Page 1

Immigració

Salut

El Vendrell rebutja fer ús de l’empadronament per denunciar els immigrants en situació irregular

Els experts apunten que la Costa Daurada és una zona propícia per a les al·lèrgies

Pàgina 10

Pàgina 17

Idiomes

!!

ndre bé

Per apre TARRAGONA 977234917

REUS 977315271

L’ A CT U AL I TAT D E L E S COM ARQUES DE TARRAGONA NÚMERO 29 | 28 D’ABRIL DE 2010

SETMANARI GRATUÏT DE LA XARXA SANITÀRIA I SOCIAL DE SANTA TECLA > BAIX PENEDÈS

WWW.NOTICIESTGN.CAT

La meitat dels tarragonins no arribem als 1.000€ mensuals 173.000 assalariats de les nostres comarques som ‘inframileuristes’

Líders en l’ús d’Internet La província encapçala la utilització d’Internet a l’Estat espanyol amb una població internauta de més del 71% Pàgines 2 i 3

A Catalunya hi ha 1,5 milions de sous Pàgina 19 per sota dels mil euros


2 | Tema de la setmana

28 d’abril de 2010 |

EL TEMA DE LA SETMANA

MÉS DE LA MEITAT DEL TOTAL DE LA POBLACIÓ TARRAGONINA (54%) ES CONNECTA DIÀRIAMENT A INTERNET. ELS PRINCIPALS USOS SÓN LA NAVEGACIÓ PER A LA RECERCA D’INFORMACIÓ I EL CORREU ELECTRÒNIC (E-MAIL)

Internet es fa lloc a les llars tarragonines La nostra ciutadania lidera el rànquing europeu de connexió a la xarxa, només superada per Dinamarca, Luxemburg, Noruega i Àustria Òliver Márquez, Tarragona

L

a població tarragonina és una de les principals consumidores d’Internet al continent europeu. Segons el darrer observatori realitzat per OASI (Organisme Autònom per a la Societat de la Informació de la Diputació de Tarragona), el 71% de la nostra ciutadania es connecta habitualment a la xarxa. Aquesta dada ens situa per sobre la mitjana de l’Estat espanyol (d’un 66%) i en la llista dels països capdavanters de la UE. De fet, només a Dinamarca, Luxemburg, Noruega i Àustria registren uns hàbits de connexió a Internet superiors als nostres.

La ciutadania va, en molts casos, per davant de les administracions. El mateix president d’OASI, Alejandro Fernández, reconeixia durant la presentació del darrer observatori d’ús d’Internet a les comarques tarragonines que “l’increment constant d’inernautes a casa nostra i l’augment de la presència dels ciutadans a la xarxa obliga les administracions a prendre nota i a adaptar-se a aquesta realitat”. I és que els resultats de l’observatori situen la província de Tarragona al capdavant de l’Estat espanyol en consum d’Internet. Un 71% de la població enquestada assegura que es connecta a la xarxa habitualment. D’aquests, 3/4 parts asseguren que ho fan cada dia. Això, segons els responsables d’OASI i del Gabinet Ceres (empresa encarregada de l’estudi) representa el 54% de la població total de la demarcació i un augment de 4 punts en comparació amb els resultats

L’ús d’Internet s’ha convertit en un autèntic fenòmen social que afecta totes les generacions

6 de cada 10 usuaris d’Internet asseguren que s’hi connecten una mitjana de més de quatre hores cada setmana

La connexió es fa majoritàriament des dels domicilis (89%), tot i que també des dels llocs de treball (34%)

de l’any anterior. També s’observa un increment pel que fa al temps de navegació: sis de cada deu internautes (60%) naveguen més de 4 hores setmanals. El director d’OASI, Enric Brull, posa èmfasi en el fet que l’ús d’Internet a les comarques de Tarragona és un dels més elevats d’Europa, només superat per països com Dinamarca,

Luxemburg, Noruega i Àustria. Per a Brull, “el fet que a les comarques tarragonines, amb TINET com a referent, fóssim pioners en la difusió i ús de la xarxa per a usos ciutadans té una clara relació amb aquestes xifres tan positives”. Pel que fa als llocs de connexió, entre els que utilitzen Internet, el 89% ho fa des de casa, però

també un 34% ho fa des de la feina. Els dos serveis utilitzats majoritàriament continuen sent, en primer lloc, la navegació per buscar informació, i en segon lloc, el correu electrònic. Gairebé tots els usuaris utilitzen aquests serveis quan s’hi connecten. El 66% dels internautes també utilitza Internet per qüestions relacionades amb el lleure (jocs, pel·lícules, vacances, música...) i el 62% també fa servir la missatgeria instantània.

Xarxes socials L’observatori fa referència per primer cop, a més, a l’ús de les xarxes socials: el 34% de la

població de les comarques tarragonines en fa ús (el 48% dels usuaris d’Internet). Facebook és la xarxa majoritàriament utilitzada. El 94% dels usuaris habituals de les xarxes socials tenen un perfil a Facebook, i en molts casos també en alguna altra xarxa alhora. La mitjana del número de xarxes en què es participa és d’1,2. En l’ordre de preferències a l’hora d’utilitzar les xarxes socials, segueixen a Facebook les següents: Tuenty (5%) i Myspace i Fotolog (3%, totes dues). Twitter l’utilitza l’1% dels usuaris de les xarxes socials a les nostres comarques. Pel que fa a la freqüència d’ús, la mitjana és de 3,5 vegades cada dia.


Tema de la setmana

| 28 d’abril de 2010

|3

EL TEMA DE LA SETMANA

1,8 ordinadors i 2,5 mòbils de mitjana per casa Els portàtils suposen ja gairebé la meitat del parc d’ordinadors de la província

PRINCIPALS DADES DE L’ÚS D’INTERNET A LES COMARQUES TARRAGONINES

EDATS 100% de joves entre 15 i 24 anys 94% d’adults entre 24 i 40 anys 10% d’adults de més de 69 anys

Un 100% dels joves d’entre 15 i 24 anys utllitzen Internet i es duplica el nombre d’internautes de més de 69 anys Franges d’edat L’observatori confirma la relació inversa entre l’ús d’Internet i l’edat, però també un augment d’usuaris en tots els segments d’edat en relació a la consulta anterior. Es dóna la circumstància que en la franja de 15 a 24 anys, el 100% dels enquestats utilitzen Internet. L’ús ha augmentat també en la resta de franges. Dels 25 als 39 anys l’utilitzen el 94%, i dels 40 als 54, el 79%. Això representa un augment de 6 punts en tots dos casos. També s’ha incrementat l’ús en la franja de 55 a 69 anys, amb un 45% d’usuaris (2 punts més) i entre els majors de 69 anys, on l’ús continua sent baix però es duplica respecte a l’anterior consulta, amb un 10%

Més portàtils Pel que fa a la connectivitat de les llars tarragonines, el 76% dels domicilis disposen d’ordinador i la mitjana és d’1,8 ordinadors per llar. La proporció de portàtils augmenta i en l’actualitat ja representen el 44% del total del parc d’ordinadors. Les llars amb menor presència d’ordinadors i de connexió a Internet són les que disposen de dos o menys membres amb un nivell d’ingressos inferior als 1.200 euros al mes i a municipis de menys de 2.000 habitants. Pel que fa al telèfon mòbil, el 92% de les llars en tenen un com a mínim. El promig és de 2,5 mòbils per llar.

SERVEIS

89% des del domicili

100% navegació per buscar informació 100% correu electrònic 66% lleure (jocs, pel·lícules,

34% des de la feina

vacances, música...)

XARXES SOCIALS

TEMPS DE CONNEXIÓ

TECNOLOGIA

34% de la població total tarragonina

3/4 de la població internauta s’hi connecta cada dia

1,8 ordinadors de mitjana a cada llar

94% a Facebook 5% a Tuenty 3% a Fotolog

d’usuaris davant el 5% de l’any anterior. L’ús d’Internet té menys incidència en comarques com el Priorat i el Montsià, sobretot en municipis de menys de 2.000 habitants. La menor utilització es dóna entre persones de més de 55 anys sense estudis o bé amb estudis primaris.

LLOC DE CONNEXIÓ

60% dels internautes naveguen més de 4 hores setmanals

2,5 telèfons mòbils de mitjana a cada llar


4 | Tarragona

28 d’abril de 2010 |

tarragona

Tarragona perd definitivament el cicle formatiu d’higiene bucodental en favor de Reus L’Ajuntament de TGN diu ara que la ciutat ‘hi surt guanyant’ amb dos nous estudis El Partit Popular denuncia una operació de desmantellament de la capitalitat sanitària de Tarragona

notíciestgn, Tarragona

V

icent Villena, delegat territorial d’Educació de la Generalitat (amb el regidor d’Ensenyament de Tarragona, Joan Sanahujes, al seu costat) ha confirmat finalment el trasllat del cicle formatiu d’higiene bucodental que des de fa 17 anys s’imparteix a l’IES Cal·lípolis de Tarragona a un centre educatiu de Reus. Ni l’Ajuntament de Tarragona ni el professorat afectat han aconseguit canviar el parer del govern de la Generalitat que, en una decisió ‘arbitrària’ (segons el professorat de l’IES tarragoní), ha decidit portar fins a les últimes conseqüències el seu pla de reordenació de l’oferta de Formació Professional (FP) al nostre territori. Ara fa unes setmanes, el regi· dor d’Ensenyament de Tarrago· na, Joan Sanahujes, i el mateix alcalde de Tarragona, Josep Fè· lix Ballesteros, anunciaven que treballarien per evitar l’anun· ciat trasllat del cicle formatiu d’FP de l’IES Cal·lípolis cap a un centre educatiu de la capital del Baix Camp. Aquest dimarts, però, el delegat territorial d’En· senyament de la Generalitat, Vicent Villena, presentava la reordenació i descentralitza· ció de l’oferta educativa de les

Vicent Villena, delegat territorial d’Educació de la Generalitat a Tarragona, acompanyat pel regidor d’Ensenyament de la capital tarragonina, Joan Sanahujes. / A.G.

nostres comarques (amb la con· seqüent pèrdua del cicle for· matiu per a Tarragona) amb el regidor tarragoní al seu costat. Tot i el posicionament contrari del professorat i la direcció de l’IES Cal·lípolis, la Generalitat ha decidit finalment traslladar els estudis. El regidor d’Ense· nyament de Tarragona, però, apunta ara que “l’oferta educa· tiva de la ciutat surt guanyant”, ja que el curs vinent el Cal· lípolis oferirà els cicles forma·

tius d’emergències sanitàries i de radioteràpia. Segons Vicent Villena, aquest fet situa “el cen· tre tarragoní amb dos cursos de referència en oferta sanitària. Serà el primer de Catalunya i del Departament d’Educació en ofertar el cicle de radioteràpia”. Des del govern s’ha informat que el nou estudi tindrà una durada de 1.700 hores, 900 de les quals seran teòriques i 700 pràctiques. El títol permetrà treballar com a tècnic en radio·

teràpia, en protecció radiològi· ca i com a delegat comercial de productes sanitaris. A l’IES Cal·lípolis, però, la de· cisió d’Educació no ha agradat gens. La directora del centre, Boni Garcia, ha descartat que l’arribada dels nous estudis d’emergències sanitàries i radi· oteràpia siguin una contrapres· tació a la marxa dels estudis d’higiene bucodental. “Aquests nous cursos ja estaven previs· tos”, assegura.

Cinc dels pacients contagiats per hepatitis C presenten una querella contra el Centre d’Hemodiàlisi Fresenius Un total de cinc pacients afec· tats pels contagis d’hepatitis C l’any passat a Tarragona han decidit querellar-se contra el Centre Fresenius, empresa con· tractada pel Servei Català de la Salut per oferir el servei d’he· modiàlisi als pacients de la ca· pital tarragonina. Els cinc afec· tats que han decidit posar el cas en mans del jutjat número 4 de Tarragona eren usuaris del Cen· tre Fresenius, ubicat al complex sanitari de Llevant. Per alguna raó encara per determinar van ser contagiats amb el virus de

l’hepatitis C durant algun trac· tament el mes d’agost de 2009. A la seva denúncia, admesa a tràmit per les autoritats judi· cials, l’Associació del Defensor de Pacient demana al jutge que citi a declarar en qualitat de de· nunciats el director del Cente Fresenius i les infermeres que atenien els denunciants, entre d’altres professionals. La denúncia recull el curs dels fets que van sortir a la llum el passat 9 de febrer també de la mà del Defensor del Pacient, pels quals la Fiscalia de Tarra·

gona ja va obrir una investiga· ció després que es donés a co· nèixer que al mes de desembre diversos pacients havien estat contagiats pel virus d’hepatitis C mentre realitzaven les seves sessions de diàlisi. En el text de la denúncia s’explica que exis· teix una relació directa entre el contagi de l’hepatitis C i la manca de mesures de preven· ció del centre i que s’observa una sèrie de medicaments que poden ser utilitzats en la matei· xa ampolla o vial per més d’un pacient.

Salut va obrir un expedient on es van detectar incompliments en l’administració d’alguns fàr· macs d’ús únic que es podria haver emprat per més d’un pa· cient. També va constatar que la zona de preparació de medi· caments no s’adequava a la nor· mativa i va requerir la separació de pacients positius d’hepatitis C. Tot i això, estaven a l’espe· ra del resultat final de l’estudi per determinar amb seguretat la causa de la transmissió i van obligar el centre a adoptar me· sures correctives.

El Portaveu del Grup Mu· nicipal del Partit Popular a l’Ajuntament de Tarragona, Alejandro Fernández, ha de· nunciat “que la consellera de Salut, Marina Geli, que ve a Tarragona i anuncia una inversió de 110 milions per al Joan XXIII, segons el pla d’inversions 2004-2015, es dedica a vendre fum preelec· toral”. “Geli diu”, ha explicat Fernández,“que enguany hi inverteixen 27 milions, que després n’hi posaran 5 més per fer la setena planta de l’edifici, i després uns altres 24, per al bloc quirúrgic. Tot plegat un ball de xifres que mareja a qualsevol. Però el que és cert és que el Pla Di· rector 2008-2012 contempla una inversió de 62 milions d’euros per a l’Hospital Joan XXIII de Tarragona i 120 mi· lions per a l’Hospital Sant Joan de Reus”. Per a líder del PP, “no sem· bla arriscat dir que estem da· vant d’una operació per anar desmantellant la capitalitat sanitària de la nostra ciutat, de Tarragona, i traslladar-la a Reus. Els sindicats i part del col·lectiu mèdic del Joan XXI· II reclamen un nou hospital. El vicepresident de l’Acadè· mia de Ciències Mèdiques de Tarragona, Emilio Mayayo, reclama, atès que en 15 anys es calcula que la població de Tarragona i el seu entorn arribi als 250.000 habitants, un nou hospital. I davant aquestes peticions, què fa el govern amic de Balleste· ros? Menystenir-les davant la passivitat del nostre alcalde, que accepta el que calgui per no incomodar el seu partit, el PSC”.


Tarragona

| 28 d’abril de 2010

|5

TARRAGONA

400.000€ de pressupost per a associacions veïnals i entitats de Tarragona

El PP s’ofereix a l’alcalde Ballesteros per ‘desencallar’ el POUM notíciestgn, Tarragona

E

l regidor del Grup Municipal del Partit Popular a l’Ajuntament de Tarragona, José Luís Martín, ha ofert “el suport de la meva formació, el Partit Popular, a l’alcalde Ballesteros per tal d’aconseguir, d’una vegada per totes, l’aprovació del POUM. Nosaltres també hi vam votar a favor així que també és el nostre pla”.

notíciestgn, Tarragona

A

quest any 2010 l’Ajuntament de Tarragona destina 404.000€ a les subvencions per a entitats i associacions de veïns de la ciutat, que es distribuiran en 307.000€ per a les associacions de veïns i 97.000 € per a les entitats. Les bases per a aquest any seran igual de restrictives que l’any passat, per la situació econòmica en què ens trobem, per això s’ha

optat per mantenir la partida destinada a l’organització d’actes lúdics i festius, tot i que es mantenen els diners destinats a l’organització d’activitats, esplais per a la infància, programes dirigits a dones i gent gran i plans de formació, “ja que són les línies d’actuació que contribueixen a promoure la cohesió i el dinamisme de les entitats tarragonines”. Les bases per accedir a les subvencions s’han aprovat en la

darrera Junta de Govern, i un cop publicades al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona s’obrirà el termini de sollicituds perquè les entitats de la ciutat puguin accedir-hi. Per altra banda, la Junta de Govern Local també va aprovar la compra de 156 unitats de contenidors amb bústia d’acer inoxidable i 537 unitats de plataformes de seguretat a l’empresa V consyst Resisuos, que s’instal·laran als barris de Sant Salvador, Sant Ramon, Sant Pere i Sant Pau i Llevant.

Noves queixes per les obres del Mercat L’Associació de Venedors del Mercat Central de Tarragona vol mostrar, amb la fotografia, la manca de cura amb què es porten les obres al carrer Governador González. Segons l’associació, s’han estat fent unes obres per tal d’arreglar les voreres i les runes porten dies ocupant bona part de l’espai que disposem els comerciants del Mercat per efectuar la càrrega i descàrrega. “Els vigilants de l’obra haurien de vigilar que aquestes runes es retirin al moment per tal de no influir en l’activitat diària dels venedors”, denuncien.

Segons Martín, “fem aquest pas endavant perquè creiem que el pla urbanístic és una eina imprescindible per al desenvolupament de la ciutat de Tarragona. Hem respectat, com no podia ser de cap altra manera, els criteris de l’equip de govern però ara és el moment d’unir esforços, ni que sigui per evitar que Ballesteros, tant que ho va criticar, hagi d’aprovar el POUM en el darrer plenari de la legislatura o, el que és més probable, que entrem en una altra legislatura i el pla urbanístic enca-

ra estigui per aprovar. A més, fugim de qualsevol picabaralla política perquè creiem que Tarragona s’hi juga molt, i ja que el màxim responsable de la regidoria d’Urbanisme, el conseller Xavier Tarrés, no és capaç de portar el POUM a bon port, i això que ha de negociar amb un govern amic, oferim la nostra ajuda a Ballesteros”. “Cal prendre la iniciativa en la defensa dels interessos de Tarragona”, ha declarat el polític popular, “i ja que ni Ballesteros ni Tarrés poden treure profit d’haver de negociar amb un govern amb què comparteixen el mateix color polític, i tampoc es deixen assessorar, ja que no han convocat el Consell Assessor del Territori des de fa més d’un any i mig, i això que el van crear ells; el Partit Popular creu que és hora de deixar de banda els tacticismes polítics i treballar en favor de Tarragona. Ballesteros ja ha fallat als tarragonins amb la capitalitat, on no ha volgut el nostre recolzament, i esperem que no ens torni a fallar amb el pla urbanístic”.

Oficina de la UE Europe Direct a Tarragona L’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros; el delegat de la Comissió Europea a Catalunya i les Illes Balears, Manel Camós, i el secretari per a la Unió Europea de la Generalitat de Catalunya, Albert Moreno, han inaugurat aquesta setmana el nou centre d’informació de la UE Europe Direct de Tarragona. El punt d’informació forma part de la xarxa Europe Direct (ED) que la Comissió Europea té a Catalunya i les Illes Balears i que ja compta amb set centres en funcionament al territori. Es tracta d’espais dedicats a l’atenció als ciutadans en les qüestions relacionades amb la UE i les seves institucions. Els centres ED responen preguntes generals sobre la UE i ofereixen assessorament en temes com ara la recerca de feina a Europa i les possibilitats de formació, així com accés a un bon nombre de publicacions oficials de la UE. La

Secretaria per a la UE de la Generalitat és l’estructura d’acollida del punt Europe Direct de Tarragona, que està gestionat per l’Ajuntament i finançat per la Comissió Europea.


6 | Tarragona

28 d’abril de 2010 |

TARRAGONA

El Mercat Central de Tarragona, un mercat de vida notĂ­ciestgn, Tarragona

E

l Mercat Central Ês quelcom mÊs que l’edifici modernista de la plaça Corsini. El Mercat Central Ês la suma de històries i experiències al centre comercial de la ciutat i així ho ha vist la Cambra de Comerç de Tarragona, que ha editat un llibre dedicat a tots aquells que han fet possible els gairebÊ cent anys d’història, sota el títol Un Mercat de Vida. Aquest llibre, editat per la Cambra de Tarragona, amb textos d’Anna I. Serra i Pep Escoda, vol ser un homenatge i reconeixement al que ha representat aquesta infraestructura per a la ciutat i la gent que l’han fet possible en els gairebÊ 100 anys

de vida. Tal com assenyala el president de la Cambra de Comerç de Tarragona , Albert AbellĂł, “el Mercat tot i ser un edifici modernista emblemĂ tic ĂŠs mĂŠs que una infraestructura. Tot i haver estat caliu i punt de trobada de diferents generacions ĂŠs mĂŠs que una plaça. Tot i dedicar-se a l’intercanvi comercial ĂŠs mĂŠs que un sector productiu. El Mercat Central de Tarragona ha estat i ha de seguir essent un referent dins i fora de la ciutat, una peça clau de la nostra identitat, sense la qual no s’entendria el que ha estat Tarragona i el que vol continuar essentâ€?. El llibre, que inclou un DVD amb fotos d’època, s’ha posat a la venda, al preu de 35 euros, a les principals llibreries de la ciutat de Tarragona i al Mercat Central de Tarragona.

L’escola Pau Delclòs es mobilitza per arreglar el pati Fa sis anys que l’escola pública Pau Delclòs de Tarragona demana al Departament d’Ensenyament que s’arreglin els patis del centre. Segons denuncia l’UMPA (Unió de Pares i Mares), els patis no reuneixen les condicions necessà ries per acollir els 500 nens del centre. Esquerdes, plaques de formigó que s’aixequen... constitueixen, tal com afirma l’UMPA, un perill constant d’accidents i caigudes. A mÊs, els patis nomÊs estan comunicats entre ells per escales, cosa que dificulta l’accÊs als nens amb problemes de mobilitat. El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya va publicar l’any 2007 la licitació de les obres de millora, però el concurs va quedar desert. Per aquest motiu l’UMPA ha iniciat una campanya de recollida de signatures per demanar a la direcció dels Serveis Territorials d’Educació que compleixi els compromisos adquirits.

SABADO

S RTA OFE ACKS P EN NOVIA E D

ABIERTO TODO EL DIA

Servicio de todas las tĂŠcnicas en extensiones

Tel. 977 21 25 67

Rambla President F. MaciĂ , 10 bajos e 43005 Tarragona (Lunes cerrado por descanso semanal)

OPORTUNITAT

Via Augusta, 69- TARRAGONA

Garantia: Rambla Nova, 123 baixos - TARRAGONA

Reformas Asesoramiento fiscal, laboral y contable

%FTQBDIPOVFWBBQFSUVSBFO5BSSBHPOBPGSFDFBTFTPSBNJFOUP Ă˝TDBM MBCPSBMZDPOUBCMFDPOUBSJGBQMBOBNFOTVBM /PQBHVFNĂˆTEVSBOUFFMBĂ—P MBDVPUBJODMVZFSFTĂžNFOFT BOVBMFT *NQVFTUPEF4PDJFEBEFT $VFOUBT"OVBMFT 3FOUB VOJEBEGBNJMJBSTPDJPTZUSĂˆNJUFTMBCPSBMFT

&TQFDJBM$BNQBĂ—B3FOUBTEPTSFOUBTQPSĂŠ

ÂĄREFORMAR SU PISO NO TIENE POR QUÉ SER CARO! Reforma integral de un piso de 70 m2, 3 habitaciones, 1 baĂąo, salĂłn-comedor y cocina. InstalaciĂłn de luz, agua y desagĂźes. Cocina alicatada con muebles (6m), mĂĄrmol y electrodomĂŠsticos (VitrocerĂĄmica, horno y campana decorativa). 6 puertas semi-macizas. 7 ventanas de aluminio doble cristal. BaĂąo alicatado y sanitario “Rocaâ€?. Suelo de gres. Pintura. TOTAL REFORMA CON MATERIALES, 24.000â‚Ź (+IVA) (3.993.000 pts. + IVA)

PRESUPUESTO SIN COMPROMISO5PSSFT+PSEJ" 5BSSBHPOB

TEL. 607 238200 - 609787878 ÂĄCON GARANTIA!


Publicitat

|28 d’abril de 2010

|7

¿Dolores de espalda o cuello? La quiropráctica, tercera profesión sanitaria en el mundo, se dedica al bienestar de nuestra preciosa y delicada columna vertebral. Si sufres dolores de espalda y cuello, es una señal de alarma que te envía tu columna vertebral. Cuidala, es la clave de tu salud. CONSULTA CON UN DOCTOR EN QUIROPRÁCTICA - ESPECIALISTA EE.UU

TU COLUMNA VERTEBRAL Y TU SALUD LUMBALGIA El dolor lumbar, o lumbalgia, afecta al 80 % de la población en algún que otro momento de su vida. Muchas veces ocurre sin circunstancias particulares. Al corregir los desplazamientos vertebrales, llamados subluxaciones vertebrales, el doctor quiropráctico repara la causa del dolor. CIÁTICA Es el resultado de una irritación del nervio ciático y generalmente se manifiesta con un dolor en la pierna. El ajuste quiropráctico disminuye la inflamación sobre el nervio ayudando a tener una recuperación óptima.

Romain Bilhaut, Doctor en Quiropráctica

Para saber si tienes subluxaciones vertebrales (desplazamientos vertebrales), responde a estas preguntas: - tengo dolor al levantarme por la mañana SI � NO � - el dolor disminuye al moverme SI � NO � - los medicamentos alivian el dolor SI � NO � - Otras personas en mi familia tienen/han tenido dolores de espalda o cuello SI � NO � - Hay posiciones que aumentan/alivian el dolor SI � NO � - El dolor me afecta al hacer mi vida normal SI � NO � - El dolor me afecta al hacer deporte SI � NO � - Tengo menos energía que antes SI � NO � - Estoy más irritable SI � NO � - Estoy depresivo SI � NO � Si ha repuesto: - Cinco SI: 95% de riesgo que tiene una o más subluxaciones vertebrales - Cuatro SI: 85% de riesgo que tiene una o más subluxaciónes vertebrales - Tres SI: 75% de riesgo que tiene una o más subluxaciónes vertebrales - Menos de tres SI: No se puede saber sin más pruebas.

MAREOS Y VERTIGOS Muchas veces están provocados por la pérdida de conexión entre el cerebro y los receptores neurológicos de las cervicales. Esos casos desaparecerán gracias al cuidado quiropráctico. FIBROMIALGIA Y FATIGA CRÓNICA Complejos de subluxaciones vertebrales crónicas provocan desequilibrio de la columna vertebral que puede manifestarse como dolores y rigidez de los músculos, trastornos del sueño, fatiga crónica y muy frecuentemente episodios depresivos acompañados de crisis de ansiedad. La quiropráctica mejora mucho la calidad de vida de las personas que padecen esos síntomas.

HERNIA DISCAL Gracias al cuidado quiropráctico, pacientes crónicos por debilidad del disco recuperan el equilibrio estructural y así se quita la presión por el disco. Se puede evitar la cirugía en la SALUD Y BIENESTAR mayoría de los casos. Todo el mundo requiere un chequeo de su columna vertebral regularmente. Te limpias DOLORES DE CABEZA los dientes todo los días, te das cuenta de Jaquecas, migrañas o cualquier dolor de que comer sano es importante. Haz ejercicio cabeza pueden surgir porque el cuello trabaja todo los días. ¿Y QUE PUEDES HACER PARA en exceso para tratar de recuperar la curva MANTENER TU COLUMNA VERTEBRAL normal de las cervicales. Al reposicionar las SANA, SIN SUBLUXACIONES VERTEBRAvértebras en su sitio, el doctor en quiropráctica LES? trata a la vez el dolor y la raíz del problema. DOLOR DE CUELLO La cervicalgia puede ser el resultado de malos hábitos posturales, de un golpe o accidente. Los ajustes quiroprácticos son muy eficaces para corregir los desplazamientos, responsables del mal funcionamiento de esta zona tan importante del cuerpo. DOLOR EN EL HOMBRO, BRAZO, MANO Braquialgia, tendinitis, parestesis, hormigueos… Muchas son las dolencias provocadas por subluxaciones vertebrales en las cervicales. La quiropráctica permite quitar el pinzamiento del nervio braquial responsable del dolor o del mal funcionamiento del brazo.

Tibo L’Herminier, Doctor en Quiropráctica

ESTE MES ESPECIAL: ¡HAZ LA PRIMERA CONSULTA POR LA MITAD DE PRECIO! NORMAL: 72 euros ESTE MES PAGA SOLAMENTE 36 euros INCLUYE: - UN EXAMEN ESPINAL COMPUTERIZADO DE ÚLTIMA GENERACIÓN - UN EXAMEN NEUROLÓGICO y ORTOPÉDICO ESPECíFICOS DE LA QUIROPRÁCTICA - UN POSTURÓMETRO - UN ANÁLISIS DE TU EQUILIBRIO - UNA DETECCIÓN DE TUS SUBLUXACIONES - UN INFORME COMPLETO SOBRE EL ESTADO DE TU COLUMNA VERTEBRAL

Más información: www.centroquiropractico.net Centro Quiropráctico de Tarragona Rambla Nova, 92, 2º2ª 43001 Tarragona 977 24 19 55 Centro Quiropráctico de Reus Avda Sant Jordi, 5 – 9, 1º1ª esc C 43200 Reus 977 12 61 89


8 | Tarragonès

28 d‘abril de 2010 |

tarragonès

Perafort inaugura la nova Biblioteca Municipal

La Pobla de Mafumet es planta davant del servei d’Orange notíciestgn, Pobla de Mafumet

La Junta de Govern Local de la Pobla de Mafumet va confirmar la decisió de retirar l’estació base de telefonia mòbil que la companyia France Telecom España, S.A. (Orange) té instal·lada al municipi pobletà, a causa de les continuades i repetides desatencions per part d’aquesta companyia vers les peticions del consistori.

