__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Ké z

képes vag y o kr

ázat péld a k pály ép á!”

vil

ei

munka

6

12

is én

kvő megol e f d en

udo , a „T m, hog e y Ím

a ok ás

hallássérültek • alapítva 1892

CXXV. évfolyam • 2016. december

an áb ág

A SIKETEK ÉS NAGYOTHALLÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 2016-BAN IS

„TERET ADOTT A KÖZÖSSÉGNEK”.

!

Vég re

21

g ilá

Kere kv

28

a ab

i Kolbászfes

z

n álo tiv

Tag jaink a

Cs

32

zet 60 éve sj rve e z

ma ileu ub

A Vác Hely iS

OB ere dm ogó f l a

yei én

Rab lóh

NK!

óra

– érzékeny ít

ő

ÁLDOTT KARÁCSONYT ÉS SIKERES ÚJ ÉVET KÍVÁNU

15

az e-vonatje itt

gy

37


e lnök i

kö szö ntő

2

Kedves barátaim, sorstársaim, kedves Olvasók! 2016, mint mindig, igen mozgalmas év volt mindannyiunk számára. Ahogy haladunk előre az időben, mindannyian abban reménykedünk, hogy a következő év nyugodtabb lesz, több sikert hoz és egyben kevesebb kudarcot. Mindannyian teszünk különböző fogadalmat az év elején, kitűzünk magunknak különböző célokat és azokat igyekszünk is megvalósítani. A SINOSZ számára 2016 tipikusan ilyen év volt. Legnagyobb kihívásunk a KONTAKT online videós jelnyelvi tolmácsszolgáltatás fenntartása volt. A rendszer kiépült, és azon dolgozunk, hogy minél tökéletesebben működjön – sajnos ez nem mindig sikerült. Ennek ellenére a hívások száma stabilan olyan magas maradt, ha ezeket összeadjuk, akkor elmondhatjuk: a KONTAKT végezte el a legnagyobb számú jelnyelvi tolmácsolást a siket, nagyothalló és siketvak emberek számára – online. Akinek esetleg kellemetlenséget okoztunk egy-egy megszakadt hívással vagy leállással – attól ezúton is elnézést kérek, de egy biztos: munkatársaim mindent megtettek azért, hogy helytálljunk. A másik nagy kihívás a 2017 novemberében sorra kerülő 3. WFD (Siketek Világszövetsége) Nemzetközi Konferencia és az ezt követő SINOSZ 110 éves jubileum megszervezése jelenti. Napi szinten

kell hatalmas munkát befektetnünk a szervezésbe, amelynek eredményét csak jövőre fogjuk látni – addig is köszönjük mindenki bizalmát és támogatását! Önkéntesekre is számítunk, kérek mindenkit, figyeljétek majd a HASÉ következő számait, ahol ezzel kapcsolatban teszünk közzé felhívásokat. A SINOSZ taglétszáma mindeközben már a 15 ezres létszámot súrolja alulról – köszönet a bizalomért az új tagjainknak! Rendkívül szigorú és következetes, több szintből álló tagfelvételi eljárással rendelkezünk, amely gyakorlatilag ellehetetleníti a téves tagfelvételt. A növekedés ennek fényében még inkább tiszteletre méltó. Az időközben felmerült javaslatok hatására nemrég a SINOSZ Országos Küldöttközgyűlése úgy döntött, hogy a harminc napnál nem régebbi audiogram helyett a fogyatékossági támogatás meglétét is elfogadjuk a jelentkezések során – remélem így egyszerűbbé válik sokak számára a közösségünkhöz tartozás. Ugyanezen az Országos Küldöttköz­ gyűlésen a küldöttek úgy döntöttek, hogy egyszeri alkalommal az országos vezetőség (Országos Elnökség, Országos Felügyelő Bizottság és Országos Fegyelmi Bizottság) mandátumát 8 hónappal, 2017. december 6-ig meghosszabbítja. Ezzel

ugyanaz az országos vezetőség fejezi be a nagy szervezési munkálatokat (WFD konferencia és SINOSZ jubileum), amelyik azt elkezdte, így a következő országos vezetőség nyakába nem szakad semmilyen plusz munka, továbbá ezentúl az országos tisztújítás külön időpontban lesz, mint az éves rendes Országos Küldöttközgyűlés, hatékonyabbá és átláthatóbbá téve ezzel a folyamatot. Ahogy korábban, úgy ebben az évben is a SINOSZ a siket és nagyothalló emberekért dolgozik nap, mint nap, kérdez, tájékoztat, programot szervez, érdekeket képvisel, jogszabályokért lobbizik, jogszabályokat véleményez, ha kell, kritizál, és egyben a jogszabályok mindennapi gyakorlatba átültetését szorgalmazza. Ezt a bizalmat szeretném személyesen is megköszönni Önöknek, kedves tagjaink, és egyben jelezni, jövőre sem emeljük tagdíjunkat, így bízom abban, ismét megtisztelitek bizalmatokkal a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségét. Ennek reményében kívánok mindannyiunknak meghitt, örömökben gazdag, kellemes karácsonyi ünnepeket és egyben sikeres, eredményes újévet! dr. Kósa Ádám országos elnök

Hallássérültek A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének havi lapja • CXXV. évfolyam • december • ISSN 0237-3271 • Felelős kiadó Ormódi Róbert, igazgató • Kiadja a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége, 1068 Budapest, Benczúr utca 21., szerkesztoseg@sinosz.hu, www.sinosz.hu • Felelős szerkesztő Györgyjakab Zsuzsa • Korrektor Jámbor Andrea • Lapterv és tördelés Tábori Tamara, Grafikus Operátor Centrum Kft., www.gocpont.hu • Nyomda Print City Europe Zrt., www.printcityeurope.hu • Felelős vezető Nagy Bernadett • Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Hírlap Terjesztési Központ, Postacím: 1900 Budapest • Előfizethető az ország bármely postáján, a hírlapot kézbesítőknél, www.posta.hu WEBSHOP-ban (https://eshop.posta.hu/storefront/), valamint megrendelhető e-mail-en: hirlapelofizetes@posta.hu, levélben a MP Zrt. 1900 Budapest címen és telefonon: 06-1-767-8262 • Előfizetési díj egy évre 2400 Ft, fél évre 1320 Ft, egy szám ára 250 Ft • Példányszám 1600 db • A beküldött kéziratokért és fényképekért felelősséget nem vállalunk, azokat nem őrizzük meg és nem küldjük vissza. Fenntartjuk a jogot a kéziratok olvasószerkesztett formában való közlésére. • Lapzárta minden hónap 17-én.


3

kitekintő

betekintő

iránytű közösségi tér

sport

4

t a r t alom

Jelnyelvi tolmácsolás nélkül csend lett az Európai Parlamentben

5 Akadálymentesen láttuk a Lúdas Matyit az Urániában 6 Kézenfekvő megoldások a munka világában 8  „Csak annyi, hogy dolgozni szeretnék” – álláskeresés – hallássérült szemmel 10 Fogyatékossággal élők nemzetközi napja Magyarországon 12 Íme, a „Tudom, hogy én is képes vagyok rá!” pályázat példaképei 15 Végre itt az e-vonatjegy! 16 Országos elnökségi ülés – 2016. október 22. 19 Közérdekű

21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32 34 35 36

Kerek világ – érzékenyítő óra Érzékenyítő program a gimnazistákkal Esélyegyenlőségi előadás, TÉMA-program volt Szombathelyen A jelnyelv napja Egerben „Az ÉN Világom”– beszélgetés Hódmezővásárhelyen Nyugdíjas Klub volt Szombathelyen Puskaporos a levegő… Tagjaink a Csabai Kolbászfesztiválon Tűzoltóság látogatása és előadás A tűz és annak melege A Vác Helyi Szervezet 60 éves jubileuma: „Kicsi a bors, de erős” Mikulás est Szenvedélyünk az egészség Okoseszközök a gyakorlatban programsorozat záró akkordja

37 MHSSZ X. Rablóhal fogó OB

38 Hitélet 39 Társkereső


kite k i ntő

4

Jelnyelvi tolmácsolás nélkül csend lett az Európai Parlamentben

Az Európai Parlament (EP) 2016. november 23-án vitát tartott a jelnyelvekről és a szakképzett jelnyelvi tolmácsolásról. A vitában az Európai Néppárt nevében dr. Kósa Ádám európai parlamenti képviselő szólalt fel, aki az EP siket képviselőjeként nagy örömmel üdvözölte, hogy az EP Strasbourgban megszavazza a jelnyelvekről szóló állásfoglalást. „Komoly tárgyalásokon vagyunk túl, sokat küzdöttem azért, hogy ez valósággá váljon!” A plenáris ülésen éjszakába nyúló vita zajlott le. Kósa Ádám elmondta, hogy jelnyelvi tolmácsolás nem segítség, hanem alapvető emberi jog, hiszen a jelnyelvet használó embernek ez az anyanyelve. A tolmácsolás teszi lehetővé, hogy a siketek vagy siketvakok önálló életet élhessenek és teljes körű és egyenlő módon részt vehessenek a társadalom életében. Egy érdekes esemény törte meg a vitát: Kósa Ádám hozzászólása közben leállította a jelnyelvi tolmácsot, így az ülésteremben csend lett, csak a felszólaló jelelt tovább. A magyar jelnyelvet nem ismerő politikusok tolmács nélkül nem érthették, mit mond Kósa Ádám. Döbbenten hallgattak. Ezzel mutatta be nekik, hogy ha nincs tolmács, akkor nincs hang sem, hiszen a beszédet az EU többi nyelvére sem tudják lefordítani a tolmácsfülkében dolgozók. Jelnyelvi tolmács nélkül tehát egyetlen siket, jelnyelvhasználó nagyothalló vagy siketvak személy sem tud részt venni a politikai életben. Márpedig a siketeknek joguk van a politikai részvételre. Ezért van szükség

arra is, hogy például a választások, a nyilvános konzultációk és egyéb események során is szakképzett jelnyelvi tolmácsok dolgozzanak. Kósa Ádám beszédében arra kérte az Európai Bizottságot, hogy maradéktalanul hajtsa végre az INSIGN európai kísérleti projektet, amelynek célja a siket és nagyothalló emberek és az uniós intézmények közti kommunikáció javítása. A Kósa Ádám által kezdeményezett és beindított INSIGN hasonló a magyar Kontakt-hoz, csak éppen az Európai Bizottság a projekt végeztével a szolgáltatást leállította, ami elfogadhatatlan. Kósa Ádám azt is kérte, hogy a Bizottság vizsgálja meg, a tagállamokban megvalósul-e a siket és siketvak gyermekek egyenlő esélyű hozzáférése az oktatáshoz.   Ha ugyanis az oktatás - foglalkoztatás - hozzáférés háromszög egyike eleme kiesik, akkor a siketek továbbra is hátrányos helyzetben maradnak - ebben játszik kulcsszerepet a tolmácsolás és az akadálymentes hozzáférés. A siket, siketvak és nagyothalló diákok és szüleik számára ezért már az iskoláskor előtti szolgáltatások vagy iskolai oktatás révén lehetőséget kell adni a környezetükben használt nemzeti vagy regionális jelnyelv megtanulására.   Az EP által végül hatalmas, ritkán látott többséggel elfogadott dokumentum kimondja, hogy a siket, siketvak és nagyothalló polgárok számára ugyanolyan tájékoztatást és kommunikációt kell biztosítani, mint amelyben egészséges társaik részesülnek. Ehhez fontos a jelnyelvi tolmácsolás, a feliratozás vagy a beszédfelismerő rendszerek használata. Továbbá az Európai Parlament állásfoglalása hangsúlyozza, hogy nagyon fontos a jelnyelvi tolmácsolás szakmai elismerése és a jelnyelvi tolmácsok képzése. Az elfogadott állásfoglalás a következő weblapon olvasható el magyar nyelven: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc. do?type=TA&reference=P8-TA-2016-0442&language=HU&ring =B8-2016-1230


5

betekintő

Akadálymentesen láttuk a Lúdas Matyit az Urániában Az Uránia Nemzeti Filmszínház 2016 szeptemberében, a SINOSZ szakmai partnerségével és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával indított Összhang projektje keretében magyar filmeket tűz műsorra magyar, speciális felirattal ellátva. Az akadálymentesítéssel és a kedvezményes árú jegyekkel a moziélmény hozzáférhetővé válik a siket és a nagyothalló nézők számára is. A vetítések után a nézők  jelnyelvi tolmács bevonásával beszélgethetnek az egyes filmek alkotóival. A filmekre minden alkalommal 20-20 darab tiszteletjegyet kapott a SINOSZ, amelyeket tagjainknak ajánlottunk fel. December 4-én családi programként egy 20 fős csoport – siket, nagyothalló és halló gyerekek és felnőttek közösen – vett részt a Lúdas Matyi című rajzfilm akadálymentes vetítésén. A mozizásra ezúttal a SINOSZ Vidám7 nyári táborában részt vevő gyerekeknek és családjaiknak nyílt lehetőségük, akik nagy örömmel fogadták a meghívást. A vetítésen vendégként jelen volt Henrik Irén operatőr, a film rendezőjének és egyik forgatókönyvírójának, Dargay Attilának az özvegye, akivel Buglya Zsófia, az Uránia programigazgatója beszélgetett a film után, jelnyelvi tolmács közreműködésével. A vendég arról mesélt, hogyan zajlott a film forgatása, ill. hogyan készültek a rajzok. Ez a vidám, gyönyörűen megrajzolt mese mindenkinek tetszett! Néhány nézői vélemény, visszajelzés a mozis élményekről: Egy siket apuka: „Szokatlan volt, hogy a felirat teljesen akadálymentesített volt, pl. ha beszél egy nem látható személy, akkor odaírták a nevét és dőlt betűvel írták ki.” Egy nagyothalló anyuka: „Jó érzés, hogy a zenéknél odaírják, hogy milyen zene, pl. Magyar Rapszódia. Ilyent még sose hallottam.” Hallássérült kisfia: „Új szavakat lehetett tanulni belőle.” Siket anyuka és gyerekei: „Élmény: lányomnak, aki halló, nagyon tetszett a mese (kép, hang egyaránt). Siket fiamnak is tetszett, hiszen jól meg voltak rajzolva a karakterek. Nekem is tetszett, bár nem a kedvenc mesém volt. Felirattal sokkal „tisztábban” értettem meg a mese történetét, mint eddig, bár nagyjából ismerem. Köszönöm a lehetőséget.” Halló anyuka és siket kislánya: „Köszönjük szépen a lehetőséget, hogy részt vehettünk a vetítésen. Nagy élmény volt. Dóri nagy élvezettel meséli mindenkinek a film jeleneteit. Még ma este is ez volt a téma. A filmen kívül a filmszínházat is csodálattal szemlélte, attól is el volt ragadtatva.”

