Shirak Centre

Shirak Centre

Gyumri, Armenia

«Centre Of Political Culture And Agreements Development «Shirak» NGO
«Քաղաքական մշակույթի և համաձայնությունների զարգացման «Շիրակ կենտրոն» ՀԿ
իր գործունեությունը սկսել է 2005 թ.-ից:

Ի՞ՆՉ Է «ՇԻՐԱԿ ԿԵՆՏՐՈՆԸ»
«Շիրակ կենտրոնը» ոչ կառավարական, անկախ, շահույթ չհետապնդող կազմակերպություն է, գրանցվել է 2006 հունվարի 5-ին (գրանցման վկայական՝ 03Ա 070504)`«Հայաստանի Հանրապետության հասարակական կազմակերպությունների մասին» օրենքի պահանջներին համապատասխան, տեղակայված է Գյումրիում /Հայաստան/:

www.shirakcentre.org/