Page 1

Middelgeast Technische informatie

standaard & kopersopties

Jouw plek om te genieten!

Boornbergum Ljippeblom vrijstaand


Middelgeast

2

technische informatie

Middelgeast | Boornbergum


TECHNISCHE INFORMATIE

2 Vrijstaande woningen aan Ljippeblom te Boornbergum

STANDAARD

Deze omschrijving heeft betrekking op de woning in standaard uitvoering behorende bij de tekeningen van de standaard woning. De kopers opties worden op aparte tekeningen en in een lijst met aanvullende technische informatie weergegeven.

Ontwikkelaar: Dumas Wonen BV De Rijd 2 8939 AD Leeuwarden Architect: Architectenburo de Jong Laagland 6 9205 EX Drachten Aannemer: Aannemersbedrijf Plantinga Scharnegoutum BV Oergongswei 3 8629 SZ Scharnegoutum Tel: 0515 412590 Makelaar: Kamminga Makelaars Stationsweg 19 9201 GG DRACHTEN Tel: 0882998999 www.kammingamakelaars.nl E-mail: info@kammingamakelaars.nl

Ljippeblom | vrijstaand

standaard

3


Begane grond

4

technische informatie

Middelgeast | Boornbergum


Verdieping

Ljippeblom | vrijstaand

standaard

5


Zolder

Doorsnede B

Doorsnede A

6

technische informatie

Middelgeast | Boornbergum


Doorsnede A

Doorsnede B

Ljippeblom | vrijstaand

standaard

7


Voorzijde

Linker zijde

8

technische informatie

Middelgeast | Boornbergum


Rechter zijde

Achterzijde

Ljippeblom | vrijstaand

standaard

9


Plattegrond N

10

technische informatie

Middelgeast | Boornbergum


Ljippeblom | vrijstaand

standaard

11


ALGEMEEN Contractstukken Deze technische informatie maakt samen met de (verkoop)tekening en de tekening van de standaard opties onderdeel uit van de koop-/aanneemovereenkomst en is voor partijen bindend. In geval van tegenstrijdigheden geldt dat de deze technische informatie leidend is boven de (verkoop)tekening en verkoopbrochure. De woningen worden uitgevoerd naar eisen van goed en deugdelijk werk, met inachtneming van de voorschriften van de overheid en de nutsbedrijven, welke prevaleren boven deze technische informatie. Garantie Voor deze woning is (wordt) een Bouwgarant certificaat aangevraagd conform de Bouwgarant Nieuwbouwgarantie Eengezinswoning 2013 regeling door de aannemer. Bepalingen en voorschriften 1. Bouwgarant garantie/ waarborgregeling. 2. Bouwbesluit 2012 publicatiedatum 01-01-2015 3. De geldende voorschriften van gemeentelijke instellingen en diensten en andere publiekrechtelijke lichamen als: - Gemeentelijk bouwtoezicht - Openbare Nutsbedrijven - Brandweer 4. Energie Prestatie Coëfficiënt van < 0,4

king. Tijdens de uitvoering van het werk zijn noodzakelijke wijzigingen mogelijk. Toepassing van andere merken of typen dan elders in deze informatie genoemd zijn mogelijk mits deze materialen gelijkwaardig zijn. Wijzigingen worden kenbaar gemaakt middels een erratum. Verzekering Tijdens de bouw heeft de aannemer de woningen verzekerd via een C.A.R. verzekering. Onder deze C.A.R. verzekering vallen de zaken die onderdeel zijn van de aannemingsovereenkomst. Uitbouw tpv achtergevel Als kopers-optie kan o.a. de woning 1,10 of 2,20 meter worden uitgebouwd aan de achtergevel. Buitenberging Als kopers-optie kan worden gekozen voor de standaard garage/berging. Indien er niet gekozen wordt voor deze optie is de koper verplicht een berging te plaatsen die voldoet aan het huidige bouwbesluit (een niet-gemeenschappelijke afsluitbare bergruimte met een vloeroppervlakte van ten minste 5 m² bij een breedte van ten minste 1,8 m en een hoogte daarboven van ten minste 2,3 m). Indien de koper berging niet in het vergunning vrije achtererfgebied wenst te plaatsen, dient de koper voor eigen rekening hiervoor een omgevingsvergunning aan te vragen. Bijkomende kosten voor het plaatsen van een buitenberging kunnen niet op de ontwikkelaar of aannemer verhaald worden.

Ongeacht wat in deze technische informatie is bepaald gelden onverkort de regelingen, reglementen en standaard voorwaarden gehanteerd en voorgeschreven door Bouwgarant. Ingeval enige bepaling in de technische omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn ofwel nadeliger mocht zijn voor de verkrijger, prevaleren steeds de bepalingen van deze instellingen. Alle genoemde maten zijn “circa-maten”. Als de maatvoering tussen wanden is aangegeven is hierbij geen rekening gehouden met enige wandafwer-

12

technische informatie

Middelgeast | Boornbergum


BOUWTERREIN

CONSTRUCTIE

Peil van de woning Voor de juiste maatvoering wordt de woning uitgezet, en wordt in overleg met de gemeente het peil bepaald. Dit is het punt van waaruit alle hoogten worden gemeten en komt overeen met de bovenkant van de afgewerkte begane grond vloer.