L’Ajuntament assegura que France Telecom España, S.A. no parla ni escolta. No respon als requeriments fets per via telefònica i escrita, ni proposa solucions a la falta de cobertura telefònica que presenta la seva antena de telefonia mòbil, ubicada en terrenys municipals. Molts són els indrets del municipi on no és possible l’ús del mòbil per manca de cobertura.

Nous cursos de català a Vila-seca Josep Pedro i Sanahuja, un dels autors del llibre d’història local presentat a la nova Biblioteca / Cedida notíciestgn, Perafort

C

oincidint amb la festivitat de Sant Jordi, Perafort ha inaugurat la nova Biblioteca Municipal. Durant l’acte es va presentar l’obra de dos veïns de Perafort i Puigdelfí que descriu la vida social i lúdica del municipi durant els segles XIX i XX. Perafort ja té nova Biblioteca Municipal, un espai obert als veïns i veïnes de Perafort i Puigdelfí que desitgin trobarse amb la lectura.

A més d’un considerable fons bibliogràfic, la nova Biblioteca Municipal disposa de set ordinadors amb connexió a Internet, per facilitar la consulta de dades als usuaris d’aquest equipament municipal. La Biblioteca va ser inaugurada per l’Alcalde de Perafort, qui durant el seu parlament va afirmar que aquest nou servei municipal “facilita la difusió del coneixement i, en definitiva, l’accés a la cultura, a l’educació i a la formació”. Coincidint amb aquest acte, es va presentar el llibre que anualment, i coincidint amb el Dia

del Llibre, edita l’Ajuntament amb l’objectiu de recuperar la memòria història del municipi. En aquesta ocasió, el llibre es titula Esbargiments de la gent de Perafort i Puigdelfí en els temps més llunyans, fins a darreries del segle passat, i és obra dels veïns Joan Pere i Busquets i Josep Pedro i Sanahuja. Aquest volum representa un excel·lent recull de la història dels locals socials, cafès i entitats culturals i recreatives que Perafort i Puigdelfí van veure néixer i créixer durant el segle XX, tot i que el llibre es remunta a finals del segle XIX.

La Pobla i l’Antena del Coneixement URV El Casal Cultural de la Pobla de Mafumet ha estat l’escenari de la signatura del conveni entre la Universitat Rovira i Virgili (URV) i l’Ajuntament pobletà, segons el qual aquest municipi es convertirà en seu de l’Antena del Coneixement del Campus Extens de la URV. L’acte protocol·lari ha comptat amb la presència del Rector de la URV, Francesc Xavier Grau; el Vicerector de Relacions Externes de la URV, Santiago Castellà, i de l’Alcalde de la Pobla de Mafumet, Joan Maria Sardà.

El Campus Extens - Antena del Coneixement és una xarxa de centres de la URV distribuïts per les poblacions del territori de les comarques tarragonines, que té per objectiu apropar el coneixement a tota la població mitjançant la difusió d’activitats culturals, científiques i tecnològiques. Per aquest motiu, l’acte de signatura d’aquest conveni inclourà la primera d’aquestes activitats. Així, s’hi durà a terme una conferència, titulada “El sentit actual de la cooperació

en els països en vies de desenvolupament”, que pronunciarà el Sr. Ignacio Merediz, economista. Amb aquesta iniciativa que ara arriba a la Pobla de Mafumet es pretén captar les necessitats del municipi i donar-hi respostes. D’aquesta manera el Campus Extens pretén contribuir al desenvolupament socioeconòmic de les zones on estan implantades les antenes del coneixement i promoure també la formació i l’interès per la cultura dels seus habitants.

L’Oficina de Català de Vila-seca ha tret la convocatòria de nous cursos de català per a adults que s’iniciaran el proper mes de maig al Centre de formació i ocupació Antic Hospital de Vila-seca. Els cursos que s’impartiran són els presencials de nivells inicial i bàsic, per a no catalanoparlants, i els a distància

de nivells intermedi (B) i suficiència (C), per a catalanoparlants. El període de matriculació va començar aquesta passat dimarts 27 i s’allargarà fins a aquest divendres 30 d’abril, en horaris de matí, de 10 a 13 hores (dimarts, dijous i divendres), i de tarda, de 16 a 19 hores (dimarts i dijous).

Salou celebra la primera trobada d’entitats Una cinquantena d’entitats i associacions de Salou ha participat a la primera mostra local. A la fira s’hi podien trobar entitats amb finalitats tan diverses com el foment del lleure, la cultura, la solidaritat, la joventut, les festes o els esports, entre d’altres. La plaça de les Comunitats Autonòmes de Salou ha estat

l’escenari de la trobada que organitza la regidoria de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Salou. El president de la Diputació, Josep Poblet, junt amb l’alcalde del municipi, Pere Granados, van ser els encarregats dels discursos d’inauguració, acompanyats per una àmplia representació de regidors de la corporació.


Tarragonès

| 28 d’abril de 2010

|9

tarragonès

Jordi CaÑellAs alcalde de la nou de gaià

‘Tarragona ha de liderar un transport públic eficient per a les poblacions petites de l’entorn’ ‘Tarragona és i ha de ser la capital i exercir com a tal’ Montse Adan, La Nou de Gaià

L

a Nou de Gaià, amb poc més de 500 habitants, s’ha marcat un objectiu: oferir gairebé els mateixos serveis que es poden trobar a una població més gran. Amb una llar d’infants, el CAP, una escola que aviat es millorarà... es cobreix part de les necessitats bàsiques de la població, però, tal com ens assegura el seu alcalde, Jordi Cañellas, ‘encara tenim mancances i reptes de futur, com són el transport o l’adaptació del poble al seu creixement, pels quals hem de continuar treballant’. Població petita, però amb molts serveis. Com s’aconsegueix? Sobretot pels objectius que un és marca. Avui en dia es fa impossible, malgrat que siguis una població petita, no oferir al ciutadà molts dels serveis que es troben a les ciutats grans. Hi ha uns mínims que sempre s’han d’oferir. Ara bé, en ser població petita, aconseguir-ho és més complex pel tema del finançament. La Generalitat, la Diputació... són qui ens ajuden. Un dels projectes en què esteu treballant molt és el nou CEIP... Sí. Al principi del 2011 s’hauria de fer una nova escola. Ja tenim més de 90 nens de la Nou i de Vespella. La Nou creix i ens hem d’adaptar a aquest creixement. Com ha estat aquest creixement? Els últims 7/8 anys la Nou ha anat canviant. Una població que s’havia estancant al voltant dels 460 habitants, ha anat creixent gràcies a molts joves i parelles que han decidit venir a viure a la Nou. Molts tenen la feina fora però busquen un estil de vida més tranquil, en una població propera a la costa i a Tarragona. Sempre dic que els desavantatges d’un poble petit estan molt més compensats pels avantatges que dóna.

I aquesta gent jove, d’on ve? Molts de Tarragona o d’altres poblacions de la costa. Ara bé, bona part són gent originaria de la Nou de Gaià. Com es viu a la Nou? És un poble típicament mediterrani, amb els serveis bàsics a l’abast de tothom i, els que són d’un nivell superior, estan molt a prop. Però també és cert que tenim mancances i en aquesta direcció anem treballant. Parla de mancances. Què li falta a la Nou? Modernitzar-se en molts temes de serveis, adaptar-se més a una població com la que tenim en creixement. I un exemple que ja he citat és l’escola. És urgentíssim aconseguir-la. A finals de 2011 hauria d’estar disponible. Volem que no es noti que no estem a una població més gran. El transport públic és una de les assignatures pendents de molts municipis de la zona. També de la Nou? Sí. És un tema molt important i alhora de difícil solució, però que s’ha d’afrontar. A la Nou de Gaià tenim bàsicament dues comunicacions via autobús: una cap a Torredembarra i l’altra

“La nova escola de la Nou hauria de ser una realitat a finals de 2011”

cap a Tarragona, amb uns horaris molt restringits i uns preus cars. És el peix que es mossega la cua perquè la gent no agafarà més aquest transport si no hi ha més connexions i més barates. En aquest tema hi ha d’haver accions de lideratge i capitalitat per part de Tarragona. La capital ha d’exercir com a tal i ajudar les poblacions dels voltants a fer el transport públic sigui més fàcil. Quan es refereix a Tarragona ho fa com a capital... Clar, perquè Tarragona és i ha de ser la capital. Ara bé, Tarragona també té l’obligació d’exercir la capitalitat i el seu lideratge. El que no pot ser és que surti només en les urgències com les que vivim amb el tema de Vegueries. Ara s’ha trobat amb la urgència de manifestar-se com a capital i això ja ho hauria d’haver fet fa temps. I la crisi, com ha afectat al

seu municipi? La Nou no va viure el mateix boom de construcció que a altres llocs. Malgrat això, és cert que hem vist com el creixement de la població ha canviat, però ja tornarà. Com definiria la gent de la Nou? Com a persones molt actives. Tenim una vida associativa molt àmplia i diversa. Tenim gent gran que fa moltes coses, igual que l’associació de dones, el grup diables, l’associació de sardanistes... Culturalment tenim clar que malgrat que siguis petit has de tenir una oferta que s’assembli, encara que sigui modestament, al que ofereix una ciutat. Com a alcalde, amb quins problemes es troba per tirar endavant el seu poble? Un poble petit sempre se sent maltractat per les grans empreses, sobretot les elèctriques, les de telefonia... Et sents molt mancat de força per apretar. Per exemple, tenim zones del poble on no hi ha línies fixes de telèfon, on Internet no funciona correctament perquè les empreses no fan la feina que han de fer, no compleixen amb

les obligacions que legalment els pertoquen. Ja per acabar, parlem de futur. Quins són els futurs projectes? El món de la pagesia té un pes significatiu a la nostra població i volem ajudar al seu manteniment. Hem d’ajudar a la cooperativa que fa oli i vi perquè pugui anar més enllà. En aquest apartat comptem amb el suport del Departament d’Agricultura. Molta gent de la Nou es dedica al camp, ja sigui a temps complert o parcial. I un altre projecte que hem de destacar i que ja estem treballant conjuntament amb la Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla, és per aconseguir una residència de la tercera edat a la Nou de Gaià. És un projecte llarg i costós que necessita el suport i la complicitat de molts agents: la Xarxa de Santa Tecla, la Generalitat... És un projecte de futur que suposa la creació de llocs de treball i alhora la cobertura de necessitats de la zona. La Nou té el recolzament de tots els pobles del Tarragonès i del Consell per aconseguir-ho, perquè entenen que és una iniciativa molt positiva per a tota la comarca.


10 | El Vendrell

28 d’abril de 2010 |

El VENDRELL

El Vendrell rebutja fer servir l’empadronament per denunciar els immigrants irregulars El ple consistorial rebutja la moció presentada per PxC i acorda que el municipi continuarà ‘aplicant la llei i la normativa vigent’

L

’Ajuntament del Vendrell continuarà actuant com fins ara, és a dir, informant sobre la situació irregular al municipi de qualsevol ciutadà per la via administrativa i no pas a través de denúncies. Així ho ha decidit el ple municipal celebrat el dilluns dia 26 d’abril, on s’ha rebutjat la moció presentada per PxC que demanava que es pogués denunciar els immigrants en situació irregular tot i que no haguessin comès cap acte delictiu. La proposta presentada pel partit PxC buscava que el consitori continués el camí marcat per l’alcalde Vic, però va ser rebutjada amb els vots a favor de PxC (4) i 16 vots en contra (CiU, PSC, ERC y PP). De la mateixa manera, una altra moció presentada pel PP que demanava que s’autoritzés la comuniació al Govern de les dades de l’empadronament ha estat retirada i substituïda per una alternativa presentada per CiU en el sentit que l’Ajuntament “continuarà complint la normativa vigent i

L’Ajuntament demana la creació d’una unitat administrativa de la Policia Nacional al municipi comunicant l’estada i/o residència irregular al municipi de tots aquells estrangers que es tingui coneixement per qualsevol via administrativa”. Les denúncies, per tant, continuaran tramitant-se com fins ara, és a dir, a partir d’actuacions delictives de la persona immigrada. El ple municipal ha afegit que es demanaran a l’Estat i a la Generalitat de Catalunya els fons necessaris per a polítiques d’immigració de suport als ajuntaments en situacions com la del Vendrell. Els vots a favor han estat de CiU, PP i ERC, amb 4 vots contraris de PxC i l’abstenció dels 6 regidors del PSC. El ple municipal ha rebutjat també una altra moció presentada per PxC que sol·licitava la creació d’una unitat d’estrangeria de la Policia Nacional a la localitat per evitar incidents com els viscuts recentment als

El Vendrell va viure un intents ple municipal dilluns passat. / Cedida

pisos Planas. Com a contrapartida, el municipi ha aprovat per unanimitat

la petició de la posada en marxa d’una oficina administrativa de la Policia Nacional amb unes

Presentació del projecte Lax’n’Rock a les aules El passat dimecres dia 21 d’abril va tenir lloc a l’IES Baix Penedès del Vendrell, l’inici del projecte Lax’n’Rock a les aules a càrrec de tres dels membres del grup de música Lax’n’Busto. L’objectiu educatiu del projecte, entre d’altres, és donar a conèixer la professió de músic als joves de casa nostra. Veure que, darrere d’una cançó o d’un treball musical, hi ha tot un procés d’elaboració i de treball en equip on els valors com l’esforç, la responsabilitat, la constància, la creativitat i la imaginació, les emocions i les sensacions formen part de la vida quotidiana del músic professional, així com la de qualsevol persona que faci bé la seva feina, la valori i sobretot

la respecti. Aquest projecte està adreçat especialment a alumnes, de secundària i batxillerat i pretén oferir-los l’oportunitat de conèixer una mica millor la feina dels músics, des de la creació d’una nova cançó fins als concerts en directe, passant pel treball en grup, l’enregistrament d’un disc en un estudi, la promoció o la fabricació i distribució a les botigues. La xerrada està dissenyada de manera que es van combinant les diferents explicacions del procés de creació amb cançons tan conegudes com són ‘Llença’t’, ‘Amb tu’, ‘Que boig el món’ i amb exemples pràctics, tocant en directe. Més informació a www.laxnbusto.com

característiques similars a les que hi ha altres ciutats catalanes, com ara Tortosa.


El Vendrell

| 28 d’abril de 2010

| 11

EL VENDRELL

Les preinscripcions a les escoles bressol municipals, del 3 al 14 de maig El pròxim 24 de maig es publicaran les llistes provisionals d’alumnes admesos redacció, El Vendrell

D

urant dues setmanes els pares i mares que tinguin al seu càrrec infants de 0 a 3 anys podran triar entre les cinc escoles bressol municipals del Vendrell i preinscriure-hi els nens. Els impresos per formalitzar les preinscripcions i la informació necessària per fer-ho ja estan disponibles tant a l’OME (Rambla, 24) com en cadascuna de les escoles bressol municipals. L’entrega de l’imprès i la documentació necessària (còpia i original del DNI del responsable, del llibre de família i de la targeta sanitària individual del nen) es podrà fer a l’OME o a qualsevol escola bressol a partir del dia 3 de maig. Un cop tancada la preinscripció, el 24 de maig es publicaran les llistes provisionals d’admesos i els dies 25 i 26 es podrà presentar una reclamació a l’OME en cas de no estar d’acord amb aquestes llistes. El 7 de juny es publicarà la llista definitiva i la matriculació es podrà tramitar finalment del 14 al 18 de juny, tal com estableix el calendari

El passat 24 d’abril es va celebrar una jornada de portes obertes als centres

oficial de matriculacions. Enguany el període de preinscripcions està marcat per novetats importants, com la posada en marxa d’un nou edifici per a l’escola bressol Migjorn, de Coma-ruga. El nou emplaçament, al carrer dels Ocells, a tocar de l’escola Pla de Mar, representarà una millora substancial en la comoditat per a pares i mares amb fills de diferents edats, alhora que representa un pas més en l’aposta de la regidoria d’Ensenyament per la creació

d’escoles bressol a prop d’escoles d’infantil i primària, de manera que es facilitin les sinergies entre aquestes. A més, aquest nou centre compta amb millors instal·lacions que l’anterior i dobla la seva capacitat, que passa de 45 places a un màxim de 94. D’aquesta manera es cobrirà el futur creixement d’alumnat de la zona durant força anys. Una altra de les novetats importants d’aquesta nova escola, que cal que els pares tinguin en compte a l’hora

de preinscriure els seus fills, és que, per primera vegada a Coma-ruga, hi haurà el servei d’escola bressol per a nens de 4 mesos a 1 any. Aquesta nova unitat de lactants permetrà que els pares de Coma-ruga no hagin de traslladar-se al Vendrell, com fins ara, per portar-hi els seus nadons. De totes aquestes novetats, se’n pot informar a través de l’OME i de les escoles bressol. Enguany també s’ha pogut participar en la jornada de portes obertes que va tenir

Homenatge a la ciutat agermanada de Sabaudia Dissabte passat a la tarda va tenir lloc la inauguració del passatge de Sabaudia, un espai cèntric de la vila que comunica la placeta del carrer Major i la plaça dels Germans Ramon i Vidales, i que ara es coneixerà amb el nom d’aquesta ciutat italiana. Abans de l’acte al carrer, es va fer una recepció oficial a la Sala de Plens de l’Ajuntament, en què els dos alcaldes, Benet Jané i Maurizio Lucci, van coincidir a l’hora de destacar que aquest passatge amb el nom de Sabaudia reforça

l’agermanament entre les dues poblacions. Cal tenir en compte que aquesta ciutat italiana ja va inaugurar l’any passat un carrer molt cèntric amb el nom del Vendrell. Tot seguit, al passatge en qüestió, les autoritats van ser rebudes per dos pilars de quatre dels Nens del Vendrell. Després de l’actuació castellera, es va descobrir un mural, obra de Jordi Llucià i la seva filla Iraida, en el qual es representa l’esperit de l’agermanament: sobre el fons de dos paisatges de la població italiana, dos dels

seus habitants, amb vestits folklòrics, contemplen un tres de vuit carregat pels Nens del Vendrell. L’acte d’inauguració va concloure amb un ball de l’Esbart Vila del Vendrell i la interpretació d’‘El cant dels ocells’ a càrrec d’una alumna de l’Escola Municipal de Música Pau Casals. Finalment, es van obrir les portes de la sala d’exposicions La Fusteria, que acollia una mostra fotogràfica i d’elements representatius de l’agermanament entre les dues poblacions.

lloc el dissabte 24 d’abril de deu del matí a una del migdia. Es tracta d’una iniciativa que s’ha fet per primer cop i que permet els pares i mares conèixer més de prop els centres on portaran els seus fills el curs vinent. Les escoles bressol de l’Ajuntament del Vendrell que es van poder visitar el passat dia 24 d’abril són les següents: El Puig (c/ Ramon d’Abadal, s/n), Ralet, Ralet (c/ Ribera d’Ebre,13), Mestral (c/ Conflent, 111), i Botafoc (Av. Baix Penedès, s/n).


12 | Baix Penedès

28 d’abril de 2010 |

BAIX PENEDÈS

Albinyana impulsa l’ús responsable de l’aigua S’ha enviat un díptic explicatiu a totes les llars notíciestgn, Albinyana

A

lbinyana vol concienciar de la importància de l’aigua i del seu ús racional. L’Ajuntament del municipi col·labora amb l’empresa Aigües d’Albinyana en un campanya informativa i conscienciadora dirigida a tots els veïns amb l’objectiu de reduir la despesa innecessària d’aigua. Aigües d’Albinyana, a través d’Aqualia, empresa concessionària del servei municipal d’aigües, i en col·laboració amb l’Ajuntament albinyanenc, ha posat en marxa una campa-

nya de consum responsable amb l’objectiu conscienciar els veïns de la necessitat d’un ús racional i sostenible de l’aigua. La campanya informativa s’ha iniciat amb l’enviament d’un díptic explicatiu dels hàbits a seguir per fomentar un ús sostenible dels recursos hídrics entre els ciutadans. Per exemple, l’empresa aconsella triar la dutxa millor que la banyera per a l’higiene diària, regar a primera o última hora del dia per evitar que la calor evapori l’aigua, fer servir aixetes regulables i comprovar que quedin ben tancades (ja que el degoteig continu pot derivar en una despesa equivalent a 130.000 litres a l’any), així com aprofi-

El degoteig constant d’una aixeta mal tancada suposa una despesa de 130.000 litres a l’any tar els programes de consum reduït en els electrodomèstics per optimitzar l’ús domèstic de l’aigua. Per a l’alcalde, Quim Nin, “l’aigua és un bé escàs. No hem ni podem fer-ne un ús indiscriminat. Amb aquestes campanyes de sensibilització volem fer entendre que un consum responsable té beneficis directes tant per a la butxaca individual com per al futur col·lectiu del nostre poble”.

Llorenç Avinyó guanya l’11è Concurs literari Joan Perucho El treball gunayador és un homenatge al cronista local Manel Bofarull

1.000 persones passen cada mes pel pavelló de Bellvei tats esportives a altres entitats, col·lectius o clubs. Concretament fa uns dies es van presentar les noves activitats que tindran lloc al pavelló fins al 20 de juny: l’aeròbic i tonificació, que es farà dilluns, dimecres i divendres, de 10.45 a 11-45 h; batuka i aerolatin, programades pels dilluns, dimecres i divendres de 15 a 15.50 h, i aeròbic i step, els dilluns i dimecres de 19 a 20 h. A més, continuen la resta d’activitats programades per al trimestre.

Bellvei del Penedès

Durant el mes de març 988 persones van fer ús del pavelló poliesportiu municipal, 888 de Bellvei i 220 de fora, mentre que al mes de abril van ser un total de 1.098 usuaris, 859 del poble i 239 de fora. Al pavelló municipal de Bellvei es porten a terme programacions esportives en totes les franges d’edat i durant tot l’any. També ofereix la possibilitat de llogar la instal·lació per activi-

BAIX PENEDÈS DENTAL, S.L.

Especialidades:

- Odontología general - Ortodoncia - TAC y radiología digital - Implantología - Odontopediatría - Cirugia máxilo-facial - Periodoncia - Estética - ATM y oclusión Tel. 977 66 57 61 - 647 748 123 - Endodoncia C/Cerdanya, 12, primera planta - Prótesis Dr. Carlos Vicente Bosqued COEC 1553

43700 El Vendrell

Imatge l’acte de lliurament del premi / Cedida redacció, L’Albinyana

El conegut periodista i comunicador Llorenç Avinyó, ha guanyat l’11a edició del Concurs literari Joan Perucho, organitzat per l’àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Albinyana. El treball d’Avinyó, segons va explicar el mateix autor en l’acte de lliurament de premis, “és un sentit homenatge a Manel Bofarull, el cronista local que ens va deixar el passat estiu”. El jurat qualificador el presideix Sofia Perucho, filla de Joan Perucho

i està format per representants de les entitats culturals del municipi. La resta de premiats en la present edició han estat Joan Guzmán, en la categoria juvenil; Montse Cañellas Okón i Lara Molina Gutiérrez, en infantil, i l’Andrea Leticia Rodríguez Platero i l’Alba Jané Pàmies, en la categoría aleví. A l’acte de lliurament hi van asistir la vídua i la filla de Perucho, així com la filla i el gendre de Manel Bofarull. L’alcalde albinyanenc, Quim Nin, va explicar que el concurs “pretén, d’una banda, retre homenatge

al millor ambaixador que ha tingut mai Albinyana i apostar per fomentar la cultura mitjançant el món màgic de les lletres. Aquest concurs literari va néixer, també, com una forma de treballar a favor de la nostra llengua”. Dins els actes del mil·lenari del municipi albinyanenc, cap a final d’any es publicarà un llibre amb un recull d’articles sobre la vinculació de Perucho amb el municipi i amb tots els treballs guanyadors de les diferents modalitats en totes les edicions del concurs literari.

PROMOCIÓ VIDRES DE SOL POLARITZATS* *Vidres polaritzats: Màxima protecció UV i redueix la fatiga visual

MONOFOCALS (2 unitats) 108¤ PROGRESSIUS (2 unitats) 217¤ **Promoció vàlida fins 30 de juny de 2010 vidres de graduació compresa entre suma del cilindre esfera +/-4 (i cilindre +/-2)

Amb aquest retallable DESCOMPTE en ulleres de sol de temporada!!

C/Alt, 22 CP. 43700 El Vendrell Telf. 977 66 29 46


| 28 d’abril de 2010

Baix Penedès

| 13

BAIX penedès Les tastarrofes, nou producte a base de garrofes El bar La Canya, que gestiona la Fundació Santa Teresa a través de l’Escola de Turisme del Baix Penedès, va ser l’escenari per presentar una nova especialitat culinària elaborada pels alumnes de mateixa escola, les tastarrofes. Es tracta d’unes magdalenes tradicionals, però amb la particularitat que l’ingredient principal és la farina de garrofa. La idea sorgeix fruit de la col·laboració amb el col·lectiu Les Cuines del Vendrell, que ara fa uns anys va decidir impulsar tot un seguit de postres o dolços amb la garrofa com a ingredient principal. Així, trobem el gelat de garrofa, el pastís de garrofa i les tastarrofes (magdalenes de garrofa). Per a José Carlos Eiriz, director general de la Fundació Santa Teresa, iniciatives com aquesta, tot i que no són l’objectiu principal de la Fundació, permeten la inserció laboral de les persones que tenen més dificultats. Per a Eiriz, en moments com el que estem vivint, en plena crisi econòmica i amb dificultats per trobar feina, és quan cal ser més creatius. Per això, espera que un cop les tastarrofes es puguin comercialitzar també es pugui arribar a generar ocupació a través d’aquest producte. Eiriz, a més, ha confirmat que a hores d’ara ja han començat els contactes amb diferents comerços, restaurants i hotels del Baix Penedès per tal de comercialitzar les tastarrofes, i que aquesta iniciativa ha tingut excel·lent resposta.


14 | Gent

28 d’abril de 2010 |

GENT homenatge pòstum a Josep Altet La Sala de Plens de l’Ajuntament del Vendrell va ser l’escenari de l’homenatge pòstum al vendrellenc Josep Altet i Font (1920-2003). L’acte es va iniciar amb unes paraules de Benet Jané, alcalde; Albert Solé, amic de Josep Altet, i Lluís Cajal, nét de l’homenatjat. Tot seguit, es va fer una audició musical a càrrec d’alumnes de l’Escola Municipal de Música Pau Casals. Finalment, es va fer la descoberta d’un retrat del senyor Altet a l’escala de l’Ajuntament. Amb aquest acte, es va fer un reconeixement oficial a les qualitats humanes i emprenedores de Josep Altet i Font, un vendrellenc que mereix ser recordat per una activitat que es va distingir en tres direccions: el seu catalanisme obert, la seva tolerància i solidaritat, i el seu sentit de la convivència i de la pau.

Llibres i roses per A rússia El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona va voler que una comitiva d’agents de viatge russos que visitaven la Costa Daurada coneguessin de primera mà la festivitat de Sant Jordi. Un total de quaranta visitants de l’operador turístic VREMIA han estat rebuts en recepció oficial a les dependències de la Diputació i han rebut de mà del vicepresident de la Diputació de Tarragona, Albert Vallvé, una rosa i un llibre.

ELS MINYONS DE L’ARboç a la Giralda Nous agents de la policia de salou Salou ha lliurat 14 noves credencials policials als agents interins de la Policia Local de Salou que han superat el període de formació. A l’acte hi ha estat present l’alcalde de Salou, Pere Granados, acompanyat del regidor de Seguretat Ciutadana Protecció Civil i Mobilitat de l’Ajutament, Alberto del Hierro i l’Inspector en Cap de la Policia Local, José Luis Gargallo, junt amb Imma Molas de l’Escola de Policia de Catalunya.

Una representació de setanta membres dels Minyons de l’Arboç van visitar el conjunt arquitectònic de la Giralda de l’Arboç. Segons ha manifestat en Joan Pascual, membre de la Junta Administrativa i responsable d’events, ‘aquestes activitats socials son també molt importants per donar cohesió a l’entitat i millorar les relacions humanes en el col·lectiu de persones que formen part dels Minyons de l’Arboç, la qual cosa es positiva per millorar el rendiment “casteller”’.


Gent

| 28 d’abril de 2010

| 15

GENT

ÈXIT DEL SOPAR DE LA FAM DE SEGUR DE CALAFELL Un total de 600 persones van participar a la 19a edi· ció del Sopar de la Fam de Segur de Calafell, que va tenir lloc al pavelló Jaume Vilamajó. Organitzat per la parròquia de l’Assumpció de Segur i per Càritas, la re· captació, destinada a Mans Unides, va arribar als 6.000

euros, que ajudaran a sufragar tres projectes de coope· ració internacional. Els comerços de Segur es van bol· car en el sopar oferint articles d’alimentació i d’altres tipus de manera voluntària. Els tres projectes on es destinaran els fons són: per al foment de la producció

agropequària sostenible a Guatemala (una comunitat de 650 habitants), la promoció de l’educació primària d’una comunitat tribal de l’Índia (500 beneficiaris) i per a quatre aules i una biblioteca d’un centre d’ense· nyament de secundària d’Uganda (580 beneficiaris).

Col·legi Sant Ramon del Pla

natàlia rodriguez a dtapes

Els alumnes de cinquè i sisè de primària de l’Escola Sant Ramon del Pla de Santa Maria van visitar aquest divendres 16 d’abril el Centre Meteorològic de l’Alt Camp. De la mà del director del centre,

L’atleta tarragonina Natàlia Rodríguez, flamant guanyadora del Trofeu Inter· nacional Ciutat de Barcelona, ha donat suport aquest dilluns 26 d’abril a la pro· moció de Tarragona dtapes.

Joan Maria Boronat, els escolars van poder conèixer amb detall les instal· lacions i els diferents instruments per mesurar els fenòmens meteorològics de la comarca.

L’acte ha tingut lloc al restaurant Gallo Morón de Tarragona. Natalia Rodríguez ha degustat la tapa “Bombó burguer”, que ha presentat a concurs aquest establiment.

