Page 1

oktober 2010 Interview nieuwe rector Wie is Karin Poerstamper pag. 2

AGB Week

Hoe het nieuwe bestuur van de Arnhemse Gymnasiasten Bond wordt gekozen pag. 5

Leerlinggeheimen en Docentervaringen

Nieuwe rubriek met inside information pag. 6

Nieuwe Abacus redactie pag. 6

ALV Oudervereniging pag. 7

Kamp voor de eerste klassers

pag. 8

abacus

V A N

thema Nieuw begin

O U D E R S

V O O R

O U D E R S


2  ABACUS  OKTOBER 2010

REDACTIONEEL Een nieuw begin is het thema van dit nummer. Nieuw zijn de eerste klassers en hun ouders, de redactie van de Abacus en de lay-out. Nieuw is de inhoud met kortere stukken en verwijzingen naar de SGA-site. Nieuw is Karin Poerstamper, de eerste vrouwelijke rector in het 700-jarig bestaan van het SGA!

interview nieuwe rector Karin Poerstamper (1970) is na haar studie Frans een paar jaar als docent werkzaam geweest. Al snel kwam ze in een leidinggevende functie terecht. De laatste vijf jaar werkte ze als senior consultant en interim manager bij CPS onderwijsontwikkeling en advies. Maar het echte leidinggeven lag haar toch meer, merkte ze recentelijk als tijdelijk rector van het lyceum in Den Helder.

En toen kwam de advertentie waarin het SGA een nieuwe rector zocht. De school En er is een nieuw AGB-bestuur, trok (“een kleinschalige, kwaliteitsschool”) gekozen tijdens de AGB-week, én de omgeving. Want hoewel ze uit een van de hoogtepunten van het Zeeland komt, bevalt Gelderland haar schooljaar (zie grote foto voorzijde). goed. De meeste paden rondom Arnhem heeft zij al verkend, lopend of op haar Benieuwd naar de verkiezingsmountainbike. stunts? Zie www.YouTube.com/ user/gymnasiumarnhem. Muziek is belangrijk voor haar. Ze zingt graag en op niveau. Als lid van het Onze redactie wil u graag op de Nederlands Concert Koor komt ze op hoogte brengen van gebeurtede grote podia in ons land, zoals het nissen op school die vooral voor Concertgebouw. Karin Poerstamper woont u als ouder interessant zijn. vooralsnog in Amsterdam. Maar dat kunnen we niet alleen. We vragen ouders en docenten ons hierbij te helpen. Attendeer Het interview ons op leuke gebeurtenissen of onderwijskundige ontwikkelingen. Jan Blasweiler, Yvonne van Eldonk en Mascha Verhagen (allen bestuurslid van Het thema van het volgende de Oudervereniging) spraken met Karin nummer zal "keuzes maken" zijn. Poerstamper. Onze indruk: een echte Er zal aandacht besteed worden schoolleider met hart voor de leerlingen en aan de profielkeuze en studiekeuze. de school. Vragen hierover of suggesties? Karin Poerstamper We horen het graag (zie colofon).

Niet alleen kennisoverdracht is voor een school van belang. Leerlingen moeten ook leren om op een verantwoorde manier gebruik te maken van de verworvenheden van onze moderne samenleving. Zo komen er in de winter lessen hoe om te gaan met sociale media zoals Hyves, Facebook etc. Wat mogen we van een mentor verwachten, wordt vaak op ouderkoffie's gevraagd. Er is een projectgroep aan de slag gegaan om de functie van mentor duidelijk te omschrijven. Voor het einde van het schooljaar moet dit klaar zijn. Een doorlopende lijn in de leerlingenbegeleiding is het uiteindelijke doel.

Over docenten: “Ik voel me betrokken bij Intussen zijn we bij de tweede klassen met de basis van het onderwijs. Samen met de docenten wil ik het beleid bepalen en een pilot gestart: bij twee onvoldoendes neemt de mentor contact met ouders op. uitvoeren.”

