Page 1

December 2013

Nephew

koncert

på SG Operation Dagsværk fik stor opbakning > SIDE 4

Sjov og spas med Teaterbattle > SIDE 5

www.silkeborg-gym.dk

1g’ere brander Silkeborg Kommune > SIDE 6

www.silkeborg-gym.dk


Velkommen til Silkeborg Gymnasiums nyhedsbrev Oslovej 10 DK-8600 Silkeborg Telefon +45 86 81 08 00

---------------------------------------------------------------------------------------------Målgruppen er først og fremmest forældrekredsen, og for at nå ud til alle forældre sendes nyhedsbrevet med almindelig post. Nyhedsbrevet

E-mail: sg@silkeborg-gym.dk www.silkeborg-gym.dk Rektor: Erik Olesen -----------------------------------------------

Nyt fra gymnasiet Aktuel information for forældre til elever på Silkeborg Gymnasium Ansvarshavende udgiver: Rektor Erik Olesen Ansvarshavende redaktør: Uddannelseschef Jørgen F. Hansen Fotografer: Finn Pedersen, Kristina Krogh Nielsen, Frederik Pedersen og Knud Krog Design og produktion: Semios Publicering: Online: http://issuu.com/publications

Silkeborg Gymnasium er det største

udkommer tre gange om året og vil desuden ligge på vores hjemmeside.

---------------------------------------------------------------------------------------------Med dette nummer af Nyt fra gymnasiet ønsker jeg forældre og elever en rigtig glædelig jul og et godt nytår. For få dage siden afholdt vi vores traditionelle julekoncert, og jeg håber mange af jer havde lejlighed til at opleve vores mange talentfulde musikelever. Det er en god lejlighed til at komme i julestemning, og hvis nogle af jer går og spekulerer på, hvad I skal give jeres søn/datter i julegave har vi en

Julegaveidé: en printer ”I gamle dage ….”, ja da skrev vi vores danske stile i hånden - også til eksamen. Sådan er det heldigvis ikke mere, og i snart mange år har alle elever på gymnasiet brugt egen computer og egen printer til de skriftlige eksaminer, terminsprøver og årsprøver. I nogle år endnu vil der fortsat være behov for, at eleverne medbringer deres egen printer til de skriftlige prøver. Det er lidt bøvlet, og mange forældre undrer sig over, hvorfor det nu er nødvendigt. Men det er ganske enkelt ikke tilladt, at prøverne afvikles med elektronisk aflevering, og eftersom vi på gymnasiet afvikler prøver med op til 500 elever på samme dag, er vi fortsat nødt til at forlange, at hver enkelt elev enten medbringer egen printer eller ”skriver i hånden”. For de fleste elever vil der være skriftlige prøver i både 1g, 2g og 3g. Så mangler der noget på juleønskelisten i år fra jeres kommende student – ja så er en mindre printer måske en idé.

gymnasium i Danmark. Vi udbyder 25 studieretninger og en særdeles bred vifte af valgfag.

Silkeborg Gymnasium er det store gymnasium med de mange muligheder, også når det drejer sig om at give sig selv chancen for at få faglige, personlige og sociale udfordringer. Gymnasiet ligger i et naturskønt område i den nordøstlige del af Silkeborg.

2

Ny fløj til de kunstneriske fag Efter en årrække med omfattende byggeri og renovering af den oprindelige del af gymnasiet, senest den nye studiecafé i midten af skolen, har vi efterhånden topmoderne faciliteter overalt. Musikfløjen blev renoveret for tre år siden, men vi vil også gerne give et løft til de øvrige kunstneriske fag, som i øjeblikket er placeret forskellige steder på skolen. Det er planen at samle de kunstneriske fag i en ny tilbygning for enden af C-gangen. Det drejer sig om mediefag, billedkunst, design,

drama og dans. Bygningen skal være færdig til ibrugtagning i begyndelsen af skoleåret 2014-15. For så vidt angår lærerne er der også bedre faciliteter i udsigt. Studieretningsgymnasiet stiller store krav til samarbejde mellem lærerne i den enkelte klasse, og derfor er det nødvendigt med bedre mødefaciliteter. Den nuværende pedelbolig vil således blive renoveret og ombygget til tidssvarende mødelokaler for lærerne. Dette arbejde forventes færdigt i løbet af foråret 2014.

