HASÉ 2017 júniusi száma

Page 1

Horgász OB Ba k e l lt

SSZ Hallássér MH ü

íjasaina kn lönd kü

g – előadá nsá sS o t z

pontjai a k özb szem s é

D EU

Finn ülés

Mi n

olója zám es

6

eresd a Sany AK it

nij

pontban a zép bi Kö

„Vali né

… volt e”

18

nk i e d

HO EF

temes ter egye vez Az

hallássérültek • alapítva 1892 CXXVI. évfolyam • 2017. június

H küldötte kb

4

sben erzé esz

kon lno zo

énye rem ye

akon nújl o t a

10

23

34

36


köszöntő

2

Kedves Olvasó! Folytatódik a Siketek Európai Szövetsé­ géről (EUD) szóló beszámoló: ezúttal a Finnországban tartott elnökségi ülésről olvashatnak.

köszönhetően 2017. június 1-től kötelezővé vált az egyetemes tervezés szempontjainak figyelembe vétele a közbeszerzési kiírásokban.

2017. november 11-én, melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk. A rendezvény helyszíne Budapesten a XII. kerületi MOM SPORT Rendezvénycsarnok lesz.

A Nagyothallók Európai Szövetsége (EFHOH) megtartotta éves küldöttgyűlését Londonban. A küldöttgyűlés eseményeiről a SINOSZ által delegált országos elnökségi tagok írtak részletes beszámolót.

Folytatjuk a beszámolót a SINOSZ országos elnökségi üléseiről is. Közösségi tér rovatunkat olvasgatva Önök is részesei lehetnek a tagszervezeteinkben országszerte zajló eseményeknek.

A rendezvényre színes, látványos színpadi műsorral, kiállítással, filmvetítéssel és játszóházas gyerekprogrammal készül a Szövetség, hogy kicsi és nagy is jól érezze magát. Ismét együtt tölthetünk egy felejthetetlen napot, amikor az egész országból összesereglik ezernyi siket és nagyothalló, idős és fiatal érdeklődő, így rég nem látott ismerősökkel találkozhatunk újra és új ismeretségekre tehetünk szert a sorstársi közösségben.

Jó hír a fogyatékossággal élőknek, hogy a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa (FESZT) lobbitevékenységének

Ebben az évben 110 éves lesz a SINOSZ. Szövetségünk megalapításának 110. évfordulóját egy országos, nagyszabású rendezvénnyel ünnepeljük meg

110 ÉVES A SINOSZ ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT!

2017. NOVEMBER 11.

BUDAPEST, MOM SPORT RENDEZVÉNYCSARNOK https://sinosz.hu/110-eves-a-sinosz-rendezveny/

A rendezvényről és az előkészületekről folyamatosan tájékoztatunk majd lapunkban is, továbbá a https://sinosz. hu/110-eves-a-sinosz-rendezveny/ honlapon, a SINOSZ központi Facebook oldalán (Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége) is folyamatosan frissülő információkat olvashatnak a jövőben. Györgyjakab Zsuzsa felelős szerkesztő

Hallássérültek A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének havi lapja • CXXVI. évfolyam • június • ISSN 0237-3271 • Felelős kiadó Ormódi Róbert, igazgató • Kiadja a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége, 1068 Budapest, Benczúr utca 21., szerkesztoseg@sinosz.hu, www.sinosz.hu • Felelős szerkesztő Györgyjakab Zsuzsa • Korrektor Jámbor Andrea • Lapterv és tördelés Tábori Tamara, Grafikus Operátor Centrum Kft., www.gocpont.hu • Nyomda Print City Europe Zrt., www.printcityeurope.hu • Felelős vezető Nagy Bernadett • Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Hírlap Terjesztési Központ, Postacím: 1900 Budapest • Előfizethető az ország bármely postáján, a hírlapot kézbesítőknél, www.posta.hu WEBSHOP-ban (https://eshop.posta.hu/storefront/), valamint megrendelhető e-mail-en: hirlapelofizetes@posta.hu, levélben a MP Zrt. 1900 Budapest címen és telefonon: 06-1-767-8262 • Előfizetési díj egy évre 2400 Ft, fél évre 1320 Ft, egy szám ára 250 Ft • Példányszám 1600 db • A beküldött kéziratokért és fényképekért felelősséget nem vállalunk, azokat nem őrizzük meg és nem küldjük vissza. Fenntartjuk a jogot a kéziratok olvasószerkesztett formában való közlésére. • Lapzárta minden hónap 17-én.


3

kitekintő

betekintő

iránytű

4 6

t a r t alom

Mi történt az EUD berkeiben 2017-ben? – 3. rész EFHOH küldöttek beszámolója

10 Érvényesülniük kell az egyetemes tervezés szempontjainak a közbeszerzési eljárásokban! 11 Neked munka, nekem álom!

12 SINOSZ Rendkívüli elnökségi ülés – 2017. január 14. 15 Közérdekű

közösségi tér

sport

18 Mindenki „Vali nénije” volt… 19 „Nekem a 110” Nógrád megyében 20 Mit kell tudni a számítógép-függőségről? 22 A jelnyelvi törvényről és a médiatörvényről beszélgettünk 23 Középpontban a biztonság – előadás volt Szolnokon 24 „Jogtudatos” előadás volt Salgótarjánban 25 Békéscsabán találkoztunk… 26 Anyák napi beszámoló Szentesről 27 Mosolyért sült a palacsinta Solton A Nyíregyházi Állatparkban jártunk a SINA-HBME-i gyerekekkel 28 Érzékenyítő foglalkozást tartottunk Szombathelyen 29 Bűvész a klubnapon 30 Rendőrségi előadás volt Veszprémben 31 Életmentés volt a téma Hódmezővásárhelyen 32 Nőnapoztunk Kaposváron 33 A megyei elnököt búcsúztattuk Veszprémben Kártya- és sakkverseny Orosházán 34 A Keresd a Sanyit vetélkedő különdíjasai részt vettek a nyereményprogramjukon 35 Bunkertúra a Csepel Művekben

36 MHSSZ Hallássérültek Horgász OB Balatonújlakon

38 Hitélet 39 Társkereső


kite k i ntő

4

Mi történt az EUD berkeiben 2017-ben? 3. rész

Februári és márciusi lapszámunkban olvashattak az EUD (Európai Siketek Szövetsége) 2016. évi elnökségi üléseiről. Most a 2017. év eseményeivel folytatódik a beszámoló. ROVANIEMI, 2017. FEBRUÁR A decemberi ülés után nem telt el sok idő, máris úton voltunk február elején a Mikulás hazájába, Finnországba, azon belül is a Mikulás városába: Rovaniemibe. Markku Jokinen, az EUD elnöke, egyben a Finn Siketek Szövetségének (FAD) igazgatója meghívására gyűltünk össze Rovaniemiben az újabb elnökségi ülésre. Direkt nem Helsinkibe hívott minket, hanem az északi régióba, hogy az ottani siket közösséggel is találkozhassunk. Ha már Finnország, akkor ropogós téli hideg, friss hó, barátságos faház, forró szauna, ez várt minket, igazi finn faházakban szállásoltak el minket, magunknak készítettük a reggelit, befagyott, hólepte tóra néztünk ki reggelente. A hangulatos reggelek után azonban várt minket a munka. Péntek reggel az Arktikumba mentünk, a Rovaniemiben lévő sarkköri múzeumba – sajnos nem volt időnk nézelődni, hiszen ott tartottuk az elnökségi ülést, egy kisebb teremben. Aznap és másnap szokás szerint végigvettük a „kötelező” témákat, meghallgattuk az igazgatói beszámolót az elmúlt időszak munkáiról, tevékeny­ ségekről. Áttekintettük a projekteket, a 2016-os beszámoló tervezetét, és a 2017. év pénzügyi és szakmai tervet is – tekintettel a májusi közgyűlésre is.

Kezdődik a szeminárium

Alfredo

Lolo

Mark

Markku

Megtettük a szükséges előkészületeket a májusi szemináriumhoz, workshophoz és közgyűléshez (választáshoz), kijelöltük a határidőket (meghívók, javaslatok, napirendek, jelentkezések az EUD elnökségbe stb.). Kijelöltük a workshop és a szeminárium témáit. A workshopot két elnökségi tag vállalta. Lolo Danielsson a nők jogai, azon belül a siket nők jogai témáját ölelte

fel, míg én újra elővettem a tagsági díj témáját, abban bízva, hogy az új javaslatot a workshop alatt át tudjuk beszélni, és a közgyűlésen támogatni fogják a delegáltak, és lezárul a 3 éves vita. Az EUD célja egy újabb könyv kiadása is. Most az ENSZ Egyezmény 24. cikkelyéhez kapcsolódva az oktatás témáját


5

Elnökségi ülés

járnánk körbe, ennek a szakmai felelőse Katja Reuter munkatárs, az elnökségből pedig Markku és Lolo fog szakmai segítséget nyújtani ehhez a munkához. Frankie Picron és David Hay is beszámoltak a munkájukról: NEXES-projekt, DeSigns-projekt, illetve az EUD médiafelületei, kommunikációja. A munka mellett azért Markku és finn kollégái gondoskodtak kis meglepetésről is: pénteken este Hóhotel Jégéttermében vacsoráztunk, nagyon is jólesett a forró paradicsomleves… Szombaton pedig több városból is jöttek siketek a délutáni szemináriumunkra, amelyen Mark bemutatta EUD munkáját, tevékenységét, Markku a jelnyelv európai helyzetét ismertette, Lolo az oktatás témáját boncolgatta, Alfredo a foglalkoztatás témáját érintette, míg Humberto és jómagam az egyenlő esélyű hozzáférést elemeztük az ENSZ Egyezmény és több ország jogszabálya

k i tekintő

Jégétterem

alapján. Aznap este a helyi siketekkel vacsoráztunk, nagyon érdekes volt a helyi tapasztalatokat, élményeket hallgatni. Számomra felejthetetlen élmény, amikor az egyik férfiről kiderült, 8 siket gyermeket nevelnek a feleségével! Az egyik hölgy elmesélte, hogy ők 14-en vannak testvérek, és ebből fele siket, fele halló… Egy tagbaszakadt férfi pedig a sítúráiról, vadászatairól mesélt, volt, hogy beszakadt alatta a gyors sodrású folyó jege, alig tudott kimászni és elgyalogolni a több kilométerre lévő vadászházig, hogy ott át tudjon melegedni. Érdekes világ Lappföld is…

Desszert jégágyon

Utolsó nap már csak arra maradt időnk az indulás előtt, hogy a reptér mellett lévő Mikulás-faluban körbenézzünk, lefényképeztessük magunkat a híres Joulupukkival, azaz magával az „eredeti” Mikulással. A következő lapszámban a Máltán, Vallettában megtartott elnökségi ülés beszámolójával folytatom, ahol lezajlottak az EUD tisztújító választásai is.

Rénszarvas-simogató Dr. Tapolczai Gergely SINOSZ országos elnökségi tag EUD alelnök


kite k i ntő

6

EFHOH küldöttek beszámolója 2017. május 5-én az EFHOH (Nagyothallók Európai Szövetsége) éves küldöttgyűlését, másnap 2017. május 6-án EFHOH-NADP konferenciát tartották meg Londonban, melyre két személyt delegált a SINOSZ Országos Elnöksége. A NADP („Siketek Országos Szövetsége” – a siketté váltak szervezete az Egyesült Királyságban) volt a rendezvények befogadó házigazdája.

A helyszínek akadálymentesen megközelíthetőek voltak, vezetékes indukciós hurok és írótolmácsolás, valamit orális tolmácsolás állt rendelkezésünkre. A pénteki esemény nyitóbeszédét az EFHOH elnöke, Marcel Bobeldijk és alelnöke, Lidia Best mondta el, kiemelve az időskorban szerzett hallássérüléssel kapcsolatos felmérések fontosságát. A 2016os évi szakmai és pénzügyi beszámolók után a 2017-2018-as szakmai és pénzügyi terveket is elfogadták a küldöttek, Magyarország 4 szavazattal volt jelen. Az EFHOH kéri az Európai Bizottságot, hogy a hallásproblémákkal is foglalkozzon. A halláskárosodás jelenjen meg az európai népességszámlálásokban, lakossági felmérésekben, mert a statisztikákkal a közszféra jobban megérti ennek fontosságát. Példaként a norvég nagyothallók szervezete most együtt dolgozik a Skandináv Nagyothallók Szövetségével

(NHS, de nem az angol egészségügy rövidítése, hanem Nordiska Hörselskadades Samarbetskommitté), összesen 6 skandináv országból 8 nagyothalló szervezet. Az együttműködés keretében felméréseket készítettek a nagyothallókkal kapcsolatban és azt mondják, hogy ennek mintájára kellene az EFHOH-nak is statisztikákat készíteni. Az NHS, mint a 8 hallássérült szervezetet összefoglaló ernyőszervezet, 120.000 taggal, tárgyaltak több témában is a norvég parlamenti döntéshozókkal, sikerrel, sok mindent elértek. A beszámolóban elhangzott, hogy az EFHOH az EDF-fel (Európai Fogyatékos­ ügyi Fórum) is együttműködik. Marcel Bobeldijk az EDF elnökségének is tagja. Az EFHOH az EDF tagjaként támogatta az European Accessibility Act direktíva létrejöttét, főleg az oktatás és technológia témákban, ezenkívül támogatta az audiovizuális média (tévék) szolgáltatásokkal (AVMSD) kapcsolatos irányelvet is.

Az EFHOH együttműködik az ENSZ Fogyatékossággal élők jogaival foglalkozó Bizottságával és más szervezetekkel (IDA, STI, WHO) is, hogy a fenntartható fejlődés céljai mindenki számára elérhető módon valósuljanak meg. Fontos az ENSZ Egyezmény végrehajtásában az, hogy a fogyatékossággal élők szervezeteket is befogadják és teljes körűen részt vehessenek a végrehajtásban. Reklámozták a jövőben megrendezni kívánt konferenciákat is. 2017. októberben Berlinben a jövőbeli hallássegítő technológiákról szóló IFHOH konferencia lesz megtartva (‘Future Loops’ 4th International Accessibility Conference on Hearing Loops and Hearing Technology), 2018. május 25-27-én pedig Ljubljanában lesz a következő IFHOH kétéves küldöttközgyűlés, EFHOH éves küldöttközgyűlés és ehhez kapcsolódó konferencia. 2020ban lesz a következő IFHOH kongresszus, ami kétévente van.


