__MAIN_TEXT__

Page 1

inknek!

irattal fel

10

ások akadál őad ym l e i

ésére tesít en

ogatás a szính áz Tám

11

Bizottsá elő g gy

lése zi ü s ő

Országos Fe lü Az

22

ala ZZ

Megye iS z

zete ve er

éves a SINO S

32

l a Balato árra nk p k

ül ör

Ke ré

nokság e baj re g á

i énye m d

Atlétikai Vi l

Ös s

hallássérültek • alapítva 1892

8

é pe ak

6

ng – Magy a

ek ma g y ilm ar rf

a zh

lálunk p atu éld r G

45

CXXV. évfolyam • 2016. november

36


sik e

n be

ozn dolg i szere gy

am volt rogr Bé ip olt na p ok s

sz Ve z-

vo lesztés ej s-f

i sz egye erveze sM

6

k– re

egy hét

vi

ág

ány M arg Sáfr

al itt

14

rjú

rseny volt o ve r

di

árat gy

22

a győri A tuk u at

ta

24

tn a or

25

zán yhá eg

26

2016.09.09. 11:20

29

33

m volt N yír gra ro

áztunk p ós

en lek te

vezet zer iS

ta ár

Békés Megy e

unk szék dozt es an f hase 2016 szeptember.indd 1

„Tá

hallássérültek • alapítva 1892

szarvas ött a iv íz föl

ms dá

MIÉNK ITT A TÉR!

sat lc

SIKETEK VILÁGNAPJA 2016. SZEPTEMBER 25.

asztal vo rek lt s Ke

2016.07.18. 14:37

aláltuk S egt an

12

23

pot tartot

s, esélye Gy

llá va

it ny

” program

v

G—

SÁ ÁM VID

kezdtün zni k ná

hallássérültek • alapítva 1892

ncsejáték Zrt ere .c Sz

lat projekt olgá zár ssz idén harmad ik

je ing

k a SINOS Ztun ot

yb

zt ai us

kristál

gja né Judik Do ssy

pe

ltek a hallás szü sé ké

l ka

elh u

hallássérültek • alapítva 1892

fe l

nyitó horgá s

d va

si trénin g

sá va ol

is

Ny e

buli WFd yS tam sz lyi Szerve ze

He ai atódik a szere lyt n Fo

pa in Color ozás Kőh án rács og

tt a tenisz ajlo O ez

n

rjú puh inte a

internet-ho az z

50

hallássérültek • alapítva 1892

hallássérültek • alapítva 1892

ny e

ükkel” Z ala küty a„

kori hallá spro idős

ó–

a „C

Siketek Világ ta

a ég

kV

szövetségéne ilág k

kV

tás megel őz kla za i se rvos gítség so

ll volt Póstel e ba nt am a bu da rogr ”p ssérült g ye hallá r ás un atott k Cseho log

hallássérültek • alapítva 1892

OT P

hallássérültek • alapítva 1892

ilág

szövetségéne k

Cla

a árj

ő órák Bon y yít

He Solt lyi Sze r SZ

Múzeum ba tila At

és sok-sok v

nc ti előadás sza S yá

t ze

hallássérültek • alapítva 1892

AM

hallássérültek • alapítva 1892

-n

ny e

am a jel! nál

sztése ko rh ejle sf t Budapes éle te ub Kaposvári E gy

a ül

éves jubil 30 e

taljára a rpá SIN

hallássérültek • alapítva 1892

ja lap on

rtént gy ö

e tö év

mezővá hód sá ás

es

iaci kis rő-p ok

ae Kiállítá fotó so tó

olt a Des pv ed na Labdarú tek gó ke

hallássérültek • alapítva 1892

Új

hallássérültek • alapítva 1892

D

n

n

vid

INVITEL ada t

s

lhunyt Muz

–e ok -piaci kis

erő ka esélyegye az n an

100. szü tag le ító

Szerveze éti t

Le lk

AS I gy

mináriu m sze

és ifjúsági cser e

i öz ok -piaci kis

erő ka

hallássérültek • alapítva 1892

é

k…

” – ii. rés z

TéMáEgy ba

idős ek

nos zta idős

Itt

m

SINA és az BA SS AL

oló Fejé rm zám es

gi

óbevallást s e Ad

AP

es

zni szeretné lgo k do

Farsan

nyelvi szính Jel á

év

Színe s

szervezetbe n

érté k

rtunk Sze

yűlés volt S z

pot tartottu

nyert a 0-ra vá 2-

un zárt k Szek et

gg ta

ség volt nep O ün

Kézműv es

i ye

berek va em g

! en

na

kói Józse ma f

Színes

ke

k

Adomán y Válasz tó

pinning T si S e éc

to r

á

g

g ő pro ram v o gít

52

tékosüg gya yi fo

,t

e

t zá ve

őrött! Gy

áron! érv eh

al

A

száj ró l

Busók

észetgyó

rm Te

Szervezetb est volt Sz e

án

paint b

on! lnok zo

hase 2016 julius-augusztus.indd 1

k

M

zösségépítő Kö p

a

Érzé ken

űlés a S ggy IN Ta O

ei gy

annyi, hog y sak „C

EU

ia lg

14

29

„Keresd a s

m

a bHsH eé

ezete erv Sz

A Kecs

gos bajnok szá az Or

ko

ház os

kerestük , kal nyit sa

kósa Ádá

i él vasz mény Ta b volt Mis

G! lősé eN

ácon tv ol

8

arlamentben j AP

ÉG

Hi t,

éről

Mu n

pja na

!

ss-rekord inne ra Gu

nyelv egyed Jel

Nemze tk dás vo lt

NDENHOL

sp

g tsé ve

!

acebook szt aF

jb

öngyösi alap Gy

Csalá di

elnökség i

előa

I –M

Grills üt ő

egyei Szer ve dM rá

világos” elő old ad „H

Dióhé

D EU

zi

ÉG

családi

zete! rve ze

Mu n

rom program há

LY M E N T E S S

lmi befo ada g rs

4

Int e

i feladataib zés a ve

Magyar 33. Saj

8. Si

encián fer n

on ínpad i sz

CXXV. évfolyam • 2016. október

Meglá to g

koncert! ás

interjú sz e

Mu nk

nk

pja kazincba na

i Bizottság elm ta gy

Kl

át! en

B ú cs ú z u

lőadás volt ie T

othalló fiata agy lok sn

k!

„C s

va kség n egy cs a szü

szálltak a rsek víz ve

A

itális írástud á Dig

ozdulj velün k! „m

3 már 1 megyé b i im

A rejt ély

hallássérültek • alapítva 1892

8

át!”

31

2016.06.09. 9:25

rő istván t Ge er ny

14

en

SS

36

s!

Pa i

L

árbúcsúztató ny b

aival agj tt

Sáto rp

15

23

35

-n wling ap a Va Bo

CXXV. évfolyam • 2016. szeptember

A AK

30

2015.11.18. 10:52

S ok g ye

lló! Nagyotha Ha ll

de n ege sz

hase 2016 junius.indd 1

pást gyú lám jt

37

2016.05.03. 20:15

nyei

g lan

u

ágban rsz

mé él

8

on ózd lt

itális írást

ál Akad yment e

enye ers zv

36

ar

hase 2015 november.indd 1

7

val ttyá ro

kok! t diá rül

21

on

16

dig

gismerkedtün k Me

közi válas zt idő

hase 2016 május.indd 1

zlemén y– jtókö Sa

34

12

vise ztség lők tré Tis n

unkahely i Am tunk jár

g álósá -díj 201 5 Kiv

22

Te s

o

2016.04.07. 8:26

lnyelvi Tolmács

37

A Je

n

k

!

azincbarci

KNEK

aK

hase 2016 aprilis.indd 1

LETE

ONTAkT Tolmá Ak c

foglalkozó val h gá

negyvenö t

STOP

TÉ ELŐÍ

14

gyeRMekek ÉS AZ eSÉlyegyeNlőSÉg – öSSZehANgOláS

12

” ék… tn

bán scsa ké

lyegyenlős ég Esé

án zój ko

portlövő taS eb let

lnyelvi tolmács o

2016.03.08. 9:51

A je

am

mentesítés ály e ad

34

túljátssz ó.” dem en

énél zet ve

Z !–A

12

ésről fér zá

7

10

i

sen Péc lt

hase 2016 marcius.indd 1

35

2/6/13 2:35 PM

ával dre an

10

en rtb ke

32

2015.10.30. 17:27

lm elő é ény v em

mal alom alk

s

udapesten

2016.02.07. 16:43

33

olton

kS

6

32

13

33

sztán spu yá

18

énye sem óe

EudY study

tB yi

sen nte ze

29

rozat eso cs

hase 2015 oktober.indd 1

CXXV. évfolyam • 2016. július–augusztus

3

v

28

don

s együttm oro űk sz

rd

5

s – a jelnyel

n

2/6/13 2:35 PM tagszerv_szoro_zala.indd 1

ek kekn me

6

ában pat sa

világnapja a b tek

8

á ad

kon

zá shá ro

ÁS

12

31

sinosz es a o év

13

CXXIV. évfolyam • 2015. december

ZEMÉLYEK

10

– interjú sike tra! té pa

33

g

cXXV. évfolyam • 2016. június

ymentes k adál om Ak

8

rszá az o gos Fe vin

n lco

sá ám id

Vá ilek a rosért Civ

es 5 év

Belső Ha ll

gyasztóvéde Fo lm

ek hase 2016 február.indd 1

15

12

t2

a olt

2016.01.19. 10:29

no ol

ÓD

2/6/13 2:36 PM tagszerv_szoro_veszprem.indd 1

men ete

Vollmar, eg y

Wfd 3. s ze és a r öd

MÚLT EREJE – JÖVŐ ÉPÍTÉSE

Z-tól

a ris

5

B ÁT R A N !

34

ÉRTJÜK EGYMÁST! – SZAVAK NÉLKÜL IS

OS

cXXV. évfolyam • 2016. május

ALD

19

30

ökzöld y ör té Eg

33

2015.10.13. 11:56

LL

n

6

SIKETEK VILÁGNAPJA

28

36

B

ZALA MEGYEI SZERVEZET hase 2015 szeptember.indd 1

on

e se nt

r Hallás sé

ÉS SOSEM UNATKOZUNK.

mákról blé

n sokszí űség a lvi

4

6

ól borr tá

6

renciája nfe ko

zegen ers eg

zai Hely shá is ro

árd sz

25

4

um

ya ag

10

2015.09.18. 9:45

kapott a N óg íjat –d

24

OL

ányán ab at

2/6/13 2:36 PM tagszerv_szoro_vas.indd 1

6

19

APCS

n iká rc

hase 2016 január.indd 1

rdon

CXXV. évfolyam • 2016. április

hase 2015 augusztus.indd 1

etvak kislá ny sik

en

iii. rész

éves a SINO S 40

a feliratozá s

á sz

11

a–

cs pé

2/6/13 2:37 PM tagszerv_szoro_szabolcs.indd 1

– …”

23

ok b e m t ag ut

k Sportsz lte ö rü

18

OE

12

ása koz at

n

CXXV. évfolyam • 2016. március

ÖSSZEK

A KOMMU NIKÁCIÓT!

ulá Gy

e

4

ján kozó lál

elvi sokszínű s Ny

ileumot ünn

2015.09.02. 17:32

...MINDIG VIDÁM A HANGULAT

14

36

n ste pe

VESZPRÉM MEGYEI SZERVEZET

hase 2015 julius.indd 1

ÉN AZÉRT JÁROK A SZÖVETSÉGBE, MERT...

30

n ke

34

n

VAS MEGYEI SZERVEZET 2015.08.19. 9:24

10

12

ás? újt ny

ÉS NAGYON SZERETEK ITT LENNI.

32

m

Jub

36

EB

M eves egye i

12 keknek!

nk!

k jogokró lg

re ye

ni szer lgoz et

tagszerv_szoro_somogy.indd 1 2/6/13 2:38 PM

yu

me er

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET hase 2015 junius.indd 1

...A KÖLYÖKKLUB TAGJA VAGYOK

24

nélkül ár at

iája

e és

án – III. rész zój ko

CXXv. évfolyam • 2016. február

10

IS VANNAK.

36

2015.07.23. 11:49

34

ál tón a-

renc nfe ko

rte sze ág

éves jubileu

hase 2015 majus.indd 1

...JÓ EGYÜTT LENNI.

22

tunk jár

n

HOGY CSALÁDI ÉS GYEREKPROGRAMOK

ZH

60

do

TARTSD KÉZ B E N

ől yéb eg

SOMOGY MEGYEI SZERVEZET

a vas M ltek e pe

14

y

omogy Me as g

nnyi, hog

m

tagszerv_szoro_pest_megye.indd 1

a ak

10

...SZERETEM,

11

22

ÉN AZÉRT JÁROK A SZÖVETSÉGBE, MERT...

világna etek pja Sik

számoló az be i

ÉS JÓ EGYÜTT LENNI. 34

2015.06.27. 13:27

CXXIV. évfolyam • 2016. január

apja sn té

10

20

19

án – Iv. rész zój ko

hase 2015 marc-apr.indd 1

gről sé lő

KÜLÖNBSÉGET

en ely rh

n sokszí űség a lvi

4

mélyek szám sze ára ló

EGYMÁS KÖZÖTT,

sön yö ng

Sándor: „K dás é Du

et munkatárs a Sik

...MI NEM TESZÜNK

ÉN AZÉRT JÁROK A SZÖVETSÉGBE, MERT...

16

12

n sio es

20

24

11

nt

III.

os

nk Nyrt. infok Ba

8

ti H apes allássé ud

I.

épei etk él

pest! uda CB

PEST MEGYEI SZERVEZET

zpo kö

ÉN AZÉRT JÁROK A SZÖVETSÉGBE, MERT...

ki tovsz mira ké bia

ció nagyo niká tha mu l

HA PROBLÉMÁM VAN.

8

10

37

CXXIV. évfolyam • 2015. november

világta etek lál Sik

os

ndrás

I I.

os

n sokszí űség a lvi

8

Györgyjakab Zsuzsa CXXIV. évfolyam • 2015. október

én dezv yek ors z ren

ÉN AZÉRT JÁROK A SZÖVETSÉGBE, MERT...

yugrás? !– adál a ak

Örömteli készülődést és jó olvasást kívánok minden Olvasónknak!

világta etek lál Sik

14

8

Újra itt van a karácsonyra való készülődés időszaka. Advent első vasárnapját ünnepelhetjük november 27-én adventi koszorúval, adventi naptárral, ki-ki szokása szerint.

tbeli zúgás, ele cs pz

am ogr pr

mmár ne 7 – i g ám

12

CXXIV. évfolyam • 2015. szeptember

ikációs ak mun om

A ay

INOSZ Jelnyelv AS i

CXXIV. évfolyam • 2015. augusztus

Világta etek lál Sik

...ITT SEGÍTSÉGET KAPOK,

A konferencia címe − "Társadalmi befogadás – a jelnyelven át!" − azt hangsúlyozza, hogy emberek teljes társadalmi befogadása csak akkor lehetséges, ha a jelnyelv hivatalosan is elismert és az élet minden területén használható lesz.

A Siketek Világszövetsége elnöke, Colin Allen és dr. Kósa Ádám európai parlamenti képviselő, a

6

9

OSz munka vi lá Sin

b an

é tiszts gviselő es

12

er dsz ye

má Ró

Társadalmi befogadás – a jelnyelven át!

Budapesten, Magyarországon rendezik meg a Siketek Világszövetsége harmadik nemzetközi konferenciáját

Ez az információ megtalálható magyar jelnyelven a http://www.sinosz.hu/?q=hirek/hirek/tarsadalmi-befogadas-jelnyelven internetes oldalakon.