Veel leesplezier toegewenst! Namens de redactie Mascha Verhagen

Ze vervolgt: Het is belangrijk op tijd te

Over ouders: “Als een ouder iets heeft op signaleren dat het niet goed gaat met een leerling, want laat je dit versloffen, dan is te merken, vind ik dat je hier als school schade meestal niet meer in te halen. De zorgvuldig mee om moet gaan.”

in deze ABACUS Redactioneel Interview Karin Poerstamper Bestuur Oudervereniging stelt zich aan u voor Nieuwe docenten Lief en Leed Arnhemse Gymnasiastenbond Leerlingengeheimen & Docentenervaringen Nieuwe Abacusredactie Van de Oudervereniging (2) Opvallend

De kleinschaligheid van de school moeten we behouden, het systeem van de i-uren ( invuluren, red.) zou wellicht op een andere wijze ingevuld kunnen worden.

2 2 3 4 4 5 6 6 7 8

En wat de leerlingen betreft: ze staat regelmatig in de hal van school om kennis met hen te maken. Wat mogen we van u verwachten? Ik ben niet gekomen om de school te veranderen. Ik wil vooral het goede behouden, de kwaliteit van school handhaven en waar nodig verbeteren. Veranderingen kun je alleen doorvoeren als daar draagvlak voor is en daarover moet je met elkaar in gesprek.

cijfers moeten goed gevolgd worden en er moeten voldoende toetsingsmomenten zijn. Uw devies? De leerling is leidend voor mij, daar moeten we ons op richten. Ik kan me dan ook goed vinden in de slogan van Quadraam: “Elk talent telt.” Zie voor het gehele interview, waarin ook de motivatie van de leerling, verbreding en “leren leren” aan de orde komen www. gymnasiumarnhem.nl > ouders > abacus. (MV)


OKTOBER 2010  ABACUS  3

van de oudervereniging (1) Het bestuur van de oudervereniging stelt zich aan u voor Wie zijn wij? Ons bestuur heeft 9 leden, allen SGA-ouders, die u hiernaast ziet staan. De rector, Karin Poerstamper, en Toon Rottier, docent Engels, hebben een adviserende stem in onze bestuursvergaderingen die circa acht keer per jaar gehouden worden. Wat is onze taak? Wij behartigen de belangen van ouders, leerlingen, de Algemene Gymnasiasten Bond (AGB) en de subverenigingen, zoals Menander en Euterpe.

Malcolm Begemann Voorzitter Vader van Thomas (5d) Werk: ondernemer in medisch technologische start-ups Hobby's: hockey, tennis, golf

Ko Roelofs penningmeester/AGB Vader van Koen (4a) Werk: AkzoNobel (innovatie van chemische processen) Hobby's: begeleiding van hockeyteam van Koen

Mascha Verhagen Secretaris/Abacus Moeder van Nicole (6e) Werk: oud-jurist Hobby's: (berg)wandelen, fietsen, reizen

Willem Kampschreur Euterpe/LOZG Vader van Hugo (3) en Ruben (1) Werk: advocaat (arbeids-, vastgoed- en onderwijsrecht) Hobby's: lezen, actief sporten en wijnproeven (en drinken)

Yvonne van Eldonk Iris Tacheia/Abacus Moeder van Tamara (1f ) en Rick (4c) Werk: jurist Hobby's: wandelen en pianospelen

Antoinette Leune Iris Tacheia/Lief en Leed Moeder van Benjamin (5d) Werk: werkzaam in MBO Hobby's: cultuur, natuur en hardlopen

Astrid Wesselink Menander/Abacus Moeder van Maurits (5d) Werk: apotheker Hobby's: lezen, reizen, golf

Jan Blasweiler MR Werk: algemeen directeur schoolbestuur Hobby's: wielrennen, fitness, skiën

Mariël Casparie Overig organisatorisch Moeder van Max (5d) en Vera (3g) Werk: senior adviseur Orde van Medisch Specialisten Hobby's: reizen maken en plannen, lezen, films kijken

De kwaliteit van het onderwijs staat bij ons centraal, maar ook de sfeer op school (wederzijds respect) en de omvang (niet te groot) zijn belangrijk. Handhaving van het categoraal onderwijs is een andere doelstelling. Het SGA moet zelfstandig blijven. Vandaar dat de positie van het SGA binnen de Quadraamonderwijsorganisatie onze aandacht heeft. Ouderkoffie's Het is voor ons bestuurswerk essentieel te weten wat er bij de ouders leeft; ook de schoolleiding vindt deze informatie belangrijk. Laat uw stem horen en kom naar de ouderkoffie van uw kind eind januari/begin februari. Het is bovendien een leuke gelegenheid om meer te horen over de klas van uw kind en kennis te maken met andere ouders. U leest meer over onze activiteiten op www. gymnasiumarnhem.nl > ouders > oudervereniging.