7

Lidia Best beszámolót tartott az idős­ korban hallássérültté váltakkal kapcsolatos kutatáson dolgozó munkacsoport munkájáról és eredményeiről is, mely az EFHOH égiszén belül alakult meg. Marie Denninghouse, az EDF mobilitással és tömegközlekedéssel foglalkozó munkatársa az EDF munkájáról és a tömegközlekedésről tartott előadást. Beszámolt arról is, hogy hol áll most a European Accessibility Act követel­ ményeit elfogadó folyamat, amely alapján egységessé tudják majd tenni a termékek és szolgáltatások elérhetőségének szabályozását Európában. Ennek részleteit be kell majd építeni a mindenki számára nyújtandó termékekbe és szolgáltatásokba, a hallássérülteket segítő okostelefonokba, tabletekbe, számítógépekbe, jegy automatákba, televíziókba, e-könyvekbe, online vásárlófelületekbe, bank automatákba. Az indukciós hurkok telepítésére különösen gondot kell fordítani szakemberek és mérőműszerek segítségével, – emelte ki egy küldött. Norvégiában, – akik egyébként jól állnak az akadálymentesítés terén –, a vonaton nem működik az

indukciós hurok, mert a sok fém alkatrésszel interferál, azaz rontja a mágneses mező térerejét, és csak sípolást lehet hallani. Marcel Bobeldijk zárta a közgyűlést egy órás csúszással. Szombaton lezajlott az egész napos konferencia. Céljait is kifejezve, a „kapcsolatban maradni, informálódni és minderre képesnek lenni” szavak jegyében telt a nap. Több, mint 51.000 fő hallássérült él Európában. 1. szekció témája: Hallássérülés és a fogyatékossággal élők jogainak végrehajtása Az elnöki nyitóbeszédek (Lilian Greenwood – NADP elnök; Marcel Bobeldijk – EFHOH elnök; Pennyi Mordaunt – angol parlamenti képviselő, az Egyesült Királyság Fogyatékosságügyi, Munkaügyi és Egészségügyi Minisztere) után a vitaindító előadó, Dr. Lovászy László Gábor a robbanásszerű technikai fejlődésről beszélt, melyek megváltoztatják a világot, és ezek még inkább elősegíthetik a fogyatékossággal élő személyek önálló életvitelét, ezt ki kell használni. A robotoktól nem kell félnünk,

k i tekintő

minket szolgálnak. Lovászy László az ENSZ Fogyatékossággal élők jogaival foglalkozó Bizottság tagja és a technológiai, etikai ügyeknek a szószólója. A múltba visszanézve is az látszik, hogy fontos támogatni az innovációt. Pl. Alexander Graham Bell találta fel a telefont, amihez hozzájárult az is, hogy nagyothalló volt az édesanyja, és hallásjavító eszközökkel is kísérletezett korábban. 2020 után a hallássérülés lesz a legáltalánosabb fogyatékossági típus. Az ENSZ Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló Egyezmény következő cikkeivel foglalkozik a Bizottság: törvény előtti egyenlőség (12. cikk), hozzáférhetőség (9. cikk), lányok és nők esélyegyenlősége (6. cikk), befogadó oktatás (24. cikk). Az innováció és kutatás szabadságát, versenyhelyzetet és sokszínűséget és ezzel együtt a mindenki számára történő hozzáférést biztosítani szükséges, mert az egyenlő esélyű hozzáférés a jövőben óriási mértékben függ attól, hogy a legújabb applikációk, termékek, szolgáltatások fejlesztéseik esetén gondolnak-e a fogyatékossággal élőkre. Pl. a befogadó oktatásban nagy ugrás lehet egy új


kite k i ntő

8

smart okostelefon alkalmazás a fogyatékossággal élők számára. Ehhez kapcsolódott Andrea Saks (az ITU JCA-AHF – a Nemzetközi Távközlési Egyesület, az ENSZ mellett információs és kommunikációs technológiákra szakosodott szervezet elnöke) előadása, miszerint 3 siket férfi megváltoztatta a világot találmányukkal, a Phonetypepal, az első text telefonnal, jóval az SMS megjelenése előtt. Andrew Saks és társai munkásságát mesélte el a lánya, mennyi nehézségen, elutasításon mentek keresztül az Egyesült Királyságban, mire eljutottak az első tengerentúli híváshoz 1976-ban. Ma az ITU a fogyatékossággal élő emberek segítségével, a Gallaudet Egyetem mérnökeivel globális, az egész világra kiterjedő nemzetközi sztenderdeket szeretne az információs –kommunikációs technológiákban és a távközlésben, hogy mindenki számára hozzáférhetők legyenek. Az Apple is folyamatosan mindenki számára használható fejlesztéseken dolgozik. Ők az egyetlen cég, ahol a hardvert, szoftvert és a működtető operációs rendszert is maguk tervezik, így könnyen összefésülik azokat a fejlesztéseket is, amelyek a hozzáférhetőségre irányulnak. Sarah Herrlinger, az Apple-ön belül a globális hozzáférhetőségi politika és kezdeményezések vezető menedzsere bemutatta, hogy az iPhone milyen fejlesztéseken ment keresztül, hogy a hallássérültek és látássérültek számára megkönnyítse az okostelefon használatát. A képernyőolvasó mindenkinek egyformán elérhető, illetve végignéztük a beállítások menüt, feliratozást és az

Apple saját hallókészüléket is fejleszt. A siketvakoknak Braille-kijelző is elérhető Bluetooth-on keresztül. Támogatja a feliratozást és a hangos felolvasást. LED fényvillogással jelzi a hívást, SMS-t, a hangerő szabályozható akár csak a fejhallgató egyik oldalán is vagy mindkét oldalon. Az Apple fejlesztett egy olyan programot is, amelyen keresztül okostelefonnal is használható a texttelefon. Több hallókészülék gyártó beépítette az Apple chipjét is a hallókészülékbe, ami Bluetooth kapcsolattal a hallókészülékhez erős és tiszta hangot irányít. Van olyan applikáció is, amely segít megtalálni a hallókészüléket, ha nem emlékszünk arra, hogy hova tettük, vagy a gyerek elhagyta. Az Apple honlapján a hozzáférhetőség témájában minden információ elérhető.

Ford-Williams, a BBC televíziós hozzáférhetőségen dolgozó csapatának vezetője. Az élő feliratozás még fejlődik. Ebéd után a NADP tartotta meg éves közgyűlését.

2. szekció témája: A médiához való hozzáférhetőség David Bradshaw (DTG – a brit digitális televíziós műsorszolgáltatók szövetsége elnökségében) beszélt arról, hogy hogyan történt meg a felhasználói visszajelzések beépítése a digitális televíziós műsorok hozzáférhetőségén dolgozó munkacsoportban. Készült egy mindenki számára ingyenesen elérhető felhasználói kézikönyv a feliratozásról és a digitális TV-kre installálásról „U Book” néven, ami a DTG honlapjáról angolul letölthető. A hoteleknek is készítettek egy összefoglalót, hogyan legyen elérhető a szolgáltatás mindenkinek, mert gond, hogy sok hotelben a TV nem képes a feliratozásra, vagy a távirányító gombjai nem megfelelőek a beállításhoz.

A mai és a jövőben elérhető hallókészülékekről beszélt Soren Hougaard, EHIMA – az Európai Hallókészülék- gyártók Szövetségének titkára. A jövőben az okostelefonokkal kompatibiliseknek kell lennie a hallókészülékeknek.

A BBC-nél is dolgoznak a hozzáférhetőségen, – erről mesélt Gareth

3. szekció témája: Hallásgondozás és technológiák Nagyon jó ötletet is hallottunk, melyet itthon is meg lehetne csinálni: „Az év audiológusa” pályázat, minden évben az ügyfelek szavazatai alapján választják. Ezzel motiválnák őket, és javulna a hallásgondozás minősége. A pályázat támogatója a Rayovac hallókészülék elem gyártó cég. Paula Brinson Pyke, a Rayovac marketingigazgatója néhány személyes történeten keresztül érzé­ keltette, milyen a jó audiológus.

Brian Lamb professzor, a Halláskárosodás és a Siketség ellen megalakult Szövetség elnöke egy iránymutató cselekvési tervet mutatott be. 2035-re minden 5. ember hallássérült lesz, 15, 6 millió fő. A felnőtt hallássérültek átlagosan 10 év probléma után fordulnak szakemberhez, és nem is sejtik sokszor a probléma okát, ezért fontos az országos szintű hallásszűrés program. Sokkal többe kerül az államnak egy olyan személy, aki nem keres megoldást a hallásproblémájára, mint az, akinek van hallókészüléke, többször járnak orvoshoz is, mert halmozódnak a gondjaik. A hallásjavító technológiák


9

hosszú távon megtakarítást hoztak 1992-2009 között. A cochleáris implan­ táltakról szóló útmutató készült a NICE – az angol Országos Egészségügyi Intézet jóvoltából. Lidia Best, aki az EFHOH alelnökeként a NADP elnöke is, megint beszélt arról a felmérésről, mely az idős korban elszenvedett hallásveszteséggel élők tapasztalatait foglalta össze Európában, azt előző nap már hallottuk. Mark Laureyns audiológus és beszédpatológus, aki a beszédhibák kórtanával foglalkozik (több, mint egy logopédus), arról beszélt, hogy nagy probléma a hallásgondozás minősége, mellyel itthon is szembesülhetünk. Ő az AEA – a Hallókészülékekkel Foglalkozó Szakemberek Európai Szövetségének elnöke, akiknek az a célja, hogy a hallókészülékek piaca átlátható legyen, a hallókészülék ellátás minőségi legyen, és a kliensek érdeklődésének megfelelően lehessen készüléket választani. Az európai embereknek csak 58%-a hord hallókészüléket azok közül, akiknek az orvos azt javasolta. Az ügyfelek megveszik, de utána nem

k i tek intő

hordják a hallókészüléket, mert nem tudják használni pontos beállítások nélkül. A minőséget a hallókészülék illesztésben a kliensközpontú ISO/TC 43/WG 10 szabvány betartásával lehetne garantálni. „Nem elég fogni az audiogramot és rá programozni a hallókészüléket”, - „mert ez nem nevezhető hallókészülék-illesztésnek” – így fogalmazott a professzor, hanem meg kell hallgatni az ügyfelet és az igényeire szabni, az bizony sokkal szélesebb körű beállítást igényel.

hozzáféréshez is minden fogyatékosságra nézve. A felvonóknál és a metrók aluljáróiban segélyhívó berendezéseknél is láttuk az indukciós hurok jelét, nemcsak a konferencián és a színházaknál.

Mindegyik szekciót rövid kerekasztal beszélgetés zárta az előadók részvételével.

Az utcán telefonfülkék mellett wififülkéket is láttunk, ezek fizetősen működnek.

A délutáni előadások után szombaton este tartották a Gálavacsorát az Ambassadors Bloomsbury Hotelben, és vasárnap utaztunk haza. A vacsorán nagy körasztalok voltak 8-10 fővel. A más országokból jövő hallássérült résztvevők hozták saját írótolmácsaikat, és az asztalnál folyó beszélgetéseket az asztal közepén elhelyezett laptopon folyamatosan tudták követni. London nagyon sokszínű, kulturálisan gazdag város, és különösen nagy fontosságot tulajdonítanak az egyenlő esélyű

A konferencia helyszínén kerekesszékes vendégek is könnyen tudtak közlekedni a Flexstep emelőlappal, ami alapállapotban egy sima acélszerkezetű lépcsőnek látszik, és gombnyomásra a lépcsőlapok emelőlappá állnak össze.

Néhány repülőgép-társaság siketek számára külön helyfoglalási lehetőséget biztosít a repülőn, és más kedvezmények is érintik az itteni hallássérülteket. A helyi lakcímmel rendelkező hallássérültek féláron utaznak a tömegközlekedésen. Nagyon köszönjük a tapasztalatszerzési lehetőséget az Országos Elnökségnek és a SINOSZ-nak. Gonosz Istvánné Éva Hortobágyi Éva SINOSZ országos elnökségi tagok


b etek i ntő

1 0

Érvényesülniük kell az egyetemes tervezés szempontjainak a közbeszerzési eljárásokban! A Miniszterelnökséggel folytatott megbeszéléseket kezdeményező FESZT korábbi elnöke, Földesi Erzsébet hozzáfűzte, hogy az egyeztetések kezdetétől jelentős nyitottság és konstruktív párbeszéd volt a kormány részéről, mely nélkül ez nem valósulhatott volna meg.

A Fogyatékos Emberek Szerve-ze­­teinek Tanácsa (FESZT) lobbitevé­ kenységének köszön-hetően 2017. június 1-vel kötelezővé vált az egyetemes tervezés szem­ pontjainak figyelembe vétele a közbeszerzési kiírásokban. Kis lépésnek, de óriási sikernek élem meg – nyilatkozta dr. Mikola Orsolya, a megbeszéléseken részt vevő FESZT-et képviselő jogász, – hogy megfontolták javaslatainkat, így 2017. június 1. napjától a közbeszerzési eljárásokban minden beszerzési tárgy esetében a műszaki leírást úgy kell meghatározni, hogy az figyelembe vegye a fogyatékossággal élő személyek számára való hozzáférhetőséget és a valamennyi felhasználó számára alkalmas kialakítást. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 47. § (2) bekezdésébe bekerült továbbá a 2007. évi XCII. törvénnyel kihirdetett a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezményre való hivatkozás és az abban rögzített egyetemes tervezés fogalma.

A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény szerint „Egyetemes tervezés”-en a termékek, a környezet, a programok és szolgáltatások oly módon történő tervezését értjük, hogy azok minden ember számára a lehető legnagyobb mértékben hozzáférhetőek legyenek: adaptálás, vagy speciális tervezés szükségessége nélkül. Ugyanakkor ez nem zárhatja ki a fogyatékossággal élő személyek csoportjai számára szükséges támogató-segítő eszközök és technológiák indokolt esetben történő használatát. A teljes cikk elérhető a FESZT honlapján: www.feszt.hu

írás szerzője. A legnagyobb találmánya a lejtős járdaszél volt, ami ma már szimbólummá vált. Az egyetemes tervezésben kifejlesztve az alkalmazkodó és segítő technológiát, és az esztétikát minden termékbe és szolgáltatásba beleviszi. Számos iparágban van komoly piaci részesedése az egyetemes tervezésnek, de sokban még nincs jelen kellő mértékben.

EGYETEMES TERVEZÉS AZ EGYETEMES TERVEZÉS ELVEI Az egyetemes tervezés (gyakran: befogadó tervezés) több dolgot jelent: hozzáférhető épületek, termékek és környezet tervezése idős, fogyatékos és ép embereknek. A fogalmat Ronald L. Mace építész alkotta meg. A tervezés során a tervező esztétikus termékeket és szolgáltatásokat tervez a lehető legtöbb embernek korra, képességekre és életállapotra való tekintet nélkül. A fogyatékos emberek hozzáférésének igazi úttörője Selwyn Goldsmith volt, a Designing for the Disabled (1963) című

Az Észak-Karolinai Állami Egyetem Egyetemes Tervezés Központ szerint ezek az egyetemes tervezés elvei a következőek: • egyenlő, rugalmas használat • egyszerű és intuitív • érzékelhető információ • nagy hibatűrő képesség • kis fizikai erőfeszítés igénybevétele • hely és tér a megközelítéshez és a használathoz Forrás: www.etikk.hu


11

betek intő

Neked munka, nekem álom! Fogyatékossággal élők próbálhatták ki álommunkájukat országszerte Fogyatékossággal élők próbálhatták ki álommunkájukat a Salva Vita Alapítvány Neked munka, nekem álom! című programsorozatában május 30-ától több napon át az egész országban – közölték a szervezők Budapesten, sajtótájékoztatón. Vég Katalin, az alapítvány ügyvezető igazgatója elmondta, az Írországból indult programot 2015-ben még csak Budapesten, tavaly már több vidéki városban is megtartották, idén pedig a főváros mellett 19 vidéki helyszínen, 226 résztvevővel rendezik meg az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi), a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM), a kormányhivatalok, valamint a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. támogatásával. Példaként említette, hogy az idén lesz olyan résztvevő, aki egy jelmeztervező vagy egy orgonaépítő munkájába nyerhet bepillantást, más a Magyar Tudományos Akadémiára vagy a Semmelweis Egyetem neurológiai klinikájára látogat el. Vég Katalin úgy fogalmazott, sokan úgy gondolják, a program csak „álomkergetés”, pedig a jelentkezők gyakran reális kívánsággal keresik meg őket, mert tényleg szeretnének elhelyezkedni, és volt már olyan résztvevő, akinek ez sikerült is. Czibere Károly, az Emmi szociális ügye­kért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára kiemelte, a társadalmi befogadás egyik legfontosabb eszköze a munkaerőpiaci esély megadása, hogy a megváltozott munkaképességű em-

berek megmutathassák, ők is képesek értékteremtő munkára. A társadalom több évtizeden át „fallal” vette körül, elkülönítette a fogyatékossággal élő embereket, mert úgy gondolták, bennük valamilyen hiba vagy hiány van. Pedig a hiba a falakban van, amelyek megakadályozzák az integrációt, a falak lebontása az egész társadalom ügye – fogalmazott. Az államtitkár azt hangoztatta, a kormány feladata, hogy minden olyan kezdeményezést támogasson, amely a foglalkoztatáson keresztül segíti a társadalmi befogadást, sokszor ugyanis a munkáltatók is falakba ütköznek: nem biztosak abban, hogy megéri-e foglalkoztatniuk egy fogyatékossággal élőt, hogy lehetséges-e a munkahelyen az akadálymentesítés, vagy hogy elfogadják-e a kollégák a megváltozott munkaképességű dolgozót. Minden eszközt meg kell ragadni, amely ösztönzi, bátorítja a munkáltatókat, és fontos a szerepük azoknak a szervezeteknek, amelyek segítik a munkakeresők és a munkaadók egymásra találását - fűzte hozzá Czibere Károly. Czibere Károly végül megemlítette, hogy az Emmi a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.-vel közösen pályázatot hirdetett a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának elősegítésére. Ennek érdekében 37 millió forintra pályázhatnak azok a civil szervezetek, amelyek részt vesznek a Fogyatékosságbarát munkahely elismerés kiosztásában, a Segítő vásárlás és a Jobb velünk a világ kezdeményezésben.

