandaag mochten de leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar van de gemeentelijke basisschool en de Sint-Lutgardisschool ook zelf in actie schieten. Al vanaf 9 uur vanmorgen gingen ze aan de slag in het Berrenheibos langs de Tuinlei. Samen plantten ze er maar liefst 2.500 nieuwe inheemse bomen aan, goed voor een uitbreiding van het bos met 1,2 hectare. Burgemeester Rob Mennes (CD&V) is blij om te zien dat Schelle weer een flink stuk groener kleurt. “Het Berrenheibos is momenteel 1,8 hectare groot”, zegt hij. “Met deze aanplanting erbij komen we hier tot een bos van 3 hectare. De ambitie is om uiterlijk over tien jaar het Berrenheibos te laten ontwikkelen tot een groene wandel- en rustzone van ruim 23 hectare. Dat past in onze visie om 70 hectare of ongeveer één tiende van het grondgebied in Schelle bos en groen te maken.”


5de leerjaar

L’enfant et les sortilèges Maurice Ravel Op 21 en 22 december viert het Belgian National Orchestra Kerstmis op de tonen van L’Enfant et les Sortilèges van Maurice Ravel. Een werk dat zowel dromerig als krachtig is en op fijngevoelige wijze poëzie integreert. Het verhaal is eenvoudig. Het speelt zich af in een oud huis op de boerenbuiten. Een moeder heeft het aan de stok met haar luie zoon. Tijdens één van de ruzies zet het kind het huis volledig opstelten en pest het de dieren. Plotseling bevinden we ons in een magische fantastische wereld waarbij de stoelen, tafels en fauteuil zich gedragen als de protagonisten en de dieren beginnen te praten. Ze engageren zich om deze deugniet op het rechte pad te brengen. Een unieke kans om dit werk te horen. *** Op donderdag 20 december zijn we heen en weer naar Brussel gegaan om l’enfant et le sortilèges te bekijken. Ik vond het decor en de kostuums het beste. De muziek en de opera vond ik ook wel oké! Zatara Rypens (5a)


Jeugd

Als niemand me ziet Een voorstelling met dans en zang

6de leerjaar

Wie ben ik als niemand me ziet? Ver weg van de soms brutale realiteit durft een kleine jongen alles te dromen wat hij maar bedenken kan. Op een dag wordt zijn fantasievolle spel echter abrupt verstoord door enkele pestkoppen. De moed zakt hem in de schoenen. Maar met een beetje hulp uit onverwachte hoek creÍert de kleine man de gekste en meest wonderlijke verzinsels die zelfs in de realiteit hun uitwerking niet missen‌ Ballet Vlaanderen brengt met Als niemand me ziet een betoverende kindervoorstelling over de kracht van dromen, vol poÍtische muziek en fantastische dans. *** We zijn met de fiets naar een balletvoorstelling in Antwerpen geweest met onze zesdeklassers, toch wel een hele onderneming. De voorstelling zelf had als thema pesten. Het hoofdpersonage werd in het dagelijks leven hele erg gepest en droomde 's nachts hoe het anders zou kunnen zijn. Deze wisselwerking tussen droom en werkelijkheid werd door de acteurs heel mooi weergegeven door middel van dans, opera en muziek. Een voorstelling die ons deed nadenken en toch even deed stilstaan. Na de voorstelling kropen we weer op de fiets en met wind op kop trokken we weer richting Schelle. Meester Simon (6c)