AZ URÁNIA NEMZETI FILMSZÍNHÁZ BEMUTATJA

FELIRATTAL AKADÁLYMENTESÍTETT VETÍTÉSEK

SIKET ÉS NAGYOTHALLÓ NÉZŐK SZÁMÁRA 2016. SZEPTEMBER 25-TŐL

tengerzúgás CSATTANÁS NYIKORGÁS SZIRÉNÁZÁS NYÖGDÉCSELÉS KATTINTÁS puffanás SZÍVDOBOGÁS horkolás DÜBÖRGÉS sercegés suttog BREKEGÉS telefoncsörgés PUSKADÖRRENÉS ZAJ mennydörgés macskanyávogás SUHOGÁS csattanás

LÖVÉSEK csobogás

KÖHÖG

ÖSSZHANG

kiabálás SIKÍTÁS

FÉKCSIKORGÁS

tehénbőgés ÉNEKLÉS dúdolás SZUSZOG vonyítás csörömpöl SIKOLY NEVETÉS kutyaugatás SERCEG motorzúgás KOPOG huhogás propellerzúgás HALK LÉPTEK hajókürt robbanás hörgés FÉKCSIKORGÁS MADÁRCSICSERGÉS

TÁMOGATÓK:

zene magyar filmek magyar felirattal

SZAKMAI PARTNER:

www.urania-nf.hu facebook.com/UraniaBudapest

Az ÖSSZHANG idei utolsó vetítésére, a Szabó Magda regényéből készült Az ajtó című filmre a Szövetségünk budapesti szervezeteihez tartozó klubok tagjai kaptak meghívást. Köszönjük az Urániának e példa értékű kezdeményezés megvalósítását, és bízunk abban, hogy jövőre is folytatódhat a projekt, ill. egyre több moziban kerülnek majd műsorra a siket és nagyothalló nézők által is akadálymentesen elérhető filmek!


b etek i ntő

6

Kézenfekvő megoldások a munka világában Kézenfekvő megoldások a munka világában címmel november 15-én szakmai konferenciát és workshopokat tartottunk a budapesti Impact Hub-ban, ahol kézenfekvő megoldásokat mutattunk be a siket és nagyothalló személyek foglalkoztatása terén. Szándékkal választottunk egy külső és ilyen fiatalos helyszínt, ezzel is a nyitottságunkat szerettük volna jelezni és azt, hogy a siket és nagyothalló munkavállalók szeretnék magukat a külvilágban megmutatni, nem szeretnének „elbújni”. A résztvevőink között voltak a plenáris előadásokra felkért munkaadói partnereink – Szerencsejáték Zrt., Auchan Magyarország Kft., Flextronics International Kft. –, az EMMI képviselői, együttműködő szolgáltató partnereink, a workshopok jelnyelvet használó siket vezetői, valamint a siket és nagyothalló tagjaink, akiknek a SINOSZ különféle szolgáltatásokat nyújt, melyek közül az egyik legfontosabb a munkaerő-piaci szolgáltatás, Akadályugrás elnevezéssel. A SINOSZ számára fontos, hogy reflektorfénybe kerüljenek azon munkaadók, akik a for profit világból jönnek és büszkék arra, hogy a felelős foglalkoztatás vállalati kultúrájuk értékes eleme. A konferencián bemutatásra kerültek jó gyakorlataik a siket és nagyothalló személyek foglalkoztatása terén. Szerettünk volna számukra pozitív visszajelzést adni, de célunk volt természetesen az is, hogy a jelenlévő további munkáltatókat is motiváljuk a siket és nagyothalló személyek foglalkoztatására.

A KONFERENCIA PROGRAMJA 9.30–10.00 10.00–10.10

Regisztrácó Megnyitó

Szakmai előadások 10.10–10.30 „Megnyitó szakmai előadás” Előadó: dr. Kósa Ádám, SINOSZ, EP 10.30–10.50 „Egy csapat vagyunk!” Előadó: Mecséri Júlia, karitatív menedzser, Szerencsejáték Zrt. 10.50–11.10 „Az Auchan társadalmi felelősségvállalása a foglalkoztatás terén”   Előadó: Bócsi Rita, Foglalkoztatást támogató Humán erőforrás vezető, Auchan Magyarország Kft. 11.10–11.30 „Siket és nagyothalló fiatalok foglalkoztatásának gyakorlata és tapasztalatai a Flex-nél”   Előadó: Szépkúti László HR igazgató, Flextronics International Kft. 11.30–11.50 „Néhány apróság és nincs köztünk akadály”   Előadó: Hangya Dóra, munkaerő-piaci szolgáltatásvezető, SINOSZ Workshopok   I. 13.00–15.00 „Akadálymentesítési útmutató” Milyen a siket és nagyothalló személyek számára akadálymentes munkahely?   Moderátor: Vincze Tamás és dr. Tapolczai Gergely II. 13.00–15.00 „Ifjúság, mi újság?!” Beszélgetés a siket és nagyothalló fiatalok munkaerő-piaci lehetőségeiről Moderátor: Juhász Ferenc 15.30.–16.00 Workshopok tapasztalatainak megosztása – összegző áttekintés Az előadók és a bemutatott témák a konferencia honlapján részletesebben is megtekinthetők (www.akadalyugras. hu), a konferencia programját itt is közzétesszük. A délután folyamán magas részvétellel zajlott le két workshopunk Vincze Tamás, Laczka Zsanett és Juhász Ferenc vezetésével. Két kiemelt témával foglalkoztunk, az akadálymentes munkahelyi környezettel és a siket és nagyothalló

fiatalok pályaorientációjával, a munka világáról való elképzeléseikkel, terveikkel is. Jelnyelvi moderátorunk, Orbán Evelyn záró gondolatával egy fontos üzenetet deklarált: „Szeretnénk, ha minél több hallássérült azt mondaná, hogy az én munkahelyem befogadó, nyílt hozzáállású és toleráns, ahol nagyon jól érzem magam,


7

a munkatársaim kedvesek, segítőkészek és csapatszelleműek, ez motivál, feltölt engem, ezért szívesen járok dolgozni! Továbbá azt kívánjuk, hogy minél több cég társadalmi felelősségvállalás szerepet töltsön be, hogy mi is rendes adófizető állampolgárok legyünk, jogunk van a végzettségnek megfelelő álláshoz jutni és a normális fizetést kapni.” Hangya Dóra munkaerő-piaci szolgáltatásvezető, SINOSZ

betekintő


b etek i ntő

8

„Csak annyi, hogy dolgozni szeretnék”

álláskeresés – hallássérült szemmel A médiában mindig arról beszélnek, hogy Magyarország jól teljesít, a gazdaság növekszik, az álláskeresők száma csökken, de a fogyatékos álláskeresőkről soha nem beszélnek. Tehát ők nem számítanak? A következő cikksorozatunk első részében egy érintett hallássérült álláskereső személyes tapasztalatait osztjuk meg az olvasóinkkal, tanulságos és elgondolkoztató élethelyzetekről olvashatunk. A cikkben szándékkal nem nevezünk meg helyszíneket, cégeket, személyeket, mert a célunk egy jelenség feltárása, a probléma körbejárása. Rehabilitációs munkahelyek vidéken, sőt a megyei székhelyeken is korlátozott számban vannak, évközben nehezebb bejutni a várólista miatt. A védett munkahelyeken sok képzett hallássérült dolgozik, akinek szakmája vagy diplomája van, de mégis csak betanított munkára veszik fel őket. Kérdezem, hogy miért tanulnak és tanultak tovább, ha végül mégsem tudnak elhelyezkedni a szakmájukban a nyílt munkaerőpiacon? Ezért ez a tapasztalat nem jó példa azoknak, akik tanulnak. Sajnos nekem szoktak panaszkodni a nem megfelelő munkakörülményekre, az emberek hozzáállására és az eltérő munkabérekre, valamint az eltérő munkaidőkre. Van olyan hely, ahol teljesítménybér alapján kapnak fizetést, vagy van olyan hely ahol minimálbér alapján órabérben részesítik a munkavállalókat. Miért nem adnak lehetőséget az irodai munkavégzésre a diplomás hallássérülteknek a védett munkahelyeken? Utánajártam, az egyik védett munkahelyen azt válaszolták, hogy a közigazgatás területén csak az egészséges személyek dolgozhatnak, a fogyatékkal élő személyek csak a betanított, fizikai munkát kapják. Ez diszkriminációt jelent. Azt mondták nekem, hogy csak akkor van felvétel, amikor van pénz, most nem

tudnak felvenni. Előre megmondta az igazgató, hogy ha nincs e-mail, akkor azt jelenti, nincs felvétel. Csak egy helyen kaptam pozitív választ: egy civil szervezetnél irodai munkát szívesen adnának, ha lenne állami támogatás, az viszont csak az évvégén kiderül, hogy lesz-e pénz? Ha igen, akkor januártól tudnak alkalmazni, tehát kérték, hogy decemberben jöjjek vissza és érdeklődjek. A munkaerő közvetítő irodákban megkérdezik, hogy van-e rehabilitációs kártya. Tudniillik, hogy nem minden hallássérültnek van rehabilitációs kártyája és komplex minősítése. Ha van komplex minősítés, de más kategóriába van az egyén besorolva, akkor nincs meg a rehabilitációs kártyája. Akik rehabilitációs ellátást kapnak, azoknak van rehabilitációs kártyája. Akik rokkantsági ellátást kapnak, azoknak nincs. Vannak olyan hallássérültek, akiknek komplex minősítésük van, de pénzbeli ellátást nem kapnak, én is abba a csoportba tartozom. Vannak olyan hallássérültek, akiknek nincsen leszázalékolásuk, akkor őket is ugyanúgy kellene szolgálni, nekik segíteni a munkakeresésben. Miért mondanak minden hallássérült személyt megváltozott munkaképességűeknek? Nem minden hallássérültnek

van papírja. Sokan 8 órában és nyílt munkaerőpiacra szeretnének bekerülni. Több olyan hallássérült személyről tudok, akinek nincs semmilyen komplex minősítése és ellátása, nekik sikerült nyílt munkaerőpiacon munkahelyen elhelyezkedni. Sajnos a munka reményében előfordul, hogy a munkaerő közvetítő kéri a komplex minősítést, mert hátha kap rehabilitációs kártyát és munkát, de gyakorlatban nem így van. Sokszor ez sem segít a fenti problémák miatt. Az önéletrajzos beküldések is hátráltatják a hallássérültek munkába kerülését, mert az önéletrajzban sok információ alapján már a munkáltatók ki tudják szűrni, vagy ha az állásinterjúra meghívják, akkor ott kiderül, hogy hallássérült, akkor csökkenek az esélyek. A halló álláskeresők is mondják, hogy száz önéletrajzos e-mailküldésre sem kapnak választ, tehát ha a hallássérültek szempontjából nézzük, akkor biztos vagyok benne, hogy dupla szám jönne ki, nekik többszörös munka, erő megfelelő munkát találni. E-mailekre legtöbb esetben nem válaszolnak, nagyon ritkán válaszolnak. Ha válaszoltak, akkor kifogások jönnek, hogy a kommunikáció nagyon fontos, még a fizikai munkáknál is. Ritkán


9

udvariasak vagy őszinték. Volt olyan néhány e-mail, amit azért kaptam, mert a jelnyelvi tolmáccsal telefonáltam a munkaerő-közvetítőknek. Telefonban elmondták, hogy volt egy sikeres kiválasztásom a munkaerő közvetítőnél, de a cég inkább más álláskeresőt vett fel. Nagyon ritkán kaptam cégektől olyan választ, amelyben megköszönték, hogy munkát kerestem náluk. Ha telefonos tolmácsolás történik a cégek felé, akkor végighallgatják, utána azt mondják, hogy sajnos most nincs felvétel, vagy ha lesz üresedés, akkor visszahívnak. Volt egy eset, amikor találtam egy műszakos munkarendet a több műszakos munkarend mellett, először azt mondták a telefonba a tolmácsolás útján, hogy most csak a három műszakosokat hívnak be, ha sor kerül az egy műszakos munkarendre jelentkezőkre, akkor engem behívnak. Azóta sajnos nem hívtak vissza. Ha a KONTAKT-on keresztül történt a tolmácsolás, akkor volt pár sikerélmény, de a munkahelyen már más a helyzet, mert ott is vannak elvárások, követelmények stb. Egy hétig dolgoztam próbaképpen, kihívásként - az igazgató kérésé-

re - egy halló általános iskolában. Gyógypedagógiai asszisztens munkakörben, az első osztályban. Az igazgató asszonynak szimpatikus voltam, a tanárok drukkoltak nekem, gyógypedagógus és fejlesztőpedagógus is külön-külön beszélt velem. A gyógypedagógus véleménye az volt, hogy miért ne dolgoznék a halló gyerekekkel, hiszen a siketeknek az összes érzékszerve 95 %-ban minden rendben van, a halláshiány az 5%-os, nem számít, mert a figyelem és a koncentráció erősebb a siketeknél. A kommunikáció viszont tanulható és megtanítható a gyerekekkel foglalkozás közben. Hangsúlyozta, hogy az igazgatónak ő fogja javasolni az iskolai érzékenyítő órákat a gyerekeknek, hogy engem minél hamarabb elfogadjanak. A gyógypedagógus meghívott engem a hallássérült gyermekek szüleinek szóló szülők klubjába. A fejlesztőpedagógus mondta, hogy 1983 óta dolgozik, régen könnyebb volt a munka, mint ma, mert a gyerekeknek nagy szeretethiányuk van, emiatt rengeteg probléma merül fel: tanulási zavar, magatartási zavar, hiperaktívitás stb. Senki nem tökéletes, tehát én lennék a példa számukra, mert a társadalomban nincsenek tökéletes emberek. Én jól éreztem magam az egy hét alatt, a gyerekek befogadtak engem. Minél kisebbek, annál őszin-

betek intő

tébbek és jobban elfogadják a másságot is, mert látják, hogy nem vagyunk egyformák. Nagyon aranyosak voltak, segítőkészek is voltak, egymást segítettük. A tanító néniknek több feladatuk van, nekik többet kell kommunikálni, mint nekem, csak ellenőriztem a tanulók munkáit, segítettem mindenben. Naponta két órában tolmáccsal dolgoztam, a többi órában tolmács nélkül történt, hogy szokjuk meg egymást. Az igazgató az utolsó napon behívott, elmondta a tolmács jelenlétében, hogy szeretne engem felvenni, de valaki követelte, hogy hallgassa meg a másik állásra pályázót, aki próbamunka nélkül akar majd dolgozni. Mondta, hogy őt meghallgatja, de nem kívánja alkalmazni. Később a kerületi felelős munkáltató döntött az igazgató helyett a sorsomról – látatlanban. Siketet nem lehet felvenni, nagyon fontos a kommunikáció. Az igazgató nagyon szomorú volt és elmondta tolmács nélkül, hogy nem volt elég bátor, de ha a sors úgy hozza, akkor újra felkeres engem. Számít rám, ha érzékenyítő órák lennének az iskolában. Az iskolájukba jár egy siket. Nemrég elvégezte a 8. osztályt egy hallássérült fiú. Ezt a tanárok mondták nekem, ők jelelni nem tudnak. – OE –


b etek i ntő

1 0

Fogyatékossággal élők nemzetközi napja Magyarországon

Az Egyesült Nemzetek Szövetsége (ENSZ) 1992-ben döntött úgy, hogy ezentúl minden év december 3-án a fogyatékossággal élőket ünnep­ elik meg. Ez a nap hivatalosan a Fogya­tékossággal Élők Nemzetközi Napja. Ma a fogyatékosságügy egyre inkább előtérbe kerül, köszönhetően az elmúlt 20 évben elért haladásnak. Ezek közül kiemelkedik a Fogyatékossággal élők jogairól szóló ENSZ Egyezmény, amely mára a világ egyik legjelentősebb nemzetközi egyezményévé vált, hiszen mindössze tíz év alatt 170 ország ratifikálta, köztük egyedülálló módon maga az Európai Unió is, amely azonban nem ország, hanem egy 28 tagállamból álló politikai és gazdasági unió. A Fogyatékos Emberek Világnapján, december 3-án, országszerte számtalan programmal hívják fel a figyelmet a fogyatékkal élő emberek társadalmi integrációjának fontosságára. Magyar­­országon az utóbbi években hagyománnyá vált, hogy december 3-án

a Kormányzat a civil szervezetekkel együttműködve gálaműsort szervez a nemzetközi nap alkalmával, és az is hagyománnyá vált, hogy ennek a helyszíne a Nemzeti Színház. Idén is itt szervezték meg a rendkívül változatos zenei programból álló műsort, melynek házigazdái formabontó módon a „Tiszta szívvel” című, mozgássérült gengszterekről szóló film egyik főhőse, Fenyvesi Zoltán és a köztévé egyik népszerű fiatal tehetsége, Rátonyi Krisztina voltak. A „Jobb velünk a világ!” címet viselő gálaműsort a Salva Vita Alapítvány, a Kézenfogva Alapítvány, a Nem Adom Fel Alapítvány és a Szimbiózis Alapítvány szervezték az Emberi Erőforrások Minisztériumával közösen. A rendezvényt hagyományosan az Emberi Erőforrások Minisztériumának képviselője nyitja meg, ezúttal ezt a feladatot Czibere Károly államtitkár látta el. A beszéd után azonnal el is kezdődött a gálaműsor: a hallássérültek egy része számára kevésbé élvezhető, de látványos zenei számok – melyeket a fogyatékossággal élő énekesekből álló Never Give Up Gospel Kórus és az est egyik díszvendége, a Group’n’ Swing

együttes közösen adtak elő – között több olyan eseményre is sor került, amely a nézőkből meghatódottságot, sokszor igazi büszkeséget hozott ki. Ezek közül kiemelendő Michael Kropf balettművész előadása. A osztrák születésű Michael Kropf 25 évvel ezelőtt a Magyar Tévében Máté Péter „Egyszer véget ér…” című dalára egy sajátos, jelnyelvre emlékeztető előadást mutatott be a kezeivel, fehér ingben. 25 év elteltével ismét előadta ezt


