Page 1

El Vendrell

Salut

La capital del Baix Penedès es prepara per la tradicional Festa de la Primavera

La Xarxa de Santa Tecla, acreditada per impartir cursos de formació ocupacional

Pàgina 10

Pàgina 20

Idiomes

!!

ndre bé

Per apre TARRAGONA 977234917

REUS 977315271

L’ A CT U AL I TAT D E L E S COM ARQUES DE TARRAGONA NÚMERO 30 | 5 DE MAIG DE 2010

SETMANARI GRATUÏT DE LA XARXA SANITÀRIA I SOCIAL DE SANTA TECLA > BAIX PENEDÈS

WWW.NOTICIESTGN.CAT

Ajuts per a l’esterilització de gats i gossos al Baix Penedès El Consell Comarcal inicia una campanya d’aportacions econòmiques per Pàgina 13 reduir el nombre de naixements no desitjats d’animals domèstics Pàgines 2 i 3

El Port de Tarragona presenta el segon millor comportament entre tots els ports de l’Estat davant de la difícil situació econòmica

El Port fa front a la crisi


2 | Tema de la setmana

5 de maig de 2010 |

EL TEMA DE LA SETMANA

EL PORT DE TARRAGONA VA REGISTRAR DURANT EL 2009 EL SEGON MILLOR COMPORTAMENT DAVANT DE LA CRISI ENTRE TOTS ELS PORTS DE L’ESTAT. LA DAVALLADA DE L’ACTIVITAT PORTUÀRIA NO VA ARRIBAR AL -5%.

Bon comportament del Port davant de la crisi Durant el 2009-2010 destinarà gairebé 120 milions d’euros en la modernització i ampliació de les seves instal·lacions

El 2006 l’impacte econòmic de les instal·lacions portuàries tarragonines estava quantificat en 547 milions d’euros i 2.243 ocupats directes

Montse Adan, Tarragona

A

tur, problemes de finançament, empreses que tanquen... són algunes de les crues realitats amb les que ja fa dos anys ens trobem a diari. Malgrat tot, el sector portuari de Tarragona ha presentat un bon comportament que l’ha permès posicionar-se com el segon millor port a nivell estatal davant de la crisi. Mentre que el descens de l’activitat que han sofert les altres instal·lacions portuàries se situa al voltant del 13%, Tarragona només ho ha notat amb una davallada del 4,8%. Els resultats del nostre port només han estat superats pel Port de València (amb unes dades anuals del -3’9%). La inversió en la modernització i ampliació de les instal·lacions portuàries són algunes de les claus del bon comportament d’aquest agent econòmic tarragoní.

Aconseguir que els vaixells carregin i descarreguin les seves mercaderies en el menor temps possible o apostar per sectors que fins ara eren més febles, com ara el tràfic de contenidors, són alguns dels objectius que el Port es va marcar com a objectiu durant el temps de crisi. Segons ens comenta el president de l’Autoritat Portuària de Tarragona, Josep Anton Burgasé, “la bona gestió econòmica realitzada durant els anys anteriors van permetre al Port generar un estalvi que ara es tradueix en inversions”. Concretament, durant el 2009 s’han destinat 60 milions en millores de les infraestructures i s’espera que aquest 2010 la xifra no baixi dels 45 milions. La inversió es destinarà bàsicament a la terminal de contenidors, que doblarà la superfície actual destinada a aquest tràfic de mercaderies i que permetrà mobilitzar un milió i mig de contenidors. S’espera tenir la primera fase de la inversió enllestida a finals d’anys

El Port de Tarragona és líder entre els ports estatals en el trànsit de càrrega general

i que el 2011 estigui totalment operativa. Radiografia de futur El Port és un dels instruments que detecta abans que ningú, gràcies a l’activitat de importació i exportació, l’evolució de l’economia i les perspectives de futur. Actualment sembla que comencin a aparèixer, tal i com afirma el president de l’Autoritat Portuària, “símptomes de recuperació de l’economia mundial, però que encara no estan consolidats i no marquen tendència”. Aquests símptomes de recuperació es donen en comprovar-se que les exportacions espanyoles s’han incrementat i que les importacions

estan experimentant algun repunt. Això és sinònim que el consum s’està incrementant en alguns sectors. Durant l’any 2009, el Port va moure un total de 31.667.118 tones de mercaderies. Com dèiem anteriorment, aquesta xifra suposa una baixada del trànsit del 4,8% en comparació amb l’any anterior (2008), però està molt lluny de la mitjana dels altres ports estatals situada en el 12,8%. D’aquesta manera, Tarragona es col·loca en segona posició en el grup dels 10 ports més importants i que menor descens de l’activitat ha experimentat durant el darrer any. El secret per mantenir-se en peu en aquests moments difícils ha estat compensar la baixada d’alguns sectors amb l’aposta per altres que abans no tenien tanta importància a les nostres instal·lacions portuàries, com és el cas ja citat dels contenidors. Però també cal destacar el tema de la càrrega general. El Port

de Tarragona és líder entre els ports espanyols dins del sector de càrrega general amb un augment del 104,8%, que es tradueix en 3.134.410 tones al 2009, enfront a les 1.530.751 que es van manipular durant el 2008. Aquest grup inclou el tràfic de mercaderies contenaritzades, un segment de la càrrega general que ha experimentat un increment del 471,8%, passant de les 429.953 tones del 2008 a les 2.458.530 tones del 2009. També han augmentat i contribuït al bon comportament general del port les partides d’agroalimentaris i la fruita refrigerada. Altres sectors, com els crus i productes petrolífics -que suposen la partida més rellevant en quan entrada per a l’activitat del Port de Tarragona-, han presentat un comportament més estable. Importacions/exportacions Tarragona se situa com la segona província catalana quant al volum d’exportacions i im-


Tema de la setmana

| 5 de maig de 2010

|3

EL TEMA DE LA SETMANA

‘Foment té 5 estudis sobre la taula per resoldre la nostra xarxa ferroviària’ Montse Adan, Tarragona

E

l Port de Tarragona és un bon observatori per fer una radiografia de l’actualitat i alhora del futur de l’economia. El president de l’Autoritat Portuària de Tarragona, Josep Anton Burgasé, insisteix en el paper essencial que juguen les empreses que operen al Port i que, segons afirma, han fet possible afrontar la crisis amb garanties. El Port és un bon instrument per conèixer el comportament de l’economia el territori. Hi han indicis de recuperació? Som un bon observatori per veure que les exportacions espanyoles s’han incrementat així com les importacions. Per tant, estem detectant senyals de recuperació de l’economia mundial, però al mateix temps no són símptomes que estiguin consolidats i no marquen encara una tendència.

portacions (al voltant d’un 10% de les operacions realitzades a Catalunya, segons un estudi de la URV). Cal dir que Catalunya és la comunitat autònoma que més importa i exporta a nivell espanyol, amb 30% del volum total. La demarcació de Tarragona utilitza majoritàriament el port local per a canalitzar aproximadament la meitat de les seves importacions. Les infraestructures portuàries juguen un paper molt important en l’entremat del sistema productiu, així com en el desenvolupament i en el creixement econòmic de territori en el que s’ubica. Els ports són un pol d’atracció i de generació d’activitat productiva que resulta cabdal en el moment d’analitzar la influència que exerceixen en el seu entorn des d’un perspectiva econòmica. Així ho demostren les dades que es desprenen del Port, confirmant que és una peça essencial del motor econòmic de les nostres comarques. Segons el darrer estudi sobre l’impacte econòmic que suposa-

Tarragona és el segon port que millor s’ha comportat en època de crisi. Com s’aconsegueix? Això és possible no només gràcies a l’administrador portuari, que som nosaltres, sinó també a les empreses que estan aguantant la crisi relativament bé i que són molt competitives. Nosaltres, durant la crisi, el que hem fet és millorar i modernitzar les instal·lacions. Com? invertint. Concretament 120 milions d’euros durant el 20092010. Gràcies a una bona gestió econòmica dels anys anteriors hem pogut tenir uns estalvis i la capacitat suficient per una gran inversió en aquesta modernització del Port. Durant el 2009 vam destinar 60 milions i aquest 2010 esperem invertir entre 45 i 60 milions més. El Port és una peça essencial en el desenvolupament de la zona, però que li demana el Port al territori per poder continuar creixent? Nosaltres som un eslavó més de

va el Port de Tarragona al territori, fet per la URV i que es basa en xifres del 2006, el nostre Port va exercir un impacte inicial de més de 546 milions d’euros en termes de producció i de 2.243 ocupats. Els efectes directes sobre la producció i l’ocupació del Port de Tarragona sobre la resta de sectors econòmics de Catalunya es quantificaven en 108.883 milers d’euros i en 1.425 llocs de treballs. Els efectes indirectes, derivats del augment de l’activitat econòmica en la resta de sectors, pujava a 126.919,37 milers d’euros i en 1.343 llocs de treball. Pel que fa als efectes induïts, s’estimen en 318.785,07 milers d’euros i en 3.720 llocs de treball. Per tant, la suma dels efectes directes, indirectes i induïts s’eleven a un total de 554.588,10 milers d’euros i en 6.488 llocs de treball. Codemar El president de l’Autoritat portuària destaca que el bon comportament del port és resultat

‘No estic satisfet amb els terminis de l’A-27, però ara, almenys, sí que s’està treballant en ella’

la cadena industrial, per tant, el que demanem al territori és que tinguem els mínims problemes per tenir un bons accessos ferroviaris i que hi hagi enteniment per part de totes les administracions que permetin que els permisos siguin siguin més àgils i ràpids. Malgrat aquestes apreciacions, com a Port no ens podem queixar de cap administració ni de la societat tarragonina. Però veiem que la xarxa ferroviari preocupa al port... Mai com ara s’han fet tants estudis per poder resoldre el tema ferroviari a les comarques de l’entorn del Port de Tarragona. Hi ha gent que diu que només fem estudis però abans no es feia ni tan sols això.

sobretot de la competitivitat demostrada per les empreses que hi treballen. I un exemple el trobem en l’empresa Codemar-Iberbulk, SA que ha apostat per la mecanització de tres de les seves naus ubicades al moll de Castella. La inversió de 6,1 milions d’euros realitzada per aquesta empresa especialitzada en l’emmagatzematge de productes a l’engròs agroalimentaris permetrà descarregar directament els bucs del moll Castella Sud a les seves naus, a través d’un novedós sistema que possibilitarà incrementar el rendiment de les instal·lacions i augmentar-ne la capacitat. La inauguració de les millores coincideix amb una vaga d’estibadors que protesten contra les modificacions que el Govern central vol introduir en la llei de ports i que podria significar la pèrdua de nombrosos llocs de treballs. Al tancament d’aquest setmanari, la convocatòeria de vaga estava a l’espera de noves negociacions entre sindicats i Estat.

El Ministeri té en marxa 5 estudis damunt de la taula que ens permetran tenir una radiografia de l’actualitat i alhora una fotografia del que ha de ser el futur. A partir d’aquí ja sabrem quins terminis hem d’exigir a les Administracions per tirarho endavant. A més, tenim com a repte l’ample internacional de mercaderies cap a Castellbisbal i d’aquí cap al continent europeu. I no ens oblidem que tenim plantejat fer una nova estació intermodal al Port de Tarragona i també s’està estudiant la possibilitat de tenir participació en altres estacions intermodals d’altres territoris, com ara al centre de península i a la zona de l’Aragó.

I la xarxa viària? A-27, A68... Per nosaltres és molt important que es finalitzin les obres de l’A-27. No estic content amb els terminis que l’A-27 està portant, però fa 28 anys que estem parlant d’ella i ara, al menys, s’està fent. L’obra del tram fins a Montblanc ja està adjudicada. I des de Montblanc plantegem la necessitat de la connexió Tarragona-Montblanc, MontblancTàrrega. El que sí que hem de intentar en aquest tema és que els problemes es resolguin internament. I, si seguim parlant del tema viari, també és prioritària la construcció d’una altra sortida del Port per connectar-se amb la N-340. En això ja hi estem treballant.

· Simposi Recursos Humans i Empreses: Gestionant persones al segle XXI Inici 11 de maig · GDT - Get Things Done. Mètode David Allen. Gestionar la feina sense estrés Inici 12 de maig · Adaptació al canvi. Tècniques d’automotivació en situacions difícils Inici 18 de maig · Nòmines i Seguretat Social. Iniciació Inici 18 de maig · Presentació amb Powerpoint Inici 19 de maig · Gestió de conflictes Inici 24 de maig · Introducció a l’Open Office Inici 28 de maig · Formació a distància Campus Empresarial Virtual www.cevirtualtarragona.cat


4 | Tarragona

5 de maig de 2010 |

tarragona

L’últim text de la Llei de Vegueries manté el terme de ‘seu institucional’ enlloc de capital CiU repta l’alcalde Ballesteros a convèncer el PSC a votar ‘no’ a la llei si finalment la ciutat de Tarragona no hi figura com a ‘capital’ notíciestgn, Tarragona

P

oca incidència estan tenint els tràmits par· lamentaris i les al· legacions de les diferents formacions polítiques prèvi· es a l’aprovació de la Llei de Vegueries pel que fa als inte· ressos de la ciutat de Tarra· gona. El darrer articulat de la llei impulsada pel tripartit continua mantenint el terme ‘seu institucional’ enlloc de ‘capital’ i manté la ‘Vegueria del Camp de Tarragona’ com a nom oficial de la nova dis· tribució geogràfica a les nos· tres comarques. La setmana passada, l’alcal· de de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros (PSC) denunciava que el grup parlamentari de CiU no havia presentat cap al· legació concreta per defensar explícitament els interessos de Tarragona en la nova Llei de Ve· gueries. Segons l’alcalde, “CiU està enganyant la població tar· ragonina i ha trencat l’actuació conjunta de l’Ajuntament” per lluitar perquè les peticions de Tarragona siguin incloses en la llei definitiva”. La resposta de CiU no s’ha fet esperar. El mateix portaveu de la formació nacionalista al con· sistori tarragoní, Joan Aregio, va declarar en roda de premsa

El portaveu de CiU a l’Ajuntament de Tarragona, Joan Aregio, assegura que l’alcalde de Tarragona ha enganyat els 5000 tarragonins i tarragonines que es van aplegar a les escales de la Catedral el passat 30 de desembre de 2009. / Ò.M.

Joan Aregio (CiU): ‘Avanço que Ballesteros serà l’alcalde que perdrà la capitalitat de la nostra ciutat al territori’

que “és l’alcalde Ballesteros qui va mentir a les 5.000 persones que es van aplegar a les escales

de la Catedral”. Pel que fa al fet que en l’últim redactat de la Llei encara es preveu el terme ‘seu institucional’ enlloc de ‘ca· pital’, el líder de l’oposició de· nuncia que “ara Ballesteros es desmarca i acceptarà Tarragona com a seu institucional. Avan· ço que Ballesteros serà l’alcal· de que perdrà la capitalitat de la nostra ciutat al territori. En canvi, CiU, ha complert amb allò que va anunciar, presen·

Ballesteros denuncia que CiU no ha presentat cap esmena al Parlament que defensi explícitament els interessos de Tarragona

tant una esmena a la totalitat que el tripartit no va acceptar”. En aquesta línia, Aregio asse·

gura també que “si Tarragona no és designada capital de la Vegueria jo li demanaré al meu partit que voti no a la nova llei. Repto així Ballesteros a que faci ell el mateix amb el PSC. Aregio insisteix que l’alcalde de Tarra· gona “és presoner de les seves paraules i de la seva actitud”, tot afegint que “Ballesteros no pot negar que és el seu partit qui permet que Tarragona dei· xi de ser la capital i passi a ser seu institucional”. Segons Are· gio, l’alcalde de Tarragona “és un sac de nervis” i que amb les seves actituds “no veuen que la llei de Vegueries serà la ‘tomba política de l’alcalde i el seu par· tit a Tarragona”. De la seva banda, la portaveu del PSC l’Ajuntament de Tarra· gona, la regidora Begoña Floria, apunta que “Aregio ha perdut la seva credibilitat en el tema de les Vegueries, ja que, de to· tes les al·legacions ‘fonamen· tals’ que ha presentat la seva formació, no n’hi ha cap ni una en defensa de Tarragona. En canvi, sí que demanen la crea· ció de la Vegueria del Penedès”. D’altra banda, Floria acusa el líder de la formació convergent de “prefereix que no tirin enda· vant les esmenes, encara que perdi Tarragona, si així fa mal electoralment a l’alcalde Balles· teros. Aquesta és l’estratègia del senyor Aregio”, denuncia la regidora socialista.

Josep Fèlix Ballesteros: ‘L’esforç d’aquest govern pel foment de l’ocupació és el més important des dels anys 80’ L’Alcalde Josep Fèlix Ballesteros i la consellera d’Empreses, For· mació, Ocupació i Consum, Lola Herrera han explicat en roda de premsa les mesures posades en marxa per l’Ajuntament pel fo· ment del treball i el suport a les empreses. L’Alcalde ha explicat: “En aquest mandat triplicarem els espais dedicats a la forma· ció i al foment de l’ocupació. Passarem de 750 m2 a 2.680 m2 repartits entre l’espai Tar· ragona Impulsa a la Tabacalera, el Viver d’Empreses i les aules de formació a l’antiga Facultat

de Lletres a la Plaça Imperial Tàrraco”. Ballesteros ha afegit que “en el període 2005-07 es van oferir 15 places de forma· ció ocupacional. Des de 2008 fins avui hem creat un miler de places de formació en sectors emergents d’ocupació com les energies renovables i l’atenció social. L’esforç d’aquest govern pel foment de l’ocupació és el més alt des dels anys 80”, ha puntualitzat Ballesteros. La consellera Lola Herrera ha destacat la posada en marxa de nous plans d’ocupació al juny

que suposaran la contractació de 300 persones i ha explicat que “per aquest any 2010 es destinaran 5M d’euros al fo· ment de l’ocupació, l’any pas· sat s’hi van destinar 2,7 milions i al 2008 2,3M. L’Ajuntament està fent un esforç important amb els recursos disponibles i sobretot en la recerca de sub· vencions destinades al foment de l’ocupació i la formació ocu· pacional d’altres organismes i administracions”. Entre les me· sures impulsades pel consistori en la creació de llocs de treball,

l’alcalde ha volgut destacar la Mesa d’anàlisi i seguiment de la situació econòmica de Tar· ragona (hi participen els sindi· cats, la patronal i conselleries de l’ajuntament) i la Mesa de formació professional (reuneix als departaments de Treball i Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament, els sindicats i la patronal amb l’objectiu de donar a conèixer l’oferta dels centres a les em· preses). Segons l’Ajuntament, els Fons d’Inversió Local de 2009 van permetre la creació

de 900 llocs de treball el 2009. El PP de la seva banda, ha ofert al consistori 5 plans d’ocupació que, segons el seu portaveu, Ale· jandro Fernández, crearien uns 1.000 llocs de treball. “Lamen· tem que la reacció de l’equip de govern a una oferta en favor de la ciutat sigui la de sempre: la desqualificació sense argu· ments. Tot i això, esperem que la resposta de Ballesteros sigui diferent que la de la consellera d’Ocupació. 12.000 tarragonins a l’atur ens demanen que arri· bem a un acord”.


Tarragona

| 5 de maig de 2010

|5

tarragona

L’Ajuntament vol contractar un gerent d’urbanisme per un sou de 123.000€ anuals

José Montilla posa la primera pedra de la nova Rambla de Camp Clar

El sindicat CCOO anuncia que portarà al jutjat el concurs públic obert pel consistori ja que considera que s’ha fet ‘irregularment’ notíciestgn, Tarragona

L

’Ajuntament de Tarragona tirarà la casa per la finestra per disposar del que és considerat un dels millors urbanistes de Catalunya. Es tracta de Joan Llort, número 2 de la conselleria de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat, amb el qual el consistori fa mesos que negocia per incorporar-lo als despatxos municipals i ajudar el municipi a tirar endavant del seu nou Pla d’Ordenació Urbanística (POUM), encallat des de fa una dècada. El nou gerent d’urbanisme del consistori tindrà un sou anual de 123.534 € (cobrarà més que el regidor d’urbanisme, Xavier Tarrès, i que el mateix alcalde de Tarragona). Tot i que des de l’Ajuntament s’ha anunciat que s’obrirà un concurs públic per escollir el nou gerent d’urbanisme, la intenció és que aquesta nova plaça sigui ocupada per Llort en els pròxims mesos. Fonts sindicals

de l’Ajuntament han lamentat que aquesta nova plaça sigui ocupada per algú extern i que, per tant, no s’hagi optat per la promoció interna. També es denuncia l’alt sou que rebrà el nou gerent, ja que això podria obligar a amortitzar diverses places de personal que estan actualment de baixa”. Des de CCOO s’ha anunciat que el cas es portarà al jutjats, ja que asseguren que el concurs per crear la nova plaça s’ha fet de manera irregular i l’Ajuntament podria haver ja decidit donar la feina a l’esmentat Joan Llort, que es presentaria a un concurs fet a las seva mida.

Les reaccions dels partits de l’oposició a l’anunci de la contractació de Joan Llort no s’han fet esperar. Mentre que el portaveu de CiU, Joan Aregio, ha qualificat el sou “d’escandalós” i ha assegurat que “a la casa hi ha gent sobradament preparada per ocupar aquest nou càrrec”. Des del PP, es reclama la suspensió del concurs. “És totalment inacceptable que des de l’equip de govern ja es doni per cert que la plaça serà ocupada per Joan Llort. El més prudent seria suspendre la convocatòria per ocupar aquesta plaça”, assegurava en un comunicat el PP de Tarragona.

Es posa en marxa la Tarracowiki El projecte ha estat impulsat per la Xarxa de Telecentres i ha comptat amb la col· laboració del Departament d’Ensenyament de la Generalitat des de finals de l’any passat. Des de llavors, 20 escoles de la ciutat i prop de 40 entitats estan treballant amb l’equip de Telecentres per a omplir de continguts la Tarracowiki. Aquesta eina permetrà disposar de tot el coneixement actualitzat del municipi. La wiki de Tarragona té com a objectiu donar accés lliure al coneixement, per a omplir Internet amb continguts multimèdia tar-

ragonins. Es farà per mitjà d’un model col·laboratiu, on qualsevol persona pugui escriure i corregir un text gràcies a la filosofia de la tecnologia wiki. Un comitè

d’experts serà l’encarregat de revisar les entrades i podrà proposar col·laboracions d’experts en diverses matèries, professió o del món de l’associacionisme.

El president de la Generalitat, José Montilla, acompanyat de l’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, va col·locar el passat cap de setmana la primera pedra de la Rambla del Riu Segre a Campclar, a la cruïlla dels carrers Riu Segre amb Gran Canària. A l’acte també hi van assistir la subdelegada del Govern, Teresa Pallarès, i el delegat del Govern, Xavier Sabaté, entre d’altres autoritats. Després de la col·locació de la primera pedra, l’alcalde i el president de la Generalitat van pronunciar uns breus

parlaments. La Rambla del Riu Segre forma part del Pla Integral de Campclar i és una de les obres emblemàtiques del barri, ja que ajudarà a cohesionar-lo a nivell urbanístic, crearà una nova zona de passeig per a vianants i ciclistes i dinamitzarà el comerç de la zona. La Rambla tindrà un quilòmetre de llargada i unirà la nacional 340 amb la T-11. Les obres van a càrrec de la UTE Tecnofirmes-Ciopsa-Sece per un import de 3.273.172 (IVA exclòs) i estan finançades per la Generalitat i l’Ajuntament.

Actes lúdics per celebrar el Dia Internacional d’Internet

El proper dia 17 de Maig és el Dia d’Internet i Tarragona ho celebra amb dues propostes lúdiques que giren al voltant de la recent estrenada Tarracowiki i Internet. Els actes organitzats per la Xarxa de Telecentres són: la segona edició del Concurs de fotografia digital i la I Gimcana d’Internet a Tarragona. Les dues activitats són gratuïtes i obertes a tota la ciutadania. La tinent d’alcalde de Societat de la Informació, Begoña Floria, ha explicat que “es tracta de dues propostes lúdiques i engrescadores que permetran descobrir la ciutat i, al mateix temps, fomentar l’ús de les noves tecnologies”. La principal novetat és la I Gimcana d’Internet que es realitza-

rà en 3 fases i que convidarà als participants a conèixer la Tarragona més desconeguda. La proposta combina la Xarxa i la realitat i s’aniran desvetllant les bases de cadascuna de les proves a través de la pàgina de la Xarxa de Telecentres, la primera s’obrirà a partir del dia 7 de maig. D’altra banda, aquest any el Concurs de Fotografia proposa sortir a capturar els canvis de la ciutat que destaquin l’entrada al segle XXI. Les imatges hauran d’anar acompanyades d’un petit text explicatiu i es penjaran a la Tarracowiki en l’article referent al Dia d’Internet. El termini per presentar les fotos ja és obert i finalitza el proper 12 de maig.


6 | Tarragona

5 de maig de 2010 |

tarragona

Els pàrquings de Parc Central i de President Companys, els més ben valorats pels usuaris Els aparcaments vigilats que reben una pitjor nota a la ciutat són el Saavedra, el Serrallo i el del Mercat

El pàrquing del CAP Llevant, el més econòmic

notíciestgn, Tarragona

E

ls pàrquings del centre comercial Parc Central i el de Rambla President Lluís Companys (nou tram de la Rambla Nova) són els que reben una millor valoració per part dels usuaris d’estacionament públic de pagament i vigilat a la ciutat de Tarragona. Així ho indica un estudi realitzat per l’empresa HamiltonRetail durant el passat mes de novembre per encàrrec d’un dels operadors de pàrquings de la ciutat i al contingut del qual hi ha tingut accés notíciestgn. Els estacionaments que reben una pitjor valoració per part dels usuaris són els del Mercat Central (plaça Corsini), el Serrallo i el Saavedra. L’estudi, realitzat el passat mes de novembre de 2009, consisteix en una enquesta de satisfacció amb les instal·lacions i serveis que ofereixen els següents aparcaments de la capital tarragonina: Rambla Nova

(Imperial Tàrraco), Mercat Central, Joan XXIII, Rambla Nova (Balcó del Mediterrani), Avinguda Catalunya, Plaça de la Font, Batistini (estació de bussos), La Pedrera, President Companys, Serrallo, Saavedra i Parc Central. La valoració més alta (amb 6,6 punts sobre 10) és per a les instal·lacions de Parc Central i de President Companys. Els aparcaments que reben una pitjor puntuació són el del Mercat Central (5,3), el Serrallo (4,6) i Saavedra (4,1). De mitjana, el conjunt de l’oferta de pàrquings de la ciutat rep una puntuació de 5,8 sobre 10. Pel que fa a la utilització dels pàrquings, la majoria d’enquestats (un 21,5%) asseguren que estacionen habitualment a la Rambla Nova (Imperial Tàrraco), al Mercat Central (15,8%), al Balcó del Mediterrani (12,9%), a l’Avinguda Catalunya (12,8%) i a la Plaça de la Font (11,1%). Pel que fa a la valoració dels serveis, l’estudi té en consideració aspectes com la neteja, la seguretat, la facilitat dels accessos, l’agilitat de pagament, la senyalització interior, les indicacions

lluminoses de plaça lliure, les olors, la temperatura, les tarifes i el personal.

Les notes dels pàrquings de la ciutat Parc Central

6,6

President Company

6,6

A notíciestgn hem fet un petit repàs de les tarifes que apliquen actualment els pàrquings de la ciutat. Tal com marca la legislació actual, tots ells facturen per minuts d’estacionament, sent el del CAP Llevant, amb una tarifa de 0,033 € per minut, el pàrquing soterrat vigilat més econòmic de la capital tarragonina. El segon pàrquing més barat és el del centre comercial Parc Central, amb una tarifa de 0,034 € per minut. En aquest cas, a més, cal dir que el centre comercial ofereix la primera hora d’esta-

cionament gratuïta i una segona hora si es fa una compra de 20 euros al supermercat Eroski de la planta baixa de la gran superfície. El tercer més econòmic és el del Serrallo, amb una tarifa per minut de 0,037 €. En un segon escalat de tarifes trobem els pàrquings de l’Avinguda Catalunya, President Companys i Joan XXIII (tots ells amb un preu de 0,044 € el minut). Els més cars són Plaça de la Font, Pedrera, Mercat Central i Saavedra (amb 5 cèntims el minut).

Rambla Nova (Pla. Imperial Tàrraco) 6,5 Pedrera

6,4

Joan XXIII

6,3

Rambla Nova (Balcó Mediterrani)

6,2

Av. Catalunya

6,2

Plaça de la Font

5,9

Reformas

¡REFORMAR SU PISO NO TIENE POR QUÉ SER CARO!

Mercat Central

5,3

Serrallo

4,6

Reforma integral de un piso de 70 m2, 3 habitaciones, 1 baño, salón-comedor y cocina. Instalación de luz, agua y desagües. Cocina alicatada con muebles (6m), mármol y electrodomésticos (Vitrocerámica, horno y campana decorativa). 6 puertas semi-macizas. 7 ventanas de aluminio doble cristal. Baño alicatado y sanitario “Roca”. Suelo de gres. Pintura. TOTAL REFORMA CON MATERIALES, 24.000€ (+IVA)

Saavedra

4,1

PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

Batistini (Est.Bussos) 5,8

Segons Enquesta de Hamilton Retail

(3.993.000 pts. + IVA)

TEL. 607 238200 - 609787878 ¡CON GARANTIA!


Tarragona

| 5 de maig de 2010

|7

TARRAGONA El ‘Tarragona dTapes’ reparteix més de 110.000 racions en 17 dies Alguns dels establiments participants han arribat a triplicar el seu volum de negoci La Cambra de Tarragona i l’Associació d’Empresaris d’Hostaleria de la Província de Tarragona (AEHT), ens organitzadors de la II edició del ‘Tarragona dTapes’ han fet les primeres valoracions un cop finalitzada la iniciativa d’enguany. Les conclusions que se n’han extret “no poden ser més satisfactòries. I és que s’estima que en els 17 dies de la promoció alguns dels establiments participants han triplicat el volum de negoci, la qual cosa ha posat de manifest la dinamització econòmica que ha suposat la segona edició de “Tarragona dtapes”, que ha permès rellançar l’activitat dels establiments que

hi han pres part”. Tant és així que les grans xifres assenyalen que s’han servit més de 110.000 tapes, un 40 per cent més que en l’edició de l’any passat, i que la participació ciutadana ha superat de llarg les 10.000 persones. D’aquestes, un 30 per cent vingudes d’arreu de les Comarques de Tarragona. Dos elements a destacar en l’edició d’enguany ha estat la “desestacionalització” del cap de setmana que, tot i concentrar la major afluència de “tapejadors”, ha perdut pes a favor dels dies laborables. Segons les primeres valoracions durant els caps de setmana s’han servit, de mitjana, entre 1.000 i 800 tapes per

CLÍNICA DENTAL TARRACO Rambla Nova, 76. Of. 4a

Tel. 977 23 87 51 www.antonmassague.com

establiment, mentre que, entre setmana, la xifra ha estat de 600 a 450 tapes per establiment. El segon element a destacar ha estat la “descoberta” del potencial del Port Esportiu de Torredembarra que ha merescut, per part del públic, una molt alta valoració en dos aspectes decisius: la satisfacció en el servei i la qualitat i originalitat de les tapes.

