HASÉ 2018 július-augusztusi száma

Page 1

4

kségi ü elnö lé D U

s

E

8

özi kon zetk fe m e

ája nci e r

gyothallók n Na

18

(is) cukik kek é e r

sek! icce v s

lássérült g hal ye

43

a„

Manók” Bé k

bán csa és

A

sedélutáno n Me ássérül hall to r a

n piko il m

Hat ma gy

Lát a

era iV

áig? lom dip

24

20

ssérültek az á l l ok Ha

ban – Ki jut e la tás ta

hallássérül s ́ e tk ś -

eghódítan ia tm eń

t: Bab i n s aǵ o zk vil

hallássérültek • alapítva 1892

CXXVII. évfolyam • 2018. július–augusztus

56


siket gyerm ek

enlő jogo egy k és gg kossá al élőkr até

gos Küld rszá öt li O

szervezet e

ga eaf Table Te

nD

l ka

elh u

gja

hallássérültek • alapítva 1892

szarvas ött a iv íz föl

vi

rseny volt o ve r

k– re ány M arg Sáfr

rjú

ta

or

tn a

pot tartot

a győri A tuk u at

unk szék dozt es an f

Békés Megy e

ta ár

áztunk p ós

sat lc

m volt N yír gra ro

„C s

berek va em g

es dás vo lt

előa

zi

un zárt k Szek et

rom program há

n

pja kazincba na lőadás volt ie T

! en

Le lk

hallássérültek • alapítva 1892

am a jel! nál

HOGY CSALÁDI ÉS GYEREKPROGRAMOK

32

sztése ko rh ejle sf

IS VANNAK.

hase 2015 julius.indd 1

2/6/13 2:35 PM tagszerv_szoro_vas.indd 1

34

2015.09.02. 17:32

INVITEL ada t

es iaci kis rő-p ok

...SZERETEM,

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET hase 2015 junius.indd 1

2/6/13 2:36 PM tagszerv_szoro_szabolcs.indd 1

11

os

III.

16

ae

mezővá hód sá ás

20

nt

n

tunk jár

22

Kiállítá fotó so tó

ja lap on

rtént gy ö

e tö év

zp o kö

ál tón a-

34

olt a Des pv ed na

k rtunk Sze

t zá ve

est volt Sz e

ia lg

ko volt Mis

pja na

vid

hallássérültek • alapítva 1892

tás megel őz kla za i se rvos gítség so

9

EB

36

Labdarú tek gó ke

n

hallássérültek • alapítva 1892

gy

hallássérültek • alapítva 1892

zni szeretné lgo k do

éves jubil 30 e

D

Ká yűlés volt S z

gg ta

ség volt nep O ün

g ő pro ram v o gít

-n

kV

ilág

szövetségéne k

hallássérültek • alapítva 1892

b omá an Eur ó ny

jogai a gyako rl nők

(k), itt va alló gy aH

ékozódtunk o táj r

erseny Kisk dav un ab

„Tá

hallássérültek • alapítva 1892

egy hét

adások akadály m elő

Bizottsá elő g gy Megye iS z

ala ZZ

l a Balato árra nk kp

nokság e baj red ág

Új

ny e

hallássérültek • alapítva 1892

WF

a st pség Bék és nne iü

klub Béké sc ek er Szolnok meg uny yk

Egy

k ető ez

hallássérültek • alapítva 1892

Finn ülés

D EU g – előadá nsá sS zto

íjasaina kn lönd kü

orgász OB B kH ala lte

Ös s

hallássérültek • alapítva 1892 hallássérültek • alapítva 1892

taljára a rpá SIN

és sok-sok v

nc ti előadás sza S yá

n pot tartottu na

pinning T si S e éc Siketek Világ ta

a ég szövetségéne ilág k

hallássérültek • alapítva 1892

pé l

ivál franc ia szt fe

ei égi ülés

ks lnö z megy W ei jhe

ér k a SINO SZ

od á cs

tek II. Films z rül

zo lt kolbás

bán sa

Mi n

pontjai a k özb szem és

ei

az e-vonatje itt érzéken yít

g–

ilá olbászfe ai K szt

ab

zet 60 éve sj rve ze gó OB eredm lfo

Kaposvári E gy

a ül

AM OT P

hallássérültek • alapítva 1892

hallássérültek • alapítva 1892

Mi t

hallássérültek • alapítva 1892 hallássérültek • alapítva 1892

D sználat é -ha s ék gyei Találkoz ój Me

t tartottak G po

siketlimpiai já

ga

Ké z

hallássérültek • alapítva 1892 hallássérültek • alapítva 1892

ő órák Bon y yít

He Solt lyi Sze r SZ

Múzeum ba tila At un atott k Cseho log

ny e

hallássérültek • alapítva 1892

buli WFd yS tam sz

kV ükkel” Z ala küty a„

kori hallá spro idős

ó–

ll volt Póstel e ba nt am a bu da rogr ”p

VAS MEGYEI SZERVEZET

25

34

INOSZ Jelnyelv AS i

ÉN AZÉRT JÁROK A SZÖVETSÉGBE, MERT...

t Budapes éle te ub

on

ts zöve ége 8 5 kS

mikor el ió, m kc s

yűlés Kapo gg ta

min nyomá ita b -v

Parasport N

r ya

„V e

hallássérültek • alapítva 1892

keiben 2 be r 01

a siket ek

i ülés 20 kség 17. nö

ttak a Sol ulha ti S tan

tartottunk S ást zo oz e

feeder vers tó íz-

ok

i Nyilatko za ton olgozn is

gy d

ho esti szervez e ap

nnepség yi ü és on

a tájfutá em s ér

t ze

Cla

rja tá

hallássérültek • alapítva 1892

ssérült g ye hallá r ás

rjú puh inte a

internet-ho az z nyitó horgá s

d va

si trénin g

sá va ol kezdtün zni k ná

is

or sz

z

Ím e

pei ké

hallássérültek • alapítva 1892

ete ez

vezetéshe zv mű ár nők jogai a gy a élő Cse pott Dr. ka jat

zemléje ka ms p Fil

ni villám s ak gyé se

n

50

n

yütt! – Béké s

eg

ények Gyu

élm

gi a szlové n rek ke

fo g

hallássérültek • alapítva 1892

és ép el

történeti e lő

– SZ

gal élő emb er ság os so

Nyírő Z

u nk z sú

rm Fejé egyé ek

rseny – Ózd eve es

mi tö

hallássérültek • alapítva 1892 hallássérültek • alapítva 1892

Jel

ei – Bud ülés a gi

ény hallá ezm ss dv

és. Rés zv lkez é de képes v ag

is én nepség S alg i ün ap ek a cur li n

érm nz

A2

hallássérültek • alapítva 1892

bemutató ilm M sf

thallók ne gyo v na ervezet 25. szü i Sz le

szegedi Füv é

ka lső EBse az e l

s:

ll

v il á g m ind

ka lló hallásjavít ó

ta he car-díja s

Os az ki

tagszer ve ok a ág

gb g V il á

né Judik Do ssy

hallássérültek • alapítva 1892

AM

bán sa

yelv Nemz et eln aJ

nyt el Helen hu

és. Rész lkez vé de sporto lók iket ,s

tárral áp nyv ril kö

k Sports zöv ülte ér

No 55

hallássérültek • alapítva 1892

Sze

hallássérültek • alapítva 1892

Mé g

? yok ag

hallássérültek • alapítva 1892

rlin Cu

án – Iv. rész zój ko

mélyek szám sze ára ló

Tanintéz eté ltek rü

sak annyi, ho „C

lyegyenlős ég Esé

ONTAkT Tolmá Ak c

vise ztség lők tré Tis n

Te s

pást gyú lám jt

Sáto rp

a

tékosüg gya yi fo

et munkatárs a Sik

árbúcsúztató ny b

hallássérültek • alapítva 1892

pe

to r

án – III. rész zój ko

hallássérültek • alapítva 1892

k

tt a tenisz ajlo O ez

L

k

zlemén y– jtókö Sa

lló! Nagyotha Ha ll

Pa i

azincbarci

atódik a szere lyt n Fo

gismerkedtün k Me

aK

elyi Szervez e

számoló az be i

o

pa in Color

nélkül ár at

12

10

24

n

ozdulj velün k! „m

lnyelvi Tolmács

a „C

A Je

rte sze ág H ai

elvi sokszínű s Ny

mentesítés ály e ad

Hi t,

„Keresd a s

száj ró l

nyert a 0-ra vá 2-

ozás Kőh án rács og

ál Akad yment e

36

2015.09.18. 9:45

en ely rh

é tiszts gviselő es

itális írástud á Dig

túljátssz ó.” dem en

a bHsH eé

kói Józse ma f

ncsejáték Zrt ere .c Sz

lnyelvi tolmács o

unkahely i Am

30

sön yö ng

Kl

án zój ko

interjú sz e

ss-rekord inne ra Gu

lat projekt olgá zár ssz

A je

...JÓ EGYÜTT LENNI.

14

23

24

2016.01.19. 10:29

CXXIV. évfolyam • 2015. június

Csalá di

portlövő taS eb let

m idén harmad ik

ÉN AZÉRT JÁROK A SZÖVETSÉGBE, MERT...

hase 2016 január.indd 1

negyvenö t

A

ncert! s ko lá

je ing

8

yugrás? !– adál a ak

foglalkozó val h gá

űlés a S ggy IN Ta O

g

Kézműv es AP

n ke

12

10

12

e és

ás? újt ny

mmár ne 7 – i g ám

közi válas zt idő

észetgyó

óbevallást s e Ad

ek

iája

ányán ab at

k!

gi

kósa Ádá

k a SINOS Ztun ot

n iká rc

33

2016.02.07. 16:43

CXXIV. évfolyam • 2015. július

n

en

3 már 1 megyé b i im

rm Te

Érzé ken

dig

yb

30

idős

világos” elő old ad „H

á

zete! rve ze

kristál

n

n lco

hase 2016 február.indd 1

cs pé

gyasztóvéde Fo lm

Farsan

,t

i feladataib zés a ve zt a i us

Válasz tó

34

ulá Gy

8. Si

é

e se nt

nos zta

Busók

acebook sz aF

Ny e

19

18

nk!

Magyar 33. Saj

Adomán y

y

ltek a hallás szü sé ké

19

Színe s

egyei Szer ve dM rá

éről

e mind en

3. Sike tek

i. nyílt országo XV

hallássérültek • alapítva 1892

on

ek

nyelv egyed Jel

EU

év

árd sz

yu

TéMáEgy ba

g tsé ve

Érts

angi mu lat Fars s

s, esélye Gy

rdon

Színes

Bro nz

!

kálmá n-

Hallássérültek

llá va

annyi, hog y sak „C

l aki

v

TA RTSD KÉZ B E N

Mu nk

ezete erv Sz

ha

” program

6

14

y

éves jubileu

A rejt ély

e

Mikulás a b ud

űlés, kará ggy cs Ta

Rab lóha

Nagyot

ási áttörés l Óri e

it ny

iii. rész

nnyi, hog

60

érté k

Szervezetb

á sz

25

26

nyelvi szính Jel á

ei gy

Vi l

yatékosságg al Fog

asztal vo rek lt s Ke

a ak

10 z

– …”

29

23

24

2016.09.09. 11:20

CXXIV. évfolyam • 2016. január

” – ii. rés

e

k…

ileumot ünn

Atlétikai

Cs

A Vác Hely iS

vásárhel ye ező

ozn dolg i szere gy

SIKETEK VILÁGNAPJA 2016. SZEPTEMBER 25.

hase 2016 szeptember.indd 1

szervezetbe n

Tag jaink a

Ke ré

m

am volt rogr Bé ip

éves a SINO S

et személyek sik j

ng

„Csak anny i,

szemével ha

olt

en lek te

zösségépítő Kö p

Was hi

ta et

n a p ok s

áron! érv eh

33

al

Kere kv

gy megyei sze mo rv so

sz Ve z-

45

Meglá to g

12

án

őrött! Gy

k

29

arlamentben j AP

renc nfe ko

ház os

sp

n

!

kerestük , kal nyit sa

Vég re

pályázat példa á!”

gá vo

ogatás a szính ázi Tám

Országos Fe lü Az

sségi progra özö m yk

Labdarú

lesztés

NDENHOL

Int e

arázskéz” m „V

ej s-f

S ok g ye

an áb ág

Indiai lótusz o

I –M

G

Grills üt ő

Hí r

itális írást

u i sz egye erveze sM

szálltak a rsek víz ve

ázat példa ké pály !” p

INOSZ Bajai He AS ly

Bú c

n

irattal fel

át!”

Különleg e

Török Béla, a Dr.

fe l

en

éves a SIN O 110 a fogyat yütt ék Eg

sik e

s!

a pj

110. SZ

n be

i Bizottság elm ta gy

NO

t

i i.

gyar Hallá ss Ma

hallássérültek • alapítva 1892

othalló fiata agy lok sn

atban 5. ré o rl s ak

ékenyítő fogla Érz lk

Magyarorsz á

SSZ Hallássér MH ü

eskedtünk a JEL

gyűlés és nő n Tag

mánckészíté zzo st tű

ládi spor tna Cs a

Ha jrá

Magyar br o

oSz országos el Sin

Fiatalok rült III. Sé

eresd a Sany AK it

KESINA Kupa rö III. pl

Fars an darts-o ss i

jai Ba

ég zöss . önre n Kö

dom, ho „Tu gy

elmi e rtén lőr tö

EU

rtént az

ég zöss . Önre n Kö

un

Hu n g a ri a

ag

50 é ve

G—

adóbevallás ról Az

Utazz

dó más íjáta od td

i tö

hallássérül tv ogy ,h

ptember 23 . Sze

ű pjárm adó-ke Gé

allókész Ah ül

pontban a zép bi Kö

napot tarto ély tt Es

Far san

EUD elnöks AZ é

AC

temes ter egye vez Az

ttünk Béké yíte sc en

z rés 1.

OSZ Rendkív ü SIN

en

re a

AM M

o llásg ndozá s

yatékossággal é lő Fog

k jogokró lg

12

idős

ukat a járm ány űv ítv

ilmb

ró megy ei

Béké sc

b án

sf

ÁM

Ha

Négy

zá Év

Hallá ssé

Szülőgy

éves a Jász-Na 45 g

yelvűsé bbn g Tö

AD

22

i ye

f

pi

2/6/13 2:35 PM tagszerv_szoro_veszprem.indd 1

AK

MENTES Á LY

A

Hétközna

hase 2015 augusztus.indd 1

va kség n egy cs a szü

paint b

g az idén

2015.10.13. 11:56

8

on ínpad i sz

14

2016.10.07. 13:39

15

ki tovsz mira ké bia

n ste pe

VESZPRÉM MEGYEI SZERVEZET

ndolt a f m go og y Ne

dön, mint itt lföl h kü

Olasz Sike te

Az

33

36

rő istván t Ge er ny

14

családi

e

D

ÉS NAGYON SZERETEK ITT LENNI.

CXXV. évfolyam • 2016. szeptember

csszolgál ata lmá To

mákról blé

sa sc

sz llóké ülék?

VID

Az EU

Mé hase 2016 oktober_m2.indd 1

me er

37

omogy Me as g

...A KÖLYÖKKLUB TAGJA VAGYOK

28

t yára ig

zán yhá eg

10

33

n

2017.04.14. 8:14

6

ág

al itt

d

Jub

13

17

m

zegen ers eg

i rendezvény öz e tk

ha

ecember 2. .d 17

éves jubileu m 110

ms dá

CXXv. évfolyam • 2016. február

4

– interjú sike tra! té pa

hallássérültek • alapítva 1892

et kulturáli s Sik

lvű tnye oktatá ké

aláltuk S egt an

MIÉNK ITT A TÉR!

bb agyo nemz e

-n wling ap a Va Bo

tagszerv_szoro_zala.indd 1

M

e kb

hase 2017 aprilis.indd 1

réningez jra t te kú

ÉN AZÉRT JÁROK A SZÖVETSÉGBE, MERT...

6

renciája nfe ko

gn le

37

yűlés özg tk

A KOM MUNIKÁCIÓT!

hase 2015 szeptember.indd 1

8

ány korm

ea

ni szer lgoz et

2015.10.30. 17:27

8

an EU-b az

do

hase 2015 oktober.indd 1

lmi befo ada g rs

4

28

2016.03.08. 9:51

4

ján kozó lál

B

ZALA MEGYEI SZERVEZET

CXXV. évfolyam • 2016. október

MÚLT EREJE – JÖVŐ ÉPÍTÉSE

hase 2016 marcius.indd 1

n sokszí űség a lvi

24

rszá az o gos Fe vin

ÉS SOSEM UNATKOZUNK.

32

kon

sen Péc lt

CXXIV. évfolyam • 2015. augusztus

en

...MINDIG VIDÁM A HANGULAT

13

33

sztán spu yá

Sándor: „K dás é Du

kb

10

Z-tól

zá shá ro

ÁS

g a SINO zele SZ Kö

37

2017.05.18. 11:48

OSz munka vi lá Sin

rozat eso cs

OS

no ol

ÓD

10

26

a vas M ltek e pe

2015.11.18. 10:52

35

szerveze te

8

udapesten i

hase 2015 november.indd 1

ÉN AZÉRT JÁROK A SZÖVETSÉGBE, MERT...

hase 2017 majus.indd 1

4

um

37

pa na

pen is O nn

36

éves a SINO S 40

31

33

2018. 01. 24. 15:09

CXXVI. évfolyam • 2017. április

18

tB yi

35

11

t ünnepel yüt tü n eg

hase 2017 december.indd 1

gyeRMekek ÉS AZ eSÉlyegyeNlőSÉg – öSSZehANgOláS

6

alkalma Bé

t2

es 5 év

12

ső el

VILÁGNAPJA

16

ok b e m t ag ut

6

–e

házán egy fél

vezet zer iS

2016.11.11. 11:49

12

2016.04.07. 8:26

8

zerte ágs sz

er dsz ye

g lan

olton

hase 2016 aprilis.indd 1

nk Nyrt. infok Ba

yulán k! G un

keknek!

SIKETEK

12

kS

am

CXXIV. évfolyam • 2015. szeptember

4. rész an, atb

re ye

világna etek pja Sik

ól borr tá

10

g

sen nte ze

37

nyei mé

hase 2016 november.indd 1

OE

rencia

4

ban pá

v

7

sá ám id

-gyerek k l ub

s – a jelnyel

19

men ete

36

10

á ad

tunk jár

ágban rsz

ülő Sz

ják meg jogo hat s bít

mal alom alk

ar

32

15

32

s aranyérm ere es tsz

4

ül ör

12

26

2018. 02. 01. 17:21

bben hossza b erű sz

22

zete ve er

CXXV. évfolyam • 2016. március

nfe ko

Áldott karácsonyi ünnepeket és békés, boldog új esztendőt kíván a

21

CXXVI. évfolyam • 2017. má jus

11

lése zi ü ős

M eves egye i

ménye ese

en rtb ke

36

ÉRTJÜK EGYMÁST! – SZAVAK NÉLKÜL IS

hase 2018 januar.indd 1

10

ésére tesít en

ZH

30

6

34

2016.05.03. 20:15

n sokszí űség a lvi

inknek!

n

CXXIV. évfolyam • 2015. október

lálunk p atu éld Gr

Világta etek lál Sik

aival agj tt

EK!

6

OL

ában pat sa

ó

r Hallás sé

tbeli zúgás, ele cs pz

lt

on ózd

EKN

hase 2016 május.indd 1

ZEMÉLYEK

21

ya ag

10

ökzöld y ör té Eg

ikációs ak mun om

8

22

on

ÉLET

világta etek lál Sik

bán scsa ké

ÍT ELŐ

8

37

2016.12.16. 1:14

6

én dezv yek ors z ren

ymentes k adál om Ak

ció nagyo niká tha mu l

4

világta etek lál Sik

12

” ék… tn

– AZ

31

2016.06.09. 9:25

n sokszí űség a lvi

don

énél zet ve

P! STO

– M ag ya

é pe ak

23

olója zám es

ek kekn me

15

yei én

hase 2016 december.indd 1

CXXV. évfolyam • 2016. április

rvezet Sze ei

36

2017.06.16. 18:03

32

ma ileu ub

37

Vá ilek a rosért Civ

14

hase 2017 junius.indd 1

ang

d

9

4

24

bán sa

34

újlakon ton

zh

CXXVI. évfolyam • 2017. december

12

nek! ek

yében eg m

23

énye rem ye

CXXV. évfolyam • 2016. november

nE

gban szá or

10

kon lno zo

ása koz at

12

12

sben erzé esz

28

lon ivá

kálmá

8

4

APCS

nyei

hase 2016 junius.indd 1

CXXIV. évfolyam • 2015. november

21

2017.01.15. 18:22

Vollmar, eg y

H küldötte kb

ek magy ilm ar rf

hase 2017 januar.indd 1

a ris

HO EF

21

óra

ő

ÁLDOTT KARÁCSONYT ÉS SIKERES ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!

22

edő télk ve

5

6

ÖSSZEK

mé él

de n ege sz

s

10

en kb te

31

cXXV. évfolyam • 2016. május

18

15

!

a feliratozá s

B ÁT R A N !

enye ers zv

on! lnok zo

EudY study

gy

„TERET ADOTT A KÖZÖSSÉGNEK”.

a–

ALD

ésről fér zá

52

6

m

ával dre an

„Tudom, h og e, a y Ím

A SIKETEK ÉS NAGYOTHALLÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 2016-BAN IS

-n EB

29

CXXV. évfolyam • 2016. december

4

016 t2

n ék ” ret ze

37

nij

… volt e”

11

„Vali né

53

2017.08.04. 20:47

12

Oros

36

k

2018. 02. 06. 16:28

nk i de

37

on kok té

hase 2017 julius-augusztus.indd 1

vő mego fek ld en

Az

20

CXXVI. évfolyam • 2017. június

22

képes vagyo k rá

6

„újratöltve ”– MA TÉ

un

hase 2018 februar.indd 1

7

ás

yulán aG

k Sportsz lte ö rü

LL

8

n sio es

5

25

llát

is én

6

ácon tv ol

ti H apes allássé ud

8

rd

3

dom, hogy „Tu é

25

a

s együttm oro űk sz

14

G! lősé eN

2016.07.18. 14:37

világnapja a b tek

,a

etvak kislá n sik

sinosz es a o év

13

7

val ttyá ro

hase 2016 julius-augusztus.indd 1

CXXIV. évfolyam • 2015. december

CXXVI. évfolyam • 2017. január

4

2017.02.13. 13:15

zai Hely shá is ro

Belső Ha l

ÉG

2017.10.11. 15:47

5

8

4

?

t röt yő

36

ny

hase 2017 szeptember.indd 1

okság ajn kb

hase 2017 februar.indd 1

cXXV. évfolyam • 2016. június

20

kapott a N óg íjat –d

g álósá -díj 201 5 Kiv

a olt

SS

éz hg

ott vár os

37

á ga

-e

vil

ks no aj

ben 7-

munka

ban 1. rlat ko

26

34

a ok ás

11

mi pályá dal za iro

jogáról aló

15

enkit!

kok! t diá rül

lyen athe mb

épes vagyo sk kr ni

6

OSZ 110 SIN

11

velő, öntevék en mű ön

gy Polgáraié mo rt so

Wfd 3. s ze és a r öd

10

a 110 év ala tt

30

8

18

zetben rve ze

34

CXXVI. évfolyam • 2017. február

nt az euD berk rté e

víz fölött”

ek 2017be kép da

7

tében éle

léje em

37

ja ap

2018. 03. 21. 16:27

a rs

CXXVII. évfolyam • 2018. január

4

zel üss Br

ni Fan sz

35

hase 2018 marcius.indd 1

CXXV. évfolyam • 2017. július–augusztus

os k

28

an

4

aiban

10. rcius má

8

2017.10.24. 13:31

ely

ind

2017.03.27. 17:00

lm elő é ény v em

erek sik

hase 2017 október.indd 1

4

tájáról

rápia nte gé

M

i

jog

32

l bő

2016 n? – ibe

aki a füle h

peltünk Hó ne d

en

hase 2017 marcius.indd 1

18

6

tt a sino kapo sz jat Dí

dr e

ben tek ze

CXXV. évfolyam • 2016. július–augusztus

gy

Puha An

al, áv

ün

24

5

jogai a

CXXVI. évfolyam • 2017. március

jú ter In

te felvé l válto z

23

ól ltt

37

zőnk jte

2018. 01. 19. 10:40

18

g ta

n ők

iért joga ek

36

tben ker sz

e

jubileumo t

ények zm

14

28

napja tés

hase 2017 november.indd 1

es év

2018. 05. 23. 17:09

CXXVi. évfolyam • 2017. szeptember

7

ország

10

m… do

ron vá

24

l

37

hase 2018 aprilis.indd 1

SI

ítője seg es

on

20

borból ari

W FD 3 . é s

36

4

n nóba ilá

ó lár

M

osságga ték lé ya

O SZ

oSz 110 Sin

en, amit tu ind dn

SIN

k!

M

11

ell: ik

ári Siketlim Ny

10

4

es év

13

képek … lék

2018. 06. 18. 14:06

CXXVI. évfolyam • 2017. október

a pi

ezete erv sz

elnyelv na ar j gy

5

37

n EB-

hase 2018 majus.indd 1

3.

áról

ok ás

lt a SIN OS Z

ab

egy ma tud ga is

m

ju egú

7

CXXVII. évfolyam • 2018. február

érem díjazott ja lék

2018. 07. 22. 13:21

M

attervező, a div ki

m

g

CXXVI. évfolyam • 2017. november

6

cs

25

ége ets

hase 2018 junius.indd 1

A

n

nban arjá ót

36

12

9

knek ülte ér

6

” k rá yo

27

an is isb

a főszere pb

ttközgyűlés 20 dö ül

7

lv ye

4

2017 st, pe

7

rész

l II. te

cXXvII. évfolyam • 2018. március

tudásszin bb tű sa

10

!

er 9 - e a m a

ség. Önre zös nd Kö

ja

. rész l III te

mb ve

14

4

apja zi N kö

6

s két O car-dí

6

ller Ke

Parasport yar He ag

en

11

CXXVII. évfolyam • 2018. április

rabb lett hí ma re s ha

nyítő órá éke ka t Érz

Részvé zés. te ke l

18

etében érz ker ék te

i adókedve ély zm m

y 2018 én

rn képe yőkön

i a randimn ak dan on

12

CXXVII. évfolyam • 2018. május

el

sérült színé llás sz Ha

ttunk Gyulán rto ta

4

a ek

or kell meg mik m is,

i

CXXVii. évfolyam • 2018. június

2015.08.19. 9:24

2/6/13 2:36 PM

Hallássérültek A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének havi lapja • CXXVII. évfolyam • július/augusztus • ISSN 0237-3271 • Felelős kiadó Ormódi Róbert, igazgató • Kiadja a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége, 1068 Budapest, Benczúr utca 21., szerkesztoseg@sinosz.hu, www.sinosz.hu • Felelős szerkesztő Györgyjakab Zsuzsa • Korrektor Jámbor Andrea • Lapterv és tördelés Tábori Tamara www.gocpont.hu • Nyomda Prime Rate Kft., www.primerate.hu • Felelős vezető Dr. Tomcsányi Péter • Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Hírlap Terjesztési Központ, Postacím: 1900 Budapest • Előfizethető az ország bármely postáján, a hírlapot kézbesítőknél, www.posta.hu WEBSHOP-ban (https://eshop.posta.hu/storefront/), valamint megrendelhető e-mail-en: hirlapelofizetes@posta.hu, levélben a MP Zrt. 1900 Budapest címen és telefonon: 06-1-767-8262 • Előfizetési díj egy évre 2400 Ft, fél évre 1320 Ft, egy szám ára 250 Ft • Példányszám 1300 db • A beküldött kéziratokért és fényképekért felelősséget nem vállalunk, azokat nem őrizzük meg és nem küldjük vissza. Fenntartjuk a jogot a kéziratok olvasószerkesztett formában való közlésére. • Lapzárta minden hónap 17-én.


3

t a r t alom

közösségi tér

kitekintő 4 EUD elnökségi ülés – Prága, 2018. június 8–10. 8 „A hozzáférhetőség minden akadályt eltávolít” – Nagyothallók nemzetközi konferenciája volt Ljubljanában

betekintő 14 A z ápolási díj rendszerének felülvizsgálatát kéri hat érdekvédelmi szervezet 15 Közösség. Önrendelkezés. Részvétel. – 20 éves a fogyatékosságügyi törvény IV. rész 17 Nyári programok hallássérültek szempontjából 18 A hallássérült gyerekek (is) cukik, menők és viccesek! 20 Hallássérültek az oktatásban – Ki jut el a diplomáig?

iránytű 23 Rendkívüli Országos Elnökségi ülés – 2018. március 2.