Fundering De afmetingen en wapening van de toegepaste fundering is volgens berekening en tekening van de constructeur.

Grondwerk en riolering Hierbij behoren alle voor de bouw noodzakelijke ontgravingen. Voor de aanleg van de fundering, riolering etc. wordt het nodige grondwerk verricht. Een rioleringsstelsel wordt aangelegd voor het afvoeren van (vuil) water. De riolering wordt aangesloten op de hoofdriolering van de gemeente. De riolering wordt gemaakt van pvc-buis met hulpstukken van voldoende afmeting. De hemelwaterafvoeren eindigen boven het maaiveld en dienen door de koper via het oppervlakte naar de straat geleid te worden. De tuinen worden afgewerkt met de reeds aanwezige grond en tot aan de erfgrens geĂŤgaliseerd opgeleverd. Aangezien het deels opgebrachte grond is, dient de koper er rekening mee te houden dat de grond nog kan inklinken. Er wordt geen grond aanof afgevoerd. Bestrating Er wordt geen bestrating op de kavels aangebracht.

De kruipruimte wordt geventileerd door middel van roosters in de voor-, achter en zijgevels. De kruipruimte onder de woning wordt door middel van een kruipluik bereikbaar gemaakt. Begane grondvloer De begane grondvloer van de woning is een geĂŻsoleerde betonnen vloer. Deze heeft een thermische isolatiewaarde van (Rc-waarde) minimaal 5.0 m2K/W. Verdiepingsvloeren De verdiepingsvloeren worden uitgevoerd in een houten balklaag afgedekt met 18 mm plaat, daarop 30 mm drukvaste isolatie en afgewerkt met een 5080 mm zwevende cementdekvloer. Verder zal waar de constructeur dit aangeeft stalen balken, liggers in de voer verwerkt worden. Waar het staal in het zicht blijft zal dit worden mee gespoten met het plafond. Dragende wanden De binnenspouwbladen op de begane grond, de 1e verdieping en de 2e verdieping worden uitgevoerd in houtskelet elementen bekleed met daarop een gipsplaat afwerking. Gevelisolatie De spouwmuur wordt voorzien van een isolatie met een Rc-waarde van 4.5 m2K/W. Afhankelijk van de keuze van het type isolatiemateriaal en beschikbaarheid daarvan kan de spouwbreedte aangepast worden. Dit resulteert dan in een aangepaste nader te bepalen maatvoering van de woning. Metselwerk buiten en gevelbekleding Voor zover het eventuele metselwerk van de fundering niet in het zicht komt, wordt deze uitgevoerd als

Ljippeblom | vrijstaand

standaard

13


zogenaamd â&#x20AC;?vuilwerkâ&#x20AC;?. Het gevelmetselwerk van de woning wordt in baksteen uitgevoerd, volgens opgave architect. Daar waar de constructeur dit aangeeft, wordt het metselwerk opgevangen met betonlateien, staallateien of spanten. Wanneer het staal in aanraking komt met de buitenlucht wordt dit thermisch verzinkt. Binnenwanden De scheidingswanden op de beganegrond, 1e- alsmede 2e verdieping worden uitgevoerd in houtskelet elementen bekleed met daarop een gipsplaat afwerking. Daken De schuine dakvlakken van de woning worden uitgevoerd in isolerende prefab dak elementen met knieschot met een Rc-waarde van 6,0 m2.K/W. De binnenzijde wordt voorzien van een groene dakplaat. Deze dakplaat kan behangen of afgeschilderd worden. De onderlinge aansluitingen van de dak elementen worden afgewerkt met een houten afwerklat. De dakplaten worden niet tot de plafonds gerekend en worden niet voorzien van een verflaag. Dakbedekking De daken van de woningen worden voorzien van betondakpannen in de kleur zwart/antraciet. De dakpannen zijn inclusief de bijbehorende hulpstukken. Goten en hemelwaterafvoeren De goten worden uitgevoerd in aluminium verdekt incl. hemelwaterafvoeren tot aan het maaiveld. Buitentimmerwerk De boeilijsten van de dak overstekken, alsmede de plafonds van de dak overstekken, worden uitgevoerd in een onderhoudsarm plaat- materiaal. De stuiknaden van de in plaatmateriaal uitgevoerde betimmering- en sluiten niet strak op elkaar aan, ten behoeve van het noodzakelijk onderhoud en ventilatie. Buitenkozijnen Alle ramen, deuren en kozijnen worden uitgevoerd