Els representants de les entitats impulsores del Tarragona dTapes, el dia que es van iniciar les jornades gastronòmiques / Cedida

SABADO

ABIERTO TODO EL DIA

S RTA DO OFE RIZA DES ÉS EN APON J

Servicio de todas las técnicas en extensiones

Tel. 977 21 25 67

Rambla President F. Macià, 10 bajos • 43005 Tarragona (Lunes cerrado por descanso semanal)


8 | Tarragonès

5 de maig de 2010 |

tarragonès

Tornen els ‘Ranxets de Primavera’ a Torredembarra És el plat inspirat en la cuina de pescadors amb ingredients de temporada notíciestgn, Torredembarra

‘Avui no cuino’ o sopars-maridatges són les novetats d’enguany

D

es del passat 1 de maig fins al 13 de juny tindran lloc les Jornades Gastronòmiques de Torredembarra ‘Ranxets de Primavera’ (menjars inspirats en la cuina marinera i de pescadors i amb les matèries primes de temporada). Aquestes jornades són les primeres en què l’Associació de Restauradors de Torredembarra (ART) s’incorpora a l’organització junt amb el Patronat Municipal de Turisme. Aquesta edició de promoció culinària arriba amb nombroses novetats com són els sopars maridatges i els sopars ‘Avui no cuino’. Enguany les Jornades gastronòmiques de primavera de Torredembarra arriben més reforçades que mai gràcies a la incorporació dins de l’organització de l’Associació de Restauradors del municipi i a les novetats que el president del Patronat de Turisme, Pere Font, va anunciar durant la presenta-

L’associació de Restauradors s’incorpora per primer cop a l’Organització de les Jornades / Anna.F. Aj. Torredembarra

ció: els sopars maridatges i els sopars ‘Avui no cuino’. Els restaurants participants són dotze: Al Capone da Franco, Cal Coco, Cal Quim, Cargol Punxenc, El Capitán, El Vaixell, Hostal Coca, Jaume Drudis, La Cuina d’en Basili, Laguna, Las

Palmeras i La Quilla. Aquests restaurants participants han preparat un seguit de menús amb una selecció de plats de temporada i de qualitat a un preu d’entre 29 i 35 €. La promoció de sopars ‘Avui no cuino’ preveu un 20% de des-

L’Agrupament Escolta Bisbe Borràs commemora la municipalitat de la Canonja La celebració va consistir en una nova edició del ’Batibull’ redacció, La Canonja

El cap de setmana del 24 i 25 d’abril, l’Agrupament Escolta i Guia Bisbe Borràs de la Canonja, amb la col·laboració de l’Ajuntament de la Canonja i diverses entitats del poble, han portat a terme una nova edició del Batibull. Aquesta és la 27ena edició de la festa anual de l’entitat, que pretén dinamitzar el poble apostant decididament per un eix i un lema centrals. En aquesta ocasió, el Batibull s’ha concebut amb la voluntat de potenciar el sentiment canongí i donar valor al moviment cultural, esportiu i artístic del municipi coincidint amb la recuperació de la

municipalitat del poble. Sota el lema “Ets un guiri del teu poble”, l’Agrupament organitzava tot un seguit d’actes destinats a donar a conèixer aspectes importants de la localitat i a revitalitzar la societat canongina com una visita guiada per punts clau del poble amb persones protagonistes d’aquells espais en altres temps, un espai de reflexió sobre el fet canongí i celebració posterior, una conferència: “Els parlars

de la Canonja”, a càrrec del Dr. Pere Navarro o un sopar multitudinari a la Rambla de les Garrigues. El diumenge es va fer cloenda del Batibull amb una Fira al carrer en la que hi van participar una quinzena d’entitats del poble així com els diferents grups escoltes de l’Agrupament. Aquesta diada va resultar un èxit de participació i va posar de manifest l’ambient optimista que es respira des del passat 15 d’abril.

compte sobre aquest preu en tots els restaurants per degustar el menú de les jornades els dijous a la nit. D’altra banda, cada divendres durant les Jornades tindran lloc uns sopars maridatges (art de combinar els aliments amb els vins). Guiarà

el sopar un expert enòleg dels cellers Mas Vicenç DO Tarragona i Miquel Pons DO Penedès i se celebrarà si hi ha un mínim de 10 reserves pròpies. A més, entre tots els participants a les Jornades, se sortejaran sis sopars per a dues persones Seguint la línia dels ranxets, en els menús de les jornades s’hi troben propostes com: “Suquet La Torre” de sípia, cloïsses i carxofes; gambes i rap en amanida verda; all i pebre de peix; cassoleta de closca de “Abordo”; favetes amb bacallà i les seves tripes confitades; gadagans amb ceba confitada; fregitel·la de peix i marisc; suquet de rèmol amb cors de carxofa; carxofa farcida amb mussolina de marisc coronada per la seva gamba a la graella... També hi ha una àmplia oferta de carns perquè tothom trobi el seu menú.

Festa dels residus per conscienciar Torredembarra

Les Regidories de Medi Ambient i de Serveis de l’Ajuntament de Torredembarra, amb la col·laboració d’Ecologistes en acció, han organitzat la Festa dels Residus amb l’objectiu de conscienciar de la necessitat de reciclar. La trobada s’ha celebrat al parc de Cal Llovet de la vil·la. Aquesta festa ha comptat amb inflables, espectacles infantils, tallers i jocs

perquè els infants aprenguin a reciclatge d’una manera entretinguda i divertida. També s’han organitzat punts d’informació sobre l’autocompostatge i el desplegament de la recollida de la matèria orgànica a tot el municipi. De fet, la Festa dels Residus s’emmarca dins de la campanya informativa sobre l’orgànica. Durant els mesos de maig i juny, continuaran les activitats de la campanya.


Tarragonès

| 5 de maig de 2010

|9

tarragonès

Formació per les persones sense feina a Constantí AGRUSOLPI i l’Ajuntament del municipi col·laboren en aquest projecte

Celebració del 1er Open de pesca d’Atura al Port de Torredembarra Torredembarra

El passat cap de setmana, la vil·la de la Torre va ser l’esce· nari del 1r Open de Pesca d’Al· tura Port Torredembarra, pro· va classificatòria per al “VIII Desafío Mediterráneo”, un concurs de pesca responsable en què es marquen, es mesu· ren i s’alliberen totes les peces obtingudes. Per aquest motiu, la tonyina és una espècie pun· tuable. Han participat 37 embarca· cions en les que hi havia la presència d’un Tutor mediter·

rani, figura encarregada de confirmar que es compleixen les normatives exclusives de la Federació Mediterrània per a una Pesca Responsable. El “Desafío Mediterráneo” ja és una prova internacional amb proves classificatòries a Itàlia i França. Els tres primers classi· ficats de cada prova reben una invitació per a la gran final que tindrà lloc al port de Roses (Gi· rona) a principi de setembre. El guanyador d’aquesta final podrà participar al Campionat del Món IGFA que se celebrarà a Los Cabos (Mèxic).

Moció del PP dels Pallaresos sobre la immigració irregular Els Pallaresos

notíciestgn, Constantí

C

onstantí formarà a joves sense feina o en risc d’exclusió en l’ofici de soldador. Els professionals d’aquest sector tendeixen a desaparèixer, i així ho alerta la mitjana d’edat dels soldadors que és molt superior a la resta d’oficis. Per aquest motiu, l’ajuntament del municipi cedeix 4.000 m2 dels terrenys de la masia neoclàssica ‘Mas Ventura’ del segle XVIII per a realitzar les tasques de formació en soldadura. L’altre part implicada en aquests cursos és AESA, l’Associació Escola de Soldadors Agrusolpi que es compromet a contractar, mitjançant una empresa del grup, al 60% dels joves participants. L’Ajuntament de Constantí ha signat un conveni de cessió temporal de part de les instal· lacions del Mas Ventura a l’en· titat AESA (Associació Escola de Soldadors Agrusolpi) per portar a terme activitats de for·

mació, dirigides al joves sense feina o en risc d’exclusió soci· al, interessats en l’ofici. Agrupació de Soldadors de Pi· peline (AGRUSOLPI), empresa del grup, en col·laboració amb el Servei d’Ocupació de Catalu· nya (TRONCO) i el recolzament d’empreses del sector com Elecnor i Foment de Construc· cions i Contrates (FCC), forma· rà a un total de 14 persones que durant 7 mesos aprendran l’ofici de soldador. L’empresa a més es compromet a contrac· tar al 60% dels alumnes durant un mínim de 6 mesos. El 40% restant tindrà el títol de soldador homologat pel Depar· tament de Treball. Segons AGRUSOLPI, actual· ment la mitjana d’edat dels treballadors que es dediquen a la soldadura està molt per sobre de la mitjana de la res· ta d’oficis. Si continua aquesta tendència en pocs anys es pot donar el cas de no disposar d’aquest tipus de treballadors veient-nos obligats a concórrer a la contractació exterior. Mas Ventura és una masia de

El 60% dels participants en la formació aconseguiran un contracte de feina titularitat municipal situada al Polígon Industrial de Constan· tí en una parcel·la de 41.138,35 m2. Es tracta d’una edificació d’estil neoclàssic, construïda al voltant del 1.700 amb recons· truccions i ampliacions dels segles XVIII i XIX. Mas Ventu· ra, per les seves dimensions, és una de les masies amb més notorietat del terme municipal de Constantí. La casa comp· ta amb una fortificació i una capella pròpia al seu interior. Actualment, està qualificada urbanísticament com VP2 i segons l’article 209 del POUM els jardins públics en sòl urbà es podrà adscriure una super· fície no superior al 10% per a la construcció d’edificacions vinculades a l’ús educatiu, no inclòs dins dels cicles d’esco· larització obligatòria i a l’ús socio-cultural.

El Partit Popular dels Pallare· sos ha anunciat que, pel pro· per ple del consistori que es celebrarà aquest dijous dia 6 de maig, presentarà una moció per tal de que “l’Ajuntament comuniqui a la Delegació del Govern les dades d’aquells es· trangers que estan empadro· nats i viuen en situació irregu· lar al municipi”. Per Jaime Vidal, Portaveu del Grup Municipal del Partit Po· pular a l’ajuntament dels Palla· resos “aquesta iniciativa cerca millorar la coordinació de les

administracions en matèria d’estrangeria així com donar suport als consistoris que, da· vant la manca d’una acurada política d’immigració, han de fer front, sense els recursos ni els mitjans necessaris a una política d’integració molt difí· cil de dur a terme”. D’altra banda, el polític popu· lar ha avançat que “en el ma· teix ple presentarem una mo· ció en contra de la pujada de l’IVA prevista per aquest mes de juliol. En moments de crisi, els polítics ens hem d’ocupar dels problemes reals dels ciu· tadans”.

Salou millora el clavegueram amb un nou col·lector al carrer Terol Salou

L’equip de govern de l’Ajunta· ment de Salou, ha rescatat el projecte de construcció d’un nou col.lector de clavegue· ram al carrer Terol, que esta· va aturat, per tal de donar-li continuïtat. Els treballs del nou col.lector s’inclouen dins del Fons Estatal d’Inversió Local i tenen un pressupost total de 315.817,28 euros per

contracta. S’ha decidit dur a terme aquest projecte degut a les dificultats que presenta el carrer Terol per a l’evacuació de les aigües fecals, donant problemes de manteniment i de males olors, especialment a l’època d’estiu. Les obres consistiran en la construcció d’un nou col·lector de clavegueram al carrer Terol i pretenen millorar el sistema de clavegueram de la zona.


10 | El Vendrell

5 de maig de 2010 |

El VENDRELL

Arriba la festa de la Primavera E

l Vendrell es prepara aquests dies per viure un dels actes més esperats i plens de color de l’any. Si la climatologia ho permet, a partir d’aquest dijous dia 8 de maig els carrers i balconades de la capital del Baix Penedès s’ompliran de flors i plantes amb motiu de la coneguda Festa de la Primavera. I és que entre els dies 7, 8 i 9 de maig, la localitat celebrarà el 14è Concurs de Roses, el 14è Mercat de la Planta i la Flor, la 7a Mostra de guarniment de balcons i la 6a Mostra de jardins. Un dels actes més emblemàtics és el Concurs de Roses, que se celebra al Centre cívic L’Estació i que enguany incorpora el premi Pere Dot, cedit per l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat per al primer premi a la rosa més perfumada. Aquest any s’espera tenir el mateix èxit de l’any passat, en què es va comptar amb la participació de 600 roses. Les persones concursants s’hi poden inscriure fins al 6 de maig i la recepció de roses es farà de 8 h a 11 h el dissabte 8

L’any passat la població va presentar més de 600 flors al tradicional Concurs de Roses de maig. El lliurament de premis tindrà lloc el diumenge 9 de maig, a les 18 h. De forma paral·lela, la Rambla del Vendrell també estarà ocupada pel Mercat de la Planta i la Flor, amb un total de nou establiments participants, i per la Mostra de jardins, a càrrec de sis expositors. Al llarg del cap de setmana, es desenvoluparan diversos tallers educatius a càrrec de l’equip educatiu de Medi Ambient del Ventall. Per arrodonir aquesta Festa de la Primavera, el Patronat Municipal de Promoció Econòmica també ha organitzat la Mostra de guarniment de balcons. El jurat premiarà tots els balcons que consideri prou atractius amb un val de 30 euros, bescanviable per productes de les floristeries i els centres de jardineria que participen al Mercat.

Els carrers del Vendrell, si el temps ho permet, es guarniran de flors i plantes aquest cap de setmana / Cedida

Taller-conferència al Museu Deu

E

l divendres dia 7 de maig tindrà lloc al Museu Deu un taller-conferència vinculat amb l’exposició temporal “Dissenyadors per a un mite. Homenatge a Toulouse-Lautrec”, a càrrec de Francisco Valderrama. Francisco Valderrama és director de l’Escola de Belles Arts i director artístic del “Proyecto Fresco”. L’escola de Belles Arts Francisco Valderrama està al servei de l’art des de l’any 1981 i està reconeguda com una de les millors de Catalunya quant a pedagogia artística. L’èxit evident de l’escola es fonamenta en l’única i particular manera de impartir les

classes: amb unes directrius totalment acadèmiques i tècniques, l’escola s’adapta a les necessitats i tendències de cada alumne, obrint alhora la porta al realisme més pur i també a les últimes tendències més avantguardistes, aconseguint d’aquesta manera uns resultats òptims en tots el nivells. A través d’un ensenyament totalment individualitzat, la seva particular fórmula és tan senzilla com basar la teoria en la pràctica, i la divulgació de l’art a través d’altres activitats complementàries, com per exemple l’assistència a conferències, les sortides comentades a museus i l’assessorament artístic, entre d’altres.

Francisco Valderrama assisteix de forma regular a fires i exposicions d’art: Arco, Fira d’Art Contemporani, Arte Sevilla, Artexpo, etc., mantenint un vincle estret amb galeries d’àmbit estatal. El proper divendres 7, a les sis de la tarda, Francisco Valderrama farà una lliçó magistral sobre “El llenguatge simbòlic dels cartells”, comentarà els trets més característics dels cartells de l’exposició temporal, el seu simbolisme, els colors que hi predominen, els símbols que s’hi repeteixen; en definitiva, farà una aproximació a la comunicació visual i alhora al món artístic de Toulouse-Lautrec.

Premis hostelcat

La setmana passada, la regidora de Turisme, Àngels Turdiu, va assistir als II PREMIS HOSTELCAT, que van tenir lloc a la Fira de Reus. En aquest acte, es van distingir diferents iniciati-

ves que fomenten el turisme i la gastronomia del nostre territori. Un dels guardonats va ser el col·lectiu Les Cuines del Vendrell, amb el Premi a l’Acció Turístic-gastronòmica.


El Vendrell

| 5 de maig de 2010

| 11

EL VENDRELL

‘Josep Altet, un vendrellenc excepcional’ Per Josep Gispert Güell

E

ls mitjans de comunicació s’han fet ressò de l’homenatge que l’Ajuntament del Vendrell ha fet a la figura de Josep Altet Font, fill de la vila i mort fa set anys.

El vaig conèixer deu fer més de 60 anys , tot just quan acabada la guerra del 1936 ell havia finalitzat el Servei militar a l’arma d’aviació. Procedia d’una família nadiua, que regentava un forn de pa, però el seu esperit inquiet el va decantar cap a posar en marxa una botiga d’electrodomèstics. Tenia moltes qualitats per triomfar, el seu caràcter servicial, amable i fins i tot generós, tenia visió del negoci, anava de bracet amb una vocació de treball fora de mida i , sobretot , perquè el gènere i les mercaderies que comerciava, eren de primera qualitat, el millor que hi havia al mercat.

La merescuda Creu de Sant Jordi resumeix els seus innombrables mèrits

Ben aviat el Vendrell i la seva comarca li van quedar petits, la copiosa sembradura donava fruits més enllà de la vila. A Tarragona , tenia un bon mercat entre una colla d’amics que havien tastat el seu treball i afanys. Amb aquest bagatge, per força havia de sobresortir en el món social i els seus encerts li van somriure a la vida matrimonial. Es va casar amb una xicota de l’Arbós, la Maria Tort Lluc que reunia i lluïa molts quirats per impulsar i compartir materialitat del seu projecte i fer prosperar el negoci. A més li va donar una filla, la Immaculada, que va morir molt jove,

després d’emparentar-se amb Joaquim Cajal, comerciant i emprenedor home de negocis de la vila. dels quals va néixer un fill únic, l’actual continuador de la saga, Lluís. Amb naturalitat i senzillesa Josep Altet va practicar la filosofia de Sant Agustí : estima, tracta bé el proïsme i, després, fes el que vulguis; era el seu comportament i la seva actitud social i mercantil. Mossèn Barenys, rector de la parròquia, amb motiu de l’enterrament de la Maria , em va dir: “els Altets no eren missaires, però se’ls estimava tothom, eren un matrimoni exemplar, no tenien enemics”. El seu afecte i la passió pel Vendrell i els seus vilatans, l’han dita abastament els mitjans de comunicació, fent referència a totes les seves obres i projectes. Recordo que en una època, ja llunyana, en què no era ben vista l’exaltació del mestre Pau Casals pel seu catalanisme, va tenir la valentia de visitar-lo al seu refugi de Prada de Conflent a la Catalunya Nord. La Creu de Sant Jordi de la Generalitat, en aquest cas, tan encertadament concedida, potser vol resumir els innombrables mèrits d’aquest vendrellenc il·lustre de qui vaig poder gaudir junt amb les famílies respectives, d’una profunda amistat. Estic segur que a l’altra vida, la seva ànima no podrà passar desapercebuda, hi haurà aconseguit reunir el seu llinatge, per poder escoltar sovint i tots junts, amb tota primícia, “El cant dels ocells” com a regal del propi mestre Pau Casals.

Josep Gispert Güell


12 | Baix Penedès

5 de maig de 2010 |

BAIX PENEDÈS

Calafell cedeix un local municipal a la Generalitat per ubicar-hi un repetidor de TDT El consistori vol solucionar el problema de recepció de senyal a Baronia del Mar notíciestgn, Calafell

E

l ple de l’Ajuntament de Calafell ha aprovat per unanimitat la cessió a la Generalitat d’un solar municipal de 30 metres quadrats, situat a la urbanització Baronia del Mar, per a la installació d’un repetidor de la TDT. La cessió es fa al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya i correspon a un solar situat a l’illa definida pels carrers del Miracle, Sant Tomàs i Vista Alegre. Es tracta d’un pas més de

l’Ajuntament per resoldre el problema, tot i que les competències en aquesta matèria no recauen en ell, i respon a la petició feta per la Generalitat de disposar d’un solar per aixecar un repetidor. En aquest sentit, el regidor d’Innovació, Carles Rion, ha destacat que el consistori ha dedicat “molts esforços” en aquest mandat a resoldre els problemes de recepció del senyal televisiu, especialment quant a la Televisió Digital Terrestre (TDT). Actualment, un 97 per cent de la ciutadania rep bé el senyal digital, tot i que hi ha punts “amb serioses dificultats”, ha indicat el regidor, per la qual cosa “l’Ajuntament treballa en

També es farà una nova estació de bombament d’aigües residuals a la zona de la Confraria de Pescadors

la millora de les instal·lacions”. Justament la zona de Baronia del Mar és la que presenta més problemes de manca de recepció de la TDT, que ara es vol arreglar amb aquest nou repetidor. Actualment, Calafell compta amb tres repetidors en funcionament. D’altra banda, el ple ha aprovat un seguit d’expedients de modificacions pressupostàries de

suplement de crèdit, crèdit extraordinari finançat amb baixes i de reconeixement de crèdits. En un altre punt de l’ordre del dia, s’ha donat compte de l’escrit del regidor Josep Parera en relació a la seva baixa voluntària com a afiliat a ADMC i la proposta de nomenament com a regidor No Adscrit. En un altre punt de l’ordre del dia s’ha aprovat la modificació de l’acord de creació i composició de les comissions informatives, punt relacionat amb l’anterior. També s’ha modificat la Comissió Especial de Comptes. D’altra banda, el ple ha donat compte de la signatura del conveni entre l’Ajuntament de Calafell i l’Agència Catalana

de l’Aigua (ACA) per a la construcció de la nova Estació de Bombament d’Aigües Residuals (EBAR) i d’un sobreeixidor de l’EBAR de l’Estany a l’EBAR Estació. El conveni va ser signat el passat de març i estipula que l’ACA aportarà 600.000 euros (més IVA), que inclou les despeses de redacció del projecte, obtenció dels permisos i execució de les obres. L’obra permetrà alliberar l’actual estació situada al Passeig Marítim, a tocar de l’edifici de la Confraria de Pescadors, “amb el que s’evitaran els mals olors actuals”, ha indicat el tinent d’alcalde de Territori, Ramon Ferré, que ha qualificat l’acord “d’una bona notícia”.

Taula per la reinserció laboral de les dones maltractades El 27 d’abril es va procedir a la signatura de l’acord entre els departaments de Treball i Acció Social i Ciutadania i els agents econòmics i socials i entitats locals. La finalitat és començar a treballar conjuntament per tal de possibilitar la inserció laboral de les dones que es troben sotmeses a aquesta mena de violència, tenint en compte que la dependència econòmica és utilitzada sovint com una coacció afegida. Els projectes impulsats per aquesta taula ofereixen un suport individualitzat per a cada dona, i se’n tenen en compte els possibles problemes psicològics que poden suposar

una dificultat afegida per a la seva inserció laboral. Se n’identifiquen les competències i habilitats per tal de potenciarles, i es complementen amb formació. Un cop contractades, i gràcies a la col·laboració de diverses empreses, es fan sessions d’acompanyament en els primers dies i de seguiment, amb la finalitat de resoldre les dificultats que puguin experimentar les dones en el seu nou entorn laboral. Amb aquesta iniciativa, al Camp de Tarragona s’ha promogut, fins ara, la inserció laboral de 40 dones que han patit o pateixen violència de gènere, i que representen un 54%.

MIAMI PLATJA EDIF. NOU A ESTRENAR

TARRAGONA (BOSCOS DE TARRAGONA)

2 habitacions Cuina americana 1 bany complet Aire condicionat amb bomba Zona comunitària amb piscina Pàrquing i traster A 10 metres del mar i la platja amb increibles vistes.

Casa adossada en venda Sup. aprox. 120 m2 3 habitacions 2 banys Sala menjador 2 plantes Barbacoa i jardí Reformada estil rústic Cantonera

P. v. 205.000 �

P. v. 260.000 �


Baix Penedès

| 5 de maig de 2010

| 13

BAIX penedès

El Consell Comarcal obre ajuts pioners per a l’esterilització d’animals de companyia Es vol evitar el naixement no desitjat de gats i gossos domèstics a la comarca

notíciestgn, Calafell

E

s tracta d’ajuts adreçats a subvencionar part del cost veterinari d’una operació d’esterilització, amb l’objectiu final de fomentar aquesta pràctica per evitar el naixement no desitjat de gats i gossos de companyia. Enguany per primera vegada, el Consell Comarcal del Baix Penedès ha obert una convocatòria d’ajuts per a l’esterilització d’animals domèstics de compa-

nyia –gats i gossos, mascles o femelles– sempre que les persones sol·licitants compleixen un seguit de requisits. Així per exemple, és indispensable que l’animal estigui inscrit al Cens d’Animals Domèstics de Companyia de qualsevol dels municipis del Baix Penedès, que estigui identificat amb el corresponent xip i que la intervenció es faci –o s’hagi fet– entre l’1 de desembre de l’any passat i el 30 de novembre d’enguany. L’import màxim de la subvenció no serà superior al 50% del cost de l’operació d’esterilitza-

Pagarà fins al 50% del cost de les intervencions realitzades entre el 01/12/09 i el 30/11/10

*Vidres polaritzats: Màxima protecció UV i redueix la fatiga visual

ció –segons consti a la corresponent factura inequívocament diferenciat d’altres possibles conceptes– i no poden acollirs’hi els animals del carrer. El termini de sol·licitud clourà l’1 de desembre d’enguany. Per a més informació es pot consultar el web de la corporació comarcal: www.ccbp.cat.

Calafell promociona els seus atractius turístics a la població agermanada de Vielha La Regidoria de Turisme de Calafell segueix promocionant el municipi a diferents punts de l’Estat. Després de la seva estada a Sant Sebastià, aquest passat cap de setmana va ubicar la seva carpa promocional a la plaça de l’Església de Vielha e Mijaran, població recentment agermanada amb Calafell. L’acte inaugural va tenir lloc divendres al vespre amb la presència del regidor de Comerç de l’Ajuntament de Calafell, Carles Rion, i de la regidora del Partit Popular de Calafell,

Olga Elvira. Els ciutadans de Vielha que es van apropar a la carpa de Calafell hi van poder trobar informació diversa sobre tota l’oferta turística del municipi recentment agermanat, des de l’ampli ventall de turisme familiar, turisme actiu, allotjament, cultura, gastronomia i activitats d’oci per poder realitzar al municipi de Calafell. El tinent d’alcalde i regidor de Turisme, Àngel Verge, ha destacat que “Calafell disposa de la Marca de Destinació de Turisme

PROMOCIÓ VIDRES DE SOL POLARITZATS*

Familiar de l’Agència Catalana de Turisme, fet destacable en aquesta promoció al municipi agermanat. Justament, Calafell aposta per un turisme familiar i de qualitat, molt adient en els intercanvis que es preveu fer amb Vielha e Mijaran”. A la promoció hi va haver també activitats per realitzar amb els més petits. Així, s’hi va portar sorra de les platges de Calafell perquè els nens i nenes hi poguessin jugar, així com un espai de dibuix de motius calafellencs.

MONOFOCALS (2 unitats) 108¤ PROGRESSIUS (2 unitats) 217¤ **Promoció vàlida fins 30 de juny de 2010 vidres de graduació compresa entre suma del cilindre esfera +/-4 (i cilindre +/-2)

Amb aquest retallable DESCOMPTE en ulleres de sol de temporada!!

BAIX PENEDÈS DENTAL, S.L.

C/Alt, 22 CP. 43700 El Vendrell Telf. 977 66 29 46

Especialidades:

- Odontología general - Ortodoncia - TAC y radiología digital - Implantología - Odontopediatría - Cirugia máxilo-facial - Periodoncia - Estética - ATM y oclusión Tel. 977 66 57 61 - 647 748 123 - Endodoncia C/Cerdanya, 12, primera planta - Prótesis Dr. Carlos Vicente Bosqued COEC 1553

43700 El Vendrell


14 | Comarques

5 de maig de 2010 |

comarques

La Generalitat obre línies de crèdit per als pescadors i armadors aturats per la veda Les confraries seran les encarregades de fer arribar els ajuts als mariners notíciestgn, Tarragona

E

l Govern ha autoritzat l’Institut Català del Crèdit Agrari (ICCA) a obrir dues línies de préstecs per millorar les condicions de la flota d’arrossegament dels ports de Tarragona i de palangre de superfície i de marisqueig de petxina lluent de tot Catalunya durant l’aturada obligatòria. Aquestes línies de crèdit beneficien tant els treballadors com els armadors de la flota d’encerclament. D’aquesta forma, els armadors que acreditin que la inactivitat de l’embarcació durant el període de parada ha estat motivada pel Pla de paralització de la Direcció General de Pesca i Acció Marítima podran accedir a crèdits per valor d’1,17 milions d’euros per avançar l’ajut per a la paralització temporal corresponent a l’any 2010. Els préstecs seran concedits per l’ICCA a un tipus d’interès fix igual al 3,75% anual, i amb un

termini màxim d’un any amb amortització de capital i venciment d’interessos al final del termini. En aquests préstecs no s’aplicarà comissió d’estudi i la comissió d’obertura serà del 0,5% de l’import formalitzat. A més, el Govern concedirà un ajut de 55.600 euros a aquesta línia de finançament per bonificar les despeses notarials de formalització, de la comissió d’obertura i dels interessos durant el termini d’aquests préstecs. L’altra línia de préstecs servirà per avançar les prestacions d’atur que han de percebre els mariners afectats per l’aturada temporal, per un import de 578.006 euros. En aquest cas, el Govern també concedirà un ajut d’11.800 euros per aquesta línia de préstecs. Els beneficiaris directes d’aquestes préstecs seran les confraries de pescadors de Catalunya amb flota d’arrossegament dels ports de Tarragona i de palangre de superfície i de marisqueig de petxina lluent de tot Catalunya, i seran aquestes les que faran arribar els ajuts als mariners.

Els préstecs seran concedits per l’ICCA a un tipus d’interès fix igual al 3,75% i a 5 mesos de termini, no se’ls aplicarà comissió d’estudi i la comissió d’obertura serà del 0,25% de l’import formalitzat.