Képhez: Balogh Mónika, a Neked Munka, Nekem Álom! program résztvevője (b) a színészetet próbálja Komáromi Anett színésznő segítségével a Békéscsabai Jókai Színházban 2017. május 30-án. MTI Fotó: Rosta Tibor

Az államtitkár kérdésre válaszolva elmondta, az intézményekben élők foglalkoztatására két mód van: fejlesztés esetén a minimálbér 30 százalékát kell kifizetni, míg foglalkoztatás esetén a minimálbért kell megadni. Az erre szánt eddigi 4,7 milliárd forintot a kormány 320 millió forinttal növelte - tette hozzá. Simon Attila István, az NGM munkaerőpiacért felelős helyettes államtitkára kiemelte, a magyar nemzetgazdaságnak szüksége van a megváltozott munkaképességűek munkájára, értékteremtésére, kutatások szerint ugyanis ha egy fogyatékossággal élő a képességeinek megfelelő munkakörben dolgozhat, akkor pontosan annyi értéket termelhet, mint egy egészséges ember. Felhívta a figyelmet arra, hogy van még hova fejlődni, hiszen tavaly 73 ezer ember foglalkoztatása helyett inkább a rehabilitációs hozzájárulást fizették be a cégek. MTI


irány tű

1 2

SINOSZ Rendkívüli elnökségi ülés 2017. január 14.

Jelen Vannak Nyírő Zsolt levezető elnök Dr. Kósa Ádám országos elnök Sáfrány Margit országos alelnök Bacsó Péter, Gonosz Istvánné, Klenovics-Hortobágyi Éva, Kárpáti Árpád Zoltán, Pintér András, Dr. Tapolczai Gergely országos elnökségi tagok Csoba Éva Országos Felügyelő Bizottság elnöke Ormódi Róbert igazgató Botos Barbara személyi asszisztens Nyírő Zsoltné jelnyelvi tolmács Patyus Virág jelnyelvi tolmács Lakos Renáta Brigitta írótolmács Horváth Zsófia írótolmács

NAPIRENDI PONTOK 1. 2017. évi szakmai és pénzügyi terv első körös megbeszélése 2. 2017. évi országos tisztújítás kiírása 3. Választási fórumok értékelése 4. EFHOH londoni közgyűlésére és konferenciájára delegálás 5. Állandó bizottságok munkájában részt vevők javadalmazása 6. KONTAKT és JelEsély jövője 7. Helyzetjelentés a WFD Nemzetközi Konferenciájának és a SINOSZ 110 éves jubileumának szervezéséről 8. Tagfelvételi fellebbezések 9. Egyebek a. b üntetőeljárás indításának lehetőségei hamis okiratokkal, adatokkal belépni szándékozókkal szemben

b. h elyzetjelentés: tarnaleleszi és hevesaranyosi tagokat érintő eljárások Nyírő Zsolt boldog új évet kívánva köszöntötte a megjelenteket, megnyi­totta az ülést és megállapította, hogy az elnökség határozatképes. A SINOSZ Országos Elnöksége egyhangúlag úgy döntött, hogy a 2017. január 14-i rendkívüli elnökségi ülés jegyzőkönyvvezetője Botos Barbara legyen, jegyzőkönyv hitelesítőnek választotta Dr. Kósa Ádámot és Gonosz Istvánnét. 1. NAPIRENDI PONT: 2017. ÉVI SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI TERV ELSŐ KÖRÖS MEGBESZÉLÉSE Ormódi Róbert megköszönve szót, elmondta, hogy ebben az évben is készült egy prezentációval, mellyel szeretné bemutatni a 2017. évi szakmai és pénzügyi tervet. Elmondta, hogy a Központi Hivatal már decemberben elkezdte összeállítani a szakmai tervet. Az egyes területek felelőseitől érkezett tapasztalatok, javaslatok alapján készítették el a tematikus pontokat. Szeretné hangsúlyozni, hogy ez a szakmai terv nem az, amit az állam felé nyújtanak be, hiszen az az egyéb bevételek felhasználását is tartalmazza. A szakmai terv mottója „Nekünk a 110”, hiszen a SINOSZ ebben az évben ünnepli 110 éves jubileumát. Elmondta, hogy ebben az évben összesen kb. 70 millió forintos tagdíjbevételre számít, továbbá az állami támogatás mellett a sportcentrum, a balatonfenyvesi üdülő és a jelnyelvi tanfolyamok bevételére is számítanak. Tavaly év végén érkezett az információ a 60 milliós támogatásról, melynek

papírmunkája folyamatban van, és azt a 2016-os KONTAKT Tolmácsszolgálat finanszírozására kapta a SINOSZ, így ez arra az évre is kerül könyvelésre. A munkavállalók létszáma lassan eléri a 100 főt. Ha ezt meghaladják, akkor TB kifizetőhely is lesz a Szervezet, ami minimum egy új munkatárs felvételét tenné szükségessé. Az állandó megbízásos munkatársak létszáma közel 80 fő és a társadalmi tisztségviselők létszáma is bőven 100 fő fölött van. Terveik szerint a WFD és az EUD aktív részvételek mellett, az EFHOH és az IFHOH felé is aktívabb részvételt, szakmai együttgondolkodást céloznak meg erre az évre. Továbbra is külön tematikus program a siket és nagyothalló fiatalok bevonása a SINOSZ életébe. A 2016-os év tapasztalatai alapján ebben az évben egy külsős szakember bevonását tervezik, melynek célja az utánpótlás megteremtése. Kiemelt terület továbbá a Jelnyelvi Tolmácsszolgálatok beintegrálása a Szervezet működésébe, valamint a dolgozók szupervíziója. Fontos feladat lesz 2017-ben is a KONTAKT Tolmácsszolgálat fejlesztésére vonatkozó pályázat. Ebben az évben szeretnék fejleszteni a SINOSZ animátori szolgáltatását, a meglévő animátorok továbbképzésével és újak oktatásával. Továbbá ebben az évben is lesznek tematikus programok, mint például a TÉMA-pályázat,, megújítva. Szeretné mindezek mellett kiemelten hangsúlyozni, hogy ebben az évben kerül sor a WFD III. nemzetközi konferenciára, továbbá az 110 éves jubileumi ünnepségre. A Központi Hivatal részéről jelenleg négy munkatárs foglalkozik az előkészületekkel, és ahogy az időpont közeledik,


13 egyre több embert kell majd bevonni a feladatokba, a napi munkavégzése mellett. Így kéri az Országos Elnökséget, hogy ebben az évben plusz feladatokkal ne lássák el a munkavállalókat. Dr. Kósa Ádám megköszönve az összefoglalást és a korábban kézhez kapott terveket, elmondta, hogy nagyon szépnek találja a terveket és az elvégzett munkát. Javasolja, hogy gondolják végig azt, hogy a tagok felé mindezt hogyan kommunikálják, annak érdekében, hogy lássák a tagok, mivel is foglalkozik idén a SINOSZ. Feliratos jelnyelvi videó formájában pedig lehetne terjeszteni az információkat a SINOSZ holnapján és Facebook oldalán. Ezzel elkerülhető lenne az a reakció, hogy nem tudják a tagok, mit is csinál a Szervezet. A szakmai tervben szerepel a Jelnyelvi törvény implementációjának segítése. Például ebben az évben szükséges, hogy egy olyan információs anyag szülessen meg, mely átadható azon szülőknek, akiknek siket vagy nagyothalló gyermeke születik, ami nem egyoldalúan tájékoztatja a szülőket. Továbbá továbbra sem tartja megfelelőnek a tolmácsok regisztrációs rendszerét. A 300 órás igazolást bárki megadhatja nekik, amivel azonnal mehet tolmácsolni bárki, akár a televízióba is. Továbbá maga a névjegyzékbe felvételt kérő személy maga jelöli be, hogy mit vállal, ami szintén nem szerencsés. A névjegyzékben pedig olyan adatok szerepelnek, melyeket a tolmácsok nem biztos, hogy szeretnének nyilvánossá tenni. Fontosnak tartja, hogy foglalkozzanak a mentorképzéssel. Jó lenne, hogy ha valahol születik egy hallássérült gyermek, akkor egy sorstársi segítő mentor lenne mellettük. Véleménye szerint érdemes lenne ezzel is foglalkozni. Ormódi Róbert válaszában elmondta, hogy egyetért Dr. Kósa Ádám javaslataival és ő maga is szükségesnek tartja, hogy többet kommunikáljanak a tagokkal. A Jelnyelvi Tolmácsszolgálatok egységesítése kapcsán elmondta, hogy a Központi Hivatal célja, hogy számukra is egységes arculat kerüljön kialakításra. Ez a folyamat jelenleg is jól halad. A külsőségek mellett fontosnak tartja azt is, hogy munkáltatóként rálátása legyen a Jelnyelvi Tolmácsszolgálatok dolgozóira. Erre pedig

bevezetésre kerül egy megosztható naptár, mellyel erre lehetősége lesz. A SINOSZ Országos Elnöksége, az általuk tett javaslatokkal, kiegészítésekkel együtt egyhangúlag elfogadta a 2017. évi Szakmai Tervet. 2. NAPIRENDI PONT: 2017. ÉVI ORSZÁGOS TISZTÚJÍTÁS KIÍRÁSA Nyírő Zsolt felkérte Dr. Kósa Ádámot, foglalja össze a tudnivalókat. Dr. Kósa Ádám megköszönve a szót, elmondta, hogy mivel a rendkívüli Országos Küldöttközgyűlés határozatot hozott a mandátumhosszabbításról, melynek értelmében van lehetőség a lebonyolítást végiggondolni. Javasolja, hogy tavasszal legyen a helyi szervezetekben a választás, majd 1-2 hónappal később a megyei, és a Jubileumi ünnepség után, legkésőbb december 6-ig az országos tisztújítás. Gonosz Istvánné jelzi, hogy a titkárokra tekintettel, a március befizetési dömping utánra legyen időzítve a választások kezdete. Dr. Kósa Ádám javasolja, hogy ne hozzanak döntést jelen ülés keretében, csak tegyenek javaslatot, melyet a Hivatal is meg tud vizsgálni, számba véve az operatív teendőket. Ez után pedig akár e-mailben is lehet döntést hozni a választás ütemezéséről. Ormódi Róbert hozzászólásában elmondta, hogy kérése, hogy az e-mail-es szavazásban működjenek közre, hogy minél előbb megszülessen a döntést, hiszen 18-án a titkári értekezlet keretében már szeretné az operatív munkatársakat tájékoztatni a teendőkről. Nyírő Zsolt összefoglalva elmondta, hogy a soron következő hét első munkanapjaiban várják a szavazásra bocsájtott ütemezést, melyet a jelen elnökségi ülésen elhangzottakkal és a munkatársak operatív teendőivel összhangban hoznak létre. 3. NAPIRENDI PONT: VÁLASZTÁSI FÓRUMOK ÉRTÉKELÉSE Dr. Kósa Ádám javasolja, hogy azokban a megyei szervezetekben, ahol az örökbefogadók úgy gondolják, ott érdemes lenne ismételni a választási fórumokat. Úgy gondolja, hogy nem minden Szervezetben kell újra tartani a programot, hiszen van, ahol sikeresek voltak az alkalmak. Azért is

i rá nyt ű

javasolja az ismétlést, mert a SINOSZ-nak is érdeke, hogy a tagok értsék a választás rendszerét. Sáfrány Margit hozzászólásában elmondta, hogy támogatja az ötletet. Továbbá javasolja, hogy fordítsanak nagyobb figyelmet arra, hogy operatív oldalról időben kapják meg a tagok az értesítést a fórumokról. Dr. Kósa Ádám javasolja, hogy esetleg kapcsolják össze a fórumokat a választással. Gonosz Istvánné hozzászólásában elmondta, hogy az általa tartott fórumokon a megyei szervezetek tagjainak részvételi aránya alacsony volt. Nyírő Zsolt elmondta, hogy egyetért abban, hogy nem szükséges mindenhol megismételni a fórumokat. Ennek értelmében kéri az Országos Elnökség tagjait, szavazzanak a fórumok ismétléséről. A SINOSZ Országos Elnöksége egyhangúlag úgy döntött, hogy azokban a Megyei Szervezetben, ahol az örökbefogadó indokoltnak tartja, ismét megszervezik a választási fórumot. 4. N APIRENDI PONT: EFHOH LONDONI KÖZGYŰLÉSÉRE ÉS KONFERENCIÁJÁRA DELEGÁLÁS Nyírő Zsolt kéri az Országos Elnökség tagjait, javasoljanak személyeket a részvételre, vagy jelentkezzen, aki szívesen képviselné a szervezetet a programon. Ormódi Róbert hozzátette, hogy az eseményre 2017. május 5-7. között kerül sor. A SINOSZ Országos Elnöksége úgy döntött, hogy Klenovics-Hortobágyi Évát és Pintér Andrást delegálja az EFHOH 2017. évi közgyűlésére. 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 fő nem szavazott. A SINOSZ Országos Elnöksége egyhangúlag úgy döntött, hogy Dr. Kósa Ádámot és Sáfrány Margitot delegálja az EUD 2017. évi közgyűlésére. 5. NAPIRENDI PONT: ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOK MUNKÁJÁBAN RÉSZT VEVŐK JAVADALMAZÁSA Nyírő Zsolt javasolja, hogy az eseti bizottságok mellett az állandó bizottságok javadalmazására is térjen ki a Javadalmazási Szabályzat. A Tagfelvételiés Hallásállapot- Ellenőrző Bizottság


irány tű

1 4

például hetente többször is foglalkozik a feladatával, és nem kap érte javadalmat. Dr. Kósa Ádám támogatandónak tartja a javaslatot, de jelzi, hogy a szabályzat módosítása az Országos Küldöttközgyűlés hatásköre, így azt oda kell majd beterjeszteni, ha módosításra kerül. Javasolja, hogy a Központi Hivatal dolgozza ki a módosítást. A SINOSZ Országos Elnöksége egyhangúlag úgy döntött, hogy felkéri a Központi Hivatalt, hogy a soron következő elnökségi ülésre bővítse ki a javadalmazási szabályzatot az állandó bizottságok javadalmazására vonatkozó résszel. 6. NAPIRENDI PONT: KONTAKT ÉS JELESÉLY JÖVŐJE Dr. Kósa Ádám megköszönve a szót, elmondta, hogy a tárgyalások folyamatosan zajlanak. Azon dolgoznak, hogy más érdekvédelmi szervezetek is csináljanak Európai Uniós projekteket. A KONTAKT Tolmácsszolgálat esetében is tervezik a Vakok Szövetségével való együttműködést. Arra törekszenek, hogy legyen fedezet a KONTAKT Tolmácsszolgálat fenntartására és fejlesztésére. A Jel-Esély projektben több teendő van, úgy mint például a kutatás, vagy a korpuszkészítés. Lobbizni szükséges tehát további forrásokra. Összefoglalva, a továbbiakra nézve a cél a KONTAKT Tolmácsszolgálat folytatása, kibővítve a vakok számára is elérhető szolgáltatással. Jelen lobbi a fejlesztést, bővítést célozza. A folyamatban leghamarabb júniusban várható döntés. Nyírő Zsolt megköszönve a beszámolót lezárta a napirendet. 7. NAPIRENDI PONT: HELYZETJELENTÉS A WFD NEMZETKÖZI KONFERENCIÁJÁNAK ÉS A SINOSZ 110 ÉVES JUBILEUMÁNAK SZERVEZÉSÉRŐL Dr. Kósa Ádám megköszönve a szót, elmondta, hogy a szervezés folyamatosan halad. A WFD részéről minden esetben teljes körű információkat várnak. A WFD nepáli elnökségi ülése előtt kaptak jelzést a SINOSZ által tett kompromisszumos javaslatokra az előadókat illetően. Így nem kellett elutazni Nepálba. Helyette egy videó konferenciát tartottak, ahol több sarkalatos kérdést át tudtak beszélni. Erről az eseményről a konferencia