33 Nyár van! 34 2. forduló az adóbevallás segítésében Pécsen Vácon a KONTAKT Tolmácsszolgálatról volt előadás 35 A BODY kiállításon jártunk Edelényi kastélylátogatáson jártunk 36 SMS-sürgősség – előadás volt Pécsen 37 Érzékenyítő órákat tartottunk Békéscsabán 38 Az autizmusról volt előadás Veszprémben 40 Egerben Reversi kupaversenyt tartottunk NAV-előadás volt Szombathelyen 41 Baranyai tagok majálisa a Mecsekben Sportmajálison vettünk részt Székesfehérváron 42 Családi Majális volt Szekszárdon 43 Mesedélutánon voltak a „Manók” Békéscsabán 44 Folytatódott a csoportos foglalkozás Békéscsabán Családi nap volt Ózdon 45 Anyák napi ünnepség volt Orosházán Interaktív program volt Pécsen nagyothallóknak 46 Gyümölcspárlatok és sós sütemények versenye volt Gyulán 47 KONTAKT-fórum volt Salgótarjánban 48 Raklapfestéssel vettünk részt a város napján Nagykanizsán 49 Békéscsabán horgásztunk 50 A tiszta HALLÁS-ért – előadás volt Szolnokon Családi Gyermeknap volt Szombathelyen 51 Újrahangolt fülek – a Pannon Halláscentrumok tartott előadásokat Fejér megyében Az Egerszalóki TOR-TÚRÁN jártunk 52 Megtekintettük a Zwack Unicum Múzeumot és a Body Kiállítást 53 Szabadulószobás kiruccanás Békéscsabáról 54 Húsvéti hagyományokról beszélgettünk Zalában

sport interjú 24 Látás-és hallássérültként meghódítani a világot – interjú Babinszki Verával

28 Közérdekű

56 Hat magyar hallássérült olimpikon – Nincs lehetetlen!

58 Hitélet 59 Társkereső


kite k i ntő

4

EUD elnökségi ülés – Prága 2018. június 8–10. Szokatlanul későn tartottuk meg az év első elnökségi ülését, máskor februárban tartjuk, májusban már a közgyűlést is lebonyolítjuk. Idén másképp alakulnak az események, a második félévben fognak összesűrűsödni. Oka egyszerű: a pénz beszél… Az Európai Bizottság idén később utalja az évi működéshez szükséges támogatást, így „gazdaságosabban” kellett dolgozni az első félévben. A cseh siketek szövetségének meghívására választottuk helyszínnek Prágát, ugyanis a prágai siketek 150 évvel ezelőtt alapították meg a klubjukat – az országos szövetség csak jóval később alakult meg. Így hát felkerekedtem, vonatra ültem és csütörtökön este nagy melegben, de biztonságosan megérkeztem Prágába. Pénteken egy kisebb konferenciával kezdtünk a gyönyörű belvárosban található városháza impozáns főtermében. A konferencia 3 tematikus blokkból állt: siket közösség jövőképe, oktatás és foglalkoztatás. Az első blokkban az EUD képviseletében tartottam meg az előadásomat, bemutattam az EUD munkáját, főbb céljait, a legfontosabb teendőit, ezek közül kiemeltem az Európai Akadálymentesítési Törvényt (EAA), az Audiovizuális Médiaszolgáltatásokról szóló irányelvet (AVMS) és az Európai Elektronikus Hírközlési Kódexet (EECC), ezek nagyon fontosak lesznek jövőben a siket és nagyothalló közösség számára. A továbbiakban az EUDY is bemutatko­zott. A prágai klub elnöke, aki egyben a szövetség alelnöke is, régi ismerősünk, Pavel Sturm ismertette a prágai klub múltját, történetét. Az oktatási blokkban 2 olyan siket tartott előadást, aki siketek

Tolmácsokkal – a cseh siketek történetében előszőr alkalmaztak siket tolmácsokat is konferencián

iskoláiban dolgozik, ismertették a tapasztalataikat – ők is egyértelműen a jelnyelv fontosságát hangsúlyozták, kiemelték, hogy a siket családokból érkező gyerekek sok esetben előrébb tartanak, ezért a halló családokból érkező gyerekeket kell felzárkóztatni, velük kell többet foglalkozni. Meglepetésünkre egy orvos is tartott előadást a fül felépítésről, a cochleáris implantációról, nem nagyon illett a tematikába, viszont pozitívum, hogy ő is hangsúlyozta, a kétnyelvűség csak előnyére válhat a siket gyereknek. A foglalkoztatás témájában rehabilitációs munkahelyek képviselői mutatták be, hogyan és miképpen foglalkoztatják a siketeket, de a legérdekesebb előadást az Amazon képviselőjétől hallhattuk-láthattuk. Egyre több siketet alkalmaznak, és teljesen figyelembe veszik az igényeiket, értekezletekre tolmácsokat biztosítanak, siket instruktor tanítja be az új siket munkavállalókat.

Megjegyzem, ahhoz képest, hogy a 150. évfordulóját ünnepelte a prágai siket klub, jóval kevesebben voltak a konferencián, mint amire számítottunk. Többet érdemelt volna az esemény. A konferencia után a kertvárosi részben lévő, családi házban található klubban vacsoráztunk, a vendéglátók finom grillételeket sütöttek, és jól elbeszélgettünk néhány helyi sikettel. Másnap workshoppal folytattuk ugyanott. A vezérfonal az volt, hogyan lehetünk sikeresek vagy vezetők a siket közösségben. Az első blokkban az EUD részéről Lolo és én tartottunk kis ismertetőt életutunkról, az önkéntes munka/a társadalmi munka fontosságáról, illetve az EUDY részéről az elnök, a cseh Jana Havlova ( jogász) és a titkár, a finn Lisa osztotta meg velünk a tapasztalataikat – fiatal koruk ellenére is érdekes életutakat ismerhettünk meg. A második blokkban


5

k i tekintő

A városháza díszterme – a konferencia helyszíne

4 cseh sorstárs mesélte el a saját történetét, illetve világított arra, mik voltak a buktatók vagy segítő „lökések”. Volt, aki hallók között nőtt fel és csak 15 éves korában találkozott sikettel, tanulta meg a jelnyelvet, akadt, aki egészen addig volt bizonytalan magában az őt nem támogató halló családja és a kirekesztő siket közösség miatt, amíg nem vett részt a Frontrunners képzésen, akkor talált önmagára. A cseh szövetség elnöke is hallóként született, néhány éves korában vesztette el a hallását, sokára került be a siket közösségbe, most elnökként képviseli a sorstársait. Összefoglalva azt lehet mondani, mindenkiben az volt a közös, hogy akkor „lódultunk meg”, amikor letisztult az identitásunk, és éltünk a lehetőségekkel, a feladatokkal, illetve nem adtuk fel, ha nehézségekbe ütköztünk. Délután a csehek folytatták a work­ shopot, mi átvonultunk kisebb terembe elnökségi ülést tartani. A terem közép­ kori hangulatot árasztott a háttérben lévő festménnyel, a hatalmas abla­kaival, érdekes helyszín volt.

Mivel Markku Jokinen, az EUD elnöke nem tudott eljönni a munkája miatt, így mint alelnök, én vezettem le az ülést, bele is vágtunk a munkába. A napirendi pontok elfogadása után mindenki ismertette az első félévi tevékenységét. Mivel az EUD is takarékosabban működött, így mi is kevesebb programon vettünk részt, például jómagam nem is képviseltem az EUD-ot. Az Európai Fogyatékosságügyi Fórum közgyűlésén való részvételt átadtam Lolonak más elfoglaltságom miatt. Markku résztvett az EFSLi hamburgi szemináriumán, illetve a német siket szövetség kulturális fesztiválján (Potsdamban tartották, 2500 résztvevővel), Lolo a már említett EDF közgyűlésére ment el. Mark is tájékoztatott az első félévi munkájáról a szokásos részletességgel, alapossággal. Elfogadtuk a 2017. évi pénzügyi és szakmai beszámolót, amit az Európai Bizottság részére állított össze Mark Wheatley igazgató, és ezt továbbítjuk majd a tagszervezeteknek is a közgyűlés előtt. A 2018. évi szakmai és pénzügyi tervet szintúgy, hiszen az Európai Bizottság is elfogadta,

ez alapján kapja az EUD a támogatást. Közben Mark ismertette a 2018. évi pénzügyi helyzetet is, az év elején a svájci szövetségtől kellett kölcsön kérni a működési kiadások fedezésére, ezt már vissza is fizettük. Az év végére várható újabb nehézség, hiszen a támogatás 20 %-át csak az ez évi beszámoló elfogadása után utalja a Bizottság, de át fogjuk hidalni ezt is. Egyeztettük az októberi közgyűlés időpontját, helyszínét, Bécsben lesz október első hétvégéjén – ez is kivételes, hogy októberben tartjuk, jövőre már újra májusban lesz a közgyűlés. Felhatalmaztuk Markot, hogy egyeztessen a részletekről az osztrák szövetség elnökével, Helena Jarmerrel. Több témát is javasoltunk a workshophoz és a szemináriumhoz, ezeket majd az egyeztetések után véglegesítjük a szeptemberi ülésünkön. Egyetértettünk abban, hogy meg kell emlékeznünk az Európai Parlament határozatáról a jelnyelv elismerésével kapcsolatban, amit épp 30 éve fogadtak el, 1988 júniusában. Több lépcsőben, többféle


kite k i ntő

6

Humberto Insolera videóüzenete

Mark beszámolója

Lolo Danielsson előadása

Pavel Sturm nyitó előadása – a dián a cseh siket klub alapítója

Tapolczai Gergely előadása

A prágai siketek klubja

időben tudtunk végezni, mindenki el tudta érni a délutáni repülőgépét vagy vonatát.

A NEXES projekt befejeződött, megtartották a záró ülést, értékelést, a beszámolót, a kidolgozott technológiai javaslatokkal együtt eljuttatták az Európai Bizottsághoz, rajtuk múlik, támogatni fogják-e az egységes európai, vizuális alapú segélyhívórendszert. A projekt lezárultával elköszönt az EUD-tól Frankie Picron, akinek munkaviszonya a projekt időtartamára szólt. (http://nexes.eu/, https://www.eud.eu/projects/currentprojects/nexes-project/ )

módon is megemlítjük: közösségi oldalon, rövid videó-összefoglalóval, interjúkkal, év végén pedig közös ünnepi szemináriummal, amit az Európai Parlamentben tartanánk. Mivel a Városháza hangulatos termében csak 17 óráig maradhattunk, így be kellett rekesztenem az ülést, közben hatalmas felhőszakadás söpört végig a városon, így szakadó esőben, de friss levegővel telítődve tértünk vissza szálláshelyünkre pihenni. Vasárnap kisebb malőrrel kezdődött a nap, a cseh kapcsolattartónk azt hitte, befejeztük az ülést szombat este, így nincs szükségünk projektorra, nem is várt senki bennünket a cseh siket szövetség épületében, irodájában. Mivel nem volt biztosítva semmi az elnökségi üléshez, így visszamentünk a közelben lévő hotelhez, és kértünk kisebb helyiséget az üléshez, kaptunk projektort is. Ezzel egy órát veszítettünk, de szorosabban tartottam a „gyeplőt”, így

A munkát folytatva rátértünk a legfontosabb lobbimunkára, amit az EUD végez az EDF-fel közösen, elsősorban az EAA, az AVMS és az EECC kapcsán. Egyeztettünk a munkacsoportokról is, Daniel fogja vezetni a technológiai/infokommunikációs munkacsoportot, több témát is felvetett, „meg fogja szondáztatni” a tagszervezetek között, mely témákat tartják legfontosabbnak, és azzal fog foglalkozni az elkövetkező 3 évben. Lolo viszi a „gender” munkacsoportot, amely több területet magába foglal, kezdve a női egyenjogúságtól a LGBT közösségig, most siket nők egyenjogúságáról szóló konferenciát szerveznek Spanyolországban, erre fókuszál most a munkacsoport. A jogi munkacsoportot jómagam viszem továbbra is, elsődleges feladatunk most a belső szabályzat átnézése és frissítése lesz.

A DESIGN projekt folyamatban van, épp a prágai ülést megelőző napokban vett részt a berlini értekezleten Mark Wheatley, az EUD miképpen tudja támogatni ezt a projektet. A DESIGNS projekt olyan 4 EU-országból származó partnerből áll, akik a foglalkoztatás, az oktatás és képzés, a jelnyelvi tolmácsolás és képzés, valamint a siket közösségi érdekképviselet terén elismert szakértők. A projekt általános célja, hogy szakképzési és képzési forrásanyagokat hozzon létre,


7

és Európa-szerte gyűjtsön információkat, gyakorlati példákat, hogy megkönnyítse a siket jelnyelvi felhasználók foglalkoztatását. (https://interesourcegroup.com/2017/03/14/ designs/) Az EDF végrehajtó bizottságának tagja, Humberto Insolera, az EUD volt alelnöke videóüzenetében beszámolt az EDF közgyűléséről, elnökségi üléséről, ők is azzal a 3 kiemelt témával foglalkoznak leginkább, mint az EUD: az EAA, az AVMS és az EECC. Egyebek közt téma volt az EUDY nyári tábora is (Romániában lesz), ki képviselje az EUD-ot az EUDY közgyűlésén, valószínűleg Sofia vagy én fogunk menni EUD képviseletében. Törökországból érdekes kérés érkezett, alakult egy másik, nagyobb szövetség, és ők szeretnének az EUD társult tagjává válni, nem az eddigi szövetség, akit az EUD közgyűlése tavaly kizárt a sorozatos tagdíj nem fizetése miatt. Több információt kérünk tőlük és az októberi közgyűlés elé fogjuk terjeszteni a javaslatot. Az EUD előző elnökétől, Betty Stefansdottir­tól is érkezett egy javaslat, egyre nagyobb problémát okoznak a hallássérült migránsok a skandináv államokban, „apátlanul-anyátlanul” lófrálnak, nincs szervezett segítség számukra, erről szeretne szakmai egyeztetést, konferenciát. A feladatot Sofiára bíztuk, egyeztessen Bettyvel a továbbiakról, milyen formában tudunk segíteni. Az ülést időben fejeztük be, lezártam, megköszöntem mindenkinek a hatékony közreműködést, és találkozunk szeptember első hétvégéjén Brüsszelben, a következő elnökségi ülésen.

k i tekintő

EAA

Az Európai Akadálymentesítési Törvényt (European Accessibility Act – EAA) 2017. szeptemberben fogadta el az Európai Parlament. 2017. decemberben az Európai Unió Tanácsa is elfogadta a törvényjavaslatot. De a törvény még nem végleges, még egyeztetnek a törvényjavaslat végleges szövegéről. Az EAA fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni, hiszen az Európai Unióban 80 millió fogyatékossággal élő ember él, akik nehezebben férnek hozzá olyan termékekhez és szolgáltatásokhoz, amelyek már a mindennapi életünk alapvető része, vagy elengedhetetlenül szükségesek az önálló életvitelhez. Az EAA rögzíti azokat az intézkedéseket, feladatokat és termékeket, szolgáltatásokat, amelyeket hozzáférhetővé kell tenniük a tagállamoknak a fogyatékossággal élő sorstársaink részére. Vagyis elvileg egységesítené a tagállamok fogyatékos személyekkel kapcsolatos jogszabályait, feladatait. Hiszen az EU is aláírta a Fogyatékossággal élő Személyek Jogairól szóló ENSZ Egyezményt. Ez magával hozza azt, hogy az EU-nak is be kell tartania az Egyezményben rögzített célokat, így biztosítania kell, hogy az EU-ban élő fogyatékos személyek hozzáférjenek a fontos termékekhez és szolgáltatásokhoz. Ugyanúgy, mint bárki más. Az EAA ezt segítené elő, ezt erősítené. Ugyanakkor az EDF és az EUD szerint nem egészen korrekt a törvényjavaslat, hiszen csak bizonyos fontos termék, szolgáltatás kötelező akadálymentesítését foglalták bele, több mást viszont kihagytak, amelyek szintén fontosak lennének. Amit beletettek: okostelefonok, tabletek, számítógépek, jegyautomaták, tévéműsorok, bankautomaták, elektronikus könyvek, internetes vásárlás. Ugyanakkor kimaradt az épületek akadálymentesítése, a közlekedés hozzáférhetősége. Ha az ügyfél nem tud odajutni vagy nem tud bemenni, akkor nem is tudja igénybe venni az adott akadálymentesített terméket vagy szolgáltatást. Az EDF és az EUD most azon dolgozik, hogy ezek is bekerüljenek több más fontos termékkel, szolgáltatással együtt.

AVMSD

Audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv (Audiovisual Media Services Directive – AVMSD) célja, hogy a határokon átnyúló audiovizuális médiaszolgáltatásokat szabályozza, és ezáltal megerősítse a közös műsorkészítési és -terjesztési piacot, valamint biztosítsa a tisztességes verseny feltételeit. Az alábbi fontos célokat, feladatokat fogalmaz meg az irányelv, mint például: a kiskorúak védelme, a gyűlöletkeltés tilalma, a tájékoztatáshoz való jog, az audiovizuális médiaszolgáltatások hozzáférhetősége. A hozzáférhetőségnél az irányelv rögzíti, hogy a szolgáltatók kötelesek javítani szolgáltatásaik hozzáférhetőségét a látási vagy hallási fogyatékossággal élők számára. De nem részletezi ennek módját és feltételeit, csak megállapítja, hogy a hozzáférhetőség lehetővé tétele megvalósulhat az alábbiakkal: jelnyelv, feliratozás, hangos kísérőszöveg és közérthető képernyőmenük, de nem korlátózódnak kizárólag ezekre. A 7. cikk pedig így fogalmaz: „A tagállamoknak ösztönözniük kell a joghatóságuk alá tartozó médiaszolgáltatókat annak biztosítására, hogy szolgáltatásaikat fokozatosan tegyék hozzáférhetővé a látási vagy hallási fogyatékkal élők számára.” Az EDF és az EUD szerint ennél konkrétabb megfogalmazásra van szükség, egyértelműbb feladatokkal, kötelezettségekkel.

EECC

Az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex (European Electronic Communications Code – EECC) egy iránylevre irányuló javaslat, amely felülvizsgálja és átírja a jelenleg, 2009 óta hatályban lévő távközlési ágazatra vonatkozó uniós jogszabályt. Az Európai Unió már a széles körben elérhető, nagy sebességű internetkapcsolat korára készül, amely olyan új generációs technológiák megjelenését hozza magával, mint például az 5G. Az Elektronikus Hírközlési Kódex a következő intézkedéseket irányozza elő: • új rendelkezések bevezetése a nagyon nagy sebességű – gigabit/másodperc sebességre képes – hálózatok Európa-szerte történő bevezetése érdekében • megfizethető, funkcionális internet-hozzáférés biztosítása a végfelhasználók számára • Az uniós vezetők 2018. júniusi határidőt jelöltek meg arra, hogy a rendes jogalkotási eljárás keretében sikerüljön megállapodásra jutni az Európai Parlamenttel a javaslatról. Az EDF és az EUD azt szeretné, ha az irányelv tervezete hangsúlyosabban vegye figyelembe és tartalmazza is az alábbi szempontokat: • egyenlő hozzáférés és egyenlő választás joga a fogyatékossággal élő végfelhasználók számára • a szöveges és videó közvetítő/relé szolgáltatások, és azokat segítő technológiák elérhetősége, kompatibilitása, megfizethetősége • a 112-es segélyhívószám egyenlő esélyű hozzáférése

Dr. Tapolczai Gergely EUD alelnök, SINOSZ elnökségi tag


kite k i ntő

8

„A hozzáférhetőség minden akadályt eltávolít” Nagyothallók nemzetközi konferenciája volt Ljubljanában Az IFHOH (Nagyothallók Nemzetközi Szövetsége) “Accessibility Removes all Barriers” – „A hozzáférhetőség minden akadályt eltávolít” címmel konferenciát és workshopot, ill. az EFHOH-hal (Nagyothallók Európai Szövetsége) közgyűléseket szervezett Szlovénia fővárosában, Ljubljanában, 2018. május 10. és 12. között. Az eseményen a SINOSZ delegáltjai – Gonosz Istvánné, dr. Jámbor Andrea, Klenovics-Hortobágyi Éva, Bacsó Péter országos elnökségi tagok, megfigyelőként Laczka Zsanett, a SINOSZ esélyegyenlőségi referense vettek részt.

40 éves az IFHOH

Workshop a CRPD-ről, SDGs-ről és a WHO munkájáról Az első nap a siketek és nagyothallók nemzeti szövetségének épületében kezdődött egy workshoppal. Délelőtt a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezménnyel (CRPD) ismerkedtek meg közelebbről a résztvevők, majd egy rövid kávészünetet követően fenntartható fejlődési célokról (Sustainable Development Goals (SDGs) hallgattak előadást. Az ebédszünet előtt még azt is megtudhatták, hogy miért kapcsolódik szorosan a WHO munkájához a CRPD és az SDGs. Feliratozás fontossága és a média Az előadók kiemelték az információhoz való egyenlő esélyű hozzáférés fontos-

ságát, ezen belül is, hogy a nagyothalló személyek számára különösen fontos a feliratozás mind a kereskedelmi, mind a köztelevíziós csatornákon, de ennek ki kell terjednie az internetes adásokra is. Matjaž Juhart, aki a szlovén siketek és nagyothallók szövetségét mutatta be, elmondta, hogy ezt az eseménysorozatot, azaz az IFHOH workshopját és a konferenciáját is figyelemmel követi a média. Egy nappal korábban már interjút adtak egy szlovén rádiónak, egy országos és egy helyi (ljubljanai) televíziós csator­ nának és több újságírónak. Fenntartható fejlődési célok Patrick Gift Egessa Ugandából jött. Az ottani hallássérült személyek érdekeit védő szervezet elnöke és egy siket és

nagyothalló gyerekek számára fenn­ tartott iskola igazgatója. Ő beszélt a fenntartható fejlődési célokról a workshopon. A 17 SDGs pontból ő hetet emelt ki, melyek különösen fontosak a nagyothalló személyek számára. Ezek a célok a következők: • 1 A szegénység felszámolása • 3 Egészség és jólét • 4 Minőségi oktatás • 8 Tisztességes munka és gazdasági növekedés • 10 Egyenlőtlenségek csökkentése • 11 Fenntartható városok és közösségek • 17 Partnerség a célok eléréséért A WHO adatai szerint 466 millió hallássérült személy él a világban. Ez nagyon nagy szám! Nem csak orvosi szem-


9

k i tek intő

Bacsó Péter és Klenovics-Hortobágyi Éva

Csütörtök délutáni workshop, csapatmunka

dr. Jámbor Andrea (balról a 3.)

Reggeli mellett Marcel Bobeldijkkel

Szavazásra készen

Ruth Warick-kel (IFHOH elnöke) és Avi Blauval

pontból kell a hallássérülés kérdéskörét megvizsgálni, mert érzelmi, pszichológiai és szociális hatása is van. Ezekről sem szabad megfeledkezni!

Bolíviából is jöttek résztvevők, a csoportmunka bemutatását követően, ők meséltek a hallássérült személyek élethelyzetéről Bolíviában. Úgy látják, hogy Európa sokkal fejlettebb, az itt élő siket és nagyothalló személyek jobb helyzetben vannak a bolíviai sorstársakhoz képest.

sokszor tabutéma az emberek számára, pedig bárkivel megtörténhet. Nehezíti a helyzetet az, hogy a hallássérült személyek sokszor láthatatlanok a külvilág számára. A hosszú haj gyakran eltakarja a hallókészüléket. Ezért nagyon fontos feladatunk nekünk, nagyothalló személyeknek, hogy megmutassuk magunkat, hogy LÁTHATÓVÁ váljunk. Jó alkalom erre például ez a nemzetközi konferencia is, mely nagy médiafigyelemnek örvendett Szlovéniában.

Elgondolkoztató feladat, csapatmunka Délután folytatódott a CRPD-ről és az SDGs-ről szóló workshop, melyen már nem az előadásokon, hanem a gyakorlaton és a csapatmunkán volt a hangsúly. A résztvevők olyan célokat, gondolatokat fogalmaztak meg, melyek az IFHOF vezetőségének is segítségére lehetnek a további munka során. A feladat az volt, hogy a CRPD és SDGs legfontosabbnak vélt cikkeiről, pontjairól beszéljenek, érveljenek. A négy csapatból három a CRPD 8. cikkét (A tudatosság növelése) és az SDGs 3. célját (Egészség és jóllét) emelte ki. Egy csapat volt, amely a CRPD 24. cikkét (Oktatás) és a SDGs 4. célját (Minőségi oktatás) választotta.

„Csudaszép” Ljubljana Az első nap városlátogatással zárult, mely során egy festői Ljubljana tárult a résztvevők elé. Jó alkalom volt ez a közös kirándulás arra, hogy a résztvevők megismerjék egymást, kapcsolatokat építsenek. Ljubljana főpolgármestere meghívta a rendezvényen résztvevőket egy fogadásra a Városházára, végül egy vacsorával zárult a nap. IFHOH-konferencia – „A hozzáfér­ hetőség minden akadályt eltávolít” A napot pár perces köszöntőkkel nyitották meg, melyek során elmondták többek között, hogy a nagyothallás, siketség

Ruth Warick a nemzetközi jogszabályi háttérről beszélt Ruth Warick, az IFHOH elnöke azokról a jogszabályokról, ajánlásokról beszélt, melyek segíthetik a hallássérült személyek érdekeit védő szervezeteket és a vezetőiket céljaik elérésében. E célok – mint például a tudatosság növelése, a teljes hozzáférhetőség és társadalmi inklúzió megteremtése – globálisak, minden országban elérendő célok. E célkitű-


kite k i ntő

1 0

Az orvosok engedélyezik és írják fel a hallókészülékeket, de vannak esetek, amikor szükség van az egészségbiztosító intézmény bizottságának jóváhagyására is, pl. a gyermekek számára felírt digitális hallókészülékek esetében.

Csoportkép a belvárosban

zések elérését 4 „pillér” segíti. A CRPD a törvényi keretet, vázat adja. Korábban már szó volt a fenntartható fejlődési célokról és a WHO munkájáról, ezek is a célok elérését segítik. A negyedik pillér a WHA70.13 elnevezésű 2017-es dokumentum, mely a siketség és hallásvesztés megelőzéséről szól. A szlovén jogszabályokról tartott előadást Dragica Bac, aki elmondta, hogy 74 olyan jogszabály van Szlovéniában, mely a hallássérült személyek jogait, érdekeit érinti. Köztük vannak például a szlovén jelnyelv használatáról és a fogyatékossággal élő személyek esélyegyenlőségéről szóló törvények is. Az esélyegyenlőségi törvény alapján fontos beszélni a gyógyászati segéd­ eszköz-ellátásról is. Ezt azért fontos kiemelni, mert ezek az eszközök teszik lehetővé az egyenlő esélyű hozzáférést az élet minden területéhez. Az állam által támogatott segédeszközök listája megtalálható a neten. Érdekesség, hogy lehet javaslatot is tenni, mely segédeszközök kerüljenek fel a listára.

Az előadó beszélt egy 2019. január 1-jével kezdődő, 5 éves projektről is, amely a fiatal felnőttek munkaerő-piaci elhelyezkedését hivatott előlendíteni. Ez különösen fontos lesz a fiatal hallássérült személyeknek, akik az iskolát elvégezve munkát keresnek. Hogyan kaphat valaki hallókészüléket Szlovéniában? Drago Perkič a hallókészülékhez való jog biztosításáról beszélt: mely jogszabályok és hogyan biztosítják ezt Szlovéniában a nagyothalló embereknek. Mi a menete a hallókészülékek, segédeszközök felírásának? Az előadó a szlovén egészségbiztosítási intézet orvosi eszközök osztályának vezetője, így pontos képet tudott adni erről a folyamatról. Az orvosi eszközöknek, áruknak, szolgáltatásoknak 24 típusát különböztetik meg, pl. szolgáltatások, gyógyszerek, utazási támogatás, segédeszközök. Ezek felírását feltételekhez kötik, de aki megfelel ezeknek a feltételeknek, azok természetesen jogosultak lesznek rá.

Épületekhez való egyenlő esélyű hozzáférés biztosításának kérdései Pavli Koc arról beszélt, mennyire hozzáférhető az épített környezet a hallássérült személyek számára Szlovéniában, milyen jogszabályok tartoznak ide. Jogszabályi kötelezettség az épületekhez való egyenlő esélyű hozzáférés, az akadálytalan mozgás biztosítása, azonban oda kell figyelni, hogy ez a kötelezettség a hallássérült és vak személyek tekintetében is megvalósuljon. Az előadó szólt az ISO9527 szabvány gyengeségeiről. Legfőbb problémának azt tartja az épületek tervezése során, hogy hiányzik a kommunikáció. Emiatt a végrehajtás során nincsenek tekintettel minden fogyatékossági csoportra, például a siket és nagyothalló személyekre. Nemcsak arról van szó, hogy vonakodnak mindenki számára hozzáférhetően megvalósítani a beruházásokat, hanem egyszerűen nincsenek tisztában a követelményekkel. Többször védekeznek azzal is, hogy az ilyen épülettervezés túl fényűző, hisz az érintett személyek csak ritkán használják, ezért nem kifizetődő. Elmondta, hogy Szlovéniában elfogadtak tavaly egy törvényt, mely most júniusban lép hatályba. Bíznak benne, hogy pozitív irányban mozdítja majd elő ezt az ügyet. Reméli azt is, hogy az érintett személyek és mindenki egyenlő eséllyel tudja majd használni az épületeket, intézményeket.


