__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

“SLS, een school met vaart”

schooljaar 2018-2019

juni ‘19/3


In dit nummer: Overzicht reporters: pag. 3 Voorwoord directie: pag. 4 - 5 Welkom op onze school - Zill: pag. 6 - 9 Jaarthema: pag. 10 - 13 Sociale vaardigheden: pag. 14 - 16 Maart: pag. 17 - 26 April: pag. 27 - 28 Mei: pag. 29 - 36 Juni: pag. 37 - 51 SLS, mijn “Sport-actieve” school: pag. 52 - 65 SLS, mijn “Verkeers-actieve” school: pag. 66 - 69 “MOS” op school: pag. 70 - 73 SLS, mijn “muziek & cultuur actieve” school: pag. 74 - 79 SLS, school met een : pag. 80 - 81 SLS, mijn “feestelijke” school: pag. 82 - 85 SLS, een school van afscheid: pag. 86 - 91 Planning schooljaar 2019-2020: pag. 92 - 93 Zoekertjes, wistje datjes: pag. 94 - 97 Wens: pag. 98 - 99


Nieuwsdienst: “SLS, een school met vaart” Overzicht reporters 1a 1b 1c 2a 2b 2c 3a 3c 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6a 6b 6c

3de trimester Schooljaar 2018-2019

Wout Boon Dries Moens Sid Mewis Hanne Soers Lily Mathieu Gül Yilmazer Wassim Langmit / Moussa Amin & enkele losse medewerkers Darya Willems Nand Van den Broeck / Illa Nevens ... Amelie Laurent & enkele losse medewerkers Rayan Achahbar Zane Lahaye / Félice Demeersman Daniel Van de Ven Valeri Dobrikov / Emmy Schönberger / Hannah Callens Phoenix Van Camp Océane Van den Neucker

Verantwoordelijke samenstelling & publicatie: Greta Van Looveren - schoolkrantje@sint-lutgardis.be danny.heylen@telenet.be


Beste ouders,

Ik denk dat niemand het mij kwalijk zal nemen dat ik het voortekstje van deze laatste schoolkrant (op zijn Greta’s) vooral zal richten aan Greta. Jaaaaaren heeft zij zich met hart en ziel ingezet voor de reporterraad waarin ze de kinderen van onze school aan het denken en aan het schrijven zette. Heel wat middagen zat ze met de reporterraad rond de tafel om nadien eigenhandig alles in de vorm van een creatieve en fijne schoolkrant te gieten. Zelfs de inspectie stond versteld ! Wat heb ik vaak genoten van de lectuur die zij ons steeds op vrijwillige basis cadeau deed. Er zijn dus nog mensen die tijd en energie in dingen willen steken zonder te vragen ‘ Wat schuift dat?’ Hoe zalig is/was dat! DANK U GRETA! Als er iets is wat de geschiedenis van een school weergeeft, het wel en wee, de leuke en de minder leuke kanten door de jaren heen, de meningen die veranderen, de tradities die hetzelfde blijven, dan is het wel de schoolkrant. Mensen komen en gaan en mensen vergeten… maar papier en inkt niet. Want al lezend door de schoolkrantjes werd je vast een aantal keer diep geraakt. Mooie teksten, info, geboortes en overlijdens, blije verhalen en soms ook heel droevige, toffe foto’s of gewoon pure verhalen uit de kindermond. Bedankingen, eerbeton, oproepen en vragen…noem maar op. Vaak bekropen mij gedachten als: ‘wat een rijkdom! Onze school bleek schoolkrant na schoolkrant de plaats te zijn waar vele levens elkaar onherroepelijk kruisen en dus beïnvloeden. Ik koester die schoolkranten! DANK U GRETA! Maar aan de meeste mooie liedjes komt wel eens een eind. Ik denk nog met weemoed aan onze schaakopa. Ook hij leverde werk dat onbetaalbaar was.


Deze keer is het echter ons Greta die besloot om de werking van de schoolkrant over te laten aan anderen. Het is goed geweest. De tijd is rijp voor nieuwe uitdagingen. Gelukkig legt ze haar creatieve ei nog wel in onze jaarthemaborden (ook dat is al jaren haar werk!) en in het muzisch project van 5L. Bij deze wil ik dan ook heel open mijn dankbaarheid aan haar uiten. Bedankt Greta voor alle moeite die jij aan onze schoolkrant (en ook aan het kriebelteam) schonk. We gaan je heel zeker missen. Tegelijk gaan we je ook NOOIT vergeten…. zeker niet wanneer we later nog eens een schoolkrantje vinden… Ik wens jou nog veel deugd aan de nieuwe uitdagingen, maar hoop stiekem dat je nog een tijdje af en toe dat creatieve kantje van jou bij ons op school komt laten zien. Met heel veel dankbaarheid zal ik deze laatste krant lezen…. Je leverde prachtwerk! Dank u! Het ga je goed…. En dat wens ik meteen ook aan iedereen die bij ons op school mee het schooljaar 2018-2019 kleur gaf. Leerlingen, leraren, ouders, vrijwilligers, grootouders, schoolbestuur, mensen van het secretariaat, CLB-collega’s, het poets- en onderhoudspersoneel, externe ondersteuning… Fijn dat jullie er waren. Ik gun iedereen die welverdiende rust! Laat de school maar even voor wat ze is en geniet van een hele fijne vakantie. Heel graag tot in september. Lizzy Van den Berge directie


Directeur lijkt op dirigent, een dirigent van een groot orkest, dat speelt en zingt, om het mooist, om het best. Hij stuurt en wijst en staat fier vooraan. En aan het eind van het jaar maakt hij een buiging en zegt: Dank je wel, dat heb je goed gedaan!


Wij willen met onze school innoverend onderwijs aanbieden, waarbinnen kinderen durven ontdekken, zich creatief durven uiten, met een open blik naar de wereld kijken en hier ook zorg voor dragen. Ons onderwijsaanbod wordt gedragen door een professioneel team, steunend op een degelijke kennis en vaardigheden, gedragen vanuit de leerplandoelen in Zill. Samen met ouders willen wij kinderen vormen die zich gedragen voelen door onze school. Wij wensen onze kinderen de volgende competenties mee te geven: zelfredzaamheid, kunnen samenwerken, een band kunnen realiseren met de omgeving, respect hebben voor diversiteit in mensen en ideeĂŤn, probleemoplossend kunnen denken en handelen, kritisch kunnen reflecteren, gaan voor een gezonde en fitte levensstijl, zorgzaam kunnen omgaan met onze aarde, zorg kunnen dragen voor de zwaksten in onze samenleving. Wij bouwen met onze kinderen aan een positief zelfbeeld, vanuit een verantwoord evenwicht tussen denken, voelen en doen. Wij wensen een open school te zijn, waarbinnen ieder kind zich welkom en gedragen voelt, gesteund door een gemotiveerd team en gedragen door onze basiswaarden. Onze basiswaarden “ respect, verbondenheid, zelfontplooiing en creativiteit “ vinden een praktische uitwerking doorheen onze klas- en schoolactiviteiten. *** Met onze 4 waarden (respect, verbondenheid, zelfontplooiing en creativiteit) in het achterhoofd nemen we het nieuwe schooljaar stevig met onze twee handen. Met vallen en opstaan, maar gedreven en met veel enthousiasme zullen we trachten het een vorm te geven, waarbij onze kinderen de kans krijgen om het verder te groeien naar zichzelf.


Socio-emotionele ontwikkeling Ik kan op een warme en communicatieve wijze in relatie treden met mezelf en met anderen.

Ontwikkeling van een innerlijk kompas In dialoog met de andere(n) leer ik mezelf en waartoe ik word uitgenodigd kennen. Ik kan richting geven aan mijn leven. Ik reageer veerkrachtig .

Ontwikkeling van initiatief en verantwoordelijkheid Ik neem verantwoordelijkheid op voor mezelf en voor anderen. Ik neem initiatief en kan vrij en zelfstandig functioneren. Ik ontwikkel kritische zin, kan dingen onderzoeken en ben creatief.

Motorische en zintuiglijke ontwikkeling Ik beschik over voldoende (psycho)motorische en zintuiglijke basisvaardigheden om zelfredzaam te functioneren.


Ontwikkeling van oriĂŤntatie op de wereld Ik ben nieuwsgierig naar de wereld waarin ik leef. Ik exploreer mijn omgeving en verwerf inzicht in de wereld in al zijn dimensies.

Mediakundige ontwikkeling Ik ga op een enthousiaste, zelfredzame en kritische manier om met media en mediacontent.

Muzische ontwikkeling Ik geniet van kunst en expressie en kan me muzisch en kunstzinnig uitdrukken.

Taalontwikkeling Ik verken talen en talige diversiteit om me heen. Ik zet mijn talige vaardigheden steeds efficiĂŤnter in om betekenisvolle situaties met taal aan te pakken.

Ontwikkeling van wiskundig denken Ik bedenk hoe ik mijn wiskundige bagage kan gebruiken om een probleem aan te pakken. Ik doe dit met vertrouwen en plezier.

Rooms-katholieke godsdienst Ik sta open voor een diepere dimensie in het leven. Ik maak kennis met en ga in dialoog met de katholieke geloofstraditie. Ik groei op levensbeschouwelijk, religieus en/of godsdienstig vlak.


Dit schooljaar willen we graag en goed (begrijpend) lezen bijsturen waar we dat kunnen bijsturen door te motiveren en te stimuleren. De grootste troef om het lezen te bevorderen is zonder twijfel… zien lezen! Dat kan op school, maar ook thuis. Het zou fijn zijn mochten we hier op twee fronten … samen aan werken! Met het Jaarthema maakten we kennis met Wiebel, Liezel en Kriebel en droomden we weg bij het verhaal ‘de mooiste vis van de zee”. We maakten zelf mooie verhalen met een vertelschort en kunnen samen met de verteljuffen onder de middag lezen aan de vertelkasten… Voorlezen, dat is leesplezier doorgeven aan jong en oud. Tijdens de voorleesweek zet “Iedereen leest” graag het belang én het plezier van voorlezen in de kijker. Dit jaar focussen ze extra op baby’s en peuters. Wij dragen hier graag ons steentje bij en rekenen op jullie hulp! Een dikke pluim aan alle ouders die meededen aan de voorleesweek. Hopelijk mag dit initiatief uitgroeien tot … (nog) meer voorlezen. Een tof boek onder de kerstboom lijkt me dit jaar een passend cadeautje. Niet? Liezel en Wiebel moet je daarvan niet overtuigen! We doen ons uiterste best om het lezen te stimuleren. Het zou fijn zijn mocht ook thuis het “lezen” in alle mogelijke vormen een ereplaats krijgen. Jong geleerd is oud gedaan. En vergeet niet: “zien lezen… doet lezen” Op de speelplaats voorzien wij nu op regelmatige tijdstippen een gezellig leeshoekje met aantrekkelijke boekjes. We stappen regelmatig met de klas naar de bib. Liezel en Wiebel blijven onze jongsten aansporen om te lezen. “lezen maar, al je dromen worden waar…” Samen met Liezel en Wiebel zijn we al heel wat boeken binnen geslopen. We hebben samen met de kinderen de vertelschort ontdekt, hebben verhalen verzonnen met wonderlijke vertelstenen en reisden naar het verre Japan om de kamishibaï te zoeken. Dit mooie verteltheater vertelde ons een mooi verhaal en daagde de kinderen uit om zelf verhalen te maken en te schrijven. Juni: Onze kleinsten leerden van Wiebel en Liezel dat poppenkastpoppen ook heel wat verhalen kunnen meebrengen. Haal de poppenkastpoppen dus thuis ook gerust boven! Onze groten zitten in deze periode met hun neus iets meer dan anders in de leerboeken….