Facebook oldalán is közöltek képeket. A feladat az, hogy ne legyen veszteséges a rendezvény Az egyik vezérelőadó, vitaindító, Victoria Manning, litván származású hölgy, aki ÚjZélandon létrehozott egy jelnyelvi tanácsot, melyről majd beszélni is fog. Magyar részről pedig Romanek Péter Zalán és Bartha Csilla fognak előadni a jelnyelv helyzetéről, a bilingvális oktatásról, annak veszélyeiről. Összesen négy szekciója lesz a konferenciának. Az emberi jogi szekcióban fókuszban a „jelnyelv és a család” témakör lesz. Erre egy amerikai előadót, Laura-Ann Petitto-t kértek fel, aki a világ egyik leghíresebb neurolingvistája. Halló személy, aki jelenleg a bilingvális oktatással kapcsolatban az agyi funkciókat és a nyelvi készségeket vizsgálja. Több kutatással is tudja bizonyítani, hogy milyen nagy szükség van a korai jelnyelvi elsajátításra. Tőle még várják a visszajelzést. A bilingvális oktatással kapcsolatos szekcióban Dr. Krister Schönström vállalta, hogy előadást tart. A technológiákat érintő szekcióban a KONTAKT Tolmácsszolgálat fejlesztő cégének vezetője, Kuthy Antal tart előadást a jövő technológiájáról. A foglalkoztatás témájú szekcióra volt a legnehezebb előadót találni. Világviszonylatban is korlátozottam foglalkoznak a témával. Ő maga ki meri jelenteni, hogy a SINOSZ munkaerő-piaci tevékenysége, szolgáltatásai és Hangya Dóra, valamint Ormódi Róbert szakértelmével nagyon sok országot maga mögé tudhat a SINOSZ. A dél-afrikai siketek szövetségének igazgatója, Bruno Druchen, aki a témában előadó lesz. Összefoglalva tehát elmondta, hogy az előadók szervezése jól halad. Amivel jelenleg problémájuk van az a gála helyszíne. Az eredeti helyszín a Lázár Lovas park lett volna Gödöllőn, ami önmagában nagyon szép, jó helyen is van, de nem alkalmas siket személyek számára ideális elrendezésre. Az ár-érték arány elfogadható, viszont messze van, külön busszal lehet oda utazni. Így a gála helyszínének keresése folyamatban van, amíg nem lesz meg a fix helyszín, addig a regisztrációt sincs értelme megnyitni. Felvetette, hogy néhány személy regisztrációját támogathatná a SINOSZ. Olyan személyekét, akik megérdemelnék azt, annak érdekében, hogy tapasztalatot gyűjtsenek, amit utána a Szervezet éle-

tébe vissza lehet forgatni. Javasolja tehát, hogy február-március folyamán térjenek erre vissza. Sáfrány Margit fogja össze az önkénteseket. Két nemzetközi jeltréning lezajlott már. A 110 éves jubileummal is jól állnak a feladatok, melyért Habán Zsuzsa és Vincze-Németh Éva a felelősek. A jubileum logójának színei hasonlóak a WFD konferenciájéhoz. A program helyszíne a MOM sportcsarnok lesz, mellyel hely szempontjából nem lesz probléma. A tartalommal pedig most foglalkoznak, melyről a későbbiekben tudnak majd nyilatkozni. Dr. Tapolczai Gergely támogatandónak találja azt, hogy a regisztrációs díjat vállalja át a SINOSZ néhány személy esetében, meghatározott feltételek teljesülése esetén. Nyírő Zsolt megköszönve a beszámolót, jelezte, hogy az ülésen ebédszünet következik, mely után zárt ülés keretében tárgyalják a további napirendi pontokat. Ebédszünet Nyírő Zsolt jelezte, hogy a Pintér András visszalép az EFHOH londoni delegációból, ezért javasolja, hogy Gonosz Istvánnét delegálják. A SINOSZ Országos Elnökség egyhan­ gúlag úgy döntött, hogy az alábbiak szerint módosítja korábbi határozatát: A SINOSZ Országos Elnöksége KlenovicsHortobágyi Évát és Gonosz Istvánnét delegálja az EFHOH 2017.évi közgyűlésére. Nyírő Zsolt kéri az Országos Elnökség tagjait, hogy a következő 2 napirendi pontot, adatvédelmi okokból zárt ülés keretében tárgyalják. Kéri, hogy szavazzanak a kérdést illetően. A SINOSZ Országos Elnöksége egyhangúlag úgy döntött, hogy a 2017. január 14-i rendkívüli elnökségi ülés 8. és 9. napi­ rendi pontját a 2011. évi CXII törvény. 3.§-ának 3. és 4. pontja, valamint ugyanezen tv. 4.§, 7.§. (1)-(3) bekezdései értelmében zárt ülés keretében tárgyalja. A 8. és 9. napirendi pontokat az Országos Elnökség zárt ülés keretében tárgyalta, melyet a zárt ülés jegyzőkönyve tartalmazza. Nyírő Zsolt megköszönve a munkát, lezárta az elnökségi ülést.


1 5

Idén is lesz Vidám7 Budapesten! Idén már a 6. alkalommal kerül megrendezésre a Vidám7, a SINOSZ nyári napközis gyerekprogramja! Ha szeretsz játszani, nevetni, színpadon szerepelni, és szeretnél barátokat szerezni, akkor itt a helyed! Szeretettel várunk minden 5 és 12 év közötti gyerkőcöt! Időpont: 2017. július 3-tól 7-ig, mindennap 9-17 óráig. Helyszín: Budapest, Benczúr utca 21., SINOSZ-székház Kedvezményes részvételi díj (a SINOSZ támogatásával): 9.000 Ft/ gyermek/hét, amennyiben a gyermek vagy közeli hozzátartozója a SINOSZ tagja. A díj napi 3xi étkezést és a programok árát is tartalmazza! Jelentkezési és befizetési tudnivalók: • határidő: június 22. • Jelentkezési lap leadása és befizetés személyesen, a budapesti szervezeteknél. • A Jelentkezési lap letölthető a www.sinosz.hu honlapról. További információ: • bp.nagyothallok@sinosz.hu • bpsiketek@sinosz.hu • vagy személyesen, a budapesti szervezeteknél.

Kirándulás Kecskemétről Sopronba 2017. július 7-től 9-ig tartó kirán­ dulást szerveznek a kecskeméti tagok a hűség és szabadság városába, Sopronba. • Július 7-én, pénteki napon a 12:48-as vonattal indulunk Budapesten át Sopronba. Érkezés este fél 6-kor, egyenesen a szálláshoz megyünk, majd esti sétát teszünk Sopron városában. • Július 8-án, szombaton tetszőleges egész napos programot tervezhetnek a tagok, vagy csoportos formában ellátogatunk Sopron nevezetes helyeire és múzeumaiba. • Július 9-én, vasárnap délelőtt szabadprogram lesz. Délután, a 14:21-es vonattal indulunk vissza Kecskemétre. A kirándulásra korlátozott létszámban lehet jelentkezni, jelentkezési sorrendben lehet csatlakozni a csoporthoz. Jelentkezési határidő: 2017. július 16. (péntek).

közérd ekű

Rendőrségi előadás lesz Baján A Közszolgálati előadások programsorozat keretében a Bajai Rendőrkapitányság 2017. június 23-án, pénteken 15:00 órától előadást tart a SINOSZ Bajai Helyi Szervezetében. • Mit kell tenni, ha betörnek a lakásodba? • Mit kell tenni, ha elloptak valamit? • Hogyan kell értesíteni a rendőrséget? • SMS-ben mit kell írni? • Hogyan kell panaszt tenni? • Szemtanúja vagy egy balesetnek, de nem tudod, hogyan kell bejelenteni? • Mit kell tenni, ha elvesztetted a tagsági igazolványt? Kérdésed van? Itt megtudod a választ! Helyszín: Baja, Jelky tér 6. Jelnyelvi tolmácsolást biztosítunk. A program a SINOSZ TÉMA-projektje keretében valósul meg. Szeretettel várunk Benneteket, gyertek el!

Érdeklődni és jelentkezni e-mailben lehet: kecskemet@sinosz.hu Szeretettel várunk! a kecskeméti tagok

Akupunktúra es talpmasszázs kedvezményes áron! Állapotfelmérés műszerrel és masszázzsal Elérhetőség: Fodor Andrea

• tel, sms 0630-365-7738

(fizetett hirdetés).


közérd e kű

1 6

„Fő az egészség!” a debreceni nyugdíjas találkozón

Szünetel az elnöki fogadóóra és klubnap Nyíregyházán

Program: • elnöki köszöntő • „FŐ AZ EGÉSZSÉG” – egészségügyi szűrővizsgálatok (TÉMA-projekt) • ebéd • baráti beszélgetés, emlékek felidézése. Reméljük, hogy ismét sikerül egy szép napot eltöltenünk együtt, felidézve a régi, szép emlékeket! Szeretettel várjuk:

Kedves Tagok! 2017. június, július és augusztus hónapokban szünetelnek Nyíregyházán az elnöki fogadóórák és a klubnapok, a helyi és a megyei szervezetben is. Megértéseteket köszönjük.

SINA-HBME elnöksége

Helyi és Megyei Elnökség

Szövetségünk megalapításának 110. évfordulóját egy országos, nagyszabású rendezvénnyel ünnepeljük meg 2017. november 11-én, melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Szeretnénk, ha sokan részesei lennétek a közös ünneplésnek, és emlékezetes élménnyel gazdagodnánk mindnyájan!

és játszóházas gyerekprogrammal készülünk, hogy kicsi és nagy is jól érezze magát. Ismét együtt tölthetünk egy felejthetetlen napot, amikor az egész országból összesereglik ezernyi siket és nagyothalló, idős és fiatal érdeklődő, így rég nem látott ismerősökkel találkozhatunk újra és új ismeretségekre tehetünk szert a sorstársi közösségben.

Rendezvényünk helyszíne a XII. kerületi MOM SPORT Rendezvénycsarnok lesz.

A rendezvényre színes, látványos színpadi műsorral, kiállítással, filmvetítéssel

Tartsatok velünk, találkozzunk a SINOSZ 110. születésnapján!

Kedves 65 év feletti Tagunk! A SINA-HBME elnöksége tisztelettel és szeretettel meghívja Önt a 2017. június 24-én, szombaton 10 órától megtartandó nyugdíjas találkozóra. Kérjük, részvételi szándékát írásban (elektronikus úton), legkésőbb június 22-ig szíveskedjen jelezni a megyei titkárnál (Pamli Rita)!

Ünnepeljünk ismét együtt! 110 éves a SINOSZ – jubileumi rendezvény

siket vagy nagyothalló a gyermeked Akkor figyelj!

szülő -gyerek klub Békéscsabán! 4. alkalom: 2017. június 23., péntek, 17:00-18:00 óráig Helyszín: Békéscsaba, Széchenyi Liget (játszótér)

Ott lesz:

t (Gitta),

r Margi Kernné Fito s lmác jelnyelvi to

Szabó Évgóagiai Központ,

Esély Peda ógus, igazgató szurdopedag

SINOSZ-tag ság nem feltéte l.

TÉMA: Játék és Piknik Hozzatok magatokkal

kinti játékokat és piknikplédet a játszótérre!

cím: 5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 4. B1-es iroda Mobil:+36 70 377 5729 E-mail: bekescsaba@sinosz.hu

A csoport célja:

Teret adni hallássérült gye rmeket ne�elő csalá��knak Ismerjék meg egymást a hal lássérült gyermekek (kicsik/nagyok) Információkhoz való hozzáj utás segítése. Támogató háttér kialakítá sa.

enes!

A klub ingy


17

közérd ekű

Küldj fotót a múltból! Régi képeket gyűjtünk az egyesületi élet 110 évéről Kedves Tagjaink! Kedves siket és nagyothalló Sorstársak! Ugye szinte hihetetlen, hogy a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége már a 110. születésnapját ünnepliebben az évben?! Sok-sok szervezeti esemény – taggyűlések, bálok, kirándulások, sport-

versenyek, színpadi fellépések, Mikulásnapok… – részesei voltatok Ti és szüleitek, nagyszüleitek az elmúlt évtizedekben, amelyekre jó visszaemlékezni. Büszkék vagyunk erre a szép múltra, amit szeretnénk Veletek közösen, régi fényképek segítségével is felidézni!

Kérjük, hogy akinek van régi – legalább 20-30 évvel ezelőtti – SINOSZ-os fényképe, küldje el nekünk! Minél régebbi egy fotó, annál jobb! Ha tudod, add meg a következő adatokat a képpel kapcsolatban:

• Hol készült a fotó? (város, esetleg pontos helyszín) • Milyen eseményen, programon készült? • Mikor készült? (pontos évszám vagy körülbelüli idő: pl. 1960-as évek) • Ki/kik vannak a képen? • Valamint a beküldő neve és elérhetősége.

Hogyan küldheted el?

Elektronikus formában: • e-mailben: sinosz110@sinosz.hu • a SINOSZ facebook-oldalán: https://www.facebook.com/SINOSZ/

Nem szükséges az eredeti kép, hanem azt beszkennelve ( jó minőségben lemásolva: szkennelés lehetőleg 300 DPI felbontásban és TIFF formátumban), vagy lefotózva is lehet küldeni. A másolásban és a küldésben is tudnak segíteni szervezeteink munkatársai – bátran fordulhatsz hozzájuk!

A fotókat folyamatosan várjuk, beküldési határidő: 2017. szeptember 30.