1 1

Résztvevői csoportkép a workshop szünetében

Hogyan dolgoztatjuk meg agyunkat a mindennapokban Aïda Regel Poulsen érdekes témával érkezett. A hallásvesztés és memória munkájának kapcsolatáról beszélt. Elmondta, hogy ő amellett, hogy az EFHOH titkára, egyetemi tanár is. Előadását sokszor színesítette történetekkel az oktatási pályáján tapasztaltakról. Prezentációjában bemutatta az agy különböző területeit, hol található a halló- és a látóközpont. Elmondta, hogy a hallás utáni beszédértés nagyon megdolgoztatja az emberi agyat, hisz ilyenkor a különböző érzékszervek összehangolása történik. Memorizálunk és tanulunk is ilyenkor, a nyelv segítségével pedig ki is tudjuk fejezni gondolatainkat. Egyszerre több mindenre tudunk gondolni, de kimondani ezekből a gondolatokból csak egyet tudunk. Hasonlóan van ez a hallásnál is. Sok mindent hallunk egyszerre, de megérteni a sok információt már nehezebb. Nekünk, nagyothalló személyeknek talán még nehezebb. Egy hallássérült diákja mondta, hogy az agyunkat mindig táplálni kell. Figyelni,

feldolgozni a kapott információkat és megdolgoztatni az elménket. A cochleáris implantátum felnőtteknek is segíthet? Mr. Janez Rebol a „cochleáris implantátum felnőtteknek” témával érkezett. A cochleáris implantátum – röviden CI – egy olyan hallást segítő eszköz, melyet műtéti eljárással helyeznek el a fülbe és van egy külső egysége is. Az előadó elmagyarázta a CI felépítését, hogyan helyezkedik el a fülben, hogyan stimulálja a hallóideget az implantátum, hogyan terjed a hang az eszközben. Elmondta, hogy úgy is beültethető a CI, ha meg akarja a páciens tartani a megmaradt hallásmaradványát. Ilyenkor vékonyabb elektródát ültetnek be. Ezek az eszközök számtalan tulajdonsággal felszereltek annak érdekében, hogy a hallássérült személy mindennapjait, életét megkönnyítsék, ilyen például a beépített FM-rendszer, de a CI kapcsolódni tud a különböző audio eszközökhöz is. Minden esetben sok vizsgálat előzi meg a műtétet, és a hallásveszteség

k i tek intő

mértékétől is függ, hogy elvégzik-e a beavatkozást. Ahhoz, hogy elvégezzék, 250-4000 Hrz között 75 dB alatt kell lennie a hallásvesztésnek. Kivételes esetben megfontolják a műtétet, ha a páciensnek 65 dB-en már nehéz a beszédértése, azaz 25% alatti. Nagyon gyorsan fejlődő terület ez, Szlovéniában már mindenhol rutinműtét minden korosztály számára. Idősebbek is szokták kérni, hisz akik későbbi életkorban vesztik el a hallásukat, ők ragaszkodnak a halláshoz, arra támaszkodnak a mindennapokban. Érdekességként elmondta az előadó, hogy a legidősebb páciensük 80 éves volt. A zaj testre-elmére gyakorolt hatása Sonja Jeram a környezet zajainak egészségre gyakorolt hatásáról tartott előadást. El se hinné az ember, hogy milyen sok negatív hatást váltanak ki az emberi szervezetben a minket mindennap érő zajok. Nagyothalló személyekként gyakran mondjuk, hogy a különböző zajok megzavarnak minket a kommunikációban, de ennél sokkal több mindent tesznek: az elménkre (koncentrációnk és tanulási képességünk csökken, stresszszint növekszik) és a testünkre (szívés érrendszeri, illetve cukorbetegség kialakulása, emésztési problémák) is negatív hatással bírnak. Milyen zajokról is beszélünk? Például a tömegközlekedés zajairól. Sokszor szó esik arról – hisz nem lehet elégszer hangsúlyozni – hogy a fiatalok zenehallgatási szokásai is előidézhetnek halláscsökkenést. Sokszor, sokféleképpen próbálják a társadalom figyelmét felhívni a zenehallgatás veszélyeire.


kite k i ntő

1 2

Ljubljana főpolgármestere meghívta a rendezvényen résztvevőket egy fogadásra

Prevenció és rehabilitáció Marko Stanta a szociális rehabilitáció fontosságáról beszélt. Az elmúlt 30 évben Európában duplájára nőtt a nagyothalló emberek száma, minden 5. ember hallássérült. Szlovéniában a hallássérült személyek érdekeit védő szervezeten belül a fókuszban a megelőzés áll a rehabilitációval szemben. Vannak olyan pedagógus szakemberek, akik hallássérült személyekkel iskolákba látogatnak, és előadásokat tartanak a hallássérülésről és a zajártalom veszélyéről. Persze azok számára, akik már valamilyen fokú hallássérüléssel élnek, a prevenciónál fontosabb a rehabilitáció. A rehabilitációnak 2 útja van, az orvosi és a szociális. Az orvosi rehabilitáció a hallást erősíti segédeszközök segítségével, azonban ez önmagában kevés. Az eszközökben rejlő lehetőségeket ki is kell használni. Elmagyarázzák, mennyire fontos a környezet hozzáállása: a megfelelő hangerő és fény a beszéd során, illetve az, hogy egyszerre csak egy ember beszéljen. Továbbá, hogy oda kell figyelni a testbeszédre, de a szájrólolvasási

képesség elsajátítása is megkönnyítheti a nagyothalló személy életét. A hallókészülékekkel meg kell barátkozni mindenkinek. Itt a fokozatosság elve érvényesül. Először a természet hangjait – erdő, folyópart – kell megszokni, utána jöhetnek a mesterséges hangok: az egyéni és csoportos beszélgetések. A legfontosabb fázis, hogy az új hangokat is felismerje a hallókészüléket viselő személy. Mindez időigényes folyamat, de a társadalomba való beilleszkedést segíti elő. A hallássérülés kialakulásának okai Saba Batellino a siketség és nagyothallás kialakulásának okairól beszélt orvosi szempontból, hisz ő a ljubljanai egyetem orvosi központjából érkezett. Elmondta, hogy minden statisztika, adat arról szól, hogy növekszik a hallássérült személyek száma. De ez nem is meglepő – mondta az előadó – hisz társadalmunk öregszik, az emberek tovább élnek, az időskori hallásvesztés pedig köztudott. Érdekes, hogy az idős embereknél, amikor nem

felismerhető az ok, akkor 60%-ban a gének a felelősek, genetikai mutáció miatt lesznek nagyothallók az emberek. Az előadó elmondta, hogy klinikájukon nagy figyelmet fordítanak a hallásvesztés kialakulásának okára, ezért nagyon sok érdekes információt és statisztikai adatot tudott hozni: • A hallássérült személyeknél a probléma 90%-ban a belsőfülben van. • Tumor, munkahelyi zajártalom 25%ban okoz hallásveszteséget. • A születéssel járó hallásveszteségnek 50%-ban genetikai oka van, és ez a genetikai probléma 90%-ban a belsőfülben található. • Van, amikor a fülzsír az oka a rossz hallásnak, ebben az esetben tisztítással elhárítható a probléma. Több olyan eset van, amikor a hallásvesztés átmeneti. • Okozhatnak hallásvesztést vírusos és bakteriális megbetegedések is. Hogy érzik magukat Szlovéniában a nagyothalló munkavállalók? Darja Pajk a nagyothalló személyek munkaerő-piaci helyzetéről mesélt. Elmondta magáról, hogy ő fiatal felnőttként veszítette el a hallását, de tudatosan, mindig elmondta a munkaadóknak, munkatársaknak, hogy ez mit is jelent, mivel is jár. Szlovéniában a munkaadók támogatást (pl. adókedvezmény) kapnak, ha fogyatékossággal élő személyt foglalkoztatnak, és az előadó úgy látja, hogy ez a rendszer alapvetően támogatja a nagyothalló személyek foglalkoztatását. De persze azt is tudja, hogy nem tökéletes a rendszer és a helyzet. Készült egy kérdőív, amelyben a nagyothalló


13

személyeket a munkaerő-piaci elhelyezkedésükről kérdezték. Ahogyan az előző előadó – Saba Batellino – úgy Darja Pajk is sok érdekes statisztikai adattal készült. Ezek közül néhány érdekesség: • Szlovéniában a nagyothalló személyek nagy része, 61%-a teljes munkaidőben, csak 12 százalékuk dolgozik részmunkaidőben. • A kitöltők 42%-a a közszférában, 39%-a a versenyszférában, 11%-a pedig valamely szociális társaságnál dolgozik. • A legtöbb nagyothalló dolgozó hallókészüléket használ a munkahelyi kommunikáció során, de a válaszok között volt még a CI, a szájról olvasás, írás és a jelnyelv is. • A megkérdezettek 64%-a jól érzi magát a munkahelyen, csak 9% mondta azt, hogy elégedetlen. Akik elégedetlenek, 86%-ban az esélyegyenlőség hiányára hivatkoznak. Az előadó zárásként elmondta, hogy ő maga nem szeretné, hogy bárki más embernek gondolja, mint aki, ezért mindig beszél magáról és a hallásállapotáról. Ezt tanácsolja mindenkinek. Avi Blau is a megelőzésről beszélt Avi Blau, az IFHOH alelnöke zárta a nap előadásait. Ő arról a WHO által a 17. tanácskozáson elfogadott dokumentumról – WHA70.13 – beszélt, mely a siketség és hallásvesztés megelőzéséről szól. Ahogyan a dokumentum neve is elárulja, elsődleges célként a megelőzést tűzi ki, hisz nagyon sok – 466 millió – nagyothalló személy él a világban. A nagyothalló gyermekek 60%-ánál megelőzhető lenne a hallásromlás, hisz napjaink technikai fejlődése okozza ezt a magas számot: túl

k i tek intő

Vidám hangulat már az első nap

hangosan hallgatják a zenét a fiatalok. A prevenció mellett természetesen a rehabilitáció biztosítása is nagyon fontos azok számára, akik már valamilyen fokú halláscsökkenéssel élnek. „Szlovén nyilatkozat” aláírása A nap zárása egy háromoldalú nyilatkozat aláírása volt, melyet Boris Horvat, a szlovén siketek és nagyothallók szövetségének alelnöke, Ruth Warick, az IFHOH és Marcel Bobeldijk, az EFHOH elnökei írtak alá ünnepélyes keretek között. EFHOH- és IFHOH-közgyűlés Május 12-én, az utolsó napon az EFHOH éves és az IFHOH kétévenkénti közgyűlésén vettek részt a delegáltak. Az EFHOH közgyűlését délelőtt tartották, melyen Klenovics-Hortobágyi Éva és Bacsó Péter, a délutáni IFHOH-közgyűlésen pedig Gonosz Istvánné és dr. Jámbor Andrea képviselték a SINOSZ-t. A közgyűléseken elfogadták a szakmai és pénzügyi beszámolókat és terveket, emellett új tisztségviselők választására is sor került: • Marcel Bobeldijk elbúcsúzik az EFHOH elnöki posztjától, az EFHOH meg-

választott új elnöke Lidia Best lett. Új elnökségi tag választására is sor került: a norvég Morten Buan nyerte el a küldöttek bizalmát. • A délutáni, kétévenként tartott IFHOH közgyűlésen is elnökségi tagot kellett választani. Hatalmas fölénnyel nyerte el e tisztséget az ugandai Patrick Gift Egessa. 40 éves az IFHOH! A nap fénypontja a délutáni szünet volt, hisz megünnepeltük az IFHOH 40. évfordulóját. Igaz, hogy az tavaly volt, de mivel kétévenként van küldöttgyűlés, idén volt lehetőség ennek a megemlékezésnek a megtartására. Egy finom torta várt minket, amiből mindenkinek jutott egy szelet. Zárás Személyesebb hangnemben zárom soraim. Információkban, élményekben gazdag három nap volt ez. Köszönöm a lehetőséget, hogy tagja lehettem egy csodás kis csapatnak és résztvevője egy izgalmas nemzetközi konferenciának, mely rólunk, nagyothalló emberekről szólt. LZs


b etek i ntő

1 4

Az ápolási díj rendszerének felülvizsgálatát kéri hat érdekvédelmi szervezet Az érdekvédelmi szervezetek szerint sürgősen felül kell vizsgálni az ápolási díj rendszerét, ezért ismét benyújtották erre vonatkozó javaslataikat a kormánynak közölte a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ). A közleményben azt írták, a MEOSZ már 2017 áprilisában előterjesztette javaslatait az Emberi Erőforrások Minisztériumának, komolyabb változás azonban meglátásuk szerint nem történt. Az új vezetésű tárcánál azonban a MEOSZ korábbi beadványa nyomán megkezdődött a probléma feltárása, ezért a szövetség a javaslatok ismételt benyújtása mellett azt kéri, hogy a javaslatát támogató öt érdekképviseleti szervezettel – Autisták Országos Szövetsége, Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége, Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége, Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége, Siketvakok Országos Egyesülete – együtt vehessen részt az ápolási díj szabályozásának módosításával foglalkozó munkacsoport munkájában – írták. A MEOSZ javaslata szerint a legalacsonyabb ápolási díjnak is el kell érnie a mindenkori minimálbér összegét, több családtag egyidejű ápolása esetén annak kétszeresét. Fontosnak tartják, hogy az ápolási díj forrásait a központi költségvetésből biztosítsák, önkormányzati finanszírozás esetén ugyanis területileg súlyos egyenlőtlenségek jönnének létre.

A javaslatok között szerepel, hogy az ápolást végző családtag munkáját munkaviszonyként vagy foglalkoztatásra irányuló, biztosítást eredményező egyéb jogviszonyként ismerjék el. Így az ápoló jogosult lehet a társadalombiztosítás egészségbiztosítási ellátásaira, továbbá fizetett szabadságra, betegszabadságra, valamint helyettesítésének megoldására tarthatna igényt. A MEOSZ javasolja továbbá, hogy bővítsék az ápolási díjra jogosultak körét, és az ápolást, gondozást ne csupán közeli családtagok láthassák el, előfordul ugyanis, hogy egy súlyosan mozgáskorlátozott embernek nincs olyan - törvény által megkövetelt hozzátartozója, aki ápolni tudná. A szövetség szerint enyhíteni kellene azokat a feltételeket, amelyek lehetővé teszik az ápolási díj mellett némely rendszeres pénzellátások egyidejű folyósítását, vagy lehetővé kellene tenni, hogy a rendszeres pénzellátások legalább egy részét az ápolási díj teljes összegével együtt lehessen igénybe venni. Kérik továbbá, hogy az ápolást végző más munkát is vállalhasson, ha arra módja, igénye van, és az ápolás megszűnése esetén az álláskeresőknek járó minden ellátást, szolgáltatást igénybe vehessen. A közleményben jelentős előrelépésnek nevezték, hogy január 1-jétől nyugdíjuk mellett havi 50 ezer forintos kiegészí-

tő támogatásban részesül az ápolást végzők meghatározott köre. Rendkívül diszkriminatívnak tartják azonban, hogy a törvény különbséget tesz a tartós ápolást végzők között a szerint, hogy a gyermeküket vagy más családtagjukat gondozták, ezért a közelmúltban az alapvető jogok biztosához fordultak. Ápolási díjat az a hozzátartozó kap, aki állandó és tartós gondozásra szoruló súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év alatti ember gondozását, ápolását végzi. Január 1-jétől a 10 százalékos nyugdíjjárulék levonása után az alapösszegű ápolási díj 29 340 forint, a kiemelt összegű ápolási díj 52 812 forint, míg az emelt összegű ápolási díj 44 010 forint. Ezek az összegek meg sem közelítik az egykeresős létminimum szintjét, amely 2016-ban 88 ezer forint volt olvasható a közleményben.


1 5

betek intő

Közösség. Önrendelkezés. Részvétel. 20 éves a fogyatékosságügyi törvény IV. rész: A fogyatékossági támogatás és az Országos Fogyatékosságügyi program 20 évvel ezelőtt fogadta el a magyar Országgyűlés a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvényt (továbbiakban: Fot.), így idén egy jubileumot ünnepelhetünk. Szép lassan cikksorozatunk végére érünk. Még két nagyobb témakör van hátra, mégpedig a fogyatékossági támogatás és az Országos Fogyatékosságügyi Program. A fogyatékossági támogatás Ha törvényt és a tartalmát nem is ismeri mindenki, de a fogyatékossági támo­ gatásról – melyről a Fot. rendelkezik – a legtöbb érintett személy hallott. A törvény nagyon szigorú feltételekhez köti a jogosultságot, ezért nem minden hallássérült személynek jár. A fogyatékossági támogatás célja A fogyatékossággal élő személyek állapotuk miatt hátrányos helyzetben vannak a mindennapokban, mert olyan plusz költségeik merülhetnek fel – pl. gyógyászati segédeszközök – amelyek ép társaiknál nem, ezért szükség van olyan támogatásra, melyek ezeket a hátrányokat kiegyenlítik. Ezt hivatott biztosítani a fogyatékossági támogatás, mely egy havi rendszerességgel járó pénzbeli juttatás. Ki jogosult a fogyatékossági támogatásra? Azok a fogyatékossággal élő személyek – például súlyos látás-, hallás- és mozgássérült továbbá az értelmi fogyatékossággal élő és halmozott fogyatékossággal élő személyek - lehetnek jogosultak

a fogyatékossági támogatásra, akik: • 18. életévét betöltötték, • Magyarországon élnek, • magyar állampolgárságúak, vagy bevándorlóként, menekültként/hontalanként élnek Magyarországon. E rendelkezésen túl a Fot. pontosan megfogalmazza, hogy ki számít súlyosan hallássérült személynek, így a törvény alapján annak a siket és nagyothalló személyeknek jár a fogyatékossági támogatás, akiknek hallásvesztése olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére segédeszközzel sem képesek. További feltétel, hogy vagy 25 éves kora előtt kell bekövetkeznie a hallássérülésnek vagy pedig a hangzó beszéd érthető ejtésének kell elmaradnia. Így ha például valaki 27 évesen veszti el teljesen a hallását, vagy a beszéde jól érthető, már nem lesz jogosult a fogyatékossági támogatásra. Ha ezeket az ellátásokat kapod, választani kell! Vannak olyan ellátások, amelyek mellett nem jár fogyatékossági támogatás: • magasabb összegű családi pótlék (akkor is, ha az érintett személy kapja, és akkor is, ha rá tekintettel kapja valaki (pl. szülő) • vakok személyi járadéka. Ha mégis jogosult lenne valaki a fogyatékossági támogatásra, és ezek közül is valamelyikre, mérlegelni kell, hogy melyik ellátás lenne jobb számára. Hogyan igényelhető a fogyatékossági támogatást? A fogyatékossági támogatás iránti kérelem személyesen a lakóhely,

tartózkodási hely szerinti járási hivatal családtámogatási ügyben eljáró hatóság ügyfélszolgálatán, és a kormányablakokon keresztül adható be, de lehetőség van postai úton és ügyfélkapun keresztül is benyújtani. A kérelem formanyomtatványa a Magyar Államkincstár honlapjáról (www.cst.tcs.allamkincstar.gov.hu) letölthető. Az Országos Fogyatékosságügyi Program Az Országos Fogyatékosságügyi Program (továbbiakban: OFP vagy Program) nem más, mint egy intézkedési terv a fogyatékossággal élő személyek esélyegyenlőségének megteremtése, megvalósítása érdekében. Az Országos Fogyatékosságügyi Tanács A Programot mindig az Országgyűlés fogadja el, de kidolgozásában az Országos Fogyatékosságügyi Tanács (továbbiakban: Tanács vagy OFT) is részt vesz. „A Tanács javaslattevő, véleményező és tanácsadói tevékenységet végez a Kormány és a társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért felelős miniszter (…) számára (OFT). Elnöke a felelős miniszter, tagjai pedig a fogyatékossággal élő személyek érdekeit védő civil szervezetek képviselői. A Tanács nem csak az OFP kidolgozásában vesz részt, hanem figyelemmel kíséri annak végrehajtását is. Az OFP tartalma Visszakanyarodva magára az Országos Fogyatékosságügyi Programra, a Fot. azt is meghatározza, hogy mi mindenről kell rendelkeznie, ezért az OFP először egy átfogó helyzetjelentést ad a fogyaté-


b etek i ntő

1 6

kossággal élő személyek magyarországi helyzetéről – többek között – demográfiai, iskolázottsági, lakhatás, foglalkoztatottság szempontjából. Ezt az alapelvek rögzítése követi. Az alapelvek nem konkrét rendelkezések, hanem olyan elvek, amelyeknek át kell hatni a fogyatékossággal élő személyekre vonatkozó jogszabályoknak, de azok végrehajtása során is tekintettel kell lenni rájuk. Ilyen alapelvek például a „semmit rólunk, nélkülünk”-elv, a hátrányos megkülönböztetés tilalma és az önrendelkezés szabadsága. A Program harmadik része a konkrét cselekvési célok meghatározása, hogy milyen teendői vannak az államnak a fogyatékosságügy területén. E teendőket 12 nagy téma alá csoportosították: 1. A fogyatékos emberek társadalmi befogadását támogató szakmai fejlesztések 2. Egészségügy 3. Korai fejlesztés, oktatás, képzés 4. Foglalkoztatás 5. Szociális szolgáltatások és ellátások 6. Komplex rehabilitáció 7. Önrendelkezés, önálló életvitel 8. Fogyatékos személyek és családjaik 9. Közlekedés 10. Sport, kultúra, turizmus 11. Többszörösen veszélyeztetett csoportok 12. Hozzáférhetőség A húsz éve „megépült híd” Visszatérek arra a hasonlatra, melyet a 20 éves jubileumi évet megnyitó konferencián Papp Szabolcs, a rendezvény moderátora használt: a Fot. egy 20 éve

megépült híd, melyet azért „építettek”, hogy a fogyatékossággal élő személyek is a társadalom önálló és teljes jogú tagjai lehessenek azáltal, hogy az élet minden területén biztosítva van az egyenlő esélyű hozzáférés. Nagyon sok mindent szabályoz a törvény, de sajnos az elmúlt húsz év alatt nem minden valósult meg, vannak még tennivalók. Papp Szabolcs

a „híd” időnkénti felülvizsgálatát is kiemelte, hiszen pár év alatt is rengeteg minden változik, fejlődik a technológia, a törvénynek ezekkel a változásokkal is lépést kell tartania. Reméljük, hogy a jubileumi év alkalmából megtörténik a törvény felülvizsgálata a „Közösség. Önrendelkezés. Részvétel.” jegyében. LZs


17

betekintő

Nyári programok hallássérültek szempontjából Hurrá, nyár van! A sulisok már javában a vakációban vannak, hamarosan az egyetemistáknak vége a vizsgaidőszaknak. Nemsokára mehetünk szabadságra, vagy valaki már éppen a szabadságát tölti. Nyáron rengeteg a programlehetőség, és most összegyűjtöttem néhány nyaralási helyszínt és bemutatom, hogy milyen előnyei és hátrányai vannak nagyothallóként a különböző programoknak.

STRAND, TENGERPART ÉS EGYÉB FÜRDŐHELYEK A vizes, párás helyeken a hallóké­ szülékünket nem érdemes használni, hacsak nem vízállóak. Valaki készülék nélkül bizonytalannak, frusztráltnak érzi magát. Sokáig én is így voltam vele. Hiába a Balcsi a kedvenc nyaralóhelyem, de sokáig, már amikor belegondoltam, hogy ki kell vennem majd a készüléket, rám jött a frusztráció. Ami persze hamar elmúlt, hiszen a családtagok, barátok figyelmesek és segítettek, ha olyan helyzet adódott, és felszabadult szórakozás lett mindig a vége. Legalább egyszer próbáltátok már, hogy hallókészülékkel mentetek a vízbe, ügyelve rá? Bevallom, én fejlesztettem ki technikákat, hogy nem mártom be a fejem, meg csak derékig megyek a vízbe. stb. De nem éri meg a fáradtságot és kockázatot, így hamar felhagytam vele. A családdal, barátokkal jót lehet fürdőzni készülék nélkül is!

Amit a hallók biztos irigyelnek tőlünk, az a nyugodt napozás. Nincs gyerekricsaj, üvöltözés. Fel a napszemcsi, naptej, és mehet a pihenés, jöhet a barnulás. MÚZEUMOK Az olyan helyeken, ahol idegenvezetés van, a hang elveszik a csoportban. Viszont, ha az idegenvezető mellé állunk, akkor nem fogunk lemaradni az érdekes információkról és nem fogjuk szétunni a tárlatokat. HEGYVIDÉK ÉS TÚRÁZÁS Túrázáskor a beszédértésnek nem sok szerepe van. A párbeszédeknél lehet figyelni a szájról olvasásra. A főszerepben ilyenkor a természet hangjai vannak, így a jó készülékeknek hála, mi sem maradunk le a madárcsicsergésekről, a patak csörgedezéskor, a vízesés zúgásáról, a lágy szellő suhanásáról. A hegyen a hallóknak is bedugul a fülük, ez jól illusztrálja, hogy milyen hol hallani, hol nem hallani. FESZTIVÁLOK ÉS KONCERTEK Nyáron rengeteg koncert és egyéb szabadtéri program van. Ezeknek a kihangositásuk, akusztikájuk nem túl hallókészülék-barátok. Ugyan egyre több helyen van már indukciós hurok, de én valahogy nem érzek ezektől változást. Ti hogy vagytok ezzel? Van pozitív tapasztalatotok? Érdemes kevésbé népszerű rendez­ vények között keresgélni. Mert a nem felkapott helyek között sokszor sokkal jobb programok vannak, és elkerülve a tömeget nagyobb esélyünk van a hallásra is. Persze a tömeges rendezvényeket sem kell kihagynunk,

hiszen már a hangulatért, a barátok társaságáért is megéri az ilyeneken részt venni. TÁBOROK A kicsiknél népszerű a táborozás. A sok ismeretlen emberrel, ismeretlen szájképekkel, idegen hellyel és egy csomó programmal, mint például az éjszakai tábortűz, zseblámpázások, esti susmusolások, csínytevések- ahol a lényeg, hogy csendesen vagy sötétben kell kommunikálni- meg kell birkóznia egy hallássérült gyereknek. A vigyázók hozzáállása, segítőkészsége sokat jelent ilyenkor, de ami igazán előnyös, hogy hallássérülten általában egy két gyerekkel jó kapcsolatot tudunk kialakítani, amiből életre szóló barátságok köttetnek és nem csak a gyerekárral sodródunk. AUTÓS MOZI ÉS SZABADTÉRI SZÍNHÁZ Az autós mozi nyáron olyan hangulatos. Lehetne feliratos filmeket is vetíteni, és akkor mi is be tudnánk előre parkolni. A szabadtéri színpadok már próbálkoznak a megoldáson, hogy számunkra is élvezhetőbbek legyenek az előadások. Remélem a nyáron eljutok egy ilyen rendezvényre, nagyon kíváncsi vagyok, hogy tényleg jó-e. Ti voltatok már ilyen előadáson? Mit szerettek nyáron csinálni? Mi a kedvenc nyaralóhelyetek? Milyen akadállyal szoktatok találkozni, és hogyan hárítjátok az akadályokat?

A cikket írta: Kajtár Dóri www.sinoszhangforras.hu


b etek i ntő

1 8

A hallássérült gyerekek (is) cukik, menők és viccesek! Ha valaki azt gondolná, hogy a hallássérült gyerekek némák vagy unalmasak, akkor azt jobb, ha most elfelejti. A gyerekek irtó cukik, mikor tanulnak beszélni, és sokszor vicces gyerekszájak alakulnak ki, miközben pakolgatják egymás után az olykor értelmetlen, vagy nem oda illő szavakat. Nincs ez másképp a hallássérült gyerekeknél sem, talán annyi a különbség, hogy a szülők jobban izgulnak, hogy vajon fog-e változni ez a helyzet, vagy felnőttként is így folytatjuk… Van az a sztereotípia, hogy a hallássérült emberek némák. Mert, ha nem hallanak, akkor beszélni sem tudnak. Ez így nem igaz! Van, hogy valaki jobban szeret egyedül, csendben lenni, de nem azért, mert ne lenne hangunk. Van olyan hallássérült gyerek, akinek megállás nélkül jár a szája! Az igaz, hogy nekünk nehezebb és több időbe telik megtanulni szépen beszélni és talán vannak olyan hangok, amit sosem fogunk tökéletesen kimondani. De a beszédünk érthető, sőt mi több, a velünk való társaság teljesen élvezhető! Bizonyítékul jöjjön néhány vicces megszólalásunk, történetünk. A szüleink nem voltak könnyű helyzetben, ugyanis mi rendszeresen össze-vissza beszéltünk, mivel nem jól hallottuk a dolgokat. Szinte minden szóra volt egy saját szavunk. Ha az aranyköpéseink arannyá változtak volna, már milliárdosok lennének. Én az oviban egyfolytában máshogy szavaltam a verseket, mint ahogy kellett (ezzel buktam le, hogy valami nem oké a hallásommal). Így lett anyák napján az én

anyukám ájulás királylány, nem úgy, mint a többiek álruhás királylány anyukáik. De Anna húgának is – aki születése óta nem hall jól- úgy rögzültek a szavak, ahogy hallotta. Így lett a csillag „külla”, a süt „kük”, a fáj „tá”. Az oviban kis műsorral készült a csoport, amiben a Süss fel nap, fényes nap, kertek alatt a ludaim megfagynak című dalocskát adták elő. Előtte be kellett mutatkozni. Anna húga volt a napocska, és egy nagy sárga kartonjelmezben kellett mondania, hogy Én vagyok a Nap, de helyette ő azt mondta, hogy: „Én vagyom a kük a Nap!” Mivel az óvónénik sehogy sem tudták átszokatni a helyesre, kiadták a szüleinek, hogy tanulják meg a műsorra. A szülők vért izzadtak, mire kimondta helyesen. Eljött a nagy nap és Anna húga lelkesen mondta, hogy „Én vagyom a kük a Nap!” Az ovis rögzülések nagyon erősek. Zsolt azzal dicsekedett el, hogy az anyukája rokedlit (nokedlit) tud főzni. Kingának téliszonya volt, a tériszony helyett. Tamás pedig a fülbevalót mondta fűbevalónak. Annának garbó volt a gardrób és radiátor a gladiátor.

eljeleltem. De nem mondtam meg. Viszont taxi óra helyett számtan forintot jeleltem.” (Ferenc) KÜLÖNLEGES KÉPESSÉG „A szájrólolvasás nagy segítséget jelent nekem abban, hogy megértsem, amit a másik mondd, így amikor már kezd sötétedni, akkor egy kis fényre van szükségem, hogy biztos legyek a dolgokban. És ekkor szokott elhangzani az elsőre furcsa mondat: Légy szíves kapcsold fel a lámpát, mert nem látom, amit mondasz.” (Eszter) A szemünkkel, világosságban hallunk dologgal mindenkinek van vicces élménye szerintem. A barátnőmmel mi is sokat „pizsamapartiztunk” úgy, mint a többi lány. De a buliból nem maradhatott ki a lámpaoltás utáni susmorgás. Viszont az a hangerő nekem esélytelen volt, így azt találtuk ki, hogy megvilágította a száját lámpával. Mindkettőnknek felejthetetlen élmény volt, ő a reflektorfénytől majd megvilágosodott, nekem pedig nem volt szükségem horror film nézéshez ahhoz, hogy fél fejeket lássak.

