Page 1

JOAN BROSSA ArmAnd BAucells, MArtí RierA i MArc PrAtsobrerrocA


Per què Facebook?     

Popularitat Fàcil accés Coneixaments Facilitats a la pujada de fotos Feedback


Facebook    

Propietari: Mark Zuckemberg. Seu a San Francisco. Fundat l’any 2004. 110 idiomes, 1000 milions d’usuaris i uns ingressos de 3700$ milions l’any.


Objectius   

Conèixer millor Joan Brossa i la literatura catalana. Crear un Facebook que il—lustrés la ruta Brossa i les característiques d’aquest. Treballar en equip.


Metodologia 

Pre-rutaDurant la rutaPost-ruta


L’enllaç http://www.facebook.com/joan.brossapoema


POEMA VISUAL: Astromanipulaci贸


Conclusions i valoracions Conèixer millor Joan Brossa i la literatura catalana, així com la poesia visual i la urbana Combinació de la literatura amb noves tecnologies


FI

Ruta poesia visual al Facebook  

Creació d'un Facebook que recull la ruta de poesia visual feta per Barcelona, a càrrec de tres alumnes, en M. Pratsobreroca, l'A.Baucells i...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you