Shirak Centre

«Centre Of Political Culture And Agreements Development «Shirak» NGO

«Քաղաքական մշակույթի և համաձայնությունների զարգացման «Շիրակ կենտրոն» ՀԿ

իր գործունեությունը սկսել է 2005 թ.-ից:

Ի՞ՆՉ Է «ՇԻՐԱԿ ԿԵՆՏՐՈՆԸ»

«Շիրակ կենտրոնը» ոչ կառավարական, անկախ, շահույթ չհետապնդող կազմակերպություն է, գրանցվել է 2006 հունվարի 5-ին (գրանցման վկայական՝ 03Ա 070504)`«Հայաստանի Հանրապետության հասարակական կազմակերպությունների մասին» օրենքի պահանջներին համապատասխան, տեղակայված է Գյումրիում /Հայաստան/:

Publications