4  ABACUS  OKTOBER 2010

NIEUWE DOCENTEN STELLEN ZICH AAN U VOOR Marieke Vermeulen, docent Nederlands

Wat is mooi aan het vak? Waarom heb je daarvoor gekozen? Na vele open dagen van opleidingen te hebben afgelopen, van Groningen tot Antwerpen en van pedagogische wetenschappen tot taal- en cultuurstudies,was ik per toeval op een voorlichting van de studie Nederlandse taal en cultuur. Toen wist ik opeens dat het dat was wat ik wilde gaan studeren. Mijn eigen docent Nederlands van de middelbare school kon haar enthousiasme voor het vak goed overbrengen, dus dat hielp bij het maken van een definitieve studiekeuze. Interessant aan deze opleiding is de veelzijdigheid. Je krijgt te maken met taalbeheersing, taalkunde en historische en moderne letterkunde. Op de universiteit vond ik moderne letterkunde het leukst, maar nu ik voor de klas sta, merk ik dat ik het ook uitdagend vind om bijvoorbeeld lees- of schrijfvaardigheid te onderwijzen. Goed kunnen schrijven en lezen is van groot belang om goed te kunnen functioneren in onze maatschappij en het spreekt mij erg aan om kinderen juist daarover iets te leren. Ik houd ervan om met taal bezig te zijn, dus dan zit je bij het vak Nederlands sowieso goed. Daarnaast blijft literatuur mijn favoriete onderdeel, niet alleen omdat ik graag lees, maar het is juist heel leuk om leerlingen te leren dat er achter een leuk verhaal soms nog veel meer zit. Bij het mondelinge examen over de boekenlijst in de zesde klas moeten ze immers iets meer kunnen dan alleen de inhoud van het verhaal navertellen.

Hoe breng je de liefde voor het vak over? Kunnen ouders daarbij helpen? Ik vind het belangrijk dat leerlingen blijven lezen. Je ziet vaak dat ze in de loop van de onderbouw steeds minder gaan lezen, tot ze in de vierde klas komen. Dan moeten ze namelijk gaan lezen voor de lijst. Om leerlingen enthousiast te houden, lees ik (zeker in de onderbouw) regelmatig voor uit een boek. In de bovenbouw vertel ik bijvoorbeeld over een boek dat ik op dat moment zelf aan het lezen ben of dat ik heb gelezen. Op die manier doen leerlingen ook ideeën op over welke boeken ze op hun lijst kunnen zetten. Leerlingen moeten hun smaak wat betreft literatuur meestal nog echt ontwikkelen (of zijn daarmee bezig), dus ik probeer een gevarieerd aanbod te bieden. Ouders kunnen het lezen stimuleren door hun kinderen in aanraking te laten komen met boeken die hun kinderen zelf niet zo snel gekozen zouden hebben. Dat blijkt wel uit het volgende voorbeeld. In de leesautobiografieën die leerlingen aan het begin van de vierde klas schrijven, heb ik regelmatig gelezen dat leerlingen op vakantie uit wanhoop een boek van hun vader of moeder gaan lezen (omdat ze zich vervelen of omdat ze hun eigen boeken allemaal al uit hebben). Op die manier kunnen ouders dus zeker een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de leessmaak van hun kinderen. Suzy Rodrigues, docent Frans

