__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

“SLS, een school met vaart” Schooljaar 2018-2019

december ‘18/1


In dit nummer:

Overzicht reporters: pag. 3 Voorwoord directie: pag. 4 - 5 Welkom in onze school: pag. 6 Zill: pag. 7 - 9 Jaarthema “ lezen is… ”: pag. 10 - 11 Van lezen word je (k): pag. 12 - 19 Sociale vaardigheden: pag. 20 - 21 September: pag. 22 Oktober: pag. 23 - 36 November: pag. 37 - 46 December: pag. 47 - 49 SLS, mijn “Sport-actieve” school: pag. 50 - 55 SLS, mijn “Verkeers-actieve” school: pag. 56 - 59 “MOS” op school: pag. 60 - 67 SLS, mijn “muziek & cultuur actieve” school: pag. 68 - 75 SLS, school met een : pag. 76 - 81 Zoekertjes, wistje datjes, save the date: pag. 82 Kerstwens: pag. 83


Nieuwsdienst: “SLS, een school met vaart” Overzicht reporters

1ste trimester Schooljaar 2018-2019

1a 1b 1c 2a 2b 2c 3a 3b 3c 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6a 6b 6c

Hanne Moens ... Manou Kransfeld Camille Van Den Broeck Kiara André Jack Hendrickx Mila Verbeke Manar Hlalouch Matthew Selleslags Ilyas Achahbar Gitte Hardy Oona Plasman Zatara Rypens Zane Lahaye Louis Hellemans Fien De Baerdemaeker Ayco Schäffer Océane Van den Neucker

Uitgegeven door Sint-Lutgardisschool - Schelle Verantwoordelijke samenstelling & publicatie: Greta Van Looveren - schoolkrantje@sint-lutgardis.be danny.heylen@telenet.be


Beste ouders,

Het varken met de lange snuit (… en 2018 is uit) stapt duidelijk in onze richting. Versierde kerstbomen, brandende kaarsen, lichtjes hier en daar, rustige kerstmuziek op de achtergrond … er hangt kerstsfeer in de lucht. Ze brengt dat vleugje rust waar iedereen toch naar uitkijkt. Onze eerste trimester nestelde zich in het verleden. Er werd stevig geleerd, gerekend, geturnd, gedanst, gezongen, gewerkt, gespeeld, geëxperimenteerd, gezocht, gevonden, gevraagd, gekregen, gezien, gehoord, gedroomd en ook meer dan anders… gelezen! Door de vele afwezigen (ziekte) werd het soms een beetje ‘overleven’. Het leerkrachtentekort hebben we echt heel concreet gevoeld. Ik houd mijn hart vast wat betreft de toekomst op dit vlak. Hoe dan ook kunnen we hopelijk toch een fijne periode afronden. Dat er daar af en toe valse noten tussen zaten is op zich niet zo abnormaal. Waar mensen samen leven … wordt ‘gemenst’. Meningen kunnen en mogen verschillen en zelfs eens botsen. Tegelijk blijf ik iedereen oproepen om naar onze kinderen toe steeds aan eenzelfde zeel te trekken. Er is al zoveel chaos in het leven … in de wereld… Heel bewust wil ik steeds naar de positieve kant kijken. Niet uit naïviteit maar in de volle overtuiging dat het voor onze jeugd een manier van zien is die gewoon meer energie geeft. Tevreden kunnen zijn met kleine dingen (op zich vaak onbetaalbaar) ook dat moet geleerd worden. Eenvoud is en blijft een prachtig sieraad. Er is niets fout aan hoog mikken. Je mag ook hoog mikken… zolang we maar vanuit het kind proberen te denken. En dat doen ouders en school best samen.


Graag wil ik iedereen bedanken voor de medewerking die we kregen bij de organisatie van ons schoolleven. Ieder stukje uit onze puzzel zorgt dat de puzzel in zijn geheel vorm krijgt. En hoe klein dat stukje ook is... als het er niet is wordt het gemist! Vooral onze leerkrachten wil ik uitdrukkelijk een dikke pluim geven. Als directie kan en wil ik echt wel zeggen: ‘Ik heb geluk met mijn team!’ Er gebeurt vaak zoveel meer dan wat we op het eerste zicht zien. De schoolpoorten worden nu even gesloten. We krijgen tijd en ruimte voor de familie, voor ons gezin, voor onze vrienden en ook voor onszelf. Ik hoop en wens dat ieder van jullie kan en mag genieten van een gezellige, warme en deugddoende kerstvakantie. Een vakantie met lieve, warme mensen om je heen zodat je kan genieten van alle lief en waarin, mocht dat nodig zijn, ook gedeelde leed zijn plaats krijgt. Verdriet en pijn horen spijtig genoeg bij het leven en kan je best delen … Mag ik tenslotte aan allen een gezond 2019 toewensen. Ik wens je de kracht om te veranderen wat je veranderen kan, de moed om te aanvaarden wat je niet veranderen kan en de wijsheid om onderscheid te maken tussen beide. Het ga je goed in 2019! Lizzy Van den Berge directie


Wij willen met onze school innoverend onderwijs aanbieden, waarbinnen kinderen durven ontdekken, zich creatief durven uiten, met een open blik naar de wereld kijken en hier ook zorg voor dragen. Ons onderwijsaanbod wordt gedragen door een professioneel team, steunend op een degelijke kennis en vaardigheden, gedragen vanuit de leerplandoelen in Zill. Samen met ouders willen wij kinderen vormen die zich gedragen voelen door onze school. Wij wensen onze kinderen de volgende competenties mee te geven: zelfredzaamheid, kunnen samenwerken, een band kunnen realiseren met de omgeving, respect hebben voor diversiteit in mensen en ideeĂŤn, probleemoplossend kunnen denken en handelen, kritisch kunnen reflecteren, gaan voor een gezonde en fitte levensstijl, zorgzaam kunnen omgaan met onze aarde, zorg kunnen dragen voor de zwaksten in onze samenleving. Wij bouwen met onze kinderen aan een positief zelfbeeld, vanuit een verantwoord evenwicht tussen denken, voelen en doen. Wij wensen een open school te zijn, waarbinnen ieder kind zich welkom en gedragen voelt, gesteund door een gemotiveerd team en gedragen door onze basiswaarden. Onze basiswaarden “ respect, verbondenheid, zelfontplooiing en creativiteit “ vinden een praktische uitwerking doorheen onze klas- en schoolactiviteiten. *** Met onze 4 waarden (respect, verbondenheid, zelfontplooiing en creativiteit) in het achterhoofd nemen we het nieuwe schooljaar stevig met onze twee handen. Met vallen en opstaan, maar gedreven en met veel enthousiasme zullen we trachten het een vorm te geven, waarbij onze kinderen de kans krijgen om het verder te groeien naar zichzelf.


Socio-emotionele ontwikkeling Ik kan op een warme en communicatieve wijze in relatie treden met mezelf en met anderen.

Ontwikkeling van een innerlijk kompas In dialoog met de andere(n) leer ik mezelf en waartoe ik word uitgenodigd kennen. Ik kan richting geven aan mijn leven. Ik reageer veerkrachtig .

Ontwikkeling van initiatief en verantwoordelijkheid Ik neem verantwoordelijkheid op voor mezelf en voor anderen. Ik neem initiatief en kan vrij en zelfstandig functioneren. Ik ontwikkel kritische zin, kan dingen onderzoeken en ben creatief.

Motorische en zintuiglijke ontwikkeling Ik beschik over voldoende (psycho)motorische en zintuiglijke basisvaardigheden om zelfredzaam te functioneren.


Ontwikkeling van oriĂŤntatie op de wereld Ik ben nieuwsgierig naar de wereld waarin ik leef. Ik exploreer mijn omgeving en verwerf inzicht in de wereld in al zijn dimensies.

Mediakundige ontwikkeling Ik ga op een enthousiaste, zelfredzame en kritische manier om met media en mediacontent.

Muzische ontwikkeling Ik geniet van kunst en expressie en kan me muzisch en kunstzinnig uitdrukken.

Taalontwikkeling Ik verken talen en talige diversiteit om me heen. Ik zet mijn talige vaardigheden steeds efficiĂŤnter in om betekenisvolle situaties met taal aan te pakken.

Ontwikkeling van wiskundig denken Ik bedenk hoe ik mijn wiskundige bagage kan gebruiken om een probleem aan te pakken. Ik doe dit met vertrouwen en plezier.

Rooms-katholieke godsdienst Ik sta open voor een diepere dimensie in het leven. Ik maak kennis met en ga in dialoog met de katholieke geloofstraditie. Ik groei op levensbeschouwelijk, religieus en/of godsdienstig vlak.