Petxina lluent La caiguda de la producció d’aquesta espècie al banc na-

CDC inicia el procés de tria de les ternes de candidats per a la llista al Parlament La formació conformarà la llista encapçalada per Josep Poblet notíciestgn, Tarragona

Aquest dimarts 4 de maig, els militants de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) del Baix Camp han participat en l’assemblea convocada al Centre de Lectura de Reus per triar la terna de precandidats que aquesta comarca presentarà a l’executiva del partit a Tarragona per a les properes eleccions al Parlament de Catalunya. Demà dimarts també ho faran a Valls els militants de l’Alt Camp. Dijous dia 6, al Col·legi de Farmacèutics i Advocats de Tarragona, és el torn dels militants de CDC del Tarragonès, i el proper dia 13 de maig les eleccions a ternes arribaran a la co-

marca del Baix Penedès. Aquestes eleccions internes obren la possibilitat a que la militància esculli de entre els qui vulguin presentar-se a tres representants militants per comarca. Posteriorment, cada comarca donarà a la Federació de CDC Tarragona el nom dels seus representants, que se su-

maran als tres escollits des de Sectorials, i als qui lliurement proposi la pròpia executiva de la Federació. Aquesta llista de precandidats de les comarques de Tarragona a les llistes al Parlament de Catalunya ha d’ estar tancada per al 4 de juny, i enviada a l’Executiva Nacional de CDC a Barcelona, on allà, es triaran el noms dels candidats de CDC de les comarques de Tarragona i les Terres de l’Ebre, que acompanyaran Josep Poblet en les eleccions al Parlament. En aquesta ocasió està previst que Josep Poblet, cap de llista per Tarragona, assisteixi a cadascuna de les assemblees que tenen lloc a Reus, Tarragona i al Baix Penedès.

tural del Maresme va obligar el Govern a publicar una ordre el febrer de 2008, en què s’establien mesures excepcionals i urgents per a la protecció i la recuperació del banc natural de petxina lluent localitzat a la zona compresa des del Masnou fins a Blanes. En aquesta ordre es preveuen una sèrie de mesures per promoure la recuperació del banc natural, entre elles

l’establiment durant quatre anys d’un període de veda de 2 mesos l’any. Des del Govern, es va prendre la decisió de subvencionar aquestes aturades biològiques. La petxina lluent, també dita petxinot de sang o cloïssa d’Arenys, té com a nom científic Callista chione. Rep el seu nom més habitual per la pàtina lluent de color marronós que presenta a les valves.

Ensenyament presumeix d’haver incrementat les places d’FP al territori El director general d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats del Departament d’Educació, Josep Francí, ha presentat a la Delegació del Govern l’oferta de cicles formatius pel curs 2010-2011 a les comarques de Tarragona, que segons el Govern ha passat de les 5.370 places del 2004 a les 10.495 del 2010 (95% d’in-

crement). Respecte el curs anterior 2009-10, l’oferta pública augmenta en 465 places a les comarques de Tarragona. Aquestes xifres inclouen els cicles formatius de grau mig i superior, els cursos de preparació per a les proves d’accés de grau superior i el Programa de Qualificació Professional Inicial (PQPI).


Turisme

| 5 de maig de 2010

| 15

turisme

L’aeroport, porta d’entrada de més del 22% de les pernoctacions turístiques al territori El Patronat de Turisme de la Diputació valora l’impacte econòmic de les instal·lacions en 347 milions d’euros en molts casos el mateix on s’han allotjat. Entre els turistes que han vingut a la Costa Daurada, la perceben com a una zona més recomanable, divertida i acollidora.

notíciestgn, Reus

E

l balanç general de l’activitat de l’aeroport de Reus durant aquest 2009 certifica que l’arribada de vols de baix cost i xàrter han suposat 4.188.000 pernoctacions a l’àrea de Tarragona, xifra que suposa el 22.9% del total de pernoctacions que es van registrar durant l’any passat al conjunt de la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre. L’impacte econòmic total és de 347 milions d’euros, que es reparteixen entre els 180 milions d’euros de despesa generada dels visitants provinents de vols de baix cost i 167 milions d’euros de les visites arribades a través de vols xàrter. Entre els usuaris dels vols de baix cost sobre els 286.000 turistes s’han quedat a la Costa Daurada, que representa més dos milions dues-centes mil pernoctacions. D’altra banda, els que han vingut en vols xàrter, al voltant de 231 mil turistes han suposat un milió nou-centes vuitanta-vuit mil pernoctacions. El volum total de pernoctacions generat a la zona mitjançant les arribades a l’aeroport és de 4.188.000 xifra que significa el 22.9% del total de les pernoctacions del 2009 en el conjunt de la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre. Pel que fa a despesa generada és pot quantificar de forma aproximada en 180 milions d’euros pel que fa a l’activitat via baix cost i 167 milions d’euros pel que fa a l’activitat via xàrter.

Comportament del turisme Respecte els vols que operen a l’Aeroport de Reus, Liverpool, Glasgow, Brusel·les i Bournemouth són els que presenten una major estacionalitat. Entre els usuaris dels vols xàrter un 96% es queda a la Costa Daurada. Els turistes arribats via xàrter van fer una estada mitja de 9.2 dies i els del baix cost de 7.7 dies. De forma general, els passatgers que vénen a la Costa

Altres dades

Daurada ho fan per motius vacacionals, incrementant aquesta proporció entre els passatgers dels vols regulars respecte l’any passat, en que hi havia un major nombre de passatgers que venien de visita o per feina. És en la primera onada on aquest motiu vacacional no ha tingut tant de pes, degut als passatgers dels nous vols que han utilitzat els vols per venir de visita i per feina. En general, es ve amb la parella o la família, tot i que la proporció de usuaris que vénen sols té una proporció elevada en els primers i darrers mesos de l’any. Durant l’època d’estiu es viatja més amb la família. Com és habitual, la temporada d’estiu és l’època en què la durada de l’estada a la Costa Daurada és superior, situant-se al voltant dels 8 dies entre els passatgers dels vols regulars i dels 9 dies entre els usuaris dels vols xàrter. Salou continua sent la localitat preferida per allotjar-se entre els turistes que escullen la Costa Daurada com a zona per passar-hi uns dies. Cal destacar, l’increment d’altres localitats com Cambrils, la Pineda i Tar-

ragona. La proporció de “repetidors” entre els usuaris dels vols de baix cost és manté respecte el 2008. Els que vénen a través dels vols xàrter, per la gran majoria és la primera vegada. El principal allotjament entre els passatgers que vénen a la Costa Daurada és en hotels, hostals o pensions, tot i que com ja es va avançar a finals de l’any passat s’incrementa la proporció dels usuaris que s’allotgen en cases de familiars o amics així com els que contracten apartaments o cases de lloguer. Internet és la forma de contractació majoritària entre els usuaris dels vols de baix cost. Per contra, el que viatgen en vols xàrter una gran proporció ho fa través de l’agència de viatges.

Preferències del turista La recomanació i Internet són els dos principals canals pels que vénen amb els vols de baix cost. Per contra els que vénen amb xàrter ho coneixen a través de l’agència de viatges. El principal motiu d’elecció per venir a la Costa Daurada és el

clima i el sol. El tenir amics i familiars a la zona és una raó important pels passatgers vinguts a la primera i darrera època de l’any. Les platges és un motiu important a l’estiu i Port Aventura i el preu de l’allotjament ha tingut un pes més elevat en la segona i tercera onada. Port Aventura i Barcelona continuen sent els dos indrets més visitats pels turistes que han vingut a la Costa Daurada durant aquest any. Amb menor proporció destaquen Reus i Tarragona. La resta de localitats, mostren uns percentatges de visites més residuals. Entre els usuaris que s’allotgen a la Costa Daurada, el clima i el sol, el conèixer la zona, les platges, el preu del vol i Port Aventura són els principals aspectes pels quals han vingut en aquesta zona. Barcelona és escollida principalment per l’oferta cultural, pel clima i el preu del vol. Per altra banda, la resta de zones es prefereix majoritàriament pel clima i el sol, per conèixer la zona, les platges i el preu del vol. Com és habitual, gran part dels turistes que vénen a la zona tan sols visiten un sol indret, sent

En el conjunt del 2009 el trànsit per l’aeroport de Reus va ser d’un total de 1.706.000 passatgers ( entre arribades i sortides). Els principals usuaris de són els britànics (45%) i els procedents de la resta de l’Estat Espanyol (26%). Pel que fa als vols l’activitat xàrter ha representat el 29% del trànsit i l’activitat regular el 71%. Són els residents a la Gran Bretanya i Irlanda els que presenten un comportaments més similars. En major proporció vénen per vacances, van acompanyats de la família o la parella, s’allotgen en hotels, hostals o pensions i les seves estades són al voltant de la setmana. A diferència, els espanyols es caracteritzen per realitzar estades més curtes, venir a visitar familiars o amics o bé per feina i tendeixen a allotjar-se en casa familiars o d’amics. Per altra banda, els residents a Catalunya que utilitzen els vols per sortir, es descriuen per viatjar més sols i per visitar a la família. Entre els usuaris dels vols de baix cost, un 24% els utilitzen per sortir de Catalunya. Entre els que vénen (76%) la majoria es queda a la Costa Daurada, accentuant-se aquesta proporció a la temporada de més bon temps. Cal tenir en compte, que amb la introducció de nous vols al llarg de l’any aquesta retenció ha variat respecte anys anteriors. Així tenim que l’estada de turistes a la Costa Daurada en la temporada de primavera i estiu és menor que l’obtinguda al 2008. Per contra, és durant aquests mesos quan la proporció de outgoing és major. En resum pel que fa al baix cost al llarg del 2009 varen arribar 641.000 passatgers, un 48% va pernoctar a la zona, un 19% a fora del territori i un 33% eren residents del territori que tornaven del seu viatge.


16 | Gent

5 de maig de 2010 |

gent Lliurament del IV Premi Apellc Jove Durant la diada de Sant Jordi, es dugué a terme l’acte de lliurament del IV Premi Joves.lit de narrativa i poesia per a joves de 14 a 21 anys (APELLC). En la categoria de 14 a 17 anys, va atorgar un accèssit a l’obra narrativa «Els lladres que robaven capgrossos», d’Alejandro Thérèse Navarro, d’Altafulla, i el primer premi a l’obra presentada amb el títol «Joc de mirades», relat que correspon a Mireia Toda Cosi, de la Riera de Gaià. En la categoria de 18 a 21 anys, va atorgar el primer premi a l’obra presentada sota el títol «El pes de la pluja», d’Anna Cortadelles Adzarias. Ben aviat, tothom podrà llegir les obres premiades a la pàgina web de l’Apellc: www.apellc.org.

Sopar de Montserrats a sT. jaume Les Montserrats, de totes les edats de Sant Jaume del Domenys es van aplegar, el passat 30 d’abril, en un un sopar per a celebrar la seva festivitat. El restaurant de la Societat del Papiolet de Sant Jaume va ser el lloc escollit per la trobada en la que van rebre unes roses d’obsequi. Totes les Montserrats que hi van assistir ens han enviat un fotografia record de la nit.

Anna F. Aj. Torredembarra

Mor Sor Loreto Serrano Carrión L’església de Sant Pere Apòstol de Torredembarra es va omplir amb vilatans, membres i treballadors de la Fundació Pere Badia, religioses de la comunitat de les Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül i familiars per donar l’últim adéu a Loreto Serrano Carrión, Filla Adoptiva de Torredembarra, que va morir dissabte passat a l’edat de 88 anys. Sor Loreto, de la comunitat de les Filles de la Caritat va viure i treballar durant 64 a Torredembarra a la Fundació Pere Badia.

Caminada popular de senderistes bisbalencs Aquest diumenge 2 de maig els Senderistes Bisbalencs (Baix Penedès) s’han afegit a la caminada popular organitzada pel Centre Excursionista del Penedès (Vilafranca del Penedès). Un centenar de caminadors s’han enfilat fins el Puig de Vilafranca, un turó de 452 metres d’alçada al terme municipal de la Bisbal del Penedès, a dalt del cim, gaudint d’una magnífica panoràmica a on s’ha plantat una Senyera, s’ha descobert una placa commemorativa i s’estrena la cançó “Puig de Vilafranca”, un topònim que ja apareix al llibre de Capbreus de la Bisbal del Penedès i de l’Ortigós l’any 1696.


Gent

| 5 de maig de 2010

| 17

gent

Consell municipal d’infants La setmana passada el Consell Municipal d’Infants que està format per 20 petits consellers de 5è i 6è de Primària de les escoles: el Miracle, Pràctiques, Saavedra, Bonavista, Campclar, Riu Clar, El Carme, Sagrat Cor i Sant Pau. L’acte

ha estat presidit per l’alcalde, Josep Fèlix Ballesteros. Els representants de cada centre escolar han plantejat les possibles temàtiques a treballar per al curs vinent 2010-2011 per tal de millorar la ciutat.

OPORTUNITAT

Via Augusta, 69- TARRAGONA

Garantia: Rambla Nova, 123 baixos - TARRAGONA

Asesoramiento fiscal, laboral y contable

Curs científic de mediterrània i urv

Despacho nueva apertura en Tarragona ofrece asesoramiento scal, laboral y contable con tarifa plana mensual.

El President de Mediterrània-CIE i la Fundació Mare Terra, Ángel Juárez, i el President de l’Autoritat Portuària de Tarragona, Josep Anton Burgasé, han clausurat el curs científic que enguany ha arribat a la seva divuitena edició amb l’habi-

No pague más durante el año (la cuota incluye resúmenes anuales, Impuesto de Sociedades, Cuentas Anuales, Renta unidad familiar socios y trámites laborales)

tual suport de la URV. Els curs ha posat a debat i anàlisi les eines de protecció i control del medi ambient. Ángel Juárez durant la seva intervenció per a recordar els objectius pendents que té Mediterrània i definir els compromisos de futur.

Especial Campaña Rentas 2009: dos rentas por 60€ Torres Jordi 10 A 3 5 Tarragona

676 183 975 COMPRA-VENTA ALQUILERES TRASPASOS

ADMINISTRACIÓN SEGUROS PERITACIONES

ALQUILER

Cala Tamarit 4dorm. baños. Aseo. Parking piscina..........................................................................................950€ Naves RIU CLAR ALQUILER 720€ / Polig. Francolí alquiler 1290€ Piso con o sin muebles diferentes situaciones y precios

VENTA TARRAGONA

L’IES “Baix Penedès” viatja a París i a Londres amb 50 alumnes

Serrallo 3 dorm.Baño.Gas natural.Sol. Reformado.....................................................................108.000€ Casco antiguo P.Baja. 65 m2. cocina.Baño.2 dorm.....................................................................100.000€ Zona Corte Ingles 70 m2. 3 dorm.Baño.Gas Calef.Buen estado................................................115.000€ Smith 3 dorm. Baño. Sol.Balcon. Ascensor. Buen estado.........................................................147.000€ Rep.Argentina 70m 3 dorm. Balcón. Baño. Buen estado...........................................................120.000€ Salon-comedo Calef. Soleado..............................................190.000€ Caputxins 2 dorm.80 m2 baño. Salon-comedor. Mallorca 3 dorm.Baño.Exterior. Sol. Balcon. Buen estado........................................................153.000€ Eivissa 80m2, 3 dorm., baño, cocina, galeria, sol.......................................................................168.300€ Alguer 3 dorm., 90m, baño, cocina , lavadero, con sol...............................................................170.000€ Av.Mª.Cristina 3 dorm 85 mBaño. Lavadero.Ascensor. A reformar...........................................176.000€ P.Martell 3 dorm 90 m2 cocina reformada. Buen estado............................................................193.000€ Av.Catalunya 138m 5dorm.Salón-Comedor.Calef.Aire.Ventanas. Reforma 3 años.................320.000€ Plz. Verdaguer 140 m2.Ascensor.Patio 50 m2 A reformar. Apto oficina....................................198.000€ Padre Palau 121 m 3 dorm dobles. Salon 30m2.Armarios Grandes.Posibilidad Park.............300.000€ Zona Tgona 2 casa 300m2, 3 plantas, 6 dorm. terreno 650m2...................................................500.000€ Trastero Venta Zona Pz. Imp. Tarraco / Parking Ibiza 12.000€ · P. Martell 30.000€

Necesitamos pisos en alquiler o venta para atender la demanda de nuestros clientes

Pl. Ponent, 5-3º ·TARRAGONA

Tel. 977 21 93 50


18 | Gent

5 de maig de 2010 |

GENT Setmana medieval a montblanc Més de 63.000 persones han assistit a la Setmana medieval de Montblanc, una xifra molt positiva perquè tal i com recorda l’Organització, supera en 3.000 visitants les edicions anteriors. Amb més de 50 actes, la Festa que es va iniciar el passat dia de Sant Jordi, va fer viatjar un any més a la capital de la Conca de Barberà a l’Edat Mitjana. Enguany la Festa, en la que es bolquen tots els veïns, ha comptat amb destacades novetats com la creació d’una beguda basada en una formula del segle XV i un nou espectacle amb falcons. A l’Organització hi participen al voltant d’unes 300 persones.

club muntanyenc de creixell

PERRUQUERIA I LA CAMBRA

Un total de 125 participants, veïns i veïnes de Creixell i també dels pobles del voltant, varen participar un any més en una caminada de 30 quilòmetres a peu que va tenir lloc el passat diumenge, organitzada pel Club Esportiu Muntanyenc Creixell. El participant més gran tenia 76 anys i el més jove 9 anys. Tots els participants varen acabar bé la caminada. Al final va tenir lloc una paella popular.

La Cambra de Tarragona ha acollit l’acte de lliurament dels Premis Provincials de Perruqueria que atorga el Gremi Provincial Artesà de Perruqueria i Bellesa de Tarragona. En aquesta edició la Campiona ha estat Manuela Prada; el 1er. premi per Mª Angeles Riol; el 2on per Regina Soler i Deborah Díaz; el 3er per Rosa Baseda; el 4t per Ainhoa Sotillo i Maria Luisa Heredia; el 5è premi per Mª. Dolores Arroyo


Gent

| 5 de maig de 2010

| 19

gent

XAVIER QUINTANA president fed. associacions de veïns de llevant de tarragona

‘Si hi ha la possibilitat de tenir tramvies, per què Tarragona no pot tenir-los?’ Llevant reclama que el projecte de Rambla per unir-se amb la ciutat s’iniciï en breu Redacció, Tarragona

E

l president de la Federació d’Associacions de Veïns de Llevant i de l’Associació de Veïns de La Móra, Xavier Quintana, fa revisió de les mancances veïnals que afecten aquesta àrea de Tarragona. Segons Quintana, el futur d’aquesta àrea de la ciutat passa per cobrir les demandes socials, sanitàries i educatives d’aquesta zona que concentra el gruix de les places de pernoctació turística i esquivar els estralls de la crisi econòmica. El màxim responsable de les entitats veïnals de la zona assegura que l’aposta més ambiciosa de la zona ha de ser impulsar el projecte de la futura Rambla de Llevant, un cop es recuperi la gestió de la N-340. Ara que comença la temporada d’estiu Tarragona torna a girar la cara en direcció a Llevant. Quines són les principals reivindicacions dels veïns d’aquesta àrea de la ciutat? Històricament, els barris de Llevant sempre han estat una de les grans zones oblidades de Tarragona i tota la població ha de ser conscient que en aques· ta part de la ciutat no només hi viuen 13.000 persones durant tot l’any, sinó que a l’estiu hi ha moltíssimes persones de la ciutat que es traslladen a Bos· cos, Cala Romana o La Móra. Te· nim dos càmpings de primera categoria i sembla ser que, tot i això, no som importants. Aquestes places de pàrquing són un dels principals focus de llits que reuneix la ciutat, no? Efectivament, a més, molts d’ells són de primera categoria i sembla ser que aquesta ciutat no s’ha fixat mai en l’aportació econòmica que suposen aques· tes instal·lacions, no només pels impostos directes que es paguen, sinó perquè, si les co· ses es fan bé totes les persones que es desplacen fins la nostra

zona tenen l’ocasió de conèixer la ciutat. I la Federació d’Associacions de Llevant que vostè presideix què fa per millorar l’actual situació? La Federació té un conveni amb els càmpings i d’aquesta mane· ra podem conèixer les xifres de visitants que mouen aquestes instal·lacions, que realment són increïbles. Tenim càmpings punters a nivell nacional i els tarragonins no en són consci· ents. Donat que aquestes instal· lacions representen el major volum de places hoteleres, els càmpings s’estan preparant per donar a conèixer les seves instal·lacions. En aquest panorama de canvis i expansió, quines són ara mateix les grans reivindicacions del barri? Particularment, quan parlo amb l’alcalde i altres repre· sentants de la classe política sempre els intento transmetre el gran nombre de serveis i actuacions que encara queden pendents. Entenem que estem en època de crisi però si les co· ses es fan a poc a poc, establint projectes de futur, es poden fer realitat grans projectes, com són l’enllaç definitiu de Llevant amb el centre ciutat o aconse· guir la gestió de l’antiga Naci· onal 340. Hi ha alguna novetat al respecte de la N-340? Sempre dic el mateix; hem estat deu anys per tenir la ges· tió de la variant. Jo estava es· perant un nen i anàvem a les manifestacions i ara el meu fill té deu anys i ja tenim aquesta infraestructura, encara que si· guin molts anys s’ha complert la nostra demanda. Si treba· llem en el mateix sentit per aconseguir que la gestió de la N-340 sigui d’àmbit municipal, potser d’aquí deu anys tindrem enllumenat de carrer, línies di· rectes de bus, carrils bici que connectin els barris de Llevant amb Tarragona. No hem de ser menys que Barcelona, si hi ha la possibilitat de tenir tramvia, per què no podem tenir-lo?

“La nova Llar d’Infants de La Móra obrirà portes el primer trimestre de 2011”

En aquest sentit, com avança el projecte de la futura Rambla de Llevant? Un dels nostres grans objectius és que aquest projecte comenci a redactar-se quan abans mi· llor. És molt important unir la ciutat amb els barris de la zona. El projecte en el que estem tre· ballant inclou, vies destinades a molts mitjans de transport diferents. Una altra de les reivindicacions històriques de les associacions veïnals de Llevant és disposar d’un centre cívic. Com avança aquest projecte ara que ja es descarta que la Ciutat de Repòs i Vacances aculli la Vila dels Jocs Mediterranis del 2017? Des de l’Ajuntament se’ns ha comunicat que aquest estiu es començarà a fer la transmissió d’una de les sales de la Ciutat de Repòs i Vacances per acollir el centre cívic. El problema és que la reforma d’un equipament tan gran com és la Ciutat Resi· dencial requereix molt de pres· supost. Ara mateix l’ens que ostenta la titularitat d’aquest espai, la Generalitat no pot as· sumir la despesa que suposa la reforma i és una despesa que l’ajuntament haurà d’assumir sigui com sigui, vista la neces· sitat imperiosa que Llevant té d’aquesta infraestructura. Cal arribar a un acord que permeti que l’Ajuntament pugui gestio· nar la Ciutat de Repòs i Vacan· ces amb suport econòmic. De moment, però, ja es començarà a treballar perquè una part de la Ciutat Residencial sigui el futur centre cívic? El problema és que, de mo· ment, s’haurà de conviure amb el que actualment és la Ciutat Residencial i s’han de complir uns horaris. No podrem fer el que vulguem. De moment, però, és un principi. El nostre

Quintana confia que aviat es desencallin molts projectes pendents a Llevant.

objectiu és que la Ciutat de Re· pòs i Vacances aculli, a la llar· ga, tots els serveis que encara falten a la zona de Llevant, com instal·lacions esportives. Hi ha alguna altra reivindicació en vies de trobar resposta? Aviat començaran les obres de la Llar d’Infants de la Móra, que es preveu que entri en funcio· nament el primer trimestre de 2011. La nostra intenció és que aquest equipament aculli algu· na sala per acollir serveis sani· taris bàsics, el que anomenem servei de metge de poble i que inclou tasques com les visites

de rutina i la renovació de re· ceptes dos dies a la setmana. Encara que sigui amb mesures modestes, s’ha de fer el possible per acostar un servei bàsic com és la sanitat a les persones. Com s’ha viscut la transició a la TDT a l’àrea de Llevant? Hi ha algun problema de recepció? En determinades franges horà· ries si. A la nit, que és quan hi ha més usuaris connectats alho· ra, és quan es registren més in· cidències, sobretot a les zones altes i tota la part de Tamarit, els càmpings i Boscos. Confiem que es resolguin aviat.


20 | Social

5 de maig de 2010 |

XARXA SANITÀRIA I SOCIAL DE SANTA TECLA

Un model formatiu per transmetre coneixements, habilitats i valors La Xarxa de Santa Tecla, acreditada per impartir mòduls d’Auxiliar d’Infermeria en Geriatria, ampliarà l’oferta de cursos ocupacionals amb noves disciplines

L

a Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla es troba en un moment de creixement dintre de l’àmbit social i de l’atenció a la dependència. Aquest procés d’expansió es concreta en nous equipaments que requereixen personal especialitzat i format per atendre una demanda creixent. Des de l’any 2008 la Xarxa es va acreditar per tal d’ impartir formació ocupacional adreçada principalment aquells col·lectius més vulnerables de la nostra societat actual. Varem iniciar un nou projecte formatiu amb col·laboració del Serveis d’Ocupació de Catalunya ( SOC). La formació ocupacional ha de donar resposta als canvis vertiginosos que en el món de les noves ocupacions i de l’empresa s’han produït en els últims anys. L’empresa, demana cada vegada amb mes insistència, treballadors qualificats i preparats en àmbits d’unes competències cada cop més clarament definides. El nostre interès radica en

Imatge d’un dels cursos ocupacionals impartits per la Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla / Cedida

poder cobrir aquestes demandes amb les màximes garanties per a totes les parts. La nostra primera experiència ha estat dirigida al món de la geriatria, un àmbit en ple creixement que requereix de professionals especialitzats per tractar les especificitats de les diferents patologies que la gent gran presenta. Durant dos cur-

sos hem impartit el mòdul de formació ocupacional d’Auxiliar d’Infermeria en Geriatria, amb gran èxit. La finalitat d’aquest Mòdul és la de oferir una formació sòlida teòrica - pràctica i formar a professionals en l’atenció a la gent gran amb dependència, per tal de donar una atenció de forma adequada i responsable i acon-

seguir que la seva labor professional incideixi positivament en la qualitat de vida de la gent gran. Així, incidim en les diferents competències professionals, els hàbits d’organització i treball, així com la responsabilitat i la relació amb l’entorn del treball. Aquest curs va dirigit a persones que actualment es troben

en situació d’atur. Les classes teòriques es realitzen en dos entorns, una aula pròpia de formació i un aula taller preparada per consolidar els coneixements teòrics. Les classes pràctiques de perfeccionament es realitzen en alguns dels nostres centres (Residència Llevant, Centre de Dia Constantí ,Centre de Dia Pobla de Mafumet i Servei d’atenció domiciliària,..) on els alumnes tenen la oportunitat de posar en pràctica tots els coneixements adquirits en les classes teòriques. D’aquesta manera les persones es formen en un model de treball propi de la nostra organització. Alhora que també ens dona la gran oportunitat i possibilitat de conèixer de primera ma aquells alumnes que per les seves habilitats i actituds es podríen incorporar a la nostra empresa en futurs projectes. L’experiència ha estat tan positiva que la nostra organització ja està valorant el fet de que en properes convocatòries podem oferir noves disciplines professionals on hi hagin importants diferencials entre la oferta i la demanda.

Carmen Villegas, responsable del mòdul d’Auxiliar d’Infermeria en Geriatria

‘El curs ofereix una formacio pràctica’ Com poden accedir les persones interessades a aquest tipus de formació? La Xarxa publicita la convocatòria i les dades de pre –inscripció al curs a través del Punt d’Atenció al carrer Sant Agustí de Tarragona, la seva pàgina web i als taulells d’anuncis dels seus centres. Els interessats ompliran una sol·licitud normalitzada per demanar l’accés a la formació. Aquesta formació també surt publicada a la pàgina web del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Quin requisit es necessari? Estar a l’atur i inscrit a l’Oficina de l’INEM. Quan es fa la selecció de alumnes es te en conte si tenen coneixements previs o no? Sí que es té en conte. Es valora que no tinguin coneixements previs o molta experiència en el sector, per tal que des d’un principi aprenguin els valors humans i tècnics que són toalment per fer la feina per la qual s’estan formant.

Quin grau d’ interès han mostrat els alumnes pel contingut del curs? Han demostrat molt interès des del començament del curs, malgrat ser un grup molt divers pel que fa a l’edat, els coneixements i les característiques de cada persona.

fa la formació. Per exemple, un dels mòduls es va dedicar exclusivament als diferents tipus de demències...... Tots els professors han treballat en profunditat la seva àrea i això ha provocat una gran motivació i més facilitat per la participació dels alumnes.

Hi hagut motivació i participació durant el curs? Aquesta segona edició del curs ha estat molt més interessant, ja que els mòduls donats han estat directament relacionats amb la feina per la qual es

Els alumnes participen activament en les propostes de classe? Es pretén que el curs sigui interactiu, per la qual cosa la participació dels alumnes és necessària per al desen-

volupament. El curs disposa d’una aula de pràctiques on es fan les simulacions i casos pràctics, aquesta metodologia afavoreix posteriorment la formació en el centre de treball al que aniran a fer les pràctiques. L’assistència a classe ha estat homogènia durant el curs? El nivell d’assistència ha estat superior a l’esperat, ja que s’ha estat per sobre del que s’exigeix a les bases del curs.