Wat is mooi aan het vak? Waarom heb je daarvoor gekozen? Ik vind de Franse taal een prachtige taal, de taal van liefde! Ik heb jaren in Franstalige landen in Afrika doorgebracht en daardoor ben ik

nauw betrokken geraakt met deze taal. Terug in Nederland, wilde ik mijn studies verder doorzetten en voelde ik mij aangetrokken tot het onderwijs. Ik geniet vooral van de interactie met leerlingen. Hoe breng je de liefde voor het vak over? Door mijn leerlingen te stimuleren om zo veel mogelijk Frans te gaan spreken, zowel tijdens en buiten de lessen. Kunnen ouders daarbij helpen? Jazeker; door interesse te tonen, mee te helpen met woordjes leren, controleren of hun kinderen het huiswerk gedaan hebben en vooral zorgen dat ze de boeken in de schooltas hebben gedaan de avond voordat ze naar school gaan. Dit is natuurlijk vooral relevant voor eerstejaars leerlingen; de anderen zijn groot genoeg om eigen verantwoordelijk te dragen. Wat valt je op aan het SGA (Kinderen, docenten, gebouw) in vergelijking met evt. andere werkervaringen? Ik heb op eerdere werkplekken altijd veel plezier gehad. Op het SGA ervaar ik een gezellige sfeer en dat is heel belangrijk voor me. (JF)

Lief & Leed Jubilea e.d. • Cobi Nieuwland, docent klassieke talen, 25 jaar in het onderwijs. • Marlies Meekels, docent beeldende vorming, 30 jaar in het onderwijs. • Hans Buijs, docent klassieke talen, heeft op 8 oktober jl. afscheid genomen van de school. • Clementine van den Berg, docent engels, is afgestudeerd op een onderwerp dat samenhangt met kwaliteitszorg. Zwangerschap/Geboren • Marije Meijering, afdelingsleider M-profiel, is met zwangerschapsverlof. Haar afdelingstaken worden overgenomen door Wim Rasing, docent filosofie/maatschappijleer. • Japke van Es, docent aardrijkskunde, heeft op 29 september jl. een zoon gekregen. Hij heet Gijs. • Piet van de Berg, docent geschiedenis, heeft op 19 augustus jl. een zoon gekregen. Hij heet Maes.


OKTOBER 2010  ABACUS  5

Arnhemse Gymnasiasten bond (AGB) De AGB is de leerlingenvereniging van het SGA. De taak van de AGB is het organiseren van evenementen zoals feesten, filmvoorstellingen, sporttoernooien, excursies, concerten, de Sinterklaasviering, het kerstdiner en de culturele avond om zo de goede sfeer tussen de leerlingen te bevorderen. Het bestuur van de AGB bestaat uit leerlingen en wordt begeleid door een begeleidingscommissie waarin docenten zitting hebben. Ieder jaar wordt er een nieuw bestuur gekozen; het bestuur wordt ondersteund door vele subcommissies. Seniorleden (leden vanaf de derde klas) kunnen in zo’n subcommissie plaatsnemen. Alle leerlingen zijn lid van de AGB; de contributie bedraagt €10. Iedereen ontvangt de schoolkrant, de Iris Tacheia. Het schoolorkest Euterpe en de toneelvereniging Menander zijn subverenigingen van de AGB.

AGB week Van maandag 11 t/m vrijdag 15 oktober jl. vond de AGBverkiezingsweek plaats, een traditie op het SGA die door de leerlingen erg wordt gewaardeerd. Welk nieuw AGB-bestuur gekozen is, was t.t.v. het afsluiten van onze kopij nog niet bekend. Twee kandidaat-besturen nemen het tegen elkaar op. Zij zijn van tevoren benaderd door het huidige bestuur. Daarnaast is er de verkiezing van de leukste “lolpartij”. Lola de Koning (AGB 2009-2010) vertelt dat er 11 zijn dit jaar, zoals een carnavals- en een stewardessenpartij. De leden van de winnende lolpartij mogen een jaar lang gratis naar alle schoolfeesten en krijgen een plekje op de “Wall of Fame.” Belangrijk onderdeel van de hele week vormen de stunts van de partijen tijdens de pauzes op maandag, dinsdag en woensdag. Op donderdag in de 1e en 2e pauze is het grote verkiezingsdebat. Tijdens het 5e, 6e en 7e uur worden de verkiezingen gehouden. Met het verkiezingsfeest vrijdagavond wordt de week afgesloten.

