Page 1

Børn og unge på opdagelse i lokalområdet

foråret 2012

Silkeborg Kommune


Indhold Forord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Baggrund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 EGNsART#2 undervisningsforløb for skoler 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 EGNsART#2 selvstændige forløb for børnehaver og skoler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Samarbejdspartnere og kilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Dokumentation af EGNsART 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Inspiration fra andre projekter og steder . . . . . . . . . . . . . . . 49 Respons på EGNsART#2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Tilmelding til EGNsART#2 undervisningsforløb . . . . . . . . . . 55 Kontakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

2


Forord Dette katalog giver overblik over, hvad projektet EGNsART#2 bygger på, er og tilbyder. Kataloget kan enten læses i sin helhed eller målrettet efter det forløb, man som skole, SFO, daginstitution, lærer eller pædagog ønsker at deltage i. EGNsART#2 tilbyder i alt 19 forløb, hvoraf nogle kræver tilmelding, mens andre afvikles på egen hånd ude i lokalområderne.

Børnekultur Silkeborg svarer gerne på spørgsmål vedrørende EGNsART#2 og inviterer hermed børn, unge og voksne i Silkeborg Kommune til at gå på opdagelse i deres egn.

3


4


Baggrund

55


Hvad er EGNsART? EGNsART er et projekt, der handler om at gå på opdagelse i sin egn. EGNsART er sammensat af ordet egn og ordet art, der både kan betyde slags og – på engelsk – kunst. Altså EGN. SLAGS. KUNST. Projektet er udviklet af Børnekultur Silkeborg og var et tilbud til kommunens daginstitutioner, skoler, SFO´er og familier i første halvdel af 2011. EGNsART bestod af to dele. Første del hed EGNsART i lokalområdet, hvor børn og unge gik på opdagelse i deres eget lokalområde, enten sam­men med deres lærere og pædagoger eller sammen med en forfatter, en danser, en musiker eller en formidler udefra. Anden del hed EGNsART i Kulturspinderiet, som var en udstilling med arbejdende værksteder i Kulturspinderiet i Silkeborg. EGNsART i Kulturspinderiet var i sig selv en opdagelse af forskellige lokal­områder i Silkeborg Kommune og samtidig en visning af, hvordan børn og unge under projektet havde arbejdet med deres egn. Udstillingen rummede blandt andet et kæmpestort kort af pap over Silkeborg Kommune, en lyd­installation fra Sydbyen kaldet Lydbyen, historiske fotografier, en hule af paller, digte på meterlange baner af papir og to kortfilm. Det overordnede koncept for udstillingen var udviklet af arkitekt Ragnhild Melbye, og besøgstallet nåede op på 1425.

6


Hvad kan EGNsART? Overordnet handler EGNsART om at opdage sit lokalområde, sin by, sin egn. Hvad enten det er Alderslyst, Balle, Gødvad, Funder, Kragelund, Lemming, Linå, Mariehøj, Sejling, Sejs-Svejbæk, Serup, Silkeborg, Sinding, Virklund, Dallerup, Gjern, Skannerup, Skorup, Svostrup, Tvilum, Voel, Bryrup, Them, Vinding, Vrads, Kjellerup, Grønbæk, Hinge, Hørup, Levring, Sjørslev, Thorning, Vinderslev eller Vium. EGNsART handler også om indtryk, udtryk, bevidsthed, viden, refleksion, udveksling, samarbejde og tværfaglighed. At gå på opdagelse i sit lokalområde kan føre mange ting med sig. Ved at lære området bedre at kende, eller ved at lære det at kende på en ny måde, kan man knytte stærkere bånd til området og få styrket fornemmelsen af at høre til.

At gå på opdagelse i sit lokalområde betyder ikke mindst at sanse det. Se på helheder og detaljer, højt og lavt, nyt og gammelt, farver og lys, grimt og smukt. Udfordre, hvad der er grimt og smukt. Lytte til stedernes lyde og dufte stedernes dufte. Mærke på stedernes materialer med hænder og fødder. Smage på de steder, der kan smages. Og bruge hele kroppen til at fornemme steder og rum, både inde og ude. At gå på opdagelse i sit lokalområde betyder altid, at man bevæger sig. Bevæger sig rundt i byen mellem stederne. Bevæger sig ind i skriften og ud i dansen og ud mellem hinanden. At gå på opdagelse i sit lokalområde betyder, at man åbner sig for om­rådet og lader sig rive med og overraske. Og der er altid overraskelser, altid meget, man ikke vidste og altid steder, man ikke anede eksisterede.

At gå på opdagelse i sit lokalområde kan også betyde, at man lærer om­rådets historie at kende. Man bliver bevidst om, at alle steder har en historie, og at det, der er i dag, bygger på det, der var engang. Måske har ens egen familie rødder i området? Eller måske kender eller møder man nogen, som har, og som kan fortælle om fortiden?

7


Hvorfor EGNsART#2? Cirka 2.150 børn og unge deltog i EGNsART 2011. Mange børn, unge og voksne har ytret begejstring over at deltage i EGNsART, og mange har vist interesse for projektet, også efter, at det var afsluttet i foråret. Dertil kommer de erfaringer, der er gjort, og alle de nye idéer, der er opstået undervejs. Med projektet EGNsART er der påbegyndt en rejse ind i egnene, og der er uendeligt mange temaer og historier og hemmeligheder og oplevelser, der ligger og venter derude – i egnene. Der er simpelthen masser af ting og personer og steder at dykke ned i netop der, hvor du bor. Så god fornøjelse med EGNsART#2 og opdagelsen af dit lokalområde.