________________ _______________________________ __________________________________________________

Helsinki, Finnország és Budapest, Magyarország

Siketek Világszövetsége örömmel jelenti be, hogy 2017. november 9. és 11. között, Magyarországon, Budapesten szervezi meg harmadik nemzetközi konferenciáját. Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége (SINOSZ) éles verseny során nyerte el a jogot arra, hogy otthont adjon a Siketek Világszövetsége (World Federation of the Deaf, WFD) nemzetközi onferenciájának. Várhatóan 1500 külföldi és hazai küldött vesz majd részt a Budapesti Kongresszus Központban tartandó WFD-konferencián.

csszolgál ata lmá To

ÉN AZÉRT JÁROK A SZÖVETSÉGBE, MERT...

dalmi be rsa fo Tá

7

lésén és gyű kon öz

ál

SZ az EFHOH k NO

4

CXXIV. évfolyam • 2015. július

s aranyérm ere es tsz

ák a Kivá adt ló Át

CXXIV. évfolyam • 2015. június

réningez jra t te kú

27

s – a jelnye dá lv ga

sang, áll a far b

íjakat g-d sá

a

36

CXXIV. évfolyam • 2015. május

bálokról, szalonnasütésről, pálinkafőzde és csokiüzem látogatásról, Plitvicei élményekről olvashatnak, de a néha borongós novemberi napokban jól esik visszaidézni a nyári balatoni kerékpártúra emlékeit is. A nyári atlétikai világbajnokságon, melyet Bulgáriában, Stara Zagorában tartottak, három magyar versenyző vett részt.

Tanintéz eté ltek rü

CXXIV. évfolyam • 2015. március–április

hallássérültek • alapítva 1892

Tagjaink tájékozódtak többek közt a tolmácsszolgáltatásról, az otthoni tűzrendvédelmi tudnivalókról, a sürgősségi ellátásról, az álláskeresésről, a jogi paragrafusok mibenlétéről. A kikapcsolódás, kapcsolatépítés ezúttal sem maradhatott el. Jó hangulatú szüreti

hallássérültek • alapítva 1892

Megemlékeztünk jólészi Cházár Andrásról, akinek kezdeményezésére megalapították Magyarország legelső siket iskoláját Vácott, 1802-ben. A SINOSZ alapítójáról, Oros Kálmánról is megemlékezünk, aki siket nyomdászként állhatatosan dolgozott azon, hogy hallássérültek • alapítva 1892

létrejöjjön a siketeket képviselő országos szervezet Magyarországon. Munkájának sikerét már nem érhette meg, de 1907ben létrejöhetett a SINOSZ jogelődje, Cházár András Országos Siketnéma Otthona néven. A nagyothallókért dolgozó orvosról, dr. Török Béláról is megemlékeztünk, aki 1923-ban megalapította a Magyar Nagyothallók Országos Egyesületét, amely végül beolvadt a SINOSZ-ba.

hallássérültek • alapítva 1892

Tagjaink több jeles alkalmon vehettek részt az elmúlt időszakban. A Győri szervezet 66. éves, a Siketek Világnapja alkalmából erről is megemlékeztek Győrött. A Zala Megyei szervezet 45 éves, az évforduló tiszteletére a tagok önkéntes munka keretében, példás összefogással felújították a klubhelyiséget. A Kiválóságdíjat nyert Gyulai Helyi Szervezet irodája is megszépült a díjjal járó pénzjutalomból, a tagok nagy örömére.

sak annyi, ho „C

Címlapfotót készítette: Juhász Ferenc

Kedves Olvasónk!

hase 2016 oktober_m2.indd 1

2016.10.07. 13:39

Hallássérültek A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének havi lapja • CXXV. évfolyam • november • ISSN 0237-3271 • Felelős kiadó Ormódi Róbert, igazgató • Kiadja a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége, 1068 Budapest, Benczúr utca 21., szerkesztoseg@sinosz.hu, www.sinosz.hu • Felelős szerkesztő Györgyjakab Zsuzsa • Korrektor Jámbor Andrea • Lapterv és tördelés Tábori Tamara, Grafikus Operátor Centrum Kft., www.gocpont.hu • Nyomda Print City Europe Zrt., www.printcityeurope.hu • Felelős vezető Tábori Szabolcs • Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Hírlap Terjesztési Központ, Postacím: 1900 Budapest • Előfizethető az ország bármely postáján, a hírlapot kézbesítőknél, www.posta.hu WEBSHOP-ban (https://eshop.posta.hu/storefront/), valamint megrendelhető e-mail-en: hirlapelofizetes@posta.hu, levélben a MP Zrt. 1900 Budapest címen és telefonon: 06-1-767-8262 • Előfizetési díj egy évre 2400 Ft, fél évre 1320 Ft, egy szám ára 250 Ft • Példányszám 1600 db • A beküldött kéziratokért és fényképekért felelősséget nem vállalunk, azokat nem őrizzük meg és nem küldjük vissza. Fenntartjuk a jogot a kéziratok olvasószerkesztett formában való közlésére. • Lapzárta minden hónap 17-én.


3

kitekintő

betekintő

iránytű

t a r t alom

4 Létrejött az ENSZ Fenntartható Fejlődési Célok 17 logója

5 A mozgáskorlátozottak érdekképviselete a 3-as metró teljes körű akadálymentesítését kéri Tudomásul veszi a Cinema City az ombudsmani ajánlást 6 ÖSSZHANG – Magyar filmek magyar felirattal 8 Gratulálunk példaképeinknek! – Beszámoló a díjátadó ünnepségről 11 Támogatás a színházi előadások akadálymentesítésére

11 Az Országos Felügyelő Bizottság őszi ülése 12 Közérdekű

közösségi tér

sport

15 Tájékoztató előadás a tolmácsszolgáltatásról Makón „Tűzrendvédelmi tudnivalók otthon” – előadás volt Orosházán 16 A sürgősségi ellátásról volt előadás Szentesen 17 Egészségnapot tartottak Győrött Hallássérültek foglalkoztatása – álláskeresési program volt Veszprémben 18  Ünnepi rendezvényt tartottak Győrött a siketek világnapja alkalmából 20 Cházár András és Oros Kálmán emléknap Vácott 21 Megemlékezés Dr. Török Béláról 22 45 éves a SINOSZ Zala Megyei Szervezete 23 Megszépült a SINOSZ Zala Megyei Szervezete a 45. évfordulóra 24 Megszépült a SINOSZ Gyulai Helyi Szervezete 25 „Múltunk, jelenünk, jövőnk!” – TÉMA-előadás volt Szolnokon 26 Miért vannak a paragrafusok? – előadás Salgótarjánban 27 „Joggal okosodjunk!” előadás Szekszárdon 28 Szalonnasütés Orosházán Szomszédoló a Szekszárdi Szüreti Napok keretében 29 Szüreti bál Baján 30 Gasztronómiai kalandozások Békéscsabán 31 Nyárzáró ebédet tartott a Békés Megyei Szervezet 32 Kerékpárral a Balaton körül 33 Szerencsi csokiüzem-látogatáson voltunk Debrecenből 34 Tolna megyéből Horvátországba, a Plitvicei-tavakhoz utaztunk 35 A turizmus világnapját ünnepeltük Pécsen

36 3. Hallássérültek Atlétikai Világbajnoksága eredményei 37 Nem jutottunk ki a siketlimpiára… Magyarország–Írország 0–2

38 Hitélet 39 Társkereső


kite k i ntő

4

Létrejött az ENSZ Fenntartható Fejlődési Célok 17 logója Az ENSZ 193 tagállama 2015. augusztus 2-án megállapodott a Fenntartható Fejlődési Célokban. Az öt szó – népünk, bolygónk, fellendülés, béke és partnerség – fedik le a legteljesebben a keretrendszer témaköreit. 2000-ben a világ vezetői 2015-ös határidővel, számos időponthoz kötött célt állítottak fel, amelyek MDG néven váltak ismertté. Emberek milliói fellépésének és a globális erőfeszítésnek köszönhetően igazi haladást sikerült elérnünk. A szegénységben élő emberek száma az 1990-es szint kevesebb, mint felére csökkent, valamint 2 milliárddal többen jutnak jobb minőségű ivóvízhez. Mégis még mindig 1,2 milliárd ember él mélyszegénységben. Minden 4. másodpercben meghal egy gyermek megelőzhető okok miatt és több mint 800 millióan, főleg nők és fiatalok szenvednek krónikus éhínségben. Eközben előreláthatólag a világ lakossága 2050-re 9,5 milliárdra növekszik és az élelmiszer-rendszer már most kritikus helyzetben van. A klímaváltozás további milliók életének rombolásával fenyeget és azzal, hogy az eddig elért haladást semmissé teszi. Az egyenlőtlenség mindenhol növekszik és az emberi jogokat aláássák a világ legtörékenyebb és konfliktusok által legjobban sújtott országaiban, míg a világgazdaság továbbra is botladozik. Ezért szükséges volt egy vita arról, hogy minek kell követnie az MDG-ket miután lejárnak 2015-ben. A 2015-ös fellépésnek köszönhetően elfogadásra kerültek az új fenntartható fejlődési célok, amelyeket a nyolc Millenniumi Fejlesztési Célra (MDG) tekintettel fogad-

1. cél: Véget vetni mindenhol a szegénység összes formájának 2. cél: Véget vetni az éhínségnek, elérni az élelmiszer-biztonságot, fejleszteni az élelmezést és előmozdítani a fenntartható mezőgazdaságot 3. cél: Biztosítani az egészséges életet és előmozdítani a jólétet mindenki számára minden korosztályban 4. cél: Biztosítani az átfogó és igazságos minőségi oktatást és előmozdítani az egész életen át tartó tanulási lehetőségeket mindenki számára 5. cél: Megvalósítani a nemek közötti egyenlőséget, valamint segíteni minden nő és lány felemelkedését 6. cél: Biztosítani a fenntartható vízgazdálkodást, valamint a vízhez és közegészségügyhöz való hozzáférést mindenki számára 7. cél: Biztosítani a megfizethető, megbízható, fenntartható és modern energiát mindenki számára 8. cél: Előmozdítani a hosszantartó, átfogó és fenntartható gazdasági növekedést, a teljes és eredményes foglalkoztatást, valamint méltó munkát mindenki számára 9. cél: Alkalmazkodó infrastruktúrát építeni, előmozdítani az átfogó és fenntartható iparosodást, valamint elősegíteni az innovációt

10. cél: Csökkenteni az országokon belüli és országok közötti egyenlőtlenségeket 11. cél: A városokat és emberi településeket befogadóvá, biztonságossá, alkalmazkodóvá és fenntarthatóvá tenni 12. cél: Biztosítani a fenntartható fogyasztási és termelési szokásokat 13. cél: Sürgősen cselekedni a klímaváltozás és hatásai leküzdése érdekében* 14. cél: A fenntartható fejlődés érdekében megőrizni és fenntarthatóan használni az óceánokat, tengereket és tengeri erőforrásokat 15. cél: Védeni, visszaállítani és előmozdítani a földi ökoszisztémák fenntartható használatát, fenntarthatóan kezelni az erdőket, leküzdeni az elsivatagosodást, valamint megfékezni és visszafordítani a talaj degradációját és a biodiverzitás csökkenését 16. cél: A fenntartható fejlődés érdekében előmozdítani a békés és befogadó társadalmakat, biztosítani a mindenki számára elérhető igazságszolgáltatást és minden szinten hatékony, felelősségre vonható és befogadó intézményeket létrehozni 17. cél: Megerősíteni a végrehajtás módjait és feléleszteni a fenntartható fejlődés globális partnerségét

tak el a Közgyűlés külön csúcstalálkozóján 2015. szeptember 25. és 27. között.

felszámolásának, a fejlődés és mindenki számára elérhető jólét előmozdításának, a környezet védelmének, valamint a klímaváltozás kezelésének globális irányát.

Az idei év egy történelmi és példa nélküli lehetőség a világ országai és állampolgárai számára, hogy olyan új utakat válasszanak, amelyekkel jobbá tehetik az emberek életét mindenhol a világon. Ezek a döntések meghatározzák a szegénység

Most elkészültek az ENSZ Fenntartható Fejlődési Célok logói is. Forrás: www.unis.univienna.org


5

betekintő

A mozgáskorlátozottak érdekképviselete a 3-as metró teljes körű akadálymentesítését kéri A Mozgáskorlátozottak Egyesü­le­ teinek Országos Szövetsége (MEOSZ) arra kéri a kormányt és a fővárost, hogy a törvényi kötelezettségüknek eleget téve a 3-as metró felújítása során biztosítsák annak teljes körű akadálymentességét. A MEOSZ közleményében azt írta: egyetlen olyan felújítási megoldást sem tud elfogadni, amely „ismét évtizedekre kizárja a mozgássérült embereket Budapest legforgalmasabb metróvonalának használatából”. Utaltak arra, hogy a Magyar Nemzet szerdai cikke szerint a 3-as metró vonalán a megnövekedett beruházási költségek miatt a megállókat nem újítanák fel, csak a pályát és a szerelvényeket. A Népszava Szűcs Somlyó Máriára, a városháza kommunikációs igazgatójára

hivatkozva azt írta, hogy nem csupán a kocsikat és a síneket, hanem az alagutat, a biztonsági és a gyengeáramú berendezéseket is felújítják a 3-as metró vonalán, az állomásokat viszont legfeljebb csak kifestik. A költségek ugyanis úgy elszálltak, hogy ezekre a főváros nem tudna pénzt szerezni. A MEOSZ kiemelte, az akadálymentes közösségi közlekedés megteremtése nem fakultatív feladat és nemcsak a mozgáskorlátozott emberek számára fontos, hanem megkönnyíti az idős emberek, a babakocsival közlekedők és a poggyászt cipelők utazását is. Úgy fogalmaztak: a 3-as metróvonal akadálymentesítésének elmaradása azt üzeni, hogy a magyar állam másodosztályú polgárokként kezeli a fogyatékos embereket. Emellett nemzetközi jogot sért és figyelmen kívül hagyja az Európai

Unió 2010-2020-as időszakra szóló fogyatékosságügyi stratégiáját - írták a közleményben.

Tudomásul veszi a Cinema City az ombudsmani ajánlást Tudomásul veszi a Cinema City az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala által közölt ajánlást, amely arra vonatkozik, hogy már az online jegyvásárlás esetén is ki lehessen választani a fogyatékkal élők számára biztosított kedvezményt. A cég MTI-hez eljuttatott közleménye szerint megteszik a kellő jogi lépéseket, hogy felülvizsgálják az esetet, illetve eddigi gyakorlatukat, és mindent meg

fognak tenni, hogy továbbra is a jogszabályoknak megfelelően működjön a mozihálózat. Hozzátették azt is, hogy nem kaptak büntetést és nem követtek el jogsértést azzal, hogy a fogyatékkal élők kedvezményüket az online jegyvásárlás esetén nem érvényesíthették egyből. Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala az MTI-hez korábban eljuttatott közleményében azt írta: egy mozgásában korlátozott ember online módon szeretett volna jegyet venni egy mozifilmre, de azt

tapasztalta, hogy a jegyek kiválasztásánál a „típus” menüpont alatt nem választható a fogyatékossággal élők számára biztosított kedvezmény. Az I.T. Magyar Cinema City Kft. gyakorlatát sérelmezve a panaszos az alapvető jogok biztosához fordult, aki vizsgálata végén aggályosnak nevezte a helyzetet és a vállalkozástól a jelenlegi gyakorlat megváltoztatását kérte. Forrás: MTI


b etek i ntő

6

ÖSSZHANG

Magyar filmek magyar felirattal Felirattal akadálymentesített vetítések siket és nagyothalló nézők számára az Urániában 2016. szeptember 25-től. A 2016/17-es mozi szezonnyitó eseményeként az Uránia Nemzeti Filmszínházban akadálymentes vetítéssorozat indult magyar filmekből. A hiánypótló kezdeményezést a filmszínház, mint a magyar filmkultúra kitüntetett helyszíne, az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére, a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének szakmai együttműködésével készítette elő. Az Uránia akadálymentes sorozatában kortárs és közelmúltban készült magyar filmek kerülnek vászonra, feliratozásukat a filmszínház a SINOSZ szakmai útmutatásai szerint készíttette el. A vetítések ütemezését a mozizás közösségteremtő funkcióját szem előtt tartva alakították ki: a vetítésekre az idei év végéig kéthetente, kiemelt hétvégi időpontokban kerül sor, amikor a szervezők reményei szerint hallók és hallássérültek, de akár magyarul tanuló külföldiek is nagyobb számban eljuthatnak moziba. A vetítésekre egy-egy alkotót is meghívnak, akikkel találkozhat és jelnyelvi tolmács segítségével kommunikálhat a közönség. A vetítéssorozat kezdetét a siketek világnapjára, szeptember 25-ére időzítették. Aznap 17 órától Magyarország 2017-es Oscar-jelöltje, a számos nemzetközi díjat nyert Tiszta szívvel kerül vászonra az Uránia dísztermében, a vetítés utáni találkozó vendége a film főszereplője, Thúróczy Szabolcs. Az október 9-i alkalom filmje Hajdu Szabolcs Karlovy Vary-ban díjazott alkotása, az Ernelláék Farkaséknál volt, amely szeptember 29-étől kerül országosan forgalomba. Az Uránia felhívja az ország art mozijainak figyelmét arra, hogy az Uránia-beli kiemelt vetítéseket követően a filmek feliratos változata széles körben legyen hozzáférhető: a filmeket vegyék fel műsorukra minél többen, országossá bővítve a kezdeményezést.