11

a számot, amely hosszú tapsot kapott a közönségtől. A leghosszabb tapsot viszont három olyan nevelőszülő-pár kapta, akik fogyatékossággal élő gyermekeket is nevelnek. Az egyik ilyen pár elmondta nekem, hogy tíz gyermeket nevelnek, ahogy ők fogalmaztak: hét vér szerinti és három édesgyermeket. A három nevelt gyermek mindegyike down-szindrómával született, a legkisebb mindössze pár hónapos kis tündér. A KézenFogva Alapítvány által alapított „KézenFogva nevelőszülői díjat” ez a három nevelőszülő-pár kapta, kiérdemelve a közönség perceken át zúgó tapsát. További díjátadók is voltak, az Emberi Erőforrások Minisztériuma által adományozott Pro Caritate-díjakat, a Salva Vita Alapítvány és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által alapított „Év Fogyatékosságbarát Munkahelye”-díjakat is itt adták át. Ez utóbbi díj egyik átvevője a SINOSZ Mosonmagyaróvári Szervezetének elnöke, Vámos Imréné volt, aki a Nolato Kft. nevében vehette át megérdemelten a díjat (a Nolato Kft. munkájáról koráb-

betek intő

ban már beszámoltunk a HaSé oldalain), kitüntették továbbá többek között a Szerencsejáték Zrt.-t is, ők a SINOSZ-szal szintén kiváló kapcsolatot ápolnak, és már hét hallássérült személyt alkalmaznak sorsjegyárusként.

sem a politikában, sem a foglalkoztatásban és legfőképpen, a társadalom hozzáállásában sem. Számunkra minden nap „Nem adjuk fel!” – utalt a Never Give Up Gospel Kórus nevére dr. Kósa Ádám a beszéde végén.

A gálaműsor vége felé a Riói Paralimpia érmeseit is köszöntötték a színpadon. Felemelő érzés volt látni őket, akik büszkén viselték a magyar címert és tettek meg mindent a sikeres szereplésért. Az idei paralimpia volt a magyar paralimpiai csapat egyik legsikeresebb szereplése, hiszen összesen 1 arany-, 8 ezüst- és 9 bronzéremmel zárták a versenyt. Reméljük, jövőre a siketlimpikonokat fogják így köszönteni a gálaműsorban, hiszen jövőre rendezik meg a Nyári Siketlimpiát a törökországi Samsunban.

A gálaműsort a Never Give Up Gospel Kórus egyik legismertebb száma, a Soha nem adjuk fel! (Never Give Up!) zárta. A túlnyomórészt fogyatékossággal élő személyekből, segítőikből és az ügy mellett elkötelezett vállalatok és szervezetek vezetőiből álló közönség úgy gondolom, elégedetten távozhatott a Nemzeti Színház épületéből.

A gálaműsor záróbeszédét dr. Kósa Ádám, a SINOSZ elnöke, Európai parlamenti képviselő tartotta, aki beszédében rámutatott: a fogyatékossággal élők ös�szefogása, kiállása és egységes fellépése nélkül nem lehet előrehaladást elérni

–a–

Pár link: Michael Kropf 25 évvel ezelőtti előadása: https://youtu.be/iRVz0lP2kig dr. Kósa Ádám záróbeszéde: https://youtu.be/nAUoNRwW2N4 Never Give Up Gospel Kórus: http://www.nemadomfel.hu/ never-give-up-gospel-korusrol


b etek i ntő

1 2

Íme, a „Tudom, hogy én is képes vagyok rá!” pályázat példaképei 2016. október 12-én díjátadó ünnepséggel zárult a Siemens és a Signia hallókészülékek gyártója, és a SINOSZ (Siketek és Nagyothallók Országos Szervezete) közösen meghirdetett „Tudom, hogy én is képes vagyok rá!” című pályázat. Az esemény nagyszerű hangulatát megörökítő beszámolónkat novemberi lapszámunkban olvashatták. Most bemutatjunk a tíz tehetséges fiatalt. A lapszám terjedelmi korlátai miatt két részletben, abc sorrendben haladva mutatjuk be SINOSZ és a Signia pályázatán kiválasztott példaképeket. Mostani, decemberi lapszámunkaban Agócs Levente, Bacsa Dávid, Cseh Aletta, Diósi Annamária, Eördögh Máté életéről olvashatnak, következő, januári lapszámunkban pedig Hegyháti Rékát, Kajtár Dórát, Kalamár Laurát, Pál Zsolt Gyulát és Pócza Barbarát mutatjuk be.

AGÓCS LEVENTE

Életkor: 20 éves
 Lakhely: Szolnok
 Tanulmányok: jelenleg a Szegedi Tudományegyetem orvostanhallgatója

„Néha gondot okoz mások megértése, de ezt figyelemmel és koncentrációval korrigálni tudom.”

Levente kiegyensúlyozott, vidám fiatal, jelenleg Szegeden orvostanhallgató. Örömmel újságolta pályázatában, hogy sikeresen túljutott a vizsgaidőszakon, így a nyári gyakorlat után biztosan elkezdheti a második tanévet. Még nem volt négy éves, amikor legelső hallókészülékét megkapta. Úgy véli, az a legnagyobb probléma a készülékkel, hogy tönkremehet, és nem lehet vele önfeledten fejest ugrani a vízbe a nyári hőség idején. Gondot jelent számára az is, hogy visszhangos, zajos helyeken nagyon rosszul hall. Rutinos készülékviselőként sorolja tapasztalatait: amikor a beszédértés a feszült figyelem és összpontosítás ellenére is problémát okoz, megkéri az illetőt, hogy ismételje meg mondandóját. Előadások alatt ügyes helyezkedéssel oldja meg azt, hogy lehetőleg mindent értsen – ha ugyanis a tanár arcára figyel,

akkor nem tud jegyzetelni. Néha azért előfordul, hogy az órák után pótolja a hiányzó jegyzeteket. Kedveli a küzdősportokat, de sportolás közben ki kell vennie a hallókészüléket. Mégis érti, mit mondanak a társai, mert leolvassa a szájukról. Szereti a zenét, szívesen jár koncertekre, másik hobbija a „gépezés”. Szerinte a legnagyobb előnye a hallássérülésnek az, hogy sokkal jobban tud aludni, mint az ép hallásúak. Még akkor is, ha reng a fal, mert valahol éppen buliznak a kollégiumban. Még nem döntötte el, hogy idegsebész vagy gyerekgyógyász legyen-e, mindkét terület vonzza. Tervei között szerepel a nyelvtanulás és az utazás is, távoli, idegen földrészekre. Egyszer majd nagycsaládot szeretne, több gyerekkel. Fontos számára, hogy a gyerekeknek „normális” családi képet adjon, sok-sok olyan pillanatot, amikor mindnyájan együtt vannak.


1 3

betek intő

BACSA DÁVID

Életkor: 24 éves
 Lakhely: Szeged
 Tanulmányok: jelenleg a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának hallgatója

„Nehézségeim ellenére a barátaim és a tanáraim mindig mellettem álltak, megtanítottak arra, hogy ne adjam fel, merjek küzdeni az álmaimért; és a megszerzett tudást mások javára használjam fel.” Dávid Szegeden nőtt fel. Kilenc évesen arcüreggyulladást kapott, ami károsította a hallóidegét. A bal fülében hallásmaradvány van, a jobbon azóta hallókészüléket hord. Halló gyermekekkel együtt járt általános és középiskolába, mikrobiológia szakosként érettségizett. 2010-ben római katolikus papnövendéknek jelentkezett, Szeged-Csanádi Egyházmegyésként a budapesti előkészítő év papnövendéke lett. 2011-től Veszprémi Főegyházmegyés papnövendékként a budapesti Központi Papnevelő Intézetben folytatta tanulmá-

nyait a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán. Latin, ógörög és héber nyelvekből sikeresen nyelvvizsgázott, idén jelentkezett a PPKE-HTK doktori iskolájára és annak Kánonjogi posztgraduális programjára. 2021-ben szerezheti meg a kánonjogi doktorátust. Hobbija a tenisz és az irodalom. Versei papi szemináriumi folyóiratokban és az Új Ember című hetilapban is megjelentek már. Édesanyjától megtanulta a jelnyelvet. 2010 óta részt vesz a Katolikus Hallássérült pasztoráció munkájában.

Hallássérült felnőtteknek tart bibliaórákat és hittant. Rendszeresen ministrált jelnyelven a budapesti Piarista Gimnázium kápolnájában a hallássérülteknek tartott szentmiséken, az idei diakónussá szentelését követően igeliturgiákat tart ugyanott. Egy nagyothallók számára szervezett lelkigyakorlat és a hallássérült gyermekek hittantáborának szervezésében is részt vesz. Szakdolgozatában fontos helyet foglal el „a depressziókezelés az istenkapcsolat ápolásával” témaköre, szeretné a hallássérülteknek is átadni a hitből fakadó lelki kiegyensúlyozottságot.

CSEH ALETTA

Életkor: 22 éves
 Lakhely: Szeged
 Tanulmányok: jelenleg a budapesti Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karának hallgatója

„ Akaraterővel a legtöbb dolog sikerülni szokott. Nagyon élvezem, hogy ennyi mindenre képes vagyok a zenében és a kommunikációban – pedig a beszédértésem gyenge és fakóbbak a zenei hangzatok.” A pályázat Zsűrije Alettának ítélte a nyereményt, a hallókészüléket. Aletta Szegeden él anyukájával, nagymamájával és a húgával. Hat éves korában vették észre tanárai, hogy nem hall jól. Ennek ellenére mindig kiemelkedően teljesített az iskolában. Hallókészülékét nem sokszor hordta, mert nehezen tudta elviselni, és sokan csúfolták miatta. Így aztán egyéb módszerekkel érte el eredményeit. Elöl ült a tanteremben és nagyon figyelte a tanárok arcát, azt, hogy hogyan artikulálnak.

A beszédkontextusból sok mindent ki tudott következtetni. Ez nagy koncentrációt, figyelmet és sok energiát kívánt és kíván a mai napig. Aletta a szegedi Tömörkény István Gimnáziumban érettségizett környezetvédelem szakon, majd fogorvosi szakra jelentkezett. Nagyon tág az érdeklődési köre: népi hegedül, egyetemi kórustag, népdalokat énekel. Szeret nyelveket tanulni (portugál, angol, spanyol), fest, kiállítást szervez, táncol és jógaoktatónak tanul. Szeret futni a természetben és úszni is. Társasági lénynek tartja magát, imád ismerkedni, barátokat szerezni. Legszívesebben mindenkivel beszélgetne,

de csak azokkal tud, akik nem beszélnek túl halkan és jól artikulálnak. Szeretné sikeresen elvégezni az egyetemet. Célja, hogy igazán jó orvossá váljon, aki igényes a munkájában és olyan kedves a betegeivel, mint a barátaival. Tervezi, hogy a hobbijait is folytatja: a jógaoktatás mellett különböző művészeti ágak érdeklik. Imádja a népdalokat, szívesen jár táncházakba, a népi vagy a latin táncok pl. a kubai salsa egyaránt közel állnak hozzá. Szeretné megerősíteni spanyol és portugál nyelvtudását, ami nem kis kihívás számára a gyengébb beszédértés miatt.


b etek i ntő

1 4

DIÓSI ANNAMÁRIA

Életkor: 24 éves
 Lakhely: Keszthely
 Tanulmányok: jelenleg a budapesti VISART Művészeti Akadémia hallgatója

„Vidám, jókedvű lánynak ismernek, nyitott vagyok az emberek felé. Soha nem voltam magányos. Azt szeretem, ha ugyanúgy kezelnek, mint a többi társamat, megkülönböztetés nélkül.” Annamária kiskora óta súlyos hallássérült. Hat éven keresztül heti rendszerességgel járt korai fejlesztésre és beszédtanulásra a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola Gyakorló Intézetébe. A hosszú utak során megerősödött benne az akaraterő és a kitartás. Az óvodát és az iskoláit integráltan végezte. Az alapítványi iskolából átkerült egy nagyobb létszámú, állami iskolába, majd a Közgazdasági Szakközépiskolában érettségizett. Mindig akadtak támogatói, akik a feladatok megértésében segítették és megvédték

a rosszindulatú gyerekektől. Tanárai segítségére, jóindulatára is számíthatott. Négy évig furulyázott és fuvolázott, hét évig volt néptáncos, ami továbbfejlesztette a ritmusérzékét, belső hallását és más szociális képességeit. Legkedvesebb sportja a kézilabda. 10 évig egy NB2-es csapat kapusa volt Hévízen bekövetkezett térdsérülése miatt hagyta abba a sportot. 16 éves korában tudatosodott benne, hogy művészettel szeretne foglalkozni. Rajzot tanult egy művésztanártól, majd felvételt nyert a Budapesti Kommunikációs és Üzleti

Főiskola elektronikus ábrázolás szakára. Ezután a VISART Művészeti Akadémiára jelentkezett, ahol idén szeptemberben kezdi utolsó tanévét. Tervezőgrafikusként szeretne dolgozni, érdekli az arculattervezés, tipográfia és a csomagolás. Legnagyobb kihívásnak a nyelvvizsga megszerzését tartja. Idővel családot, gyerekeket szeretne, addig pedig szívesen utazna. Két éves kora óta tagja a családjával együtt a Szülők a Hallássérült Gyermekekért Alapítványnak, szívesen osztja meg a tapasztalatait kisebb gyermekekkel, akik előtt még ott áll az iskola és a pályaválasztás.