101 anys d’Eduarda Guerrero 100 anys de Marcelino Gómez El passat dilluns 19 d’abril, l’alcalde del Vendrell, Benet Jané, es va desplaçar a la residència d’avis La Muntanyeta per felicitar l’àvia Eduarda Guerrero pel seu 101è aniversari. En tractar-se d’una

ocasió tan especial, l’alcalde li va lliu· rar un ram de flors i un pastís. Eduarda Guerrero, que va celebrar la festa en companyia de la seva família, és natu· ral de Güéjar Sierra (Granada).

Marcelino Gómez Repiso, un avi vilasecà que acaba de complir 100 anys, ha rebut un emotiu homenatge des de l’Ajuntament de Vila-seca. L’alcalde de Vila-seca, Josep Poblet, acompanyat de

la regidora de Benestar Social i Políti· ques d’Igualtat van visitar la Residència Vila-seca, lloc on resideix actualment Marcelino, per tal de felicitar-lo i oferirli una placa commemorativa.


16 | Gent

28 d’abril de 2010 |

JOSEP LLOP candidat a la presidència del col·legi d’arquitectes de CATALUNYA (COAC) A tarragona

gent

‘Volem que el Col·legi d’Arquitectes sigui un ens necessari i no pas obligatori’ Òliver Márquez, Tarragona

J

osep Llop (58 anys, veí de la Canonja i col· legiat des de l’any 1975) encapçala la candidatura pre· sentada pel grup Espai Obert. Arquitectes pel Territori a les eleccions al Col·legi Oficial d’Arquitectes de Tarragona, que se celebren el pròxim dia 4 de maig. El grup, inte· grat ja per una cinquantena d’arquitectes de les nostres comarques no gaire satisfets amb l’actual funcionament de l’ens col·legial, es presenta com a ‘veritable alternativa’ al sistema establert. Què ha de canviar al Col·legi d’Arquitectes de Tarragona? S’han de canviar moltes coses perquè s’ha arribat a una situ· ació d’estancament, de tanca· ment i d’endogàmia que ha fet que el col·legi, tant portes en· dins com cap a l’exterior, sigui molt poca cosa. A nivell intern, hem de treballar perquè el Col· legi d’Arquitectes sigui necessa· ri més que obligatori. A nivell extern, hem fer que el Col·legi tingui més presència. M’està dient que l’arquitecte no té veu ni vot en l’opinió pública? La veu del col·lectiu d’arquitec· tes és molt poc present. I com s’ha arribat a aquest extrem? Crec que no hem sapigut apro· fitar les èpoques de bonança econòmica per fer una mica de prospectiva i preveure que aquesta situació podria passar. No només en l’aspecte econò· mic, sinó també des del punt de vista de la imatge i el presti· gi de la professió. Calia prendre algunes mesures i no s’ha fet. Responsabilitza l’actual junta d’aquesta situació? La culpa és de tot el col·lectiu, que no deixa de ser una suma d’individualitats, però també de la institució que el representa. Els arquitectes ens hem tancat individualment al nostre despatx, però tampoc hem sapigut trobar l’estímul adequat a la institució que en representa.

El fet que l’actual president del Col·legi d’Arquitectes de Tarragona sigui regidor d’ur· banisme de l’Ajuntament de Reus el pot haver condicio· nat? Jo crec que sí. La política de par· tit condiciona moltíssim. Què diferencia la candidatu· ra d’Espai Obert de la que en· capçala, per exemple, l’actual president del Col·legi? L’únic que tenim en comú és que ambdues aspirem a ocu· par un lloc que es designa de la mateixa manera per tots dos. Ambdues candidatures presen· tem un president, un secretari, un tresores i tres vocals... La resta, és tot diferent. Estarem obligats a executar un pressu· post que no ha estat dissenyat per nosaltres (durant aquest 2010), però nosaltres pretenem fer un punt d’inflexió en la di· nàmica col·legial, fer que entri aire nou, volem que al Col·legi es comenci a treballar en xarxa i amb la implicació dels profes· sionals del territori... Li puc dir que els integrants de la nostra

candidatura ens comprometem a treballar de valent, ja que po· dem acreditar la vàlua professi· onal de tots els arquitectes que integren la nostra proposta. Volem ser un grup d’opinió, cohesionar el col·lectiu i que l’arquitecte tingui presència social. De fet, treballem amb un seguit d’idees que han estat adoptades per altres candidatu· res a les eleccions a la resta de col·legis d’arquitectes de Cata· lunya. Això és significatiu, ja que denota que hi ha un cert cansament i unes certes ganes de canviar les coses en el con· junt de col·legis professionals del país. De fet, aquestes ganes de can· vi són les que van provocar el naixement del grup Espai Obert, oi? Nosaltres naixem abans de la convocatòria de les eleccions i amb uns objectius concrets i un ideari presentat i aprovat abans de l’inici del procés elec· toral. Som un grup de gent, més d’una cinquantena de persones, que voluntàriament

hem volgut col·laborar perquè no ens sentim prou represen· tats ni encaixats al col·legi. Som gent preocupada, amb idees i amb ganes de fer coses. Gent que vol, en definitiva, que el col·legi sigui necessari i no pas obligatori. Hi ha massa dependència dels òrgans centrals del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya a Barcelona? Tenim uns estatuts que assegu· ren un cert grau d’autonomia dels col·legis de les demarca· cions com ara el nostre, però també és cert que hi ha una perillosa tendència a parlar de pèrdua de pes dels col·legis pro· vincials amb l’argument que hi ha una crisi econòmica que fa inviable mantenir les estructu· res col·legials actuals. Nosaltres som l’única candidatura, con· juntament amb la presentada pel Sr. De Déu als òrgans cen· trals de Barcelona, que defensa· rà sense discussió l’autonomia i el grau d’actuació dels col·legis de les diferents demarcacions de Catalunya.

Quina és la percepció que te· niu a manca d’una setmana per la cita amb les urnes? És molt positiva. Notem que una bona rebuda al nostre mis· satge basat en pluralitat, en el treball en xarxa, en portar aire nou i en crear opinió. Creiem, a més, que els electors estan con· vençuts de la nostra honestedat i de la nostra capacitat per tirar endavant el nostre ideari dins de les possibilitats econòmi· ques actuals del Col·legi. Els grans projectes d’obres es queden a Barcelona? Es fan a Barcelona i es queden a Barcelona. I pel que fa als pocs projectes que es fan aquí, atesa la manera de procedir de les administracions i el sistema de convocatòria de concursos, també s’assignen a despatxos d’arquitectes de Barcelona, ja que són els que acostumen a tenir la informació necessària per presentar-se a concurs. Això es pot canviar? Es pot intentar canviar la dinà· mica, naturalment que sí.


Salut

| 28 d’abril de 2010

| 17

XARXA SANITÀRIA I SOCIAL DE SANTA TECLA

Tarragona, zona propícia per a les al·lèrgies Tot i tenir una major incidència a la primavera, el Dr. Llátser, de la Xarxa de Santa Tecla, ens recorda que convivim amb les al·lèrgies durant tot l’any

T

El 70% de pacients tractats presenten una patologia respiratòria

Tarragona és zona d’al·lèrgies com a conseqüència de les seves condicions naturals: ‘està situada prop del mar, a poca alçada, amb un clima humit i amb dues estacions diferenciades. La suma de tots aquests factors fa que el nostre clima sigui molt agradable però a canvi s’ha de pagar un preu: les al·lèrgies’. Com a exemple ens trobem els àcars, aquells microscòpics artròpodes que es poden trobar en diversos àmbits com és la pols i que són responsables de moltes al·lèrgies i en concret de l’asma. Tenen una temporada forta a la tardor i afecten sobretot els nens que són més susceptibles. En un any com el que estem vivint, que és tan atípic

tes varietats de pomes, a més, poden haver estat en nevera o no, els condiments del xef que les tracta també són diferents... aquests factors faran que l’aparició de l’al·lèrgia no sigui tan constant com en altres casos’. La Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla té centrat el seu servei d’atenció i tractament d’al·lèrgies al Cap Llevant de Tarragona i a l’Hospital del Vendrell amb la Dra. Mar San Miguel. ‘A la Xarxa de Santa Tecla veiem de tot’ ens comenta el Dr. Llátser, ‘però el 70% dels pacients presenten patologia respiratòria, seguit d’altres d’urticària, i patologia per fàrmacs, abelles i vespes, que no es fa en massa indrets i que abans no era atesa’. La Xarxa ofereix una atenció al detall. Tal com ens explica l’al·lergòleg Llátser, ‘la programació és molt eficaç, tenim molts recursos que ens permeten oferir una gran atenció molt diferenciada. Sobretot és essencial el treball de laboratori, que ens permet assolir un nivell d’analítica fora de la normalitat i que en pocs llocs es pot trobar. Tot això comporta una eficàcia extraordinària en la diagnosi i el seguiment del pacient.’

ots identifiquem la pri· mavera com l’època de les al·lèrgies per excel· lència. Malgrat que aquesta creença sigui, en gran part, certa, també és veritat que durant la resta de l’any no es· tem exempts de patir alguna patologia relacionada amb les al·lèrgies i més si vivim a Tarragona. La nostra zona, per diverses característiques naturals, es conforma com un dels indrets amb més al· lèrgies i que afecten durant tot l’any. El Dr. Rafael Llátser ens explica el perquè de tot plegat i com es tracta, des de la Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla, aquestes patolo· gies.

NECESSITA DINERS? SOLUCIONS EN 48 HORES

AMB LA GARANTIA DEL SEU PIS, CASA, LOCAL, COTXE. SERIETAT I DISCRECIÓ:

TEL. 625560254

El Dr. Rafael Llátser, acompanyat de la seva companya infermera Mercedes Bustos, al CAP Llevant / Ò.M.

per la humitat, poden haver-hi àcars durant tot l’any menys a l’estiu. Estacions i al·lèrgies Aquest any, tal com ens avançava el Dr. Llátser, no és dels típics, però qualsevol altre any, amb un comportament més habitual, les al·lèrgies comencen amb les del xiprer, plataner i avellaner. A molta gent li sorprèn el fet de patir una al·lèrgia durant el mes de gener, perquè només les relacionem amb la primavera, però una bona part de la població es veu afectada durant el primer trimestre de l’any. Tarragona, a més, és la província d’Espanya amb més

xiprer, i no només hem de comptar els decoratius dels xalets o dels cementiris sinó que gran part prové de la zona de Tortosa. A les Terres de l’Ebre, és habitual protegir els conreus del vent amb aquest arbre. Quan això s’acaba, arriba la caragolera (Parietària Judaica) que afecta tota la costa. A l’entrada de l’estiu arriben les gramínies i oliveres. Andalusia, Castelló i Tarragona són líders en conreus d’oliveres. Fins i tot podríem dir que Tarragona supera de bon tros moltes parts d’Andalusia quant a olivera. Un dels problemes que es troben els al·lergòlegs i que ens comenta el Dr. Llátser és el canvi de clima que s’està vivint

durant els darrers anys. ‘Les estacions s’allarguen fins al punt de tenir, en lloc de 4 estacions, tan sols dues de molt més dilatades en el temps: un estiu que dura 6 mesos i una tardor que en dura 6 més’. Xarxa de Santa Tecla Els sistema de diagnosi avui en dia és molt precís. Segons el Dr. Llátser ‘sabem el pes molecular i l’estructura tridimensional que fa mal. En el cas de respiratori sabem amb una fiabilitat excel·lent a què ets al·lèrgic, per exemple, quina part del pol·len t’afecta. En temes alimentaris és més difícil. Per posar un exemple, existeixen mol-


18 | Cultura

28 d’abril de 2010 |

PÀGINES DE LA HISTÒRIA (VI)

Pere d’Urrea funda a Tarragona l’Hospital de Santa Tecla l’any 1464 Manuel Sanromà, Tarragona

E

l segle XV és a tota Europa el primer segle del Renaixement, un moviment cultural que suposa el pas de l’Edat Mitjana a l’Edat Moderna. Si ja des del segle XIII s’havien albirat canvis profunds en la societat medieval, el parèntesis que va suposar el convuls XIV va donar pas a un temps en que les ciutats, la burgesia i unes monarquies fortes prengueren el protagonisme arreu. Tot això en mig d’una creixent influència de la filosofia humanista que situava l’home com a centre i mesura de totes les coses. És el segle de les innovacions, singularitzades en l’impremta i el descobriment d’Amèrica, i també del Quattrocento italià, amb els primers grans artistes com Brunelleschi, Donatello o Botticelli. Aquest renaixement cultural es va singularitzar a casa nostra en la producció literària, amb el segle d’or valencià amb figures com Ausiàs March o Joanot Martorell. També hi van haver canvis profunds en la política catalana que marcarien el futur del país fins els nostres dies. Efectivament, el 1410 moria sense descendència Martí l’Humà i s’esgotava així el Casal de Barcelona, iniciat pel comte Guifré més de cinc segles abans: una dinastia que va crear Catalunya i la va situar entre les grans monarquies europees. En el Compromís de Casp, el 1412, nou compromissaris (tres pare cada regne: Aragó, Catalunya i València) van elegir un dels sis pretendents, Ferran d’Antequera fill del rei de Castella, de la família Trastàmara. Aquest Ferran I només va governar quatre anys però els seus fills Alfons el Magnànim, durant 43 anys, i Joan II, durant 21 (tos dos nascuts a Castella), marcarien la política catalana durant tot el segle. I a tot això, a la Tarragona dels arquebisbes vam tenir un personatge singular, una figura típicament renaixentista. Pere de Urrea i de Bardaixí prove-

El Palau de la Cambreria, adossada a la Catedral de Tarragona, va ser seu de la família reial catalana durant sis anys durant la segona meitat del S.XV

nia, tant per part de pare com de mare, de dues famílies que al Compromís de Casp es van posicionar clarament pels Trastàmara. Ha estat l’arquebisbe de Tarragona que va ser-ho durant més anys (44) i tant pel seu tarannà com per les seves relacions familiars va situar Tarragona al mapa de la política catalana i europea de l’època. De fet la seva figura ens recorda altres personatges eclesiàstics d’aleshores, singularment els dos papes Borja amb els quals va tenir una estreta relació. Els Borja (més coneguts com a Borgia a Itàlia) eren una poderosa família valenciana, d’origen aragonès, que va donar dos papes, a més d’un sant i de personatges mítics com Lucrècia o Cèsar Borgia. En aquells moments del Renaixement en que el poder feudal es diluïa i passava a mans de les grans monarquies, famílies com els Borgia, Medici, o Sforza a Itàlia, els Urrea o Luna a l’Aragó (o en menor mesura els Requesens a Tarragona) tenien el poder efectiu en les seves mans, sovint en la perso-

na d’arquebisbes, cardenals i papes que feien i desfeien reis. El nostre Pere d’Urrea va néixer a Saragossa, però ja molt jove va ser canonge i tresorer de la catedral de Tarragona i després seria arquebisbe metropolità de la mateixa durant gran part de la seva vida. El primer Papa Borgia, Calixte III, l’anomenà capità general de l’armada pontifícia i Patriarca d’Alexandria. A més va ser canceller del Rei Joan II, tutor del fill d’aquest, el futur Ferran II el Catòlic, pirata i President de la Generalitat; va lluitar amb les armes contra els turcs i en la guerra civil catalana entre el rei Joan II i la Generalitat i va tenir al menys una filla. Una vida “de pel·lícula” que res no té que envejar a la del famós Papa Borgia, Alexandre VI, pare de Lucrècia i Cèsar, el qual quan era cardenal va visitar Urrea a Tarragona l’any 1472, coincidint aquí amb el príncep Ferran (posteriorment “el Catòlic): Urrea i Borgia van col·laborar a legitimar el matrimoni d’aquest amb Isabel. El paper cabdal de Pere d’Urrea

durant l’anomenada Guerra Civil Catalana (1462-1472) que enfrontà el rei Joan II d’una banda (recolzat pels pagesos remences que lluitaven contra els darrers privilegis feudals) i la Generalitat que representava les classes dominants catalanes, va fer que Tarragona fos seu durant sis anys de la família reial catalana que es va allotjar al Palau de la Cambreria, casa que encara avui es conserva adossada a la Catedral. Allí va morir la mare del futur Ferran el Catòlic qui va estar vàries vegades a la ciutat i amb la qual sempre va tenir una relació d’especial cordialitat. Un personatge com Pere d’Urrea, tant actiu a nivell català i europeu, havia de deixar la seva empremta en la Ciutat de la qual va ser arquebisbe durant tants anys. Ell va ordenar fer el cadiratge del cor central de la Catedral que tanta personalitat li dona. I d’ell és també el penó que adorna la Catedral amb la Tiara i les Claus de Sant Pere i que va utilitzar en les seves expedicions militars contra

els turcs en nom del papa Calixte III. Però la seva acció que tindria un efecte més perdurable fins l’actualitat seria la fundació de l’Hospital de Santa Tecla el desembre de l’any 1464. Com ja hem vist en anteriors articles, Tarragona comptava des del 1171 amb l’Hospital de la Seu i, posteriorment, el Consell de la Ciutat va crear-ne un de propi l’any 1370. Aquest hospital municipal va tenir tres ubicacions diferents fins que la seva precarietat i les destrosses sofertes durant la guerra civil van impulsar la Ciutat i el Cabildo a demanar la fusió amb l’Hospital de la Seu que originalment es situà en el mateix lloc d’aquest al costat de la Catedral (actual seu del Consell Comarcal). Com diu el pergamí original que es guarda a l’Arxiu Municipal: “Nos en Pere...archabisbe de Tarragona ...havem desliberat los dits dos Spitals reduhyr a hu...e ordenam da qui ava(n)t sie nomenat lo Spital de Santa Tecla patrona e senyora de la Ciutat e Camp de Tarragona”.


Economia

| 28 d’abril de 2010

| 19

economia

El 47% dels treballadors tarragonins tenen sous per sota dels 1.000 euros mensuals Més de 173.000 assalariats de les nostres comarques són ‘inframileuristes’, segons un recent informe del sindicat UGT

G

airebé la meitat de la po· blació tarragonina tre· balladora no arriba als 1.000 euros mensuals. Així ho conclou un estudi del sin· dicat UGT, que basa els seus resultats en els convenis col· lectius signats durant aquest primer trimestre de 2010 en els diferents àmbits d’activi· tat productiva de les nostres comarques. Molts són els treballadors i treballadores de les nostres comarques, gairebé la meitat, que tenen nous inferiors als 1.000 euros nets mensuals. A la precària situació laboral (un atur que voreja el 20% en alguns punts de la demarcació amb més de 56.000 persones sense ocupació) cal afegir un dels mals endèmics del mercat de treball de casa nostra i del conjunt de l’Estat espanyol: els sous baixos. Segons un darrer estudi presenat pel sindicat UGT, 6 de cada 10 convenis col·lectius signats a casa nostra durant el primer trimestre de 2010 contemplen sous bases per sota de la barrera psicològica dels mil euros. El 47,4% de les persones assa-

lariades a Tarragona (173.393 persones) cobren sous per sota els 1.000 euros; així doncs, Tarragona és, després de Barcelona, la segona província amb menor percentatge d’inframileuristes. Tot i això, 6 de cada 10 convenis provincials tenen salaris per sota els 1.000 euros. Pel que fa al conjunt de Catalunya, el 42% de la població assalariada és inframileursita, és

a dir, que 1.476.383 persones cobren menys de 1.000 euros nets al mes. Sectorialment, el comerç és una de les activi-

tats amb major volum de convenis amb categories per sota els 1.000 euros, ja que gairebé el 81% dels convenis d’aquest

sector tenen categories inframileuristes. L’alimentació (7 de cada 10) i la indústria (gairebé 6 de cada 10) són altres activitats amb un volum nombrós de convenis amb salaris per sota dels 1.000 euros. En canvi, els transports (82,4% del total de convenis d’aquesta activitat) i el metall (80% del total de convenis d’aquesta activitat), són sectors on la majoria dels convenis contemplen remuneracions per sobre dels 1.000 euros. Del total dels 159 convenis negociats a Catalunya, el 37,7% són d’àmbit autonòmic i la resta, el 62,2%, d’àmbit provincial. Jordi Salvador, secretari general d’UGT Tarragona, ha manifestat que “totes les dades que anem desgranant de tots els sectors demostren que la precarietat de la classe treballadora està en un dels moments més àlgids”. En aquest sentit, Salvador ha aprofitat per fer una crida a la participació en els actes de l’1 de maig, “cal que en una situació tan difícil com l’actual, els treballadors i treballadores mostrem la nostra indignació amb els que ens han portat a la crisi i pretenen seguir retallant els nostres drets”, ha apuntat.

El preu de l’habitatge de segona mà cau un 2,9% a Tarragona El preu mitjà de l’habitatge de segona mà a Catalunya va caure un 4,5% l’any 2009 fins a 3.233 euros el metre quadrat, 152 euros menys que el 2008, ha informat la Generalitat. L’Administració ha constatat la desacceleració de la baixada de preus que va començar el 2007, segons informa europapress. El Govern també ha destacat que la reducció del preu dels pisos usats ha estat menor que la de l’obra nova, el cost de la qual es va reduir un 10,2% l’any passat. La Generalitat ha analitzat onze municipis significatius de Catalunya (Badalona, Barcelona, Gavà, Girona, l’Hospitalet de Llobregat, Lleida, Mataró,

Ripollet, Sabadell, Tarragona i Terrassa), i situa els preus mitjans més baixos d’habitatge de segona mà a Lleida, mentre que Barcelona registra els més cars. Per municipis, tots van veure baixar els preus el 2009, excepte Lleida, on van pujar un 0,4%. Els descensos es van situar per sobre de la mitjana a Girona (-19,2%), Sabadell (-12,4%), Mataró (-11,2%), Terrassa (-8,4%), l’Hospitalet de Llobregat (-5,9%) i Badalona (-5,7%). Per sota van quedar Ripollet (-3,0%), Tarragona (-2,9%), Barcelona (-2,0%) i Gavà (-0,1%).

Concessió d’hipoteques El nombre d’hipoteques cons-

tituïdes sobre habitatges ha augmentat un 8,5% al febrer en relació amb el mateix mes del 2009, fins a situar-se en 54.813, i han encadenat així la segona pujada interanual consecutiva després de la de gener, mes en què els habitatges hipotecats han avançat un 2,3%. Al novembre, les hipoteques sobre habitatges han experimentat un repunt de l’1,8% després de 28 mesos registrant taxes interanuals negatives, però desembre ha suposat la tornada a taxes negatives. Tot i això, al gener han tornat els ‘números verds’ i, amb febrer, ja són dos els mesos en què creixen els habitatges hipotecats. En taxa intermensual, els habitatges hi-

potecats han crescut al febrer d’aquest any un 2%, menys del que ho van fer al gener. L’import mitjà de les hipoteques constituïdes sobre habitatges ha arribat al febrer els 118.185 euros, un 4,6% menys que en el mateix mes del 2009, mentre que el capital prestat ha augmentat un 3,5% en taxa interanual, fins a situar-se en 6.478 milions d’euros. D’acord amb les dades de l’organisme estadístic, al febrer s’han constituït 87.795 hipoteques sobre finques rústiques i urbanes (dins d’aquestes últimes s’inclouen els habitatges), xifra que suposa un augment de l’1% respecte al mateix mes del 2009 i un descens del 2,6% en taxa intermensual. El

capital dels crèdits hipotecaris concedits ha baixat un 9,3% en el segon mes de l’any, fins a situar-se en 11.862 milions d’euros, mentre que l’import mitjà de les hipoteques constituïdes sobre el total de finques ha pujat a 135.113 euros, un 10,2% menys que en febrer del 2009 i un 9,3% més que el gener. Les caixes d’estalvis han estat les entitats que han concedit un major nombre de crèdits hipotecaris al febrer, en aglutinar el 51,3% del total, seguides dels bancs (37,9%) i d’altres entitats financeres (10,8%). Pel que fa al capital prestat, les caixes d’estalvis han concedit el 43,2% del total, els bancs el 46,1% i altres entitats, el 10,7%.


20 | Castells

28 d’abril de 2010 |

castells

2010, any casteller El periodista Xavier Brotons ens fa cinc cèntims de la temporada castellera que s’inicia aquests dies amb la vista posada en el Concurs de Tarragona

T

ot i que no hi ha cap norma escrita, la Diada de Sant Jordi dóna oficiosament el tret de sortida a la temporada castellera. Enguany les colles treballen en millorar les seves construccions amb la vista posada en el pròxim Concurs de Castells de Tarragona del 3 d’octubre. El periodista casteller Xavier Brotons (del programa ‘3 rondes’ de Catalunya Informació entre els anys 2005 i 2008) ens dóna la seva visió d’una temporada que s’enceta amb un gran nombre d’al·licients. Tot i que ens recorda que “de castells n’hi ha durant tot l’any”, el Xavier Brotons ens reconeix que el 23 d’abril és el dia que serveix per donar per iniciada la temporada castellera, sobretot, “a nivell mediàtic”. L’any casteller comença amb les actuacions de Sant Jordi i s’allarga fins a finals del mes de novembre. “Per Nadal, les colles acostumen a descansar dels assajos i organitzen altres activitats ‘extracastelleres’ com ara trobades, excursions i tota mena d’activitats culturals”, assegura el periodista. “Els primers assajos de l’any no s’inicien fins a finals de gener i febrer i es comença per la canalla, que normalment necessita més temps per preparar-se per a les construccions a plaça”. En aquest punt, en Xavier Brotons ens destaca que “la qualitat dels assajos és clau per aconseguir bons castells durant l’any. Està demostrat que les colles que presenten una major regularitat i implicació dels castellers en els assajos aconsegueixen millors resultats durant l’any. Si bé és cert que a plaça hi ha el component emocional i els nervis del directe, hi ha una gran relació entre els bons resultats i la preparació prèvia”.

El Concurs de Castells de Tarragona tindrà lloc el 3 d’octubre amb novetats

Les colles castelleres fa mesos que es preparen per assolir les millors construccions i accedir a alguna de les places del Concurs de Castells de Tarragona

InmaDissenys Joiers Prat de la Riba, nº8 Telf. 977 23 03 41 TARRAGONA


| 21

Castells

| 28 d’abril de 2010

castells El G-4 Una vegada més, el 2010 casteller es presenta amb quatre colles que destaquen per sobre la de resta. És l’anomenat G-4 (tal com els va batejar en Joan Beumada), fent un símil amb el potencial econòmic del G-8 (grup que aplega els 8 països més poderosos del món). Aquestes quatre colles són els Castellers de Vilafranca, la Vella Xiquets de Valls, la Joves de Valls i els Minyons de Terrassa. Totes són capaces de realitzar castells de gamma extra (qualsevol construcció superior al 3 de 9 amb folre). Pel que fa a aquest grup selecte, en Xavier Brotons ens indica que “enguany l’al·licient principal és veure si els Castellers de Vilafranca són capaços de guanyar el Concurs de la Plaça de Braus de Tarragona per cinquena vegada consecutiva”. També té una menció especial per als Capgrossos de Mataró, “que ja tenen consolidada la construcció de castells de 9 bàsics i que enguany podrien intentar entrar entre les millors colles amb el 5 de 9 i el 2 de 9.

Vilafranca aspira a guanyar el concurs per cinquena vegada consecutiva

Potser ho proven durant el Concurs de Tarragona. Tot i això, crec que l’única colla que pot discutir a hores d’ara l’hegemonia de Vilafranca és la Vella de Valls”, assegura Brotons, que diu que “també cal tenir en compte l’evolució del la Joves Xiquets de Valls”. Pel que fa als Minyons de Terrassa, que renuncien a participar al concurs, “estrenen cap de colla, Ignasi Matas, fet que els fa ser una incògnita. No obstant això, han començat molt forts i van carregar el 3 de 8, el 4 de 8 i el 2 de 8 per Sant Jordi”.

El nombre de colles participants es redueix a 14 per raons de seguretat

més segur i més àgil i atractiu per als aficionats al món casteller. Enguany, per exemple, les colles podran intentar en una mateixa actuació dos castells de mides similars (per exemple el 4 de 9 i el 4 de 9 amb folre). A més, s’han afegit petits canvis en les nomenclatures dels castells per facilitar la comprensió dels menys entesos en la terminologia castellera (ara es parlarà per exemple del 4 de 9 sense folre per diferenciar-lo del 4 de 9 amb folre). A banda de les colles favorites, en Xavier Brotons destaca que cal seguir les evolucions dels Castellers de Sants, “que l’any 2009 van aconseguir el 3 de 9 i el 5 de 8”.

Les nostres colles La Jove Xiquets de Tarragona manté el seu equip tècnic després de dues temporades amb bons resultats. “L’any passat van descarregar la ‘tripleta’ (3 de 9, 4 de 9 i 5 de 8) i porten un parell de temporades amb bona progressió”. Pel que fa als Xiquets de Tarragona, “estrenen equip tècnic, amb el jove cap de colla Roger Peiró, que debuta enguany. El rendiment no deixa de ser una incògnita, però és bo destacar la joventut del cap de colla”. Pel que fa al Serrallo i Sant Pere i Sant Pau, que participen al Concurs de Castells, Brotons assegura que “el gran objectiu per aquestes dues colles és mantenir el nivell i intentar millorar-lo de cara al concurs de l’octubre. Han d’intentar superar el llistó dels castells de 7 de gamma alta, tot i

Periodista casteller a les portes del notíciestgn. En Xavier Brotons, nascut a Vilanova i la Geltrú, va iniciar-se en el periodisme casteller l’any 1992 al desaparegut Diari de Barcelona. Entre el 1994 i el 2000 va ser el responsable de la informació castellera al diari AVUI. Entre el 2005 i el 2008 va fer el programa ‘3 Rondes’ a Catalunya Informació. / Ò.M.