A legjobb képeket bemutatjuk a 110 éves jubileumi rendezvényünkön, ill. néhányat a rendezvény honlapján is, valamint ha színvonalas képanyag gyűlik össze, abból a későbbiekben létrehozunk egy internetes galériát, és talán nyomtatott albumként is megjelentetjük majd!*

Kíváncsian várjuk a fotókat! A jubileumi rendezvény honlapját itt: 110 éves a SINOSZ, ajánlóját pedig itt nézheted meg: Ünnepeljünk ismét együtt! *Figyelem, a fotók beküldésével hozzájárulásodat, engedélyedet adod a SINOSZ-nak azok felhasználásához: nyilvános közzétételéhez, megjelentetéséhez! Köszönjük.


közöss é g i

té r

1 8

Mindenki „Vali nénije” volt… Németh Valériára, a SINOSZ tiszteletbeli tagjára emlékezünk

Németh Valéria, a SINOSZ tiszteletbeli tagja, mosonmagyar­ óvári szervezetünk korábbi kiváló vezetője márciusban, 85 éves korában elhunyt. A szervezet jelenlegi elnöke által írt visszaemlékezéssel felidézzük a köztiszteletben álló előd munkásságát. Németh Valéria 1931. 06. 11-én született Mosonban. A Németh-családban három gyerek született. Húga, Erzsébet veleszületett siket, akit szakmájának megszerzése után a család hazahozott, és onnantól kezdve mindig együtt voltak Valikával. Még a betegágyánál is, az utolsó pillanatig. Már az 1950-es évektől rendszeresen látogatták az akkori megyei titkárt, a szin-

tén mosoni születésű Belecz Istvánt, és így kerültek kapcsolatba a Szövetséggel. Belecz István felkérte Valikát, hogy segítsen Mosonmagyaróváron is megalakítani a hallássérültek helyi szervezetét. A Szövetséghez 1975-ben csatlakozott. Kezdetben a klubhelyiség keresésével és a berendezéseinek megszerzésén dolgozott. Ehhez nagyon sok segítséget kapott akkori munkahelyétől, a Rába Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Gépgyártól, ahonnan 37 év munkaviszony után ment nyugdíjba. 1979. január 7-én került sor a mosonmagyaróvári klubhelyiségünk megnyitójára. Innentől kezdve második otthona a szövetség volt. Rengeteg programot szervezett. Én személy szerint ekkor ismertem meg

Valikát, akivel azóta is szoros kapcsolatban voltunk. Munkáját nagy odaadással és lelkiismeretesen végezte, a tagok érdekeit szem előtt tartva. Mindig mindenkihez volt egy kedves szava, mindenki bátran fordulhatott hozzá problémájával. Munkásságát a SINOSZ a Cházár Andrásemlékérem bronz és ezüst fokozatának adományozásával ismerte el. A mosonmagyaróvári hallássérültek szervezetének alapító vezetőjét 2017. március 17-én kísértük utolsó útjára a Mosoni temetőben. Valika, példaszerű életet éltél. Erőt adtál minden mosonmagyaróvári hallássérült tagunknak. Emléked megőrizzük. Nyugodjál békében! Vámos Imréné helyi elnök, Mosonmagyaróvár


19

közöss ég i

tér

„Nekem a 110” Nógrád megyében

A SINOSZ idén ünnepli fennállásának 110. évfordulóját. A Nógrád megyei tagokat az évforduló kapcsán múltidéző és összegző beszélgetésre hívtuk egy rendezvény keretében Somoskő várához. A SINOSZ Nógrád Megyei Szervezete tavaly egy jubileumi ünnepség keretében ünnepelte megalakulásának 40. évfordulóját. Most a tagokat arra kértük, hogy emlékezzenek vissza a múlt történéseire, számoljanak be arról, hogy milyen aktív munkával, tagélettel kötődnek hozzánk, mit jelent számukra a SINOSZ, és miért jó e nagy múltú szervezet, ill. a sorstársi közösség tagjának lenni; milyen változásokon ment keresztül a szervezet az évek során, és vajon mit várnak a jövőtől. Erről kép- és hangfelvételt készítettünk, jelnyelvi tolmácsolással akadálymentesítve. Másfelől ezzel a programmal a Nógrád Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház Esélyegyenlőségi Világnapjához is csatlakoztunk. A SINOSZ Nógrád Megyei Szervezete külön információs sátorral mutatkozott be, az érdeklődőknek érzékenyítő fog­ lalkozást tartottunk, valamint a gyermekeket nyereményjáték is várta.

Az interaktív sátor különböző kiadványokkal és a siketekkel kapcsolatos helytörténeti bemutatóval készült. Az érdeklődők kitölthettek egy, a jelnyelvvel és a téves előítéletekkel kapcsolatos kvíz feladatsort, a helyesen válaszolók kisebb tárgyjutalomban részesültek. Nagy örömünkre szolgált, hogy a diákok körében népszerű volt a feladatsor. Ehhez nyújtott segítséget az a poszter, mely alapján a kérdéseket összeállítottuk, így a tesztet kitöltők a tudásukat is gyarapíthatták. Ezen kívül,

ha bárkinek kérdése akadt a szervezet működésével kapcsolatban, információval szolgáltunk. Délután főleg a fellépők kaptak nagy szerepet. A rendezvény résztvevői kirándulást tehettek a közeli vadasparkban, a geo-park magyar-szlovák tanösvényén, ill. megismerhették a Somoskői vár és környékének földrajzi különlegességét, a nemzetközi hírű bazaltoszlopokat. Szepessyné Judik Dorottya megyei elnök Márton Márk megyei titkár


közöss é g i

té r

2 0

Mit kell tudni a számítógép-függőségről? 2017. május 16-án a SINOSZ felkérésére Nagy Krisztina, az Alkohol és Drogsegély Ambulancia munkatársa előadást tartott a számítógép-függőségről a SINOSZ Veszprém Megyei Szervezetében. Előadása elején elmondta, hogy hol található az Alkohol és Drogsegély Ambulancia Veszprémben, mik a feladatai ennek az intézménynek, kik a kliensei, milyen problémákkal szoktak hozzájuk menni. Az Ambulanciának vannak társintézményei, mint például a Szenvedélybetegek Nappali Ellátó Intézménye, Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézménye és a Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása, Pápa, Devecser, Sümeg, Ajka és kistérségeik területén. A szenvedélybetegségeken belül van két nagy csoport a drogok és a viselkedési függőségek. A drogokon belül vannak a legális szerek – az alkohol és a cigaretta – és a kábítószerek, amik illegálisak. A viselkedési függőségekhez tartoznak például a táplálkozási függőségek. Előadónk elmondta, hogy a viselkedési függőségek a szenvedélybetegségek külön csoportját alkotják, és ezen esetekben az érintettek nem valamilyen kémiai anyagtól (drog, alkohol stb.) függenek, hanem egy viselkedési mintázattól. Függőségről vagy problémáról akkor beszélhetünk, amikor a viselkedés uralni kezdi az egyén életét, és károsítja a saját vagy környezete testi-lelki egységét, állapotát. A viselkedési függőség előfordulását is megtudtuk. Olyan viselkedéssel kapcsolatosan alakul ki a függőség, ami az emberi élet alapvető velejárója, szükséglete – evés, szexualitás,

munka, játék -, és ha ezek a tevékenységek eluralják az életünket, már addikcióról beszélhetünk. Ide sorolják: kóros játékszenvedély, munkamánia, internet- és számítógép-függőség, testedzés-függőség, kleptománia, pirománia, kényszeres vásárlás, kényszeres hajtépegetés és körömrágás, patológiás bőrfelsértés, társfüggőség. Szexuális függőségek: pornográf tartalmaktól függés, különböző kényszerbetegségek, evés­ zavarok, egészségesétel-függőség. A viselkedési függőség okairól: a meghívott vendégünk szerint azok is veszélyeztetettek, akik gyermekkorukban kevesebb figyelmet, törődést kaptak a családtól, így alapvető biztonságérzetük szenvedett csorbát. A túlféltett, túlvédett gyermekek is sérülhetnek, hiszen nem tanulnak meg saját képességeikben bízni. A széteső családokban növekvő fiatalok is nagyobb eséllyel lesznek később viselkedésfüggők. Akiknek sérelmekkel, kudarcokkal teli volt a gyermekkora. Egyes vélemények szerint a családból öröklött minták is beépülnek a személyiségbe, melyek kamaszkor után jöhetnek elő. Az internetfüggőség fontos téma a mindennapokban. A viselkedési addikciók közé tartozik. Hasonlóan komoly probléma, mint az alkohol- vagy a drogfüggőség. Ha megfosztjuk ezeket az embereket a használattól, elvonási tünetek alakulhatnak ki náluk. Főként fiataloknál alakul ki, elsősorban akik nem tudnak vagy nem akarnak barátkozni, bezárkóznak. Az internetfüggőség előfordulása nehezen meghatározható statisztikai adat, mivel

nem mindig kerülnek kapcsolatba szakértő orvosokkal, pszichológussal. Gyakori, hogy nem az érintett személy, hanem a rokonok vagy a hatóságok hívják fel az orvosok figyelmét egy-egy esetre. Fiatalokat érintő betegség. Több tényező is hozzásegít a kialakulásához: magányos emberek, akik depresszióra hajlamosak. Stresszes életmód, genetika, ha családban már előfordult valamilyen függőség, könnyebben kialakul. Családon belüli viselkedési, szocializációs problémák. Az internetfüggőség tünetei, jellemzői • Az illető nem eszik, nem iszik • Munkahely elvesztése, tanulmányi eredmény lerontása • Koncentráció-hiány, fáradékonyság, ami miatt gyakran fogyasztanak kávét és/ vagy energiaitalt • Megszűnik a gépen kívüli világ • Mozgásszegény életmód, testsúlynövekedés vagy súlyveszteség • Családi és egyéb kapcsolatok felbomlása • Szókincs beszűkülése • Érzelmi élet beszűkülése, felbomlása • Az ébrenlét megtartása érdekében fogyasztott energiaital által kialakult magas vérnyomás, heves szívverés • Felborul a szervezet folyadékháztartásának egyensúlya • Száraz, vérágas szem Okai: Depresszió, családi problémák, alacsony önbizalom, társadalmi hatás: gyors információszerzés, egyfajta menekülés a valós életből. Gyógyulási esélyek, lehetőségek: Gyógyszeres kezelés nincs az internetfüggősségre. Kognitív viselkedésterápia


2 1

segíthet, életmódváltozás, szakember szükséges a leszokáshoz /pszichológus, addiktológus/. Hogyan óvhatjuk meg a gyermekeinket attól, hogy internetfüggők legyenek? Határozott szabályok. A megadott internetezési időt mindig tartsuk és tartassuk be. Ha az napi egy óra, akkor legyen egy óra. Programok, lehetőségek biztosítása a számítógéptől, az internettől függetlenül is (sport, kirándulás, barátokkal való program (személyesen, nem online). A tanulmányi eredmények szinten tartása, mint az internet egyik feltétele. A szociális tevékenységek fenntartása, edzések, internettől független szabadidős tevékenységek, különórák, mint az internet egy másik feltétele. Az igazi megoldás a szülői figyelem, értékes együtt töltött idő, a biztonság, az elfogadás, és a szeretet megadása a legbiztosabb alternatíva. Az internetfüggőség megelőzése Fontos a gyermek számára a szülői példa, vagyis mi, szülők vagyunk a gyermek követendő példája. Vegyük komolyan, és tekintsük betegségnek a z internetfüggőséget. A személyes kapcsolatok kialakítására törekedjünk. Fontos az érzelmek kifejezése. Korlátozzuk le a netre szánt időt. Használjunk szűrőprogramokat. A Facebook veszélyei Életünkre nagy hatással van, elsődleges közösségi oldal. Számos nem kívánt kéréssel bombázhatnak. A barátaid és a családod mindig tudni fog arról, mikor hol jársz, vagy éppen mi történik veled. A feltöltött képeiddel visszaélhetnek. Előfordulhat, hogy olyan személlyel kötsz barátságot,

akinek becstelen szándékai vannak. Nem kívánt visszajelzést kaphatsz a barátaid által posztolt minden egyes tevékenységről. Időről időre spam-ekkel és bosszantó reklámokkal bombázhatnak. A barátaid életében történő, jelentéktelen események felesleges dramatizálásának leszel tanúja. Amennyiben nem frissíted rendszeresen az adatvédelmi beállításokat, bárki hozzáférhet az adataidhoz, képeidhez. A barátaid olyan képedet tehetik fel, amiről nem szeretnéd, hogy mások is lássák. Olyan adataid is nyilvánosságra kerülhetnek, melyeket normális esetben nem adnál ki. A Facebook előnyei Megtalálhatod régi barátaidat, és újra beszélhetsz velük. Tarthatod a kapcsolatot a barátaiddal, függetlenül attól, hogy a világ mely pontján tartózkodnak éppen. Folyamatosan tudod a barátaidat, családodat értesíteni mindarról, ami éppen történik veled. Népszerűsítheted magadat, és az általad végzett munkát. Hasonló gondolkodású, érdeklődési körű csoportokhoz, közösségekhez kapcsolódhatsz. Megoszthatod kedvenc zenéid, videóid a barátaiddal. Különböző játékokon játszhatsz és számos más alkalmazás is a rendelkezésedre áll. Bármikor kommunikálhatsz a barátaiddal. A videojátékok veszélyei Ritkán, de okozhatnak rohamokat, mely hasonló az epilepsziás rohamhoz. Kisebbnagyobb villódzó formák elősegítik a rohamok kialakulását. Szociális visszafejlődés a személyiségben. Alvászavar, fokozott szorongás. Agresszivitás, mérhetetlen düh. A valóság összekeverése a játékvilággal. Bűncselekmény, gyilkosság elkövetése. Az erőszakos, lövöldözéses játékok fejlesz-

közö ss égi

tér

tik a használóik célzóképességét A mobiltelefon-használat mindennapjaink szerves részévé vált, és ma már nehezen tudnánk elképzelni, hogy ne legyen ott a zsebünkben. Sok hasznos tulajdonsága mellett komoly függőség is kialakulhat. Az első mobiltelefonok az 1980-as években jelentek meg Magyarországon, bár akkor ezek még nemigen fértek el a zsebünkben. Azóta már komoly változásokon estek át ezek a készülékek, és ma már olyan mindennapos eszközzé vált, amelynek segítségével nemcsak telefonálni tudunk, hanem az internetet is bárhol, bármikor elérhetjük. A mai okostelefonok használata azonban komolyabb veszélyeket is rejthet egyes kutatások szerint, mint ahogy azt gondolnánk. Ugyanis, mint a legtöbb technikai eszköz esetében, itt is előfordulhatnak a függőség jelei. Nomofóbia A betegség neve az angol „no-moremobile-phone phobia” kifejezésből ered. Ez arra a szorongásos állapotra utal, amelyet a telefonuk lemerülésekor vagy elvesztésekor éreznek a mobiltelefon-függők. Egy angol kutatócsoport vizsgálata szerint a lakosság 40 százaléka használ rendszeresen két mobiltelefont, azért, hogy bármikor elérhetőek maradjanak. A kutatás eredményei szerint a függőség nagyobb százalékban érinti a nőket, mint a férfiakat. Egy 2012-es felmérés szerint pedig már az emberek 2/3-a érez szorongást, ha véletlenül otthon felejti a telefonját. Összefoglalóan, nagyon tartalmas és érdekes előadást hallgathattunk meg. Azok a hallássérült tagok, akik részt vettek az előadáson, új információkkal gazdagodva tértek haza. Pócza Barbara megyei titkár


közöss é g i

té r

2 2

A jelnyelvi törvényről és a médiatörvényről beszélgettünk

A jelnyelvi törvényről és a médiatörvényről beszélgettünk a TÉMA-program keretében, 2017. május 25-én a Baranya Megyei Szervezetben. Mit tartalmaznak ezek a törvények, mi és hogyan valósult meg ezekből, melyek azok a pontok, amelyek még váratnak magukra a siketekkel és nagyothallókkal kapcsolatban? Ezekre a kérdésekre kerestük a választ Laczka Zsanett esélyegyenlőségi referens közreműködésével. 2009. évi CXXV. törvény, a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szól. A törvény célja a magyar jelnyelv nyelvi státuszának elismerése, továbbá annak biztosítása, hogy a hallássérült és siketvak személyek a magyar

jelnyelvet, illetve a speciális kommunikációs rendszereket használhassák, és az állam által finanszírozott jelnyelvi tolmácsszolgáltatást igénybe vehessék. A törvényi szabályozásokat 2017-től kell bevezetni a bilingvális ( jelnyelvre és a magyar nyelvre egyaránt építő) oktatásba. Izgalommal várjuk a megvalósulását! A Jelnyelvi törvénynek köszönhetően a Médiatörvény is módosult, ebből a

2012-ben hozott Hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokról szóló rész a kiemelkedő. Sok mindent megtudtunk, sok minden letisztult az előadás során. Kvíz kérdésekkel, játékokkal tette színesebbé és átláthatóbbá Zsani az előadását. Várakozással telve nézünk a jövő elé! Cseri Zsuzsa megyei titkár


2 3

közö ss égi

tér

Középpontban a biztonság – előadás volt Szolnokon

2017. április 28-án Fekete Miklós, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának vezetője és Erdős Csaba munkatárs látogatott el a SINOSZ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezetébe. Először bemutatták a osztály működését, majd egy KRESZ-teszttel folytatták a nagyon érdekes és hasznos előadást. Tisztáztuk a kerékpárral való közlekedés szabályait, mikor kell leszállni, mikor lehet gurulva átmenni a zebrán. Ezután áttértünk egy másik fontos témára: hogyan tudjuk elkerülni azt, hogy csalók áldozatai legyünk. Mire kell figyelni, ha a rendőr igazolja magát!

Fontos, hogy a rendőrjelvény csak a rendőrigazolvánnyal együtt érvényes, és hogy nyugodtan elkérhetjük az arcképes igazolványát az óraleolvasóknak is. Felhívták a figyelmet arra, hogy a kertes házaknál elengedhetetlen a kapu zárva tartása, hiszen ez már egy akadály a betolakodó előtt, és hogy mennyire hasznos mozgásérzékelős lámpát felszerelni az udvarra. Bizonyítottan távol tartja a betörőket! Sok kérdés és egyéni történet hangzott el, aminek eredményeképpen egy újabb találkozó időpontjáról kezdtünk el egyeztetni! Megállapodtunk, hogy egy sorozat keretein belül minden felmerülő témát és kérdést érintünk, átbeszélünk! Hamarosan folytatjuk!

Az előadás a TÉMA-program keretében valósult meg! Nagy Ágnes megyei titkár


közöss é g i

té r

2 4

„Jogtudatos” előadás volt Salgótarjánban

Juhász Ferenc, azaz Jufe, a SINOSZ esélyegyenlőségi referense tartott előadást a Nógrád megyei tagoknak. Szokásához híven interaktív, beszélgetős formában először a jogtudatosságról volt szó. Mit jelent a mindennapi életben, miben különbözik a kötelezettségtől? A tagok aktív bevonásával számos olyan jellemzőt soroltunk fel, amelyek ide tartozhatnak. Különösen fontos a fogyatékkal élők körében, hogy saját maguk is

jogtudatos személyekké váljanak, és ne mindig mástól várják a segítséget, vagy a felelősséget. Azt is megbeszéltük, hová fordulhatnak a tagok, ha segítségre van szükségünk, továbbá kiemelten fontos, hogy ideális esetben ne várjuk meg azt a pillanatot, amikor már későnek számít az intézkedés. Jogi leírást olykor nem csak értelmezni nehéz, de megoldást találni még kevésbé egyszerű, ha a sorstársunknak nincs elegendő információja, segítsége. Problémamegoldó feladatként hivatalos

szövegeket kellett értelmezni, elmagyarázni, illetve javaslattal élni a megoldást illetően. A „nyelvmentesség” kérdésköréről már csak pár szóban tudtunk beszélni, a hallássérültek idegen nyelv tanulásával kapcsolatos intézkedésekről, tapasztalatokról, ennek jogi szabályozása még a jövő kérdései közé tartozik. Az előadást kötetlen beszélgetés zárta. Márton Márk megyei titkár


2 5

közö ss égi

tér

Békéscsabán találkoztunk…

Májusban vendégünk volt Bence Boglárka és Kovács Győző a Psziché-Tréning Bt.-től. Kölcsönös várakozás volt a tagjainkban és a tréninget vezetőkben. Erre az alkalomra több nagyothalló tag érkezett, mint általában a programokra, és ezt nagy örömmel fogadtuk. A programot egy bemutatkozás nyitotta. Mindenkinek kellett rajzolnia egy szimbólumot, ami őt jellemzi és ennek segítségével mutatták be saját magukat a résztvevők. Elmondhattak magukról bármilyen információt, amit a többiekkel is szívesen megosztottak. Aki bemutatkozott, az választott két embert, akik kérdezhettek még tőle. Természetesen bármikor lehetőség volt azt mondani, hogy nem kíván a kérdésre választ adni,

erre viszont nem volt példa. Már ez is engedett arra következtetni, hogy nyitottan érkezett mindenki a csoportba. Megbeszélésre került, hogy ki mikor veszítette el a hallását. Fontos volt kitérni arra, hogy ez milyen érzés volt az érintett számára. Itt már igen személyessé vált a hangulat. A megélt érzésekben sok hasonlóság mutatkozott meg. Az egyéni élmények után, melyek az egyéni identitást is megmutatták, áttért a beszélgetés a szervezeti identitásra. Ki hogyan viszonyul a SINOSZ-hoz? Kinek mit ad a szervezet? Ezeket a gondolatokat boncolgatták a megjelentek. A közösség életében elengedhetetlen, hogy az esetlegesen felmerülő problé-

mákat meg tudjuk oldani. Egy-egy helyzetet viszont mindenki másképpen lát és másképpen oldja meg. De ez sokkal inkább előny, mint hátrány. A játékos feladatok arra mutattak rá, hogy mindegy, ki hogyan old meg egy-egy helyzetet, az a lényeg, hogy megoldás szülessen és fogadjuk el mások javaslatait is. Mindenkiben megfogalmazódott, men�nyire fontos egymás felé nyitni és saját maga, az egyén számára is szükséges, hogy felé nyissanak. E nélkül nincs működő és összetartó közösség. Tagjaink pozitív élményekkel feltöltődve indultak haza. Többen jelezték, szívesen részt vennének még ilyen programon. Bognár Gyöngyi megyei titkár


közöss é g i

té r

2 6

Anyák napi beszámoló Szentesről

2017. május 11-én a SINOSZ Szentesi Helyi Szervezetében is sor került az Édesanyák felköszöntésére. A megemlékezésen nagy számban jelentek meg a helyi szervezet azon tagjai, kik jómaguk is édesanyák, és azok is, akik tiszteletüket szerették volna leróni előttük, de a Nagyörvény utcai nagyterem nem csak tőlük volt vidám és hangos. A megjelentek csak a már jól megszokott virágra és kötetlen beszélgetésre számítottak, de Talmácsi Ferenc

szentesi helyi elnök nagy titokban tartott meglepetéssel készült a jelenlévőknek. Mindenki meglepetésére a délutáni órákban váratlan gyerekzsivaj töltötte meg helyi szervezetet. A szomszédos Farkas Antal Utcai Tagóvoda Pillangó csoportja érkezett meg, hogy Anyák napi főpróbáját nálunk tartsa meg. A gyerekek műsora kivétel nélkül meghatott mindenkit. A műsor végén a gyerekek egy-egy cserép virággal kedveskedtek az őket nagy figyelemmel hallgatóknak,

és mivel a szentesi szervezet tagjai mindig felkészültek, így ők pedig egy kis süteménnyel a gyerekeknek. Mindannyiunk örömére a SINOSZ Szentesi Helyi Szervezetének és a Farkas Antal Utcai Tagóvodának az együttműködése mások arcára is mosolyt csalt, így a facebook-elérhetőséggel rendelkezők bővebb képmellékletet is találhatnak az eseményről a Szentesi Gyors internetes hírportál oldalán is. Bayer Sarolta helyi ügyintéző


2 7

közöss ég i

tér

Mosolyért sült a palacsinta Solton A SINOSZ Solti Helyi Szervezete, mint már sok-sok éve, az idén is részt vett a Városi Gyermeknapon. Tagjaink a Solti Kulturális Egyesülettel karöltve sütötték a palacsintát, nagy-nagy lelkesedéssel. Nem csoda, hogy nagy volt a palacsintasütő kedvük, hiszen minden kisgyerek hatalmas mosollyal köszönte meg a finomságot! Mennyi mosolyt „zsebeltek” be tagjaink? 10 kg lisztből sült a finomság, 1 kg lisztből 40-50 db készül, a gyerekek 2 db palacsintát kaptak fejenként. Dávid Józsefné ügyintéző

A Nyíregyházi Állatparkban jártunk a SINA-HBME-i gyerekekkel Hat család jelent meg az egyesületünk gyermeknapi programján, amelyen a Nyíregyházi Állatpark látogatását terveztük. Az időjárás kegyes volt a gyerekekhez, mert a pár napos borús idő után végre „előkerült” a Nap. Sokféle állat közül a gyerekeknek legjobban Tarzan ösvénye tetszett, ahol láthatták a zsiráfcsaládot, megetethették a páviáncsapatot, találkoztak az antilopokkal, zebrákkal, orrszarvúkkal. Az Ócenáriumban megismerkedtek az óceánok és tengerek élővilágával, a trópusi korallvilág színpompás halaitól a homokpadi tigriscápáig. A Sarkvidék panoráma üvegfalain keresztül láthatták a jegesmedvéket, pingvineket, fókákat. Az Andok kalandok területén sokféle majommal, lámával, jaguárral

és szibériai fehér tigrissel találkoztak, a Viktória ház pedig Dél-Amerika állat- és növényvilágát mutatta be.

A gyerekek nagyon élvezték ezt a napot és megköszönték a szervezőknek.


közöss é g i

té r

2 8

Érzékenyítő foglalkozást tartottunk Szombathelyen

Május 8-án a SINOSZ Vas Megyei Szervezetétől is részt vettünk a X. Esélyegyenlőség napon az Aranyhíd Iskolában. A polgármesteri köszöntő, és a megnyitó ünnepség után 8:45-kor kezdtük a foglalkozásokat. 6 csapatot fogadunk, akik különböző iskolákból érkeztek. Egy csapatban kb. 8-12 fő volt, általános iskola felső tagozatos diákok. Az akadálymentes kommunikációban Fazekas-Leitner Viktória megyei titkár és frissen végzett jelnyelvi tolmács segített nekünk. Jómagam Tóth Csabáné (egyben jelnyelv oktató) és Kovács Lívia nagyothalló személy vezettük a foglalkozásokat. Bemutattunk, mi a különbség a siket és nagyothalló emberek között, majd azt, hogy a jelnyelv segítségével hogyan

kommunikálunk egymással. Elmondtuk, hogy nekünk a jelnyelv ugyanolyan kommunikációs eszköz, mint a halló embereknek a beszéd. Utána a hallássérült kultúra elemeit ismertettük a résztvevőkkel, így pl. azt is megtanulták hogyan tapsolnak a siket emberek vagy hogyan néznek tévét, illetve hogyan ébrednek fel reggelente. Végezetül játszottunk kicsit levezetésképpen: a közkedvelt közlekedési lámpa játékot. Különböző kártyák segítségével a gyerekek eljátszhattak a sportokat, amiket utána jelnyelven is megtanítottunk nekik. Végül a legbátrabbak megismerhették a jelnyelvi nevüket is! Most már rengeteg óra érzékenyítő foglalkozással a hátam mögött elmondhatom, hogy a gyerekek még mindig

nagyon keveset tudnak a hallássérültekről, így ezeknek az esély óráknak nagy szerepe van a korai elfogadásban. Hiszem, hogy ilyenkor kell minél jobban informálni őket, és így később felnőtt korukban jóval elfogadóbbak lehetnek. Úgy vettük észre, hogy a gyerekek nagyon jól érezték magukat az órán, és reméljük sok hasznos információt tudtunk nekik adni, amit a jövőben hasznosíthatnak majd! Köszönjük a Vas Megyei Család és Esélyteremtési Önkéntes Háznak, és az Új Nemzedék Közösségi Térnek a meghívást, már sokadik alkalommal! Jövőre is szívesen dolgozunk veletek! Tóth Csabáné animátor, jelnyelv oktató


2 9

közö ss égi

tér

Bűvész a klubnapon

A pécsi nagyothallók májusi klubnapját nagy izgalommal várta siket és nagyothalló egyaránt. Seres Lászlóné Aranka közbenjárásával egy Ausztriában élő bűvész volt a vendégünk. A különböző trükkök, mutatványok nem csak magukban voltak érdekesek és izgalmasak, hanem azért, mert azok a hallgatóság aktív bevonásával történtek. A közös program, a közösen elfogyasztott szendvicsek, üdítők, mind erősítették a tagok összetartozását, ami azért is kiemel-

kedő, mert sajnos kevés azon események száma, amit siketek és nagyothallók együtt

töltenek egyetértésben, jó hangulatban! Cseri Zsuzsa megyei titkár


közöss é g i

té r

3 0

Rendőrségi előadás volt Veszprémben

2017. április 25-én 16 órától Gaál Csaba rendőrőrnagy tartott előadást a lopásokról a Veszprém Megyei Szervezetben. Elmondta, hogy Veszprém megye az egyik legbiztonságosabb megye az országban, ennek ellenére mindig örül az ilyen felkéréseknek. Előadása elején a jelenlévők megnézhettek 4 piaci lopásról készült kisfilmet videón, amiket a rendőrség forgatott le. A piaci résztvevők nem tudták, hogy ez csak szerepjáték, ezért segítettek elkapni a tolvajt – az előadó elmondása szerint. A videón egyesével végigmentünk a jeleneteken, és meghívott vendégünk mindegyiknél felhívta a figyelmünket, hogy hogyan lehet megelőzni az adott esetet. A trükkös lopásról is szó esett, ami egyre elterjedtebb. A „betörők” már nem törnek be, hanem különböző szolgáltatást végző cégek, pl. az E-on gázóra-leolvasójának vagy az önkormányzat munkatársának adják ki magukat. Így a gyanútlan polgár beengedi őket a lakásába, ahol körül tudnak nézni a leendő tolvajok. Általában mindig ketten vannak, de olyan is előfordult, hogy négyen-öten vettek részt egy rablásban. Előadónk felhívta

a figyelmünket arra is, hogy egy egészséges, óvatos gyanakvás sosem árt. Ne tartsunk magunknál otthon nagyobb összegű készpénzt! Ha az önkormányzattól nem igényeltünk segélyt, akkor ha ezzel próbálkoznak a betörők, ne hig�gyünk nekik. Akkor sem, ha azt mondják, hogy pl. nyugdíjasnak hamis pénzt utaltak nyugdíjként és szeretnék kicserélni a bankjegyeket. Sajnos az idősebbeket érik többször az ilyen átvágások. Olyan is előfordul, mint megtudtuk, hogy telefonon felhívják a kiszemelt áldozatot, hogy nyert, de ahhoz, hogy hozzájuthasson a nyereményéhez, fel kell tölteni bizonyos összeget. Álcázott telefonhívások is voltak, hogy probléma van valamilyen előfizetéssel. SMS-ben lehet korrigálni, így másik személynek töltik fel a pénzt tudatlanul az áldozatok. Az előadás végén is láthattunk egy videót: egy hölgy vásárlás után a bolti

parkolóban pakolta be az autójába a bevásárlókocsijában lévő termékeket. Nem zárta be az autót, így vitte vissza a helyére a bevásárlókocsit. A tolvaj csak erre várt, az autóból kivette a hölgy táskáját és elfutott vele. A második jelenetben egy ember, a tettes társa beszélgetéssel lefoglalta a hölgyet, míg a másik személy kivette az autóból a táskát. Összefoglalásként elmondható, hogy a lopás általában egyedül lévő vásárlóknál fordul elő, mert őket könnyebb kijátszani, ha ketten vagy többen vannak, akkor a tolvajoknak már nehezebb dolguk van, mert megoszlik a figyelem, így nem is próbálkoznak. Úgy vettem észre, a tagoknak tetszett ez a hasznos előadás, ezért a jövőben is tervezünk még hasonló témájú programot. Pócza Barbara megyei titkár


3 1

közö ss égi

tér

Életmentés volt a téma Hódmezővásárhelyen

2017. március 24-én a SINOSZ TÉMApályázat egészségprogramjának keretén belül látogattunk el az OMSZ hódmezővásárhelyi mentőállomására. Kovács Károly, a mentőállomás vezetője mondta el, illetve munkatársai segítségével mutatta be, hogyan és milyen mentéstechnikai eszközökkel végzik munkájukat, amikor az életünk veszélybe kerül. A program során megtekinthettünk egy mentőautót belülről, majd tájékoztatást kaptunk a segítségkérés módjáról, kifejezetten a hallássérültek részére, az erre fenntartott SMS-szám használatáról.

hetőt megteszünk, hogy a szív „újraindítható” állapotba kerüljön. Először meg kell győződni arról, vannak-e életfunkciók, majd jöhet a mellkasi kompresszió, amit tagjaink is gyakorolhattak egy technikai bábun.

Előadónk elmagyarázta, mire kell figyelni, miért fontos technikai sorrend betartása, ha bajbajutott embertársunkon kell segíteni, és mi a teendőnk, amíg megérkezik a segítség. Hogyan segítsünk, ha eszméletét veszti vagy epilepsziás rohamot kap valaki?

A következő gyakorlat során az volt a feladat, hogy a mentőállomás munkatársát stabil oldalfekvésbe fordítsuk, ezáltal hogyan kell biztosítani a szabad légzést az eszméletlen sérült ember számára, megakadályozandó a légzőutak elzáródását.

Az időben elkezdett hatékony laikus újraélesztéssel a túlélés esélye megháromszorozható, így a szakszerű segítség megérkezéséig ezzel minden tőlünk tel-

A mentőszolgálat munkatársai szintén a bábun mutatták be, milyen géppel lehet kiváltani a manuális újraélesztést, hiszen ez idő alatt a mentőcsapat tagjai egyéb

feladatokat, pl. gyógyszerelés, légút-biztosítás tudnak végezni. Nagyon fontos gyakorlati tudnivalókat ismerhettünk meg a program során, melyeket baj esetén kell alkalmaznunk. Köszönjük Kovács Károly mentőállomásvezetőnek és munkatársainak a tartalmas előadást! Ezúttal is köszönjük Mátrai Gabriella jelnyelvi tolmács közreműködését! A vészhelyzeti SMS-számról részletesen a SINOSZ honlapján olvashattok: http://sinosz.hu/gy-i-k/ segelykeres-sms-ben/ Nagy Éva Mária helyi ügyintéző


közöss é g i

té r

3 2

Nőnapoztunk Kaposváron

2017. március 6-án, hétfőn délután 15 órai kezdettel Nőnapi ünnepséget tartottunk a Somogy megyei szervezet klubtermében. Sándor Gábor elnökségi tag konferálta a műsort. Nőnapi zenés videós műsort és az általa készített videós nőnapi köszöntőket láthattuk. A felvételek akadálymentesek voltak. A filmeket maga jelnyelven is előadta és a feliratozás is biztosítva volt, hogy a jelnyelvet nem ismerő tagok tudják olvasni, így minden résztvevőnek hozzáférhető volt az információ. A nem akadálymentesített

videót a jelnyelvi tolmács lefordította. Idén is 70 hölgy tagunk jelezte részvételi szándékát, ez alapján 70 darab aján­ dékkal kedveskedtünk. Marai Róbert és Sándor Gábor ajándékot osztottak a hölgyeknek, lányoknak. Aztán minden hölgy résztvevő ingyenes ásványvizet és virslit kapott zsemlével. Estig kötetlen beszélgetést tartottunk a siket és nagyothalló tagokkal együtt. Összesen mintegy 90 fő vett részt a nőnapon, éppen elfértünk a klubteremben. Hiába van három termes klubtermünk, kevés volt a mozgástér, figyeltünk

egymásra. De a légkör barátságos volt, kellemes hangulatban telt az ünnepség. Szalkai Iván megyei titkár


3 3

közö ss égi

tér

A megyei elnököt búcsúztattuk Veszprémben

2017. május 23-án a SINOSZ Veszprém Megyei Szervezetében elbúcsúztattuk Magas Gyöngyi volt megyei elnököt. Gyöngyi 12 évig vállalt tisztséget a szervezet életében, melyről a jelenlegi ciklus vége előtt lemondott. Most egy kis

összejövetel keretében köszöntük meg eddigi munkáját. Gyöngyi négy évig volt helyi elnök, majd megyei elnök, és négy évig volt elnökségi tag is. Sok színvonalas programot és kirándulást szervezett a tagságnak. A búcsúztatóra többen nem

tudtak eljönni, de mindannyian köszönetüket fejezték ki Gyöngyinek sokéves tisztségviselői munkájáért. Az ajándékok átadása után még sokáig beszélgettek a tagok egymással. Pócza Barbara megyei titkár

Kártya- és sakkverseny Orosházán Egy kellemes tavaszi napon ismét összejöttek a sorstársak egy szellemi vetélkedőre Orosházán, egy kártyaés sakkverseny formájában. A programon nagy létszámban jelentek meg a sorstársak, és más szervezetektől is jöttek, többek között Békéscsabáról, Gyuláról és Mezőtúrról is érkeztek tagok. A játékosok számára a sorsolás lebonyolítása után kezdődött a megmérettetés. A játék közben a többi sorstárs kellemesen társalgott egymással. Közben többen szendvicset készítettek a játékosok

számára, amit ők jóízűen elfogyasztottak. A játék végeztével minden játékos emléklapot kapott a részvételért. A nap végén a sorstársak köszönetet mondtak

az élvezetes játszmáért és a társaságért. Reméljük, jövőre is ilyen jól sikerül ez a nap! Szanda Gábor ügyintéző


közöss é g i

té r

3 4

A Keresd a Sanyit vetélkedő különdíjasai részt vettek a nyereményprogramjukon

2016. szeptember 3-án részt vettünk a SINOSZ Sportcentrumában rendezett „Keresd a Sanyit” vetélkedőn. A Savaria lányok nevű csapatunk meg is találta Sanyit, szinte minden helyszínen. Bár dobogós helyezést nem értünk el, azért mégis nagyon boldogok voltunk, hogy a Hallássérültek Kultúrájáért Alapítvány jóvoltából különdíjban részesültünk. A különdíj részeként akadálymentesített színházi előadáson vettünk részt. Mivel Szombathely nincs túl közel Budapesthez, ezért elég nehezen tudtunk olyan időpontot találni, ami mindenkinek megfelelt a nagy utazásra, de végül megegyeztünk, hogy 2017. április 23-án vasárnap fogunk részt venni egy ilyen előadáson. Reggel 7:10-kor indultunk IC vonattal, és délelőtt 10 órakor érkeztünk meg Budapestre. Két kedves sorstársunk vezetett minket a városban. Megnéztük a Várkert Bazárt, a Budai Várat,

és csodálatos kilátásunk volt a Dunára. A színházi előadás délután 15 órakor kezdődött, a Ferencvárosi Művelődési Központban, a darab címe: Apácák volt. Takács Erika jelnyelvi tolmács kiváló kíséretében biztosították az akadálymentesítést. Kb. 140 perc volt az előadás egy szünettel. A színház után még volt időnk egy kicsit beszélgetni Erikával, akinek ezúton is köszönjük a lehetőséget, kis csapatunk ugyanis még soha nem vett részt azelőtt akadálymentesített színházi előadáson. Este az utolsó vonattal siettünk haza. Nagyon jól éreztünk magunkat, mindenkinek köszönjük! Tóth Csabáné és a Savaria lányok


3 5

közö ss égi

tér

Bunkertúra a Csepel Művekben

Képzeld, el Budapesten van olyan is, hogy bunkertúra: hetente kétszer elinduló városnéző program, amely hazánk valaha volt legnagyobb ipartelepének, az egykori Weiss Manfréd Acél- és Fémművei Rt.-nek, a legendás csepeli gyáróriásnak II. világháborús időszakát mutatja be, a gyár egyetlen eredeti állapotban fennmaradt óvóhelyén. Hihetetlen mennyiségű profin felépített hiteles infóáradat, lehengerlő videók és effektek közvetlenséggel megspékelve.

Megyünk még, köszönjük ismét, óriási élmény volt! Ha valakit érdekelnek a háborús történelmi helyszínek, annak kötelező megnézni! Kiváló és figyelmes szervezés, lelkes előadás, informatív tartalom. És az egészet áthatotta az a szenvedély, ami feltételezhetően mindezt teremtette. 1944-ben épült meg a biztonsági ház, alul, a fal és a mennyezet 180 cm vastagságú beton és tégla. 1946-ban Amerikából jött légitámadás, egy tonnás

atombomba és mindenhol robbanás volt, de egyik épületben sincs romlás, nincs repedve, teljesen páncélos és biztonságosan vastag. Még a tető is 220 cm vastagságú. Öten voltunk siketek a bunkertúrán, és nagyon jól éreztük magunkat, fantasztikus volt!

Jankó Péter Fotó: Jankó Péter


s port

3 6

MHSSZ Hallássérültek Horgász OB Balatonújlakon

Horgász CSB 2017 – I. hely

Horgász CSB 2017 – II. hely

Horgász CSB 2017 – III. hely

Csapatban az első helyezett a BHSHE„A”, második helyezett a BHSHE„B” és a harmadik helyezett KHSE„A” lett. BHSHE„A” végül elnyerte a SINOSZ vándorserleget. A különdíjat a legnagyobb halért Makoviczki kapta, aki 780 gr-ot nyomó kárászt fogott.

A MHSSZ sporthorgász szakága május 20-21-én huszonhatodik alkalommal rendezett horgász egyéni OB-t, illetve huszadik alkalommal csapatbajnokságot a Balatonújlakon levő Nyugati–övcsatornán. 23 egyéni és 5 csapat versenyzett erős viharos oldalszélben. Az első helyet Budavári, a másodikat Bakó, a harmadikat pedig Fábián szerezte meg.

Az eredményhirdetés és ebéd a balatonújlaki Kukorica Csárdában volt, ezzel zárult le a két napos rendezvény. Mágocsi Tamás sporthorgász szakág vezető

MHSSZ XX. Horgász CSB végeredménye

Balatonújlak (Nyugati-övcsatorna) 2017. május 20–21. hely

Csapat

1

BHSHE „A”

2

BHSHE „B”

3

KHSE „A”

4

MIHES

5

KHSE „B”

ford.

helyezések

Súly/gr

A

B

C

D

I

1

1

1

2

10210

II

1

3

1

1

8370

I

4

2

2

3

3040

II

3

5

2

2

4760

I

2

6

4

1

5020

II

5

2

4

3

4050

I

3

4

3

5

2670

II

4

4

3

4

2530

I

6

5

6

4

1200

II

6

6

5

5

120

összsúly

18580 7800 9070 5200 1320

hsz 5 6 11 12 13 14 15 15 21 22

össz hsz 11 23 27 30 33


37

MHSSZ XXVI. Horgász egyéni OB végeredménye

Balatonújlak (Nyugati –övcsatorna) 2017. május 20–21.

hely

Név

Egyesület

1

Budavári Attila

BHSHE„A”

2

Bakó László

BHSHE„A”

3

Fábián László

KHSE„A”

4

Loydl Tamás

BHSHE„A”

5

Szilvási András

BHSHE„A”

6

Szeredi Gábor

BHSHE„B”

7

Felföldi Zoltán

BHSHE„B”

8

Jankó Péter

KHSE

Blazsek János

BHSHE„B”

10

Merics Tamás

KHSE„A”

11

Czakó István

MIHES

12

Makoviczki Ferenc

BHSHE

13

Kicse István

KHSE„A”

14

Csoma Viktor

MIHES

15

Loós András

MIHES

16

Vágó Joachim

BHSHE„B”

17

Halmi József

MIHES

18

Zsédenyi Zoltán

KHSE„B”

19

Nyári Zsolt

KHSE„A”

20

Lenkovics Károlyné

KHSE„B”

21

Keresztes János

KHSE„B”

22

Lenkovics Károly

KHSE„B”

23

Kovács Zsolt

KHSE

9

ford.

Súly/gr

I

2490

II

3870

I

1010

II

2500

I

3410

II

1460

I

2840

II

960

I

3870

II

1040

I

1770

II

2920

I

650

II

1080

I

420

II

1490

I

170

II

460

I

450

II

2180

I

590

II

730

I

130

II

1130

I

640

II

110

I

260

II

470

I

1640

II

1010

I

450

II

300

I

180

II

320

I

1690

II

80

I

520

II

300

I

650

II

40

I

430

II

0

I

120

II

0

I

0

II

0

Összsúly 6360 3510 4870 3800 4910 4690 1730 1910 630 2630 1320 1260 750 730 2650 750 500 1770 820 690 430 120 0

HSZ 1 1 1 1 1 2 2 1 1 3 2 2 2 3 5 1 4 2 4 3 3 4 5 2 2 5 3 4 4 4 3 5 5 3 3 6 6 4 5 5 4 6 6 5 6 6

össz 2 2 3 3 4 4 5 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 9 10 10 10 11 12


h itél et

3 8

„Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát.” Apcs.2:38.

2017 júniusában két egyházi ünnepünk van. Június 4-e és 5-e Pünkösd. Június 11-e Szentháromság vasárnapja. Húsvét után 50 napra a megígért Szentlélek kitöltését ünnepeljük két napig. Áldozócsütörtök óta várták a tanítványok a megígért Szentlelket. Tüzes nyelvek szálltak az imádkozó apostolokra, akik mind megteltek Szentlélekkel. Kimentek a templom elé, ahol Péter prédikált a feltámadott Krisztusról. Azon a napon háromezer ember keresztelkedett meg, s ez volt az első keresztyén gyülekezet. Minden év pünkösdjén ennek a gyülekezetnek a megalakulását ünnepeljük. Isten lelke szólt, Péter szája által. A Szentírásban olvashatjuk, hogy galambként szállt Jézusra a Szentlélek, az apostolokra pedig tüzes nyelvként. Erre a történelmi eseményre emlékezünk, amikor az Apostoli Hitvallást imádkozzuk. „Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében. Hiszek Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették; szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a men�nyekbe, ott ül az Atya Isten jobbján; onnan jön el ítélni , élőket és holtakat. Hiszek a Szentlélekben. Hiszek az egyetemes keresztyén anyaszentegyházban, a szentek egyességében, a bűnök bocsánatában, testünk feltámadásában, és hiszem az örök életet. Ámen.”

Június 11-én Szentháromság vasárnapját ünnepeljük. Teremtő Istenünk Jézus Krisztusban kijelentette magát, és a Szentlélek által munkálkodik bennünk. Ezért nevezzük Istent Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, és tanítjuk, hogy ez a három egy! Az Atya a világot teremtő Isten, a Fiú a Megváltó Isten, és a Szentlélek a megszentelő Isten. Ezt a hitet valljuk meg, amikor az Apostoli Hitvallást imádkozzuk.