5de leerjaar

Wie is Roald Dahl? Roald Dahl (13 september 1916 – 23 november 1990) is een van de beroemdste kinderboekenschrijvers ter wereld. Hij schreef meer dan vijfentwintig boeken. Dahls kinderboeken zijn verfilmd en bekroond, en ze worden door kinderen over de hele wereld gelezen. Met De fantastische Meneer Vos won Roald Dahl een Zilveren Griffel in 1972. Daar bleef het niet bij, want Roald Dahl mocht nog vier keer een Zilveren Griffel ontvangen: met Daantje, de wereldkampioen in 1977, met Het wonderlijk verhaal van Hendrik Meijer in 1979, met De Griezels in 1982 en met De GVR in 1984. Roald Dahl won maar liefst drie keer de Prijs van de Nederlandse Kinderjury: met Matilda (1989), Ieorg Idur (1991) en De Minpins (1993). Roald Dahl schreef al zijn boeken in een schuurtje op zijn landgoed in Great Missenden, een dorp niet ver van Londen. Het schuurtje was oud en smoezelig, en verre van luxueus. Dahl zat er in een oude kapotte leunstoel, met zijn benen in een slaapzak rustend op een koffer. Zo zat hij iedere dag van tien uur tot halfeen te schrijven. Vervolgens ging hij lunchen en uitrusten, en van vier uur tot halfzes schreef hij weer verder. Dahl schreef altijd met een potlood op geel lijntjespapier dat hij helemaal uit New York (Amerika) liet komen. Wanneer zijn prullenbak met oud papier vol was, gebruikte hij het papier om een kampvuur te maken. Quentin Blake was Dahls favoriete illustrator om mee samen te werken. Zelf zegt Roald Dahl hierover: ‘Het zijn meer de tekeningen van Quentin dan mijn eigen beschrijvingen die de personages tot leven hebben gebracht. Roald Dahl is de beste kinderboekenschrijver ter wereld.’


Vrijdag 22 maart ‘19

Lieve kunstenaars, Wat zijn wij trots op jullie.! Het was bij de start vast niet makkelijk voor jullie om te weten dat onze musical van vroeger dit jaar een hele andere vorm kreeg. Maar hoe mooi hebben jullie dat samen met ons in elkaar gestoken!! Hoe fijn om nu te zien hoe jullie dit samen met ons voor mekaar kregen! Er waren drie magische woorden van tel: samen‌ genieten‌ energie... Samen: dat wil zeggen dat we dit helemaal samen deden. Wat er ook gebeurde tijdens de voorstelling, wat er ook maar anders liep dan verwacht, we hielpen elkaar, en zo kwam alles altijd goed. Want we deden samen ons best en dat is wat telt. Genieten: Normaal gezien zaten jullie in de klas, te rekenen of een les WO of taal te volgen. En wij, ... wij deden wel wat anders!! Jullie mochten de ganse dag dansen, toneel spelen, circustechnieken tonen, gidsen, film tonen, enz... Wat een feest, dus het was genieten!! Energie: ja, jullie waren moe, want moe zijn dat hoort bij een kunstenaar. En kunstenaars, dat waren jullie allemaal. De juffen en begeleiders van het muzisch project


Woord, muziek

Olv Juf Lotte & Juf Katleen

5a : Marte, Linde, Janne, Jilke, Ferre, Sander, Mauro 5b : Zane, Lieze, Tina, Mante, 5c : Yuni, Ymke, Louis Korte inhoud‌. *GVR Sofie ligt 's nachts in bed, maar slaap is wel het laatste waar ze aan denkt. Voor haar raam staat een reus zo hoog als een huis, die haar uit bed plukt en ontvoert! Maar Sofie heeft geluk. Deze Grote Vriendelijke Reus spreekt eigenaardig en gebruikt de raarste woorden, maar is wel heel aardig. Wat hij Sofie echter vertelt over de andere reuzen is vreselijk. Sofie en de GVR bedenken een slim plan, waardoor alle kinderen weer veilig in hun bed kunnen liggen.


De GVR voor Verslag: Zane Lahaye (5b)

Foto’s: Astrid Maertens

Ik zat in de groep GVR. We knutselden erg vaak. We knutselden droompotten en dromenvangers. De dromenvangers hingen we op en de potten kregen plaatsen. We zongen ook twee liedjes. Ik vond het persoonlijk de leukste groep. Ons groepje bestond uit 2 juffen en 14 kinderen: Juf Lotte, Juf Katleen, Zane, Tina, Ymke, Lieze, Marte, Linde, Jilke, Janne, Sander, Rayan, Ferre, Mante, Mauro en Louis. Het was geweldig om de musical mee te maken. Jammer is het al voorbij, maar we konden de cd kopen en de dvd komt er normaal nog aan. De cd is heel mooi. Volgende jaar is het aan het 4de leerjaar. Voor wie in het 4de leerjaar zit, wens ik al veel succes!