Onze nieuwe rector, Karin Poerstamper, heeft de twee kandidaatbesturen in de Iris uitgedaagd met goede inhoudelijke debatten duidelijk te maken waar ze voor staan. “Dat is een stukje educatie en hoort bij een gymnasiale opleiding,” vindt zij. Haar bedoeling is “te voorkomen dat die partij wint die met de meeste snoepjes gooit - bij wijze van spreken -.” Menander Passie voor musical Dertig jaar geleden werden zij via de dochter van een bevriende dramaturg gevraagd om een handjevol leerlingen te begeleiden met ‘Kees de Jongen’. Anno 2010 produceerden en bewerkten zij de musical ‘Grease’ met een groep van bijna vijftig enthousiaste leerlingen. Willem-Paul en Inez Edelman, respectievelijk acteur en regisseur van beroep, zijn na al die jaren nog steeds onverminderd enthousiast over de begeleiding van Menander, de toneelgroep van het SGA. ‘Wat opvalt’, vertelt WillemPaul, ’ is dat in al die jaren de

De musical Grease, uitgevoerd door Menander, de toneelgroep van het SGA

leerlingen eigenlijk niet zoveel zijn veranderd’. ‘Wij geloven dat het geven van eigen verantwoordelijkheid aan de leerlingen zelf nog steeds het beste werkt. Om een voorbeeld te geven: Tijdens de zaterdagmatinee van ‘Grease’ werd één van de spelers ziek en kon niet verder spelen. De spelers hebben dit zo rustig en gedisciplineerd opgevangen dat het publiek er helemaal niets van heeft gemerkt.’ Vanaf ongeveer eind oktober is het weer mogelijk voor alle leerlingen vanaf klas 2 om zich in te schrijven voor deelname aan de nieuwe musical. Al naar gelang ervaring en talent wordt een passende rol uitgezocht. Net als andere jaren wordt de nieuwe musical in juli volgend jaar in de kleine zaal van de Schouwburg in Arnhem opgevoerd. (BM)


6  ABACUS  OKTOBER 2010

LEERLINGGEHEIMEN

&

DOCENTERVARINGEN

Wist u dat

Wist u dat • Leerlingen 2x per jaar een kwartier de kantine moeten vegen tijdens lestijd? Een onverwacht niet ingevuld tussenuur zou hiervoor beter zijn…

• Het SGA terrein in de winter niet sneeuw- en ijsvrij wordt gehouden? Zijn er onderweg naar school geen ongelukken gebeurd, vallen ze alsnog op weg naar het fietsenhok… • De stoelen en tafels op school nog grotendeels zijn afgestemd op de gemiddelde jeugdlengte in de jaren ’80? Als uw inmiddels een kop grotere kind dus klaagt over rugpijn… • Leerlingen soms niet op de hoogte worden gebracht waarom een docent langdurig afwezig is? Het is een onnodige voedingsbodem voor speculaties … • Vrijwel alle leerlingen met geen enkele andere school in Arnhem zouden willen ruilen? Een beter compliment is niet mogelijk…

De tijden van de Zonnekoning herleven? Douchen na het sporten is voor de huidige generatie een onbekend fenomeen. Ter compensatie van de onwelriekende geuren wordt er nadien wel overmatig gespoten met de deo-bus…

Wetenschappelijk is aangetoond dat zieke docenten eerder herstellen als ze een blijk van medeleven van leerlingen ontvangen? Maar ja, dan moeten de leerlingen wel weten waarom de docent afwezig is…

Een hoog I.Q. relatief vaak gepaard gaat met verminderde sociale vaardigheden? Meng dit met gierende puberteitshormonen en je hebt voor menig docent ‘de beker van Socrates’ gevuld…

• Sommige 3e jaars zich nog steeds verlustigen aan het fysiek denigreren van 1e jaars? Dreigen met camerabewaking lijkt te helpen…

• Vrijwel alle docenten het SGA de prettigste werkplek in de regio vinden? Nu maar hopen dat de door de overheid opgelegde fusies hier geen negatieve invloed op hebben… Bent u docent of ben je leerling en denk je na het lezen van deze rubriek nog nieuwe items te weten? Stuur een e-mail naar peter@gaudet.nl ! (PA)

NIEUWE abacus redactie stelt zich voor Peter Arnold (PA) Ouder van Pim Arnold (3) Redactielid sinds september 2010 Beroep Dermatoloog Hobby's Hardlopen, schilderen