3de leerjaar

Tom Schoonooghe studeerde in 1997 af aan het Sint-Lucas Instituut in Antwerpen, richting Toegepaste grafiek en illustratie. Dat jaar was hij een van de laureaten van de illustratiewedstrijd "Vlaamse Reuzen". In 1998 kreeg hij een beurs om naar Bologna te gaan en de bal ging aan het rollen Zijn eerste prentenboek “Houd de dief!� verscheen in 1999. Het boek werd meteen bekroond met een Boekenpluim.

We gingen naar de Klim. We gingen naar een lokaal en daar zat Tom Schoonooghe. Hij las een verhaal en er waren mooie tekeningen en een mooie tekst. Het ging over een jongen en een rare meneer. Ook over beer en dan gingen ze naar een bos. Ze gingen naar een raar bos en er gebeurde vanalles. Toen kregen we een uitleg over het boek. Op het einde mochten we vragen stellen. Lola Boussemaere (3b)


5de leerjaar

(1954) gaf twintig jaar les in het vierde leerjaar. In 1986 debuteerde hij met 'Het ei van oom Trotter', een verhaal dat in de klas nooit uitverteld geraakte. Sindsien is hij fulltime auteur en verschenen er al meer dan 150 titels van zijn hand. Hij valt geregeld in de prijzen bij de Kinder- & Jeugdjury, ontving al De Kleine Cervantes voor 'Ule' en meerdere van zijn boeken werden met de Inclusieve Griffel beloond.

We gingen naar Marc de Bel en hij vertelde over zijn eerste boek: “Het Ei van Oom Trotter�. Hij vertelde hoe hij dat heeft gemaakt. Hij werkte vroeger als meester in het 4de leerjaar. Hij gaaf heel wat uitleg en het was heel leuk om hem te ontmoeten. Rayan Achahbar (5a)


We vinden het belangrijk om met de kinderen op school te werken rond:

Ze leren hun eigen gevoelens verkennen & te uiten naar anderen toe. Sociale vaardigheden aanleren, doe je niet zomaar van vandaag op morgen. Het is een langzaam-aan-actie. Het is ook geen ‘vak’ op zich. *** Kinderen gaan op allerlei wijzen met elkaar om, ze spelen, ze praten, ze vechten, ze zoeken contact, ze trekken zich graag terug, ze werken samen… Iedereen is verschillend. Elk kind, elke volwassene heeft een eigen manier om te reageren op gebeurtenissen en op andere. Geen enkele manier is fout en geen enkele manier is goed. Een kind kan met een kind goed overweg en het andere speelgenootje vindt hij een etter. Sommige kinderen voelen zich kiplekker in omgang met klasgenootjes, anderen dreigen uit de boot te vallen. Als hulpmiddel daarbij maken we gebruik van de “axenroos”. Dit is een manier om de gedragingen van mensen te ordenen. Ze worden gesymboliseerd door dieren. De dieren van de “axenroos” hebben allemaal hun eigen manier van doen, hebben allemaal hun eigen karaktertrekjes. Via deze dieren krijgen onze kinderen beelden en woorden om hun gedrag te benoemen. Ze leren zichzelf beter kennen. Leren conflicten helder bespreken. Mensen zijn pas sociaal “vaardig” als ze alle “axen” kunnen bewandelen, m.a.w. als ze zich kunnen aanpassen aan ‘de andere’. *** Het is een bril die we hanteren om doorheen heel het klasgebeuren en ook daarbuiten naar ons eigen gedrag en dat van klasgenoten en vriendjes te kijken. De “axenroos”is een geheel van vaardigheden die een mens kan gebruiken om “goed” te functioneren.

Samen leven is altijd een beetje geven en nemen!


Een kind dat zich gedraagt als een pauw, toont zich, stapt naar anderen toe, neemt contact op, biedt zich aan om te spelen.

Een kind dat zich gedraagt als een leeuw, is een leider. Hij kan uitleggen hoe een spel in elkaar zit, geeft duidelijke richtlijnen, geeft informatie, doet voorstellen, ...

Een kind dat zich gedraagt als een bever staat klaar om te helpen, o m anderen een plezier te doen. Het deelt graag met anderen.

Een kind dat zich gedraagt als een uil, wil soms alleen zijn, het blijft op afstand. Het kan informatie voor zich houden.

Een kind dat zich gedraagt als een steenbok kan weerstaan aan de eisen van anderen. Hij kan zijn eigen terrein afbakenen! Een kind dat zich gedraagt als een havik, kan aanwijzen wat fout loopt en onjuist is. Het heeft een kritische blik en deinst er niet voor terug onrechtvaardigheid aan te vechten. Het stelt kritische vragen.

Van de poes kunnen we leren genieten van de zorg die we aangeboden krijgen. Of misschien ook wel leren genieten van wat we WEL hebben ipv wat we niet hebben!

Een kind dat zich gedraagt als een kameel, is volgzaam, voert een gegeven opdracht uit, vraagt om uitleg, zoekt informatie op, vraagt raad ...

Een kind dat zich gedraagt als een schildpad, is onzeker, twijfelt, weet niet wat te doen.

De Wasbeer staat open voor anderen, waardeert en respecteert.


Mensen zijn als boeken.. de buitenkant is meestal anders dan het verhaal vanbinnen Zeeklasse - 3ljr: pag. 18 - 21 Bosklasse - 6ljr: pag. 22 - 26


3de leerjaar Van 26 t/m 29 maart 2019 Zeeklasse - dag 1 We zaten in de bus en hebben dolfje weerwolf gezien. Na 2 uur rijden zijn we aangekomen. Daar zijn we naar het strand gegaan en daar lag een gewonde zeehond. We hebben ook een paar zeesterren gezien en we hebben op het strand lekker gegeten. Dan hebben we een spel gespeeld met wie we op de kamer sliepen. Jana zei in plaats van “kapitein Fourchette”, “kapitein Couchette”. In de schat zat snoep en vla... Wassim Langmit & Liah Raeymaekers (3a) Dinsdag 26 maart - vertrekken we op Zeeklasse We deden eerst een wandeling en moesten een schat zoeken. Daarna gingen we naar het gebouw alles klaarmaken en daarna eten. Toen mochten we nog spelen, lezen en gaan slapen. Moussa Amin (3a)


Woensdag 27 maart - dag 2 Vandaag zijn we de dag begonnen met ochtendgymnastiek en het was van Samson en Gert. Dan hebben we lekker gegeten van de kok Asif. Nadien zijn we naar het strand geweest. We speelden spelletjes. Ik speelde eerst iets met schelpen en daarna zandkastelen bouwen. Het was super tof! Dan zijn we terug naar het gebouw gegaan om te eten (middagmaal). Het was formidabel eten en dan was het platte rust. Na de platte rust kwam de juf zeggen dat we ons moesten klaarmaken voor een verrassing: knutselen! We hebben een vlieger gemaakt. Ondertussen waren de jongens een fotozoektocht gaan doen. We wisselden de rollen, toen mochten de jongens een vlieger maken en een glaskunstwerkje en de meisje de fotozoektocht gaan doen. Dan was het buitenspelen en dan eten. Toen het eten op was, dan afruimen. De juffen zeiden dat we mochten douchen en naar de snoezelruimte om te lezen, spelletjes spelen en voorlezen. Nadien zeiden de juffen dat het tijd was om te gaan slapen Zzzzz… Lola Boussemaere (3b) Donderdag 28/3 dag 3 Eerst zijn we opgestaan en dan hebben we ochtendgym gedaan, daarna hebben we ons in 3 groepen verdeeld. En in èèn hoek was het gokarten. Een ander groepje was het dansje voor het schoolfeest aan het oefenen. Het laatste groepje deed een soort van turnen. Dan hebben we ‘s middags gegeten, dat was een broodje van een café, heel lekker. Daarna hebben we nog eventjes gespeeld .En daarna zijn we naar het zand gegaan en toen hebben we een zandkasteel gemaakt. En daarna hebben we schelpen en zeedieren van dichtbij bekeken. Toen was het al avond en dan hebben we avondeten gegeten, dat was soep en frietjes met een hamburger en nog een ijsje. Darya Willems (3c) Vrijdag 29/3 laatste dag Eerst zijn we opgestaan, dan hebben we ineens alles ingepakt om naar huis te gaan. Daarna hebben we gegeten. Dan zijn we nog naar de duinen gegaan om een spel te spelen. Daarna zijn we nog afscheid gaan nemen van de zee. Daar hebben we nog een foto getrokken van ons allemaal met de zee op de achtergrond. Daarna zijn we naar het huis gegaan dan hebben we gegeten toen zijn we naar huis vertrokken… in de bus een film gekeken. Maar onderweg hadden we een beetje file. einde. Darya Willems (3c)


Dank u wel Juf Marleen (3a), Juf Liesje (3b), Juf Katrien (3c), Juf Katrien V, Juf Griet, Juf Gretl, Juf Veerle V Voor die fijne tijd aan zee!


6de leerjaar Van 1 t/m 5 april ‘19

Juf Veerle VdA (6a), meester Wim (6b), meester Simon (6c) Meester Thomas (LO), juf Griet (zorg), juf veerle Laevaert (zorg) Luc (broer meester Wim), Kristin, Luc (de man van Kristin), Annelies (dochter van meester Wim), Jef (vriend van Annelies) onze gidsen voor 1 dag: Tom (papa van Finn) en Helene (zus van Finn) Mieke - onze gids de hele tijd…

Voor die fijne tijd in Voeren….