Lezen is … dromen met je ogen open! September: Dit schooljaar willen we graag en goed (begrijpend) lezen bijsturen waar we dat kunnen bijsturen door te motiveren en te stimuleren. De grootste troef om het lezen te bevorderen is zonder twijfel… zien lezen! Dat kan op school, maar ook thuis. Het zou fijn zijn mochten we hier op twee fronten … samen aan werken! *** Oktober: Met het Jaarthema maakten we kennis met Wiebel, Liezel en Kriebel en droomden we weg bij het verhaal ‘de mooiste vis van de zee”. We maakten zelf mooie verhalen met een vertelschort en kunnen samen met de verteljuffen onder de middag lezen aan de vertelkasten… 26 september… Woensdag voormiddag, kwamen Kriebel en Wiebel een toneelstuk brengen over zeedieren. Het ging over regenboog, de mooiste vis van de zee die zijn schubben verliest. Het was een leuke voorstelling! Camille Van Den Broeck (2a) *** November: Voorlezen, dat is leesplezier doorgeven aan jong en oud. Tijdens de voorleesweek zet “Iedereen leest” graag het belang én het plezier van voorlezen in de kijker. Dit jaar focussen ze extra op baby’s en peuters. Wij dragen hier graag ons steentje bij en rekenen op jullie hulp! *** December: Een dikke pluim aan alle ouders die meededen aan de voorleesweek. Hopelijk mag dit initiatief uitgroeien tot … (nog) meer voorlezen. Een tof boek onder de kerstboom lijkt me dit jaar een passend cadeautje. Niet? Liezel en Wiebel moet je daarvan niet overtuigen! Wiebel en Kriebel lezen samen een boek van “Max en de toverstenen”. Plots viel er een gouden steen uit het boek. Kriebel en Wiebel maakten ruzie om de steen. Ze bellen naar professor “weet ik veel” om uit te zoeken om wat voor steen het gaat. Samen hebben ze veel plezier en pret. Camille Van Den Broeck (2a)


10 redenen waarom lezen zo belangrijk is voor kinderen Lezen is erg belangrijk voor kinderen. Een middag in de bibliotheek is niet alleen reuze spannend voor de kleintjes, maar ook nog eens educatief verantwoord. We geven 10 redenen om een paar leuke boeken uit te zoeken

1. Van lezen word je slim! 2. Het stimuleert de taalontwikkeling van je kind. 3. Kinderen leren zich verplaatsen in een ander. 4. Lezen is een fijne manier om te ontspannen. 5. Lezen is goed voor de algemene ontwikkeling. 6. Kinderen die lezen zijn sociaal vaardiger. 7. Het vormt je karakter. 8. Jonge kinderen vergroten snel hun woordenschat. 9. Ze kunnen even ontsnappen aan de werkelijkheid. 10. Kinderen kunnen angsten en emoties herkennen in een verhaal.


6de leerjaar

Dit jaar gaat het schoolthema over “lezen”… Elke klas probeert zo veel mogelijk pagina’s te lezen. Die pagina’s worden omgezet in kilometers. Elke klas kiest een land uit om naar te lezen. Als je daar aangekomen bent kleur je dat land in op een kaart en vertrek je naar een ander land. Elke klas probeert zoveel mogelijk landen te bereiken. Elke keer als je een land bereikt, mag de klas iets leuks uitkiezen om te doen in het thema van het land. (Bv. Italië = pizza eten, iets knutselen, …) Wij reisden al naar Italië en Thailand. Nu proberen we in Mexico te geraken. Fien De Baerdemaeker (6a) *** In 5C verzamelen ze een heel jaar door kilometers. Op maandag & dinsdag lezen de leerlingen een half uurtje en wordt het aantal pagina’s omgezet in kilometers. Op het einde van ‘t schooljaar tellen ze hun gelezen kilometers op en hopen ze een wereldreis te kunnen maken. Mocht dat niet lukken proberen ze toch zo ver mogelijk te geraken, of op z’n minst een leuk land te bezoeken. Louis Hellemans (5c)


Voorleesweek | 17 tot 25 november 2018

Tijdens deze Voorleesweek zetten we voorlezen aan baby's en peuters extra in de kijker. Vroeg beginnen met voorlezen loont immers op alle vlakken, zo blijkt uit onderzoek. Maar geen nood: Voorleesweek blijft natuurlijk een voorleesfeest voor jong én oud. Voorlezen, dat is leesplezier doorgeven aan jong en oud. Tijdens de Voorleesweek zet Iedereen Leest graag het belang én het plezier van voorlezen in de kijker. Dit jaar focussen we extra op baby's en peuters. *** In de week van 19 november was het voorleesweek. Dan mocht je een kussen en een deken meenemen en een voorleesboek. Ikzelf had ook een boek mee en heb voorgelezen voor kleine kinderen. Océane Van den Neucker (6c)


Hieronder vind je inspiratie om van voorlezen het mooiste kwartiertje van de dag te maken voor jou en je kind. 1. Passie doet lezen Een gepassioneerde voorlezer is de voorlezer van ieders dromen. Vertel dus verhalen waar je zelf om moet lachen, kies personages die meteen in je hoofd ronddwalen, toon illustraties die je niet meer loslaten. Elk voorleeskwartiertje is een klein cadeautje: een blokje tijd en intimiteit met je kind. 2. Taal doet lezen Hét ultieme voorleesboek bestaat niet, dat is voor elk kind anders. Maar een goede, spitsvondige tekst is van het grootste belang. Luister naar het ritme van de tekst, de kleur van de woorden. Ook herkenbaarheid is belangrijk. Elk kind, klein of groot, zoekt een aanknopingspunt in het verhaal, een parallel tussen het vertelde en zijn eigen leven. Het is de deur tot een boek. 3. Beeld doet lezen Het blijft niet bij mooie woorden. Zeker in de prille jaren moeten boeken ook kijkplezier bieden. Kies voor sterke, sfeervolle prenten die langer dan één voorleesbeurt meegaan. Bij baby’s en peuters primeert de leesbaarheid, later genieten kinderen van meer details. De beste illustraties zijn meer dan ‘plaatjes bij praatjes’: ze ondersteunen de tekst maar zijn er geen letterlijke weergave van.

4. Rust doet lezen Het is niet altijd eenvoudig maar wel noodzakelijk: isoleer een kwartiertje in de dagelijkse mallemolen. Neem je tijd, maak het rustig en nestel je op een knusse plek. Ver van gsm-gerinkel, onafgewerkte boodschappenlijstjes en pruttelende kookpotten, kan je je kind het best onderdompelen in een verhaal. Begin klein en zoek samen een geschikt niveau uit. Wie dagelijks een voorleesritueel inbouwt, scherpt de voorleeshonger alleen maar aan.


5. Lezen doet delen Boeken binden: ouders en hun kroost, grootouders en hun kleinkinderen, mensen en gebeurtenissen, fictie en realiteit. Voorlezen draait rond gedeeld plezier, gedeeld verdriet, gedeelde verhalen. Als kinderen het verhaal mee mogen maken, genieten ze er dubbel van. Neem dan ook de tijd om tijdens het voorlezen echt contact te maken met je kind. Kijk in zijn ogen, trek hem nog wat dichter op schoot, geef hem het gevoel dat je het boek speciaal voor hem voorleest. 6. Lezen doet spreken Nee, je hoeft geen acteerwonder of woordkunstenaar te zijn om te kunnen voorlezen. Toch zijn je intonatie en spreekritme niet onbelangrijk; het kan voor je kind een sleutel tot de betekenis van het verhaal zijn. Spreek rustig en duidelijk, zodat kinderen de tijd krijgen om woorden op te pikken. Kleur je taal met vrolijkheid, spanning of verdriet, waar het verhaal dat vraagt

7.Lezen doet spelen Samen in een boek kruipen is een spel. De fijne reacties van je kind moedigen je aan om het met nog meer overtuiging te spelen. Zet je lichaam en mimiek in om personages te verlevendigen en lach samen om hun gekke, grappige of guitige streken. Humor is de beste verleider, net als spanning. Op voorhand uitkienen waar je stiltes moet inbouwen of je stem tot een spannende luidsterkte kunt laten dalen, brengt je luisteraars tot op het puntje van hun stoel. 8. Lezen doet beleven Na het voorleeskwartiertje – voor de jongsten moet het niet langer duren – is het gezellig om nog even na te praten. Wat vonden ze ervan? Zullen we nog eens de leukste prent bekijken? En wie heeft de kleine mol uiteindelijk geholpen? Eenvoudige vragen dragen bij tot het verhaalbegrip of laten kinderen nog even nagenieten. Zo leer je ook wat je kind graag leest. Een verhaal eindigt ook niet bij de laatste bladzijde; het kan immers inspireren tot een knutselactiviteit of een leuke uitstap.

9. Meer doet lezen en lezen doet meer … Hoe meer, hoe beter! Het geldt ook voor voorlezen. Boeken uit de bibliotheek, geschenkboeken of geleende verhalen, zolang er maar voorleesvoer voorradig is. Ook de plek en de tijd is van minder belang dan de goesting. Je zult al snel het sneeuwbaleffect ontdekken: kinderen die vaak worden voorgelezen, snakken naar meer. Nog, nog, nog! Ze zullen later zelf makkelijker lezen en schrijven, maar willen nog steeds voorgelezen worden. Op voorlezen staat geen leeftijd…


“BOEKEN” Vitaminen A tot Z Bevorderen kritisch vermogen en weerstand, doen fantasie snuiven tussen de lijnen, stimuleren letterlijk in alle seizoenen. Uitwendig gebruik aanbevolen, verslinden mag van 0 tot 100 jaar, zonder gevaar voor overdosis. Boeken, 4x daags, voor en na de maaltijd, géén vervaldatum, bewaren op kamertemperatuur, verkrijgbaar van flinterdun tot hele pil.


Lezen… het leukste kwartiertje van de dag! WITSTJEDAT... Er elke morgen een heel team vrijwillig ouders, grootouders en leerlingen van 5 & 6 klaar staan voor onze leesmaatjes? De leesmaatjes zijn leerlingen van het 2 & 3 de leerjaar die een leesachterstand of leesstoornis hebben. Ze lezen een kwartiertje per dag individueel met hun begeleider. 3 keer per jaar worden zijn extra getest op niveau.

Wat fijn dat je ziet hoe zij vooruitgang boeken! Lieve leesbegeleiders dank u wel, dat ik elke dag opnieuw op jullie kan rekenen!