MEGVALÓSULT VETÍTÉSEK 2016. szeptember 25. vasárnap 17:00 Nyitóvetítés a Siketek Világnapján

Tiszta szívvel (2016) Akció-vígjáték egy kerekesszékes bandáról, ahol két mozgássérült fiatal közeli barátságot köt egy vagány kerekessszékes bérgyilkossal. Így a maffia szolgálatába állnak. Sok vesztenivalójuk nincs a szereplőknek, bár ebben a kalandban semmi nem az, aminek látszik. Nincs határ fantázia és valóság között, miközben hőseink egyik tűzpárbajból vetődnek a másikba, megismerjük a kerekesszékben töltött midennapok kihívásait. Ezentúl még azt is átélhetjük, hogyan bocsát meg az apjának egy elhagyott fiú. Vendégünk volt a film vágója, Gothár Márton.

2016. október 23. vasárnap 11:00

A vizsga (2011) 1957. december 24. A zűrzavaros októberi események után az Államvédelmi Osztálynak meg kell győződnie arról, hogy ügynökei közül kiben bízhat meg a jövőben, ezért egytől-egyig próbára teszi azok lojalitását a rendszerhez. A szép karrier előtt álló tartótisztnek, Jung Andrásnak (Nagy Zsolt) éppen a szenteste hozza el ezt a bizonyos vizsgát: nem is sejti, hogy a szemközti ház egyik ablakából többek között atyai tanítómestere, Markó Pál (Kulka János) figyeli, és értékeli minden tettét, minden mondatát. Ha András ezt tudná, valószínűleg nem éppen ezen a napon találkozna konspirált lakásán az eddig szigorúan titkolt szerelmével, Évával (Hámori Gabriella), és körültekintőbben őrizné a rábízott ügynöklistát is. A névsornak azonban lába kél, András megtudja, hogy Éva egyáltalán nem az, akinek hitte, és lassan az is kiderül, hogy senki sem bízhat meg a másikban.


7

betekintő

LEGKÖZELEBBI VETÍTÉSEK 2016. november 20. vasárnap 14:00

Cop Mortem (2016)

MEGVALÓSULT VETÍTÉSEK 2016. október 9. vasárnap 16:30

Ernelláék Farkaséknál (2016)  Régi és új konfliktusok törnek felszínre Hajdu Szabolcs díjnyertes filmjében, mikor két egymástól eltávolodott testvér családja hosszú idő után ismét találkozik: Eszter nővére, Ernella családjával egy év után hazatér Skóciából, és Eszterék kénytelenek őket befogadni. A kényszerű együttlét szembesíti a családtagokat egymással, a közöttük feszülő ellentétekkel és saját magukkal is. Vendég volt a film egyik főszereplőnője, Tankó Erika

2016. november 6. vasárnap 14:00

Kút (2016) Valahol az osztrák határ közelében a semmi közepén áll egy benzinkút. A környéken nincs élet, ami épp kapóra jön egy vállalkozónak, aki lányok svájci futtatásából él és a tranzitmegállóban nem hívja fel a lányokra a figyelmet. A gengszter megtartotta a kúton dolgozó öreg alkoholistát, Istvánt és két-három hetente a töltőállomás érintésével indítja útnak külföldre a kis háremét. A forró nyári semmittevésbe váratlanul toppan be István rég nem látott fia, akit az anyja hagy hátra a megdöbbent férfinak. Ugyanekkor a legújabb fuvar lerobban a benzinkúton és a Svájcba tartó lányok sofőrjeikkel napokra ott ragadnak Istvánnal és fiával. Az érzelmek mellett jól őrzött titkok is a felszínre törnek. A film után jelnyelvi tolmács segítségével beszélgettünk az alkotókkal.

A történet hősei budapesti rendőrök, akik egy rituális gyilkosságsorozat tetteseit üldözik. A nyomozásban végletekig kimerült zsaruk egyszerre vadászok és vadak ebben a játszmában, az áldozatok ugyanis egytől-egyig rendőrök. Ebben a kiélezett helyzetben nem fogadják tárt karokkal a Londonból érkező Interpol ügynököt, John Holdont (Kamarás Iván), a sorozatgyilkosságok szakértőjét. Rezes századossal (Páll Zsolt), a gyilkosságiak nyomozójával hol rivalizálva, hol vállvetve, de kérlelhetetlen elszántsággal vetik magukat az elkövetők nyomába. Versenyfutásuk az idővel motoros klubokon, egyetemeken, bérverekedők titkos edzőtermein át vezet. Az életveszélyes akciók és vérre menő küzdelmek során azonban egyre inkább megkérdőjeleződik, valójában ki kinek az oldalán is áll... A film után jelnyelvi tolmács segítségével beszélgetünk az alkotókkal.

2016. december 4. vasárnap 10:30

Lúdas Matyi (1976) A klasszikus Fazekas Mihály-mesének megfelelően Lúdas Matyi, a szegény, furfangos libapásztor kisfiú története elevenedik meg Dargay Attila ma már klasszikussá vált rajzfilmjében. A film igazi csemege. A remek figuráknak kiváló magyar színészek kölcsönzik a hangjukat, és ráadásként Liszt Ferenc és Daróczi Bárdos Tamás fantasztikus zenéje csendül fel.

2016. december 18. vasárnap, 14:30

Az ajtó (2012) Különös szépségű film az emberi tartásról, a titkokról, az egymás iránti megbecsülésről és szeretetről. A Szabó Magda önéletrajzi ihletésű regényéből készült film, két szigorú elvek szerint élő asszony portréja. A házvezetőnő és a ház asszonyának apránként kibontakozó és sokszor viharos kapcsolatának megrendítően szép története. Magda, az írónő bejárónőt keres. Megismeri Emerencet a meglehetősen öntörvényű, nyers asszonyt. A kezdetben egymás iránt érzett gyanakvás és közöny helyét, lassanként átveszi az elfogadás és a bizalom. Ahogy Emerencről leválik a ridegség máza, úgy tárul ki egyre jobban a közöttük lévő ajtó. A film után jelnyelvi tolmács segítségével beszélgetünk az alkotókkal.


b etek i ntő

8

Gratulálunk példaképeinknek! Beszámoló a díjátadó ünnepségről

2016. október 12-én díjátadó ünnepséggel zárult a Siemens és a Signia hallókészülékek gyártója, valamint a SINOSZ (Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége) közösen meghirdetett „Tudom, hogy én is képes vagyok rá!” című pályázat. Az esemény nagyszerű hangulatát megörökítő beszámolónkat egyaránt ajánljuk a résztvevők és azok figyelmébe is, akik nem tudtak eljönni.

ELŐZMÉNYEK Idén tavasszal a Siemens és a Signia hallókészülékek gyártója a Siketek és Nagyot­hallók Országos Szövetségével (SINOSZ) együttműködésben pályázatot hirdettünk nagyothalló fiatalok számára. A kezdeményezés fő célja az volt, hogy közelebb hozzuk egymáshoz az ép hallók és a hallássérültek világát, segítsünk lebontani az előítéleteket. Úgy gondoltuk, hogy ezt azzal tudjuk a leginkább támogatni, ha megmutatjuk, hogy a hallókészüléket viselő, nagyothalló fiatalok ugyanúgy képesek sikeresen helytállni a tanulásban és a munkában, mint az ép hallású társaik. Az ő példájukkal azokat a nagyothalló fiatalokat és családtagjaikat is szeretnénk bátorítani, akik aggódnak amiatt, hogy a hallássérülés hátráltathatja őket céljaik elérésében. Nagy örömünkre a „Tudom, hogy én is képes vagyok rá!” című pályázatunkra

idén 22 nagyszerű fiatal jelentkezett (közülük tíz fiatalt jelölt példaképnek a szakmai zsűri). Kitartóak, tehetségesek, akik nap mint nap példamutató munkával bizonyítják rátermettségüket tevékenységeikben, tanulmányaikban, továbbá segítő szándékkal fordulnak társaikhoz, ami szociális érzékenységüket dicséri. Szinte mindegyikük kiemelte, hogy szívesen megosztaná tapasztalatait más nagyothalló gyerekekkel és családjaikkal, többen közülük önkéntesként dolgoznak/dolgoztak, vagy hátrányos helyzetűeknek, fogyatékkal élőknek segítenek/segítenének. Mivel mindegyikük megérdemli az elismerést, rendkívül nehéz volt az elbírálás: a szakmai zsűri számos szempont figyelembevételével alakította ki közös álláspontját és választotta ki azt a tíz fiatalt, akiket idén példaképnek jelölünk.

A Siemens és Signia hallókészülékek gyártója a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségével (SINOSZ) együttműködésben idén először hirdette meg „Tudom, hogy én is képes vagyok rá!” című pályázatát nagyothalló fiatalok számára. A pályázatra 22-en jelentkeztek, közülük tíz fiatalt jelölt példaképnek a szakmai zsűri. Az értékelésben számos szempont – a tanulmányaikban és egyéb tevékenységeikben elért eredményeik, példamutató munkájuk, közösségformáló magatartásuk – játszott szerepet. Ezek elismeréseként választották ki azt a 10 fiatalt, akik valóban a leginkább példaképek lehetnek, nemcsak sorstársaik, hanem minden fiatal számára! A Példaképnek jelölt 10 fiatalt ünnepélyes díjátadás keretében köszöntöttük 2016. október 12-én. Az ünnepség  a SINOSZ országos székházában zajlott.


9

Az erről szóló tudósítást megtaláljátok a signia.hu honlap blogjában is (www. signia.hu). A pályázat kiírása óta eltelt hosszú hónapok munkája, tapasztalatai és élményei után már nagyon vártuk a díjátadó napját. Természetesen a várakozásba némi izgalom is vegyült: latolgattuk, vajon hányan tudnak eljönni, hogy sikerül majd a rendezvény? Szerencsére a SINOSZ munkatársai mindenben a segítségünkre voltak, ezúton is szeretnénk megköszönni Ormódi Róbert, Botos Barbara, Habán Zsuzsanna és dr. Tapolczai Gergely munkáját, valamint technikus kollégáik közreműködését. A rendezvényre a SINOSZ székházában került sor. Kevesen tudják, hogy a műemléki védettséget élvező, szép teréz­ városi épület 1907-ben épült, és már az 1950-es évektől itt dolgozhatott a Hallássérültek Országos Szövetsége. Az elegáns, reprezentatív helyszín praktikusan berendezve és ízlésesen feldíszítve várta a vendégeket. A vendéglátásról a pályázat kiírói közösen gondoskodtak.

KÖSZÖNTŐ A példaképek közül többen szüleikkel, nagyszüleikkel, rokonaikkal érkeztek. Eleinte kissé elfogódott volt a hangulat, miközben lassan megtelt a terem. A fiatalok és hozzátartozóik, a pályázatot kiíró szervezet és cég munkatársai, valamint a sajtó képviselői elfoglalták helyüket. Ormódi Róbert, a SINOSZ igazgatója köszöntötte a vendégeket és a díjátadó bizottság tagjait: Tóth Ferencet és Novákné Bodnár Mariannt a Sivantos Kft. képviseletében, valamint Dr. Tapolczai Gergelyt, a SINOSZ Országos Elnökségének tagját. Ezután elmesélte, hogyan is kezdődött együttműködésünk: jó egy éve beszélgettünk először arról, hogyan lehetne a SINOSZ fiatal tagjainak tanulását és a nívós munkahelyeken való elhelyezkedését támogatni. Innen jött a pályázat ötlete, amely a későbbiek során további értékes tartalommal gazdagodott. BESZÉDEK A következő felszólaló, Tóth Ferenc, a Sivantos Kft. értékesítési igazgatója röviden összefoglalta a cég történetét,

betek intő

több mint 130 éves múltunkat, felidézte az alapító, Werner von Siemens törekvéseit. Beszélt arról is, hogy hallókészülékgyártóként és forgalmazóként milyen nagy szerepe van tevékenységünkben az empátiának. Munkatársaink nap mint nap szembesülnek a páciensek elvárásaival, személyes problémáival, igyekszünk segíteni nekik, sokukkal évekre szóló kapcsolatot ápolunk. A napi feladatokon túl is fontos számunkra a társadalmi felelősségvállalás (CSR), alapítványokon keresztül támogatunk civil kezdeményezéseket. Bevezetője után Tóth Ferenc a pályázat céljairól beszélt, majd a pályamunkákat méltatta. Reményét fejezte ki, hogy az ép hallók és hallássérültek között még ma is meglévő „fal” lebon­ tásához mi is hozzájárulhatunk ezzel a kezdeményezéssel. Dr. Tapolczai Gergely – akinek a szavait jelnyelvi tolmács közvetítette a hallóknak – a SINOSZ és az Országos Elnökség nevében is megköszönte a Sivantos Kft. pályázattal kapcsolatos munkáját, azt a folyamatot, ami az együttműködésünkkel elindult. Emlékeztetett rá, hogy ez egy olyan kezdeményezés, amilyenre


b etek i ntő

1 0

Magyarországon még nem volt példa. 2016 a SINOSZ-ban az ifjúság éve, ez is ok, arra, hogy ünnepeljük a fiatalokat. Mesélt a rendszerváltás óta tapasztalható változásokról, a fejlődésről, hogy ma már mennyivel több lehetőségük van a hallássérült fiataloknak kibontakoztatniuk a tehetségüket. Korábban nagyon kevesen tanultak tovább, majd egyre többen, és most mindjárt tíz példaképet is tud mutatni hallássérült gyermekeinek. Erőt és kitartást kívánt további tanulmányaikhoz. A PÉLDAKÉPEK BEMUTATÁSA, DÍJÁTADÓ Ormódi Róbert abc sorrendben mutatta be a példaképeket, pályamunkáik alapján beszélt Agócs Levente, Bacsa Dávid,

Cseh Aletta, Diósi Annamária, Eördögh Máté, Hegyháti Réka, Kajtár Dóra, Kalamár Laura, Pál Zsolt Gyula és Pócza Barbara életéről, tanulmányairól, eredményeiről és terveiről. Ezek voltak az ünnepség talán legmeghatóbb pillanatai: a példaképek büszkén, mégis szerényen fogadták az oklevelet, az ajándékokat és az elismerő szavakat, hozzátartozóik szemében öröm csillogott. A jelenlévők nagy tapssal köszöntötték a díjazottakat. ISMERKEDÉS, ÁLLÓFOGADÁS A program hivatalos része után nagyon jó hangulatban, szabadon folytatódott tovább az ismerkedés. Vendégeink finom szendvicsek, sütik, frissítők fogyasztása közben barátkoztak, beszélgettek egymással és a szervezőkkel. A példaképek elhatározták, hogy csoportot alakítanak a közösségi oldalon, kapcsolatban maradnak egymással. Sokféle terv körvonalazódott, ötleteket cseréltünk egymással. Nagyon örültünk, hogy mindenki ilyen jól érezte magát, észre sem vettük, hogy elrepült az idő. A társaság tagjai úgy búcsúztak egymástól, hogy bizonyosan lesz folytatás, együtt kitaláljuk, mi mindent

tehetnénk még közös céljaink elérése érdekében. Gratulálunk példaképeinknek! Gratulálunk a pályázat nyertesének, Cseh Alettának, a példaképnek jelölt fiataloknak és valamennyi pályázónak, hiszen mindannyian az példázzák, hogy nagyothallóként is leküzdhetők az akadályok, így ők is elérik céljaikat és megállják a helyüket a világban! A példaképekről részletesebben a következő, decemberi lapszámunkban olvashatnak! Forrás: www.signia.hu www.sinosz.hu


1 1

betek i ntő/ i rányt ű

Támogatás a színházi előadások akadálymentesítésére Idén 4,5 millió forinttal támogatja az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) a színházi előadások akadálymentesítését – mondta el Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár az M1 aktuális csatorna szerda reggeli műsorában. Hoppál Péter emlékeztetett: az államtitkárság kulturális alapellátás programja keretében törekszik arra, hogy a kulturális értékek minél szélesebb körben, így a fogyatékossággal élők számára is elérhetőek legyenek. A minisztérium 2014-ben indított pályázatot a színházi előadások akadálymentesítésének - feliratozás, jelnyelvi tolmácsolás és a látássérültek részére narráció - támogatására. Az államtitkár hangsúlyozta azt is, hogy az elmúlt 7-8 évben folyamatosan emelkedett a színházlátogatók száma

Magyarországon. Míg 2008-ban 4,5 millió színházlátogatót regisztráltak országosan, a 2016-os évadban már 6,7 milliót, ez másfélszeres növekedést jelent. A kecskeméti Katona József Színház 120 éves történetének legnagyobb előadásszámát produkálta tavaly, a miskolci Nemzeti Színház pedig a legutóbbi évadban érte el eddigi legmagasabb nézőszámát 135 ezer érdeklődővel – fűzte hozzá Hoppál Péter, aki szerint a közönség részéről mindez a polgárosodás hozadéka, miközben megfigyelhető a kínálati oldal gazdagodása is, hiszen ma Magyarországon 330 társulat működik, ez kétszerese a 10 évvel ezelőttinek. 2015-ben 4,5 milliárd forinttal többet költött színházjegyre a lakosság, mint egy évvel korábban. Az összes színházlátogató 28 százaléka bérletes, és egyre nagyobb az érdeklődés a zenés színház, a musical irányába.