EÖRDÖGH MÁTÉ

Életkor: 21 éves
 Lakhely: Ács
 Tanulmányok: jelenleg a Győri Műszaki SZC Gábor László Építőipari Szakképző Iskolájának hallgatója

„Nem érzem úgy, mintha hátrányos helyzetben lennék. Hallássérülten is képes vagyok elérni azt, amit a hallók, sőt, lehet, hogy még többet is.”

Máté három és fél éves kora óta hallássérült. Az általános és a középiskolát integráltan végezte, a Komáromi Jókai Mór Gimnáziumban érettségizett. Jó emlékeket őriz erről az időszakról: osztálytársai elfogadták, segítőkészek voltak. Érettségi után szakácsnak szeretett volna tanulni, de kiderült, hogy orvosilag erre nem alkalmas. Hosszas utánajárás után találtak egy iskolát, ahol jelenleg kárpitosnak tanul. Nemrég szerzett jogosítványt, nagyon szeret vezetni. Édesapjától kapott egy robogót, imád motorozni, biciklizni, meglátogatni a nagyszüleit, a barátaival találkozni.

Rossz tapasztalatairól is őszintén mesél: sok akadály nehezíti az életét, naponta találkozik olyan emberekkel, akik nehezen fogadják el, de vallja, hogy valahogy túl kell lépni ezen. A legfontosabb számára, hogy a családja szereti, az igazi barátok mellette állnak, így elégedett az életével. Szeretné jól megtanulni a kárpitos szakmát, szakmunkás vizsgát szerezni, és ha lehetősége lesz rá, saját műhelyt nyitni, hogy valami szebbet és újra használhatót csináljon a megunt régi bútorokból. Még két éve van hátra a szakmunkás-

vizsgáig, de már most arra gyűjt, hogy beszerezze a szükséges szerszámokat. Bízik benne, hogy talál egy kedves lányt, aki elfogadja hibáival együtt. Tervezi, hogy leendő barátnőjével elutazik Görögországba, Santorini szigetére. Mikor nagyon boldog és szerelmes lesz, akkor összeházasodnak és családot alapítanak. Egészségben felnevelik a gyerekeket, iskolába járatják őket, hogy jó életük legyen. Hétvégenként elmennek majd édesapjához és édesanyjához ebédre, gyakran találkoznak a bátyjával, összeforrva, mint egy jó család.


1 5

betek intő

Végre itt az e-vonatjegy! A feláras vonatokon már korábban is lehetett utazni mobilkészüléken tárolt és azon megnyitható jeggyel, de az utasok kérését figyelembe véve a MÁV-START minden belföldi vonatra kiterjesztette a lehetőséget. Az interneten váltott e-vonatjegyek továbbra is három százalékos kedvezménnyel vásárolhatók meg. A fejlesztéstől a papírmentes, digitális jegyváltás népszerűbbé válását várja a vasútvállalat. A személyszállító vonatokra már régóta lehet online felületen jegyet vásárolni. Az így váltott jegyeket eddig kétféleképpen lehetett használni: vagy a nagyobb állomásokon lévő automatából nyomtatta ki az ember, vagy még otthon kinyomtatta. Most már azonban az otthon nyomtatott jegy helyett elérhető az e-vonatjegy. Az elektronikus jegyet éppen ott és úgy kell megvenni, ahogy eddig lehetett az interneten a simát. A különbség annyi, hogy nyomtatás helyett elég, ha letöltjük azt bármilyen eszközre, amely képes azt (legalább 160x160 pixeles méretben) megjeleníteni. Tehát a pdf formában (vagy abból kivágott képként) letöltött jegyet a MÁV elfogadja telefonon, laptopon vagy akár okosórán bemutatva is. Ezentúl nem kell tehát otthon nyomtatni, nem gond, ha nincs az adott vonatállomáson automata – akár az állomáshoz tartó buszon ülve is megvásárolhatjuk a jegyünket. Az e-vonatjegyet korlátozás nélkül bármely vonaton elfogadják, nem csak a feláras vonatokon, ahol eddig is lehetett hasonló megoldással élni. A jegy természetesen csak a rajta feltüntetett

személyt jogosítja fel utazásra a jegyen feltüntetett időszakban és viszonylaton. A pót- és helyjegy csak az azon feltüntetett vonaton érvényes. A vonaton a gazdájával utazó kutya jegye és a kerékpárjegy is megvásá­ rolható e-vonatjegyként. Ha nem a menetjeggyel egy időben vásárolják a kerékpár- vagy élőállat jegyet, akkor az e-vonatjegy váltásánál annak a nevét kell megadni, aki a kerékpárral vagy a kutyával együtt utazik. Az e-vonatjegy visszatérítése kizárólag a webes felületen kezdeményezhető, legkésőbb az érvényesség kezdete előtt egy órával. A visszatérítési igényt a MÁV-START előjegyzésbe veszi, és a jóváírást a fizetésnél használt bankszámlára vagy egyéb fizetési eszközre a visszatérítendő jegy érvénytartamának lejárta után hét nappal indítja, ha a jegyet nem használták fel utazásra.    Az e-vonatjegyről bővebb információ a MÁV-csoport honlapján a belföldi utazás/jegyértékesítés menüpontban (https://www.mavcsoport.hu/mav-start/ belfoldi-utazas/e-vonatjegy) található. Idén október végéig csaknem 1,2 millió belföldi vásárlási tranzakciót hajtottak végre az internetes jegyvásárlási rend-

szerben, így az online vásárlás a teljes belföldi értékesítés körülbelül 7,5 százalékát tette ki. 560 ezren otthoni nyomtatással vásároltak menetjegyet. Egyre gyorsabban terjed az elektronikus jegyváltás: ez előző évhez képest a vásárlások száma 16 százalékkal, míg ezen belül az otthoni nyomtatást és a mobilkészüléken való jegybemutatást választó vásárlások száma 47 százalékkal nőtt.


irány tű

1 6

Országos elnökségi ülés 2016. október 22.

Jelen vannak Pintér András levezető elnök Dr. Kósa Ádám országos elnök, Sáfrány Margit országos alelnök, Bitó Katalin, Gonosz Istvánné, Klenovics-Hortobágyi Éva, Kárpáti Árpád Zoltán, Nyírő Zsolt, Dr. Orgovánné Dr. Jámbor Andrea, Dr. Tapolczai Gergely elnökségi tagok

Napirendi pontok: 1. Új Országos Fegyelmi Bizottság tag bemutatkozása 2. 2014. és 2015. évi adó 1% felhasználása 3. Alapszabály módosítása 4. Tagfelvételi fellebbezések 5. Tagfelvételi- és Hallásállapot- Ellenőrző Bizottság SINOSZ tagokkal kapcsolatos határozati javaslatai 6. Pécsi szervezet ügye 7. OE állásfoglalás kérése 8. Beszámolók: a. WFD SZB b. Rehab fórumok c. IFHOH konferencia d. Adriatic conference of The Deaf e. Vodafone új tarifa 9. E-mailes szavazások megerősítése 10. Választási fórumok, választásra való felkészülés 11. Egyebek a. Beszámoló a SINOSZ-Signia pályázatáról b. Bankszámlahitel igénybevételének lehetősége.

Csoba Éva Országos Felügyelő Bizottság elnöke Ormódi Róbert igazgató Botos Barbara személyi asszisztens, jegyzőkönyvvezető Nyírő Zsoltné, Horváth Zsófia, Havalda Zsófia jelnyelvi tolmácsok Rudolf Kata, Lakos Renáta Brigitta írótolmácsok dr. Pánti Irén Országos Fegyelmi Bizottság tagja, vendég Sándor Judit, Erdős Ágnes, Dr. Kisida Tamás vendégek

A SINOSZ Országos Elnöksége a 2016. október 22-i elnökségi ülés jegyzőkönyvvezetőjének Botos Bararát, jegyzőkönyv hitelesítőjének Kárpáti Árpád Zoltánt és Nyírő Zsoltot választja, egyhangúan. Pintér András köszöntötte a megjelenteket, megnyitotta az ülést és megállapította, hogy az elnökség határozatképes. Pintér András kéri a megjelenteket, hogy tartsanak egyperces megemlékezést a nemrégiben elhunyt SINOSZ tagok tiszteletére: a SINOSZ tiszteletbeli tagja volt Kiss Ernő, a Gyöngyösi Helyi Szervezet alapító tagja, aki életének 102. évében hunyt el; Zeltnerné Holló Márta a Gyöngyösi Helyi Szervezet titkára volt több éven keresztül, életének 86. évében hunyt el; Gerő István a SINOSZ Országos Fegyelmi Bizottságának tagja, aki életének 70. évében hunyt el. A jelenlevők egy perces néma csönddel emlékeztek az elhunytakra. A javaslatok alapján Pintér András kéri, hogy szavazzanak a napirend módosításáról. A SINOSZ Országos Elnöksége egyhangú-

lag az alábbiak szerint módosítja a 2016. október 22-i elnökségi ülés napirendjének sorrendjét. Az Országos elnökségi ülés 3-6. napirendjeit az elnökség zárt ülés keretében tárgyalja. 1. Új Országos Fegyelmi Bizottság tag bemutatkozása Pintér András felkérte dr. Pánti Irént mutatkozzon be, előtte megadva a szót Dr. Kósa Ádámnak. Dr. Kósa Ádám köszöntőjében üdvözölte dr. Pánti Irént az Országos Elnökség nevében, és megköszönte, hogy elvállalta az ideiglenes Országos Fegyelmi Bizottsági tagságot. Továbbá reméli, hogy a jövőbeni közös munka eredményes lesz. Dr. Pánti Irén megköszönve a bizalmat, bemutatkozásában elmondta, hogy jelenleg nyugdíjas, de örömmel tér vissza a jog világába ismét. Püspökladányban született és tanult, majd Pécsett szerzett jogi végzettséget. Az Igazságügyi Minisztériumban dolgozott, ott ismerte meg férjét. Két gyermekük született. Miután gyermekei nagyobbak lettek,


1 7

ismét bíróságon folytatta munkáját, Szolnokon, munkaügyi bíróként. Ezután 25 évet dolgozott Cégbíróságon. Nyugdíjba a Fővárosi Törvényszékről került. Időközben megromlott a hallása, ezért is kérte felvételét a SINOSZ-ba. Ezt első körben elutasították, mivel nem érte el a hallásvesztés az Alapszabályban rögzített akkori értéket. A hallása folyamatosan romlott, így ismét jelentkezett, és immár kb. 4 éve tagja a Szervezetnek és reméli, hogy a továbbiakban eredményesen tudnak együtt dolgozni. 2. 2014. és 2015. évi adó 1% felhasználása Pintér András felkérte Ormódi Róbertet ismertesse a napirenddel kapcsolatos tudnivalókat. Ormódi Róbert megköszönve a szót elmondta, hogy a 2014-es adó 1% felhasználásáról már született egy határozat. Ennek megfelelően az összeg kb. felét sikerült már felhasználni a Rehab munkacsoport működésére, illetve az „Ifjúság éve” programokra. Az előzetes pénzügyi kalkulációk alapján kb. 1-1,2 millió forintnyi maradványösszeggel lehet majd kalkulálni. Azért is maradt ennyi összeg, mivel az adó 1%-os felajánlásokból tiszteletdíjat, reprezentációs költséget nem lehet elszámolni. Dr. Tapolczai Gergely javaslata mellett, felvetette, hogy a 2017. évi jubileumi ünnepség költségeire is lehetne tartalékolni az összeget. Dr. Tapolczai Gergely megköszönve a szót, elmondta, hogy a korábban, e-mailben kiküldött javaslatát továbbra is fenntartja, miszerint olyan eszközöket lehetne beszerezni, amit utána kölcsönzési rendszerrel tagoknak lehetne adni. Ilyen eszköz lehet például a babasírásjelző.

Az, hogy ezt a 2014-es maradványból, vagy a 2015-ös felajánlásokból vásárolná meg a szervezet, az mindegy. A SINOSZ Országos Elnöksége egyhangúlag úgy döntött, hogy a 2014. évi adó 1%-ból befolyt összeg fel nem használt részét, valamint a 2015. évben befolyt összeget a 2017-es vére tartalékolja, felhasználásáról a soron következő elnökségi ülésen dönt. Pintér András kéri, hogy a következő 4 napirendi pontot adatvédelmi okokból zárt ülés keretében tárgyalja az Országos Elnökség. Kéri, hogy szavazzanak a kérdést illetően. A SINOSZ Országos Elnöksége egyhangúlag úgy döntött, hogy a 2016. október 22-i elnökségi ülés 3-6 napirendi pontjait a 2011. évi CXII törvény. 3.§-ának 3. és 4. pontja, valamint ugyanezen tv. 4.§, 7.§. (1)-(3) bekezdései értelmében zárt ülés keretében tárgyalja. A 3-6. napirendi pontokat az Országos Elnökség zárt ülés keretében tárgyalta, melyet a zárt ülés jegyzőkönyve tartalmazza. 7. OE állásfoglalás kérése Pintér András felkérte Ormódi Róbertet, ismertesse a kérést. Ormódi Róbert megköszönve a szót, elmondta, hogy Juhász Ferenc és Laczka Zsanett, mint esélyegyenlőségi referensek, kérték, hogy az Országos Elnökség foglalkozzon a feliratozással. Ő maga úgy gondolja, hogy a feliratozások nem úgy valósultak meg, mint ahogyan azt a jelnyelvi törvény elfogadásakor gondolta a SINOSZ. Ezért javasolja, hogy az Országos Elnökség hozzon létre egy policy bizott-

i rányt ű

ságot, amelyik kifejezetten a televíziós műsorok feliratozásával foglalkozhatna. Ormódi Róbert hozzátette, hogy két bizottságot kellene létrehozni. Az egyik a televíziós feliratozások kiszélesítésével foglalkozna, a másik pedig az épületek, magánlakások hallássérültek számára történő akadálymentesítésének kérdését vizsgálná. A SINOSZ Országos Elnöksége egyhangúlag úgy döntött, hogy két munkacsoportot hoz létre, melyek feladata a feliratozással és az akadálymentes lakókörnyezet kialakításával kapcsolatos SINOSZ állásfoglalások kidolgozása. A feliratozással kapcsolatos munkacsoport tagjai: Dr. Orgovánné Dr. Jámbor Andrea, Nyírő Zsolt és Pintér András; Az akadálymentes lakókörnyezet kialakításával foglalkozó munkacsoport tagjai: Sáfrány Margit, Klenovics-Hortobágyi Éva és Gonosz Istvánné. 8. Beszámolók a. WFD SZB Pintér András felkérte Sáfrány Margit foglaljak össze a konferenciával kapcsolatos, legutóbbi tájékoztatás óta történteket. Sáfrány Margit elmondta, hogy szeptemberben volt két vendég, akik a WFD-től jöttek. Velük közösen tartott terepszemlét a WFD Szervezőbizottsága, akik a Budapesti Kongresszusi Központ termeit rendben találták. Továbbá a lovasparkot is megnézték, és az ételeket is rendben találták. Délután 4 óra körül értek a SINOSZ-ba, ahol majdnem estig voltak. Rengeteg témában leveleztek már korábban, volt, amiben sikerült megegyezniük, és volt, amit személyesen át tudtak beszélni. Folyamatos a kapcsolattartás a WFD-vel.


