__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Nieuwsdienst: “SLS, een school met vaart” Schooljaar 2017-2018

Juni ‘18/3


In dit nummer: Inhoudstabel: pag. 2 Overzicht reporters: pag. 3 Voorwoord directie: pag. 4 - 5 Zill: pag. 6 - 9 Jaarthema: pag. 10 - 11 Sociale vaardigheden: pag. 12 Maart: pag. 13 - 24 April: pag. 25 - 28 Mei: pag. 29 - 32 Juni: pag. 33 - 43 SLS, mijn “Sport-actieve” school: pag. 44 - 61 SLS, mijn “Verkeers-actieve” school: pag. 62 - 67 “MOS” op school: pag. 68 - 69 Van lezen word je (k) : pag. 70 - 73 SLS, mijn “muziek & cultuur actieve” school: pag. 74 - 79 SLS, mijn “feestelijke” school: pag. 80 - 83 SLS, een school van afscheid: pag. 84 - 87 Planning schooljaar 2018-2019: pag. 88 - 89 Zoekertjes, wistje datjes: pag. 90 - 93 Wens: pag. 94 - 95


Nieuwsdienst: “SLS, een school met vaart” Overzicht reporters 1a 1b 1c 2a 2b 2c 3a 3b 3c 3d 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6a 6b 6c

3de trimester Schooljaar 2017-2018

Moyra Kader Margot Smeets Zita Stoops Moussa Amin Renske Boschmans Joppe Pieters Erblina Rexha / Eli Lenders Noah Wtterwulge / Rinske Lammens Aline Craen / Sylke Jabrane Linne Crols / Timon Ceulemans Cara Boschmans ….. Nathan Van de Ven Mattis Stranger Ayco Schäffer Charlotte Temmerman Maxime Van Dooren / Mats Vaerten Flore De Wachter / Hanne Van Den Langenbergh Rania Lahmini / Ward Harmsma / Matthias Collignon

Verantwoordelijke samenstelling & publicatie: Greta Van Looveren - schoolkrantje@sint-lutgardis.be danny.heylen@telenet.be


Wat zalig dat we het schooljaar met zonovergoten dagen mogen afsluiten. De vakantie staat te trappelen om toe te slaan. Laat ze maar komen! We hebben er niet alleen zin in maar ook een stukje nood aan. Het werd toch wel een schooljaar vol emoties op verschillende fronten. Samen leren, samen leven! Lief en leed werd gedeeld. En dat net iets meer dan andere jaren. Het is goed dat iedereen zich weer even kan terug trekken op eigen terrein en dat ook op een eigen manier. “Niks moet en niksen mag!” Een deugddoende periode van rust vormt meestal een stevige basis voor een nieuwe start. Ik gun iedereen deze rustperiode van harte! Graag zou ik iedereen die op één of andere manier meewerkte aan het realiseren van een fijn, actief en creatief schoolklimaat oprecht willen bedanken. School-maken doe je samen met alle betrokkenen. We hoeven het niet altijd eens te zijn. Verschillende meningen mogen hun plaats krijgen. De spanningen die ze soms met zich meebrengen mogen we niet uit de weg gaan. Ze verdienen een plaats want ze houden ons alert en kritisch en nodigen ons niet alleen uit om onszelf te zijn, maar ook om anderen te respecteren. Mekaar in het ‘anders zijn’ aanvullen kan best moeilijk zijn, maar tegelijk biedt het heel wat mogelijkheden. Daar geloof ik in! Dank u …voor het vertrouwen, … voor de medewerking, …voor de opbouwende feedback, voor het in vraag stellen van …, voor zoveel dingen klein en groot. Een extra woord van dank aan onze ouderraad die enerzijds maandelijks rond de tafel zaten om te overleggen hoe ze een meerwaarde voor de school konden betekenen en anderzijds ons ook met concrete hulp verwende. Een extra dank aan alle mensen van het middag – en avondtoezicht! Zij hebben vaak een ondankbare taak. Wat zouden we zonder hen beginnen. Dank aan alle vrijwilligers die mee zorgden dat doelen beter konden worden bereikt. Dankzij hen lukte er heel wat dingen, die anders onmogelijk waren. Een warme dank aan alle leerkrachten, collega’s van het secretariaat en het onderhoudspersoneel die vaak in moeilijke omstandigheden er toch steeds voor bleven gaan. Een extra pluim aan alle ouders die er nog steeds in slagen om hun kinderen te leren om op een fijne, beleefde manier onze school binnen te stappen! Jullie allemaal… maken het verschil!


Neen, het was zeker niet altijd rozengeur! Wederzijds respect ontbrak soms en wellicht heeft de school u ook wel eens ontgoocheld. Waar mensen samen leven, wordt “gemenst”. Mogelijk wordt dit het laatste schoolkrantje, want de auteur (een ex-ouder op wie wij nog steeds mogen rekenen) kreeg opvallend weinig reactie op de digitale vraag of ons krantje wel degelijk gelezen wordt. Er kruipt heel wat tijd en energie in het overleggen met de reporters en het concreet realiseren van de schoolkrant. Slechts 71 ouders reageerden! Gelukkig was 75% hiervan positief, maar 71 reacties viel wel mager uit. Het wordt dus afwachten wat betreft de toekomst van ons schoolkrantje. Bij deze wil ik Greta Van Looveren ongelofelijk stevig bedanken voor haar werk rond onze steeds mooi uitgewerkte schoolkranten van de voorbije jaren. Ook de inspectie bij de schooldoorlichting sprak er lovend over! Stilletjes hoop ik dat ze de energie vindt om nog vol te houden. Tegelijk begrijp ik absoluut haar twijfel om door te gaan na het pover aantal reacties. Mocht u alsnog reacties hebben dan kan u die steeds aan mij bezorgen. Ik speel ze zeker door aan Greta. Tot slot wens ik u allen twee hele fijne, gezellige, warme, rustige, deugddoende, aangename maanden met rondom u de mensen die u graag heeft! Prettig vakantie en heel graag tot 1 september2018…. dan zijn we er weer! Lizzy Van den Berge directie


Welkom op onze school ! Waardering

is de ZONNESCHIJN die het leven VERWARMT en de PRESTATIES doet GROEIEN

Respect, verbondenheid, creativiteit, zelfontplooiing


Wij willen met onze school innoverend onderwijs aanbieden, waarbinnen kinderen durven ontdekken, zich creatief durven uiten, met een open blik naar de wereld kijken en hier ook zorg voor dragen. Ons onderwijsaanbod wordt gedragen door een professioneel team, steunend op een degelijke kennis en vaardigheden, gedragen vanuit de leerplandoelen in Zill. Samen met ouders willen wij kinderen vormen die zich gedragen voelen door onze school. Wij wensen onze kinderen de volgende competenties mee te geven: zelfredzaamheid, kunnen samenwerken, een band kunnen realiseren met de omgeving, respect hebben voor diversiteit in mensen en ideeën, probleemoplossend kunnen denken en handelen, kritisch kunnen reflecteren, gaan voor een gezonde en fitte levensstijl, zorgzaam kunnen omgaan met onze aarde, zorg kunnen dragen voor de zwaksten in onze samenleving. Wij bouwen met onze kinderen aan een positief zelfbeeld, vanuit een verantwoord evenwicht tussen denken, voelen en doen. Wij wensen een open school te zijn, waarbinnen ieder kind zich welkom en gedragen voelt, gesteund door een gemotiveerd team en gedragen door onze basiswaarden. Onze basiswaarden “ respect, verbondenheid, zelfontplooiing en creativiteit “ vinden een praktische uitwerking doorheen onze klas- en schoolactiviteiten.

Ontwikkelvelden en ontwikkelthema’s In Zin in leren! Zin in leven! zetten we in op de harmonische ontwikkeling van elke leerling vanuit twee met elkaar verbonden speerpunten: de persoonsgebonden ontwikkeling en de cultuurgebonden ontwikkeling. Daaronder plaatsen we respectievelijk vier en zes ontwikkelvelden.


Socio-emotionele ontwikkeling Ik kan op een warme en communicatieve wijze in relatie treden met mezelf en met anderen.

Ontwikkeling van een innerlijk kompas In dialoog met de andere(n) leer ik mezelf en waartoe ik word uitgenodigd kennen. Ik kan richting geven aan mijn leven. Ik reageer veerkrachtig

Ontwikkeling van initiatief en verantwoordelijkheid Ik neem verantwoordelijkheid op voor mezelf en voor anderen. Ik neem initiatief en kan vrij en zelfstandig functioneren. Ik ontwikkel kritische zin, kan dingen onderzoeken en ben creatief.

Motorische en zintuiglijke ontwikkeling Ik beschik over voldoende (psycho)motorische en zintuiglijke basisvaardigheden om zelfredzaam te functioneren.


Ontwikkeling van oriĂŤntatie op de wereld Ik ben nieuwsgierig naar de wereld waarin ik leef. Ik exploreer mijn omgeving en verwerf inzicht in de wereld in al zijn dimensies.

Mediakundige ontwikkeling Ik ga op een enthousiaste, zelfredzame en kritische manier om met media en mediacontent.

Muzische ontwikkeling Ik geniet van kunst en expressie en kan me muzisch en kunstzinnig uitdrukken.

Taalontwikkeling Ik verken talen en talige diversiteit om me heen. Ik zet mijn talige vaardigheden steeds efficiĂŤnter in om betekenisvolle situaties met taal aan te pakken.

Ontwikkeling van wiskundig denken Ik bedenk hoe ik mijn wiskundige bagage kan gebruiken om een probleem aan te pakken. Ik doe dit met vertrouwen en plezier.

Rooms-katholieke godsdienst Ik sta open voor een diepere dimensie in het leven. Ik maak kennis met en ga in dialoog met de katholieke geloofstraditie. Ik groei op levensbeschouwelijk, religieus en/of godsdienstig vlak.


“De wereld is een toverbal, géén mens weet wat het worden zal, maar één ding dat weet iedereen… JE KUNT HET NIET ALLEEN!” Op school leerden we dit schooljaar hoe we op onze manier zorg kunnen dragen voor onze aarde. Aarde, Water, Lucht & Vuur!