8


EGNsART#2 undervisningsforløb for skoler 2012 Forløbene kræver tilmelding! Børnekultur Silkeborg tilbyder forløb for skoler, lærere og pædagoger i foråret 2012.

9


Forløb nummer 1

Poetisk skriveværksted og Poetisk danseværksted Poetisk skriveværksted At skrive poesi eller fiktion handler om at lege med sproget og gennem denne leg at op­dage, at sproget i sig selv kan uendeligt meget mere end dén, som sidder og skriver.

Målgruppe

6. – 7. klasse.

Tidspunkt

Skriveværksted i uge 10. Danseværksted i uge 11. Sted På skolen.

Undervisere

Thøger Jensen, forfatter Hanne Randel, moderne danser. Pris 100 kroner pr. klasse for begge forløb. Tilmelding Se side 55.

10

Børnene/de unge laver forskellige (og for det meste meget morsomme) ordlege og små skriveøvelser i det poetiske skriveværksted. De fleste øvelser vil inddrage steder og ting, som vi finder i Silkeborg Kommune og i børnenes hverdag, men først og fremmest bruger vi det materiale, som vi finder (og finder på) på papiret. Alle børn/ unge vil få skrevet flere små digte og en kort historie.

Materialer Skriveredskaber og A4-papir (løst).

Poetisk danseværksted

Dans er en bredt favnende bevægelses- og udtryksform. Den rummer både de vilde og de stille, drenge og piger. Den rummer alle kulturer, og den har masser at byde på som læringsstrategi. Dansen bliver en slags samtale med børnenes digte. Dansen her er ligesom digtene en kommunikativ størrelse, men her skal børnene være opmærksomme på hinanden. De udfordres på at være tydelige og klare i deres kropslige udtryk, så de andre forstår det og opfanger det, og de skal være fantasifulde og konstant skabende samt lære at den kunstneriske tolkning af deres digte sammen med processen er målet i sig selv. Forudsætninger for deltagelse: • Opvarmet sal • Rent gulv • Fungerende musikanlæg • Børn/unge skal være iklædt bevægelsestøj. • Langt hår skal være samlet.


Forløb nummer 2

Beskrivelse

Målruppe 0. – 7. klasse. Tidspunkt

Uge 11 2012 (12.-16. marts) kl. 9-12.

Underviser Pernille Helberg Stentoft.

Hvor ligger Hostrupsgade i Silkeborg? Hvor gammel er gaden? Hvem var ham Hostrup? Hvad sker der, når man går over en bro, som man ikke ved, hvor ender? Hvad sker der, når man åbner en dør i et hus af røde mursten på et tilfældigt hjørne? Hvad sker der, når man åbner øjnene og løfter blikket? Hvordan dufter der i en særlig kælder fra 1920? Hvor sidder guld-hunden? Og hvad findes der bag facaderne? Vi går på opdagelse i Hostrupsgade, i historier og rum, tid og sted. Vi mødes på broen, der fører over til Odden. Husk madpakker og tøj efter vejret.

Pris 100 kroner pr. klasse. Tilmelding

Senest 1. marts. Se side 55.

11

EGN s ART#2 undervisningsforløb

Vandring i Hostrupsgade


Forløb nummer 3

Vandring i Them

Beskrivelse Hvad er Them for et sted? Og hvilke steder findes der i Them? Vi går på opdagelse i byen med åbne sanser, vi hører om den og undersøger den. Vi lader os overraske. Mon vi egentlig kender den by, vi bor i? Mon der findes steder, hvor vi aldrig har været før? Vandringen giver indblik i lokal historie og lokale anekdoter. Mødested oplyses ugen før vandringen. Husk madpakker og tøj efter vejret.

Målgruppe

4. – 7. klasse.

Tidspunkt

Uge 13 2012 (26.-30. marts) kl. 9-12.

Underviser

Pernille Helberg Stentoft.

Pris 100 kroner pr. klasse. Tilmelding Senest 12. marts 2012. Se side 55.

12


Forløb nummer 4

EGN s ART#2 undervisningsforløb

Vandring i Kjellerup

Beskrivelse Hvad er Kjellerup for et sted? Og hvilke steder findes der i Kjellerup?

0. – 3. klasse.

Vi går på opdagelse i byen med åbne sanser, vi hører om den og undersøger den. Vi lader os overraske. Mon vi egentlig kender den by, vi bor i? Mon der findes steder, hvor vi aldrig har været før?

Tidspunkt

Vandringen giver indblik i lokal historie og lokale anekdoter.

Målgruppe

Uge 15 2012 (9-13. april) kl. 9-12.

Underviser

Mødested oplyses ugen før vandringen. Husk adpakker og tøj efter vejret.

Pernille Helberg Stentoft.

Pris

100 kroner pr. klasse.

Tilmelding

Senest 26. marts 2012. Se side 55.

13


Forløb nummer 5

Vandring i Gjern

Beskrivelse Hvad er Gjern for et sted? Og hvilke steder findes der i Gjern? Målgruppe 0. – 3. klasse. Tidspunkt Uge 17 2012 (24.-27. april) kl. 9-12. Underviser Pernille Helberg Stentoft. Pris 100 kroner pr. klasse. Tilmelding Senest 9. april 2012. Se side 55.