Yvonne van Eldonk(YE) Ouder van Tamara (1f ) en Rick (4c) Redactielid sinds juli 2010 Beroep Jurist Hobby's Wandelen en pianospelen

Jan Fossen (JF) Ouder van Hedwig (4b) en Eimert (2d) Redactielid sinds september 2010 Beroep Adviseur, auditor, trainer gezondheidszorg Hobby's Hardlopen, reizen

Lilian Frommé (LF) Ouder van Sebastiaan Frommé (4b) Redactielid sinds september 2010 Beroep Jurist (HAN) Hobby's Tennis en golf

Babette Meijers (BM) Ouder van Joshua Amato (1c) Redactielid sinds september 2010 Beroep Communicatieadviseur Hobby's Sport, muziek, kunst

Nannieke Swart (NS) Ouder van Sophie Swart (2b) Redactielid sinds september 2010 Beroep Webdesigner/vormgever Hobby's Tennissen en zingen

Mascha Verhagen (MV) Ouder van Nicole (6e) Redactielid sinds december 2007 Beroep Oud-jurist Hobby's (Berg)wandelen, fietsen, reizen

Astrid Wesselink (AW) Ouder van Maurits (5d) Redactielid sinds december 2007 Beroep Apotheker Hobby's Lezen, reizen, golf

Bij 'ouder van' staan alleen de kinderen vermeld die nu op het SGA zitten.


7  ABACUS  OKTOBER 2010

Van de oudervereniging (2) Uitnodiging Algemene Ledenvergadering (ALV) dinsdagavond 2 november a.s. De avond wordt georganiseerd op school en bestaat uit 3 onderdelen: 19.30 uur: lezing door René van Royen 21.00 uur: de ledenvergadering 22.00 uur: een borrel Onze gastspreker René van Royen mag u niet missen. Na afloop van zijn lezing zult u ervan overtuigd zijn dat Latijn niet saai is en een lezing hierover door hem al helemaal niet!

Colofon ABACUS is een uitgave van de oudervereniging van het Stedelijk Gymnasium Arnhem (SGA) en verschijnt per schooljaar vier maal. Oplage: 1000 ex. Redactieleden: Peter Arnold, Yvonne van Eldonk, Jan Fossen, Lilian Frommé, Babette Meijers, Nannieke Swart, Mascha Verhagen en Astrid Wesselink. E-mail: abacus@gymnasiumarnhem.nl Vormgeving: Nannieke Swart Druk: Drukkerij Gelderland De ABACUS is van ouders voor ouders van het SGA. Iedereen (leerlingen, ouders en medewerkers van het SGA) kan artikelen per email inzenden. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden stukken in te korten of aan te passen. Website: www.gymnasiumarnhem.nl > ouders > abacus

Inleveren kopij Inleveren kopij volgende Abacus uiterlijk 3 januari 2011. Aanleveren kopij per e-mail naar abacus@gymnasiumarnhem.nl Teksten graag in Word/Pages, digitale foto’s in een zo hoog mogelijke resolutie, minimaal 150 dpi.

Fotografie Foto's voorkant: Lola de Koning en Lilian Frommé

Als het goed is, heeft u de uitnodiging voor de ALV per mail dan wel per post gekregen. U kunt deze ook op de site teruglezen: www.gymnasiumarnhem.nl/ oudervereniging

LOZG: lezing 25 november a.s. Samen met alle andere ouderverenigingen van Nederlandse categoriale gymnasia zijn we lid van het Landelijk Overlegorgaan Zelfstandige Gymnasia (LOZG), dat een paar keer per jaar bijeenkomt. Op 25 november a.s. is er een bijeenkomst op onze school. Onderwerp: Het rapport van de verkenningscommissie Klassieke Talen Sprekers: Drs Michiel Simons, docent klassieke talen Erasmiaans Gymnasium Rotterdam en Dr Karel Kits, rector gymnasium Felisenum in Velsen-Zuid, beiden lid van deze commissie. Tijd: 19.00 tot 21.30 uur. Ouders en docenten zijn welkom. Graag van tevoren aanmelden: mascha.verhagen@tiscali.nl Mascha Verhagen, secretaris

Jaarboekje en Matricula

Soms blijken kinderen informatie in hun schooltas te laten zitten die ook voor ons ouders relevant is. Heeft u inmiddels al het Jaarboekje 2010-2011 gehad? De Matricula voor dit schooljaar wordt binnenkort gdrukt. Zoals ieder jaar zijn deze boekjes weer prachtig vormgegeven en bevatten veel nuttige informatie, op overzichtelijke wijze gepresenteerd.