CALENDARI CASTELLER 2010 24 de juny

Diada de sant joan

valls

4 de juliol

festa major terrassa terrassa

25 de juliol

festa major ‘LES SANTES’

15 d’agost

festa major la bisbal la bisbal

mataró

del penedès 19 d’agost

festa de sant magí tarragona

22 d’agost

festa major l’arboç l’arboç

30 d’agost

festa de sant fèlix

vilafranca

23 de setembre santa tecla tarragona 26 de setembre la mercè

barcelona

3 d’octubre concurs de castells tarragona 24 d’octubre santa úrsula

valls

1 de novembre totS sants

vilafranca

21 de novembre diada dels minyons terrassa

que no serà fàcil per la manca d’efectius per intentar construccions més grans”. El mateix hauran d’intentar la colla dels

Castellers d’Altafulla (després d’un irregular 2009) i els Nois de la Torre (bona temporada l’any passat amb castells de 7).

Els Nens del Vendrell, de la seva banda, “intentaran consolidar el 4 de 8 per intentar accedir a una plaça al concurs”.

gència La teva a

nça!

de confia

El Concurs de Tarragona El concurs se celebrarà el diumenge 3 d’octubre amb diverses novetats. La primera és la reducció de les colles participants a 14 per motius de seguretat (en l’edició de 2008 es va registrar un perillós ‘overbooking’ a les graderies de la plaça de braus tarragonina). Destaca el fet que s’ha creat una Comissió Assessora (integrada per les millors colles, el jurat, periodistes i l’organització) que treballa per convertir el concurs en un esdeveniment cada vegada

CLÍNICA DENTAL TARRACO Rambla Nova, 76. Of. 4a

Tel. 977 23 87 51 www.antonmassague.com

VENDA, LLOGUER I ASSEGURANÇES

www.finquesimperial.com Avinguda Prat de la Riba, 24 bx 43001 - Tarragona finquesimperial@gmail.com

Tel. 977 92 06 57 - 658 02 52 85


22 | Cultura

28 d’abril de 2010 |

CULTURA

Una dècada de REC a Tarragona El Festival Internacional de Cinema suma deu anys de trajectòria i presenta una programació arriscada amb projecció europea notíciestgn, Tarragona

E

l Festival Internacional de Cinema de Tarragona REC 10 bufa enguany deu espelmes, amb una programació rica en matisos que fins el proper 2 de maig durà el bo i millor de les òperes primes d’autors novells a Tarragona. En aquesta desena edició, el festival creix i es converteix en un referent imprescindible de la cultura de la ciutat, amb una programació adreçada a alumnes de secundària i comunitat universitària. El director del festival, Javier García Puerto, fa una anàlisi a l’evolució d’aquest esdeveniment i detalla els grans atractius de les novetats d’enguany. Preparats, llestos, ja. El Festival de cinema REC 10 torna a Tarragona amb una programació que durà a la ciutat una setmana plena de propostes cinematogràfiques. Aquest proper cap de setmana, el Festival concentrarà la seva màxima activitat fins la clausura prevista pel proper diumenge 2 de maig. Fins aquesta data, qui vulgui gaudir de la gran pantalla podrà fer-ho a les seccions d’Òpera Prima Internacional,

Alejandro Sanz a Salou Alejandro Sanz torna als escenaris espanyols per oferir el seu millor directe a través de ‘Gira Paraiso’, com ja ho ha fet en els 8 concerts exclusius de presentació del seu nou àlbum “Paraiso Express” que va presentar al Teatre Compac Gran Via de Madrid. L’Ajuntament de Salou l’ha contractat pel dissabte 11 de setembre, on té previst oferir el millor del seu repertori al Camp de Futbol Municipal.

Un fotograma de Lost Persons Area, que participa la secció Òpera Prima Internacional del Festival REC d’enguany.

Curtmetratge Internacional i a concurs i el seminari dirigit a la comunitat universitària, que enguany estarà centrat en el paper de la música en el cinema. Aquest és només un tast de l’ampla programació del festival, que enguany mira cap a les propostes més arriscades de directors novells europeus. El director del festival, Javier García Puerto, classifica “d’arriscades i amb una gran qualitat estilística” algunes de les propostes que podrà veure el públic d’enguany i afegeix

que, tot i que aquestes primeres produccions són molt diferents entre elles, totes “parlen molt clar” de la realitat que ens envolta. Aquesta és una ocasió especial, ja que el festival REC suma aquest any la seva desena edició, amb una programació que arribarà aquest cap de setmana al seu punt culminant i que fa una mirada especial a les operes primes de realitzadors nacionals i procedents del Regne Unit, Corea del Sud, França i Alemanya, entre molts altres,

que es concentraran en les sessions de l’Antiga Audiència de Tarragona. La consolidació de la secció competitiva que enfronta cada any a primeres pel·lícules de nous talents d’arreu del món és una de les avantatges competitives del festival, ja que la secció Òpera Prima és el primer reconeixement de tot l’Estat Espanyol a les primeres produccions de directors novells. i consolida el REC com una panoràmica de les tendències de creació cinematogràfica.

“Estem consolidats com un referent a nivell nacional”, afirma el director del festival, Javier García Puerto que afirma que el creixement que ha experimentat aquesta cita tarragonina amb el món del cinema des del seu naixement, l’any 2001, ha estat molt gran i jla concepció del festival ha canviat coimpletament. “Hem passat de fer un petit certamen amb un concurs de curts i un seminari a un festival amb una mirada internacional i que l’any passat va reunir a 10.000 visitants”, reconeix Puerto que fa una valoració “molt positiva” d’aquesta dècada, tot i que afegeix que, tot i l’alegria que suposa créixer amb cada edició encara queden moltes coses per fer. En aquest punt, el director del festival és crític. “Les coses no es fan com s’haurien de fer”, declara García Puerto, mentre afegeix que cada any la organització “ha de començar de zero i hem de tornar a explicar coses a les administracions que ja haurien de saber per rebre el seu suport”. Qui vulgui gaudir de les activitats del festival no es pot perdre les sessions diurnes als auditoris tarragonins i les sessions nocturnes que es duran a terme al Camp de Mart.

L’exposició ‘Somnis de Ficció’ arriba als 3.000 visitants Més de 3.000 persones han visitat la mostra Somnis de Ficció, una exposició que mostra alguns dels objectes més emblemàtics de la història del cinema i que es podrà visitar fins el proper 2 de maig al Palau Firal i de Congressos de Tarragona. El president de l’EMDET, l’empresa municipal que coordina El Palau, Pau Ricomà, qualifica “d’èxit total” l’elevat nombre de persones que han visitat la mostra, tenint en compte que “només porta tres setmanes obertes”. Ricomà afegeix que aquest èxit de públic reforça la voluntat del Palau de comissariar exposicions de factura pròpia que serveixin per “obrir l’edifici al conjunt de la ciutat perquè se’l senti com a seu” i destaca “l’enorme esforç”

que ha fet l’organització de l’exposició –que és un homenatge al desè aniversari del Festival REC– i el personal del Palau per dur la mostra a Tarragona. El visitant que s’acosti a descobrir els secrets que amaga Somnis de Ficció descobrirà més de 40 peces de col·leccionisme del cinema de Hollywood que repassen la història d’una de les industries més conegudes del món, la del cinema. Entre les joies que amaguen els passadissos del Palau, destaquen el mític vestit blanc de Marilyn Monroe, las maquetes de l’Estrella de la Mort de la saga Star Wars, objectes i fotografies de Pulp Fiction, un frac de Groucho March i molts altres. Tot un paradís pels fetitxistes del cinema.

El vestit blanc de Marilyn Monroe és un dels atractius de l’exposició.


Cultura

| 28 d’abril de 2010

| 23

cultura

Tito Figueras, una vida ensenyant i aprenent de la pintura Al seu estudi de la Baixada de la Peixateria s’apleguen alumnes de totes les edats

T

ito Figueras és un dels pintors tarragonins més reconeguts. Un artista, tal i com es diu, de cap a peus. La seva passió per la pintura va començar de ben jove i avui hem volgut conèixer la seva experiència, les seves vivències i una nova faceta: la de professor. Tito Figueras tenia clar, des de ben jove, que que es dedicaria al món de l’Art. Potser el camí més fàcil era continuar amb el negoci familiar: dos generacions de botiguers dedicats a la roba amb establiments reconeguts a la ciutat, però no va ser així. En Tito volia una vida diferent. Primer es va dedicar a la música, amb la seva guitarra va actuar, fins i tot, com a teloner d’en Lluís Llach però de seguida la pintura va cridar a la seva porta. El seu pare va ser un dels primers ‘culpables’ en contagiar-li aquesta passió, tal i com ens comenta en Tito ‘va ser ell qui em va obrir el paladar’. El món de la pintura al igual que la resta de l’Art és dur, és una vida més insegura i que requereix la comprensió de tots els que estan al costat. A més,

com ja diu el refrany, és difícil ser profeta a la pròpia terra i això que podríem dir que en Tito sí que ho ha aconseguit però el seu esforç li ha costat. ‘Molts artistes de la ciutat han marxat fora’. ‘De vegades és més fàcil que et reconeguin si vens de fora’. Ara bé, el paisatge mediterrani, la ciutat... són les fonts d’inspiració de molts dels quadres del nostre pintor tarragoní i un dels grans motius que van fer que es quedés a la seva ciutat. Ara, un cop consolidat i reconegut fora i dins de la seva terra, creu que és el moment de compartir la seva experiència amb altres persones amb qui comparteix una gran inquietud: la passió per la pintura. Al seu taller, a la Baixada de la Peixateria, rep a alumnes de totes les edats. El que més crida l’atenció quan entres en una de les seves classes és la gran varietat de persones que s’hi apleguen: dones, nens, adolescents, gent gran... i alhora la gran pau que s’hi respira. Entre pinzells i paletes, en Tito es va movent aconsellant, explicant i inspirant a tots aquells que formen part de la seva escola.

Tito Figueras al seu estudi. A baix, imatges de les classes de pintura impartides per l’artista / M.A.

El Museum Cafè viatja a la dècada dels setanta Una mirada retrospectiva al passat pot servir per recórrer al port de la nostàlgia, però també per examinar amb ull crític el present. El Museum Cafè acull, fins el proper dia 15 de maig, l’exposició de collages del creatiu i il·lustrador Pep Serra i Virgili, una mostra insinuant confeccionada a partir de retalls d’anuncis en premsa dels anys seixanta i setanta que pretenen fer una reflexió artística de quin ha estat l’avanç psicològic i tecnològic de la societat durant els darrers trenta anys. “Les revistes d’aquesta època mostren una realitat social que ara ja no estem acostumats a veure i aquest fet ens xoca”, afirma l’autor de les peces que formen l’exposició, que afegeix

que la seva voluntat és provocar a l’espectador amb móns nous creats a partir de retalls suggerents i que sigui ell mateix qui extregui el significat de les imatges. L’espectador que es decideixi seduir per la quinzena de peces que habiten les parets del Museum –cada setmana de dimecres a dissabte– podrà entrar en un univers oníric habitat per seients de pell brillants, antics rentadores, tocadiscs i mestresses de casa amb plomall fent funcionar tot tipus d’electrodomèstics, que neden en l’espai i es presenten en combinacions suggerents que les treuen de context. “Des del primer moment em va sorprendre la visió limitada i sexista de la dona en

les imatges originals, així com la imatge estereotipada que presenta de la família”, comenta Serra, que assenyala que la seva tasca és reconstruir aquestes imatges en un nou espai per dotar-les de nous significats. Aquesta mostra, que duu per títol Malgrat tot, ha suposat molts mesos de feina, una tasca que s’inicia ja en el procés de buscar el material, en moltes ocasions als mercats del Pla de la Seu de Tarragona i de Sant Antoni, entre altres. I perquè centrarse en imatges d’aquesta època? “Sé que aquestes dècades estan de moda, però segueixo el meu estil sense pensar massa”. Els que vulguin viatjar en el temps no cal que es moguin de Tarragona.


24 | Opinió

28 d’abril de 2010 |

Envia les teves cartes al director i articles d’opinió a lector@noticiestgn.cat

opinió

(*) Les cartes al director o articles d’opinió hauran d’anar signades i identificades amb el nom i cognoms de l’autor, tot afegint el seu número de DNI o de passaport. Els textos no hauran d’excedir els 3.000 caràcters. notíciestgn no es responsabilitza de les opinions dels seus lectors publicades en el setmanari. Els articles es publicaran íntegres i amb fotografia de l’autor si aquesta és facilitada.

editorial El llegat de TINET

A

ra fa 15 anys, quan molt poca gent havia sentit parlar d’Internet,

Cartes al director Persones amb disminució i plans d’ocupació

una societat basada en els serveis aquestes eines que hem anat socialit-

La fundación Onada ha puesto en marcha un nuevo plan de ocupación trabajando conjuntamente con la Guardia Urbana, el cual da trabajo a personas con disminución psíquica y que con este nuevo plan de ocupación en el que su trabajo consiste en la limpieza de la flota de vehículos de la Guardia Urbana, utilizando un sistema ecológico el cual fomenta y reduce el gasto de agua utilizando productos respetuosos con el medio ambiente, con los cuales no generan residuos o generan muchos menos. Este gesto y acción es digno de admirar en los tiempos que corren, en unos años en los que muchos de los políticos que nos representan, solo saben que nombrar la palabra nueva creación de empleo, ayuda e integración, pero sin embargo no lo hacen, este nuevo plan de ocupación ciertamente puede generar puestos de trabajo además de dar ilusión a personas que también necesitan una oportunidad. Pero me pregunto yo, porque no es la administración quien se pone de una vez las pilas, como es que no hay más regidurías, que en vez de tanto vender humo y malgastarse el dinero de los contribuyentes en planes, innovaciones y reformas secundarias, que ahora posiblemente no tocan, no se dedican a imitar a entidades como la fundación Onada y crear empleo, para en verdad reducir esta situación actual de paro y crisis y ciertamente generar empleo de nueva creación.

zant són importants per a la vida diària però bàsiques per a la Economia.

Pedro Sànchez- Tarragona

un grup d’universitaris tarragonins es va posar a la feina de fer arribar aquesta Xarxa a tots els tarragonins. Ha passat gairebé

una eternitat des d’aleshores: no hi havia ni ADSL, ni telèfons mòbils, ni Google, ni Facebook… Però l’empenta de TINET encara dura i així ho demostren els resultats de l’enquesta de l’Organisme de la Diputació OASI, que avui aixopluga la veterana Xarxa Ciutadana tarragonina: Tarragona segueix al capdavant en l’ús ciutadà de les tecnologies de la informació i la comunicació. Aquesta és la part positiva: la negativa és que el teixit empresarial i l’administració local, que va donar un decisiu impuls i suport a TINET, no se’n hagin aprofitat més d’aquesta posició capdavantera. Ni les administracions locals tarragonines ni la catalana han estat particulars exemples d’iniciatives engrescadores de la ciutadania al voltant de les noves tecnologies. Només en el terreny de la Sanitat Catalunya és capdavantera en aquest àmbit. Però més enllà d’aquestes consideracions, el fet és que Internet ha canviat les nostres vides. Algú s’imagina avui la feina o el contacte amb els amics sense correu electrònic? Quantes vegades ens hem preguntat com ho fèiem abans sense mòbils? Hi ha algú que no hagi fet servir Google? En

En els propers anys veurem encara nous desenvolupaments que deixaran petit allò que hem vist fins ara: si una cosa es pot apostar gairebé segur sobre les tecnologies de la informació és que cada cop seran més potents i més a l’abast de tothom. Amb aquesta seguretat, i tenint en compte que impactaran àrees com l’Educació, la Sanitat o el Turisme al voltant de les quals gira una gran part de l’economia local sembla raonable que s’esmercin esforços per posicionar Tarragona i les seves comarques davant de nous temps de grans transformacions. En aquest sentit la iniciativa Regió del Coneixement, que impulsen la URV i la Diputació (protagonistes també en el seu dia amb TINET!) sembla un camí segur al qual s’haurien de sumar amb decisió tots els agents locals. En situar-nos en el mapa de la nova realitat que suposava Internet, TINET ens va fer més “cultes” en el sentit de la nova cultura que representen les noves tecnologies, la socialització de les quals, com repeteix tant encertadament el professor Eudald Carbonell ens fa més humans. Però, com en la famosa cançó, el millor encara ha d’arribar: i fora bo que ens preparéssim per a un futur més culte, més humà però també més ric.

”HIYABASTA” Toda batalla ideológica acaba en victoria en cualquier bando. Mientras que ciertos ornamentos ensalzan la belleza física y otros diferencian posicionamientos frente a la vida, el pañuelo del sollozo entristecido y arrinconado por el recursivo kleenex, resurge en el hit de la moda gracias al sentir islámico. La voluntad de adquirir moda y

probar accesorios que encajen con nuestra físico ~ ideología debería ser libre y voluntariosa. Que se cubran los pelos y queramos descubrir el velo para ver el corte por cabezonería o por no admitir el significado del accesorio nos dictamina la poca falta de libertad que permanece y palpita en nuestro territorio. Cierto es que en el arca de babel o en la torre de Noé, ya se confunden, ni todos somos iguales ni siquiera alguien quiere serlo. La grandeza de la multiracionalidad y la maxiracialidad haría del planeta una diversidad amena si viéramos realidad, eligiéramos una y dejáramos las de los demás para ellos mismos pero está visto que tras el velo del mundo se esconde un profundo racismo ideológico. No se si es para tirarse de los pelos o dejárselos largos. ¿Imaginan que una firma relevante de moda sacara una prenda que cubriera el rostro y se pusiera de moda?, ¿se hablaría de religión o moda?...desgraciadamente la religión sigue en la cresta de la ola por lo de siempre…santas guerras. No hay conquista sin destino ni lágrima sin pañuelo.

Oscar Molero Espinosa - Els Pallaresos

Un minuto de silencio En el partido de este sábado en el Campa Nou entre el Barça y el jerez se efectúo un Minuto de silencio por la muerte Juan Antonio Samaranch, minuto que fue seguido con gran respeto por los jugadores, pero no por la afición. El pasado franquista de Samaranch no es perdonado por muchos catalanes, No me gustaría alertar sobre el pasado conformista de muchos padres de socios del Barça, porque es de rigor histórico que muchas personas solo tenían el coraje de quejarse de una dictadura los domingos a través de multitudes en el campo de fútbol mientras entre semana callaban. Samaranch no fue un criminal, ni metió a nadie en la cárcel, ni firmo para que fusilaran a nadie, era un de tantos hombres que estaban en el lugar en el que la vida les había puesto y que tenían ideas quizás radicales pero no perversas. Samaranch demostró un cambio de actitud con el tiempo, cual reinserción, y se convirtió en un personaje re-


Opinió | 25

| 28 d’abril de 2010

OPINIÓ levante por su insistencia en el fomento del deporte y aquel que quiera negárselo se equivoca, quizás a muchos no nos gustara a quien representaba pera tampoco nos gustaba el embajador Von Papel que con la complicidad de Juan XXIII salvo a miles de judíos de la muerte. Si estos hombres no hubiesen dispuestos de esos cargos jamás se hubiesen podido desarrollar ciertos proyectos, en el caso de Juan Antonio Samaranch la hermandad a Través del deporte fue un hecho que consumo con su esfuerzo y si los catalanes no están dispuestos a perdonar y solo quieren practicar el rencor, desde luego a mi modo de ver no a van a sembrar semillas de paz , si no de venganza y entonces Catalunya jamás podrá ser independiente si lo que escupe es odio y rencor en vez de reconciliación, y conste que soy partidario de una nación Catalana. Por lo que apruebo los funerales que se le hicieron como representante internacional de gran envergadura deportiva e hijo de Catalunya.

Pedro Marín - Tarragona

Trepes i prestigis Fa uns dies vaig sentir, indirectament, unes declaracions del president Laporta on venia a dir que temia perdre el prestigi guanyat en el Barça si s’endinsava en la política; més o menys era això. Que trist que una persona o personatge vulgui “ésser” per prestigiar-se i no per a prestigiar, oi?; així és com desgraciadament molts “polítics” i similars s’hi dediquen, per a cercar prestigi, per sortir a la foto i per a dir: mira que guapo i “llest” que sóc (que no intel·ligent), les masses m’aclamen i em donen reputació i..., tot omplint-se de medalles. Pobres trepes i vividors, qualsevol cosa menys, com diuen els castellans, “pegar un palo al agua”; d’aquests el món polític i, sobre tot, sindical en va ple, i les masses o les majories no els coneixen prou bé; es divideixen entre ineptes que han perdut aquell poc “prestigi” que tenien i trepes capaços de trepitjar caps i vendre la seva pròpia mare per “prestigiar-se” que no prestigiar el servei als demés ni a la política ni a res que se li assembli, mentre amb el lliri a la mà seran aclamats guenyos en el

regne dels cecs, perquè m’entenguin: “tuertos en el reino de los ciegos”, i així ens creix el pèl, amb algunes canes de més.

Ricard Checa Periodista

Carles Llagostera Parra- Tarragona

La porta, Sr. President!

Sr. Samaranch Hoy día 23 de abril he podido leer en la prensa internacional los elogios al señor J. Antonio Samaranch, pero también he podido leer un gran dosis de resentimiento por su pasado. Me he documentado lo mas posible acerca del señor Samaranch pese a verlo conocido de pasada en New York en el año 1994, es cierto que era una persona de antigua ideología franco–monárquica y que sus declaraciones pasadas en la diputación de Barcelona y en otros territorios políticos pudieran ofender a victimas de la dictadura. El señor Samaranch no fue un hombre de acción y jamás sus ordenes o su firma llevaron a nadie a prisión y mucho menos a la muerte, debo decir que su pasado franquista no me resulta digno de halagos, pero también quiero decir que he llegado a una conclusión, durante la dictadura también hubieron personas integras y honestas, yo mismo tuve un familiar comisario de policía que era símbolo de honradez y mas honesto e integro que el Héctor Perea de tiempos revueltos. Vivimos en una sociedad sin perdón como el titulo de la película de Clint Estwood, aceptamos las disculpas de casi todos pero como dijo el poeta Borges solo las grandes almas perdonan. Yo tengo la absoluta sensación de que la labor de J. Antonio Samaranch en el deporte olímpico como imagen de hermandad entre los hombres fue una gestión honesta y también lo fue en el deporte de limitaciones físicas, no se si se le debía hacer un funeral casi de estado, jamás lo sabré, lo único que se es que en mi memoria queda aquel hombre que ayudo a que Barcelona fuera la mejor hasta ahora de las sedes olímpicas y que me hizo una foto sin rechistar junto a las naciones unidas en un invierno donde las ardillas eran las protagonistas de la 1º Avenida.

Sóc del Barça, tot i que no entenc gaire (o més aviat gens) de futbol. De fet, si em demanessin per justificar la meva afició, potser no ho sabria fer de manera prou fonamentada. Malgrat no pertanyi al club dels fanàtics blaugranes, reconec els valors d’en Josep Guardiola i l’habilitat dels jugadors. Però no vull parlar del Barça. Vull dedicar aquest espai d’opinió a Joan Laporta, encara que pugui no agradar a un gran nombre de culés. Confesso que l’advocat no és sant de la meva devoció i, francament, no sé si ha estat un bon president o un interessat relacions publiques. Francament, no sé la resposta, o almenys no sé argumentar-ne. És cert que durant el mandat de Laporta, el Barça ha assolit èxits esportius, socials i econòmics impensables en altres circumstàncies, però, potser, Laporta res té a veure amb aquests èxits. Crec que durant tots aquests anys, el “Don Juan” ha anat relacionant-se amb el pesos pesants de la política i augmentant els seus contactes per guanyar influència i, òbviament, poder. A part de guanyar pes “corporal” s’ha esforçat en mantenir-se sempre present als mitjans de comunicació i a la tertúlia política. Joan Laporta no m’agrada i em sembla que està contagiat amb el virus del “nou riquisme”. Avui pensa que és graciós i li encanta tot el circ mediàtic que l’envolta. Potser no podria viure sense els focus i una càmera al darrera. Li agrada ser el centre de totes les atencions. Això no té res de dolent si tenim en compte que el seu objectiu és complicarse la vida i aterrar en el fangueig pudent de la política. Laporta és d’aquells que vol que parlin d’ell encara que sigui bé. Però no sempre hi ha motius per elogiar-lo. Al contrari. M’estic enrecordant del dia que va sortir en calçotets a l’àrea de seguretat de l’aeroport perquè el detector no parava de pitar. Intento oblidar quan va humiliar el seu xofer al fer-lo baixar del cotxe enmig d’un carrer barceloní. També retinc a la memòria la vegada que Laporta va dir que el president de la Junta d’Extremadura era “imbècil”. Aquests episodis no dignifiquen el club i potser contribueixen, encara més, per alimentar la ràbia d’alguns sectors envers el catalanisme. El Barça és un club universal, però no ho és pel fet de ser un símbol del catalanisme. És molt més que això. A un nen de Bangladesh li agrada el Barça i no té ni idea del què significa l’esperit català o el nacionalisme. Potser es tracta d’un sentiment. El Barça sobreviurà a l’acomiadament del president Laporta. N’estic segur! L’afició està molt més preocupada pels resultats i la tàctica de Guardiola que amb l’ànsia de poder de l’advocat que es vol convertir, suposadament, en president de la Generalitat. Joan Laporta ha polititzat el FC Barcelona. No el trobaré a faltar. Que marxi ben lluny o que es dediqui a l’advocacia i que abandoni la voluntat d’ingressar en la política. Hi ha vida més enllà de l’era Laporta i del seu despotisme, la seva demagògia i la seva vanitat. Molts culés respirarem d’alivi quan se’n vagi. No sé si serà candidat a la presidència de la Generalitat, el que sí tinc clar és que no comptarà mai amb el meu vot.

Pedro Javier Marin Garreta- Tarragona

FORD PUMA 1.4I 16V 90CV (Año 1999) Full Equip

RENAULT LAGUNA II GRAND TOUR 1.9 DCI 120 CV (Ago 2001) Full Equip

GRAN CHEROKEE LAREDO 3.1 TD (Oct 2001) Full Equip.

JAGUAR X-TYPE 3.0 VE SPORT Full Equip+piel.,,

FIAT PUNTO 1.2I (Mar 2001) Full Equip

AUDI A4 2.0 TDi 6V 140CV (Año 2005) Full Equip

FORD FIESTA 1.3I (Año 2005) Full Equip 12000Km

ALFA ROMEO 1.9 GT 150CV (Ene 2006) Full Equip

MERCEDES V 220 CDi AMBIENTE (Año 2000) Full Equip+piel

MINI COOPER 1.6 cc 115 cv (Año 09/03) Full Equip 50.000 km

MERCEDES CLASE E 270 CDi 177CV (Ago 2004) Full Equip+piel)

VW GOLF CABRIO, 1,81. año 98

PEUGEOT 206 CC 1.6I (Jun 2003) Full Equip.

LAND ROVER DISCOVERY 2.5 TD5 138 CV (Jun 2001) Full Equip, 7 plazas

MERCEDES ML 270 CDI 136CV, Full Equip, año 11/01

CITROËN C4 1.6 HDI 110CV VTR PLUS (Jul 2006) Full Equip

C/ REAL, 44 43004 TARRAGONA 977 21 22 16 www.automovilesamado.com

AUDI A3 1.8T (Año 1998) Full Equip

PEUGEOT 406 COUPE 2.2 150CV, Full Equip, año 03

DAELING ADVANCE II 125 cc

KYMCO LIKE 125 CC (Año 2009) 2000Km

COMPRA VENTA DE VEHICULOS REPARACIONES EN GENERAL

TALLER PROPIO

AUDI A3 1.9 TDI 130CV (Oct 2002) Full Equip.


26 | Opinió

28 d’abril de 2010 |

TENS UNA EXCLUSIVA PER NOTÍCIESTGN? ENVIA ELS TEUS COMUNICATS, NOTES DE PREMSA I FOTOGRAFIES A REDACCIO@NOTICIESTGN.CAT (*) Els articles informatius i fotografies hauran d’anar signades i identificades amb el nom i cognoms de l’autor, tot afegint el seu número de DNI o de passaport. Els textos no hauran d’excedir els 2.000 caràcters. Els articles es publicaran seguint els criteris de la direcció de notíciestgn i d’acord amb l’estil periodístic de l’equip de redacció del setmanari. Edita i distribueix: 23 de setembre, S.A. C/ Joan Maragall, 1 43003 Tarragona

Director: Manuel Sanromà msanroma@noticiestgn.cat

Redacció i fotografia: Èxit Comunicació, S.L. 977 25 99 11

Cap de redacció: Òliver Márquez omarquez@noticiestgn.cat

Coordinació de continguts: Èxit Comunicació, S.L. Montse Adan Agnès Llorens redaccio@noticiestgn.cat Estudiants en pràctiques: Anna Company i Ana Gómez

Disseny original: Èxit Comunicació Folc Lecha disseny@noticiestgn.cat

Departament comercial Cap comercial: Manel Novella mnovella@noticiestgn.cat Assessora comercial: Marta Dalmau

Imprimeix: Promicsa D.L.: T- 1062- 09

cartes al director lector@noticiestgn.cat classificats classificats@noticiestgn.cat serveis serveis@noticiestgn.cat publicitat publicitat@noticiestgn.cat

OPINIÓ

ANTONI VIVES - SENIOR ADVISOR DEL CATALAN OBSERVATORY DE LA LONDON SCHOOL OF ECONOMICS

JOAN ARAGONÈS MOSSÈN

JAUME NOLLA PERIODISTA

La cara de la crisi

Pastors, ovelles i llops

El despropòsit

Llegeixo el darrer informe que han fet Càritas Diocesana de Barcelona i Cristianisme i Justícia sobre la pobresa avui, i la principal conclusió que en trec és que cal que posem cara a la crisi. El drama humà de la pobresa en el món de l’abundància ens hauria d’enganxar a tots, no ens hauria de deixar viure en pau. Pensem en una situació que es pot produir ben a prop nostre: un matrimoni de trenta pocs anys, amb dos fills de menys de deu anys, ell treballador de la construcció i ella treballadora per comte aliè en una botiga de queviures. Entre tots dos han anat tirant la família endavant amb ingressos que ronden els 2.000€ al mes. A començaments de 2009 ell es quedà sense feina. Ella l’ha perduda ara fa pocs dies. Ell ha pogut comptar amb el subsidi d’atur durant un any i mig; ha pogut fer feines i ha cobrat en negre uns diners que els han ajudat força. Ella no té dret a subsidi perquè de fet ja treballava sense estar assegurada. Cada més, però, les despeses són fixes: menjar, transport públic per anar a l’escola dels nens, pis... Com s’ho faran d’aquí mig any? Les polítiques públiques han d’atacar la pobresa des de l’arrel del problema, combinant polítiques assistencials i polítiques estructurals: polítiques que tractin els problemes des de molt a prop, atenent les persones des de l’urgència del problema, i polítiques de més llarg abast, les que de mica en mica fan possible que cada cop menys homes i menys dones caiguin en el forat de la pobresa. Per això és tan important comptar amb institucions com Càritas, vull dir comptar-hi de debò, escoltant-les, fent-les partícips de l’enfocament que es va fent des de l’administració. Càritas i Cristianisme i Justícia, d’altres institucions que actuen en el món dels més necessitats en d’altres ocasions, ens ajuden a posar cara a la crisi, tot desvinculant-nos d’una manera de fer que tracta els problemes humans com si fossin problemes mecànics, estadísitcs, operacionals. No posar cara a la crisi ens endureix el cor i sobretot converteix en inútil qualsevol esforç, perquè ens allunya de l’objectiu real: la Persona. I no hi ha Persona sense que tots nosaltres prenguem consciència del problema de la pobresa com a problema personalment nostre, amb cara, noms i cognoms, ja siguin cognoms catalans o estrangers, tots ben nostres al cap i a la fi. Som davant d’una qüestió essencialment ètica, que segons com l’abordem els catalans definirà la nostra qualitat ètica col·lectiva, una de les parets mestres per seguir fent del nostre país i del nostre somni de llibertat nacional un veritable ideal.

