Jubileum magazine SGP Urk 100 Jaar

Page 1

Eenmalige uitgave - 100 jaar SGP Urk

Urk

100 jaar De jaren door... pagina 18

Urker propje ‘Pet af’ pagina 25


Colofon Dit magazine is een eenmalige uitgave ter ere van het 100-jarig jubileum van SGP Urk

Redactie: Bouke de Vries, Jan Sinke, Teunis Kramer (eindredacteur), Arnoud Trouwborst, Willem Bakker, Hendrik Jan van Leeuwen en Rien Bogerd Fotografie: Dineke Visser Ontwerp & lay-out: Berthilde Sok-Knikker SOK communicatie

Advertenties: Sponsoren Postadres: SGP Urk De Giek 20 8322 AT Urk

Gedenken en herdenken Column Mount Rushmore Veel vitaliteit toegewenst! Historie SGP Urk Urker propje ‘Pet af’ Wat andere partijen zeggen Actieve dames bij SGP Urk

p. 7 p. 10 p. 14 p. 25 p. 28 p. 30

Contact: urk@sgp.nl Volg ons op: @SGPUrk @SGP-Urk SGP-Urk www.urk.sgp.nl

De dichter van Psalm 77 roept ons op om de daden van de Heere te gedenken. “Ik zal gedenken Uw wonderen van ouds her.” Hij wenst de werken van de Heere te betrachten en van Zijn daden te spreken. Zo mogen we herdenken en gedenken dat honderd jaar geleden de plaatselijke afdeling van de SGP werd opgericht. Wat in 1921 begon als een klein stekje mag nu een stevige boom zijn. Toen waren 25 leden op Urk lid van de SGP, nu 214 leden. Toen (in 1922) werden op Urk bij de Tweede Kamerverkiezingen twee stemmen op de SGP uitgebracht, nu (in 2021) 6973 stemmen. Wat gebleven is? In 1921 voelden jongeren en ouderen zich aangetrokken tot de beginselen van de SGP. Nu niet minder. De Heere zorgde en we mogen van Zijn werken vertellen en van Zijn daden spreken. In deze jubileumuitgave kunt u daarvan lezen. Ik dank de jubileumcommissie voor hun inspanningen en voor het verzorgen en uitgeven van dit jubileumnummer. Opvallend is dat door alle jaren heen, eerst op het eiland en daarna op het door dijken en land omringde Urk, dezelfde onderwerpen terugkeerden. Ik denk aan de visserij, de visafslag, de havenplannen, de sluitingstijden van de cafés, het illegale alcoholgebruik, de bereikbaarheid van Urk over water en over het land, de woningnood en onze houding ten opzichte van het toerisme. Toen waren we bezorgd en ook nu mogen we bezorgd zijn over de aantasting van het christelijk karakter van Urk, de aantasting van de zondagsrust en -heiliging en het afwijken van de geboden van de Heere. De SGP wil daartegen een dam opwerpen. Dit pal staan voor Gods geboden en inzettingen sluit aan bij de naam van onze Kiesvereniging: ‘De HEERE is onze Wetgever, de HEERE is onze Koning’. Waar dit ons uitgangspunt is en blijft, mogen we Zijn zegen verwachten en zullen we blijven opkomen voor de rechten van de Heere, voor Zijn naam, voor Zijn dag en voor Zijn inzettingen. Zo mogen we Zijn daden herdenken en Zijn werken betrachten, daarbij beseffend dat jubileren niet in de eerste plaats inhoudt om onze daden, onze prestaties te herdenken of te gedenken, maar Zijn daden. De Heere heeft, ondanks onze afwijkingen en tekorten, Zijn zegen willen schenken en Hij gaf en geeft ons nog mannen om de beginselen die gegrond zijn op Zijn Woord uit te dragen. In de achterliggende honderd jaar is er veel veranderd, maar Zijn trouw niet. Ondanks onze ontrouw. Daarom eindigen we niet in mensen, maar in Hem. Bij dit jubileum Hem alleen de eer, de dank, de lof en de aanbidding tot in eeuwigheid!

Rien Bogerd

In dit jubileumnummer

voorzitter SGPKiesvereniging Urk

3


Colofon Dit magazine is een eenmalige uitgave ter ere van het 100-jarig jubileum van SGP Urk

Redactie: Bouke de Vries, Jan Sinke, Teunis Kramer (eindredacteur), Arnoud Trouwborst, Willem Bakker, Hendrik Jan van Leeuwen en Rien Bogerd Fotografie: Dineke Visser Ontwerp & lay-out: Berthilde Sok-Knikker SOK communicatie

Advertenties: Sponsoren Postadres: SGP Urk De Giek 20 8322 AT Urk

Gedenken en herdenken Column Mount Rushmore Veel vitaliteit toegewenst! Historie SGP Urk Urker propje ‘Pet af’ Wat andere partijen zeggen Actieve dames bij SGP Urk

p. 7 p. 10 p. 14 p. 25 p. 28 p. 30

Contact: urk@sgp.nl Volg ons op: @SGPUrk @SGP-Urk SGP-Urk www.urk.sgp.nl

De dichter van Psalm 77 roept ons op om de daden van de Heere te gedenken. “Ik zal gedenken Uw wonderen van ouds her.” Hij wenst de werken van de Heere te betrachten en van Zijn daden te spreken. Zo mogen we herdenken en gedenken dat honderd jaar geleden de plaatselijke afdeling van de SGP werd opgericht. Wat in 1921 begon als een klein stekje mag nu een stevige boom zijn. Toen waren 25 leden op Urk lid van de SGP, nu 214 leden. Toen (in 1922) werden op Urk bij de Tweede Kamerverkiezingen twee stemmen op de SGP uitgebracht, nu (in 2021) 6973 stemmen. Wat gebleven is? In 1921 voelden jongeren en ouderen zich aangetrokken tot de beginselen van de SGP. Nu niet minder. De Heere zorgde en we mogen van Zijn werken vertellen en van Zijn daden spreken. In deze jubileumuitgave kunt u daarvan lezen. Ik dank de jubileumcommissie voor hun inspanningen en voor het verzorgen en uitgeven van dit jubileumnummer. Opvallend is dat door alle jaren heen, eerst op het eiland en daarna op het door dijken en land omringde Urk, dezelfde onderwerpen terugkeerden. Ik denk aan de visserij, de visafslag, de havenplannen, de sluitingstijden van de cafés, het illegale alcoholgebruik, de bereikbaarheid van Urk over water en over het land, de woningnood en onze houding ten opzichte van het toerisme. Toen waren we bezorgd en ook nu mogen we bezorgd zijn over de aantasting van het christelijk karakter van Urk, de aantasting van de zondagsrust en -heiliging en het afwijken van de geboden van de Heere. De SGP wil daartegen een dam opwerpen. Dit pal staan voor Gods geboden en inzettingen sluit aan bij de naam van onze Kiesvereniging: ‘De HEERE is onze Wetgever, de HEERE is onze Koning’. Waar dit ons uitgangspunt is en blijft, mogen we Zijn zegen verwachten en zullen we blijven opkomen voor de rechten van de Heere, voor Zijn naam, voor Zijn dag en voor Zijn inzettingen. Zo mogen we Zijn daden herdenken en Zijn werken betrachten, daarbij beseffend dat jubileren niet in de eerste plaats inhoudt om onze daden, onze prestaties te herdenken of te gedenken, maar Zijn daden. De Heere heeft, ondanks onze afwijkingen en tekorten, Zijn zegen willen schenken en Hij gaf en geeft ons nog mannen om de beginselen die gegrond zijn op Zijn Woord uit te dragen. In de achterliggende honderd jaar is er veel veranderd, maar Zijn trouw niet. Ondanks onze ontrouw. Daarom eindigen we niet in mensen, maar in Hem. Bij dit jubileum Hem alleen de eer, de dank, de lof en de aanbidding tot in eeuwigheid!

Rien Bogerd

In dit jubileumnummer

voorzitter SGPKiesvereniging Urk

3


meditatie Ds. A. van Heteren

‘De HEERE is onze Wetgever, de HEERE is onze Koning.’ (Jesaja 33:22, ged.) Onze plaatselijke afdeling van de SGP bestaat honderd jaar en draagt de inhoudsvolle naam: ‘De HEERE is onze Wetgever, de HEERE is onze Koning.’ Bij het honderdjarig bestaan dient de vraag gesteld te worden of er naar die naam is gehandeld. Dit is lang niet altijd gebeurd in het handelen en spreken naar buiten en binnen de eigen afdeling. Er is reden tot verootmoediging vanwege zonde, schuld en tekortkomingen. Er zijn stormen geweest, maar ondanks alles mag de plaatselijke afdeling nog voortbestaan. Er is dus ook reden tot verwondering over de lankmoedigheid van God.

Laat ze niet met vragen achter! • Héél veel boeken • Ruim assortiment Bijbels • Psalmboeken en kerkboeken • Héél veel boeken • Ruim assortiment Bijbels • Bijbelverklaringen • Muziekboeken • Psalmboeken en kerkboeken • Bladmuziek • Kinderboeken • Bijbelverklaringen • Muziekboeken • Kinderbijbels • Cd’s en dvd’s • Wenskaarten • Bladmuziek • Kinderboeken • Schoolartikelen • Cadeau-artikelen • Kinderbijbels • Cd’s en dvd’s • Wenskaarten • Schoolartikelen • Cadeau-artikelen Winkelcentrum Urkerhard Nagel 48, Urk • Tel. 0527 68 21 10 Winkelcentrum Urkerhard www.boekendal.nl Nagel 48, Urk • Tel. 0527 68 21 10 www.boekendal.nl

PostNL pakketpunt PostNL pakketpunt

Regel jouw nalatenschap bij leven. Dat geeft jou rust én schept veel duidelijkheid voor de nabestaanden. Ik help je graag. Ook bij de afhandeling van nalatenschappen.

• Héél veel snoep • Suikervrij snoep • Heerlijke chocolade en Belgische bonbons • Versgebrande noten en pinda’s • Héél veel snoep • Suikervrij snoep • Heerlijke chocolade en • Weydeland kaas (vers van ’t mes) • Originele cadeau-artikelen Belgische bonbons • Versgebrande noten en pinda’s • Traktatie snoeptaarten & snoepschalen • Slingers & ballonnen • Weydeland kaas (vers van ’t mes) • Originele cadeau-artikelen • Vruchtensappen • Wijnen uit Israël • Leuke en lekkere Urker artikelen • Traktatie snoeptaarten & snoepschalen • Slingers & ballonnen • Vruchtensappen • Wijnen uit Israël • Leuke en lekkere Urker artikelen

4

Winkelcentrum De Hofstee Bonairestraat 3A, Urk • Tel. 0527 68 51 61 Winkelcentrum De Hofstee www.soetendalURK.nl Bonairestraat 3A, Urk • Tel. 0527 68 51 61 www.soetendalURK.nl

In de staat der rechtheid was de HEERE onze Koning. Door de zondeval is de duivel koning geworden in hart en leven. We zijn van nature slaven van de zonde. Dat is de ergste slavernij die er is, want die voert naar de eeuwige rampzaligheid. Christus werkt wonderen in hart en leven. Hij verbreekt door Woord en Geest de heerschappij van de satan en de zonde en vestigt Zijn Koninkrijk in hart en leven. Dan geldt: ‘De HEERE is onze Koning.’ In Jesaja 33 komt uit dat de HEERE Jeruzalem op een wonderlijke manier verloste van het leger van de Assyriërs. Bij de HEERE is verlossing, is behoud te vinden voor verloren zondaren. De HEERE is de alwetende Koning. Hij kent de zwakheid en zondigheid van Zijn onderdanen. Hij kent de listen en plannen van de duivel en zijn trawanten. De HEERE is ook de almachtige Koning. Hij beschermt en bewaart al Zijn onderdanen. De HEERE is ook de getrouwe Koning. Hij laat nooit varen de werken Zijner handen.

Voor het lekkerste lekkers Voor het lekkerste lekkers Winkelcentrum Urkerhard Nagel 38-40, Urk • Tel. 0527 68 57 86 Winkelcentrum Urkerhard www.soetendalURK.nl Nagel 38-40, Urk • Tel. 0527 68 57 86 www.soetendalURK.nl

De HEERE was onze Wetgever in het paradijs. De Wet was ingeschapen in het hart. Door de zondeval hebben wij ons in Adam van onze Wetgever losgescheurd. We zijn haters van God en haters van de naaste geworden. Christus heeft tijdens Zijn omwandeling op aarde de Wet volmaakt gehouden. Hij heeft de vloek op de overtreding van de Wet gedragen. Naar het welbehagen van God wordt de Wet weer geschreven in het hart van verloren zondaren. Zij verlangen te leven naar de eerste en tweede tafel van de Wet. Hun gebed is: ‘Uw Koninkrijk kome.’ Wie dat mag kennen zal met mond en hart oproepen de Wet van God te gehoorzamen. SGP’ers dienen uit te dragen: ‘Vrees God en houd Zijn geboden, want dit betaamt allen mensen.’ (Prediker 12:13b). De Wet van God dient richtsnoer te zijn voor overheid en onderdanen.

Meindert Schreuder 06-10163870 info@wijs-weg.nl

De HEERE vervult Zijn beloften en Zijn bedreigingen. Hij is ook Rechter. ‘Want de HEERE kent den weg der rechtvaardigen, maar de weg der goddelozen zal vergaan.’ (Psalm 1:6). De HEERE gedenke onze plaatselijke afdeling van de SGP. Dat ook in de toekomst mag klinken, wat en wie daar ook tegenop komt: ‘O land, land, land, hoor des HEEREN woord!’ (Jeremia 22:29). Mag het persoonlijk al gelden: ‘De HEERE is onze Wetgever, de HEERE is onze Koning’?

5


meditatie Ds. A. van Heteren

‘De HEERE is onze Wetgever, de HEERE is onze Koning.’ (Jesaja 33:22, ged.) Onze plaatselijke afdeling van de SGP bestaat honderd jaar en draagt de inhoudsvolle naam: ‘De HEERE is onze Wetgever, de HEERE is onze Koning.’ Bij het honderdjarig bestaan dient de vraag gesteld te worden of er naar die naam is gehandeld. Dit is lang niet altijd gebeurd in het handelen en spreken naar buiten en binnen de eigen afdeling. Er is reden tot verootmoediging vanwege zonde, schuld en tekortkomingen. Er zijn stormen geweest, maar ondanks alles mag de plaatselijke afdeling nog voortbestaan. Er is dus ook reden tot verwondering over de lankmoedigheid van God.

Laat ze niet met vragen achter! • Héél veel boeken • Ruim assortiment Bijbels • Psalmboeken en kerkboeken • Héél veel boeken • Ruim assortiment Bijbels • Bijbelverklaringen • Muziekboeken • Psalmboeken en kerkboeken • Bladmuziek • Kinderboeken • Bijbelverklaringen • Muziekboeken • Kinderbijbels • Cd’s en dvd’s • Wenskaarten • Bladmuziek • Kinderboeken • Schoolartikelen • Cadeau-artikelen • Kinderbijbels • Cd’s en dvd’s • Wenskaarten • Schoolartikelen • Cadeau-artikelen Winkelcentrum Urkerhard Nagel 48, Urk • Tel. 0527 68 21 10 Winkelcentrum Urkerhard www.boekendal.nl Nagel 48, Urk • Tel. 0527 68 21 10 www.boekendal.nl

PostNL pakketpunt PostNL pakketpunt

Regel jouw nalatenschap bij leven. Dat geeft jou rust én schept veel duidelijkheid voor de nabestaanden. Ik help je graag. Ook bij de afhandeling van nalatenschappen.