Nye fag og studieretninger Ligesom vi løbende tilpasser de fysiske rammer udvikler vi vores udbud af fag og studieretninger. Det er nu ikke længere obligatorisk, at alle elever skal tage et naturvidenskabeligt fag på B-niveau. Dette kan nu erstattes af matematik på B-niveau. Derfor tilbyder vi fremover to sproglige studieretninger med matematik: Fransk begyndersprog eller tysk fortsættersprog på A-niveau – sammen med engelsk på A-niveau og matematik på B-niveau. Mens de nye studieretningsmuligheder kommer til at gælde for den kommende 1.g-årgang, får vores nuværende 1. og 2.g-årgang mulighed for at vælge et af de tre nye fag som vi føjer til rækken af valgfag. Det drejer sig om fagene innovation, retorik og design. Vi håber at mange elever vil finde de nye fag interessante.

Årgang 2013 i top 10 Årgang 2013 var Silkeborg Gymnasiums hidtil største, og de opnåede også SGs hidtil højeste gennemsnit, nemlig 7,7 – hvilket er markant over landsgennemsnittet på 7,1. Resultatet placerer Silkeborg Gymnasium som nr. 6 blandt de offentlige gymnasier i Danmark, kun overgået af nogle af storbygymnasierne, der har en væsentligt højere andel af elever med forældre, der har en videregående uddannelse.

Erik Olesen Rektor


Nephew-koncert til SG-eleverne efter flot Røde Kors-indsamling

I Silkeborg har vi Danmarks største

samlingsdagen og har i år, som de seneste

gruppen for Røde Kors på Silkeborg

gymnasium, og her kan vi også løfte i

år, sat en koncert på højkant med et kendt

Gymnasium vil jeg sige tusind tak til alle,

flok. Det kunne man se, da der den 6.

dansk band. Kriteriet for at være med i

der dels samlede ind, dels puttede i

oktober var landsindsamling for Røde Kors.

lodtrækningen om koncerten er, at man

indsamlingsbøsserne den 6. oktober.

har minimum 100 gymnasieindsamlere Her var over 100 SG-elever gået på gaden

på gaden ved indsamlingen.

- Birgit Marie Østerby, 3qm

for at samle ind til det gode formål med fokus på krise- og katastroferamte

I år er koncerten med Nephew, hvis forsanger,

områder i bl.a. Syrien. Ikke nok med,

Simon Kvamm, har taget studentereksamen

at så mange gik på gaden den søndag

på Silkeborg Gymnasium. Heldet tilsmilede

formiddag, gennemsnitsresultatet af ind-

os ved lodtrækningen, så Simon Kvamm

samlingerne i Silkeborg var også omkring

og hans seje hold af musikere skal altså

300 kr. højere end landsgennemsnittet.

tilbage til rødderne og give den fuld gas

Røde Kors har de seneste år ført kampagne

til synet af et forhåbentligt glædestrålende

for at få gymnasieelever med på ind-

gymnasiepublikum. På vegne af ambassadør-

SGoop

op i starten af skoleåret 2012 med et

Håbet er, at skolens elever vil støtte op om

SGoop af initiativrige og dygtige elever

og være med til at videreudvikle avisen.

SGoop er navnet på Silkeborg Gymna-

med en journalist gemt i maven.

Avisen har brug for flere ”journalister”, fotografer, en eller flere tegnere og

siums elevavis, som har til hensigt at dække nogle af de mange spændende

Det er elevernes avis - elever skriver om

faglige og sociale aktiviteter, der foregår

elever til elever. Redaktionens arbejde er

på skolen. Du kan i avisen læse om elever

at indsamle elevbidrag, lave interviews

Man kan også bidrage ved at sende

med en særlig interesse, spændende

og skrive artikler til avisen. De layout-

artikler, tegninger, anmeldelser eller

ekskursioner, eksotiske studierejser og

ansvarlige sørger for at avisen får en

andet fagligt eller kreativt materiale ind.

andre begivenheder. Avisen startede

skarp opsætning.

www.silkeborg-gym.dk

konkurrencemagere.

3


Formidlingsdag

-----------------------------------------------------Hvordan fanger journalister læsernes

interesse, så deres artikler bliver læst? Hvordan kommunikerer en politiker, der har en uheldig sag, som han gerne vil have til at gå i glemmebogen? Hvordan sikrer præster, at budskabet bliver vedkommende og forståeligt for en menighed bestående af både konfirmander og pensionister?

------------------------------------------------------

Torsdag den 27. marts 2014 har alle 1g-

fra Christiansborg eller af en politisk

og 2g-klasser en temadag med overskriften

kommentator som Niels Krause-Kjær.

’formidling’. Baggrunden herfor er, at det

Tilsvarende kan elever på en studieretning

for elever på alle studieretninger er

med idræt imødese et oplæg af en sports-

væsentligt at få lært, hvordan man bliver

journalist, fx Luna Christofi, der lever af at

en dygtig og effektiv formidler.

dække Champions League-fodbold for TV3.

På formidlingsdagen får eleverne inspira-

Andre studieretninger kan få besøg af

tion fra formidlingseksperter, der ikke er

skuespillere, præster, sangere, taleskrivere

lærere, og som arbejder med noget, der

eller forskere, der har særlige formidlings-

er relevant i forhold til elevernes studieret-

kompetencer.

ning. Eksempelvis kan en samfundsfagligt orienteret klasse få besøg af en spindoktor

Operation Dagsværk fik stor opbakning på SG --------------------------------------------------

tiske partier til at hænge valgplakater

Knap 400 friske elever fra Silkeborg

op og dele flyers ud i forbindelse med

Gymnasium tog arbejdshandskerne på

kommunalvalget. Jo, viften af jobtyper

til årets Operation Dagsværkdag, den

var bred.

6. november, hvilket er et væsentligt højere antal end i 2012, hvor knap

Det forventes, at der i år indtjenes over

160 arbejdede. Et fremskridt, der

100.000 kr., og OD-udvalget vil gerne

gør os meget stolte i OD-udvalget.

sige tak til alle de seje dagsværkere,

-------------------------------------------------SG-elevernes skoledag blev sat på standby for at sikre penge til uddannelse i Sierra Leone, og de arbejdende

som alle har givet udtryk for at have haft en rigtig god dag. I OD-udvalget glæder vi os allerede til at skabe en

Tjalfe Rude og Christoffer de Menezes,

god dagsværkdag for alle næste år.

1w skovlede sand hos en gymnasielærer og havde en rigtig hyggelig dag sammen.

elever var glade. Fx sagde Tjalfe Rude

OD-udvalget

fra 1w om den regnfulde OD-dag, hvor

At arbejde sammen med en kammerat

på Silkeborg Gymnasium

gør også det hele meget sjovere.

forskellige opgaver for den gode sag:

En større teatergruppe, her ses 4 af de

Søstrene Emilie og Signe Bagger, 2c og

rengøring, vinduespudsning, kagebagning,

medvirkende, fremførte en teaterfore-

3d, spillede musik og arbejdede i T.I.N.G.

kattepasning, teaterforestillinger og

stilling på gymnasiet og tjente 1200 kr.

musik på gaden er nogle få eksempler,

ind til årets projekt. Kreativiteten for

ligesom nogle elever blev hyret af poli-

arbejde har ingen grænser.

solen alligevel tittede frem: ”Jeg kan egentlig godt lide konceptet, hvor man arbejder for en god sag, for det var mega hyggeligt, og vores arbejdsgivere var vildt flinke!” Tjalfe og Christopher fra 1w arbejdede i haven hos en lærer fra gymnasiet, og derudover udførte OD-eleverne mange

4


Teaterbattle 2013 - En efterårsferie fyldt med sjov og spas Af Lucas Kruse Kristiansen 3qm

fordi det er en super god mulighed for at lære nye mennesker at kende, for at networke med teatermiljøet og for at turde sætte sig selv på spil – ting som helt sikkert har givet mig en god ballast fremover i forhold til en eventuel fremtid i teaterbranchen, såvel socialt som kompetencemæssigt.

Det at stå på scenen var en stor oplevelse i sig selv, og jeg husker tydeligt den glæde

Da jeg første gang hørte ordet, ”Teater-

og den overvældelse, der fyldte mit hoved,

battle”, forestillede jeg mig et billede

da jeg trådte ud på scenen, og de mange

af to teatergrupper, der skiftevis battler

klapsalver og hujen, der kom mig og min

med deres stykke overfor hinanden. Da

gruppe i møde fra et veloplagt publikum.

jeg og min teatertrup bevægede os over Mungo Parks teaterkonkurrence, blev jeg

Sociale omgivelser og finurlige kreativiteter

bekræftet i dette billede – og tusinde af

Alt i alt har Teaterbattle 2013 været en

glade minder og tanker har sat sig fast på

supergivende oplevelse for mig og for os

min nethinde.

alle sammen. De mange spændende og

til Køge i dette års efterårsferie til Teater

Jeg har været meget glad for denne oplevelse,

kreative mennesker, der tilmeldte sig til Teaterbattle var på mange måder en rigtig

konkurrencen osede af vilje og glæde ved

god oplevelse for mig som teaterinteresseret

det teater, som min inderste teaterflamme

gymnasieelev på Silkeborg Gymnasium

brænder for. Det var en så spændende

med den kunstneriske linje Samf A, Eng. A,

og udfordrende oplevelse, som har givet

hvor drama indgår på B-niveau og derfor

mig meget med på vejen og helt sikkert

fylder meget i hverdagen.

en god mulighed for alle teaterglade unge mennesker fremover. Dertil kommer også

Sommerfugle i maven

det gode sammenhold, vi 11 deltagende

Da jeg og de ti andre spændte elever fra

i projektet havde. De aftener, hvor vi viste

gymnasiet satte os i toget torsdag den 17.

stykkerne for hinanden, smil på gangene

oktober kl. 09:04 fra Silkeborg Station var

på Danhostel i Køge og ukulele-stunderne

det ikke kun sommerfuglene, der pressede

på togturene, når vi skulle af sted på de

på, men også nervøsiteten, der buldrede

fire workshops, der blev afholdt med

inde i vores hoveder. Vi havde de sidste to

professionelle skuespillere, scenografer,

måneder skabt tre forskellige teaterstykker,

dramatikere og teaterinstruktører som

der hver især fortalte en historie, og vi

inspiration forud for konkurrencen.

Teater Mungo Park afholder hvert år en teaterkonkurrence for 15-25 årige, hvor præmien er 25.000 kr. til videreudvikling af den forestilling man viser til konkurrencen, samt tre spilaftener på Teater Mungo Park i Allerød. Silkeborg Gymnasiums tre teatergrupper blev alle udtaget til finalen, der fandt sted i Køge. Forestillingerne havde eleverne selv skabt med vejledning fra skolens dramalærere og med inspiration fra fire professionelle workshops i scenografi, instruktion, dramatik og skuespilteknik afholdt i København forud for konkurrencen. Forestillingerne er siden blev vist for skolens elever til en teateraften, hvor 70 publikummer valgte at bruge deres aften i teatergruppernes selskab og samtidig donerede deres entre til Operation Dagsværk-indsamlingen til Sierra Leone.

havde givet meget af os selv til dette projekt. Nervøsiteten var ikke forgæves og endte med at hjælpe alle tre grupper, og da vi fremførte vores forestillinger, var der både grin, smil og eftertænksomme blikke i luften, krydret med gode råd og fine kommentarer fra dommerne, heriblandt skuespillerne Pilou Asbæk og Iben Hjele. Jeg husker tydeligt den spænding, vi alle tre havde fra min gruppe, da vi stod omme bag gardinet til scenen. Klar med badehætter, dukke-makeup og vores sjæl investeret i det stykke, vi havde skabt.

Babushkadukker med mindreværdskomplekser i en forestilling, der tematiserede døden.

www.silkeborg-gym.dk

5


1g’ere brander Silkeborg Kommune ------------------------------------------------------

at bosætte sig i kommunen. Almen studie-

Desuden har alle elever interviewet en af

Som et led i undervisningen i almen

forberedelse eller AT er et fagsamarbejde

Silkeborg Gymnasiums udvekslingsstuderende

studieforberedelse har 1i og 1b i

mellem to fag, hvor undervisningen fokuserer

på engelsk for at få viden om, hvordan

oktober og november arbejdet med

på en bestemt sag, og hvor de to fag

udlændinge oplever det at komme til Silke-

at markedsføre eller brande Silkeborg

arbejder med hver sin metodiske tilgang til

borg: Hvad er byens styrker og svagheder?

Kommune. Målet med forløbet har

denne sag. For 1i og 1b har det første forløb

Og hvad skal man slå på for at tiltrække

været at producere et produkt, der kan

i AT handlet om at supplere kampagnen

udlændinge?

tiltrække flere resursestærke udlænd-

“Silkeborg kalder” med en international,

inge til kommunen. Samtidigt med

engelsksproget dimension, således at

Denne viden har eleverne anvendt i udvik-

udarbejdelsen af et kreativt produkt

eleverne i grupper har arbejdet med at

lingen af forskellige kampagneprodukter

som f.eks. videoer, hjemmesider,

udvikle webspots, brochurer, facebooksider

på engelsk. Forløbet blev afsluttet med en

brochurer og blogs har eleverne lært

og lignende for at henvende sig til engelsk-

fællestime for 1i og 1b, hvor de seks bedste

om faglige metoder i samfundsfag og

sprogede udlændinge.

og mest kreative forslag til branding af Silkeborg blev præsenteret på engelsk for

engelsk. Forløbet blev afsluttet med en fremvisning af de seks bedste forslag i

Som optakt til arbejdet med disse kreative

lærere, klassekammerater samt projektleder

de to klasser, og Frederik, Eliza, Kristina

produkter har eleverne i engelsk arbejdet

Anja Gaede fra “Silkeborg kalder”.

og Julie fra 1i blev præmieret med fire

med branding og gode brandingeksempler

fribilletter fra Bio Silkeborg for deres

fra den angelsaksiske verden som Cambridge

Vinderproduktet blev Frederik, Eliza, Kristina

kreative facebook-side, “Come join us”!

og Seattle. I samfundsfag har eleverne

og Julies facebookside “Come join us”,

arbejdet med faglig viden om Danmarks

som Anja Gaede fremhævede som en

kommunale struktur og med statistisk

original løsning, hvor det valgte medium

materiale omkring Silkeborgs demografi og

passede særdeles godt til formålet: at sprede

Silkeborg kommunes økonomi.

kendskabet til Silkeborg til målgruppen.

initiativ “Silkeborg kalder”, hvor målet er at få

Vindergruppen med præmierne foran deres

Anja Gaede begrunder valget af vinder-

flere tilflyttere og dermed skattebetalere til

hjemmeside sammen med Anja Gaede.

gruppens produkt foran de øvrige elever.

------------------------------------------------------

I den senere tid har en ny trend sneget sig ind i gymnasiets undervisning. Trenden hedder innovation og handler om, at undervisning skal tage udgangspunkt i autentiske problemstillinger. Opgaven for eleverne bliver da at levere fagligt begrundede og originale løsninger til aktuelle udfordringer. For en kommune som Silkeborg er det f.eks. en aktuel udfordring, hvordan man fortsat kan tiltrække resursestærke borgere i et område, hvor konkurrencen mellem de øst- og midtjyske kommuner er hård. Silkeborg Kommune har iværksat det prisbelønnede

Få hjælp til lektierne når DU har brug for det! Når eleverne på Silkeborg Gymnasium

På lektier-online.dk kan eleverne

kommer tilbage fra juleferie, vil de møde

modtage personlig lektiehjælp i fagene

Åbningstiderne i lektier-online.dk:

skolens nyeste tiltag på lektiehjælps-

matematik, fysik, kemi, dansk og

Mandag

18.00-21.00

fronten. Fra januar 2014 er Silkeborg

engelsk. Lektiehjælperne er rekrutteret

Tirsdag

18.00-21.00

Gymnasium nemlig med i Lektier

blandt studerende ved Aarhus Univer-

Onsdag

18.00-21.00

Online GYM. Lektier Online GYM

sitet, og lektiehjælpen foregår via head-

Søndag

18.00-21.00

tilbyder gratis online lektiehjælp til

set, chat, digitale tavler og værktøjer.

Nysgerrig efter at vide mere?

gymnasieelever på alle klassetrin.

6

Gå ind på gym.lektier-online.dk


Aktivitetsdag for at styrke de sociale fællesskaber Fredag den 1. november afholdtes der

såkaldte ”bogstavfællesskaber” (fx 1b,

her ideen om RadioSG opstod, det var

”Aktivitetsdag” på Silkeborg Gymnasium.

2b og 3b) skulle producere en sang til

her grundstenen til den nye ”SG-Rekord-

- En dag, der først og fremmest havde

det ”SG Melodi Grand Prix”, der blev

bog” blev lagt. Det var her, ideen bag

til formål at styrke de sociale relationer

afholdt om eftermiddagen.

den nye ”Studiecafé” så dagens lys, og

på tværs af årgangene gennem en række

det var her, eleverne fremsatte ønske

aktiviteter, der satte elevernes individuelle

Ideen til en aktivitetsdag opstod i

om at styrke båndene på tværs af

og sociale kompetencer i spil.

forbindelse med projektdagen ”Det

årgangene gennem en aktivitetsdag.

gode gymnasieliv” i efteråret 2012.

En ny tradition er dermed født på SG,

Dagen bød således på en bred palet af

Her skulle eleverne komme med ideer

og planlægningen af en aktivitetsdag

aktiviteter såsom stomp, salsa, boldspil

til, hvordan de sociale rammer på SG

i skoleåret 2014-15 er allerede i gang

og teambuilding, ligesom eleverne i de

kunne blive endnu bedre. Det var f.eks.

blandt elever og lærere.

Fra grundforløb til studieretningsforløb Umiddelbart før efterårsferien valgte

for det faglige arbejde. I de første uger

i dansk og historie, hvor eleverne fik

godt 500 1g-elever studieretning, og

efter efterårsferien var der fokus på at

overblik i forhold til væsentlige historiske

gennem dannelsen af 19 nye klasser

ryste de nyetablerede klasser godt sammen

og litterære perioder.

fik mere end 90 % af eleverne opfyldt

socialt. Samtlige klasser havde sammen

deres førsteprioritet.

med to teamlærere en introduktionsdag

Desuden gennemførte alle 1g-klasser det

og en todages hyttetur, og de foreløbige

første forløb i almen studieforberedelse,

Siden gymnasiereformen i 2005 har

evalueringer tyder på, at klasserne havde

hvor fag fra forskellige hovedområder

grundforløbet varet et halvt år, men vi

nogle fine dage, hvor de kom godt i

bidrager til belysning af en interessant

har valgt at forkorte grundforløbet, idet

gang med at lære hinanden at kende.

problemstilling. Eksempelvis kan eleverne

eleverne gennem årene har tilkendegivet,

Desuden deltog samtlige 1g-klasser i

med udgangspunkt i fagene dansk og

at de gerne så tidligt som muligt vil have

en idrætsdag, som ligeledes er blevet

samfundsfag have arbejdet med, hvordan

etableret de endelige klasser. Samtidigt

afviklet med godt humør og masser af

en kommunalpolitiker fra Silkeborg

opnås bl.a., at studieretnings forløbet

aktivitet. Fagligt blev studieretnings-

bedst kommer igennem med et bestemt

bliver længere, hvilket forbedrer rammerne

forløbet indledt med et koordineret forløb

politisk budskab.

www.silkeborg-gym.dk

7


Returadresse: Silkeborg Gymnasium Oslovej 10 8600 Silkeborg

Et efterår med store politiske fællesarrangementer Efteråret på SG har budt på en

økonomer og debattører forsøgte

række store politiske fællesarrange-

at sætte ord på fremtidens politiske

menter. I midten af september

udfordringer og visionerne for

var det Clement Kjersgaard og

at løse dem.

tidsskriftet Ræson, der sammen med eleverne over to dage

Netop fremtidens økonomiske og

havde lejlighed til at gå i dialog

satte den helt store dagsorden

politiske udfordringer var også

med de lokale byrådskandidater.

- fra de globale perspektiver

fokuspunktet for det besøg, Lars

Alt i alt en række fællesarrange-

over fremtiden for Danmark til

Løkke Rasmussen aflagde på

menter, der forhåbentlig har

udfordringerne for Silkeborg.

SG fredag den 8. november, og

vækket elevernes interesse for

To dage, hvor eleverne under

besøget blev den følgende uge

politik og bidraget til at gøre

indtryk af en række oplæg fra

fulgt op af et kommunalpolitisk

dem til aktive medborgere i et

fremtrædende politiske forskere,

valgarrangement, hvor eleverne

demokratisk samfund.

Forældreforeningen: Foredrag med Troels Kløvedal Da 1g´s forældre var samlet den 13.

Ud over at hjælpe til ved bl.a. gymnasiets

november, fik formanden anledning til at

fester og behandling af de ansøgninger

orientere om forældreforeningens aktiviteter

der løbende kommer fra eleverne, så er

og den netop afholdte generalforsamling.

det første større arrangement fra forældre-

Efter generalforsamlingen er foreningen

foreningen et foredrag med Troels Kløvedal

styrket med endnu et par nye friske forældre

den 3. april kl. 10.35 – 12.20. Kløvedals

og klar til det kommende års aktiviteter.

foredrag er oplæg til 3G´s stilekonkurrence, men afholdes for alle gymnasiets elever.

Skulle man have interesse i at deltage i

Kalender Torsdag den 19. december 3g’erne afleverer SRP senest kl 15.30

Lørdag den 21. december Første dag i juleferien

Søndag den 5. januar

bestyrelsen eller blot hjælpe lidt til, kan man

Forældreforeningens aktiviteter er helt

melde sig til forældrebanken. Det gør man

afhængige af forældrenes økonomiske bidrag,

Sidste dag i juleferien

ved at sende en mail til Janni Seeberg, der

og vi opfordrer til at støtte vores arbejde ved

er medlem af forældreforeningens bestyrelse

betaling af et engangsbeløb på blot 300 kr.

Torsdag den 16. januar

og har mailadressen: janni@si-laase.dk Og

for par og 150 kr. for enlige. Beløbet dækker

Studie- og karrieredag for 2g og 3g

glæd dig – det er sjovt at opleve skolen og

hele gymnasietiden og indbetales på reg.

eleverne fra denne side.

nr.: 5347 kontonr.: 0243513 via netbank.

Mandag den 27. januar Åbent Hus kl. 19 – 21

HUSK at skrive elevens navn og klasse på indbetalingen.

Fredag den 7. februar

Læs mere om forældreforeningen og vore

Frigivelse af 2. standpunktskarakterer i 2g og 3g kl. 16.00

aktiviteter på gymnasiets hjemmeside.

Lørdag den 8. februar Første dag i vinterferien

Nyt fra gymnasiet december 2013  
Nyt fra gymnasiet december 2013  
Advertisement