El símil que fa Jesús presentant els seus seguidors com un ramat és només una comparació i, com tota comparació, no es pot estendre fins a les últimes conseqüències. La idea del ramat no ha de portar-nos a un conformisme gregari, en el que la persona desapareix absorbida per la col·lectivitat No oblidem el perill que la comunitat ens faci homes comuns, impersonals. Com diu un proverbi finlandès, quan una ovella bela, tot el ramat té set. La fe, que és sens dubte comunitària, és també personal, una resposta que ha de donar cadascú. D’altra banda, l’escoltar la veu de Crist exigeix no acontentar-se amb seguir darrere dels pastors com si les ovelles no tinguessin necessitat de repensar la seva fe, de reflexionar-la personalment, de conèixer-la millor, d’interioritzar el missatge evangèlic. La comparació té tres protagonistes: el Bon Pastor, el mal pastor i el llop, és a dir, aquell qui dóna la vida per les ovelles, el qui no es preocupa ni l’importen les ovelles, i el qui mata, menja i s’engreixa a costa de les ovelles. Tres personatges molt repartits i repetitis en la vida perquè, més o menys, tots som bons o mals pastors i, de vegades, també llops. El Bon Pastor. Crist ho fou, certament. I avui s’ens invita a ser-ho també nosaltres: si el Pastor es fa ver Anyell, també l’ovella pot esdevenir pastor. I cal ser-ho a l’estil de Crist: no és aquell qui mana, sinó qui atrau; no és el qui s’imposa, sinó el qui sug·gereix; no és el qui obliga, sinó el qui inquieta; no és el qui aixafa, sinó el qui estimula; no és el qui imposa càrregues, sinó qui les comparteix; no és el protagonista, sinó qui crea solidaritat i corresponsabilitat. Desgraciadament, no manquen els mals pastors. El mal pastor és el mercenari, aquell qui només es preocupa del seu diner o del seu benestar; l’home d’autoritat que la considera com un privilegi i no com un servei; qui utilitza la seva posició privilegiada –sigui en el camp que sigui- en benefici propi; l’home que sembra el descontent i juga sempre al contraatac i a l’oposició. Mal pastor, aquell qui per sistema veu dolentes totes les persones i totes les coses, i destrueix, destrossa, amarga i enverina tots i tot. En el nostre món també hi ha llops, aquells qui s’engreixen a costa de les ovelles. Són llops els qui no dubten d’aprofitar-se dels altres. Els qui utilitzen la força –sigui la que sigui: del diner, del poder, de la llei, però també del nombre, de la violència, de l’escàndol- per imposar el seu criteri en detriment dels altres. És llop qui amaga la veritat o la falseja, o la diu a mitges. És llop l’amo que no paga el que és just i l’obrer que no treballa el que és just. Llops, i grossos, els pobles, els grups humans que creuen un deure de patriotisme l’odiar el poble o el grup veí. El passatge evangèlic que comentem ens presenta un problema social: el del nostre comportament amb els altres, especialment amb els qui d’una manera o d’altra exercim alguna influència. Però allò que principalment ens demana no és tant que ens fixem en nosaltres –si som bons o mals pastors- com que ens fixem en Crist, el Bon Pastor, perquè escoltem la seva veu, seguim els seus passos i ens deixem guiar per Ell.

A partir del proper més de juliol, la majoria de les nostres compres pujaran de preu en base a una càrrega impositiva que es concreta amb un increment de 2 punts del impost del valor afegit, el tema que pot ser poc significatiu, d’entrada suposa, a efectes econòmics generals, repercussions de tot ordre, especialment si s’analitza des d’una visió més perspectiva. Tota pujada d’impostos és per sí poc “simpàtica”, independentment de la seva necessitat objectiva, i en tot cas, no es pot criticar d’entrada, malauradament la seva aplicació, en el cas que ens preocupa, està fora de lloc, doncs no es té en compte la precària situació en que es troba la nostra viabilitat financera com a país. És indiscutible que l’Estat necessita ingressar per fer front a les seves obligacions, un altre cosa és si això s’ha de fer ara o es pot esperar que es superi el període de recessió en el que estem instal·lats, i aquest és el debat del que fuig el govern, obviant, per altra banda, la urgència en que els seus pressupostos públics s’han de retallar, de manera dràstica, en tot allò que no sigui despesa social, vital per mantenir la cohesió social, com qüestió complementaria a l’hora de fer front als seus pagaments. Sembla evident que les decisions actuals venen condicionades per un cúmul de desencerts que ens han portat a l’actual situació de manca de liquiditat de l’Estat, i bo seria que es fes un “acte de constricció” a l’hora de demanar els nous esforços a una ciutadania molt tocada en la seva capacitat de resposta econòmica; al menys per què tots siguem conscients de l’actual panorama econòmic i la seva viabilitat de futur. En definitiva la mesura presa, per cert sense pràcticament cap suport polític parlamentari, deixa al govern socialista en portes d’una situació en la que comença ser hora de parlar clar a la gent, encara que això no pugui ser fàcil, si realment es vol encarar els temes plantejats amb un suport que avui no té el consens general imprescindible per buscar una solidaritat social ara inexistent. Esperem que l’esforç exigit, que suposa de manera directa 145€ a cada família, pel que fa al segon semestre d’enguany i el doble per l’any vinent segons dades de l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) pel que fa als pressupostos més propers, i que a més s’unirà a l’increment de l’IRPF que ha recaigut sobre la nòmina, comporta un cost important per les economies domèstiques ja molt tocades en la seva viabilitat, sent necessari abocar-nos tots a auto exigir-nos una gestió austera no només de les “comptes de casa” si no també, i molt especialment, dels de “la casa de tots”.


Blog_Esfer@

| 28 d’abril de 2010

SELECCIÓ D’ARTICLES QUE ELS NOSTRES LÍDERS POLÍTICS PUBLIQUEN ALS SEUS BLOGS D’INTERNET

| 27

BLOG_ESFER@

BEGOÑA FLORIA PSC PORTAVEU GRUP MUNICIPAL A L’AJUNTAMENT DE TARRAGONA

JOAN AREGIO CIU PORTAVEU GRUP MUNICIPAL A L’AJUNTAMENT DE TARRAGONA

SERGI DE LOS RIOS ERC PORTAVEU GRUP MUNICIPAL A L’AJUNTAMENT DE TARRAGONA

ALEJANDRO FERNANDEZ PP PORTAVEU GRUP MUNICIPAL A L’AJUNTAMENT DE TARRAGONA

José Montilla, candidat del PSC. No tots som iguals i mai renunciaré als meus principis

La contundència quan interessa

El Camp de Tarragona decideix

¿Cómo es posible que aún haya gente de derechas?

Q

http://begofloria.blogspot.com/2010/04/proclamacio-de-jose-montilla-com.html

uè puc dir de l’acte de dissabte que no s’hagi dit ja? Que em sento orgullosa de José Montilla com a president i com a líder del PSC? Que el seu discurs em va semblar magnífic, tant pel que fa a la forma com a fons? Que estem més motivats que mai per lluitar per allò que creiem? Puc dir moltes coses, i del discurs puc destacar-ne moltes més. Però em centraré en dos, en la part de la seva intervenció que m’he rellegit més vegades perquè certament és quelcom del que faig pedagogia contínuament allà on em pregunten, em parlen de política o em diuen allò de “tots sou iguals”; i també en les paraules en les que deixa clar que mai deixarà de treballar i lluitar per allò que creu. Si senyor! 1. No deixaré mai de treballar i lluitar per allò que crec. “Crec que un país amb més justícia social és possible, i no renunciaré mai a aconseguir-ho” “Jo sóc socialista, crec en la justícia social, i no penso renunciar als meus principis, ni penso amagarlos. Segueixo compromès amb la defensa dels que més ho necessiten, amb els treballadors i els emprenedors” 2. No tots som iguals i la confrontació de propostes ho deixarà més clar que mai. “En moments de dificultat no val dir que tots som iguals, que l’esquerra és el mateix que la dreta, i en els darrers mesos ho hem pogut comprovar amb molts exemples: - Perquè no és el mateix voler abaratir l’acomiadament, reduint dràsticament les indemnitzacions per acomiadament, com han proposat reiteradament les dretes espanyoles i catalanes, que defensar ...

N

és de 200 municipis realitzaran el proper cap de setmana consultes populars per a la independència de Catalunya. La tercera onada arriba amb força al nostre país i al Camp de Tarragona, on municipis com Torredembarra, Reus, Valls, Cambrils, Riudoms o Vila-Seca se sumaran a la iniciativa que centenars de poblacions de Catalunya ja han celebrat des del 13 de setembre. Més d’un milió de catalans ja han tingut el dret a vot, una xifra que augmentarà durant tota la setmana, ja que molts municipis ja celebren aquests dies el vot anticipat. El país avança en el mateix moment que el Camp de Tarragona esdevé referència de les consultes. Ja fa set mesos que Arenys de Munt va iniciar el camí amb la primera consulta popular sobre la independència. Aquell 13 de setembre, el país va fer un primer pas per preguntar a la societat si volien decidir per ells mateix el seu futur, el nostre futur. Aleshores, el Govern de l’Estat espanyol va voler posar tots els pals a les rodes possibles, impedint a l’Ajuntament d’Arenys cedir espais públics per a realitzar les consultes. Moltes poblacions que van ser protagonistes al desembre i al febrer van decidir plantar cara i celebrar-les en espais municipals. Perquè hauríem de tenir por de l’opinió del poble? A qui li interessa que no se celebrin consultes ciutadanes pacífiques i en què es convida a tota la societat a exercir el seu dret a vot? Poc a poc les consultes avancen i arriben a més ciutadans de Catalunya, i molts ho fan amb el recolzament dels seus ajuntaments, que cedeixen els espais públics necessaris per a fer-les. En ...

M

so es lo que se preguntan muchos dirigentes de la izquierda. Me venía esa idea a la cabeza mientras escuchaba emocionado el discursete del padre de José Montilla que el PSC ha colgado en un video para darle un toque emotivo a los mitings del de Iznájar. Papá Montilla comparaba, sin duda espontáneamente, “al gobierno de progreso” con los demás gobiernos habidos y por haber. Y es que no hay duda de que aquel que logra apropiarse en exclusiva el término progreso y domina las televisiones casi en su totalidad, parece a primera vista un adversario imbatible. Porque la izquierda plantea el debate político en términos paradójicamente bíblicos: ellos son el Bien y los demás somos el Mal. Y esa vocación de ganar el partido 10 a 0 es lo que les pierde, aunque la aparente hegemonía cultural que ostentan suele desmoralizar mucho a las bases de la derecha. Cuántas veces nos hemos encontrado a votantes de mi partido convencidos de que “no hay nada que hacer” ante el dominio de los medios de la izquierda. Pero la izquierda también pierde elecciones. Y muchas. Más allá del debate izquierda-derecha, progresismo-conservadurismo y demás duetos que parecen beneficiar el posicionamiento de la izquierda, hay determinados elementos que convierten a las ideas la derecha en indestructibles. Son los vínculos interpersonales y una serie de cosas que para millones de personas son innegociables: el derecho a la vida, la posición de supremacía absoluta del ser humano en la naturaleza, educar a los hijos en familia antes que entregárselos al Estado, el vínculo con la tradición...

www.joanaregio.cat

http://blocs.esquerra.cat/sergidelosrios/bloc/elcamp-de-tarragona-decideix

http://www.alejandro.cat/2010/04/¿como-esposible-que-aun-haya-gente-de-derechas/

omés dir-los que estic astorat i alhora esperançat. Astorat pel to contundent que ha utilitzat Ballesteros, ara en la seva faceta de membre del comitè electoral de Montilla, per arremetre contra l’Artur Mas, remarco que la sorpresa és pel to, en quant a les paraules, això donaria per un altre article. Però reprenc la línia del que els volia dir, el to utilitzat, la contundència demostrada fa que no entengui res. On està aquest caràcter i aquesta contundència quan ha de reclamar el que es just per Tarragona? On està aquest to i aquesta, em permetran l’expressió, “mala llet”, quan davant dels mateixos nassos perdem més i més pes específic?. Aquí tornem al Ballesteros que serveix al seu partit abans que a la ciutat, al Alcalde de “partit” totalment submís i rendit a les directrius del carrer Nicaragua. Entenc que aquest és el paper que li pertoca jugar al comitè electoral i probablement sigui la millor de les vies d’escapament davant la falta de projecte de ciutat, presentar-nos a un Ballesteros autonòmicament incansable que “segueix creient” a en Montilla. Perquè és totalment cert, Ballesteros creu i “segueix creient” a en Montilla quan li promet i promet i res arriba, “segueix creient” que el Tripartit no posa en perill la nostra capitalitat, “segueix creient” que la Generalitat no ha menystingut la nostra ciutat en les inversions previstes. Montilla “segueix creient”, i Ballesteros bada i se’l creu. I ara ve la meva esperança, que és ni més ni menys que Ballesteros utilitzi aquest to en les “reunions de ministeris” que tan li agrada auto-publicitar i que defensi aquesta ciutat com es mereix...

E


28 | Gastronomia

28 d’abril de 2010 |

GASTRONOMIA

Restaurant Gami, bona cuina tradicional i marinera a Cambrils

Fèlix Llovell, Tarragona

La bona tasca en favor de la gastronomia tradicional de les comarques tarragonines de l’Antonio Romero va començar ja fa anys a un restaurant anomenat La Caseta del Rellotge, situat a peu de carretera més enllà de Cambrils. Més tard, el retrobem al front del restaurant Gami, al bell cor de la marinera població de Cambrils, un establiment petit però plenament consolidat, gastronòmicament parlant, que ja des de el seu naixement sempre ha mantingut un nivell alt de qualitat culinària. L’Antonio ofereix en aquest local tranquil i acollidor, d’agradable decoració, que darrerament ha estat molt millorada amb quadres de temàtica marinera; i amb un servei molt polit, un plats molt ben fets de la cuina tradicional dels pescadors de Cambrils, que elabora la xef, Montserrat Folk .

D’aquesta cuina surten especialitats molt gustosos com l’amanida de llagostins amb meló i pernil ibèric; el bacallà al formatge Roquefort; suquet de rap de la costa; sarsuela de peix i marisc; la fideuà; arròs caldós amb llamàntol; llenguado a la crema de gambes, orada al forn, llobarro a la sal i, en els postres, bombons de dàtils al rom, sortit de rebosteria feta a la casa, gemes amb salsa d’avellanes, préssec al vi amb crema freda de vainilla, xarrup de poma verda al Calvados, etc. Però és molt recomanable deixar-se aconsellar del patró, segons la compra diària que hagi fet a la llotja de Cambrils. També, si es demana, ens farà un menú degustació per llepar-s’hi els dits, a base de peix i marisc fresc, ben treballat. El restaurant ofereix també un menú a preu fix, entre setmana, per 18,90 euros. Participa en les Jornades de les Galeres, organitzades a Cambrils, elaborant diversos plats amb aquest singular producte. La bodega és notable i variada,

amb més de 60 referències de vins i caves i com a vi de la casa té el Alsina Sardà. Finalment, cal destacar l’excel·lent relació qualitat/preu de l’establiment, que compta amb dos menjadors privats, molt agradables, ben decorats i que tenen entrada independent. Diguem, finalment, que l’Antonio Romero és tot un artista amb els pinzells a la ma i els seus quadres de paisatges i marines són molt macos i després de estar en diverses exposicions també poden admirar-les al Gami. GAMI Adreça: Sant Pere, 9. 43850 Cambrils. Tel.: 977 36 10 49. Fax: 977 36 10 49. Horari: de 13:00 a 16:00 i de 20:30 a 23:00. Tanca diumenge nit i dilluns a l’hivern; dilluns migdia a l’estiu i novembre. Targetes de crèdit: American Express, Diners, Master Card, 6000 i Visa. Disposa d’aire condicionat, terrassa i 2 menjadors privats fins a 17 comensals.

Més de 25 anys d’experiència al seu servei. Especialistes en distribució a hosteleria i restauració

POL IND. L’ALBA C/ VILAFORTUNY, PAR A18 NAU 5 43480 VILA-SECA TEL. 977 396 038 E-MAIL: comandes@operacions62.cat

BUFFET CATALÀ

Qui vulgui una bona cuina, al Tiberi heu d'anar. Des de 1981, bufet típic català. Només sabem fer la cuina casolana i ara també carns a la brasa incloses. Laborals 10,50€ Nits i festius 11,25€ Tf 977 242896/ 977 235 403 Horari de 13:00 a 16:00 i de 20:00 a 24:00 (tanquem dilluns) C/ Martí d’Ardenya, 5 - TARRAGONA


Motor | 29

| 28 d’abril de 2010

MOTOR

Viatges descapotables amb el Mercedes SLK notíciestgn, Tarragona

L

’SLK és especialment satisfactori per utilitzar com a descapotable perquè dóna bona protecció aerodinàmica i tèrmica als ocupants. El més destacalbe és l’airscarf, una sortida d’aire a l’alçada del clatell de cada ocupant. Aquest sistema ajuda a mantenir una temperatura agradable a l’interior. A més, és fonamental per contrarestar la temperatura d’una corrent d’aire que, a partir de certa velocitat, s’escola per algun raconet de la carrosseria de l’SLK i arriba a la part de darrere del coll. Per utilitzar l’SLK sense el sostre durant molts dies a l’any i en diferents de circumstàncies, sembla indispensable adquirir l’airscarf, els seients calefactats i el deflector aerodinàmic. Aquests tres elements són opcionals i el seu preu total és de 1.114€ (en la versió 200K). Per accionar el sostre de l’SLK, el vehicle ha d’estar totalment parat, fet que en ocasions pot ser un inconvenient. El sostre és de qualitat i s’ajusta molt bé. L’aïllament acústic que proporciona el sostre és bo; sigui a la velocitat que sigui no genera sorolls ni sons molestos. L’interior de l’SLK està molt més ben

aïllat que el d’alguns cotxes amb sostre de lona. Es nota que de l’SLK és un Mercedes-Benz per com de bé va en carreteres ràpides i per la bona amortiment de què disposa. És molt segur, té un toc esportiu molt agradable per conduir per corves sense que se’n vegi afectada la comoditat per una utilització diària. El 200K (quatre cilindres sobrealimentat) de la nova gamma té 184 CV i un consum mitjà de 7,7 l/100 km (en la gama anteri-

or donava 163 CV i gastava 8,4 l/100 km). El nou SLK 350 (sis cilindres atmosfèric) dóna 305 CV de potència a 6.800 rpm, tot i que, puntualment, el règim de potència màxima pot ser 7.200 rpm. Aquesta versió té un cosum de 9,5 l/100 km si porta el canvi maual de sis velocitats o de 9,1 l/100 km si té canvi automàtic (7G-Tronic). Manté la mateixa cilindrada que l’anterior SLK 350 (prova d’aquesta versió), però té canvis en la relació

de compressió als conductes d’admissió i al sistema de distribució. L’SLK 350 anterior tenia 272 CV i gastava 10,6 i 10,1 l/100 km amb canvi automàtic o manual, respectivament. L’SLK 280 (sis cilindres i atmosfèric) millora menys que els dos anteriors. Dóna la mateixa potència que abans (231 CV) i gasta una mica menys. Amb canvi manual té un consum de 9,3 l/100 km i si porta canvi automàtic, de 9,1 l/100 km. Abans consumia 9,7 i 9,3 l/100

km, respectivament. Totes les variants es poden triar, excepte en el 55 AMG, que és de sèrie, amb una direcció de duresa variable en funció de la velocitat. Aquesta direcció (anomenada ‘paramètrica’) també es caracteritza perquè la cremallera està menys desmultiplicada al centre que als laterals, de manera que s’afavoreix que la direcció sigui ràpida quan no fa falta (en carreteres amples i ràpides), mentre que en les lentes no s’ha de tocar massa el volant (quan la direcció està girada és un 25% més ràpida que quan està centrada). Aquest dispositiu per variar lleugerament la desmultiplicació de la direcció no té res a veure amb els sistemes de direcció activa de BMW, de Lexus o d’Audi, sinó que és un dispositiu relativament frequent de trobar en alguns cotxes des de fa temps. A l’interior hi ha canvis al volant, la instrumentació i alguns comandaments de la cònsola central. És nou el dispositiu des del qual es controla el sistema de so, el navegador i el telèfon (no té Bluetooth de sèrie). El nou SLK pot tenir per primera vegada un sistema de reconeixement de veu al que Mercedes-Benz anomena Linguatronic. També pot portar un sistema de so d’alta fidelitat Harman kardon Logic7.


30 | Esports

28 d’abril de 2010 |

esports

Tarragona competirà amb Trípoli (Líbia) i amb Alexandria (Egipte) pels Jocs del Mediterrani El Consell de Ministres dóna suport a la candidatura tarragonina per al 2017

F

inalment la ciutat de Tarragona haurà de competir amb les candidatures presentades per Alexandria (Egipte) i Trípoli (Líbia) en la cursa per acollir els Jocs del Mediterrani de 2017. Recordem que la decisió del Comitè es coneixerà al llarg de 2011, dos anys abans que els Jocs se celebrin a Grècia. Segons publicava el portal digital ‘tottarragona’, finalment Trípoli ha fet oficial la seva candidatura per organitzar els Jocs del Mediterrani 2017. Després d’aquesta notícia Tarragona haurà de competir amb la capital de Líbia i amb la ciutat egípcia d’Alexandria, bressol dels jocs, per aconseguir la nominació com a seu d’aquest esdeveniment esportiu. Segons informa l’acreditat bloc olimpismo -informació recollida per ‘tottarragona’-,

Líbia es converteix en una candidatura amb moltes opcions, ja que compta amb el suport d’un dels països amb més pes específic dintre del Comitè dels jocs, Itàlia. D’altra banda, i sempre segons ‘tottarragona’, també existeix la impressió entre especialistes de l’esport internacional, que després de tres edicions en les que els Jocs s’hauran celebrat a Europa (Almeria, Pescara i Volos) de cara al 2017, el Comitè, que està presidit pel nord-africà Amar Addadi, optarà per una ciutat africana.

Suport del Govern estatal D’altra banda, en els útims dies la candidatura tarragonina ha rebut el suport formal del Consell de Ministres del Govern estatal, fet que ha estat molt ben valorat per part de l’alcalde Josep Fèlix Ballesteros. El su-

port formal del Govern, lligat a la prestació de garanties, és un requisit imprescindible per completar el dossier de la candidatura i per posar en marxa totes les mesures necessàries per tirar endavant el projecte, en cas que es concedeixi a Tarragona aquest nomenament. Aquest acord contempla la directa col·laboració de la majoria de ministeris –com el d’Economia i Hisenda; de Foment, Interior, Treball i Immigració, Medi Ambient, entre d’altres– s’assumeixen les diferents garanties en matèria de seguretat, entrada de persones i material en territori espanyol durant la celebració dels Jocs, suport econòmic i protecció del medi ambient. Davant d’aquesta important notícia l’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, ha volgut remarcar que “el suport del Govern als Jocs del 2017

Els cinemes Ocine Les Gavarres, Vila-seca i el Vendrell incorporaran durant sis mesos als tràilers de les sales grans l’audiovisual promocional ‘History Making History’ de la Candidatura de Tarragona als XVIII Jocs Mediterranis del 2017. / Cedida

dóna la solidesa definitiva a aquest projecte”. D’altra banda, la candidatura continua rebent suports. L’últim es tradueix

en un conveni amb Ocine Tarragona perquè les seves sales projectin el vídeo promocinal ‘History Making History’.


Esports

| 28 d’abril de 2010

| 31

esports

El TarracoRoller obté 4 medalles en els Campionats de Catalunya de Velocitat El club de patinatge ha presentat ja la seva nova equipació per aquesta temporada

T

arracoRoller, el primer club tarragoní de patinatge creat el passat mes de desembre de 2009, ha iniciat amb molt bon peu la seva primera temporada de competició. Coincidint amb la presentació de la seva equipació oficial per a aquest 2010, el club tarragoní va assolir un total de quatre medalles durant el Campionat de Catalunya de Velocitat celebrat el passat cap de setmana a Barcelona. El dissabte 24 es va celebrar a Barcelona, a la zona del Fòrum, el Campionat de Catalunya de Circuit. En aquesta competició hi van participar clubs de tot Catalunya en les diferents categories, amb patinadors a partir dels 5 anys. TarracoRoller va ser representat per dos patinadors, Alexandra Palos (en la categoria Master30 femení) i Òscar Alvarez (en la categoria Master30 masculí) en les proves de 10.000m línia i 15.000m línia.

Els dos tarragonins van obtenir dues medalles cadascun. Alexandra va assolir l’or en les dues curses i Òscar va ser medalla d’argent en la prova dels 10.000 i bronze a la cursa dels 15.000 m. El resultats obtinguts els donen l’opció a poder participar en el Campionat d’Espanya de Circuit, que se celebrarà a la localicat de Vigo el pròxim mes de juny i pel qual s’estan ja preparant. Aquests dos patinadors són un exemple a seguir per les categories inferiors del club, que encara estan en fase de preparació i d’entrenament amb molta il·lusió amb la confiança que començaran a donar triomfs al patinatge tarragoní ben aviat. TarracoRoller ha nascut amb l’objectiu de potenciar l’esport de base entre els membres més joves de l’equip, amb Laia Palos i Mariona Blasco, a la categoria infantil, i Mari Pau Galera, a la categoria juvenil. L’equip de TarracoRoller té previst competir aquest

Un miler de participants a la I Cursa PortAventura PortAventura va acollir el matí del diumenge 25 d’abril la primera edició de la Cursa PortAventura 10 km, amb la participació d’un total de 980 atletes que van completar els 10 km de recorregut. El guanyador final de la prova va ser Miguel Vázquez (Club Delta Valencia), amb un temps espectacular de 32.11 minuts, acompanyat al podi pels atletes Mohseen El Haddad i Javier Jaimes, ambdós del Runnersworld Tarragona. En categoria femenina, Mireia Sosa (Runnersworld Tarragona) va aconseguir el triomf amb una marca de 38.38 min., seguida d’Olalla Tavera i Lucía Herrera. Pel que fa al concurs de disfresses organitzat per PortAventura, David Ramos es va endur el premi d’una nit d’hotel per a dues persones més dues entrades al parc per a dos dies, gràcies a la seva

disfressa de polinesi. Enrique Fontecha, codirector general de PAESA, va ser l’encarregat de lliurar els guardons. Els guanyadors absoluts de la cursa van arribar a la meta amb un marge considerable respecte els seus rivals. Tant Miguel Vázquez com Mireia Sosa es van situar com a líders des del tret de sortida i ja a l’alçada de la Xina van consolidar la seva posició, ampliant progressivament la distància amb els perseguidors. Cal destacar la marca de Vázquez, que amb una mitjana de 3.11 minuts el quilòmetre va deixar el segon classificat a prop d’un minut de diferència, en un circuit molt exigent. Pel que fa a Víctor Llorente, l’exatleta professional convidat per l’organització, va finalitzar en sisena posició amb un temps de 34.16 minuts.

any en diferents curses i esdeveniments. Entre les més importants hi figuren els campionats de Catalunya i d’Espanya, la travessia de Landes a la part cantàbrica de

França (una cursa de resistència no competitiva de 220 km), a les 24 Hores de Le Mans (al circuit Bugatti a França) i a la mitja marató de Begneres -Tarbes (a la regió de Lourdes). El club

tarragoní participarà també a les curses populars dels 15 km de Sant Sebastià i a la cursa per l’esclerosi múltiple Mulla’t i Corre que se celebrerà al circuit de Montmeló el mes de maig.

El Servindustria Tarragona 2017 haurà de salvar la categoria en el ‘play-out’ El Club Servindustria Tarragona 2017 es jugava les seves opcions de salvació directa de la categoria en el darrer partit de la temporada regular a la pista del Girona i, a més, depenent dels resultats de tercers. Els locals depenien de Burgos i Mallorca per entrar al play-off d’ascens, els tarragonins depenien de Cornellà i Clínicas per sortir del play-out i aconseguir la salvació directa. Un partit a vida o mort, però mirant internet per saber d’altres. Els tarragonins van jugar una primera meitat bastant bona, però en el tercer quart van perdre eficàcia en atac i sobretot en els primers tres minuts de l’últim quart, amb un parcial de 13 a 0, van acabar per donar el partit per perdut. Ara, els tarragonins es veuran les cares amb el Cornellà en l’enfrontament definitiu per salvar la categoria.