Heb jij zin om ons team te versterken? Stuur een mailtje naar schoolkrantje@sint-lutgardis.be

Ik ben wanhopig op zoek naar extra woordenboeken, en wel bepaald de 'van Dale junior woordenboek Nederlands'. Heeft u er thuis nog zo één liggen,…. En wordt die niet meer gebruikt,... U doet mij hiermee een groot plezier! Alvast Hartelijk Dank, Juf Tinneke (4c)


We vinden het belangrijk om met de kinderen op school te werken rond:

Ze leren hun eigen gevoelens verkennen & te uiten naar anderen toe. Sociale vaardigheden aanleren, doe je niet zomaar van vandaag op morgen. Het is een langzaam-aan-actie. Het is ook geen ‘vak’ op zich. *** Kinderen gaan op allerlei wijzen met elkaar om, ze spelen, ze praten, ze vechten, ze zoeken contact, ze trekken zich graag terug, ze werken samen… Iedereen is verschillend. Elk kind, elke volwassene heeft een eigen manier om te reageren op gebeurtenissen en op andere. Geen enkele manier is fout en geen enkele manier is goed. Een kind kan met een kind goed overweg en het andere speelgenootje vindt hij een etter. Sommige kinderen voelen zich kiplekker in omgang met klasgenootjes, anderen dreigen uit de boot te vallen. Als hulpmiddel daarbij maken we gebruik van de “axenroos”. Dit is een manier om de gedragingen van mensen te ordenen. Ze worden gesymboliseerd door dieren. De dieren van de “axenroos” hebben allemaal hun eigen manier van doen, hebben allemaal hun eigen karaktertrekjes. Via deze dieren krijgen onze kinderen beelden en woorden om hun gedrag te benoemen. Ze leren zichzelf beter kennen. Leren conflicten helder bespreken. Mensen zijn pas sociaal “vaardig” als ze alle “axen” kunnen bewandelen, m.a.w. als ze zich kunnen aanpassen aan ‘de andere’.

*** Het is een bril die we hanteren om doorheen heel het klasgebeuren en ook daarbuiten naar ons eigen gedrag en dat van klasgenoten en vriendjes te kijken. De “axenroos”is een geheel van vaardigheden die een mens kan gebruiken om “goed” te functioneren.

Samen leven is altijd een beetje geven en nemen!


September:

Oktober:

Laat ons proberen, onze spullen te waarderen!

Zeg alsjeblieft en dank je wel… Dat is toch kinderspel!

De “pauw” leert ons dat we best fier mogen zijn op onszelf! We mogen ons tonen!

In de lagere school hebben de jongsten nu een meter of peter. Die meters en peters zijn een beetje “bever” en zorgen voor hun petekind. Die mogen dan weer de rol van de “poes” op zich nemen en ervan genieten.

De “wasbeer” helpt ons dan weer om anderen een pluim te geven!

November: Deze keer is de “leeuw” een de beurt. De leeuw is de leider van de dieren. Een goede leeuw is ook een goede leider die zorgt voor al zijn dieren. Hij is niet degene die de baas speelt, maar ervoor zorgt dat alles goed loopt! Een goede leider zijn is niet gemakkelijk!

AXENROOS December: “Luister je wel echt? Weet je wat de ander zegt?”

De leeuw (leider) en de kameel (volger) stappen naast elkaar de maand door. We proberen allemaal op een goeie manier mee te stappen.


Reading is the key to learning..


Reading makes your world BIG. . Zoo - 3K: pag. 24 - 25 Werelddierendag - HS: pag. 26 Fruitmarkt - 2ljr: pag. 27 OriĂŤntatiewandeling - 4ljr: pag. 28 Dag van de jeugdbeweging: pag. 29 Herfstwandeling - KS HS: pag. 30 - 31 Herfstwandeling - LS: pag. 32 - 35 Halloween - 3ljr: pag. 36


Peuters & 3K Rei

en met de trein lifanten & giraffen, daar kan je ons niet mee straffen

Af en t

Heel veel verschillende soorten

e een dikke regenbui

pen gezien, hiervoor krijgen ze een 10!

ijlpaarden & neushoorns, die stinken ... ijger, panter, jachtluipaard, zij zijn hun geld wel waard Zeeleeu

entraining is best wel mooi om te zien

Aquarium vol met vissen, ‌ wel een be

tje raar met een glazenwasser ertussen!

Reuze schildpadden, leguanen en k

okodillen, je zou ervan beginnen gillen... inguins krijgen eten, ook dat mogen jullie weten

De kindjes van Juf Stien, meester Jan, Juf Sara, juf V

ronique en juf Joke gingen allemaal!

Als afsluiter nog even in de speeltui

!


4 Oktober is de sterfdag van Franciscus van Asisis. Hij had altijd het beste voor met dieren en daarom is het wereldwijd uitgeroepen om op deze dag extra aandacht te geven aan de dieren in onze omgeving. *** Vandaag waren er heel veel dieren op school. Iedereen die een braaf en lief huisdier had, mocht dit in de namiddag mee naar school brengen. Er waren honden, kippen, poezen, vissen, hamsters, een konijn,... In de klas hebben we allemaal 2 weetjes over een dier moeten vertellen. Zo vertelde Loes over een varken, ik over een paard, Suri over een dolfijn, Finne over een flamingo, Bent over een bever,... Het was een hele leuke week! Manou Kransfeld, (1c)


2de leerjaar

Vrijdag 5 oktober, namen we de trein naar de fruitmarkt, met de klassen 2b en 2a. We wandelden de markt rond en mochten ieders verschillende soorten fruit kopen. Daarna namen we de trein terug naar school, waar onze mama’s en papa’s, grootouders ons stonden op te wachten. Het was een leuke uitstap. Kiara André (2b) *** Vrijdag namiddag, 5 oktober, gingen we met alle 2de leerjaars, naar de fruitmarkt in Antwerpen. Samen met de juffen en enkele mama’s wandelden we naar het station van Schelle. Op de markt zagen we veel soorten fruit, waarvan sommige nog onbekende, zoals kaki en cactusfruit. We mochten vaak proeven en ieder voor €5 kopen. Ik kocht een mango, appel, aardbeien en een kaki. Allemaal super lekker! Het was een leuke uitstap! Camille Van Den Broeck (2a)


4de leerjaar Vandaag, 11 oktober, maakten we een wandeling rond Schelle, om te leren hoe je je moet oriënteren, met behulp van een kompas en kaart! We werden in groepjes verdeeld met één mama erbij. Op de hoek van een straat stopten we eventjes om te zien waar we waren en waar naartoe we moesten gaan. En af en toe eens op de kaart kijken, hé! We hebben onze weg goed teruggevonden. Het was een leerrijke ervaring! Ik loop alvast niet meer verloren! OOST WEST, THUIS BEST! Gitte Hardy (4b)


Dag van de jeugdbeweging… Waarom? Meer dan 250.000 jongeren gaan elke week naar hun jeugdbeweging. Ze brengen er hun vrije tijd door en maken er vrienden voor het leven. En dat willen we met onze feestdag vieren! We willen ons tonen als jeugdbeweging Jeugdbewegingen bieden het hele jaar rond een werking aan aan kinderen en jongeren, met het zomerkamp als hoogtepunt! Jeugdbewegingen bieden een model aan waar je verschillende leeftijdsgroepen doorloopt en tot slot je kan inzetten als leid(st)er. Spel, groep, groei en ontplooiing staan centraal! Je doet er heel wat ervaring op, die je je hele leven blijft meedragen. De eindverantwoordelijkheid van een groep ligt bij jongeren zelf. Een jeugdbeweging is niet alleen voor jeugd, maar ook door jeugd! We willen ons tonen aan de buitenwereld, om ook de jongeren die niet aangesloten zijn bij een jeugdbeweging warm te maken. *** Vrijdag 19 oktober, was het “dag van de jeugdbeweging in Vlaanderen”. Alle kinderen van onze school die in een jeugdbeweging zitten, mochten naar school komen in hun uniform. We zagen scouts, gidsen en Chiro. Zo konden andere kindjes ook eens zien wat een jeugdbeweging is. Ik heb beslist om naar de Chiro te gaan! Super tof! Camille Van Den Broeck (2a)


Kleuterschool - Heidestraat

Paddelstoelen,

ikels, kastanjes, beukennootjes

Zalig moo e, zonnige herfstdag Takken, blaa

Ijskelde W Nog even spelen op het gr DANK U WEL

jes, bomen

met vleermuizen, ficus, oude eik ndelen, klimmen in bomen s AXI’S


Lagere school


Op donderdag 25/10 zijn wij op herfstwandeling gegaan met alle klasjes van het 1ste leerjaar. Onderweg hebben we verschillende opdrachten gedaan. De eerste opdracht was in het bos afval gaan zoeken. Afval is heel slecht voor de natuur. Juf Greet had een grote zak bij waar we alles mochten indoen. We hebben heel veel gevonden, zo veel zelfs dat niet alles in de zak paste. ’s Middags hebben we onze boterhammetjes opgegeten aan een speeltuin, waar we dan ook nog leuk hebben kunnen spelen. Daarna zijn we verder gewandeld naar een ander bos. Hier konden we kiezen uit 2 opdrachten: een nest bouwen of een hoogteparcours voor vogels. Ik heb een nest gebouwd met takken en blaadjes erin zodat het zacht is voor de vogels. Het was een hele leuke dag, en we zijn op veel mooie plekjes geweest. Hanne Moens (1a) *** De herfstwandeling was heel leuk. We leren nieuwe vrienden kennen. We zagen paddenstoelen. De bladeren hebben andere kleren: bruin, geell, oranje. We hebben gespeeld. De rugzakken waren heel zwaar! Jack Hendrickx (2c) *** We zijn onze dag begonnen met een goede wandeling naar het bos. We waren met heel veel kinderen. Onze opdracht was om een noot met een kiemplantje te zoeken voor onze juf. We mochten ook bladeren, noten en kastanjes verzamelen om mee naar huis te nemen. Nadat we onze boterhammen hadden opgegeten mochten we in het bos gaan spelen. We hebben ook een mooi kamp gebouwd! Het was een hele leuke dag in het bos. Matthew Selleslags (3c) *** Op donderdag 25 oktober ging de hele school op herfstwandeling. Wij ( 4de leerjaar) fietsten een uur heen en een uur terug naar Hoboken Polder. Daar gingen we wandelen, supermooi daar! We deden heel leuke opdrachten zoals: het paraplu-onderzoek, de schorsen vergelijken,‌ Onze juffen hadden ook een boekje bij, daarin stonden de namen van de diertjes en de bomen. Dat mochten we gebruiken tijdens onze opdrachten als hulpmiddel. Onze boterhammen aten we op in een cafeetje aan de rand van de polders. We kregen daar ook iets om te drinken. Het was een zeer leuke, maar vermoeiende dag! Oona Plasman(4c)