Vörös Zsolt tolmácsol a Békéscsabai Jókai Színház Légy jó mindhalálig előadásán

Az államtitkár kitért arra is: szeptember 25-én állami támogatással indult el az Uránia Nemzeti Filmszínház Összhang című mintaprogramja, amelynek keretében a siketek és hallássérültek számára élvezhető, teljes körű feliratozással vetítik a kortárs magyar filmeket. Forrás: MTI

Az Országos Felügyelő Bizottság őszi ülése Tájékoztatom Önöket , hogy a SINOSZ Országos Felügyelő Bizottsága megtartotta őszi ülését, 2016. október 12-én. Az ülésen Ormódi Róbert SINOSZ igazgató és Habán Zsuzsa SINOSZ szakmai vezető adott tájékoztatást. A tájékoztatás kiterjedt a SINOSZ-t érintő változásokról, a Siketek Világszövetsége (WFD) Konferencia és a SINOSZ 110.évforduló előkészületeiről és az ellenőrzések

eredményeiről. Megállapítottuk, hogy a SINOSZ vezetősége a lehetőségek mellett folyamatosan tartja a tervezett pénzügyi bevételek és kiadások egyenlegét. A KONTAKT Tolmácsszolgáltatás további folyamatos jövőbeni működéséről is volt tájékoztatás. Az Országos Felügyelő Bizottság 2016. III. negyedévben Székesfehérváron, Veszprémben, Szolnokon, Szentesen, Szegeden, Tatabányán és Pécset tett látogatást, valamint a Központi pénz-

tárat ellenőrizte. Az ellenőrzések során megállapítást nyert, hogy a Szervezetek és a Központi Pénztár a Pénzügyi Szabályzatnak megfelelően működnek. Az ott készült jegyzőkönyvekből a Központi vezetés is kapott. Minden Kedves Sorstársnak kellemes őszi feltöltődést kívánok! Tisztelettel:

Csoba Éva Országos Felügyelő Bizottság elnök


közérd e kű

1 2

Ismét megnyíltak az Erzsébet-program üdülési pályázatai Az Erzsébet-program ismét kedvezményes üdülési lehetőséget kínál fogyatékossággal élőknek, nyugdíjasoknak és nagycsaládosoknak. A pályázatok nyertesei az üdülési támogatást 2018 év végéig használhatják fel a programmal együttműködő szálláshelyeken, előzetes szállásfoglalást követően. A nyugdíjasok és a fogyatékossággal élők 2016. november 25-ig pályázhatnak a www.erzsebetprogram.hu oldalon, érvényes regisztrációt követően. A pályázatokon való részvétel legfontosabb feltételei kategóriánként: • fogyatékossággal élőknél a legalább 18 éves életkor, a kedvezményezettek körébe való beletartozás* és a jogosultság igazolása • nyugdíjasok esetében a legalább 60 éves kor és a legfeljebb 147.000 forintos nyugdíj • nagycsaládoknál az egy főre jutó átlagjövedelem ne haladja meg a minimálbért. A pályázati feltételek részletesen olvashatóak a www.erzsebetprogram.hu honlapon.

* Kik pályázhatnak a fogyatékossággal élő személyek közül (kedvezményezettek körébe ki tartozik): Azon belföldi illetőségű, 18. életévét betöltött, fogyatékossággal élő személy, aki • a pályázat benyújtásakor fogyatékossági támogatásban, • és/vagy vakok személyi járadékában, • és/vagy magasabb összegű családi pótlékban részesül, • valamint a havi ellátásainak és jövedelmeinek teljes összege nem haladja meg a nettó 150.000 forintot. Egy pályázat keretében kizárólag egy fogyatékossággal élő személy, illetve egy, a pályázat benyújtásának napján 18. életévét betöltött kísérő személy pályázhat, és részesülhet az Alapítvány által nyújtott támogatásban. A fogyatékossággal élő személy kísérő nélkül is jogosult pályázat benyújtására, azonban kísérő nélkül benyújtott pályázatba utólagosan nincs lehetőség kísérő rögzítésére. Elnyert támogatás esetén a

A SINOSZ-nál 2016 őszén és 2017 tavaszán választásokra kerül sor A helyi szervezeteknél várhatóan 2016. november– decem­ber, a megyei szervezeteknél 2017. január–február hónapokban, országos szinten pedig 2017 tavaszán várhatók a tisztújító választások. Ezeket megelőzően a szervezeteinkben választási fórumot tartanak, melyre meghívják a tagokat és tájékoztatnak a választásokkal kapcsolatosan. A fórumok időpontja mindenhol más, kérünk, érdeklődj a tagszervezetednél!   • Szeretnél bekapcsolódni a SINOSZ életébe? • Hogyan lehetsz Te is tisztségviselő? • Hogyan zajlik a választás? • Miért fontos a képviselet? Ezekben a kérdésekben segítünk a választási fórumon. A programon jelnyelvi tolmácsolást biztosítunk. Dönts felelősséggel, hogy ki képviseljen Téged! Szeretettel várunk!

támogatott, valamint kísérője egyaránt 5.000 forint/fő pályázati hozzájárulás befizetését követően veheti igénybe az elnyert üdülési támogatást. A pályázást megelőző regisztráció során szükséges a pályázói profilba feltölteni a Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez elnevezésű dokumentumot. Fontos, hogy azoknak a pályázóknak, akik 2016-ban már létrehoztak egyéni profilt, nem kell újra regisztrálniuk, csak a korábban megadott adataikat szükséges felülvizsgálniuk. A sikeres pályázat feltétele a pályázati hozzájárulás határidőig (2016. december 12-ig) történő megfizetése is. A pályázat benyújtható: 2016. november 25. napjáig, ill. a pályázati létszámkeret kimerüléséig a www. erzsebetprogram.hu honlapon történt regisztrációt követően.

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélfogadása Hódmező­ vásárhelyen novemberben Az Egyenlő Bánásmód Hatóság Csongrád megyei referense, dr. Kiss Éva ügyvéd Hódmezővásárhelyen, a SINOSZ Hódmezővásárhelyi Helyi Szervezeténél tart ingyenes ügyfélfogadást a város és a környező községek lakosainak, valamint mindazoknak, akiket akár életkoruk, nemük, egészségi állapotuk, más véleményük, fogyatékosságuk stb. miatt hátrányos meg­ különböztetés ért. Időpont: 2016. november 22-én, kedden 13-17 óra között. Cím: Hódmezővásárhely, Tóalj utca 5. Az érdeklődők előre is kérhetnek időpontot a +36 30 275 2520-as telefonon vagy a kissevadr@invitel.hu címen, ill. Nagy Éva Mária helyi ügyintézőnél: +36 70 377 5740 vagy hodmezovasarhely@sinosz.hu. Amennyiben jelnyelvi tolmács segítségét szeretnétek igénybe venni az ügyfélfogadáson, kérjük, egyénileg egyeztessetek ez ügyben a jelnyelvi tolmácsszolgálattal!


1 3

közérd ekű

Jeltolmácsolt színházi előadás A Pesti Magyar Színház november 20-án 15 órai kezdettel A tizedes meg a többiek (komédia két részben) című előadást jelnyelvi tolmácsolással nézhetik meg. Jelnyelvi tolmács: Vörös Zsolt Kedvezményes jegyár hallássérülteknek: 1500 Ft, kísérőnek: 2250 Ft Jelentkezni emailen: tolmacsolteloadas@gmail.com lehet. Jegyek korlátozott számban! Rövid ismertető az előadásról: A II. világháború vége felé járunk. A Magyarországon harcoló felek egyre fáradtabbak, kimerültebbek, és egyre kevesebben akarnak önként és dalolva a

frontra menni. Mindenfelé lógósokba botlik az ember. Főhősünk, a tizedes is azért oson be egy kastélyba, hogy végre megpihenhessen a frontvonalak között. Ám nemsokára kiderül, hogy a kastély más katonaszökevényeknek is a tanyája, és ezekből az ágrólszakadtakból ügyes, ravasz és túlélésre képes csapatot kellene kovácsolni… 2017-ben a szerző, Dobozy Imre születésének 100. évfordulóját ünnepeljük. Bravúros komédiáját Keleti Márton pompás filmje tette legendássá. A történet egyes mondatai jelképessé váltak az évek során, hisz ki ne hallott volna a „már a spájzban vannak az oroszok”, vagy a „mert mi mindig zabálunk – magyar átok” szállóigékről! Ez a szórakoztató helyzet- és jellemvígjáték szeretetreméltó vallomás is a jólelkű, de rafinériára mindig kész kisemberről, aki csupán túl akarja élni a történelem viharait.

ÖSSZHANG LEGYEN A MOZI A HALLÁSSÉRÜLTEKNEK IS ÉLMÉNY! Felirattal akadálymentesített vetítések (nem csak) siket és nagyothalló nézők számára az URÁNIA Nemzeti Filmszínházban! 2016. szeptember 25. – 2016. december 18. A siketek világnapján, azaz szeptember utolsó vasárnapján vetítéssorozat indul az Urániában, melynek keretében magyar filmek, köztük több aktuális premier kerül vászonra. A filmszínház a hallássérültek számára készített – a zörejeket és a párbeszédeket is jelölő – magyar felirattal látta el ezeket a filmeket. A vetítések után a meghívott alkotók jelnyelvi tolmács segítségével mesélnek a filmjükről. A Filmszínház Dísztermében zajló vetítésekre nemcsak a siket és nagyothalló filmrajongókat, hanem halló érdeklődőket, magyarul tanuló külföldi nézőket is szeretettel várnak. LEGYEN A MOZI A HALLÁSSÉRÜLTEKNEK IS ÉLMÉNY, és legyen közös élmény a mozizás, ahogy ez természetes!

LEGKÖZELEBBI VETÍTÉSEK: 2016. november 20. vasárnap 14:00 Cop Mortem (16) (2016) A film után jelnyelvi tolmács segítségével beszélgetünk az alkotókkal.

2016. december 4. vasárnap 10:30 Lúdas Matyi (korhatár nélkül) (1976) 2016. december 18. vasárnap, 14:30 Az ajtó (12) (2012) A film után jelnyelvi tolmács segítségével beszélgetünk az alkotókkal.

Jegyár: 1.400 Ft (1 db jegy vásárlása esetén). Kedvezményes jegyár: 1.000 forint – min. 2 jegy váltása esetén.

• A kedvezmény egy filmre váltott több jegy esetében, vagy a sorozat több filmjére egy időben váltott jegyek esetében (két különböző filmre szóló 1-1 db jegy vásárlásakor) is érvényes! • A jegyváltás az interneten lehetséges, a kedvezmény automatikusan érvényesül a fizetendő összegben. A jegyeket e-mailben küldik el a vásárlóknak, melyeket a belépéshez papíron, kinyomtatva vagy a megjelenítésére alkalmas elektronikus eszközön kell magaddal vinned!

A projekt az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával, a SINOSZ szakmai partnerségével valósul meg. A projektről bővebben a 6-7. oldalon olvashatnak!


közérd e kű

1 4

AZ URÁNIA NEMZETI FILMSZÍNHÁZ BEMUTATJA

FELIRATTAL AKADÁLYMENTESÍTETT VETÍTÉSEK

SIKET ÉS NAGYOTHALLÓ NÉZŐK SZÁMÁRA 2016. SZEPTEMBER 25-TŐL

tengerzúgás CSATTANÁS NYIKORGÁS SZIRÉNÁZÁS NYÖGDÉCSELÉS KATTINTÁS puffanás SZÍVDOBOGÁS horkolás DÜBÖRGÉS sercegés suttog BREKEGÉS telefoncsörgés PUSKADÖRRENÉS ZAJ mennydörgés macskanyávogás SUHOGÁS csattanás

LÖVÉSEK csobogás

KÖHÖG

ÖSSZHANG

tehénbőgés

kiabálás SIKÍTÁS

FÉKCSIKORGÁS

dúdolás SZUSZOG vonyítás csörömpöl SIKOLY NEVETÉS kutyaugatás SERCEG motorzúgás KOPOG huhogás propellerzúgás HALK LÉPTEK hajókürt robbanás hörgés FÉKCSIKORGÁS magyar filmek magyar felirattal MADÁRCSICSERGÉS ÉNEKLÉS

zene

TÁMOGATÓK:

SZAKMAI PARTNER:

www.urania-nf.hu facebook.com/UraniaBudapest


1 5

közö ss égi

tér

Tájékoztató előadás a tolmácsszolgáltatásról Makón A SINOSZ TÉMA Plusz projektjének keretében Makón részletes tájékoztatást kaptunk, miként vehetjük igénybe a tolmács­szolgáltatást.

lehet kérni, hívással, SMS-ben, továbbá tájékoztatást kaptunk a KONTAKT videó alapú tolmácsszolgáltatásról is. Az előadást minden témában egy-egy történet színesítette.

Milyen iratok szükségesek a regisztrációhoz, hol működik, mely időpontokban a SINOSZ Csongrád Megyei Jelnyelvi Tolmácsszolgálata. Részletes tájékoztatást kaptunk arról is, hány óra ingyenes tolmácsolást vehetünk igénybe. Kiemelten beszéltünk a sürgősségi tolmácsszolgáltatásról, mikor, hogyan

Értékes és hasznos információkhoz jutottunk. Köszönjük szépen a Csongrád Megyei Jelnyelvi Tolmácsszolgálat segítségét – külön is köszönjük Mátrai Gabriellának! Szalayné Komlósi Gizella helyi elnök

„Tűzrendvédelmi tudnivalók otthon” – előadás volt Orosházán Mai, modern világunkban egyre több elektromos és más technikai eszközt, rendszert használunk otthonunkban. Ehhez kapcsolódóan Orosházán előadást szerveztünk az otthonunk és környezetünk tűzrendvédelmi tudnivalóiról, az ismeretek bővítése érdekében. Célja, hogy a biztonságos használattal és megelőzéssel elejét vegyük a tűz vagy más káresemény kialakulásának. Manapság egyre több lakástűzről lehet hallani a híradóban, olvasni az újságokban. Az Orosházi Katasztrófavédelmi Kirendeltségtől meghívott előadónk a szervezet felépítésével és működésével kezdte ismertetőjét, és elmondta, hogy milyen célt szolgálnak a működésükkel. A kirendeltséghez meghatározott terület tartozik, működési területekre vannak osztva és hatósági munkát végeznek.