• Héél veel snoep • Suikervrij snoep • Heerlijke chocolade en Belgische bonbons • Versgebrande noten en pinda’s • Héél veel snoep • Suikervrij snoep • Heerlijke chocolade en • Weydeland kaas (vers van ’t mes) • Originele cadeau-artikelen Belgische bonbons • Versgebrande noten en pinda’s • Traktatie snoeptaarten & snoepschalen • Slingers & ballonnen • Weydeland kaas (vers van ’t mes) • Originele cadeau-artikelen • Vruchtensappen • Wijnen uit Israël • Leuke en lekkere Urker artikelen • Traktatie snoeptaarten & snoepschalen • Slingers & ballonnen • Vruchtensappen • Wijnen uit Israël • Leuke en lekkere Urker artikelen

4

Winkelcentrum De Hofstee Bonairestraat 3A, Urk • Tel. 0527 68 51 61 Winkelcentrum De Hofstee www.soetendalURK.nl Bonairestraat 3A, Urk • Tel. 0527 68 51 61 www.soetendalURK.nl

In de staat der rechtheid was de HEERE onze Koning. Door de zondeval is de duivel koning geworden in hart en leven. We zijn van nature slaven van de zonde. Dat is de ergste slavernij die er is, want die voert naar de eeuwige rampzaligheid. Christus werkt wonderen in hart en leven. Hij verbreekt door Woord en Geest de heerschappij van de satan en de zonde en vestigt Zijn Koninkrijk in hart en leven. Dan geldt: ‘De HEERE is onze Koning.’ In Jesaja 33 komt uit dat de HEERE Jeruzalem op een wonderlijke manier verloste van het leger van de Assyriërs. Bij de HEERE is verlossing, is behoud te vinden voor verloren zondaren. De HEERE is de alwetende Koning. Hij kent de zwakheid en zondigheid van Zijn onderdanen. Hij kent de listen en plannen van de duivel en zijn trawanten. De HEERE is ook de almachtige Koning. Hij beschermt en bewaart al Zijn onderdanen. De HEERE is ook de getrouwe Koning. Hij laat nooit varen de werken Zijner handen.

Voor het lekkerste lekkers Voor het lekkerste lekkers Winkelcentrum Urkerhard Nagel 38-40, Urk • Tel. 0527 68 57 86 Winkelcentrum Urkerhard www.soetendalURK.nl Nagel 38-40, Urk • Tel. 0527 68 57 86 www.soetendalURK.nl

De HEERE was onze Wetgever in het paradijs. De Wet was ingeschapen in het hart. Door de zondeval hebben wij ons in Adam van onze Wetgever losgescheurd. We zijn haters van God en haters van de naaste geworden. Christus heeft tijdens Zijn omwandeling op aarde de Wet volmaakt gehouden. Hij heeft de vloek op de overtreding van de Wet gedragen. Naar het welbehagen van God wordt de Wet weer geschreven in het hart van verloren zondaren. Zij verlangen te leven naar de eerste en tweede tafel van de Wet. Hun gebed is: ‘Uw Koninkrijk kome.’ Wie dat mag kennen zal met mond en hart oproepen de Wet van God te gehoorzamen. SGP’ers dienen uit te dragen: ‘Vrees God en houd Zijn geboden, want dit betaamt allen mensen.’ (Prediker 12:13b). De Wet van God dient richtsnoer te zijn voor overheid en onderdanen.

Meindert Schreuder 06-10163870 info@wijs-weg.nl

De HEERE vervult Zijn beloften en Zijn bedreigingen. Hij is ook Rechter. ‘Want de HEERE kent den weg der rechtvaardigen, maar de weg der goddelozen zal vergaan.’ (Psalm 1:6). De HEERE gedenke onze plaatselijke afdeling van de SGP. Dat ook in de toekomst mag klinken, wat en wie daar ook tegenop komt: ‘O land, land, land, hoor des HEEREN woord!’ (Jeremia 22:29). Mag het persoonlijk al gelden: ‘De HEERE is onze Wetgever, de HEERE is onze Koning’?

5


Mount Rushmore

Als laatste in een lange rij

Kent u dat beroemde monument in Amerika van de in de rotsen uitgehakte portretten? Dat is Mount Rushmore. Een achttien meter hoog monument waar de portretten van vier Amerikaanse presidenten uit graniet is gehakt: George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt en Abraham Lincoln. Het monument herdenkt de geboorte, groei en ontwikkeling van de Verenigde Staten. Het herinnert bezoekers eraan dat zij vandaag de dag verder mogen bouwen op de fundamenten die door hen zijn gelegd.

Meindert de Boer

raadslid gemeente Urk

Als je stilstaat bij het gegeven dat de SGP op Urk haar 100-jarig jubileum viert, word je als laatst aangetreden raadslid voor deze partij stil. Dan besef je dat je in een enorme rij staat van mannen die naar eer en geweten voor deze partij hun talenten hebben ingezet. En dat niet uit eigen verdienste en in eigen kracht, maar in biddend opzien. Zij zetten zich in voor een dorp, ja een gemeenschap die hun aan het hart lag, vanuit een diep besef het niet alleen te kunnen, maar met Jesaja 33:22 als richtsnoer: ‘De HEERE is onze Wetgever, de HEERE is onze Koning.’

‘Wat is doar nou an zuun?’ Ik herinner me dat mijn moeder vroeg, als ik

6

Aan dat monument moest ik denken toen ik gevraagd werd een column te schrijven in het kader van het 100-jarig bestaan van onze Kiesvereniging. Een bijzondere mijlpaal, een feestelijk moment om te gedenken. Daarbij mogen we met dankbaarheid terugkijken op de inzet die onze voorgangers gepleegd hebben voor de Kiesvereniging en het behoud van Bijbels genormeerde politiek in de Urker gemeenteraad.

weer een hele avond als enige puber op de publieke tribune zat bij een gemeenteraadsvergadering: ‘Wat is doar nou an zuun?’ Maar ik vond het prachtig. Ik hield van de woordenstrijd, de kunst van het verwoorden van je ideeën. Ik herinner me de namen nog van Tiemen Kapitein, Jan Woord, Joop Schenk als de mannen die toen de SGP-standpunten met verve verdedigden. Ik herinner me de vele andere bekende verhalen van o.a. Lub Post, verhalen die ik hoorde thuis. En dan nu zelf een zetel voor de SGP te mogen bekleden. Ook ik voel dat dit niet alleen is omdat ik het mooi vind, maar zeker met het gevoel om de gemeenschap te dienen waar je ‘groos op binnen’, waar je van houdt, vanuit een diep verlangen om Gods goede geboden in de politiek uit te dragen.

Ook op ons christelijke dorp is dat namelijk van belang. Secularisatie gaat ook ons dorp niet voorbij. Maar wie denkt dat een dergelijke leeftijd van de Kiesvereniging gepaard gaat met vastgeroeste en achterhaalde ideeën en standpunten, vergist zich. We mogen dan wel de oudste Kiesvereniging van ons dorp zijn en de oudste partij van Nederland, maar deze snel veranderende tijd stelt ons steeds de vraag hoe wij ons daartoe verhouden. Dat antwoord moeten we blijven formuleren met elkaar. Om vast te houden aan de Bijbelse normen en waarden en uit te leggen dat dat tot heil is van de gehele samenleving.

‘de gemeenschap te dienen’ Samen met de fractie mag ik me inzetten met voorstellen voor verkeersveiligheid, handhaving en zondagsrust. Maar we willen ook werken aan een snelle bouw van woningen voor onze starters, onze gezinnen een goede plaats geven om hun kinderen op te voeden en onze oudere generatie een veilige en goede oude dag gunnen. Ik hoop waardig in de lange rij SGP’ers te mogen aansluiten, in een andere tijd, maar met hetzelfde Richtsnoer. Daarom kijk ik met vertrouwen naar de toekomst!

Nathanaël Middelkoop wethouder gemeente Urk

Waar Mount Rushmore aan voorbijgaat, maar waar wij niet aan voorbij mogen gaan bij dit jubileum van de Kiesvereniging, is dat dit niet zozeer de verdienste is van mensen die zich nu en in het verleden hebben ingespannen voor de Kiesvereniging. Gods zegen is de cruciale factor. Daarvan zijn we ook de komende jaren afhankelijk. Zoals in Exodus 33 is verwoord: ‘Indien Uw aangezicht niet medegaan zal, doe ons vanhier niet optrekken!’ Dat bid ik ons allen van harte toe.

7


Mount Rushmore

Als laatste in een lange rij

Kent u dat beroemde monument in Amerika van de in de rotsen uitgehakte portretten? Dat is Mount Rushmore. Een achttien meter hoog monument waar de portretten van vier Amerikaanse presidenten uit graniet is gehakt: George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt en Abraham Lincoln. Het monument herdenkt de geboorte, groei en ontwikkeling van de Verenigde Staten. Het herinnert bezoekers eraan dat zij vandaag de dag verder mogen bouwen op de fundamenten die door hen zijn gelegd.

Meindert de Boer

raadslid gemeente Urk

Als je stilstaat bij het gegeven dat de SGP op Urk haar 100-jarig jubileum viert, word je als laatst aangetreden raadslid voor deze partij stil. Dan besef je dat je in een enorme rij staat van mannen die naar eer en geweten voor deze partij hun talenten hebben ingezet. En dat niet uit eigen verdienste en in eigen kracht, maar in biddend opzien. Zij zetten zich in voor een dorp, ja een gemeenschap die hun aan het hart lag, vanuit een diep besef het niet alleen te kunnen, maar met Jesaja 33:22 als richtsnoer: ‘De HEERE is onze Wetgever, de HEERE is onze Koning.’

‘Wat is doar nou an zuun?’ Ik herinner me dat mijn moeder vroeg, als ik

6

Aan dat monument moest ik denken toen ik gevraagd werd een column te schrijven in het kader van het 100-jarig bestaan van onze Kiesvereniging. Een bijzondere mijlpaal, een feestelijk moment om te gedenken. Daarbij mogen we met dankbaarheid terugkijken op de inzet die onze voorgangers gepleegd hebben voor de Kiesvereniging en het behoud van Bijbels genormeerde politiek in de Urker gemeenteraad.

weer een hele avond als enige puber op de publieke tribune zat bij een gemeenteraadsvergadering: ‘Wat is doar nou an zuun?’ Maar ik vond het prachtig. Ik hield van de woordenstrijd, de kunst van het verwoorden van je ideeën. Ik herinner me de namen nog van Tiemen Kapitein, Jan Woord, Joop Schenk als de mannen die toen de SGP-standpunten met verve verdedigden. Ik herinner me de vele andere bekende verhalen van o.a. Lub Post, verhalen die ik hoorde thuis. En dan nu zelf een zetel voor de SGP te mogen bekleden. Ook ik voel dat dit niet alleen is omdat ik het mooi vind, maar zeker met het gevoel om de gemeenschap te dienen waar je ‘groos op binnen’, waar je van houdt, vanuit een diep verlangen om Gods goede geboden in de politiek uit te dragen.

Ook op ons christelijke dorp is dat namelijk van belang. Secularisatie gaat ook ons dorp niet voorbij. Maar wie denkt dat een dergelijke leeftijd van de Kiesvereniging gepaard gaat met vastgeroeste en achterhaalde ideeën en standpunten, vergist zich. We mogen dan wel de oudste Kiesvereniging van ons dorp zijn en de oudste partij van Nederland, maar deze snel veranderende tijd stelt ons steeds de vraag hoe wij ons daartoe verhouden. Dat antwoord moeten we blijven formuleren met elkaar. Om vast te houden aan de Bijbelse normen en waarden en uit te leggen dat dat tot heil is van de gehele samenleving.

‘de gemeenschap te dienen’ Samen met de fractie mag ik me inzetten met voorstellen voor verkeersveiligheid, handhaving en zondagsrust. Maar we willen ook werken aan een snelle bouw van woningen voor onze starters, onze gezinnen een goede plaats geven om hun kinderen op te voeden en onze oudere generatie een veilige en goede oude dag gunnen. Ik hoop waardig in de lange rij SGP’ers te mogen aansluiten, in een andere tijd, maar met hetzelfde Richtsnoer. Daarom kijk ik met vertrouwen naar de toekomst!

Nathanaël Middelkoop wethouder gemeente Urk

Waar Mount Rushmore aan voorbijgaat, maar waar wij niet aan voorbij mogen gaan bij dit jubileum van de Kiesvereniging, is dat dit niet zozeer de verdienste is van mensen die zich nu en in het verleden hebben ingespannen voor de Kiesvereniging. Gods zegen is de cruciale factor. Daarvan zijn we ook de komende jaren afhankelijk. Zoals in Exodus 33 is verwoord: ‘Indien Uw aangezicht niet medegaan zal, doe ons vanhier niet optrekken!’ Dat bid ik ons allen van harte toe.

7


lees nu voor

19 50 6 NUMMERS

GezinsGids heeft een nieuw jasje! VANAF BEGIN OKTOBER

Open avond in Kampen!

De GezinsGids heeft een nieuw jasje! De vertrouwde identiteit, een andere verpakking. Meer rust en ruimte voor tekst en foto’s, een fijn leesbaar lettertype en een frissere opzet. Bent u nog geen abonnee? Nu tijdelijk 6 nummers, incl. Winternummer én specials voor slechts €19,50!

Hoornbeeck Kampen Dinsdag 7 december 2021 19:00 – 21:30 uur

Kom je ook? Kijk voor meer informatie op onze website: G A N A A R G E Z I N S G I D S . N L /A B O N N E M E N T E N O F B E L (0 3 0) 2 3 0 3 5 0 0

www.hoornbeeck.nl/kampen

Kasten

Verbonden in belijden

Gezinsmagazine OmSionsWil incl. jongerenkatern

+ INMETEN + MONTEREN

VANAF

750.*

LOFT DEUREN

Kasten op maat

Eindelijk die droomkast op maat en perfect ingericht? Dat kan. En... Hubo helpt. Hubo maakt je kast perfect op maat en geheel naar eigen wensen en smaak. Met een plek voor al je kleding en schoenen, maar ook bijvoorbeeld voor je keukenspullen.

AANBIEDING

Proefabonn.

€ 9,95 voor 2 mnd. (stopt automatisch)

Jaarabonn.

€49,95

Speerpunten Het vertrouwen waar een christen uit leeft, is niet zomaar vertrouwen in mensen of organisaties en instituties. Waar het op aankomt, is het geloofsvertrouwen in een alwetende, trouwe, rechtvaardige en genadige God, bij Wie mensen kunnen schuilen. We geloven en belijden dat die levende God regeert, dwars door alles wat er in de wereld gebeurt heen. Dát geeft vertrouwen en in dat vertrouwen mogen we ons (politieke) werk doen. Daarbij past ons bescheidenheid, terwijl desalniettemin de SGP wel een nadrukkelijk appèl blijft doen op het Nederlandse volk. SGP’ers zien het als een roeping om het christelijk geluid te laten klinken in de Tweede Kamer, maar ook in de gemeenteraad. Dat SGP-geluid vatten we samen in de volgende kernthema’s.