1ste dag We gingen naar de mijn van Blegny, daar zijn we heel wat te weten gekomen over de mijnwerkers, de machines en de kinderen die daar werkten. We zijn ook 60 m onder de grond geweest! Normaal gingen wij ook naar een begraafplaats 'heni chapelle' maar dat ging niet door. Toen we aankwamen in de jeugdherberg mochten we spelen, dan hebben we lekkere pasta gegeten. Daarna kwam een vrouw ons vertellen over de vuurstenen. Rond 21 uur gingen we slapen. 2de dag We hebben een hele lange wandeling gemaakt en we zijn blijven picknicken, we hebben ook een slaven spel gespeeld. Dan zijn we naar de vvv museum geweest. Toen we terug aan kwamen gingen we om half 7 eten. Dan maakten we een quiz en gingen we om 21 uur slapen. Valeri Dobrikov (6a) *** Dag 2 Hebben we gewandeld, aan een rivier gespeeld met stokken en het slavenspel gespeeld. Dag 3 We werden in een stuk of 6 groepen verdeeld, en mochten we activiteiten doen: mergelen, braakballen onderzoeken, bosspelen Phoenix Van Camp (6b) *** Woensdag 3/4 was het doorschuifdag. Er was vanalles te doen, zoals: mergelen, mountainbiken en een bosspel. Mijn favoriet was het bosspel. Donderdag 4/4 was het een grote wandeling rond voeren en een bezoek aan de boer. Maar ‘s avonds was het casino avond met spelletjes, chips en grenadinewater. Zalig, iedereen was mooi aangekleed. Er was ook een fotoshoot. En vrijdag 5/4 was het afgelopen, een zalige week! Maar… het was nog niet helemaal afgelopen, we gingen nog zwemmen op de terugreis naar huis! Op het kerkplein van Schelle wachtten de familie en vrienden ons op! Océane Van den Neucker (6c)


Familie ik mis jullie elke dag! Groetjes Robin

Ik kan niet wachten om jullie alles te vertellen love you Groetjes Hannah

Papa ik vind het hier super tof. Soms ben mis ik je wel ‌. Groeten Yani


De bosklas activiteiten zijn super leuk en het eten is er keilekker Groetjes Mats

Het was een keitoffe maar ook Het was heel leuk op een vermoeiende week. Maar ik kan bosklassen, we hebben veel gewandeld en dat was niet wachten om jullie terug te ook heel leuk. De kamer waar ik in sliep is heel gezellig we zien en alles te vertellen. babbelen soms maar dat mag wel eens hé? Dat doet/deed Groetjes Renée Claes iedereen als die op …..klassen gaat. We hebben ook Héél lekker gegeten en de laatste dag lekkere frietjes. Casinoavond was heel gezellig en leuk een paar eurootjes verliezen maar natuurlijk ook winnen Jinte Pieters van 6c


Reading is to the mind what exercise is to the body Bezoek clicsfabriek - 3ljr: pag. 28


3de leerjaar

De Clics-fabriek: het kloppende hart van de wonderbaarlijke blokjes Made in Belgium Alle Clics-blokjes dragen de stempel ‘Made in Belgium’. De Clics-fabriek bevindt zich in Wuustwezel, dicht bij de stad Antwerpen. In de fabriek worden de blokjes geproduceerd, de verpakkingen gevuld en de afgewerkte producten gestockeerd in het magazijn. Van daaruit worden ze naar meer dan 40 landen geëxporteerd waar kinderen – jong en oud – er urenlang plezier aan beleven. 150 miljoen Clics-blokjes per jaar De Clics-fabriek in levende lijven bezoeken is een echte belevenis. Je wordt ondergedompeld in de wondere wereld van Clics en kan je ogen volop de kost geven. De machines draaien op volle toeren en spuwen Clics-blokjes in allerlei kleuren. Wist je trouwens dat er per jaar maar liefst 150 miljoen blokjes worden gemaakt? De blokjes worden gemaakt door twee grondstoffen te mengen: korrels polypropyleen en korrels kleurstof. Het mengsel wordt verwarmd tot meer dan 200°C en in een stalen matrijs geïnjecteerd. Elke tien seconden komen er zo’n acht blokjes van de band gerold. *** Donderdag 25 april zijn wij naar de clicsfabriek geweest. Daar heb ik ondekt dat ze met machines van hele, maar dan ook hele kleine bolletjes plastiek, clics maken. Het ziet er nog allemaal wit uit. Een heel deel van de witte clics gaan naar een machine en die maakt er dan bv. gele clics van. Andere machines maken er dan roze, blauwe, groene, rode en zo voort clics van. Dus allemaal andere kleuren clics. Met al die gekleurde clics maken ze hele grote mooie beelden, bv een hele grote koe, een raket, een panda, een eekhoorn, en tot slot een varken en een big. Misschien moet jij ook eens naar de clicsfabriek gaan! Darya Willems (3a)


Lezen is denken met andermans hoofd Gezond ontbijt - 3ljr: pag. 30 Mamadag: pag. 31 ‘t Geleeg - 5ljr: pag. 32 Paul Klee dag - 3ljr: pag. 33 Muizenhuizen - 4ljr: pag. 34 Affiche ontwerpen - 2ljr: pag. 35 Kleuters slapen op school - 3K: pag. 36


Op donderdag 2 mei moesten wij een gezond ontbijt mee naar de klas brengen. de meeste kinderen hadden boterhammen bij met iets gezonds op en ook een stuk fruit. En toen kregen we van de juf een plateau met allemaal leuke opdrachtjes op. Wij kregen van de juf ook nog een brooddoos, met allemaal gezonden dingen op. Daarna kregen we een kaartje met de voedingsdriehoek en de bewegingsdriehoek op. En voor de rest was het nog heel heel leuk. EINDE. Darya Willems (3c)


8 mei

MAMA-dag

Heidestraat


5de leerjaar

't Geleeg

Steenbakkerijmuseum van de Rupelstreek

Site Frateur – Steenbakkerij te Boom, België

Deze steenbakkerij, ruim 4 ha groot, geeft een zeer volledig beeld van een doorsnee steenbakkerij in al haar aspecten. De gerestaureerde ringoven, klampovens, pannenloods en droogloodsen zijn het resultaat van veel en hard werk. Ook de machinehal met mengelaar, kollergang, pers en een wandeling door de droogloodsen maken deel uit van de rondleiding. Hier en nergens anders krijg je de allerlaatste complete steenbakkerij van de Rupelstreek te zien. De aanwezigheid van zowel een handgeleeg als een industriële fabriek maakt een bezoek aan deze site onvergetelijk. *** Hallo wij zijn Zane en Félice uit 5b en wij zijn met heel het 5de leerjaar naar een steenbakkerij in Noeveren geweest. We moesten ongeveer een half uur fietsen. Aangekomen moesten we in groepjes verdeeld worden per klas. Elke groep kreeg een gids. We gingen als eerste naar een arbeidershuisje en kregen uitleg. We kwamen een oude wc tegen. En kwamen we ook verschillende plaatsen tegen waar ze stenen maakten. We gingen in een ringoven en de grijs-groene stenen waren nog niet gebakken de rode wel. We keken ook nog een filmpje en daarna fietsten we ook terug naar school. Sommige meisjes waren ook bang van de spinnen. ;) Zane Lahaye en Félice Demeersman (5b)


3de leerjaar Paul Klee is geboren in MĂźnchenbuchsee op 18 december 1879. In Muralto, 29 juni 1940 is hij overleden. Hij was een Duits-Zwitserse kunstschilder die figuratieve schilderijen maakte met een uitgebalanceerde kleurtechniek. Zijn werk behoort tot de moderne kunst. Als kind was hij een violist.

We maakten groepjes en ik zat met 2 meisjes in mijn groepje. We moesten schilderen. Ik zat naast Warre van 3c en we gebruikten veel kleuren, vooral Warre. Ik ook! Daarna moesten we een pop maken, en ik maakte Pinokkio. Dan was het speeltijd. Daarna was mijn pop klaar en toen moesten we een instrument maken. Toen we hiermee klaar waren, was het school gedaan. Moussa Amin (3a) Eerst maakten we een instrument. Hoe deden we dat? Wij pakten 2 bekertjes en in 1 deden we rijst. En dan doe je de bekertjes aan elkaar. En dan versieren maar! En als tweede doe je een orkest. En derdes maak je een drie-kleuren-schilderij. En vierdes maak je een pop. En dat doe je zo: je pakt een stok en een bol klei. Dan zet je de klei op je tak en daarvan maak je een hoofd, dan pak je stof en je knipt er kleren van en je maakt 2 lapjes. En je naait ze aan elkaar. Vijfdes maak je een schilderij op muziek. Seppe Sykora (3a)

Op dinsdag 21 mei hadden we Paul Kleedag. We hebben handpoppen gemaakt en ik vond de mijne niet zo mooi want er zat een barst in. Daarna hebben we muziekinstrumentjes gemaakt en ik vond het heeeeel leuk om te doen. En dan hebben we een schilderij gemaakt. Dat was onze Paul Kleedag. Sofie Vandendriessche (3a)


4de leerjaar

Bouwen... In het begin van het jaar had de juf ons verteld dat we allemaal kleine spulletjes, die we normaal gingen weggooien, moesten verzamelen tegen 29 mei. Toen maakten we groepjes (Illa met Elena en Stien, Nand met Mauro en jules). lk groepje kreeg een lege doos. Met de spulletjes die we moesten verzamelen hebben we allemaal een kamer gemaakt. Deze kamer hadden we op voorhand gekozen. Er waren ook erg veel mama’s, papa’s, oma’s… ons komen helpen bij het maken van onze kamer. Het was een groot succes! Op het einde van die woensdag moesten onze kamers allemaal klaar zijn. Gelukkig is dat bij iedereen gelukt. Het muizenhuis was enorm groot en super mooi! Kijk maar! Nand Van den Broeck & Illa Nevens (4a)


2b maakte enkele mooie reclameaffiches voor een vakantiebestemming


Kleuters 3K

Luchtmatras, slaapzak, knuffel,...

Slapen,

staan, ontbijten, ‌.

voorlezen...


Lezen is de beste reis die je kan boeken.. Zoo - 3kc: pag. 38 - 39 RedStarLine Museum - 6ljr: pag. 40 - 41 Mini Europa - 4ljr: pag. 42 Interview school van vroeger - 3ljr: pag. 43 Lilse Bergen - 2ljr: pag. 44 - 45 Sint-Pietersburcht - KS: pag. 46 - 47 Boerderijklasse - 1ljr: pag. 48 - 51


Kleuters 3Kc 4 juni ‘19

De kleuters van Juf Sara trekken op

door de Zoo van Antwerpen...

Koala’s leven in

Stokstaartjes in De Brilbeer van Ontdekkings Pinguïns wonen op de

eis tussen “echte” wilde dieren...


6de leerjaar

OVER HET MUSEUM Twee miljoen passagiers maakten met de stoomschepen van Red Star Line de oversteek van Antwerpen naar Noord-Amerika. Hun verhaal, dat van de rederij die hen vervoerde en dat van de stad en de haven waaruit ze vertrokken, staan centraal…

Red Star Line

dinsdag 04.06.2019

Vandaag gaan we jullie wat vertellen over ons bezoekje aan “Red Star Line” . We zijn om half negen vertrokken naar Antwerpen, dit deden we met de fiets. Na heel wat puffen en zweten kwamen we aan Red Star Line. We waren heel moe en mochten onze koeken & fruit opeten. Even wat drinken hoort er ook bij. Toen konden we naar binnen, we begonnen met een paar vragen, Bv: Kennen jullie een boot van de Red Star Line? Toen kwamen we in een ruimte waar wazige foto’s op doeken hingen met geluiden in verschillende talen. De foto’s waren zo wazig omdat het bewegende mensen waren. Dit waren mensen op de vlucht: van overal en van alle tijden. We liepen verder en kwamen aan een grote foto aan de muur, die foto was getrokken op de plek waar we toen met onze eigen voeten stonden. Toen kwamen we in een kamer met miniaturen van boten: die boten waren echt heel goed nagemaakt! De eerste boot die er was was er één met maar twee “schoorstenen”, waarvan er maar één werkte. Ze doen het alleen maar zodat het schip “cooler” oogt.