„Atya, Fiú, Szentlélek, Teljes Szentháromság, Egy örök Istenség, Mennybéli uraság; Igaz, erős, kegyelmes, Jó, Hív, irgalmasság: Téged áld ég, föld s tenger: Áldott Szentháromság!” (1727, ismeretlen szerző)

Jakab Miklósné


3 9 Igazi társat keresek. Tibor vagyok, 36 éves hallássérült. Szeret­ nék hosszú távú, komoly kapcsolatot 25 és 45 éves kor közötti nőkkel. Gyermek nem akadály! Saját gyermekem van! Mobil:06-30/ 601-25-64 (csak SMS) E-mail: kajaritibormtz@gmail.com A nevem József, 30 éves vagyok. Budapesten élek, bőrdíszművesként dolgozom. Káros szenvedélyeim nincsenek, tetoválásom sincs. Hobbim a fonaltechnika, horgolás, kötés, ke­reszt­szemes hímzés stb. Keresek korban hozzám illó lányt feleségként vagy élettársként. Hallássérült vagyok, de rendesen beszélek, írok, olvasok, és a jelnyelvet is ismerem valamennyire. Nem baj, ha te is ismered. Elérhetőségeim: facebook, skype, viber, messenger live beszélgetőprogramokon Ardai József néven. Fényképet SMS-ben küldök kérésre. SMS: 06-70/ 234-75-81 E-mail: ardaijozsef@gmail.com Tóbiás Ferencné vagyok. Létavértesen lakom. Én 68 éves vagyok, már 11 éve özvegy, azóta egyedül élek. Szeretnék megismerkedni 165-170 cm magas, rendes, hozzám illő férfival, aki nem iszik. Szép, rendezett lakásom van, csak egy jóravaló társat keresnék. Jelige: „ERZSIKE” 36 éves szegedi siket fiatalember komoly kapcsolat céljából várja hasonlóan jelnyelvet ismerő siket lány jelentkezését 2637 éves korig. Vidám természetem van. Ápolt vagyok, jószívű, rendes. Szeretnék tartozni valakihez és vágyom gyermekre. Nagyon hiányzik a kiscsalád. SMS: +36-70/566-4482 Email: kovbalazs2009@freemail.hu 179/60/63 éves, hallókészülékkel jól halló és telefonálni tudó özvegy férfi megismerkedne hasonló tulajdonságú, korban hozzáillő, őszinte nővel. Szigetszentmiklóson lakom. Jelige: „Bizalom” Tel: 06-20/ 374-69-00 52 éves, 173cm, barna hajú, szemüveget viselő, hallókészülékkel tökéletesen halló férfi keresi hasonlóan jól beszélő és hallókészülékkel jól halló társát. Szociális gondozó, ápoló és gyógy­‑ masszőr. Hobbim a kerékpározás. 35-53 év közötti hölgyek jelentkezését várom, gyerek nem akadály. Tel: 06-30/ 846-78-24 28 éves, hallássérült fiatalember vagyok. Szeretnék megismerkedni 25-28 éves, siket vagy nagyothalló lánnyal. Nem iszom, nem dohányzom. Jelige: „GYÁL” Nagy Zoltán vagyok, Nyíregyházán lakom, egyedülálló és 38 éves vagyok. Sajnos születéskor kaptam egy agyvérzést, amitől megsérült a beszédközpont, ezért vagyok beszédhibás, de meg lehet érteni, amit mondok. Keresek korban hozzám illő társat, csak nyíregyházi legyen. E-mail: nagyzolika@index.hu Intelligens, normális, aranyszívű, kedves, vicces pasi vagyok, aki nagy állat- és természetbarát. Szeretek olvasni, rajzolni, kirándulni, lovagolni, íjászkodni. Ezen kívül családcentrikusnak tartom magam, nagyon házias vagyok. Őszinte, hűséges és odaadó vagyok. A többit később! E-mail: kelemenxjanek@hotmail.com Szeretnék megismerkedni egy hallássérült lánnyal. E-mail: sandor.sandor1975@gmail.com Szeretnék megismerkedni egy nagyothalló, hallókészüléket viselő hölggyel. Szintén hallókészüléket viselek. 37 éves vagyok. Székesfehérváron élek, és itt is dolgozom. Magas­sá­gom 172 cm, súlyom 65 kg, szemem kék, hajam rövid, barna. ALAP­VE­ TŐEN VIDÁM, OPTIMISTA VAGYOK. Hobbijaim: kirándulás, séta, bicajozás, számítógépezés, filmnézés, főzés. Szeretnék korban hozzám illő lányt találni, gyermek nem akadály. Skype: marci.marci67 E-mail: bandula377@gmail.com 54 éves, nagyothalló fiatalember vagyok. Szeretnék megismerkedni korban hozzám illő, nagyothalló lánnyal vagy elvált asszonnyal. Szolnok és Pest megyeiek előnyben. Jelige: „TAVASZ” Cím: Tóth Sándor, 5130 Jászapáti, Akácfa utca 2. Budapesten élő és dolgozó, káros szenvedélyektől mentes 30 éves fiatalember vagyok. Társkeresés céljából megismerkednék 20-35 év közötti nagyothalló vagy siket lányokkal, csak Budapesten lakókkal. E-mail: jozsvard@citromail.hu Jelige: Remélem, egymásra találunk! 40 éves, egyedül élő, csinos, elvált nő vagyok. Keresem siket társamat, Bács megyében élek. SMS: 06-20/ 340-80-27 „A lányok angyalok, a lányok angyalok, a férfiak meg mind ördögök. De minden angyal azt várja, hogy elvigye az ördög.” Én is egy angyalt keresek, 42 éves vagyok, káros szenvedélyeim nincsenek, CI-mal jól hallok, jelnyelvet sajnos nem beszélem. Borsod megyében élek. E-mail: Unalom3@gmail.com Tel: 06-30/ 318-36-37 150/55/65 éves siket nő keres komoly társat 60-65 éves kor közötti férfi személyében. SMS: 06-70/ 516-27-63 175/42 éves, Borsod megyei hallássérült fiú vagyok, keresem társamat 35 körüli hölgy személyében. Káros szenvedélyektől mentes vagyok. Egy gyermek nem akadály. Hajdú, Szabolcs, Borsod megyékből várom a hölgyet. SMS: 06-20/ 617-11-10 E-mail: zala444@citromail.hu

t á rs kereső

37 éves, egyedülálló hallássérült fiatalember vagyok, sajnos elvált. Apukámmal élek, Budapesten lakom. Szeretnék megismerkedni hozzám illő siket vagy nagyothalló lánnyal. SMS: 06-20/ 338-19-73

36 éves, nagyothalló, jól beszélő pécsi fiú vagyok. Szeretnék megismerkedni hasonló lánnyal. Fényképes levelet várok. Jelige: „Nem jó egyedül” SMS: 06-30/ 670-15-56

50 éves, 178/95, hallássérült szolnoki férfi vagyok. Megismer­ kednék hasonló korú hölggyel, aki megbízható, becsületes partnerre vágyik. Hobbim a kertészkedés. SMS: 06-30/ 844-53-78

50 éves, elvált, hallássérült, jól beszélő férfi keresi megbízható társát. Jelige: „Holdfény” SMS: 06-20/ 961-68-09

35 éves, budapesti hallássérült fiú keresi 30-35 éves, gyermektelen társát komoly kapcsolat céljából. Budapest és Pest megye környéki hölgy előnyben. Jelige: „Misi-35”

55 éves, fiatalos nagyothalló nő vagyok. Keresem hozzám illő, nagyothalló, komoly, intelligens társamat. Budapest-Komárom megyeiek előnyben. Mobil: 06-70/ 238-26-37

168/66 éves, özvegy, rokkantnyugdíjas asszony vagyok. Szeretnék megismerkedni Hajdú-Bihar- vagy Szabolcs-Szat­ már-Bereg megyei környéki, 65-70 éves férfival. Jelige: „LÉTAVÉRTES”

175/85/56 éves, hallássérült elvált férfiként keresem hozzám illő élettársamat, 50-56 éves korig csinos hölgy személyében. SMS: 06-30/ 243-73-02

165/50kg/37 éves hallássérült fiatalember vagyok, Vereben (Fejér megyében) lakom. Keresem nagyothalló vagy siket hölgy személyében társamat kapcsolat céljából, 25-35 éves korig. SMS: 06-30/ 616-75-94 39 éves, csávolyi siket férfi vagyok. Komoly kapcsolat céljából várom hasonló, jelnyelvet ismerő siket vagy nagyothalló lány jelentkezését, 30-38 éves korig. Jelige: „Várom a párom” SMS: 06-20/ 507-05-11 - csak az esti órákban 30 éves, hallássérült, budapesti fiú vagyok. Káros szenvedélyektől mentes, egyedül élek és várom az SMS-t hasonló sorsú lányoktól. Jelige: „Együtt szép az élet” SMS: 06-30/ 517-01-35 161cm/47 éves, jól beszélő siket fiatalember vagyok. Szeretnék megismerkedni hozzám illő lánnyal, 43-45 éves korig. Budapest és környékiek előnyben. Fényképes levelet várok. Jelige: „Fogd a kezem és ne engedd el!” Szeretnélek mihamarabb megismerni. 42 éves, jóképű, független siket fiatalember vagyok. Találjuk meg a boldogságot együtt! Gyermek nem akadály. SMS: 06-30/ 652-53-50 Középkorú, káros szenvedélyektől mentes, önhibáján kívül elvált, vidéken élő nagyothalló férfi keresi társát, megbízható, becsületes, jelelni tudó hölgy személyében, 35-40 éves korig, egy gyermek nem akadály. Jelige: „rózsaszál” Szabolcs megyei városban élő, káros szenvedélyektől mentes siket fiatalember keresi megértő, türelmes, nem dohányzó társát siket, jelelni tudó hölgy személyében, 35-40 éves korig. Jelige: „szerelem” Mátészalkán élő siket férfi keresi társát komoly kapcsolatra. Házias, csendes siket hölgy levelét várja, 38-44 éves között. Fontos a becsület és a megértés. Jelige: „fehér galamb” 176/76/57 éves, szívbeteg, félig nagyothalló, félig siket, csendes, rokkantnyugdíjas elvált férfi vagyok. Szájról olvasni tudok és ismerem a jelbeszédet. Káros szenvedélyem a dohányzás. Főzni és takarítani tudok. Szeretem a tisztaságot. Hasonló adottságú, vagyis hozzám hasonló, illő nagyothalló vagy siket hölgyet, elvált, gyermektelen vagy gyermekét egyedül nevelő élettársat keresek 50 éves kortól. Később házasság is szóba jöhet. Csak SMS: 06-30/ 312-29-07 Tamás vagyok, 41 éves, 60kg, siket, egyedülálló, jóképű fiú. Nagyon komoly kapcsolat céljából keresem a párom 35-40 év közötti hölgy személyében. Jelige: „Boldogság” 38 éves, nem dohányzó, szeszes italt nem fogyasztó férfi vagyok. Aktívan sportolok, viszont pszichés betegséggel küszködöm. 22 éves, nagyothalló, jól beszélő, sokat csalódott, káros szenvedélyektől mentes, pécsi roma fiú 22-27 év közötti őszinte megértő lányt keres alkalmi kapcsolatra. Külső nem számít. Jelige: „Fogd a kezem és ne engedd el!” SMS: 06-30/ 423-18-53 E-mail: szerelmes1990@citromail.hu 1978-ban hallássérülten született, Békés megyében lakó, Péter­ kó nevű, dolgozó nyugdíjas, nagyon jól beszélő férfiként keresem a hozzám illő lányt további napjaim unalmának elűzésére és az édes élet megfűszerezésére… Alkoholt, füstölni valót megvetem, nehezen tűröm. Viszont a természetet imádom… Ha felkeltettem az érdeklődést, írj mailt! Címem: unalom@freemail.hu Zoli, a legkisebb fiú vagyok. Negyvenes, barna, bajuszos, örök vidám, jólelkű. Minden érdekel. Az, hogy siket vagyok, nem zavar, kézzel-lábbal is beszélek. Jelige: „Mindenképpen megtalállak szerelmem” Elvált, 52 éves, siket férfi vagyok, keresek Szabolcs-SzatmárBereg megyéből elvált, siket nőt, 40-50 éves korig, akinek szíve fontosabb, nem a külső. Egy gyermek nem akadály. Jelige: „Rossz egyedül” SMS: 06-70/ 676-33-03 65 éves siket nő vagyok. Keresem jelelni tudó férfitársam, 70 éves korig. Jelige: „Sosem késő” E-mail: sz.marietta80@freemail.hu

Tájékoztatjuk kedves Tagjainkat, hogy a HASÉ magazin Társkereső rovatába ingyenesen küldhetnek be hirdetést. Azonos szövegű hirdetést csak három egymást követő lapszámban jelentetünk meg, a hirdetési felület korlátozott terjedelme miatt. Megértésüket köszönjük! Bővebb információ: Molnár Aurélia, SINOSZ titkárság. Tel: 06-1-351-0434 / 19 mellék. E-mail: info@sinosz.hu

46 éves, egyedülálló, nyugdíjas, dolgozó nő vagyok Komárom megyéből. Keresem társamat, aki nem dohányzik, kölcsönös szimpátia esetén idővel összeköltözhetünk. Jelige: „Várom a párom” SMS: 06-70/ 367-25-11 37 éves hallássérült fiatalember vagyok. Szeretnék megismerkedni egy őszinte, kedves lánnyal. Jelige: „Boldogság” E-mail: darling14@citromail.hu 180/83/38 éves hallássérült egyedülálló férfi szeretne megismerkedni egy kedves, vidámságot kedvelő független romantikus, káros szenvedélyektől mentes hölggyel, 23-35 éves korig. Egy gyerek nem akadály. Jelige: „Szép az élet” 172/70/38 éves egészségügyi dolgozó vagyok. Független, gyermektelen, jól beszélő, korban hozzám illő, hallássérült lányt keresek, aki Budapesten hozzám költözne kölcsönös szimpátia esetén. Legyen nem dohányzó; a hűség, a bizalom és a megbecsülés jellemezze, csak komoly kapcsolatot keresek. E-mail: bobi002@citromail.hu Tel: 06-20/ 452-75-79 Jelige: „ketten az úton” 27 éves nagyothalló fiú vagyok. Nem dohányzom, nem iszom, saját vidéki házam van. Független, komoly gondolkodású, jó kedvű, megbízható hallássérült lányt keresek. Jelige: „Ilyen az élet” SMS: 06-30/ 940-28-97 E-mail: podolszkij@gmail.com 35 éves, 173/55 vagyok, nem iszom, szeretnék megismerkedni hasonló korú lánnyal. Nagyon várom, hogy írj SMS-t: 06-30/ 616-75-94 Jelige: „Várok rád ” 190/88/30 éves vagyok, káros szenvedélyektől mentes. Komoly kapcsolat reményében ismerkednék egy kedves, aranyos lánnyal, aki egy megbízható, hűséges férfira vágyik, úgy 25-35 korig. Ha lehet, Szabolcs és Hajdú megyéből. SMS: 06-70/ 626-88-38 Jelige: „Komoly kapcsolat reménye” 37 éves siket férfi vagyok, keresek egy vidám, jó kedélyű, megértő hallássérült hölgyet, 25-42 éves korig komoly kapcsolatra. Gyerek nem akadály. SMS: 06-30/ 346- 99-74 E-mail: halmicsatolo@hotmail.com 47 éves, várpalotai nagyothalló férfi vagyok. Továbbra is keresem jó természetű, nem dohányzó hölgy társaságát Veszp­ rémből, Várpalotáról, Székesfehérvárról vagy Buda­­pest­ről. SMS: 06-30/ 753-41-76 37 éves hallássérült fiatalember vagyok, vidéken élek, hobbim a kertészkedés. Ismerkednék hasonló korú és érdeklődésű lánnyal. Jelige: „KAPCSOLAT” E-mail: toroklaci16@freemail.hu SMS: 06-20/ 439-58-25 30 éves nagyothalló fiatalember 22-30 éves korú nagyothalló hölgyet keres komoly kapcsolat céljából. SMS: 06-30/ 373-84-85 165/61 éves hallássérült nő megismerkedne korban hozzáillő, hallássérült, nőtlen vagy elvált, komoly gondolkodású hallássérült férfival. Jelige: „Hűség egymásért” SMS: 06-30/ 820-21-14 55 éves, elvált, hallássérült, Békés megyei, dohányzó, egyedül élő férfi keres 50 év körüli hallássérült hölgyet (Békés-, HajdúBihar-, Szolnok megyéből). Jelige: „Őszi Nárcisz” SMS: 06-30/ 845-12-00 Dorogi srác vagyok. Komoly kapcsolat céljából keresem társam, 22-37 éves korig. Jelige: „Igazság és szívből” 36 éves, elvált siket férfi vagyok. Szeretnék komoly és normális kapcsolatot 22-42 éves kor közötti siket vagy nagyothalló nővel vagy elvált asszonnyal. E-mail: suzukijola@hotmail.com SMS: 06-30/ 346-99-74 43 éves, jó megjelenésű, elvált, egyedülálló, káros szenvedélyektől mentes siket férfi vagyok. Kelebiában lakom. Keresek komoly kapcsolat céljából társat 30-36 éves kor közötti nő személyében. SMS: 06-30/ 213-33-86

Kedves Olvasóink, Tagjaink, akik rendelkeznek internet hozzáféréssel, a SINOSZ honlapjának Társkereső oldalán továbbra is ingyenesen, egyszerűen hirdethetnek. Megújult honlapunkon fényképes hirdetésre is van lehetőség! További tudnivalók ( jelnyelven is), ill. hirdetés feladása: sinosz.hu/tarskeresoMillions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.