“Omarm de aarde!” Zorg dragen voor onze aarde. Naast aarde, water en lucht wordt nu “VUUR” onder de loep genomen. De zon zal hier zeker een belangrijke rol spelen. *** Toen we binnen kwamen was het al heel druk. Taterwater en Tuurnatuur kwamen op. We hadden al drie vriendjes gekregen: Aarde, Water en Lucht… “Professor weet-ik-veel” kwam langs en zei dat we al vier vriendjes hadden, maar we hadden er nog maar drie. “Professor weet-ik-veel” ging weer weg, en toen leerden we VUUR kennen! Als afsluiter gingen we dansen! Renske Boschmans (2b) *** Elke maand gaan wij naar Tuurnatuur en Taterwater. Altijd staat er een thema voor ons klaar. Bv.: lucht, water, aarde en vuur. Mijn Thema gaat over vuur. Tijdens het toneel kwam er een professor en die heette Weetikveel. Echt waar, grappig hé. Heel de tijd had Tuurnatuur een koffertje vast. Iedereen was benieuwd wat er in zat. Tuurnatuur was veel te bang om het open te maken, daarom moest Taterwater het doen. Er zat een zonknuffeltje in. Het knuffeltje leek op een zonnetje met twee oogjes, een mondje en een neus. Dat was best wel grappig. Tuurnatuur begon met het knuffeltje te dansen. Ik vroeg me af of het knuffeltje heel warm zou zijn. Het knuffeltje stelde de zon voor. De zon zorgt in de natuur voor warmte en licht. Op het einde kwam de professor ons punten geven of wij een goede school waren of goed voor de natuur. Onze school had bij alles 10/10. Dit was het thema vuur. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en wat bijgeleerd hebben over vuur. Linne Crols (3d)


We vinden het belangrijk om met de kinderen op school te werken rond:

Ze leren hun eigen gevoelens verkennen & te uiten naar anderen toe. Sociale vaardigheden aanleren, doe je niet zomaar van vandaag op morgen. Het is een langzaam-aan-actie. Het is ook geen ‘vak’ op zich. *** Kinderen gaan op allerlei wijzen met elkaar om, ze spelen, ze praten, ze vechten, ze zoeken contact, ze trekken zich graag terug, ze werken samen… Iedereen is verschillend. Elk kind, elke volwassene heeft een eigen manier om te reageren op gebeurtenissen en op andere. Geen enkele manier is fout en geen enkele manier is goed. Een kind kan met een kind goed overweg en het andere speelgenootje vindt hij een etter. Sommige kinderen voelen zich kiplekker in omgang met klasgenootjes, anderen dreigen uit de boot te vallen. Als hulpmiddel daarbij maken we gebruik van de “axenroos”. Dit is een manier om de gedragingen van mensen te ordenen. Ze worden gesymboliseerd door dieren. De dieren van de “axenroos” hebben allemaal hun eigen manier van doen, hebben allemaal hun eigen karaktertrekjes. Via deze dieren krijgen onze kinderen beelden en woorden om hun gedrag te benoemen. Ze leren zichzelf beter kennen. Leren conflicten helder bespreken. Mensen zijn pas sociaal “vaardig” als ze alle “axen” kunnen bewandelen, m.a.w. als ze zich kunnen aanpassen aan ‘de andere’. *** Het is een bril die we hanteren om doorheen heel het klasgebeuren en ook daarbuiten naar ons eigen gedrag en dat van klasgenoten en vriendjes te kijken. De “axenroos”is een geheel van vaardigheden die een mens kan gebruiken om “goed” te functioneren.

Samen leven is altijd een beetje geven en nemen!


Zeeklasse - 3ljr: pag. 14 - 17 Bosklasse - 6ljr: pag. 18 - 24


3de leerjaar Van 20 t/m 23 maart 2018

ZEEKLASSE‌ In het begin toen we aankwamen deden we een schattentocht. Daarna kwamen we te weten wie er bij wie op de kamer moest slapen. Iedereen kreeg een puzzelstukje en Eli, Nand, Ayco, Jitse, Juul en Jason wij hadden samen met onze puzzelstukken BELGICA. Eigenlijk is rv BELGICA een vrachtschip. Dag 2 zijn we naar het strand gegaan en we zijn zandkastelen gaan maken. Het avond eten was super lekker. Dag 3 in de ochtend hebben we ochtendgymnastiek gedaan en zijn we terug naar het strand gegaan. Er waren 4 groepen: groep 1 ging eerst vliegeren, groep 2 die moesten in de zee verscholen zeedieren zoeken, groep 3 mocht vliegeren en groep 4 die moesten een put graven in het zand en dan kwam er water uit. Dag 4 zijn we in de ochtend gaan inpakken en voor een laatste keer het lekkerste ontbijt. In groep 1 zijn ze gaan go-carren, groep 2 heeft buiten afscheid gaan nemen van de zee door onze namen voor de zee op het strand te zetten en als de zee erover spoelde, nam die onze namen mee. Oh ja, we hebben ook een eigen vlieger gemaakt! Einde! Eli Lenders (3a) *** Dinsdag: Beste mensen, heel het 3de leerjaar is op zeeklassen geweest. De tweede dag zijn we naar het strand geweest en hebben we de hele dag strandactiviteiten gedaan. In de voormiddag hebben we zandkastelen gemaakt en in de namiddag zijn we gaan vliegeren. Hopelijk tot snel! Rinske Lammens (3b)


Donderdag‌ We hebben strandspelletjes gespeeld zoals: zeedieren zoeken, zanddieren maken, vliegeren, kompas leren kijken. Dat was allemaal heel leuk! We hebben een quiz gedaan. De juffen waren daar super leuk en grappig. Voor de quiz zijn we in groepjes verdeeld en we hebben leuke opdrachten en vraagje gekregen. De Quiz was echt super! Voor de platte rust moesten we eerst 2 min. het licht uit doen en onze ogen toe. Na de 2 min mochten we even in onze kamers spelen. Reporter Sylke Jabrane (3c) Met hulp van Lexi & Lene (3c) *** vrijdag 23 maart 2018 Eerst hebben we onze valiezen ingepakt. En die ochtend hebben we als ontbijt kunnen kiezen uit: cornflakes, boterhammen met salami of smeerkaas of kaas of choco of confituur. Je kon ook kiezen uit chocola, chocoladebroodje en we hadden ook keuze uit kiwi, appelsien en speculaas. Om te drinken was er water of chocomelk of appelsiensap. Daarna heeft mijn groepje afscheid genomen van de zee. Wij hebben dan het liedje ik heb de zon zien zakken in de zee gezongen. We hebben ook onze naam in het zand geschreven. Dan hebben we met verschillende go-carts gereden. Er waren er een beetje te weinig dus de kinderen die geen go-cart hadden mochten een beetje politie spelen de polities wisselden ook met iemand die aan ’t go-carren was. Toen waren we terug naar het verblijf gestapt. We moesten daar de valiezen in de aanhangwagen van de bus steken. Dan hebben we vrij mogen spelen. Daarna moesten we onze rugzak binnen gaan halen. Daarna had een juf een foto van alle kinderen getrokken. En ten slotte moesten we in de bus stappen. En tijdens het rijden stond er de film Belle en het beest op. En toen waren we er en mochten we naar onze mama en papa gaan . Timon Ceulemans (3d)


Dank u wel, Juf Marleen (3a), juf Liesje (3b), juf Katrien V (3a+3b), juf Katrien M (3c), juf Jantine (3d), juf Griet (5c), juf Veerle V (zorg) & juf Gretl (ICT) Voor die fijne tijd aan zee!


6de leerjaar Van 26 t/m 30 maart 2018


Maandag: dag 1: Op 24/2 was het zover: het 6degaat op bosklassen! Iedereen was natuurlijk heel zenuwachtig voor het vertrek! Eerst gingen we naar de mijnen van Blegny en dan nog naar een kerkhof voor een zoekopdracht. Toen we aankwamen in de jeugdherberg moesten we onze koffers naar onze kamer brengen. En moesten we ons bed opdekken en eten en dan moesten we gaan slapen. Dinsdag: dag 2 De volgende morgen 25/2 gingen we een grote wandeling maken. Eerst stappen naar een gemengd bos, daar spelletjes spelen en dan naar een weide om onze boterhammen op te eten . Nadat we onze boterhammen op hadden speelden we nog een groot spel en dan kon je kiezen tussen korte of middelmatige of lange wandeling. Toen we aankwamen moesten we nog avondeten eten en dan gaan slapen. Mats Vaerten (6a) Woensdag dag 3: Vandaag hadden we een heel leuke dag. We gingen natuurlijk eerst ontbijten. Na het ontbijt kregen we een hele uitleg over de dag wat ons allemaal te doen stond. Na de uitleg gingen nog even naar boven om onze jas te pakken, dan gingen we onze schoenen aandoen. We hadden onze schoenen aan en gingen in onze kamergroepen staan iedereen kreeg er nog een kamer bij. Wij waren groep 2 en we moesten eerst iets met mergel maken, dat was wel heel leuk ik had een hartje met een diamantje gemaakt. Daarna gingen we braakballen ontleden. Persoonlijk vond ik dat ĂŠĂŠn van de leukste dingen, ik had er ook 4 ontleed. Daarna gingen we even middag eten en erna gingen we weer verder. Nu gingen we voerengames spelen, dat zijn allemaal verschillende, bekende spelletjes bijvoorbeeld: touw trekken enzo. Na de voerengames gingen we mountainbiken, ik vond dat denk ik het leukste van bosklassen en het casino. Toen we klaar waren gingen we ons snel douchen want het had net geregend dus er lag extra veel modder. Na het douchen, lekker eten en dan gingen we rond het kampvuur griezelverhalen vertellen, maar het begon te regenen dus moesten we naar binnen en hadden we het licht uit gedaan en een zaklamp genomen. Daarna gingen we lekker slapen. Flore De Wachter (6b)