HUNCUT VAGY CUKI? „Anyukám mesélte, hogy kiskoromban mindig azt mondtam, hogy azt szeretném, amit akarok! És amikor valami rosszat tettem akkor, hogy most elmegyek egy nagyot imádkozni.” (Ágnes)

KOLIBAN... „Az egyetemen történt, hogy a szoba­ társamnak csörgött a telefonja, míg nem volt bent. Kérdezte, hogy miért nem vettem fel. (Nem tudta, hogy hallássérült vagyok.) Mondtam neki, hogy ha felveszem is csörög, meg amúgy se engem keresnek.” (Viola)

KREATÍV „Egyszer taxival utaztunk és Anyu nekem külön mondta, hogy ne mondjam el senkinek, erre én az egész családnak

HALLÓKÉSZÜLÉK Mikor kisgyerekként hallókészüléket kaptunk mi se tudtuk, hogy pontosan mi az. De egy gyerek fantáziájának nin-


19

csenek határai. Levente csigának hívta. Robi tiniként (de még most is) cyborgkelléknek fogta fel a hallókészülékét. A gyerekek őszintén megmondják a tutit, kérdezgetnek, kíváncsiak. Kaptam tőletek olyan történeteket is, amit halló gyerekek reagáltak a nagyothallásra, a hallókészülékre. Mazsolázgassatok belőle! A buszon ültünk, amikor egy kisgyerek faggatta az anyukáját, hogy anya, ki a süket? Mondta az anyukája, hogy az, aki nem hall. Erre a kisfiú kérdezte, hogy mi lenne, ha ő is süket lenne. Akkor mit csinálna? Nem hallanád, amit mondanak. – Válaszolta az anyuka. Akkor, aki nem figyel az süket? (Zsuzsi) Két éves keresztfiam, mikor észrevette, hogy hallókészülékem (amit Kristóf halónak hív) van, elkezdte keresni az anyukája és az apukája fülében is. (Lili)

betekintő

A lányom barátnői megkérdezték, hogy a szüleid nem tudnak magyarul?! (Rita)

kell tenni, ahova a fülbevalót, nem fáj-e és, hogy éjjel is bent van-e. (Sári)

Mikor kisgyerekek kérdezték tőlem, hogy mi van a fülemben, azt mondtam nekik, hogy rádió. Mikor közelebb hajoltak, megmozgattam kicsit, hogy sípoljon. Teljesen odáig voltak érte, ki akarták próbálni és még mondták is, hogy melyik zenét szeretnék hallgatni. (Dóri)

Végezetül pedig el kell árulnom a szupererőnk titkát, amit egy kislány fejtett meg. Ha még ti sem tudtatok róla, akkor ezt nézzétek: A Nagyi megkapja a hallókészüléket, az unokája is elkíséri az anyukájával. Mikor beteszik a fülébe a készüléket, a kislány kérdezi anyukájától: Anyu, Te tudtad, hogy a Nagyi elemmel megy?

Egyszer visszalátogattam az általános iskolámba, ahol beszélgettem egy kisfiúval. Eleinte nem mondtam el neki a hallássérülésemet, mivel mikor visszakérdeztem a legnagyobb természetességgel ismételt el mindent. Amikor igazítottam a hajam elkezdett sípolni a hallókám. Erre felfigyelt és kérdezte, hogy mi ez. Teljesen bezsongott és kérte, hogy csináljam még egyszer. Utána kérdezgetett, hogy oda

Köszönöm mindenkinek a személyes történeteket! Én jót kuncogtam rajtuk, és eszembe jutottak a hasonló sztorik, amik velünk történtek. Remélem, nektek is tetszettek, és nosztalgiáztatok ti is. Boldog gyereknapot! A cikket írta: Kajtár Dóri www.sinoszhangforras.hu


b etek i ntő

2 0

Hallássérültek az oktatásban Ki jut el a diplomáig? Niki kutatásában részt venni olyan volt, mintha beültem volna egy pszichológushoz, és kiönthettem a szívemet arról, hogy mi minden nehézséggel kellett megküzdenem hallássérültként az oktatásban. És végre nem kellett rosszul éreznem magam amiatt, hogy (kivételesen) panaszkodom, mert Niki megírta a szakdolgozatának összefoglalóját, és hát…ezek létező problémák! De olvassátok el ti is! (Puha Andrea) Niki vagyok, idén végeztem az ELTE PPK-n, Andragógia szakon. (Értsd: Amíg a pedagógia a gyermekek nevelésével, képzésével, oktatásával foglalkozik, addig az andragógia a felnőttekével.) Szakdolgozatomban egy számomra rendkívül érdekes témával, a hallássérültek tanulási életútjával, az egy életen át tartó tanulásuk során jelentkező kihívásokkal és azok megoldásaival foglalkoztam. Azaz, hogyan vannak jelen a hallássérültek az oktatásban. Magam is hallássérült vagyok, viszont már az óvodától kezdve integrált intézményekbe jártam, a családomat, a barátaimat, és úgy a tág értelemben vett környezetem is kizárólag hallók teszik, tették ki. Általános-középiskolai tanulmányaim során sokszor éreztem, hogy a többségi iskolákban valóban túlterhelt pedagógusok jelentős része nem tudja jól kezelni azt, ha osztályában hallásérült tanuló is található. Legtöbben beültetik az első soros padok egyikébe a hallássérültet, és a tanév során csak ritkán figyelnek rá különösebben.

Aztán az ELTE-n eltöltött első évem során találkoztam egy remek oktatóval, akinek három gyermeke közül a legidősebb szintén hallássérült, és miután teljesítettem kurzusát, a jegyen túl kaptam tőle írásbeli értékelést is, amelyben benne volt, hogy példaként hozna fel gyermeke előtt, merthogy szorgalommal igenis sokra vihetjük. Ekkor kezdtem el azon gondolkodni, hogy vajon valóban elég-e a szorgalom, hogy valaki hallássérültként eljusson a felsőoktatásig, diplomáig? Bár saját akadályaimra a tanulási életutam során előbb-utóbb mindig sikerült megoldást találnom, kíváncsi voltam, vajon milyen kihívásokkal találkoznak sorstársaim, és hogyan oldják meg azokat? Kutatásom során készítettem kérdőívet hallássérültekkel, hét diplomás hallássérülttel interjúztam, továbbá beszélgettem olyan szakmák képviselőivel is, akik munkájuk során találkoznak hallássérült tanulókkal. Oktatókkal minden fokon, iskolaigazgatóval, iskolapszichológussal, vizsgálatvezetővel – a Kognitív Idegtudományi És Pszichológiai Intézettől, a SINOSZ elnökével és egy esélyegyenlőségi koordinátorral is. Fontos a családi háttér és a korai fejlesztés Nos, az kétségtelen, hogy minden szempontból rendkívül fontos a támogató családi háttér. Támogató családi háttér az, ahol a szülők, családtagok elfogadják, hogy a gyermek hallássérült. Azt gondolom, hogy ez egy nehéz feladat,

és Magyarországon többek között az is nagy hiba, hogy amikor megszületik a diagnózis (nem csak a hallássérülés esetén), az érintettek nem kapnak szakszerű segítséget a feldolgozás folyamatához. Az esetek többségében nem találkoznak pszichológussal, aki például elmondhatja nekik, hogy a hallássérülésért sem ők, sem a gyermek nem hibás. Hogy mind a szülők, mind a hallássérült gyermek ettől függetlenül egy szerethető lény. Ha nem is pszichológus támogatja őket lelkileg, egy-egy „személyi segítő” nem ártana, aki pozitív példákkal, kitaposott utakkal reményt ad a szülőnek és a gyermeknek egyaránt. Nem véletlen az, hogy mire eljutnak az oktatási intézményekbe, szinte ellenséget látnak már az iskolaigazgatóban, vagy éppen a pedagógusokban is. Szóval a támogató családi háttér elfogad, aztán pedig azon kezd el gondolkozni, hogy miként lehet fejleszteni a gyermeket. Kutatásom eredményei alapján a többség számára a harmadik életkor környékén derül ki a sérülés, de sokan az óvódában, vagy iskolaérettségük előtt jönnek rá a halláscsökkenésre. A nagy többség logopédussal kezdi meg a korai fejlesztést, szurdopedagógushoz jóval kevesebben fordulnak, illetve nagy segítségforrás még a családtagok kiemelt figyelme ( játszva tanulással például). Az eredmények tükrében a megkérdezettek a korai fejlesztés legnagyobb előnyének • a jobb kommunikációt (szebb kiejtést, szinonimák használatát, választékos


2 1

beszédet), • a hallótársakéhoz hasonló iskolai eredményeket, • az önértékelés javulását, • a szebb olvasást, • a jobb beszédértést (hogy jobban támaszkodnak hallásmaradványukra), • illetve azt tartják, hogy csúszás nélkül fejezik be tanulmányaikat. Szegregáció vagy integráció? Korábban tévesen azt hittem, hogy attól függ, hogy melyik típusú oktatási intézménybe kerül egy hallássérült, hogy halláskárosodása milyen mértékű (Súlyos hallássérülés = Szegregált intézmény). Úgy tűnik, hogy a valóságban a szegregált, speciális intézményben a hallássérült szülők gyermekei tanulnak, mert korábban ők is ott fejlődtek, és ott látják megfelelőnek a nyelvi-kulturális közeget (például a jelnyelv elsajátítását). Integráltan, többségi intézményben pedig a halló szülők jobb képességű gyermekei járnak, akik magasabb tudást, jobb szakmát szeretnének gyerekük számára. Továbbá vidékiek esetében a legközelebbi befogadó intézményekbe kerülnek a hallássérült gyerekek.

betek intő

Fogadok, hogy Te is mindig legelöl ültél, pedig szívesen ültél volna néha hátra.

nak, elfordulnak tőlük előadás közben, nem artikulálnak eléggé, illetve halkan beszélnek.

Nehézségek mindig vannak, csak eltérő mértékben. A leggyakoribbak a következők.

#2 A másik nagy nehézség, hogy sokan nem tudnak idegen nyelvet tanulni. Legalábbis nem nyelvvizsga szinten. Sokuk számára nagy gond a helyesírás, és nem tudnak annyi időt eltölteni egy nyelv megtanulásával, hogy tökéletesen menjen az írás. Bizonyos fokú sérülésnél pedig nem segítség, ha egynél többször hallgathatnak meg egy idegennyelvű hanganyagot, vagy hogy felolvassák nekik a szövegeket, mert nem lehet a hasonlóan hangzó betűket úgy artikulálni, hogy hallássérültként különbséget tegyenek közöttük. Az ő esetükben ne ragaszkodjunk a nyelvvizsgához, tanuljanak meg olyan szinten egy (vagy több) idegen nyelvet, amely a mindennapi életükhöz, választott szakmájukhoz szükséges.

#1 A hallássérült többség számára a legnagyobb probléma az, hogy nem, vagy nagyon nehezen tudnak jegyzetelni. Ennek oka, hogy túl sok felé kell figyelniük, szájról olvasnak, táblát, prezentációt, ábrát, könyvet kell követniük. Nagy akadály még a tanárok túl gyors tempója, hogy az oktatók mozog-

#3 Nagy probléma még, hogy jóval kevesebb tapasztalatuk van, mint az épeknek, így a tananyagok túlságosan is idegenek lehetnek. Sokkal jobban kellene törekedni arra, hogy gyakorlatot szerezzenek! Bár egy jó prezentáció minden diák, hallgató számára segítség, de hallássérültként ki-

fejezetten támaszkodnak rá. Egy jó ábra, egy könnyen érthető táblázat, és a jól strukturált szöveg nagyban segít nekik mind a megértés, mind a bevésés, mind az információ előhívás során. Az eredmények tükrében azt láttam, hogy a diplomás hallássérültek több „akadályt” képesek voltak megugrani, ők találtak megoldást arra, hogy túl sok a tananyag, kevés az ábra, nem jól strukturált a szöveg és még sorolhatnám. A tananyag megértése kulcsfontosságú A jegyzetelés a felsőoktatás előadásain, szemináriumain is nehézséget okoz, a sok idegen szóval, nagy termekkel, nyüzsgő tömeggel. A legnagyobb segítség minden fokon (alap, közép, felső) az lenne, ha előre kapnának jegyzeteket. Így egy-egy idegen szónak is utána tudnának nézni, és ha valamit nem értenek, meg tudják kérdezni a pedagógust, oktatót és úgy egyáltalán, követni tudnák az órák anyagát. A legegyszerűbb talán ez a jegyzetátadás online formában történhetne meg, így nem jelentene plusz költséget


b etek i ntő

2 2

a pedagógusoknak, az idejükre persze szükség van. Továbbá, ha például egy word dokumentumot kapnának a tanulók, hallgatók, akkor egyénileg tudnák azt színezni, más betűtípusra tenni, egyszerűen a sajátos igényeikre formálni, amellyel eredményesebben tanulhatnak. Ez a jegyzet már csak azért is fontos lenne, mert amíg az általános iskolában táblára is írnak a tanárok, addig középfokon már csak ritkán, és prezentációt sem alkalmaznak. A szorongás nem a vizsgától van, hanem mert nem tudnak megfelelően felkészülni A gyakran nem befogadó kortársak piszkálódásain- vagy legalábbis, hogy nem támogatják a hallássérülteket -, túl már ez is szorongást okoz számukra. Szorongásról szinte mindannyian adtak visszajelzést, a diplomások körében ez a főiskolán, az egyetemen változik meg, ahol befogadó, segítő társakkal találkoznak. Milyen az ideális pedagógus? Olyan, aki nem sajnálja a hallássérültet, hanem észreveszi, figyel rá. Például azzal, hogy jegyzetet nyomtat számára. Mert bizony nem az első pad a megoldás! A diktálást sürgősen el kell felejteni! Ha pedig ódivatúak maradunk, és nem készítünk jegyzetet, akkor legalább a kikölcsönözhető könyvek lehessenek tovább a hallássérülteknél! Nagy segítség az is, ha megengedjük a diáknak, hogy ugyanazon tárgyat, kurzust több oktatótól is meghallgathasson,

mert lehet, hogy egy másik előadásban előbb megérti a bonyolultabb tananyagokat is. Igen, már alapfokon is! Lépjünk túl a számokon! Fentebb már említettem az iskolaértékelést. Nekem 17 évig „kellett várnom”, hogy megkapjam az elsőt. Mennyivel hasznosabb lenne ez a megoldás a szokásos ötfokozatú jegyek helyett! Ha a pedagógusok, oktatók egy-egy teljesítményt követően felsorolnák, hogy miben volt jó a tanuló, hallgató, és hogy mik azok a területek, ahol bizony fejlődni kellene még, akkor lehet, hogy többen szereznének jobb szakmát, tanulnának akár felsőfokon, és nem kapaszkodnának annyian mindenáron a segélyekbe. Van fogyatékosügyi koordinátor, csak nem tudnak róla Nagy hiba még, hogy az intézményi koordinátorok nincsenek eléggé megfizetve, nem teljes állásban végzik a hátrányos helyzetűekkel való foglalkozást. Ennek köszönhetően az általam megkérdezett hallássérültek háromnegyede nem is találkozott velük, vagy nem kaptak valóban hasznos segítséget tőlük. A kérdőív 105 kitöltőjéből 73-an, a 7 diplomás interjúalanyból pedig 5 jelezte, hogy mindenért nekik kellett menniük, minden segítségért szinte könyörögniük kellett. Nyilván kétoldalú dolog ez, mert elvileg minden intézmény weboldalán szerepel a koordinátor elérhetősége, szóval a hallássérült is tudja, tudná keresni, de a többség tanulmányai során nem találkozott az intézményi koordinátorukkal.

Erre megoldás lenne, ha a koordinátor, amikor az új hallgatók bekerülnek az intézménybe, akkor végigjárná az osztályokat, csoportokat, és megkérdezné, hogy kinek mire van szüksége. Azzal, hogy nem csak a többletpontok alapján szűrné ki a hallás-, vagy más sérülteket, sokkal több problémára világíthatna rá. Több „épnek” gondolt hallgatóról derülne ki például, hogy diszlexiás, és azért nem megy neki a nyelvvizsga harmadszorra sem. Írásom elején említettem már a személyi segítést. Az alap-közép-fokon is nagy támogatás lenne még, hogy egy már végzett hallgató mondja el tapasztalatait. Különösen fontos a jól informáló, pontos weboldal is, ahonnan információkat nyerhetnek, hiszen a többség számára hatalmas probléma a telefonon való kommunikáció. Ki jut el a diplomáig? • Leginkább az integrált intézményekben tanulók. • Akik érthetően beszélnek. • Akik foglalkoznak az anyagokkal, színezéssel, jegyzetkészítéssel, gondolattérképpel, táblázattal, vizuális elemekkel való elhelyezésekkel. • Akik könyvtárba járnak és folyamatosan kutakodnak online. • Akik, ha problémájuk adódik, addig nem nyugszanak, míg megoldást nem találnak rá. Hatos Nikolett www.hallastarsasag.hu Képek: Pexels


2 3

i rányt ű

Rendkívüli Országos Elnökségi ülés 2018. március 2. Jelen voltak Dr. Tapolczai Gergely levezető elnök dr. Kósa Ádám elnök Sáfrány Margit alelnök Bacsó Péter, Gonosz Istvánné, Kárpáti Árpád Zoltán, Klenovics-Hortobágyi Éva, Pintér András, Nagyné Kiss Orsolya, Dr. Orgovánné Dr. Jámbor Andrea, Petke Lajos Tibor elnökségi tagok Ormódi Róbert igazgató Tóthné dr. Gallyas Katalin Országos Felügyelő Bizottság elnöke Patyus Virág, Nyírő Zsoltné jelnyelvi tolmácsok Sándor Judit, Rudolf Kata írótolmácsok Botos Barbara személyi asszisztens Kókai Gábor vendég Botos Barbara jegyzőkönyvvezető Sáfrány Margit, Klenovics-Hortobágyi Éva jegyzőkönyv hitelesítők

Dr. Tapolczai Gergely köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az elnökségi ülés 11 fővel határozatképes.

SINOSZ Országos Küldöttközgyűlés előkészítése Dr. Tapolczai Gergely felkérésére Ormódi Róbert ismertette a javaslatokat. Elmondta, hogy az áprilisi ünnepnapok és munkanap áthelyezések miatt az

április 14-i dátumot javasolják. Továbbá szükséges elfogadni a napirendi pontokat, melyekben a szokásos beszámolók és tervek mellett ebben az évben nagy számban vannak panaszok és fellebbezések. Szükséges elfogadtatni továbbá a Javadalmazási szabályzatot, valamint szeretné az Alapszabály módosítást is napirendre tűzni az online fizetés bevezetése miatt. Mandátumvizsgálónak javasolja Barcza Kálmánnét és Nagy Magdolnát. Előkészületként szükséges további felállítani a Kiválóság-díj Bizottságot. Botos Barbara hozzátette, hogy napirendi javaslatban található 8 személy, akik az Országos Elnökség fegyelmi eljárást megindító döntése ellen éltek panasszal, melyet a Tagfelvételi- és HallásállapotEllenőrző Bizottság kezdeményezésére indított az Országos Elnökség. A javaslatokat elfogadva az Országos Elnökség döntött a közgyűlés időpontjáról, helyszínéről, napirendi pontjairól és mandátumvizsgálóiról. Továbbá felállította a Kiválóság-díj ad-hoc bizottságát, melynek tagjai: Sáfrány Margit, Dr. Orgovánné Dr. Jámbor Andrea és Kárpáti Árpád Zoltán. Hetedhét híradó és kaland helyzetjelentés Dr. Tapolczai Gergely a napirendet felvezetve, elmondta, hogy a pályázatra egy személy jelentkezett, akitől nem érkezett videó, ezért behívták a jelentkezőt, hogy készítsenek róla egy próbafelvételt. Így ez folyamatban van. Kéri az Országos Elnökség támogatását abban, hogy további egyeztetést folytasson annak ér-

dekében, hogy végzett jelnyelvi tolmács dolgozhasson a műsorban. Kókai Gábor előadása Dr. Tapolczai Gergely a napirendet felvezetve elmondta, hogy a decemberi tisztújító választás alkalmával hallhatták a jelenlevők Kókai Gábor előadását. Jelen ülés keretében pedig szeretnének neki lehetőséget adni, hogy részletesebben bemutassa a nagyothalló személyek számára hasznos eszközöket. Kókai Gábor megköszönve a meghívást, köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy az eszközök, melyeket bemutat, a hallókészülékek kiegészítésére szolgálnak. A vezeték nélkül kapcsolódó mikrofon térbeli pozíciótól függően működik. Az asztalra letéve a beszélgetést közvetíti és figyelembe veszi a zajokat. Ha egy előadó a nyakában hordja, azt hallja a közönség, a többi zajt kiszűri. Akire szeretne a személy figyelni, arra irányítja a mikrofont, így őt fogja hallani. Van egy olyan eszköz is, amit nyakba lehet akasztani és induktív hurkos kapcsolatot képez és 20-30 méteres távolságban használható. Elmondta, az eszközök márka függetlenül használhatóak, megfelelő hallókészülék esetében. Az eszközön továbbá van audiobemenet is, így konferenciahívás esetén is használhatóak. Van olyan eszköz is, ami irodai használatra alkalmas.

(A beszámoló csak tájékoztató jellegű, az elnökségi ülés teljes tartalma a jegyzőkönyvben és a határozatok tárában található meg.)


interj ú

2 4

Látás-és hallássérültként meghódítani a világot Interjú Babinszki Verával

A nyár az utazások időszaka. Nyaralás, rokonok meglátogatása, szakmai gyakorlatok letöltése, cserediákprogram. A komfort­ zónából sokan nehezen lépnek ki a bizonytalan(nak vélt) idegen nyelvi tudásuk miatt. Nálunk, hallássérülteknél még inkább így van ez. Külföld nehezebb terep, de Babinszki Vera történetét megismerve ti is rögtön csomagolni akartok majd! Fogadjátok sok szeretettel Verát, aki látás- és hallássérültként mesél a cserediák évéről, hétköznapjairól. Vera, kérlek, mesélj kicsit magadról. Békéscsabán nőttem fel, de az általános iskolát Budapesten, a Vakok Általános Iskolájában végeztem. Ez azt jelentette, hogy hatéves koromtól kollégiumban laktam, és csak a hétvégéken tudtam hazajárni. Középiskolába már Békéscsabán jártam és jelenleg Szegeden tanulok jogot. Most is kollégiumban lakom, de nagyon szeretek itt Szegeden élni, nagyon

barátságos, élhető városnak találom. Azért választottam a jogot, mert szeretnék tevékenykedni a fogyatékos ügy, az esélyegyenlőség területén, de egyéb területei is vannak a jognak, amelyek érdekelnek, például a betegjog. Nem könnyű az egyetem, de örülök, hogy most már azt tanulhatom, ami érdekel. Az, hogy Szegeden élek, nekem eddig csak pozitívumokat adott, minden egyetemi nehézség ellenére. Az általános iskola, ahova jártam, nagyon sok lehetőséget adott különböző szabadidős programokon történő részvételhez. Abban az időben zongoráztam, furulyáztam, sakkoztam, táncoltam. Ekkor kezdtem úszni, versenyekre is jártam. Mostanában csak szinten tartásként csinálom, de még mindig nagyon szeretem. Ezenkívül szeretek olvasni, blogot írok, és minél nagyobb a pörgés az életemben, annál jobb. Mindig rengeteg programot szervezek magamnak, nagyon sokat találkozom a barátaimmal, és persze, ahogy a legtöbb egyetemista, én is eljárok bulizni Nagyon fontosnak tartom az érzékenyítő programok szervezését is, amire az egyetem keretein belül van lehetőségem. Aktív résztvevője vagyok a SZTE látássérült illetve hallássérült hallgatóiból álló érzékenyítő csapatoknak, akikkel oktatóknak és hallgatóknak egyaránt szervezünk szemléletformáló programokat. Mikor derült ki, hogy hallássérült vagy? 12 éves koromban vettem észre, hogy rosszabbul hallok, akkor kezdett romlani a hallásom. De feltehetően egy minimális hallásveszteségem már

születésem óta fennállt. És a látásodat mikor vesztetted el? A vakságom abból adódik, hogy koraszülött voltam, és az inkubátorban lélegeztető gépre voltam kötve, mert éretlen volt a tüdőm. Az oxigéntúladagolás miatt viszont levált a retinám, és amikor én születtem, ezt még nem tudták gyógyítani. Retinopátia a szembetegségem neve. Próbálták műteni, de nem sikerült. Nagyon sokan vakulnak meg a koraszülöttség miatt. Teljesen vak vagyok, ami azt jelenti, hogy fényt sem látok. Gyerekkoromban volt egy kis fénylátásom, de nem volt annyi, hogy ki tudtam volna használni, és aztán az is eltűnt. Fehérbottal közlekedem. Nekem az emberek segítsége nagyon sokat számít a közlekedésben. Amikor a közlekedés tanárommal megtanulunk egy útvonalat, például hogy hogyan jutok el az egyetemtől a koliig, akkor a tapintható információkra építünk. Olyan dolgokat keresünk, amiket lehet a bottal követni, amelyek mentén lehet haladni, pl. járda széle, kerítés, virágágyás, a járda és a fű találkozása. Meg persze már sok helyen vannak vezetősávok, amelyek jelzik például, hogy hol lehet átkelni az úttesten vagy, hogy hol kezdődik egy lépcső. Az úton viszont nem tudok átkelni egyedül, részben azért, mert nem hallom a forgalmat, vagy ha hallom az összefolyó zajt, akkor nem tudom megkülönböztetni az irányát. Másrészt nem tudom tartani az egyenest, mert nem tudok a forgalom hangjához viszonyítani, és mivel a hallássérülésem miatt az egyensúlyom sem a legjobb,