Word ook lid en help om op Urk en in Nederland het Bijbels geluid te laten horen! www.lidworden.sgp.nl

Kernthema’s 1. Sterke focus op Bijbelse normen en waarden 2. Bescherming van ongeboren leven en betere palliatieve zorg 3. Ontwikkeling en bescherming van de Urker cultuur en identiteit 4. Oog voor ondernemers en minder regeldruk voor de economie 5. Toekomst voor de visserij, maar ook voor boeren en tuinders 6. Financiële degelijkheid 7. Steun aan vervolgde christenen 8. Hulp voor gezin en eenverdieners 9. Nuchtere visie op milieu en klimaat

Geef OSW kado!

Meten, maken en monteren De Hubo vakman staat voor je klaar met advies op maat. Vraag een offerte aan op hubo.nl/offerte. *Schuifdeursysteem 2 x 2,22 meter met 2 aluminium omlijste deuren. Vraag naar de voorwaarden in de winkel. Kastinterieur verkrijgbaar vanaf 395.-.

Hubo Urk Industrierondweg 21 C - 8321EB Urk 0527-681768 - urk@hubo.nl - hubo.nl

Betaalbaar cadeau!

Kijk op: www.omsionswil.nl/abonnee-worden/ Mail naar info@omsionswil.nl of bel naar 078 - 693 00 83 Uitgeverij Om Sions Wil | 078 - 693 00 83 | info@omsionswil.nl | www.omsionswil.nl

2 mnd voor € 9,95

10. Vrijheid van onderwijs 11. Meer decentralisatie: minder macht naar Brussel 12. Meer geld voor politie en defensie

9


lees nu voor

19 50 6 NUMMERS

GezinsGids heeft een nieuw jasje! VANAF BEGIN OKTOBER

Open avond in Kampen!

De GezinsGids heeft een nieuw jasje! De vertrouwde identiteit, een andere verpakking. Meer rust en ruimte voor tekst en foto’s, een fijn leesbaar lettertype en een frissere opzet. Bent u nog geen abonnee? Nu tijdelijk 6 nummers, incl. Winternummer én specials voor slechts €19,50!

Hoornbeeck Kampen Dinsdag 7 december 2021 19:00 – 21:30 uur

Kom je ook? Kijk voor meer informatie op onze website: G A N A A R G E Z I N S G I D S . N L /A B O N N E M E N T E N O F B E L (0 3 0) 2 3 0 3 5 0 0

www.hoornbeeck.nl/kampen

Kasten

Verbonden in belijden

Gezinsmagazine OmSionsWil incl. jongerenkatern

+ INMETEN + MONTEREN

VANAF

750.*

LOFT DEUREN

Kasten op maat

Eindelijk die droomkast op maat en perfect ingericht? Dat kan. En... Hubo helpt. Hubo maakt je kast perfect op maat en geheel naar eigen wensen en smaak. Met een plek voor al je kleding en schoenen, maar ook bijvoorbeeld voor je keukenspullen.

AANBIEDING

Proefabonn.

€ 9,95 voor 2 mnd. (stopt automatisch)

Jaarabonn.

€49,95

Speerpunten Het vertrouwen waar een christen uit leeft, is niet zomaar vertrouwen in mensen of organisaties en instituties. Waar het op aankomt, is het geloofsvertrouwen in een alwetende, trouwe, rechtvaardige en genadige God, bij Wie mensen kunnen schuilen. We geloven en belijden dat die levende God regeert, dwars door alles wat er in de wereld gebeurt heen. Dát geeft vertrouwen en in dat vertrouwen mogen we ons (politieke) werk doen. Daarbij past ons bescheidenheid, terwijl desalniettemin de SGP wel een nadrukkelijk appèl blijft doen op het Nederlandse volk. SGP’ers zien het als een roeping om het christelijk geluid te laten klinken in de Tweede Kamer, maar ook in de gemeenteraad. Dat SGP-geluid vatten we samen in de volgende kernthema’s.

Word ook lid en help om op Urk en in Nederland het Bijbels geluid te laten horen! www.lidworden.sgp.nl

Kernthema’s 1. Sterke focus op Bijbelse normen en waarden 2. Bescherming van ongeboren leven en betere palliatieve zorg 3. Ontwikkeling en bescherming van de Urker cultuur en identiteit 4. Oog voor ondernemers en minder regeldruk voor de economie 5. Toekomst voor de visserij, maar ook voor boeren en tuinders 6. Financiële degelijkheid 7. Steun aan vervolgde christenen 8. Hulp voor gezin en eenverdieners 9. Nuchtere visie op milieu en klimaat

Geef OSW kado!

Meten, maken en monteren De Hubo vakman staat voor je klaar met advies op maat. Vraag een offerte aan op hubo.nl/offerte. *Schuifdeursysteem 2 x 2,22 meter met 2 aluminium omlijste deuren. Vraag naar de voorwaarden in de winkel. Kastinterieur verkrijgbaar vanaf 395.-.

Hubo Urk Industrierondweg 21 C - 8321EB Urk 0527-681768 - urk@hubo.nl - hubo.nl

Betaalbaar cadeau!

Kijk op: www.omsionswil.nl/abonnee-worden/ Mail naar info@omsionswil.nl of bel naar 078 - 693 00 83 Uitgeverij Om Sions Wil | 078 - 693 00 83 | info@omsionswil.nl | www.omsionswil.nl

2 mnd voor € 9,95

10. Vrijheid van onderwijs 11. Meer decentralisatie: minder macht naar Brussel 12. Meer geld voor politie en defensie

9


Veel vitaliteit toegewenst! Cees van den Bos

burgemeester gemeente Urk wordt. Daarin is, in mijn ogen, één leidend principe cruciaal: ora et labora. Bid en werk. Niet alleen werken dus, maar ook bidden. En tegelijkertijd: niet alleen bidden dus, ook werken!

In mijn tijd als burgemeester van Urk heb ik tot nu toe één 100-jarige mogen feliciteren! Het doet me deugd om vanaf deze plaats een tweede 100-jarige te mogen feliciteren, de plaatselijke Kiesvereniging van de Staatkundig Gereformeerde Partij. Nooit gedacht dat die de tweede 100-jarige zou worden in mijn loopbaan als burgemeester op Urk!

‘Tweede 100-jarige op Urk’ Wie honderd levensjaren achter zich heeft liggen, heeft veel meegemaakt. Hoogte-, maar ook dieptepunten. Iedere politieke partij in iedere plaats kent ze. Het is namelijk de gang die je voortdurend in het aardse leven terug ziet, afwisselend een opgang en een neergang. Belangrijk is de vraag hoe hiermee omgegaan

10

Met wijsheid handelen in afhankelijkheid. Als je meerdere 100-jarige personen hebt bezocht, zie je vaak verschil. Verschil in vitaliteit. De één is nog enorm bij de tijd en doet zelf nog veel. Bij een ander zie je juist het tegenovergestelde. Ik wens de Kiesvereniging van Urk van harte veel vitaliteit toe. Wat ik dan concreet bedoel? Ik wens de partij dan als eerste een actieve achterban toe. Zorg dat je om het bestuur, om de fractie en om de wethouder heen staat. Toon positieve betrokkenheid, ze hebben dit blijvend nodig! Als tweede wens ik het bestuur veel wijsheid toe. Behoud de principes, maar vernieuw voortdurend. Zorg dat je blijft aansluiten bij de samenleving van Urk en zorg voor goede antwoorden op de opgaves van Urk. Die zijn er genoeg, maar ze veranderen wel steeds. Als derde wens ik natuurlijk ook de fractie en wethouder veel vitaliteit toe. Blijf vanuit jullie liefde voor Urk en voor de partijprincipes dienend bezig voor ons mooie dorp! Stimuleren, maar ook corrigeren. Breng ons dorp zo verder, ontwikkel onze samenleving door. Wezenlijk bij dit alles is te beseffen dat de achterban, het bestuur, de fractie en de wethouder dit niet in eigen kracht kunnen. Daarom wens ik ook deze 100-jarige vooral veel van Zijn zegen toe!

Urk

100 jaar 11


Veel vitaliteit toegewenst! Cees van den Bos

burgemeester gemeente Urk wordt. Daarin is, in mijn ogen, één leidend principe cruciaal: ora et labora. Bid en werk. Niet alleen werken dus, maar ook bidden. En tegelijkertijd: niet alleen bidden dus, ook werken!

In mijn tijd als burgemeester van Urk heb ik tot nu toe één 100-jarige mogen feliciteren! Het doet me deugd om vanaf deze plaats een tweede 100-jarige te mogen feliciteren, de plaatselijke Kiesvereniging van de Staatkundig Gereformeerde Partij. Nooit gedacht dat die de tweede 100-jarige zou worden in mijn loopbaan als burgemeester op Urk!

‘Tweede 100-jarige op Urk’ Wie honderd levensjaren achter zich heeft liggen, heeft veel meegemaakt. Hoogte-, maar ook dieptepunten. Iedere politieke partij in iedere plaats kent ze. Het is namelijk de gang die je voortdurend in het aardse leven terug ziet, afwisselend een opgang en een neergang. Belangrijk is de vraag hoe hiermee omgegaan

10

Met wijsheid handelen in afhankelijkheid. Als je meerdere 100-jarige personen hebt bezocht, zie je vaak verschil. Verschil in vitaliteit. De één is nog enorm bij de tijd en doet zelf nog veel. Bij een ander zie je juist het tegenovergestelde. Ik wens de Kiesvereniging van Urk van harte veel vitaliteit toe. Wat ik dan concreet bedoel? Ik wens de partij dan als eerste een actieve achterban toe. Zorg dat je om het bestuur, om de fractie en om de wethouder heen staat. Toon positieve betrokkenheid, ze hebben dit blijvend nodig! Als tweede wens ik het bestuur veel wijsheid toe. Behoud de principes, maar vernieuw voortdurend. Zorg dat je blijft aansluiten bij de samenleving van Urk en zorg voor goede antwoorden op de opgaves van Urk. Die zijn er genoeg, maar ze veranderen wel steeds. Als derde wens ik natuurlijk ook de fractie en wethouder veel vitaliteit toe. Blijf vanuit jullie liefde voor Urk en voor de partijprincipes dienend bezig voor ons mooie dorp! Stimuleren, maar ook corrigeren. Breng ons dorp zo verder, ontwikkel onze samenleving door. Wezenlijk bij dit alles is te beseffen dat de achterban, het bestuur, de fractie en de wethouder dit niet in eigen kracht kunnen. Daarom wens ik ook deze 100-jarige vooral veel van Zijn zegen toe!

Urk

100 jaar 11


Verzekeren is zorgen voor elkaar

Voor totaal onderhoud van uw woning

www.degroenehoftuinen.nl Schildersbedrijf ‘Vriedok’ Duinriet 21, 8322 CC Urk T 06 156 322 56 | info@vriedok.nl | www.vriedok.nl

We zijn dankbaar voor de christelijke politiek die zich inzet vanuit Bijbelse waarden. Wij weten ons hiermee verbonden. Sinds de oprichting in 2007 heeft Schol een samenwerking met Prolife en zich uitgesproken voor de beschermwaardigheid van het leven. Samen zetten wij ons in voor het toegankelijk maken van christelijke zorg. Daarnaast willen wij mensen helpen goede en gezonde keuzes te maken op het snijvlak van geloof en gezondheid. Aandacht voor gezondheid betekent aandacht voor lichaam, ziel en geest. Zodat we in staat zijn te doen wat wij willen en betekenis hebben zoals God dat bedoeld heeft. Zo willen wij mensen helpen om van betekenis te zijn, voor zichzelf en voor anderen. Dit doen we door geloof, zorg en hulp bij elkaar te brengen. In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld het organiseren van een relatieavond, of het goed adviseren op het gebied van zorgverzekeringen. Nieuwsgierig naar wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag.

Tollebekerweg 20 II· 8309 RK Tollebeek · 06 51 32 58 55 · info@degroenehoftuinen.nl

Een uitgeslapen politicus slaapt op een bed van Mazereeuw Slaapcomfort

6 redenen om naar Mazereeuw Slaapcomfort te gaan: • Vakkundig advies • Meeste keus • Verschillende bekende merken • Goede bereikbaarheid • Jarenlange ervaring • Ruime openingstijden

MAZEREEUW SLAAPCOMFORT Westwal 5 • 8321 WG Urk Tel. 0527 205369 info@mazereeuwslaapcomfort.nl www.mazereeuwslaapcomfort.nl altijdgoedslapen.nl OPENINGSTIJDEN: Ma: Gesloten Di-do: 10.00-18.00 uur Vr: 10.00-20.00 uur Za: 10.00-16.00 uur

13

De Akkers 34a • 8321 BT Urk • Tel. 0527 687377 • www.scholopurk.nl


Verzekeren is zorgen voor elkaar

Voor totaal onderhoud van uw woning

www.degroenehoftuinen.nl Schildersbedrijf ‘Vriedok’ Duinriet 21, 8322 CC Urk T 06 156 322 56 | info@vriedok.nl | www.vriedok.nl

We zijn dankbaar voor de christelijke politiek die zich inzet vanuit Bijbelse waarden. Wij weten ons hiermee verbonden. Sinds de oprichting in 2007 heeft Schol een samenwerking met Prolife en zich uitgesproken voor de beschermwaardigheid van het leven. Samen zetten wij ons in voor het toegankelijk maken van christelijke zorg. Daarnaast willen wij mensen helpen goede en gezonde keuzes te maken op het snijvlak van geloof en gezondheid. Aandacht voor gezondheid betekent aandacht voor lichaam, ziel en geest. Zodat we in staat zijn te doen wat wij willen en betekenis hebben zoals God dat bedoeld heeft. Zo willen wij mensen helpen om van betekenis te zijn, voor zichzelf en voor anderen. Dit doen we door geloof, zorg en hulp bij elkaar te brengen. In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld het organiseren van een relatieavond, of het goed adviseren op het gebied van zorgverzekeringen. Nieuwsgierig naar wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag.

Tollebekerweg 20 II· 8309 RK Tollebeek · 06 51 32 58 55 · info@degroenehoftuinen.nl

Een uitgeslapen politicus slaapt op een bed van Mazereeuw Slaapcomfort

6 redenen om naar Mazereeuw Slaapcomfort te gaan: • Vakkundig advies • Meeste keus • Verschillende bekende merken • Goede bereikbaarheid • Jarenlange ervaring • Ruime openingstijden

MAZEREEUW SLAAPCOMFORT Westwal 5 • 8321 WG Urk Tel. 0527 205369 info@mazereeuwslaapcomfort.nl www.mazereeuwslaapcomfort.nl altijdgoedslapen.nl OPENINGSTIJDEN: Ma: Gesloten Di-do: 10.00-18.00 uur Vr: 10.00-20.00 uur Za: 10.00-16.00 uur

13

De Akkers 34a • 8321 BT Urk • Tel. 0527 687377 • www.scholopurk.nl


Oprichting Kiesvereniging SGP Urk Op 20 maart 1921 is het zover. Hoofdbestuurslid P. van der Meulen uit Genemuiden komt naar Urk om op het eiland een plaatselijke afdeling van de SGP op te richten. Hij wordt hartelijk ontvangen en het resultaat van zijn komst is hoopgevend. Niet alleen krijgt Urk er op 20 maart 1921 een nieuwe politieke partij bij, maar ook geven direct al 25 eilanders zich op als lid. De leden kiezen de eerste keer drie bestuursleden: R. Hoefnagel tot voorzitter, S. Blom tot secretaris en G. Post tot penningmeester.