D’altra banda, el capità del Servindustria, Berni Álvarez, ha estat l’encarregat de presentar del III Campus de Tecnificació que realitza junt al club per aquest proper estiu 2010, del 27 de juny al 2 de juliol a Camprodon, província de Girona. El Campus Berni és una activitat per a nois i noies a partir dels 13 anys que volen millorar tèc-

nicament, sobretot específicament en les situacions de tir a cistella. Berni, un reputat llançador en tota la seva etapa com a jugador, té un bon coneixement de com es treballa en entrenaments per millorar aquest apartat tan important en el joc d’un jugador, i per això que ell mateix està amb tots els que facin l’activitat a totes hores.


32 | Serveis

28 d’abril de 2010 |

Telèfons d’interès per municipis

Serveis Albinyana Ajuntament Consultori Mèdic Consultori Mèdic de Les Peces Hospital del Vendrell Guàrdia Civil Parròquia Jutjat de Pau

977 68 78 18 977 68 70 75 977 68 76 98 977 68 76 98 977 66 02 86 977 68 78 37 977 68 77 62

Altafulla Ajuntament Policia Local Consultori Mèdic Urgències Cap Torredembarra Estació de Servei Taxis Autocars Penedès Informació Esplai de Jubilats Casal La Violeta Parròquia St. Martí Ermita Sant Antoni

977 65 00 08 977 65 02 80 609 32 96 51 977 65 60 07 977 64 38 01 977 65 22 54 607 86 46 44 607 15 38 18 977 66 08 21 977 65 21 32 977 65 00 83 977 65 01 58 977 65 24 10

Arboç Ajuntament Policia Local Bombers El Vendrell CAP Arboç Hospital del Vendrell Creu Roja Farmàcia Jutjat de Pau Llar d’avis Piscina Muncipal Biblioteca Municipal Poliesportiu Municipal Residència St. Antoni Abat Veterinari Parròquia Sant Julià

977 67 00 83 900 66 62 22 977 16 77 07 977 66 71 85 977 67 15 88 977 68 76 98 977 66 11 41 667 45 00 26 977 67 00 09 977 67 04 43 977 67 16 90 977 10 93 23 977 67 19 92 977 67 07 13 977 67 03 07 977 67 12 33 977 67 04 07

977 67 13 50 663 96 66 62 977 67 17 12 977 67 15 88 977 66 11 41 977 67 11 02 977 67 01 08 977 67 08 02 977 67 01 08 977 67 13 57 977 67 01 08 630 09 79 67 977 67 14 40

Bellvei Ajuntament Consultori Mèdic Urgències

977 25 79 00 977 16 82 52 977 16 80 57 669 68 04 25 977 16 80 02

Bisbal del Penedès Ajuntament 977 68 84 76 977 68 84 38 Consultori Mèdic 977 68 87 24 Urgències Hosp. Vendrell 977 25 79 00 Farmàcia 977 68 85 50 977 66 51 51 Creu Roja El Vendrell 977 66 11 41 977 66 41 13 Parròquia de Sta. Maria 977 68 84 52 Autobús Urbà Hife 902 11 98 14

Ajuntament Consultori Mèdic Urgències Cap Torredembarra

977 16 81 85 977 16 88 41

Ajuntament Policia Local Cap Calafell Creu Roja Jutjat de Pau Telèfon Verd Taxis

977 65 70 19 977 65 72 27 977 64 38 01

977 69 90 09 977 69 90 07 977 69 14 18 977 69 28 66 977 69 25 08 900 46 03 67 977 69 03 20

Segur de Calafell Consultori Segur 977 16 44 08 Taxis Segur de Calafell 977 67 31 63

Constantí Ajuntament Policia Local Guàrdia Civil Jutjat de Pau Àrea Bàsica de Salut Centre de Dia Farmàcia Autocars Plana Biblioteca Pública Estació Bus TGN Pavelló Poliesportiu Taxis Parròquia Sant Feliu

St. Jaume Parròquia Sant Jaume Policia local Taxis

977 80 29 83 977 80 02 08 977 80 20 10 608 63 42 76 608 63 42 77

Cunit Ajuntament 977 67 40 80 Policia Local 977 67 50 48 Bombers Vilanova 977 66 71 85 Bombers El Vendrell 977 66 00 80 CAP Cunit 977 67 63 32 CAP Cubelles 902 111 444 Urgències Hosp. Vendrell 977 25 79 00 Creu Roja Calafell-Cunit 977 69 28 66 Cementiri 977 67 55 84 Despatx Parroquial 977 67 40 30

Ajuntament Jutjat de Pau Consultori Mèdic Urgències Hosp. St Pau i Sta. Tecla Urgències Cap de Torredembarra Urgències Cap de Sta. Tecla Llevant Biblioteca municipal Parròquia

Creixell Ajuntament 977 80 02 02 Consultori mèdic 977 80 03 36 Urgències Cap Torredembarra 977 64 48 01 Autocars Penedès, S.A. 977 66 08 21 Farmàcia 977 80 04 77 Llar de jubilats

Ajuntament Mossos d’Esquadra Policia Municipal Bombers Consultori mèdic Creu Roja Guàrdia Civil Auditori Pau Casals Biblioteca Casal Cívic Farmàcia Tobella Taxi Ràdio Taxi

977 25 80 05 977 65 37 42 977 65 31 39

La Canonja

977 25 99 00

El Morell Ajuntament 977 84 06 17 Guàrdia Civil 977 84 22 44 Centre d’Atenció Primària 977 84 00 15 Farmàcia 977 84 09 52 Assoc. de Jubilats i Pensionistes 615 94 27 29 Parròquia de Sant Martí 977 84 0818

Ajuntament 977 16 64 00 Policia Municipal 977 15 44 44 Bombers 977 66 71 85 CAP el Vendrell 977 66 77 03 Creu Roja 977 66 11 41 Hospital del Vendrell 977 25 79 00 Farmàcia Portoles 977 15 59 64 Farmàcia Bonet 977 68 40 69 Farmàcia Alonso 977 66 03 33 Farmàcia Bueno 977 66 16 56 Farmàcia Juste 977 66 44 22 Farmàcia Magriñá 977 66 00 92 Farmàcia Bargalló 977 68 37 42 Farmàcia To Bela 977 68 09 17 Farmàcia Mestres C. 977 66 60 84 Farmàcia Parra 977 66 02 75 Farmàcia Pifarré 977 66 03 33 Farmàcia Rovira 977 66 08 73 Oficina del Consumidor 977 15 49 96 Auditori Pau Casals 977 68 34 68 Biblioteca 977 66 21 18 Taxi 977 66 61 11 Ràdio Taxi 977 15 52 52 Esplai Gent Gran Tancat 977 66 69 97 Esplai Gent Gran Tívoli 977 18 10 66 Autocars Penedès 977 66 08 21 Autocars Poch 977 66 02 40 Transport - Monbús 938 93 70 60

La Riera de Gaià 977 16 64 00 977 92 41 40 977 68 47 04 977 66 71 85 977 68 35 86 977 66 11 41 977 66 02 86 977 68 34 68 977 66 21 18 977 66 75 26 977 68 09 17 977 66 61 11 977 15 52 52

977 61 06 00 977 61 06 27 977 52 34 10 977 52 39 19 977 62 71 33 606 99 98 00 977 61 07 62 977 232611

La Nou de Gaià 977 65 52 57 977 65 57 10 977 64 38 01

La Pobla de Mafumet Ajuntament Cap del Morell Farmàcia Centre de Dia Biblioteca Municipal Casal Gent Gran

Llorenç del Penedès Ajuntament Consultori Mèdic Urgències Cap Arboç

Ajuntament Mossos d’Esquadra Consultori Mèdic Cap Vila-Rodona Urgències Cap Arboç Pius Hospital Valls

977 67 71 06 977 67 75 14 977 67 15 88

977 84 02 60 977 84 00 52 977 84 00 15 977 84 05 25 977 84 33 29 977 84 05 55 977 84 33 02 977 84 33 29

Ajuntament Policia Local Consultori Mèdic Urgències Cap Torredembarra Creu Roja Farmàcia Roda Poble Casal d’avis Residència Banc d’Espanya Autocars R. García Taxi J. Mingorance Taxi Borrell Taxi Padilla Biblioteca Municipal Parròquia de St. Bartomeu

977 65 70 09 977 65 77 00 977 65 75 14 977 64 38 01 977 21 71 54 977 65 72 88 977 80 93 73 977 80 00 01 977 65 70 84 607 20 09 29 600 83 83 60 610 21 28 56 977 80 99 42 977 65 70 10

Salomó Ajuntament Consultori Mèdic Urgències Cap Torredembarra Farmàcia

Salou

Ajuntament Consultori Mèdic Urgències Cap Torredembarra Autocars Penedès Farmàcia Parròquia

Ajuntament Guàrdia Civil Jutjat de Pau Cap- Urgències Omic Assoc. de Jubilats Esplai Piscina Municipal Biblioteca Municipal

977 64 38 01 977 66 08 21 977 64 80 13 977 64 82 03

977 62 50 06 977 84 00 15 977 62 55 55 977 22 14 14

Roda de Barà

La Pobla de Montornès 977 64 80 12 977 64 85 31

977 68 84 29 977 66 33 33 977 68 92 10 977 63 90 19 977 67 15 88 977 61 30 00

Perafort Ajuntament Cap del Morell Farmàcia Perafort Taxi

Ajuntament 977 54 34 89 Guàrdia Urbana 977 54 80 81 Cap La Canonja 977 55 66 78 Farmàcia Fuertes 977 54 50 90 Farmàcia Òptica Miró 977 54 60 60 Llar de Jubilats 977 54 18 83 Tanatori Municipal 977 55 00 20 Poliesportiu 977 54 78 85 Veterinari 977 54 49 07 Parròquia St Sebastià 977 54 35 98

Ajuntament Consultori Mèdic Urgències Cap Torredembarra

Ajuntament 977 65 50 00 Consultori Mèdic 977 65 55 55 Urgències Cap Torredembarra 977 64 38 01 Farmàcia M. Domènech 977 65 51 55 Parròquia Sta. Margarida 977 65 50 76

Montmell

Els Pallaresos

977 64 38 01

977 65 31 01 977 65 31 01 977 65 36 75

El Vendrell 977 52 05 21 639 71 16 41 977 52 40 01 977 52 31 16 977 52 05 21 977 52 41 09 902 11 14 44 977 52 13 08 977 52 17 10 977 21 44 75 977 52 06 92 977 22 91 26 977 52 40 48 606 37 90 76 679 16 24 16 977 23 60 64 977 52 32 29

Comarruga

Ajuntament Cap Sant Salvador Urgències Cap St. Salvador Jutjat de Pau Taxi Dispensari Mèdic Parròquia Sant Salvador

El Catllar

Bonastre

Calafell

Banyeres del Penedès Ajuntament Guàrdia Municipal Consultori mèdic Urgències Cap Arboç Creu Roja Farmàcia Centre Cívic Ernest Lluch Museu Municipal Josep Cañas Llar d’avis Espai Jove Biblioteca Taxi Parròquia

Hosp. Vendrell Jutjat de Pau Llar de Jubilats Taxi Piscina Municipal

977 62 90 30 977 62 90 11 977 64 38 01 977 62 91 76

977 30 92 00 977 38 01 06 977 38 03 18 977 38 31 04 977 30 92 18 977 38 88 67 977 30 92 11 977 38 88 09


Serveis | 33

| 28 d’abril de 2010

SERVEIS Pavelló Municipal Tanatori Municipal i Cementiri Estació de Tren Radio Taxi

977 30 92 11

Vila-Seca

977 38 82 02 977 38 19 37 977 38 50 90

Ajuntament Jutjat de Pau Consultori Mèdic La Pineda Consultori Mèdic La Plana Cap Vila-Seca Autocars Plana Auditori Josep Carreras Pavelló Municipal d’Esports Pavelló Municipal de La Pineda Biblioteca de Vila-Seca

St. Jaume dels Domenys Ajuntament Guàrdia Civil Bombers Consultori Mèdic Cap Arboç Piscina Municipal Servei de Taxi Serveis Funeraris Autocars Poch

977 67 71 13 977 67 88 00 977 67 87 75 977 67 88 16 977 67 15 88 647 76 29 92 977 68 83 23 977 66 10 75 977 66 02 40

Santa Oliva Ajuntament Guàrdia Civil Bombers Consultori Mèdic Urgències Hosp. Vendrell Creu Roja Farmàcia Funerària Selva i Tanatori

977 67 96 63 977 67 92 04 977 66 02 86 977 66 71 85 977 67 88 16 977 25 79 00 977 66 11 41 977 67 95 15 977 66 10 75 977 67 13 78

Tarragona Ajuntament Urgències Hosp. St Pau i Sta. Tecla Urgències Hosp. Joan XXIII Urgències Cap de Sta. Tecla Llevant Residència de Sta. Tecla Llevant Oficina d’Atenció Ciutadana Guàrdia Urbana de Tarragona Biblioteca Pública Estació d’autobusos Taxis Estació del Camp de TGN. (Ave) Autoritat Portuària

977 29 61 00 977 25 99 00 977 29 58 00 977 25 80 05 977 25 80 02 902 20 09 77 977 24 03 45 977 24 03 31 902 36 51 14 977 22 14 14 902 43 23 43 977 25 94 00

Torredembarra Ajuntament Cap Toredembarra Centre de Rehabilitació Llar de Jubliats Port Torredembarra Biblioteca Municipal

977 64 00 25 977 64 38 09 977 64 42 31 977 64 38 89 97764 32 34 977 64 31 75

Vilallonga del Camp Ajuntament Consultori Mèdic Parròquia Farmàcia

977 84 01 01 977 84 23 28 977 84 01 15 977 84 02 56

977 30 93 00 977 39 09 23

Telèfons Genèrics

977 37 05 25

Emergències 112

977 39 04 36 977 39 40 27 977 21 44 75 977 39 38 12

Bombers de la Generalitat 085

977 39 18 06

Mossos d’Esquadra 088

977 30 93 00 977 39 13 63

Emissores locals de Ràdio A V M Radio / Tarragona / 106.8 Alcover Ràdio / Alcover / 107.1 Altafulla Ràdio / Altafulla / 107.4 / Antena Nord - Sant Salvador / 104.0 Bellvei Ràdio / Bellvei / 104.7 Bonavista Ràdio - Tarragona / 102.9 Cadena Cien Tarragona / 89.7 Calafell Ràdio / Calafell / 107.9 Constantí Ràdio / Constantí / 97.9 COPE Tarragona / Tarragona / 93.5 / Energia FM / Tarragona / 95.6 esRadio / Tarragona / 98.7 Éxito Radio / Tarragona / 95.9 Flaix FM / (2ª URL) / Valls / 101.8 / Europa FM Catalunya / 102.7 Exito Radio / Tarragona / 94.8 La Mega Tarragona / 94.8 Latino Estéreo / Tarragona / 92.1 / Loca FM / 106.1 + 106.4 / Los 40 Principales Reus / 101.4 M 80 / 89.3 Maná Radio / El Vendrell / 91.4 Nova FM Tarragona 91.3 Ona FM / Tarragona / 97.1 + 104.4 Ona Torredembarra / 107.4 Ona Pau Tarragona / 87.5 Ona Riudoms / Riudoms / 98.6 Ona Valls FM / Valls / 107.6 Onda Cero Radio / Tarragona / 95.3 Onda Rambla Tarragona / 91.0 Punt 6 Camp / Castellvell / 99.8 RAC 105 FM - Ràdio Valls / 103.3 Ràdio Aiguamúrcia / 107.8 Ràdio Banyeres del Penedés / 101.2 Ràdio Cambrils / 90.0 / Ràdio Creixell / 95.0 Ràdio Cunit / Cunit / 107.0 Ràdio Sant Jaume dels D. / 107.6 Ràdio El Vendrell / 107.1 Ràdio Estel / 100.6 + 90.1 Ràdio Flaixbac - Ràdio Valls / 90.4 Ràdio FM / La Pobla de M. /107.9 Radio Intereconomía / TGN / 106.8 Ràdio L’Arboç / 106.8 / Ràdio La Canonja / 102.3 R. La Selva del Camp / 99.0 + 105.8 Radio Maria / Tarragona / 99.5 Ràdio Montblanc / Montblanc / 107 Ràdio Morell / El Morell / 98.3 Ràdio Música / Valls / 1002.6 Ràdio Salou - Cadena Dial / 92.4 Ràdio Sant Pere i Sant Pau / 101.0 Radio Tele Taxi / 106.0 i 92.9 Radiolé Tarragona / Tarragona / 96.1 Roda de Roda de Berà / 107.7 SER Tarragona / Tarragona / 97.7 Tarragona Ràdio / Tarragona / 96.7 / Totmúsica / Tarragona / 105.1

SUDOKU Fàcil

Guàrdia Civil Tarragona 062 Policia Nacional 091 Protecció Civil 1006 Renfe Informació 902 24 02 02 Aeroport de Reus 977 77 98 32 Transport Sanitari de Catalunya 977 25 25 25

Difícil

Sanitat Respon 902 11 14 44 Hospital de Santa Tecla 977 25 99 00 Hospital del Vendrell 977 25 79 00 Hospital Joan XXIII 977 29 58 00 Consell Comarcal Baix Penedès 977 15 71 71 Consell Comarcal Tarragonès 977 24 45 00

Vols posar un anunci? 616728550 977259911 publicitat@noticiestgn.cat

Com jugar: completeu el taulell de 81 caselles (9 fileres i 9 columnes), omplint les cel·les buides amb un número de l’1 al 9, sense repetir cap número en una mateixa filera, ni en una mateixa columna, ni en cap dels 9 quadrats en què està dividit el taulell.

Solucions setmana anterior


34 | Cinema i Televisió

28 d’abril de 2010 |

Cinema i Televisió

Quan l’amor no coneix límits en el temps ‘Más allá del tiempo’ Estats Units, TriPictures, Drama, 107 min. Director: Robert Schwentke Intèrprets: Rachel McAdams, Eric Bana, Arliss Howard, Ron Livingston, Stephen Tobolowsky, Jane McLean, Brooklynn Proulx, Alex Ferris Cinemes: Tarragona (16:00h, 18:15h, 20:30h, 22:40h, Golfa: 00:45), Vila-seca (16:15h, 18:15, 20:30h, 22:40h), Altafulla (18:30, 20:30, 22:30, Golfa: 00:30)

Henry (Eric Bana) és el protagonista d’aquesta peculiar pel· lícula. Des de nen sofreix una estranya malaltia genètica que té unes conseqüències molt rares: en qualsevol moment en Henry pot patir salts temporals cap al futur i el passat, uns salts que per a ell són incontrolables. Tot i el seu problema, en què mai sap quan s’haurà de traslladar cap a un altre moment de la història, en Henry intenta portar la vida d’una persona normal. La Claire (Rachel McAdams) coneix a en Henry des dels sis anys. En els seus salts al futur en Henry s’ha trobat amb ella en diferents ocasions i se sent molt atret per ella. Es converteix en el seu millor amic i confident. La Claire està convençuda que en Henry és l’amor de la seva vida, que estan destinats a estar junts tot

i no saber quan s’hauran de tornar a separar pels seus viatges en el temps. Tot i la difícil situació que pateixen, en què no saben quan se separaran i es retrobaran, en Henry i la Claire intenten construir una vida al més normal possible amb el seu veritable i únic amor. El missatge d’aquest film gira entorn de la importància de les relacions sentimentals, la comunicació i la confiança. La pel·lícula està basada en el llibre que porta el mateix títol de l’autora Audrey Niffenegger, publicat l’any 2003. El llibre va vendre milions d’exemplars a tot el món gràcies a la seva trama que tracta la ciència-ficció des d’una perspectiva romàntica. El film té un to dramàtic que recorda a una altra pel·lícula fantàstica: ‘El curioso caso de Benjamin Button’.

Mediapro i Antena 3 arriben a un acord notíciestgn, Tarragona

Mediapro i Antena 3 han arribat a un acord recentment segons el qual la productora de Jaume Roures, propietària de La Sexta, passarà a fer-se càrrec dels serveis d’operacions i plató de control necessaris per elaborar els continguts propis de la cadena de Planeta. Ja des de fa dies més de 130 professionals de diferents àrees (productors, càmeres d’estudi, operadors de so, il·luminadors o mescladors de vídeo) s’encarreguen dels treballs d’operaci-

ons destinats a posar en pantalla els diferents programes d’Antena 3. Mediapro compta amb nou platós amb una superfície de 5.200 metres quadrats en total i controls de realització on es produiran setmanalment al voltant de cent hores de producció pròpia. Aquestes cent hores s’emetran als diferents canals d’Antena 3: Neox, Nova i Antena 3 Internacional. A més, la productora compta amb un plató de 850 metres quadrats amb uns 200 metres quadrats més d’espai de premontatge i disposa d’un control

de realització, redacció i oficines independents, que estaran operatius per prestar qualsevol tipus de servei de producció audiovisual a altres clients.

TARRAGONA - (LOCAL) IDEAL INVERSORES: LOCAL DIÁFANO DE 166 MTS2 EN ZONA CENTRO DE LA CIUDAD - A 200 MTS. DE PLAZA CORSINI Y DE LA RAMBLA NOVA. ALQUILADO A 1.200€/MES, POR 5 AÑOS

EXCELENTE OFERTA

350.000€ Rambla Nova, 12 - baixos. Tarragona. CP. 43003. Tel 977 22 45 44 assesores@finquesfranchtarragona.com www.finquesfranchtarragona.com


El Temps | 35

| 28 d’abril de 2010

El TEMPS

Setmana de núvols i sol Previsió per a dimecres 28 d’abril de 2010

La situació meteorològica de la resta de la setmana vindrà marcada per un descens suau de les temperatures tot i que continuaran sent elevades. El sol dona pas als núvols, però tornarà a estar present a l’inici de la següent setmana.

dijous 29

dissabte 1

dilluns 3

divendres 30

diumenge 2

dimarts 4

Caminant per... els Motllats

Albinyana

11/24ºC

Altafulla

13/23ºC

Bellvei

12/24ºC

Banyeres

12/24ºC

Bonastre

12/24ºC

Calafell

12/24ºC

Constantí

13/23ºC

Creixell

12/24ºC

Cunit

14/24ºC

El Catllar

13/23ºC

El Morell

13/23ºC

El Vendrell

12/33ºC

Els Pallaresos

13/23ºC

L’Arboç

12/24ºC

La Bisbal

11/23ºC

La Canonja

11/23ºC

La Nou Gaià

13/23ºC

La Pobla Maf.

13/23ºC

La Pobla Mont.

13/23ºC

La Riera

13/23ºC

La Secuita

12/23ºC

Llorenç

12/24ºC

Masllorenç

12/23ºC

Montmell

10/23ºC

Perafort

13/23ºC

Renau

12/23ºC

Roda de Barà

12/23ºC

Salomó

12/23ºC

Salou

13/23ºC

Sant Jaume

12/24ºC

Santa Oliva

11/23ºC

Tarragona

13/23ºC

Torredembarra

13/23ºC

Vespella

10/25ºC

Vilallonga

12/23ºC

Vila-seca

13/23ºC

L’esponja de pedra és la imatge que descriu de manera més fidel l’altiplà calcari que s’aixeca a la Mussara i a Prades.

Informació general

El major desnivell que presenta la ruta és de 350 metres. El recorregut té una durada de 4 hores i 30 minuts sense comptar aturades. La distància a recórrer és de 9,6 km.

Recomanacions

El tram que va fins a la font de la Llúdriga suposa una bonica passejada per a tot tipus de persones i edats. És molt recomanable allargar l’excursió per visitar la Cova de les Gralles.

Ruta

L’excursió proposada permet conèixer els escenaris més interessants de la capçalera del riu Brugent. Des de la font s’ha de tornar enrere per troba el sender que connecta amb un camí de bast que porta als Motllars.

A mig vessant trobem la desviarció que porta a la cova de les Gralles, una gran cavitat, semblant a un auditori, d’ambient grandiós i íntim, un espai difícil de comparar molt recomanable de visitar després de les pluges. Per continuar pujant hem de desfer el camí des de les coves. Més endavant abandonem el camí de la vall per agafar-ne un de nou a la dreta, ascendint per un vessant de pedra fins arribar al pont de Goi. Es creua el pont i, tot seguit, es troba la pista que s’ha de seguir. L’itinerari planeja fins a la Font Nova (és recomanable la utilització d’un mapa) i s’arriba al barranc de la Pixera. Al costat d’una caseta metàl· lica hi trobarem un camí de ferradura que passa per davant de la cova del Grèvol. Aquest segueix la cintura de la muntaya amb espectaculars vistes del barranc i la vall del Brugent. Per baixar s’ha d’anar direcció cap a Capafonts, travessant la Roca Foradada.

DESTACATS DE LA SETMANA

Tarragona Rambla Nova, 18 baixos - Tarragona

Tel. 977 25 20 52

Més de 30 anys al vostre servei, qüestió de confiança Compra/venda i lloguer de pisos, locals, naus i solars admin. de finques i comunitats-assesoria jurídica i immobiliària

2

Venda; Cambrils, parcel.la 540 m2, urbanització Mediterrània ................180.000 € Venda; Vilallonga del Camp, obra nova, pisos de 2-3 hab. Des de .........125.500 €

www.finquestarragona.com

informa@finquestarragona.com


36 | Classificats

28 d’abril de 2010 |

Immobles Motor Treball

Classificats Immobles Venda TARRAGONA Centre - Venda d’un àtic de 106 m2, més dues grans terrasses d’uns 35 m2 cadascuna, 3 habitacions dobles (amb possiblitat de fer-ne 4), totalment reformat, alarma, aacc, completament moblat. 450.000€ Telf. 676474607/977212389 LA BISBAL DEL PENEDÈS - Casa independiente con 5 dormitorios, amplio salón comedor con chimenea y acceso a porche, 2 baños con ducha, cocina reformada tipo officce, lavadero, terreno vallado. PVP. 132.300€ Tel. 977664035 TARRAGONA. Vendo dúplex, 300mts2 en Tarragona ciudad, a 50m de la playa, perfecto estado, 5 dormitorios, 3 baños, párking de 3 plazas, gran terraza. Zona comunitària con piscina. 975.000€ Tel. 646732442 TARRAGONA. Piso en situación exclusiva - la mejor zona de la Rambla Nova (Balcón Mirador) 177 mts. - 5 dormitorios - vistas a la Rambla i el mar. Opción de 2 parkings. 740.000€ Tel. solo visitas concertadas Tel. 977224544 TARRAGONA. ZONA EROSKI: Piso 3 dormitorios y 2 baños SEMI NUEVO, con orientación SUR, en perfecto estado, cocina independiente PARKING y TRASTERO. Precio: 280.000€ Tel: 676664298

TARRAGONAC/ Francesc Bastos Pis d’origen 3 dormitoris, 1 bany, menjador i cuina. Ascensor. Preu 132.000 €. 977 225 582 / 625 356 293 TARRAGONA. Piso en Rovira y Virgili a reformar. 4 habitaciones, 2 baños, ascensor y mucha luz. 165.000€ (todo reformado: 197.000euros) Telf: 676730996 VILA-SECA. Obra nueva, pisos y Duplex en Venta 3 y 4 habitaciones, Entrega inmediata, desde 176.000 € Telf. 977 376 006 44 REUS. AV/PAÏSOS CATALANS contonada amb MARE MOLAS. Pis sensacional, molt espaiós, 120m2 útils, tot exterior, 4 habitacions dobles, 2 banys, menjador, terrassa, cuina, galeriarentador, 2 trasters, A7a, calefacció, ubicació molt bona. S’inclouen mobles i electrodomèstics, per entrar-hi a viure. Parking doble opcional. preu 210.000€. Telf: 677718364

TARRAGONA Oferim 20.000€ + IVA com a comissió per la venda d’un habitatge unifamiliar a estrenar a 500m de la platja. Informi’s: 629232588/ 649486412/ 977220477

TARRAGONA. Pisos en venta C/Rovira y Virgili, 3 dormitorios, nuevos. des de 195.000€ tel. 977211328 TARRAGONA. VALL DE L’ARRABASSADA, díplex en venda a 200m de la platja, 3 habitacions, cuina, menjador, parquet, aire condicionat/ bomba de calor, calefacció individual, amplia terrassa, armaris encastats, en perfecte estat, zona comunitària ajardinada amb piscina, parking i traster. 371.425€ tel: 977243406 TARRAGONA. SANT PERE I SANT PAU. Vendo piso en edificio Miramar I. 4 habitaciones. 2 cuartos de baño. Soleado todo el día - Exterior. Calefacción, A/A con bomba de calor, Doble acristalamiento, cocina equipada todos electrodomésticos. 2 plazas de parking. Telf. 626 764 589 EL VENDRELL. Zona El Tacat. Piso de obra nueva 3 habitaciones con 2 baños, calefacción, cocina independiente, suelo de mármol, situadio en una de las mejores zonas del pueblo y muy cercano al centro. Informese 200.000€ Tel. 977663562 TARRAGONA. RAMBLA NOVA, 33. Pis de 130m2, 3 habitacions 2 tipus suite amb vestidor, tres banys, totalment reformat per a estrenar. Acabats de primera qualitat. Excel·lent ubicació. Vistes a la Rambla i al mar. 590.000€ Tel. 977251616 TARRAGONCA. C/GOYA. Venc pis 3 habitacions, 1 bany, exterior, traster (particular). 170.000€. 630113725 TORREDEMBARRA. Piso seminuevo 2 dormitorios, 1 baño, cocina, salon-comedor, terraza. Muy céntrico. Precio:142.500€ Tel. 669821606 TARRAGONA. VALL DE L’ARRABASSADA. 100mts de la playa. Soleado, exterior, 4 habitaciones, 2 baños, cocina, galeria, terraza, trastero 10m2, garaje, ascensor, calefacción, A.A. Telf: 605409795 TARRAGONA. CAS ANTIC. Pis en venda, 63m2, 1 habitació, cuina-menjador, bany, en perfecte estat, 6 anys d’antiguitat, bigues vistes, bomba de calor/fred, finestres climalit, gran armari empotrat a mida. Edifici reformat integralment. 168.000€. tel: 977243406 TARRAGONA. Serrallo. 80m2. 3 dorm. Baño. Gas natural. Sol. Reformado. 108.000€. Telf. 654092540