2 5

félő, hogy a forgalom felé húzhatok. Ezért segítséget szoktam kérni az emberektől, akik átkísérnek az úttesten. Nagyon segítőkész mindenki, Szegeden ez különösen jellemző, ezért is szeretek ott élni. Egyébként azok a látássérültek, akik jól hallanak, meg tudják különböztetni a párhuzamos és a merőleges forgalom irányát a hangok alapján, és meg tudják ítélni, hogy mikor lehet átkelni. Persze egy hatsávos kereszteződésnél célszerű segítséget kérni a biztonság kedvéért. Nagyothallóként a szájról olvasás óriási segítség, ennek hiányát te hogyan kompenzálod? Szituációtól függ, hogy érem el a beszéd megértését. Rengeteget olvasok, fejlesztem a szókincsem, hogy minél jobban ki tudjam következtetni azokat a szavakat, amiket esetleg nem értek. Az „a” hangot nagyon nehezen, szinte egyáltalán nem hallom, mert az a legmélyebb magánhangzó a magyarban, és nálam a mély hangoknál van nagy veszteség. A magas hangokat, pl. s, sz, c stb jól hallom. Ezért azokat a szavakat, ahol „a” hang van, ki kell következtetni a többi szó, mondatrész segítségével. Vagy lebetűztetem, vagy körülírják más szavakkal, amiket jobban megértek. Vagy leírják Messengeren. A legjobb barátnőmmel kifejlesztettünk egy módszert, ami a Braille írásra alapszik. A Braille hat pontból áll, a bal kezed mutató, középső és gyűrűs ujjait kell használni, és ugyanezeket az ujjakat a jobb kézen. Ezen pontok kombinációja egy-egy betű. Ezzel az írással tanultunk meg írni-olvasni általános iskolában. És a módszernek,

amit kitaláltunk, az a lényege, hogy aki szeretne nekem írni, az ráhelyezi az ujjait azokra az ujjakra, amik az adott betű pontszámát adják. Így, ha olyan emberrel beszélgetek, aki ismeri a Braille-t, és valamit nagyon nem értek, gond nélkül le tudja betűzni. További előnye, hogy nem kerülök abba a kellemetlen szituációba, hogy unásig ismételnek nekem valamit, helyette Braille-ban diszkréten megoldjuk és a társaság többi tagja esetleg nem is tudja, hogy mit csinálunk, mert ugye nem lehet hallani belőle semmit, ahogy lebetűzik a kezemre az adott szót. A barátnőmmel olyankor is használtuk, amikor nem akartunk hangosan mondani valamit, szóval egyfajta titkosírásnak is megfelel. A legtöbb ember nem ismeri a Braille-t, olyankor marad a megerőltető koncentrálás, meg az, hogy úgy teszek, mintha értettem volna. Az iOS, Android vagy Windows operációs rendszer alá is fel lehet telepíteni képernyőolvasó programot. Szerencsére ezeket a beszélőprogramokat be lehet állítani, hogy milyen frekvencián, milyen hangszínnel beszéljenek, és még azon belül a tempót, hangmagasságot is be lehet állítani. Így nagyon jól tudom használni az internetet, a közösségi médiát és az egyetemen is laptoppal jegyzetelek. Persze, egyetemen ez már nem feltűnő, de középiskolában én voltam az egyetlen, aki laptopon írtam. A zh- kat, vizsgákat úgy írom, hogy a tanár behozza pendrive-on egy fájlban a feladatokat, amiket én a laptopomon elolvasok és beírom a válaszokat. Részt vettél cserediák programban, ami

i nterjú

egy nagyon bátor vállalkozás. Hogyan született meg benned ez az elhatározás? Nehéz döntés volt? Mi volt a célod vele? Az, hogy cserediák lehetnék, nagyon spontán alakult ki. Amikor 10.-es voltam, anyukámmal elmentünk a névnapomat ünnepelni egy étterembe, és egyszer csak megkérdezte, hogy nem szeretnék- e cserediák lenni. Én szinte azonnal reagáltam, miért ne? Persze ennek voltak előzményei, gondolkodtam már korábban is ezen a lehetőségen, de anyukám fogalmazta meg helyettem, úgyhogy a döntést nagyon rövid idő alatt hoztam meg. Akkor kezdett foglalkoztatni a külföldön tanulás gondolata, amikor a középiskolában megszerettem az angolt. Az angoltanárom nagyon sokat segített abban, hogy a hallássérülésem ellenére elsajátítsam ezt a nyelvet. Rengeteget foglalkozott velem, kreatív módszerekkel hidalta át a nehézségeimet. Ezáltal annyira a részemmé vált az angoltanulás, hogy szabadidős tevékenységként kezeltem és otthon is sokat tanultam magamtól. A legfőbb célom az volt a cserével, hogy minél alaposabban megtanuljak angolul és megismerjem a célország kultúráját. A motivációm másik forrása a legjobb barátnőm volt, aki szintén látássérültként Hollandiában tanult cserediákként. Így az is adott volt, hogy annál a cserediák-szervezetnél érdeklődtem én is, ahol a barátnőm és más résztvevők révén már volt tapasztalatuk fogyatékossággal élő diákok kiutaztatásában. Hova mentél? Mennyi időre? Egy tanévet éltem New York államban, egy Olean nevű városban.


interj ú

2 6

Hogyan készültél fel erre a kalandra? A felkészülés nagyon sok elintéznivalóval járt. Először jelentkeztem a szervezetnél, akik egy interjú során felmérték, hogy alkalmas vagyok-e cserediáknak. Aztán egy angol szintfelmérőt kellett megírnom, ami kiderítette, hogy elég-e a nyelvtudásom Amerikában. Miután felvettek, rengeteg papírt ki kellett töltenem, orvosi vizsgálatokon kellett részt vennem és védőoltásokat is kaptam. A cserediák-szervezet táborában a kinti élet várható kihívásaira készítettek fel minket olyan diákok, akik már megtapasztalták a külföldön tanulás élményét. A vízumigénylés procedúrája pedig csak ezután következett. Milyen volt a kinti élet, hétköznapok? Egy fogadócsaládnál laktam. A fogadóapukámnak van egy aliglátó lánya, így nem volt ismeretlen számukra a vakságom, csak a hallássérülésemmel és a nyelvi nehézségekkel kellett megküzdeni. A család szeretettel fordult felém, családtagként tekintettek rám. A fogyatékosságaimat is elfogadták és jól kezelték a nehézségeket. Kölcsönösen alkalmazkodtunk egymáshoz – ők figyelembe vették minden helyzetben az állapotomat, én pedig beilleszkedtem a mindennapjaikba. A legnagyobb alkalmazkodást az jelentette számomra, hogy rá lettem utalva azokra a családtagjaimra, akik tudnak vezetni. Messze laktunk a sulitól, és helyi tömegközlekedési lehetőség nem nagyon volt. Ezért a fogadószüleim hoztak-vittek minket, amit elég nehezen éltem meg. Amerika engem ilyen szempontból korlátozott, hiszen nekem nem lehet jogosítványom. A szülők időbeosztásához voltunk kötve, akkor tudtunk csak hazamenni, amikor ők is végeztek a munkahelyükön. Egyszer például az egyik fogadótesóm elment egy másik városba bulizni, de mivel nem volt a két város között tömegközlekedés, éjjel érte is kellett menniük a szülőknek. A helyi középiskolában tanultam a többi diákkal együtt, persze minden

tantárgyat angolul. Ezt az évet nem számíttattam bele a bizonyítványomba, mert nem siettem az érettségivel. Sokkal élvezetesebb volt úgy tanulni, hogy nem a teljesítményem a lényeg. Bár általában én is megírtam a dolgozatokat, nem kellett azon stresszelni, hogy mi lesz, ha valamelyik nem sikerül. A kedvenc tantárgyam a biológia volt, ami egyébként is nagyon érdekel, de amikor elkezdtem a sulit, a latin eredetű kifejezések miatt a bioszt értettem a legjobban. Az oktatási rendszerük egyébként nagyon tetszett. Nem a tényanyagot kellett bemagolni, hanem a jegyzet alapján kérdeztek rá logikai összefüggésekre. Rengeteg videót, projektmunkát csináltunk, amelyeknek célja szintén a tananyag megértése volt. Bár sokkal kisebb a követelmény, egy anyagrész feldolgozására több idő jut. Én például bioszból a keringési rendszer és az immunrendszer működését akkor értettem meg, amikor Amerikában tanultam róluk. Sőt, még olyan témákról is részletesen beszéltünk, amelyekre itthon nem jutott elég idő, például az egyik órán egy AIDS-es hölgy tartott előadást. A tanulásban, a jegyzetelésben és a közlekedésben segítségemre volt egy asszisztens, akivel nagyon jóban lettem és ő tette színesebbé számomra az iskolát. Mindenben segített, ha kellett, szkennelte a tankönyveimet, de ha nem értettem valamit a nyelvi nehézségeim miatt, bármikor fordulhattam hozzá és elmagyarázta. A hétköznapok a tanulással teltek a fogadó-testvéreimnek és nekem is, de az estéket és a hétvégéket mindig együtt töltötte a család. A nagyobb ünnepek alkalmával (hálaadás, karácsony) mindig nálunk gyűlt össze az egész rokonság. Bár az iskola mellett nem igazán volt idő utazgatni, az egyik szünetben elmentünk egy hétre Floridába. Úszkálhattam az óceánban és felülhettem Disney World leggyorsabb hullámvasútjaira. Nekem nagyon szimpatikus volt az amerikaiak optimista életszemlélete, ami áthatotta a mindennapokat. Például

hétfő este azt mondták, hogy de jó, már egy nap eltelt a hétből. Ahelyett, hogy azon sírtak volna, hogy még négy nap van hátra péntekig. Mindenhez, még a legnehezebb helyzethez is úgy álltak hozzá, hogy valami jó biztosan történni fog. Az amerikai ünnepek közül a hálaadás és a karácsony hangulatába nyertem bepillantást. Ahogy mindennek, az ünnepeknek is az evés volt az alapja, főleg a hálaadásról tudnám ezt elmondani. Az amerikai ételek pedig nem annyira változatosak, mint az itthoni fogások. Persze voltak ott is kedvenc ételeim, például a mogyoróvajaslekváros kenyér, de az étkezési kultúrájuk teljesen eltér a magyartól. Rengeteg gyorskaját esznek, például nálunk kivétel nélkül minden pénteken pizza volt a vacsora. Reggelire nagyon keveset esznek, a vacsora a fő étkezés. Nekem nagyon furcsa volt, hogy nem várták meg egymást az asztalnál, mindenki akkor kezdett enni, amikor ő úgy gondolta. De sikerült rávennem a családomat, hogy várjuk meg egymást és egyszerre kezdjünk el enni. Hallássérültként nehezebb szerinted külföldön helytállni? Igen, szerintem nehezebb, hiszen a nyelvtanulás alapja a jó hallás. Én azonban ennek ellenére tanultam rendületlenül az angolt középiskolában. Ott a magnós feladatok voltak a legnehezebbek számomra. Viszont amikor kimentem Amerikába, egyszerre minden sokkal nehezebb lett. Rá kellett állnia az agyamnak, hogy megértsem az ottani kiejtést. Naponta számtalan új szót meg kellett jegyeznem. El kellett érnem, hogy megértsék, amit mondok és én is megértsem az emberek beszédét. Szerintem ez akkor sem könnyű, ha valaki teljesen jól hall, hiszen időbe telik, amíg megszokja az ember a dialektust és elkezd angolul gondolkodni. Az elején nagyon nehéz volt különválasztani, hogy melyek azok a szituációk, ahol a hallássérülésem, és melyek azok, ahol a nyelvtudásom hiánya akadályoz. A fejlődés csak lassan következett be, én pedig mindent


2 7

egyszerre akartam, türelmetlen voltam magammal szemben, és úgy éreztem, soha nem fogok rendesen megtanulni angolul. Kb. három hónap után jött az áttörő fejlődés, amikor már tudtam a mondanivalóm lényegére is koncentrálni, nem csak arra, hogy helyes legyen nyelvtanilag az adott mondatom. Először csak azok vették észre a fejlődést, akikkel ritkán beszéltem, aztán idővel a szűk család is. De akkor már én is éreztem, hogy könnyebb a kommunikáció, kevésbé fáradok el. Mivel azonban az angol nem az anyanyelvem, soha nem fogom tudni úgy kikövetkeztetni a szavakat, mint magyarul. Ha egy magyar mondatnak a felét nem értem, kikövetkeztetem a szövegkörnyezetből a szókincsem segítségével. De angolul értenem kell az egész mondatot, még a ragokat is, különben nem értem meg, amit mondanak. Illetve mivel a vakságom miatt nem tudok szájról olvasni, teljesen rá voltam utalva a kiejtésre. Középiskolában is nagyon nehéz volt megérteni hangzás alapján egy szót, amit aztán teljesen másképp kell leírni. Viszont annak nagyon örülök, hogy az amerikai kiejtést hallva az én kiejtésem is csiszolódott. Eltanultam az amerikai angol hangsúlyozását is. Mi a legkedvesebb emléked a kinti időszak alatt? Nagyon sok kedves emlékem van, nem tudnék egyet kiválasztani közülük. Minden kis siker motivált, már az feldobta a napom, ha valaki megjegyezte, hogy jó az angolom, vagy ha sikerült egy nehéz dolgozat. Az iskolatársaimmal sajnos a tanév elején nem igazán volt kapcsolatom, mert egyáltalán nem tudtam követni a beszélgetéseiket. Később szereztem csak barátokat, amikor már elég volt hozzá az angoltudásom. Egy lánnyal nagyon jóban lettünk, és iskolán kívül is sok időt töltöttünk együtt. Mi volt a legnehezebb szituáció? Hogyan oldottad meg? A legnehezebb talán az volt, amikor leszállt a gép Washingtonban, és

leellenőrizték, hogy beléphetek-e az USA területére. Akkor hallottam először élőben amerikai akcentust, özönlöttek felém a kérdések, amelyekre értelmesen kellett válaszolnom; miért jöttem, mit fogok itt az Államokban csinálni, meddig maradok... Sokan éreztették velem az ellenőrzésnél, hogy nem vagyok idevalósi, nem is tudok rendesen angolul, akkor tulajdonképpen mit akarok. Mivel sokszor nem értettem, amit mondtak, egyből elkönyvelték, hogy nem beszélek angolul. Szerencsére volt ellenpélda is volt, aki érthetően beszélt, miután jeleztem neki, hogy hallássérült vagyok. Az egyik biztonsági őr azt kérdezte, hogy több pénz van-e nálam tízezer dollárnál. De valamiért úgy értettem, hogy simán tíz dollárt mondott, és még csodálkoztam is, hogy miféle kérdés ez. Persze rávágtam, hogy igen. Kicsit meglepődött és kihangsúlyozta, hogy tíz(ezer) akkor jöttem rá, hogy mit kérdezett valójában, és én mire válaszoltam igennel. Még nagyon a csereévem elején elmentünk a fogadócsaládom szomszédjaihoz egy születésnapi vacsorára. Nagyon vártam, mert minden új dologra nyitott vagyok, és jó lett volna őket is megismerni, de semmit nem értettem a beszédükből, főleg amikor egymással beszéltek. Nagyon rossz volt ott ülni úgy, hogy még csak a témát se tudtam megállapítani, amiről beszéltek. Akkor éreztem először, hogy soha nem fog ráállni a fülem és az agyam az angolra. Ezekre a helyzetekre nem voltam felkészülve, és nem igazán tudtam türelemmel kezelni őket. Ha valaki hallássérültként tervez Erasmusra, vagy más cserediákprogramon részt venni, nekik mit tanácsolnál? Meg kell tudni különböztetni a hallássérülésből adódó nehézségeket a nyelvtanulással járó természetes nehézségektől. Nekem borzasztó volt megélni, hogy semmit sem értettem az elején, és azt gondoltam, hogy ha jól hallanék, akkor mindent értenék. A fogadócsaládom is azt mondta, hogy

i nterjú

idővel el tudták ők is határolni, hogy mit miért nem értek, és ez számukra is könnyebbséget jelentett. Például az elején, ha nem értettem, hajlamosak voltak még hangosabban beszélni, ami semmit sem segített, és ez újabb ijedtséget szült mindenki részéről. Később ez letisztult. Ha például megkérdezték, hogy mit szeretnék enni és nem értettem, akkor tudtam, hogy ezt most a hallásom miatt nem értem, hiszen ismerem az összes, ebben a kérdésben előforduló angol szót. Ha viszont például az elnökválasztás volt a téma, ehhez az angoltudásom bizonyult kevésnek. Türelmesnek kell lennünk magunkkal és másokkal szemben is, mert sajnos a nyelvi fejlődés hosszú folyamatát nem lehet meggyorsítani! Mit üzennél a sorstársaidnak? Az amerikai középsuliban egyszer egy Down-szindrómás lány tartott előadást, és ő mondta: “don’t limit yourself”, azaz ne korlátozd magad. Maximálisan egyetértek és én is csak azt tudom mondani mindenkinek, hogy merjünk nagyot álmodni és tenni azért, hogy valóra váljon. Nekem az volt az álmom, hogy kijussak Amerikába – hogy anyanyelvi környezetben tanulhassam az angolt. Ezt az elképzelésemet addig vittem, amíg meg nem valósult. Hallássérült vagyok ugyan, de nagyon szeretem az angolt. Mivel a nyelvtanulás alapja nálam nem lehetett a jó hallás, ezért a kitartást vettem alapul. Nagyon szépen köszönöm, Vera, a beszélgetést! És további sok sikereket neked a tanulmányaidban és életed minden területén! Vera Amerikában tartózkodása alatt készült írásaiból itt tudtok olvasni: https://picitucsok.wordpress.com Ha kedvet kaptatok a következő Erasmuson való részvételre, akkor figyeljétek majd a pályázati kiírást! Az interjút készítette: Kajtár Dóri www.sinoszhangforras.hu


közérd e kű

2 8


2 9

közérd ekű


közérd e kű

3 0

I d ő p o n t : 2 01 8 . 08 . 04 . 1 0: 00 H e l y sz í n : E r d e i t o r n a p á l y a B o g r á c so z á s, b e m u t a t ó , ü g y e ssé g i v e r se n y Várunk mindenkit nagy sz e r e t e t t e l ! s

hajózá

y Sárkán

n

e Szeged 2018

d

A Szege

Tisza

sport nap

fény

kikapcsolódás evez

és

természet

dásra!

pcsoló

ári kika

os ny gy sport

it e

rja tagja

ezet vá

Szerv i Helyi

, 11

mbaton

-én, szo

ztus 4 . augus

Ingyenes belépés SINOSZtagoknak a székesfehérvári FEZEN-re!

órától.

Helyszín: Újszeged-Partfürdő, hajókikötő

Találkozó és oktatás: 10.15-kor a Belvárosi híd újszegedi oldalán, a SZUE előtt! Előzetes jelentkezés július 31-ig a megyei titkárnál: sms: +36 70 377 57 20 e-mail: szeged@sinosz.hu

Székesfehérváron 2018. július 25–28. között ismét megrendezésre kerül a FEZEN zenei fesztivál, melyre fogyatékossággal élő látogatóknak, köztük a SINOSZ-igazolvánnyal rendelkező hallássérült résztvevőknek ingyenes a belépés! A díjmentesség azokon a napokon is érvényes, amelyekre a helyszínen nem lehet belépőt váltani!

Maximális létszám: 20 fő Úti cél: Tisza-Maros torkolat

A programot Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Fogyatékosügyi támogatási keretéből valósítjuk meg.

Helyszínek: FEZEN Klub – Székesfehérvár, Takarodó u. 1. MÁV Előre Stadion – Székesfehérvár, Takarodó u. 3.


3 1

A Tropicariumba megyünk Komárom-Esztergom megyéből! A SINOSZ Esztergomi és Tatabányai Helyi Szervezetei Tropicarium-látogatást szerveznek a Camponában (Budapest, Nagytétényi út). A program ideje: 2018. július 27. (péntek) Kedvezményes belépőjegy SINOSZ-igazolvánnyal (személyenként 1 fő kísérőnek is): 1700 Ft/fő. Találkozó helye és ideje: 10:00 órakor a KELENFÖLDI (autóparkoló felőli) buszpályaudvaron! A SINOSZ tagjai Budapesten, a BKK járatain, így a menetrend szerinti buszon is ingyen utazhatnak az érvényes tagsági igazolványuk felmutatásával (a kedvezmény az egy fő kísérőt is megilleti)! Enni- és innivalóról mindenki saját maga gondoskodik és az utazáshoz a menetjegyeket is mindenki egyénileg vásárolja meg! A SINOSZ-igazolványt ne felejtsd elhozni! (MÁK-igazolvány NEM jó a Tropicariumba!) A kirándulásra előzetes jelentkezés szükségesTvarosek Józsefné megyei titkárnál: SMS: +36 70 377 5723, e-mail: tatabanya@sinosz.hu vagy személyesen, a Tatabányai Helyi Szervezetnél, ügyfélfogadási időben

közérd ekű

Kirándulás Gyöngyösről a Vajdahunyadvárba és a Fővárosi Állat- és Növénykertbe A gyöngyösi szervezet a SINOSZ SzÉP keretéből újra budapesti kirándulást szervez az „Ismerd meg a főváros nevezetességeit!” programsorozatban. Harmadik kiruccanásuk programja a Vajdahunyadvár és a Fővárosi Állat- és Növénykert megtekintése lesz. Időpont: 2018. 07. 14. (szombat) Indulás: a Gyöngyösről 7.30-kor induló menetrend szerinti busszal. Kérjük, mindenki készítse be a SINOSZ tagsági igazolványát, mert az állatkertben azzal válthattok 800,- Ft/fő árú kedvezményes belépőjegyet. Jelentkezési határidő: július 12-én 15 óráig a megszokott elérhetőségeken, a gyöngyösi ügyintézőnél.

JELeskedjünk a könyvtárral: Mesélő műemlékek – Egri Érseki Palota „Mesélő műemlékek“ programsorozatunk révén – helytörténeti előadás keretében – ezúttal az Egri Érseki Palota Turisztikai Látogatóközpont csodálatos világát fedezzük fel Löffler Erzsébet történész segítségével. Időpont: 2018. 07. 10-én, (kedden), 15 órától. Programunk a „JELeskedjünk a könyvtárral!” programsorozatban, a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár pályázata keretében valósul meg. A részvétel ingyenes. Gyertek el bátran, megismerhetitek városunk kulturális értékeit! A programot a Grátisz Jelnyelvi Tolmácsszolgálat munkatársa akadálymentesíti!

Anna-bál Győrben Sok szeretettel várunk Benneteket a Győrben, 2018. július 21-én, szombaton, 14:00 órakor kezdődő Anna-báli ünnepségünkre! Sok színes programmal, meglepetéssel, ajándékokkal várunk minden kedves tagtársat! Tombola is lesz!!! Gyertek minél többen, a jó hangulat garantált! A bál az utolsó vonat és busz indulásáig fog tartani. Helyszín: SINOSZ Helyi Szervezete, Győr, Árpád út. 65. Kérjük, hogy lehetőség szerint ételt, italt és süteményt hozzatok magatokkal! Főszervező: Jagodics Rezsőné Erzsike, helyi elnök


közérd e kű

3 2

Vácról a BODY Kiállításra és a Fővárosi Nagycirkuszba kirándulunk Budapesti kirándulásra várja tagjait a SINOSZ Váci Helyi Szervezete a 2018. július 28-i klubnap keretében! Találkozó: 08:15, Vác Vasútállomás, majd irány Budapest. 11 órától Body Kiállítás 15 órai kezdettel Atlantic Flight – Vízi Cirkusz Hazaérkezés a kora esti órákban. Költség: kb. 4000 Ft/fő. SINOSZ-igazolvány szükséges! Ha kedvet kaptál a kiránduláshoz, jelentkezz a vac@sinosz.hu email címen vagy a +36 70 377 57 33 telefonszámon!

Kazincbarcikaiak a történelem szárnyán: végállomás következik A SINOSZ SzÉP keretein belül rendezett programsorozatunk végéhez közeledünk. Több mint 12 hete kezdtük meg a szárnyalást, ami hamarosan véget ér. Ne maradj le róla Te sem! Ha eddig velünk tartottál, most is itt a helyed! Ha szereted a történelmet, szeretsz kirándulni, szeretnél egy remek szombati napot eltölteni, akkor itt a helyed! A SINOSZ Kazincbarcikai Helyi Szervezet Elnöksége meginvitál utolsó nagy kalandjára! Ideje: 2018. július 21. (szombat) Helyszín: Diósgyőri vár, Szent István-barlang és Lillafüred Program: • 10:30-tól gyülekező a Diósgyőri vár bejáratánál, várlátogatás • 12 óra körül kisvonattal indulás Lillafüredre • 13:00 órától barlangtúra • 14:00 órától szabadprogram • Egyénileg lehetőség van még libegővel libegni a Bükkhegység felett és sétálni a Hámori-tó körül. SINOSZ-igazolvánnyal a várlátogatás díjmentes, 1 fő kísérő számára is! Felmerülő költségek: Retúrjegy a kisvonatra: 300 Ft Barlangi belépő: 500 Ft További információért keresd bizalommal Vincze István helyi ügyintézőt: tel./SMS: +36 70/941-2683 e-mail: kazincbarcika@sinosz.hu személyesen: ügyfélfogadási időben

Mézesvölgyi Nyár Veresegyházon – a nagyothalló nézőket akadálymentesített előadásokkal várják!

A Mézesvölgyi Nyár, Pest megye legnagyobb szabadtéri színházi fesztiválja 2018 nyarán is remek színházi előadásokkal, koncertekkel és családi programokkal várja az érdeklődőket Veresegyházon! Akadálymentes előadások nagyothallók számára a helyszínen igényelhető speciális készülékkel „meghangosítják az élményt”, hogy a nagyothalló nézők is akadálymentesen élvezhessék a fesztivál programját! Az országban először Pest megye legnagyobb nyári szabadtéri fesztiválján! Az alábbi előadásokon való részvétel a hallássérült érdeklődők számára ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Előadásonként az első 10 regisztrációt tudják fogadni az adott előadás előtti 5. napig. Az előadásra csak érvényesített regisztrációval lehet belépni, amit a jelentkezőknek válasz email-ben küldenek meg a szervezők. Előadások: Július 13. Boeing, Boeing: Leszállás Párizsban Július 20. Huszka-Bakonyi-Martos: Bob herceg Augusztus 10. Vajda-Fábri: Anconai szerelmesek Augusztus 17. Ray Cooney: A miniszter félrelép Augusztus 25. A Padlás Regisztráció és további információ: akadalymentes@mezesvolgyinyar.hu A nem hallássérült kísérők számára teljes áron rendelhetők jegyek. A regisztráció megküldésekor kérjük jelezni, ha valakinek ilyen igénye van, így az is megoldható, hogy egymás melletti helyekre szóljanak a jegyek. A jegyek átvehetők Veresegyházon, a Fő úti jegyirodában, vagy az előadás előtt 40 perccel a helyszínen. Az igénylők ekkor juthatnak hozzá a szükséges technikához is. Az akadálymentesített előadásokról a Fesztivál honlapján: Meghangosítjuk élményét! A Veres 1 Színház élen jár azzal, hogy a színházi élményt a nagyothallók számára is élvezhetővé teszi. A színház szóljon mindenkihez! Az akadálymentesítésben partner: Audmax Kft.


3 3

közö ss égi

tér

Nyár van! …és a rendszeresen színházba járók tudják, hogy ilyenkor Nyíregyházán (is) nyári szünet van a színházban. Így nyaranta – én mindenképp – végig­ gondolom az elmúlt évadunkat, emlékezem, elemezgetem.. szerencsére mindig találok hozzá társakat is, hiszen Nyíregyházán a Móricz Zsigmond Színházban a 2017/2018 évad volt a 15. a sorban, mióta rendszeresen tartunk a hallássérültek számára elérhető előadásokat! Köszönhetően több pályázatnak és a színház nyitottságának a 15. évadban 6 alkalommal tarthattunk jelnyelvi tolmáccsal akadálymentesített nagyszínpadi előadást, ahol volt a repertoárban krimi, musical, dráma és vígjáték, mindenki találhatott az ízlésének megfelelőt! A hallássérült nézők – a színházi vezetés nagyvonalúságának köszönhetően – az elmúlt évadban is kedvezményes áron juthattak a jegyükhöz, a nézőtéren próbálták számukra a megfelelő helyeket biztosítani, hogy jól láthassák a tolmácsukat és az előadás cselekményét is pontosan tudják követni. Talán ezeknek is köszönhető, hogy stabil kis csapat verbuválódott az évek alatt, akik nagy lelkesedéssel járnak a nyíregyházi előadásokra, nem csak Nyíregyházáról, de Miskolcról, Debrecenből, sőt, olykor még távolabbról – akár a fővárosból – is. Vannak kedvenc előadások, kedvenc színészek, kedves emlékek, amiket jó néha átbeszélni, felidézni, különösen

amikor a hosszú nyári szünetben nem jutunk hozzá a szeretett, megszokott szórakozáshoz! A 2017/2018 évadban a kiosztott kérdőívek alapján elmondhatjuk, hogy a legnépszerűbb – és legnagyobb csoportot megmozdító – előadásunk a Chicago című musical volt, de nagyon sokan szerették a Sherlock Holmes – A sátán kutyája című darabot is. De ide sorolhatnánk még a karácsony előtt látott Illatszertár című, nagy sikerű előadást is. Az idei évadban közösen örülhettünk annak is, hogy egyik leglelkesebb színházlátogató tagunk az évad végén Fortuna kegyéből még színházjegyeket nyert. Voltak apróbb nehézségeink is, persze… a nagyothallók jelezték az egyik előadáson, hogy a színház indukciós hurka nem működött – még szerencse, hogy jelnyelvet ismerő-használó nézőkről volt szó, akik így maradéktalanul élvezhették az aznapi előadást!

Aztán volt olyan helyzet is, ahol a tolmács helye volt igencsak nehezen biztosítható, hiszen a színpadon nem jutott egy talpalatnyi hely, de a színpad előtt egy dobogóra állva mégis sikerült láttatni megfelelően. …de ezekkel együtt is azt mondhatjuk, hogy egy újabb sikeres, kedves emlékeket adó évadot hagytunk magunk mögött! Várjuk, hogy mit hoz számunkra az ősz, az új évad! S addig én csak egyetlen dolgot mondanék még: köszönöm! Mindenkinek, akikkel együtt élhettem meg és élhettem át a 15. évadom minden nehézségét és boldogságát a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházban. Köszönöm a színház vezetőségének, az összes ott dolgozó kedves kollégának, színházi mentoromnak és természetesen minden lelkes hallássérült színházlátogatónak! Köszönöm! Demeter- Szabó Ildikó


közöss é g i

té r

3 4

2. forduló az adóbevallás segítésében Pécsen tervezetüket, illetőleg nem nyújtanak be önadózóként elkészített 17SZA bevallást, azok adóbevallási tervezete automatikusan adóbevallássá válik.

