Detekterbare ledningsklemmer og ophæng_04-2021_DK

Page 1

NYH EDE FRA R SILT EC! K A B E L H Y G I E J N E K A B E L F Ø R I N G S S Y S T E M E R

Detekterbare ledningsklemmer og ophæng Med fokus på fødevareindustriens høje krav til hygiejne og sikkerhed, har SILTEC A/S udviklet to nye serier kabelholdere og ophæng. Detekterbare ledningsklemmer og ophæng giver mulighed for at montere og fastholde kabelbakker og kabler. Samtidig giver det mulighed for både røntgen og metaldetektering af emner større end 1 mm., der måtte være kommet i produktet.

PRODUKTINFORMATION


Detekterbare ledningsklemmer Detekterbare ledningsklemmer muliggør både røntgen og metal detektering af emner større end 1 mm, der måtte være kommet i produktet, dog alt afhængig af det udstyr (hardware/software), der bruges til detektering, og hvor tæt det kan komme på udstyret. De magnetiske ledningsklemmer er fremstillet af polypropylen og 100% kemikalieresistente. I skemaet ses hvilke kabelbakker, de enkelte ledningsklemmer passer til, og de tråd- og kabeldimensioner (Ø), de kan anvendes til. Ledningsklemmer

12 14

S02BD

S01BD 570598 199560 8 S02BD 570598 199561 5

S126

S01BD-S126

ø5 - ø8

S02BD-S126

ø9 - ø13

S04BD-S127

ø5 - ø8

S05BD-S127

ø9 - ø13 ø5 - ø8

S08BD-S128

ø9 - ø13

S129

S10BD-S129

ø5 - ø8

S11BD-S129

ø9 - ø13

S010BD

S05BD

S08BD

S011BD

S07BD 570598 199565 3 S08BD 570598 199566 0

Detekterbare ophæng Detekterbare ophæng muliggør både røntgen og metal detektering af emner større end 1 mm, der måtte være kommet i produktet, dog alt afhængig af det udstyr (hardware/software), der bruges til detektering, og hvor tæt det kan komme på udstyret. De magnetiske ophæng er fremstillet af polypropylen og 100% kemikalieresistente. I skemaet ses hvilke tråddimensioner (Ø), de enkelte ophæng kan anvendes til.

S128

S07BD-S128

S07BD

S04BD 570598 199543 1 S05BD 570598 199544 8

S127

S10BD 570598 199568 4 S11BD 570598 199569 1

Ophæng S14BD

ø4 mm: 570598 199630 8

S14MBD

ø4 mm: 570598 199631 5

S330BD

ø5 mm: 570598 199632 2

S331BD

ø5 mm: 570598 199633 9

K A B E L H Y G I E J N E Funder Dalgårdsvej 2-6 . DK-8600 SILKEBORG TLF: +45 86 85 18 00 www.siltec.dk / siltec@siltec.dk

www.lundtofte.dk - 04/2021 - DK

S04BD

S01BD

Kabelbakker


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.