Donderdag dag 4: Vandaag was het een leuke maar zware dag. We gingen namelijk een wandeling van 12 kilometer doen. Dus stonden we op en gingen we ons aankleden en ontbijten. Dan kregen we weer uitleg over de dag en gingen we onze jassen en schoenen aandoen en gingen we bij 1 van de groepen staan en daarmee gingen we wandelen. Onderweg kregen we uitleg maar als er even geen uitleg was speelden we en klommen we in de bomen. Op een plek gingen we even spelen en daarna gingen we weer wandelen maar dan met iedereen, we wandelden naar boer Jean. Daar kregen we uitleg over de job van hem, hij was melkveeboer, we mochten ook naar de kalfjes gaan en kregen lekkere chocomelk met een koekje. Daarna wandelden we naar de herberg. Toen we daar aankwamen gingen we douchen en onze chique kleding aandoen en ons mooi maken voor de fotoschoot. Na de fotoschoot gingen eten maar het was een heel chique diner. Ik zat met meester Wim aan tafel dus het was lachen en zo hard lachen dat Astrid en ik toen we boven waren nog altijd aan het lachen waren. Dus we gingen nog even snel naar onze kamer en daarna weer naar beneden voor het casino. Op het casino waren er allemaal spelletjes en je kreeg als je won geld en als je geld op was moest je eerst soort van slaafje zijn om geld te verdienen. Toen we moesten stoppen met spelen moest je ofwel je geld op iemand zetten of je bent de gene die het geld krijgt. Wat wel grappig was, was dat Mats Prosman 18 mensen had die geld gaven dus hij had uiteindelijk iets in de 3000 euro maar hij was vergeten dat het gedeeld door de personen die u geld geven was dus iets in de 3000: 18 dus die was niet gewonnen maar Fran wel zij had en zakje met snoep gewonnen. Na het casino gingen we weer lekker slapen. Flore De Wachter (6b)


bosklassen de laatste dag. NEEEEEE!!!!!! de laatste dag van bosklassen. We moesten onze kamers opruimen, maar niet zomaar er was een spel van gemaakt genaamd “HET GROTE OPRUIMSPEL.” Elke keer als je een opdracht volbracht mocht je een letterkoekje pakken. Als je helemaal klaar was moest je de koffers naar het basketbalveld brengen en dan nog eens een groepsfoto maken en dan als de bus er was dan konden we de koffers naar de bus brengen. De hele tijd op en af. Als dat klaar was en iedereen was klaar dan moesten we in de bus gaan zitten. Na een half uur rijden kwamen we in Nederland. Toen we uitstapte kwamen we bij een subtropisch zwembad. Langs buiten zag het er uit als een glazen piramide. Langs binnen was het een luxe zwembad alles was in het thema dieren en landschappen. Er was een grote glijbaan en een wildwaterbaan. En er waren ook drie glijbanen naast elkaar, daar kon je dan met zijn drieën een klein raceje houden. We konden een uur en half zwemmen. Bijna iedereen van het 6de zat in de wildwaterbaan met meester Simon en meester Thomas achter zich aan. Dat was echt leuk maar dan het saai moment dat je er uit moet . Even onder de douche staan om de chloor van je af te doen, en dan weer aankleden. Dan weer de bus in, en dan werd de film op gezet jumanji 1 het was een niet de beste film maar ook niet de slechtste film. En dan na een terugreis van ongeveer een uur en half . Dan waren we weer thuis. We kregen twee paaseieren van juf Directrice Matthias Collignon en Ward Harmsma (6c)


Xxx lotte voor mama, papa, sander en ranco xxx ( het is hier echt heel tof !!! xxx)

Het is hier super tof geweest en mijn bed lag ook heel goed mama en papa dank je wel voor de kaartjes en oma ook!!! Groetjes Tijn

Xxx Mihai voor mama en papa


lieve mama en papa ik mis jullie niet zo erg maar dat zullen jullie wel weten xxx stine

Super tof in het casino grtjs matz

Het is hier super leuk!! Eline

Dank u wel, Juf Veerle (6a), meester Wim (6b), meester Simon (6c), juf Veerle La (zorg), meester Thomas (LO), juf Hilde R (juf op rust) & juf Kristien (bewaking) Voor die fijne tijd in Voeren! Het is hier super en ik lig in een super kamer groetjes voor mijn allerliefste familie. Ik mis jullie wel maar het is hier super dus ik heb helemaal geen heimwee. Bedankt ook voor de kaartjes xx Fien Het is hier super leuk ik mis jullie wel een beetje liefs Silke xxx


Red Star Line museum - 6ljr: pag. 26 - 27 Bezoek aan Antwerpen - 6ljr: pag. 28


WAT IS ER TE ZIEN? Het Red Star Line Museum heeft heel wat te bieden. Naast de vaste presentatie zijn er ook tijdelijke tentoonstellingen, het gebouw, een uitgebreide collectie,‌ OVER HET MUSEUM Twee miljoen passagiers maakten met de stoomschepen van Red Star Line de oversteek van Antwerpen naar Noord-Amerika. Hun verhaal, dat van de rederij die hen vervoerde en dat van de stad en de haven waaruit ze vertrokken, staan centraal...


6de leerjaar Op 26 april gingen we met heel het 6de leerjaar naar het Red Star Line museum in Antwerpen. Toen we daar aankwamen met de fiets verdeelden we ons eerst in groepen. Mijn groep ging langs de verschillende beelden wandelen en de andere groep ging naar het museum. Als we aan het wandelen waren kwamen we eerst bij een beeld van de 16 de eeuw. Het was best leuk maar wel koud en we gingen nog langs veel andere beelden waaronder ook speciale huisjes van vroeger. We kamen een groot standbeeld met rotsen waar we op mochten zitten en we maakten ook ineens een groepsfoto. Wat ik nog weet is dat als je vroeger binnenkwam in Antwerpen en je had niet genoeg geld je hand er werd afgehakt en in de Schelde werd gegooid; dat hoorde bij het verhaal van de lange Wapper. Daarna gingen we terug naar de fietsen om naar het museum te gaan. Als we daar aankwamen mochten we naar binnen. We stopten onze rugzakken weg en kregen een bandje om, voor binnen te kunnen. In het museum werden we rondgeleid door een gids. Hij vertelde vooral van vroeger hoe ze dan naar andere landen verhuisden enzo. De gids zei dat vroeger ze met de trein reisden naar een andere stad en dat ze daar heel lang en krap moesten inzitten. We mochten toen ook zo in een treintje zitten. Onze groep kregen we allemaal een ticket met het uur van ons vertrek en diegene die hetzelfde uur hadden waren een groep. Ik leerde ook dat je heel erg werd geĂŻnspecteerd, ze controleerden bv. Of je luizen had, een bepaald ziekte had en of je slim genoeg was. Als dat allemaal in orde was dan mocht je mee varen op de boot. En als je 3de klasse was, moest je eerst nog in de douche. De meeste dingen konden we ook zien of zelfs doen. Op het einde van de rondleiding gingen we nog een hoge toren op waar je een ver uitzicht had. We gingen terug naar onze fietsen en gingen we middageten. Daarna mochten we nog even spelen. Als iedereen er weer was vertrokken we terug met onze fiets naar Schelle. Ik vond het een toffe dag, ik het er ook nog wat van geleerd. Hanne Van Den Langenbergh (6b)


We moesten wandelen en we mochten met een ipad foto’s trekken. We zagen een waterput waar er vroeger reizigers water kwamen halen en er waren ook nog veel huizen van vroeger. We zagen ook het beeld van Brabo en de reus Antigoon. Het verhaal zegt dat Brabo de hand van de reus afhakte en in de Schelde heeft gegooid. Daarvan komt de naam handwerpen/ Antwerpen. We kwamen ook in een burcht, het Steen. Maxime Van Dooren (6a)


Slapen op school - 3K: pag. 30 - 31 BloteVOETENpad - 3K: pag. 32


Kleuters 3K

Luchtmatras, slaapzak, knuffel,...

Slapen,

staan, ontbijten, ‌.

voorlezen...


Buikje vol, nog een keer gapen, onder de wol en dan lekker SLAPEN... Oogjes dicht, droom maar zacht want de juffen houden de wacht!


Kleuters - 3K 29 mei 2018

Het blote voetenpad, loopt doorheen een grachtje in het bos waar veel mossen staan, over zogenaamde kleibroden (platte ronde stenen die uit de klei worden gehaald) tot een speciaal aangelegd vlonderpad over het water. De blote voetentocht eindigt in een wilgen-iglo. Een zeer ruime iglo-vorm waarvan de buitenstructuur door wilgen wordt gevormd. Binnenin zorgen boomstammetjes voor zitbanken, ideaal om als picknick-ruimte te gebruiken.


Mini Europa - 4ljr: pag. 34 St.-Pietersburcht - KS: pag. 35 Boerderijklasse - 1ljr: peg. 36 - 39 Paul Klee dag - 3ljr: pag. 40 Steenbakkerij - 5ljr: pag. 41 Lilse bergen - 2ljr: pag. 42 - 43


4de leerjaar

Op 5/6 gingen met de bus naar Mini-Europa, Toen we er waren zagen we het Atomium . Aan de ingang aten we onze koek op. Binnen zagen we : de Big Ben, de toren van Pisa, de Eifeltoren ‌ We kregen ook veel opdrachten, bv: Wat is de hoofdstad van Griekeland ? In het bos aten we onze boterhammen op en speelden nog wat. Toen was het tijd om naar huis te gaan . Cara Boschmans (4a)


kleuters


1ste leerjaar Van woensdag 6 t/m vrijdag 8 juni ‘18

Kinderboerderij ’t Groenhof dompelt je helemaal onder in het echte boerenleven. Samen met onze enthousiaste begeleiders verzorg je de dieren, werk je in de moestuin en leer je van alles maken in boeiende workshops. De boerderijbewoners laten zich graag verwennen. Pret verzekerd dus voor de bezoekertjes. Ze mogen zelf aan de slag met de dieren: eten geven, knuffelen, stro verversen, kammen en zorgen dat de hokken er piekfijn bij liggen. Zo zijn de dagen snel te kort. Wat smaakt er nog beter dan aardbeienconfituur op versgebakken brood? Niets? ... Toch wel. Zelfgemaakte confituur op zelfgebakken brood. Om duimen en vingers van af te likken. Je leert het hier helemaal zelf maken in een van de vele workshops.


Dag 1 op de boerderij Ik vond het leuk om met de bus te gaan, want ik zat naast onze mosketier, Dotte. Als we aankwamen gingen we de koffers uit de bus laden. Dan gingen we spelen en we leerden Jeroen kennen. Er was ook een box om in te spelen. Daarna gingen we even kijken naar de kamers. Dan gingen we naar de dieren kijken en terug spelen. Dan riep Jeroen ons om te verzamelen en vertelde hij over de bel. Wanneer de bel ging, tingelingeling… Ik mocht even op de tafel staan en dan gingen we confituur maken. Daarna gingen we een spel spelen. We hebben soep en pasta gegeten en ’s avonds boterhammen. Na het eten mochten we nog even spelen en gingen we slapen. Moyra Kader (1a) *** Dag 2 van de boerderijklasse Ik ben de 2de dag wakker geworden met een tand minder. Gelukkig vind ik mijn tand snel terug. Ook vandaag mogen we de kippen op de schoot nemen. Mijn lievelingskip noem ik kleurtje. Ze is zo mooi bruin gekleurd. Op een boerderij moeten alle dieren aandacht krijgen : we kammen de paarden, knuffelen de konijntjes, ruimen de poep van de geitjes op, geven eten aan het hangbuikzwijn … De tijd vliegt echt voorbij. We hebben ook samen vele dingen gemaakt. Op de 2de dag hebben we geleerd om zeep te maken. In vele mooie kleuren hebben we zeepballen gedraaid. Heksenprotjes - dat is geen geheim meer voor ons. Roeren, kneden, vingers aflikken en hop de oven in. Zalig lekker! Er kon ook nog een groepsspel bij. Met kaartjes en schaar/steen/papier was iedereen samen aan het spelen. Een dag op de boerderij is een heel DRUKKE en altijd KEI - LEUKE dag. Margot Smeets (1b) *** Dag 3 op de boerderij Brood maken, dieren eten geven, valies maken, op de fietsje fietsen, paard rijden, konijntjes aaien… Zita Stoops (1c)


Ik heb mijn lievelingskip mogen vasthouden. Margot (1b)

Ik heb vond het fijn om met de bus te gaan! Moyra (1a)


Ik vond het leuk omdat we de dieren konden aaien... Zita (1c)

Dank u wel, Juf Sofie (1a), Juf Sara (1b), Juf Liesbeth (1c), Juf Laura (1c), Juf Greet (zorg 1ljr) , Juf Elly (4b), Juf Nikki (1Ka) & Juf Hilde R (juf op rust) Voor die fijne tijd op de boerderij!


