The "Shirak Centre" user's logo

Shirak Centre

«Centre Of Political Culture And Agreements Development «Shirak» NGO «Քաղաքական մշակույթի և համաձայնությունների զարգացման «Շիրակ կենտրոն» ՀԿ իր գործունեությունը սկսել է 2005 թ.-ից: Ի՞ՆՉ Է «ՇԻՐԱԿ ԿԵՆՏՐՈՆԸ» «Շիրակ կենտրոնը» ոչ կառավարական, անկախ, շահույթ չհետապնդող կազմակերպություն է, գրանցվել է 2006 հունվարի 5-ին (գրանցման վկայական՝ 03Ա 070504)`«Հայաստանի Հանրապետության հասարակական կազմակերպությունների մասին» օրենքի պահանջներին համապատասխան, տեղակայված է Գյումրիում /Հայաստան/:

Publications

N57


December 6, 2013

N54


December 6, 2013

N60


December 6, 2013

N56


December 6, 2013

N59


December 6, 2013

N53


December 6, 2013

N58


December 6, 2013

N55


December 6, 2013

N52


December 6, 2013