A kirendeltségi területen vannak veszélyes üzemek is, melyek együttműködésben vannak egymással. Az előadó elmondta, hogy milyen segélyhívó számok vannak, és milyen tartalmi elemei vannak a bejelentésnek. Ezután az otthon található tűzoltó készülék tudnivalóit, helyes működtetését mutatta be.

Jelezte, hogy aki kéményes házban lakik, az évenkénti kéményseprési ellenőrzést ne hagyja ki! A sorstársak az előadás után feltehették saját kérdéseiket, amelyekre hasznos válaszokat kaptak. Szanda Gábor


közöss é g i

té r

1 6

A sürgősségi ellátásról volt előadás Szentesen

de magunkon is segítünk azzal, ha néhány fontos dolgot betartunk.

2016. szeptember 15-én tagjaink a segítségnyújtás, segítségadás, sürgősségi ellátás témaköreiben bővíthették ismereteiket a SINOSZ TÉMA projektjének keretében. Nagyon fontos tennivalókról és tudnivalókról beszélt előadónk, aki egyben tagtársunk, Szakácsné Farkas Katalin. A legfontosabb dolgok, amiket mindenkinek illik tudni és megtenni, következzenek most itt. A hallássérülésünk megakadályozhatja, hogy elmondjuk, mi a problémánk és segítséget kérjünk, ha bajba kerülünk, mert rosszul lettünk vagy kórházba kell mennünk, balesetet szenvedtünk. Ez persze mindenkivel előfordulhat,

Biztosan mi is gyakran elmegyünk otthonról, akár csak a szomszédba, de sok minden történhet velünk otthon is: nagyon fontos, hogy néhány információt megadjunk magunkról annak, aki segíteni próbál rajtunk. Legyen egy kis papírra felírva, hogy milyen gyógyszert szedünk, mire vagyunk allergiásak, cukorbetegek vagyunk-e, valamint az elérhetősége egy közeli hozzátartozónknak. Vigyük azt mindig magunkkal, vagy otthon is tartsuk mindig az irataink közelében. És ha már megtörtént a baj, hová is forduljunk? Álltunk már sorban sürgősségi osztályon? Tapasztalhatjuk, hogy sokan oda fordulnak segítségért, és ezért sokat is kell várnunk. Biztosan ellátnak bennünket, de azért nem árt tudni, mikor is fordulhatunk hozzájuk és nem a háziorvosunkhoz vagy az ügyeletes orvoshoz. Háztartási, közúti balesetet szenvedünk;

olyan esések esetén, amit orvosnak is látnia kell, pláne ha nagy felületű lilás elszíneződéssel jár együtt; feltétlen akkor menjünk, amikor a baj megtörtént, ne halogassuk felkeresni az orvost. Gépek okozta balesetek érhetnek bennünket; állatok haraphatnak meg; forrázás, fagyás esetén; hirtelen mozdulatok okozta komoly mozgásképtelenség vagy – korlátozottság esetén. Persze próbálnak segíteni akkor is, ha kullancsot találunk magunkon, vagy benő a körmünk, esetleg fekélyes a lábunk stb., de ezek azok az esetek, amikor a háziorvosnál, ügyeleten vagy szakrendelésen sokkal hamarabb sorra kerülünk és az orvosoknak is sokkal több eszköz – kötszer, gyógyszer, speciális eszköz, gép – áll a rendelkezésükre, hogy segítsen rajtunk. Az előadás végén sok kérdésünkre választ kaptunk. Köszönjük a tolmácsszolgálatnak és előadónknak is, hogy ismereteinket ezen a téren is továbbgyarapíthattuk!


17

közöss ég i

tér

Egészségnapot tartottak Győrött A SINOSZ Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezeténél, Győrött 2016. október 21-én egészségnapot tartottak a TÉMAprojekt keretében. A program első részében Dr. Tuba Gyula nőgyógyász tartott egészségügyi előadást, amelyben bemutatta a népegészségügyi szűrővizsgálatok magyarországi rendszerét és helyzetét. Hasznos információk hangzottak el a nőgyógyászati szűrésekről és az egyéb, szűrővizsgálattal kimutatható daganatok szűréséről és azok kezeléséről. Az előadásban a doktor úr a szűrővizsgálatok mellett az egészségtudatosságot mint követendő magatartást ajánlotta a résztvevők figyelmébe. Az előadást

követően Dr. Tuba Gyula a feltett kérdésekre válaszolt. A program második részében vérnyo-

másmérésen és cukorszintmérésen vettek rész a hallássérült érdeklődők. Magyar Balázs megyei titkár

Hallássérültek foglalkoztatása – álláskeresési program volt Veszprémben Álláskeresési tanácsadással és munkalehetőségekkel vártuk tagjainkat 2016. szeptember 13-án, kedden a Veszprém Megyei Szervezetben. Két meghívott vendégünk a Trenkwalder Kft. munkatársa, Erős Kata és a Man at Work Kft. toborzási vezetője, Jáger László volt. A cégek rövid bemutatkozása után az aktuális munkalehetőségeket térképeztük fel tagjaink számára. A részletes és jól megfogalmazott önéletrajz írásában az állásközvetítők is felajánlották segítségüket, illetve lehetőség volt a helyszínen jelentkezési adatlapot kitölteni. A beszélgetések és kérdésfeltevések

során kiderült, hogy a hallássérülteknek sok esetben speciális körülményekre, írásbeli felvételi helyett gyakorlati próbákra lenne inkább szükségük. A program végén két előadónk egyéni tanácsadással is segítette tagjainkat és

egy szorosabb, a hallássérültek igényeit jobban figyelembe vevő együttműködést tűztünk ki célul. Köszönjük szépen a sok segítséget és a fontos információkat Erős Katának és Jáger Lászlónak, és köszönet jelnyelvi tolmácsunknak, Horváth Briginek!


közöss é g i

té r

1 8

Ünnepi rendezvényt tartottak Győrött a siketek világnapja alkalmából A SINOSZ Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete és a Győri Helyi Szervezete közös szervezésében a siketek világnapja alkalmából ünnepi rendezvényt tartottak 2016. szeptember 24-én Győrött. A program első részében a győri Famulus Hotel Budapest termében megemlékezést tartottak a siketek világnapjáról és a hallássérültek győri érdekvédelmi szervezete megalakulásának 66. évfordulója alkalmából, amelyen 83 fő vett részt.

Horváth Ferenc megyei elnök megnyitója után Jagodics Rezsőné, a SINOSZ Győri Helyi Szervezetének elnöke tartotta az ünnepi beszédet. Bemutatta a helyi szervezetben végzett munkát, az elért eredményeket. Büszkén említette az elnök asszony a SINOSZ győri helyiségét, amely ma már – a korszerűsítések után – minden igényt kielégítő színvonalú és kiválóan felszerelt. A sikerek mellett megemlítette a hallássérültek problémáit is, amelyek között elsőként a nagyothallókat érintő megoldatlan helyzetre, az ún. rehabilitációs kártya hiányára  helyezte a hangsúlyt, amely nehezíti a hallássérültek elhelyezkedését és a munkavállalását. A jövőben a fiatal hallássérültek szervezeti életbe történő nagyobb mértékű bevonását tervezik. Elhangzott az is, hogy Győrött jó kapcsolatokat ápolnak az önkormányzattal, a GYŐRSZOL Zrt.-vel, a városban működő érdekvédelmi szervezetekkel, a jelnyelvi tolmácsszolgálattal és több vállalkozással is.

A rendezvényen részt vettek a „győri SINOSZ” fő támogatóinak képviselői is. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében Takács Tímea képviselő asszony a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság nevében mondott köszöntőt. Nyírő Zsolt, a SINOSZ Országos Elnökségének tagja a SINOSZ nevében üdvözölte a megjelenteket és közölte, hogy 2017-ben ünnepli a SINOSZ jogelődje megalakulásának 110 éves évfordulóját, melynek központi programjait Budapesten tartják, amelyre várják a megjelenteket is.

ünnepi hangulat minden eleme rendelkezésre állt. Ezúton is köszönetünket fejezzük ki a világnapi rendezvényüket támogató Győri Önkormányzatnak, a Lipóti Pékségnek, a Margaréta Virágüzletnek és másoknak is, akik anyagilag és természetben is hozzájárultak az ünnepi rendezvényünk sikeres lebonyolításához.

A kulturális műsorban színvonalas produkciókkal fellépett Bucsuházy Dóra autista előadó (tánc), Kárász Nóra és Szűcs Ádám (tánc) és Tóth Zoltán, a győri Bartók Béla Zeneiskola tanulója (ének).

Örömteli volt látni, hogy a megyében működő mindegyik helyi szervezet tagjai, továbbá más városok hallássérültjei is – több budapesti, szombathelyi, pápai, sárvári stb. SINOSZ-tag – személyes részvételével gazdagította ünnepi rendezvényünket. Ezen a napon alkalom adódott a régi barátok, iskolatársak, ismerősök találkozására, és lehetőség nyílt a beszélgetések során a kapcsolatok ápolására is.

A program második részében állófogadást és baráti találkozót tartottak a SINOSZ győri klubhelyiségében, ahol az

megyei titkár, Győr

Magyar Balázs


19

közöss ég i

tér


közöss é g i

té r

2 0

Cházár András és Oros Kálmán emléknap Vácott

A SINOSZ Váci Szervezet hagyományosan Cházár András és Oros Kálmán megemlékezést tartott, és megjutalmazta a hűséges tagokat Vácon. 2016. szeptember 23-án délelőtt az iskolában Cházár András szobra előtt koszorúztunk, majd délután Vác alsóvárosi temetőjében összegyűltünk Oros Kálmán sírjánál. Kőműves Sándor, a SINOSZ Váci Szervezet elnöke mesélt életéről és

munkásságáról. Megkoszorúztuk Oros Kálmán sírját és 1 perc néma csendet tartottunk. Aztán visszamentünk a Cházár Iskolába. Az ebédlőben az elnök köszöntötte a hűséges tagokat. Petkéné Baksza Aranka


2 1

Megemlékezés Dr. Török Béláról

2016. október 8-án születésének évfordulója alkalmából emlé­kez­ tünk meg Dr. Török Béláról. A Budapesti Nagyothallók Szervezetének elnöksége tisztelettel rótta le kegyeletét a Fiumei úti Sírkertben. Hagyományunkhoz hűen idén is megkoszorúztuk Dr. Török Béla sírját. „A hatalmas életpálya egyik fő szakmai vonulata a nagyothallók segítése. Orvosi és gyógypedagógiai gondozásukkal Bárczi Gusztáv bevonásával kezdett foglalkozni 1920-tól. Megszervezte 1923-ban a Magyar Nagyothallók Országos Egyesületét, annak elnökeként tevékenykedett. Az első magyar Nagyothallók Intézetét Török Béla kezdeményezte 1925-ben, Budán, az I. kerületi Toldy Ferenc utca 64. szám

alatt nyílt meg, később pedig 1934-ben róla nevezték el. A nagyothallók részére általa alapított iskola megnyitását, 1925. december 19-ét, azonban dr. Török Béla már nem érhette meg - 1925. november 27-én, 54 éves korában meghalt.” Beszédet mondott Jakab Miklósné Erzsike (HASÉ Egyházi rovat írója) és Tegyei László elnökségi tagunk. A Budapesti Nagyothallók Szervezetének képviseletében ott volt még Apró Péter és Puskás Győzőné Klári. Sajnos évről évre egyre kevesebben teszik tiszteletüket a neves elődünknek szóló megemlékezésen. Puskás Győzőné Kováts Klára Budapesti Nagyothallók Szervezete, elnökségi tag

közö ss égi

tér


közöss é g i

té r

2 2

45 éves a SINOSZ Zala Megyei Szervezete 1971-ben alakult meg a szervezet Zalaegerszegen, és 1973-ban kaptak lehetőséget a megyei tanácstól, hogy összejöveteleket szervezzenek. Ekkor a megyétől kapott 1 millió forintból és az országos szövetségtől származó 500 ezer forintból, illetve a megyei szervezet tartalékaiból, sok-sok társadalmi munkával bővíthették a Kosztolányi utca 23. szám alatt lévő öregek napközi otthonát, amelyet a siketek szervezetének tagjai is látogathattak. Így épült meg a közel 60 m²-es klubhelyiség, irodahelyiség, melyhez mellékhelyiségek is kapcsolódnak. Jelenleg közel 350 tagja van a megyei szervezetnek, ebből 80 fő a Nagy­ kanizsai Helyi Szervezetünk tagja. Mi is elmondhatjuk, mint bármely fogyatékosságügyi szervezet, hogy szervezetünkben az átlagéletkor igen magas. Az ifjúság programjainkba történő bevonását folyamatosan próbáljuk elérni, kisebb-nagyobb sikerrel. A SINOSZ Zala Megyei Szervezetének első megyei elnöke Bölecz Tibor volt. Ezek után sok évig Tanainé Fodor Ágnes intézte a megyei ügyeket. 2014 januárja óta Horváth István a megyei elnök. Az 1990-es években beindult az alap- és középfokú jelnyelvi képzés, melynek révén nemcsak a hallássérültek tanulhatták meg a magyar jelnyelvet. A képzési rendszerünk az utóbbi években megújult: az akkreditációval immár a XXI. századi követelményeknek megfelelő jelnyelvi képzések folynak Zalaegerszegen is. A szervezet jogi ügyekben is segíti a hallássérülteket, ingyenes jogsegélyszolgálatot tart fenn tagjainak. 2004-ben megalakult a SINOSZ Zala Megyei Jelnyelvi Tolmácsszolgálata, ahol immár 2 jelnyelvi tolmács, Jónás Zsófia szakmai vezető és Takács Róbertné jelnyelvi tolmács segíti a hallássérültek önálló életvitelét.

Érzékenyítő foglalkozásokat tartunk iskolásoknak, óvodásoknak. Elmondhatjuk, hogy a városi rendezvényeken is mindig megjelenünk érzékenyítő standdal, ahol szervezetünket és a jelnyelvet mutatjuk be a halló társadalomnak. Tagjaink minden második csütörtökön, a klubdélutánokon találkoznak egymással, ahol ismeretterjesztő, egészségügyi, bűnmegelőzési, önvédelmi előadásokon gazdagíthatják ismereteiket. ÍGY ZAJLOTT A JUBILEUMI ÜNNEPSÉGÜNK A 45 éves évfordulót Horváth István megyei elnök nyitotta meg; a történelmi visszatekintő után a zenéé volt a főszerep. Debrei Zsuzsanna és Hertelendy Attila csodálatos énekükkel varázsolták el tagjainkat. A dalokat jelnyelvi tolmácsok akadálymentesítették. Köpör István, a Zalaegerszegi Helyi Szervezet elnöke által készített kerámiákkal köszöntöttük idős tagjainkat. Ezúton is szeretném köszönteni azokat, akik 45 éve vagy annál régebb óta SINOSZ-tagok: Bölecz Tibor – 62 éve tag, alapító Bölecz Tiborné – 54 éve tag Paksa Lászlóné – 46 éve tag Kovács Éva – 51 éve tag

Fuisz Tibor – 52 éve tag Németh Lászlóné – 52 éve tag Jónás József – 46 éve tag Szabó Imre – 46 éve tag Szabó Imréné – 46 éve tag Tóth Dezsőné – 46 éve tag Tóth Béláné – 46 éve tag Csizmadia Ervinné – 47 éve tag Szabó László – 47 éve tag Csizmadia Ervin – 51 éve tag Búza Jenő József – 54 éve tag Váradi Zsuzsanna Odó nevű, hallássérülteket segítő kutyáját mutatta be a rendezvényen. A sok feltett kérdésre rutinosan válaszolt és egy kis bemutatóval érzékeltette, hogy viselkedik Odó, mikor dolgozik. Köszönjük nekik az érdekes előadást. A SINOSZ Zala Megyei Szervezete megalapításának 45. évfordulóján a zalaegerszegi önkormányzatot Sümegi László képviselte. Köszönjük, hogy jelenlétével megtisztelte az ünnepünket. Köpör István és édesanyja készítette a csodálatos tortát. Köszönjük az egész közösség nevében. A régi fényképek vetítése nagy sikert aratott. A beszélgetés, emlékezés közben a gyönyörű torta is elfogyott.