3de leerjaar Paul Klee is geboren in MĂźnchenbuchsee op 18 december 1879. In Muralto, 29 juni 1940 is hij overleden. Hij was een Duits-Zwitserse kunstschilder die figuratieve schilderijen maakte met een uitgebalanceerde kleurtechniek. Zijn werk behoort tot de moderne kunst. Als kind was hij een violist.

De Paul Klee dag begon met groepjes te verdelen. De groepjes waren met vijf of zes kindjes. Ikzelf zat in een heel leuk groepje. Als eerst hebben we maskers gemaakt en dat was veel kleuren! Daarna hebben we marionetten gemaakt. Er was wel veel werk aan. Hierna hebben we driekleuren schilderijen gemaakt. We moesten de drie kleuren nemen en de kleurplaat, en beginnen met kleuren. Maar niet zomaar kleuren, je mag de kleuren niet doorelkaar laten gaan. Daarna gingen we de volgende workshop doen. We zaten in de klas en moesten een muziekje beluisteren en we moesten precies muzieknoten maken. Maar wel met patronen. Hiervoor moesten we onze inspiratie gebruiken. Later in de refter maakten we schetsen. In de namiddag hebben we onze schtesen op karton getekend en mochten we schilderen. Zo had iedereen een mooie schilderij. Dit was onze Paul Kleedag, ik vond het superleuk. Hopelijk jullie ook! Erblina Rexha (3a)


5de leerjaar vandaag 22 juni 2018 zijn 5a, 5b en 5c naar de steenbakkerij geweest. Het was er kei leuk. We hebben een rondleiding gekregen voor alleen onze klas. We hebben heel veel uitleg gekregen zoals: -vroeger bestonden er aan de rechter oever 153 steenbakkerijen waar dat er nu nog maar 1 van bestaat. -we hebben ook uitleg gekregen van de Rupel: de Rupel is een van de kleinste rivieren van België, hij is maar 11 km lang. -vroeger moesten de kinderen vanaf hun 12 jaar gaan werken. -ze moesten werken tot ze niet meer konden. -als hun ouders niet meer konden moesten de kinderen voor hun werken dat kwam er dan ook nog eens bij. Dan zijn we naar de Walter geweest, hij is een dakpannenmaker... Hij heeft voor ons een dakpan gemaakt waar opstaat “welkom bij juf Hilde v m “ Nu moet die dakpan 2 weken drogen en 8 weken in de oven of omgekeerd kan ook... Ayco Schäffer (5b)


2de leerjaar Eerst reden we met de bus. Toen we aankwamen hebben we onze koek opgegeten en iets gedronken. Dan heeft gids Staf ons naar het bos gebracht. We stonden aan de bosrand. We stonden op een afgebrokkelde brug De heksen maken de brug kapot omdat ze niet wilden dat wij er over gaan. Toen stonden we voor een boom met rode vlekken. Staf zei: Er is een heks tegen gevlogen. En kreeg een bloedneus. Toen gingen we verder. Staf vertelde nog wat leuke verhaaltjes b.v.: De 10 uurshonden. Tot onze grootste schrik lag daar een dode raaf. Toen we dachten dat we geen heksen gingen tegenkomen… Zagen we daar wel 3 heksen! We kregen 2 koekjes en thee. Toen gingen we naar de speeltuin. Daar aten we onze bokes. We kregen zelfs fanta en cola! Daarna speelden we in de speeltuin. Dan deden we een bosspel. Toen speelden we nog wat in de speeltuin. En dan gingen we terug met de bus. Einde! Renske Boschmans (2b) *** Op vrijdag 22 juni zijn we naar de Lilse Bergen gegaan met de bus. Toen zijn we op pad gegaan naar de heksen. Wij hebben daar een sapje en een koekje gekregen. Daar was een chiro huis. Toen zag de vos en de beer dat er iemand geslacht was in de boerderij. De vos zag dat de boer een dier had opgehangen in de kelder. En toen hebben de vos en de beer het geslachte dier opgegeten in de kelder en kon de beer niet meer uit de kelder. En toen zei de beer help en de boer heeft hem dood gemaakt met de sweep. Daarna zijn we naar de Lilse Bergen gegaan, toen hebben we gespeeld, daarna zijn we naar een juf gegaan. Toen hebben we een spelletje gespeeld. We hebben een fonteintje gemaakt en toen zijn we naar huis gegaan. Moussa Amin (2a) *** Vrijdag zijn wij naar de Lilse bergen gegaan met de bus. Als we daar aankwamen zijn we gaan stappen naar de heksen in het bos. Het was een wandeling met heel wat kruispunten. Als we bij de heksen aankwamen hebben we een koekje en een thee gedronken. Zij woonden in een oud huisje met allemaal spinnenwebben. ’S Middags hebben we onze boterhammen gegeten en hebben we in de grote speeltuin gespeeld. Daarna hebben we een leuk bosspel gespeeld, waarbij we met ‘schaar-steen-papier’ kleurkaartjes moesten verzamelen. Als je al de kleuren had, kreeg je een zwarte streep op je gezicht! Het was een leuke dag vol spelplezier! Daarna zijn we doodmoe met de bus terug richting Schelle gereden. Joppe Pieters (2c)


We gingen naar de sporthal. Maar het was vĂŠĂŠl te warm, dus gingen we buiten spelen in de speeltuin. Zita Stoops (1c)


Met de fiets gingen we naar de schaatsbaan en daar waren wel veel scholen: onze school, de wijkschool en de Klim. We gingen naar binnen en pakten meteen onze schaatsen. De schaatsbaan was heel groot en de “snelbaan” was heel glad…. Cara Boschmans (4a) *** Op 23 april zijn we gaan schaatsen samen met het 4de (4a, 4b , 4c) en ook nog het 5de (5a, 5b en 5c). Er waren ook nog andere maar die kennen wij niet. Wij zijn gaan schaatsen in Wilrijk/Antartica. We hebben 50 minuten geschaatst. De 1ste 5 minuten was ik er niet mee weg, maar dan was ik de snelste. Tussen haakjes, ik ben niet gevallen, maar Phoenix wel. Hij had moeite om recht te komen. Marie en Rune waren de snelste, ik ging effe rusten en iemand riep mij (ik weet niet meer wie), maar als je met je schaatsen over een hout stuk gaat, geeft het vlammetjes. We zijn met de fiets gegaan. Er zijn veel kinderen gevallen zoals Zsófi en Renée Claes. Otje haar ketting ging eraf. Manon is bijna in de vijver gefietst, jaja, het was wat! Ayco Schäffer (5b)


De Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS) tracht voor elk leeftijdsjaar van het basisonderwijs een bewegingslandschap uit te bouwen, met een progressie van grove motoriek naar bestaande sporttakken. Het accent in deze bewegingslandschappen wordt gelegd op het beleven en spelend kennismaken met bewegen.

Veel bewegen, weinig stilstaan is een vereiste!

Meer bewegen begint niet met vaker sporten, maar met minder zitten!


4de leerjaar Alles met de bal tracht op een halve dag alle kinderen zoveel mogelijk te boeien met een waaier van soorten ballen en spelen. Hiervoor wordt op drie plateau’s gewerkt: 1. Een BALLENMARKT waar de leerlingen in groepjes verschillende standen doorlopen. Het accent ligt op ALLEEN spelen. 2. PLOEGSPELEN waarbij de kinderen SAMEN TEGEN elkaar spelen. Het aanbod bevat ‘niet -klassieke’ balspelen. 3. SPORTSPELEN waarbij de kinderen MET elkaar spelen of SAMEN spelen. Het aanbod bestaat hoofdzakelijk uit essentiële vaardigheden uit de klassieke balsporten. Kinderen uit de 2de graad zijn ook vatbaar voor geordende en gereglementeerde ploegspelen en geleidelijk worden zij gevoelig voor prestatie, overwinning, verlies, samenspel en elementaire tactiek. Deze elementen zijn geïntegreerd in de uitbouw van het bewegingslandschap. SVS beoogt met dit bewegingslandschap een voorbereiding te zijn op het aanleren van de klassieke balsporten in ploegverband.


Alles met de bal Op maandag 16 april 2018 zijn alle vierde leerjaren van de Sint-Lutgardisschool na het middageten te voet naar de sporthal van Schelle gewandeld. Daar aangekomen kregen de jongens en meisjes een korte uitleg, van een lieve mevrouw, over wat ze die namiddag gingen doen. Aansluitend volgde een opwarmingsdans, om de armen en benen los te maken. De mevrouw deed de bewegingen voor en de leerlingen moesten haar nadoen. Er waren 3 speelvakken (groen, rood en geel) met verschillende balspelen. In het groene vak waren het verschillende balspelen waarbij je de bal diende te gooien. Zo moesten de leerlingen de bal opgooien en opvangen in een net. Bij een andere oefening moest men eerst met een basketbal dribbelen en scoren in een basketring. Vooral werd er gelachen bij de oefening waarbij men met vier één bal op een trampoline diende te gooien en nadien de bal diende op te vangen, voor hij de grond raakte. In het rode vak mochten de leerlingen met een bowlingbal in één beurt trachten om tien kegels om te gooien. Een andere oefening was een bal met een groot of klein net omhooggooien en nadien opnieuw opvangen. Ook was er een oefening waarbij men met een emmer in de hand op een plank, met aan het andere uiteinde een pittenzakje, moest springen en trachten het zakje met de emmer op te vangen. Voor de rest waren er nog enkele oefeningen met gooien en opvangen van kleinere ballen. In het laatste gele vak moest men twee teams vormen en trachten met een grote bal een kubus van een vlak te gooien. Wel dienden drie leerlingen van hetzelfde team eerst de bal naar elkaar te gooien, vóór dat ze met de bal de kubus probeerden te raken. In een tweede spel moesten de leerlingen een cirkel vormen. Met een heel grote bal probeerden ze de speler, die in het midden van de cirkel stond, te raken. De jongen of het meisje die de speler in het midden kon raken, mocht zijn plaats innemen. Bij een derde spel moesten twee jagers de bal tegen één van de andere spelers proberen te rollen. De geraakte spelers werden ook jagers tot er nog één winnaar over bleef. Er waren nog verschillende andere leuke spelletjes met grote en kleine ballen, maar dit zijn er te veel om allemaal op te noemen. Al snel was het tijd om opnieuw richting school te stappen en de leuke namiddag af te sluiten. Nathan Van de Ven (4C)