We fietsen naar de Schorre met het 5e en 6e leerjaar (met de juffen, meesters en enkele mama’s). Toen we daar aankwamen, maakten we onze fietsen vast en gingen we wandelen. Het blote-voeten-pad stond niet op het programma, helaas, maar wandelen in het bos wel. Af en toe een berg op dan weer bergaf. We mochten nog enkele minuten spelen in de bomen of rusten. Soms struikelden we of prikten we ons aan een brandnetel of doorn. We kwamen ook een uitkijkplaats tegen, daar konden we (als er geen bomen waren) het Atomium zien en nog veel meer. Na enkele kilometers stappen, kwamen we aan een verlaten schooltje aan. Daar aten we ons middageten en speelden we nog even. Dan maakten we onze wandeling af en keerden terug naar onze fietsen. Toen we terug op school waren, mochten we nog heel even spelen en dan naar huis! Zane Lahaye (5b) *** 5a, 5b, 5c, 6a, 6b, 6c zijn allemaal samen op herfstwandeling geweest. We gingen met de fiets naar de Schorre in Boom. Dat was wel een eindje fietsen. Toen we aan het fietsen waren naar de Schorre zijn we een vos tegengekomen. We zijn, denk ik, wel de hele Schorre afgewandeld!!! We waren nog op tijd in de school! Het was ZO leuk! Ayco Schäffer (6b)


3de leerjaar Met “Halloweendag” mochten we verkleed naar school komen. Ikzelf was verkleed als bloederige prinses. Wanneer de bel ging, moesten we gewoon naar de klas. Deze was helemaal versierd met enge dingen, zoals: pompoenen, heksen, spoken, vleermuizen en vampieren,… De juf startte de dag met het vertellen van een griezelverhaal, maar het verhaal had géén einde, dat moesten we zelf verzinnen. Je kon kiezen om het einde voor het verhaal te maken op de ipad, of een kijkdoos maken. Dat heb ik gedaan, de kijkdoos… Toen het speeltijd was, gingen we naar het park, een Halloweenspel spelen. Je had 3 lopers, 2 klevers en 3 bewakers. De lopers moesten de bewakers tikken van een ander groepje. Dan moest je schaar/steen/papier doen en wie gewonnen heeft krijgt een kaartje van een andere groep. Wie de grote kaart helemaal vol heeft is gewonnen. Mijn groepje en het groepje van Lola hadden gewonnen. Einde ! Manar Hlalouch (3b) *** We hebben allemaal in groepjes gewerkt. Het eerst groepje was kijkdozen maken. Het tweede groepje was toneeltjes spelen en het derde was een soort van film maken. En ik deed mee, met een soort van film. Alle kinderen waren verkleed die dag. De film komt misschien op You tube. Om te filmen hebben we een camera van de school gebruikt. De film ging over halloween. We mochten ook op de kleine speelplaats filmen. Einde! Mila Verbeke (3a)


There is no enjoyment like reading Stem Olympiade - 6ljr: pag. 38 Fort 7 - 4ljr: pag. 39 Passendaele - 6ljr: pag. 40 Vredesboom - 5ljr: pag. 41 Grootouderfeest - KS: pag. 42 - 46


Voor de editie 2018 van de Vlaamse STEM Olympiade zijn 232 scholen ingeschreven met 905 klassen goed voor 23.655 leerlingen *** Op 8 november deed het 6de leerjaar mee aan de STEM Olympiade. Dat is een wedstrijd met 32 meerkeuzevragen over techniek en wetenschap. Bij een juist antwoord krijg je 4 punten. Antwoord je niets, dan heb je 1 punt. Een fout antwoord levert 0 punten op. Dit was de voorronde. De leerlingen met de meeste punten worden uitgekozen tot finalist. Ben jij er zo ĂŠĂŠn, dan mag je naar de finale in Brussel. Hopelijk mag er iemand van onze school naar die finale. Duimen maar! Fien De Baerdemaeker (6a)


4de leerjaar

FORT 7 WILRIJK Fort 7 werd, zoals de andere Brialmontforten, gebouwd uit baksteen in 1860-1864 met fraai metselwerk en versieringen in natuursteen. Wel heeft dit fort, net zoals Fort 8 Hoboken, hogere wallen dan de andere forten. Het fort is vrij integraal bewaard gebleven met heel wat historische elementen, zoals de verschillende oorspronkelijke toegangspoorten, de houten officierswoning en de 19de-eeuwse graffiti op de muren. Toch staan alle gebouwen leeg en zijn ze in slechte staat. Het fort wordt beschermd als monument. Gitte Hardy (4b)


Passendaele

6de leerjaar

Gedurende de Eerste Wereldoorlog werd het dorp totaal verwoest. De Slag om Passendale werd beschreven als een hel van modder en vuur, één der bloedigste veldslagen aller tijden, die duurde van 4 oktober tot 6 november 1917. Op 28 september 1918 werd het dorp definitief op de Duitsers heroverd.

*** Met 6a en 6b zijn wij naar de wijkschool gegaan. We hebben heel wat bijgeleerd. Wistje zelfs dat Winnie The Pooh echt bestaan heeft! Winnie The Pooh heeft bestaan met de oorlog. Ook zijn er nog 50.000 soldaten niet teruggevonden en zijn er meer dan 10.0000 soldaten/burgers gestorven. Er zijn zelfs soldaten gestorven door hun voeten. Het was in die periode heel nat en door dat nat kreeg je verrimpelde voeten tot ze zwart werden. Doordat ze zwart werden zijn uw voeten aan het afsterven en dan moest je dood. Het was heel boeiend. Ayco Schäffer (6b) *** VREDESWENSEN uit 6b Vrede is vriendschap Geen vriendschap is oorlog Geen oorlog is vrede Ayco Schäffer (6b) Vrede wil iedereen, maar wat de mensen niet willen is oorlog. Oorlog is het stomste wat er is en mensen dat dood gaan. Dante Rizzi (6b)

rede,

NIEMAND verdient oorlog in onze wereld! Overal moet VREDE zijn op de wereld. Ook al mag je elkaar niet zo graag. Wees blij dat we elkaar hebben, want anders was het niet zo. Stop met oorlog voeren voor niets! Sienna Faes (6b) Slagen, schieten, vechten,… dat hoeft allemaal niet. Waar vrede is, is geen verdriet. Jean Sanderville (6b)


5de leerjaar Herdenking van de Eerste Wereldoorlog op het kerkhof van Schelle… Vrijdagnamiddag kregen we een papieren klaproos. Die spelden we met een veiligheidsspel aan onze jas of trui. We gingen naar het kerkhof van Schelle, daar staat de vredesboom. De burgemeester kwam ook. Sommige kinderen speelden een stukje muziek, anderen mochten hun tekstje voorlezen. Hierna hebben we onze tekstjes in de vredesboom opgehangen. Zane Lahaye (5b) *** Kinderen huldigen vredesboom in De leerlingen van GBS De Klim en de Sint-Lutgardisschool hebben op de gemeentelijke begraafplaats van Schelle een ‘vredesboom’ ingehuldigd. De boom symboliseert de herdenking van de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog. Om de boom meer betekenis te geven, had het gemeentebestuur aan de leerlingen gevraagd om een gedicht te schrijven rond het thema ‘Oorlog en vrede’. Tijdens de inhuldiging kwam een aantal onder hen hun gedichten in aanwezigheid van burgemeester Rob Mennes (CD&V) voordragen. Achteraf werden enkele vredesduiven losgelaten en kregen alle werken een mooi plekje in de omgeving van de boom. Zo blijven ze een tastbare herinnering aan het oorlogsverleden en een oproep om te werken aan wereldvrede. “We huldigen deze boom in naar aanleiding van de 100-jarige herdenking van het einde van WO I”, zegt burgemeester Rob Mennes. “Maar we willen hier een permanente plaats uitbouwen om over oorlog en vrede te reflecteren. Op termijn willen we hier een kastje voorzien met papier, zodat mensen hier steeds hun vredesboodschap kunnen achterlaten. We moeten er samen voor zorgen dat er nooit meer oorlog kan komen. Dat kunnen we doen door mild en verdraagzaam te zijn voor elkaar.”


Vrijdag 23 november ‘18

Sint-Lutgardisschool Kleuters

Schelle

Welkom oma en opa,‌ Mijn oma is heel lief, ze is een echte hartendief.

Mijn opa is een zotte meneer, hij plaagt mij elke keer. Opa kan ook leuk vertellen en oma goed kokkerellen.

Oh, wat ben ik blij met die grootouders van mij!


Liezel en Wiebel presenteren u, Droomwo g Dansen met de mui Dromen van

dansen in de rege

Dromen van kerstm Clown, durft alles - Fee

ken, helden, ... luidenboek en op zolder en alleskanmachine

, prinsen & prinsessen

s t , dansen, ‌.

‌ dromen met je ogen open


A book is a gift you can open again and again..

Sint op bezoek: pag. 48 - 49


Op 6 december waren Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten op bezoek bij ons in school. De Pieten waren grappig. Alle kinderen hebben voor hen gezongen en gedanst op de Pepernotensamba. Dat was super leuk. De Sint zei dat er dit jaar geen stoute kindjes zijn. Iedereen heeft een mandarijntje en speculaas gekregen. Nu zijn ze weer vertrokken naar Spanje om lekker uit te rusten. Refrein:

Pepernotensamba, pepernotenlied. Pepernotensamba, Zwarte Pieten beat. Pepernotensamba, pepernotenbaas. Pepernotensamba, hit voor Sinterklaas!