Vi går på opdagelse i byen med åbne sanser, vi hører om den og undersøger den. Vi lader os overraske. Mon vi egentlig kender den by, vi bor i? Mon der findes steder, hvor vi aldrig har været før? Vandringen giver indblik i lokal historie og lokale anekdoter. Mødested oplyses ugen før vandringen. Husk madpakker og tøj efter vejret.

14


Forløb nummer 6

Beskrivelse Hvad er Alderslyst for et sted? Og hvilke steder findes der i Alderslyst?

Målgruppe

4. – 7. klasse.

Vi går på opdagelse i by-delen med åbne sanser, vi hører om den og undersøger den. Vi lader os overraske. Mon vi egentlig kender det område, vi bor i? Mon der findes steder, hvor vi aldrig har været før?

Tidspunkt Uge 21 2012 (21.-25. maj) kl. 9-12.

Undervisere

Pernille Helberg Stentoft.

Vandringen giver indblik i lokal historie og lokale anekdoter. Mødested oplyses ugen før vandringen. Husk madpakker og tøj efter vejret.

Pris 100 kroner pr. klasse. Tilmelding

Senest 7. maj 2012. Se side 55.

15

EGN s ART#2 undervisningsforløb

Vandring i Alderslyst


Om underviserne

Hanne Stubberup Randel Hanne Stubberup Randel er moderne danser/danseformidler.

Hanne Stubberup Randel

16

Uddannet på Skolen for Moderne Dans i København 1992-1995 og 2007-2008. Har arbejdet som udøvende danser med forskellige koreografer i København og de senere år i Aarhus. Hanne har sideløbende undervist i børnehaver, skoler, kunstmuseer, workshops for voksne og har siden 2002 samarbejdet med Børnekultur Silkeborg og er tilknyttet Den Kreative Skole. Hun er desuden medstifter af dansekompagniet Sekvens og er godkendt Huskunstner ved Statens Kunstråd.

Thøger Jensen


Pernille Helberg Stentoft

Thøger Jensen har siden sin debut med ”I vores familie kan vi ikke lide ubåde” (Borgen, 1998) udgivet syv bøger. De er alle skruet sammen af små finurlige tekster, ofte lokalt forankret som i hans seneste udgivelse ”Frøken Dissings blafrende sommerskørt” (Gyldendal, 2010), som tager afsæt i villakvarteret Kongsvang i Aarhus, for senere at aflægge et grundigt besøg i den landsby i Himmerland, hvor forfatteren selv er vokset op. Thøger Jensen er uddannet fra Den frie Lærerskole i Ollerup og Forfatterskolen i København, og har siden lavet skriveværksteder mange steder med mange forskellige elever.

Pernille Helberg Stentoft er cand. mag. i Æstetik og Kultur og freelance formidler. Hun har i en årrække arbejdet med udvikling af projekter og formidling til børn og unge med udgangspunkt i steder, rum, bygninger, områder og byer. Læs mere om Bydetektiverne, MitHood, I arkitektens fodspor og andre projekter på www.sporiaarhus.dk Pernille har sammen med Børnekultur Silkeborg udviklet EGNsART 2011 og EGNsART#2. Stod i foråret 2011 bag vandringer i Silkeborg, Gjern, Kjellerup og Them. Pernille Helberg Stentoft

17

EGN s ART#2 undervisningsforløb

Thøger Jensen


Vandringer og inspiration for lærere og pædagoger i fire lokalområder Beskrivelse Vandringer kan handle om alt muligt og kan foregå alle mulige steder – på legepladser og skoler, i kældre og kirker, på plæner og kirkegårde, i gader og boligkvarterer, på biblioteker og i baggårde og alle slags huse. Vandringerne for lærere og pædagoger i Alderslyst, Gjern, Kjellerup og Them giver inspiration til, hvordan man kan gå på opdagelse i og formidle byrum, arkitektur og steder til børn og unge med udgangspunkt i sansning og lokalhistorie. På vandringerne taler vi om stederne, undersøger dem, lader os overraske af dem. Mon vi kender den by, vi bor i? Mon vi har yndlingssteder? Mon der findes steder i byen, hvor vi aldrig har været før?

Forløb nummer 7

På opdagelse i Alderslyst Målgruppe Pædagoger og lærere.

Tidspunkt 27. februar 2012 klokken 15-17.

Underviser Pernille Helberg Stentoft.

Pris Gratis.

Tilmelding Senest 10. februar 2012. Se side 55.

Medbring Tøj og sko efter vejret, eventuelt kamera.

Mødested Oplyses ugen før vandringen.

18


På opdagelse i Gjern Målgruppe Pædagoger og lærere.

Tidspunkt 28. februar 2012 klokken 15-17.

Underviser Pernille Helberg Stentoft.

Pris Gratis.

Tilmelding Senest 10. februar 2012. Se side 55.

Forløb nummer 9

På opdagelse i Them

Målgruppe

Målgruppe

Tidspunkt 29. februar 2012 klokken 15-17.

Underviser Pernille Helberg Stentoft.

Pris Gratis.

Tilmelding

Medbring

Senest 10. februar 2012. Se side 55.

Tøj og sko efter vejret, eventuelt kamera.

Medbring

Mødested Oplyses ugen før vandringen.

Forløb nummer 10

På opdagelse i Kjellerup Pædagoger og lærere.

Tøj og sko efter vejret, eventuelt kamera.

Mødested Oplyses ugen før vandringen.

EGN s ART#2 for lærere og pædagoger

Forløb nummer 8

Pædagoger og lærere.

Tidspunkt 1. marts 2012 klokken 15-17.

Underviser Pernille Helberg Stentoft.

Pris Gratis.

Tilmelding Senest 10. februar 2012. Se side 55.

Medbring Tøj og sko efter vejret, eventuelt kamera.

Mødested Oplyses ugen før vandringen.

19


Informationsmøde om EGNsART#2 Har du lyst til at vide mere om EGNsART#2, både om forløbene med undervisere udefra og om forløbene, som lærere og pædagoger i skoler og daginstitutioner selv sætter i værk, så mød op til

Informationsmødet om EGNsART 31. januar 2012 klokken 16.00 – 17.00

Papirmuseet, Papirfabrikken 78 Mødet bliver afholdt af kulturformidler Pernille Helberg Stentoft og børnekulturkonsulent Ghita Warrer. Tilmelding senest 27. januar 2012 til Ghita Warrer på gw@silkeborg.dk eller tlf. 21 76 41 72.

20


EGNsART#2 selvstændige forløb for børnehaver og skoler Forløbene kræver ikke tilmelding! Afvikles af lærere og pædagoger på skoler og daginstitutioner

21


Forløb nummer 11

Kig ned, der er en ... - hvad findes der nede i min børnehave? Målgruppe Børnehavebørn 3 – 6 år.

Beskrivelse Gå på opdagelse i børnehaven, som I kender som jeres egen bukselomme, og oplev alligevel noget helt nyt. På denne opdagelse – ude såvel som inde – holder I øje med alt det, der findes, når man kigger ned. Det vil sige på gulvet, jorden, græsset og fliserne. Det kan være, at I får øje på detaljer i belægningen eller på legetøj, der er blevet væk. Det kan også være, at I lægger mærke til græsstrå, sneglehuse, mudder, mariehøns eller nullermænd. Alle jeres nede-opdagelser fotograferes. Bagefter samles I og laver et stort fælles billede af alt det, der findes nede på gulvet eller på jorden i børnehaven. Forløbet kan gentages med fokus på ting, der er oppe eller ting, der findes i børnenes øjenhøjde.

Materialer Kamera, materialer til et stort fælles billede.

Omfang Et par timer til at gå på opdagelse og et par timer til det fælles billede.

22

Noter


Forløb nummer 12

Den røde by – på jagt efter røde ting i byen

Målgruppe

Noter

Børnehavebørn 3 – 6 år.

Beskrivelse

EGN s ART#2 I børnehaveN

Gå på opdagelse i byen og læg mærke til røde ting. Mon der findes mange røde ting i byen? Mon der findes forskellige slags rød? Og mon den røde farve ser anderledes ud, når den er sammen med blå, end når den er sammen med gul? Rød findes både i byen og i naturen, på både døde og levende ting. Nogle ting er helt røde, mens andre bare har en lille bitte rød prik. Det handler altså om både at lægge mærke til kæmpestore og bitte små røde ting, og når man skal se på bittesmå ting, kan det være godt at have et forstørrelsesglas med. Byens røde ting fotograferes undervejs. Efter turen vælger hvert barn noget rødt fra byen, som I har lyst til at tegne. Tegningerne bliver sammen med fotografierne til en udstilling i børnehaven. Forløbet kan gentages med fokus på en anden farve, og det vil der komme en helt anden tur og en helt anden udstilling ud af.

Materialer Kamera, forstørrelsesglas, papir og tegnesager

Omfang Et par timer til turen i byen og et par timer til at lave billeder af røde ting.

23


Forløb nummer 13

Byens mønstre – lav gnidetryk i din by

Målgruppe Børnehavebørn 3 – 6 år. Beskrivelse Hvad er et mønster? Og hvor findes der mønstre i din by? Gå på opdagelse i byen, find mønstre og lav gnidetryk af dem, så mønstrene kommer med hjem i børnehaven. Der er mønstre mange steder: På kloakdæksler, skilte, bænke, døre, husmure, stakitter og statuer. I trappeopgange og kældre. Nogle mønstre er planlagte, og andre opstår helt tilfældigt. Efter turen kopieres og farvelægges nogle af gnidetrykkene. Sammen med de originale gnidetryk bliver de til en udstilling i børnehaven.

Materialer A4 papir i forskellige kvaliteter - hvidt papir, madpapir, karduspapir. Hårdt farvekridt eller kul.

Omfang Et par timer til opdagelse og gnidetryk i byen og et par timer til at arbejde videre med gnidetrykkene hjemme i børnehaven.

Inspiration til forløbet EGNsART 2011. Se side 42-43. GNIDETRYK er en enkel teknik, der forener følesansen med synssansen og fremkalder overraskende grafiske mønstre. Læg et stykke papir eller pergamentpapir hen over det, du vil lave et gnidetryk af, tag den lange side – ikke spidsen! – af et stykke hårdt farvekridt, og gnid kridtet hen over papiret.

24

Noter


25

EGN s ART#2 I børnehaveN


Forløb nummer 14

Min seje legeplads – byg en legeplads til din by om legepladsen og om, hvad man kan lege der.

Målgruppe 0. – 3. klasse. Beskrivelse Hvor ligger legepladserne i din by? Hvad er en god legeplads? Og hvordan ser din drømmelegeplads ud? Tag på tur rundt i byen eller området sammen med klassen og prøv byens legepladser. Snak om, hvad der er på de bedste legepladser, og hvad der mangler på andre. Tilbage i klassen skal du tegne den sejeste og sjoveste legeplads, du kan forestille dig. Tænk over, om det er sjovt at gynge, klatre, vippe, hænge med hovedet nedad eller at balancere? Om det er rart med grus eller græs eller træ el­ler asfalt? Om farver og materialer betyder noget? Og prøv selv at opfinde nogle helt nye legeredskaber. Når du er færdig med tegningen, skal du bygge en model af din legeplads. Brug fantasien og find på sjove måder at bygge modellen på. Når modellerne er bygget, præsenterer alle deres model for resten af klassen og fortæller om tank­erne bag den seje legeplads. Efterfølgende kan du skrive

26

Materialer Papir, blyanter og farver til at tegne legepladser. Papstykker i mindst A4 størrelse, et til hvert barn, til at bygge legepladser på. Desuden kan byg­ge­materialerne for eksempel være mindre papstykker(gerne genbrug), sugerør, grillspyd i træ, sukkerknalder, stofrester, ispinde, gamle toiletruller og mælkekartoner, ståltråd, flamingo, skumgummi og tændstikker. Tænk genbrug, og få eventuelt børnene til at medbringe genbrugsting til et fælles materialebord. Limstifter og lim i flasker, sakse.

Omfang Mindst to timer til at besøge og prøve legepladser i byen. To timer til at tænke over og tegne en sej legeplads. Mindst to timer til at bygge en model af legepladsen. Tid til præsentation og til at skrive om legepladsen.

Relevante fag Dansk, billedkunst, idræt.

Noter


Forløb nummer 15

Byens mønstre – på opdagelse med kamera i din by

0. - 3. klasse.

Beskrivelse Hvad er et mønster? Og hvor findes der mønstre i din by? Klassen inddeles i grupper, går på opdagelse i byen med kamera og tager billeder af byens mønstre. Der er mønstre mange steder: På husfacader, tårne, fortove, legepladser, springvand, pladser, stakitter og alle mulige andre steder. Nogle mønstre er planlagte, og andre opstår helt tilfældigt. Når billederne er taget, udvælger hver gruppe et antal billeder, som bliver printet. Efterfølgende præsenterer gruppen billederne for resten af klassen og fortæller om mønstrene og om, hvor de stammer fra. Billederne hænges op og bliver til en udstilling om mønstrene i din by.

Materialer Digitale kameraer og papir til print. Hvis skolen ikke råder over kameraer, kan man måske låne sig frem eller købe engangskameraer.

Børnene arbejder sammen i grupper på 2 – 4 personer, og alle prøver at fotografere.

Noter

Omfang ½ dag – eller længere tid - til at gå på opdagelse i nærområdet med kamera. Efterfølgende tid til at udvælge billeder, printe, præsentere og hænge op. Der er mulighed for at arbejde videre med temaet i billedkunst ved for eksempel at integrere fotografierne i andre billedudtryk.

EGN s ART#2 I SKOLEN

Målgruppe

Relevante fag Dansk, billedkunst, historie.

Inspiration til forløbet Peter Olesen: Mønstrede København. Gyldendahl 2010. Peter Olesen: Kig op i Århus. Vejle Kroghs Forlag 1999. Byens ornamenter – en kunstvandring. Århus Billedskole 2004.

27


Forløb nummer 16

Her er mit yndlingssted – på udkig efter særlige steder i byen Målgruppe 0. – 3. klasse. Beskrivelse Hvor er dit yndlingssted i byen eller området, hvor du bor? Tænk lige over det. Og plot så stedet ind på et kort over området. Når alle har markeret et sted på kortet, tager klassen på byvandring mellem yndlingsstederne. Hver elev viser sit yndlingssted frem og præsenterer det for resten af klassen. Medbring kamera og tag billeder af det enkelte sted og den, der har valgt stedet. Efter byvandringen skal alle arbejde videre med deres yndlingssted. Skrive om det og tegne det. Tænke over, hvad det særlige er ved netop dette sted. Beskrivelserne kan sammen med fotografierne af børnene og stederne samles i et hæfte om alle yndlingsstederne i

28

klassen. Eller hænges op og blive til en udstilling.

Materialer Kort i A3 størrelse over byen eller lokalområdet, kamera, papir til print af billeder, papir, blyanter og farver eller maling til beskrivelserne af yndlingsstederne.

Omfang Tid til at overveje yndlingssteder og plotte stederne ind på et fælles kort. ½ dag til byvandring rundt til yndlingsstederne, hvor den enkelte præsenterer sit sted for resten af klassen. Efterfølgende tid til, at børnene beskriver deres yndlingssteder, og at det hele samles i et hæfte eller en udstilling.

Relevante fag Dansk, billedkunst.

Noter


Forløb nummer 17

Drømmebyen – lav nye bykort over dit område 4. – 7. klasse.

Beskrivelse Forestil dig, at du selv kan bestemme, hvordan din by skal planlægges. Hvor vejene skal gå, hvor skolen, legepladsen og kiosken skal ligge. Kig på et kort over dit område sammen med resten af klassen, og gå derefter en tur ud i byen og brug kortet til at orientere dig efter. Læg mærke til symboler for veje, bygninger, grønne områder med mere. Læg mærke til, hvordan byen er organiseret. Vidste du overhovedet, at kommunen arbejder med planlægning af byer? Gå tilbage til skolen og skab et nyt bykort over dit område. Nu er det dig, der bestemmer, hvor tingene skal ligge, og hvor vejene skal gå. Tænk over, hvad du kan lide ved byen, hvad du er træt af og hvad der mangler. Måske skal svømmehallen ligge i din baghave, måske skal der ligge en kælkebakke midt på hovedgaden, måske skal der laves en smutvej ned til skolen?

