Page 1

GUIDE MONTERINGSSYSTEM KARMSKRUE OG KARMHYLSE

MONTERINGSANVISNINGER

Montering i tre, lettbetong, betong, tegl og Leca

TILBEHØR OG VERKTØY For mer effektiv montering


2

KARMSKRUEN BLE OPPFUNNET AV … …en snekker fra Sverige på begynnelsen av 1970-tallet. ESSVE tok patent på produktet og var eneprodusent frem til 1989. I dag tilbyr vi ulike typer karmsystemer – montering med karmskrue og montering med karmhylse. Hvert system omfatter innovative verktøy og tilbehør som gir sikrere, penere og enklere montering.


3

VELG KARMSYSTEM ETTER TYPE MONTERING

S. 6 S. 8 S. 10 S. 12 S. 14 S. 16 S. 20 S. 22

Produktoversikt – alle komponentene i systemet Karmhylsen Indu-Prog Velg riktig lengde Trykkfordelingsskive og avstandsskive Montering i ulike veggmaterialer Nivåskrue Karminnfestingsverktøy Monteringsanvisninger

S. 28 S. 30 S. 32 S. 35 S. 36 S. 40 s. 42

Montering med karmskrue Produktoversikt – alle komponentene i systemet Karmskrue Programa Plus VELEGNET Velg riktig skruelengde VED RENOVERING Nivåskrue OG TILBYGG Karminnfestingsverktøy Monteringsanvisninger

S. 52 Montering med karmskrue S. 55 Produktoversikt – alle komponentene i systemet S. 56 Monteringsanvisninger

EGNER SEG FOR MINDRE OG LETTERE VINDUER

KA RM SK RU E

K AR MHY L SE

VELEGNET FOR NYBYGG

KA RMS KR UE L / L 8

KARMSKRUE L/L8

KARMSKRUE

KARMHYLSE

Komplette løsninger for vinduer og dører


4

K AR MHY L SE

MONTERINGSSYSTEM

KARMHYLSE


5

S. 6 Produktoversikt – alle komponentene i systemet S. 8 Karmhylsen Indu-Prog S. 10 Velg riktig lengde S. 12 Trykkfordelingsskive og avstandsskive S. 14 Montering i ulike veggmaterialer S. 16 Nivåskrue S. 20 Karminnfestingsverktøy S. 22 Monteringsanvisninger

K AR MHY L SE

INNHOLD


6

Alle komponentene i

KARMSYSTEMET INDU-PROG K AR MHY L SE

1.

2.

5.

3.

4.

8.

6.

9. 10.

7.

11.

12.

13. 15.

14 & 16.

17.

18.


7

1. KARMHYLSE INDU-PROG Karmforankring som gir en fullt justerbar montering. Fungerer uansett hvilket materiale karmen skal monteres i. Finnes i to lengder. 2. KARMHYLSE FOR SERIEKOBLING Brukes når karmen ikke skal monteres i vegg, men i en annen karm. 3. SKRUE TIL KARMHYLSE Velg monteringsskrue avhengig av veggmateriale. ESSVE monteringsskruer er tilpasset de fleste typer hylser uansett fabrikat. Se side 14 for valg av riktig skrue. 4. FUGESKUM FLEX PRO Mykt fugeskum som er godt egnet til montering av karm. 5. DEKKLOKK For å skjule skruehullene i karmen. Finnes i ulike farger og størrelser. 6. TRYKKFORDELINGSSKIVE INDU-PROG Forenkler montering av tyngre vinduer og dører samt ved montering med lettbetongskrue. Brukes for å hindre at hylsen ”synker inn” i veggen. 7. DISTANSESKIVE INDU-PROG Hvis spalten mellom karm og vegg blir for stor, må man bruke distanseskive for å oppnå korrekt montering. 8. MONTASJEBESLAG INDU-PROG Brukes når karm og vegg ikke er parallelle. For eksempel hvis fasaden er flyttet utover på grunn av ekstra isolasjon eller karmen ikke kan festes i bærekonstruksjonen. VERKTØY INDU-PROG 9. KARMSKRUEBOR DLT 14/5 Gir et ekstra fint 14 mm hull i karmen. Art. nr. 111024 Nobb nr. 29744745