Zing met mij die samba, wie doet met me mee? Swing met mij die samba, ‘k bracht hem voor je mee! Refrein: Zwarte Piet, wiedewiedewied, ‘k hoor je wel maar zie je niet. Wil je Sint de groeten doen, gooi wat in mijn lege schoen Refrein: 2x

Manou Kransfeld (1c)

*** De Sint kwam op bezoek. Er werd hard op de keur geklopt en zacht op de deur geklopt. Toen de Sint binnen kwam riepen alle kinderen naar de Sint. Bijna alle kinderen gaven hun zelfgemaakte mijter af en op het einde kregen de kinderen speculoos en 2 mandarijnen. Kiara André (2b)


Boek Neem eens zesentwintig letters komma's punten en zo wat en je hebt ingrediĂŤnten voor een krant of voor een blad Met dezelfde onderdelen is ook dit geschenk gebouwd en de Sint - zelf zeer belezen hoopt maar dat je er van houdt

Veel leesplezier‌. Sinterklaas en zijn Pieten


10 voor schoolsport! Door meer te bewegen en te sporten beogen we actieve, fitte en gezonde jongeren.

Op vrijdag 7 december was er een extra sport op school. Onderweg naar de sporthal was het heel hard aan het regenen. We kwamen kleddernat aan. Van de juf moesten we onze turnpantoffels aandoen. We zijn begonnen met netbal. Het was echt een teamspel. Beide teams speelden het spel super goed, maar helaas hebben we verloren. Na het spel hebben we onze schoenen aangedaan en zijn we terug naar school gegaan! Manar Hlalouch (3b)


We gingen naar de sporthal van Schelle. Daar zette meester Thomas de veldje voor circulatienetbal al klaar. We gingen snel onze schoenen wisselen en verdeelden ons in groepjes van 3 of 4. Eerst moesten we beslissen of we voor het plezier of een echte wedstrijd gingen spelen. De grootte van de veldjes werd dan nog bepaald. We begonnen te gooien met 1 hand en daarna, als de bal niet landde, moest je passen geven. Wie een pas kreeg, of gegooid had, moest rond het potje lopen. De meesters en juffen gaven meer uitleg als we iets fout deden. Als de wedstrijd gedaan was, moesten onze tegenstanders doorschuiven, waardoor we nieuwe tegenstanders kregen. De meesters en juffen versterkten soms een team. Na deze extra sport hielpen we de ballen en potjes op te ruimen. Nog even omkleden en tijd om terug naar school de gaan. Zane Lahaye (5b) *** Op vrijdag 7 september ‘18, hadden we met het 6de leerjaar extra sport. Het betreft verschillende sporten, maar deze middag was het volleybal. Dat vond ik heel leuk. We speelden niet echt matchen, maar we leerden wel bepaalde technieken. Ik hoop dat deze namiddag extra sport, nog dikwijls zal plaatsvinden. Dit was in de sporthal van Schelle Océane Van den Neucker (6c) *** We zijn met onze klas naar de sporthal gestapt. Daar waren ook de andere 2 klassen van het 2de leerjaar. We moesten ons in groepjes verdelen en daar hebben we netbal gespeeld. We moesten telkens doorschuiven zodat we ook eens tegen andere groepjes konden spelen. We moesten passen geven aan elkaar en de bal over het net gooien, de andere groep moest de bal dan proberen vangen. Het was een heel leuk spel! Nadien hebben we een klein spelletje gespeeld 'Chineese voetbal'. Dan was het tijd om ons te gaan omkleden en zijn we terug met onze klas richting de school gestapt. Jack Hendrickx (2c) *** Beste schoolkrant(lezers) , 4c hier . Op vrijdag 16 / 11 /’18 in de namiddag heeft het 4e leerjaar (Heidestraat+ Peperstraat ) extra sport gehad, zodat we wat sportiever zouden /willen worden . Dat was in de sporthal Schelle. We hebben vooral trefbal gespeeld. We waren verdeeld in 16 groepen en 8 groepen hiervan moesten doorschuiven, zodat we allemaal tegen elkaar hebben gespeeld. Meester Denis ging mee, samen met meester Thomas. Sommige kinderen vonden het heel leuk, andere kinderen vonden het minder leuk. Vermoeiend was het wel. Oona Plasman (4c)


Sport is voor iedereen. Jong en oud, groot en klein, man en vrouw, gehandicapt of valide. Bij ieder mens past een andere sport. Het is in meerdere opzichten van belang om al jong te beginnen met sporten: zowel sociaal-emotioneel als lichamelijk. Als je namelijk al op jonge leeftijd in aanraking komt met sport dan is de kans veel groter dat je ook op latere leeftijd actief bent en blijft. Sporten is niet alleen gezond, maar sterkt ook het zelfvertrouwen en brengt mensen met elkaar in contact.

Sport@School is een lespakket voor de groepen 5 t/m 8 van het basisonderwijs. Van sportief gedrag, samenwerken en zelfvertrouwen tot de sportverenigingen in de buurt. *** Woensdag 19/9 toon je sport! Toon je sport is een dag waarop je je eigen sport laat zien. Ik zelf ben breakdancer en was in uniform van dance duplex. In mijn klas waren er kindjes die Paardrijden, kickboksen, zwemmen, voetbal,‌ doen. Op de speelplaats waren er ook veel kinderen die meededen aan de toon je sport dag en die nog andere sporten deden zoals, Judo, basket, pingpong‌ Het was een hele boeiende dag en ik heb veel bijgeleerd. Zatara Rypens, (5a)


Woensdag 26 september, was het stratenloop. Er waren verschillende scholen. Dit zag ik aan de keuren van hun T-shirt. Onze school droeg een witte T-shirt. We waren met veel kinderen aanwezig. Als verrassing was mijn papa erbij, om samen met mij en mijn vriendjes te lopen. Marie, Lilly, Lies, Sid, ‌ liepen allemaal mee. Na het lopen kreeg iedereen een medaille en een zakje met lekkere dingen in. Manou Kransfeld (1c) De schoolwedstrijd was super leuk. Ik heb zelf ook meegedaan, en was 18de. Het was wel anders dan normaal, want toen was de cafetaria nog niet open, maar ja, het was wel super leuk! Ayco Schäffer (6b)


De Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS) tracht voor elk leeftijdsjaar van het basisonderwijs een bewegingslandschap uit te bouwen, met een progressie van grove motoriek naar bestaande sporttakken. Het accent in deze bewegingslandschappen wordt gelegd op het beleven en spelend kennismaken met bewegen.

Veel bewegen, weinig stilstaan is een vereiste!

Meer bewegen begint niet met vaker sporten, maar met minder zitten!


1ste leerjaar

“Kronkeldiedoe” is een mannetje dat boordevol energie langs verschillende oefeningen kronkelt en veert. De oefeningen en het materiaal werden geselecteerd in functie van een zo gevarieerd, attractief en bewegingsvriendelijk mogelijk landschap. De klasgroepen starten met een gezamenlijke opwarming waarna ze onder begeleiding van hun juf of meester 15 activiteiten doorlopen via een doorschuifsysteem.

De Kronkeldiedoe - dag eindigt met het “Kronkeldiedoe bewegingslied”. *** Op vrijdag 14/12 moesten we in sportieve kledij naar school komen, want we gingen naar kronkeldiedoe. Samen met alle eerste leerjaren zijn we er met de bus naar toe gereden. Daar aangekomen hebben we, na het omkleden, eerst allemaal samen het kronkeldiedoe-lied gezongen. Daarna werden we in groepjes opgedeeld en konden we aan de opdrachtjes beginnen. Eerst hebben we met allemaal bekertjes een hoge toren gemaakt. Er lag ook een grote bal waarmee we allemaal spelletjes konden doen. Wat ook heel leuk was waren de grappige fietsen waarmee we mochten rondrijden en de badminton met ballonnen. Er was ook een klimmuur met allemaal vormen die we moesten beklimmen. Sommige vonden dit wel iets moeilijker. Een springkasteel met glijbaan in de vorm van een rups. Ligfietsen, behendigheidsparcours, parachute met een bal op, klimparcours in hout om evenwicht te houden, Mini – golf,… Kortom, heel veel te doen. Allemaal super leuke dingen. Iedereen heeft alles 1 keer mogen doen, enkel je eerste opdracht mocht je als laatste nog eens doen. Op het einde hebben we allemaal samen nog eens het kronkeldiedoe – lied gezongen en dan was het tijd om terug naar school te gaan. Het was een hele leuke sportnamiddag Hanne Moens (1a)


Als 10 op 10-school dragen wij verkeersveiligheid en verkeersvriendelijk naar school komen hoog in ons vaandel. Met de verkeersgroep proberen wij dit op verschillende manieren te stimuleren. Zo organiseren we doorheen het jaar regelmatig een actie (strapdag, fluoperiode, gouden schoen, verkeersweek, ‌) om deze punten actueel te houden. Wij waarderen ten zeerste alle inspanningen - hoe klein ook - want wij zijn er ons heel erg van bewust dat het organiseren van het piekmoment ’s morgens niet te onderschatten is. Wij wensen u een verkeersvriendelijk schooljaar !


September:

Oktober:

Bij aan vang van het schooljaar richten we ons graag op onze schoolpoorten. Mogen we vragen om de omgeving rond de school zo veilig mogelijk te houden. Veilig parkeren, veilig stoppen, de rijen voorrang geven, tijdig arriveren…

Het wordt ‘s morgens al wat donkerder.

*** Tijdens de maand september staat de strapdag op het programma.

Haal de fluovesten maar boven ! Na de herfstvakantie verwachten we dat iedereen een fluovest draagt. OOK wie met de auto wordt afgezet of te voet naar school komt. Kinderen kunnen dat niet alleen opvolgen. Hier hebben ze echt de steun van thuis nodig!

Wie kan stapt of trapt naar school. *** Mogen wij ook uitdrukkelijk vragen om met uw kind zeker te bespreken dat het nooit alleen de school mag verlaten. Spreek duidelijk af dat ze steeds terug binnen de schoolpoort moeten wachten wanneer u om één of andere reden er eens niet kan zijn! November:

December:

Onze school, een FLUO-SCHOOL

't Wordt donkerder en donkerder, de dagen worden korter. De aarde rust en wacht op wat er komen gaat. De zon is met vakantie en de wind komt hier logeren. De regen tikt zijn herfstlied op de straat. Daarom laat u opmerken!