2 3

közö ss égi

Megszépült a SINOSZ Zala Megyei Szervezete a 45. évfordulóra A SINOSZ Zala Megyei Szervezetének 4 tagja a megyei titkárral karöltve hatalmas munkába fogott a nyáron. Önkéntes munka keretében kifestettük a zalaegerszegi klubhelyiséget és a mellékhelyiségeket. Napokig tartó munkájukat ezúton név szerint is szeretném megköszönni a közreműködőknek: Köpör István Naszvadi István Tanai István Vincze Ilona Takács Róbertné Évi A felújítás szinte minden perce vidámsággal volt teli – erről a képek is tanúskodnak. A klubhelyiségünk már régen volt kifestve, a koszos fal pedig nem méltó egy jubileumi ünnepséghez, ezért cselekednünk kellett. Összeírtuk és megvettük  az alapanyagokat, majd hozzáláttunk a munkához. A repedéseket Tanai István szobafestő tagunk szakszerűen tüntette el és végig rajtunk tartotta a szemét, hogy jól csináljuk-e a ránk bízott munkát. A sárga szín derűt hozott a helyiségbe. Minden utasítást betartva, Vincze Ilona, Köpör István, Naszvadi István és jómagam is festőhengert ragadtunk, és együttes erővel szépítettük a falakat. A fal egy részét viszont fehérre festettük. Míg megszáradt a festék, a függönykarnist is kicseréltük és a padlóra szegélyt ragasztottunk. Naszvadi István népművész szabad kézzel zalai hímzésmotívumokat varázsolt a fehér falra. Ezután a kontúrozás és a kék színnel való színezés volt hátra, amit Takács Évi jelnyelvi tolmács és jómagam készítettünk el.

Az utolsó simítások

Ilona dolgozik

Köpör Pisti

Még egy kicsit

Naszvadi István

Azóta is minden látogatónk gyönyörködhet a végeredményben! Mindenkinek köszönöm a munkáját és a vidám perceket! Pummerné Gróf Katalin megyei titkár

Takács Évi

tér


közöss é g i

té r

2 4

Megszépült a SINOSZ Gyulai Helyi Szervezete

ak, pl. fűnyíró, csocsó, régi, nem használt asztali gépek stb. Július elején kezdődtek el a felújítási folyamatok. Egyik tagunk önként vállalta, hogy kifesti az irodát. A fal színének kiválasztására is nagy gondot fordítottunk, hiszen szerettük volna, ha kellemes légkör fogadja az oda betérőt, így döntöttünk a zöld avokádószín mellett. Amikor megkaptuk a Kiválóság-díjat, nagyon boldognak éreztük magunkat. Az első dolog, ami eszünkbe jutott, amikor az összeg felhasználásán gondolkoztunk, az iroda volt. Régóta szerettünk volna olyan helyiséget, mely kellemes légkörrel fogadja a szervezet új és már meglévő tagjait. Elnökségi ülésen úgy határoztunk, hogy a pénzből felújítjuk az irodát. Az ülés után a gyulai tagoknak beszámoltam erről a döntésről, aminek ők is nagyon örültek és támogatták az ötletet. A szomszéd civil iroda elnökével megbeszéltük, hogy közösen veszünk egy új raktárt, ahova el tudjuk pakolni azokat a dolgokat, melyek nem egy irodába való-

A ki- és bepakolásban, berendezkedésben a legkisebb tagunktól a legnagyobb­ ig sokan aktívan részt vettek. A kellemes légkör mellett a praktikusság is szempont volt, innen jött az ötlet, hogy klubfoteleket vásároljunk. Amellett, hogy nagyon kényelmes, könnyű mozgatni, így a jelelni tudó tagjaink úgy tudják helyezni a foteleket, hogy kényelmes legyen a beszélgetés. A sor ezzel még nem ért véget, hiszen szeretnénk még új hűtőt, szalagfüggönyt és porszívót, hogy teljes legyen az összhang az irodában, és fontos, hogy a megfelelő tisztaságot is biztosítani tudjuk.

Augusztus 20-án pedig egy szalonnasütéssel egybekötött avató ünnepséget tartottunk, megnyitottuk tagjaink előtt a felújított irodát. Ezúton szeretném megköszönni a titkárnak, hogy segített minket a háttérből, és köszönöm azon tagok aktív részvételét, akik eljöttek, és segítettek jobb hellyé tenni az irodát! Hiszen közös érdekünk, hogy Gyulán, mint helyi civil közösség, láthatóvá váljunk, és belefolyjunk a város életébe.

Balogh Melinda helyi elnök


2 5

közö ss égi

tér

„Múltunk, jelenünk, jövőnk!” – TÉMA-előadás volt Szolnokon 2016. október 21-én délután Laczka Zsanett esélyegyenlőségi referens látogatott el Szolnokra, hogy egy kis történelmi áttekintés segítségével bemutassa, milyen változásokon ment át az elmúlt századokban a hallássérülteket érintő megkülönböztetés, diszkrimináció, jogaik védelme, hogy alakult mindez… és hol tart ma! A jelen lévők interaktív, játékos formában, tesztek kitöltésével kaphattak információt arról, hogy a SINOSZ milyen fontos, sokrétű, összetett munkát végez a tagok érdekvédelme kapcsán! Nagyon érdekes, információdús délutánt töltöttünk együtt, ahol minden aktív résztvevő ajándékot kapott! Nagy Ágnes megyei titkár


közöss é g i

té r

2 6

Miért vannak a paragrafusok? – előadás Salgótarjánban

Laczka Zsanett, a SINOSZ esélyegyenlőségi munkatársa tartott előadást a fenti címmel, több olyan témakört felölelve, amelyeknek az ismerete nem csak a hallássérültek körében fontos. Bár Zsanettnak nem volt szüksége a bemutatkozásra, mert ismerős a tagság körében, de röviden most is elmondta, hogy miben segíti szövetségünk munkáját. Bemelegítőként a résztvevőknek több kép közül kellett kiválasztani, hogyan is viszonyulnak a jog világához? Szükséges rossz, vagy éppen nehezen igazodnak ki a paragrafusok között? Míg vannak olyanok, akik könnyen értelmezik az egyes paragrafusokat, addig másoknak a munkájuk is megköveteli, hogy ismerjék a jogszabályokat. Abban mindannyian egyetértettünk, hogy a mindennapi életünk részét képezik, így ha elsőre nem is

szívleljük azokat, de érdemes jogtudatosan élni.

szerepet kapott a jelnyelv, illetve a jelnyelvi törvény is.

Az előadó ismertette a paragrafus fogalmát, kialakulásának történetét, valamint felhívta a figyelmet arra az ismeretre, miszerint a törvény előtt minden ember egyforma, és minden ember jogképes. A jogszabályok jellemzőinél kitért arra is, hogy azok többfélék lehetnek: parancsolóak, tiltóak, megengedőek.

Kvízjátékkal zárult az interaktív program, a résztvevők elgondolkodtató kérdéseket kaptak. Leginkább az gondolkodtatott el mindenkit, hogyan is néz ki Iustitia, az igazságot megszemélyesítő római istennő. Holtverseny alakult ki a helyezéseket illetően, első helyezést ért el Szalkai Gábor és Sulcz Attila. Mindketten hibátlanul töltötték ki a feladatsort. A második helyezést is többen osztották meg: Szőke Hejden és Eczet Tamás. Harmadik helyezést ért el Oláh Róbert, Ferenczi József és Szabó Anikó. A résztvevők tárgyjutalomban részesültek.

Bár első hallásra száraz lehetett a jogszabályi hierarchia értelmezése, ugyanakkor Zsanett játékos feladattal készült: állítsuk sorba a hierarchia egyes elemeit, hogy melyik hol helyezkedik el a másikhoz képest. Majd mindenki kapott egy konkrét esetet, és a rövidítések közül ki kellett választani, hogy az hová tartozik. Az előadás során fontos

A rendezvény a TÉMA-program keretében valósult meg. Márton Márk megyei titkár


2 7

közöss ég i

tér

„Joggal okosodjunk!” előadás Szekszárdon

Jogi esetek mindannyiunk életében előfordulnak. Ezekben a helyzetekben nélkülözhetetlen, hogy kellően tájékozottak legyünk, vagy tudjuk, hová fordulhatunk ügyünk megoldása érdekében. • Nem tudod, hogy szerződéseknél mire kell figyelni? • Nem tudod, hogy válásnál mi mindenre tarthatsz igényt? • A szomszéd rendre megsérti a telekhatárt. Tudod, hogy hova fordulhatsz panaszt tenni? • Vállalkozni szeretnél? Tudod, mi minden kell hozzá? • Munkahelyi baleset ért, vétlen voltál. Tudod, hogy mi mindenhez van jogod? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre kaptunk választ 2016. október 14-én

a SINOSZ Tolna Megyei Szervezeténél. Előadónk a SINOSZ Tolna Megyei Szervezet jogsegélyszolgálatának munkatársa, Hajdúné Dr. Fehérvári Erzsébet ügyvéd asszony volt, aki fáradhatatlanul válaszolt a sok-sok kérdésre. Programunk végén hozzátette, hogy szerinte ilyen és ehhez hasonló teadélutánokat kellene tartani legalább kéthavonta, hogy az elnyomott, elhallgatott jogsérelmek felszínre kerüljenek.

Programunk a TÉMA-pályázat „Köz­szol­ gálatról, amit tudni kell – egy csokorban” előadássorozat része volt. Itt szeretném megköszönni a SINOSZ Tolna Megyei Jelnyelvi Tolmács­ szolgálatának, hogy programunk kommunikációs akadálymentesítéséhez jelnyelvi tolmácsot biztosított. Dávid Józsefné megyei titkár


közöss é g i

té r

2 8

Szalonnasütés Orosházán

Orosházi szervezetünk kerthelyiségében a sorstársak egy közös szalonnasütésre gyűltek össze szeptember 17-én délután kellemes időben. Szép számmal voltak jelen sorstársaink, illetve Békéscsabáról és Gyuláról is érkeztek

a rendezvényre. Az előkészületek után az izzó parázs felett sültek a szalonnák, zöldségek és terjedt ínycsiklandó illatuk. Az így elkészült finomságokat jóízűen fogyasztották el és a parázs melege mellett beszélgetéssel töltötték az időt

a tagok, régi emlékeiket felidézve. Reméljük, jövőre is ilyen kellemes hangulatban telik el a program! Szanda Gábor  ügyintéző

Szomszédoló a Szekszárdi Szüreti Napok keretében

A SINOSZ Tolna Megyei Szervezete 2016. szeptember 17-én délután két órai kezdettel látta vendégül a bajai és solti szervezeteket. Bár a helyi szervezetek képviseletében kevesen jöttek el, de akik velünk töltötték ezt a délutánt, nagyon jól érezték

magukat. Voltak, akik már a délelőtti programunknál csatlakoztak hozzánk, voltak, aki délután jöttek közénk. A Szüreti Fesztivál forgatagában tagjaink együtt sétáltak, beszélgettek, ismerkedtek. Uzsonnára frissen sült lángost ettek. Duzsi Tamás borászatából 4 üveg bort is kaptak ajándékba, amit közösen el is

fogyasztottak a Duzsi borászat sátránál. Szekszárd mindig is híres volt a Szüreti Fesztiváljáról, ide érdemes vendégeket hívni, biztos siker a „vendéglátás”. A jó hangulatról a fotók mesélnek. Dávid Józsefné megyei titkár


2 9

Szüreti bál Baján

A Baja Helyi Szervezet tagjai szeptember 24-én megünnepelték a szüretet. Marsi Hajnalka főszervezésével történt az esemény megvalósítása, annak érdekében, hogy egy kellemes, jó hangulatú délutánt töltsenek el együtt a tagok. A helyiség díszítettségének köszönhetően, a belépő vendégek orrát az ősz és a szüret illata csapta meg. Tökök, szőlőfürtök, különböző gyümölcsök, falevelek, termések segítségével tudták ezt megteremteni. A tagok, a kreativitás határait nem ismerve készítették el a madárijesztőt. Hajnalka főzőtudományának köszönhetően az asztalra disznó pörkölt jutott. Tombolát is szerveztek a tagok, ahol a saját maguk által hozott vagy éppen készített kis meglepetéseket sorsolták ki a nap folyamán. Egy hangulatos őszi napot tudhatunk magunk mögött, ahol a tagok nagyon jól érezték egymás társaságát. Remélem, sok színes, tartalmas összejövetelt tudunk a közeljövőben is szervezni. Petrovics Helga ügyintéző

közö ss égi

tér


közöss é g i

té r

3 0

Gasztronómiai kalandozások Békéscsabán

is. Árpád felhívta a figyelmünket arra, hogy a kulturált pálinkafogyasztás egyik alapszabálya, hogy a pálinkát soha nem egy húzásra isszuk meg, hanem először az orrunkkal „kóstolunk”, majd aprókat kortyolva fogyasztjuk el, ezzel is lehetőséget adva arra, hogy megérezzük a gyümölcsöt és a különböző fűszereket az italban.

Október 1-jén, egy kellemes szombat délutánon, ellátogattunk a Kisrét Manufaktúrába Békéscsabán, mely az ország egyik legeredményesebb pálinkafőzdéje. A pálinkafőzde családi vállalkozásként üzemel. Amikor megérkeztünk, a levegőben terjengő gyümölcsillat fogadott minket. Majd a manufaktúra házigazdája és

A kóstoló után megkezdődött a körbevezetés, melynek során bemutatták a gyümölcs útját a palackba kerülésig. Betekintést nyertünk a műhelybe, ahol láthattuk, milyen eszközökkel, technikákkal készítik a pálinkát. Modern, számítógép által vezérelt berendezéssel felszerelt a műhely, ami hozzájárul a kiváló minőségű pálinka előállításához, de nem helyettesíti azt a szakértelmet, mellyel a manufaktúra dolgozói rendelkeznek. üzemeltetője, Nagy Árpád, elmesélte a pálinkafőzde történetét. Nagyon érdekes hagyomány a családban, hogy generációkon át minden elsőszülött fiút Árpádnak neveznek el, így jött a név mint márka: Árpád Pálinka. Ismertetést kaptunk arról, hogy miről ismerszik meg a jó pálinka, majd lehetőségünk volt egy kis kóstolásra

A körbevezetés után magfelismerő vetélkedővel zártuk a programot. A feladat az volt, hogy 10 fajta gyümölcs magvait felismerjük, és aki a legtöbb pontot szerezte, egy pálinkapatront kapott ajándékba. Játék közben pedig a manufaktúra által készített gyümölcsszörpöket is megkóstoltuk. Krisánné Simon Tímea


3 1

közö ss égi

tér

Nyárzáró ebédet tartott a Békés Megyei Szervezet

Augusztus végére tervezett egy nagyszabású programot a Békés Megyei Szervezet. Ezzel az volt a célja, hogy ápolja kapcsolatát más szervezetekkel, illetve a Kiválóság-díj első helyét szerette volna méltóképpen megünnepelni tagjaival.

gyelmet a közelgő választásokra, ebben való felelősségükre, ami meghatározza a szervezet jövőjét. Az ebéd előtt kulturális program keretében több vers, népdal és jeltánc került bemutatásra. Ezúton is köszönjük kedves vendégeinknek, hogy műsoraikkal hozzájárultak a kellemes hangulathoz.

Helyszínül az Office House irodaház nagyterme szolgált, ahol terített asztalok és víz várta az érkező vendégeket a nyári melegben. A megyei elnök, Széles Károly köszöntötte a vendégeket, kiemelve Dr. Kósa Ádámot, aki gyermekeivel együtt megtisztelte örökbefogadott megyéjét a jelenlétével. Széles Károly köszönetet mondott a tagságnak az elért eredményekért és felhívta a fi-

Az ebédet a Méteres-Snack Kft. biztosította és szolgálta fel a vendégeknek. A desszert után a büfében lehetett frissítő kávét vagy más hűsítő italt fogyasztani. Ezt követte a nap legizgalmasabb része, a tombolahúzás. A főasztalról csak „folytak le” a felajánlott tombolatárgyak. Mivel a szerencse forgandó, így valaki nyert, de volt, aki kissé csalódottan, nyeremény nélkül maradt. A fődíjat a volt

megyei elnök, Orosz Sándor ajánlotta fel, ami egy ajándékkosár volt, tele minden jóval. A kötetlen együttlét és tánc következett, majd lassan szállingóztak haza a vidéki résztvevők. Aki jól bírta, még maradt a klubnapon is, és egészen estébe nyúlóan beszélgettek, jeleltek. Feledhetetlen együttlét volt ez mindenki számára! Köszönjük, hogy ilyen sokan megtisztelték a nyárzáró ebédet a részvételükkel, műsorukkal. Bognár Gyöngyi  megyei titkár


közöss é g i

té r

3 2

Kerékpárral a Balaton körül

Nyári élményeimet mesélem el így, az ősz kapujában. A legmelegebb hónapra a Hallod?! Szülőklub Egyesület és a SINOSZ kerékpártúrát hirdetett. 2016. augusztus 8-án indultunk neki a kalandnak. 1. nap Fonyódon vártuk a csapatot, és meg is érkeztek 10 óra 15 percre. (50 km) Balatonmáriafürdőn a Nagymamám pizzával, itallal és kávéval várta a megfáradt kerékpárosokat. Fenékpusztán álltunk meg újra egy kis pihenőre. Keszthelyen kettévált a csapat: egyik fele (a fiatalok) elmentek fagyizni, a másik fele folytatta az utat Balatongyörökig – Balatongyörökön találkoztunk. Mivel 16 óra előtt érkeztünk meg, így még jutott idő egy nagy fürdőzésre is. Grillezéssel fejeztük be a napot. Zalaegerszegről Pummerné Gróf Katalin (a Zala Megyei Szervezet titkára) meglátogatott bennünket, aminek nagyon örültünk, sokat beszélgettünk. 2. nap volt a legnehezebb. Ezt tudtuk már reggel, ezért fél 9-kor indultunk. (80 km)

Badacsonyig ötször megálltunk, a tájban gyönyörködtünk. De aztán sietni kellett, mert a cél még nagyon messze volt. Hozzátartozik, hogy 40 fokot mutatott a hőmérő. Föl kellett menni sok dombon, ami elég fárasztó volt. Szerencsére jött velünk egy felvezető autó, ahol lehetett inni és enni, ki mit szeretett volna. Balatonalmádiig mentünk, de már Alsóőrsön mindenki úgy érezte, hogy itt a vég. Szerencsére hamarosan megérkeztünk a táborhelyre. Klassz helyen találtunk szállást, mert mellette volt a strand és egy nyári fesztivál. Az idő kezdett elromlani, de még nem esett. Sajnos fürdeni nem engedtek, mert másodfokú viharjelzés volt. Ezért elmentünk a fesztiválra, ahol volt zene, pizzát ettünk, jól éreztük magunkat. 3. nap mindenki nagyon fáradtan kelt, de azért a közös reggeli után elindultunk Kőröshegyre, a következő állomásra. (kb. 50 km) Az idő kegyes volt hozzánk, ugyanis hideg lett, fújt a szél, de nem esett az eső. Balatonaligán megcsodáltuk

a szép kilátást, a régi üdülőket. Találtunk egy nagyon jó helyet, ahol ebédeltünk. Fél öt körül eleredt az eső, 500 m-re a szállástól! Sajnos bőrig áztunk. A szállás jó volt, kaptunk vacsorát és reggelit. Egy lány még csatlakozott hozzánk a megbeszéltek szerint. 4. nap már a levezető szakasz volt, Fonyódig 38 km. 13 órakor a kaposváriak, budapestiek vonatra szálltak, és vitték haza a kirándulás jó hírét. Fényképekkel megmutatom, milyen szép helyeken járt lelkes csapatunk. Németh Balázs


3 3

közö ss égi

tér

Szerencsi csokiüzem-látogatáson voltunk Debrecenből

A SINA-HBME-tagok kívánságára terveztünk egy kis kirándulást, az úticél: Szerencsi csokiüzem. Vonattal indultunk 2016. 10. 12-én délelőtt 22 fővel. Maszler László csoportvezető nagy szeretettel várt minket és elvezetett minket a csokoládéműhelybe a 2 órás programra. Előadást tartott, elmondta a műhely történetét, diavetítésen mutatott képeket, videókat, közben kóstolgattuk a finom édességeket. Kaptunk védőruhát és bemehettünk díszes csokitáblát gyártani. Az egyik kollégája szépen összekavarta a csoki hozzávalóit, így kaptunk olvadt csokit, és sablonokba öntöttük azokat. Mazsolával, csokidarával, mogyoróval díszítettük, így saját készítésű, díszes csokitábla lett belőle, ezután hűtőbe tették őket. Visszatértünk az előadásra, további kóstolókat kaptunk, már tele volt a gyomrunk az édességekkel.

Távozáskor a saját készítésű csokit és a védőruhát hazavihettük. Mindenki nagyon jól érezte magát. Az előadáson a kommunikáció gördülékenységét egy

Borsod megyei jelnyelvi tolmács, Ráczné Rapos Emese biztosította. Pamli Rita


közöss é g i

té r

3 4

Tolna megyéből Horvátországba, a Plitvicei-tavakhoz utaztunk

A SINOSZ Tolna Megyei Szerveze­ tének tagjai egy helyi utazási irodán keresztül utaztak Horvátországba, a Plitvicei-tavakhoz. 2016. október 1-jén, szombaton hajnali fél 1-kor indultak Szekszárdról, SiófokNagykanizsa-Letenye-Zágrábon keresztül a Plitvicei-tavakhoz, ahová reggel fél 8 kor érkeztek. A Plitvicei-tavak (horvátul Plitvička jezera) Horvátországban található tórendszer. Csoportunk megnézte a 16 tóból álló tórendszert, amely egy völgyben terül el, a Dinári-hegység hegyei között.

Nagyon jó érezte magát a csoport. Mindent megnéztek, ami ebbe a szűkös időbe belefért. 2-án este 5 kor indultak hazafelé, és bár mindenki nagyon jól érezte magát, de azért egy kicsit fáradtak is voltak, hiszen hajnal 1 óra körül

érkeztek Szekszárdra. A jó hangulatról a képek tanúskodnak. Fotó: Jankó Péter Dávid Józsefné megyei titkár


3 5

közö ss égi

tér

A turizmus világnapját ünnepeltük Pécsen

A turizmus világnapja 2016 programsorozat keretén belül a Pécs főterén megrendezett kitelepülésen Grabecz Gábor megyei elnök képviselte a SINOSZ Baranya Megyei Szervezetét. Rajtunk kívül a Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Egyesülete és a Vakok és Gyengénlátók Baranya Megyei Egyesülete képviseltette magát, akik szóróanyagokkal, információkkal látták el az érdeklődőket. A városnéző séta Bartáné Szilágyi Zsuzsanna idegenvezető és Bertus Edit jelnyelvi tolmács segítségével, az Irány Pécs Nonprofit Kft. szervezésében, a többi program a Pécsi Püspökség és az Állatkert szervezésében zajlott. Mivel a programok az akadálymentesség jegyében valósultak meg, az összes helyen jelnyelvi tolmács vagy kommunikációs segítő állt az érintettek rendelkezésére.

Karl Jánosné jelnyelvi tolmács az állatkertben, Sturm Melitta kommunikációs segítő pedig a székesegyházban várta a hallássérülteket. Örömünket, hogy ezen a napon az események terén a fogyatékossággal élőkre fókuszált a város, a csodálatos nyárutó csak fokozta, ami nagymértékben kedvezett a kültéri programoknak is. Talán csak az okozott egy kis csalódást, hogy a szervezők figyelmen kívül hagyták azt a tényt, hogy egy időben csak egy helyen tudunk megjelenni, ezért egy programot részesíthettünk előnyben, hiszen az összes program szinte percre pontosan ugyanabban az időben kezdődött, egymástól igencsak távoli helyszíneken. Szívesen éltünk volna e – számunkra ritkán adódó – lehetőségekkel valamennyi programon!

Csak remélni tudjuk, hogy a remek kezdeményezés nemcsak egyszeri alkalom, hanem hagyományteremtő volt, így a jövő évben is élvezhetjük ezt a programsorozatot, amelynek most lelkes résztvevői lehettünk! Köszönjük, hogy újra a hallássérültekre (is) irányult a figyelem!


s port

3 6

3. Hallássérültek Atlétikai Világbajnoksága eredményei 2016. június 25 – július 3. között Hallássé­ rültek Atlétikai Világbajnokságát rendeztek Bulgáriában, Stara Zagorában, ahol három magyar versenyző vett részt. Mihály Réka a 800 m és 1500 m számban futott, és mindkét számban 6. helyet szerzett, saját egyéni csúcsát is megdöntve (1500 méteren 16 mp-et, 800 méteren 5 mp-et javított). Bojtor László a maratonfutásban 10. lett, Horváth László pedig a magasugrásban 6. helyet szerzett. Gratulálunk az atlétáknak az eredményhez! Eredmények 800 m – Nők 1. 022 TSIARENTSYEVA Alena 1982 BLR 2:11.84 CR 2. 169 ABUBIAKIROVA Iuliia 1996 RUS 2:11.96 3. 019 KOZICH Halina 1990 BLR 2:15.26 4. 186 GUROVA Evgeniia 1987 RUS 2:16.54 5. 249 LANDINA Viktoriia 1991 UKR 2:20.90 6. 063 MIHALY Reka 1996 HUN 2:22.80
 7. 086 OKADA Mio 1997 JPN 2:23.16 8. 119 MATIKO Rebecca 1996 KEN 2:30.22 1500 m – Nők 1. 205 SOLODOVA Diana 1997 RUS 4:36.45 2. 180 EROFEEVA Nelli 1983 RUS 4:40.36 3. 019 KOZICH Halina 1990 BLR 4:44.95 4. 257 SYDORENKO Anastasiia 1994 UKR 4:49.15 5. 186 GUROVA Evgeniia 1987 RUS 4:57.30 6. 063 MIHALY Reka 1998 HUN 5:04.42 7. 086 OKADA Mio 1997 JPN 5:05.11

Bojtor László

Mihály Réka

Maraton – Férfiak 1. 24 YOSHIDA Toshiyuki 1987 JPN 2:47:04 2. 10 RIBEIRO Marcelo 1992 BRA 2:56:38 3. 13 MARTINEZ Rafael 1981 ESP 2:58:02 4. 22 RODRIGUES Rui 1982 POR 3:02:38 5. 11 FERRI VILLALBA Marcial 1975 ESP 3:08:23 6. 18 KARAKULAH Onder 1979 TUR 3:13:07 7. 6 VELLA George 1980 MLT 3:23:39 8. 21 HELCEL Richard 1972 CZE 3:32:10 9. 17 DUMALIN Nico 1967 BEL 3:37:09 10. 9 BOJTOR Laszlo 1988 HUN 3:52:21 – 1 KASSENOV Bakhtiyar 1984 KAZ DNF – 10 NANIWE Gilles 1973 BEL DNF – 15 STANOVSKÝ Michal 1993 CZE DNF – 2 KIPTUM Daniel 1974 KEN DNS – 3 NJERU David 1972 KEN DNS – 19 TOROITICH Peter 1982 KEN DNS – 23 CHERONO Simon 1989 KEN DNS

Magasugrás – Férfiak 1. 181 FEDORENKOV Denis 1996 RUS 211 CR 2. 017 HRALKO Raman 1992 BLR 205 3. 190 KHILENKO Konstantin 1995 RUS 205 4. 079 MAEJIMA Hiroyuki 1988 JPN 193 5. 166 ZIOLKOWSKI Maciej 1997 POL 193 6. 062 HORVATH Laszlo 1992 HUN 185 6. 096 TAKAI Kazuhiro 1997 JPN 185 8. 069 SIDHU Gursimran 1997 IND 180 9. 104 ABAKANOV Rustem 1985 KAZ 180 10. 042 CANO GARCIA Salvador 1987 ESP 175 – 039 NOSEK Jakub 1989 CZE NM

A világbajnokság összes eredménye itt található: http://wdac2016-bg.com/ Forrás: www.hdsf.hu


3 7

s p ort

Nem jutottunk ki a siketlimpiára… Magyarország–Írország 0–2

Nem jutottunk ki a siketlimpiára… Magyarország-Irország 0-2 (Watson 11-esből 35 és Young 71) 2016. Október 15-én a Lantos Mihály sporttelepen, szép számú közönség előtt nem sikerült győzni, mi több, fájdalmas vereséget szenvedtünk a jobb erőkből álló írektől. A magyar válogatottat mintha sújtaná az átok és a balszerencse, a mostani sorsdöntő mérkőzés előtt is sorra dőltek ki a kulcsemberek sérülések, eltiltások és munkahelyi elfoglaltságok miatt. Sajnos a mieink a mérkőzésen nem tudták azt nyújtani, amit valójában tudtak, rosszkor jött a véleményes 11-es, amit az írek be is lőttek. Csak a 2. félidőre bátorodtak fel a mieink, ekkor lett kellőképpen agresszív az együttesünk, ugyanakkor újabb sérülések miatt kellett cserélnünk, a végeredmény 0-2 lett az írek javára.

Ezennel ők csoportelsőként jutottak tovább a jövő évi siketlimpiára, miként a csoportmásodik angolok is több szerzett pontjuknak köszönhetően.

Nekünk marad a kesergés és a remény: a jelenlegi négy 21 év alatti fiatalra építhetjük a jövő csapatát! Forrás: Magyar Hallássérültek Labdarúgó Válogatottjának FB oldala


h itél et

3 8

„…az Isten az, aki ébreszti bennetek az akarást és a cselekvést is az ő tetszésének megfelelően.” Filippi 2:13.

Jöjj, népek Megváltója! Így kér a föld lakója, Jöjj, lelkünk drága fénye, Szívünk édes reménye! Jöjj Te, az égnek szentje Az Atya egy felkentje, Jessének bimbós ága, Szűz testének virága 2016. november 27-e Advent első vasárnapja. Minden Krisztusban hívő ember Karácsonyra készülődik. Négy vasárnap előzi meg Karácsony Szent ünnepét! A messiás Jézus Krisztus, az Úr Isten nevében jön. Az Újszövetségben olvashatjuk, hogy Isten szabadító eljövetele Jézus Krisztus megszületésével történt meg. Beteljesedett Isten ígérete, eljött Isten Fia, a Szabadító. Istentiszteleteinknek ez ad célt és minden Krisztusban hívőnek reménységet.