10. KARMFIX INDU-PROG Forenkler monteringen og holder karmen på plass, se side 20. Art. nr. 111050 Nobb nr. 23714074 11. LEDDET MONTERING- OG JUSTERINGSNØKKEL KMN Sikker montering av vinduer. Reduserer risikoen for sprekker i hylse og karm samt riper i vinduet ved montering med drill. Art. nr. 111035 Nobb nr. 42903420 12. JUSTERINGSVERKTØY INDU-PROG For justering av hylsen. Perfekt der tilgjengeligheten er begrenset. Brukes sammen med universalverktøyet Indu-Prog. Art. nr. 111046 Nobb nr. 44824852 13. UNIVERSALVERKTØY INDU-PROG Montering- og justeringsverktøy med 100 mm innvendig sekskant for montering av hylser og TX30 for montering av alle skruer. Art. nr. 111208 Nobb nr. 46006603 14. JUSTERINGSVERKTØY INDU-PROG Brukes til å justere karmhylsen fra fugespalten. Art. nr. 105254 Nobb nr. 22526867 NIVÅSKRUE MED TILBEHØR 15. NIVÅSKRUE Erstatter kiler og klosser ved montering av vinduskarm. Gjør det enklere å justere, slik at vinduet blir montert rett. Art. nr. 111305 Nobb nr. 49054138 16. JUSTERINGSVERKTØY TIL NIVÅSKRUE Verktøy for enkel justering av nivåskruen, slik at vinduet blir montert rett. Art. nr. 105254 Nobb nr. 22526867 17. BITS TX30 TIL NIVÅSKRUE Art. nr. 9995299 Nobb nr. 25614447 18. LETTBETONGPLUGG Bores med 10 mm bor og slås deretter inn med hammer. Art. nr. 50020 Nobb nr. 30084172

K AR MHY L SE

PRODUKTER INDU-PROG


8

K AR MHY L SE

ÉN HYLSE UANSETT MATERIALE

Karmhylse

INDU-PROG

Indu-Prog sørger for en fullt justerbar montering, og fungerer på alle materialer. Hylsen er fremstilt i sink, har fiberbrytende spor som hindrer sprekkdannelser og freseribber som forsenker hylsen i karmen.


9

UTVIKLET I SAMARBEID MED VINDUSMONTØRER

• Uthevet ring hindrer at hylsen ”vandrer” ved justering

• 8 mm innvendig sekskant for montering • Effektive freseribber forsenker hylsen i karmen ved behov • M16-gjenger tilpasset for montering i tre, aluminium og stål • Avfasing som styrer hylsen rett når den skrus inn • Fungerer på karmer av tre, plast, aluminium og stål. I aluminium og stål må karmen forbores og gjenges med M16-gjengetapp.

K AR MHY L SE

• 10 mm innvendig sekskant for både montering og justering


10

VELG RIKTIG LENGDE

K AR MHY L SE

Hvilken lengde du skal velge på karmhylsen bestemmes av fugebredden, det vil si spalten mellom karm og vegg samt tyngden på montasjen.

38 mm

Til montering av tyngre ytterdører, større vinduer og glasspartier samt fugebredder opptil 23 mm. For større fugebredde – bruk distanseskive.

28 mm Til montering av lettere vinduer og dører samt fugebredde opp til 13 mm.


11

FUGEBREDDE

MINIMUM 15 mm INN I KARMEN

28 mm karmhylse med distanseskive gir en fugebredde på 10–23 mm. 38 mm karmhylse gir en fugebredde på 0–23 mm. 38 mm karmhylse med distanseskive gir en fugebredde på 10–33 mm.

BRUK AV TRYKKFORDELINGSSKIVE ØKER FUGEBREDDEN MED 4 MM. Våre tilbehør er kompatible med de fleste hylser som finnes på markedet.

K AR MHY L SE

28 mm karmhylse gir en fugebredde på 0–13 mm.


12

TRYKKFORDELINGSSKIVE OG DISTANSESKIVE Tyngre montering i tre samt all montering i lettbetong kan kreve bruk av trykkfordelingsskive. Trykkfordelingsskiven brukes for å hindre at hylsen ”synker” inn i veggmaterialet.

K AR MHY L SE

Distanseskivens oppgave er å sørge for korrekt montering når spalten mellom karm og vegg blir for stor og hylsen ikke er tilstrekkelig lang.

Våre tilbehør er kompatible med de fleste hylser som finnes på markedet.

Montering mot lettbetong eller montering av tyngre dører eller vinduer mot tre kan kreve bruk av trykkfordelingsskive.


K AR MHY L SE

13

Større spalter mellom karm og vegg enn 13 mm for 28 mm-hylsen og 23 mm for 38 mm-hylsen krever bruk av distanseskive. Skjer monteringen mot lettbetong, kan det kreves at det i tillegg benyttes trykkfordelingsskive.


14

VELG SKRUE ETTER K AR MHY L SE

TRE TRESKRUE LIGHT 6,0 x 50 Mindre vinduer og lettere dører. TX30 bitsfeste

TRESKRUE LIGHT 6,0 x 65 Mindre vinduer og lettere dører. TX30 bitsfeste

TRESKRUE 8,0 x 65 Tyngre vinduer og dører. TX30 bitsfeste

STÅL SELVBORENDE SKRUE 7,0 x 45 Stålstender, maksimal materialtykkelse 5 mm TX30 bitsfeste

BETONG BETONGSKRUE 7,5x 65 Krever forboring 6 mm TX30 bitsfeste


15

VEGGMATERIALE BETONG/TEGL K AR MHY L SE

BETONGSKRUE 7,5 x 192 Krever forboring 6 mm TX30 bitsfeste

LETTBETONG/LECA LETTBETONGSKRUE 8,0 x 120 Bruk alltid trykkfordelingsskive. Krever ikke forboring. Unngå overtrekking. TX30 bitsfeste

HULLTEGL BETONGSKRUE 7,5 x 132 Krever forboring 6 mm TX30 bitsfeste

Bor forsiktig, slik at hullveggene ikke krysser hverandre.