Fluo aan en helm op = TOP Voortaan draagt iedereen een fluovest! Ook al wonen de leerlingen dichtbij of worden ze aan school afgezet… een fluovest blijft een must. Wij trachten dit zo goed mogelijk op te volgen, maar ook hier hebben we hulp van ouders nodig!

*** Onze school, een fluoschool “


strapdag – vrijdag 21 september 2018 De kerndoelstelling van de STRAPDAG is het aanmoedigen van scholen, kinderen en ouders om zich duurzaam en veilig naar school te verplaatsen. Duurzame mobiliteit in het woon-schoolverkeer verdient permanente aandacht!

De strapdag zet de leuke aspecten van stappen en trappen in de verf! De dagelijkse functionele verplaatsing naar school te voet of met de fiets doen, heeft een impact op vlak van milieu, mobiliteit en het is bovendien gezond voor je kind! Het organiseren van de actie kan een eerste stap zijn om ouders en kinderen te sensibiliseren en om na te denken over hun mobiliteitsgedrag. Het initiatief toont op een leuke wijze aan dat te voet of met de fiets naar school gaan bijdraagt tot een betere mobiliteit en verkeersveiligheid. *** Op strapdag gaat iedereen te voet of met de fiets/step naar school. Ook de juffen en de meesters. Het was slecht weer, maar het was toch leuk! Jack Hendrickx (2c) *** Veel kinderen kwamen te voet of met de step of fiets naar school. Als beloning kregen wij een lekkere appel en een leuke armband. Veel leuker dan met de auto naar school komen! Kiara André (2b) ! Tips: veilig met de fiets naar school Zichtbaarheid/reflectie Verlichting fiets, wielen, pedalen, spaken, Arm uitsteken, Fietshelm, Géén oortjes


De donkere maanden komen eraan, veilig en zichtbaar zijn in het verkeer staat dan extra hoog op de agenda.

Helm Op Fluo Top

Het project wil kinderen aanmoedigen om een fluo hesje en een fietshelm te dragen als ze naar school gaan. Ook als ouder kun je ermee voor zorgen dat je kind zich veilig gedraagt in het verkeer. In de eerste plaats door het goede voorbeeld te geven. Doe dus, vooral tijdens de donkere wintermaanden ook een fluo hesje aan! Een kleine gewoonte die een wereld van verschil kan maken. Woon je binnen een straal van 500 meter van de school, probeer dan zo vaak mogelijk samen met je kind naar school te wandelen. Woon je iets verder, ga dan met de fiets en draag liefst zelf ook een fietshelm. Kom je met de auto naar school, zorg er dan ook voor dat je kind een hesje aan heeft. Zo ben je meteen een Helm Op Fluo TOP—mama of papa!

WIST Je dit? Als de koplampen van een auto op een voetganger schijnen, is die pas van op 20 meter zichtbaar als hij donkere kleding draagt. Met lichte kleding wordt hij gezien van op 50 meter en met reflecterende accessoires of een fluo hesje van op 150 meter! Alvast bedankt om samen met ons van onze school een

Helm Op Fluo TOP-SCHOOL

te maken!

***

Donderdag 8 november laten we ons eens goed gaan tijdens de

Fluo dag op school Om 8uur zijn alle kinderen in fluo naar school gekomen. Op de speelplaats hielden we een modeshow met alle kindjes van school. De juffen en meesters waren ook in fluo en deden mee. Vanaf nu komen alle kindjes met een fluovestje naar school. WANT HELM OP FLUO TOP!!!!!! Matthew Selleslags (3c)


Onze school is een milieubewuste school. Samen met enkele enthousiaste MOSjuffen & MOSketiers, is de MOSraad ontstaan.

“MOS = MILIEUZORG OP SCHOOL” *** Raap jij wel eens vuil op of doof je het licht, sluit je de deuren, vind je recycleren een plicht, kleurt je hart vaak mosgroen? Dan ben je een natuurheld en daar moeten we iets aan doen! Bedankt aan iedereen die iets goed doet voor het milieu!


September:

Oktober:

Bij aanvang van het schooljaar drukken Onze plannen voor groenere speelplaatsen krijgen meer en meer vorm. Om alles we er nog eens op dat we bij ons op school water drinken en dat liefst in een eigen waarover we dromen te kunnen realiseren, houden we ook dit jaar een appelverkoop. drinkbus. Ook zilverpapier en apart ingepakte koeken Verder blijven we proberen goed te sorteren en afval te vermijden. Op school doen trachten we echt te vermijden. we het lang niet slecht. Lang leve een koekendoos! Hoe lukt het thuis? Mogen we ook op u rekenen? In september staat de MOSweek op agenda!

November: Ook al start er in onze schooltuintjes een rustperiode‌ onze MOSketiers zitten niet stil. Zij willen geel graag verder werken aan de vergroening van de speelplaatsen. Net als vorig jaar proberen ze met een appelverkoop een extra centje in kas te krijgen om hiermee op een groene manier aan de slag te gaan.

December: Na een geslaagde appelverkoop kunnen er verder ideetjes voor de vergroening van de speelplaatsen uitgewerkt worden. Tijdens de koudste periode is het zeker de moeite om een laagje extra aan te doen en deuren goed te sluiten. Verluchten tijdens pauzes brengt nieuwe zuurstof aan!


Onze milieuweek kreeg haar vaste plaats in de maand september. Ze vormt een eerste stap naar een milieuvriendelijk schooljaar. Heel wat lessen richten zich dan specifiek naar “milieu”.

*** MOS (milieuzorg op school) is natuurlijk niet MT (milieuzorg thuis). Acties op school vormen via bewustmaking een aanzet om daadwerkelijk “iets” aan ons milieu te doen. Kinderen staan hier enorm voor open! Laten we deze kans zeker benutten. In de toekomst wordt ons milieu, hun milieu! Het is belangrijk dat ook wij als volwassen hiervoor blijven open staan!

“Goed begonnen is half gewonnen”

Kleuterschool

Onze kleutertjes maken kennis met de sorteervriendjes: • Plastiek, metaal en drankkarton gooien we bij Rik Blik & Fik Plastic (PMD) • Restafval is voor Wis vuilnis • Glas krijgt Bas Glas • Groente– fruit en tuinafval gooien we bij Achil Bananenschil • Composteren doen wij met Jerome De Compostworm • Papier en karton geven we een plaatsje bij Simon Karton


Lagere school Vandaag zijn we naar de kringloopwinkel geweest. Het was heel leuk! Ze hebben ons uitgelegd hoe de kringloopwinkel werkt. Daarna mochten we heel eventjes rond kijken. Op het einde hebben we allemaal een knuffel gekregen. Matthew Selleslags (3c) *** De rommelmarkt was op 21/09/2018 in de sporthal van Schelle. Deden de kinderen van het 4e leerjaar uit de Peperstraat en de Heidestraat. We mochten max.5 spulletjes meenemen, en ook nog 5 euro om te kopen bij anderen. En dan konden we beginnen. Er was veel keuzen zoals : boekjes, squishies en nog veel andere leuke dingetjes. Daarna deden we solden: we maakten onze spullen goedkoper zodat we beter konden verkopen. groetjes Oona Plasman (4c) De rommelmarkt van het hele 4de leerjaar, op 21 September, was heel leuk. Er waren heel veel leuke kraampjes. Het was wel jammer dat we maar €5 mochten meenemen. De hoogste prijs dat we mochten verkopen was meer €1!, maar toch bleef het leuk!! Ik kocht fluostiften en een spelletje en dat was alles. Tot de Volgende keer Ilyas Achahbar (4a) *** 5c is op 20/09 naar het Middelheimmuseum gegaan met de fiets. Dat was ongeveer 12km fietsen. Het is een openluchtmuseum met beeldhouwwerken. Wij zijn rond 15u terug op school aangekomen. Iedereen vond het een toffe uitstap en zeker de moeite waard om met de fiets te doen! Dat betekent weer een auto minder! Onze school heeft het tijdens de mosweek prima gedaan. Iedereen heeft de hele week goed zijn best gedaan om zo veel mogelijk met de fiets te komen of te voet …! Iedereen heeft zich ingezet voor de mosweek niet alleen 5c, maar ook alle leerlingen van 1c tot en met 6c … zelfs de kleutertjes. Iedereen deed mee in onze wijkschool! Louis Hellemans (5c) Op donderdag 20 september, zijn we met de fiets naar openluchtmuseum middelheim geweest. Een openluchtmuseum is een museum in openlucht. Er stonden vooral veel standbeelden. Nadat we alles goed hadden bekeken gingen we nog naar een leuke speeltuin. Ikzelf vond het een leuke, interessante dag Zatara Rypens, (5a)


Vrijdag 14 september hebben we de grote opruimactie gedaan in Schelle. We werden in groepjes verdeeld. Zelfs de burgemeester was erbij om te komen helpen. Er was veel afval, waaronder: papiertjes, blikjes en zelfs een lege fles wodka. We hebben dus veel kunnen opruimen. Ik vind dat er nog veel te veel afval ligt. Ik hoop dat de mensen alles in de juiste vuilbak zullen gooien. Want we willen toch allemaal een beter milieu! NIET STORTEN !!!! Gitte Hardy (4b)

Schelle geeft het goede voorbeeld

15 september 2018

De kinderen van de lagere scholen van Schelle hebben gisteren, één dag voor de World Cleanup Day, al het goede voorbeeld gegeven. Ze zijn erop uit getrokken en hebben het zwerfvuil in de straten rond hun scholen opgeruimd. Tezelfdertijd zette de Aktiegroep Leefmilieu Rupelstreek burgemeester Rob Mennes (CD&V) in de bloemetjes. Mennes zet zich al meer dan vijftien jaar in om zwerfvuil op te kuisen. Bijna dagelijks gaat hij de straat op, gewapend met een knijper en een zak, om allerhande zwerfvuil te verzamelen. “Het is een werk dat nooit ophoudt”, zegt hij. “Iedere dag begint het opnieuw, maar ik raak niet ontmoedigd.”