TARRAGONA.Oferim 20.000€ + IVA com a comissió per la venda d’un habitatge unifamiliar a estrenar a 500m de la platja. Informi’s: 629232588/ 649486412/ 977220477 TARRAGONA. CASC ANTIC. preciós loft en venda, sup aprox 75m2, moblat, tot de disseny, materials de 1a qualitat, completament reformat, edif.senyorial. 240.000€ tel: 977243406 TORREDEMBARRA. Piso reformado 4 dormitorios dobles, 2 baños completos,cocina oficce, salon-comedor, terraza Oportunidad! 180.000€ Tlf: 669821606 TARRAGONA. Zona Imperial Tarraco, 127 mts., 4 amplios dormitorios, gran salon comedor - 2 baños- cocina independiente + galeria. Todo exterior - necesita alguna reforma . vistas a la Rambla Nova- 480.000€ Tel. 977224544 TARRAGONA. ZONA CORTE INGLÉS: Piso reformado de 3 dormitorios con un baño completo, a metros del futuro CORTE INGLÉS, muy luminoso - ascensor. Precio. 175.000€ Tel. 695450372 VILA-SECA. Conjunt residencial “El castell”, bonic dúplex en venda semi-nou, sup aprox 100m2, 4 hab(1 suite), 2 banys i lavabo, cuina, galeria, sala menjador amb sortida terrassa, parquet, exterior, assolellat, piscina comunitària, parquing i traster. 218.400. tel: 977243406

cristales climalit, carpinteria de madera haya. Cerca de todos los servicios y a 2 min. de El Vendrell PVP 216.365€ Tel.977664035

TARRAGONA. Plaza de parking doble en venta. Zona PLAZA DE TOROS. Cabe un coche delante del otro. precio: 45.000€ Tel. 676664298

TARRAGONA. CASC ANTIC. Pis en venda, sup aprox. 40 m2, 1 hab., cuina, galeria, menjador, bany, parquet, mobles a mida de fusta de cirerer, tot reformat, pedra vista. 126.000€. Tel: 977243406

TARRAGONA. Piso de 3 habitaciones, zona playa Milagro, economico. Telf: 977681104

TARRAGONA. C/Ibiza venta parking grande buen acceso. 32.000€ 654092540 TARRAGONA. Piso en venta c/ rovira i virgili, 4 dorm. totalmente reformado y nuevo, calefaccion y aire acondicionado, terraza, buenas vistas, precio 275.000€ Telf. 620.88.11.69 / tardes: 977.22.36.27 TARRAGONA. CASC ANTIC. casa unifamiliar en venda, 4 habitacions (1 suite amb hidromassatge), 2 banys + lavabo, cuina amb electrodomèstics, saló, parquet, a.a.fred/calor, calefacció, nova a estrenar. 378.000€ tel: 977243406 CAMBRILS. Apartament en primeríssima línea de mar, 2 dorm. cuina, galeria, terrassa, piscina en el terrat, impressionants vistes al mar. 320.000€. Telf. 977226056 TARRAGONA. Obra nova Vall Arrabassada, Pisos 4 habitacions, Z.Comunitària, Màrmol, Calefacció, Pre-instal·lades. Des de 278.500 €. TEL. 977252052

TARRAGONA. Oportunidad en la Vall de l’Arrabassada. Pisos de 4 dorm., 2 baños, 110m, parking incluido, a 100m caminando playa. 290.000€. Tel. 977226056 TARRAGONA. ZONA JOAN XXIII, Pis en venda, semi-nou, en perfecte estat de conservació, 55m2, 1 habitació amb armari encastat, bany complet, cuina-menjador, moblat, amb electrodomèstics. molt llum, bomba fred/calor per conductes, plaça de parking. 199.500€ tel: 977243406 EL VENDRELL (TANCAT) - Precioso atico de 70 m2 con salón comedor amplio y salida a terraza de 100 m2, calefacción, puertas de haya, carpinteria de aluminio, 2 dormitorios, cocina equipada y baño completo ¡Gran ocasión! PVP 160.000€ Tel. 977664035

TARRAGONA-Piso en la calle Mallorca, 3 habitaciones, baño, cocina, comedor y ascensor. Precio: 185.000€ Tel: 977-218-730

TARRAGONA. TODO REFORMADO A NUEVO!! PISO 4 Dormitorios, 2 baños, cocina amplia con oficce, 8ª planta por ascensor con vistas al cabo de Salou. ZONA Pere Martell , MUY AMPLIO. OPORTUNIDAD !! 290.000 € Tel. 977224544

TARRAGONA. CENTRE. Pisos d’1 i 2 habitacions, 1 bany, assolellats, exteriors, ascensordes de 120.000€. Tel. 977251616

TARRAGONA. Pl. Verdaguer. Piso 140m2. Ascensor. Patio 50m2. Necesita reformar. Apto oficina. 198.000€. Telf. 654092540.

TARRAGONA. SP y SP. PISO DUPLEX 4 dormitorios, 3 baños, salon comedor con salida a jardin propio, cocina independiente equipada, parking doble en la misma finca. Todo exterior GRAN OPORTUNIDAD 250.000€ Tel. 977224544

EL VENDRELL. Zona centro. Piso de obra nueva 2 habitaciones con baño completo, calefacción, acabados de priemera calidad, ascensor. A 2 min. del centro. Informese 110.000€ Tel. 977663562

EL VENDRELL - ¿Tienes unos ahorros y quieres invertirlos? No dejes escapar una oportunidad así!!! Atico con terraza de 25m2, 3 dormitorios (1 matrimonio, 1 doble y 1 individual), baño y cocina. Muy soleado y en zona peatonal Venga a verlo sin compromiso. PVP. 85.000€ Tel. 977664035 TARRAGONA. CASC ANTIC. Bonic pis en venda, sup aprox. 58m2, 1 habitació suite, cuina, menjador, bany, parquet, a.condicionat fred/ calent, tot reformat, estil rústic, traster, exterior i assolellat. 168.000€. tel: 977243406 VILA-SECA. Zona castell, 95m, 3 dormitoris, 2 banys, traster, terrassa 70m. 215.000€. Telf. 977242207 / 616688654 TARRAGONA. PAÏSOS CATALANS. Obra nova. Últims pisos de la promoció, 2 i 3 dormitoris, 2 banys, magnífica terrassa, assolellats, excel· lents acabats, pàrking i traster opcional. Des de 190.000€ Tel: 977251616

TARRAGONA. Caputxins, 3 dormitorios, baño, ascensor, sol. 140.000€ Tel. 654092540

TARRAGONA. C/FORTUNY, nº17, Pisos totalment rehabilitats, 2 i 3 hab. Informi’s. Tel: 977252052

TORREDEMBARRA. Piso obra nueva, 2 dormitorios, 2 baños completos, cocina oficce, salon-comedor, terraza, trastero, parquing, calefacción, a/a. Situado en zona inmejorable. Precio 195.880€ Tlf:669821606

TARRAGONA. OPORTUNIDAD!! Trastero venta zona CORTE INGLÉS - JOAN XXIII semi nuevo Aproximadamente 4 mts. precio: 9.000€ Tel. 676664298

EL VENDRELL (LAS PEDRERAS) - ¡¡Antes por 240.000€!! ¡¡Gran oportunidad!! Preciosa pareada semi-nueva amueblada de 3 dormitorios amplios (1 con acceso a terraza), amplio salón comedor con acceso a terraza, 1 cuarto de baño completo amueblado y exterior, 1 aseo de cortesia, amplia cocina equipada con vitro y con acceso a lavadero y al jardín trasero, garaje cerrado, terreno de 125 m2 aprox. llano y ensuelado, calefacción de gasoil, rejas tipo ballestas abatibles, carpinteria de aluminio,

TARRAGONA. Vendo adosado a 50mts playa Milagro, alto standing,300m2, 5 habitaciones, 3 baños, parket, barbacoa, parking plazas, perfecto estado, zona comunitaria con piscina. 975.000€. Telf: 646732442

TARRAGONA. CASC ANTIC. casa unifamiliar en venda, 4 habitacions ( 1 suite amb hidromassatge), 2 banys+lavabo, cuina amb electrodomèstics, saló, parquet, a.a.fred/calent, calefacció, nova a estrenar. 378.000€. tel: 977243406 TARRAGONA. Se vende terreno (vía Augusta) Solar de 462m2, cerca de la playa Arrabassada para un chalet. telf: 977217950.

TARRAGONA. UB. TORRENOVA. Pis en venda, sup. aprox. 107m2, 3 habitacions, bany i lavabo, cuina i menjador, parquet, terrassa. exterior i assolellat, tot reformat, molt bonic. 189.000€ tel: 977243406 TARRAGONA. Miracle. Adossat, 190m2, 4 cambres, 2 banys, aseo, celler, parquet, aire, calefacció a gas, aspirador central, garatge privat. Piscina comunitària. Molt tranquil. 550.000€ Tel. 977244651 - 653791674 TARRAGONA, CAS ANTIC. Pis en venda, sup aprox. 75 m2, 3 habitacions, cuina nova, manjador, bany per estrenar, acabat de pintar, exterior. 180.000€. Tel: 977243406 VALLMOLL. Duplex obra nueva en 4 dormitorios, 2 baños completos, 2 terrazas de 40mts cada una. Vistas despejadas, excelentes calidades. Parking grande incluido en el precio. 225.000€ Telf. 977224544 TARRAGONA. CASC ANTIC. Pis en venda, sup aprox. 55m2, 2 hab., cuina-menjador, bany, reformat, tot exterior i assolellat, façana rehabilitada, a prop del passeig de St. Antoni. 159.000€. tel: 977243406

SALOU. Conjunt aqQuaria. Apartaments de 2 dorm. De 68m útils. Amb 1600m de zona comunitària, dos piscines, padel, zona ‘fitnes’ i SPA. Al costat de plaça Europa i Port Aventura. I disfruta del millor preu, a tansols 194.900€, claus en mà. La millor inversió del moment. Inf. al mateix conjunt. telf. 609020545 / 977380388

TARRAGONA - EL CATLLAR - Gran oportunidad!! Piso Semi nuevo en pueblo. 4 dormitorios, 2 baños, parking, trastero, zona comunitaria con piscina. Todo exterior. 190.000€ Tel. 676664298 TARRAGONA. CASC ANTIC. Bonic loft en venda, sup. aprox. 130m2, 1 habitació doble, cuinamenjador, bany i lavabo, bigues vistes, tot reformat, moblat. 220.000€. tel: 977243406 TARRAGONA. URB.MANOUS 3.EL CATLLAR. A prop de Sant Pere i Sant Pau-Tarragona, xalet individual en venda, sup aprox 190m2, 4 hab (3 dobles), cuina, cala menjador, 2 banys, aire condicionat amb bomba de calor, ximeia, jardí amb gespa i barbacoa, cotxera, psicina, parcel·la cantonera de 720m2 aprox, valla permimetral. 378.000€. tel: 977243406 SANTA OLIVA (EL VENDRELL) - Casas pareadas de obra nueva de 120 m2, 4 dormitorios, amplio salón comedor, cocina equipada, 2 baños, completos, aseo, garaje, porche, jardín delantero y trasero. También alquiler con opción a compra!! Excelente ubicación, junto polideportivo y colegios. A dos minutos de Caprabo. PVP. 220.000€ Tel. 977664035 TARRAGONA-Gran Oportunidad - zona Joan XXIII semi nuevo, 2 hab. con armarios, cocina americana equipada, salon comedor con salida a balcón amplio, vistas despejadas, zona comunitaria con piscina, parking amplio incluido en el precio. 210.000 € tel: 977224544 TARRAGONA. CASC ANTIC. Bonic pis en venda, sup aprox 50m2, 1 habitació, cuina-menjador, bany, parquet combinat amb mosaic hidràuli, terrassa d’ús i disfrute privatiu amb vistes al mar i Torre de Pilats, edif. rehab., nou a estrenar. 180.000€. tel: 977243406 TARRAGONA. Bonic pis en venda al CASC ANTIC, sup aprox 76m2, 3 habitacions, cuina, galeria, menjador, bant, aire condicionat, calefacció, parquet, assolellat, tot reformat , edif. rehabilitat. 252.000€. tel: 977243406 TARRAGONA. GRAN OPORTUNIDAD!! PISO 4 dormitorios zona PLAZA DE TOROS - muy luminoso - cocina independiente con oficce, balcón terraza, climalit, gas natural, ascensor. OPORTUNIDAD!! 234.000€ Tel. 977224544 OPCIÓN A COMPRA TARRAGONA. Magnifica vivienda en la mejor zona de la Vall de l’Arrabassada, 4 dormitorios, 2 baños completos, parking + trastero, mejor que nueva y a solo 100mts de la playa caminando, y por supuesto a precio de mercado, 295.000€ llame e informese: 675918159 TARRAGONA- ELS PALLARESOS_ Precioso piso duplex de 4 dormitorios- zona residencial. 2 amplias terrazas, detalles de calidad, vistas despejadas, seminuevo, escalera de madera, suelos de parket natural, zona comunitaria y piscina, parking y trastero incluido en el precio. Tel. 977224544. TARRAGONA. Trastero venta zona Imperial Tarraco. Tel. 654092540 FIGUEROLA DEL CAMP. Casa adosada de 174 m. construits, 4 dormitoris (1 amb vestidor), 2 banys complerts, salómenjador, cuina equipada amb sortida al jardí. Garatge 42m., calefacció, aire acondicionat. Rebaixat a 200.000 €. Telf. 607207506 / 660531624. TARRAGONA. SANT PERE I SANT PAU- BL.ST JORDI, pis en venda, semi-reformat, 2 habitacions dobles, cuina reformada, bany reformat, finestres d’alumini, gas natural, exterior i assolellat, vistes al mar. 113.000€. tel: 977243406 TARRAGONA. Av. Catalunya 138m2. 5 dorm., salón-comedor, baños, calef., ventanas, suelo, reforma 3 años. 320.000€ Tel. 654092540 ALTAFULLA. Duplex 3 dormitorios dobles, 1 baño, 1 aseo, salon-comedor, cocina, terraza, jardin, piscina comunitaria. Precio: 186.000€ Tel. 669821606


Classificats | 37

| 28 d’abril de 2010

Immobles Motor Treball

TARRAGONA. Casco antiguo. P. Baja 65m, Cocina, Baño, 2 dormitorios. Trastero. 100.000€ Tel. 654092540 GARCIA (RIBERA D’EBRE). Poble molt tranquil al costat de riu. Pis de 3 habitacions, 2 banys, (1 complet), cuina equipada, menjador amb balcó, pati de 150m2, amoblat, molt assolellat. Telf: 977244190 TARRAGONA. Oferim 20.000€ + IVA com a comissió per la venda d’un habitatge unifamiliar a estrenar a 500m de la platja. Informi’s: 629232588 / 649486412 / 977220477 CAMBRILS. Chalet adosado en Cambrils Mediterráneo, completamente equipado, de una planta. Muy interesante. Telf. 622510203 y 977245422. TARRAGONA SAN SALVADOR. Chalet dúplex en el centro de San Salvador, completamente equipado con 5 habitaciones. Muy interesante. Telf. 622510203 y 977245422. TARRAGONA. Av. Catalunya. Davant Universitat. 3 dormitoris. Reformat. Cuina totalment equipada, calefacció i traster. 240.000€. Telf. 60586085 TARRAGONA. Oportunitat a la Vall de l’Arrabassada. Vivenda de 4 dormitoris, 2 banys, 110m., parking inclòs a 100m caminant de la platja. 290.000 € . Tel. 977226056. TARRAGONA. SAN SALVADOR. Chalet dúplex en el centro de San Salvador, completamente equipado con 5 habitaciones, muy interesante. Tel. 622510203/977245422

Immobles Lloguer TARRAGONA. ZONA CATEDRAL. Estudi recentment restaurat, moblat, electrodomèstics, A/A, assolellat. 2 mesos de fiança. 325m2. 677796213

Classificats TARRAGONA. Ramón y Cajal.. 3 dormitorios. 600€. Telf. 977242207 / 61668865 TARRAGONA. RAMBLA VELLA/EST. FINGUERES/ EIVISSA/COS DEL BOU. Pisos nous de 40m2, 1 habitació, totalment moblats i decorats, 1 bany, cuina office equipada amb rentavaixelles, rentadora-assecadora, nevera, microones amb grill, tv, dvd, tdt, aire condicionat fred i calent, parquet, exteriors, ascensor, despesses de comunitat incloses en el preu. Des de 550€. Tel: 977251616. TARRAGONA. RAMBLA NOVA. Sense mobles, 4 habitacions, menjador, cuina i bany, aseo. 600€. tel: 977252052 TARRAGONA. Apodaca/Estación. 3 dorm., baño, ascensor, amueblado. Se piden referencias. 500€/mes Tel. 654092540 EL VENDRELL. Zona El Tancat. Piso de 5 años, completamente amueblado y equipado, ascensor, 2 habitaciones, terraza, 80 m2,. Inmejorable zona. Informese. 450€/mes. Tel. 977663562 TARRAGONA. REDING / PERE MARTELL. Pisos de 2 habitacions, sense mobles, 1 bany, exterior, assolellat. Des de 450€. Tel. 977251616 TARRAGONA. Se alquila piso con muebles, Vall de l’Arrabassada. Totalmente amueblado, cocina completa, aire acondicionado y calefacción, parquet, pàrking y trastero incluido en el precio. Opción de compra. Telf: 977290949 TARRAGONA - C/JAUME I, amb mobles, 1 habitació, bany, 500€ Tel. 977252052 TARRAGONA. C/ROVIRA I VIRGILI. Pis assolellat 1 hab moblat., cuina equipada, piscina comunitària. 475€ tel: 653882463 TARRAGONA. BARO IV TORRES. Pis de 76m2, 3 dormitoris, 1 bany, cuina equipada, calefacció, moblat, exterior i molt assolellat, sense ascensor. Gastos comunitat inclosos en el preu del lloguer. 600€/mes Telf. 652 145 362

TARRAGONA. CASCO ANTIGUO. Piso en alquiler de 50m2, dos dormitorios, baño completo, cocina euqipada. Piso totalmente reformado. 450€ Telf: 977225582/625356293

TARRAGONA. SANTA JOAQUIMA DE VEDRUNA/ ESTANISLAU FIGUERES/NOU DE SAN OLEGUER/PONS D’ICART. Pisos de 100m2, amb mobles, 3 i 4 habitacions, 2 banys, cuina amb galeria, exteriors, terrassa, assolellats, amb ascensor. Des de 550€. tel: 616655863

TARRAGONA. Cala Romana. Casa individual per llogar amb mobles. Sala amb llar de foc, 4 habitacions, cuina, 2 banys, terrassa, solarium, calefacció, jardí, aparcament i 2 trasters. Preu 750€/mes. Tel 620466196

TARRAGONA. GASOMETRE / MANUEL DE FALLA / REDING. Pisos d’1 i 2 habitacions, amb mobles, 1 bany, cuina equipada, terrassa, exterior, assolellat, ascensor. Des de 450€. Tel. 977251616

TARRAGONA - Buscamos incorporar para su exclusiva cartera de clientes, pisos en ALQUILER de 1, 2 y 3 dormitorios. Tel. 977224544

TARRAGONA. RAMBLA NOVA 106. 4hab, 2 baños, calefacción, terraza 800€ tel: 977218730/610500017

TARRAGONA - Piso de 4 habitaciones, 1 con suitte y ropero, 2 baños completos, terraza, zona rambla, A/A, calefacción, parking, 950€ 977920657 / 658025285

TARRAGONA C/ Bon Sol, Urb. Levantina, Chalet 4 hab.3 baños, a/a conductos, Cocina de diseño, suelos de cerámica y parquet, ventanas de aluminio, 700m2 de parcela. A estrenar, precio a convenir. Telf. 977.22.04.77

TARRAGONA - Piso en zona calle Real, 3 habitaciones, 1 con suitte, comedor independiente, cocina, 1 baño, amueblado, semi-nuevo, 650€. Telf. 977.92.06.57 / 658.02.52.85 TARRAGONA. Pallaresos, en alquiler, vivienda nueva a estrenar, 90 mts., 3 dorm+2baños, aire acondicionado con bomba de calor, zona comunitaria con piscina. parking y trasetero. 600€ Tel. 675918159 TARRAGONA CIUDAD. Se alquila habitación para chica, piso completo, equipado, con zona comunitaria. 220€ más gastos. Telf. 655443394 TARRAGONA. Cala Romana. Casa individual amb mobles, 4 hab., sala amb llar de foc, cuina, terrassa, solarium, 2 trasters, aparcament, calefacció. Preu 795 €/mes. Tel. 620466196 TARRAGONA. Tarragona C/Manuel Falla Parquing per cotxe gran. Fàcil accés. Preu 26.000 €. 977 225 582 / 625 356 293

VILAFORTUNY. Xalets parejats i aïllats a estrenar. Zona Tallats II, al costat del nou CAP Zona comunitària ajardinada i piscina. Molt amplis. Telf. 629232588 / 649486412 TARRAGONA - Busco pisos en alquiler, para mi selecta cartera de clientes en VALL ARRABASSADA - contactar con Mila al 691309071 TARRAGONA. PLAÇA DE LES CORTS CATALANES. Sin muebles, 1 habitacion. Pking, trastero, piscina 600€ tel: 977218730/610500017 TARRAGONA. Plaza Josep Roig i raventós. 75m2, 2 habitaciones, 1 baño, cocina, comedor y balcón. Amueblado y A/A. particular. 550€. Telf: 650554030 FLIX. Alquiler de piso de 2 habitaciones con o sin muebles. Cocina y baño equipados. Aire acondicionado. Desde 400€/mes (ventajas excepcionales alquiler con opción a compra). Telf. 672384182/977212389 TARRAGONA. Cala Tamarit 4 dormitorios. baños, aseo, garaje, jardin privado, zona comunitaria. 950€ Se piden referencias. Tel. 654092540 TARRAGONA. Xalet, mirador calaromana. 4 habitacions, 2 banys, aseo, jardí, sense mobles. 1000€. Tel: 977252052. TARRAGONA. JAUME I. Amb mobles, 2 hab, bany, 500€. Tel: 977252052 TARRAGONA BONAVISTA. Con muebles, 2 hab, baño completo, 3º sin ascensor todo reformado 450€ tel: 977218730/610500017 TARRAGONA - Piso reformado, de 2 habitaciones, comedor independiente, cocina, 1 baño completo, A/A, zona Robira y Virgili, amueblado, 525€. 977.92.06.57, 658.02.52.85 TARRAGONA - C/NOU SANT OLEGUER, Estudi, amoblat 355€ Tel. 977252052 TARRAGONA. Pis de 3 habitacions (matrimoni, una de nens i un despatx professional), bany, lavabo, pati, parket, aire condicionat, calefacció, equipat amb tot. 600€. Telf: 606258162 TARRAGONA. ENRIC D’OSSÓ. Pis de 3 habitacions, sense mobles, 2 banys, cuina independent, exterior, amb terrassa, assolellat, ascensor, plaça d’aparcament. 700€. Tel. 977251616 TARRAGONA - Piso semi-reformado, de 3 hab. comedor independiente, cocina, 1 baño completo, A/A, B/C, amueblado, un 1º sin ascensor, situado en buena zona, 575€ 977920657/658025285 TARRAGONA. ELS PALLARESOS. Pis dúplex en el centre del poble. Parking inclòs. Excel· lents acabats. A estrenar, Telf. 629232588 / 649486412 TARRAGONA. GRAL. CONTRERAS con muebles, 3 habitaciones, aseo, baño, ascensor. 580€. tel: 977218730/610500017

TARRAGONA. PALLARESOS. Piso en alquiler, vivienda nueva a estrenar, 90m2, 3 dorm + 2 baños, aire acondicionado con bomba de calor, zona comunitaria con piscina. Parking y trastero. 600€. 670510587

TARRAGONA. CASC ANTIC. Casa unifamiliar en lloguer, 3 habitacions (1 suite), cuinamenjador, 3 banys, a.condicionat fred/calor en totes les plantes, terrassa, moblada, tota reformada,estil rústic. 825€. tel: 977243406

TARRAGONA. C/SEVILLA. Piso en alquiler de 4 habitaciones, amueblado. Telf: 637700332

TARRAGONA. BLOQUE SAN TADEO SP Y SP. 2 hab. dobles, baño, cocina, comedor, terraza, bomba de calor, todo reformado. 500€ tel: 977218730/610500017

TARRAGONA. C/TAQUÍGRAF. Lloguer 1 habitació, amb mobles, 400€. tel: 977252052 TARRAGONA - Piso en pleno centro de Tarragona, de 2 habitaciones, comedor, cocina, 1 baño, todo reformado, amueblado, 600€ 977920657 TARRAGONA. C/ Felip Pedrell Pis amoblat, 2 dormitoris+despatx, 2 banys, saló menjador, cuina equipada. Assolejat. Parquing opcional. Preu 700 € /mes. 977 225 582 / 625 356 293

TARRAGONA. Alquilo pisos 1, 2, 3 y 4 dormitorios. A partir de 450€/mes Tel. 977211328 TARRAGONA. C/ Eivissa Pàrquing per moto en lloguer. Preu 30 € /mes. 977 225 582 / 625 356 293 EL VENDRELL. Zona Centro. Piso de 3 habitaciones, baño y aseo, amueblado, ascensor, finca con pocos años. Informese 500€/mes Tel. 977663562

TARRAGONA - C/LAURIA, amb mobles, ascensor, 3 habitacions, menjador, cuina amb vistes al mar, bany. 500€ Tel. 977252052

TARRAGONA. Local comercial en alquiler. C/Prat de la Riba. 100m2. 700€ Tel. 977211328

TARRAGONA -Piso en pleno centro de tarragona, 3 hab., 1 baño completo, muebles nuevos, piso seminuevos. 700€ Tel. 977920657658025285

TARRAGONA. CASC ANTIC. local en lloguer, sup aprox 75m2, diàfan, sortida de fums, entrada d’aigua, desguàs, pedra vista, sostres alts, possibilitat d’altell, bé situat al costat de la Plaça Fòrum. 700€. tel: 977243406

TARRAGONA. C/ Compte de Rius. Oficina en primer pis amb 3 despatxos i bany. Preu 450 €/mes. 977 225 582 / 625 356 293

TARRAGONA. Local parte baja 75m2 vado. Entrada vehículos. Reformado. Aseo. 90.000€ Tel. 654092540

VILAFORTUNY. Casa individual, 500 m2 de jardí, piscina. 5 habitacions, 3 banys complerts (un a la planta baixa, adaptat), 2 plantes, garatge per a 3 cotxes, construcció 2006, climatitzador, porxo, balcó i terrat. Moblada. Preu mes: 1200.- euros. Telèfon 600450417

TARRAGONA. PERE MARTELL. Magífic local comercial de 560m2, totalment condicionat, gran aparador. 5.000€ tel: 616655863

TARRAGONA. C/CAPUTXINS, 23. 2 habitacions, sense mobles, semi-nou. 500€. tel: 977252052

TARRAGONA. GRAN OCASIÓN!! LOCAL de 30 mtros en Parte Alta con baño y ducha y sala diáfana, todo reformado a nuevo. OPORTUNIDAD!! 70.000€. tel. 977224544

TARRAGONA. TRINQUET NOU/REDING/EST. FIGUERES/ MANUEL DE FALLA. Apartaments de 1 i 2 habitacions, amb i sense mobles, 1 bany, cuina equipada, exterior, assolellat. Des de 400€. Tel: 638006743 POBLA DE MONTORNES. Es lloga pis de 3 habitacions, exterior i moblat. 350€/mes. Imprescindible contracte. Telèfon 651908420 PERAFORT(PUIGDELFÍ) – Alquiler de pisos y/o dúplex de 3 y 4 habitaciones con armarios empotrados, 2 baños y grandes terrazas. Cocina y baños equipados con modernos materiales y de alta calidad. Todos los electrodomésticos (Nevera, lavadora, lavavajillas, horno y campana extractora, todos ellos en acero inoxidable). Aire acondicionado con bomba de calor por conductos. Desde 550.-€/mes. (ventajas excepcionales alquiler con opción a compra) Telf. 672.384.182 / 977 212 389. TARRAGONA. Se alquila piso sin muebles, Vall de l’Arrabassada, sin muebles. Aire acondicionado y calefacción. parquet. Párquing y trastero incluidos en el precio. Opción de compra. Telf: 977290949 TARRAGONA. JOAN XXIII. Alquilo apartamentos de 1 habitación, amueblados y con parking desde 600 €. 977 236 527 TARRAGONA. Piso compartido. Alquilo habitación grande y exterior reformado con calefacción, totalmente equipado. Ofrecemos buen ambiente. Tel: 656692848 ROQUETES (Tarragona) – Alquiler de pisos, dúplex y casas adosadas, de 2, 3 y 4 habitaciones. Con cochera. Cocina y baños equipados con modernos materiales y de alta calidad. Todos los electrodomésticos (Nevera, lavadora, lavavajillas, horno y campana extractora, todos ellos en acero inoxidable). Aire acondicionado con bomba de calor por conductos. Desde 375.-€/mes (ventajas excepcionales alquiler con opción a compra) Telf. 672.384.182 / 977 212 389. TARRAGONA. Ático en av.Roma frente eroski. 4 hab, 2 baños, ascensor. 900€ tel: 977218730/610500017 TARRAGONA - Fabuloso chalet cerca de Bosques de Tarragona, de 3 habitaciones, comedor grande, cocina americana con comedor, amueblado, jardín, piscina, barbacoa, parking, 1000€. Tel. 977920657 / 658025285