Salut

| 5 de maig de 2010

| 21

XARXA SANITÀRIA I SOCIAL DE SANTA TECLA

‘Com recuperar la part abdominal després del part i prevenir les pèrdues d’orina’ Els CAP del Vendrell i Llevant impartiran Gimnàstica Abdominal Hipopressiva

L

a Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla ha posat en marxa uns cursos de Gimnàstica Abdominal hipopressiva (GAH) orientada cap a l’enfortiment de la musculatura abdominal i el sòl pelvià. Aquests cursos van dirigits majoritàriament a les dones que han tingut fills, però també es recomana després d’una cirurgia abdominal o ginecològica, en casos d’estrenyiment o trànsit intestinal lent, i fins i tot per les dones que practiquen esports d’impacte per compensar el seu efecte. L’objectiu d’aquesta gimnàstica, malgrat millori l’aparença estètica, és sobretot terapèutic i preventiu. Els cursos s’impartiran al Cap Llevant de Tarragona i al Cap del Vendrell. Moltes eren les dones que preguntaven als seus metges i personal sanitari que és pot fer per recuperar la part abdominal després del part. Una de les principals preocupacions i realitats evidents després d’haver superat l’embaràs és la flasidesa de la musculatura de ventre que no només comporta una vessant estètica sinó que pot afectar a la salut de la dona amb aparicions al cap d’uns anys de les pèrdues d’orina per la manca de força al sòl pèlvic. Davant d’aquestes peticions, la Xarxa de Santa Tecla ha considerat

NECESSITA DINERS? SOLUCIONS EN 48 HORES

AMB LA GARANTIA DEL SEU PIS, CASA, LOCAL, COTXE. SERIETAT I DISCRECIÓ:

TEL. 625560254

remarquen que aquests cursos van molt més enllà d’una simple finalitat estètica ‘és cert que amb la gimnàstica abdominal hipopressiva és redefineix la cintura, i es protegeixen les lumbars, però el més important és que de forma reflexa es reforça la musculatura del sòl pèlvic’.

A qui va dirigit? La GAH està indicada com a element preventiu i suposa un gran benefici en diferents patologies o disfuncions com les aparegudes després d’un embaràs per millorar el to muscular, per a dones que practiquen esports d’impacte per compensar el seu efecte, en casos d’estrenyiment o transit intestinal lent, després d’una cirurgia abdominal o ginecològica, o per solventar dèficits posturals.

Criteris d’exclusió

Marta Segura i Marta Bladé són les fisioterapeutes que estan al capdavant dels cursos de GAH/ M.A.

convenient oferir uns cursos, impartits per fisioterapeutes especialitzats que donin resposta a les peticions dels seus usuaris. La gimnàstica abdominal hipopressiva (GAH) és una tècnica

d’enfortiment de la musculatura abdominal i del sòl pelvià. Els exercicis tradicionals que realitzem per enfortir el ventre poden suposar un perjudici pel sòl pelvic. Les fisioterapeutes Marta Segura i Marta Bladé ens

Les dones que es troben en el període postpart hauran de superar la quarantena abans de iniciar aquests cursos i en el cas de lactància materna hauran de transcorre dos mesos des del naixement del nadó. Durant l’embaràs tampoc podran realitzar aquesta gimnàstica. En el cas de les dones que pateixen una incontinència urinari ja establerta hauran de rebre un altre tipus de tractament.

També està indicada per casos d’estrenyiment o després d’una operació abdominal i ginecològica Recordem que aquests cursos són tan sols de caràcter preventiu de les pèrdues d’orina. Tampoc podran realitzar la gimnàstica abdominal hipopressiva totes aquelles persones amb hipertensió arterial.

Classes i horaris Les classes d’una hora de durada es distribuiran en 8 sessions, en una freqüència de dos cops per setmana. Per tal de facilitar una atenció personalitzada del fisioterapeuta, s’organitzaran en grups de tan sols 10 persones. Al tractar-se d’un tractament fora de la cobertura sanitària, i per tal de cobrir les despeses, les 8 sessions costaran 60 euros per persona. Les classes es realitzaran al CAP del Vendrell els dilluns i dijous de 16 a 17 hores, i al CAP Llevant de Tarragona, els dilluns i dijous de 18 a 19 hores. Si són moltes les peticions, es preveu ampliar les classes i els horaris. Per més informació, tots els interessats es poden posar en contacte o bé via e-mail a l’adreça electrònica puntatencio@xarxatecla.cat o al telèfon 977259900 ext3616.


22 | Economia

5 de maig de 2010 |

ECONOMIA

L’atur s’incrementa en 11.000 persones l’últim any i ja supera la barrera del 20% a la província La desocupació baixa el mes d’abril i trenca amb una tendència de nou mesos d’increments consecutius

L

’atur a Catalunya va tancar aquest abril amb un total de 593.656 persones, fet que suposa una disminució de 10.382 (el 1,72% menys que el març passat), segons el Ministeri de Treball. Tot i aquesta disminució intermensual en relació amb l’abril de l’any passat, la desocupació ha augmentat de 88.394 persones, un 17,4% més. Amb la dada d’aquest mes d’abril, es trenca una tendència de nou mesos d’augments consecutius de l’atur. A Tarragona, l’atur també ha baixat a l’abril en 1.683 persones, això és un -2,49% de reducció intermensual (més de set dècimes per sobre la mitja catalana), i situa el nombre total de desocupats en 65.816 persones. En termes interanuals però, les llistes d’aturats s’engordeixen també fins a un 20,26%. En els dotze darrers mesos les llistes d’aturats s’han incrementat en més d’11.000 persones a les comarques tarragonines. En el conjunt de l’Estat espanyol, la desocupació registrada ha caigut a l’abril de 24.188 persones, el -0,58% menys que el març. El nombre total de desocupats a l’Estat suma 4,142 milions de persones, amb un

ques gironines, l’atur s’ha reduït a l’abril de 1.672 persones i es fixa el nombre de desocupats en 55.391, una xifra però allunyada encara dels prop de 45.300 desocupats registrats a l’abril del 2009.

augment de 497.545 persones en relació amb l’abril del 2009, un 13,65% més. Barcelona és la demarcació tant de Catalunya com del conjunt de l’Estat on més baixa l’atur en nombre absolut d’aturats. Concretament, les llistes de persones que cerquen feina s’han reduït a les comarques de Barcelona de 7.191 persones, xifra que representa un contracció del -1,5% respecte el març i situa el nombre total de desocupats en les 444.064

persones. La xifra però continua sent més gran, un 16,3%, si es compara amb l’abril del 2009. En un any hi ha 63.000 persones més inscrites a l’atur. Per demarcacions A la resta de demarcacions, el nombre de desocupats s’ha reduït en tot el territori excepte a Lleida. A la Terra Ferma l’atur a l’abril ha augmentat de 164 persones, un 0,58% més que el mes anterior i fins a un 20,26%

més si es compara amb les dades registrades un any enrere. A les comarques de Lleida, el nombre de persones que cerquen feina arriba a les 28.385 persones, això és 4.767 desocupats més que 12 mesos enrere. A la demarcació de Girona, les llistes d’aturats es contrauen un -2,93% respecte el març, el percentatge més alt registrat al conjunt del territori i més d’un punt per sobre la mitjana catalana (-1,72%). Així a les comar-

Es trenca una tendència de nou mesos d’augments consecutius de l’atur Amb aquest reducció del -1,72% del nombre de persones a l’abril inscrites a les Oficines de Treball al conjunt de Catalunya, es trenca una tendència de nou mesos d’augments consecutius de l’atur. I és que l’últim mes en què van baixar el nombre de persones que busquen feina va ser el juny de l’any passat, mes en que l’inici de la temporada d’estiu reactivava l’ocupació, especialment en el sector de l’hostaleria. Així el juny es va registrar una contracció de l’atur del -3,32%, dada que situava el nombre total d’aturats en 488.247 persones. Al juliol però, el nombre d’aturats va tornar a augmentar i ho ha fet de forma consecutiva fins aquest abril. L’anterior baixada de l’atur a Catalunya no es registrava des del setembre del 2007, aquest mes el nombre de desocupats se situava en les 258.234 persones, menys de la meitat de les registrades actualment.


Ciència

| 5 de maig de 2010

| 23

ciència

Carbonell: ‘Estem accelerant l’evolució a través de la ciència i la tecnologia ’ El director de l’IPHES, investit Doctor Honoris Causa per la Universitat de Burgos notíciestgn, Burgos

E

l director de l’IPHES (Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social) i codirector del Projecte Atapuerca, Eudald Carbonell, ha assegurat sentir-se “honorat per la Universitat de Burgos (UB)”, per investirlo doctor honoris causa. En el seu discurs va reflexionar sobre el comportament de l’Homo Sapiens, incidint en el futur, en el present i en el passat de la nostra evolució sobre el planeta. Alhora, va instar a construir la consciència crítica d’espècie i a ser ‘ferotges’ en la militància d’espècieCarbonell va rebre aquesta distinció el passat divendres 30 d’abril juntament amb els altres dos codirectors del Pro· jecte Atapuerca, José María Bermúdez de Castro i Juan Luis Arsuaga, en un acte presidit per la Reina Sofía. D’aquesta manera, la UBU ha volgut re·

conèixer la tasca dels científics de més prestigi internacional en l’estudi de l’origen, evolu· ció i comportament humans, incidint alhora en l’aportació que ha significat Atapuerca a la

vida cultural, científica i social de l’Estat espanyol. Per a Eudald Carbonell “és un honor, després de 31 anys de treballs a Atapuerca, rebre aquest reconeixement de la

societat de la mà de la Univer· sitat de Burgos, amb qui man· tenim una estreta col·laboració perquè tenim personal seu a l’equip d’Atapuerca, i en aques· ta ciutat s’ha muntat una in·

fraestructura sobre evolució humana de les més grans del món”. En la seva intervenció, Eudald Carbonell, va remarcar el fet de que “avancem cap al futur de manera irreversible, la fletxa del temps ens impel· leix cap a la construcció d’una humanitat planetitzada. Per això, hem de fer-nos consci· ents de com estem accelerant l’evolució a través del desen· volupament de la ciència i la tecnologia aplicada a les rela· cions socials”. En aquest sentit, va retreure que, malgrat tot els avenços que hem protagonit· zat, des de les primeres eines de pedra fins la societat digital “la humanització no està ben establerta pel que fa l’equitat”, quedant evidenciada la “nos· tra incapacitat per establir un procés d’evolució responsable i configurar un sistema basat en el progrés conscient”. Per tant, “cal caminar cap a una nova consciència, que tendeixi a eliminar les dicotomies entre etologia i cultura, entre animal i humà”, va precisar durant la seva intervenció.

Primera volta al món amb un avió solar Bayer MaterialScience és el soci oficial del projecte Solar Impul· se. Els seus creadors, Bertrand Piccard i André Borschberg, han desenvolupat el primer avió tripulat preparat per volar sense carburant tant de dia com de nit, sent viable fer la volta al món propulsat únicament amb energia solar. Gràcies a la més moderna tecnologia, el prototip no pesa més que un automòbil mitjà (uns 1.600 quilograms) tot i tenir una mida similar al d’un gran avió comercial de passatgers (63 metres). Les 12.000 cèl·lules fotovoltài· ques col·locades a la superfície de l’aparell generen la suficient energia per nodrir els quatre motors elèctrics i l’energia so· lar necessària per la nit, ja que s’emmagatzema en bateries de liti de 400 quilograms de pes

total. Bayer MaterialScience aporta al projecte la seva com· petència tècnica, els seus polí· mers d’alta tecnologia i els seus productes lleugers de baix con· sum al servei de la iniciativa Suïssa de Solar Impulse. D’aquesta manera, per exem· ple, les nanotubs de carboni de Bayer incrementen el rendi· ment de les bateries i la resis· tència dels components estruc· turals de l’avió, tot mantenint el seu pes en un nivell realment baix. Altres productes amb aplicació al projecte són els seus adhesius innovadors, les escumes rígides de poliuretà pel revestiment de la cabina de comandament i els motors, així com les pel·lícules i làmines de policarbonat, ex· tremadament primes però re· sistents a trencaments, per als

vidres exteriors de la cabina. De moment però, es desconeix

quina és la capacitat de càrrega de l’avió i com aquesta pot in·

fluir en el rendiment dels mo· tors alimentats solarment.


24 | Opinió

5 de maig de 2010 |

Envia les teves cartes al director i articles d’opinió a lector@noticiestgn.cat

opinió

(*) Les cartes al director o articles d’opinió hauran d’anar signades i identificades amb el nom i cognoms de l’autor, tot afegint el seu número de DNI o de passaport. Els textos no hauran d’excedir els 3.000 caràcters. notíciestgn no es responsabilitza de les opinions dels seus lectors publicades en el setmanari. Els articles es publicaran íntegres i amb fotografia de l’autor si aquesta és facilitada.

editorial

Cartes al director Malckowich, Buenafuente i

Bones tapes

Els petits canvis són poderosos” deia el popular Capità Enciam. Mai millor dit en el cas de Tarragona, una ciutat en la qual estem ja cansats de veure grans projectes que com a molt és convertei-

xen en obres inacabades amb les corresponents frustracions ciutadanes. “Se hace camino al andar” deia el poeta i és una altra manera de veure allò que volem dir. Tot això s’escau perfectament en valorar la nova iniciativa de la Cambra de Tarragona que s’ha convertit darrerament en l’organització que més i millor mobilitza el teixit social tarragoní. La segona edició del Tarragona dTapes ha estat un èxit comercial, social i fins i tot cultural que demostra que les bones idees sumades al treball seriós són una fórmula que funciona arreu, també a Tarragona. Una iniciativa que sense buscar fitxatges milionaris ni subvencions projecta la ciutat i li proporciona la autoestima necessària per confirmar la seva capitalitat que alguns volen discutir en els despatxos. Les xifres parlen per si soles de la mobilització empresarial i ciutadana que s’ha aconseguit al voltant de quelcom tan senzill com és una tapa en cada un dels establiments que hi han participat. Però si analitzem els ingredients, no de les tapes sinó del que ha suposat la iniciativa, trobarem els components d’allò que precisament ens ha d’ajudar no solament a sortir de la crisi sinó a projectar-nos cap a un futur millor per a la nostra societat. Iniciativa (privada si us plau): vivim en un país en que malauradament ens hem acostumat a demanar a l’administració a que solucioni problemes que podem resoldre per nosaltres mateixos. Imaginació: aquest no és un país de científics però sí d’artistes (i el propi Einstein va dir que en els moments de crisi la imaginació era més important que el coneixement). Comunitat: en una societat amb forts lligams humans com la nostra cal buscar la complicitat de tot el teixit social per a l’èxit que acaba essent

Metropol

la cultura en totes les seves disciplines, modalitats, tipus de participació i aposta per la cultura com a motor econòmic de Tarragona.

Eric Bennmann - Tarragona Felicitats, Teatre Metropol i benvingut a la capital John ! Tarragona capital cultural Catalana 2012 i candidata a capital cultural europea 2016, no és podia perdre l’oportunitat de celebrar amb glamour i prestigi el centenari del teatre Metropol. L’actor americà John Malckowich és el cap de cartell de l’aniversari del teatre i significa una aposta clara per a la cultura i la projecció de la ciutat. El retorn mediàtic i econòmic del acte garanteix sense dubte un gran benefici per a la ciutat. Andreu Buenafuente de la sexta, cobrirà l’esdeveniment amb un programa especial, sent una extraordinària vitrina publicitària per Tarragona. Optar per la cultura és oferir als artistes la possibilitats d’expressar la seva creativitat i viure dignament d’ella, és donar a la ciutadania una oferta en diversió i engreixar el seu creixement intel·lectual, és també una font de prosperitat. El centenari del Metropol amb un actor de la talla de John Malckowich enforteix la posició cultural, la posteritat i prosperitat de Tarragona. Fer créixer la riquesa individual i col.lectiva a través de la cultura i fer créixer el pastis econòmic sense pensar en només com repartir el que que d’ell, té una especial rellevància en aquest moment difícil. Tenir un esdeveniment de gran reso és una exel·lent opció. Plantejar la cultura com un cost és una equivocació. La producció cultural francesa genera més del 7% del PIB i és pel qual invertir en cultura en temps de crisi és més que mai una bona inversió pels sectors cultural, turístic, mitjans de comunicacions i en general per la creació de llocs de treball. L’Alclade Ballesteros té molt clar que la cultura a Tarragona ha de fer un salt endavant. Planificant les inversions com el teatre, la tabacalera, museus, patrimoni, producció artística local, biblioteques, associacions, palau de la música generem així les oportunitats culturals i econòmiques del present i futur. També és just i necessari el desenvolupament del sector artístic productiu local amb un bon equilibri i bona repartició dels pressupostos. El 85% dels diners de la cultura gestionat per la regidoria dona suport a les iniciatives o creacions tarragonines. En definitiva el Govern Ballesteros està fent el canvi tranquil però decidit a favor de

España al abismo Por supuesto, mandemos a Grecia al fondo del pozo que ya esta rozando. Ha sido una chica mala, ha salido mucho de noche y no ha sido responsable, es una hija de la comunidad europea que hay que repudiar. Ahora, no nos olvidemos que después viene Lituania y que para finalizar el palmarés de los grandes malos gestores de Europa nos llega una España sumida en la mas (perdónenme mi vocabulario) grandiosa M económica gracias a las irresponsables gestiones de un gobierno que muy al margen de su tendencia política no tiene ni idea de cómo gestionar una economía de país. No se ha dejado aconsejar por los profesionales necesarios y además esta subyugada a las ideas de un hombre que se cree con el monopolio de la razón, que su locura estilo Mitterrand hace que un pueblo entero sufra sus tristes soluciones, que mas que soluciones son nuevos problemas generados por su ambición de pasar a la posteridad. Como Felipe González que quería hacer creer a todo el mundo que de todo lo malo él nunca sabía nada. Este señor Zapatero, es como un gran resfriado que no se cura ni con antibióticos. El PP no es una alternativa y quizás solo Rosa Diez pueda asumir responsabilidades, pero también ha cometido errores en cuanto a la ley del aborto y otras leyes se refiere, aunque comprendo que se ha visto obligada a postularse y poner condiciones. Dios nos libre de una consecución de Zapatero y también de una entrada de Rajoy ya que Rosa Diez no podrá obtener los votos para gobernar, vale mas que aquellos que creemos en Dios nos encomendemos al Señor, por que esto pinta muy mal. Acabaremos siendo La Etiopia de Europa si el señor Zapatero sigue ejerciendo el poder.

Pedro Javier Marín - Tarragona

col.lectiu. Xarxa: la participació en un mateix projecte de diferents empreses, de diferents ciutats (Torredembarra en aquest cas), de diferents grups socials cohesiona el projecte. Senzillesa: més val menjar poc i pair bé i què millor que una tapa per fer-ho palès. Encara que, és cert, al final les iniciatives, els èxits (i també els fracassos)

Tarragona

tenen noms i cognoms. I en aquest cas cal felicitar a l’equip de la Cam-

la VISITA INFORMATIVA GRATUITA

bra que encapçala Albert Abelló per haver demostrat, un cop més, que Tarragona està viva. No cal fer-ho complicat: només cal trobar la justa combinació dels ingredients. Com en una bona tapa.

Vine, truca o envia un e-mail i demana hora!

C/ Fra Antoni Cardona i Grau nº20 (baixos) 977 22 36 12 · 670 510 493

info@nutricomcal.com


Opinió | 25

| 5 de maig de 2010

opinió

OPINIÓ Carta a un polític Ets conscient de com duus la teva existència? o potser la vida t’està duent a tu. Estaran orgullosos els teus nets de la teva aportació al món, quan ja la teva vida no es resolgui entre micròfons?. Tu mateix , en l’ocàs de la teva carrera, quan facis balanç, podràs dir que has estat una persona digna d’admirar, honrada, volguda per les seves qualitats o respectada? Els altres, estaran orgullosos d’haver-te conegut o preferiran ignorar que va haver un temps que els vostres camins es van creuar? És possible que ni llegeixis això ni t’interessi pensar-lo, però no dubtis que arribarà el moment en el qual recolliràs el que has sembrat: amor o potser odi, treball bé fet o baralles de galls, ideals nobles o chabacanería desvergonyida. Ànim, mai és tarda per a recomençar!

expressada en referèndum i democràticament pels i les catalanes, ningú es pot quedar de braços creuats. Els ciutadans de carrer no podem anar a Madrid a fer res, però si ho poden fer els nostres polítics. Ara és hora de donar recolzament a la resolució parlamentària de defensa de l’Estatut. Cal defensar la Constitucionalitat del nostre Estatut, cal emplaçar al Tribunal Constitucional a que es declari incompetent, cal reclamar a les Corts espanyoles la seva renovació i demanar que modifiquin la llei del tribunal, per evitar la permanència dels membres caducats. Si ens volen fer complir la “seva llei”, que compleixin ells també la “llei de tots”. Oriol Vázquez i Tarrida

¡Basta al despilfarro!

Pilar Crespo Álvarez - Tarragona

Cal una resposta catalana Abans de res, no vull obviar el següent; l’Estatut de Catalunya és la norma institucional bàsica del nostre país, el qual ha estat referendat pel poble català i el qual va passar el filtre de les Corts espanyoles. Sembla ser que ara, el Tribunal Constitucional, està decidit a sentenciar-lo, mai millor dit. Varem tenir un primer problema quan en Sr. Montilla, quan era Ministre d’Indústria espanyol, va presentar 62 esmenes a l’Estatut que ara defensa. El problema actual el tenim en que dels 12 components del Tribunal que ha de determinar amb quins articles continua aquest Estatut, 4 ja tenen el mandat caducat des de l’any 2007. Tampoc vull obviar que si tenen el mandat caducat, no haurien de ser al Tribunal, i conseqüentment, el seu vot no hauria de tenir en compte. Però que ningú s’enganyi, això és Espanya i això és el Tribunal Constitucional, un òrgan que vetlla per defensar els drets fonamentals de les persones, que resulta ser el primer que incompleix la llei. Davant aquesta agressió política a la voluntat

En el periódico de tarragona de hoy 1 de Mayo, podemos leer la noticia que os envío. Ayer vimos por todos los medios de comunicación que el paro en España supera ya el 20% de la población activa, (cuanta repercusión económica, familiar, de vienestar, etc..) Con la falta de dinero público para ayudas a las familias, en el ayuntamiento de Tarragona se disponen a pagar un sueldo millonario a un regidor, por esto pido la dimisión del alcalde Señor Ballesteros y todas las personas implicadas en esta nominación. De los políticos no espero nada, solo piensan en ellos, pero esto creo que es una tomadura de pelo a la población que esta pasando hambre, a las familias que no pueden pagar la hipoteca, a los empadronados en Tarragona, por que tendremos entre todos que pagar mucho más, etc.. Saludos a todos y decir: ¡basta al despilfarro de dinero!

LLuÍS BADIA ADVOCAT

Desencís Són milers les persones que s’han quedat sense feina, i també moltes les famílies a on la inestabilitat laboral afecta a la majoria dels seus membres, és a dir, la realitat de la crisi cada cop recau sobre tots aquells que a ben segur poc tenen a veure en la responsabilitat de la mateixa. Malauradament, davant la situació exposada, poques són les iniciatives concretes per fer front, des del pragmatisme, al problema plantejat; quedant-nos exclusivament en discursos i paraules buits, i a vegades ni relacionats en el drama social que s’està consolidant. El moment de frustració que viu la nostra societat, té a més agreujaments tangibles, doncs el que sembla evident és que per part dels líders polítics al govern, el tema “no és tant greu i tot es solucionarà”, això sí, sense prendre cap mesura eficaç, al menys fins avui. La realitat d’una societat a on la divisió entre els que sobreviuen i els que estan totalment superats per la negativitat, es fa cada cop més evident, i per tant sembla inajornable endegar iniciatives reals als problemes reals, malgrat que això suposi “costos” pels que, com responsables polítics, son els encarregats de fer-ho. No és possible seguir pel camí d’esperar que els temes es solucionaran per sí mateixos o en funció de la pròpia actuació econòmica dels països líders europeus, doncs sense dubte, aquesta via ens porta a la desesperació més absoluta. A què esperem, “des de baix cap a dalt”, a endegar les sortides viables que permetin retornar la confiança a aquells, petita empresa i autònoms, que avui són “expulsats dels mercats” per una dinàmica financera, autista a les seves necessitats, i uns governs posicionats exclusivament en l’afany recaptador via impostos, per seguir finançant un model en “bancarrota”. Esperem que els propers mesos d’estiu suposin que l’industria turística respongui a les expectatives desitjades per tots de consolidació de la nostre oferta d’oci; però també comencen a prendre posicionaments ineludibles per dissenyar un nou model de supervivència a on ningú es pugui sentir aïllat o separat. Fer-ho és vital per tornar a recuperar una il·lusió avui inexistent a tots els nivells, que hem de ser capaços d’afrontar des dels petits fets en la microeconomia, per arribar a les grans decisions globals.

Joan Montalà - Tarragona

LAND ROVER DISCOVERY 2.5 TD5 138 CV (Jun 2001) Full Equip, 7 plazas

VW GOLF CABRIO, 1,81. año 98

CITROËN C4 1.6 HDI 110CV VTR PLUS (Jul 2006) Full Equip

FORD FIESTA 1.3I (Año 2005) Full Equip 12000Km

JAGUAR X-TYPE 3.0 VE SPORT Full Equip+piel.,,

PEUGEOT 406 COUPE 2.2 150CV, Full Equip, año 03

AUDI A3 1.8T (Año 1998) Full Equip

FIAT PUNTO 1.2I (Mar 2001) Full Equip

FORD PUMA 1.4I 16V 90CV (Año 1999) Full Equip

MERCEDES V 220 CDi AMBIENTE (Año 2000) Full Equip+piel

RENAULT LAGUNA II GRAND TOUR 1.9 DCI 120 CV (Ago 2001) Full Equip

MERCEDES CLASE E 270 CDi 177CV (Ago 2004) Full Equip+piel)

ALFA ROMEO 1.9 GT 150CV (Ene 2006) Full Equip

PEUGEOT 206 CC 1.6I (Jun 2003) Full Equip.

C/ REAL, 44 43004 TARRAGONA 977 21 22 16 www.automovilesamado.com

AUDI A3 1.9 TDI 130CV (Oct 2002) Full Equip.

GRAN CHEROKEE LAREDO 3.1 TD (Oct 2001) Full Equip.

AUDI A4 2.0 TDi 6V 140CV (Año 2005) Full Equip

COMPRA VENTA DE VEHICULOS REPARACIONES EN GENERAL

TALLER PROPIO

MERCEDES ML 270 CDI 136CV, Full Equip, año 11/01

MINI COOPER 1.6 cc 115 cv (Año 09/03) Full Equip 50.000 km

KYMCO LIKE 125 CC (Año 2009) 2000Km

DAELING ADVANCE II 125 cc


26 | Opinió

5 de maig de 2010

TENS UNA EXCLUSIVA PER NOTÍCIESTGN? ENVIA ELS TEUS COMUNICATS, NOTES DE PREMSA I FOTOGRAFIES A REDACCIO@NOTICIESTGN.CAT (*) Els articles informatius i fotografies hauran d’anar signades i identificades amb el nom i cognoms de l’autor, tot afegint el seu número de DNI o de passaport. Els textos no hauran d’excedir els 2.000 caràcters. Els articles es publicaran seguint els criteris de la direcció de notíciestgn i d’acord amb l’estil periodístic de l’equip de redacció del setmanari. Edita i distribueix: 23 de setembre, S.A. C/ Joan Maragall, 1 43003 Tarragona

Director: Manuel Sanromà msanroma@noticiestgn.cat

Redacció i fotografia: Èxit Comunicació, S.L. 977 25 99 11

Cap de redacció: Òliver Márquez omarquez@noticiestgn.cat

Coordinació de continguts: Èxit Comunicació, S.L. Montse Adan Agnès Llorens redaccio@noticiestgn.cat Estudiants en pràctiques: Anna Company i Ana Gómez

Disseny original: Èxit Comunicació Folc Lecha disseny@noticiestgn.cat

Departament comercial Cap comercial: Manel Novella mnovella@noticiestgn.cat Assessora comercial: Marta Dalmau

Imprimeix: Promicsa D.L.: T- 1062- 09

cartes al director lector@noticiestgn.cat classificats classificats@noticiestgn.cat serveis serveis@noticiestgn.cat publicitat publicitat@noticiestgn.cat

OPINIÓ

ANTONI VIVES - SENIOR ADVISOR DEL CATALAN OBSERVATORY DE LA LONDON SCHOOL OF ECONOMICS

JOAN ARAGONÈS MOSSÈN

JAUME NOLLA PERIODISTA

No hi ha sectors en crisi...

La nostra marca de fàbrica

Per què no?

…hi ha empreses en crisi! Aquesta màxima ens l’hauríem de gravar a foc als nostres cervells, l’hauríem de dur penjada a la butxaca de les nostres camises i americanes. No hi ha sectors en crisi perquè el sector és un conglomerat d’entitats diferents, amb enfocaments empresarials i estratègics diferents. El que entra en crisi pot ser una determinada manera d’entendre el negoci. Entra en crisi també la manera com els empresaris i els treballadors entenen que s’ha de fer front als reptes competitius. Posem per cas el sector tèxtil: va entrar en crisi una certa manera de fer teixits, basada en els costos de la mà d’obra i no en la qualitat i en la recerca. Les empreses tèxtils catalanes que van saber treure profit de la posició d’avantatge de fa unes dècades, avui fan teixits per a la NASA, fan teixits per a les millors marques de moda del món, i competeixen amb qui se’ls posi per davant. Si aquests empresaris, en comptes de llevar-se cada matí per anar a fer empresa, s’haguessin llevat “per anar al despatx”,segur que avui les seves empreses faria temps que haurien passat a formar part del nodrit parc d’arqueologia industrial del país. No tot és això, però. Pensem en les indústries farmacèutiques, excel·lents per ser molt competitives. En gran part dels casos es tracta d’indústria de matriu familiar, que ha sabut dedicar una part molt important dels beneficis a recerca i desenvolupament. Empreses que han generat mercat i que han competit amb visió i ambició de món. El que pot passar a aquestes indústries és que l’administració intervingui... en contra d’elles. La demagògia ho pot tot, i el discurs del “barato, barato” s’imposa amb una facilitat sorprenent. Per això cal que vetllem per protegir la capacitat competitiva de les nostres empreses punteres. Pensem, sinó, en el que va passar amb les empreses de fabricació de motocicletes del nostre país fa anys: les OSSA, les BULTACO, les MONTESA o DERBI, empreses que no tenien rival ni per tecnologia ni per capacitat de generar espais propis del mercat. Una mala política industrial, una política orientada a salvar el que era insalvable i poc animada a donar suport a les empreses catalanes, les va obligar a vendre o a tancar. Cal que ens dediquem, per tant, a ajudar les empreses que més en saben, les empreses que lluiten amb les eines de la competitivitat, les que generen llocs de treball, les que s’impliquen de debò amb el creixement del país. Empreses que no es miren el melic del sector, sinó que aspiren a entrar per la porta gran dels mercats internacionals.