Du skaber et nyt bykort ved at klippe det gamle i stykker og sætte det sammen på en ny måde. Når kortet er færdigt, præsenterer du tankerne bag det nye bykort for resten af klassen.

Noter

Forløbet kan eventuelt foregå i grupper.

Materialer Topografiske kort over byen eller området, eventuelt forskellige typer af kort, og mindst to pr. elev. Karton som baggrund til de nye bykort, sakse og limstifter. De nye bykort kan naturligvis også laves digitalt.

EGN s ART#2 I SKOLEN

Målgruppe

Omfang Tid til fælles gennemgang af bykortet på klassen. To timer til at gå rundt i byen og orientere sig efter kortet. Efterfølgende tid til at skabe nye bykort og tid til præsentation på klassen.

Relevante fag Geografi, dansk, billedkunst.

29


Forløb nummer 18

Din by i gamle dage – dyk ned i historien Målgruppe 4. – 7. klasse. Beskrivelse Hvad ved du om din by i gamle dage? Hvad ved du om butikker, håndværkere, kirke, kro, skole, gårde, skove og marker? Hvad ved du om de mennesker, der boede i din by, og som måske har haft betydning for byen? Hvad ved du om stederne, om hvordan de så ud og blev brugt engang? Gå ud i byen i grupper på to eller tre og find frem til et sted, som I gerne vil vide noget om. Beskriv stedet og angiv den præcise adresse, hvis det er muligt. Plot stedet ind på et kort. Når alle i klassen har fundet et sted, de gerne vil vide mere om, skal der søges informationer om stedet. Måske er der nogle ældre mennesker i byen, der kan fortælle om gamle dage? Måske findes der informationer i bøger eller på nettet? Der kan også være hjælp at hente i det lokalhistoriske arkiv. Hvis klassen gerne vil besøge arkivet eller indhente viden fra arkivet, skal jeres lærer træffe aftale om dette på forhånd. På arkivet kan man få hjælp til at indhente viden om, hvordan byen var og fungerede og så ud i gamle dage. Man kan måske også finde gamle billeder af steder i byen. Herefter forbereder hver gruppe et lille oplæg om det sted, de har valgt. Alle stederne besøges på en fælles byvandring, hvor hver gruppe viser vej til og fortæller om deres sted og om, hvordan der var

30

og så ud på stedet i gamle dage. Hvis der findes gamle billeder af stedet, vises de også her. Som afrunding på forløbet kan klassen lave et hæfte eller en udstilling om byen i gamle dage.

Materialer Kort over byen til hver gruppe, papir og blyant til beskrivelser på stederne, papir til print af gamle billeder, materialer til udstilling eller hæfte om byens historie.

Omfang En – to timer til at gå på opdagelse i byen i grupper og udvælge steder. To timer til besøg i det lokalhistoriske arkiv. ½ dag til vandring med præsentationer af stederne ved de forskellige grupper.

Relevante fag Historie, dansk, geografi

Inspiration til forløbet www.danskebilleder.dk www.silkeborgarkiv.dk Steder i Gjern – film om en vandring i Gjern fra EGNsART 2011 kan ses på www.boernekultur-silkeborg.dk/forside/egnsart Husk at jeres lærer skal træffe aftale med arkivet forud for et eventuelt besøg!

Noter


Forløb nummer 19

Sans din by

Beskrivelse Forestil dig, at du ikke kan se. Og forestil dig, at du kun er udstyret med en enkelt af de øvrige sanser. Med denne ene sans skal du ud og opleve byen. Klassen deles op i grupper, og hver gruppe får tildelt en enkelt sans for eksempel lugtesansen, høresansen, følesansen(hænder), følesansen(fødder) eller smagssansen. Grupperne sendes ud i byen og medbringer et kamera plus papir og blyant. Opgaven går ud på at opleve byen med den sans, gruppen er blevet tildelt. Hvis det for eksempel drejer sig om gruppen med høresansen, skal følgende ske, når gruppen hører en lyd: Gruppen noterer stedet, hvor lyden høres. Noterer, hvilken lyd det drejer sig om. Beskriver lyden(her kan det være en fordel at lukke øjnene et øjeblik for bedre at kunne fokusere på lyden).

Når grupperne er tilbage på skolen, printes billederne af de forskellige steder ud. Hver gruppe laver en præsentation, der visualiserer deres tur rundt i byen og viser, hvor der var sanseoplevelser undervejs. Til dette bruges fotografierne og beskrivelserne fra turen. Herefter præsenterer hver gruppe deres oplevelse af byen, oplevet med kun en enkelt sans.

Noter

Materialer

EGN s ART#2 I SKOLEN

Målgruppe 4. – 7. klasse.

Og tager et billede af det, der fremkalder lyden. Herefter går gruppen videre, indtil man støder på den næste lyd. Samme fremgangsmåde bruges hos de andre grupper blot med fokus på andre sanser.

Et kamera samt papir og blyant til hver gruppe. Papir til print af billeder. Store ark papir eller karton til præsentationen, der selvfølgelig også kan laves på computer.

Omfang Mindst to timer til at opleve byen med en enkelt sans. Mindst to timer til at lave en præsentation af sanseoplevelserne i byen. Efterfølgende tid til præsentation ved de enkelte grupper.

Relevante fag Dansk, billedkunst.

31


32


Samarbejdspartnere og kilder

33


Arkiver Aftale om besøg på arkiverne skal træffes på forhånd.

Egnsarkivet For Tidligere Them Kommune

Silkeborg Arkiv

Østervang 1

Hostrupsgade 41 a 8600 Silkeborg

8654 Bryrup Tlf. 75 75 70 22

Tlf. 87 22 19 24

egnsarkivet-them@mail.dk

www.silkeborgarkiv.dk

www.egnsarkivet-them-bryrup.dk

Silkeborg Arkiv dækker sognene Alderslyst, Balle, Gødvad, Funder, Kragelund, Lemming, Linå, Mariehøj, Sejling, Sejs-Svejbæk, Serup, Silkeborg, Sinding, Virklund.

Egnsarkivet For Tidligere Them Kommune dækker sognene: Bryrup, Them, Vinding, Vrads, Gjessø, Asklev, Sepstrup, Salten Skov.

Blicheregnens lokalhistoriske arkiv Lokalhistorisk Arkiv For Tidligere Gjern Kommune

Blichersvej 28, Thorning

Skovvejen 6

8620 Kjellerup

8883 Gjern

Tlf. 87 20 50 30

Tlf. 89 70 27 49

blicherarkiv@blicheregnensmuseum.dk

Arkivleder Tage Franck, tlf. 86 87 55 84 gjernarkivet@gjernarkivet.dk www.gjernarkivet.dk Lokalhistorisk Arkiv for Tidligere Gjern Kommune dækker sognene Dallerup, Gjern, Skannerup, Skorup, Svostrup, Tvilum, Voel.

34

www.blicheregnensmuseum.dk/lokalhistoriskarkiv Blicheregnens Lokalhistoriske Arkiv dækker sognene Grønbæk, Hinge, Hørup, Levring, Sjørslev, Thorning, Vinderslev, Vium.


Museer

Kort Topografiske kort over Silkeborg Kommune kan hentes på Krak eller Google Earth. Fra computere, der hører under Silkeborg Kommune, kan der også findes kort på adressen http://webkort.

Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Blicheregnens Museum

Hovedgårdsvej 7

Blichersvej 30, Thorning

8600 Silkeborg

8620 Kjellerup

Tlf. 86 82 14 99

Tlf. 87 20 50 30

mail info@silkeborgmuseum.dk

mail info@blicheregnensmuseum.dk

www.silkeborgmuseum.dk

www.blicheregnensmuseum.dk

Kontakt eventuelt det lokalhistoriske arkiv angående historiske kort fra lokalområdet.

Museum Jorn

Veteranbanen Bryrup Vrads

EGNsART#2 gave

Gudenåvej 7 – 9 8600 Silkeborg Tlf. 86 82 53 88

Hovedgaden 34 8654 Bryrup Tlf. 75 75 60 35

www.museumjorn.dk

Them Fortidssamling Papirmuseet Bikuben

Museumsvej 8

Bøttebygningen

8655 Them

Papirfabrikken 78

Tlf. 86 84 88 86

8600 Silkeborg

Åben efter aftale

Tlf. 86 85 45 64

- topografisk kort til alle EGNsART deltagere Som en ekstraordinær gave forærer vi alle de klasser / børnehave-hold, som deltager i EGNsART i løbet af 2012, et stort kort over lige netop jeres nærområde. Dette hvad enten man deltager i forfatter- og danseworkshops, vandringer eller via workshops, som man afvikler på egen hånd. Du får kortet ved at kontakte Børnekultur Silkeborg på tlf. 89 70 13 58. Vi bestiller så kortet ca 1 uge efter - det eneste du skal gøre er at afhente det her på Rådhuset Søvej 1 i Silkeborg.

35


36


Dokumentation af EGNsART 2011

37


Film om EGNsART 2011 Filmen Steder i Gjern kan ses på http://www.boernekultur-silkeborg.dk/forside/ egnsart

Filmen Poetisk danseværksted kan ses på http://www.boernekultur-silkeborg.dk/forside/egnsart

38


Sagt om EGNsART 2011 Om Vand ring i Gjer n Hej Pernille. Tak for en meget spændende dag i Gjern by. m vil Jeg er sikker på, at vi i børnehaveklassen ind imelle dag. i vende tilbage til noget af alt det, du har fortalt os Det var en god oplevelse. Med venlig hilsen Dorte Braad Hansen, lærer for 0. Klasse, Gjern skole

Om poetisk skr iveværk sted og poetisk dans

Det er min opfattelse, at eleverne har været meget optagede af og begejstrede over det poetiske skriveværksted og det poetiske danseværksted. Både drenge og piger har givet udtryk for, at det har været godt. Flere har udtrykt, at de var meget positivt overraskede over, at det var så godt – det havde de ikke troet. Sidst, men ikke mindst har det været en fornøjelse som lærer at se det engagement, som både elever og gæstelærere har lagt i forløbet. Kristine Wraae. klasselærer for 7. c., Balleskolen

En underviser om EGNsART

EGNsART gav et spændende og mangfoldigt billede på børn og unges oplevelser af deres lokalområder. At digte, danse, tegne og bygge. At zoome ind på detaljer og zoome ud på den geografiske sammenhæng. Sidsel Effersøe, arkitekt, underviser i workshoppen Byg nyt med genbrug

Om at arbejde med EGNsART og nabolag i børnehaven Tyttebærhuset I denne sparetid kan det være relevant at bruge området lige uden for døren. Vi har i forvejen kendskab til Sejs/Svejbæk. Vi bor her og har kontakt med pensionisterne i området med mere. Vi vil gerne koble dette tema på EGNsART. Vi finder det vigtigt, at børnene kommer ud i naturen, og det er der meget af i nabolaget. Vores bydele rummer mange muligheder, som vi vil have glæde og gavn af at kende til. Indkøbsmuligheder, idrætstilbud, naturoplevelser, stisystemer og smutveje, der gør det nemmere at komme rundt til hinanden. Vores område rummer også mange gode og spændende historier. Berit Rømer Hansen, børnehaveleder i Tyttebærhuset

39


Steder i Silkeborg Kommune

40


Billeder fra lokale vandringer under EGNsART marts 2011

41


Detaljer og sansning

42


Gnidetryk fra udstillingen EGNsART i Kultur­ spinderiet forår 2011 43


Scener fra udstillingen EGNsART i Kulturspinderiet for책r 2011

44


Genstande foræret af besøgende udstillingen

EGNsART i Kulturspinderiet forår 2011

45


Scener fra workshops under udstillingen EGNsART i Kulturspinderiet for책r 2011

46


Historiske billeder fra Silkeborg Kommune

47


48


Inspiration fra andre projekter og steder

49


Projekter Bydektektiverne Et projekt om arkitektur og lokalhistorie for 4. – 6. klasse udviklet af Børnekulturhuset i Aarhus. Læs mere på www.sporiaarhus.dk.

På vej til skole Et projekt om at lære sin skolevej og sit kvarter at kende. Projektet for de ældste børnehavebørn er udviklet af Børnekulturhuset i Aarhus. Læs mere på www.sporiaarhus.dk

I arkitektens fodspor Et projekt om arkitekten Hack Kampmann for 14 – 18 årige udviklet af Børnekulturhuset i Aarhus. Læs mere på www.sporiaarhus.dk.

50

Kort og grønt i Svenstrup-Godthåb En kortlægning af det rekreative landskab i Svenstrup-Godthåb fra 2006. Børn og voksne i Svenstrup har været med til at tegne kortet.

Byens spor – projekt Levende Kulturarv Et projekt om historien på stedet i Knebel Bro og Ebeltoft. Udviklet af Museum Østjylland, Ebeltoft museum. Læs mere på www. levendekulturarv.dk

Min By Et landsdækkende undervisnings- og fortælleprojekt, hvor unge i 6. – 10. klasse ved hjælp af blandt andet mobiltelefoner og Google Maps fortæller om deres by. Projektet er udviklet af lommefilm. Læs mere på www.lommefilm.dk


Links WikiSilkeborg

DAC - Dansk Arkitektur Center

Hjemmeside der formidler Silkeborgs historie.

www.dac.dk

www.wikisilkeborg.dk

Arksite

Historien Hallo

Netbaseret undervisningsmateriale om arkitektur

Historie på mobilen i Silkeborg Kommune

www.arksite.dk

www.historienhallo.dk

Playce

Danske billeder

International sammenslutning for undervisning i arkitektur

Historisk billedarkiv på nettet

www.playce.org

www.danskebilleder.dk

3 minutter i Gellerup Portræt af bydelen Gellerup i 52 afsnit www.opgag2.dk/3minutter

Kulturjagt i Gentofte www.kulturjagt.dk

Arkki Arkitekturskole for børn og unge i Helsinki

Kulturarvsstyrelsen

www.arkki.nu

Styrelse der arbejder med kulturarv i Danmark www.kulturarv.dk

51


52


Respons på EGNsART#2 Børnekultur Silkeborg hører gerne fra skoler, SFO´er og daginstitutioner, der vælger at arbejde med EGNsART#2. Hvilke tanker gør I jer i forhold til projektet, hvilke erfaringer har I med at deltage i de forskellige forløb, hvilke perspektiver ser I i projektet, og giver det mening for jer at gå på opdagelse i et lokalområde, en egn, en by sammen med børn og unge? Del jeres erfaringer, og vær på den måde med til at udvikle og forfine arbejdet med EGNsART. Send en mail til Børnekultur Silkeborg: gw@silkeborg.dk og vedhæft meget gerne billeder ude fra egnene. På forhånd tak.

53


54


Tilmelding til EGNsART#2 undervisningsforløb Tilmelding sker til Helle Zakarias Bloch på hzb@silkeborg.dk eller på tlf. 89 70 13 54 Ved tilmelding oplyses: • N  avn på skole • S  kolens kontonr. til betaling af kurser uden moms (ikke EAN nr.) • N  avn på ansvarlig lærer på turen • D  irekte mobil og mail til vedkommende • A  ntal børn i gruppen/klassen • K  lassens navn (f.eks. 5.A)

55


Udarbejdelse Tekst Pernille Helberg Stentoft Redaktion Ghita Warrer og Pernille Helberg Stentoft Foto Preben Stentoft og Lissi Hjort Foto side 47 Venligst udlånt af de lokalhistoriske arkiver i Silkeborg Kommune Layout Anita Lund Sørensen Udgiver Børnekultur Silkeborg

56


Kontakt Ved spørgsmål eller kommentarer til EGNsART#2 kontakt: Børnekultur Silkeborg Børnekulturkonsulent Ghita Warrer Mail gw@silkeborg.dk Telefon 21 76 41 72 www.boernekultur-silkeborg.dk

57


Layout og tryk:

路 F&K 4015 路 01.2012

Egnsart2  

børn og unge på opdagelse i lokalområdet

Advertisement