1921 Oprichting Kiesvereniging SGP Urk

14

Historie

Hoe het ging Jeugdgemeenteraad Dat de actieve betrokkenheid van onze jeugd niet alleen beperkt blijft tot onze tijd bewijzen de verschillende initiatieven waarvan Het Urkerland in de loop van de jaren verslag heeft gedaan. De naam van dit jeugdige initiatief verschilt wel, maar ook in 1979 en veel later in 2003 kwamen dergelijke initiatieven tot stand. Helaas namen veelal na verloop van tijd het enthousiasme en draagvlak voor dit fantastische initiatief af. Onze plaatselijke SGP-jongeren hebben er altijd met volle energie en plezier aan meegewerkt!

1961 Jeugdgemeenteraad

1986 Verkiezingen en onze Rien Bogerd

Verkiezingen en onze Rien Bogerd

Oranje bloed: SGP-jongeren

Twee belangrijke gebeurtenissen passeren in 1986 de revue. De SGP wordt de grootste partij tijdens de plaatselijke verkiezingen en vanuit Benthuizen mogen we M. (Rien) Bogerd als gemeentesecretaris verwelkomen. Rien heeft als gemeentesecretaris Urk en de SGP op Urk jaren mogen dienen en ondersteunen!

Al in 2004 kwam een politiek talent in beeld waarvan de SGP-jongeren vooral zouden gaan profiteren: Dirk Taanman. Samen met Jacob Hoefnagel, Louwe Post, Teun Hakvoort en andere bevlogen SGP-jongeren kon hij geen genoeg krijgen van de politiek. Debatavonden, lezingen, uitjes, alles werd aangegrepen om de SGP en haar beginselen voor het voetlicht te halen, maar ook af en toe de luis in de pels te zijn. Samen met andere jongerenafdelingen werd de Jeugdgemeenteraad in de steigers gezet. Velen zullen het herkennen: dit was een prachtige bloeitijd. Per 2010 zou Taanman de SGP als raadslid twee termijnen mogen dienen.

Afscheid van zeer ervaren bestuurder Zijn opa was wijlen wethouder en raadslid Lub Post. Door ‘vriend en vijand’ gerespecteerd. Geert Post deed voor zijn opa niet onder. Veel lof en respect ontving hij uit diverse kringen en sectoren. Geert Post heeft veel mogen betekenen voor de Urker gemeenschap en zeker ook voor de visserijsector. Het was verdrietig dat hij na een arrestatie van zoon Jelle terechtkwam in een integriteitsdebacle rond het bedrijf van zijn zoon. We hebben in Geert Post een zeer kundige en energieke wethouder node moeten laten gaan.

2004 Oranje bloed: SGP-jongeren

2020 Afscheid van zeer ervaren bestuurder

15


Oprichting Kiesvereniging SGP Urk Op 20 maart 1921 is het zover. Hoofdbestuurslid P. van der Meulen uit Genemuiden komt naar Urk om op het eiland een plaatselijke afdeling van de SGP op te richten. Hij wordt hartelijk ontvangen en het resultaat van zijn komst is hoopgevend. Niet alleen krijgt Urk er op 20 maart 1921 een nieuwe politieke partij bij, maar ook geven direct al 25 eilanders zich op als lid. De leden kiezen de eerste keer drie bestuursleden: R. Hoefnagel tot voorzitter, S. Blom tot secretaris en G. Post tot penningmeester.

1921 Oprichting Kiesvereniging SGP Urk

14

Historie

Hoe het ging Jeugdgemeenteraad Dat de actieve betrokkenheid van onze jeugd niet alleen beperkt blijft tot onze tijd bewijzen de verschillende initiatieven waarvan Het Urkerland in de loop van de jaren verslag heeft gedaan. De naam van dit jeugdige initiatief verschilt wel, maar ook in 1979 en veel later in 2003 kwamen dergelijke initiatieven tot stand. Helaas namen veelal na verloop van tijd het enthousiasme en draagvlak voor dit fantastische initiatief af. Onze plaatselijke SGP-jongeren hebben er altijd met volle energie en plezier aan meegewerkt!

1961 Jeugdgemeenteraad

1986 Verkiezingen en onze Rien Bogerd

Verkiezingen en onze Rien Bogerd

Oranje bloed: SGP-jongeren

Twee belangrijke gebeurtenissen passeren in 1986 de revue. De SGP wordt de grootste partij tijdens de plaatselijke verkiezingen en vanuit Benthuizen mogen we M. (Rien) Bogerd als gemeentesecretaris verwelkomen. Rien heeft als gemeentesecretaris Urk en de SGP op Urk jaren mogen dienen en ondersteunen!

Al in 2004 kwam een politiek talent in beeld waarvan de SGP-jongeren vooral zouden gaan profiteren: Dirk Taanman. Samen met Jacob Hoefnagel, Louwe Post, Teun Hakvoort en andere bevlogen SGP-jongeren kon hij geen genoeg krijgen van de politiek. Debatavonden, lezingen, uitjes, alles werd aangegrepen om de SGP en haar beginselen voor het voetlicht te halen, maar ook af en toe de luis in de pels te zijn. Samen met andere jongerenafdelingen werd de Jeugdgemeenteraad in de steigers gezet. Velen zullen het herkennen: dit was een prachtige bloeitijd. Per 2010 zou Taanman de SGP als raadslid twee termijnen mogen dienen.

Afscheid van zeer ervaren bestuurder Zijn opa was wijlen wethouder en raadslid Lub Post. Door ‘vriend en vijand’ gerespecteerd. Geert Post deed voor zijn opa niet onder. Veel lof en respect ontving hij uit diverse kringen en sectoren. Geert Post heeft veel mogen betekenen voor de Urker gemeenschap en zeker ook voor de visserijsector. Het was verdrietig dat hij na een arrestatie van zoon Jelle terechtkwam in een integriteitsdebacle rond het bedrijf van zijn zoon. We hebben in Geert Post een zeer kundige en energieke wethouder node moeten laten gaan.

2004 Oranje bloed: SGP-jongeren

2020 Afscheid van zeer ervaren bestuurder

15


Fotogalerij

De Hofstee 1 8321 HG Urk Telefoon 0527 683454

VISBUFFET PLAZA

Elke vrijdag doorlopend culinair genieten

van diverse buffetten vanaf 17.00 uur Heerlijke soepen, verrassende salades en smakelijke oven gerechten. Bovendien royale keus aan diverse soorten vis en Noordzeevis à la minute bereid door onze kok bij het kookeiland. Als dessert heerlijk Flevolands schepijs uit onze ijssalon door uzelf geschept met vers fruit en verse slagroom.

 32.

50 p. p.

RESERVEER UW EIGEN TAFEL!

KLIFWEG 2-4, 8321 EJ URK

0527-681540

Historie

WWW.VISSPECIALITEITENBAARSSEN.NL

Wij zoeken jou! Heb jij er als klein meisje of jongetje altijd al van gedroomd om later je eigen klas te draaien? Jouw kennis over te dragen, jouw leerlingen voor te bereiden op een plekje in de maatschappij… Wil jij kinderen zien groeien op allerlei verschillende gebieden? Ben jij een voorbeeld voor kinderen? Hebben kinderen een bijzonder plekje in je hart? Is de Bijbel voor jou een richtsnoer en wil je ook graag dit aan de anderen doorgeven? Als jij op deze vragen het antwoord ja kunt geven… wacht dan niet langer, maar kies dan voor de opleiding onderwijsassistent of de pabo. Kijk voor meer informatie op www.endanbenjeleraar.nl

16

17


Fotogalerij

De Hofstee 1 8321 HG Urk Telefoon 0527 683454

VISBUFFET PLAZA

Elke vrijdag doorlopend culinair genieten

van diverse buffetten vanaf 17.00 uur Heerlijke soepen, verrassende salades en smakelijke oven gerechten. Bovendien royale keus aan diverse soorten vis en Noordzeevis à la minute bereid door onze kok bij het kookeiland. Als dessert heerlijk Flevolands schepijs uit onze ijssalon door uzelf geschept met vers fruit en verse slagroom.

 32.

50 p. p.

RESERVEER UW EIGEN TAFEL!

KLIFWEG 2-4, 8321 EJ URK

0527-681540

Historie

WWW.VISSPECIALITEITENBAARSSEN.NL

Wij zoeken jou! Heb jij er als klein meisje of jongetje altijd al van gedroomd om later je eigen klas te draaien? Jouw kennis over te dragen, jouw leerlingen voor te bereiden op een plekje in de maatschappij… Wil jij kinderen zien groeien op allerlei verschillende gebieden? Ben jij een voorbeeld voor kinderen? Hebben kinderen een bijzonder plekje in je hart? Is de Bijbel voor jou een richtsnoer en wil je ook graag dit aan de anderen doorgeven? Als jij op deze vragen het antwoord ja kunt geven… wacht dan niet langer, maar kies dan voor de opleiding onderwijsassistent of de pabo. Kijk voor meer informatie op www.endanbenjeleraar.nl

16

17


gemeenteraad gezeten. Helaas openbaart zich bij hem een ernstige ziekte. In het verslag van de raadsvergadering van 25 april 1940 staat dat ‘hij heeft bedankt als raadslid’. Nog datzelfde jaar overlijdt hij. Opvolger wordt G.F. Post, volgens de Banierschrijver ‘een bekend en gezien figuur op Urk’. Door de oorlogssituatie kan hij echter niet direct beëdigd worden. Een jaar later zou hij alsnog beëdigd worden, maar dan komt Post niet opdagen. Toch lukt het om hem in een spoedvergadering in 1941 alsnog te beëdigen. Daarna vergadert de gemeenteraad niet meer.

De jaren door... 1923

Dhr. R. Hoefnagel voorzitter

1933

Tumultueuze vergadering Met het oog op de verkiezingen van 1933 spreken Ir. C. van Dis en dhr. B.J. van Putten namens de SGP op Urk. Mogelijk brengt dit verdieping en verbreding aan bij de Urker afdeling van de SGP.

1937

Actiever

De Kiesvereniging op Urk wordt nu actiever. In 1937, 1938 en 1939 verschijnen verslagjes van openbare vergaderingen in De Banier. Mogelijk is de Kiesvereniging 18

hiertoe geïnspireerd door de komst van ds. E. du Marchie van Voorthuysen die sinds 1937 predikant is van de Christelijke Gereformeerde Kerk. In 1939 wordt ook melding gemaakt van zijn aanwezigheid op de vergadering. Inmiddels is G.F. Post R. Hoefnagel opgevolgd als voorzitter. Ook hij komt uit Christelijke Gereformeerde gelederen.

1938

Diverse speerpunten Kiesvereniging

Het zelfbewustzijn van de Kiesvereniging neemt toe. De naam van de Kiesvereniging wordt in december 1938 voor het eerst genoemd: de Heere is mijn Banier. Ook stelt de Kiesvereniging een schrijven op aan de gemeenteraad van Urk. Speerpunten: uitbreiding van de begraafplaats, een verbod op vrouwen in mannenkleding (gericht op toeristen), de cafésluiting op zaterdag een uur vervroegen van elf uur naar tien uur en het tegenhouden van een ‘sociëteit’ voor de jeugd (want dat zal een tweede kroeg blijken). De vervroegde sluitingstijd van cafés wordt aangenomen door de gemeenteraad en is een van de eerste SGPsuccessen.

1940

Ernstige ziekte Lang heeft A. Keuter na de laatste verkiezingen (in 1939) niet meer in de

Oorlog - Urk weer zelfstandig - SGP op Urk leeft op

De SGP-Kiesvereniging komt in 1939 voor de laatste keer bijeen. In deze vergadering worden J. Nentjes en T. Keuter in het bestuur gekozen. De vereniging telt op dat moment 68 leden. Daarna breekt de oorlogsperiode aan. Er mag van de bezetter niet meer vergaderd worden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog krijgen Urk en het drooggelegde gebied rondom Urk een aparte status. Deze bijzondere status zorgt ervoor dat Urk na de oorlog rechtstreeks onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken komt te vallen. Urk is geen zelfstandige gemeente meer en wordt ook niet bij een provincie ingedeeld. Dit staat de Urkers in het geheel niet aan. Burgemeester G. Keizer gaat vele malen naar Den Haag en pleit om Urk zo snel mogelijk weer bij een provincie in te delen (het liefst NoordHolland) en de onzelfstandigheid op te heffen. Zijn aanhoudende protesten en niet aflatende pleidooien zorgen ervoor dat Urk op 1 april 1950 bij de provincie Overijssel wordt ingedeeld en haar zelfstandigheid als gemeente terug krijgt. Een jaar daarvoor (in 1949) worden reeds de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. De SGP behaalt 276 stemmen, goed voor twee zetels. R. Snoek en J. Keuter nemen plaats in de nieuwe gemeenteraad. De SGP op Urk leeft weer op. En hoe gaat het met de plaatselijke Kiesvereniging? Op 4 augustus 1945 komt de Kiesvereniging weer bijeen. J. Nentjes leidt deze vergadering. Diverse agendapunten

1953

Hulp vanuit Urk! De Banier was in vroeger tijden niet alleen een podium voor de belangen en bijdragen van de landelijke SGP, maar ook een zeer geschikt platform om de hulp aan de Zeeuwen aan te bieden. In de verschrikkelijke watersnoodramp boden de Urker aannemers bij monde van J. de Kramer alle hulp aan, natuurlijk bij de hulp bij de opbouw van beschadigde huizen en gebouwen, maar eigenlijk mocht je in het aanbod alle hand- en spandiensten lezen. Hartverwarmend!

Historie

In 1923 is duidelijk dat Riekelt (R.) Hoefnagel voorzitter van de Kiesvereniging is. Hoefnagel is sinds 1894 ambtsdrager in de (kleine) Christelijke Gereformeerde Kerk. De achterban van de SGP moet ook in die kerk gezocht worden. Ook bij de verkiezingen van 1927 is Riekelt Hoefnagel lijsttrekker. Er wordt geen zetel behaald. In 1931 wordt een verbinding gezocht met H. de Boer, die met een eigen lijst al jaren deel uitmaakt van de Urker gemeenteraad. H. de Boer staat op 1, Riekelt Hoefnagel op 2. Alleen H. de Boer wordt gekozen. Onduidelijk is of H. de Boer aansluiting bij de SGP heeft gezocht. De Banier meldt hier niets over.

1940-1945

worden behandeld, waaronder het verzoek van de Kiesvereniging van de Anti-Revolutionaire Partij (ARP) om als christelijke partijen op lokaal niveau te gaan samenwerken. Dit verzoek wordt afgewezen omdat ‘we over het uitdragen van de beginselen verschillend denken’. Het nieuwsblad van de SGP, De Banier, is ook weer verschenen. De SGP-leden stellen de inhoud van het weekblad (in 1945) op ‘hoge prijs’. Een gedeelte van het bestuur maakt ‘een doorstart’. Geert Nentjes en Jan Keuter worden herkozen en als nieuwe bestuursleden treden Jelle Baarsen, Leendert Hakvoort en Lub Post toe tot het bestuur. De eerste vergadering na de oorlog wordt besloten met een korte overdenking en gebed door ouderling C. Woord van de Christelijke Gereformeerde Kerk. Het verslag van deze vergadering eindigt met de blijde uitroep: ‘De SGP op Urk leeft weer op!’

1969

Havenproblematiek Momenteel is de buitendijkse haven een bekend politiek dossier, maar ook eerder in de Urker geschiedenis speelde dit. Helaas waren er toen ook vertragende omstandigheden. De SGP zette zich, net als de andere raadsfracties, met veel energie in voor de realisatie van de nieuwe werkhaven. Als je de suggesties bekijkt uit die tijd had onze haven er zomaar heel anders uit kunnen zien... Uiteindelijk beslist de raad pas in juni 1970 over de havenplannen.

19


gemeenteraad gezeten. Helaas openbaart zich bij hem een ernstige ziekte. In het verslag van de raadsvergadering van 25 april 1940 staat dat ‘hij heeft bedankt als raadslid’. Nog datzelfde jaar overlijdt hij. Opvolger wordt G.F. Post, volgens de Banierschrijver ‘een bekend en gezien figuur op Urk’. Door de oorlogssituatie kan hij echter niet direct beëdigd worden. Een jaar later zou hij alsnog beëdigd worden, maar dan komt Post niet opdagen. Toch lukt het om hem in een spoedvergadering in 1941 alsnog te beëdigen. Daarna vergadert de gemeenteraad niet meer.

De jaren door... 1923

Dhr. R. Hoefnagel voorzitter

1933

Tumultueuze vergadering Met het oog op de verkiezingen van 1933 spreken Ir. C. van Dis en dhr. B.J. van Putten namens de SGP op Urk. Mogelijk brengt dit verdieping en verbreding aan bij de Urker afdeling van de SGP.

1937

Actiever

De Kiesvereniging op Urk wordt nu actiever. In 1937, 1938 en 1939 verschijnen verslagjes van openbare vergaderingen in De Banier. Mogelijk is de Kiesvereniging 18

hiertoe geïnspireerd door de komst van ds. E. du Marchie van Voorthuysen die sinds 1937 predikant is van de Christelijke Gereformeerde Kerk. In 1939 wordt ook melding gemaakt van zijn aanwezigheid op de vergadering. Inmiddels is G.F. Post R. Hoefnagel opgevolgd als voorzitter. Ook hij komt uit Christelijke Gereformeerde gelederen.

1938

Diverse speerpunten Kiesvereniging

Het zelfbewustzijn van de Kiesvereniging neemt toe. De naam van de Kiesvereniging wordt in december 1938 voor het eerst genoemd: de Heere is mijn Banier. Ook stelt de Kiesvereniging een schrijven op aan de gemeenteraad van Urk. Speerpunten: uitbreiding van de begraafplaats, een verbod op vrouwen in mannenkleding (gericht op toeristen), de cafésluiting op zaterdag een uur vervroegen van elf uur naar tien uur en het tegenhouden van een ‘sociëteit’ voor de jeugd (want dat zal een tweede kroeg blijken). De vervroegde sluitingstijd van cafés wordt aangenomen door de gemeenteraad en is een van de eerste SGPsuccessen.

1940

Ernstige ziekte Lang heeft A. Keuter na de laatste verkiezingen (in 1939) niet meer in de

Oorlog - Urk weer zelfstandig - SGP op Urk leeft op

De SGP-Kiesvereniging komt in 1939 voor de laatste keer bijeen. In deze vergadering worden J. Nentjes en T. Keuter in het bestuur gekozen. De vereniging telt op dat moment 68 leden. Daarna breekt de oorlogsperiode aan. Er mag van de bezetter niet meer vergaderd worden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog krijgen Urk en het drooggelegde gebied rondom Urk een aparte status. Deze bijzondere status zorgt ervoor dat Urk na de oorlog rechtstreeks onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken komt te vallen. Urk is geen zelfstandige gemeente meer en wordt ook niet bij een provincie ingedeeld. Dit staat de Urkers in het geheel niet aan. Burgemeester G. Keizer gaat vele malen naar Den Haag en pleit om Urk zo snel mogelijk weer bij een provincie in te delen (het liefst NoordHolland) en de onzelfstandigheid op te heffen. Zijn aanhoudende protesten en niet aflatende pleidooien zorgen ervoor dat Urk op 1 april 1950 bij de provincie Overijssel wordt ingedeeld en haar zelfstandigheid als gemeente terug krijgt. Een jaar daarvoor (in 1949) worden reeds de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. De SGP behaalt 276 stemmen, goed voor twee zetels. R. Snoek en J. Keuter nemen plaats in de nieuwe gemeenteraad. De SGP op Urk leeft weer op. En hoe gaat het met de plaatselijke Kiesvereniging? Op 4 augustus 1945 komt de Kiesvereniging weer bijeen. J. Nentjes leidt deze vergadering. Diverse agendapunten

1953

Hulp vanuit Urk! De Banier was in vroeger tijden niet alleen een podium voor de belangen en bijdragen van de landelijke SGP, maar ook een zeer geschikt platform om de hulp aan de Zeeuwen aan te bieden. In de verschrikkelijke watersnoodramp boden de Urker aannemers bij monde van J. de Kramer alle hulp aan, natuurlijk bij de hulp bij de opbouw van beschadigde huizen en gebouwen, maar eigenlijk mocht je in het aanbod alle hand- en spandiensten lezen. Hartverwarmend!

Historie

In 1923 is duidelijk dat Riekelt (R.) Hoefnagel voorzitter van de Kiesvereniging is. Hoefnagel is sinds 1894 ambtsdrager in de (kleine) Christelijke Gereformeerde Kerk. De achterban van de SGP moet ook in die kerk gezocht worden. Ook bij de verkiezingen van 1927 is Riekelt Hoefnagel lijsttrekker. Er wordt geen zetel behaald. In 1931 wordt een verbinding gezocht met H. de Boer, die met een eigen lijst al jaren deel uitmaakt van de Urker gemeenteraad. H. de Boer staat op 1, Riekelt Hoefnagel op 2. Alleen H. de Boer wordt gekozen. Onduidelijk is of H. de Boer aansluiting bij de SGP heeft gezocht. De Banier meldt hier niets over.

1940-1945

worden behandeld, waaronder het verzoek van de Kiesvereniging van de Anti-Revolutionaire Partij (ARP) om als christelijke partijen op lokaal niveau te gaan samenwerken. Dit verzoek wordt afgewezen omdat ‘we over het uitdragen van de beginselen verschillend denken’. Het nieuwsblad van de SGP, De Banier, is ook weer verschenen. De SGP-leden stellen de inhoud van het weekblad (in 1945) op ‘hoge prijs’. Een gedeelte van het bestuur maakt ‘een doorstart’. Geert Nentjes en Jan Keuter worden herkozen en als nieuwe bestuursleden treden Jelle Baarsen, Leendert Hakvoort en Lub Post toe tot het bestuur. De eerste vergadering na de oorlog wordt besloten met een korte overdenking en gebed door ouderling C. Woord van de Christelijke Gereformeerde Kerk. Het verslag van deze vergadering eindigt met de blijde uitroep: ‘De SGP op Urk leeft weer op!’

1969

Havenproblematiek Momenteel is de buitendijkse haven een bekend politiek dossier, maar ook eerder in de Urker geschiedenis speelde dit. Helaas waren er toen ook vertragende omstandigheden. De SGP zette zich, net als de andere raadsfracties, met veel energie in voor de realisatie van de nieuwe werkhaven. Als je de suggesties bekijkt uit die tijd had onze haven er zomaar heel anders uit kunnen zien... Uiteindelijk beslist de raad pas in juni 1970 over de havenplannen.

19


1970

1986

1990

Verlies ARP en winst SGP

Pieter Hakvoort

Tiemen Kapitein en sluitingstijden

Het is heel bijzonder om de duiding van de verkiezingsuitslag van 3 juni 1970 te lezen. De ARP moet fors inleveren, maar de SGP boekt juist winst. Later zal de ARP in het zogenoemde “monsterverbond” opgaan in het CDA met de KVP. Dit resulteerde in deelname van de SGP in het college van B&W van de gemeente Urk. Wijlen de heer L. Post werd wethouder namens de SGP. Het werd zijn tweede periode als wethouder.

Velen zullen zich Pieter Hakvoort nog herinneren. Hij heeft zich vele jaren mogen inzetten voor de SGP. Pieter zag de SGP als een hecht team en geestverwanten en stelde zich in 1986 solidair op met zijn collega’s door ruimte te geven aan de toenmalige fractieleider J. Woord.

Na een moeizame vorming van een college van B&W waren er een aantal lastige hordes te nemen. Het thema sluitingstijden is altijd een heet hangijzer geweest. De SGP pleitte voor een beperking om de spreiding van sluiting voor de zondag in goede banen te leiden. Met name SGP-raadslid Tiemen Kapitein heeft zich hiervoor ingezet. Kapitein was een politicus van de SGP-waarden en heeft veel dossiers en klussen voor de SGP mogen uitvoeren.

1988

Joop Schenk

1976

Visserij en SGP Van oudsher is de SGP een warm pleitbezorger van de visserijsector geweest. Kansen werden toen en nu benut. In 1976 was het SGP-raadslid J. Woord die zich hiervoor sterk maakte. Het waren de eerste jaren van de “industrievisserij”.

Louw Korf: een integer politicus In de Urker SGP-geschiedenis kennen we een aantal prominenten. Lub Post is daar één van. Maar zeker de persoon van wijlen Louw Korf mogen we aan deze lijst toevoegen. Hij heeft als raadslid en wethouder vele jaren zijn krachten mogen geven. Een belangrijke bestuurlijke wijziging was de nieuwbouw van het gemeentehuis. Dit nieuwe onderkomen aan de Singel is uiteindelijk pas jaren later gerealiseerd. Louw Korf wilde de Urker gemeenschap beschermen tegen al te grote uitgaven. Ook het samenbrengen van de binnen- en buitendienst van gemeentewerken was een uitgangspunt voor Korf. We hebben in Louw Korf een waardig en principieel politicus mogen ontvangen. 20

Onze wethouders Verschillende keren mocht de SGP deelnemen in het gemeentebestuur. Lub Post was de eerste wethouder namens de SGP. Later volgden Louw Korf, Joop Schenk, Albert Pieter Hakvoort, Geert Post en momenteel Nathanaël Middelkoop. Twee perioden is er samengewerkt met het CDA in het college. Het “verbond” zoals dit destijds door de RPF-fractie werd genoemd was zowel voor de SGP als het CDA goed werkbaar... Maar ook met de ChristenUnie en HvU veel later bleek de samenwerking prima. We zijn trots op de SGP-wethouders die Urk hebben gediend!

1991

Door SGP vrouw in college Na het vertrek van wethouder J. Schenk ontstond er een vreemde situatie voor de SGP op Urk. De fractie zag geen kans om een geschikte en beschikbare kandidaat aan te wijzen om Schenk op te volgen. Hierdoor kwam er namens het CDA voor het eerst een vrouwelijke wethouder in het college: S. Kramer-Brouwer. In de toch al rommelige periode (op dat moment speelde ook de visfraudezaak) waarin iedereen naar elkaar keek, was dit natuurlijk een hard gelag. De heren T. Kapitein en A.P. Hakvoort konden vanwege hun werkzaamheden op dat moment onder geen enkele voorwaarde het wethouderschap combineren met hun dagelijkse werkzaamheden en studie. Uiteindelijk bleek de CDA-politica een zeer goede bestuurder, maar dit betekende wel het vertrek van de SGP uit het gemeentebestuur.

1994

Historie

1979

De SGP had de beschikking over diverse talenten. Joop Schenk was zo’n waardevolle kracht voor de SGP. Tussen 1986 en 2002 heeft Joop Schenk voor de SGP in de gemeenteraad zitting genomen. Ook als fractievoorzitter. In 1990 was hij een poosje wethouder. Hij heeft het wethouderschap naar eer en geweten vervuld, maar moest helaas toch afscheid nemen, omdat zijn eigen bedrijf ook de nodige aandacht vroeg.

Winst SGP en Pieter Bos Bij de verkiezingen in maart 1994 wint de SGP ruimschoots. Nieuwkomer Pieter Bos haalt veel stemmen op persoonlijke titel en wordt fractievoorzitter. Hij vertolkt met name in deze periode het standpunt van de SGP-fractie rond de afslagperikelen. Bij een raadsvergadering medio december 1997 werd zelfs de burgemeester in een debat met de heer P. Bos scherp ondervraagd op zijn banden met de visafslag, ditmaal vanuit de oppositie. Later zou een burgemeester van ChristenUnie-huize opstappen vanwege zijn betrokkenheid bij de visafslag. In 1998 moest de heer P. Bos zelf om persoonlijke redenen afscheid nemen. Hij werd opgevolgd door raadslid S. Pasterkamp. 21


1970

1986

1990

Verlies ARP en winst SGP

Pieter Hakvoort

Tiemen Kapitein en sluitingstijden

Het is heel bijzonder om de duiding van de verkiezingsuitslag van 3 juni 1970 te lezen. De ARP moet fors inleveren, maar de SGP boekt juist winst. Later zal de ARP in het zogenoemde “monsterverbond” opgaan in het CDA met de KVP. Dit resulteerde in deelname van de SGP in het college van B&W van de gemeente Urk. Wijlen de heer L. Post werd wethouder namens de SGP. Het werd zijn tweede periode als wethouder.

Velen zullen zich Pieter Hakvoort nog herinneren. Hij heeft zich vele jaren mogen inzetten voor de SGP. Pieter zag de SGP als een hecht team en geestverwanten en stelde zich in 1986 solidair op met zijn collega’s door ruimte te geven aan de toenmalige fractieleider J. Woord.

Na een moeizame vorming van een college van B&W waren er een aantal lastige hordes te nemen. Het thema sluitingstijden is altijd een heet hangijzer geweest. De SGP pleitte voor een beperking om de spreiding van sluiting voor de zondag in goede banen te leiden. Met name SGP-raadslid Tiemen Kapitein heeft zich hiervoor ingezet. Kapitein was een politicus van de SGP-waarden en heeft veel dossiers en klussen voor de SGP mogen uitvoeren.

1988

Joop Schenk

1976

Visserij en SGP Van oudsher is de SGP een warm pleitbezorger van de visserijsector geweest. Kansen werden toen en nu benut. In 1976 was het SGP-raadslid J. Woord die zich hiervoor sterk maakte. Het waren de eerste jaren van de “industrievisserij”.

Louw Korf: een integer politicus In de Urker SGP-geschiedenis kennen we een aantal prominenten. Lub Post is daar één van. Maar zeker de persoon van wijlen Louw Korf mogen we aan deze lijst toevoegen. Hij heeft als raadslid en wethouder vele jaren zijn krachten mogen geven. Een belangrijke bestuurlijke wijziging was de nieuwbouw van het gemeentehuis. Dit nieuwe onderkomen aan de Singel is uiteindelijk pas jaren later gerealiseerd. Louw Korf wilde de Urker gemeenschap beschermen tegen al te grote uitgaven. Ook het samenbrengen van de binnen- en buitendienst van gemeentewerken was een uitgangspunt voor Korf. We hebben in Louw Korf een waardig en principieel politicus mogen ontvangen. 20

Onze wethouders Verschillende keren mocht de SGP deelnemen in het gemeentebestuur. Lub Post was de eerste wethouder namens de SGP. Later volgden Louw Korf, Joop Schenk, Albert Pieter Hakvoort, Geert Post en momenteel Nathanaël Middelkoop. Twee perioden is er samengewerkt met het CDA in het college. Het “verbond” zoals dit destijds door de RPF-fractie werd genoemd was zowel voor de SGP als het CDA goed werkbaar... Maar ook met de ChristenUnie en HvU veel later bleek de samenwerking prima. We zijn trots op de SGP-wethouders die Urk hebben gediend!

1991

Door SGP vrouw in college Na het vertrek van wethouder J. Schenk ontstond er een vreemde situatie voor de SGP op Urk. De fractie zag geen kans om een geschikte en beschikbare kandidaat aan te wijzen om Schenk op te volgen. Hierdoor kwam er namens het CDA voor het eerst een vrouwelijke wethouder in het college: S. Kramer-Brouwer. In de toch al rommelige periode (op dat moment speelde ook de visfraudezaak) waarin iedereen naar elkaar keek, was dit natuurlijk een hard gelag. De heren T. Kapitein en A.P. Hakvoort konden vanwege hun werkzaamheden op dat moment onder geen enkele voorwaarde het wethouderschap combineren met hun dagelijkse werkzaamheden en studie. Uiteindelijk bleek de CDA-politica een zeer goede bestuurder, maar dit betekende wel het vertrek van de SGP uit het gemeentebestuur.

1994

Historie

1979

De SGP had de beschikking over diverse talenten. Joop Schenk was zo’n waardevolle kracht voor de SGP. Tussen 1986 en 2002 heeft Joop Schenk voor de SGP in de gemeenteraad zitting genomen. Ook als fractievoorzitter. In 1990 was hij een poosje wethouder. Hij heeft het wethouderschap naar eer en geweten vervuld, maar moest helaas toch afscheid nemen, omdat zijn eigen bedrijf ook de nodige aandacht vroeg.

Winst SGP en Pieter Bos Bij de verkiezingen in maart 1994 wint de SGP ruimschoots. Nieuwkomer Pieter Bos haalt veel stemmen op persoonlijke titel en wordt fractievoorzitter. Hij vertolkt met name in deze periode het standpunt van de SGP-fractie rond de afslagperikelen. Bij een raadsvergadering medio december 1997 werd zelfs de burgemeester in een debat met de heer P. Bos scherp ondervraagd op zijn banden met de visafslag, ditmaal vanuit de oppositie. Later zou een burgemeester van ChristenUnie-huize opstappen vanwege zijn betrokkenheid bij de visafslag. In 1998 moest de heer P. Bos zelf om persoonlijke redenen afscheid nemen. Hij werd opgevolgd door raadslid S. Pasterkamp. 21


Sfeer en persoonlijke zorg Advertentiepagina VOOR DE PERFECTE VERZORGING VAN UW: Bruiloft Receptie Warm en koud buffet Diner Broodmaaltijd Koffietafel, etc.

DE LAAGSTE PRIJS

Wij bieden u naast onze sfeervolle zalen en persoonlijke zorg ook nog de laagste prijs! Kom eens even langs of bel ons voor een gratis offerte.

n Al meeradr.a 30 ja L. Kramer, Wijk 8-85, 8321 TL Urk. Tel. 0527-681590 / 682874 • info@zalencentrumirene.nl

Bezoekadres: De Meer 4, 8321 MT Urk Telefoon: 0527-745 016

Nu ook kinderentertainment!

Services

Wij maken het kraakhelder!

Wijkverpleging

Dagbesteding

Verzorgd logeren

Wonen met zorg

www.gebrvanslooten.nl

@slootenschoon

email@gebrvanslooten.nl

slootenschoon

Voor het

Thuis zorg nodig?

Talma Thuiszorg staat 24/7 voor u klaar!

1998

De opvolger van Pieter Bos in de raad was Sjoerd Pasterkamp. Hij heeft zich in alle getrouwheid dienstbaar gemaakt aan de SGP en de Urker gemeenschap. Zestien jaar maar liefst. Pasterkamp was een raadslid dat de partijstandpunten met vasthoudendheid en verve kon verdedigen. Zo verzette Pasterkamp zich tegen het toenemende toerisme ten koste van de eigen waarden en cultuur van Urk en ook de toenemende horeca en jeugdhonken waren een zorg die in de raad werd vertolkt. Lange tijd heeft Pasterkamp ook de taken als nestor in de raad mogen waarnemen op een innemende manier.

2006

Louw van der Zwan

0527-745835 (24 uur bereikbaar)

K l i f we g 3 8321 EH Urk Te l . 0 5 2 7 6 8 1 304 w w w. b ro m o d e. n l

Ankerplaats 2, 8321 RT Urk • www.talma-urk.nl

Een raspoliticus. Scherp en doortastend. Soms een tikje eigenzinnig. Ontzettend veel werk is er met grote ijver voor de SGP verzet door Albert Pieter Hakvoort. Niet alleen als wethouder, maar ook als raadslid en later achter de schermen als bestuurslid en penningmeester. Velen zullen zich de pittige debatten in de raadzaal herinneren. Je moest van goeden huize komen om hem de baas te kunnen zijn in het debat. De principiële SGPlijn kenmerkte de bijdragen van Albert Pieter. Albert Pieter had een goede werkverhouding met zijn collega-bestuurders Dirk Bakker en de latere wethouder Stiene KramerBrouwer, beiden van CDA-huize. Er zijn met name twee dossiers die in zijn loopbaan een grote rol hebben gespeeld. De nieuwbouw en privatisering van de visafslag (november 1994) en de plannen rond het multifunctioneel centrum (MFC) (juni 2005). Beide dossiers hebben ook geleid tot het opstappen van de SGP uit de coalitie.

In de verkiezingen van 2006 kon de energieke Louw van der Zwan (sinds 2002 in de raad) de SGP op Urk naar een kleine winst brengen. Een sterke debater en waardig vertolker van het SGPbeginsel. Van der Zwan was heel sterk in zijn oppositierol en de andere partijen

in de raad gingen ook op die manier om met de SGP. Er begonnen echter ook haarscheurtjes in de fractie te ontstaan. Dit had alles te maken met een voorkeursactie van de heer J. Koffeman. Koffeman stapte in 2007 uit de fractie en richtte in 2008 de politieke partij Hart voor Urk op. De latere goede samenwerking met deze partij is vermeldenswaardig.

2010

Nieuw gezicht Nadat de heer Visser na acht jaar raadslidmaatschap vlak voor de verkiezingen niet meer beschikbaar bleek, kreeg de SGP hulp in de persoon van de heer J.W. Bakker. Hij is net afgezwaaid als partijleider en opgevolgd door Nathanaël Middelkoop. Jan Willem Bakker heeft zeer veel werk gestoken in het verbeteren van de verhoudingen in de gemeenteraad en het profileren van de SGP als betrouwbare partner en teamlid in de Urker politieke arena. Helaas kreeg ook Jan Willem Bakker na de afsplitsing met HvU te maken met problemen in de eigen SGPfractie. Met zijn positieve opgewektheid en praktische instelling heeft hij de SGP op een waardige wijze maar liefst drie termijnen gediend!

Historie

is er maar één adres...

22

Albert Pieter Hakvoort

Principieel en vasthoudend

PERFECTE PAK

Voor meer informatie:

1994

2021

Raadslid voor de burger Een geruime tijd, drie perioden, mag Hendrik-Jan Kaptijn zich als raadslid verdienstelijk maken voor onze plaatselijke SGP. Hij kan getypeerd worden als ‘raadslid voor de burger’. Hij is de vertegenwoordiger van de gewone man op de straat. Traditiegetrouw bracht Hendrik-Jan Kaptijn vaak namens de partij een actueel zorgpunt of -vraag naar voren in de gemeenteraad. Je oren en ogen goed de kost geven was geen opdracht voor Hendrik-Jan, maar een ‘tweede huid’. 23


Sfeer en persoonlijke zorg Advertentiepagina VOOR DE PERFECTE VERZORGING VAN UW: Bruiloft Receptie Warm en koud buffet Diner Broodmaaltijd Koffietafel, etc.

DE LAAGSTE PRIJS

Wij bieden u naast onze sfeervolle zalen en persoonlijke zorg ook nog de laagste prijs! Kom eens even langs of bel ons voor een gratis offerte.

n Al meeradr.a 30 ja L. Kramer, Wijk 8-85, 8321 TL Urk. Tel. 0527-681590 / 682874 • info@zalencentrumirene.nl

Bezoekadres: De Meer 4, 8321 MT Urk Telefoon: 0527-745 016

Nu ook kinderentertainment!

Services

Wij maken het kraakhelder!

Wijkverpleging

Dagbesteding

Verzorgd logeren

Wonen met zorg

www.gebrvanslooten.nl

@slootenschoon

email@gebrvanslooten.nl

slootenschoon

Voor het

Thuis zorg nodig?

Talma Thuiszorg staat 24/7 voor u klaar!

1998

De opvolger van Pieter Bos in de raad was Sjoerd Pasterkamp. Hij heeft zich in alle getrouwheid dienstbaar gemaakt aan de SGP en de Urker gemeenschap. Zestien jaar maar liefst. Pasterkamp was een raadslid dat de partijstandpunten met vasthoudendheid en verve kon verdedigen. Zo verzette Pasterkamp zich tegen het toenemende toerisme ten koste van de eigen waarden en cultuur van Urk en ook de toenemende horeca en jeugdhonken waren een zorg die in de raad werd vertolkt. Lange tijd heeft Pasterkamp ook de taken als nestor in de raad mogen waarnemen op een innemende manier.

2006

Louw van der Zwan

0527-745835 (24 uur bereikbaar)

K l i f we g 3 8321 EH Urk Te l . 0 5 2 7 6 8 1 304 w w w. b ro m o d e. n l

Ankerplaats 2, 8321 RT Urk • www.talma-urk.nl

Een raspoliticus. Scherp en doortastend. Soms een tikje eigenzinnig. Ontzettend veel werk is er met grote ijver voor de SGP verzet door Albert Pieter Hakvoort. Niet alleen als wethouder, maar ook als raadslid en later achter de schermen als bestuurslid en penningmeester. Velen zullen zich de pittige debatten in de raadzaal herinneren. Je moest van goeden huize komen om hem de baas te kunnen zijn in het debat. De principiële SGPlijn kenmerkte de bijdragen van Albert Pieter. Albert Pieter had een goede werkverhouding met zijn collega-bestuurders Dirk Bakker en de latere wethouder Stiene KramerBrouwer, beiden van CDA-huize. Er zijn met name twee dossiers die in zijn loopbaan een grote rol hebben gespeeld. De nieuwbouw en privatisering van de visafslag (november 1994) en de plannen rond het multifunctioneel centrum (MFC) (juni 2005). Beide dossiers hebben ook geleid tot het opstappen van de SGP uit de coalitie.

In de verkiezingen van 2006 kon de energieke Louw van der Zwan (sinds 2002 in de raad) de SGP op Urk naar een kleine winst brengen. Een sterke debater en waardig vertolker van het SGPbeginsel. Van der Zwan was heel sterk in zijn oppositierol en de andere partijen

in de raad gingen ook op die manier om met de SGP. Er begonnen echter ook haarscheurtjes in de fractie te ontstaan. Dit had alles te maken met een voorkeursactie van de heer J. Koffeman. Koffeman stapte in 2007 uit de fractie en richtte in 2008 de politieke partij Hart voor Urk op. De latere goede samenwerking met deze partij is vermeldenswaardig.

2010

Nieuw gezicht Nadat de heer Visser na acht jaar raadslidmaatschap vlak voor de verkiezingen niet meer beschikbaar bleek, kreeg de SGP hulp in de persoon van de heer J.W. Bakker. Hij is net afgezwaaid als partijleider en opgevolgd door Nathanaël Middelkoop. Jan Willem Bakker heeft zeer veel werk gestoken in het verbeteren van de verhoudingen in de gemeenteraad en het profileren van de SGP als betrouwbare partner en teamlid in de Urker politieke arena. Helaas kreeg ook Jan Willem Bakker na de afsplitsing met HvU te maken met problemen in de eigen SGPfractie. Met zijn positieve opgewektheid en praktische instelling heeft hij de SGP op een waardige wijze maar liefst drie termijnen gediend!

Historie

is er maar één adres...

22

Albert Pieter Hakvoort

Principieel en vasthoudend

PERFECTE PAK

Voor meer informatie:

1994

2021

Raadslid voor de burger Een geruime tijd, drie perioden, mag Hendrik-Jan Kaptijn zich als raadslid verdienstelijk maken voor onze plaatselijke SGP. Hij kan getypeerd worden als ‘raadslid voor de burger’. Hij is de vertegenwoordiger van de gewone man op de straat. Traditiegetrouw bracht Hendrik-Jan Kaptijn vaak namens de partij een actueel zorgpunt of -vraag naar voren in de gemeenteraad. Je oren en ogen goed de kost geven was geen opdracht voor Hendrik-Jan, maar een ‘tweede huid’. 23


Urker propje ‘Pet af’ Menno de Bruyne

Voorlichter Tweede Kamerfractie SGP Tegenwoordig pendel ik minimaal één keer per maand tussen Den Haag en een dorpje ver weg in Oost-Groningen. Rijdend over de A6 kijk ik op de heenweg altijd ergens halverwege de rit op een vaste plek even naar links, en op de terugweg op diezelfde plek naar rechts. Dan stoot ik m’n begeleidster aan, en zeg: ‘Kijk, kijk, daar ligt Urk. Goed volk. Was heel Nederland maar zo.’ Het is dat ik in de auto geen pet op heb, anders zou ik die op die vaste plek op de A6 altijd beleefd even afnemen. Ik heb een zwak voor eilandbewoners. Waarschijnlijk omdat ik zelf van een eiland kom. Noord-Beveland, in Zeeland. Om mij het levenslicht te kunnen laten zien, moest de veerman van ‘het bootje’ dat mensen over de Zandkreek overzette van Noord- naar Zuid-Beveland en vice versa, in het holst van de nacht wakker worden gebeld zodat mijn hoogzwangere moeder nog net op tijd aan zou komen in het ziekenhuis in Goes.

Feiten en cijfers

De afgelopen honderd jaar is er veel gebeurd. Vele verkiezingen, overwinningen, tegenslagen en allerlei wisselingen in stemgedrag hebben de revue gepasseerd. Al die data hebben we gebundeld en geanalyseerd.

Bent u ook benieuwd naar alle feiten en cijfers van onze partij? Ga dan naar www.urk.sgp.nl/cijfers of scan de QR-code. Hier vindt u een prachtig overzicht!

24

Zelf kan ik me dat met de beste wil van de wereld niet meer herinneren, maar m’n dierbare moeder wel. Als ik weer eens wat had uitgespookt wat botste met haar opvoedkundige beginselen, zei ze: ‘Je was al lastig toen je geboren moest worden.’ Terwijl ik – bij mijn weten althans – eigenlijk nooit lastig was en ben. Eilandbewoners zijn nooit lastig, en als ze het soms wél zijn, dan zijn ze gewoon eigenzinnig. En daar is altijd wel een reden voor, of bedenken ze die. Of het een goede reden is, doet nu even niet ter zake.

het ook ‘eigenzinnig’ kunnen noemen. Dat die ‘voorwaarschuwing’ terecht was, kan ik niet ontkennen. In de ruim 37 jaren die ik nu voor de SGP werk, kwam ‘Urk’ meer dan eens op mijn voorlichtersbordje terecht. Daarbij was de hoofdvraag van het journaille altijd: wat vindt de SGP van de ‘toestanden op Urk’? Ik belde dan eerst altijd met Rien Bogerd om me op de hoogte te stellen van de ‘ongeregeldheden’, en redde me er dan uit met de standaardformulering: ‘Prima dat ze rechtdoor-zee zijn en hun eigen koers varen, maar het moet natuurlijk niet de spuigaten uitlopen.’ Of woorden van gelijke strekking. Hoe dan ook, Urkers kunnen bij mij wel een potje breken, ja wat meer is: een pot. Voor mij is en blijft Urk het eiland van de bedrijvige visafslag en de vertrouwde vuurtoren. Het eiland van welluidend op elkaar afgestemde mannenstemmen én van voortdurende spraakverwarring. Het eiland van vastberaden vissermannen en even vasthoudende vissersvrouwen. Het eiland ook van eenvoudige Godsvrucht en van ‘vreze des Heeren’. Het eiland met bewoners waar ik iedere keer m’n pet beleefd voor af zou doen als ik die, achter het stuur op de A6, op zou hebben.

Ik herken dat helemaal aan de eilandbewoners in de voormalige Zuiderzee. Op Urk is ook altijd wel wat te doen. Ook binnen de SGP. Toen ik bijna 40 jaar geleden begon bij de landelijke SGP, werd me al bij wijze van voorwaarschuwing gezegd dat de Kiesvereniging van Urk behoort tot de meest levendige binnen de SGP, waarbij ik aanteken dat het woord ‘levendig’ door de partijfunctionaris werd uitgesproken als een woord dat óók begint met een ‘l’ en dat in de voorgaande alinea drie keer is gebruikt. Je zou

25


Urker propje ‘Pet af’ Menno de Bruyne

Voorlichter Tweede Kamerfractie SGP Tegenwoordig pendel ik minimaal één keer per maand tussen Den Haag en een dorpje ver weg in Oost-Groningen. Rijdend over de A6 kijk ik op de heenweg altijd ergens halverwege de rit op een vaste plek even naar links, en op de terugweg op diezelfde plek naar rechts. Dan stoot ik m’n begeleidster aan, en zeg: ‘Kijk, kijk, daar ligt Urk. Goed volk. Was heel Nederland maar zo.’ Het is dat ik in de auto geen pet op heb, anders zou ik die op die vaste plek op de A6 altijd beleefd even afnemen. Ik heb een zwak voor eilandbewoners. Waarschijnlijk omdat ik zelf van een eiland kom. Noord-Beveland, in Zeeland. Om mij het levenslicht te kunnen laten zien, moest de veerman van ‘het bootje’ dat mensen over de Zandkreek overzette van Noord- naar Zuid-Beveland en vice versa, in het holst van de nacht wakker worden gebeld zodat mijn hoogzwangere moeder nog net op tijd aan zou komen in het ziekenhuis in Goes.

Feiten en cijfers

De afgelopen honderd jaar is er veel gebeurd. Vele verkiezingen, overwinningen, tegenslagen en allerlei wisselingen in stemgedrag hebben de revue gepasseerd. Al die data hebben we gebundeld en geanalyseerd.

Bent u ook benieuwd naar alle feiten en cijfers van onze partij? Ga dan naar www.urk.sgp.nl/cijfers of scan de QR-code. Hier vindt u een prachtig overzicht!

24

Zelf kan ik me dat met de beste wil van de wereld niet meer herinneren, maar m’n dierbare moeder wel. Als ik weer eens wat had uitgespookt wat botste met haar opvoedkundige beginselen, zei ze: ‘Je was al lastig toen je geboren moest worden.’ Terwijl ik – bij mijn weten althans – eigenlijk nooit lastig was en ben. Eilandbewoners zijn nooit lastig, en als ze het soms wél zijn, dan zijn ze gewoon eigenzinnig. En daar is altijd wel een reden voor, of bedenken ze die. Of het een goede reden is, doet nu even niet ter zake.

het ook ‘eigenzinnig’ kunnen noemen. Dat die ‘voorwaarschuwing’ terecht was, kan ik niet ontkennen. In de ruim 37 jaren die ik nu voor de SGP werk, kwam ‘Urk’ meer dan eens op mijn voorlichtersbordje terecht. Daarbij was de hoofdvraag van het journaille altijd: wat vindt de SGP van de ‘toestanden op Urk’? Ik belde dan eerst altijd met Rien Bogerd om me op de hoogte te stellen van de ‘ongeregeldheden’, en redde me er dan uit met de standaardformulering: ‘Prima dat ze rechtdoor-zee zijn en hun eigen koers varen, maar het moet natuurlijk niet de spuigaten uitlopen.’ Of woorden van gelijke strekking. Hoe dan ook, Urkers kunnen bij mij wel een potje breken, ja wat meer is: een pot. Voor mij is en blijft Urk het eiland van de bedrijvige visafslag en de vertrouwde vuurtoren. Het eiland van welluidend op elkaar afgestemde mannenstemmen én van voortdurende spraakverwarring. Het eiland van vastberaden vissermannen en even vasthoudende vissersvrouwen. Het eiland ook van eenvoudige Godsvrucht en van ‘vreze des Heeren’. Het eiland met bewoners waar ik iedere keer m’n pet beleefd voor af zou doen als ik die, achter het stuur op de A6, op zou hebben.

Ik herken dat helemaal aan de eilandbewoners in de voormalige Zuiderzee. Op Urk is ook altijd wel wat te doen. Ook binnen de SGP. Toen ik bijna 40 jaar geleden begon bij de landelijke SGP, werd me al bij wijze van voorwaarschuwing gezegd dat de Kiesvereniging van Urk behoort tot de meest levendige binnen de SGP, waarbij ik aanteken dat het woord ‘levendig’ door de partijfunctionaris werd uitgesproken als een woord dat óók begint met een ‘l’ en dat in de voorgaande alinea drie keer is gebruikt. Je zou

25


x Schuttingen x Vijvers x Bestratingen x Ontwerp x Onkruidbeheersing x Minigraafwerkzaamheden x Vakkundig snoeiwerk x Gladheidsbestrijding

Advertentiepagina

Inschot 10, Urk Tel. 06-23786784 info@gebrnentjes.nl

Vakmensen in hart en (hove)nieren

Bel voor inlichtingen

of een vrijblijvende prijsopgave.

Oude Dijk 8, 8321 AP Urk | Tel. 06-51172343

• Glasbewassing • Gevelreiniging • Impregneren • Kunststof schoonmaak • Kunststof onderhoud

Sterk in al u w kwerk schoonmaa

Kortom, bijna alle schoonmaakwerkzaamheden

www.gebrnentjes.nl

Reformatorisch Basisonderwijs Urk

Het bestuur van het Reformatorisch Basisonderwijs Urk

feliciteert SGP Urk

Laat u verrassen door onze mooie collectie kleding HOEDEN, SCHOENEN, SHAWLS EN TASSEN

van harte met haar 100-jarig jubileum!

Klifweg 10, Urk • Tel.15 06-13786032

27


x Schuttingen x Vijvers x Bestratingen x Ontwerp x Onkruidbeheersing x Minigraafwerkzaamheden x Vakkundig snoeiwerk x Gladheidsbestrijding

Advertentiepagina

Inschot 10, Urk Tel. 06-23786784 info@gebrnentjes.nl

Vakmensen in hart en (hove)nieren

Bel voor inlichtingen

of een vrijblijvende prijsopgave.

Oude Dijk 8, 8321 AP Urk | Tel. 06-51172343

• Glasbewassing • Gevelreiniging • Impregneren • Kunststof schoonmaak • Kunststof onderhoud

Sterk in al u w kwerk schoonmaa

Kortom, bijna alle schoonmaakwerkzaamheden

www.gebrnentjes.nl

Reformatorisch Basisonderwijs Urk

Het bestuur van het Reformatorisch Basisonderwijs Urk

feliciteert SGP Urk

Laat u verrassen door onze mooie collectie kleding HOEDEN, SCHOENEN, SHAWLS EN TASSEN

van harte met haar 100-jarig jubileum!

Klifweg 10, Urk • Tel.15 06-13786032

27


Gemeentebelangen

Jurie van den Berg schrijft: ‘Onvergetelijk is voor mij de avond die ik samen met Dirk Taanman meegemaakt heb in mijn eerste raadsperiode. Op een zaterdagavond ergens in 2015 zijn we met zijn tweeën op stap gegaan. Eerst alle jeugdhonken, van 19.00 tot 22.30 uur, vervolgens alle horeca in het Oude Dorp, van 22.30 tot 24.00 uur. We zijn bij alle kroegen op bezoek geweest. Onze tocht over de Griend zal ik nooit vergeten. We hoorden erg luide muziek uit een bedrijfsunit komen en liepen naar binnen. Het bleek de oefenruimte te zijn van de Urker rockband Roadcrew. We spraken met de bandleden en toen we weer gingen en buiten liepen, zei Dirk: ‘Tja, dit is ook een onderdeel van de Urker cultuur’. Deze voor mij verassende uitspraak tekende de persoon Dirk Taanman en ook de visie van de SGP heden ten dage. In de zeven jaar dat ik nu in de raad zit, heb ik altijd prettig samengewerkt met de collega’s van de SGP.’

CDA

Hans Crebas schrijft: ‘Gefeliciteerd SGP! In het boekje Urk: heftige en boeiende tijden (2006) van drs. Meino Schraal komt ook Lub Kramer aan het woord, de laatste AR-leider in de Urker raad, voordat die partij opging in het CDA. Op de vraag ‘Is er een kwestie of persoon aan wie u nog vaak terugdenkt?’ antwoordt hij: ‘Ja. Lub Post (SGP). Lub was een aansprekende persoonlijkheid. Als hij op de geestelijke toer ging, dan ging ik graag met hem in debat. Ik kon als mens best met hem opschieten. Hij wist wat hij aan mij had. Veel van zijn gezegden staan me nog helder voor de geest. Hij zei een keer in een debat dat hij de stem van Jacob in de toespraak van een opponent hoorde, maar hij voelde de haren van Ezau in plaats van Jacobs handen. Zo’n uitspraak vergeet je nooit meer.’’ (Geschreven namens Leendert Brouwer (CDA) en Lub Kramer (AR))

PVV

Hendrik Wakker schrijft: ‘Ik heb de SGP hier op Urk leren kennen als de partij van de schoolmeesters, een degelijke partij met ervaren raadsleden die meestal al wat ouder zijn; dat zorgt vanwege ons leeftijdsverschil (ik ben 23) soms voor gezonde politieke botsingen, maar aan de andere kant kun je van zulke ervaren

28

raadsleden ook weer een hoop leren. Onze partijen liggen in de Tweede Kamer behoorlijk dicht bij elkaar. Hier op Urk hebben we nog niet echt concreet samengewerkt, maar persoonlijk kan ik goed worden met de raadsleden en wethouder van de SGP. Ik hoop daarom ook dat het in de toekomst nog eens tot een concrete samenwerking zal komen.’

Partijen

Wat anderen zeggen

...

ChristenUnie

Meindert Bakker schrijft: ‘Als jongste loot aan de stamboom van christelijke partijen willen wij onze oudste broer, SGP Urk, van harte feliciteren met haar 100-jarig bestaan. De SGP is hiermee niet meer weg te denken uit de Urker politiek. Dat er meer is wat ons bindt dan wat ons scheidt, blijkt wel uit de constructieve samenwerking. Die uit zich bijvoorbeeld in het gezamenlijk optrekken als het gaat over medisch-ethische kwesties, Israël, onderwijsvrijheid en visserij. De goede relatie die wij als partijen onderling mogen hebben, laat zien dat we putten uit dezelfde Bron. We hopen daarom nog lang aan elkaars zijde op te trekken. Dus nogmaals: van harte proficiat en bovenal Gods zegen toegewenst.’

Hart voor Urk

Frans Lucas Brouwer schrijft: ‘Al twaalf jaar zijn we coalitiepartners, en die samenwerking is altijd al fijn. We trachten met vallen en opstaan samen het beste voor onze bevolking te zoeken. De coalitie SGP, HvU en CU mag absoluut trots en dankbaar terugzien op de afgelopen drie raadsperiodes. Er is veel bereikt, maar er zijn ook nog genoeg ambities en uitdagingen voor de komende jaren. Onze voorman Jan Koffeman en de SGP hebben een lange geschiedenis en trekken ondanks alles in het verleden toch samen op in eensgezindheid. Dit hopen we de komende jaren te blijven doen, en zo voor Urk en zijn inwoners klaar te staan. Een goed bestuur is belangrijk, en de inzet mag en moet er zijn. Wel in afhankelijkheid, en in vertrouwen. ‘Bouwen in vertrouwen’: dat was de leus van de SGP bij de vorige verkiezingen en die geldt voor ons allen. We wensen daarom de Staatkundig Gereformeerde Partij Urk Gods onmisbare zegen toe, want aan Zijn zegen is niet veel, maar alles gelegen.’

Openheid bij SGP-fractie wordt enorm gewaardeerd. Jurie: ‘Ik werk nu al zeven jaar prettig samen met de collega’s van de SGP’.

Onvergetelijke uitspraak van Lub Post (SGP). Hij zei een keer in een debat dat hij de stem van Jacob in de toespraak van een opponent hoorde, maar hij voelde de haren van Ezau in plaats van Jacobs handen.

SGP Urk is een degelijke partij met ervaren raadsleden. We hopen in de toekomst op een concrete samenwerking met hen.

We feliciteren SGP met haar 100-jarig bestaan. De SGP is niet weg te denken uit de Urker politiek. We putten uit dezelfde Bron, dat zorgt voor een goede relatie!

We kijken terug op een fijne samenwerking met SGP en hopen die in de toekomst in eensgezindheid voort te zetten! In afhankelijkheid en vertrouwen. Gods onmisbare zegen gewenst.

29


Gemeentebelangen

Jurie van den Berg schrijft: ‘Onvergetelijk is voor mij de avond die ik samen met Dirk Taanman meegemaakt heb in mijn eerste raadsperiode. Op een zaterdagavond ergens in 2015 zijn we met zijn tweeën op stap gegaan. Eerst alle jeugdhonken, van 19.00 tot 22.30 uur, vervolgens alle horeca in het Oude Dorp, van 22.30 tot 24.00 uur. We zijn bij alle kroegen op bezoek geweest. Onze tocht over de Griend zal ik nooit vergeten. We hoorden erg luide muziek uit een bedrijfsunit komen en liepen naar binnen. Het bleek de oefenruimte te zijn van de Urker rockband Roadcrew. We spraken met de bandleden en toen we weer gingen en buiten liepen, zei Dirk: ‘Tja, dit is ook een onderdeel van de Urker cultuur’. Deze voor mij verassende uitspraak tekende de persoon Dirk Taanman en ook de visie van de SGP heden ten dage. In de zeven jaar dat ik nu in de raad zit, heb ik altijd prettig samengewerkt met de collega’s van de SGP.’

CDA

Hans Crebas schrijft: ‘Gefeliciteerd SGP! In het boekje Urk: heftige en boeiende tijden (2006) van drs. Meino Schraal komt ook Lub Kramer aan het woord, de laatste AR-leider in de Urker raad, voordat die partij opging in het CDA. Op de vraag ‘Is er een kwestie of persoon aan wie u nog vaak terugdenkt?’ antwoordt hij: ‘Ja. Lub Post (SGP). Lub was een aansprekende persoonlijkheid. Als hij op de geestelijke toer ging, dan ging ik graag met hem in debat. Ik kon als mens best met hem opschieten. Hij wist wat hij aan mij had. Veel van zijn gezegden staan me nog helder voor de geest. Hij zei een keer in een debat dat hij de stem van Jacob in de toespraak van een opponent hoorde, maar hij voelde de haren van Ezau in plaats van Jacobs handen. Zo’n uitspraak vergeet je nooit meer.’’ (Geschreven namens Leendert Brouwer (CDA) en Lub Kramer (AR))

PVV

Hendrik Wakker schrijft: ‘Ik heb de SGP hier op Urk leren kennen als de partij van de schoolmeesters, een degelijke partij met ervaren raadsleden die meestal al wat ouder zijn; dat zorgt vanwege ons leeftijdsverschil (ik ben 23) soms voor gezonde politieke botsingen, maar aan de andere kant kun je van zulke ervaren

28

raadsleden ook weer een hoop leren. Onze partijen liggen in de Tweede Kamer behoorlijk dicht bij elkaar. Hier op Urk hebben we nog niet echt concreet samengewerkt, maar persoonlijk kan ik goed worden met de raadsleden en wethouder van de SGP. Ik hoop daarom ook dat het in de toekomst nog eens tot een concrete samenwerking zal komen.’

Partijen

Wat anderen zeggen

...

ChristenUnie

Meindert Bakker schrijft: ‘Als jongste loot aan de stamboom van christelijke partijen willen wij onze oudste broer, SGP Urk, van harte feliciteren met haar 100-jarig bestaan. De SGP is hiermee niet meer weg te denken uit de Urker politiek. Dat er meer is wat ons bindt dan wat ons scheidt, blijkt wel uit de constructieve samenwerking. Die uit zich bijvoorbeeld in het gezamenlijk optrekken als het gaat over medisch-ethische kwesties, Israël, onderwijsvrijheid en visserij. De goede relatie die wij als partijen onderling mogen hebben, laat zien dat we putten uit dezelfde Bron. We hopen daarom nog lang aan elkaars zijde op te trekken. Dus nogmaals: van harte proficiat en bovenal Gods zegen toegewenst.’

Hart voor Urk

Frans Lucas Brouwer schrijft: ‘Al twaalf jaar zijn we coalitiepartners, en die samenwerking is altijd al fijn. We trachten met vallen en opstaan samen het beste voor onze bevolking te zoeken. De coalitie SGP, HvU en CU mag absoluut trots en dankbaar terugzien op de afgelopen drie raadsperiodes. Er is veel bereikt, maar er zijn ook nog genoeg ambities en uitdagingen voor de komende jaren. Onze voorman Jan Koffeman en de SGP hebben een lange geschiedenis en trekken ondanks alles in het verleden toch samen op in eensgezindheid. Dit hopen we de komende jaren te blijven doen, en zo voor Urk en zijn inwoners klaar te staan. Een goed bestuur is belangrijk, en de inzet mag en moet er zijn. Wel in afhankelijkheid, en in vertrouwen. ‘Bouwen in vertrouwen’: dat was de leus van de SGP bij de vorige verkiezingen en die geldt voor ons allen. We wensen daarom de Staatkundig Gereformeerde Partij Urk Gods onmisbare zegen toe, want aan Zijn zegen is niet veel, maar alles gelegen.’

Openheid bij SGP-fractie wordt enorm gewaardeerd. Jurie: ‘Ik werk nu al zeven jaar prettig samen met de collega’s van de SGP’.

Onvergetelijke uitspraak van Lub Post (SGP). Hij zei een keer in een debat dat hij de stem van Jacob in de toespraak van een opponent hoorde, maar hij voelde de haren van Ezau in plaats van Jacobs handen.

SGP Urk is een degelijke partij met ervaren raadsleden. We hopen in de toekomst op een concrete samenwerking met hen.

We feliciteren SGP met haar 100-jarig bestaan. De SGP is niet weg te denken uit de Urker politiek. We putten uit dezelfde Bron, dat zorgt voor een goede relatie!

We kijken terug op een fijne samenwerking met SGP en hopen die in de toekomst in eensgezindheid voort te zetten! In afhankelijkheid en vertrouwen. Gods onmisbare zegen gewenst.

29


Actieve dames bij SGP Urk In gesprek met

Elisabeth Bakker en Co van den Heuvel

Soms ontstaat het idee dat onze plaatselijke Kiesvereniging voornamelijk bestaat uit mannenbroeders, maar niets is minder waar. SGP Urk kent een aantal zeer actieve dames die we graag aan u voorstellen: want zoals men op Urk maar al te goed weet, is een hoofd altijd afhankelijk van een sterke nek. Wie ben je & hoe ben je met de SGP in contact gekomen? Elisabeth: Ik ben Elisabeth Bakker (23 jaar), ik bin ‘r iene van Jan Willem en Elriette Bakker, dus ik kreeg van jongs af aan al veel mee over de SGP. Door hem kwam ik in contact met andere leden en zo ben ik lid geworden. Het is fijn dat deze partij niet alleen lokaal, maar ook landelijk actief is. Landelijk vind ik het belangrijk dat er een christelijke partij in de Kamer zit. 30

Elisabeth Bakker Co: Ik ben Co van den Heuvel (67 jaar). Ik ben lid geworden omdat de SGP staat voor de bescherming van het ongeboren leven en ik geloof dat het onze Bijbelse opdracht is om ons daarvoor in te zetten. Onze partij staat onder andere daar garant voor. Onze samenleving is steeds meer en meer het roer kwijt, maar de SGP blijft standvastig in haar programma en werkwijze. Hoe ben je betrokken bij de SGP? Elisabeth: Op de achtergrond probeer ik te helpen. Samen met een aantal andere leden zorgen we ervoor dat de social media upto-date blijft. Zo willen we laten zien wat er speelt binnen de landelijke en plaatselijke SGP. Co: Ik mag graag campagne voeren, op de markt nieuwe leden winnen voor de SGP, acties om de nieuwe Urker baby’s te verrassen met een mooie SGP-slab of op bezoek bij internationale SGP-congressen waar ik Bijbelgetrouwe Europese politici ontmoet van wie je veel kunt leren.

‘SGP blijft standvastig’ Welke onderwerpen vind je belangrijk in de lokale politiek? Elisabeth: Vooral de ontwikkelingen rondom de woningbouw. Vragen over hoeveel woningen er straks in de Zeeheldenwijk komen en vooral voor welke doelgroepen deze gerealiseerd worden, zijn onderwerpen

waar ik en ook veel andere jongeren mee bezig zijn. Co: De unieke verbondenheid als SGP met elkaar, de werklust, de nononsensementaliteit en het streven naar Bijbelse normen en waarden. Belangrijke onderwerpen zijn bijvoorbeeld de toekomst van de jeugd, vooral gezien de woningnood en werkgelegenheid van praktisch tot universitair: iedereen moet ook graag op Urk blijven na de studie!

leidraad Gods Woord heeft.

Welke thema’s vind je belangrijk in de landelijke politiek? Elisabeth: De standpunten ten opzichte van de coronaproblematiek zijn voor mij erg belangrijk. Hoe gaan de politieke partijen daarmee om? Met welke regels gaat de SGP mee en wanneer verzet de partij zich? Tot in hoeverre gaat onze partij akkoord met de overheid, vooral als we merken dat het vertrouwen in de Tweede Kamer steeds minder wordt? Het is dan belangrijk om een partij in de Kamer te hebben waar je op kunt bouwen. Ook is de EU ook een interessant onderwerp. In hoeverre ga je mee als soeverein land in de beslissingen die gemaakt worden door het Europese Parlement? Ten slotte vind ik het interessant om te zien hoe men nu een kabinet probeert te vormen. Dat dit al zo lang duurt, is opmerkelijk en het gedrag van de verschillende partijen is weer een bevestiging voor mij waarom ik gelukkig SGP en geen andere partij gesteund heb.

Wat verwacht je van de SGP, in de komende 100 jaar? Elisabeth: Dat ze standvastig blijven in hun standpunten. Co: Ik zou graag meerdere vrouwen lid zien worden van de SGP het komend decennium! Daarnaast mogen de mannen hun verantwoordelijkheden niet vergeten. Maar ik heb alle vertrouwen dat de plaatselijke politieke broeders hun uiterste best zullen blijven doen. De komende honderd jaar D.V. zullen er steeds meer uitdagingen komen. Het zal voor de christenen moeilijker worden, maar de SGP zal haar identiteit niet verloochenen, zolang ze gevoed wordt door het Woord. Dan zal het door Hem uiteindelijk altijd goedkomen.

Heb je een favoriet onder de Urker politici? Elisabeth: M’n va vanzelf! Co: Momenteel is de SGP-burgemeester mijn favoriet. Hij staat zijn mannetje, ondanks dat de media vaak als vijand ons onderling proberen te breken. Om in die situatie je rug recht te houden, daar heb je wijsheid van Boven voor nodig.

Wil je zelf nog iets delen met de lezers? Elisabeth: Volg ons op social media! Co: Van harte gefeliciteerd met het 100-jarig bestaan en Gods zegen toegewenst voor de toekomst!

‘Een partij in de Kamer waar je op kunt bouwen’ Co: Landelijk is het belangrijk een brug te blijven slaan tussen andersdenkenden, ieders mening mag gehoord worden. Dan denk ik vooral aan een eigen opinie ten opzichte van inenting, de christelijke identiteit en de levensvatbaarheid van minderheden. Het is goed dat er wordt gewerkt aan een stukje bewustwording: er is een groep die ook mee wil denken, maar als

Urk Co van den Heuvel

100 jaar 31


Actieve dames bij SGP Urk In gesprek met

Elisabeth Bakker en Co van den Heuvel

Soms ontstaat het idee dat onze plaatselijke Kiesvereniging voornamelijk bestaat uit mannenbroeders, maar niets is minder waar. SGP Urk kent een aantal zeer actieve dames die we graag aan u voorstellen: want zoals men op Urk maar al te goed weet, is een hoofd altijd afhankelijk van een sterke nek. Wie ben je & hoe ben je met de SGP in contact gekomen? Elisabeth: Ik ben Elisabeth Bakker (23 jaar), ik bin ‘r iene van Jan Willem en Elriette Bakker, dus ik kreeg van jongs af aan al veel mee over de SGP. Door hem kwam ik in contact met andere leden en zo ben ik lid geworden. Het is fijn dat deze partij niet alleen lokaal, maar ook landelijk actief is. Landelijk vind ik het belangrijk dat er een christelijke partij in de Kamer zit. 30

Elisabeth Bakker Co: Ik ben Co van den Heuvel (67 jaar). Ik ben lid geworden omdat de SGP staat voor de bescherming van het ongeboren leven en ik geloof dat het onze Bijbelse opdracht is om ons daarvoor in te zetten. Onze partij staat onder andere daar garant voor. Onze samenleving is steeds meer en meer het roer kwijt, maar de SGP blijft standvastig in haar programma en werkwijze. Hoe ben je betrokken bij de SGP? Elisabeth: Op de achtergrond probeer ik te helpen. Samen met een aantal andere leden zorgen we ervoor dat de social media upto-date blijft. Zo willen we laten zien wat er speelt binnen de landelijke en plaatselijke SGP. Co: Ik mag graag campagne voeren, op de markt nieuwe leden winnen voor de SGP, acties om de nieuwe Urker baby’s te verrassen met een mooie SGP-slab of op bezoek bij internationale SGP-congressen waar ik Bijbelgetrouwe Europese politici ontmoet van wie je veel kunt leren.

‘SGP blijft standvastig’ Welke onderwerpen vind je belangrijk in de lokale politiek? Elisabeth: Vooral de ontwikkelingen rondom de woningbouw. Vragen over hoeveel woningen er straks in de Zeeheldenwijk komen en vooral voor welke doelgroepen deze gerealiseerd worden, zijn onderwerpen

waar ik en ook veel andere jongeren mee bezig zijn. Co: De unieke verbondenheid als SGP met elkaar, de werklust, de nononsensementaliteit en het streven naar Bijbelse normen en waarden. Belangrijke onderwerpen zijn bijvoorbeeld de toekomst van de jeugd, vooral gezien de woningnood en werkgelegenheid van praktisch tot universitair: iedereen moet ook graag op Urk blijven na de studie!

leidraad Gods Woord heeft.

Welke thema’s vind je belangrijk in de landelijke politiek? Elisabeth: De standpunten ten opzichte van de coronaproblematiek zijn voor mij erg belangrijk. Hoe gaan de politieke partijen daarmee om? Met welke regels gaat de SGP mee en wanneer verzet de partij zich? Tot in hoeverre gaat onze partij akkoord met de overheid, vooral als we merken dat het vertrouwen in de Tweede Kamer steeds minder wordt? Het is dan belangrijk om een partij in de Kamer te hebben waar je op kunt bouwen. Ook is de EU ook een interessant onderwerp. In hoeverre ga je mee als soeverein land in de beslissingen die gemaakt worden door het Europese Parlement? Ten slotte vind ik het interessant om te zien hoe men nu een kabinet probeert te vormen. Dat dit al zo lang duurt, is opmerkelijk en het gedrag van de verschillende partijen is weer een bevestiging voor mij waarom ik gelukkig SGP en geen andere partij gesteund heb.

Wat verwacht je van de SGP, in de komende 100 jaar? Elisabeth: Dat ze standvastig blijven in hun standpunten. Co: Ik zou graag meerdere vrouwen lid zien worden van de SGP het komend decennium! Daarnaast mogen de mannen hun verantwoordelijkheden niet vergeten. Maar ik heb alle vertrouwen dat de plaatselijke politieke broeders hun uiterste best zullen blijven doen. De komende honderd jaar D.V. zullen er steeds meer uitdagingen komen. Het zal voor de christenen moeilijker worden, maar de SGP zal haar identiteit niet verloochenen, zolang ze gevoed wordt door het Woord. Dan zal het door Hem uiteindelijk altijd goedkomen.

Heb je een favoriet onder de Urker politici? Elisabeth: M’n va vanzelf! Co: Momenteel is de SGP-burgemeester mijn favoriet. Hij staat zijn mannetje, ondanks dat de media vaak als vijand ons onderling proberen te breken. Om in die situatie je rug recht te houden, daar heb je wijsheid van Boven voor nodig.

Wil je zelf nog iets delen met de lezers? Elisabeth: Volg ons op social media! Co: Van harte gefeliciteerd met het 100-jarig bestaan en Gods zegen toegewenst voor de toekomst!

‘Een partij in de Kamer waar je op kunt bouwen’ Co: Landelijk is het belangrijk een brug te blijven slaan tussen andersdenkenden, ieders mening mag gehoord worden. Dan denk ik vooral aan een eigen opinie ten opzichte van inenting, de christelijke identiteit en de levensvatbaarheid van minderheden. Het is goed dat er wordt gewerkt aan een stukje bewustwording: er is een groep die ook mee wil denken, maar als

Urk Co van den Heuvel

100 jaar 31


jubileum

Urk


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.