Page 1

Uw energie, ons vak


Wie is  In Brussel komt u Sibelga overal tegen. Zo zag u vast al één van onze camionettes, elektriciteitskasten of werfpanelen. Of misschien kreeg u al eens een meteropnemer over de vloer. Maar wie of wat is Sibelga eigenlijk? Sibelga is de beheerder van de elektriciteits- en aardgasdistributie­ netten in Brussel. Onze medewerkers stellen alles in het werk om energie bij u te leveren via het net van kabels en leidingen. De gewestelijke overheid heeft Sibelga daarnaast ook een aantal openbaredienstverplichtingen toevertrouwd. Sibelga zorgt dus eveneens voor: • het beschermen van kwetsbare gebruikers (de taak van sociaal energie­ leverancier), • de openbare verlichting van gemeentewegen, • het controleren van bepaalde binneninstallaties gas, • de elektriciteitsbevoorrading van kermissen en festiviteiten in Brussel. Een beeld zegt meer dan duizend woorden. In de infographic hiernaast ontdekt u alle facetten van de activiteiten van Sibelga in een oogopslag.

2 Wie is Sibelga ?


Sibelga ?

Wie is Sibelga ? 3


Vraag  OM EEN WERKAANVRAAG IN TE DIENEN

U wilt: • een nieuwe gas- of elektriciteitsaansluiting; • een bestaande aansluiting wijzigen: gas- of elektriciteitsmeters (ver)plaatsen of verwijderen; het vermogen wijzigen, een zekering vervangen door een vermogensschakelaar ... ; • de meters die u bevoorraden laten controleren; • zelfproducent worden en uw meter daarvoor aanpassen; • ... Hoe dient u een aanvraag in? • Vul het online aanvraagformulier in op www.sibelga.be > Aansluitingen en meters of • Print het aanvraagformulier en stuur het ons terug via de post.

Tip: gebruik bij voorkeur het online aanvraagformulier. Online wordt u begeleid en krijgt u ook nuttige info om uw aanvraag te vervolledigen.

4 Vraag het ons!


het ons! OM UW METERSTANDEN DOOR TE GEVEN Onze meteropnemers komen één keer per jaar langs om uw meterstanden op te nemen. De maand waarin dat in uw gemeente gebeurt, staat vermeld in de bijgevoegde brief. Op onze website vindt u de volledige kalender van meteropnames per gemeente. Als u niet thuis bent wanneer de meteropne­ mer van Sibelga langskomt, krijgt u een bericht met de vraag om ons uw meterstanden mee te delen. Houd dat bericht bij de hand. Er staat een referentienummer op dat u moet invoeren als u uw meterstanden doorgeeft. Om uw meterstanden door te geven • Ga naar www.sibelga.be > SNEL NAAR > Meterstanden doorgeven of • Telefonisch, de klok rond, via het gratis nr. 0800 96 683.

Raadpleeg onze website om na te gaan hoe u uw meters kunt identificeren en aflezen.

Vraag het ons! 5


Vraag  OM EEN GASREUK TE MELDEN Een verdachte gasreuk in uw huis, uw gebouw of zelfs op straat? Wat moet u doen? • Open alle deuren en vensters, zelfs als uw woning niet is aangesloten op het aardgasnet. • Waarschuw de buren en omwonenden. • Vermijd elke vlam of vonk (gebruik geen elektrische schakelaars, zaklamp, telefoon, licht, verwarming). • Sluit de kraan van de aardgasmeter. Doe dit enkel als u het kunt zonder het licht of een zaklamp aan te steken. Verlaat het gebouw en bel Sibelga via 0800 19 400 of het noodnummer 112 buiten het bereik van de gasreuk.

OM EEN STROOMSTORING TE MELDEN Zit uw woning of de hele buurt plots zonder stroom? Merkt u dat er stroom­ schommelingen zijn doordat de lichten knipperen of de lichtsterkte vermindert? Ga na of het over een algemeen probleem gaat, of enkel om een probleem ter hoogte van uw installatie. • Hebben uw buren wel stroom? In dat geval beperkt het probleem zich waar­ schijnlijk tot uw installatie. De oorzaak kan zich op verschillende plaatsen situeren. Neem bij twijfel contact op met uw elektricien. • Zit de hele buurt zonder stroom? Bel dan Sibelga op het nummer 02 274 40 66.

Oproepen voor gasreuk en stroomstoringen krijgen voorrang. Onze diensten zijn 7 dagen per week de klok rond bereikbaar. Denk aan ieders veiligheid, maak geen misbruik van deze nood­ nummers.

6 Vraag het ons!


het ons! OM EEN DEFECTE STRAATLAMP TE MELDEN EN OP TE VOLGEN In Brussel beheert, onderhoudt en her­ stelt Sibelga de openbare verlichting op de gemeentewegen. Het gaat om bij­ na 80 000 lampen. Storingen aan de openbare verlichting meldt u best via onze online tool. Hier­ mee kunt u ook de afhandelingsstatus, van melding tot definitieve herstelling, opvolgen. Een handige meldtool, die via tablet, smartphone of pc beschikbaar is. Hebt u in de straten van Brussel een defecte verlichtingspaal gezien? Laat het ons weten!

• via www.sibelga.be > Straatlampen> Meld een defect of

• telefonisch via 02 274 40 66. Als u een smartphone gebruikt, kan Sibelga de storing makkelijk geolokaliseren.

Vraag het ons! 7


Alles wat u wilde  die u van  Maar waarover gaat het precies?

DE EAN-CODE De EAN-code bestaat uit 18 cijfers (bijvoorbeeld 5414489_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) en bevat informatie over een bepaald leveringspunt voor gas of elektriciteit in uw gebouw. Het is dus geen klant- of meternummer. Deze code hebt u nodig om met een commercieel leverancier een energiecontract af te sluiten of Sibelga te vragen bepaalde werken uit te voeren.

METERTYPE EN -NUMMER Aan de hand van deze gegevens kunt u makkelijk nagaan via welke installaties u met gas en elektriciteit bevoorraad wordt. Het nummer staat vermeld op uw meter. U ziet meteen of de meter een enkel of een dubbel telwerk heeft voor de aflezing van de meterstanden.

GANGBARE ELEKTRICITEITSMETERS Meter enkel telwerk

Meter dubbel telwerk

Meterstand Meterstand ‘dag’

Meterstand ‘nacht’

Meternummer Bouwjaar 8 De meters


weten over de meters   energie voorzien HET GELDENDE TARIEF • Standaard wordt het normale tarief toegepast. Dat geldt zowel overdag als ‘s nachts en tijdens het weekend.

• Het tweevoudig uurtarief: het tarief ligt hoger tijdens ‘normale uren’ (7-22 uur op weekdagen) dan tijdens ‘daluren’ (22-7 uur tijdens de week, 24u/24 in het weekend en op wettelijke feestdagen). Meer informatie vindt u op www.sibelga.be. • Het uitsluitend nachttarief geldt van 22u. tot 7u. tijdens de week en 24u/24 in het weekend en op wettelijke feestdagen. Dit tarief is gelinkt aan een specifieke uitsluitend nachtmeter voor de elektriciteitsbevoorrading van toestellen die geprogrammeerd zijn om te werken tijdens de ‘daluren’, zoals de accumulatieverwarming of de verwarming van een elektrische boiler.

Het is niet omdat uw meter twee telwerken heeft of elektro­ nisch is, dat uw leverancier uw verbruik automatisch aan het tweevoudig uurtarief aanrekent. Sla uw contract erop na. Graag meer info? Bel onze Klantendienst op het nummer 02 549 41 00.

GASMETERS Meterstand Vermogen Meternummer

Heeft u een Smart Ready-meter? Neem dan een kijkje op www.sibelga.be/smart

---------sibelga--De meters 9


Het antwoord op al uw energievragen in Brussel Tips, casestory’s, praktische vragen en antwoorden, artikels over het verbruik van huishoudtoestellen, isolatie, elektrische voertuigen, duurzaam bouwen, de black-out, zonnepanelen, de verschillende spelers op de energiemarkt, ...

U vindt het allemaal op Energids by Sibelga, een concept dat bestaat uit:

• een viermaandelijks magazine; • een website (www.energids.be) met tal van tips en antwoorden op alle vragen over energie in Brussel. Raadpleeg er onze themadossiers, vragen gerangschikt per topic, het online magazine of voer zelf een vraag in; • een nieuwsbrief die elke maand verschillende energieonderwerpen behandelt en u helpt om uw energieverbruik te beperken.

Lente 2018

HET ANTWOORD OP AL UW ENERGIEVRAGEN IN BRUSSEL

Uurregeling dag/nachttarief wijzigt Energiepremies 2018: eenvoudiger en sneller

Dossier verlichting p.8

Steek uw licht op!

10 Energids


Gas verandert …in Brussel 2020 - 2023 Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest wordt nu nog bevoorraad met arm gas, maar zal snel overschakelen op rijk gas. Tussen 2020 en 2023 zal er elk jaar een deel van het gewest overstappen op rijk gas. Alle Brusselaars met gastoestellen zullen bij die omschakeling betrok­ ken zijn. Denk maar aan verwarmingsketels, boilers, kookfornuizen, convecto­ ren, enz. Wilt u weten wanneer deze omschakeling bij u voorzien is? Raadpleeg dan de brief of de mail die u met deze brochure ontving.

IN DE PRAKTIJK • Als de omschakeling op rijk gas nog moet gebeuren bij u Laat een erkend technicus de compatibiliteit van uw gastoestellen contro­ leren. Zo bent u zeker dat alles correct en veilig zal werken na de omscha­ keling.

• Als u ergens uw intrek neemt en de omschakeling op rijk gas is er al gebeurd Vraag aan de vorige bewoner of aan de eigenaar het bezoekverslag dat verklaart dat de toestellen compatibel zijn. Als u dat niet ontvangt, laat dan de gastoestellen controleren. Nuttige tip: vermijd onnodige kosten! Vraag uw installateur om uw toestellen na te kijken bij de jaarlijkse controle van uw ketel.

Alle info op

www.gasverandert.brussels Gas verandert 11


Klantendienst www.sibelga.be/contact 02 549 41 00 (maandag - vrijdag: 8 - 17 u.) Emile Jacqmainlaan 96 - 1000 Brussel

Sibelga BP 1340 1000 Brussel Brouckère www.sibelga.be

Uw energie, ons vak  
Uw energie, ons vak  
Advertisement