Toen kwamen we aan in een ruimte waar alle derde-klasse passagiers hun kleren worden gewassen.Dus daarom werden er meer tickets voor tweede-klasse gekocht, want dit was alleen maar voor derde-klasse. Alle kleren werden gewoon in een grote “wasmachine” gepropt.


Daarna kwamen we in een kamer waar we zo’n beetje alles konden zien wat er in de koffers moest. Er zat onder andere een zaag in om in Amerika een nieuw leven te beginnen (huizen bouwen, bomen te zagen, het waren ook veel werkmannen).

Rond de middag was de rondleiding gedaan. We hebben daarna een leuke wandeling gemaakt door Antwerpen. We leerden dat Antwerpen eigenlijk Handwerpen, noemde maar dat is een ander verhaal. We zijn ook in de Kathedraal van Antwerpen geweest Aan de Schelde gingen we dan onze boterhammen opeten.

Weetjes : De “schoorstenen” van de Red Star Line zijn altijd zwart met een witte streep Alle schepen van Red Star Line eindigen op “land”. Albert Einstein is ooit met een boot meegegaan (eerste klasse) Dat was ons uitstapje naar Red Star Line ~ Emmy Schönberger & Hannah Callens ~ 6a


4de leerjaar

Op 6 juni gingen we op schoolreis. We waren naar Mini Europa geweest. De Eifeltoren was supermooi. De opdrachten waren super leuk, maar ook moeilijk. Ik zat bij Amber en Soraya in het groepje. We hadden veel opdrachten gemaakt. De vulkaan was tof, want als de vulkaan uitbarstte en je stond op de plaat, dan bewoog de plaat. We hebben ook veel lol gehad. Na Mini Europa waren we naar een bos geweest, waar veel steile bergen waren. Het was moeilijk om op de bergen te klimmen. Maar het was tof! Na het spelen op de bergen waren we vuil, dus we moesten andere kleren aandoen. Daarna gingen we terug naar huis. Yena Mertens (4c) Vorige week donderdag gingen we op schoolreis. We vertrokken om kwart voor 9 met de bus naar Brussel. In de bus zat ik naast Sidney en samen speelden we allemaal spelletjes. Om kwart voor 10 kwamen we aan in mini-Europa, vlak naast het Atomium. Daar aten we ons koekje en kregen we een blad met vragen om op te lossen. Er was daar een vulkaan die om de tien minuten in de lucht schoot. In mini-Europa staan er allemaal belangrijke monumenten in het klein. Zoals: de Eiffeltoren, het Louvre, de Arc de Triomphe, de toren van Pisa en nog veel meer. Om kwart over 11 wandelden we naar het park om onze boterhammen op te eten. Dan gingen we naar een speeltuin waar ik met Evelyne van de glijbaan ging. Ik ging ook op de kabelbaan die echt mega hoog ging. Daarna maakten we een wandeling tot aan het bos waar we van bergen mochten schuiven. Natuurlijk waren we heel vuil. Aan de bus moesten we ons omkleden. Want met onze vuile kleren mochten we er niet in. In de bus keken we de film Peter en de draak. Het was een hele leuke film. Om 20 voor 4 kwamen we aan op school. Tijd om naar huis te gaan. Het was echt een super toffe reis! Illa Nevens (4a)


We zijn op 11/6/19 naar het bejaardentehuis geweest. We hebben daar aan bejaarden gevraagd hoe het vroeger was op school. We vroegen welke straffen ze kregen. En we hebben gevraagd hoe ze naar school gingen. We hebben het gedaan omdat we een boekje hebben. Het boekje heet ‘De school van vroeger’ van zonnestraal. Nena Sachteleben (3a) We waren met de klas naar het rusthuis geweest. We zaten in groepjes van 2 of 3. Sommige kindjes zaten bij een meneer en de andere kindjes zaten bij een mevrouw. Ze was heel erg lief en leuk en we konden ze niet goed verstaan. En wij alleen kregen een speculaasje. Mila Verbeke (3a)

interview: de school vroeger


2de leerjaar Op vrijdag 7 juni zijn we met het 2e leerjaar op schoolreis gegaan. We stapten met z'n allen op de bus richting de Lilse bergen. Toen we aankwamen hebben we allemaal een koekje gegeten zodat we klaar waren voor de boswandeling. In het bos kwamen we heksen tegen. Het waren er vier in totaal. Het was spannend toen we stiekem snoepjes namen uit een doos van de heks die verstopt zat onder het mos. Na de super plezierige wandeling aten we op het strand onze boterhammen op. We speelden in de namiddag een indianenspel met onze klas. Daarna mochten we in de speeltuin spelen tot we weer naar huis kwamen. Het was een zonnige dag waar we veel plezier hadden. Het was een schoolreis met veel leuke herinneringen. Hanne Soers (2a) Lilse Bergen 07/06/2019 We zijn met de bus met al de tweede leerjaren vertrokken naar de Lilse Bergen. Daar hebben we ons opgesplitst in ons eigen klas. De onderwerp van mijn klas 2c was ‘Heksen’. Een meester van de Lilse Bergen heeft ons heksenverhaaltjes vertelt tijdens de wandeling door de bos. Op een gegeven moment hebben wij een doos gevonden in de bos en daar zaten lolly’s in. Mmm, het waren lekkere lolly’s. Wij zijn ook heksen tegen gekomen, ze waren lief en hebben koekjes gebakken en thee gemaakt voor ons. Deze hebben ook gesmaakt want van al dat wandelen door het bos hebben wij grote honger gekregen. Na de middagpauze mochten wij spelen in de speeltuin en daarna hebben wij een bosspel gespeeld. In groepjes moesten we door elkaar lopen en iemand van een andere groep tikken en het spelletje schaar steen papier spelen, wie er won kreeg een kaartje van de andere groep. De groep die de meeste kaarten had was gewonnen. En daarna zijn we terug richting school vertrokken. Het was een zéér leuke dag. Gül Yilmazer (2c)


Kleuters


1ste leerjaar Van woensdag 19 t/m vrijdag 21 juni ‘19

Kinderboerderij ’t Groenhof dompelt je helemaal onder in het echte boerenleven. Samen met onze begeleiders verzorg je de dieren, werk je in de moestuin en leer je van alles maken in boeiende workshops. De boerderijbewoners laten zich graag verwennen. Pret verzekerd dus voor de bezoekertjes. Ze mogen zelf aan de slag met de dieren: eten geven, knuffelen, stro verversen, kammen en zorgen dat de hokken er piekfijn bij liggen. Zo zijn de dagen snel te kort. Wat smaakt er nog beter dan aardbeienconfituur op versgebakken brood? Niets? ... Toch wel. Zelfgemaakte confituur op zelfgebakken brood. Om duimen en vingers van af te likken. Je leert het hier helemaal zelf maken in een van de vele workshops.


We zijn in de gietende regen vertrokken. Toen we aangekomen waren zijn we eerst alle koffers uit de bus gehaald en dan hebben we alle koffers in onze kamer gaan zetten. Daarna zijn we naar de dieren gaan kijken. Ik mocht een kipje oppakken. Die moet je zeker aan de vleugels vasthouden, anders gaan ze vliegen. Er waren ook twee hangbuikzwijnen, een paard, cavia’s, konijntjes, ganzen, een hond, eendjes, schapen en geiten. Na het bezoekje aan de dieren hebben we onze bedden opgemaakt. Ik mag vanboven in een stapelbed slapen en alle kindjes kregen een plekje. Voor het middageten mochten we nog even vrij spelen. Ik heb toen gepingpongd, gespringtouwd en ik heb de geitjes nog een beetje gras gegeven. Dan zijn we eindelijk ook gaan eten. Ik had al echt wel honger. We aten lekkere tomatensoep en daarna heel lekkere pasta met groentjes en vlees onder. Na het eten heb ik eerst met mijn groep de hokjes proper gemaakt en daarna heb ik een ‘weefwerkje’ gemaakt. Dan zijn we een spel gaan spelen. We kregen een blaadje met letters op. Wij moesten die letters zoeken en een kleurtje bij aanduiden op het papiertje. Als je daarmee klaar was, kon je een liedje spelen op belletjes. Na het spel vertelde Jeroen een leuk verhaal over Victor, het varken van de boerderij. Dat is een papa-varken, dat noemen we een ‘beer’. Na het verhaal hebben we een water-raket afgevuurd. Dat hebben we drie keer gedaan. Dan spoot die water. Dat was echt cool. Dan gingen we eten. Ik heb een boterham met kaas, choco, speculoospasta én confituur gegeten. Voor we gaan slapen mogen we nu nog even vrij spelen. Ik speelde een gezelschapspelletje over de boerderij en nu schrijf ik dit verhaal. Ik denk wel dat ik goed ga slapen, want ik ben wel moe. Slaapwel!! Wout Boon (1a)


Na een nachtje goed geslapen werd ik vroeg wakker. Dan mochten we ons omkleden, even buitenspelen en kregen we boterhammetjes. In de voormiddag maakten we allemaal samen confituur van appels en bevroren aardbeien. Dan mochten we kiezen tussen : paardrijden, go-cart rijden, geiten knuffelen, de kippen voederen en het ezeltje verzorgen en mee wandelen. Ik zat op het grote paard en vond dit heel leuk ! ’s Middags aten we lekkere soep, gemaakt van de groenten uit de moestuin, spinazie en vissticks. Dit lustte ik niet zo graag, maar at het wel flink op. Na de middag hadden de dieren ook grote honger en gingen we ze voederen. We gaven lekkere graantjes en vers water. Om vier uur kregen we een lekkere koek en appelsiensap. Dan speelden we samen een groot spel. De meisjes tegen de jongens. We moesten zo veel mogelijk dierenkaartjes verzamelen door elkaar aan te tikken. Wie het sterkste of slimste dier had, won de kaartjes. We moesten wel opletten voor de juffen en Jeroen, want als die ons aantikte, verloren we onze kaartjes. Wij, de jongens, waren gewonnen! Na het avondeten, lekkere boterhammen, mochten we nog even spelen en daarna wasten we ons buiten aan badjes met water. Helemaal klaar om in ons bedje te kruipen! Dries Moens (1b) *** We werden deze ochtend vroeg wakker om onze koffer te maken. We zochten alles bij elkaar en mochten nog even buiten spelen. Daarna aten we een lekkere boterham. We hebben vandaag ook zelf een broodje gebakken. We mochten het deeg zelf kneden en versieren met pompoenpitten, maanzaad of suiker. Hierna mochten we nog even kiezen wat we deden: op de paarden, het fietsparcours, bij de dieren,... Gelukkig kregen we die middag ook lekkere soep en boterhammen om op krachten te komen. We gingen te voet naar een hoeve waar we een lekker ijsje mochten eten. Ik was heel moe om terug te stappen, maar gelukkig stonden onze mama's en papa's al op de boerderij te wachten. We konden nog even alles laten zien en veel vertellen. Het was heel leuk! Sid Mewis (1c)


Dank u wel, Juf Sofie (1a), Juf Sara (1b), Juf Jantine (1c), Juf Greet (zorg 1ljr), Juf Josiane (LO), Juf Viviane (zorg), Juf Els H & Juf Hilde Roelandts voor die fijne tijd op de boerderij!