Ouderkoffie's 2010: gesprek met afdelingsleiders

Ouders brengen zaken naar voren tijdens ouderkoffie's die soms alleen van doen hebben met één jaarlaag. Voor het eerst afgelopen schooljaar zijn deze zaken niet alleen besproken met de rector, maar ook met de afdelingsleiders. We lichten er een paar onderwerpen uit. Dhr. R. Thuis (afdelingleider 1ste klassen): “Aan de vraag van ouders om meer en nadrukkelijker begeleiding op het gebied van ‘leren leren’ wordt het komend jaar tegemoet gekomen: hiervoor zijn extra mentorlessen ontwikkeld en ingepland’. Mevr. drs. C. van den Berg (afdelingsleider 2e leerjaar): “Communicatie per jaarlaag via de mail is nog niet helemaal vlekkeloos verlopen. Er wordt aan gewerkt dit jaar 3 of 4 maal per mail een nieuwsbrief te zenden. Daarbij zal tijdige informatie over ‘verbreding’ ook aan de orde komen.” Mevr. M. Bouwman-van Heijster (afdelingsleider 3e leerjaar): ‘Goed om te horen dat ouders tevreden zijn over de informatie die ze krijgen van de decaan over de profielkeuze. Ouders lijkt het goed om bovenbouwleerlingen iets te laten vertellen over de nieuw te kiezen vakken vanaf de 4e klas, en daar gaan we in voorzien: door middel van workshops met inzet van bovenbouwleerlingen’. Klas 5: Ouders bieden aan om een studie/ beroepenmarkt op school te organiseren waarbij ze willen assisteren. Voor het volledige verslag verwijzen we u naar www.gymnasiumarnhem.nl (YE) Huiskamers gezocht voor de ouderkoffie's in januari/februari Zoals ieder jaar zoeken we weer ouders die hun huis open willen stellen. Als het bij u kan, horen we dat graag, dat scheelt ons een hoop gebel (graag mailen naar: y.v.eldonk@xs4all.nl).

Agenda Oudervereniging Ouderkoffie klas 6 ALV en lezing Bijeenkomst LOZG Ouderkoffie klas 1 Ouderkoffie klas 2 Ouderkoffie klas 3 Ouderkoffie klas 4 Ouderkoffie klas 5

26 oktober 2 november 25 november 25 januari 26 januari 1 februari 2 februari 3 februari


8  ABACUS  OKTOBER 2010

OPVALLEND... Uitwisseling leerlingen klas 5 naar Engeland

Vensters voor Verantwoording

(Marianne Boonekamp, klas 5c)

In het kader van Next Generation Science vindt binnenkort een jaarlijkse uitwisseling plaats met Park View, een Engelse school uit Durham.  Zes meisjes en zes jongens uit de vijfde klas van het SGA, die goed zijn in de bèta vakken, mogen deelnemen. Op 10 oktober vertrekken we met de boot vanaf IJmuiden naar Newcastle. We zitten ruim 15 uur op de boot, wat overigens geen straf is, aangezien er een theater, een zwembad en dergelijke aanwezig zijn. Vanaf het moment dat we aankomen staat ons een behoorlijk druk programma te wachten. De eerste nacht verblijven we in het Ushaw college, een seminarie waar rooms katholieke priesters worden opgeleid, en tevens een soort bed & breakfast. De overige dagen verblijft iedereen bij een gastgezin. We zullen onder anderen de muur van Hadrianus, de Newcastle University, The Baltic art gallery en Newcastle zelf bezoeken.  Op 20 oktober is het helaas weer afgelopen en vertrekken we met de boot naar IJmuiden, waar we na een waarschijnlijk slapeloze nacht aankomen. Ergens in april, de precieze datum is nog niet bekend, zullen we een tegenbezoek krijgen van de Park View leerlingen. We hebben er in ieder geval heel veel zin in, nu alleen nog hopen dat het Engelse weer een beetje meewerkt.