K AR MHY L SE

16

Erstatter kiler og klosser

NIVÅSKRUE Enklere montering av vinduskarmer med nivåskrue i stedet for kiler og klosser. Nivåskruen er enkel å justere slik at karmen blir montert rett, og har et justeringsområde på 7–35 mm. Det patenterte hodet hindrer at karmen ”vandrer” under justering.


17

UTVIKLET FOR ENKEL JUSTERING OG ENKLERE MONTERING

• Patentert hode – karmen vandrer ikke ved justering. • 110 kg maks. belastning/skrue • Stort hode – hindrer at skruen synker inn i karmen • 20 mm sekskant for etterjustering • Bits TX30 for montering • Fiberkutt hindrer sprekkdannelse

HUSK!

Montering i betong krever forboring med 6 mm bor, i tegl 5 mm og i lettbetong 10 mm pluss + GXL Fasadeplugg.

K AR MHY L SE

AV VINDUSKARMER


18

110 KG

K AR MHY L SE

MAKS. BELASTNING/ SKRUE

MONTERINGSANVISNINGER:

NIVÅSKRUE

1.

1. Monter nivåskruene så nær ytterkantene av karmen som mulig. Minst to skruer per vindu. Har vinduet midtstolpe, skal det monteres en nivåskrue også der.

2.

2. Montering i tre krever ikke forboring. Montering i betong krever forboring med 6 mm bor, i tegl 5 mm og i lettbetong 10 mm pluss bruk av GXL Fasadeplugg. Nivåskruen monteres med TX30-bits.


K AR MHY L SE

19

3. 3. Plasser vinduet oppå nivåskruene. Luftspalten under vinduet bør være ca 15 mm.

4. 4. Bruk et vater og finjuster med justeringsverktøyet, slik at vinduet er i vater. Monter deretter med karmskruer. Se monteringsanvisning på side 22.

SE VÅRE MONTERINGSFILMER. GÅ INN PÅ VÅR YOUTUBE-KANAL ELLER ESSVE.NO


20

Raskere montering i tre

KARMINNFESTINGSVERKTØY K AR MHY L SE

Karmfix gir en enklere og mer effektiv karmmontering og sikrer samtidig at karmen blir sentrert i åpningen.

ETT VERKTØY, TO FUNKSJONER Karmfix slås inn i veggen gjennom den monterte karmhylsen. Deretter er det enkelt å justere karmen. • Enkelt å justere karmen sideveis før skruen monteres • Sørger for å holde karmen i riktig posisjon under monteringen • Krever kun mindre etterjusteringer


21

MONTERINGSANVISNINGER: 2.

K AR MHY L SE

1.

1. Bruk et vater for å kontrollere at vinduet er i lodd. Slå Karmfix gjennom hylsene inn i treveggen. Når alle verktøy er på plass, justeres karmen sideveis, slik at den sitter rett i åpningen.

2. Skru ut hylsene mot veggen med karminnfestingsverktøyet og en 10 mm fastnøkkel. Kontroller at karmen er i lodd.

3.

3. Når alle hylser mot veggen er skrudd ut, fjernes ett karminnfestingsverktøy av gangen og erstattes med en passende treskrue. Når dette er gjort på begge sider, er monteringen ferdig og hullet kan dekkes med et dekklokk.


22

K AR MHY L SE

MONTERINGSANVISNINGER:

MONTERING AV KARM

Karmhylsene skal monteres med ca 500 mm avstand. Bruk de 14 mm store forborede hullene i karmen. Mangler det hull, bores de med karmskruebor. For montering i veggmateriale som tre, metall, betong, tegl, hulltegl, lettbetong og Leca.


23

2.

K AR MHY L SE

1.

1. Sett monteringsverktøyet Indu-Prog inn i drillen og skru karmhylsene inn i de forborede 14 mm-hullene i vinduet. Skru fra utsiden av karmen. Tips! Se side 10 for valg av riktig hylselengde.

2. Sett vinduet inn i åpningen. Bruk ESSVE nivåskrue i stedet for kiler og klosser til å justere, slik at karmen blir i vater. Du finner anvisninger på side 16.

3.

3. Fest vinduet med KarmFix eller luftputer. Kontroller at vinduet er i lodd samt at det står midt i åpningen.


24

K AR MHY L SE

4.

4. Skru ut de to nederste hylsene på hver side mot veggen.

5.

5. Fortsett med de to øverste hylsene. Bruk et vater og kontroller at alt er i lodd.

6.

6. Betong og tegl må forbores med 6 mm bor ved bruk av betongskrue. Boringen skjer gjennom hylsen og inn i veggen.

SE VÅRE MONTERINGSFILMER. GÅ INN PÅ VÅR YOUTUBE-KANAL ELLER ESSVE.NO


25

8.

7. Skru ut de gjenværende hylsene, og skru skruer gjennom hylsene og inn i veggen.

8. Sett dekklokk over alle hull. Ferdig!

9.

9. Isoler spalten mellom vegg og karm med fugeskum Flex Pro, eller annen godkjent tetting.

HUSK!

Avhengig av årstid kan treverket i karmen, stenderen og veggen enten svelle eller krympe. Det kan kreve etterjustering. Da er det bare å fjerne dekklokket, løsne veggskruen og skru på hylsen. Deretter trekkes skruen til igjen og dekklokket settes tilbake på plass.

K AR MHY L SE

7.


26

MONTERINGSSYSTEM

KARMSKRUE


27

INNHOLD S. 28 Montering med karmskrue S. 30 Produktoversikt – alle komponentene i systemet S. 32 Karmskrue Programa Plus S. 35 Velg riktig skruelengde S. 36 Nivåskrue S. 40 Karminnfestingsverktøy

S. 42 Karm i tre S. 46 Karm i betong og massiv tegl S. 48 Karm i lettbetong og hulltegl

K A RM S KRU E

MONTERINGSANVISNINGER


K A RM S KRU E

28

MONTERING MED

KARMSKRUE Velegnet ved renovering og ombygging

Fleksibelt system som gjør det enkelt å montere og etterjustere vinduer og dører i eldre hus der forutsetningene ikke er optimale. For eksempel i hus som har satt seg med årene og der vinduene/døråpningene ikke er i vater/lodd.


29

BRUKES TIL MONTERING AV: • Ytterdører • Innerdører • Vinduer • Glasspartier

FORENKLER MONTERING I ELDRE HUS HVOR DET KAN VÆRE SKJEVHETER

Karmskruer leveres i flere lengder, noe som er praktisk ved ulike spaltebredder rundt vinduer/dører. Se side 35 for valg av riktig skruelengde.

BETONG

LETTBETONG

TRE

LECA

TEGL

HULLTEGL

MONTERINGSANVISNINGER: Trekarm, se side 42. Karm i lettbetong og hulltegl, se side 48. Karm i betong og massiv tegl, se side 46.

K A RM S KRU E

BRUKES I FØLGENDE VEGGMATERIALER:


30

Alle komponentene i

MONTERINGSSYSTEM KARMSKRUE 1.

7.

2.

6.

3. 4.

8.

5. 9.

K A RM S KRU E

PRODUKTER 1. KARMSKRUE PROGRAMA PLUS Tykkere materiale og rund hylse med gjenger hele veien rundt gir mindre risiko for å trekke hylsen for hardt til. Forenkler karmmontering og muliggjør etterjustering. Finnes i fire lengder. 2. KARMHYLSE FOR SERIEKOBLING Brukes ved seriekobling av vinduer, det vil si når karmen ikke kan monteres i vegg, men i en annen karm. 3. FUGESKUM FLEX PRO Mykt fugeskum som er godt egnet til montering av karm. 4. NYLONPLUGG For montering i betong eller tegl.

5. FASADEPLUGG GXL Brukes sammen med 140 mm karmskrue, hovedsakelig ved montering i Leca og lettbetong. 6. DEKKLOKK For å skjule skruehullene i karmen. Finnes i ulike farger og størrelser. VERKTØY 7. PROGRAMA KARMFIX Halverer monteringstiden og reduserer risikoen for sprekker i hylse og forborede karmer. Verktøyet slås inn i stenderen og lager et sentreringshull som sikrer at karmskruen styres rett inn. Art. nr. 111049 Nobb nr. 23714066 8. MONTERING- OG JUSTERINGSNØKKEL KMN Verktøy for enkel justering av karmskruen. To sider, innvendig sekskant for montering og rundt hull for justering. 100 mm – Art. nr. 111207 Nobb nr. 11340056 150 mm – Art. nr. 111209 Nobb nr. 47196592


31

10.

12.

11.

13.

14.

15. 16.

NIVÅSKRUE MED TILBEHØR

10. LEDDET MONTERING- OG JUSTERINGSNØKKEL KMN For montering av vindu med en drill, der det ikke er mulig å holde drillen rett ved innskruing eller justering av karmskruen. Reduserer risikoen for sprekker i hylse og karm samt riper i vinduet ved montering. Art. nr. 111035 Nobb nr. 42903420

13. JUSTERINGSVERKTØY TIL NIVÅSKRUE Verktøy for enkel justering av nivåskruen, slik at karmen blir montert rett. Art. nr. 105254 Nobb nr. 22526867

11. KARMSKRUEBOR DLT 14/5 Til tre. Lager et sentreringshull for enklere montering. Senterbor fås som reservedel. Art. nr. 111024 Nobb nr. 29744745

15. NIVÅSKRUE Erstatter kiler og klosser ved montering av vinduskarm. Gjør det enklere å justere slik at vinduet blir montert rett. Art. nr. 111305 Nobb nr. 49054138

12. SENTRERINGSHYLSE C10 For montering i betong. Hylsen monteres i vinduets forborede hull. Sørger for at boret sentreres og monteringen gjøres effektivt. Art. nr. 111036 Nobb nr. 21232434

14. BITS TX30 TIL NIVÅSKRUE Art. nr. 9995299 Nobb nr. 25614447

16. LETTBETONGPLUGG Bores med 10 mm bor og slås deretter inn med hammer. Art. nr. 50020 Nobb nr. 30084172

K A RM S KRU E

9. UNIVERSALNØKKEL UN-T Verktøy for manuell justering av karmskruen. Enkel montering uten drill. 10 mm sekskant. Smart! Det firkantede grepet kan brukes til å åpne dører uten dørvrider. Art. nr. 111045 Nobb nr. 11340049


32

SIKRERE OG MER EFFEKTIV KARMMONTERING

Karmskrue

K A RM S KRU E

PROGRAMA PLUS


33

UTVIKLET I SAMARBEID MED VINDUSMONTØRER

• Tykkere materiale – mindre risiko for at hylsen sprekker • Forsterket med gjenger som går rundt hele hylsen: halverer risikoen for at hylsen sprekker eller overtrekkes ved montering • Fire skjærespor – penere hull, redusert risiko for sprekker

K A RM S KRU E

• Skjærespor reduserer risikoen for at karmen sprekker

61% 40% 42% høyere tiltrekkingsmoment før overtrekking

større uttrekkskraft

sterkere hylse

Alle verdier er sammenligninger mellom en vanlig karmskrue og Programa Plus.


34

FLISFRI MONTERING Programa Plus har fire skjærespor i hylsen som kutter trefibrene når skruen går inn i karmen – det gir et fint inngangshull. Risikoen for sprekker og flising er nærmest ikkeeksisterende.

MINDRE MINSKA RISIKO RISKENFOR ATTÅÖVERDRA TREKKE HYLSEN HYLSAN FOR HARDT TIL

K A RM S KRU E

Spenner man karmen for mye på den ene siden uten å løsne tilsvarende på den andre siden, er det stor risiko for å trekke hylsen for hardt til. Programa Plus har en rund hylse som gir langt mindre risiko for overtrekking. Tykkere materiale i hylsen gir også mindre risiko for at hylsen sprekker ved skjevmontering.

UNNGÅ SPREKKER I STENDEREN Skjærespor i enden gir mindre risiko for sprekker i stenderen når karmskruen havner nær kanten, for eksempel ved bruk av dobbel gips. Sprekker i stenderen oppdages først etter et par måneder og kan gi problemer med å lukke døren. PROGRAMA PLUS:

VANLIG KARMSKRUE


35

VELG RIKTIG SKRUELENGDE Hvilken lengde du skal velge på karmskruen avhenger av spaltebredden, det vil si åpningen mellom karm og vegg. Programa leveres i fire lengder, noe som er praktisk ved ulike spaltebredder rundt vinduer/dører.

50mm 50 70mm

For spaltebredde 0–5 mm

For spaltebredde 5–15 mm

90mm 90

K A RM S KRU E

spaltebredde

For spaltebredde 15–35 mm og ved montering i betong sammen med plugg

140mm 140

For spaltebredde 35–85 mm og ved montering i lettbetong og hulltegl sammen med plugg


K A RM S KRU E

36

Erstatter kiler og klosser

NIVÅSKRUE Enklere montering av vinduskarmer med nivåskrue i stedet for kiler og klosser. Nivåskruen er enkel å justere slik at karmen blir montert rett, og har et justeringsområde på 7–35 mm. Det patenterte hodet hindrer at karmen ”vandrer” under justering.


37

ENKEL JUSTERING OG ENKLERE MONTERING AV VINDUSKARMER

• Patentert hode – karmen vandrer ikke ved justering • 110 kg maks. belastning/skrue • Stort hode – hindrer at skruen synker inn i karmen • 20 mm sekskant for etterjustering • Bits TX30 for montering

• Fiberkutt hindrer sprekkdannelse

HUSK!

Montering i betong krever forboring med 6 mm bor, i tegl 5 mm og i lettbetong 10 mm + GXL Fasadeplugg.

K A RM S KRU E

• Gjengekutt i betong og tegl


38

110 KG

MAKS. BELASTNING/ SKRUE

MONTERINGSANVISNINGER:

NIVÅSKRUE

1.

K A RM S KRU E

1. Monter nivåskruene så nær ytterkantene av karmen som mulig. Minst to skruer per vindu. Har vinduet midtstolpe, skal det monteres en nivåskrue også der.

2.

2. Montering i tre krever ikke forboring. Montering i betong krever forboring med 6 mm bor, i tegl 5 mm og i lettbetong 10 mm + GXL Fasadeplugg. Nivåskruen monteres med TX30 bits.


39

3.

K A RM S KRU E

3. Plasser vinduet oppå nivåskruene. Luftspalten under vinduet bør være ca 15 mm.

4. 4. Bruk et vater og finjuster med justeringsverktøyet, slik at vinduet er i vater. Monter med karmskruer. Se monteringsanvisning på side 42.

SE VÅRE MONTERINGSFILMER. GÅ INN PÅ VÅR YOUTUBE-KANAL ELLER ESSVE.NO


40

K A RM S KRU E

Raskere karmmontering i tre

KARMINNFESTINGSVERKTĂ˜Y Programa Karmfix gir en enklere og mer effektiv karmmontering og sikrer samtidig at karmen blir sentrert i ĂĽpningen.


41

ETT VERKTØY, TO FUNKSJONER Programa Karmfix slås inn i veggen gjennom karmens forborede hull så karmen blir enkel å justere. Det lager også et hull i veggen som hindrer at karmskruen skrus skjevt inn. Du finner fullstendige monteringsanvisninger på side 20 eller på vår YouTube-kanal.

• Hindrer at karmskruen skrus skjevt inn

• Sørger for å holde karmen i riktig posisjon under monteringen • Krever kun mindre etterjusteringer

K A RM S KRU E

• Enkelt å justere karmen sideveis før karmskruen settes inn


42

MONTERINGSANVISNINGER:

K A RM S KRU E

MONTERE KARM I TRESTENDER Velg skruelengde i henhold til spaltebredde, se side 35. Karmskruene skal monteres med ca 50 mm avstand. Bruk de 14 mm store forborede hullene i karmen. Mangler det hull, bores de med karmskruebor.

ESSVE ANBEFALER:

KARMINNFESTINGSVERKTØYET FORENKLER MONTERINGEN


43

1. Plasser karmen i åpningen og juster den så den er i vater i underkant. Bruk ESSVE nivåskrue i stedet for kiler og klosser for mer effektiv montering. Du finner anvisninger på side 38.

4.

4. Bruk vater til å kontrollere at vinduet er i lodd. Slå innfestingsverktøyet inn i det øverste hullet på samme side.

2.

2. Bruk vater til å kontrollere at vinduet er i lodd.

5.

5. Fortsett med de nederste og øverste hullene på motsatt side. Bruk vater til å kontrollere at vinduet er i lodd.

3.

3. Slå innfestingsverktøyet inn i det 14 mm store hullet i karmen. Start med det nederste hullet på hengselsiden.

6.

6. Når alle innfestingsverktøyene er på plass, justeres karmen så den er sentrert i åpningen.

K A RM S KRU E

1.


44

7.

8.

9.

8. Skru karmskruen inn i hullet. Bruk monteringsenden av monteringsnøkkelen.

9. Skru skruen så dypt inn at delen uten gjenger er synlig i spalten mellom vegg og karm. Tips! Se side 35 for valg av riktig skruelengde.

10.

11.

12.

10. Fortsett med det øverste hullet på samme side (hengselsiden). Trekk innfestingsverktøyet ut, skru inn karmskruen.

11. Juster karmen ved å bruke justeringsenden av monteringsnøkkelen. Sett et vater i karmen og juster slik at hengselsiden er i lodd.

12. Merk at innfestingsverktøyet gjør at karmen på motsatt side følger med og automatisk kommer i lodd. Karmen er nå ferdig justert.

K A RM S KRU E

7. Trekk verktøyet ut av det nederste hullet på hengselsiden (det du startet med) ved å dreie og trekke. Det er nå laget et sentrert hull midt i det 14 mm store hullet.

SE VÅRE MONTERINGSFILMER. GÅ INN PÅ VÅR YOUTUBE-KANAL ELLER ESSVE.NO


45

14.

13. Fortsett med monteringen på motsatt side. Bruk monteringsenden av monteringsnøkkelen. Ta ut det nederste innfestingsverktøyet og skru inn en karmskrue. Gjør det samme med det øverste hullet.

14. Ved montering av dørkarmer eller større vinduskarmer: Fortsett med de gjenværende hullene midt på karmen. Ettersom karmen allerede er på plass, kan man ta ett hull av gangen. Slå inn et innfestingsverktøy for å få en sentrering i veggen/ stenderen, vri om og trekk verktøyet ut, skru inn en karmskrue.

15.

16.

15. Sett dekklokk over samtlige hull. Ferdig!

16. Isoler spalten mellom vegg og karm med et mykt fugeskum, for eksempel Fugeskum Flex Pro, eller bruk annen godkjent tetting.

K A RM S KRU E

13.

HUSK!

Avhengig av årstid kan treverket i karmen, stenderen og veggen enten svelle eller krympe. Det kan kreve etterjustering. Ta da av dekklokkene og bruk justeringsenden av monteringsnøkkelen.


46

MONTERINGSANVISNINGER:

MONTERE KARM I VEGG AV BETONG OG MASSIV TEGL Bruk 90 mm karmskrue og monter med ca 500 mm avstand. Mangler karmen forborede 14 mm hull, bores disse med karmskruebor.

2.

3.

K A RM S KRU E

1.

1. Plasser karmen i åpningen og juster den så den er i vater i underkant. Bruk ESSVE nivåskrue i stedet for kiler og klosser. For mer effektiv montering. Se side 38.

2. Fest karmen midlertidig med kiler eller luftputer. Bruk vater til å kontrollere at vinduet er rett i alle retninger.

3. Stikk sentreringshylsen C10 inn i det nederste hullet i karmen.

SE VÅRE MONTERINGSFILMER. GÅ INN PÅ VÅR YOUTUBE-KANAL ELLER ESSVE.NO


47

4.

5.

4. Bor med 20 mm betongbor. Bor minst 80 mm inn i veggen. Ta ut sentreringshylsen.

8.

6. Fortsett med det øverste hullet på samme side (hengselsiden). Stikk sentreringshylsen inn, bor, ta hylsen ut, trykk karmskruen med plugg inn i hullet og skru inn karmskruen. Fortsett på motsatt side. Hvis karmen må etterjusteres: Bruk justeringsenden av monteringsnøkkelen.

9.

K A RM S KRU E

7.

5. Bruk monteringsenden av monteringsnøkkelen. Sett en nylonplugg på karmskruen og trykk den inn i hullet. Ikke skru før hele pluggen er inne i veggen. Skru skruen så dypt inn at delen uten gjenger er synlig i spalten mellom vegg og karm.

6.

7. Ved montering av dørkarmer eller større vinduskarmer: Fortsett med de gjenværende hullene midt på karmen.

HUSK!

8. Sett dekklokk over samtlige hull. Ferdig!

9. Isoler spalten mellom vegg og karm med et mykt fugeskum, for eksempel Fugeskum Flex Pro, eller annen godkjent tetting.

Avhengig av årstid kan treverket i karmen enten svelle eller krympe. Det kan kreve etterjustering. Ta da av dekklokkene og bruk justeringsenden av monteringsnøkkelen.


48

MONTERINGSANVISNINGER:

MONTERE KARM I VEGG AV LETTBETONG OG LECA Bruk 140 mm karmskrue og monter med ca 500 mm avstand. Mangler karmen forborede 14 mm hull, bores disse med karmskruebor.

2.

3.

K A RM S KRU E

1.

1. Plasser karmen i åpningen og juster den så den er i vater i underkant. Bruk ESSVE nivåskrue i stedet for kiler og klosser. For mer effektiv montering. Se side 38.

2. Fest karmen midlertidig med kiler eller luftputer. Bruk vater til å kontrollere at vinduet er rett i alle retninger.

3. Stikk sentreringshylsen C10 inn i det nederste hullet i karmen.

SE VÅRE MONTERINGSFILMER. GÅ INN PÅ VÅR YOUTUBE-KANAL ELLER ESSVE.NO


49

4.

5.

4. Bor med 10 mm betongbor. Bor minst 120 mm inn i veggen. Ta ut sentreringshylsen.

8.

6. Fortsett med det øverste hullet på samme side (hengselsiden). Stikk sentreringshylsen inn, bor, ta hylsen ut, trykk karmskruen med plugg inn i hullet og skru inn karmskruen. Fortsett på motsatt side. Hvis karmen må etterjusteres: Bruk justeringsenden av monteringsnøkkelen.

9.

K A RM S KRU E

7.

5. Bruk monteringsenden av monteringsnøkkelen. Sett en fasadeplugg GXL på karmskruen og trykk den inn i hullet. Ikke skru før hele pluggen er inne i veggen. Skru skruen så dypt inn at delen uten gjenger er synlig i spalten mellom vegg og karm.

6.

7. Ved montering av dørkarmer eller større vinduskarmer: Fortsett med de gjenværende hullene midt på karmen.

HUSK!

8. Sett dekklokk over samtlige hull. Ferdig!

9. Isoler spalten mellom vegg og karm med et mykt fugeskum, for eksempel Fugeskum Flex Pro, eller annen godkjent tetting.

Avhengig av årstid kan treverket i karmen enten svelle eller krympe. Det kan kreve etterjustering. Ta da av dekklokkene og bruk justeringsenden av monteringsnøkkelen.


50

MONTERINGSSYSTEM

KARMSKRUE L/L8


51

INNHOLD S. 52 Montering med karmskrue S. 55 Produktoversikt – alle komponentene i systemet

KA RMS KR UE L / L 8

S. 56 Monteringsanvisninger


52

MONTERINGEN SKJER I ÉN OPERASJON

KA RMS KR UE L / L 8

MONTERING MED

KARMSKRUE L/L8 Egner seg for mindre vinduer og lettere innerdører


53

Brukervennlig montering i én operasjon som ikke krever spesialverktøy. Passer til montering av mindre vinduer og lettere innerdører, både i eldre hus der forutsetningene ikke er optimale samt i nybygg med perfekte vinkler. Enkel justering av karmen ved å skru karmskruen enten inn eller ut.

BRUKES I FØLGENDE VEGGMATERIALER:

BETONG

TEGL

TRE

NATURSTEIN

STÅL

HULLTEGL

VELG KARMSKRUE ETTER VEGGMATERIALE:

KA RMS KR UE L / L 8

Tre og betong samt montering med plugg – karmskrue L8 med skarp spiss. Stål – karmskrue L med borspiss. Borkapasitet 2,0 mm.


54

• Fremstilt i herdet stål • Blankgalvanisert overflatebehandling • Mothakene under skruehodet presses inn i karmen og gir en solid montering. For montering med karmskrue L/L8 kreves trinnboret karm 14/5 mm.

KA RMS KR UE L / L 8

KREVER IKKE SPESIALVERKTØY


55

ALLE KOMPONENTENE I SYSTEMET 6.

5.

3.

2.

8.

4.

PRODUKTER 1. KARMSKRUE L/L8 Fremstilt i herdet stål med blankgalvanisert overflatebehandling. Finnes med skarp spiss for tre og betong, og med borspiss for stål. 2. FUGESKUM FLEX PRO Mykt fugeskum som er godt egnet til montering av karm. 3. DEKKLOKK For å skjule skruehullene i karmen. Finnes i ulike farger og størrelser. 4. NYLONPLUGG For montering i betong eller tegl.

9.

10.

VERKTØY 5. KARMSKRUEBOR DLT 14/5 Gir et ekstra fint 14 mm hull i karmen. Art. nr. 111024 Nobb nr. 29744745 6. BITS TX25 X 70 MM Art. nr. 9995297 Nobb nr. 42156853 NIVÅSKRUE MED TILBEHØR 7. NIVÅSKRUE Erstatter kiler og klosser ved montering av vinduskarm. Gjør det enklere å justere slik at vinduet blir montert rett. Art. nr. 111305 Nobb nr. 49054138 8. JUSTERINGSVERKTØY TIL NIVÅSKRUE Verktøy for enkel justering av nivåskruen, slik at karmen blir montert rett. Art. nr. 105254 Nobb nr. 22526867 9. BITS TX30 TIL NIVÅSKRUE Art. nr. 9995299 Nobb nr. 25614447 10. LETTBETONGPLUGG Bores med 10 mm bor og slås deretter inn med hammer. Art. nr. 50020 Nobb nr. 30084172

KA RMS KR UE L / L 8

1.

7.


56

KA RMS KR UE L / L 8

MONTERING AV KARM Velg type karmskrue avhengig av veggmateriale, se side 14. Karmskruene skal monteres med ca 500 mm avstand. Kontroller at karmen har 14/5-hull, det vil si at halve karmen er gjennomboret med 14 mm hull og resten med 5 mm hull. Mangler det hull, bores de med karmskruebor.


57

MONTERINGSANVISNINGER: 1.

HUSK!

Er veggmaterialet av betong, kreves forboring Ø 6,0 mm, boredybde ca. 40 mm samt nylonplugg N 6×30. Montering i tre eller i stålstender (maks. 2,0 mm) med trestenderforsterkning krever ikke forboring.

KA RMS KR UE L / L 8

1. Sett karmen inn i åpningen. Bruk ESSVE nivåskrue i stedet for kiler og klosser for mer effektiv montering. Se anvisninger på side 38.


58

2.

2. Skru inn karmskruene. Pass på at skruens mothaker går inn i karmen. Monteringsdybden må være minst 45 mm inn i konstruksjonsmaterialet. Bruk TX25-bits.

KA RMS KR UE L / L 8

3.

3. Juster karmen ved å skru karmskruen inn/ut. Mothakene gjør at karmen følger med.


59

4.

4. Sett dekklokk over samtlige hull. Ferdig!

5.

HUSK!

Avhengig av årstid kan treverket i karmen, stenderen og veggen enten svelle eller krympe. Det kan kreve etterjustering. Da er det bare å fjerne dekklokkene og bruke en TX25-bits til å justere.

SE VÅRE MONTERINGSFILMER. GÅ INN PÅ VÅR YOUTUBE-KANAL ELLER ESSVE.NO

KA RMS KR UE L / L 8

5. Isoler spalten mellom vegg og karm med fugeskum Flex Pro, eller annet godjent tetting.


Kundeservice: 66 82 35 10 www.essve.no

Alle opplysningene ovenfor er angitt i overensstemmelse med fakta og informasjon som er kjent på det tidspunkt dokumentet ble opprettet. Opplysningene kan endres uten ytterligere varsel. All rådgivning fra ESSVE skal kun betraktes som veiledende og innebærer ikke at ESSVE kan holdes ansvarlig for rådene. Det er alltid kundens ansvar, på egen risiko, å ta beslutning om valg av produkt, bruk, bruksområde og så videre. Rådene fra leverandøren utgjør bare en del av kundens beslutningsunderlag.

Gå inn på essve.no eller vår YouTube-kanal.

April 2017. Art. nr 4173.

SE ALLE VÅRE INSTRUKSJONSFILMER:

ESSVE karmguide april 2017  
ESSVE karmguide april 2017  

Monteringssystem karmskrue og karmhylse. Monteringsanvisninger for montering i tre, lettbetong, betong, tegl og Leca. Tilbehør og verktøy -...

Advertisement