Qui som els cristians ? Quina és la nostra identitat ? Quin ha de ser el nostre estil de vida ? La resposta de Jesús és clara: “El senyal pel que coneixeran que sou deixebles meus serà que us estimeu els uns als altres”. Al cristià no se’l coneixerà només ni específicament perquè resa, perquè compleix les seves obligacions, perquè accepta els dogmes, pels seus ritus, pels seus costums, sinó per la pràctica de l’amor. Cristià no és el més savi, ni el més pietós, ni el més mortificat, ni el més obedient, sinó el qui més estima. L’amor hauria de ser la nostra marca de fàbrica, el nostre segell de garantia. L’amor, doncs, es converteix en la paraula clau, definitiva, del llenguatge cristià, sense la qual tot el seu diccionari resulta indesxifrable. Sense la presència de l’amor les altres paraules del vocabulari cristià no tenen cap valor, esdevenen insignificants. L’amor ha de ser el missatge fonamental que el cristià –individualment i comunitària- ha de trametre. Faltant aquest missatge, encara que estès parlant tot el dia, no diria res. Recordem aquelles paraules de sant Pau : « Ja podria jo parlar les llengües dels homes i dels àngels, si no tingués amor no seria res més que un metall que fa soroll”. El cristià hauria de ser, essencialment, un home que creu en l’amor. I creure en l’amor significa també creure en la seva força: estar convençuts que és estimant com es té raó, és estimant com es triomfa, és estimant com s’ensenya, és estimant com veritablement s’ajuden les persones. Un cristià no és ningú quan no estima ningú. Aquest és el manament nou. Un, fonamental. Els codis legals s’han de reduir, de simplificar, perquè del contrari es converteixen en càrregues duríssimes i en jous insuportables. Potser més que un manament és una necessitat, com el menjar o el respirar, que són més necessitats que obligacions. Un amor forçat, obligat, ja no seria amor. Amb aquest manament Jesús vol manifestar-nos allò que veritablement necessitem, vol dir-nos que no es pot dir que una vida segui veritablement humana sense estimar. Qui no estima s’atrofia i mor; qui no és estimat, s’asseca i mor també. És un manament “nou”. Efectivament, l’amor és la vertadera novetat. L’odi, la venjança, la violència, la indiferència, l’egoisme... tot això són coses velles, molt velles, i fan envellir el món. Són notícies molt sabudes –cada dia surten a la televisió, a la ràdio i es llegeixen als diaris-, són notícies repetitives, que no fan progressar la humanitat. Només l’amor és capaç de crear, d’inventar situacions noves, de transformar radicalment una realitat. Algú podria dir que el manament d’estimar no és nou, perquè no hi ha res de més antic que l’estimar. L’exigència de l’amor és cosa de sempre, és la primera llei de l’home, la realitat fonamental de la humanitat, fins el punt que podem afirmar que l’home començà a ser home quan va saber estimar. Però el manament de Jesús és nou: nou per l’extensió i per la intensitat, nou per l’estil, nou per les seves qualitats. La seva novetat no radica en el « què », sinó en el « com ». Cal que sigui un amor com el seu: gratuït, generós, universal, incondicional. La novetat rau en la ruptura dels límits: estimar tots i del tot i en tot. Això era tan nou que quasi bé s’hagué d’inventar la paraula per designar-lo.

Hi ha un senyor que deu rondar els 70 anys a dins d’un cotxe conduït pel que entenem és la seva filla. De cop i volta ella li etziba: “Pare, amb aquesta fila vols anar a cal notari?”. Aleshores veiem que l’home va calçat amb unes sabatilles de plàstic blau elèctric, d’aquelles que es fan servir per netejar basses o piscines, i tot seguit ens mostren la cara lirona de l’home que amb un somriure de “tant se me’n fot tot” respon: “Sí, per què no?”. Així és l’anunci publicitari televisiu d’un cotxe. Si l’heu arribat a veure, de ben segur que recordeu aquesta seqüència, però no recordeu de quin cotxe es tracta. Passa molt sovint en la propaganda presumptament creativa de la televisió. La marca és Renault, però en podria ser qualsevol altra. El problema d’aquestes imatges rau en el fet que una bona part de la publicitat televisiva s’acaba prenent com a norma de vida per a la població en general. Sentim missatges com ara: “Tens dret a canviar de vida, tens dret a internet, tens dret a unes ulleres noves...” Perdonin, tot això no són drets. Són trampes que a vostè li fan creure que es mereix un seguit de coses. El cas que ens ocupa és una mostra més de l’estat lamentable i de la deixadesa general que trobem ara com ara pels carrers. No és que la gent jove vagi vestida malament (en etapes d’adolescència rebel convé que ho facin) és que fins i tot les persones grans s’han abandonat de tal manera, que si un dia et poses americana i corbata, de seguida et diuen: “on vas tan mudat? Que tens un casament?” A part dels pollosos habituals, les maneres en el vestir s’han descurat fins a tal grau, persones grans incloses, que realment fa fàstic veure com va abillada la gent pel carrer. Crec que els anuncis d’aquest caire contribueixen a aquesta desídia. Tret, és clar, que el missatge sigui un altre: potser ens volen dir és que cal menysprear els notaris fentlos una visita com un perdulari. Qui sap si així ens rebaixa una mica les seves minutes, que semblen fetes només per a milionaris.


Blog_Esfer@

| 5 de maig de 2010

SELECCIÓ D’ARTICLES QUE ELS NOSTRES LÍDERS POLÍTICS PUBLIQUEN ALS SEUS BLOGS D’INTERNET

| 27

BLOG_ESFER@

XAVIER SABATÉ PSC DELEGAT DEL GOVERN DE LA GENERALITAT A TARRAGONA

JOAN AREGIO CIU PORTAVEU GRUP MUNICIPAL A L’AJUNTAMENT DE TARRAGONA

CAROD ROVIRA ERC VICEPRESIDENT DEL GOVERN DE LA GENERALITAT

RICARDO JOVANI PP PORTAVEU A L’AJUNTAMENT DEL VENDRELL

Aregio vol mutilar la futura Vegueria del Camp de Tarragona

En una setmana, trenta milions de pessetes en sous

Immigració: demagògia o política?

Sentido común e inmigración

E

E

a diversitat és a casa nostra per quedar-s’hi. Avui sobrepassem en més d’un milió els que érem fa pocs anys i això posa a prova la qualitat del teixit social català. La qüestió és prou important, prou sensible, prou determinant del nostre futur nacional que n’hem de parlar, i molt, però des del rigor, la transparència i la responsabilitat. Als polítics els correspon aconseguir que el diàleg social sobre aquest tema sigui possible i constructiu, i no estèril i demagògic. Abordar el tema de la immigració des de gestos polítics mancats absolutament d’eficàcia pot portar rèdits electorals immediats, però no resol cap situació. Les foguerades mediàtiques passen, mentre els prejudicis s’instal·len, dificultant un dels objectius històrics i fundacionals del catalanisme polític: ser un sol poble. Al repte del necessari reforçament de les polítiques socials que suposa l’increment de població s’hi afegeixen les dificultats de la crisi. D’aquesta situació ens en sortirem tots junts, no uns contra els altres. Les propostes xenòfobes bloquegen els avenços socials amb enfrontaments estèrils, paralitzants del progrés del País. Per això cal actuar responsablement des de la política allà on cal i en el que cal: el debat de les propostes i de les polítiques socials, començant per construir la unitat catalana al congrés de diputats de Madrid per evitar definitivament la retallada dels fons d’immigració, una partida estratègica, clau, precisament en temps de crisi. De la nostra capacitat com a societat (incloent-hi els dirigents...

L

sta semana el ayuntamiento de nuestro municipio ha sido noticia por una propuesta seria y coherente presentada por el Partido Popular de El Vendrell. En nuestra propuesta se solicitaba al equipo de gobierno la cooperación y coordinación entre el consistorio y la subdelegación del estado para informar de los inmigrantes irregulares en nuestro municipio, siendo estos los decisorios finales de lo que debería hacerse después. Al presentar esta moción, se inicio un circo mediático alrededor de la misma, igualando esta propuesta a la presentada por CIU en la ciudad de Vic, cometiendo el gran error de crear un miedo y una expectación innecesaria que podría haber dejado en muy mal lugar a nuestro municipio. Hemos de reconocer cuando existe demagogia en una estrategia política a cuando se esta intentando dar solución a un problema que viven diariamente cientos de ciudadanos en nuestra villa, a veces hay que decir lo que se piensa sin ser este pensar una estrategia partidista, y eso es lo que desde el PP de Vendrell se realizo. Se negocio con el equipo de gobierno, se sustituyo nuestra propuesta y se añadió que no solo se colaboraría, sino que se seguiría colaborando con las administraciones estatales, y además que la información no solo seria captada por el registro del padrón, sino que seria de cualquier vía administrativa municipal que nos informara de irregularidades en las residencias. Por lo cual, consideramos que el objetivo se cumplió con creces, se mantuvo la seriedad, la coherencia y se basó toda la moción en la...

www.joanaregio.cat

http://www.carod.cat/bloc/immigracio-demagogia-o-politica

http://soloideas.es/blog/

l senyor Aregio vol mutilar la futura Vegueria del Camp de Tarragona amb els seus plantejaments reduccionistes i renuncia a defensar els seus plantejaments que havia propagat sobre els noms de la vegueria i la capital Joan Aregio vol mutilar la futura Vegueria del Camp de Tarragona amb els seus plantejaments reduccionistes i la visió tan curta que té de l’àmbit territorial, que està cridat a ser la segona àrea metropolitana de Catalunya. No entenc els dirigents de CiU a la ciutat de Tarragona i en particular d’Aregio qui ha oblidat totalment els seus plantejaments inicials en defensa de la capitalitat de Tarragona i del nom de la Vegueria, ja que no en fa cap referència a les esmenes introduïdes per CiU a la nova llei d’ordenació territorial del país i només demana separar el Baix Penedès. Cal que tinguin “altura de mires” i valorar els beneficis que comportarà per al país la nova ordenació territorial, que és una vella reivindicació del catalanisme polític que assegurarà l’equilibri territorial i aproparà els serveis públics als ciutadans. El senyor Aregio no pot continuar enganyant als tarragonins. Primer CiU es va amagar amb l’esmena a la totalitat i allí hi cabien tots els plantejaments contradictoris que té a cada territori la coalició. Però ara que presenten esmenes parcials ja no hi ha justificació possible. Ni defensen el que deien i, el que és el pitjor, mutilen la vegueria amb plantejaments populistes i electoralistes disminuint així el que és la segona àrea metropolitana de Catalunya...

l govern Ballesteros ha aconseguit que s’esgoti la meva capacitat de sorprendre’m. Ja no em sorprèn el sectarisme, ara directament em preocupa i francament, em fa pensar que s’està fugint cap endavant, i amb una sensació d’impunitat absoluta cap a la responsabilitat dels polítics amb la ciutadania. I és que en una setmana s’ha anunciat que l’ajuntament es gastarà vora 200.000 euros en les “seves” inversions. Les inversions solen ser noticiables, perquè responen a necessitats bàsiques de la ciutadania adaptades a la realitat, però és que en aquest cas aquesta inversió es destina a dos càrrecs: un gerent d’urbanisme i un assessor de comunicació, aquest últim el fill de l’ex-conseller d’ERC Josep Bargalló. Si bé és cert que la Llei permet aquests nomenaments, no podem sinó que sotmetre a debat públic quines són les prioritats a la Ciutat, i mentre per una banda aquest govern deu mig milió d’euros a empreses que presten serveis socials a la ciutat, per l’altra s’acomet amb rapidesa resolutiva salaris per sobre de mercat a cop de Decret d’Alcaldia. Sovint Tarragona no té alcalde, però quan el té es dedica a posar el nom de Tarragona a la premsa nacional amb tècnics que cobraran més que el president del govern espanyol. Quan les coses valen s’ha de pagar per elles, però els nomenaments a “ditcràcia” a que tant ens ha acostumat aquesta legislatura fan que sigui evident que cal canviar les prioritats de la ciutat, perquè ens trobem amb que l’única eficiència demostrada per en Ballesteros és que sap cuidar dels seus quan pertoca i quan li demana el seu soci de govern també...

http://blocs.tinet.cat/blog/xavier-sabate

E


28 | Gastronomia

5 de maig de 2010 |

GASTRONOMIA

Miami Can Pons, cuina marinera autòctona Fèlix Llovell, Tarragona

Fa més de 50 anys va nàixer a Sant Carles de la Ràpita el restaurant Miami Can Pons, que durant més de cinc dècades ha estat tot un referent de la bona cuina marinera tradicional de les comarques del Sud de Tarragona. A l’any 2003, la família Pons, propietària del restaurant i de l’hotel Miami Park (3 estrelles) situat al costat va decidir canviar la situació de ambdós establiments, fins llavors al mateix centre de la població i traslladar-los a una zona residencial més tranquil·la i amb unes magnífiques vistes a la badia dels Alfacs, al costat de la platja, en primera línia de mar. Així, doncs, des de fa 4 anys trobem el Miami Can Pons a la planta baixa del flamant hotel, Miami Mar, de quatre estrelles, guardonat com “Hotel de l’Any 2005”, per la Guia Gourmand i va ser el primer establiment turístic de les Terres de l’Ebre a obtenir la certificació Q que distingeix la qualitat dels seus procediments i serveis i que atorga l’Institut per a la Qualitat Turística Espanyola (ICTE). L’any 1997, el President de la Generalitat Jordi Pujol, els va atorgar el Diploma Turístic de Catalunya i

recentment, l’any 2006, el President Josep Montilla la Medalla del Turisme de Catalunya. Després del tercer relleu generacional al front de l’establiment, Joan i Patrícia Pons porten la direcció d’aquest. Al capdavant dels fogons hi ha Rafael Serres, elaborant els arrossos, peixos i mariscs del Delta de l’Ebre, que fan les delícies de tots els comensals. Un plat clàssic del restaurant són les “picadetes” i una altre especialitat de la casa són els llagostins, preparats de diferents maneres. A la carta hi trobem la sarsuela Miami, el

turbot Can Pons, el llobarro a l’esquena, popets de Tarragona, escrita i rap amb llagostins al all i pebre, sepionets de la punxa i la safata de marisc freda.. A destacar el menú gastronòmic (dies feiners), de 32 euros i el menú degustació, de 42,50 euros. La decoració marinera del menjador, dirigit per Pepe Balada, l’agradable terrassa, la acurada carta de vins, a càrrec de J. Ramon Reverte, amb unes 170 referències, la d’aigües, i la exquisitesa del conjunt, fan que el restaurant Miami Can Pons segueixi sent punt de tro-

bada obligada de gourmets del país. El restaurant forma part del col·lectiu promogut per la regiduria de turisme de l’ajuntamet de Sant Carles de la Ràpita, La Cuina de La Ràpita.

Més de 25 anys d’experiència al seu servei. Especialistes en distribució a hosteleria i restauració

POL IND. L’ALBA C/ VILAFORTUNY, PAR A18 NAU 5 43480 VILA-SECA TEL. 977 396 038 E-MAIL: comandes@operacions62.cat

“Visiteu el bar més emblemàtic de Tarragona i conegueu la història de la ciutat a través de retrats inèdits”

RESTAURANT · PLATS CUINATS Avda. Generalitat, 34 43880 COMARRUGA (TARRAGONA) T. 977 680 827 · T. 977 680 018 www. joila.com joila@joila.com

MIAMI CAN PONS Passeig Marítim, 18-20 43540 Sant Carles de la Ràpita Tel. 977 740 551 Fax: 977 740 674 mar@miamicanpons.com www.miamicanpons.com

· · · · · ·

www.toful.cat

Carta variada Vins i caves a copes Menú diari Esmorzars de forquilla Tapes i raccions Sala privada

PLAÇA FÒRUM S/N - PART ALTA - TARRAGONA - 977 214 216

Nou espai per a celebracions i esdeveniments corporatius www.aiguesverdsevents.com · Carretera de Cambrils, s/n · Mas Guardià 43206 Reus ·

Servei d e re amb m staurant enú dia ri

977 120 303 / 977 212 971

AG Planning, C/Unió 12 · Tel. 977 21 29 71· info@agplanning.com · www.agplanning.com · www.castillotamarit.com · www.castelltallat.cat


Motor | 29

| 5 de maig de 2010

MOTOR

MERCEDES SLS AMG El nou SLS AMG: disseny purista amb un dinamisme excel·lent El nou Mercedes-Benz SLS AMG conjuga un disseny purista i espectacular amb un dinamisme excel·lent i la seguretat i idoneïtat per a l’ús diari, característiques pròpies de la marca. L’objectiu és convertir l’SLS AMG amb ales de gavina en una síntesi perfecta del millor de les marques Mercedes-Benz i AMG. Disseny exterior Les portes obertes mostren la característica forma d’ales amb un angle d’obertura ample. El capó llarg, el frontal cridaner amb un acabat en punta i l’habitacle baix, situat al darrere, reprodueixen la sensació d’amplada dels bòlids de competició. Els nous fars bixenon amb llums diürnes i intermitents formats per díodes lluminosos il·luminen amb gran eficiència la calçada i constitueixen un tret essencial de l’aparença externa del vehicle. El lateral crida l’atenció per la línia que el recorre. Els voluminosos passarodes accentuen els trets clàssics i harmònics del vehicle. La curvatura de la lluneta de dar-

rere constitueix una transició estètica entre els amples muntants centrals i la línia descendent de la tapa del maleter. Els díodes lluminosos amb forma d’ala asseguren un disseny nocturn únic i fascinant. Disseny interior Els materials escollits són cuir napa, metall autèntic i, opcionalment, aplicacions de carboni, mostren la qualitat i el caràcter artesanal de l’interior del vehicle. L’AMG DRIVE UNIT té la forma del lloc de pilotatge d’un reactor i es troba sobre la consola de canvi de metall macís. El tauler amb forma d’ala, quatre cridaners difusors de ventilació i el quadre d’instruments AMG, rodons retroiluminadors en color blanc, resulten impressionants i puristes. Els seients esportius d’alta qualitat amb respatllers de magnesi estan tapissats en cuir i disponibles en vuit colors diferents a conjunt amb l’exterior. Motors El motor V8 d’AMG amb 6,3 litres té una cilindrada de 6.208

centímetres cúbics i és resultat d’una actualització del motor bàsic V8 AMG de 6,3 litres. El grup de vuit cilindres reacciona amb gran agilitat al moviment més lleu de l’accelerador en tota la gama de revolucions i mostra els atributs característics dels motors de competició. A la potència nominal de 420 kW (571 CV) s’hi arriba a un

regim de 6.800 revolucions per minut, el grup atmosfèric de 8 cilindres entrega al seu parell motor màxim de 650 Nm a les 4.750 rpm. Aquest augment de potència es deu al desenvolupament d’un equip d’aspiració completament nou i a una renovació del comandament de les vàlvules i dels arbres de levas. L’ús de dos col·lectors en

ventall de flux optimitzat i la reducció de la contrapressió en l’equip d’escapament asseguren un ompliment més eficient dels cilindres i un desenvolupament de la potència. Ha estat possible reduir el pes del motor a 206 kg mitjançant les mides precises. Les ales acceleren a 100 km/h en 3,8 seg. i arriba a una velocitat de 317 km/h.


30 | Esports

5 de maig de 2010 |

esports

La pedrera, la gran beneficiada de la crisi Esteve Calzada, agent FIFA i exdirectiu del Barça, apunta que els clubs de futbol potenciaran els jugadors dels filials enlloc d’afrontar el risc del grans fitxatges

L

a crisi esquitxa també el món de l’esport i el futbol professional. La manca de patrocinadors i la dificultat dels clubs per aconseguir ingressos derivats de la publicitat fa que molts s’hagin de replantejar la política de fitxatges i, per una vegada, girin la vista cap als equips filials i de categories inferiors. Així ho apunta un dels principals coneixedors del mercat futbolístic de Catalunya, l’agent FIFA Esteve Calzada, que recentment ha estat convidat per la URV per parlar com a convidat davant d’un auditori majoritàriament integrat per estudiants de màrqueting i relacions públiques de la universitat tarragonina. Esteve Calzada, agent FIFA, especialista en màrqueting esportiu i exdirector de màrqueting del F.C. Barcelona, és des de fa 3 anys un dels socis fundadors de l’empresa Prime Time Sport, dedicada a la captació i representació d’esportistes d’elit arreu del món. Aquest professional del màrqueting convertit ara en representant de jugadors destaca per haver realitzat nombrosos estudis aplicats en

el món de l’esport (especialment el futbol) en la seva vessant més empresarial. Entre els seus treballs recents hi ha l’estudi “Quan val un jugador de futbol?”, amb el qual l’expert aplica criteris tècnics i objectius per quantificar la vàlua real d’un jugador i per determinar el preu que un club hauria de pagar per ell garantint la rendibilitat i l’amortizació de la inversió. En la seva conferència,

en la que va donar a conèixer les línies d’actuació de la seva companyia ‘Prime Time Sport’ (http://www.ptsport.tv/), com a exemple d’iniciativa empresarial dins del competitiu camp de la representació d’esportistes, Calzada va fer especial menció d’un dels seus darrers estudis, en el qual es detecta una tendència dels clubs professionals de futbol (a Primera i Segona Divisió de la Lliga Espanyola) a

deixar de costat els grans fitxatges i a apostar per la promoció de la gent jove de les ‘pedreres’. Segons dades facilitades per Calzada durant la seva intervenció, hi ha clubs com ara el Reial Club Espanyol o l’Sporting de Gijón que han fet debutar fins a 7 jugadors del filial durant la temporada 2009-2010, ocupant aquestes joves promeses l’espai que fins ara acostumava a estar reservat a una gran varietat de

jugadors de procedència pràcticament desconeguda i arribats a preus moltes vegades no massa baixos. Deixant de banda els dos grans clubs de la Lliga Espanyola (FC Barcelona i Reial Madrid, que l’estiu passat van acaparar la pràctica totalitat dels grans fitxatges europeus amb els traspassos de Cristiano Ronaldo, Kaká i Ibrahimovic) la gran majoria de clubs de les diferents lligues europees s’oblidaran aquest estiu de grans inversions en fitxatges. Segons Calzada, una vegada més, tant el Barça com el Madrid tornaran a protagonitzar els fitxatges més cars amb els casos de jugadors futuribles com ara Cesc Fábregas (actualment a l’Arsenal de Londres), David Villa (davanter internacional del València) o Wayne Rooney (estrella del Manchester United). En aquesta línia, Calzada recomana als clubs econòmicament modestos, com ara el Gimnàstic de Tarragona, que aposti progressivament per la promoció de jugadors dels equips filials, que tenen un cost molt més baix i, per tant, garanteixen una rendibilitat si es consoliden al primer equip o si s’arriben a vendre.

La ciutat de Tarragona s’omplirà de patinadors el cap de setmana

A

questa setmana, els dies 8 i 9 de Maig, tindrà lloc a Tarragona el Primer cap de setmana TarracoRoller. Aprofitant la seva presentació, TarracoRoller ha preparat amb la col·laboració de la Conselleria d’esports i el Patronat de Turisme de Tarragona un esdeveniment pioner a Catalunya. Es tracta d’un cap de setmana dedicat totalment al patinatge. Hi podrà participar tothom que ho vulgui prèvia inscripció al

correu electrònic finderoller@ tarracoroller.com o a Esports Pàmies, al C/ Lleida de Tarragona. S’han convidat a patinadors i aficionats a aquest esport de tot el país. Serà un cap de setmana ple d’activitats rollers; entre elles la més important serà la visita del seleccionador espanyol de patinatge de velocitat Garikoitz Lerga, que es desplaçarà a la nostra ciutat per fer una classe magistral el diumenge al matí a tots els patinadors ja iniciats en

aquest esport que ho desitgin i s’inscriguin prèviament. Per aquells que prefereixin tocar alguna altre disciplina també s’ha convidat al Club Zaragoza Freeskate, un referent en el món del freestyle-slalom, que seran aquí el dissabte a la tarda per impartir unes classe a tots aquells que ho desitgin. El dissabte al matí es farà una ruta turística amb patins per la Tarraco Romana amb breus explicacions sobre la nostra història, una proposta original i

novedosa. El dissabte a la tarda, aquells que no vulguin assistir a la MasterClas de freestyle, es farà una ruta per a tots els nivells per la costa de Tarragona. Tot això es complementarà amb un sopar conjunt i una ruta nocturna multitudinària que començara el dissabte a les 23h al Balcó del Mediterrani. El diumenge està previst que sigui un dia on tothom pugui participar en les activitats de patins al Parc Fluvial, a les pistes de bàsquet i futbol i hi

haurà activitats per a totes les edats i nivells desde rollerbasquet, jocs en patins..., on tots els tarragonins que ho vulguin podran gaudir d’un ambient roller extraordinari. En acabar es sortejaran tres parells de patins cedits per les botigues de patins Esports Pàmies (Tarragona), Inèrcia (Barcelona) i Icaria (Barcelona) i entrades dobles per al circuit Spa, gentilesa d’Aquum Spa La Pineda. Tarragona s’omplirà de patinadors.


Cultura

| 5 de maig de 2010

| 31

CULTURA

La Fira de Música al carrer arriba sota la Sinestèsia Facultat de veure la música en forma de colors

L

a Fira de Música al Carrer de Vila·seca ha passat el decenni d’edat. I amb la imminent arribada de la seva 11a edició es complau en mostrar alguns canvis que volen generar emocions. La música arriba en forma de sensacions que esperem generin experiències agradables en el conscient i inconscient del seu públic (i dels seus programadors). Per començar, la Fira estrena sigles. Ara, la Fira de Música al Carrer de Vila·seca és mimetitza i reformula en un nou nom: FiM. Aquest nou acrònim busca reflectir personalitat pròpia i al mateix temps senzillesa. Aquest any la FiM aposta per una iniciativa global per a remoure els sentits i reflectir, a través dels colors, l’experiència de les sensacions a flor de pell associades a la música. Per aquest motiu ha estat la SINESTÈSIA la protagonista i eix motriu de la campanya de comunicació. A la Fira de Música al Carrer de Vila·seca s’hi apleguen cada any més d’un centenar de professionals de tot l’àmbit de la música

interessats en participar com a programadors per tal de descobrir les millors i més noves propostes de l’escena musical. La FiM es converteix doncs en un aparador imprescindible per a les programacions musicals d’ajuntaments, centres cívics i

Criteris artístics A nivell general, la Fira aposta més intensament que mai en els ‘Nous Valors’ i en les emergències musicals, i desplega la diversitat i la complementarietat d’estils, reflex directe de les inquietuds dels músics actuals

ciativa d’un compositor-líder principal. Les Músiques del món i les noves fusions també hi seran presents al llarg dels tres dies fent viatjar als oients per diversos continents i paisatges sonors

‘Angelina i els moderns’ és un dels grups participants a onzena edició de la FiM / Cedida

culturals, empreses de producció i management, festivals i cicles de música d’arreu. El punt d’acollida de la FiM es converteix en un lloc de trobada entre els diversos professionals que són els agents actius.

dels país. En aquest sentit, una de les novetats són els Projectes liderats per dones. Paral·lelament, una altra de les novetats, és la Secció de nova cançó postmoderna, amb propostes que deriven de la ini-

exòtics. A part de l’anomenada fornada de grups de músiques del món, també es podran trobar altres Projectes de música festiva i de nous ritmes que, des de diverses perspectives, mostraran els ritmes més calents

d’actualitat i les propostes per ballar més candents. És també important subratllar que, a diferència de l’any passat la FiM programarà una Secció especialitzada underground-rock alternatiu, portant alguns dels grups capdavanters de rock transgressiu, investigació o el punk modern de Catalunya. La Fira, per un altre costat, continua treballant de manera persistent per tal de fer de plataforma real d’intercanvi musical entre les terres adjacents de Catalunya i la Catalunya Nord (del Sud de França) i ho fa amb una secció especialitzada en música de l’Euroregió Pirineus- Mediterrani amb la programació d’alguns dels millors grups d’actualitat de les regions Languedoc-Roussillon i Midi-Pyrénées. Per anar acabant, no ens podem oblidar d’una altra secció que s’ha anat consolidant en les darreres edicions com és la Secció de pop d’autor català. Finalment, i no menys important, caldria citar la Secció especialitzada en el País Valencià.

El Teatre Metropol de Tarragona commemora el seu centenari El Teatre Metropol ja té els seu programa d’actes commemoratiu del seu centenari. Exposicions: Del 29 d’abril al 30 de maig al Museu d’Art Modern ‘Josep M. Jujol a les comarques de Tarragona. Una visió de Joan Alberich’. Un recorregut per diverses actuacions de l’arquitecte Josep M. Jujol a les comarques de Tarragona, entre elles el Teatre Metropol, mitjançant la mirada del fotògraf Joan Alberich. Coorganitzat: Àrea de Cultura i Museu d’Art Modern. Del 28 d’abril al 3 de juny al Vestíbul del Teatre Metropol. ‘ Teatre Metropol. Una mirada gràfica’. Obert: horaris d’obertura del teatre segons funció. Els estudiants d’Expressió gràfica arquitectònica de l’Universitat

Internacional de Catalunya han realitzat durant dos anys un treball minuciós al voltant de l’obra de Jujol i del Metropol. Del 7 de juny al 5 d’agost al Col.legi d’Arquitectes, ‘Del Teatre Patronat Obrer al Teatre Metropol’. Obert de dilluns a dijous de 8 a 15 h. Plànols i fotografies del treball realitzat per l’arquitecte Josep Llinàs, responsable de la reforma del Teatre Metropol. Coorganitzat: Àrea de Cultura i Col·legi d’Arquitectes, demarcació de Tarragona. A partir del 9 de juny al Vestíbul del Teatre: ‘Teatre Metropol. 15 anys d’espectacles’. Obert durant els horaris d’obertura del teatre segons funció. Un recorregut visual i calidoscòpic per l’intensa activitat de 15 anys de programació estable, mitjançant cartells, fotografies...