LOCALS Lloguer/Venda

TARRAGONA. Local parte baja 75m2 vado. Entrada vehículos. Reformado. Aseo. 90000€. Telf: 654092540

CAMBRILS PUERTO Alquilo local de 25 mts. Suelo parket 550€ Telf.: 977.36.02.33

REUS – Ideal para inversores. Venta de local comercial de 360 m2, que se ha dividido en dos locales comerciales de unos 50m2 y 30m2 y 11 almacenes independientes para poder alquilar individualmente. 750.000,-€ Telf. 672.384.182 / 977 212 389. TARRAGONA. Despacho en alquiler en Rambla Nova (entresuelo) de 41m2, amueblado, 440€, todo exterior. LLámenos y le informaremos: 977211328 REUS – alquiler de almacenes de diferentes medidas, desde 10 m2 a 35 m2, ideal para guardamuebles. Nuevos a estrenar, a pie de calle. Desde 105,-€ hasta 250,-€/mes. Telf. 672.384.182 / 977 212 389 TARRAGONA. POLÍGON INDUSTRIAL FRANCOLÍ. Naus de varies superfícies. Des de 180.000€. Tel. 977251616 TARRAGONA, Se alquila local nuevo de 487m2. salida de humos. Aire acondicionado. Lavabo. persiana mecánica motorizada. 2825€/mes. telf: 977217950 TARRAGONA. RAMBLA NOVA. Local en lloguer. Sup aprox. 80m2 + altell de 50m2 aprox., lavabo. preu: 2000€. tel: 977243406 TARRAGONA-LLEIDA- ZARAGOZA. VENTA DE SOLARES EDIFICABLES -Posibilidad de permuta. Província de Tarragona. La Granadella (Lleida) y Maella (Zaragoza). Telf.672.384.182 / 977 212 389 TARRAGONA. En alquiler. Local de 100m. a pie de calle, frente al hospital Joan XXIII. Con salida de humos. Apto para cualquier actividad. 1.100€. 977224544. Mila TARRAGONA. Se alquila despacho-oficina en edificio comercial. C/L.V. Beethoven, 2-4. 65m2. Dividido en 3 espacios. Plaza de parking. Precio 410€/mes. telf: 977217950 TARRAGONA- GRAN OCASIÓN!! LOCAL de 30 mts. en Parte Alta baño con ducha y sala diáfana, todo reformado a nuevo. OPORTUNIDAD!!! 70.000€ Tel. 977224544 TARRAGONA. Se alquila despacho. Centro, RAMBLA NOVA, Amueblado, aire acondicionado, fachada todo Rambla. Sólo 440€/mes. Entresuelo oficinas. Tel. 977211328/660165859 TARRAGONA, Se alquila nave (polígono Francolí). Puente grúa, suministro eléctrico 125kw. 680m2 (diáfano)+ oficinas. Agua y teléfono. Lavabos y vestuario. 2436€/mes. Telf: 977217950 TARRAGONA. En alquiler - local de 100mts. a pie de calle, frenta al hospital Joan XXIII, con salida de humos - apto. cualquier actividad 1.100€ 977224544 (Mila)


38 | Classificats

28 d’abril de 2010 |

Immobles Motor Treball

Classificats TARRAGONA. Despacho en Prat de la Riba, prácticamente a estrenar, 95mts, parket, diáfano, totalmente exterior, edificio de despachos profesionales. 215.00€ Tel. 675918159 TARRAGONA. Se alquila local nuevo de 171m . Salida de humos. Aire acondicionado. lavabo. persiana metálica motorizada. precio 992€/ mes. telf: 977217950 2

TARRAGONA. SE TRASPASA TIENDA DE MODA. Alquiler económico. Precio negociable. Centro de Tarragona. Tel. 629310307 REUS. Local nuevo a estrenar en Av. Països Catalans. 32m. diáfano. Con aseo. 66.000€. 977226056/670510587 TARRAGONA. RAMBLA NOVA. Despatx en lloguer, boniques vistes al mar. Sup aprox. 129m2, 4 sales, arxivador, 2 lavabos, exterior, parquet, suministres de llum i aigua alta, reformat. 1100€. tel: 977243406 TARRAGONA. Gran Ocasión!!! Despacho de 30 mts en Parte Alta, baño con ducha y sala diáfana, todo reformado a nuevo. OPORTUNIDAD!! 80.000€/13.310.880 pts. Tel. 977224544 PERAFORT (PUIGDELFÍ) Local de 400 m2 dentro del casco urbano. Ideal para todo tipo de restauración, a la carta o “calçotades”. A pie de carretera general de Tarragona a Lleida (zona de “calçots” y carnes a la brasa), u otro negocio. Facilidades en el pago del alquiler hasta estar el negocio montado. Telf. 672384182 / 977 212 389 TARRAGONA. Se alquila nave (polígona Francolí), 680m2 (diáfano) + oficinas 106m2, + altillo 26m2. Luz, agua y teléfono. Muy bien comunicada. precio: 1624€/mes. telf: 977217950 TARRAGONA. Oficina Av Roma 100m, 5 dependències, arxiu. 400.000€. Tel 977242207/ 616688654 TARRAGONA. Se alquila local nuevo de 316m2. Salida de humos. Aire acondicionado. lavabo. persiana metálica motorizada. precio 1832€/ mes. telf: 977217950 TARRAGONA. FORTUNY 17- GOB.GONÁLEZ, 65m2, amb sortida de fums. 2100€. Tel: 977252052 REUS – alquiler de locales, ideal para oficinas u otro negocio, uno de 30 m2 (400,-€/mes) y otro de 50 m2. (500,-€/ mes). Posibilidad de agrandar ambos locales. Telf. 672.384.182 / 977 212 389 TARRAGONA- parquing en venda c/manuel de falla 13.5 m2 preu....32.000.-€- TEL. 977249819 TARRAGONA-naus pol.riu clar venda,lloguer, opció de compra 1.060 m2 + pati ,760m2

+pati preu a consultar- TEL. 977249819 VALLMOLL. Polígono Industrial Mas Vell. Solar de más de 12.000m2, con proyecto de 4 naves industriales gran industria. Consulte posibilidades de venta, alquiler o permuta. Tel. 672 384 182 / 977 212 389 TARRAGONA. Parking pequeño Av Prat de la Riba para utilitario. 14000€ Telf: 654092540

Motor Cotxes RENAULT LAGUNA II GRAND TOUR 1.9 DCI 120CV, FULL EQUIP, AÑO 2001. Telf. 977212216 MERCEDES BENZ E 350 CDI COUPE Any 2009. 19.755kms PVP 54.000€ Negre. Avantgarde, Sostre panoràmic. Tel. 977545011

MINI COOPER 1.6I FULL EQUIP, AÑO:9/03. 50.000km, Telf: 977212216 JAGUAR X-TYPE 3.0 VE SPORT, Full equip+piel, Telf: 977212216 MERCEDES B 180 CDI Negro Año 2009, Km 15.899 PVP 24.900€ Paquete Sport . Tfno. 977 54 50 11 MERCEDES BENZ A 200 CDI. Any 2008. 25.500km. PVP 18.000€ 3 puertas, aire, elev y cierre cent. tempomat, tap. piel. Tlfno 977545011 VOLKSWAGEN VENTO 2.0 GL (Aire acond, cierre centralizado, dirección asistida, elevalunas eléctricos, retrovisores eléctricos. Año 1994. 1000€ aprox. Precio negociable. Llamar a 651149797 MERCEDES BENZ E 200 KOMPR.... 2008.. 9.700 kms .PVP 39.900 € clima,automatico, xennon,tempomat. Tfno. 977 54 50 11 GRAN CHEROKEE LAREDO 3.1 TD Año: 10/01, full equip. Telf: 977212216

LAND ROVER DISCOVERY 2.5 TD5 138CV, FULL EQUIP, 7 PLAZAS, AÑO:6/01. Telf. 977212216

PEUGEOT 206CC 1.6I FULL EQUIP, AÑO:6/03. Tel: 977212216

PEUGEOT 207, 5 puertas, negro, 1.4 75cv. gasolina. 1 año y medio, 13000kms. Telf: 686005517

MERCEDES BENZ, utilizado 10 años. PVP: 6000€. Telf: 608793364

VW GOLF CABRIO, 1.81, año 1998, Telf: 977212216 CITROEN C4 1.6 HDI 110CV,VTR PLUS, FULL EQUIP, AÑO:7/06. Tel: 977212216 OPEL ASTRA, 1.6, Año 2005, 43.000km, plata metalizado, ABS, dirección asistida, cierre centralizado, elevalunas eléctricas, volante multifunción, climatizador, airbags, radio CD, 5 puertas, gasolina, 5000€, Telf: 619987200 MERCEDES BENZ CLC 220 CDI Any 2008. 20.335kms. PVP. 33.000€ Blau, Llantes AMG Tfn. 977545011 MERCEDES BENZ A 200CDI ANy 2008, 29.500km PVP 19.300€. 5 portes. telf: 977545011 FIAT PUNTO 1.2l , año: 03/01, Full equip, Telf: 977212216 MERCEDES BENZ A 170 Any 2006, 70.116kms, PVP. 12.500€, 5 portes, acabat avantgardenavi, vermell. Tel. 977545011 SMART FORTWO. COUPE PASSION . Canvi automàtic. 5.000 €. 605860898 AUDI A3 1.9 TDI 130 CV, año 10/02, full equip Telf. 977212216

FORD PUMA 1.4I 16V 90CV, FULL EQUIP, AÑO:99 Tel: 977212216 PEUGEOT 406 coupe, 2.2. 150 CV, full equip año 2003. Telf. 977212216 AUDI A4 2.0 TDI 6V 140CV, Año 2005, Full equip, Telf: 977212216 MERCEDES V 220 CDI AMBIENTE , AÑO 2002, Full equip+piel. telf: 977212216 ALFA ROMEO 1.9 GT 150CV, Año: 01/06 Full equip. telf: 977212216 MERCEDES CLASE E 270 CDI FULL EQUIP, Año 8/04. Telf: 977212216 MERCEDES BENZ C 200 CDI BLUEEFFICIENCY Any 2009. 21.705kms PVP 38.000€ Negre, avantgarde, automàtic parktronic. 977545011 AUDI A3 1.8T, año 1999 Full equip, Telf: 977212216 MERCEDES BENZ SPRINTER 318, 2008. 13300 kms PVP 31.500€ Aire acond, 6 plazas. Telf 977545011 FORD FIESTA 1.3I FULL EQUIP, AÑO:05 12000KM Tel: 977212216 MERCEDES BENZ B 180 CDI Any 2009, 17.183kms PVP 24.900€, Plata, Paquet Sport. Tel. 977545011

PEUGEOT 406 COUPE 2.2 150CV, FULL EQUIP, AÑO:03- Telf. 977221704

Motor Motos KYMCO LIKE 125CC, Año 2009, 2000km, Telf: 977212216

niños o personas mayores. Disponibilidad total e inmediata. Tel. 609870126 Señora se ofrece para limpiar pisos y chalets, por horas, con referencias, horario a convenir. Tlf. 658.318.382 / 977.781.647 Se ofrece mujer para limpiar y planchar (por horas), cuidar niños y personas mayores.Cambrils, Reus. Telf: 696207551 Señora seria con experiencia y referencias, busco trabajo de limpieza en casas, escaleras,etc También cuido niños. Cobro precios de crisis. zona el Vendrell Telf: 697984653 o 977662563

Vendo APRILIA SR 50.600€. 646811557 Se vende PIAGGIO TYPHON 50cc, de color negro, 14.500kms, en mayo hará 3 años, en perfecto estado, 750€. Interesados llamar al 670.37.56.34

Se ofrece señora responsable para trabajar en limpieza en casas, escaleras o oficinas con experiencias y referencias y con coche propio. tel: 655333062

ADELING ADVANCE II 125 cc, Telf: 977212216

Busco trabajo en turisme, hosteleria, hoteles. Telf: 630639201

TREBALL Professionals

VARIS Altres ofertes

Demanda de montador. Precisamos montadormobiliario hogar-para trabajar en Tarragona ciudad y alrededores. persona acostumbrada al ajuste y montaje, no menos de 10 años de experiencia. Horario a convenir. tel: 977236711. Horario comercio. Atenderá Sr. Marco. SE BUSCA TRABAJO como empleada de hogar o cuidadora de gente mayor. María Teresa. Telf: 977547555 Chico responsable y con experiencia demostrable busca trabajo como operario, almacen o carretillero con carnet en cualquier empresa de Tarragona. Telf: 606609457 Chica responsable se ofrece para el cuidado de personas mayores y limpieza con experiencia zona Creixell, Torredembarra y alrededores coche propio Tel. 977801870/680796250 Chica responsable y con experiencia se ofrece para trabajar como dependienta, limpiadora o ayudanta de peluquería con experiencia en manicura. Horario disponible de mañanas, de lunes a viernes. Tel. 670.37.56.34 Chica de 37 años. responsable y con mucha experiencia se ofrece para canguro o hacer compañía a personas mayores, don de gentes. Preferiblemente horario escolar o noches. telf: 648293744 Chica de 39 años, responsable, con experiéncia y don de gentes, se ofrece para el cuidado de

Compro oro, joyas usadas, no importa estado. Joyería Ros C/ Sant Agustí 6. 43003 Tarragona. 977229394 Necessita diners? Solucions en 48 hores. Amb la garantia del seu pis, casa, local, cotxe. Serietat i discreció. Tel. 625560254 Se vende Silla MCLAREN NUEVA 60€ / Esterilizador biberones AVENT nuevo a estrenar 40€/ Bolsa-cambiador NUEVA 20€ / Todo 120€ y dos accesorios de regalo. (puede comprarse por separado) Tel. 977224205 / 977291323 / 600472001 ORDINADORS REPARACIÓ I RECONFIGURACIÓ PC I MAC, neteja de virus, ADSL, formació bàsica, servei a domicili, particulars i empreses. Econòmic i amb garantia. Tel. 696396167

ANUNCIS CLASSIFICATS A... Envia un e-mail classificats@ noticiestgn.cat

LA PROTECTORA ET NECESSITA “Gos jovenet de tamany mitjà, molt carinyos. És un gos que va patir molt però ja està totalment recuperat i esperant una família que per fi tingui cura d’ell. A la Protectora hi ha molts gossos oblidats esperant per estimar incondicionalment a qui es fixi en ells. Si ets capaç de mirar els seus ulls, més allà del pedigree, vine a visitar-nos! “ C/ Sofre,3 Polígon ind. Riu Clar Horari d’atenció al públic: Dilluns,dimecres i divendres de 18 a 20h. Dissabtes i diumenges de 12 a 14h. www.laprotectora.org


Agenda | 39

| 28 d’abril de 2010

AGENDA Del 28 d’abril al 4 maig DIMECRES 28 Tarragona Rec10’ Opera Prima Cryin with laughter Dir. i Guió: Justin Molotnikov. 2009 · 93min Aquest còmic professional, vividor i amant de la festa, viurà una setmana infernal en veure’s involucrat en un crim, tot just quan una agent va a visitar-lo per a veure el seu show, la seva ex-esposa li vol llevar la custòdia de la filla, i un misteriós company d’escola reapareix per a detonar-ho tot. Hora: 20.00h Lloc: Antiga Audiència Rec10’ Opera Prima Tehroun Dir: Nader T. Homayoun Guió: Jean-Philippe Gaud, Nader T. Homa. 95min Tehroun significa Teheran a l’slang dels baixos fons d’aquesta ciutat, els mateixos que retrata la pel·lícula en una barreja de gèneres, que comença sent un documental al més pur estil neorrealista per, a poc a poc, esdevenir un emocionant thriller. De fons, l’Iran del s.XXI. Premi del Públic al festival de Venècia. Hora: 22.30h Lloc: Antiga Audiència

DIJOUS 29 Tarragona Rec10’ Opera Prima ANVIL! The Story of Anvil Dir: Sacha Gervasi. 2008 · 90min Anvil va ser una banda de heavy metal que a principis dels 80 van tocar amb els més grans, van fer gires mundials, i després... van desaparèixer. Totes les bandes famoses els reconeixen com a inspiració, però el seu somni de ser estrelles del rock es va esfumar. Aquest documental els recupera avui, 30 anys després. Hora: 20.00h Lloc: Antiga Audiència Rec10’ Opera Prima El idioma imposible Dir: Rodrigo Rodero Guió: Michel Gaztambide, Rodrigo Rodero. 2010 · 90min Basada en la novel·la de

culte del desaparegut Francesc Casavella, i amb guió de Michel Gaztambide (La Caja 507), Rodrigo Rodero ens proposa un viatge a la Barcelona canalla dels foscos 80, postfranquista i preolímpica, amb més ombres que sol i les nits molt llargues. Hora: 22.30h Lloc: Antiga Audiència REC10’ Primera sessió de Live Cinema. Live Cinema es una convocatòria internacional on han participat una trentena projectes procedents de cinc països de l’àmbit europeu. Entre aquestes s’han seleccionat sis obres que es presentaran durant les nits 29 i 30 d’abril. Hora: 23.00h Lloc: Teatre Auditori Camp de Mart Valls “Confiança, compromís i qualitat”, Àlex Rovira Aquest és el títol de la conferència de l’expert en management i coautor del llibre La bona sort. Hora: 19.00h

DIVENDRES 30 Tarragona Rec10’ Opera Prima María y yo Dir: Félix Fernández de Castro Guió: Félix Fernández de Castro, Ibon Olaskoaga. 2010 · 80min María viu amb la seva mare lluny de Barcelona, on viu Miguel Gallardo, el seu pare. De vegades, els dos junts van de vacances a un resort ple de guiris a Gran Canària, un escenari que no sol acollir a un pare sol amb una filla de catorze anys que pateix autisme. Hora: 20.00h Lloc: Antiga Audiència Rec10’ Opera Prima Les beaux gosses (French Kissers) Dir: Riad Sattouf Guió: Riad Sattouf, Marc Syrigas. 2009 · 87min Hervé té 14 anys i està desbordat pels seus impulsos. Poc agraciat i mitjanament llest, viu sol amb la seva mare i envoltat pel seu univers adolescent: un millor amic heavy, els companys frikis, els gua-

pos mascles dominants, les noies maques, i les altres noies. Un dia, sense entendre molt bé perquè, s’assabenta que Aurore, una de les noies més maques de la classe, està per ell... Hora: 22.30h Lloc: Antiga Audiència Montblanc Les Nits Malignes A partir d’aquest any, la diversió, l’espectacle, la festa i la música no s’aturen en tota la nit i s’allargarà fins a la matinada. L’ espai es transforma en una enorme taverna medieval amb escenaris, decoració i plena de cavallers i personatges de la vida medieval de la vila. Hora: 00.00h Lloc: Aparcament de Sant Miquel

Lloc: Hospital de Santa Magdalena

Nicole Florensa.”La Força del record”

DIUMENGE 2

·Lloc: Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona. Dies: del 15 d’abril al 30 de maig.

Montblanc Lluita de cavallers Espectacle vibrant, de lluites de cavallers a peu i a cavall, on uns en demostraran la seva destresa amb les armes, i els altres el seu domini del cavall. Preu: 5€. Menors de 6 anys entrada gratuïta. Hora: 12.45h LLoc: Claustre de Sant Francesc

ACTES PERMANENTS Tarragona

Exposició.“L’altre Olimp. Els pirineus a l’antiguitat” La rica col·lecció d’ares votives del Musée SaintRaymond de Toulouse, objectes tallats en marbre, porten sovint una inscripció que menciona el nom d’una divinitat i de la persona que li ha fet l’ofrena. ·Dies: del 29 de gener al 16 de maig Concurs. Obert el termini de presentació d’obres per a la segona edició del Concurs de Pintura

REC10’ Lliurament de premis

“Malgrat tot” de Josep Serra i Virgili És una sèrie de retalls d’imatges units per a explicar fragments de vida on s’insinua el què i es demana el com, una mostra de la provocació del sentit que l’espectador ha d’endevinar amb la seva voluntat contemplativa.

·Hora: 19.30h ·Lloc: Auditori Caixa Tarragona

·Lloc: Cafè Museum ·Dies: del 21 d’abril al 15 de maig

Festa de cloenda del REC 2010 Gangpol & Mit (França) + Supermakt DJ (Berlin) Duet de música i gràfica, Gangpol & Mit treballen en un peculiar món habitat per criatures coloristes, que configuren un bestiari singular que es mou en ambients lisèrgics dins d’històries un pèl apocalíptiques. Els agrada reconstruir estils musicals: swing, boogaloo, tango, folk… Hora: 00.00h Lloc: Teatre Auditori Camp de Mart

Scanning, d’Ismael Lozano. Es tracta d’una exposició que forma del Cicle d’Art Emergent 2010. ·Horari: de dilluns a dijous de 9 a 18h. Divendres de 9 a 14h. ·Dies: del 16 d’abril al 14 de maig.

Teatre per a joves Un taller per a descobrir que podem ser grans actors i actrius si ens ho proposem.

DISSABTE 1 Tarragona

Montblanc El judici al cavaller i l’alcavota. Aquesta obra teatral representa el judici que es va fer a un cavaller del rei, per haver mantingut relacions poc decoroses amb les donzelles de palau, que li subministrava una de les seves serventes. No està autoritzada per a menors de 16 anys. Entrada gratuïta Hora: 22.30h

“Ouka Leele. Inèdita” Amb motiu del Premi Nacional de Fotografia atorgat a Ouka Leele al 2005, el Ministeri de Cultura celebra una exposició antològica de la seva obra inèdita que ara arriba a Tarragona. Aquesta artista madrilenya, protagonista de La Moguda en els anys 80, obté un just reconeixement en aquesta mostra que fa un recorregut sentimental i artístic, ple de vivències i humanitat, a la manera d’una Comèdia humana en imatges. ·Lloc: Moll de Costa del Port ·Dies: del 20 d’abril al 30 de maig. Exposició de fotografia:

·Lloc: Patronat Municipal de Serveis Culturals, La Rambla número 24 ·Dies: del 3 de febrer al 3 d’agost

·Lloc: teatre Magatzem ·Dies: del 15 d’octubre al 10 de maig ·Preu: 35 euros Roda de Barà

va desenvolupar un estil molt personal en el qual també destaca la importància que va adquirir la tipografia en els seus dissenys. ·Horaris: de dimarts a divendres de 10 a 13h i de 17 a 20h. Dissabtes de 11 a 14h i de 17 a 20h. Diumenge i festius de 11 a 14h. Dilluns tancat. ·Lloc: Museu Deu ·Dies: del 15 d’abril al 11 de maig. Exposició dels ceramistes Lídia Serra Rosés i José Davila Freire ·Lloc: Camil.la Pérez Salvà, CERÀMICA (Pl. de les Garrofes, 4) ·Dies: del 27 de març al 15 de maig. Reus “Petits editors, grans llibres” La Biblioteca Central de Reus Xavier Amorós acull una exposició sobre el món de les editorials petites i les seves estratègies de resistència en un marc de canvis estructurals que afecten el sector. ·Lloc: Biblioteca Central Xavier Amorós. ·Dies: del 13 d’abril al 5 de maig “Imatges de col·lecció. Els arxius del Cenre de Lectura”

3r Festival Internacional de Curtmetratges en Català Costa Daurada 2010 (FIC-CAT)

·Horaris: de dimarts a dissabte de 10 a 14h i de 17 a 20h. diumenge i festius de 11 a 14h. ·Dies: del 19 de febrer al 9 de maig.

·Lloc: FIC-CAT Patronat Municipal de Cultura Plaça de la Sardana, s/n ·Dies: del 25 de gener al 30 de maig

Exposició: La vida en comú De Mark McGowan, Jordi Canudas, Pep Dardanyà i Ester Ferrando.

El Vendrell

·Lloc: Centre d’art cal Massó ·Dies: del 12 de març al 8 de maig

“Dissenyadors per a un mite. Homenatge a Toulouse-Lautrec” Apassionat pel món del cartell, Toulouse-Lautrec (1864-1901) va rebre encàrrecs de la majoria de cabarets parisencs. El primer cartell el va fer el 1891 per al Moulin Rouge. Des d’aleshores, i sempre sota la influència de l’estampa japonesa, es va consagrar a la litografia i

“50 anys d’escoltisme Reus” L’exposició fa un repàs dels orígens a l’actualitat del Montsant-Cim a Reus. ·Lloc: Vestibul del Reus Deportiu, Cr. Antoni Gaudí. ·Dies: del 19 de febrer al 9 de maig.


40 | Contraportada

28 d’abril de 2010 |

LA CONTRAPORTADA DE LA SETMANA

ESTEVE ORTIZ PRESIDENT DE LA CONFRARIA DE PESCADORS DE TARRAGONA

‘Els restaurants haurien d’estar obligats a informar el client sobre la procedència del peix’ Barcelona... No, en cap moment. Girona només en fa un mes, igual que Barcelona (i encara no l’ha fet).

Montse Adan, Tarragona

L

’ofici de pescador ha de ser vocacional, ja que la duresa de la mar així ho exigeix. Però a aquesta dificultat natural que acompanya la professió de pescador s’hi han d’afegir altres elements més externs, com l’arribada massiva de peix de fora, que ha començat una autèntica guerra de preus i en la que el nostre peix no hi pot competir. El nostre és més car perquè els costos de producció l’encareixen, però la qualitat i els controls del peix de Tarragona no té res a veure amb el que arriba de fora. Al capdavant de la Confraria de Pescadors de Tarragona, es troba Esteve Ortiz, pescador des dels 15 anys, que ens explica amb la seva experiència el dia a dia dels pescadors de casa nostra i ens avança, preocupat, que el nou edifici de la Llotja ha quatriplicat les despeses i demana al Port una solució urgent per fer sostenible aquesta situació. Hem de començar parlant d’un tema d’actualitat i realment preocupant per als pescadors de Tarragona: la veda. Enguany n’heu de fer dos mesos en comptes del mes a què ja estàveu acostumats. Sí. Ens obliguen a fer l’aturada biològica durant dos mesos. El més lògic seria fer un mes, però des de la província de Tarragona s’està forçant que siguin dos. Però aquesta aturada de dos mesos també es farà a les altres zones, com Girona o

1

e 196

des d

Com afectarà això als pescadors? Des de Tarragona volem seguir pescant. Durant el segon mes cobres el 50%, que no dóna per cobrir les necessitats. Però el més preocupant és el panorama amb què et trobes quan tornes de l’aturada. Durant aquest temps ha entrat peix de fora i els preus baixen escandalosament. Vol dir que el consumidor ja no busca el peix de Tarragona? La majoria de la gent que compra mira més el preu que la procedència, sobretot en temps de crisi. Però hem de pensar què comprem. Moltes vegades ens donen aigua. Arriba peix d’arreu del món (de l’Àfrica, del Canadà...) amb preus molt baixos però sense els grans controls que aquí passem. I els restaurants de casa nostra, aposten pel peix de Tarragona? Tenen una mica de tot. És cert que tenen peix de Tarragona, però també ofereixen peix de fora. El que sí que demanem és que el consumidor que va al restaurant tingui dret a saber quin peix s’està menjant. Significa que el restaurant no té l’obligació d’indicar la procedència del peix? No. No hi ha ningú que ho controli. Tu pots venir aquí al Serrallo i trobaràs restaurants que ofereixen peix d’aquí i alhora de fora, i no sabràs quin és quin. Això passa a tot arreu, i potser estàs pagant per

un peix de fora el preu del de Tarragona. El peix de Tarragona cap a on va? El peix blanc es queda bàsicament a la província. En canvi, el peix blau se’n va cap a Madrid, Portugal, i altres indrets d’Europa. Com està la flota de Tarragona, ha notat la crisi? La principal crisi per al pescador és que hi hagi o no hi hagi peix. Després ve la qüestió de a quant es paga. Com deia anteriorment, ens fa molt de mal el peix que arriba de fora que es ven sobretot a molts supermercats i que arriba a uns preus tirats. Hi ha gent jove que es dediqui a la mar? Sí que n’hi ha, però sobretot són de fora, gent que arriba del Magreb, del Senegal. Per aprendre l’ofici de pescador, s’ha de començar de molt jove i és una feina molt dura. Per això molts joves d’aquí no volen dedicars’hi, fins i tot els que tenen tradició pesquera a la família

no volen continuar. Potser els únics que ho fan són els fills dels armadors perquè tenen ja la barca i el seu negoci. Però si la gent jove que s’incorpora a la pesca són de fora, el Serrallo està perdent el seu caliu? No, en absolut. S’està mantenint. El Serrallo és un poble dins de Tarragona, amb el seu caràcter, la seva identitat, la seva forma de parlar... i tot això ho conserva la pesca. Deies que la principal crisi que pot patir un pescador és que no hi hagi peix. Hi ha menys peix ara? Crec que sí, crec que abans hi havia més volum de peix. En canvi, el preu del peix no ha pujat gaire, s’ha estancat. Però es continua dient que el peix és car. No ho és. Els costos d’explotació són molt alts. Depenem molt del preu del gasoil, una barca necessita al voltant de 400 euros de gasoil (i depèn de la mida), després el personal... No crec que sigui car, si fos car,

hi hauria molts més pescadors. Quina qualitat tenim? Molt bona. Per posar un exemple parlaré de la gamba de Tarragona. És la millor. Molts restaurants de València vénen a buscar-la perquè surt amb més qualitat, més que la de Palamós. Quin és el paper que juga la Confraria? El dia a dia és molt dur. Has de conjugar la part econòmica amb la part social i la part política. A més, ara tenim un gran problema amb el gran edifici de la Llotja del Serrallo en què estem. El Port ens va construir un gran edifici amb el qual no ens en sortim per les despeses que suposa. Tenim menys flota i conseqüentment menys ingressos, i amb aquest edifici s’han quadruplicat les despeses. Aquest mes tenim una reunió a quatre bandes entre la Direcció General de Pesca, l’Ajuntament de Tarragona, el Port de Tarragona i Confraria de Pescadors a veure si trobem una solució urgent.

notíciesTGN núm. 29  

noticiesTGN

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you