Op 19 september ‘18, ging het 6de leerjaar op uitstap naar Aquafin. We vertrokken om 8.30u met de fiets aan de schoolpoort. Bij aankomst kregen we per klas een gids die ons een uitgebreide rondleiding gaf. Eerst kregen we wat uitleg over het afval dat niet in de riolering mag worden gegooid. Die producten zijn bv. katoenen doekjes, frietvet, verf, pampers,… Dan kregen we de vijzel te zien, dat zijn schroeven die het rioolwater naar boven brengen, naar de mechanische zuivering. Daar wordt grof vuil door roosters tegengehouden. Van daaruit gaat het naar de zangvanger om dan in de beluchtingsbekken te geraken. Hier gebeurt een biologische zuivering door bacteriën die dol zij op het afvalwater. Daarna komt het rioolwater in de nabezinktank. De bacteriën vormen onderaan een sliblaag en het zuivere water blijft bovenaan en wordt terug naar de beken gestuurd. Na deze leerrijke rondleiding moesten we onze handen ontsmetten, zodat we zeker geen bacteriën mee naar huis naman. Tenslotte reden we met de fiets naar school, sommige in sportieve outfit, want het was toon je sport op school. Fien De Baerdemaeker (6a) Aquafin is in 1990 opgericht door het Vlaamse Gewest om de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen verder uit te bouwen, te exploiteren en te financieren. Aquafin vangt het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voert het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.


5de leerjaar ISVAG is in 1975 opgericht als intergemeentelijke samenwerking voor afval-verwerking. Sinds die tijd is er veel veranderd. Vroeger zat alle afval door elkaar: glas, papier, textiel, blikjes, plastic, noem maar op. Dat is al lang niet meer zo. Mensen scheiden hun afval alweer een jaar of 10 netjes vooraf. Dat scheelt al heel veel restafval en dat is belangrijk. We verbranden dat laatste beetje rest-afval in een roosteroven en dat doen we zo goed, dat de rookgassen die daarbij vrijkomen maar een fractie zijn van de toegelaten normen. Dat scheelt dus al voor het milieu. Energie uit afval... Het mooie is dat we het afval niet alleen maar verbranden: alles wordt omgezet in energie en wel zoveel dat het stroom oplevert voor meer dan 20.000 gezinnen. Dus misschien komt de stroom voor jouw computer of voor het licht op jouw school wel uit het afval dat wij hier verwerken.


Bezoek ISVAG We zijn vrijdag 5 oktober een bezoekje gaan brengen in ISVAG (Intercommunale Voor Slib-en Vuilverwijdering Van Antwerpse Gemeenten) We hebben daar gezien hoe al het vuil van Antwerpse gemeentes wordt omgezet tot groene energie. We hebben geleerd dat al het vuilnis eerst over de weegbrug gaat. Daarna wordt alles gelost in een bunker. Dan wordt het afval gemaald door de rotorschaar (soort grote koffiemolen). Nu kan alles verbrand worden in de grote oven. Dan is het tijd voor stap ĂŠĂŠn van het zuiveringsproces: de elektrofilter. In deze filter worden de stofdeeltjes uit de afgekoelde rookgassen gevangen. Bij de tweede stap worden de rookgassen gewassen in de half natte wassing. De mouwenfilter is stap 3 in het zuiveringsproces. De rookgassen komen onderaan de filters binnen en verlaten de mouwenfilters aan de bovenkant, gezuiverd van dioxine, furanen, zware metalen. Na deze stap zijn ook meer dan 99% van de stofdeeltjes uit de rookgassen weggefilterd. De laatste stap in de rookgaszuivering is de natte wassing. In reuze wastorens besproeien we de rookgassen overvloedig met water, waardoor ze extra gezuiverd worden. Hier verdwijnt ook de rest van de stofdeeltjes. Dan zijn de rookgassen klaar om de schouw uit te komen. Ik zelf vond het een leuke leerrijke rondleiding door ISVAG

Zatara Rypens (5a)


3de leerjaar

Op donderdag 13 september zijn we naar de muziekacademie geweest. Het was een leuk muziektoneel en we hebben een beetje Afrikaans gedanst. We zijn met onze klas te voet naar daar gegaan. We hebben ook een vlag gekregen. Iedereen vond het leuk. Ik heb aan mijn mama gevraagd of ik blokfluit mag spelen. Mila Verbeke (3a) ***

5de leerjaar

Muzikant op school Hallo ik ben Louis. Mijn klas en ik zijn op woensdag 5 december naar de Peperstaat gegaan. Wij zijn er naar toe gegaan omdat we graag meer wilden weten over de hoorn. Er stond een muzikant op ons te wachten. En het blijkt dat hij in het nationaal orkest in BelgiĂŤ speelt. We vonden het heel interessant bv toen hij uitlegde over het ontstaan van de hoorn. Louis Hellemans (5c)


3de leerjaar 3de leerjaar

In ‘MODDERS’ zien we een aantal moeders aan het werk. In hun wereld vol goede bedoelingen werken de dingen echter tegen hen. Geen enkele stoel staat recht, Geen enkel kleedje past, Geen borstel die nog veegt En niemand die luistert. In het leven van deze moeders is immers alles wankel. Hun afweersysteem faalt, hun strakke plannen worden langzamerhand herleid tot moes. Maar doorgaan zullen ze! Niks aan de hand! Alles onder controle! Tot het bittere einde klauteren ze telkens weer uit de grootste puinhoop en redden ze zich uit de chaos die hen omringt. Zoals het een moeder betaamt…. ‘MODDERS’ is een absurde komische voorstelling voor kinderen vanaf 8 jaar waarin elk kind een inkijk krijgt in het wel en wee van een moederhoofd. Want elke moeder moddert maar wat aan. Och, tenslotte is opvoeden nog altijd makkelijker dan afvallen. *** Er zijn 4 mama’s en die zijn alle vier heel grappig. En één van die mama’s had een pop gemaakt, en ineens ontplofte die pop. Die mama’s zijn heel wild omdat die pop ontploft is. De mama’s moesten boren en nog vanalles. Ineens kwam er een mama en die zei het is niet erg, want ik heb een brevet.. Dan kwam er een andere mama en die kwam op haar gitaar spelen en zingen maar dan wel in het Engels. Er riep een mama 3 sterke jongens naar voor en die moesten een draad vastpakken daar hing het lichaam van de pop aan. En dan riep een mama nog 2 kinderen naar voor en die moesten op een been van die pop zitten en met een borst van de pop draaien. Dan moest er nog een kindje naar voor om met een lint te draaien en terwijl dansen. En dan moesten er nog 5 kinderen naar voor. Dan dansten die 5 kinderen. En dan was het gedaan. Iedereen dat naar voor was geweest, deed een buiging. Manar Hlalouch (3b)


PEPERSTRAAT Er waren verkiezingen in het 6de, 6a en 6b in onze school en 6c in het wijkschool. Bij de verkiezingen moesten het 4de en het 5de ook stemmen. Er waren 8 groepen: hieronder enkele voorbeelden, ‘t Is dat ik ze niet allemaal meer weet…. • SLS = Super Leuke School • WVS = Wij Verbeteren Schelle • RHAND = weet ik niet meer ;-) • ZHLR = Zsófi, Hannefloor, Lotte, Renée • GGT = Groene Glitter Team

Wij haalden met onze ploeg 27 stemmen. Het hoogst behaalde stemmen was 28, dus wij stonden op de 2de plaats. Er zijn ook nog 8 gemeenteraadsleden, 1tje van elke ploeg. Bij ons is dat Hanne. Het was leuk, maar ook wel spannend. Ayco Schäffer (6b) *** HEIDESTRAAT Het 6de leerjaar had verkiezingen. Ikzelf deed ook mee. Ik zat in de MSenB (Groen). Wij waren helaas niet gewonnen. Schelle City Kids en GKS daarentegen wel! De andere klassen moesten stemmen! Océane Van den Neucker (6c)


OP vrijdag 12/10/’18 (dus twee dagen voor de echte verkiezingen) hebben alle 6de jaars school verkiezingen gehouden. Alle leerlingen van 5 en 4 mochten stemmen. De 6de jaars hebben zich in groepen verdeeld, ze hebben dan ook affiches gemaakt. Hierop stond wat ze wilden bereiken in Schelle. Er werd een stemlokaal gemaakt in het zorglokaal. Nu hebben wij zicht op de echte verkiezingen. Louis Hellemans (5c)


Op 23 december wordt de Lotto Arena overspoeld met pure kerstmagie voor de hele familie! Paul Michiels, Silvy De Bie, Wim Soutaer, Tinne Oltmans, Ian Thomas en vele anderen nemen jou mee op een onvergetelijke reis naar Winterwonderland, met prachtige muziek en spetterende choreografieën. Bij kerst hoort natuurlijk een zeemzoet, vertederend kerstverhaal. Enkele dagen voor Kerstmis staan alle artiesten klaar om te schitteren tijdens het openingsfeest van de Kerstman in zijn fonkelnieuwe slee. Maar bij de start van de show wordt de slee, mét alle artiesten erin, weggetoverd door een verre neef van de Kerstman die Kerstmis haat… Wat volgt is een prachtige, avontuurlijke reis langs grote wereldsteden. Zullen de elfjes van de Kerstman iedereen op tijd terug vinden zodat het kerstfeest toch kan doorgaan?