Dans, acteren

Olv Juf Veerle Laevaert & Juf Ginne

5a : Zatara, Jana P, Marwa, Alana 5b : Hanne, Noelia, Cara, Matthias, Damian, Lander, Rube, Jorid 5c : Lize, Jarne

Korte inhoud... *Heksen zijn eng en gemeen, maar de heksen uit Roald Dahl's gelijknamige verhaal zijn afschuwelijk gemeen en lelijk en ze hebben een hekel aan kinderen. In dit spannende verhaal moet een jongetje het opnemen tegen de heksen en hun toverkracht om de kinderen van de wereld te redden. Luister naar de spannende hoorspelbewerking van ĂŠĂŠn van de bekendste en meest geliefde verhalen van Roald Dahl.


Projectdagen!!!

De Heksen Voor verslag: Zatara Rypens (5a)

Foto’s: Astrid Maertens

Zoals iedereen wel weet organiseert het 5de elk jaar een musical. Dit jaar is daar verandering in gebracht. We hebben namelijk Roald Dah lDay bedacht. Dit zijn 5 boeken/voorstellingen en die duren 10 minuten per stuk. De boeken waren: Sjakie, Matilda, GVR, de Griezels en de heksen. Ik zat in de heksen (dans & acteren) en kroop in de rol van de opperheks. Voor decoratie hebben we theelichtjes gemaakt met wol en papier of verf. We hebben ook heksenbrouwsels met gekleurd water gemaakt. Voor de ramen hebben we glasramen geknutseld. We konden altijd iets anders doen en verveelden ons nooit. Ook voor de dans hebben we veel gedaan. We hadden 1 jongensdans en 1 meisjesdans. Het was een vermoeiend optreden, maar we konden op elkaar vertrouwen!


Film, acteren

Olv Meester Jens en Jeroen

5a : Thibe, MikaĂŤl, Andries, Sarah, Veronique, Lily 5b : Lucas, Ashraf, Isa, FĂŠlice, 5c : Rune, Yusuf, Nathan, Paulien Korte inhoud... *Sjakie en de chocoladefabriek Als Sjakie een Gouden Toegangskaart vindt in een reep chocola, gaat zijn diepste wens in vervulling: hij krijgt een rondleiding door de geheimzinnige chocoladefabriek van meneer Willie Wonka, de ongelofelijkste, geweldigste en verbazingwekkendste chocoladefabrikant ooit. En wie zou niet willen rondwandelen op de plek waar ze opstijglimonade met prik, holle-kiezen-vullende karamels, aardbeiensap-waterpistolen of aflikbaar behang voor kinderkamers maken? Maar in de fabriek schuilen ook grote gevaren. Bijvoorbeeld voor Caspar Slok, die door een rivier van hete chocolade wordt meegesleurd...


Foto’s: Astrid Maertens

Hallo, ik ben Félice uit 5b. En ja, in het 5de doe je normaal een musical. Maar bij ons was het een toonmoment. We hadden 5 verschillende toonmomenten. Voor die toonmomenten moet je wel wat doen. Ik zit in het boek Sjakie en de chocoladefabriek. De eerste dag was het een beetje uitleg. De 2de dag waren we naar bakker Vanessa gegaan. Dan een paar dagen filmen en acteren. En dan kwam de leukste week eraan. Maandag school, dinsdag het laatste opnemen, woensdag geen school, donderdag kwam het 6de een kijkje nemen, en dan vrijdag, … misschien wel de spannendste dag … alle ouders kwamen kijken! Het was heel leuk! Sjakie en de chocoladefabriek Voor verslag: Félice Demeersman (5b)