14

technische informatie

in kunststof (behalve de dakramen). Alle kozijnen zijn voorzien van hang- en sluitwerk, en de nodige aansluit- en afdichtingprofielen. De draairichting van de ramen en deuren volgens tekening. In de ramen van de kunststof buitenkozijnen worden zelfregulerende roosters aangebracht voor de ventilatie van de woning. Zie hiervoor ook de omschrijving van de installaties. Buitenbeglazing De buitenkozijnen, ramen en deuren van de woning zijn voorzien van HR++ glas met een U-waarde van maximaal 1,1 W/m2.K. Er wordt veiligheidsglas volgens de NEN-3569 toegepast. Binnen kozijnen Alle binnendeurkozijnen zijn stalen montagekozijnen. De binnendeuren worden uitgevoerd als opdek deuren; kleur Alpine-wit met kras vaste toplaag en degelijk sluitwerk. De kozijnen t.p.v. de badkamer en toiletten worden voorzien van een kunststeen onderdorpel. Het deurvlak en de zijwand(en) van de meterkast worden uitgevoerd in een plaatmateriaal. De meterkastdeur wordt eveneens fabrieksmatig in een standaard witte kleur afgewerkt. Hang- & sluitwerk Het hang- en sluitwerk van de kunststof kozijnen is inbraakwerend en voorzien van kerntrekbeveiliging. De cilinders van de woning zijn gelijk sluitend. De binnendeuren worden standaard voorzien van loopsloten uitgevoerd in Hoppe Compact. De deur van de badkamer en de toiletten worden voorzien van 'vrij en bezet'-sloten. De meterkastdeur wordt ook voorzien van een loopslot. Trappen De trappen worden uitgevoerd in vurenhout, compleet met de benodigde leuningen en traphekjes. De trappen naar de 1e en 2e verdieping worden uitgevoerd als open trap. De trappen worden voorzien van een grondlaag verf. De trapleuningen worden bevestigd aan lichtmetalen leuninghouders.

Middelgeast | Boornbergum


BINNENAFWERKING Stukadoorswerk De plaatnaden van de gipsplafonds worden glad afgewerkt. De plafonds in de woning worden voorzien van wit spuitstructuurwerk. (Er kunnen door krimp en werking haarscheurtjes vormen in de inwendige hoeken van de woning). Alle wanden worden behangklaar opgeleverd. (Behang klaar wil zeggen, dat de wanden gereed zijn om te behangen met een dik soort behang zoals vezelbehang of zogenaamd vliesbehang.) Knieschotten worden niet tot de wanden gerekend en niet nader afgewerkt. Knieschotten op de 1e verdieping worden behangklaar opgeleverd. Tegelwerk De vloeren van de toiletten en de badkamer worden compleet betegeld. De wanden van het toilet wordt betegeld tot een hoogte van 120 cm. De wanden van de badkamer, worden tot de onderkant van het plafond betegeld. De vloer- en wandtegels zijn volgens monster en zijn bij de aanneemsom in begrepen. De tegels worden haaks c.q. horizontaal aangebracht. De koper wordt de mogelijkheid geboden om andere tegels uit te kiezen. Prijsconsequenties hiervan worden als meer-/minderwerk verrekend. Voor het aanbrengen van tegels met een groter formaat dan 20 x 25 cm en/of het diagonaal aanbrengen van tegels, kan een eventuele verrekening van kosten met zich meebrengen. Tijdens een persoonlijk overleg met de leverancier kunt u het tegelwerk van toilet en badkamer naar eigen smaak invullen. - Voor de wandtegels een stelpost van € 20,00 inclusief BTW - Voor de vloertegels een stelpost van € 25,00 inclusief BTW

Dekvloeren De begane grondvloer en de verdiepingsvloer worden afgewerkt met een cementdekvloer van respectievelijk ca. 80 en ca. 50-80 mm dik. In verband met het leidingwerk kan de vloer in de badkamer en de hal iets dikker worden uitgevoerd. De 2e verdiepingsvloer wordt uitgevoerd als een houtenvloer. Afbouwtimmerwerk In de meterkast worden de noodzakelijke bouwkundige voorzieningen getroffen i.v.m. het plaatsen van een elektra-, water en gasmeter. Onder de raamkozijnen met borstwering met uitzondering van het raam in de badkamer worden standaard Werzalit (o.g.) vensterbanken geplaatst; dikte 18mm, met hierop een fineerlaag in de kleur wit. De vensterbanken zijn op de begane grond ca. 30 cm breed en op de verdieping ca. 25 cm breed. Er worden in de woning geen stofdorpels en geen plinten aangebracht. Verder worden alle timmerwerken uitgevoerd, die nodig zijn voor een nette afwerking. Schilderwerk Aan de buitenzijde wordt geen schilderwerk verricht. De woning is onderhoudsarm aan de buitenzijde. Binnen wordt geen schilderwerk verricht, waar nodig wordt grondverf aangebracht. Keukeninrichting In de keukenzone wordt standaard géén keukenopstelling geleverd. Optioneel wordt er wel een complete keuken inclusief apparatuur en installatie aangeboden. Meer informatie vindt u hierover bij de opties. Standaard wordt er een technische installatie aangebracht, waarin 'voldoende' aansluitpunten zijn aangebracht. Indien u tijdig in het bouwproces een keuken uitzoekt kan de technische installatie en eventueel bouwkundige onderdelen, volgens de opgave van de keukenleverancier, worden aangepast. Eventueel meer- en minderwerk wordt hierbij verrekend. De keuken kan door de leverancier na de oplevering van de woning worden gemonteerd.

Ljippeblom | vrijstaand

standaard

15


Er wordt in de keukenzone standaard de volgende technische installatie aangebracht: - Een dubbele wandcontactdoos op ca. 225cm hoogte t.b.v. de wasemkap en verlichting - twee loze leidingen tbv close-in boiler en koken (wettelijk verplicht) - twee dubbele wandcontactdozen met randaarde boven het aanrecht - een enkele wandcontactdoos t.b.v. de koelkast - een gasleiding vanaf de gasmeter naar de plaats van het fornuis, warm en koud wateraansluiting Voorziening afzuigkap Voor de wasemkap in de keuken kan optioneel een aparte afvoer door de gevel worden aangebracht waarop een wasemkap met motor kan worden aangesloten. Sanitair Het sanitair bestaat uit de hieronder vermelde onderdelen: De toiletruimte: - hangend wandcloset wit met een inbouwreservoir, bedieningspaneel wit en voorzetwand. - Fonteintje 36cm wit met kraan en plugbekersifon De badruimte: - douchecombinatie, bestaande uit een betegelde douchehoek, afvoerput 15x15cm, thermostaatkraan en glijstangset met handdouche. - wastafelcombinatie, bestaande uit een wastafel 60cm wit met een wastafelmengkraan, plugbekersifon, planchet wit 50cm en een spiegel 57 x 45 cm - hangend wandcloset wit met een inbouwreservoir, bedieningspaneel wit en voorzetwand. Eventueel kan de koper ander sanitair aanschaffen bij de door aannemer op te geven sanitair leverancier. Het meer- en minderwerk voor het leveren en aanbrengen van dit gewijzigde sanitair zal hierbij worden verrekend.

16

technische informatie

Installatiewerk Al het installatiewerk en het sanitair wordt uitgevoerd door een erkend installatiebedrijf. De aanleg- en aansluitkosten van de nutsleidingen zijn in de koop-/aanneemsom inbegrepen. De aanvraag voor de leverancier(s) worden verzorgd en zijn voor rekening van de koper. De kosten van het gebruik van elektra, water en gas zijn tot de dag van oplevering voor rekening van de aannemer. Elektra De elektrische installatie voldoet aan de aansluitvoorwaarden van het energiebedrijf en aan NEN 1010. De omvang is als volgt: Beganegrond Entree: - 1 lichtpunt op enkelpolige schakelaar. - 1 schakelaar voor lichtpunt overloop (wisselschakeling) - 1 belinstallatie - 1 rookmelder 230 V - 1 enkelvoudige wandcontactdoos - 1 wandlichtpunt (buiten) op enkelpolige schakelaar - 1 tweevoudige wandcontactdoos t.b.v. vloerverwarmingsverdeler Toiletruimte: - 1 lichtpunt geschakeld door een schakelaar Woonkamer: - 2 lichtpunt op enkelpolige schakelaar - 6 tweevoudige wandcontactdozen - 1 thermostaatleiding naar zolder Keuken: - 1 lichtpunt op enkelpolige schakelaar - 2 tweevoudige wandcontactdozen - 2 tweevoudige wandcontactdozen boven aanrecht. 1 tweevoudige wandcontactdoos t.b.v. afzuigkap. 1 enkelvoudige wandcontactdoos t.b.v. koelkast - 1 loze ¾” leiding t.b.v. kooktoestel - 1 loze ¾” leiding t.b.v. warmwatertoestel

Middelgeast | Boornbergum


Verdieping Overloop: - 1 lichtpunt op wisselschakeling - 1 enkelvoudige wandcontactdoos - 1 wisselschakelaar t.b.v. lichtpunt op zolder - 1 rookmelder 230V Badkamer: - 1 lichtpunt boven spiegel en - 1 lichtpunt in plafond op serieschakelaar - 1 centrale aardingsinstallaties Slaapkamer 1: - 1 lichtpunt op enkelpolige schakelaar - 3 tweevoudige wandcontactdozen Slaapkamer 2: - 1 lichtpunt op enkelpolige schakelaar - 2 tweevoudige wandcontactdozen Slaapkamer 3: - 1 lichtpunt op enkelpolige schakelaar - 3 tweevoudige wandcontactdozen Zolder: - 1 lichtpunt op wisselschakelaar - 1 enkelvoudige wandcontactdoos - 1 tweevoudige wandcontactdoos t.b.v. cvcombiketel - 1 enkelvoudige wandcontactdoos t.b.v. ventilatie-unit - 1 rookmelder 230V - 1 enkelvoudige wandcontactdoos wasmachine (aparte groep 230V/16A)

De aansluitpunten worden op 105 cm boven de vloer of anders als op tekening is aangegeven. De elektrapunten worden op standaard plaatsen aangebracht en kunnen eventueel uitgebreid of aangepast worden. De woningen zijn voorzien van bedrade buizen met een inbouwdoos voor telefoon en Centrale Antenne Systeem (CAI) in de woonkamer. Isolerende en energiebesparende maatregelen. Het bouwbesluit schrijft ten aanzien van de isolerende en energiebesparende maatregelen een energie prestatienorm voor. Die voor een woning is vastgesteld op kleiner of gelijk aan 0,4; deze woningen hebben een EPC waarde minder dan. 0,40. Om dit te bereiken zijn de volgende voorzieningen getroffen: - geïsoleerde begane grondvloer Rc: 5,0 m2K/W - geïsoleerde spouwmuren Rc: 4,5 m2K/W - kapconstructie Rc: 6,0 m2K/W - HR++ beglazing U-waarde maximaal 1,1 W/m²K - deur U-waarde maximaal 1,4 W/m²K - kierafdichting: infiltratie maximaal 0,5 Dm³/SM² - knevelend hang- en sluitwerk - goede enkele kierafdichting bij draaiende delen. - Douche WTW

Het schakelmateriaal wordt uitgevoerd in fabr.: Busch-Jaeger, serie: Reflex SI, kleur RAL 9010. Alle tweevoudige wandcontactdozen worden uitgevoerd als twee enkele wandcontactdozen in 2 inbouwdozen met een tweevoudig afdekraam. Alle materialen met KEMA-keur. De installatie is uitgevoerd in het centraaldozensysteem waarbij de inbouwdozen zijn voorzien van inbouwmateriaal. In de woning wordt een complete belinstallatie gemonteerd bestaande uit bel in de hal, een beltrafo in de meterkast en een beldrukker (zwart) op de muur naast de voordeur.

Ljippeblom | vrijstaand

standaard

17


Riolering De vuilwaterriolering van de woning wordt aangesloten op de gemeentelijke hoofd-riolering. De buiten en binnen riolering wordt samengesteld van kunststof buisleidingen met KOMOkeur. Het rioleringssysteem van de woning wordt voorzien van ontstoppingsstukken en de nodige aansluitpunten voor het sanitair, Cv-installatie, de keukeninrichting, standleidingen, beluchting e.d. De aanleg, capaciteit en uitvoering van de riolering wordt vastgesteld door de installateur. Centrale verwarming De woningen worden verwarmd door middel van een gasgestookte hoog rendement CV-ketel (klasse CW-4) met ingebouwde warmwatervoorziening. De toestellen voor de verwarming zullen op de 2e verdieping worden geplaatst, met de rookgasafvoer/ luchttoevoer door het dak (gesloten ketel).

tilatie van de woning wordt op de zolder een woonhuisventilator aangebracht fabrikant Duco, type: DucoBox WTW met een capaciteit van ± 225 m³/h bij 200Pa. Met de DucoBox WTW wordt het beste van twee werelden gecombineerd. En net dat maakt de DucoBox uniek. Vraaggestuurde natuurlijke ventilatie op basis van CO2meting gaat hand in hand met de warmteterugwinning uit de ventilatielucht. Door in de mechanische ventilatiebox een WTW-unit te integreren, draagt de warme ventilatielucht bij tot het opwarmen van de centrale verwarming, zowel bij laag- als hoogtemperatuur verwarming. De ventilatie-unit wordt geplaatst op de 2e verdieping.

Het afgiftesysteem en ontwerptemperatuur in de woning is als volgt opgebouwd: - hal vloerverwarming 18°C - woonkamer/keuken vloerverwarming 20°C - toilet geen verwarming 18°C - overloop geen verwarming 18°C - slaapkamers radiatorverwarming 20°C - badkamer radiatorverwarming 22°C De regeling van de verwarmingsinstallatie geschiedt door middel van een kamerthermostaat welke in de woonkamer geplaatst zal worden. De slaapkamers zijn apart met handbediende kranen regelbaar. De verdeelunits ten behoeve van de vloerverwarming worden geplaatst in de hal onder de trap. De geïnstalleerde cv-ketel (klasse CW-4) is beperkt geschikt voor het gelijktijdig gebruik van meerdere warmwatertappunten in de woning. Ventilatie en kanalen Ten behoeve van de ventilatie van de woning wordt er een ventilatiesysteem toegepast met natuurlijke toevoer van verse buitenlucht door zogenaamde zelfregulerende roosters in de ramen van de kozijnen. Voor de mechanische ven-

18

technische informatie

Middelgeast | Boornbergum


Water- en gasinstallaties De koud-waterleiding wordt aangelegd vanaf de watermeter, welke is geplaatst in de meterkast, met stopkraan en aftapgelegenheid naar de volgende toestellen: - toiletruimte; het closetreservoir en de kraan van het fonteintje, - keuken; afgedopte leiding t.b.v. gootsteenmengkraan, - badkamer; wastafelmengkraan, de douchemengkraan, het hangend wandcloset wit met een inbouwreservoir, bedieningspaneel wit en voorzetwand. - zolder; het cv- en warmwatertoestel + een vulkraan voor de cv-installatie, tapkraan voor de wasmachine De warm-waterleiding wordt aangelegd vanaf het warmwatertoestel naar de volgende toestellen: - keuken; afgedopte leiding t.b.v. gootsteenmengkraan, - badkamer; de wastafelmengkraan, de douchemengkraan De gasleiding wordt aangelegd vanaf de gasmeter, welke is geplaatst in de meterkast, naar de volgende aansluitpunten: - afgedopte gasaansluiting naar de kookplaats in de keuken, - de cv-ketel op de 2e verdieping. Voor levering van energie moet de bewoner zelf een contract sluiten met één van de energieleveranciers.

Schoonmaken en oplevering Circa drie weken voor de oplevering wordt u op de hoogte gesteld van de datum en het tijdstip van de oplevering. De hele woning wordt 'bezemschoon' opgeleverd, behalve h et s a n i t a i r, d e t e g e l we r ke n e n d e glasruiten; deze worden schoon opgeleverd.

VOORBEHOUD Deze verkoopdocumentatie is met zorg samengesteld. De woningen zijn op de contracttekening(en) aangegeven met de bouwnummers. Op de tekening(en) is de plaatsing van de woningen ten opzichte van elkaar en de omgeving aangegeven op basis van de verstrekte gegevens van de gemeente, zoals die vóór de aanvang van de verkoop beschikbaar waren. Nadere invulling van de openbare ruimte en wijzigingen in de situatie als gevolg van handelen door de gemeente en/of overheid, voorschriften van de gemeente en/of de overheid of ten gevolge van nadere kadastrale metingen, worden voorbehouden. Op de contracttekeningen zijn de gevelaanzichten, doorsneden en plattegronden aangegeven. De aangegeven maten zijn circa maten. Wijzigingen in maatvoering en materiaalkeuze die tijdens de uitvoering van het werk noodzakelijk of gewenst blijken, alsmede wijzigingen ter voldoening aan overheidseisen en/of overheidsvoorschriften en/of nutsbedrijven, zijn voorbehouden. De eventueel in deze brochure getekende apparatuur, inrichting en dergelijke dient uitsluitend ter oriëntering van de plaatsingsmogelijkheden en is, voor zover niet uitdrukkelijk in deze technische kopers informatie genoemd, niet in de koopsom begrepen. Waar in de technische informatie een bepaalde leverancier of merk wordt omschreven, kan een andere leverancier en/of ander merk van gelijke klasse/kwaliteit worden gekozen indien dit voor de uitvoering en voortgang van het werk noodzakelijk of gewenst wordt geacht. Een en ander zal geen aanleiding voor enige verrekening geven. De in de verkoopbrochure opgenomen 3-d impressies en ingekleurde plattegronden zijn zogenaamde “artistimpressions”. Het is derhalve mogelijk dat er verschillen zijn tussen deze impressies en ingekleurde plattegronden enerzijds en de contracttekeningen en daadwerkelijk uitvoering anderzijds. Er kunnen daarom geen rechten aan deze impressies en ingekleurde plattegronden worden ontleend.

Ljippeblom | vrijstaand

standaard

19


AFWERKSTAAT Exterieur Onderdeel 1. Gevels Metselwerk Trasraam Kantplank Voegwerk

Materiaal

Kleur

Baksteen handvorm Baksteen handvorm Cementvezel Voegmortel doorstrijk

Bruin genuanceerd Bruin genuanceerd Grijs n.t.b.

2. Kozijnen, ramen en deuren Kozijnen Voordeur Draaiende delen Raamdorpels onder de kozijnen Garagedeur (optioneel)

Kunststof Kunststof Kunststof Aluminium gecoat Staal gecoat

Gebroken wit Antraciet Gebroken wit Grijs Antraciet

3. Beglazingen Beglazing algemeen

Isolatieglas HR++

Blank

4. Dakbedekkingen Hellend dak Betondakpan Mastgoten/ hemelwaterafvoeren Aluminium Dakrandafwerking (optioneel, platte dak) Aluminium gecoat

Antraciet/zwart Grijs Antraciet/zwart

5. Betimmeringen Boeidelen en overstekken daken

Kunststof

Gebroken wit

Materiaal

Kleur

Interieur: Onderdeel 1. Entree Vloer Wanden Plafond Opmerkingen

Cementdekvloer 80mm Grijs Behang klaar Spuitstructuurwerk Wit Meterkast wordt aan binnenzijde niet afgewerkt

2. Toilet Vloer Wanden Plafond Onderdorpel Opmerkingen

Vloertegels Volgens monster Tot 1,2 meter hoogte wandtegels Volgens monster Spuitstructuurwerk Wit Kunststeen Antraciet Tegelkeuze eventueel nader te bepalen door koper

20

technische informatie

Middelgeast | Boornbergum


Onderdeel 3. Woonkamer/keuken Vloer Wanden Plafond Opmerkingen

Materiaal

Kleur

Cementdekvloer 80mm Grijs Behangklaar Spuitstructuurwerk Wit Wand t.p.v. keukenblok wordt niet afgewerkt

4. Overloop Vloer Wanden Plafond

Cementdekvloer 50-80 mm Behangklaar Spuitstructuurwerk

5. Badkamer Vloer Wanden Plafond Onderdorpel Opmerkingen

Vloertegels Volgens monster Wandtegels tot plafond betegeld Volgens monster Spuitstructuur Wit Kunststeen Antraciet Tegelkeuze eventueel nader te bepalen door koper

6. Slaapkamers Vloer Wanden Plafond

Cementdekvloer 50-80 mm. Behangklaar Spuitstructuurwerk

Grijs

7. Zolder Vloer Wanden Plafond

Hout Behangklaar Onbehandeld

Grijs

Ljippeblom | vrijstaand

Grijs Wit

Wit

Groen

standaard

21


Middelgeast

22 aanvullende technische informatie

Middelgeast | Boornbergum


AANVULLENDE TECHNISCHE INFORMATIE

2 vrijstaande woningen aan Ljippeblom te Boornbergum

KOPERS OPTIES

Deze aanvullende omschrijving heeft betrekking op de standaard kopers opties voor de woning in standaard uitvoering behorende bij de tekeningen van de desbetreffende optie.

Ontwikkelaar: Dumas Wonen BV De Rijd 2 8939 AD Leeuwarden Architect: Architectenburo de Jong Laagland 6 9205 EX Drachten Aannemer: Aannemersbedrijf Plantinga Scharnegoutum BV Oergongswei 3 8629 SZ Scharnegoutum Tel: 0515 412590 Makelaar: Kamminga Makelaars Stationsweg 19 9201 GG DRACHTEN Tel: 0882998999 www.kammingamakelaars.nl E-mail: info@kammingamakelaars.nl

Ljippeblom | vrijstaand

kopersopties

23


Overzicht kopersopties 1

keuken aan voorzijde

2

woonkamer 1,1m1 verlengd

3

woonkamer 2,2m1 verlengd

4

garage

5

keuken ingericht

Begane grond

garage

3

4

2

5

1

24 aanvullende technische informatie

Middelgeast | Boornbergum


Zolder

6

dakraam voor

7

gekoppelde dakramen achter

7

6

Ljippeblom | vrijstaand

kopersopties

25


aanzicht achtergevel met 1,1m verlengde woonkamer

26 aanvullende technische informatie

Middelgeast | Boornbergum


1 2

Keuken verplaatst Woonkamer/keuken 1,1m verlengd

2

1

woonkamer of keuken

keuken

Ljippeblom | vrijstaand

kopersopties

27


aanzicht achtergevel met 2,2m verlengde woonkamer

28 aanvullende technische informatie

Middelgeast | Boornbergum


3 5

Woonkamer/keuken 2,2m verlengd Keuken ingericht

3

woonkamer of keuken

5

Ljippeblom | vrijstaand

kopersopties

29


2

Keuken 1,1m verlengd

30 aanvullende technische informatie

Middelgeast | Boornbergum


3

Woonkamer 2,2m verlengd

Ljippeblom | vrijstaand

kopersopties

31


4

Garage opties

voorgevel

zijgevel (links)

achtergevel

32 aanvullende technische informatie

Middelgeast | Boornbergum


4 4a 4b

Garage Garage 2,0m verlengd Garage geĂŻsoleerd

4

4a

4b

lengtedoorsnede

Ljippeblom | vrijstaand

kopersopties

33


impressie van voor- en zijkant

impressie voor- en zijkant

met optionele garage

34 aanvullende technische informatie

Middelgeast | Boornbergum


impressie van achterkant met balkon en optionele garage

impressie voor- en zijkant met optionele dakramen op zolder

Ljippeblom | vrijstaand

kopersopties

35


6 7

Dakraam voor Gekoppelde dakramen achter

zijgevel (rechts) met dakramen

6

36 aanvullende technische informatie

Middelgeast | Boornbergum


7

6

7

Ljippeblom | vrijstaand

kopersopties

37


AANVULLENDE TECHNISCHE INFORMATIE KOPERS OPTIES

Houten garage ongeïsoleerd Aangebouwde garage, gefundeerd op ringbalken en heipalen (indien van toepassing na sondering) als standaard woning. De afmetingen van de garage zijn buitenwerks ca. 3,29 x 7,23 meter. De hoogte van de garage binnen wordt ca. 2,40 meter. Gevels van hout gemodificeerd vuren zwart gedompeld geplaatst op regels 38 x 89. Het dak wordt voorzien van een houten balklaag met 18mm dakplaten met daarover bitumineuze dakbedekking. De dakrand wordt voorzien van een aluminium trim. De vloer is een ongeïsoleerde afgereide betonvloer. In de voorgevel van de garage komt een stalen kanteldeur in de kleur antraciet en in de achtergevel komt een kunststof kozijn met loopdeur in dezelfde uitvoering als de standaard woning. N.B. In het geval dat maar een helft van de twee-onder-éénkapper de optie garage kiest, kan het buitenblad van de zijgevel conform de tekening van de standaard opties 7-9cm aan de buurzijde van de kadastrale scheiding worden opgetrokken. Wanneer een woning in dit project wordt gekocht moet de koper rekening houden dat hij dit moet dulden. Dit geldt eveneens voor de andere uitvoeringen van de garage. Geïsoleerde garage De standaard ongeïsoleerde garage wordt uitgebreid met een isolatiepakket aan de met een thermische isolatiewaarde van (Rc-waarde) ca. 3.0 m2K/W. Aan de binnenzijde wordt een stijl en regelwerk geplaatst in vuren maat 38 x 89 mm. De ruimte tussen de stijlen wordt opgevuld met isolatie. De buitenzijde wordt uitgevoerd gelijk aan de standaard garage. Aan de binnenzijde wordt het stijl en regelwerk afgewerkt met een vochtbestendige V 313 spaanplaat. Deze wordt niet nader afgewerkt. De betonvloer wordt geïsoleerd uitgevoerd. Op het dak tussen de bitumineuze dakbedekking en de dakplaat wordt een isolatieplaat van voldoende dikte aangebracht.

38 aanvullende technische informatie

Middelgeast | Boornbergum

Ljippeblom | vrijstaa


De stalen garagedeur vervangen door een geĂŻsoleerde elektrische garagedeur met afstandsbediening. Verdere niet genoemde uitvoering en afwerking gelijk aan de standaard garage. Verlengde garage De garage wordt aan de achterkant met 2 meter verlengd. De afmetingen van de garage zijn buitenwerks ca. 3,29 x 9,23 meter. De hoogte van de garage binnen wordt ca. 2,40 meter. Verdere niet genoemde uitvoering en afwerking gelijk aan de standaard garage. Woonkamer 1,10 of 2,20 meter verlengd De woonkamer wordt over zijn volle breedte respectievelijk 1,10 of 2,20 meter naar achter uitgebouwd. Constructie en materialisatie gelijk aan de woning. Het platte dak van de uitbouw wordt voorzien van voldoende isolatie (Rc-waarde van 6,0 m2K/W.) met daarover bitumineuze dakbedekking. De dakrand wordt voorzien van een aluminium trim. De vloerverwarming wordt tot in de uitbouw doorgetrokken.

Keuken ingericht Voor dit project is wordt een optionele projectkeuken aangeboden. De projectkeuken wordt aangeboden inclusief inbouwapparatuur, installatiewerk en plaatsing. De aanbieding van deze keuken met bijbehorende documentatie wordt los toegevoegd aan de verkoopdocumentatie van de woning. Wanneer u graag een ander keuken wilt, kunt u natuurlijk altijd vrijblijvend een kijkje nemen bij de keuken leverancier. Keuken verplaatsen naar de andere zijde van de woning Alle standaard aansluitingen worden naar de voorzijde van de woning verplaats.

Dakramen gekoppeld In het dakvlak wordt een drietal dakramen geplaatst op de tweede verdieping. Deze dakramen worden aan elkaar gekoppeld zodat er meer loopruimte en licht ontstaat. In het dak wordt de dakconstructie aangepast om dit mogelijk te maken. De dakramen hebben afzonderlijk van elkaar een afmeting van ca. 94 x 160 cm. Er wordt hiermee een lichtstraat gecreĂŤerd van ca. 1,60 x 3 meter. Dakraam los In het dakvlak wordt een dakraam geplaatst met een afmeting van ca. 94 x 160 cm. Balkon Op de 1e verdieping wordt grenzend aan slaapkamer 2.1 een balkon geplaats. Het balkon zal worden uitgevoerd in een gegalvaniseerde stalen constructie belegd met hardhouten vlonderplanken. De reling wordt uitgevoerd in een gegalvaniseerde stalen constructie.

Ljippeblom | vrijstaand

kopersopties

39


ontwikkelaar

Dumas wonen B.V. Dumas Wonen BV De Rijd 2 8939 AD Leeuwarden

architect

Architectenbureau de Jong Laagland 6 9205 EX Drachten www.dejongarchitect.nl

aannemer aannemersbedrijf

Plantinga Scharnegoutum B.V.

Aannemersbedrijf Plantinga Oergongswei 3 8629 SZ Scharnegoutum www.plantingabouw.nl

notaris

Vestiging Leeuwarden Willemskade 12 8911 BB Leeuwarden www.slagmanvolders.nl

makelaar

Kamminga Makelaars Stationsweg 19 9201 GG Drachten Telefoon: 088 299 8 999 www.kamminga.frl Email: info@kammingamakelaars.nl

Dumas Wonen technische informatie Boornbergum  

Technische informatiebrochure bij verkoopbrochure Boornbergum (Friesland).

Dumas Wonen technische informatie Boornbergum  

Technische informatiebrochure bij verkoopbrochure Boornbergum (Friesland).

Advertisement