Shirak Centre

Gyumri, AM

«Centre Of Political Culture And Agreements Development «Shirak» NGO «Քաղաքական մշակույթի և համաձայնությունների զարգացման «Շիրակ կենտրոն» ՀԿ իր գործունեությունը սկսել է 2005 թ.-ից: Ի՞ՆՉ Է «ՇԻՐԱԿ ԿԵՆՏՐՈՆԸ» «Շիրակ կենտրոնը» ոչ կառավարական, անկախ, շահույթ չհետապնդող կազմակերպություն է, գրանցվել է 2006 հունվարի 5-ին (գրանցման վկայական՝ 03Ա 070504)`«Հայաստանի Հանրապետության հասարակական կազմակերպությունների մասին» օրենքի պահանջներին համապատասխան, տեղակայված է Գյումրիում /Հայաստան/:

http://www.shirakcentre.org/