Ook het SGA gaat aan dit door de VORaad opgezette project meedoen. Hierin dient elke school zich op een uniform vastgestelde wijze met bepaalde informatie op een site te presenteren. Kwaliteit van het onderwijs, resultaten en onderwijsbeleid komen aan de orde. Daarbij kunt u denken aan zaken als tevredenheid van leerlingen en ouders, het schoolklimaat en de veiligheid, slagingspercentages alsmede dooren uitstroom van leerlingen. Het doel van de Vensters voor Verantwoording is dat derden in staat zijn scholen onderling te vergelijken. Op 1 december a.s. zullen het SGA en alle andere Quadraamscholen hun “Venster” klaar moeten hebben. Zie www.venstersvoorverantwoording.nl.

Zilver en brons voor Benjamin Leune (klas 5d) Begeleid door ouders, trainers en supporters trokken Benjamin en zijn teamgenoten van de atletiekclub Pallas ’67 op zaterdag 25 september jl. naar Amstelveen, waar de Nederlandse Kampioenschappen Estafette plaatsvonden. Na interne clubkwalificaties was Benjamin geselecteerd voor twee onderdelen. Met vier trainingen per week is het combineren van school en atletiek op hoog niveau voor deze SGA-leerling soms best lastig; huiswerk moet goed worden gepland. Op de 4x400 meter, het belangrijkste onderdeel van de kampioenschappen, behaalde Benjamin’s team, luisterend naar de naam Gingers & co (vanwege de rode haarkleur van de twee van de deelnemers) een zilveren medaille. “Er waren twee series, wij zaten in de tweede serie. In onze serie werden we eerste met een tijd van 3:32.91, maar het winnende team van de serie vóór ons liep een paar seconden sneller, waardoor wij de zilveren plak kregen” geeft Benjamin aan. De dag erna nam het team van Benjamin deel aan de 4x200 meter. Net als twee andere teams finishten de jongens in een tijd die in de 1:36 lag. Een spannende race dus. En goed voor een  bronzen medaille. Uitgeput en tevreden en 2 medailles rijker keerde Benjamin (2e van links op de foto)  huiswaarts. We wensen deze snelle leerling veel succes in zijn verdere sportcarrière! (LF)

Kennismakingskamp voor de eerste klassers: leuk, maar wél vermoeiend…… Net als de afgelopen jaren werd voor de eerste klassers in de tweede schoolweek een driedaags kennismakingskamp georganiseerd. Dat vond dit jaar voor de tweede keer plaats in Overasselt. Het kamp werd geleid door de sectie lichamelijke opvoeding en de klassenmentoren. Ook was er hulp van enkele leerlingen uit het vijfde leerjaar. Een ‘vet’ leuk uitje, met het nodige slaapgebrek. ‘Nee, dat doe ik thuis niet, meteen na het opstaan ochtendgymnastiek….. Daar moest ik wel even aan wennen’, aldus Bertie Rietema. ‘We gingen heel laat naar bed, en moesten ’s morgens ook vroeg weer op. We werden dan gewekt door toeters en fluiten. Daarna snel aankleden en dan begon het programma.’ Net als Bertie heeft ook Joshua Amato het kamp als ‘heel erg leuk’ ervaren. Beiden vonden de disco het ‘gaafste’ onderdeel van het programma. Ook het lekkere eten, Chinees en barbecue, was een pluspunt. Originele en inspannende activiteiten zoals ‘survivalen’ in bomen en veel verschillende ‘avondspellen’ zoals een variant op levend stratego waren bijzonder. Op de vraag of je op het kamp ook werkelijk je medeleerlingen beter leert kennen was het antwoord: ‘Absoluut, iedereen deed mee, en je bent toch de hele dag met elkaar bezig.’ (BM))

Abacus  

Het blad van ouders voor ouders van leerlingen van het Stedelijk Gymnasium Arnhem (SGA). Verschijnt ca. vier keer per jaar.

Advertisement