circus/beeld Olv Juf Hilde VR & Greta 5a : Nenath, Finn H, 5c : Daniel, Matt, Niels, Lenn, Benoit, Tijs, Sien, Bente, Jana, Ewen, Elise, Mirthe Korte inhoud... *De Griezels Meneer en mevrouw Griezel vormen een wel heel bijzonder stel. Ze doen alles om elkaar het leven zuur te maken. Zo stoppen ze Reuzenkribbebijters in elkaars bed en serveren ze levende Kronkelspaghetti als avondeten. Ook de dieren zitten ze voortdurend in de weg. Meneer Griezel is namelijk gek op vogelpastei en hij droomt al jaren van zijn eigen grote ondersteboven-apencircus. Maar dan nemen de dieren wraak. En hoe!

Foto’s: Astrid Maertens


Prikkeldag We gingen met de fiets. We deden eerst een prikkeldag. Toen werd er bekend gemaakt dat er geen gewone musical ging zijn. We gingen in verschillende groepen werken over boeken van Roald Daal. Dan mochten we naar de boeken gaan kijken om te kijken welk boek we wouden en wat we daar deden. Ik koos voor de griezels. Projectdag1 Vandaag werden de solo’s voor de cd bekend gemaakt. En ik had er een! Bij de griezels doen we acrobatie, toneel en decor. We deden allerlei kunstjes en knutselden het tapijt dat op het plafond werd gehangen Het was heel leuk want het want het sneeuwde! Nog lekker geravot in de sneeuw. En naast de fiets terug. Projectdag2 Het plan was selecteren wat we gingen doen en maken. We gingen ook rolmopsvogels en aapjes knutselen. Dat hebben we ook gedaan. Buiten de aapjes die moesten we nog afmaken. Cd opname22/2/19 Vandaag was het cd opname spannend!!! Maar het was niet voor iedereen. Enkel voor de A-groep (hoge stemmen en solo’s) We misten wel een zwemles maar dat is niet erg. We gingen er tot de middag blijven en dan terug naar school gaan. Maar dat was niet het geval we waren er tot 03:10!! Dus we misten de knutsel les. De B-groep deed het op 25/2/19. Hopelijk deden zij het ook goed. De week Dinsdag maakten we alles af en oefenden we nog wat. Donderdag deden we het voor elkaar en voor het 6de. Toen kregen we nog wat tips voor de volgende dag. Vrijdag moesten we om 9uur zelf naar de muziekschool komen. We deden het verder voor elkaar maakten de tips in orde. Het moment Het was zover we gingen alles doen. Alles ging goed. We moesten het 15 keer doen De eerste vijf waren echt leuk. Dan kregen we hotdogs. De tweede vijf vielen mee. De derde vijf was iedereen kapot!!! Dan kregen we alles wat we gemaakt hadden mee naar huis. Het was allemaal super leuk! De Griezels Voor verslag: Benoit Temmerman (5c)


Denkpuzzels, Beeld, tickets, affiche

Olv Juf Griet & Hilde R

5a : Kiara, Gitte, Rayan, Maite 5b : Liam, Emma, Emilie, Gitte, Niemke, Lore, 5c : Damiën, Ciany, Joey *Matilda Matilda is briljant. Ze is een gevoelig meisje dat geweldig goed kan leren. Toen ze anderhalf was, kon Matilda al praten als een volwassene, met drie jaar kon ze lezen, en al vóór ze vijf was, las ze boeken van wereldberoemde schrijvers als Dickens, Hemingway, Kipling en Steinbeck. Maar haar ouders behandelen haar als een onderkruipsel. Ze vinden haar maar lastig en dulden Matilda totdat ze haar het huis uit kunnen jagen naar een ander deel van het land, of liever nog veel verder weg. Matilda besluit zich eens goed kwaad te maken. Ze bedenkt heel slimme straffen voor haar ouders. En als het hoofd van de school, juffrouw Bulstronk, haar ook wil aanpakken, ontdekt Matilda dat ze iets kan wat niemand anders kan.