3de leerjaar ORIGINEELSTE KERSTLIED 2018 ATV gaat op zoek naar de klas met het origineelste kerstlied van 2018. Een bestaand kerstlied ombouwen tot je eigen versie en beroemd worden in Antwerpen. Wie wil dit nu niet? ATV gaat op zoek naar de klas met het origineelste kerslied van 2018. Onze zeven beste inzendingen worden professioneel gecoacht door Tinne Oltmans. Jij kan mee beslissen wie uiteindelijk de ultieme hoofdprijs wint! De winnende klas krijgt namelijk een mooi prijzenpakket én mag het voorprogramma verzorgen van The Christmas Show in de Lotto Arena! *** Onze klas 3a doet mee met het kerstlied van ATV. Toen we aan het zingen waren kwam Mila van Ghost Rockers binnen gesprongen. Ze zei dat we naar de finale gaan. We moesten ons allemaal aankleden in rood of wit. Iedereen heeft goed gezongen en deed goed zijn best. Ze zijn alles komen filmen in de Wijkschool, zodat ons kerstlied op TV zal staan. Mila Verbeke (3a) *** 3b & 3a moesten vandaag niet gewoon naar onze school in de Peperstraat, maar we moesten uitzonderlijk naar de Heidestraat. We mochten allemaal in onze mooiste kerstkleren komen want we gingen een Kerstvideoclip opnemen voor ATV. De turnzaal was ingericht met zwarte doeken… we moesten uitbeelden dat we kerst vierden… Samen met juf Lotte hebben we het liedje “op kerstavond” gezongen. Plots kwam er iemand de turnzaal binnen… Het was Mila van Ghost Rockers… We waren wel geschrokken! Het was super leuk! Hopelijk winnen we deze wedstrijd en mogen we naar de Lotto Arena. Allemaal stemmen voor ons hé! Manar Hlalouch (3b) *** kerstvideoclip Op 4/12/2018 hebben we samen met de kinderen van 3a en 3b een kerstclip opgenomen. We waren allemaal verkleed met onze mooiste kerstkledij, ook de juffen. We hebben heel mooi gezongen. De kerstclip werd opgenomen door ATV. Tijdens de clip werden we geholpen door Tinne Oltmans, die we kennen als Mila van de Ghost Rockers. We vonden het allemaal super leuk. Hopelijk winnen we de wedstrijd en kunnen we naar de lotto arena. Matthew Selleslags (3c)


5de leerjaar

PRIKKELDAG Om te beginnen werden we in groepjes verdeeld. Die groepjes kregen een workshop opgelegd. Wij begonnen met Drama, dan schoven we door naar Film. Daar leerden we zelf filmen en acteren, super tof! Daarna mochten we Flamenco-hiphop dansen. Even pauze, koek opeten om krachten op te doen voor de volgende workshop: djembé-drummen. Toen was het al tijd voor de laatste activiteit van de voormiddag, beeld: een zelfportret in verschillende kleuren knutselen! Deze laatste vond ik zelf de leukste van allemaal… Na de middag namen we plaats in de lokalen, waar de meesters en juffen 5 verhalen kwamen voorlezen: de heksen, de griezels, Sjakie en de chocoladefabriek, de GVR en Mathilda. Mijn voorkeur gaat naar ‘de heksen’. Het was een toffe dag, als voorbereiding op onze Musical, tot dan! Zane Lahaye (5b)


Leerlingen en leerkrachten zijn wel eens opgelucht als ze ’s avonds de schoolbel horen. Maar miljoenen kinderen en jongeren op aarde horen dit zelden of nooit. Met Saved by the bell roepen we alle scholen op om jaarlijks op 5 oktober, op de Internationale dag van de Leerkracht, de schoolbel eens extra te laten rinkelen. Zo kan iedereen horen dat elk kind en elke jongere recht heeft op goed, kwaliteitsvol onderwijs. Saved by the bell gaat jaarlijks door op 5 oktober. Dat is de Internationale dag van de Leerkracht of World Teachers’ Day. Dag in dag uit staan leerkrachten klaar om kwalitatief onderwijs te bieden aan hun leerlingen. Daarvoor moeten we hen enorm dankbaar zijn. Maar wereldwijd zijn er veel leerkrachten die in moeilijke omstandigheden moeten werken. Wereldwijd zijn er ook miljoenen kinderen en jongeren die geen leerkrachten hebben. Zij kunnen om allerlei redenen niet naar school gaan: armoede, gebrek aan infrastructuur, ongelijkheid, oorlog en conflict … *** Al heel veel jaren is er tegen de ministers gezegd, dat elk kind recht heeft op school, maar ze doen er niets aan. Daarom is er een lied. Het Saved by the bell lied, zingen heel veel scholen om te laten weten dat we daar niet mee akkoord gaan! Océane Van den Neucker (6c)


Geef een lel aan die bel Intro: Voor zij en wij, voor hier en ginder. Nee wij doen het niet voor minder. Laten we ’t eens hebben over school. Ach dat boeit niet, stom en saai. Maar geef de wereldbol een zwaai en vraag je af of jij je klas zou willen ruilen met die in de verre straat. Kennis is een hele slimme troef. Onderwijs is het begin. Je ziet de toekomst somber in als je geen kans krijgt om je leven op te bouwen. Dan toch liever t’ rug naar AF. Refrein: School wordt een succesverhaal. Bazuin het rond, breng het viraal, Geef een lel aan die bel, maak kabaal allemaal. “Onderwijs voor iedereen”. Een must have, geen folietje. Ook niet zomaar een tof melodietje. Het moet meer zijn dan vier muren, wat blaadjes en wat krijt. Wat wij willen in de klas is optimale kwaliteit. Werken voor een schamel hongerloon. ‘t Is niet fair en ‘t is niet schoon. Maar hoe doorbreek je zo’n spiraal, ons antwoord is heel radicaal: Zonder school ben je een vogel voor de kat.

141 638 leerlingen en leerkrachten laten de bel rinkelen voor goed onderwijs, overal en voor iedereen!

Refrein - Slot : Voor zij en wij, voor hier en ginder. Nee wij doen het niet voor minder. Geef een lel aan die bel, maak kabaal allemaal,

“Onderwijs voor iedereen”.

Tekst en muziek: Els Borms , Steef, Lennert en JanusCoorevits


6de leerjaar

OP VRIJDAG 26 OKTOBER 2018 IS HET TERUG SCHRIJF-ZE-VRIJDAG! LEERLINGEN IN MEER DAN 500 SCHOLEN ZETTEN ZICH DAN IN VOOR MENSENRECHTEN. *** Een nieuw jaar, een nieuw thema, een nieuwe datum! Dit jaar zullen tienduizenden kinderen, jongeren en leerkrachten zich op vrijdag 26 oktober 2018 volop inzetten voor de mensenrechten. MENSENRECHTENVERDEDIGERS Het draait dit jaar om de mensen die elke dag enorme risico’s nemen omdat ze opkomen voor mensenrechten. Mensenrechtenverdedigers. Vele mensenrechtenverdedigers worden lastiggevallen, achtervolgd, gevangengezet en zelfs gedood, enkel en alleen maar omdat ze een rechtvaardigere wereld willen. De moed die zij moeten opbrengen om elke dag hun werk te kunnen uitvoeren is op zijn minst gezegd bewonderenswaardig. DAAROM STEUNEN WE HEN IN HUN STRIJD VOOR EEN RECHTVAARDIGERE WERELD! Elke dag krijgt Amnesty informatie over mensen in gevaar. Elke dag reageren mensen uit de hele wereld met een schrijfactie. Jij ook? Telkens wanneer ergens ter wereld mensenrechten worden geschonden komt Amnesty International in actie.


Op vrijdag 26 oktober schreven we met de hele klas brieven om onschuldige mensen uit de gevangenis te krijgen. Die brieven werden verstuurd naar de ambassade van Honduras. In dit geval ging het over de dochter van een zekere Berta. Berta is vermoord omdat ze streed tegen onrecht. Met het schrijven van die brieven proberen we de dochter van Berta vrij te krijgen. Zo hopen we dat ze toch vrijkomt en dat ze de dader van de moord van Berta gaan opsporen‌. Fien De Baerdemaeker (6a)


Ziek en toch naar school Bednet zorgt ervoor dat zieke kinderen en jongeren die tijdelijk niet naar school kunnen, toch mee in de klas zitten van thuis uit. Zo zijn ze mee met de les en blijven ze hun vrienden zien. • Leerlingen die vaak of voor lange tijd afwezig zij door ziekte, operatie, ongeval of zwangerschap kunnen internetonderwijs volgen. Zowel vijfjarige kleuters als kinderen uit het lager en secundair onderwijs komen in aanmerking. • Bednet verbindt het zieke kind live via internet met zijn of haar eigen klas: de klas ziet de Bednetter op het computerscherm achteraan in de klas. Via een camera die het kind van thuis kan besturen kan het kind de lessen volgen en/of met zijn klasgenoten praten. Onze vzw werkt steeds in overleg met de ouders, de school en met andere organisaties zoals Tijdelijk Onderwijs Aan Huis, de vrijwilligers van School & Ziekzijn en de ziekenhuisscholen. •

*** Bednet is niet leuk, want dat wil zeggen dat er dan iemand heel lang ziek is. En ziek zijn is niet leuk!! Bij ons is Noor ziek, dat is heel jammer want ze is heel leuk en lief meisje… Wij wensen je het allerbeste! Ilyas Achahbar (4a)


Lieve Noor, Hierbij een boeketje, Van alles door elkaar… En mocht je piekeren, Dan kijk je hier maar naar. Wij hopen dat je heel snel Weer helemaal hersteld. Want heus, een goede gezondheid Is wat in’t leven telt… Heel veel sterkte! Je klasgenootjes uit 4a


Graag alles naamtekenen aub!

Voor iedereen die ziekte, pijn en verdriet moet verwerken...

Leest u de schoolkrant graag op papier, Stuur dan een mailtje naar schoolkrantje@sint-lutgardis.be


Nieuwsdienst: “SLS, een school met vaart�

ZILL zin in leren, zin in leven

Respect, verbondenheid, creativiteit & zelfontplooiing Met dank aan de reporters, ouders, vrijwilligers, Leerkrachten & directrice voor hun medewerking, enthousiasme & inzet! *** Schoolkrantje on-line te lezen via de website: www.sint-lutgardis.be

Sint - Lutgardisschool Peperstraat 15-17 / Heidestraat 81 - 2627 Schelle - 03/887.42.06

Profile for Sint Lutgardisschool Schelle

Schoolkrantje Kerst 2018  

Schoolkrantje Kerst 2018  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded