Page 1

Middelgeast

Jouw plek om te genieten!

Boornbergum Ljippeblom vrijstaand


Middelgeast

2

Middelgeast | Boornbergum


Ljippeblom | vrijstaand

3


Middelgeast

14 13 12 11 10 9

N

4

Middelgeast | Boornbergum

8 7 6 5 4 3 2 1


m o k e l p Jouw nieten! te ge Wonen aan de Ljippeblom in Boornbergum betekent wonen in een afwisselend gebied. Deze aantrekkelijke straat in het waterrijke nieuwbouwplan Middelgeast bevindt zich op steenworp afstand van De Wilgen, Smalle Ee en De Veenhoop. Drie lieflijke en waterrijke dorpjes die toegang bieden tot de Friese meren. Middelgeast betekent genieten van water en ruimte, terwijl ook de bossen van Beetsterzwaag op fietsafstand liggen. Lommerrijke paden en verstilde weilanden met rustieke boomwallen bepalen hier de vergezichten.

Rust en ruimte op een centrale plek In deze oase van water, rust en ruimte verrijzen binnenkort twaalf half vrijstaande en twee vrijstaande woningen aan het water, met de tuinen ideaal gelegen op west-zuid-west. De Ljippeblom ligt aan de rand van Boornbergum waar je nog volop geniet van vrijheid en natuur. Bovendien zijn de uitgebreide voorzieningen van Drachten binnen handbereik. En binnen luttele kilometers ben je op de A7 naar Groningen en Heerenveen. Wonen aan de Ljippeblom betekent rust en ruimte, centraal gelegen in het noorden van het land! Jouw plek om te genieten...

Ljippeblom | vrijstaand

5


Middelgeast

6

Middelgeast | Boornbergum


m o k e l p Jouw en! t e i n e g te

Ljippeblom | vrijstaand

7


Eigentijds, comfortabel en betaalbaar! N

Aan de Ljippeblom in Boornbergum worden veertien nieuwbouwwoningen

gerealiseerd. Ze zijn stuk voor stuk fraai en modern vormgegeven.

De hedendaagse architectuur is opval-

lend en springt in het oog. Zo hebben de

woningen allemaal grote raampartijen

tot aan de grond en ruime overstekken

rondom de gevel. Het pure materiaal-

gebruik en een bijzonder gekozen dak-

afwerking zijn een toonbeeld van

eigentijdse elegantie.

8

Middelgeast | Boornbergum


Het concept biedt vele opties binnen een aan-

trekkelijk budget. Zo realiseer je jouw eigen

woonwens! Deze betaalbare en energiezui-

nige woningen met een moderne uitstraling

hebben veel leefruimte. Daarnaast vormt de

schitterende woonlocatie de basis voor rust,

ruimte en een gemoedelijke dorpse sfeer. Een

prettige plaats waar het hele gezin kan

genieten. Hier kun je je nog echt onttrekken aan de hectiek

van alledag.

Wonen aan de Ljippeblom betekent rust en ruimte. Jouw plek om te genieten...

Ljippeblom | vrijstaand

9


Realiseer jouw eigen woonwensen

10

Middelgeast | Boornbergum


Ljippeblom | vrijstaand

11


Begane grond 3 2

5

12

Middelgeast | Boornbergum


4 Wat zijn mijn opties

?

In de plattegronden staan de opties gemarkeerd met een nummer. Hiermee zijn meerdere varianten mogelijk. Kijk in de Technische informatie Kopers opties voor de details hiervan.

optionele indeling

1

1

keuken aan voorzijde

2

woonkamer 1,1m1 verlengd*

3

woonkamer 2,2m1 verlengd*

4

garage**

5

keuken ingericht

*( Zie de Technische informatie voor de verschillende

uitvoeringen van de verlengde woonkamer. Als verlengde

woonkamer gaat deze optie samen met optie 1. Zonder

optie 1 wordt dit een verlengde keuken.

**( Zie de Technische informatie voor de verschillende

uitvoeringen van de garage: lengte en isolatie opties.

Ljippeblom | vrijstaand

13


Realiseer jouw eigen woonwensen

14

Middelgeast | Boornbergum


Ljippeblom | vrijstaand

15


Verdieping

standaard indeling

16

Middelgeast | Boornbergum


achterzijde met optionele garage en balkon

Ljippeblom | vrijstaand

17


Realiseer jouw eigen woonwensen

18

Middelgeast | Boornbergum


Ljippeblom | vrijstaand

19


Zolder

20

standaard indeling

Middelgeast | Boornbergum


optionele indeling

6

7

Wat zijn mijn opties 6

?

gekoppelde dakramen achter

Deze dakramen creĂŤren niet alleen

optisch meer ruimte met meer licht,

maar ook effectief meer hoofdruimte.

7 Ljippeblom | vrijstaand

dakraam voor

21


Energiezuinig

en duurzaam

Je woonlasten bestaan voor een belangrijk deel uit energiekosten. Duurzaamheid en energiebesparing spelen een belangrijke rol bij de hedendaagse woningen. Daarom krijgt elke woning tegenwoordig een energielabel. Zo kun je direct zien hoe energiezuinig een huis is. Handig, als je een nieuwe woning wilt gaan kopen.

22

Middelgeast | Boornbergum


A++ Om de woningen zo energiezuinig mogelijk te maken, worden ze voorzien van een comfortabel verwarmingssysteem. Dit betekent een Warmte Terugwin Systeem in combinatie met een hoog rendement CVketel. Met dit verwarmingssysteem en optimale isolatie zijn de woningen aan de Ljippeblom uitermate energiezuinig en voorzien van de hoogst haalbare energielabel: A++.

Ljippeblom | vrijstaand

23


Ja, ik zie mezelf hier wel wonen

1 INTERESSE

2 ADVIESGESPREK

Ben je geïnteresseerd in één

Samen met jou nemen we tijdens het

van deze prachtige woningen?

adviesgesprek de uitgangspunten en

Neem dan contact met ons op

mogelijkheden door. Indien je dat

adviesgesprek. Telefoon:

gesprek ook vrijblijvend advies geven

bij ons op kantoor aan de

kant van een eventuele aankoop. Na

voor een vrijblijvend

088 299 8 999 of kom langs

Stationsweg 19, Drachten.

wenst, kunnen we tijdens dit

over de hypotheek en de financiële

het adviesgesprek maken we nadere

afspraken over het vervolg. Zo is het

bijvoorbeeld mogelijk om voor een

bepaalde periode een optie te nemen op een specifiek bouwnummer.

24

Middelgeast | Boornbergum


3 KOPERBEGELEIDING

4 AANKOOP

Heb je een optie genomen op

Wanneer je besluit over te gaan tot

een specifiek bouwnummer?

Dan brengen we je als optant in

contact met de zogenaamde

kopersbegeleider van het aan-

nemingsbedrijf dat de woning bouwt. Deze persoonlijke

kopersbegeleider neemt samen

met jou alle opties door.

aankoop van de woning, stellen wij

een koop- en aannemings-

overeenkomst op. Je ontvangt,

voorafgaand aan de afspraak, een concept van de overeenkomsten.

Tijdens de afspraak bespreken we de

overeenkomsten uitgebreid met je.

Wij sturen de overeenkomsten na

ondertekening door naar de notaris. Deze zorgt voor de juridische over-

dracht.

Ljippeblom | vrijstaand

25


Algemene informatie De Verkooprouting De verkoop begint hier. Samen met jou nemen wij het plan door. Nu kun je in grote lijnen je voorkeuren en opties aangeven. Heb je een optie genomen op een van de woningen? Dan begeleidt een persoonlijke kopersbegeleider van Aannemersbedrijf Plantinga je gedurende de bouwvoorbereiding. Jouw opties en individuele woonwensen staan centraal! Keuzelijst meer- en minderwerk Wij begrijpen dat je persoonlijke woonwensen hebt. Tijdens het voorbereidingstraject kun je aan de hand van de optielijst je woning aanpassen aan je eigen wensen. Jouw individuele woonwensen nemen we in een vroegtijdig stadium en passend in het bouwproces mee. Om alles perfect af te stemmen neemt je persoonlijke kopersbegeleider dit traject uitvoerig met je door. V.O.N. De verkoopprijzen van de woningen zijn vrij op naam. Vrij op naam wil zeggen dat de hieronder genoemde kosten die met het verwerven van een woning zijn gemoeid, in de koop-/aanneemsom zijn opgenomen: • notariskosten, transportakte; • kadastraal recht en metingen; • BTW, thans 21% conform de wettelijke voorschriften; • grondkosten; • bouwkosten; • Bouwgarant garantiecerificaat; • bouwvergunning; • leges; • ontwikkelaar; • architect; • constructeur; • aansluitkosten water, elektra, gas, cai tot in de meterkast en riolering; • verkoopkosten.

26

Niet bij de koop-/aanneemsom inbegrepen kosten: • alle kosten die verband houden met de financiering van de woning (incl. notaris); • rente over de termijnen die op het tijdstip van de ondertekening van de koop-/aannemingsovereenkomst al zijn vervallen; • rente over de grond; • aansluitkosten centrale antenne inrichting (CAI) en telefoon; • kosten binneninrichting. De aankoop De aankoop van een woning en grond leggen we vast in een gesplitste koop-/ aannemingsovereenkomst. Jij als koper (verkrijger) en de verkopers (ontwikkelaar en aannemer) gaan een overeenkomst aan. Hiermee verplicht je je als verkrijger onder meer tot de betaling van de ontwikkelingskosten, de grond en de termijnregeling volgens de aannemingsovereenkomst. De koopovereenkomst teken je samen met de ontwikkelaar. Deze verplicht zich daarmee tot uitgifte van de grond met de daarbij behorende rechten en plichten. De notaris nodigt je daarna uit voor het tekenen van de leveringsakte, nadat de hypotheekstukken door je geldverstrekker in zijn bezit zijn gesteld en aan de voorwaarden in de koopovereenkomst is voldaan. Als koper ga je de aannemingsovereenkomst aan met de aannemer. Je bent verplicht te betalen volgens de in de aannemingsovereenkomst opgenomen termijnregeling. De aannemer verplicht zich de woning te bouwen zoals vastgelegd in de contractstukken.

Middelgeast | Boornbergum


Termijnen en betalingen De koop-/aanneemsom bestaat uit drie delen, te weten: - de grondkosten; - de ontwikkelingskosten; - de bouwkosten. De grondkosten en de ontwikkelingskosten zijn voor aanvang van de bouw verschuldigd. De bouwtermijnen krijg je middels een factuur ter betaling aangeboden. Dit is volgens de termijnregeling die in de aannemingsovereenkomst is opgenomen. Voor de oplevering moet je de gehele koop-/aanneemsom hebben voldaan. Dit is inclusief het saldo van het meer- en minderwerk. Garantie Voor deze woning is (wordt) een Bouwgarant-certificaat aangevraagd conform de Bouwgarant Nieuwbouwgarantie Eengezinswoning 2013 regeling Bepalingen en voorschriften. 1. Bouwgarant garantie en waarborgregeling. 2. Bouwbesluit 2012 publicatiedatum 01-01-2015 3. De geldende voorschriften van gemeentelijke instellingen en diensten en andere publiekrechtelijke lichamen als: - gemeentelijk bouwtoezicht - openbare Nutsbedrijven - brandweer 4. Energie Prestatie Coëfficiënt van < 0,4

Opleveringsdatum Op het moment van verkoop wordt een globale opleveringsdatum gegeven, gerekend vanaf start bouw. Daarbij nemen we de nodige reserve in acht, omdat tal van onvoorziene omstandigheden (zoals vorst en regen) de bouwwerkzaamheden kunnen vertragen. In een later stadium kunnen wij een meer gedetailleerdere opleveringsdatum noemen. Start, bouw en opleveringsdatum van de woningen is afhankelijk van het verkoopresultaat. Oplevering Wanneer je woning gereed is voor oplevering, ontvang je een uitnodiging. Bij de oplevering ben je samen met de aannemer aanwezig. Dan wordt de woning geïnspecteerd en uiteindelijk akkoord bevonden. Zijn er nog punten die de aannemer moet oplossen of aanpassen? Dan wordt dit bij de opleverinspectie vastgelegd. De aannemer zal deze punten zo spoedig mogelijk aanpakken. Artist impressions In de verkoopbrochure hebben we een aantal afbeeldingen van de woningen opgenomen. Deze zijn uitsluitend bedoeld als schematische voorstelling. Hieraan kun je geen rechten ontlenen. Voorbehoud Een algemeen voorbehoud is opgenomen in de brochure Technische informatie Standaard.

Verzekering Tijdens de bouw verzekert de aannemer de woningen via een C.A.R. verzekering. Op de dag van de oplevering moet je je woning voor eigen rekening verzekeren met een opstalverzekering. Ga je zelf eventuele werkzaamheden in de woning uitvoeren? Dan is het verstandig gelijk een inboedelverzekering af te sluiten.

Ljippeblom | vrijstaand

27


ontwikkelaar

Dumas wonen B.V. Dumas Wonen BV De Rijd 2 8939 AD Leeuwarden

architect

Architectenbureau de Jong Laagland 6 9205 EX Drachten www.dejongarchitect.nl

aannemer aannemersbedrijf

Plantinga Scharnegoutum B.V.

Aannemersbedrijf Plantinga Oergongswei 3 8629 SZ Scharnegoutum www.plantingabouw.nl

notaris

Vestiging Leeuwarden Willemskade 12 8911 BB Leeuwarden www.slagmanvolders.nl

makelaar

Kamminga Makelaars Stationsweg 19 9201 GG Drachten Telefoon: 088 299 8 999 www.kamminga.frl Email: info@kammingamakelaars.nl

Verkoopbrochure Dumas Wonen  

Verkoopbrochure voor nieuwbouwproject in Boornbergum (Friesland)

Verkoopbrochure Dumas Wonen  

Verkoopbrochure voor nieuwbouwproject in Boornbergum (Friesland)

Advertisement