3de leerjaar - Vrijdag 25 mei ‘18 Vrijdag zijn we gaan sporten. We hebben judo, minigolf, pijl en boog en basket gedaan! We mochten ons dansje oefenen van het schoolfeest. Na het oefenen van het dansje mochten we in de speeltuin spelen. Iedereen vond het fantastisch! Basket vond ik het leukst en pijl en boog schieten vond ik moeilijk! Aline Craen (3c)


4de leerjaar - Vrijdag 25 mei ‘18 Op vrijdag 25 mei 2018 zijn alle vierde leerjaren van de Sint-Lutgardisschool voor de jaarlijkse sportdag met de fiets naar het park van Schelle gereden. Daar hebben de leerkrachten 4 groepjes met leerlingen gevormd, die elks een verschillende sport mochten uitoefenen. Elke groep kon om de beurt kiezen uit: dansen, bowling, tennis en pingpong. De eerste groep kreeg buiten in de natuur dansles van een professionele lerares. Het was de bedoeling om één volledige dans te kunnen tegen het einde van de les. Bij sommigen ging het al wat gemakkelijker dan bij anderen. Een tweede groep mocht gaan bowlen in de kelder van de sporthal. De jongens en meisjes werden verdeeld over de acht banen. Per team was er een winnaar en ook de acht teams speelden tegen elkaar om de hoogste score. Een derde groep kon pingpong spelen in de sporthal. Er stonden een 12-tal pingpongtafels over de zaal verspreid. Eerst kregen de leerlingen de kans om wat te oefenen. Nadien speelden ze onderling een tornooi 1 tegen 1. De winnaar van de wedstrijd schoof door naar rechts en de verliezer naar links. Op elke tafels lagen 6 Panini stickers. De jongen of meisje dat met het balletje de sticker kon raken, mocht deze sticker bijhouden. De gewonnen stickers werden als snel onder elkaar geruild. De laatste groep mocht tennis spelen op de parkeerplaats naast de sporthal. Met hekken en touwen waren er verschillende tennisveldjes gemaakt. Er werden korte wedstrijden 1 tegen 1 en 1 tegen 2 gespeeld, afhankelijk van de tenniskwaliteiten van de spelertjes, zodat het voor iedereen leuk zou blijven. Tijdens de middagpauze konden de leerlingen hun boterhammen opeten in het park en mocht er nadien nog even vrij gespeeld gepeeld worden. Al snel was het tijd om opnieuw richting school te fietsen en opnieuw een leuke en zonnige dag af te sluiten. Nathan Van de Ven (4c)


5de & 6de leerjaar - Maandag 4 juni ‘18 Het 6de en het 5de zijn op sportdag geweest . Het was echt super. Het was in de Schorre (Boom) Het vijfde was begonnen met de activiteiten en het zesde kon gaan klimmen Sommige ploegen konden gaan vlottentocht en. Er waren kinderen zelf expres in het water gevallen en de andere ploeg mocht gaan zwemmen in dat water en hebben niks anders gedaan dan gezwommen. Er waren ook spelletjes met meester Thomas en het andere activiteitje was teambuilding: -dan moest je op een touwklimmen en je vriend moest je daarbij helpen -evenwichtsoefening dan moest je op een dikke houten plank gaan staan en zorgen dat die in evenwicht kwam Dan was het middag, tijd om te eten. Iedereen had ofwel een sandwich of een slaatje bij Dan gingen we klimmen! eerst al die saaie uitleg maar als het stil moest zijn staken we onze vinger in de lucht en den mochten we beginnen met klimmen . Er waren een paar kinderen kei bang, maar ja dat binnenparcours vond ik ook niet gezellig hoor. Het buitenparcours was zelfs makkelijker dan dat binnenparcours. Dan mocht je ook ineens de deadride doen, die was echt de max We mochten 2 u klimmen, dan was het gedaan iedereen heeft ongeveer 3 parkoers kunnen doen. Ayco Schäffer (5b)


3K - 8 juni ‘18

icknik op school

Sportschoenen, sportkleren, ...

elachen, geweend, gezweet, … maar vooral veel GESPORT!


Kleuterschool - 3Kc


Lagere school

Wij hebben onze eigen schoolvoetbal op de sint-Lutgardisschool. Wij hebben een verschil tussen schoolvoetbal en gewone voetbal. En we hebben ook andere regels dan gewone voetbal. Regels: We moeten in onze eigen goal proberen te scoren. Je mag niet in de kring, je ploeg heeft geen vaste keeper, iedereen van je ploeg moet maximum 1 keer in de goal staan, de keeper mag niet uit zijn kring komen. Dat zijn onze regels bij het schoolvoetbal Ploegen: Wij spelen dit jaar met landen.We zijn met 10 landen: Spanje, Panama,Brazilië, Kroatië, Portugal, Frankrijk, België, Duitsland, Argentinië, Mexico Finale: Hoe kun je naar de finale gaan? Je moet ervoor zorgen dat je veel punten hebt. Want bij einde van het schoolvoetbal telt meester Wim alle punten die je ploeg heeft gescoord. Als je gelijk staat met alle punten en een ander team ook dan spelen je nog halve finales. En wie wint speelt tegen de juffen en de meesters. Wie gaat er winnen? Ik denk dat Spanje en Brazilië naar de halve finale gaan want die spelen echt heel goed en die zijn bijna nooit verloren. Ik denk dat één van die ploegen gaat winnen tegen de juffen en de meesters. Lahmini Rania (6c)


wedstrijden Spanje 3 - 3 Brazilië Frankrijk 2 - 3 België Duitsland 5 - 7 Mexico Portugal 6 - 2 Argentinië Spanje 3 - 2 Panama Brazilië 7 - 3 Frankrijk Duitsland 2 - 4 Kroatië Mexico 4 - 2 Portugal Spanje 6 - 4 België Brazilië 4 - 3 Panama Duitsland 1 - 3 Argentinië Mexico 4 - 3 Kroatië Spanje 6 - 0 Frankrijk Panama 4 - 3 België Duitsland 3 - 3 Portugal Kroatië 4 - 2 Argentinië Brazilië 3 - 3 België Frankrijk 2 - 1 Panama Mexico 7 - 5 Argentinië Portugal 4 - 3 Kroatië


Brazilië

Spanje

Frankrijk

Duitsland

Henri M (6b) Jules P (3b) Mattis S (5a) Damian T (4b) Luna D (6a) Nicolas E (5b) Fran E (6b) Matteo (6b) Jonathan C (3b) Robbe V (3b) Emilie D (4a) Arwen M (3a) Milla F (3d)

Jonas C (6c) Rania L (6c) Nanno V (6a) Lars V (5a) Jason G (3d) Dina A (5a) Mattiz B (3d) Elena D (3a) Lily B (4a) Seppe V (4a) Milo G (5b) Gitte V (4b)

Matthias C (6c) Milanore V (3d) Félice D (4a) Nano V (3a) Senne V (3b) Kobe H (3b) Andries D (4a) Albiona R (6a) Mats B (6a) Yani S (5b) Valeri D (5a) Anaïs V (5a) Erblina R (3a)

Wannes T (6b) Lotte I (3a) Rube T (4b) Juul A (3a) Finne V (3d) Tina V (4a) Lisa C (3b) Maurice V (3b) Nenath D (4b) Ethan S (5b) Bert V (5a) Kyan C (6b) Bryan S (6b)


België Mats V (6a) Lynn V (3a) Illa N (3b) Maite G (4a) Niels S (3d) Sten L (3b) Dieter V (6c) Flore DW (6b) Jean S (5a) Phoenix V (5b) Ferre H (4b) Thibe S (4a) Jasper T (3a)

Panama

Portugal

Matz V (6b) Mihai M (6c) Nore V (6a) Ibe H (6c) Ashraf T (4b) Joren D (6a) Ayco S (5b) Dante R (5b) Rune J (5a) Leila E (5b) Yuna N (5b) Sander G (4a) Abe G (3d) Marie V (5b) Wout V (3b) Tuur H (3a) Jana P (4b) Mauro M (3b) Janaya N (3b) Veronique W (4b) Gitte H (3a) Noor H (3b) Ward H (6c) Nora V (3a)

Mexico

Kroatië

Milo M (6c) Jonas R (6b) Yorn S (6c) Maxime V (6a) Mathias C (4a) Fien V (6c) Manon K (5a) Jarne V (5a) Libby S (5b) Robin S (5b) Jorid V (4a) Sidney V (3a) Zoë V (5a) Lotte V (3b) Xander V (3d) Idris B (6a) Reyan S (3b) Jerko D (3d) Zatara (4b) Eli L (3a) Evelyne V (3a) Lieze R (4a) Hanne F (4a) Marte G (3a)


Als 10 op 10-school dragen wij verkeersveiligheid en verkeersvriendelijk naar school komen hoog in ons vaandel. Met de verkeersgroep proberen wij dit op verschillende manieren te stimuleren. Zo organiseren we doorheen het jaar regelmatig een actie (strapdag, fluoperiode, gouden schoen, verkeersweek, …) om deze punten actueel te houden.

Wij wensen u een verkeersvriendelijk schooljaar ! September:

Januari:

Veilig naar school!

Zien en gezien worden blijft de gouden raad in de donkere wintermaanden!

Wie kan stapt of trapt naar school. Oktober:

Februari:

Het wordt stilaan tijd om de fluovestjes terug boven te halen. Van de herfstvakantie tot de paasvakantie is dat in ieder geval een must voor iedereen!

We schenken extra aandacht aan het veilig in de auto zitten. KLIKVAST = VEILIG We hebben ook oog voor het openbaar vervoer. Ook daar is het belangrijk dat we ons veilig en vriendelijk gedragen!

November: Onze school, een FLUO-SCHOOL

Zien & gezien worden! December: Wat betreft het verkeer is het één en al FLUO wat de klok slaat. April: Tijdens de verkeersweeek worden onze Leerlingen met 2 voeten/wieltjes in de praktijk gezet. Ze krijgen de kans om wat ze in de klas leerden om te zetten in de praktijk.