Conferències: Cicle coordinat pel Dr. Antonio Salcedo del Departament d’Història i Història de l’Art de la URV. Dijous, 29 d’abril. 19.30 ha la Platea del Teatre Metropol: ‘Jujol. L’home i el creador’ a càrrec de Josep M. Jujol, fill. Dijous, 13 de maig. 19.30 hores a CaixaForum: Jujol, un creador d’avantguarda. A càrrec del Dr. Antoni Salcedo. Dijous, 20 de maig. 13 h. A la Platea el Teatre Metropol: Taula rodona, ‘Jujol i el Teatre Metropol’ amb Josep Llinàs, arquitecte; John Malkovich, actor; i PereJaume, artista plàstic. Modera: Dr. Antonio Salcedo. Actes singulars: Dissabte 1 i diumenge 2 de maig. 18 h. Davant del Teatre

Metropol: ‘Ruta Teatral’ amb personatges bohemis modernistes, a càrrec del col·lectiu Boikot Teatre. Itinerari teatral per alguns cases modernistes de la Rambla, al voltant del Teatre Metropol. Organitza: Associació Cultural Juvenil Ariadna dins el cicle Primavera Literària. Dijous, 20 i divendres, 21 de maig. 21.30 h. Al Teatre Metropol: ‘The Infernal Comedy’ amb John Malkovich, basada en la vida real de Jack Unterweger. John Malkovich es posa en la pell del famós assassí en sèrie austríac. Aquest concert líric teatral compta amb la participació de dues sopranos i els trenta músics de la prestigiosa Orchester Wiener Akademie, dirigida per Martín Haselböck. (Espectacle en anglès, amb subtítols en

català). Dimecres, 16 de juny. 19.30 h. A la Platea del Teatre Metropol: Presentació del llibre Teatre Metropol. Cents anys’. Dins la Col.lecció “Els Quaderns de l’Arxiu”. Coorganitzat: Àrea de Cultura i Servei d’Arxiu i Documentació Municipal Dissabte, 19 de juny. 21.30 h. Al Teatre Metropol: La Festa del Centenari ‘100 anys de la nau de somnis”. Direcció: Ramon Simó. La Festa del Centenari vol ser l’acte de trobada i celebració col·lectiva dels cent anys del Metropol. Serà el moment de retrobar-se amb tots els amics del Teatre. Amb tots aquells que han format part del seu passat i del seu present; artistes, companyies, entitats, abonats, públic, periodistes, treballadors, etc.


32 | Serveis

5 de maig de 2010 |

Telèfons d’interès per municipis

Serveis Albinyana Ajuntament Consultori Mèdic Consultori Mèdic de Les Peces Hospital del Vendrell Guàrdia Civil Parròquia Jutjat de Pau

977 68 78 18 977 68 70 75 977 68 76 98 977 68 76 98 977 66 02 86 977 68 78 37 977 68 77 62

Altafulla Ajuntament Policia Local Consultori Mèdic Urgències Cap Torredembarra Estació de Servei Taxis Autocars Penedès Informació Esplai de Jubilats Casal La Violeta Parròquia St. Martí Ermita Sant Antoni

977 65 00 08 977 65 02 80 609 32 96 51 977 65 60 07 977 64 38 01 977 65 22 54 607 86 46 44 607 15 38 18 977 66 08 21 977 65 21 32 977 65 00 83 977 65 01 58 977 65 24 10

Arboç Ajuntament Policia Local Bombers El Vendrell CAP Arboç Hospital del Vendrell Creu Roja Farmàcia Jutjat de Pau Llar d’avis Piscina Muncipal Biblioteca Municipal Poliesportiu Municipal Residència St. Antoni Abat Veterinari Parròquia Sant Julià

977 67 00 83 900 66 62 22 977 16 77 07 977 66 71 85 977 67 15 88 977 68 76 98 977 66 11 41 667 45 00 26 977 67 00 09 977 67 04 43 977 67 16 90 977 10 93 23 977 67 19 92 977 67 07 13 977 67 03 07 977 67 12 33 977 67 04 07

977 67 13 50 663 96 66 62 977 67 17 12 977 67 15 88 977 66 11 41 977 67 11 02 977 67 01 08 977 67 08 02 977 67 01 08 977 67 13 57 977 67 01 08 630 09 79 67 977 67 14 40

Bellvei Ajuntament Consultori Mèdic Urgències

977 25 79 00 977 16 82 52 977 16 80 57 669 68 04 25 977 16 80 02

Bisbal del Penedès Ajuntament 977 68 84 76 977 68 84 38 Consultori Mèdic 977 68 87 24 Urgències Hosp. Vendrell 977 25 79 00 Farmàcia 977 68 85 50 977 66 51 51 Creu Roja El Vendrell 977 66 11 41 977 66 41 13 Parròquia de Sta. Maria 977 68 84 52 Autobús Urbà Hife 902 11 98 14

Ajuntament Consultori Mèdic Urgències Cap Torredembarra

977 16 81 85 977 16 88 41

Ajuntament Policia Local Cap Calafell Creu Roja Jutjat de Pau Telèfon Verd Taxis

977 65 70 19 977 65 72 27 977 64 38 01

977 69 90 09 977 69 90 07 977 69 14 18 977 69 28 66 977 69 25 08 900 46 03 67 977 69 03 20

Segur de Calafell Consultori Segur 977 16 44 08 Taxis Segur de Calafell 977 67 31 63

Constantí Ajuntament Policia Local Guàrdia Civil Jutjat de Pau Àrea Bàsica de Salut Centre de Dia Farmàcia Autocars Plana Biblioteca Pública Estació Bus TGN Pavelló Poliesportiu Taxis Parròquia Sant Feliu

St. Jaume Parròquia Sant Jaume Policia local Taxis

977 80 29 83 977 80 02 08 977 80 20 10 608 63 42 76 608 63 42 77

Cunit Ajuntament 977 67 40 80 Policia Local 977 67 50 48 Bombers Vilanova 977 66 71 85 Bombers El Vendrell 977 66 00 80 CAP Cunit 977 67 63 32 CAP Cubelles 902 111 444 Urgències Hosp. Vendrell 977 25 79 00 Creu Roja Calafell-Cunit 977 69 28 66 Cementiri 977 67 55 84 Despatx Parroquial 977 67 40 30

Ajuntament Jutjat de Pau Consultori Mèdic Urgències Hosp. St Pau i Sta. Tecla Urgències Cap de Torredembarra Urgències Cap de Sta. Tecla Llevant Biblioteca municipal Parròquia

Creixell Ajuntament 977 80 02 02 Consultori mèdic 977 80 03 36 Urgències Cap Torredembarra 977 64 48 01 Autocars Penedès, S.A. 977 66 08 21 Farmàcia 977 80 04 77 Llar de jubilats

Ajuntament Mossos d’Esquadra Policia Municipal Bombers Consultori mèdic Creu Roja Guàrdia Civil Auditori Pau Casals Biblioteca Casal Cívic Farmàcia Tobella Taxi Ràdio Taxi

977 25 80 05 977 65 37 42 977 65 31 39

La Canonja

977 25 99 00

El Morell Ajuntament 977 84 06 17 Guàrdia Civil 977 84 22 44 Centre d’Atenció Primària 977 84 00 15 Farmàcia 977 84 09 52 Assoc. de Jubilats i Pensionistes 615 94 27 29 Parròquia de Sant Martí 977 84 0818

Ajuntament 977 16 64 00 Policia Municipal 977 15 44 44 Bombers 977 66 71 85 CAP el Vendrell 977 66 77 03 Creu Roja 977 66 11 41 Hospital del Vendrell 977 25 79 00 Farmàcia Portoles 977 15 59 64 Farmàcia Bonet 977 68 40 69 Farmàcia Alonso 977 66 03 33 Farmàcia Bueno 977 66 16 56 Farmàcia Juste 977 66 44 22 Farmàcia Magriñá 977 66 00 92 Farmàcia Bargalló 977 68 37 42 Farmàcia To Bela 977 68 09 17 Farmàcia Mestres C. 977 66 60 84 Farmàcia Parra 977 66 02 75 Farmàcia Pifarré 977 66 03 33 Farmàcia Rovira 977 66 08 73 Oficina del Consumidor 977 15 49 96 Auditori Pau Casals 977 68 34 68 Biblioteca 977 66 21 18 Taxi 977 66 61 11 Ràdio Taxi 977 15 52 52 Esplai Gent Gran Tancat 977 66 69 97 Esplai Gent Gran Tívoli 977 18 10 66 Autocars Penedès 977 66 08 21 Autocars Poch 977 66 02 40 Transport - Monbús 938 93 70 60

La Riera de Gaià 977 16 64 00 977 92 41 40 977 68 47 04 977 66 71 85 977 68 35 86 977 66 11 41 977 66 02 86 977 68 34 68 977 66 21 18 977 66 75 26 977 68 09 17 977 66 61 11 977 15 52 52

977 61 06 00 977 61 06 27 977 52 34 10 977 52 39 19 977 62 71 33 606 99 98 00 977 61 07 62 977 232611

La Nou de Gaià 977 65 52 57 977 65 57 10 977 64 38 01

La Pobla de Mafumet Ajuntament Cap del Morell Farmàcia Centre de Dia Biblioteca Municipal Casal Gent Gran

Llorenç del Penedès Ajuntament Consultori Mèdic Urgències Cap Arboç

Ajuntament Mossos d’Esquadra Consultori Mèdic Cap Vila-Rodona Urgències Cap Arboç Pius Hospital Valls

977 67 71 06 977 67 75 14 977 67 15 88

977 84 02 60 977 84 00 52 977 84 00 15 977 84 05 25 977 84 33 29 977 84 05 55 977 84 33 02 977 84 33 29

Ajuntament Policia Local Consultori Mèdic Urgències Cap Torredembarra Creu Roja Farmàcia Roda Poble Casal d’avis Residència Banc d’Espanya Autocars R. García Taxi J. Mingorance Taxi Borrell Taxi Padilla Biblioteca Municipal Parròquia de St. Bartomeu

977 65 70 09 977 65 77 00 977 65 75 14 977 64 38 01 977 21 71 54 977 65 72 88 977 80 93 73 977 80 00 01 977 65 70 84 607 20 09 29 600 83 83 60 610 21 28 56 977 80 99 42 977 65 70 10

Salomó Ajuntament Consultori Mèdic Urgències Cap Torredembarra Farmàcia

Salou

Ajuntament Consultori Mèdic Urgències Cap Torredembarra Autocars Penedès Farmàcia Parròquia

Ajuntament Guàrdia Civil Jutjat de Pau Cap- Urgències Omic Assoc. de Jubilats Esplai Piscina Municipal Biblioteca Municipal

977 64 38 01 977 66 08 21 977 64 80 13 977 64 82 03

977 62 50 06 977 84 00 15 977 62 55 55 977 22 14 14

Roda de Barà

La Pobla de Montornès 977 64 80 12 977 64 85 31

977 68 84 29 977 66 33 33 977 68 92 10 977 63 90 19 977 67 15 88 977 61 30 00

Perafort Ajuntament Cap del Morell Farmàcia Perafort Taxi

Ajuntament 977 54 34 89 Guàrdia Urbana 977 54 80 81 Cap La Canonja 977 55 66 78 Farmàcia Fuertes 977 54 50 90 Farmàcia Òptica Miró 977 54 60 60 Llar de Jubilats 977 54 18 83 Tanatori Municipal 977 55 00 20 Poliesportiu 977 54 78 85 Veterinari 977 54 49 07 Parròquia St Sebastià 977 54 35 98

Ajuntament Consultori Mèdic Urgències Cap Torredembarra

Ajuntament 977 65 50 00 Consultori Mèdic 977 65 55 55 Urgències Cap Torredembarra 977 64 38 01 Farmàcia M. Domènech 977 65 51 55 Parròquia Sta. Margarida 977 65 50 76

Montmell

Els Pallaresos

977 64 38 01

977 65 31 01 977 65 31 01 977 65 36 75

El Vendrell 977 52 05 21 639 71 16 41 977 52 40 01 977 52 31 16 977 52 05 21 977 52 41 09 902 11 14 44 977 52 13 08 977 52 17 10 977 21 44 75 977 52 06 92 977 22 91 26 977 52 40 48 606 37 90 76 679 16 24 16 977 23 60 64 977 52 32 29

Comarruga

Ajuntament Cap Sant Salvador Urgències Cap St. Salvador Jutjat de Pau Taxi Dispensari Mèdic Parròquia Sant Salvador

El Catllar

Bonastre

Calafell

Banyeres del Penedès Ajuntament Guàrdia Municipal Consultori mèdic Urgències Cap Arboç Creu Roja Farmàcia Centre Cívic Ernest Lluch Museu Municipal Josep Cañas Llar d’avis Espai Jove Biblioteca Taxi Parròquia

Hosp. Vendrell Jutjat de Pau Llar de Jubilats Taxi Piscina Municipal

977 62 90 30 977 62 90 11 977 64 38 01 977 62 91 76

977 30 92 00 977 38 01 06 977 38 03 18 977 38 31 04 977 30 92 18 977 38 88 67 977 30 92 11 977 38 88 09


Serveis | 33

| 5 de maig de 2010

Serveis Pavelló Municipal Tanatori Municipal i Cementiri Estació de Tren Radio Taxi

977 30 92 11

Vila-Seca

977 38 82 02 977 38 19 37 977 38 50 90

Ajuntament 977 30 93 00 Jutjat de Pau 977 39 09 23 Consultori Mèdic La Pineda 977 37 05 25 Consultori Mèdic La Plana 977 39 04 36 Cap Vila-Seca 977 39 40 27 Autocars Plana 977 21 44 75 Auditori Josep Carreras 977 39 38 12 Pavelló Municipal d’Esports 977 39 18 06 Pavelló Municipal de La Pineda 977 30 93 00 Biblioteca de Vila-Seca 977 39 13 63

St. Jaume dels Domenys Ajuntament Guàrdia Civil Bombers Consultori Mèdic Cap Arboç Piscina Municipal Servei de Taxi Serveis Funeraris Autocars Poch

977 67 71 13 977 67 88 00 977 67 87 75 977 67 88 16 977 67 15 88 647 76 29 92 977 68 83 23 977 66 10 75 977 66 02 40

Santa Oliva Ajuntament Guàrdia Civil Bombers Consultori Mèdic Urgències Hosp. Vendrell Creu Roja Farmàcia Funerària Selva i Tanatori

977 67 96 63 977 67 92 04 977 66 02 86 977 66 71 85 977 67 88 16 977 25 79 00 977 66 11 41 977 67 95 15 977 66 10 75 977 67 13 78

Tarragona Ajuntament Urgències Hosp. St Pau i Sta. Tecla Urgències Hosp. Joan XXIII Urgències Cap de Sta. Tecla Llevant Residència de Sta. Tecla Llevant Oficina d’Atenció Ciutadana Guàrdia Urbana de Tarragona Biblioteca Pública Estació d’autobusos Taxis Estació del Camp de TGN. (Ave) Autoritat Portuària

977 29 61 00 977 25 99 00 977 29 58 00 977 25 80 05 977 25 80 02 902 20 09 77 977 24 03 45 977 24 03 31 902 36 51 14 977 22 14 14 902 43 23 43 977 25 94 00

Torredembarra Ajuntament Cap Toredembarra Centre de Rehabilitació Llar de Jubliats Port Torredembarra Biblioteca Municipal

977 64 00 25 977 64 38 09 977 64 42 31 977 64 38 89 97764 32 34 977 64 31 75

Vilallonga del Camp Ajuntament Consultori Mèdic Parròquia Farmàcia

977 84 01 01 977 84 23 28 977 84 01 15 977 84 02 56

Emissores locals de Ràdio A V M Radio / Tarragona / 106.8 Alcover Ràdio / Alcover / 107.1 Altafulla Ràdio / Altafulla / 107.4 / Antena Nord - Sant Salvador / 104.0 Bellvei Ràdio / Bellvei / 104.7 Bonavista Ràdio - Tarragona / 102.9 Cadena Cien Tarragona / 89.7 Calafell Ràdio / Calafell / 107.9 Constantí Ràdio / Constantí / 97.9 COPE Tarragona / Tarragona / 93.5 / Energia FM / Tarragona / 95.6 esRadio / Tarragona / 98.7 Éxito Radio / Tarragona / 95.9 Flaix FM / (2ª URL) / Valls / 101.8 / Europa FM Catalunya / 102.7 Exito Radio / Tarragona / 94.8 La Mega Tarragona / 94.8 Latino Estéreo / Tarragona / 92.1 / Loca FM / 106.1 + 106.4 / Los 40 Principales Reus / 101.4 M 80 / 89.3 Maná Radio / El Vendrell / 91.4 Nova FM Tarragona 91.3 Ona FM / Tarragona / 97.1 + 104.4 Ona Torredembarra / 107.4 Ona Pau Tarragona / 87.5 Ona Riudoms / Riudoms / 98.6 Ona Valls FM / Valls / 107.6 Onda Cero Radio / Tarragona / 95.3 Onda Rambla Tarragona / 91.0 Punt 6 Camp / Castellvell / 99.8 RAC 105 FM - Ràdio Valls / 103.3 Ràdio Aiguamúrcia / 107.8 Ràdio Banyeres del Penedés / 101.2 Ràdio Cambrils / 90.0 / Ràdio Creixell / 95.0 Ràdio Cunit / Cunit / 107.0 Ràdio Sant Jaume dels D. / 107.6 Ràdio El Vendrell / 107.1 Ràdio Estel / 100.6 + 90.1 Ràdio Flaixbac - Ràdio Valls / 90.4 Ràdio FM / La Pobla de M. /107.9 Radio Intereconomía / TGN / 106.8 Ràdio L’Arboç / 106.8 / Ràdio La Canonja / 102.3 R. La Selva del Camp / 99.0 + 105.8 Radio Maria / Tarragona / 99.5 Ràdio Montblanc / Montblanc / 107 Ràdio Morell / El Morell / 98.3 Ràdio Música / Valls / 1002.6 Ràdio Salou - Cadena Dial / 92.4 Ràdio Sant Pere i Sant Pau / 101.0 Radio Tele Taxi / 106.0 i 92.9 Radiolé Tarragona / Tarragona / 96.1 Roda de Roda de Berà / 107.7 SER Tarragona / Tarragona / 97.7 Tarragona Ràdio / Tarragona / 96.7 / Totmúsica / Tarragona / 105.1

Telèfons Genèrics Emergències 112

sudoku Fàcil

Bombers de la Generalitat 085 Mossos d’Esquadra 088 Guàrdia Civil Tarragona 062 Policia Nacional 091 Protecció Civil 1006 Renfe Informació 902 24 02 02 Aeroport de Reus 977 77 98 32 Transport Sanitari de Catalunya 977 25 25 25

Difícil

Sanitat Respon 902 11 14 44 Hospital de Santa Tecla 977 25 99 00 Hospital del Vendrell 977 25 79 00 Hospital Joan XXIII 977 29 58 00 Consell Comarcal Baix Penedès 977 15 71 71 Consell Comarcal Tarragonès 977 24 45 00

Vols posar un anunci? 616728550 977259911 publicitat@noticiestgn.cat

Com jugar: completeu el taulell de 81 caselles (9 fileres i 9 columnes), omplint les cel·les buides amb un número de l’1 al 9, sense repetir cap número en una mateixa filera, ni en una mateixa columna, ni en cap dels 9 quadrats en què està dividit el taulell.

Solucions setmana anterior


34 | Cinema i Televisió

5 de maig de 2010 |

Cinema i Televisió

Quan apareix l’amor verdader, es trastoca tot ‘Perdona si te llamo amor’ Italia, Cecchi Gori Group Tiger Cinematografica - New Fair FilmMedusa Film, Comèdia Romàntica, 105 min. Director: Federico Moccia Intèrprets: Raoul Bova, Michela Quattrociocche, Luca Angeletti, Francesca Antonelli, Francesco Apolloni, Michelle Carpente, Cecilia Dazzi, Francesca Ferrazzo, Rossella Infanti, Veronika Logan. Cinemes: Tarragona (16:00h, 18:15h, 20:30h, 22:40h), Vila-seca (18:15h, 20:30h, 22:40h), Roquetes (16:30h, 19:00h, 22:00h) La pel·lícula basada amb la novel·la homònima supervendes de Federico Moccia (2007) explica la història de com un home amb una vida ‘sensata’ redescobreix l’amor. Àlex, amb quasi quaranta anys, és un atractiu publicista d’èxit que veurà com l’amor entra com un huracà a la seva vida. Un matí, mentre condueix cap a la feina, es creua amb Niki, una jove adolescent que va amb la seva moto a l’institut. Desprès d’aquesta trobada, el món tranquil i rutinari d’Àlex es veu trastocat. Niki, amb la seva alegria innocent i la seva extraordinària saviesa per algú de disset anys, entra a la seva vida emportant-se les seves antigues veritats, les seves idees fixes, les seves grises costums i inclús la tristesa d’haver estat abandonat per la dona amb la que portava

tants anys. Tot i així, descobrir una cosa nova, no implica acceptar-la. La tendresa, la confiança en el seu amor i amant, la promesa d’una felicitat assegurada i el simple fet de que Niki li ha ensenyat a riure com mai ho havia fet abans, no fan que Àlex renuncii a la seva ‘sensata’ vida i torni amb la seva antiga parella. Mentrestant, Niki, estudia per els exàmens finals i compleix els divuit anys esperant en secret a l’Àlex. El ser cor continua somiant. És llavors quan Àlex, trobarà al seu somni, el valor per acceptar i creure per primer cop a la vida en un amor verdader. Federico Moccia ha treballat com escenògraf i guionista de televisió. Ha publicat tres novel· les que s’han traduït a dotze idiomes. Totes elles han tingut un gran èxit de públic.

‘The Transporter’ a la petita pantalla notíciestgn, Tarragona

La trilogia de “The Transporter”, protagonitzada per Jason Statham, arriba a la petita pantalla gracies a l’acord signat per les productores EuropaCorp i Atlantique Production. La seva intenció es iniciar el projecte el proper any. El rodatge es farà a França i Canadà. Tal i com informa “The Hollywood Reporter”, el projecte té una assignació pressupostaria de 4 milions de dòlars per episodi que tindran una duració aproximada d’una hora.

Aquesta quantitat converteix la serie en una de les més cares de la televisió filmada a Europa. Els protagonistes encara no estan confirmats tot i que la ma-

joria d’ells seran desconeguts. Fins i tot hi ha dubtes que el mateix protagonista de la trilogia vulgui formar part d’aquest projecte.

OPCIÓN A COMPRA TARRAGONA PISO EN ZONA PLAZA DE TOROS - MUY AMPLIO 4 DORMITORIOS, 1 BAÑO COMPLETO CON POSIBILIDAD DE TENER UN SEGUNDO - SOLEADO Y LUMINOSO - COCINA INDEPENDIENTE GRANDE Y SALÓN COMEDOR CON SALIDA A TERRAZA - A 30 MTS. DE LA AV. RAMÓN Y CAJAL Y A 45 MTS DE LA PLAZA DE TOROS DE TARRAGONA - EXCELENTE SITUACIÓN

234.000€ Rambla Nova, 12 - baixos. Tarragona. CP. 43003. Tel 977 22 45 44 assesores@finquesfranchtarragona.com www.finquesfranchtarragona.com


El Temps | 35

| 5 de maig de 2010

El TEMPS

Pugen les temperatures Previsió per a dimecres 5 de maig de 2010

La situació meteorològica de la resta de la setmana vindrà marcada per un ascens suau de les temperatures que es mantindran a l’inici de la setmana següent. El temps serà variable, alternant sol, pluja i núvols.

dijous 6

dissabte 8

dilluns 10

divendres 7

diumenge 9

dimarts 11

Caminant per... les muntanyes de Vandellòs

Albinyana

8/18ºC

Altafulla

9/19ºC

Informació general

El major desnivell que presenta la ruta és de 400 metres. El recorregut té una durada de 3 hores i 30 minuts sense comptar aturades. La distància a recórrer és de 9 km.

Bellvei

8/18ºC

Banyeres

7/18ºC

Bonastre

7/18ºC

Calafell

8/19ºC

Constantí

9/19ºC

Creixell

8/19ºC

Cunit

9/19ºC

El Catllar

9/18ºC

El Morell

9/18ºC

El Vendrell

8/19ºC

Els Pallaresos

9/17ºC

L’Arboç

7/18ºC

La Bisbal

7/18ºC

La Canonja

8/19ºC

La Nou Gaià

9/18ºC

Al sortir de Masriudoms, pel camí del carro, val la pena fixar-se en una vessant on destaca una caseta amb teulada de volta, presidint un conjunt de bancals sense conrear. Si es disposa de tres quarts d’hora més, al sortir de l’últim coll es recomana apropar-se al cim de la roca de Pallars. Les vistes des de les diferents muntanyes són

La Pobla Maf.

9/18ºC

impressionants.

La Pobla Mont.

8/18ºC

La Riera

9/19ºC

La Secuita

8/18ºC

Llorenç

7/18ºC

Masllorenç

7/17ºC

Montmell

6/17ºC

Perafort

9/18ºC

Renau

8/18ºC

Roda de Barà

8/19ºC

Salomó

8/18ºC

Salou

10/19ºC

Sant Jaume

7/18ºC

Santa Oliva

7/18ºC

Tarragona

8/19ºC

Torredembarra

9/19ºC

Vespella

4/16ºC

Vilallonga

9/18ºC

Vila-seca

8/19ºC

Recomanacions

Ruta

Des de Masriudoms es va pel carrer Major fins a la plaça de la Font, es gira a l’esquerra i es continua a la dreta, sortint del poble pel carrer de l’Era. Passant pel costat d’un refugi de la Guerra Civil s’arriba al camí de carro mostrant un elegant mur de pedra seca amb ametllers. Sortint a l’antiga carretera al coll de Masvell ens creuem amb la

nova. Continuem pel vell revolt fins arribar a un camí cimentat al començament amb una bifurcació. S’ha de seguir pel costat esquerre, entre avellaners, fins trobar el vell camí de ferradura que puja pel vessant i arriba a una pista, que seguirem a la dreta. Al fons es veu Castelló. En un revolt apareix la Barrancada, una de les cares amagades de les muntanyes. La pista cimentada baixa a trobar el barranc tot i que es pot fer drecera si s’agafa un camí a l’esquerra. Pujant per la Barrancada abandonem la pista després de les marques del PR 91. Es creua el torrent i se segueix un camí de ferradura difícil de caminar en algun tram. Tot recte trobem una bifurcació i seguim deixant els senyals PR a la dreta. Es puja pel fons de la vall fins a la cova del Tascó. El camí continua. Pugem seguint la fondalada. Per tornar és necessari baixar seguint la cresta a la dreta fins al coll de les Portes on es troba la pista. Aquesta desemboca a l’antiga carretera de Vandellòs, més avall de Masriudoms. Es pot arribar al poble pel voral de la nova carretera. A Peu. Arola Editors


36 | Classificats

5 de maig de 2010 |

Immobles Motor Treball

Classificats Immobles Venda TARRAGONA. Piso en situación exclusiva - la mejor zona de la Rambla Nova (Balcón Mirador) 177 mts. - 5 dormitorios - vistas a la Rambla i el mar. Opción de 2 parkings. 740.000€ Tel. solo visitas concertadas Tel. 977224544 TARRAGONA. PAÏSOS CATALANS. OPORTUNITAT!! Obra nova. Últims pisos de la promoció, 2 i 3 dormitoris, 2 banys, magnífica terrassa, assolellats, excel·lents acabats, pàrking i traster. Des de 190.000€. Tel.: 977251616 TARRAGONA Centre - Venda d’un àtic de 106 m2, més dues grans terrasses d’uns 35 m2 cadascuna, 3 habitacions dobles (amb possiblitat de fer-ne 4), totalment reformat, alarma, aacc, completament moblat. 450.000€ Telf. 676474607/977212389 LA BISBAL DEL PENEDÈS - Casa independiente con 5 dormitorios, amplio salón comedor con chimenea y acceso a porche, 2 baños con ducha, cocina reformada tipo officce, lavadero, terreno vallado. PVP. 132.300€ Tel. 977664035 TARRAGONA. Vendo dúplex, 300mts2 en Tarragona ciudad, a 50m de la playa, perfecto estado, 5 dormitorios, 3 baños, párking de 3 plazas, gran terraza. Zona comunitària con piscina. 975.000€ Tel. 646732442 FIGUEROLA DEL CAMP. GRAN OPORTUNIDAD! Adosado 174m, parquing 2 coches, salon-comedor con terraza, cocina amueblada, 4 habitaciones, 2 baños completos y opción abrir buhardilla, calefacción, aire acondicionado y jardín de 90m. En perfectas condiciones. Por sólo: 200.000€!! Lo que te valdría un piso. Tel. 607207506 / 660531624

TARRAGONA. VALL DE L’ARRABASSADA. 100mts de la playa. Soleado, exterior, 4 habitaciones, 2 baños, cocina, galeria, terraza, trastero 10m2, garaje, ascensor, calefacción, A.A. Telf: 605409795 TARRAGONA. CAS ANTIC. Pis en venda, 63m2, 1 habitació, cuina-menjador, bany, en perfecte estat, 6 anys d’antiguitat, bigues vistes, bomba de calor/fred, finestres climalit, gran armari empotrat a mida. Edifici reformat integralment. 168.000€. tel: 977243406 TARRAGONA. Serrallo. 80m2. 3 dorm. Baño. Gas natural. Sol. Reformado. 108.000€. Telf. 654092540 TARRAGONAC/ Francesc Bastos Pis d’origen 3 dormitoris, 1 bany, menjador i cuina. Ascensor. Preu 132.000 €. 977 225 582 / 625 356 293 TARRAGONA. Piso en Rovira y Virgili a reformar. 4 habitaciones, 2 baños, ascensor y mucha luz. 165.000€ (todo reformado: 197.000euros) Telf: 676730996 VILA-SECA. Obra nueva, pisos y Duplex en Venta 3 y 4 habitaciones, Entrega inmediata, desde 176.000 € Telf. 977 376 006 44 REUS. AV/PAÏSOS CATALANS contonada amb MARE MOLAS. Pis sensacional, molt espaiós, 120m2 útils, tot exterior, 4 habitacions dobles, 2 banys, menjador, terrassa, cuina, galeriarentador, 2 trasters, A7a, calefacció, ubicació molt bona. S’inclouen mobles i electrodomèstics, per entrar-hi a viure. Parking doble opcional. preu 210.000€. Telf: 677718364 TARRAGONA.Oferim 20.000€ + IVA com a comissió per la venda d’un habitatge unifamiliar a estrenar a 500m de la platja. Informi’s: 629232588/ 649486412/ 977220477 TARRAGONA. CASC ANTIC. preciós loft en venda, sup aprox 75m2, moblat, tot de disseny, materials de 1a qualitat, completament reformat, edif.senyorial. 240.000€ tel: 977243406

TARRAGONA. ZONA EROSKI: Piso 3 dormitorios y 2 baños SEMI NUEVO, con orientación SUR, en perfecto estado, cocina independiente PARKING y TRASTERO. Precio: 280.000€ Tel: 676664298

TORREDEMBARRA. Piso reformado 4 dormitorios dobles, 2 baños completos,cocina oficce, salon-comedor, terraza Oportunidad! 180.000€ Tlf: 669821606

TARRAGONA. Pisos en venta C/Rovira y Virgili, 3 dormitorios, nuevos. des de 195.000€ tel. 977211328

TARRAGONA. Zona Imperial Tarraco, 127 mts., 4 amplios dormitorios, gran salon comedor - 2 baños- cocina independiente + galeria. Todo exterior - necesita alguna reforma . vistas a la Rambla Nova- 480.000€ Tel. 977224544

TARRAGONA. VALL DE L’ARRABASSADA, díplex en venda a 200m de la platja, 3 habitacions, cuina, menjador, parquet, aire condicionat/ bomba de calor, calefacció individual, amplia terrassa, armaris encastats, en perfecte estat, zona comunitària ajardinada amb piscina, parking i traster. 371.425€ tel: 977243406 TARRAGONA. SANT PERE I SANT PAU. Vendo piso en edificio Miramar I. 4 habitaciones. 2 cuartos de baño. Soleado todo el día - Exterior. Calefacción, A/A con bomba de calor, Doble acristalamiento, cocina equipada todos electrodomésticos. 2 plazas de parking. Telf. 626 764 589 EL VENDRELL. Zona El Tacat. Piso de obra nueva 3 habitaciones con 2 baños, calefacción, cocina independiente, suelo de mármol, situadio en una de las mejores zonas del pueblo y muy cercano al centro. Informese 200.000€ Tel. 977663562 TARRAGONA. RAMBLA NOVA, 33. Pis de 130m2, 3 habitacions 2 tipus suite amb vestidor, tres banys, totalment reformat per a estrenar. Acabats de primera qualitat. Excel·lent ubicació. Vistes a la Rambla i al mar. Informi’s. Tel. 977251616 TARRAGONCA. C/GOYA. Venc pis 3 habitacions, 1 bany, exterior, traster (particular). 170.000€. 630113725 TORREDEMBARRA. Piso seminuevo 2 dormitorios, 1 baño, cocina, salon-comedor, terraza. Muy céntrico. Precio:142.500€ Tel. 669821606

TARRAGONA. ZONA CORTE INGLÉS: Piso reformado de 3 dormitorios con un baño completo, a metros del futuro CORTE INGLÉS, muy luminoso - ascensor. Precio. 175.000€ Tel. 695450372 VILA-SECA. Conjunt residencial “El castell”, bonic dúplex en venda semi-nou, sup aprox 100m2, 4 hab(1 suite), 2 banys i lavabo, cuina, galeria, sala menjador amb sortida terrassa, parquet, exterior, assolellat, piscina comunitària, parquing i traster. 218.400. tel: 977243406

Vendrell PVP 216.365€ Tel.977664035 TARRAGONA. CASC ANTIC. Pis en venda, sup aprox. 40 m2, 1 hab., cuina, galeria, menjador, bany, parquet, mobles a mida de fusta de cirerer, tot reformat, pedra vista. 126.000€. Tel: 977243406 TARRAGONA. C/Ibiza venta parking grande buen acceso. 32.000€ 654092540 TARRAGONA. Piso en venta c/ rovira i virgili, 4 dorm. totalmente reformado y nuevo, calefaccion y aire acondicionado, terraza, buenas vistas, precio 275.000€ Telf. 620.88.11.69 / tardes: 977.22.36.27 TARRAGONA. CASC ANTIC. casa unifamiliar en venda, 4 habitacions (1 suite amb hidromassatge), 2 banys + lavabo, cuina amb electrodomèstics, saló, parquet, a.a.fred/calor, calefacció, nova a estrenar. 378.000€ tel: 977243406 CAMBRILS. Apartament en primeríssima línea de mar, 2 dorm. cuina, galeria, terrassa, piscina en el terrat, impressionants vistes al mar. 320.000€. Telf. 977226056 TARRAGONA. Obra nova Vall Arrabassada, Pisos 4 habitacions, Z.Comunitària, Màrmol, Calefacció, Pre-instal·lades. Des de 278.500 €. TEL. 977252052 TARRAGONA-Piso en la calle Mallorca, 3 habitaciones, baño, cocina, comedor y ascensor. Precio: 185.000€ Tel: 977-218-730 TARRAGONA. CENTRE. OPORTUNITAT!! Pisos d’1 i 2 habitacions, 1 bany, assolellats, exteriors, ascensor- des de 120.000€. Tel. 977251616 TARRAGONA. Parking pequeño Av Prat de la Riba para utilitario. 14000€ Telf: 654092540 TARRAGONA. SP y SP. PISO DUPLEX 4 dormitorios, 3 baños, salon comedor con salida a jardin propio, cocina independiente equipada, parking doble en la misma finca. Todo exterior GRAN OPORTUNIDAD 250.000€ Tel. 977224544 EL VENDRELL - ¿Tienes unos ahorros y quieres invertirlos? No dejes escapar una oportunidad así!!! Atico con terraza de 25m2, 3 dormitorios (1 matrimonio, 1 doble y 1 individual), baño y cocina. Muy soleado y en zona peatonal Venga a verlo sin compromiso. PVP. 85.000€ Tel. 977664035 TARRAGONA. CASC ANTIC. Bonic pis en venda, sup aprox. 58m2, 1 habitació suite, cuina, menjador, bany, parquet, a.condicionat fred/ calent, tot reformat, estil rústic, traster, exterior i assolellat. 168.000€. tel: 977243406 TARRAGONA. PAÏSOS CATALANS. Obra nova. Últims pisos de la promoció, 2 i 3 dormitoris, 2 banys, magnífica terrassa, assolellats, excel· lents acabats, pàrking i traster opcional. Des de 190.000€ Tel: 977251616

TARRAGONA. Caputxins, 3 dormitorios, baño, ascensor, sol. 140.000€ Tel. 654092540

TARRAGONA. C/FORTUNY, nº17, Pisos totalment rehabilitats, 2 i 3 hab. Informi’s. Tel: 977252052

TORREDEMBARRA. Piso obra nueva, 2 dormitorios, 2 baños completos, cocina oficce, salon-comedor, terraza, trastero, parquing, calefacción, a/a. Situado en zona inmejorable. Precio 195.880€ Tlf:669821606

TARRAGONA. OPORTUNIDAD!! Trastero venta zona CORTE INGLÉS - JOAN XXIII semi nuevo Aproximadamente 4 mts. precio: 9.000€ Tel. 676664298

EL VENDRELL (LAS PEDRERAS) - ¡¡Antes por 240.000€!! ¡¡Gran oportunidad!! Preciosa pareada semi-nueva amueblada de 3 dormitorios amplios (1 con acceso a terraza), amplio salón comedor con acceso a terraza, 1 cuarto de baño completo amueblado y exterior, 1 aseo de cortesia, amplia cocina equipada con vitro y con acceso a lavadero y al jardín trasero, garaje cerrado, terreno de 125 m2 aprox. llano y ensuelado, calefacción de gasoil, rejas tipo ballestas abatibles, carpinteria de aluminio, cristales climalit, carpinteria de madera haya. Cerca de todos los servicios y a 2 min. de El

TARRAGONA. CASC ANTIC. casa unifamiliar en venda, 4 habitacions ( 1 suite amb hidromassatge), 2 banys+lavabo, cuina amb electrodomèstics, saló, parquet, a.a.fred/calent, calefacció, nova a estrenar. 378.000€. tel: 977243406 TARRAGONA. Se vende terreno (vía Augusta) Solar de 462m2, cerca de la playa Arrabassada para un chalet. telf: 977217950. TARRAGONA. Plaza de parking doble en venta. Zona PLAZA DE TOROS. Cabe un coche delante del otro. precio: 45.000€ Tel. 676664298

TARRAGONA. Piso de 3 habitaciones, zona playa Milagro, economico. Telf: 977681104 TARRAGONA. Vendo adosado a 50mts playa Milagro, alto standing,300m2, 5 habitaciones, 3 baños, parket, barbacoa, parking plazas, perfecto estado, zona comunitaria con piscina. 975.000€. Telf: 646732442 TARRAGONA. Oportunidad en la Vall de l’Arrabassada. Pisos de 4 dorm., 2 baños, 110m, parking incluido, a 100m caminando playa. 290.000€. Tel. 977226056 TARRAGONA. ZONA JOAN XXIII, Pis en venda, semi-nou, en perfecte estat de conservació, 55m2, 1 habitació amb armari encastat, bany complet, cuina-menjador, moblat, amb electrodomèstics. molt llum, bomba fred/calor per conductes, plaça de parking. 199.500€ tel: 977243406 EL VENDRELL (TANCAT) - Precioso atico de 70 m2 con salón comedor amplio y salida a terraza de 100 m2, calefacción, puertas de haya, carpinteria de aluminio, 2 dormitorios, cocina equipada y baño completo ¡Gran ocasión! PVP 160.000€ Tel. 977664035 TARRAGONA. TODO REFORMADO A NUEVO!! PISO 4 Dormitorios, 2 baños, cocina amplia con oficce, 8ª planta por ascensor con vistas al cabo de Salou. ZONA Pere Martell , MUY AMPLIO. OPORTUNIDAD !! 290.000 € Tel. 977224544 TARRAGONA. Pl. Verdaguer. Piso 140m2. Ascensor. Patio 50m2. Necesita reformar. Apto oficina. 198.000€. Telf. 654092540. EL VENDRELL. Zona centro. Piso de obra nueva 2 habitaciones con baño completo, calefacción, acabados de priemera calidad, ascensor. A 2 min. del centro. Informese 110.000€ Tel. 977663562 TARRAGONA. UB. TORRENOVA. Pis en venda, sup. aprox. 107m2, 3 habitacions, bany i lavabo, cuina i menjador, parquet, terrassa. exterior i assolellat, tot reformat, molt bonic. 189.000€ tel: 977243406 TARRAGONA. Miracle. Adossat, 190m2, 4 cambres, 2 banys, aseo, celler, parquet, aire, calefacció a gas, aspirador central, garatge privat. Piscina comunitària. Molt tranquil. 550.000€ Tel. 977244651 - 653791674 TARRAGONA, CAS ANTIC. Pis en venda, sup aprox. 75 m2, 3 habitacions, cuina nova, manjador, bany per estrenar, acabat de pintar, exterior. 180.000€. Tel: 977243406

TARRAGONA. CASC ANTIC. Bonic loft en venda, sup. aprox. 130m2, 1 habitació doble, cuinamenjador, bany i lavabo, bigues vistes, tot reformat, moblat. 220.000€. tel: 977243406 TARRAGONA. URB.MANOUS 3.EL CATLLAR. A prop de Sant Pere i Sant Pau-Tarragona, xalet individual en venda, sup aprox 190m2, 4 hab (3 dobles), cuina, cala menjador, 2 banys, aire condicionat amb bomba de calor, ximeia, jardí amb gespa i barbacoa, cotxera, psicina, parcel·la cantonera de 720m2 aprox, valla permimetral. 378.000€. tel: 977243406 SANTA OLIVA (EL VENDRELL) - Casas pareadas de obra nueva de 120 m2, 4 dormitorios, amplio salón comedor, cocina equipada, 2 baños, completos, aseo, garaje, porche, jardín delantero y trasero. También alquiler con opción a compra!! Excelente ubicación, junto polideportivo y colegios. A dos minutos de Caprabo. PVP. 220.000€ Tel. 977664035 TARRAGONA-Gran Oportunidad - zona Joan XXIII semi nuevo, 2 hab. con armarios, cocina americana equipada, salon comedor con salida a balcón amplio, vistas despejadas, zona comunitaria con piscina, parking amplio incluido en el precio. 210.000 € tel: 977224544 TARRAGONA. CASC ANTIC. Bonic pis en venda, sup aprox 50m2, 1 habitació, cuina-menjador, bany, parquet combinat amb mosaic hidràuli, terrassa d’ús i disfrute privatiu amb vistes al mar i Torre de Pilats, edif. rehab., nou a estrenar. 180.000€. tel: 977243406 TARRAGONA. Bonic pis en venda al CASC ANTIC, sup aprox 76m2, 3 habitacions, cuina, galeria, menjador, bant, aire condicionat, calefacció, parquet, assolellat, tot reformat , edif. rehabilitat. 252.000€. tel: 977243406 TARRAGONA. GRAN OPORTUNIDAD!! PISO 4 dormitorios zona PLAZA DE TOROS - muy luminoso - cocina independiente con oficce, balcón terraza, climalit, gas natural, ascensor. OPORTUNIDAD!! 234.000€ Tel. 977224544 OPCIÓN A COMPRA TARRAGONA- ELS PALLARESOS_ Precioso piso duplex de 4 dormitorios- zona residencial. 2 amplias terrazas, detalles de calidad, vistas despejadas, seminuevo, escalera de madera, suelos de parket natural, zona comunitaria y piscina, parking y trastero incluido en el precio. Tel. 977224544. TARRAGONA. Trastero venta zona Imperial Tarraco. Tel. 654092540

VALLMOLL. Duplex obra nueva en 4 dormitorios, 2 baños completos, 2 terrazas de 40mts cada una. Vistas despejadas, excelentes calidades. Parking grande incluido en el precio. 225.000€ Telf. 977224544

FIGUEROLA DEL CAMP. Casa adosada de 174 m. construits, 4 dormitoris (1 amb vestidor), 2 banys complerts, salómenjador, cuina equipada amb sortida al jardí. Garatge 42m., calefacció, aire acondicionat. Rebaixat a 200.000 €. Telf. 607207506 / 660531624.

TARRAGONA. CASC ANTIC. Pis en venda, sup aprox. 55m2, 2 hab., cuina-menjador, bany, reformat, tot exterior i assolellat, façana rehabilitada, a prop del passeig de St. Antoni. 159.000€. tel: 977243406

TARRAGONA. SANT PERE I SANT PAU- BL.ST JORDI, pis en venda, semi-reformat, 2 habitacions dobles, cuina reformada, bany reformat, finestres d’alumini, gas natural, exterior i assolellat, vistes al mar. 113.000€. tel: 977243406

TARRAGONA - EL CATLLAR - Gran oportunidad!! Piso Semi nuevo en pueblo. 4 dormitorios, 2 baños, parking, trastero, zona comunitaria con piscina. Todo exterior. 190.000€ Tel. 676664298

TARRAGONA. Av. Catalunya 138m2. 5 dorm., salón-comedor, baños, calef., ventanas, suelo, reforma 3 años. 320.000€ Tel. 654092540

SALOU. Conjunt aqQuaria. Apartaments de 2 dorm. De 68m útils. Amb 1600m de zona comunitària, dos piscines, padel, zona ‘fitnes’ i SPA. Al costat de plaça Europa i Port Aventura. I disfruta del millor preu, a tansols 194.900€, claus en mà. La millor inversió del moment. Inf. al mateix conjunt. telf. 609020545 / 977380388

ALTAFULLA. Duplex 3 dormitorios dobles, 1 baño, 1 aseo, salon-comedor, cocina, terraza, jardin, piscina comunitaria. Precio: 186.000€ Tel. 669821606 TARRAGONA. Casco antiguo. P. Baja 65m, Cocina, Baño, 2 dormitorios. Trastero. 100.000€ Tel. 654092540 GARCIA (RIBERA D’EBRE). Poble molt tranquil al costat de riu. Pis de 3 habitacions, 2 banys, (1 complet), cuina equipada, menjador amb balcó, pati de 150m2, amoblat, molt assolellat. Telf: 977244190 TARRAGONA. Oferim 20.000€ + IVA com a comissió per la venda d’un habitatge unifami-


Classificats | 37

| 5 de maig de 2010

Immobles Motor Treball

liar a estrenar a 500m de la platja. Informi’s: 629232588 / 649486412 / 977220477 CAMBRILS. Chalet adosado en Cambrils Mediterráneo, completamente equipado, de una planta. Muy interesante. Telf. 622510203 y 977245422. TARRAGONA SAN SALVADOR. Chalet dúplex en el centro de San Salvador, completamente equipado con 5 habitaciones. Muy interesante. Telf. 622510203 y 977245422. TARRAGONA. Av. Catalunya. Davant Universitat. 3 dormitoris. Reformat. Cuina totalment equipada, calefacció i traster. 240.000€. Telf. 60586085 TARRAGONA. Oportunitat a la Vall de l’Arrabassada. Vivenda de 4 dormitoris, 2 banys, 110m., parking inclòs a 100m caminant de la platja. 290.000 € . Tel. 977226056. TARRAGONA. REFORMAR SU PISO NO TIENE POR QUÉ SER CARO. Reforma integral de un piso de 70m2, 3 habitaciones, 1 baño, salóncomedor y cocina. Instalación de luz, agua y desagües. Cocina alicatada con muebles (6m), mármol y electrodomésticos (vitroceràmica, horno y campana decorativa). 6 puertas semi-macizas. 7 ventanas de aluminio doble cristal. Baño alicatado y sanitario “Roca”. Suelo de gres. Pintura. Total: 24.000€ + IVA. Presupuesto sin compromiso. Tel. 607238200 - 609787878

Immobles Lloguer

TARRAGONA - Piso de 4 habitaciones, 1 con suitte y ropero, 2 baños completos, terraza, zona rambla, A/A, calefacción, parking, 950€ 977920657 / 658025285 TARRAGONA. Cala Romana. Casa individual per llogar amb mobles. Sala amb llar de foc, 4 habitacions, cuina, 2 banys, terrassa, solarium, calefacció, jardí, aparcament i 2 trasters. Preu 750€/mes. Tel 620466196

Classificats TARRAGONA. RAMBLA NOVA. Sense mobles, 4 habitacions, menjador, cuina i bany, aseo. 600€. tel: 977252052 TARRAGONA. Cala Romana. Casa individual amb mobles, 4 hab., sala amb llar de foc, cuina, terrassa, solarium, 2 trasters, aparcament, calefacció. Preu 795€/mes. Tel. 620466196 TARRAGONA. Apodaca/Estación. 3 dorm., baño, ascensor, amueblado. Se piden referencias. 500€/mes Tel. 654092540 EL VENDRELL. Zona El Tancat. Piso de 5 años, completamente amueblado y equipado, ascensor, 2 habitaciones, terraza, 80 m2,. Inmejorable zona. Informese. 450€/mes. Tel. 977663562 TARRAGONA. Se alquila piso con muebles, Vall de l’Arrabassada. Totalmente amueblado, cocina completa, aire acondicionado y calefacción, parquet, pàrking y trastero incluido en el precio. Opción de compra. Telf: 977290949 TARRAGONA - C/JAUME I, amb mobles, 1 habitació, bany, 500€ Tel. 977252052 TARRAGONA. C/ROVIRA I VIRGILI. Pis assolellat 1 hab moblat., cuina equipada, piscina comunitària. 475€ tel: 653882463 TARRAGONA. SANTA JOAQUIMA DE VEDRUNA/ ESTANISLAU FIGUERES/NOU DE SAN OLEGUER/PONS D’ICART. Pisos de 100m2, amb mobles, 3 i 4 habitacions, 2 banys, cuina amb galeria, exteriors, terrassa, assolellats, amb ascensor. Des de 550€. tel: 616655863 TARRAGONA. GASOMETRE / MANUEL DE FALLA / REDING / PERE MARTELL. Pisos d’1 i 2 habitacions, amb i sense mobles, 1 bany, cuina equipada, terrassa, exterior, assolellat, ascensor. Des de 400€. Tel. 977251616 TARRAGONA. RAMBLA NOVA 106. 4hab, 2 baños, calefacción, terraza 800€ tel: 977218730/610500017 TARRAGONA. DOCTOR MALLAFRÉ. Apartaments semi-nous de 1 habitació amb i sense mobles, 1 bany, cuina office, exterior, assolellat, molt bon estat, pàrking opcional. Des de 500€ Tel.: 977251616

TARRAGONA - Buscamos incorporar para su exclusiva cartera de clientes, pisos en ALQUILER de 1, 2 y 3 dormitorios. Tel. 977224544

TARRAGONA C/ Bon Sol, Urb. Levantina, Chalet 4 hab.3 baños, a/a conductos, Cocina de diseño, suelos de cerámica y parquet, ventanas de aluminio, 700m2 de parcela. A estrenar, precio a convenir. Telf. 977.22.04.77

TARRAGONA. ZONA CATEDRAL. Estudi recentment restaurat, moblat, electrodomèstics, A/A, assolellat. 2 mesos de fiança. 325m2. 677796213

TARRAGONA. C/SEVILLA. Piso en alquiler de 4 habitaciones, amueblado. Telf: 637700332

TARRAGONA - Piso en zona calle Real, 3 habitaciones, 1 con suitte, comedor independiente, cocina, 1 baño, amueblado, semi-nuevo, 650€. Telf. 977.92.06.57 / 658.02.52.85 TARRAGONA CIUDAD. Se alquila habitación para chica, piso completo, equipado, con zona comunitaria. 220€ más gastos. Telf. 655443394 TARRAGONA. CASCO ANTIGUO. Piso en alquiler de 50m2, dos dormitorios, baño completo, cocina euqipada. Piso totalmente reformado. 450€ Telf: 977225582/625356293 TARRAGONA. Tarragona C/Manuel Falla Parquing per cotxe gran. Fàcil accés. Preu 26.000 €. 977 225 582 / 625 356 293 TARRAGONA. Ramón y Cajal.. 3 dormitorios. 600€. Telf. 977242207 / 61668865 TARRAGONA. RAMBLA VELLA/EST. FINGUERES/ EIVISSA/COS DEL BOU. Pisos nous de 40m2, 1 habitació, totalment moblats i decorats, 1 bany, cuina office equipada amb rentavaixelles, rentadora-assecadora, nevera, microones amb grill, tv, dvd, tdt, aire condicionat fred i calent, parquet, exteriors, ascensor, despesses de comunitat incloses en el preu. Des de 550€. Tel: 977251616.

TARRAGONA. C/TAQUÍGRAF. Lloguer 1 habitació, amb mobles, 400€. tel: 977252052 TARRAGONA - Piso en pleno centro de Tarragona, de 2 habitaciones, comedor, cocina, 1 baño, todo reformado, amueblado, 600€ 977920657 TARRAGONA. C/ Felip Pedrell Pis amoblat, 2 dormitoris+despatx, 2 banys, saló menjador, cuina equipada. Assolejat. Parquing opcional. Preu 700 € /mes. 977 225 582 / 625 356 293 VILAFORTUNY. Xalets parejats i aïllats a estrenar. Zona Tallats II, al costat del nou CAP Zona comunitària ajardinada i piscina. Molt amplis. Telf. 629232588 / 649486412 TARRAGONA - Busco pisos en alquiler, para mi selecta cartera de clientes en VALL ARRABASSADA - contactar con Mila al 691309071 TARRAGONA. PLAÇA DE LES CORTS CATALANES. Sin muebles, 1 habitacion. Pking, trastero, piscina 600€ tel: 977218730/610500017 TARRAGONA. Plaza Josep Roig i raventós. 75m2, 2 habitaciones, 1 baño, cocina, comedor y balcón. Amueblado y A/A. particular. 550€. Telf: 650554030

FLIX. Alquiler de piso de 2 habitaciones con o sin muebles. Cocina y baño equipados. Aire acondicionado. Desde 400€/mes (ventajas excepcionales alquiler con opción a compra). Telf. 672384182/977212389 TARRAGONA. Cala Tamarit 4 dormitorios. baños, aseo, garaje, jardin privado, zona comunitaria. 950€ Se piden referencias. Tel. 654092540 TARRAGONA. Xalet, mirador calaromana. 4 habitacions, 2 banys, aseo, jardí, sense mobles. 1000€. Tel: 977252052. TARRAGONA. JAUME I. Amb mobles, 2 hab, bany, 500€. Tel: 977252052 TARRAGONA BONAVISTA. Con muebles, 2 hab, baño completo, 3º sin ascensor todo reformado 450€ tel: 977218730/610500017 TARRAGONA - Piso reformado, de 2 habitaciones, comedor independiente, cocina, 1 baño completo, A/A, zona Robira y Virgili, amueblado, 525€. 977.92.06.57, 658.02.52.85 TARRAGONA - C/NOU SANT OLEGUER, Estudi, amoblat 355€ Tel. 977252052 TARRAGONA. Pis de 3 habitacions (matrimoni, una de nens i un despatx professional), bany, lavabo, pati, parket, aire condicionat, calefacció, equipat amb tot. 600€. Telf: 606258162 TARRAGONA. ENRIC D’OSSÓ. Pis de 3 habitacions, sense mobles, 2 banys, cuina independent, exterior, amb terrassa, assolellat, ascensor, plaça d’aparcament. 700€. Tel. 977251616 TARRAGONA - Piso semi-reformado, de 3 hab. comedor independiente, cocina, 1 baño completo, A/A, B/C, amueblado, un 1º sin ascensor, situado en buena zona, 575€ 977920657/658025285 TARRAGONA. GRAL. CONTRERAS con muebles, 3 habitaciones, aseo, baño, ascensor. 580€. tel: 977218730/610500017 TARRAGONA. CASC ANTIC. Casa unifamiliar en lloguer, 3 habitacions (1 suite), cuinamenjador, 3 banys, a.condicionat fred/calor en totes les plantes, terrassa, moblada, tota reformada,estil rústic. 825€. tel: 977243406 TARRAGONA. BLOQUE SAN TADEO SP Y SP. 2 hab. dobles, baño, cocina, comedor, terraza, bomba de calor, todo reformado. 500€ tel: 977218730/610500017 TARRAGONA. Alquilo pisos 1, 2, 3 y 4 dormitorios. A partir de 450€/mes Tel. 977211328

POBLA DE MONTORNES. Es lloga pis de 3 habitacions, exterior i moblat. 350€/mes. Imprescindible contracte. Telèfon 651908420 PERAFORT(PUIGDELFÍ) – Alquiler de pisos y/o dúplex de 3 y 4 habitaciones con armarios empotrados, 2 baños y grandes terrazas. Cocina y baños equipados con modernos materiales y de alta calidad. Todos los electrodomésticos (Nevera, lavadora, lavavajillas, horno y campana extractora, todos ellos en acero inoxidable). Aire acondicionado con bomba de calor por conductos. Desde 550.-€/mes. (ventajas excepcionales alquiler con opción a compra) Telf. 672.384.182 / 977 212 389. TARRAGONA. Se alquila piso sin muebles, Vall de l’Arrabassada, sin muebles. Aire acondicionado y calefacción. parquet. Párquing y trastero incluidos en el precio. Opción de compra. Telf: 977290949 TARRAGONA. JOAN XXIII. Alquilo apartamentos de 1 habitación, amueblados y con parking desde 600 €. 977 236 527 TARRAGONA. SANTA JOAQUIMA DE VEDRUNA / ESTANISLAU FIGUERES / NOU DE SAN OLEGUER / PONS D’ICART. Pisos de 100m2, amb mobles, 3 i 4 habitacions, 2 banys, cuina amb galeria, exteriors, terrassa, assolellats, amb ascensor. Des de 550€. Tel.: 977251616 TARRAGONA. Piso compartido. Alquilo habitación grande y exterior reformado con calefacción, totalmente equipado. Ofrecemos buen ambiente. Tel: 656692848 ROQUETES (Tarragona) – Alquiler de pisos, dúplex y casas adosadas, de 2, 3 y 4 habitaciones. Con cochera. Cocina y baños equipados con modernos materiales y de alta calidad. Todos los electrodomésticos (Nevera, lavadora, lavavajillas, horno y campana extractora, todos ellos en acero inoxidable). Aire acondicionado con bomba de calor por conductos. Desde 375.-€/mes (ventajas excepcionales alquiler con opción a compra) Telf. 672.384.182 / 977 212 389. TARRAGONA. Ático en av.Roma frente eroski. 4 hab, 2 baños, ascensor. 900€ tel: 977218730/610500017 TARRAGONA - Fabuloso chalet cerca de Bosques de Tarragona, de 3 habitaciones, comedor grande, cocina americana con comedor, amueblado, jardín, piscina, barbacoa, parking, 1000€. Tel. 977920657 / 658025285

LOCALS Lloguer/Venda

TARRAGONA. C/ Eivissa Pàrquing per moto en lloguer. Preu 30 € /mes. 977 225 582 / 625 356 293 EL VENDRELL. Zona Centro. Piso de 3 habitaciones, baño y aseo, amueblado, ascensor, finca con pocos años. Informese 500€/mes Tel. 977663562 TARRAGONA - C/LAURIA, amb mobles, ascensor, 3 habitacions, menjador, cuina amb vistes al mar, bany. 500€ Tel. 977252052 TARRAGONA -Piso en pleno centro de tarragona, 3 hab., 1 baño completo, muebles nuevos, piso seminuevos. 700€ Tel. 977920657658025285 TARRAGONA. C/ Compte de Rius. Oficina en primer pis amb 3 despatxos i bany. Preu 450 €/mes. 977 225 582 / 625 356 293 TARRAGONA. C/CAPUTXINS, 23. 2 habitacions, sense mobles, semi-nou. 500€. tel: 977252052 TARRAGONA. TRINQUET NOU/REDING/EST. FIGUERES/ MANUEL DE FALLA. Apartaments de 1 i 2 habitacions, amb i sense mobles, 1 bany, cuina equipada, exterior, assolellat. Des de 400€. Tel: 638006743

TARRAGONA. GRAN OCASIÓN!! LOCAL de 30 mtros en Parte Alta con baño y ducha y sala diáfana, todo reformado a nuevo. OPORTUNIDAD!! 70.000€. tel. 977224544 REUS – Ideal para inversores. Venta de local comercial de 360 m2, que se ha dividido en dos locales comerciales de unos 50m2 y 30m2 y 11 almacenes independientes para poder alquilar individualmente. 750.000,-€ Telf. 672.384.182 / 977 212 389. TARRAGONA. Despacho en alquiler en Rambla Nova (entresuelo) de 41m2, amueblado, 440€, todo exterior. LLámenos y le informaremos: 977211328 REUS – alquiler de almacenes de diferentes medidas, desde 10 m2 a 35 m2, ideal para guardamuebles. Nuevos a estrenar, a pie de calle. Desde 105,-€ hasta 250,-€/mes. Telf. 672.384.182 / 977 212 389 TARRAGONA. POLÍGON INDUSTRIAL FRANCOLÍ. Naus de varies superfícies. Des de 180.000€. Tel. 977251616 TARRAGONA, Se alquila local nuevo de 487m2. salida de humos. Aire acondicionado. Lavabo. persiana mecánica motorizada. 2825€/mes. telf: 977217950 TARRAGONA. RAMBLA NOVA. Local en lloguer. Sup aprox. 80m2 + altell de 50m2 aprox., lavabo. preu: 2000€. tel: 977243406 TARRAGONA-LLEIDA- ZARAGOZA. VENTA DE SOLARES EDIFICABLES -Posibilidad de permuta. Província de Tarragona. La Granadella (Lleida) y Maella (Zaragoza). Telf.672.384.182 / 977 212 389 TARRAGONA. En alquiler. Local de 100m. a pie de calle, frente al hospital Joan XXIII. Con salida de humos. Apto para cualquier actividad. 1.100€. 977224544. Mila TARRAGONA. Se alquila despacho-oficina en edificio comercial. C/L.V. Beethoven, 2-4. 65m2. Dividido en 3 espacios. Plaza de parking. Precio 410€/mes. telf: 977217950 TARRAGONA- GRAN OCASIÓN!! LOCAL de 30 mts. en Parte Alta baño con ducha y sala diáfana, todo reformado a nuevo. OPORTUNIDAD!!! 70.000€ Tel. 977224544 TARRAGONA. Se alquila despacho. Centro, RAMBLA NOVA, Amueblado, aire acondicionado, fachada todo Rambla. Sólo 440€/mes. Entresuelo oficinas. Tel. 977211328/660165859 TARRAGONA, Se alquila nave (polígono Francolí). Puente grúa, suministro eléctrico 125kw. 680m2 (diáfano)+ oficinas. Agua y teléfono. Lavabos y vestuario. 2436€/mes. Telf: 977217950

TARRAGONA. RAMBLA NOVA. DESPATX ADVOCAT. Exterior, mobiliari disseny, sala reunions, climatitsat. inclou consums d’eletricitat, telèfon, fax, ADSL i neteja. 575€ Tel.:6166973312

TARRAGONA. PERE MARTELL. Magnífic local comercial de 526m2, totalment condicionat, gran aparador. Informi’s. Tel.: 977251616

TARRAGONA. Local parte baja 75m2 vado. Entrada vehículos. Reformado. Aseo. 90000€. Telf: 654092540

TARRAGONA. En alquiler - local de 100mts. a pie de calle, frenta al hospital Joan XXIII, con salida de humos - apto. cualquier actividad 1.100€ 977224544 (Mila)

TARRAGONA. Local comercial en alquiler. C/Prat de la Riba. 100m2. 700€ Tel. 977211328 TARRAGONA. CASC ANTIC. local en lloguer, sup aprox 75m2, diàfan, sortida de fums, entrada d’aigua, desguàs, pedra vista, sostres alts, possibilitat d’altell, bé situat al costat de la Plaça Fòrum. 700€. tel: 977243406 TARRAGONA. Local parte baja 75m2 vado. Entrada vehículos. Reformado. Aseo. 90.000€ Tel. 654092540 TARRAGONA. PERE MARTELL. Magífic local comercial de 560m2, totalment condicionat, gran aparador. 5.000€ tel: 616655863 CAMBRILS PUERTO Alquilo local de 25 mts. Suelo parket 550€ Telf.: 977.36.02.33

TARRAGONA. Se alquila local nuevo de 171m2. Salida de humos. Aire acondicionado. lavabo. persiana metálica motorizada. precio 992€/ mes. telf: 977217950 TARRAGONA. SE TRASPASA TIENDA DE MODA. Alquiler económico. Precio negociable. Centro de Tarragona. Tel. 629310307 REUS. Local nuevo a estrenar en Av. Països Catalans. 32m. diáfano. Con aseo. 66.000€. 977226056/670510587 TARRAGONA. RAMBLA NOVA. Despatx en lloguer, boniques vistes al mar. Sup aprox. 129m2, 4 sales, arxivador, 2 lavabos, exterior, parquet, suministres de llum i aigua alta, reformat. 1100€. tel: 977243406


38 | Classificats

5 de maig de 2010 |

Immobles Motor Treball

Classificats TARRAGONA. Gran Ocasión!!! Despacho de 30 mts en Parte Alta, baño con ducha y sala diáfana, todo reformado a nuevo. OPORTUNIDAD!! 80.000€/13.310.880 pts. Tel. 977224544 PERAFORT (PUIGDELFÍ) Local de 400 m2 dentro del casco urbano. Ideal para todo tipo de restauración, a la carta o “calçotades”. A pie de carretera general de Tarragona a Lleida (zona de “calçots” y carnes a la brasa), u otro negocio. Facilidades en el pago del alquiler hasta estar el negocio montado. Telf. 672384182 / 977 212 389 TARRAGONA. Se alquila nave (polígona Francolí), 680m2 (diáfano) + oficinas 106m2, + altillo 26m2. Luz, agua y teléfono. Muy bien comunicada. precio: 1624€/mes. telf: 977217950 TARRAGONA. Se alquila local nuevo de 316m2. Salida de humos. Aire acondicionado. lavabo. persiana metálica motorizada. precio 1832€/ mes. telf: 977217950 TARRAGONA. FORTUNY 17- GOB.GONÁLEZ, 65m2, amb sortida de fums. 2100€. Tel: 977252052 REUS – alquiler de locales, ideal para oficinas u otro negocio, uno de 30 m2 (400,-€/mes) y otro de 50 m2. (500,-€/ mes). Posibilidad de agrandar ambos locales. Telf. 672.384.182 / 977 212 389 VALLMOLL. Polígono Industrial Mas Vell. Solar de más de 12.000m2, con proyecto de 4 naves industriales gran industria. Consulte posibilidades de venta, alquiler o permuta. Tel. 672 384 182 / 977 212 389

Motor Cotxes PEUGEOT 207, 5 puertas, negro, 1.4 75cv. gasolina. 1 año y medio, 13000kms. Telf: 686005517 RENAULT LAGUNA II GRAND TOUR 1.9 DCI 120CV, FULL EQUIP, AÑO 2001. Telf. 977212216 LAND ROVER DISCOVERY 2.5 TD5 138CV, FULL EQUIP, 7 PLAZAS, AÑO:6/01. Telf. 977212216 MERCEDES BENZ E 350 CDI COUPE Any 2009. 19.755kms PVP 54.000€ Negre. Avantgarde, Sostre panoràmic. Tel. 977545011 VW GOLF CABRIO, 1.81, año 1998, Telf: 977212216

CITROEN C4 1.6 HDI 110CV,VTR PLUS, FULL EQUIP, AÑO:7/06. Tel: 977212216

PEUGEOT 406 coupe, 2.2. 150 CV, full equip año 2003. Telf. 977212216

OPEL ASTRA, 1.6, Año 2005, 43.000km, plata metalizado, ABS, dirección asistida, cierre centralizado, elevalunas eléctricas, volante multifunción, climatizador, airbags, radio CD, 5 puertas, gasolina, 5000€, Telf: 619987200

AUDI A4 2.0 TDI 6V 140CV, Año 2005, Full equip, Telf: 977212216

MERCEDES BENZ CLC 220 CDI Any 2008. 20.335kms. PVP. 33.000€ Blau, Llantes AMG Tfn. 977545011

ALFA ROMEO 1.9 GT 150CV, Año: 01/06 Full equip. telf: 977212216

MERCEDES BENZ A 200CDI ANy 2008, 29.500km PVP 19.300€. 5 portes. telf: 977545011 FIAT PUNTO 1.2l , año: 03/01, Full equip, Telf: 977212216 MERCEDES BENZ A 170 Any 2006, 70.116kms, PVP. 12.500€, 5 portes, acabat avantgardenavi, vermell. Tel. 977545011 SMART FORTWO. COUPE PASSION . Canvi automàtic. 5.000 €. 605860898 AUDI A3 1.9 TDI 130 CV, año 10/02, full equip Telf. 977212216 MINI COOPER 1.6I FULL EQUIP, AÑO:9/03. 50.000km, Telf: 977212216 JAGUAR X-TYPE 3.0 VE SPORT, Full equip+piel, Telf: 977212216 MERCEDES B 180 CDI Negro Año 2009, Km 15.899 PVP 24.900€ Paquete Sport . Tfno. 977 54 50 11 MERCEDES BENZ A 200 CDI. Any 2008. 25.500km. PVP 18.000€ 3 puertas, aire, elev y cierre cent. tempomat, tap. piel. Tlfno 977545011 VOLKSWAGEN VENTO 2.0 GL (Aire acond, cierre centralizado, dirección asistida, elevalunas eléctricos, retrovisores eléctricos. Año 1994. 1000€ aprox. Precio negociable. Llamar a 651149797 MERCEDES BENZ E 200 KOMPR.... 2008.. 9.700 kms .PVP 39.900 € clima,automatico, xennon,tempomat. Tfno. 977 54 50 11 GRAN CHEROKEE LAREDO 3.1 TD Año: 10/01, full equip. Telf: 977212216 PEUGEOT 206CC 1.6I FULL EQUIP, AÑO:6/03. Tel: 977212216 MERCEDES BENZ, utilizado 10 años. PVP: 6000€. Telf: 608793364 FORD PUMA 1.4I 16V 90CV, FULL EQUIP, AÑO:99 Tel: 977212216

MERCEDES V 220 CDI AMBIENTE , AÑO 2002, Full equip+piel. telf: 977212216

MERCEDES CLASE E 270 CDI FULL EQUIP, Año 8/04. Telf: 977212216 MERCEDES BENZ C 200 CDI BLUEEFFICIENCY Any 2009. 21.705kms PVP 38.000€ Negre, avantgarde, automàtic parktronic. 977545011 AUDI A3 1.8T, año 1999 Full equip, Telf: 977212216 MERCEDES BENZ SPRINTER 318, 2008. 13300 kms PVP 31.500€ Aire acond, 6 plazas. Telf 977545011 FORD FIESTA 1.3I FULL EQUIP, AÑO:05 12000KM Tel: 977212216 MERCEDES BENZ B 180 CDI Any 2009, 17.183kms PVP 24.900€, Plata, Paquet Sport. Tel. 977545011 PEUGEOT 406 COUPE 2.2 150CV, FULL EQUIP, AÑO:03- Telf. 977221704 KYMCO LIKE 125CC, Año 2009, 2000km, Telf: 977212216

Motor Motos Se vende PIAGGIO TYPHON 50cc, de color negro, 14.500kms, en mayo hará 3 años, en perfecto estado, 750€. Interesados llamar al 670.37.56.34 Vendo APRILIA SR 50.600€. 646811557

TREBALL Professionals SE BUSCA TRABAJO como empleada de hogar o cuidadora de gente mayor. María Teresa. Telf: 977547555

Chico responsable y con experiencia demostrable busca trabajo como operario, almacen o carretillero con carnet en cualquier empresa de Tarragona. Telf: 606609457 Chica responsable se ofrece para el cuidado de personas mayores y limpieza con experiencia zona Creixell, Torredembarra y alrededores coche propio Tel. 977801870/680796250 Chica responsable y con experiencia se ofrece para trabajar como dependienta, limpiadora o ayudanta de peluquería con experiencia en manicura. Horario disponible de mañanas, de lunes a viernes. Tel. 670.37.56.34 Chica de 37 años. responsable y con mucha experiencia se ofrece para canguro o hacer compañía a personas mayores, don de gentes. Preferiblemente horario escolar o noches. telf: 648293744 Se ofrece chico responsable con experiencia en cuidado de personas mayores y residencias, como operario, almacén o carretillero con carnet en cualquier empresa de Tarragona o alrededores con experiencia demostrable. Tel: 634721141 Chica de 39 años, responsable, con experiéncia y don de gentes, se ofrece para el cuidado de niños o personas mayores. Disponibilidad total e inmediata. Tel. 609870126 Señora se ofrece para limpiar pisos y chalets, por horas, con referencias, horario a convenir. Tlf. 658.318.382 / 977.781.647 Se ofrece mujer para limpiar y planchar (por horas), cuidar niños y personas mayores.Cambrils, Reus. Telf: 696207551 Se ofrece administrativa con amplia experiencia en multinacionales y cartas de recomendación. Busco empleo estable como recepcionista o adminisrativa en Salou, Cambrils, Tarragona o Reus. Tel. 646411222 Señora seria con experiencia y referencias, busco trabajo de limpieza en casas, escaleras,etc También cuido niños. Cobro precios de crisis. zona el Vendrell Telf: 697984653 o 977662563 Señora responsable busca trabajo para limpiar pisos y escaleras - a 6 euros/hora - Tarragona y rodalias. Tel: 977219389 / 639945388. (Preguntad por Montse) Se ofrece señora responsable para trabajar en limpieza en casas, escaleras o oficinas con experiencias y referencias y con coche propio. tel: 655333062

VARIS Altres ofertes Vendo paragolpes trasero Seay León mod. “FR” año 2003. 75€ Tel. 652972355 Busco trabajo en turisme, hosteleria, hoteles. Telf: 630639201 Compro oro, joyas usadas, no importa estado. Joyería Ros C/ Sant Agustí 6. 43003 Tarragona. 977229394 Necessita diners? Solucions en 48 hores. Amb la garantia del seu pis, casa, local, cotxe. Serietat i discreció. Tel. 625560254 Se vende Silla MCLAREN NUEVA 60€ / Esterilizador biberones AVENT nuevo a estrenar 40€/ Bolsa-cambiador NUEVA 20€ / Todo 120€ y dos accesorios de regalo. (puede comprarse por separado) Tel. 977224205 / 977291323 / 600472001 ORDINADORS REPARACIÓ I RECONFIGURACIÓ PC I MAC, neteja de virus, ADSL, formació bàsica, servei a domicili, particulars i empreses. Econòmic i amb garantia. Tel. 696396167 TARRAGONA. REFORMAR SU PISO NO TIENE POR QUÉ SER CARO. Reforma integral de un piso de 70m2, 3 habitaciones, 1 baño, salóncomedor y cocina. Instalación de luz, agua y desagües. Cocina alicatada con muebles (6m), mármol y electrodomésticos (vitroceràmica, horno y campana decorativa). 6 puertas semimacizas. 7 ventanas de aluminio doble cristal. Baño alicatado y sanitario “Roca”. Suelo de gres. Pintura. Total: 24.000€ + IVA. Presupuesto sin compromiso. Tel. 607238200 - 609787878

ANUNCIS CLASSIFICATS A... Envia un e-mail classificats@ noticiestgn.cat

LA PROTECTORA ET NECESSITA “Gos mascle de dos o tres anys d’edat. Creuat de Boxer. És un gos molt bo i familiar. Necessita urgentment una llar on pugui descansar tranquil sense por que el tornin a abandonar al carrer. A la Protectora hi ha molts gossos oblidats esperant per estimar incondicionalment a qui es fixi en ells.Si ets capaç de mirar els seus ulls, més allà del pedigree, vine a visitar-nos!” C/ Sofre,3 Polígon ind. Riu Clar Horari d’atenció al públic: Dilluns,dimecres i divendres de 18 a 20h. Dissabtes i diumenges de 12 a 14h. www.laprotectora.org


Agenda | 39

| 5 de maig de 2010

AGENDA Del 5 a l’11 de maig DIMECRES 5 Tarragona Presentació pública de la TarracoWiki Un o una wiki és un lloc web col·laboratiu que pot ser editat des del na· vegador pels usuaris. La TarracoWiki està pensada per fomentar la partici· pació ciutadana i la col· laboració per atresorar els coneixements dels ciuta· dans anònims. La la Tarra· coWiki es podrà visitar a: www.tarracowiki.cat Hora: 17:00h Ruta patrimonial: La industrialització a la Sénia, a càrrec del Centre d’Estudis Seniencs Es tracta d’una presen· tació audiovisual que te com a objectiu donar a conèixer el valor patri· monial de la demarcació de Tarragona a través de diverses rutes. Hora: de 18.30 a 19.30h Lloc: Biblioteca Pública de Tarragona Reus Cineclub: El gato pardo Dir: Luchano Viscontin Itàlia · 1963 · 185min Don Fabrizio, Príncep de Salina, i la seva família ve· uen alterada la seva vida quan Sicília es envaïda per les tropes de Garibal· di, als anys 1860-1863. Hora: 19.30h Lloc: Centre de lectura

DIJOUS 6 Reus Contemporànica‘10 Paco Vidagany, marimba - J. M. Ferrando, violí. El centre d’Art Cal Massó i Juandesafinado Producci· ons són els organitzadors d’aquesta mostra de músi· ca contemporània. Hora: 22.00h Cambrils El documental del mes: The Queen and I Dir: Nahid Persson Sarves· tani Suècia · 2008 · 90min Nahid Persson Sarvestani va passar 30 anys a l’exi· li per haver participat en la Revolució Islàmica per enderrocar el règim mo· nàrquic del xa de l’Iran.

La cineasta torna al seu país per fer una pel·lícula centrada en Farah Diba, la viuda del xa. No és un repte fàcil ja que la viuda no triga en descobrir la implicació de Nahid en la revolució contra el xa. Hora: 21:00h Lloc: Cinema Rambla, C/ Cristòfor Colom, 30 Preu: 4,5€

DIVENDRES 7 Tarragona “DVA” DVA són un grup txec amb una visió peculiar del mestissatge on con· viuen circ, cabaret, can· çons pop, beatbox, tango i electroacústica. Aquest serà el seu únic concert a Espanya. El seu únic disc, Fonok (2008) va arribar al número 5 de la llista euro· pea de world music. Hora: 22.00h Lloc: La Vaqueria Preu: 6€ Mr. Pez i “La señora de González” Aquest dos grups rocks procedents de El Vendrell i Barcelona seran els en· carregats de posar música a la nit de divendres. Hora: 21.00h Lloc: El Cau Preu: 5€ Reus Contemporànica‘10 Oriol Aymat, violoncel Marta Cardona, violí. El centre d’Art Cal Massó i Juandesafinado Producci· ons són els organitzadors d’aquesta mostra de músi· ca contemporània. Hora: 22.00h

DISSABTE 8

DIUMENGE 9 Cambrils ‘El lirbo de Eli’ Dir: Els germans Hughes EUA · 2010 · 118min 30 anys després de la guer· ra final, un home camina sobre la solitària terra que va ser Estats Units. No existeix civilització ni llei. Aquest viatger, Eli (Den· zel Washington), tan sols busca la pau, però si se’l desafia acabarà amb ells. Lluita per un futur guiat per la fe i farà tot el que sigui necessari per sobre· viure i continuar amb el seu camí. Hora: 17 i 19.30h Lloc: Cinema Rambla, C/ Cristòfor Colom, 30 Preu: 4,5€

DILLUNS 10 Reus Projeccions Projecció dels films pre· sentats al Concurs Rosa de Reus de cinema amateur. Hora: 18.00h Lloc: Centre de Lectura

DIMARTS 11 Tarragona “La dictadura de la incompetència” Conferència a càrrec del senyor Xavier Roig i Cas· telló, enginyer i escriptor. Aquest cicle de conferen· cies sota el títol “Camins de Futur per a Catalunya” està organitzat per Òmni· um Cultural del Tarrago· nès. Hora: 19.30h Lloc: Serveis Territorials de Cultura a Tarragona

ACTES PERMANENTS

La Selva del Camp

Tarragona

Muchachito Bombo Infierno Els barcelonins Muchac· hito Bombo Infierno pre· senten el seu nou disc del qual només ha transcen· dit el primer single, ‘La noche de los gatos’.. La formació de fusió-rumba liderada per Muchachito es completa amb la banda Bombo Infierno i el pintor Santos de Veracruz. ·Hora: 23.00h ·Lloc: Pavelló Poliesportiu Preu: 15€ Anticipada

“Malgrat tot” de Josep Serra i Virgili És una sèrie de retalls d’imatges units per a ex· plicar fragments de vida on s’insinua el què i es de· mana el com, una mostra de la provocació del sentit que l’espectador ha d’en· devinar amb la seva vo· luntat contemplativa. ·Lloc: Cafè Museum ·Dies: del 21 d’abril al 15 de maig

Scanning, d’Ismael Lozano. Es tracta d’una exposició que forma del Cicle d’Art Emergent 2010.

L’exposició mostra una selecció de les gairebé 600 imatges realitzades per Centelles durant la seva estada al camp de Bram.

·Horari: de dilluns a di· jous de 9 a 18h. Divendres de 9 a 14h. ·Dies: del 16 d’abril al 14 de maig.

·Horari: de 10.00 a 14.00h i de 17.00 a 21.00h ·Lloc: Sala d’exposicions Caixa Tarragona ·Dies: del 24 de març al 30 de maig

“Ouka Leele. Inèdita” Amb motiu del Premi Na· cional de Fotografia ator· gat a Ouka Leele al 2005, el Ministeri de Cultura celebra una exposició an· tològica de la seva obra inèdita que ara arriba a Tarragona. Aquesta artista madrilenya, protagonista de La Moguda en els anys 80, obté un just reconei· xement en aquesta mos· tra que fa un recorregut sentimental i artístic, ple de vivències i humanitat, a la manera d’una Comè· dia humana en imatges.

Roda de Barà 3r Festival Internacional de Curtmetratges en Català Costa Daurada 2010 (FIC-CAT)

El Vendrell Exposició “Espriu-Fenosa: Formes i paraules” ·Lloc: Fundació Apel·les Fenosa ·Dies: del 24 d’abril al 30 d’agost

Exposició de fotografia: Nicole Florensa.”La Força del record”

“Dissenyadors per a un mite. Homenatge a Toulouse-Lautrec” Apassionat pel món del cartell, Toulouse-Lautrec (1864-1901) va rebre en· càrrecs de la majoria de cabarets parisencs. El primer cartell el va fer el 1891 per al Moulin Rouge. Des d’aleshores, i sem· pre sota la influència de l’estampa japonesa, es va consagrar a la litografia i va desenvolupar un estil molt personal en el qual també destaca la impor· tància que va adquirir la tipografia en els seus dis· senys.

Exposició.“L’altre Olimp. Els pirineus a l’antiguitat” La rica col·lecció d’ares votives del Musée SaintRaymond de Toulouse, objectes tallats en mar· bre, porten sovint una inscripció que menciona el nom d’una divinitat i de la persona que li ha fet l’ofrena. ·Dies: del 29 de gener al 16 de maig Concurs. Obert el termini de presentació d’obres per a la segona edició del Concurs de Pintura ·Lloc: Patronat Municipal de Serveis Culturals, La Rambla número 24 ·Dies: del 3 de febrer al 3 d’agost “Agustí Centelles. El Camp de Concentració de Bram, 1939”

Festival de curts “Ocular i Ocular animat’10 Aquest certamen està obert a curts produïts en l’àmbit estatal o hispano· americà amb posterioritat a l’1 de gener de 2008. A més de les produccions de ficció hi ha un apartat específic dedicat als curts d’animació. La data límit de les inscripcions és 21 de maig. Salou El Petit Príncep

·Lloc: FIC-CAT Patronat Municipal de Cultura Pla· ça de la Sardana, s/n ·Dies: del 25 de gener al 30 de maig

·Lloc: Moll de Costa del Port ·Dies: del 20 d’abril al 30 de maig.

·Lloc: Museu d’Art Mo· dern de la Diputació de Tarragona. Dies: del 15 d’abril al 30 de maig.

La Selva del Camp

·Horaris: de dimarts a di· vendres de 10 a 13h i de 17 a 20h. Dissabtes de 11 a 14h i de 17 a 20h. Diu· menge i festius de 11 a 14h. Dilluns tancat. ·Lloc: Museu Deu ·Dies: del 15 d’abril al 11 de maig. Exposició dels ceramistes Lídia Serra Rosés i José Davila Freire ·Lloc: Camil.la Pérez Sal· và, CERÀMICA (Pl. de les Garrofes, 4) ·Dies: del 27 de març al 15 de maig.

L’exposició sobre la figu· ra de ‘El Petit Príncep’ fa un recull de 81 llibres en diferents idiomes. La mos· tra recull la portada i la primera pàgina del llibre. ·Lloc: Institut Jaume I ·Dies: del 22 d’abril al 30 de juny. Reus “Imatges de col.lecció. Els arxius del Centre de Lectura” ·Horaris: de dimarts a dis· sabte de 10 a 14h i de 17 a 20h. Diumenges i festius de 11 a 14h. ·Horaris de projeccions: divendres i dissabtes a les 18h. ·Dies: del 18 de març al 16 de maig. Cambrils “Ficar-hi el nas. Essències i fragàncies naturals” L’exposició a càrrec de ExpoCaixa, és una mostra d’aromes. Pretenen desen· volupar amb 26 aromes exposades l’olfacte dels visitants. ·Horaris: de dilluns a di· vendres de 10 a 13 h i de 15.30 a 20 h, dissabtes, diumenges i festius d’11 a 14.30 h i de 17 a 21.30 h ·Lloc: Escales Reials del Port ·Dies: del 27 d’abril al 16 de maig. Colomer Pagès. Alegria, color i seducció. Mostra de pintura a l’oli. ·Lloc: Sala Àgora ·Dies: del 15 d’abril al 21 de maig


40 | Contraportada

5 de maig de 2010 |

la contraportada de la seTmana

PEP ESCODA Fotògraf. SIGNA EL LLIBRE ‘UN MERCAT DE VIDA’ JUNT AMB ANNA I. SERRA

‘No vull ser mediàtic’ Per què li sembla que han tardat tant a encarregar-li un projecte a la seva ciutat després de tant de temps? No m’ho pregunto, crec que no val la pena. De fet, jo no vull ser mediàtic. Estic sempre disposat a treballar amb els mitjans de comunicació, crec que ho he fet sempre i penso continuar en aquesta línia, però penso que ser mediàtic porta enveges i admiracions, sentiments que un mateix no pot controlar i que es poden girar en contra. Prefereixo ser respectat abans que admirat.

Agnès Llorens, Tarragona

E

l fotògraf Pep Escoda es mostra exultant per la seva participació en el llibre “Mercat Central de Tarragona. Un mercat de vida”, un recorregut sentimental per les instal·lacions del Mercat que compta amb els textos d’Anna I. Serra i que significa la seva consagració com a fotògraf en camp propi. Partint del seu passat com a pescador, Escoda desgrana algunes de les seves millors experiències caçant imatges i ens mostra la ciutat a través del seu objectiu. El seu objectiu? Enfocar sempre cap endavant. Ha manifestat que treballar en les imatges del llibre “Mercat Central de Tarragona. Un mercat de vida” li fa especial il·lusió...

1

e 196

des d

He estat molt content de que m’encarreguessin treballar en aquest llibre, ja que connec· ta molt amb la meva història personal. Però, a banda dels re· cords d’infantesa, també hi ha altres motius que em fan sentir particularment orgullós d’ha· ver participat en la producció d’aquest llibre... Per què l’enorgulleix haver participat en aquest llibre? Aquest és el primer llibre amb imatges de la ciutat de Tarrago· na, amb imatges meves i n’estic molt orgullós, després de més de vint anys de carrera. Du· rant aquest temps he signat al voltant de 160 llibres tant col· lectius com individuals, tant a la resta de Catalunya com a l’es· tranger, però cap mai a la ciutat de Tarragona. Les xifres són força espectaculars. De quina d’aquestes publicacions se sent més orgullós?

Taschen ha editat tres llibres amb imatges meves, escrits per la mateixa Angelika Taschen, però, en general, estic satisfet de tota l’obra publicada. S’ha sentit profeta en la pròpia terra? Una mica sí. Aquest és un pro· jecte que connecta amb la meva trajectòria personal i, per aquest motiu, em sento molt orgullós de participar-hi. Quins són els records que l’uneixen amb el Mercat Central? A casa érem pescadors, jo ma· teix vaig treballar a la mar dels 16 als 23 anys, i també teníem una parada al mercat. La meva besàvia Marieta va inaugurar l’edifici i hi va treballar tota la vida, fins que es va jubilar. Des· prés la meva mare va encarre· gar-se de la parada i jo em vaig passar moltes hores de la meva infantesa recorrent els passa· dissos del Mercat.

Té por que l’ataquin? Res de tot això. Simplement prefereixo respectar-me a mi mateix per poder respectar als altres. La meva fita és ser com qualsevol ésser humà que passeja pel carrer, això sí, amb unes inquietuds que aporten els matisos que fan falta per ser fotògraf. Per posar un exemple, imagi· nem el Mercat: el més impor· tant és la seva història, la seva vida i la gent que ha fet possible que avui dia el mercat estigui ple de vida. Amb el meu ofici el que he fet ha estat documentar el meu respecte, aquí els únics importants i mediàtics són la gent del mercat, si és que exis· teix una veritable cultura medi· àtica. Després de vint anys de fotografies, quin aspecte o racó de Tarragona li agradaria fotografiar? M’agradaria poder captar com és realment aquesta ciutat, la seva gent i la seva vida. Molt so· vint, els llibres de fotografia so· bre Tarragona són massa patri· monials, estan massa centrats en els vestigis històrics, que són molt importants, però no l’únic que tenim. M’agradaria

captar l’activitat de la ciutat, to· tes les persones que hi viuen. A Tarragona es viuen i es fan mol· tes coses, encara que sovint ens queixem que no hi ha activitat. I a nivell arquitectònic? M’agradaria treballar amb els edificis moderns de la ciutat, com el Govern Civil. Durant la seva trajectòria professional deu haver fet retrats a moltes persones. Hi ha alguna persona reconeguda de Tarragona que no hagi retratat i li agradaria fer-ho? M’agradaria retratar a l’escrip· tora Olga Xirinacs. És una per· sona que conec poc, però l’he llegida i crec que és una gran escriptora, a més a més de ser una persona amb experiència, que sempre fa que el retrat gua· nyi vida. Quina ha estat la sessió fotogràfica que l’ha sorprès perquè ha obtingut millors resultats del que esperava? Les millors fotos són les que menys es pensen. Fer fotogra· fia no és res més que dibuixar la llum, i els resultats et poden sorprendre sempre, fins i tot en llocs que estan al costat de casa. Això mateix em va passar amb el Camp de Mart. Hi anava cada dia i, de cop i volta, em vaig tro· bar fotografiant aquest espai en diferents hores del dia, amb uns resultats molt bons que no m’esperava. Aquest fenomen també li ha passat a l’hora de fer retrats de persones conegudes de Tarragona? Sí, em va passar amb Francesc Ricomà, que aleshores era el responsable polític del Palau de Congressos. Vaig descobrir a un gentleman i això es va reflectir en el treball.

noticiesTGN núm. 30  

noticiesTGN