Matilda Wij van Matilda, zijn ons doel aan het richten op kleine proefjes. Samen met rondleidingen geven en een Roald Dahl krantje maken, hebben we ook een brug gemaakt zonder lijm!!... Samen met juf Griet en juf Hilde, Damiën S., Joey, Lore, Gitte VD, Ciany, Kiara, Maite, Niemke, Gitte DV, Emilie, Liam, Emma (ik), hebben we al heel veel gedaan

Ik kijk er al naar uit!! Ook kijk ik er naar uit om mensen rond te leiden. Dit gaan we doen door de ze iets te geven en dat dan ook in de lucht te steken. De outfits voor de meiden van Matilda zullen zijn: Blauwe kledingstukken en een rood haarlint met witte pantoffeltjes. Voor de jongens : Meer naar de kant van de wetenschapper. We hebben met de projectdagen veel geleerd en gedaan. Zo hebben we ontdekt dat als je niet samenwerkt dat je niet echt veel kunt bereiken. We hebben affiche’s gemaakt voor op de deuren te kleven. Ook het Roald Dahl krantje is belangrijk daarin zetten we heel veel dingen: de bedanking, foto’s … Na alles in orde te krijgen, voor de kleren, proefjes,…. De toondag is goed verlopen voor alle Matildatjes en professors. Daarna waren we kapot, maar na goed slapen zijn we goed uitgerust. Tijd voor een nieuwe dag! Uw reporter ter plaatse, Emma Bruylandts (5b)

Foto’s: Astrid Maertens

Matilda is een heel slim meisje, vandaar de proefjes. Deze leuke experimenten kunnen van alles zijn: Een bevende hand, de kracht van je pink, ...


Eten roert de planeet – leerlingen van 5 en 6 verkopen voor €3.175 aan de Delhaize tijdens het campagneweekend van 12 januari voor Rikolto (Vredeseilanden). “Wij staan hier voor onze toekomst. Wij eten onze planeet op. Wij willen dat de boeren een eerlijk loon ontvangen en voor ons eten kunnen zorgen.” Met deze woorden overtuigden de leerlingen met veel enthousiasme en super beleefd Schellenaren om een gadget te kopen en zo verzamelden ze in totaal € 3175 voor Rikolto !!! Wat en hoe we eten bepaalt echt heel veel. De impact van ons voedselsysteem op onze gezondheid, het klimaat en de economie is gigantisch. Boeren die niet meer van hun stiel kunnen leven, voedselschaarste en prijsschommelingen, ontbossing en waterschaarste… Het heeft allemaal te maken met wat er op ons bord ligt en hoe het er terechtkomt. De mensen van Rikolto geloven echt dat een betere wereld bij ons eten begint. Maar hoe dan? Alleen als we beseffen dat het van levensbelang is voor onze toekomst, kunnen we komen tot echte oplossingen. Een toekomst waar iedereen toegang heeft tot gezond en betaalbaar eten. Een wereld waarin we de belangrijke plaats van ons eten en landbouw terug erkennen en samen werken aan goede, eerlijke en milieuvriendelijke alternatieven. Blikvanger in de campagne was de houten pollepel, die symbool staat voor het campagnethema “eten roert de planeet” en zegt waar Rikolto als organisatie voor staat: de grote wereldproblemen zoals klimaatverandering, armoede en gezondheidsproblemen aanpakken door ons voedselsysteem transparanter, milieuvriendelijker en rechtvaardiger te maken.

Heel veel dank aan alle leerlingen, juffen en meesters! Dankzij jullie steun zorgen we samen voor een betere planeet! Filip en Roosmarijn Foto’s via link: https://we.tl/t-mTf0FqMnYr