2018. március 15-étől az ügyfélkapun keresztül elérhették és megtekinthették az elkészített adóbevallási tervezeteket azok a hallássérültek is, akik március 1-én részt vettek a Baranya Megyei

Szervezet Segítség az adóbevalláshoz című programján. Akik 2018. május 22-ig nem fogadják el, egészítik ki, vagy javítják az adóbevallási

Május 3-án szervezetünkhöz azért jött el ismét Miseta Angéla, a NAV munkatársa, hogy akinek még kérdése, kétsége van a bevallásával, ügyfélkapujával, az adó 1+1 százalékával kapcsolatosan, tisztázhassa, megbeszélhesse azokat. Sokan éltek a lehetőséggel és egy újabb eredményes napot, programot zártunk!

Vácon a KONTAKT Tolmácsszolgálatról volt előadás 2018. 04. 28-án tartotta soron következő taggyűlését a SINOSZ Váci Helyi Szervezete. A megnyitót követően a meghívóban feltüntetett napirendi pontok kerültek megvitatásra, majd, a taggyűlés lezárása után Gárdonyi Csaba, a KONTAKT Tolmácsszolgálat területi képviselője tartott prezentációt a megjelent tagoknak. A KONTAKT szolgáltatást már igénybe vevő – regisztrált tagok hasznos új információt kaptak a tolmácsszolgálat működéséről. Aki pedig eddig még nem vette igénybe a KONTAKT-ot, megtudhatta, miért is érdemes a szolgáltatásukat igényelni. Gárdonyi Csaba Dr. Kósa Ádám videóüzenetét közvetítette, arról, hogy miért fontos a nyilatkozat kitöltése. Az előadást követően a jelenlévők ki is töltötték a nyilatkozatot. Az előadáson 20 fő vett részt, 17-en eddig is igénybe vették a szolgáltatást, és további 3 új taggal bővült a KONTAKT-ügyfelek létszáma.

A megfelelő információk birtokában reméljük, tagjaink minél nagyobb létszámban igénybe veszik majd a KONTAKT-ot!


3 5

közö ss égi

tér

A BODY kiállításon jártunk 2018. május 12-én, szombaton a SINOSZ Csongrád Megyei Szervezetének és Fejér Megyei Szervezetének tagjai közösen vettek részt a Budapesten megrendezett BODY kiállításon. A kiállításon a tárlatvezetőnk segítségével felfedezhettük, milyen folyamatok mennek végbe a bőrünk alatt, láthatóvá és „kézzelfoghatóvá” vált az emberi test működése. Kitárulkozott a vázrendszer, előbukkantak az izmok, a légzőszervek, megmutatkozott a keringés, megtudhattuk, hogy mi zajlik le a szervezetünkben sportolás, munka, vagy épp pihenés közben. Mindezek tematikusan feldolgozva nagyon szemléletesek és csodálatosak voltak, hiszen a preparátumokat egy különleges, az orvostudományban használt technika, a plasztináció segítségével tartósították. A kiállításon bemutatott maradványok eredetiek és olyan emberektől származnak, akik rendelkeztek arról, hogy haláluk után a testüket majd tudományos célokra használhatják. Külön kiállító teremben mutatják be az emberi magzat fejlődését. A kiállított szervek némelyike sokkoló számunkra, hiszen itt közvetlen közelről volt látható például egy rákos máj és egy

dohányos ember elfeketedett tüdeje. Bár ezek az élmények nem kellemesek, segíthetnek abban, hogy lássuk az egészségtelen életmód közvetlen következményeit. A programot a SINOSZ SzÉP programján belül, az 5 város, 5 múzeum programsorozat részeként valósítottuk meg. Köszönjük Gulyás Katalin jelnyelvi tolmács közreműködését a tárlatvezetés során! Nagy Éva Mária helyi ügyintéző, Hódmezővásárhely

Edelényi kastélylátogatáson jártunk A SINOSZ Kazincbarcikai és Ózdi Helyi Szervezeteinek tagjai közösen meglátogatták 2018. április 28-án a L’huillier – Coburg kastélyt Edelényben. A tárlatvezetés egy rövid, körülbelül 25-30 perces, 3D-s kisfilmmel kezdődött. A film így nagyobb rálátást nyújtott a kastély egyediségére és a festőművész munkásságára. A kisfilm után megtekintettük a filmből már jól ismert és híres szobákat. Volt olyan helyiség, ahol a négy évszak elevenedett meg a falakon. A több mint kétórás tárlatvezetés után még felfedeztük Edelény városának egyik szegletét, ahol egy helyi cukrászdában beszélgettünk a tagokkal a buszunk érkezéséig. Itt szeretném megköszönni a szervezésben nyújtott segítséget Szabóné Maruzsi Sarolta ózdi ügyintézőnek és a helyszínen kapott segítséget Beik Istvánnénak és Kléri Rolandnak.

Az edelényi kastélylátogatás a SINOSZ SzÉP program keretein belül valósult meg. Vincze István helyi ügyintéző


közöss é g i

té r

3 6

SMS-sürgősség – előadás volt Pécsen Május 17-én Petke Lajos, a Baranya Megyei Szervezet örökbefogadója látogatott el a szervezetbe, hogy személyesen is találkozzon az „örökbefogadottakkal”. Meglepetés­vendégként Nagy Gergőt, a SoleCall ügyvezető igazgatóját hozta magával, aki egy izgalmas előadással kötötte le a hallgatóság figyelmét. Az előadást nem akármilyen bemutatkozással, jelnyelven kezdte, amivel azonnal megnyerte a jelenlévőket. 2016 augusztusában alapították meg a SoleCall Kft.-t, azzal az elképzeléssel, hogy forradal­ masítják a személybiztonsági alkalma­ zások piacát. A világon egyedülállóan a SoleCall alkalmazással lesz lehetősége a bajba jutottnak arra, hogy bármilyen nem várt vészhelyzet esetén – legyen az a személyes biztonságával, vagy egészségével kapcsolatos – kézi be­ avatkozás nélkül vészjelzést adjon le a mobiltelefonján keresztül. Ezzel a forradalmian új technológiával azt lehet elérni, hogy a vészjelzésküldés akár támadás, vagy hirtelen rosszullét esetén is azonnal végrehajtható legyen. Így valós időben elindulhat a segítségnyújtás, ami akár életeket menthet. A fejlesztés során szem előtt tartották az esélyegyenlőséget is, így a vészjelzési módok a fogyatékossággal élők számára, különös tekintettel a hallássérültek számára is optimalizáltan működnek. Az alkalmazás szabadalmaztatási eljárása már megindult. A szolgáltatás indítását ebben az évben nyár végére vagy ősz elejére tervezik.

Elhangzott még: Optimalizált segélykérés A SoleCall alkalmazás révén zárolt képernyőn keresztül is gyorsan és hatékonyan küldhető vészjelző üzenet a rendőrség által kezelt SMS vonalra.

Vészjelzés váratlan helyzetekre Kézi beavatkozás nélkül is leadható vészjelzés. A gesztusvezérlés által az alkalmazás úgy is aktiválható, ha a telefon a zsebben, vagy a táskában van. Hasznos és érdekes délutánt töltöttünk el együtt!


3 7

közö ss égi

tér

Érzékenyítő órákat tartottunk Békéscsabán Védőnői megkeresésnek tett eleget a Halló(k), itt vagyunk! színjátszó csoport, amikor április 11én három osztálynak tartott érzékenyítő foglalkozást a BSZC Gépészeti és Számítástechnikai Szakgimnáziumban, Békéscsabán. A csoport nagy örömmel fogadta az újbóli felkérést, mert ez azt mutatja, hogy egyre jobban bekerül a köztudatba az érzékenyítő foglalkozások fontossága. Ismét a különböző élethelyzetek bemutatásával érkezett a színjátszó csoport az osztályokhoz. A kilencedik évfolyam három osztálya tekintette meg az életszínházat. Fel volt adva a lecke, mert nem ez a legérdeklődőbb korosztály. Az első órán a diákok nagyon passzívak voltak, szerencsére elvétve tapasztaltak a színjátszóink eddig ilyet. Lehet, még nem ébredtek fel egészen. A második osztály már érdeklődőbb és aktívabb volt. Itt sikerült megvaló­ sítani az interaktív órát. Azt senki nem tudta elképzelni, hogyan is tanulhat meg beszélni az, aki soha nem hallott hangokat. A színjátszók minden osztályban fontosnak tartották elmondani, hogy milyen módszerrel tanulnak a siketek beszélni és milyen nehéz ez számukra. Azért tartották fontosnak ezt, mert sokszor érezték, hogy furán néznek rájuk a hallók, amikor a hangjukat használják, ezért a legtöbb siket nem is beszél szívesen. Úgy érzik, ha elmondják és megértetik a halló tanu­ lókkal, hogyan is történik ez és mi az oka az eltérő hangképzésnek, akkor nagyobb mértékű elfogadásra, toleranci-

ára lesznek képesek a hallók a hallássérültek irányába. A harmadik osztály már igazán kellemes élmény volt a kis csapat számára. Nagyon érdeklődőek és nyitottak voltak. Bátran kérdeztek bulizásról, párkapcso-

latról, hogyan van az a hallássérülteknél. Már kicsengettek és el is köszöntek egymástól, de a diákok közül néhányan visszajöttek és kérdeztek egy-két jelet az animátoroktól. Bognár Gyöngyi megyei titkár


közöss é g i

té r

3 8

Az autizmusról volt előadás Veszprémben 2018. 05. 22-én, 16 órától, szervezetünk felkérésére Brokés Judit, az AutiSpektrum Egyesület elnöke ismertető előadást tartott az autizmusról a SINOSZ SzÉP projekt keretében. „A megértésen alapuló elfogadásban hiszek.” – Brokés Judit Mi az autizmus? Genetikailag erősen meghatározott fejlődési zavar. Három fő területet befolyásol az autizmus: a szociális, a kommunikációs és a kognitív készségeket. Meghatározza azt, hogyan tud valaki beilleszkedni egy kortársközegbe, integrációban, óvodában, iskolákban, sportklubokban és bármi olyan közegben, ahol kicsi korban kellene együttműködni. Sokan nem tudnak megfelelő életszínvonalon élni, pedig az intellektuális készségeik lehetővé tennék azt. Gyakori állapot, a mai tudományos álláspont szerint 60 -70 emberből egy érintett. Nem az autizmussal élők száma növekedett, hanem a diagnosztikai rendszer finomodott az évek során. Régen sokszor félrediagnosztizálták: bipoláris zavar, skizofrénia, borderline személyiségzavar. Nincsen külső jele. Sokan ma is azt mondják, az ép értelmű, magasan funkcionáló autisták Asperger szindrómások. Nem különböztetjük meg, spektrumzavarról beszélünk. Spektrumzavarként tekintünk az autizmusra, mert nagyon sokféle a megjelenési formája van, nincs két egyforma autista. Ha ismersz egy autistát, akkor pontosan egy autistát ismersz, és nem tudsz semmit az autizmusról. Az autista személyt meghatározza, hogy az az autizmus spektrumzavaron hol helyezkedik el, hogy a kommunikációs, szociális, kognitív készségei milyen mértékben és összetevőkben sérültek. Kinek ez megy jobban,

kinek az megy kevésbé. Meghatározzák az intellektuális és a nyelvi készségek, életkor, egyéniség, környezeti hatások, a nevelés, a fejlesztés és hogy esetleg van-e valami társuló fogyatékosság, pl. értelmi fogyatékosság. Az autizmus önmagában nem határozza meg az az intellektuális szintet: ugyanúgy vannak az autisták között társuló fogyatékossággal élő emberek, ahogy köztünk is. Ugyanúgy vannak kiemelkedő intellektuális képességűek. Vannak tünetek, amiket jellegzetesnek gondolnak az emberek, pl. hogy az autisták nem néznek a másik ember szemébe – ezek sztereotípiák, amik nem feltétlenül igazak, valakire jellemző, valakire nem. A szemkontaktust gyakran emlegetik, de nem arról van szó, hogy nem tartják a szemkontaktust, hanem a szociális képességeik sérülése miatt nem érzik azt a határt, ami két ember számára nagyjából kényelmes. Az autista ember ilyenkor lenéz, mögéd néz, de az is lehet, hogy belemegy a személyes teredbe, túl közel jön, nem érzi a kényelmes határt. Ezt nekik meg kell tanulniuk. Diagnosztika: A klinikai kép sokszínűsége miatt diagnózist kizárólag pszichiáter adhat. Nagyon nagy gond, hogy kevés az autizmusban képzett, gyakorlott szakember. Mert, ha nem a megfelelő szakemberhez kerül az ember, akár évekig is elhúzódhat a diagnosztizálási folyamat, vagy félre­ diagnosztizálják az érintett gyereket. Ez éveket is visszavethet a fejlesztésből és a megértésből. Gyakoriak a társuló zavarok, pl.: hiperaktivitás, különféle diszes betegségek ( pl.: diszkalkulia, diszlexia, diszgráfia). Különféle autizmus-specifikus tesztek vannak. Egyéni, csoportos helyzetben, különféle helyzetekben nézik a gyereket. Általában 1,5-2 éves kor felett diagnosztizálható. Diagnosztikai területek: Kommunikációs képességek minőségi sérülése. A kom-

munikáció elsősorban az egymás közötti beszél­getést jelenti, egy autista személy nem tud beszélgetést kezdeményezni, elfogadni mások közeledését, fenntartani a kapcsolatot. Sokszor echolálnak az autista gyerekek, pl. tévéből, mesékből való mondatokat idéznek, a helyzetnek megfelelően, ami lehet azonnali ismételgetés vagy késleltetett, olyan, mintha spontán mondaná, de valójában ez nem a saját gondolata. Az átvitt értelmű, elvont kifejezéseket nem értik – pl. vicc, irónia, gúny -, ezért sokszor megsértődnek, magukra veszik az ilyen típusú megjegyzéseket, mert nem tudják értelmezni azt. Monoton hanghordozással beszélnek. Jó verbális képesség mellett is többnyire sérült lehet a megértése, ami az integrációban nagy gondot okozhat, mert a pedagógusok nem veszik észre a gyermek problémáit, hiszen jól beszél, gazdag a szókincse, be nem áll a szája, de mégis, akár egyszerűnek tűnő utasításokat nem ért meg. Ha azt mondja a pedagógus, hogy nyissátok ki a könyvet! Az autista gyermek nem biztos, hogy érti, hogy ez az utasítás neki is szól. Ha külön azt mondja, hogy “Évi, nyisd ki a könyvet!”, akkor kinyitja. Nem engedetlen, csak nem tudja, hogy neki szól az utasítás. A diagnosztikában nézik még a szociális interakciókat, mivel jellemző ezek minőségi károsodása: szemkontaktust, arckifejéseket, gesztusokat nem tudnak értelmezni. Kortárs kapcsolataik mindig nehézkesek, szegényesek, vagy nincsenek. Minél nagyobbak, egyre több a probléma, óvodában még egész elfogadóak. De egy több diplomás orvos nem tud együtt dolgozni a kollégáival, nem értik és nem tudják elfogadni, hiába képzett és okos. Jellemző, hogy nem osztják meg az érzéseiket, az élményeiket és a kölcsönösség hiánya is jellemző. Egyes autisták nagyon szívesen és sokat beszélnek arról, ami őket érdekli, ez nem beszélgetés, hanem monologizálás.


3 9 Ami a másik személy számára megterhelő lehet, hogy az autista nem veszi észre, hogy untatja, fárasztja a beszélgetőpartnerét, és csak mondja, mondja. Ez nagyon nehéz helyzeteket adhat a másik fél számára. Alkalmazkodunk a rugalmas világhoz, ami körülvesz minket, rugalmas viselkedésszervezés sérülése. Egy autista sajátja az azonossághoz való ragaszkodás is (azonosan vagy azonos jelleggel ismétlődő): szertartások, rituálék, manírok. Korlátozott, letapadt érdeklődési körük van jellemzően, ha az érdeklődési körük olyan, ami hasznos a többi ember számára és jó intellektusúak, akkor az elérő gondolkodásúk miatt akár zseniális felfedezéseket tehetnek, kimagasló eredményeket érhetnek el. Gondot jelenthet a problémák megoldása. Általában nehéz a figyelmük átirányítása, a részletekre fókuszálás. Nehézségeik vannak a strukturálatlan helyzetekben. A tanóra strukturált, a tanár megmondja, mit csinálj, a szünetekben viszont számtalan lehetőség van. Lehet menni mosdóba, büfébe, udvarra, lehet beszélgetni a többiekkel, egy autista a lehetőségek között elvész. Segíthetünk nekik, ha leszűkítjük a választási lehetőségeket. Nem specifikus tünetek lehetnek: szenzoros túl- vagy alul érzékenység, szenzoraink a látás, hallás, tapintás, ízlelés és a szaglás. Ha ezek fokozottan működnek, akkor olyan ingerek – amiket mi észre se veszünk, számukra akár fájdalmasak lehetnek. Pl.: zizeg a neonfény, csorog a víz a radiátorban. Föl sem tűnik, de egy autista gyerek figyelme kizökken, amit utána nagyon nehéz visszairányítani a feladatára. Ugyanez a felnőtteknél a munkavégzésnél is problémát okozhat. Furcsa étkezési szokásaik lehetnek, válogatósak. Sokszor válogatnak szín, állag, illat alapján, az étel darabossága alapján. Alvásproblémáik is lehetnek. A képességek egyenetlensége jellemző rájuk. Viselkedéses tünetek mögötti okok A naiv tudatelmélet zavara: Nehezebben ismerik fel a társas helyzeteket, az érzelmeket, mások szándékait. Az autizmussal élők nem tudják megjósolni azt, hogy mi fog történni, nem tudják, hogy mire számíthatnak egy másiktól. Ez folyamatosan egy frusztrációt okoz, bizonytalanságot. Végrehajtó működés zavara: azok a készségek és képességek, melyek lehetővé teszik, hogy célokat tűzzünk ki, tervet készítsünk, és azt rugalmasan változtassuk,

ha kell. Egy autista nem tudja ezeket jól kezelni, nagyon sokat kell tanulnia, hogy jól menjen. Centrális koherencia gyengesége: Részletekben való gondolkozás, az ös�szefüggések és kapcsolatok meglátásának nehézsége. Részletekben gondolkozzon, nem látják át az egész folyamatokat az autisták. Részleteket látnak, és nem látják az egészet. Ha kizökken a figyelme, utána nem biztos, hogy tudja, hogy hol folytassa a feladatot. Folyamatábrával és vizuális megsegítéssel tudjuk őket segíteni. Így ügyesen meg tudnak olyan feladatokat is csinálni, amit egyébként nem. Problémák lehetnek • Nem ismeri fel az arckifejezéseket, gesztusokat, nehezen ismeri fel a társas helyzeteket, így nem érti a szavaink, tetteink mögött húzódó okokat. Emiatt nem tudja magának megjósolni várható viselkedésünket, szándékaink félreérthetőek (baráti hátba veregetés). Ez folyamatos bizonytalansághoz, frusztrációhoz vezethet, ami a visel­ kedésproblémák egyik fő forrása. A világ megértése számukra folyamatos kihívást jelent, ami kimerültséghez, szorongáshoz, önértékelési problémákhoz, akár depresszióhoz vezethet. Szó szerint értelmezi mások mondandóját. • Nem ismeri fel a viccet, gúnyt, iróniát. Nem veszi észre társai, pedagógusai finom jelzéseit, így viselkedése udvariatlannak, tapintatlannak tűnhet. Túlzott őszinteség jellemző. Nem érzi, hogy sértő lenne. • Túlzott szabálykövetés. Furcsa szokások (pl. magában énekelget), mozgások (pl. ‚repkedés’). • Nem tud segítséget kérni. Nem tud célokat kitűzni, így motiválatlannak tűnik. Munkamemória problémája, a figyelem fenntartásának problémája. Rugalmatlanság, nehezen alkalmaz­ kodnak új, váratlan helyzetekhez. • Lényeges és lényegtelen információk szétválasztásának nehézsége. Látszólag akár indokolatlannak tűnő kirohanások, dühkitörések. Kortársai közé gyakran nem tud beilleszkedni, kiközösíthetik, bánthatják. Hogyan segíthetünk? Egyértelmű elvárások és megfogalmazás. Strukturált környezet. Kiszámíthatóság, új dolgokra való felkészítés. Feladatok strukturálása, képességeit meghaladó feladatok kerülése. Motiválás. Szociális történetek,

közöss ég i

tér

Én-könyv. Vizuális megsegítés (képes napi- és hetirend, folyamatábrák). Kortárs segítők. Szemléletformálással. Nem beszélő autisták Alternatív, augmentatív kommunikáció (AAK) biztosítása, kiegészítő, beszédtől eltérő típusú kommunikáció: • kommunikációs tábla • kommunikátor • jelnyelv • gesztusnyelv • ujj ABC • képrendszerek • tárgyak

Terápiás lehetőségek • Autizmus specifikus, szociális-kommunikációs fejlesztés („babzsákos program”), autizmus-specifikus kognitív viselkedésterápia, ABA terápia • Kiegészítő terápiák pl. • mozgásterápiák • állat asszisztált terápiák (kutyás, lovas) • zeneterápia • játékterápia • AutiSprektum Egyesület a Veszprém megyei autista gyermekekért. Önsegítő szülőcsoportból alakult egyesület, alapítás 2013-ban. CÉL: az autista gyermekek és környezetük komplex megsegítése. Tevékenységek • Szülőcsoport havi rendszerességgel • Fejlesztő foglalkozások autizmussal élő gyermekeknek • Zárt levelezőlista működtetése • Szemléletformálás (iskolákban érzékenyítő óra, rendezvényeken információs stand) • Facebook-oldal, honlap működtetése • Szülőképzések szervezése és lebonyolítása • Közös szabadidős programok szervezése • Nyári fejlesztő táborok szervezése autizmussal élő gyermekek részére • Autizmus-világnapi rendezvénysorozat szervezése • Autizmus témájú kiskönyvtár működtetése • AOSZ Info-Pont iroda működtetése • Érdekvédelem Kiemelt projektek • Aut-karton Autizmussal élő gyermekeink és az Egyesület által felkért személyek közös, egyedi alkotása • Csillagbusz Szemléletformáló könyv 5-10 éves, integráló intézménybe járó autista gyermekek társainak • ‚Orvosnál’ Szakorvosi ellátásokat bemutató kisfilmsorozat (10 rész) • Lehet könnyebb! Útmutató integráló intézménybe járó autista gyermeket nevelő pedagógusok számára Köszönjük Földes Éva jelnyelvi tolmács munkáját.


közöss é g i

té r

40

Egerben Reversi kupaversenyt tartottunk

A LOGOSZ (Logikai Játékok Országos Szervezete) szakmai támogatásával a SINOSZ SzÉP program keretében REVERSI KUPAVERSENYt rendeztünk Egerben. A Heves Megyei Szervezet a szomszédos megyék SINOSZ-szervezeteivel vette fel a kapcsolatot, és szóbeli támogatással fogott neki a program megszervezésének. Jász-Nagykun-Szolnok megyében,

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében és Pest megyében is bemutatásra került a Reversi „társasjáték”. Sajnos csak Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből jöttek el résztvevők a kupaversenyre, amelyen 4 fordulóban kellett a sorsolások alapján mindig mással játszani. Az egriek kitettek magukért, mert mind a három „dobogós” helyezést az egri

csapat tagjai nyerték: • Zombori Tamásné • Ozsvát Fatime • Domboróczki Anna Köszönjük Balázsné Csoma Ildikó jelnyelvi tolmácsnak az akadálymentesítést, a tagok részvételét és köszönjük Deli Károly kitartását mellettünk!

NAV-előadás volt Szombathelyen 2018. március 9-én előadást és fórumot tartottunk az adóbevallásról a SINOSZ Vas Megyei Szervezetében. Az előző évekhez hasonlóan a NAV Nyugat-dunántúli Regionális Adó Főigazgatóságának munkatársa, Kotrics Istvánné tájékoztatási ügyintéző tartott előadást. Tagjaink részletes és átfogó ismereteket kaptak az adókedvezményekről, az adóköteles jövedelemről, a fogyatékos állapothoz kapcsolódó adózási kedvezményekről, a személyi jövedelemadó-bevallás elkészítéséről, a határidőkről, a 2018. évi változásokról. A NAV munkatársai készségesen álltak rendelkezésre és minden feltett kérdést megválaszoltak. Biztosítottak minket arról, ha valakinek mégis segítségre lenne szüksége, szívesen állnak rendelkezésünkre a későbbiek folyamán is.

Vargáné Oláh Viktória megyei titkár


41

közö ss égi

tér

Baranyai tagok majálisa a Mecsekben a Mecsek egyik legszebb részére, a TV-torony szomszédságában megbúvó Kisrétre. A találkozó a Vasútállomáson volt, majd onnan busszal (09:30as indulással) utaztunk Dömörkapuig. 1,5 km erdei sétával megérkeztünk a tisztásra. Gyors tüzelőkeresés, -aprítás, tűzrakás és -gyújtás után gyönyörködtünk a tűz szépségében, majd parázson mindenki megsütötte saját „pecsenyéjét”. Volt, aki nagyobb, volt, aki kisebb sikerrel (kicsit megperzselődött az étel), aztán vidám hangulatban elfogyasztotta azt. Végül beszélgetés, bolondozás, pihenés következett. Május 1-e minden évben a majális, „kiszabadulás a természetbe; a tél elűzése; hurrá, jó idő; menjünk a szabadba!” gondolatokat jelenti. Ezen gondolatokat követve, a SINOSZ Baranya Megyei Szervezet lelkes csapata 2018. május 1-jén ellátogatott

Kora délután a csapat felkerekedett és elindult vissza a városba. A bátrabbak gyalog. Egy vidám, jó hangulatú napot töltöttünk együtt. Még sok ilyen programunk legyen! Grabecz Gábor

Sportmajálison vettünk részt Székesfehérváron

A Fehérvári Programszervező Kft. már nyolcadik alkalommal rendezte meg a székesfehérvári Sportmajálist. A május elsejét Székesfehérváron nemcsak énekszó és tánc köszönti, hanem hagyományaikhoz híven rengeteg sport is. A hosszú, tömött sorokban felvonuló egyesületek látványos bemutatókkal

szórakoztatták a közönséget a Bregyó közi Regionális Atlétikai Központban. Az előző évekhez hasonlóan a Sport­ majálisra meghívták a SINOSZ Fejér Megyei Szervezetét is. A jelenlétünkkel megtiszteltük a Sportmajálist, szóróanyaggal is megjelenve népszerűsítettük szervezetünket.

A rendezvény fő helyszínén számos, a város sportéletében aktív klub, egyesület tartott bemutatót. Díjakat adták át, Rubint Réka is megérkezett egy edzés kedvéért, néhány tagunk részt vett az izzasztó edzésen. Troppert Zita megyei titkár


közöss é g i

té r

42

Családi Majális volt Szekszárdon

A SINOSZ Tolna Megyei Szervezete 2018. május 5-én (szombaton), 10 órai kezdéssel – a SzÉP program keretében – Családi Majálist rendezett Szekszárdon. Rendez­ vényünk helyszíne a CIC iroda (Szekszárd, Béla Király tér 6.) volt.

a közös torna levezénylését • Csajbók Lászlóné Erikának és Marsi Hajnalkának a lángosevő verseny alapanyagának elkészítését. Szeretném itt megköszönni elnökünknek, Kasza Menyhértnek azt a sok-sok munkát, amit tagjainkért önzetlenül végez.

A nap programjai voltak: • Zenés ébresztő (Zsédenyi Zoltánné Zsuzsa vezetésével, zenére megmozgattuk a csontjainkat a nagyteremben.) • Beszéd (Részletesen elmagyaráztuk és megmutattuk a csapatoknak a játékok szabályait.) • Játékos vetélkedők (Amin nagy-nagy élvezettel vettek részt tagjaink.) • Eredményhirdetés (A nap győzteseinek megjutalmazása.) • Megköszöntük segítőinknek azt a soksok munkát, amit a rendezvényünk sikeréért tettek. • Zsédenyi Zoltánné Zsuzsának

Ezen a napon 3 fős csapatok mérték össze erejüket. Délelőtt közös bemelegítő tornával kezdtünk, utána célba dobó verseny következett, ezután a lufifújó versenyszám jött, ezt követte a teke csata, majd a várva-várt lángosevő verseny. Itt három fordulóban minden csapatból egy-egy személy mérkőzött meg egymással és az nyert, aki elsőként ette meg a lángosát és az utolsó falatot is lenyelte. Egy kis szünet után a kötélhúzó versennyel zárultak a versenyeink, ami után az eredményhirdetés következett. A díjak „kiosztásakor” a helyezéseknél nem tettünk különbséget, csak annyit, hogy a legtöbb pontot

szerzett csapat tagjai választhattak először a kitett tárgyakból, másodszor a második legtöbb pontot szerzett csapat… Ez egy igazi májusi vidám hétvége volt! Dávid Józsefné titkár


4 3

közöss ég i

tér

Mesedélutánon voltak a „Manók” Békéscsabán

A Kilenc manólépés nevű szülőgyerek klubprogram 3. alkalmán a csoport tagjai egy mesedélutánon vehettek részt. A Bábgyalogló Művészeti Egyesület meghívta Szegedi Katalin grafikus illusztrátort, hogy meséljen a manócskáknak. Ez egy nyitott program volt, melyre meghívást kaptak a mi manóink is. Szegedi Katalin nemcsak könyveket illusztrál, de maga is szerzett már jó néhányat. A Ládaszínház előadásában az egyik saját szerzeményét ismerhették meg a gyerekek.