Meer bewegen begint niet met vaker sporten, maar met minder zitten!

Extra sport Op vrijdag 3 mei deden wij met onze klas 2a extra sport. We hadden allemaal gemakkelijke kledij aan waarin we goed konden bewegen. Samen met meester Thomas stapten we in de namiddag naar de sporthal. We deden telkens opdrachtjes per twee. We moesten elkaar uitdagen om een spelletje te spelen. Bijvoorbeeld om ter langst split zitten. Wie dan het langst zo kon blijven zitten kreeg twee punten van juf Anke. De andere leerling kreeg dan 1 punt. Zo deden we verschillende opdrachten, bijvoorbeeld voetbal, tennis, minigolf, hoelahoep, springen met de springtouw, ... We hadden veel plezier die dag. Extra sport is altijd heel fijn. Hanne Soers (2a)


We zijn vertrokken met de bus naar het schaatsen. Er waren kinderen die heel goed waren en er waren er ook die nog moesten oefenen. Maar het was heel leuk. Toen we weg gingen waren we niet blij. Het was dan ook maar een uurtje. Er waren zelfs kinderen die op de buitenbaan gingen. Maar sommigen ook niet. De buschauffeur was wel vriendelijk. De busreis valt wel mee van leuk en niet leuk. Jitske Vonck (3b) *** Op dinsdag 30 april gingen we schaatsen met het 4de, 5de en 6de leerjaar. We gingen allemaal met de fiets. Het was gelukkig goed weer. We moesten eerst heel lang wachten tot alle kinderen schaatsen hadden. Op de schaatsbaan zelf was het koud, we moesten verplicht handschoenen aandoen voor de veiligheid. Na het schaatsen gingen we terug naar school met de fiets. Het was een vermoeiende maar een superleuke dag! Daniel Van De Ven (5C)


Met de nieuwe richtlijnen voor het zwemmen gaat er veel aandacht naar watergewenning en zelfredzaamheid. *** Leren overleven – brevet zeehond 1. Ik spring in waar ik nog nét kan staan, en ik kom er uit 2. Ik drijf als een plank 3 seconden op mijn rug (met drijfhulp) 3. Ik leg 3 meter af op mijn buik met 1 arm aan een plankje 4. Ik leg 3 meter af op mijn rug (met drijfhulp) 5. Ik stoot af in buiklig en glij als een pijl door een poortje 6. Ik kan 10 seconden watertrappen (met drijfhulp)

Leren overleven – brevet waterschildpad 1. Ik spring in het water, haal een voorwerp op van de bodem en kom uit het water 2. Ik leg een afstand af van 3 meter in buiklig 3. Ik leg een afstand af van 3 meter in ruglig 4. Ik drijf als een ster 3 seconden op mijn buik en 3 seconden op mijn rug 5. Ik kan draaien als een vuurtoren in het water door te watertrappen Leren overleven – brevet dolfijn – Kantveilig 1. Ik kan door een hoepel zwemmen in diep water 2. Combinatietest: Ik kan Inspringen in diep water 3 meter verplaatsen in buiklig Al watertrappend van buiklig naar ruglig


Leren veilig zwemmen - Brevet otter - Zwembadveilig 12m 1. Ik kan onder een plank zwemmen in diep water 2. Combinatietest: Ik kan: Inspringen in diep water 5 seconden drijven als een ster op mijn buik 6 meter verplaatsen in buiklig Al zwemmend op mijn rug draaien 6 meter verplaatsen in ruglig Op de kant klimmen Leren veilig zwemmen – Brevet haai – Zwembadveilig 25m 1. Ik kan met een oppervlakteduik door een hoepel zwemmen 2. Combinatietest: Ik kan: In het water springen in diep water 12 meter voortbewegen in buiklig (met arm- en beenbeweging) Draaien als een vuurtoren 12 meter voortbewegen in ruglig (met arm- en beenbeweging) Op de kant opduwen en uit het zwembad klimmen

Leren veilig zwemmen – Brevet orka – zwembadveilig 50m Combinatietest: Ik kan 50 meter zwemmen met de volgende vaardigheden in het water: *1e lengte in buiklig: Met 2 voeten afstoten van de muur en gestrekt pijlen Met een oppervlakteduik een ring opduiken 10 meter zwemmen ter plaatse 3 keer traag en 3 keer snel aquatisch ademhalen 10 m zwemmen met tussendoor kip aan het spit Ter plaatse 10 seconden watertrappen *2e lengte in ruglig: Kip aan het spit 10 meter zwemmen met alleen beenbeweging 10 seconden drijven als een ster 10 meter zwemmen met alleen armbeweging


Maandag 3 juni was het sportdag van het 2de leerjaar. Je kon verschillende sporten doen zoals basket, atletiek en judo. Jammer genoeg kon het basketten niet doorgaan omdat de coach er niet was. Het was in het park te doen en het was daar fijn met heel het 2de leerjaar. De judo was ook heel leuk omdat je daar allemaal nieuwe dingen leerde. We hebben buiten gegeten en in de namiddag mochten we spelen. Daarna hebben we gespurt en touwtje trek gedaan. Het was een hele leuke dag met de juffen en meester. Lily Mathieu (2b) De sportdag is heel vroeg begonnen, we zijn te voet naar de sporthal gegaan. Daar zijn we samengekomen met de rest van de leerlingen van de tweede leerjaar. Er waren 3 soorten sporten. Spelletjes parcours, judo en basketbal. In de spelletjes parcours moest men in groepjes de verschillende spelletjes spelen en zo de parcours afmaken. De judo werd gegeven door een meester, we hebben een judo pak aangedaan. Eerst moesten we ons opwarmen en daarna per twee gaan staan en moesten we uitvoeren wat de meester ons zei. Het was best een leuke sport. Basket werd gegeven door een basketbal trainer, we hebben alleen spelletjes gespeeld met basketballen, echt basketten hebben we niet gedaan. Gßl Yilmazer (2c) Wij zijn met de sportdag gaan boogschieten. Ik vond dat heel leuk. En ik schoot altijd naar de grond en 2 keer in het hout en niet in het papier. Ik heb erna judo gedaan. En daarna basketten. Daarna kregen we dansen. Ik vond boogschieten het leukst. Ik vond het een heel leuke dag. Ik denk dat iedereen het fijn vond. Ik zat bij de groep van juf Katrien van 3C. Ik vond het echt super! Indra Van Onckelen (3a) Sportdag was heel leuk. Het leukste vond ik boogschieten. Ik vond ook judo leuk. Ik vond het fijn dat we mochten spelen en het heel leuk hebben. Het basketten was het leukste voor mij. Het dansje was ook heel leuk! Elia Gryspeerd (3a) De juffen van het derde en vierde leerjaar hebben een paar dagen geleden een hele leuke sportdag georganiseerd. Er was heel veel te doen, je kon je uitleven. De kinderen moesten een hele dag niet rekenen, taal of spelling doen. Het was een leuke dag! Graag een bedankje voor meester Thomas! Jana Van Velsen (3a) Op dinsdag 4 juni zijn we op sportdag geweest. Alle sporten waren buiten of in de sporthal. Eerst werden we in 4 groepen verdeeld. Dan zijn we gaan dansen achter het kerkplein. Het was een heel mooi en leuk dansje, gegeven door een dansjuf. Daarna zijn we gaan boogschieten in het Passeurke. Dat was superleuk! Vervolgens deden we basket. Hier moesten we heel wat oefeningen doen, bv. In de ring gooien, dribbelen of een spel, ‌ Daarna hebben we gegeten en ten slotte hebben we judo gedaan. Het was een fijne, sportieve dag! Darya Willems (3c)


Lagere graad Op dinsdag 4 juni hebben we in het park van Schelle gesport. Eerst zijn we gaan boogschieten in het Gildenhuis. Toen had ik bijna in de roos geschoten Daarna zijn we judo gaan doen, het was heel leuk, maar ik heb me pijn gedaan. Daarna gingen we dansen. Het was erg leuk, maar het dansje was een beetje saai. Dan hebben we heerlijk gepicknickt en als allerlaatste zijn we gaan basketten. We hebben daar leuke basketparcours gedaan en daarna spelletjes met de bal en het was een een heeeeeeeeeeeeeeeel leuke sportdag! Sari Caremans (3a) Op een dinsdagmorgen moesten we sportieve kledij aandoen, want we hadden een sportdag met de hele vierde leerjaar. We werden verdeeld in vier groepen en dan deden we vier sporten: kegelen, minigolf, skaten en tafeltennis. Tijdens de middagpauze kwamen ganzen of eenden onze lunch stelen, sommige waren bang en sommige niet. Dan had de juf ze weggelokt met een boterham maar ze kwamen terug dan moesten we de laatste sport doen dat ging goed, maar we moesten vroeger stoppen omdat er een storm op komst was maar die kwam pas uren later rond 21:00u ongeveer. OOHH! Wat een speciale dag. Amelie Laurent (4C) We gingen om half 9 naar de sporthal van Schelle. Daar deden we veel leuke sporten zoals: skateboarden, minigolven, tafeltennis en kegelen. Als eerste hadden we minigolven, dat was heel leuk. Vooral omdat de meester mee deed. Dat was nog leuker. We moesten in drie groepen verdeeld worden, ik zat bij Mattiz en Eli. Niemand van mijn groep had een hole-in-one maar de meester zijn groep wel. Vooral de meester zelf. Daarna hadden we skateboarden. Toen moesten we bescherming aandoen. Daarna mochten we 5 minuten vrij spelen. Dan was er iemand die ons truckjes leerde en die waren heel cool. Toen kregen we ons 10-uurtje, dat was heel lekker. Dan gingen we beginnen aan tafeltennis en kregen we allemaal een palletje en moesten we van de ene kant naar de andere kant wandelen. Daarna deden we wedstrijdje tegen de bazen van de tafeltennis en ik zat 1 keer in de finale tegen de meester. Maar ik ben verloren. Dan hadden we kegelen. Ook wedstrijdje. We zaten met 9 in een team. We zijn ook gewonnen. Dan hebben we nog veel gelachen. Dan gingen we om half 4 terug naar school. Het was nog heel leuk. Nand Van Den Broeck & Illa Nevens (4a)


Kleuterschool 3K

7 juni ‘19


Lagere school

Hallo wij zijn Zane en Félice uit 5b en wij doen allebei mee aan de schoolvoetbal. Hoe gaat het te werk? Eerst komen kinderen van het 6de leerjaar vragen aan het 3de ,4de ,5de en 6de leerjaar of je wilt meedoen. Als je wilt meedoen schrijf je je in (het is niet verplicht). Je wordt in verschillende ploegen verdeelt door de kinderen van het 6de leerjaar. Al de ploegen krijgen een naam zoals Barcelona ,… . Het team dat altijd wint speelt tegen de juffen en de meesters . Félice speelt in de ploeg Liverpool en Zane speelt in Juventus. De wedstijden worden gespeeld tijdens de middag. Na de wedstrijden worden de punten opgeteld en genoteerd. De keeper mag niet uit de kring komen en de spelers niet in de kring anders wordt er een penalty genomen. Het duurt ongeveer een half uur en in het midden van de wedstrijd wisselen ze van kant. Dat betekent dat de keeper naar de andere goal moet. Dit is het einde van ons verslagje en als je wil kun volgend jaar als je in het 3 de 4de 5de of 6de leerjaar zit meedoen. Félice Demeersman & Zane Lahaye (5b)


wedstrijden Chelsea 2 - 3 FC De Kampioenen Real Madrid 8 - 2 Barcelona

Liverpool 2 - 4 Juventus Atletico Madrid 2 - 2 Ajax Chelsea 5 - 4 Real Madrid FC De Kampioenen 6 - 2 Barcelona Liverpool 6 - 2 Atletico Madrid Juventus 3 - 3 Ajax Chelsea 7 - 0 Barcelona FC De Kampioenen 9 - 5 Real Madrid Liverpool 6 - 5 Ajax Juventus 5 - 7 Atletico Madrid


Chelsea

Real Madrid

Liverpool

FC De Kampioenen

Lars VdD (6b) Mauro (4b) Sten L (4b) Cara B (5b) Liam H (6a) Zatara R (5a) Matthias C (5b) Nand VdB(4a) Finne VdD (4b) Noor H (4a) Selyan B (3a) Yana C (3a) Sumaya R (3b)

Bert VdA (6b) Mattis S (6a) Nenath DM (5a) Tina VR (5b) Maurice V (4b) Noah W (4b) Jonathan C (4b) Milla F (4a) Stien H (4a) Cristian G (3a) Arno DS (3b) Jitske V (3b)

Valeri D (6a) Yani S (6a) Rayan A (5a) Lander S (5b) FĂŠlice D(5b) Jason G (4a) Minka G (4b) Mila Nore (4b) Ilyas A (4a) Jerko DS (4a) Wassim L (3a) Renske B (3a) Stecia Y (3a)

Robin S (6a) Jean S (6b) Ferre H (5a) Hanne F (5b) Kobe H (4a) Juul A (4a) Robbe VD (4b) Erblina R (4b) Evelyne VM (4a) Luka L (3b) Daan D (3b) Yennie N (3b) Arwen M (4b)


Atletico Madrid

Juventus

Ajax

Barcelona

Dante R (6b) Andries D (5a) Rube T (5b) Ayco S (6b) Mats W (4b) Tuur H (4a) Niels S (4a) Lotte VdS (4b) Elena DB (4a) Andreas VR (3b) Yoran D (3a) Sari C (3a) Lynn V (4b)

Nicolas EB (6a) Phoenix VC (6b) Damian T (5b) Sander G (5a) Eli L (4a) Mattiz B (4b) Timon C (4b) Sidney VC (4) Liam R (3a) Jana VV (3a) Zane L (5b) Nora VI (4b)

Yarne V (6a) Marie VdB (6b) Milo G (6b) Emilie (5b) Jorid V (5b) Xander V (4b) Senne VO (4b) Jules (4b) Illa N (4a) MairĂŠ V (3a) Julie B (3a) Moussa A (3a)

Ethan S (6b) Gustaaf W (6b) Ashraf (5b) Lieze R (5b) Thibe S (5a) Jasper T (4a) Reyan S (4a) Wout (4b) Lalita VH (4a) Axl B (3a) Lene S (3a) Indra VO (3a)


Papa’s - 3KC

Kleuters 3KC


Als 10 op 10-school dragen wij verkeersveiligheid en verkeersvriendelijk naar school komen hoog in ons vaandel. Met de verkeersgroep proberen wij dit op verschillende manieren te stimuleren. Zo organiseren we doorheen het jaar regelmatig een actie (strapdag, fluoperiode, gouden schoen, verkeersweek, ‌) om deze punten actueel te houden. Wij waarderen ten zeerste alle inspanningen - hoe klein ook - want wij zijn er ons heel erg van bewust dat het organiseren van het piekmoment ’s morgens niet te onderschatten is. Wij wensen u een verkeersvriendelijk schooljaar !


September: Tijdens de maand september staat de strapdag op het programma.

Wie kan stapt of trapt naar school. November: Onze school, een FLUO-SCHOOL

Fluo aan en helm op = TOP December: Onze school, een fluoschool “

Oktober: Het wordt ‘s morgens al wat donkerder.

Haal de fluovesten maar boven ! Na de herfstvakantie verwachten we dat iedereen een fluovest draagt. OOK wie met de auto wordt afgezet of te voet naar school komt. Kinderen kunnen dat niet alleen opvolgen. Hier hebben ze echt de steun van thuis nodig!

Januari: Laat ons in 2019 de positieve spirit zeker verder zetten.

Zien en gezien worden! Februari: Ook in de winter ruilen we de auto voor de fiets. Maart: We ervaarden een enorme medewerking bij het dragen van de fluovesten! Echt fijn! Kinderen kunnen dit niet zonder steun van hun ouders. We blijven ze nog dragen tot de paasvakantie! Fietsen worden gecontroleerd! April: Onze fluohesjes mogen terug opgeborgen worden. Is je fiets helemaal terug in orde?

Mei: Deze maand gaat heel veel aandacht naar de verkeersweek. De lessen theorie worden hier in de praktijk omgezet. We oefenen heel concreet dagdagelijkse situaties in het verkeer en dat met de hele school. Juni: Onze school werkt samen met de gemeenteschool mee aan een project vanuit de gemeente. Aangemoedigd door een soort digitaal puntensysteem worden we aangespoord om te voet of met de fiets naar school te komen.


Van 6 mei t/m 10 mei loopt in Schelle de week van het verkeer. Deze laten we op school niet ongemerkt voorbijgaan. We bundelen dan ook een aantal verkeersactiviteiten samen in deze weken. In samenwerking met het gemeentebestuur en de gemeentelijke basisschool werkten we een heel project uit. *** In een tijd van dichtslibbende wegen en groeiende files is nadenken over verkeer en mobiliteit een belangrijk item in ons leven en dus ook zéker in ons schoolgebeuren. Gedurende de hele week, trachten we zo milieuvriendelijk en veilig naar school te komen. Elke dag wordt er een telling gemaakt en zien we een tussenstand op een grote slang en digitaal. Wij roepen u dan ook op om actief mee te werken aan een “verkeersveilige schoolomgeving”: Matig uw snelheid, vermijd het gebruik van koning auto voor korte afstanden, draag een fietshelm, gebruik een fluovest, spreek af met anderen van de buurt om een pool te vormen,…


Ook bij onze kleuters wordt er veel aandacht besteed aan verkeersveiligheid. Spelenderwijs worden ze ondergedompeld in het verkeer. Onze allerkleinsten testen hun fietsvaardigheden in het fietsparcours, de politie brengt een bezoekje op school en onze oudste kleuters zetten hun kennis om in de praktijk. Zij trekken er voor de eerste keer met de fiets op uit! Een hele belevenis. Dank u wel aan alle begeleiders! Hopelijk tot volgend jaar! *** Deze week was het VERKEERSWEEK op onze school. De juf had ons gevraagd om naar school te komen zonder de auto te gebruiken, want dit is veel beter voor het milieu. Om goed van start te gaan met de verkeersweek, kwam onze volledige klas met de fiets, step of te voet naar school. We droegen allemaal ons veiligheids'fluo'vestje. Bij aankomst in onze klas moesten we allemaal de 'verkeersfles' invullen. Hierop schreven we dan met welk vervoersmiddel we naar school zijn gekomen. Op dinsdag MOESTEN we met de fiets naar school komen. De juffen een leerlingen van het 6e jaar hadden een leuk parcours gemaakt en alle klassen met het parcours met de fiets afleggen. Onze juf was ook met de fiets gekomen en deed mee het parcours, dat vonden we wel grappig. Woensdag was het een korte dag, we hebben dan enkel de verkeersfles ingevuld. Donderdag zijn we met de klas op stap gegaan door Schelle, door het verkeer. De juf vertelde ons over de: haaientanden, het rond punt, waar te stoppen met de fiets en waar we moesten oversteken. Dat vonden we zeer interessant. De laatste dag was de leukste dag, WIELTJESDAG! Iedereen op school kwam met wieltjes. Steps, skates, fiets, skateboard, slangenskateboard, .... Tijdens het speeluurtje mochten we een parcours afleggen met onze wieltjes. Dit was het einde van een zeer leuke en leerrijke verkeersweek! Sid Mewis (1c) *** Op 7/5 is de week alles op wieltjes van start gegaan. We zijn te voet met onze fietsen in ons handen naar de sporthal gegaan. Daar hebben we een fietsparcours afgelegd. De leerlingen van de Peperstraat waren er ook bij. Op 9/5 hebben we een wandeltocht gedaan in de straten van Schelle. We hebben allemaal onze fluohesjes aangedaan. We moesten iets vertellen over de verkeersborden die we tegenkwamen. De bedoelig van de tocht was verkeersborden herkennen en de verkeersregels leren en wie waar mag rijden of stappen. Op 10/5 en de laatste dag van de week hebben we op de speelplaats een parcours afgelegd op wieltjes, zoals: steps, fiets, rolschaaten en skateboard. Het parcours bestond uit over planken rijden, tussen paaltjes rijden, rond de blokjes rijden, het was een leuke week op wieltjes! Gul Yilmazer (2c)


Onze school is een milieubewuste school. Samen met enkele enthousiaste MOSjuffen & MOSketiers, is de MOSraad ontstaan.

“MOS = MILIEUZORG OP SCHOOL” *** Raap jij wel eens vuil op of doof je het licht, sluit je de deuren, vind je recycleren een plicht, kleurt je hart vaak mosgroen? Dan ben je een natuurheld en daar moeten we iets aan doen! Bedankt aan iedereen die iets goed doet voor het milieu!


September: Oktober: Bij aanvang van het schooljaar drukken Onze plannen voor groenere speelplaatsen we er nog eens op dat we bij ons op school krijgen meer en meer vorm. Om alles waarwater drinken en dat liefst in een eigen over we dromen te kunnen realiseren, houdrinkbus. Ook zilverpapier en apart ingepakte den we ook dit jaar een appelverkoop. koeken trachten we echt te vermijden. Verder blijven we proberen goed te sorteren en afval te vermijden. November: December: Ook al start er in onze schooltuintjes een rustperiode… Na een geslaagde appelverkoop kunnen er onze MOSketiers zitten niet stil. verder ideetjes voor de vergroening van de Zij willen geel graag verder werken aan de speelplaatsen uitgewerkt worden. vergroening van de speelplaatsen. Tijdens de koudste periode is het zeker de Net als vorig jaar proberen ze met een moeite om een laagje extra aan te doen en appelverkoop een extra centje in kas te deuren goed te sluiten. krijgen om hiermee op een groene manier Verluchten tijdens pauzes brengt aan de slag te gaan. nieuwe zuurstof aan! Januari: Februari: We voorzien geel graag af en toe frisse lucht in Dikketruiendag op 12 februari ‘19! de klas. Toch proberen we ,u ramen en deuren Wij hebben aandacht voor het leefmilieu van echt goed te sluiten zodat de warmte niet nu en morgen. Wij werken daarom met verloren gaat. onze kinderen rond de uitdagingen die de Misschien beginnen de voorbereidingen voor klimaatopwarming met zich de schooltuintjes stilletjes. meebrengt. Ook in de winter ruilen we de Helpende handen zijn hier zeker welkom. auto voor de fiets! Heeft u zin? Geef gerust een seintje aan de klasleerkracht! Maart: De moestuintjes worden klaargemaakt om April: groenten te verbouwen. Een dikke pluim voor 3L, die onze kippen zo We zitten rond de tafel om de speelplaatsgoed verzorgen! plannen concreet te kunnen uitvoeren! Mei:

Juni: Lentegroen baan zich een weg in ons schooltje. MOS’sers werken stevig aan een project om de speelplaats van de LS in de PS te Met de opbrengst van de appelverkoop werden ontharden en te vergroenen appelboompjes aangekocht.


Ik ben op zoek naar ‌

TUINMATERIAAL om het schooltuintje in de HS terug wat te vervolledigen.

harkjes, kniematjes, tomaatspiralen, plantenknijpers om tomaten aan een stok vast te houden, gieters en een slazwierder

Alvast bedankt, Juf Tinneke (4c)


En nu ‌

twee maanden rust tijd om te genieten van moeder natuur en alles wat ze ons zomaar geeft zonder er iets voor in ruil te vragen‌ Je zou voor minder MOSketier worden !


3de leerjaar

HET SPROOKJE VAN TSAAR SALTAN Het oude Russische sprookje van Poesjkin naar een Russische volkslegende leverde de ideale tekst voor de grote sprookjesopera van Nikolai Rimsky-Korsakov. Drie zussen vertellen elkaar wat ze zouden doen mochten ze trouwen met de Tsaar. De oudste zou een groot bruiloftsfeest voor alle mensen laten organiseren. De tweede zou voor alle mensen de allerfijnste kant laten klossen en de jongste zou de Tsaar een zoon met kracht en moed willen schenken. Toevallig heeft de Tsaar de wensen gehoord en kiest de jongste als bruid. De andere twee vrouwen worden, tot hun ontsteltenis, zijn kokkin en zijn weefster. De Tsarina raakt al gauw zwanger. Niet lang daarna breekt er oorlog uit en moet de Tsaar zijn jonge vrouw voor lange tijd verlaten. Als een grote en sterke tsarenzoon geboren is, stuurt de Tsarina haar man een bericht over het goede nieuws. Dit bericht wordt echter onderschept door de twee zussen en de boosaardige tante en de bode krijgt een geheel ander bericht mee: de Tsarina heeft een monster gebaard. Tsaar Saltan is diep bedroefd en stuurt direct een bode terug met de mededeling het geheim te houden tot zijn thuiskomst. Ook dit bericht wordt door de zussen onderschept en zij schrijven een brief met de opdracht aan de bojaren de Tsarina en haar zoon te verdrinken. Moeder en zoon worden in een ton gestopt en in zee gerold. De ton spoelt aan op een onbewoond eiland‌ Wat er daarna gebeurt blijft nog een verrassing! Dit sprookje en de muziek van Rimski-Korsakov vormen de rode draad voor de workshop waarin alle muzische vormen aan bod zullen komen.


Het verhaal over de munt. Het was dinsdag, wel wat spijtig dat juf Liesje deze dag niet kon komen. De munt klopte op de deur van de klas. De klas zat in een kring van stoelen gemaakt. Zij pakte haar koffertje en deed het open. Zij legde een doek over twee tafels en haalde er Russische kledij uit. Iedereen kreeg een taak, zoals de zeemannen. De hele klas kreeg een pak om aan te doen en dan ook nog de taak om toneel te spelen. Juf Ester liet muziek horen voor de zwaan en appartementen die moesten spelen. Dan beginnen we het laatste toneel en dan moesten we afronden. We moesten afscheid nemen van juf Esther, dat is de juf van de munt. Luka Lenders (3b)


3de leerjaar

Depot deluxe - Hemiksem

Het langverwachte vervolg op 'Van den Vos Reynaerde' Reynaert De Vos is reeds jaren verbannen. Rein en Rosseel, rekels van het zuiverste water, willen niets liever dan hun vader leren kennen. Hun zoektocht naar de waarheid over hun vader, ligt bezaaid met ondeugende vossenstreken. En dit onder het toeziende oog van hun zorgzame moeder Hermeline en de gewettigde Bruun de Beer. Het rechte pad was nog nooit zo ver weg. De voorstelling is een bewerking van het bekroonde boek 'Verhalen over de Vossenbroertjes' van Lida Dijkstra. En eert het vertellen van verhalen.


De Vossenbroertjes,… We kwamen aan bij de muziekschool van Hemiksem. We gingen een grote zaal binnen en gingen op een stoel zitten wachten. Na lang wachten startte het toneel eindelijk. Er ging een rood spotlicht op een man met een witte doek om zich, met zijn rug naar ons gedraaid. Ineens kwamen er 2 kleine vosjes en het voorste vosje had een worst in zijn hand. Ze deden Ninja achtig en wat geheimzinnig. En de man met het wit doek was weg. De 2 vosjes vroegen: “is mama hier?” Neen, hun mama was niet in het hol. Dat is goed zeiden ze in koor. Dan kunnen we de worst lekker opsmullen. Net toen ze een hap van de worst wilden nemen, kwam bruin de beer en zag ze met de gestolen worst en pakte ze aan hun hals op en zei: “betrapt!” en pakte de worst af! Ik zei het nog tegen jullie mama. De 2 vosjes gingen lopen. Bruin wilde een hap van de worst nemen, toen 1 van de broertjes opzij sprong en de andere pakte de worst uit bruin de beer zijn handen. Ze gingen ervan eten! Tegen de avond kwam hun mama thuis en zei dat ze een mand appelen gevonden had in het hol. Wat erna gingen ze eten en daarna slapen. Ze vroegen achter een verhaaltje over hun papa. De volgende ochtend vonden ze een armband, maar bruin de beer zag ze en betrapte ze en zei : “ ik ga het zeggen tegen jullie mama” Die avond zei bruin de beer het tegen hun mama, maar ze moesten naar de cel. Die avond keken de vosjes in een holletje in het hol en daar stond hun papa. En die zei: “gaan we op wereldreis met zijn allen van het gezin?” “JA” zeiden de vossenbroertjes in koor! Einde! Mil Boen (3b)


Er kwam een muzikant in de klas, dat was leuk. Ze speelt en geeft les in Hobo. Het was de juf van Finne uit mijn klas 3b en van Sari in 3a. Zij spelen dat ook. De juf was heel lief, haar naam is juf Ineke. Finne en Sari mochten een liedje spelen. De hobo lijkt een leuk instrument. Het is een lange fluit met een grotere achterkant. We leerden met een rietje een hobo maken, dat doe je door van boven een hoekje aan alle twee de kanten eraf te doen. Het klinkt wel helemaal anders maar is een leuk muziekinstrument. Je moet het zeker eens proberen te maken. Op 15 juni is het opendeurdag in de academie. Ik hoop dat Finne en Sari nog veel mooie liedjes mogen spelen. groetjes uw reporter Jitske Vonck (3b)


Muziek... brengt je geest tot rust

als het stormt in je gevoel


in Pushkar - Indië Wat is Mandala School Mandala School is een school voor straatkinderen, die zorgt voor basisonderwijs (lezen, rekenen) en de mogelijkheid biedt om door te stromen naar de regulieren scholen. De kinderen komen een halve dag en krijgen naast les ook een ontbijt en middagmaal. Tussen de lessen door is er tijd om te spelen. De Mandala School zorgt ervoor dat deze straatkinderen zich even 'kind' kunnen voelen, zonder te moeten gaan bedelen of werken. *** Door de presentatie van Dieter, papa van één van onze leerlingen, leerden onze leerlingen het project kennen. We hopen dat het een stukje bewondering opwekte en dat ze daarnaast ook zien dat deze school voor straatkinderen in Pushkar (Rajastan, Indië) onze steun kan gebruiken. Ons team heeft dit project gekozen om te steunen tijdens de vastenperiode. Als slotmoment van de vasten richten we naar jaarlijkse gewoonte een sobere maaltijd in op donderdag 4 april 2019. We eten dan met z’n allen droog brood met een appel en drinken gewoon water.


Een fiets voor Ayko. Een paar dagen geleden vertelde de juf iets en dat vond ik een goed idee. Ayko wilde graag altijd meefietsen met de klas als we op uitstap gingen maar hij kon niet zo ver fietsen met zijn heup. Dus het idee was om centjes te verzamelen voor een elektrische fiets voor Ayko. Dus we hebben koekjes verkocht met de klas. En Lene, Ferre en ik hebben ook snoepzakjes verkocht. We hadden een goede opbrengst !! Nu hebben we zelfs nog geld over. We moeten nog denken wat we met dat geld moeten doen. Binnenkort komt de fiets van Ayko er aan ! Lien De Ridder (4C) *** Een elektrische fiets voor Ayko. Op een nacht lag juf Tinneke te piekeren over Ayko. Ze vond het erg dat hij niet met de klasuitstappen mee kon fietsen dus, dacht ze : dat gaat wel met een elektrische fiets ! De volgende ochtend vertelde de juf het aan de klas. Lene en ik hadden direct een idee. We gingen snoepzakjes verkopen in onze straat met zelf gemaakte etiketten er op. Dat leverde al 300 euro op. Maar het was nog lang niet genoeg. We hebben met de klas ook nog wafeltjes verkocht, wel 3000 wafeltjes !! Dat leverde zo veel geld op dat we zeker genoeg hebben voor een fiets voor Ayko. Noor Vaerten (4C)


11 mei 2019

je zingt

je danst je juicht je springt je lacht en dankt

voor deze dag‌.


25 mei 2019


Op zaterdag 18 mei was het schoolfeest! Daar kon je dan allerlei spelletjes spelen bv. het snoeprad en een bolletje en dat moest in het bakje vallen. Er was ook zo iets dat je moest schuiven en dan moesten de stokjes omhoog blijven staan. En je kon er ook iets eten. Maar natuurlijk op een schoolfeest moet je ook optreden. Dus het waren super mooie liedjes en er was ook een springkasteel. Darya Willems (3c)


Zoals het pluizig zaadje van de paardenbloem de knop loslaat, en zich laat meevoeren door een zachte bries, om ergens anders thuis te komen en nieuw leven te geven, ‌ zo moeten wij jullie loslaten, kansen geven en de wind zijn werk laten doen! Het ga je goed ! De directie en het leerkrachtenteam van SLS


Wat nemen we mee naar het

Klepjeskaft voor in de boekentas Ringmap (gewone dikte) voor in de bank Schrijfpotlood en gum voor thuis Schilderschort Turnzak Witte stevige turnpantoffels Witte sokken Donker marineblauwe short (jongens & meisjes) T-shirt met schoollogo (= aankopen in september via school)

6de klassers nemen afscheid van onze school en zetten de grote stap naar het Secundair onderwijs!

Kleuters nemen afscheid van hun kleutertijd‌. Klaar voor het 1ste leerjaar!


Met pensioen gaan is een hele eer, maar bedenk goed: je hebt nooit vakantie meer


Lieve reporters, leerlingen, leerkrachten, directie & ouders dit is de allerlaatste editie van de schoolkrant! Na 10 jaar, goed voor 30 schoolkrantjes, hou ik ermee op! Graag wil ik alle reporters die hieraan mee werkten van harte bedanken!

Greta Van Looveren


Directie PKa PKc 1Ka 1Kb 1Kc 2Ka 2Kb 2Kc 3Ka 3Kb 3Kc 1a 1b 1c 2a 2b 2c 3a 3b 3c 4a 4b 4c 5a 5b 5c 5d 6a 6b 6c LO MO Ondersteuning (Zorg & vlinderjuf )

Lizzy Van den Berge Meester Jan Van Ingelgem & Juf Stien Verschueren Juf Marike Callaerts & Juf Stien Verschueren Juf Wendy Hafki Juf Margot Roelandts Juf Kristel Mennes & Juf Els Hollevoet Juf Mireille Molders & Juf Nikki Daems Juf Sabina Van Pelt & Juf Heidi Alaerts Juf Chrisje Wyckmans Juf Veronique Schits & Juf Stien Verschueren Juf Joke Boussemaere Juf Sara De Mul Juf Sofie Schiltz Juf Sara Harding & Juf Greet Mennes Juf Jantine Horsten Juf Anke Mampaey Juf Ilse De Schrijver Juf Ann Fret & Juf Liesbeth Smet Juf Marleen Mennes & Juf Katrien Viskens Juf Liesje Peeters & Juf Katrien Viskens Juf Katrien Mampaey & Juf Katrien Viskens Juf Famke Mampaey Juf Debbie Aerts & Juf Elly Van Campenhout Juf Tinneke Van Havere & Juf Hilde Van Mieghem Juf Katleen Wachters Meester Jens Roscam Juf Hilde Van Reeth & Juf Griet Nees Juf Steffie Bouckaert Juf Veerle Van der Aa Meester Wim Van Hoofstat Meester Simon Janssens Juf Marjan Verheyden & Meester Thomas Degryse Juf Lotte Van Havere Juf Veerle Laevaert, Juf Veerle Verbist, Juf Greet Mennes (1lr), Juf Viviane Dieltjens (2ljr), Juf Linda Diricx (2ljr), Juf Katrien Viskens (3ljr), Juf Hilde Van Mieghem (4ljr), Juf Gretl Robyn (6ljr), Juf Veerle Linders (kleuters), Juf Heidi Alaerts (kleuters) Kinderverzorgster Juf Lara Van Tongerlo, ICT Juf Gretl Robyn & André Weyns


2 september ’19: 3 september ‘19: 5 september ‘19: 20 september ‘19: 22 september ‘19: 23 september ‘19: 24 september ‘19: 25 september ‘19: 5 oktober ‘19: 11 oktober ‘19: 24 oktober ‘19: 28 oktober ‘19 t/m 3 november ‘19: 11 november ‘19: 20 november ‘19: 22 november ‘19: 23 december ‘19 t/m 5 januari ‘20: 18 januari ‘20: 1 februari ‘20: 5 februari ‘20: 6 februari ‘20: 21 februari ‘20: 24 februari ‘20 t/m 1 maart ‘20: 8 maart ‘20: 10 maart ‘20 t/m 13 maart ‘20: 30 maart ‘20 t/m 3 april ‘20: 6 april ‘20 t/m 19 april ‘20: 1 mei ‘20: 2 mei ‘20: 4 mei ‘20: 10 mei ‘20: 16 mei ‘20: 19 mei ‘20: 20 mei ‘20: 21 mei ‘20: 22 mei ‘20: 27 mei ‘20 t/m 29 mei ‘20: 1 juni ‘20: 6 juni ‘20: 10 juni ‘20: 22 juni ‘20: 23 juni ‘20: 29 juni ‘20: 30 juni ‘20:

Start van het nieuwe schooljaar – onthaal met koffie (ouderraad) Infoavond KS Heidestraat: 19.00u Peperstraat: 20.00u Infoavond LS Heidestraat: 19.00u Peperstraat: 20.00u Strapdag (ouderraad) Welkomstontbijt Schoolfotograaf Peperstraat Schoolfotograaf Heidestraat Scholenloop Fuif van de ouderraad Facultatieve verlofdag: vrijaf Herfstwandeling LS Herfstvakantie Wapenstilstand: vrijaf Pedagogische studiedag: vrijaf Grootouderfeest Kerstvakantie Winterwandeling (ouderraad) Vlaaienslag Pedagogische studiedag: vrijaf Wegwijs in het secundair onderwijs (ouderraad) Carnaval Krokusvakantie Kindernamiddag (ouderraad) Zeeklassen (3de leerjaar) Bosklassen (6de leerjaar) Paasvakantie Dag van de arbeid: vrijaf Eerste Communie Facultatieve verlofdag: vrijaf 2de handsbeurs (ouderraad) Vormsel 3de kleuterklas blijft slapen op school Kleuterontbijt (ouderraad) Hemelvaart: vrijaf Brugdag: vrijaf Boerderijklassen (1ste leerjaar) Pinkstermaandag: vrijaf Schoolfeest in het park Pedagogische studiedag : vrijaf Receptie kleuters PS Receptie kleuters HS Picknick + receptie 6 de leerjaar Einde lessen 12.05u


voor onze afwezige en zieke juffen...

Graag alles naamtekenen aub!

Juf Kristel Mennes (1KC) werd voor de eerste keer oma

Warre

Wat heb je nodig in het *een stevige map voor in je boekentas *een stevige ringkaft (rug max. 4cm) *een kladschriftje om thuis woordpakketten en ander huiswerk in te oefenen *een turnzak met een t-shirt van de school, een marineblauwe short en witte turnschoenen/-pantoffels

een stevige dosis humor en heel veel zin in avontuur Heel belangrijk is dat je niets nieuw moet kopen. Als je kaften van dit jaar stevig genoeg waren, kunnen die zeker volgend jaar ook nog gebruikt worden! Tot in september, de juffen vh 3de leerjaar!


WISTJEDAT‌. Er elke morgen een heel team vrijwillig ouders, grootouders en leerlingen van 5 & 6 klaar staan voor onze leesmaatjes? De leesmaatjes zijn leerlingen van het 2 & 3 de leerjaar die een leesachterstand of leesstoornis hebben. Ze lezen een kwartiertje per dag individueel met hun begeleider. 3 keer per jaar worden zijn extra getest op niveau.

Wat fijn dat je ziet hoe zij vooruitgang boeken! Lieve leesbegeleiders dank u wel, dat ik elke dag opnieuw op jullie kan rekenen!


NIEUWE mensen om een nieuw KRIEBELTEAM samen te stellen! Interesse? Geef je naam en telefoonnummer door aan onze directie !

LUIZEN Iedereen kan hoofdluizen krijgen. Hoofdluizen zijn ongevaarlijk. Wel kunnen ze voor veel ongemak zorgen. Wie met het vervelende probleem wordt geconfronteerd hoeft zich niet te schamen of schuldig te voelen. Hoofdluizen zijn kleine, grijsbruine, kruipende insecten van 2 tot 5 millimeter groot. Ze kruipen over de hoofdhuid en haarwortels, vooral achter de oren en in de nek. Ze veroorzaken soms jeuk. Neten zijn de luizeneitjes. Ze kleven vast aan de haren dicht bij de huid. Neten hebben een grijswitte kleur en de luisjes komen uit na 1 week! Preventief behandelen met producten heeft gĂŠĂŠn enkele zin! Wij vragen wel om regelmatig het haar van uw kind te controleren. Lange haren worden best samengedaan in een vlecht of een knotje.


WAT MOET U DOEN ALS UW KIND LUIZEN HEEFT? U kan kiezen tussen 2 manieren van behandelen: 1. De Natkammethode Doe dit op dag 1/5/9/13 (dus alle 4 dagen) Op dag 14 zouden alle luizen en neten weg moeten zijn! Indien niet, behandeling herhalen! Hiervoor heb je nodig: gewone shampoo, conditioner (crèmespoeling of balsem), een gewone kam, een luizenkam met fijne tandjes (apotheker), witte keukenrol • was het haar met gewone shampoo • Wrijf het haar in met véél conditioner en spoel niet uit! Kam het haar met een gewone kam om de knopen te verwijderen. • Kam het haar van achter naar voor (tegen de hoofdhuid aan) met een luizenkam. Start bij het ene oor, en schuif na elke kambeweging op naar het andere oor, van links naar rechts en van rechts naar links. Veeg na elke kambeweging de luizenkam af aan een wit stuk keukenrol. Zo kan u controleren of u luizen en/of neten heeft uitgekamd. Spoel het haar uit, kam met een gewone kam het haar naar achteren. Kam nog eens met de luizenkam van voor naar achter, van links naar rechts en omgekeerd. In totaal dien je minstens een kwartier te kammen 2. Een luizendodend product gebruiken Een behandeling opstarten met luizen dodend product bij voorkeur op basis van siliconen. Deze producten zijn verkrijgbaar bij uw apotheker. Volg tijdens de behandeling nauwkeurig de richtlijnen van uw apotheker en de gebruiksaanwijzing van het product. WAT IS NOG BELANGRIJK? • Controleer alle gezinsleden, indien ze ook besmet zijn behandel ze dan gelijktijdig. • Reinig goed de kammen en borstels, ook de luizenkam, na elk gebruik! • Ververs de kussenslopen bij elke behandeling. De luizen kunnen gedood worden door de kussenslopen te wassen op 60° of 15 minuten in de droogkast van 70° te steken. • Was jassen, mutsen, sjaals, haarbanden… Voorwerpen die niet warm gewassen kunnen worden kun je 14 dagen in een plastic zak steken of in de diepvries leggen. Het kriebelteam


Hé daar, vakantie!

De vakantie staat om het hoekje. Ik sta al klaar met mijn valies en een boekje.

Bijna neem ik afscheid van mijn vriendjes in de klas. Eventjes niet meer in de rij, niet meer in de pas. We hebben samen gelachen, soms ook traantjes gedeeld. En uren lang gespeeld! Nu is het bijna tijd om “DAG” te zeggen…

En volgend jaar een nieuwe weg af te leggen!


Nieuwsdienst: “SLS, een school met vaart�

ZILL zin in leren, zin in leven Respect, verbondenheid, creativiteit & zelfontplooiing Met dank aan de reporters, ouders, vrijwilligers, Leerkrachten, juffen van het secretariaat & directrice voor hun medewerking, enthousiasme & inzet! *** Schoolkrantje on-line te lezen via de website: www.sint-lutgardis.be

Sint - Lutgardisschool Peperstraat 15-17 / Heidestraat 81 - 2627 Schelle - 03/887.42.06

Profile for Sint Lutgardisschool Schelle

Schoolkrantje juni 2019  

Schoolkrantje juni 2019  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded