__MAIN_TEXT__

Page 1

het antwoord op uw energievragen in brussel

wie verlicht de brusselse kermissen? ZIE P. 4

heeft u ook een vraag?

surf naar www.energids.be

verder in dit magazine ... de energiemarkt: wie doet wat?

p. 6

is uw verwarmingsketel in goede conditie?

p. 8

welke energiepremies voor de brusselaar?

p. 10

BEKIJK ONLINE HET ANTWOORD

juni 2012


02 | nuttige informatie

wanneer wordt uw meter opgenomen

?

hulp nodig? >> Gasreuk > Sibelga 02 274 40 44 >> Stroomonderbreking > Sibelga 02 274 40 66 >> Defect openbare verlichting > www.sibelga.be: rubriek “openbare verlichting” > 02 274 40 66 >> Factuurprobleem > Eerst navraag doen bij uw leverancier > Indien nodig, Ombudsdienst voor Energie: 02 211 10 60 > Of nog, Brugel : 0800 97 198 >> Een energieleverancier kiezen > www.brugel.be >> Een Energiepremie aanvragen > www.leefmilieubrussel.be >> Plaatsing van een elektriciteitsaansluiting voor een festiviteit > Sibelga 02 274 36 40

juni

. Sint-Lambrechts-Woluwe . Ganshoren . Sint-Pieters-Woluwe juli . Sint-Jans-Molenbeek (deel 2) . Schaarbeek (deel 2) augustus . Sint-Jans-Molenbeek (deel 3) . Etterbeek september . Elsene oktober . Haren . Laken . Neder-Over-Heembeek . Anderlecht (deel 2) volledige kalender op www.metrix.eu

energids

juni 2012

>> Werkaanvraag indienen > Sibelga 02 549 41 00

wat zijn de sociale tarieven? Elektriciteitsprijs Incl. btw Gasprijs Incl. btw

Normaal tarief

0,1539 €/kWh 0,0457 €/kWh

Tweevoudig uurtarief dag

0,1819 €/kWh

Tweevoudig uurtarief nacht 0,1197 €/kWh Tarief ‘uitsluitend nacht‘

0,0732 €/kWh

>> voor meer informatie, contacteer de FOD Economie op 0800 120 33 >> afspraak op http://soctar.belgium.be Tarieven geldig van februari tot juli 2012, zonder federale bijdrage en heffingen.


edito | 03

een welkom en nuttig initiatief in brussel Sinds de lancering van Energids in februari, hebben heel wat Brusselaars – van alle leeftijden – positief gereageerd. Bedankt voor de aanmoediging! Het bewijst dat Energids een welkom initiatief is waar behoefte aan is in ons Gewest. Laat u niet onbetuigd en neem zeker een kijkje op onze website www.energids.be, schrijf u in op onze nieuwsbrief en stel ons uw vragen, die we altijd snel proberen te beantwoorden. Tot binnenkort dus op onze website en afspraak in het najaar voor het derde nummer van uw magazine. Het Energids-team

veiligheidstip: verlengsnoeren Het is weer tijd om te barbecueën, de haag te snoeien, buiten leuke dingen te doen, … Misschien gebruikt u dan wel een verlengsnoer. Maar kijk uit … >> Controleer de isolatie van het snoer, de verbinding tussen snoer en stekker, de staat van de stekker zelf … >> Wees er zeker van dat het totale vermogen van de aangesloten toestellen en apparaten niet groter is dan wat het snoer aankan! (Het maximale vermogen, uitgedrukt in watt, wordt altijd vermeld op het verlengsnoer en staat ook op het identificatieplaatje van ieder toestel). >> Rol het snoer op een haspel altijd volledig af om te voorkomen dat de snoerwindingen zich als een spoel gaan gedragen en warm worden. >> Sluit nooit een tweede verlengsnoer aan op de eerste!

>> u vindt het antwoord

op uw energievragen op

www.energids.be

het cijfer :

114 691 Zo vaak wordt er naar schatting elk jaar in Brussel verhuisd. Gaat u ook naar een nieuwe stek? Breng uw leverancier tijdig op de hoogte en hou het document met de beginen eindmeterstand zorgvuldig bij. meer informatie over de te volgen stappen, vindt u op www.energids.be


04 | markten & festiviteiten

zuidfoor

sibelga is van de partij 21 julideďŹ lĂŠ, volksbal, openluchtfestivals... De dienst Markten & Festiviteiten van Sibelga zorgt voor energietoevoer van al deze festiviteiten. Onder de grote zomerevenementen blijft de Zuidfoor, of Brussel Kermis, waarschijnlijk het populairst. Met jaarlijks anderhalf miljoen bezoekers, moet de stroomtoevoer er feilloos verlopen. "Wij zijn het gewoon met de foorkramers van Brussel Kermis te werken", zegt Vincent Tilmant, verantwoordelijke van deze activiteit bij Sibelga. "Al jaren voorzien wij hun attracties van stroom. En we kennen ze goed, alles verloopt zeer vlot. Dat is maar goed ook, want soms verwittigen zij ons pas enkele dagen op voorhand!"

Dimitri Delforge, ondervoorzitter van de Federale Unie van Foorexploitanten

Sibelga biedt ons een uitstekende service: een snelle rea ctie, bekwame technici en het bes te materiaal. De kostprijs ligt wel wa t hoger dan in andere streken, maar de service is overeenstemmend!

energids

juni 2012

Brussel Kermis in een paar cijfers De 150 foorkramers van Brussel Kermis worden van energie voorzien via 37 kasten, aangesloten op 28 aftakdozen, gesitueerd tussen de Halle- en de Anderlechtse poort. Het gaat om een verbruik van ongeveer 680 000 kWh op 1 maand, dat is ongeveer het jaarlijks verbruik van 250 Brusselse gezinnen!


markten & festiviteiten | 05

of wijkfeestje? om brussel te verlichten

Het mooie weer komt eraan, tijd voor wijkfeesten en andere lokale festiviteiten. En u, organiseert u ook activiteiten in uw straat? Wist u dat de dienst Markten & Festiviteiten van Sibelga voor de stroomtoevoer kan zorgen?

sibelga, uw enige gesprekspartner Vincent Tilmant leert ons dat het vrij eenvoudig en goedkoop is om een tijdelijke elektriciteitsaansluiting te verkrijgen: "Elke vereniging of particulier kan een aanvraag indienen. Hij moet ons enkel de locatie meedelen waar het evenement plaatsvindt en het gewenste vermogen. Wij bezorgen hem dan een prijsofferte voor plaatsing en wegneming van de meter. Wij schatten ook in hoeveel energie hij zal verbruiken en na aoop van het evenement maken wij een eindafrekening voor het werkelijke verbruik."

U kan de Dienst Markten & Festiviteiten van Sibelga bereiken op het nummer 02 274 36 40 of via markten-festiviteiten@sibelga.be

meer info?

>> geef de term festiviteiten in op

WWW.ENERGIDS.BE


08 | onderhoud verwarmingsketel

is uw verwarmingsketel in goede conditie? De zomer is de ideale periode om uw verwarmingsketel te laten onderhouden en controleren. Dat is trouwens verplicht.

Onderhoud of controle: wat is het verschil? Dankzij periodiek onderhoud werkt uw verwarmingsketel probleemloos en energiezuinig. Tijdens een controle worden de veiligheid, de conformiteit en de energieprestaties nagegaan.

Verplicht onderhoud en controle: hoe vaak? Een controle met onderhoud is verplicht voor verwarmingsketels met een vermogen van meer dan 20 kW - dit type is te vinden in gezinswoningen - om de drie jaar voor gasketels en jaarlijks voor stookolieketels. Die controle moet worden uitgevoerd door een technicus die erkend is door Leefmilieu Brussel. Hij overhandigt u een controlecertiďŹ caat.

Is uw ketel ouder dan 15 jaar? In dat geval (controleer de fabricagedatum op het kenplaatje) moet u bovendien een verwarmingsaudit voor uw ketel laten uitvoeren. Naargelang van het vermogen moet een erkende technicus of een EPB-verwarmingsadviseur die audit uitvoeren. Denk er ook aan om de ketel te vervangen in de komende jaren. Ketels die ouder zijn dan 20 jaar verbruiken meer en zijn dus kostelijker dan een moderne installatie met een hoger rendement.

?

waar vindt u meer informatie

Brochure en lijst van erkende technici en EPB-verwarmingsadviseurs

www.leefmilieubrussel.be

energids

juni 2012


elektriciteitsstoring | 09

wat te doen bij een elektriciteitsstoring? 1

Zitten de buren ook zonder stroom? Dan is er een algemene elektriciteitsstoring.

Waarschuw Sibelga. De duur van de reparatie is afhankelijk van de aard en de plaats van het probleem. Contacteer Sibelga : 02 274 40 66 - 7d/7 en 24u/24

2

Zit uw woning als enige zonder stroom? Dan is uw installatie uitgevallen omdat:

• een van uw apparaten (of een stopcontact) een kortsluiting heeft veroorzaakt;

• er

sprake was van overbelasting door een of meerdere apparaten die veel verbruiken en aangesloten zijn op een te zwak stroomcircuit.

3

Zitten slechts bepaalde delen van uw woning zonder stroom? Dan gaat het om een lokale elektriciteitsstoring.

In de verdeelkast is de schakelaar van een secundair circuit omgesprongen. Wat moet u doen? Koppel, voordat u de schakelaar weer omzet, de apparaten op dit circuit los en ga net zo te werk als bij een algemene elektriciteitsstoring. Als u daar smeltzekeringen hebt, vervang ze dan.

Wat moet u doen ? A. Trek de stekkers van alle apparaten uit het stopcontact, zet de differentieelschakelaar of de schakelaar weer op en sluit de apparaten een voor een weer aan. Als de stroom opnieuw uitvalt, weet u welk apparaat defect is. In sommige woningen worden ter beveiliging nog steeds smeltzekeringen gebruikt. Bij kortsluiting smelten de stoppen, en moeten ze worden vervangen. B. Zit u na deze controle nog steeds zonder stroom? Controleer de kast die zich voor de meter bevindt.

• Als

u een schakelaar hebt, controleer dan of die wel omhoog staat. Als het probleem blijft bestaan, contacteer dan uw elektricien.

• Als u geen schakelaar hebt, waarschuw dan Sibelga op het nummer 02 274 40 66 - 7d/7 en 24u/24

meer info?

Als u contact opneemt met Sibelga voor een probleem aan uw binneninstallatie (na de meter), moeten we u tweemaal teleurstellen:

1.

De technici kunnen geen reparaties uitvoeren aan uw installatie… U zit nog steeds in het donker en moet een elektricien bellen.

2.

Sibelga zal u de onnodige verplaatsing in rekening brengen.

>> geef de term elektriciteitsstoring in op

WWW.ENERGIDS.BE


10 | energiepremies

welke energiepremies Op 1 januari 2012 werden de groene leningen en de federale belastingverminderingen voor energiebesparende investeringen (behalve voor dakisolatie) geschrapt. Maar de Energiepremies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestaan wel nog! Er is zelfs nieuws: het totale budget is opgetrokken en het premiebedrag is afhankelijk van het inkomen en de samenstelling van het gezin. Iedereen wint erbij: uw energiefactuur daalt en ook de CO2-uitstoot neemt af. Bovendien kunnen de Energiepremies onderling worden gecumuleerd (behalve voor passief- of lage-energienieuwbouw).

U vindt de lijst met Energiepremies op:

www.leefmilieubrussel.be

hoe krijgt u uw premie?

1

Surf naar www.leefmilieubrussel.be > Particulieren > Mijn premies > Energiepremies 2012.

2 Download en lees het document ‘Algemene voorwaarden energiepremies 2012’.

3 Download

het document dat overeenkomt met de premie die u wil. Lees de bijzondere voorwaarden van deze premie bij het aanvraagformulier. Deze informatie is ook telefonisch verkrijgbaar op het nummer 02 775 75 75.

4 Vraag aan verschillende bedrijven een bestek voor de

werkzaamheden die u overweegt. Onderteken het bestek van uw keuze en geef het terug aan de betrokken aannemer.

5 Vraag ook aan de aannemer om het technische gedeelte

van het premieaanvraagformulier te ondertekenen. Voor verschillende premies moet u technische bijlagen bezorgen. Is dat ook voor u het geval? Laat het dan weten aan uw aannemer, die u deze dan zal bezorgen.

6 Laat de werkzaamheden uitvoeren. 7 Stuur uw ingevulde formulier met alle gevraagde bijlagen

naar Leefmilieu Brussel, hetzij aangetekend naar Brussel Leefmilieu – BIM Gulledelle 100 – 1200 Brussel, hetzij via e-mail naar primes-premies@ibgebim.be

8 Leefmilieu Brussel stort de premie op uw rekening binnen 60 dagen na ontvangst van uw volledige dossier.

energids

juni 2012


energiepremies | 11

voor de brusselaar?

De meeste Energiepremies zijn onderling cumuleerbaar, dus informeer uzelf! laat die kansen niet liggen!

andere steun Denk ook aan de premies van andere instanties. Die premies kunnen vaak met de Energiepremies en ook onderling worden gecumuleerd. Bepaalde renovatiepremies hebben betrekking op energiewerkzaamheden (ventilatie, isolatie, verwarming ‌). Info op www.renovatiepremie.irisnet.be. Sommige gemeenten kennen ook gemeentelijke premies toe voor energieprestatiewerkzaamheden. Neem daarvoor contact op met de administratie van uw gemeente.

meer info?

Energiepremies zijn goed voor uw portefeuille, uw comfort en ... het milieu! De premies zijn er voor u, dus proďŹ teer er dit jaar nog van!

Dan zijn er nog enkele federale steunmaatregelen: een btw-verlaging tot 6% voor werkzaamheden in een woning van minstens vijftien jaar oud, een belastingvermindering van 15% (begrensd) voor de renovatie van een woning in een zone voor positief grootstedelijk beleid en een belastingvermindering van 30% (begrensd) voor dakisolatie.

>> geef de term premies in op de site

WWW.ENERGIDS.BE


>> watt

watt (W) is een meeteenheid van het energetisch vermogen. Voor een huishoudelijk toestel komt het vermogen overeen met de energie nodig voor het functioneren. Voor een stofzuiger met een grotere zuigkracht zal het aantal watt dus hoger zijn.

Deze eenheid dankt haar naam aan de Schotse ingenieur James Watt. Het courante kilowatt (kW) komt overeen met 1 000 watt.

>>

kWh

Kilowattuur (kWh) is een eenheid van energie. 1 kWh komt overeen met het verbruik van een elektrisch toestel van 1 000 watt gedurende een uur.

de Stadswinkel

De Stadswinkel, opgericht in 1988, is een vzw die hoofdzakelijk door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt gefinancieerd. Zijn opdracht is om de burgers – gratis! – te informeren over alles in verband met wonen, met duurzaamheid als kerngedachte. De Stadswinkel beantwoordt uw vragen over: >> energiebesparing >> hernieuwbare energie >> ecologisch bouwen >> ecologisch renoveren >> geluidsisolatie >> patrimonium >> stadsplanning. Het Infoloket, dat in de Sint-Gorikshallen in hartje Brussel is gevestigd, is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 17 uur en op zaterdag van 14 tot 17 uur.

Om het verbruik van een toestel te berekenen, moet je dus zijn vermogen vermenigvuldigen met de gebruiksduur uitgedrukt in uur en delen door 1000 om het aantal kWh te verkrijgen.

energids

juni 2012

Uit respect voor het milieu drukken wij op milieuvriendelijk papier.

De Stadswinkel is telefonisch bereikbaar op 02/219 40 60, van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur. >> meer informatie: www.stadswinkel.be of via info@stadswinkel.be

Realisatie : Sibelga - PB 1340 - 1000 Brussel - Verantwoordelijke uitgever: Philippe Massart - Hoofdredacteur: Iris Fostiez - Concept: Propaganda - Pre-press @ Productie: Dimensions

lexicon

wie doet wat?

12 | energiewoordenboek

Profile for Sibelga

Energids #2 / 2012-06  

Energids #2 / 2012-06  

Profile for sibelga
Advertisement