Te érkezel Atyádtól Mennybéli palotádból, Hogy itt megvívj miértünk, És légy mi pajzsunk, vértünk. Ím, készen vár a jászol, A szív többé nem gyászol, Az éjszaka világos, Az ösvény barátságos. Ó, szállj közénk, Királyunk! Íme, eléd kiállunk: A sötétség elmúljon, A hit fénye felgyúljon! (Luther Márton)

Az őskeresztyének, Jézus Krisztus második eljövetelével azonosították az Úr napját. Helyes dolog, ha az Úr napján, mi is Jézus második Eljövetelével foglalkozunk, és nem hanyagoljuk el lelki tápláltatásunkat. A Biblia olvasása lelkünk táplálásának legszentebb és legcsodálatosabb eszköze. Áldott Adventet kívánok, szeretettel! Jakab Miklósné


3 9 35 éves, szegedi siket fiatalember komoly kapcsolat céljából várja hasonló, jelnyelvet ismerő lány jelentkezését, 28-36 éves korig. Vidám természetem van. Ápolt vagyok, jószívű, rendes. Szeretnék tartozni valakihez és vágyom gyerekre. SMS: 06-70/ 566-44-82 E-mail: kovbalazs2009@freemail.hu 179/60/63 éves, hallókészülékkel jól halló és telefonálni tudó özvegy férfi megismerkedne hasonló tulajdonságú, korban hozzáillő, őszinte nővel. Szigetszentmiklóson lakom. Jelige: „Bizalom” Tel: 06-20/ 374-69-00 52 éves, 173cm, barna hajú, szemüveget viselő, hallókészülékkel tökéletesen halló férfi keresi hasonlóan jól beszélő és hallókészülékkel jól halló társát. Szociális gondozó, ápoló és gyógy­‑ masszőr. Hobbim a kerékpározás. 35-53 év közötti hölgyek jelentkezését várom, gyerek nem akadály. Tel: 06-30/ 846-78-24 28 éves, hallássérült fiatalember vagyok. Szeretnék megismerkedni 25-28 éves siket vagy nagyothalló lánnyal. Nem iszom, nem dohányzom. Jelige: „GYÁL” Nagy Zoltán vagyok, Nyíregyházán lakom, egyedülálló és 38 éves vagyok. Sajnos születéskor kaptam egy agyvérzést, amitől megsérült a beszédközpont, ezért vagyok beszédhibás, de meg lehet érteni, amit mondok. Keresek korban hozzám illő társat, csak nyíregyházi legyen. E-mail: nagyzolika@index.hu Intelligens, normális, aranyszívű, kedves, vicces pasi vagyok, aki nagy állat- és természetbarát. Szeretek olvasni, rajzolni, kirándulni, lovagolni, íjászkodni. Ezen kívül családcentrikusnak tartom magam, nagyon házias vagyok. Őszinte, hűséges és odaadó vagyok. A többit később! E-mail: kelemenxjanek@hotmail.com Szeretnék megismerkedni hallássérült lánnyal. E-mail: sandor.sandor1975@gmail.com Szeretnék megismerkedni nagyothalló, hallókészüléket viselő hölggyel. Szintén hallókészüléket viselő vagyok. 37 éves vagyok. Székesfehérváron élek, és itt is dolgozom. Magasságom 172cm, súlyom 65kg, szemem kék, hajam rövid, barna. ALAPVETŐEN VIDÁM, OPTIMISTA VAGYOK. Hobbijaim: kirándulás, séta, bicaj, számítógép, film, főzés. Szeretnék korban hozzám illő lányt találni, gyermek nem akadály. Skype: marci.marci67 E-mail: bandula377@gmail.com 54 éves, nagyothalló fiatalember vagyok. Szeretnék megismerkedni korban hozzám illő, nagyothalló lánnyal vagy elvált asszonnyal. Szolnok és Pest megyeiek előnyben. Jelige: „TAVASZ” Cím: Tóth Sándor 5130 Jászapáti, Akácfa u.2. Budapesten élő és dolgozó, káros szenvedélyektől mentes 30 éves fiatalember vagyok. Társkeresés céljából megismerkednék 20-35 év közötti nagyothalló vagy siket lányokkal, csak Budapesten lakókkal. E-mail: jozsvard@citromail.hu Jelige: Remélem, egymásra találunk! 40 éves, egyedül élő, csinos, elvált nő vagyok. Keresem siket társamat, Bács megyében élek. SMS: 06-20/ 340-80-27 „A lányok angyalok, a lányok angyalok, a férfiak meg mind ördögök. De minden angyal azt várja, hogy elvigye az ördög.” Én is egy angyalt keresek, 42 éves vagyok, káros szenvedélyeim nincsenek, CI-mal jól hallok, jelnyelvet sajnos nem beszélem. Borsod megyében élek. E-mail: Unalom3@gmail.com Tel: 06-31/ 318-36-37 150/55/65 éves siket nő keres komoly társat 60-65 éves kor közötti férfi személyében. SMS: 06-70/ 516-27-63 175/42 éves, Borsod megyei hallássérült fiú vagyok, keresem társamat 35 körüli hölgy személyében. Káros szenvedélyektől mentes vagyok. Egy gyermek nem akadály. Hajdú, Szabolcs, Borsod megyékből várom a hölgyet. SMS: 06-20/ 617-11-10 E-mail: zala444@citromail.hu

t á rs kereső

168/66 éves, özvegy, rokkantnyugdíjas asszony vagyok. Szeretnék megismerkedni Hajdú-Bihar- vagy Szabolcs-Szat­ már-Bereg megyei környéki, 65-70 éves férfival. Jelige: „LÉTAVÉRTES”

55 éves, fiatalos nagyothalló nő vagyok. Keresem hozzám illő, nagyothalló, komoly, intelligens társamat. Budapest-Komárom megyeiek előnyben. Mobil: 06-70/ 238-26-37

165/50kg/37 éves hallássérült fiatalember vagyok, Vereben (Fejér megyében) lakom. Keresem nagyothalló vagy siket hölgy személyében társamat kapcsolat céljából, 25-35 éves korig. SMS: 06-30/ 616-75-94

175/85/56 éves, hallássérült elvált férfiként keresem hozzám illő élettársamat, 50-56 éves korig csinos hölgy személyében. SMS: 06-30/ 243-73-02

39 éves, csávolyi siket férfi vagyok. Komoly kapcsolat céljából várom hasonló, jelnyelvet ismerő siket vagy nagyothalló lány jelentkezését, 30-38 éves korig. Jelige: „Várom a párom” SMS: 06-20/ 507-05-11 - csak az esti órákban 30 éves, hallássérült, budapesti fiú vagyok. Káros szenvedélyektől mentes, egyedül élek és várom az SMS-t hasonló sorsú lányoktól. Jelige: „Együtt szép az élet” SMS: 06-30/ 517-01-35 161cm/47 éves, jól beszélő siket fiatalember vagyok. Szeretnék megismerkedni hozzám illő lánnyal, 43-45 éves korig. Budapest és környékiek előnyben. Fényképes levelet várok. Jelige: „Fogd a kezem és ne engedd el!” Szeretnélek mihamarabb megismerni. 42 éves, jóképű, független siket fiatalember vagyok. Találjuk meg a boldogságot együtt! Gyermek nem akadály. SMS: 06-30/ 652-53-50 Középkorú, káros szenvedélyektől mentes, önhibáján kívül elvált, vidéken élő nagyothalló férfi keresi társát, megbízható, becsületes, jelelni tudó hölgy személyében, 35-40 éves korig, egy gyermek nem akadály. Jelige: „rózsaszál”

46 éves, egyedülálló, nyugdíjas, dolgozó nő vagyok Komárom megyéből. Keresem társamat, aki nem dohányzik, kölcsönös szimpátia esetén idővel összeköltözhetünk. Jelige: „Várom a párom” SMS: 06-70/ 367-25-11 37 éves hallássérült fiatalember vagyok. Szeretnék megismerkedni egy őszinte, kedves lánnyal. Jelige: „Boldogság” E-mail: darling14@citromail.hu 180/83/38 éves hallássérült egyedülálló férfi szeretne megismerkedni egy kedves, vidámságot kedvelő független romantikus, káros szenvedélyektől mentes hölggyel, 23-35 éves korig. Egy gyerek nem akadály. Jelige: „Szép az élet” 172/70/38 éves egészségügyi dolgozó vagyok. Független, gyermektelen, jól beszélő, korban hozzám illő, hallássérült lányt keresek, aki Budapesten hozzám költözne kölcsönös szimpátia esetén. Legyen nem dohányzó; a hűség, a bizalom és a megbecsülés jellemezze, csak komoly kapcsolatot keresek. E-mail: bobi002@citromail.hu Tel: 06-20/ 452-75-79 Jelige: „ketten az úton”

Szabolcs megyei városban élő, káros szenvedélyektől mentes siket fiatalember keresi megértő, türelmes, nem dohányzó társát siket, jelelni tudó hölgy személyében, 35-40 éves korig. Jelige: „szerelem”

27 éves nagyothalló fiú vagyok. Nem dohányzom, nem iszom, saját vidéki házam van. Független, komoly gondolkodású, jó kedvű, megbízható hallássérült lányt keresek. Jelige: „Ilyen az élet” SMS: 06-30/ 940-28-97 E-mail: podolszkij@gmail.com

Mátészalkán élő siket férfi keresi társát komoly kapcsolatra. Házias, csendes siket hölgy levelét várja, 38-44 éves között. Fontos a becsület és a megértés. Jelige: „fehér galamb”

35 éves, 173/55 vagyok, nem iszom, szeretnék megismerkedni hasonló korú lánnyal. Nagyon várom, hogy írj SMS-t: 06-30/ 616-75-94 Jelige: „Várok rád ”

176/76/57 éves, szívbeteg, félig nagyothalló, félig siket, csendes, rokkantnyugdíjas elvált férfi vagyok. Szájról olvasni tudok és ismerem a jelbeszédet. Káros szenvedélyem a dohányzás. Főzni és takarítani tudok. Szeretem a tisztaságot. Hasonló adottságú, vagyis hozzám hasonló, illő nagyothalló vagy siket hölgyet, elvált, gyermektelen vagy gyermekét egyedül nevelő élettársat keresek 50 éves kortól. Később házasság is szóba jöhet. Csak SMS: 06-30/ 312-29-07

190/88/30 éves vagyok, káros szenvedélyektől mentes. Komoly kapcsolat reményében ismerkednék egy kedves, aranyos lánnyal, aki egy megbízható, hűséges férfira vágyik, úgy 25-35 korig. Ha lehet, Szabolcs és Hajdú megyéből. SMS: 06-70/ 626-88-38 Jelige: „Komoly kapcsolat reménye”

Tamás vagyok, 41 éves, 60kg, siket, egyedülálló, jóképű fiú. Nagyon komoly kapcsolat céljából keresem a párom 35-40 év közötti hölgy személyében. Jelige: „Boldogság” 38 éves, nem dohányzó, szeszes italt nem fogyasztó férfi vagyok. Aktívan sportolok, viszont pszichés betegséggel küszködöm. 22 éves, nagyothalló, jól beszélő, sokat csalódott, káros szenvedélyektől mentes, pécsi roma fiú 22-27 év közötti őszinte megértő lányt keres alkalmi kapcsolatra. Külső nem számít. Jelige: „fogd a kezem és ne engedd el” SMS: 06-30/ 423-18-53 E-mail: szerelmes1990@citromail.hu 1978-ban hallássérülten született, Békés megyében lakó, Péter­ kó nevű, dolgozó nyugdíjas, nagyon jól beszélő férfiként keresem a hozzám illő lányt további napjaim unalmának elűzésére és az édes élet megfűszerezésére… Alkoholt, füstölni valót megvetem, nehezen tűröm. Viszont a természetet imádom… Ha felkeltettem az érdeklődést, írj mailt! Címem: unalom@freemail.hu Zoli, a legkisebb fiú vagyok. Negyvenes, barna, bajuszos, örök vidám, jólelkű. Minden érdekel. Az, hogy siket vagyok, nem zavar, kézzel-lábbal is beszélek. Jelige: „Mindenképpen megtalállak szerelmem” Elvált, 52 éves, siket férfi vagyok, keresek Szabolcs-SzatmárBereg megyéből elvált, siket nőt, 40-50 éves korig, akinek szíve fontosabb, nem a külső. Egy gyermek nem akadály. Jelige: „Rossz egyedül” SMS: 06-70/ 676-33-03

37 éves, egyedülálló hallássérült fiatalember vagyok, sajnos elvált. Apukámmal élek, Budapesten lakom. Szeretnék megismerkedni hozzám illő siket vagy nagyothalló lánnyal. SMS: 06-20/ 338-19-73

65 éves siket nő vagyok. Keresem jelelni tudó férfitársam, 70 éves korig. Jelige: „Sosem késő” E-mail: sz.marietta80@freemail.hu

50 éves, 178/95, hallássérült szolnoki férfi vagyok. Megismer­ kednék hasonló korú hölggyel, aki megbízható, becsületes partnerre vágyik. Hobbim a kertészkedés. SMS: 06-30/ 844-53-78

36 éves, nagyothalló, jól beszélő pécsi fiú vagyok. Szeretnék megismerkedni hasonló lánnyal. Fényképes levelet várok. Jelige: „Nem jó egyedül” SMS: 06-30/ 670-15-56

35 éves, budapesti hallássérült fiú keresi 30-35 éves, gyermektelen társát komoly kapcsolat céljából. Budapest és Pest megye környéki hölgy előnyben. Jelige: „Misi-35”

50 éves, elvált, hallássérült, jól beszélő férfi keresi megbízható társát. Jelige: „Holdfény” SMS: 06-20/ 961-68-09

Tájékoztatjuk kedves Tagjainkat, hogy a HASÉ magazin Társkereső rovatába ingyenesen küldhetnek be hirdetést. Azonos szövegű hirdetést csak három egymást követő lapszámban jelentetünk meg, a hirdetési felület korlátozott terjedelme miatt. Megértésüket köszönjük! Bővebb információ: Molnár Aurélia, SINOSZ titkárság. Tel: 06-1-351-0434 / 19 mellék. E-mail: info@sinosz.hu

37 éves siket férfi vagyok, keresek egy vidám, jó kedélyű, megértő hallássérült hölgyet, 25-42 éves korig komoly kapcsolatra. Gyerek nem akadály. SMS: 06-30/ 346- 99-74 E-mail: halmicsatolo@hotmail.com 47 éves, várpalotai nagyothalló férfi vagyok. Továbbra is keresem jó természetű, nem dohányzó hölgy társaságát Veszp­ rémből, Várpalotáról, Székesfehérvárról vagy Buda­­pest­ről. SMS: 06-30/ 753-41-76 37 éves hallássérült fiatalember vagyok, vidéken élek, hobbim a kertészkedés. Ismerkednék hasonló korú és érdeklődésű lánnyal. Jelige: „KAPCSOLAT” E-mail: toroklaci16@freemail.hu SMS: 06-20/ 439-58-25 30 éves nagyothalló fiatalember 22-30 éves korú nagyothalló hölgyet keres komoly kapcsolat céljából. SMS: 06-30/ 373-84-85 165/61 éves hallássérült nő megismerkedne korban hozzáillő, hallássérült, nőtlen vagy elvált, komoly gondolkodású hallássérült férfival. Jelige: „Hűség egymásért” SMS: 06-30/ 820-21-14 55 éves, elvált, hallássérült, Békés megyei, dohányzó, egyedül élő férfi keres 50 év körüli hallássérült hölgyet (Békés-, HajdúBihar-, Szolnok megyéből). Jelige: „Őszi Nárcisz” SMS: 06-30/ 845-12-00 Dorogi srác vagyok. Komoly kapcsolat céljából keresem társam, 22-37 éves korig. Jelige: „Igazság és szívből” 36 éves, elvált siket férfi vagyok. Szeretnék komoly és normális kapcsolatot 22-42 éves kor közötti siket vagy nagyothalló nővel vagy elvált asszonnyal. E-mail: suzukijola@hotmail.com SMS: 06-30/ 346-99-74 43 éves, jó megjelenésű, elvált, egyedülálló, káros szenvedélyektől mentes siket férfi vagyok. Kelebiában lakom. Keresek komoly kapcsolat céljából társat 30-36 éves kor közötti nő személyében. SMS: 06-30/ 213-33-86

Kedves Olvasóink, Tagjaink, akik rendelkeznek internet hozzáféréssel, a SINOSZ honlapjának Társkereső oldalán továbbra is ingyenesen, egyszerűen hirdethetnek. Megújult honlapunkon fényképes hirdetésre is van lehetőség! További tudnivalók ( jelnyelven is), ill. hirdetés feladása: sinosz.hu/tarskereso


Példaképeink 2016-ban

Agócs Levente

Pál Zsolt Gyula

Kalamár Laura

Diósi Annamária

Kajtár Dóra

Eördögh Máté

Bacsa Dávid

Pócza Barbara

Cseh Aletta

Hegyháti Réka

Profile for SINOSZ

HASÉ 2016 novemberi száma  

HASÉ 2016 novemberi száma  

Profile for sinosz-3
Advertisement