irány tű

18

b. Rehab fórumok Sáfrány Margit elmondta, hogy a kiküldött beszámolót szeretné annyival kiegészíteni, hogy a rehab fórumok költsége eddig kb. 500 000 Ft volt. Továbbá szeretné megköszönni a szervezésben és a lebonyolításban nyújtott segítséget. Úgy gondolja, hogy nagy szükség van ehhez hasonló fórumokra, más témában, de a továbbiakban is hasznos lenne ezzel foglalkozni. Például a munka világát érintő kérdésekkel, vagy az oktatás, felnőttképzés kérdésével, vagy a helyes tolmácshasználat kérdésével is érdemes lenne ellátogatni a megyei szervezetekbe. c. IFHOH konferencia Dr. Orgovánné Dr. Jámbor Andrea megköszönve a szót, elmondta, hogy júniusban volt Washingtonban, és ahogyan már a korábban kiküldött összefoglalójából kiderül, az első napon megtörténtek a beszámolások. A konferencia egészében hangsúlyt kaptak a KONTAKT Tolmácsszolgálathoz hasonló technikai fejlesztések. A programon összesen 18 ország vett részt az egyes tagországok létszámának megfelelően. Magyarország összesen négy szavazattal vett részt. A konferencia összlétszáma kb. 1500 fő volt, főként amerikaiak. Több szekcióban folytak az előadások, például az egyik az érdekképviselet volt, egy másik a segédeszközök témája. Összefoglalva egy laza, könnyed konferencia volt, profin megszervezve. Az ezzel kapcsolatos észrevételeit megküldte a Központi Hivatalnak, hogy tudják használni a WFD szervezéséhez. d. Adriatic conference of The Deaf Kárpáti Árpád Zoltán elmondta, hogy beugróként vett részt a konferencián Ormódi Róbert társaságában. Magyarország mellett, Szlovénia, Horvátország, Ausztria, Macedónia voltak még a résztvevő országok. A konferencia célja az volt, hogy ezen országokban élő siket és nagyothalló személyek jogi helyzetét bemutassa. A magyar küldöttség a jogi helyzet bemutatása mellett

a WFD konferencia népszerűsítése miatt is utazott. e. Vodafone új tarifa Pintér András elmondta, hogy a kapott tájékoztató alapján lehet látni, hogy mi a különbség a két szolgáltatási csomag között. Felkérte Ormódi Róbert igazgató urat, hogy összegezze a tudnivalókat. Ormódi Róbert elmondta, hogy a küldött táblázatban nem szerepel, de az EU roaming díj is eltörlésre kerül az új tarifában. Továbbá plusz 1 GB internet van hozzá, valamint 100 egység, ami lebeszélhető, vagy 100 db SMS küldhető. Jelezte továbbá, hogy még kb. 2-3 hét múlva fog életbe lépni az új tarifa, jelenleg folyamatban van az aláírás a felek részéről. 9. E-mailes szavazások megerősítése A SINOSZ Országos Elnöksége egyhangúlag megerősítette az alábbi e-mailben hozott határozatait: OE2016.06.09./68-70. tagfelvételi fellebbezéssel kapcsolatos határozatok; OE2016.10.03./71. Országos Fegyelmi Bizottság tagjának kijelölése. 10. Választási fórumok, választásra való felkészülés Sándor Judit köszöntötte az Országos Elnökség tagjait. Elmondta, hogy október 18-án felkészítő fórumot tartottak a titkároknak az operatív teendők miatt. Ehhez Dr. Gesztesi Anettával és Botos Barbarával átnézték a segédanyagokat előtte, és ahol szükséges az Alapszabályhoz igazítva elvégezték a szükséges módosításokat. Jelen összegzésben csak a lényeges változásokat emelné ki. Minden szavazás esetén a szükséges szavazati arány több, mint 50%-ra módosult. A megfigyelői jelentés is módosult, így jelenleg, ha hibát észlelnek a választáson, akkor részletesebben lehet rögzíteni azt. A megfigyelőkön sok múlik a tekintetben, hogy ők tudnak a legjobban ügyelni arra, hogy szabályos legyen a választás. A gyors jegyzőkönyv is módosult, hiszen minden szavazás határozatnak minősül, így át kellett strukturálni. A szavazatszámlálók száma 3 főre módosult. Továbbá szeret-

nének egy új szavazólapot bevezetni, amelyen a nem szavazatok is feltüntetésre kerülnek. A SINOSZ Országos Elnöksége úgy döntött, hogy nem módosítja a szavazólapokat. Szavazás: 2 igen, 4 nem, 0 tartózkodás. 11. Egyebek a. Beszámoló a SINOSZ-Signia pályázatáról Ormódi Róbert megköszönve a szót, beszámolójában elmondta, hogy összesen 22 remek pályázat érkezett be, melyből 10 példakép került kiválasztásra, 1 fő pedig átvehetett egy hallókészüléket. Ezekkel a fiatalokkal a SINOSZ-nak további céljai vannak. Például az, hogy bemutassák őket más, hallássérültet nevelő halló szülőnek. Továbbá cél, hogy összefogják ezeket a fiatalokat. A SIGNIA-val közösen pedig tervezik a pályázat folytatását, mely továbbra is az Országos Elnökség jóváhagyása után valósulna meg. b. Bankszámlahitel igénybe­ vételének lehetősége Ormódi Róbert megköszönve a szót elmondta, hogy a folyószámlahitel igénybe vételére azért van szükség, hogy a Szervezet folyamatos működése biztosítva legyen, abban az esetben is, amikor a várt támogatások nem érkeznek meg a bankszámlára. Általában év elején van problémájuk, amikor a Jelnyelvi Tolmácsszolgálatok költségeinek fedezetét és az állami támogatást várják. Eddig rendelkeztek anyagi tartalékkal, de jelenleg a KONTAKT Tolmácsszolgálat fenntartása jelentős plusz kiadást jelent. Ezek miatt lenne szükség egy biztonsági hálóra. A SINOSZ Országos Elnöksége egyhangúlag hozzájárult ahhoz, hogy Ormódi Róbert egyeztetést folytasson az ERSTE Bank munkatársaival a folyószámlahitel igénylésével kapcsolatos tudnivalókról. Pintér András megköszönve az egész napos részvételt, lezárta az elnökségi ülést.


1 9

közérd ekű

Új év új előadások! Újra jeltolmácsolt színházi előadást nézhetnek meg 2017. január 27-én este 7 órától a Magyar Színházban. A Valahol Európában c. musicalt tekinthetik meg a Pesti Magyar Színházban (1077 Budapest, Hevesi Sándor tér 4.). Jegyár Hallássérülteknek 50% kedvezménnyel: 1750 Ft; kísérőnek 25% kedvezménnyel 2625 Ft! Jegyrendelés: tolmacsolteloadas@gmail.com Jelnyelvi tolmács: Vörös Zsolt Jegyek korlátozott számban! A II. világháború végén járunk, a béke első pillanataiban. Amikor a túlélési háborús reflexek működnek és még senki sem tudja hogyan lesz majd béke a lelkekben is. Egy árva kisfiú, Kuksi édesapja utolsó mondatát mormogja maga elé: „Nem szabad félni!” és közben retteg.

Szegeden a Nemzeti Színházban az Evita c. musical lesz tolmácsolva 2017. január 21-én, 15 órai kezdéssel. Hallássérülteknek a kedvezményes jegyár 2560 Ft. Jegyek korlátozott létszámban. Jelentkezni és fizetni január 17-ig lehet Szegeden, a tolmácsszolgálat irodában (6722 Szeged, Attila utca 3.) nyitvatartási időben. Jelnyelvi tolmács: Vörös Krisztina Az Evita c. Musical Eva Perón a XX. század egyik legemblematikusabb, legizgalmasabb nőalakjának drámai sorsát mutatja meg. Művészet és hatalom. Hatalom és az ember. A hős a hatalom árnyékában. A darab középpontjában különleges módon egy nő, Evita, egy politikussá lett színésznő áll.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Erzsébet-utalvány – most nemcsak az öregségi nyugdíjasoknak jár! Még idén minden nyugdíjas kap 10 ezer forintot Erzsébet-utalványban - jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök. Az kap utalványt, akinek 2016 decemberében jár az alábbiak közül valamelyik: • • • • • • •

• • •

öregségi nyugdíj özvegyi nyugdíj szülői nyugdíj árvaellátás baleseti hozzátartozói nyugellátás mezőgazdasági szövetkezeti öregségi munkaképtelenségi, özvegyi járadék mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadéka korhatár előtti ellátás szolgálati járandóság átmeneti bányászjáradék

• • • • • • • • •

• • •

balettművészeti életjáradék rokkantsági ellátás rehabilitációs ellátás baleseti járadék rokkantsági járadék bányászok egészségkárosodási járadéka fogyatékossági támogatás vakok személyi járadéka a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátás polgármesterek közszolgálati járadéka a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatás a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti

kiegészítő hozzátartozói támogatás • kormányrendelet alapján a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 62.  §-ában foglaltak szerint emelendő, az  egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emelés • nemzeti helytállásért pótlék Akinek a felsoroltak közül több is jár, az is csak egyszer 10 ezer forintot kap. Az Erzsébet-utalványokat a postás viszi ki, ha a postai kézbesítés eredménytelen, az ONYF Nyugdíjfolyósító Igazgatóságánál lehet kérni, hogy küldjék el még egyszer. Ezt viszont legfeljebb jövő február végéig lehet megtenni, aki kicsúszik a határidőből, lemarad az utalványról.

Videótolmács-szolgáltatást indít az MNB Videótolmács-szolgáltatást indít december 1-től a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségével (SINOSZ) együttműködve a hallássérült ügyfelek tájékoztatása érdekében, és egyenlő esélyeinek megteremtésére, illetve szintén e naptól

kezdve a jegybank ingyenes zöld hívószámon fogadja az ügyfelek hívásait telefonos ügyfélszolgálatán – közölte az MNB csütörtökön az MTI-vel. A videótolmácsszolgáltatáshoz előzetes időpontfoglalás nélkül, azonnal, valós időben hívható jelnyelv tolmácsok segítik a kommuni-

káció akadálymentesítését. A jelnyelvet nem ismerő hallássérült ügyfeleknek írásban nyújt segítséget a szolgáltatás. A jegybank a szolgáltatás bevezetésével kívánja felhívni a figyelmet az esélyegyenlőséget előmozdító bánásmódra és a társadalmi felelősségvállalásra.


közérd e kű

2 0

A SINOSZ tagszervezeteinek ünnepi zárva tartása első újévi ügyfélfogadás 2017-ben

megye

város

zárva tartás időtartama

Budapest

Budapest

december 21-től január 2-ig december 14-től (utolsó ügyfélfogadás és klubnap december 13-án) december 22 – január 2-ig december 19-től január 3-ig december 19-től január 2-ig (utolsó klubnap + ügyfélfogadás december 16-án) december 20-tól január 2-ig (utolsó idei ügyfélfogadás: december 19-én, hétfőn; klubnap dec. 16-án) december 19-től január 13-ig (utolsó idei ügyfélfogadás és klubnap: december 17-én)

január 4-én, szerdán

december 19-től január 1-ig

január 2-án, hétfőn

december 16-tól január 2-ig december 15-től január 1-ig december 13-tól január 1-ig

január 3-án, kedden január 2-án, hétfőn január 2-án, hétfőn

december 13-tól január 6-ig

január 9-én, hétfőn

Az utolsó idei ügyfélfogadás és klubnap december 16-án lesz. Az utolsó idei ügyfélfogadás és klubnap december 16-án lesz. Az utolsó idei ügyfélfogadás december 6-án, az utolsó klubnap és karácsonyi ünnepség december 20-án 14 órától lesz. december 15-től (utolsó ügyfélfogadás dec. 8-án) december 19 január 2-ig december 13-tól január 8-ig

január 11-én, szerdán; (első klubnap: január 13-án)

Pest megye Baranya megye

Érd Vác Pécs Kecskemét

Bács-Kiskun megye

Baja Solt

Békés megye

Borsod-A.-Z. megye

Békéscsaba Orosháza Miskolc Kazincbarcika Ózd Sátoraljaújhely (Zemplén) Szeged Hódmezővásárhely

Csongrád megye Makó

Fejér megye

Szentes Székesfehérvár Dunaújváros Győr

Győr-M.-S. megye

Csorna Mosonmagyaróvár Sopron

január 10-én, kedden január 3-án, kedden január 4-én, szerdán január 3-án, kedden január 2-án, hétfőn január 14-én, szombaton (klubnap is)

január 3-án, kedden január 10-én, kedden; (első klubnap: január 3-án)

december 18-tól január 2-ig (évzáró klubnap ünnepséggel: dec. 17-én, szombaton 10 órától) december 18-tól január 9-ig (évzáró klubnap és taggyűlés: dec. 17-én, szombaton 14.30-tól) december 17-től január 5-ig (évzáró klubnap ünnepséggel: dec. 16-án, pénteken 17 órától)

várhatóan január 2. hetében január 3-án, kedden január 9-én, hétfőn január 2-án, hétfőn 13.30–16.30 óráig; klubnap: január 6-án, pénteken 17 órától január 3-án, kedden 14 órától (klubnap is) január 10-én, kedden 15 órától (klubnap is) január 6-án, pénteken 17 órától (klubnap is)

december 17-től január 1-ig (évzáró klubnap ünnepséggel: dec. 16-án 18 órától)

Hajdú-Bihar megye (SINA HBME)

Debrecen

december 23-tól január 1-ig

január 2-án, hétfőn

Heves megye

Eger Gyöngyös

december 19-től január 4-ig (évzáró klubnap ünnepséggel: dec. 16-án, pénteken 17 órától)

január 6-án, pénteken január 5-én, csütörtökön

december 19-től január 1-ig

január 2-án, hétfőn

december 19-től január 6-ig december 19-től január 6-ig

január 9-én, hétfőn január 26-án, csütörtökön

december 21-től január 2-ig

január 3-án, kedden január 3-án, kedden 12.30–15.30 óra között

Jász-Nagykun-Szolnok Szolnok megye Komárom-Esztergom Tatabánya megye Esztergom Nógrád megye Salgótarján Somogy megye Kaposvár Szabolcs-SzatmárBereg megye Tolna megye Vas megye Veszprém megye

Nyíregyháza Fehérgyarmat Mátészalka Szekszárd Szombathely Veszprém Zalaegerszeg

Zala megye Nagykanizsa

december 19-től január 2-ig december 20-tól január 2-ig

január 3-án, kedden

december 22 – január 2-ig Nem zárnak be, de karácsony és szilveszter között csak délelőtt tartanak ügyfélfogadást!

január 3-án, kedden

december 19-től január 2-ig

január 2-án, hétfőn január 3-án, kedden, a szokott időben

Ahol nincs külön feltüntetve a klubnapok időpontja, ott a megszokott napokon és időpontokban tartják meg azokat. További információ a szervezetek adatlapjain: http://sinosz.hu/tagszervezeteink/


2 1

közö ss égi

tér

Kerek világ – érzékenyítő óra

A fogyatékossággal élők világnapja (december 3.) alkalmából a Békés Megyei Könyvtár gyermek­ könyv­tára „Kerek világ” címmel érzékenyítő órát szervezett általános iskolák alsó tagozatos tanulói részére. A programon különböző civil szervezetek képviseltették magukat, és kisebb bemutatókkal, játékokkal vezették be a gyerekeket a fogyatékossággal élő emberek világába. A SINOSZ Békéscsabai Szervezete is jelen volt a programon. Az érzékenyítés során a játékokat Kozma Zoltán siket animátor vezette le, és Kernné Fitor Margit jelnyelvi tolmács biztosította az akadálymentes kommunikációt. A gyerekek nagyon élvezték a játékokat, igen nyitottak és érdeklődőek voltak. Fontos már ilyen korban megismerniük és megtanulniuk, hogyan fogadják el a másságot. A program címe is arra utal, hogy bár nagyon különböző emberek vagyunk, mégis együtt kerek a világ.

A játékok között szerepelt a „közlekedési lámpa” játék, „Én is tudok jeleket, és a „Játszd el!” is. Mindegyik játék abban segített, hogy a gyerekek megértsék, hogy milyen fontosak a látottak egy hallássérült számára, hiszen a jelnyelvnek is ez az alapja. Beleélve magukat ezekbe a helyzetekbe könnyebb megérteniük, megismerniük és elfogadniuk a hallássérülteket.

Kiemelkedően fontos a SINOSZ számára, hogy – a szemléletformálást már gyermekkorban elkezdve – elősegítse a hallássérült emberek társadalmi integrációját. Köszönjük a Könyvtárnak, hogy évrőlévre lehetőséget biztosít számunkra a gyermekekkel való kapcsolatteremtésre. Örülünk, hogy már most tudjuk, hogy jövőre is visszavárnak bennünket.


közöss é g i

té r

2 2

Érzékenyítő program a gimnazistákkal

Kaposváron 2016. november 17-én a Táncsics Gimnáziumban érzékenyítős programot tartottunk. A programot sikeres önkormányzati pályázatból tudtuk megvalósítani. 18 hallássérült és a Táncsics Gimnázium 11. osztályos diákjai vettek részt az állapotfelmérésen. A meghívott orvosok felmérték a testtömegindexet és vérnyomást. Mindenkinek optimális eredménye volt. Aztán csoportsorsoláson dőlt el, melyik résztvevő melyik csoportba kerül. Külön sorsolták hallássérülteket és a halló diákokat, hogy vegyes csapatok legyenek. Betűk szerepelnek kártyákon, betűjelet jelelték egymásnak, és alakultak a csoportok. Két csoportban érzékenyítős foglalkozást tartottunk, mindenki kapott ajándékba daktil táblázatot, közösen gyakoroltuk a daktilozást. A saját nevüket daktilozták, felsorolták a röplabda játékszabályait, igyekeztek kommunikálni jelelésben. Hat csapat egymással röplabdázott. Jó hangulat volt a tornateremben. Végül mindenki gyümölcsöket és emléklapot kapott. Szalkai Iván megyei titkár


2 3

közö ss égi

Esélyegyenlőségi előadás, TÉMA-program volt Szombathelyen

2016. november 17-én csütörtök délután a SINOSZ Vas Megyei Szervezetében  Juhász Ferenc esélyegyenlőségi referens tartott előadást az érdeklődőknek. Ahogyan Jufétól vártuk, jó hangulatú workshopon vehettünk részt, ahol az esélyegyenlőség témáját közösen és kis csoportokban is körüljárták tagjaink. Szó volt az emberek egyenlőségéről, a védett tulajdonságokról, a pozitív és negatív diszkriminációról. A program végén még játékra is volt idő, ahol a daktil abc-t is felelevenítettük. A tagjaink sok kérdésükre választ kaptak, megismerkedtek a lehetőségeikkel, és sok újdonságot tanultak. Nagyon jó hangulatban telt a délután, és nagyon hálásak vagyunk Jufénak a rugalmasságáért, és hogy ilyen sokat utazott, hogy megtartsa nálunk is az előadását! Köszönjük a részvételt! Fazekas-Leitner Viktória megyei titkár

tér


közöss é g i

té r

2 4

A jelnyelv napja Egerben

2016. november 9-én Egerben jelnyelv napi rendezvényt tartottunk az Eszterházy Károly Egyetemen a Tudomány Ünnepe és Jelnyelvi törvény 7. évfordulója tiszteletére. Jeles gondolatok, jeles emberek - Jelnyelv a hétköznapokban és a tudományban – címmel. A program nagyon kedveltnek bizonyult, amely a résztvevők 55 fős létszámában mutatkozott meg. A rendezvényt Sáfrány Margit, a SINOSZ alelnöke nyitotta meg. Szőke Mihály jelnyelvi mesével mutatkozott be az egyetemi hallgatóknak és az érdeklődőknek. Dr. Bartha Csilla a JelEsély-projekt eredményeiről számolt be, akit Romanek Péter Zalán követett a kutatás sikerének tanulságaival. Mongyi Péter zárta a programot egy-két interaktív játékkal kedvet csinálva a hallgatóknak, az érdeklődőknek a jelnyelvhez. Köszönjük a jelnyelvi tolmácsok munkáját és az EKE támogatását, hogy meg tudtunk mutatkozni! Domboroczki Tamásné megyei titkár


2 5

„Az ÉN Világom”–

közö ss égi

tér

beszélgetés Hódmezővásárhelyen

2016. október 29-én, szombat délután a SINOSZ TÉMA Plusz pályázat keretén belül tartottuk meg beszélgetős programunkat Az ÉN világom címmel. A rendezvény témája: Siket és nagyothalló emberek nehézségei a mindennapokban. A hallássérült sorstársak lehetőséget kapnak, hogy elmondják, milyen nehézségeket jelent számukra a mindennapi életükben a hallássérülésük. Ugyanakkor jó példával bemutatják azt is, hogyan küzdhetők le a nehézségek. Saját tapasztalatok megosztása és hasznosítása mások számára is. Meghívott vendégünket, Romanek Péter Zalánt régi kedves ismerősként üdvözölték tagjaink, aki személyes történetein keresztül mesélte el életszemléletét és milyen tanulságokkal gazdagodott ezek által. Korom István mentálhigiénés tanár bevezetőként egy játékos problémamegoldó feladattal vezette fel a témát, melyre bátor jelentkezők bevonásával jókedvre derített minden jelenlévőt. Párbeszédre ösztönzésével, illetve segítő kérdéseivel, az arra vállalkozó tagjaink is megosztották társaikkal tapasztalataikat, hozzáállásukat, hitvallásukat, melyek mindennapi életüket kísérik. A beszélgetés után folytatódtak a közös eszmecserék résztvevőink között, miközben családias hangulatban fogyasztották el a finom pörköltet. Köszönjük Romanek Péter Zalánnak, Korom Istvánnak és Vörös Krisztina jelnyelvi tolmácsnak a programunkon való közreműködését.


közöss é g i

té r

2 6

Nyugdíjas Klub volt Szombathelyen

2016. november 4-én pénteken nyugdíjas klub találkozó volt Szombathelyen. A program már hagyománynak számít a Vas Megyei Szervezetnél. Idén meglepően sokan, 23-an voltak kíváncsiak az eseményre. A résztvevőket házilag készített zsíros kenyérrel, lilahagymával és üdítőkkel vártuk. Az előkészületekben segítségemre volt Tóth Csabáné és Czinkóczi Istvánné, ezúton is köszönöm nekik a segítséget! Ezen felül előzetesen kértük a tagokat, hogy járuljanak hozzá a rendezvény színvonalához, házi süteményekkel, ezért mindenki hozott magával valami finomságot. A délután és az est folyamán nagyon jól éreztük magunkat, rengeteget beszélgettünk. Külön öröm, hogy az egyik legidősebb tagunk Takács Lászlóné is ellátogatott hozzánk, és nagyon tetszett neki a nemrégiben felújított szervezet! Boldog vagyok, mert a program végén sokan megdicsértek, hogy milyen jó munkát végeztem, és azért is, mert nem csak «nyugdíjasok» voltak jelen, hanem sok fiatal is benézett hozzánk! Horváth Istvánné megyei elnök


2 7

közöss ég i

Puskaporos a levegő… Nagykanizsán 2016. november 11-én, pénteken klubnap programjaként kiállítást szerveztünk, amelynek a címe a következő: I. és II. világháborúban adományozásra kerülő kitüntetések. Az előadást vitéz Kósa Miklós Csaba katonai kitüntetésgyűjtő tartotta, az akadálymentesítést Jónás Zsófia segítette. Ezúton is köszönjük a segítségüket! Az I. és II. világháború idejéből nagyon sok szép és értékes kitüntetést láthattunk, a háborúk idején készült családi és egyéb fotókkal, szúró és más fegyverekkel kerülhettünk „testközelbe”. Hallhattunk szép és „rém”történeteket. Megtanulhattuk, hogy a kitüntetések készítésére milyen anyagokat használtak. Azt, hogy ezek az érdemek régen aranyból készültek, a háború utolsó szakaszában pedig gyengébb minőségű anyagokból, pl.: alumíniumból, vasból, cinkből, hadifémből voltak. Azt például, hogy a sebesülési érdem érem szalagján szürke alapon vörös csíkok jelennek meg, ami a vért jelképezi és azt, hogy ez 7 db csíkig adható. A kitüntetések esetében a motiválás sok esetben a jutalmazás, ill. annak ígérete volt. Napjainkra – érdekességképpen megtudhattuk –, sokszor a kitüntetések doboza értékesebb, mint maga az érem. A kitüntetések pedig azért ritkák, mert egészen egyszerűen a halottal, a hőssel együtt nyugszik a harcmezőn, ill. a temetőkben. Szerencsére napjainkban a magyar katonahősök tiszteletét a gyakorlatban is ápolják, az ún. hadisírgondozók. Minden kedves, jelenlévő tagunk a kezdeti izgalom ellenére nagyon jól érezte magát. Élvezettel hallgatták, ill. kapcsolódtak be az előadásba. Többen kérték, hogy tavasszal is tartsunk ehhez hasonló rendezvényeket. Készítette: Szűcs Irma

tér


közöss é g i

té r

2 8

Tagjaink a Csabai Kolbászfesztiválon

A Csabai Kolbászfesztivál immár 20. éve hagyományos rendezvény Békéscsabán, mely országos hírűvé nőtte ki magát az idők folyamán. A fesztivál hagyományőrzése a vidéki élet bemutatása, a sertéstenyésztés, ill. -feldolgozás és a kolbász köré épül, hiszen a csabai kolbász országosan sikeres és népszerű termék. A SINOSZ Békés Megyei Szervezete évről évre részt vesz tagjaival a kolbásztöltő versenyen. Tagjainknak már tavasztól lehetőségük volt csapatokat szervezni és a jelentkezést leadni, hiszen minél hamarabb tették ezt meg, annál kedvezményesebb áron nevezhettek a versenyre. Nagy Attila siket tagunk nagy aktivitással hirdette ezt az eseményt a Facebookon jelnyelvi videóval. Ezúton is köszönjük a szervezésben nyújtott segítségét!

Ennek is köszönhetően idén összesen 11 SINOSZ-csapat indult a versenyen: ebből 5 Békés megyei, 3 csapat BácsKiskun megyei, 2 csapat Csongrád megyei, 1 csapat pedig Budapestről érkezett. Békés megyei csapatok: • Gyulai Szuper Csapat • Csabai Ifjak • SINOSZ Orosházi Helyi Szervezete • Csabai Siketek • SINOSZ Csajok Kecskemétről: • SINOSZ-Kesina • SINOSZ-Kecskemét Hódmezővásárhelyről: • SINOSZ – Hódmezővásárhelyi Gyúrósok • SINOSZ – Hódmezővásárhelyi Böllérek

Bajáról: • Bajai Hallássérültek Budapestről: • Válogatott Ifjak Október 30-án, vasárnap 11:00 órától kezdődött a verseny, melynek a Rábay Miklós-sátor adott otthont, ahol nem csak egymással, hanem más civil szervezetekkel versengtek tagjaink. Az eddigi évek hagyományainak megfelelően a SINOSZ Békés Megyei Jelnyelvi Tolmácsszolgálat munkatársai akadálymentesítették a programot a hallássérültek számára. Mindenki nagy készülődéssel díszítette az asztalt, hiszen ez is értékelési szempont volt. Minden kolbász más ízvilágot tükrözött, hiszen ahány ház, annyi szokás. A zsűri-


2 9

közö ss égi

tagok folyamatosan köröztek a versenyzők között, kóstolgatták a készülőben lévő kolbászok fűszerezését, melyet néha-néha egy kis házi pálinka kísért. Az elkészült friss kolbászokból 30 cm-t kellett leadni zsűrizésre, melyet a helyszínen megsütöttek, és értékeltek a zsűritagok. Izgatottan várta mindenki az eredményhirdetést, amire 16:00 órakor került sor. Először a különdíjak kerültek kiosztásra, ahol két SINOSZ-csapat neve is elhangzott: Csabai Ifjak és SINOSZ Orosházi Helyi Szervezet. Ezúton is gratulálunk a díjazottaknak!

Bajai csapat

Budapesti csapat

Csabai ifjak

Csabai lányok anno

Csabai siketek

Gyulai csapat

Hódmezővásárhelyi csapat

Hódmezővásárhely

Kecskeméti csapat

Kecskemét

A teljes listát a díjazottakról a csabaikolbaszfesztival.hu oldalon megtalalálod. A SINOSZ díjazott csapatait jelnyelvi taps fogadta. Majd az eredményhirdetés végén mindenki felment a színpadra, hogy egy közös csoportkép készüljön a hallássérült versenyzőkről. A több mint százfős részvétel arra buzdít minket, hogy jövőre is nevezzünk a civil szervezetek versenyére. Továbbra is várjuk országosan a nevezni vágyó csapatokat, szívesen segítünk. Ha 2017-re nevezni szeretnél csapatoddal, akkor az alábbi oldalon néhány hét múlva akár meg is teheted ezt: www.csabaikolbaszfesztival.hu Krisánné Simon Tímea

tér


közöss é g i

té r

3 0

Tűzoltóság látogatása és előadás

Csoportkép

Előadás

Hallgatók

Tűzoltó felszerelés

Előzetes egyeztetés után sikerült megbeszélni az időpontot, 2016. november 10-én, csütörtökön 16 órára. A tűzoltóság helyszínén Bársony Antal tű. őrnagy szívesen fogadott minket. A TÉMA-projekt keretében látogattunk el a tűzoltóságra, ahol Darida Mária jelnyelvi tolmács segítségével részletes tájékoztatást kaptunk. Az előadás nagyon érdekes volt, mert közben riasztást kaptak a tűzoltók, így élesben láthattuk, hogy tényleg 2 percen belül elindultak.

Érdekes volt még például, hogy a tűzoltóknak a felszerelése 30 kg, egy tűzoltókocsi több mint 100 millió forintba kerül, 2 féle riasztás van: az egyik súlyos tűz esetén, a másik gyenge nem nagy baj esetén. Egy siket tag kérdezte SMS-t tudnak-e fogadni, de nem tudnak. Két és fél órát voltunk bent, Bársony Antal tű. őrnagy sokat és lelkesen mesélt, minden kíváncsiskodó kérdésre válaszolt. Érdekes történetet is mondott, Országos lépcsőfutó bajnokságon egyéniben,

Élesben

Tűzoltó csizma

párosban is első lett. Mi nagyon büszkék vagyunk az ő eredményére, hiszen Vác hírnevét emelte. Petkéné Baksza Aranka


3 1

közö ss égi

tér

A tűz és annak melege

2016. november 17-én Szentesen a TÉMA-program keretében megtartott, „A tűz és annak melege” címmel hallhattunk mindannyiunk számára tanulságos előadást; meghívott vendég Rácz Tibor katasztrófavédelmi munkatárs. A tűz használata mindig is elővigyázatosságot követelt tőlünk, emberektől, mióta csak használjuk.

A mai világban elsősorban a fűtés jut eszünkbe, ha a tűz kerül szóba. Nagyon fontos, hogy életünk védelme érdekében ismerjük azokat a dolgokat, melyek lehetővé teszik, hogy tényleg a kényelmet jelentse, ne a félelmet. Mindannyian hallottuk vagy tapasztaltuk már, hogy mire kell vigyáznunk a különböző fűtési módok használata esetén, illetve mire kell vigyáznunk a füstelvezetéskor, a kémények haszná-

latakor. Az ehhez fűződő jogszabályok változásairól is tájékoztatást kaptunk. Az előadás végén a felmerülő kérdéseinkre választ kaptunk. Köszönjük!


közöss é g i

té r

3 2

A Vác Helyi Szervezet 60 éves jubileuma: „Kicsi a bors, de erős”

Varga Sándorné és Popovics Zoltán

Megnyitó

2016. november 5-én, szombaton délelőtt 10 órától kezdődött az ünnepség. Sokan eljöttek ünnepelni velünk. Amikor sorban megérkeztek a vendégek, mindenki kapott házi pálinkát. Kőműves Sándor, mint elnök megnyitotta az ünnepséget. Petkéné Baksza Aranka, mint ügyintéző történetet mesélt a 60 éves jubileumi kiadványról, Lalával közösen készítették. Kárpátiné Kassai Kornélia gyönyörűen megszerkesztette. Mikesy György váci tag, mint házigazda, kis ünnepi beszédet mondott. Varga Sándorné is mondott szép beszédet. Petke Lajos, mint elnökségi tag bemutatta a vendégeket, Vasák Iván SINOSZ volt főtitkárát, Sáfrány Margit SINOSZ alelnökét, Pintér

Díszebéd

András SINOSZ országos elnökségi tagot, Varga Sándorné Oros Kálmán Baráti Kör vezetőjét és a többieket. Utána a Váci szervezet történetét mesélte el, persze csak röviden. Mindenki fölállt Mikó Gyula „TANÁR ÚR” tiszteletére és egy perc néma csenddel emlékeztek meg róla. Ott volt a lánya, Stareczné Mikó Zsuzsanna. Ő volt a Nagyothalló csoportnak a vezetője.

Két nagyon jó előadást láttunk 1. Turóczy Erika: „János vitéz”, 2. Turóczy Erika és Takátsné Földi Zsuzsanna: „Egy padon”. Mindenkinek nagyon tetszettek az előadások, tolmács nem kellett hozzájuk. Ebéd előtt volt egy kis meglepetés, Kőműves Sándor (paraszt ruhában)


3 3

Vassák Iván volt főtitkár

Stareczné Mikó Zsuzsanna

közö ss égi

Kárpátiné Kassai Kornélia

és Szoboszlai Lászlóné Fehér Anna (népviseleti ruhában) megajándékozták a vendégeket egy-egy kis üveg Unicummal. Az ES TV (Váci tévé) is ott volt, és filmet csináltak rólunk. Lala ajándékba adott könyvet és hűtőmágnest. Megebédeltünk, nagyon finom volt, utána hozták a tortát, amiből mindenki kapott. A vendégek kisvonattal mentek városnézésre, 40 percig tartott az út, és szegények nagyon fáztak már a végén. Pezsgőztünk, beszélgettünk este 9 óráig. Nagyon szépen köszönjük a váci tagoknak, hogy hoztak finom házi süteményt. Nagyon szépen köszönjük a támogatásokat: SINOSZ, Váci egyházmegye, Tragor Ignác Múzeum, TESCO, Cházár András Iskola, Evergreen Kft. és RESI-CONSTRUCI KFT. Petkéné Baksza Aranka

Egy padon

Parasztruhában

Kirándulás

tér


közöss é g i

té r

3 4

Mikulás est

Az Esztergomi SINOSZ 2016. december 8-án nagyon hangulatos Mikulás estet szervezett az eddig megszokott helyen, a Málta-ház, ami várakozáson felüli volt. A felnőttek kicsit visszavedlettek gyermekké, és ők is izgatottan várták a Mikulás érkezését, aki meg is jött, hangosan kopogtatva az ajtón. Egymás után mindenki benyúlhatott a zsákjába és kivehetett egy csomagot. Ezen felül kaptak süteményt, szaloncukor-

kát és innivalót. Remek est volt, köszönet a szervezőknek. Makovics János


3 5

közö ss égi

tér

Szenvedélyünk az egészség

A békéscsabai Védőnői Szolgálat novemberben folytatta a már hagyománnyá vált „Szenvedélyünk az egészség” programját, ezúttal középiskolások számára, melynek ismét a Csabagyöngye Kulturális Központ adott helyet. Ezen az alkalmon a sportra és az egészséges életmód fontosságára hívták fel a figyelmet. Az iskolánként háromfős csapatoknak 6 helyszínen kellett pontokat gyűjteniük. A SINOSZ állomásánál Kozma Zoltán siket animátor várta a diákokat feladatokkal, és Kernné Fitor Margit jelnyelvi tolmács biztosította az akadálymentes kommunikációt. A programot olyan meghívott sportolók színesítették, akiknek a testmozgás az életük, és kiváló eredményeket értek el kitartásukkal és a sportághoz fűződő szenvedélyükkel. A verseny végén, az eredményhirdetés előtt felkérték őket, mondják el saját tapasztalataikat. A Békéscsabai Röplabda SE csapatkapitánya, Soós Nikolett és az Európa-bajnok tornász, Varga Adrienn biztatta a diákokat a sport szeretetére, és ha valamiben

érzik, hogy jók, bátran csatlakozzanak egy csapathoz, hiszen így egy jó közösségre és barátokra is szert tehetnek. De nemcsak egészséges sportolókat hívtak meg, hanem olyanokat is, akik valamilyen érzékszervi fogyatékossággal élnek. A látás- és hallássérült úszó, Babinszki Vera évekig versenyszerűen úszott, állapotromlása miatt ma már csak szinten tartja magát, de bebizonyította, hogy képes helytállni, hiszen tavaly Amerikában töltött egy évet cserediákként, ahol sok tapasztalatot szerzett. Mihály Réka hallássérült középtávfutó, SINOSZ-tag az idei második világversenyéről, a 3. Európai Hallássérültek Utánpótlás Bajnokságáról két aranyéremmel tért haza. Réka elmondta, milyen nehézségekkel kellett megbirkóznia, mire elérte azt, hogy indulhasson versenyeken, de a családja és a futótársai mindig támogatták őt. A diákok nagy érdeklődéssel hallgatták a beszámolókat. A kitartást mutató pozitív példák nemcsak a sport, hanem az élet

egyéb területein is motiválóan hathatnak rájuk. Büszkék vagyunk arra, hogy Mihály Réka a SINOSZ tagja. További sok sikert kívánunk neki ezúton is! Köszönjük a Védőnői Szolgálatnak az együttműködést, mely ismét lehetőséget biztosított arra, hogy a hallássérültek világa közelebb kerüljön a hallókéhoz. Krisánné Simon Tímea


közöss é g i

té r

3 6

Okoseszközök a gyakorlatban programsorozat záró akkordja A TÉMA-pályázat lehetőséget biztosított tagjainknak, hogy részt vegyenek egy programsorozaton, melynek célja az volt, hogy mindenki megismerje az okoseszközök használatát. A programot a Vodafone Magyarország Zrt. békéscsabai márkaképviselete támogatásával tudtuk megvalósítani Kovács Róbert üzletvezető nyitottságának köszönhetően. Kovács Gábor értékesítő hónapról hónapra nagy türelemmel és hozzáértéssel tanította, segítette az érdeklődő tagokat. Összesen 7 alkalomból állt a programsorozat. Teljesen az alapoktól kezdték a foglakozásokat, és egymásra építve egyre több alkalmazást és különböző lehetőségeket ismertek meg a résztvevők. Az alapinformációk mellett minden alkalmon volt lehetőség az egyéni kérdések megbeszélésére is. Fontos szempont volt, hogy minden a gyakorlatban történjen. Az utolsó alkalmon az eszközkezeléssel kapcsolatosan új információk már nem hangoztak el. A tagjaink megismerhették a Vodafone új SINOSZ flottáját és az ahhoz kapcsolódó kedvezményes készülékvásárlási lehetőségeket. Ezek átbeszélése után, a szokásoknak megfelelően, szintén lehetett egyéni problémák orvosolására időt fordítani, és Gábor most is készségesen segített mindenkinek. Széles Károly megyei elnök egy emlékplakettel köszönte meg a Vodafonenak a SINOSZ-tagok számára egész évben ingyenesen nyújtott támogató szolgáltatást.


3 7

s p ort

MHSSZ X. Rablóhal fogó OB csapat végeredményeK

egyéni végeredmények

Helye: Alpári Holt-Tisza (Tiszaalpár) Ideje: 2016. nov. 12 (8:00–14:00 óra)

Helye: Alpári Holt-Tisza Ideje: 2016. nov. 12 (8:00–14:00 óra)

hely

csapat

1

Kecskemét „B”

2

BHSHE „A”

3

Kecskemét „A”

8

BHSHE „B” BHSHE „C” BHSHE „D” Csongrád m. „A” KHSE

cm

név név név cm db hsz db hsz cm db hsz cm db hsz

Fülöp A. 0

0

Bazsa T. 16

Budavári A. 64

1

1

0

16

Gál F. 0

0

16

0

16

0

16

3

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 16

0

0

0

0

2

80

2

21

0

16

73

4

21

5

6

4

37

16

0

0

48

16

0

0

48

16

0

0

48

16

0

0

48

0

0

48

Kovács L.

16

6

4

Szilvási A. 16

0

0

Filákovity Zs. 16

0

0

Szilfai I. 16

0

0

Varga I. 16

Jankó P. 0

1

Gács L. 4

Ságodi R.

Zsédenyi Z. 0

9

62

Hódi Zs.

Varga L. 0

Felföldi Z.

Vágó J.

Mágocsi T. 0

Lakatos J. 3

Blazsek J.

Loydl T. 0

1

Szebellédi Á.

Bakó L. 0

18

0

0

Polyákovics I. 16

1. hely: Budavári, 2. hely: Lakatos, 3. hely: Bazsa

0

0

16

hely 1 2 3 4 5 6-30

név Budavári Attila Lakatos János Bazsa Tibor Felföldi Zoltán Kovács László Gács László Békési József Bakó László Jankó Péter Szilvási András Mágocsi Tamás Szeredi Gábor Németh Tibor Ságodi Róbert Loydl Tamás Kelemen Ferenc Fülöp Attila Szilfai István Szebellédi Ádám Varga László Moczó Csaba Vágó Joachim Hódi Zsolt Varga István Blazsek János Filákovity Zsolt Szabó Nóra Polyákovics István Zsédenyi Zoltán Gál Franciska

egyesület db össz/cm hsz BHSHE „A” 1 64 1 Kecskemét „B” 1 62 2 Kecskemét „B” 1 18 3 BHSHE „A” 3 9 4 Kecskemét „A” 4 6 5 Bhshe „A” 0 0 16 Csongrád megye 0 0 16 BHSHE „B” 0 0 16 KHSE 0 0 16 BHSHE „B” 0 0 16 BHSHE „D” 0 0 16 BHSHE 0 0 16 Csongrád megye 0 0 16 Csongrád m. „A” 0 0 16 BHSHE „C” 0 0 16 Bátonyterenye 0 0 16 Kecskemét „B” 0 0 16 BHSHE „D” 0 0 16 Kecskemét „A” 0 0 16 Csongrád m. „A” 0 0 16 Kecskemét 0 0 16 BHSHE „C” 0 0 16 BHSHE „D” 0 0 16 Csongrád m. „A” 0 0 16 BHSHE „B” 0 0 16 BHSHE „C” 0 0 16 Kecskemét 0 0 16 KHSE 0 0 16 KHSE 0 0 16 Kecskemét A” 0 0 16

MHSSZ különdíja a legnagyobb halért: Budavári Attila (BHSHE) – 64 cm csuka


h itél et

3 8

„Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz: üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában.”

Lukács 2:10-11.

December minden vasárnapja a Karácsonyra készülés alkalma. December 4-e, Advent 2. vasárnapja. „Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem.” Filippi 4:13 December 11-e, Advent 3. Vasárnapja. „Ha tudjátok, hogy ő igaz, ismerjétek fel azt is, hogy aki az igazságot cselekszi, az mind tőle született.” 1.Ján.2:29 December 18-a, Advent 4. Vasárnapja. „Akié a Fiú, azé az élet, akiben nincs meg Isten Fia, az élet sincs meg abban.” 1.Ján.5:12 December 25-e és 26-a Karácsony első és második napja. „…megjelent Isten üdvözítő kegyelme minden embernek,

és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és kegyesen éljünk e világban, mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését,…” Titusz 2:11-14. „Krisztus Urunknak áldott születésén, Angyali verset mondjunk szent ünnepén, Mely Betlehemnek mezejében régen Zengett eképen:” /Erdélyi változat/ December 31-e, Óév. „Boldog az a nemzet, amelynek Istene az Úr, az a nép amelyet örökségül választott!” Zsoltárok könyve 33:12 Jakab Miklósné


3 9 A nevem József, 30 éves vagyok. Budapesten élek, bőrdíszművesként dolgozom. Káros szenvedélyeim nincsenek, tetoválásom sincs. Hobbim a fonaltechnika, horgolás, kötés, ke­reszt­szemes hímzés stb. Keresek korban hozzám illó lányt feleségként vagy élettársként. Hallássérült vagyok, de rendesen beszélek, írok, olvasok, és a jelnyelvet is ismerem valamennyire. Nem baj, ha te is ismered elérhetőségeim facebook, skype, viber, messenger live beszélgetőprogramokon Ardai József néven. Fényképet SMS-ben küldök kérésre. SMS: 06-70/ 234-75-81 E-mail: ardaijozsef@gmail.com Tóbiás Ferencné vagyok. Létavértesen lakom. Én 68 éves vagyok, már 11 éve özvegy,azóta egyedül élek. Szeretnék megismerkedni 165-170 cm magas, rendes, hozzám illő férfival,aki nem iszik. Szép, rendezett lakásom van, csak egy jóra való társat keresnék. Jelige: „ERZSIKE” 35 éves, szegedi siket fiatalember komoly kapcsolat céljából várja hasonló, jelnyelvet ismerő lány jelentkezését, 28-36 éves korig. Vidám természetem van. Ápolt vagyok, jószívű, rendes. Szeretnék tartozni valakihez és vágyom gyerekre. SMS: 06-70/ 566-44-82 E-mail: kovbalazs2009@freemail.hu

50 éves, elvált, hallássérült, jól beszélő férfi keresi megbízható társát. Jelige: „Holdfény” SMS: 06-20/ 961-68-09

35 éves, budapesti hallássérült fiú keresi 30-35 éves, gyermektelen társát komoly kapcsolat céljából. Budapest és Pest megye környéki hölgy előnyben. Jelige: „Misi-35”

55 éves, fiatalos nagyothalló nő vagyok. Keresem hozzám illő, nagyothalló, komoly, intelligens társamat. Budapest-Komárom megyeiek előnyben. Mobil: 06-70/ 238-26-37

168/66 éves, özvegy, rokkantnyugdíjas asszony vagyok. Szeretnék megismerkedni Hajdú-Bihar- vagy Szabolcs-Szat­ már-Bereg megyei környéki, 65-70 éves férfival. Jelige: „LÉTAVÉRTES”

175/85/56 éves, hallássérült elvált férfiként keresem hozzám illő élettársamat, 50-56 éves korig csinos hölgy személyében. SMS: 06-30/ 243-73-02

165/50kg/37 éves hallássérült fiatalember vagyok, Vereben (Fejér megyében) lakom. Keresem nagyothalló vagy siket hölgy személyében társamat kapcsolat céljából, 25-35 éves korig. SMS: 06-30/ 616-75-94

46 éves, egyedülálló, nyugdíjas, dolgozó nő vagyok Komárom megyéből. Keresem társamat, aki nem dohányzik, kölcsönös szimpátia esetén idővel összeköltözhetünk. Jelige: „Várom a párom” SMS: 06-70/ 367-25-11

39 éves, csávolyi siket férfi vagyok. Komoly kapcsolat céljából várom hasonló, jelnyelvet ismerő siket vagy nagyothalló lány jelentkezését, 30-38 éves korig. Jelige: „Várom a párom” SMS: 06-20/ 507-05-11 - csak az esti órákban

37 éves hallássérült fiatalember vagyok. Szeretnék megismerkedni egy őszinte, kedves lánnyal. Jelige: „Boldogság” E-mail: darling14@citromail.hu

30 éves, hallássérült, budapesti fiú vagyok. Káros szenvedélyektől mentes, egyedül élek és várom az SMS-t hasonló sorsú lányoktól. Jelige: „Együtt szép az élet” SMS: 06-30/ 517-01-35

52 éves, 173cm, barna hajú, szemüveget viselő, hallókészülékkel tökéletesen halló férfi keresi hasonlóan jól beszélő és hallókészülékkel jól halló társát. Szociális gondozó, ápoló és gyógy­‑ masszőr. Hobbim a kerékpározás. 35-53 év közötti hölgyek jelentkezését várom, gyerek nem akadály. Tel: 06-30/ 846-78-24

161cm/47 éves, jól beszélő siket fiatalember vagyok. Szeretnék megismerkedni hozzám illő lánnyal, 43-45 éves korig. Budapest és környékiek előnyben. Fényképes levelet várok. Jelige: „Fogd a kezem és ne engedd el!”

Nagy Zoltán vagyok, Nyíregyházán lakom, egyedülálló és 38 éves vagyok. Sajnos születéskor kaptam egy agyvérzést, amitől megsérült a beszédközpont, ezért vagyok beszédhibás, de meg lehet érteni, amit mondok. Keresek korban hozzám illő társat, csak nyíregyházi legyen. E-mail: nagyzolika@index.hu Intelligens, normális, aranyszívű, kedves, vicces pasi vagyok, aki nagy állat- és természetbarát. Szeretek olvasni, rajzolni, kirándulni, lovagolni, íjászkodni. Ezen kívül családcentrikusnak tartom magam, nagyon házias vagyok. Őszinte, hűséges és odaadó vagyok. A többit később! E-mail: kelemenxjanek@hotmail.com Szeretnék megismerkedni hallássérült lánnyal. E-mail: sandor.sandor1975@gmail.com Szeretnék megismerkedni nagyothalló, hallókészüléket viselő hölggyel. Szintén hallókészüléket viselő vagyok. 37 éves vagyok. Székesfehérváron élek, és itt is dolgozom. Magasságom 172cm, súlyom 65kg, szemem kék, hajam rövid, barna. ALAPVETŐEN VIDÁM, OPTIMISTA VAGYOK. Hobbijaim: kirándulás, séta, bicaj, számítógép, film, főzés. Szeretnék korban hozzám illő lányt találni, gyermek nem akadály. Skype: marci.marci67 E-mail: bandula377@gmail.com 54 éves, nagyothalló fiatalember vagyok. Szeretnék megismerkedni korban hozzám illő, nagyothalló lánnyal vagy elvált asszonnyal. Szolnok és Pest megyeiek előnyben. Jelige: „TAVASZ” Cím: Tóth Sándor 5130 Jászapáti, Akácfa u.2. Budapesten élő és dolgozó, káros szenvedélyektől mentes 30 éves fiatalember vagyok. Társkeresés céljából megismerkednék 20-35 év közötti nagyothalló vagy siket lányokkal, csak Budapesten lakókkal. E-mail: jozsvard@citromail.hu Jelige: Remélem, egymásra találunk! 40 éves, egyedül élő, csinos, elvált nő vagyok. Keresem siket társamat, Bács megyében élek. SMS: 06-20/ 340-80-27 „A lányok angyalok, a lányok angyalok, a férfiak meg mind ördögök. De minden angyal azt várja, hogy elvigye az ördög.” Én is egy angyalt keresek, 42 éves vagyok, káros szenvedélyeim nincsenek, CI-mal jól hallok, jelnyelvet sajnos nem beszélem. Borsod megyében élek. E-mail: Unalom3@gmail.com Tel: 06-31/ 318-36-37 150/55/65 éves siket nő keres komoly társat 60-65 éves kor közötti férfi személyében. SMS: 06-70/ 516-27-63 175/42 éves, Borsod megyei hallássérült fiú vagyok, keresem társamat 35 körüli hölgy személyében. Káros szenvedélyektől mentes vagyok. Egy gyermek nem akadály. Hajdú, Szabolcs, Borsod megyékből várom a hölgyet. SMS: 06-20/ 617-11-10 E-mail: zala444@citromail.hu 37 éves, egyedülálló hallássérült fiatalember vagyok, sajnos elvált. Apukámmal élek, Budapesten lakom. Szeretnék megismerkedni hozzám illő siket vagy nagyothalló lánnyal. SMS: 06-20/ 338-19-73

t á rs kereső

50 éves, 178/95, hallássérült szolnoki férfi vagyok. Megismer­ kednék hasonló korú hölggyel, aki megbízható, becsületes partnerre vágyik. Hobbim a kertészkedés. SMS: 06-30/ 844-53-78

179/60/63 éves, hallókészülékkel jól halló és telefonálni tudó özvegy férfi megismerkedne hasonló tulajdonságú, korban hozzáillő, őszinte nővel. Szigetszentmiklóson lakom. Jelige: „Bizalom” Tel: 06-20/ 374-69-00

28 éves, hallássérült fiatalember vagyok. Szeretnék megismerkedni 25-28 éves siket vagy nagyothalló lánnyal. Nem iszom, nem dohányzom. Jelige: „GYÁL”

Szeretnélek mihamarabb megismerni. 42 éves, jóképű, független siket fiatalember vagyok. Találjuk meg a boldogságot együtt! Gyermek nem akadály. SMS: 06-30/ 652-53-50

180/83/38 éves hallássérült egyedülálló férfi szeretne megismerkedni egy kedves, vidámságot kedvelő független romantikus, káros szenvedélyektől mentes hölggyel, 23-35 éves korig. Egy gyerek nem akadály. Jelige: „Szép az élet” 172/70/38 éves egészségügyi dolgozó vagyok. Független, gyermektelen, jól beszélő, korban hozzám illő, hallássérült lányt keresek, aki Budapesten hozzám költözne kölcsönös szimpátia esetén. Legyen nem dohányzó; a hűség, a bizalom és a megbecsülés jellemezze, csak komoly kapcsolatot keresek. E-mail: bobi002@citromail.hu Tel: 06-20/ 452-75-79 Jelige: „ketten az úton”

Középkorú, káros szenvedélyektől mentes, önhibáján kívül elvált, vidéken élő nagyothalló férfi keresi társát, megbízható, becsületes, jelelni tudó hölgy személyében, 35-40 éves korig, egy gyermek nem akadály. Jelige: „rózsaszál”

27 éves nagyothalló fiú vagyok. Nem dohányzom, nem iszom, saját vidéki házam van. Független, komoly gondolkodású, jó kedvű, megbízható hallássérült lányt keresek. Jelige: „Ilyen az élet” SMS: 06-30/ 940-28-97 E-mail: podolszkij@gmail.com

Szabolcs megyei városban élő, káros szenvedélyektől mentes siket fiatalember keresi megértő, türelmes, nem dohányzó társát siket, jelelni tudó hölgy személyében, 35-40 éves korig. Jelige: „szerelem”

35 éves, 173/55 vagyok, nem iszom, szeretnék megismerkedni hasonló korú lánnyal. Nagyon várom, hogy írj SMS-t: 06-30/ 616-75-94 Jelige: „Várok rád ”

Mátészalkán élő siket férfi keresi társát komoly kapcsolatra. Házias, csendes siket hölgy levelét várja, 38-44 éves között. Fontos a becsület és a megértés. Jelige: „fehér galamb”

190/88/30 éves vagyok, káros szenvedélyektől mentes. Komoly kapcsolat reményében ismerkednék egy kedves, aranyos lánnyal, aki egy megbízható, hűséges férfira vágyik, úgy 25-35 korig. Ha lehet, Szabolcs és Hajdú megyéből. SMS: 06-70/ 626-88-38 Jelige: „Komoly kapcsolat reménye”

176/76/57 éves, szívbeteg, félig nagyothalló, félig siket, csendes, rokkantnyugdíjas elvált férfi vagyok. Szájról olvasni tudok és ismerem a jelbeszédet. Káros szenvedélyem a dohányzás. Főzni és takarítani tudok. Szeretem a tisztaságot. Hasonló adottságú, vagyis hozzám hasonló, illő nagyothalló vagy siket hölgyet, elvált, gyermektelen vagy gyermekét egyedül nevelő élettársat keresek 50 éves kortól. Később házasság is szóba jöhet. Csak SMS: 06-30/ 312-29-07 Tamás vagyok, 41 éves, 60kg, siket, egyedülálló, jóképű fiú. Nagyon komoly kapcsolat céljából keresem a párom 35-40 év közötti hölgy személyében. Jelige: „Boldogság” 38 éves, nem dohányzó, szeszes italt nem fogyasztó férfi vagyok. Aktívan sportolok, viszont pszichés betegséggel küszködöm. 22 éves, nagyothalló, jól beszélő, sokat csalódott, káros szenvedélyektől mentes, pécsi roma fiú 22-27 év közötti őszinte megértő lányt keres alkalmi kapcsolatra. Külső nem számít. Jelige: „fogd a kezem és ne engedd el” SMS: 06-30/ 423-18-53 E-mail: szerelmes1990@citromail.hu 1978-ban hallássérülten született, Békés megyében lakó, Péter­ kó nevű, dolgozó nyugdíjas, nagyon jól beszélő férfiként keresem a hozzám illő lányt további napjaim unalmának elűzésére és az édes élet megfűszerezésére… Alkoholt, füstölni valót megvetem, nehezen tűröm. Viszont a természetet imádom… Ha felkeltettem az érdeklődést, írj mailt! Címem: unalom@freemail.hu Zoli, a legkisebb fiú vagyok. Negyvenes, barna, bajuszos, örök vidám, jólelkű. Minden érdekel. Az, hogy siket vagyok, nem zavar, kézzel-lábbal is beszélek. Jelige: „Mindenképpen megtalállak szerelmem” Elvált, 52 éves, siket férfi vagyok, keresek Szabolcs-SzatmárBereg megyéből elvált, siket nőt, 40-50 éves korig, akinek szíve fontosabb, nem a külső. Egy gyermek nem akadály. Jelige: „Rossz egyedül” SMS: 06-70/ 676-33-03 65 éves siket nő vagyok. Keresem jelelni tudó férfitársam, 70 éves korig. Jelige: „Sosem késő” E-mail: sz.marietta80@freemail.hu 36 éves, nagyothalló, jól beszélő pécsi fiú vagyok. Szeretnék megismerkedni hasonló lánnyal. Fényképes levelet várok. Jelige: „Nem jó egyedül” SMS: 06-30/ 670-15-56

Tájékoztatjuk kedves Tagjainkat, hogy a HASÉ magazin Társkereső rovatába ingyenesen küldhetnek be hirdetést. Azonos szövegű hirdetést csak három egymást követő lapszámban jelentetünk meg, a hirdetési felület korlátozott terjedelme miatt. Megértésüket köszönjük! Bővebb információ: Molnár Aurélia, SINOSZ titkárság. Tel: 06-1-351-0434 / 19 mellék. E-mail: info@sinosz.hu

37 éves siket férfi vagyok, keresek egy vidám, jó kedélyű, megértő hallássérült hölgyet, 25-42 éves korig komoly kapcsolatra. Gyerek nem akadály. SMS: 06-30/ 346- 99-74 E-mail: halmicsatolo@hotmail.com 47 éves, várpalotai nagyothalló férfi vagyok. Továbbra is keresem jó természetű, nem dohányzó hölgy társaságát Veszp­ rémből, Várpalotáról, Székesfehérvárról vagy Buda­­pest­ről. SMS: 06-30/ 753-41-76 37 éves hallássérült fiatalember vagyok, vidéken élek, hobbim a kertészkedés. Ismerkednék hasonló korú és érdeklődésű lánnyal. Jelige: „KAPCSOLAT” E-mail: toroklaci16@freemail.hu SMS: 06-20/ 439-58-25 30 éves nagyothalló fiatalember 22-30 éves korú nagyothalló hölgyet keres komoly kapcsolat céljából. SMS: 06-30/ 373-84-85 165/61 éves hallássérült nő megismerkedne korban hozzáillő, hallássérült, nőtlen vagy elvált, komoly gondolkodású hallássérült férfival. Jelige: „Hűség egymásért” SMS: 06-30/ 820-21-14 55 éves, elvált, hallássérült, Békés megyei, dohányzó, egyedül élő férfi keres 50 év körüli hallássérült hölgyet (Békés-, HajdúBihar-, Szolnok megyéből). Jelige: „Őszi Nárcisz” SMS: 06-30/ 845-12-00 Dorogi srác vagyok. Komoly kapcsolat céljából keresem társam, 22-37 éves korig. Jelige: „Igazság és szívből” 36 éves, elvált siket férfi vagyok. Szeretnék komoly és normális kapcsolatot 22-42 éves kor közötti siket vagy nagyothalló nővel vagy elvált asszonnyal. E-mail: suzukijola@hotmail.com SMS: 06-30/ 346-99-74 43 éves, jó megjelenésű, elvált, egyedülálló, káros szenvedélyektől mentes siket férfi vagyok. Kelebiában lakom. Keresek komoly kapcsolat céljából társat 30-36 éves kor közötti nő személyében. SMS: 06-30/ 213-33-86

Kedves Olvasóink, Tagjaink, akik rendelkeznek internet hozzáféréssel, a SINOSZ honlapjának Társkereső oldalán továbbra is ingyenesen, egyszerűen hirdethetnek. Megújult honlapunkon fényképes hirdetésre is van lehetőség! További tudnivalók ( jelnyelven is), ill. hirdetés feladása: sinosz.hu/tarskereso


Profile for SINOSZ

HASÉ 2016 decemberi száma  

HASÉ 2016 decemberi száma  

Profile for sinosz-3
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded