SGN Group - vastuullisuuskatsaus 2022

Page 1

SGN GROUP

VASTUULLISUUSKATSAUS 2022


SISÄLLYS ME OLEMME SGN GROUP.. ........................................................................................................... 3 Toimitusjohtajan katsaus.. ........................................................................................................... 4 SGN Group.. ................................................................................................................................. 6 SGN Groupin historia . . ................................................................................................................. 7 SGN Groupin toimintamalli. . ........................................................................................................ 8 Omistajien tahtotila, konsernin strategia ja toimintakulttuuri . . ................................................... 10 VASTUULLISUUS SGN GROUPISSA TÄNÄÄN............................................................................... 13 SGN Groupin vastuullisuusteemat . . ............................................................................................. 14 Kestävä talous ja hyvä hallinto.................................................................................................... 16 Huolenpito henkilökunnasta........................................................................................................ 18 Ympäristöasioiden huomioiminen............................................................................................... 20 VASTUULLISUUS KÄYTÄNNÖSSÄ................................................................................................ 21 SGN GROUPIN VASTUULLISUUSMITTARIT.................................................................................. 32

2

SG N G ROU P | Va stuullisuuskatsa us 2 02 2


ME OLEMME

SGN GROUP

SGN GROUP | Vas tu u lli s u u s kats au s 2022

3


TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Tammikuussa 2023 90 vuotta täyttänyt perheyhtiö SGN Group on perustanut toimintansa vuodesta 1933 periaatteille, joita tänä päivänä voi kutsua vastuulliseksi liiketoiminnaksi. Me olemme historiastamme ylpeitä, mutta emme silti halua jäädä tähän. Haluamme olla jatkossakin niiden yritysten joukkoa, joiden olemassaolo lisää niin ihmisten, ympäristön kuin yhteiskunnankin hyvinvointia - sukupolvelta toiselle. Haluamme viedä aiempia vastuullisuusperiaatteitamme ja arvokasta kulttuuriamme jatkossa kohti konkreettisia ja mitattavia vastuullisuustekoja sekä avoimemmin viestittävää vastuullisuustyötä. Monelle liiketoimintayhtiöllemme vastuullisuustyö on tänä päivänä arkea, mutta sen lisäksi haluamme korostaa sitä jatkossa myös henkilökuntamme ja asiakkaidemme suuntaan. Haluamme tarjota henkilökunnallemme merkityksellistä työtä ja osoittaa vastuullisella toiminnallamme olevamme paras ja mielenkiintoisin työpaikka tehdä työtä. Samoin haluamme tekemisellämme osoittaa yhteistyökumppaneillemme luottamusta vastuullisesta toiminnasta ja osaltamme kantaa vastuuta näiden asioiden merkityksellisyydestä. SGN Groupin liiketoimintayhtiöiden asiakas- sekä päämiessuhteet ulottuvat monissa tapauksissa jopa kymmenien vuosien päähän. Asiakkaillemme vastuullinen toimintamme on myös erittäin tärkeää ja yhä useampi pitää sitä oleellisena kriteerinä yhteistyöllemme. Vastuullisuus tukee erinomaisesti omia tavoitteitamme ja haluammekin yhdessä toimittajiemme ja asiakkaidemme kanssa kirittää toisiamme ja nostaa rimaa tässä jatkuvasti ylemmäksi. Toimintamallissamme tarvitsemme

toisiamme ja avoin ja kehittävä ilmapiiri on vienyt aina meitä eteenpäin kohti tulevaisuuden ratkaisuita. SGN Groupin etu on hyödyntää osaamista ja kokemuksia eri aloiltamme toistensa hyödyksi ja se tekee yhteistyöstä palkitsevaa. Näitä uudistuksia haluamme jatkossa kiihdyttää entisestään asiakkaidemme iloksi. Käynnistimme vuoden 2021 aikana vastuullisuustyön ja etenemme sen kanssa nyt systemaattisesti eteenpäin. SGN Group koostuu omistamiensa yhtiöiden sekä konsernin tukitoimintojen kokonaisuudesta, jolloin koko konsernin tavoitteemme määritellään hyvin erilaisten liiketoimintojen ja tekemisten joukosta. Meille kuitenkin tärkeää on, että jokaisella osa-alueellamme edistetään vähintään 1-2 uutta vastuullisuustavoitteen saavuttamista vuosittain. Vastuullisuusteemamme ovat kestävä talous ja hyvä hallinto, huolenpito henkilökunnasta ja ympäristöasioiden huomioiminen. Kun mietimme viimeisten 2-3 vuoden aikajänteeseen ulottuvia tapahtumia maailman mittakaavassa, niin voimme todeta näiden teemojen sopivan meille erinomaisesti. Vaikka maailma ympärille muuttuu ja paikoin jopa järkkyy, niin juuri silloin tärkeintä on selkeät käytännöt ja vahvat periaatteet myös vastuullisuusasioissa, jotta meille lopulta kaikkein tärkein eli henkilökunta voi tehdä työtänsä hyvin.

”Monelle liiketoimintayhtiöllemme vastuullisuustyö on tänä päivänä arkea, mutta sen lisäksi haluamme korostaa sitä jatkossa myös henkilökuntamme ja asiakkaidemme suuntaan.”

4

SG N G ROU P | Va stuullisuuskatsa us 2 02 2

Ilkka Brander Toimitusjohtaja SGN Group Oy


KATSAUS TOIMINTAVUODESTAMME 2022 Vuosi 2022 oli SGN Groupin historian 89:s toimintavuosi. Kahta edellisvuotta ja osin tätä vuotta ovat sävyttäneet keväällä 2020 levinneen koronapandemian alullepanemana globaalit toimintahäiriöt tuotteiden raaka-aineiden saatavuudessa, logistiikassa kuin lopulta niiden seurauksena tuotteiden hintatasojen nousussa. Juuri kun toimitusketjut alkoivat palautua normaaliin suuntaan ja hinnat vakioitua, muuttui dynamiikka vuoden 2022 osalta merkittävästi. Venäjän brutaali hyökkäys Ukrainaan helmikuussa 2022 aiheutti useita häiriötekijöitä myös SGN Groupin toimintaan ja liiketoiminnan ennustettavuuteen. Vakaa ja laaja portfoliomme on mahdollistanut sen, että olemme kuitenkin selvinneet konsernina myös näistä muutoksista hyvin eteenpäin ja toimintavuotemme 2022 oli lopulta taloudellisessa mielessä onnistunut. Osaava henkilökuntamme ja laaja kokemuksemme on avainasemassa tämän kaltaisissa tapahtumaketjuissa ja haluankin kiittää tätä loistavaa porukkaa kaikista näistä suorituksista. Maatalous- ja puutarhakaupassa olemme merkittävä maahantuoja useilla eri edustamillamme merkeillä. Keskitymme erityisesti uudistuviin ja uusinta teknologiaa tehokkuudessaan hyödyntäviin isoimpiin tiloihin, joille tulevaisuuden kasvinviljely tai eläintuotanto on merkittävää liiketoimintaa ja luottamus sen tulevaisuuden toimintaedellytyksiin korkea. Yrittäjävetoinen jälleenmyyjä- ja huoltoverkostomme on hyvässä kunnossa ja kehittyy jatkossakin ammattitaitovaateiden myötä yhä laadukkaammaksi. Keskitimme liiketoimintaamme yhteen pääedustukseen traktori- ja puimurimerkkien osalta ja keskitymme jatkossa kasvavaan ja tunnettuun New Holland merkkiin useiden työkonemerkkien lisäksi. Konekaupan ohella myös siemenkauppa kasvoi hyvin ja uusia lajikkeita saatiin tarjolle jatkokehitykseen. Vanille –mallasohran viljelypinta-ala on kasvanut Suomessa merkittävästi ja sen kasvu jatkaa vahvana. Vapaa-ajan laitekauppaa harjoittavalle Sumeko Oy:lle vuosi oli taloudellisesti hyvä. Koronan aiheuttaman kysyntäpiikin ja sitä alalla seuranneen saatavuusongelmien myötä kauppaa käytiin vapaa-ajan tuotteilla edelleen paljon. Vuoden keskivaiheilla kysyntä alkoi hiljalleen laimentua, kun koronnostot kiihtyivät markkinassa. Sumeko Oy on omistusrakenteensa mukaisesti omistanut Venäjän tytäryhtiönsä Sumeko OOO:n ja siten merkittävimmät muutokset tässä liiketoiminnassa kohdistuivat Venäjän liiketoiminnasta irtautumiseen. Sodan syttymishetken jälkeiset päätökset ja sitä seuranneet toimenpiteet toimeenpantiin hyvin systemaattisesti ja vuoden 2022 aikana myytiin loppuvarastoja pois sekä valmisteltiin liiketoiminta myyntikuntoon. Tämän toiminnan ohessa konsernin hallituksen jo huhtikuussa 2022 tekemän liiketoiminnasta vetäytymispäätöksen mukaisesti toiminnalle alettiin etsiä ostajaa. Tilikauden

lopulla tammikuussa 2023 allekirjoitettiin sopimus, jossa Sumeko OOO:n osakekanta myytiin uudelle omistajalle. Kauppa edellytti Venäjän viranomaisen monitahoisen hyväksynnän ja se saatiin lopulta vasta 2023 syksyllä. Liiketoiminnasta luopuminen ei aiheuttanut merkittäviä kertaluokan tappioita konsernille, koska alasajo kyettiin tekemään hallitusti. Muuten irtautumisoperaatio rasitti toimintaa melko paljon ja oli luonnollisesti henkilökunnalle raskas. Lähes 40-vuoden ajan kehittyneen osaamisen, kauppasuhteiden sekä osaavan henkilöstön osalta tarina Venäjän liiketoiminnassa valitettavasti päättyi tähän. SGN Group harjoittaa laajasti urheilukauppaa Suomessa ja Ruotsissa, ollen mm. pyöräilyn ja jääkiekon osalta yksi pohjoismaiden suurimpia toimijoita. Urheilukaupassa kauppiasyrittäjien joustava ja asiakaspalveluhenkinen toiminta ja positiivinen liikuntainnostus ovat saaneet liiketoiminnan reippaaseen kasvuun. Panostamalla valittuihin lajeihin ja varmistaen niissä hyvätasoisen paikallisen palvelun, olemme saaneet ketjuillemme paljon uusia asiakkaita. Lumen- ja jäänhoidon ratkaisuihin keskittyvä yhtiömme, Kessu Oy, on vuoden 2022 aikana kehittynyt liiketoiminnassaan hyvin. Tämän on mahdollistanut ammattitaitoinen henkilökuntamme sekä samalla hyvät lumiset talvet ovat nostaneet ulkoilijoiden innostusta hiihtoon, lasketteluun sekä jääurheiluun. Keskitetty huoltotoimintamme kattaa huoltoautoilla koko Suomen, ja toimipisteet Vantaalla, Kittilässä sekä monipuolinen huoltopalvelupisteemme Keiteleellä vastaavat kasvaneen kysynnän myötä hyvin vaativaan asiakastarpeeseen. Kuluttajatuotteiseen keskittyvät yhtiömme Anno sekä Metsola kohtasivat vuoden 2022 aikana selkeästi korona -aikaa heikompaa kysyntää, joka heikkeni loppuvuotta kohti. Kuluttajaluottamus mateli pohjalukemissa eikä kannustanut kuluttajia kaupoille. Hyödynsimme poikkeuksellisia olosuhteita ja toteutimme paljon muutoksia niin yhtiön roolitusten kuin toimintamallienkin suhteen vuoden aikana. Loppuvuodesta ostimme vähemmistöosuuden Metsolasta ja omistamme nyt yhtiön kokokaan. SGN Groupin konsernitoiminnot tukevat liiketoimintayhtiöiden tekemisiä kaikilta niiltä osin, kun se on kustannustehokasta ja edellyttää erityisosaamista. Liiketoimintayhtiöissä korostuu asiakas-, myynti-, hankinta- ja tuoteosaaminen. Konserni puolestaan tuottaa keskitetysti mm. talous, logistiikka, HR, IT ja markkinointitoimintoja yhtiöiden käyttöön. Lisäksi kehitystoimintojen kautta kehitetään sekä merkittävimpiä yhteisiä hankkeita, että tuetaan konsernin johtamisjärjestelmää. Merkittävimmät yhteiset kehityshankkeet viime vuonna keskittyivät yrityskulttuurin, myynnin ja markkinoinnin sekä M&A -hankkeiden ympärille.

SGN GROUP | Vas tu u lli s u u s kats au s 2022

5


SGN GROUP

TILIKAUDEN TULOVEROT

SGN konserni on vuonna 1933 perustettu suomalainen, perheomisteinen monialayhtiö, joka toimii viidellä eri toimialalla: kuluttajakaupassa, maatalous- ja puutarhakaupassa, vapaa-ajan laitteissa, lumen, jäänteon ja tekniikan laitteiden ja palveluiden kaupassa sekä urheilukaupassa. Konsernilla on Suomen lisäksi liiketoimintaa myös Ruotsissa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Kazakstanissa ja Ukrainassa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Vantaalla.

1.4

miljoonaa euroa

HENKILÖSTÖ

128 henkilöä

LIIKEVAIHTO

LIIKEVOITTO

109,5 4,2 miljoonaa euroa

MAKSETUT PALKAT

6,9

miljoonaa euroa

miljoonaa euroa

LIIKEVAIHDON JAKAUMA

Vapaa-aika Urheilu

MARKKINA-ALUEET

Ruotsi, Baltian maat, Kazakstan, Ukraina

19 %

15 %

25 %

Lumi, jää ja teollisuus

12 % Kuluttajakauppa

5% Maatalous ja puutarha

39 %

Suomi

85 %

6

SG N G ROU P | Va stuullisuuskatsa us 2 02 2


SGN GROUPIN HISTORIA SGN tarina alkaa vuodesta 1933, jolloin kauppiasperheen poika Sven G. Nieminen perusti siemenalan tuonti- ja tukkuliikkeen S.G.Niemisen, vaikkei Svenillä ollut aiempaa kokemusta siemenkaupasta ja maataloudesta. Sodan aikana Sven G. Nieminen toimi kansanhuoltoministeriön määräämänä Suomen siemenkaupan asiamiehenä, ja S.G.Nieminen vastasi käytännössä koko Suomen kylvösiemenhuollosta. Jälleenrakennuksen aikaan liiketoiminta laajeni muuhun tuontikauppaan: 1950-luvulla viljankäsittelykoneisiin, 1960-luvulla puutarhakoneisiin ja vapaa-ajan laitteisiin (Sumeko Oy) ja 1970-luvulla teollisuuden laitteisiin ja komponentteihin (SGN Tekniikka Oy). Perusta SGN Groupin nykyiselle roolille yrittäjyyden kehittäjänä ja yrittäjyyden tukijana pohjaa 1980-luvulle, jolloin Sam Niemisen johdolla luotiin yrittäjäpohjainen myyntiverkosto maatalouskoneiden maahantuontia varten (Agritek Oy). Tänä päivänä liiketoiminnoista valtaosa nojaa yrittäjävetoiseen toimintaan ja toimimme yli 500 yhteistyöyrittäjän kanssa Suomessa ja Ruotsissa pitkäjänteisesti liiketoimintaamme kehittäen.

2000-luvulla konserni on laajentanut toimintaansa vahvasti uusille toimialoille ja kansainvälistynyt. Vuonna 2003 perustettiin oma tytäryritys OOO Sumeko Venäjälle, joka sen jälkeen laajensi toimintaansa Baltiaan, Kazakstaniin ja Valko-Venäjälle. Venäjän ja Valko-Venäjän toiminnoista luovuttiin vuonna 2022. Kessu Oy:n hankinnan myötä konserniin tulivat maailman johtavat rinne- ja latukoneet sekä lumetusjärjestelmät. Suomen Sportia ja ruotsalaiset Team Sportia sekä Sportringen synnyttivät konserniin liittyessään uuden, merkittävän yrittäjävetoisen pohjoismaisen urheilukaupan toimijan. Kuluttajatuotteisiin lähdettiin mukaan vuonna 2017, kun sisustusalalla tunnettu tuotemerkki Anno ostettiin SGN Groupille ja vuonna 2021 SGN Groupista tuli lastenvaatebrändi Metsolan omistaja. SGN Groupin lähes 90 vuoden historian ajan toiminnan keskiössä on aina ollut toiminnan jatkuvuuden varmistaminen sukupolvelta toiselle, henkilöstön arvostaminen ja siitä huolehtiminen sekä mielekkään ja merkityksellisen työn tarjoaminen.

SGN GROUP | Vas tu u lli s u u s kats au s 2022

7


SGN GROUPIN TOIMINTAMALLI SGN konserni on suomalainen perheomisteinen monialayhtiö, joka toimii viidellä eri toimialalla: kuluttajakaupassa, maatalous- ja puutarhakaupassa, vapaa-ajan laitteissa, lumen, jäänteon ja tekniikan laitteiden ja palveluiden kaupassa sekä urheilukaupassa. Toimialasta riippuen toimimme usealla eri liiketoimintamallilla. Osassa myymme itse suoraan loppukäyttäjille oli kyseessä kuluttaja tai yrittäjä ja osassa taas toimimme

luotettavana kumppanina yrittäjävetoiselle jälleenmyyjä- ja kumppaniverkostollemme. Näitä liiketoimintoja harjoittavat SGN Groupin tytär- ja maayhtiöt. SGN Group toimii Suomessa, Ruotsissa, Kazakstanissa, Ukrainassa sekä Baltian maissa. SGN Groupin yhtiöt tarjoavat sekä omia että kansainvälisesti tunnettuja tuotemerkkejä yrityksille ja kuluttajille.

Oulu

Kuusankoski

Vantaa

Borås

8

SG N G ROU P | Va stuullisuuskatsa us 2 02 2

Keitele


SGN GROUPIN LIIKETOIMINTA-ALUEET MAATALOUS & PUUTARHAKAUPPA

LUMEN JA JÄÄNTEON LAITTEET JA PALVELUT

Agritek Oy S.G. Nieminen Oy

Kessu Oy SGN Tekniikka Oy

VAPAA-AJAN LAITTEET

KULUTTAJATUOTTEET

Sumeko Oy

URHEILUKAUPPA

Anno Collection Oy Metsola Lifestyle Oy Price Club Oy

SGN Sportia Oy, Suomi Team Sportia AB, Ruotsi Sportringen AB, Ruotsi

SGN GROUP | Vas tu u lli s u u s kats au s 2022

9


OMISTAJIEN TAHTOTILA, KONSERNIN STRATEGIA JA TOIMINTAKULTTUURI SGN Groupin toimintaa ohjaa omistajien määrittämä tahtotila, konserni- ja liiketoiminta-alueiden strategiat sekä yhdessä määrittelemämme SGN kulttuuri eli tapamme toimia.

OMISTAJIEN TAHTOTILA Omistajien tahtotila on keskeinen toimintaa ohjaava linjaus konsernissa. Siinä omistajat ovat yhdessä kuvanneet tahtotilansa yrityksen kehittämiseksi. Tahtotilan kuvaus muodostuu kolmesta keskeisestä osasta: kuvauksesta tavoitellusta työpaikasta ja toimintatavoista, liiketoimintaportfolion pitkäntähtäimen kehittämisestä sekä asetetuista taloudellisista tavoitteista.

10

SG N G ROU P | Va stuullisuuskatsa us 2 02 2


SGN GROUP KONSERNISTRATEGIA Konsernistrategia on keskeinen konsernin kehittämistä ohjaava suunnitelma, jossa määritellään missä liiketoiminnoissa haluamme olla mukana, mihin suuntaan liiketoimintojen muodostamaa portfoliota halutaan kehittää ja mitä osaamista ja kyvykkyyksiä meidän tulee konsernissa kehittää halutun muutoksen aikaansaamiseksi. SGN GROUP MÄÄRITTELEMÄ VISIO LIIKETOIMINNOILLEMME: Olemme valikoitujen toimialojemme benchmark – tekijä, jota kilpailijamme seuraavat. Me SGN Groupissa uskomme aidon intohimon ajavan tekijöitään parempiin ratkaisuihin, parempaan asiakaspalveluun ja oikein valjastettuna myös menestykseen. Siksi me itse keskitymme ainoastaan toimialoihin, joihin meillä on osaamista, ja joita kohtaan tunnemme samaa, jaettua intohimoa asiakasyritystemme kanssa.

SGN GROUP MISSIO: Tarjoamme yrityksillemme rohkeutta ruokkivaa tukea, laadukasta johtamista ja ovia niihin maailmoihin, joihin yritykset omalla matkallaan haluavat. Konsernin tehtävänä on luoda omistamilleen liiketoiminnoille ja henkilöstölleen paras mahdollinen kasvualusta. Konsernista tarjotaan keskitetysti valikoidut palvelut laadukkaasti ja tehokkaasti taloushallinnosta, henkilöstöhallinnosta, tietohallinnosta, logistiikasta, markkinoinnista- ja viestintäpalveluista sekä konsernin kehittämistoiminnoista, jolloin liiketoiminnat voivat itse keskittyä täysipainoisesti asiakkuuksienhoitoon ja liiketoiminnan kaupalliseen kehittämiseen.

SGN Group toimii keskitetyllä konsernirakenteella, koska...

Valitut koko yhtiön laajuiset muutosalueet ja niissä tavoiteltu muutos:

Konsernistrategian lisäksi kullekin konsernin liiketoiminnalle on määritelty omat liiketoimintastrategiansa, jossa on määritetty kuhunkin liiketoimintaan paras tapa menestyä tulevaisuudessa.

SGN GROUP | Vas tu u lli s u u s kats au s 2022

11


KULTTUURI - TAPAMME TOIMIA

12

SG N G ROU P | Va stuullisuuskatsa us 2 02 2


VASTUULLISUUS SGN GROUPISSA TÄNÄÄN

SGN GROUP | Vas tu u lli s u u s kats au s 2022

13


SGN GROUPIN VASTUULLISUUSTEEMAT Vastuullisuus on kiinteä osa SGN Groupin arvoja, toimintatapoja ja johtamista. SGN Group on aloittanut vastuullisuustyön kehittämisen vuonna 2021. Vastuullisuustyössä pyrimme tunnistamaan ne teemat, joita haluamme tulevaisuudessa systemaattisesti kehittää.

Tuemme Teknisen Kaupan Liiton yleisiä vastuullisuusperiaatteita ja jaottelemme vastuullisuustyömme kolmeen teemaan, jotka ohjaavat SGN Groupia vastuullisuuden kehittämistyössä.

KESTÄVÄ TALOUS JA HYVÄ HALLINTO Hyvä hallintotapa mahdollistaa vastuunkannon ja kannattavuuden. Edistämme kestävää talouskasvua, tuottavaa työllisyyttä sekä työpaikkoja. Käytännössä tämä näkyy SGN Groupilla seuraavissa teoissa:

• Harjoitamme kestävää ja kannattavaa liiketoimintaa • Vastaamme annettuihin asiakaslupauksiin ja omistajien tuotto-odotuksiin • Osallistumme yhteiskunnan taloudellisen hyvinvoinnin tuottamiseen mm. luomalla mahdollisuuksia yrittäjyydelle Suomessa ja Ruotsissa

• Toimintamalliemme kautta varmistamme yrittäjille ja sidosryhmille parhaat mahdollisuudet onnistua

• Noudatamme hyvän hallintotavan ja eettisen liiketoiminnan periaatteita

HUOLENPITO HENKILÖKUNNASTA Pidämme hyvää huolta henkilöstöstämme ja kehitämme sen osaamista sekä työhyvinvointia. Tavoitteemme on kasvaa kestävällä tavalla huolehtien samalla työntekijöidemme hyvinvoinnista ja turvallisuudesta. Käytännössä tämä näkyy SGN Groupilla seuraavissa teoissa:

• Mittaamme työtyytyväisyyttä vuosittain ja kehitämme toimintaamme yhdessä henkilöstön kanssa

• Kehitämme systemaattisesti henkilöstön osaamista • Hyödynnämme arjessamme monipuolisia ja joustavia työtapoja, esim. etätyötä • Henkilöstöllämme on mahdollisuus vaikuttaa omiin työtapoihinsa • Tarjoamme henkilöstöllemme kattavat henkilöstöedut • Tuemme tasavertaisia työllistymismahdollisuuksia ja valitsemme työntekijät soveltuvuuden ja ammatillisen osaamisen perusteella

• Emme hyväksy syrjintää missään muodossa

14

SG N G ROU P | Va stuullisuuskatsa us 2 02 2


YMPÄRISTÖASIOIDEN HUOMIOIMINEN Kiinnitämme huomiota ympäristöasioihin ja pyrimme pienentämään ympäristövaikutuksia sekä tukemaan kulutus- ja tuotantotapojen kestävyyttä. Käytännössä tämä näkyy SGN Groupilla seuraavissa teoissa:

• Lisäämme osaamista ja taloudellisia edellytyksiä ympäristövastuun edistämiseksi • Investoimalla automaation ja energiatehokkaaseen LED- valaistukseen olemme säästäneet merkittävästi sähköä omissa toimitiloissamme

• Käytämme ympäristön kannalta vähemmän kuormittavia rahtimenetelmiä (esim. meriliikenne) aina, kun se on mahdollista

• Vältämme turhaa työmatkustusta ja suosimme videoneuvotteluja • Yhtiön autot ovat vähäpäästöisiä hybridiautoja • Huolehdimme tuottajavastuun toteutumisesta

Tulevina vuosina kehitämme vastuullisuustoimiamme entistäkin systemaattisemmin sekä seuraamme niiden edistymistä mittarein. Nykyiset vastuullisuusteemamme edistävät seuraavia YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.

Tavoite 3: Terveyttä ja hyvinvointia.

Tavoite 8: Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua.

Tavoite 12: Vastuullista kuluttamista.

Käytännössä tavoite näkyy SGN Groupilla Huolenpito henkilökunnasta -vastuullisuusteeman toimina.

Käytännössä tavoite näkyy SGN Groupilla Kestävä talous ja hyvä hallinto -vastuullisuusteeman toimina.

Käytännössä tavoite näkyy SGN Groupilla Ympäristöasioiden huomioiminen -vastuullisuusteeman toimina.

SGN GROUP | Vas tu u lli s u u s kats au s 2022

15


KESTÄVÄ TALOUS JA HYVÄ HALLINTO Hyvä hallinto on SGN Groupin vastuullisuustyön perusta, joka mahdollistaa sekä sosiaalisen että ympäristövastuun kantamisen. Harjoitamme kestävää liiketoimintaa, toimintamme on kannattavaa ja panostamme hyvään hallintotapaan ja sen jatkuvaan kehittämiseen aktiivisesti. Arjessa hyvä hallintotapa näkyy konsernin systemaattisessa hallitustyössä sekä liiketoimintakohtaisesti sovittujen läpinäkyvien johtamiskäytäntöjen kautta. Olemme kiinnittäneet erityistä huomiota hyvään hallintotapaan ja se on selkeästi kirjattu liiketoimintaamme ohjaaviin avaindokumentteihin:

• Omistajien tahtotila: Henkilöstölle laadittu kuvaus omistajien tahtotilasta tavoitetyöpaikan, liiketoimintaportfolion sekä toimintaa ohjaavien taloudellisten tavoitteiden näkökulmasta. • Liiketoimintojen ja konsernin strategiat: Kullekin yritykselle sekä konsernin yhteisille toiminnoille laaditut pidemmän aikavälin toimintasuunnitelmat. •SGN:n kulttuurityö: Henkilöstön kanssa yhdessä määritelty SGN Groupin kulttuuri, eli tapaamme toimia.

”On itsestään selvää, että yksi lähes 90-vuotiaan yrityksen olemassaolon perustoista on rakentunut jo aikojen saatossa kestävän talouden sekä hyvän hallintotavan pohjalle. Kestävän talouden varmistaminen perustuu tapaamme keskittyä yhä enemmän tulevaisuuden ennakointiin ja mm. ennustamiskäytäntöjen kehittämiseen kuin vain historian talousraporttien analysointiin. Lisäksi toimintaa kehittävä sekä ohjaava hallitustyö sekä hallintotapamme laadukkuus ja selkeys ovat meidän kaltaiselle monialayhtiölle tärkeässä osassa. Kehitämme niitä jatkuvasti uusien opittujen käytäntöjen kautta. Toimintamme perusta pohjautuu selkeästi kommunikoidulle omistajien tahtotilalle, jota toteutetaan konsernistrategian sekä eri liiketoimintojen strategioiden perusteella. Lisäksi henkilökuntamme on määritellyt meille itse oman tavoitekulttuurimme - tapamme toimia.” Stefan Repo Talousjohtaja SGN Group

Vakavarainen ja eteenpäin katsova toimintamme luo mahdollisuuksia yrittäjyydelle Suomessa ja Ruotsissa. Toiminta- ja laadunvalvontamalliemme kautta varmis-

16

SG N G ROU P | Va stuullisuuskatsa us 2 02 2

tamme yrittäjille sekä sidosryhmillemme parhaat mahdollisuudet onnistua. Yhtiöidemme kautta huolehdimme myös toimitusketjun kumppaneista.


SGN GROUPIN RISKIMAISSA TOIMIVIEN KUMPPANIYRITYSTEN VASTUULLISUUS Riskiryhmään tai -maihin kuuluvien kumppaniyritysten määrä

Anno: Intia 4 kpl, Vietnam 1 kpl, Turkki 2 kpl, Metsola: Turkki 1 kpl Sumeko:Taiwan 1 kpl

Riskimaissa toimivien kumppaneiden sosiaalisen vastuun sertifikaatit

ANNO: joko SA8000, BSCI tai Sedex. Metsola: BCSI Sumeko; ei ole

TUOTTEIDEN TURVALLISUUS Turvallisuuteen kohdistuneet puutteet tai rikkomukset

Ei ole

Myytävien tuotteiden merkintävaatimukset

CE-merkinnät / laitteet

Em. vaatimuksiin kohdistuneet rikkomukset

Ei ole

SGN GROUP | Vas tu u lli s u u s kats au s 2022

17


HUOLENPITO HENKILÖKUNNASTA SGN Groupille on sydämen asia, että työntekijämme voivat hyvin ja menestyvät työssään. Laajasta toimialavalikoimasta johtuen SGN Groupissa on monien eri alojen ammattilaisia töissä. Pitkät työurat yrityksessämme kertovat siitä, että tarjoamme henkilöstöllemme monipuolisia tehtäviä, joiden haasteet suovat mahdollisuuden kehittää myös omaa osaamista vakavaraisessa konsernissa. Tarjoamme hyvät

työsuhde-edut, ammattitaitoiset ja mukavat työkaverit sekä modernit järjestelmät. Koska henkilöstömme on meille kullanarvoista, panostamme työterveyteen ja -turvallisuuteen, tasa-arvoon, sekä kehitys- ja vaikutusmahdollisuuksiin. Tarjoamme henkilökunnalle lakisääteistä laajemman työterveyshuollon, jossa työkykyä edistetään laajalla sairaanhoidolla. Lisäksi tuemme henkilöstöä elämän haastavissa hetkissä.

”Meille on tärkeää etsiä yhdessä työntekijöidemme kanssa sopivia ratkaisuja ja huomioida heidän erilaiset elämäntilanteensa sekä henkilökohtaiset tavoitteensa. SGN kulttuurikehittäjät -ryhmässä olemme miettineet yhdessä millainen työpaikka me haluamme olla tulevaisuudessa. Meillä on toiminut jo vuosia työntekijöistämme koostuva työhyvinvointiryhmä Motivo. Motivossa ideoimme, suunnittelemme ja toteutamme asioita, jotka parantavat henkilöstömme hyvinvointia. Toteutamme esimerkiksi liikuntakampanjoita, kulttuuritapahtumia ja juhlia. Lisäksi kartoitamme säännöllisesti toimenpiteiden toimivuutta ja tuloksellisuutta henkilöstökyselyjen avulla.” Tuire Rasehorn Henkilöstöpäällikkö, SGN Group

TYÖTYYTYVÄISYYS

eNPS

*02/2023, asteikko 1-5

(hyvä, 02/2023)

3,9

18

SG N G ROU P | Va stuullisuuskatsa us 2 02 2

3


HENKILÖSTÖJAKAUMA MAITTAIN (yht. 126 henkilöä) Ruotsi

22 %

HENKILÖSTÖ SUOMESSA

Suomi

78 %

Johto

12

Esimiehet

11

Asiantuntijat / toimihenkilöt

50

Työntekijät

16

HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ

89

TYÖSUHTEIDEN KESTO SUOMESSA yli 21 v 9%

alle 2 v 34 %

11-20 v

HENKILÖSTÖN SUKUPUOLIJAKAUMA MIEHET

23 %

65 % 58 kpl

NAISET

35 % 3-5 v

6-10 v

31 kpl

18 %

16 %

HENKILÖSTÖN IKÄ SUOMESSA yli 55 v

alle 25 v

TYÖSUHTEET SUOMESSA

3%

15 %

25-35 v 17 %

Toistaiseksi voimassa olevat työsuhteet Määräaikaiset työsuhteet

82 kpl 7 kpl

Kokoaikaiset työsuhteet

80 kpl

Osa-aikaiset työsuhteet

9 kpl

46-55 v 30 %

36-45 v 35 %

SGN GROUP | Vas tu u lli s u u s kats au s 2022

19


YMPÄRISTÖASIOIDEN HUOMIOIMINEN Kestävä yritystoiminta perustuu ympäristön ja ilmaston kunnioitukselle. Kiinnitämme toiminnassamme huomiota ympäristöasioihin ja samalla minimoimme niitä vaikutuksia, joihin voimme vaikuttaa. Kannamme vastuun tuotteidemme laadusta koko elinkaaren ajan takaamalla toimivan palveluketjun myös tuotteen oston jälkeen. Kehitämme jatkuvasti toimintaamme, jotta voimme lisätä toimintojen ja logistiikan energiatehokkuutta sekä

samalla vähentää niiden ilmastovaikutuksia. Tällä hetkellä käyttämistämme logistiikkakumppaneista Posti tarjoaa hiilineutraalin kuljetuksen. Olemme tietoisia sekä hiilineutraaliuden että luonnon monimuotoisuuden vaatimuksista ja varaudumme tulevina vuosina kartoittamaan oman toimintamme ympäristövaikutuksia sekä aloittamaan työn hiilijalanjäljen minimoiseksi.

”Yhteistyössä logistiikkakumppaneidemme kanssa pyrimme pienentämään ympäristövaikutuksiamme ja edistämään ympäristöystävällisempää toimitusketjua. Suosimme yhteistyökumppaneina kuljetusliikkeitä, jotka käyttävät uusimpien standardien mukaista kuljetuskalustoa, polttoaineena mahdollisimman paljon uusiutuvaa dieseliä tai biokaasua ja ovat voimakkaasti mukana edistämässä liikenteen sähköistymistä.” Aki Kouki Logistiikkajohtaja, SGN Group

YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET LUKUINA 2022

2021

2020

Sähkönergian käyttö (omat tilat: toimisto + varasto)

870,827 kWh

856.405 kWh

872.558 kWh

Lämpönergian käyttö (omat tilat: toimisto + varasto),

723,40 MWh

796,60 MWh

581,10 MWh

led-valot, ilmastoinnin säädöt

Energiansäästötoimenpiteet Veden käyttö Ongelmajätteiden käsittely & kuljettaminen

807,43 m³

768,58 m³

804,07 m³

Öljyt, akut -> lainmukainen kierrätys

Öljyt, akut -> lainmukainen kierrätys

Öljyt, akut -> lainmukainen kierrätys

Ei

Ei

Ei

Sakot ym. sanktiot ympäristörikkomuksIsta

20

SG N G ROU P | Va stuullisuuskatsa us 2 02 2


VASTUULLISUUS KÄYTÄNNÖSSÄ SGN Groupin ohjaavasta luonteesta johtuen merkittävimmät, vaikuttavimmat sekä konkreettisimmat vastuullisuusteot tapahtuvat yhtiöissämme. Alta voit lukea lisää käytännön vastuullisuustyöstä ja -toiminnastamme.

SGN GROUP | Vas tu u lli s u u s kats au s 2022

21


ANNO Anno on suomalainen sisustusbrändi, joka etsii jatkuvasti kestäviä tapoja tuottaa ajattomia kodin tuotteita luonnonmateriaaleista. Pellava, villa ja puuvilla ovat olennaisia materiaaleja Annon harkitussa mallistossa. Vuonna 2007 perustettu Anno on ollut osa kotimaista SGN Groupia vuodesta 2016. Sertifioidut yhteistyökumppanit Olemme jo useamman vuoden ajan tehneet tiivistä yhteistyötä nykyisten tavarantoimittajiemme kanssa, joista useat ovat perheomisteisia yrityksiä. Yhteistyömme perustuu luottamukseen ja keskinäiseen kunnioitukseen. Työskentelemme vain auditoitujen ja sertifioitujen toimittajien kanssa. Kaikilla Annon käyttämillä EU:n ulkopuolisilla toimittajilla on social compliance -sertifikaatti SA8000, BSCI tai Sedex. Sertifikaattien avulla

22

SG N G ROU P | Va stuullisuuskatsa us 2 02 2

varmistamme tuotannon vastuullisuuden työntekijöiden oikeuksista aina työturvallisuuteen asti. Materiaalivalinnat Lanseerasimme Anno Organic -tuoteperheen keväällä 2019 ja jatkamme luomupuuvillasta valmistettujen tuotteiden tekemistä merkittävänä osana mallistojamme. Suuri osa Annon kaikista puuvillatuotteista valmistetaan ekologisesti viljellystä puuvillasta. Matoissa käytämme puuvillan lisäksi pääosin värjäämättömiä ja valkaisemattomia luonnonmateriaaleja villaa, juuttia ja hamppua. Käyttämällä värjäämättömiä luonnonmateriaaleja säästämme tuotannon vedenkulutusta. Käyttämämme kierrätysmateriaalit ovat aina GRS sertifioituja.


METSOLA Metsola Lifestyle Oy on perustettu vuonna 2007 ja se on tunnettu luonnonmateriaaleista valmistetuista kestävistä ja kauniista lastenvaatteista. Metsolan vastuullisuustyötä ohjaavat kansainväliset sopimukset sekä vapaaehtoiset sitoumukset, kuten ihmisoikeusperiaatteet, Eetti ry:n yritysvastuun kriteeristö, Suomen Tekstiili & Muoti ry:n ohjeistukset sekä asiakkaidemme toiveet. Vastuu ympäristöstä Mielestämme vaatteiden tulee kestää käyttöä ja aikaa. Käytämme tuotteissamme vain parhaita materiaaleja, jotka soveltuvat lapsille. Materiaalit, joita valitsemme, ovat tarkoituksenmukaisia, esimerkiksi yövaatteisiin pehmeää ja mukavaa, käyttöhousuihin kestävää ja helppohoitoista. Malliston suunnittelun yhteydessä teemme koesovitukset ja pesut. Tällä pyrimme varmistamaan tuotteen istuvuuden sekä materiaalin helppohoitoisuuden. Tämä vähentää meille saapuvien reklamaatioiden määrää. Verkkokaupassa kokotaulukoiden avulla sekä asiakaspalvelun kautta neuvomme mielellämme kuluttajia ostamaan oikean kokoisen tuotteen, jotta vältymme tuotteiden palauttamiselta ja vaihtamiselta. Tuotteemme valmistetaan Suomen lisäksi lähituotantona Virossa, Latviassa, Puolassa, Portugalissa ja Turkissa.

Lähituotannon ansioista kuljetusmatkat ovat lyhyitä ja materiaali valinnoissa suosimme myös lähialueen valmistajia mahdollisuuksien mukaan. Toimimme vain luotettavien yhteistyökumppaneiden kanssa, joiden kanssa olemme tehneet pitkäaikaista yhteistyötä. On tärkeää, että voimme yhdessä avoimesti kehittää vastuullisuutta ja luottaa, että myös yhteistyökumppanimme tahtotila on ympäristövastuullinen toiminta. Kulmamme kiertotalouteen Koemme tärkeäksi ottaa vastuun tuotteista myös sen jälkeen, kun ne käytössä väistämättä kuluvat. Ohjelmamme Pese-Korjaa-Kierrätä tukee arvojamme. Kannustamme asiakkaitamme ostamaan harkiten, kestävästi ja pitämään huolta vaatteistaan, koska vaatteen pitkäikäisyys on meille tärkeää. Pienet kulumat ja reiät voi helposti paikata vaatelaastarilla, lisäksi ohjeidemme avulla asiakkaat voivat korjata tai uudistaa tuotteita näppärästi. Ninyes Re.wear tärkeä yhteistyökumppanimme halutessamme varmistaa, että käytetylle Metsolan vaatteelle löytyisi mahdollisimman usein uusi koti. Kaikki tuotannostamme ylijääneet kankaat pyrimme hyödyntämään pop up -mallistoissa.

SGN GROUP | Vas tu u lli s u u s kats au s 2022

23


Kuva: Stefan Bremer

SGN SPORTIA Sportia-ketju on perustettu vuonna 1979. SGN Group aloitti sporttibisneksen Suomessa 2006 ostamalla Sportian liiketoiminnot. SGN Sportia Oy on markkinointi- ja yhteisosto-organisaatio, joka palvelee Team Sportia- ja Sportia -kauppiaita ja kehittää näiden ketjujen toimintaa. SGN Groupin omistamiin urheilukaupan ketjuihin kuuluu Suomessa ja Ruotsissa yhteensä yli 260 yrittäjävetoista myymälää. SGN Sportia osallistuu yhteiskunnan taloudellisen hyvinvoinnin tuottamiseen mm. luomalla mahdollisuuksia yrittäjyydelle. Ruotsissa vastaavalla tavalla toimivia SGN Groupin omistamia ketjuja ovat Team Sportia, Sportringen ja Bike Nation. Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt SGN Sportialle ja sen kauppiaille Avainlippu-tunnuksen maaliskuussa 2023, joka on merkki suomalaisesta työstä. Merkin myöntämisen ensisijaisena kriteerinä on aina se, että tuotteen on oltava valmistettu tai palvelun tuotettu Suomessa. Lisäksi suomalaisten kustannusten osuus palvelun omakustannusarvosta on oltava vähintään 50 prosenttia. Sportia myös täyttää muut vaatimukset, joita ovat kotimainen omistajuus, Suomessa toimiva johto ja

24

SG N G ROU P | Va stuullisuuskatsa us 2 02 2

pääkonttori sijaitsee Suomessa. Urheiluvaatteiden, jalkineiden ja välineiden valmistajat kiinnittävät nykyään paljon huomioita tuotteiden ympäristöystävällisyyteen ja tuotannon vastuullisuuteen, mutta toki parannettavaa vielä on. Etenkin vaatteissa ja jalkineissa kierrettävien materiaalien osuus on jatkuvasti nousussa ja tuotteiden turvallisuus pyritään EU:ssa takaamaan mm. REACH kemikaaliasetuksen määräyksiä seuraamalla. Vahvassa kasvussa oleva pyöräilytrendi auttaa omalta osaltaan vähentämään liikenteen päästöjä, kun sähköpyörät ovat lisänneet pyöräillen tehtävien työmatkojen määrää. Team Sportian kauppiaat ovat vahva toimija työsuhdepyörämarkkinoilla. Suomen Hiihtoliiton pitkäaikainen yhteistyökumppani Team Sportia on toiminut Hiihtoliiton yhteistyökumppanina jo useamman vuoden ajan. Kaudella 2022–2023 Team Sportia on sponsoroinut kotimaista maastohiihdon kilpailusarjaa Suomen Cup:ia. Lisäksi Team Sportialla on kaksi nuorta yhteistyöurheilijaa, joita sponsoroimalla halutaan mahdollistaa heidän nousua lajin huipulle.


SGN SPORTS SWEDEN SGN Sports Sweden haluaa edistää kestävää yhteiskuntaa ja toimii vain sertifioitujen sopimustoimittajien kanssa. Kaikkien sopimustoimittajien on noudatettava Tekstiilialan maahantuojien ja SWEREA IVF:n kemikaaliohjeita sekä BSCI and REACH vaatimuksia kemikaalien turvallisuuden ja riskien arvioinnissa.

SGN GROUP | Vas tu u lli s u u s kats au s 2022

25


S.G. NIEMINEN Sven G. Nieminen aloitti yritystoiminnan ja perusti S.G. Nieminen Oy:n vuonna 1933 hoitamaan siemenkauppaa. Tänä päivänä siementen lisäksi valikoimaan kuuluvat myös lannoitteet. S.G. Nieminen edustaa maailman johtavia kasvinjalostajia, joiden kanssa ollaan mukana tuotekehittelyssä. Ammattitaitoinen S.G. Niemisen henkilökunta valitsee maahantuomansa siemenet yhdessä jalostajien edustajien kanssa. Lajikkeiden menestyminen suomalaisissa olosuhteissa varmistetaan koeviljelyllä. Ympäristön huomioiminen näkyy myös rahdituksissa. Tilaamme isomman erän varastoon ja lähetämme asiakkaillemme yhdellä lähetyksellä kaikki tilatut tuotteet. Myös suoratoimitukset toimittajalta suoraan asiakkaalle vähentävät rahtiliikennettä. Pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Vastuu ympäristöstä Ympäristön suojelua edistetään valitsemalla kasvilajista sellaiset lajikkeet, mitkä esimerkiksi kasvuajan, kulu-

26

SG N G ROU P | Va stuullisuuskatsa us 2 02 2

tuskestävyyden, pensastuvuuden, kuivuudenkeston tai muun ominaisuuden vuoksi sopivat parhaiten kuhunkin käyttötarkoitukseen. Näitä ovat mm. tieluiskien nurmikkoseokset, jotka vähentävät eroosiota, sitovat ravinteita sekä vähentävät valumia. Niittyheinät ja kukat, lisäävät luonnon monimuotoisuutta, vähentävät valumia sekä sitovat ravinteita. Saneerauskasvit, joita viljellään varsinaisen viljelykasvin jälkeen, ovat biologinen torjunta ankeroiselle ja monelle kasvitaudille. Saneerauskasvit käyttävät pääkasvista jäljelle jääneet ravinteet. Näin pelloille saadaan myös pidempiaikainen kasvipeitteisyys, joka vähentää valumia. Syysruis ja -ohralajikkeiden avulla pellot ovat kasvipeitteisiä yli talven, jolloin valumat vesistöihin vähenevät. S.G. Niemisen myymät hitaasti ja hallitusti liukenevat Griino -lannoitteet ovat kasvin käytössä oikealla hetkellä vähentäen valumia ja lannoitteiden käyttömääriä.


AGRITEK Agritek Oy on perustettu vuonna 1986. Agritek tuo maahan maailman johtavan traktorivalmistajan CNH:n New Holland traktoreita. Traktoreiden lisäksi tuotevalikoimaan kuuluvat puimurit, paalaimet ja ajosilppurit. Työkoneissa edustuksiin kuuluvat Euroopan johtavan työkonevalmistajan Kvernelandin työkoneet, Trima-etukuormaimet, Potila-äkeet sekä Faresin apevaunut. Jälleenmyyjä- ja huoltoverkosto kattaa koko Suomen. Maatalouskonekaupassa selkeimmät vastuullisuuden teemat tällä hetkellä liittyvät selvästi kestävään, ympäristöystävälliseen sekä hiilineutraalimpaan viljelyyn. Konkreettisia nostoja näistä ovat kevyemmät muokkausmenetelmät, joiden vaikutus kohdistuu ravinnevalumien vähentämiseen vesistöihin, maan tiivistymisen vähentämiseen ja polttoaineen kulutuksen vähentämiseen. Nämä menetelmät edellyttävät muokkaus- ja kylvökoneilta ominaisuuksia, jotka mahdollistavat kylvömuokkauksen ja kylvöjen onnistumisen erilaisilla maalajeilla vähemmillä ajokerroilla sekä kevyemmällä muokkauksella. Tuotantopanosten käytön vähentäminen ja tehostaminen

tuoviin lohkoihin ja kuvioihin taas mahdollistuu täsmäviljelyratkaisujen kautta. Päästöjen vähentämiseen on käytetty huomiota myös konevalmistajien moottoreihin kohdistuvilla päästövaatimuksilla ja standardeilla, jotka pitää huomioida myös koneiden myynnissä ja maahantuonnissa. Vaihtoehtoja etsitään fossiilille polttoaineille konevalmistajien keskuudessa selvästi. Myös tiloilla haetaan hiilineutraalimpaa tasoa energiaomavaraisuuden vaihtoehtoisten polttoaineiden kautta. Ympäristöystävällisemmät maatalouskoneet New Holland -biokaasutraktori palkittiin maailman innovatiisimpana maatalouskoneena 2021. New Hollandin Traktoreissa uusilla Stage V moottoreilla rajoitetaan ensisijaisesti typenoksidien (NOx) ja pienhiukkasten päästöjä, mutta viimeisimmät määräykset puuttuvat mm. myös häkä-, hiilivety- ja ammoniakkipäästöihin. Lisäksi Stage V:ssä säännellään erikseen pienhiukkasten määrää että massaa.

SGN GROUP | Vas tu u lli s u u s kats au s 2022

27


Täsmäviljelyratkaisut vähentävät ylilannoitusta ja siten ravinteiden haitallista huuhtoutumista vesistöön. Ne vähentävät kemikaalien käyttöä kasvinsuojelussa sekä parantavat satotasoa ilman että lannoittamista lisätään. • Leikkuupuimuri on varustettu satokartoituslaitteistolla, joka tallentaa kartan pellolta saadusta sadosta. Satokartta kertoo viljelijälle mistä kohden peltoa on saatu paras sato ja missä satotaso on jäänyt merkittävästi vajaaksi. Viljelijä kerää tätä dataa joka vuosi ja pystyy sen perusteella hahmottamaan kuinka peltoa kannattaisi lannoittaa ja kylvää parhaan sadon saamiseksi. Myös pellon pintaa muotoillaan ja ojitusta voidaan parantaa saatujen karttojen pohjalta. • Kasvustosensori on laite, joka skannaa peltoa traktorin liikkuessa pellolla kun pelto on jo kylvetty ja kasvustoa on jo pellon pinnalla. Se muodostaa kartan pellon kasvustosta ja sen perusteella kasvustoa voidaan lannoittaa joko heti saman aikaisesti skannauksen yhteydessä tai myöhemmin erillisellä ajokerralla.

28

SG N G ROU P | Va stuullisuuskatsa us 2 02 2

• Sääasema on nimensä mukaisesti säätä tarkkaileva asema pellolla. Se kerää maanlämpötilan ja kosteuden kahdesta eri syvyydestä, ilmankosteuden kahdesta korkeudesta sekä lämpötilan kahdesta korkeudesta ja kokonaissademäärän. Erityisesti kasvinsuojelun tehokkuuden kannalta on tärkeää, että kasvinsuojeluaineet levitetään pellolle optimaalisessa ilmankosteudessa ja lämpötilassa, jotta ne vaikuttavat mahdollisimman tehokkaasti. Lisäksi sääasema kertoo keräämällään datalla kuinka voimakas tautipaine ja stressi viljelykasveilla on = korkea ilmankosteus kasvustossa lisää tautipainetta kasvustossa vs erittäin kova kuumuus ja kuivuus lisäävät kasvin stressiä. Kverneland lannoitteenlevittimien Geospread-tuoteperhe mahdollistaa GPS -ohjauksella aidon lohkoautomatiikan käyttämisen. Tarkempi annostelu tarkoittaa pienempiä ainemääriä ja valumia.


KESSU Kessu Oy on perustettu 1991 ja osaksi SGN Group -konsernia se tuli vuonna 2013. Kessu on alansa markkinajohtaja maailman suurimpien rinne- ja latukoneiden sekä lumetusjärjestelmien maahantuojana. Kessu Oy toimii Suomessa sekä Baltian maissa. Hiihtokeskukset kiinnittävät tänä päivänä erityistä huomiota ympäristöasioihin ja Kessu on pystynyt vastaamaan asiakkaidensa tarpeisiin mm. lumetusjärjestelmien teknologisella kehityksellä. Asiakkaamme tiedostavat hyvin, että he toimivat osin luonnon kanssa yhdessä ja haluavat siitä syystä panostaa toiminnassaan kestävään kehitykseen. Hiihtokeskuksissa lasketellaan rinteillä, kunnissa hiihdetään metsissä ja jäähalleissa ja ulkojäillä luistellaan. Kessu Oy:llä on näihin tarpeisiin tarjolla energiatehokkaita laitteita ja ratkaisuja. Monilla asiakkaillamme on ympäristö- tai vastuullisuusohjelmia, jotka määrittävät tavoitteet päästöissä ja menetelmissä. Pystymme tarjoamaan esimerkiksi PistenBullyn SnowSat-järjestelmän hiihtokeskuksien rinnehuollon tueksi sekä päästöluokiltaan moderneimmat rinne- ja latukoneet, alan johtavan TechnoAlpinin automatisoidut lumetusjärjestelmät ja jäänhoitoon energiatehokkaat Engo-jäänhoitokoneet. Edustamme alansa huippuyrityksiä, jotka ovat kehityksen kärjessä

myös vastuullisuudessa. Automatisoitu lumetusjärjestelmä Lumetusjärjestelmän automatisointi säästää energiaa optimoimalla vedenkulutusta vallitseviin sääolosuhteisiin. Automaatiolla saavutetaan lisäksi optimaalinen lumen laatu. Tykkien automatiikkaa ohjaa hiihtokeskuksen sääaseman havaintodata. Lumitykeissä itsessään on myös sääsensorit. Verrattuna perinteisiin manuaalisiin lumitykkeihin, jotka kuljetetaan paikalle ja joita ihminen säätää, automaatiolla saavutetaan nopea prosessin käynnistys ja säätö. Samalla myös konetyö vähenee, kun tykkejä ei tarvitse siirtää moottorikelkalla tai rinnekoneella. SnowSat -lumensyvyyden mittausjärjestelmä Rinnekoneiden SnowSat-järjestelmän tuottamat lumensyvyysmittaukset eri rinnealueilta mahdollistavat tiedon mihin lunta tarvitaan ja kuinka paljon. Näin on mahdollista suunnitella lumetus perustuen absoluuttiseen tietoon rinnealueelta. Tuotetun pintamallin avulla saadaan lumi oikealle paikalle ja on mahdollista koneella pitää lumi oikeassa paikassa koko talven ajan. Energiakuluissa säästetään, kun lunta tehdään oikea määrä.

SGN GROUP | Vas tu u lli s u u s kats au s 2022

29


SUMEKO Sumeko Oy on vuonna 1963 perustettu vapaa-ajan laitteiden edustaja. Sen tuotemerkkejä ovat Kawasaki-moottoripyörät, -vesiskootterit ja -mönkijät, Access-mönkijät sekä Tohatsu-perämoottorit. Uusimpana aluevaltauksena Sumeko aloitti yhteistyön kotimaisen Alutroll-venevalmistajan kanssa. Vapaa-ajan laitteiden maahantuojana Sumekon vastuullisuustyö näkyy uusien vähäpäästöisempien laitteiden tarjoamisella ja tukemalla suomalaista yrittäjyyttä: Vapaa-ajan laitteiden osalta moottoripyörissä vaaditaan EU-tasolla EURO 5 mukaiset päästö- ja melunormit. Kaikki tuotannossa käytettävät materiaalit ovat REACH asetuksen mukaisia. Eli pyörän käytöstä syntyy huomattavasti vähemmän päästöjä kuin muista polttomoottori laitteista ja kemikaalien alkuperä on EU lainsäädännön mukainen. Kawasaki on markkinoiden ainoana valmistajana pyrkinyt jo vuodesta 2015 alkaen pienentämään päästöjä ja polttoaineen kulutusta ahdinteknologian avulla. Perämoottoreissa sallitaan EU käytössä vain 4-tahti moottorit. Yhteistyö kotimaisen Alutroll-venevalmistajan kanssa Alutroll-veneet ovat tehty ajatellen suomalaisia meri- ja järviolosuhteita. Veneiden suunnittelu sekä valmistus tapahtuu 100% Suomessa. Suunnitteluperiaatteena on veneiden toimivuus mahdollisimman pienellä koneteholla, jolloin veneily on taloudellista ja polttoaineen kulutus mahdollisimman pieni. Alutroll-veneet ovat helposti muunneltavissa erilaisiin käyttötilanteisiin. Samaa veneen runkoa voidaan muunnella vaihtelevalla varustuksella erilaisiin käyttötarkoituksiin. Veneillä on pitkä elinkaari, sillä siinä on 100% hitsattu alumiinirakenne, eli ei ole lahoavia puuosia tai niiteillä koottuja rakenteita. Kun

30

SG N G ROU P | Va stuullisuuskatsa us 2 02 2

vene pitkän ajan kuluttua tulevaisuudessa romutetaan, voidaan alumiini kierrättää ja uusiokäyttää. Kawasaki panostaa tuotesuunnitteluun Yksi Kawasaki Motors, Ltd.:n uuden strategian keskeisistä pilareista on keskittyminen kestävään kasvuun ja sitä kautta brändin vahvuuden ja arvon nostamiseen. Tätä varten tuotesuunnitteluun investoidaan yhä enemmän. Kawasaki pyrkii hiilineutraaliuteen yhdistäen kaiken vuosikymmenten tuotannon aikana kertyneen tiedon ja perinnön sekä halun vastata uusiin haasteisiin uusilla käyttövoiman muodoilla. Sähkö- ja hybridiajoneuvojen osalta suunnitelma on kunnianhimoinen, ja se on sitoutunut julkistamaan 10 uutta mallia vuoteen 2025 mennessä.


SGN TEKNIIKKA SGN Tekniikka Oy on perustettu vuonna 1983. Se palvelee suomalaista teollisuutta tuomalla maahan maailman johtavien valmistajien teollisuuspumppuja, repijälaitteita, sekoittimia, ilmastimia sekä ilmankuljettimia. Pumppujen osalta keskitytään jatkuvaan tuotteiden energiatehokkuuden parantamiseen ja tuomme päämiehemme kanssa jatkuvasti paremman hyötysuhteen pumppuja markkinoille. Pumppujen hankinnassa painottuu entistä enemmän tuotteiden laatu ja mahdollisuus säännöllisen huollon avulla pidentää pumppujen elinkaarta. Nämä molemmat tekijät pienentävät pumppujen hiilijalanjälkeä.

Toimitamme markkinoiden laadukkaimpia pumppuja, jotka ovat markkinoiden pitkäikäisimpiä ja kestävimpiä. • Toimitamme dieselmoottorilla varustettuja pumppukoneikkoja, jotka ovat suunniteltu käyttämään uusiutuvaa biodieseliä (HVO). • Uusiutuvan biodieselin ansiosta kasvihuonepäästöt vähenevät n. 90% verrattuna fossiiliseen dieseliin.

SGN GROUP | Vas tu u lli s u u s kats au s 2022

31


SGN GROUPIN VASTUULLISUUSMITTARIT Tällä hetkellä SGN Group seuraa vastuullisuutta seuraavien avainmittarien pohjalta.

KESTÄVÄ TALOUS JA HYVÄ HALLINTO Hyvä hallintotapa mahdollistaa vastuunkannon ja kannattavuuden. Varmistamme taloudellisen vastuun edistymisen seuraavien mittareiden kautta:

• Liikevaihto • Tulos ennen veroja • Henkilökunnan määrä • Maksetut verot, palkat ja henkilösivukulut

HUOLENPITO HENKILÖKUNNASTA Pidämme hyvää huolta henkilöstöstämme ja kehitämme sen osaamista sekä työhyvinvointia. Seuraamme henkilöstövastuun edistymistä seuraavien mittareiden kautta:

• Perustieto henkilökunnasta (työsuhteiden määrä, laji ja kesto, ikärakenne) • Työhyvinvointi ja -tyytyväisyystutkimusten tulokset sekä työhyvinvointiohjelmien osallistujamäärä • Työterveyshuolto (€ per työntekijä, ennaltaehkäisevä/sairaanhoito) • Sairauspäivät (työkyvyttömyysprosentti sekä työkyvyttömyysaika) • Tapaturmat (yhteismäärä, tapaturmataajuus = määrä tuhatta työtuntia kohti) • Työntekijöiden vaihtuvuus (lähteneiden prosenttiosuus vuoden lopun työntekijämäärästä) • Kehityskeskustelut (kattavuus, prosenttia työntekijöistä)

YMPÄRISTÖASIOIDEN HUOMIOIMINEN Kiinnitämme huomiota ympäristöasioihin ja pyrimme minimoimaan niitä vaikutuksia, joihin voimme vaikuttaa. Valvomme ympäristövastuun edistymistä seuraavien mittareiden kautta:

• Ympäristöjohtamisjärjestelmät, sertifikaatit ja tuotemerkit • Energian kulutus (sähkö ja lämpö, uusiutumaton/uusiutuva, yhteensä ja per tuotettu tonni) • Veden kulutus, jätevesi (veden kulutus yhteensä ja per tuotettu tonni, jäteveden määrä) • Jätteet (hyötykäyttöjäte, kaatopaikkajäte, ongelmajäte tn) Vuonna 2022 jatkoimme SGN Groupin vastuullisuustyötä ja perustimme vastuullisuustiimin, joka yhdessä liiketoimintojen kanssa kehittää vastuullisuustietoisuutta. Vuonna 2023 tulemme ottamaan vastuullisuuden myös osaksi koko konsernin strategiaa.

32

SG N G ROU P | Va stuullisuuskatsa us 2 02 2


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.