„Eleinte csak felolvastam a könyvből, aztán mutogatni kezdtem a képeket a kötetet feltartva a gyerekeknek, végül megtaláltam nagyapám régi katonaládáját. Berendeztem egy Ládaszínháznak, ami picit olyan, mint egy papírszínház. Lenka és Palkó pedig puha bábként jelenik meg benne.” (forrás: Interjú Szegedi Katalin illusztrátorral) Lenka és Palkó szemszögéből ismerhettünk meg egy napot, melyben egy barátság szövődik. Különlegessége a mesének, hogy ugyanazt a napot meséli, de a két gyermek eltérő szemszögéből, majd a két

történet összefonódik. A mesekertben a Ládaszínház után mindenki megfesthette saját Lenka és Palkó bábját is. A napsütéses időben örömteli volt a szabad játék is, amiből nehéz volt kiszakítani a gyermekeket, hogy hazainduljanak. Szomorkodásra semmi ok, májusban ismét találkozunk! Bognár Gyöngyi megyei titkár


közöss é g i

té r

44

Folytatódott a csoportos foglalkozás Békéscsabán Az „Utazzunk együtt” program­ sorozat 4. foglalkozására került sor május 5-én Békéscsabán. A kis csoport tagjai már visszajárók, így most már nem kellett bemutatkozással kezdeni, hanem lehetett építkezni az előző alkalmak tapasztalataira. Első feladatként mindenkinek kellett választania egy színes kendőt. Ez a választás szimbolikus volt, és mindenki elmondta, hogy miért választotta a kendőt, annak mintái mit jelentenek számára. Ezekből az érzelmekből haladt a csoport tovább Mahler Hajnalka irányításával. A pszichodráma módszereivel jelení­ tettek meg egy-egy élethelyzetet.

Az első jelenetben egy lakóközösségben élő személy segítőkészségéből származó konfliktushelyzetet mutattak be. Mindenki kért valami segítséget az adott tagtól és neki az volt a feladata, hogy tudjon nemet mondani. A második jelenet egy munkahelyi krízist dolgozott fel. Témája az volt, hogy az adott munkakör

nehézségeit nem tudja kezelni és kilátástalannak látja helyzetét. A mindennapi erőfeszítéseket hiábavalónak éli meg és nem látja munkájának eredményét. A jelenetek nagy hatással voltak a résztvevőkre, mély együttérzéssel élték át az adott jeleneteket. Fekete István helyi elnök

Családi nap volt Ózdon A SINOSZ Ózdi Helyi Szervezete a SzÉP keretein belül 2018. május 3-án Családi napot szervezett a tagjainak. A helyszín az ózdi Drótos-hegy volt, melyről lenyűgöző kilátás tárult elénk, szinte kilométer hosszan el lehetett látni a messzeségbe. Tagjainkat zöldséggel és gyümölccsel borított asztal várta megérkezéskor. Az üvegtálban limonádé szívószállal a gyermekek nagy örömére. A szabadban hamar elindult a játék: tollaslabda, focilabda, célbadobó labda mind a felnőttek, mind pedig a gyermekek körében. Acsai-Szűcs Gabriella először tornához terelte a vendégek bevállalósabb részét, majd később mindenki csatlakozott az étrendi totóhoz, ahol a megvásárolni nem sikerült, nálunk ritkán kapható zöldségekről, gyümölcsökről kellett kitalálni, hogy mire is jók. A fiatalokat is érdekelték a receptek. Az új és a régi házipatikákról, fűszerek gyógyhatásairól a jelen-

lévőktől értesülhettünk, például a zabpehely, zabkása béltisztító hatásáról, B-vitamin- és rosttartalmáról. Az érdekes sütemények is zabpehellyel és gyümölcskeverékkel készültek. Mindenki nagyon jól érezte magát és egy csodás napot tölthettünk el együtt az ózdi Drótos-tetőn. Szabóné Maruzsi Sarolta helyi ügyintéző


4 5

közöss ég i

tér

Anyák napi ünnepség volt Orosházán Az anyák napja megemlékezésen szép nagy számban jelentek meg a helyi szervezet azon tagjai, akik édesanyák, nagymamák. A megjelenteknek az Irodalmi Kör szívhez szóló verssel, énekkel és szavalással készült. A nap további részében kötetlen beszélgetés és sütemény, üdítő édesítette az ünnepséget. Reméljük, jövőre is szép gesztussal emlékezhetünk meg az anyák napjáról! Szanda Gábor ügyintéző

Interaktív program volt Pécsen nagyothallóknak

Pünkösd előtt a szokásos szombati klubnapon gyűltek össze nagyothalló tagjaink, hogy a hosszú hétvége előtt részt vegyenek a SINOSZ és a Pannon Halláscentrum közös szervezésében zajló előadáson. A Baranya Megyei Szervezetben már hagyománnyá vált, hogy évente 2 alkalommal biztosítunk lehetőséget, hogy a

nagyothalló tagok feltehessék a hallókészülékekkel kapcsolatos kérdéseiket és tájékozódhassanak az újabb lehetőségekről, illetve felele­ veníthessék a régebben hallottakat. Csapóné Varga Szilvia, mint mindig, nagy szeretettel és odafigyeléssel készült erre az alkalomra. A fülilleszték szerepéről, fontosságáról, használatáról, karban-

tartásáról beszélt, kitérve a különböző tisztítási lehetőségekre is. A családias hangulatban zajló programon mindenki személyre szabott tanáccsal, segítséggel és meglepetés ajándékkal lett gazdagabb. Az előadás után a szokásos evés-ivással, jóízű beszélgetéssel folytatódott a nagyothallók klubdélutánja.


közöss é g i

té r

46

Gyümölcspárlatok és sós sütemények versenye volt Gyulán

Eljött a várva várt szombati napunk. Miért is vártuk? Mert meghívtuk Ormódi Róbert igazgató urat a pálinkazsűrizésre, amit örömmel elfogadott. Zsűrink 4 főből állt: Ormódi Róbert igazgató, Kovács Tibor ózdi helyi elnök, Nagy Balázs újkígyósi gyümölcsszakértő és Pomucz György, az egyik legidősebb gyulai tagunk. Balogh Melinda, a gyulai helyi elnök nyitotta meg a versenyt, megköszönte, hogy eljöttek messziről a meghívásunkra. Örömmel fogadtuk, hogy Orosházáról is eljöttek hozzánk. Elkezdődött a zsűrizés, a többiek ezt figyelemmel kísérték. A zsűritagok nagyon komolyan vették

a véleményezést. Volt, aki szigorúan véleményezte a 14 féle pálinkát. Jujjjj, jól olvasom? 14 pálinka? Bizony ám, 14!!! A helyi elnök egyesével végigmondta a 14 pálinka évjáratát és fajtáját. Volt köztük egy nem mindennapi is, az pedig nem más volt, mint a cseresznyepálinka. Mikor a 14. pálinkát kóstolták, azt hitték, ez lesz az utolsó. Jött a pontozás. 3 pálinka pontszáma ugyanaz lett, így ezt a hármat újra zsűrizték, s végül megszülettek a helyezések. 1. helyezést ért el: Kolarovszki János 2. helyezést ért el: Mihály Réka 3. helyezést ért el: Varjú Károly A pálinkazsűrizés után azonnal nekiálltak a sós sütemény zsűrizésének

is. Itt már gyorsabban megszületett a végeredmény: 1. helyezést ért el: Kolarovszki Jánosné 2. helyezést ért el: Karászi Istvánné 3. helyezést ért el: Lovász József A helyi elnök, Balogh Melinda és az egyik elnökségi tag, Kozma Zoltán gratulálva adta át a díjakat, majd beszámolt arról, hogy a nyáron Miskolctapolcára megyünk kirándulni és bővebb infót a következő hónapban az ügyintéző ad a tagoknak, addig szíves türelmüket kérte. Mindenki jól érezte magát, majd Gyulai Pálinkafesztiválon folytatták a kikapcsolódást. Mészáros Eszter helyi ügyintéző


47

közö ss égi

tér

KONTAKT-fórum volt Salgótarjánban

Juhász Renáta KONTAKT regionális képviselő tartott fórumot a SINOSZ Nógrád Megyei Szervezetében. Bár a gyakorlott használók több információ birtokában voltak eddig is, de szükségesnek éreztük az elméleti és a gyakorlati alapok fejlesztését, illetve az előadó felhívta a figyelmet arra is, hogy milyen helyes használat szükséges ahhoz, hogy a tablet minél tovább és jól működjön. Az előadó ismertette a regisztráció menetét, az ehhez szükséges feltételeket, a szerződési feltételek betartá-

sának fontosságát. Majd a hívástípusok bemutatása után összehasonlítottuk, hogy miben különbözik a KONTAKT a hagyományos jelnyelvi tolmácsszolgáltatástól. Jelnyelvi tolmácsunk a gyakorlati használattal kapcsolatban osztotta meg tapasztalatait. A készenléti idő már 3 éve meghos�szabbodott – erről többen még most sem tudnak – hétköznap reggel 8 órától este 8 óráig lehet hívásokat kezdeményezni; hétvégén, ünnepnapokon, valamint este 8 óra és reggel 8 óra között csak sürgősségi esetben indokolt a hívás. Renáta figyelmünkbe ajánlotta a KONTAKT hon-

lapjának gyakori böngészését is (www. skontakt.hu), melyről a szolgáltatással kapcsolatban számos hasznos információt kaphatunk. Az előadás során bármikor lehetett kérdezni, illetve véleményt alkotni, tapasztalatot megosztani. A KONTAKT-kérdőívek kitöltése a szerződés értelmében kötelező, így akik eddig ezt nem tették meg, most élhettek a lehetőséggel. Az előadást kvízjáték zárta, ahol a résztvevők ellenőrizhették a tudásukat, mindannyian tárgyjutalomban részesültek. Márton Márk megyei titkár


közöss é g i

té r

48

Raklapfestéssel vettünk részt a város napján Nagykanizsán

Képzeljétek! Alkottunk! Nagykanizsán raklapot festettünk! Nagyon jól éreztük magunkat! Jövőre is megyünk! Nagykanizsán évek óta megrendezik a Város Napját. 2018. április 27-én kísérőprog­ram­ként a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz és a Netta Pannónia cégcsoport raklapfestő versenyt hirdetett nagyon értékes nyereményekkel.

Gondoltunk egyet és mi is beneveztünk. 4 fős csapatot kellett összeállítani. Rajtunk nem múlt! Gyorsan alakítottunk egy lány és egy férfi csapatot! ©sinosz lányok és ©sinosz fiúk néven, akik tényleg csinosak és nagyon ügyesek voltak! Lányok: Jónás Zsófia, Madarász Krisztina, Szűcs Irma és Víghné Spák Laura. Férfiak: Keszthelyi Zoltán, Köpör István megyei elnök, Németh Balázs helyi elnök, Szabó László elnökségi tag.

Nagyon köszönöm azt, hogy örömmel részt vettetek ebben a nagyszerű munkában! Köszönöm szépen az összefogást és a lelkesedést. Úgy érzem, megmutattuk, hogy a SINOSZ Nagykanizsai Helyi Szervezet is érdemes arra, hogy csapatként összefogjon és megjelenjen a város életében. Szűcs Irma helyi ügyintéző


49

közö ss égi

tér

Békéscsabán horgásztunk

A SINOSZ Békés Megyei Szervezete már 3 éve tart tavasszal horgász­ versenyt. A helyszínt eddig a megyei elnökség választotta ki. Idén ez másképpen alakult. A horgászok egy megbeszélés keretében szavaztak a helyszínről, így esett a választás a békéscsabai Fás-tóra. Ismerős volt a helyszín mindenki számára, hiszen az első verseny is itt volt. A szokásoknak megfelelően reggel 7 óra előtt kisorsoltuk a horgászállásokat. Minden horgász elkezdett kipakolni és beetetni, majd várták, hogy hal akadjon a horogra. Nem is kellett sokat várni, mert haraptak a halak elég szépen. Egymás után kellett menni állásról-ál-

igazgató úr érkezett meg családjával a tópartra. A gyerekek labdáztak a többiekkel és egy kicsit a horgászatba is belekóstoltak. Széles Károly megyei elnök tanította őket, hogyan kell bedobni. lásra, hogy a fogásokat mérlegeljük. Számított, hogy összesen mennyi halat fog valaki kilóra, de különdíjban részesült a legnagyobb halat kifogó horgász is. Kovács Tibor, az Ózdi Helyi Szervezet elnöke és még két kedves hölgy is vendég volt a programon. A hölgyek nagy segítséget jelentettek, hiszen ők főzték az ebédet, bográcsos székelykáposztát. Ezúton szeretnénk még egyszer megköszönni, hogy ilyen finomat főztek a tagjainknak. Ebéd előtt még egy kellemes meglepetésben volt részünk, Ormódi Róbert

Ebéd után még folytatódott a verseny és a kapások sem csökkentek. Délután négykor még végigmentünk, hogy lemérjünk minden halat, majd összesítve az adatokat kialakult a végeredmény: 1. Kolarovszki János 2. Lovas József 3. Ottlakán György Különdíj: Horváth János Ezzel véget is ért a tavaszi horgászverseny, de ősszel újra lesz lehetőség arra, hogy együtt töltsünk egy teljes napot egy tó partján, hiszen lesz még folytatás. Bognár Gyöngyi megyei titkár


közöss é g i

té r

50

A tiszta HALLÁS-ért – előadás volt Szolnokon 2018. május 4-én Farkas-Pap Mónika, a Pannon Halláscentrum munkatársa látogatott el a SINOSZ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezetéhez, hogy a hallókészülékekkel, kiegészítőkkel kapcsolatos hasznos információkat adjon az érdeklődők számára. Kiemelte a napi/heti rendszeres tisztítás jelentőségét, a szárítást, és említést tett arról is, hogy ezt milyen eszközzel tudják megtenni. Ápolási tanácsok hangoztak el, amiben nemcsak a készülék tisztításáról volt szó, hanem a fül higiéniájáról is. Hasznos tanácsokat adott arról, milyen szennyeződésektől kell óvni a készüléket, ill. hogyan kell tárolni. Volt, amit a gyakorlatban be is mutatott, az érdeklődők meg is tekinthették az eszközöket. Sok kérdés is érkezett az előadóhoz, aki válaszaival segítette a tagokat.

Az előadás a SINOSZ SzÉP programja keretén belül valósult meg.

Családi Gyermeknap volt Szombathelyen

2018. május 26-án, szombaton a SINOSZ Vas Megyei Szervezetében családi gyermeknapot tartottunk. Sok színes program várta a gyermekeket és szüleiket. Pillangót, dobozt, könyvjelzőt készíthettek, a kicsik színezhettek, valamint mindenki választhatott egy csillámtetoválást, aminek különösen örültek. Ügyességi, gyorsasági sorversenyek voltak, ahol a szülők is meg-

mutathatták rátermettségüket. A nap folyamán finom sütemények, üdítők fogyasztása sem maradhatott el, ami szintén a nap hangulatát erősítette. Az elnökség egy kis „ajándékcsomaggal”

kedveskedett a jelen lévő gyermekeknek, aminek szintén nagyon örültek. Jókedvűen, kellően, de egészségesen elfáradva fejeztük be ezt a vidám délutánt. Vargáné Oláh Viktória megyei titkár


5 1

közö ss égi

tér

Újrahangolt fülek – a Pannon Halláscentrumok tartott előadásokat Fejér megyében 2018. május 14-én a Pannon Hallás­ centrumok szakmai vezetője, Tauth Ildikó tartott előadást a dunaújvárosi tagság számára az új hallókészülékek vásárlásával kapcsolatos TB-támogatásokról, a hallókészülékek megfelelő használatáról és az illesztékek típusairól. Figyelmünkbe ajánlott egy új illesztékanyag-típust, a thermo-tec illesztéket, mely a fül hőmérsékletét felvéve idomul a hallójárat formájához, így nagyon jól betapad a hallójáratba. Új információként hatott a tagság számára – sokan nem is tudták – hogy a hallókészülék-elemről a fóliát eltávolítva, körülbelül tíz másodperc alatt aktiválódik az elem. Az oxigén az elem kis furatain át kerül az elem belsejébe, melyeket a használat kezde-

téig védőfóliával zárnak le. Ezt a néhány másodpercet érdemes megvárni, mert ha ez a vegyi folyamat nem tud tökéletesen beindulni, akkor a hallókészülékkel megterheljük az elemet, így annak élettartama jelentősen csökkenni fog.

a különböző mértékű halláskárosodásokról, a hallókészülékek és illesztékek megfelelő használatáról, valamint a jelzőberendezések igényléséről adott bővebb felvilágosítást. Természetesen sok felmerülő kérdésre is választ adott.

Május 18-án a Székesfehérvári Helyi Szervezetben Varga Viktória, a Pannon HC munkatársa tartott általános előadást

Az előadások a SINOSZ SzÉP keretében valósultak meg. Troppert Zita megyei titkár

Az Egerszalóki TOR-TÚRÁN jártunk

Az egri szervezet „Hazaváró” fotópályázatának első helyszíne, ill. eseménye az Egerszalóki Pünkösdi TOR-TÚRA volt. 40 tag vett részt ezen a falunaphoz hasonló programon. Látszott a tagságon, hogy szeretik a finomságokat, a jó

falatokat és szeretnek együtt bulizni is. Zápor volt a délután folyamán bőven, de kedvét nem szegte senkinek. Jó volt látni, hogy mennyire keresik egymás társaságát a hallássérültek és men�nyire fontos, ha egy ismerős taggal találkoznak.

Fantasztikus képek születtek az ételekről, a gyönyörű tájról, a zápor jöttéről és egymásról is. Kérem, hogy aki még nem küldte el a pályázatra készült fotóit (3-5 db), tegye meg az eger@sinosz.hu e-mail címre.


közöss é g i

té r

5 2

Megtekintettük a Zwack Unicum Múzeumot és a Body Kiállítást

A SINOSZ Fejér Megyei Szervezete – 21 fővel – 2018. május 12-én a SINOSZ SzÉP „Kellemest a hasznossal” című programsorozat keretében két kiállítást tekintett meg Budapesten. Délelőtt a Zwack Unicum Múzeumba látogattunk el, ahol betekintést nyertünk a Zwack család és a gyár történetébe. Végigkalauzoltak bennünket – a több mint 220 éves titkos recepten alapuló gyógynövénylikőr – az Unicum történetén, különlegesebbnél különlegesebb palackokat, likőrkülönlegességeket nézhettünk meg. A látogatás során megnéztük a régi lepárló épületét, ahol láthattuk és meg is szagolhattuk a sokféle gyógynövényt, amelyek közül néhány jó eséllyel az Unicum titkos receptjének is a része lehet. Lejutottunk a tölgyfahordós pince labirintusának néhány folyosójára, ahol hónapokon keresztül érlelődik az Unicum. Megkóstoltuk az eredeti Unicumot és az Unicum Szilvát is egyenesen a tölgyfahordókból csapolva,

így a jellegzetes illatokkal és ínycsiklandó ízek kavalkádjával zárult a múzeumi program. Délután a Csongrád Megyei Szervezet tagjaival együtt a Body Kiállítást néztük meg. Megismerhettük az anatómai enciklopédiát – az emberi test titkait – tetőtől talpig betekintést nyertünk a bőrünk alá. A kiállításon látható emberi preparátumokat – a teljes testeket és testrészeket – plasztinációs eljárással konzerválták. Az orvostudomány történetét 12 teremben végigjárva közeli képet kaptunk az emberi magzat fejlődésétől kezdve a belső szervek műkö-

déséről, a csont-, izom- és idegrendszer felépítéséről; a különböző betegségek és egészségtelen életmód következtében elrákosodott szervekig – a dohányzó ember elfeketedett tüdeje és a rákos máj látványa sokkoló élmény volt számunkra. Sajnos a kiállításon nem engedték a fotózást, így a tárlatvezetés után sikerült közös képet készíteni a Csongrád megyeiekkel. Külön köszönet Gulyás Katalin jelnyelvi tolmácsnak, hogy a szinte egész napos programon kedvesen, türelmesen közreműködött! Troppert Zita megyei titkár


5 3

közö ss égi

tér

Szabadulószobás kiruccanás Békéscsabáról A SINOSZ Békéscsabai Helyi Szervezetének elnöksége nemrég egy nem mindennapi ötlettel állt elő a SINOSZ-tagok számára: kirándulás Szegedre egy rejtélyes, szabadulószobás programmal egybekötve. Megérkezésünket követően városnéző sétánkat a szegedi siketek iskolája felé vettük, ahova szívesen bementünk volna szétnézni, de sajnos egy apró akadályba ütköztünk, és csak kívülről tudtuk megtekinteni az épületet. Annak ellenére, hogy nem tudtunk szétnézni, nagy öröm volt látni, hogy a tagok egy része, akik ide jártak iskolába, szívesen emlékeztek vissza a régi szép időkre. Innen a Klauzál és Kárász térre mentünk, a város egyik legimpozánsabb és leghíresebb terére, ahol az élet télen-nyáron, kora reggeltől késő estig lüktet. Majd ezek után a Dóm teret és a Fogadalmi templomot tekintettük meg, ahol a tagjaink szívesen maradtak volna még fényképezni, pihenni, hűsölni. A város nevezetességeinek megtekintése után a Tisza-parton sétáltunk egészen Újszegedig, hiszen egy alföldi embernek egy egész napos kirándulás, 8-10 km gyaloglás, 35 fokban meg sem kottyan. Nem volt a csapat fáradt, viszont annál éhesebb, így útközben végre megtaláltuk azt az éttermet, ami mindenki számára megfelelő hely volt, isteni finom ételekkel. Ebéd közben nagy volt az érdeklődés, kiváncsiság, hogy mi lesz a nap második felében. A helyszínre való érkezés után a szervező elmondta a feladatok lényegét és közben ki kellett választani a tagoknak, ki melyik szobát szeretné: „Harry Potter”-es vagy „Elrabolva” (horroros).

A két csapat hamar kialakult és a játék elkezdődött. Egy óra állt rendelkezésre, hogy a két csapat kiszabaduljon. Az „Elrabolva” szoba lényege az volt, hogy Szegeden már jó ideje tevékenykedik egy sorozatgyilkos, aki 3 évente csap le áldozataira, az eltűntek sohasem kerültek elő. Mi, a játékosok, ennek a sorozatgyilkosnak a sötét, hideg, rideg „börtönében”/pincéjében tértünk magunkhoz és szembesültünk azzal, hogy minket is utolér a beteg elméje. Ahhoz, hogy mi, az újdonsült áldozatok kiszabaduljunk, a gyilkos fejével kellett gondolkozzunk, és olykor-olykor még a kezünket is be kellett mocskolni az életünkért. Nem volt könnyű menet, hiszen a tagjaink soha nem játszottak még ilyet, és nem voltak felkészülve arra, hogy akár a lábaikat is összeláncolják… Teljes kilátástalanság, kétségbeesés volt, hogy most mi lesz? Időnként 1-1 szobából sikerült kijutni, de a feladat nehézsége miatt az olvasó fantáziájára bízzuk a szabadulás titkát, hogy sikerült-e a csapatnak megfejteni a kódot, egyáltalán kijutott-e. A Harry Potter-játék lényege, hogy az első éves varázslótanoncok késve érkez-

nek meg az iskola falai közé, így szerencséjükre lemaradnak az évnyitó sötét történéseiről. Szerencséjüket beárnyékolja, hogy rajtuk kívül minden diák és tanár a sötét nagyúr fogságába esett, így a tapasztalatlan varázslókon múlik a világuk sorsa. Vajon képesek lesznek túllépni a korlátaikon, hogy a csínybűbájokon kívül komolyabb varázslatokat használva megmentsék társaikat? És vajon nekik sikerült-e kijutni az iskola falai közül? Ezt is az olvasó fantáziájára bízzuk. A játék befejezése után a csapatok vegyes érzelmekkel távoztak, de hamar megjelent a mosoly, hiszen rájöttek, hogy ez csak egy játék. Mondták is, hogy „ez egy remek csapatépitő program volt, hiszen együtt, egymásért dolgoztunk, még több ilyet szeretnénk”. Én, mint az elnökség tagja, megígértem nekik, hogy az elkövetkezendő években is be fogok csempészni az elnökséggel egy-egy ehhez hasonló programot, mint ami most volt. Örülök, hogy mindenki jól érezte magát, felejthetetlen élmény volt veletek együtt lenni! Szabó Alexandra SINOSZ békéscsabai helyi elnökségi tag


közöss é g i

té r

5 4

Húsvéti hagyományokról beszélgettünk Zalában A SINOSZ Zala Megyei Szerve­ zetében a SzÉP program keretén belül a húsvéti hagyományokról beszélgettünk és megszerzett tudásunkat gyakorlatban is kipróbálhattuk egy kézműves foglalkozáson. Gérczei Ildikó megyei elnökségi tag ös�szegyűjtötte és egy kiadványba rendezte az ünnepkörrel kapcsolatos tudnivalókat. A keresztény világ húsvétkor ünnepli Krisztus feltámadását, ez a kereszténység egyik legnagyobb ünnepe. A húsvét megünneplése már a 3. század óta ismeretes, számos népszokás kapcsolódik hozzá. Az ünnep magyar nyelvű elnevezése onnan ered, hogy ekkor ér véget a 40 napos böjt (nagyböjt), a hústól való tartózkodás időszaka. Ezt a napot előzi meg két héttel farsang vasárnapja és követi 50 nap múlva pünkösd. Ezért a húsvét a keresztény egyház egyik legfontosabb és legnagyobb ünnepe, ugyanakkor a tavasz eljövetelének köszöntése is. Egyházi és családi ünnep egyaránt. A húsvéthoz világszerte számos népszokás és hagyomány kötődik, ezek közül néhány: Ételszentelés A húsvét előtti, nagyszombati, feltámadási körmenet után a húsvéti ételek – főtt/kövesztett sonka (néhol sült bárány), kalács, húsvéti főtt tojás, kenyér, só, torma – megszenteltetése a templomban (ami a vacsorán többnyire elfogy, mert szentelt ételt, annak maradványát szemétbe dobni nem lehet!). Húsvéti locsolás Húsvéthétfőn kora reggeltől délig a lányos házakhoz mennek a fiúk/férfiak.

Illatos vízzel, kölnivel, de még hideg kútvízzel is meglocsolják a ház asszonyát és lányait, akik viszonzásul itallal, sütivel kínálják a vendégeket. Régen a lányok a legszebben díszített húsvéti tojást annak a fiúnak adták, aki a legjobban tetszett. Erről Móricz Zsigmond nagyon szépen ír egyik novellájában… Délután már nem érvényes a locsolás. A locsolás termékenységvarázsló jellegű népszokás. Eredetének egyházi magyarázata részint a keresztelésre utal, részint pedig arra a legendára, amely szerint a Jézus feltámadását hirdető jeruzsálemi asszonyokat locsolással akarták volna a zsidók elhallgattatni, ill. a Jézus sírját őrző katonák vízzel öntötték le a feltámadás hírét vivő asszonyokat. Komatálküldés Húsvét hétfőjén és húsvét vasárnapját követő vasárnap, azaz fehérvasárnap volt szokás a komatálküldés. A Dunántúlon az ajándékot ünnepélyes formában, vers, mondóka vagy dal kíséretében adták át: Komatálat hoztam, Föl is aranyoztam, Koma küldi komának, Koma váltsa magának.

Húsvétkor a keresztszülők megajándékozzák keresztgyerekeiket, ilyenkor a komák vendégül látják az ajándékozó komákat. Hímes tojás A húsvét legmeghatározóbb jelképe a húsvéti tojás, hímes tojás, írott tojás, piros tojás. Többféle technika ismert a húsvéti tojások készítésére. Zalában az alábbiak a legelterjedtebbek : • főtt tojás festése színes festéklében, száradás után fényesítés szalonnabőrkével • főzött hagymahéjban festés az előző módon • díszes növénylevelekkel mintázat készítése • írókázás • matricával díszítés (modern változat) A húsvéti ételek sorában: • a bárány Jézust jelképezi, • a tojás az élet, az újjászületés szimbóluma. A szentelt ételeknek mágikus erőt tulajdonítottak, számos hiedelem fűződik hozzá. A húsvéti kalács morzsáját a tyúkoknak adták, hogy sok tojást tojjanak, vagy megőrizték, s nyáron a verebek kártevése ellen kereszt alakjában meghintet-


5 5

ték vele a gabonaföldeket, de ismeretes olyan is, hogy tűzbe vetették, hogy a túlvilágiaknak is jusson a szentelt ételből. A szentelt sonka csontját kiakasztották a gyümölcsfára, hogy sokat teremjen. A húsvéti szentelt tojáshoz kapcsolódó hagyomány, hogy egy-egy tojást ketten ettek meg, hogy ha eltévednek, jusson eszükbe, kivel ették a húsvéti tojást. Köszöntő A köszöntő nem más, mint az ünnepek alkalmával énekelt vagy elmondott vers, rigmus, illetve prózai jókívánságmondó szövegek. A húsvéti köszöntőket locsolóversnek nevezzük.

Zalában sok szép, népi és tréfás locsolóvers ismert. • Elindultam locsolkodni, harmatcseppet szórt a rét, vadvirágok illatával megtöltöttem az edényt. Térdig koptattam a lábam, úgy siettem hozzátok, reméltem, hogy itt találom majd a legszebb virágot. Megtaláltam, hervadozik, és ez bizony nem mese, ezért kérdem a virágtól: meglocsolni szabad-e? • Jó napot, jó napot, kedves liliomszál, megöntözlek rózsavízzel, hogy ne hervadozzál. Kerek erdőn jártam, kék ibolyát láttam, bárány húzta rengő kocsin én is ide szálltam.

közöss ég i

tér

Nesze hát rózsavíz, gyöngyöm, gyöngyvirágom, hol a tojás, piros tojás, tarisznyámba várom! • Húsvét napja csupa öröm, A sok kislányt megöntözöm. Hideg kútvíz szoknyájukra, Piros tojás a markunkba! A kalácskínáló versenyre érkező kelt tészták egytől egyig elfogytak, olyan finomak voltak. A receptek gazdát cseréltek. Aki megvendégelte a sorstársait, az meglepetés ajándékként receptfüzetet vehetett át Köpör István megyei elnöktől. Kézműves foglalkozásunkon az új technikákat is bemutattuk, hogy milyen csodás tojásokat lehet készíteni papírból is, de a karctechnikát is kipróbálhatták a jelenlévők. Ezt képekben is megmutatjuk. Pummerné Gróf Katalin megyei titkár


s port

5 6

Hat magyar hallássérült olimpikon

Nincs lehetetlen! BIATOVSZKI MÍRA A 26 éves felgyői mester­ lövészlánynak 3 olimpiai aranyés 2 bronz érme van, amit Tajpejben (2009), Sofiában (2013) és Samsunban (2017) megrendezett siketlimpián szerzett légpuska és kiskaliberű puska olimpiai számokban. Emellett a finnországi Heinola-Vierumäkiban Junior Európa bajnok lett, de a müncheni és a plzeni Európa bajnokságról is győztesen tért haza. A sportserlegek, érmek és sporttrófeák közül kiemelkedik egy díszoklevél és aranyérem, a siketlimpiai 1. helyezéséért kapott Széchenyi Tudományos Társa­ ságtól Széchenyi-aranyérem , melyet Oláh György, Nobel-díjas tudós adott át. A születése óta súlyosan nagyothalló Míra -szájról olvas és hallókészüléket viselnemcsak a hallássérültek között, hanem integráltan is versenyez. A versenyzésben nem zavarja a hallássérülése, de a felkészülés során nehéz dolga van, mert a lőelméletet nehezen érti meg a sok ismeretlen szó miatt. SERES-KORMÁNY ANITA Anita hallása 8 éves kora óta folyamatosan romlott egy gyerekkori betegség, vírus miatt. Kétszer vett részt Siketlimpián tájfutóként, 2009-ben Tajvanban 4. lett sprintben, 2013-ban Szófiában a 8. (szin­ tén pontszerző) helyre ért be. 2013-ban futotta az első félmaratonját, azóta

a hosszútáv-futás szerelmese. „A sport sok olyan dologra felkészíti az embert, ami az élet más területén is hasznunkra válhat. Megtanulod tisztelni az ellenfelet, alázatosnak lenni, a társaiddal együttműködni egy közös célért. Egy igazi sportoló akkor is képes felállni és tovább harcolni, küzdeni, ha veszít… – és ez az élet más területén is remekül alkalmazható! A tájfutás ráadásul nagy fegyelmet igényel, hiszen nem csak futásból áll, hanem az elméleti feladatot is jól kell megoldani, gyors döntéseket kell hozni verseny közben pl. az útvonal választásnál. Minden versenyen van mit tanulni, és a legklas�szabb, hogy ez egy “kortalan” sport, fiatalok és idősek is megtalálják a nekik való kategóriát. Ajánlom mindenkinek, próbálja ki egyszer!” 2015 őszén a maratoni távot is teljesítette, majd pár héttel később 2. gyermeküket hordta a szíve alatt. A várandósság időszaka alatt sem tétlenkedett, továbbra is járt futni (természetesen már sokkal lassabb tempóval, emellett úszással tartotta fitten magát és a pocaklakót). Lelkesen figyelte a babakocsis futókat és eldöntötte, hogy ő lesz az első siket futóbabakocsis anyuka. „Azért jó a babakocsis futás, mert a gyermekemmel tölthetem az időt, és a közeli játszótérnél messzebbre is eljuthatunk. Összekötöm a kellemest a hasznossal, és ha alvásidőben megyünk, akkor ő friss levegőn alszik, én pedig fittebb leszek utána.” A kisfia 8 hónapos volt, amikor már a félmaratont is lefutották, azóta négyszer! teljesítették a távot, de rendszeresen edzenek együtt hosszabb távokon. A legjobb babakocsis félmaratoni idejük 2:04 úgy, hogy a táv alatt figyelni, frissíteni kell a kicsit, fel kell szedni

utána a ledobált játékokat! A kis Ádám az utolsó versenyen lelkesen kiabálta a futóknak. Harrááá! Futáááá! Derüüünk! „Sokáig reménykedtünk abban, hogy megmarad valami Anita hallásából, rengeteget jártunk kezelésekre, még Németországba is elvittük. Örülök annak, hogy Anita megtalálta a helyét az életben és boldognak érzi magát.” (mondta Anita anyukája egy interjúban) TAKÁCS ÁKOS Tizennyolc évesen került az első csapathoz, de az első öt esztendőben csak az edzőtáborok alkalmával, illetve a felkészülési meccseken kapott játéklehetőséget. 2004-ben tagja volt a bajnok- és szuperkupa-győztes, valamint az UEFA csoportkörös ferencvárosi csapatnak. Három tétmeccse közül az egyik az Újpest elleni döntő volt. Alapem­berré vált a Fradiban, ötször szerepelt a válogatottban, ahol Málta ellen egy bombagóllal bebizonyította, hogy ott van a helye a legjobbak között. „23 évesen már vagy 50-100 meccsnél kellett volna járnom. Az eddigi edzőim mind-mind alkalmasnak találtak az élvonalra a tudásom alapján, sajnos azonban mindannyian úgy vélték, a hallássérülésem túl nagy akadályt jelent ebben. Bosszantott a kevés játéklehetőség, de a fő ok az volt, hogy egyszerűen nem tudtam eltartani a családomat, sőt, magamat is alig. Mivel szerencsére nagyon jók voltak a fizikai adottságaim, felmerült bennem, hogy a futballt atlétikára cserélem.... „ Végül nem váltott sportot, hanem a dán Vejléhez igazolt. Hazatérése után


5 7

a Honvédban folytatta és a kispestiekkel kupagyőztes lett. Majd a Győrbe igazolt, ahol alapembere volt a kupadöntős, valamint bajnokságot és szuperkupát nyert ETO csapatának. „A Fradiba is talán a sok munkának köszönhetően kerültem be. Életem meglepetése volt, hogy bekerültem a Válogatottba. Akkor éreztem, megérte megfogadnom a szüleim tanácsát. Ők mindig azt mondták: soha ne add föl, Ákos!” FÁBIÁN ISTVÁN Hallását hét hónapos korában, egy járvány következtében veszítette el. 11 évesen három hónap alatt minden úszásnemet megtanult, és négy évvel később, 1973-ban már a siketek világjátékán (2001 óta Siketlimpia) szerepelt, ahol a 4×100-as vegyes váltóval ezüstérmet szerzett. A hallók között is úszott, 1981-ben OB-bronzérmet akasztottak a nyakába. 1974-ben a koppenhágai siketek Európabajnokságán a győztes csapat legfiatalabb játékosaként már a vízilabdázók között is bemutatkozott. Hét siketlimpián vett részt, három arany- és három ezüstérem büszke tulajdonosa. Tajpejben annyira jól játszottak, hogy a legszorosabb meccsükön hat góllal győztek! A vízilabdában elég nagy hátránnyal indulnak a hallássérültek. „Főleg az a nehézség, hogy nem halljuk a játékvezetői sípot. Nagyon kell koncentrálni, mikor jár le a támadóidő, mikor van kiállítás, mikor kell visszafordulni. Egymás között mimikai jelekkel kommunikálunk, s általában a szélső

próbálja az edző utasításait továbbítani. Úszásban a rajtnál van különbség, tized másodperces lemaradásokat lehet összeszedni, mivel nem halljuk a rajtjelet. Egyszer 1500 gyorson két hosszal többet tettem meg, mert nem hallottam, hogy jelezték a végét.” 2006-ban megválasztották az Európai Hallássérültek Sportszövetségének vízilabda-technikai vezetőjévé. Az utánpótlással szeretne foglalkozni, mert tudja, hogy a gyerekeknek sokkal könnyebb egy siket edzővel kapcsolatot létesíteni. ÚJLAKY-REJTŐ ILDIKÓ Nemzet Sportolója címmel kitüntetett. kétszeres olimpiai bajnok magyar tőrvívó, edző. Öt olimpián vett részt. Összesen hét olimpiai és tizenöt világbajnoki érmet nyert. Súlyos halláskárosodással született, egyik fülére nem hall, a másik füle is 60%-ban volt halláskárosodott. Az iskolában nem gúnyolták nagyothallásáért, és megtanult szájról olvasni, egészségi problémái miatt – saját bevallása szerint – kisebbrendűségi komplexusa alakult ki. Gerincferdülésének korrekciójára kezdett el vívni. A maszk szűk fémszövése miatt nagyon nehéz volt látni a vívókat, és hallani nagyon keveset hallott. De megtalálta a módját annak, hogy Magyarország legkiemelkedőbb női vívója legyen. Az 1955. évi budapesti ifjúsági világbajnokságon 6. lett, a következő évben Luxemburgban, majd 1957-ben Varsóban már ifjúsági világbajnokságot

s p ort

nyert. Ugyanebben az évben bekerült a felnőtt válogatottba és részt vett a felnőtt világbajnokságon. 1958-ban szerezte első világbajnoki érmét. A következő évben világbajnok lett csapatban. Sorra a dobogón állt a világversenyeken egészen 1978-ig. 1980-ban felhagyott az aktív versenyzéssel. Visszavonulása után az Újpesti Dózsa, majd a Budapesti Honvéd technikai vezetője lett. 1995- ben veterán Európabajnoki, 1999-ben veterán világbajnoki címet nyert. Ezeken kívül kétszer is választották az év magyar sportolójának, öt alkalommal az év magyar vívójának. MÁTHÉ GÁBOR A debreceni Tatár-Tenisz Club teniszezője hallássérüléssel született, mely­ nek mértéke 55 dB a jobbik fülére, a másikkal szinte semmit nem hall. 8 éves korában kezdett teniszezni, 10 éves korától már versenyeken is indult, gimnáziumban sport tagozatos osztályba járt. Legjobb egyéni eredményei a Siketlimpián szerzett arany (Szófia, 2013) és bronz (Tajpej, 2009) érmek, ahol egyébként a Fair Play díj győztese is volt. Európa bajnokságon pedig 1. és 2. helyezett lett 2008-ban és 2016-ban. Las Vegasban a Siket Tenisz Világkupán egyéniben másodikként, párosban elsőként végeztek! Most a listánk végére értünk! De korántsem merítettük ki Magyarország kiváló hallássérült sportolóit! Kajtár Dóri www.sinoszhangforrás.hu


h itél et

5 8

Közeledik a Tanév vége Hála Istennek, ma már imádkozni is tanulunk az Iskolában! Fontos, hogy mindannyian megtanuljuk:

Imádkozó lélekkel mondjunk köszönetet és adjunk hálát Mennyei Atyánknak a sok-sok segítségért! Reggeltől estig van mit megköszönni és van miért hálát adni! Ébredéskor imádkozzunk: Jó Istenem felébredtem. Te őrködtél énfelettem, köszönöm, hogy megtartottál, hogy felettem virrasztottál. Óvj meg ma is Szent kezeddel, Szent kezedből ne eressz el, Vedd oda mind akit szeretsz, óh, hallgasd meg kérésemet! Lefekvéskor is van miért hálát adni. Már a szép nap lenyugodott, egészen bealkonyodott, és sötétbe vonta magát, adjon Isten jó éjszakát.

„Az egyháznak a Jézus a fundámentoma, szent Ígére épült fel lelki temploma. Leszállt a mennyből hívni és eljegyezni őt, Megváltva drága vérén a váltságban hívőt. Kihívott minden népből egy lelki népet itt, kit egy Úr, egy keresztség és egy hit egyesít. Csak egy nevet magasztal, csak egy cél vonja őt, és egy terített asztal ád néki új erőt. A világ fejedelme feltámad ellene, vagy hamis tudománytól gyaláztatik neve, s míg egykor felderül majd az Úrnak hajnala, csak virrasztói kérdik: ’Meddig az éjszaka?’ Sok bajban, küzdelemben meghajszolt, megvetett, de szent megújulásért és békéért eped, míg látomása egykor dicsőn teljesül s a győzedelmes egyház Urával egyesül. A három-egy Istennel már itt a földön egy s az üdvözült sereggel egy nép és egy sereg. Ó, mily áldott reménység: ha itt időnk lejár, Te boldog szenteiddel fenn Nálad béke vár!” (Wesley S.S.) Jakab Miklósné


59 38 éves, szegedi siket férfi komoly kapcsolat céljából várja hasonló, jelnyelvet ismerő siket lány jelentkezését, 30-40 éves korig. Keresek aranyos lányt, aki tud jelelni és hozzám költözne. Vidám természetem van, ápolt vagyok, jószívű, rendes. Sze­ret­ nék tartozni valakihez, és vágyom gyermekre. Szeretnék egy gyereket. Nagyon hiányzik a kiscsalád. SMS: 06-70/ 566-44-82 E-mail: kovbalazs2009@freemail.hu 179/60/63 éves, hallókészülékkel jól halló és telefonálni tudó özvegy férfi megismerkedne hasonló tulajdonságú, korban hozzá illő, őszinte nővel. Szigetszentmiklóson lakom. Jelige: „Bizalom” Tel: 06-20/ 374-69-00 52 éves, 173 cm, barna hajú, szemüveget viselő, hallókészülékkel tökéletesen halló férfi keresi hasonlóan jól beszélő és hallókészülékkel jól halló társát. Szociális gondozó, ápoló és gyógy­‑ masszőr. Hobbim a kerékpározás. 35-53 év közötti hölgyek jelentkezését várom, gyerek nem akadály. Tel: 06-30/ 846-78-24

55 éves, fiatalos nagyothalló nő vagyok. Keresem hozzám illő, nagyothalló, komoly, intelligens társamat. Budapest-Komárom megyeiek előnyben. Mobil: 06-70/ 238-26-37

165/50kg/37 éves hallássérült fiatalember vagyok, Vereben (Fejér megyében) lakom. Keresem nagyothalló vagy siket hölgy személyében társamat kapcsolat céljából, 25-35 éves korig. SMS: 06-30/ 616-75-94

175/85/56 éves, hallássérült elvált férfiként keresem hozzám illő élettársamat, 50-56 éves korig csinos hölgy személyében. SMS: 06-30/ 243-73-02

39 éves, csávolyi siket férfi vagyok. Komoly kapcsolat céljából várom hasonló, jelnyelvet ismerő siket vagy nagyothalló lány jelentkezését, 30-38 éves korig. Jelige: „Várom a párom” SMS: 06-20/ 507-05-11 - csak az esti órákban 30 éves, hallássérült, budapesti fiú vagyok. Káros szenvedélyektől mentes, egyedül élek és várom az SMS-t hasonló sorsú lányoktól. Jelige: „Együtt szép az élet” SMS: 06-30/ 517-01-35 161cm/47 éves, jól beszélő siket fiatalember vagyok. Szeretnék megismerkedni hozzám illő lánnyal, 43-45 éves korig. Budapest és környékiek előnyben. Fényképes levelet várok. Jelige: „Fogd a kezem és ne engedd el!”

Nagy Zoltán vagyok, Nyíregyházán lakom, egyedülálló és 38 éves vagyok. Sajnos születéskor kaptam egy agyvérzést, amitől megsérült a beszédközpont, ezért vagyok beszédhibás, de meg lehet érteni, amit mondok. Keresek korban hozzám illő társat, csak nyíregyházi legyen. E-mail: nagyzolika@index.hu

Szeretnélek mihamarabb megismerni. 42 éves, jóképű, független siket fiatalember vagyok. Találjuk meg a boldogságot együtt! Gyermek nem akadály. SMS: 06-30/ 652-53-50

Szeretnék megismerkedni hallássérült lánnyal. E-mail: sandor.sandor1975@gmail.com Szeretnék megismerkedni nagyothalló, hallókészüléket viselő hölggyel. Szintén hallókészüléket viselek. 37 éves vagyok. Szé­ kes­fe­hér­váron élek, és itt is dolgozom. Magasságom 172cm, súlyom 65kg, szemem kék, hajam rövid, barna. ALAPVETŐEN VIDÁM, OPTIMISTA VAGYOK. Hobbijaim: kirándulás, séta, bicaj, számítógép, film, főzés. Szeretnék korban hozzám illő lányt találni, gyermek nem akadály. Skype: marci.marci67 E-mail: bandula377@gmail.com 54 éves, nagyothalló fiatalember vagyok. Szeretnék megismerkedni korban hozzám illő, nagyothalló lánnyal vagy elvált asszonnyal. Szolnok és Pest megyeiek előnyben. Jelige: „TAVASZ” Cím: Tóth Sándor 5130 Jászapáti, Akácfa u.2. Budapesten élő és dolgozó, káros szenvedélyektől mentes 30 éves fiatalember vagyok. Társkeresés céljából megismerkednék 20-35 év közötti nagyothalló vagy siket lányokkal, csak Budapesten lakókkal. E-mail: jozsvard@citromail.hu Jelige: Remélem, egymásra találunk!

Középkorú, káros szenvedélyektől mentes, önhibáján kívül elvált, vidéken élő nagyothalló férfi keresi társát, megbízható, becsületes, jelelni tudó hölgy személyében, 35-40 éves korig, egy gyermek nem akadály. Jelige: „rózsaszál”

46 éves, egyedülálló, nyugdíjas, dolgozó nő vagyok Komárom megyéből. Keresem társamat, aki nem dohányzik, kölcsönös szimpátia esetén idővel összeköltözhetünk. Jelige: „Várom a párom” SMS: 06-70/ 367-25-11 37 éves hallássérült fiatalember vagyok. Szeretnék megismerkedni egy őszinte, kedves lánnyal. Jelige: „Boldogság” E-mail: darling14@citromail.hu 180/83/38 éves hallássérült egyedülálló férfi szeretne megismerkedni egy kedves, vidámságot kedvelő független romantikus, káros szenvedélyektől mentes hölggyel, 23-35 éves korig. Egy gyerek nem akadály. Jelige: „Szép az élet” 172/70/38 éves egészségügyi dolgozó vagyok. Független, gyermektelen, jól beszélő, korban hozzám illő, hallássérült lányt keresek, aki Budapesten hozzám költözne kölcsönös szimpátia esetén. Legyen nem dohányzó; a hűség, a bizalom és a megbecsülés jellemezze, csak komoly kapcsolatot keresek. E-mail: bobi002@citromail.hu Tel: 06-20/ 452-75-79 Jelige: „ketten az úton”

Szabolcs megyei városban élő, káros szenvedélyektől mentes siket fiatalember keresi megértő, türelmes, nem dohányzó társát siket, jelelni tudó hölgy személyében, 35-40 éves korig. Jelige: „szerelem”

27 éves nagyothalló fiú vagyok. Nem dohányzom, nem iszom, saját vidéki házam van. Független, komoly gondolkodású, jó kedvű, megbízható hallássérült lányt keresek. Jelige: „Ilyen az élet” SMS: 06-30/ 940-28-97 E-mail: podolszkij@gmail.com

Mátészalkán élő siket férfi keresi társát komoly kapcsolatra. Házias, csendes siket hölgy levelét várja, 38-44 éves között. Fontos a becsület és a megértés. Jelige: „fehér galamb”

35 éves, 173/55 vagyok, nem iszom, szeretnék megismerkedni hasonló korú lánnyal. Nagyon várom, hogy írj SMS-t: 06-30/ 616-75-94 Jelige: „Várok rád ”

176/76/57 éves, szívbeteg, félig nagyothalló, félig siket, csendes, rokkantnyugdíjas elvált férfi vagyok. Szájról olvasni tudok és ismerem a jelbeszédet. Káros szenvedélyem a dohányzás. Főzni és takarítani tudok. Szeretem a tisztaságot. Hasonló adottságú, vagyis hozzám hasonló, illő nagyothalló vagy siket hölgyet, elvált, gyermektelen vagy gyermekét egyedül nevelő élettársat keresek 50 éves kortól. Később házasság is szóba jöhet. Csak SMS: 06-30/ 312-29-07

190/88/30 éves vagyok, káros szenvedélyektől mentes. Komoly kapcsolat reményében ismerkednék egy kedves, aranyos lánnyal, aki egy megbízható, hűséges férfira vágyik, úgy 25-35 korig. Ha lehet, Szabolcs és Hajdú megyéből. SMS: 06-70/ 626-88-38 Jelige: „Komoly kapcsolat reménye”

Tamás vagyok, 41 éves, 60kg, siket, egyedülálló, jóképű fiú. Nagyon komoly kapcsolat céljából keresem a párom 35-40 év közötti hölgy személyében. Jelige: „Boldogság” 38 éves, nem dohányzó, szeszes italt nem fogyasztó férfi vagyok. Aktívan sportolok, viszont pszichés betegséggel küszködöm.

40 éves, egyedül élő, csinos, elvált nő vagyok. Keresem siket társamat, Bács megyében élek. SMS: 06-20/ 340-80-27

22 éves, nagyothalló, jól beszélő, sokat csalódott, káros szenvedélyektől mentes, pécsi roma fiú 22-27 év közötti őszinte megértő lányt keres alkalmi kapcsolatra. Külső nem számít. Jelige: „fogd a kezem és ne engedd el” SMS: 06-30/ 423-18-53 E-mail: szerelmes1990@citromail.hu

„A lányok angyalok, a lányok angyalok, a férfiak meg mind ördögök. De minden angyal azt várja, hogy elvigye az ördög.” Én is egy angyalt keresek, 42 éves vagyok, káros szenvedélyeim nincsenek, CI-mal jól hallok, jelnyelvet sajnos nem beszélem. Borsod megyében élek. E-mail: Unalom3@gmail.com Tel: 06-30/ 318-36-37

1978-ban hallássérülten született, Békés megyében lakó, Péter­ kó nevű, dolgozó nyugdíjas, nagyon jól beszélő férfiként keresem a hozzám illő lányt további napjaim unalmának elűzésére és az édes élet megfűszerezésére… Alkoholt, füstölni valót megvetem, nehezen tűröm. Viszont a természetet imádom… Ha felkeltettem az érdeklődést, írj mailt! Címem: unalom@freemail.hu

150/55/65 éves siket nő keres komoly társat 60-65 éves kor közötti férfi személyében. SMS: 06-70/ 516-27-63

Zoli, a legkisebb fiú vagyok. Negyvenes, barna, bajuszos, örök vidám, jólelkű. Minden érdekel. Az, hogy siket vagyok, nem zavar, kézzel-lábbal is beszélek. Jelige: „Mindenképpen megtalállak szerelmem”

175/42 éves, Borsod megyei hallássérült fiú vagyok, keresem társamat 35 körüli hölgy személyében. Káros szenvedélyektől mentes vagyok. Egy gyermek nem akadály. Hajdú, Szabolcs, Borsod megyékből várom a hölgyet. SMS: 06-20/ 617-11-10 E-mail: zala444@citromail.hu

t á rs kereső

168/66 éves, özvegy, rokkantnyugdíjas asszony vagyok. Szeretnék megismerkedni Hajdú-Bihar- vagy Szabolcs-Szat­ már-Bereg megyei környéki, 65-70 éves férfival. Jelige: „LÉTAVÉRTES”

28 éves, hallássérült fiatalember vagyok. Szeretnék megismerkedni 25-28 éves siket vagy nagyothalló lánnyal. Nem iszom, nem dohányzom. Jelige: „GYÁL”

Intelligens, normális, aranyszívű, kedves, vicces pasi vagyok, aki nagy állat- és természetbarát. Szeretek olvasni, rajzolni, kirándulni, lovagolni, íjászkodni. Ezen kívül családcentrikusnak tartom magam, nagyon házias vagyok. Őszinte, hűséges és odaadó vagyok. A többit később! E-mail: kelemenxjanek@hotmail.com

Elvált, 52 éves, siket férfi vagyok, keresek Szabolcs-SzatmárBereg megyéből elvált, siket nőt, 40-50 éves korig, akinek szíve fontosabb, nem a külső. Egy gyermek nem akadály. Jelige: „Rossz egyedül” SMS: 06-70/ 676-33-03

37 éves, egyedülálló hallássérült fiatalember vagyok, sajnos elvált. Apukámmal élek, Budapesten lakom. Szeretnék megismerkedni hozzám illő siket vagy nagyothalló lánnyal. SMS: 06-20/ 338-19-73

65 éves siket nő vagyok. Keresem jelelni tudó férfitársam, 70 éves korig. Jelige: „Sosem késő” E-mail: sz.marietta80@freemail.hu

50 éves, 178/95, hallássérült szolnoki férfi vagyok. Megismer­ kednék hasonló korú hölggyel, aki megbízható, becsületes partnerre vágyik. Hobbim a kertészkedés. SMS: 06-30/ 844-53-78

36 éves, nagyothalló, jól beszélő pécsi fiú vagyok. Szeretnék megismerkedni hasonló lánnyal. Fényképes levelet várok. Jelige: „Nem jó egyedül” SMS: 06-30/ 670-15-56

35 éves, budapesti hallássérült fiú keresi 30-35 éves, gyermektelen társát komoly kapcsolat céljából. Budapest és Pest megye környéki hölgy előnyben. Jelige: „Misi-35”

50 éves, elvált, hallássérült, jól beszélő férfi keresi megbízható társát. Jelige: „Holdfény” SMS: 06-20/ 961-68-09

Tájékoztatjuk kedves Tagjainkat, hogy a HASÉ magazin Társkereső rovatába ingyenesen küldhetnek be hirdetést. Azonos szövegű hirdetést csak három egymást követő lapszámban jelentetünk meg, a hirdetési felület korlátozott terjedelme miatt. Megértésüket köszönjük! Bővebb információ: Molnár Aurélia, SINOSZ titkárság. Tel: 06-1-351-0434 / 19 mellék. E-mail: info@sinosz.hu

37 éves siket férfi vagyok, keresek egy vidám, jó kedélyű, megértő hallássérült hölgyet, 25-42 éves korig komoly kapcsolatra. Gyerek nem akadály. SMS: 06-30/ 346- 99-74 E-mail: halmicsatolo@hotmail.com 47 éves, várpalotai nagyothalló férfi vagyok. Továbbra is keresem jó természetű, nem dohányzó hölgy társaságát Veszp­ rémből, Várpalotáról, Székesfehérvárról vagy Buda­­pest­ről. SMS: 06-30/ 753-41-76 37 éves hallássérült fiatalember vagyok, vidéken élek, hobbim a kertészkedés. Ismerkednék hasonló korú és érdeklődésű lánnyal. Jelige: „KAPCSOLAT” E-mail: toroklaci16@freemail.hu SMS: 06-20/ 439-58-25 30 éves nagyothalló fiatalember 22-30 éves korú nagyothalló hölgyet keres komoly kapcsolat céljából. SMS: 06-30/ 373-84-85 165/61 éves hallássérült nő megismerkedne korban hozzáillő, hallássérült, nőtlen vagy elvált, komoly gondolkodású hallássérült férfival. Jelige: „Hűség egymásért” SMS: 06-30/ 820-21-14 55 éves, elvált, hallássérült, Békés megyei, dohányzó, egyedül élő férfi keres 50 év körüli hallássérült hölgyet (Békés-, HajdúBihar-, Szolnok megyéből). Jelige: „Őszi Nárcisz” SMS: 06-30/ 845-12-00 Dorogi srác vagyok. Komoly kapcsolat céljából keresem társam, 22-37 éves korig. Jelige: „Igazság és szívből” 36 éves, elvált siket férfi vagyok. Szeretnék komoly és normális kapcsolatot 22-42 éves kor közötti siket vagy nagyothalló nővel vagy elvált asszonnyal. E-mail: suzukijola@hotmail.com SMS: 06-30/ 346-99-74 43 éves, jó megjelenésű, elvált, egyedülálló, káros szenvedélyektől mentes siket férfi vagyok. Kelebiában lakom. Keresek komoly kapcsolat céljából társat 30-36 éves kor közötti nő személyében. SMS: 06-30/ 213-33-86

Kedves Olvasóink, Tagjaink, akik rendelkeznek internet hozzáféréssel, a SINOSZ honlapjának Társkereső oldalán továbbra is ingyenesen, egyszerűen hirdethetnek. Megújult honlapunkon fényképes hirdetésre is van lehetőség! További tudnivalók ( jelnyelven is), ill. hirdetés feladása: sinosz.hu/tarskeresoMillions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.