De VZW Move To Improve is een ondersteuningsorganisatie voor kinderen met neuromotorische (bewegings)problemen. Het doel van deze VZW is het optimaliseren van de zorgen voor deze kinderen. Hoe gaan we te werk : - Deze kinderen meer en beter laten bewegen - Grondige objectieve evaluatie van het bewegende kind - Stimuleren van onderzoek dat de behandeling kan optimaliseren - Streven naar duurzame oplossingen Ontstaan & achtergrond Kinderen met neuromotorische problemen, voornamelijk ten gevolge van een hersenverlamming, vertonen een veelheid aan problemen, welke veranderen onder invloed van de groei en de motorische ontwikkeling. Hersenverlamming of Cerebral Palsy (CP) is het gevolg van hersenschade die optreedt voor of tijdens de geboorte, alsook in de eerste jaren erna. Het is een van de meest voorkomende redenen waarom kinderen moeilijkheden vertonen bij het stappen en/of bij het gebruik van de arm- en handfunctie. *** Op 19 december 2018 hield de Sint-lutgardisschool een "croque for life." Ieder kind mocht kiezen hoeveel geld hij/zij meenam. Dan kreeg hij/zij zoveel croques ze wilden. De opbrengst ging dan naar "De warmste week". Studio Brussel wist hiervan, en had gebeld. We moesten dan terug bellen als we gingen eten. Dat deden we, en toen waren we zelfs op de televisie. Het was een groot succes! OcĂŠane Van den Neucker (6c)


De Warmste Week 2018 in feiten en cijfers 17.286.122 euro totale opbrengst • 1986 goede doelen • 12.495 warme acties • 48.852 deelnemers aan de Warmathon in 6 steden leverde 676.608 euro op: Genk 5776 lopers, Leuven 7977 lopers, Brussel 5573 lopers, Antwerpen 10 014 lopers, Gent 10 972 lopers, Brugge 8540 lopers. • 153.000 euro opbrengst Warmste Inpakpapier • 325.080 euro opbrengst Ketnet Koekenbak • 3 keer 1200 dolenthousiaste Koekenbakkers bij bedankingsconcerten van De KetnetBand in The Flame • 82.000 bezoekers in Provinciaal Domein Puyenbroeck in Wachtebeke • 6 keer The Flame en 2 keer een uitverkochte Party For Life brengt 160.000 euro op • 16.393 aangevraagde platen •

BEDANKT VOOR DE WARMSTE WEEK OOIT!


SAMENTEGENPESTEN Wij besteden op school heel wat aandacht aan het zich goed voelen binnen de groep. Samen met de kinderen trachten wij een veilige omgeving te creëren waarin iedereen zich goed voelt. Wij kiezen als school samen kleur tegen pesten. Want samen is veel leuker dan alleen! De antipestweek zal plaatsvinden van 22 februari tot 1 maart 2019. Via allerlei gesprekken en stellingen zal er gesproken worden over pesten en plagen en over de gevolgen hiervan. ***

Pesten Wanneer één of meer kinderen een ander kind regelmatig en met opzet pijn doen, uitlachen, uitsluiten of op een andere manier lastigvallen spreken we van pesten. Plagen Wanneer kinderen grapjes en streken met elkaar uithalen die niet kwetsend bedoeld zijn spreken we van plagen


“Doe niet zo flauw Het ligt vast wel aan jou” Wat een onzin Niet met mij Want het is echt wel verkeerd Nee, dit pik ik niet meer Zoek geen uitvlucht ‘t Is voorbij

Als je het ziet Waarom doe je dan niets Toon je afkeer Stip het aan Want wie gepest wordt verdient Alle hulp van een vriend Geen excuus meer Voortaan

Iedereen, schiet in actie Elke stip die je zet doet je sterker staan Vertel het voort Samen kunnen we iedere pestkop aan! Hou niet op tot ook jij je vier stippen scoort… Stip het op je handen Stip het op je handen Laat de wereld zien hoe het zi-i-it Laat de wereld zien hoe het zi-i-it Stip na sti-i-ip Stip na sti-i-ip Het verspreidt zich Het verspreidt zich Stopt wat pesten aanricht Stopt wat pesten aanricht Raast als een bra-and Raast als een bra-and Over het la-and Over het la-and Zet nog een stip op je hand! Zet gauw een stip op je hand! Een nieuw tijdperk breekt aan Pesten is vanaf morgen voorbij en gedaan…


De OK-brigade We zijn natuurlijk tegen pesten! Daarom gingen we naar het toneel van Bram luisteren en kijken. Het toneel was heel indrukwekkend en Bram deed het goed. We hebben veel rond pesten gewerkt en we beseften dat het niet kan. (pesten) Het was cool hoe hij het deed, het leek wel of hij onze gedachten kon lezen en het echt kon afprinten. Het leek ook echt alsof wij de computer van Bram moesten opladen door met onze voeten te trappelen. Hoe dat het allemaal gemaakt werd vonden we ook heel leuk! Ook heel leuk dat we mee mochten antwoorden en dat we ook iets meekregen : een ok-brigade bandje, een leuke lat. (van goedgevoel) . Het toneel ging door tijdens de week tegen pesten op school. Tijdens deze anti-pestweek moesten we extra aandachtig zijn om pesten te vermijden. Het was heel erg leuk en interessant! Lisa en Lalita uit 4A


WAT DOET BEDNET? Bednet zorgt ervoor dat zieke kinderen en jongeren die tijdelijk niet naar school kunnen, toch mee in de klas zitten van thuis uit. Zo zijn ze mee met de les en blijven ze hun vrienden zien. Leerlingen die vaak of voor lange tijd afwezig zij door ziekte, operatie, ongeval kunnen internetonderwijs volgen. Zowel vijfjarige kleuters als kinderen uit het lager en secundair onderwijs komen in aanmerking. Bednet verbindt het zieke kind live via internet met zijn of haar eigen klas: de klas ziet de Bednetter op het computerscherm achteraan in de klas. Via een camera die het kind van thuis kan besturen kan het kind de lessen volgen en/of met zijn klasgenoten praten. *** Pyjamadag Dit jaar ging pyjamadag door op vrijdag 15 maart. Pyjamadag is een dag waarop kinderen in hun pyjama naar school komen. Dat doen we voor Bednet . Bednet is een organisatie. Zij zorgen ervoor dat kinderen die langere tijd niet naar school kunnen komen toch de lessen kunnen meevolgen. Dit zijn kinderen die langere tijd ziek zijn of om andere redenen van de dokter verschillende maanden niet naar school kunnen. Zij lenen aan scholen en de Bednetter een computer uit met allemaal technische snufjes zoals: een camera, een microfoontje, geluidsboxen en een printer. Zo kan er via de webcam les gevolgd worden. In onze klas hebben wij een Bednetter. Het is erg knap dat dit kan en bestaat, want zo zien wij onze vriendin nog regelmatig via de webcam en kunnen we met haar praten en samenwerken. Illa en Anna uit 4A


De ouderraad van onze school organiseerde een info avond over het

secundair onderwijs

Hierbij werden een aantal scholen uit de streek uitgenodigd om zich te komen voorstellen. Op deze manier kunnen ouders & leerlingen van het 5de en 6de leerjaar alvast op een persoonlijke manier kennismaken. De ouderraad hoopt u hiermee van dienst te zijn in de verdere studiekeuze van uw zoon of dochter! *** Ook onze leerkrachten van het 6de leerjaar besteden heel veel aandacht aan de overgang naar het secundair onderwijs! WAT NA SINT-LUTGARDIS? Om de leerlingen optimaal voor te bereiden bezoeken ze 3 scholen uit de regio zodat ze kennis kunnen maken met het dagelijkse leven op de middelbare school!‌.

In het zesde leerjaar worden er elk jaar een aantal middelbare scholen bezocht. Dit om een idee te hebben van de scholen, om zo een keuze te kunnen maken. Op 14 december 2018 ging het zesde leerjaar naar Sint-Joris. We werden overgezet met de boot. In de school zelf kregen we 4 mini lesjes van ongeveer 30 min. : economie, latijn, Engels en wetenschappen. Ik vond het een heel geslaagde dag en ik kijk al uit naar het secundair onderwijs. Het zal wel een hele verandering zijn. OcĂŠane Van den Neucker (6c) *** Op een donderdag was het 6de naar Olvi gegaan. We konden daar de school een beetje ontdekken en kijken hoe die school in zijn werking gaat. Maar je kan ook andere scholen bezoeken, dat noemt men opendeurdag. In Olvi hebben we activiteiten gedaan zoals turnen, rekenen, een beetje frans. Een middelbare school is groot maar als je daar eventjes bent kan je je weg wel vinden. Het zesde doet nog meer bezoekjes aan scholen en dan kunnen ze zo zien welke school je het interessantste vindt om naartoe te gaan. Phoenix Van Camp (6b)


We waren aan het fietsen naar de PTS Toen we aan kwamen met onze fiets stonden onze ogen verstijfd van hoe groot de school eigenlijk is. Het was al moeilijk om onze fiets te parkeren omdat er heel veel mensen op deze school zitten. Het zag er ook een hele grote school uit en dat is ze ook. Toen we binnen kwamen via de ingang zagen we de speelplaats van de eerste graad. Er was een voetbalveld en een basketbalveld en er waren ook een paar banken. En toen begon de rondleiding pas echt. Eerst moesten we al onze spullen in de turnzaal leggen. In de turnzaal waren er klimmuren. Dan kwamen we onze gidsen tegen. Als eerst mochten we naar lokaal P23. Dat stond voor Praktijk lokaal 23. Daar moesten we onze naam in ijzer kloppen. Dat was echt heel moeilijk. En toen we vertrokken moesten we allemaal een schroef meenemen. En dan moesten we naar het volgende lokaal P22. Ik denk dat jullie wel weten voor wat dat staat. Dat staat voor Praktijk lokaal 22. Daar smolten we plastic en staken onze naam op ijzer in het gesmolten plastic en daarna met de schroef die we hadden mee genomen het allemaal aan elkaar schroeven. En nu is het een mooie sleutelhanger geworden. Daarna gingen we naar een fantastische chemieshow gezien. Dat was super cool . Ze schoten met een zelf gemaakt geweer lege flessen door de kamer. Na de chemieshow gingen we naar een lokaal waar een hele grote laser stond. Met die laser maakten we een klasbordje, waar opstond “6C Sint-Lutgardis school . Dat was cool om te zien. Toen haalden we nog wat proefjes uit met een ballonen, ze ontploften, iedereen schrok. Als laatste gingen we naar een lokaal waar een super coole 3Dprinter stond We kregen een lange saaie uitleg en tenslotte gingen we kijken hoe het allemaal werkte En dan zat de rondleiding er op. We gingen onze spullen terug halen in de turnzaal. En toen we buiten kwamen om onze fietsen te pakken duurde het 20 minuten omdat er zoveel fietsen stonden en dan vertrokken we terug naar onze school. Het was een supervoormiddag Zayn Verbist (6c)


Vlaaienslag 9 februari ‘19 Graag alles naamtekenen aub!

Graag nog een welgemeende dankjewel voor jullie bijdrage aan de Vlaaienslag!

Meester Wim (6b) is voor de 2de keer opa geworden

De opbrengst zal gebruikt worden voor de vernieuwing van de refter in de Peperstraat.

Juf Steffi werd voor de 2de keer mama

Lena *** Onze nieuwe secretaresse Katleen werd eveneens voor de 2de keer mama van een flinke dochter

RenĂŠe

Lieve ouders, proberen jullie ervoor te zorgen dat de leerlingen tijdig aanwezig zijn op school. Het ochtendritueel vormt een waardevolle start van de dag!


Nieuwsdienst: “SLS, een school met vaart�

ZILL zin in leren, zin in leven Respect, verbondenheid, creativiteit & zelfontplooiing Met dank aan de reporters, ouders, vrijwilligers, Leerkrachten, juffen van het secretariaat & directrice voor hun medewerking, enthousiasme & inzet! *** Schoolkrantje on-line te lezen via de website: www.sint-lutgardis.be

Sint - Lutgardisschool Peperstraat 15-17 / Heidestraat 81 - 2627 Schelle - 03/887.42.06

Profile for Sint Lutgardisschool Schelle

Paaskrantje '19  

Paaskrantje '19  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded