Page 1

Tot a punt per la Fira de Santa Teresa al Vendrell

Obres al Balcó del Mediterrani Tarragona, Pàgina 5

Més de 80.000 persones passaran per la capital del Baix Penedès Salut, Pàgines 16 i 17 número 3

13 d’octubre de 2009

setmanari gratuït

www.noticiestgn.cat

Tarragonès / Baix Penedès

Una nova àrea metropolitana El Baix Penedès presenta l’índex de creixement demogràfic més alt de Catalunya. Actualment prop de 350.000 persones viuen a les comarques del Tarragonès i el Baix Penedès.

La proximitat amb Barcelona, les bones comunicacions i la qualitat de vida fan del nord de les comarques tarragonines el segon nucli poblacional del país Pàgines 2 a 4 Els municipis de les comarques del Baix Penedès i el Tarragonès experimenten any rere any creixements demogràfics per sobre de la mitjana catalana


13 d’octubre de 2009

2 | Tema de la setmana

Els canvis de la societat influeixen directament en l’evolució demogràfica. La immigració o l’augment de la natalitat són algunes de les causes

notíciestgn

Tema de la setmana

Creixement i canvi poblacional

El Baix Penedès és la comarca que més creix a Catalunya. Els moviments migratoris interns són la principal causa de l’increment poblacional a la zona nord de les comarques tarragonines Montse Adan, Tarragona

L

a societat canvia, evoluciona i, en el nostre cas, també creix. Els últims estudis demogràfics situen la nostra demarcació a les primeres posicions del creixement poblacional, sobretot en el cas del Baix Penedès. Molt per sobre de la taxa de creixement global de Catalunya trobem tant aquesta comarca com la del Tarragonès. Catalunya ja ha superat de llarg la fita dels 6 milions que durant molts anys hem escoltat. Al 2006 ja vam canviar el 6 pel 7. Amb una taxa bruta de creixement total del 20,68 al 2007, arribem als 7.364.078 habitants (3,4% corresponen al creixement natural i el 17,28% al migratori). La comarca que ha experimentat el major creixement durant el mateix període és el Baix Penedès amb una taxa del 51,9 que suposen els 95.644 habitants de la zona (7,04 de creixement natural i 44,86 de migratori). El Tarragonès es situa en sisena posició amb una taxa del 43,43 i els 241.549 ciutadans (3,4 de creixement natural i un 36,75 de creixement migratori). Molts són els factors a tenir en consideració a l’anàlisi de l’evolució demogràfica: el creixement natural (naixements i defuncions) i el creixement migratori. És cert que la immigració ha jugat un paper clau al nou mapa poblacional de les comarques catalanes però quan parlem d’aquest concepte no només ens referim a les persones que venen des de l’estranger per quedar-se a casa nostra (immigració internacional) sinó també als moviments poblacionals interns de Catalunya. En el cas del Baix Penedès aquest moviment intern és la principal causa del seu increment poblacional. Si ens fixem en el moviment d’aquesta modalitat migratòria, veiem com la comarca de Tarragona, durant l’any 2008, ha rebut 3.741 persones de la pròpia comarca, 5.816 de la resta de Catalunya i 3.004 de la resta d’Espanya. A la zona del Penedès les migracions de la comarca només han suposat 1.831 habitants, mentre que les que provenien de la resta de Catalunya (sobretot Barcelona) han arribat als 4.660. De la resta d’Espanya només

Els moviments migratori han dibuixat un nou panorama poblacional als nostres municipis. es van rebre uns 800 moviments migratoris. Però aquest creixement continuarà en un futur immediat?. Què hi diuen les previsions?. Molts experts aposten per la continuïtat del creixement encara que potser en menor mesura. Són diversos els aspectes que poden influir de manera decisiva, per exemple, la crisi econòmica. Des de l’inici, es va avançar que els seus efectes també repercutirien en el panorama demogràfic de la societat i en certa manera així serà. Molts nouvinguts, davant de la impossibilitat de trobar feina, es veuen obligats a tornar als seus països d’origen i per tant reduiran proporcionalment el volum poblacional dels municipis. També és cert que aquestes famílies ajudaven a incrementar la taxa de natalitat,

acostumades a tenir més fills per parella que les catalanes. Però alguns demògrafs expliquen que en la taxa de natalitat hi han altres factors, a més de la immigració, que influeixen de manera important com poden ser els últims efectes del conegut ‘baby boom’. Durant la postguerra, els naixements van veure’s incrementats de manera espectacular i es pot dir que fins a finals dels anys 70 encara es va viure aquest fenomen. Per tant, els últims nens nascuts dins del ‘baby boom’ són ara adults possibilitats de ser pares. Aquest fet pot contribuir a contrarestar el possible retorn massiu de famílies estrangeres cap als seus països i a mantenir l’índex de creixement demogràfic experimentat a les nostres comarques en els últims anys.


notíciestgn

13 d’octubre de 2009

Tema de la setmana | 3

Cap als 350.000 habitants Àrea Metropolitana

L’any 2004 al Baix Penedès hi vivien 73.665 habitants. A data de 2008 aquesta xifra s’ha incrementat fins el 95.644 ciutadans. Per què ha crescut tant i en tan poc temps? Perquè el Baix Penedès ha encapçalat el creixement demogràfic experimentat a Catalunya als darrers anys?. Com comentàvem anteriorment, moltes són les causes que provoquen l’increment poblacional a una zona, però al Baix Penedès n’hi ha una de fonamental: el moviment migratori intern. El ‘boom’ de migració interna es va produir als inicis del 2000 però encara incideix de manera important en el dibuix dels municipis. La proximitat d’aquest territori amb Barcelona i la qualitat de vida que ofereix ha provocat que molts residents de l’àrea metropolitana de Barcelona i rodalies optin per la zona del Penedès com a nova residència. Malgrat que les xifres parlin per sí soles, aquestes dades s’han de interpretar amb certa prudència donat que molts ciutadans opten simplement per empadronar-se al municipi on tenen la segona residència i aprofitar-se d’aquesta manera

Població per municipis El creixement demogràfic viscut a les comarques del Tarragonès i Baix Penedès ha afectat proporcionalment a gairebé tots els seus municipis. Sobretot els més propers a les ciutats grans, que veuen com els seus cens augmenten de manera considerable al llarg del últims anys.

de les facilitats fiscals que ofereixen les poblacions més petites, tot i que no arribin mai a residir en elles de manera estable.

Un tema ben diferent és la població estacional, és a dir, aquell sector de la població que ocupa temporalment una localitat, sobretot fruit de

TARRAGONÈS

ALTAFULLA

4.554

CATLLAR, EL

3.973

CONSTANTÍ

6.401

CREIXELL

3.154

MORELL, EL

3.080

NOU DE GAIÀ

475

PALLARESOS

3.828

ALBINYANA

2.292

PERAFORT

1.099

ARBOÇ

5.377

POBLA MAF.

2-108

BANYERES

2.845

POBLA MONT.

2.741

BELLVEI

1.985

RENAU

94

BISBAL PENED. 3.328

RIERA GAIÀ

1.540

BONASTRE

642

RODA DE BARÀ 6.002

CALAFELL

22.939

SALOMÓ

482

CUNIT

11.730

SALOU

25.754

LLORENÇ

2.157

SECUITA

1.466

MASLLORENÇ

517

TARRAGONA

137.536

MONTMELL

1.420

TORREDEMB.

15.056

ST. JAUME

2.348

VESPELLA

395

SANTA OLIVA

3.133

VILA-SECA

20.039

VENDRELL

34.931

VILALLONGA

1.772

TOTAL TARRAGONÈS

241.549

TOTAL BAIX PENEDÈS 95.644

Població estacional

l’activitat turística (2es. residències, hotels...). Salou és el segon municipi de Catalunya que més població residencial té durant l’any. En èpoques turístiques, el municipi registra un

increment d’habitants de més de 25.000 persones. Vila-seca, Cambrils, Calafell, Cunit, Torredembarra i el Vendrell també destaquen en aquest fenomen estacional.

BAIX PENEDÈS


4 | Tema de la setmana

13 d’octubre de 2009

notíciestgn

Ho saps? Els estudis demogràfics ens ajuden a conèixer les estructures i les dinàmiques poblacionals de la nostra societat. Saber com es distribueix la ciutadania i quina és la seva evolució ens permet avançar-nos en el temps i preveure les necessitats abans de que es manifestin. A Catalunya tenim l’Idescat, l’Institut Nacional d’Estadística, i a nivell estatal “l’INE”. La Universitat Rovira i Virgili, concretament la seva àrea pre-departamental de geografia, porta a terme diversos estudis sobre la planificació del nostre territori. De tots aquests organismes s’extreuen dades essencials per a la organització social i d’altres un tant més curioses.

nascuts dins del fenomen ‘baby boom’ es troben ara en plena època de fecundació, per tant hi ha, al dia d’avui, més possibles pares. Baix Penedès: des de l’any 1998 la taxa bruta de natalitat no s’ha reduït, arribant a un 13,83%. Tarragonès: La pujada esglaonada de la població comença l’any 1999 i encara es manté la tendència a l’alça. Quants homes i dones som? Al 2008: Baix Penedès: 49.107 homes i 46.537 dones. Tarragonès: 122.467 homes i 119.082 dones.

Quin coneixement tenim del català? Baix Penedès: el 94,1% de la població l’entén, el 73,0% el parla, el 72,8% el sap llegir, el 49,7% el sap escriure i el 5,9% no l’entén. Tarragonès: El 94,4% de la població l’entén, el 74,2% el sap parlar, 75,1% el sap llegir, el 50,6% el sap escriure i el 5,6% no l’entén. (Dades extretes del Idescat. 2001) Quins estudis tenim? Baix Penedès: el 12,4% no tenen titulació, el 28,4% tenen estudis de primer grau, el 50,8% , de segon grau, i el 8,5% ensenyaments universitaris. Tarragonès: el 11,3% no tenen titulació, el 26,1% tenen estudis de primer grau, el 49,8% de segon grau i el 12,7% títol universitari. (Idescat. 2001)

A on hem nascut? Baix Penedès: Dels seus 61.256 habitants, 38.649 han nascut a Catalunya. 14.785 a la mateixa comarca, 23.864 a una altra comarca diferent, 18.029 a la resta d’Espanya i 4.578 a l’estranger. Tarragonès: dels 241.549 habitants, 133.949 han nascut a Catalunya, 92.597 a la comarca, 41.352 a una comarca diferent, 59.816 a la resta de l’estat i 47.784 a l’estranger. (Idescat 2001) Quina edat té la nostra població? Baix Penedès: el 16,2% tenen edats compreses entre els 1-14 anys; el 70,1% entre els 15-64 anys; i el 13,7% tenen 65 o més de 65 anys. Tarragonès: el 15,7% tenen edats compreses entre els 0-14 anys; 71,1% entre els 15-64 anys i el 13,2 tenen 65 o més de 65 anys. (Idescat. 2008)

Ha pujat la natalitat? Ja fa més de 10 anys que la natalitat de les nostres comarques es va incrementant progressivament. Les principals causes són la immigració i els últims efectes del ‘baby boom’. Per una banda, la majoria de dones estrangeres estan acostumades a tenir més fills de mitjana que les catalanes, però no ens hem d’oblidar que els últims nens

Quin és el nostre moviment natural? Baix Penedès: l’any 2007 es van comptabilitzar 1.257 naixements, 617 defuncions i 444 matrimonis de diferent sexe. Tarragonès: 3.007 naixements, 1.472 defuncions i 1.106 matrimonis de diferent sexe. Ens separem i divorciem més, ara o abans? Segons ens indiquen les estadístiques, ara ens divorciem més però ens separem menys. Al principi dels anys 2000 les parelles optaven per la separació. Concretament

l’any 2004 es van arribar a comptabilitzar a la província de Tarragona, fins a 1.483 separacions mentre que els divorcis no arribaven als 1.000. En canvi, des del 2006 la situació canvia radicalment: han pujat els divorcis i han baixat les separacions, potser tots aquells que fa uns anys es van separar, ara ho formalitzen amb el divorci. Com són les famílies d’avui? Els nuclis familiars són una de les millors mostres dels canvis experimentats per la Societat. Les famílies s’han adaptat als nous temps i mostren un ampli ventall de possibilitats. Les podem classificar amb nucli o sense nucli. Aquestes darreres (sense nucli) poden ser unipersonals o de dos o més persones i protagonitzen un gran creixement en pocs anys. L’any 1981 a Catalunya n’hi havien comptabilitzades unes 233.194 mentre que durant l’any 2007 han arribat a les 627.600. Dins de l’àmbit de famílies amb nucli veiem com les que proporcionalment s’han incrementat més són les parelles sense fills (l’any 1981 n’hi havien 353.822 i l’any 2007 s’incrementen fins a 779.900) i les mares soles amb fills (l’any 1998 aquesta xifra no arribava als 93.000 i ara en canvi, al 2008, supera els 200.000). Els immigrants de casa nostra, d’on provenen? Durant l’any 2008, a la província de Tarragona residien 44.600 estrangers de la Unió Europea: 25.079 de Romania, 3.082 d’Itàlia, 2.046 de França, 2.080 de Bulgària, 2.426 del Regne Unit i en menor mesura ciutadans de Polònia, Portugal, Lituània, Països Baixos i Suècia. De la resta d’Europa: 2.202 són Ucraïnesos, 1.203 de Rússia, 1.153 de Moldàvia i 669 de Suïssa. D’Àfrica, 36.486 són del Marroc, 1.675 de Senegal, 1.581 d’Algèria seguits de Gàmbia, Nigèria, Ghana i Mauritània. D’Amèrica la majoria provenen d’Equador (4.433), de Colòmbia (6.487), d’Argentina (2.968) o de la República Dominicana (1.706).


notíciestgn

Tarragona | 5

13 d’octubre de 2009

Tarragona

El Balcó del Mediterrani, en restauració per raons de seguretat L’Ajuntament destina prop de 230.000 euros al manteniment de l’espai més emblemàtic de la ciutat notíciestgn, Tarragona L’estat de la barana del Balcó del Mediterrani i les queixes d’alguns sectors veïnals han obligat l’Ajuntament de la ciutat a prendre mesures. La conselleria d’Espais Públics i Manteniment ha iniciat les obres de restauració d’un tram de la base i la barana del Balcó del Medi-

L’actual Balcó del Mediterrani és dels anys 40 / Cedida terrani amb un projecte que té un cost aproximat de 228.457,91 €. El tram a restaurar correspon a l’ample de la rambla Nova, amb una longitud de 60 metres.

Ara fa 119 anys Durant la tardor de l’any 1890, es va col·locar el primer tram de la barana mixta de ferro forjat i fos sobre un banc de pedra obrada, segons el projecte de l’arquitecte municipal Ramon Salas. Amb el pas del temps, la barana ha esdevingut un dels símbols de Tarragona. L’obra fou encarregada a l’empresari Josep Pelegrí, amb la participació, entre d’altres, del serraller Josep Balcells i del picapedrer Joan Granada. L’any 1894, ja s’havia instal·lat la totalitat de la barana projectada, per un

import total de 22.843 pessetes (uns 137 euros actuals). Posteriorment, l’any 1947, el passeig i el conjunt de la barana foren reformats per l’arquitecte municipal Josep Maria Monravà. Un rei, Carles IV, va definir aquest espai com el millor balcó al mar de tots els seus regnes. Un segle més tard, en el mateix lloc, un president de la I República, Emilio Castelar, extasiat per la vista, va exclamar que es trobava en el Balcó de la Mediterrània, nom que s’ha mantingut fins a l’actualitat.

Fotografies de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Tarragona / Cedides

Les obres es realitzaran en 2 trams de 30 metres cadascun i el termini d’execució, segons fonts municipals, és de 3 mesos per cada tram. Les obres està previst que finalitzin el

març del 2010. El balcó del Mediterrani és un dels llocs més populars de Tarragona, sempre està ple de turistes. Les vistes desde el balcó són realment

impresionants i és perqué s’hi uneixen terra i mar. El Balcó és el punt des del qual la ciutat observa l’horitzó que l’ha fet rica socialment i cultural.


notíciestgn

13 d’octubre de 2009

6 | Tarragona

Tarragona engega una nova campanya de recollida selectiva notíciestgn, Tarragona L’àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Tarragona engega aquest mes d’octubre, una nova Campanya de comunicació i difusió de Recollida Selectiva, que servirà per continuar amb la feina que ja es va engegar el passat mes d’abril del 2009, amb la Campanya de Recollida Orgànica, que pretenia arribar al màxim nombre possible d’usuaris de recollida selectiva d’escombraries. Aquesta primera campanya es va desenvolupar de l’abril al juliol de 2009 i l’eix central de la campanya va ser l’atenció i informació personalitzada que es realitzava al Centre d’Atenció Ciutadana, on s’atenia els ciutadans de forma directa i se’ls obsequiava amb un cubell per la fracció orgànica, un paquet de bosses compostables i un joc de bosses per facilitar-los la recollida selectiva. A més de l’atenció personalitzada, la campanya va estar complementada per accions publicitàries en mupis, banderoles en fanals, autobusos urbans, bustiades de materials i un acte especial de Dames i Vells.

Col·laboració externa

La present campanya pretén seguir fomentant la recollida selectiva, posant especial esment en la fracció orgànica i, a diferència de l’anterior, ha estat organitzada per l’Ajuntament i amb la col·laboració de la Universitat Rovira i Virgili, les Federacions d’associacions de Veïns i amb el suport de l’AEQT. Aquesta nova campanya pretén millorar els nivells de recollida selectiva, reduir la quantitat de rebuig i reforçar el missatge de la campanya anterior, alhora que es farà un treball intens amb la universitat de formació

i participació en matèria mediambiental, per part dels alumnes. De la mateixa manera es col·laborarà amb les associacions de veïns per tal de potenciar la seva figura ciutadana i de relacions socials amb la zona.

Accions

La campanya s’inicia el dia 13 d’octubre i finalitzarà el dia 18 de desembre i es desenvoluparà a través de les següents accions: porta a porta domiciliari amb la tasca d’estudiants de la URV, bustiada d’informació a tots els domicilis on es preveu que no arribi el porta a porta i atenció personalitzada als locals de les associacions de veïns amb el lliurament corresponent del material de la campanya. Pel que fa al porta a porta, 30 estudiants de la URV dirigits per dos educadors ambientals de l’Ajuntament, realitzaran visites per diferents barris de la ciutat, com a voluntaris ambientals. Aquest grup d’alumnes són estudiants de la universitat del projecte APQUA (Aprenentatge dels Productes Químics, els seus Usos i Aplicacions). En les visites s’informarà els veïns sobre la recollida selectiva, se’ls facilitarà un imant per la nevera –que conté la informació necessària per a una recollida de brossa adequadai se’ls hi donarà una invitació per anar al local de l’associació de veïns corresponent, per recollir el material de la campanya: un cubell per separar la fracció orgànica, un paquet de 15 bosses compostables i un joc de tres bosses de ràfia pel vidre, els envasos i el paper i el cartró.

APQUA

APQUA (Aprenentatge dels Productes Químics, els seus Usos i Aplicacions) és un projecte educatiu de ciències

de la Universitat Rovira i Virgili dirigit a tota la població. Els seus objectius principals són desenvolupar un major coneixement i comprensió pública sobre la ciència i la seva relació amb les nostres vides; i promoure la utilització de l’evidència en el procés de presa de decisions personal i col·lectiu. Està dirigit a estudiants de 4rt a 6è cursos d’educació primària i d’educació secundària, un Science Shop (programa públic) dirigit a la població adulta i un Programa de visites educatives a indústries adreçat a escolars i adults.

La recollida de matèria orgànica s’ha incrementat un 71’2% a la ciutat En un any s’ha registrat una reducció en la generació total de residus de 1.629 tones

Els resultats Incidència als ciutadans: La campanya va finalitzar el mes de juliol amb més d’ 11.000 visites als centres d’atenció ciutadana.

Resultats fracció envasos: •Ha augmentat un 7% la recollida selectiva d’envasos respecte el mateix període de l’any passat.

Resultats fracció orgànica: •Ha augmentat un 71,2% la recollida selectiva de la matèria orgànica respecte el mateix període de l’any passat. •S’ha passat d’un nivell d’impropis en la matèria orgànica del 40’83% a un 20’31%.

Resultats fracció paper i cartró. •Ha disminuït un 6’5% la recollida selectiva de paper i cartró respecte el mateix període de l’any passat.

Resultats fracció vidre: •Ha augmentat un 6’4% la recollida selectiva de vidre respecte el mateix període de l’any passat.

Conclusions: Hi ha un increment de la recollida selectiva de totes les fraccions, amb especial incidència de la fracció orgànica. Això té més mèrit perquè, d’altra banda, hi ha hagut una reducció de la generació total de residus (durant

el període de juliol a setembre, s’ha passat de 18.323 tones el 2008 a 16.704 tones el 2009, amb una reducció del 8’8% del total de residus generats). Per tant, és més meritori que hi hagi un increment del percentatge de recollida selectiva. Aquesta circumstància explica també el descens de la recollida selectiva de paper i cartró, donat que aquesta fracció ve molt determinada per la recollida del cartró comercial, que ha disminuït significativament per la crisi econòmica, donat que un menor moviment de mercaderies genera menys cartró comercial.

Tipus de recollida


notíciestgn

Tarragona | 7

13 d’octubre de 2009

El cementiri de TGN, al dia L’Oficina d’Atenció a l’Usuari funciona els 365 dies de l’any Verònica Tapias, Tarragona

D

es de l’any 2004, el GECEMTA (Gestió de Cementiris de Tarragona) està duent a terme obres de millora al cementiri tarragoní, unes obres que han de servir per millorar el servei a les famílies dels difunts. El canvi en aquests anys ha estat notable: millores en fosses comunes, noves fonts, arranjaments en terrats de nínxols, neteges en diferents zones, buidats de terra per deixar el cementiri més transitable... Una de les millores significatives ha estat la instal·lació de l’Oficina d’Atenció a l’Usuari, ubicada al mateix cementiri, on treballen tres persones. GECEMTA, l’empresa que gestiona el cementiri de Tarragona, va decidir fer una prova per Tot Sants de l’any passat per saber quantes persones demanaven ajut per trobar els difunts que anaven a visitar. Segons explica el gerent del SERFUM (empresa que

forma part de GECEMTA), Ignasi Puig, “durant els cinc o sis dies de Tot Sants es van registrar gairebé 500 consultes. Per això vam decidir instal·lar al mateix cementiri l’Oficina d’Atenció a l’Usuari, amb atenció 365 dies a l’any”. Puig explica que això ha estat una millora notable per als ciutadans. “Tenim una base de dades informatitzada des de l’any 1995 amb el nom dels difunts i la ubicació de la seva sepultura. Això és un gran avenç”. L’objectiu dels gestors del cementiri és mantenir les instal·lacions en

Des del 2004 es fan obres d’arranjament i adequació de les instal·lacions

el millor estat possible i adequar-lo per a fer-lo transitable i agradable en el seu passeig. Per això des de l’any 2004 s’estan duent a terme obres de millora i adequació del terreny.

Fosses comunes

Una de les millores que s’han realitzat ha estat l’arranjament d’alguna fossa comuna, tal i com mostra una de les fotografies. S’han recuperat creus que estaven sepultades i s’han tornat a col·locar. També s’han dut a terme treballs d’arranjament en els terrats dels nínxols que tenien humitats, s’han instal·lat diverses fonts, s’han fet buidats de terra per aplanar terrenys i s’ha fet nova tota la tanca perimetral de les instal·lacions. El cementiri de Tarragona està situat en terrenys de la Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla. L’empresa GECEMTA és qui gestiona el cementiri. És una empresa de titularitat mixta (Ajuntament- SERFUM i Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla) i el seu president és Mossèn Aragonès.

Imatges de dues de les fosses comunes del cementiri. / V.T.

L’Oficina d’Atenció a l’usuari obre 365 dies a l’any. / V.T.

Es celebra la XIII Edició dels Premis Tarragona Turisme notíciestgn, Tarragona

Jordi Tous donant la medalla a Vicenç Carrió. / G.M.

Medalla centenària a Vicenç Carrió Giménez notíciestgn. Vicenç Carrió Giménez ha rebut fa pocs dies la medalla centenària de la Generalitat de Catalunya a mans del director dels Serveis Territorials d’Acció Social i Ciutadania, Jordi Tous. Carrió viu a la Residència Santa Tecla - Llevant des de fa tres anys. L’avi centenari va néixer l’11 d’octubre de 1909 a València, d’on provenia la seva mare, tot i que la família estava fincada a Tarragona. Vicenç Carrió va viure a la ciutat fins als 20 anys, on va anar a l’escola fins els 8 anys,

edat en que va començar a treballar, primer com a ferrer de carros i després de mecànic de bicicletes. Després va viure a Sóller, a les Illes Balears, treballant com a mecànic en una empresa de construcció d’infraestructures. Als 35 anys va marxar a Barcelona, on va obrir un taller mecànic de cotxes i motos amb el seu cosí. Aquesta va ser la seva darrera feina fins a la jubilació, mecànic de l’empresa de camions Pegasso. L’any 2006 va ingressar a la residència on viu amb la seva dona.

El Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya ha guanyat el guardó de la XIII Edició dels Premis Tarragona Turisme, que organitza cada any el Patronat Municipal de Turisme de Tarragona. L’ha guanyat, segons el jurat, pel seu inestimable suport i aportació al Pla de Competitivitat i per apostar des del primer moment pel projecte i presentar-lo al Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç. L’acte, que es va celebrar el 8 d’octubre al Teatre Metropol de Tarragona amb el títol “Demana un desig, el nostre ja s’ha complert”, es va centrar en el Pla de Competitivitat de la Tarraco Romana, que s’executarà els pròxims 3 anys amb un pressupost de més de 4 milions d’euros. El Patronat Municipal de Turisme de Tarragona va voler reconèixer el treball i l’aposta de 6 institucions en la preparació i consecució del Pla de Competitivitat. Per això va atorgar diplomes a l’Escola Universitària de Turisme i Oci de la Universitat Rovira i Virgili per l’elaboració, preparació i redacció del Pla de Competitivitat Turística Tarraco Romana; a l’Ajuntament d’Altafulla,

El Pla de Competitivitat Turística de la Tarraco Romana va centrar la nit. Constantí i Roda de Barà per la seva integració al Pla, en formar part del conjunt arqueològic romà declarat Patrimoni Mundial, amb la Vil·la romana dels Munts, la Vil·la romana de Centcelles i l’Arc de Barà, respectivament; al Consell Comarcal del Tarragonès pel seu suport al conveni de col·laboració que ha fet possible el Pla de Competitivitat Turística de la Tàrraco Romana; i a Turespaña pel seu inestimable suport i aportació al Pla i per aprovar el projecte com un dels guanyadors, destacant-lo públicament com a pla ben elaborat. El Pla de Competitivitat Turística de

la Tarraco Romana marca les estratègies i objectius que es portaran a terme per consolidar Tarragona com una destinació de turisme urbà i la Tarraco Romana com una de les principals destinacions de turisme cultural de la Mediterrània. Està basat en potenciar un recurs clau, com és el patrimoni romà de la ciutat i dels tres municipis contigus, com a element clau per al posicionament exterior de la ciutat i, per tant, per a la captació de nous mercats internacionals que poden accedir a la ciutat gràcies a les seves excel·lents connexions.


notíciestgn

13 d’octubre de 2009

8 | Comarques

Comarques OPINIÓ

Caixa Tarragona, seixanta passes enrera Q

uan d’aquí a cent anys algú busqui el rastre de l’origen, la vida i l’extinció de la Caixa de Tarragona haurà , naturalment, de consultar les hemeroteques i es trobarà amb una diversitat d’articles, declaracions de personatges i opinions de tota mena que el deixaran confós. Jo voldria ajudar-lo a cercar la veritat, treta com a síntesi i compendi del que es porta escrit, i a preveure el que s’escriurà per aquestes calendes d’octubre sobre aquest tema.

Pèssima gestió

És evident que la malaltia econòmica de la nostra Caixa ve de lluny. La política d’estirar més el braç que la màniga podia passar desapercebuda anys enrere. La crisi ha posat en evidència la feina mal feta. Les provisions que devien cobrir els crèdits s’han quedat curtes abans d’hora i els crèdits morosos han superat tota la imaginació. I encara no hem acabat. Probablement ningú no sap a hores d’ara el final. Vegem una síntesi estadística dels fets: Morositat avaluada a l’estiu Caixa Catalunya 5,67% Caixa Tarragona 4,47% Caixa Manresa 2,48% La Caixa de Catalunya té el subcampionat d’Espanya en morositat, segons el diari econòmic Expansión. Eficiència Part dels ingressos que meixen les despeses 2007 Caixa Catalunya 56,16 Caixa Tarragona 50,92 Caixa Manresa 54,85

consu2008 56,03 45,18 61,80

Aquesta “ràtio”, com es pot comprendre, és més bona com més baixa és la xifra. Només la de Tarragona havia aconseguit baixar del 50%, nivell recomanat pels experts. Com es pot veure , el matrimoni es fa entre gent que no té bona salut econòmica.

Silenci absolut per part dels responsables

Per ara , tot són fets consumats, els actors del “casori” floten dins del més absolut hermetisme, utilitzen la tàctica de muts i a la gàbia, com es diu col·loquialment. Tímidament han sorgit algunes veus, la majoria descafeïnades o tirant pilotes fora. Només s’han expres-

sat amb contundència i valentia els editorials del Diari de Tarragona que han dit coses que molts tarragonins no haurien volgut llegir mai, com aquestes: “Tarragona habrá dado un paso atrás en su inseparable decadencia” “La nueva debacle tendrá el aval de la apática sociedad tarraconense”, i, continua “Es imperdonable que una entidad que ha venido operando como una institución sin ánimo de lucro, firme su sentencia de muerte, sin la menor participación de la sociedad que ha sido su razón de ser”. La resta de l’editorial no té res que desdigui. Sobren comentaris.

I els polítics i sindicats, què n’opinen?

N’hi ha per tots els gustos. Els que tenen les mans i els peus lligats al partit, callen o tiren pilotes fora. Per exemple: El Sr. Castells, conseller d’Economia de la Generalitat, diu a Expansión el 29 del mes passat que: “Hasta el momento los partidos se han mantenido al margen del proceso de fusión i ha apelado a continuar sin ‘mangonear’ en este

asunto”. El Sr. Salazar, delegat de l’Institut de Finances de la Generalitat, va pronosticar que Catalunya “solo contará con 4 Cajas tras el proceso de fusiones”. Els 2 grups associats que ja coneixem, La Caixa, la del Penedès i Laietana, que encara no tenen soci. Els polítics que no tenen la boca precintada van en contra de la fusió, la majoria convergents i l’exalcalde Nadal que arriscadament ja va dir la seva. Dels sindicats se’n sap tan poca cosa, que sembla que els qui han de parlar, l’assumpte ja els va bé.

No pot ésser que els ciutadans estiguin fastiguejats del tot?

El qui té la clau de tot aquest afer és el Banc d’Espanya. És qui pot ajudar a través del FROB (Fondo de Restructuración Bancaria) a reforçar els balanços de les Caixes afectades quan arribi el moment que trontollin. El Banc d’Espanya requereix que les entitats que siguin intervingudes es despolititzin i sol·licita per les Caixes directius de prestigi i que reorgani-

tzin les cúpules dirigents. Doncs bé, ja tenim el primer exemple: la Caixa resultant d’aquesta fusió estarà dirigida pel Sr. Narcís Serra, president actual de Caixa Catalunya. Els altres llocs deuen ser objecte de discussió però, segurament, portaran el mateix segell.

No és una bogeria, posar la guineu a vigilar el galliner? Deixem passar els dies que, potser, encara en veurem de més “sonades”. Mentrestant que Déu s’apiadi de nosaltres. Josep Gispert Güell Auditor de comptes


notíciestgn

13 d’octubre de 2009

Comarques | 9

Més de 500 persones inauguren el camp de futbol municipal de Creixell notíciestgn, Creixell

C

reixell compta ja amb un camp de futbol en molt bon estat. Més de 500 persones van assistir a l’acte d’inauguració de les obres d’adequació i millora d’aquest equipament. El projecte d’aquestes obres comprèn la col·locació de gespa artificial al camp de futbol de Creixell. Els treballs, que han tingut un pressupost de 522.459,99 euros, s’han pogut dur a terme gràcies al Plan Español del Fomento de la Economía y el Empleo, dins del Fondo de Inversion Local para el Empleo, i han estat realitzades per l’empresa Mondo Iberica.

Inauguració multitudinària

Més de 500 persones, la majoria veïns i veïnes de Creixell, van assistir a la inauguració, que va estar presidida per Rafael Luna, secretari quart de la Mesa del Parlament de Catalunya i Diputat al Parlament i l’alcalde del municipi, Teo Fuster. A l’acte hi van assistir també l’alcaldessa de Roda de Barà, Maite Huerta i l’alcalde de

Bonastre, David Godall, a part de tots els regidors i regidores de la Corporació Municipal de Creixell. També hi era present Josep Vives, delegat territorial de la Federació Catalana de Futbol. Les autoritats van tallar la cinta inaugural i després dels parlaments de rigor de les autoritats, van anar sortint al camp els diferents equips de futbol del Centre Cultural i Esportiu de Creixell: més de 150 nens i nenes a partir de 3 anys. Eren els equips de minis, prebenjamí, benjami, aleví, infantil, femení, cadet, veterans, amateur A i amateur B. Tot seguit es va dur a terme un partit de futbol entre els equips de Veterans del RCD Español i el Club Gimnàstic. Figures conegudes com Marañon, Solsona, Vizcaino, Escaich o Pinilla van emocionar els creixellencs. Aquest partit va acabar en empat a 3 gols. Després hi va haver un partit entre els equips de Creixell i l’acte es va acabar a les instal·lacions de la piscina municipal, on hi va haver una recepciò-coktail per les autoritats i els representants de totes les associacions i entitats de Creixell.

Imatges de la tallada de la cinta i de l’inici del partit de veterans / Cedides

Contra la plaga de mosques notíciestgn, Perafort L’Ajuntament de Perafort segueix lluitant contra l’excessiva proliferació de mosques que està patint des d’aquest estiu. Després de fer cinc fumigacions preventives que van obtenir resultats, el problema de la massiva existència de mosques va tornar sense un motiu aparent. Davant la passivitat de la Generalitat, des del consistori es va procedir a ampliar l’àrea a inspeccionar, a la recerca del focus originari d’aquesta problemàtica. Localitzat l’origen i la causa de la proliferació de les mosques, que ha resultat ser l’abocament il·legal de gallinassa en finques properes al nucli de població, l’Ajuntament, d’acord amb el consistori de la Secuita, terme on es localitzen els terrenys d’origen del problema, ha procedit a comunicar els fets a instàncies superiors, a la recerca d’una solució definitiva, així com a denunciar els causants de la insistent plaga de mosques. En aquest sentit, l’alcalde de Perafort, Joan Martí Pla, ha enviat un escrit oficial als Serveis Territorials dels Departaments de Medi Ambient i de Sanitat, així com al delegat del Govern a Tarragona. A la carta es demana una solució al problema, a més de l’inici d’un procediment sancionador contra els responsables i causants de la persistent.

Foto de les Rosalies de Torredembarra / Cedida

13a Trobada de Rosalies a Torredembarra notíciestgn. Una quarantena de dones amb el nom de la patrona de Torredembarra, Santa Rosalia, es van reunir el dimarts 6 d’octubre (dia del naixement de la santa), per celebrar la 13a Trobada de les Rosalies de la Torre. L’organització va a càrrec de les mateixes Rosalies i compten amb la col·laboració de l’Ajuntament torrenc.

Missa i sopar

La trobada es va iniciar amb una missa a les 19.30 h, a l’església parroquial de Sant Pere Apòstol. Posteriorment, es van fer una fotografia

de grup a l’altar major sota la imatge de la santa. El Nus Escènic els va presentar una lectura dramatitzada a càrrec del Grup d’Aficionats a l’Art de Torredembarra i, per finalitzar la celebració, va tenir lloc un sopar en un restaurant de la Torre. L’alcalde del municipi, Daniel Masagué, la presidenta del Patronat de Cultura, Rosa M. Guasch, i els mossens de la vila van acompanyar el grup de Rosalies en totes les activitats que van dur a terme per celebrar el dia del seu sant i per commemorar el dia de la patrona del municipi torrenc.


notíciestgn

13 d’octubre de 2009

10 | Fira de Santa Teresa

El Vendrell Fira de Santa Teresa

Del 15 al 18 d’octubre

Programa lúdic i cultural DIJOUS 15 D’OCTUBRE

· De 17h a 22h- FIRA DE SANTA TERESA: · A la Rambla- estands multisectorials. · Al pàrquing del Pèlag- automoció. · A la plaça de la Sardana- alimentació i Mostraví. · Al carrer dels Cafès- Carrer de l’Art. · Al passeig de les Bòbiles- V Fira de Ceràmica. · A la plaça Nova- TALLER DE TORN, a càrrec de Joan Fontana. Dirigit a tota persona que li agradi treballar amb les mans i especialment amb el fang. A partir de peces ja tornejades, en aquest cas guardioles, cadascú podrà transformar la peça treballant el fang, per tal de modificar-la al seu gust. * En cas de pluja, l’activitat es farà a La Fusteria. · A la plaça Nova- FAIG D’ARQUEÒLEG, a càrrec de l’equip d’Animació Turística del Taller d’Ocupació “El Vendrell, 365 dies turístics”. Les antigues generacions d’arqueòlegs estudiaven una peça de ceràmica com un element cronològic que ajudaria a posar data a la cultura que era objecte d’estudi. Vols fer d’arqueòleg? Agafa la pala, el rasclet i el pinzell, i busca, amb molta cura, elements de ceràmica. · A la plaça Nova- PINTO COM ELS PREHISTÒRICS, a càrrec de l’equip d’Animació Turística del Taller d’Ocupació “El Vendrell, 365 dies turístics”. En la prehistòria, els homes dibuixaven o pintaven sobre les parets o als sostres de les coves els diferents animals que caçaven o escenes de significat ritual. Els materials que empraven eren, entre d’altres, diferents tipus de terres de colors barrejades amb aigua. En aquest taller pintarem com els prehistòrics: amb terra. · A la plaça Nova- JUGO AMB EL FANG, a càrrec de l’equip d’Animació Turística del Taller d’Ocupació “El Vendrell, 365 dies turístics”. Experimenta amb el fang i dóna-li la forma que vulguis. * En cas de pluja, l’activitat es farà a La Fusteria. · A la plaça Nova- CONSTRUEIXO I PINTO, a càrrec de l’equip d’Animació Turística del Taller d’Ocupació “El Vendrell, 365 dies turístics”. Amb totxanes en miniatura, aixeca parets i fes una construcció. Després, pinta-la. * En cas de pluja, l’activitat es farà a La Fusteria. · A la plaça de les Garrofes- EL JOC DELS EMBOLICS, a càrrec de l’equip d’Animació Turística del Taller d’Ocupació “El Vendrell, 365 dies turístics”. Juga al típic joc dels embolics, però en versió gegant! Poden jugar-hi fins a 10 persones. “Embolica’t” amb altres jugadors i fes el joc més difícil. Però vigila: si caus, quedes fora del joc. · A la plaça Nova- EL JOC DEL MARRO, a càrrec de l’equip d’Animació Turística del Taller d’Ocupació “El Vendrell, 365 dies turístics”.

Col·loca 3 bols en ratlla i hauràs guanyat! · 19h- Inauguració oficial de la FIRA DE SANTA TERESA · 23h- Al’envelat instal·lat a la rambla de Josep Cañas i Cañas, BALL amb el grup CLAU DE SOL.

DIVENDRES 16 D’OCTUBRE

· 8h- Pels carrers de la vila- MATINADES amb les Gralles del Baix Penedès i els grallers Tocats de Canya. · De 10h a 14h i de 17h a 22h- FIRA DE SANTA TERESA amb els estands, el Mostraví i la V Fira de Ceramica. · A la plaça Nova,- TALLER DE TORN. · A la plaça Nova- FAIG D’ARQUEÒLEG. · A la plaça Nova- PINTO COM ELS PREHISTÒRICS. · A la plaça Nova- JUGO AMB EL FANG. · A la plaça Nova- CONSTRUEIXO I PINTO. · A la plaça de les Garrofes- EL JOC DELS EMBOLICS. · A la plaça Nova- EL JOC DEL MARRO. · D’11,0h a 13,30h- Al local de Participació Ciutadana (plaça Nova, 3)- FANGOTERÀPIA, a càrrec del Centre d’Estètica i Massatges Paqui López i del Centre d’Estètica 02. El fang o l’argila, principal component de la fangoteràpia, és una font formidable d’energia i salut. Les seves sals minerals són una necessitat vital per al nostre organisme. A més, la fangoteràpia tracta l’envelliment cutani, la pell seca i deshidratada, i també és eficaç per al tractament de taques, el drenatge limfàtic i la pèrdua del cabell, i atenua l’aparença de la cel·lulitis, l’acne, la rosàcia, els èczemes o la psoriasi. · 18h- Al passeig de les Bòviles- actuació de la companyia TEATRE NU, amb l’espectacle Somnis d’Alícia (teatre familiar). · De 18h a 20,30h- A la plaça Nova- TALLER DE RAKU, a càrrec de Montse Llanas. En aquest taller es poden esmaltar peces de ceràmica i coure-les. Tenint en compte el procés que comporta la tècnica del raku, es tracta d’un taller divertit en el qual es conjumina el foc, el fum, l’argila, l’aigua i la màgia dels colors que sorprenen a qui el realitza. · 19h- A la plaça Pep Jai, actuació dels grups DEKREP!TS i 21 BOUTONS (balls folk). · 22h- A l’Auditori Pau Casals- MÚSICA DE GRALLES AL VENDRELL amb les Gralles del Baix Penedès, Tocats de Canya i Ganxets. Homenatge als Macaris. Preu de l’entrada: 6 € · 22h- A la plaça Vella, ASSAIG GENERAL dels NENS DEL VENDRELL. · 24h- A l’envelat instal·lat a la rambla de Josep Cañas i Cañas, FENM (Festival de la Nueva Música): CONCERT amb CRUZ i els finalistes.

DISSABTE 17 D’OCTUBRE

· 8h- Pels carrers de la vila- MATINADES amb les Gralles del Baix Penedès i els grallers Tocats de Canya. · De 10h a 14h i de 17h a 22h- FIRA DE SANTA

TERESA amb els estands, el Mostraví i la V Fira de Ceramica. · A la plaça Nova- TALLER DE TORN. · A la plaça Nova- FAIG D’ARQUEÒLEG. · A la plaça Nova- PINTO COM ELS PREHISTÒRICS. · A la plaça Nova- JUGO AMB EL FANG. · A la plaça Nova- CONSTRUEIXO I PINTO. · A la plaça de les Garrofes- EL JOC DELS EMBOLICS. · A la plaça Nova- EL JOC DEL MARRO. · Durant tot el dia- Al passeig de les BòbilesESPECTACLE DE FOC FETAMANS, a càrrec de LaFactoria de Núvols. Partint de la premissa que la ceràmica no és només una forma de producció, sinó també un forma d’expressió, La Factoria de Núvols presenta FETAMANS, un espectacle on quatre ceramistes mostren l’origen i la construcció de la forma servint-se dels quatre elements primigenis: terra, aigua, foc i aire. Però la terra, l’aigua i el foc encara tenen propietats que fan que l’acció de La Factoria de Núvols faci ús de l’espectacle de l’aire. Com una orquestra de bufadors de càntirs, els quatre torners músics aconsegueixen que el fang rogent i envoltat de flames s’enlairi en deflagracions controlades i dirigides, convertint unes simples peces útils en únics i veritables magatzems de foc. * En cas de pluja, l’espectacle es passarà al diumenge 18 d’octubre. · De les 11h a les 14h i de les 17h a les 20h- Al Museu Deu (plaça Nova, 2)- PROJECCIÓ DEL DOCUMENTAL ARTIGAS, D’ISAO LLORENS. · D’11,30h a 13h i de 18h a 20,30h- A la plaça Nova- TALLER DE RAKU. · De les 18h a les 20h- A diverses places i carrers del centre del Vendrell- BALLADA DELS GRUPS DE CULTURA POPULAR: Ball de Diablons, Ball de Diables, Ball de Bastons Petits, Ball del 4 de Març, Ball de les Gitanes, Ball de la Patatuf, Ball de Pastorets, Ball de Bastons, Ball de Cercolets, Ball de Panderos acompanyats de l’Home del Sac, Ball de Valencians acompanyats pels grallers Els Cofins, Grallers dels Gegants, Gralles del Baix Penedès, Gegants, Gegantons i Nans. Ballades: - Plaça del Mercat - Carretera del Dr. Robert - Carrer de les Quatre Fonts - Carrer Major - Plaça del Centre - Plaça Vella · De les 18h a les 20h- Al local de Participació Ciutadana (plaça Nova, 3)- FANGOTERÀPIA. · 20,15h- Als carrers d’Apel·les Fenosa i de Narcís Monturiol- CLOENDA DE LES ACTUACIONS amb una BALLADA CONJUNTA. · 20,30h- Al carrer d’Apel·les Fenosa- actuació dels NENS DEL VENDRELL. · 24,30h- A l’envelat instal·lat a la rambla de Josep Cañas i Cañas- CONCERT amb: MANEL i LA BANDA PUIG (grup de versions).

DIUMENGE 18 D’OCTUBRE

· 8h- Pels carrers de la vila- MATINADES amb les Gralles del Baix Penedès i els grallers Tocats de Canya. · De 10h a 14h i de 17h a 22h- FIRA DE SANTA TERESA amb els estands, el Mostraví i la V Fira de Ceramica. · A la plaça Nova- TALLER DE TORN. · A la plaça Nova- FAIG D’ARQUEÒLEG. · A la plaça Nova- PINTO COM ELS PREHISTÒRICS. · A la plaça Nova- JUGO AMB EL FANG. · A la plaça Nova- CONSTRUEIXO I PINTO. · A la plaça de les Garrofes- EL JOC DELS EMBOLICS. · A la plaça Nova- EL JOC DEL MARRO. · 8,30h- A la Rambla- VII TROBADA D’INTERCANVI DE PLAQUES DE CAVA. · 11H- Des del vial de França- ENTRADA A LA PLAÇA VELLA amb: Ball de Diablons, Ball de Diables, Ball de Bastons Petits, Ball del 4 de Març, Ball de les Gitanes, Ball de la Patatuf, Ball de Pastorets, Ball de Bastons, Ball de Cercolets, Ball de Panderos acompanyats de l’Home del Sac, Ball de Valencians acompanyats pels grallers Els Cofins, Gralles del Baix Penedès, Agrupació Musical Santa Anna, Grallers dels Gegants, Gegants, Gegantons i Nans. · 11,30h- A la plaça Vella- ARRIBADA DELS GRUPS. Recorregut: vial de França, pont de França, carrer de les Quatre Fonts, carrer Major i plaça Vella. · D’11,30H a 13H- A la plaça Nova- TALLER DE RAKU. · D’11,30h a 13,30h- Al local de Participació Ciutadana (plaça Nova, 3)- FANGOTERÀPIA. · 12h- A l’Auditori Pau Casals- TRIO KANDINSKY. Obres de Piazzola, Arvo Pärt i Kagel. Preu de l’entrada: 6 €. · 13h- Al Museu Deu (plaça Nova, 2)- CONFERÈNCIA “JOSEP SERRA ABELLA: ARTISTA DE LA CERÀMICA”, a càrrec de Jordi Serra. · 13h- A la plaça Vella- CASTELLS amb els NENS DEL VENDRELL, els JOVES XIQUETS DE VALLS i la COLLA JOVE XIQUETS DE TARRAGONA. · 17,30h- A l’església parroquial del VendrellCONCERT: I. Obres de Vivaldi (Beatus vir, Magnificat i Gloria). II. Obres de Puccini, Verdi, Haendel, Offenbach i Mozart. Entrada lliure. Organitza: Cor d’Infants, Coral Polifònica del Vendrell i orquestra de cambra Ars Antica. · 17,30h- A la plaça del Mercat- 35è CONCURS NACIONAL DE COLLES SARDANISTES (en cas de mal temps, es farà al pavelló Àngel Guimerà). Organitza: Dansaires del Penedès. · 18h- A l’envelat instal·lat a la rambla de Josep Cañas i Cañas- ESPECTACLE DE TITELLES. Contes de l’univers, a càrrec de Teia Moner.


notíciestgn

Fira de Santa Teresa | 11

13 d’octubre de 2009

Una fira que arriba als 180 anys d’història notíciestgn, El Vendrell La fira de Santa Teresa arriba enguany a la 180a edició i ho fa carregada d’actes lúdics i culturals que complementen la vessant purament comercial d’aquest esdeveniment. Es tracta d’un dels actes festius i tradicionals amb més solera al Vendrell i a tot el conjunt de la comarca del Baix Penedès. Seran 145 estands situats en 20.000 metres quadrats de superfície i distribuïts en diverses zones de la ciutat: . la zona de l’alimentació i del Mostraví a la Plaça de la Sardana. . els estands multisectorials a la Rambla. . l’automoció al pàrquing del Pèlag. . el Carrer de l’Art al carrer dels Cafès. . i la V Fira de Ceràmica al passeig de

EXPOSICIONS Exposició dels seleccionats de la V Biennal de “L’art a taula” Ceràmica Dates: del 21 de setembre al 3 de novembre. Dates: del 2 d’octubre a l’1 de novembre. Lloc: plaça de les Garrofes, 4. Lloc: Sala Portal del Pardo (carrer Major, 14). Horari: de dimarts a dissabte de 17,30h a 20h. Horari: De dimarts a divendres, de 17h a 20h, dissabtes d’11h a 14h i de 17h a 20h, diumenges Organitza: Camil·la Pérez Salvà. d’11h a 14h. Els dilluns restarà tancada. Organitza: Patronat Municipal de Serveis Culturals. “Josep Serra Abella ( 1906-1989): artista de la ceràmica”

“La ceràmica al voltant de la riera de la Bisbal”

Dates: del 25 de setembre al 10 de gener.

Dates: del 14 al 31 d’octubre.

Lloc: Museu Deu (plaça Nova, 2).

Lloc: La Fusteria (carrer Major, 16) i Oficina del Pla de Barris (plaça Nova, 3)

Horari: De dimarts a divendres, de 17h a 20h, dissabtes d’11h a 14h i de 17h a 20h , diumenges Horari: de dilluns a dissabte, de 18h a 20h, d’11h a 14h. El dilluns restarà tancada. diumenge de 12h a 14h. Organitza: Museu Deu.

les Bòbiles. La fira es podrà visitar del 15 al 18 d’octubre. Divendres 15 s’obrirà de 17h a 22h i dissabte i diumenge, de 10h a 14h i de 17h a 22h. La inauguració, a càrrec de l’alcalde del municipi, Benet Jané, es celebrarà divendres dia 15 d’octubre a les 19h.

MOSTRAVÍ

La Fira de Santa Teresa es complementa enguany amb la V Fira de Ceràmica i el Mostraví, dos certàmens bianuals. La Fira de la Ceràmica es localitza al passeig de les Bòbiles i és d’entrada gratuïta, com la resta d’estands. Pel que fa al Mostraví, el preu del tiquet és de 6 € i inclou 3 degustacions de vi o cava, 1 tapa, 1 copa de vidre commemorativa de la fira i una bosseta de cotó per penjar-la.


13 d’octubre de 2009

12 | Fira de Santa Teresa

“Antigament, s’aprofitava la Fira per comprar els estris del camp”

Jané convida tothom a “visitar la Fira, gaudir dels actes i a firar-se”

notíciestgn

L’Entrevista Benet Jané, alcalde del Vendrell

“És l’esdeveniment econòmic més important de casa nostra” A

El certamen preveu una assistència d’entre 70 i 80 mil visitants d’arreu de Catalunya

pocs dies de la Fira de Santa Teresa, un dels actes més emblemàtics del Vendrell, notíciestgn entrevista a l’alcalde, Benet Jané, per saber com viu aquest certamen i què suposa per al municipi i per a la comarca del Baix Penedès. Com viu l’alcalde la Fira de Santa Teresa? És l’esdeveniment econòmic més important que se celebra al Vendrell, a la comarca i, fins i tot, a la demarcació de Tarragona. Per tant, com a alcalde, visc la Fira d’una manera molt especial perquè és un aparador comercial i de promoció exterior del municipi de primer ordre. D’altra banda, també gaudeixo dels actes paral·lels que s’hi organitzen. Com veu la present edició de la Fira, tenint en compte els moments de crisi que estem vivint? La veig com un certamen molt consolidat que té un gran prestigi entre tots els sectors que volen venir a exposar els seus productes i novetats. Hem de pensar que l’ocupació d’estands és total i que, a més, enguany hi ha hagut un lleuger augment, sobretot pel que fa al Mostraví i a la Fira de Ceràmica, que se celebren cada dos anys. Cal dir que hi ha sectors, com és el cas de l’immobiliari, que han disminuït la presència a la Fira, però això ha donat l’oportunitat a noves empreses a tenir-hi un espai d’exposició. En aquest sentit, vull agrair l’esforç que han fet tots els expositors per estar presents a la nostra Fira. Què suposa per la població del Vendrell i del Baix Penedès aquesta Fira? Antigament, era una festa que coincidia amb el final de la verema i que anunciava l’entrada cap a l’hivern. Per tant, s’aprofitava la Fira per comprar tot allò que es necessitava: eines noves, animals de tir, aviram, llavors, menjar, roba, etc. Actualment, significa el final de l’estiu i la gent aprofita el bon temps per visitar els estands de la Rambla, per anar a veure els cotxes, per tastar els productes d’alimentació, per gaudir dels actes lúdics i culturals, per anar a les atraccions amb els infants, etc. En definitiva, avui dia, es pot comprar de tot durant tot l’any i no cal esperar la Fira per proveir-se d’articles de necessitat. Per tant, ara, són quatre dies de festa per gaudir-los sortint al carrer, per conèixer les darreres novetats dels diferents sectors representats i, sobretot, per firar-se. Enguany s’arriba a la 180a edició d’aquest certamen. Podem dir que és una de les fires amb més tradició de Catalunya? En realitat, desconeixem l’origen exacte de la Fira. S’ha agafat com a referència una acta de l’Ajuntament del 1830 en què es parla d’una fira que se celebrava al Vendrell. Per tant, segurament el seu inici va més enllà d’aquesta data i podem parlar d’una de les fires amb més tradició de Catalunya, tot i que hi ha altres poblacions que celebren fires des de molt més antic. Tenim un exemple molt proper, l’Arboç, que el segle XIII ja celebrava una fira. Enguany la Fira es complementa amb dos certàmens de caràcter biennal, el Mostraví i la V Fira de la Ceràmica. Això portarà més visitants que altres anys? Cada any es preveu una afluència d’entre 70 i 80 mil visitants, independentment dels sectors de caràcter biennal

que s’hi organitzin. Més aviat podem parlar de diferents tipologies de visitants, sobretot pel que fa a la ceràmica, ja que en el nostre cas hem apostat pel seu vessant més artístic. I això comporta que vingui un visitant molt especialitzat en aquest art. Però, en general, tots els sectors reben un nombre similar de visitants, ja que la Fira del Vendrell està posada sobre el terreny d’una manera que convida a fer un circuit per poder veure tots els espais d’exposició. A part del vessant purament comercial, la Fira també inclou un programa d’actes lúdics i culturals. Quins actes destacaria? Aquests actes tenen un gran èxit d’assistència perquè, com ja he dit abans, s’aprofita que encara fa bo, el final de l’estiu, per sortir i gaudir de les activitats que s’organitzen al carrer, de les exposicions, dels concerts, dels balls, etc. Cal destacar els tallers relacionats amb la ceràmica, les activitats sobre el medi ambient i el reciclatge de residus, el concert del grup Manel, l’actuació de dissabte dels diferents grups de cultura per diverses places del centre de la vila i la tradicional diada castellera de diumenge amb l’actuació dels Nens del Vendrell, la colla Joves Xiquets de Valls i la Colla Jove Xiquets de Tarragona. A més, durant els dies de la Fira diferents sales del municipi acolliran exposicions, com per exemple la de la V Biennal de Ceràmica a la Sala Portal del Pardo. Per acabar l’entrevista, vol afegir-hi alguna cosa més? Doncs només em resta convidar a tothom a gaudir de la Fira i de tots els actes que s’hi han programat de forma paral·lela, i, sobretot, a firar-se.

Verònica Tapias


notíciestgn

El Vendrell | 13

13 d’octubre de 2009

La llar d’infants de Coma-ruga estrena instal·lacions el proper curs El nou edifici, d’una sola planta, té una superfície de 800 metres quadrats notíciestgn, El Vendrell La llar d’infants Migjorn de Comaruga estrenarà instal·lacions el proper curs escolar 2010-2011. El nou edifici s’ubicarà al centre del carrer dels Ocells, al terreny annex al CEIP Pla de Mar, a la zona de les Clotes del barri marítim del municipi vendrellenc. Les obres d’aquest centre van començar fa uns quants dies i els responsables de la infraestructura han assegurat que en vuit mesos estarà llesta, és a dir, que el nou equipament es podrà estrenar el juny de l’any 2010.

Imatges del terreny on s’ubicarà la llar d’infants i de la maqueta de les noves instal·lacions / Cedides La regidora d’Educació de l’Ajuntament del Vendrell, Marta Tutusaus, ha explicat que l’edifici actual “permet perfectament la pràctica docent, tot i que, per la seva estructura de dues plantes és poc pràctica”. Marta Tutusaus ha valorat com a “molt positiva” la notícia de l’inici de les obres, ja que en poc temps els alumnes de l’actual escola bressol Migjorn podran gaudir d’un “espai molt millor, amb millors instal·lacions i serveis” que el que ocupen actualment, a l’edifici del Centre Cívic de Coma-ruga.

Promoció de la festa major a les escoles notíciestgn. L’Ajuntament del Vendrell ha iniciat un nou projecte per afavorir el coneixement de la cultura popular entre els més petits. Es tracta del projecte “La Festa Major a l’escola”, impulsat pels serveis municipals d’Educació i ideat pel vendrellenc Adrià Grandia. La voluntat de la Regidoria d’Educació és crear llaços d’unió entre l’alumnat i les tradicions del nostre país i, concretament, de la vila del Vendrell. “D’aquesta manera”, ha assegurat la regidora d’Educació, “els nens i nenes del nostre municipi crearan un vincle més gran amb la Festa Major, la comprendran millor i segurament tindran més ganes de participar-hi, tant com a espectadors com de protagonistes”. El projecte està emmarcat en el Pla Educatiu d’Entorn (PEE) que el Vendrell du a terme a bona part dels centres educatius del municipi. En total són 4.715 alumnes d’infantil, primària i secundària.

Maletes

El projecte consisteix en unes maletes pedagògiques adreçades a les escoles per apropar la cultura als alumnes. Fins ara, les escoles podien treballar els elements de la Festa Major pel seu compte i cadascú ho feia d’una manera. Amb el nou pro-

jecte estarà tot unificat i es facilitarà la tasca de buscar material i informació. “Atesos l’interès i la demanda del professorat per treballar aquestes qüestions”, ha explicat Tutusaus, “hi haurà un joc de maletes perquè cada centre en disposi quan ho desitgi i no hagi de demanar-les en préstec al Centre de Recursos Pedagògics del Baix Penedès, com succeeix amb altres materials”. “La Festa Major a l’escola” s’ha elaborat gràcies a l’estudi de fons documentals diversos que han permès crear un material amb el màxim de fidelitat pel que fa a la tradició i la cultura popular. Les maletes contindran material relacionat amb quatre àmbits: els castells, els balls, el foc i la sardana. En cadascuna hi haurà recursos didàctics com guies, fitxes, textos, material audiovisual, proposta d’activitats i objectes relacionats amb l’àmbit d’estudi, com podrien ser elements de vestuari dels castellers o dels balladors de sardanes. Per la seva banda, el creador del projecte, Adrià Grandia, ha destacat que “es pot ampliar, corregir i adaptar”. En aquest sentit, tant Tutusaus com l’inspector d’Educació del Vendrell, Rafel Muñoz, han coincidit en la voluntat, en un futur, d’obrir el projecte a d’altres nivells educatius com les escoles bressol o secundària.

Els espais

L’edifici nou constarà d’una sola planta, on es distribuiran tots els serveis i aules de l’escola bressol. En total seran sis aules per acollir les diferents franges d’edat: una aula de 0 a 1 any, dues aules d’1 a 2 anys i tres aules per als nens de 2 a 3 anys.

El doble de capacitat

Amb aquesta nova escola, l’Ajuntament ha aconseguit duplicar la capacitat de l’actual llar d’infants, passant de 45 places a un màxim de 94. D’aquesta manera, com ha

volgut remarcar la regidora Tutusaus, “tindrem cobert el futur creixement d’alumnat de la zona durant força anys”. El nou edifici comptarà amb una sola planta construïda d’uns 800 metres quadrats. Tindrà un pati gran, comú a les sis aules i amb accés directe des de cadascuna d’elles, cosa que l’actual no té. Com a curiositat, el pati tindrà tres garrofers del terreny actual que s’han volgut conservar, ja que són un símbol del Baix Penedès. Pel que fa a la distribució de l’espai, el nou centre comptarà amb lavabos a cada aula, una sala dormitori per als

més petits, una zona d’aparcament de cotxets, un lavabo adaptat, una sala de psicomotricitat, un menjador, una cuina-rebost, una bugaderia i un hort, entre d’altres. L’encarregat del projecte és un jove arquitecte vendrellenc, Ignasi Forcada, cosa que respon a l’interès del consistori de prioritzar, sempre que sigui possible, la contractació de professionals joves locals. Igualment, la constructora adjudicatària de l’obra també és local, AMC5. Pel que fa al pressupost de l’obra de construcció d’aquesta llar d’infants suma 698.152,78 euros, i el termini d’execució previst és de vuit mesos.

Amb aquest canvi d’ubicació la llar d’infants duplicarà la seva capacitat

Les taxes d’ecombraries i el preu de l’aigua, congelats notíciestgn, El Vendrell El govern de Convergència i Unió del Vendrell ha decidit congelar els preus de les taxes i els preus públics per l’any vinent, per tant els vendrellencs pagaran el mateix aquest any 2009 i el 2010 pels serveis de recollida de residus i d’aigua. Després que l’alcalde i el regidor d’Hisenda anunciessin la setmana passada una roda de converses amb les diferents forces polítiques que formen el consistori, el Ple de la Corporació ha aprovat la proposta de congelar les taxes i els impostos dels vendrellencs per al 2010. El ple també ha aprovat que l’Ajuntament doni a conèixer a tothom el cost real d’aquests serveis perquè els ciutadans puguin veure l’esforç que està fent l’Ajuntament en un moment de crisi com el que s’està vivint actualment. El regidor de Medi Ambient del municipi vendrellenc, Jaume Domingo, ha afirmat que “el govern municipal és molt conscient de la situació econòmica que afecta a tothom i per aquest motiu hem decidit no apujar ni les taxes ni els preus públics. Som conscients de que el que es recapta actualment per aquests serveis és

molt inferior al que costen, però ara no es el moment de tocar les butxaques de les famílies”.

del tot necessari si volem contenir l’augment de preus”, segons Jaume Domingo.

Estalvi d’aigua

23 milions kg/any de rebuig

Des de la regidoria de Medi Ambient s’ha constatat, però, que cal estalviar aigua i fer bé el reciclatge de residus, ja que, si els ciutadans no col·laboren

El ple municipal aprova la proposta de l’equip de govern per a que això sigui possible, el cost d’aquests serveis s’apujarà molt els propers anys. Cal remarcar, segons la regidoria, que la compra de l’aigua de l’Ebre en aquests moments ja supera el preu que paguen els vendrellencs per aquesta i l’aigua de la nova dessalinitzadora de Cunit encara serà més cara, per tant “l’estalvi es fa

Pel que fa a la recollida de residus, el regidor de Medi Ambient ha explicat que l’any vinent entra en vigor una directiva europea que penalitza el preu de l’eliminació dels residus de rebuig, els que no es reciclen. Jaume Domingo ha fet públic que “en aquests moments al municipi del Vendrell recollim més de 23.000.000 kilos/any de rebuig. Si entre tots no reciclem més i abaixem aquesta quantitat, la penalització d’aquesta nova normativa pot arribar a ser molt quantiosa i faria impossible mantenir els actuals preus de recollida. Per tant, s’haurien de pujar molt per sobre del preu actual”. Des de la regidoria de Convivència i Medi Ambient es duran a terme campanyes de conscienciació, tant pel que fa a la tria dels residus com pel foment de l’estalvi d’aigua per aconseguir minorar tant la generació de residus com el consum d’aigua. La regidoria també està treballant en trobar maneres de facilitar a la ciutadania tots aquests canvis que, sense cap mena de dubte, es produiran els propers anys.


notíciestgn

13 d’octubre de 2009

14 | Baix Penedès

Baix Penedès

Així serà la nova Residència i Centre de Dia per gent gran de l’Arboç Verònica Tapias, L’Arboç Després de la visita de la consellera de Benestar Social, Carme Capdevila, on va assegurar el concert de les places de la nova Residència i Centre de dia per a gent gran de l’Arboç, notíciestgn mostra com serà aquest equipament, amb imatges del projecte que està duent a terme la Fundació Hospital Sant Pau i Santa Tecla. La residència i centre de dia comptarà amb una planta d’accés i tres plantes més que podran acollir un total de 120 persones. La planta baixa està destinada a administració i gerència, sales bàsiques d’atenció personal, recursos humans, gestió tècnica de l’immoble i circulació i comunicació vertical. Les habitacions estan distribuïdes en la resta de plantes: a la primera s’hi ubicarà un mòdul de 20 habitacions dobles i un de 20 habitacions individuals. I a la segona i a la tercera, un mòdul de 30 habitacions individuals en cada una d’elles. A les tres plantes superiors també s’hi trobaran sales d’estar, menjadors i saletes o espais per a que els familiars puguin visitar els residents. Pel que fa al centre de dia, amb una capacitat per una vintena d’usuaris,

Secció longitudinal del projecte de Residència i Centre de dia per gent gran de l’Arboç del Penedès.

Secció transversal de la Residència. estarà ubicat a la planta d’accés i comptarà amb una sala d’estar, una de lectura, un lavabo adaptat, un office menjador, una farmaciola, un office per al personal i la unitat de control. També compartirà espais amb la residència. Cal recordar que actualment aquest equipament està ubicat a l’edifici centenari de l’Hospital Sant Antoni Abad, unes instal·lacions que van

començar sent un asil i més tard es van transformar en hospital fins a adoptar les funcions de geriàtric que tenen en l’actualitat. En els últims anys les 22 places que s’ofereixen estan plenes i hi ha més demanda. La Fundació Santa Tecla serà a partir d’ara qui tindrà la titularitat d’aquesta residència a més de la seva gestió, després d’haver signat un conveni amb l’Ajuntament de l’Arboç i la Fundació Sant Antoni Abad.

L’edifici es distribueix en una planta d’accés i tres plantes més. En aquestes tres últimes s’hi ubiquen els 120 llits que s’ofereixen

Més de 500 diables es despullen a Llorenç contra la llei europea del foc Prop de mig miler de diables procedents de tot Catalunya van participar el passat dissabte a Llorenç del Penedès en un correfoc ben especial. La trobada, convocada per l’Associació de Diables de Llorenç del Penedès, es va organitzar per protestar en contra de la nova directiva europea del foc, que regula els espectacles pirotècnics. L’única condició per participar-hi era portar barret o mocador, sabates i -si el volia- roba interior. Els diables, amb l’objectiu de demostrar que no hi ha cap mena de perill a l’hora de tirar coets, van oferir el seu espectacle sense cap mena de protecció. ‘Fer un correfoc nus és la millor manera de demostrar que no hi ha perill i aturar així la directiva europeal’, va manifestar Xavi Doblas, membre de la colla de Llorenç del Penedès (Baix Penedès), que ja ens va avançar en el número

2 de notíciestgn que la convocatòria estava sent tot un èxit. Centenars d’espectadors, en aquest cas vestits, no es van voler perdre l’espectacle, que va incloure una manifestació, la lectura d’un manifest i, és clar, el gran correfoc nudista. ‘No hi ha perill!’, aquesta és la frase que més es va sentir a Llorenç del Penedès, sobretot, durant la manifestació. Les al·legacions, concentrades per les federacions i coordinadores de diables i festes del foc, compten amb el suport de la Generalitat i es van presentar aquest estiu. Els al·legants, però, asseguren que encara no han rebut cap resposta. De fet, l’últim anunci deia que el govern espanyol elaboraria un document definitiu aquest octubre que haurà de ser aprovat pel consell de Brussel·les.


notíciestgn

Baix Penedès | 15

13 d’octubre de 2009

Telefonia i banda ampla més barata per als arbocencs notíciestgn, L’Arboç Els habitants de l’Arboç disposen des de fa pocs dies d’un servei de telefonia i connexió de banda ampla a un preu gairebé simbòlic. De moment ja estan operatives 25 de les 90 connexions contractades pels usuaris arbocencs al Wimax, segons ha informat l’operador de telefonia i Internet que gestiona aquest servei al municipi. L’equip de govern de l’Ajuntament arbocenc ha explicat que “aquest servei permetrà estalviar a les famílies arbocenques uns 450 euros a l’any i una quantitat també important a l’Ajuntament, ja que es reduiran considerablement els costos de comunicació entre els diferents edificis municipals. En aquests moments de crisi econòmica, des de l’equip de govern fem esforços per ajudar els vilatans i aquesta iniciativa n’és una mostra”. A més de la gran reducció de costos que suposa, el sistema té molts avantatges com que no es necessita contractar línia telefònica, que permet la transmissió de dades a alta velocitat, que arriba a qualsevol punt, ofereix cobertura inalàmbrica a tots els usuaris, allà on es trobin del

La meitat dels alumnes provenen de fora del municipi / Cedida

Èxit de matrícula al nou curs de l’Escola de Música

El Sr. Cruz, un dels primers usuaris del Wimax, amb l’alcalde, el primer tinent d’alcalde i un representant de l’operador / Cedida terme municipal i possibilita múltiples aplicacions. El senyor Cruz ha estat un dels pri-

mers usuaris de Wimax i ha comentat que “està funcionant molt millor que l’anterior connexió”.

notíciestgn. La setmana passada es va iniciar el nou curs de l’Escola Municipal de Música Tradicional del Penedès de l’Arboç, amb més de 130 matrícules formalitzades. La principal novetat d’aquest curs 2009-2010 és que hi ha dues noves assignatures ofertades, sensibilització musical, adreçada als infants de 3 a 6 anys, i conjunt instrumental, per grups de gralles, mitja cobla i tres quartans ja existents, o bé per a grups d’acordió diatònic, percussió de mà i percussió corporal. L’Escola Municipal de Música Tradicional del Penedès de l’Arboç

compta amb una dilatada trajectòria i amb un gran equip humà format per prestigiosos professionals de la música tradicional. De fet, més de la meitat dels alumnes provenen de fora de l’Arboç, principalment de les comarques de l’Alt Penedès, del Garraf, l’Alt Camp i el Baix Penedès.

El centre tindrà enguany 130 alumnes nous


notíciestgn

13 d’octubre de 2009

16 | Salut

L’equipament sanitari es consolida com a centre de referència entre les demarcacions de Barcelona i Tarragona

Salut

L’Hospital del Vendrell, entre els millors de l’Estat

L’Hospital del Vendrell respon a una històrica reivindicació al Baix Penedès en matèria sanitària

notíciestgn, Tarragona

L

’any 2005 la Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla va inaugurar el nou Hospital del Vendrell. Aquest centre hospitalari respon a una llarga reivindicació del territori que reclamava un hospital propi per cobrir les seves necessitats assistencials. Malgrat existir diferents CAPs al Vendrell i a Calafell (Centres d’assitència primària) i servei d’urgències, els habitants del Baix Penedès havien de desplaçar-se o bé a Tarragona o bé a Barcelona per a la majoria de processos. El nou centre dóna cobertura a una població total de més de 95.000 habitants. En poc més de quatre anys l’Hospital del Vendrell s’ha convertit en un dels hospitals de referència, per la seva ràpida implantació i alhora per la qualitat del model sanitari de la Xarxa.

Normalment un hospital necessita per entrar en ple funcionament un mínim de 5 anys, però l’Hospital del Vendrell s’ha esforçat per reduir aquest període d’implantació de manera espectacular i sempre amb un gran nivell de qualitat.

Urologia

SERVEIS CENTRALS: Análisis clíniques · Anatomia Patològica · Anestesiologia i Reanimació · Farmàcia · Diagnòstic per la imatge · Rehabilitació · Urgències.

EVOLUCIÓASSISTENCIAL

FITXATÈCNICA

L’evolució de l’Hospital del Vendrell és tot un exemple de la gran professionalitat del seu equip humà. Treballadors i Xarxa han fet possible la posada en marxa de tots els L’hospital vendrellenc s’han convertit en un centre de referència al sud de Catalunya / M.A. seus serveis en només quatre anys. Durant el mes de setembre de 2005 DADES ESTRUCTURALS: ANY s’inaugurava l’hospital amb els 128 Llits d’internament convencionals · 8 Llits / serveis de consultes externes i diagplaces cirurgia major ambulatòria · 8 Llits hospital nòstic per la imatge; als pocs dies de dia · 9 Llits unitat cures intensives · 12 Box entrava en funcionament el laborad’urgències · 3 Quiròfans de cirurgia major · 1 tori, la farmàcia, l’àrea de medicina Quiròfan de parts · 2 Sales de cirurgia menor · interna i urgències. A principis ALTES 1 Sala de parts de 2006 s’obrien els dos primers quiròfans del centre hospitalari (ara ja disposa d’un tercer) seguit de la ESPECIALITATS MÈDIQUES: cirurgia major ambulatòria, rehabiAparell digestiu · Cardiologia · Dermatologia · LLITS litació, servei d’endoscopia, plantes Endocrinologia · Hematologia i Hemoteràpia · quirúrgiques i anatomia patològica. Medicina interna · Neurologia · Pediatria · L’àrea de obstetrícia i la planta Pneumologia · Reumatologia · Oncologia · materno-infantil començà la seva Al·lergologia tasca l’any 2007. Aquest servei permet a les mares del Baix Penedés ESPECIALITATS QUIRÚRGIQUES: tenir per primera vegada els seus URGÈNGIES Cirurgia General · Cirurgia Ortopèdica i fills al seu territori dins del sistema Traumatologia · Cirurgia Maxil·lofacial · sanitari públic. L’últim servei incorCirurgia Vascular · Obstetrícia i ginecologia · porat és l’oncologia i tractament de Oftalmologia · Otorrinolaringologia · quimioteràpia.

VISITES TOTALS

En només 4 anys el centre sanitari ha desenvolupat tota la cartera de serveis prevista 2006

2007

2008

3.346

6.588

7.284

68

84

90

75.413

81.043

85.210

104.915

115.296

124.413


notíciestgn

Salut | 17

13 d’octubre de 2009

Aposta pel part natural Més d’un 17% dels nou nats al centre assitencial de la capital del Baix Penedès ho fan a través de tècniques no medicalitzades notíciestgn, El Vendrell

L

’Hospital del Vendrell, en els seus quatre anys de vida, s’ha fet un lloc entre ells millors centres hospitalaris del Sistema Sanitari nacional públic i privat. Així ho demostra el reconeixement ‘Hospitals Top 20’. Aquest programa reconeix l’excel·lència dels millors 20 hospitals de l’Estat espanyol, que destaquen per la seva qualitat, eficiència i adequació a les necessitats assistencials. L’Hospital del Vendrell s’emmarca dins de la categoria ‘Hospitals Generals petits’ i ha aconseguit posicionar-se en 7ena posició d’entre els 28 presentats dins del seu grup, tota una fita en tractar-se d’un hospital de recent creació. Aconseguir aquest reconeixement, tal i com ens assenyala la directora del Centre, la Dra. Maria Arenas, “és un mèrit atribuïble a tots els professionals implicats en el dia a dia de l’hospital: metges i personal sanitari, l’àrea de manteniment, administratius... Tots i cadascun d’ells han fet possible aquest posicionament i la implantació al territori”. Entre tots els serveis que ofereix aquest centre gestionat per la Xarxa de Santa Tecla, destaquem el d’oncologia (de nova creació) i el d’obstetrícia, que ofereix a les usuàries la possibilitat de donar a llum a través del part natural. ELS PARTS NATURALS L’hospital del Vendrell forma part de la prova pilot per impulsar el part natural. Cada cop són més les dones que prefereixen un part més fisiològic i menys medicalitzat. L’any passat, a Catalunya, unes 1.386 dones van escollir una atenció no medicalitzada per tenir els seus fills en els 10 hospitals pilot per l’assistència natural al part normal, entre els quals s’hi troba l’Hospital del Vendrell (l’´únic a les comarques tarragonines). La creació d’aquest centre hospitalari ha marcart un abans i un desprès en els naixements al Baix Penedès, doncs les dones que optàven pel sistema sanitari públic es veien obligades a tenir als seus fills als hospitals de Tarragona o de Barcelona. Ara no només poden donar a llum al territori, sinó que a més, si així ho prefereixen, poden optar pel part natural. En termes generals, l’any 2007 es van practicar 722 parts a l’Hospital, al 2008, 909 parts i al 2009, a falta d’acabar l’any, s’han comptabilitzat 623. Les cessàries no han sobrepassat mai el 24 %, trobant-nos ara en un 19 % (Salut marca un 21 % com

a nivell òptim de cessària). Pel que fa als parts naturals, a l’Hospital del Vendrell gairebé s’arriba a un 18 %. ONCOLOGIA A finals de l’any 2008 s’incorpora al centre el servei d’oncologia i al febrer de 2009 es comencen a administrar les primeres quimioteràpies. Aquest nou servei incideix de manera molt positiva en la recuperació dels pacients que veuen possible seguir el tractament des de la seva pròpia població sense la necessitat de desplaçar-se a altres hospitals més llunyans. Abans els malats s’havien de desplaçar majoritàriament a Reus, Tarragona o Barcelona. El departament està format per grans professionals de l’especialitat d’oncologia atrets per la filosofia d’aquest departament de la Xarxa. L’increment de l’activitat oncològica de l’hospital del Vendrell ha experimentat un creixement espectacular que demostra que la implantació del servei respon a una necessitat assitencial de la zona: de 6 tractaments de quimioteràpia que es van administrar durant el mes de febrer d’aquest mateix any, s’ha arribat als 151 al mes de setembre, comptabilitzant un total de 604 a data d’avui.

L’Hospital del Vendrell participa en un prova pilot a Catalunya per l’impuls del part natural.

‘Vinya de la Creu’ L’Hospital del Vendrell s’ha ubicat als terrenys coneguts com la ‘Vinya de la Creu’, entre el Vendrell i Bellvei. Aquesta zona deu el seu nom a una paret que es trobava a una banda del camí i que tancava una altra propietat amb tot un seguit de creus de diferents mides i formes fetes al seu arrebossat. El lloc on es va realitzar aquesta fotografia i que data entre els anys 1905 i 1910 coincidiria amb l’entrada principal

de l’Hospital. Les persones retratades són: Jaume Rius Calbó (el segon per l’esquerra) i propietari de la finca.; al seu costat i agafant les rendes del caball el seu fill, Ricard Rius Llorens. Tots ells, nadius del Vendrell i de la casa ‘Cal Papiol de França’ (carrer Cristina Baixa número 5). Cal recordar que el barri de França del Vendrell és el que comprenia els carrers Cristina Baixa, Cristina Alta i Roquetes.

Fotografia i text cedit per Joan Vidal Rius, net de Ricard Rius

OPINIÓ

OPINIÓ

Maria Arenas Directora de l’Hospital del Vendrell

Montse Martínez Directora Infermeria Hospital del Vendrell

“La implantació al territori ha estat possible gràcies a la gran feina de tot el nostre equip humà”

“Ens arriben parelles de tot Catalunya interessades en la tècnica del part natural ”


notíciestgn

13 d’octubre de 2009

18 | Economia

D’aquí al 2028 caldran 29.000 nous avions per satisfer la demanda de les aerolínies, sobretot les de baix cost

Economia 2 de cada 3 turistes que aterren a l’aeroport es queden a la Costa Daurada Més de mig milió de passatgers de companyies ‘low cost’ pernocten a les nostres comarques entre gener i agost de 2009 notíciestgn, Tarragona

M

és d’un 60% dels turistes que arriben a les comarques tarragonines a través de les companyies aèries de baix cost que operen a l’aeroport de Reus tenen la Costa Daurada com a destinació final. D’acord amb dades del Patronat de Turisme de la Diputació, només el 17% del volum de viatgers utilitzen les nostres comarques com a pont per arribar a altres destinacions, mentre que el 20% restant correspon a ciutadans del territori que retornen de viatge.

A aquestes xifres cal afegir l’espectacular increment de Ryanair en els primers 8 mesos de l’any 2009. Entre gener i agost la companyia de baix cost va transportar un total de 841.835 persones, un 111% més que durant el mateix període de 2008. Això significa que més de

mig milió de persones han fet servir l’aeroport reusenc per pernoctar a la Costa Daurada durant el primer terç de l’actual exercici. D’acord amb el president del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, Joan Aregio, “tot i l’actual situació econòmica, es confirma la tendència creixent en el sector de les aerolínies de baix cost. El tipus de vols i els serveis que oferten, i sobretot els preus, fan a més que les companyies tradicionals hagin de revisar les seves tarifes i serveis per continuar sent competitives”. Tot i això, segons Aregio, “el nostre aeroport ha d’apostar per l’equilibri i desenvolupar al mateix temps els vols xàrters i els vols de companyies de baix cost”. El president del Patronat de Turisme de la Diputació ha fet aquestes declaracions després d’assistir, conjuntament amb altres representants del territori, al III Congrés Mundial de Línies de Baix Cost celebrat el passat 30 de setembre a Barcelona, en el

Vila-seca acull la VIII Jornada Gresol notíciestgn L’Hotel Gran Palas de La Pineda acollirà el proper 19 d’octubre la VIII Jornada Gresol, que aquest any porta per títol “Innovació i creativitat, eines per la recuperació econòmica”. La Fundació Gresol torna a reunir a importants personalitats polítiques, socials, del món empresarial i econòmic, que analitzaran la situació que viu la nostra economia i donaran als empresaris eines per encarar els nous reptes futurs. Al llarg de tot un dia s’analitzaran en tres taules rodones els següents aspectes: es farà un balanç de la situació econòmica actual, es parlarà de la innovació i la creativitat com a eines estratègiques de les empreses i es parlarà també del talent, com a factor bàsic. Com en cada edició, la VIII Jornada Gresol compta amb un cartell de ponents de primer nivell on, entre altres, hi destaquen: Oriol Amat, Catedràtic d’Economia Financera i

Comptabilitat de la UPF; Joaquim Muns, Catedràtic UB i Premi Rey Juan Carlos d’Economia 2008; Ferran Soriano, President d’Spanair; Nabil Khayyat, Cap de la Divisió de Ciències de la Vida i dels Materials del CDTI; Genís Roca, Soci-director de Roca Salvatella; Joaquín Lorente, Publicista; Luis Conde, President de Seeliger y Conde; Marcel Planellas, Secretari General d’ESADE; i Gabriel Masfurroll, President d’USP Hospitales. Els debats estaran moderats per Martí Saballs, Sotsdirector d’Expansión; José Antich, director de La Vanguardia; i Manel Sanromà; professor de Matemàtica Aplicada de la URV. Donat l’èxit de participació que ha tingut el dinar col·loqui en les dues edicions anteriors, La Fundació Gresol repeteix aquesta modalitat de debat. En aquesta ocasió serà el president de CiU, Artur Mas, qui protagonitzarà aquest dinar col·loqui que estarà presentat i moderat per la periodista Olga Viza.

qual el Patronat ha participat també com a ens patrocinador. Al Congrés, celebrat al Centre de Convencions Internacionals de Barcelona, hi van participar els directius de les principals companyies aèries de baix cost del món (Ryanair, easyGroup, AirAsia, Southwest Airlines, Virgin, SkyExpress, etc.), així com de les principals companyies constructores d’avions (Airbus i Boeing). Precissa-

ment els constructors van quantificar en 29.000 el nombre d’aparells nous (la majoria de mida del model Boeing 737) que caldrà fabricar fins al 2028 per satisfer la necessitat de les aerolínies, sobretot les de baix cost. Els operadors de baix cost destaquen que en els pròxims anys hi haurà una tendència a la fusió de companyies que reduirà significativament el nombre de firmes presents al mercat

i un gran creixement potencial en els espais que quedin descoberts per la fallida i desaparició d’aerolínies. Segons Joan Aregio, “des del Patronat continuarem amb les nostres línies de treball per promocionar i difondre els atractius turístics de la Costa Daurada i garantir l’accés del nostre aeroport a noves possibilitats de creixement”.

L’estalvi de les famílies s’incrementa i arriba al 25% de la seva renda La taxa d’estalvi de les llars espanyoles ha tornat a augmentar el segon trimestre fins arribar al 24,3% de la seva renda disponible, el que suposa més que duplicar el nivell que tenia en el mateix període de 2008 a costa de treure la tissora en el consum. Prenent com a referencia els últims quatre trimestres mòbils, aquesta taxa ha pujat fins al 17,5% de la renda disponible, 6,5 punts per damunt que en el període precedent. En ambdós casos, el nivell més alt des que arrencà aquesta estadística en 2002 en paral·lel a la greu crisi econòmica que està patint Espanya. L’estalvi de les llars acostuma a augmentar abans de les vacances i el nadal, el que coincideix amb la dada revelada per l’Institut Nacional d’Estadística. Encara que amb un efecte negatiu, ja que puja perquè es retalla la despesa en consum. Contraindicacions que s’han vist agreujades en aquesta

ocasió per les perspectives que la situació empitjorarà en un futur a curt termini i que l’atur seguirà a l’alça, un extrem que va constatar l’últim índex de confiança publi-

cat per l’ICO i que ja va avançar el Banc d’Espanya en el seu últim butlletí econòmic a l’assegurar que la recuperació del consum s’havia “interromput”.


notíciestgn

13 d’octubre de 2009

Economia | 19

L’Estat invertirà 670 € per persona a les comarques tarragonines l’any 2010 notíciestgn, Tarragona

OPINIÓ

E

Francesc Vallès Diputat del PSC al Congrés per Tarragona

ls Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2010 contemplen una inversió de poc més de 514 milions d’euros a les comarques tarragonines, un 1’5% més que l’any anterior. D’acord amb les dades facilitades des del Partit Socialista de Catalunya (PSC), els ministeris estatals (sobretot Foment) invertiran 238 milions, mentre que les empreses i ens públics destinaran uns 273 milions al territori. Aquests pressupostos comporten una inversió per persona de 670,71 euros.

Les persones, primer Ara fa un parell de setmanes el Govern va presentar el contingut dels Pressupostos Generals de l’Estat per l’any vinent. Què és el primer que cal remarcar dels comptes de l’Estat pel 2010? Doncs que més del 50% de les inversions dels Pressupostos es destinen a finançar polítiques socials, és a dir, pensions, beques, dependència, prestacions per desocupació, noves llars d’infants, ajudes al foment del lloguer, etc. Tot allò pensat per millorar el dia a dia dels ciutadans. Així, de cada dos euros un està destinat a despesa social.

Carreteres i tren

La línia d’alta velocitat (LAV) ValènciaTarragona, coneguda com a corredor del Mediterrani, i les autovies A-7, A-27, i la variant de la N-340 a l’Aldea (Baix Ebre), reben les partides més importants dels pressupostos estatals. Pel que fa a inversions en carreteres la que s’emporta més inversió és l’autovia A-27 en els respectius trams de les variants de Tarragona, el Morell (Tarragonès), Valls, i Montblanc. Concretament s’hi preveuen 29,15 MEUR. Així mateix, també s’enduu 22,2 MEUR la creació d’una nova carretera que unirà l’aeroport de Reus amb Tarragona. La mateixa inversió, 22,2 MEUR, es preveu per l’execució de la variant de la N-340 a l’Aldea (Baix Ebre). Pel que fa a l’autovia A-7 s’hi preveuen 13,5 MEUR repartits entre la variant de Tarragona, la d’Altafulla (Tarragonès), l’Hospitalet de l’Infant (Baix Camp), Mont-roig del Camp (Baix Camp), i el tram del Perelló (Baix Ebre) fins a Hospitalet de l’Infant. Foment també destina una part important per a inversions en la xarxa fèrria. S’hi destinen 57,2 MEUR per la línia d’alta velocitat València-Tarragona-Vandellòs amb la connexió amb la línia Madrid-Barcelonafrontera francesa; així com 500.000 euros per estudis del corredor del Mediterrani. Un altra de les partides destacades és de 552.000 euros pel desviament ferroviari pel projecte de la façana marítima de Tarragona. A part de la inversió de Foment, la societat Adif preveu 58,2 MEUR a la demarcació de Tarragona.

Medi Ambient

Pel que fa al Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, des-

A la línia d’Alta Velocitat s’hi destinaran 57 milions € / cedida taquen les inversions d’1,9 MEUR en el condicionament de la llera de l’Ebre i de 4 MEUR per a actuacions en l’accés i l’ús públic de la costa a la demarcació. A més, el Ministeri també destinaran prop d’1,7 MEUR per al control de la regressió de la costa i 1,6 MEUR per a la protecció i la recuperació dels sistemes litorals. D’altra banda, una de les empreses públiques de l’Estat, Acuamed, també preveu 70,3 MEUR d’inversió a Tarragona, el major gruix del qual anirà destinat al projecte de descontaminació del pantà de Flix (Ribera d’Ebre).

Cultura i Habitatge

Amb relació a les inversions culturals, l’Estat destinarà 782.000 euros a millorar les instal·lacions del Museu Arqueològic de Tarragona, 595.000 euros a la restauració de la catedral de Tarragona, i 161.000 per a la catedral de Tortosa. A més, també el Ministeri d’Habitatge preveu 767.000 euros per al monestir de Poblet (Conca de Barberà).

Crítiques d’ERC i CiU

Tant Esquerra Republicana com Convergència i Unió han anunciat que presentaran esmenes als pressupostos presentats pel govern

central a les nostres comarques. Ambdues formacions acusen el govern ‘d’inflar les xifres’ i de no executar les obres previstes en els pressupostos any rere any, fet que provoca que es perdin els diners i es traspassin a anys posteriors. Segons el president d’Esquerra al Camp de Tarragona, Adam Manyé, ERC presentarà esmenes per aconseguir més diners per a la demarcació, i que les obres s’executin en la seva totalitat. L’A-27, l’autovia de Tarragona a Montblanc, és un exemple, segons ERC, d’una obra amb una forta inversió que no es veu corresposta a nivell d’execució anunciat. De la seva banda, el diputat de CiU al Congrés, Jordi Jané, rebutja el projecte de pressupostos generals i qualifica “d’operació de maquillatge’ el que el Ministeri de Foment està fent amb dues obres importants del territori: l’A-27 i el desdoblament de l’A-7. En referència a l’A-27, el diputat veu impossible que Foment hagi invertit els 157 milions pressupostats, quan només hi ha hagut “dos moviments de terres i molts cartells”. Jané lamenta que s’intenti ‘fer creure’ que s’invertiran milions d’euros, però que finalment no es gastin, i ‘tampoc s’acumulin’, és a dir, es ‘perden’.

Unes inversions que neixen de la convicció del Govern de què, en aquests moments de crisi econòmica, cal estar al costat de les persones, en especial, d’aquells que ho estan passant més malament. Ningú no pot quedar al marge d’unes mínimes condicions de benestar. Per exemple, els Pressupostos contemplen un augment del 4% de les pensions mínimes per l’any que ve, un increment molt superior al de l’IPC. D’aquesta manera més de 35.000 pensionistes de les comarques tarragonines passaran a percebre, de mitjana, uns 18 euros més en la seva pensió mensual. En contra del que afirmen CiU i PP, que parlen de reduir despesa però no diuen que aquesta reducció comportaria baixar el llistó dels serveis i prestacions socials que ofereix l’Administració, el Govern continuarà destinant recursos a ajudar aquells que més ho necessiten perquè és quan hi ha més dificultats quan s’ha de vetllar especialment per ajudar a aquells que pitjor ho estan passant. Una despesa en polítiques socials que, a les comarques tarragonines, va acompanyada d’una molt important inversió en infraestructures (Port de Tarragona, aeroport de Reus, Corredor del Mediterrani, autovia Tarragona-Montblanc, etc.). Parlem d’un conjunt d’inversions que s’eleven fins als 514 milions d’euros (15 milions d’euros més que l’any passat) que serviran per generar activitat econòmica, millorar la nostra mobilitat i, molt important en temps de crisi, crear nous llocs de treball. Unes inversions que incideixen en obra real, és a dir, que financen obres que ja estan en marxa i que han estat llargament reclamades pel territori (desdoblament N-340, variants de Gandesa, L’Aldea i Corbera, línia ferroviària d’alta velocitat València-Barcelona amb estació intermodal al Camp de Tarragona, nou edifici terminal de l’aeroport, etc.) En definitiva, es tracta d’uns bons Pressupostos per Tarragona que augmentaran la protecció social que ens demanden els tarragonins i la inversió que ens permetrà millorar les nostres infraestructures i, per tant, garantint que el Camp de Tarragona segueixi avançant en modernització i qualitat de vida.


20 | Ciència

notíciestgn

13 d’octubre de 2009

Ciència

Sapiens i neandertals, no tan allunyats

Una trobada científica celebrada a Tarragona conclou que els darrers neandertals vivien de manera molt similar als Homo sapiens abans de la seva extinció notíciestgn, Tarragona

E

n els darrers quinze anys, un nombre creixent de treballs arqueozoològics han demostrat que les darreres poblacions de neandertals subsistien principalment d’animals herbívors que ells mateixos caçaven, procedents d’una àmplia varietat d’entorns. D’aquesta recerca es desprèn que ja tenien tècniques molt especialitzades per dur a terme tot el procés que impliquen les cadenes alimentàries, propi d’un comportament complex amb moltes similituds al que manifestaven en la mateixa època els Homo sapiens. Aquesta és una de les conclusions que ha aportat el workshop L’hàbitat del neandertal: comportament social i espacial, que organitzat per l’IPHES (Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social), que es va desenvolupar del 6 al 9 d’octubre, principalment a Tarragona i, el darrer dia, a Capellades (Barcelona), on els participants van visitar l’Abric Romaní. La informació obtinguda, per exemple, a jaciments de neandertals com Les Pradelles o Mauran, a França, demostren “l’existència d’unes estratègies de caça molt

sistematitzades, que impliquen tota una cadena d’operacions complexes des que es planifica la captura de l’animal fins al seu consum, amb una sistemàtica de carnisseria molt especialitzada”, explica Eudald Carbonell, director de l’IPHES. El mateix científic afirma: “Així doncs, tal com constaten les evidències arqueològiques trobades a diferents jaciments, neandertals i sapiens manifesten moltes similituds tant en el tractament de la fauna com en l’organització de l’espai, com la gestió de recursos i emmagatzematge dels mateixos”. En aquest últim cas, Carbonell remarca la importància del foc: “L’evolució dels neandertals està molt lligada a l’ús dels fogars, a l’entorn dels quals s’estructurava l’espai. N’és un referent el que hem observat a l’Abric Romaní, a Capellades”, un jaciment del qual ell mateix n’és el director de les excavacions i del qual ara se celebren els 100 anys de la seva descoberta. Precisament, el workshop ha estat un dels actes efectuats en el marc d’aquesta commemoració. “El foc és un element clau al voltant del qual s’organitza la vida quotidiana, doncs hem comprovat que en funció de la grandària del fogar, el lloc on estava ubicat, les restes d’indústria lítica associades, etc,

Imatges de les excavacions a Capellades / Cedides complia una funció o altre, com ser un foc principal o secundari del campament, si s’usava fonamentalment per coure aliments o per il·luminar, les feines que es realitzaven al seu entorn, el temps d’ocupació de l’abric, el nombre de membres que podien integrar les diferents bandes d’homínids, etc”, comenta Eudald Carbonell. Disposar, doncs, de tota

Eudald Carbonell, Premi Nacional de Pensament notíciestgn, Tarragona Eudald Carbonell, director de l’IPHES (Institut Català de Paleoeoclogia Humana i Evolució Social) i codirector del Projecte Atapuerca, ha dedicat a la consciència crítica d’espècie el Premi Nacional de Pensament i Cultura Científica que va rebre el passat dia 2 d’octubre a l’Auditori Enric Granados de Lleida, en un acte on es van lliurar 16 premis nacionals més, que atorga la Generalitat. En la seva breu intervenció, Eudald Carbonell va

puntualitzar que s’adreçava a la seva espècie i això vol dir: “adreçar-me a la meva família, als meus amics i amigues i, sobretot, a totes les persones, femelles i mascles, que són anònimes i que fan que el món funcioni. A tots ells els vull advertir que sense una evolució responsable, sense un progrés conscient, sense integrar la diversitat, serà molt difícil que la nostra espècie acabi bé el segle XXI”. Per evolució responsable entén el fet de conèixer, pensar i actuar sobre les bases objectivades pel coneixement de les lleis naturals

que ens porten a l’autosaber sobre les nostres maneres d’organitzarnos socialment. A Eudald Carbonell li han concedit el Premi Nacional de Pensament i Cultura Científica per la seva aportació subtil a la interpretació dels orígens de l’espècie humana, la creació d’un sistema d’anàlisi de la tecnologia prehistòrica i el reconeixement de l’antic poblament de la Península Ibèrica a la Serra d’Atapuerca (Burgos), on ha desenvolupat un programa d’investigació transdisciplinar.

aquesta informació que aporten els fogars és fonamental per entendre la cultura de les poblacions prehistòriques i “són un prova evident de l’emergència de la complexitat del gènere Homo. Alhora, -afegeix Carbonell- l’ús antròpic d’aquests espais, els campaments bases i altres tipus d’habitatge, suggereixen la capacitat d’organització i de repro-

duir diferents modalitats d’utilització del foc”. Altres temes que van centrar el workshop han estat les datacions dels jaciments, si va haver-hi hibridació entre neandertals i sapiens, quan es va produir l’extinció de la primera espècie esmentada, i la transició del Paleolític mig al superior. Carbonell es refereix a la importància dels estudis genètics, basats en troballes com, per exemple, les esdevingudes al jaciment El Sidrón (Astúries), perquè “plantegen elements molt transcendentals com la diversitat d’adaptació i la possible hibridació d’espècies, ja que s’ha vist que hi ha poblacions de neandertals amb diferents caràcters i caldrà esbrinar per què es produeix aquest fet”. Una altra línia d’investigació que ha quedat oberta són els resultats de noves datacions d’alguns jaciments, ja que algunes dades recents suggereixen que l’extinció d’aquesta espècie, localitzada a reductes com a Gibraltar, podria haver-se produït abans del que s’havia considerat recentment. Per tant, el personal investigador encara té molta feina pel que respecte a l’estudi d’una espècie tant enigmàtica com encara continua sent l’Homo neanderthalensis.


notíciestgn

13 d’octubre de 2009

Gastronomia | 21

Gastronomia

Panellets Els dolços tradicionals de ‘Tot Sants’ tenen el seu origen al segle XVIII notíciestgn, Tarragona

A

l segle XVIII, per Tots Sants, els campaners havien de tocar a difunts tota la nit per tal que ningú no s’oblidés de resar per les ànimes del purgatori i pels fidels difunts. A la mitjanit, veïns i feligresos s’apropaven a l’església i compartien amb els campaners fruits secs, galetes, dolços i vi dolç. D’aquest origen se n’ha derivat La Castanyada, festa en la qual es consumeixen aquests dolços anomenats panellets i les castanyes cuites a la brasa del carbó o al forn. Actualment els panellets han esdevingut productes molt populars consumits per totes les classes socials. Ja el 1807, segons explica el Baró de Maldà, eren molt populars i es venien al carrer; antigament es venien panellets i castanyes en unes parades situades al carrer de l’Hospital de Barcelona. Altres versions apunten que l’origen dels panellets podria estar en la cultura dels àrabs, grans aficionats a introduir ametlles als seus postres, juntament amb sucre, mel i espècies de tota mena. Aquesta, però, no ha estat demostrada. Avui en dia els panellets es compren a la pastisseria o es fan a casa, i es fa una festa per gaudir en família o amics d’aquests productes de tardor. També n’hi ha que tenen la forma d’un os d’esquelet, una manera divertida de fer referència a la festivitat de Tots Sants o el dia dels difunts. En l’actualitat s’utilitzen altres productes més innovadors per fer els panellets com xocolata, taronja, festucs... Els panellets són uns pastissos petits, i de diverses formes, fets a base de massapà i altres ingredients que els donen un sabor i aroma característics. Són les postres típiques de la diada de Tots Sants a Catalunya, juntament amb les castanyes, els moniatos o el vi dolç. La base més característica dels panellets és una barreja d’ametlles crues moltes, sucre i clara d’ou batuda a punt de neu. En molts casos, i perque sigui més econòmic, s’hi afegeixen patates bullides (o moniatos bullits). Tots els tipus es couen al forn. Els més populars són els panellets de pinyons, que estan fets de la base del panellet arrebossada de pinyons i envernissats de clara d’ou.

Recepta Els Panellets de pinyons Ingredients per a 1’5 quilograms de panellets: 700 grams d’ametlles en pols 1/2kg. de sucre 2 patates petites 2 ous sencers uns 700 grams de Pinyons o Ametlles trencades, o la meitat de cada, (a gust del consumidor). Com fer-los: Es posen a bullir les patates amb la pell, després es treu la pell i es barreja l’ametlla en pols, les patates, el sucre i els 2 ous, ( si voleu podeu deixar reposar una estona la barreja de tot plegat). Després feu les formes amb la barreja, els pinyons o les ametlles trencades (va bé per enganxar els pinyons una mica de clara d’ou o ou batut). Quan acabeu, si voleu, els podeu pintar amb el rovell de l’ou. Es posen uns deu minuts al forn amb aire fort ( uns 180º ), vigilant que no es cremin. Els treieu del forn i els deixeu reposar. Millor si els feu un dia o dos abans de menjar-los.


El Teatre Màgic porta a Tarragona Juan Tamariz El popular mag presentarà el 12 de novembre el seu espectacle Magia Potagia

Cultura

Imatge promocional del grup Le Cirke, guanyador del “Premi Ciutat de Tarragona de músiques modernes”/ Cedida

notíciestgn, Tarragona El Festival Teatre Màgic torna a Tarragona a partir del 10 d’octubre per omplir de màgia tots els teatres de la ciutat. El cicle portarà a la ciutat mags de primer ordre del panorama nacional i internacional consolidant un festival que vol reivindicar el paper de la màgia i l’il·lusionisme als teatres. En la present edició, el festival compta amb un cap de cartell de la categoria del mag Juan Tamariz, que presentarà per primer cop a Tarragona el seu espectacle Magia Potagia. La funció tindrà lloc el proper 12 de novembre al Teatre Metropol, on actuarà amb la seva filla, que representarà la Cabeza Misteriosa (Ana Tamariz i Manu Vera), i la maga Consuelo Lorgia. El festival també comptarà amb la Companyia Yllana que portarà la seva màgia terrorífica; l’espectacular Giro, premi nacional de màgia, amb les seves grans il·lusions; i els millors mags i magues de l’actual panorama de l’il·lusionisme, arribats d’arreu del món, com Teia Moner, la Dama Inquieta o Tangorditos.

notíciestgn

13 d’octubre de 2009

22 | Cultura

El mag Gerard, alumne de Juan Tamariz, també actuarà en aquesta edició del Teatre Màgic / Cedida Màgia a la Canonja

El Festival de Teatre Màgic es consolida en aquesta tercera edició i amplia escenaris. Per primer cop l’Ajuntament de la Canonja s’ha adherit al festival i l’Orfeó Canongí serà l’espai artístic que acollirà algunes de les representacions, que a Tarragona tindran lloc, com en edicions anteriors, al Teatre Metropol, El Magatzem i la Sala Trono.

Màgia solidària

La solidaritat també estarà present en el festival d’enguany amb el “Cabaret Mágico”, del Mag Gerard i la Cia. Mundo Mandarina. La recaptació obtinguda en aquest espectacle anirà destinada a la Fundació Sant Joaquim i Santa Anna – Club Vaixell de Tarragona. Amb aquesta iniciativa Teatre Màgic vol portar un somriure a qui més ho necessita. Kukuxumusu s’ha fet càrrec del dis-

seny del cartell del festival posant la seva pinzellada d’humor vestint de mag un dels seus toros blaus.

El festival

Teatre Màgic es una proposta inèdita en el nostre país que pretén recuperar la màgia teatral i en la qual participen els teatres de la ciutat. El festival tindrà lloc durant els mesos d’octubre i novembre apostant per la qualitat i portant els millors espectacles d’il·lusionisme del nostre país i del panorama internacional.

El festival es celebrarà del 10 d’octubre al 12 de novembre

Le Cirke, guanyador del DO Tarragona 2009 notíciestgn. El grup Le Cirke ha estat el guanyador del “Premi Ciutat de Tarragona de músiques modernes”, per la innovació de la proposta que han presentat. Aquest és el veredicte del jurat del Concurs DO Tarragona 2009. Segons l’acta del jurat, es tracta d’un treball interessant i amb molt de futur, una actitud destacada de treball i honestedat, a més d´un contrast atractiu entre el so més modern i el del violí clàssic i tradicional. El guardó està valorat en 1.500€ que es materialitzarà a través d’un contracte per l’actuació feta més 24 hores a l’estudi de gravació de l’Aula de Músic’s de Tarragona i Reus. A banda, podran realitzar una actuació remunerada amb 500 € en una de les programacions municipals de 2009 – 2010. El segon classificat va ser Febrero i el tercer premi va recaure en la formació Don Simon y Telefunken,

premiats amb 20 i 16 hores d’estudi respectivament, sota el patrocini de l’Aula de Músic’s de Tarragona i Reus. De totes aquestes gravacions se’n farà una edició en maxiCD que serà distribuït gratuïtament amb la revista Enderrock als subscriptors i mitjans i agents que treballen en l’àmbit de la música a Catalunya. A més, la banda seleccionada tindrà quatre actuacions promocionals dins la Gira D.O. TGN: tres al mes de maig, una dins la Fira de Música al carrer de Vila-seca del 2010 i una dins la final del concurs Rock a l’Ascensió de Granollers del 2010, una al mes de juliol dins el festival Senglar Rock de Lleida del 2010 i, per últim, la corresponent a una programació musical a la ciutat de Tarragona. El “Premi Especial Denominació d’Origen Catalunya” va recaure al grup Cosmic Grass.


notíciestgn

Cultura | 23

13 d’octubre de 2009

L’Ermita de Sant Salvador Aquesta ermita romànica va ser la primera parròquia de la vila del Vendrell Com molt encertadament escriu Josep Carner: “Que fas olor barrejada de garrofa i de vi novell”

Aquesta senzilla i sentimental ermita romànica de Sant Salvador està situada al terme municipal del Vendrell, en un terreny que a principis del Segle XX pertanyia als hereus de Pau Carbonell. Va ser construïda en els primers anys de la reconquesta (això la situaria a principis del Segle XI) i lògicament abans de la fundació de la vila del Vendrell, que va ser fundada a començaments del Segle XIV. Podem confirmar que aquesta ermita va ser la primera parròquia d’aquesta vila fins el 12 d’agost de 1307, any que es va fundar l’actual parròquia. Estava situada en territori de la Baronia del Vendrell, de la qual destacarem que la seva riquesa més característica i abundant era el cultiu de la olivera (element bàsic en l’escut de la vila), garrofes, vinyes i abundant cereal.

L’emplaçament d’aquesta ermita el descriuen com “envoltada del verd intens de la vinya i el verd mat de l’olivera”. Podem assegurar que la seva construcció és la primera i més antiga que s’aixeca en el terme municipal del Vendrell. Com totes les esglésies romàniques està orientada de sol a sol, és a dir, a la sortida i a la posta del sol. Segons cita Jaume Ramón i Vidales en el seu llibre Vendrell Històric, aquesta ermita “és un exemplar notable no com element artístic, ja que l’art brilla per la seva absència, sinó pel segell d’antiguitat que duu”. Aquesta construcció consta d’una sola nau construïda, sembla ser, en dues èpoques diferents, possiblement amb la intenció d’ampliar-la. Pot comprovar-se amb les dues curvatures diferents que s’observen a la volta (obra que serveix per ocupar un espai entre parets per formar una coberta). La seva construcció és tosca, basta, notant-se la manca de poliment. No presenta cap ornament arquitectònic,

les seves parets són de pedra i argamassa, parets bastant gruixudes, de sis pams de gruix (uns 120 cm), que mantenen una sòlida consistència. Aquestes parets sostenen una volta de canó molt mal construïda i de línies desiguals, coberta d’argamassa per la part de fora i sense la coberta defensora per absència de les teules. Pel que fa a l’arc d’entrada a l’ermita, no pot destacar-se res de valor arquitectònic. És un portal rodó i una petita finestra amb unes obertures rectangulars allargades i estretes per afavorir l’entrada de llum, que en realitzar obres posteriors han perdut el seu caràcter original. En aquesta obra es col·loquen dos pilars de pedra units per un petit arc de mig punt amb la finalitat de sostenir una campana (en l’actualitat són quatre petites campanes). Ja a l’interior, trobem al començament de la nau i a la part dreta una petita pila per a l’aigua beneïda que està encastada a la paret i sostinguda per la seva banda inferior per una mà, que justifica una notable antiguitat. També en la part interior i en ambdues parets laterals s’han obert dos nínxols que fan també d’altars, d’acord amb la simplicitat i austeritat de l’obra. En les dues cavitats de la part esquerra existien (no hi són en l’actualitat)

dos quadres pintats a l’oli possiblement dels Segles XVI o XVII d’un cert valor artístic, que representaven passatges de la vida de Sant Francesc. En un d’ells apareix el sant agenollat davant del Crist crucificat. En l’altre, el sant dormit sobre unes roques i com a fons uns arbres. Entre ells es veu la platja i un veler. Com a efemèride, recordar que es celebrava, i avui encara es manté, un aplec a l’ermita el dia 9 de novembre, aplec al que assistien i assisteixen molts veïns de la vila del Vendrell, participant en funcions religioses, balls i càntics. D’igual manera se celebrava durant el Segle XVII en aquesta ermita el segon dia de Pasqua de Resurrecció, en el qual es venia carn salada, botifarra, pa i vi, per ordre de l’ajuntament. Acabem aquesta exposició amb el següent document notarial publicat al llibre Vendrell Històric de Jaume Ramón i Vidale, com una mostra de la devoció que antigament es tenia per aquesta ermita, com també pels ex-vots que penjaven en les seves parets: Vendrell dia 20 d’abril 1763.- La senyora Rosa Vidal i Gibert, vídua de Joan Vidal de l’Albornar, en consideració d’haver donat per als ornaments de l’Ermita de Sant Salvador la casulla de

Avui dia presideix l’ermita una imatge tallada de la Mare de Déu de Sant Salvador de fusta d’olivera, rèplica de l’original. domàs blau amb flor blanca, cobricalser, corporals, manipulo i estola tot d’un tall per als sacerdots que van a dir missa a aquesta ermita... Federico Adán Marín Metge Pediatra

Recordant Pau Casals P

au Casals ha estat segurament el fill més brillant de El Vendrell i, per descomptat, un català universal i un patriota de pedra picada. El Mestre, com se’l coneixia arreu, estimà tant profundament la seva terra que es va negar a tornar-la a trepitjar mentre estigués sotmesa a la dictadura de Franco, estenent la seva negativa a actuar en qualsevol país amb règims totalitaris. Tot i la seva llarga vida (96 anys) no va poder viure el dia de la seva tornada a Catalunya, doncs va morir l’any 1973. La seva absència és tot un símbol de la catàstrofe cultural i intel·lectual que va suposar la dictadura franquista. Afortunadament la vila de Prada a la Catalunya Nord li va servir de refugi que l’ajudava a suportar la distància amb el seu estimat Vendrell. A Prada el van visitar molts vendrellencs però segurament poques vegades s’emocionà tant com quan un grup de Nens del Vendrell, encapçalats pel mític Cap de Colla Jan Julivert, van anar a fer castells a la casa que hi tenia. Amb ells recor-

daren quan el Mestre fou President del Jurat del Concurs de l’any 1932 a Tarragona i en un llibre de l’època va deixar constància del seu desig de tornar a veure un castell de nou com el que havia vista al Vendrell quan tenia sis anys.

va respondre: “d’un país del qual no deu haver sentit parlar”. Va resultar que era català. Casals descriu l’emoció amb la que es van abraçar i parlar del seu vell i llunyà país i com van constatar allò que de catalans se’n troben per tot arreu!

És mundialment conegut el seu emocionant i patriòtic discurs a les Nacions Unides, el famós “I am a Catalan” que avui podem gaudir a Youtube. Però no ho és tant una anècdota menor, però significativa de la seva estima pel seu país, que va explicar en les seves converses autobiogràfiques amb Albert E. Kahn, publicades l’any 1970 i titulades «Joia i Tristor». És el cas que en el seu primer viatge als Estats Units, l’any 1901, va tenir ocasió encara de conèixer els darrers símbols d’un Far West que s’extingia: diligències, saloons i cow-boys. En un petit poblet de Texas explica que va voler internar-se en el desert i quan anava mig perdut es va trobar amb un petit refugi on hi vivia un home amb el qual va establir una animada conversa. En adonar-se per l’accent que l’home en qüestió no era nadiu li va preguntar d’on era, a la qual cosa

L’any 1979 mort el dictador i amb la democràcia plenament restaurada les despulles del Mestre van tornar al seu estimat Vendrell, on reposen com a perenne record d’aquest català immortal. Josep Vilarrúbies


notíciestgn

13 d’octubre de 2009

24 | Opinió

Opinió EDITORIAL

OPINIÓ

Tarragona creix

Jaume Nolla Periodista

Rates i paneroles

N

ingú ens pregunta on volem néixer, però, en canvi, sí que tenim capacitat de decisió per determinar allà on viurem. No tothom pot o vol fer-ho, però molt sovint la gent vota amb els peus i se’n va allà on percep que tindrà més oportunitats, que s’hi trobarà més bé, que viurà millor en definitiva. I en aquest aspecte, a Catalunya, les xifres són ben clares. Mentre que a la regió metropolitana de Barcelona (Barcelonès, Baix Llobregat, Vallès i Maresme) les taxes de creixement demogràfic són les més baixes de Catalunya, les més altes les trobem a les comarques tarragonines. El Baix Penedès és la comarca amb major taxa de creixement de tot el país, i aquest és un fenomen sostingut en els darrers anys. Però també les comarques del Camp de Tarragona (Tarragonès, Baix Camp i Alt Camp) estan en els llocs més alts del rànquing, i el mateix succeeix amb les comarques costaneres de l’Ebre (Montsià i Baix Ebre). En conjunt les comarques

tarragonines són, amb molta diferència, les que encapçalen el creixement demogràfic a Catalunya. El mig milió de persones que viuen al Camp de Tarragona i al Baix Penedès són el major nucli de creixement poblacional a Catalunya. Però si els vots amb els peus deixen molt clar on volen viure els catalans, les decisions amb el cap (les polítiques, les inversions, les estratègies) apunten a una esquizofrènia que és negativa no solament per Tarragona i les seves comarques sinó per tot el país en conjunt. Aquí s’hi viu bé però s’hi podria i s’hi hauria de viure molt millor. Aquesta terra de castellers ha de saber fer pinya no solament per reclamar el que li pertoca (infraestructures, serveis) sinó per construir el seu futur i el de tots aquells que seguiran venint a fer-la créixer. En aquest sentit, convertir-la en una regió del coneixement, com parlàvem la setmana passada, és una encertada aposta per tal de fer-la més atractiva i, en definitiva, aconseguir que s’hi visqui cada cop millor.

OPINIÓ

Antoni Vives Senior Advisor del Catalan Observatory de la London School of Economics

Apostes

Inversions Locals (FEIL), un nou Plan Zapatero, per entendre’ns. El FEIL respon a una certa lògiAra que la crisi posa en difica: si la crisi és forta i afecta al cultats moltes persones, ara sector de la construcció, mirem que la crisi posa en evidència les febleses del nostre sistema d’inventar-nos tantes obres productiu, social, educatiu i fins públiques com sigui possible i tot el nostre sistema de valors, per mantenir ocupada una població que, si no, hauria de és el moment de les apostes. ser subsidiària. La lògica a la Fa molt pocs dies Barcelona ha que faig referència també prerebut la visita del ministre Cha- veu que la crisi sigui curta. Al ves. L’eix de la visita era parlar final d’aquest temps ja serà la reactivació dels mercats la que de finançament municipal. Al final, però, el que els mitjans de s’ocuparà dels treballadors. comunicació de Barcelona han L’anàlisi feta més en profunditat revela que el que destacat ha estat la promesa s’amaga darrera del FEIL és d’un nou Fons Especial per a

una concepció determinada de la societat i del paper de l’Estat, que entre 2009 i 2010 haurà consumit al voltant de 15.000 milions d’euros en el seu pla, uns euros que dedicats a apostes estructurals, i no a subvencions encobertes, crec que haurien ajudat molt més a encarar el temps posterior a la crisi amb garanties d’èxit. Pensem en clau social: hi ha una gran diferència entre gastar i en invertir, sobretot en invertir en futur. Perquè una cosa és fer voreres, i una de molt diferent és fer quiròfans;

una cosa és arreglar una plaça, i una de molt diferent és posar al dia laboratoris; una cosa és fer la façana d’un ajuntament, i una altra és aixecar un centre de dia per a gent gran. No dic que tot es pugui fer de cop, però segur que és possible pensar en atenció social en clau d’inversió social, com a factor productiu. Apostar-hi, vaja. Barcelona, Tarragona, Catalunya sencera han d’optar per pensar diferent, per fer diferent, per encarar la crisi de manera que quan en sortim, estiguem preparats per construir presents i futurs possibles.

Envia les teves cartes al director i articles d’opinió a lector@noticiestgn.cat (*) Les cartes al director o articles d’opinió hauran d’anar signades i identificades amb el nom i cognoms de l’autor, tot afegint el seu número de DNI o de passaport. Els textos no hauran d’excedir els 3.000 caràcters. notíciestgn no es responsabilitza de les opinions dels seus lectors publicades en el setmanari. Els articles es publicaran íntegres i amb fotografia de l’autor si aquesta és facilitada.

Tens una exclusiva per notíciestgn?

Envia els teus comunicats, notes de premsa i fotografies a redaccio@noticiestgn.cat (*) Els articles informatius i fotografies hauran d’anar signades i identificades amb el nom i cognoms de l’autor, tot afegint el seu número de DNI o de passaport. Els textos no hauran d’excedir els 2.000 caràcters. Els articles es publicaran seguint els criteris de la direcció de notíciestgn i d’acord amb l’estil periodístic de l’equip de redacció del setmanari.

Els humans som una espècie situada entremig de les rates i les paneroles (o balleroles, que és la manera típica que teníem d’anomenar aquestes bestioles al Camp de Tarragona quan encara es conservava el lèxic enriquidor provinent de pares i avis; avui dia en diuen: escarabats de cuina). Ens agrada la porqueria, hi vivim i ens hi instal·lem. Per això ara ens fan aquests anuncis lamentables, en el fons i la forma, contra l’ús de les bosses de plàstic. Tenen tota la raó: hem porquejat el planeta amb aquest estri barat i pràctic sense tenir en compte les conseqüències ecològiques del seu mal ús. Si fóssim persones, les reciclaríem convenientment. Però com a rates i paneroles que som, vivint en les immundícies, ens han de torturar amb spots per dir-nos que, ella, la bossa, és la culpable de tota la contaminació del nostre voltant. Fins i tot, tenen els sants trons d’afirmar que són les causants que al mar no hi hagi peixos. De la contaminació dels milers de vaixells, iots i tot tipus d’embarcacions que netegen les seves bodegues al bell mig del mar d’amagatotis o de les pesques abusives amb tècniques i quantitats prohibides, sembla que els peixos no se’n senten. També diuen que enlletgeixen el paisatge. Les penques aquí ja són màximes: sobretot quan s’ha permès tota mena de construccions, carreteres, polígons i indústries que realment han fet de Catalunya un plató de pel·lícula catastrofista. Sense comentar aquest aire tant pur i net que tenim la sort de respirar en aquestes nostres comarques. Aquesta és la darrera comèdia de les autoritats que ens manen. Ecologistes de saló amb idees que ells, encantats d’haver-se conegut, creuen genials. I aprofitant l’avinentesa, els grans magatzems ja tenen un altre motiu per enriquir-se una mica més: si vols bossa de plàstic, paga un recàrrec. Ja se’l cobraven abans, no et regalaven pas res. Però ara, com a impost ecològic, pagarem dues vegades. Gràcies a tots per desitjar cada cop més abandonar aquest planeta el més ràpidament possible.


notíciestgn

Opinió | 25

13 d’octubre de 2009

OPINIÓ

‘Párate a pensar’

S

i te quitas la ropa, tu profesión, tu casa, tu coche, lo que queda eres tú. Los humanos nos diferenciamos del resto de las especies vivas del planeta azul por nuestra capacidad mental y sentimental. Esa condición nos hace frágil y fuerte. En absoluto el mundo dibujado por los humanos es más justo que la pura y estricta ley del más fuerte dictada por madre naturaleza. ¿Pero el mundo humano es tan justo y somos iguales? Si somos iguales en derechos por principios, en realidad somos todos diferentes y no iguales en condiciones. En nuestro mundo nos queda mucho por recorrer para que sea justo de verdad. Tenemos que trabajar por ese equilibrio en peligro constante. El depredador del hombre es el hombre. Parémonos a pensar. La mujer, el niño, la minusvalía, un inmigrante y los hombres presentan diferencias y desigualdad, de hecho son frágiles y necesitan protección. Una sociedad moderna y humana debe incluir el concepto de convivencia en armonía y equilibrio entre sus actores. Porque no somos animales, la sociedad debe organizarse rectificando la desigualdad. El obrero de cara al capital, el comerciante de cara a su banco, los mayores, los enfermos, todo somos frágiles y merecemos una vida digna. En cada momento tu condición puede cambiar favorablemente o lo contrario. La solidaridad, la igualdad, la justicia social... no son palabras que han de quedar atrás. Los socialistas han hecho realidad la justicia social a lo largo de los tiempos y lo defenderán siempre. Ese sueño colectivo en un mundo en constante evolución debe renovarse perpetualmente. La seguridad social, las vacaciones pagadas, la igualdad de género, una persona gay con mismas obligaciones y derechos que el resto

de la sociedad, poder decidir de su embarazo o que una mujer pueda votar y tener una cuenta bancaria individual, libertad de circular, que los mayores pueden disfrutar de la jubilación con una pensión... entre otros avances, todo ello son los socialistas que lo hicieron y queda mucho por hacer. Soy socialista porque sé que la sociedad no puede prosperar en el marco de la ley del más fuerte, porque nos autodestuiríamos, porque mañana necesitaremos ese capital humano que son los demás. En economía, el capital no es nada sin el hombre y ha de estar a su servicio y no lo contrario. Desafortunadamente, en el balance de las empresas nunca se incluye el valor humano, factor imprescendible para llevar a cabo cualquier actividad. Por ello los socialistas continuarán luchando para la justicia social. En la grave crisi que nos afecta a todos, debemos tener claro que ayudar a los que no pudieron salir adelante es vital, porque nos ayudaremos nosotros a mismos y porque mañana serán ellos quienes nos ayuden. Si tú caes, yo caigo, etc. Una cadena imparable, no lo olvidemos nunca. Es por lo que la soldaridad debe ser un fenómeno natural humano integrado por todos. Es hora de consumir para los que pueden, de ser solidarios para todos, y de relanzar la máquina. Brotes verdes de recuperación hacen su aparición, la bolsa sube, la venta de coches y la producción industrial también, los bancos anuncian resultados positivos, pues adelante positivismo. El modelo de interdependencia funciona en los dos sentidos. Si tú subes, yo subo. Mientras tanto la economía por sí misma no puede sostener a todos. Debemos ser solidarios y me arriesgo a decir humanos. El gobierno ‘Ballesteros’ desde el primer momento de la crisi va reorientar su política con el lema “la urgencia numero

una son las personas” y sin aparcar el resto de sus objetivos de futuro para Tarragona. El alcalde Ballesteros y su equipo hicieron posible la gratuidad de los viajes en autobuses para los nenes (y eso ayuda a muchas familias), la gratuidad del bus para los parados, el aumento de comedores para gente necesitada, el incremento de teleasistencia para la gente mayor, el aumento de asistencia domiciliaria, la reducción de la presión fiscal, la reducción del presupuesto corriente, nos permite pagar impuestos fraccionados, congeló lo sueldos de los concejales y alcalde, creó un plan de ocupación para Campclar, el FIL dio 497 empleos vía obras, se dispensan cursos para parados, cursos para empresarios para desarrollar mejor su negocio... Humildemente y apostando con toda sus fuerzas, el gobierno ‘Ballesteros’ trabaja contra la crisi en los límites de los recursos del Ayuntamiento y de sus competencias. Trabajar para el futuro de Tarragona también es importante, es por lo cual se realizó el gran proyecto del futuro, el Parque Tecnoligo de Tarragona, que representa la futura cuna de empleos de la cuidad. Recuperemos juntos los valores del trabajo, de la solidaridad, del esfuerzo, del compartir, saldremos todos juntos. Podemos y seamos valientes. Seamos humanos y responsables, es decir sociales, porque todos contamos. Me quité todo, yo sé quién soy ¿y tú?.

Eric Bennmann Secretario del PSC Tarragona

Cartes al director PSC, amb l’A-68 tampoc?

A tot això, només CiU ha estat qui ha denunciat aquests fets, i qui ha Aquest mes de setembre el exigit que al menys el desdoblaMinistre de Foment, el Sr. Blanco, ment de la 420 per a convertir-la ha confirmat que el recorregut de en autovia, proposta que també l’A-68, una de les vies més impor- ha estat rebutjada pel Ministre de tants que s’està fent a l’estat Foment. espanyol i unirà el Cantàbric amb el Mediterrani, un cop arribi a Em pregunto on són els 25 dipuAragó, enlloc de continuar el seu tats del PSC a Madrid quan s’han recorregut direcció Catalunya, ho de tractar i defensar temes tan farà direcció Castelló. importants com aquests, qüestions claus pel benefici de la El fet que no es construeixi població que viu a Catalunya, direcció Catalunya té varies catalans o no. Un cop més, el PSC, conseqüències, entre elles que per no anar en contra el PSOE, no qui es dirigeixi cap a les nos- defensa Catalunya. tres comarques haurà de fer-ho per autopista o per una nacional Oriol Vázquez i Tarrida. obsoleta, enlloc d’anar per una Delegat JNC Tarragonès autovia gratuïta.Comercialment parlant això pot derivar en que ------------------------------diferents empreses es decideixin ----a usar el port de València, al qual podran accedir-hi per carretera Los juegos de la solidaridad gratuïta, i no pas pel de Tarragona i turísticament no fer passar una Es evidente que el formato al via de tals característiques per que se acogía la elección de una casa nostra també pot passar-nos ciudad olímpica ha cambiado factura. por completo. Los conceptos de Director: Manuel Sanromà msanroma@noticiestgn.cat

Edita i distribueix: 23 de setembre, S.A. C/ Joan Maragall, 1 - 43003 Tarragona

Redacció i fotografia: Èxit Comunicació, S.L. 977 25 99 11 Cap de redacció: Òliver Márquez omarquez@noticiestgn.cat

valores como la solidaridad, han demostrado que echan raíces frente a los intereses corporativistas, la apuesta de un gran sector de la sociedad occidental con voto para decisiones de suma importancia ha querido demostrar al mundo que intenta e intentará encaminarse por una vía que sin hacerles abandonar su status, les permita hacer buenas obras como la que han hecho eligiendo a Río de Janeiro como sede de los Juegos Olímpicos del 2016. A lo largo de la historia, el evento ha pasado de ser, desde un acto de hermandad, pasando por un acto influenciado por la política, hasta un gran negocio. Por fin se abre la puerta a los razonamientos coherentes, es decir no solo es algo deportivo, cultural y económico, si no que vuelve a sus raíces que no son otras que la hermandad de los hombres y mujeres del mundo, un valor moral que Don dinero ha sometido a este gran evento durante décaCoordinació de continguts: Èxit Comunicació, S.L. Montse Adan redaccio@noticiestgn.cat Disseny i publicitat: Folc Lecha Yasmina Monge disseny@noticiestgn.cat

das. La elección de Río es la única moralmente aceptable, pese a quien pese, ¿cuál es la ciudad, el núcleo de población, el país que más necesita esa gran entrada de riqueza material, esa creación de empleo y ese rastro de bienestar que dejan unos Juegos Olímpicos? sin duda alguna y sin ningún otro ánimo que el de ser solidario, esa ciudad es Río de Janeiro, una ciudad más necesitada que Chicago, Tokio o Madrid.

con los fallos que había cometido, fui suspendida con motivo, pero que esta vez debería haber aprobado. ¿Hasta cuándo esta gente va a seguir jugando con nuestro dinero? Llevo gastado ya 4.000 euros. ¿Quién tiene que poner freno a esta gente? ¿Por qué no hacen un balance a quíen corresponda para darse cuenta de lo que están haciendo?

Sé que esto sucede con la gente que es de aquí, pero creo que el Pedro Javier Marín Garreta. porcentaje es muy alto entre la Tarragona gente extranjera. Yo pregunto: ------------------------------- ¿Por qué esta injusticia si cuando ----los españoles emigraron fueron tratados bien?

Sobre el carnet de conduir

Pido por favor que la gente no tenga miedo y diga lo que sucede, Hola. Mediante esta carta quiero ya que la unión hace la fuerza. confirmar lo que ha dicho hace Gracias. unos días una chica sobre el carnet de conducir. Yo he ido Adriana Alsina Sanseviero. cuatro veces al examen prácTarragona tico. La semana pasada ha sido ------------------------------la última vez. El profesor me ha ----dicho que las veces anteriores, Departament comercial Cap comercial: Manel Novella mnovella@noticiestgn.cat Assessora comercial: Marta Dalmau Imprimeix: Indugraf Offset, S.A. D.L.: T- 1062- 09

cartes al director lector@noticiestgn.cat classificats classificats@noticiestgn.cat serveis serveis@noticiestgn.cat publicitat publicitat@noticiestgn.cat


notíciestgn

13 d’octubre de 2009

26 | Blog_esfer@

Selecció d’articles que els nostres líders polítics publiquen als seus blogs d’Internet

Blog_esfer@ Xavier Sabaté (PSC) Delegat del Govern de la Generalitat a Tarragona

Quim Nin (CiU) President CDC comarques de Tarragona

http://blocs.tinet.cat/blog/xavier-sabate/category/97/actualitat/2009/10/08/ el-camp-model-d-economia-sostenible-i-societat-cohesionada

http://quimnin.info/index.php/ els-informes-i-millet-embolica-que-fa-fort/

El Camp, model d’economia sostenible i societat cohesionada

Els informes Millet: embolica que fa fort 04/10/2009

El Pla Estratègic del Camp de Tarragona, impulsat el 2008 per les entitats socioeconòmiques del territori i coordinat per la Universitat Rovira i Virgili, assenyala la necessitat de seguir apostant pels sectors tradicionals: turisme, indústria, construcció i agroalimentació, adequant-se a les noves demandes i formes de comercialització, i apostant per la investigació per ser més competitius. Però també destaca la necessitat de desenvolupar sectors més nous que poden generar ocupació massiva i que, en alguns casos, formen part de les infraestructures que necessita qualsevol economia moderna. Ens referim a la logística i tot allò que s’agrupa en el que anomenem economia verda; aigua, residus i energia, principalment renovable. En tots aquests àmbits hi estem treballant des del Govern de la Generalitat, per bé que en algun cas concret més lentament del que seria desitjable, com la plataforma logística al Baix Penedès. En aquest marc té una importància cabdal l’anunci per part del Govern de l’Estat d’aprovar la Llei d’Economia Sostenible (amb un fons de 20.000 milions d’euros) que impulsarà definitivament des de qüestions energètiques com l’ estalvi i l’eficiència i l’impuls de les renovables, fins a la mobilitat sostenible o la gestió dels residus. Aquesta llei serà en qualsevol cas la base per apuntalar l’esmentada economia verda que volem i que ha de fer que el nostre teixit productiu sigui més competitiu, més adaptat...

Fèlix Millet va reconèixer que havia posat la mà a la caixa. Ho va dir públicament. Per tant ell mateix reconeixia la culpa. Milions d’euros desapareguts, fosos o en comptes bancàries que no toquen. Era tant diafàna la declaració que, avui, encara no entenc com és que el jutge no ha dictat per “alarma social” alguna mesura cautelar. Ara hem conegut que el mecenatge de Millet era generós, molt generòs. Ha donat diners per nobles causes i també per eixugar dèficits de partits desapareguts o per ajudar fundacions de partits polítics. Una d’aquestes fundacions, la Trias Fargas, vinculada a CDC ha rebut al voltant de 600.000 € en els darrers deu anys. Eren diners destinats a promocionar activitats culturals diverses com cicles de xerrades, actuacions, llibres, etc. Diners auditats, declarats a Hisenda i que van servir per la funció que s’havien concedit. Acabo d’escoltar al Telenotícies de TV3 la politització del cas. El PSC demana que la Fundacio Trias Fargas retornin els diners i IC diu que es cínic que CDC digui que són diners legals. Volen ambdós partits autoanomenats “d’esquerres”, desviar l’atenció de dos temes que els couen: els milions d’euros gastats en informes inútils i el gris debat de política general que va evidenciar que Catalunya està dirigida des de la inconsistència. Fèlix Millet tenia una dèria especial pels bitllets. I per aixó cal jutjar-lo . només surten amb cortines de fum –o notes de premsa- per amagar la seva claudicació. ..

Sergi de los Rios (ERC) Diputat al Parlament de Catalunya

Ricardo Jovani (PP) Regidor a l’Ajuntament del Vendrell

http://blocs.esquerra.cat/sergidelosrios/bloc/ caixa-tarragona-questio-de-territori

http://soloideas.es/blog/?p=45

08/10/2009

Caixa Tarragona, qüestió de territori

Responsabilitat política

Tot just avui fa una setmana ERC presentava una proposta de declaració unitària a la resta de grups municipals a l’Ajuntament de Tarragona per tal de mostrar una posició ferma i de consens al voltant de la situació actual de Caixa Tarragona. En les últimes setmanes hem assistit a un ball de declaracions entre diverses formacions polítiques utilitzant aquesta entitat com a eina de discussió, obviant els seus treballadors i òrgans de decisió més importants. Queda clar que l’actual context econòmic és prou complicat i que la situació de Caixa Tarragona no és la desitjada per a tots nosaltres. Però l’actitud de determinats partits polítics no ajuda gens a trobar la millor solució per a l’entitat financera. És més, l’únic que aconseguim és debilitar la posició d’aquesta Caixa en el mateix moment que no estem aportant res positiu al manteniment d’una eina tan útil al territori com és Caixa Tarragona. És per aquest motiu que des d’ERC hem buscat i busquem un consens polític, a partir d’una declaració conjunta de tots els portaveus. La situació de l’entitat mereix un acte de maduresa política i d’unitat institucional per tal de ser al costat dels treballadors de Caixa Tarragona i els seus òrgans de decisió. El més important és seguir comptant amb una entitat forta, compromesa amb el territori, i amb garanties per aquest compromís. Caixa Tarragona ha de seguir comptant amb un projecte empresarial fort, amb una Obra Social pròpia i amb una dotació econòmica equivalent a l’actual. Però perquè això succeeixi, per poder assegurar una...

El dimarts 5 de maig DE 2009, al país basc hi ha un nou govern, un govern fruit de la responsabilitat política. El PSOE i el PP han donat una lliçó, oblidant les seves diferències i, després de no poques negociacions, unint forces per aconseguir que en aquesta preciosa part d’Espanya, torni un dels drets bàsics de l’ésser humà, la llibertat. Aquest acte de responsabilitat, no és, ni el primer, ni espero el darrer, dels quals entre partits polítics se succeeixen. En diferents nivells del nostre espectre institucional és fàcil trobar més d’un acte d’unió política, fora dels paràmetres purament polítics, i on només l’acció, o els ciutadans són els importants. Al consistori de el Vendrell, en aquesta legislatura hem vist alguns, no se’ls dóna la importància que se li hauria però existeixen, suposo que això no ven diaris. Posem algun exemple, l’actual equip de govern del nostre municipi, CIU, va voler iniciar una nova política d’immigració i integració a la Vila preparant un pla d’immigració. Després de moltes notícies, i estudis, es va arribar a la negociació política entre partits, des del nostre partit, el Partit Popular va considera que sense una regidoria d’immigració no es podria crear una acció directa sobre la integració del col·lectiu immigrant; l’equip de govern va tenir a bé acceptar aquesta proposta amb la condició de no denominar aquesta regidoria amb un nom que pogués ofendre o molestar i fins i tot discriminar a ningú, i nosaltres acceptem que es denominava el que avui coneixem com “regidoria de convivència i civisme”. No va aparèixer en els mitjans, no es va filtrar a la premsa, es va treballar en...

07/10/2009

30/09/2009


notíciestgn

13 d’octubre de 2009

Obama, Nobel de la Pau?

A

questa setmana hem conegut que Barack Obama ha guanyat el Premi Nobel de la Pau. “Hem flipat en colors”, parlant en un llenguatge poc acadèmic. Però és que els amics de l’Acadèmia sueca “s’han tirat una mica de la moto”. Obama fa just nou mesos i mig que va prendre possessió com a president dels Estats Units i ben poca cosa ha pogut fer excepte començar a complir algunes promeses electorals com el tancament de la Presó de Guantánamo. Però és que estem tan acostumats a què els polítics incompleixin les seves promeses... A Obama li queda molta feina per fer i li serà complicat tirar-ho endavant. En política interior se li està encallant la reforma sanitària, que vol aconseguir que tots els ciutadans tinguin l’atenció sanitària gratuïta en un país en què milions i milions d’americans ho veuen molt “socialista”. I socialista és un terme que posa els pèls de punta a la gran majoria del país. Però anem a la política exterior, la que de veritat pesa a l’hora d’aconseguir el Nobel. El conflicte a l’Iraq no millora i a l’Afganistan caldrà enviar-hi més marines perquè els talibans se’ls estan pujant a les barbes de l’Oncle Sam. La desnuclearització és encara una declaració d’intencions i amb l’Iran no s’avança. Israel continua sent un conflicte lluny de resoldre’s.

Que ha fet Obama? Vendre il·lusió, generar unes grans expectatives no només al seu país sinó que a tot el món. Li donen el Nobel per aquesta raó. Discutible. Tan discutible com el Nobel de la Pau que es va emportar el llavors secretari d’Estat nord-americà, Henry Kissinger, que havia signat la pau amb el Vietnam del Nord però tenia un currículum més que discutible. Però Kissinger almenys havia fet alguna cosa, mentre que Obama... quin currículum pot presentar? Ja hem vist que Obama no ho pot tot. Va fracassar estrepitosament defensant la candidatura olímpica de Chicago 2016. Amb Obama ens esperen moltes decepcions i segur que alguns èxits. Llavors seria el moment de debatre si es mereix el Nobel o no, però sembla que la paciència no és una qualitat de l’Acadèmia sueca.

Jordi Salvat. Periodista Salvatblog. 11/10/09 http://salvat.blogspot.com/

OPINIÓ

Mitificant Obama

T

res quartes parts del planeta van rebre amb entusiasme la victòria d’Obama i el seu nomenament com a President dels Estats Units. Sabíem que l’altra opció, l’altra candidat, era una cortina de fum i un perill públic per donar continuïtat a les polítiques nefastes dels Bush, pare i fill, i en Clinton. La seva simpatia, el seu discurs, la seva proximitat, el seu color de pell i, sobretot, una gran campanya feta a base de talonari, van portar-lo a la Casablanca i allí va néixer el mite. Obama és bo, és humà, fa les coses bé i les que li surten malament son herència de l’administració Bush Jr. Obama és tant líder i tant diferent als altres que ara ha estat premiat amb el Nobel de la Pau. No s’ha tingut en compte que és el president del país que més doblega, amb el poder de les armes i humiliant i saltant-se els drets humans a la torera, a la resta del món. Amb l’arribada d’Obama no s’han acabat les ocupacions americanes als països de l’Orient i en alguns casos fins i tot s’han incrementat. Amb ell, els Estats Units segueixen liderant el sector bèl·lic i a molts dels seus estats hi ha la pena de mort com el pa de cada dia.

Amb aquests arguments, li han donat el Nobel. De la mateixa manera que, ara fa dos anys, li van donar a Al Gore, aquell famós vicepresident que signava ordres per envair països i marcava les estratègies a seguir per incrementar el poder a base de bombes i bales. No entenc aquesta mitificació del president Obama. Va arribar al poder fa pocs mesos i ja s’ha guanyat el mateix cel on hi reposen altres persones que si van fer mèrits per tenir el Nobel de la Pau. Ho veieu com aquest món s’ha tornat boig i hem perdut els papers? S’ha acabat el prestigi dels Premis Nobel si és que encara en tenien. Òscar Ramírez. Periodista. TOT ÉS POSSIBLE. 08/10/2009 http://oscar-ramirez.blogspot.com/

Vols que publiquem articles del teu blog? Envia un e-mail a redaccio@noticiestgn.cat

Blog_esfer@ | 27


13 d’octubre de 2009

28 | Esports

notíciestgn

El torrenc Àngel Batlle es proclama campió de Catalunya en la categoria Elite 2009

Esports El ‘Biketrial’ guanya adeptes El Vendrell acull la tercera prova del campionat de Catalunya amb gran afluència de seguidors i bons resultats per als competidors de les nostres comarques notíciestgn, El Vendrell El Biketrial, esport que els joves catalans practiquen als carrers i camps del país des de l’època del mític Jordi Tarrés, ha estat recentment oficialitzat per les autoritats esportives. A les nostres comarques hi ha una gran afició a aquesta nova modalitat d’anar amb bicicleta i, fins i tot, s’ha creat el Club Biketrial Costa Daurada, presidit pel torrenc Àngel Batlle, que aquest cap de setmana s’ha proclamat campió de Catalunya en la Categoria Elite 2009. El Vendrell va ser el passat dia 11 d’octubre l’escenari de la tercera prova del campionat català, amb la participació de 59 corredors en les 8 categories diferents. Amb la col·laboració de l’Ajuntament del Vendrell es va celebrar una gran cursa a les canteres del Puig de la localitat i a una zona indoor amb cotxes, palets i tubs cedits per STC. Més d’un miler de persones van seguir en directe les proves i l’evolució dels corrredors de totes les edats. El Club Costa Daurada Biketrial va organitzar part de les proves i va tenir una àmplia representació, assolint bons resultats. Aquests són els resultats assolits pels corredors de les comarques tarragonines.

- Àngel Batlle 1er classificat en categoria Elit i ja amb el títol de Campió de Catalunya. - Daniel Tapioles, segon en Júnior. - Sergio Garcia, també segon en Mínime. Joan Canela 8e, Jordi Morató 11è, Jan Bardolet 12è,

Xavier Garcia 13è, Lluis Gràcia 15e. - Eloi 7è en Benjamins, Sergi Segú 9è i Ruben Nieves 10è. - Humbert Mallafré 3r en Poussin. Loïck Martí 4rt, Marc Garcia 6è classificat.

Dinovè esport amb Selecció Catalana El biketrial s’ha convertit en el dinovè esport que reconeix Catalunya de manera oficial. Així ho va decidir la Biketrial International Union (BIU) el 28 d’agost a la ciutat xinesa de Pin Tang, on l’Associació Catalana de Biketrial (BAC), creada aquest mateix any, va rebre el vistiplau per competir amb els mateixos drets que la resta de membres, inclosa la Unió Espanyola de Biketrial (BUE). Aquest reconeixement, en el qual la Plataforma Pro Seleccions Catalanes ha jugat un paper determinant, permetrà a aquest esport ser present al Mundial 2010 de l’estiu vinent. Curiosament, el biketrial va néixer a principis dels anys vuitanta en terres catalanes, entre Sabadell i Sant

Feliu de Codines, i té el seu origen en l’anomenat trialsín. Es tractava de l’original manera amb què els joves de l’època imitaven els seus ídols: aquests competien en moto i els primers miraven de repetir les seves filigranes al manillar d’una bicicleta. Pere Pi, expilot de motos i treballador de Montesa, en va ser el gran impulsor i el seu fill Ot és el gran referent d’aquesta disciplina esportiva a casa nostra.

Passat, present i futur.

Tot i que el mític Jordi Tarrés, posteriorment heptacampió del món en trial a l’aire lliure, va començar amb el trialsín, és Ot Pi (Esplugues de Llobregat, 1971) qui va excel·lir de manera extraordinària en el

biketrial. Actualment ja retirat de la competició activa, ha acumulat una vintena de títols mundials –vuit dels quals indoor–, quatre d’europeus i divuit d’estatals durant trenta anys de dedicació esportiva. A banda de Pi cal destacar César Cañas, deu vegades campió del món; i l’hereu de tots dos, l’actual referent català, Dani Comas, amb sis títols mundials. Les terres tarragonines cada vegada tenen més adeptes. El Club Biketrial Costa Daurada continua creixent i es un dels més potents de Catalunya. Estan estudiant d’organitzar un Campionat del Món la propera temporada si troben el finançament. El responsable de l’associació és l’Àngel Batlle, de Torredembarra.


notíciestgn

13 d’octubre de 2009

Esports | 29

Tret de sortida a la temporada infantil al Club de Golf Costa Daurada 25 joves participen en el Torneig Social d’Octubre del club tarragoní notíciestgn, El Catllar

El dissabte dia 11 d’octubre es va celebrar al Club de Golf Costa Daurada el Torneig Social d’Octubre, només per jugadors infantils i júniors, que obre la temporada golfista per als més petits després de l’obligada aturada durant el mes de setembre per les tasques de manteniment que es fan cada any al camp Imatge dels participants al Club de Golf Costa Daurada / Cedida de golf. A l’igual que en d’altres campionats infantils, es van establir quatre cate- Alejandro Cogollo, que va finalitzar present durant totes les estacions gories, sent la primera i la segona el recorregut amb una targeta de -5, de l’any. Des dels jugadors novells per a jugadors amb handicap màxim tot proclamant-se campió de la ter- fins als més exigents gaudeixen d’un recorregut que combina forats molt 36 en 18 forats. La tercera, per a cera categoria. tècnics, amb aigua, dog-legs i grans jugadors de deu anys i amb handibúnquers, amb forats d’estil lynx. cap superior a 36, es va jugar a nou Club de Golf Costa Daurada forats. Finalment la quarta categoria El Golf Costa Daurada compta, en Una masia catalana restaurada es va establir per a jugadors de més l’actualitat, amb 18 forats i és un situada a la part més alta del Club parell 72 amb un recorregut perfecta- és l’enclavament del local social, de 10 anys. El temps, després del calurós estiu, ment integrat en l’entorn mediterrani. que alhora compta amb un restauva acompanyar finalment als parti- La ubicació orogràfica favorable del rant especialitzat en cuina catalana. cipants, amb un dia soleiat de tardor. terreny on s’assenta el recorregut, Al Club Costa Daurada hi podem En l’àmbit esportiu cal destacar els li proporciona uns hiverns benignes trobar altres serveis per als socis i resultats obtinguts per Joan Tombas, i assolellats i uns estius temperats jugadors, com les seves dues grans amb un -2 es va adjudicar el han- que, tocats per la brisa marina, gau- piscines, la seva botiga de golf i una dicap de primera categoria, i per deix de la lluminositat mediterrània guarderia.

Si vols que el teu equip surti a notíciestgn, envia’ns una foto i el nom dels integrants a:

noticies@noticiestgn.cat


13 d’octubre de 2009

30 | Esports

notíciestgn

CLASSIFICACIONS Futbol

2a Divisió A

1a Divisió

3a Divisió

1a Catalana

1.Reial Societat.......................... 15 pts

1. F.C. Barcelona .........................18 pts

1. L’Hospitalet ............................ 15 pts

1. Gramenet B ............................ 18 pts

2.Cartagena........................................15 pts

2.R.Madrid..........................................15pts

2.Llagostera........................................15pts

2.Vilafranca.........................................13pts

3.RayoVallecano.................................14 pts

3.Sevilla..............................................15pts

3.Reus................................................15pts

3.Rubí .................................................13 pts

4.Hércules...........................................14pts

4.Deportivo .........................................12 pts

4. Prat....... .......................................... 14 pts

4.Perelada..........................................12 pts

5.Betis.................................................12pts

5.València ...........................................11 pts

5.SantBoià..........................................14 pts

5.Masnou............................................10pts

6.Numancia........................................11 pts

6.Mallorca...........................................10pts

6.Europa.............................................14 pts

6.Tàrrega ............................................10pts

7.Córdoba...........................................11 pts

7.Ath.Bilbao ........................................10 pts

7.Rapitenca .......................................1 3pts

7.Montañesa.......................................10pts

8. Llevant ........................................... 10 pts

8.Getafe................................................9 pts

8.Manlleu............................................13pts

8.San Cristòbal....................................10 pts

9. Nàstic............................................. 10 pts

9.Sp.Gijón .............................................8 pts

9.Palamós...........................................12pts

9.Banyoles..........................................10 pts

10.Las Palmas.......................................9 pts

10.Espanyol ..........................................8 pts

10.Benavent .......................................12 pts

18.Tortosa............................................4pts

14.Salamanca.......................................7pts

19.Vila-real ...........................................3 pts

16.Amposta .........................................9 pts

19.Mataró .............................................3 pts

22.Castelló............................................1pts

20.Xerès ...............................................2 pts

18.PobladeMafumet............................6pts

20.Montcada.........................................1pts

Territorial Preferent

Primera Territorial

2a Territorial Grup 2

2a Territorial Grup 3

1. Vista Alegre ............................ 13 pts

1. Valls.........................................15 pts

1. Bonavista ............................... 15 pts

1. Calafell ................................... 15 pts

2.Horta................................................10pts

2.LaCava.............................................12pts

2.Salou................................................15pts

2.RodadeBarà.....................................15pts

3.Cambrils.........................................10 pts

3.Ascó.................................................10pts

3.Alhambra .........................................13 pts

3.Constantí..........................................15pts

4.Mollerussa .........................................9 pts

4. Canonja...........................................10 pts

4.MasPellicer.......................................13pts

4.Vendrell............................................12pts

5.Sitges.................................................9pts

5.Rem-Bitem.........................................9pts

5.NàsticB ............................................12 pts

5.Bellvei ..............................................10pts

6.Pub Casas ..........................................9 pts

6.Reddis................................................9pts

6.EscSPiSP .........................................11 pts

6.Cunit................................................10pts

7.CampClar..........................................8pts

7.Gandesa.............................................9pts

7.EspCanonja......................................10pts

7.LaFloresta..........................................9pts

11.Roquetenc......................................7 pts

8.Alcanar...............................................9pts

8.U.Astorga ...........................................8 pts

8.VallsAT................................................8pts

15. El Morell .........................................5 pts

9.Ampolla..............................................8pts

9.Riudoms.............................................7pts

9.Masllorenç.........................................7pts

16.ElCatllar..........................................3pts

10.Torredembarra.................................7 pts

10.LaSelva............................................6pts

11.La Riera ............................................6 pts

17.Torreforta .......................................2 pts

14.Vila-seca..........................................4 pts

17.Maspujols ........................................0 pts

17. Segur ............................................ 0 pts

18.Martorell ..........................................1 pts

18.Icomar..............................................1pts

18.Duesaigües......................................0pts

18.Altafulla ........................................... 0 pts

ADECCO Plata

EBA

Copa Cat. Masculina

1. Mataró ..................................... 4 pts

1. Busk’mArtes ............................ 7 pts

Futbol

Bàsquet ADECCO Or 1. L.Canarias ................................ 4 pts 2.Mallorca.............................................4pts

1. L’Hospitalet............................... 4 pts

2.Monzón..............................................4pts

2.Viladecans......................................... 7 pts

3.Melilla................................................4 pts

2.Santurtzi............................................4 pts

3.Lleida.................................................3pts

3.Collblanc............................................7pts

4.Girona................................................4 pts

3. Beirasar ............................................ 3 pts

4.Olivar .................................................3 pts

4.Sitges.................................................6pts

5. Menorca............................................ 3 pts

4.CajaRioja............................................3pts

5.Santfeliuenc.......................................3pts

5.Gavà ..................................................6 pts

6.León...................................................3pts

5.Coruña...............................................3 pts

6.Vic......................................................3pts

6.GrupBarna..........................................6pts

7.Clínicas Rincón...................................3 pts

6.Huesca ..............................................3 pts

7.Granollers ..........................................3 pts

7.Tàrrega ..............................................6 pts

8.Zaragoza............................................3pts

7. Menorca............................................3 pts

8.GAMVila-seca...................................3pts

8.L’Hospitalet........................................6 pts

9.Cáceres .............................................3 pts

8.Prat....................................................3pts

9.Sedis..................................................3pts

9.ElVendrell..........................................6pts

10.LecheRío..........................................3pts

9.Navarra..............................................2 pts

10.Mollet...............................................2pts

10.RamonLlull.......................................6pts

16. CBTarragona..................................2 pts

10.Andorra............................................1pts

12.Arenys..............................................2pts

12.ReusPloms......................................5pts

18.Palencia...........................................2pts

11. ADT.................................................1 pts

13.SantNicolau......................................1pts

16.SantBoi............................................3pts


notíciestgn

Motor | 31

13 d’octubre de 2009

Motor SMART EN VERSIÓ ELÈCTRICA El model Fortwo de la casa alemanya Smart (membre del consorci Daimler) es produirà en versió elèctrica a partir del 2012. Aquests vehicles elèctrics portaran bateries de ió de liti i es produiran a la planta francesa de Hambach. Es començaran a fabricar a gran escala al 2012 i es distribuiran a través de la xarxa de concessionaris de la companyia. No obstant, s’iniciarà la fabricació de petites sèries de 1000 unitats a partir del pròxim mes de novembre i s’entregaran als clients a finals d’aquest mateix any. El president del grup Daimler va destacar que les versions elèctriques dels seus models Fortwo posen de manifest que la conducció sense emissions en un context urbà ja és possible en l’actualitat. La corporació alemanya va ressaltar, durant l’anunci d’aquesta nova versió de Smart, que destinarà al projecte una inversió de “dos dígits” i que les ajudes públiques que rebran suposaran un 15 % de la inversió total que s’aplicaran a aquests models més ecològics.

CONSORCI DAIMLER Smart forma part del consorci alemany Daimler, que engloba les marques Mercedes-Benz, Maybach, AMG i la ja citada Smart. Durant el passat mes de setembre va vendre a tot el món 114.300 automòbils, xifres que representen una reducció del 6,5% respecte al mateix mes de 2008, segons va informar la companyia. Durant els nou primers mesos de l’any els lliuraments de vehicles de la companyia van arribar a 825.600 unitats, el que es tradueix en una disminució del 15,7% en comparació amb el mateix exercici de l’any anterior. El responsable de Vendes i Marketing de l’empresa, Joachim Schmidt, va explicar que malgrat la reducció de ventes s’ha observat un desenvolupament positiu durant el mes de setembre. Schmidt atribueix aquesta evolució positiva a l’èxit comercial de la nova Classe E de Mercedes. Per marques, les ventes mundials van arribar a 104.900 unitats durant el mateix mes, un 5,3% menys, de

forma que acumulen un retrocés del 16% durant els nou primers mesos de l’any amb 737.600 unitats. Per part de la marca automobilística Smart es van comercialitzar a nivell

SEAT EXEO, ‘Volant d’Or’

El model Exeo, de la marca automobilística espanyola Seat, ha guanyat el premi ‘Volant d’Or 2009’ a Suïssa dins de la categoria mitja-alta. Es tracta d’un prestigiós premi que demostra la qualitat, l’elegància i la precisió tant en el procés de fabricació com en els materials utilitzats en la berlina. L’edició d’enguany ha comptat amb 46 vehicles presentats, dividits en sis categories diferents. El jurat està format per tècnics, pilots i lectors de la revista ‘Auto Bild Suiza’ entre els quals destaca l’excampió mundial de Fórmula 1, Mikka Häkkinen, i el també pilot Christina Sure. El model Exeo va superar a les votacions forts rivals com l’Audi A5 Sportback, el BMW Serie 5 GT, el MercedesBenz Clase E, el Subaru Legacy o el Toyota Avensis, entre d’altres. Els aspectes més valorats per part del Jurat del model de la firma amb seu a Martorell, van ser la qualitat dinàmica i el comportament del motor i dels frens. La tècnica i els acabats del vehicle també van ajudar a

guanyar i alçar-se amb el guardó. El nou SEAT Exeo s’ha concebut com una berlina de disseny més àgil, elegant i esportiu que vol equilibrar la conducció dinàmica amb la seguretat i el confort. Aquest model aposta per la innovació i la qualitat tant en la seva tecnologia com en els materials, condició que l’ha fet guanyador del ‘Volant d’Or’ de Suïssa. Inclou la darrera generació de motors amb tecnologia Common Rai i el seu equipament ofereix tots els elements d’una berlina de gamma alta. En matèria de seguretat, el nou Seat Exeo incorpora els últims avanços tant en seguretat activa com passiva. ----------------------------------------------------------Presenta la versió gasolina amb motors 2.0 TSI 200 CV., 1.8 150 CV I 1.6 102 CV i dièsel 2.0 TDI CR 170CV i 2.0 TDI CR 143 CV. Disponible a partir de 21.000 euros.

mundial un total de 9.400 vehicles durant tot el mes de setembre passat. Aquestes xifres suposen un 18,4% menys i que, sumat a l’acumulat del present exercici, registra una baixada

del 13,8% amb un volum de 88.000 unitats. Els responsables de la marca confien que potser amb la nova fórmula més sostenible amb el medi ambient es recuperin les vendes.


32 | Televisió

notíciestgn

13 d’octubre de 2009

Televisió Novetats del 13 al 20 d’octubre

Encara es venen televisors sense TDT

Seguiment especial de la Televisió del Vendrell a la Fira de Santa Teresa

Del 15 al 18 d’octubre Televisió del Vendrell

Alguna cosa està passant! A sis mesos de l’aturada analògica, encara es venen televisors sense TDT. La majoria de llars s’han posat les piles i estan preparades per l’aturada: set de cada deu cases espanyoles tenen TDT, però les botigues encara venen aparells sense capacitat de sintonitzar la senyal digital, segons ens adverteix l’Observatori de l’Impuls de la TDT. El document que estudia la situació actual a data de mes de setembre de 2009, assenyala que durant aquest La Televisió del Vendrell oferirà aquesta setmana un seguiment especial de l’aconteixement econòmic més important que es produeix durant l’any a la capital del Baix Penedès. L’equip professional de la televisió municipal cobrirà diàriament tot allò que succeeixi a la Fira de Santa Teresa, on es preveu una afluència d’entre 70 i 80.000 persones entre els dies 15 i 18 d’octubre. A banda del seguiment de l’actualitat diària a través dels informatius, la graella de la televisió vendrellenca inclourà reportatges i entrevistes als protagonistes de la fira multisectorial. La Televisió del Vendrell ofereix als ciutadans de l’entorn una programació estable de dilluns a diumenge, amb espais de producció pròpia i d’altres adquirits a través de la Xarxa de Televisions Locals (XTVL) i el Consorci Local i Comarcal de Comunicació (CLCC). Els professionals de la televisió vendrellenca formen part també de l’estructura

Sisena temporada de ‘House’

Dijous 15, 22.15h Cuatro

mes passat es van vendre 3.185 equips sense TDT, una xifra que malgrat ser un mínim històric de vendes no deixa de ser ‘absurda’. Pel que fa a la venda de sintonitzadors, els més de 670.000 dispositius venuts durant el mes d’agost sumen un total acumulat de descodificadors a Espanya de 21,8 millons d’unitats, dels quals el 30% del total corresponen a les vendes realitzades durant els primers 8 mesos de 2009. Però encara no tots estem preparats. I tu, ja el tens?

dels mitjans de comunicació municipals, que inclou la Ràdio Municipal del Vendrell, amb la qual es comparteix la seu al mateix edifici. Ràdio i Televisió El Vendrell compta actualment amb unes instal·lacions de 440 m2 distribuïdes en dues plantes. Al primer pis hi ha ubicats els dos platós, l’un de 50 m2 i l’altre de 42m2, i una sala de realització de 35 m2, equipats amb panells de llum freda i amb tres càmeres de cap robotitzat. La planta, a més, compta amb una sala de maquillatge i vestuari i un magatzem per als elements decoratius. El segon pis està ocupat majoritàriament per la ràdio local. Compta amb dos controls de ràdio i dos estudis, d’idèntiques dimensions: el número 1 per a programes en directe i el número 2 per a gravacions. La nova redacció té capacitat per a vuit persones i la segona redacció permet accedir als espais de treball dels col·laboradors. Torna una de les sèries més esperades de l’any. Només han passat tres setmanes des que la cadena nordamericacna Fox va estrenar la nova temporada als Estats Units i Cuatro ja ha anunciat l’estrena en premier de la versió espanyola per aquest dijous dia 15 d’octubre en primer-time. En el primer capítol, el controvertit doctor House es convertirà en pacient i romandrà internat en tractament per les seves al·lucinacions. L’actriu alemana Franka Potente apareix en el primer episodi de l’any.


notíciestgn

Cinema | 33

13 d’octubre de 2009

Estrenes i recomanacions 13 d’octubre - 20 d’octubre

Cinema

ÀGORA: història d’una dona forta i d’esperit moderat ÀGORA

EUA, FOX, Històric, 129 min. +13 anys. Director: Alejandro Amenabar Intèrprets: Rachel Weisz, Oscar Isaac, Rupert Evans, Homayoun Ershadi, Michael Lonsdale, Max Minghella i Ashraf Barhon Cinemes: Altafulla. Les bruixes (18.00h, 19.30h, 21.00h i 22.30h); (dv., dss. i dg. sessió golfa 00.00h). Calafell. Mcb Multicines (17.50h, 20.10h, 22.30h) (dv., dss. i dg. sessió golfa 00:50h) El Vendrell. Oscar (dm. a dj. 17.30h, 20.00h i 22.30h); (dv. 17.30h,18.45h, 20.00h i 22.30h); (dss. a dll. 16.15h, 17.30h, 18.45h, 20.00h, 22.30h i 0.45h) Tarragona. Les Gavarres (16.15h, 17.30h,19.15h, 20.00h, 22.15h, i ÀGORA: Segle IV. Egipte sota la dominació de l’Imperi Romà. Les violentes revoltes religioses als carrers d’Alexandria afectaran a la legendaria Biblioteca. Atrapada entre els seus murs, la brillant astrònoma Hipatia lluita per salvar la sabiduría del Món Antic amb l’ajuda dels seus deixebles. Entre ells, els dos homes que es disputen el seu cor: Orestes i el jove esclau Davo, que es debat entre l’amor que li profesa en secret i la llibertat que podríen guanyar si s’uneix a l’imparable ascens dels cristians. PERSONATGES: HIPATIA (Rachel Weisz), filla de Teón, últim director de la llegendaria biblioteca d’Alexandria. Va viure durant el S.IV coincidint amb la decadència de l’Imperi Romà. Astrònoma, matemàtica i filòsofa va ser una destacada científica i símbol de la tolerància. DAVO (Max Minghella) forma part de la dotzena d’esclaus que es

Properament... ‘INFECTADOS’. Estrena el 16/10/2009 EUA, Dea Planeta, acció-terror.

Director: Alex Pastor i David Pastor Intèrprets: Piper Perabo, Chris Pine, Lou Taylor Pucci, Christopher, Meloni, Emily Vancamp, Kiernan Shipka i Josh Berry. ‘Infectados’ mostra un mon apocaíptic on els protagonistes mostraran la seva força per la supervivència. Un virus mortal s’ha extès per la Terra, anilquilant la major part de la seva població. Quatre joves es dirigeixen a una apartada platja del Golf de Mèxic per refugiar-se fins que passi l’epidèmia. Quan el seu cotxe s’espatlli en una aïllada carre-

tera, començarà una desesperada lluita per la supervivència en la que no només s’hauran d’enfrontar a nens infecatats, metges homicides o saquejadors sense escrúpuls sinó que el perill i l’amenaça més gran que els envoltarà serà la creixent desconfiança que surgeix entre ells. Els seus sentiments seran més perillosos que el propi virus mortal.

podia permetre una familia privilegiada com la d’Hipatia. Ajuda a la seva ama, no només a les tasques quotidianes sinó també durant les classes, fet que li permet adquirir els coneixements de la filòsofa. ORESTES (Oscar Isaac), representa el poder polític de la societat d’Alexandria. De familia acomodada es forma amb els millor savis del moment. Alumne que destaca per la seva entrega impetuosa tant en el coneixment com en les experiències físiques. Té la força de líder. CIRILO (Samy Samir) a la mort del seu tiet Teòfilo, assumeix les funcions de bisbe d’Alexandria. AMONIO (Ashraf Barhom), representa el millor i el pitjor del Cristianisme a Alexandira. TEÓN (Michael Londsdale), pare de Hipatia, matemàtic i filòsof. Educa a la seva filla com una gran filòsof independentment del seu sexe SINESIO (Rupert Evans), alumne més avantetjat de Hipatia i cristià fortament convençut. Es converteix


notíciestgn

13 d’octubre de 2009

34 | Serveis

Serveis

Telèfons d’interès per municipis Albinyana Ajuntament d’Albinyana 977 68 78 18 Consultori Mèdic d’Albinyana 977 68 70 75 Consultori Mèdic de Les Peces 977 68 76 98 Farmàcia d’Albinyana 977 68 77 86 CAP (urgències) 977 66 77 03 CAP II (consultes d’especialistes) 977 66 51 50 Guàrdia Civil 977 66 02 86 Parròquia d’Albinyana 977 68 78 37 Jutjat de Pau 977 68 77 62

Altafulla AJUNTAMENT D’ALTAFULLA 977 65 00 08 POLICIA LOCAL 977 65 02 80 609 32 96 51 FARMÀCIA ANNA ARASA 977 65 24 20 FARMÀCIA MARIA S.DOMINGO 977 65 02 07 CENTRE ASSISTÈNCIA MÈDICA ALTAFULLA 977 65 60 07 URGÈNCIES MÈDIQUES. CAP DE TORREDEMBARRA 977 64 38 01 ESTACIÓ DE SERVEI 977 65 22 54 TAXIS 607 86 46 44 607 15 38 18 AUTOCARS PENEDÈS INFORMACIÓ 977 66 08 21 ESPLAI DE JUBILATS 977 65 21 32 CASAL LA VIOLETA 977 65 00 83 PARRÒQUIA ST. MARTÍ 977 65 01 58 ERMITA SANT ANTONI 977 65 24 10

Arboç Ajuntament de l’Arboç 977 67 00 83 Biblioteca Municipal 977 67 19 92 Bombers - El Vendrell 977 66 71 85 CAP Arboç 977 67 15 88 CAP El Vendrell 977 66 77 03 Creu Roja 977 66 11 41 667 45 00 26 Farmàcia 977 67 00 09 Hotel d’Entitats 977 67 16 03 Jutjat de Pau 977 67 04 43 Llar d’Avis 977 67 16 90 Parròquia Sant Julià 977 67 04 07 Piscina Muncipal 977 10 93 23 Policia Local de l’Arboç 900 66 62 22 977 16 77 07 Poliesportiu Municipal 977 67 07 13 Residència d’Avis Sant Antoni Abat 977 67 03 07 Veterinari 977 67 12 33

Banyeres del Penedès Ajuntament 977 67 13 50 Centre Cívic Ernest Lluch 977 67 01 08 Museu Municipal Josep Cañas 977 67 08 02 Llar d’avis 977 67 01 08 Espai Jove 977 67 13 57

Biblioteca 977 67 01 08 Consultori mèdic 977 67 17 12 Guàrdia Municipal 663 96 66 62 Àrea Bàsica de Salut 977 67 15 88 Creu Roja 977 66 11 41 Hospital Comarcal de Vilafranca del Penedès 93 81 80 440 Hospital Comarcal del Vendrell 977 25 15 70 Farmàcia 977 67 11 02 Parròquia 977 67 14 40 Taxi 630 09 79 67

Bellvei AJUNTAMENT JUTGAT DE PAU LLAR DE JUBILATS PISCINA MUNICIPAL

977 16 81 85 977 16 82 52 97716 80 57 97716 80 02

Bisbal del Penedès AJUNTAMENT 977 68 84 76 977 68 84 38 CONSULTORI MÈDIC 977 68 87 24 FARMÀCIA 977 68 85 50 URGÈNCIES- CAP EL VENDRELL 977 66 77 03 977 66 51 51 HOSPITAL DEL VENDRELL 977 66 11 41 HOSP. EL VENDRELL- URGÈNCIES 977 25 79 14 CREU ROJA EL VENDRELL 97766 11 41 977 66 41 13 PARRÒQUIA DE STA. MARIA 977 68 84 52 AUTOBÚS URBÀ HIFE 902 11 98 14

Bonastre AJUNTAMENT

977 65 70 19

Calafell AJUNTAMENT CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA CONSULTORI SEGUR CREU ROJA HOSPITAL DEL VENDRELL TELÈFON VERD tAXIS CALAFELL TAXIS SEGUR DE CALAFELL POLICIA LOCAL POLICIA LOCAL URGÈNCIES JUTJAT DE PAU

977 69 90 09 977 69 14 18 977 16 44 08 977 69 28 66 977 25 79 00 900460367 977 69 03 20 977 67 31 63 977 69 90 07 092 977692508

Coma-ruga Ajuntament (centraleta) Ambulàncies Auditori Pau Casals Biblioteca Bombers Casal Cívic CAP Creu Roja

977 166 400 977 680 008 977 683 468 977 662 118 977 667 185 977 667 526 977 667 703 977 661 141

Farmàcia Tobella Guàrdia Civil Mossos d´Esquadra Policia Municipal Taxi

977 680 917 977 660 286 977 924 140 977 684 704 977 665 892

Constantí AJUNTAMENT ÀREA BÀSICA DE SALUT AUTOCARS PLANA BIBLIOTECA PÚBLICA CENTRE DE DIA ESTACIÓ BUS TGNA. FARMÀCIA GUÀRDIA CIVIL IJUTJAT DE PAU PARROQUIA S. FELIU PAVELLÓ POLIESPORTIU POLICIA LOCAL TAXIS

977 52 05 21 977 52 41 09 902 11 14 44 977 21 44 75 977 52 06 92 977 52 13 08 977 22 91 26 977 52 17 10 977 52 31 16 977 52 05 21 977 52 32 29 977 52 40 48 639 71 16 41 977 52 40 01 606 37 90 76 679 16 24 16 977 23 60 64

Creixell Ajuntament de Creixell 977 80 02 02 Autocars Penedès, S.A. 977 66 08 21 Farmàcia Creixell 977 80 04 77 Llar de jubilats Sant Jaume de Creixell 977 80 29 83 Parròquia Sant Jaume 977 80 02 08 Policia local 977 80 20 10 Taxis 608 63 42 76/77 Urgències mèdiques (Creixell) 977 80 03 36 Urgències mèdiques (Torredembarra - 24h) 977 64 38 01

Cunit Ajuntament de Cunit 977 67 40 80 CAP Cunit 977 67 63 32 CAP Cubelles 902 111 444 Hospital Comarcal Sant Antoni Abat (Vilanova i la Geltrú) 93 893 16 16 Hospital Residència Sant Camil (Sant Pere de Ribes) 93 896 00 25 Urgències Sant Pere de Ribes 93 896 27 94 Policia Local 977 67 50 48 Bombers Vilanova 977 66 71 85 Bombers El Vendrell 977 66 00 80 Cementiri 977 67 55 84 Creu Roja Calafell-Cunit 977 69 28 66 Despatx Parroquial 977 67 40 30

El Catllar Ajuntament Biblioteca municipal Consultori Mèdic Jutjat de Pau Parròquia

977 65 31 01 977 65 37 42 977 65 36 75 977 65 31 01 977 65 31 39

El Morell AJUNTAMENT 977 840 617 PARRÒQUIA DE SANT MARTÍ 977 840 818 CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA 977 840 015 FARMÀCIA 977 840 952 GUÀRDIA CIVIL 977 842 244 ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES DEL MORELL 615.94.27.29

El Vendrell Ajuntament (centraleta) 977 166 400 Auditori Pau Casals 977 683 468 Biblioteca 977 662 118 Bombers 977 667 185 Cementiri 977 166 404 CAP I 977 667 703 Creu Roja 977 661 141 Esplai gent gran Tancat 977 666 997 Esplai gent gran Tívoli 977 181 066 FARMÀCIA PORTOLES 977 155 964 FARMÀCIA BONET 977 684 069 FARMÀCIA ALONSO 977 660 333 Farmàcia Bueno 977 661 656 Farmàcia Juste 977 664 422 Farmàcia Magriñá 977 660 092 FARMÀCIA BARGALLÓ 977 683 742 FARMÀCIA TOBELLA 977 680 917 Farmàcia Mestres Català 977 666 084 Farmàcia Parra 977 660 275 Farmàcia Pifarré 977 660 333 Farmàcia Rovira 977 660 873 Guàrdia Civil 977 660 286 Hospital del Vendrell 977 257 900 Oficina del Consumidor 977 154 996 Policia Municipal 977 154 444 Policia Municipal (Oficina de Coma-ruga) 977 684 704 Residència d’Avis 977 660 924 Transport - Autocars Penedès 977 660 821 Transport - Autocars Poch 977 660 240 Transport - Monbús 938 937 060

Els Pallaresos AJUNTAMENT Jutjat de Pau Taxi Dispensari mèdic CAP Sant Salvador Urgències CAP St. Salvador Parròquia Sant Salvador

977 61 06 00 977 61 06 27 977 62 71 33 606 999 800 977 61 07 62 977 52 34 10 977 52 39 19 977 52 39 19

La Canonja AJUNTAMENT 977543489 POLIESPORTIU JOSEP CANADELL VECIANA 977547885 GUÀRDIA URBANA 977548081 LLAR DE JUBILATS 977541883 CAP 977556678 PARRÒQUIA DE SANT SEBASTIÀ 977543598 FARMÀCIA FUERTES 977545090 FARMÀCIA ÒPTICA MIRÓ 977546060 TANATORI MUNICIPAL 977550020 VETERINARI 977544907


notíciestgn

Serveis | 35

13 d’octubre de 2009

La Nou de Gaià AJUNTAMENT CONSULTORI MÈDIC

977 65 52 57 977 65 52 58

La Pobla de Mafumet AJUNTAMENT BIBLIOTECA MUNICIPAL CASAL GENT GRAN FARMÀCIA CAP DEL MORELL

977 84 02 60 977 84 00 52 977 84 05 55 977 84 33 02 977 84 3329 977 84 05 25 977 84 00 15

La Pobla de Montornès Ajuntament AUTOCARS PENEDÈS FARMÀCIA CONSULTORI MÈDIC PARRÒQUIA

977 64 80 12 977 66 08 21 977 64 80 13 977 64 85 31 977 64 82 03

La Riera de Gaià Ajuntament 977 65 50 00 Parròquia Sta. Margarida 977 65 50 76 Infermeria i consultori Mèdic 977 65 55 55 Farmàcia M.Domènech 977 65 51 55

Montmell AJUNTAMENT 977.68.84.29 CONSULTORI MEDIC 977.68.92.10 CAP VILA-RODONA 977.63.90.19 PIUS HOSPITAL VALLS 977.61.30.00 HOSPITAL VENDRELL-URGENCIES 977.66.77.04

MOSSOS D’ESQUADRA - CASERNA VENDRELL TRÀNSIT 977.66.33.33

Perafort AJUNTAMENT Taxi CAP del Morell Farmacia Perafort

977 62 50 06 977 22 14 14 977 84 00 15 977 62 55 55

Roda de Barà

St. Jaume dels Domenys

Policia Local 977 65 77 00 Ajuntament 977 65 70 09 Autocars R. García 977 65 70 84 Taxi J. Mingorance 607 20 09 29 Taxi Borrell 600 83 83 60 Assistència Social 977 65 75 14 Taxi Padilla 610 21 28 56 Casal dels avis 977 80 93 73 Consultori Roda de Barà poble 977 65 75 14 Parròquia de Sant Bartomeu 977 65 70 10 Consultori Roda de Barà platja 977 80 19 05 Creu Roja (destacament platja) 977 21 71 54 Farmàcia Roda poble 977 65 72 88 Residència Banc d’Espanya 977 80 00 01 Hospital El Vendrell 977 25 79 00 CAP Torredembarra urgències 24h 977 64 38 01 Biblioteca Municipal 977 80 99 42 Ambulàncies 977 66 11 41

AJUNTAMENT 977 67 71 13 CONSULTORI MUNICIPAL 977 67 88 16 CAP ARBOÇ- URGÈNCIES 977 67 15 88 BIBLIOTECA ALFONS MASERAS- PUNT INFORMACIÓ PISCINA MUNICIPAL 647 76 29 92 SERVEI DE TAXI 977 68 83 23 SERVEIS FUNERARIS 977 66 10 75 PARC BOMBERS ST. JAUME 977 67 87 75 GUÀRDIA CIVIL LLORENÇ 977 67 88 00 CREU ROJA DEL VENDRELL 977 66 11 41 AUTOCARS POCH 977 66 02 40

AJUNTAMENT CONSULTORI MUNICIPAL ambulàncies centre de salut creu roja urgències mèdiques bombers farmàcia funerària selva i tanatori guàrdia civil

977 62 90 30 977 62 91 76 977 62 90 11

Salou

977 67 96 63 977 67 92 04 977 67 88 16 977 66 41 13 977 67 95 50 977 66 11 41 977 66 77 03 977 66 71 85 977 67 95 15 977 66 10 75 977 67 13 78 977 66 02 86

Tarragona

AJUNTAMENT 977 30 92 00 ASSOCIACIÓ DE JUBILATS ESPLAI 977 38 88 67

AJUNTAMENT

OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA 902 20 09 77 OFICINA DEL CONSUMIDOR 977 29 61 19 BIBLIOTECA PÚBLICA 977 24 03 31 ESTACIÓ D’AUTOBUSOS 902 36 51 14 TAXIS 977 22 14 14 ESTACIÓ DEL CAMP DE TARRAGONA (AVE) 902 43 23 43 AUTORITAT PORTUÀRIA 977 25 94 00

Torredembarra AJUNTAMENT 977 64 00 25 AMBULÀNCIES CREU ROJA 977 2447 69 BIBLIOTECA MUNICIPAL 977 64 31 75 CENTRE D’ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA TORREDEMBARRA 977 64 38 09 CENTRE MÈDIC 977 64 45 15 CONSULTORI BAIX A MAR 977 64 34 99 LLAR DE JUBLIATS 977 64 38 89 PORT TORREDEMBARRA 97764 32 34

Vilallonga del Camp AJUNTAMENT 977 84 01 01 CONSULTORI MÈDIC 977 84 23 28 PARRÒQUIA 977 84 01 15 FARMÀCIA VILALLONGA DEL CAMP 977 84 02 56

Santa Oliva

Salomó Ajuntament FARMÀCIA METGE

JUTJAT DE PAU 977 38 03 18 OMIC 977 30 92 18 PISCINA MUNICIPAL 977 30 92 11 BIBLIOTECA MUNICIPAL 977 38 88 09 GUÀRDIA CIVIL 977 38 01 06 PABELLÓ MUNICIPAL 977 30 92 11 CAP- URGÈNCIES 977 38 31 04 TANATORI MUNICIPAL I CEMENTIRI 977 38 82 02 ESTACIÓ DE TREN 977 38 19 37 RADIO TAXI 977 38 50 90

977 29 61 00

Vila-seca AJUNTAMENT 977 30 93 00 jutjat de pau 977 39 09 23 auditori josep carreras 977 39 38 12 biblioteca DE VILA-SECA 977 39 13 63 autocars plana 977 21 44 75 pavelló municipal d’esports 977 39 18 06 pavelló municipal d’esports de la pineda 977 30 93 00 CAP 977 39 40 27 consultori mèdic la pineda 977 37 05 13 consultori mèdic la plana 977 39 04 36 consultori mèdic d’estiu la pineda 977 37 30 49

SUDOKU Fàcil

Difícil

1 - Easy

1 - Hard

2 9 6 5 7 4 7 2 1 8 2 8 1 7 9 7 3 4 1 6 7 3 2 6 9 5 7 6 8 3 2

7 8

5 7

6

1 6 2 3 1 7 5 1 8 3 6 7 8

Solució setmana anterior

2

4 2 1 3

Com jugar: completeu el taulell de 81 caselles (9 fileres i 9 columnes), omplint les cel·les buides amb un número de l’1 al 9, sense repetir cap número en una mateixa filera, ni en una mateixa columna, ni en cap dels 9 quadrats en què està dividit el taulell.


Immobles Motor Treball

Immobles Venda

TARRAGONA – Àtic en el centre de Tarragona, de 180m2, 3 habitacions dobles, i dues grans terrasses de 35m2 cadascuna, totalment reformat, alarma, aacc, completament moblat, traster i dos pàrkigs inclosos. 450.000,-€. Telf.676474607. PUIGDELFÍ (Perafort)/ ROQUETES i FLIX. Con una financiación del 2% de interés (pagando menos que un alquiler) sea propietario de un piso con excelentes acabados, de 2 a 4 habitaciones, cocina y baños equipados con modernos materiales y de alta calidad. Aa/cc, puertas macizas. Telf. 672.384.182 / 977 212 389. TARRAGONA. C/ MANEL DE FALLA Apartament de 40 m², 1 habitació amb armari encastat, 1 bany, exterior, assolellat, terrassa, ascensor. Per només 130.000€. Tel: 977251616. TARRAGONA. AVDA. ROMA Pis d’alt standing en venda de 150 m², 5 habitacions, 2 banys de marbre, cuina equipada, aire acondicionat amb bomba de calor, exterior, assolellat, terrassa, plaça d’aparcament, traster, ascensor. Informi’s. Tel: 638006743.

SALOU:-EXCLUSIVO ÁTICO 200 mts. de terrazas propias 2 dormitorios, barbacoa, parking grande, zona comunitaria con piscina , vistas al mar y a la montaña, edificio señorial. Excelente situación. A 3 minutos de Port Aventura y 100 mts de la playa. 390.000 € / tel: 691309071

VENTA O PERMUTA de solares edificables en diferentes poblaciones de Tarragona, La Granadella (Lleida) y Maella (Zaragoza). También terrenos rústicos ideales para inversión placas solares. Telf: 636.488.994 - 977.212.389 FIGUEROLA DEL CAMP. Casa adosada de 174 m. construits, 4 dormitoris (1 amb vestidor), 2 banys complerts, salómenjador, cuina equipada amb sortida al jardí. Garatge 42m., calefacció, aire acondicionat. Rebaixat a 200.000 €. Telf. 607207506 / 660531624. TARRAGONA. Zona PORT. Àtic 3 habitacions, 1 doble, 2 terrasses, 1 amb 24m., traster, amb vistes al mar, tot exterior, reformat. 150 € trimestrals de comunitat inclosa l’aigua, amb projecte en marxa de instal.lació d’ascensor. 170.000 € negociables. Tel. 699490936 de 19.00 a 22.00h.

TARRAGONA-VIA AUGUSTA Edifici singular 3 habitatges únics de 3 dormitoris, de 101m. Pk. Tipus ‘boxer opcional’. Tot un luxe a preu de cost. Claus en mà. Amb garantia de la Societat Kadekilo. Rambla Nova 123. Inf. Via Augusta 69. Telf. 609020545 i 620026588 TARRAGONA. Zona Av. Catalunya. 3 dorm. 209.000€. Telf. 977211328. AV. PAÏSSOS CATALANS. 1 dorm. 1 bany. 160.000€. Telf. 977242207/616688654

notíciestgn

13 d’octubre de 2009

36 | Serveis

Classificats MOLNAS RESIDENCIAL. 2 dorm., 1 bany, traster 20 m., vistes al mar. 174.000€. Telf. 977242207/616688654. TARRAGONA. Marqués de Montoliu. 100m., 4 dorm., 2 baños, exterior. Plz. Garaje y trastero. 400.000€. Telf 977242207/616688654

SALOU. Conjunt aqQuaria. Apartaments de 2 dorm. De 68 m. útils. Amb 1600m de zona comunitària, dos piscines, padel, zona ‘fitnes’ i SPA. Al costat de plaça Europa i Port Aventura. A preu ‘low cost’, tans sols 205.000€, claus en mà. La millor inversió del moment. Inf. al mateix conjunt. elf. 605020545 i 625355265 TARRAGONA. Oportunitat a la Vall de l’Arrabassada. Vivenda de 4 dormitoris, 2 banys, 110m., parking inclòs a 100m caminant de la platja. 290.000 € . Tel. 977226056. TARRAGONA. Àtic Rambla Nova, 3 dormitoris, bany, aseo, terrassa 15m. 330.000€. Telf.977242207 / 616688654 OFERTÓN. Ramón y Cajal. 60m. 3 dorm., 1 baño. 105.000€. Telf. 977242207/616688654 TARRAGONA. Chalet PUNTA DE LA MORA. 5 dormitoris, 3 banys, 300 m. Molt bonic. Vistes al mar i piscina. 875000€. Tel. 977226056 TARRAGONA. Prat de la Riba, 5 dormitoris i 2 banys, nou a estrenar. 370.000€. Telf. 977211328. TARRAGONA. CALA ROMANA. Chalet 500m. construits, 6 dormitoris, 4 banys, 2 aseos, gimnàs i piscina coberta. 900.000€. Tel. 977226056. TARRAGONA- Àtic de 77m.+23m de terrassa. 3 habitacions (2 armaris empotrats), 1 saló gran, 1 cuina, 1 bany, 1 aseo. Terrassa “cantonera” .Totalment exterior. Carpinteria exterior nova d’al. lumini. Necessita reforma interior. Preu: 350.000 € Tel: 636954461 TARRAGONA-PISO zona LOS MÚSICOS – 1 dormitorio doble con armarios empotrados – cocina americana- baño completo en suite - balcón terraza – zona comunitaria con piscina – parking y trastero. 185.000 € tel: 691309071. TARRAGONA C/Fortuny 17. Pisos totalment rehabilitats. 2 i 3 hab. 977252052. TARRAGONA. Rambla Nova. 3 dormitorios y parking. Precio: 300.000€. Telf. 977211328. TARRAGONA-TODO REFORMADO A NUEVO!! PISO 4 Dormitorios, 2 baño, cocina amplia con oficce, 8ª planta por ascensor con vistas al cabo de Salou. ZONA Pere Martell , MUY AMPLIO. 320.000 € / 53.243.000 pts. Tel. 977224544 . TARRAGONA-PISO NUEVO – zona plaza de toros – 2 dormitorios con cocina americana- excelente materiales- muy luminoso OPORTUNIDAD – 168.000 €. Te: 691309071 TARRAGONA. Av Francesc Macià. 3 dorm. i parking. 300.000€. Telf. 977211328,

TARRAGONA-PISO RAMBLA NOVA – Pis 3 habitacions, 1 bany. Tot exterior. Terrassa coberta. 1 balcó. Traster.165.000 € Telf: 630113725. TARRAGONA-ÁTICO con PARKING –– zona mercado- terraza de 70 mts. Totalmente exterior – 2 dormitorios grandes – GRAN OPORTUNIDAD!!!! 322.000 € / 53.576.292 pts. Tel: 691309071. TARRAGONA-GRAN OPORTUNIDAD !! PISO de 2 dormitorios a estrenar – Zona Estación de Tren de Tarragona. Precio oferta: 165.000 € tel. 977224544. TARRAGONA -C/ Orosi. Loft acabat de reformar. 90.000 €. 977252052 TARRAGONA -C/ Obra Nova Vall Arrabassada. Pisos 4. Hab. Zona Comunitària. Marbre, calefacció preinstal.lada, A.C. 278.500 €. 977252052 LA FLORESTA. 3 dorm. reformat. 110.550€. Telf. 977211328. TARRAGONA-OPORTUNIDAD!!! Piso Vidal i Barraquer, 3 dormitorios ( 1 en suite ) , semi nuevo, con parking y zona comunitaria con piscina. 296.000 € / 49.251.000 pts. Tel : 691309071 TARRAGONA-GRAN OCASIÓN !! DESPACHO de 30 mts en Parte Alta, baño con Ducha y sala diáfana, todo reformado a nuevo. OPORTUNIDAD!!! 80.000 € / 13.310.880 pts. Tel : 691309071

ATENCIÓ INVERSORS ! Tarragona. Part Alta, apartament de dos dormitoris tot reformat, cuina-menjador amb balcó, prop Plaça de la Font i davant de ruines romanes del circ. Moblat i equipat. Per només 110.000.€- 687806671

MASPUJOLS. A 3 minuts de Reus i 10 de Tarragona. Darreres cases en venda d’obra nova, amb quatre dormitoris, 2 banys complerts, gran saló-menjador amb sortida al jardí, aire cond. i calefacció per conductes, garatge de 42m2 , terrasses, vistes…per només 199.000.-+ iva. 977214797. TARRAGONA . ELS PALLARESOS. última vivenda de 3 dormitoris, +2 banys amb parking i traster. 90m. Zona comunitària amb piscina. A estrenar. 200.000 €. Tel. 9772260556 TARRAGONA. c/Robert Gerhard. Apartament seminou d’un dormitori doble, ampli saló-menjador , bany complert, cuina americana. Orientació sud. Davant zona dels parkings. Actualment llogat a un funcionari. Totalment amoblat i equipat. 179.000.687806671 TARRAGONA. Vall Arrabassada. 3 dorm. 350.000 €. Telf. 977211328 BOÍ (Pirineu de Lleida). Preciós apartament de 2 anys d’antiguitat, amb 2 dormitoris, bany complert, saló-menjador amb cuina americana, armaris encastrats, calefacció. Terrassa de 70m2. Façana de pedra i pissarra, parking. Dins del poble, a 5 minuts del Parc Natural d’aigüestortes i Sant Maurici, i a 10 Km de pistes d’esquí de Boi- taüll, en un paratge meravellós envoltat de natura. 220.000.-(També posibilitat de lloguer.)977650052.

CALA ROMANA. Apartament 2 dorm. i parking. 130.000€. Telf. 977211328. CAMBRILS. Apartament en primeríssima línea de mar, 2 dorm. cuina, galeria, terrassa, piscina en el terrat, impressionants vistes al mar. 320.000€. Telf. 977226056 TORREDEMBARRA. Darrer pis d’obra nova amb tres dormitoris, bany complert, saló-menjador de 25m2 amb cuina americana, 2 balcons. Excel.lents qualitats i preu d’oferta. 205.000.-

TARRAGONA PROVINCIA, LA GRANADELLA (LLEIDA) Y MAELLA (ZARAGOZA) venta de solares edificables. Posibilidad de permuta. Telf. 672.384.182 / 977 212 389

TARRAGONA Ramón i Cajal. 2 dorm. 283.000€, parking de lloguer 85 €/mes. 977211328 TARRAGONA. Av. Roma.6º planta, 4 dorm.. Moblat i parking. 361.440€ 977211328

CHALETS EN VENTA. Bosques i El Catllar. Telf. 977242207/616688654 TARRAGONA -C/ Fortuny, nº 17, Pisos totalment rehabilitats, 2 i 3 hab. Informi’s 977252052 TARRAGONA -C/ Orosi. Traster, 20m amb WC i ventiliació. 30.000 €. 977252052 TARRAGONA -C/ Hdez. Sanahuja. Estudi al centre. 90.000 € . 977252052

687806671 SANT PERE I SANT PAU.. Bloc Filipinas. Pis de 85m2 amb tres dormitoris, ampli saló amb terrassa, calefacció, cuina office, ascensor. 142.500.- 687806671

TARRAGONA -C/ Caputxins. Àtic de 2 hab., amb gran terrassa orientat al sud, vistes al mar amb gran plaça de parking. 320.000 €. 977252052.

TARRAGONA – venda d’un àtic en el centre de Tarragona, de 180m2, 3 habitacions dobles, i dues grans terrasses de 35m2 cadascuna, totalment reformat, alarma, aacc, completament moblat, traster i dos pàrkigs inclosos. 450.000,-€. Telf. 676474607

TARRAGONA. Av Roma. Pis alt standing. 150m., 5 hab., 2 banys de marbre, cuina equipada, aire acond. amb bomba calor/fred, exterior, assolellat, terrassa, plaça aparcament, traster i ascensor. 638006743

TARRAGONA -rep. argentina.- 2 habitacions, bany amb hidromasatge ascensor, exterior 247.617 € MOVIL: 653522149 TARRAGONA. C/ APODACA Pis nou de 112 m², 3 habitacions ( 1 en suite) amb armari encastat, 2 banys complerts, cuina equipada, parquet, exterior, molt lluminós, terrassa de 15 m², aacc amb bomba de calor per conductes, ascensor, acabats de primera qualitat. 323.140€. Tel: 977251616. ROQUETES (TARRAGONA) – Con una financiación del 2% de interés (pagando menos que un alquiler) sea propietario de un piso, un dúplex o una casa adosada, de 2, 3 ó habitaciones, con cochera. Cocina y baños equipados con modernos materiales y de alta calidad. Todos los electrodomésticos (Nevera, lavadora, lavavajillas, horno y campana extractora, todos ellos en acero inoxidable). Aire acondicionado con bomba de calor por conductos. Desde 130.000.-€. Telf. 672.384.182 / 977 212 389. VILA-SECA. Zona castell, 95m, 3 dormitoris, 2 banys, traster, terrassa 70m. 215.000€. Telf. 977242207/616688654 VILALLONGA DEL CAMP: Obra Nova. Pisos de 2, 3 i 4 habitacions. Desde 110.000 €. 977252052. VILA-SECA. Zona El Castell, planta baixa, 95m., 3 dorm. 2 banys, traster, jardí 70m. 210.000€ Telf. 977242207/616688654 VILA-SECA. Z. Castell, 2 dorm., 1 bany. 150.000€. Telf. 977242207/616688654

Immobles Lloguer

TARRAGONA. Sta. Joaquima Vedruna. Pis 105m, moblat, 4 hab., 2 banys complerts, cuina equipada, calefacció a gas, exterior, assolellat, terrassa, ascensor, despeses comunitat incloses. 700€. 977251616 TARRAGONA. SMITH Pis de 65m² amb mobles, 2 hab., 1 bany, cuina independent equipada, parquet, aire condicionat fred i calent, exterior, terrassa, assolellat, ascensor, plaça d’aparcament. 650€. Telf: 638006743 . TARRAGONA - Piso en zona calle Real, 3 habitaciones, 1 con suitte, comedor independiente, cocina, 1 baño, amueblado, semi-nuevo, 650€ . 97792-06-57 658-02-52-85

TARRAGONA. GASÒMETRE Apartament reformat de 35 m², sense mobles,1 habitació, 1 bany, cuina independent amb rentadora, parquet, exterior, gran terrassa, assolellat, ascensor, despeses de comunitat incloses en el preu. 400€. Telf: 977251616.

TARRAGONA. Apodaca. 3 dormitoris. 600€. Telf. 977242207/ 616688654

TARRAGONA. NOU DE SANT PAU Pis de 80 m², amb mobles, 3 dormitoris, 1 bany, cuina equipada amb galeria, calefacció, exterior, assolellat, ascensor, despeses de comunitat incloses en el preu. 600€. Tel: 638006743.

TARRAGONA - Piso semi-reformado, de 3 habitaciones, comedor independiente, cocina, 1 baño completo, A/A, B/C, amueblado, un 1º sin ascensor, situado en buena zona, 575€ 977-92-06-57 658-02-52-85

TARRAGONA. Manel de Falla. Apartament 40m. 1 hab. amb armari encastat, 1 bany, exterior, assolellat, terrassa i ascensor. 130.000€. Telf, 977251616

TARRAGONA. COS DEL BOU Pis de 40 m², reformat, 1 habitació, amb mobles, cuina amb electrodomèstics , aire condicionat amb bomba de calor, exterior, assolellat, terrassa, ascensor, despeses de comunitat incloses en el preu. Des de 500€. Tel: 977251616.

TORREFORTA.. 3 dorm. 138.000€. Telf. 977211328. TARRAGONA. Joaquima Vedruna.3 dorm.. 240.000€. Telf. 977211328 TVILAFORTUNY. Xalets parejats i aïllats a estrenar. Zona Tallats II, al costat del nou CAP. Zona comunitària ajardinada i piscina. Molt amplis. Tel. 629232588 / 649486412 TARRAGONA . C/ Caputxins 23, places de parking per motot. 30 €. 977252052 TARRAGONA . C/ Fortuny 17. Gobernador Gonzalez amb sortida de fums... , 2100 €. 977252052

TARRAGONA-Zona Rambla Nova (balcón mirador ) Plaza de parking grande en venta. en propiedad. Precio: 41.000 € / 6.621.000 pts. Tel: 676664298 TARRAGONA. Piso nuevo. Zona Plaza de toros. 2 dormitorios con cocina americana, excelentes materiales, muy luminoso. OPORTUNIDAD. 168.000 € 691309071

TARRAGONA. Àtic Av. Catalunya, 117m. + 35 de terrassa, 3 habitacions + despatx, parking i traster, full equip. 522000€. telf. 977226056

TARRAGONA. Ritor i Faus. 3 dorm., parking i traster. 312.000€. Telf. 977211328

TARRAGONA . Ramón y Cajal. 4 dorm. 220.000€. Telf 977211328. TARRAGONA. Av. Catalunya. 4 dorm. 237400€. Parking 150.000€. Telf. 977211328

TARRAGONA. Av Catalunya. Davant Universitat. 3 habitacions. Totalment reformat. Cuina equipada. Moblat. Calefacció. 240.000€. Telf. 627970442

TARRAGONA. PLAÇA SANT MIQUEL Pis nou de 45 m², 1 habitació, totalment moblat i decorat, 1 bany, cuina office equipada amb rentavaixelles, rentadoraassecadora, nevera, microones amb grill, tv, dvd, tdt, aire condicionat fred i calent, parquet, exterior, ascensor, despeses de comunitat incloses en el preu. 550€ . Tel: 63800743. TARRAGONA. EIVISSA Pis de 55 m², amb mobles, 2 habitacions, 1 bany, cuina independent equipada, exterior, terrassa, assolellat, ascensor, plaça d’aparcament, despeses de comunitat incloses en el preu. 600€. Tel: 638006743. TARRAGONA -Piso en pleno centro de tarragona, 3 habitaciones, 1 baño completo, muebles nuevos, piso seminuevos. 700€ 977920657- 658025285 TARRAGONA. STA. JOAQUIMA DE VEDRUNA. Pis de 105 m², moblat, 4 habitacions, 2 banys complerts, cuina equipada, calefacció a gas, exterior, assolellat, terrassa, ascensor, despeses de comunitat incloses en el preu. 700€. Telf: 977251616.

Tarragona. Llogo casa a Cala Romana. Casa individual amb mobles, 4 habitacions, sala amb llar de foc, cuina, terrassa, solarium, 2 trasters, aparcament, calefacció. Preu 795 €/mes. Tel. 620466196


notíciestgn TARRAGONA. SMITH Pis de 65m², amb mobles, 2 habitacions, 1 bany, cuina independent equipada, parquet, aire condicionat fred i calent, exterior, terrassa, assolellat, ascensor, plaça d’aparcament. 650€. Telf: 977251616

TARRAGONA – alquiler de un almacén, de unos 20 m2. A pie de calle, acceso directo con el coche. 230,-€/mes. Telf. 672.384.182 / 977 212 389.

TARRAGONA -Piso en pleno centro de tarragona, 3 habitaciones, 1 baño completo, muebles nuevos, piso seminuevos. 700€ 977920657- 658025285 Llogo casa a Cala Romana. Tarragona. Casa individual amb mobles, 4 habitacions, sala amb llar de foc, cuina, terrassa, solarium, 2 trasters, aparcament, calefacció. Preu 795 €/mes. Tel. 620466196 TARRAGONA - Piso de 4 habitaciones, 1 con suitte y ropero, 2 baños completos, terraza, zona rambla, A/A, calefacción, parking, 950€ 977-92-06-57 658-0252-85 TARRAGONA - Piso reformado, de 2 habitaciones, comedor independiente, cocina, 1 baño completo, A/A, zona Robira y Virgili, amueblado, 525€ 977-92-06-57, 658-02-52-85 TARRAGONA - Piso semi-nuevo zona Vidal y Barraquer, de 3 habitaciones, comedor independiente, cocina, 2 baños, amueblado, con parking, 700€ 977-9206-57 658-02-52-85 TARRAGONA - Fabuloso chalet cerca de Bosques de Tarragona, de 3 habitaciones, comedor grande, cocina americana con comedor, amueblado, jardín, piscina, barbacoa, parking, 1000€ 977-92-06-57 658-02-52-85 TARRAGONA - Piso en pleno centro de Tarragona, de 2 habitaciones, comedor, cocina, 1 baño, todo reformado, amueblado, 600€ 977-92-06-57 TARRAGONA - Bonito piso de 1 habitación, comedor independiente, cocina, 1 baños, zona rambla, ascensor, totalmente equipado, 600€ 977-92-06-57 658-0252-85 Telf: 977251616. TARRAGONA. Rambla Vella.Pis nou de 40 m², 1 hab., totalment moblat i decorat, 1 bany, cuina office equipada amb rentavaixelles, rentadora- assecadora, nevera, microones amb grill, tv, dvd,

Classificats | 37

13 d’octubre de 2009 tdt, aacc fred i calent, parquet, exterior, ascensor, despeses de comunitat incloses en el preu. 625€ . Tel: 977251616. Tarragona. Els Boscos. Casa adosada amb mobles per llogar. 3 habitacions, sala amb llar de foc, cuina office, calefacció, aparcament, jardí. Preu 850 €/ mes. Tel. 620466196. TARRAGONA. Smith. Pis de 65m, amb mobles, 2 hab., 1 bany, cuina independent equipada, parquet, aire acond fred calor, exterior, terrassa assolellat, ascensor, aparcament. 650€. Telf. 6380067432 TARRAGONA. Eivissa. Pis de 55m, amb mobles, 2 hab., 1 bany, cuina independent equipada, exterior, terrassa, ascensor, despeses cmounitat incloses. 550€. Telf. 638006743 TARRAGONA. Ramón y Cajal.. 3 dormitorios. 600€. Telf. 977242207 / 616688654 PERAFORT(PUIGDELFÍ) – Alquiler de pisos y/o dúplex de 3 y 4 habitaciones con armarios empotrados, 2 baños y grandes terrazas. Cocina y baños equipados con modernos materiales y de alta calidad. Todos los electrodomésticos (Nevera, lavadora, lavavajillas, horno y campana extractora, todos ellos en acero inoxidable). Aire acondicionado con bomba de calor por conductos. Desde 550.-€/mes.(ventajas excepcionales alquiler opción a compra) Telf. 672.384.182 / 977 212 389. FLIX – Alquiler de piso de 2 habitaciones, con o sin muebles. Cocina y baño equipados. Aire acondicionado. Desde 375.-€/mes. (ventajas excepcionales alquiler opción a compra) Telf. 672.384.182 / 977 212 389. ROQUETES (TARRAGONA) – Alquiler de pisos, dúplex y casas adosadas, de 2, 3 y 4 habitaciones, con cochera. Cocina y baños equipados con modernos materiales y de alta calidad. Todos los electrodomésticos (Nevera, lavadora, lavavajillas, horno y campana extractora, todos ellos en acero inoxidable). Aire acondicionado con bomba de calor por conductos. Desde 375.-€/mes. (ventajas excepcionales lquiler opción a compra) Telf. 672.384.182 / 977 212 389. REUS - alquiler de almacenes de diferentes medidas, desde 10 m2 a 35 m2 , ideal para guardamuebles. Nuevos a estrenar, a pie de calle. Desde 105,-€ hasta 250,-€/mes. Telf. 672.384.182 / 977 212 389. TARRAGONA. Gasometre. Apartament reformat de 35m. , sense mobles, 1 hab., 1 bany, cuina independent amb rentadora,

Treball

PACTO - EMPRESA DE TREBALL TEMPORAL

Ofertes laborals AYUDANTES DE PRODUCCION

ENCARGADO/A SECCION MOLDEO

TECNICO COMERCIAL

Para importante empresa situada en el Polígono de la Selva del Camp debido a la apertura de una nueva línea de producción. SE SOLICITA: Edad: 25-35 años Formación: CFGS Mecánica, Electrónica, Química; Ingeniería (Técnica/Superior), Licenciados en Química. Funciones principales: tareas de fabricación; asistir a otros operarios en sus funciones; carga-descarga y transporte de materiales y productos; preparación de palets, coronas y plásticos; colocar material palatizado en plaza o almacén; vigilar extractor y reponer canutos; acabado de material en flejadora, colocación de plásticos, coronas, etc. Disponibilidad para trabajaren turno europeo. Experiencia en líneas de producción. Vehículo propio para acceder al lugar de trabajo. Ganas de trabajar, Responsabilidad, Madurez. SE OFRECE: Posibilidades reales de promoción profesional dentro de la misma empresa. Estabilidad laboral.

Para importante empresa del Polígono de Tarragona. Se solicita: -Formación Profesional Grado Medio. -Experiencia mínima 3 años en puesto similar. -Funciones: responsabilizarse de la productividad de un turno de trabajo y de la gestión del equipo humano. -Imprescindible amplios conocimientos en inyección de plásticos y extrusión. -Dotes de mando. Se ofrece: -Trabajo estable. -Turnos rotativos mañana-tarde-noche -30-33.000€ bruto/año Si estás interesado envíanos tu CV a la dirección: mcastellvi@pacto.es

Para la delegación de una empresa del sector químico en Tarragona. Se solicita: -Formación: Titulación Superior, preferentemente en Químicas, Biología, Farmacia. -Informática nivel usuario -Inglés: hablado y escrito nivel alto -Experiencia no imprescindible. -Carné de conducir B y disponibilidad para viajar -Carácter extravertido, iniciativa propia, ordenado, responsable, colaborador en equipo. Se ofrece: -Contrato indefinido. -Jornada completa -Coche de empresa, teléfono móvil, ordenador portátil -12-14.000€ bruto/anual + variable por objetivos Si estas interesado envíanos tu CV a la dirección: mcastellvi@pacto.es

AZAFATO/AS Para cubrir diferentes servicios puntuales. SE SOLICITA: Disponibilidad para trabajar festivos y fines de semana / campañas concretas. Nivel cultural medio. Valorable experiencia en trabajos de azafato/a. Buena presencia, Dotes comunicativas. RRPP. SE OFRECE: Posibilidad de continuidad en futuros trabajos. Promoción profesional.

parquet, exterior, gran terrassa, assolellat, ascensor, despeses comunitat icloses. 400€. Telf. 977251616. ELS BOSCOS. Tarragona. Casa adosada amb mobles per llogar. 3 Habitacions, sala amb llar de foc, cuina office, calefacció, aparcament i jardí. 850 €/mes. Telf. 620466196 TARRAGONA. PLAÇA SANT MIQUEL Pis nou de 45 m², 1 habitació, totalment moblat i decorat, 1 bany, cuina office equipada amb rentavaixelles, rentadoraassecadora, nevera, microones amb grill, tv, dvd, tdt, aire condicionat fred i calent, parquet, exterior, ascensor, despeses de comunitat incloses en el preu. 550€ . Tel: 63800743.

OPERARIO PRODUCCIÓN Para importante empresa del Polígono de Tarragona. Se solicita: -Formación: Graduado Escolar -Experiencia mínima 1 año como Operario de Producción, preferible en inyección de plásticos y extrusión. -Incorporación inmediata -Persona seria y responsable, con ganas de trabajar. Se ofrece: -Trabajo con posibilidad de continuidad -Turnos rotativos mañana-tarde-noche -12-14.000€ bruto/año Si estas interesado envíanos tu CV a la dirección: mcastellvi@pacto.es

PACTO Telf. 977253452 Trabajo estable

TARRAGONA. NOU DE SANT PAU Pis de 80 m², amb mobles, 3 dormitoris, 1 bany, cuina equipada amb galeria, calefacció, exterior, assolellat, ascensor, despeses de comunitat incloses en el preu. 600€. Tel: 638006743.

TARRAGONA - Fabuloso chalet cerca de Bosques de Tarragona, de 3 habitaciones, comedor grande, cocina americana con comedor, amueblado, jardín, piscina, barbacoa, parking, 1000€ 977-92-06-57 658-02-52-85

TARRAGONA-GRAN OCASIÓN !! DESPACHO de 30 mts en Parte Alta baño con Ducha y sala diáfana, todo reformado a nuevo. OPORTUNIDAD!!! 80.000 € / 13.310.880 pts. Tel : 691309071

TARRAGONA - Bonito piso de 1 habitación, comedor independiente, cocina, 1 baños, zona rambla, ascensor, totalmente equipado, 600€ 977-92-06-57 658-0252-85

TARRAGONA. ENRIC D’OSSÓ Pis de 120 m², semi nou, sense mobles, 3 habitacions, 2 banys complerts, calefacció, exterior, terrassa de 10 m², assolellat, plaça d’aparcament. 750€. Telf: 977251616.

Llogo casa a Cala Romana. Tarragona. Casa individual amb mobles, 4 habitacions, sala amb llar de foc, cuina, terrassa, solarium, 2 trasters, aparcament, calefacció. Preu 795 €/mes. Tel. 620466196

TARRAGONA. C/Caputxins 23. 2 habitacions sense mobles, semi nou. 500 € 977252052

PARKING. Zona Joan XXIII./Rbla. Francesc Macià. 667087106

TARRAGONA. Rambla Nova. Despatx . entresol oficines. Façana tota Rambla.Aire acond. Amoblat 550€. 977211328 TARRAGONA - Piso semi-reformado, de 3 habitaciones, comedor independiente, cocina, 1 baño completo, A/A, B/C, amueblado, un 1º sin ascensor, situado en buena zona, 575€ 977-92-06-57 658-02-52-85 TARRAGONA - Piso de 130m2, 4 habitaciones, 2 baños completos, todo equipado, en pleno centro, ascensor, parking, 950€ 97792-06-57-658-0252-85 TARRAGONA - Piso en pleno centro de tarragona, 3 habitaciones, 1 baño completo, muebles nuevos, piso seminuevos. 650€ 977920657658025285 TARRAGONA - Piso de 4 habitaciones, 1 con suitte y ropero, 2 baños completos, terraza, zona rambla, A/A, calefacción, parking, 950€ 977-92-06-57 658-0252-85

TARRAGONA. Av Catalunya. Dac¡vant Universitat. 3 habitacions. Reformat i

amoblat. Calefacció, cuina totalment equipada. Idela per estudiants. 700€ mes. 627970442 TARRAGONA - Piso de 130m2, 4 habitaciones, 2 baños completos, todo equipado, en pleno centro, ascensor, parking, 950€ 97792-06-57-658-0252-85 Despatx en lloguer. Tarragona. Centre de la ciutat. Rambla NOva. Entresol. Façana tota Rambla. Aire condicionat. 550€. 977211328 TARRAGONA - Piso reformado, de 2 habitaciones, comedor independiente, cocina, 1 baño completo, A/A, zona Robira y Virgili, amueblado, 525€ 977-92-06-57, 658-02-52-85 TARRAGONA. Despatx Part Alta 30 m. totalment reformat. Oportunitat, només per 600€. Telf. 691309071

PELUQUERÍA EN TARRAGONA PRECISA: AYUDANTA AVANZADA ó OFICIALA Interesadas traer currículum vitae a

Rambla President Francesc Macià, 10 Escalera A - Local Tarragona Tel. 977 21 25 67


Locals

Lloguer / Venda TARRAGONA-LOCAL COMERCIAL zona PALAU de CONGRESOS a metros de la RAMBLA NOVA. 95 mts, con salidas de humos – ideal restorante o bar. OPORTUNIDAD!!! 200.000 €. Tel. 691309071. REUS - alquiler de almacenes de diferentes medidas, desde 10 m2 a 35 m2 , ideal para guardamuebles. Nuevos a estrenar, a pie de calle. Desde 105,-€ hasta 250,-€/mes. Telf. 672.384.182 / 977 212 389. OFICINA. Av. Roma, 100m, 5 dependències, arxiu. 400.000€. Telf. 977242207/616688654 LOCAL. REUS. Nou a estrenar en Avda. Països Catalans, 32m diafan amb aseo. 66.000€. Telf.977226056 TARRAGONA. POL. IND. FRANCOLÍ Naus en venda des de els 270 m², bany, entrada de camions. Des de 191.000€. Tel: 977251616. SANT PERE I SANT PAU. Magnífic local nou. 990m. en edifici residencial estudiantil. Toit acristalat, apte per a qualsevol tipus d’activitat. PLaces d’aparcament opcionals en el mateix edifici. 638006743

notíciestgn

13 d’octubre de 2009

38 | Classificats independientes para poder alquilar individualmente. 750.000,-€ Telf. 672.384.182 /977 212 389. VALLMOLL - Polígono Industrial Mas Vell. Solar de más de 12.000 m2, con proyecto de 4 naves industriales gran industria. Consulte posibilidades de venta, alquiler o permuta. Telf. 977212389 / 672384182

Motor Motos

KAWASAKI ERN-650. Color gris plata, any 2007. Km. 20.000. 3750€. Telf. 690935083 HYOSUNG COMET 125cc, Color vermell, any 2007, 4000kl, sempre guardada en garatge. La venc per 1900 o la canvio per moto d’enduro. Telf. 653792035 o 977664145 KYMCO BETWIN 250. Color NEGRE. Any 2003. Km 22000. Preu 1.400,00 €. Telèfon de Contacte: 977211421 SUZUKI GSXR 600. Color BLAU. Any 2.005. Km 16.000. Preu 5.500,00 €. Telèfon de Contacte: 977211421

BURGMAN 400. Color NEGRE. Any 2.007. Km 19.000. Preu 3.900,00 €. Telèfon de Contacte: 977211421

REUS - alquiler de dos locales, uno de 30m2 por 350.-€/mes y otro de 50 m2, por 500,-€/mes. Posibilidad de agrandar ambos locales. Muy céntricos. Telf. 672.384.182 / 977 212 389.

PIAGGIO X9 250. Color NEGRE. Any 2005. Km 35000. Preu 1.900,00 €. Telèfon de Contacte: 977211421

REUS – Ideal para inversores. Venta de local comercial de 360 m2, que se ha dividido en dos locales comerciales de unos 50m2 y 30m2 y 11 almacenes

PIAGGIO MP3 125 RL. Color NEGRE. Any AUDI A3. 1.9 TDI. Full equip. Any10/02. 977212216

Motor Cotxes

ALFA ROMEO 1.9 GT 150 CV, Full equip. Any 1/06. 977212216 JAGUAR X-TYPE 3.0 V6 SPORT Full equip+pìel. 977212216 MERCEDES clase V220 CDI. Ambiente Full+7 plazas, Anyos 01. Telf. 977212216 PEUGEOT 406 Coupe 2.2 150cv, full Any 03. Telf. 977212216 SEAT LEON 1.9 TDI 110CV Full. Any 3/03 VW GOLF Cabrio. 1.8i, Any 98. 977212216 AUDI A3 1.8T 150CV, Full Any 05 AUDI A4, 2.0 tdi 6v 140cv, full equip Any 05. 977212216 CITROEN C41.6 HDI 110CV VTR, FULL Any 6/06. 977212216

Telèfons genèrics EMERGÈNCIES

112

BOMBERS DE LA GENERALITAT

085

MOSSOS D’ESQUADRA

088

GUÀRDIA CIVIL TARRAGONA

062

POLICIA NACIONAL

091

PROTECCIÓ CIVIL

1006

RENFE INFORMACIÓ

902 24 02 02

AEROPORT DE REUS

977 77 98 32

TRANSPORT SANITARI DE CATALUNYA

977 25 25 25

GRAN CHEROKEE Laredo 3.1 TD, Full equip Any 10/01. 977212216

SANITAT RESPON

902 11 14 44

PEUGEOT 106 1.5 DIESEL, Full equip. Any 10/03

HOSPITAL JOAN XXIII

977 29 58 00

HOSPITAL DE SANTA TECLA

977 25 99 00

ENDESA AVARIES

900 77 00 77

SUZUKI GRAND VITARA 1.9 DDIS 139CV, Full equip, Any 10/06. Telf. 977212216 BMW F 650 ANy: 94. 32.000 km. Telf. 977212216 VOLVO S40 2.0D MOMNTUM. Telf 977212216 --------------------------------------------

ANUNCIS CLASSIFICATS A...

Envia un mail a classificats@noticiestgn.cat --------------------------------------------

CONSELL COMARCAL BAIX PENEDÈS

977 15 71 71

CONSELL COMARCAL TARRAGONÈS

977 24 45 00


notíciestgn

El Temps | 39

13 d’octubre de 2009

El Temps

Baixen les temperatures

dimecres 14

Previsió per a dimarts 13 d’octubre de 2009 dijous 15

divendres 16

D

urant la setmana s’imposaran les altes pressions i en conjunt el temps serà assolellat arreu. Malgrat tot, durant la jornada de dijous augmentarà la nuvolositat. El més destacat serà la baixada de les temperatures, es mantindran les màximes però les mínimes mostraran un descens important. Rondarem els 14 o 15 graus a la majoria de municipis arribant fins a 8 graus en poblacions com Vespella de Gaià. (Servei Metereològic de Catalunya).

dissabte 17

diumenge 18

Màximes i mínimes de dimarts 13 d’octubre Albinyana Altafulla Bellvei Banyeres Bonastre Calafell Constantí Creixell Cunit

14 / 26ºC 15 / 27ºC 15 / 26ºC 14 / 26ºC 14 / 26ºC 15 / 27ºC 16 / 26ºC 15 / 27ºC 16 / 27ºC

El Catllar El Morell El Vendrell Els Pallaresos L’Arboç La Bisbal La Canonja La Nou Gaià La Pobla Mafumet

17 / 27ºC 15 / 25ºC 15 / 26ºC 18 / 26ºC 14 / 26ºC 14 / 26ºC 15 / 26ºC 15 / 26ºC 15 / 26ºC

La Pobla Montorn. La Riera La Secuita Llorenç Masllorenç Montmell Perafort Renau Roda de Barà

15 / 27ºC 18 / 27ºC 15 / 26ºC 14 / 26ºC 14 / 26ºC 13 / 24ºC 15 / 26ºC 15 / 26ºC 15 / 27ºC

Salomó Salou Sant Jaume Santa Oliva Tarragona Torredembarra Vespella Vilallonga Vila-seca

15 / 26ºC 20 / 27ºC 14 / 26ºC 15 / 26ºC 15 / 26ºC 16 / 27ºC 8 / 26ºC 14 / 26ºC 14 / 24ºC

dilluns 19


notíciestgn

40 | Contraportada

“La música pateix la crisi molt més que altres sectors”

L’Entrevista LAX‘N’BUSTO, grup musical del Vendrell

Imatges del concert que va tenir lloc el passat dia 1 d’octubre a la Sala Apolo de Barcelona. En un mes i mig s’editarà un DVD i un disc amb cançons inèdites / Jordi Oset

“El moviment del ‘rock català’ dels 90 va ser menyspreat per la premsa”

D

esprés de més de 23 anys als escenaris, els LAX’N’BUSTO continuen al capdavant del moviment musical català. El grup vendrellenc treballa en el seu pròxim treball, un disc i un DVD amb els temes inèdits i les millors imatges del concert que va tenir lloc el passat 1 d’octubre a la Sala Apolo de Barcelona. L’any 2002 vau decidir fer la gira Electric Tour amb les vostres noves cançons, que després van acabar fent el disc Morfina. Com va ser l’experiència de tocar temes encara desconeguts? Tocar cançons que la gent no coneix acostuma a no ser un gran èxit. Tothom vol escoltar “satisfaction” si

toquen els Stones. Però al concert que acabem de fer l’1 d’octubre a l’Apolo (Barcelona) s’ha donat una meravellosa excepció....Vam estrenar una cançó que es diu “ M’agrades tú” i, un cop la vam acabar, tot el públic continuava cantant-la.....i no paraven!! Com definirieu el vostre públic? Meravellós. Sense cap dubte. Gràcies a la nostra gent podem dedicar-nos a fer allò que més ens omple: Música. L’anomenat ‘rock català’ dels anys 90 ha desaparegut o simplement s’ha anat adaptant? Va ser un moviment amb gran èxit de públic però menyspreat per la premsa... sincerament no tenim clar

que en queda d’allò excepte, és clar, el record. Ha canviat molt el món de la música des que vau començar l’any 1986? Sí. Actualment la música travessa una crisi econòmica a nivell mundial de gran intensitat. Superior fins i tot a la crisi que pateixen la resta d’activitats. D’altra banda l’arribada dels ordinadors està canviant moltíssim la manera de fer música. Què significa el Vendrell per a vosaltres? Home, és la nostra vila. No existiríem sense ella. Després de Pau Casals, vosaltres

sou potser els músics més cèlebres que ha donat la població… També tenim en Benvingut Socies, l’Orquestra Melodia..... No ens agrada ser pretenciosos, el temps posarà cadascú al seu lloc. Ja fa més de 23 anys que esteu a l’escenari. Què ha canviat als Lax’n’Busto? El cantant. L’esperit continua intacte... Com ha afectat la marxa del Pemi Fortuny del grup? Tenim una veu nova, suposo que és molt evident. Respecte a la composició, arranjaments, etc...creiem que ha canviat poca cosa, a no ser per la evolució lògica que causa l’edat.

Esteu gravant nou disc, què ens podeu avançar que es pugui explicar ja. Hem gravat un DVD a la sala APOLO de Barcelona. D’aquí un mes i mig veurà la llum..... Va ser un concert màgic!!! Quins concerts teniu previst fer en els pròxims mesos? Castelló de la Plana, Granollers, Girona, Ripoll....consulteu la pàgina web, que tenim els concerts al dia. (www.laxnbusto.com). També ens podeu trobar al Facebook.

notíciestgn

noticiesTGN num. 3  

noticiesTGN