Maart: Onze voetgangers krijgen extra aandacht! Gebruiken we het zebrapad? Kijken we goed alvorens over te steken? Mei/Juni: We geven extra aandacht aan onze voetgangers. De best stappende klas wordt beloond met de gouden schoen!

VEILIGHEID STAAT VOOROP!


Van 23 t/m 27 april loopt in Schelle de week van het verkeer. Deze laten we op school niet ongemerkt voorbijgaan. We bundelen dan ook een aantal verkeersactiviteiten samen in deze weken. In samenwerking met het gemeentebestuur en de gemeentelijke basisschool werkten we een heel project uit. *** In een tijd van dichtslibbende wegen en groeiende files is nadenken over verkeer en mobiliteit een belangrijk item in ons leven en dus ook zéker in ons schoolgebeuren. Wij roepen u dan ook op om actief mee te werken aan een “verkeersveilige schoolomgeving”: Matig uw snelheid, vermijd het gebruik van koning auto voor korte afstanden, draag een fietshelm, gebruik een fluovest, spreek af met anderen van de buurt om een pool te vormen,…


Lagere school

Het fietsenparcours ging door in het park. We stonden aan de startlijn en als de juf ons een seintje gaf mochten we vertrekken. We moesten eerst tussen houten bakken fietsen, daarna op 2 planken fietsen en daarna de stippenlijn van potjes volgen. Daarna moesten we naar het andere stuk fietsen. Dan moesten we versnellen en dan optijd remmen en we stonden terug aan de startlijn. Moussa Amin (2a) *** Tijdens de verkeersweek zijn wij met onze klas op pad gegaan op zoek naar verkeersborden. We leerden heel wat nieuwe borden kennen! Sommige borden tonen hoe snel we mogen rijden, andere laten weten dat je aan een spoorweg komt. Onze klas vond de uitleg van meester Jens tof! Joppe Pieters (2c) *** Wij zijn vandaag naar het fietsenparcours geweest. Wij hebben gezigzagd en op een wipplank moeten fietsen. Wij moesten met de fiets naar de sporthal op de parking en de kinderen vonden het heel leuk. We hebben een leuk parcours gedaan met onze fietsen. We hebben rond kegeltjes gefietst, tussen palen en blokken. We hebben onze remmen getest. We hebben onze fietsen gecontroleerd. En bijna iedereen had groen. Maar jammer genoeg waren er kinderen de kleine details hadden die niet in orde waren aan hun fiets. Maar volgende keer beter! En iedereen was in orde, want iedereen had een fluo-vest aan en een helm op! En iedereen was blij! Aline Craen (3c)


Op woensdag 25/4 zijn wij 5c naar de sporthal geweest en daar mochten we door de straten rijden. We moesten wel veilig rijden, ons aan de regels houden en kijken naar de borden die er stonden. We kregen ook opdrachten. In het begin hadden we een kaart gekregen. Daarmee moesten we de hele tijd rond rijden. Als je dan een opdracht had gedaan moest je de kaart afgeven en zette de meneer of mevrouw een kruisje bij die opdracht. Je kon ook een boete krijgen. Op het einde moest je alle dingen die je goed had bijeen tellen. En dat kwam dan op je rapport. Op donderdag 26/4 gingen we op knelpuntentocht. We hebben alle gevaarlijke punten in de buurt besproken. Dus nu zijn we ook wat slimmer geworden. Op vrijdag 27/4 was het alles op wieltjes. Dat was super leuk. Er stonden kegels en hekken. Je moest goed opletten. We mochten ook heel even op de kleuterspeelplaats rijden maar dan hadden de kleuters speeltijd. Dus moesten we op de grote speelplaats. Charlotte Temmerman (5c) *** Woensdag kwam de politie bij ons in de klas. Zij vertelde over een paar verkeersborden waar we moeten opletten tijdens het fietsen. Ze legde ook de verkeersregels uit, want we moeten echt uitkijken tijdens het fietsen, er gebeuren heel veel ongevallen tijdens het fietsen. Ze vertelde ook waar fietsers niet of wel mogen rijden. Toen moesten we naar het park om een fietsparcours af te leggen. De politie was daar ook om boetes uit de delen tijdens het fietsparcours als we een verkeersregel hebben overtreden. We moesten in totaal 8 opdrachten doen; slalommen, achteruitkijken, stoppen, behendigheid, voorwerpen plaatsen, smalle doorgang, 1 hand en wandelende controle.. De opdracht wandelende controle moest je Vake Benny zoeken en hij was de joker en daar kreeg je punten voor. Na de fietsparcours, moesten we verzamelen rond de fietsen van de meester. Vrijdag was de dag waar alles op wieltjes naar school mocht. We mochten met onze step, fiets, rolschaatsen en van alles mochten meenemen, maar we moesten wel onze bescherming aandoen voor de zekerheid als er iets gebeurd. Het parcours starten al in de Rupelstraat en ook op de speelplaats. We wisselden ook van fietsen. We moesten van de juffen en meesters onze fiets, step,‌ terug leggen. Omdat de bel rinkelde voor de speeltijd en dat was ons verkeersweek. Rania Lahmini (6c)


kleuterschool Ook bij onze kleuters wordt er veel aandacht besteed aan verkeersveiligheid. Spelenderwijs worden ze ondergedompeld in het verkeer. Onze allerkleinsten testen hun fietsvaardigheden in het fietsparcours, de politie brengt een bezoekje op school en onze oudste kleuters zetten hun kennis om in de praktijk. Zij trekken er voor de eerste keer met de fiets op uit! Een hele belevenis. Dank u wel aan alle begeleiders! Hopelijk tot volgend jaar!


Onze school is een milieubewuste school. Samen met enkele enthousiaste MOSjuffen & MOSketiers, is de MOSraad ontstaan.

“MOS = MILIEUZORG OP SCHOOL”


MOS dit schooljaar… Het was weer een druk MOSjaar voor onze MOSketiers. Volgend jaar proberen we de speelplaats van de lagere school (Rupelstraat) en de nieuwe speelplaats in de Heidestraat nog wat te vergroenen. Maar vergroening kost geld. Vandaar dat we onze appelverkoop hadden in november. Alle MOSketiers waren zeer gedreven en gemotiveerd. Het resultaat mag er dan ook wezen €1003!!! Er werd nagedacht over dikke truiendag; Waarom doen we dikke truiendag? Welke activiteiten kunnen we doen in de klas? Wie gaat er voor en zet verwarming af en de ramen open? Ook dit werd een succes! In april maakten we ontwerpen voor de speelplaatsen. Altijd fijn om te zien welke grootse plannen er worden voorgesteld. Een vijver wordt moeilijk, maar hangplanten aan de palen van het afdak… Wat een goed idee! In september gaan we hier zeker mee verder!!! Kriebelbeestjes gaan onderzoeken in de moestuin, de kippen een bezoekje brengen, de kleutertuintjes onkruidvrij maken, drinkbussen controleren op water en veel stickers kleven omdat het bijna allemaal goed wordt nageleefd,… we deden het allemaal. Het is fijn te zien dat we milieubewuste kinderen hebben. Het is nog fijner dat de ouders daar mee achterstaan. Een welgemeende dank u aan onze MOSketiers dit jaar! Volgend jaar hopen we even gedreven MOSketiers te krijgen. Wij hebben er alvast veel zin in. Maar nu eerst genieten in eigen (moes)tuin. Een heel fijne vakantie gewenst allemaal! Voor verslag, MOSjuf Liesje


1ste leerjaar

Ik ben Tine: auteur, schrijf- en dramadocente, moeder van 3 tieners en 3 honden, en fervent wannabe reizigster. Hartstochtelijk verliefd op mijn Latijns-Amerikaanse man, mijn kinders, mijn en andermans boeken en Latijns-Amerika. Verslingerd aan reizen, muziek, theater, lezen en schrijven en andere dramatische dinges…. Samen met vele andere klassen van onze school gingen wij, leerlingen van 1b, naar het gemeentehuis van Schelle, waar Tine Mortier ons opwachtte. Tine Mortier is een schrijfster van boeken voor kinderen en jeugd. Ze schrijft de boeken, maar maakt niet de tekeningen. We luisterden naar Tine die haar boek Angèle voorlas. Dit boek gaat over een orkaan met de naam Angèle en een jongen die vliegers maakt. Ze komen mekaar tegen en er gebeuren spannende dingen. Maar in de kranten wordt de jongen als held genoemd en niet de orkaan. Dat maakt de orkaan Angèle een beetje woest. Als het boek uit is, verteld Tine over haar nieuwe boek over een luie aap. Het lijkt me een heel leuk boek. Margot Smeets (1b) *** Tine is schrijfster van boeken en ze heeft al veel boeken geschreven. Ze schrijft kinderboeken, ze schrijft boeken van “zoeperman” en van “zoeperfiets” . Ze heeft een kind dat kan vliegen. Ze schrijft graag in haar hangmat. Moyra Kader (1a)


Angèle Tine Mortier Op een mooie zomermorgen wordt Angèle geboren. Angèle is een schattige, kleine orkaan die vreselijk veel zin heeft om brokken te maken. Ze raast over het land. Wat Angèle niet merkt, is dat ondertussen ook een kleine jongen het luchtruim inneemt met zijn vlieger. Als de kranten over ‘De onvermoeibare Zébédé’ en niet over ‘Angèle de Verschrikkelijke’ schrijven, wordt Angèle woest. Die idiote journalisten zal ze eens een lesje leren...


5de leerjaar Op 19 april ging heel het 5de studiejaar op stap naar het gemeentehuis. Daar kwam Marc De Bel vertellen over zijn boeken en zijn leven. Hij vertelde dat hij vroeger les gaf en de kinderen graag verhalen vertelde. Zijn leerlingen vroegen hem om de verhalen op te schrijven. In het begin maakte hij zelf tekeningen bij zijn verhalen en maakte hij zelf copies om uit te delen aan de leerlingen. Op een dag heeft hij een aantal verhalen gebundeld en naar een uitgever gestuurd. Dat werd zijn eerste boek: ‘Het ei van oom Trotter’. Vanaf toen schreef hij elk jaar een aantal boeken. Het zijn er in totaal al 164. Het laatste heet ‘Mijn opa is een Rode Duivel’. Toen hij erover vertelde klonk het erg grappig. Marc De Bel vertelde ook veel grappige dingen over zijn eigen leven. Bijvoorbeeld dat hij als kind uit een boom was gevallen en vanaf toen altijd 11 jaar is gebleven. En als ‘zijn lijf’ 90 jaar wordt, zal hij stoppen met boeken schrijven en de marathon gaan lopen. Benieuwd of dat waarheid wordt. We zullen het weten over 30 jaar… Mattis Stranger (5a)


Op 7 mei ‘18 gaven 5a & 5b een BOEKBESPREKING. 48 kinderen hadden iets heel leuks gemaakt over hun boek. Enkele voorbeelden... *Hannah, die had het boek “dagboek van een Muts”, zij had een dagboek gemaakt. *Hannefloor had het boek “de waanzinnige boomhut”. Zij had een boomhut gemaakt. *Hanne had een boek met een skipiste en die had van piepschuim een schipiste gemaakt. *Milo had een toneeltje opgevoerd. *Stien had een quiz gemaakt. *Dat van mezelf was met klepjes enzo, het was heel mooi Ayco Schäffer (5b)


2de leerjaar


Alfama Kwartet & Lotte Mariën

De droom van Ariane

Als ze zich op een avond verdrietig voelt, verschuilt de kleine Ariane zich achteraan in de tuin, in de kerselaar waarin ze een boomhut heeft gebouwd. Zachtjes wiegend in de takken valt ze in slaap. Ze droomt over het kwartet: een grappige familie met twee kleintjes, een iets grotere en een echt grote, die met hun zestien snaren de muzikale dromen van de grootste componisten waarmaken. In verschillende ontmoetingen maakt Ariane kennis met de grootmeesters van het repertoire voor strijkkwartet: niet alleen ‘papa’ Haydn, die aan vier strijkstokken genoeg heeft om de zon te laten opkomen, zijn goede vriend Mozart, de dove Beethoven, die enkel nog via zijn muziek kan communiceren, Schubert, met zijn trieste verhaal over de dood en het meisje, en Ravel, met zijn composities over de natuur, maar ook de componisten van vandaag die de grote droom van de kamermuziek verderzetten. In deze fijnzinnige en ludieke voorstelling kan iedereen, van klein tot groot, kennismaken met dit belangrijke muzikale genre en mee aan boord gaan met deze vier ‘avonturiers die besloten hebben de oceaan over te steken in een klein, fragiel bootje’. *** Op 27 maart trokken we te voet met het hele 2de leerjaar, naar de Depot Deluxe te Hemiksem. We keken naar de muziekvoorstelling 'De droom van Ariane'. Het verhaal werd verteld door 4 muziekinstrumenten : 2 violen (konijntjes), 1 alt viool (prinses), 1 cello (wolf) en 1 verteller. Ik vond het wel fijn om 1 keer te beluisteren maar zou er zeker geen tweede keer gaan. Lieze Verelst(2c)


5de leerjaar

BESTORM wordt geen klassieke bewerking van De Storm van Shakespeare, maar een werkelijke onwerkelijke trip naar een plek tussen fantasie en fantasy. Er is een planeet met mensen, monsters en mensmonsters. Een magische mysterieuze plek waar de natuurwetten niet werken. Maar dit is geen eiland ergens in een oceaan. Deze plek is niet te bereiken met een vliegtuigcrash of een ronddobberende boot. Om deze planeet te vinden, moet je verder dan iemand ooit is geraakt. En enkel als je het meest vreemde aanvaardt, is er een kleine kans dat je deze planeet ooit verlaat. *** Donderdag 29 is onze klas 5C en 5A en ook 5B naar het toneel Bestorm geweest. Eerst zijn we met de trein naar Antwerpen gegaan. Dan moesten we even stappen tot het paleis waar het toneel gespeeld werd. Daar mochten we dan even spelen. Na het spelen begon het toneel. Het ging over een papa die samen met zijn dochter op een andere planeet wonen en terug naar de aarde willen. Het was wel leuk maar de meesten vonden het saai. Dan zijn we terug naar het station gegaan. Daar mochten we dan nog even spelen. Tot het tijd was om naar de trein te gaan. Als we terug waren was iedereen dood moe van het stappen en spelen. Charlotte Temmerman (5C)


3de leerjaar Op bezoek in de klas De muzikant heeft ons geleerd van welk materiaal een viool is gemaakt. Ze heeft ons ook geleerd hoe je een viool moet vastnemen. Ze heeft gezegd in welke formaten ze zijn en ze heeft gezegd hoe duur een viool is. Een viool kost â‚Ź500. We moesten ook kindjes gaan halen en die hebben een liedje gespeeld met haar! Noah Wtterwulge (3b)


1ste leerjaar

We zijn met 2 groepjes naar het muziektheater gaan kijken en we hebben een piano gezien. We zagen 2 eenden en de ene trok aan het haar van de andere. Dan zijn ze gestopt met het ruziemaken want de witte eend zei stop tegen de andere. De zwarte eend speelde muziek op de piano. Ik vond het super leuk en het was wel grappig. Moyra Kader (1a)


Waar gaat het over? De twee personages waar de hele voorstelling om draait, zijn de zussen Forcia en Doucia. Forcia, helemaal in het zwart gekleed, staat symbool voor de verzameling aan negatieve emoties of schaduwkanten die in ieder van ons aanwezig zijn. Doucia, helemaal in het wit gekleed staat voor de eigenschappen die maatschappelijk meer aanvaard worden zoals lief en behulpzaam zijn. Naarmate het verhaal vordert, wordt het duidelijk dat zowel donkere als lichte kanten kwaliteiten hebben en dat het accepteren van zowel de Forcia als Doucia in onszelf ervoor kan zorgen dat 1+1 meer wordt dan 2. De krachten bundelen en laten samenwerken is zowel op de speelplaats belangrijk als bij het ervaren van je eigen emoties. Buiten is binnen en andersom. Een ei heeft een harde buitenkant, maar de binnenkant kan heel zacht zijn. Je kan sterk zijn en tegelijkertijd ook lief. Je kan toch solo gaan terwijl je tutti bent en een ander nest vertelt misschien wel heel veel over je eigen nest… Ook al kunnen de kinderen deze symboliek nog niet ‘begrijpen’, toch zullen bepaalde beelden voor hen herkenbaar zijn. De twee zussen ontdekken de geheimen van het leven: ‘Soms vind je jezelf mooi, soms lelijk Kan je heel veel of helemaal niks Lijkt het zomer, dan weer winter Ben je in je kracht of voel je je zwak, Doe je goed of juist kwaad? Is er vreugde, dan weer verdriet. Denk je dat je klein bent, maar doe je eigenlijk ‘groots’. (Want groot word je niet alleen door gestalte of leeftijd). Als je denkt dat je gaat sterven van angst, vind je opeens je eigen kracht. Alles lijkt afschuwelijk, terwijl er daarnaast nog zoveel moois bestaat. Je bent dus het ene, maar ook het andere… En je mag genieten van het mysterie van zowel dag, als nacht.’ ...


5 mei 2018


12 mei 2018

Vandaag is de dag Hij komt maar ĂŠĂŠn keer, Morgen dan is het Vandaag al niet meer. Niet zeuren, geniet Van het leven, het mag, Maar doe het vandaag, Want vandaag is de dag. Toon Hermans Vandaag is de dag


Toen ik aankwam, ben ik naar de sporthal gegaan. Het was tijd voor de kleuters. Eerst was het 2Kb, die hadden het liedje Valencia. Dan kwamen de andere kleuters aan bod. Daarna ging iedereen naar buiten. Er waren veel spelletjes, Schmink, tatoo, snoeprad, de kip en het ei, waterlelies en nog vanalles. Je kon er ook hamburgers en frietjes en een ijsjse van de scoop eten. Dan was er ook nog de lagere school. 4a had de waterwave. Het was een echt natuurfeest! Renske Boschmans (2b) *** Het was een warme dag in het park. Er was van alles te doen. Je kon net hetzelfde doen als de vorige jaren, er stonden tenten en de scoop was er. Er waren ook hamburgers die al snel op waren en de frieten die waren ook rap leeg maar er was een voorraad. Je kon in de voormiddag de optredens van de kleuters zien en in de namiddag was het aan de leerjaren. Ertussen mocht je free podium doen en om 6u was het gedaan maar je mocht nog langer blijven als je dat wilde. Maxime Van Dooren (6a) *** 6de feest - Het 6de leerjaar had na het schoolfeest zijn eigen feest. Wat mochten we meenemen? drinken geen alcohol, chips of nootjes…, geen glazen. We kregen onze eigen bekers met naam. Ze hadden voor ons een dj en een fotograaf geregeld. De ouders mochten niet mee feesten,ze waren wel in de chalet. Ze mochten wel meekijken, het was superleuk. Het werd georganiseerd door de mama van Stine uit klas 6c. Toen de muziek aan ging begonnen we te dansen, het was heel warm in de turnzaal. We mochten maar 5 min op de speelplaats. Lotte, Nanno, Ashley en ik gaven de drankjes. En elke keer als ik het drankje moest gieten schudde ik eerst en dan loopt heel dat drankje door. Iemand had kidibul bij maar er mocht geen glas. Een jongen heeft het geopend, het was niet doorgelopen. Dan was het mijn beurt en het was wel doorgelopen het podium zat vol met kidibul. En de mama’s en papa’s moesten alles opruimen. We hadden in de turnzaal allerlei versieringen, het was superfijn. En om 23u werden we opgehaald door de mama’s en papa’s. Je mocht niet alleen naar huis gaan van de mama van Stine. Lahmini Rania (6c)


Wat nemen we mee naar het

Klepjeskaft voor in de boekentas Ringmap (gewone dikte) voor in de bank Schrijfpotlood en gum voor thuis Schilderschort Turnzak Witte stevige turnpantoffels Witte sokken Donker marineblauwe short (jongens & meisjes) T-shirt met schoollogo (= aankopen in september via school)

6de klassers nemen afscheid van onze school en zetten de grote stap naar het Secundair onderwijs!

Kleuters nemen afscheid van hun kleutertijd‌. Klaar voor het 1ste leerjaar!


Meester Jan Lamberechts - 4c Rowen - 4c

Reporter Nathan Van de Ven (4c) vertelt… Op 29 juni, tijdens de klaspicknik zullen de leerlingen van 4c meester Jan in de bloemetjes zetten…. Meester Jan heeft beslist om te stoppen in het onderwijs en naar Spanje te verhuizen om er een B&B te starten. De leerlingen van 4c verzamelden allerlei ideeën om op gepaste wijze afscheid te nemen van hun favoriete meester:  Klasboom maken: hieraan zullen blaadjes hangen met wensen van de leerlingen  Een hart maken met spreuken  Een wenskaart  Een boek schrijven voor en over meester Jan  Benoit heeft een liedje geschreven over meester Jan: “….Op avontuur met ….”  Daniel, Nathan, Ymke, Jana en Elise zullen in een toneeltje meester Jan en zijn leerlingen in de klas naspelen *** De leerlingen uit 4c zullen eveneens afscheid nemen van Rowen! Ze zullen hem een mooie doos vol herinneringen schenken… die hij kan koesteren! Rowen verhuist naar Nederland en zal zijn klasgenootjes dus ook moeten missen! Veel geluk Rowen! Het ga je goed! Je klasgenootjes uit 4c


Veel geluk in Spanje en nog een lang leven! PS: kom nog eens langs! Bente Veel zon en veel goede vrienden!

Leuk nieuw huis! Omdat je een leuke meester bent!

Jarne

Yusuf ‌ Veel mooie en nieuwe herinneringen in het verre Spanje. Je was een magneet voor groot en klein. Weet dat voor velen Spanje de volgende bestemming zal zijn! Juf Ann Fret Veel plezier in Spanje omdat:Ik wil dat je gelukkig kan leven!

Veel geluk in Spanje! Koop alvast je zwembroek en een prettige reis!

PS: je was de beste meester ever!

Rune

Yuni Veel geluk en veel plezier in Spanje! Ymke


Directie Lizzy Van den Berge PKa PKc 1Ka 1Kb 1Kc 2Ka 2Kb 2Kc 3Ka 3Kb 3Kc 1a 1b 1c 2a 2b 2c 3a 3b 3c 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6a 6b 6c

Meester Jan Van Ingelgem Juf Stien Verscheuren Juf Wendy Hafki & Juf Nikki Daems Juf Margot Roelandts Juf Kristel Mennes & Juf Els Hollevoet Juf Mireille Molders Juf Sabina Van Pelt & Juf Heidi Alaerts Juf Chrisje Wyckmans Juf Veronique Schits Juf Joke Boussemaere Juf Sara De Mul & Juf Els Hollevoet Juf Sofie Schiltz Juf Sara Harding & Juf Greet Mennes Juf Jantine Horsten Juf Anke Mampaey Juf Ilse De Schrijver Juf Linda Diricx Juf Marleen Mennes & Juf Katrien Viskens Juf Liesje Peeters & Juf Katrien Viskens Juf Katrien Mampaey & Juf Katrien Viskens Juf Famke Mampaey Juf Elly Van Campenhout & Juf Debbie Aerts Juf Tinneke Van Havere & Juf Liesbeth Smet Juf Katleen Wachters Juf Hilde Van Mieghem Juf Hilde Van Reeth & Juf Griet Nees Juf Veerle Van der Aa Meester Wim Van Hoofstat Meester Simon Janssens

LO Juf Marjan Verheyden, Juf Josiane Marynissen & Meester Thomas Degryse MO Juf Lotte Van Havere Ondersteuning Juf Veerle Laevaert, Juf Veerle Verbist, Juf Greet Mennes, (Zorg & vlinderjuf) Juf Ann Fret, Juf Viviane Dieltjens, Juf Veerle Linders, Juf Marike Callaerts, Juf Heidi Alaerts, Kinderverzorgster Juf Lara Van Tongerlo, ICT Juf Gretl Robyn, meester Dries Baeyaert & meester André Weyns


3 september 2018 4 september 2018 6 september 2018 24 september 2018 26 september 2018 28 september 2018 12 oktober 2018 25 oktober 2018 Van 29 oktober 2018 t.e.m. 2 november 2018 21 november 2018 23 november 2018 Van 24 december 2018 t.e.m. 4 januari 2019 2 februari 2019 4 februari 2019 27 februari 2019 1 maart 2019 Van 4 maart 2019 t.e.m. 8 maart 2019 21 maart en 22 maart 2019 Van 26 maart 2019 t.e.m. 29 maart 2019 Van 1 april 2019 t.e.m. 5 april 2019 Van 8 april 2019 t.e.m. 19 april 2019 1 mei 2019 11 mei 2019 18 mei 2019 22 mei 2019 25 mei 2019 28 mei 2019 30 mei 2019 31 mei 2019 10 juni 2019 Van 19 juni 2019 t.e.m. 21 juni 2019 24 juni 2019 25 juni 2019 27 juni 2019 28 juni 2019

Start van het nieuwe schooljaar - onthaal koffie Infoavond KS PS: 19.00u HS: 20.00u Infoavond LS PS: 19.00u HS: 20.00u Schoolfotograaf PS Parkloop Schoolfotograaf HS Facultatieve verlofdag - vrij Herfstwandeling Herfstvakantie Pedagogische studiedag - vrij Grootouderfeest Kerstvakantie Vlaaienslag Facultatieve verlofdag - vrij Pedagogische studiedag Carnaval Krokusvakantie Musical Zeeklassen (3de leerjaar) Bosklassen (6de leerjaar) Paasvakantie Dag van de arbeid: vrij Eerste communie Schoolfeest in het park Pedagogische studiedag - vrij Vormsel 3de kleuterklas blijft slapen op school O-H-Hemelvaart - vrijaf Brugdag vrijaf Pinkstermaandag - vrijaf Boerderijklassen (1ste leerjaar) Receptie kleuters PS Receptie kleuters HS Picknick + receptie 6de leerjaar Einde lessen vakantie begint om 12.05u


voor onze afwezige en zieke juffen...

Graag alles naamtekenen aub!

PARASOL Voor onze kleuters PS & HS Graag afgeven via het secretariaat van onze school!

Dikke proficiat aan... Juf Josiane (LO) zij werd op 29 april ‘18 voor de 3de keer mammie/grootmoeder … EMIL *** Juf Marike (ZK) zij werd op 3 mei ’18 voor de 3de keer mama …. SEPPE

Wat heb je nodig in het *een stevige map voor in je boekentas *een stevige ringkaft (rug max. 4cm) *een kladschriftje om thuis woordpakketten en ander huiswerk in te oefenen *een turnzak met een t-shirt van de school, een marineblauwe short en witte turnschoenen/-pantoffels

een stevige dosis humor en heel veel zin in avontuur Heel belangrijk is dat je niets nieuw moet kopen. Als je kaften van dit jaar stevig genoeg waren, kunnen die zeker volgend jaar ook nog gebruikt worden! Tot in september, de juffen vh 3de leerjaar!


WISTJEDAT‌. Er elke morgen een heel team vrijwillig ouders, grootouders en leerlingen van 5 & 6 klaar staan voor onze leesmaatjes? De leesmaatjes zijn leerlingen van het 2 & 3 de leerjaar die een leesachterstand of leesstoornis hebben. Ze lezen een kwartiertje per dag individueel met hun begeleider. 3 keer per jaar worden zijn extra getest op niveau.

Wat fijn dat je ziet hoe zij vooruitgang boeken! Lieve leesbegeleiders dank u wel, dat ik elke dag opnieuw op jullie kan rekenen!

Heb jij zin om ons team te versterken? Stuur een mailtje naar schoolkrantje@sint-lutgardis.be


Extra mensen om het KRIEBELTEAM te versterken… Interesse? Geef je naam en telefoonnummer door aan onze directie en wij nemen contact met u !

LUIZEN Iedereen kan hoofdluizen krijgen. Hoofdluizen zijn ongevaarlijk. Wel kunnen ze voor veel ongemak zorgen. Wie met het vervelende probleem wordt geconfronteerd hoeft zich niet te schamen of schuldig te voelen. Hoofdluizen zijn kleine, grijsbruine, kruipende insecten van 2 tot 5 millimeter groot. Ze kruipen over de hoofdhuid en haarwortels, vooral achter de oren en in de nek. Ze veroorzaken soms jeuk. Neten zijn de luizeneitjes. Ze kleven vast aan de haren dicht bij de huid. Neten hebben een grijswitte kleur en de luisjes komen uit na 1 week! Preventief behandelen met producten heeft géén enkele zin! Wij vragen wel om regelmatig het haar van uw kind te controleren. Lange haren worden best samengedaan in een vlecht of een knotje.


WAT MOET U DOEN ALS UW KIND LUIZEN HEEFT? U kan kiezen tussen 2 manieren van behandelen: 1. De Natkammethode Doe dit op dag 1/5/9/13 (dus alle 4 dagen) Op dag 14 zouden alle luizen en neten weg moeten zijn! Indien niet, behandeling herhalen! Hiervoor heb je nodig: gewone shampoo, conditioner (crèmespoeling of balsem), een gewone kam, een luizenkam met fijne tandjes (apotheker), witte keukenrol  was het haar met gewone shampoo  Wrijf het haar in met véél conditioner en spoel niet uit! Kam het haar met een gewone kam om de knopen te verwijderen.  Kam het haar van achter naar voor (tegen de hoofdhuid aan) met een luizenkam. Start bij het ene oor, en schuif na elke kambeweging op naar het andere oor, van links naar rechts en van rechts naar links. Veeg na elke kambeweging de luizenkam af aan een wit stuk keukenrol. Zo kan u controleren of u luizen en/of neten heeft uitgekamd. Spoel het haar uit, kam met een gewone kam het haar naar achteren. Kam nog eens met de luizenkam van voor naar achter, van links naar rechts en omgekeerd. In totaal dien je minstens een kwartier te kammen. 2. Een luizendodend product gebruiken Een behandeling opstarten met luizen dodend product bij voorkeur op basis van siliconen. Deze producten zijn verkrijgbaar bij uw apotheker. Volg tijdens de behandeling nauwkeurig de richtlijnen van uw apotheker en de gebruiksaanwijzing van het product. WAT IS NOG BELANGRIJK?  Controleer alle gezinsleden, indien ze ook besmet zijn behandel ze dan gelijktijdig.  Reinig goed de kammen en borstels, ook de luizenkam, na elk gebruik!  Ververs de kussenslopen bij elke behandeling. De luizen kunnen gedood worden door de kussenslopen te wassen op 60° of 15 minuten in de droogkast van 70° te steken.  Was jassen, mutsen, sjaals, haarbanden… Voorwerpen die niet warm gewassen kunnen worden kun je 14 dagen in een plastic zak steken of in de diepvries leggen. Het kriebelteam


En nu twee maanden rust tijd om te genieten van moeder natuur en alles wat ze ons zomaar geeft zonder er iets voor in ruil te vragen‌.


Nieuwsdienst: “SLS, een school met vaart�

ZILL zin in leren, zin in leven Respect, verbondenheid, creativiteit & zelfontplooiing

Met dank aan de reporters, ouders, vrijwilligers, Leerkrachten, juffen van het secretariaat & directrice voor hun medewerking, enthousiasme & inzet! *** Schoolkrantje on-line te lezen via de website: www.sint-lutgardis.be

Sint-Lutgardisschool - Peperstraat 15-17 / Heidestraat 81 - 2627 Schelle - 03/887.42.06

Profile for Sint Lutgardisschool Schelle

Juni '18  

Juni '18  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded